18.12.2019 Views

191113 Kempense Kost Turnhout

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kempense

kost

10 concrete tips

om duurzame voedingskeuzes

te maken

op het werk

1

Turnhout

Hoogstraten


KEMPENSEKOST.BE

EEN UITGAVE VAN

met steun van

Deze brochure is samengesteld in

januari 2020.

Misschien zijn bepaalde adressen

nu niet langer up to date of

ontbreken er belangrijke aanvullingen.

FOTO’S

www.stes.be (22, 25, 26, 42),

www.hansvangeel.com (6, 45),

www.bartvandermoeren.be (29),

www.foodiesfeed.com (40),

www.istockphoto.com (1),

www.unsplash.com (alle overige)

Kempense kost kan je ook gebruiken

in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen,

en meer bepaald rond deze twee:

2

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Martine Coppieters,

Vormingplus Kempen vzw

Prins Boudewijnlaan 9 bus 2

2300 Turnhout

tel.: 014 41 15 65

info@vormingpluskempen.be

www.vormingpluskempen.be

ondernemingsnummer: 0861.555.780

RPR Antwerpen, afdeling Turnhout


Kempense

kost

10 concrete tips

om duurzame voedingskeuzes

te maken

op het werk

3


4


Kempense

kost

10 concrete tips

om duurzame voedingskeuzes te maken

op het werk

Dat de opwarming van de aarde een

feit is, durft haast niemand meer

in twijfel te trekken. Dat de mens

daarvan aan de basis ligt, ook niet.

Gelukkig zijn we ook deel van de

oplossing!

Eén van de domeinen waarin een

omslag nodig is, is voeding. Grootschalige,

intensieve landbouw,

overmatige vleesproductie en onnodig

voedseltransport brengen de

aarde onherroepelijke schade toe,

waardoor de voedselzekerheid en

de kwaliteit van ons voedsel in het

gedrang komt.

Daarom willen steeds meer mensen

weten wat er precies op hun bord

ligt, waar het vandaan komt en of

de producent er een eerlijke prijs

voor krijgt. Bovendien willen ze

meer gezonde, lokale en ecologische

producten.

Als organisatie kan je hierin ook

je verantwoordelijkheid opnemen

en werknemers stimuleren om de

juiste duurzame keuzes te maken.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

(MVO) wordt altijd

belangrijker en biedt talrijke

voordelen op gebied van profit,

people en planet: je ondersteunt

de transitie naar een meer duurzame

samenleving; werknemers

identificeren zich meer met de

bedrijfswaarden wat resulteert in

meer tevreden, geëngageerde en

productieve werknemers; beter

behoud van personeel en het vlotter

aantrekken van het juiste nieuwe

talent.

Translab K en Voedselteams vzw

slaan de handen in elkaar om

Kempense bedrijven en organisaties

te ondersteunen in het nemen

van duurzame voedselkeuzes. We

ontwikkelden dit boekje op basis

van tien concrete en haalbare acties.

Van het promoten en drinken van

kraantjeswater tot lokale hapjes op

bedrijfsfeestjes…

Er is veel mogelijk.

Bovendien lijstten we per actie op

welke producenten of organisaties

uit jouw buurt je verder kunnen

helpen.

Je kiest met je bedrijf zélf waar je

goesting in hebt. Zo bouw je stap

voor stap mee aan een duurzame

Kempen. Veel succes!

5


Weet wat je kiest

Bij elke actie vind je een aantal icoontjes. Die helpen je te weten waaraan

je bijdraagt. Niet alles wat lokaal is, is ten slotte biologisch. En niet alles wat

seizoensgebonden is, wordt verkocht aan een eerlijke prijs. We leggen de

verschillende icoontjes even uit.

6


Via lokale aankopen kan je producenten

uit de buurt stimuleren om

verder te werken aan een betere

bodem, biodiversiteit, hernieuwbare

energie, … Je aankopen hebben

bovendien een positieve impact

op de lokale economie. Met die

producten sla je vaak vele vliegen

in één klap: ze zijn vaak verser,

seizoensgebonden en garanderen

vaker een eerlijke prijs.

Korte keten

korte keten

Korte keten staat voor zo weinig

mogelijk tussenstappen tussen de

plaats waar je voedsel wordt geteeld

of gekweekt en je bord. Een kortere

keten betekent versere producten,

een betere band met de producent,

een eerlijke prijs, minder verpakking

en minder voedselkilometers.

Kiezen voor korte keten biedt dus

economische, ecologische en sociale

voordelen.

Biologisch

bio

Lokaal

lokaal

Er bestaat geen sluitende definitie

over wat een lokaal product precies

is. Lokaal geproduceerde voeding

zou garant moeten staan voor minder

transport. Consumenten kiezen

vaak voor lokaal omwille van de

verbinding met de eigen leefomgeving.

Biologische landbouw is een manier

om voedsel te produceren die de

draagkracht van de bodem en de

natuurlijke levenscycli respecteert.

Bioboeren werken zo natuurlijk

mogelijk en minimaliseren de

menselijke impact op het milieu.

Dit doen ze onder andere door geen

chemische bemesting, bestrijdingsof

bewaarmiddelen te gebruiken.

Biolabels zijn zeer streng gereglementeerd

en worden onafhankelijk

gecontroleerd.

7


Eerlijke prijs

eerlijk

De prijs van voeding staat onder

druk, en dus ook de eerlijke verloning

van elke schakel in de keten.

In voedselproductie kruipt heel wat

energie, tijd en expertise.

Een eerlijke prijs voor zowel producten

van hier als voor producten

uit het Zuiden, is dan ook niet meer

dan rechtvaardig.

Als consument heb je een enorme

impact op de verloning van de

producent. Voor producten van hier

is het belangrijk om niet de prijs als

belangrijkste criterium te stellen,

maar wel de kwaliteit. Een kwaliteitsvol

product vraagt ook om een

correcte prijs.

Dit geldt ook voor producten uit het

Zuiden. Daarbij kunnen Fair Tradelabels

een leidraad zijn. Fair Trade

staat voor handel die gericht is op

duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden.

Door lokale boeren

een eerlijke prijs te bieden die niet

bepaald wordt door de internationale

markt, geef je hen de kans om

te voorzien in hun levensonderhoud

en om hun bedrijf uit te breiden met

respect voor mens en natuur.

een beter milieu. Vleesconsumptie

is een van de grootste oorzaken van

klimaatopwarming. Bovendien is

een vegetarische keuze meestal een

gezonde keuze.

Seizoensgebonden

seizoen

In de supermarkt koop je het hele

jaar door eender welke groente of

fruit.

Nochtans heeft een tomaat in de

winter een veel grotere impact op

het milieu dan een tomaat in de zomer.

Groenten en fruit zijn namelijk

sterk gebonden aan het seizoen

waarin ze natuurlijk groeien. Koken

en eten volgens het ritme van de

seizoenen, garandeert een betere

smaak, een natuurlijke kwaliteit en

een pak minder voedselkilometers.

Duurzaam?

Hoe duurzaam onze tips zijn, heeft

te maken met verschillende criteria.

Om extra zeker te zijn dat ze daaraan

voldoen, neem je best contact

op met de producenten.

Vegetarisch

veggie

Vegetarisch eten wil zeggen dat je

geen vlees of vis eet. Door minder

dierlijke producten te eten en voor

meer plantaardig te kiezen, draag

je actief bij aan het dierenwelzijn en

8


tip

1

Donderdag Veggiedag met collega’s

veggie

Elke inspanning om minder

vlees te consumeren, is positief

voor het milieu.

Donderdag Veggiedag is zo’n

eenvoudig initiatief. Stimuleer je

collega’s om op donderdag geen

vlees mee te brengen als lunch of

bied een vegetarische schotel aan in

je bedrijfsrestaurant. Een receptie

op donderdag? Maak ze veggie.

Verschillende variaties zijn mogelijk.

Je kan het op andere of

meerdere dagen doen, met lokale

voeding, ‘40 werkdagen zonder

vlees’ introduceren…

De opbrengst van je actie

• verklein de ecologische voetafdruk van je

bedrijf

• maak kennis met nieuwe, vegetarische gerechten

• stimuleer een gezonde levensstijl

• gezondere medewerkers met mogelijk minder

afwezigen

• versterk het groepsgevoel onder collega’s

in je buurt

EVA REGIO KEMPEN

www.evavzw.be/kempen

f EVA-Kempen-

1225881884206312

9


tip

2

Een lokaal & duurzaam tussendoortje

lokaal korte keten bio eerlijk seizoen

Iets lekkers na de lunch of een vieruurtje?

Een tussendoortje kan wonderen doen.

En dat kan perfect duurzaam.

Vers fruit is altijd een goed idee. Bestel elke week een lekkere

fruitmand recht van de boer. Zo krijgt iedereen een goede

portie vitaminen binnen. Bovendien is fruit aanbieden aan je

personeel fiscaal aftrekbaar.

10

Liever een stukje duurzame chocolade, gedroogd fruit of een

koek? Je kast of automaat vullen met lokale, seizoensgebonden,

biologische of fairtradeproducten is vandaag een koud

kunstje.


