12.10.2020 Views

Profiel 05 2020

Platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid

Platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PROFIEL ● PLATFORM OVER | RAAM-, DEUR-, KOZIJNTECHNIEK | HANG- EN SLUITWERK | DAK- EN GEVELTECHNIEK | VEILIGHEID ● JAARGANG 14 ● PROFIEL-ONLINE.NL<br />

5<br />

platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid<br />

Creativiteit en uitstraling dankzij modulaire gevelbouw<br />

Glazen scheidingswanden ingewikkeld? Integendeel!<br />

nr 5 <strong>2020</strong><br />

profiel-online.nl<br />

oktober - november<br />

​Schuifpanelen bieden maximale privacy aan B&B-gasten


1 sliding sash + 1 fixed light<br />

WICSLIDE 150 PS<br />

Hoogwaardig schuifsysteem<br />

Het nieuwe offset schuifsysteem van WICONA, de WICSLIDE 150 PS, is de optimale<br />

hybride oplossing voor vertikale woonruimtes die de voordelen van een schuifdeur met de<br />

eigenschappen van een draairaam combineert. De profielen zijn geëxtrudeerd uit Hydro<br />

CIRCAL 75R aluminium, een aluminium legering van topkwaliteit die uit minimum 75%<br />

end-of-lifecycle aluminium (post-consumer schroot) is samengesteld.<br />

Andere voordelen: efficiëntere productie / RC2 gecertificeerd / wind-waterdichtheid 1200<br />

pa / zeer geluidsisolerend.<br />

Meer weten:<br />

www.wicona.com<br />

Hydro Building Systems Netherlands BV<br />

Alcoalaan 1, 5151 RW Drunen<br />

info.hbs.nl@hydro.com / +31/416 38 6480<br />

© WICONA


DucoSlide SlimFrame<br />

Aluminium schuifpanelen<br />

Functioneel en esthetisch<br />

Optimale wering van<br />

hitte en lichtinval<br />

Dynamische uitstraling<br />

Compleet gamma<br />

schuif- en vouwpanelen<br />

Thermisch comfort<br />

Daling koellast<br />

tot 63 %<br />

We inspire at www.duco.eu


Voorwoord<br />

MEER PREFAB IN NEDERLAND. EN, WE GAAN DE HOOGTE IN!<br />

Als u mij vraagt wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn in het vakgebied van de afgelopen jaren, dan zijn<br />

het wel de innovaties die tot minder gedoe en minder werk hebben geleid op de bouwplaatsen zelf. Positief<br />

dus. Want, prefabricage lijkt meer en meer hét credo te worden en dat is een goede zaak. Want, alles wat<br />

ergens in de fabriek al min of meer in geheel of in modules in elkaar wordt gezet, hoeft alleen nog maar<br />

getransporteerd te worden en op de bouwplaats zelf is het ‘slechts’ een kwestie van ‘monteren’.<br />

Ik kan me voorstellen dat buurtbewoners, rondom de prachtige projecten die nu in Nederland gaande zijn, daar blij<br />

mee zijn. De tijdwinst ten aanzien van storende rommel, omleidingen van het verkeer en wankele loopplankjes over<br />

stukken zand, en andere tijdelijke ‘oneffenheden’ in de wijk of buurt is navenant. Prefabricage heeft dus – verrassend<br />

genoeg? – interessante sociaal-maatschappelijke gevolgen.<br />

Los van deze aspecten en argumenten hebben we het bij dit thema – zeker binnen het vakgebied <strong>Profiel</strong> – natuurlijk<br />

ook over de technische componenten. Bijvoorbeeld ten aanzien van optimale luchtdichting, dat nu ook een stevige<br />

positie heft verworven in de prefab bouw. Synchroon aan de ontwikkelingen rondom energiezuinig en luchtdicht bouwen,<br />

wordt steeds meer ingezet op prefabricage. Het is een logische ontwikkeling omdat daarmee een constante hoge<br />

bouwkwaliteit wordt geborgd. Immers, in de fabriek zijn de beste en meest ideale (klimatologische) omstandigheden<br />

te creëren. Inmiddels komt één op de acht woningen in Nederland inmiddels uit de fabriek.<br />

Ik raad u dan ook aan om zeker het artikel over de firma Celdex te lezen, vanaf pagina 20. Want in navolging op het<br />

hier bovenstaande, constateert dit bedrijf dat het afdichten van bouwelementen zich dus ook steeds meer verplaatst<br />

van de bouwplaats naar de fabriek. Logisch dat dit alles nieuwe eisen stelt aan montage en werkvoorbereiding maar<br />

ook aan de afdichtingsproducten zelf!<br />

Dat we overigens steeds meer de hoogte in gaan, in Nederland, is ook een feit. We zijn één van de meest dichtbevolkte<br />

landen ter wereld en er is eigenlijk – zeker niet in de Randstad en in andere stedelijke gebieden binnen onze landsgrenzen<br />

– geen ruimte meer om in de breedte te bouwen. Dus, we klimmen. Dat heeft – u raadt het al - ‘gevolgen’ voor het<br />

vraagstuk rondom professionele afdichtings- en lijmoplossingen voor raam- en gevelinstallaties. Teroson vertelt vanaf<br />

pagina 28 hierover. Deze producten dienen wel te zijn afgestemd op de specifieke hoogbouwtoepassingen. Want, hoe<br />

hoger in de lucht, des te meer ramen en gevels aan extreme omstandigheden blootgesteld zullen worden. Regeren is<br />

vooruitzien!<br />

Ik wens u veel leesplezier én inspiratie met de reportages die ik hier even heb aangestipt. Maar feitelijk geldt dat voor<br />

deze gehele editie van <strong>Profiel</strong>. Het is al weer het voorlaatste nummer van dit roerige jaar <strong>2020</strong>.<br />

Hoewel roerig? Ik constateer tot mijn vreugde dat aspecten als innovatie en vernieuwend durven denken én doen, niet<br />

hebben stilgestaan in dit ‘roerige’ jaar. Dat doet me goed. Zullen we die spirit er in houden?<br />

Jerry Helmers<br />

Eindredactie <strong>Profiel</strong>


Platform over raam-, deur-, kozijntechniek,<br />

hang- en sluitwerk, dak- en geveltechniek en veiligheid<br />

profiel-online.nl<br />

Jaargang 14, nr. 5 <strong>2020</strong><br />

Sinds 2007<br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN: 1876-0651<br />

UITGEVER<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

VESTIGING BELGIË<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Jerry Helmers, CrownMedia<br />

REDACTIETEAM<br />

Johan Debaere, Jan Mol, Lieke van Zuilekom,<br />

Chris Elbers, Susan Peek<br />

BLADMANAGER<br />

Erwin Krekels<br />

e.krekels@louwersmediagroep.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

traffic@louwersmediagroep.nl<br />

ADVERTENTIES<br />

wetransfer.com<br />

o.v.v. naam en project<br />

traffic@louwersmediagroep.nl<br />

traffic@louwersmediagroep.be<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

Nederland: € 63,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW<br />

ABN AMRO<br />

IBAN nr. NL78ABNA0490282067<br />

BIC ABNANL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. vaktijdschrift profiel<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk tenminste drie weken<br />

voor verhuizing naar:<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de<br />

abonnements periode geen schriftelijk bericht van<br />

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

<strong>Profiel</strong> is een onafhankelijk platform. Vakblad <strong>Profiel</strong><br />

wordt verspreid onder architecten, aannemers,<br />

woningcoöperaties en alle bedrijven, die op enige wijze<br />

be drijfs matig actief zijn in ramen & deuren, dak- en<br />

geveltechniek, PBM/veiligheid, hang- en sluitwerk,<br />

waaronder fabrikanten, assembleurs, groothandels,<br />

importeurs, toeleveranciers en detaillisten.<br />

VORMGEVING / ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendriks, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd<br />

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder<br />

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste<br />

weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze<br />

instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden<br />

dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,<br />

die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op<br />

deze informatie.<br />

Thema Aluminium Ramen,<br />

Deuren en Gevelsystemen<br />

8 Slanke RVS-beslaglijn zorgt voor moderne<br />

en strakke uitstraling<br />

10 Veelzijdig huisdeursysteem geeft architecten<br />

en installateurs ongekende vrijheid<br />

14 Hoogwaardige raamsystemen en glasgevels<br />

brengen licht in prestigieus nieuwbouwproject<br />

16 Creativiteit en uitstraling dankzij<br />

modulaire gevelbouw<br />

Thema Luchtdicht passief bouwen<br />

20 Een optimale luchtdichting,<br />

ook in de prefab bouw<br />

22 Vloeibare luchtdichtingsmembranen én<br />

innovatief venstermontagesysteem zijn<br />

Passive House certified<br />

26 Specialist in luchtdichte oplossingen<br />

introduceert all-in-one stormbestendige<br />

raamaansluitfolie<br />

28 Professionele afdichtings- en lijmoplossingen<br />

voor een betrouwbare raam- en gevelinstallatie<br />

31 ‘Een ketting is niet sterker<br />

dan de zwakste schakel’<br />

Thema Isoleren en Ventileren<br />

32 Dunne sandwichpanelen combineren<br />

betere brand- en thermische prestaties<br />

met tijdwinst bij montage<br />

34 Hardschuim- en natuurlijke isolatiematerialen<br />

voor daken, gevels, muren en vloeren<br />

36 Fluisterstille wandventilator zorgt voor<br />

gezonder binnenklimaat in schoolgebouwen<br />

40 Specialist introduceert performant<br />

totaalaanbod voor kunststof en aluminium<br />

ramen en deuren<br />

Thema Glas, Ramen en Deuren<br />

42 Nieuwe catalogus en website: nóg duidelijker<br />

en nóg beter bereikbaar!<br />

44 Glazen scheidingswanden ingewikkeld?<br />

Welnee. Integendeel!<br />

48 Eerste pilot succesvol afgerond met<br />

revolutionair nieuw renovatieprofiel<br />

50 Veranderproces staat in dienst<br />

van de Nederlandse klant<br />

53 Nieuw: circulaire bio-based gevelbekleding<br />

54 ​Schuifpanelen bieden maximale privacy<br />

aan B&B-gasten<br />

8<br />

14<br />

16


Inhoud<br />

28<br />

31<br />

32<br />

55 Dr. Hahn stelt de nieuwe generatie<br />

Rollenband scharnieren voor<br />

60 Elegant, flexibel en compact:<br />

zo hoort een schuifdeursysteem te zijn<br />

63 HELM Modul.Konzept voor schuifdeuren<br />

64 Een industrieel en minimalistisch design: zowel<br />

binnen als buiten<br />

68 Projectondersteuning van expert in<br />

raam- en deurtechniek<br />

71 Efficiënt, gunstig geprijsd én universeel toepasbaar<br />

73 Nieuwe generatie valdorpels van topkwaliteit<br />

Thema Software en Automatisering<br />

74 3D-softwareplatform automatiseert<br />

productieprocessen bij profielbewerking<br />

76 Stoffige boeken?<br />

Niet met voldoende frisse lucht!<br />

80 ‘Gouden’ kozijn-/toproostercombinatie<br />

voor woontorens in historisch Ridderkerk<br />

82 Innovatieve textielgevel beschermt gebouw tegen<br />

klimatologische omstandigheden<br />

86 Beslag met innovatieve inbraakveiligheidstechniek<br />

of antibacterieel oppervlak<br />

88 Bedrijfsprocessen optimaliseren dankzij de<br />

digitalisering en analyse van productiegegevens<br />

93 <strong>Profiel</strong> Partners<br />

60<br />

41<br />

76<br />

PROFIEL ● PLATFORM OVER | RAAM-, DEUR-, KOZIJNTECHNIEK | HANG- EN SLUITWERK | DAK- EN GEVELTECHNIEK | VEILIGHEID ● JAARGANG 14 ● PROFIEL-ONLINE.NL<br />

5<br />

platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid<br />

Cover: Aliplast<br />

Creativiteit en uitstraling dankzij modulaire gevelbouw<br />

Glazen scheidingswanden ingewikkeld? Integendeel!<br />

nr 5 <strong>2020</strong><br />

profiel-online.nl<br />

oktober - november<br />

Schuifpanelen bieden maximale privacy aan B&B-gasten<br />

Aliplast partner: Stalku Geveltechniek<br />

Aannemer: BPD<br />

Architect: KOW Architecten<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

profiel-online.nl


Thema Aluminium Ramen, Deuren en Gevelsystemen<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Reynaers<br />

Complete beslaglijn voor ramen, deuren en (hef)schuifdeuren<br />

Slanke RVS-beslaglijn zorgt voor moderne<br />

en strakke uitstraling<br />

Vroeger was hang- en sluitwerk vooral een sluitpost, maar vandaag vormt het een beeldbepalend element in het interieur. Een groeiend<br />

aantal architecten en bouwheren kiest voor. een moderne en strakke uitstraling, ook voor de ramen, deuren en (hef)schuifdeuren. Ze<br />

gebruiken daarom bij voorkeur pure en duurzame materialen om het ontwerp van hun project compleet te maken. De nieuwe slanke<br />

RVS-beslaglijn Contour van Reynaers past daar uitstekend bij. Deze serie is geschikt voor alle profieltypen voor ramen, deuren én (hef)<br />

schuifdeuren uit het programma van de specialist in aluminiumoplossingen.<br />

Een team van specialisten focust zich op het ontwerp en de ontwikkeling van beslag.(Beeld: Maaike van Esch)<br />

8


Thema Aluminium Ramen, Deuren en Gevelsystemen<br />

Met Contour presenteerde Reynaers een complete beslaglijn in RVS, geschikt voor<br />

ramen, deuren én (hef)schuifdeuren.<br />

De nieuwe beslaglijn is sinds mei beschikbaar in ReynaPro, het Reynaers-softwareprogramma<br />

voor prijsoffertes en productieautomatisering.<br />

RVS designbeslag<br />

Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten hechten architecten en bouwheren<br />

steeds meer belang aan het hang- en sluitwerk. Dat is een nieuwe trend<br />

binnen onze hedendaagse architectuur. Bij Reynaers hadden ze die tendens<br />

al langer zien aankomen. Met Contour presenteert de specialist in<br />

aluminium ramen, deuren, schuifsystemen, vliesgevels, zonwering, tuinkamers<br />

en handgrepen, een complete beslaglijn, geschikt voor ramen,<br />

deuren én (hef)schuifdeuren.<br />

“Dat is bij de meeste andere beslaglijnen op de markt niet mogelijk. Vaak<br />

is de kruk voor een schuif- of vouwwand net iets anders dan voor een<br />

raam of deur. Met ons strak en slank designbeslag zorgen we voor een<br />

uniforme uitstraling voor alle ramen en deuren. We gaan zelfs nog een<br />

stap verder, want het is ook mogelijk om dit beslag te gebruiken voor<br />

houten binnendeuren", vertelt Peter de Beer, binnen Reynaers verantwoordelijk<br />

voor een speciale afdeling die focust op het ontwerp en de<br />

ontwikkeling van beslag.<br />

'Deze slanke beslaglijn is<br />

gemaakt van RVS'<br />

“We beschikken vandaag over vier verschillende beslaglijnen. De Shield,<br />

Touch en Horizon families worden door ons geleverd in een gelakte of<br />

geanodiseerde uitvoering, maar deze Contour bestaat volledig uit RVS<br />

en kenmerkt zich door een smalschild. Deze serie volgt met zijn slanke,<br />

strakke en hoekige uitstraling de trend naar ‘less is more’.”<br />

Van klassiek tot modern<br />

De slanke constructie zorgt ervoor dat Contour geschikt is voor alle<br />

profieltypen uit het programma van Reynaers: de robuuste Masterline<br />

'Deze beslagfamilie biedt een<br />

oplossing voor alle denkbare<br />

elementen en uitvoeringen'<br />

8 ramen, de CP 130 en CP 155 schuifdeuren en zelfs voor de extreem<br />

slanke SL 38 staalrenovatiereeks. De geveerde, universele krukken<br />

kunnen zowel links- als rechtsdraaiend gebruikt worden. Deze RVS-beslaglijn<br />

is leverbaar in een standaarduitvoering, maar vanzelfsprekend<br />

is er ook een inbraakwerende SKG-uitvoering beschikbaar en kan ook<br />

een variant met kerntrekbeveiliging besteld worden. De Contour-serie<br />

biedt volgens de fabrikant dan ook een oplossing voor alle denkbare<br />

elementen of uitvoeringen.<br />

“Deze nieuwe beslaglijn is sinds mei beschikbaar in ReynaPro, het<br />

Reynaers-softwareprogramma voor prijsoffertes en productieautomatisering.<br />

Alle details, technische specificaties en freesmaten voor de<br />

verwerking van het beslag in de profielen zijn hierin opgenomen", vult<br />

de Beer aan. “Groot voordeel is bovendien dat Contour uitwisselbaar<br />

is met de Touch- en Horizon-beslaglijn. Het freespatroon is identiek.<br />

Het is dus perfect mogelijk om een gelakte kruk uit te wisselen met<br />

een RVS-kruk. Met de introductie van de stijlvolle en tijdloze Contourbeslaglijn<br />

bieden we een compleet programma aan beslagtypen en<br />

voor elk wat wils, van een meer klassieke afgeronde variant tot een<br />

strak en tijdloos designbeslag.”<br />

Met Contour kan men een uniforme, exclusieve uitstraling voor elk gebouw<br />

creëren. Het complete gamma is terug te vinden op onze speciale<br />

website voor hang- en sluitwerk, beslag.reynaers.nl. •<br />

9


Thema Aluminium Ramen, Deuren en Gevelsystemen<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: heroal<br />

Systeemoplossing kan in uiteenlopende kleuren en designs gecoat worden<br />

Veelzijdig huisdeursysteem geeft architecten<br />

en installateurs ongekende vrijheid<br />

Eersteklas materialen, technische perfectie tot in de kleinste details en een ruime keuze aan vormgevingsmogelijkheden zijn drie<br />

aspecten waaraan architecten, opdrachtgevers en installateurs veel belang hechten voor het realiseren van de meest uiteenlopende<br />

projecten. Ze bouwen al decennialang op de innovatieve oplossingen van aluminium en aluminiumcomposieten die heroal ontwikkelt<br />

en produceert voor integratie in de gebouwschil. Het huisdeursysteem heroal D 72 biedt functionele veelzijdigheid en voldoet aan de<br />

hoogste eisen op het gebied van warmte-isolatie en statica.<br />

heroal ontwikkelt en produceert op elkaar afgestemde<br />

aluminium systemen voor ramen,<br />

deuren, vliesgevels, rolluiken, rolpoorten en<br />

zonwering, maar ook voor klap- en schuifluiken,<br />

horren, terrasoverkappingen en carports.<br />

Met het huisdeursysteem heroal D 72 creëert<br />

heroal een unieke systeemvariatie.<br />

Daarbij vormen de allerbeste materialen, optimale<br />

functionaliteit, hoogwaardige designvarianten<br />

en maximale flexibiliteit de ideale basis<br />

voor exclusief vervaardigde afzonderlijke stukken.<br />

Dit deursysteem biedt optimale mogelijkheden<br />

voor diverse vulwijzen en doordachte<br />

oplossingen voor alle inbouwsituaties voor<br />

gebouwen in alle stijlen. Bovendien wordt een<br />

hoge standaard op vlak van inbraakwerendheid<br />

tot RC 3 gegarandeerd. Met dit geteste en veilige<br />

systeem kunnen alle gangbare openingswijzen<br />

– ook automatische, inbraakwerende<br />

en vluchtdeuren – gerealiseerd worden. heroal<br />

biedt installateurs, architecten en planners dan<br />

ook een zo groot mogelijke vrijheid in de particuliere<br />

en objectbouw.<br />

Nieuwe, omkeerbare<br />

paneelbevestiging<br />

heroal biedt bij het huisdeursysteem heroal<br />

D 72 een unieke paneelbevestiging aan, waardoor<br />

het mogelijk is om het geprefabriceerde<br />

paneel in de vleugel te bevestigen. Door de<br />

verschillende mogelijkheden op vlak van de<br />

paneelbevestiging kunnen maximale vleugelformaten<br />

vervaardigd worden. Daarnaast<br />

wordt het materiaalgebruik geoptimaliseerd,<br />

omdat bij de gebruikte vleugelprofielen heroal<br />

D 72 PF (‘Panel Fixed’) met vast binnenbeslag<br />

geen glaslat nodig is. De uitbreiding van het<br />

deur systeem heroal D 72 met een profielconstructie<br />

voor dit type paneelbevestiging biedt<br />

verschillende voordelen voor installateurs. Zo<br />

wordt de montage vereenvoudigd en de verwerkingstijd<br />

gereduceerd, omdat bepaalde<br />

bewerkings stappen (zoals bijv. het monteren<br />

van de glaslat) vervallen. De vleugels van het<br />

huisdeurysteem zijn verkrijgbaar met een paneeldikte<br />

van 60 mm en een inbouwdiepte van<br />

72 mm of met een vulstukdikte van 70 mm en<br />

een inbouwdiepte van 82 mm.<br />

Naast de vele vormgevingsmogelijkheden overtuigt heroal D 72 met optimale warmte-isolerende eigenschappen,<br />

effectieve geluidsisolatie en hoge standaard inbraakwerendheid tot weerstandsklasse RC 3.<br />

Geen vervormingen door<br />

temperatuurverschillen<br />

binnen en buiten<br />

Drie innovatieve productiestappen beschermen<br />

het deursysteem tegen het bimetaaleffect,<br />

waarbij grote temperatuurverschillen<br />

binnen en buiten leiden tot vervormingen van<br />

het vleugelkozijn. Zo ontwikkelde heroal de<br />

gepatenteerde deformatiebestendige profielverbinding,<br />

die bestaat uit een strak ingerold<br />

isolatieprofiel en een inschuifveer en het profiel<br />

beschermt tegen schadelijke stuwkrachten.<br />

Het vleugelkozijn wordt gezaagd, gefreesd en<br />

geboord. De inschuifveren van de vleugelprofielen<br />

worden verwijderd, vooraleer de vleugel<br />

geperst of geklonken wordt. Daarna wordt het<br />

isolatieprofiel in delen van het vleugelprofiel<br />

en de inschuifveren worden teruggeplaatst.<br />

10


Thema Aluminium Ramen, Deuren en Gevelsystemen<br />

Huisdeursysteem heroal D 72 met nieuwe, omkeerbare paneelbevestiging.<br />

De oppervlakteafwerking heroal SD is buitengewoon corrosie-, weer- en<br />

UV-bestendig. Opvallende oppervlaktedesigns zoals een betonlook geven het<br />

huisdeursysteem heroal D 72 een moderne uitstraling.<br />

De ergonomische greeplijst vervangt de klassieke handgreep aan de buitenzijde. Deze kan worden voorzien van een coating in de Le Corbusier kleuren en legt zo subtiele<br />

of opvallende accenten. De greeplijst is verkrijgbaar in drie lengtes met of zonder led-lichtlijst.<br />

De profiel verbinding blijft gedeeltelijk intact en<br />

inwerkende stuwkrachten worden niet overgedragen<br />

op de vergrendeling en de sluitcilinder.<br />

Expressieve oppervlakken<br />

Om accenten te leggen of deuren harmonieus in<br />

de gebouwschil te integreren, kan deze heroal D<br />

72 in uiteenlopende kleuren en designs gecoat<br />

worden. Daarbij kan men verschillende kleurtinten<br />

en designs voor kozijnen, panelen, grepen en<br />

scharnieren kiezen – standaard ook mogelijk in<br />

bicolor voor binnen en buiten. Men heeft keuze<br />

uit alle RAL-kleuren, de kleurtinten van Les Couleurs®<br />

Le Corbusier, waarvoor heroal binnen de<br />

branche een exclusieve licentie bezit, en de oppervlakteafwerking<br />

heroal SD, waarmee designs<br />

als natuurlijk hout- of moderne betonlooks kunnen<br />

gerealiseerd worden. De heroal oppervlaktecoating<br />

opent deuren voor creatieve afwerkingen,<br />

die met andere materialen niet mogelijk zijn.<br />

Met de heroal hrw-poedercoating in verschillende<br />

glans- en dekkingsgraden worden hoogwaardige<br />

oppervlakken gecreëerd. Verder biedt de fabrikant<br />

ook geëloxeerde coatings en decorfolies.<br />

Voordelen voor installateurs<br />

Naast de verwerkingsvoordelen is voor de<br />

partners ook de levertijd van groot belang.<br />

Binnen twee weken levert heroal de systeemprofielen,<br />

het huisdeurpaneel en de heroal<br />

DF beslagsets voor vlakke en opdekkende<br />

kozijn-/vleugelcombinaties. Deze beslagtechnologie<br />

garandeert de hoogst mogelijke<br />

flexibiliteit en heeft een universeel design.<br />

Dit deurbeslag is compatibel met de nieuwste<br />

technieken, zoals keyless entry en bluetooth,<br />

waardoor het bedieningsgemak nog verder<br />

verbeterd wordt. De fabrikant ontwikkelde<br />

bovendien de online huisdeurconfigurator<br />

https://konfigurator.heroal.de waarmee elke<br />

heroal D 72 huisdeur op maat en naar eigen<br />

wens samengesteld kan worden. •<br />

11


100% ECOLOGISCH<br />

NATUURLIJKE<br />

ISOLATIE<br />

DE NIEUWE HOUTVEZELISOLATIE<br />

VAN SOPREMA<br />

» Aangenaam leefcomfort<br />

» Duurzaam & milieuvriendelijk<br />

» Geluidsisolerend<br />

» Diffusie-open & luchtdicht<br />

» Voor een multifunctionele gebouwschil<br />

SOPREMA BV I Geeuwkade 21 I 8651 AA IJLST<br />

Tel: +031 (0)515 533 000 I info@soprema.nl I www.soprema.nl


UNIEK!<br />

Kleuren die<br />

een project<br />

uniek maken<br />

Kozijnen met 100% ultramat oppervlak<br />

• Lakveredeld oppervlak met 10 jaar garantie<br />

op weersbestendigheid<br />

• Ultramatte optiek en bijzondere fluweelachtige haptiek<br />

• Vuilafstotend anti-graffiti-oppervlak<br />

• Bijzonder gehard: krasvast en resistent<br />

Wilt u de SPECTRAL kleurwaaier ontvangen?<br />

Bel of mail dan met Adriaan Hakkert:<br />

AHakkert@veka.com, 0344 65 22 34<br />

of 06 53 96 98 84.<br />

www.vekaspectral.nl


Thema Aluminium Ramen, Deuren en Gevelsystemen<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Aliplast, Stalku Geveltechniek Zoetermeer<br />

Aluminium ramen, schuifsystemen, vouwwanden<br />

en vliesgevels voor nieuwe woonwijk<br />

Hoogwaardige raamsystemen<br />

en glasgevels brengen licht in<br />

prestigieus nieuwbouwproject<br />

In Amsterdam-West wordt momenteel druk gebouwd aan een volgende fase van de woonwijk Laan van Spartaan. In opdracht van BPD<br />

Ontwikkeling realiseert UBA Bouw 21 grondgebonden eengezinswoningen met vier bouwlagen en zes kamers en 298 appartementen,<br />

122 voor de verkoop en 176 voor de verhuur, naar een ontwerp van de architectenbureaus KOW en Studioninedots. Grote glaspartijen<br />

moeten zorgen voor de nodige lichtinval en het comfort in de verschillende wooneenheden. Het bouwteam koos voor verschillende<br />

aluminium raam- en gevelsystemen van Aliplast: Max Light en Futural ramen, VG 500 schuiframen en Panorama vouwwanden, én<br />

MC Wall vliesgevels. De aluminium systemen worden vakkundig geplaatst door Aliplast Partner Stalku Geveltechniek Zoetermeer.<br />

Bij het project Laan van Spartaan koos het bouwteam voor verschillende aluminium raam- en gevelsystemen van Aliplast: Futural, Max Light, VG 500, Panorama en MC Wall.<br />

14


Thema Aluminium Ramen, Deuren en Gevelsystemen<br />

Invisible, Modern en Steel - waarvan de laatste<br />

twee gebruikt worden in het project Laan van<br />

Spartaan", zegt Marc Mulders, sales manager<br />

Nederland bij Aliplast.<br />

“Deze Max Light Modern en Steel hebben<br />

een minimale aanzichtbreedte bij een binnendraaiend<br />

raam van 35 mm zowel voor kader<br />

als vleugel. Bij een binnendraaiende deur<br />

hebben kader en vleugel een aanzichtbreedte<br />

van respectievelijk 35 en 68 mm, bij een buitendraaiende<br />

deur bedraagt dit respectievelijk<br />

15 en 88 mm. Op vraag van de aannemer<br />

ontwikkelden we voor Laan van Spartaan een<br />

speciaal profiel. Terwijl de aanslag normaal<br />

15 mm bedraagt, werd nu geopteerd voor<br />

22 mm. Daardoor kunnen de kozijnen beter<br />

geplaatst worden en zijn er meer stelmogelijkheden,<br />

wat voor minder problemen op de<br />

bouwplaats zorgt.”<br />

Schuifsystemen VG 500 en<br />

vouwwanden Panorama<br />

Met de VG500 koos het bouwteam ook voor<br />

een universeel schuifraam dat ruimschoots beantwoordt<br />

aan alle hedendaagse eisen rond<br />

glasdikte, vleugelhoogte en isolatiewaarden.<br />

Het is dé oplossing voor grotere formaten met<br />

een vleugelgewicht tot 200 kg als hefschuif- en<br />

250 kg als schuifsysteem en een glasdikte tot 43<br />

mm. Dit systeem heeft een U-waarde van 1,2<br />

W/m²K. Dankzij de vlakke dorpel is dit schuifraam<br />

drempelloos. De Panorama vouwwand<br />

is de overtreffende trap van een schuifraam,<br />

want hiermee kan een woning volledig opengeschoven<br />

worden. Bij mooi weer zorgt het<br />

voor de ideale beleving van de buitenruimte en<br />

bij slecht weer voor een perfecte afsluiting. Dit<br />

elegant vouwwandsysteem kan 2- tot 8-delig<br />

geleverd worden met een maximaal vleugelgewicht<br />

van 100 kg. Het heeft een inbouwdiepte<br />

van 75 mm met beglazing tussen 16 en 50 mm.<br />

Vliesgevels MC-Wall<br />

In dit project worden onder meer aluminium ramen type Max Light Modern en Steel geïntegreerd.<br />

