18.03.2021 Views

29 magazine Leef!

Sociaal betrokken magazine voor de gemeente Noordwijk. Gratis kwartaalmagazine wat huis aan huis wordt bezorgd.

Sociaal betrokken magazine voor de gemeente Noordwijk. Gratis kwartaalmagazine wat huis aan huis wordt bezorgd.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Magazine

gratis magazine voor alle inwoners van

Noordwijk, noordwijkerhout en de zilk

NUMMER 29

MAART 2021

In deze editie

leest u alles over de

wegwijzer Leef Mee!.

Tips voor een leuk(er)

leven in onze mooie

gemeente

Noordwijk.

Gelukkig

in Noordwijk


Per 1 januari 2021

hebben wij onze naam:

NOORDWIJK

gewijzigd in:

dé thuiszorgwinkel voor iedereen

Wij bieden dezelfde service en kwaliteit, maar

met nieuwe producten in ons assortiment

op het gebied van moeder en kind.

moeder en kind

Ook hanteren wij scherpere verhuurprijzen,

zodat u bij ons niet alleen de beste, maar ook de

goedkoopste benodigde producten kunt vinden.

TE HUUR

babyweegschaal

€ 10,00 per week

borstkolfapparaat

€ 15,00 per week

Verder bij ons te huur:

• elleboogkruk • 4-poot/Eifel • opvouwbaar

looprek • (lichtgewicht) rollator en rolstoel

• fiets- en hometrainer • sta-op-stoel

• 3- of 4-wielscootmobiel

Voor de kraamtijd zijn er via de

uitleen veel artikelen verkrijgbaar,

zoals bedverhogers, een bedrugsteun,

douchekruk, badplank, ondersteek of

bedpapegaai ... en nog veel meer!

OuderZorgwinkel

werkt samen met:

en alle zorgverzekeringen.

Van Speijkstraat 2 • 2202 GK Noordwijk • (071) 361 91 02 • noordwijk@ouderzorgwinkel.nl • www.ouderzorgwinkel.nl


Als je niet naar het museum kan, dan haal je

het museum toch gewoon naar je toe?

Met die gedachte maakte het Rijksmuseum

een levensgrote replica van de Nachtwacht

en trok daarmee langs een aantal

verpleeghuizen in Nederland,

waaronder Jeroen.

Marente

TEKST EN BEELD

MARENTE

Nachtwacht on tour in Jeroen

Een week lang was het reusachtige schilderij in De Ontmoeting te bezichtigen en stond

het hele huis in het teken van de schilder en zijn werk. De bewoners toonden ontzettend

veel interesse in het schilderij, aangewakkerd door de vele activiteiten die er omheen

georganiseerd waren. Medewerkers hadden zich er echt in verdiept en konden met

bewoners in gesprek gaan over het meesterwerk. In Jeroen wordt teruggekeken op een

zeer succesvolle week en wordt nagedacht over een vervolg!

01


Magazine

NUMMER 29

MAART 2021

gratis magazine voor alle inwoners van

Noordwijk, noordwijkerhout en de zilk

In deze editie

leest u alles over

de sociale wegwijzer

Leef Mee!. Tips voor

een leuk(er) leven in

onze mooie gemeente

Noordwijk.

0

2

Gelukkig

in Noordwijk

Coverbeeld: Buro Binnen

Cover_leef_29.indd 1 07-03-2021 16:13

Wegwijzer Leef Mee!

Nieuwkomers in Noordwijk

Colofon

3 4

5

Magazine Leef! is een uitgave van Buro Binnen

in samenwerking met Gemeente Noordwijk en

een groot aantal maatschappelijke organisaties die

actief zijn in het sociaal domein van Noordwijk.

Magazine Leef! verschijnt vier keer per jaar.

Editie 30 verschijnt juli 2021.

REDACTIE: Yvonne Andrée Wiltens, Harm

Dragt, Frans van Duijn, Guus de Jong, May-lisa

de Laat, Caroline Spaans, Sybylle Kroon en

Marieke Voorn.

CONCEPT, VORMGEVING EN FOTOGRAFIE:

Pauline de Ruiter en Thomas Steenvoorden

Buro Binnen, Noordwijk

Sociale contacten

Rob Ohlenslager

Jaques Dekker

REDACTIEADRES EN ADVERTEREN:

Redactie Magazine Leef!

Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk

redactieleef@burobinnen.nl

Tel. 06 54 96 17 16

www.magazineleef.nl

3

6

VERSPREIDING: Magazine Leef! wordt gratis huisaan-huis

verspreid in heel Noordwijk, 19.500 expl.

© Magazine Leef! 2021. Niets uit deze uitgave mag

op welke manier dan ook worden gereproduceerd

zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

van de uitgever.

Dit huis-aan-huis magazine wordt elk kwartaal

gratis bezorgd bij alle inwoners van de

gemeente Noordwijk. Mogelijk gemaakt

door onze participanten en adverteerders.

Heeft u een leuk idee voor Leef! of wilt u

ook deelnemen in dit magazine? Stuur dan

een mail aan; redactieleef@burobinnen.nl

Vrijwilliger na pensioen

Frisse lucht in Noordwijk


voja 01- umr2

Inhoud

oror

04 Leef Mee! Participanten

Nieuwe wegwijzer

Gelukkig zijn

in Noordwijk

01 Marente

Nachtwacht on tour

Het thema van deze, alweer negenentwintigste editie van

06 Ervaringen van Inwoners

magazine Leef!, is ‘gelukkig in Noordwijk’. Maar wanneer

Wegwijzer Leef Mee! 18 ‘s Heeren Loo

ben je gelukkig? Ik denk dat die vraag heel vaak wordt gesteld

en op veel verschillende manieren wordt beantwoord.

Hulp voor Arie

22 Nieuwkomers in Noordwijk

Veelal hoor je dan: “Ik ben gelukkig als ik een nieuwe auto

Inburgeren met een ‘handicap’ 20 Topaz

kan kopen” of “als ik een eigen huis heb” of “als ik op vakantie

kan gaan”. Maar in de regel zijn dit kortstondige momen-

Zelfstandig blijven wonen

26 Erica en Sanne Blik

ten van geluk. Het blijkt dat als de wens is ingevuld er altijd

Je verhaal vertellen heeft 24 Padua

weer een nieuwe behoefteopkomt.

echt zin!

Plezierig wonen

En weg is het gevoel van geluk.

verhoogd geluksgevoel

30 Zoeken naar sociale contacten

Olesya zet Facebook groep op 28 Noordwijk Marketing

Als je de geleerden ernaar vraagt dan heeft de psychologie

voor internationalen

Van inspiratie naar ontmoeten het over drie basisbehoeften waardoor iemand zich gelukkig

kan voelen. Autonomie; als je kunt zijn wie je bent en als

34 Stichting KunstZiNN 32 Gemeente Noordwijk

zodanig geaccepteerd wordt en keuzes kunt maken.

Nieuw kunstinitiatief

Cursus ‘Vrienden maken’

Competentie; als je dingen kunt doen die je aankan of

in gemeente Noordwijk

merkt die te kunnen leren. Sociaal verbonden; als je merkt

36 Gemeente Noordwijk

dat je iets voor iemand anders kunt betekenen en anderen

38 Fons en Marja

Brede maatschappelijke steun iets betekenen voor jou. Een langdurig gevoel van geluk

Actieve vrijwilligers

wordt niet bepaald door de invulling van kortstondige

40 Groot Hoogwaak

behoeftes. Wel door innerlijke voldoening en acceptatie.

44 Rob Ohlenschlager

Positieve Gezondheid

Blijf bij jezelf zegt mijn teacher.

Landelijke aandacht

voor trapauto’s

42 Bibliotheek

Media Ukkie Dagen

Magazine Leef! schrijft al jarenlang over onderwerpen die

48 Puzzel

passen binnen de drie genoemde basisbehoeften. In deze

47 Ouderenbond

editie lezen we over Eric Bliek die als man niet gelukkig was

50 Reuring in het zwembad

Wat is geluk?

en Erica werd. Zij heeft een keuze kunnen maken en kan nu

Sportakkoord verbindt

zijn wie ze echt is. Of over de Oekraïense Olesya die via

56 Welzijn Noordwijk

facebook sociale contacten zoekt. Zo kunnen we bijna elk

52 Meeuwenoord Steengoed

Is er voor jou!

artikel in dit magazine voorzien van een van de drie labels

In een mooie tuin zit leven

en proberen we met verhalen van mensen anderen te

58 STEK Je huis, je thuis

inspireren.

54 Jaques Dekker

Thuishuis Noordwijk

Duizendpoot op kunstgebied

62 Welzijnskwartier

60 Westenwind is top!

Gelukkige jongeren

Kyra verhuisd naar Noordwijk

voor schone lucht

64 Sportarts Lex Mulder

Manipuleren door

Musculoskeletale arts (Msk)

Over inspireren gesproken. Vanaf deze uitgave besteden we

aandacht aan de sociale wegwijzer Leef Mee!. Wethouder

Salman trapt af met een introductie over deze wegwijzer,

gevolgd door een zestal persoonlijke verhalen die we ook

terugvinden op de nieuwe website: leefmeenoordwijk.nl.

Op deze website staan tips en ervaringen waarmee jij jouw

leven wellicht wat leuker kan maken. Zo proberen wij

ons steentje bij te dragen tot een

gelukkig leven in Noordwijk.

Dat wil toch iedereen?!

Priiatnvnmgzn ef!

Gemeente Noordwijk • Welzijn Noordwijk • De ouderenbonden ANSV en

KBO • Woonzorgcentrum Groot Hoogwaak • ‘s Heeren Loo, zorg voor

mensen met een verstandelijke beperking • Bibliotheek Bollenstreek

• Woningstichting STEK • Woningstichting Padua • Topaz Munnekeweij

Marente • Noordwijk Marketing • Welzijnskwartier

Toa

Senore

uitgever magazine Leef!


Leef Mee!

Wegwijzer

voor een

gelukkig

leven

4

Veel te ingewikkeld

Salman: “Het sociaal domein is nou typisch zo’n term waar we

tegenwoordig mee te maken krijgen. Iedereen moet dan maar

raden wat zo’n term betekent. Ik vraag me af of we het niet

veel te ingewikkeld maken met elkaar. En daarmee mensen

uitsluiten voor wie het allemaal niet meer kan volgen”.

Nog zo’n term: de sociale kaart

Salman: “Sociale kaart klinkt als zo’n uitvouwbare landkaart

van onze dorpen, met markers waar activiteiten plaatsvinden.

Op zich een leuk idee, maar ik heb deze term nog nooit in

een gesprek met inwoners horen vallen. Goh, ik zou zo graag

een sociale kaart willen hebben. Nee, mensen zeggen eerder;

waar kan ik in het dorp iets leuks doen? Hoe kan ik andere

mensen ontmoeten of iemand vinden die me kan helpen?

Om het lekker simpel te houden hebben wij het daarom over

een wegwijzer”.

Simpel én positief

Salman: “Deze benadering, lekker simpel, zie ik goed

terug op de website van de Wegwijzer Leef Mee. Neem de

openingspagina met plaatjes met teksten als ‘ik wil mensen

ontmoeten’, ‘ik wil lekker in mijn vel zitten’. Duidelijk en

goed passend bij de wens van mensen. Heel fijn ook dat er

gekozen is voor een positieve benadering. Dat nodigt uit tot

rondneuzen. Ken je dat? Dat je iets wilt opzoeken op de website

van de tandarts en dan komen de foto’s van implantaten en

bruggen je tegemoet. Dat ontneemt mij alle motivatie om me

te melden voor de ingeplande controle. Dat effect moeten we

zien te vermijden. Als je op de Wegwijzer Leef Mee komt, zie je

dingen die je ook zou willen in je leven. En je krijgt ervaringen

van andere inwoners van de Gemeente Noordwijk te zien”.

Geen keuzestress

Salman: “Een belangrijke reden om deze wegwijzer te maken

is dat we mensen willen uitnodigen om hun leven te verrijken.

Er zijn in Noordwijk zo veel mogelijkheden om mensen te

ontmoeten en om deel te nemen aan activiteiten. Talloze

verenigingen en organisaties zetten zich hiervoor in, maar

dat maakt het voor mensen soms moeilijker. Als je kunt

kiezen uit twintig soorten hagelslag ben je eerder geneigd

geen keuze te maken en die vertrouwde pindakaas te pakken.

Dat zie je ook bij mensen die worden overweldigd door een

lange lijst activiteiten. Met de Wegwijzer Leef Mee willen we

de keuzestress verminderen en mensen met suggesties en

ervaringen van medebewoners op weg helpen”.

En ze leefden nog lang en gelukkig

Salman: “Deze slotzin van sommige sprookjes is wat veel

mensen voor zichzelf wensen. Niemand wil lang en ongelukkig

leven. Maar wat is er eigenlijk nodig voor een gelukkig leven?

Wat kan de gemeente hierin betekenen? Deze vragen hebben

mij het afgelopen jaar sterk bezig gehouden. We hebben hier

als gemeente ook werk van gemaakt. Voor de meeste mensen

zijn dit de drie belangrijkste zaken: Het verbinden met andere

mensen, het kunnen bijdragen aan de samenleving en zoveel

mogelijk zelf de koers van je leven bepalen. Dit komt ook in de

wegwijzer Leef Mee! weer terug. Mensen kunnen zelf zoeken en

kiezen, niet de hulpverlening maar de behoefte van de inwoner

is het uitgangspunt. Als iemand echt hulp nodig heeft, dan staat

ons team van VoorIeder1 voor ze klaar. Maar dan nog kijkt deze

met de hulpvrager naar de mogelijkheden”.

Samen vormgegeven

Salman: “Wat ik echt bijzonder vind, is dat iets wat begon in

onze gemeenteraad samen met organisaties en inwoners vorm

heeft gekregen. Als de gemeente dit zelf had bedacht, dan zou

er nu een hele andere website zijn. Geloof me, want ik heb de

eerste ideeën gezien. Een bijzondere pluim wil ik uitreiken aan

de Adviesraad Sociaal Domein die in het begin een duidelijk

sturing heeft gegeven. Ook mijn complimenten aan de diverse

maatschappelijke organisaties, zoals de ouderenbonden, het

jeugd- en jongerenwerk, Welzijn Noordwijk, de Zonnebloem

- en nu vergeet ik er ook nog een hoop - die hun feedback

hebben gegeven op de eerste versies”.

Op de volgende pagina’s vertellen inwoners over hun

ervaringen met een organisatie of instantie binnen de

Gemeente Noordwijk. Deze en andere verhalen zijn

ook te lezen op de website van de Wegwijzer Leef Mee:

www.leefmeenoordwijk.nl


Dennis Salman is wethouder

Sociaal Domein in de Gemeente

Noordwijk. “Heb je daar een

telefoonnummer van?”, wordt hem

weleens gekscherend gevraagd. Zijn

antwoord: “Nee, je kunt mij gewoon

bellen”. Een grapje natuurlijk, maar wel

één met een kern van waarheid.

TEKST EN BEELD

GEMEENTE NOORDWIJK

‘Dan maar

geen hagelslag’

5


Leef Mee!

‘Ik wil buren met

elkaar in contact

brengen’

“Ik geniet ervan om mensen bij elkaar

te brengen. Met hulp van Buurtwerk

van Welzijn Noordwijk kunnen we

allerlei leuke dingen voor bewoners

van De Eendracht organiseren.”

Hans Smit (71),

bewonerscommissie

De Eendracht

6

In 2017 verhuisden

Hans en Marian Smit naar het

appartementencomplex voor senioren

De Eendracht in Noordwijk Binnen.

Hans (71) zag als horecaman, ‘verbinder’ en

gezelligheidsdier in hart en nieren meteen

de potentie van het enorme atrium van

het complex. Hij ging activiteiten voor de

bewoners, zijn buren, organiseren en werd

later lid van de bewonerscommissie. Al snel

kwam hij in contact met Buurtwerk.

TEKST SYBYLLE KROON

BEELD BURO BINNEN


Atrium aangekleed

“Toen wij in 2017 in De Eendracht kwamen wonen, werd er

eigenlijk niks georganiseerd, terwijl het atrium een perfecte

plek is om gezellige activiteiten te houden. We zijn toen

begonnen met een koffieochtend. Om de boel wat aan te

kleden, klopten we aan bij de woningstichting. Die vonden

het een goed idee en schonken ons mooie tafels, stoelen en

kasten. Via Buurtwerk van Welzijn Noordwijk kwamen we bij

het Fonds 1818 terecht. Van het bedrag dat we via Fonds 1818

kregen, konden we allerlei andere spullen en inventaris kopen.”

Sociale contacten

“Sindsdien hebben we al heel wat activiteiten georganiseerd,

zoals stamppotmiddagen, kerstavonden met muziek en

nieuwsjaars-hightea. Ook wordt er regelmatig samen

gegeten. Nu het atrium gezellig is aangekleed, zitten mensen

er ook vaker om bij te praten. Het heeft al heel wat leuke

sociale contacten opgeleverd. Het komt de sfeer binnen ons

wooncomplex zeker ten goede.”

Elektronisch bingoapparaat

“We krijgen veel medewerking van Welzijn Noordwijk en de

gemeente. Die contacten zijn heel belangrijk. Zo hebben we

Buurtwerk ingeschakeld om onze bingomiddag te verbeteren

voor doven, slechthorenden en slechtzienden. Het advies

was om Fonds 1818 weer in te schakelen. Met een donatie uit

dat fonds konden we een elektronisch bingoapparaat met

grote cijfers aanschaffen dat we delen met wooncomplex De

Rederijker. Het maakt de bingomiddagen een stuk gezelliger,

nu iedereen kan meedoen zonder telkens te hoeven vragen

welk cijfer er is omgeroepen.”

Vermaken en verbinden

“We willen graag samenwerken. Je kunt spullen delen met

anderen, maar ook momenten. Zo ontmoet je andere mensen.

Mensen vermaken én verbinden heb ik altijd leuk gevonden en

dat doe ik nog steeds met plezier. Samen met de twee andere

leden van de bewonerscommissie krijgen we veel voor elkaar,

als je maar weet welke ingangen je kunt gebruiken. We blijven

leuke dingen voor onze eigen bewoners organiseren. En ook

voor andere Noordwijkers. Zo ga ik binnenkort mijn beroemde

nasi maken voor de bewoners van De Rederijker. Ik geniet ervan

mensen bij elkaar te brengen.”

BUURTWIJK

WELZIJN NOORDWIJK

Welzijn Noordwijk helpt mee initiatieven in

Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk te

realiseren. ‘Sociaal makelaar’ Dennis Ackermann

denkt mee om ideeën en wensen in de buurt

op te zetten. Hij helpt met advies, inzet en

daadwerkelijke steun bij het voor elkaar krijgen

van buurtinitiatieven. Je kunt bij hem terecht

met vragen over vergunningen, locaties, samenwerkingsmogelijkheden,

fondsaanvragen en

sponsering.

Contact: Dennis Ackermann,

tel. 06-36153623, mail:

dennis.ackermann@

welzijnnoordwijk.nl

ga Voor meer tips naar:

www.leefmeenoordwijk.nl

7


Leef Mee!

De Stichting Max Liebermann

Noordwijk is eind 2016 opgericht.

Max Liebermann is een beroemde Duitse

schilder die tussen 1905 en 1913 jaarlijks een

paar maanden in Noordwijk verbleef. Hij maakte

hier meer dan honderd schilderijen. De stichting

heeft 24 panelen met reproducties van Liebermanns

werk geplaatst op locaties waar de schilderijen

gemaakt zijn. De wandel- en fietsroute die hieraan

gekoppeld is, trekt vooral 50+’ers. De stichting

wil ook jongeren interesseren voor dit project

en riep hiervoor de hulp van Noordwijkse

cultuurcoaches in.

TEKST SYBYLLE KROON

BEELD BURO BINNEN

“Als bestuur van de stichting Max

Liebermann Noordwijk zochten we hulp

om onze doel-groep te verbreden.

Dankzij de cultuur-coaches kunnen

we nu ook jongeren gaan bereiken.”

Helmus Wildeman (77), secretaris

St. Max Liebermann Noordwijk en

initiatienemer Max Liebermann Route

‘Ik wil kunst onder

de aandacht van

8

jongeren brengen’


Aandacht voor jongeren

“Aan belangstelling en media-aandacht is zeker geen

gebrek: er komen veel Nederlanders en Duitsers op onze

Max Liebermann fiets- en wandelroute af. De Nederlandse

en Duitse media zijn ons eveneens welgezind en publiceren

positieve verhalen over de route. In Noordwijk heeft inmiddels

bijna iedereen wel eens van Max Liebermann gehoord, dus

onze naamsbekendheid is ook geen probleem. Maar het zijn

vooral kunst- en cultuurliefhebbers van boven de vijftig die

onze beeld- en informatiepanelen en route kennen. En we

willen die juist ook bij jongeren onder de aandacht brengen.”

Doelgroep verbreden

“We kwamen in contact met de twee cultuurcoaches die voor

de Gemeente Noordwijk werken. Zij hebben goede ideeën

om onze doelgroep te verbreden. Als bestuur zijn we een stel

70+’ers die het heel leuk vinden met het Max Liebermannproject

bezig te zijn maar kunnen goede ideeën om jongeren

te bereiken goed gebruiken. We hebben een breed netwerk,

maar de twee coaches hebben weer andere contacten met

instellingen binnen de gemeente.”

Meerwaarde

“Ook zijn de coaches beter dan wij getraind in het

samenbrengen van doelgroepen met andere culturele

achtergronden. Ze koppelen gemeentelijke initiatieven aan

dat van ons en dat kan voor alle partijen een meerwaarde

opleveren. Ons doel is meer mensen te laten kennismaken

met de kunstenaar Liebermann én met Noordwijk zelf. Zo zie

je bijvoorbeeld dankzij de panelen hoe Noordwijk er vroeger

uitzag en hoe het nu is. Dat waren prima handvatten voor de

cultuurcoaches en daar zijn ze mee aan de slag gegaan. Zo is er

bijvoorbeeld het plan om een wandeling langs de Liebermannpanelen

uit te zetten voor mensen die deelnemen aan het

Taalhuis van de bibliotheek. Heel goed om te zien hoe op deze

manier andere doelgroepen bij ons project betrokken kunnen

worden.”

DE CULTUURCOACHES

De cultuurcoaches binnen de Gemeente

Noordwijk verbinden mensen en culturele

organisaties in Noordwijk, Noordwijkerhout en

De Zilk met elkaar. Doel van de coaches is het

toegankelijk maken van cultuur door activiteiten

te organiseren en het bestaande aanbod te

promoten. Ze maken deel uit van het Sport- en

cultuurloket van de gemeente dat weer onder

Sportbedrijf Noordwijk valt. Dit loket biedt hulp,

advies en begeleiding bij het vinden van passend

aanbod.

www.sportbedrijfnoordwijk.nl/

cultuurcoaches

ga Voor meer tips naar:

www.leefmeenoordwijk.nl

9


Leef Mee!

Een paar jaar geleden belandde Natasja

Vaudelle (46) uit Noordwijk in een vervelende

situatie. Ze verloor haar baan, haar inkomen

daalde tot onder het minimum, haar relatie liep op

de klippen, ze werd depressief, rekeningen bleven

liggen en stapelden zich op. Ze zocht contact bij de

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) die haar hulp

bood. Natasja kon onder meer aanspraak maken

op de Voedselbank Noordwijk/Noordwijkerhout.

En dat deed ze enthousiast.

TEKST SYBYLLE KROON

BEELD BURO BINNEN

Zestig euro in de week

“Op een gegeven moment trok ik het gewoon niet meer. We

moesten rondkomen van zestig euro in de week. Dat is niet te

doen als je drie opgroeiende kinderen hebt. Maar je rekeningen

niet betalen is ook geen oplossing. Daarom heb ik bij de ISD

aangeklopt. Wat was ik blij dat er hulp was en dat ik aanspraak

kon maken op de Voedselbank Noordwijk. Ik schaamde me er

ook niet voor, ik wilde alles nu eens goed aanpakken, ik ging

ervoor.”

