Coedijcker Ban april 2021

stichtingmeo1

Aan de bewoner(s) van dit pand

Coedijcker Ban

april 2021

nummer 84

Laatste Coedijcker Ban in december ?


Verkozen tot

LEUKSTE KAPSALON

van het jaar 2014

in de gemeente Alkmaar

Belangrijke Telefoonnummers

Alarmnummer politie, brandweer, ambulance 112

Wijkagent 0900-8844

Gebiedsregisseur 14072

Huisartsenpraktijk Koedijk 072-5613913

Huisartsenpraktijk Koedijk, spoedgevallen tijdens praktijkuren 072-5618917

Huisartsenpost na 17.00 uur en tijdens het weekend 072-5180618

Tandarts spoeddienst tijdens het weekend en na 17.00 uur 072-5123889

Wijkverpleegkundige 072-5400400

De Laatste Eer 06-31069011

Dierenambulance 10.00 - 22.30 uur 072-5150085

Dierenambulance 22.30 - 10.00 uur 06-22495296

De Rietschoot 072-5615595

De Hofstaete 072-5624521

Reiniging Alkmaar (Grof vuil e.d.) 072-5489444

Reiniging Langedijk (Grof vuil e.d.) 0226-334584

Ophalen oud papier

17 april (3e zaterdag v.d.maand)


Laatste CB In deCemBer 2021?

Ik val maar met de deur in huis. Ik heb -met pijn in het

hart- besloten om na het maken van de december-editie

van de Coedijcker Ban met mijn werkzaamheden

voor de CB te stoppen. Ik heb er dan acht jaar CB op

zitten. De tijd die het kost om de CB iedere maand

goed gevuld te krijgen past niet bij andere verantwoordelijkheden

die ik op dit moment heb. Ik vond en vind

het een moeilijk besluit omdat de CB in de loop der

jaren wel een beetje mijn ‘kindje’ is geworden.

Het geringe aantal reacties op de enquête (februari) maakt

het me wel wat makkelijker om deze stap te zetten. Slechts

43 mensen reageerden! De reacties waren over het algemeen

hartverwarmend, dat voelde goed. Maar mijn aanname dat

de CB een goed gelezen en gewaardeerd blad is zou wel

eens een te optimistische aanname kunnen zijn. Dat blijkt,

naast het geringe aantal deelnemers aan de enquête, ook uit

het feit dat herhaalde oproepen aan lezers om me te doen

met de CB geen reacties opleveren.

Ik was voorzitter van De Rietschoot toen de vorige redactie

van de CB, na 25 jaar, besloot te stoppen. Het

bestuur was toen, met mij, van mening dat de CB behouden

moest blijven voor Koedijk. Misschien zijn er

Koedijkers die het CB-stokje per 1 januari 2022 over

willen nemen, ik hoop het. Laat het weten. Tot en met

de december-editie blijf ik me met volle energie inzetten

voor ons Koedijker maandblad.

Met hartelijke groet

Hans Petit, info@coedijckerban.nl

0683114470

Inhoud

Laatste CB in december 2021? ------------------------------ 3

Centrum Joy ---------------------------------------------------- 4

Crowdfundingsactie De Dijckhoeve --------------------10

Vakantie huisartsenpraktijk Koedijk ------------- 11

Vragen over corona-vaccinatie -------------------- 11

Theekransje ----------------------------------------------------13

Alles wat je aandacht geeft, groeit ---------------------15

Expositie Zilveren Camera 2020 --------------------------17

Faybuliz ----------------------------------------------------------18

Herdenkingsplaatsen ----------------------------------------22

Young Heartbeat ---------------------------------------------25

Prijspuzzel------------------------------------------------------26

Inspraak hoorde er toen echt bij ------------------------28

Speeltuin De Jeugdhoek ------------------------------------31

Het actuele bijbelbeeld voor Pasen ---------------------33

Kipquiche met courgette ---------------------------------35

Tekstplankjes (2) ----------------------------------------------36

De vijfde kleur in de regenboog is blauw -------------38

Metamorfose Kanaaldijk -----------------------------------41

Bewonerscommissie Het Oostwijk -----------------------42

Boekje over het ontstaan van Het Oostwijk ---------44

Belastingservice De Rietschoot -------------------------47

Jeugdpagina -----------------------------------------------------48

Voorjaarsdrukte in onze achtertuin -------------------50

Colofon ---------------------------------------------------------51

Coedijckertjes -------------------------------------------------51

Foto’s begintijd Rietschoot -------------------------------51

Oplossingen ----------------------------------------------------51

Geachte redactie ---------------------------------------------51

3


Mensen verlaten Joy met een glimlach op het gezicht

Centrum Joy

Tekst en beeld Hans Petit

Markant in Koedijk

In mijn zoektocht naar onderwerpen voor de Coedijcker Ban werd ik door een dorpsgenoot gewezen op