De opbrengst van je actie

• bied je werknemers een gezond

alternatief voor hun dagelijkse

snack

• verklein de ecologische voetafdruk

van je bedrijf

• gezondere werknemers met mogelijk

minder afwezigen

• stimuleer je werknemers om

duurzame voeding te consumeren

• versterk de marktpositie van

lokale producenten

• geniet van een fiscaal voordeel

door fruit aan te bieden

in je buurt

Fruitmanden of fruitsla

AARDBEIEN SMETS-VERHEYEN

Watertappingstraat 48, 2300 Turnhout

mia-verheyen@hotmail.com

0496 20 51 64

APPELEN ROES

Steenweg op Sevendonk 95, 2360

Oud-Turnhout

appelen@roes.be

014 72 30 94

www.appelenroes.be

f appelenroes

ATLAS FOODS

Patersstraat 18, 2300 Turnhout

myrthatlas@gmail.com

0475 35 72 29

www.atlasfoods.be

f 2300Turnhout

B.E.S.

Hogepedestraat 22, 2370 Arendonk

benneman3@hotmail.com

0473 59 21 92

www.bes-fruit.be

f Bes-fruit-1302092399924462/

BIO ISIDOOR

Meerheideweg 46, 2980 Zoersel

info@bio-isidoor.be

0479 23 25 04

www.bio-isidoor.be

f bioboerisidoor

HET GROENTEHUISJE & DEN HOF

Achteraard 22/a, 2322 Minderhout

van.alphen.jan@telenet.be

0495 57 40 86

www.groentehuisjedenhof.be

f Het-Groentehuisje-Den-Hof-553972501773272

KEMPISCH FRUIT

Heieinde 70, 2360 Oud-Turnhout

info@kempischfruit.be

014 42 52 47

www.kempischfruit.be

f KempischFruit

VLOEIBAR

Beyntellus 1, 2360 Oud-Turnhout

info@vloeibar.be

0498 24 69 50

www.vloeibar.be

f vloeibar

11


Chocola of koekjes

12

AFIJN

Grimstedestraat 116, 2300 Turnhout

afijn.chocolade@gmail.com

0485 35 06 90

f afijn.chocolade

BIOSHOP BIODYNAMIKA

Patersstraat 84, 2300 Turnhout

natuurwinkel@proximedia.be

014 41 77 76

www.bioshop-turnhout.be

f Bioshop-Turnhout

BVBA KOEN DILEN

Klein Ravels 24, 2380 Ravels

info@bakkerijdilen.be

0474 55 86 91

CHOCOLATE&MORE

Polderstraat 60, 2360 Oud-Turnhout

info@chocolateandmore.be

0477 46 33 97

www.chocolateandmore.be

f ChocolateAndMoreGeert

KLEIN ENGELANDHOEVE

Klein Engeland 29, 2300 Turnhout

bc.kleinengeland@turnhout.be

014 82 81 00

www.kleinengelandhoeve.be

f Klein-Engelandhoeve-471789289664513

LEKKER PUUR

Antwerpsesteenweg 322, 2390 Westmalle

info@lekker-puur.be

03 219 12 96

www.lekker-puur.be

f lekkerpuurwestmalle

OXFAM FAIR TRADE CVBA

Ververijstraat 15, 9000 Gent

els.decausmaecker@oft.be

09 218 79 40

www.oxfamwereldwinkels.be

f OxfamWereldwinkels

OXFAM WERELDWINKEL

ARENDONK

De Valken 1, 2370 Arendonk

arendonk@oww.be

014 47 84 04

www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/

arendonk

f Oxfamwereldwinkelskempen

BEERSE

Gasthuisstraat 4, 2340 Beerse

beerse@oww.be

014 62 46 26

www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/

beerse

f Oxfamwereldwinkelskempen

GIERLE

Singel 26, 2275 Gierle

gierle@oww.be

www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/

gierle

f Oxfamwereldwinkelskempen

HOOGSTRATEN

Vrijheid 100, 2320 Hoogstraten

hoogstraten@oww.be

0497 51 94 59

www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/

hoogstraten

f Oxfamwereldwinkelskempen

MERKSPLAS

Leopoldstraat 34, 2330 Merksplas

merksplas@oww.be

0494 27 83 93

www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/

merksplas

f Oxfamwereldwinkelskempen

OUD-TURNHOUT

Van der Bekenlaan 4, 2360 Oud-Turnhout

oud-turnhout@oww.be

014 45 11 30

www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/

oud-Turnhout

f Oxfamwereldwinkelskempen

RAVELS-WEELDE-POPPEL

Kerkstraat 7, 2380 Ravels

ravels@oww.be

0478 29 91 91

www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/

ravels

f Oxfamwereldwinkelskempen

RIJKEVORSEL

Oostmalsesteenweg 4, 2310 Rijkevorsel

rijkevorsel@oww.be

03 36 60 217

www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/

rijkevorsel

f Oxfamwereldwinkelskempen


TURNHOUT

Korte Gasthuisstraat 52, 2300 Turnhout

turnhout@oww.be

014 41 53 36

www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/

turnhout

f Oxfamwereldwinkelskempen

VOSSELAAR

Remi Lensplein 3 bus 1, 2350 Vosselaar

vosselaar@oww.be

014 61 08 67

www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/

vosselaar

f Oxfamwereldwinkelskempen

KASTERLEE, LICHTAART,

TIELEN

Leistraat 91, 2460 Lichtaart

wereldwinkelklt@gmail.com

014 46 08 98

www.oxfamwereldwinkels.be/nl/winkels/kasterlee-lichtaart-tielen

f wereldwinkelKasterleeLichtaartTielen

TER SNEEUWPOLDER

Polderstraat 60, 2360 Oud-Turnhout

info@tersneeuwpolder.be

014 43 78 78

www.tersneeuwpolder.be

f TerSneeuwPolder

WIDAR VZW

Lipseinde 43, 2330 Merksplas

winkel@www.widar.be

014 63 92 92

www.widar.be

f Dorpsgemeenschap-WI-

DAR-VZW-298271094302128

ZWALUWHOEVE

Leiseinde 11, 2300 Turnhout

info@zwaluw-hoeve.be

0474 71 45 76

zwaluw-hoeve.be

f dezwaluwhoeveturnhout

Zuiveldesserts

ATLAS FOODS

Patersstraat 18, 2300 Turnhout

myrthatlas@gmail.com

0475 35 72 29

www.atlasfoods.be

f 2300Turnhout

BIOSHOP BIODYNAMIKA

Patersstraat 84, 2300 Turnhout

natuurwinkel@proximedia.be

014 41 77 76

www.bioshop-turnhout.be

f Bioshop-Turnhout

CHOCOLATE&MORE

Polderstraat 60, 2360 Oud-Turnhout

info@chocolateandmore.be

0477 46 33 97

www.chocolateandmore.be

f ChocolateAndMoreGeert

DE BLAKHEIDE

Blakheide 13, 2340 Beerse

deblakheide@gmail.com

03 314 81 01

deblakheide.be

f deblakheide

13


DE BOUWHOEVE

Bouwhoef 2, 2323 Wortel

info@debouwhoeve.be

03 314 34 20

www.debouwhoeve.be

f debouwhoeve

DE KLEIN CLUYS

Kluis 2, 2460 Kasterlee

dekleincluys@hotmail.com

0486 34 43 39

www.dekleincluys.be

f DeKleinCluys

DE MEIRHOEVE

Merenweg 4, 2321 Meer

info@demeirhoeve.be

0474 07 40 82

www.demeirhoeve.be

f demeirhoeve

DE MELKWEG

Klein Broek 30, 2460 Tielen

info@demelkweg.be

0499 22 70 97

www.demelkweg.be

f De-Melkweg-514020755377772

DE PAARDEBLOEMHOEVE

brechtsesteenweg 143, 2390 Westmalle

info@paardebloemhoeve.be

0476 51 58 04

www.paardebloemhoeve.be

f depaardebloemhoeve

DE SCHAAPSKOOI

Heidriesstraat 1, 2460 Kasterlee

info@schaapskooi.be

0496 78 65 07

www.schaapskooi.be

f De-Schaapskooi-215700371875303

HET GROENTEHUISJE & DEN HOF

Achteraard 22/a, 2322 Minderhout

van.alphen.jan@telenet.be

0495 57 40 86

www.groentehuisjedenhof.be