Op vraag van de aannemer werd een speciaal profiel met een aanslag van 22 mm geproduceerd.<br />

Raamsystemen<br />

Futural en Max Light<br />

Futural is een drie-kamer-systeem met thermische<br />

onderbreking voor binnendraaiende aluminium<br />

ramen en binnen- en buitendraaiende<br />

deuren. Dit aluminium raamsysteem heeft een<br />

inbouwdiepte van 51 mm voor het buitenkader<br />

en 60 mm voor de vleugel en een glasdikte<br />

tot respectievelijk 35 en 40 mm. De ramen<br />

hebben een U-waarde van 1,5 W/m²K, een<br />

luchtdichtheid klasse 4 en een geluiddemping<br />

Rw tot 45,2 dB.<br />

“De Max Light aluminium ramen zijn ontworpen<br />

voor architecturale projecten die de<br />

combinatie van minimalistische esthetiek,<br />

hoogwaardige thermische isolatie en comfort<br />

vooropstellen. Er zijn 4 varianten - Design,<br />

Tot slot werd ook de MC Wall vliesgevel geselecteerd.<br />

“Bij het ontwikkelen van deze<br />

oplossing hebben we er alles aan gedaan om<br />

de ontwerpvrijheid van de architect zo groot<br />

mogelijk te houden. Zo kan men verticale en<br />

schuine gevels eenvoudig met elkaar koppelen.<br />

Dankzij het glasgewicht tot 600 kg zijn gigantische<br />

raampartijen mogelijk", sluit Mulders af.<br />

“Met een U-waarde van 0,97 W/m²K scoort<br />

deze alles-in-één vliesgevel ook goed op het<br />

vlak van isolatie en met een glasdikte van 59<br />

mm kunnen bijna alle beschikbare glastypes geïntegreerd<br />

worden. Naast esthetiek en isolatie<br />

springt echter ook de brandwerendheid in het<br />

oog. Voor dit systeem zijn immers certificaten<br />

voor zowel EI30 en EI60 beschikbaar.” •<br />

15


Thema Aluminium Ramen, Deuren en Gevelsystemen<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Hydro Building Systems Netherlands BV - merk WICONA<br />

Opgebouwd uit minimaal 75% gerecycleerd post-consumer aluminium<br />

CREATIVITEIT EN UITSTRALING DANKZIJ<br />

MODULAIRE GEVELBOUW<br />

Hoogbouw is de toekomst. Vroeger bestond er een aversie tegen hoogbouw. Echter, vandaag wordt wel gekozen voor hoge woontorens,<br />

kantoor- en multifunctionele gebouwen, vaak opgebouwd uit prefab betonelementen en staalconstructies. Daarbij moet men rekening<br />

houden met hoge technische eisen op het vlak van comfort en energie-efficiëntie, veiligheid en stabiliteit. De windbelasting vormt een<br />

belangrijk thema en de gevel moet daarop afgestemd worden. Met het vliesgevelsysteem WICTEC EL evo biedt WICONA, een merk van<br />

de internationale aluminium groep Hydro, een modulaire oplossing voor de realisatie van gevels met complexe glaspartijen. Volgens de<br />

fabrikant is het meteen ook het eerste aluminium gevelsysteem dat minimaal uit 75% ‘gerecycleerd post-consumer’ aluminium bestaat.<br />

Dit is uniek binnen de sector en meteen een echte duurzame oplossing voor toekomstige generaties.<br />

Modulaire gevelbouw<br />

Door de aanhoudende groei van de wereldbevolking<br />

en de daaruit ontstane toenemende<br />

verstedelijking binnen onze hedendaagse maatschappij,<br />

gaan de toekomstige bouwontwikkelingen<br />

letterlijk de hoogte in. Ook bij de planning<br />

van centrumsteden wordt gekeken om<br />

niet meer in de breedte, maar wel in de hoogte<br />

uit te breiden. Een modulaire aanpak, waarbij<br />

elementen in de fabriek voorgefabriceerd worden<br />

en met beperkte ruimte op de bouwplaats<br />

gemonteerd worden, dringt zich op. Door de<br />

Het bijzonder elegante aanzicht met ‘kadereffect’ wordt gerealiseerd door de glaslatten die aan de buitenzijde in verstek aangebracht zijn. (Beeld: Adam Stirling)<br />

16


Thema Aluminium Ramen, Deuren en Gevelsystemen<br />

WICTEC EL evo is een modulair vliesgevelsysteem van WICONA, ideaal voor de realisatie van gevels met complexe glaspartijen. (Beeld: Alexandra Melcher)<br />

elementen in de fabriek te produceren, kan een<br />

hoge afwerkingsgraad gegarandeerd worden.<br />

Dat geldt ook voor complexe elementen, waar<br />

toenemende automatisering, ventilatie, zonwering,<br />

akoestiek, functionaliteit van bewegende<br />

delen en veiligheidsaspecten gecombineerd<br />

worden met een ruim scala van bouwmaterialen<br />

om ook te voldoen aan de architecturale<br />

wensen. Modulaire elementen kunnen na gebruik<br />

gemakkelijk vervangen worden door een<br />

nieuwe gebouwschil die op dat moment weer<br />

voldoet aan de toekomstige wensen en eisen.<br />

Elegante geveloplossing<br />

Het vliesgevelsysteem WICTEC EL evo is een<br />

modulaire oplossing van WICONA voor de realisatie<br />

van gevels met complexe glaspartijen.<br />

“Het bijzonder elegante aanzicht met ‘kadereffect’<br />

wordt gerealiseerd door de glaslatten die<br />

aan de buitenzijde in verstek aangebracht zijn.<br />

De hoekverbinding is erg betrouwbaar en stabiel<br />

dankzij hoekstukken. Speciale bevestigingsankers<br />

zorgen voor een eenvoudige montage van<br />

de elementen op de bouwplaats", stelt project<br />

manager Raimond Stassen.<br />

'Aluminium kan tot in het oneindige gerecycled<br />

worden zonder kwaliteitsverlies'<br />

“We ontwikkelden tevens een nieuw afwateringsprincipe,<br />

waarbij de dwarsafdichting als<br />

een doorlopende strook geïnstalleerd wordt.<br />

Zo kunnen bijvoorbeeld afdekplaten naadloos<br />

aan het bouwkundige bevestigd worden.<br />

En een nieuw type horizontale- en verticale<br />

afdichting met geëxtrudeerde folies maakt<br />

een continue overlapping mogelijk. Dankzij<br />

de afwatering langs de stijlen kunnen de gevels<br />

nu ook zonder problemen bij regenweer<br />

gemonteerd worden.”<br />

Vervaardigd uit<br />

post-consumer aluminium<br />

Voor het productieproces van WICTEC EL evo<br />

wordt aluminium met de Hydro CIRCAL 75R<br />

legering gebruikt, wat betekent dat het voor<br />

minimaal 75% uit gerecycleerd end-of-lifecycle<br />

aluminium bestaat, dat gerecupereerd werd<br />

uit aluminium ramen, deuren en vliesgevels<br />

van gebouwen die aan het eind van hun levensduur<br />

gekomen zijn door afbraak, renovatie<br />

of transformatie. Het productieproces van<br />

Hydro CIRCAL 75R is traceerbaar en gecertificeerd<br />

door de DNV GL Business Assurance<br />

Noorwegen AS.<br />

“Deze nieuwe oplossing kreeg net als vele andere<br />

WICONA-systemen het Cradle-to-Cradle<br />

(C2C) zilver certificaat, meteen een aanvulling<br />

voor bekende bouwcertificaten (DGNB, LEED,<br />

BREEAM, enz.), waarbij de criteria aan het gebouw<br />

gerelateerd zijn", sluit Stassen af. “Met<br />

deze legering beperken we de voetafdruk<br />

van onze projecten. Aluminium kan tot in het<br />

oneindige gerecycleerd worden zonder kwaliteitsverlies.<br />

We helpen hiermee actief om de<br />

klimaatdoelstellingen te halen.” •<br />

17


Max Light profielen met minimale aanzichtbreedte van 35mm<br />

SLANKE PROFIELEN EN EEN<br />

HOGE ISOLATIEGRAAD<br />

Het Max Light systeem van Aliplast Aluminium Systems is ontworpen voor architecturale projecten die de<br />

combinatie van minimalistische esthetiek, hoogwaardige thermische isolatie en comfort vooropstellen.<br />

Elegant, slank en met een maximale lichtinval: dat is de Max Light Family. Dankzij de superslanke profielen, geniet je van<br />

een exceptionele esthetiek en heel veel daglicht. Met een isolatiewaarde van 0.97 W/m²K* zijn ze bovendien geschikt<br />

voor lage energiewoningen (= BEN-woningen). De Max Light heeft 4 stijlvarianten: Modern, Steel, Design en Invisible.<br />

MODERN<br />

Ga je voor een moderne woning,<br />

dan past ook de Max Light Modern<br />

het best bij je gevel : eenvoudig en<br />

strak.<br />

STEEL<br />

Bij een klassieke woning, een<br />

pastoriewoning, een fermette, maar<br />

evengoed bij een loft of een woning<br />

met industriële look, past de Max Light<br />

Steel perfect. Vaak wordt hier voor extra<br />

tussenstijlen gekozen.<br />

invisible<br />

“Minder is meer”. Ben je verliefd op de minimalistische<br />

stijl, kies dan voor de Max Light Invisible, waar kader en<br />

vleugel één geheel vormen.<br />

DESIGN<br />

Strakke lijnen staan centraal in de Max Light<br />

Design uitvoering. Daarom worden ze vaak<br />

gekozen voor hedendaagse woningen waar strak<br />

en minimalistisch de toon zetten.<br />

Voor meer info: zie www.aliplast.com of mail naar info@aliplast.com


Thema Luchtdicht passief bouwen<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Celdex<br />

Een optimale luchtdichting, ook in<br />

de prefab bouw<br />

Om een comfortabel binnenklimaat te garanderen en onze energielasten binnen de perken te houden, is het belangrijk dat binnen- en<br />

buitenklimaat effectief van elkaar worden gescheiden. Naast de isolatie van de gebouwschil is een goede luchtdichting hiervoor cruciaal,<br />

weet Henny van der Heijden, productmanager bij Celdex.<br />

“Ik vergelijk het altijd met een warme winterjas”,<br />

vertelt hij. “Zodra het buiten kouder wordt,<br />

trekken we een jas aan om ons lichaam te isoleren.<br />

Als het echt koud wordt, doen we bovendien<br />

de rits dicht. Waar isolatiematerialen de jas<br />

van de woning vertegenwoordigen, staan onze<br />

afdichtingsproducten symbool voor de rits. Het<br />

één kan niet zonder het ander. Wanneer je een<br />

woning wel isoleert en niet goed afdicht, ontstaan<br />

namelijk dauwpunten in de isolatie met<br />

vocht- en schimmelvorming tot gevolg. Kies je<br />

sec voor een luchtdicht gebouw, dan gaat ongelooflijk<br />

veel warmte naar buiten verloren.”<br />

Met de klimaatdoelstellingen voor 2030 in<br />

het vooruitzicht, wordt steeds meer aandacht<br />

besteed aan het belang van en de mogelijkheden<br />

voor gebouwisolatie en luchtdichting.<br />

Niet verwonderlijk, want met de juiste maatregelen<br />

kunnen energieverliezen flink worden<br />

beperkt. Ook worden lage temperatuurinstallaties<br />

mogelijk en kunnen bijvoorbeeld<br />

airco-installaties kleiner gedimensioneerd<br />

worden. Ondanks de groeiende aandacht,<br />

merkt Van der Heijden dat er nog veel onduidelijkheid<br />

is in de markt. Bijvoorbeeld ten<br />

aanzien van de luchtdichtheidsprestaties waaraan<br />

gebouwen ten minste moeten voldoen.<br />

Van der Heijden op. "Een logische ontwikkeling,<br />

omdat hiermee een constante, hoge<br />

bouwkwaliteit wordt geborgd. Productie vindt<br />

plaats in de fabriek, onder de beste (klimatologische)<br />

omstandigheden. Ook kan reeds gestart<br />

worden met de productie terwijl op de bouw<br />

de fundering wordt gestort. Dit alles leidt tot<br />

aanzienlijk kortere bouwtijden, dus lagere kosten.<br />

Daarnaast is minder vakkundig handwerk<br />

op de bouw nodig, worden faalkosten teruggedrongen<br />

en is bouwen in de fabriek veiliger.<br />

HSB-, kozijn- en betoncascoproducenten zijn<br />

steeds beter in staat om aan de vraag te voldoen.<br />

Tot slot kan, in combinatie met een<br />

goede luchtdichting, worden voldaan aan<br />

(nieuwe) eisen zoals BENG, Nul-op-de-Meter en<br />

BREEAM. Vorig jaar zijn een kleine 9.000 van de<br />

bijna 71.000 nieuwbouwwoningen industrieel<br />

vervaardigd. Dat betekent dat één op de acht<br />

woningen inmiddels ‘uit de fabriek komt’, los<br />

van de grote hoeveelheid prefab bouwelementen<br />

dat wordt toegepast.”<br />

Nieuwe generatie ‘droge’<br />

afdichtingsproducten<br />

Ook het afdichten van bouwelementen verplaatst<br />

zich steeds meer van de bouwplaats<br />

naar de fabriek. Dit stelt niet alleen nieuwe eisen<br />

aan montage en werkvoorbereiding, maar<br />

“In de meeste projecten worden Qv;10- en<br />

Bouwbesluitwaarden omschreven waaruit, in<br />

het geval van grondgebonden woningen, de<br />

luchtdichtheidsprestaties worden afgeleid”,<br />

vertelt hij. “In appartementgebouwen echter,<br />

waarin woningen, liften, verkeersruimtes en<br />

parkeerlagen gecombineerd worden, is niet altijd<br />

duidelijk of de eisen nu betrekking hebben<br />

op de individuele woningen of op het complete<br />

gebouw. Omdat deze gegevens van grote invloed<br />

zijn op de locatie van de luchtdichte schil<br />

– en dus van de afdichtingsproducten – pleit<br />

Celdex voor meer duidelijkheid op dit gebied.”<br />

Prefab bouwen trend<br />

Synchroon aan de ontwikkelingen rondom<br />

energiezuinig en luchtdicht bouwen wordt<br />

steeds meer ingezet op prefabricage, merkt<br />

Aanbrengen van de Celdex Pre-Seal op een HSB dakelement.<br />

20


Thema Luchtdicht passief bouwen<br />

Celdex is één van de partners van MorgenWonen.<br />

ook aan de afdichtingsproducten, aldus Van der<br />

Heijden. “Celdex zag de prefab bouwen trend<br />

al enige tijd aankomen en heeft de behoeften<br />

en uitdagingen op dit gebied uitgebreid geïnventariseerd.<br />

Dit heeft onder meer geleid tot<br />

ons Dichtgarant concept, waarmee we stakeholders<br />

in de bouw alle essentiële bouwstenen<br />

aanreiken om de gewenste prestaties op<br />

het gebied van luchtdicht bouwen te halen én<br />

aan te tonen. Ontwikkelingen zoals steigerloos<br />

bouwen vragen om andere producten. We<br />

hebben een nieuwe generatie ‘droge’ afdichtingsproducten<br />

ontwikkeld die al prefab in de<br />

fabriek gemonteerd kunnen worden. Een flinke<br />

verandering voor de aannemer, die voor veel<br />

details niet meer achteraf traditionele ‘natte’<br />

afdichtingsproducten zoals purschuim, kit en<br />

coating hoeft aan te brengen.”Een mooi voorbeeld<br />

van de nieuwe afdichtingsproducten zijn<br />

de Celdex schuimbanden, die al in de beton- of<br />

timmerfabriek aangebracht kunnen worden.<br />

'Prefabricage stelt niet alleen nieuwe eisen aan<br />

montage en werkvoorbereiding, maar ook aan de<br />

afdichtingsproducten'<br />

Kennisoverdracht en kennisborging<br />

Belangrijk onderdeel van Celdex Dichtgarant<br />

zijn kennisoverdracht en kennisborging. “Op<br />

basis van bijvoorbeeld de gebouwtekeningen<br />

geven wij advies over de best passende afdichtingsproducten<br />

en (prefab) montage”, vertelt<br />

Van der Heijden. “Waar moet op gelet worden?<br />

En welke prestaties mogen verwerkers en<br />

aannemers verwachten? Alle processen worden<br />

zorgvuldig vastgelegd in deelrapportages, die<br />

tezamen één rapport voor private kwaliteitsborging<br />

opleveren.” •<br />

“Een zorgvuldig geselecteerde zelfklever garandeert<br />

dat de schuimbanden ook tijdens<br />

het transport en de montage goed blijven zitten,<br />

zodat de band ook in de toepassing goed<br />

functioneert. Dankzij een low friction laag kan<br />

de schuimband bovendien niet opstropen wanneer<br />

de elementen langs elkaar schuren.”<br />

Prefab montage van de Celdex Stelkozijnband op een houten stelkozijn.<br />

21


Thema Luchtdicht passief bouwen<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Soudal<br />

Passive House instituut presenteert<br />

paper over case van modulair venstermontagesysteem<br />

Vloeibare luchtdichtingsmembranen<br />

én innovatief venstermontagesysteem<br />

zijn Passive House certified<br />

Luchtdichtheid doet het E- en S-peil drastisch dalen en verhoogt de kwaliteit van de gebouwschil en de volledige constructie. Soudal,<br />

gerenommeerd fabrikant van kwaliteitsproducten op het vlak van isolatie en afdichting, biedt met de vloeibare membranen Soudatight<br />

en het innovatieve intelligente modulaire venstermontagesysteem SoudaFrame SWI verschillende oplossingen om een goed luchtdichtheidsniveau<br />

te realiseren. Beide producten kregen recent het Passive House-certificaat.<br />

Een degelijke isolatielaag is onontbeerlijk om aan de strenge energieprestatie-eisen<br />

te voldoen. Voor een optimaal thermisch effect worden ramen<br />

best ter hoogte van die isolatielaag gemonteerd.<br />

“Een dikkere isolatielaag resulteert meestal ook in betere isolatiewaarden,<br />

maar dat houdt eveneens in dat de afstand tussen raam en draagmuur<br />

groter wordt", zegt product manager Steven Van Orshaegen. “Hoe groter<br />

de uitkraging, hoe groter en sterker de metalen raamankers moeten<br />

zijn of hoe meer ankers er gebruikt moeten worden, maar dat verhoogt<br />

eveneens de thermische geleidbaarheid en het risico op koudebruggen.<br />

Om dat te voorkomen, hebben we SoudaFrame SWI ontwikkeld, een intelligent<br />

modulair montagesysteem met L-profielen dat een perfect geïsoleerde<br />

en luchtdichte raammontage garandeert én tegelijk de installatietijd<br />

reduceert.”<br />

Intelligent modulair venstermontagesysteem<br />

SoudaFrame SWI is uitermate geschikt voor buitengevel-isolatiesystemen<br />

(ETICS) en geventileerde gevelsystemen, waarbij eerst de binnenmuur<br />

opgetrokken wordt en daarna pas de isolatie en de gevelafwerking geplaatst<br />

worden.<br />

Dit kader is vervaardigd uit glasvezelversterkte kunststof (GVK), een<br />

ijzersterk, lichtgewicht materiaal met een hoog lastafdragend (tot bijna<br />

800 kg/m) en isolerend vermogen. Wanneer het raam in het isolatievlak<br />

gemonteerd wordt, lopen de isothermen recht door isolatie en raam,<br />

waardoor aanzienlijk betere scores op het vlak van warmteverliezen bij de<br />

overgang tussen muur en raam (psi-waarden) gehaald worden.<br />

SoudaFrame SWI (Soudal Window Installation) is een intelligent modulair montagesysteem<br />

met slanke L-profielen.<br />

“Bovendien wilden we af van de omslachtige, vaak complexe afdichtingsmethoden<br />

bij het gebruik van raamankers. Het frame, beschikbaar<br />

in vier afmetingen, kan zowel in het atelier als op de werf<br />

geassembleerd worden en daarna als één geheel op de muur gemonteerd<br />

worden met behulp van een hybride lijm met hoge aanvangshechting,<br />

Soudaseal SWI. De plaatser heeft zo de handen vrij om het<br />

pre-kader met enkele bouten verder volledig vast te zetten. Unieke<br />

veerclips garanderen een uniforme voeg tussen pre- en raamkader.<br />

Nog voor de start van de bouw van het project kan berekend worden<br />

22


Thema Luchtdicht passief bouwen<br />

hoeveel product er exact nodig is om de raamaansluitingen af te<br />

dichten", licht de product manager toe.<br />

“Nadat het raamkader rechtstreeks in het SoudaFrame SWI-kader vastgeschroefd<br />

is, kunnen de clips verwijderd worden en kan de opening<br />

opgevuld en afgedicht en afgewerkt worden met Flexifoam, een flexibel<br />

PU-schuim, en met onze vloeibare Soudatight membranen.”<br />

Passive House-certificaat<br />

Met Soudatight biedt Soudal een serie hoogwaardige polymeerpasta’s<br />

die na droging een volledig naadloos en elastisch membraan vormen,<br />

ideaal voor het luchtdicht en dampremmend afwerken van doorvoeren,<br />

raam-, vloer-wand-, wand-plafond en dakaansluitingen. De vezelversterkte<br />

Soudatight LQ wordt met kwast aangebracht, de SP-versie<br />

airless gespoten.<br />

“Beide versies van ons luchtdichtingsmembraan zijn sinds kort<br />

Passive House-gecertificeerde componenten", geeft Van Orshaegen<br />

mee. “Maar er is meer, want ook het SoudaFrame SWI pre-kader<br />

systeem draagt vanaf nu het Passive House-certificaat zelfs voor drie<br />

verschillende klimaatzones, met name koud-gematigd, koud en warmgematigd.<br />

Het is de eerste keer dat een component getest en geslaagd<br />

is voor de criteria van verschillende klimaatzones van het Passive House<br />

instituut. Ze vonden de case zo interessant, dat ze er een paper over<br />

schreven, die eind september tijdens de 24th International Passive<br />

House Conference gepresenteerd werd.” •<br />

Dit systeem biedt een ideale oplossing voor buitengevel-isolatiesystemen (ETICS)<br />

en geventileerde gevelsystemen, waarbij eerst de binnenmuur opgetrokken wordt<br />

en daarna pas de isolatie en de gevel geplaatst worden.<br />

Het frame wordt in één keer op de muur gemonteerd. Na het vastschroeven<br />

worden de veerclips verwijderd en de opening afgewerkt met een PU-schuim en<br />

het vloeibare Soudatight membraan.<br />

23


Tijd voor comfort<br />

Luchtdicht bouwen begint met Celdex<br />

Minimaliseer ongewenste luchtstromen en voorkom onnodig energieverlies<br />

en comfortproblemen. Luchtdicht bouwen zorgt voor een prettig<br />

wooncomfort, energiebesparing en een afname in CO 2<br />

-uitstoot.<br />

Luchtdicht bouwen vraagt om kennis, slimme oplossingen<br />

en duurzame producten. Met Dichtgarant biedt Celdex als<br />

producent van afdichtingsproducten een totaalaanpak voor<br />

luchtdicht bouwen, waarin advisering, training en kwaliteitsborging<br />

zijn geïntegreerd.<br />

Ook slim luchtdicht bouwen? celdex.nl


Uw partner voor realisaties<br />

in kunststof en aluminium<br />

NIEUWE REEKS<br />

IN KUNSTSTOF<br />

Elegant<br />

ABSTRACT 76 X<br />

UNIEKE AFSTEMMING<br />

VAN LOOK EN FEEL TUSSEN<br />

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM<br />

UITZONDERLIJKE PERFORMANTIES<br />

EN UITSTEKENDE RESULTATEN<br />

WIND- EN WATERDICHTHEID<br />

NIEUWE REEKS<br />

IN ALUMINIUM<br />

Decalu<br />

STANDARD 88<br />

RECHTHOEKIGE GLASLAT<br />

GLAS- EN AANSLAGRUBBERS<br />

VOORGEMONTEERD<br />

GELIJKE<br />

ZICHTVLAKKEN<br />

Kunststof en aluminium kozijnen en deuren combineren in één bouwontwerp?<br />

Het kan voortaan naadloos met de nieuwe profielreeksen van Deceuninck!<br />

Voor meer info:<br />

benelux@deceuninck.com<br />

deceuninck.nl


Thema Luchtdicht passief bouwen<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: BelgaClima<br />

Gebruiksvriendelijk en gelijkwaardig alternatief voor EPDM-stroken<br />

SPECIALIST IN LUCHTDICHTE OPLOSSINGEN<br />

INTRODUCEERT ALL-IN-ONE STORMBESTENDIGE<br />

RAAMAANSLUITFOLIE<br />

BelgaClima introduceert dé all-in-one stormbestendige raamaansluitfolie BelgaStormblocker.<br />

26


Thema Luchtdicht passief bouwen<br />

Het dichten van gaten, kieren en spleten om luchtdichte en gezonde gebouwen te realiseren,<br />

blijft een echte uitdaging. BelgaClima ontwikkelt en produceert luchtdichtingssystemen<br />

voor dak, gevel en raam. Met een jaarlijkse verkoop van meer dan 1.000.000<br />

strekkende meter luchtdichte raamaansluitfolies en EPDM-stroken is de specialist uit<br />

Melle een toonaangevende speler als het op know how en nieuwe ontwikkelingen<br />

aankomt. De jarenlange ervaring met deze luchtdichtingsoplossingen vormde de<br />

voedingsbodem voor de ontwikkeling van de nieuwe all-in-one stormbestendige<br />

raamaansluitfolie BelgaStormblocker.<br />

'Dit aansluitmembraan is een gelijkwaardig<br />

alternatief voor EPDM-stroken'<br />

High-end raamaansluitmembraan<br />

Deze nieuwe raamaansluitfolie is een ideaal en<br />

gelijkwaardig alternatief voor EPDM-stroken.<br />

“Hiermee willen we totaal geen afbreuk doen<br />

aan EPDM als materiaal op zich. Het is een oerdegelijk<br />

en bewezen duurzaam materiaal om<br />

ramen aan de buitenkant levenslang waterdicht<br />

af te werken. Bij vochtproblemen ligt de oorzaak<br />

altijd bij de plaatsing, met andere woorden<br />

door een slordige montage en bij de plaats<br />

in de gevelopbouw waar de stroken gemonteerd<br />

worden", vertelt zaakvoerder Luc Saey.<br />

“Er zijn twee belangrijk oorzaken voor vochtproblemen.<br />

Bij een horizontale plaatsing bovenaan<br />

het raam ontstaat er dikwijls een fijn<br />

gootje omdat men de lijm, die in rillen gespoten<br />

wordt, te weinig vol heeft aangedrukt of<br />

de bovenkant niet naar behoren waterdicht<br />

heeft afgewerkt. Bij felle regen blijft hier een<br />

beetje water staan, dat dan langzaam tussen<br />

de lijmspleten achter de EPDM kan doorsijpelen<br />

en op termijn voor waterschade kan zorgen.<br />

Daarnaast worden EPDM-stroken vaak<br />

aan de verkeerde kant van het isolatiepakket<br />

geplaatst, waardoor het risico op condensatie<br />

en schimmel groeit.”<br />

5 redenen om voor dit<br />

membraan te kiezen<br />

Dankzij de combinatie van een aantal belangrijke<br />

eigenschappen in één membraan is deze<br />

BelgaStormblocker hét nieuwe paradepaardje<br />

van BelgaClima. Er zijn volgens de fabrikant 5<br />

redenen waarom deze innovatieve raamaansluitfolie<br />

de beste keuze is voor een stormbestendige<br />

en luchtdichte afwerking:<br />

Slagregendichtheid<br />

Door de klimaatverandering krijgen we meer<br />

en meer af te rekenen met extreme weersomstandigheden.<br />

Als men dan een duurzame waterdichting<br />

wil garanderen, is de allerhoogste<br />

slagregendichtheid een absolute must. BelgaStormblocker<br />

bereikt waarden van 1800 Pa en<br />

meer, en dit zelfs bij een langdurige en continue<br />

maximale belasting, zoals bleek uit testen<br />

bij MPA Hannover.<br />

Hechtsterkte<br />

Een membraan moet ook zéér krachtig hechten<br />

en overal 100% perfect aansluiten, zelfs in de<br />

moeilijkste plaatsingsomstandigheden. De speciaal<br />

gemodificeerde lijm, die bij het raamaansluitmembraan<br />

volvlaks gebruikt wordt, bereikt<br />

de allerhoogste waarden in hechtsterkte: zowel<br />

bij aanvang als na 6 uren, zo wees de test volgens<br />

de fabrikant uit.<br />

Vochtvariabel<br />

BelgaStormblocker is 100 % vochtvariabel,<br />

waardoor het dus zowel aan de koude als aan<br />

de warme kant van het isolatiepakket geplaatst<br />

kan worden.<br />

Luchtdichtheid<br />

Deze stormbestendige raamaansluitfolie<br />

voldoet met een luchtdichtheidswaarde van an<br />

< 0,01 (MPA Hannover) aan de hoogst vereiste<br />

normering.<br />

Montagetijd<br />

Aangezien BelgaStormblocker volvlaks zelfklevend<br />

is en heel soepel verwerkt kan worden -<br />

ook in de hoeken – verloopt de afwerking van<br />

het raam veel sneller. Uit vergelijkende testen<br />

op meerdere bouwplaatsen bleek dat men bij<br />

de montage tot 40 % minder tijd nodig heeft<br />

dan bij een plaatsing met een traditioneel met<br />

rillen verlijmde EPDM-strook.<br />

Nieuwe hoogwaardige<br />

hechtingsprimer in handige spuitbus<br />

BelgaClima introduceerde ook de primer Belgaprimer<br />

All Weather. “Het was een enorme<br />

uitdaging om een hechtingsprimer te ontwikkelen<br />

die zowel op een vochtige als licht bevroren<br />

ondergrond functioneert en dit – in combinatie<br />

met de krachtige IGT-lijmlaag – op diverse ondergronden",<br />

licht Saey toe. “Met Belgaprimer<br />

All Weather kan de aannemer vanaf het eerste<br />

werkuur met al onze raamaansluitfolies werken,<br />

zelfs in de gure herfst- en wintermaanden.<br />

Zo wordt enorm veel tijd gewonnen en extra<br />

rendement gerealiseerd.” Deze hoogwaardige<br />

hechtingsprimer wordt geleverd in een handige<br />

spuitbus met draaibare spuitmond zodat alle<br />

plekken moeiteloos én zonder extra hulpmiddelen<br />

bereikt kunnen worden. •<br />

'Dankzij de<br />

hechtingsprimer wordt<br />

veel tijd gewonnen'<br />

27


Thema Luchtdicht passief bouwen<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: TEROSON<br />

