30.03.2021 Views

Coedijcker Ban april 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Aan de bewoner(s) van dit pand<br />

<strong>Coedijcker</strong> <strong>Ban</strong><br />

<strong>april</strong> <strong>2021</strong><br />

nummer 84<br />

Laatste <strong>Coedijcker</strong> <strong>Ban</strong> in december ?


Verkozen tot<br />

LEUKSTE KAPSALON<br />

van het jaar 2014<br />

in de gemeente Alkmaar<br />

Belangrijke Telefoonnummers<br />

Alarmnummer politie, brandweer, ambulance 112<br />

Wijkagent 0900-8844<br />

Gebiedsregisseur 14072<br />

Huisartsenpraktijk Koedijk 072-5613913<br />

Huisartsenpraktijk Koedijk, spoedgevallen tijdens praktijkuren 072-5618917<br />

Huisartsenpost na 17.00 uur en tijdens het weekend 072-5180618<br />

Tandarts spoeddienst tijdens het weekend en na 17.00 uur 072-5123889<br />

Wijkverpleegkundige 072-5400400<br />

De Laatste Eer 06-31069011<br />

Dierenambulance 10.00 - 22.30 uur 072-5150085<br />

Dierenambulance 22.30 - 10.00 uur 06-22495296<br />

De Rietschoot 072-5615595<br />

De Hofstaete 072-5624521<br />

Reiniging Alkmaar (Grof vuil e.d.) 072-5489444<br />

Reiniging Langedijk (Grof vuil e.d.) 0226-334584<br />

Ophalen oud papier<br />

17 <strong>april</strong> (3e zaterdag v.d.maand)


Laatste CB In deCemBer <strong>2021</strong>?<br />

Ik val maar met de deur in huis. Ik heb -met pijn in het<br />

hart- besloten om na het maken van de december-editie<br />

van de <strong>Coedijcker</strong> <strong>Ban</strong> met mijn werkzaamheden<br />

voor de CB te stoppen. Ik heb er dan acht jaar CB op<br />

zitten. De tijd die het kost om de CB iedere maand<br />

goed gevuld te krijgen past niet bij andere verantwoordelijkheden<br />

die ik op dit moment heb. Ik vond en vind<br />

het een moeilijk besluit omdat de CB in de loop der<br />

jaren wel een beetje mijn ‘kindje’ is geworden.<br />

Het geringe aantal reacties op de enquête (februari) maakt<br />

het me wel wat makkelijker om deze stap te zetten. Slechts<br />

43 mensen reageerden! De reacties waren over het algemeen<br />

hartverwarmend, dat voelde goed. Maar mijn aanname dat<br />

de CB een goed gelezen en gewaardeerd blad is zou wel<br />

eens een te optimistische aanname kunnen zijn. Dat blijkt,<br />

naast het geringe aantal deelnemers aan de enquête, ook uit<br />

het feit dat herhaalde oproepen aan lezers om me te doen<br />

met de CB geen reacties opleveren.<br />

Ik was voorzitter van De Rietschoot toen de vorige redactie<br />

van de CB, na 25 jaar, besloot te stoppen. Het<br />

bestuur was toen, met mij, van mening dat de CB behouden<br />

moest blijven voor Koedijk. Misschien zijn er<br />

Koedijkers die het CB-stokje per 1 januari 2022 over<br />

willen nemen, ik hoop het. Laat het weten. Tot en met<br />

de december-editie blijf ik me met volle energie inzetten<br />

voor ons Koedijker maandblad.<br />

Met hartelijke groet<br />

Hans Petit, info@coedijckerban.nl<br />

0683114470<br />

Inhoud<br />

Laatste CB in december <strong>2021</strong>? ------------------------------ 3<br />

Centrum Joy ---------------------------------------------------- 4<br />

Crowdfundingsactie De Dijckhoeve --------------------10<br />

Vakantie huisartsenpraktijk Koedijk ------------- 11<br />

Vragen over corona-vaccinatie -------------------- 11<br />

Theekransje ----------------------------------------------------13<br />

Alles wat je aandacht geeft, groeit ---------------------15<br />

Expositie Zilveren Camera 2020 --------------------------17<br />

Faybuliz ----------------------------------------------------------18<br />

Herdenkingsplaatsen ----------------------------------------22<br />

Young Heartbeat ---------------------------------------------25<br />

Prijspuzzel------------------------------------------------------26<br />

Inspraak hoorde er toen echt bij ------------------------28<br />

Speeltuin De Jeugdhoek ------------------------------------31<br />

Het actuele bijbelbeeld voor Pasen ---------------------33<br />

Kipquiche met courgette ---------------------------------35<br />

Tekstplankjes (2) ----------------------------------------------36<br />

De vijfde kleur in de regenboog is blauw -------------38<br />

Metamorfose Kanaaldijk -----------------------------------41<br />

Bewonerscommissie Het Oostwijk -----------------------42<br />

Boekje over het ontstaan van Het Oostwijk ---------44<br />

Belastingservice De Rietschoot -------------------------47<br />

Jeugdpagina -----------------------------------------------------48<br />

Voorjaarsdrukte in onze achtertuin -------------------50<br />

Colofon ---------------------------------------------------------51<br />

<strong>Coedijcker</strong>tjes -------------------------------------------------51<br />

Foto’s begintijd Rietschoot -------------------------------51<br />

Oplossingen ----------------------------------------------------51<br />

Geachte redactie ---------------------------------------------51<br />

3


Mensen verlaten Joy met een glimlach op het gezicht<br />

Centrum Joy<br />

Tekst en beeld Hans Petit<br />

Markant in Koedijk<br />

In mijn zoektocht naar onderwerpen voor de <strong>Coedijcker</strong> <strong>Ban</strong> werd ik door een dorpsgenoot gewezen op<br />

Centrum Joy. Een kleine concertzaal aan de Achtergraft in Koedijk waar muziek, film, cultuur en spiritualiteit<br />

elkaar ontmoeten. Reden voor de <strong>Coedijcker</strong> <strong>Ban</strong> om eens poolshoogte te gaan nemen.<br />