“Door allerlei vervelende omstandigheden

raakte ik in de schulden en moest ik gebruik

maken van de Voedselbank in Noordwijk.

Mede dankzij hun hulp kreeg ik mijn leven

weer op de rails.”

Natasja Vaudelle (46), moeder

van 3 kinderen, locatiemanager

bedrijfsrestaurant

Aandacht voor de kinderen

“Ik schrok me dood, de eerste keer dat ik mijn pakket kwam

afhalen. Zovéél?! Het was niet echt een klein tasje met boodschappen

maar een groot krat. Dat komt natuurlijk ook

omdat we met z’n vieren zijn. Ik was onder de indruk, ook

omdat er zo goed aan de kinderen gedacht werd. Zo zat er

altijd wel wat lekkers voor ze bij en met Sinterklaas en Kerst

kregen ze cadeautjes. De vrijwilligers die bij de Voedselbank

werken zijn ook zulke lieve mensen. Ze zijn er niet alleen

om voedselpakketten uit te delen, ze helpen je ook als je met

vragen zit.”

Een dappere stap

“Veel mensen denken dat het het einde van de wereld is als je

bij de Voedselbank terechtkomt. Maar zo dramatisch is het echt

niet. Het is juist een dappere stap. Maak gebruik van de hulp

die je wordt aangeboden, ik heb ervaren dat je dan weer uit de

problemen kunt komen. Ik heb drie jaar in de schuldsanering

gezeten en gebruik gemaakt van de Voedselbank. Ik zag

altijd een lichtpunt en ben er goed uitgekomen. Nu ben ik

schuldenvrij, heb ik een goede baan en een auto.”

Rijk maar ook armoede

“Noordwijk mag dan vooral een rijk imago hebben, ik weet

uit eigen ervaring dat er ook veel mensen zijn die in armoede

leven en nauwelijks iets te eten hebben. Die breng ik wel

eens eten of kleding. Ik maak geen gebruik meer van de

Voedselbank, maar doneer nu zelf af en toe spullen. Ik heb,

met hulp, weer iets van mijn leven gemaakt. Daar ben ik nog

steeds dankbaar voor.”

10


VOEDSELBANK

NOORDWIJK/NOORDWIJKERHOUT

De Voedselbank Noordwijk/

Noordwijkerhout ondersteunt

mensen die in financiële nood zitten

of onder de armoedegrens leven.

Ook helpt de Voedselbank verspilling

van voedsel tegen te gaan. Om in

aanmerking te komen voor een

wekelijks voedselpakket, volgt eerst

een intakegesprek en wordt de

financiële situatie van de laatste drie

maanden bekeken. Cliënten kunnen

maximaal drie jaar van de Voedselbank

gebruik maken.

www.voedselbanknoordwijk.nl

ga Voor meer tips naar:

www.leefmeenoordwijk.nl

‘Ik kreeg mijn leven

weer op de rails’

11


Leef Mee!

‘Ik wil mijn taal-

vaardigheid verbeteren’

“Ik wilde de Nederlandse taal beter

onder de knie krijgen. Bij het Taalhuis

in Noordwijk leer ik niet alleen mijn

taalvaardigheid verbeteren, het is ook

gezellig, je ontmoet andere mensen en

ontdekt meer over Nederland.”

Shadia al Raimi (38) uit Jemen,

getrouwd, 14 jaar in Nederland

12

Veertien jaar

geleden kwam Shadia

al Raimi (38) vanuit Jemen naar

Nederland. Ze sprak toen nog geen

Nederlands. Al snel kwam ze bij Taalhuis in

Noordwijk terecht, een initiatief van Bibliotheek

Bollenstreek. Sindsdien is Shadia daar kind aan

huis en spreekt ze zo goed Nederlands dat ze af en

toe andere niet-Nederlandstaligen helpt.

TEKST SYBYLLE KROON

BEELD BURO BINNEN


In de bibliotheek

“Nog voordat Taalhuis bestond was ik al regelmatig in de

bibliotheek in Noordwijk te vinden. Ik leende eenvoudige

Nederlandtalige boeken die ik probeerde te lezen. Later werd

ik lid van de Leeskring. Om de drie weken komen we bij elkaar

om in een boek te beginnen. Dat lees je dan thuis verder en bij

de volgende bijeenkomst bespreken we het boek. Ook volgde

ik een taalcursus van zes maanden.”

Met een Taalcoach op pad

“Via Taalhuis kwam ik in contact met een Taalcoach. Dat beviel

me erg goed. Ik leerde de Nederlandse taal beter beheersen.

We gingen er ook vaak op uit: fietsen door de Bollenstreek,

varen in Amsterdam, een museum bezoeken. Zo leer je

allerlei aspecten van de taal én van Nederland. Dankzij deze

taalcoach leerde ik beter contact te leggen en te praten in het

Nederlands.”

Taalcafé en Taalwandeling

“Bijna elke week ben ik in het Taalcafé van de bibliotheek

te vinden. Hier komen mensen van allerlei nationaliteiten

samen. De sfeer is heel informeel. We doen spelletjes, drinken

koffie en thee, lezen de krant en maken kennis met elkaar.

Het is heel gezellig, dat komt vooral ook door de vrijwilligster

die alles voor het Taalcafé regelt. Tijdens de coronacrisis was

het Taalcafé helaas dicht, maar daarvoor in de plaats zijn

kwam de Taalwandeling. Al wandelend bezig zijn met de

Nederlandse taal en namen van bomen, dieren en vogels leren.

Dat vind ik zo leuk aan het Taalhuis, ze organiseren allerlei

leuke activiteiten en cursussen voor anderstaligen. Ik kan het

iedereen aanraden om eens langs te komen.”

Helpen maakt gelukkig

“In het Taalcafé komen ook mensen die het Nederlands nog

niet beheersen. Ik vind het heel leuk om ze daarbij te helpen. Zo

geef ik ook iets terug aan Taalhuis, je moet niet alleen nemen.

In Jemen studeerde ik voor docent godsdienst maar heb de

studie niet kunnen afmaken. Misschien kan ik de opleiding

onderwijsassistent volgen of bij een kinderopvang werken.

Dat doe ik graag, mensen helpen maakt me gelukkig.”

TAALHUIS BIBLIOTHEEK

BOLLENSTREEK

Het Taalhuis van de Bibliotheek Bollenstreek is bedoeld

voor mensen die de Nederlandse taal (nog) niet goed

spreken en voor mensen die Nederlands als moedertaal

hebben en niet zo goed kunnen lezen en schrijven.

Er worden diverse activiteiten georganiseerd. Zo is er

elke week een Taalcafé in de bibliotheek van Noordwijk.

En elke donderdag tussen 11.00 en 12.30 uur is er een

taalspreekuur voor hulp en ondersteuning bij laaggeletterdheid.

In de bibliotheek van Noordwijkerhout

wordt het taalspreekuur elke woensdag tussen 18.30

en 20.00 uur gehouden.

www.bibliotheekbollenstreek.nl

ga Voor meer tips naar:

www.leefmeenoordwijk.nl

13


Leef Mee!

Allerlei sporten

Gido: “Ik ben een tijdje lid geweest van een gewone voetbalclub,

maar daar ben ik mee gestopt. Andere kinderen, dingen

samen doen, spelregels: dat is voor mij een beetje ingewikkeld.

Als mijn vader training gaf, ging het nog wel, maar een andere

trainer was voor mij lastig. Zo’n vijf jaar geleden ben ik lid

geworden van Friends United. Ik sport daar twee keer in de

week, elke woensdag en vrijdag. We doen veel verschillende

dingen. Ik vind bijna alles wel leuk wat we doen, het een wat

leuker dan het ander. Het liefst voetbal of bootcamp, daar hou

ik het meest van. Op zondags is er ook sportles, maar dan blijf

ik liever thuis om te gamen.”

Veilig en vertrouwd

Jeroen Went is vader van Gido: “Sporten en bewegen bij

Friends United is heel laagdrempelig, waardoor kinderen als

Gido er aan mee kunnen doen. Ze komen in aanraking met

allerlei sporten en af en toe worden er clinics georganiseerd.

Boogschieten bijvoorbeeld. Ook zit er een sociale component

in. Gido heeft buiten school om maar weinig aansluiting bij

kinderen van zijn leeftijd. Dingen samen doen is voor hem

Gido Went (14) uit Noordwijk heeft een stofwisselingsziekte

en daardoor een ontwikkelingsachterstand. Hij

begrijpt de dingen wat minder goed. Sporten, en dan

met name voetbal, vindt hij leuk, maar bij een reguliere

sportclub kan Gido niet goed functioneren. Bij Friends

United sporten kinderen en jongeren met een

beperking. Hier vindt Gido wel aansluiting en kan

zich helemaal op zijn grote hobby voetbal

storten.

TEKST SYBYLLE KROON

BEELD BURO BINNEN

best moeilijk en het begrip vriend is voor hem ingewikkeld.

Een reguliere sportvereniging is geen optie. Maar door te

sporten bij het veilige, vertrouwde Friends United zit hij in

een andere sociale omgeving. Hij ontmoet andere kinderen

van zijn leeftijd waardoor een bepaalde mate van interactie

ontstaat. Bovendien wordt er een soort van zelfstandigheid

getraind. Meestal wandelen we even mee naar het sportpark

maar Gido komt bijna altijd zelfstandig thuis. Ook voor ons als

ouders is het fijn dat hij af en toe even buiten de deur is.”

‘Ik wil sporten waar

ik me thuis voel’

14


Kinderen en jongeren van 6 tot en met

25 jaar met een geestelijke en/of lichamelijk

beperking uit de Bollenstreek

kunnen bij Friends United in een veilige

omgeving sporten. Onder leiding van

professionals maken ze kennis met

verschillende sporten. Elke woensdag

(16.00 – 17.30), vrijdag (16.00 – 17.30)

en zondag (11.00 – 12.30) wordt er

gesport bij sportpark Duinwetering in

Noordwijk. Friends United is onderdeel

van stichting P!T (Positief Inzetten van

Talent). De stichting is opgericht om

kinderen en jongeren met een beperking

en/of gedragsproblemen en/of in

een achterstandspositie de kans te geven

zich te ontwikkelen. Zodat ze zo

zelfstandig mogelijk kunnen functioneren

op het gebied van werk, wonen,

onderwijs, financiën, sport en vrije tijd.

www.friendsunited.nl

FRIENDS UNITED

ga Voor meer tips naar:

www.leefmeenoordwijk.nl

“Ik vind voetbal het allerleukste

om te doen. Maar bij een gewone

voetbalclub was dat iets te

ingewikkeld voor mij. Bij Friends

United voel ik me beter thuis.”

Gido Went (14)

15


Leef Mee!

Twee jaar geleden werd Rosanne van der Hoorn

(27) uit Noordwijkerhout moeder van zoon Kaj. Het

was een zware bevalling die eindigde in de spoedkeizersnede.

Met die heftige ervaring heeft Rosanne

het moeilijk gehad. Bij het Centrum voor Jeugd en

Gezin (het vroegere consultatiebureau) vond ze een

luisterend oor. Ook nu het prima gaat en Rosanne

en haar man Remco net hun tweede kindje

hebben gekregen, wordt het Centrum af

en toe bezocht.

TEKST SYBYLLE KROON

BEELD BURO BINNEN

‘Ik krijg tips voor

het opvoeden van

16

mijn kinderen’


Heftige bevalling

“Als jonge ouders kom je al snel met het Centrum voor Jeugd

en Gezin in contact. Je gaat ernaar toe voor controle van je

kindje en ook de inentingen worden daar gedaan. Maar ze zijn

er ook voor je als je ergens mee zit of vragen hebt. Ik heb een

stevige tik gehad van de heftige bevalling. Daar kon ik met de

jeugdverpleegkundige goed over praten, dat heeft me echt

goed gedaan.”

Kennis van opvoeding

“Ik ga nog steeds af en toe met Kaj naar het Centrum voor

Jeugd en Gezin. De medewerkers hebben veel kennis over

opvoeden. Als jonge ouder weet je niet altijd hoe je zaken

moet aanpakken. Kaj is soms wel wat ondeugend en dan kan

ik hem wel achter het behang plakken. Bij het Centrum krijg

ik handvaten en tips om daarmee om te gaan. Ik probeer het

thuis dan uit om te zien of het ook werkt. En anders volg ik

mijn eigen weg. Het is geen dwingend advies of zo. Soms

wordt het Centrum wel eens de borstvoedingsmaffia genoemd,

maar die ervaring heb ik helemaal niet.”

Babycursus

“Bij het Centrum bieden ze ook cursussen aan. Zo heb ik

samen met Kaj de Babycursus gedaan. Elke week zit je dan

met andere ouders en hun kind over de groei, ontwikkeling en

opvoeding te praten. Heel interessant, ook omdat je elkaar van

elkaar leert en elkaar kunt aanvullen. Ik heb veel aan die cursus

gehad. Ik blijf leren, ook handig nu we twee kinderen hebben.

Het voelt voor mij fijn en vertrouwd om bij het Centrum

voor Jeugd en Gezin te zijn en voorlopig zal ik daar dus ook

regelmatig te vinden zijn.

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin krijgen

(aankomende) ouders gratis advies over het opvoeden

en opgroeien van kinderen van alle leeftijden. Ouders,

verzorgers, grootouders, professionals en kinderen

kunnen hulp of ondersteuning krijgen. Bij het centrum

werken jeugdartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk

werkers en pedagogen samen onder één dak. Het

Centrum biedt onder meer jeugdgezondheidszorg,

pedagogisch advies, cursussen en hulp en ondersteuning.

CJG heeft in de gemeente Noordwijk 2 locaties: Via

Antiqua 23 in Noordwijkerhout en Raadhuisstraat 4 in

Noordwijk.

www.cjgnoordwijk.nl

CENTRUM VOOR JEUGD

EN GEZIN (CJG) NOORDWIJK

ga Voor meer tips naar:

www.leefmeenoordwijk.nl

“De geboorte van een kind heeft impact op je

leven en thuissituatie. Fijn dat ik met vragen

die te maken hebben met het opvoeden en

opgroeien van mijn kind terecht kan bij het

Centrum voor Jeugd en Gezin.”

Rosanne van der Hoorn (27),

getrouwd met Remco, moeder van

Kaj (2) en Liv (geboren februari 2021),

werkt bij verzorgingshuis

Bernardus in Sassenheim als

helpende bij jong-dementerenden

17


‘s Heeren Loo

De eerste vraag die je stelt als iemand ’s Heeren Loo belt is: ‘Heeft de

persoon waarvoor je belt een verstandelijke beperking?’ Die diagnose had

Arie niet, maar hulp had hij absoluut nodig. Echter, zonder indicatie krijg

je vaak geen financiering van de gemeente. Toch besloot Hester, destijds

werkzaam bij het Klantcontactcentrum van ‘s Heeren Loo, alles op alles

te zetten om Arie verder te helpen. Het was de wanhoop in de stem

van zijn zus, die Hester door de telefoon hoorde, toen zij haar sprak.

Ze had zich het lot van haar broer aangetrokken. Ze vond dat hij

vereenzaamde en slecht voor zichzelf zorgde. Ze had grote

zorgen over hem. Het werd Hesters missie om Arie

uit zijn sociaal isolement te halen.

TEKST EN BEELD ’S HEEREN LOO

18

Door buiten de kaders

te denken kwam Arie

uit zijn sociaal isolement

Arie, die zelfstandig woont in een appartement in

Katwijk, kreeg hulpverlening vanuit de psychiatrie.

Maar zonder duidelijk programma en dat hielp hem

niet verder. Uit wanhoop belde zijn zus daarom

zorginstellingen in de regio. Ze had het idee dat hij

veel meer nodig had. Hester sprak met haar. In eerste

instantie zei ik tegen haar: “Als je een klacht hebt dan

moet je daarmee naar de instelling waar hij nu onder

behandeling is. En als je vindt dat hij meer nodig

heeft, dan moet je dat daar vragen.” Onverrichter

zaken kwam ze vervolgens toch terug bij Hester.

“We kwamen beide tot de conclusie dat het anders

moest en zeiden tegen elkaar: eigenlijk moet Arie

gewoon het huis uit en dagbesteding krijgen.”

Geen indicatie

Hester: “Ik heb toen contact gezocht met de

manager van de dagbestedingslocaties van ’s Heeren

Loo Noordwijk om te vragen of er mogelijkheden

waren. Het was in die tijd niet gebruikelijk, maar toch

hebben we Arie uitgenodigd. Ik vond dat wel een

beetje spannend, want het laatste wat ik wilde was

zijn zus ijdele hoop geven. Arie had nog steeds geen

indicatie dus dit ging echt op ons eigen initiatief.

We wisten nog helemaal niet welke kant het op zou

gaan.”

“Arie kwam langs en ja, toen was ik meteen om”,

lacht Hester. “Als je iemand dan zo ziet, dan vind ik

het heel lastig om diegene weer los te laten. Ik dacht

meteen: ‘ik ga alles op alles zetten om te kijken wat

ik voor deze man kan doen.’ We vroegen hem: wat

zou je willen en wat kunnen we voor je betekenen?

Vervolgens hebben we met hem een bezoek

gebracht aan de moestuin, Villa Tomata, een van onze

dagbestedingen. Dit bleek een schot in de roos.”


Aan de slag in de tuin

Toen kwam de uitdaging: het regelen van een

indicatie. Want zonder indicatie heb je geen recht

op financiering. Hester: “Dat is echt wel een ding.

Uiteindelijk heb ik gewoon contact opgenomen met

de gemeente en gezegd: wij willen iets voor deze

man betekenen, hij past bij onze cliëntenpopulatie en

we denken dat we het kunnen.” Dat werkte, want Arie

werkt nu zes dagdelen per week in de tuin.”

Samen eten

Maar daar bleef het niet bij. Hester regelde niet alleen

een werkplek voor Arie, maar ook nieuwe sociale

contacten. “’s Avonds at Arie altijd in z’n eentje.

Dat stimuleerde niet om iedere dag iets gezonds op

tafel te zetten. Daarom eet Arie nu ook 1 à 2 keer

in de week mee op een bestaande woongroep van

’s Heeren Loo. Een financiering hiervoor krijgen we

niet van de gemeente. Dus het gaat op vrijwillige

basis. Wij zien dat het hem goed doet. Dan maar zo.

We zeggen niet alleen dat we het belangrijk vinden

dat de burgers van Katwijk gelukkig zijn, maar waar

mogelijk doen we er ook wat aan.”

Heeft u ook een zorgvraag

passend bij het werkveld van

‘s Heeren Loo? Neem dan

contact op met klantcontact

van ‘s Heeren Loo, bereikbaar via

0800 – 3555555 op werkdagen

tussen 8.00-18.00 uur.

Nieuwe woning voor psychische problematiek

Hester is nog altijd blij dat ze zich voor Arie heeft

ingezet, ook al was de aanpak nogal pionieren. “Het

proces was op dat moment heel spannend. Het was

zo nieuw. Ik dacht is dit iets wat past bij ’s Heeren

Loo of moet ik direct al zeggen we gaan dit niet

doen? Maar doordat hij echt tussen wal en schip viel,

vond ik dat we het gewoon moesten doen.” En maar

goed ook, want hierna zijn nog veel meer cliënten

gekomen zoals Arie. Hester vertelt trots: “We zijn in

Noordwijk zelfs een woning gestart voor mensen

met psychische problematiek. Mensen die bij de

GGZ uitbehandeld zijn, maar het toch niet redden

in de maatschappij. We hebben nu contracten met

verschillende gemeenten en de contacten met de

GGZ zijn enorm aangehaald. Veel meer dan in die

tijd dat Arie kwam. Het is nu echt onderdeel van ’s

Heeren Loo.” Af en toe hebben Arie en Hester nog

contact. “Soms loop ik tijdens de lunch wel een langs

de tuin en zie ik Arie Afrikaantjes poten in de kas.

Helemaal zelfstandig. Als ik zie dat het na al die jaren

nog steeds zo goed gaat met hem, dan maakt dat

me echt trots.”

‘s Heeren Loo helpt

mensen met een verstandelijke

beperking en/of andere beperking

hun leven in te vullen zoals zij dat

zelf willen. Van jong tot oud, in

bijna heel Nederland.

Dat doet ‘s Heeren Loo samen met

de mensen die belangrijk voor

hen zijn. Zo zorgen zij samen

voor een goed leven voor

mensen met een

beperking.

19


Topaz

Zelfstandig blijven wonen,

met een beetje hulp

van Topaz Munnekeweij

20

Het echtpaar Gerda

en Herman Leenderts woonde al

een paar jaar zelfstandig in een inleunwoning

bij woonzorgcentrum Topaz Munnekeweij in

Noordwijkerhout toen Herman in 2018 kwam te overlijden.

Gerda (90) kwam er alleen voor te staan. Maar van zichzelf goed

verzorgen kwam niet zoveel terecht: “Ik verwaarloosde mezelf een beetje”.

Op aandringen van haar kinderen koos ze voor het Volledig Pakket Thuis

van Topaz. Zo kan Gerda zelfstandig blijven wonen en wordt er ondertussen

een oogje in het zeil gehouden.

TEKST SYBYLLE KROON BEELD BURO BINNEN


Ik ben soms

net het zusje

van de paus,

ik kus de Grond

Regelmatig

Alleen na zestig jaar samen

Sinds 2014 woonden Gerda en haar man Herman

Leenderts in Munnekeweij te Noordwijkerhout. Bij het

Ontmoetingcentrum Dementie, dat onderdeel is van

Munnekeweij, kreeg Herman drie dagen in de week de

zorg die hij nodig had. De andere dagen verzorgde Gerda

haar man thuis, met hulp van thuiszorg. Helaas kwam

Herman in 2018 te overlijden. “Toen viel ik een beetje in een

gat. We waren meer dan zestig jaar bij elkaar geweest”, vertelt

Gerda. “We zijn altijd gelukkig geweest samen, maar door de

dementie veranderde ons leven. Ik heb Herman altijd met

liefde verzorgd, maar pas na zijn overlijden voelde ik hoe

zwaar het eigenlijk is geweest. Ik had totaal geen energie en

van koken en eten kwam helemaal niks terecht. Honger had

ik niet, zelfs geen trek. Ook dronk ik te weinig. Zelf had ik niet

zo in de gaten dat ik mezelf verwaarloosde en niet goed voor

mezelf zorgde, maar mijn kinderen gelukkig wel.”

Gezellig eten

De kinderen raadden het Volledig Pakket Thuis van Topaz

aan. “Dat zag ik in eerste instantie helemaal niet zitten,

eigenwijs als ik nu eenmaal ben”, geeft Gerda toe. “Maar toen

ik er eenmaal mee had kennisgemaakt, ging het me steeds

beter bevallen. Sindsdien ga ik naar beneden om in de Tuinkamer

te eten en koffie of thee te drinken. Ik doe dat voor de

gezelligheid. Dat is echt iets voor mij, want ik ben nogal een

kletskous en maak graag een praatje. Dat is voor mij echt een

uitlaatklep. Het personeel let er bovendien op dat ik wel kom

en genoeg eet. Het is fijn dat iemand je een beetje in de

gaten houdt, anders zou het misschien niet zo goed met me

gaan. Mijn ontbijt en avondboterham maak ik nog zelf hoor,

ik wil wel wat blijven doen en actief blijven.”

Zusje van de paus

Het Volledig Pakket Thuis dat Gerda afneemt bevat naaste de

warme maaltijden onder meer zorg, fysiotherapie, twee uur

huishoudelijke hulp en activiteiten zoals maandelijks een film.

Gerda: “Alles wat ik zelf kan, doe ik zelf, zoals mezelf wassen.

Maar vanwege mijn rugproblemen krijg ik twee keer in de week

hulp bij het douchen”. Gerda loopt door de rugklachten een

beetje krom en valt daardoor nog wel eens. “Ik ben soms net

het zusje van de paus, ik kus de grond regelmatig”, lacht ze.

