27.11.2020 Views

Archicomm NL 01 2020

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur | nr 1 <strong>2020</strong> | nov-dec<br />

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur | www.archicomm.nl |<br />

| | <strong>2020</strong> |<br />

1<br />

'In het juiste licht komt een<br />

gevel pas echt tot leven'<br />

'Simplicity is our key<br />

to Performance'<br />

www.archicomm.nl<br />

Een strakke gevel<br />

binnen handbereik


‘‘Shutters of the future”<br />

Alle standen instelbaar<br />

Draaikiep toepassing<br />

Het directe licht wordt door de verticale sleuven geknepen<br />

en verspreid. Fractions bieden de mogelijkheid in iedere<br />

ruimte te spelen met zonlicht en zo je eigen sfeer te bepalen.<br />

Beleef Fractions in onze showroom of bij één van onze<br />

exclusieve Fractions dealers • www.fractions.nl<br />

Hoogwaardig aluminium


Wij hebben de oplossing die echt werkt!<br />

Akoestiek Comfort richt zich op het adviseren en met name het oplossen<br />

van akoestische vraagstukken in gebouwen. Daarbij worden uitgangspunten<br />

gehanteerd die vernieuwend zijn. Dat betekent dat veel meer de nadruk<br />

wordt gelegd in de ruimte akoestisch comfort te realiseren. Daarmee komt de<br />

noodzaak om bijvoorbeeld dikkere of dubbelglas wandsystemen toe te<br />

passen te vervallen.


Voorwoord<br />

De bekende spagaat<br />

Dé grote vraag voor iedereen die zich in het vakgebied bevindt, is hoe je enerzijds altijd<br />

kunt voldoen aan de laatste normen en eisen, die vanuit wet- en regelgeving worden<br />

ingevlogen en anderzijds hoe je de algemene vooruitstrevende visie op esthetica daarmee<br />

combineert. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de kansen en mogelijkheden<br />

die er zijn met betrekking tot de technologische ontwikkelingen. Ga er maar eens<br />

aan staan, heden ten dage!<br />

Elke architect zal elke dag – als hij of zij naar zijn werk gaat – daar over nadenken. Want,<br />

eenvoudig is het niet. Immers, elke ontwerper of designer begrijpt dat gloednieuwe innovatieve<br />

oplossingen altijd bijdragen aan het verbeteren van systeemprestaties en een<br />

impuls zijn voor de bruikbaarheid van het ontwerp. Maar, mag het allemaal wel?<br />

Meer dan ooit dient de architect rekening te houden met een dwarsverband aan externe<br />

factoren die soms de creatieve wetmatigheden, die zo inherent zijn aan het vak van de<br />

architect, lijken in te dammen of te beperken. Het is de bekende spagaat. Daarom blijvend<br />

veel bewondering voor die professionals in het vakgebied die ook in dit jaar <strong>2020</strong> er<br />

weer in zijn geslaagd om de markt letterlijk te verrassen, te verblijden én te vermaken<br />

met hun innovaties, die ook nog eens succesvol konden worden weggezet. Petje af. En<br />

ik weet zeker dat u – beste lezer – dat met me eens zult zijn als u zo door deze editie van<br />

<strong>Archicomm</strong> bladert. Want… succesvolle én commerciële innovaties zijn er volop!<br />

Zuiver in balans<br />

Zo is architectuur emotie. Het is namelijk een spel met licht en ruimte, maar gaat zeker<br />

ook over materiaal en functie. Voor een optimaal ontwerp moeten al deze factoren zuiver<br />

met elkaar in balans zijn. En dat geldt voor zowel binnen als buiten. Ik tip u hierbij het<br />

artikel over de innovatieve Livium louvredaken te lezen (pagina 28), die bewijzen dat het<br />

succesvol combineren van die factoren wel degelijk mogelijk is.<br />

Maar… de klant is soms zelfs ook aan zet. Dan heb ik het over de eindgebruiker die een<br />

stukje regie krijgt over het eindresultaat. Zo heeft swela, de bekende weverij van zonweringsdoeken<br />

de mogelijkheid geïntroduceerd om zelf doeken te ontwerpen. De gevel<br />

krijgt letterlijk een andere Look and Feel. Nu denkt u misschien: was dit al niet mogelijk<br />

dan? Goed gedacht, maar swela heeft een impuls weten te geven aan de kwaliteit van<br />

de print. De doeken kunnen veel beter én langer teen een stootje. En… de doeken zijn<br />

bovendien waterdicht. Een mooie innovatie dus – gebaseerd op eigen technisch onderzoek<br />

– waar de markt uiteindelijk mooier van wordt. Letterlijk in dit geval. (Lees het stuk<br />

van swela op pagina 30).<br />

Enfin, veel te lezen dus in deze editie van <strong>Archicomm</strong>. Ik wens u daar veel plezier en<br />

inspiratie bij. En… natuurlijk wens ik u leuke Kerstdagen en een goede jaarwisseling. Die<br />

periode zal er dit jaar wezenlijk anders uitzien maar laten we vooral hopen dat 2021 weer<br />

‘Het Oude Normaal’ omarmt.<br />

Behalve voor wat betreft de o zo gewenste en creatieve innovaties dan. Laten we dáár op<br />

het ingeslagen én vooruitstrevende pad verder gaan!<br />

Jerry Helmers<br />

Eindredactie <strong>Archicomm</strong><br />

5


ArchiComm<br />

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur<br />

nr. 1 <strong>2020</strong><br />

verschijnt 6 x per jaar<br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

Redactieadres - bezoekadres Nederland<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

6002 ED Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

Eindredactie<br />

Redactieteam<br />

Media adviseurs<br />

Secretariaat<br />

Media strategie<br />

Campagne advies<br />

Content management<br />

Vormgeving<br />

Drukwerk<br />

Jerry Helmers<br />

Roel van Gils, Eva Goossens, Jan Mol,<br />

Tom Rampelbergh, Lieke van Zuilekom<br />

Sander van Hout, Wouter Jansen,<br />

Frank Wekking, Folkert van der Werf,<br />

Thorold Wevers.<br />

Manuela Depenbrock,<br />

Sandra Reijnders<br />

Maurice van Bussel<br />

Jessie Swinkels<br />

Mark Schouten<br />

Jeroen Saes, Richard Kokx, Daan Halters<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

Drukkerij Hendriks, Peer<br />

Redactieadres - bezoekadres België<br />

Domein de Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

Advertenties<br />

Adverteerders ontvangen via traffic@louwersmediagroep.nl<br />

een e-mail met een link om hun advertenties te uploaden.<br />

Doelgroep<br />

Verspreiding vindt plaats naar o.a. architecten, interieurarchitecten,<br />

landschapsarchitecten, designers, woningcorporaties, opdrachtgevers,<br />

bouwkostendeskundigen, bouwkundigen, adviesbureaus, bestekschrijvers,<br />

brancheorganisaties, leveranciers, fabrikanten en aanverwante organisaties.<br />

Prijzen en voorwaarden<br />

Het abonnementsgeld dient vooruit te worden voldaan. Bij niet-tijdige betaling<br />

worden herinneringskosten in rekening gebracht. Indien twee maanden voor<br />

het verstrijken van de abonnements periode geen schriftelijk bericht van<br />

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar<br />

verlengd. Prijswijzigingen voorbehouden.<br />

Abonnementsprijs<br />

€ 63,00 per jaar excl. BTW, Buitenland Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW,<br />

bankrekening ING <strong>NL</strong>78 ABNA 0490 2820 67, BIC: ABNA<strong>NL</strong>2A t.n.v. Louwers<br />

Mediagroep, o.v.v. <strong>Archicomm</strong>. Informatie over abonnementen: +31 495 45 00 95.<br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor verhuizing naar:<br />

Schatbeurderlaan 6, 6002 ED Weert.<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnements periode<br />

geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

Bezorgklachten<br />

Bezorgklachten kunnen worden doorgegeven via info@louwersmediagroep.nl.<br />

Nabestellen<br />

Reeds verschenen nummers kunt u nabestellen via<br />

archicomm.nl/abonneren.<br />

Digitaal lezen<br />

Via archicomm.nl/magazines.<br />

Vragen?<br />

Ga naar archicomm.nl, mail naar:<br />

info@louwersmediagroep.nl of bel +31 495 45 00 95.<br />

Copyright<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder<br />

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en / of bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op zorgvuldige wijze is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op<br />

geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.<br />

Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke<br />

aard ook, die het gevolg is van handelingen en / of beslissingen die gebaseerd<br />

zijn op deze informatie.


Inhoud<br />

Get inspired by light 10<br />

Een juweel in de keuken 14<br />

‘Doe maar eens gek, architect…’ 16<br />

Aluminium shutters in spraakmakend design: de geboorte van innovatieve raamdecoratie 18<br />

Aluminium profielsystemen met hoge architectonische waarde 21<br />

De Pen: Ir. Machiel van der Plas 22<br />

Geniet van mooie verlichting, met behoud van een strak plafond 25<br />

Louvredaken bieden architecten maximale ontwerpvrijheid 26<br />

Betrek zonweringsdoek op een creatieve manier in het gevelontwerp 28<br />

3X feest! 30<br />

Maak kennis met het duurzame en groene bouwhek! 32<br />

‘Samen komen we tot imponerende en fascinerende oplossingen in glas’ 34<br />

‘Voorschrijvers zijn met onze isolatiefolie verzekerd van een hoge kwaliteit’ 37<br />

‘Wij maken verf bijzonder’ 39<br />

‘Alleen zij die willen delen, kunnen vermenigvuldigen’ 40<br />

‘Simplicity is our key to Performance’ 43<br />

Strak interieur zonder zichtbare deursystemen en plinten 44<br />

The art of smart 46<br />

Een strakke gevel binnen handbereik 48<br />

‘Hemelwaterafvoer en gebouwesthetiek kunnen uitstekend samengaan’ 51<br />

De zon laat zich niet sturen, maar wel managen 52<br />

Een schitterende betonlook uitstraling in iedere ruimte 56<br />

Stalen gaaspanelen bieden een ongekende ontwerp- én toepassingsvrijheid 59<br />

Milieuvriendelijke verf op basis van minerale poeder 61<br />

‘Het nieuwe werken focust op álle zintuigen’ 63<br />

Ambachtelijk geproduceerde verfsystemen uit IJmuiden 64<br />

Voor ieder project een passende raamafstandsbediening 67<br />

Moderne loft in voormalige vergaderzaal 69<br />

Glazen balustradesysteem met unieke eigenschappen 71<br />

Een (maatwerk)oplossing voor elk kabelvraagstuk 73<br />

Luchtverversing en verlichting in één esthetische plafondspot 75<br />

Toegangscontrole gaat een symbiose aan met de gevel 76<br />

Energiezuinige en esthetische aircoheater zonder buitenunit 78<br />

UV-C zuiveringssysteem bindt de strijd aan tegen corona 80<br />

Meer dan alleen een trap 83<br />

Onvergelijkbaar goed natuurlijk plaatmateriaal wint steeds meer terrein 84<br />

Gietvloeren op basis van 85% natuurlijke grondstoffen 87<br />

Akoestisch paneel houdt storende galm en geluiden onder controle 89<br />

Duurzame en betrouwbare systeemoplossingen voor groene daken 91<br />

‘In het juiste licht komt een gevel pas echt tot leven’ 92<br />

Monumentale Loreto kloostercomplex krijgt een tweede leven 94<br />

Partners 97


TP - Cover.indd 1 26-11-20 14:27<br />

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur | nr 1 <strong>2020</strong> | nov-dec<br />

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur | www.archicomm.nl |<br />

| | <strong>2020</strong> |<br />

1<br />

'In het juiste licht komt een<br />

gevel pas echt tot leven'<br />

'Simplicity is our key<br />

to Performance'<br />

Een strakke gevel binnen<br />

handbereik<br />

www.archicomm.nl<br />

Coverfoto:<br />

Opdrachtgever: Gemeente Groningen<br />

Architect: <strong>NL</strong> Architects, Amsterdam<br />

Hoofdaannemer: BAM Bouw en Techniek bv,<br />

Bunnik i.s.m. BAM Infra bv, Gouda


Get inspired by light<br />

De TRILUX Light Campus Amersfoort is dé plek waar werken, ontmoeting<br />

en kennisdeling centraal staan. “Zodra je het gebouw<br />

binnenstapt, voel je de ongedwongen sfeer”, vertelt Willem Dammers,<br />

managing director van TRILUX Benelux. “Hierdoor is de Light<br />

Campus uitermate geschikt om te brainstormen én om inspiratie op<br />

te doen. We hebben veel nieuwe snufjes op het gebied van interieurarchitectuur,<br />

design, licht en lichtsturing, die we heel graag aan<br />

de markt laten zien.”<br />

Tekst en beeld: TRILUX Benelux<br />

De Human Centric Lighting (HCL) Ceiling is<br />

het pronkstuk in de Light Campus en laat<br />

gebruikers ervaren hoe groot de invloed<br />

van licht op hun lichaam is, aldus Dammers.<br />

“Het lichtobject is door onze lightingdesigners<br />

in eigen huis geëegineerd en bestaat uit Active<br />

LED-lichtlijnen die tegen het bouwkundige<br />

plafond zijn aangebracht. Het lichtobject is<br />

door middel van een spanplafond afgesloten<br />

en wordt aangestuurd door ons lichtmanagementsysteem<br />

LiveLink.”<br />

Werkplek van de toekomst<br />

“Samen met Ahrend, TNO en TU Delft hebben<br />

we ruim drie jaar onderzoek gedaan naar de<br />

werkplek van de toekomst”, vervolgt Dammers.<br />

“Samen hebben we bekeken of flexibel<br />

instelbare werkplekken kunnen bijdragen<br />

aan een verlaging van de energiebehoefte en<br />

een verhoging van het werknemerscomfort.<br />

Medewerkers kregen bijvoorbeeld individuele<br />

controle over de temperatuur en verlichting<br />

op hun werkplek. Kantoren van ING en Sodexo<br />

fungeerden hierbij als ‘living lab’. Met behulp<br />

van de opgedane ervaringen is het concept verfijnd<br />

tot een marktrijp product dat in de Light<br />

Campus te bewonderen is.”<br />

Intelligente sensoren en monitoring<br />

Ook op het gebied van gebouwintelligentie<br />

gooit de Light Campus in Amersfoort hoge<br />

ogen. Dammers: “Er hangen verspreid door<br />

het pand diverse sensoren die 24/7 data over<br />

lichtsterkte, luchtkwaliteit en aanwezigheid<br />

verzamelen. Daarnaast zijn alle armaturen<br />

middels DALI verbonden in ons LiveLink<br />

lichtmanagementsysteem. Intelligente drivers<br />

verzamelen allerhande armatuurdata<br />

zoals branduren, dimniveaus en foutmeldingen.<br />

Deze data worden overzichtelijk<br />

gepresenteerd in een building dashboard.”<br />

Ook toont TRILUX Benelux een breed portfolio<br />

aan functionele en decoratieve buitenverlichting;<br />

van functioneel tot decoratief. “Dit maakt de<br />

Light Campus tot dé perfecte locatie voor iedereen<br />

die professioneel met verlichting bezig is.”<br />

Uiteraard is een bezoek aan de TRILUX Light<br />

Campus te combineren met een individuele<br />

training van de TRILUX Akademie, een brainstorm<br />

of een projectbespreking met één van de<br />

lightingdesigners en -adviseurs.<br />

TRILUX herontdekt kantoorverlichting<br />

TRILUX Benelux is een grote speler in kantoorverlichting<br />

en zet hoog in op de gezondheid en<br />

het welzijn op de werkplek. ><br />

10


‘We hebben veel<br />

nieuwe snufjes op het<br />

gebied van interieurarchitectuur,<br />

design, licht en lichtsturing, die we<br />

heel graag aan de markt laten zien’<br />

11


“Digitalisering, individualisering, demografische<br />

transitie, war for talents, meer<br />

thuiswerken en meer aandacht voor de<br />

werk-privébalans zijn stuk voor stuk factoren<br />

die zorgen dat werkvormen en kantoorindelingen<br />

drastisch veranderen”, aldus<br />

Dammers. “Vandaag de dag wordt het kantoor<br />

gevormd met natuurlijke materialen,<br />

veel groen, ontspanningsruimten en proactieve<br />

overlegruimtes. Dat vereist nieuwe<br />

ruimteconcepten, waarbij ook nieuwe eisen<br />

worden gesteld aan de verlichting.”<br />

Licht wordt nog altijd gezien als een<br />

doorslaggevende factor voor een hoge<br />

arbeidsproductiviteit en gemotiveerde<br />

werknemers, benadrukt hij. “Om lichtontwerpers<br />

en architecten meer creatieve vrijheid<br />

te geven, heeft TRILUX Benelux haar<br />

kantoorverlichtingsassortiment recent<br />

flink uitgebreid. Bijvoorbeeld met lichtkanaal<br />

Finea LED, LED-paneel voor gerichte<br />

verlichting Creavo LED en LED-paneel voor<br />

strijklicht Arimo Fit LED. Stuk voor stuk<br />

armaturen die een duidelijke signatuur<br />

achterlaten in een ruimte.”<br />

Licht op maat op iedere werkplek<br />

Alle kantoorverlichtingsoplossingen van<br />

TRILUX ondersteunen medewerkers bij hun<br />

werk, met licht op maat dat perfect kan<br />

worden aangepast aan de specifieke werksituatie<br />

en individuele gebruikersbehoeften.<br />

Steeds belangrijker daarbij zijn de Human<br />

Centric Lighting (HCL)-oplossingen van<br />

TRILUX. De spectrale samenstelling van<br />

het licht wordt continu aangepast in overeenstemming<br />

met het natuurlijke zonlicht.<br />

Dit biedt ondersteuning aan het menselijke<br />

bioritme en geeft een boost aan het welzijn,<br />

de motivatie én het prestatievermogen van<br />

medewerkers.<br />

De TRILUX Light Campus Amersfoort is dé plek waar werken, ontmoeting en kennisdeling centraal staan.<br />

‘Licht wordt nog altijd gezien als een<br />

doorslaggevende factor voor een hoge<br />

arbeidsproductiviteit en gemotiveerde werknemers’<br />

Online magazine<br />

Get Inspired By Light is een online<br />

magazine van TRILUX voor architecten<br />

en lichtontwerpers. “Ons doel is om te<br />

informeren en inspireren met én over<br />

licht”, aldus Dammers. “Het online<br />

magazine staat dan ook boordevol<br />

inspirerende projecten, interessante<br />

interviews en tips & tricks voor<br />

verlichtingsprofessionals.”<br />

Kijk voor meer informatie op<br />

www.getinspiredbylight.com<br />

TRILUX Benelux is een grote speler in kantoorverlichting en zet hoog<br />

in op de gezondheid en het welzijn op de werkplek.<br />

12


Beers Bouwproducten BV<br />

BOUWEN MET VERTROUWEN<br />

Leverancier van prefab polyester/composiet bouwelementen<br />

Dakgoten met naadloos plafond & luifels Gevelbekledingselementen Koudebrug omkledingselementen<br />

Deurluifels Schoorsteenomkledingen met strips Dakkapellen<br />

Dakranden Deurluifels aluminium Dakkapellen<br />

Leveringsprogramma:<br />

- Bakgoten (ca. 12 standaard modellen, polyester)<br />

- Dakkapellen (polyester en traditioneel)<br />

- Deurluifels (polyester en aluminium/glas)<br />

- Windveren & boeidelen (polyester)<br />

- Leidingkokers (polyester)<br />

- Gevelpanelen, bekledingspanelen (polyester)<br />

- Kozijnkaders (polyester)<br />

- Koudebrugelementen (polyester)<br />

- Balkons & balkonomkledingen<br />

Dakgoten Windveren, dakgoten en zg. latei - Douchevloeren (polyester)<br />

- Schoorsteenomkledingen “steenstrips”<br />

- Schoorsteenomkledingen “glad” (polyester)<br />

- Bergingsdaken (polyester)<br />

- Speciale projecten<br />

Beers Bouwproducten BV voor de zakelijke- en professionele markt<br />

Postbus 126 – 1670 AC Medemblik Tel. (0227) 712 362 – Fax (0227) 712 363<br />

INFO@BEERSBOUWPRODUCTEN.<strong>NL</strong> WWW.BEERSBOUWPRODUCTEN.<strong>NL</strong>


EEN JUWEEL<br />

IN DE KEUKEN<br />

De keuken heeft door de jaren heen een enorme metamorfose<br />

doorgemaakt. Vele jaren geleden werd de keuken<br />

steevast verstopt in een kamer apart, ver weg van de dagelijkse<br />

actie in de woonkamer. Vandaag is juist de keuken<br />

het epicentrum van de activiteiten. Elke keuken verdient<br />

een kroonjuweel en dat is, althans volgens Quooker, de<br />

keukenkraan.<br />

Tekst: Tom Rampelbergh | Beeld: Quooker<br />

Voor elk type keuken en voor<br />

elke smaak is er een gepaste<br />

afwerking beschikbaar.<br />

14


Een trendy kleur én een childproof bediening.<br />

De afwerking messing patina van deze Fusion Square kraan van Quooker<br />

verandert langzaam van kleur waardoor een unieke kraan ontstaat.<br />

Functioneel én mooi. Dat zijn de twee eigenschappen<br />

die de Nederlandse fabrikant<br />

Quooker een keukenkraan meegeeft. Functioneel<br />

spreekt voor zich, denk maar aan alle<br />

handelingen die je doet waarbij (een beetje)<br />

water nodig is. Handen wassen kwam de<br />

laatste maanden volop in de schijnwerpers te<br />

staan als één van de hygiënische maatregelen<br />

om de verspreiding van het coronavirus tegen<br />

te gaan. Maar ook voor de bereiding van het<br />

avondmaal is water nodig. En aangezien de<br />

keuken is uitgegroeid tot het middelpunt van<br />

een woning en dus ook volop in de schijnwerpers<br />

staat als er bezoek over de vloer komt,<br />

moet de keukenkraan mooi zijn. “De keukenkraan<br />

moet simpelweg ‘alles’ kunnen”, zegt<br />

men bij Quooker. “En onze kraan kan dat.”<br />

Niet meer weg te denken uit de keuken<br />

Koud, warm en kokend water, direct beschikbaar,<br />

daar denken we spontaan aan wanneer<br />

we aan Quooker denken. Wie Quooker CUBE<br />

installeert, krijgt er ook nog eens gekoeld<br />

en bruisend water bij. Quooker realiseert dit<br />

zonder veel plaats in te nemen.<br />

‘Een mooie en<br />

functionele kraan, een<br />

essentieel onderdeel<br />

van elke keuken’<br />

“Een keukenkraan komt er sowieso en het<br />

reservoir voor kokend water en de CUBE<br />

nemen weinig plaats in het keukenkastje in”,<br />

legt de fabrikant uit. “In Nederland komt één<br />

op de drie nieuwe keukens met een Quooker<br />

kraan, België kent een exponentiële groei.”<br />

Een belangrijk aspect is en blijft de veiligheid<br />

in gebruik, een Quooker-kraan zorgt immers<br />

ook voor kokend water. “De bediening is childproof”,<br />

stelt de fabrikant ons gerust. “Een kind<br />

kan niet zomaar kokend water tappen aangezien<br />

het toch een combinatie van handelingen<br />

vraagt om dit te krijgen.” Wie denkt dat een<br />

Quooker kraan een energieverslinder is, die<br />

heeft het mis. Quooker berekende immers dat<br />

het slechts 5 cent per etmaal kost om steeds<br />

kokend water ter beschikking te hebben.<br />

Het oog wil ook wat<br />

Een keukenkraan springt in het oog en dan<br />

willen we allemaal dat die er fantastisch uit<br />

ziet. Het designteam van Quooker zorgt dan<br />

ook voor een hele reeks verschillende design<br />

finishes. “Zo is er voor elk type keuken en voor<br />

elke smaak een passende Quooker kraan”,<br />

maakt de fabrikant zich sterk. “We houden<br />

steeds de trends in de gaten. Aangezien het<br />

ontwerp in house gebeurt, kunnen we snel<br />

inspelen op wat komen gaat zodat we altijd<br />

actueel zijn.” De nieuwste afwerking in het<br />

gamma heet ‘messing patina’. Een kraan met<br />

deze afwerking is een kraan waarvan het<br />

uiterlijk door de jaren heen verandert onder<br />

invloed van de buitenlucht en de vele aanrakingen.<br />

Een messing patina Quooker kraan is<br />

dus steeds een unieke kraan, die meeleeft met<br />

de gebruiker.<br />

15


EeStairs + SPF architects, Orum<br />

Road Res, Bel Airs, Los Angeles [US].<br />

(Beeld: Matthew Momberger)<br />

‘DOE MAAR EENS GEK,<br />

ARCHITECT…’<br />

Een mooie uitspraak van Mark Geerts, agent voor het Nederlandse Eestairs. Met deze uitspraak daagt<br />

Geerts de architect uit om zich niet in te houden als het om het ontwerpen van trappen gaat. Geen ontwerp<br />

zo gek, of Eestairs maakt het, in de gewenste vorm, met een trapbekleding rondom naar keuze.<br />

Niet voor niets werkt Eestairs al jaren samen met gerenommeerde architecten, die begrijpen dat een<br />

trap in een gebouw niet alleen functioneel moet zijn, maar ook veilig en bovenal een toevoeging van<br />

esthetische waarde. Binnen elk interieur, of dat nu residentieel, zakelijk of openbaar is, vormt een trap<br />

een blikvanger. Eestairs trappen nodigen uit om gebruikt te worden en vormen voor veel architecten<br />

de kers op de taart, als smaakmaker in het interieurontwerp.<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: Zie fotocredits<br />

Innovatie staat voorop<br />

Cornelis van Vlastuin, founder en designer bij<br />

het in Barneveld gesitueerde Eestairs, zoekt<br />

continu naar innovaties op het gebied van<br />

trappen en balustrades. Alhoewel het bedrijf<br />

zich helemaal heeft gespecialiseerd in het<br />

engineeren en het produceren van maatwerk<br />

trappen en balustrades, achtte Vlastuin de tijd<br />

rijp om ook met standaard trappen op de markt<br />

te komen.<br />

“Daarbij zit het onderscheidend vermogen<br />

uiteraard in het design, de uitvoering en de<br />

service die Eestairs te bieden heeft”, licht<br />

Geerts toe. “Daarmee is Eestairs enorm compleet<br />

in haar aanbod, dat strekt van een grote,<br />

majestueuze trap op maat als blikvanger in<br />

een grote hal, naar standaardoplossingen met<br />

een duidelijke signatuur tot en met de inmiddels<br />

welbekend 1m² trappen die we maken.<br />

Deze laatste oplossing vindt gretig aftrek in<br />

Nederland en België op plaatsen waar van<br />

oudsher ‘krap gebouwd’ is. Kleine huizen winnen<br />

ruimte door te bezuinigen op de vierkante<br />

meters waarbinnen de trap zich bevindt. Volledig<br />

functionele, fraaie trappen met een zeer<br />

bescheiden voetafdruk dus.”<br />

Voor architecten biedt dit ongekende mogelijkheden<br />

om waar men wil transparante borstwering in het<br />

ontwerp te voorzien, zonder dat er ontsierende<br />

montagesystemen aan te pas komen<br />

16


Afas, Leusden [<strong>NL</strong>], montage GroovEe.<br />

(Beeld: Wouter van Twillert)<br />

Kleine huizen winnen ruimte door te bezuinigen op de vierkante meters<br />

waarbinnen de 1m 2 trap zich bevindt. (Beeld: EeStairs)<br />

Glazen borstweringen in een<br />

ongekend, nieuw concept<br />

Bij Eestairs draait het niet alleen om de trap,<br />

maar ook om alles daar omheen. Onder de vlag<br />

‘GroovEe’ introduceert Eestairs een nieuwe<br />

vorm van borstwering, een glazen balustrade,<br />

maar zonder balusters. Geerts vertelt: “Een<br />

slim doordacht montagesysteem maakt het<br />

mogelijk om de glasdelen rechtstreeks in<br />

het betonnen vloerdeel te plaatsen. Dat is<br />

niet alleen een waardevolle toevoeging op het<br />

esthetische vlak, ook is deze manier van werken<br />

kostenbesparend, sneller en zeer betrouwbaar.<br />

In plaats van te moeten werken met extrusieprofiel<br />

van aluminium en klemsystemen, kan<br />

er bij GroovEe gewerkt worden zonder inklemprofiel.<br />

Dit is zeer geschikt voor projecten, waar<br />

snel en veilig meters gemaakt kunnen worden.”<br />

EeStairs + DOC architecten en KCAP, Zuidas the George, Amsterdam [<strong>NL</strong>]. (Beeld:Hans Morren)<br />