Centrum Joy. Een kleine concertzaal aan de Achtergraft in Koedijk waar muziek, film, cultuur en spiritualiteit

elkaar ontmoeten. Reden voor de Coedijcker Ban om eens poolshoogte te gaan nemen.

Martine Nijenhuis studeerde in 1986 af aan het Koninklijk

Conservatorium Den Haag in ‘Viool’ én ‘Klassieke

opnametechniek 1 ’. Na haar opleiding speelde Martine

bij verschillende orkesten. Ze werkte onder andere bij

Philips Classics als editor en re-recording-engineer waar

ze de klank van analoge opnames verbeterde zodat ze

uitgebracht konden worden op Cd. Sinds 2019 is ze ondernemer

met een eigen kleine concertzaal waarin tal

van activiteiten kunnen worden georganiseerd.

CreatIef en teChnIsChe

Martine: “Ik beleef veel plezier aan de combinatie van

de twee opleidingen. Ik kan eigenlijk alle kanten op. Ik

verzin graag dingen en dan is het fijn als je weet hoe je bijvoorbeeld

geluidsinstallatie goed moet neerzetten. Ik kan

mijn eigen Cd’s opnemen (technisch). Op dit moment

ontwikkel ik workshops, heb een nieuwe concertvorm

bedacht, ligconcerten met aandacht voor geur en kleur

en het tonen van natuurbeelden (creatief).”

ImprovIseren

Hoe ben je tot het opzetten van een eigen bedrijf gekomen?

“Na mijn opleiding merkte ik dat ik het erg leuk vond

om te improviseren. Daar begon het mee. Dat betekent

dat je los van de noten gaat spelen. Ik ontdekte dat je met

muziek meer kan dan alleen maar nootjes spelen op de

goede manier. Mijn improvisatie ontstaat op een bepaald

moment en is niet gebonden aan regels zoals bijvoorbeeld

bij jazz-improvisatie.”

Dolfijnen

Op welk moment ontdekte je de kracht van improvisatie?

“Op een bepaald moment ontmoette ik een vrouw die

me een Cd liet horen met daarop dolfijn- en zeegeluiden

op. Dat was bijzonder. Ik ging bij het horen van

die Cd spontaan improviseren op mijn viool. Voor het

eerst van mijn leven had ik het gevoel dat alles tot rust

kwam in mezelf, een soort van heel vredig gevoel. Ik

noem het thuiskomen in jezelf. Op dat moment ontdekte

ik pas wat muziek met je kan doen. Dat ging

veel dieper dan ik ooit had geleerd op het conservatorium

of bij het spelen in een groot orkest. Die ervaring

heeft mijn leven veranderd. De vrouw in kwestie had

dezelfde ervaring.We hebben daarna samen een aantal

concerten gegeven. Zij zorgde voor de zee- en dolfijngeluiden

en vertelde over het zwemmen met wilde dolfijnen.

Ik zorgde voor de muziek. Ik ging voor het eerst

in mijn leven iets heel anders doen.”

Glastonbury

Dat moet een bijzondere ervaring zijn, hoe is het daarna

verder gegaan? “Met het improviseren en daardoor

thuiskomen in mezelf was er bij mij ook sprake van een

groeiende spirituele ontwikkeling. Ik voelde me op een

bijzondere manier meer thuis in de natuur dan daarvoor.

Aanvankelijk stond ik sceptisch tegenover deze

ervaringen, maar ik kon er niet omheen. Een tweede

belangrijk moment had plaats in 2014 in Glastonbury

(Engeland). Ik had daar een bijzondere ervaring. Het

voert te ver om er hier dieper op in te gaan maar het

gaf mij inzicht dat je met muziek licht kunt brengen

op aarde, en dan specifiek via water.”