Met de tuktuk op pad

Gerda blijft ondanks dat ze nu alleen is, positief. “Natuurlijk

zijn er ook perioden dat ik eenzaam ben, ik zit soms uren

alleen. Maar ik blijf actief, zo ga ik regelmatig naar Reuring in

Noordwijkerhout, ben lid van de klaverjasclub en houd van

spelletjes spelen. Ook maak ik regelmatig een rondje in de

tuktuk van Munnekeweij, dat zit bij mijn Volledig Pakket Thuis

in. De tuktuk gebruik ik als taxi naar Reuring. Ideaal voor mij,

want ik kan niet ver lopen of alleen met hulp.

Ik wandel wel eens rondjes door de binnentuin hier en met

mijn rollator loop ik langs de afdelingen, maar verder kan ik

buiten niet zelf lopen. Dan is de tuktuk ideaal, zo kan ik

tenminste nog ergens komen.”

Blij dat ik hier kan blijven wonen

Gerda is blij dat ze het advies van haar kinderen heeft

opgevolgd: “Ik kan nu in ons eigen appartement zelfstandig

blijven wonen en ik krijg de zorg, hulp en aandacht die ik

nodig heb. Het eten is prima, er zijn genoeg activiteiten,

ik blijf onder de mensen en bovendien ben ik helemaal

opgeknapt en voel me weer prima.”

Topaz Munnekeweij – Volledig Pakket Thuis

Met het Volledig Pakket Thuis van Topaz Munnekeweij in

Noordwijkerhout kunnen senioren zo lang mogelijk

zelfstandig thuis blijven wonen met 24-uurszorg aan huis.

Om in aanmerking te komen voor dit pakket is een Wlzindicatie

(Wet langdurige zorg) nodig. In het pakket zit

onder meer verzorging/verpleging, behandeling door

specialisten met veel kennis en ervaring over ouderen.

Huishoudelijke hulp, alarmering, maaltijden (thuisbezorgd

of in de Tuinkamer van Topaz), logeermogelijkheden bij

Topaz als het thuis tijdelijk even niet lukt. Ook

voorzieningen, activiteiten en dagbesteding in het

Ontmoetingscentrum Dementie zitten in het pakket.

www.topaz.nl/vpt

21


Nieuwkomers

in Noordwijk

Inburgeren

met een

‘handicap’

Ze woonden in Parijs, Hongkong en Kaapstad. Toen ze na

27 jaar buitenland weer teruggingen naar Nederland, kozen

ze voor Noordwijk. “Vanwege de kust, de mooie omgeving

en het is ook nog eens dicht bij het vliegveld”, aldus

Alida (56) en Koos (62) Blijdorp. Door de coronacrisis is

het ‘inburgeren met een handicap’, maar gelukkig

hebben ze behulpzame buren én een stel

sportieve fietsen.

TEKST SYBYLLE KROON

BEELD BURO BINNEN

22


Internationaal

Er moet nog het een en ander gebeuren aan de inrichting van

het appartement van Alida en Koos Blijdorp in de nieuwe

Noordwijkse wijk Duineveld, maar dat hier mensen met een

internationale achtergrond wonen, is meteen duidelijk.

Foto’s van wildlife in Afrika, meubels uit China en een kast

vol KLM-huisjes wijzen op een reislustige familie.

Van Parijs naar Hongkong

Het begon allemaal 27 jaar geleden. Koos werkte als financieel

directeur bij Polyconcept in Roelofarendsveen. Toen de

Nederlandse handelsmaatschappij in promotieartikelen het

hoofdkantoor naar Parijs verplaatste, gingen Koos en Alida mee.

Na een paar jaar kreeg Koos de kans om in Hongkong directeur

van het inkoopkantoor aldaar te worden. Het reislustige echtpaar

verhuisde, kreeg twee dochters en bleef vijftien jaar in de

metropool wonen. Koos kon met vroegpensioen, maar terug

naar Nederland, dat wilden ze nog niet. Ze besloten nog een

keer naar een ander buitenland te verhuizen.

OOK WAT VEILIGHEID

BETREFT MOESTEN WE ONS

LEVEN WEL AANPASSEN

Uitdagende tijd

Het werd Kaapstad: “We wilden beslist niet naar een soort

vakantiebestemming”, verklaart Koos de keuze. “Zuid-Afrika is

zeker geen gespreid bedje, maar het heeft wel schitterende

natuur. Het ligt ook in dezelfde tijdzone als Nederland, dat

scheelt heel wat jetlegs.” Alida: “De eerste jaren waren uitdagend.

Het is toch een andere wereld, een andere cultuur.

Ook wat veiligheid betreft moesten we ons leven wel

aanpassen”.

Goed doel

De familie Blijdorp zet zich in Kaapstad in voor een project

waarbij kinderen uit achterstandswijken een beurs ontvangen

en zo de kans krijgen lessen te volgen op Hout Bay International

School, waar ook hun dochters op school zitten.

Als dochter Daisy na haar eindexamen besluit te gaan studeren

in Groningen en dochter Illona Nederland ook wel ziet zitten,

is het ‘terug-naar-Nederland’-zaadje geplant.

Eigen karakter

De keuze voor Noordwijk was niet zo moeilijk, legt Alida uit:

“Elk jaar kwamen we voor een paar weken naar Nederland.

Altijd naar Noordwijk. Koos’ familie woont op de Zuid-

Hollandse eilanden, mijn familie in Friesland en Noordwijk

ligt er mooi tussenin. Het strand heeft ons altijd getrokken.

Bovendien is de omgeving prachtig en zijn steden als Haarlem

en Leiden dichtbij, net als het vliegveld. Ideaal”. Koos vult aan:

“Noordwijk heeft niet het massale van Scheveningen of het

drukke van Zandvoort. Het heeft een eigen karakter wat ons

aanspreekt”. In 2018 kochten ze een appartement in de

nieuwbouwwijk Duineveld en in 2020 werden de verhuisdozen

uitgepakt.

Lid van de fietsclub

Maar ja, toen kwam de coronacrisis. Afstand houden was het

devies, niet handig als je wilt inburgeren in een nieuwe

omgeving en mensen wilt leren kennen. “We hebben daardoor

nog niet veel contacten kunnen leggen, het is een beetje

inburgeren met een handicap”, vertelt Koos. “Maar via een

buurman werd ik geïntroduceerd bij de toerfietsclub TFC

Noordwijk.” Koos en Alida zijn fervente sportfietsers, in de

schuur staan twee racefietsen en twee toerfietsen. Sinds vorig

jaar zijn ze allebei lid van de fietsclub. Hij van de mannenclub,

zij van de vorig jaar opgerichte vrouwenclub.

Samen op de fiets

Koos: “Ik kwam in een bestaande groep met mannen die

elkaar al heel lang kennen. Maar ik werd met open armen

ontvangen”. Alida: “De vrouwenclub was net nieuw en niet

iedereen kende elkaar. Dat maakt het kennismaken wel iets

gemakkelijker. Dankzij het fietsen hebben we gelukkig toch

wat andere mensen leren kennen. Helaas mag fietsen in

groepsverband ook niet meer vanwege de coronamaatregelen.

We hopen dat het snel weer is toegestaan.” Koos en Alida

pakken daarom vaker samen de fiets.

Goede kennismaking

“We klagen niet hoor, het is voor ons prima te doen, we lijden

niet onder de coronacrisis. Veel erger vinden we het voor

jongeren. Hun leven staat echt stil.” Ondanks de coronacrisis

zien de Noordwijkse nieuwkomers ook de voordelen: “We

hebben het afgelopen jaar heel veel van Nederland gezien en

Noordwijk en omgeving goed op de fiets kunnen verkennen,

een betere kennismaking kunnen we ons niet wensen”.

TFC NOORDWIJK

TFC Noordwijk bestaat al sinds 1988.

De officiële naam luidt ToerFietsClub (TFC) Noordwijk,

in partnerschap met zorgverzekeraar Zilveren Kruis

(onderdeel van Achmea), die tussen 1972 en 2011 in

Noordwijk het hoofdkantoor heeft gehad en nog steeds

als (kleding)sponsor bij de club betrokken is. TFC was

lange tijd een club met alleen maar mannen, maar

heeft sinds 2020 ook een ‘Ladies only’- groep.

Meer informatie: www.tfcnoordwijk.nl

23


Padua

Mag je van geluk spreken als je een sociale huurwoning krijgt toegewezen?

Ja, dat is helaas het geval in Noordwijk en veel andere gemeenten in ons

land. Woningstichting Sint Antonius van Padua zou in haar werkgebied

graag iedereen, die er voor in aanmerking komt, helpen aan een passende

woning. Jongeren, starters, jonge en oudere gezinnen, senioren. Ook

na de ongekend forse nieuwbouw ambities voor 700 woningen van

onze woningstichting blijft het aanbod van woningen in de kernen

Noordwijkerhout en De Zilk ver achter bij de vraag. Dat is de

reden dat Padua in samenspraak met de gemeente op

zoek blijft naar nieuwe bouwlocaties.

TEKST HARM DRAGT

BEELD BURO BINNEN EN PADUA

Plezierig wonen

verhoogt het geluk

24

Gelukkig leven in Noordwijk

Geluk is het thema in deze editie van magazine Leef!.

Een begrijpelijke keuze omdat gelukkig leven voor alle

Noordwijkers in de actuele Welzijnsnotitie van de

gemeente centraal staat en ook in dit magazine wordt

toegelicht. Maar hoe bereik je breed gevoeld geluk?

Eerder uitgevoerde onderzoeken wijzen een aantal

elementen aan die voor een belangrijk deel bijdragen

aan geluk. De elementen zijn sociale contacten, bijdragen

aan het welzijn van anderen, regie over het leven,

een redelijk inkomen en politieke en economische

vrijheid. Die blijken in Nederland breed aanwezig want

onderzoek heeft uitgewezen dat Nederlanders tot de

top 5 van de gelukkigste mensen ter wereld behoren.

Die positie is mede tot stand gekomen door de rechtszekerheid,

de rechten die burgers hebben, de vrijheid

(ook van meningsuiting) en de verscheidenheid van de

Nederlandse samenleving. Om een bijdrage te kunnen

leveren aan het geluk van Noordwijkers heeft de

gemeente Noordwijk in haar welzijnsbeleid vier speerpunten

benoemd. Het zijn verbinden, bijdragen, regie

over het leven en de ondersteuning van kwetsbare

personen.

Padua en goed wonen

Woningstichting Sint Antonius van Padua ondersteunt

van harte het ingezette welzijnsbeleid en daarmee de

speerpunten van de gemeente. Maar voegt er graag

één aan toe. De mogelijkheid om een passende

woning, ook in financieel opzicht, te kunnen bewonen.

Padua beheert momenteel 1920 woningen waar

uiteenlopende huishoudens hun thuisbasis hebben.

Padua kijkt verder dan de woning op zich. Het blijvend

realiseren van een plezierige woonomgeving ziet de

woningstichting als een belangrijke taak. Daar gaat

veel aandacht naar uit. Van plezierig wonen in een

dito leefomgeving is ook weer sprake op de nieuwbouwlocaties

Landgoed in den Houte (op het voormalige

BAVO-terrein) in Noordwijkerhout, Het Zilt in De

Zilk en aan de Schippersvaartweg in Noordwijkerhout.

Drie mooie locaties waar Padua verder werkt aan de

uitbreiding van haar sociale woningvoorraad.

10 februari jongstleden was, ondanks de beperkende

coronamatregelen, een feestelijke dag.Bewoners

kregen de sleutel van hun woning op Landgoed in

den Houte. Deze maakt onderdeel uit van de eerste

30 duurzame gasloos aan Padua opgeleverde


SCHIPPERSVAARTWEG

driekamerwoningen. Door gebruik te maken van de

mogelijkheid om voorrang te geven aan groepen woningzoekenden

konden de 30 woningen toegewezen worden

aan 15 doorstromers en evenzovele jonge (tot 28 jaar)

starters uit Noordwijkerhout en De Zilk. Voor de 15 woningen

die de doorstromers achter laten, zullen andere

woningzoekenden binnen Holland Rijnland in aanmerking

komen.

Meebewegen op de vraag

De Raad van Commissarissen, de bestuurder en de medewerkers

van Padua kijken graag (ver) vooruit. Voordat de

woningen op Landgoed in den Houte, Het Zilt en aan de

Schippersvaartweg opgeleverd worden moeten er nieuwe

bouwlocaties gevonden zijn om de vraag naar en het aanbod

van woningen verder in balans te krijgen. De vraag naar

woningen is in het laatste decennium excessief gegroeid,

mede omdat het aantal eenpersoonshuishoudens fors is

toegenomen. De veranderende vraag naar verschillende

type woningen, waaronder het samenbrengen van ouderen

en jongeren in één wooncomplex is een van de ideeën die

Padua blijft meenemen bij alle plannen die zij ontwikkelt.

Padua blijft vooruitdenken.

PADUA HEEFT ZICH

SUCCESVOL INGEZET OM BIJ DE

EERSTE OP TE LEVEREN WONINGEN

OP LANDGOED IN DEN HOUTE OOK

30 SOCIALE WONINGEN AAN

WONINGZOEKENDEN OVER TE

KUNNEN DRAGEN

BEWONERS KREGEN DE SLEUTEL

VAN HUN WONING OP LANDGOED

IN DEN HOUTE UIT HANDEN VAN

DIRECTEUR-BESTUURDER VAN

PADUA MERLIEN WELZIJN.

47


Interview

Het is een bijzonder verhaal. Dat realiseren

Sanne (35) en Erica Bliek (42) zich maar

al te goed. Bijna dagelijks merken ze dat

wat zij hebben meegemaakt, en nog altijd

meemaken, het vertellen waard is. Al

heeft die openheid ook een keerzijde.

TEKST GUUS DE JONG

BEELD BURO BINNEN

Eric werd Erica en Sanne bleef met haar getrouwd

'Je verhaal vertellen heeft echt zin! '

26

30 april 2003 De ontmoeting

Met een net gekochte bezemsteel loopt

de dan 17-jarige Sanne Bliek over de

Koninginnemarkt van de Noordwijkerhoutse

scoutinggroep Bostreno. Toevallig

loopt ze bij het Witte Kerkje langs de

speelgoedkraam waar iemand zegt:

“Je houdt je bezem verkeerd om, want

op deze manier trek je al het geluk naar

de grond toe in plaats van naar jou!”

Het was Erica die dat zei, al heette ze

op dat moment nog Eric. Zes dagen

later gaan de twee samen naar een

para-beurs en daar slaat de vonk definitief

over. “We zijn het nog steeds over

een aantal dingen niet eens”, vertelt ze

nu. Muziek en nog iets: “Ik hou van

donker, zij houdt van de zon. Maar

verder vullen we elkaar aan.”

Erica: “Als ik haar kledingkast laat versnipperen

en ik ga shoppen, dan weet zij

dat het goedkomt. Als zij de huiskamer

leeg schopt en nieuwe spullen moet

kopen dan weet ik dat het goedkomt.”

De gezamenlijke passie voor magie komt

nog steeds terug in de aankleding van

hun huis in De Zilk, maar raakt verder

wel naar de achtergrond. Ze trouwen en

wat volgt is een gezinsleven. Eerst was er

Dylan (nu 12 jaar), toen kwam Tristan (7)

en als laatste Taylor (5).

22 november 2015 De transitie begint

Sanne kan het niet meer voor zich houden.

Als haar man Eric rond 20.00 uur

terugkomt van zijn werk als vrachtwagenchauffeur

overhandigt ze hem een

opengeslagen mama-blaadje. Het is een

verhaal over een man in transitie. “Wordt

het niet eens tijd om de vrouw te zijn die

je hoort te zijn?” Erica kan zich die ene

avond in 2015 nog goed voor de geest halen.

Ze liet haar tas uit de handen vallen

en beetje bij beetje vielen alle puzzelstukjes

in elkaar: “Ik heb er eerst twee weken

niet over gepraat, maar toen durfde ik toe

te geven dat ze gelijk had.”

Een paar maanden eerder, ze is dan

hoogzwanger van de derde, las Sanne het

verhaal voor het eerst. Het balletje is toen

langzaam gaan rollen. Ze is overal informatie

vandaan gaan halen en werd lid

van een besloten Facebookgroep. “Ik zag

dat ze thuis niet dezelfde persoon was als

dat bij andere mensen het geval was. Het

leek dus alsof er een masker af moest

worden gezet.” Sanne: “Ik had verwacht

dat het uiterlijk zou veranderen, maar het

innerlijk niet. Want je bent al een persoon

en nu wordt je dan ook van buiten de

vrouw die je hoort te zijn. Dat was een

vergissing. Vanaf het moment dat de

transitie begon naar nu is Erica 180 graden

gedraaid.” Neem de grote geslachtsveranderende

operatie. Na afloop was

Erica nog nooit zo gelukkig, merkte

Sanne op, maar daarna kwamen toch

weer de onzekerheden en twijfels. Als

het gezegde ‘liefde is een werkwoord’ valt,

knikken ze allebei instemmend.

10 november 2020 De televisie

Sanne heeft de hulp ingeschakeld van het

tv-programma ‘Alles uit de kast’ van Fred

van Leer. Het wordt die dag uitgezonden

op TLC. “Het is het beste wat mij ooit is

overkomen”, aldus een trotse Erica. Het

heeft een boost gegeven aan haar zelfvertrouwen.

“Dan stonden we voor de

spiegel en dan moest ik toch weer even

zeggen dat ik er goed uit zie.”

Fred van Leer blijkt heel vriendelijk te zijn.

Ook al stonden de camera’s uit, hij probeerde

echt te helpen en mee te denken.


Het zijn dit soort positieve verhalen waar

het echtpaar energie van krijgt. Dat was

niet altijd met eerdere interviews het

geval, waardoor ze tegenwoordig niet

meer aan elk mediaverzoek meewerken.

Zo was er een groot tv-programma van

de publieke omroep dat vooraf al had

uitgedacht hoe de familie in beeld moest

komen. En dat terwijl het verhaal van elk

transgender persoon anders is. En waarom

zouden de kinderen niet zelf mogen

bepalen of ze in beeld willen komen?

Het punt is juist dat een transitie niet

helemaal te voorspellen is, vertelt Erica.

Om dat te laten zien wordt de familie dit

jaar, net als twee andere stellen, regelmatig

gevolgd voor een documentaire. Het

is op dit moment nog onbekend wanneer

de uitzending is op NPO3.

Leef! Magazine is interessant, omdat ook

in de gemeente Noordwijk verschillende

mensen worstelen met hun identiteit.

Zeker in een kleine gemeenschap als De

Zilk is het van belang om roddels snel te

kop in te drukken. Erica: “Wij hebben

gekozen voor de vlucht naar voren, dus

binnen een maand wist iedereen wat er

aan de hand was. Er zullen altijd reacties

zijn, maar dat is nog altijd beter dan jezelf

voortdurend voor de gek te moeten

houden.”

24 februari 2021 Het paradepaardje

Sanne zit op de bank en luistert hoe Erica

vertelt over een vrouw die ze laatst zag

ronddwalen tijdens haar werk in de Haarlemse

Cronjéstraat. Na een hele tijd de kat

uit de boom te hebben gekeken komt het

hoge woord er uit. Ze is naar de Zeeman

gekomen om iets te vragen. Haar zoontje

lijkt in het verkeerde lichaam te zijn geboren.

“Heeft u misschien tips voor mij

om hier op een goede manier mee om te

gaan?”

Dankzij Zeeman kon Erica haar baan als

chauffeur verruilen voor een baan in een

winkel. Daar komen nu dus speciaal voor

klanten langs. “Ik heb tegen mijn werkgever

gezegd: gebruik mij als paradepaardje.

Laat zien dat jullie open staan voor

eerlijkheid. Het werkt, want sindsdien zijn

er bijvoorbeeld al meerdere medewerkers

uit de kast gekomen.”

Sanne heeft op haar beurt een uitlaatklep

gevonden in het schrijven. Ze begon er al

mee voordat ze haar vrouw erover vertelde.

Op ‘Mijn Blog van Sanne Bliek’ deelt

ze haar ervaringen. “Weet je, wij zijn ook

gewoon een normaal gezin. Dat wil ik

ook laten zien.” Ook zij krijgt regelmatig

lieve berichtjes en vragen over hoe ingrijpend

het allemaal is. “Dan merk je dat er

echt behoefte aan is. Het heeft echt zin

om je verhaal te vertellen.”

24 april 2021 De liefde bezegelen

Als alles volgens planning verloopt wordt

dit de dag dat de liefde definitief wordt

bezegeld. Ze hebben elkaar, ondanks

alles, toch weer opnieuw weten te vinden.

Als vrouw en vrouw zijn ze nu gelukkiger

dan ooit.

Dat gaat niet vanzelf en blijft hard werken.

Niet alleen voor henzelf, maar juist

ook voor de buitenwereld. Dat Erica heel

minimaal contact heeft met haar moeder

is daar een pijnlijk voorbeeld van.

Toch is dit de enige weg vooruit, daar

twijfelt het stel niet aan. De vragen en

opmerkingen, bijvoorbeeld over de zware

stem van Erica, horen daar nu eenmaal

bij. En onbeleefde vragen worden juist

steeds vaker afgedaan met een grap. Een

lachende Erica: “Dan vragen ze ineens:

wat heb je in je broek zitten? Mijn telefoon,

portemonnee en een pakje shag.”

“Ik heb nog proberen te achterhalen in

welk blad dat verhaal stond waarmee alles

is begonnen, maar dat is mij niet gelukt.

Ik kan de vrouw uit het magazine dus

niet persoonlijk bedanken”, vertelt Erica.

Wie wel voor altijd een eerbetoon heeft

gekregen is Sanne. Haar naam staat in de

nek getatoeëerd, omdat zij voor de omkeer

heeft gezorgd. Daarboven staat een

rode roos. “De bloem klapt open, laat

zichzelf zien.”

Het leven van

de familie Bliek is te

volgen via ‘Mijn Blog van

Sanne Bliek’ op Facebook en

@sanne.erica.bliek op Instagram.

Ook zijn de verhalen terug te

vinden op de website

Mamaplaats.nl

27


Noordwijk Marketing

Dicht bij het Witte kerkje vinden we VVV Noordwijkerhout.

In een sfeervol pandje waar de bloemen alweer volop

bloeien, ontmoeten we directeur-bestuurder Noordwijk

Marketing Quirine Kamphuisen en VVV vrijwilligers

Annemieke Duivenvoorden en Atlas Aletta.

TEKST NOORDWIJK MARKETNG

BEELD BURO BINNEN

QUIRINE KAMPHUISEN, ATLAS ALETTA, ANNEMIEKE DUIVENVOORDEN EN ANNEMIEKE PENNINGS

Van inspiratie naar ontmoeting

VVV Noordwijkerhout en Noordwijk Marketing

28

Na de gemeentelijke fusie begin 2019 zijn later dat jaar ook

Noordwijk Marketing en VVV Noordwijkerhout samengegaan.

‘Dat was net voordat ik begon bij Noordwijk Marketing in

augustus 2019’, vertelt directeur-bestuurder Quirine

Kamphuisen. ‘Ik werk graag voor mooie merken waar nog

verder aan ontwikkeld kan worden. Na 11 jaar Make-A-Wish

en daarvoor Thomas Cook en Holland Casino kwam ik naar

Noordwijk en viel ik met mijn neus in de boter. Samen met

het team en onze partners mocht ik gaan bouwen aan een

verbindend nieuw merk voor de vier kernen in deze

gemeente waar we zoveel moois bij elkaar hebben. Waar

door de fusie nog meer diversiteit is ontstaan in natuur en

mogelijkheden om heerlijk te genieten.’

Fysiek aanwezig

‘We willen Noordwijk zo inspirerend mogelijk op de kaart

zetten om de bezoeker daarmee te verleiden voor Noordwijk

te kiezen. Maar als de bezoeker dan in Noordwijk komt, wil

je ook dat hij het hier ervaart zoals wij hem hebben geïnspireerd.

Daarvoor is het zo ongelofelijk belangrijk om er ook te

zijn met fysieke punten als een VVV. Mensen zijn meer dan

ooit op zoek naar unieke belevingen en ervaringen, die ze

liever persoonlijk krijgen aangereikt dan via een resultaat in

een zoekmachine.’