Innovatieve oplossingen voor zowel laag- als hoogbouwprojecten<br />

PROFESSIONELE AFDICHTINGS- EN LIJMOPLOSSINGEN<br />

VOOR EEN BETROUWBARE RAAM- EN GEVELINSTALLATIE<br />

Door de strengere eisen op het vlak van energieprestatie en luchtdichtheid van gebouwen in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten<br />

zijn verbindingsnaden en de bijbehorende afdichtingen steeds belangrijker. Die naden moeten uitstekend afgedicht worden, terwijl er<br />

ook rekening gehouden moet worden met de technische en bouwfysische vereisten voor een duurzame constructie. TEROSON, een merk<br />

van Henkel Adhesive Technologies, biedt een reeks innovatieve oplossingen voor het betrouwbaar en duurzaam afdichten van raam- en<br />

gevelaansluitingen, zowel voor laag- als hoogbouw.<br />

Geen enkel bouwproject is gelijk. Dat geldt voor woningbouw, maar zeker<br />

ook voor woontorens en andere hoogbouwprojecten. De eisen op het vlak<br />

van geometrie, functie en visueel effect lopen immers ver uiteen, wat zorgt<br />

voor de nodige uitdagingen bij ontwerpers, ingenieurs en aannemers.<br />

“In energiezuinige gebouwen moeten ramen en (vlies)gevels voldoen<br />

aan de hoogste eisen op het gebied van thermische en akoestische<br />

isolatie én met betrekking tot de inbraakveiligheid. De verbindingsnaden<br />

en aansluitvoegen moeten ook aan die vereisten voldoen.<br />

Het is dus belangrijk om de afdichting reeds vanaf de ontwerpfase<br />

mee te plannen. Bij TEROSON ondersteunen we onze partners met<br />

deskundig advies. We willen hen een geschikte afdichting voor hun<br />

specifieke toepassing voorstellen", stelt Mark Tates, key account<br />

manager building Benelux.<br />

“Onder de vleugels van Henkel leveren we afdichtings- en lijmoplossingen<br />

voor gevelbouwers, raammonteurs en afdichtingsspecialisten. Ons<br />

assortiment bestaat uit afdichtingsstrips, compressietapes, voegkits,<br />

afdichtingstapes met profiel, flexibele PU-schuimen, constructielijmen en<br />

andere systeemonderdelen.”<br />

Raam- en gevelinstallatie bij hoogbouwprojecten<br />

TEROSON biedt een compleet gamma producten die afgestemd zijn<br />

op hoogbouwtoepassingen, waar ramen en gevels vaak aan extreme<br />

omstandigheden blootgesteld worden. De nieuwe TEROSON FO150<br />

FOIL-TACK M+S is een speciale afdichtingsstrip, die over het volledige<br />

oppervlak zelfklevend, water- en diffusiedicht is en specifiek gebruikt<br />

wordt aan de warme zijden van gebouwen voor gevelelementen, ramen,<br />

deuraansluitingen en afdichting van verankeringen.<br />

De nieuwe TEROSON FO150 FOIL-TACK M+S is een speciale afdichtingsstrip,<br />

specifiek gebruikt aan de warme zijden van gebouwen.<br />

TEROSON FO 3 is een waterdichte, diffusie-open afdichtingsstrip, die zelfs<br />

bestand is tegen slagregen, voor gebruik aan de koude kant van een gebouw.<br />

28


Thema Luchtdicht passief bouwen<br />

'We ondersteunen onze partners met<br />

deskundig advies bij de keuze van het<br />

juiste afdichtingsmateriaal'<br />

TEROSON FO 3 is een waterdichte, diffusie-open afdichtingsstrip, die<br />

zelfs bestand is tegen slagregen, voor gebruik aan de koude kant van<br />

een gebouw. Beide producten zijn compatibel met bitumen en vereisen<br />

geen extra mechanische bevestiging. TEROSON TA ALU afdichtings- en<br />

reparatietape is een uniek product. Deze heeft een unieke laag op basis<br />

van butylrubber met een plastic-aluminium compositiestrip, wat resulteert<br />

in een oplossing met zeer hoge scheurbestendigheid, zelfs bij<br />

schroefpenetratie. ”Dat maakt deze aluminiumafdichting ideaal voor<br />

glas-glas aansluitingen met knelprofielen, aluminium en metalen raamverbindingen,<br />

de constructie van lichtstraten en serres en de montage van<br />

ventilatie- en airconditioningssystemen,” vult Tates aan.<br />

“TEROSON WT 112 DB is een verspuitbare akoestisch dempende coating<br />

die bovendien vrijwel onontvlambaar is volgens DIN EN 13501 (class<br />

A2-s1, d0). Het wordt gebruikt voor het coaten van de achterzijde van<br />

aluminium of stalen gevelelementen en als geluiddempend middel en<br />

demping van structuurgedragen geluid in dunwandige metaalplaatconstructies,<br />

zoals trapezoïdale dakplaten.”<br />

TEROSON WT 112 DB is een verspuitbare akoestisch dempende coating die<br />

bovendien vrijwel onontvlambaar is volgens DIN EN 13501 (class A2-s1, d0).<br />

'We ontwikkelen en produceren<br />

oplossingen voor hoogbouwprojecten,<br />

maar ook voor de woningen'<br />

Oplossingen voor een luchtdichte woning<br />

TEROSON ontwikkelt en produceert oplossingen voor hoogbouwtoepassingen,<br />

maar levert uiteraard ook producten voor het afdichten van<br />

naden in woningen en andere laagbouwprojecten. Zo biedt de specialist met<br />

TEROSON FO 1 en FO 50 FOIL-TACK twee volledige zelfklevende en bepleisterbare<br />

vliesoplossingen. Die zorgen voor lucht- en winddichte verbindingen,<br />

respectievelijk in koude- en warme zijden.<br />

Dankzij de innovatieve Henkel hotmelt-technologie zijn ze herpositioneerbaar<br />

na aanbrenging. TEROSON EF 537 is een flexibel,<br />

nauwelijks ontvlambaar PU-schuim. Het is onder meer ideaal als vulling<br />

van voegen rond vensters, buitendeuren en vensterdorpels en als isolatie<br />

van structurele componenten tegen hitte, kou, tocht en geluid. Wat ook<br />

de toepassing mag zijn, samen realiseren wij een uniek ontwerp. •<br />

De TEROSON TA ALU afdichtings- en reparatietape combineert een laag op basis<br />

van butylrubber met een plastic-aluminium composietstrip. Dat resulteert in een<br />

zeer hoge scheurbestendigheid, zelfs bij schroefpenetratie.<br />

TEROSON FO 1 en FO 50 FOIL-TACK zijn twee volledige zelfklevende en bepleisterbare<br />

vliesoplossingen voor lucht- en winddichte verbindingen, respectievelijk in<br />

koude- en warme zijden.<br />

29


INTELLIGENT PREKADERSYSTEEM<br />

PASSIVE HOUSE<br />

CERTIFIED X 3<br />

SOUDAFRAME SWI<br />

VENSTERMONTAGE EN -AFDICHTING<br />

PASSIVE HOUSE CERTIFIED<br />

Voor het eerst in de geschiedenis van het PHi is een component succesvol getest op de vereisten van drie<br />

verschillende klimaatzones. Het SoudaFrame SWI prekadersysteem combineert een ijzersterk, maar slank<br />

design met een hoge thermische performantie. Ontdek alle voordelen op www.soudalluchtdicht.be.<br />

SWI<br />

INSTALLATION<br />

SOUDAL N.V. • EVERDONGENLAAN 18-20 • B-2300 TURNHOUT • BELGIË • TEL.: +32-(0)14 42 42 31 • WWW.SOUDAL.COM<br />

00<strong>05</strong>90-ADVERT


Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Panelen Holland BV<br />

Belang inbraakwerendheid van deur- en sandwichpanelen wordt nog altijd onderschat<br />

‘EEN KETTING IS NIET STERKER DAN DE ZWAKSTE SCHAKEL’<br />

<br />

De meeste nieuwbouwwoningen in Nederland worden opgeleverd inclusief sloten met veiligheidscilinders, voorzien van een SKGclassificatie<br />

en het Politie Keurmerk Veilig Wonen. “Dit deurbeslag heeft echter weinig zin, wanneer de deur zelf niet aan de inbraakwerendheidseisen<br />

voldoet”, meent Vincent Wijnja, Hoofd Verkoop bij Panelen Holland BV. Als marktleider in custom made deur- en<br />

sandwichpanelen én pionier in materiaaltoepassingen, afwerkingen en veiligheid, levert Panelen Holland BV wél de juiste deur- en<br />

sandwichpanelen, die aantoonbaar aan alle (veiligheids)keurmerken voldoen.<br />

“Al sinds de introductie van het SKG keurmerk<br />

in Nederland merken wij dat het veiligheidscertificaat<br />

weliswaar in de meeste projectbestekken<br />

wordt voorgeschreven, maar in de praktijk<br />

niet altijd wordt gehaald”, vertelt Wijnja.<br />

“Ook anno <strong>2020</strong> worden voordeuren nog regelmatig<br />

zonder certificering opgeleverd. Een<br />

gemiste kans, omdat bewoners hiermee niet<br />

verzekerd zijn van een kwalitatief hoogwaardige<br />

en veilige deur, conform het Bouwbesluit.<br />

Als organisatie zetten wij al enkele jaren alles<br />

op alles om producten wél te leveren conform<br />

de beschikbare keurmerken. Zo hebben wij<br />

een systeem ontwikkeld, waardoor ruiten niet<br />

meer van buitenaf uit het deurpaneel verwijderd<br />

kunnen worden. Deze en andere inspanningen<br />

zijn beloond met SKG ** certificering.<br />

Indien gewenst kunnen al onze deur- én sandwichpanelen<br />

conform de technische eisen van<br />

dit certificeringssysteem worden geëngineerd,<br />

'SKG deurbeslag heeft weinig zin, wanneer de deur<br />

zelf niet aan de inbraakwerendheidseisen voldoet'<br />

geproduceerd en geleverd. Bovendien voldoen<br />

onze producten aan keurmerken zoals MVO,<br />

ISO14001, ISO9001 en C2C.”<br />

Het afgelopen jaar heeft Panelen Holland BV haar<br />

deurpanelen in combinatie met diverse profielsystemen<br />

door SKG laten testen. “Systeemhuizen<br />

die nog niet zijn getest maar hier wel voor open<br />

staan, zijn van harte welkom om contact op te<br />

nemen”, benadrukt Wijnja, die tevens de nieuwste<br />

prestatie van Panelen Holland BV aanhaalt.<br />

“Sinds <strong>2020</strong> beschikken wij tevens over een<br />

SKG *** certificering. Deze nieuwste certificering<br />

heeft betrekking op een sandwichpaneel, die<br />

specifiek is ontwikkeld voor gebouwen waar<br />

hoge veiligheidseisen gelden. Om de hoge<br />

waardering te kunnen halen, hebben wij innovatieve<br />

productiemethodes gecombineerd met<br />

nieuwe, slimme materiaalcombinaties.” •<br />

SKG**-gecertificeerde voordeur in Hoek van Holland.<br />

Project Waterlanden in Terneuzen, waar alle voordeuren zijn geleverd conform de beschikbare keurmerken.<br />

31


Thema Isoleren en Ventileren<br />

De plaatser kan de panelen sneller lossen. Aangezien er meer panelen in één pakket zitten, liggen er ook minder pakketten op de bouwplaats. Ze worden ook sneller<br />

gemonteerd. (Beeld: Easycopters, Koen Henderickx)<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Kingspan Insulated Panels<br />

Innovatief sandwichpaneel is ruim 20% dunner dan een standaard PIR-paneel<br />

DUNNE SANDWICHPANELEN COMBINEREN<br />

BETERE BRAND- EN THERMISCHE PRESTATIES<br />

MET TIJDWINST BIJ MONTAGE<br />

Door de opeenstapeling van thermische en andere eisen voor nieuwbouw- en renovatieprojecten kiezen architecten en aannemers<br />

meestal voor dikkere gevelpanelen. Kingspan bewijst echter dat de eisen ook met dunnere panelen haalbaar zijn. Met QuadCore® ontwikkelde<br />

de specialist dunnere sandwichpanelen, die uitstekende thermische prestaties en een superieure brandveiligheid garanderen.<br />

Bovendien combineren deze dak- en gevelpanelen deze eigenschappen met circulariteit en duurzaamheid, plaatsingsgemak, ruimtebesparing,<br />

tijdwinst,…, en bijgevolg kostenbesparing. Dit betekent een win-winsituatie voor plaatser, architect, eindklant én het milieu.<br />

32


Thema Isoleren en Ventileren<br />

'Het leidt tot tijdwinst en kostenbesparing<br />

voor de plaatser'<br />

opgebouwd uit materialen die verantwoord<br />

geproduceerd zijn (volgens de BES 6001 norm)<br />

en geschikt voor hergebruik. Zo zijn ze absoluut<br />

circulair inzetbaar.<br />

Tijdwinst en kostenbesparing<br />

voor plaatser<br />

Naast uitstekende thermische prestaties, een<br />

superieure brandveiligheid, duurzaamheid en<br />

circulariteit onderscheidt QuadCore ® zich tevens<br />

op praktisch vlak. Montagebedrijven kunnen<br />

de panelen sneller lossen en aangezien er<br />

meer dunne panelen in één pakket zitten, liggen<br />

er daardoor minder pakken op de bouwplaats.<br />

Bovendien zijn deze lichtere panelen<br />

eenvoudiger te hanteren en kunnen ze sneller<br />

op de juiste positie gemonteerd worden. De<br />

QuadCore ® sandwichpanelen zijn in verschillende<br />

werkende breedtes beschikbaar. Zo zijn<br />

de standaard AWP QuadCore ® panelen verkrijgbaar<br />

tot 1200 mm breed en standaard RW<br />

panelen zelfs tot 2000 mm. Op die manier kan<br />

er snel een grote oppervlakte bedekt worden.<br />

Dat leidt tot een niet te onderschatten tijdwinst<br />

en kostenbesparing voor de plaatser.<br />

De dak- en gevelpanelen zijn 20 % dunner dan standaard PIR-panelen. (Beeld Richard Downer)<br />

QuadCore ® , een innovatief isolatieschuim<br />

ontwikkeld door Kingspan, heeft een kleinere<br />

gesloten celstructuur, waardoor nog betere<br />

isolatiewaarden met dunnere panelen behaald<br />

worden. Een QuadCore ® sandwichpaneel is<br />

ruim 20% dunner dan een standaard PIRpaneel.<br />

Dat betekent dat architecten en aannemers<br />

dezelfde resultaten kunnen boeken met<br />

een paneel van 80 mm dik, terwijl ze vroeger<br />

een PIR-paneel van minstens 100 mm moesten<br />

integreren. Om dezelfde U-waarden van 0,24<br />

W/m².K te behalen, zou er zelfs tweemaal zoveel<br />

minerale wol nodig zijn.<br />

“De rekensom is snel gemaakt. Als een paneel<br />

20% minder dik is, wordt er ook 20%<br />

minder materiaal gebruikt, is er 30% minder<br />

transport en ook nog eens minder afval op de<br />

bouwplaats. De invloed van QuadCore ® op de<br />

CO2-voetafdruk is dan ook significant", zegt<br />

Evert Kraaima, manager technical servics bij<br />

Kingspan Insulated Panels. “De QuadCore ® -<br />

isolatietechnologie zit vervat in de grijze cellenstructuur.<br />

Het isolatieschuim is opgebouwd<br />

'De isolatietechnologie<br />

zit in de grijze<br />

cellenstructuur'<br />

uit microcellen met een gesloten celstructuur,<br />

die zorgen voor een hoge weerstand. Dat resulteert<br />

in een uitstekende lambdawaarde van<br />

0,018 W/mK en een uitmuntende isolatie.<br />

Daarmee behoort QuadCore ® tot de best presterende<br />

hardschuim isolatiematerialen. Dankzij<br />

een betere paneelaansluiting zijn er minder<br />

koudebruggen, verhoogt de isolatiewaarde en<br />

verbetert de brandveiligheid.”<br />

Circulair en duurzaam<br />

Door het lichtere gewicht ontstaat met de<br />

QuadCore ® panelen ook minder druk op de<br />

fundering. Er worden kortere schroeven en<br />

minder grote hulpstukken gebruikt. Het smallere<br />

plooiwerk maakt bovendien fijner en esthetischer<br />

werk mogelijk en de panelen zijn<br />

Doorgedreven innovatie<br />

“Een doorgedreven innovatie, zoals de Quad-<br />

Core ® panelen, is het duidelijkste bewijs dat<br />

we ons dagelijks 100% inzetten om producten<br />

met de beste thermische en circulaire prestaties<br />

te ontwikkelen. Dankzij de FM Approval<br />

4882 op vlak van brandveiligheid kunnen deze<br />

sandwichpanelen ook perfect in rookgevoelige<br />

omgevingen gebruikt worden", sluit Kraaima<br />

af. “Kingspan zet ook al jaren in op duurzaamheid.<br />

Sinds 2010 timmeren we aan de weg om<br />

in <strong>2020</strong> Net Zero Energy te worden en in 2019<br />

lanceerden we met Planet Passionate een langetermijnstrategie<br />

om de impact op mens en<br />

milieu zo laag mogelijk te houden.” •<br />

Met QuadCore® ontwikkelde Kingspan dunnere<br />

sandwichpanelen, die uitstekende thermische prestaties<br />

en een superieure brandveiligheid combineren.<br />

33


Thema Isoleren en Ventileren<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Soprema<br />

Isoleren met polyurethaan, polyisocyanuraat en polystyreen,<br />

maar ook met houtvezels<br />

HARDSCHUIM- EN NATUURLIJKE ISOLATIEMATERIALEN<br />

VOOR DAKEN, GEVELS, MUREN EN VLOEREN<br />

De energienorm voor nieuwbouw en renovatie worden elk jaar strenger. Een goede isolatie van dak, muur, gevel en vloer draagt bij aan<br />

betere energieprestaties. Soprema, fabrikant en leverancier van hoogkwalitatieve producten voor waterdichting en isolatie, biedt via de<br />

professionele bouwmaterialenhandel een ruim assortiment hardschuim- (PIR & PUR, XPS) en natuurlijke isolatiematerialen (PAVATEX<br />

houtvezelisolatie).<br />

Soprema produceert en levert bitumen en kunststof dakbedekking, vloeibare<br />

waterdichting en isolatiemateriaal. (Beeld: Danny Gys)<br />

Met PAVATEX biedt Soprema een natuurlijk isolatiemateriaal geproduceerd met<br />

restanten houtsnippers.<br />

De drang naar innovatie en de technische know<br />

how zijn vanaf de eerste dag de sleutel tot succes<br />

voor specialist Soprema. Zo ontdekten ze<br />

al heel snel een lichte en stevige deklaag die<br />

waterdicht en soepel te plaatsen is.<br />

“Vandaag produceert en levert dit familiebedrijf<br />

bitumen en kunststof dakbedekking, vloeibare<br />

waterdichting en isolatiemateriaal. Het telt 73<br />

productielocaties en is in meer dan 90 landen<br />

wereldwijd actief, ook in Nederland en België",<br />

vertelt Walter Van Velzen, sales manager Bouw<br />

NL met focus op hardschuimisolatiematerialen.<br />

“Bij Soprema BV, dat voor de overname onder<br />

de naam Troelstra & de Vries bekend was<br />

in de Nederlandse dakbedekkingsmarkt, sta<br />

ik samen met mijn collega Jacco Dwars, sales<br />

manager Natural Insulations, en ons team van<br />

area sales manager en commercieel technische<br />

adviseurs in voor de ondersteuning van<br />

de bouwsector in Nederland. De bepaling van<br />

de juiste isolatie hangt immers af van verschillende<br />

factoren, zoals toepassing (vloer, gevel,<br />

muur, dak), locatie (binnen, buiten), budget<br />

en persoonlijke voorkeur. Klanten vinden onze<br />

isolatieproducten in de professionele bouwmaterialenhandel:<br />

PIR en PUR isolatieplaten,<br />

XPS-kunststofhardschuimisolatie én natuurlijke<br />

houtvezelisolatie PAVATEX. Er is steeds<br />

een perfecte oplossing voor handen én alles<br />

onder één dak.”<br />

Hardschuimisolatiematerialen<br />

PIR (polyisocyanuraat) en PUR (polyurethaan)<br />

isolatieplaten zijn samengesteld uit kleine cellen<br />

die een gas bevatten met een lage thermische<br />

geleidbaarheid – meteen de twee meest efficiënte<br />

isolatiematerialen op de markt. Met een<br />

dunnere isolatielaag kunnen uitstekende isolatiewaarden<br />

gerealiseerd worden. Hoe dunner<br />

die isolatielaag in een spouwmuur, hoe meer<br />

ruimte er binnen overblijft. Deze isolatieplaten<br />

worden gemonteerd op muren, vloeren, platte<br />

en hellende daken.<br />

Met Sopratherm ALU, Efisarking, SIS Reve Si en<br />

Efigreen ITE levert Soprema een breed gamma<br />

PIR/PUR-isolatieplaten.<br />

34


Thema Isoleren en Ventileren<br />

'Er is een perfecte isolatieoplossing<br />

voor elke toepassing'<br />

“XPS-isolatieplaten uit geëxtrudeerd polystyreen<br />

hebben een gesloten cellenstructuur<br />

met een vlak oppervlak, wat ze extreem drukvast,<br />

isolerende en vochtwerend maakt. Het is<br />

de enige isolatie die in een omgekeerd daksysteem<br />

en ondergronds gebruikt mag worden.<br />

Bovendien zijn de platen heel gemakkelijk te<br />

monteren", vult Van Velzen aan.<br />

“Afhankelijk van de toepassing zijn deze XPSplaten<br />

leverbaar in verschillende druksterktes.<br />

De drie standaardversies zijn de XPS SL voor daken<br />

en muren, de XPS PM/CW voor daken en<br />

gevels en de XPS CR voor vloeren, funderingen,<br />

muren, gevels en daken. Voor zwaar belaste<br />

vloeren of parkeerdaken werden XPS 500 en<br />

XPS 700 ontwikkeld.”<br />

Natuurlijke isolatie<br />

Het gros van de gebouwen in Nederland wordt<br />

nog steeds gerealiseerd met traditionele isolatiematerialen,<br />

maar de vraag naar natuurlijke<br />

isolatiematerialen stijgt, bijvoorbeeld voor integratie<br />

in houtskeletbouw. Met PAVATEX biedt<br />

Soprema een natuurlijk isolatiemateriaal geproduceerd<br />

met restanten houtsnippers en leverbaar<br />

als gevelplaat of harde en zachte plaat<br />

voor daken, vloeren en binnenmuren.<br />

“In tegenstelling tot hardschuimisolatiematerialen<br />

moeten gebouwen met natuurlijke isolatiematerialen<br />

wel kunnen ademen om vochtophoping,<br />

en bijgevolg schimmel, te vermijden", sluit<br />

Walter Van Velzen af. “Houtvezelisolatie is van<br />

nature diffusie-open, waardoor er geen vochtproblemen<br />

kunnen ontstaan. De gebouwschil is<br />

hier dus wel luchtdicht, maar langs de binnenzijde<br />

niet afgesloten met een dampdicht scherm,<br />

waardoor het gebouw kan ademen.” •<br />

Bij Escapo in Mechelen werd de gevel volledig geïsoleerd met Sopratherm ALU,<br />

één van de meest performante PU-isolaties op de markt.<br />

PIR (polyisocyanuraat) en PUR (polyurethaan) platen zijn de twee meest efficiënte<br />

isolatiematerialen op de markt.<br />

35


Thema Isoleren en Ventileren<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: SIEGENIA, Patrick Bongartz<br />

De luchtkwaliteit in verouderde schoolgebouwen laat soms te wensen over<br />

Fluisterstille wandventilator zorgt voor<br />

gezonder binnenklimaat in schoolgebouwen<br />

Uit verschillende studies blijkt dat het CO 2<br />

-gehalte in onze klaslokalen in sommige gevallen tot vier keer hoger is dan eigenlijk zou<br />

mogen. Als je dan weet dat kinderen tijdens het schooljaar zowat één derde van hun tijd op school doorbrengen, moeten we toch op zoek<br />

naar oplossingen.<br />

De gevolgen van een slecht binnenklimaat zijn immers ernstig voor zowel<br />

leerlingen als leerkrachten: ze hebben moeite om zich te concentreren,<br />

men heeft last van een suf gevoel, ze kampen met branderige, rode ogen,<br />

… om er maar een paar te noemen. Uiteindelijk heeft dit een negatieve<br />

invloed op de resultaten van de leerlingen. Bovendien leidt dit tot ziekteverzuim<br />

bij leerlingen en leerkrachten.<br />

SIEGENIA biedt met de fluisterstille wandventilator AEROPAC een ideale<br />

oplossing om de luchtkwaliteit in scholen aanzienlijk te verbeteren en<br />

het comfort voor en de resultaten van leerlingen positief te beïnvloeden.<br />

Het overgrote deel van de schoolgebouwen in Nederland is vandaag uitgerust<br />

met een ventilatieoplossing gebaseerd op een natuurlijke luchttoevoer<br />

en een mechanische luchtafvoer. Zo komt er via raamroosters<br />

verse lucht binnen en zorgt een mechanische ventilator voor de afvoer<br />

van vervuilde lucht. Toch is het resultaat niet altijd optimaal en komt er<br />

vaak onvoldoende frisse lucht via de raamroosters naar binnen. Leerkrachten<br />

krijgen dan het advies om de ramen open te zetten. Dat is<br />

echter maar een tijdelijke oplossing, want het effect verdwijnt even snel<br />

als het gekomen is.<br />

'De luchtkwaliteit in veel verouderde<br />

schoolgebouwen is er erg aan toe'<br />

Met de AEROPAC biedt SIEGENIA een fluisterstille wandventilator die schone, zuurstofrijke lucht in de ruimte blaast.<br />

36


Thema Isoleren en Ventileren<br />

Dankzij deze wandventilator kunnen ramen gewoon dicht blijven en is er geen sprake meer van geluidsoverlast.<br />