Hoe werkt GroovEe? “De beton- of prefabconstructeur<br />

krijgt van ons een kunststof (HPVC)<br />

profiel aangeleverd, dat in de vloerplaat wordt<br />

ingestort. Dit kan zowel in rechte als gebogen<br />

vorm gedaan worden. Wanneer de betonplaten<br />

op de plek van bestemming liggen, kan de glasmonteur<br />

de panelen rechtstreeks in het kunststof<br />

profiel plaatsen. Het eindresultaat is een<br />

makkelijk geplaatste, strak ogende transparante<br />

balustrade, zonder opdeling door balusters en<br />

niet onderhoudsgevoelig. Voor architecten biedt<br />

dit ongekende mogelijkheden om waar men wil<br />

transparante borstwering in het ontwerp te voorzien,<br />

zonder dat er ontsierende montagesystemen<br />

aan te pas komen”, zegt Geerts tot besluit.<br />

EeStairs + Paul de Ruiter Architects, Krinkels, Breda [<strong>NL</strong>]. (Beeld: Hans Morren)<br />

17


FRACTIONS COMBINEERT EXPERTISE IN<br />

ENGINEERING MET NEDERLANDS TOPDESIGN<br />

Aluminium shutters in spraakmakend<br />

design: de geboorte van<br />

innovatieve raamdecoratie<br />

Shutters in het interieur zijn onverminderd populair. Fractions heeft met een jarenlange expertise in<br />

raamdecoratie de shutter opnieuw gedefinieerd. Zo ontstond een technisch vervolmaakt product, uitgevoerd<br />

in aluminium, met een nog niet eerder vertoond design.<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: Fractions<br />

De zeven patronen zijn allemaal anders en geven een volstrekt verschillende sfeer aan de ruimte.<br />

18


'Door het productieproces, het toepassen van aluminium en het<br />

voorkomen van lang transport zijn Fractions uitermate duurzaam'<br />

Een unieke samenwerking<br />

CEO Patrick van Loosbroek legt uit: “Fractions<br />

slaagde erin om het fenomeen ‘shutter’ naar een<br />

hoger plan te tillen door aluminium toe te passen.<br />

Door samen te werken met topontwerper<br />

Osiris Hertman konden we nog een stap verder<br />

gaan in lichtbeleving en daarmee design aan de<br />

functionaliteit toevoegen. Bij zijn unieke designs<br />

was het spel van daglicht, shutter en schaduw<br />

het uitgangspunt. Het eindresultaat is ‘Fractions<br />

by Osiris’, een technisch volmaakt product met<br />

een uiterlijk waar zelfs de meest verwende<br />

interieurarchitect niet omheen kan. We kunnen<br />

rustig stellen dat onze missie geslaagd is.”<br />

De geboorte van ‘Fractions’<br />

Osiris Hertman wilde afscheid nemen van het<br />

lijnenspel van traditionele jaloezieën. “Vanuit<br />

een basis aluminiumplaat is elk patroon denkbaar”,<br />

stelde hij. “Soms staan we er niet bij stil,<br />

maar daglicht is een belangrijk ingrediënt in<br />

ons dagelijks leven. De hoeveelheid licht en<br />

de lichtinval bepalen vaak op welke plek we<br />

het liefste zitten en hoe een woning ingericht<br />

wordt. Fractions is een spel geworden tussen<br />

licht en schaduw”, aldus de ontwerper. Uit<br />

De schaduwpatronen die deze Fractions op<br />

de wand, plafond en vloer brengen doen<br />

denken aan de lichtstralen van de lampen met<br />

perforaties uit onder andere Azië en Marokko.<br />

de elegante ontwerpen die Osiris Hertman<br />

maakte voor Fractions spreekt zijn liefde voor<br />

ambacht en materiaal. Dat gecombineerd met<br />

de technische expertise van Fractions levert<br />

een exclusieve vorm van raamdecoratie op, met<br />

een optimale lichtopbrengst.”<br />

Osiris: “De zeven patronen zijn allemaal anders<br />

en geven een volstrekt verschillende sfeer aan de<br />

ruimte. Het is warm, sensueel, speels en krachtig.<br />

Je kunt enorm variëren met de lichtintensiteit<br />

door de shutters meer of juist iets minder open<br />

te zetten en een drukker of rustiger patroon te<br />

maken. Fractions zijn compacte aluminium shutters<br />

en bieden de mogelijkheid te spelen tussen<br />

open en dicht en de gewenste lichtintensiteit in<br />

de ruimte te bepalen; ze vormen zo een ware<br />

dans van bewegende patronen, licht en schaduw.<br />

De schaduwpatronen die deze Fractions op de<br />

wand, plafond en vloer brengen doen denken aan<br />

de lichtstralen van de lampen met perforaties uit<br />

onder andere Azië en Marokko.”<br />

Functioneel mag ook mooi zijn<br />

Tot slot zegt Patrick van Loosbroek: “Fractions<br />

is 100% ‘Made in Holland’, voor de eindgebruiker<br />

Osiris Hertman wilde afscheid nemen<br />

van het lijnenspel van traditionele<br />

jaloezieën. Op de foto: links Osiris<br />

Hertman, rechts Patrick van Loosbroek.<br />

betekent dit een snelle levertijd en een waarborg<br />

van kwaliteit. Door het productieproces,<br />

het toepassen van aluminium en het voorkomen<br />

van lang transport zijn Fractions uitermate<br />

duurzaam. Daarnaast beperken ze de inkijk,<br />

zijn ze makkelijker in het gebruik én onderhoudsvriendelijk.<br />

Het geheel wordt gedragen<br />

in een aluminium omlijsting waarin slimme<br />

verstelbaarheid voor montage en optimale sluiting<br />

door middel van magneetstrippen is geïntegreerd.<br />

De kleuren poedercoatings zijn niet<br />

alleen in wit verkrijgbaar, maar van metallic tot<br />

structuur te verkrijgen. Osiris heeft per model<br />

ook een kleuradvies uitgebracht. Ze zijn nu echt<br />

onderscheidend maar ook beter te combineren<br />

met de verschillende interieurstijlen. Functioneel<br />

mag ook mooi zijn tenslotte.”<br />

De unieke eigenschappen in vogelvlucht:<br />

· Aluminium neemt geen licht op en<br />

geeft ook geen meekleurend effect aan<br />

het interieur. Je bereikt hiermee het<br />

zuiverste resultaat aangaande zonlicht<br />

en schaduw in huis;<br />

· Aluminium is bovendien roestvrij en<br />

derhalve ook geschikt voor toepassing<br />

in sanitaire ruimtes;<br />

· Het slanke materiaal zorgt er bovendien<br />

voor dat Fractions kunnen worden<br />

toegepast op of in de glaslat van een<br />

draaikiepraam of schuifdeur. Fractions<br />

gaan naadloos op in een aluminium<br />

kozijn, maar zijn ook prima te combineren<br />

met hout- en kunststof kozijnen;<br />

· Het systeem is in iedere RAL-kleur<br />

leverbaar en is hiermee volledig te<br />

customizen: fris wit in de woonkamer,<br />

intiem donker in de slaapkamer, voorzien<br />

van een subtiel glittertje of juist een<br />

stoere matte finish voor de kinderkamer;<br />

· Een extra voordeel ten opzichte van<br />

traditionele shutters is het onderhoud.<br />

Fractions zijn eenvoudig schoon te<br />

houden;<br />

· In gesloten vorm is dit systeem<br />

nagenoeg lichtdicht;<br />

· Fractions geeft het interieur een extra<br />

dimensie. De strakke panelen zijn ware<br />

eyecatchers en zorgen voor een luxe<br />

uitstraling.<br />

19


Naamloos-9 1 14-10-20 15:06<br />

Naamloos-5 1 09-07-20 13:38


ALUMINIUM<br />

PROFIELSYSTEMEN MET HOGE<br />

ARCHITECTONISCHE WAARDE<br />

Vandaag de dag zijn er veel veelbelovende trends in de bouw waarbij<br />

de toepassing van aluminium profielen de meest efficiënte is.<br />

Denk hierbij aan gevelsystemen, entrees, kantoor- en binnenwanden<br />

en gevels met beglazing. ALUTECH Group of Companies is een<br />

van de grootste ondernemingen in Oost-Europa die gericht is op de<br />

productie van architectonische en bouwkundige systemen in geëxtrudeerde<br />

aluminiumprofielen.<br />

Tekst: Alutech / Jan Mol | Beeld: Alutech<br />

ALUTECH biedt complete oplossingen voor<br />

de uitvoering van architectuur- en interieurprojecten,<br />

in verschillende gradaties in<br />

complexiteit. Bij het ontwerpen en produceren<br />

van ALUTECH-producten houdt het bedrijf<br />

rekening met alle wereldwijde trends op het<br />

gebied van architectuur en design. ALUTECH<br />

toont een unieke combinatie van schoonheid en<br />

functionaliteit, innovatie en traditie. Allemaal<br />

van Europese kwaliteit, beantwoordend aan de<br />

behoeften en smaak van de eindklant.<br />

In meer dan 65 landen over de hele wereld<br />

ALUTECH-systemen worden in meer dan 65<br />

landen over de hele wereld toegepast. Veel<br />

succesvolle projecten vinden we terug in West-<br />

Europa, de Verenigde Staten en Australië. Een<br />

opsomming uit de systemen die ALUTECH<br />

levert om de wereld mooier te maken: het<br />

ALUTECH ALT F50 vliesgevelsysteem (inclusief<br />

de varianten - structurele en semi-structurele<br />

beglazing, speciale 'horizontale lijn' oplossingen)<br />

is ontworpen om projecten te maken van<br />

verschillende technische complexiteit: gordijngevels,<br />

daken, lichtkoepels, wintertuinen en<br />

andere ontwerpen.<br />

Het systeem biedt maximale transparantie<br />

en visuele lichtheid door de optimale configuratie<br />

van profielen en de mogelijkheid om<br />

verschillende gezamenlijke oplossingen te<br />

implementeren. De belangrijkste kenmerken<br />

van het ALT F50-systeem maken een uitstekende<br />

warmte-isolatie mogelijk (Uf tot 0,6 W/<br />

m 2 ∙K volgens EN ISO 10077-2:2<strong>01</strong>7), goede<br />

water- en luchtdichtheid, windweerstand<br />

klasse A (volgens EN 13830:2003), goede<br />

brandwerendheid (E15), brandscheidingspunt<br />

(EI60) en geluidsisolatie tot 48 dB.<br />

Ramen en deuren met thermische onderbreking<br />

ALUTECH ALT W72 is een systeem van thermisch<br />

onderbroken profielen die zijn ontworpen<br />

voor het maken van ramen en deuren voor industriële,<br />

openbare en particuliere voorzieningen.<br />

ALT W72 systeemproducten zijn betrouwbaar<br />

en duurzaam, ze hebben verhoogde thermische<br />

eigenschappen (Uf (voor W72-ramen) is 1,59 W/<br />

m 2 хK en Uf voor W72 deuren is 2,08 W/m 2 хK) en<br />

geluidsisolatie, evenals verbeterde waterdichtheid<br />

(klasse 9A voor ramen en klasse 4A voor<br />

deuren in overeenstemming met EN1027:2000,<br />

EN 12208:1999).<br />

De profielen, het beslag, de accessoires en de<br />

coatingmogelijkheden garanderen een hoge<br />

gebruiksintensiteit voor ALUTECH ramen en<br />

deuren, die er samen met ALUTECH-gevels<br />

stijlvol uitzien en een esthetische oplossing<br />

bieden voor elk projectontwerp.<br />

Elk jaar lanceert ALUTECH een aantal gloednieuwe<br />

innovatieve oplossingen voor het verbeteren<br />

van systeemprestaties, bruikbaarheid en<br />

ontwerp, waarmee steeds nieuwe verkoopkansen<br />

gecreëerd kunnen worden. Tevens kan de<br />

architect die ALUTECH voorschrijft er verzekerd<br />

van zijn dat werken met ALUTECH inhoudt dat er<br />

voldaan wordt aan de laatste normen en eisen,<br />

in combinatie met vooruitstrevende esthetica.<br />

21


22<br />

DE PEN


DE PEN<br />

Ir. Machiel van der Plas<br />

Algemeen directeur HERMON Erfgoed BV<br />

De toekomst van het verleden<br />

De actuele situatie in onze maatschappij laat zich met één kernwoord omschrijven: 'Onzekerheid'. Heel veel mensen<br />

voelen zich onzeker over hun gezondheid, hun werk en de toekomst voor zichzelf en hun kinderen. Natuurlijk<br />

zijn er zeer actuele aanleidingen voor deze onzekerheid. Nu is er de coronacrisis, eerder werden we al geconfronteerd<br />

met de klimaatcrisis en de bankencrisis. Onze collectieve onzekerheid wordt echter ook gevoed door een ander<br />

fenomeen, iets dat eigenlijk al sinds de vorige en eerverleden eeuw langzaam in ons zelfbeeld is geslopen: een<br />

gemechaniseerd zelfbeeld (mechanistisch materialisme). Een beeld waarin we onszelf beschrijven en vergelijken<br />

met machines, waarin ons gedrag en al onze fysiologische functies een simpel gevolg zijn van wetenschappelijk<br />

traceerbare wetmatigheden. Daarin passen gevoelens, zoals het gevoel van 'onzekerheid' eigenlijk niet. We hebben<br />

sommige gevoelens, zoals intuïtie, zelfs naar het rijk van de pseudowetenschap verbannen. De religie is langzaam<br />

afgeschaft en bidden helpt niet meer.<br />

'Een monumentaal gebouw is per definitie duurzaam'<br />

Zaken die ons juist een gevoel van 'zekerheid' geven, zoals tradities of ingesleten patronen en rituelen, verdwijnen langzaam.<br />

Ook onze overheid helpt op dit punt niet echt mee… We praten over duurzaamheid, maar vergeten soms de definitie<br />

daarvan. Iets wat duurzaam is bestaat al lang met een blijvend nut. Dat geeft vertrouwen en biedt… zekerheid! Juist op<br />

deze punten is het interessant om binnen het vakgebied van architectuur en bouwkunde te kijken naar monumenten.<br />

Een monumentaal gebouw is door de lange levensduur per definitie duurzaam. Dit vertaalt zich overigens nauwelijks<br />

in overheidsprogramma’s. Het is nog altijd gemakkelijker vergunningen of subsidies te krijgen voor zonnepanelen dan<br />

voor de restauratie of herbestemming van een monument. Ook banken die duurzaamheid hoog in hun vaandel hebben<br />

staan, geven geen duurzaamheidskortingen bij het verstrekken van leningen voor monumentale projecten. Behalve dan<br />

wanneer daar iets met warmtepompen, isolatiemateriaal of de eerdergenoemde zonnepanelen in wordt toegepast. Onze<br />

definitie van duurzaamheid heeft zich blijkbaar vernauwd naar het in meer of mindere mate aanspreken van duurzame<br />

energiebronnen.<br />

Een monumentaal gebouw als ‘healing environment’<br />

Als het gaat over het gevoel van zekerheid dan lijdt het geen twijfel dat -door hun lange aanwezigheid- monumenten<br />

ankerpunten vormen die ons verbinden met ons verleden. De herkenning hiervan in ons straatbeeld geeft rust en zekerheid.<br />

Monumentale gebouwen hebben daarmee niet alleen een functioneel maar ook een psychologisch doel. Ook het<br />

werken of leven in een monumentaal gebouw geeft een gevoel van rust en zekerheid. Ondanks piepende trappen en<br />

'natuurlijke ventilatie' zijn monumenten vrijwel nooit 'sick-buildings'. Eerder het tegenovergestelde. Uit onderzoek blijkt<br />

dat monumenten vaak kwalificeren als 'healing environments'.<br />

Hiermee kom ik op het meest saillante kenmerk van monumenten. Hoe komt het eigenlijk dat wij monumenten fijn vinden?<br />

En hoe komt het dat, wanneer we monumenten beschrijven, we alleen een opsomming krijgen van architectonisch jargon?<br />

(Zie hiervoor ook het monumenten register) Hoe komt het dat monumentencommissies vaak vooral gericht zijn op het<br />

conserveren van monumenten als ware het opgezette museumstukken, zonder nieuw leven of nieuwe functies? En hoe<br />

komt het dat we geen woorden kunnen geven aan wat ons echt fascineert? Daar komt ons gemechaniseerde zelfbeeld om<br />

de hoek, waarin we schoonheid nauwelijks meer kunnen omschrijven of omvatten. We voelen nog wel dat we wijn uit een<br />

kristallen glas lekkerder vinden dan uit een plastic bekertje maar hoe dat komt kunnen we niet meer uitleggen… Het is<br />

immers dezelfde wijn? Dat staat wetenschappelijk vast.<br />

Ik geloof heel erg in de toekomst van het verleden. Ik zie om me heen dat mensen langzaam hun besef van duurzaamheid<br />

bijstellen. Rust zoeken in de chaos, luisteren naar hun gevoel en de waarde van aandacht en ambacht terugvinden.<br />

Aandacht die in de stenen zit, die in het hout zit, in ornamenten, in glas en die je voelt als je daarmee omringd wordt. Een<br />

monumentaal gebouw leeft en maakt dat je je levend voelt. Zelf werk en woon ik in eeuwenoude gebouwen. Gebouwen die<br />

mij omarmen als een warme deken. En nee, ik heb geen zonnepanelen.<br />

23


SKYLT<br />

BE ORIGINAL<br />

16 & 17<br />

SEPTEMBER<br />

ARCHITECT@WORK<br />

ROTTERDAM<br />

STAND 109<br />

Ruud, Meester Lakmaker<br />

NA DROOGWRIJVEN<br />

DIRECT OVERLAKBAAR<br />

DOKWEG 40 1976 CA IJMUIDEN NEDERLAND +31 (0) 255 54 84 48<br />

INFO@RIGOVERFFABRIEK.<strong>NL</strong> RIGOVERFFABRIEK.<strong>NL</strong>


GENIET VAN MOOIE<br />

VERLICHTING, MET BEHOUD<br />

VAN EEN STRAK PLAFOND<br />

Architecten zijn al jaren fan van trimless inbouwspots, ook wel verdiepte of frameless inbouwspots<br />

genoemd. Niet verwonderlijk, volgens Danny van Voorn en Danny Schaap, eigenaars van leverancier<br />

2DM Products. “Deze verlichting heeft immers geen zichtbare buitenrand op het plafond. De verdiepte<br />

inbouwspots kunnen eenvoudig in het gipsplafond en met stuc worden afgewerkt, met als resultaat<br />

een naadloze aansluiting tussen spot en plafond. Zonder afgebrokkelde randen. Uniek aan de trimless<br />

LED-spots is bovendien dat er niet direct in de lichtbron wordt gekeken.”<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: 2DM Products<br />

“Onze verdiepte inbouwspots betreffen de nieuwste trimless LED-spots<br />

in hun soort. Dankzij een innovatieve en in eigen beheer ontwikkelde<br />

kunststof ring kunnen de spots eenvoudig, snel en direct tegen de gipsplaat<br />

gemonteerd worden, zonder hulpstukken. Slechts vier schroefjes<br />

zijn voldoende. Installatie en afmontage kunnen in één keer plaatsvinden,<br />

waardoor kostbare montagetijd wordt bespaard. Beschadigingen aan de<br />

ring tijdens het stucen zijn niet aan de orde. Hierdoor is het resultaat<br />

superstrak. Bovendien is de kunststof ring bestand tegen verkleuringen.”<br />

‘De verlichting heeft geen zichtbare<br />

buitenrand op het plafond’<br />

De trimless spots van 2DM Products zijn verkrijgbaar in verschillende<br />

materialen, lichtbundels, helderheden, afmetingen en vormen (rond en<br />

vierkant). “Ons assortiment telt vele varianten, inclusief een mooie IP54<br />

(spatwaterdichte en stofvrije) badkamervariant met een inbouwdiepte<br />

van slechts 45 mm en diverse spots met een GU10-aansluiting, waardoor<br />

de lamp zeer eenvoudig te wisselen is. De kunststof ring wordt geleverd<br />

in zwart of wit.”<br />

Particuliere en zakelijke klanten zijn verzekerd van een<br />

totaalpakket, inclusief lichtbron, armatuur, kunststof ring,<br />

montageschroeven, lasklemmen en montagehandleiding.<br />

De verdiepte inbouwspots kunnen eenvoudig in het<br />

gipsplafond en met stuc worden afgewerkt, met als resultaat<br />

een naadloze aansluiting tussen spot en plafond.<br />

Wie kiest voor de innovatieve spots van 2DM Products, kiest voor deskundig<br />

advies, snelle levering, niet goed geld terug garantie én de mogelijkheid<br />

tot een afspraak in de showroom in Wijk bij Duurstede. “Bovendien<br />

zijn particuliere en zakelijke klanten verzekerd van een totaalpakket,<br />

inclusief lichtbron, armatuur, kunststof ring, montageschroeven, lasklemmen<br />

en montagehandleiding.”<br />

25


ONBEPERKT SPELEN MET LICHT EN RUIMTE:<br />

Louvredaken bieden<br />

architecten maximale<br />

ontwerpvrijheid<br />

Louvredaken zijn een hot item in de luxe woningbouw. En dat is niet<br />

verwonderlijk, gezien de hoogwaardige uitstraling én functionaliteit<br />

van de aluminium lamellendaken. “Louvredaken zijn mooie, open<br />

constructies die zorgden voor schaduw en zon wanneer bewoners<br />

dat wensen”, benadrukt Dolf van den Maagdenberg, directeur van Livium.<br />

“De louvres (lamellen) zijn 180 graden draaibaar. Hierdoor kan<br />

niet alleen de daglichttoetreding uitstekend worden gestuurd, maar<br />

wordt ook een optimale zonwering geborgd. Bij regen zorgen de gesloten<br />

louvres bovendien voor een waterdichte overkapping, zodat<br />

bewoners het hele jaar door van hun buitenruimte kunnen genieten.”<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Livium<br />

Architectuur is emotie en spelen met licht en<br />

ruimte, maar gaat zeker ook over materiaal en<br />

functie. Voor een optimaal ontwerp moeten al<br />

deze factoren perfect in balans zijn; zowel binnen<br />

als buiten. Livium ondersteunt architecten<br />

hierbij met een uitgebreide collectie louvredaken,<br />

louvrepanelen en shutters, die in de eigen<br />

fabriek in Hengelo worden ontworpen en geproduceerd.<br />

Exact op maat en passend bij moderne<br />

architectuurstijlen, maar ook feilloos te<br />

integreren in klassieke en nostalgische bouwstijlen.<br />

Bovendien beschikt Livium over een<br />

showroom in Hengelo, waar de diverse systemen<br />

bekeken kunnen worden en waar architecten<br />

en andere bouwprofessionals van harte<br />

welkom zijn voor een gesprek of demonstratie.<br />

“Indien gewenst en in nauwe samenwerking<br />

ondersteunt Livium architecten bij het ontwerp<br />

van een overkapping, conform de stijl van het<br />

betreffende object”, aldus Van den Maagdenberg.<br />

“Onze montageteams maken het product op locatie<br />

op maat, zodat het altijd tot op de millimeter<br />

nauwkeurig past. Het gehele proces wordt van<br />

A tot Z door ons gecontroleerd, hetgeen de kwaliteit<br />

van het product én de service garandeert.”<br />

Maximale ontwerpvrijheid<br />

Livium is als enige leverancier in Nederland<br />

gespecialiseerd in de inbouw van louvredaken,<br />

benadrukt Van den Maagdenberg. “Dit biedt<br />

architecten een enorme vrijheid in het ontwerp<br />

en de toepassing van onze producten. Het enige<br />

dat wij nodig hebben, is een sparing in het dakvlak.<br />

Met onze lamellen kunnen overspanningen<br />

tot 4,5 meter gerealiseerd worden. Het aantal<br />

lamellen naast elkaar is onbeperkt uit te breiden.<br />

Lengtes tot 12 á 13 meter zijn geen enkel<br />

probleem. Bovendien zijn de aluminium louvres<br />

leverbaar in elke gewenste kleur en glansgraad.”<br />

Esthetisch én energetisch<br />

alternatief voor lichtstraten<br />

De Livium louvredaken worden met name<br />

toegepast bij overkappingen achter woningen,<br />

waar bewoners niet willen inboeten aan daglichttoetreding.<br />

“Onze louvredaken bieden hier<br />

een esthetisch én energetisch alternatief voor<br />

de bekende lichtstraten. Waar bij een lichtstraat<br />

in de steeds warmere zomers de zon letterlijk<br />

door het glas brandt en voor hoge temperaturen<br />

zorgt, is dit bij louvredaken niet aan de orde.<br />

Op het moment dat het buiten warm is en het<br />

Naast louvredaken met draaibare lamellen<br />

ontwerpt, produceert en monteert Livium<br />

ook systemen waarbij de lamellen volledig<br />

weggeschoven kunnen worden. Hierdoor<br />

ontstaat een volledig open dak.<br />

louvredak wordt geopend, kan de warme lucht<br />

eenvoudig opstijgen. Hierdoor blijft het onder de<br />

veranda zelf heel aangenaam toeven. Door de<br />

lamellen in de juiste richting te draaien, wordt<br />

bovendien een optimale zonwering geborgd.”<br />

26


'Het enige dat wij nodig hebben, is een sparing in het dakvlak'<br />

Volledig open daken<br />

Naast louvredaken met draaibare lamellen ontwerpt,<br />

produceert en monteert Livium ook systemen<br />

waarbij de lamellen volledig weggeschoven<br />

kunnen worden. Hierdoor ontstaat een volledig<br />

open dak, aldus Van den Maagdenberg. “Hierdoor<br />

wordt de overkapping in veel gemeenten<br />

niet meer tot de inhoud van de woning gerekend<br />

en kunnen de maximaal beschikbare kubieke<br />

meters van de woning elders worden benut.”<br />

Naar wens kunnen de louvredaken worden<br />

aangestuurd door het domoticasysteem van de<br />

woning. Ook is uitbreiding met een regensensor<br />

mogelijk, waardoor de louvres bij regenval<br />

automatisch sluiten.<br />

27


Allesbehalve standaard,<br />

met Latexprint kunnen<br />

unieke doeken<br />

ontworpen worden.<br />

WEVERIJ VAN ZONWERINGSDOEK INTRODUCEERT<br />

DE MOGELIJKHEID OM ZELF DOEK TE ONTWERPEN<br />

Betrek zonweringsdoek<br />

op een creatieve manier<br />

in het gevelontwerp<br />

Wanneer u ergens vertoeft onder een zonwering, of dat nu op een horecaterras of bij iemand<br />

thuis is, dan is de kans groot dat u onder een zonweringsdoek zit dat door het Duitse<br />

merk swela is geweven. Binnen de Nederlandse zonweringsindustrie is swela meer dan<br />

eens normbepalend geweest op het gebied van zonweringsdoek. Qua grondstoffen, kwaliteit,<br />

kleuren en dessins en uiteraard als het gaat om duurzaamheid.<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: swela<br />