f Het-Groentehuisje-Den-Hof-553972501773272

HET VANELEKE

Witte keiweg 1, 2330 Merksplas

Info@vaneleke.be

014 71 90 92

www.vaneleke.be

f Vaneleke

HOLSTEIN HOEVE-IJS

Dombergstraat 10, 2300 Turnhout

evelinevangorp@hotmail.be

0496 25 91 65

IJS VAN FILLEKE

Vlimmersebaan 128, 2310 Rijkevorsel

info@ijsvanfilleke.be

0475 49 08 46

f ijsvanfilleke

IJSSLOEBERKE

Wespedongen 2, 2460 Tielen

ijssloeberke@gmail.com

014 55 32 40

ijssloeberke.be

f Ijssloeberke-247034776758

IJSWENS GCV

Hoge-darisdonk 34, 2360 Oud-turnhout

dannywens3@gmail.Com

014 45 17 39

www.ijswens.be

f ijswens

JOHAN EN MARC VAN ROEY

Kijkverdriet 17, 2380 Ravels

johanvanroey@live.be

0497 46 65 78

f kempischehoevekaasVanRoey

JORIS IJS

Rouwbergskens 4, 2340 Beerse

info@jorisijs.be

014 61 13 06

www.jorisijs.be

f Joris-Ijs-1474554809446291

KEMPENSE GEITENKAAS POLLE

Eerselingenstraat 36, 2460 Lichtaart

info@polle.be

014 55 61 50

www.polle.be

f KempenseGeitenkaasPolle

14


LEKKER PUUR

Antwerpsesteenweg 322, 2390 Westmalle

info@lekker-puur.be

03 219 12 96

www.lekker-puur.be

f lekkerpuurwestmalle

SMAAKHOEVE

DE LOCHTENBERG

Lochtenberg 3c, 2330 Merksplas

Boerderij@delochtenberg.be

014 71 58 35

delochtenberg.be

f DeLochtenberg

‘T KAKELHOF

De mosten 12, 2321 Meer

Info@tkakelhof.be

0497 50 21 18

tkakelhof.be

f TKakelhof

TER SNEEUWPOLDER

Polderstraat 60, 2360 Oud-Turnhout

info@tersneeuwpolder.be

014 43 78 78

www.tersneeuwpolder.be

f TerSneeuwPolder

WIDAR VZW

Lipseinde 43, 2330 Merksplas

winkel@www.widar.be

014 63 92 92

www.widar.be

f Dorpsgemeenschap-WI-

DAR-VZW-298271094302128

ZWALUWHOEVE

Leiseinde 11, 2300 Turnhout

info@zwaluw-hoeve.be

0474 71 45 76

zwaluw-hoeve.be

f dezwaluwhoeveturnhout

15


Fruitsappen

APPELEN ROES

Steenweg op Sevendonk 95, 2360

Oud-Turnhout

appelen@roes.be

014 72 30 94

www.appelenroes.be

f appelenroes

BIOSHOP BIODYNAMIKA

Patersstraat 84, 2300 Turnhout

natuurwinkel@proximedia.be

014 41 77 76

www.bioshop-turnhout.be

f Bioshop-Turnhout

BROUWERIJ CORSENDONK

DISTRIBUTIE

Slachthuisstraat 27, 2300 Turnhout

corsendonk@corsendonk.com

014 45 33 11

DE DRIE WILGEN

Bist 1, 2560 Nijlen

info@dedriewilgen.be

03 411 10 51

dedriewilgen.be

f De3Wilgen

HET GROENTEHUISJE & DEN HOF

Achteraard 22/a, 2322 Minderhout

van.alphen.jan@telenet.be

0495 57 40 86

www.groentehuisjedenhof.be

f Het-Groentehuisje-Den-Hof-

553972501773272

KEMPISCH FRUIT

Heieinde 70, 2360 Oud-Turnhout

info@kempischfruit.be

014 42 52 47

www.kempischfruit.be/contact.html

f KempischFruit

KLEIN ENGELANDHOEVE

Klein Engeland 29, 2300 Turnhout

bc.kleinengeland@turnhout.be

014 82 81 00

www.kleinengelandhoeve.be

f Klein-Engelandhoeve-

471789289664513

LOCAL HARVEST VZW

Hal 36, 2322 Hoogstraten

gert@kwekerijmulders.be

0495 87 53 79

f localharvestvzw

MULDERS TOMATEN

& BLAUWE BESSEN

Aarledijk 83, 2382 Poppel

gert@kwekerijmulders.be

0495 87 53 79

www.kwekerijmulders.be

f Mulders-tomaten-blauwebessen-513170908804438

OXFAM-WERELDWINKELS

Kijk voor adressen op pag. 12 in dit

boekje.

STREEKWINKEL DE VLIERTUIN

Martelarenstraat 39, 3200 Aarschot

info@devliertuin.be

0479/70 50 69

www.streekwinkeldevliertuin.be

f streekwinkeldevliertuin

‘T GIJSBEMDENHOF

vlimmersendijk 60, 2390 Oostmalle

ledewibvba@skynet.be

0473 59 28 60

f T-Gijsbemdenhof-1833538936896858

‘T KAKELHOF

De mosten 12, 2321 Meer

Info@tkakelhof.be

0497 50 21 18

www.tkakelhof.be

f TKakelhof

TER SNEEUWPOLDER

Polderstraat 60, 2360 Oud-Turnhout

info@tersneeuwpolder.be

014 43 78 78

www.tersneeuwpolder.be

f TerSneeuwPolder

16


Noten

BIOSHOP BIODYNAMIKA

Patersstraat 84, 2300 Turnhout

natuurwinkel@proximedia.be

014 41 77 76

www.bioshop-turnhout.be

f Bioshop-Turnhout

HET GROENTEHUISJE & DEN HOF

Achteraard 22/a, 2322 Minderhout

van.alphen.jan@telenet.be

0495 57 40 86

www.groentehuisjedenhof.be

f Het-Groentehuisje

-Den-Hof-553972501773272

HET NOTENHUISJE

Herentalsstraat 29/1, 2300 Turnhout

info@hetnotenhuisje.be

0499 15 63 65

www.hetnotenhuisje.be

f Het-Notenhuisje-269664710322721/

CHOCOLATE&MORE

Polderstraat 60, 2360 Oud-Turnhout

info@chocolateandmore.be

0477 46 33 97

www.chocolateandmore.be

f ChocolateAndMoreGeert

KEMPISCH FRUIT

Heieinde 70, 2360 Oud-Turnhout

info@kempischfruit.be

014 42 52 47

www.kempischfruit.be/contact.html

f KempischFruit

LEKKER PUUR

Antwerpsesteenweg 322,

2390 Westmalle

info@lekker-puur.be

03 219 12 96

www.lekker-puur.be

f lekkerpuurwestmalle

BIO ISIDOOR

Meerheideweg 46, 2980 Zoersel

info@bio-isidoor.be

0479 23 25 04

www.bio-isidoor.be

f bioboerisidoor

17


tip

3

Pak uit met een duurzaam cadeau

lokaal korte keten bio eerlijk

Een jarige werknemer, een boeiende gastspreker, een trouwe collega, de beste baas…

we geven hen maar al te graag een cadeau. Kies bij de keuze van je geschenk voor duurzaam,

lokaal, fair trade en/of biologisch. Maak mee het verschil en geef een duurzame

attentie die nét dat tikkeltje anders is én een lokaal verhaal in zich draagt.

18


De opbrengst van je actie

• waardeer je personeel of partners met meer gemotiveerde

werknemers als gevolg

• maak indruk met je originele en doordachte keuze

• versterk de marktpositie van lokale producenten

• garandeer een eerlijke prijs voor de producent

in je buurt

Bierkorf

BROUWERIJ DE BOERETANG

vlimmersendijk 60, 2390 Oostmalle

info@brouwerijdeboeretang.be

0473 59 28 60

www.brouwerijdeboeretang.be

f brouwerijdeboeretang

DE DOCHTER VAN

DE KORENAAR

Oordeelstraat 3B, 2387 Baarle-Hertog

brouwerij@dedochtervandekorenaar.

be

014 69 98 00

www.dedochtervandekorenaar.be

f DeDochterVanDeKorenaar

BROUWERIJ VAGEBOND

Steenweg op Hoogstraten 52, 2330

Merksplas

Info@brouwerijvagebond.be

014 63 25 25

www.brouwerijvagebond.be

f brouwerijvagebond

DORPSBROUWERIJ HUMULUS

Pelgrimsplein 19, 2370 Arendonk

info@dorpsbrouwerijhumulus.be

0477 68 64 15

www.dorpsbrouwerijhumulus.be

KLEIN ENGELANDHOEVE

Klein Engeland 29, 2300 Turnhout

bc.kleinengeland@turnhout.be

014 82 81 00

www.kleinengelandhoeve.be

f Klein-Engelandhoeve-471789289664513

OXFAM-WERELDWINKELS

Kijk voor adressen op pag. 12 in dit

boekje.