Bovendien kan door het openen van ramen ook geluidsoverlast ontstaan<br />

en in de koudere maanden daalt de binnentemperatuur gevoelig. De<br />

leerkrachten houden dan liever de ramen dicht, waardoor er te weinig<br />

gezonde lucht binnenkomt met uiteindelijk een stijging van de CO 2<br />

-concentratie<br />

tot gevolg. Mede door de COVID-19 maatregelen is de slechte<br />

toestand van het binnenklimaat in schoolgebouwen nog maar eens pijnlijk<br />

duidelijk geworden.<br />

Voor een optimaal binnenklimaat is het mogelijk om de AEROPAC te combineren<br />

met een SENSOAIR. Deze sensor meet de luchtkwaliteit in de ruimte en houdt<br />

daarbij onder andere rekening met CO 2<br />

en vluchtige, organische stoffen (VOC).<br />

Ventileren voor een gezonder en<br />

comfortabeler binnenklimaat<br />

De oplossing hoeft echter niet complex te zijn. Er zijn verschillende eenvoudige<br />

systemen om een beter binnenklimaat in de klaslokalen van de<br />

verouderde schoolgebouwen te realiseren. De AEROPAC van SIEGENIA is<br />

daar een mooi voorbeeld van.<br />

“Met onze AEROPAC bieden we een fluisterstille wandventilator die schone,<br />

zuurstofrijke lucht in de ruimte blaast. Het is een ideale oplossing voor<br />

zowel kleine als grote ruimtes. Dankzij deze ventilatieoplossing kunnen<br />

ramen gewoon dicht blijven en is geen sprake meer van geluidsoverlast.<br />

De eenvoudige installatie maakt deze ventilator een ideale aanvulling bij<br />

het al bestaande ventilatiesysteem in oudere schoolgebouwen", licht<br />

Jeroen Wolters van SIEGENIA toe.<br />

“De installatie neemt niet langer dan drie kwartier in beslag. Daarna<br />

stop je de stekker in het stopcontact, waarna de werking van de ventilator<br />

opgestart wordt. Voor een optimaal binnenklimaat is het mogelijk<br />

om de AEROPAC te combineren met een SENSOAIR. Deze sensor meet<br />

de luchtkwaliteit in de ruimte en houdt daarbij onder andere rekening<br />

met CO 2<br />

en vluchtige, organische stoffen (VOC), zoals bijvoorbeeld lijm.<br />

Dankzij optionele filters kan deze AEROPAC wandventilator ook omgevingsinvloeden<br />

buiten het klaslokaal houden. Denk maar aan schadelijke<br />

en/of hinderlijke stoffen, zoals fijnstof, pollen, geuren, …). Op<br />

die manier zorgt men op elk moment voor een goede kwaliteit van de<br />

binnenlucht in de klaslokalen, wat uiteindelijk met zekerheid leidt tot<br />

betere leerprestaties en minder ziekteverzuim.” •<br />

37


Geïsoleerde Panelen<br />

Nederland & België<br />

Geïsoleerde Panelen<br />

Nederland & België<br />

Heb je ooit stil gestaan<br />

bij Heb de je voordelen ooit stil gestaan van dunnere<br />

sandwichpanelen?<br />

bij de voordelen van dunnere<br />

sandwichpanelen?<br />

Er kunnen een stuk meer dunnere panelen in dezelfde verpakking. Dat betekent een kleiner aantal<br />

pakken op de werf, minder lostijd en minder afval nadien. Dunnere panelen zijn lichter, makkelijker<br />

manipuleerbaar en sneller op de juiste positie. Aangezien de paneelverbinding zeer goed aansluit,<br />

ben Er kunnen je ook een zeker stuk van meer hoge dunnere isolatiewaarden, panelen in en dezelfde een uitmuntende verpakking. brandveiligheid. Dat betekent een Bovendien kleiner aantal bereik<br />

je pakken dezelfde op de of zelfs werf, betere minder thermische lostijd en minder resultaten afval met nadien. een dunner Dunnere paneel. panelen zijn lichter, makkelijker<br />

Zo manipuleerbaar dragen QuadCore en sneller ® sandwichpanelen op de juiste positie. bij tot Aangezien een vlot de bouwproces, paneelverbinding een optimaal zeer goed thermisch aansluit,<br />

ben geïsoleerde je ook zeker bouwschil van hoge én isolatiewaarden, een kleinere afvalberg. en een uitmuntende brandveiligheid. Bovendien bereik<br />

je dezelfde of zelfs betere thermische resultaten met een dunner paneel.<br />

Zo dragen QuadCore ® sandwichpanelen bij tot een vlot bouwproces, een optimaal thermisch<br />

geïsoleerde bouwschil én een kleinere afvalberg.<br />

Kingspan Geïsoleerde Panelen N.V.<br />

Bouwelven 17, 2280 Grobbendonk<br />

T +32 14 23 25 25<br />

www.kingspanpanels.be<br />

Kingspan Geïsoleerde Panelen N.V.<br />

Bouwelven 17, 2280 Grobbendonk


Thema Isoleren en Ventileren<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Deceuninck<br />

De nieuwe reeksen in aluminium en kunststof sluiten perfect bij elkaar aan<br />

SPECIALIST INTRODUCEERT PERFORMANT<br />

TOTAALAANBOD VOOR KUNSTSTOF EN<br />

ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN<br />

Architecten en bouwheren kiezen vaak voor aluminium ramen en deuren voor de meest uiteenlopende bouwprojecten. Ze zijn immers<br />

sterk, licht en onderhoudsvriendelijk, maar vooral ook de brand- en inbraakwerendheid en de uitzonderlijke energie-efficiëntie door<br />

een hoogstaande thermische isolatie zijn belangrijke kenmerken. Met Decalu lanceerde Deceuninck recent een unieke aluminium<br />

collectie, ontwikkeld volgens de gepatenteerde So Easy-technologie. Deze aluminiumprofielen bieden een perfecte aanvulling op het<br />

kunststofaanbod, waar de fabrikant dit jaar de nieuwe Elegant-reeks introduceerde.<br />

De toonaangevende producent van profielen voor ramen en deuren presenteerde een nieuwe<br />

aluminium collectie onder de naam Decalu.<br />

40


Thema Isoleren en Ventileren<br />

'De profielen uit<br />

aluminium (Decalu)<br />

en kunststof (Elegant)<br />

vullen elkaar<br />

perfect aan'<br />

Deceuninck staat wereldwijd bekend als toonaangevende<br />

producent van profielen voor ramen<br />

en deuren met een lange levensduur en<br />

hoge isolatiewaarde, die bovendien weinig<br />

onderhoud vragen en 100% recycleerbaar zijn.<br />

Recent introduceerde de specialist een nieuwe<br />

aluminium collectie onder de naam Decalu.<br />

“Het unieke concept, ontwikkeld volgens de<br />

gepatenteerde So Easy-technologie, bestaat uit<br />

één binnenkader met gelijke middensectie en<br />

slanke profielen, voorgemonteerde dichtingen<br />

in kader, vleugel en glaslat en een geïntegreerde<br />

thermische isolatie in de profielen. Aangezien dit<br />

systeem slechts uit 3 componenten bestaat, zonder<br />

centrale middendichting, wordt de productietijd<br />

per raam met minimaal 50% gereduceerd",<br />

licht technisch manager Eddy Moreels toe. “Net<br />

als bij onze kunststofprofielen zit de afwatering<br />

verborgen in het kaderprofiel en kunnen de glaslatten<br />

eenvoudig gemonteerd worden.”<br />

Performant totaalaanbod<br />

Met dit vernieuwd aluminium gamma biedt<br />

Deceuninck een totaalaanbod met eenzelfde<br />

bouwdiepte en minimale U-waarde voor al<br />

zijn aluminium ramen en deuren. Bij moderne<br />

bouw- of renovatieprojecten worden Decalu88<br />

Standard met een slanke en neutrale look geïntegreerd,<br />

terwijl de Decalu94 Retro met zijn rustieke<br />

look ideaal geschikt is voor een landelijke<br />

woning of een herenhuis.<br />

Het grootste voordeel situeert zich echter in de unieke<br />

afstemming qua look en feel tussen Elegant en Decalu.<br />

Voor het imiteren van stalen ramen ontwikkelde<br />

de fabrikant de Steel en New Steel versies<br />

en voor ultramoderne projecten werd een speciaal<br />

ultraslank profiel ontworpen, waardoor<br />

het aluminium frame achter de raamvleugel<br />

verborgen zit. Vandaar ook de naam Decalu88<br />

Hidden. Het open-out systeem omvat een geïntegreerde<br />

rookmotor, die in geval van brand het<br />

raam onmiddellijk naar buiten opendraait om<br />

de rook te evacueren. Met de Decalu163 Slide<br />

omvat de reeks ook een hefschuifsysteem met<br />

mono- en trirailsysteem en een minimalistische<br />

middenstijl voor dubbele en driedubbele beglazing<br />

tot 400 kg. De deurprofielen zijn uitgerust<br />

met een gepatenteerd anti-bi-metal effect<br />

in co-extrusie. Door deze technologie treedt<br />

er geen blijvende vervorming op bij extreme<br />

temperatuurverschillen. Vlakliggende -, schuifvouw-<br />

en harmonicadeuren met dezelfde look<br />

van de ramen maken het gamma compleet.<br />

Combineer aluminium en kunststof<br />

zonder compromis<br />

Dit innovatieve Decalu-gamma is ook een perfecte<br />

aanvulling op het kunststofaanbod met<br />

het nieuwe Elegant profiel, dat dit jaar voorgesteld<br />

werd. Beide profielreeksen hebben dezelfde<br />

eurobeslaggroef, wat voordelen geeft bij<br />

productie, voorraad en onderhoud.<br />

Decalu en Elegant waren twee van de blikvangers op<br />

de stand van de producent van profielen tijdens de<br />

Polyclose begin dit jaar.<br />

“Het grootste voordeel situeert zich echter in<br />

de unieke afstemming qua look en feel tussen<br />

Elegant en Decalu. De rechthoekige glaslat en<br />

het gedeelde minimalistische design maken<br />

van Deceuninck een one-stop-shop voor zowel<br />

kunststof als aluminium", geeft marketing<br />

manager Benelux Sarah Popelier aan. “Om<br />

dezelfde kleur te garanderen voor alle schrijnwerk,<br />

ontwikkelden we ‘Smart Colours’, waardoor<br />

de beschikbare kleurcoatings voor aluminium<br />

(Aluroc) en kunststof (Decoroc) perfect<br />

met elkaar matchen.” •<br />

41


Thema Glas, Ramen en Deuren<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: Onlevel GmbH<br />

NIEUWE CATALOGUS EN WEBSITE:<br />

NÓG DUIDELIJKER EN NÓG BETER BEREIKBAAR!<br />

Dankzij de digitale wereld heeft Nederland massaal vanuit huis kunnen werken dit jaar. Broodnodig, in verband met de coronacrisis.<br />

Het ligt in de lijn der verwachting dat deze situatie zich voor een groot deel voortzet, als er een einde komt aan de corona pandemie.<br />

Veel bedrijven hebben ontdekt dat thuiswerken meer voordelen dan nadelen oplevert. Onlevel heeft inmiddels een flink aantal klanten<br />

een plezier gedaan door een nieuwe website te lanceren, die niet alleen gemakkelijk vanaf kantoor te gebruiken is, maar vanaf iedere<br />

plek waar gewerkt wordt. Of dat nu thuis is, in de auto of op de bouw. Erwin Stegenga van Onlevel: “De webshop geeft toegang tot het<br />

volledige assortiment aan onderdelen voor balustradesystemen, valbeveiligingen, glasklemmen en alle andere zaken. Denk je eens in<br />

hoe gemakkelijk het is om moeiteloos een bestelling door te kunnen geven, wanneer je na kantoortijd op de zaak of thuis bent en alles<br />

graag voor de volgende dag geregeld ziet.”<br />

Meer dan 100 pagina’s aan nieuwe producten<br />

Naast de webshop, die maar liefst in zeven talen beschikbaar is, heeft<br />

Onlevel nog een nieuwe troef in handen om het de klant gemakkelijker<br />

te maken. Stegenga: “De nieuwe <strong>2020</strong> catalogus van Onlevel staat boordevol<br />

producten en innovaties, waaronder vloerprofielsystemen, oplossingen<br />

voor beglazing van vloer tot plafond en klemsystemen voor ontelbare<br />

toepassingen. Ons brede assortiment aan glas balustradesystemen,<br />

valbeveiligingen en glasklemmen biedt onbegrensde mogelijkheden, met<br />

een uitzonderlijke esthetische waarde. Uiteraard is alles uitgevoerd in de<br />

allerbeste kwaliteit, precies zoals je dat van Onlevel mag verwachten. Met<br />

meer dan 100 pagina’s aan nieuwe producten, zes nieuwe glasprofielen<br />

(voor montage op Attika bijvoorbeeld, of voor hoger gelegen vloeren) en<br />

een uitvoerige FAQ-lijst, wordt deze catalogus ook nog eens verrijkt met<br />

video’s, technische documentatie en product tekeningen.”<br />

Het in hoogte verstelbare balustrade profiel Trans Level 3011. (Beeld: Doron Letzter)<br />

42


Thema Glas, Ramen en Deuren<br />

'De webshop geeft toegang tot het<br />

volledige assortiment aan onderdelen<br />

voor balustradesystemen,<br />

valbeveiligingen, glasklemmen en<br />

alle andere zaken'<br />

heroal D 72<br />

VEELZIJDIGE<br />

VOORDEUR<br />

www.heroal.nl<br />

German Design Award <strong>2020</strong><br />

voor heroal Les Couleurs ®<br />

Le Corbusier voordeur met<br />

omkeerbare voordeurvulling<br />

Veiligheidssysteem<br />

conform<br />

RC 3<br />

Nieuwe highlights<br />

Onder de noviteiten die Onlevel op dit moment presenteert bevindt<br />

zich het Glasbalustrade profiel 3121. Voor hogere vloeropbouwdelen,<br />

met een profielhoogte van 300 mm, is het F-profiel TL-3121 dankzij zijn<br />

diagonale verbinding voor de lastondersteuning heel geschikt voor trapmontage<br />

aan de zijkant. Optimaal kan de TL-3121 eveneens vrij dikke<br />

dekvloer- of isolatielagen en traptreden compleet afdekken. De TL-3121<br />

is bestand tegen een lineaire belasting van 1.0 kN en is geschikt voor<br />

glasdiktes tussen 12 mm en 21,52 mm.<br />

Banana Slide van Onlevel biedt voor bijna alle inbouwsituaties de<br />

passende oplossing. Nooit heb je een schuifdeur zo gemakkelijk gemonteerd<br />

en bewogen. Banana Slide is er voor plafondmontage of<br />

wandmontage, voor 50 kg of 80 kg zware deurvleugels (150 kg op<br />

aanvraag beschikbaar).<br />

SMOOTH AR balustrades zijn een reeks innovatieve balustradesystemen,<br />

die volledig modulair ontworpen zijn. De voor gemonteerde aluminium<br />

balusters hebben een prachtige blank geanodiseerde afwerking en<br />

zijn verkrijgbaar in vierkante profielen, gereed om te installeren. Het<br />

systeem is ontworpen om aan de eisen van de meeste toepassingen te<br />

voldoen. De systemen kunnen worden geïnstalleerd met of zonder een<br />

handrail, afhankelijk van de toepassing. De vulling tussen de balustrades<br />

is met glazen panelen. Elk systeem kan volledig worden gemonteerd<br />

met basisgereedschap. •<br />

Barrièrevrij met<br />

drainagesysteem<br />

heroal DS mogelijk<br />

heroal hwr-poedercoating,<br />

heroal SD, Le Corbusier<br />

Farben<br />

ROLLUIKEN | ZONWERING<br />

ROLDEUREN | RAMEN | DEUREN<br />

VLIESGEVELS | SERVICE


Thema Glas, Ramen en Deuren<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: Bohle Benelux BV<br />

Glazen scheidingswanden<br />

ingewikkeld? Welnee. Integendeel!<br />

Een zichzelf respecterend interieurontwerper of -architect neemt op dit moment glazen scheidingswanden op in het ontwerp. Zo creëert<br />

hij een moderne sfeer met sterke accenten, zeker wanneer er voor zwart tussenprofiel gekozen wordt. Daarmee wordt de trend van dit<br />

moment gevolgd, om een stuk industriële beleving in een ruimte te creëren. Teruggrijpend naar de jaren ’30, maar met de kwaliteit en<br />

het installatiegemak van vandaag. Bohle heeft met FrameTec Select 2.0 hét antwoord op de vraag of het plaatsen van glazen scheidingswanden<br />

wel voor iedereen is weggelegd. Frank Bouwman, General Manager bij Bohle Benelux BV: “Het antwoord is ‘ja’, FrameTec Select<br />

2.0 overtuigt niet alleen door een hoogwaardige afwerking, maar ook door een snelle en kostenbesparende installatie.”<br />

Bohle heeft met FrameTec Select 2.0 hét antwoord op de vraag of het plaatsen van glazen scheidingswanden wel voor iedereen is weggelegd.<br />

44


Thema Glas, Ramen en Deuren<br />

'De montage is bijzonder snel en eenvoudig,<br />

dankzij de combinatie van het twee- en eendelige<br />

beglazingsprofiel'<br />

FrameTec Select 2.0 <strong>2020</strong> 2-delig Black<br />

Eenvoudige en snelle installatie<br />

De scharnierpunten bij FrameTec Select 2.0<br />

worden simpelweg in het multifunctionele kanaal<br />

in het profiel geschoven, waarna de scharnieren<br />

met twee schroeven worden gefixeerd.<br />

De montage van de profielen wordt vereenvoudigd<br />

door stabiele hoekverbinders voor kozijn-<br />

en beglazingsprofielen. “Naast eenvoud in<br />

montage blinken deze hoekverbinders ook uit<br />

in veiligheid”, aldus Bouwman. “Het deurblad<br />

kan DIN links en rechts worden gebruikt, omdat<br />

er niet gefreesd hoeft te worden voor de deurscharnieren<br />

en de slagplaat.”<br />

Het kozijn kan gehard of gelaagd glazen deuren<br />

hebben van 8 tot 10,76 mm, met een<br />

sponningdiepte van 24 mm. Bouwman: “Wij<br />

bevelen de bijpassende tweedelige beglazingsprofielen<br />

aan voor het verbinden van kozijn en<br />

de vaste beglazing.”<br />

Veiligheid voor alles<br />

De montage is bijzonder snel en eenvoudig,<br />

dankzij de combinatie van het twee- en<br />

eendelige beglazingsprofiel. De montage<br />

geschiedt echter ook nog eens bijzonder<br />

veilig, volgens Bouwman. “Tijdens de montage<br />

wordt de beglazing in het bovenste<br />

beglazingsprofiel uit één stuk gehouden<br />

en zo beschermd tegen gevaarlijk kantelen.<br />

Het tweedelige beglazingsprofiel, dat op de<br />

vloer en de wand wordt gemonteerd, bestaat<br />

uit een basisprofiel en een insteekstrip,<br />

die de beglazing vervolgens met een wigafdichting<br />

vastzetten.”<br />

Een systeem met veel voordelen<br />

Er zijn nog veel meer voordelen te benoemen<br />

van FrameTec Select 2.0. “Denk dan aan de<br />

flexibele installatievarianten, de snelle en kostenbesparende<br />

montage, de vaste afdekking<br />

van het smalle, multifunctionele kanaal door<br />

het klemprofiel, de hoogwaardige verwerking<br />

van het geheel en de droge beglazing met insteekdichtingen”,<br />

schetst Bouwman.<br />

“Bohle levert voorgemonteerde sets, die individueel<br />

zijn in te korten. En voor de eindgebruikers<br />

is het mooiste voordeel natuurlijk het<br />

esthetische uiterlijk. Een rank, filigraan voorkomen<br />

met een mooi uniform uiterlijk. Binnen<br />

elk interieur zorgt FrameTec Select 2.0 voor die<br />

klassieke jaren ’30 look, die de ruimte meteen<br />

een industrieel karakter geeft. Een enorm goede<br />

sfeermaker!”<br />

Bohle levert het systeem in complete sets, als beglazingsprofielen,<br />

met een keus in valdorpels. •<br />

45


Deuropeningbegrenzers, voor zowel<br />

het afremmen als begrenzen van uw deuren<br />

Uniek in deursluittechniek - sinds 1932<br />

fabrikant van geruisloze deursluitoplossingen<br />

Als de deur snelheid dreigt te ontwikkelen door een windvlaag<br />

of baldadigheid, dan zal de begrenzer ervoor zorgen<br />

dat de deur afgeremd en begrensd wordt.<br />

Het esthetisch fraaiere alternatief voor een stormketting<br />

Voor de meest voorkomende deursituaties zijn er diverse bevestigingsets<br />

Voorkomen schade aan mens en materiaal bij een storm of baldadigheid<br />

Uitvoeringen leverbaar tot maximaal 300 kg deurgewicht<br />

Naast verzinkte en gelakte uitvoeringen, ook in RVS type 304 of type 316<br />

Als optie ook met mechanische vastzetting op de eindpostie leverbaar<br />

DICTATOR Productie B.V. Emmeloord +31 (0)527 613456<br />

info@dictator.nl<br />

www.dictator.nl


LogiKal<br />

De beste ramen, deuren en gevels maakt men met het software-duo<br />

LogiKal en LogiKal MES van Orgadata.<br />

www.orgadata.nl


Thema Glas, Ramen en Deuren<br />

De situatie in de proefwoning in Grootegast vóór de renovatie.<br />

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: Kufa<br />

Tijdwinst, financiële winst en isolatiewinst<br />

Eerste pilot succesvol afgerond<br />

met revolutionair nieuw renovatieprofiel<br />

Op de Polyclose – begin dit jaar, dus nog ruim vóór de Lockdown – was al duidelijk dat het nieuwe renovatieprofiel van KUFA (de<br />

RenoS9000) niet alleen een eyeopener maar ook een succes zou gaan worden. De reacties waren positief. En nu, as we speak, ver in het<br />

najaar, blijkt die vooronderstelling te zijn uitgekomen. De eerste pilot wordt een vervolg gegeven in week 42 in samenwerking met PTC<br />

Kozijnen en Bouwgroep Dijkstra-Draisma. Daarbij ging het om 26 woningen in Grootegast. De voordelen van de RenoS9000 zijn legio.<br />

48


Thema Glas, Ramen en Deuren<br />

De situatie na het plaatsen van het RenoS9000 profiel. Het nieuwe profiel is over het bestaande houten kozijnkader geplaatst.<br />

De gezichten van Henk Weber en Didier Holslag<br />

van Kufa in IJmuiden staan dan ook op de<br />

stand ‘glimlach’. Alle innovatie-inspanningen,<br />

gebaseerd op kennis en inzichten in de markt,<br />

lonen zich. “Een van de belangrijkste voordelen<br />

zie je vooral in de snelle montage, waardoor er<br />

een besparing ontstaat in de totale kosten”,<br />

zegt Didier. “Het bestaande kozijnkader blijft<br />

immers zitten. Er is dus minder afval, er is geen<br />

stelkozijn nodig, de aannemer bespaart op de<br />

slooptijd. Ook is er geen asbestverwijdering nodig<br />

en er is minder kans op het kapotmaken<br />

van het bestaande stucwerk. Maar bovenal:<br />

het inmeten is hierdoor makkelijker. Immers, de<br />

dagmaat van de bestaande kozijn is bekend. De<br />

vensterbank en de raamdorpelstenen hoeven<br />

ook niet beroerd te worden. Die blijven zitten.”<br />

Tijdwinst is dus het credo, volgens het tweetal.<br />

Maar natuurlijk is er meer.<br />

“De RenoS9000 heeft een hoge isolatiewaarde,<br />

door de lage profilering van het profiel. Er<br />

zijn namelijk meer luchtkamer”, aldus Henk.<br />

“Ik denk dat hierdoor voor de eindgebruikers<br />

ook meer subsidiekansen ontstaan.” Verder is<br />

de afwerking makkelijk op maat af te zagen;<br />

de afwerking dekt het oude kozijn aan de binnenzijde<br />

volledig af. “En, laten we vooral niet<br />

het kliksysteem vergeten. Ook daar wordt tijd<br />

gewonnen. Snelheid is het credo. Men kan het<br />

kozijn sneller vast zetten.”<br />

Henk en Didier menen dat voor dit systeem<br />

feitelijk minder praktische kennis qua montage<br />

nodig is, in vergelijking met de reguliere<br />

kozijnseries. “Het kozijn wordt geplaatst in<br />

een kozijn dat al haaks en recht had moeten<br />

staan. Daardoor is de RenoS9000 ook uitermate<br />

geschikt voor de Doe Het Zelf’er. Beredeneerd<br />

vanuit het budget van de eindgebruiker<br />

is er ook nog een interessant financieel voordeel<br />

te benoemen. Didier: “Omdat er sneller<br />

kan worden gemonteerd, zal de montageprijs<br />

flink lager uitvallen. Daardoor krijgen opdrachtgevers<br />

feitelijk meer financiële ruimte<br />

om voor iets extra’s te kiezen. Bijvoorbeeld<br />

de Realwood folie of een HVL verbinding.”<br />

Ook voor de montagebedrijven zélf is er natuurlijk<br />

een soortgelijk voordeel te benoemen.<br />

“Omdat er meer kozijnen kunnen worden<br />

gemonteerd dan in de oude situatie van renoveren,<br />

wordt er tijdwinst geboekt. De op dit<br />

moment heersende schaarste van te weinig beschikbare<br />

monteurs op de markt, wordt daar-<br />

mee minder nijpend. En, er kan per dag meer<br />

worden geproduceerd. Dat zal elk montagebedrijf<br />

op z’n minst als ‘zeer interessant’ betitelen,<br />

zo lijkt het ons.” •<br />

Enkele kenmerken<br />

van de hoogwaardige<br />

kozijnprofielen RenoS9000:<br />

• Uitgevoerd met middendichtingsrubber<br />

(3e dichting);<br />

• Tussenstijlen / dorpels liggen iets<br />

terug waardoor er een slanker<br />

aanzicht ontstaat;<br />

• De sponningdiepte is 26mm;<br />

daardoor ontstaat een betere<br />

rand isolatiewaarde;<br />

• De glassponning breedte is geschikt<br />

voor glas van 24 t/m 52mm;<br />

• Het energielabel is door toepassing<br />

van deze serie makkelijker te<br />

verkrijgen.<br />

• Minder stof komt vrij tijdens het<br />

verwijderen van het bestaande<br />

materiaal.<br />

49


Thema Glas, Ramen en Deuren<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: REHAU<br />

Veranderproces staat in dienst<br />

van de Nederlandse klant<br />

Je zult maar voor de opgave staan, een veranderproces binnen de organisatie door te voeren, midden in coronatijd. Het overkwam<br />

Tom van Boxtel, Commercieel Manager Benelux Window Solutions bij REHAU. Met nog maar een half jaar REHAU achter zich, blijkt dat<br />

Van Boxtel zich prima van zijn taak kwijt. Dat vindt niet alleen de achterban in Duitsland, maar dat merkt REHAU vooral aan tevreden<br />

klanten. “Natuurlijk heb ik, net zoals iedereen, last van de coronacrisis. Dingen lopen niet zoals in eerste instantie gepland en je moet<br />

veel ad hoc beslissingen nemen, improviseren en soms onverwachte zijsprongen maken. Dat gaat ons echter goed af, hier in Amersfoort.<br />

Mijn team, bestaande uit Roberto van den Berg, Mischa Schipper en ikzelf, is flexibel. De klanten hebben begrip en ik heb in het verleden<br />

– denk ik – voor hetere vuren gestaan”, opent Van Boxtel het gesprek.<br />

SYNEGO NL: speciaal ontwikkeld door REHAU voor de Nederlandse markt. (Beeld: synegoNL)<br />

Dichter bij de klant staan<br />

“De veranderingen die hebben plaatsgevonden en nog steeds gaande<br />

zijn brengen ons nog dichter bij onze klant in Nederland. Dat kan dankzij<br />

de nieuwe divisiestructuur bij REHAU, voorheen had ieder land een eigen<br />

kantoor waar alle takken van sport bij elkaar zaten. Dat is qua werkplek<br />

nog steeds zo, maar mijn afdeling Window Solutions wordt nu rechtstreeks<br />

vanuit Duitsland aangestuurd. Dat betekent dat we genieten van zeer korte<br />

communicatielijnen en dat niets onbesproken blijft. We luisteren goed naar<br />

de wensen van onze Nederlandse klant. Ik maak een vertaalslag naar Duitsland,<br />

alwaar de wensen, suggesties en ideeën serieus worden opgepakt.<br />

Inmiddels hebben we mooie, nieuwe producten in ontwikkeling die vanuit<br />

de marktvraag gerealiseerd worden”, aldus Van Boxtel.<br />

Nieuwe producten<br />

In de volgende fase wil Van Boxtel nog dichter op de markt gaan zitten.<br />

Daar krijgt hij alle ondersteuning bij uit Duitsland: “Er zijn medewerkers<br />

in Duitsland die speciaal voor de Nederlandse markt verantwoordelijk zijn<br />

voor marketing en productontwikkeling.”<br />

Of Van Boxtel een tipje van de sluier kan oplichten? Hij antwoordt: “Begin<br />

2021 komt de Synego Slide schuifpui beschikbaar, een welkome uitbreiding<br />

op het Synego NL profiel. Ook wordt het Synego NL programma begin<br />

volgend jaar uitgebreid met nieuwe profielen, zodat de REHAU-klant<br />

zich nog beter kan onderscheiden van de concurrentie. Dat zijn alvast<br />

twee hele belangrijke introducties voor volgend jaar.”<br />

50


Thema Glas, Ramen en Deuren<br />

'De afdeling Window Solutions<br />

wordt nu rechtstreeks vanuit<br />

Duitsland aangestuurd'<br />

We vernemen dat REHAU ook kijkt naar de samenwerking die het bedrijf<br />

heeft met producenten van hang- en sluitwerk. “We gaan de banden<br />

aanhalen en ook onze toeleveranciers meenemen in ons veranderproces.<br />

Verwacht van ons ook dat we gaan komen met uitbreidingen<br />

op onze certificeringen. Klaar voor de toekomst dus. Wanneer we over<br />

onze toekomst spreken, dan kunnen we rustig stellen dat juist de nieuwe,<br />

korte lijnen ervoor zorgen dat we veel sneller kunnen anticiperen<br />

op de marktbehoefte. Dat is een van de belangrijkste pijlers voor de tijd<br />

die voor ons ligt.”<br />

Het onvolprezen SYNEGO HST profiel voor hefschuifpuien. (Beeld: Synego HAST)<br />