28


Swela innoveert voortdurend en heeft een goed oog voor de markt,<br />

niet alleen voor de particuliere markt, maar zeker ook voor de projectenmarkt.<br />

Vanuit deze innovatiegedachte komt swela met een<br />

nieuwe techniek voor het bedrukken van zonweringsdoeken. Wouter<br />

Hof, directeur bij swela, vertelt erover.<br />

Creativiteit de vrije loop laten<br />

“Ongetwijfeld heeft iedereen weleens een bedrukt zonweringsdoek<br />

gezien. Meestal gaat het dan om een doek dat voorzien is van reclame,<br />

met name in de horeca. Dit soort bedrukte doeken komen voort uit<br />

lokale initiatieven, waarbij diverse druktechnieken worden ingezet.<br />

Het beeld wordt weliswaar overgebracht, maar garantie geven op de<br />

print is dan lastig. Wij hebben echter goed nieuws: swela gelooft in<br />

de kracht van geïndividualiseerd design, ook voor zonwering, parasols<br />

en tuinmeubelkussens. Wij hebben in ons bedrijf in Emsdetten<br />

dan ook niet stilgezeten en hebben het begrip ‘bedrukt doek’ naar<br />

een topniveau weten te tillen”, aldus Hof. Onder de naam ‘Print on<br />

demand’ levert swela twee soorten bedrukking op doek: Latexprint;<br />

een kwalitatief hoogwaardige bedrukking voor zonwering, zoals<br />

knikarmschermen en parasols.<br />

Hof: “De weerbestendigheid van latexprint is ongekend hoog, maar<br />

liefst factor 7 tot 8. Dat betekent dat het schitterende, unieke doek dat<br />

bij de mensen thuis, boven een horecaterras of aan een bedrijfspand<br />

hangt beslist tegen een stootje kan. Tevens is het doek waterdicht.”<br />

Daarnaast is er sublimatieprint; deze printmethode is ideaal voor<br />

praktisch gebruik, op tuinmeubel kussens, zitzakken en een veelvoud<br />

aan decoratieve tuintoepassingen. Sublimatieprint biedt op zichzelf<br />

hele slimme designmogelijkheden. De weerbestendigheid van sublimatieprint<br />

is factor 6, geschikt voor reclame, thematische horeca<br />

toepassingen en tuinmeubelkussens, in stijl met het zonweringsdoek.<br />

Hof schetst: “Met name Latexprint zorgt voor ongekende kansen<br />

voor architecten en ontwerpers. Het biedt namelijk de mogelijkheid<br />

om het uiterlijk van de zonweringsdoeken die aan een gevel hangen<br />

volledig naar eigen hand te zetten. Stel je voor dat je als architect<br />

een terugkerend stijlelement in je gebouwontwerp hebt toegepast,<br />

dan is het nu volledig mogelijk om dat terug te laten komen in het<br />

zonweringsdoek. Waarom dit zo interessant is? Indien er namelijk<br />

gekozen wordt voor een standaard doek uit een bestaande collectie,<br />

dan domineert de zonwering in de zomer de aanblik van de gevel.<br />

Wij denken bij swela dat het uitkiezen van een standaard doekkleur<br />

voor een architectonisch ontwerp altijd een compromis is. Er is nou<br />

eenmaal niet meer keuze dan de collectie weergeeft. Welnu, dat kan<br />

vanaf vandaag dus anders.”<br />

Bestel een beprinte doekstaal!<br />

Print on demand moet je zelf beleven, volgens Hof. “Het leek ons<br />

daarom een goed idee om bedrukte stalen ter beschikking te stellen<br />

aan iedereen die interesse heeft in zonweringsdoeken met Latexprint.<br />

Deze kunnen aangevraagd worden bij onze Nederlandse vertegenwoordigers.<br />

Verder denken we graag mee in projecten. Architecten<br />

en ontwerpers die willen weten hoe hun ontwerp uitgevoerd kan<br />

worden op zonweringsdoek, begeleiden we in het hele proces.” Voor<br />

meer informatie kunt u contact opnemen met Marina Schavemaker<br />

via het mailadres m.schavemaker@swela.com of met Niels Kusters<br />

via het mailadres n.kusters@swela.com.<br />

De weerbestendigheid van latexprint is ongekend<br />

hoog, maar liefst factor 7 tot 8.<br />

Of het nu gaat om particulier gebruik of een project, met eigen<br />

ontworpen doekdessins bepaal je zelf de juiste sfeer.<br />

29


3X FEEST!<br />

In dit artikel gaan we het hebben over de volgende drie onderwerpen.<br />

- de lancering PaletteCAD 10;<br />

- het 10-jarig jubileum van PaletteCAD in Nederland;<br />

- de interne bedrijfsovername.<br />

Tekst: PaletteCAD | Beeld: PaletteCAD<br />

Na bijna 3 jaar PaletteCAD 9 werd tijdens de<br />

zomer van <strong>2020</strong> de nieuwe versie van PaletteCAD<br />

gelanceerd. Deze nieuwste versie van de 3D ontwerpsoftware<br />

is op veel vlakken klaargemaakt<br />

voor de toekomst. Mooier, sneller en voorop in<br />

de nieuwste technologische ontwikkelingen.<br />

Naast de nieuwe release is <strong>2020</strong> een bijzonder<br />

jaar omdat Tom Smeets, eigenaar van PaletteCAD.nl<br />

BV een 10-jarig jubileum heeft.<br />

Sander Tiems en zijn zoon Jeroen Smeets zijn<br />

sinds dit jaar mede-eigenaar geworden. PaletteCAD.nl<br />

gaat onder de nieuwe handelsnaam<br />

PaletteCAD Nederland verder. Tom heeft er<br />

bewust voor gekozen om de opvolging intern te<br />

zoeken zodat de service, kwaliteit en het familiaire<br />

karakter van PaletteCAD behouden blijft.<br />

Geen strategische overname dus!<br />

Beter geprogrammeerd<br />

Wat direct opvalt aan de nieuwe versie is dat<br />

de interface er vernieuwd en modern uitziet.<br />

PaletteCAD heeft hier een gelijkenis met Windows<br />

10 getrokken. Daarna is merkbaar dat het<br />

programma sneller reageert op commando’s.<br />

Dit komt omdat delen van het programma<br />

opnieuw en logischer uitgeschreven zijn in een<br />

uniforme programmeertaal. Het rekent sneller.<br />

Hierdoor kan PaletteCAD gemakkelijker grote<br />

tekeningen aan.<br />

Nieuwe render engine<br />

De andere grote verandering is op het gebied<br />

van rendering, materiaaleigenschappen en<br />

verlichting. Waar PaletteCAD altijd goed in is<br />

geweest en nu nóg beter in wordt, is de kwaliteit<br />

van de presentatie naar de klant. Met een nieuwe<br />

techniek is het renderen op heel veel punten<br />

verbeterd en sneller. Verlichting is makkelijker<br />

in te stellen en voelt nog natuurlijker aan.<br />

Materiaaleigenschappen zijn makkelijker in<br />

te stellen en het effect is direct zichtbaar in<br />

30


fotokwaliteit. Voorbeelden van materiaaleigenschappen<br />

die verder zijn uitgewerkt<br />

zijn lichtabsorptie en licht spiegeling. Denk<br />

bijvoorbeeld eens aan het feit hoe leer anders<br />

reageert op licht dan kunststof. Met versie 10<br />

kunt u zelfs blijven ontwerpen terwijl PaletteCAD<br />

aan het renderen is, wat zorgt voor een<br />

enorme tijdswinst.<br />

Integratiemogelijkheden<br />

Momenteel is software-integratie een belangrijk<br />

item. Alles moet gekoppeld zijn voor een<br />

zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering en alles<br />

moet eruit gehaald worden wat erin zit. Hier<br />

speelt PaletteCAD slim op in. De CLOUD is<br />

nu zichtbaar als een map in de Windows verkenner<br />

waardoor het nog makkelijker wordt<br />

om bestanden te delen. Via de CLOUD kan de<br />

PaletteSHOWROOM met alle uitgewerkte projectpresentaties<br />

en filters op de eigen bedrijfswebsite<br />

geïntegreerd worden. Het is duidelijk<br />

dat dit veel mogelijkheden biedt op het gebied<br />

van verkoop. STEP bestanden, IFC bestanden<br />

en Sketchup bestanden zijn nu te importeren en<br />

te exporteren waardoor nu alle veelgebruikte<br />

2D en 3D bestandsvormen in PaletteCAD zijn<br />

te gebruiken. Samenwerken met uw interieurbouwer,<br />

tegelzetter of onderaannemer gaat nu<br />

dus nog eenvoudiger!<br />

31


VERBETER DE UITSTRALING EN LEEFBAARHEID<br />

VAN UW BOUWPLAATSEN:<br />

Maak kennis met het duurzame<br />

en groene bouwhek!<br />

Met name in binnenstedelijke gebieden groeit de vraag naar bouwhekken, die de bouwplaats een<br />

prettige, leefbare en natuurlijke uitstraling geven. Heras Mobile Fencing & Security speelt hierop in<br />

met het Combi-Wood bouwhek, dat de voordelen van de vertrouwde Combi-Fence combineert met<br />

een duurzaam materiaalgebruik én sociale impact op aspecten als SROI en overlastvermindering. Bovendien<br />

is het Combi-Wood bouwhek zeer robuust, waardoor het zich uitstekend leent voor verkoop<br />

én verhuur.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Heras Mobile Fencing & Security<br />

“Samen met de gemeente Amsterdam hebben<br />

wij enkele jaren geleden ons cityhek Combi-<br />

Fence ontwikkeld. Dit hekwerk bestaat uit<br />

een damwandprofiel aan de onderzijde en een<br />

hekwerk van zeer fijne maas aan de bovenzijde,<br />

waardoor zicht op de bouwplaats én een hoge<br />

veiligheid perfect hand-in-hand gaan”, vertelt<br />

Joost van der Pas, Manager Communicatie &<br />

Productmanagement bij Heras.<br />

“Hoewel nog altijd populair, zagen wij dat de<br />

hekwerken op zichtlocaties in binnenstedelijke<br />

gebieden steeds vaker werden vervangen<br />

door ‘groene’ bouwhekken, waarbij gebruik<br />

wordt gemaakt van hout en plantenbakken.<br />

Als organisatie gaan we graag mee in deze<br />

ontwikkeling. Toen de sociale onderneming<br />

Groene Bouwhekken een aanvraag stuurde<br />

naar onze salesafdeling, heb ik direct contact<br />

gezocht. Ik heb me verdiept in de missie en<br />

visie van de organisatie, die de leefbaarheid van<br />

bouwplaatsen letterlijk verbetert. Zowel qua<br />

uitstraling als sociaal-maatschappelijk, omdat<br />

zoveel mogelijk werk gecreëerd wordt voor<br />

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.<br />

Door deze sociaal-maatschappelijke aanpak te<br />

combineren met onze commerciële marktbenadering<br />

wordt een maximale impact bereikt.”<br />

Sociaal-maatschappelijke impact<br />

Samen met Groene Bouwhekken heeft Heras-<br />

Mobile onderzocht hoe beide expertises succesvol<br />

gecombineerd konden worden. “Gedurende<br />

vier maanden hebben we in de binnenstad van<br />

Amsterdam diverse materialen, materiaalcombinaties<br />

en uitvoeringen getest: van metaal tot<br />

Underlayment-hout en Douglashout en van<br />

volledig vlakke panelen tot en met plankenconstructies”,<br />

vertelt Van der Pas. “Op basis van<br />

32


‘Men ziet de meerwaarde van een mooiere bouwplaats en vindt het aardig<br />

dat de bouwhekken tevens een ander, sociaal-maatschappelijk doel dienen’<br />

deze testfase hebben wij gekozen voor duurzaam<br />

Douglashout, dat zeer geschikt is voor langdurige<br />

buitentoepassingen. Waar Groene Bouwhekken<br />

volledig houten bouwhekken met een houten<br />

frame, houten vullingen en houten plantenbakken<br />

levert die 100% SROI worden gemaakt, hebben wij<br />

ons vertrouwde en stabiele Combi-Fence frame<br />

overeind gehouden en verrijkt met een robuuste<br />

houten paneelvulling. Het houten Douglaspaneel<br />

is PEFC-gecertificeerd en wordt geproduceerd<br />

door de Bouwloods, dat mensen helpt om te reintegreren<br />

op de arbeidsmarkt. Combi-Wood is<br />

tevens geschikt voor de bevestiging van houten<br />

plantenbakken, waarmee een aantrekkelijk<br />

groen straatbeeld wordt gerealiseerd. Naar wens<br />

kan het onderhoud van de plantenbakken worden<br />

uitgevoerd door een lokale sociale organisatie,<br />

zoals het Leger des Heils.”<br />

Een streepje voor…<br />

In de praktijk blijkt dat mooie, houten bouwhekken<br />

met plantenbakken vaker met rust gelaten<br />

worden door graffiti-artiesten, benadrukt Van<br />

der Pas. “Ook wordt minder op het materiaal<br />

geplakt. De uitstraling van de bouwplaats<br />

verbetert hierdoor aanzienlijk. Niet voor niets<br />

wordt vanuit omwonenden steeds vaker om<br />

houten of combi-bouwhekken gevraagd. Aannemers<br />

die hierin meegaan, hebben een<br />

streepje voor in hun aanbestedingstrajecten.<br />

Bovendien levert het Combi-Wood bouwhek<br />

waardevolle Social Return punten op.”<br />

Mooi, robuust en kostenefficiënt<br />

Net voor de zomer is het Combi-Wood bouwhek<br />

in de markt geïntroduceerd. De eerste reacties<br />

zijn erg positief, aldus Van der Pas. “Men ziet<br />

de meerwaarde van een mooiere bouwplaats<br />

en vindt het aardig dat de bouwhekken tevens<br />

een ander, sociaal-maatschappelijk doel dienen.<br />

Doordat de bouwhekken robuuster zijn dan<br />

hun voorgangers, zijn ze bovendien een heel<br />

kostenefficiënte oplossing.” Naast binnenstedelijke<br />

gebieden leent het Combi-Wood bouwhek<br />

zich uitstekend voor evenementen én de horeca,<br />

benadrukt hij. “Zo zijn onze hekken afgelopen<br />

zomer toegepast voor de verplichte afscheiding<br />

van terrassen. Daarnaast hebben we diverse<br />

Combi-Wood hekken geplaatst rondom het<br />

stadhuis van Groningen. De verwachting is dat<br />

nog vele projecten zullen volgen.”<br />

In de praktijk blijkt dat mooie, houten bouwhekken met plantenbakken vaker<br />

met rust gelaten worden door graffiti-artiesten. Ook wordt minder op het<br />

materiaal geplakt, waardoor de uitstraling van de bouwplaats verbetert.<br />

Bij de ontwikkeling van Combi-Wood is het vertrouwde en stabiele Combi-Fence<br />

frame overeind gehouden en verrijkt met een robuuste houten paneelvulling.<br />

33


Het nieuwe en geïsoleerde<br />

Avalis daksysteem.<br />

‘Samen komen we tot imponerende<br />

en fascinerende oplossingen in glas’<br />

Het team van Solarlux Nederland is begin dit jaar uitgebreid met Jan Jaap Hofstra. Als Architecture<br />

Consultant bezoekt en begeleidt Hofstra architecten in het hele land, om de best passende glazen<br />

vouw- en schuifwanden, balkonbeglazingen en serres voor ieder project te selecteren en verder uit te<br />

werken. “Zo komen we samen tot imponerende en fascinerende oplossingen in glas, conform de huidige<br />

én toekomstige wet- en regelgeving.”<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Solarlux Nederland<br />

Alle ontwerptechnische vragen die bij Solarlux<br />

Nederland binnenkomen, worden voortaan door<br />

Hofstra opgepakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan<br />

vragen over detailleringen of bouwaansluitingen<br />

van vouwwanden, schuifwanden, balkonbeglazingen<br />

en serres, maar ook aan thermische,<br />

akoestische en esthetische vraagstukken.<br />

“Architecten kunnen eenvoudig (product)informatie<br />

opvragen via onze website, op basis waarvan<br />

ik contact opneem”, vertelt Hofstra, die vaak<br />

ook rechtstreeks wordt benaderd. Bijvoorbeeld<br />

door architecten die vastlopen in hun ontwerp.<br />

Om tot de beste oplossing voor ieder project te<br />

komen, maakt Hofstra onder meer gebruik van<br />

de PrimeFact productconfigurator.<br />

“Aan de hand van een aantal vragen breng ik<br />

allereerst het project in kaart”, vertelt hij.<br />

“Betreft een project nieuwbouw of renovatie?<br />

Waar? Welke vergunningseisen gelden hier?<br />

En welke geluids- en isolatiewaarden moeten<br />

worden gehaald? Op basis van deze gegevens<br />

bouw ik het systeem stap-voor-stap op. De uitkomsten<br />

deel ik via een .dwg-bestand met de<br />

architect. Deze dienen als vertrekpunt voor een<br />

aanvullend gesprek en productadvies op maat.”<br />

Gevolgen van BENG voor de gebouwgevel<br />

Bij ieder architectenbezoek wordt aandacht<br />

besteed aan huidige en toekomstige projecten.<br />

“Ook wordt geïnventariseerd hoe de architect<br />

ervoor staat met betrekking tot de toekomstige<br />

normen”, aldus Hofstra. “Bijvoorbeeld met<br />

betrekking tot BENG. Omdat de rekenmethodes<br />

rondom deze nieuwe wetgeving nog niet volledig<br />

helder zijn en omdat eenduidige informatie<br />

ontbreekt, merken we dat architecten op dit vlak<br />

nog een afwachtende houding hebben. Echter,<br />

hun nieuwbouwprojecten moeten vanaf 1<br />

januari wel aan de nieuwe BENG-eisen voldoen.<br />

Waar architecten in het verleden waarden<br />

mochten verdisconteren – wat betekent dat je<br />

bepaalde waardes tegen elkaar mag wegstrepen<br />

– is dit met de nieuwe eisen niet meer toegestaan.<br />

Zo mogen woningen - als voorbeeld -<br />

vanaf 1 januari nog maximaal. 25 kWh/m²/jaar<br />

aan energie verbruiken voor verwarming en<br />

koeling. Een uitstekende kierdichting én isolatie<br />

zijn hiervoor onontbeerlijk. Solarlux Nederland<br />

houdt hier nu al rekening mee. Zo kijken<br />

we nadrukkelijk naar hoeveel glas op de zuidgevel<br />

acceptabel is. Bovendien onderzoeken<br />

we de mogelijkheden voor geautomatiseerde<br />

zonwering, zodat we klanten een totaalconcept<br />

kunnen aanbieden.”<br />

Uitstekende thermische isolatie<br />

“Zonwering mag alleen worden meegenomen in<br />

de BENG-norm wanneer dit een geïntegreerd<br />

systeem betreft”, weet Hofstra. “Op dit moment<br />

34


Als Architecture Consultant bezoekt<br />

en begeleidt Jan Jaap Hofstra<br />

architecten in het hele land.<br />

zijn we met verschillende externe partijen in<br />

gesprek om hiervoor een passende en 100%<br />

betrouwbare oplossing uit te werken. Bijvoorbeeld<br />

in combinatie met onze geïsoleerde Akzent<br />

Plus, Akzent Vision en Avantgarde serres en ons<br />

nieuwe en geïsoleerde Avalis daksysteem.”<br />

Avalis kenmerkt zich door een uiterst slanke<br />

detaillering. De waterafvoer is onzichtbaar in<br />

het systeem geïntegreerd, met een maximale<br />

transparantie als resultaat, vertelt hij. “Het<br />

systeem is volledig modulair en daardoor<br />

eenvoudig en snel te plaatsen. Bijvoorbeeld in<br />

combinatie met een minimalistische vouwwand<br />

of cero schuifwand.”<br />

Geluidsreductie<br />

Ook een actueel thema onder architecten is<br />

geluidsreductie in met name binnenstedelijke<br />

gebieden. “De bouwnorm schrijft een maximale<br />

geluidsdruk op de gevel voor”, aldus Hofstra.<br />

“Wanneer deze norm niet gehaald kan worden,<br />

zijn externe maatregelen onontbeerlijk. Onze<br />

balkonbeglazing speelt hier optimaal op in.”<br />

In binnenstedelijke gebieden gooit onder<br />

andere de SL23 glazen schuifwand hoge ogen.<br />

“SL23 leent zich uitstekend voor laag- en hoogbouwprojecten<br />

met extra windbelasting. Het<br />

systeem is bovendien geschikt als verdiepingshoge<br />

beglazing, omdat afmetingen tot 3,50 m<br />

mogelijk zijn. Architecten hebben keuze uit<br />

glasdiktes tot 17 mm, waarmee een geluidsreductie<br />

van 12 dB op de gevel kan worden<br />

behaald. Omdat de volglazen schuifelementen<br />

over een meersporige vlakke vloerrail lopen,<br />

wordt in binnensituaties een hoogwaardige,<br />

drempelloze overgang geborgd.”<br />

'Zonwering mag alleen worden meegenomen in de<br />

BENG-norm wanneer dit een geïntegreerd systeem betreft'<br />

ANZ_BF_Stedenbouw_197x130_ISOv2.indd 1 20.03.19 11:07<br />

35


The Art Of Outdoor<br />

Architecture<br />

Livium levert een uitgebreide collectie louvredaken<br />

die in Hengelo worden geproduceerd. Geheel op maat<br />

en passend bij moderne architectuurstijlen, maar ook<br />

feilloos te integreren in klassieke en nostalgische<br />

bouwstijlen.<br />

Direct een gedegen advies? Ga naar livium.nl of<br />

neem contact op met Livium Creative Louvres<br />

T 074 3033777 E info@livium.nl


SLANK, ROBUUST, MAKKELIJK TE VERWERKEN EN BETROUWBAAR:<br />

‘Voorschrijvers zijn met onze isolatiefolie<br />

verzekerd van een hoge kwaliteit’<br />

Onder lei, dakpannen of rieten kappen, op zolder of onder de vloer, dampdicht of ademend: de duurzame,<br />

innovatieve, reflecterende en uiterst dunne SuperFOIL isolatiefolie kent eindeloos veel toepassingen<br />

om uw renovatie- of nieuwbouwprojecten optimaal te isoleren. De producten onderscheiden zich door<br />

een uitgebreide certificering, een robuuste en betrouwbare kwaliteit en een hoge isolatiewaarde ten<br />

opzichte van andere reflecterende multifolies.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: VoRa Trading<br />

VoRa Trading is exclusief distributeur van Super-<br />

FOIL in Nederland.<br />

“Voorschrijvers zijn met onze isolatiefolie verzekerd<br />

van een hoge kwaliteit”, vertellen technisch<br />

directeur Cees Voogt en commercieel directeur<br />

Jolanda Rap. “Alle producten zijn volgens Nederlandse<br />

maatstaven getest, volgens de bekende<br />

Rd- en Rc-waarden. De folies zijn zowel dampdicht<br />

als damp-open leverbaar, waardoor altijd<br />

een passende oplossing geboden kan worden,<br />

zonder risico op condensproblemen. De dampdichte<br />

SF40 en SF60 en dampopen SF40BB isolatiefolies<br />

komen in aanmerking voor de Subsidie<br />

Energiebesparing Eigen Huis (SEEH).”<br />

‘De folies zijn zowel dampdicht als<br />

damp-open leverbaar, waardoor altijd een<br />

passende oplossing geboden kan worden’<br />

SuperFOIL is 30 tot 40% slanker dan een paneel<br />

met minerale wol. Zeker bij toepassing in grootschalige<br />

woningbouwprojecten resulteert dit in<br />

flinke oppervlaktewinst. Bovendien zorgt de folie<br />

voor een besparing op overige bouwmaterialen.<br />

Het verschil ten opzichte van andere multifolies?<br />

“Dat is de bewapening. SuperFOIL beschikt over<br />

een robuuste en zeer fijne bewapening, waarmee<br />

de dampdichtheid gegarandeerd is. Ook<br />

wanneer er beschadigingen optreden tijdens de<br />

verwerking. De folie is ongevoelig voor vocht en/<br />

of ongedierte.”<br />

SuperFOIL is gemaakt van 40% gerecycled materiaal<br />

en is 100% recyclebaar. Daarnaast levert<br />

de slanke constructie winst op in transport en<br />

opslag. “Voor het vervoer van 360 m² SuperFOIL<br />

volstaat een pallet. De compactheid biedt bovendien<br />

voordeel op de bouwplaats. Zeker in binnenstedelijke<br />

projecten, waar SuperFOIL aanzienlijk<br />

minder ruimte in beslag neemt.”<br />

Technisch directeur Cees Voogt en commercieel directeur Jolanda Rap.<br />

37


verrassend wonen met beton ciré<br />

WOON<br />

BETON<br />

Woonbeton is een waterdichte beton-stuc met uitgebreide<br />

design-mogelijkheden. Het heeft een luxe uitstraling en is<br />

toepasbaar in vele natuurlijke kleuren.<br />

Woonbeton, ofwel beton ciré, is uiterst gemakkelijk te onderhouden<br />

en is daarom geschikt voor zowel vloeren, badkamers<br />

en meubels als in keukens.<br />

beton-aparte.nl


‘Wij maken verf bijzonder’<br />

De wereld van Anker Stuy is er één van kleur en verf, maar ook<br />

van mensen. Met Emile en Armand Stuy staat inmiddels de derde<br />

generatie Stuy aan het roer van het Friese familiebedrijf, dat kleur<br />

geeft aan ieder project. “Met onze bijzondere producten leveren<br />

wij verfsystemen ter bescherming en verfraaiing van bijna elke ondergrond”,<br />

vertelt Emile Stuy. “Alle producten worden gemaakt met<br />

passie én respect voor mens en milieu. Korte communicatielijnen<br />

garanderen een flexibele en warme samenwerking. Bovendien zijn<br />

klanten verzekerd van een zeer hoge service.”<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Anker Stuy<br />