Martine Nijenhuis studeerde in 1986 af aan het Koninklijk<br />

Conservatorium Den Haag in ‘Viool’ én ‘Klassieke<br />

opnametechniek 1 ’. Na haar opleiding speelde Martine<br />

bij verschillende orkesten. Ze werkte onder andere bij<br />

Philips Classics als editor en re-recording-engineer waar<br />

ze de klank van analoge opnames verbeterde zodat ze<br />

uitgebracht konden worden op Cd. Sinds 2019 is ze ondernemer<br />

met een eigen kleine concertzaal waarin tal<br />

van activiteiten kunnen worden georganiseerd.<br />

CreatIef en teChnIsChe<br />

Martine: “Ik beleef veel plezier aan de combinatie van<br />

de twee opleidingen. Ik kan eigenlijk alle kanten op. Ik<br />

verzin graag dingen en dan is het fijn als je weet hoe je bijvoorbeeld<br />

geluidsinstallatie goed moet neerzetten. Ik kan<br />

mijn eigen Cd’s opnemen (technisch). Op dit moment<br />

ontwikkel ik workshops, heb een nieuwe concertvorm<br />

bedacht, ligconcerten met aandacht voor geur en kleur<br />

en het tonen van natuurbeelden (creatief).”<br />

ImprovIseren<br />

Hoe ben je tot het opzetten van een eigen bedrijf gekomen?<br />

“Na mijn opleiding merkte ik dat ik het erg leuk vond<br />

om te improviseren. Daar begon het mee. Dat betekent<br />

dat je los van de noten gaat spelen. Ik ontdekte dat je met<br />

muziek meer kan dan alleen maar nootjes spelen op de<br />

goede manier. Mijn improvisatie ontstaat op een bepaald<br />

moment en is niet gebonden aan regels zoals bijvoorbeeld<br />

bij jazz-improvisatie.”<br />

Dolfijnen<br />

Op welk moment ontdekte je de kracht van improvisatie?<br />

“Op een bepaald moment ontmoette ik een vrouw die<br />

me een Cd liet horen met daarop dolfijn- en zeegeluiden<br />

op. Dat was bijzonder. Ik ging bij het horen van<br />

die Cd spontaan improviseren op mijn viool. Voor het<br />

eerst van mijn leven had ik het gevoel dat alles tot rust<br />

kwam in mezelf, een soort van heel vredig gevoel. Ik<br />

noem het thuiskomen in jezelf. Op dat moment ontdekte<br />

ik pas wat muziek met je kan doen. Dat ging<br />

veel dieper dan ik ooit had geleerd op het conservatorium<br />

of bij het spelen in een groot orkest. Die ervaring<br />

heeft mijn leven veranderd. De vrouw in kwestie had<br />

dezelfde ervaring.We hebben daarna samen een aantal<br />

concerten gegeven. Zij zorgde voor de zee- en dolfijngeluiden<br />

en vertelde over het zwemmen met wilde dolfijnen.<br />

Ik zorgde voor de muziek. Ik ging voor het eerst<br />

in mijn leven iets heel anders doen.”<br />

Glastonbury<br />

Dat moet een bijzondere ervaring zijn, hoe is het daarna<br />

verder gegaan? “Met het improviseren en daardoor<br />

thuiskomen in mezelf was er bij mij ook sprake van een<br />

groeiende spirituele ontwikkeling. Ik voelde me op een<br />

bijzondere manier meer thuis in de natuur dan daarvoor.<br />

Aanvankelijk stond ik sceptisch tegenover deze<br />

ervaringen, maar ik kon er niet omheen. Een tweede<br />

belangrijk moment had plaats in 2014 in Glastonbury<br />

(Engeland). Ik had daar een bijzondere ervaring. Het<br />

voert te ver om er hier dieper op in te gaan maar het<br />

gaf mij inzicht dat je met muziek licht kunt brengen<br />

op aarde, en dan specifiek via water.”<br />

Dr. Masuro Emoto<br />

Dat klinkt apart, kun je daar meer over vertellen? “Een<br />

Japanse onderzoeker Dr. Masuro Emoto, >><br />

1 Een studie die opleidt tot het opnemen van klassieke (live) concerten<br />

4


“Ik ging voor het eerst in mijn leven iets heel anders doen”<br />

5


Uw Keurslager in<br />

Alkmaar-Noord<br />

• Wij zijn ruim 25 jaar gevestigd in Winkelcentrum<br />

Daalmeer in Alkmaar Noord naast de Jumbo<br />

• Bij ons kunt u ook terecht met uw<br />

Keurslager-spaarpas<br />

• Let op onze dagaanbiedingen<br />

• Gratis parkeren voor de deur<br />

• Eigen fabrikaat dagverse maaltijden<br />

• Eigen worstmakerij<br />

• Wij verkopen: Heyde Hoeve varkensvlees,<br />

rundvlees van Keten Duurzaam rundvlees,<br />

Boerderijkip bewust beter en Waddengoud lamsvlees<br />

Enige Keurslager in Alkmaar Noord<br />

Richard Groot, keurslager<br />

Winkelcentrum Daalmeer<br />

J. Naberstraat 55, Alkmaar • Tel. 072-5617959<br />

www.richardgroot.keurslager.nl<br />

Bouwbedrijf J.Stam<br />

Nieuwbouw, verbouw en renovatie<br />

Koedijk tel. 06-24850419<br />

6<br />

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL


Markant in Koedijk<br />

Naast de ontspanning die ik ervoer, klonk de viool warmer, voller<br />

heeft aangetoond dat water geheugen heeft en dat muziek<br />

iets doet met water. Na mijn ervaring in Glastonbury<br />

heb ik regelmatig concerten gegeven waarbij ik mijn<br />

gasten twee glaasjes water aanbood. Een glaasje dat zo<br />

uit de kraan kwam en één dat tijdens het concert de invloed<br />

van muziek heeft ondergaan. De meeste mensen<br />

proeven een verschil in smaak: zachter, zoeter, prettiger.<br />

Later heeft een technicus op het gebied van water het<br />

‘muziekwater’ onderzocht en hij kwam tot bijzondere<br />

conclusies. Eigenlijk is het logisch, een mens bestaat immers<br />

voor meer dan 70% uit water. Vanzelfsprekend dat<br />

muziek ook invloed heeft op mensen! ”<br />

Taal van het hart<br />

Wat deed je met die ontdekkingen? “Ik heb opgetreden<br />

in spirituele centra zoals Oibibio en de Roos in Amsterdam.<br />

Later speelde ik voor mensen met dementie,<br />

voor kinderen met autisme en in ziekenhuizen voor<br />

patiënten.<br />

Bij het spelen voor mensen met dementie ontstond<br />

tijdens het concerten een serene sfeer, waarbij de dementerende<br />

luisteraars heel ander, rustig en opgewekt<br />

gedrag vertoonden. Voor alle duidelijkheid dat is niet<br />

mijn eigen waarneming maar die van de begeleiders.<br />

Hetzelfde gebeurde bij autistische jongeren voor wie<br />

ik heb gespeeld. Ik kreeg daardoor steeds meer inzicht<br />

in de helende kracht van muziek. Daardoor ontdekte<br />

ik ook de kracht van 432 hertz (toon A).”<br />

432 hertz<br />

Wat moet ik me voorstellen bij de kracht van 432 hertz?<br />

“Instrumenten van orkesten worden sinds 1959 gestemd<br />

op 440 hertz. 432 hertz is dus iets lager dan de<br />

gebruikelijke stemming. Toen ik voor de eerste keer<br />

samen met een bevriend pianist op deze toonhoogte<br />

speelde voelde ik me totaal ontspannen Naast de ontspanning<br />

die ik ervoer, klonk mijn viool mooier, heel<br />

warm en vol. Tijdens mijn concerten laat ik toeschouwers<br />

vaak het verschil horen. Mensen horen en voelen<br />

vrijwel allemaal het verschil. Ik hoor vaak: ‘Ik voel het<br />

in mijn lichaam, het maakt me emotioneel, wat is dat<br />

heerlijk.’ Heel erg nieuw is het trouwens niet want 432<br />

hertz werd ook gebruikt door componisten als Mozart,<br />

Verdi en door verschillende Franse musici.”<br />

Centrum Joy<br />

Hoe kwam je op het idee om hier in Koedijk een kleine<br />

concertzaal te gaan bouwen? “Met alle kracht die ik heb<br />

ontdekt had ik wel de behoefte omdat met mensen te<br />

delen. Mijn vriend Peter zei meteen toen hij het huis<br />

kocht dat dit een concertzaal moest worden. >><br />

7


Wij bieden fysiotherapie<br />

bij o.a.<br />

gewrichtsklachten,<br />

sportblessures, claudicatio<br />

intermittens (etalagebenen),<br />

diabetes mellitus (suikerziekte)<br />

en ziekte van Parkinson.<br />

Ook kunt u bij ons terecht<br />

voor antroposofische<br />

fysiotherapie en Mensendieck.<br />

Verwijzing niet noodzakelijk!<br />

De Omloop 2A,<br />

1831 AH KOEDIJK<br />

Tel : 072-561 58 49 of 072-561 03 53<br />

www.fysiotherapiehuiswaard.nl<br />

Betrouwbaar en betaalbaar<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

studiopetit.com / info@studiopetit.com<br />

afdrukken op<br />

fine-art papier<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

SCRIPTIES<br />

8


Markant in Koedijk<br />

We hebben de daad bij het woord gevoegd. Met de<br />

hulp van veel buurtgenoten is in anderhalf jaar de<br />

ruimte van een rommelige schuur omgetoverd in een<br />

fraaie concertzaal. Het voert te ver om iedereen die ons<br />

heeft geholpen te noemen. Zonder de anderen te kort<br />

te doen wil ik een uitzondering maken voor Guido<br />

Heidendal. Die heeft echt bergen werk verzet.<br />

Marian Boontjes van (voorheen) De Wisseling was enthousiast<br />

over mijn initiatief. Zij heeft de stoelen en<br />

het serviesgoed in deze ruimte gedoneerd.”<br />

programma<br />

Voldoet de ruimte aan je verwachtingen en wat organiseer<br />

je zoal in deze ruimte? “Het is heerlijk om mijn<br />

eigen ruimte te hebben waar ik gasten kan ontvangen<br />

en waar ik mijn plannen ten uitvoer kan brengen. In<br />

2019 hadden we open huis. In januari 2020 was de officiële<br />

start. Elke maand een koffieconcert, elke maand<br />

een bijzondere film, elke maand een ligconcert. Van<br />

het begin af aan werden de activiteiten goed bezocht.<br />

Lockdown<br />

Tot half maart ... toen diende de eerste corona-maatregelen<br />

zich aan. Door corona kon de concertzaal niet<br />

meer ten volle gebruikt worden. Met de 1,5 -meter-afstand-regel<br />

en het maximaal aantal toegestane gasten<br />

kwam Joy feitelijk tot stilstand.<br />

Tijdens de lockdown, toen er nog twee mensen op bezoek<br />

mochten komen hebben een moeder en dochter<br />

genoten van een privé concert. Moeder en dochter gingen<br />

ontspannen en blij naar huis. Dat was bijzonder.<br />

Lezers zijn die bijvoorbeeld eenzaam zijn en zo’n privé<br />

concert zien zitten kunnen contact met me opnemen.<br />

Op dit moment geldt dat er maximaal 1 persoon per<br />

dag mag langs komen. Ik houd me strikt aan de coronamaatregelen.”<br />

Nieuwe plannen<br />

Beschouw je de afgelopen perioden als verloren tijd? “Nee,<br />

zeker niet. Gelukkig heb ik al heel wat kunnen voorbereiden<br />

voor het programma na de lockdown.Ik heb<br />

twee nieuwe workshops ontwikkeld, een over waterheling<br />

en een over het ontdekken van jezelf. Het zal nog<br />

wel even duren voordat we weer open mogen, maar er<br />

komen heel mooie dingen aan.”<br />

Huren<br />

Is er nog iets wat niet aan de orde is gekomen? “De concertzaal<br />

kan ook gehuurd worden. Niet voor wilde<br />

feesten en partijen maar voor bijvoorbeeld lezingen,<br />

samen muziek maken, muziekles geven, yoga lessen.<br />

Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen contact met<br />

me opnemen via de website.”<br />

Tot slot<br />

Bent u nieuwsgierig geworden? Bezoek dan de website<br />

(healing-music.nl) van Martine daarop vindt u uitgebreide<br />

informatie over wat in dit interview<br />

aan de orde is gekomen en nog veel<br />

meer.


Zorginstrument voor een veilig gevoel<br />

De moeite waard<br />

CrowdfundIngsaCtIe de dIJCkhoeve<br />

Woonzorglocatie De Dijckhoeve in Koedijk is een crowdfundingsactie gestart voor de aanschaf van een<br />

interactief zorginstrument voor haar bewoners: de CRDL. Het instrument vertaalt aanraking naar geluid<br />

en is zeer geschikt voor mensen met dementie.<br />

Het initiatief voor de inzamelingsactie komt van Thijs Tijsen,<br />

manager zorg op De Dijckhoeve: “In augustus kregen<br />

wij de CRDL drie weken in bruikleen via de psychomotorische<br />

therapeut. We zijn enthousiast over de ervaringen<br />

die we met onze bewoners hebben opgedaan. Het was een<br />

groot succes.” De CRDL creëert een gelijkwaardige vorm<br />

van interactie tussen bewoners en hun naasten door persoonlijke<br />

aandacht en lichamelijke aanraking. Karin, de<br />

dochter van een van de bewoners van De Dijckhoeve gebruikte<br />

vorig jaar voor het eerst het instrument met haar<br />

moeder. “De tranen schoten in mijn ogen. Ik zag tijdens<br />

het gebruik weer even mijn moeder, zoals ik haar altijd<br />

kende. Het is meer dan alleen aanrakingen en muziek.”<br />

10<br />

Het instrument vertaalt aanraking naar geluid en is zeer geschikt voor mensen met dementie (Foto aangeleverd).<br />

posItIeve effeCten<br />

Naima Bernatek is psychomotorisch therapeut bij<br />

Magentazorg en zet de CRDL tijdens haar werk regelmatig<br />

in. “Voor mensen met dementie is communiceren<br />

vaak moeilijk. Een aanraking is een belangrijke<br />

manier om de ander met aandacht te ontmoeten. Een<br />

aanraking kan pijn verminderen, rust geven of troost<br />

bieden. Het instrument geeft mensen met dementie<br />

een veilig gevoel en kan herinneringen oproepen.”<br />

De CRDL kan een-op-een of in een groep gebruikt<br />

worden. Ook is het mogelijk om persoonlijke geluiden<br />

toe te voegen, zoals stemmen van vertrouwde personen.<br />

doneren<br />

De CRDL kost 4950 euro. Voor deze crowdfunding is<br />

een rekening opengesteld van Magentazorg. Doneren<br />

kan op rekening NL35ABNA0550344853 onder vermelding<br />

van ‘Actie’. (persbericht)


Ontmoetingscentrum<br />

De Rietschoot<br />

Saskerstraat 22<br />

1831 CR Koedijk<br />

rietschoot.nl<br />

info@rietschoot.nl<br />

Vakantie huisartsenpraktijk Koedijk<br />

Huisartsenpraktijk Koedijk, de Hertog 2 te Koedijk is<br />

wegens vakantie gesloten van donderdag 13 mei <strong>2021</strong> tot<br />

en met maandag 24 mei <strong>2021</strong>. De waarneming wordt in<br />

deze week gedaan door Praktijk ‘t Rak, Schoenmakerstraat<br />

126, telefoon 072-5612598. Houdt u rekening met<br />

het tijdig bestellen van uw herhaalme dicatie?


Installatiebedrijf S.A. Ranzijn BV<br />

Fluorietweg 19 d<br />

1812 RR Alkmaar<br />

Tel: 072 - 515 87 17<br />

www.ranzijn.nu<br />

info@ranzijn.nu<br />

Diverse specialisaties<br />

> Manuele therapie<br />

> Medical taping<br />

> Medische training<br />

> Dry needling<br />

- Sinds 2008<br />

- Vier therapeuten<br />

- Geen wachtlijst<br />

- Contracten met<br />

alle verzekeraars<br />

- Therapie aan huis<br />

mogelijk<br />

De Hertog 14 1831 EK Koedijk T: 072-5645650<br />

www.fysiotherapiekoedijk.nl<br />

Loodgietersbedrijf TMF van Staten Koedijk<br />

is sinds 2011 onderdeel van Ranzijn<br />

installatiebedrijf<br />

-koeltechniek<br />

-sanitair<br />

-zonne-energie<br />

-loodgieterwerk<br />

-zwembadtechniek<br />

-ventilatie<br />

-centrale verwarming<br />

-airconditioning<br />

All People<br />

CitySpa<br />

KENT U ALL PEOPLE CITY SPA AL?<br />

WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN GEZICHTSBEHANDELINGEN, MANICURE, PEDICURE, MASSAGE EN PERMANENTE MAKE UP.<br />

ALL PEOPLE CITY SPA POWERED BY LOOkX, KANAALDIJK 193, 1831 BD KOEDIJK,<br />

072 - 540 93 49 info@allpeople.nl, www.allpeople.nl<br />

12


Beeldbericht<br />

theekransJe<br />

Foto en tekst Jeroen van der Kruijf<br />

Wat ziet u hier? Twee meisjes en een jongetje die bloedserieus bezig zijn met theedrinken. Prachtig om te zien!<br />

Er wordt zichtbaar genoten van een heerlijk kopje thee. Dat gaat natuurlijk samen met een goed gesprek. De<br />

kinderen gaan volkomen op in hun fantasie. Ze drinken uit lege kopjes want er zit natuurlijk geen thee in de<br />

pot. Ze worden niet gestoord door volwassenen. Niet door televisie, tablets of smartphones … apparaten die je<br />

met groot gemak beroven van je fantasie. Gewoon lekker spelen, zijn zoals je bent. Niets hoeft, alles mag en kan.<br />

Niet gehinderd door allerlei vervelende berichten over het rondwarende virus of andere ernstige zaken. Kinderen<br />

in hun spel, heerlijk om te zien en enorm belangrijk voor de ontwikkeling van elk kind. Zo zou het over heel de<br />

wereld moeten zijn. Opgroeien in een harmonieuze en liefdevolle omgeving met ruimte voor spelen. Helaas zijn<br />

we nog lang niet zover in deze wereld.


14


Opvoeden<br />

aLLes wat Je aandaCht geeft, groeIt<br />

Henriëtte Maas<br />

Deze keer een wat breder onderwerp, dat niet alleen<br />

voor opvoeders geldt, maar eigenlijk voor iedereen.<br />

Voor opvoeders is het alleen nog belangrijker, vanwege<br />

de voorbeeldfunctie die ze hebben voor hun kinderen.<br />

Het is goed om je bewust te zijn aan welke gedachten,<br />

meningen, oordelen, handelingen jij de meeste aandacht<br />

schenkt. En dat je door hebt, dat het dan vaak<br />

een self-fulfilling prophecy wordt. Net zoals je opeens<br />

allemaal zwangere vrouwen ziet, als je zelf net zwanger<br />

bent. Of van mening bent, dat de meeste mensen<br />

wegpiraten zijn en je vervolgens regelmatig in dat soort<br />

situaties terecht komt. Jij kiest wat je aandacht geeft en<br />

die keuze kun je veranderen.<br />

ons elke dag weer voorgeschoteld wordt in de media en<br />

laat zich niet overtuigen door de bewijzen van de vele<br />

wetenschappelijke studies. We zijn nu eenmaal geneigd<br />

meer aandacht te geven aan het negatieve en gevaarlijke<br />

en minder aan het positieve en harmonische. Dat komt<br />

door ons reptielenbrein, ook wel ons oer-brein genoemd.<br />

In de oertijd moesten we heel alert zijn voor het gevaar<br />

dat overal vandaan kon komen.<br />

Waar geef je zelf de meeste aandacht aan? Met welke bril<br />

kijk jij naar de wereld, naar anderen en naar jezelf? Iets<br />

wat in deze tijden van wereldwijde onbalans natuurlijk<br />

nog actueler is. Een quote van auteur Steven Covey is:<br />

‘We zien de wereld niet zoals hij is, maar zoals wij zijn’.<br />

Een helemaal objectief beeld hebben, is natuurlijk altijd<br />

lastig, omdat je door zoveel factoren beïnvloed wordt:<br />

door het gezin waar je uitkomt, door je opleiding, door<br />

de mensen met wie je omgaat, maar ook door de media.<br />

Deze laten helaas maar een beperkt deel zien van wat er<br />

allemaal in de wereld gebeurt. Historicus en auteur Rutger<br />

Bregman schreef dat 90% van het nieuws gaat over 10%<br />

van wat er gebeurt in de wereld.<br />

Helaas is het nog steeds zo dat ‘shit sells’. Oorlogsfilms,<br />

thrillers, politieseries, detectives enzovoort worden veel<br />

meer bekeken en gelezen dan love-stories en feel-good-<br />

-verhalen. Je krijgt in de media nog wel eens te horen<br />

dat er een koalabeer geboren is, of dat we heerlijk aan<br />

het schaatsen zijn als er na jaren weer eens ijs ligt, maar<br />

dan zijn we wel weer klaar met het positieve nieuws.<br />

In zijn boek Sapiens beschrijft historicus en auteur Yuval<br />

Noah Harari, dat we in een tijd leven waarin het nog<br />

nooit eerder zo veilig is geweest. Er zijn nu wereldwijd<br />

minder oorlogen dan ooit. Dat blijkt uit wetenschappelijk<br />

onderzoek. Maar bijna iedereen denkt, dat het juist<br />

steeds erger wordt met alle gruwelijkheden, door wat<br />

Maar nu geldt deze overlevingsstand nog maar voor een<br />

relatief klein deel van de wereldbevolking. Negatief trekt<br />

negatief aan en positief trekt positief aan. Alles wat je aandacht<br />

geeft, groeit.<br />

Er treedt ook een ander bijzonder mechanisme op. De<br />

meeste mensen zeggen bijvoorbeeld, dat je eigenlijk<br />

niet veel mensen kunt vertrouwen, maar dat het merendeel<br />

van de mensen uit hun eigen straat of familie<br />

wel te vertrouwen zijn. Ik hoorde ergens een verhaal<br />

dat elk land denkt, dat het gevaar vanuit het oosten<br />

komt en dat gaat dus zo de hele wereld rond. Komisch,<br />

als je erover nadenkt. Maar wat moet ik hiermee, zul<br />

je denken? Toch heb je meer invloed dan je denkt. We<br />

kunnen zelf de wereld een beetje mooier maken. Ieder<br />

voor zich op zijn eigen vierkante meter. Verbeter de<br />

wereld, begin bij jezelf’.