Het hart van de eindgebruiker winnen<br />

Van Boxtel verklapt dat er ook gewerkt wordt aan consumentenfolders,<br />

die per verkooppunt personaliseerbaar zijn. “Dat is pure business-to-consumer<br />

marketing. Laat ik daar nou net enorm veel ervaring<br />

mee hebben vanuit mijn werk in de zonweringssector. We gaan de<br />

dealer ondersteunen als nooit tevoren; die mag echt wat verwachten<br />

van ons. Het REHAU van nu is communicatiever en bereikbaarder dan<br />

ooit, voor iedereen.” •<br />

SYNEGO Slide zoals getoond in de virtuele showroom van REHAU.<br />

51


DÉ SPECIALIST<br />

VOOR PERSONEEL<br />

BINNEN DE<br />

GEVELBRANCHE<br />

WWW.GEVELPERSONEEL.NL<br />

Op zoek naar een<br />

flexibele oplossing van<br />

uw personeelsprobleem?<br />

Wij beschikken over<br />

ervaren monteurs en<br />

productiemedewerkers.<br />

Neem contact met ons op<br />

en ontdek hoe wij u<br />

verder kunnen helpen.<br />

GEVELPERSONEEL.NL<br />

CASTELLASTRAAT 26<br />

6512 EX NIJMEGEN<br />

T<br />

I<br />

E<br />

+31 (0)24 204 95 81<br />

WWW.GEVELPERSONEEL.NL<br />

INFO@GEVELPERSONEEL.NL<br />

Naamloos-2 1 07-07-20 10:42<br />

Z-TF<br />

DE PENDEL DEUR<br />

3 Dagschoten techniek<br />

Tegen kromtrekken<br />

Zeer comfortabele bediening<br />

Dagstand vergrendeling uitvoerbaar<br />

i.c.m. electrische sluitplaten<br />

EXCELLENT-<br />

LINE<br />

Vraag onze<br />

buitendienst<br />

maco.eu<br />

Naamloos-3 1 07-10-20 09:52


Tekst: Roy te Lindert | Beeld: Innodeen<br />

Innodeen, bekend van DTS dorpelsystemen introduceert DBP - Sidig<br />

- Compodeen gevelbekleding voor bouw- en gevelindustrie.<br />

Nieuw: circulaire bio-based gevelbekleding<br />

Wat is Compodeen? Compodeen is de materiaalnaam voor bio-based composieten. Compodeen - WFC (Wood Fibre Composite), wordt<br />

gebruikt voor o.a. gevelbekleding, oeverbeschoeiing en (nood-) huisvesting. Het bestaat uit 72% houtvezel, afkomstig uit PEFC gecertificeerde<br />

reststromen. Het hout wordt vermalen en gezeefd en alleen vezels met een bepaalde lengte en dikte worden verwerkt. In een<br />

geoctrooieerd proces worden de houtvezels in de lengterichting gepositioneerd waardoor het materiaal zijn unieke sterkte krijgt.<br />

Gevelbekleding<br />

Onder de naam: DBP - Siding levert Innodeen<br />

onderhoudsarme gevelbekleding. “We hebben<br />

zes verschillende natuurgetrouwe tinten<br />

in twee verschillende uitvoeringen. Een geborstelde<br />

variant en een variant voorzien van<br />

houtnerf", aldus de nuchtere maar enthousiaste<br />

Beverborg. “Mocht men toch liever een<br />

andere kleur willen dan kan er op projectbasis<br />

gekozen worden voor een transparante beits of<br />

dekkende RAL-kleur. Kortom, leverbaar in alle<br />

kleuren van de regenboog.<br />

'Naast Compodeen werken we met drie andere<br />

materiaalgroepen'<br />

De siding behoeft geen behandeling en heeft<br />

de unieke eigenschap dat het een natuurlijke<br />

vergrijzing kent, net als traditioneel hout.” De<br />

Siding kan zowel horizontaal, verticaal als diagonaal<br />

worden aangebracht.<br />

Oeverbeschoeiing<br />

“Voor grond-, weg- en waterbouw leveren wij<br />

tevens oeverbeschoeiing van Compodeen. Dit<br />

zijn hollewand profielen die aan één zijde verjongd<br />

zijn en in elkaar grijpen", aldus Beverborg.<br />

“Het toepassen van Compodeen WFC is jaren<br />

geleden begonnen met de productie van oeverbeschoeiing.<br />

In de zoektocht naar alternatieven<br />

voor tropisch hardhout zijn bio-composiet profielen<br />

ontwikkeld. Het is gelukt om voor deze<br />

toepassingen hoogwaardige producten te produceren<br />

met unieke duurzame eigenschappen.”<br />

Toegevoegde waarde<br />

Innodeen uit Lochem is gespecialiseerd in het<br />

ontwikkelen en produceren van slimme toepassingen.<br />

Daarmee leveren zij producten met<br />

toegevoegde waarde om opdrachtgevers en<br />

eindgebruikers te ontzorgen.<br />

“Naast Compodeen werkt Innodeen met drie<br />

andere materiaalgroepen”, vertelt Jos Beverborg,<br />

Technical Sales Advisor bij Innodeen. Hollodeen<br />

is de groepsnaam voor thermoplasten,<br />

Durodeen voor thermoharders en Eelodeen<br />

voor alle elastomeren. “Al onze producten onderscheiden<br />

zich door hergebruik en duurzame<br />

toepassingen. Daar waar andere materialen tekortschieten<br />

op het gebied van rotting, slijtage<br />

en duurzaamheid, komt onze innovatiekracht<br />

tot leven.”<br />

Samen ontwikkelen<br />

Innodeen staat erom bekend, samen met opdrachtgevers<br />

de best mogelijke duurzame oplossingen<br />

en alternatieven te ontwikkelen voor<br />

uiteenlopende toepassingen. “We laten ons<br />

graag uitdagen. De ontwikkelaars van onze<br />

R&D afdeling staan voor u klaar!”, vult Beverborg<br />

aan.<br />

Meer weten? Neem contact op met Jos Beverborg<br />

van Innodeen op 06 - 57190830, of per<br />

mail: j.beverborg@innodeen.nl U kunt ook kijken<br />

op www.INNODEEN.NL/DBPsiding •<br />

53


Tekst en beeld: DUCO<br />

​Schuifpanelen bieden maximale<br />

privacy aan B&B-gasten<br />

In de tuin van Bed & Breakfast De Olm in Kaatsheuvel staat een bijzondere boom. Deze olm bleef bij de kap voor de bouw van de woning<br />

van de familie de Rooij gespaard. Nu heeft de olm alle ruimte om zichzelf te ontplooien. Net als de B&B van Marcel en Monique waar<br />

kwaliteit, comfort en persoonlijke aandacht voorop staan. De woning is strak en landelijk tegelijk. Om een aangenaam binnenklimaat te<br />

creëren voor de gasten koos het architectenbureau van Reeven bewust voor de architecturale schuifpanelen DucoSlide.<br />

Bed & Breakfast De Olm ligt in een bestaande<br />

wijk in Kaatsheuvel. De wijk kenmerkt zich<br />

door grote vrijstaande villa’s tussen het groen.<br />

Het was de wens van de opdrachtgever om hier<br />

een levensloopbestendige woning te bouwen.<br />

Tegelijk wilden ze een gezellige B&B realiseren.<br />

Door de beperkte ruimte op het perceel koos<br />

architectenbureau Van Reeven ervoor om het<br />

gastenverblijf in de kelder onder te brengen.<br />

Aan de achterzijde creëerde van Reeven een<br />

patio die als tuin oploopt naar het maaiveld. Op<br />

die manier doorbreken ze het keldergevoel en<br />

ontstaat er ook meteen privacy voor de gasten.<br />

Om het comfort voor de gasten te verhogen<br />

koos de architect voor aluminium kozijnen met<br />

verplaatsbare shutters.<br />

Architecturale schuifpanelen<br />

en lamellen<br />

“Aluminium schuifpanelen bieden de mogelijkheid<br />

om het lichtinval te reguleren op een<br />

structurele manier”, vertelt architect Jurre Jan<br />

van Reeven. “De achtergevel staat volledig op<br />

het zuiden en door de grote glaspartijen is zonwering<br />

wenselijk. De schuifpanelen DucoSlide<br />

SlimFrame vullen dat mooi in. We hebben er in<br />

het ontwerp voor gekozen om in het midden<br />

tussen de kozijnen een blind paneel te maken.<br />

Op de binnenmuur komt hier de tv te hangen.<br />

Aan de buitenzijde worden daar de panelen<br />

naartoe geschoven. De B&B-gasten krijgen<br />

hiermee controle over daglicht, uitzicht en privacy.<br />

Op de kopgevels kozen we dan weer voor<br />

DucoSun Cubic. Deze lamellen vormen een<br />

fraaie oplossing om de hoeken in de rietenkap<br />

van zonwering te voorzien. De kopgevels liggen<br />

op het oosten en westen én hebben daar<br />

behoefte aan. Het toepassen van de architecturale<br />

lamellen resulteert in een aanzienlijke daling<br />

van de gemiddelde temperatuur tot 12%.<br />

Van een efficiënte oplossing gesproken!” •<br />

54


Tekst en beeld | Dr. Hahn GmbH & CO. KG<br />

<br />

Nu ook voor kunststof deuren<br />

Dr. Hahn stelt de nieuwe generatie<br />

Rollenband scharnieren voor<br />

Duits scharnierspecialist Dr. Hahn stelde dit jaar maar liefst 4 nieuwe Rollenband-scharnieren<br />

voor bij de kunststofdeurfabrikanten. De nadruk ligt overduidelijk op een zeer<br />

elegante optiek in combinatie met een hoge performantie en draagkracht.<br />

Verschillende bevestigingen<br />

Twee productlijnen die onder de benamingen<br />

KT-RKN en KT-RKV aangeboden worden, zijn<br />

zowel tweedelig alsook driedelig beschikbaar.<br />

Het verschil zit in de bevestigingen. Zo wordt<br />

het KT-RKN scharnier in de opdek verschroefd,<br />

met als voordeel dat de dichting niet onderbroken<br />

wordt. Het KT-RKV scharnier wordt traditioneel<br />

bevestigd in de beslaggroef.<br />

Efficiënte verwerking in<br />

het atelier en op de bouwwerf<br />

De driedelige scharnieren dragen tot 120 kg, de<br />

2-delige variant gaat probleemloos tot 90 kg.<br />

Beide types worden bevestigd door middel van<br />

lange stiften en boorschroeven. Voor vleugels<br />

tot 80 kg biedt Dr Hahn het 2-delige alternatief<br />

aan met korte stiften en boorschroeven<br />

zodat enkel de kunststof dient voorgeboord<br />

te worden. Zelfs bij de driedelige scharnieren<br />

is het in- en uithangen van de vleugel zeer<br />

comfortabel. Het bovenste kaderdeel kan namelijk<br />

eenvoudig verwijderd worden zonder<br />

de bevestigingsschroeven te lossen. Zo kan de<br />

vleugel als bij een 2-delige variant worden ingehangen<br />

waarna het extra kaderdeel weer wordt<br />

gemonteerd. Ontegensprekelijk een zeer grote<br />

meerwaarde voor de plaatsers. Bij te weinig<br />

ruimte kan de deurvleugel op dezelfde wijze<br />

worden uitgenomen.<br />

Zowat alle profielsystemen<br />

kunnen bediend worden<br />

Bij de opdekverschroeving is het belangrijk dat<br />

het scharnier mooi aansluit. Het KT-RKN scharnier<br />

wordt dan ook aangeboden met een recht<br />

vleugeldeel (0°) alsook met een afgeschuinde<br />

radius (bvb 5°). De deurenfabrikant kan dus<br />

kiezen uit een zeer brede waaier aan mogelijkheden.<br />

Beide productlijnen zijn geschikt om opdekhoogtes<br />

van 16,5 mm tot 26 mm te bedienen.<br />

Een universeel toepasbare boormal maakt<br />

de verwerking zeer eenvoudig.<br />

3D verstelbaar<br />

Bij alle types kan in zes richtingen versteld worden,<br />

zelfs bij een ingehangen vleugel:<br />

• In de hoogte kan het scharnier<br />

+/- 3 mm versteld worden;<br />

• Horizontaal zijn eveneens<br />

+/- 3 mm mogelijk;<br />

• Voor de dichtingsaandruk is het<br />

+/- 1,3 mm.<br />

Alle varianten zijn zowel DIN links als DIN rechts<br />

toepasbaar. De maximale opening bedraagt 180°.<br />

Komt tegemoet aan de vraag<br />

vanuit de markt<br />

Ook na het traploos verstellen van het scharnier<br />

- in alle mogelijke richtingen - blijft het<br />

scharnier mooi in lijn, zonder spleetvorming. De<br />

knoopdiameter bedraagt 18 mm. De 2-delige<br />

scharnieren hebben een lengte van 144 mm,<br />

de 3-delige 189 mm. Ook deze scharnieren<br />

kunnen in alle mogelijke RAL-kleuren geleverd<br />

worden, in combinatie met witte- of zwarte<br />

kunststof onderdelen.<br />

Bestand tegen extreme<br />

weersomstandigheden<br />

Dr. Hahn werkt uitsluitend met hoogkwalitatieve<br />

materialen die bestand zijn tegen extreme<br />

weersomstandigheden en ook in kustgebieden<br />

probleemloos kunnen worden toegepast.<br />

CE-keuring<br />

De producten zijn CE gecertificeerd naar norm<br />

EN 1935:2002, met bandklasse 13 voor 2-delige<br />

scharnieren, bandklasse 11 voor 3-delige<br />

scharnieren. Beide types worden voorgemonteerd<br />

geleverd en zijn te bestellen in stukverpakking<br />

alsook in 24 stuks-verpakking. •<br />

55


AUTOMATISERING VAN<br />

A TOT Z IN EEN PAKKET<br />

MATRIXKOZIJN<br />

MatrixKozijn is een totaaloplossing<br />

voor dé automatisering van alle<br />

disciplines bij producenten van<br />

houten en kunststof kozijnen.<br />

MatrixKozijn voorziet in oplossingen<br />

voor elke afdeling. Van de verkoop tot<br />

en met de productie en levering.<br />

18 KRACHTIGE MODULES<br />

• Relatiebeheer<br />

• Projectbeheer<br />

• Projectplanning<br />

• Offertecalculatie<br />

• BIM<br />

• Orders<br />

• Webwinkel<br />

• Documentbeheer<br />

• Werkvoorbereiding<br />

• Inkoop<br />

• Voorraadbeheer<br />

• Productieplanning<br />

• CNC machine<br />

aansturing<br />

• Tijdregistratie<br />

• Mobiel<br />

• Nacalculatie<br />

• Leveringen<br />

• Verkoop- en<br />

inkoopfacturen<br />

Ontdek MatrixKozijn op www.matrix-software.nl/matrixkozijn<br />

Naamloos-1 1 07-07-20 10:39<br />

INTELLIGENTE OPLOSSINGEN<br />

VOOR CONSTRUCTIEVE HECHTING<br />

tesa® ACXplus – voor krachtige,<br />

duurzame verbindingen<br />

• Snel aanbrengen zonder complexe<br />

apparatuur of extra energie<br />

• Zeer hoge aanvangshechting<br />

en kleefkracht op moeilijke<br />

materialen<br />

• Schok- en geluidsdempende<br />

eigenschappen<br />

• Compensatie van verschillen<br />

in thermische uitzetting<br />

tesa.be, tesa.nl


Nieuw Prime dak<br />

• Het Prime dak is volledig nieuw en modern<br />

• Nieuw design met de mogelijkheid tot 6.7<br />

meter vrije overspanning.<br />

• Dus een gemakkelijke en snellere montage<br />

Kantoor Nederland: Phileas Foggstraat 36 7825 AK Emmen<br />

Lucas Bouwers 0623725407 l.bouwers@sunparadise.com Rob Jonkergouw +31 6 309 542 82 r.jonkergouw@sunparadise.com<br />

Showroom Belgie: Oud Strijdersstraat 74 3020 Herent (op afspraak) Dirk Lariviere +32 49 48 99 307 d.lariviere@sunparadise.com<br />

WWW.SUNPARADISE.COM<br />

HELM systemen<br />

voor schuifdeuren<br />

HELM systemen voor schuifpoorten<br />

en zware toepassingen<br />

HELM schuifluiken voor zon- of<br />

zichtwering gevelsystemen<br />

KWS deurvastzetters<br />

en deurbuffers<br />

KWS deurgrepen<br />

en komgrepen<br />

KWS leuningsystemen<br />

Meer oplossingen<br />

met HELM en KWS beslagsystemen<br />

www.woelm.nl<br />

<strong>Profiel</strong>_197x130_09<strong>2020</strong>.indd 1 10.09.<strong>2020</strong> 12:47:26


Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Heilijgers Bouw en Van de Vin ramen en kozijnen<br />

Zichtwerk spouwlatten in kalkzandsteen casco’s:<br />

Bouwpartners besparen op aftimmeringen,<br />

schilderwerk én tijd<br />

De montage van volledig beglaasde en afgelakte kozijnen, ramen en achtergeveldeuren met zichtwerk spouwlatten in kalkzandsteen<br />

casco’s: dat klinkt als een utopie, maar Van de Vin ramen en kozijnen en Heilijgers Bouw bewijzen dat het kan. Voorwaarde is wel dat<br />

de detailleringen kloppen én dat timmerfabriek, bouwbedrijf en afbouwpartijen respectvol samenwerken.<br />

“Zichtwerk spouwlatten worden al lange tijd toegepast in betoncasco’s”,<br />

weet Jos van Oorschot, commercieel technisch medewerker bij Van de<br />

Vin. “Niet verwonderlijk, want in dergelijke projecten is afwerking door<br />

een stukadoor niet of nauwelijks aan de orde. In kalkzandsteencasco’s<br />

daarentegen is de komst van een stukadoor eerder regel dan uitzondering.<br />

Omdat stukadoors niet de meest schone werkers op de bouw zijn,<br />

liggen vervuiling van en beschadigingen aan eindproducten op de loer.”<br />

Heilijgers Bouw liet zich hierdoor echter niet tegenhouden. “Ons doel is<br />

om zo kostenefficiënt mogelijk woningen te bouwen”, benadrukt inkoper<br />

Gerard van de Bruinhorst. “Om dit mogelijk te maken, zoeken we<br />

continu naar optimalisaties in processen, materialen en detailleringen.<br />

Door de spouwlatten als schoon werk uit te voeren, besparen we de kosten<br />

voor aftimmeringen en schilderwerk. Niet voor niets is de zichtwerk<br />

spouwlat onze standaard geworden; ook in kalkzandsteen casco’s.”<br />

Hoogwaardige zichtwerk spouwlat<br />

”Samen met Van de Vin hebben we de mogelijkheden van zichtwerk<br />

spouwlatten in kalkzandsteen casco’s besproken”, zegt Van de Bruinhorst.<br />

“Aanvankelijk zochten we naar manieren om de spouwlatten en binnenkant<br />

van het glas te beschermen middels latjes, folies en tapes, maar dit<br />

bleek niet efficiënt. Daarom hebben we gekozen voor een alternatieve<br />

oplossing: niet meer afschermen. Van de Vin én onze afbouwpartners zijn<br />

hierin meegegaan.”Heilijgers Bouw schetste de detaillering, terwijl Van<br />

de Vin met de materialisatie aan de slag ging. “Dit heeft geleid tot een<br />

samengestelde grenen regel die volledig foutvrij is”, aldus Van Oorschot.<br />

“Alle noesten en onregelmatigheden zijn verwijderd, met een hoogwaardige<br />

zichtwerk spouwlat als resultaat.”<br />

Van de Bruinhorst: “Om deze spouwlat tijdens het stukadoren niet te<br />

bevuilen of beschadigen, werken wij sec nog met vaste afbouwpartners<br />

Het eerste schoonwerkdetail werd circa 3 jaar geleden toegepast in Benschop.<br />

58


die bekend zijn met en respect hebben voor onze werkwijze. Bovendien kunnen<br />

we vertrouwen op Van de Vin, die uitvoerders en stellers adviseert en<br />

mogelijke valkuilen inzichtelijk maakt. Dit leidt al geruime tijd tot geen of<br />

nauwelijks opleverpunten.”<br />

Massieve zichtwerkregel<br />

De zichtwerk spouwlatten worden toegepast aan de zij- en bovenkant van het<br />

kozijn. Voor de bovenkant maakt Heilijgers Bouw bovendien, indien mogelijk,<br />

gebruik van het door Van de Vin ontwikkelde V-top-detail. Dit detail vervangt het<br />

samengestelde geïsoleerde bovenrek dat normaal gesproken de ruimte tussen<br />

de bovenkant van het kozijn en de onderkant van de verdiepingsvloer opvult.<br />

3<br />

High-tech<br />

“De V-top is aanzienlijk eenvoudiger om te produceren en daardoor een kostentechnisch<br />

gunstige oplossing”, vertelt Van Oorschot. “Bovendien ziet de<br />

massieve zichtwerkregel er esthetisch fraaier uit. Om de U-waarde van het<br />

kozijn niet negatief te beïnvloeden, kan de V-top samengestelde geïsoleerde<br />

bovenrekken tot 20 centimeter hoogte vervangen. Dat maakt de massieve<br />

zichtwerkregel een uitstekende keuze voor de meeste woningprojecten.” •<br />

'Om de spouwlat tijdens het stukadoren<br />

niet te bevuilen of beschadigen, werken<br />

wij sec nog met vaste afbouwpartners'<br />

Wist u dat<br />

onze vergrendeling voor houten<br />

ramen zeer efficiënt is?<br />

De TITAN Comfort paddenstoelnok geeft<br />

meer comfort voor uw klanten én is eenvoudig<br />

in gebruik voor u:<br />

➊ Automatische tolerantiecompensatie<br />

door traploze hoogteverstelling.<br />

➋ Aanzienlijk minder afstelbewerkingen<br />

in de productie en montage.<br />

➌ Een perfect beveiligd raam, aangepast<br />

aan al uw wensen.<br />

Zichtwerk spouwlat in combinatie met een V-top-detail.<br />

www.siegenia.com/nl/houtoplossingen


Tekst: Jan Mol | Beeld: dormakaba<br />

Elegant, flexibel en compact:<br />

zo hoort een schuifdeursysteem te zijn<br />

Schuifdeuren zijn actueler dan ooit. Of we nu kijken naar de toepassing binnen de residentiële markt, op het werk, in de zorg of de<br />

hospitality, een mooie schuifdeur is functioneel en voegt iets sereens toe aan het interieur. Dormakaba heeft met MUTO het ideale schuifdeursysteem<br />

in handen, veelzijdig, fraai en uitblinkend in montagegemak. MUTO is een handbediend systeem, biedt een grote vrijheid<br />

in ontwerp en kan worden voorzien van glazen of houten deurbladen of profieldeuren. Zo kan een ruimte sfeervol worden afgesloten,<br />

of kan er een comfortabele doorgang naar de andere ruimte gecreëerd worden. Het handmatig bediende MUTO-schuifdeursysteem kan<br />

worden geleverd met een breed pakket aan opties.<br />

Al vanaf 600 mm breedte<br />

Zelfs kleine doorgangen vanaf 600 mm breedte<br />

zijn mogelijk. Lichte en zware deuren tot<br />

maar liefst 150 kg kunnen worden uitgerust<br />

met het DORMOTION-dempingsmechanisme,<br />

ook al vanaf 600 mm deurbreedte. Dit zorgt<br />

voor extra comfort, net als de zelfsluitende<br />

werking zonder externe voeding, een geïntegreerde<br />

vergrendeling en een statusindicator<br />

om bijvoorbeeld de deur te kunnen bewaken.<br />

Deze opties zijn allemaal zonder problemen<br />

achteraf aan te brengen trouwens. Met extra<br />

mogelijkheden om het systeem in iedere<br />

gewenste RAL-kleur te laten poedercoaten en<br />

bijpassende accessoires toe te passen, zoals<br />

handgrepen en verzonken trekgrepen, wordt<br />

het plaatje meer dan compleet.<br />

De veelzijdigheid is groot: MUTO is toepasbaar<br />

voor glazen en houten deuren, licht of zwaar,<br />

tot een deurgewicht van maar liefst 150 kg.<br />

Het DORMOTION-dempingsmechanisme zorgt,<br />

zoals al vermeld, voor extra comfort. De installatie<br />

van het systeem is eenvoudig en verstellen<br />

gebeurt makkelijk dankzij de afneembare frontkap.<br />

MUTO biedt veel individuele ontwerpmogelijkheden,<br />

met een keuze uit de standaardkleuren<br />

zilver, RVS-look en wit, daarnaast dus<br />

ook optioneel in iedere gewenste RAL-kleur.<br />

Het systeem is verkrijgbaar voor dubbele, al<br />

MUTO toegepast in de zorgsector.<br />

60


dan niet gesynchroniseerde, deuren en telescopische<br />

modellen.<br />

MUTO biedt veel individuele ontwerpmogelijkheden.<br />

Winnaar van diverse awards<br />

Internationaal is de schoonheid en veelzijdigheid<br />

van MUTO niet onopgemerkt gebleven.<br />

Dormakaba heeft met MUTO eerder al een<br />

Iconic Award, een German Design Award en<br />

een RedDot Honourable Mention in de wacht<br />

gesleept. Deze zijn zeker niet de eerste de beste<br />

erkenning voor dit doordachte en elegante<br />

schuifdeursysteem en voor Dormakaba een<br />

mooie opsteker om door te gaan op het ingeslagen<br />

pad.<br />

Voor meer informatie over MUTO en overige<br />

oplossingen voor glasbeslag kunt u bellen met<br />

dormakaba Nederland BV 088-352 33 33 of<br />

gaat u naar www.dormakaba.nl •<br />

In vogelvlucht, de<br />

belangrijkste specificaties<br />

van dormakaba MUTO<br />

Zelfs kleine doorgangen vanaf 600 mm breedte zijn mogelijk.<br />

'Internationaal is de schoonheid en veelzijdigheid<br />

van MUTO niet onopgemerkt gebleven'<br />

Zo kan een ruimte sfeervol worden afgesloten, of kan er een comfortabele doorgang naar de andere ruimte<br />

gecreëerd worden.<br />

• Met MUTO Self-closing sluit<br />

de deur automatisch zonder<br />

energieverbruik;<br />

• Dormotion geleidt het deurpaneel<br />

zacht naar de eindpositie;<br />

• Vergrendeling met afstandsbediening<br />

of muurschakelaar<br />

mogelijk;<br />

• Statusindicator is verbonden met<br />

gebouwbeheersysteem;<br />

• Synchro-functie maakt het<br />

mogelijk om een dubbele deur<br />

te openen, door slechts één zijde<br />

te bedienen;<br />

• Toegang tot alle relevante functies<br />

via de verwijderbare afdekplaat;<br />

• Eenvoudige hoogteregeling van het<br />

hangende deurpaneel;<br />

• Adapterprofiel beschikbaar voor<br />

systeemplafonds;<br />

• Getest voor toepassing met<br />

gelaagd glas;<br />

• Dormotion demping, elektromagnetisch<br />

slot (ook op afstandsbediening)<br />

en statusindicator zijn<br />

achteraf aan te brengen;<br />

• Geschikt voor deuren van<br />

60 tot 150 kg;<br />

• Al vanaf 600 mm deuropening;<br />

• Telescopische variant mogelijk voor<br />

brede openingen in krappe ruimtes.<br />

61


“<br />

Samen met onze klanten<br />

ontwikkelen we nieuwe<br />

probleemoplossende<br />

systemen.<br />

”<br />

Dé specialiteit van Venster Techniek<br />

Dorpels voor houten schuifdeuren<br />

Easy-Ent-Flex-slide+<br />

DORPELS VOOR HOUTEN<br />

SCHUIFDEUREN<br />

Venster Techniek B.V.<br />

• Wind- en waterdicht tot 450 Pa<br />

• Leverbaar met ingefreesde lat<br />

• Standaard dorpellengte tot 7 meter<br />

• Leverbaar met zijlichten en beglazing<br />

Ericaweg 9<br />

7021 PB Zelhem<br />

T 0314 625 933<br />

E info@venstertechniek.nl<br />

venstertechniek.nl


Tekst: Jan Mol | Beeld: Woelm GmbH<br />

Het modulaire beslagsysteem voor maximale flexibiliteit in het interieurontwerp<br />

HELM Modul.Konzept voor schuifdeuren<br />

Het HELM Modul.Konzept voor schuifdeuren van hout en glas voldoet met zijn modulaire opbouw aan de groeiende vraag naar een<br />

individuele inrichting en maximaal comfort: met zijn perfect op elkaar afgestemde componenten biedt het doordachte beslagsysteem<br />

ook bij moeilijke bouwkundige omstandigheden en beperkte ruimte tal van schuifoplossingen. Voor lichte binnenschuifdeuren met vleugelgewichten<br />

tot 80 kg wordt Modul.Konzept 80 gebruikt, voor zwaardere deuren met vleugelgewichten van 80 tot 140 kg wordt Modul.<br />

Konzept 140 gebruikt, dat ook gedeeltelijk geschikt is voor buitentoepassingen. Door het identieke ontwerp van de twee (deel)systemen<br />

zijn veel extra componenten (bijvoorbeeld afdekkappen, afstandsprofielen) universeel inzetbaar. De ontwikkeling van innovaties of toevoegingen<br />

wordt altijd uitgevoerd onder het aspect van naadloze integratie in de bestaande systeemfamilie.<br />