LEKKER PUUR

Antwerpsesteenweg 322, 2390 Westmalle

info@lekker-puur.be

03 219 12 96

www.lekker-puur.be

f lekkerpuurwestmalle

19


SMAAKHOEVE

DE LOCHTENBERG

Lochtenberg 3c, 2330 Merksplas

Boerderij@delochtenberg.be

014 71 58 35

delochtenberg.be

f DeLochtenberg

STREEKWINKEL DE VLIERTUIN

Martelarenstraat 39, 3200 Aarschot

info@devliertuin.be

0479/70 50 69

www.streekwinkeldevliertuin.be

f streekwinkeldevliertuin

TAXANDRIA BIER

Patersstraat 14 bus 3, 2300 Turnhout

steff@taxandriabier.be

0498 52 13 38

www.taxandriabier.be

f taxandriabier

TOERISME KASTERLEE

Markt 42, 2460 Kasterlee

toerisme@kasterlee.be

014 84 85 19

www.visitkasterlee.be/thema/1728/kastelse-geschenken

f visitkasterlee

Wijn of jenever

20

BIOSHOP BIODYNAMIKA

Patersstraat 84, 2300 Turnhout

natuurwinkel@proximedia.be

014 41 77 76

www.bioshop-turnhout.be

f Bioshop-Turnhout

BROUWERIJ CORSENDONK

DISTRIBUTIE

Slachthuisstraat 27, 2300 Turnhout

corsendonk@corsendonk.com

014 45 33 11

DE DRIE WILGEN

Bist 1, 2560 Nijlen

info@dedriewilgen.be

03 411 10 51

dedriewilgen.be

f De3Wilgen

HET GROENTEHUISJE & DEN HOF

Achteraard 22/a, 2322 Minderhout

van.alphen.jan@telenet.be

0495 57 40 86

www.groentehuisjedenhof.be

f Het-Groentehuisje-Den-Hof-553972501773272

HET-WELVAEREN

Lage Mierdse Weg 66,

2360 Oud-Turnhout

Pascal.janssen@het-welvaeren.com

0476 47 19 11

het-welvaeren.com

f hetwelvaeren

IMKERIJ WIZO

Tienheide 2, 2460 Tielen

Imker.wizo@gmail.com

0468 31 87 84

f imkerijwizo

KLEIN ENGELANDHOEVE

Klein Engeland 29, 2300 Turnhout

bc.kleinengeland@turnhout.be

014 82 81 00

www.kleinengelandhoeve.be

f Klein-Engelandhoeve-

471789289664513

LEKKER PUUR

Antwerpsesteenweg 322, 2390 Westmalle

info@lekker-puur.be

03 219 12 96

www.lekker-puur.be

f lekkerpuurwestmalle

LOCAL HARVEST VZW

Hal 36, 2322 Hoogstraten

gert@kwekerijmulders.be

0495 87 53 79

f localharvestvzw

MULDERS TOMATEN & BLAUWE

BESSEN

Aarledijk 83, 2382 Poppel

gert@kwekerijmulders.be

0495 87 53 79

www.kwekerijmulders.be

f Mulders-tomaten-blauwebessen-513170908804438


OXFAM-WERELDWINKELS

Kijk voor adressen op pag. 12 in dit

boekje.

STERKSTOKERS DISTILLERIES

Veilingstraat 19, 2320 Hoogstraten

lorenz@sterkstokers.be

0494 08 37 88

www.sterkstokers.be

f sterkstokers

TAVINO

Geelsebaan 55, 2460 Kasterlee

info@www.tavino.be

0494 58 04 77

www.tavino.be

f TavinoKasterlee

Geschenkpakket of cadeaubon

21

APPELEN ROES

Steenweg op Sevendonk 95, 2360

Oud-Turnhout

appelen@roes.be

014 72 30 94

www.appelenroes.be

f appelenroes

ATLAS FOODS

Patersstraat 18, 2300 Turnhout

myrthatlas@gmail.com

0475 35 72 29

www.atlasfoods.be

f 2300Turnhout

BARZOEN

Warandestraat 42, 2300 Turnhout

barzoen@warande.be

0470 50 14 14

www.barzoen.cafe

f BARZOEN

BIO ISIDOOR

Meerheideweg 46, 2980 Zoersel

info@bio-isidoor.be

0479 23 25 04

www.bio-isidoor.be

f bioboerisidoor

BIOSHOP BIODYNAMIKA

Patersstraat 84, 2300 Turnhout

natuurwinkel@proximedia.be

014 41 77 76

www.bioshop-turnhout.be

f Bioshop-Turnhout

BOGAERTSHEIDE

Bogaertsheide 9a, 2560 Kessel

info@bogaertsheide.be

0473 84 87 16

www.bogaertsheide.be

f bogaertsheide

TER SNEEUWPOLDER

Polderstraat 60, 2360 Oud-Turnhout

info@tersneeuwpolder.be

014 43 78 78

www.tersneeuwpolder.be

f TerSneeuwPolder

BROUWERIJ DE BOERETANG

vlimmersendijk 60, 2390 Oostmalle

info@brouwerijdeboeretang.be

0473 59 28 60

www.brouwerijdeboeretang.be

f brouwerijdeboeretang

DE DOCHTER VAN

DE KORENAAR

Oordeelstraat 3B, 2387 Baarle-Hertog

brouwerij@dedochtervandekorenaar.

be

014 69 98 00

www.dedochtervandekorenaar.be

f DeDochterVanDeKorenaar

BROUWERIJ HET NEST

Beyntel 17, 2360 Oud-Turnhout

gust@brouwerijhetnest.be

0495 23 47 29

www.brouwerijhetnest.be

f Het-Nest-Brouwerij-349068475199965

21


22 22


BROUWERIJ VAGEBOND

Steenweg op Hoogstraten 52, 2330

Merksplas

Info@brouwerijvagebond.be

014 63 25 25

www.brouwerijvagebond.be

f brouwerijvagebond

BVBA KOEN DILEN

Klein Ravels 24, 2380 Ravels

info@bakkerijdilen.be

0474 55 86 91

CHOCOLATE&MORE

Polderstraat 60, 2360 Oud-Turnhout

info@chocolateandmore.be

0477 46 33 97

www.chocolateandmore.be

f ChocolateAndMoreGeert

DE KLEIN CLUYS

Kluis 2, 2460 Kasterlee

dekleincluys@hotmail.com

0486 34 43 39

www.dekleincluys.be

f DeKleinCluys

DE PAARDEBLOEMHOEVE

brechtsesteenweg 143, 2390 Westmalle

info@paardebloemhoeve.be

0476 51 58 04

www.paardebloemhoeve.be

f depaardebloemhoeve

DE POMPOENERIE / VZW DE

SCHREEUW

Houtum 39, 2460 Kasterlee

info@depompoenerie.be

0496 97 62 29

www.depompoenerie.be

f depompoenerie

DE ROSSE BIE

Hertoginstraat 108, 2300 Turnhout

toon.jacobs@derossebie.be

0468 15 59 37

www.derossebie.be

f derossebie

DEN BOERGONDIER

Meerledorp 34, 2328 Meerle

info@den-boergondier.be

0479 82 86 91

www.den-boergondier.be

f denboergondiermeerle

DORPSBROUWERIJ HUMULUS

Pelgrimsplein 19, 2370 Arendonk

info@dorpsbrouwerijhumulus.be

0477 68 64 15

www.dorpsbrouwerijhumulus.be

GROENTEGEWELD

Weeldestraat 168, 2381 Weelde

info@groentegeweld.be

0489 95 51 13

www.groentegeweld.be

f facebook.com/groentegeweld

HET GROENTEHUISJE & DEN HOF

Achteraard 22/a, 2322 Minderhout

van.alphen.jan@telenet.be

0495 57 40 86

www.groentehuisjedenhof.be

f Het-Groentehuisje-Den-Hof-553972501773272

HET MAAL

Kwakkelstraat 137, 2300 Turnhout

info@hetmaal.be

0494 865 361

www.hetmaal.be

HET NOTENHUISJE

Herentalsstraat 29/1, 2300 Turnhout

info@hetnotenhuisje.be

0499 15 63 65

www.hetnotenhuisje.be

f Het-Notenhuisje-269664710322721

HET VANELEKE

Witte keiweg 1, 2330 Merksplas

Info@vaneleke.be

014 71 90 92

www.vaneleke.be

f Vaneleke

HOEVESLAGERIJ

MEELHOVENSEHEIDE

Meelhovenlaan 6, 2390 Oostmalle

vandenheuvel-lv@skynet.be

0497 66 81 32

www.meelhovenseheide.be

f vandenheuveljan

IJSSLOEBERKE

Wespedongen 2, 2460 Tielen

ijssloeberke@gmail.com

014 55 32 40

ijssloeberke.be

f Ijssloeberke-247034776758

23


IMKERIJ WIZO

Tienheide 2, 2460 Tielen

Imker.wizo@gmail.com

0468 31 87 84

f imkerijwizo

JOHAN EN MARC VAN ROEY

Kijkverdriet 17, 2380 Ravels

johanvanroey@live.be

0497 46 65 78

f kempischehoevekaasVanRoey

f dezwaluwhoeveturnhout

KEMPISCH FRUIT

Heieinde 70, 2360 Oud-Turnhout

info@kempischfruit.be

014 42 52 47

www.kempischfruit.be/contact.html

f KempischFruit

KLEIN ENGELANDHOEVE

Klein Engeland 29, 2300 Turnhout

bc.kleinengeland@turnhout.be

014 82 81 00

www.kleinengelandhoeve.be

f Klein-Engelandhoeve-

471789289664513

LEKKER PUUR

Antwerpsesteenweg 322, 2390 Westmalle

info@lekker-puur.be

03 219 12 96

www.lekker-puur.be

f lekkerpuurwestmalle

OXFAM-WERELDWINKELS

Kijk voor adressen op pag. 12 in dit

boekje.