Uw partner in Staal, RVS en Aluminium<br />

Gespecialiseerd in<br />

Trappen<br />

Hekwerken<br />

Constructiewerken<br />

Voor zowel bedrijven als particulieren<br />

Ook voor uw eigen ontwerp, kunt u bij<br />

Wiko Staalbouw terecht<br />

Kanaaldijk 39, 1832 AB Koedijk<br />

Tel: 072-561 39 75<br />

Email: info@wiko-staalbouw.nl<br />

Website: www.wiko-staalbouw.nl<br />

Verzorgt met veel plezier<br />

Voor Zzp-er en particulier<br />

Uw toeslag- en/of belastingformulier<br />

Hans Emmerik<br />

Binnenweid 12<br />

1831 BN Koedijk<br />

06-30 03 22 38<br />

hans.emmerik@upcmail.nl<br />

<br />

<br />

16


De moeite waard<br />

Indrukwekkende actuele foto’s van Nederlandse fotografen<br />

exposItIe ZILveren Camera 2020<br />

De expositie van De Zilveren Camera, met alle deelnemers van de Zilveren Camera wedstrijd 2020 - reist<br />

door Nederland en is van 2 <strong>april</strong> tot en met 8 mei in de Grote Kerk Alkmaar te bewonderen. De tentoonstelling<br />

omvat foto’s van Nederlandse beroepsfotografen Getoond worden onder andere de foto’s van de winnaar<br />

van de ‘Canon Zilveren Camera 2020’, Kees van de Veen, die een fotoserie maakte over het overlijden<br />

van een coronapatiënt. Fotografen werkten noodgedwongen met letterlijk meer afstand tot hun onderwerpen,<br />

wat bijzondere beelden opleverde.<br />

Het overlijden van een coronapatiënt (foto Kees van Veen, winnaar Zilveren camera)<br />

prIJswInnende foto van kees van veen<br />

Dit jaar ging de Canon Zilveren Camera naar een fotograaf<br />

die 12 jaar geleden de Canonprijs voor jong talent<br />

won: fotograaf Kees van de Veen. In meerderheid van<br />

stemmen koos de jury voor zijn reportage die hij vorig jaar<br />

maart en <strong>april</strong> tijdens de eerste corona-golf maakte op de<br />

intensive care in Assen. Hij volgde Piet Franssen uit Tegelen,<br />

Noord-Limburg, die daar opgenomen werd met een<br />

besmetting met het coronavirus en uiteindelijk overleed.<br />

storyteLLIng en de pauL peters fotoprIJs<br />

Tijdens de expositie zijn ook de winnaars te zien van<br />

twee bijzondere prijzen: de winnaar voor de Prijs voor<br />

Storytelling en de winnaar van de Paul Peters Fotoprijs.<br />

Beri Shalmashi en Lyangelo Vasquez (winnaars Storytelling)<br />

maakten de documentaire ‘Big Village’ een project<br />

dat de bezoeker meeneemt naar het hoofdkwartier van<br />

de Koerdische verzetsbeweging tegen de islamitische regering<br />

in Iran uit de jaren ‘80 van de vorige eeuw. Marwan<br />

Magroun (winnaar Paul Peters Fotoprijs) maakte<br />

‘The Life of Fathers’; een portret van alleenstaande vaders<br />

met een migratieachtergrond in Rotterdam.<br />

meer InformatIe en kaartverkoop<br />

De expositie van De Zilveren Camera is van 2 <strong>april</strong> tot en<br />

met 8 mei dagelijks tussen 11.00 - 17.00 uur in de Grote<br />

Kerk Alkmaar te bezoeken, tenzij anders moet worden<br />

besloten i.v.m. strengere maatregelen. Toegang tot de<br />

expositie is gratis, maar in verband met de<br />

veiligheid kunnen toegangskaarten voor<br />

een bepaald tijdslot uitsluitend worden gereserveerd<br />

via grotekerkalkmaar.nl.


Caroline Amels, startend ondernemer in Koedijk<br />

fayBuLIZ<br />

Ondernemer van de maand<br />

Beeld en tekst Hans Petit<br />

Koedijk is sinds enkele maanden een jonge ondernemer rijker. Caroline Amels ontwerpt unieke en betaalbare<br />

sieraden, alles met de hand vervaardigd. Reden voor de <strong>Coedijcker</strong> <strong>Ban</strong> om bij Caroline langs te gaan<br />

om wat meer te weten te komen over Faybuliz.<br />

Caroline (35) woont samen met man Johan en dochters<br />

Liz (8) en Fay (6) met heel veel plezier in Koedijk.<br />

Caroline, Alkmaarse van geboorte, groeide vlak bij<br />

Koedijk, in Daalmeer op.<br />

fyaBuLIZ<br />

Nu ik de namen van je dochters ken is het ook duidelijk<br />

waar de bedrijfsnaam vandaan komt. “Klopt het zijn<br />

de namen van onze dochters samengevoegd, met een<br />

knipoog naar fabulous”(Red: fantastisch).<br />

CovId 19<br />

Hoe ben je op het idee gekomen om met je bedrijf te starten.<br />

Caroline: “Ik werk eigenlijk al heel mijn leven in de<br />

horeca. Op dit moment werk ik als bedrijfsleider bij het<br />

IJkgebouw Bij de eerste lockdown waren we in het begin<br />

nog wel druk met poetsen en zo, maar op een gegeven<br />

moment is dat wel klaar. Je hebt toch wat meer vrije tijd.<br />

Naast mijn werk ben ik altijd wel aan het knutselen en<br />

sieraden aan het maken maar dan puur voor mezelf en<br />

voor bekenden. De kinderen waren door de lockdown<br />

noodgedwongen thuis. Er waren veel momenten waarop<br />

we samen sieraden voor onszelf maakten. Op een bepaald<br />

moment zeiden Liz en Fay “Mama, wat zou het leuk zijn<br />

als we een winkeltje konden beginnen.” Zo is het idee<br />

eigenlijk ontstaan. Omdat een fysieke winkel niet meteen<br />

haalbaar is ben ik begonnen met een webwinkel.”<br />

weBsIte<br />

Ik heb voorafgaand aan ons gesprek je website bezocht,<br />

die ziet er echt goed uit, maak je die zelf? “Een oom van<br />

Johan maakt websites en die heeft aangeboden me te<br />

helpen met het bouwen van de webshop. Hij heeft de<br />

opzet gemaakt en ik vul de site verder zelf. Ik merk wel<br />

dat zo’n webshop heel veel tijd vergt, er komt meer bij<br />

kijken dan ik dacht. Het ontwerpen en maken van de<br />

sieraden en ze daarna fotograferen voor op de site. Ik<br />

ben er elke avond met plezier mee bezig.”<br />

fuLL-tIme<br />

Zou je het leuk vinden om te stoppen met je huidige baan<br />

zodat je je volledig kunt richten op Faybuliz? “Ja dat lijkt<br />

me ontzettend leuk. Het is eigenlijk begonnen vanuit<br />

mijn hobby, gewoon iets voor naast mijn werk. Ik vind<br />

het nu zo ontzettend leuk dat ik eigenlijk wel hoop dat<br />

het wat meer gaat wat worden, dat het groeit. Het is<br />

mijn droom om op den duur een eigen winkel te hebben.<br />

Ik stel me dat voor als een knus winkeltje waar je<br />

allerlei leuke hebbedingetjes kunt kopen, waar je op je<br />

gemak, onder het genot van een kopje koffie, iets leuks<br />

kunt uitzoeken. Maar zover is het voorlopig nog niet.”<br />

unIeke sIeraden<br />

Sieraden ontwerpen hoe werkt dat, maak je bijvoorbeeld<br />

tekeningen van tevoren? Zijn er andere ontwerpers die je<br />

inspireren. “Nee ik heb in het begin wel wat rondgekeken,<br />

maar ik haal geen inspiratie uit werk van anderen.<br />

De sieraden die ik maak zijn uniek. Ik ontwerp ze en<br />

maak van een ontwerp slechts een paar exemplaren. >><br />

18


Het is mijn droom om op den duur een eigen winkel te hebben.<br />

19


Bouwbedrijf BV<br />

de Specialist in<br />

timmerwerken<br />

Kanaaldijk 73<br />

1832 AD Koedijk<br />

06-51270298<br />

072-5644092<br />

Verbouw<br />

Renovatie<br />

Houtbewerking<br />

Interieurtimmerwerk<br />

E: info@bouwbedrijfmasteling.nl / I: www.bouwbedrijfmasteling.nl / F: www.facebook.com/bouwbedrijfJanMasteling<br />

HÈT ADRES VOOR: * HVK-begeleiding bij verontreinigde grond * Ontwikkeling<br />

van Kwaliteits-, Arbo-, Milieu managementsystemen * Risico-Inventarisaties en<br />

Evaluaties * Project Veiligheids- en Gezondheidsplannen * Bouwplaatsveiligheid/<br />

veiligheidsadviesbezoek* Nood- en evacuatieplannen, brandpreventie<br />

De Bregjesakker 27 1831 EP Koedijk<br />

Telefoon: 06 – 536 77 297<br />

Website: www.abkam.nl<br />

E-mail: info@abkam.nl<br />

Voor meer info en aanmelden<br />

Telefoon: 0527-61 21 36<br />

Website: www.acvo.nl<br />

E-mail: info@acvo.nl<br />

Uw thuiskapster<br />

Voor vragen of een afspraak, bel of mail...<br />

06-13242976 • thuiskapstermarleen@gmail.com<br />

20


Het is geen massaproductie. Ik wil steeds weer nieuwe<br />

dingen bedenken. Voor het slapen gaan stromen<br />

de ideeën vaak binnen. Ik heb daarom pen en papier<br />

binnen handbereik. Ik schrijf het idee op en ga er de<br />

volgende dag mee aan de slag. Het komt wel voor dat<br />

ik er wakker van lig, ik heb dan zoveel ideeën die ik<br />

meteen wel zou willen uitvoeren, maar (lachend) je<br />

moet ergens een grens trekken. Ik sta ook open voor<br />

ideeën en wensen van klanten, zodat het sieraad helemaal<br />

naar de wens van de klant wordt gemaakt. Als<br />

klanten een idee hebben dan werk ik zo’n idee samen<br />

met de klant uit.”<br />

Ondernemer van de maand<br />

BetaaLBaar<br />

Wat kost een sieraad van Faybuliz? “De sieraden die ik<br />

maak zijn betaalbaar. De prijzen variëren van € 3,50<br />

(kinderarmbandjes) tot €20,-. Ik gebruik mooie materialen:<br />

zoals rvs/stainless steel en gold- en silver plated.<br />

Deze materialen hebben de luxe uitstraling van goud en<br />

zilver maar ze zijn betaalbaarder. Misschien dat ik op<br />

den duur ook wel met echt goud en zilver ga werken,<br />

maar zover is het nog niet. Naast de prijs voor het sieraad,<br />

reken ik ook verzendkosten.<br />

Ik ben elke avond bezig met ontwerpen.<br />

Maar iedereen die in de buurt woont kan de bestelling<br />

ook gewoon bij me thuis komen ophalen.”<br />

pLankJe<br />

Heb je ook een product waarover je iets meer wilt vertellen?<br />

“Ik heb een bijzondere manier waarop je een cadeautje<br />

kunt geven bedacht. Het is een plankje met een staande<br />

wenskaart en met op de voorgrond een glazen buisje met<br />

daarin bijvoorbeeld een kettinkje, armbandje of droogbloemetjes.<br />

Ik kan namens een klant een boodschap op<br />

de kaart zetten, en versturen naar de ontvanger. ... of ik<br />

stuur het plankje met kaart een glazen buisje naar de<br />

koper. Het plankje waar de kaart in staat kun je later<br />

ook gebruiken om er bijvoorbeeld een foto in te zetten”.<br />

naamsBekendheId<br />

Wat doe je om Faybuliz onder de aandacht van het publiek<br />

te brengen? “Als de Gondelvaart doorgaat heb ik<br />

vast een plekje gereserveerd op de braderie. Dan leren<br />

mensen je kennen. Ik probeer ook wat bekendheid te<br />

krijgen via Facebook en Instagram. Daarnaast heb ik<br />

ervoor gezorgd dat als mensen mijn naam intikken ik<br />

meteen door Google gevonden wordt. Ik ben ook bezig<br />

met het bedenken van een pakkende advertentie.”<br />

Een bijzonder cadeautje, een plankje met een wenskaart, op de<br />

voorgrond een glazen buisje waar plaats is voor een armbandje,<br />

een kettinkje, oorbelletjes of een bloemetje<br />

tot sLot<br />

In dit artikel staan geen foto’s van de sieraden. Om<br />

die zien gaat u het best naar de website van Faybuliz<br />

(faybuliz.nl) Op de site staan mooie foto’s van het werk<br />

van deze creatieve, enthousiaste, Koedijker ondernemer.<br />


Beschilderde keitjes, kunstwerkjes met lieve woordjes er op<br />

herdenkIngspLaatsen<br />

Tekst en fotografie Mart van den Berg<br />

Je moet het maar zien<br />

Mart van den Berg fietste langs de begraafplaats in Koedijk en zag een beertje en een kaboutertje staan bij grafmonumentjes.<br />

Een graf met het opschrift ‘kindjes rustplaats’ was aanleiding om eens verder te kijken bij andere<br />

herdenkingsplaatsen zoals Het Bos der Omarming aan de westkant van het nieuwe natuurpark Geestemerloo.<br />

dIeuwertJe de BruIn<br />

In de periode dat er geen blad aan bomen en struiken zit<br />

kun je vanaf het Daalmeerpad het kerkhofje van Koedijk<br />

zien. En zo zag ik daar een kabouterbeeldje bij een oude<br />

grafsteen. Nieuwsgierig als altijd ging ik het kerkhof op<br />

en las de tekst op de steen. Hier rust onze lieve moeder<br />

Dieuwertje de Bruin<br />

Geboren 9 maart 1882<br />

Overleden 4 maart 1935<br />

Toch niet een grafsteen waar je nou zomaar een kabouterbeeldje<br />

bij verwacht. Ik vraag me dan af: Zou iemand dat<br />

kaboutertje verplaatst hebben? Een volwassene, of een kind<br />

dat vond dat bij die kale grafsteen van Dieuwertje ook iets<br />

moest liggen?<br />

22<br />

Links de laatste rustplaats van het van het kindje, rechts de laatste rustplaats van Dieuwertje de Bruin<br />

kIndJes rustpLaats<br />

Daarna zag ik vanuit mijn ooghoek een klein grafmonumentje;<br />

een puntig gemetseld muurtje met een<br />

gegraveerd glazen plaatje erop. Ervoor lagen een paar<br />

beertjes en in het grint 2 beschilderde keitjes. Op de<br />

glazen plaats staat:<br />

Kindje’s<br />

Rustplaats<br />

Geen naam geen datum. Een grafje uit een tijd, waarin<br />

het nog niet mogelijk was om een levenloos geboren<br />

kindje een naam te geven en te laten opnemen in de<br />

Basisregistratie Personen (BRP). Dat moet voor de ouders<br />

die dat kindje verloren hebben traumatisch zijn<br />

geweest.