De keuken en woonkamer smelten samen tot een eenheid met een royale ruimtewerking...<br />

…maar kunnen ook functioneel van elkaar gescheiden worden.<br />

Een ruimtewonder voor (nog) meer openheid:<br />

het telescopische systeem<br />

De HELM Modul.Konzept telescopische armaturen zijn een optimale oplossing<br />

voor het flexibel inrichten van grote ruimtes: ze bieden de mogelijkheid<br />

om twee- en drievleugelige systemen met een breedte tot zes<br />

meter per zijde te realiseren. Bij een tweedelig systeem dat naar rechts en<br />

naar links kan worden verplaatst, kan zelfs een totale breedte van maximaal<br />

twaalf meter worden bereikt - perfect voor het indelen van grote<br />

ruimtes of het tijdelijk scheiden van ruimtes.<br />

Het telescopische systeem biedt deurbladadapters voor glas, metaal<br />

en hout en is verkrijgbaar in roestvrijstaal effect en EV1. Bij aansluiting<br />

op glas is het gebruik van een vast onderdeel mogelijk. Door de speciaal<br />

ontwikkelde telescopische technologie is de bediening eenvoudig,<br />

elegant en soepel - zelfs bij een zeer grote afmeting. Voor maximaal<br />

comfort kan de HELM SmartStop-opvang einddemper als optie<br />

worden gebruikt, die onzichtbaar in de looprail is geïntegreerd: bij het<br />

sluiten vertraagt hij de schuifdeuren voorzichtig, trekt ze langzaam<br />

naar hun definitieve positie en houdt ze betrouwbaar op hun plaats.<br />

'Bij een tweedelig systeem dat<br />

naar rechts en naar links kan worden<br />

verplaatst, kan zelfs een totale<br />

breedte van maximaal twaalf meter<br />

worden bereikt'<br />

Woelm GmbH uit Heiligenhaus (Duitsland) heeft het tot haar<br />

missie gemaakt om schuifdeurtechniek door te ontwikkelen.<br />

Wie kiest voor de innovatieve oplossingen ten aanzien van<br />

montage, bedieningsgemak en esthetiek die Woelm GmbH te<br />

bieden heeft, mag zichzelf koploper noemen in de branche.<br />

De deur- en komgrepen van KWS, perfect afgestemd op het beslagsysteem,<br />

zorgen voor een harmonieuze totaalindruk. •<br />

63


De strakke houten binnendeuren van Skantrae, met smalle zwarte stijlen en<br />

roedes, sluiten perfect aan bij de industriële trend.<br />

Voor de binnendeuren zijn extra smalle sloten, rozetten met een minimale diameter<br />

en prachtige krukken en grepen ontwikkeld.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Marjon Steenbergen<br />

Een industrieel en minimalistisch design:<br />

zowel binnen als buiten<br />

Met SlimSeries Outdoor voert fabrikant en leverancier Skantrae de succesvolle, minimalistische stijl van de SlimSeries One en<br />

SlimSeries Ultra binnendeuren nu ook buiten door. De zwarte smalle stijlen en roedes zijn perfect op elkaar afgestemd en vormen<br />

één esthetisch geheel.<br />

De industriële trend in ons land is ontstaan door een tekort aan woningbouw<br />

en overschot aan fabrieken en scholen. “Deze gebouwen werden<br />

ingericht als woonruimte, waarbij originele elementen zoals hoge stalen<br />

ramen, bakstenen muren, staalconstructies en zelfs plafonds met<br />

ventilatiebuizen behouden bleven”, vertelt hoofd marketing Frank van<br />

Putten. “Met de opkomst van de industriële trend zagen we tevens een<br />

opmars van prachtige zwarte stalen deuren. Skantrae heeft deze trend<br />

op de voet gevolgd en strakke houten binnendeuren met smalle zwarte<br />

stijlen en roedes ontwikkeld, die perfect aansluiten bij de industriële<br />

look & feel van de woonruimtes.”<br />

Perfecte harmonie<br />

SlimSeries One is een complete serie binnendeuren met smalle stijlen<br />

van slechts 60 mm. Naast de kenmerkende zwarte glasdeuren<br />

in diverse uitvoeringen kent de serie ook gesloten paneeldeuren in<br />

zwart en wit.<br />

64


Nieuw in het Skantrae assortiment is de SlimSeries Outdoor, waarmee<br />

bewoners de unieke stijl van SlimSeries nu ook kunnen toepassen voor hun<br />

achter- en terrasdeuren.<br />

Het veiligheidsbeslag van de SlimSeries Outdoor heeft een extra smal schild,<br />

is uitgevoerd in RVS of zwart en uiteraard voorzien van kerntrekbeveiliging<br />

(SKG *** gekeurd).<br />

“De deuren vormen samen een prettig contrast en passen in perfecte<br />

harmonie in elke ruimte”, aldus Van Putten. “De deuren zijn zowel toepasbaar<br />

als draai- en schuifdeur en worden altijd geleverd inclusief een<br />

speciaal ontwikkeld hang- en sluitwerkpakket. Dit is noodzakelijk, omdat<br />

standaard sloten en deurkrukken niet op de smalle stijlen passen.”<br />

Industrieel en minimalistisch<br />

Sinds de introductie van SlimSeries One in 2017 is het SlimSeries assortiment<br />

veelvuldig uitgebreid. Bijvoorbeeld met SlimSeries Ultra dat, dankzij<br />

de toepassing van schuif- en taatssystemen een smalle stijlbreedte heeft<br />

van slechts 30 mm. “Nieuw in ons assortiment is de SlimSeries Outdoor,<br />

waarmee bewoners de unieke stijl van SlimSeries nu ook kunnen toepassen<br />

voor hun achter- en terrasdeuren”, vertelt Van Putten. “Ook hebben<br />

we een eiken voordeur ontwikkeld die naadloos aansluit bij de prachtige<br />

minimalistische en industriële stijl van SlimSeries.”<br />

Hang- en sluitwerkpakketten<br />

Waar voor de binnendeuren in eigen beheer extra smalle sloten, rozetten<br />

met een minimale diameter en prachtige krukken en grepen zijn ontwikkeld,<br />

is Skantrae voor het hang- en sluitwerk van SlimSeries Outdoor een<br />

samenwerking aangegaan met KFV.<br />

'De zwarte en RVS hang- en<br />

sluitwerkpakketten zijn qua<br />

design volledig in balans met<br />

het ontwerp van de deur'<br />

“Samen hebben we een smalle meerpuntssluiting met een zwarte voorplaat<br />

ontwikkeld, die de minimalistische stijl van de deur volgt”, aldus<br />

Van Putten. “Het veiligheidsbeslag heeft een extra smal schild en is uitgevoerd<br />

in RVS of zwart en uiteraard voorzien van kerntrekbeveiliging<br />

(SKG *** gekeurd). De zwarte en RVS hang- en sluitwerkpakketten zijn qua<br />

design volledig in balans met het ontwerp van de deur.”<br />

SlimSeries deuren worden altijd verkocht in combinatie met een hang- en<br />

sluitwerkpakket, benadrukt hij. “Ook de boringen en frezingen worden<br />

alvast uitgevoerd, waarmee een naadloze integratie, optimale veiligheid<br />

én hoogwaardige uitstraling perfect hand-in-hand gaan.” •<br />

65


CREËER ÉÉN STRAKKE, MODERNE<br />

UITSTRALING MET CONTOUR<br />

Stijl, kwaliteit en bedieningsgemak komen samen in Contour, het nieuwe<br />

RVS designbeslag van Reynaers. Contour is een complete beslaglijn,<br />

geschikt voor ramen, deuren en (hef)schuifdeuren. Creëer één uniforme<br />

uitstraling voor al uw ramen en deuren. Het is zelfs mogelijk om Contour te<br />

gebruiken op houten binnendeuren.<br />

Bekijk het complete overzicht op de speciale Reynaers website voor hangen<br />

sluitwerk: beslag.reynaers.nl<br />

TOGETHER<br />

FOR BETTER<br />

reynaers.nl<br />

Aluminium systemen voor ramen, deuren,<br />

schuif- en vouwdeuren en vliesgevels


Wij laten ons<br />

ontzorgen door<br />

de projectservice<br />

van Skantrae.<br />

Als aannemersbedrijf maken wij<br />

graag gebruik van de Skantrae<br />

Projectservice. Skantrae komt bij<br />

ons op de bouw inmeten, bewerkt<br />

de deuren en komt ze op afspraak<br />

afhangen.<br />

Skantrae kan de deuren ook<br />

aflakken en van bijpassend<br />

deurbeslag voorzien.<br />

Op die manier hebben wij tijd<br />

voor andere zaken.<br />

Goed geregeld toch!<br />

Kijk voor meer informatie op<br />

skantrae.com/projectservice


Tekst: Susan Peek | Beeld: GEZE Benelux BV<br />

Van enorme meerwaarde in de wereld van de geveltechniek<br />

Projectondersteuning van expert<br />

in raam- en deurtechniek<br />

De wereld van de geveltechniek kent een bijzondere dynamiek. Uiteraard worden er hoge<br />

eisen gesteld op het gebied van veiligheid, energie en design. Maar ook hebben gevelbouwers<br />

te maken met de noodzaak tot procesoptimalisatie. Dat vraagt om een partner<br />

die meedenkt.<br />

wordt, op het gebied van elektronica ligt de expertise<br />

bij een installateur en de opdrachtgever<br />

kijkt naar de gebruikerswensen. En dan hebben<br />

we ook nog te maken met wettelijke normen<br />

en eisen waar de deur aan moet voldoen.”<br />

Knooppunt van disciplines<br />

Als expert in raam- en deurtechniek ontwikkelt<br />

en levert VBH oplossingen voor aluminium,<br />

kunststof en stalen profielsystemen. Naast kwaliteitsproducten<br />

en slimme concepten, is de<br />

project ondersteuning van begin tot eind een<br />

enorme toegevoegde waarde in het totaalproces.<br />

Wouter Stevens, Adviseur Automatische<br />

Deursystemen bij VBH: “Deurautomatiek is<br />

voor menig klant een lastig onderwerp. Als we<br />

schuifdeursystemen even als voorbeeld nemen:<br />

zo’n deur is een knooppunt van verschillende<br />

disciplines. De aannemer is bouwkundig bezig<br />

met de plek waar de schuifdeur geplaatst<br />

Norbert Theunissen, Adviseur Elektro &<br />

Toegangstechniek bij VBH: “We gaan in een zo<br />

vroeg mogelijk stadium met alle betrokken disciplines<br />

om tafel. Daarbij is het enorm belangrijk<br />

om al vóór de ontwerpfase te bedenken<br />

wat de uiteindelijke functie van de deur wordt.<br />

Die combineer je dan met de wensen van de<br />

GEZE_Powerturn IS op vluchtwegdeur. Naast kwaliteitsproducten en slimme concepten, is de projectondersteuning van VBH een enorme toegevoegde waarde<br />

in het totaalproces.<br />

68


Geze Slimdrive SL NT v.v veiligheidsensoren. Vooraanstaande merken worden aangevuld met jarenlange ervaring en slimme engineering. (Beeld: www.mortenbal.dk)<br />

eindgebruiker en de projecteisen op het gebied<br />

van veiligheid. Door deze manier van werken<br />

worden technische uitdagingen vroegtijdig herkend,<br />

kunnen de juiste oplossingen worden bedacht,<br />

wordt de gevelbouwer ondersteund en<br />

krijgt de opdrachtgever en eindgebruiker een<br />

perfect werkend eindproduct.”<br />

VBH heeft juist ook voor die specifieke wensen<br />

en eisen een uitgebreid slotenpakket. “Met<br />

name die combinatie maakt ons redelijk uniek<br />

in de markt. VBH biedt haar klanten een oplossing<br />

uit één hand.”<br />

Begeleiding van A-Z<br />

“Onze brede range producten van vooraanstaande<br />

merken in combinatie met onze private<br />

label producten systeQ en HvN, wordt aangevuld<br />

met onze jarenlange ervaring en slimme<br />

engineering. Dát maakt ons de totaalleverancier<br />

voor de gevelbouwer", zegt Theunissen.<br />

“Onze adviseurs zitten vanaf dag één bij de<br />

calculator, werkvoorbereider en engineer om<br />

tafel en communiceren tevens met de installateur.”<br />

Stevens: “Door multidisciplinair de regie<br />

te voeren en te zorgen voor heldere communicatie<br />

onderling, komen we samen tot de beste<br />

oplossing. We bieden een deskundig advies bij<br />

de productkeuze en we begeleiden het gehele<br />

proces van schouwen op de bouwplaats tot<br />

oplevering aan toe. Regelmatig zijn we op de<br />

bouwplaats om met alle disciplines, van kantoor<br />

tot keet, het gehele proces zorgvuldig af<br />

te stemmen. Zo nemen wij onze klanten werk<br />

uit handen en reduceren we de faalkosten in de<br />

hele bouwcyclus.”<br />

Totaaloplossing<br />

Er komt natuurlijk heel wat kijken bij het<br />

elektronische en technische deel van draaien<br />

schuifdeuren, maar ook op het gebied van<br />

wet- en regelgeving. “Wanneer je de eisen<br />

'Meer producten, meer merken, meer ervaring,<br />

meer adviezen, meer waarde'<br />

'Betrouwbaar.<br />

Competent. Innovatief.'<br />

op het gebied van wet- en regelgeving, wensen<br />

van de opdrachtgever en eindgebruiker<br />

van het gebouw én de functie van de deur in<br />

beeld hebt, verzorgen wij het juiste productadvies.<br />

Daarbij is het meedenkend vermogen<br />

op het stuk techniek en het implementeren<br />

van het geheel cruciaal om tot een goed eindresultaat<br />

te komen. En precies dáár zit onze<br />

kracht", weet Stevens.<br />

“VBH denkt mee, tekent, engineert, ontzorgt,<br />

bewaart het overzicht en bewaakt de<br />

kwaliteit. We spreken dezelfde taal, denken<br />

altijd in duurzame oplossingen en maken de<br />

vertaalslag van tekening naar praktijk. De<br />

begeleiding, aansturing en montagevoorbereiding<br />

in het proces, met als doel het behalen<br />

van een optimaal eindresultaat voor<br />

klant en eindgebruikers, werpen beslist hun<br />

vruchten af.” •<br />

69


EXCLUSIEF DESIGN VAN<br />

• NGeen glasbewerkingen<br />

• Indrukwekkend loopcomfort<br />

MASTERTRACK ® ST<br />

Schuifdeursysteem voor douchewanden<br />

• Snelle installatie,<br />

systeem instelbaar<br />

vanaf de voorzijde<br />

• In hoogte verstelbaar<br />

+/- 3 mm<br />

• Minimalistisch en elegant design<br />

• Gepatenteerde,<br />

metalen dempers met<br />

hoogwaardige<br />

hydraulica<br />

• Mogelijk als nis- of hoekdouche<br />

www.bohle.com


Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: DICTATOR Productie BV<br />

Nieuwe montageset voor deuropvangers op volglazen deuren:<br />

Efficiënt, gunstig geprijsd én universeel toepasbaar<br />

Volglazen deuren zijn prachtig, maar zorgen ook regelmatig voor uitdagingen. Want hoe zorg je ervoor dat deze deuren niet met een<br />

klap dichtvallen en als gevolg hiervan kunnen breken? Specialist in het geruisloos openen, vastzetten, sluiten en opvangen van deuren<br />

en poorten, DICTATOR Productie BV, introduceerde al in 2013 de DICTATOR type 1600 deuropvangers met speciale glasklemplaten,<br />

die volglazen deuren van 8, 10 of 12 mm dik geruisloos kunnen opvangen én stevig gesloten houden. “De RVS bevestigingsplaten<br />

(U-profielen) van deze deuropvangers zijn voorzien van voorgetapte montagegaten, die over de glasdeur geklemd kunnen worden.<br />

Vervolgens worden zij gefixeerd met Loctite en kan de deuropvanger door middel van boutjes op het U-profiel worden geschroefd, waardoor<br />

deze stevig vastzit”, vertelt Harry Werkman, commercieel directeur bij DICTATOR Productie BV. “Een behoorlijk arbeidsintensief<br />

proces, waarmee onze nieuwste montageset de strijd aangaat.”<br />

De nieuwe montageset is speciaal ontwikkeld<br />

voor de montage van DICTATOR type 1600<br />

deuropvangers op volglazen deuren, vertelt<br />

Werkman. “De set bevat zowel montageplaten<br />

voor de deuropvangers zelf als voor de opvanghaak,<br />

die eenvoudig door middel van een speciale,<br />

dubbelzijdige tape op de deur of het glazen<br />

bovenlicht bevestigd kunnen worden. De montageplaten<br />

worden in de fabriek al voorzien van<br />

tape, waardoor monteurs op locatie slechts nog<br />

de bescherming hoeven te verwijderen, waarna<br />

de platen bevestigd kunnen worden. Hierdoor<br />

wordt aanzienlijk op montagetijd bespaard. De<br />

afgelopen maanden hebben we de kleefkracht<br />

van de dubbelzijdige tape uitvoerig getest, in<br />

diverse toepassingen. Hieruit kwam naar voren<br />

dat ook na 500.000 bewegingen een stevige<br />

fixatie werd geborgd.”<br />

Werkman testte de tape zelfs in combinatie<br />

met de ZE Design Line deurvastzetters, waarbij<br />

hij bovenop het product is gaan staan.<br />

“Ook hierbij kwam de deurvastzetter niet van<br />

zijn plek. Bovendien is de tape uitstekend bestand<br />

tegen de kracht van de zon (> 80°C).”<br />

Hoogwaardige uitstraling<br />

Om een hoogwaardige uitstraling van de<br />

volglazen deuren te borgen, wordt iedere<br />

DICTATOR montageset geleverd met een afdekplaat,<br />

die tevens met de dubbelzijdige tape<br />

bevestigd kan worden, vertelt Werkman. “Deze<br />

afdekplaat komt aan de andere kant van de<br />

deur en op exact dezelfde positie als de montageplaat,<br />

waardoor een naadloze afwerking<br />

is geborgd. Zowel de montageplaat als afdekplaat<br />

zijn gemaakt van RVS 304.”<br />

Behalve volglazen deuren leent de nieuwe<br />

montageset van DICTATOR Productie BV zich<br />

uitstekend voor kunststof deuren. Naast de<br />

eenvoud van montage zijn vooral de uitstraling<br />

én gunstige prijs een reden voor veel deurenfabrikanten<br />

en -leveranciers om met dit product<br />

te gaan werken, aldus Werkman. “Bovendien<br />

is de nieuwe montageset niet gebonden aan<br />

glasdiktes, waardoor het toepassingsbereik<br />

flink wordt vergroot.” •<br />

De montageset is speciaal ontwikkeld voor de montage van DICTATOR type 1600 deuropvangers op volglazen deuren.<br />

Technische gegevens:<br />

Materiaal montage en afdekplaten:<br />

RVS 304<br />

Materiaal tape:<br />

acrylaat<br />

Dikte tape:<br />

1,1 mm<br />

Kleur tape:<br />

grijs<br />

Verwerkingstemperatuur:<br />

tussen de 15 en 25°C<br />

Permanente omgevingstemperatuur:<br />

kamertemperatuur, kort tot 80°C<br />

71


DEUR<br />

SYSTEMEN<br />

EN PLINTEN<br />

VOOR<br />

IEDER<br />

INTERIEUR<br />

info@xinnix.eu<br />

UNIVERSAL SYSTEMS FOR FRAMELESS DOORS<br />

GENERAAL DEPREZSTRAAT 2/010 8530 HARELBEKE


Tekst: Chris Elbers | Beeld: Luvema<br />

NIEUWE GENERATIE VALDORPELS VAN TOPKWALITEIT<br />

Luvema is al meer dan 60 jaar partner van de ijzerwarenhandel met een compleet pakket aluminium profielen, zoals beglazings-, aanslag-<br />

en tochtprofielen die vooral door de timmerindustrie worden toegepast in ramen en deuren. Onderdorpels van aluminium en glasvezel<br />

vormen een tweede belangrijke productgroep. Luvema is gespecialiseerd in maatwerk dat snel en betrouwbaar wordt geregeld.<br />

Voorbeelden hiervan zijn de dorpels voor vouwwanden van Centor en Henderson. Ook brandwerende materialen en valdorpels maken<br />

deel uit van het productengamma.<br />

'De producten zijn<br />

standaard en op maat<br />

leverbaar'<br />

Wolfgang Buiting, met 35 jaar werkervaring binnen de nationale en internationale ijzerwarenhandel, is sinds<br />

1 januari 2019 samen met Jacob Klaren partner bij Luvema.<br />

De door het Italiaanse familiebedrijf Comaglio<br />

geproduceerde valdorpels zijn recent voorzien<br />

van een geheel nieuw bewegingsmechanisme.<br />

Met als resultaten betere geluid-, branden<br />

rookdichting en een langere levensduur.<br />

Internationaal is dit niet onopgemerkt gebleven,<br />

gezien het verkregen prestigieuze UL94-<br />

certificaat. Het medio jaren ‘70 van de vorige<br />

eeuw opgerichte Comaglio geldt als een van de<br />

oudste leveranciers op het gebied van valdorpels.<br />

Sinds de start gaan kwaliteit en innovatie<br />

er nadrukkelijk hand in hand. "De nieuwe<br />

generatie valdorpels is voorzien van een véél<br />

preciezer mechanisme met een verwaarloosbare<br />

tolerantie", zegt Wolfgang Buiting,<br />

sinds 1 januari 2019 samen met Jacob Klaren<br />

eigenaar van Luvema.<br />

Altijd een oplossing<br />

De nieuwe generatie valdorpels is uitvoerig<br />

getest bij L'instituto Giordana, BMTRADE en<br />

IFT Rosenheim. Daarnaast voldoen de producten<br />

aan de norm BS 476 en hebben ze, zoals<br />

gezegd, een prestigieuze internationale certificering<br />

onder UL94. Comaglio garandeert dan<br />

ook 200.000 bewegingen, goed voor 15 jaar<br />

functionaliteit bij normaal gebruik.<br />

"Het assortiment telt ongeveer vijftig variëteiten<br />

die qua in- en opbouw op hout, kunststof,<br />

aluminium en glasdeuren kunnen worden aangebracht",<br />

aldus Buiting. "Naast de standaardlengtes<br />

tot 143 centimeter, is speciaal maatwerk<br />

mogelijk tot een lengte van 300 centimeter.<br />

De opbouwvarianten kunnen bovendien naar<br />

wens worden voorzien van kappen die in elke<br />

RAL-kleur kunnen worden geleverd. Tot slot is<br />

het mogelijk om de producten door de dichting<br />

heen te bevestigen, wat een aanzienlijk kortere<br />

montagetijd oplevert." •<br />

73


Thema Software en Automatisering<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Uni_Link<br />

Het besturen van machines wordt net zo eenvoudig<br />

als het printen van een document<br />

3D-softwareplatform automatiseert<br />

productieprocessen bij profielbewerking<br />

De tijd dat machines door productiemanagers en operatoren op de werkvloer geprogrammeerd worden, behoort stilaan tot het verleden.<br />

Meer en meer firma’s kiezen voor een verregaande automatisering en digitalisering van hun productieprocessen. Het Uni-Link softwareplatform<br />

laat fabrikanten toe om hun CNC-bewerkingscentra eenvoudig vanuit het kantoor te sturen, alsof ze een document vanaf hun<br />

PC printen. Dat zorgt voor een verhoogde efficiëntie en een aanzienlijke winst in machinetijd. Bovendien implementeren en configureren<br />

de specialisten dit softwareplatform op twee werkdagen.<br />

Met het softwareplatform Uni_Link kunnen<br />

raamfabrikanten, deurproducenten en gevelbouwers,<br />

maar ook andere maakbedrijven de<br />

bewerking van profielen in aluminium, staal<br />

en kunststof op CNC-machines volledig geautomatiseerd<br />

laten verlopen. Het softwarehuis<br />

biedt hiermee een universele en gebruiksvriendelijke<br />

CAM-software, die compatibel is met<br />

alle merken en types van profielbewerkingscentra.<br />

Bovendien kunnen de gebruikers met<br />

alle soorten profielen en software werken.<br />

ERP-programma, calculatiesoftware of 3Dsolid<br />

tekenpakket, Uni_Link zorgt er steeds<br />

voor dat de machines de juiste productiedata<br />

toegestuurd krijgen.<br />

“We willen complexe processen vereenvoudigen<br />

en zijn ervan overtuigd dat het tijdverlies is<br />

als de operator alles aan de machine moet programmeren<br />

en die gewoon stilstaat. Een machine<br />

is net als een printer en die moet continu<br />

draaien. Als de werkvoorbereiding, programmering<br />

en controle vooraf in het kantoor gebeurt,<br />

wordt de workload voor de operatoren<br />

tot een minimum beperkt. Ze moeten immers<br />

alleen nog de profielen ‘handlen’ en de barcode<br />

'Fabrikanten verliezen veel tijd als operatoren alles<br />

aan de machines zelf moeten programmeren'<br />

Met het softwareplatform Uni_Link kunnen profielen in aluminium, staal en kunststof volledig geautomatiseerd op CNC-machines bewerkt worden.<br />

74


Thema Software en Automatisering<br />

inscannen. Zo gaat alles veel sneller, wordt het<br />

risico op fouten aanzienlijk verminderd en staan<br />

machines niet langer stil", licht Jan Vandyck,<br />

manager van Uni-Link toe.<br />

“Naast de machinebesturing omvat dit softwareplatform<br />

nog tal van andere functionaliteiten,<br />

waarmee firma’s tijd en geld besparen.<br />

Zo is er een krachtige optimalisatiemodule die<br />

ervoor zorgt dat men zo weinig mogelijk reststukken<br />

heeft. Zijn er toch reststukken, dan<br />

kunnen deze in de volgende optimalisatie meegenomen<br />

worden. Zijn er vaak beschadigde<br />

profielen met deuken of krassen, dan kunnen<br />

die beschadigingen in de staflengtes aangegeven<br />

worden en dan netjes weg geoptimaliseerd<br />

en weggezaagd worden.”<br />

'De werkvoorbereiding, de programmering en de<br />

controle worden met deze software vooraf<br />

in het kantoor gedaan'<br />

Een gepaste oplossing<br />

voor elke toepassing<br />

Uni_Link is een uitgebreide ‘toolbox’ voor het<br />

managen van alle mogelijke automatiseringstaken<br />

naar het machinepark toe, compatibel met<br />

verschillende machinemerken, productiesoftware<br />

oplossingen en zelfs bedrijven. Als partner<br />

in automatisering denkt Uni-Link met de<br />

klanten mee om steeds de juiste oplossing aan<br />

te bieden en kan het de software ook met de<br />

firma laten meegroeien. Meer dan 1000 firma’s<br />

wereldwijd hebben hun vertrouwen intussen in<br />

Uni_Link gesteld en genieten volgens het softwarehuis<br />

elke dag van de eenvoudige, maar<br />

krachtige functionaliteit om de automatisering<br />

van hun productie tot een ongecompliceerde<br />

taak te herleiden.<br />

“Voor wie nog geen CNC-gestuurde machine<br />

op de werkvloer heeft, kan Uni_Link alvast<br />

mooie tekeningen (DXF) van alle profieldelen<br />

genereren, met alle bewerkingen en hun<br />

bemating erbij. Op die manier is het erg eenvoudig<br />

om zelfs handmatig de nodige bewerkingen<br />

uit te voeren. Tekent u de producten<br />

in 3D-Solid software, dan bieden we een oplossing<br />

die de ‘STEP’-tekeningen converteert,<br />

interpreteert en omzet naar geoptimaliseerde<br />

productielijsten voor de CNC-machines", sluit<br />

Jan Vandyck af.<br />

“Als fabrikanten geen reken- of tekensoftware<br />

hebben, maar vaak dezelfde producten<br />

met wisselende afmetingen produceren, kunnen<br />

ze de ProductBuilder gebruiken. Hiermee<br />

kunnen alle mogelijke constructies met<br />

profielen op basis van eenvoudige scripts als<br />

parametrische modellen aangemaakt worden.<br />

Deze kunnen dan eindeloos opnieuw<br />

gebruikt worden om machines te besturen,<br />

DXF-tekeningen en rapporten te maken, barcodes<br />

te printen en, indien nodig, feedback<br />

aan het ERP-systeem te geven.” •<br />

Deze universele en gebruiksvriendelijke CAM-software is compatibel met alle merken en types van profielbewerkingscentra.<br />

75


Thema Software en Automatisering<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: Teleflex BV<br />

Stoffige boeken?<br />

Niet met voldoende frisse lucht!<br />

Wie Bibliotheek IJsselstein bezoekt, kan rekenen op een gezonde, frisse omgeving. De binnenvalramen van de bibliotheek zijn<br />

onlangs onder handen genomen door Teleflex BV, dat de ramen heeft gemotoriseerd. Teleflex BV adviseerde, leverde en monteerde ACK4<br />

elektrische uitzetters in opdracht van Polvo BV.<br />

We spreken met Jesse Verheem van Teleflex, over deze oplossing. “Op basis van de wensen van de bibliotheek, adviseerde Teleflex de<br />