De primers en grondverven, systeemverven,<br />

lakverven, beitsen, sprayverven, blanke lakken,<br />

tweecomponentensystemen en topcoats van<br />

Anker Stuy worden geleverd in drie segmenten:<br />

(1) bouwverven voor in en rondom huis, (2) verven<br />

voor de timmer- en trappenindustrie en (3)<br />

verven voor meubel- en interieurbouwers.<br />

“De producten onderscheiden zich onder meer<br />

op technisch vlak”, vertelt Stuy. “In onze fabriek<br />

in Terwispel mengen we de kleurpigmenten<br />

‘Met onze bijzondere producten leveren wij verfsystemen ter<br />

bescherming en verfraaiing van bijna elke ondergrond.’<br />

zelf tot kleurpasta’s, die vervolgens aan de<br />

basisverven worden toegevoegd. Hierdoor kunnen<br />

we een hoge en langdurige kleurkwaliteit<br />

garanderen, die vergelijkbaar is met de automobielindustrie.<br />

Kleur- en glansdegradatie zijn<br />

nauwelijks aan de orde. Bovendien hebben de<br />

verven een uitstekende hechting.”<br />

Ook onderscheidend is de lage wateropname in<br />

hout, waardoor krimp- en zwelgedrag tot een<br />

minimum worden beperkt, vertelt hij.<br />

‘Alle producten worden gemaakt met<br />

passie én respect voor mens en milieu’<br />

‘Duurzame innovaties zitten in onze genen.’<br />

“Duurzame innovaties zitten in onze genen. Zo<br />

hebben wij een specifieke lijn met biobased<br />

grond- en lakverven ontwikkeld, met 70%<br />

grondstoffen uit herwinbare bronnen. Ook<br />

zoeken we actief naar nieuwe functionaliteiten.<br />

Actueel zijn bijvoorbeeld antimicrobiële verven<br />

die hoogwaardige verftechnologieën combineren<br />

met een optimale schimmel- en/of bacteriebestendigheid.<br />

Maar ook LED-uithardende<br />

oliën voor de parketindustrie. Bijzonder in de<br />

toekomst zou de mogelijke toevoeging van<br />

minuscule solarbolletjes in verven zijn, waardoor<br />

oppervlakken tevens kunnen functioneren<br />

als zonne-energieopwekker. Zo maken wij<br />

verf bijzonder.”<br />

Met de zogeheten Waarborg verfproducten<br />

biedt Anker Stuy tot 12 jaar garantie op<br />

onderhoudsvrij schilderwerk. “Op dit moment<br />

wordt hard gewerkt aan een digitale module<br />

voor garantie-aanvragen en -certificaten,<br />

waarmee architecten, timmerfabrieken en<br />

aannemerspartijen eenvoudig de garantie van<br />

hun gevelelementen kunnen berekenen”, aldus<br />

Stuy. “Bovendien hebben we recent een nieuw<br />

bedrijf opgericht, Anker Stuy Composites, dat<br />

zich specifiek richt op styreen- en emissievrije<br />

gelcoats voor composietmaterialen.”<br />

39


SLIMME GEVELENGINEERING BESPAART TIJD,<br />

KOSTEN ÉN INTERPRETATIEGESCHILLEN<br />

‘Alleen zij die willen delen,<br />

kunnen vermenigvuldigen’<br />

Nederlandse en Belgische (nieuw)bouwprojecten moeten steeds sneller, beter én budgetvriendelijker<br />

worden ontworpen, geëngineerd en gebouwd, zonder de opleverkwaliteit negatief te beïnvloeden.<br />

Bijvoorbeeld door over te stappen op prefab bouwconcepten, modulebouw en stekerbare installaties<br />

zijn de afgelopen jaren al flinke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet, weet Bart Ramaekers, directeur<br />

en projectengineer bij RMS Engineering BV. “Sneller, beter én budgetvriendelijker bouwen begint<br />

namelijk al in de voorfase. Door samen te werken in een bouwteam en door nog slimmer gebruik te<br />

maken van elkaars kennis en kunde, kunnen ook hier flinke winsten worden behaald.”<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: RMS Engineering BV<br />

ROC Rijn IJssel, locatie Presikhaaf Arnhem.<br />

40


High-end kantoorgebouw Huidekoper in Amsterdam.<br />

RMS Engineering is bedreven in de meest voorkomende softwarepakketten.<br />

‘Wij nemen zowel de architect, aannemer als gevelbouwer de<br />

detailengineering uit handen en werken aan één werkbare detailbundel’<br />

RMS Engineering BV verzorgt het complete<br />

technische ontwerp van geventileerde gevels.<br />

“We worden veelvuldig ingezet door gevelbouwers<br />

die kampen met (tijdelijke) teken- en<br />

capaciteitstekorten”, vertelt Ramaekers. “Maar<br />

ook voor architecten kunnen wij een waardevolle<br />

rol vervullen. Architecten steken vaak<br />

veel tijd in hun gevelontwerp. In dit esthetische<br />

ontwerp worden dikwijls ook de gevelelementen<br />

meegenomen, die als een ‘doos’ in<br />

het 3D-ontwerp worden gezet. De architect<br />

geeft hierbij weliswaar aan waar hij bepaalde<br />

hoeken, zettingen en schaduwvoegen wenst,<br />

maar een uitgebreide detaillering ontbreekt<br />

soms. Deze taak is dan weggelegd voor de<br />

aannemer en/of gevelbouwer, die op basis van<br />

de architectonische uitgangspunten opnieuw<br />

een 3D-uitwerking maakt, conform de eigen<br />

werkmethode. Dit kost niet alleen veel tijd,<br />

maar kan ook zorgen voor communicatieruis,<br />

detail-/interpretatiegeschillen en faalkosten.<br />

Wij gaan hiermee de strijd aan door zowel<br />

de architect, aannemer als gevelbouwer de<br />

detailengineering uit handen te nemen en<br />

te werken aan één werkbare detailbundel.”<br />

alle details nauwkeurig staan beschreven,<br />

aldus Ramaekers. “Vanuit dit model kunnen<br />

wij bovendien de productietekeningen, productiemodellen<br />

en montagetekeningen genereren,<br />

zodat alle gevelelementen snel en zonder<br />

faalkosten geproduceerd én gemonteerd kunnen<br />

worden. Tijdens de engineering houden<br />

wij nadrukkelijk rekening met de specifieke<br />

detailleringen van geventileerde gevels, zoals<br />

de benodigde ventilatie, isolatiewaardes, het<br />

voorkomen/ondervangen van koudebruggen<br />

en de selectie van de juiste achterconstructie,<br />

die onder meer afhankelijk is van de gebruikte<br />

gevelelementen, de elementgewichten en de<br />

locatie en hoogte van het gebouw. Doordat we<br />

al in de voorfase van het project worden betrokken,<br />

worden doorlooptijden aanzienlijk verkort.<br />

Bovendien komt deze aanpak de kwaliteit van<br />

de gevel ten goede. Alle details worden in<br />

nauwe afstemming met de architect uitgewerkt<br />

waardoor detail-/interpretatiegeschillen niet<br />

aan de orde zijn.”<br />

Op basis van de esthetische uitgangspunten van<br />

de architect (in 3D of DWG) maakt RMS Engineering<br />

BV een 3D-engineeringmodel waarin<br />

Alle details worden in nauwe afstemming met de architect uitgewerkt,<br />

waardoor detail-/interpretatiegeschillen niet aan de orde zijn.<br />

41


SIMPLICITY IS OUR KEY TO PERFORMANCE<br />

Kantoor Hartman Shipping te Urk<br />

Tullingh & Partners is de bouwspecialist van<br />

(on-) geïsoleerde staalplaat betonvloer en dak- en gevelbouw.<br />

Wij vertalen uw projectwens naar een uitvoerbare toepassing.<br />

De specifieke uitgangspunten van het project, zoals constructieve<br />

en bouwfysische eisen, zijn onze focus. Door deze aanpak<br />

engineeren en realiseren wij ieder onderdeel op maat.<br />

Techniek tegen de juiste prijs! Dat is waar wij voor staan.<br />

www.tullingh.nl | info@tullingh.nl | +31 (0)85 130 34 36


'Simplicity is our key to Performance'<br />

Van het parkeer- en tuindak van de Markt van Matena in Papendrecht en de staalplaat-betonvloer<br />

optopping voor Dedato architecten uit Amsterdam tot en met de vloeren, dak en gevel van Hartman<br />

Shipping in Urk: Tullingh & Partners is gespecialiseerd in geïsoleerde OP-deck ® bekistingsystemen voor<br />

betonvloeren, staalplaat-betonvloeren en metalen dak- en gevelsystemen.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Tullingh & Partners<br />

“Wij verzorgen de bouwkundige engineering,<br />

materiaallevering en realisatie van bouwgerelateerde<br />

projecten in de woningbouw, utiliteit en<br />

industrie”, vertelt Charles van Oldenbarneveld<br />

van Tullingh & Partners. “Bovendien nemen<br />

we graag het complete bouwmanagement voor<br />

onze rekening, waarbij we de diverse partijen<br />

aansturen, tekeningen controleren en planning<br />

en budget bewaken. Met andere woorden: in<br />

samenwerking met onze bouwpartners zorgen<br />

wij dat elk project tot een succes wordt gebracht.”<br />

“We verdiepen ons in de complexiteit van een<br />

project en vertalen dit naar praktische, eenduidige<br />

oplossingen. Ongeacht of de projectvraag<br />

een OP-deck ® bekistingsysteem, staalplaatbetonvloer,<br />

metalen dak- en gevelsysteem<br />

of een combinatie betreft: ieder project start<br />

steevast met de engineering. Daarbij houden<br />

we nadrukkelijk rekening met de gebouwtechnische<br />

wensen en eisen van onze opdrachtgever<br />

én de regels uit het Bouwbesluit. Denk<br />

hierbij aan de brandveiligheid, constructieve<br />

veiligheid, gewenste isolatiewaarden, et cetera.<br />

Vervolgens volgt het offertetraject, waarna we<br />

Anno <strong>2020</strong> gooien de staalplaat-betonvloeren van Tullingh & Partners zeer hoge<br />

ogen in transformatie-, renovatie-, nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten.<br />

de engineering verder uitwerken voor de productie,<br />

levering en montage. We worden veelal<br />

gevraagd door aannemerspartijen. Bovendien<br />

werken we regelmatig samen met projectontwikkelaars<br />

en architecten, voor wie we het<br />

esthetische ontwerp graag omzetten naar een<br />

maakbaar gebouw. Niet voor niets is onze slogan:<br />

‘Simplicity is our key to Performance’.”<br />

Anno <strong>2020</strong> gooien onder meer de staalplaatbetonvloeren<br />

zeer hoge ogen. Hierbij vormt de<br />

geprofileerde staalplaat de verloren bekisting<br />

en (deels) buigwapening. Door extra wapening<br />

toe te passen, kan een vrijdragende vloer met<br />

hoge brandwerendheid gerealiseerd worden.<br />

“De staalplaat-betonvloeren onderscheiden<br />

zich door een minimaal gebruik van beton, een<br />

relatief laag eigen gewicht, hoge toelaatbare<br />

belastingen en een optimale samenwerking<br />

met de onderliggende staalconstructie”, vertelt<br />

Van Oldenbarneveld. “Dit maakt de vloeren<br />

zeer geschikt voor bijvoorbeeld transformatie-,<br />

renovatie-, nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten.<br />

Denk bijvoorbeeld aan de bouw van<br />

(meerlaagse) parkeergarages, maar ook aan<br />

het optoppen van gebouwen.”<br />

Tullingh & Partners engineert, levert en monteert een uitgebreid gamma<br />

metalen gevels en daken. Van simpele panelen tot luxe gevelcassettes.<br />

Ook engineert, levert en monteert Tullingh<br />

& Partners een uitgebreid gamma metalen<br />

gevels en daken. Van simpele panelen tot luxe<br />

gevelcassettes zowel in de industriële als<br />

utiliteitsbouw. “We zijn bekend met de meeste<br />

systemen en werken nauw samen met leveranciers<br />

en producenten, zodat we voor ieder project<br />

het beste product kunnen selecteren.”<br />

43


HET CONCEPT IN DE PRAKTIJK<br />

Strak interieur zonder zichtbare<br />

deursystemen en plinten<br />

De eigenaars van deze privéwoning in Waregem gingen uit van een strak interieur, waar deuren<br />

onzichtbaar opgaan in de wanden en plinten geen onnodige aandacht trekken. Het resultaat is een mix<br />

van onzichtbaar ingewerkte draai-, pivot- en schuifdeuren die de minimalistische look nergens verstoren.<br />

Meer nog: met ook plinten die nauwelijks opvallen, gaf interieurarchitect Thomas Nachtergaele op<br />

dat vlak geen duimbreed toe.<br />

Tekst en beeld: Argenta<br />

44


'De nieuwe ‘onzichtbare’ kleefplinten zijn vooral interessant<br />

omwille van hun eenvoud in plaatsing en uitwerking'<br />

Draaideuren zonder lijsten of<br />

zichtbare scharnieren<br />

Nachtergaele noemt zichzelf een ‘ontwerper<br />

van vandaag’, hoewel hij geen fan is van de<br />

term minimalisme (hoe relatief kan die zijn<br />

als je volgens hem weet dat die net ‘maximalisme’<br />

in werk en uitvoering inhoudt), zitten<br />

strakke, moderne interieurs hem in de genen.<br />

De Argenta-oplossingen voor binnendeuren<br />

bieden op dat vlak tal van mogelijkheden, en<br />

daar is hij blij om: “Het zijn dankbare en kwaliteitsvolle<br />

producten, en dat hoor ik net zo goed<br />

van de vaklui met wie ik samenwerk. Zij zouden<br />

sowieso de eersten zijn om mij te laten weten<br />

wanneer iets niet voldoet aan hun kwaliteitseisen<br />

of niet naar behoren te installeren valt.”<br />

Zo is het Invisidoor-systeem van Argenta voor<br />

Nachtergaele intussen zelfs haast een basisstuk<br />

in de interieurs die hij uittekent. “Je kan<br />

daar alle kanten mee uit”, verklaart hij zich<br />

nader: “Het gaat er voor mij om dat producten<br />

in al hun eenvoud ‘goed moeten zitten’.”<br />

Dressing: pivotdeur gaat op in wandvlak<br />

De keuze voor pivoterende binnendeuren is volgens<br />

Thomas Nachtergaele vooral een esthetische<br />

keuze. Ook hier was dat het geval voor de<br />

wand die de dressing van de badkamer scheidt.<br />

Uniform afgewerkt met de wand geeft dat dan<br />

ook een fraaie aanblik, zelfs met de pivotdeur<br />

open. “Toch komt in veel ontwerpen een mix<br />

van de verschillende deurbeslagsystemen voor<br />

draai-, pivot- en schuifdeuren aan bod,” vertelt<br />

hij er volledigheidshalve bij.<br />

Ingewerkte schuifdeur geeft ruimte<br />

aan verdere inrichting<br />

Deze woning is daar geen uitzondering op. Om<br />

tussen de keuken en woonkamer het grote muuroppervlak<br />

te kunnen vrijhouden voor de verdere<br />

inrichting, was het nu eenmaal opportuun om<br />

de schuifdeuren in de muren te laten verdwijnen<br />

bij het openschuiven. Zelfs met de schuifdeuren<br />

open, blijft de wand volledig vrij, terwijl je beide<br />

ruimtes toch steeds van elkaar kan scheiden.<br />

Het totaalplaatje klopt dankzij<br />

‘onzichtbare’ plinten<br />

“De nieuwe ‘onzichtbare’ kleefplinten van<br />

argenta zijn vooral interessant omwille van<br />

hun eenvoud in plaatsing en uitwerking,” aldus<br />

Nachtergaele. “Ik vind het gewoon heel aantrekkelijk<br />

omdat ik er de detaillering die ik in<br />

mijn hoofd heb, mee in de praktijk vertaald krijg,<br />

tot en met de uiteindelijke afwerking, terwijl de<br />

totaalprijs toch binnen de perken blijft. Want,<br />

uiteraard speelt ook budget een rol. Gelukkig<br />

verantwoordt het uiteindelijke totaalplaatje<br />

ruimschoots de prijs die daar tegenover staat.”<br />

“Het is wel een feit dat je er vanaf het begin van<br />

het ontwerp rekening moet mee houden,” zegt<br />

hij er eerlijkheidshalve bij, “Hoe minder te zien<br />

mag zijn, hoe vroeger je in het proces moet<br />

nadenken over hoe je alles wil ingewerkt zien.<br />

Gelukkig weet ik uit ervaring intussen hoe te<br />

anticiperen op mogelijke pijnpunten die zich bij<br />

de uitvoering kunnen voordoen.”<br />

45


Met de huisautomatiseringsoplossingen van All4Control worden woningontwerpen niet langer ontsierd door muren vol schakelaars. (Beeld: Garvan Acoustic)<br />

THE ART OF SMART<br />

Huisautomatisering is een kunstvorm geïnspireerd door mogelijkheden en wensen. Dat is de visie van<br />

Roel van Gestel, eigenaar van All4Control, specialist in functionele en verrassende oplossingen voor<br />

audio en video, verlichting, beveiliging, comfort, klimaat en Informatie en Communicatie Technologieën<br />

(ICT). Zowel binnen als buiten de woning.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: All4Control<br />

“Als systeemintegrator begeleiden wij projecten<br />

van A tot Z. Wij denken graag vanaf de adviesfase<br />

mee met de architect, aannemer, installateur én<br />

eindgebruiker, waardoor de huisautomatisering<br />

niet alleen onzichtbaar opgaat in het ontwerp,<br />

maar ook aan alle functionele wensen en eisen<br />

van de eindgebruiker voldoet.”<br />

‘In het ontwerp van onze installaties<br />

hebben wij maximaal oog voor esthetiek,<br />

energie-efficiëntie en veiligheid’<br />

46


Roel van Gestel heeft jarenlange ervaring<br />

in huisautomatisering. In zijn functie als<br />

productmanager bij Marantz Europe maakte<br />

hij de ontwikkeling mee van mid tot high end<br />

audio-oplossingen voor woningen, met surround<br />

sound- en home theateroplossingen voor<br />

alle woonvertrekken. In 2<strong>01</strong>0, toen streaming<br />

media zijn intrede deed, maakte Van Gestel de<br />

overstap naar een distributeur in huisautomatisering.<br />

“Als sales- en fieldengineer heb ik een nieuw,<br />

Nederlands verkoopkanaal opgezet voor audio,<br />

video en verlichting”, vertelt hij. “Aanvankelijk<br />

in loondienst, maar later in een agentschap<br />

omdat huisautomatisering ook beveiliging,<br />

comfort, klimaat en ICT omvat. Onder de naam<br />

All4Control heb ik hier verder invulling aan<br />

gegeven, waarbij ik tevens de (product)technische<br />

ondersteuning van installateurs voor mijn<br />

rekening nam. Toen gaandeweg de vraag naar<br />

totaaloplossingen groeide, heb ik een concept<br />

bedacht waarmee met normale wandschakelaars,<br />

centraal geplaatste touchscreens en<br />

smartphones en tablets audio en video, verlichting,<br />

beveiliging, comfort, klimaat en ICT eenvoudig<br />

en centraal bewaakt en beheerd kunnen<br />

worden en waarmee nagenoeg alle klantwensen<br />

naadloos kunnen worden ingevuld.”<br />

Vier pijlers<br />

Het concept van All4Control is gebaseerd op<br />

vier pijlers, waaronder (1) Eenvoud in bedieningsgemak<br />

in maximaal vier stappen, (2)<br />

Comfort en inrichting, (3) Entertainment en (4)<br />

Totale ontzorging en duurzaamheid. Van Gestel<br />

noemt enkele voorbeelden in klimaatregeling,<br />

Met één bedieningspaneel aan de wand kunnen alle installaties worden bewaakt en bediend.<br />

audio en video en beveiliging. “Door wandschakelaars<br />

te plaatsen die naast de verlichtingsbediening<br />

ook temperaturen kunnen meten,<br />

wordt een losse thermostaat overbodig. En ook<br />

luidsprekers, televisies en projectieschermen<br />

kunnen onzichtbaar in wanden of plafonds<br />

worden weggewerkt, zodat ze passen in elk<br />

interieur.”<br />

Met de huisautomatiseringsoplossingen van<br />

All4Control worden woningontwerpen dus niet<br />

langer ontsierd door muren vol schakelaars.<br />

Kabels worden bovendien zodanig weggewerkt,<br />

dat het lijkt alsof alles draadloos functioneert.<br />

“In het ontwerp van onze installaties hebben<br />

wij maximaal oog voor esthetiek, energieefficiëntie<br />

en veiligheid. Zo kunnen bewoners<br />

hun installaties zodanig laten inregelen dat,<br />

wanneer zij hun huis verlaten en de alarmcode<br />

inschakelen, alle apparatuur in huis automatisch<br />

uitschakelt en/of een afwezigheidssimulatie<br />

inschakelt. Dat dit door architecten,<br />

aannemers, installateurs én eindgebruikers op<br />

prijs wordt gesteld, bewijzen de vele projecten<br />

die wij inmiddels hebben mogen uitvoeren voor<br />

opdrachtgevers in zowel binnen- als buitenland.”<br />

Projectbegeleiding: van advies t/m nazorg<br />

Vanwege het succes van All4Control heeft Van<br />

Gestel in 2<strong>01</strong>7 zijn agentschap volledig losgelaten.<br />

Een jaar later nam hij alle projecten, activiteiten<br />

en service- en onderhoudscontracten<br />

van de firma Goosebumpz uit De Meern over.<br />

Sindsdien begeleidt en realiseert All4Control<br />

luxe woningprojecten, vanaf de adviesfase tot<br />

en met de eindoplevering en nazorg.<br />

‘We bekijken samen met de architect hoe we alle technieken<br />

naadloos in het esthetische ontwerp kunnen integreren.’<br />

“Ieder traject start steevast met een gesprek<br />

met de eindklant, waarin we de wensen en<br />

eisen op het gebied van huisautomatisering in<br />

kaart brengen”, aldus Van Gestel.<br />

“Vervolgens bekijken we samen met de architect<br />

hoe we alle technieken naadloos in het<br />

esthetische ontwerp kunnen integreren. Naar<br />

wens begeleiden we de aannemer en (elektrotechnisch)<br />

installateur bij de aanleg van alle<br />

kabels en leidingen, conform ons functionele<br />

ontwerp en bijbehorende bekabelings- en aansluitschema’s,<br />

waarna we achtereenvolgens<br />

de levering, montage en inregeling/programmering<br />

van alle huisautomatiseringssystemen<br />

verzorgen. Vervolgens staan wij standaard in<br />

voor twee jaar nazorg en support, waarmee de<br />

eindklant verzekerd is van een optimaal functionerende,<br />

high end installatie.”<br />

47


ESTHETISCHE<br />

RAAMVENTILATIE EN<br />

DOEKZONWERING IN ÉÉN<br />

Een strakke<br />

gevel binnen<br />

handbereik<br />

48


De Fixvent Mono AK van Renson combineert natuurlijke toevoer van verse lucht met doekzonwering. In<br />

een zelfde kast bovenop het raam zit dus zowel een raamventilatierooster als een doekkast gecombineerd.<br />

In een specifieke maatoplossing werd die zelfs aangepast voor de specifiek Nederlandse bouwwijze<br />

tegen een houten stelkozijn, zoals ook in het Arnhemse Spijkerkwartier gerealiseerd werd.<br />

Tekst en beeld: Renson / info@sourbronfotografie.be<br />

Functioneel en esthetisch<br />

Het verzoenen van functionele en esthetische<br />

aspecten is bij residentiële projecten vaak een<br />

uitdaging voor jou als architect, tenzij innovatieve<br />

producten het leven een stuk makkelijker<br />

maken, zoals de Fixvent Mono AK van Renson.<br />

De combinatie van een raamventilatierooster<br />

voor natuurlijke toevoer van verse lucht én<br />

doekzonwering in dezelfde kast bovenop het<br />

raam, laten het toch toe om het gewenste<br />

strakke design overal door te trekken.<br />

Natuurlijke ventilatie én doekzonwering<br />

Dat de vaak noodzakelijke ventilatieroosters<br />

weggedetailleerd kunnen worden achter het<br />

buitenspouwblad is natuurlijk mooi meegenomen<br />

om een strak ontwerp niet te verstoren.<br />

Wanneer grote puien – zeker die georiënteerd<br />

op de zuid- en westzijde – je er bovendien<br />

ook toe verplichten om buitenzonwering te<br />

voorzien, sla je met de Renson Fixvent Mono<br />

AK twee vliegen in één klap. Die combineert<br />

namelijk de ventilatieroosters met de<br />

gewenste screens. Ingewerkt in de gevel zijn<br />

zowel de doekkasten als de zijgeleiders nergens<br />

zichtbaar, terwijl die van de binnenkant<br />

toch altijd bereikbaar zijn voor onderhoud.<br />

aangepast naar de Nederlandse bouwwijze<br />

met stelkozijn. Deze Fixvent Mono AK werd<br />

zo aangepast dat de flens voor de stelkozijnmontage<br />

van het raam doorloopt op de<br />

zijkanten en bovenkant van de doekkast.<br />

Zo kunnen kozijn en Fixvent in één geheel<br />

gemonteerd worden.<br />

Voorwaarde om deze maatoplossing tot een<br />

goed einde te kunnen brengen, was evenwel<br />

dat alle partijen in het bouwteam hierover al<br />

in een vroege fase van het project rond de<br />

tafel zaten (architect, aannemer, systeemleverancier<br />

Reynaers, kozijnbouwer Renson). Dat<br />

bleek hier de succesformule om alles zo goed<br />

mogelijk op elkaar te kunnen afstemmen.<br />

‘Akoestisch geïsoleerd als die is, zorgt de<br />

Fixvent Mono AK daarbij voor de minst<br />

mogelijke geluidshinder van buitenaf’<br />

Basisvereisten voor een gezond en<br />

comfortabel binnenklimaat<br />

Het gebruik van Fixvent laat energiezuiniger<br />

wonen toe, op de voorwaarde dat bewoners<br />

het hele jaar door optimaal genieten van daglicht<br />

en zonnewarmte. Zonder oververhitting<br />

binnenshuis, want de buitendoekzonwering<br />

houdt de zon tegen nog voor die het glas<br />

kan bereiken. Tegelijk is er sprake van een<br />

continue toevoer van verse buitenlucht om de<br />

vervuilde binnenlucht continu te vervangen.<br />

Akoestisch geïsoleerd als die is, zorgt de Fixvent<br />

Mono AK daarbij voor de minst mogelijke<br />

geluidshinder van buitenaf.<br />

Stelkozijnmontage: maatoplossing<br />

voor Nederland<br />

In het Spijkerkwartier in Arnhem werd de<br />

Fixvent Mono AK van Renson op de ramen<br />

gemonteerd, al gaat het hier niet om de standaard<br />

uitvoering, maar een oplossing op maat,<br />

49


Een Quooker-kraan voor<br />

ieder keukendesign<br />

Ieder keukendesign is anders. Daarom biedt Quooker een brede collectie kranen.<br />

Zo zijn er ronde, rechte, klassieke en moderne modellen en zijn alle kranen<br />

verkrijgbaar in verschillende finishes. Van tijdloos chroom of rvs tot uitgesproken<br />

zwart, goud en messing patina. Je kan naast 100˚C kokend, warm en koud ook<br />

gekoeld en bruisend water uit de kraan tappen als je de Quooker CUBE op het<br />

systeem aansluit. Zo biedt Quooker altijd een kraan die past bij jouw keukendesign.<br />

Bekijk de complete collectie op quooker.nl


Afnemers kunnen profiteren van de<br />

voordelen van een geprefabriceerde,<br />

polyester dakgoot, die tevens aan alle<br />

functionele én esthetische wensen met<br />

betrekking tot het afschot voldoet.<br />

POLYESTER DAKGOTEN MET GEÏNTEGREERD AFSCHOT:<br />

‘Hemelwaterafvoer en gebouwesthetiek<br />

kunnen uitstekend samengaan’<br />

Met de huidige klimaatveranderingen en de daarmee gepaard gaande, steeds extremere regenval is<br />

het van groot belang om onze hemelwaterhuishouding in orde te maken. Een goed afschot in onze<br />

dakgoten is daarbij van groot belang, weet Marc Beers, directeur van Beers Bouwproducten BV. “Niet<br />

voor niets schrijft bijvoorbeeld de Technische ABC van Woningborg een afschot van minimaal 2 millimeter<br />

per meter voor.”<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Beers Bouwproducten BV<br />