Afwisselend

De Noordwijkerhoutse vrijwilligers Annemieke Duivenvoorden


en Atlas Aletta zijn verknocht aan hun dorp en brengen

graag deze liefde over. Annemieke viert dit jaar haar tienjarig

jubileum bij VVV Noordwijkerhout, maar een rekensommetje

leert dat het er waarschijnlijk zelfs al 12 jaar zijn. ‘En er mogen

er zo nog 12 bij komen. We hebben hier al zoveel leuke

dingen meegemaakt. De hectiek van het voorjaar en de rust

in najaar en winter met andere aanloop en voorbereidingen

voor het komende seizoen.’ Atlas werkt sinds 2,5 jaar bij VVV

Noordwijkerhout: ‘Zodra de deur opengaat, weet je niet wat

er die dag aan vragen en mensen binnenkomt. Op zoek naar

een Noordwijkerhouts cadeautje of advies over een mooie

fietsroute. Maar ook iemand die vraagt of er hier in de buurt

ergens een trimsalon is die deze week nog tijd heeft voor

zijn flatcoated retriever. Of een meneer uit Groningen die

mijmerend komt vertellen over zijn jeugdliefde uit Noordwijkerhout.’

Annemieke: ‘Ik laat me elke keer weer verrassen

en ik word blij van iedereen die met een glimlach weer naar

buiten loopt.’

Heilzame badplaats

Met de erkenning ‘Noordwijk heilzame zeebadplaats’ behoort

Noordwijkerhout ook tot het kuuroord. Annemieke: ‘Dat is

voor mij niets nieuws. Al sinds eeuwen bouwen mensen hier

buitenplaatsen om in de gezonde lucht te kunnen verblijven.

We wonen op zo’n unieke plek met zee, strand, duinen,

natuur en frisse lucht. Zelf woon ik hier al mijn hele leven en

ik ga echt nooit meer weg. Overigens hoor ik dat van heel

veel mensen om me heen. Ook mensen die hier oorspronkelijk

niet vandaan komen. Ook Atlas woont op een paar

uitstapjes na al haar hele leven in Noordwijkerhout. ‘Sterker

nog, ik woon nog steeds in dezelfde straat als waar ik in

opgegroeid ben. Mijn overbuurvrouw is van de leeftijd dat

ze mijn opa en oma als pasgetrouwd stel hun woning zag

betrekken. Het is echt mijn dorp.’

Bewoners

‘VVV Noordwijkerhout vervult een belangrijke rol voor

bewoners’, vervolgt Quirine. ‘Als ontmoetingsplek, voor een

praatje of voor een krantje. Het zou heel mooi zijn wanneer

het ons dit jaar lukt om ook in Noordwijk naast bezoekers

ook bewoners zo’n plek te kunnen bieden met een VVV in

eigen beheer op een centrale locatie. Om je te laten

inspireren en om te ontmoeten. Het past ook heel erg in

Noordwijk als erkende heilzame badplaats. Kuren is niet

alleen met je voeten door het heilzame zeewater lopen.

Kuren is inspannen en ontspannen, genieten van de natuur,

de bloemen, cultuur, de prachtige faciliteiten en de vele

mogelijkheden het hele jaar door. De balans vinden voor

body & mind.’

Herinneringen

Het mooie van een echte ontmoetingsplek is dat je er

herinneringen maakt. Zo is het eerste dat bij Annemieke

opkomt begin maart 2016: VVSB in de halve finale van de

KNVB-beker. Alles stond op z’n kop in het dorp. Mensen die

speciaal uit Amerika overvlogen om de wedstrijd en de sfeer

mee te maken. Heel veel pers en filmploegen waarvoor de

VVV het centrale informatiepunt was. Chaotisch, maar zo

fantastisch. Onvergetelijk. Zo ook het ontroerende moment

dat Atlas meemaakte toen een Amerikaanse man binnenkwam

met zijn gezin.

Zijn grootouders waren Nederlanders: gevlucht in de Tweede

Wereldoorlog. De man was ergens achter in de veertig, voor

het eerst in zijn leven in Nederland en werd overmand door

emoties omdat hij eindelijk op de geboortegrond van zijn

grootouders stond.’

Enthousiast team

Samen vormen de vrijwilligers en medewerkers van VVV

Noordwijkerhout een gezellig en enthousiast team. ‘Ook al

zien we elkaar op dit moment weinig, de collega’s zijn stuk

voor stuk mensen die makkelijk een praatje maken, er graag

op uit gaan en echt een hart voor het dorp hebben’, vinden

Annemieke en Atlas. Iedereen heeft zijn eigen specialisme,

kennis en ervaring, in de winkel of juist achter de schermen

op kantoor, met het voorbereiden van het seizoen en mooie

routes updaten en nalopen- of fietsen. Zo zorgt Annemieke

al sinds het begin voor de invulling van het rooster. ‘Ik ben

een echte puzzelaar, hoe ingewikkelder, hoe leuker.

En ingewikkeld is het regelmatig. ‘Maar met elkaar komen

we er altijd uit.’

Ambassadeurs gezocht

Aan de start van seizoen is er de hoop dat VVV Noordwijkerhout

straks ook weer helemaal open kan om bezoekers

en inwoners te verwelkomen. VVV Noordwijkerhout is voor

het nieuwe seizoen nog op zoek naar vrijwilligers/ambassadeurs

die het team willen komen versterken.

Quirine: ‘Iedereen met passie voor het dorp Noordwijkerhout

en de gemeente Noordwijk verwelkomen we graag. Zit

gastvrijheid in je bloed en vind je het leuk om mensen te

inspireren en iets voor anderen te doen, dan zou ik zeker

reageren op onze vacature.’

Verbinding

‘Het samengaan met Noordwijk Marketing heeft VVV Noordwijkerhout

al heel veel gebracht’, bekent Annemieke eerlijk.

‘Vooraf was ik best een beetje sceptisch. Steeds meer kunnen

we met elkaar echt het verschil maken en versterken we

elkaar. We kunnen nu meedoen met grotere projecten en

campagnes, en dat betekent meer zichtbaarheid ook voor

Noordwijkerhout.’ Quirine benadrukt dat het de verdienste is

van alle partijen dat de samenwerking al zo snel zijn vruchten

afwerpt. ‘Ik ben er heel erg trots op dat we steeds meer zien

wat ons met elkaar verbindt, in plaats van onze verschillen

te benadrukken. We hebben elkaar nodig. Je hebt je de

campagnes en acties nodig om te kunnen inspireren ter

plekke. Via de informatie uit de VVV’s kun je vervolgens je

beleid en strategie weer toetsen. Alleen zo kunnen we

samen verder groeien.’

Heb je ook zin om een paar uur per week

het team van VVV Noordwijkerhout

te komen versterken?

Bekijk de vacature VVV vrijwilliger op

www.noordwijk.info/vacatures

29


Ja, ze is gelukkig in Noordwijk, maar Olesya

zou graag meer mensen ontmoeten om af

en toe mee af te spreken. Voor een kop koffie,

samen wandelen of iets anders ondernemen. Die

sociale contacten ontbreken nog. Daarom startte

ze een paar maanden geleden de Facebooekgroep

Noordwijk International. Die is bedoeld voor

iedereen, Nederlanders en internationals. “Het aantal

leden in de groep groeit langzaam. Er zijn dus

meer mensen zoals ik op zoek naar sociale

contacten.”

.

TEKST MAY-LISA DE LAAT

BEELD BURO BINNEN

.

Facebookgroep Noordwijk International

Op zoek naar

sociale contacten

30


Interview

Journalistiek en communicatie

De Oekraïense Olesya (40) werd geboren in Ternopil in het

westen van Oekraïne ten tijde van de Sovjet Unie. De jaren

daarna waren financieel zwaar voor het gezin. Ze studeerde

voor docent Engelse taal, maar wilde graag als journalist aan

de slag. Ze doorliep daarom de nodige selectieprocedures

en kreeg een scholarship, een studiebeurs, om tijdens een

jaar van uitwisseling Journalistiek te studeren in Amerika.

Terug in haar eigen land kreeg ze een baan als journalist

voor kranten in Ternopil. “Een hectische job, maar enorm

leuk om te doen.” Ook haar masterstudie Professional Media

& Media Management rondde ze in de Verenigde Staten af

met Fulbright scholarship. Enkele jaren later, leerde ze haar

vriend Jan Hein kennen online. De liefde bloeide en de relatie

groeide. Inmiddels wonen Jan Hein en Olesya alweer 6,5 jaar

samen in Noordwijk en hebben ze samen een zoontje Niels

van anderhalf jaar oud.

“Toen ik pas in Nederland was, was het heel moeilijk om een

geschikte baan te vinden in de buurt. Vooral vanwege de taal,

de cultuurverschillen en mijn onbekendheid met hoe alles

reilt en zeilt in Nederland. Bovendien was het in Kyiv onrustig

op het moment dat ik vertrok. En er woedde (nog steeds

trouwens) regelmatig oorlog in het oosten van het land.

Hoewel ik dus voor de liefde naar Noordwijk kwam en mij

daar heel gelukkig mee voelde, liet ik mijn land, familie

en vrienden achter in een onrustige periode.”

Elkaar groeten

Na verschillende functies bij internationale organisaties, zet

Olesya zich de laatste jaren in als communicatiemedewerker

voor de internationale non-profitorganisatie ISSA, het

Kinderrechtenhuis in het oude centrum van Leiden. “Ooit

hoop ik nog wat dichterbij huis te kunnen werken in een

uitdagende internationale functie, bij Estec bijvoorbeeld.” Wat

ze vooral waardeert aan Noordwijk is de kleinschaligheid, de

nabijheid van de zee en de bollenvelden. “En hoe de mensen

hier met elkaar omgaan is prettig. Iedereen zegt elkaar gedag

op straat bijvoorbeeld. Dat was ik niet gewend.” Vergeleken

met het gehaaste ritme in Amsterdam, voelt ’s avonds na het

werken thuiskomen in Noordwijk heerlijk rustig. “Amsterdam

is altijd druk en vol met toeristen. Bij Noordwijk is dat alleen

in de zomer het geval.”

Nog iedere dag, zeker nu in deze coronatijd, mist Olesya

haar familie. Zelf mag ze wel reizen, maar in haar thuisland

is de situatie rond de pandemie ernstiger dan hier. De reis

is bovendien lang omdat Ternopil geen luchthaven heeft.

Wel is er ook daar nu gestart met vaccineren. “Ik moet erop

vertrouwen dat mijn familie en vrienden gezond blijven en

we elkaar daarna weer zien.”

Balans zoeken

“Rond de bevalling was mijn moeder een maand bij ons in

Nederland, maar sindsdien hebben we elkaar alleen nog

online gesproken. De bedoeling was om elkaar vorige zomer

weer te zien, maar helaas gooide corona roet in het eten.

Knuffelen met haar eerste kleinkind kan mijn moeder dus

niet helaas.“ Toch is de Oekraïense trots op haar keuzes en op

wat ze bereikt heeft, hoe ze zich heeft weten aan te passen en

hier een goed leven heeft opgebouwd. Steeds weer zoekt ze

naar de balans om zich aan te passen, zonder haar identiteit te

verliezen. “Eigenlijk ben ik op beide plekken een beetje thuis,

maar nergens (nog) echt helemaal.”

HOEWEL IK DUS VOOR DE LIEFDE NAAR

NOORDWIJK KWAM EN MIJ DAAR HEEL

GELUKKIG MEE VOELDE, LIET IK MIJN LAND,

FAMILIE EN VRIENDEN ACHTER IN EEN

ONRUSTIGE PERIODE

Goed geregeld

Vorig jaar kocht het internationale stel een ruim gezinshuis

op loopafstand van het strand. “De kinderopvang is om

de hoek en Niels kan over een paar jaar ook vlakbij naar

school.” De bedoeling is dus zeker om voorlopig in Nederland

te blijven en hier hun zoontje op te voeden. “Het leven is

over het algemeen in Nederland veel comfortabeler dan

in Oekraïne. Alles is goed geregeld. Neem bijvoorbeeld de

straatverlichting en de gezondheidszorg. De keuze om thuis

te bevallen bestaat niet in Oekraïne, omdat kraamzorg daar

is alleen beschikbaar in het ziekenhuis. Ook de ouderenzorg

is totaal anders georganiseerd. In Oekraïne zorgt de familie

voor hun ouderen, terwijl senioren in Nederland veelal in een

speciale woning trekken waar ze gebruik kunnen maken van

zorg als dat nodig is.

31


Gemeente Noordwijk

Wil je mijn

vriend(in) zijn?’

Net moeder geworden, verhuisd naar de andere kant van

het land, gescheiden, arbeidsongeschikt… Het kunnen grote

of kleine levensveranderende gebeurtenissen zijn die

kunnen leiden tot een gevoel van eenzaamheid.

Het ongecompliceerde kind in ons maakt(e) makkelijk

vrienden. Kunnen we dat nog steeds?

En zo ja, hoe dan?

TEKST CAROLINE SPAANS

BEELD BURO BINNEN

32


Ja, we kunnen het nog steeds. En hoe, dat leert Monica

Bunnik haar cursisten vanaf 10 april met de cursus Vrienden

Maken; een initiatief van de Gemeente Noordwijk. De training

zelf is ontwikkeld door Indigo West, onderdeel van de

Parnassia groep.

Sinds het uitbreken van de coronapandemie in maart 2020,

is het sociale leven van veel mensen aan banden gelegd.

Ook bij Monica (36) stond alles op een laag pitje. Ze verhuisde

in 2017 van Utrecht naar Noordwijk en beviel in augustus

2020 van haar eerste kindje: geen grote babyshower of

anderszins beschuit met muisjes tijdens een feestje voor de

hele familie en vriendenclub. “Nu ben ik niet iemand die bij

de pakken neerzit en zoek mijn contacten wel op.” De

enthousiaste IJsselsteinse, groeide op in een gezin met vijf

kinderen en noemt zich een ‘echte verbinder’. “Dat kwam

ook uit een authenticiteitstraining die ik ooit volgde. Mijn

missie is om mensen met elkaar te verbinden, werd me

verteld. En dat voel ik ook echt zo!” Monica heeft een

master in Communication Studies en werkte als trainer

bij grote bedrijven en was begeleider en quizmaster

tijdens bedrijfsuitjes (voor haar eigen onderneming:

QuizMiss). In Leef Magazine las ze over het project van

de gemeente Noordwijk om de cursus Vrienden Maken

ook in de bollenstreek te introduceren.

Stemmetje in je hoofd

“Toen ik hier kwam wonen, heb ik bij een aantal buren een

kaartje in de bus gedaan met het voorstel een bakkie te

doen. Al snel had ik een appgroepje waarin ik, of de anderen,

voorstelden om gezamenlijk een activiteit te ondernemen.

Dat verschilt van een wandeling tot een fietstochtje of een

gezamenlijk etentje. Daarbij stap ik makkelijk uit mijn

comfortzone, iets dat voor anderen gewoon lastig is.

Ondanks dat ik best outgoing ben, betrap ook ik mezelf

erop dat wanneer mensen ‘nee’ zeggen op een voorstel,

ik een gevoel van afwijzing moet onderdrukken. Er is altijd

dat stemmetje in je hoofd dat zegt: vindt zij/hij me niet

aardig ofzo?”

Een onbevangen kind maakt makkelijk contact. Spelend

op strand, in de speeltuin of op school. Naarmate je ouder

wordt, is dat lastiger. Monica: “De cursus is heel goed voor

ons allemaal, maar met name geschikt voor mensen

die als kind geen moeite hadden met het maken van

vrienden, maar het nu als barrière zien. Wat houd je tegen

om af te stappen op de buurvrouw die altijd zo vriendelijk

zwaait? Tijdens de cursus kijken we ook naar het individu:

sommige mensen vinden een oppervlakkige vriendschap

prima. Een praatje over het weer, de kinderen en de komende

vakantie volstaat. Anderen vinden het juist fijn om de diepte in

te gaan en focussen misschien op één vriend waarmee ze dat

kunnen. En weer anderen willen meerdere vrienden. Met de

één sporten, met de ander lekker uit eten en met weer een

ander tot diep in de nacht de kroeg in: een vriendschap

heeft veel verschillende gezichten.”

Assertief zijn

“Ik denk ook dat je aan een vriend kan vragen die voor de

zoveelste keer afhaakt: ‘Vind je het eigenlijk nog wel leuk

om met mij af te spreken?’ Net zo goed dat je zou kunnen

vragen: ‘Wil je vrienden met me worden?’, wanneer een

beginnende vriendschap goed voelt.

Kinderen zijn daar veel beter in dan wij, volwassenen.

Dat wordt ook in de cursus behandelt: assertief zijn.”

Kinderen zijn daar

veel beter in dan wij,

volwassenen. Dat wordt ook

in de cursus behandelt:

assertief zijn

Een voorbeeld:

“Je bent moe en hebt hoofdpijn. Je wil vroeg naar bed.

Het is 20.00 uur. Er wordt gebeld. Een vriend staat aan de

deur met een flesje wijn, je doet de deur open. Vriend: ‘Hé

hallo! Ik dacht ik kom even een gezellig langs en heb een

lekker wijntje bij me!’ Jij: ‘Hoi, sorry, ik ben moe, ik heb geen

tijd.’ Kleine kans dat diezelfde vriend nog eens spontaan voor

je deur staat. Heel anders wordt het, wanneer je reageert

met: ‘Goh wat lief dat je aanbelt! Heel attent van je! Maar het

komt echt niet uit nu. Ik ben hartstikke moe, maar graag een

volgende keer!’ Hierdoor kan je blijven verbinden. En dat is

heel belangrijk!”

Voor wie:

De cursus is bedoeld voor volwassenen die:

• Actief aan de slag willen gaan om nieuwe vrienden te

maken

• Bereid en in staat zijn naar zichzelf te kijken en te leren

• Beschikken over een klein netwerk

Praktische info

• Deze groepstraining bestaat uit 7 bijeenkomsten: 10, 17 en

24 april en 1, 8 en 15 mei 2021. Een terugkombijeenkomst

is gepland op 26 juni. Tijd: 10.00 - 12.00 uur. Kun je deze

data niet? Stuur Monica dan een bericht, dan houdt zij je

op de hoogte voor een volgende cursus.

• Locatie: de cursus start waarschijnlijk online. Als het fysiek

samenkomen weer mag, dan is dat in de bibliotheek in

Noordwijk.

• Uitleg over het online programma ZOOM volgt via de

email en komt aan bod tijdens de cursus zelf.

• Vóór de training is er een intakegesprek om te kijken of

de training past bij de cursist.

Kosten: €30 voor de gehele cursus.

Aanmelden: mail@monicabunnik.nl

33


Stichting KunstZiNN

Creatieve

start

voor Stichting KunstZiNN

in gemeente Noordwijk

“Pakweg anderhalf jaar geleden ontstond het idee om

meer met kunst te doen in Noordwijk”, vertelt Thomas

Steenvoorden. “Ik was geïnspireerd door fotograaf Saskia van

der Linden. Ze haalde met haar prachtige foto-expositie

Iconische Noordwijkers (met onder meer Jo van der Lippe als

Vincent van Gogh en Pieter Vink als Napoleon) zelfs de landelijke

pers. Ik heb destijds met haar, wethouder Dennis Salman

en enkele Noordwijkse kunstenaars van gedachten

gewisseld hoe we kunst meer aandacht kunnen geven

in onze gemeente en hoe we de Noordwijkse

kunstenaars en hun werk kunnen

promoten in de gemeente.”

TEKST CAROLINE SPAANS

BEELD BURO BINNEN

34

NICK DUINDAM, MARLOU SCHOLTES EN THOMAS STEENVOORDEN


“Toen in november 2019 de plannen voor het organiseren van

de bekende Kunstroute 2.0 meer concreet werden, gooiden een

aantal maanden daarna de corona maatregelen roet in het eten.

We zijn nu een jaar verder en hoewel er nog weinig mag en

kan, is Stichting KunstZiNN (Kunst in De Zilk, Noordwijkerhout

en Noordwijk) een feit.”

Even voorstellen

De sportieve creatieveling en lokaal politiek betrokken Thomas

Steenvoorden (58) vormt momenteel het bestuur samen met

Nick Duindam en Marlou Scholtes. Nick (68), geboren en

getogen in Noordwijk stond 44 jaar voor de klas. Zijn laatste

functie was economiedocent op het Northgo College. Marlou

(42) groeide op in Noordwijk en studeerde rechten in Amsterdam.

Tijdens haar studie roeide ze op niveau en is nog altijd

‘actief op het water’ als vrijwilliger in het bestuur van de KNRM

Noordwijk. Ze werkt momenteel als jurist bij de TU Delft.

DE STICHTING IS ER OM HET

WERK VAN DE KUNSTENAARS

EEN PLATFORM TE BIEDEN,

ALS EEN VERBINDENDE FACTOR

Faciliterend platform

Hoewel KunstZiNN louter een faciliterende rol voor zichzelf

ziet, is ze proactief in het promoten van de kunst en beoogt de

verbindende factor te zijn tussen kunstenaars, belanghebbende

organisaties en de gemeente Noordwijk. In gesprekken met

individuele kunstenaars bleek een behoefte aan ondersteuning

van het werk en van de kunstenaar zelf. Veel kunstenaars

hebben moeite om financiering te vinden voor eigen projecten

en hebben vaak geen eigen middelen. Ook hierbij wil

KunstZiNN ondersteuning geven als het gaat om fondswerving,

promotie en begeleiding.

geldende corona maatregelen. Het idee is om de ramen te

voorzien een kleurige sticker met een doorkijk op verschillende

hoogtes en op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

De getoonde kunstwerken zijn ook zichtbaar op de website

van KunstZiNN. Middels een QR code, zichtbaar op de sticker

bij het kunstwerk, kan men via een online veiling een bod

uitbrengen op het werk. Uiteraard is het ook mogelijk om

op de website alle andere kunstwerken te zien en daarop te

bieden. Naast informatie over de kunstwerken zelf, is er ook

informatie te vinden over de kunstenaar. Kunstenaars kunnen

hier gratis aan meedoen, mede door een bijdrage van de

gemeente Noordwijk en het Baalbergenfonds. Per kunstenaar

kan er met maximaal drie kunstuitingen worden meegedaan.

Er hebben zich inmiddels ruim 20 deelnemers aangemeld uit

alle kernen van de gemeente. Het is de bedoeling dat de veiling

gedurende het hele jaar online is.

Verbinden en ondersteunen

Marlou: “We hadden door ons eerdere Kunstroute 2.0 initiatief

al aardig wat contacten verzameld die we ook nu weer

benaderd hebben. UIteraard aangevuld met kunstenaars uit

Noordwijkerhout en De Zilk waar Annemarie Burger onze

stichting ondersteunt. Door het grote animo om ook nu mee

te doen blijkt wel dat we voldoen aan een behoefte in de

gemeente Noordwijk. We hebben inmiddels gemerkt dat

vanuit Noordwijkerhout veel initiatieven komen en men heel

graag wil samenwerken. We hopen met dit nieuwe, creatieve

initiatief daar een bijdrage aan te kunnen leveren.”

Het bestuur laat tot slot weten: “Naast het verbinden en

faciliteren, willen we ook proberen een maatschappelijke

vertegenwoordiging te zijn. Dat kunnen wij niet alleen. Daar

hebben we juist de kunstenaars en hun ideeën voor nodig..

Samen kunnen we kijken naar wat wél mogelijk is!”

Info: www.kunstzinnoordwijk.nl

Nick: “De stichting is er om het werk van de kunstenaars een

platform te bieden, als een verbindende factor. Binnen

bijvoorbeeld het Sportbedrijf Noordwijk is een tweetal

cultuurcoaches actief. Met de inzet van deze coaches brengt

het Sportbedrijf de inwoners van de gemeente Noordwijk in

aanraking met culturele activiteiten. De cultuurcoaches

verbinden mensen en culturele organisaties met elkaar. Zij

gaan bijvoorbeeld de wijk in en vragen bewoners wat hun

behoefte is op het gebied van kunst. KunstZiNN kan hierbij

die faciliterende rol op zich nemen.”

Kunstveiling in de dorpen

Het idee is nu ontstaan om een kunstroute te creëren, waarbij

de kunstvoorwerpen van kunstenaars in etalages van (leegstaande)

winkels en openbare gebouwen te bewonderen zijn.