Dr. Masuro Emoto

Dat klinkt apart, kun je daar meer over vertellen? “Een

Japanse onderzoeker Dr. Masuro Emoto, >>

1 Een studie die opleidt tot het opnemen van klassieke (live) concerten

4


“Ik ging voor het eerst in mijn leven iets heel anders doen”

5


Uw Keurslager in

Alkmaar-Noord

• Wij zijn ruim 25 jaar gevestigd in Winkelcentrum

Daalmeer in Alkmaar Noord naast de Jumbo

• Bij ons kunt u ook terecht met uw

Keurslager-spaarpas

• Let op onze dagaanbiedingen

• Gratis parkeren voor de deur

• Eigen fabrikaat dagverse maaltijden

• Eigen worstmakerij

• Wij verkopen: Heyde Hoeve varkensvlees,

rundvlees van Keten Duurzaam rundvlees,

Boerderijkip bewust beter en Waddengoud lamsvlees

Enige Keurslager in Alkmaar Noord

Richard Groot, keurslager

Winkelcentrum Daalmeer

J. Naberstraat 55, Alkmaar • Tel. 072-5617959

www.richardgroot.keurslager.nl

Bouwbedrijf J.Stam

Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419

6

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL


Markant in Koedijk

Naast de ontspanning die ik ervoer, klonk de viool warmer, voller

heeft aangetoond dat water geheugen heeft en dat muziek

iets doet met water. Na mijn ervaring in Glastonbury

heb ik regelmatig concerten gegeven waarbij ik mijn

gasten twee glaasjes water aanbood. Een glaasje dat zo

uit de kraan kwam en één dat tijdens het concert de invloed

van muziek heeft ondergaan. De meeste mensen

proeven een verschil in smaak: zachter, zoeter, prettiger.

Later heeft een technicus op het gebied van water het

‘muziekwater’ onderzocht en hij kwam tot bijzondere

conclusies. Eigenlijk is het logisch, een mens bestaat immers

voor meer dan 70% uit water. Vanzelfsprekend dat

muziek ook invloed heeft op mensen! ”

Taal van het hart

Wat deed je met die ontdekkingen? “Ik heb opgetreden

in spirituele centra zoals Oibibio en de Roos in Amsterdam.

Later speelde ik voor mensen met dementie,

voor kinderen met autisme en in ziekenhuizen voor

patiënten.

Bij het spelen voor mensen met dementie ontstond

tijdens het concerten een serene sfeer, waarbij de dementerende

luisteraars heel ander, rustig en opgewekt

gedrag vertoonden. Voor alle duidelijkheid dat is niet

mijn eigen waarneming maar die van de begeleiders.

Hetzelfde gebeurde bij autistische jongeren voor wie

ik heb gespeeld. Ik kreeg daardoor steeds meer inzicht

in de helende kracht van muziek. Daardoor ontdekte

ik ook de kracht van 432 hertz (toon A).”

432 hertz

Wat moet ik me voorstellen bij de kracht van 432 hertz?

“Instrumenten van orkesten worden sinds 1959 gestemd

op 440 hertz. 432 hertz is dus iets lager dan de

gebruikelijke stemming. Toen ik voor de eerste keer

samen met een bevriend pianist op deze toonhoogte

speelde voelde ik me totaal ontspannen Naast de ontspanning

die ik ervoer, klonk mijn viool mooier, heel

warm en vol. Tijdens mijn concerten laat ik toeschouwers

vaak het verschil horen. Mensen horen en voelen

vrijwel allemaal het verschil. Ik hoor vaak: ‘Ik voel het

in mijn lichaam, het maakt me emotioneel, wat is dat

heerlijk.’ Heel erg nieuw is het trouwens niet want 432

hertz werd ook gebruikt door componisten als Mozart,

Verdi en door verschillende Franse musici.”

Centrum Joy

Hoe kwam je op het idee om hier in Koedijk een kleine

concertzaal te gaan bouwen? “Met alle kracht die ik heb

ontdekt had ik wel de behoefte omdat met mensen te

delen. Mijn vriend Peter zei meteen toen hij het huis

kocht dat dit een concertzaal moest worden. >>

7


Wij bieden fysiotherapie

bij o.a.

gewrichtsklachten,

sportblessures, claudicatio

intermittens (etalagebenen),

diabetes mellitus (suikerziekte)

en ziekte van Parkinson.

Ook kunt u bij ons terecht

voor antroposofische

fysiotherapie en Mensendieck.

Verwijzing niet noodzakelijk!