“Bij diverse dakgootsystemen, zoals zinken en<br />

getrokken aluminium dakgoten, kan dit afschot<br />

worden bereikt door de ophangbeugels waarin<br />

de goten komen te liggen op afschot te monteren”,<br />

aldus Beers. “Maar helaas komt dit<br />

de uitstraling van een gebouw niet ten goede.<br />

Zeker wanneer de afvoer aan het uiteinde van<br />

de goot is aangebracht, wordt de gevellijn door<br />

een ‘scheef hangende dakgoot’ flink verstoord.<br />

Als de afvoer in het midden van een goot moet<br />

komen, wordt het helemaal een lastig verhaal.<br />

Afschot zou hier namelijk betekenen dat er een<br />

knik moet komen in de goot en daar lenen de<br />

meeste materialen zich niet voor. Voor deze<br />

situaties heeft Beers Bouwproducten BV een<br />

gootsysteem ontwikkeld waarbij het afschot in<br />

de goot zelf geïntegreerd is. Hierdoor kunnen<br />

afnemers profiteren van de voordelen van een<br />

geprefabriceerde, polyester dakgoot, die tevens<br />

aan alle functionele én esthetische wensen met<br />

betrekking tot het afschot voldoet.”<br />

Voor de productie van de dakgoten maakt Beers<br />

Bouwproducten BV gebruik van productiemallen,<br />

waarin eerst een kleurlaag (afwerklaag)<br />

wordt aangebracht en vervolgens het polyester<br />

wordt opgebouwd.<br />

“Hierbij lamineren we PU op afschot tussen<br />

de buiten- en binnenlaag, waardoor een<br />

onzichtbare sandwichconstructie ontstaat”,<br />

aldus Beers. “In totaal zijn veertien standaard<br />

gootmodellen leverbaar, in diverse vormen en<br />

maatvoeringen. Op aanvraag kunnen bovendien<br />

mallen op maat worden gemaakt. Voor de<br />

afwerking hebben architecten en aannemerspartijen<br />

keuze uit nagenoeg alle RAL-kleuren.”<br />

De polyester dakgoten van Beers Bouwpro-<br />

ducten BV zijn inmiddels in diverse woningbouwprojecten<br />

toegepast. Op dit moment is de<br />

specialist uit Medemblik betrokken bij de renovatie<br />

van 100 woningen in ’s-Gravenzande.<br />

Detail van een polyester dakgoot<br />

met geïntegreerd afschot.<br />

51


DE ZON LAAT ZICH<br />

NIET STUREN, MAAR<br />

WEL MANAGEN<br />

WAREMA buitenjaloezieen<br />

sieren de gevel en zijn<br />

bijzonder functioneel.<br />

52


Het bedrijf weet als geen ander<br />

wat de architect wil. WAREMA<br />

stelt namelijk net als de architect<br />

hoge eisen aan kwaliteit en esthetica.<br />

Daarom biedt WAREMA<br />

hoogwaardige zonweringsoplossingen,<br />

die zowel esthetisch<br />

als functioneel zijn. Daarbij worden<br />

belangrijke aspecten verenigd,<br />

zaken als lichtsturing en<br />

energiemanagement. Voor de<br />

gevel, het terras, of binnenshuis,<br />

in nieuwbouw of renovatie: zonlichtmanagement<br />

is afgestemd<br />

op de architectuur.<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: WAREMA<br />

De zonlicht manager<br />

Om de ideeën van de architect optimaal te<br />

kunnen verwezenlijken werkt WAREMA graag<br />

samen vanaf de planning van een project.<br />

Met uitgebreide documentatie en goede<br />

online-tools biedt het bedrijf de benodigde<br />

assistentie, in elke fase van het proces. In het<br />

speciaal voor de architect ingerichte architectenportaal<br />

op de website treft u de laatste<br />

wetenswaardigheden aan rondom het thema<br />

zonwering, alsmede informatie die hulp biedt<br />

bij zonweringsvraagstukken. Zo wordt het<br />

voor de architect makkelijker een project te<br />

realiseren waarbij zonwering een rol speelt.<br />

Het is de moeite waard om het brede spectrum<br />

aan plannings- en adviesdiensten te<br />

leren kennen. Samen met WAREMA komt de<br />

architect tot de meest ideale zonweringsoplossingen<br />

voor het project!<br />

Handige tools<br />

U kunt handige tools downloaden die het werk<br />

lichter maken. Zo kan er gebruik gemaakt<br />

worden van de zonweringsplanner wanneer<br />

er CAD-details benodigd zijn. Ook kunnen er<br />

snel 3D-modellen gesimuleerd worden aan<br />

het gebouw van uw klant, met de App WAREMA<br />

DESIGNER. Wanneer extra technische documentatie,<br />

stof- en lamellenmonsters, of gebouwencollecties<br />

benodigd zijn, dan kunnen deze<br />

snel worden toegezonden. Ook voor bestekteksten<br />

en BIM-gegevens kunt u terecht op<br />

www.warema.com/architects ><br />

Perfecte regulering van daglichttoetreding met WAREMA buitenjaloezieen.<br />

53


B<br />

B Direct serie<br />

B Hybrid<br />

B Square<br />

B Air V2<br />

De B Air V2 zorgt voor 24-uurs<br />

luchtdesinfectie in aanwezigheid van mens<br />

en dier en elimineert bacteriën, virussen en<br />

schimmelsporen in de lucht. Deze indirecte<br />

UV-C luchtdesinfectie unit is inzetbaar in<br />

productiehallen, zorginstellingen, apotheken,<br />

openbaar vervoer, winkels en nog veel meer.<br />

www.thermo-bel.be<br />

fabrikant<br />

MaxiCool BV<br />

Waage Naak 1<br />

6<strong>01</strong>9 AA Wessem<br />

Tel: 0475-562800<br />

info@maxicool.nl<br />

www.maxicool.nl


Duurzaam wonen,<br />

werken en leren<br />

wordt bevorderd<br />

door gebruik te<br />

maken van de<br />

kracht van de zon<br />

Bouwfysica tot in detail<br />

U heeft informatie nodig over warmteisolatie<br />

in de zomer, gegevens uit de<br />

stralingsfysica of gebouwencertificeringen?<br />

Helemaal geen probleem! Maak<br />

gebruik van de bouwfysische details, die<br />

WAREMA voor u verzameld heeft en als<br />

download aanbiedt op het architectendeel<br />

van de website. Daar ervaart u ook<br />

meer over de systeemprincipes en krijgt<br />

u productaanbevelingen voor gevels met<br />

bijzondere eisen. Laat u verrassen door<br />

de mogelijkheden.<br />

Duurzaam wonen, werken en leren wordt<br />

bevorderd door gebruik te maken van de<br />

kracht van de zon. Door de schadelijke<br />

en hinderlijke invloeden van zonlicht te<br />

voorkomen, maar door slim zonlichtmanagement<br />

de goede eigenschappen over<br />

te houden, ontstaat er een aangenaam<br />

binnenklimaat, op geheel natuurlijke<br />

wijze. Dat bespaart in de zomer veel energie<br />

omdat er minder geforceerde koeling<br />

nodig is, in de winter kan de warmte van<br />

het zonlicht dat gereguleerd binnenkomt<br />

bijdragen aan minder stookkosten. Geautomatiseerde<br />

zonwering helpt daar nog<br />

eens extra bij, door alles voor de gebruiker<br />

op een zo optimaal mogelijke manier<br />

te regelen.<br />

Naast woningbouw heeft Warema in de<br />

projectenmarkt zijn sporen verdiend.<br />

Belangrijke pijlers zijn: kwaliteit in product,<br />

processen en mensen, betrouwbaarheid<br />

en service. Kijk gerust eens op<br />

de site voor een stuk inspiratie!<br />

WAREMA Easy Zip windveste screens.<br />

55


ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN VAN BETON CIRÉ:<br />

Een schitterende betonlook<br />

uitstraling in iedere ruimte<br />

De toepassing van Beton Ciré is enorm populair in woningen, bedrijfsgebouwen,<br />

hotels, restaurants en winkelpanden. Niet alleen vanwege het unieke karakter en de<br />

luxe uitstraling van het materiaal, maar ook vanwege de veelzijdigheid.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Beton Aparte International<br />

56


De cementgebonden stucsoort is namelijk duurzaam,<br />

waterdicht, slijtvast en naadloos en hecht<br />

op vrijwel iedere ondergrond. Van hout, steen en<br />

beton tot gipsplaten, keramische tegels, kunststoffen<br />

en glas. Bovendien kan het materiaal op<br />

iedere locatie worden aangebracht: van vloeren<br />

tot plafonds, wanden, trappen en meubelstukken<br />

en van woon- en werkruimtes tot keukens<br />

en badkamers. Zelfs een applicatie in de douche<br />

is geen enkel probleem, weet Patrick Vos, directeur<br />

van Beton Aparte International, de officiële<br />

importeur en distributeur van Beton Ciré in<br />

Nederland, België en Duitsland.<br />

Beton Ciré is een waterdicht betonstuc dat al meer<br />

dan 25 jaar in Frankrijk word gebruikt in badkamers,<br />

vertelt Vos. “Dit Beton Ciré, gewreven beton<br />

in het Frans, werd vroeger waterdicht gehouden<br />

met was of olie. Tegenwoordig hebben we echter<br />

permanente systemen die waterdicht blijven,<br />

makkelijk schoon te maken en zeer hygiënisch<br />

zijn. Door de naadloze applicatie zijn vuil, schimmels<br />

en bacteriën namelijk niet aan de orde.”<br />

Keur aan afwerkingen en kleuren<br />

Naast cement bestaat Beton Ciré uit zeer fijn<br />

gemalen kiezelstenen en zand en speciale<br />

kunsthars (resin). Dankzij deze kunsthars<br />

wordt het product flexibel maar toch hard,<br />

waardoor het zeer dun kan worden aangebracht<br />

(max. 2 mm).<br />

“Doordat Beton Ciré met de hand wordt opgebracht,<br />

kan het op iedere gewenste manier worden<br />

verwerkt. Het kan ruw geplaatst, geschuurd<br />

en/of glad gepolijst worden. Bovendien kan met<br />

één of meerdere kleuren worden gewerkt.”<br />

Met behulp van een kleurstof kan het product<br />

in iedere gewenste kleur worden geleverd,<br />

vertelt Vos. “Wij beschikken over 74 standaard<br />

kleuren. Daarnaast maken we custom colours<br />

voor architecten en designers, die niet gereproduceerd<br />

worden.”<br />

Het complete Beton Ciré systeem van Beton<br />

Aparte omvat tevens een impregneermiddel voor<br />

de basisbescherming en hechting van de sealer,<br />

evenals een speciale 2-componenten PU Sealer<br />

mat voor toepassingen in de keuken of badkamer.<br />

Duurzame keuze<br />

“Naast bovengenoemde producten werken we<br />

vandaag de dag veel met geopolymeren; een<br />

duurzaam en groen alternatief voor cement”,<br />

vertelt Vos. “Dit bindmiddel bestaat met name<br />

uit hoogwaardige secundaire mineralen,<br />

gewonnen uit industriële reststoffen en met<br />

een lage CO 2<br />

-footprint en milieuafdruk. Hiermee<br />

sluiten we aan op de duurzaamheidsambities<br />

van veel klanten.”<br />

Voor de productie van Beton Ciré zijn slechts<br />

minimale grondstoffen nodig, benadrukt hij.<br />

“Bovendien leveren wij het product per vierkante<br />

meter, waardoor verspilling niet aan de orde is.<br />

Vóór 12 uur besteld, betekent morgen (Nederland)<br />

of overmorgen (België/Duitsland) al geleverd.”<br />

Zien, voelen en beleven<br />

In de 200 vierkante meter grote showroom van<br />

Beton Aparte in Baarle Nassau kunnen architecten,<br />

ontwerpers én hun klanten alle mogelijke<br />

toepassingen, afwerkingen en kleuren zien,<br />

voelen en beleven. Bijvoorbeeld in een badkamer,<br />

keuken en woonkamer, maar ook in een<br />

speciale designhoek waar de creativiteit van<br />

bezoekers maximaal gestimuleerd wordt.<br />

57


Naamloos-12 1 09-11-20 15:39<br />

Elektrische raambediening voor natuurlijke ventilatie<br />

230V & 24V uitvoering<br />

Verkrijgbaar in diverse kleuren<br />

Diverse besturingsmogelijkheden<br />

Eigen montagemogelijkheden<br />

Geschikt voor uitzet- en valramen<br />

info@teleeex.nl www.teleeex.nl Tel +31(0)344-673020<br />

Naamloos-5 1 09-07-20 13:36


STALEN GAASPANELEN BIEDEN<br />

EEN ONGEKENDE ONTWERP- ÉN<br />

TOEPASSINGSVRIJHEID<br />

Opslagruimten die zijn opgebouwd uit scheidingswanden van stalen gaaspanelen bieden vele voordelen.<br />

Zo laten gaaspanelen veel licht door en zorgen zij voor een uitstekende ventilatie. Bovendien<br />

beschermen stalen gaaspanelen tegen inbraak en schade én dragen zij zorg voor een bijzondere esthetiek.<br />

Niet voor niets worden de producten in steeds meer projecten toegepast. Dat merkt ook Troax,<br />

dat al meer dan 65 jaar gespecialiseerd is in de ontwikkeling, levering en montage van innovatieve<br />

oplossingen met stalen gaaspanelen.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Troax<br />

“De stalen gaaspanelen van Troax worden veelvuldig toegepast voor het<br />

opdelen van bergingen, zolders, fietsenstallingen en garages. Maar ook<br />

vrijstaande gaaskooien zijn mogelijk”, vertelt coördinator sales en marketing<br />

Sigrid Herbosch. “Onze producten zijn zeer duurzaam en kunnen 100%<br />

gerecycleerd worden. Bovendien heeft het materiaal een lange levensduur.<br />

De systemen zijn volledig modulair. Wanneer behoeftes wijzigen, kunnen<br />

opstellingen eenvoudig gedemonteerd en in een andere configuratie weer<br />

opgebouwd worden. Ook zijn de systemen aanpasbaar aan iedere situatie.<br />

Schuine plafonds en aflopende vloeren zijn geen probleem.”<br />

Architecten hebben bij Troax keuze uit drie typen gaaswanden met verschillende<br />

mazen en inbraakweerstandsklassen, die naar wens ook gecombineerd<br />

kunnen worden. En ook gesloten plaatsystemen zijn mogelijk.<br />

“De stalen gaaswanden kunnen in iedere RAL-kleur worden afgewerkt”,<br />

benadrukt Herbosch. “Bovendien beschikken we over een thermisch<br />

verzinkte variant, waardoor ook plaatsing in vochtige (buiten)ruimtes<br />

mogelijk wordt. In combinatie met de modulaire opbouw ontstaat een<br />

ongekende ontwerp- en toepassingsvrijheid. We ontvangen steeds meer<br />

aanvragen om – naast de genoemde toepassingen – ook gaaswanden te<br />

ontwerpen, leveren en installeren in architecturale projecten zoals lofts,<br />

restaurants en kantooromgevingen. Ook de toepassing van gaaswanden<br />

aan gevels neemt toe.”<br />

Naar wens staat Troax in voor de montage van de systemen. Maar ook<br />

montage in eigen beheer is mogelijk en eenvoudig te realiseren, dankzij<br />

uitgebreide montagetekeningen én een gedegen servicedienstverlening.<br />

Troax BV +31 (0)252-37 <strong>01</strong> 54 info@troax.nl troax.com<br />

PRECIES ZOALS<br />

U HET WILT!<br />

WE BIEDEN U FLEXIBELE EN SOLIDE<br />

OPLOSSINGEN OM UW OPSLAGRUIMTE S<br />

EN EIGENDOMMEN TE BEVEILIGEN .<br />

Vergaderruimte van stalen gaaspanelen en hout.<br />

PROTEC TING PEOPLE, PROPERTY, AND PROCESSES.<br />

59<br />

TROAX_Ad3_RGB.indd 1 <strong>2020</strong>-10-29 11:23


www.mo-b.nl/neolith<br />

Specialist in<br />

Natuursteen<br />

& Keramiek<br />

Michel Oprey & Beisterveld Natuursteen en Keramiek is exclusief distributeur<br />

van Neolith in de Benelux. Bij ons kunt u de mooiste selectie keramiek in alle<br />

verschijningsvormen en toepassingen vinden. Neolith maakt gebruik van<br />

gerecycled natuursteen dat zowel voor binnen als buiten is gemaakt.<br />

NEOLITH® is bestand tegen temperatuurwisselingen<br />

en vlekken. Doordat het vervaardigd wordt van 100%<br />

natuurlijke grondstoffen, is het ook bestand tegen uv-straling.<br />

Dat zijn kenmerken die garanderen dat het materiaal ook na<br />

verloop van tijd er nog hetzelfde uitziet.<br />

Echte experts in spiegels en glas! Visser Glasprojecten verzorgt<br />

uw projecten van engineering tot en met monteren. In het<br />

verleden zijn er al vele verschillende projecten uitgevoerd. Deze<br />

zijn actief in verschillende branches: Cruiseschepen, luxe jachten,<br />

hotels, kantoorpanden en grote woonhuizen.<br />

Neolith | www.neolith.com<br />

Visser | www.visserglas.nl


Milieuvriendelijke verf op<br />

basis van minerale poeder<br />

In nieuwbouw- en renovatieprojecten<br />

wordt anno <strong>2020</strong> veel<br />

aandacht besteed aan duurzaamheid.<br />

Bijvoorbeeld als het<br />

gaat om bouwmaterialen en<br />

installatietechnieken. “De verf<br />

blijft echter nog vaak een sluitpost<br />

op de begroting en krijgt<br />

te weinig aandacht in het duurzaamheidsverhaal”,<br />

meent Willemijn<br />

Wortelboer, eigenaar van<br />

RAW Paints.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: RAW Paints<br />

De kleuren worden geproduceerd met pigmenten van gemalen stenen en<br />

mineralen. Zo blijft RAW Paints zo dicht mogelijk bij de natuur.<br />

“Het is heel onlogisch dat nog altijd wordt<br />

gewerkt met blikken verf, die voor maximaal<br />

60% gevuld zijn met water en waarin allerlei<br />

oplos- en conserveringsmiddelen zijn<br />

verwerkt om de houdbaarheid te garanderen.<br />

Deze middelen hebben namelijk tot vijf jaar<br />

tijd nodig om uit te dampen en zijn slecht voor<br />

het milieu én onze gezondheid. De missie van<br />

RAW Paints is om architecten, aannemers en<br />

schildersbedrijven hiervan bewust te maken.”<br />

De afgelopen jaren heeft RAW Paints een<br />

unieke formule voor verfpoeder ontwikkeld,<br />

met een minerale basis en zonder titaniumdioxide,<br />

vluchtige organische stoffen en<br />

pesticides. “Onze witte verfpoederformule<br />

is uitstekend geschikt voor steen en beton,<br />

stuc-, metsel- en pleisterwerk (op cementbasis)<br />

en zowel ontwikkeld voor buiten- en<br />

binnentoepassingen”, vertelt Wortelboer.<br />

“Denk bijvoorbeeld aan gevels, plafonds,<br />

woonkamers, slaapkamers, badkamers en<br />

kelders, die in één keer en volledig dekkend<br />

afgewerkt kunnen worden. Eenmaal aangemaakt<br />

met water zorgt de verfpoeder voor<br />

een verkiezeling met de mineralen/stenen<br />

ondergrond, waardoor afbladdering van de<br />

verf niet aan de orde is. Voor moeilijkere<br />

toepassingen wordt RWP028 geadviseerd;<br />

een poeder dat in combinatie met een emulsie<br />

voor een nog betere hechting op vochtige<br />

ondergronden zorgt.”<br />

De witte verfpoederformule is uitstekend geschikt voor steen en beton, stuc-, metsel- en<br />

pleisterwerk (op cementbasis) en zowel ontwikkeld voor buiten- en binnentoepassingen.<br />

De afgelopen jaren heeft RAW Paints de verfpoeder<br />

uitvoerig en in eigen beheer getest,<br />

onder hoge druk en op diverse ondergronden.<br />

“De kleuren worden geproduceerd met pigmenten<br />

van gemalen stenen en mineralen”, aldus<br />

Wortelboer. “Zo blijven we zo dicht mogelijk bij<br />

de natuur, voor een natuurlijke uitstraling!”<br />

61


‘Het nieuwe werken focust op álle zintuigen’<br />

Werkgevers zijn verplicht om de veiligheid én gezondheid van hun medewerkers te waarborgen. Ook<br />

tijdens de coronapandemie. Centraal bij het indammen van het coronavirus staan hygiëne en voldoende<br />

afstand houden. “Met name dat laatste is niet eenvoudig in de grote, open kantoortuinen”, weet<br />

Pascal van Dort, Global Acoustics Ambassador bij Rockfon<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Rockfon<br />

“Op advies van de overheid werken mensen nu<br />

zoveel mogelijk thuis. Wanneer zij straks weer<br />

(gefaseerd) naar kantoor terugkeren, is het<br />

belangrijk dat hier de juiste voorzieningen zijn<br />

getroffen. Door hierin ook de akoestiek mee<br />

te nemen, slaan werkgevers twee vliegen in<br />

één klap.”<br />

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)<br />

maakte onlangs bekend dat Nederlanders ook<br />

na de coronacrisis vaker willen thuiswerken.<br />

“Organisaties moeten hun kantoren daarom<br />

anders gaan inrichten”, meent Van Dort. “In de<br />

toekomst zullen medewerkers niet alleen naar<br />

kantoor komen om te werken, vergaderen en<br />

brainstormen, maar vooral ook voor het sociale<br />

aspect. Voor de pandemie vertegenwoordigde<br />

het hybride kantoor slechts 4 á 5% van het<br />

totale commerciële vastgoed. Volgens recent<br />

onderzoek van Jones Lang LaSalle zal dat binnen<br />

tien jaar oplopen tot 30%.”<br />

‘De afgelopen jaren<br />

is (te)veel voor het<br />

oog ontworpen’<br />

Een hybride kantoor is een werkplek die faciliteert<br />

dat medewerkers zowel op kantoor als op<br />

afstand kunnen werken. Het kantoor is veel meer<br />

een ontmoetingsplek, dan een plek waar je de<br />

hele dag aan één bureau werkt. “Op een hybride<br />

kantoor vind je verschillende soorten werkplekken.<br />

Denk bijvoorbeeld aan een klassieke boardroom-opstelling,<br />

maar ook aan inspirerende<br />

vergaderhoeken én concentratieruimtes waarin<br />

medewerkers zich kunnen terugtrekken om te<br />

focussen. Hierin ligt gelijk ook de (akoestische)<br />

uitdaging. Immers: wanneer een aantal collega’s<br />

Kantoor TrueLime, Breda.(Beeld: Michael van Oosten Fotografie)<br />

aan het vergaderen, brainstormen of videobellen<br />

is, moeten andere medewerkers hierdoor<br />

niet gestoord worden. Het nieuwe kantoor van<br />

TrueLime in Breda is een mooi voorbeeld van een<br />

project waarin diverse plekken voor formele en<br />

informele ontmoetingen zijn gecreëerd, zonder<br />

dit uit het oog te verliezen.”<br />

In een recent onderzoek noemt 71% van de<br />

meer dan 500.000 respondenten lawaai een<br />

cruciale factor op de werkvloer, met een dramatische<br />

gemiddelde tevredenheidsscore van<br />

slechts 33% als resultaat (Leesman Index,<br />

2<strong>01</strong>9). “Dit percentage zal verder oplopen<br />

wanneer wordt overgestapt naar een hybride<br />

kantoor”, verwacht Van Dort. “Om vermoeidheid,<br />

hoofdpijn, concentratieklachten, frus-<br />

tratie, stress en uiteindelijk ook verzuim bij<br />

medewerkers te voorkomen, zijn aanvullende<br />

akoestische maatregelen noodzakelijk. Deze<br />

maatregelen gaan verder dan het plaatsen van<br />

enkele planten of akoestische lampen. De afgelopen<br />

jaren is echt (te)veel voor het oog ontworpen,<br />

terwijl voor een optimaal welbevinden alle<br />

zintuigen gestimuleerd moeten worden. Zowel<br />

in nieuwbouw als bestaande bouw is maatwerk<br />

nodig, waarbij op basis van bijvoorbeeld vorm,<br />

ruimte-inhoud, plafondhoogtes, aantal medewerkers<br />

én werkplekwensen een Plan van Aanpak<br />

wordt gemaakt. Rockfon levert hier graag<br />

een bijdrage aan, door met de juiste plafond- en<br />

wandoplossingen een uitstekende akoestische<br />

basis te realiseren voor een veilige, productieve<br />

maar vooral ook plezierige werkomgeving.”<br />

63


NEDERLANDSE VERF MET HART EN ZIEL<br />

Ambachtelijk geproduceerde<br />

verfsystemen uit IJmuiden<br />

Af en toe worden we verrast door producten die niet alleen goed zijn, maar die ook een verhaal te vertellen<br />

hebben. Dat overkwam ons toen we Toon van Westerhoven, mede-eigenaar van Rigo Verffabriek<br />

uit IJmuiden, mochten interviewen. Toon is met zijn broer Machiel sinds 2<strong>01</strong>4 eigenaar van Rigo Verffabriek<br />

en vertelt vol verve over hun bijzondere werkwijze.<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: Rigo Verffabriek<br />