Mensen krijgen op deze manier de gelegenheid om corona

proof kunst te bewonderen. Deze locaties zijn dus alleen vanaf

de buitenzijde te bekijken, rekening houdend met alle dan

OPENING GALLERIE AAN DE KEUVEL IN NOORDWIJK

(BEELD HIELCO KUIPERS)

35


Gemeente Noordwijk

Gemeente heeft ruime

budgett en vrijgemaakt

Vier partijen trekken samen op om inwoners van alle leeftijden

die steun te geven die zij nodig hebben of dat zetje in de rug

om hun leven te veraangenamen. Daarnaast is er ook steun

vanuit de gemeente voor (maatschappelijke) organisaties.

Dat alles onder de noemer ‘Aandacht voor elkaar’. De

samenwerkende partijen zijn de gemeente, die daarvoor

ook de financiële middelen levert, het Welzijnskwartier,

YoungPWR en het Sportbedrijf Noordwijk. Wij

spraken met enkele direct betrokkenen.

TEKST HARM DRAGT

BEELD BURO BINNEN

36

VLNR: LINDSAY KORSUIZE - WELZIJNSKWARTIER, JOHAN VAN WEEGHEL

- WELZIJNSKWARTIER, SUZAN SCHOUTEN - YOUNGPWR EN MIKE BOS

- SPORTBEDRIJF NOORDWIJK


Inwoners en maatschappelijke organisaties

kunnen rekenen op brede steun

Steun voor de inwoners

Het welzijn van de Noordwijkers is een belangrijk

aandachtspunt van de gemeente. Door het coronavirus

is die alleen maar groter geworden. Verantwoordelijk

wethouder Dennis Salman coördineert en activeert namens

het college de uiteenlopende initiatieven en activiteiten.

Sabine Hertogh namens de gemeente: “In de veiligheidsregio

Holland Rijnland is vastgesteld dat het van groot belang is

dat de corona maatregelen doordringen tot in de haarvaten

van de maatschappij. De lokale overheden hebben daarin

een belangrijke en verbindende rol. Feit is dat niet alleen de

maatregelen belangrijk zijn, ook moeten we aandacht voor

elkaar blijven houden in de gemeente Noordwijk. Sommige

groepen kunnen wel wat extra steun gebruiken en andere

groepen zijn weer wat moeilijker te bereiken. Dit geldt voor

ouderen, maar ook voor jongeren en anderstaligen. Voor de

eerste doelgroep, in dit geval de 75 plussers is samen met

het Rode Kruis gegrepen naar het middel van een ‘praatje

aan de deur’. Een succesvolle actie die een goed inzicht

heeft gegeven hoe deze ouderen in hun vel zitten en welke

hulpvragen er leven. Daar wordt gevolg aan gegeven. Ook

onze burgemeester Wendy Verkleij steekt daar veel tijd in,

bijvoorbeeld met persoonlijke gesprekken via de telefoon

of video. Voor de anderstaligen zijn vanuit het Rijk posters

en andere informatiedragers beschikbaar die ook door ons

worden gebruikt en verspreid. Zelf hebben wij mondkapjes

voor hen ontwikkeld. Individuele jongeren zijn lastig te

bereiken omdat ze bijvoorbeeld op verschillende sociale

media actief zijn. Wij zijn dan ook blij dat wij hierin kunnen

optrekken met partners als het Welzijnskwartier, de Sportraad

en YoungPWR.” Suzan Schouten, oprichter van en drijvende

kracht achter het in de Duin- en Bollenstreek opererende

YoungPWR: “ Wij zijn nu zo’n twee jaar bezig met onze

missie. Het coachen van jongeren om hun ondernemende

kant beter te ontwikkelen. Als zelfstandig ondernemer of

als ondernemende medewerker. Leerzame opdrachten,

bijbanen en stages halen wij op in de regio en brengen wij

onder de aandacht bij jongeren. Het delen van kennis met

meer ervaren professionals via onder meer blogs, social

media en (online) events zijn de andere instrumenten. Onze

activiteiten bieden een breder en positiever toekomstbeeld

voor de nu 1.000 jongeren die in ons netwerk zitten. Wij

brengen onze expertise graag in om ook andere jongeren te

helpen door deze moeilijke tijden te komen.” Welzijnskwartier

draagt ook haar belangrijke steen bij met het organiseren

van talrijke initiatieven en activiteiten voor de inwoners van

de vier kernen. Lindsay Korsuize die samen met Johan van

Weeghel die kar trekt: “ Met het succes van de Summer

Breeze in 2020 (activiteiten voor jongeren) in het achterhoofd

hebben wij in de afgelopen Voorjaarsvakantie weer tal van

activiteiten georganiseerd voor jongeren tot 17 jaar en die

van 18 tot 24 jaar. Daar is, zo blijkt uit de inschrijvingen,

grote behoefte aan. Zij kunnen niet in groepsverband bij

elkaar komen en niet naar festivals en andere voor hen

belangrijke bijeenkomsten gaan. Met onze activiteiten geven

wij ze mogelijkheden om met goede alternatieven bezig

te zijn. Fysiek maar ook online. De jongerenwerkers zijn

dagelijks te bereiken en bieden een luisterend oor. Voor

de buitenactiviteiten hebben wij naast YoungPWR in het

Sportbedrijf Noordwijk, waar Mike Bos zijn bijdrage levert,

een ideale partner.” Het is duidelijk dat de vier partijen

aanvullend aan elkaar, door een passende rolverdeling,

voor mooie resultaten zorgen. Maar ook zij blijven open

staan voor suggesties vanuit de inwoners om het nog

beter te doen.

Steun voor (maatschappelijke) organisaties

Naast aandacht voor de inwoners zijn ook de (maatschappelijke)

organisaties prominent in beeld bij de

gemeente. De coronamaatregelen hebben bijvoorbeeld ook

diepe sporen getrokken in (sport)verenigingen en culturele

instellingen. Een aantal daarvan kon rekenen op steun vanuit

het Rijk maar anderen niet. Voor laatstgenoemde groep

heeft de gemeente ruimhartig de portemonnee getrokken.

In het coronanoodfonds is € 1,56 miljoen gestort om de

sociale samenhang in de gemeente in stand te houden. Een

voorbeeld is het overeind houden van tal van verenigingen.

Er is een bedrag van € 0,5 miljoen beschikbaar voor initiatieven

die ten goede komen aan Noordwijk als geheel. Verder

werd € 60.000 vrijgemaakt voor zogenaamde kleine

initiatieven.

ER IS NOG VEEL BUDGET TE VERGEVEN

De gemeentelijke budgetten om (maatschappelijke)

organisaties, waaronder sport- en culturele verenigingen

door de coronacrisis heen te helpen zijn nog

verre van uitgeput. Het geld dat niet in 2020 is uitgegeven

blijft beschikbaar voor 2021. Aanvragen die

betrekking hebben op 2021 kunnen tot 1 september van

dit jaar ingediend worden. De oproep aan alle betrokken

verenigingen en (maatschappelijke) organisaties is dan

ook om zich te melden met onderbouwde feiten die

aantonen dat corona voor hen negatieve financiële

gevolgen heeft gehad. In het ambtenarenkorps zijn

medewerkers die voor clusters als sport, economie,

maatschappij en cultuur verantwoordelijk zijn. Zij

kunnen de aanvragen om steun verder brengen.

37


Ze zijn al met (vervroegd) pensioen, maar zin om

thuis ‘achter de geraniums’ te zitten, hebben ze niet.

Fons Schumacher (72) en Marja Kaptijn (64) zijn als

vrijwilligers onder meer actief bij Kunstklank.

“Het is fijn om een bijdrage te kunnen leveren

aan zoiets moois als kunst en cultuur,”

aldus het Noordwijkse stel.

TEKST SYBYLLE KROON

BEELD BURO BINNEN

Kunst en cultuur

Als inspiratiebron

na je pensioen

Meewerken

Fons is zes jaar geleden met pensioen

gegaan. De handige oud-foto-laborant

en voormalig facilitair medewerker

heeft sindsdien niet stil gezeten. Al snel

werkte hij als vrijwilliger bij theater De

Muze in Noordwijk. “Achter de schermen

hoor”, lacht de geboren en getogen

Noordwijker. Al snel kwam men erachter

dat Fons twee rechterhanden had:

“Ik werd via via gevraagd of ik een dagje

wilde meewerken bij het opbouwen van

het Bamboetheater van Kunstklank. Dat

dagje werden dus jaren, want ik werk er

nog steeds als vrijwilliger”.

Handige vrijwilliger

Het Bamboetheater is een mobiel theater,

gemaakt van bamboe. Elk jaar

bouwt Stichting Kunstklank, een kunstcollectief

en kweekvijver voor cultureel

talent, het theater op een bijzondere

plek in de gemeente Noordwijk op. Zo

heeft het theater, dat plaats biedt aan

driehonderd bezoekers, al eens op het

strand en in het Vinkeveld gestaan. De

opbouw duurt twee weken en daar

komen nogal wat bouwtechnische

hoogstandjes bij kijken. Geen wonder

dus dat daar handige vrijwilligers zoals

Fons voor nodig zijn.

38

Achter de schermen

Drie jaar geleden kwam zijn vrouw

Marja tijdens een van de opbouwdagen

even kijken. “Ik wilde ook wel iets gaan

doen voor Kunstklank. Niet opbouwen,

want ik ben niet technisch, maar ik

wilde wel iets ter ondersteuning doen”,

legt ze uit. “Als vrijwilliger doe ik van

alles en nog wat. Medewerkers ophalen

en brengen, de catering verzorgen,

acteurs helpen met de kleding, spullen

halen, allerlei hand- en spandiensten

achter de schermen”. Fons vult aan:

“Veel mensen hebben geen idee wat er

allemaal achter de schermen gebeurt en

hoeveel mensen en vrijwilligers daarbij

betrokken zijn”.


Vrijwilligers

Kunstklank

Voldaan

Via Kunstklank kwam Fons bij Calorama

terecht. Kunstklank werkt samen met

het Noordwijkse landgoed, het wordt

regelmatig als culturele locatie gebruikt.

“Toen ze mensen nodig hadden om

hout te kloven bij Calorama, werd het

bouwteam van Kunstklank ingezet. Ook

dat is vrijwilligerswerk. Een paar weken

kloven. Dan kom je ’s avonds wel moe

thuis hoor, maar erg voldaan. En zo

word ik vaker voor onderhoudsklusjes

gevraagd bij Calorama en Kunstklank.

Ze weten me te vinden. En ik vind het

ontzettend leuk om te doen.”

Zinvolle invulling

Het Noordwijkse stel mag dan met pensioen

zijn, stilzitten is aan Fons en Marja

niet besteed. “Het leven is meer dan

thuis zitten en naar buiten kijken. Dat

kan je altijd nog doen, als je oud bent”,

lacht Fons. “Vrijwilligerswerk geeft

zoveel voldoening. Je hebt een zinvolle

invulling van je dag en je levert een

bijdrage aan de samenleving”, vult Marja

aan. “Dat klinkt wel wat zwaar, maar zo

ervaren we het niet hoor. We worden er

gewoon blij en gelukkig van”, stelt Fons.

Belangeloos

Ondanks dat door de coronacrisis het

vrijwilligerswerk bij Kunstklank even

stilligt, hebben Fons en Marja geen

moeite om de dagen te vullen. Toch

missen de werkzaamheden in de culturele

sector en de ‘zinvolle dagbesteding’

wel. “Kunst en cultuur is belangrijk,

maar het zit ook een beetje in de verdrukking”,

aldus Fons. “We hebben heel

bewust voor vrijwilligerswerk bij een

sector met een belangeloos karakter

gekozen, juist omdat ze het niet altijd

gemakkelijk hebben. Nu is het culturele

klimaat in Noordwijk goed, daar niet

van. Maar we zouden nooit voor een

commercieel bedrijf vrijwilligerswerk

willen doen.”

Koken voor 50 man

Tijd voor vervelen heeft Marja niet. Ze is

bijna fulltime vrijwilliger. “Nadat ik op

mijn 62ste gestopt ben met werken, wist

ik al dat ik vrijwilligerswerk wilde gaan

doen. Het is een prima manier om

betrokken te blijven en andere mensen

te ontmoeten.” Naast de werkzaamheden

voor Kunstklank zet Marja zich in

voor het Leger des Heils. Elke week

kookt ze een maaltijd voor 50 verslaafden.

“Met de voorbereidingen, inkoop

en bereiding ben ik wel een paar dagen

zoet. Maar als je ziet wat het met de

mensen doet, dan kun je daar alleen

maar blij van worden. Je brengt vreugde

in andermans leven, dat is toch mooi?”.

Platen draaien en kleding maken

In de vrije tijd die ze nu iets meer hebben,

maakt Marja haar eigen kleding en

Fons gaat op in zijn muziek. Geen cd’tje,

maar het echte werk: elpees. In de

woonkamer staan kasten vol. “Ja, muziek

is een van mijn hobby’s, vooral symfonische

pop zoals Pink Floyd, Yes en Nick

Cave, zeg maar de top 10 van de Top

2000.” Marja was daar in het begin niet

zo weg van: “Het deed zeer aan mijn

oren”. Als Fons de kans krijgt, gaat de

pick-up aan en worden er plaatjes

gedraaid. “Dat doe ik toch twee tot drie

keer in de week, een paar uurtjes elpees

draaien”, lacht hij. Ook als hij geen platen

draait, staat ‘vervelen’ niet in Fons’ woordenboek:

“Ik verveel me echt niet hoor.

Geef me een goed boek en ik ben weg.

Maar een tijdje lekker niks doen vind ik

ook heerlijk.”

Vrijwillig, niet vrijblijvend

Ondertussen wordt Fons – nu hij wat

minder te doen heeft bij Kunstklank en

Calorama – ook voor allerlei hand- en

spandiensten bij het Leger des Heils

gevraagd. “Zoals ik al zei: er komt altijd

wel weer iets op mijn pad. Nu heb ik

weer schilderklussen gedaan. Als er klussen

zijn, dan doe ik het. Wel is het zo dat

”WE WORDEN GELUKKIG

VAN VRIJWILLIGERSWERK,

MAAR JE DRAAGT INDIRECT

OOK BIJ AAN HET GELUK

VAN ANDEREN"

KUNSTKLANK NOORDWIJK

Bij Kunstklank Noordwijk zetten

zo’n 150 vrijwilligers zich in om

kunstzinnige en culturele theaterproducties

op bijzondere locaties

in de Gemeente Noordwijk tot

een succes te maken. Ze worden

ingezet bij onder meer op- en

afbouw, bar, catering, het maken

van kostuums en hand- en spandiensten.

Dit jaar staat kunstwandelroute

‘De Nieuwe Wereld’ bij

Kunstklank centraal. In het voorjaar,

zomer en najaar van 2021 staan

voorstellingen gepland.

www.kunstklank.nl

ik alleen klussen aanneem waar ik goed

in ben. Wat ik doe is dan wel vrijwilligerswerk,

het is niet vrijblijvend. Ik doe

altijd mijn best en lever kwaliteit. Dan

weet ik ook dat ze me weer eens zullen

vragen”. Marja voegt daaraan toe: “We

doen werk wat anders misschien niet

zou gebeuren, maar wat wel belangrijk

is. Het is fijn een bijdrage te kunnen

leveren aan zoiets moois als kunst en

cultuur. We worden er zelf blij en gelukkig

van, maar je draagt indirect ook bij

aan het geluk van anderen. Wij vinden

het mooi dat we daar tijd voor hebben,

nu we niet meer werken. Vrijwilligerswerk

verrijkt echt ons leven”.

39


Groot Hoogwaak

De ouderenzorg

in verpleeg- en

verzorgingshuizen baseert zich

vooral op medische en financiële

uitgangspunten. Verleende zorg

is vaak gericht op behandeling van

ouderdomsziekten en nog minder op

bijvoorbeeld het bestrijden van eenzaamheid

onder ouderen. Een groeiend

probleem, dat van grote invloed is op het

geluksgevoel in de laatste levensfase.

TEKST EN BEELD

GROOT HOOGWAAK

Van ziekte en zorg,

naar gezondheid

en gedrag

40

Uitkomsten onderzoek

Uit een recent uitgevoerd cliënttevredenheidsonderzoek

(2020) komen voor Groot Hoogwaak zowel leerzame

als bemoedigende resultaten naar voren. Onze thuiszorg

werd door cliënten beoordeeld met een 8,6. Familie en

bewoners van Groot Hoogwaak waarderen ons met een

8,5.

Bewoners en cliënten vinden het prettig hoe ze binnen

onze instelling bejegend en geholpen worden. Naast

het feit dat we ons vak op zorgtechnisch gebied

uitstekend verstaan, zijn we ons zeer bewust hoe

andere factoren in belangrijke mate bijdragen aan het

menselijk welbevinden. De kwaliteit van leven heeft

alles te maken met ‘of en hoe’ mensen gezien worden.

Oprechte aandacht en betrokkenheid werken heilzaam.

Niet voor niets staan deze uitgangspunten centraal in

ons denken en doen (en gelukkig zien we dat terug in de

rapportcijfers van het onderzoek).

Niet allemaal hetzelfde

Persoonlijke interesses en opvattingen, sociale en

culturele achtergronden en levensovertuigingen: het

zijn belangrijke zaken die meespelen in de vraag naar

zorg en ondersteuning. Want senioren - of mensen met

een zorgvraag - zijn niet allemaal hetzelfde.

Natuurlijk niet. Ze vormen geen homogene groep en net

als ieder ander mens willen ook zij wonen en leven op

hun eigen, vertrouwde manier. Met behoud van de eigen

identiteit en eigen gewoontes. Daar draait het om.

Aandacht voor alle gebieden

De visie van Groot Hoogwaak valt samen met de definitie

van (positieve) gezondheid van Machteld Huber (2012):

‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en

een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke,

emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’

Positieve gezondheid gaat uit van een ‘goed functionerend’

lichaam, mentaalwelbevinden, zingeving,

kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk

participeren en dagelijks (kunnen) functioneren.

De zorg voor meedoen en erbij horen

Zolang mogelijk mee blijven doen en erbij horen.

Daar draait het vooral om. Daarom is het zo belangrijk

om goed zicht te hebben op de wensen en behoeften

van ouderen. Wat is voor hen een fysiek veilige en

geschikte woning? En prettige woonomgeving?

En sluit de zorg- en ondersteuningsvraag hier wel

naadloos op aan?


Soms kunnen mensen niet langer in hun eigen woonomgeving

blijven wonen door de verschillende vormen

van zorgfinanciering. We denken nog te veel in hokjes.

Daarom is het belangrijk dat we samen met andere partijen

- o.a. de gemeente - een visie ontwikkelen over hoe we

dit kunnen veranderen. Zorgen dat de zorgvraag en de

mogelijkheden beter op elkaar aansluiten.

Wat is daarvoor nodig?

Wat hebben mensen nodig om mee te kunnen blijven doen?

Denk aan contacten en relaties. Aan voorzieningen in de

directe omgeving. Het inventarisatieproces is nu in volle

gang. We praten met de gemeente en met betrokkenen over

hoe wonen en zorg beter op elkaar af te stemmen zijn. Hoe

ze elkaar kunnen versterken. Vitale gezondheid en mentaal

welbevinden van de mensen kunnen nog versterkt worden

door een passende woonomgeving.

Partnerschap is vakmanschap

De basis voor deze samenwerking is partnerschap.

Bundelen van vakmanschap, uitwisselen van expertise

en het kennen van elkaars vraagstukken kunnen

leiden naar een gedeelde visie en strategie. Die hebben

we hard nodig om ons gezamenlijk doel te bereiken.

Als gelijkwaardige partners zetten bewoners, cliënten

en organisaties hun ervaringen en expertise in om

nieuwe kennis te bundelen. En waar mogelijk gezamenlijk

verder te ontwikkelen. Onze ambitie: hierdoor waarde

te creëren voor mensen met een zorgvraag. Maar net

zo goed voor alle andere inwoners van de gemeente

Noordwijk. Misschien dat we daardoor een aantal

mensen nét iets gelukkiger kunnen maken.

Samenredzaamheid

Eigen (financiële) verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid

zijn leidend. Daarbij draait het om begrippen als inclusie,

sociale cohesie, samenredzaamheid en ondersteuning vanuit

wederkerigheid. Ons doel: door middel van zorg de zelfstandigheid

van kwetsbare mensen te vergroten. Dit vraagt

om een andere manier van samenwerken. Zelfs een nieuwe

kijk op ouder worden en op de positie van de zorg in onze

samenleving.

Op de website van

mijnpositievegezondheid.nl

kunt u zelf een simpele test

doen. Deze test geeft aan

hoe u uw welbevinden

ervaart.

VOOR MEER

INFORMATIE:

Woon-zorgcentrum

Groot Hoogwaak

Groot Hoogwaak 1

2202 TG Noordwijk

071-36 88 888

www.groothoogwaak.nl

info@groothoogwaak.nl

Volg ons ook op

Facebook en Instagram

61

41


Bibliotheek Bollenstreek

De Bibliotheek

De Bibliotheek Bollenstreek is meer dan alleen

een plek waar je boeken kunt lezen en

lenen. Ontdek onder andere hoe je

samen met je (klein)kind op een

veilige en slimme manier

gebruik kunt maken van

digitale media.

Media Ukkie Dagen

‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’

(26 maart t/m 2 april)

Jonge kinderen weten de weg in de ‘digitale wereld’ razendsnel te vinden.

Ze swipen op de tablet of smartphone zo naar hun favoriete filmpje of app.

Maar dreumesen, peuters en kleuters zijn nog te klein om er wijs mee om te gaan

en begeleiding van (groot)ouders en verzorgers is nodig.

Tijdens de Media Ukkie Dagen wordt aandacht gevraagd voor mediawijsheid in de

opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. (Groot)ouders en verzorgers van jonge

kinderen krijgen tips om aan de slag te gaan met het mediagebruik binnen het gezin.

De Bibliotheek organiseert rondom dit thema verschillende (online) activiteiten,

waaronder een webinar waarbij antwoord wordt gegeven op vragen, zoals: hoe

kan je samen plezier beleven aan media? Welke inhoud past goed bij je (klein)kind?

Hoe kan je je (klein)kind veilig begeleiden op de tablet? En hoe zorg je voor de juiste

balans in momenten met en zonder media?

Webinar ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ | 31 maart | 20:00 uur | online

Noordwijk

bedankt!

Voedselbank doneeractie

Afgelopen december sloegen de Bibliotheek Bollenstreek

en de Voedselbank Noordwijk de handen ineen. Via een

doneeractie werd geld ingezameld om klanten van de

Voedselbank Noordwijk een bibliotheekabonnement te

kunnen aanbieden. In totaal werd er met de actie meer

dan 1.750 euro opgehaald. Dit bedrag werd door de Gemeente

Noordwijk aangevuld tot ruim 3.000 euro. Hierdoor

konden alle 63 huishoudens die nu gebruik maken

van de Voedselbank Noordwijk blij worden gemaakt met

een gratis jaarabonnement van de Bibliotheek. Graag

willen we alle Noordwijkers bedanken voor hun donatie.

42


Wist je dat…

de Bibliotheek ook lezingen, cursussen en andere

mogelijkheden biedt om je te ontwikkelen en bij te blijven?

Online Walk & Talk

Bij deze maandelijkse bijeenkomst is iedereen die op

zoek is naar (ander) werk van harte welkom. Er staat iedere

maand een ander thema centraal en er worden ervaringen

gedeeld. Bovendien krijg je praktische tips van een deskundige:

bij elke editie is er een andere gastspreker aanwezig

om je te helpen in jouw zoektocht naar werk.

Tweewekelijks | 14:00 uur of 19:30 uur | online

Zing jezelf de lockdown door!

Heb je altijd al willen leren zingen, maar durf je niet goed? Staat je

koor on hold en heb je nu de tijd om aan je eigen stem te werken?

Vanaf 9 maart starten er verschillende online groeps- en privézanglessen

en een Lockdown Sing-along, onder leiding van een

professionele zangdocent.