RURANT VZW - PURE KEMPEN

Hooibeeksedijk 1, 2400 Geel

greet.aernouts@rurant.be

014 85 27 07

www.purekempen.be/pure-kempen

-korf

SMAAKHOEVE

DE LOCHTENBERG

Lochtenberg 3c, 2330 Merksplas

Boerderij@delochtenberg.be

014 71 58 35

delochtenberg.be

f DeLochtenberg

‘T GIJSBEMDENHOF

vlimmersendijk 60, 2390 Oostmalle

ledewibvba@skynet.be

0473 59 28 60

f T-Gijsbemdenhof-1833538936896858

TAVINO

Geelsebaan 55, 2460 Kasterlee

info@www.tavino.be

0494 58 04 77

www.tavino.be

f TavinoKasterlee

WIDAR VZW

Lipseinde 43, 2330 Merksplas

winkel@www.widar.be

014 63 92 92

www.widar.be

f Dorpsgemeenschap-WIDAR-

VZW-298271094302128

ZWALUWHOEVE

Leiseinde 11, 2300 Turnhout

info@zwaluw-hoeve.be

0474 71 45 76

zwaluw-hoeve.be

24

Fruitmanden

De adressen van de zaken waar je fruitmanden

kan bestellen vind je op pag. 11

in dit boekje.


25


tip

4

(H)eerlijke koffie tijdens de pauze

eerlijk

Een werkdag zonder koffie? Voor veel werknemers is het ondenkbaar.

Tijdens de pauze even bijkletsen bij de koffieautomaat, is dan ook een

sociaal gebeuren.

26

Koffie komt per definitie van ver

weg. Daardoor is er minder garantie

op een eerlijke prijs voor de producent

en op een zo laag mogelijke

impact op de natuur. Gelukkig zijn

er organisaties en labels die die

garanties wel kunnen bieden.

Als bedrijf kan je fairtradekoffie

schenken aan je werknemers.

Doe je er graag een schepje bovenop?

Installeer een zo duurzaam

mogelijke koffieautomaat.

Voor de theedrinkende collega’s

kan je een uitgebreid gamma aan

verse, biologische en fairtradetheetjes

aanbieden.


De opbrengst van je actie

• garandeer een eerlijke prijs voor de

producent of handelaar

• vergroot het marktaandeel van fairtradeproducten

• bespaar energie met een zuinige

koffieautomaat

• beperk de milieu-impact van je koffiepauze

in je buurt

Koffie

BIOSHOP BIODYNAMIKA

Patersstraat 84, 2300 Turnhout

natuurwinkel@proximedia.be

014 41 77 76

www.bioshop-turnhout.be

f Bioshop-Turnhout

BOONJOUR

Stationsstraat 18, 2381 Weelde

kathleen@boonjour.com

0494 13 37 47

www.boonjour.be

f kathleenboonjour

BROUWERIJ CORSENDONK

DISTRIBUTIE

Slachthuisstraat 27, 2300 Turnhout

corsendonk@corsendonk.com

014 45 33 11

HET GROENTEHUISJE & DEN HOF

Achteraard 22/a, 2322 Minderhout

van.alphen.jan@telenet.be

0495 57 40 86

www.groentehuisjedenhof.be

f Het-Groentehuisje

-Den-Hof-553972501773272

LEKKER PUUR

Antwerpsesteenweg 322,

2390 Westmalle

info@lekker-puur.be

03 219 12 96

www.lekker-puur.be

f lekkerpuurwestmalle

OXFAM-WERELDWINKELS

Goede koffie vraagt om het juiste

apparaat. Oxfam wereldwinkels zorgt

voor het geschikte apparaat in jouw

kantoor of kantine. Je kan een toestel

kopen, huren of in bruikleen krijgen als

je koffie bestelt. We zoeken samen naar

de meest gepaste formule, zodat jij

zorgeloos perfecte koffie kan zetten.

Kijk voor adressen op pag. 12 in dit

boekje.

TER SNEEUWPOLDER

Polderstraat 60, 2360 Oud-Turnhout

info@tersneeuwpolder.be

014 43 78 78

www.tersneeuwpolder.be

f TerSneeuwPolder

KLEIN ENGELANDHOEVE

Klein Engeland 29, 2300 Turnhout

bc.kleinengeland@turnhout.be

014 82 81 00

www.kleinengelandhoeve.be

f Klein-Engelandhoeve-

471789289664513

27


Thee

APPELEN ROES

Steenweg op Sevendonk 95, 2360

Oud-Turnhout

appelen@roes.be

014 72 30 94

www.appelenroes.be

f appelenroes

BIO ISIDOOR

Meerheideweg 46, 2980 Zoersel

info@bio-isidoor.be

0479 23 25 04

www.bio-isidoor.be

f bioboerisidoor

BIOSHOP BIODYNAMIKA

Patersstraat 84, 2300 Turnhout

natuurwinkel@proximedia.be

014 41 77 76

www.bioshop-turnhout.be

f Bioshop-Turnhout

BOONJOUR

Stationsstraat 18, 2381 Weelde

kathleen@boonjour.com

0494 13 37 47

www.boonjour.be

f kathleenboonjour

TER SNEEUWPOLDER

Polderstraat 60, 2360 Oud-Turnhout

info@tersneeuwpolder.be

014 43 78 78

www.tersneeuwpolder.be

f TerSneeuwPolder

CHOCOLATE&MORE

Polderstraat 60, 2360 Oud-Turnhout

info@chocolateandmore.be

0477 46 33 97

www.chocolateandmore.be

f ChocolateAndMoreGeert

GROENTEGEWELD

Weeldestraat 168, 2381 Weelde

info@groentegeweld.be

0489 95 51 13

www.groentegeweld.be

f groentegeweld

KLEIN ENGELANDHOEVE

Klein Engeland 29, 2300 Turnhout

bc.kleinengeland@turnhout.be

014 82 81 00

www.kleinengelandhoeve.be

f Klein-Engelandhoeve

-471789289664513

LEKKER PUUR

Antwerpsesteenweg 322,

2390 Westmalle

info@lekker-puur.be

03 219 12 96

www.lekker-puur.be

f lekkerpuurwestmalle

OXFAM-WERELDWINKELS

Kijk voor adressen op pag. 12 in dit

boekje.

BROUWERIJ CORSENDONK

DISTRIBUTIE

Slachthuisstraat 27, 2300 Turnhout

corsendonk@corsendonk.com

014 45 33 11

28


tip

5

Trek erop uit, lokaal & in team!

lokaal korte keten bio

Van je personeelsploeg een hechter team maken én ze meenemen in een

verhaal over duurzame voeding? Dat kan.

Trek samen op teambuildingsactiviteit naar een lokaal en duurzaam voedingsinitiatief

in de regio of organiseer een duurzame workshop.

De opbrengst van je actie

• maak kennis met boeiende initiatieven uit de regio

• stimuleer het groepsgevoel en de motivatie binnen je team

• inspireer je collega’s om duurzamer te leven

• steun de lokale economie

29


in je buurt

Ecocyclo

Geef je teambuilding een creatieve

invulling en neem een kijkje achter de

schermen bij een lokaal bedrijf of vraag

een heerlijke proeverij aan bij een producent

uit de streek.

De ecocyclo is een vooraf uitgestippelde

fietstocht langs streekproducenten

rond Geel. Maar wat houd je tegen om

zelf een tochtje uit te stippelen via de

knooppunten? Of daag je personeel uit

met een wandeltocht van bedrijf naar

bedrijf en doorkruis het mooie Kempense

landschap.

• BEERSE, OUD-TURNHOUT,

TURNHOUT, VOSSELAAR

• KASTERLEE, GEEL

• VORSELAAR, LILLE

gina.aerts@provincieantwerpen.be

03 240 62 37

www.provincieantwerpen.be/aanbod/

doe/ontwikkelingseducatie/

fair-trade-ecocyclo.html

Bezoekje achter de schermen

van een een lokaal bedrijf

30

BROUWERIJ HET NEST

Beyntel 17, 2360 Oud-Turnhout

gust@brouwerijhetnest.be

0495 23 47 29

www.brouwerijhetnest.be

f Het-Nest-Brouwerij-349068475199965

DE POMPOENERIE / VZW DE

SCHREEUW

Houtum 39, 2460 Kasterlee

info@depompoenerie.be

0496 97 62 29

www.depompoenerie.be

f depompoenerie

DE SCHAAPSKOOI

Heidriesstraat 1, 2460 Kasterlee

info@schaapskooi.be

0496 78 65 07

www.schaapskooi.be

f De-Schaapskooi-215700371875303

HET VANELEKE

Witte keiweg 1, 2330 Merksplas

Info@vaneleke.be

014 71 90 92

www.vaneleke.be

f Vaneleke

HET-WELVAEREN

Lage Mierdse Weg 66,

2360 Oud-Turnhout

Pascal.janssen@het-welvaeren.com

0476 47 19 11

het-welvaeren.com

f hetwelvaeren

PLANTENTUIN ‘DE KLEINE

BOERDERIJ’ MERKSPLAS

Ossenweg 1-3, 2330 Merksplas

catherine@plantentuinmerksplas.be

0472 80 18 93

plantentuinmerksplas.be

f kleineboerderij


Workshops

ATLAS FOODS

Patersstraat 18, 2300 Turnhout

myrthatlas@gmail.com

0475 35 72 29

www.atlasfoods.be

f 2300Turnhout

DE BOUWHOEVE

Bouwhoef 2, 2323 Wortel

info@debouwhoeve.be

03 314 34 20

www.debouwhoeve.be

f debouwhoeve

EVA VZW (REGIO KEMPEN)