Mooi om bij na te denken wat het voor jou kan betekenen.<br />

Leuk om doorheen te lopen.<br />

ZwIJgen<br />

Niet praten over een overleden kind is pijnlijker dan er wel<br />

over praten. De ouders willen het meestal graag, maar de<br />

omgeving heeft er moeite mee, voelt zich er ongemakkelijk<br />

bij, of vindt eigenlijk dat de ouders het maar een plek moeten<br />

geven en verder moeten met hun leven. Dat moeten<br />

ze ook, maar dat kind leeft met ze mee; is er altijd. En het<br />

voelt soms goed om daar toch over te praten, te bedenken<br />

hoe zij of hij nu, na zoveel jaren zou zijn, zou doen.<br />

BesChILderde keItJes<br />

En dan die beschilderde keitjes, die er bij liggen. Kleine<br />

kunstwerkjes met lieve woordjes er op. Ze liggen<br />

ook her en der bij andere graven. Zo maar verspreid<br />

over het kerkhof. Als er al een verband is, kan ik het<br />

niet zien. Maar lief is het zeker.<br />

Bos der omarmIng<br />

Aan de westkant van het nieuwe natuurpark Geestmerloo<br />

is een deel ingericht door de stichting ‘Het<br />

Bos der Omarming’. Het is bedoeld om herdenkingsbomen<br />

voor overleden kinderen te planten. Door een<br />

boom te planten krijgt het kind op die manier een<br />

plek in dit bos en kun je zien hoe die boom groeit en<br />

zich ontwikkelt. In een driehoek tussen reeds geplante<br />

bomen vind je ook een in 2 kleuren steen aangelegd<br />

labyrint van Chartres.<br />

Op hetbosderomarming.nl vind je meer informatie<br />

over de stichting en hoe je een aanvraag voor een<br />

boom kunt doen. Stichting Het Bos der Omarming<br />

biedt plantlocaties aan in natuurgebieden waar gelegenheid<br />

is voor het aanplanten van herdenkingsbomen<br />

voor overleden kinderen. Het herdenkingsbos is een<br />

monument ter nagedachtenis aan die overleden kinderen<br />

en hun talenten. Deze talenten heeft het kind niet<br />

verder kunnen ontplooien, maar inspireren ons in het<br />

verdere leven. De bomen gaan op in het bos en het<br />

bos zal ook als bos worden onderhouden.Een Bos der<br />

Omarming wordt gemarkeerd door drie keien op iedere<br />

hoek van het bos. De keien staan voor de verbinding<br />

tussen vergankelijkheid en het onvergankelijke. Keien<br />

vergaan niet, zij zijn voor eeuwig. Zij symboliseren de<br />

kracht die mensen kunnen opdoen in dit bos, het zijn<br />

de ankers van het leven.<br />

sInt maartensvLotBrug<br />

In 2018 is al een Bos der Omarming gerealiseerd in<br />

Het Wildrijk net ten westen van St. Maartensvlotbrug.<br />

Het bestuur van de stichting gaat er van uit dat er in<br />

november <strong>2021</strong> weer boomplantdagen georganiseerd<br />

kunnen worden op beide locaties. De data zullen binnenkort<br />

op de website vermeld worden.


OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1.qxp_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1 20-01-20 09:55 Pagina 1<br />

Kindercentrum Olke Bolke<br />

Opvang 0-4 jarigen<br />

Kindercentrum Olke Bolke biedt:<br />

• Kinderopvang voor 0-4 jarigen;<br />

• Reguliere en flexibele opvang;<br />

• Openingstijden van 07.00-19.00 uur;<br />

• Liefdevolle begeleiding door gekwalificeerde<br />

pedagogisch medewerksters;<br />

• Opvang all-inclusive (alles van A merken);<br />

• De optie voor een warme maaltijd;<br />

• HKZ/ISO 9001 gecertificeerd;<br />

• Hoogwaardige faciliteiten in een moderne<br />

accommodatie.<br />

Opvang 0-4 jarigen<br />

• Olke Bolke heeft vier gezellige en compacte<br />

babygroepen. Vier baby-dreumesgroepen<br />

met maximaal 8 kinderen van 0-2 jaar.<br />

Op elke babygroep heeft ieder kind zijn<br />

eigen ‘vaste’ pedagogisch medewerker;<br />

• Er zijn vier peutergroepen met maximaal<br />

16 kinderen van 2-4 jaar. In deze verticale<br />

groepen worden maximaal zestien kinderen<br />

opgevangen;<br />

• Olke Bolke heeft een inspirerende en<br />

uitdagende buitenspeelruimte<br />

van maar<br />

liefst 2000 m 2 ;<br />

• Er is een ruim opgezette<br />

speelzolder met klimtoestel<br />

en glijbaan, waar ieder kind<br />

naar hartenlust kan spelen;<br />

• Olke Bolke besteedt<br />

ruime aandacht aan de<br />

ontwikkeling en werkt<br />

samen met de<br />

basisschool.<br />

HKZ / ISO 9001<br />

gecertificeerd<br />

opvang<br />

op maat<br />

Bezoek voor meer informatie: www.rollebol.nl<br />

Centrale administratie: Kennemerstraatweg 1 - 1814 GA Alkmaar - e: info@rollebol.nl - t: 072 566 90 28<br />

www.rollebol.nl<br />

24


Nieuw! Tienerkoor voor Alkmaar en omgeving!<br />

young heartBeat<br />

De moeite waard<br />

Pop- en showkoor Heartbeat start op dinsdagavond<br />

7 september met een jongere versie voor meiden van<br />

11-17 jaar.<br />

Voorzitter en initiatiefnemer Anja Remmé, zelf al ruim<br />

20 jaar lid van het volwassen koor uit Koedijk, had al<br />

jaren de wens om een tienerkoor op te starten. Er was<br />

namelijk veel vraag vanuit de dochters en kleindochters<br />

van de leden die héél graag bij Heartbeat wilden<br />

zingen maar moesten wachten tot hun 17e verjaardag.<br />

Nu, in deze stille periode, is het de tijd om actie te<br />

ondernemen en binnenkort te kunnen starten.<br />

Via via kwam Anja in contact met de zeer ervaren muziekdocente<br />

Adinda Vis.<br />

Zij is o.a. de zangcoach en componist van de meidengroep<br />

DuRF. Ook is zij bekend van het toenmalige<br />

tienerkoor Pearl uit Castricum, waarmee zij in het<br />

tv programma Korenslag bij de 9 beste koren is geeindigd.<br />

Adinda schrijft en arrangeert zelf nummers,<br />

maakt musicals voor groep 8 bij Muzikantine en is heel<br />

enthousiast om het tienerkoor te leiden! Zij gaat voor<br />

kwaliteit met de nodige aandacht voor stemvorming,<br />

maar vindt het vooral belangrijk dat er met veel plezier<br />

gezongen wordt!<br />

Het repertoire zal bestaan uit populaire Nederlandsen<br />

Engelstalige nummers, waarbij Adinda altijd open<br />

staat voor eigen inbreng van de tieners. Alle liedjes<br />

worden door haar op piano begeleid. Mettertijd zullen<br />

er ook optredens gedaan worden. De eerste leden<br />

hebben zich al ingeschreven, dus wacht niet te lang!<br />

De contributie bedraagt voor 12 repetities €60,00. Locatie:<br />

ontmoetingscentrum de Rietschoot, Saskerstraat<br />

22, 1831 CR, Koedijk Tijdstip: op dinsdag van 19.00-<br />

20.00 uur. Voor info en aanmelding: tienerkoorheartbeat@gmail.com<br />

of bel 072 5623191


prIJspuZZeL<br />

Door Piet Verweel<br />

Nieuws van Rietschoot en Hofsta<br />

Vanuit De Rietschoot en de Hofstaete is door alle corona-ellende weinig<br />

nieuws te melden. Medewerkers en vrijwilligers houden zich bezig<br />

met het schoonmaken en opknappen van de zalen en het meubilair. De<br />

enige zaken die momenteel mogen doorgaan zijn gymnastiek van de<br />

lagere school en het huiskamerproject van Youth For Christ.<br />

Om even de geest te scherpen is onderstaande prijspuzzel bedacht.<br />

Goed ingevuld geeft de onderste balk een gezegde aan.(Niet erg bekend)<br />

Gelijke getallen zijn gelijke letters. Voor de winnaar is er een<br />

cadeaubon van € 25 beschikbaar.<br />

De winnaar wordt geloot uit de ingezonden oplossingen. Over de uitslag<br />

kan niet worden gecorrespondeerd Stuur de oplossing in een envelop<br />

naar Ontmoetingscentrum De Rietschoot, Saskerstraat 22, 1831<br />

CR Koedijk, onder vermelding van uw naam en adres, of mail uw<br />

oplossing naar info@rietschoot.nl.<br />

1 8 6 14 25 22 23 19 25 10 10 5 16 7<br />

2 15 10 3 11 13 7 10 21 7 11 19<br />

3 18 21 2 27 11 3 1 12 10 20 14<br />

4 17 26 26 13 7 23 25 18 10 27 20 3<br />

5 25 2 14 24 4 25 14 23 14 7 12<br />

6 18 27 10 15 15 24 9 11 9 22<br />

7 1 12 16 7 27 4 16 12 10 10 22<br />

8 23 8 18 14 17 18 19 1 23 3<br />

9 5 18 17 24 13 18 18 14 8 6 11<br />

Vul hieronder de letters (met hetzelfde getal) in die u in de puzzel hierboven gevonden heeft. Als u de puzzel goed heeft<br />

ingevuld verschijnt er hier onder een (niet al te bekend) gezegde.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27<br />

26


ete<br />

omsChrIJvIng<br />

1. Naar welke, naar een schilder genoemde straat in<br />

Amsterdam, is snackbarketen Febo genoemd?<br />

2. Wat is de voornaam van filmheld Rambo?<br />

3. Wat is de achternaam van de Franstalige toneelschrijver,dichter<br />

en essayist, die in 1911 de<br />

Nobelprijs voor Literatuur kreeg?<br />

4. Historisch stadje op Walcheren met een mooi 15e<br />

eeuws stadhuis<br />

5. Waarvan werd perkament gemaakt?<br />

6. Welke platvis is bedekt met benige knobbels?<br />

7. Hoe heet de verbinding tussen de Noordoostpolder<br />

en Oostelijk Flevoland?<br />

8. Dit is de duurste wijk bij de Engelse versie van<br />

Monopoly<br />

9. Hoe heet de luchthaven van Brussel?<br />

10. Hoe heet de dunne ijskorst die ontstaat als gevallen<br />

regen onmiddellijk bevriest?<br />

11. Welke bluesgitarist heeft in de jaren zeventig in<br />

de Golden Earring gezeten?<br />

12. In welk kasteel worden de Britse kroonjuwelen<br />

bewaard?<br />

13. Hoe heetten de vechters die elkaar op leven en<br />

dood bestreden in de Romeinse arena?<br />

14. Deze wijk in New York werd in 1658 gesticht<br />

door Peter Stuyvesant?<br />

15. Deze Tsjech wordt beschouwd als de beste speerwerper<br />

uit de geschiedenis.<br />

16. Wat is de term voor de grootste groep renners die<br />

in een wedstrijd bij elkaar rijdt?<br />

17. <strong>Ban</strong>gkok Hilton is de bijnaam van deze beruchte<br />

gevangenis in Thailand?<br />

18. Luie stripkat die zijn huisgenoot Odie nogal eens<br />

plaagt.<br />

Ontmoetingscentrum<br />

De Rietschoot<br />

Saskerstraat 22<br />

1831 CR Koedijk<br />

rietschoot.nl<br />

info@rietschoot.nl<br />

De Rietschoot<br />

Al 40 jaar<br />

het centrum van<br />

Koedijk<br />

Iets te vieren? Bij ons kunt u<br />

terecht voor elk feest<br />

● Bruiloft<br />

● Jubileum<br />

● Reünie<br />

● Verjaardag<br />

● Familiedag<br />

● Receptie<br />

● Personeelsfeest<br />

● Verenigingsuitje<br />

Maar ook:<br />

● High Tea<br />

● Uitgebreide lunch of<br />

brunch<br />

● Heerlijk buffet<br />

Iets anders in gedachten?<br />

Laat ons met u meedenken!<br />

Er is heel veel meer mogelijk.<br />

072 – 561 55 95<br />

27


De Koedijkers moeten hun zegje kunnen doen<br />

Inspraak hoorde er toen eCht BIJ<br />

Door Tanja Schermerhorn<br />

Veertig jaar Rietschoot in veertig<br />

Ter ere van het jubileum worden er in <strong>2021</strong> verhalen en foto’s verzameld voor een boek. In de <strong>Coedijcker</strong><br />

<strong>Ban</strong> en op de website van De Rietschoot wordt maandelijks alvast een tipje van de sluier opgelicht. Deze<br />

keer komt Roel Koedijker aan het woord. Hij werd als achttienjarige door Lies Smit-Hart betrokken bij de<br />

inspraak in de beginfase van het nieuwe ontmoetingscentrum.<br />

Inspraakronde over het toen nog te bouwen ontmoetingscentrum De Rietschoot.<br />