Wekelijks in maart, april en mei | 19:30 uur | online

TijdschriftenBieb app

Lees met je bibliotheekabonnement

populaire

tijdschriften op je telefoon

of tablet. Blader digitaal

door bijvoorbeeld

AutoWeek, Margriet of

Yoga Magazine.

Workshop belastingaangifte

Heb je hulp nodig bij jouw belastingaangifte of doe je dit zelf en ben je vooral nieuwsgierig of dat (nog) voordeliger

kan? Fiscalist Tanja Verstelle geeft tijdens deze online workshop belastingtips maar je gaat ook zelf aan de slag met het

invullen van de aangifte. Na afloop ben je gegarandeerd van een zo voordelig mogelijk ingevulde belastingaangifte.

17 en 30 maart | 19:30 uur | online

Scan de QR code voor meer

informatie over de activiteiten

van de Bibliotheek Bollenstreek.

Bibliotheek Noordwijk - Akkerwinde 1a, 2201 MC Noordwijk

Bibliotheek Noordwijkerhout - Herenweg 2, 2211 CC Noordwijkerhout

www.bibliotheekbollenstreek.nl

43 31


Interview

Geluk

bij een

ongeluk

Hoe trapauto’s

het geluk weer terugbrachten

In de jaren vijftig

kwam Noordwijk nationaal en

internationaal op de kaart te staan

door tientallen trapauto’s waarmee heuse

wedstrijden werden gereden. De aanjager

van deze ware rage was de vader van Rob

Ohlenschlager, die door het levenging met de

mooie voornamen Rudolph, Georg, Achilles.

.

TEKST HARM DRAGT

BEELD BURO BINNEN

.


Invalide geworden

door een kogel in de

Onafhankelijksoorlog in

voormalig Nederlandsh Indië

hervond de vader van Rob

Ohlenschlager zijn geluk door

het grote succes die zijn

trapauto’s teweeg

brachten.

HET TEAM VAN DE KRO POSEERT HIER

VOOR DE FOTO MET OP DE ACHTER-

GROND DE HUIZEN AAN DE BOSWEG.

BURGEMEESTER VAN BERCKEL OPENT IN

1953 DE ‘FLYING ARROW TRAPAUTOBAAN

OP HET HUIDIGE WANTVELD.

Thuis bij Rob en zijn vrouw Sanneke Ohlenschlager wordt

duidelijk waarom de trapauto’s zo’n 10 jaar niet alleen het

straatbeeld in Noordwijk bepaalden maar ook zorgden voor

een grote toeloop uit binnen- en buitenland.

Vader en voorvader

Rob’s voorvader werd rond 1800 gevraagd om zijn kennis

en ervaring in te zetten in het voormalige Nederlandsch

Indië. Ook zijn vader, een ingenieur, was daar jarenlang

werkzaam als planter. “In WO ll werd hij gedwongen om

aan de beruchte Birmalijn te werken waar de plantenkennis

hem en medegevangenen hielp te overleven. Later bij de

Onafhankelijkheidsoorlog diende hij bij het KNIL (Koninklijk

Nederlandsch-Indisch Leger) en raakte hij door een kogel

invalide. In 1950 keerden wij met ons gezin en veel andere

landgenoten terug naar Nederland en werden wij in een van

de leegstaande hotels in Noordwijk ondergebracht. Anderen

vonden, na van boord te zijn gegaan van de ‘Oranje’ onderdak

in Amsterdam, Den Haag, Leiden alsook Noordwijkerhout.”

De eerste trapauto en het vervolg

“Het jaar na onze aankomst bouwde mijn vader met hulp

van mijn broer Max een trapauto voor mij. Die trok zo veel

aandacht dat er aanvragen van ouders kwamen voor meer

exemplaren. Hij liet zijn invalidenuitkering uitbetalen waardoor

hij gelden had om door te bouwen.” Rob’s vader bouwde 20

exemplaren die vanaf 1952 verhuurd werden op de Koningin

Wilhelmina Boulevard. “Iedereen die dat wilde kon ermee voor

een kwartje tussen het Palace Hotel en de Vuurtoren karren.

Dat was zo’n succes dat de gemeente er een eind aan maakte

omdat toeristen dreigden van de sokken gereden te worden.”

De enige echte racebaan in Noordwijk

“Een oplossing werd gevonden op de locatie van het huidige

Wantveld wat toen nog midden in de duinen lag.” Daar werd

in 1953 met toestemming van de gemeente een echte ovale

racebaan aangelegd waar je met een trapauto voor de lol kon

rondrijden maar waar ook echte races werden georganiseerd.

Omdat groepen uit België, Duitsland, Frankrijk en Engeland

op de racebaan afkwamen werden er ook een soort van

Europese kampioenschappen georganiseerd. Ook scholen uit

Noordwijk en directe omgeving werden een graag geziene

gast. “Het succes bleef voortduren en dat zette mijn vader

aan om in 1954 nog eens 20 trapauto’s te bouwen. Vanaf

de eerste exemplaren waren de trapauto’s voorzien van de

naam ‘Flying Arrow’ en de initialen van zijn voornamen.

Het waren trapauto’s met verschillende maten die geschikt

waren voor 7 tot 22 jarigen. De hoogste snelheid bij de grote

trapauto’s was 45 kilometer. Mijn vader werkte samen met

verschillende leveranciers.” Voor het staalwerk tekende De Bes,

een timmerman nam het houten geraamte voor zijn rekening

en Schreuder zorgde voor de zinken bekleding. De populariteit

van de baan werd vergroot doordat de KRO in de jaren 55, 56

en 57 televisieopnames met de bekende omroepster Hannie

maakte van de races. Ook waren ze in bioscopen te zien op het

Polychoon journaal.

45


STUDENTEN ORGANISEERDEN REGELMATIG WEDSTRIJDEN OP HET WANTVELD. NA DE WEDSTRIJD WAS HET DANSEN IN HET CLUBGEBOUW.

Een populaire bestemming

Een feesttent op de locatie, neergezet in 1957 zorgde, mede

door de aanwezige jukebox met de nieuwste dansplaten voor

veel vertier. “Het was naar mijn mening de eerste illegale

danstent in Noordwijk.” Toenmalig directeur van het circuit

van Zandvoort Hans Hugenholtz heeft nog pogingen gedaan

om het hele circus een plaats te geven op het binnen gebied

van het circuit maar daar ging de gemeente Noordwijk

dwars voor liggen. “Meer succes hadden de mensen van

de verkeerstuin van het circuit in Assen waar mijn vader

de trapauto’s voor heeft gebouwd en geleverd. Van 1953 tot

1963 waren de trapauto’s en hun races smaakmakend. Door

bouwplannen op en rond de racebaan kwam er een einde

aan het circuit. Door de krappe behuizing van ons gezin

in Noordwijk Binnen was er geen plaats voor de circa

40 trapauto’s die wij nog hadden en die zijn toen

gesloopt.”

ROB

WERD IN 1954

EUROPEES KAMPIOEN.

ZICHTBAAR IS DE TENT

WAAR IN HET BEGIN DE

ORGANISATIE VERBLEEF MET

OP DE AANHANGER DE VER-

SNAPERINGEN. LATER WERD

EEN OUDE BOUWKEET

OMGEBOUWD TOT

CLUBHUIS.

46

Sanneke en Rob

Ohlenschlager zijn als vrijwilliger

binnen veel verenigingen en organisaties

actief. Rob heeft in het bestuur van de EHBO

Noordwijkerhout gezeten en was dan ook graag bereid

om op het verzoek van het Genootschap Oud Noordwijk

in te gaan om samen met zijn echtgenote de BHV voor zijn

rekening te nemen. Hij is als suppoost werkzaam binnen zowel

Museum Noordwijk als Streekmuseum Veldzicht en verricht

uiteenlopende onderhoudswerkzaamheden in beide musea. Ook

werkt hij mee aan de educatieprogramma’s die op Veldzicht

gegeven worden aan leerlingen van het basisonderwijs. Ook

speeltuin de Speelakker in Noordwijkerhout kan op hem

rekenen. Sanneke is op de vrijdagen te vinden achter de

receptie van Museum Noordwijk en is daarnaast actief lid

van de Klederdrachtgroep.


Wat is geluk?

De Ouderenbonden

Geluk, wat is dat eigenlijk? Heeft u zich dat de laatste tijd ook

wel eens afgevraagd? Het lijkt wel, als je de media volgt, dat

een mens zich niet gelukkig mag voelen: je mag zoveel niet…

Het vreemde is, dat er zoveel is waardoor je jezelf juist wel

gelukkig vindt: de aandacht die veel mensen voor elkaar hebben,

de dagen die langer worden, de temperatuur die omhoog gaat tot

het niveau “lekker even een stukje wandelen of fietsen”. Ik denk

dat wij ons minder moeten laten leiden door het lijden dat ons

voor een deel wordt aangepraat. Natuurlijk is het niet fijn dat wij

niet met elkaar binnenshuis kunnen vermaken met kaartspellen,

dat wij niet met elkaar koffie kunnen drinken en bij kunnen praten,

maar daar staat tegenover, dat ook senioren massaal gebruik

hebben leren maken van de Zoom-faciliteiten, waardoor je ieder

in je eigen huis toch met elkaar kunt koffiedrinken en bijpraten.

Het is anders, maar – als je het eenmaal gewend bent – ook leuk.

Het voordeel is, dat je er niet uit hoeft als het naar weer is, zoals

wij nog niet zo lang geleden hebben mogen ervaren in de week

winter die wij hebben gehad.

Het klinkt mogelijk een beetje opgeklopt positief, maar dat is al het

negatieve ook. Natuurlijk snakken wij ernaar om weer activiteiten

te ondernemen en bij die gelegenheid mensen te ontmoeten die

wij al een hele tijd niet hebben gezien (mogelijk wel gehoord). De

ouderenbonden zijn achter de schermen natuurlijk druk doende

om, zodra het weer kan, ieder die dat wil activiteiten aan te bieden

die men met elkaar kan doen. Tot die tijd is het goed om naar

datgene te kijken wat wel kan. In Noordwijk – en ik bedoel het

nieuwe Noordwijk – hebben wij toch zoveel waardoor wij ons

gelukkig kunnen voelen! Wij hoeven niet in het weekend naar

het strand of de duinen, alle andere dagen zijn ook prima! Als

de bollen bloeien, hoeven wij niet in file te rijden om de

kleurenpracht te bewonderen en wij hoeven onze neus maar

buiten de deur te steken om frisse lucht op te snuiven. Kortom,

wij hebben het geluk om in Noordwijk te wonen, waar de kernen

bovendien nog klein genoeg zijn om elkaar te kennen en te weten

of er iemand is die wat extra hulp nodig heeft. Bent u toevallig

iemand die daar niet “mee te koop loopt”, maar die eigenlijk wel

wat ondersteuning nodig heeft, schroomt u niet en neem contact

op met onze ouderenadviseurs, zij ondersteunen u desgewenst

om die hulp te vinden die bij u past. Bovendien komt ook weer

de tijd dat de belastingaangiften gedaan moeten worden, onze

Huba’s (HUlp bij BelastingAangifte) staan voor u klaar om u te

ondersteunen. U ziet het, het leven gaat gewoon door en wij

maken er met zijn allen een heel goed leven van, wij zorgen met

elkaar dat het zo gelukkig mogelijk is en wij houden er niet van

om bij de pakken neer te zitten.

Wij kunnen dus gelukkig in Noordwijk zijn!

• Actief voor u en samen met u

• Veelzijdig en hulpvaardig

• Bladen: Nieuwsbrief 50+ en KBO-PCOB magazine

• Gratis Noordwijkse Vuurtorenpas

• Lidmaatschap 2019-2020; per adres

1 e lid € 24,00 p.j., 2 e lid € 20,00 p.j.

Informatie via Ledenadministratie :

Dhr. Herman (H.C.) Bogaards

Goohorstlaan 31, 2203 BC Noordwijk

Tel. (071) 36 157 78

ledenadministratie@kbonoordwijk.nl

www.kbonoordwijk.nl

Senioren vereniging in Noordwijk:

• Voor alle gezindten

• Belangenbehartiging zoals belastinghulp,

adviezen van ouderenadviseurs en hulp bij

thuisadministratie

• Bewegen zoals fietsen, biljarten en bowlen.

• Cursussen en recreatie

Voor meer informatie, bel onze secretaris:

Henriette van der Gugten

Tel. 071 8884884

Website: www.ansv.nu

47


Puzzel

nsier.

f. 25. Billen.

Merknaam

stad.

n toonlad-

Noordwijkse

Uitrusting

de vrou-

Ornament

meester.

aat. 65.

anderen,

rnaamr.

80.

t Noordwijk

e. 89.

oordwijk.

ontwerper.

Voetbal is

. Doodloefaamd

d. 111. Giferktuig.

judoterm.

afk. 123.

koop in het

, food en

s Amerika.

instrument

er. 143.

45. Gehoup.

echte

7. Gezicht.

2. Engels

oeveelheid.

wijk. 22.

instraat 38.

0. Waterjufa.

40. Menepaalde

Onderwijs,

lclub uit

van liedtekst

t. 66. Kleur.

rtig. 73.

se Spoorrhaal.

aardigen.

i. 89. Liefkofk.

92. Pad in

S-sportver-

. Oom. 101.

4. Duitse

cht. 108.

18. Ouderad

uit oester.

dministragendom.

l. 138. Virus.

. 143. Uit-

48

Zo doet u mee

Los het kruiswoordraadsel op en breng letters

uit het raadsel over naar de gelijkgenummerde

vakjes in het kleine diagram. Daar ontstaat bij

juiste invulling een slagzin. Om mee te

dingen naar één van de prijzen, moet uw

oplossing voor 1 juli 2021 binnen zijn.

De oplossing kunt u als volgt insturen:

Per mail: redactieleef@burobinnen.nl

Per (brief)kaart: Magazine Leef!,

Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk

Vergeet niet uw naam en contactgegevens

te vermelden.

Oplossing vorige keer LEEF MEE DE SOCIALE KAART VAN

NOORDWIJK

Oplossing vorige keer OP BATTERS EEN WURFIE PIKKEN

Winnaars puzzel WN WSN Leef! Leef! nummer 17-2018 28 Gefeliciteerd!

De De volgende personen hebben hebben het een boek kopje ‘Badplaats koffie met Noordwijk’ een

gewonnen: gebakje naar keuze voor 2 personen gewonnen:

Jan Wilma Alkemade, Dijkstra, D. Liesbeth van Leeuwen, Ruigrok, Rian Aleid van Dekker, Mook, A. de Winter

T. en Steenvoorden Leo van Maris. (Voorhout) en Marja Wijnands

Winnaars zijn van harte welkom bij:

Winnaars Tuincentrum zijn van De harte Mooij, welkom Noordwijkerweg bij: 36, 2231 NL Rijnsburg

Foto van Kampen, De Keuvel 2, 2201 MB Noordwijk

In de geschiedenis spelen jaarta len

een belangrijke rol. Vaak geven ze

gebeurtenissen aan die het verdere

verloop van de samenleving beïnvloeden.

Voor Noordwijk zijn dat 17

en 21 augustus 1866. De insta latie

van C.L.C.W. Pické als burgemeester

van Noordwijk en de komst van vier

badkoetsjes uit Scheveningen op het

strand. Welke rol deze gebeurtenissen

speelden in de ontwikkeling van het

vissersdorp tot internationale

congresbadplaats val te lezen en te

zien in dit boek.

PUZZELPRIJS

PUZZELPRIJS

Noordwijk groeide ui tot een badplaats

van a lure aan de Nederlandse

Noordzeekust. In de loop der jaren is

dit kleine dorp geworden tot wat het nu

is en dat is niet vanzelf gegaan. Visie

gecombineerd met grootse ambities én

de samenwerking tussen partijen zoals

ondernemers, bewoners en de plaatselijke

overheid hebben ervoor gezorgd

dat vanaf begin1866 dit mooie dorp

kon opbloeien tot een gewilde plek om

te verblijven. Historische beelden en

vooral de vele hedendaagse opnamen,

gevangen door de lens van diverse

fotografen, vormen een prachtig beeldverslag

van 150 badplaatsontwikkeling.

Als deelnemer aan

de Als puzzel deelnemer maakt u aan

kans de op puzzel het boek maakt u

‘Badplaats kans op Noordwijk’ het boek

‘Badplaats Noordwijk’

Met dit boek in de hand staat de tijd

even stil. Nieuwe ontwikkelingen

zu len ook deze uitgave maken tot een

historisch en kleu rijk beeldverslag dat

in de boekenkast van elke liefhebber

van internationaal badtoerisme én

Noordwijk niet mag ontbreken.

Zo doet u mee

Los het kruiswoordraadsel op en breng

letters uit het raadsel over naar de

gelijkgenummerde vakjes in het kleine

diagram. Daar ontstaat bij juiste invulling

een slagzin. Om mee te dingen naar één

van de prijzen, moet uw oplossing voor

1 september 2018 binnen zijn.

De oplossing kunt u als volgt insturen:

Per mail: info@magazineleef.nl

Per (brief)kaart: Magazine Leef!,

Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk

Vergeet niet uw naam en

contactgegevens

te vermelden.

VAN VISSERSDORP TOT INTERNATIONALE CONGRESBADPLAATS

Aangeboden door:

Foto Aangeboden van Kampen, door: De Keuvel 2, 2201 MB Noordwijk

Foto van Kampen, De Keuvel 2, 2201 MB Noordwijk

55

Horizontaal:

1. Kustvolkje. 10. Jeugd. 20. Judoterm. 21. Overwinning.

23. Studiebol. 24. Vaartuig. 25. Voedsel. 26. Speelgoed.

27. Onderdeel huis. 29. Onderdeel haven. 31. Oliemaatschappij.

32. Zo staat er woordelijk (Latijn). 33. Bijnaam

huisschilder Dirk Plug. 34. Oppasster in Indië. 36. Lopend

gerucht. 38. Achternaam Schotse hertog. 39. Er de … in

hebben. 40. Steen. 41. Niet vroeg. 43. Meisjesnaam.

45. … Wallace. Personage uit Pulp Fiction. 47. Numeri

(Bijbelboek), afk. 48. Genadeloos. 49. Afrikaanse bloem.

50. Dier. 52. Plaatsaanduiding. 53. Rode gloed. 56. Voer-

tuig. 57. Zoogdier. 58. Walm. 60. Titel van koning. 62. Zaak

(Latijn). 63. Daar. 65. Nep. 67. Aarde (Grieks). 69. Horizon.

71. Zij.

72. Van Zwarte Piet. 74. Klap. 75. Edele dieren. 78.

Boom. 79. Fust. 80. Kledingstuk. 82. Zangeressen met vrij

lage stem. 84. Ui. 85. Aanw. vnw. 86. Oplosmiddel. 88.

Bank. 89. Sacra Romana Ecclesia, afk. 91. Haagse voetbal-

club. 93. Meisjesnaam. 95. Godin van de jacht. 97. Zijkant.

99. Omroep. 100. Vogel. 102. Kwelling door beesten. 105.

Hoofd. 107. Afgesleten. 109. Kledingstuk. 110. Dun. 111.

Oud. 112. Engelse stad. 113. Chateau … 114. Aanvaller. 115.

Nederlands riviertje. 117. Huis van een spin. 118. Onderdeel

molen. 119. Parasiet. 121. Personen die rondedans maken.

122. Muzieknoot. 123. Plaaggeest. 125. Volksschrijver. 127.

Lichaamsdeel. 129. Titel. 131. In … en roer. 132. Befaamd

oud-voetballer. 134. Perzische jongensnaam. 136. Kever.

137. Gozer. 138. Verlichting. 139. Echter. 141. Droogvloer.

143. Kop. 144. Grondverf. 145. Van de NRB. 146. Kijkers

van dames.

Verticaal:

1. Doet je niezen. 2. Mogelijkheid. 3. Organisatie rond olie.

4. Jongensnaam. 5. Daniël (Bijbelboek), afk. 6. Metaal.

7. Loeier. 8. Ik (Latijn). 9. Muzieknoot. 11. Voorzetsel. 12.

Lichaamsdeel. 13. Toneelstuk. 14. Literair werk uit IJsland.

15. Geen nee. 16. Romeinse groet. 17. Bordspel. 18.

Bomen. 19. Scandinavisch volk. 22. Laboratorium. 26.

Absorberend ondergoed. 27. Afspraakjes. 28. Hou je stil!

30. Het kan … door. 33. Zeediertje. 34. Grillig. 35. Sjeiks.

37. Bewaarplaats eieren. 40. Ziekte. 42. Einde. 44. Gras

afsnijden. 46. Plant. 48. Wegenverkeersreglement, afk.

51. Toxisch Shock Syndroom, afk. 53. De handeling van

bieden. 55. Medische scan, afk. 58. Snelle beweging. 59.

Roofdieren. 61. Een zekere. 64. Jongensnaam. 66. Boom.

67. Hoffeest. 68. Lofliederen. 70. Projectieplaatje. 71. Godsdienstige

misstap. 73. Eer. 76. Nederlands riviertje. 77.

Voegwoord. 79. Lichte hersenbloeding. 81. Mythisch monster.

83. Inbraak. 85. Masker voor dansers. 86. Internationaal

merkteken op vrachtwagens, afk. 87. Boezemvrienden.

89. Noorse muzikant, S. Lande. 90. Griezelig. 92. Onderdeel

paardenhoofdstel. 94. Groot roofdier. 96. Kampvechter.

97. Weefsel. 98. Belgisch zanger. 100. Luchtbolletje.

101. Waterdier. 103. Label. 104. Kletsmajoor. 105. Scharnier.

106. Urine. 108. Eenvoudig. 111. Maand. 116. Planeet.

118. Nederlands dorp. 120. Haarlemse heldin. 122. Jongensnaam.

124. Kleur. 126. Zwaaiende slag. 128. Tik. 130.

Uitgeteld. 131. Positie of stand. 133. Plat beeldscherm, afk.

135. Asociale figuur. 137. Keel, neus en oor, afk. 138. Jongensnaam.

140. Huns inziens, afk. 142. Tijdschrift, afk.

143. Kroon, afk. 144. Met name, afk.


Puzzel mee

met Leef!

PUZZELMAKER: FRANS VAN DUIJN

113 56 136 133 8 69 97 140 99 73 94 79 18 126 121 52 81 77 47 11 1 19 101 92 17 95 48 6 105


Reuring in het zwembad:

een gezond en

gezellig uitje

50

Het Ministerie van

VWS, gemeenten en sportbonden

hebben vorig jaar een Nationaal

Sportakkoord opgesteld. Formateurs gingen

daarmee het land in om in de gemeentes tot een

eigen sportakkoord te komen. In Noordwijk ging dat op

11 september 2019 van start onder leiding van formateur

Fons Bultman. Het afgelopen jaar is hard gewerkt door

vertegenwoordigers van diverse organisaties om tot

een Noordwijks Sportakkoord te komen. Dat akkoord werd

23 september in Sportpark Duinwetering ondertekend door

alle vertegenwoordigers.

TEKST CAROLINE SPAANS

BEELD BURO BINNEN

ELS TROCH (REURING)

EN DANNY VAN HAALEN

(BINNENZEE)


Naast de sport zijn ook welzijn, onderwijs en cultuur

betrokken in het akkoord dat vier thema’s heeft: Van jongs

af aan vaardig in bewegen; Vitale en toekomstbestendige

verenigingen en positief verenigingsklimaat; Duurzame

accommodaties, zowel milieu als fysiek en Inclusiviteit:

iedereen kan meedoen.

Brainstormen

Voordat het akkoord werd ondertekend, is in diverse

brainstormsessies met verschillende belanghebbenden

van gedachten gewisseld en mocht iedereen initiatieven

aanleveren. Naast Els Troch (Reuring) en Danny van

Haalen (BinnenZee) waren in deze groep bijvoorbeeld

ook de lokale diëtisten, de volleybal- en korfbalvereniging

vertegenwoordigd.

Els is in dienst bij ’s Heeren Loo en coördinator bij Reuring

in de Samenleving in de gemeente Noordwijk sinds de

oprichting in 2015. “We zijn inmiddels ook uitgerold in

Noordwijkerhout en De Zilk waar we een samenwerking

hebben met Welzijn en GGZ Rivierduinen.”