De Omloop 2A,

1831 AH KOEDIJK

Tel : 072-561 58 49 of 072-561 03 53

www.fysiotherapiehuiswaard.nl

Betrouwbaar en betaalbaar


studiopetit.com / info@studiopetit.com

afdrukken op

fine-art papier


SCRIPTIES

8


Markant in Koedijk

We hebben de daad bij het woord gevoegd. Met de

hulp van veel buurtgenoten is in anderhalf jaar de

ruimte van een rommelige schuur omgetoverd in een

fraaie concertzaal. Het voert te ver om iedereen die ons

heeft geholpen te noemen. Zonder de anderen te kort

te doen wil ik een uitzondering maken voor Guido

Heidendal. Die heeft echt bergen werk verzet.

Marian Boontjes van (voorheen) De Wisseling was enthousiast

over mijn initiatief. Zij heeft de stoelen en

het serviesgoed in deze ruimte gedoneerd.”

programma

Voldoet de ruimte aan je verwachtingen en wat organiseer

je zoal in deze ruimte? “Het is heerlijk om mijn

eigen ruimte te hebben waar ik gasten kan ontvangen

en waar ik mijn plannen ten uitvoer kan brengen. In

2019 hadden we open huis. In januari 2020 was de officiële

start. Elke maand een koffieconcert, elke maand

een bijzondere film, elke maand een ligconcert. Van

het begin af aan werden de activiteiten goed bezocht.

Lockdown

Tot half maart ... toen diende de eerste corona-maatregelen

zich aan. Door corona kon de concertzaal niet

meer ten volle gebruikt worden. Met de 1,5 -meter-afstand-regel

en het maximaal aantal toegestane gasten

kwam Joy feitelijk tot stilstand.

Tijdens de lockdown, toen er nog twee mensen op bezoek

mochten komen hebben een moeder en dochter

genoten van een privé concert. Moeder en dochter gingen

ontspannen en blij naar huis. Dat was bijzonder.

Lezers zijn die bijvoorbeeld eenzaam zijn en zo’n privé

concert zien zitten kunnen contact met me opnemen.

Op dit moment geldt dat er maximaal 1 persoon per

dag mag langs komen. Ik houd me strikt aan de coronamaatregelen.”

Nieuwe plannen

Beschouw je de afgelopen perioden als verloren tijd? “Nee,

zeker niet. Gelukkig heb ik al heel wat kunnen voorbereiden

voor het programma na de lockdown.Ik heb

twee nieuwe workshops ontwikkeld, een over waterheling

en een over het ontdekken van jezelf. Het zal nog

wel even duren voordat we weer open mogen, maar er

komen heel mooie dingen aan.”

Huren

Is er nog iets wat niet aan de orde is gekomen? “De concertzaal

kan ook gehuurd worden. Niet voor wilde

feesten en partijen maar voor bijvoorbeeld lezingen,

samen muziek maken, muziekles geven, yoga lessen.

Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen contact met

me opnemen via de website.”

Tot slot

Bent u nieuwsgierig geworden? Bezoek dan de website

(healing-music.nl) van Martine daarop vindt u uitgebreide

informatie over wat in dit interview

aan de orde is gekomen en nog veel

meer.


Zorginstrument voor een veilig gevoel

De moeite waard

CrowdfundIngsaCtIe de dIJCkhoeve

Woonzorglocatie De Dijckhoeve in Koedijk is een crowdfundingsactie gestart voor de aanschaf van een

interactief zorginstrument voor haar bewoners: de CRDL. Het instrument vertaalt aanraking naar geluid

en is zeer geschikt voor mensen met dementie.

Het initiatief voor de inzamelingsactie komt van Thijs Tijsen,

manager zorg op De Dijckhoeve: “In augustus kregen

wij de CRDL drie weken in bruikleen via de psychomotorische

therapeut. We zijn enthousiast over de ervaringen

die we met onze bewoners hebben opgedaan. Het was een

groot succes.” De CRDL creëert een gelijkwaardige vorm

van interactie tussen bewoners en hun naasten door persoonlijke

aandacht en lichamelijke aanraking. Karin, de

dochter van een van de bewoners van De Dijckhoeve gebruikte

vorig jaar voor het eerst het instrument met haar

moeder. “De tranen schoten in mijn ogen. Ik zag tijdens

het gebruik weer even mijn moeder, zoals ik haar altijd

kende. Het is meer dan alleen aanrakingen en muziek.”