‘Door de gemeentelijke herindeling in oktober 1972 kwam<br />

Koedijk bij de gemeente Alkmaar en hebben ze afspraken<br />

gemaakt over de voorzieningen voor het dorp, bij wijze van<br />

ruilhandel. Alkmaar zei: ´Dat oude verenigingsgebouw<br />

moet weg, want het voldoet niet meer aan de eisen. Kom<br />

maar met een goed plan voor een nieuw gebouw.´ Dat is<br />

met beide handen aangegrepen. Er werd een nieuwe stichting<br />

in het leven geroepen ter begeleiding van het nieuwe<br />

gebouw,’ vertelt Roel Koedijker, geboren in 1958 te Koedijk,<br />

en -onder andere- betrokken bij de beginfase van De<br />

Rietschoot<br />

Inspraak hoorde er eCht BIJ<br />

Voorzitter Lies Smit-Hart hamert erop dat elke vereniging<br />

een vertegenwoordiger levert. ´We doen het samen,´<br />

is een gevleugelde uitspraak van haar. Roel komt<br />

er bij als vertegenwoordiger van voetbalvereniging SV<br />

Koedijk. ´In die tijd is er sprake van uitgebreid en<br />

sterk verenigingsleven in Koedijk,´ vertelt Roel. ´Uit<br />

alle geledingen komt er vertegenwoordiging naar de<br />

bestuursvergaderingen van het stichtingsbestuur. De<br />

vertegenwoordigers zorgen na afloop van de vergaderingen<br />

weer voor terugkoppeling naar hun achterban.<br />

Inspraak hoorde er toen echt bij, dat ging heel positief<br />

allemaal. ´<br />

Aan Roel wordt gevraagd om mee te helpen bij het<br />

intensief betrekken van de Koedijkers op de weg<br />

28


verhalen<br />

naar het nieuwe verenigingsgebouw. De bevolking<br />

moet haar zegje kunnen doen: van het ontwerp van<br />

het gebouw en de inrichting tot aan de naamgeving.<br />

Ook al was Roel ´nog maar een broekie van achttien´<br />

zo gek was het niet dat hij voor deze klus gevraagd werd.<br />

Hij werkte indertijd als journalist voor de Alkmaarsche<br />

Courant. En daarbij voelde hij zich geroepen om zich<br />

bestuurlijk in te zetten voor Koedijk. ‘Dat had ik niet<br />

van een vreemd. Mijn vader -Piet Koedijker- was wethouder<br />

van Koedijk geweest, voorzitter van het bejaardenhuis,<br />

betrokken bij de woningbouwvereniging en<br />

dat soort dingen. Het zit kennelijk in mijn genen.´<br />

met type- en stenCILmaChIne<br />

In de jaren zeventig en tachtig is er nog geen sprake<br />

van mailverkeer of social media. Hoe ging de communicatie<br />

in zijn werk? Er wordt door het bestuur gretig<br />

gebruikgemaakt van de gemeentebode die maandelijks<br />

uitkomt en huis aan huis wordt verspreid.<br />

Op deze wijze blijven de Koedijkers op de hoogte<br />

van de ontwikkelingen rond het nieuwe gebouw.<br />

De bezorgers van de gemeentebode nemen zo nu en<br />

dan ook losse informatie mee. Daarvan maken Roel<br />

en zijn kompanen dankbaar gebruik en ze zetten een<br />

enquête uit onder de bewoners. De informatie wordt<br />

uitgetikt op de typemachine en het stencilapparaat<br />

zorgt voor de kopieën. Reacties van bewoners kunnen<br />

op het huisadres van Roel en anderen bestuursleden<br />

worden ingeleverd. Zo ging dat toen….<br />

standaard reaCtIes<br />

Wat leefde er bij de verenigingen en bewoners aan wensen en<br />

behoeften voor het nieuwe gebouw? Roel moet diep in zijn<br />

geheugen duiken, maar herinnert zich geen verrassende<br />

uitkomsten: ´De reacties waren vrij standaard, er<br />

moest plek zijn voor alle verenigingen, voor een hobbyclub,<br />

soos-activiteiten, sport -en spel en toneel, enzovoorts.<br />

Alles wat je thuis niet kon doen, moest je<br />

kunnen doen in het verenigingsgebouw.´<br />

Het bestuur kijkt tevreden terug op het democratische<br />

proces, zo blijkt uit het eerste programmaboekje van<br />

De Rietschoot: ´Wij hebben de overtuiging dat alles<br />

op een democratische wijze is verlopen. Een ieder die<br />

er belangstelling voor had kon meespreken en werd via<br />

de maandelijkse gemeentegids op de hoogte gehouden<br />

van het verloop.<br />

Het oorspronkelijke logo, ontworpen door Pieter Smit.<br />

gesChenk voor het dorp<br />

Roel zit bepaald niet stil in die tijd, blijkt uit de notulen,<br />

want hij is ook lid van een werkgroep die het feestprogramma<br />

voorbereidt bij de opening van het nieuwe<br />

gebouw. Samen met Adri Rietvink en Marja Smit<br />

(peuterspeelzaalleidster van ´t Zandlopertje) bedenkt hij<br />

een programma dat maar liefst vier dagen moet duren,<br />

onder andere met een grootschalige disco en parachutespringen.<br />

Het bestuur is een beetje beduusd van zoveel<br />

enthousiasme en vraagt de werkgroep om een kleinere<br />

opzet, die beter haalbaar en betaalbaar is. ´Met De Rietschoot<br />

kreeg Koedijk een buitengewoon mooi gebouw,<br />

zo zag ik het tenminste’, zegt Roel. ´Juist door die inlijving<br />

van Alkmaar kregen we het voor elkaar. Als Koedijk<br />

een zelfstandige kleine gemeenschap was gebleven,<br />

was het nooit gelukt. Het had natuurlijk ook nadelen<br />

om bij ´het grote Alkmaar´ te horen, maar dit was zeker<br />

een voordeel. Het nieuwe ontmoetingscentrum met<br />

sportzaal was destijds een geschenk voor het dorp.´


30


Nieuwe attracties voor de kinderen<br />

De moeite waard<br />

speeLtuIn de Jeugdhoek<br />

Speeltuin de Jeugdhoek opent 4 <strong>april</strong> weer haar poorten. Zoals ieder jaar zal er<br />

iets aan het paasfeest gedaan worden, waarschijnlijk, door corona, in een andere<br />

vorm. Informatie hierover vindt u zijner tijd op Facebook en Instagram. Leuk is<br />

dat er bij de Jeugdhoek heel wat nieuws te beleven valt.<br />

CIrCustreIn en waterspektakeL 1<br />

Voor de peuters is er een namelijk een circustrein en een<br />

mooie nieuwe glijbaan bij gekomen. Maar het grootste<br />

nieuws is wel het nieuwe waterspektakel. Iedereen kan<br />

heerlijk aan het avonturen met water en zand.<br />

de Jeugdhoek Is op Zoek naar<br />

Toezichthouders Heeft u tijd om voor een aantal uur als<br />

toezichthouder in de speeltuin aanwezig te zijn? Dan<br />

kan de speeltuin alle dagen van de week haar poorten<br />

openen. Onder het genot van een kopje thee of koffie<br />

een oog je in het zeil houden op veilig spelen. Er staat<br />

een kleine vergoeding tegenover.<br />

Tuinmensen die 2 uurtjes per week tijd hebben om het gras<br />

te onderhouden in speeltuin De Jeugdhoek, vóór of na de<br />

openingstijden. Met een goed onderhouden grasmat kunnen<br />

de kinderen veilig spelen zonder te struikelen!<br />

Circustreintje<br />

BetaLen met pIn<br />

Vanaf dit seizoen kunt u bij ons winkeltje voortaan<br />

pinnen. Het heeft even geduurd maar we zijn blij dat<br />

we u deze betaalmethode kunnen bieden.<br />

gewIJZIgde openIngstIJden<br />

Let op, onze openingstijden zijn gewijzigd! Dit seizoen<br />

zijn we alle dagen open van 4 <strong>april</strong> tot en met 26 september<br />

van 14.00-17.00.<br />

BeLangrIJke data<br />

• 29 maart 19.00-20.00- sleutelhangers ophalen<br />

• 31 maart 19.00 19.30 online uitleg + inwerken<br />

nieuwe toezichthouders en verkopers<br />

• 1 <strong>april</strong> 19.00-20.00- sleutelhangers ophalen<br />

• 4 <strong>april</strong> paasfeest en opening om 14.00 uur<br />

• 20 <strong>april</strong> 19.30-20.30- ledenvergadering<br />

• 5 juni+ 6 juni- kampeerweekend voor leden<br />

• 26 september- afsluiting seizoen <strong>2021</strong><br />

Handige doe-het-zelvers Versterking van het onderhoudsteam<br />

is nodig. Onderhoud vindt plaats op<br />

woensdagochtend van 9.00-12.00 uur voor renovatie,<br />

schilderklussen en onderhoud aan de speeltuin.<br />

meLd Je sneL aan:<br />

De speeltuiin is al jarenlang een begrip in Koedijk.<br />

Aarzel niet en Stuur een mailtje naar<br />

• vrijwilligers@speeltuindejeugdhoek.nl of<br />

• bel naar Viola 06-8133383o


E. de Maijer en E. de Waard<br />

De Omloop 2<br />

1831 AH Koedijk<br />

Tel. 072-5616062<br />

www.edmtandartsen.nl<br />

LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND<br />

Isolatieglas/HR++ glas<br />

Alle soorten figuurglas<br />

Hardglazen deuren<br />

Glazen douchedeuren/wanden<br />

Spiegels op maat<br />

Ventilatieroosters<br />

Geslepen glas<br />

Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte<br />

HR ++ GLAS<br />

komokeur<br />

Voorzetramen<br />

Beglazingsartikelen<br />

Drywood verf<br />

Veiligheidsglas volgens<br />

politie-keurmerk<br />

Brandvertragend glas<br />

Glas in lood (ook in isolatieglas)<br />

Voor bedrijven en particulieren<br />

Madame Curiestraat 9<br />

1821 BM Alkmaar<br />

Bedrijventerrein “Oudorp”<br />

Tel. 072 - 574 49 51<br />

Fax 072 - 574 57 39<br />

www.renotherm.nl<br />

EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ<br />

32


Cultuur<br />

het aCtueLe BIJBeLBeeLd voor pasen<br />

Door Hans Faddegon<br />

Het is belangrijk om te weten dat de Bijbel niet zomaar<br />

een historisch verhaal is. De oorspronkelijke<br />

betekenis is gebaseerd op de Hebreeuwse taal van de<br />

Bijbel. Het woord Hebreeuws betekent onder meer<br />

de levensloop. Deze letters tonen in de volgorde van<br />

dat alfabet het verloop van de levensvolgorde en de<br />

levensbetekenis van de mens. Zo toont het in de Bijbel<br />

ook de betekenis van alle woorden en namen. De<br />

Joodse overlevering, als de klassieke beschrijving van<br />

de oorspronkelijke Bijbelbetekenis, toont daarmee alle<br />

facetten van ons actuele innerlijk. In onze moderne<br />

tijd wordt deze kennis weer geleidelijk bekend, omdat<br />

sinds de oorlog diverse Joodse deskundigen die kennis<br />

publiceren om het achtervolgen van de Joden op<br />

te heffen, en dat het Christendom dus veel kennis is<br />

kwijtgeraakt. In de Nederlandse taal is dat door Prof.<br />

Friedrich Weinreb gepubliceerd. Zijn boeken zijn te<br />

bestellen bij hebreeuwseacademie.nl (QR-code).<br />

Deze maand is het Pasen. De oorspronkelijke Bijbelse<br />

naam van Pasen is Pesach. Pesach betekent dat de eerst<br />

alleen maar aards gerichte mens hoogstens een beetje<br />

nadenkt over de toekomstige dood. Maar dan richt de<br />

gelovige mens zich op het Hemelse levensdoel, omdat<br />

de mens uiteindelijk terugkeert naar de Hemel.<br />

In het Bijbelboek Exodus wordt de opbouw van het geloof<br />

tijdens het leven uitgebeeld in het symbolische vertrek<br />

naar het Beloofde Land vanuit Mitsraïm. Mitsraïm betekent<br />

enerzijds de tweezijdigheid van het aardse leven wat<br />

enerzijds en anderzijds het bewuste Hemels gerichte leven.<br />

De naam Mitsraïm, als beeld van het aardse leven, wordt<br />

later in de vertaling meestal Egypte genoemd, maar dat<br />

functioneert dan als een symbolisch levensbeeld. In het<br />

symbolische Mitsraïm worden de gelovige mensen de Israelieten<br />

genoemd. De naam Israël betekent het rechtstreeks<br />

bewust op God gericht zijn. Daarom gaan de Israëlische<br />

bewoners in Mitsraïm symbolisch op weg naar het Beloofde<br />

Land, wat het beeld vormt van de geestelijke ontwikkeling<br />

van mensen over het beleven van het Hemelse<br />

De tocht uit Egypte<br />

levensdoel. Daartegenover blijven dan de eenzijdig aardsgericht<br />

mensen achter in Mitsraïm. Mitsraïm betekent de<br />

begrensde verblijfplaats van het aardse leven, en ook het<br />

vaak moeilijke, zware aardse leven. De betekenissen van de<br />

Bijbelse taal wijzen op het actuele van ons bewustzijn Bijbelvertalingen<br />

in andere talen zijn minder duidelijk omdat<br />

de symboliek van de Bijbelse taal niet toegevoegd wordt.<br />

De klassieke Joodse overlevering vertelt dat de eerste vijf<br />

Bijbelverhalen, het Bijbelboek Thora, de mensheid een<br />

hemelse betekenis over het levensdoel aanbieden, en dat<br />

het verhaal dus niet een uiterlijke aardse historie vertelt.<br />

Daarom betekent de naam Thora de symbolische leer<br />

over het doel van het actuele innerlijke aardse leven.<br />

Als de mens, symbolisch, op weg gaat naar het Beloofde<br />

Land, vormt dat het beeld van de innerlijke geestelijke<br />

ontwikkeling van het contact met God en Jezus. Deze<br />

weg wordt vertaald als de weg door een woestijn. Maar<br />

het bijbelse woord woestijn heet de Midbar. Midbar betekent<br />

het innerlijke overleg met God en Jezus tijdens<br />

het verblijf op aarde, dat kost moeite, wat in het verhaal<br />

uitvoerig besproken wordt. Uiteindelijk kan de mens de<br />

betekenis van de Bijbel dan gaan begrijpen.<br />

De Bijbel als Gods oproep, wordt aan de mensheid aangeboden,<br />

want de Bijbel vormt ook een beeld van onze<br />

begrip. Tegenover Pasen, als begin van de zoektocht naar<br />

het levensdoel, komt het levensresultaat uiteindelijk tot uitdrukking<br />

in Pinksteren als het einddoel, wat wijst op het<br />

definitieve begrip van de Thora, de kern van de Bijbel.