Danny is sinds juli 2017 algemeen manager van zwembad

BinnenZee. Hij heeft altijd functies binnen sportaccommodaties

gehad en was als kind al gek op water(sport).

“Ik vind dat je meer moet zijn dan een zwembad alleen. Ik

zie ook dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid

hebben en dat je als organisatie participeert in een maatschappelijk

project.”

“Danny: “Ik weet alles van zwemmen, lesgeven en managen.

Maar ik zocht in het begin naar de mogelijkheid hoe we

in contact kwamen met de doelgroep. Hierin heeft Els

van Reuring een grote rol in gespeeld. Zij heeft contact

gezocht met de casemanager dementie van Marente die

nu de aanmeldingen verzorgt bij Reuring, waardoor we een

mooie driehoek vormen waarin we onze expertise kunnen

bundelen”

Tien projecten

Uiteindelijk zijn tien projecten in het sportakkoord

opgenomen die financieel worden ondersteund door de

overheid: charismatische jongeren krijgen een rolmodel om

leeftijdsgenoten te enthousiasmeren, een sportloket, vlog

en blog je sport om te delen, scoor een boek, fietsles voor

migrantenvrouwen, Motorial Remedial Teaching voor het in

kaart brengen van motorische achterstanden van kinderen,

zwemles voor ouderen, zwem-/sportactiviteiten voor

mensen met een niet aangeboren hersenletsel, Athletic

Skills Model voor de bevordering van motorische vaardigheden

en fietsbevordering voor de jeugd.

Noordwijks Sportakkoord

Het sportakkoord is

voor ons een uitgelezen

kans nu we groen licht

hebben gekregen vanuit

de gemeente

Danny: “Wij, Els en ik dus, hadden onze plannen al best

vaak besproken. En nu kunnen we van start met zwem-/

sportactiviteiten voor mensen met een niet aangeboren

hersenletsel. Het sportakkoord is voor ons een uitgelezen

kans nu we groen licht hebben gekregen vanuit de

gemeente!”

Els: “Het is ook een doelgroep die minder veilig kan sporten

binnen Reuring. Want voor mensen met een niet aangeboren

hersenaandoening/dementie is bewegen in water veiliger

dan bijvoorbeeld een zaalactiviteit. We zagen dat best veel

mensen binnen Reuring de behoefte hebben om met een

instructeur het water in te gaan. Daarbij willen we ze na

afloop bij Binnenzee een kopje koffie of soep aanbieden.

Ook dat sociale element achteraf is heel belangrijk.”

Zwemmen, muziek en aandacht voor elkaar

Danny: “Er zijn al cijfers bekend van gelijksoortige initiatieven

in andere zwembaden en gebleken is dat de doelgroep

er enorm positief op reageert. Helemaal wanneer we er

ook muziek in betrekken. Voor mensen die voorheen niet

gewend waren om te zwemmen, heeft water het voordeel

van gewichtloosheid. Omdat Reuring zo sterk is in het

sociale element, wilden we er ook een ontmoetingsgebeuren

van maken door iets te eten en drinken aan te bieden.”

Het project heet: Reuring in het zwembad en het wordt

straks om de week op de woensdag aangeboden in groepen

van maximaal acht. “Straks ja. Als we weer open mogen, want

zoals het er uit ziet mag dat nu nog niet. Drie weken voordat

we zouden beginnen, werden vorig jaar de maatregelen weer

aangescherpt. Hopelijk mogen we nog dit voorjaar van start!”

We zagen dat

best veel mensen binnen

Reuring de behoefte hebben

om met een instructeur het

water in te gaan

De ondertekenaars zijn: gemeente Noordwijk, Welzijn

Noordwijk, De Praktijk, De Sportraad, Yos Lotens

sportpedagoog, Sophiascholen, Music Boulevard,

Sociaal Wijkteam, Sportbedrijf, Team Sportservice

Zuid-Holland, Bibliotheek, Welzijnskwartier, Zwembad

BinnenZee, ’s-Heerenloo, Centrum Jeugd en Gezin,

Reuring, NSL Strandlopers, Optisport, Noordwijkse

Hockey Club, Noordwijkse Zwem en Polo Club, SJC,

Goed Bezig, Sportfysiotherapie.

51


Meeuwenoord

Steengoed B.V.

Een tuin kan groen zijn én onderhoudsvriendelijk. De keuze

tussen planten en tegels is niet zo zwart-wit als mensen soms

denken, vertelt Chris Meeuwenoord in het familiebedrijf aan de

Delfweg in Noordwijkerhout. “Er is tegenwoordig steeds

meer mogelijk om er iets moois en functioneels van te

maken, ook als iemand weinig tijd heeft om

te tuinieren.”

TEKST GUUS DE JONG

BEELD BURO BINNEN

Nico Meeuwenoord

Steengoed B.V.

is weer voor

iedereen geopend

Het is een trend die de laatste jaren

steeds zichtbaarder is geworden: de

tuin wordt gebruikt als een verlengstuk

van de woonkamer. Dat betekent dat

klanten een loungegedeelte willen hebben

waar ze rustig kunnen zitten, maar

ook graag ruimte overhouden voor een

tafel en eventueel een buitenkeuken.

“Vroeger had je bij wijze van spreken

maar keuze uit drie tegels en twee

soorten schutting. Nu zijn er honderden

kleuren, materialen en afmetingen

beschikbaar”, legt de Noordwijkerhouter

uit. “Het is daarom slim om na te

denken over hoe je het liefst je tuin wilt

gebruiken.”

Om een voorbeeld te geven: jonge

gezinnen kiezen vaak voor een kindvriendelijke

tuin, waar gespeeld kan

worden en het dus niet glad is. En

voor ouderen kan het nemen van hoge

borders interessant zijn, omdat ze dan

makkelijker bij de beplanting kunnen

komen voor het onderhoud.

52 38

‘In een mooie

tuin zit leven’

Generatie op generatie

Het is allemaal kennis die Chris in de

afgelopen dertig jaar heeft opgedaan

en heeft overgenomen van zijn vader

Nico. De steenhandel startte officieel

op 6-6-1998, maar het bedrijf zelf

bestaat al meer dan honderd jaar. In

1890 was het Bert Meeuwenoord die

met paard en wagen een vervoersbedrijf

begon.

Als naamgever doet Nico Meeuwenoord

het inmiddels rustiger aan, maar

hij is trots op hoe het bedrijf is uitgegroeid

tot wat het nu is. Het geheim?


“We lossen de klacht sneller op dan een

levering. Ik bedoel het zo: iedereen kan

leveren, maar als er wat aan de hand is,

dan moet je er zijn. Dat zijn familiebedrijven.”

De laatste jaren wappert de vlag van

Tuinboulevard Bollenstreek boven een

groot deel van de Delfweg. Hier zijn

naast de steenhandel nog acht andere

bedrijven gevestigd met specialiteiten

als schuttingen, veranda’s, kunstgras,

watertechniek en het onderhouden

van een vijver met karpers. Voor klanten

scheelt dat reistijd en biedt het een

kennisvoorsprong omdat alles voor

een passend tuinontwerp dichtbij te

vinden is.

Onderhoudsvriendelijk

Wie de auto naast de winkel parkeert

wordt begroet door een hele rij van

vrolijke standbeelden. Een detail, maar

het maakt wel deel uit van een beleving

die een webshop niet kan bieden.

“Sommige klanten weten nog niet precies

wat ze willen. Die groep kan zich

hier goed oriënteren. We hebben een

grote showtuin waar ze een hoop

ideeën en inspiratie op kunnen doen.”

vrij en verkleuren niet. Tevens zijn ze

leverbaar in heel veel kleuren en maten.

De stenen zijn zo hard dat er geen krassen

op komen en er geen vuil in kan

trekken.”

De tegels geven een strakke en

moderne uitstraling, echter zijn deze

bijzonder goed te combineren met

klinkers voor een meer authentieke

sfeer te krijgen. Zeker in combinatie

met wat groen is het effect goed te

zien: “Ik vind persoonlijk dat er wel

leven in een tuin moet zitten. Dat kan

al heel eenvoudig door middel van

plantenbakken of plantvakken.”

3D-tekening

Iedereen met plannen voor een nieuwe

tuin is welkom voor een kopje koffie en

een rustige kennismaking. “Vanaf daar

kunnen we je goed op weg helpen en

laten zien wat voor producten we hebben.

Kijken we gelijk mee wat er mogelijk

is qua budget.”

Verder heeft Chris nog wel een paar

handige tips: “Neem je maten mee en

eventueel wat foto’s van je huis of wat

sfeerplaatjes. Van wat je wil of wat je

een keer bij kennissen hebt gezien.”

ophalen.”

Samenwerking

Het verbouwen of herinrichten van

de tuin doet het bedrijf overigens niet

zelf, maar daar is in de regio wel een

zorgvuldig netwerk voor opgebouwd.

Onder andere met stratenmakers en

hoveniers. “Om de bal in de ploeg te

houden en het onderlinge ondernemersklimaat

sterk te houden.”

Al met al ziet de toekomst er wat Chris

Meeuwenoord betreft positief uit. Ooit

gestart als vervoersbedrijf, maar nu doet

hij er alles aan om ook het steengoed

klaar te maken voor een volgende

generatie. “Het blijft een mooi divers

product om mee te werken. De mogelijkheden

worden steeds groter.”

Open

Het goede nieuws is dat de boulevard

weer voor iedereen is geopend, nu

de coronaregels dat toelaten. Daardoor

is het ook mogelijk om een kijkje te

nemen bij de andere producten die in

de aanbieding zijn. Denk hierbij aan

PVC-vloeren voor binnen, standbeelden,

verlichting en een collectie van

graf- en herdenkingsstenen.

Een veel voorkomend misverstand

wil Chris nog wel even uit de wereld

helpen: een onderhoudsvrije tuin

bestaat niet. “Het is net zoals met een

auto. Als je die buiten laat staan wordt

hij ook vies. Wat wel bestaat is een

onderhoudsvriendelijke tuin. Je hebt

tegenwoordig steeds betere keramische

tegels, die simpel met een bezem

en groene zeep zijn bij te houden. Deze

tegels zijn onderhoudsvriendelijk, kras-

Als extra service is het nu ook mogelijk

om een 3D-tekening te laten maken

van een tuinontwerp. Gratis en geheel

vrijblijvend. Op een later tijdstip kan dat

ontwerp eventueel nog worden aangepast.

“Geen probleem. Dan passen we

het aan en een week later heb je de

stenen in de tuin liggen. Nagenoeg alles

kunnen wij binnen een week leveren.

En nog een voordeel: als er stenen

over zijn dan komen wij die ook weer

Informatie

Het maken van een afspraak bij

Nico Meeuwenoord Steengoed B.V.

kan door een mailtje te sturen naar

info@nicomeeuwenoord.nl of door

te bellen met 0252-420986. Meer

informatie staat ook op de website:

nicomeeuwenoord.nl

Het adres is Delfweg 36A, 2211 VM

in Noordwijkerhout.

53


In zijn geboortedatum 29-9-49 is de 9,

het getal van de vervolmaking, dominant

aanwezig. Kijkend naar de levensloop

en de huidige activiteiten van Jaques

Dekker komt de volmaaktheid prominent

in beeld. Voormalig (teken)leraar Dekker

is, naast echtgenoot en vader van vier

prachtige kinderen, een geschoold en actief

kunstschilder, een wandelende encyclopedie,

kunstkenner, samensteller van kunstboeken,

voorzitter van de tentoonstellingscommissie

van het Museum Noordwijk en stuwende

kracht om de kunstcollectie van het

Genootschap Oud Noordwijk uit te breiden.

.

Jaques Dekker, duizendpoot op kunstgebied

'Ik put veel geluk uit

al mijn bezigheden'

TEKST HARM DRAGT

BEELD BURO BINNEN

.

54


Interview

“Mijn vader was een huisschilder oude stijl. Rond 1900 was

er 's winters regelmatig geen werk voor huisschilders. Sociale

voorzieningen ontbraken en om toch wat inkomsten te genereren

maakte hij, redelijk getalenteerd als hij was, net als veel

vakgenoten in de wintermaanden kunstschilderwerkjes om

die te verkopen. Toen ik nog op de lagere school zat, pikte ik

wel eens verf van hem, waarmee ik zelf een werkje maakte

om die vervolgens deur aan deur te verkopen. Ik bleek tekentalent

te hebben, maar mijn vader wees mij erop dat daar geen

goed belegde boterham mee te verdienen was. Om die vastigheid

wel te krijgen stapte ik na mijn middelbare school over

naar de Kweekschool om opgeleid te worden tot onderwijzer.

Ik heb daar geleerd wat werken is en het verschafte mij het

nodige pedagogisch en didactisch inzicht. Maar een leven

lang in het lager onderwijs werken zag ik al snel niet zitten.

Mijn droom was de Academie voor Beeldende Kunst en kort

voor mijn afzwaaien als dienstplichtig militair werd ik daar,

toch wel enigszins tot mijn eigen verbazing, geselecteerd uit

een grote groep gegadigden. Op de Koninklijke Academie van

Beeldende Kunsten heb ik de pittige vijfjarige MO B opleiding

met succes doorlopen, al was het na een ruzie met een docent

in mijn afstudeerjaar, nog wel even spannend of ik het

papiertje zou krijgen.”

De loopbaan

Dekker is na zijn studie, mede door zijn Kweekschool

opleiding gevraagd om aan de slag te gaan bij de Kennemer

Streekschool, een Kleuterleidsters Opleiding School. Toen die

fuseerde met de Kweekschool was Jaques de sjaak omdat hij

als laatst aangenomen medewerker als eerste diende te vertrekken.

“Ik gaf een paar uur per week tekenles aan het Pieter

Groen in Katwijk en vanwege die beperkte omvang zou enige

bescheidenheid wellicht niet misplaatst zijn geweest. Ik vond

dat er meer moest gebeuren met het onderwijs binnen het

in mijn ogen mooiste vak van de middelbare school. Mijn

mening was en is dat het de status van eindexamenvak verdiende

wat op het Pieter Groen College nog niet het geval

was. Ik ging een aanvullende opleiding volgen om als leraar

het juiste gereedschap te hebben om dit eindexamenvak te

kunnen geven. De Vlietschans, een middelbare school in

Leiden benaderde mij vervolgens met het verzoek daar uren

tekenles te verzorgen. Het was een leuke school met een rijk

toneelleven waar o.a. Menno Bentveld leerling was. Nu is hij

bekend als presentator van Vroege Vogels. Vervolgens meldde

zich de Pabo Oegstgeest waardoor ik met de twee dagscholen

en het geven van avondonderwijs werkweken draaide van

35 lesuren, waar de norm toen 29 uur was. Toen Katwijk mij

een fulltime baan aanbood, hoefde ik dan ook niet lang na

te denken. Ik ben daar naast leraar ook coördinator en teamleider

geweest en heb er tot mijn 65e met plezier gewerkt.

Het onderwijs zuigt je wel op en ik was blij dat ik na mijn

vertrek beduidend meer tijd kreeg om zelf te schilderen.”

De kunstschilder Dekker

Dekker is begonnen als graficus met vooral het maken van

etsen. “Je werkt daarbij met salpeterzuur. Dat zat toen nog

in open bakken en dat is met kleine kinderen over de vloer

bepaald niet zonder gevaar. Etsen betekent heel fijn werken.

Naar het schilderen toe betekent dat wel een omslag. Mijn

schilderijen hadden aanvankelijk een fotografisch realistisch

karakter om vervolgens meer abstract te worden. Ik werkte

daarbij veel met het paletmes waarbij er geleidelijk aan weer

meer met de kwast en de penseel gebeurde. Mijn werk werd

steeds figuratiever. Water en daarmee de zee en dingen in

verval zijn voor mij de favoriete onderwerpen. Af en toe exposeerde

ik met mijn werk. Zo ook in 1999 toen ik nagenoeg al

mijn in Museum Noorwijk tentoongestelde werken verkocht.”

Dekker en Museum Noordwijk

Die expositie was voor het bestuur van het Genootschap

Oud Noordwijk de aanleiding om Dekker te vragen zijn

kennis en ervaring als vrijwilliger in te brengen. Door

tijdgebrek kon dat toen niet gehonoreerd worden, maar later

bleek dat het verzoek niet aan dovemans oren was gericht.

Kijkend naar zijn huidige activiteiten past grote dankbaarheid

vanuit datzelfde genootschap. Als voorzitter van de tentoonstellingscommissie

verzet hij bergen werk. “Er komt veel

kijken bij het opzetten en uitrollen van een wisseltentoonstelling,

waarbij het streven is gericht op twee per jaar.

Wij zoeken een passend onderwerp voor de zomer- en

wintertentoonstelling waarbij de eerstgenoemde ook

interessant moet zijn voor de (buitenlandse) bezoekers van

Noordwijk. Daar gaat veel onderzoek aan vooraf. De basis

voor elke tentoonstelling is onze eigen collectie. Maar om de

mensen die deze werken al eerder hebben gezien niet teleur

te stellen vragen wij altijd de nodige werken in bruikleen. Dat

is een intensief traject maar het levert ook veel voldoening

op omdat er waardevolle contacten uit ontstaan in binnenen

buitenland. En omdat deze werken last but not least elke

tentoonstelling interessanter maken. Het maken van een

tentoonstelling is ook gekoppeld aan het restaureren van

werken uit onze collectie, die een plaats verdienen in de

tentoonstelling. Daar moet geld voor komen, waarbij ook

externe fondsen worden ingeschakeld. Ik probeer ook bij elke

tentoonstelling een boekwerk te maken over het onderwerp.

Deze boeken biedt het museum te koop aan.” Dekker houdt

zich ook bezig met het speuren naar geschikte werken voor

de museumcollectie op binnen- en buitenlandse veilingen.

“Spannend werk dat mij elke dag zo’n anderhalf uur bezighoudt.

Soms vind je niets maar een volgende keer is het ‘yes’.

Er wordt in zo’n geval met het bestuur een bedrag afgesproken

tot hoe ver ik mag gaan bij het bieden en dan is het best

frustrerend als je net achter het net vist. Ik zou het geweldig

vinden als wij door crowdfunding jaarlijks een ruimer budget

zouden hebben om meer, aan Noordwijk gerelateerde

werken, aan te kunnen kopen.”

Het Genootschap Oud Noordwijk en beide musea, Museum

Noordwijk en Streekmuseum Veldzicht mogen zich in de

handen knijpen met de inzet van hun vrijwilligers en met

die van Jaques Dekker in het bijzonder.

OPROEP

Ook de tentoonstellingscommissie kan extra menskracht

gebruiken. Lijkt het je wat om je bezig te

houden met het organiseren van tentoonstellingen,

aarzel dan niet om je vinger op te steken. Het is

werk waar je veel voldoening uit kunt halen, dat

je op vele plekken brengt en je kennis zeker zal

vergroten. Laat van je horen via secretaris@g-o-n.nl.

Ook Jaques ziet naar je uit.

55


Welzijn Noordwijk

Welzijn Noordwijk

blijft voorlopig gesloten

voor inloop volgens de

laatste Corona richtlijnen, maar is

telefonisch en per mail goed bereikbaar

voor alle vragen op het gebied van

welzijn. Heb je een boodschap nodig,

behoefte aan een sociaal praatje of

zoek je een leuke afleiding in deze

lastige tijd? Neem contact met

ons op, we helpen je graag.

TEKST EN BEELD

WN

Welzijn Noordwijk

staat voor je klaar

AUTOMAATJE

56

De lockdown wordt verlengd en ja, we begrijpen ook

waarom. We moeten hier met z’n allen doorheen, maar

we doen het ook voor elkaar. Om de mensen in de zorg te

ontlasten en om de kwetsbaren te beschermen. Dat neemt

niet weg dat het een moeilijke tijd is. Zo’n lockdown betekent

dat je je familie en vrienden minder vaak ziet. Dat je niet

met elkaar een kopje koffie of een borrel kan drinken. Dat je

voorlopig even niet bij je favoriete activiteit kan aanschuiven.

Het betekent simpelweg dat je minder makkelijk in contact

kan komen met elkaar en dat is lastig, want we zijn sociale

wezens.

We moeten er nog even doorheen en laten we dat vooral

met elkaar doen. Welzijn Noordwijk is er, zeker in deze tijd,

voor jou. Elkaar live ontmoeten is lastig, maar we hebben

mogelijkheden om afleiding te geven en ondersteuning te

bieden.

Vrijwilligers staan klaar

Weet je even niet hoe je de boodschappen in huis krijgt,

omdat je zelf de deur niet uit kan of lukt het niet om je hond

uit te laten? Neem vooral contact met ons op. We hebben

een heel team van vrijwilligers klaarstaan die je graag willen

helpen. Ook is het mogelijk om medicatie op te laten halen

bij de apotheek, of gewoon om even te kletsen aan te

telefoon.

Hulp bij administratie

Financieel gezien is het ook een lastige tijd voor veel mensen.

Misschien kun je wel wat hulp en of tips bij de administratie

gebruiken. Administratie met Koffie helpt je daar graag bij.

Elke dinsdag tussen 13.00 uur en 14.00 uur is er een

vrijwilliger om je telefonisch te woord te staan op

het nummer 06 409 069 75. Komt het niet uit op dit

tijdstip, spreek dan gerust een berichtje in.

We bellen je zo snel mogelijk terug. Mailen kan ook via

info@administratiemetkoffie.nl of kijk voor meer informatie

op de website www.administratiemetkoffie.nl.

AutoMaatje: vervoer en gezelligheid

Per 1 maart 2021 is AutoMaatje gestart in Noordwijk, in

samenwerking met de gemeente Noordwijk, de ANWB en

Stichting Thuishuis. Zo wordt het voor jou, als je wat minder

mobiel bent of je hebt even niemand in je omgeving die je

ergens naartoe kan rijden, een stuk makkelijker. Natuurlijk is

het nu wat lastiger in Coronatijd en zijn wij ook afhankelijk

van de maatregelen. Wel blijven de AutoMaatjes rijden en is

het in het begin alleen voor de noodzakelijke ritjes.

Je kijkt er vast ook naar uit om ergens anders naartoe te

gaan, zoals de kapper of naar een vriendin om een kopje

koffie te drinken. We hopen dan ook dat de sociale ritjes snel

weer mogelijk zijn. Wil je gebruik maken van AutoMaatje of

een AutoMaatje worden? Stuur dan een mailtje naar

automaatje@welzijnnoordwijk.nl of bel 06-38850240.

Hoe kun je ons bereiken?

We zijn van maandag t/m vrijdag van 09.30 uur- 15.30 uur

telefonisch bereikbaar op het nummer 071 711 4334. Ook

kun je ons een mailtje sturen via info@welzijnnoordwijk.nl,

een bericht sturen op de website of via social media.

Wil je meer tips over wat je kan doen tijdens de lockdown?

Kijk dan op welzijnnoordwijk.nl op de pagina inwoners.


WAT VIND JIJ?

Meer dan ooit zijn we op zoek naar contact met elkaar. Wie had het ooit kunnen bedenken,

dat we zoveel tijd thuis zouden doorbrengen door een virus wat de wereld al behoorlijk

lang in zijn greep houdt. Het afgelopen jaar zijn ontzettend veel organisaties en mensen

actief geweest en nog steeds, om manieren te verzinnen om toch met elkaar in contact

te blijven, maar vooral ook om er voor elkaar te zijn. Kleine acties, zoals iemand wekelijks

even bellen om te kijken hoe het gaat, maar ook grootschalig, zoals het organiseren van

contactloze concerten of het bezoeken van zoveel mogelijk ouderen. Hartverwarmend om

te zien hoe zoveel mensen zich inzetten voor elkaar.