We beginnen eerst met een stukje bedrijfsgeschiedenis.<br />

De beide broers hebben in 2<strong>01</strong>4 het<br />

roer overgenomen van hun vader en hun oom,<br />

die op hun beurt de verffabriek over hadden<br />

genomen van hun ouders. Opa en oma Van<br />

Westerhoven richtten de verffabriek op in 1938.<br />

Toch gekozen voor het familiebedrijf<br />

Toon en Machiel zijn dus de derde generatie<br />

in de verffabriek. “Eigenlijk hadden we allebei<br />

onze eigen carrière”, vervolgt Toon. “Machiel<br />

bekleedde een hoge functie in de verfindustrie<br />

en zelf was ik hoofd personeelszaken bij Tata<br />

Steel. In 2008 koos ik voor mijn gezin en nam<br />

ik daar ontslag. Ook mijn vrouw nam ontslag<br />

bij haar werk en samen maakten we een<br />

wereldreis. Bij een ondergaande zon, in een<br />

Zuid-Afrikaanse tuin, zag ik ineens ‘het licht’.<br />

Mijn toekomst lag in het familiebedrijf. In 2<strong>01</strong>0<br />

vloog ik terug naar Nederland, om mijn oom te<br />

gaan assisteren als adjunct-directeur bij Rigo.<br />

Of ik toen al verstand had van verf? Geen spat!”<br />

Toon realiseerde zich weldra dat hij zijn broer<br />

nodig had. “Machiel is chemicus en opgeleid<br />

in verftechnologie. We hebben veel gepraat en<br />

zetten samen een koers uit. Na vervolmaking<br />

van de plannen kwam het moment om ook echt<br />

de schouders eronder te zetten.”<br />

Krachtige mensen maken in een fijne omgeving<br />

“We willen krachtige mensen maken in een fijne<br />

omgeving. Onze verf moet worden ingezet om een<br />

omgeving mooier te maken, we willen een plaats<br />

creëren waar mensen zich fijn voelen. Zo willen<br />

wij ook als werkgever zijn. Onze medewerkers<br />

64


‘Onze verf moet worden ingezet om een<br />

omgeving mooier te maken. We willen een<br />

plaats creëren waar. mensen zich fijn voelen’<br />

Medewerker Patrick maakt muurverf.<br />

moeten het fijn hebben en in hun kracht staan.<br />

Ons productieproces is daar een middel voor”,<br />

legt Toon uit. “Het mooie is dat we ook de grondstoffen<br />

helemaal in eigen hand hebben. Wij<br />

kiezen ervoor om zo lokaal mogelijk in te kopen.<br />

Zo hebben we samenwerkingsverbanden met<br />

boeren in de directe omgeving, die voor ons het<br />

vlas verbouwen, waaruit wij onze lijnolie winnen.<br />

Lijnolie is het natuurlijke bindmiddel voor<br />

onze verfsystemen, net als vroeger. De vlasoogst<br />

brengen we naar de Zaanse Schans, waar<br />

met behulp van een oude windmolen de olie uit<br />

het vlas gewonnen wordt. Duurzaam? Absoluut,<br />

echter het plezier in het samenwerken in de<br />

lokale keten vinden we net zo belangrijk”, aldus<br />

Toon. “Zo geven we ons product de juiste energie<br />

mee. Dat voel je.”<br />

De doelgroep herkent de waarde van het product<br />

Rigo Verffabriek maakt meesterlijk goede lijnolieverf,<br />

die in alle opzichten eerlijk is. “We willen<br />

bovenal met mensen werken. Automatisering is<br />

voor ons alleen interessant als dit niet ten koste<br />

gaat van arbeid. We creëren liever werk dan dat<br />

we dat ontnemen. Dat kan prima, als je maar<br />

klanten hebt die de waarde van het product herkennen.<br />

Die klanten hebben wij gelukkig.”<br />

Rigo verfsystemen zijn populair bij restaurateurs<br />

van monumentaal erfgoed. Voorschrijvers<br />

krijgen dan ook alle hulp uit IJmuiden: “Zij<br />

kunnen rechtstreeks contact met ons opnemen.<br />

Wij maken een technisch bestek, bepalen<br />

de status van de te schilderen ondergrond en<br />

doen kleur historisch onderzoek. Daar rolt een<br />

bestek uit met een gedegen advies, waarop<br />

schilders hun offerte kunnen baseren. Zij<br />

kunnen de geadviseerde producten bij ons<br />

inkopen”, legt Toon uit. “Naast TOPLIN Lijnolie<br />

Standverf is RIGO Verffabriek ook de uitvinder<br />

en producent van SKYLT Original onzichtbare<br />

lak, waarmee ze op Architect@Work te vinden<br />

waren. Ik heb het mooiste werk dat er is. Met<br />

fijne mensen om me heen verf maken met hart<br />

en ziel. Puur en natuurlijk, voor een mooiere<br />

wereld!”<br />

Medewerker Ruud maakt vloerlak.<br />

Eén van de lokale vlasvelden waar vlas verbouwd wordt voor de RIGO Verffabriek.<br />

65


THERMO COMFORT COMO 2.0 12 HP<br />

ZONDER BUITENUNIT<br />

KOELING EN VERWARMING<br />

KOELVERMOGEN MAX. 3.1 kW<br />

BEDIENING VIA TOUCHSCREEN,<br />

AFSTANDSBEDIENING<br />

OF SMARTPHONE<br />

SLECHTS 16 CM DIEPTE<br />

VASTE BUITENROOSTERS<br />

MaxiCool BV<br />

Waage Naak 1<br />

6<strong>01</strong>9 AA Wessem<br />

Tel: 0475-562800<br />

info@maxicool.nl<br />

www.maxicool.nl


Voor ieder project een passende<br />

raamafstandsbediening<br />

Wie kent ze niet, de handbedieningen waarmee de hoge geplaatste uitzetramen in een schoolklas,<br />

sporthal, kantoor- of woongebouw worden bediend? Of de schakelaar/afstandsbediening die zorgt<br />

dat ergens hoog boven ons hoofd ramen elektrisch worden geopend, om een natuurlijke ventilatiestroom<br />

te realiseren? We staan er niet vaak bij stil, maar dat er een gespecialiseerde industrie achter<br />

deze raamafstandsbedieningen zit, moge duidelijk zijn.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Teleflex BV<br />

Teleflex BV, onderdeel van Railtechniek van Herwijnen Groep, adviseert,<br />

levert en monteert sinds 1950 een uitgebreid assortiment mechanische<br />

en elektrische raamafstandsbedieningen voor uitzetramen, kantel- en<br />

draairamen, dakramen en koepels. Van (dubbele) kettingopeners en<br />

lineaire openers tot en met rackopeners. “In 2008 hebben wij bovendien<br />

de activiteiten van Amerflex BV overgenomen, waardoor ons assortiment<br />

is uitgebreid met mechanische en elektrische raamafstandsbedieningen,<br />

monorailsystemen en schuifdeurbeslag”, vertelt Jesse Verheem, Marketing<br />

& Sales bij Teleflex. “Hierdoor kunnen we voor iedere situatie de<br />

perfecte oplossing bieden.”<br />

De raamafstandsbedieningen vinden gretig aftrek in de woning- en<br />

utiliteitsbouw. “Wij leveren voornamelijk aan de ijzenwarenvakhandel<br />

en aannemerspartijen”, vertelt Verheem. “Indien gewenst zijn we vanaf<br />

de adviesfase bij projecten betrokken. Op basis van het type raam, de<br />

afmetingen, het gewicht en de gebruikerswensen selecteren we de best<br />

passende producten voor ieder project, uiteraard rekening houdend met<br />

de geldende eisen én de uitstraling van het gebouw. Ook nemen we graag<br />

de montage van de systemen voor onze rekening, waarbij klanten verzekerd<br />

zijn van 2 jaar gratis service en onderhoud.”<br />

MAX spindelopener voor dakramen. Project: Liesbeth’s Grandcafé in Horst.<br />

‘De raamafstandsbedieningen vinden gretig<br />

aftrek in de woning- en utiliteitsbouw’<br />

Populair op dit moment is de C20 elektrische kettingopener, die<br />

niet alleen opvalt door de scherpe prijsstelling, maar ook door de<br />

zeer compacte maatvoering. De kettingopener is verkrijgbaar in<br />

zwart, wit en grijs en tevens beschikbaar in een tandemuitvoering.<br />

“Ook populair is de ACK4 elektrische kettingopener, waarmee de ramen<br />

op diverse standen geopend kunnen worden: van 10 tot 40 cm en in etappes<br />

van 5 cm. De kleinste elektrische kettingopener in ons assortiment<br />

is de Nano, die hoge belastingen (400N) combineert met een geluidloze<br />

bediening.”<br />

Naar wens kunnen diverse sensoren aan de raamafstandsbedieningen<br />

worden gekoppeld, zoals een regen- en windsensor. Bovendien is op<br />

korte termijn bediening via de smartphone of tablet mogelijk. Daarnaast<br />

komt Teleflex binnenkort met een Nederlandstalige productcatalogus<br />

waarin naast de eigen merkproducten ook producten van toeleveranciers<br />

overzichtelijk staan weergegeven.<br />

C240 elektrische raambediening. Toepassing: uitzetramen in een appartement.<br />

67


ALLURA, EEN UNIEKE LUXE VINYL TEGEL- EN STROKEN<br />

COLLECTIE DIE UW FANTASIE ALLE RUIMTE GEEFT.<br />

De verschillende stroken- en tegelmaten in tientallen dessins volgen moeiteloos uw ideeën. De manier<br />

waarop mensen werken, leven, ontspannen, leren en spelen is voor ons de basis voor het ontwikkelen van<br />

nieuwe collectie en designs. Gemaakt met Hollandse passie gericht op gebruiksgemak, snel en eenvoudig<br />

te installeren of te verwijderen. Allura voor professionals, door professionals komt tegemoet aan belangrijke<br />

vereisten, zoals hergebruik en duurzame productie, met een positieve impact op de ecologische voetafdruk.<br />

Laat u inspireren op forbo-flooring.nl/allura<br />

creating better environments


MONUMENT OMGEBOUWD VAN KANTOOR<br />

TOT APPARTEMENTENGEBOUW<br />

Moderne loft in voormalige vergaderzaal<br />

Het Estel-gebouw in Nijmegen is één van de jongste gemeentelijke monumenten van Nederland. Nadat<br />

het jaren in gebruik is geweest als kantoor, werd besloten het pand om te bouwen tot appartementengebouw.<br />

Annette Bensdorp, interieurarchitect bij Delight of Living realiseerde in de voormalige<br />

directie-vergaderzaal een strakke, ruimtelijke loft inclusief een tuin van in totaal 500 m².<br />

Bensdorp ontwierp in het 330 m² grote appartement een lichte,<br />

moderne woonkamer met keukenruimte en een grote werkhoek.<br />

De zwarte deuren in de wanden zijn hoog en vlak,<br />

met verdekte scharnieren en magneetsloten.<br />

Ruimtelijk ontwerp<br />

Behalve drie muren en een glaspui lag vooraf<br />

niets vast voor de indeling de loft. Bensdorp<br />

ontwierp in het 330 m² grote appartement een<br />

lichte, moderne woonkamer met keukenruimte<br />

en een grote werkhoek. Verder bevinden zich<br />

er drie slaapkamers, twee badkamers en een<br />

walk-in closet die allen zijn voorzien van hoge<br />

ramen van maar liefst 3,5 m.<br />

Strakke deurvlakken<br />

De zwarte deuren in de wanden zijn hoog en<br />

vlak, met verdekte scharnieren en magneetsloten.<br />

Deze vallen weg in het kozijn, waardoor<br />

een strakke muur te zien is. Het geheel heeft<br />

een moderne en stijlvolle uitstraling. Voor het<br />

deurbeslag is gekozen voor de strakke deurklinken<br />

‘Link’ van Olivari, die zijn ontworpen<br />

door de Italiaanse architect Piero Lissoni. “De<br />

mooie, strakke Olivari deurklinken in antraciet<br />

mat vonden we perfect passen bij het<br />

ontwerp van de loft. Strak, subtiel en warm,”<br />

aldus Bensdorp.<br />

Estel-gebouw<br />

Het Estel-gebouw heeft een skelet van staal en<br />

glas. In 1977 werd het opgeleverd als kantoorgebouw<br />

met een voor die tijd vooruitstrevend<br />

ontwerp, voorzien van veel terrassen, balkons<br />

en (dak-)tuinen. In 2<strong>01</strong>5 werd besloten het<br />

‘Voor elke woonstijl bestaat wel een productlijn<br />

die een extra element toevoegt aan het interieur’<br />

pand te gaan verbouwen tot een appartementengebouw.<br />

Er zijn in totaal 62 appartementen<br />

gerealiseerd die allemaal in oppervlakte en<br />

indeling van elkaar verschillen.<br />

Over Intersteel<br />

Intersteel is fabrikant van stijlvol deur- en<br />

raambeslag met bijbehorende accessoires<br />

en verstaat de kunst van het koppelen van<br />

moderne technologieën aan elegant design.<br />

Voor elke woonstijl bestaat wel een productlijn<br />

die een extra element toevoegt aan het<br />

interieur. De producten passen bij veel interieurstijlen<br />

en -smaken: Modern & Strak,<br />

Landelijk & Klassiek of Vintage & Retro. De<br />

lijnen, zowel in samenwerking met toonaangevende<br />

architecten op het gebied van<br />

interieur gerelateerde producten als in eigen<br />

beheer ontworpen, geven deuren en ramen<br />

een geheel eigen finishing touch. Misschien<br />

voor velen onopvallend, maar telkens ondersteunen<br />

ze volop de sfeer<br />

69


eVolutionaire techniek Voor glasbalustrades<br />

• Zijprofiel U<br />

• Vloerprofiel U<br />

• Vloerprofiel F<br />

• uitlijnen zonder<br />

gereedschap<br />

• bij vloermontage een schroef om de 400 mm<br />

• +- 20 mm<br />

bij 1000 mm<br />

glashoogte<br />

VetroMount<br />

snel, eenvoudig, veilig<br />

• glasdiktes van<br />

12,76 tot 21,52 mm<br />

• 3 verschillende<br />

afdekprofielen<br />

• 2 verschillende<br />

constructieprofielen<br />

• kanaal voor<br />

optionele<br />

LED-verlichting<br />

• profiel voor<br />

vloeraansluiting<br />

www.bohle.com


MAXIMALE TRANSPARANTIE, VEILIGHEID EN MONTAGE GEMAK<br />

Glazen balustradesysteem<br />

met unieke eigenschappen<br />

Het systeem werd dit jaar bekroond met een Red Dot Award in de categorie ‘Innovative Product’.<br />

We hebben het over VetroMount, het unieke glasbalustradesysteem van Bohle AG. Het VetroMount<br />

systeem is gebaseerd op het ingenieuze idee van het kabelbindersprincipe en is uitermate eenvoudig<br />

te installeren. Dit overtuigde ook de jury van de Red Dot Awards.<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: Bohle<br />

Frank Bouwman, General Manager bij Bohle<br />

Benelux BV, vertelt over VetroMount: “Dit<br />

balustradesysteem heeft niet alleen een zeer<br />

elegant uiterlijk, maar blinkt ook uit in een<br />

efficiënte installatie en biedt 100% veiligheid.<br />

De kern wordt gevormd door het unieke glasmontagesysteem,<br />

waarmee de glaspanelen<br />

met een eenvoudige push-pull-beweging in het<br />

profiel vastgezet worden.”<br />

Doorsnede. (Beeld: Schnittdarstellung)<br />

In eigen beheer ontwikkeld concept<br />

VetroMount is volledig in eigen beheer door<br />

Bohle ontwikkeld en scoort hoog op het gebied<br />

van functionaliteit. “Nadat de gepatenteerde<br />

en voorgemonteerde glasbevestigingen op een<br />

gelijke afstand van een meter in het profiel zijn<br />

geplaatst en de glasplaat is aangebracht, wordt<br />

de montage in drie stappen uitgevoerd. Eerst<br />

klem je de glasplaat in de glasplaatbevestigingen,<br />

met twee bevestigingswiggen. Daarna<br />

stel je de kanteling van de ruiten met de hand<br />

in, dat gebeurt zonder gereedschap. Tenslotte<br />

veranker je de glasplaten met een eenvoudige<br />

push-pull-beweging veilig in het profiel. Aanpassingen<br />

kunnen gemakkelijk vanaf de loopzijde<br />

gedaan worden”, schetst Frank.<br />

Een tijdloos alternatief voor metaal of hout<br />

“Vooral in een moderne en architecturaal<br />

vormgegeven ruimte is het materiaal glas een<br />

tijdloos alternatief voor traditionele materialen,<br />

zoals metaal of hout”, vervolgt Frank.<br />

“Trappen of een maisonnette met glazen balustrade<br />

geven visuele elegantie en maximale<br />

transparantie aan elke ruimte. Het profielsysteem<br />

van VetroMount zorgt voor strakke lijnen<br />

en open ruimtes die een genereus uitzicht<br />

mogelijk maken.”<br />

VetroMount is geschikt voor top- en zijmontage.<br />

Bij topmontage is slechts om de 400 mm een<br />

betonschroef (ETA) vereist voor de bevestiging<br />

van het profiel. Voor buiten worden rvs- en<br />

binnen gegalvaniseerde schroeven gebruikt.<br />

Voor zijmontage wordt iedere 200 mm een<br />

schroef gebruikt. Het profiel is voorgeboord<br />

om de 200 mm.<br />

Voor meer informatie kunt u contact opnemen<br />

met Bohle Benelux BV.<br />

De voordelen van VetroMount<br />

in vogelvlucht:<br />

- Met drie intuïtieve stappen het perfecte<br />

balustrade- systeem: inzetten, uitlijnen,<br />

zekeren;<br />

- Eenvoudige tijd- en kostenbesparende<br />

montage;<br />

- Revolutionaire glas-units met<br />

gepatenteerd veiligheidsmechanisme;<br />

- Complete glasunits, geen losse onderdelen,<br />

alles is voorbereid voor inbouw;<br />

- Uitlijnen van de glasplaten zonder<br />

gereedschap en visueel door fijn<br />

instelbare glasunit;<br />

- Kosteneffectief gebruik van materialen:<br />

gering aantal bevestigingspunten, grote<br />

afstand tussen de boorgaten (400 mm<br />

bij topmontage), daardoor weinig<br />

boringen, eenvoudige betonschroeven<br />

voldoen;<br />

- Snelle demontage in geval van revisie:<br />

de gehele plaat en glasunit kunnen<br />

zonder schade gedemonteerd worden.<br />

71


groovEe<br />

<br />

BALUSTRADESYSTEEM<br />

WAT IS GROOVEE?<br />

groovEe is de nieuwste innovatie van<br />

EeStairs en komt voort uit onze voortdurende<br />

drang om traditionele systemen en methodes<br />

te verbeteren. groovEe is ontwikkeld om de<br />

productie en levering van glazen balustrades<br />

voor betonnen balkons te versnellen, waardoor<br />

kosten worden bespaard. In vergelijking met<br />

gangbare systemen zijn er geen zichtbare<br />

bevestigingen nodig, waardoor compleet<br />

vrij uitzicht gegarandeerd is. groovEe is<br />

daarmee zowel esthetisch als prijstechnisch<br />

interessant en een aantrekkelijk alternatief<br />

voor traditionele systemen.<br />

WAAROM GROOVEE?<br />

Transparante prijsberekening<br />

Aanzienlijk kostenbesparend<br />

Risicovermindering<br />

Compleet efficiënt proces<br />

Duurzaam, recycled materiaal<br />

Geen zichtbare bevestiging<br />

Gepatenteerd exclusief product<br />

Maatwerk mogelijk


De vloerafwerking is in de deksels doorgelegd zodat ze onopvallend in het interieurontwerp opgaan.<br />

Een (maatwerk)oplossing<br />

voor elk kabelvraagstuk<br />

Office Cabling Systems (OCS) biedt al ruim vijftien jaar passende kabelmanagementoplossingen. OCS<br />

werkt met kwalitatief hoogstaande en duurzame producten uit eigen fabriek en van internationaal gevestigde<br />

merken als Bachmann en Rutenbeck. OCS zet altijd net dat stapje extra om tot een (maatwerk)<br />

oplossing te komen voor elk kabelvraagstuk. Voor de nieuwe bibliotheek aan de Neude in Utrecht resulteerde<br />

dat in specifieke aansluitpunten vanaf de vloer tot aan het bureau.<br />

Tekst: Roel van Gils | Beeld: Office Cabling Systems / Frank Luijendijk<br />

Een bibliotheek is al lang niet meer de plek waar alleen nog boeken gelezen<br />

en geleend worden. Er vinden lezingen plaats, er wordt gewerkt en<br />

gestudeerd. Met al deze verschillende functies is het belangrijk dat de<br />

indeling van een bibliotheek makkelijk kan worden (her)ingericht. Voor<br />

de nieuwe Bibliotheek Utrecht aan de Neude leverde OCS verschillende<br />

oplossingen. “We beschikken over een groot assortiment aan artikelen<br />

die we uit voorraad kunnen leveren", zegt Frederike van der Schaaf van<br />

OCS. “Maar ook maatwerk is ons niet vreemd. We zijn gewend om gericht<br />

mee te denken op weg naar een passende (maatwerk)oplossing.”<br />

Configuratie op maat<br />

In de bibliotheek aan de Neude wordt gewerkt en gestudeerd. Deze is op de<br />

bovenste verdieping het Stadsstudiehuis gevestigd. Om de bezoekers overal<br />

in de bibliotheek een goed uitgeruste werkplek te bieden, zijn inbouwstopcontacten<br />

van Bachmann Power Frame geadviseerd alsmede OCS Evia-<br />

inbouwstopcontacten. Van der Schaaf: “Beide producten kunnen helemaal<br />

naar wens worden samengesteld, zowel in kleur als in configuratie van de<br />

aansluitpunten met onder meer stroomvoorziening, data- en USB-aansluitingen.<br />

Dat geldt ook voor onze OCS Velox-vloerdozen die hier in verschillende<br />

typen zijn toegepast. De vloerafwerking is in de deksels doorgelegd zodat ze<br />

onopvallend in het interieurontwerp opgaan. De flexibele duizendpoot heeft<br />

bovendien een grote capaciteit en voldoet aan alle veiligheidseisen.”<br />

Kabelmanagement is niet meer weg te denken. Office Cabling Systems levert<br />

oplossingen om op elke plek aan de slag te kunnen; op kantoor, thuis of in<br />

een werkplaats. “Onze producten laten functionaliteit, design en veiligheid<br />

samengaan. Daarnaast zijn we een traject gestart om onze producten een<br />

tweede kans te geven. Zo kunnen we artikelen als refurbished gaan aanbieden.<br />

Op die wijze proberen we altijd nét dat stapje extra te zetten voor een passende<br />

(maatwerk)oplossing voor elk kabelvraagstuk", besluit Van der Schaaf.<br />

73


Naamloos-4 1 13-11-20 11:04<br />

Luchtverversing en verlichting in<br />

één esthetische plafondspot<br />

Anno <strong>2020</strong> wordt zó luchtdicht gebouwd, dat goed<br />

ventileren een vereiste is voor een gezond binnenklimaat.<br />

In steeds meer woningen worden daarom<br />

mechanische ventilatiesystemen toegepast, al dan<br />

niet in combinatie met warmteterugwinning. Voor<br />

de toe- en afvoer van lucht worden vaak plafondventielen<br />

toegepast, die in combinatie met bijvoorbeeld<br />

LED-spots voor een onrustig beeld kunnen<br />

zorgen. De Airspot gaat hiermee de strijd aan door<br />

luchtverversing en verlichtingsarmaturen in één esthetische<br />

combinatie te integreren.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Airspot<br />

Met Airspot zijn de standaard ventilatieventielen<br />

letterlijk in een nieuw jasje gestoken.<br />

‘De Airspots worden geleverd<br />

in RVS en zijn beschikbaar<br />

in alle RAL-kleuren’<br />

“Met Airspot hebben we de standaard ventilatieventielen letterlijk in een<br />

nieuw jasje gestoken”, vertelt Cornel van den Thillart, directeur-eigenaar<br />

van de gelijknamige firma. “De Airspot kan in nieuwbouw- en bestaande<br />

woningen worden toegepast en combineert met alle kanaalvarianten.<br />

Zowel de AR111 als de kleinere AR70 spots zijn trimless.<br />

De Airspots worden geleverd in RVS en zijn beschikbaar in alle RAL-kleuren,<br />

vertelt hij. “Bovendien hebben architecten en eindgebruikers keuze<br />

uit een matte, zijdeglans of hoogglans afwerking. Qua uitstraling bieden<br />

de Airspots dan ook veel variatie: van klassiek, exclusief en landelijk tot<br />

strak en modern. Daardoor zijn de Airspots geschikt voor elk interieur en<br />

kunnen ze zowel particulier als projectmatig worden toegepast.”<br />

Verlichting- en ventilatiesystemen<br />

Wattstraat 7a • 2171 TP Sassenheim • T: +31 (0)85 - 1304911 • E: info@airspot.nl • www.airspot.nl<br />

Bij de montage van de Airspot wordt het lichtontwerp van de architect<br />

gevolgd, benadrukt Van den Thillart. “Hierdoor wordt op meerdere plekken<br />

en sneller lucht ververst, met een hogere binnenluchtkwaliteit en<br />

comfort als resultaat.” De Airspot wordt geproduceerd in Nederland.<br />

“Naast de AR111 en AR70 standaardmodellen zijn ook maatwerkspots<br />

mogelijk. In aanvulling op ventilatie en verlichting kan bijvoorbeeld ook<br />

aspiratiedetectie geïntegreerd worden.”<br />

75


DEURCOMMUNICATIE WAARBIJ FUNCTIONALITEIT<br />

EN ESTHETICA HAND IN HAND GAAN<br />

Toegangscontrole gaat een<br />

symbiose aan met de gevel<br />

Verrassende schoonheid die opvalt door eenheid.<br />

Intercoms, camerasystemen, deurbellen… we hebben ze nodig, maar slechts zelden voegen zij iets toe<br />

aan het beeld van de gevel waaraan ze hangen. Het zijn visueel storende elementen die hun aanwezigheid<br />

enkel rechtvaardigen door hun functionaliteit. Dat geldt echter niet voor de deurcommunicatieapparatuur<br />

van Siedle. ‘Made in Germany’ biedt de oplossing van Siedle een vooruitstrevende functionaliteit<br />

en kwaliteit, gecombineerd met een schitterende integratie in het gevelbeeld.<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: Siedle<br />

76


Wim Brusselaers, General Manager Siedle<br />

Benelux vertelt: “Siedle heeft een duidelijk focus<br />

liggen op vooruitstrevende technologie, verpakt<br />

op de allermooiste manier. Gebruiksvriendelijkheid<br />

is daarbij een belangrijk punt van aandacht,<br />

samen met een mooie integratie bij de deur.”<br />

Toegangscontrole optima forma<br />

Siedle specialiseert zich in een zeer compleet<br />

programma aan producten, van design brievenbussen,<br />

intercomsystemen tot en met slimme<br />

systemen voor toegangscontrole. “Kijken we<br />

specifiek naar het systeem voor toegangscontrole,<br />

dan biedt Siedle vingerafdruk scanners,<br />

elektronische sleutelsystemen, codesystemen<br />

met toetsenborden, kaartlezers en IP-systemen”,<br />

somt Wim op. “Daarmee is er voor iedere<br />

situatie een passend product, of het nu gaat om<br />

een enkele deur of om een gebouwencomplex<br />

met meerdere deuren. In dat laatste geval<br />

komen de IP-oplossingen in beeld, waarbij<br />

de beheerder via onze software de volledige<br />

controle heeft over de vraag aan wie er toegang<br />

verleend wordt en op welke tijdstippen. Daarbij<br />

kan er naar believen gebruik worden gemaakt<br />

van de toegangscontrolemiddelen, ook in een<br />

mix. Dus een vingerafdruk scanner bij de ene<br />

deur, een kaartlezer bij de andere deur. Ook is<br />

het mogelijk om op afstand meerdere gebouwen<br />

op deze manier te beheren.”<br />

Uitnodigend design<br />

De Siedle producten zijn ontworpen met<br />

esthetica in gedachten en bestaan uit verschillende<br />

designlijnen. Siedle Compact kent een<br />

gedistingeerde rvs-look en oogt minimalistisch.<br />

Deze lijn is zowel in opbouw- als inbouwvariant<br />

beschikbaar. Siedle Vario is het eerste<br />

modulaire deurcommunicatiesysteem en is qua<br />

design meervoudig onderscheiden. Naar keuze<br />

kan het systeem modulair worden ingericht,<br />

bijvoorbeeld door een camera te combineren<br />

met een intercom en een aantal deurbellen met<br />

bijbehorende naambordjes. Alles integreert<br />

naadloos en vorm een sieraad aan de gevel.<br />

“Siedle Vario komt in een aantal standaard RALkleuren,<br />

maar kan desgewenst ook in een door<br />

de klant gewenste kleur of look geleverd worden.<br />

Daarmee kan iedere architect uit de voeten,<br />

die de door hem of haar ontworpen gevel niet wil<br />

belasten met een standaardproduct dat storend<br />

werkt in de optiek van het geheel”, aldus Wim.<br />

De Siedle Classic lijn ziet er precies zo uit als<br />

de naam doet vermoeden: een mooie uitstraling<br />

in massief metaal, waarbij er de keuze is<br />

uit verschillende optieken. Wim licht toe: “Bij<br />

Deurcommunicatie kan comfortabel via App.<br />

Siedle Vario. Begroet uw gasten op<br />

een indrukwekkende manier.<br />

klassieke woningen horen accessoires die in<br />

bepaalde metalen zijn uitgevoerd. Zo kan het<br />

zeer fraai zijn om de apparatuur voor toegangscontrole<br />

in oud messing uit te voeren, als er<br />

meer messing elementen aan het pand zitten.”<br />

Laat zien wie je bent<br />

Siedle biedt een professionele service voor<br />

het aanbrengen van tekst op haar producten.<br />

Esthetische integratie in de totale optiek.<br />

“Deurstations met metalen oppervlak kunnen<br />

voorzien worden van namen of bedrijfsnamen<br />

door middel van lasergravure bijvoorbeeld. Een<br />

bellenbord kan voorzien worden van naamplaatjes<br />

die uniform, netjes en bestendig zijn.<br />

Dát is ook typisch Siedle. Aandacht besteden<br />

aan het kleinste detail en zorgen dat dit net zo<br />

mooi en bestendig uitgevoerd wordt als het<br />

product zelf”, zegt Wim tot besluit. .<br />

77


ENERGIEZUINIGE EN<br />

ESTHETISCHE AIRCOHEATER<br />

ZONDER BUITENUNIT<br />

Zo goed als onzichtbaar langs buiten, maar wel zeer doeltreffend binnen. De Thermo Comfort COMO<br />