10

Het instrument vertaalt aanraking naar geluid en is zeer geschikt voor mensen met dementie (Foto aangeleverd).

posItIeve effeCten

Naima Bernatek is psychomotorisch therapeut bij

Magentazorg en zet de CRDL tijdens haar werk regelmatig

in. “Voor mensen met dementie is communiceren

vaak moeilijk. Een aanraking is een belangrijke

manier om de ander met aandacht te ontmoeten. Een

aanraking kan pijn verminderen, rust geven of troost

bieden. Het instrument geeft mensen met dementie

een veilig gevoel en kan herinneringen oproepen.”

De CRDL kan een-op-een of in een groep gebruikt

worden. Ook is het mogelijk om persoonlijke geluiden

toe te voegen, zoals stemmen van vertrouwde personen.

doneren

De CRDL kost 4950 euro. Voor deze crowdfunding is

een rekening opengesteld van Magentazorg. Doneren

kan op rekening NL35ABNA0550344853 onder vermelding

van ‘Actie’. (persbericht)


Ontmoetingscentrum

De Rietschoot

Saskerstraat 22

1831 CR Koedijk

rietschoot.nl

info@rietschoot.nl

Vakantie huisartsenpraktijk Koedijk

Huisartsenpraktijk Koedijk, de Hertog 2 te Koedijk is

wegens vakantie gesloten van donderdag 13 mei 2021 tot

en met maandag 24 mei 2021. De waarneming wordt in

deze week gedaan door Praktijk ‘t Rak, Schoenmakerstraat

126, telefoon 072-5612598. Houdt u rekening met

het tijdig bestellen van uw herhaalme dicatie?


Installatiebedrijf S.A. Ranzijn BV

Fluorietweg 19 d

1812 RR Alkmaar

Tel: 072 - 515 87 17

www.ranzijn.nu

info@ranzijn.nu

Diverse specialisaties

> Manuele therapie

> Medical taping

> Medische training

> Dry needling

- Sinds 2008

- Vier therapeuten

- Geen wachtlijst

- Contracten met

alle verzekeraars

- Therapie aan huis

mogelijk

De Hertog 14 1831 EK Koedijk T: 072-5645650

www.fysiotherapiekoedijk.nl

Loodgietersbedrijf TMF van Staten Koedijk

is sinds 2011 onderdeel van Ranzijn

installatiebedrijf

-koeltechniek

-sanitair

-zonne-energie

-loodgieterwerk

-zwembadtechniek

-ventilatie

-centrale verwarming

-airconditioning

All People

CitySpa

KENT U ALL PEOPLE CITY SPA AL?

WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN GEZICHTSBEHANDELINGEN, MANICURE, PEDICURE, MASSAGE EN PERMANENTE MAKE UP.

ALL PEOPLE CITY SPA POWERED BY LOOkX, KANAALDIJK 193, 1831 BD KOEDIJK,

072 - 540 93 49 info@allpeople.nl, www.allpeople.nl

12


Beeldbericht

theekransJe

Foto en tekst Jeroen van der Kruijf

Wat ziet u hier? Twee meisjes en een jongetje die bloedserieus bezig zijn met theedrinken. Prachtig om te zien!

Er wordt zichtbaar genoten van een heerlijk kopje thee. Dat gaat natuurlijk samen met een goed gesprek. De

kinderen gaan volkomen op in hun fantasie. Ze drinken uit lege kopjes want er zit natuurlijk geen thee in de

pot. Ze worden niet gestoord door volwassenen. Niet door televisie, tablets of smartphones … apparaten die je

met groot gemak beroven van je fantasie. Gewoon lekker spelen, zijn zoals je bent. Niets hoeft, alles mag en kan.

Niet gehinderd door allerlei vervelende berichten over het rondwarende virus of andere ernstige zaken. Kinderen

in hun spel, heerlijk om te zien en enorm belangrijk voor de ontwikkeling van elk kind. Zo zou het over heel de

wereld moeten zijn. Opgroeien in een harmonieuze en liefdevolle omgeving met ruimte voor spelen. Helaas zijn

we nog lang niet zover in deze wereld.


14


Opvoeden

aLLes wat Je aandaCht geeft, groeIt

Henriëtte Maas

Deze keer een wat breder onderwerp, dat niet alleen

voor opvoeders geldt, maar eigenlijk voor iedereen.

Voor opvoeders is het alleen nog belangrijker, vanwege

de voorbeeldfunctie die ze hebben voor hun kinderen.