34


Koken<br />

Lekker gerecht voor drie tot vier personen<br />

kIpquIChe met Courgette<br />

door Marijke de Jong<br />

BenodIgdheden<br />

• 6 plakjes deeg voor hartige taart, ontdooid<br />

• 2 el olijfolie<br />

• 300 g kip(dij)filet in stukjes<br />

• 1 flinke of 2 kleine courgettes in blokjes<br />

• 4 eieren<br />

• 1 pakje Boursin knoflook/kruiden (150 g)<br />

• 2 el zwarte olijvenplakjes<br />

• 1 zakje buffelmozzarella (125 g), in plakjes<br />

• Ingevette springvorm doorsnee ca. 24 cm<br />

BereIdIng<br />

1. Verwarm de oven vóór op 200 graden. Bekleed<br />

de vorm met het deeg, ook de opstaande rand.<br />

Verhit de olie in een koekenpan en bak de kipfilet<br />

3 min. Voeg de courgette toe en bak 5 min.<br />

mee. Schep het mengsel in de vorm.<br />

2. Klop de eieren los met de Boursin. Voeg de<br />

olijvenplakjes en zout en peper naar smaak toe.<br />

Schenk uit over het kip- courgettemengsel. Verdeel<br />

de plakjes mozzarella erover.<br />

3. Bak de quiche in het midden van de oven in 35-<br />

40 minuten goudbruin en gaar. Lekker met een<br />

frisse salade.<br />

Eet smakelijk!


Drie nieuwe exemplaren ‘gevonden’<br />

tekstpLankJes (2)<br />

Foto’s en tekst Jacob de Maijer<br />

Historische Vereniging<br />

In de <strong>Coedijcker</strong> <strong>Ban</strong> van februari (nummer 82) schreef ik een artikel over tekstplankjes die timmerlieden vroeger<br />

achterlieten bij het bouwen of verbouwen van een huis. Er kwamen veel positieve reacties op dat artikel.<br />

Naar aanleiding van de oproep aan de lezers van de <strong>Coedijcker</strong> <strong>Ban</strong> om te laten weten als ze zo’n plankje in<br />

bezit hadden, meldden zich drie Koedijkers. Van twee plankjes konden we foto’s maken voor het archief van de<br />

Historische Vereniging Koedijk. Twee plankjes werden aan de Historische Vereniging geschonken en zijn te zien<br />

in ons museum, met dank aan de families Visser en Masteling.<br />

Kanaaldijk 192<br />

Henk Visser de bewoner van Kanaaldijk 192, boerderij<br />

de “Ambachtsheer.” liet weten dat hij een tekstplankje<br />

in bezit had. De niet zo goed leesbare tekst op het<br />

plankje luidt: Dit Schot Gezet Door C Visser 15 Juni<br />

1885 Wie Nieuwer.<br />

Het jaartal op het plankje is niet het jaar waarin de boerderij<br />

werd gebouwd. Het huis werd in 1856 gebouwd; het<br />

plankje is 29 jaar later geschreven. Henk Visser is een enthousiast<br />

onderzoeker naar de historie van Koedijk. Hij<br />

heeft over de huizen in de buurt(Kanaaldijk 190 tot en<br />

met 195) van zijn huis uitgezocht wanneer ze werden gebouwd<br />

en wie, door de eeuwen heen, de bewoners en/of<br />

de eigenaren waren. Henk heeft over zijn familie en over<br />

de historie van Koedijk een boek geschreven met de titel<br />

‘Lopende Vort’ 1 Voor mensen lezers die geïnteresseerd zijn<br />

in de historie van Koedijk een prachtig boek.<br />

Smitspad 8<br />

Mevrouw Mars, Smidspad 8 meldde dat ze twee plankjes<br />

in bezit heeft. De familie Mars woont sinds 1970<br />

in dit huis. Zij hebben tijdens een verbouwing twee<br />

plankjes gevonden. De grootste van de twee is gevonden<br />

tijdens het slopen van een houten wand, die tegen<br />

de muur aan de noordkant was getimmerd. Op een<br />

van de planken stond de volgende tekst: D Beeldman<br />

Jz. Bergen NH J Meijer Jr. Koedijk NH Aug 1906<br />

Ze hebben het stuk hout met de tekst uitgezaagd en<br />

bewaard. Het hangt aan een haakje in het halletje boven<br />

de ingang naar de woonkamer. Waar het kleine<br />

plankje met de tekst Niet boren Toch Scheeren is gevonden<br />

wisten de heer en mevrouw Mars niet meer.<br />

Kanaaldijk 73<br />

Het plankje afkomstig uit het huis aan de Kanaaldijk<br />

73 is door de familie Masteling geschonken aan<br />

de Historische Vereniging Koedijk. Het plankje komt<br />

uit een in 1992 gesloopt huis, kanaaldijk 73 2 De tekst<br />

op het plankje luid: Dit Huis is gemaakt Van Pieter<br />

Blauw Als timmerman En C Kozen Als metselaar En<br />

op Zichter A J Vonk In het jaar 1884<br />

Tot slot<br />

De Historische Vereniging is nog steeds op zoek naar tekstplankjes.<br />

We hopen dat als u zo’n plankje heeft er een foto<br />

van gemaakt mag worden. Uiteraard maken we er alleen<br />

-met naam en toenaam- melding van in de <strong>Coedijcker</strong> <strong>Ban</strong><br />

als u daar toestemming voor heeft gegeven.


Kanaaldijk 192, boerderij de “Ambachtsheer.”De niet zo goed leesbare tekst luidt: Dit Schot Gezet Door C Visser 15 Juni 1885 Wie<br />

Nieuwer.<br />

Nog geen lid? Wordt dan vandaag nog lid van de Historische Vereniging Koedijk. Het kost u slechrts € 13 per jaar<br />

De Historische Vereniging<br />

Koedijk<br />

Van boven naar beneden: Dhr Mars Smidspad 8 Plankje 1<br />

Beeldman Jz. Bergen NH J Meijer Jr. Koedijk NH Plankje 2<br />

Niet boren Toch Scheeren ( tenminste daar lijkt het op)<br />

Kanaaldijk 73 (reeds lang geleden gesloopt): Dit Huis is<br />

gemaakt Van Pieter Blauw Als timmerman En C Kozen Als<br />

metselaar En op Zichter A J Vonk In het jaar 1884<br />

37


Wijsheid, geduld, waarheid, eerlijkheid ....<br />

de vIJfde kLeur In de regenBoog Is BLauw<br />

Beeld en tekst Henriëtte Maas<br />

De chakrakleuren nader verklaard<br />

Blauw staat in positieve zin voor wijsheid, geduld, waarheid, eerlijkheid, bezinning, spiritueel, kalm, helend,<br />

loyaal, integer, evenwicht, zelfvertrouwen, intuïtie, inzicht, geduld, de waarheid naar boven brengen.<br />

Afstand nemen en rust. Orde scheppen in je leven, Je vrij voelen en je (creatief) uiten. Je unieke talenten<br />

ontwikkelen. En in negatieve zin voor zwak, labiel, haatdragend, bijgelovig, sentimentele liefde, onbetrouwbaar,<br />

concentratieproblemen, rusteloosheid en gebrek aan vertrouwen. De complementaire kleur is<br />

oranje. De kleur Blauw is verbonden met het vijfde chakra. Ook wel keelchakra of communicatiechakra<br />

genoemd. Het bevindt zich in je keel. De edelstenen die erbij horen zijn aquamarijn, turkoois, lapis lazuli<br />

en de blauwe saffier.<br />

Het vijfde chakra heeft te maken met<br />

uiting geven aan al wat in je is;<br />

communicatie, spreken, schrijven,<br />

zingen, zelfexpressie, creativiteit,<br />

scheppen, geluid,<br />

smaak en geur, telepathie<br />

en met (luisteren naar)<br />

je innerlijke stem, de<br />

stem van je ziel. De<br />

waarheid spreken en te<br />

horen krijgen, eerlijkheid.<br />

Het gaat erom zonder vrees<br />

je gevoelens en gedachten uit<br />

te drukken, jezelf volledig creatief<br />

te uiten, niet beïnvloedbaar<br />

te zijn en goed kunnen<br />

luisteren. In dit chakra ontvang<br />

je je gedachten. Het vijfde chakra is je<br />

paranormale centrum, verantwoordelijk voor helderziendheid,<br />

helder-horendheid en helder-voelendheid,<br />

en het vermogen te communiceren zonder woorden.<br />

CommunICatIe<br />

Het bewustzijn is gericht op het horen en ten gehore<br />

brengen van energie. Alle energiegolven komen hier<br />

samen en worden naar buiten gestuurd. Hier mengen<br />

ideeën, emoties en intuïtieve inzichten zich tot een geheel.<br />

Je brengt tot uiting wat in je leeft en treedt zo in<br />

contact met de wereld en anderen om je heen. In wat je<br />

naar buiten brengt, kun je zien welke levensprocessen je<br />

nog moet leren. Door communicatie kun je informatie<br />

uitwisselen en breng je dingen tot stand. De informatie<br />

wordt doorgegeven en ontvangen. Je<br />

geeft expressie aan jezelf. Taal<br />

is hierbij belangrijk, zo orden je<br />

je denken en kun je helderheid<br />

scheppen in jezelf. Je drukt je<br />

emoties uit in woord en geluid.<br />

Hoe je met jezelf omgaat,<br />

bepaalt hoe je<br />

met anderen omgaat; ze<br />

zijn als het ware een spiegel<br />

voor de interactie die binnenin<br />

jezelf plaatsvindt. Door<br />

hoe je bent, trek je bepaalde<br />

personen en situaties aan en<br />

anderen stoot je af.<br />

onevenwIChtIg 5 e Chakra.<br />

Als er een tekort aan energie is in dit chakra, zal je veel<br />

angst en onveiligheid ervaren en last hebben van steeds<br />

terugkerende negatieve gedachten over jezelf. (Dit heeft<br />

alles te maken met te hoge eisen stellen, vooral aan jezelf.)<br />

Je durft niet af te gaan op je innerlijke stem. Je<br />

zegt niet wat je zou willen zeggen, hebt spreekangst<br />

en moeite om je stem te laten horen, moeite met het<br />

verwoorden van gevoelens, verlegenheid, te weinig<br />

scheppingskracht, faalangst, valse bescheidenheid, bitterheid,<br />

klagen. Je kunt last hebben van gehoorstoornis.<br />

Er is een relatie met het eerste chakra; als daar veel angst<br />

en onveiligheid zit, zal het keelchakra ook half of helemaal<br />

dicht zijn. Ook een gevoel van vermoeidheid heb-<br />

38


en, omdat de energie weglekt zijn symptomen van een<br />

slecht werkend chakra. Het wordt geblokkeerd door onderdrukte<br />

gevoelens; je blijft beleefd, wil geen opschudding<br />

veroorzaken enz. en dit verzwakt de levenskracht.<br />

Liegen, kwaadspreken, drugs- en alcoholmisbruik, roken<br />

en eetverslavingen beschadigen het keelchakra.<br />

Teveel energie kenmerkt zich door een constante innerlijke<br />

dialoog, malende gedachten. Zo iemand zit zo<br />

vol van zichzelf, dat hij niet naar anderen kan luisteren.<br />

Of iemand praat alleen maar en overschreeuwt zichzelf.<br />

Is dominant aanwezig en plagerig. Gelijk hebben<br />

is dan belangrijker dan begrepen worden. Roddelen<br />

valt hier ook onder. Soms wordt zo iemand als charismatisch<br />

ervaren. Trump heeft duidelijk teveel energie<br />

in zijn keelchakra. Slaapstoornissen komen veel voor<br />

wanneer dit chakra uit balans is.<br />

een geZond 5 e Chakra.<br />

Als het chakra goed werkt, kom je op voor waar je in<br />

gelooft, meen je wat je zegt, hou je je woord en maak je<br />

anderen deelgenoot van jouw waarheid. Kun je luisteren<br />

naar anderen en voert een duidelijke communicatie.<br />

Dan bezit je scheppingskracht en creativiteit.Als je eerlijk<br />

bent (m.n. ook naar jezelf), wordt je sterker en veerkrachtiger<br />

in je denken. Het zorgt ervoor dat de energie<br />

niet wegstroomt of stagneert. Het heeft een zuiverend<br />

en reinigend vermogen. Het is ook belangrijk om niet<br />

al je wilskracht te gebruiken voor dagelijkse handelingen<br />

en klusjes, maar wilskracht over te houden voor je<br />

spirituele ontwikkeling, voor de uitdagingen in je leven,<br />

die er werkelijk toe doen. Dat betekent nee zeggen tegen<br />

wat en wie schadelijk voor je kunnen zijn.<br />

InnerLIJke stem<br />

Als je goed luistert naar je innerlijke stem, wordt het<br />

keelchakra sterker. Voorwaarde is dat je je emoties<br />

erkent en ervaart, dat je vertrouwd raakt met je gevoelens<br />

en ze uitspreekt. Je moet weten wie je bent<br />

en waar je waarde aan hecht. Werken met je stem<br />

zet processen in beweging en zorgt voor ontlasting<br />

van de ondergelegen chakra’s. Het gaat hierbij om<br />

zuiverheid. Als je je bewust wordt van je psychische<br />

en spirituele hulpbronnen, neemt dit chakra in<br />

kracht toe. Je ontdekt dan je ware stem. Om goed<br />

te kunnen communiceren met je zelf (en met anderen),<br />

moet je met aandacht leren luisteren naar wat<br />

er binnen in je leeft. We luisteren vaak slecht, zowel<br />

naar onszelf als naar anderen. Het gaat erom een beter<br />

begrip te krijgen van jezelf en van elkaar. Verbale<br />

en non-verbale boodschappen moeten overeenkomen<br />

anders verzwakken ze elkaar. Door de (beleving<br />

van je) realiteit te veranderen, kun je kiezen<br />

welke situaties en gedragspatronen je wilt houden<br />

en welke je wilt veranderen. Als je expressie geeft<br />

aan je ware zelf, verfijn je je bewustzijn en intensifieer<br />

je je levensenergie. Het geeft je de mogelijkheid<br />

om innerlijke gebieden zichtbaar te maken en het<br />

stimuleert het proces van zelfontdekking.<br />

rust en stILte<br />

Om je bewust te worden van je innerlijke communicatie,<br />

is het nodig om regelmatig een bepaalde rust en<br />

stilte te creëren in je leven, zodat je kunt luisteren naar<br />

wat in je leeft. (Bijv. door te gaan mediteren of de natuur<br />

op te zoeken.) Door de tegenstrijdige stemmen in<br />

je te onderzoeken, zul je de stem van je Zelf gaan ontdekken.<br />

Als je je daar steeds meer bewust van wordt,<br />

zul je meer ruimte en vrijheid krijgen, door orde in<br />

jezelf te scheppen en het innerlijke lawaai tot rust te<br />

brengen. Spreek de waarheid, luister naar muziek,<br />

zing, bekijk of beoefen kunst, voel je onbevooroordeeld<br />

en innerlijk vrij. Reguleer je emoties door ze in<br />

de eerste plaats te erkennen en te voelen om ze vervolgens<br />

weer te laten gaan.<br />

Een krachtige, individuele persoonlijkheid zal zich<br />

steeds meer durven overgeven aan de creatieve impulsen<br />

van het zelf.