2.0, één van de paradepaardjes binnen het MaxiCool assortiment, is een toestel dat innovatie en design<br />

op een vernuftige wijze weet te verzoenen. Deze Thermo Comfort COMO 2.0 koelt (klasse A+)<br />

zeer energiezuinig via de ingebouwde warmtepomp, zonder dat er een storende buitenunit aan te pas<br />

komt. Dit dankzij de vooruitstrevende monobloc-technologie die een nieuw tijdperk inluidt.<br />

Tekst: Eva Goossens | Beeld: Group Engels / Innova<br />

Met de COMO 2.0 zet Thermo Comfort een<br />

grote stap voorwaarts in de richting van een<br />

bijna onzichtbaar aircosysteem. Want toegegeven:<br />

die onesthetische buitenunits zijn vaak een<br />

doorn in het oog van menig architect én bouwheer.<br />

Bij de COMO 2.0 is er geen buitenunit, er<br />

zijn alleen vaste roosters met een minimale<br />

visuele impact. Binnen neemt de monobloc<br />

COMO 2.0 de vorm aan van een minimalistisch<br />

vormgegeven designtoestel met een diepte van<br />

slechts 16 cm, meteen de meest subtiele en<br />

lichtste in zijn categorie. Een onopvallende en<br />

tijdloze oplossing voor het handhaven van een<br />

comfortabel binnenklimaat.<br />

Eenvoudige installatie<br />

Voor het design van de COMO 2.0 is men inderdaad<br />

niet over één nacht ijs gegaan. Het volledig<br />

vlakke front en de afgeronde hoeken geven het<br />

ruimtebesparend toestel iets van een minimalistisch<br />

designobject dat in ieder interieur opgaat.<br />

Hiermee wordt de esthetische impact van airco’s<br />

en warmtepompen in gebouwen – zowel residentieel<br />

als kantoren – aanzienlijk verzacht. In<br />

de hypercompacte behuizing, volledig gemaakt<br />

van metaal, zit alles wat nodig is voor de perfecte<br />

werking en rendement. De bediening van het<br />

toestel gebeurt via het touchscreen, de afstandsbediening<br />

of een app op de smartphone.<br />

Eenvoudige installatie<br />

De COMO 2.0 kan op elk type buitenmuur<br />

geïnstalleerd worden: laag boven<br />

de vloer, bovenaan de muur, in een hoek<br />

of naast een vensterdeur. Ook zijdelingse<br />

lucht af- en aanvoer is mogelijk,<br />

Dankzij het strak en compact design gaat deze<br />

monobloc COMO 2.0 stijlvol op in het interieur.<br />

78


Het toestel laat zich zowel bedienen via het touchscreen, de afstandsbediening als met een handige app voor de smartphone.<br />

dit dankzij de optionele zijdelingse installatiekit.<br />

Alle standaard installatiebenodigdheden worden<br />

meegeleverd: montagemal, ophangbeugel,<br />

buizen voor de gaten (ø 162 mm) en externe<br />

roosters.<br />

‘COMO 2.0 koelt zeer energiezuinig<br />

zonder visueel storende buitenunit’<br />

Het beste van de DC Inverter-technologie<br />

Dankzij de geoptimaliseerde DC Invertertechnolgie<br />

werd het beschikbare vermogen<br />

geoptimaliseerd, dit in combinatie met een<br />

zeer laag geluidsniveau. Dankzij deze technologie<br />

is het energieverbruik laag en bedraagt<br />

het opgenomen vermogen in deellast minder<br />

dan 300 W. Met een nominaal koelvermogen<br />

van 2,35 kW bereikt de COMO 2.0 een EERwaarde<br />

van 3,22 en krijgt dus het label A+ voor<br />

zijn energetisch rendement.<br />

3 Types<br />

Er zijn drie varianten van dit toestel, afgestemd<br />

op de concrete behoeften: de horizontale COMO<br />

2.0, de horizontale COMO 2.0 + ELEC met geïntegreerde<br />

elektrische weerstand die ook bij<br />

lage buitentemperaturen voldoende presteert<br />

en tot slot verticale COMO 2.0 voor montage op<br />

smalle muren. Deze laatstgenoemde 2 toestellen<br />

zijn enkel op aanvraag leverbaar.<br />

De verdeler voor Nederland is MaxiCool BV.<br />

Geen storende buitenunit maar discrete discrete buitenroosters.<br />

79


De combinatie van UV-luchtontsmetting en aerodynamica<br />

maakt dat deze plafondgemonteerde Thermo Bel MADStoestellen<br />

ideaal zijn voor grote ruimtes met publiek.<br />

(Beeld: © Luxibel - © engel.ac - stock.adobe.com)<br />

UV-C ZUIVERINGSSYSTEEM<br />

BINDT DE STRIJD AAN<br />

TEGEN CORONA<br />

MaxiCool zet zijn schouders mee onder onze gemeenschappelijke strijd tegen corona. Dat doen ze<br />

met de UV-C desinfectiesystemen waarvoor er binnen de MaxiCool groep een nieuwe afdeling werd<br />

opgericht. Het doel is het inperken van Covid-19 met een bewezen technologie die op een innovatieve<br />

manier wordt toegepast.<br />

Tekst: Eva Goossens | Beeld: Group Engels/Luxibel<br />

Zoals het in coranatijden nu gaat, werd<br />

het nieuws eind augustus met een online<br />

persconferentie aangekondigd door Group<br />

Engels te Antwerpen. Group Engels gaat<br />

een samenwerking aan met de Belgische<br />

producent Luxibel om samen de strijd aan<br />

te binden tegen de Corona pandemie. Onder<br />

de naam Thermo Bel willen we de beproefde<br />

UV-C technologie tot in onze scholen, ziekenhuizen,<br />

kantoren, faciliteiten, horeca en retail<br />

brengen om zo het hoofd te bieden aan het<br />

venijnige virus. Ook toekomstige varianten en<br />

80


Doordat de lucht naar boven wordt aangezogen, heeft de<br />

potentieel vervuilde lucht minder kans om te circuleren.<br />

De B-Direct serie, geschikt voor oppervlaktedesinfectie.<br />

Deze Thermo Bel B-Air V2 zorgt voor 24-uurs luchtdesinfectie in aanwezigheid<br />

van mens en dier. (Beeld: © Luxibel - © engel.ac - stock.adobe.com)<br />

andere boosdoeners zoals bacteriën, schimmels<br />

en gisten kunnen met de UV-C technologie<br />

bestreden worden. Group Engels heeft<br />

MaxiCool BV aangesteld als distributeur voor<br />

de Thermo Bel producten in Nederland.<br />

Bewezen technologie<br />

“Deze UV-C technologie is op zich niets nieuws”,<br />

gaat Product & Sales Director Carlo Postulart<br />

van start. “De technologie bestaat al meer dan<br />

100 jaar en heeft inmiddels bewezen dat ze een<br />

belangrijke bijdrage kan leveren in het neutraliseren<br />

van virussen zoals tuberculose, SARS,<br />

ebola en andere. Het is zelfs zo dat vandaag al<br />

ons drinkwater wel ergens een UV-C lamp is<br />

gepasseerd. Ook in operatie ruimtes in ziekenhuizen<br />

wordt het al ingezet. UV-C is dan ook een<br />

bewezen technologie die het aantal infecties<br />

drastisch doet verminderen.”<br />

Hoe het werkt?<br />

“Wetenschappelijk gezien is UV-C licht een<br />

korte golfstraler van 254. Aan de Universiteit<br />

van Boston werd aangetoond dat dit licht, mits<br />

een voldoende dosis energie, de erfelijke RNA<br />

structuur van deze virussen beschadigt waardoor<br />

de vermenigvuldiging wordt gestopt. Zo<br />

reduceert UV-C licht reeds na een 25 seconden<br />

maar liefst 99,9999% van de virussen. Een<br />

bewezen technologie.”<br />

Onderscheid tussen lucht- en<br />

oppervlaktedesinfectie<br />

De UV-C desinfectiesystemen van Thermo Bel<br />

kunnen worden opgedeeld in twee categorieën:<br />

de gesloten systemen B-Air voor luchtdesinfectie<br />

en de B-Direct toestellen met open<br />

lampen voor oppervlaktedesinfectie. Deze<br />

laatste mogen enkel in werking zijn wanneer<br />

er niemand in de ruimte aanwezig is, aangezien<br />

de straling bij verkeerd gebruik schadelijk kan<br />

zijn voor huid en ogen. Ingebouwde veiligheidssystemen,<br />

met onder meer een aanwezigheidssensor,<br />

waarschuwingslamp en auditief<br />

signaal, moeten dit voorkomen. Waar Thermo<br />

Bel vooral op inzet, zijn weliswaar de B-Air<br />

gesloten stralers voor luchtdesinfectie. Deze<br />

kunnen vol continu 24/7 in werking zijn, ook in<br />

ruimtes waar mensen aanwezig zijn.<br />

Carlo Postulart: “Deze gesloten stralers zuigen<br />

via een luchtkoker de mogelijk vervuilde lucht aan<br />

waarna deze langs twee Signify (Philips) UV-C<br />

lampen passeert en virusvrij wordt gemaakt.”<br />

De stralers laten zich op verschillende manieren<br />

gebruiken: staand, aan de wand gemonteerd<br />

of verticaal aan het plafond. “Dit laatste<br />

is, in het geval van ruimtes met voldoende hoge<br />

plafonds, zeer interessant”. “De lucht wordt<br />

naar boven aangezogen waardoor de circulatie<br />

van de eventuele aerosolen ingeperkt wordt.<br />

Eens gezuiverd, wordt de lucht terug naar<br />

beneden de ruimte in gestuurd.”<br />

Gecertificeerde dealers en installateurs<br />

Kwaliteit, deskundigheid en veiligheid primeren.<br />

Daarom worden de UV-C-stralers verdeeld<br />

via het MaxiCool Thermocomfort-netwerk met<br />

opgeleide en gecertificeerde Thermo Bel installateurs.<br />

Zij zijn vertrouwd met de juiste dimensionering<br />

van de toestellen en het meten van de<br />

effectieve stralingsintensiteit. De installateur<br />

kan zijn klant ook een interessant service-contract<br />

aanbieden waarbij de lampen jaarlijks vervangen<br />

worden (levensduur van 9.000 branduren)<br />

en het toestel gereinigd wordt. Een aanrader om<br />

de goede werking te blijven garanderen.<br />

81


Deurcommunicatie op maat<br />

Materiaal, kleur en functionaliteit laten zich individueel kiezen, afhankelijk van de<br />

vereisten en passend bij de entree en betreffende omgeving. Keuze uit<br />

Verbronsd messing, geëloxeerd aluminium, geborsteld edelstaal natuur of met<br />

PVD coating, gepolijst en verchroomd.<br />

Deuropener voor Smartphones. De Siedle App brengt de deuroproep naar<br />

Android en iOS apparaten. Zij maakt veilige en comfortabele deurcommunicatie<br />

via WiFi en mobiele dataverbinding mogelijk.<br />

www.siedle.nl


Meer dan alleen een trap<br />

Hoograven Traptechniek ontwerpt en ontwikkelt kwalitatief hoogwaardige standaard en exclusieve<br />

houten trappen voor ieder interieur en elke wens. De dienstverlening gaat echter verder. Ook de montage<br />

en traprandaftimmering kan volledig door Hoograven worden verzorgd. En alsof dat nog niet<br />

genoeg is, kunnen bewoners en/of eindgebruikers zelfs (trappen)verf met korting bestellen of een<br />

upgrade laten uitvoeren.<br />

Tekst: Roel van Gils | Beeld: Hoograven Traptechniek<br />

Out of the box denken, dat is waar wij op inzetten, zegt Nick Dix van Hoograven<br />

Traptechniek. “We willen méér bieden dan alleen een trap. We zijn<br />

goed ingericht op de productie van standaard trappen, vuren trappen, die<br />

we behandelen met een witte grondverf en desgewenst ook monteren.<br />

Onze trappen worden zoveel mogelijk kant-en-klaar onder geconditioneerde<br />

omstandigheden geprefabriceerd, zodat de trap op locatie ingehesen<br />

kan worden en door slechts één monteur op een Arbovriendelijke<br />

manier gesteld kan worden. Daarnaast bieden we zogenaamde afbouwpakketten,<br />

waarbij we naast het plaatsen van de trap ook de traprandaftimmering<br />

meenemen, de montage van muurleuningen, hekwerken, enz.”<br />

Aangezien een trap vaak in de ruwbouwfase wordt gebruikt voor ‘bouwverkeer’<br />

wordt elke traptrede standaard voorzien van een hardboard bescherming.<br />

Tijdelijk biedt Hoograven bij het afsluiten van een order ook een gratis<br />

hoekprofielbescherming aan voor het beschermen van de twee trapspillen.<br />

Dix: “En alsof dat nog niet genoeg is, maken we de bewoners via een<br />

sticker op het bovenste stootbord erop attent om via Hoograven met korting<br />

(trappen)verf te bestellen of zelfs een upgrade te laten doorvoeren<br />

binnen één dag. Zie het als een stukje toegevoegde waarde richting aannemers,<br />

zodat ook zij zich kunnen onderscheiden.”<br />

Hoograven Traptechniek ontwerpt en ontwikkelt<br />

kwalitatief hoogwaardige standaard en exclusieve<br />

houten trappen voor ieder interieur en elke wens.<br />

83<br />

Naamloos-2 1 16-11-20 12:20


NEOLITH IS BINNEN EN BUITEN TOEPASBAAR,<br />

BESTENDIG, BESCHERMEND EN DUURZAAM<br />

Onvergelijkbaar goed natuurlijk<br />

plaatmateriaal wint steeds meer terrein<br />

Wie in Nederland ‘Neolith’ zegt, zegt Michel Oprey en Beisterveld. De specialist in natuursteen en keramiek<br />

heeft vestigingen in Echt en Vianen en bedient de markt met klasse A-kwaliteit slabs en tegels. Als<br />

distributeur van Neolith ziet het bedrijf een enorme toename in omzet van dit schitterende materiaal.<br />

Volledig terecht overigens, aangezien Neolith over een ongeëvenaarde combinatie van eigenschappen<br />

beschikt. We spreken met Nick Jonkhout, accountmanager slabs bij Michel Oprey en Beisterveld.<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: zie credits<br />

“Neolith is een zogenaamde ‘sintered surface’,<br />

materiaal dat onder grote druk en intense hitte<br />

tot stand komt. Gemaakt van volledig recyclebare<br />

grondstoffen zoals mineralen en gemalen<br />

steen, is Neolith erg duurzaam. Door het productieproces<br />

komen er bovendien geen kunstharsen<br />

en polymeren aan te pas”, legt Nick uit.<br />

“Het is dus een 100% natuurlijk product, licht<br />

in gewicht, UV-bestendig en leverbaar in grote<br />

maten. De afmetingen van de platen zijn 360 cm<br />

x 120 cm en 320 cm x 150 cm.”<br />

Maximale prestaties als gevelbeplating<br />

Dat Neolith voor een uitermate fraaie afwerking<br />

in het interieur zorgt, vernemen we van Gilles<br />

Visser, van Visser Spiegels & Glas uit Duiven.<br />

“Neolith oogt keramisch en lijkt op glas. Het laat<br />

zich op die manier ook verwerken, we kunnen<br />

het slijpen, verlijmen, we kunnen uitsparingen<br />

en schuine hoeken/zijdes maken. Voor ons is<br />

dat ideaal, omdat we daar al het machinepark<br />

op hebben ingesteld. De mogelijkheden zijn<br />

eindeloos. Neolith in het interieur betekent een<br />

rijke uitstraling en een optimale hygiëne. Verwerk<br />

je het in keuken of badkamer, dan geniet<br />

je van grote oppervlakken zonder voegen. Wij<br />

verwerken dit materiaal als wandbekleding,<br />

vensterbanken, meubels en werkbladen. Zelfs<br />

op de vloer en tegen het plafond komt Neolith<br />

tot zijn recht”, schetst Gilles.<br />

Visser Spiegels & Glas bestaat meer dan 75<br />

jaar en blijft voortdurend innoveren. Daar past<br />

Neolith uitstekend bij, men werkt er nu een jaar<br />

mee. “We zijn bij Michel Oprey en Beisterveld<br />

gekomen vanwege Neolith. Inmiddels is dit<br />

product niet meer weg te denken uit ons programma,<br />

we zijn er meer dan tevreden over.”<br />

Zo tevreden zelfs, dat Visser het plan heeft<br />

opgevat om de gevel van het pand te renoveren<br />

met Neolith. Niet alleen een esthetische overweging,<br />

zo blijkt.<br />

Nick Jonkhout legt uit: “De eigenschappen<br />

van Neolith komen bij buitentoepassingen zeer<br />

positief naar voren. De platen zijn namelijk<br />

weerbestendig, krasvast en goed reinigbaar.<br />

Met Neolith lopen we ver vooruit als het aankomt<br />

op de BENG-norm. Met BENG-4 in aantocht<br />

wordt Neolith nog interessanter. BENG-4<br />

schrijft voor dat de warmtetoetreding verminderd<br />

of verhinderd moet worden. De warmtewerende<br />

en brandbestendige eigenschappen<br />

van Neolith zijn van een ongekend hoog niveau,<br />

Artist Impression van de gevel van Visser Spiegels & Glas. (Rendering: WSB Design) volledig geaccepteerd binnen BENG-4. ><br />

84<br />

blad : 03<br />

WSB Interieurbouw BV Glashorst 94 3925 BV Scherpenzeel T +31(0)33 2771714 F +31(0)33 2774495 E-mail info@wsbinterieurbouw.nl Internet www.wsbinterieurbouw.nl auteursrechten voorbehouden tekeningen blijven ons eigendom


'Neolith is een<br />

zogenaamde ‘sintered<br />

surface’, materiaal<br />

dat onder grote<br />

druk en intense hitte<br />

tot stand komt'<br />

Neolith Urban Boutique Amsterdam. (Beeld: Neolith)<br />

Neolith Urban Boutique Amsterdam. (Beeld: Neolith)<br />

Neolith Urban Boutique Amsterdam. (Beeld: Neolith)<br />

85


Zie Neolith maar als een stuk zonwering voor<br />

de gevel.”<br />

Zelfs de lucht wordt er schoner van!<br />

Ook uniek aan Neolith is de mogelijkheid om<br />

de platen een nanotech-behandeling, genaamd<br />

Pureti te laten geven. Nick legt uit: “Pureti<br />

is een foto katalytische nanotechnologie die<br />

luchtvervuilende moleculen zoals NOX, SOX en<br />

VOC’s omzet in onschadelijke componenten. Dit<br />

is het enige foto katalytische product dat met<br />

succes is getest in het consortium van ISCAPE,<br />

het ambitieuze Europese Horizon <strong>2020</strong> project,<br />

dat de ecologische voetafdruk van Europese<br />

steden wil verkleinen en de luchtkwaliteit wil<br />

verbeteren. De keuze voor Neolith met Puretibehandeling<br />

levert extra punten op bij een duurzaamheidscertificering.<br />

Een win-win situatie<br />

voor een blijvende en duurzame architectuur.”<br />

Neolith toegepast op de gevel van ABN Amro te Utrecht. (Beeld: Michel Oprey & Beisterveld)<br />

NUB Amsterdam<br />

Michel Oprey en Beisterveld gaat ver in<br />

het leveren van support. “Zo is de gevel<br />

van Visser in Spanje ingetekend door<br />

de architect. Alles wordt straks als een<br />

bouwpakket aangeleverd en is makkelijk<br />

te plaatsen. Uiteraard worden alle<br />

montagematerialen meegeleverd. Het is<br />

een totaalconcept dat voorziet in snelle<br />

montage.”<br />

Prof. dr. Ir. Jos Lichtenberg. (Beeld: Rob Stork)<br />

Prof. dr. Ir. Jos Lichtenberg van de TU Eindhoven over Neolith:<br />

“Ik ben behoorlijk enthousiast over het materiaal Neolith. Het heeft een rijke uitstraling, zet<br />

nauwelijks uit waardoor naden klein kunnen blijven. Het is weerbestendig en slijtvast. En, het<br />

is nog betaalbaar ook. Daarbij is het onbrandbaar (Euro-brandklasse A2) waarmee het interessant<br />

wordt voor meerlaagse (woon)gebouwen. Daarop vallen altijd veel gevelmaterialen af.<br />

Interessant is tevens dat een geventileerde gevel met buitenbeplating in de zomerperiode de<br />

warmtestroom naar binnen beperkt. Met name voor zon beschenen gevels werkt de beplating bij<br />

een geventileerde gevelconstructie als een parasol. In het kader van de nieuwe BENG-normering<br />

wordt de beperking van de binnentemperatuur overschrijding in juli een belangrijk criterium.<br />

Kortom, Neolith combineert een aantal aantrekkelijke en relevante kenmerken.”<br />

Prof. dr. ir. Jos Lichtenberg, Emeritus Hoogleraar Building Technology aan de TU Eindhoven, Voorzitter<br />

Stichting Slimbouwen en Innovator bij Off Road Innovations.<br />

Het summum van ondersteuning treffen<br />

we aan in Amsterdam, waar Michel<br />

Opey & Beisterveld in samenwerking<br />

met Neolith een Neolith Urban Boutique<br />

(NUB) heeft geopend. De NUB is een<br />

inspiratieruimte en ontmoetingsplek<br />

voor architecten en bouwbedrijven die<br />

al werken of willen gaan werken met<br />

Neolith. Tevens is de NUB een perfecte<br />

omgeving voor een effectieve en krachtige<br />

besluitvorming. De projectadviseurs<br />

van Neolith zijn er werkzaam, zij<br />

ondersteunen de klant vanuit de NUB of<br />

op locatie en begeleiden indien gewenst<br />

Neolith projecten.<br />

“Gevelbouwers kunnen we met raad en<br />

daad bijstaan”, zegt Nick Jonkhout. “We<br />

kunnen het gevelontwerp in Spanje laten<br />

toetsen/calculeren om de gevel op een<br />

zo efficiënt mogelijke manier uit te laten<br />

werken in Neolith, rekening houdend<br />

met de afmetingen van de platen en de<br />

gekozen ondergrond of constructie. Zie<br />

het als een extra service.”<br />

86


GIETVLOEREN OP BASIS<br />

VAN 85% NATUURLIJKE<br />

GRONDSTOFFEN<br />

De ambtenaren van de gemeente Hengelo werken sinds begin <strong>2020</strong> in een nieuw stadskantoor en<br />

gerenoveerd stadhuis. Het nieuwe stadskantoor omvat circa 8.000 m² kantoorruimte, 900 m² publieksruimte<br />

en een parkeerkelder van 2.200 m² en is zoveel mogelijk voorzien van duurzame en ecologisch<br />

verantwoorde afwerkmaterialen. Voor de werkzaamheden en productleveringen is bovendien gekozen<br />

voor lokale partijen. Ook als het om de gietvloeren gaat. Waar Qlick Technofloor (Hengelo) instond<br />

voor de applicatie van de gietvloeren, verzorgde Uzin Utz Nederland (Haaksbergen) de levering van<br />

Arturo primers/schraplagen, gietvloeren, toplakken en coatings.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Uzin Utz Nederland<br />

In opdracht van bouwcombinatie Stadskantoor Hengelo (Trebbe<br />

Bouw/Van Wijnen) heeft Qlick Technofloor de begane grond, pantry,<br />

liftkernen, publieke trappen, (deels) eerste verdieping en passerelle<br />

(verbindingsbrug) naar het monumentale stadhuis voorzien van polyurethaan<br />

gietvloeren.<br />

“Op ons advies is gekozen voor een systeem van Arturo Flooring op basis<br />

van 85% natuurlijke grondstoffen”, vertelt Daniël Verheij, directeur/eigenaar<br />

bij Qlick Technofloor. “De Arturo PU2060 Gietvloer beschikt over<br />

een Environmental Product Declaration en is AgBB gecertificeerd. Dit<br />

betekent dat het product voldoet aan strenge emissienormen. Bovendien<br />

is Uzin Utz Nederland op slechts 12 km afstand van het stadskantoor<br />

gevestigd. Voor de fundering van haar nieuwe, groene fabriek heeft de<br />

producent en leverancier enkele jaren geleden gebruikgemaakt van het<br />

betonpuin en de restmaterialen die bij de renovatie van het stadhuis zijn<br />

vrijgekomen. Onder andere deze factoren hebben architect EGM en de<br />

gemeente overtuigd.”<br />

In nauwe samenwerking met Arturo Key Account Manager Jeroen<br />

Strecker heeft Qlick Technofloor de juiste producten voor dit project<br />

geselecteerd. Vervolgens zijn de gietvloeren in vier weken aangebracht.<br />

“Allereerst hebben we de bestaande anhydriet dekvloeren diamant<br />

geschuurd. Waar nodig zijn kleine reparaties uitgevoerd, waarna we een<br />

epoxy primer en epoxy schraplaag hebben aangebracht”, vertelt Verheij.<br />

“Vervolgens is de PU2060 gietvloer gegoten, met daar bovenop een nietvergelende,<br />

kleurechte PU3320 seallaag en transparante PU7975 toplak.<br />

Bijzonder is dat ook de publieke trappen hierin zijn meegenomen.”<br />

In de parkeerkelder is de betonvloer deels diamant geschuurd en deels<br />

gekogelstraald, waarna het vloeroppervlak van een tweelaagse en<br />

dampopen Arturo EP3600 vloercoating is voorzien. Alle gietvloeren,<br />

toplakken en coatings zijn uitgevoerd in verkeersgrijs.<br />

87


PRINT ON DEMAND<br />

Met Print on Demand introduceert swela ongekende mogelijkheden om het uiterlijk van zonwering precies<br />

de uitstraling te geven die de architect voor ogen heeft. Passend bij het ontwerp van het gebouw, in harmonie,<br />

of juist contrasterend. Er zijn geen grenzen gesteld aan de creativiteit van de ontwerper. Latexprint<br />

heeft een weerbestendigheidsfactor 7/8. Het doek is tevens waterdicht. Ga als architect dus niet meer voor<br />

een compromis door een zonweringsdoek uit een standaardcollectie te kiezen, maar zorg ervoor dat ook<br />

de zonwering voor 100% een onderdeel van het gevelontwerp wordt.<br />

Made in<br />

Germany<br />

recyclebaar<br />

PVC vrij<br />

5 jaar garantie<br />

swela.com


Akoestisch paneel houdt storende<br />

galm en geluiden onder controle<br />

In kantooromgevingen wordt veelal gewerkt met harde materialen zoals glas, staal en beton. Dit geeft<br />

het kantoor weliswaar een moderne uitstraling, maar zorgt er ook voor dat geluid wordt weerkaatst.<br />