Het is goed om je bewust te zijn aan welke gedachten,

meningen, oordelen, handelingen jij de meeste aandacht

schenkt. En dat je door hebt, dat het dan vaak

een self-fulfilling prophecy wordt. Net zoals je opeens

allemaal zwangere vrouwen ziet, als je zelf net zwanger

bent. Of van mening bent, dat de meeste mensen

wegpiraten zijn en je vervolgens regelmatig in dat soort

situaties terecht komt. Jij kiest wat je aandacht geeft en

die keuze kun je veranderen.

ons elke dag weer voorgeschoteld wordt in de media en

laat zich niet overtuigen door de bewijzen van de vele

wetenschappelijke studies. We zijn nu eenmaal geneigd

meer aandacht te geven aan het negatieve en gevaarlijke

en minder aan het positieve en harmonische. Dat komt

door ons reptielenbrein, ook wel ons oer-brein genoemd.

In de oertijd moesten we heel alert zijn voor het gevaar

dat overal vandaan kon komen.

Waar geef je zelf de meeste aandacht aan? Met welke bril

kijk jij naar de wereld, naar anderen en naar jezelf? Iets

wat in deze tijden van wereldwijde onbalans natuurlijk

nog actueler is. Een quote van auteur Steven Covey is:

‘We zien de wereld niet zoals hij is, maar zoals wij zijn’.

Een helemaal objectief beeld hebben, is natuurlijk altijd

lastig, omdat je door zoveel factoren beïnvloed wordt:

door het gezin waar je uitkomt, door je opleiding, door

de mensen met wie je omgaat, maar ook door de media.

Deze laten helaas maar een beperkt deel zien van wat er

allemaal in de wereld gebeurt. Historicus en auteur Rutger

Bregman schreef dat 90% van het nieuws gaat over 10%

van wat er gebeurt in de wereld.

Helaas is het nog steeds zo dat ‘shit sells’. Oorlogsfilms,

thrillers, politieseries, detectives enzovoort worden veel

meer bekeken en gelezen dan love-stories en feel-good-

-verhalen. Je krijgt in de media nog wel eens te horen

dat er een koalabeer geboren is, of dat we heerlijk aan

het schaatsen zijn als er na jaren weer eens ijs ligt, maar

dan zijn we wel weer klaar met het positieve nieuws.

In zijn boek Sapiens beschrijft historicus en auteur Yuval

Noah Harari, dat we in een tijd leven waarin het nog

nooit eerder zo veilig is geweest. Er zijn nu wereldwijd

minder oorlogen dan ooit. Dat blijkt uit wetenschappelijk

onderzoek. Maar bijna iedereen denkt, dat het juist

steeds erger wordt met alle gruwelijkheden, door wat

Maar nu geldt deze overlevingsstand nog maar voor een

relatief klein deel van de wereldbevolking. Negatief trekt

negatief aan en positief trekt positief aan. Alles wat je aandacht

geeft, groeit.

Er treedt ook een ander bijzonder mechanisme op. De

meeste mensen zeggen bijvoorbeeld, dat je eigenlijk

niet veel mensen kunt vertrouwen, maar dat het merendeel

van de mensen uit hun eigen straat of familie

wel te vertrouwen zijn. Ik hoorde ergens een verhaal

dat elk land denkt, dat het gevaar vanuit het oosten

komt en dat gaat dus zo de hele wereld rond. Komisch,

als je erover nadenkt. Maar wat moet ik hiermee, zul

je denken? Toch heb je meer invloed dan je denkt. We

kunnen zelf de wereld een beetje mooier maken. Ieder

voor zich op zijn eigen vierkante meter. Verbeter de

wereld, begin bij jezelf’.


Uw partner in Staal, RVS en Aluminium

Gespecialiseerd in

Trappen

Hekwerken

Constructiewerken

Voor zowel bedrijven als particulieren

Ook voor uw eigen ontwerp, kunt u bij

Wiko Staalbouw terecht

Kanaaldijk 39, 1832 AB Koedijk

Tel: 072-561 39 75

Email: info@wiko-staalbouw.nl

Website: www.wiko-staalbouw.nl

Verzorgt met veel plezier

Voor Zzp-er en particulier

Uw toeslag- en/of belastingformulier

Hans Emmerik

Binnenweid 12

1831 BN Koedijk

06-30 03 22 38

hans.emmerik@upcmail.nl16


De moeite waard

Indrukwekkende actuele foto’s van Nederlandse fotografen

exposItIe ZILveren Camera 2020

De expositie van De Zilveren Camera, met alle deelnemers van de Zilveren Camera wedstrijd 2020 - reist

door Nederland en is van 2 april tot en met 8 mei in de Grote Kerk Alkmaar te bewonderen. De tentoonstelling

omvat foto’s van Nederlandse beroepsfotografen Getoond worden onder andere de foto’s van de winnaar

van de ‘Canon Zilveren Camera 2020’, Kees van de Veen, die een fotoserie maakte over het overlijden

van een coronapatiënt. Fotografen werkten noodgedwongen met letterlijk meer afstand tot hun onderwerpen,

wat bijzondere beelden opleverde.