Voor een sportief<br />

en snel kapsel<br />

Beneluxplein 5<br />

Winkelcentrum De Mare<br />

1825 RT Alkmaar<br />

072 - 564 50 50<br />

40


Nostalkiek<br />

metamorfose kanaaLdIJk<br />

Tekst en foto Jan Bijpost<br />

Wat is dit plekje aan de Kanaaldijk veranderd zeg. Deze foto maakte ik in februari 1989. Het huis van de familie<br />

Bos is het enige wat nog herkenbaar is. Het voormalige woonhuis van de familie Bos, op de voorgrond, is helaas<br />

verbrand, maar gelukkig in dezelfde stijl herbouwd. Het witte huisje van de familie Ootjes heeft plaats gemaakt<br />

voor een toerit naar de maalderij, die hier nog volop in bedrijf is. Er was zelfs een bushalte. Als je vandaag hier<br />

zou staan is het er wel fraaier op geworden. Er zijn twee stolpwoningen bij gebouwd de maalderij heeft plaats<br />

gemaakt voor een prachtige molen en de oude stoom maalderij is in oude glorie hersteld.


Wooncorporatie Woonwaard blinkt niet uit in transparantie<br />

BewonersCommIssIe het oostwIJk<br />

Tekst en beeld Hans Petit<br />

Het Oostwijk beschermd dorpsge<br />

Ruud Slikker en Dirk Haringhuizen vertelden in de <strong>Coedijcker</strong> <strong>Ban</strong> van oktober 2020 over de plannen van<br />

woningbouwvereniging Woonwaard om de woningen van Het Oostwijk te slopen en er nieuwe woningen<br />

te bouwen. In dat interview was de toon van de bewonerscommissie nog redelijk mild, nu een half jaar<br />

later is de die toon veranderd. De manier waarop Woonwaard met de belangen van de bewoners omgaat, is<br />

naar de mening van de bewonerscommissie onbehoorlijk en op zijn zachts gezegd frustrerend.<br />

Drie woningen onder een kap, op bladzijde 44 kunt u zien hoe de trotse eerste bewoners voor hun nieuwe huis staan.<br />

Ruud en Dirk zijn teleurgesteld over de manier waarop<br />

Woonwaard omgaat met de bewonerscommissie. “De<br />

bewonerscommissie heeft zich van het begin af aan coöperatief<br />

opgesteld. Wij denken dat renovatie van de huizen<br />

en verkoop van de leegstaande gerenoveerde huizen<br />

de beste oplossing is. Beter dan sloop van de wijk. Het<br />

Oostwijk blijft bestaan, de huidige bewoners kunnen<br />

blijven wonen in de omgeving waar ze zich thuis voelen.<br />

Met het geld van de verkoop van de nieuwe woningen<br />

kan Woonwaard elders energie-neutrale woningen<br />

bouwen. De huizen zijn op zich nog goed. Je kunt ze<br />

volgens deskundigen zo renoveren, dat ze voldoen aan<br />

het energielabel B. Het enige antwoord dat we van<br />

Woonwaard krijgen is dat ze ons begrijpen, maar in alle<br />

gesprekken wordt duidelijk dat het zogenaamde begrip<br />

geen invloed heeft op de besluitvorming. Woonwaard<br />

wil 23 eengezinswoningen en 40 appartementen die voldoen<br />

aan het energielabel A ++++ bouwen met daarbij<br />

82 parkeerplaatsen.”.<br />

verkeerde InformatIe<br />

De bewonerscommissie is erachter gekomen, dat<br />

Woonwaard in de brief waarin de sloopvergunning bij<br />

de gemeente Alkmaar is aangevraagd, onjuiste informatie<br />

stond. Woonwaard schrijft aan de gemeente, dat de<br />

plannen in goed overleg met de bewoners tot stand zijn<br />

42


zicht<br />

gekomen. Dat is onjuist. Er is helemaal geen sprake van<br />

goed overleg. Het zou van openheid én fatsoen getuigen<br />

als Woonwaard de bewonerscommissie een afschrift van<br />

de bewuste brief had gestuurd. Dat deden ze niet.<br />

gemeenteraadsfraCtIes<br />

De bewonerscommissie heeft inmiddels gesproken<br />

met verschillende gemeenteraadsleden. Het is nog erg<br />

onduidelijk of de fracties iets willen of kunnen doen<br />

voor de bewoners van Het Oostwijk.<br />

sterfhuIsConstruCtIe<br />

Volgens de bewonerscommissie doet Woonwaard er<br />

alles aan om het wonen in Het Oostwijk zo onaangenaam<br />

mogelijk te maken. Van de 38 woningen zijn<br />

er op dit moment nog 21 bewoond. Lege woningen<br />

worden niet meer toegewezen aan woningzoekenden.<br />

Daarmee creëert de wooncorporatie bewust een<br />

spookwijk. “Er wordt geen rekening gehouden met de<br />

bewoners die letterlijk ziek worden van het beleid van<br />

Woonwaard”, aldus Ruud en Dirk.<br />

vIer IJZers In het vuur<br />

Ondanks de houding van de wooncorporatie hebben<br />

de bewoners hoop dat de sloopplannen van tafel gaan.<br />

Die hoop is gebaseerd op:<br />

1. De historische verenigingen van Koedijk en Alkmaar<br />

en de Erfgoedvereniging Heemschut hebben<br />

de gemeente verzocht een beschermende status te<br />

verlenen aan het Oostwijk 1<br />

2. De gemeenteraad, die de sloopvergunning zou<br />

kunnen afwijzen onder andere op grond van een<br />

onvoldoende democratisch proces.<br />

3. In de Schoolstraat zijn twaalf jaar geleden acht woningen<br />

gerenoveerd. Het zou kapitaalvernietiging<br />

zijn, om deze woningen nu te slopen. Woonwaard<br />

laat een extern bureau de staat van deze woningen onderzoeken.<br />

Als deze woningen niet gesloopt worden,<br />

betekent dat een streep door de huidige plannen.<br />

4. In de nieuwbouwplannen gaat Woonwaard ervan<br />

uit dat ze de grond van de Speeltuinvereniging<br />

kunnen gebruiken. De Speeltuinvereniging<br />

is niet van plan om de (eigen) grond af te staan<br />

aan Woonwaard. Ook dat betekent dat de huidige<br />

plannen niet door zouden kunnen gaan.<br />

Een ludieke actie van de bewoners van Het Oostwijk.<br />

soCIaaL pLan<br />

De bewonerscommissie wil heel graag, dat de nieuwbouwplannen<br />

van tafel gaan en worden vervangen<br />

door de renovatie- en verkoop van de woningen.<br />

Mocht die wens onverhoopt niet in vervulling gaan,<br />

dan zullen bewoners moeten verhuizen, al dan niet<br />

tijdelijk. Om dat goed te regelen is de wooncorporatie<br />

verplicht om een sociaal plan op te stellen. Daarin<br />

worden onder andere zaken zoals een bijdrage in de<br />

verhuis- en herinrichtingskosten geregeld.<br />

Wat vindt u van de plannen van de wooncorporatie? Zou<br />

u meedoen aan bijvoorbeeld een handtekeningenactie tegen<br />

de plannen om Het Oostwijk te slopen? Laat het weten,<br />

stuur een mailtje naar info@coedijckerban.nl.<br />

De bewonerscommissie heeft samen met de Woonbond<br />

2 een ambitieus sociaal plan aan Woonwaard<br />

voorgelegd. In het sociaal plan wordt gepleit voor<br />

een goede regeling met de bewoners. De reactie van<br />

de wooncorporatie was niet een uitnodiging om het<br />

voorstel te komen bespreken, maar de mededeling dat<br />

er een advocaat zal worden ingeschakeld. Niet gewoon<br />

met elkaar onderhandelen maar meteen de juridische<br />

weg zoeken. Onbegrijpelijk vinden Dirk en Ruud.<br />

tot sLot<br />

De <strong>Coedijcker</strong> <strong>Ban</strong> heeft voor dit artikel geen hoor- en<br />

wederhoor toegepast. Het staat Woonwaard uiteraard<br />

vrij om contact met de <strong>Coedijcker</strong> <strong>Ban</strong> op te nemen<br />

om hun lezing met de lezers van de <strong>Coedijcker</strong> <strong>Ban</strong> te<br />

delen. De <strong>Coedijcker</strong> <strong>Ban</strong> hoopt overigens vurig dat<br />

de historisch belangrijke wijk voor ons dorp behouden<br />

blijft. U vindt alle informatie over het Oostwijk op de<br />

website oostwijk-koedijk.nl (Zie QR-code).


Het Oostwijk beschermd dorpsge<br />

De historie van de vaartuinderij en sociale woningbouw in Koedijk<br />

BoekJe over het ontstaan van het oostwIJk<br />

De historische verenigingen van Koedijk, Alkmaar en de Bond Heemschut nemen het opnieuw op voor<br />

Het Oostwijk, het vooroorlogse buurtje dat door sloop wordt bedreigd. Deze week verschijnt het boekje<br />

waarin de ontstaansgeschiedenis van Het Oostwijk is beschreven. Een cultuurhistorisch verhaal over bewoners,<br />

vaartuinders en het begin van de volkshuisvesting. Het verhaal speelt zich vooral af in de jaren twintig<br />

en dertig van de vorige eeuw.<br />

Naast alle blokjes van twee staan er op de hoeken van de burgemeester Kooiman- en de Schoolstraat twee blokjes met drie woningen.<br />

Dit is er een van.<br />

De beschrijving begint bij de oorsprong van het bijzondere<br />

landschap en de agrarische geschiedenis van het Geestmerambacht<br />

en het Rijk der Duizend Eilanden. Daarbij<br />

is er ook aandacht voor de bijzondere bebouwing die de<br />

vaartuinderij met zich meebracht. Van de hoge bruggen tot<br />

– natuurlijk – de doorvaarveiling in Broek op Langedijk<br />

en de gevels van de conservenfabriek Verburg in Noord-<br />

-Scharwoude. Minder prominent, maar zeer beeldbepalend<br />

voor het hele Geestmerambacht, inclusief Koedijk,<br />

zijn de koolschuren of -boeten. En daar sluit de geschiedenis<br />

van de vaartuinders aan bij die van de volkshuisvesting.<br />

44<br />

pIet hart<br />

Op 19 juni 1919 wordt Woningbouwvereniging Goed<br />

Wonen Koedijk opgericht. Initiatiefnemer en eerste<br />

voorzitter is Piet Hart. Hij zal vele tientallen jaren<br />

daarna vooraan staan in het maatschappelijk leven van<br />

Koedijk. Van raadslid voor de SDAP tot ruim na de<br />

oorlog ook wethouder voor de PvdA.<br />

twee-onder-een-kap<br />

De bouw van de eerste woningen gaat met veel strijd<br />

gepaard. Maar ze komen er wel. Al in 1920 start de


zicht<br />

bouw van de eerste twaalf aan de westkant van de burgemeester<br />

Kooimanstraat. Voor die tijd mooie huizen,<br />

twee-onder-een-kap met flinke erven en dito schuren.<br />

Op de foto’s is de trots van de gezichten van de bewoners<br />

af te lezen. Vijf jaar later volgen er nog achttien.<br />

Bij acht van deze achttien woningen worden ook koolschuren<br />

gebouwd.<br />

De samensteller van het boekje ‘Het Oostwijk, een<br />

kleine geschiedenis met toekomst’ is cultuurhistoricus<br />

Feyko Alkema van de Historische Vereniging<br />

Alkmaar. Het is verkrijgbaar bij de Historische<br />

verenging Koedijk, Kanaaldijk 12 en bij de bewonerscommissie<br />

Oostwijk Burgemeester Kooimanstraat<br />

9.<br />

kooLsChuren<br />

In vier gevallen vormen de koolschuren een bouwkundig<br />

geheel met de sociale huurwoningen zelf. Dat is<br />

uniek. De woningbouwvereniging wilde niet alleen<br />

voorzien in goede, betaalbare huurwoningen, maar<br />

wilde het haar huurders tegelijk mogelijk maken om<br />

in hun levensonderhoud te voorzien. Ook de andere<br />

woningen hebben ruime erven en schuren. Er werd<br />

gewerkt, voor eigen consumptie getuind en gehandeld.<br />

mooI maar nIet rooskLeurIg<br />

Het boekje geeft in 32 pagina’s kleurendruk een mooi<br />

beeld van hoe er tussen de oorlogen in Oostwijk kon<br />

worden gewoond en gewerkt. Mooi, maar niet rooskleurig,<br />

want er zijn ook periodes waarin het inkomen<br />

van de tuinders nog lager was dan dat van degenen<br />

die in de werkverschaffing zaten en waarin meer dan<br />

de helft van de huurders forse huurschulden hadden.<br />

“voLhouden, dan Lukt het”<br />

De nadruk ligt op de (steden)bouwkundige kwaliteit<br />

van Oostwijk en de sociaaleconomische omstandigheden<br />

waarin de huurders en de woningbouwvereniging<br />

het hoofd boven water moesten zien te houden.<br />

Er passeren namen van eerste bewoners die nog steeds<br />

bekende Koedijkers zijn. En de bekendste blijft dan<br />

toch Piet Hart. Als in 1948 (!) de Kooimanstraat en<br />

Schoolstraat eindelijk bestraat zijn herinnert hij in zijn<br />

feestelijke toespraak nog eens aan de strijd die het kostte<br />

om tot de bouw van die eerste woningen te komen.<br />

Hij besluit met “Laat dat een aansporing zijn voor de<br />

jongeren …. Volhouden, dan lukt het!”<br />

Boekje over Oostwijk is voor € 4,- te koop bij de Historische vereniging Koedijk en bij de bewonerscommissie van Het Oostwijk<br />