Steendam 84, 9000 Gent

kempen@evavzw.be

09 329 68 51

www.evavzw.be/kempen

f EVA-Kempen-1225881884206312

HET LAAKS HOFKE

Bisschopslaan 69, 2340 Beerse

joke@hetlaakshofke.be

0494 87 59 57

www.hetlaakshofke.be

f Het-Laaks-hofke-619921014782718

HET VANELEKE

Witte keiweg 1, 2330 Merksplas

Info@vaneleke.be

014 71 90 92

www.vaneleke.be

f Vaneleke

PLANTENTUIN ‘DE KLEINE

BOERDERIJ’ MERKSPLAS

Ossenweg 1-3, 2330 Merksplas

catherine@plantentuinmerksplas.be

0472 80 18 93

plantentuinmerksplas.be

f kleineboerderij 31


SMAAKHOEVE

DE LOCHTENBERG

Lochtenberg 3c, 2330 Merksplas

Boerderij@delochtenberg.be

014 71 58 35

delochtenberg.be

f DeLochtenberg

VELT VZW

Uitbreidingstraat 392C, 2600 Berchem

info@velt.nu

03-2817475

velt.nu

f veltvzw

STERKSTOKERS DISTILLERIES

Veilingstraat 19, 2320 Hoogstraten

lorenz@sterkstokers.be

0494 08 37 88

www.sterkstokers.be

f sterkstokers

32


tip

6

Een gesmaakt feestje

lokaal korte keten bio eerlijk seizoen

veggie

Er is altijd wel een reden om te feesten: een werknemer die op pensioen

gaat, een nieuw geopende vestiging, het jaarlijks personeelsfeest… Bij elke

zakenlunch, elk feestje, elke receptie of zelfs vergadering hoort dan ook een

lekker hapje en drankje. Kies voor kwaliteitsvol én duurzaam. Zorg voor lokale,

vegetarische, fair trade of biologische catering op je bedrijfsfeest of receptie.

Is er na het feest nog veel lekkers over? Schenk dan je overschotten weg aan een

armoedevereniging in je buurt of gebruik herbruikbare verpakkingen om de overschotjes

met werknemers mee te geven.

Bij www.thuisafgehaald.be of www.togoodtogo.be registreer je online of via de app

welke maaltijden je over hebt. Geïnteresseerde eters kunnen dan bestellen en de maaltijd

komen ophalen. Zo ga je voedselverspilling tegen, bespaar je op afvalkosten en

help je anderen aan een lekker en gezond hapje.

33


De opbrengst van je actie

in je buurt

• verklein de ecologische voetafdruk van je bedrijf

• steun een lokale onderneming en versterk de regionale band

• garandeer een eerlijke prijs voor de producent of handelaar

• versterk de marktpositie van lokale producenten

• geniet van een fiscaal voordeel door fruit aan te bieden

• genereer zo weinig mogelijk afval

Versbereide gerechten

34

ATLAS FOODS

Patersstraat 18, 2300 Turnhout

myrthatlas@gmail.com

0475 35 72 29

www.atlasfoods.be

f 2300Turnhout

BARZOEN

Warandestraat 42, 2300 Turnhout

barzoen@warande.be

0470 50 14 14

www.barzoen.cafe

f BARZOEN

BOER MEAT CHEF

Hemeldonk 55, 2275 Gierle

info@boermeatchef.be

0495 87 53 84

www.boermeatchef.be

f boermeatchef

DE LEEFKAMER

Prinsenstraat 25, 2300 Turnhout

hallo@deleefkamer.be

0473 93 44 42

www.deleefkamer.be

f deleefkamer

DE MEIRHOEVE

Merenweg 4, 2321 Meer

info@demeirhoeve.be

0474 07 40 82

www.demeirhoeve.be

f demeirhoeve

DE MELKWEG

Klein Broek 30, 2460 Tielen

info@demelkweg.be

0499 22 70 97

www.demelkweg.be

f De-Melkweg-514020755377772

DE PLANT-AARDIGE KOK

Hazepad 4, 2350 Vosselaar

nancy.scheyltjens@finnas.be

0474 97 33 44

www.deplantaardigekok.be

f deplantaardigekok

DE POMPOENERIE / VZW DE

SCHREEUW

Houtum 39, 2460 Kasterlee

info@depompoenerie.be

0496 97 62 29

www.depompoenerie.be

f depompoenerie

DEN BOERGONDIER

Meerledorp 34, 2328 Meerle

info@den-boergondier.be

0479 82 86 91

www.den-boergondier.be

f denboergondiermeerle

HET GROENTEHUISJE & DEN HOF

Achteraard 22/a, 2322 Minderhout

van.alphen.jan@telenet.be

0495 57 40 86

www.groentehuisjedenhof.be

f Het-Groentehuisje-Den-Hof-553972501773272


HET MAAL

Kwakkelstraat 137, 2300 Turnhout

info@hetmaal.be

0494 865 361

www.hetmaal.be

HOEVESLAGERIJ

MEELHOVENSEHEIDE

Meelhovenlaan 6, 2390 Oostmalle

vandenheuvel-lv@skynet.be

0497 66 81 32

www.meelhovenseheide.be

f vandenheuveljan

TER SNEEUWPOLDER

Polderstraat 60, 2360 Oud-Turnhout

info@tersneeuwpolder.be

014 43 78 78

www.tersneeuwpolder.be

f TerSneeuwPolder

VLOEIBAR

Beyntellus 1, 2360 Oud-Turnhout

info@vloeibar.be

0498 24 69 50

www.vloeibar.be

f vloeibar

TAVINO

Geelsebaan 55, 2460 Kasterlee

info@www.tavino.be

0494 58 04 77

www.tavino.be

f TavinoKasterlee

Feest en catering

ATLAS FOODS

Patersstraat 18, 2300 Turnhout

myrthatlas@gmail.com

0475 35 72 29

www.atlasfoods.be

f 2300Turnhout

BARZOEN

Warandestraat 42, 2300 Turnhout

barzoen@warande.be

0470 50 14 14

www.barzoen.cafe

f BARZOEN

DE DOCHTER VAN

DE KORENAAR

Oordeelstraat 3B, 2387 Baarle.Hertog

brouwerij@dedochtervandekorenaar.be

014 69 98 00

www.dedochtervandekorenaar.be

f DeDochterVanDeKorenaar

DE LEEFKAMER

Prinsenstraat 25, 2300 Turnhout

hallo@deleefkamer.be

0473 93 44 42

www.deleefkamer.be

f deleefkamer

DE MELKWEG

Klein Broek 30, 2460 Tielen

info@demelkweg.be

0499 22 70 97

www.demelkweg.be

f De-Melkweg-514020755377772

DE POMPOENERIE / VZW DE

SCHREEUW

Houtum 39, 2460 Kasterlee

info@depompoenerie.be

0496 97 62 29

www.depompoenerie.be

f depompoenerie

DEN BOERGONDIER

Meerledorp 34, 2328 Meerle

info@den-boergondier.be

0479 82 86 91

www.den-boergondier.be

f denboergondiermeerle

HET GROENTEHUISJE & DEN HOF

Achteraard 22/a, 2322 Minderhout

van.alphen.jan@telenet.be

0495 57 40 86

www.groentehuisjedenhof.be

f Het-Groentehuisje-Den-Hof-553972501773272

35


HET MAAL

Kwakkelstraat 137, 2300 Turnhout

info@hetmaal.be

0494 865 361

www.hetmaal.be

HOEVESLAGERIJ

MEELHOVENSEHEIDE

Meelhovenlaan 6, 2390 Oostmalle

vandenheuvel-lv@skynet.be

0497 66 81 32

www.meelhovenseheide.be

f vandenheuveljan

KEMPISCH FRUIT

Heieinde 70, 2360 Oud-Turnhout

info@kempischfruit.be

014 42 52 47

www.kempischfruit.be/contact.html

f KempischFruit

NORI CATERING EN EVENTS

Kerkweg 1, 3920 Lommel

info@norievents.be

0473 74 49 42

www.noricatering.be

f norievents

TAVINO

Geelsebaan 55, 2460 Kasterlee

info@tavino.be

0494 58 04 77

tavino.be

f TavinoKasterlee

THE ART OF NATURE

Strikkeweg 19, 2330 Merksplas

alex.anneleen@hotmail.com

0475 93 19 44

www.theartofnature.be

VELDEKENSHOF

Blairon 200, 2300 Turnhout

laura.lefebvre@turnhout.be

014 44 33 34

www.veldekenshof.be

f veldekenshof

VLOEIBAR

Beyntellus 1, 2360 Oud-Turnhout

info@vloeibar.be

0498 24 69 50

www.vloeibar.be

f vloeibar

WOESTE GOESTING

Heieinde 85, 2360 Oud-Turnhout

c.roelofs@telenet.be

0031 652 86 17 70

www.woestegoesting.be

f woestegoesting

ZWALUWHOEVE

Leiseinde 11, 2300 Turnhout

info@zwaluw-hoeve.be

0474 71 45 76

zwaluw-hoeve.be

f dezwaluwhoeveturnhout

TAXANDRIA BIER

Patersstraat 14 bus 3, 2300 Turnhout

steff@taxandriabier.be

0498 52 13 38

www.taxandriabier.be

f taxandriabier

Feestelijke dranken

36

FRUITSAPPEN

Kijk voor adressen op pag. 16 in dit

boekje.