Het overlijden van een coronapatiënt (foto Kees van Veen, winnaar Zilveren camera)

prIJswInnende foto van kees van veen

Dit jaar ging de Canon Zilveren Camera naar een fotograaf

die 12 jaar geleden de Canonprijs voor jong talent

won: fotograaf Kees van de Veen. In meerderheid van

stemmen koos de jury voor zijn reportage die hij vorig jaar

maart en april tijdens de eerste corona-golf maakte op de

intensive care in Assen. Hij volgde Piet Franssen uit Tegelen,

Noord-Limburg, die daar opgenomen werd met een

besmetting met het coronavirus en uiteindelijk overleed.

storyteLLIng en de pauL peters fotoprIJs

Tijdens de expositie zijn ook de winnaars te zien van

twee bijzondere prijzen: de winnaar voor de Prijs voor

Storytelling en de winnaar van de Paul Peters Fotoprijs.

Beri Shalmashi en Lyangelo Vasquez (winnaars Storytelling)

maakten de documentaire ‘Big Village’ een project

dat de bezoeker meeneemt naar het hoofdkwartier van

de Koerdische verzetsbeweging tegen de islamitische regering

in Iran uit de jaren ‘80 van de vorige eeuw. Marwan

Magroun (winnaar Paul Peters Fotoprijs) maakte

‘The Life of Fathers’; een portret van alleenstaande vaders

met een migratieachtergrond in Rotterdam.

meer InformatIe en kaartverkoop

De expositie van De Zilveren Camera is van 2 april tot en

met 8 mei dagelijks tussen 11.00 - 17.00 uur in de Grote

Kerk Alkmaar te bezoeken, tenzij anders moet worden

besloten i.v.m. strengere maatregelen. Toegang tot de

expositie is gratis, maar in verband met de

veiligheid kunnen toegangskaarten voor

een bepaald tijdslot uitsluitend worden gereserveerd

via grotekerkalkmaar.nl.


Caroline Amels, startend ondernemer in Koedijk

fayBuLIZ

Ondernemer van de maand

Beeld en tekst Hans Petit

Koedijk is sinds enkele maanden een jonge ondernemer rijker. Caroline Amels ontwerpt unieke en betaalbare

sieraden, alles met de hand vervaardigd. Reden voor de Coedijcker Ban om bij Caroline langs te gaan

om wat meer te weten te komen over Faybuliz.

Caroline (35) woont samen met man Johan en dochters

Liz (8) en Fay (6) met heel veel plezier in Koedijk.

Caroline, Alkmaarse van geboorte, groeide vlak bij

Koedijk, in Daalmeer op.

fyaBuLIZ

Nu ik de namen van je dochters ken is het ook duidelijk

waar de bedrijfsnaam vandaan komt. “Klopt het zijn

de namen van onze dochters samengevoegd, met een

knipoog naar fabulous”(Red: fantastisch).

CovId 19

Hoe ben je op het idee gekomen om met je bedrijf te starten.

Caroline: “Ik werk eigenlijk al heel mijn leven in de

horeca. Op dit moment werk ik als bedrijfsleider bij het

IJkgebouw Bij de eerste lockdown waren we in het begin

nog wel druk met poetsen en zo, maar op een gegeven

moment is dat wel klaar. Je hebt toch wat meer vrije tijd.