ACK4 raamuitzetter. De bibliotheek wilde optimaal bedieningscomfort in het openen en sluiten van de invalvensters. Door de drempel<br />

te verlagen om de ramen te gebruiken, zal de luchtkwaliteit binnen aanzienlijk toenemen. Frisse lucht is onontbeerlijk in een gebouw.<br />

Normaliter sluit de bibliotheek wanneer de binnentemperatuur 30˚C bereikt, of meer. Met ons systeem is het op warme, zomerse dagen<br />

prima uit te houden binnen. De reactie van de bibliotheek spreekt boekdelen; men had dit veel eerder moeten doen, zegt men.”<br />

Per gevel is er een individuele aansturing aanwezig op de meerkanaals afstandsbediening die is meegeleverd.<br />

76


3<br />

High-speed<br />

Op basis van de wensen van de bibliotheek adviseerde Teleflex de<br />

ACK4 raamuitzetter.<br />

'Indien gewenst kan de besturing<br />

geïntegreerd worden binnen een<br />

gebouwautomatiseringssysteem'<br />

Radiografische aansturing<br />

De ACK producten kunnen toegepast worden op diverse soorten vensters.<br />

In het geval van de binnenvalramen bij de bibliotheek werd er gebruik<br />

gemaakt van de ACK4, met radiografische aansturing. “Er is sprake<br />

van twee gevelzijden. Per gevel is er een individuele aansturing aanwezig<br />

op de meerkanaals afstandsbediening die is meegeleverd”, vervolgt<br />

Jesse. “Voor de bibliotheek is dat voldoende, maar het is goed om te<br />

vermelden dat aansturing nog veel verder kan gaan. Indien gewenst kan<br />

de besturing geïntegreerd worden binnen een gebouwautomatiseringssysteem.<br />

Ook kunnen er diverse sensoren toegevoegd worden om tot<br />

automatisering te komen. Denk bijvoorbeeld aan sensoren die wind en<br />

regen meten.”<br />

Uitgevoerd met ketting in RVS<br />

Uniek aan de ACK4 is de zeer robuuste ketting die in RVS is uitgevoerd.<br />

“Sterk en weerbestendig”, schetst Jesse. “Het raam kan opengezet worden<br />

met een afstand van 10 cm tot en met 40 cm, met tussenstappen<br />

van 5 cm. De unit zelf is IP55 qua waterbestendigheid.” Voor grotere<br />

ramen kan er gebruik worden gemaakt van de ACK4S. De ‘s’ staat voor<br />

‘synchroon’ en zorgt voor een simultane aansturing van twee ACK4 units.<br />

“Deze units worden vooraf op elkaar ingeregeld, waarna ze eenmaal gemonteerd<br />

alleen nog maar door middel van een subtiele bedrading aan<br />

elkaar verbonden hoeven te worden.”<br />

Wist u dat<br />

met SIEGENIA een raam of kozijn<br />

enorm snel in te bouwen is?<br />

De SIEGENIA-scharnierzijde TITAN axxent 24+<br />

bestaat uit weinig componenten en is daardoor<br />

zeer praktisch in gebruik.<br />

➊ Snellere productie: slechts 4 onderdelen aan<br />

de scharnierzijde tot 150 kg vleugelgewicht.<br />

➋ Snellere aanpassing: gemakkelijk verstelbaar<br />

door 3 dimensionale verstelbaarheid in het<br />

schaarlager.<br />

➌ Snelle montage van de vleugel. In een<br />

handomdraai gemonteerd vanuit de kiepin<br />

de draaistand.<br />

Wordt verwacht: App aansturing!<br />

Jesse mag een tipje van de sluier oplichten omtrent de laatste innovatie<br />

die op stapel staat. “We testen momenteel het openen en sluiten van<br />

ramen met behulp van App-bediening. Om dat te kunnen doen wordt<br />

er een wifi-box meegeleverd. De testen verlopen voorspoedig en naar<br />

verwachting kunnen we op korte termijn deze mooie uitbreiding aanbieden”,<br />

zegt Jesse tot besluit. •<br />

www.siegenia.com/nl/houtoplossingen<br />

77


Reportage<br />

Soenen Hendrik<br />

met Microsoft<br />

MIXED REALITY<br />

www.soenenhendrik.com<br />

ALU<br />

CNC GESTUURD PROFIEL<br />

ZAAG-EN BEWERKINGSCENTER<br />

VOOR ALUMINIUM<br />

Type DEM ALU<br />

PVC<br />

ZAAG-EN BEWERKINGSUNIT<br />

VOOR PVC PROFIELEN<br />

HOOG RENDEMENT<br />

Type SU-12<br />

• Fanuc CNC sturing<br />

• <strong>Profiel</strong>onafhankelijk aanvoermagazijn<br />

• Freesgedeelte met hoogfrequent motoren<br />

• Volautomatische tegenprofilering op servo sturing<br />

• Volautomatisch etiketteren of inkjet op servo<br />

• Uitvoersysteem met grote stockagecapaciteit<br />

• Onbemand produceren<br />

• Uniek klemsysteem van de profielen<br />

waardoor beperkte wrijving<br />

• Mogelijkheid tot het verwerken van PVC profielen<br />

(hybride)<br />

VOLG ONS:<br />

SOENEN HENDRIK - Gentseheerweg 63 - B-8870 Izegem Belgium I Tel. +32 (0) 51 31 28 80 I sales@soenenhendrik.com I www.soenenhendrik.com<br />

SALES CONTACTS: Jurgen Dekeyser I Tel. +32 (0) 495 28 25 25 I jdk@soenenhendrik.com<br />

Pepijn Carlier I Tel. +32 (0) 473 61 58 78 I pca@soenenhendrik.com


Belgastormblocker<br />

ALL-IN-ONE<br />

RAAMAANSLUITFOLIE<br />

stormbestendig > 1800 Pa<br />

extreme kleefkracht<br />

100% vochtvariabel<br />

luchtdicht<br />

ideaal alternatief voor EPDM<br />

DEALER<br />

LUCHTDICHTINGSSYSTEMEN VOOR RAAM, DAK EN GEVEL<br />

ard.bols@multifast.nl<br />

T +31 (0)6 200 940 20<br />

www.multifast.nl<br />

BELGIAN<br />

QUALITY<br />

BRAND


Tekst en beeld: Renson<br />

‘Gouden’ kozijn-/toproostercombinatie<br />

voor woontorens in historisch Ridderkerk<br />

Op een prachtige locatie aan het water in historisch Ridderkerk is recent Pilon de Schans opgeleverd. Het gaat om twee woontorens<br />

van dertien verdiepingen met in totaal 116 koop- en huurappartementen. Gevelbouwer Rollecate maakte gebruik van de geteste<br />

kozijn-/toproostercombinatie van Kawneer en Renson die garant staat voor een efficiënte montage en een optimale wind- en waterdichtheid,<br />

ook op grote hoogte aan het water.<br />

De twee woontorens van Pilon de Schans bevinden zich op een unieke<br />

locatie aan het water op het knooppunt van de Nieuwe Maas, de<br />

Lek en de Noord. Kenmerkend aan de torens is de industrieel-historische<br />

uitstraling met een duidelijke verticale geleding in het metselwerk,<br />

de balkons en de aluminium kozijnen. Bewoners profiteren<br />

niet alleen van een prachtig uitzicht, maar ook van een gezond en<br />

comfortabel binnenklimaat. Dat laatste wordt bereikt door Invisivent<br />

NL toproosters van Renson ‘geïntegreerd’ in de aluminium kozijnen<br />

voor een natuurlijke toevoer van verse lucht dat rechtstreeks de appartementen<br />

in gaat. De afvoer geschiedt via mechanische ventilatie.<br />

Onafhankelijk getest<br />

De aluminium raamkozijnen in Pilon de Schans zijn van het type<br />

Kawneer RT72 Reflex. “Een serie die uitblinkt in isolatie en bovendien<br />

cradle-2-cradle is gecertificeerd", zegt Rob Huvers, manager marketing<br />

en new business bij Kawneer. “De wind- en waterdichting is natuurlijk<br />

een vanzelfsprekendheid. In combinatie met een rooster voor natuurlijke<br />

toevoer van verse lucht, zoals hier werd gevraagd, is dat echter<br />

niet het geval. Althans, niet met traditionele roosters. Invisivent NL van<br />

Renson daarentegen biedt die zekerheid wel. Belangrijk bij een project,<br />

zoals Pilon de Schans, waarbij de winddruk op de gevel met name op<br />

'Invisivent NL is een toprooster dat<br />

door Renson speciaal is ontwikkeld<br />

voor de Nederlandse markt'<br />

grotere hoogte significant kan zijn. We hebben de combinatie Kawneer<br />

RT72 Reflex met het Renson toprooster Invisivent NL laten testen door<br />

SKG-IKOB. De totaaloplossing scoorde bij die officiële en onafhankelijke<br />

testen hoog op de Europese normen voor wind- en waterdichtheid.”<br />

Nederlandse markt<br />

Invisivent NL is een toprooster dat door Renson speciaal is ontwikkeld voor<br />

de Nederlandse markt, waarbij kozijnen van buitenaf tegen een houten<br />

stelkozijn in de gevel worden geplaatst. “De rubberdichting uit de flens<br />

van het kozijn loopt mooi door in de flens van het rooster en zorgt zo voor<br />

een wind- en waterdicht geheel", legt Auke Bakker, commercieel directeur<br />

van Renson Nederland, uit. “Ook esthetisch vormt de combinatie een<br />

fraai geheel omdat het uiterlijk van het kozijn wordt doorgetrokken in het<br />

rooster. De roosters zorgen voor de toevoer van verse lucht rechtstreeks<br />

de appartementen in. Dankzij een EPC klep wordt ongewenste ventilatie,<br />

tocht of koudeval voorkomen. Zowel esthetisch als qua lucht- en waterdichtheid<br />

is de kozijn-/toproostercombinatie dus een perfecte oplossing.”<br />

De geteste kozijn-/toproostercombinatie biedt voor de gevelbouwer<br />

enorme voordelen. “We hebben de kozijnen en het toprooster in onze<br />

fabriek volledig kunnen prefabriceren", zegt Manon Nuvelstijn – Proost,<br />

bouwplaatscoördinator bij Rollecate. “Op locatie is de combinatie als één<br />

element tegen het stelkozijn gemonteerd. Dat komt de snelheid absoluut<br />

ten goede. Faalkosten worden bovendien tot een minimum beperkt dankzij<br />

deze robuuste combinatie. En ‘last but not least’ zijn ook de bewoners<br />

uiterst tevreden over het comfort. Dat is uiteindelijk wat telt.” •<br />

www.renson.nl<br />

80


ATRIUM ® MOVE<br />

Schuifbeslag met<br />

parallelafstelling voor<br />

kunststofsystemen<br />

DICHT, DISCREET, LICHT<br />

Dit schuifbeslag met parallelafstelling garandeert een hoge dichtheid. - Het<br />

verdekt liggende beslagmechanisme zorgt voor smalle profielaanzichten.<br />

ATRIUM MOVE combineert een soepele werking met een intuïtieve bediening<br />

dankzij een innovatieve aandrijftechniek.<br />

www.hautau.de<br />

00018598002 - HAUTAU GMBH.indd 1 14-<strong>05</strong>-20 14:45


De stof is in verschillende kleuren beschikbaar en er kunnen digitale prints, zelfs met 3D-vormen, op gemaakt worden, zodat de gevel gaat communiceren.<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Schüco<br />

De gevel wordt nu ook een echte communicatietool<br />

Innovatieve textielgevel beschermt gebouw<br />

tegen klimatologische omstandigheden<br />

De gevel is in veel gevallen hét visitekaartje van het gebouw. In onze hedendaagse architectuur wordt daarbij heel vaak gekozen<br />

voor grote glaspartijen, die zorgen voor gezelligheid en de nodige lichtinval. Om het gebouw te beschermen tegen klimatologische<br />

omstandigheden introduceerde aluminium raam- en deurproducent Schüco een wel heel innovatieve oplossing, de FACID textielgevel.<br />

Bovendien functioneert deze gevelbescherming ook als een flexibel designelement, waardoor het gebouw dankzij digitale prints of<br />

kleurstelling eenvoudig een andere look kan krijgen.<br />

Schüco ramen, deuren en vliesgevels worden<br />

wereldwijd toegepast in woningen, appartementen,<br />

kantoren en openbare gebouwen.<br />

Daarvoor werken ruim 12.000 gevelfabrikanten,<br />

architecten, aannemers en investeerders<br />

met de producent van aluminium ramen en<br />

deuren. De Schüco Group, met hoofdzetel in<br />

het Duitse Bielefeld, blijft continu inzetten op<br />

innovatie, spitstechnologie en servicegerichtheid.<br />

Zo introduceerde de marktleider begin<br />

<strong>2020</strong> een wel heel speciale innovatie: de<br />

FACID textielgevel.<br />

Onbeperkte ontwerpvrijheid<br />

Bij renovatie of nieuwbouw gaan architecten en<br />

bouwheren op zoek naar oplossingen om het<br />

gebouw af te schermen van klimatologische invloeden.<br />

FACID is een ideale gevelbescherming<br />

met eindeloze vormgevingsmogelijkheden. Het<br />

82


ewaart maximaal het zicht van binnen naar<br />

buiten én beschermt optimaal tegen zon en regen.<br />

Deze textielgevel draagt ook haar steentje<br />

bij aan het energiezuinig maken van gebouwen.<br />

FACID functioneert immers als zon- en windwering<br />

en beperkt het opwarmen en afkoelen van<br />

de gevel. Afhankelijk van de functionele eisen<br />

kan het textiel uit verschillende materialen,<br />

waaronder pvc en glasvezel, gemaakt worden.<br />

Om bijvoorbeeld aan de ventilatievereisten voor<br />

parkeergarages te voldoen, kunnen maaswijdte<br />

en materiaaldikte aangepast worden.<br />

Gevel als communicatietool<br />

Zoals we van Schüco gewoon zijn, heeft ook<br />

deze innovatie een bijkomende troef. Het is immers<br />

niet zomaar een eenvoudige textielgevel,<br />

maar tegelijk ook een flexibel designelement.<br />

De stof is in verschillende kleuren beschikbaar<br />

en er kunnen digitale prints, zelfs met 3D-vormen,<br />

op gemaakt worden, zodat de gevel een<br />

echte communicatietool kan worden. Zowel<br />

het design als de erop aangebrachte communicatie<br />

kunnen snel en flexibel gewijzigd worden,<br />

zonder dat het gebouw zelf erdoor beïnvloed<br />

wordt. FACID is dus heel efficiënt aan te passen<br />

aan gewijzigde omstandigheden of vereisten.<br />

In de huidige tijd, waar alles rond circulariteit<br />

draait, draagt dit positief bij aan de levenscyclus<br />

van het gebouw. Bovendien zijn de elementen<br />

in hoge mate recycleerbaar, prefabriceerbaar én<br />

eenvoudig te installeren.<br />

In de praktijk<br />

FACID werd intussen bij een aantal nationale en<br />

internationale bouwprojecten geïntegreerd. Zo<br />

is de nieuwe parkeergarage van de hoofdzetel<br />

van Schüco zelf in Bielefeld volledig uitgerust<br />

met deze textielgevel en bij de Brandenburg<br />

luchthaven in Berlijn werd in totaal 20.000 m²<br />

gevel met FACID bekleed. Ook in België en<br />

Luxemburg zijn de eerste projecten afgerond.<br />

Onder meer de firma Vervaeke, die in de loop<br />

der jaren een ruime ervaring en know how op<br />

'Digitale prints of kleurstelling maken dit flexibel<br />

designelement tot een krachtige communicatietool'<br />

FACID is een textielbekleding om gebouwen af te<br />

schermen van klimatologische invloeden.<br />

het vlak van productie en montage van technisch<br />

textiel op maat opbouwde, zorgde reeds<br />

voor enkele mooie referenties. Zo schittert de<br />

FACID gevelbekleding bij het event center Luxexpo<br />

in Luxemburg Stad. •<br />

FACID werd intussen bij een aantal projecten toegepast, bijvoorbeeld bij de nieuwe parkeergarage van Schüco, de Brandenburg luchthaven in Berlijn en event center<br />

Luxexpo in Luxemburg.<br />

83


SIDING<br />

DBP SIDING<br />

CIRCULAIRE HOUTVEZEL COMPOSIET<br />

GEVELBEKLEDING<br />

DBP SIDING gemaakt van COMPODEEN.<br />

Compodeen bestaat uit 72% houtvezel en bevat geen milieugevaarlijke stoffen.<br />

DBP Siding is 100% weerbestendig en kent een natuurlijke uitstraling van hout en is<br />

met en zonder houtnerf leverbaar in verschillende natuurtinten.<br />

Op projectbasis zelfs in uw eigen specifieke RAL kleur of beits.<br />

<br />

PEFC/30-32-1<strong>05</strong>1<br />

Kijk op: INNODEEN.NL/DBPSIDING<br />

HOUSTON, WE ARE READY FOR TAKEOFF!<br />

ONLEVEL heeft niet stil gestaan in de afgelopen periode. Veel nieuwe producten, een nieuwe<br />

website en nu ook beschikbaar onze gedrukte catalogus!.<br />

Bestel nu via on sales@onlevel.com<br />

Your ONLEVEL Team<br />

WE’RE ONLEVEL | WWW.ONLEVEL.COM<br />

Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | +49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com<br />

Voor direct contact:<br />

SCBTC, BELGIUM<br />

Ulrike Bartsch - Internal sales | sales@onlevel.com<br />

Erwin Stegenga - External sales | erwin@onlevel.com | Tel: +31 622344169<br />

Niels Wildschut - External sales | niels@onlevel.com | Tel: +49 1511-4162656


Tekst: Johan Debaere | Beeld: HOPPE AG<br />

Specialist in beslagsystemen introduceert nieuwe oppervlakken<br />

Beslag met innovatieve<br />

inbraakveiligheidstechniek of<br />

antibacterieel oppervlak<br />

De wereld van het hang- en sluitwerk staat niet stil. Dat blijkt ook uit de nieuwste ontwikkelingen bij HOPPE, één van de marktleiders<br />

in Europa als het gaat om de ontwikkeling, productie en verkoop van beslagsystemen voor deuren en ramen. Het familiebedrijf speelt<br />

in op actuele thema’s als inbraakveiligheid en hygiëne met SecuForte ® , de nieuwe standaard voor inbraakbeveiliging voor ramen, en<br />

SecuSan ® , een antibacterieel en antimicrobieel oppervlak. Verder lanceert de specialist ook nieuwe kleuren en oppervlakken.<br />

SKG ® **-geteste<br />

afsluitbare raamgreep<br />

Als antwoord op de strenge eisen op het vlak<br />

van inbraakwerendheid ontwikkelde HOPPE<br />

SecuForte ® . In een standaarduitvoering bieden<br />

deze raamgrepen al een unieke inbraakbeveiliging;<br />

de afsluitbare versie voldoet aan SKG ®**<br />

en is geschikt voor inbraakwerende ramen conform<br />

DIN EN 1627.<br />

Deze oplossing is leverbaar in verschillende versies,<br />

waarbij de serie Hamburg opvalt door de<br />

fijne lijnen en de harmonieuze combinatie van<br />

hoekige en ronde vormgevingselementen. Een<br />

scala aan expressieve kleuren, met name aluminium<br />

(F1), rvs-look (F31-1), wit (F9016) en mat<br />

zwart (F9714M), maakt deze grepen compatibel<br />

met elke woonstijl.<br />

“Dit is een uniek beveiligingsconcept. Als het<br />

raam gesloten is of in kiepstand staat, is de<br />

Als antwoord op de strenge eisen op vlak van<br />

inbraakwerendheid ontwikkelde HOPPE SecuForte®.<br />

SecuSan® is een speciaal oppervlak dat bacteriële en microbiële groei bij raam- en deurbeslag onmiddellijk en<br />

blijvend tegengaat.<br />

86


HOPPE besteedt veel aandacht aan nieuwe kleuren - antraciet en zwart, een warme kopertint en messingkleurige oppervlakken – en vult dat kleurenpalet aan met<br />

nieuwe oppervlakken, zoals een glanzend gepolijste en gesatineerde uitvoering.<br />

raamgreep automatisch geblokkeerd, omdat<br />

de greep en de vierkante stift van de gepatenteerde<br />

VarioFit ® techniek niet met elkaar<br />

verbonden zijn. Inbrekers die de greep van buitenaf<br />

willen draaien, kunnen met grote kracht<br />

wel van de rozet draaien, maar de vierkante<br />

stift kan nog niet bewogen worden", vertelt<br />

Angelo van Aken, projectadviseur voor Nederland<br />

bij HOPPE.<br />

“Deze SecuForte ® -grepen werken anders dan<br />

we normaal gewend zijn, maar kunnen toch<br />

eenvoudig bediend worden. Als men het raam<br />

wil openen, drukt men de greep eerst in de<br />

richting van de rozet, waardoor de vergrendeling<br />

ontgrendeld wordt en de greep gewoon<br />

gedraaid kan worden. Bij het sluiten of kiepen<br />

van het raam, wordt de greep opnieuw vergrendeld<br />

en kan slechts bediend worden, nadat<br />

ze weer in de richting van de rozet gedrukt is.”<br />

Antibacterieel oppervlak<br />

Hygiëne is vandaag actueler dan ooit te voren.<br />

Dat geldt zeker voor deurkrukken en raamgrepen,<br />

want zonder het te beseffen, geven we<br />

duizenden onbekende mensen een hand als<br />

we die aanraken. Daarom ontwikkelde HOPPE<br />

SecuSan ® , een speciaal oppervlak dat bacteriële<br />

en microbiële groei bij raam- en deurbeslag onmiddellijk<br />

en blijvend tegengaat.<br />

'Deze oplossing<br />

is getest in het<br />

laboratorium en voldoet<br />

met verve aan de<br />

praktijktesten'<br />

Het is volledig onderhoudsvrij en berekend op<br />

langdurig gebruik. De antimicrobiële effectiviteit<br />

dankt SecuSan ® aan het gebruik van zilverionen,<br />

die hun waarde al bewezen hebben tegen<br />

bacteriële en microbiële ziekteverwekkers<br />

- niet tegen viruspathogenen. Deze oplossing<br />

is getest en gecertificeerd op basis van de ISOnormen<br />

22196:2011, maar voldoet ook met<br />

verve aan echte praktijktesten, zoals bleek uit<br />

een vergelijkende studie van conventionele - en<br />

SecuSan ® -deurkrukken in het academisch ziekenhuis<br />

van Marburg.<br />

Speciale accenten<br />

HOPPE besteedt tevens veel aandacht aan<br />

nieuwe kleuren: antraciet en zwart om nog<br />

meer accenten aan te brengen in een ruimte,<br />

een warme kopertint, die perfect aansluit<br />

bij natuurlijke houtkleuren, en messingkleurige<br />

oppervlakken, die dan weer passen<br />

in luxueus ingerichte woningen of een<br />

eenvoudige Scandinavische woonstijl. “We<br />

vullen dat kleurenpalet aan met nieuwe oppervlakken,<br />

zoals een glanzend gepolijste en<br />

gesatineerde uitvoering", sluit van Aken af.<br />

“Deze nieuwe kleuren zijn beschikbaar voor<br />

onze reeksen Amsterdam, Dallas en Los Angeles.<br />

Voor de binnendeur zijn zowel standaard<br />

rozetten als ook mini- of vlakke versies leverbaar,<br />

waardoor er een grotere ontwerpvrijheid<br />

ontstaat. Voor elk wat wils.” •<br />

87


Advertorial<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: elumatec<br />

Met een optionele module visualiseert men gegevens van analyses<br />

Bedrijfsprocessen optimaliseren<br />

dankzij de digitalisering en analyse<br />

van productiegegevens<br />

Klanten stellen hoge eisen op het vlak van kwaliteit en levertijden. Om op alle wensen te kunnen inspelen, moeten maakbedrijven<br />

investeren in efficiëntie en productiviteit van hun productieprocessen, de kosten beperken en de foutenlast tot een minimum herleiden.<br />

Een verregaande automatisering en digitalisering van de bedrijfsprocessen kan helpen om de werking te optimaliseren. Met<br />

eluCloud bieden elumatec en elusoft een gemeenschappelijk industrie 4.0-oplossing voor de digitalisering en analyse van machineen<br />

productiegegevens.<br />

eluCloud is een onmisbare tool voor firma’s die<br />

snel en efficiënt willen produceren en levertermijnen<br />

willen aanhouden. “Deze gemeenschappelijke<br />

softwareoplossing van elumatec<br />

en elusoft registreert alle gegevens met betrekking<br />

tot machines, onderdelen en productie,<br />

waardoor men vanaf elke locatie in real-time<br />

informatie kan raadplegen van wat er op dat<br />

moment in de productie gebeurt en wat er<br />

vooraf gebeurd is", vertelt Bas Ladestein, managing<br />

director van elumatec Benelux BV.<br />

“Zo kan men problemen traceren, fouten analyseren<br />

en het productieproces optimaliseren.”<br />

De software visualiseert onder meer data over<br />

de lopende opdrachten, beschikbaarheid van<br />

machines en machinestatus en laat productiemanagers<br />

toe om aan de hand van de beschikbare<br />

informatie van vroegere opdrachten<br />

de efficiëntie bij het bewerken van een bepaald<br />

werkstuk te analyseren en, indien nodig, de<br />

workflow te optimaliseren.<br />

Verschillende modules<br />

eluCloud omvat 4 modules en een App,<br />

waardoor de functies op een smartphone, tablet<br />

of laptop geraadpleegd kunnen worden.<br />

“eluCloud-Monitor en –Server zijn basiselementen,<br />

die men nodig heeft om de software<br />

te kunnen gebruiken, terwijl de gebruiker<br />

met de extra eluCloud-Analytics module de<br />

verzamelde data kan analyseren en gedetailleerde<br />

evaluaties van bijvoorbeeld de efficiëntie<br />

van de machines of de voortgang van een<br />

'Met de basiselementen van deze oplossing kan<br />

men gegevens registreren en visualiseren'<br />

bewerkingsopdracht kan genereren", gaat de<br />

managing director verder.<br />

“De eluCloud-API interface zorgt voor de naadloze<br />

communicatie tussen afzonderlijke machines<br />

of tussen machine en software. Op die<br />

manier kunnen de gegevens ook in calculatieprogramma’s<br />

en ERP- of MES-systemen geïntegreerd<br />

worden.”<br />

eluCloud-Monitor en -Server<br />

eluCloud-Monitor vormt de hoeksteen van<br />

de software en wordt gebruikt voor het registreren<br />

van gegevens van de individuele machines<br />

en producties: afgewerkte aantallen,<br />

productietijden en -snelheden, looptijden van<br />

spindels, stilstand, onderbrekingen, foutmeldingen,<br />

onderhoudsbeurten, …. eluCloud-<br />

Server slaat alle gegevens op om die te kunnen<br />

gebruiken voor de evaluaties. Deze server<br />

werd speciaal ontwikkeld om in een bestaande<br />

IT-infrastructuur te integreren en medewerkers<br />

kunnen vanaf hun hardware de informatie<br />

raadplegen. In een later stadium zal het ook<br />

mogelijk zijn om te werken vanuit een webgebaseerde<br />

Cloud-oplossing.<br />

eluCloud-Analytics<br />

Kan het machinepark nog meer opdrachten<br />

aan of moet ik daarvoor investeren in een<br />

bijkomende machine? Hoeveel tijd nam de<br />

bewerking van een bepaald stuk in beslag en<br />

hoeveel werkstukken werden per uur of per<br />

dag op één of alle machines geproduceerd?<br />

Hoeveel gereedschapswissels waren er nodig<br />

voor de bewerking van een bepaald werkstuk?<br />

Wie gedetailleerde evaluaties wil maken<br />

om op deze vragen een antwoord te krijgen,<br />

moet investeren in de bijkomende eluCloud-<br />

Analytics module.<br />

“De gebruiker krijgt een dashboard en bepaalt<br />

zelf welke analyses hij wil visualiseren. Door<br />

de meest uiteenlopende data uit productieprocessen<br />

te analyseren, kan men de productietechniek<br />

optimaliseren en de productietijd<br />

aanzienlijk verkorten", sluit Ladestein af. “Deze<br />

module laat toe om de vereiste productietijd<br />

voor een werkstuk of een volledige opdracht te<br />

bepalen, waardoor men op een nauwkeurigere<br />

manier toekomstige opdrachten kan berekenen.<br />

Bovendien helpt deze module ook bij het<br />

zoeken naar fouten.”<br />

Klaar voor Industrie 4.0<br />

eluCloud is een handige tool bij het automatiseren<br />

en digitaliseren van productieprocessen.<br />

elumatec en elusoft openen hiermee verdere<br />

deuren naar Industrie 4.0, Smart Factory en<br />

‘Het Internet der Dingen’. •<br />

88


Advertorial<br />

De eluCloud-Monitor verzamelt gegevens van individuele machines en producties en geeft die in real-time weer. De data wordt opgeslagen op de ecluCloud-Server. De<br />

eluCloud-Analytics module biedt een dashboard voor de analyses. De eluCloud-API is de interface voor naadloze communicatie tussen afzonderlijke machines, tussen<br />

machine en software en met externe programma’s zoals ERP-systemen.<br />

QR-CODE NAAR VIDEO.<br />

89


S 9000 NL fine<br />

Kozijn oplossingen<br />

voor de prefab markt<br />

GEALAN modulair<br />

Prefab bouw wordt steeds populairder. Met het nieuwe<br />

Nederlandse bouwbesluit de BENG norm en het grote<br />

bouwpotentieel voor de Nederlandse woningbouw komen<br />

er steeds meer prefab woningbouw-concepten.<br />

Prefab bouwen heeft vele voordelen, waaronder de productie van elementen<br />

in een beschermde omgeving, wat de kwaliteit zeker ten goede komt. Met<br />

het geniale S 9000 NL systeem bieden wij de oplossing voor de prefab markt.<br />