45


46<br />

Mijn muziekinstrument<br />

Al sinds mijn vroege jeugd speelt muziek een rol in mijn leven<br />

Janny de groote<br />

Al sinds mijn vroege jeugd speelt muziek een rol in mijn leven. Muziek hoorde bij mijn opvoeding. Op 7 jarige<br />

leeftijd ben ik gestart met AMV (Algemene muzikale vorming) op de muziekschool. Mijn moeder zong veel<br />

met ons en van mijn opa leerde ik blokfluit spelen. Op 9 jarige leeftijd ben<br />

ik gestart met pianoles. Hier ben ik na 2 jaar mee gestopt en ben overgestapt<br />

op gitaar. Maar zoals dat vaak met pubers gaat, kon ik de<br />

discipline voor het oefenen slecht opbrengen. Na 4 jaar hing ik ook<br />

de gitaar aan de wilgen. Inmiddels was ik gestart met de opleiding<br />

voor kleuterleidster, waar muziek een belangrijk vak was. Aan het<br />

samen zingen daar en de verplichte blokfluitles heb ik veel plezier<br />

beleefd. Als juf heb ik veel met de kinderen gezongen en muziek<br />

gemaakt.<br />

Daarna zou het tot mijn 40 e jaar duren voor ik weer een instrument<br />

opnam. Doordat onze jongste zoon als slagwerker lid<br />

was van Aurora, ging ik altijd luisteren als hij moest optreden.<br />

Toen ik zag hoeveel plezier het samen muziek maken<br />

gaf, begon het bij mij te kriebelen en ben ik<br />

klarinetles gaan nemen. Dit heeft ertoe<br />

geleid dat ik nu alweer 28 jaar lid ben van<br />

Aurora, onze plaatselijke Harmonie. Ik ervaar<br />

het als heel plezierig om met mensen uit je eigen<br />

dorp (en naaste omgeving) in ons eigen ontmoetingscentrum<br />

muziek te maken. Ook het spelen met<br />

mensen van jong tot oud en van meer of minder<br />

getalenteerd maakt het interessant.<br />

Als lid van de vereniging notuleer ik al meer dan een<br />

jaar de bestuursvergaderingen. Vanaf november jongstleden<br />

ben ik als secretaresse toegetreden tot het bestuur.<br />

Doordat er in deze coronatijd niet fysiek vergaderd wordt<br />

en we ook niet kunnen repeteren, voelt dat wel raar. Ik<br />

hoop dat we nog vóór de zomervakantie alles weer op<br />

kunnen pakken. Ik hoorde van de dirigent, dat hij in deze<br />

coronatijd klassieke stukken heeft gearrangeerd als klankstudie<br />

voor het orkest. Daar verheug ik me op.<br />

Als laatste wil ik nog kwijt, dat we nog steeds nieuwe<br />

leden, jong en oud en op allerlei instrumenten, kunnen<br />

gebruiken. Speelt u een instrument of heeft u daar plannen voor, kom als het weer mag, eens vrijblijvend langs<br />

op vrijdagavond in De Rietschoot. Of neem contact met ons op via de email: aurorakoedijk@gmail.com. (door<br />

Janny de Groote/foto aangeleverd)


Hulp bij het invullen van uw belastingformulier nodig?<br />

BeLastIngservICe de rIetsChoot<br />

Het ‘belastingseizoen’ is weer begonnen. Tussen februari en 8 mei 1 aanstaande moeten we weer allemaal de<br />

aangifte inkomstenbelasting over 2020 inleveren bij de belastingdienst. We hebben geconstateerd dat er<br />

veel mensen problemen hebben met invullen van dit formulier. Om mensen van dienst te zijn hebben wij<br />

het volgende aanbod ontwikkeld Een deskundig belastingadviseur helpt bij de aangifte<br />

BeLastIngaangIfte een LastIge opgave?<br />

Kost het je moeite om een toeslag aan te vragen? Of ervaar je problemen met andere belastingzaken? Dan is<br />

de belastingservice van De Rietschoot de oplossing voor jou. Een ervaren belastingadviseur helpt je met onder<br />

andere.<br />

• Aangifte inkomstenbelasting<br />

• Voorlopige aangifte<br />

• Voorlopige teruggaaf<br />

• Zorg- en huurtoeslag<br />

• Kinderopvangcentra<br />

• Bezwaarschriften<br />

• Fiscaalrechtelijke procedures<br />

• Aangifte erfbelasting<br />

(voorheen successieaangifte)<br />

• Schenkbelasting<br />

• Alle andere fiscaalrechtelijke<br />

zaken<br />

Nieuws Rietschoot & Hofstaete<br />

Goede doelen<br />

verbouwing<br />

woz<br />

Aangifte<br />

inkomstenbelasting<br />

Erfbelasting<br />

Voorlopige<br />

teruggaaf<br />

toeslagen<br />

Bezwaarschrift<br />

Ziektekosten<br />

andere formuLIeren<br />

Daarnaast kunnen wij ook<br />

ondersteuning bieden bij tal<br />

van andere formularia (bijv.<br />

gemeente, UWV en dergelijke).<br />

De tarieven die wij hanteren<br />

zijn zeer vriendelijk.<br />

Voorheffing<br />

Kinderopvang<br />

tarIeven<br />

Voor een enkele aangifte inkomstenbelasting vragen wij € 30.- en als er sprake is van een partner dan rekenen wij<br />

€ 45.-. Voor mensen met een minimum inkopen is het kosteloos.<br />

afspraak maken<br />

U kunt een afspraak maken met de adviseur via de mail info@rietschoot.nl of telefonisch : nummer 06 – 4229<br />

2010.<br />

1 In verband met problemen met het online doen van de belastingaangifte is de datum voor wanneer u aangifte moet<br />

doen verplaatst naar 8 mei (was eerder 1 mei)<br />

47


+ + 1<br />

-E -P -E -B VL=D<br />

JeugdpagIna<br />

Jeugdpagina<br />

F.O.C Haforags<br />

CANON<br />

‘t Loo<br />

Als je de letters van het visitekaartje hiernaast door<br />

elkaar husselt kom je erachter welk beroep mevrouw<br />

Fiona Haforags heeft. Meestal zie je ze wel een keer per<br />

jaar samen met je klasgenootjes. Mevrouw Haforags<br />

woont in ‘t Loo, niet te verwarren met paleis ‘t Loo.<br />

Heb je enig idee in welke provincie je het kleine dorpje<br />

‘t Loo kunt vinden?<br />

-H -S R=N -D<br />

B=V<br />

Kinderopvang<br />

Broer Konijn<br />

kinderopvang broer konijn<br />

• Sinds 1995<br />

• Kleinschalig<br />

• Grote betrokkenheid bij kind en gezin<br />

• Vast en deskundig team<br />

48<br />

opvang voor kinderen in de<br />

leeftijd vanaf 10 weken tot<br />

ongeveer 12 jaar<br />

• Dagopvang en BSO specifiek<br />

per leeftijdsgroep<br />

• Avontuurlijk spelen binnen en<br />

buiten in groene tuin<br />

Kanaaldijk 196 1931 BD Koedijk | 072-5600214 | info@kinderopvangbroerkonijn.nl | www.kinderopvangbroerkonijn.nl


Kleurplaat<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

Volgens sommigen<br />

hard nodig voor het<br />

opwekken van energie.<br />

omsChrIJvIng<br />

1. Plantje ... brengt geluk<br />

2. Aanspreektitel rechter<br />

3. Oude voorwerpen die beschadigd<br />

zijn herstellen<br />

4. Belangrijke internationale prijs<br />

voor o.a. literatuur, natuurkunde,<br />

vrede...<br />

5. Hier kun je bijvoorbeeld in vinden<br />

welke postzegels er in Nederland<br />

zijn uitgegeven.<br />

6. Sprookjesdier<br />

7. Neven en ...<br />

8. Fiets voor twee personen achterelkaar,<br />

die allebei kunnen trappen<br />

9. Niet krom<br />

10. Getal onder de tien<br />

11. Verf<br />

12. Voegwoord<br />

13. Negentiende letter van het alfabet<br />

49


voorJaarsdrukte In onZe aChtertuIn<br />

Beeld en tekst Cees van Egmond<br />

Iedere jaar hoop ik dat deze prachtige vogels, steltkluut en de 'bonte piet' ergens gaan nestelen waar ze stilletjes<br />

gevolgd kunnen worden. Ze maken elkaar wel het hof en daar blijft het bij. Broeden gebeurt ergens anders. Begrijpelijk.<br />

Er maken veel mensen gebruik van dit gebied, ieder op zijn manier, zodat in het broedseizoen van rust<br />

geen sprake kan zijn. Niet alle watervogels zijn zo schuw. Met de ganzenpopulatie gaat het goed. Er zwemmen<br />

heel wat klasjes rond.<br />

50


CoLofon<br />

• Uitgever: Bewonersonderneming De Rietschoot.<br />

• Hoofdredacteur/eindredactie/vormgeving Hans Petit<br />

• Redactie Marijke de Jong, Rob Westhof, Jacob<br />

de Maijer, Jan Bijpost, Henriette Maas, Marcel<br />

Rasch, Hans Faddegon<br />

• Correctie :Hans Emmerik<br />

• Verkoop: info@coedijckerban.nl.<br />

• Druk: Stichting Meo.<br />

• Verspreiding: vrijwilligers De Rietschoot.<br />

• E-mailadres redactie: info@coedijckerban.nl<br />

• De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden<br />

kopij, zonder opgaaf van reden, niet te<br />

plaatsen. Ingezonden tekst kan worden ingekort.<br />

• De data waarop kopij/advertenties in <strong>2021</strong><br />

moeten zijn ingeleverd vindt u op de website<br />

coedijckerban.nl.<br />

CoedIJCkertJes<br />

PIANOSTEMMEN in Koedijk. André Valkering,<br />

Saskerstraat 148 Tel. 072-5612961<br />

GITAARLES in Koedijk Elektrisch en Klassiek<br />

Nico de Graaf Gediplomeerd Gitaarleraar<br />

072-5615900 / 06-14951958<br />

MelaEspañol cursus Spaans in De Rietschoot Koedijk<br />

en Alkmaar. Meedoen?Stuur een e-mail naar:<br />

Melaspaanselessen@gmail.com of bel 0622081733.<br />

foto’s BegIntIJd rIetsChoot<br />

De Rietschoot werkt aan een prachtig boek ‘Veertig<br />

jaar Rietschoot in veertig verhalen’, Bij zo’n boek<br />

hoort mooi beeldmateriaal. Uit de beginperiode, de<br />

inspraak, de bouw en de opening is tot nu toe weinig<br />

bruikbaar beeldmateriaal gevonden. Bent u in het bezit<br />

van beeldmateriaal laat het weten via info@coedijckerban.nl.<br />

Het is de bedoeling om uw foto’s, dia’s of<br />

documenten te laten scannen en ze daarna weer snel<br />

aan u terug te geven. Helpt u mee?<br />

opLossIngen<br />

Visitekaartje: Schoolfotograaf, ‘t Loo is een klein dorp<br />

in de gemeente Oldebroek aan de rand van de Veluwe,<br />

in de Nederlandse provincie Gelderland, onder de<br />

rook van de A28, ‘t Loo heeft 660 inwoners<br />

Rebus: Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Dat<br />

is natuurlijk onmogelijk, daarom gebruik je dit gezegde<br />

om aan te geven dat iets wat aan je gevraagd wordt<br />

onmogelijk is<br />

Puzzel: (1)Klavertjevier (2) Edelachtbare (3) Restaureren<br />

(4)Nobelprijs) (5) Catalogus (6) Eenhoorn (7)<br />

Nichten (8)Tandem (9)Recht (10) Acht (11)Lak (12)En<br />

(13)S. Van boven naar beneden: Kerncentrales<br />

geaChte redaCtIe<br />

We hebben ook vernomen dat de gemeente Bergen<br />

zonnepanelen wil plaatsen tegen ons mooi dorp aan.<br />

We begrijpen ook wel dat de gemeente Bergen ze het<br />

liefst niet bij de eigen dorpskern heeft, om dat zo’n<br />

weide met zonnepanelen natuurlijk afzichtelijk is. Het<br />

belang van zonnepanelen zien we ook heus wel in,<br />

maar laten we deze dan op de daken plaatsen, of in<br />

een industriegebied. Maar waarom tegen ons mooie<br />

dorp aan? Ik zie ze in mn nachtmerries al staan, met<br />

een groot bord erbij “wij van de gemeente Bergen zijn<br />

zo fantastisch bezig met het milieu”. Het word tijd dat<br />

we niet over ons heen laten lopen? En wat kan “onze”<br />

gemeente Alkmaar en BOL in deze voor de burgers van<br />

hun Koedijk betekenen? (naam bekend bij de redactie)<br />

51


Uw verzekeringen<br />

om de hoek geregeld?<br />

Dat kan bij ons!<br />

Kanaaldijk 212<br />

1831 BE Koedijk<br />

T 072 561 40 00<br />

E info@otterlo-advies.nl<br />

I www.otterlo-advies.nl<br />

VERZEKERINGEN<br />

HYPOTHEKEN<br />

BANKZAKEN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!