Er zijn allerlei initiatieven bedacht, misschien heb je er zelf ook aan meegedaan. De bingo met

BO radio, online verschillende pubquizen en andere spelletjes. Toch blijft het gemis aan echt

contact aanwezig, ondanks al die activiteiten. Want elkaar zien, een knuffel geven, praten over

van alles en nog wat, dat geeft nou eenmaal het gevoel wat we als sociale wezens nou echt

belangrijk vinden: in contact zijn met elkaar. Wij zijn als organisatie ook aan het zoeken geweest

hoe we jou als inwoner van Noordwijk op ons best konden en kunnen ondersteunen. Maar ook

hoe we mensen bij elkaar kunnen brengen en om te horen van jou wat je nodig hebt.

Door met elkaar in gesprek te gaan kun je veel bereiken. Je luistert naar elkaars ideeën, maakt

elkaar enthousiast en je voelt je gehoord. Samen kun je meer en ben je sterker. Ons doel dit jaar

is jou bereiken, maar niet alleen met informatie, juist niet. We willen graag weten wat je denkt: je

mening horen en met elkaar bedenken hoe we in verbinding kunnen blijven.

Praat je mee?

Wekelijks plaatsen we stellingen en polls op onze social mediakanalen, om het gesprek met je

aan te gaan. De stellingen en polls bevatten verschillende onderwerpen, maar ze hebben één

ding gemeen: contact. Hoe kun je elkaar bijvoorbeeld ontmoeten? Niet alleen online zijn er

mogelijkheden; denk eens aan een leuke wandeling door Noordwijk om alle verborgen plekjes

te ontdekken. Of wie weet is een picknick op afstand wel mogelijk als het weer een beetje

warmer wordt. Jouw ideeën zijn meer dan welkom en we vinden het leuk om af en toe out of

the box te denken, dus laat je vooral niet tegenhouden. We verzamelen de reacties en gaan dan

live op Facebook om de ideeën en feedback te bespreken. Zo bedenken we het met elkaar en

geven we het vorm. Wie kan het beter zeggen dan jij, als inwoner van Noordwijk?

Hoe bereik je ons?

Volg ons op Instagram en/of Facebook om de laatste

nieuwtjes te ontvangen. Heb je geen social media, maar

wil je graag iets kwijt of heb je een idee? Mail dan naar

info@welzijnnoordwijk.nl of bel naar 071-7114334.

We zijn van maandag t/m vrijdag tussen 09.30 uur

en 15.30 uur telefonisch bereikbaar.

Niet alleen online

zijn er mogelijkheden;

denk eens aan een leuke

wandeling door Noordwijk

om alle verborgen plekjes

te ontdekken

57 13


Stek

Project van Stek en Stichting Thuishuis Noordwijk

Thuishuis

voorkomt eenzaamheid onder senioren

Een belangrijk doel van het ‘Thuishuis’ is het voorkomen van

eenzaamheid. Vooral senioren lopen een grote kans in een

isolement te raken als ze alleenstaand zijn, hun sociale

netwerk wegvalt of ze door lichamelijk ongemak aan huis

zijn gekluisterd. Omdat het oude verzorgingshuis niet meer

bestaat is er veel behoefte aan andere woonvormen; woongemeenschappen

waarin senioren voorzieningen delen en

gezamenlijk de maaltijd gebruiken.

58

Een studentenhuis

voor 55-plussers, wordt het ook wel

genoemd. In een ‘Thuishuis’ wonen vijf tot

zeven senioren onder één dak, met hun eigen

woonruimte, maar delen ze met elkaar een centrale

huiskamer en keuken. Samen met de Stichting Thuishuis

Noordwijk opent Woonstichting Stek dit najaar zo’n

alternatieve vorm van seniorenhuisvesting.

TEKST EN BEELD: WOONSTICHTING STEK

Het Thuishuis is bedacht door maatschappelijk ondernemer

Jan Ruyten. “In mijn projecten ben ik altijd op zoek naar een

cultuur van ‘gewoon er voor elkaar zijn’. Vroeger gebeurde

dat bijvoorbeeld binnen de kerk. Nu is compassie niet meer

vanzelfsprekend en moet je het organiseren. Dat is het enige

verschil.”

Het Thuishuis Noordwijk is onderdeel van de nieuwe

Northgowijk op het voormalige marktterrein aan de Susanne

van Ettenstraat en de (inmiddels gesloopte) Northgohal. De

bebouwing is hier gevarieerd: langs de Duinwetering verrijst

een appartementencomplex, maar er zijn ook eengezinswoningen,

studio’s en beneden- en bovenwoningen. Het

Thuishuis beslaat de benedenverdieping van een U-vormig

complex, dat uitkijkt op een binnentuin/terras. Het wordt in

de tweede helft van 2021 opgeleverd.

In het Thuishuis heeft elke bewoner een eigen woonruimte

met woon- en slaapkamer, een badkamer en een kleine

pantry. De kracht en toegevoegde waarde van het Thuishuis

zit in de gemeenschappelijke ruimten. De bewoners delen

samen een huiskamer, de keuken, hobbyruimte, logeerkamer

en tuin/terras. Huiselijkheid, gezelligheid en zelf- en samenredzaamheid

staan voorop!


Uw woonruimte

De bewoners hebben elk hun eigen individuele woonruimte

van ongeveer 40 vierkante meter, met een

woonkamer met een kleine pantry, een slaapkamer, een

badkamer en een technische ruimte annex bergruimte.

Zij richten deze naar eigen smaak en wensen in. Bewoners

wonen er zelfstandig en gaan een huurovereenkomst aan

met woningcorporatie Stek. Er is geen zorg aanwezig.

Deze zal, net als thuis, zelf aangevraagd dienen te worden

als er behoefte aan is. Zo nodig kunnen de bewoners bij

hun activiteiten worden ondersteund door vrijwilligers.

Maar uit diverse onderzoeken blijkt dat wanneer mensen

tijdig uit hun isolement worden gehaald en worden

geactiveerd tot deelname aan sociale activiteiten, het

moment van de daadwerkelijke behoefte aan zorg kan

worden uitgesteld.

De zes woonruimten in het Thuishuis bevinden zich op

de begane grond. Ze hebben dezelfde voorzieningen en

zijn allemaal even groot. Uiteraard is aan de toegankelijkheid

van de ruimtes aandacht besteed. Misschien heeft u

familie of vrienden buiten Noordwijk wonen en willen zij

een nachtje blijven? Dat is geen enkel probleem. Het

Thuishuis heeft een logeerkamer.

Informatie

Wilt u meer informatie over het Thuishuis? Neem dan

contact op met Jan Ruyten, telefoon: 06-10967746,

of stuur hem een e-mail: janruyten@thuisinwelzijn.nl

Website: https://thuishuisnoordwijk.nl

Landelijke organisatie: https://www.thuishuis.org/

Website Woonstichting Stek: https://www.stek-wonen.nl

59


Verhuisd voor de schone lucht

'Westenwind

is top'

60

Noordwijk

kreeg onlangs de

status ‘heilzame zeebadplaats’

toegekend. Grafisch kunstenaar

Kyra heeft persoonlijk ervaren hoe goed

de schone zeelucht in Noordwijk voor haar

gezondheid is. Vanwege allergische astma

verhuisde ze eind vorig jaar samen met haar man

Alex naar Noordwijk. “Ik voel dat ik hier weer

helemaal opbloei.”

.

TEKST MAY-LISA DE LAAT

BEELD BURO BINNEN

.


Interview

Kyra Wildekamp (48) werd geboren in Ede en verhuisde op

driejarige leeftijd naar Hoogeveen in Drenthe. Daar groeide

ze op. Vanwege haar werk in de zorg verhuisde Kyra later zelf

naar Den Haag, waar ze haar man Alex ontmoette. Het toeval

wilde dat hij in Ede woonde … Na anderhalf jaar pendelen,

besloot ze bij hem in te trekken in Ede en vandaaruit verdere

plannen te maken. “Ik was namelijk uitgekeken op mijn werk,

wilde iets anders. Bovendien kriebelde er iets. Het voelde alsof

ik op een keerpunt stond, maar welke richting ik op moest,

was nog niet helemaal duidelijk”, aldus Kyra. “Een goede

vriendin die mij al lang kent, opperde dat de kunstacademie

echt iets voor mij zou zijn. Uiteindelijk heb ik dat inderdaad

gedaan.”

Hogeschool voor de Kunsten

“Mijn ouders waren op hun eigen manier ook altijd creatief

bezig. Het zit dus in de genen. Van jongs af aan ben ook ik

altijd bezig geweest met ontwerpen. Tijdens mijn werk in de

zorg maakte ik bijvoorbeeld dikwijls brochures of affiches.

Daarnaast organiseerde ik van alles en was ik ook met de bewoners

graag creatief bezig. Het besluit om naar de kunstacademie

te gaan, paste bovendien in mijn relatie. Alex en ik zijn

beiden ambitieus.” Alex studeerde Bedrijfskunde en was bezig

met de afronding van zijn MBA-studie aan Nyenrode.” Het

stel verhuisde naar Bennekom, van waaruit Kyra begon aan

de vooropleiding van twintig zaterdagen aan Art EZ, de hogeschool

voor de kunsten in Arnhem. Toen wist Kyra zeker dat

deze studiekeuze voor haar de juiste was. “Ook de coördinator

oordeelde dat een grafische studie helemaal bij mij paste.”

In vier jaar tijd rondde Kyra de deeltijdstudie af.

Ondertussen bleek Kyra steeds vaker en heftiger allergisch

te reageren. Als kind had ze altijd last van eczeem gehad.

Op 21-jarige leeftijd kreeg ze een prachtig veldboeket, waar

ze echter enorm ziek van werd. “Mijn ogen en keel zwollen op

en ik moest heftig niezen. ‘Wat is dit?’, dachten we.”

Steeds zieker

Dat was de start van jarenlang heel veel onderzoek en het

uitproberen van allerlei middelen, behandelingen en methoden

om van de extreme allergie af te komen. “Via de huisarts

deed ik een allergietest, waar grassen de grootste boosdoeners

bleken te zijn. Van de immunotherapie met antistoffen tegen

grassen (histamine) kreeg ik een extreme reactie, zodat we

daarmee acuut moesten stoppen. Ook bio-resonantie mocht

niet baten. En ik werd met de jaren alleen maar zieker en zieker.”

Het voorjaar was voor Kyra altijd al een periode van minder

energie en een kwakkelende gezondheid. De laatste jaren

begonnen de klachten echter al in januari om aan te houden

tot eind augustus.

“In het ziekenhuis in Arnhem lieten de artsen weten mij niet

verder te kunnen helpen. Ik kreeg het advies om aan zee te

gaan wonen … Of ergens boven de bomengrens in Scandinavië

bijvoorbeeld. Verhuizen naar de kust in het westen, was

een lastige beslissing. In die tijd was het bovendien crisis, dus

financieel gezien ook minder zeker. Ook emigreren doe je

niet zomaar. Bovendien zou de kans bestaan dat het DNA in

mijn lichaam zich zou aanpassen. Wat vervolgens opnieuw

problemen met zich mee zou brengen.”

“In die periode stopte alles voor mij: sporten, werken, contacten.

Ik was veel binnen. Op mijn slaapkamer in Bennekom

had ik een speciale hor tegen de pollen en een klimaatapparaat.

In die kamer was ik dan ook vooral, maar dit was

natuurlijk niet het leven dat ik wilde leiden.“

Appartement huren als proef

“In 2018 besloten we als proef voor drie maanden een appartement

aan de boulevard in Noordwijk te huren, terwijl we

onze woning in Bennekom aanhielden.” Voor de gezondheid

van Kyra was dat dé oplossing! “Toen kwam corona. Het jaar

van de pandemie deed mij mentaal de das om. Ik kon niet

meer, wilde niet meer alleen binnen leven. Het maakte mij

enorm somber. Er moest iets gebeuren.“

Diagnose astma

Ten einde raad, om eventueel niet te hoeven verhuizen, belde

Kyra nog voor een advies naar het astmacentrum in Davos.

Daar werd haar verteld dat haar klachten inderdaad leken op

astma. Ze werd verwezen naar de Longafdeling van Ziekenhuis

Gelderse Vallei in Ede. Daar kreeg Kyra uiteindelijk de

diagnose die ze al vermoedde: allergische astma, naast de

bestaande allergie. Op advies startte ze met inhalatoren

(puffers) om haar klachten te verlichten.

Verhuizen bleek dus echt de enige oplossing. “Dat was een

enorme stap. Ik was immers niet alleen. Alex en ik hebben

toen samen definitief besloten om te verhuizen naar Noordwijk.”

In november 2020 verhuisden ze naar hun huidige

woning op loopafstand van het strand. “Mentaal voelt het

heel goed. Het is fijn dat we samen deze beslissing hebben

genomen. Ik ben er ook trots op dat ons huwelijk dit allemaal

heeft doorstaan. Ik voel dat hier de omstandigheden voor

mijn gezondheid optimaal zijn.”

Raam open

In huis wordt nog de laatste hand gelegd aan de inrichting.

Boven heeft Kyra een lichte, ruime kamer om te werken.

“Ik kan hier gerust weer het raam openzetten en zelfs buiten

zitten en genieten van de schone lucht. Dat lijkt zo simpel,

maar voor mij betekent het zo veel!”

Vanwege haar gezondheid houdt Kyra het weerbericht altijd

nauwlettend in de gaten. Afhankelijk daarvan kan ze haar

werk en andere activiteiten plannen. “Iedere dag loop ik even

langs de zee. Dat voelt niet alleen heerlijk, maar het is ook

gewoon zo mooi. Iedere dag weer anders. Heel fijn om hier

te wonen.”

Expositie

Momenteel oriënteert Kyra zich op geschikte locaties om haar

grafische kunst te exposeren. De inspiratie voor haar werk

haalt de kunstenares vooral uit details. Die komen spontaan

op haar pad. In de natuur, op straat of elders. Naast haar

eigen, autonome werk ontwerpt Kyra af en toe ook logo’s en

andere grafische uitingen in opdracht. Alle informatie is te

vinden op www.kyrawildekamp.nl.

“Mijn eerste expositie destijds vond ik enorm spannend, maar

het was geweldig leuk om te doen. Hier in Noordwijk voel ik

weer de honger om te creëren. Het borrelt. Een goed teken …”

61


Welzijnskwartier

Gelukkige

jongeren!

62

Jong zijn is leuk! En de meeste jongeren

pakken zaken die op hun pad komen prima

zelf op en leiden een gelukkig leven. Maar

soms is een extra duwtje in de rug nodig. Dat

hoort ook bij met vallen en opstaan volwassen

worden. Door jongeren op te zoeken en in

gesprek te zetten, voorkomen we dat kleine

uitdagingen grote problemen worden.

TEKST EN BEELD WELZIJNSKWARTIER

De jongerenwerkers van Welzijnskwartier bieden een

luisterend oor op straat en in jongerencentra en zorgen

voor toegankelijk programma om actief met jongeren in

contact te komen. Luna (14 jaar) is een van die jongere:

"Ik voel me bij jongerenwerk Noordwijk erg fijn, omdat ik

eigenlijk alle kanten op kan hier. Van hardlopen tot gewoon

even ontspannen en spelletjes spelen. Het is gewoon een

tweede thuis. De sfeer en de mensen hier is altijd vrolijk

positief en gezellig. Er is altijd wel iets te beleven. Zeker in

deze coronatijd biedt dit voor mij een stukje ontspanning.

Gewoon even dat moment dat ik hier ben en nergens aan

hoef te denken. Heerlijk! Ik voel me hier echt fijn!"

Fijne samenwerking jongerenwerk Welzijnskwartier

en ‘s Heeren Loo

Wat gebeurt er als je jongeren met een LVB-achtergrond en

jongeren die zich op sociaal emotioneel vlak moeilijk kunnen

uiten? Iets moois! In de samenwerking met ’s Heeren Loo

helpen jongeren elkaar met het vinden van een baan of

stimuleren van elkaar in talent. Vanuit onze organisaties


ondersteunen we ze daarbij door trainingen aan te bieden en

als verbinder op te treden. Momenteel zijn we dan ook bezig

met een gezamenlijke videoproductie over vinden/zoeken

en hebben van (vrijwilligers)werk. Partners als YoungPWR

bieden hierin ook hun expertise om een zo goed mogelijk

product te creëren, waarin talentvolle jongeren een bijdrage

hebben kunnen leveren. De video moet jongeren die het lastig

vinden om een baan te zoeken helpen in hun zoektocht.

We proberen van alles uit!

‘The Base is afgelopen jaar geopend. Uiteraard maakt Corona

het niet makkelijk om daar actief te zijn en daarom zijn we

nu vooral op straat te vinden. We zijn innovatief!’ vertelt

jongerenwerker Lindsay Korsuize. ‘Jongeren willen graag

wat doen. Daar worden ze gelukkig van. Lekker buiten de

deur zijn, vrienden zien en wij zorgen ervoor dat dat toch

op een leuke manier kan’

Zo zijn we gestart met een fitte activiteit. Get Active. Om

jongeren van de bank te trekken en samen een stuk te

rennen of te fietsen. Uiteraard met een tof doel: singelloop

in Leiden (hopelijk kan het doorgaan). En anders verzinnen

we wel een ander doel!

Afgelopen weken hebben we de BreakOut Events gehad en

vorige zomer: ‘SummerBreeze’. Met een divers scala aan

activiteiten konden jongeren toch iets leuks doen ondanks

het gebrek aan festivals. Zo konden ze gaan mountainbiken,

bootcampen, grafisch designen of een potje lasergamen.

Door een samenwerking aan te gaan met Sportbedrijf

Noordwijk en YoungPWR hebben we ingezet om zoveel

mogelijk jongeren te kunnen bereiken. We wilden de

jongeren echt even een breakout geven van de sleur die

corona met zich meebrengt. We zijn creatief geweest met

het aanbieden van zowel fysieke als online activiteiten binnen

de beperkingen van de maatregelen. Ruim 200 jongeren

hebben meegedaan aan de activiteiten.

Jongeren & Eenzaamheid

Veel jongeren voelen zich alleen. Uit onderzoek blijkt dat

8 procent van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar chronische

gevoelens van eenzaamheid heeft. En dat hoor je niet alleen

veel op het nieuws. We zien het ook of sterker nog: we zien

veel jongeren niet. Hier maken we ons echt zorgen over.

Daarom starten we binnenkort met een bijzonder project

JoinUs. Dat is een programma dat jongeren

helpt om eenzaamheid te doorbreken.

Maatschappelijke Diensttijd

Een heel tof project start in september

in Noordwijk. Via het MDT-traject

kunnen jongeren hun talent

ontdekken, mensen ontmoeten

en iets goeds doen. Alle jongeren

van 14 t/m 27 jaar kunnen zich

hiervoor opgeven. Kijk op

welzijnskwartier.nl/mdt

In contact komen

met een jongerenwerker?

Bel naar 071 403 33 23

of mail naar

wijkteamnoordwijk@

welzijnskwartier.nl

Het jongerencentrum heeft veel voor mij betekent want ik heb er

vrienden gemaakt en ik had weer wat extra tijdsbesteding in de week

in plaats van alleen maar achter mijn telefoon of iPad. Er is mij nu

zelfs geholpen met leren koken en in 5 dagen lukte dat al! Ik kan met

recht zeggen dat zonder het jongerencentrum ik een stuk somberder

had geweest, zeker nu in Coronatijd. (Fenna, 16 jaar)

63


Sportarts Mulder

Lex Mulder is sport- en

orthomanueel arts in Noordwijk.

Steeds meer mensen weten de

weg naar zijn praktijk te vinden.

“Aangezien veel patiënten bij mij

komen met rug- en nekklachten

is aandacht voor dit aspect

een logisch thema“.

Dr. A. Mulder

Praktijk voor orthomanueleen

sportgeneeskunde

Van de Mortelstraat 204

2203 JL Noordwijk

Tel. (071) 362 0582

www.sportmed.nl

Manipuleren door Musculoskeletale (Msk)

artsen bij langdurige rugklachten is effectief

In December 2020 promoveerde Wouter

Schüler, Msk arts op het onderwerp

“Musculoskeletal Medicine in the Netherlands”.

Hierin beschrijft hij een onderzoek

waarin ruim 1100 patiënten met rugklachten

(en nekklachten) werden gevolgd tijdens en

na behandeling door Msk artsen. De behandelingen

bestonden uit diverse manipulaties

van de wervelkolom. Soms aangevuld met

medicatie en/of injecties.

80% van de patiënten verbeterden in het

eerste half jaar na de behandelingen en de

patiënttevredenheid was hoog. Hoewel niet

ernstige bijwerkingen als spierpijn en hoofdpijn

regelmatig voorkwamen, gingen deze

doorgaans snel over.

Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt bovendien

dat de meesten van de patiënten al

langer klachten hadden, vaak al andere medisch

specialisten hadden bezocht, en veelal

zonder effect behandeld waren met fysiotherapie,

manuele therapie of chiropractie.

Het proefschrift beschrijft ook de kenmerken

van de 139 artsen welke een tenminste

tweejarige specialisatie tot Msk arts hadden

gevolgd. Opmerkelijk is dat 32% een

achtergrond heeft als huisarts( 1/3 nog als

zodanig praktiserend), ongeveer 10% is ook

sportarts, en zelfs een enkele neurochirurg.

Momenteel wordt hard gewerkt om tot

erkenning binnen de KNMG te komen via

een z.g. “profielregistratie“.

64

Wat is Musculoskeletale Geneeskunde?

De Musculoskeletale Geneeskunde (MSK) is een interdisciplinair vakgebied dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van

klachten van het houding-, steun- en bewegingsapparaat of van klachten die daaraan gerelateerd zijn en die gepaard gaan met

functiestoornissen en/of pijn. Het betreft enerzijds specifieke klachten, anderzijds klachten die chronisch van aard zijn en

klachten die als aspecifiek omschreven worden. De MSK-arts bouwt zijn diagnose op middels anamnese en systematisch

lichamelijk onderzoek van het houdings-, steun- en bewegingsapparaat, mechanisch/orthopedisch, neurologisch onderzoek,

beoordeling van houding, stand en functie, beeldvorming en op indicatie aangevuld met diagnostische injecties indien sprake is

van verdenking op een anatomisch substraat. Op basis daarvan wordt een behandelplan gemaakt en uitgevoerd of wordt de

patiënt gericht doorverwezen naar een medische specialist of naar een paramedicus. Behandeling door de MSK-arts is primair

gericht op het herstel c.q. opheffen van reversibele functiestoornissen, ontstekingsremming en pijnbestrijding.


Hulp nodig

thuis of in

jouw bedrijf?

Al vanaf €4,- per uur.

Via YoungPWR.nl

(Young Power).

Soort hulp aan huis

Digitale hulp

Boodschappen doen

Een wandeling maken

Oppassen

Huiswerkbegeleiding

Bijles school

Bijles sport en muziek

DJ op een feestje

Hulp op een feestje

Homestyling

En meer!

Soort hulp in een bedrijf

Sociale media

Videoproductie

Contentproductie

Design

Websites maken

Fotografie

Online marketing

Administratie

Stagiaire

Werknemer

En meer!

Hoe vind jij makkelijk en voordelig

jong talent via YoungPWR.nl?

Waarom

YoungPWR.nl?

YoungPWR is een

maatschappelijk bedrijf

met de missie

jongeren te helpen

aan leerzame

werkervaringen en

zelfvertrouwen voor

een succesvolle start

als jonge ondernemer

of werknemer.

1. Bedenk welke hulp je nodig hebt.

2. Mail naar: Suzan@youngpwr.nl of bel 06/55384880

3. YoungPWR deelt jouw eerste opdracht

gratis via het lokale netwerk met ruim 1000

ondernemende jongeren.

4. Jongeren nemen direct contact op met jou.

5. Jij maakt rechtstreeks met de jongeren afspraken

over tijd en vergoeding. YoungPWR zit hier niet tussen.

TEAM

Wie is YoungPWR.nl?

YoungPWR is een initiatief van jongeren

en Suzan Schouten. Suzan werkte jarenlang als uitgeefdirecteur van jongerenmerken als Donald Duck en Tina.

Suzan: “Jongeren kunnen op dit moment wel wat steun gebruiken. Zij verliezen vaak hun baan en hebben weinig

perspectief. Met YoungPWR zet ik mijn kennis en netwerk in om hen te helpen waar ik kan.”


#altijddichtbij

www.noordwijk.info

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!