BIERKORVEN

Kijk voor adressen op pag. 19 in dit

boekje.

WIJN- OF JENEVERCADEAU

Kijk voor adressen op pag. 20 in dit

boekje.


Streeklekkers serveren

APPELEN ROES

Steenweg op Sevendonk 95, 2360

Oud-Turnhout

appelen@roes.be

014 72 30 94

www.appelenroes.be

f appelenroes

ATLAS FOODS

Patersstraat 18, 2300 Turnhout

myrthatlas@gmail.com

0475 35 72 29

www.atlasfoods.be

f 2300Turnhout

BIO ISIDOOR

Meerheideweg 46, 2980 Zoersel

info@bio-isidoor.be

0479 23 25 04

www.bio-isidoor.be

f bioboerisidoor

BOER MEAT CHEF

Hemeldonk 55, 2275 Gierle

info@boermeatchef.be

0495 87 53 84

www.boermeatchef.be

f boermeatchef

DE DOCHTER VAN

DE KORENAAR

Oordeelstraat 3B, 2387 Baarle-Hertog

brouwerij@dedochtervandekorenaar.

be

014 69 98 00

www.dedochtervandekorenaar.be

f DeDochterVanDeKorenaar

BROUWERIJ VAGEBOND

Steenweg op Hoogstraten 52,

2330 Merksplas

Info@brouwerijvagebond.be

014 63 25 25

www.brouwerijvagebond.be

f brouwerijvagebond

BVBA KOEN DILEN

Klein Ravels 24, 2380 Ravels

info@bakkerijdilen.be

0474 55 86 91

DE KLEIN CLUYS

Kluis 2, 2460 Kasterlee

dekleincluys@hotmail.com

0486 34 43 39

www.dekleincluys.be

f DeKleinCluys

DE MEIRHOEVE

Merenweg 4, 2321 Meer

info@demeirhoeve.be

0474 07 40 82

www.demeirhoeve.be

f demeirhoeve

DE MELKWEG

Klein Broek 30, 2460 Tielen

info@demelkweg.be

0499 22 70 97

www.demelkweg.be

f De-Melkweg-514020755377772

DE ROSSE BIE

Hertoginstraat 108, 2300 Turnhout

toon.jacobs@derossebie.be

0468 15 59 37

www.derossebie.be/streekproduct

-honing

f derossebie

DE SCHAAPSKOOI

Heidriesstraat 1, 2460 Kasterlee

info@schaapskooi.be

0496 78 65 07

www.schaapskooi.be

f De-Schaapskooi-215700371875303

DEN BOERGONDIER

Meerledorp 34, 2328 Meerle

info@den-boergondier.be

0479 82 86 91

www.den-boergondier.be

f denboergondiermeerle

DORPSBROUWERIJ HUMULUS

Pelgrimsplein 19, 2370 Arendonk

info@dorpsbrouwerijhumulus.be

0477 68 64 15

www.dorpsbrouwerijhumulus.be

37


HET MAAL

Kwakkelstraat 137, 2300 Turnhout

info@hetmaal.be

0494 865 361

www.hetmaal.be

HET VANELEKE

Witte keiweg 1, 2330 Merksplas

Info@vaneleke.be

014 71 90 92

www.vaneleke.be

f Vaneleke

HOEVESLAGERIJ

MEELHOVENSEHEIDE

Meelhovenlaan 6, 2390 Oostmalle

vandenheuvel-lv@skynet.be

0497 66 81 32

www.meelhovenseheide.be

f vandenheuveljan

IJSSLOEBERKE

Wespedongen 2, 2460 Tielen

ijssloeberke@gmail.com

014 55 32 40

ijssloeberke.be

f Ijssloeberke-247034776758

JOHAN EN MARC VAN ROEY

Kijkverdriet 17, 2380 Ravels

johanvanroey@live.be

0497 46 65 78

f kempischehoevekaasVanRoey

KEMPENSE GEITENKAAS POLLE

Eerselingenstraat 36, 2460 Lichtaart

info@polle.be

014 55 61 50

www.polle.be

f KempenseGeitenkaasPolle

SMAAKHOEVE

DE LOCHTENBERG

Lochtenberg 3c, 2330 Merksplas

Boerderij@delochtenberg.be

014 71 58 35

delochtenberg.be

f DeLochtenberg

‘T GIJSBEMDENHOF

vlimmersendijk 60, 2390 Oostmalle

ledewibvba@skynet.be

0473 59 28 60

f T-Gijsbemdenhof-1833538936896858

TAVINO

Geelsebaan 55, 2460 Kasterlee

info@www.tavino.be

0494 58 04 77

www.tavino.be

f TavinoKasterlee

TAXANDRIA BIER

Patersstraat 14 bus 3, 2300 Turnhout

steff@taxandriabier.be

0498 52 13 38

www.taxandriabier.be

f taxandriabier

TER SNEEUWPOLDER

Polderstraat 60, 2360 Oud-Turnhout

info@tersneeuwpolder.be

014 43 78 78

www.tersneeuwpolder.be

f TerSneeuwPolder

THE ART OF NATURE

Strikkeweg 19, 2330 Merksplas

alex.anneleen@hotmail.com

0475 93 19 44

www.theartofnature.be

VLOEIBAR

Beyntellus 1, 2360 Oud-Turnhout

info@vloeibar.be

0498 24 69 50

www.vloeibar.be

f vloeibar

ZWALUWHOEVE

Leiseinde 11, 2300 Turnhout

info@zwaluw-hoeve.be

0474 71 45 76

zwaluw-hoeve.be

38


tip

7

Kraanwaterpunten op je werkplek

lokaal

Water drinken, is gezond. Dat treft, want het Kempisch kraanwater is bijzonder

lekker. Bovendien is het een duurzaam en gezond streekproduct.

Letterlijk van eigen bodem.

Bied daarom kraantjeswater aan in je bedrijf. Maak het extra aantrekkelijk door het

inplanten van kraanwaterpunten waar het personeel met plezier een extra glaasje gaat

tappen.

Stimuleer je werknemers om een herbruikbare drinkbus te gebruiken. Of nog beter:

schenk hen een drinkbus waarop je het logo van je bedrijf laat drukken. Je kan die bestellen

bij een firma die duurzaamheid hoog in het vaandel draagt en een deel van zijn

jaaromzet doneert aan milieudoeleinden. Met aantrekkelijke drinkflessen en glazen

wordt water drinken een pure verwennerij.

De opbrengst van je actie

• bespaar op de aankoop van flessenwater.

Water uit de fles is gemiddeld

tot 10.000 maal duurder

dan kraantjeswater

• vermijd onnodige vervoerskilometers

• vermijd plastic afval. Er wordt

jaarlijks 2,7 miljoen ton plastic

geproduceerd voor het verpakken

van drinkwater

• gezondere medewerkers met

mogelijk minder absenteïsme

als gevolg

• stimuleer het groepsgevoel met

een duurzame drinkbus met jullie

bedrijfslogo en draag hiermee

de duurzaamheidsgedachte ook

uit naar stakeholders: klanten,

partners, leveranciers, potentiële

nieuwe medewerkers, …

39


voedselteams

VITO

Boeretang 200, 2400 Mol

QW_voedselteam@vito.be

0479 59 95 29

VOEDSELTEAM LAAKDAL

Kwade Plas 1, 2431 Laakdal

laakdal@voedselteams.be

www.voedselteams.be/voedselteam/

voedselteam-laakdal

f voedselteamlaakdal

tip

8

Een voedselteamdepot in je bedrijf

lokaal korte keten bio eerlijk seizoen

veggie

40

Voedselteams is een vzw die de korte keten in Vlaanderen behartigt en in

de praktijk brengt zodat mensen rechtstreeks duurzame voeding kunnen

aankopen bij lokale producenten.

Zin om zelf een voedselteam op te richten? Dat betekent dat je samen met je collega’s

en/of buurtbewoners voeding aankoopt bij verschillende lokale of regionale producenten.

Bestellingen worden wekelijks bij jullie geleverd en alles verloopt via een online

webwinkel. Zo geef je je werknemers de kans om lokaal, biologisch, seizoensgebonden

en tegen een eerlijke prijs te eten.