Zeker in grotere en/of open kantoorruimtes leidt dit regelmatig tot geluidshinder, frustratie en vermoeidheid,<br />

evenals een verminderde productiviteit, concentratie en gezondheidsklachten. De akoestische<br />

panelen van Akoestiek Comfort gaan hiermee de strijd aan. De panelen voegen een esthetisch<br />

en verzachtend element toe aan de ruimte, die storende galm en geluiden als een spons absorbeert.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Akoestiek Comfort, © Hans Morren / Dupho-GKf<br />

Op strategische plekken op de panelen worden geperforeerde metalen cassettes met een isolerende vulling aangebracht, die het geluid absorberen.<br />

Directeur van Akoestiek Comfort Gijs van<br />

Wijk heeft veel ervaring in huisvestingsvraagstukken<br />

en de introductie van het Nieuwe<br />

Werken. Als huisvestingsadviseur binnen de<br />

Rijksoverheid werd hij regelmatig geconfronteerd<br />

met geluidsproblemen, zoals galm of<br />

onverstaanbaarheid. Via de Duitse meubelleverancier<br />

Rohde & Grahl kwam hij in contact met<br />

een mogelijke oplossing: een geperforeerde<br />

metalen cassette dat als een akoestisch paneel<br />

op een wand van enkelglas kan worden aangebracht<br />

en hier het geluid afvangt en absorbeert.<br />

Met dit principe is hij aan de slag gegaan en in<br />

2<strong>01</strong>4 werd Akoestiek Comfort opgericht.<br />

“Akoestiek Comfort richt zich op het verbeteren<br />

van de akoestiek in kantooromgevingen en<br />

zorginstellingen”, vertelt Van Wijk. “Wij geloven<br />

namelijk dat een prettige werkomgeving zorgt<br />

voor gezonde én gemotiveerde mensen. Om<br />

hiertoe te komen, combineren wij moderne<br />

technieken met een praktische, praktijkgerichte<br />

benadering die start met een inventarisatie van<br />

de locatie en het gebruik. Indien nodig verrichten<br />

wij bovendien een geluidsmeting, waarna<br />

we een uitgebreid productadvies opstellen.”<br />

Afhankelijk van het probleem en/of de ruimte<br />

levert Akoestiek Comfort akoestisch panelen<br />

‘Wij geloven dat een<br />

prettige werkomgeving<br />

zorgt voor gezonde én<br />

gemotiveerde mensen’<br />

Directeur van Akoestiek<br />

Comfort Gijs van Wijk.<br />

in verschillende absorptiekwaliteiten. Aan de<br />

basis ligt – indien mogelijk – een combinatie van<br />

glas en een paneel. Ook kunnen de panelen op<br />

een bestaande wand worden aangebracht.<br />

“Op strategische plekken op de panelen worden<br />

geperforeerde metalen cassettes met een isolerende<br />

vulling aangebracht, die het geluid absorberen.<br />

De isolator bestaat uit een hoogwaardige<br />

polyestervezel en is vrij van stofdelen, schimmels<br />

en chemische bindmiddelen, vormvast, voorzien<br />

van brandklasse B1 en 100% recyclebaar.”<br />

Indien gewenst worden de panelen los in de<br />

ruimte geplaatst, waar zij de auditieve én visuele<br />

privacy van medewerkers versterken. Maar<br />

ook montage tegen wand of plafond is mogelijk.<br />

“Standaard worden de cassettes geleverd in RAL<br />

9006 of 9<strong>01</strong>6, maar ook andere RAL-kleuren<br />

zijn mogelijk. Bovendien kunnen doeken over<br />

de panelen worden gespannen, waardoor de<br />

akoestische producten naadloos opgaan in het<br />

esthetische ontwerp.”<br />

De afgelopen jaren heeft Akoestiek Comfort<br />

diverse (overheids)gebouwen akoestisch geoptimaliseerd.<br />

Een recente referentie is het Europese<br />

hoofdkantoor van Medline International in<br />

Arnhem.<br />

89


Naamloos-2 1 16-11-20 12:24<br />

DUURZAME EN BETROUWBARE<br />

SYSTEEMOPLOSSINGEN<br />

VOOR GROENE DAKEN<br />

De toekomst van onze daken is groen, duurzaam en leefbaar. Daktuinen winnen snel aan populariteit.<br />

Om tot een esthetisch hoogwaardige én goed functionerende daktuin te komen, is echter niet eenvoudig.<br />

“Bij het ontwerp en de uitvoering van een daktuin komen veel vakgebieden samen”, vertelt Michiel<br />

van de Bunt van ZinCo Benelux. “Waar een architect verantwoordelijk is voor het ontwerp, berekent<br />

een constructeur de toegestane gewichten. Een dakdekker plaatst de dakbedekking, terwijl een hovenier<br />

voor de juiste beplanting zorgt. Om deze werkzaamheden optimaal af te stemmen, is een intermediair<br />

met kennis van zaken nodig. ZinCo Benelux vervult deze rol goed en graag.”<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: ZinCo Benelux<br />

ZinCo Benelux is een systeemadviseur en leverancier van daktuinsystemen.<br />

“We worden veelal bij de projecten betrokken door architecten<br />

en planontwikkelaars om hun esthetische ontwerp te vertalen naar<br />

een technisch haalbare en maakbare systeemopbouw”, vertelt Van<br />

de Bunt. “Vanaf de drainagelagen tot en met het substraat, waarop<br />

naar wens beplanting aangebracht kan worden. Richting de uitvoering<br />

informeren we hoveniers, dakdekkersbedrijven en aannemerspartijen<br />

over het systeem, de benodigde materialen én de juiste werkvolgorde.”<br />

De expertise van ZinCo Benelux werd recent gevraagd bij project Silversquare<br />

op de Avenue Louise in Brussel. “Op de parkeerkelder van dit<br />

gebouw heeft jarenlang een daktuin gelegen, waarop geen beschermlaag<br />

voor de waterdichting was toegepast. Een drukvast drainagesysteem<br />

ontbrak en er was een verkeerd substraat gebruikt, met diverse<br />

dakbaanperforaties tot gevolg. Herstel was onmogelijk. Via een door<br />

ons aangewezen architect is een nieuw plan voor de daktuin uitgewerkt.<br />

Vervolgens hebben wij<br />

de technische uitwerking<br />

van het ontwerp<br />

verzorgd. Op basis van<br />

onder meer het toegestane<br />

draaggewicht en<br />

de waterdichting hebben<br />

wij bovendien de 1.800<br />

m² juiste beschermmatten,<br />

drainagebanen en<br />

filtervliezen en 827 m³<br />

substraat geleverd.”<br />

vlindermengsel minimaal 5 cm substraat tot 25 cm substraat. plekken die opgevuld moeten worden<br />

liefst met substraat, anders piepschuim<br />

Fixodrive FX 50<br />

Het alles-in-één drukvaste drainagesysteem<br />

Verwerking in één werkgang en belastbaar tot 500 kN/m²<br />

BOUWINFO<br />

Architect:<br />

Landschapsarchitect:<br />

Aannemer/dakdekker:<br />

Hovenier:<br />

gras, uitgangspunt is minimaal 30 cm substraat, waarnodig piepschuimopvulling gebruiken<br />

vlonder van douglashout en hardhouten palen, niet met l-elementen, afdichting aan de zijkanten<br />

zodat je er niet onderdoor kijkt. planken max 20 cm breed<br />

beplanting, vak in het midden verhoogd met cortenstalen rand of bol oplopend van vooral vaste<br />

planten, uitgangspunt is nu 40 cm substraat of meer<br />

Cottenier & partners<br />

HollandsGroen<br />

Derbigum Services Belgium<br />

Laurens Coenen Tuinen<br />

heesters solitair tot ongeveer 1,5 meter hoog, 40 cm of 50 cm substraat nodig<br />

boom is optioneel staat op plek waar veel substraat mogelijk is, stuk niet opvullen met piepschuim<br />

Systeemadviseur en -leverancier: ZinCo Benelux<br />

Drukvaste drainagebaan: ZinCo Fixodrive ® FX 50<br />

ZinCo Benelux b.v. • Postbus 9092, <strong>NL</strong> • 1006 AB Amsterdam<br />

• Tel. (020) 667 48 52 • daktuin@zinco.nl • www.zinco.nl<br />

91


ARCHITECTURALE VERLICHTING<br />

BENADRUKT HET KARAKTER<br />

VAN EEN GEBOUW<br />

‘In het juiste<br />

licht komt<br />

een gevel pas<br />

echt tot leven’<br />

“Een mooi gebouw verdient goede verlichting”, opent<br />

Marnix van Twist, eigenaar en directeur bij Cleary BV<br />

uit Nuenen het gesprek. Hij doelt daarmee op het feit<br />

dat goede aanlichting of uitlichting van een karakteristieke<br />

gevel voor een enorme architectonische meerwaarde<br />

zorgt. Hij kan het weten, aangezien Cleary als<br />

specialist in verlichting en lichtsturingen inmiddels een<br />

goede reputatie heeft opgebouwd met haar architecturale<br />

verlichting.<br />

KPN: Dynamische pixels aan de gevel.<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: Cleary BV<br />

92


Met een oorsprong in het leveren van verlichting<br />

voor interieurbouw, retail en signage, ziet<br />

Marnix de laatste jaren dat zijn bedrijf aan<br />

het wegbewegen is van het leveren van louter<br />

lichttechnische componenten. “We groeiden<br />

uit tot een expertisebedrijf in lichtconcepten,<br />

complete oplossingen met gedegen kennis van<br />

besturing en software.”<br />

De ingrediënten van een goede aanlichting<br />

of uitlichting van een gebouw<br />

Volgens Marnix kunnen architecturale verlichting<br />

grofweg in twee technieken verdeeld<br />

worden: enerzijds het aanlichten van een gevel,<br />

door middel van verlichtingsbronnen die zich<br />

rondom het gebouw bevinden; anderzijds het<br />

uitlichten van een gebouw, door middel van<br />

lichtbronnen die aan het gebouw zelf bevestigd<br />

zijn. “Een combinatie van deze twee is uiteraard<br />

ook mogelijk. Het zijn de situatie en de<br />

wens van de klant die bepalen welke methode<br />

het beste is”, schetst Marnix. “Ingrediënten<br />

voor een goede architecturale verlichting zijn<br />

het vaststellen van het effect dat bereikt moet<br />

worden, het toepassen van de juiste verlichtingsbronnen<br />

en indien van toepassing, de<br />

juiste besturing van de verlichting.”<br />

Met licht breng je een gebouw tot leven wanneer<br />

het donker is. “Daarmee wordt een pand<br />

een echte blikvanger. Net zoals een cartoon<br />

de karakteristieken overdrijft om een impact<br />

te maken, zo kan een gevel spannend geaccentueerd<br />

worden met verlichting. Bij ons in<br />

Nederland is verlichting vaak een ‘accessoire’<br />

die pas achteraf wordt toegevoegd aan de<br />

architecturale beleving. Kijken we naar projecten<br />

in het Midden-Oosten, dan zien we dat een<br />

weldoordacht verlichtingsplan voor de gevel al<br />

in het initiële ontwerp van een gebouw wordt<br />

meegenomen. Daarnaast is regelgeving in West<br />

Europe wat strikter, maar gelukkig worden provincies<br />

en gemeenten bij ons wel soepeler in het<br />

toelaten van architecturale verlichting.”<br />

Specialisten van ontwerp tot uitvoering<br />

Cleary beschikt over gecertificeerde medewerkers,<br />

van lichtontwerp tot en met installatie<br />

en onderhoud is alle kennis in eigen huis. “We<br />

beheersen het hele proces. Bij nieuwbouw zitten<br />

we afhankelijk van het project vaak als eerste<br />

met de architect aan tafel, daarna met de gevelbouwer,<br />

etc. Als het moet leveren we alles uit<br />

één hand”, aldus Marnix. “Ook op het gebied van<br />

renovatie praten we graag mee. Een mooi voorbeeld<br />

is het hoofdkantoor van KPN. Oorspronkelijk<br />

zaten daar armaturen aan de gevel. Na 20<br />

jaar voldeden die echter niet meer. In totaal heeft<br />

Cleary daar nu 1504 rgb-armaturen geplaatst<br />

van 40 cm x 40 cm. De hele configuratie is<br />

dynamisch en aan te sturen; de gevelverlichting<br />

fungeert als een gigantisch grote display. Zowel<br />

Met licht breng je een gebouw tot<br />

leven wanneer het donker is<br />

DelftHoog: Lichtlijn om dakrand te<br />

accentueren, lichtlijn om onderzijde<br />

te accentueren, meekleurende<br />

sign. In opdracht van Mcart.<br />

KPN als de gemeente maken er gebruik van om<br />

boodschappen mee te communiceren.”<br />

Cleary wordt steeds vaker ingeschakeld voor<br />

het ontwerpen en aanbrengen van dynamische<br />

gevelverlichting. “Dat is echt specialistisch werk,<br />

waarbij aan de softwarekant ook veel gedaan<br />

moet worden. Die kennis is er dan ook bij ons.”<br />

Cleary levert software gestuurde dynamische<br />

verlichting altijd op met een interface voor de<br />

klant. “Eventueel kan de klant zijn eigen animaties<br />

of filmpjes gebruiken als content voor<br />

de verlichting. Wie echter een voorgeprogrammeerd<br />

lichtspel wenst, waarbij de variaties zich<br />

onder vaste knoppen of in een kalender bevinden,<br />

kan dat uiteraard ook krijgen.”<br />

Cleary maakt altijd maatwerk, de gebruiker<br />

bepaalt namelijk. Een trend die Marnix waarneemt<br />

is ‘entreeverlichting’. Marnix: “Een<br />

entree is het visitekaartje van een pand, die<br />

mag imposant in het licht gezet worden. Een<br />

andere trend is dat eigenaren of beheerders<br />

graag alles op afstand willen bedienen. Ook dat<br />

is geen probleem.”<br />

EDCO: Lichtlijn om ruimte onder luifel te accentueren (in opdracht van ETBvanKeulen).<br />

Cleary levert hardware van pixel tot wallwasher.<br />

“In hoge kwaliteit, IP68 waterdicht. Of we nu een<br />

hele gevel in het licht moeten zetten, of slechts<br />

een object, het blijft een spel tussen licht en<br />

schaduw.”<br />

93


OOK BIJ DE NIEUWE FUNCTIE VAN HET GEBOUW<br />

STAAT GEESTELIJKE ZORG CENTRAAL<br />

Monumentale Loreto<br />

kloostercomplex krijgt<br />

een tweede leven<br />

Monumenten vormen het meest tastbare langetermijngeheugen van onze cultuur. Deze gebouwen<br />

zeggen ons alles over onze eigen geschiedenis. In een tijd waarin maatschappelijke ontwikkelingen<br />

aan ons voorbij razen, vormen monumenten stabiele ankerpunten. Hermon Erfgoed ziet het als haar<br />

maatschappelijke verantwoordelijkheid om zorgvuldig en betekenisvol met monumentaal erfgoed om<br />

te gaan. Door te zoeken naar nieuwe, passende bestemmingen voor (dreigend) leegstaand erfgoed<br />

werkt Hermon Erfgoed aan een gezonde balans tussen exploitatie en investeringskosten. De uniciteit<br />

van het gebouw staat daarbij centraal.<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: HERMON Erfgoed<br />

Rust en ruimte in de toekomstige lounge.<br />

94


Volgens Miranda en Marlous heeft dit klooster een<br />

aantal bijzondere kwaliteiten in zich, die je niet kunt<br />

bouwen in een nieuw gebouw op een weiland.<br />

Zo herleeft het erfgoed en krijgen monumentale gebouwen een nieuwe<br />

functie. Een van de actuele transformatieprojecten van HERMON Erfgoed<br />

is de conservatie en herbestemming van het prachtige Loreto kloostercomplex<br />

in Simpelveld. We spreken met Miranda Huijs en Marlous de<br />

Bordes, projectmanagers bij HERMON Erfgoed.<br />

Zusters van het Arme Kind Jezus<br />

“In 2<strong>01</strong>2 vertrokken de laatste zusters van het Arme Kind Jezus uit het<br />

kloostercomplex, zij verhuisden naar Aken”, opent Miranda het gesprek.<br />

“In 2<strong>01</strong>3 waren we met HERMON Erfgoed voor het eerst betrokken bij de<br />

herbestemming van het monumentale pand. Eind 2<strong>01</strong>3, begin 2<strong>01</strong>4 deden<br />

we onderzoek naar de herbestemmingsmogelijkheden. De eerste contacten<br />

werden gelegd met de gemeente, het Rijk en de Rijksdienst voor<br />

het Culturele Erfgoed. Een herbestemming van een groot project als dit,<br />

heeft een erg lange doorlooptijd. Geduld, visie en doorzettingsvermogen<br />

zijn daarbij onontbeerlijk. We hebben allerlei activiteiten georganiseerd<br />

om mensen uit de omgeving te betrekken bij het project. Mensen konden<br />

ideeën achterlaten en aangeven op welke manier ze graag betrokken<br />

wilden worden bij het project. Zo ontstonden er een paar werkgroepjes.”<br />

Door omstandigheden werden echter de plannen uitgesteld. In 2<strong>01</strong>9<br />

kwam HERMON Erfgoed wederom in beeld. Marlous vertelt: “Samen<br />

met het bureau Wandering the Future werd een uitgebreide analyse van<br />

de toekomst gemaakt. Tevens werd onderzocht voor welke doelgroep dit<br />

klooster het meest aantrekkelijk is. Het gebouw zou – net als weleer –<br />

dienst gaan doen om mensen te ondersteunen. Dat zit in de aard van het<br />

gebouw, het DNA. Het gebouw is naar binnen gekeerd, beschermend, is<br />

een baken, een oord van rust en stilte. Er is een marktanalyse uitgevoerd,<br />

er zijn diverse kloostergebouwen en conferentieoorden bezocht en er is<br />

gesproken met tal van deskundigen uit de markt. We hebben gekeken<br />

De toekomstige bar onder de monumentale gewelven.<br />

naar beleidsvoornemens zowel op landelijk, provinciaal als regionaal<br />

niveau. Architectenbureau Enklaver en Klavers heeft samen met ons<br />

alles vertaald naar een praktische nieuwe indeling.”<br />

Een heilzaam nieuw plan<br />

Volgens Miranda en Marlous heeft dit klooster een aantal bijzondere<br />

kwaliteiten in zich, die je niet kunt bouwen in een nieuw gebouw op een<br />

weiland. “Daarom vinden we bij HERMON Erfgoed dat je niet kunt volstaan<br />

met het bouwen van appartementen of een regulier hotel. We wilden voor<br />

dit gebouw een slag dieper gaan. Zorgen voor mensen die het tijdelijk<br />

minder fijn hebben, zit zoals gezegd in het DNA van het gebouw. Stress,<br />

burn out en depressie zijn enkele voorbeelden van problemen waar veel<br />

mensen tegenwoordig mee te kampen hebben. Ook is er steeds meer<br />

aandacht voor zingeving, bewuste voeding, beweging, de invloed van de<br />

natuur op je gezondheid, et cetera. We denken dat met deze doelgroep –<br />

mensen die bewust of niet gepland even rust willen, willen reflecteren,<br />

bezig willen zijn met zingeving, ruimte willen geven aan zichzelf - een<br />

mooie nieuwe bestemming voor het klooster gevonden is. In totaal willen<br />

we 180 kamers realiseren, ruimten voor gesprekken, trainingen en<br />

therapie en ruimten voor beweging en sport”, verklaart Miranda.<br />

Marlous voegt tot besluit toe: “Op dit moment is alles nog afhankelijk<br />

van de gemeente en het verkrijgen van de juiste vergunningen. En ook<br />

bijvoorbeeld van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed. Deze trajecten<br />

duren makkelijk een jaar. Tevens zullen we nog op zoek gaan naar samenwerkingspartners<br />

voor de hotelcomponent. Ook dat is een cruciale stap in<br />

het proces, want we zoeken echt een hele specifieke partner die eenzelfde<br />

visie heeft op verblijven, als wij. Een partner die wil gaan voor het geheel<br />

en niet voor zichzelf. Dus voordat we de eerste gasten echt kunnen gaan<br />

verwelkomen is het 2023. Maar dat is het sneller dan je denkt!”<br />

95


zero VOS<br />

zero VOS<br />

pesticides<br />

zero pesticides<br />

zero titaandioxide<br />

titaandioxide<br />

de nieuwe verfstandaard<br />

100% verf<br />

www.rawpaints.com | info@rawpaints.com | 085 1850 555<br />

2DM maakt het verschil<br />

Zeer makkelijke montage<br />

Egaal strak plafond<br />

Geen afgebrokkelde randen<br />

Montage voor het stucen<br />

Minimale inbouw diepte<br />

Price: van $1,400,000<br />

45mm<br />

Naamloos-3 1 10-08-20 12:23


PARTNERS DIE MEEGEWERKT HEBBEN AAN DEZE EDITIE<br />

2DM Products info@2dmproducts.nl www.2dmproducts.com +31 (0)6 12 64 <strong>01</strong> 17<br />

AIRSPOT info@airspot.nl www.airspot.nl +31 (0)85 130 49 11<br />

Akoestiek Comfort info@akoestiekcomfort.nl www.akoestiekcomfort.nl +31 (0)88 5<strong>01</strong> 05 92<br />

ALL4CONTROL NV info@all4control.nl www.all4control.com +31 (0)6 11 77 33 40<br />

ALUTECH Systems s.r.o. export@alutech-doors.by www.alutech-mc.com +375 (17) 330 11 00<br />

Anker Stuy Verven BV www.ankerstuy.nl +31 (0)513 46 50 00<br />

ARGENT ALU NV info@argentalu.com www.argentalu.com +32 (0)9 333 99 99<br />

Beers Bouwproducten info@beersbouwproducten.nl www.beersbouwproducten.nl +31 (0)227 71 23 62<br />

Beton Aparte B.V. info@beton-aparte.nl www.beton-aparte.nl +31 (0)13 207 00 15<br />

BOHLE BENELUX BV info@bohle.nl www.bohle.nl +31 (0)318 55 231 51<br />

EESTAIRS NEDERLAND B.V. nl@eestairs.com www.eestairs.com +31 (0)342 40 57 00<br />

ENGELS GROUP NV info@engels.be www.engels.be +32 (0)3 231 88 84<br />

FORBO Flooring KROMMENIE B.V. contact@forbo.com www.forbo.com +31 (0)75 647 75 38<br />

HERAS MOBILE FENCING & SECURITY info@heras.com www.heras.com +31 (0)499 55 12 66<br />

HOOGRAVEN TRAPPEN BV. info@hoograven.nl www.hoograven.nl +31 (0)348 47 32 44<br />

INTERSTEEL info@intersteel.nl www.intersteel.nl +31 (0)318 47 77 77<br />

LIVIUM NEDERLAND info@livium.nl www.livium.nl +31 (0)74 303 37 77<br />

MICHEL OPREY & BEISTERVELD info@mo-b.nl www.mo-b.nl +31 (0)475 41 70 00<br />

OFFICE CABLING SYSTEMS info@ocsystems.nl www.ocsystems.nl +31 (0)183 30 94 25<br />

PALETTECAD.<strong>NL</strong> BV info@palettecad.nl www.palettecad.nl +31 (0)45 565 07 20<br />

QUOOKER info@quooker.nl www.quooker.nl +31 (0)18042 04 88<br />

Raw Paints info@rawpaints.com www.rawpaints.com +31 (0)85 185 05 55<br />

RENSON VENTILATION NV info@renson.be www.renson.be +32 (0)56 62 71 11<br />

RIGO VERFFABRIEK info@rigoverffabriek.nl www.rigoverffabriek.nl +31 (0)255 54 84 48<br />

RMS ENGINEERING BV rms@rms.engineering rms.engineering +32 (0)477 80 46 25<br />

ROCKFON info@rockfon.nl www.rockfon.nl +31 (0)475 35 30 35<br />

SIEDLE NEDERLAND B.V. info@siedle.com www.siedle.com +31 (0)30 233 05 00<br />

SOLARLUX NEDERLAND info@solarlux.nl www.solarlux.nl +31 (0)548 63 13 23<br />

SuperFoil info@superfoil.nl www.superfoil.nl +31 (0)26 379 28 30<br />

SWELA NEDERLAND B.V. w.hof@swela.com www.swela.com +49 2572 1532 600<br />

Teleflex BV info@teleflex.nl www.teleflex.nl +31 (0)344 67 30 20<br />

Trilux CV info@trilux.nl www.trilux.nl +31 (0)33 455 77 10<br />

TROAX VBR info@troax.be www.troax.com +32 (0)15 28 17 30<br />

TULLINGH PARTNERS info@tullingh.nl www.tullingh.nl +31 (0)85 130 34 36<br />

UNILUX B.V. klantenservice@unilux.nl. www.unilux.nl +31 (0)411 67 79 53<br />

UZIN UTZ nl@uzin-utz.com nl.uzin-utz.com +31 (0)53 573 73 73<br />

WAREMA Renkhof S.E. info@warema.de www.warema-group.com +49 (0)93 91 200<br />

ZINCO BENELUX BV info@zinco.be www.zinco.be +31 (0)20 667 48 52<br />

97


MAKKELIJK ONTWERPEN<br />

- Creëren in slechts enkele stappen<br />

- Ontwerpen met intelligente objecten<br />

- Import & exportmogelijkheden<br />

(waaronder IFC, STP, SKP, DWG)<br />

- Ontwerp snel met “drag & drop<br />

- Tekenen in 2D en/of 3D<br />

PROFESSIONEEL PRESENTEREN<br />

-<br />

- 360° panorama’s<br />

- Virtual Reality omgeving<br />

- Digitale showroom voor uw website<br />

HANDIGE EXTRA’S<br />

- CLOUD-ruimte<br />

- Koppelen met bluetoothlasers<br />

- Delen met andere professionals<br />

- Maatvoering-<br />

-<br />

10 jaar in Nederland & België<br />

FLEXIBEL LEREN<br />

- Klassikaal<br />

- Online<br />

- Zelfstandig<br />

- In-company op maat<br />

- Nederlandstalige helpdesk<br />

- Ingebouwde help-<br />

Vanaf<br />

Excl. B.T.W. i.c.m. Pa-<br />

| +31 (0)45 565 07 20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!