Extra wooncomfort door de 3 dichtingen, inbraakwerend tot het hoogste niveau<br />

SKG*** en een echt rank kozijnkader van 50 mm in aanzicht, waarmee de<br />

volledige Neder landse range van kozijnelementen gemaakt kunnen worden. In<br />

eenvoud zijn de luchtdichte aansluitingen te maken. Welke gevelafwerking er<br />

gekozen wordt, baksteen, steenstrip of een beplating, de 37.5mm neus van het<br />

kozijnkader zorgt voor een mooie aansluiting aan alle zijden van het kozijn.<br />

Uiteraard ook verkrijgbaar in de beste kleurtechniek al 40 jaar lang: acrylcolor.<br />

GEALAN Fenster-Systeme GmbH · (Kantoor Benelux) · Kraaivenstraat 25-16 · NL-5048 AB Tilburg · e-mail: info@gealan.nl · Internet: www.gealan.nl


TM


BEHOORLIJK SLIM<br />

smart-slide<br />

MEER COMFORT<br />

DOOR EENVOUDIGE BEDIENING<br />

Grote glazen oppervlakken zijn een echte trend. Dit geldt ook voor ruim bemeten schuifdeuren<br />

die de leefruimte naar de tuin toe openen. Geen probleem voor u, want de smart-slide laat zich<br />

ook in zeer grote afmetingen tot max. 5,85 x 2,5 m produceren. Uw klanten zullen dit sluitmechanisme<br />

geweldig vinden: door de zachte, zelfsluitende werking van de vleugel in het<br />

kozijn is de smart-slide-schuifdeur zo eenvoudig te bedienen dat een verkeerde bediening<br />

vrijwel uitgesloten is - een onschatbaar voordeel in het dagelijks gebruik, net als de minimale<br />

inspanning die nodig is om de vleugel te openen en te sluiten.<br />

+ EENVOUDIG SCHUIVEN + INTUÏTIEF SLUITEN<br />

+ COMFORTABELE ZELFINTREK + HOGE MATE VAN DICHTHEID<br />

www.aluplast.net


PROFIEL PARTNERS<br />

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!<br />

<strong>Profiel</strong> Partners biedt<br />

de lezer een compleet<br />

overzicht van de meest<br />

gerenommeerde<br />

fabrikanten en<br />

leveranciers in de sector.<br />

Zowel in het tijdschrift als op de<br />

website, treft u een overzicht van<br />

de meest gerenommeerde<br />

fabrikanten en leveranciers.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Profiel</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Erwin Krekels: +31 495 45 00 95 – e.krekels@louwersmediagroep.nl<br />

PROFIEL-ONLINE.NL<br />

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR<br />

Op de website van <strong>Profiel</strong> is<br />

bedrijfsinformatie van onze partners<br />

doeltreffend en efficiënt te vinden.<br />

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo wordt optimale vindbaarheid<br />

van <strong>Profiel</strong> Partners door Google gegarandeerd. Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de <strong>Profiel</strong><br />

Partners direct beschikbaar, door de QR code te gebruiken.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Profiel</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Erwin Krekels: +31 495 45 00 95 – e.krekels@louwersmediagroep.nl


<strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Profiel</strong> Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

profiel-online.nl/bedrijf<br />

A+W SOFTWARE GMBH<br />

Am Pfahlgraben 4 - 10<br />

D-35415 POLHEIM<br />

T +49 64 04 20 51 0<br />

E info@a-w.com<br />

W www.a-w.com<br />

ASSA ABLOY<br />

Heide 9<br />

B-1780 WEMMEL<br />

T + 32 22 47 79 11<br />

E info@assaabloy.com<br />

W www.assaabloy.com<br />

BURGHOUWT BOUWBESLAG BV<br />

Pieter Calandweg 29<br />

6827 BJ ARNHEM<br />

Postbus 2150<br />

6802 CD ARNHEM<br />

T +31 26 368 42 42<br />

F +31 26 368 42 48<br />

E info@burghouwt.nl<br />

DICTATOR PRODUCTIE B.V.<br />

Energieweg 11<br />

8304 AJ EMMELOORD<br />

T +31 527 61 34 56<br />

F +31 527 69 84 20<br />

E info@dictator.nl<br />

W www.dictator.nl<br />

ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMS<br />

Waaslandlaan 15<br />

B - 9160 LOKEREN<br />

T +32 93 40 55 55<br />

F +32 93 48 57 92<br />

E info@aliplast.com<br />

W www.aliplast.com<br />

BAB COMM. V.<br />

Welvaartstraat 22 unit 1<br />

B-2200 HERENTALS<br />

T +32 498 57 49 99<br />

E info@buigwerken.be<br />

W www.buigwerken.be<br />

W<br />

www.burghouwt.nl<br />

BWB-ALUCOL<br />

Soerendonck 3<br />

6086 BW NEER<br />

T +31 475 59 11 55<br />

E info@alucol.nl<br />

W www.alucol.nl<br />

DORMAKABA NEDERLAND B.V.<br />

Dalwagen 45<br />

6669 CB DODEWAARD<br />

T +31 88 352 33 33<br />

E info@dormakaba.nl<br />

W www.dormakaba.nl<br />

ALL-FIX BVBA<br />

BENELUX agent Comaglio Valdorpels<br />

van Overbekelaan 182 bus 34<br />

B-1083 GANSHOREN (BRUSSEL)<br />

T +32 471 735 169<br />

F +32 2 3<strong>05</strong> 47 29<br />

E all-fix@telenet.be<br />

W www.comaglio.it<br />

ALUK ALUMINIUM BV<br />

Esp 440<br />

5633 AJ EINDHOVEN<br />

T +31 40 264 64 94<br />

E info@aluk.com<br />

W www.aluk.com<br />

AMI BV<br />

Spikweien 70<br />

5943 AD LOMM<br />

T +31 77 473 74 75<br />

F +31 77 473 74 79<br />

E info@ami.nl<br />

W www.ami.nl<br />

BELGA PLASTICS NV<br />

Gontrode Heirweg 142<br />

B-9090 MELLE<br />

T +32 9 210 77 60<br />

E info@groupsaey.be<br />

W www.groupsaey.be<br />

BOHLE BENELUX BV<br />

Nieuweweg Noord 314 B 20<br />

39<strong>05</strong> LX VEENENDAAL<br />

T +31 318 55 31 51<br />

F +31 318 51 98 59<br />

E info@bohle.com<br />

W www.bohle-groupcom<br />

BREUER+SCHMITZ<br />

Locher Strasze 25<br />

D-42719 SOLINGEN<br />

T +49 212 39 625<br />

E info@breuerundschmitz.de<br />

W www.breuerundschmitz.de<br />

CELDEX B.V.<br />

Mijlstraat 18<br />

5281 LL BOXTEL<br />

Postbus 183<br />

5280 AD BOXTEL<br />

T +31 411 68 24 00<br />

E sales@celdex.nl<br />

W www.celdex.nl<br />

C<br />

CK<br />

±<br />

design<br />

®<br />

international<br />

CK DESIGN<br />

Prof. Ronthenstraat 8<br />

7311 AM APELDOORN<br />

T +31 55 578 92 88<br />

F +31 55 576 08 <strong>05</strong><br />

E info@ckdesign-int.com<br />

W www.ckdesign-int.com<br />

door hardware<br />

sanitary accessories<br />

DEVENTER PROFIELEN<br />

Voorerf 75<br />

4824 GM BREDA<br />

T +31 76 541 69 00<br />

F +31 76 541 69 10<br />

E info@deventer-profielen.nl<br />

W www.deventer-profielen.nl<br />

DOZON BOUWTECHNIEK BV<br />

Innovatieweg 6<br />

7007 CD DOETINCHEM<br />

T +31 314 35 06 11<br />

F +31 314 35 06 66<br />

E info@dozon.nl<br />

W www.dozon.nl<br />

DR. HAHN GMBH & CO KG<br />

Trompeterallee 162<br />

D-41189 MÖNCHENGLADBACH<br />

Postfach 400109<br />

D-41181 MÖNCHENGLADBACH<br />

T +49 21 66 95 43<br />

E hahn@dr-hahn.de<br />

W www.dr-hahn.eu<br />

DUCO VENTILATION & SUN CONTROL<br />

Handelsstraat 19<br />

B-8630 VEURNE<br />

T +31 58 33 00 33<br />

F +32 58 33 00 44<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

Bedrijvenlaan 2<br />

B-8630 VEURNE<br />

T +32 58 33 00 66<br />

F +32 58 33 00 67<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

94


<strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Profiel</strong> Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

profiel-online.nl/bedrijf<br />

®<br />

www.dulimex.nl<br />

DULIMEX QUALITY HARDWARE BV<br />

Talhoutweg 11-15<br />

8171 MB VAASSEN<br />

Postbus 20<br />

8170 AA VAASSEN<br />

T +31 578 57 11 24<br />

F +31 578 57 11 57<br />

E info@dulimex.nl<br />

W www.dulimex.nl<br />

FRAGER<br />

Heirweg 95<br />

B-8710 WIELSBEKE<br />

T +32 56 67 40 50<br />

F +32 56 67 40 51<br />

E info@frager.be<br />

W www.frager.be<br />

HAUTAU GMBH<br />

Bahnhofstr. 56-60<br />

D-31691 HELPSEN<br />

Postfach 1151<br />

D-31689 HELPSEN<br />

T +49 57 24 393-0<br />

F +49 57 24 393 125<br />

E info@hautau.de<br />

W www.hautau.de<br />

Sie werden’s merken, wenn es HAUTAU ist!<br />

<br />

TEN HULSCHER DOOR & WINDOW DESIGN BV<br />

Speulderweg 38-40<br />

3886 LB GARDEREN<br />

T +31 577 46 23 07<br />

E info@tenhulscher.nl<br />

W www.deurbeslag.nl<br />

ELTON B.V.<br />

2e Energieweg 5<br />

9301 LL RODEN<br />

Postbus 5<br />

9300 AA RODEN<br />

T +31 50 502 11 99<br />

F +31 50 501 47 72<br />

E ellen@elton.nl<br />

W www.elton.nl<br />

ELUMATEC BV<br />

Hoogeveenenweg 204<br />

2913 LV NIEUWERKERK AAN DE IJSSEL<br />

T +31 180 315 858<br />

E info@elumatec.nl<br />

W www.elumatec.nl<br />

EVVA NEDERLAND BV<br />

Aquamarijnstraat 7<br />

7554 NM HENGELO<br />

Postbus 400<br />

7550 AK HENGELO<br />

T +31 74 851 53 00<br />

E info@evva.nl<br />

W www.evva.nl<br />

GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH<br />

Hofer Straße 80<br />

D-95145 OBERKOTZAU<br />

T +49 92 86 77 0<br />

F +49 86 77 22 22<br />

E info@gealan.de<br />

W www.gealan.de<br />

GIEMETA-LUVEMA BV<br />

Nudepark 163<br />

6702 DZ WAGENINGEN<br />

Postbus 236<br />

6700 AE WAGENINGEN<br />

T +31 317 61 28 78<br />

F +31 317 61 35 54<br />

E info@luvema.nl<br />

W www.luvema.nl<br />

GND GARANTIEDEUREN<br />

G.A. van Nispenstraat 11<br />

6814 JA ARNHEM<br />

Postbus 841<br />

6800 AV ARNHEM<br />

T +31 26 379 02 16<br />

E info@gnd.nl<br />

W www.gnd.nl<br />

HAFELE NEDERLAND<br />

Tweelingenlaan 46<br />

7324 AN APELDOORN<br />

T +31 55 53 84 600<br />

E info@hafele.nl<br />

W www.hafele.nl<br />

HECO SCHRAUBEN GMBH<br />

Dr.-Kurt-Steim-Str. 28<br />

D-78713 SCHRAMBERG<br />

T +49 74 22 98 92 81<br />

E info@heco-schrauben.de<br />

W www.heco-schrauben.de<br />

HEBO KOZIJNEN B.V.<br />

Eeftinkstraat 4<br />

7496 AG HENGEVELDE<br />

T +31 547 33 55 55<br />

E info@hebo.nl<br />

W www.hebo.nl<br />

HENDERSON NEDERLAND BV<br />

't Rootven 14<br />

5531 MB BLADEL<br />

Postbus 258<br />

5530 AG BLADEL<br />

T +31 497 33 20 20<br />

F +31 497 33 20 29<br />

E sales@henderson.nl<br />

W www.henderson.nl<br />

HYDRO BUILDING SYSTEMS NETHERLANDS BV<br />

Postbus 75 5150 AD DRUNEN<br />

T +31 416 38 64 80<br />

E info.hbs.nl@hydro.com<br />

W www.sapabuildingsystem.nl<br />

INTRATONE<br />

Kuiperbergweg 40<br />

1101 AG AMSTERDAM<br />

T +31 20 78834 01<br />

E info@intratone.nl<br />

W www.intratone.nl<br />

ISEO SERRATURE S.P.A.<br />

Via San Girolamo 13<br />

I-25<strong>05</strong>5 PISOGNE (BS)<br />

T +39 036 488 21<br />

E info@iseo.com<br />

W www.iseo,com<br />

Life in evolution<br />

FAPIM S.P.A<br />

Via delle Cerbaie, 114<br />

I-55011 ALTOPASCIO (LU) ITALY<br />

T. +39 582 26 01<br />

F +39 583 25 29 1<br />

E info@fapim.it<br />

W www.fapim.it<br />

HANDELSONDERNEMING J.P.M. KOK<br />

Oostergracht 36<br />

3763 LZ SOEST<br />

T +31 36 601 24 33<br />

E info@jpmkok.nl<br />

W www.jpmkok.nl<br />

HORST KLAES GMBH & CO. KG<br />

Wilhelmstraße 85-87<br />

D-53474 BAD NEUENAHR-AHRWEILER<br />

T +49 26 41 90 90<br />

F +49 264 19 09 20 00<br />

E Welcome@klaes.com<br />

W www.klaes.de<br />

ITH KOZIJN & GEVELTECHNIEK<br />

Vrusschenhusken 1<br />

6422 PL HEERLEN<br />

T +31 45 541 32 14<br />

E info@ithtechniek.nl<br />

W www.ithtechniek.nl<br />

95


<strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Profiel</strong> Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

profiel-online.nl/bedrijf<br />

bv<br />

JAZO ZEVENAAR<br />

Handelsdwarsstraat 10<br />

69<strong>05</strong> DJ ZEVENAAR<br />

Postbus 360<br />

6900 AJ ZEVENAAR<br />

T +31 316 59 29 11<br />

F +31 316 52 53 60<br />

E info@jazo.eu<br />

W www.jazo.nl<br />

LOCRA BV<br />

Poelstraat 9<br />

B-3511 KURINGEN<br />

T +32 11 23 15 46<br />

E info@locra.be<br />

W www.locra.be<br />

ONLEVEL GMBH<br />

Budbergerstrasse 5<br />

D-46446 EMMERICH AM REIN<br />

T +49 3222 10 96 76 0<br />

E info@onlevel.com<br />

W www.onlevel.com<br />

PROFEX KUNSTSTOFFE GMBH<br />

Kunststoff-Profilextrusion<br />

Rudolf-Diesel-Strasse 18-20<br />

D-31311 UETZE<br />

T +49 5173 98 36 36<br />

E info@profex-gruppe.de<br />

W www.profex-gruppe.de<br />

KRUBA BV<br />

Tolweg 9<br />

3741 LM BAARN<br />

T +31 35 543 35 55<br />

F +31 35 541 59 18<br />

E info@kruba.nl<br />

W www.kruba.nl<br />

MANFRED J.C. NIEMANN NEDERLAND B.V.<br />

Baarnsche Dijk 19 a<br />

3741 LP BAARN<br />

T +31 35 303 32 80<br />

F +31 35 543 16 19<br />

E info@niemet.nl<br />

W www.niemet.nl<br />

ORGADATA BENELUX B.V.<br />

Mr. P.J. Troelstraweg 185 b1<br />

8919 AB LEEUWARDEN<br />

T +31 58 233 39 20<br />

F +31 58 213 85 30<br />

REHAU N.V.<br />

Databankweg 26a<br />

3821 AL AMERSFOORT<br />

T +31 33 247 99 11<br />

E rehau.nederland@rehau.com<br />

W www.rehau.nl<br />

E<br />

info@orgadata.com<br />

W<br />

www.orgadatacom<br />

KUFA RAAMSYSTEMEN<br />

Postbus 75 1970 AB IJMUIDEN<br />

T +31 255 74 40 20<br />

E info@kufa.nl<br />

W www.kufa.nl<br />

MATRIX SOFTWARE<br />

Wijchenseweg 116<br />

6538 SX NIJMEGEN<br />

T +31 88 5678 000<br />

E info@matrix-software.nl<br />

W www.matrix-software.nl<br />

RENOLIT BENELUX BV<br />

Vijfhuizenbaan 3a<br />

5133 NH RIEL<br />

T +31 13 518 68 87<br />

F +31 13 518 68 80<br />

E renolit.benelux@renolit.com<br />

W www.renolitcom<br />

LECOT NV NL LECOT NEDERLAND<br />

IBC Weg 12<br />

5683 PK BEST<br />

T +31 499 37 56 75<br />

T 0800 583 25 69<br />

F +31 499 37 51 50<br />

E info@lecot.nl<br />

W www.lecot.nl<br />

LECOT NV NL LECOT NEDERLAND<br />

Vierlinden 7<br />

B-8501 HEULE<br />

T +32 56 36 45 11<br />

F +31 56 35 44 38<br />

E info@lecot.be<br />

W www.lecot.be<br />

MILIN PANELEN & PROFIELEN<br />

Brabanthaven 1<br />

3433 PJ NIEUWEGEIN<br />

T +31 30 606 92 20<br />

F +31 30 657 90 21<br />

E info@milin.nl<br />

W www.milin.nl<br />

NewGlassTechnology<br />

POLYTEC NEDERLAND BV<br />

Amerikaweg 86<br />

9407 TM ASSEN<br />

T +31 592 37 74 00<br />

F +31 592 37 74 07<br />

E info@polytec.nl<br />

W www.polytec.nl<br />

REYNAERS ALUMINIUM B.V.<br />

Maisdijk 7<br />

5704 RM HELMOND<br />

Postbus 111 5700 AC HELMOND<br />

T +31 492 56 10 20<br />

E info@reynaers.com<br />

W www.reynaers.nl<br />

VAN LEEUWEN INTERNATIONAL BV<br />

Utrechtsestraatweg 220<br />

3911 TX RHENEN<br />

Postbus 128<br />

3910 AC RHENEN<br />

T +31 318 47 77 77<br />

E sales@intersteel.nl<br />

W www.intersteel.nl<br />

NEW GLASS TECHNOLOGY<br />

Kazerneweg 15<br />

B-9770 KRUISHOUTEM<br />

T +32 93 95 55 99<br />

E info@newglasstech.com<br />

W www.newglasstech.com<br />

POST EN EGER HANG EN SLUITWERK BV<br />

Utrechtsesteenweg 220<br />

3910 TX RHENEN<br />

T +31 20 694 73 33<br />

E info@posteneger.nl<br />

W www.posteneger.nl<br />

SALTO SYSTEMS BV<br />

Schipluidenlaan 4<br />

1062 HE AMSTERDAM<br />

T +31 206 35 31 00<br />

E info.nl@saltosystems.com<br />

W www.saltosystems.com<br />

96


<strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Profiel</strong> Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

profiel-online.nl/bedrijf<br />

SCHÜCO BELGIUM<br />

Hochstraße 104/F<br />

4700 Eupen, België<br />

T +32 87 59 06 10<br />

E schueco_belgium@schueco.com<br />

W www.schueco.com<br />

SUNPARADISE EST<br />

Benderer Strasse 29<br />

FL-9494 SCHAAN<br />

T +42 3 235 54 54<br />

F +42 3 235 54 55<br />

E info@sunparadise.com<br />

W www.sunparadise.com<br />

SUNPARADISE ALUTECHNIEK BV<br />

Nederland, Showroom: op afspraak<br />

Phileas Foggstraat 28<br />

7825 AK EMMEN<br />

T +31 6 23 72 54 07<br />

F +31 59 138 70 86<br />

E l.bouwers@sunparadise.com<br />

VBH NEDERLAND BV<br />

Houtduifstraat 22<br />

4901 BP OOSTERHOUT<br />

Postbus 339<br />

4900 AH OOSTERHOUT<br />

T +31 162 48 34 00<br />

F +31 162 43 21 39<br />

E info@vbh-nl.com<br />

W www.vbh-nl.com<br />

WILKA SCHLIESSTECHNIEK GMBH<br />

Mettmannerstrasse 56-64<br />

D-42549 VELBERT<br />

T +49 20 51 20 8 10<br />

F +49 20 51 20 8 11 51<br />

E info@wilka.de<br />

W www.wilka.de<br />

SIEGENIA-AUBI KG<br />

Ramgatseweg 15<br />

4941 VN RAAMSDONKVEER<br />

T +31 85 486 10 80<br />

E info@siegenia.com<br />

W www.siegenia.com<br />

SUNPARADISE ALUTECHNIEK VERTRIEBS<br />

GMBH<br />

Belgie, Showroom: op afspraak<br />

Oud-Strijdersstraat 74<br />

3020 HERENT<br />

T +32 49 489 93 07<br />

F +32 16 89 35 20<br />

E d.lariviere@sunparadise.com<br />

VDA GEVELTECHNIEK BV<br />

Meerval 11-11a<br />

4941 SK RAAMSDONKVEER<br />

T +31 162 51 17 20<br />

F +31 162 51 82 45<br />

E info@vda-geveltechniek.nl<br />

W www.vda-geveltechniek.nl<br />

WILMS N.V.<br />

Molsebaan 20<br />

B-2450 MEERHOUT<br />

T +32 14 36 99 70<br />

E Wilms@wilms.be<br />

W www.wilms.be<br />

AUTOMATISCHE PRODUCTIELIJNEN VOOR PVC & ALU RAMEN EN DEUREN<br />

VOLAUTOMATISCHE OPLOSSINGEN VOOR ALUMINIUM STAAFBEWERKINGEN<br />

SOENEN HENDRIK<br />

Gentseheerweg 63<br />

B-8870 Izegem Belgium<br />

T +32 (0) 51 31 28 80<br />

E sales@soenenhendrik.com<br />

W www.soenenhendrik.com<br />

Jurgen Dekeyser:<br />

T +32 (0)495/28.25.25<br />

E jdk@soenenhendrik.com<br />

Pepijn Carlier:<br />

T +32 (0)473/61.58.78<br />

E pca@soenenhendrik.com<br />

TELEFLEX BV<br />

Franklinstraat 13 A<br />

4004 JK TIEL<br />

T +31 344 67 30 20<br />

E info@teleflex.nl<br />

W www.teleflex.nl<br />

VEKA VERKOOPKANTOOR NEDERLAND<br />

Gerestraat 17<br />

4063 CN HEESSELT<br />

T +31 344 65 22 34<br />

E ahakkert@veka.com<br />

W www.veka.com<br />

WINKHAUS NEDERLAND BV<br />

Wapenrustlaan 11-31<br />

7321 DL APELDOORN<br />

T +31 85 070 66 96<br />

E verkoop@winkhaus.nl<br />

W www.winkhaus.nl<br />

SOLARLUX NEDERLAND BV<br />

Marie Curiestraat 2<br />

7442 DP NIJVERDAL<br />

T +31 548 63 19 38<br />

E info@solarlux.nl<br />

W www.solarlux.nl<br />

THEMANS BV<br />

Hunneperkade 62<br />

7418 BT DEVENTER<br />

T +31 570 66 25 80<br />

E info@themans.nl<br />

W www.themans.nl<br />

VENSTER TECHNIEK BV<br />

Ericaweg 9<br />

7021 PB ZELHEM<br />

Postbus 98<br />

7020 AB ZELHEM<br />

T +31 314 62 59 33<br />

F +31 314 62 58 58<br />

E info@venstertechniek.nl<br />

W www.venstertechniek.nl<br />

HELM Schuifbeslag<br />

KWS Bouwbeslag<br />

HELM Transporttechniek<br />

Woelm GmbH<br />

WOELM Hasselbecker GMBHStr. 2- 4<br />

Hasselbecker D - 42579 Heiligenhaus Straße 2-4<br />

DE T: 42579 Tel.: + HEILIGENHAUS<br />

49 20 56 - 18 - 0<br />

F: Fax: + 49 20 56 - 18 - 21<br />

T<br />

E:<br />

+49<br />

r.vanderkroon@woelm.nl<br />

20 56 180<br />

F W: +49 www.woelm.nl 20 56 18 21<br />

E r.vanderkroon@woelm.nl<br />

W www.woelm.de<br />

Register.indd 5 <strong>05</strong>.09.2017 16:03:04<br />

SOPREMA BV<br />

Geeuwkade 21<br />

8651 AA IJLST<br />

T +31 515 53 30 00<br />

E info@soprema.nl<br />

W www.soprema.nl<br />

VAN BEVEREN ALUMINIUM SYSTEMEN<br />

Chaussee De Soignies 87<br />

B-7830 HOVES<br />

T +32 23 95 57 01<br />

E info@vanbeveren.com<br />

W www.vanbeveren.com<br />

VAN DE VIN RAMEN EN KOZIJNEN BV<br />

Postbus 102<br />

5590 AC HEEZE<br />

T +31 40 224 19 99<br />

F +31 40 224 19 90<br />

E info@vandevin.nl<br />

W www.vandevin.nl<br />

XINNIX DOOR SYSTEMS BVBA<br />

Generaal Deprezstraat 2/010<br />

B-8530 HARELBEKE<br />

T +32 56 73 50 00<br />

E info@xinnixdoorsystems.eu<br />

W www.xinnixdoorsystems.eu<br />

97


Uw totaalleverancier van hang- & sluitwerk.<br />

Ook voor elektronische toegangssystemen!<br />

Elektronische Toegangssystemen<br />

Oplossingen in comfort en gemak voor elke situatie.<br />

Bij alle eisen die je aan een sluitsysteem kan stellen, van gebruiksgemak tot veiligheid<br />

en van betrouwbaarheid tot een gunstig rendement, bieden de elektronische<br />

toepassingen meer en meer een gunstig alternatief. De mogelijkheden worden<br />

steeds uitgebreider en de voordelen steeds groter.<br />

Eenvoudig zien wie er bij de deur staat? Of de deur van afstand openen, zonder<br />

gedoe met sleutels en zwaar draaiende sloten? Of een select gezelschap toegang<br />

geven tot de woning, zoals familie of verzorgend personeel? Dat kan allemaal!<br />

Laat je inspireren door onze experts en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.<br />

Verstandig bouwen. Samen met Burghouwt<br />

burghouwt.nl


Raam. Deur. Gevel. Serre.<br />

Klaes. De Software.<br />

Alle<br />

materiaalsoorten<br />

Klaes –<br />

de universele<br />

software alle<br />

fabrikanten en<br />

verdelers in de<br />

branche<br />

Eén software voor de organisatie van alle bedrijfsprocessen<br />

Materiaalbeheer<br />

Steeds zicht op de volledige voorraad van materialen.<br />

Bestellingen elektronisch aanmaken met één klik.<br />

Capaciteitsplanning<br />

Productieorders aanmaken, inplannen en verplaatsen.<br />

Levertermijnen bepalen.<br />

‚Paperless‘ productieproces<br />

Op elke werkpost via scan alle noodzakelijke<br />

informatie voor het productieproces opvragen.<br />

Management van documenten en communicatie<br />

Digitale archivering van documenten en mails én<br />

automatisatie van de interne communicatie.<br />

Sturing van de machines<br />

Geautomatiseerde sturing van alle huidige<br />

machines incl. het opstarten ter plaatse.<br />

Eigen webshop<br />

Een eigen Webshop uitwerken en alles<br />

centraal via de software onderhouden.<br />

Samenwerking met verdelers<br />

Webshop-toegang en cloud-gebaseerde<br />

software-versies voor verdelers beheren.<br />

Reporting & Monitoring<br />

Automatische evaluatie van<br />

alle relevante cijfers.<br />

Horst Klaes GmbH & Co. KG<br />

Wilhelmstraße 85-87 • 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler (GER)<br />

Tel: +49 (2641) 909 - 0 • Mail: welcome@klaes.com • klaes.com


High-end 3<br />

SIEGENIA-beslagtechniek voor houten ramen en deuren:<br />

Authentieke perfectie.<br />

Voor veel mensen is hout niet zomaar een materiaal, het creëert duurzame authentieke perfectie.<br />

We delen deze mening al meer dan een eeuw en hebben voor u innovatieve oplossingen ontwikkeld<br />

om een duurzaam succes te behalen:<br />

➊ Raamsystemen: voor de productie geoptimaliseerd TITAN-beslag dat automatisch de toleranties compenseert<br />

➋ Deursystemen: het hele spectrum van moderne KFV-meerpuntssluitingen in een efficiënt modulair systeem<br />

➌ Comfort-systemen: toekomstgerichte slimme thuisoplossingen voor het ruimtelijk comfort van morgen<br />

SIEGENIA voor hout: www.siegenia.com/nl/houtoplossingen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!