De opbrengst van je actie

• laat je werknemers samen

genieten van duurzame streeken

seizoensvoeding

• versterk de band tussen lokale

producenten en consumenten

• vermijd onnodige vervoerskilometers

• garandeer een eerlijke prijs voor

de producent of handelaar

• versterk de marktpositie van

lokale producenten

• genereer zo weinig mogelijk afval

• stimuleer een duurzame en

gezonde levensstijl

• gun je werknemers wat extra tijd,

doordat ze hun boodschappen

meteen van het werk kunnen

meebrengen

in je buurt

BIO ISIDOOR

Meerheideweg 46, 2980 Zoersel

info@bio-isidoor.be

0479 23 25 04

www.bio-isidoor.be

f bioboerisidoor

DE PAARDEBLOEMHOEVE

brechtsesteenweg 143, 2390 Westmalle

info@paardebloemhoeve.be

0476 51 58 04

www.paardebloemhoeve.be

f depaardebloemhoeve

GROENTEGEWELD

Weeldestraat 168, 2381 Weelde

info@groentegeweld.be

0489 95 51 13

www.groentegeweld.be

f groentegeweld

LEKKER PUUR

Antwerpsesteenweg 322,

2390 Westmalle

info@lekker-puur.be

03 219 12 96

www.lekker-puur.be

f lekkerpuurwestmalle

SMAAKHOEVE

DE LOCHTENBERG

Lochtenberg 3c, 2330 Merksplas

boerderij@delochtenberg.be

014 71 58 35

delochtenberg.be

f DeLochtenberg

THE ART OF NATURE

Strikkeweg 19, 2330 Merksplas

alex.anneleen@hotmail.com

0475 93 19 44

www.theartofnature.be

VOEDSELTEAM TURNHOUT

WARANDE

Kwakkelstraat 137, 2300 Turnhout

kroels@telenet.be

0494 86 53 61

www.voedselteams.be

VOEDSELTEAMS VZW

(regio Antwerpen)

antwerpen@voedselteams.be

0488 99 46 04

www.voedselteams.be

f voedselteamsantwerpen

41


tip

9

Ondersteun een bioboerderij,

een samen- of een zelfpluktuin

in de buurt

lokaal korte keten bio eerlijk seizoen

veggie

Wil je graag met eigen ogen zien en voelen waar je groenten vandaan komen?

Ga dan samen met je collega’s langs bij een zelfpluk- of samentuin in

je regio.

42

Je bezoek is geheel vrijblijvend en je

betaalt enkel wat je meeneemt naar

huis. Vaak is er een hoevewinkel,

maar in plaats van je groenten en

fruit uit het rek te kiezen, kan je ze

ook zelf uit de grond halen of plukken

van struiken en bomen.

Bovendien organiseren vele tuinders

tijdens het oogstseizoen speciale

plukdagen. Na al dat hard labeur

geniet je dan van een glaasje vers sap

op een gezellig terras met kinderanimatie

en livemuziek.


Lokale bioboerderijen, samen- of

zelfpluktuinen zijn per definitie

kleinschalig. Omdat ze rekening

houden met de draagkracht van de

aarde, kunnen ze niet concurreren

met supermarkten en grote voedingsbedrijven.

Ben je overtuigd van de noodzaak

aan lokale, duurzame en biologische

initiatieven? Wat extra

financiële steun kan een initiatief

helpen hun activiteiten verder te

ontwikkelen.

De opbrengst van je actie

• eet vers, gezond, lokaal en met de seizoenen mee

• stimuleer je werknemers om duurzame voeding te consumeren

• versterk het teamgevoel en de motivatie bij medewerkers

• versterk de marktpositie van lokale producenten

• draag bij aan ecologische landbouw, met respect voor bodem en milieu

• vermijd onnodige voedselkilometers en verpakking

• versterk de lokale gemeenschap rond de boerderij en binnen je bedrijf

• draag structureel bij aan de versterking van een specifiek lokaal initiatief

door middel van CSR of Corporate Social Responsibility

in je buurt

Zelfpluk- en samentuinen

BIO ISIDOOR

Meerheideweg 46, 2980 Zoersel

info@bio-isidoor.be

0479 23 25 04

www.bio-isidoor.be

f bioboerisidoor

BOGAERTSHEIDE

Bogaertsheide 9a, 2560 Kessel

info@bogaertsheide.be

0473 84 87 16

www.bogaertsheide.be

f bogaertsheide

DE PAARDEBLOEMHOEVE

brechtsesteenweg 143, 2390 Westmalle

info@paardebloemhoeve.be

0476 51 58 04

www.paardebloemhoeve.be

f depaardebloemhoeve

DE SCHAAPSKOOI

Heidriesstraat 1, 2460 Kasterlee

info@schaapskooi.be

0496 78 65 07

www.schaapskooi.be

f De-Schaapskooi-215700371875303

GROENTEGEWELD

Weeldestraat 168, 2381 Weelde

info@groentegeweld.be

0489 95 51 13

www.groentegeweld.be

f facebook.com/groentegeweld

HET BLOZEND TOMAATJE

Harten 13, 2300 Turnhout

info@hetblozendtomaatje.be

0495 87 54 63

www.hetblozendtomaatje.be

f hetblozendtomaatje

43


HET LAAKS HOFKE

Bisschopslaan 69, 2340 Beerse

joke@hetlaakshofke.be

0494 87 59 57

www.hetlaakshofke.be

f Het-Laaks-hofke-619921014782718

STADSBOERDERIJ TURNHOUT

Veldekensweg 10, 2300 Turnhout

evelien@detroef.be

014 42 48 11

www.stadsboerderijturnhout.be

f stadsboerderijturnhout

TALANDER -

DE WOUWERSHOEVE

De Lusthoven 58, 2370 Arendonk

dienstencentrum.talander@gmail.com

014 67 00 69

www.talander.be

f TalanderVZW

44


tip

10

Op of rond jullie bedrijfsterrein

Ben je op zoek naar een zinvolle invulling van een stukje braakliggend bedrijfsterrein?

Of heb je werknemers of collega’s met groene vingers? Ben je toe aan een experimentele

invulling van je personeelsmoment na de lunch? Of is er plaats voor een innovatief

projectje in je bedrijfsruimte?

Ga zelf aan de slag met zaden, zwammen, kippen of groentjes. Een eigen moes- of

daktuin waar de collega’s of enkele buurtbewoners kruiden of groentjes kweken. Een

bedrijfszadenbib waar werknemers zaden kunnen uitwisselen en in gesprek gaan over

hun interesses. Bedrijfskippen of varkens die restjes wegwerken en in ruil kakelverse

eieren of kwaliteitsvlees produceren. Een klein stukje aanrecht in de bedrijfskantine

dat omgetoverd wordt tot een oesterzwammen-bedrijfskwekerij. Of maak een stukje

terrein vrij voor enkele bijenkorven en fleur de biodiversiteit rond je bedrijf wat op.

De opbrengst van je actie

• maak je bedrijfsomgeving groener

• versterk de sociale samenhang

onder collega’s of in de buurt

• eet wat je kweekt: vers en lekker

• GFT wordt kippenvoedsel

• vermijd onnodige voedselkilometers

en verpakking

• hou de traditie van zaden kweken

en delen in ere en help een netwerk

uitbouwen van tuiniers die

hun kennis met elkaar delen

• geef specifieke lokale variëteiten

meer kans om te overleven

• laat je werknemers kennismaken

met een breed gamma aan bijzondere

groenten, kruiden en planten

• draag je steentje bij aan de circulaire

economie

• draag bij aan ecologische landbouw

met respect voor bodem en

milieu

• vermijd afval

45


in je buurt

Een eigen moestuin

DE TUINDOOS

Ginderbuiten 70 bus 3, 2400 Mol

info@tuindoos.be

0477 59 85 87

www.tuindoos.be

f facebook.com/detuindoos

VELT

Uitbreidingstraat 392c, 2600 Berchem

info@velt.be

03 281 74 75

velt.nu/workshops-voeding

f veltvzw

Zaden ruilen

ZADENBIB - BIBLIOTHEEK

KASTERLEE

Pastorijstraat 8, 2460 Kasterlee

bibliotheek@kasterlee.be

014 85 00 11

kasterlee.bibliotheek.be

f gemeentekasterlee2460

ZADENBIB - BIBLIOTHEEK LILLE

Kerkstraat 22b, 2275 Lille

oliver.willems@lille.be

014 88 19 20

lille.bibliotheek.be

f bibliotheeklille

Kippen

of varkens

VELT

Uitbreidingstraat 392c, 2600, Berchem

info@velt.be

03 281 74 75

velt.nu/workshops-voeding

f veltvzw

Zwammen

kweken

FUNCI

Stoktsestraat 66, 2300 Turnhout

geert.boeckx@hotmail.com

0471 19 97 38

Bijen op het bedrijfsterrein

46

DE BEDRIJVIGE BIJ

Stokt 63, 2440 Geel

info@debedrijvigebij.be

0495 69 10 53

www.debedrijvigebij.be

f De-bedrijvige-bij-426175094638391


47


Maatschappelijk verantwoord ondernemen is

niet meer weg te denken voor een succesvol

bedrijf. Je kan investeren in een windmolen

op het bedrijfsterrein of een elektrisch

wagenpark, maar je kan ook laagdrempelig

starten en toch een bijzonder grote impact

hebben.

In deze brochure ontdek je hoe jouw

bedrijf haar medewerkers kan stimuleren om

duurzame keuzes te maken op vlak van hun

voeding.

Dat kan makkelijk en goedkoop.

WIL JE METEEN OVERGAAN TOT ACTIE?

Neem dan contact op met één van de lokale

voedselproducenten of leveranciers die je in

deze brochure terugvindt.

CONTACT

Katrien Loots

katrien@kempensekost.be

014 95 35 47

Doe je iets leuks met onze tips?

Laat het ons weten op

WWW.KEMPENSEKOST.BE

48

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!