Naast mijn werk ben ik altijd wel aan het knutselen en

sieraden aan het maken maar dan puur voor mezelf en

voor bekenden. De kinderen waren door de lockdown

noodgedwongen thuis. Er waren veel momenten waarop

we samen sieraden voor onszelf maakten. Op een bepaald

moment zeiden Liz en Fay “Mama, wat zou het leuk zijn

als we een winkeltje konden beginnen.” Zo is het idee

eigenlijk ontstaan. Omdat een fysieke winkel niet meteen

haalbaar is ben ik begonnen met een webwinkel.”

weBsIte

Ik heb voorafgaand aan ons gesprek je website bezocht,

die ziet er echt goed uit, maak je die zelf? “Een oom van

Johan maakt websites en die heeft aangeboden me te

helpen met het bouwen van de webshop. Hij heeft de

opzet gemaakt en ik vul de site verder zelf. Ik merk wel

dat zo’n webshop heel veel tijd vergt, er komt meer bij

kijken dan ik dacht. Het ontwerpen en maken van de

sieraden en ze daarna fotograferen voor op de site. Ik

ben er elke avond met plezier mee bezig.”

fuLL-tIme

Zou je het leuk vinden om te stoppen met je huidige baan

zodat je je volledig kunt richten op Faybuliz? “Ja dat lijkt

me ontzettend leuk. Het is eigenlijk begonnen vanuit

mijn hobby, gewoon iets voor naast mijn werk. Ik vind

het nu zo ontzettend leuk dat ik eigenlijk wel hoop dat

het wat meer gaat wat worden, dat het groeit. Het is

mijn droom om op den duur een eigen winkel te hebben.

Ik stel me dat voor als een knus winkeltje waar je

allerlei leuke hebbedingetjes kunt kopen, waar je op je

gemak, onder het genot van een kopje koffie, iets leuks

kunt uitzoeken. Maar zover is het voorlopig nog niet.”

unIeke sIeraden

Sieraden ontwerpen hoe werkt dat, maak je bijvoorbeeld

tekeningen van tevoren? Zijn er andere ontwerpers die je

inspireren. “Nee ik heb in het begin wel wat rondgekeken,

maar ik haal geen inspiratie uit werk van anderen.

De sieraden die ik maak zijn uniek. Ik ontwerp ze en

maak van een ontwerp slechts een paar exemplaren. >>

18


Het is mijn droom om op den duur een eigen winkel te hebben.

19


Bouwbedrijf BV

de Specialist in

timmerwerken

Kanaaldijk 73

1832 AD Koedijk

06-51270298

072-5644092

Verbouw

Renovatie

Houtbewerking

Interieurtimmerwerk

E: info@bouwbedrijfmasteling.nl / I: www.bouwbedrijfmasteling.nl / F: www.facebook.com/bouwbedrijfJanMasteling

HÈT ADRES VOOR: * HVK-begeleiding bij verontreinigde grond * Ontwikkeling

van Kwaliteits-, Arbo-, Milieu managementsystemen * Risico-Inventarisaties en

Evaluaties * Project Veiligheids- en Gezondheidsplannen * Bouwplaatsveiligheid/

veiligheidsadviesbezoek* Nood- en evacuatieplannen, brandpreventie

De Bregjesakker 27 1831 EP Koedijk

Telefoon: 06 – 536 77 297

Website: www.abkam.nl

E-mail: info@abkam.nl

Voor meer info en aanmelden

Telefoon: 0527-61 21 36

Website: www.acvo.nl

E-mail: info@acvo.nl

Uw thuiskapster

Voor vragen of een afspraak, bel of mail...

06-13242976 • thuiskapstermarleen@gmail.com

20


Het is geen massaproductie. Ik wil steeds weer nieuwe

dingen bedenken. Voor het slapen gaan stromen

de ideeën vaak binnen. Ik heb daarom pen en papier

binnen handbereik. Ik schrijf het idee op en ga er de

volgende dag mee aan de slag. Het komt wel voor dat

ik er wakker van lig, ik heb dan zoveel ideeën die ik

meteen wel zou willen uitvoeren, maar (lachend) je

moet ergens een grens trekken. Ik sta ook open voor

ideeën en wensen van klanten, zodat het sieraad helemaal

naar de wens van de klant wordt gemaakt. Als

klanten een idee hebben dan werk ik zo’n idee samen

met de klant uit.”

Ondernemer van de maand

BetaaLBaar

Wat kost een sieraad van Faybuliz? “De sieraden die ik

maak zijn betaalbaar. De prijzen variëren van € 3,50

(kinderarmbandjes) tot €20,-. Ik gebruik mooie materialen:

zoals rvs/stainless steel en gold- en silver plated.

Deze materialen hebben de luxe uitstraling van goud en

zilver maar ze zijn betaalbaarder. Misschien dat ik op

den duur ook wel met echt goud en zilver ga werken,

maar zover is het nog niet. Naast de prijs voor het sieraad,

reken ik ook verzendkosten.

Ik ben elke avond bezig met ontwerpen.

Maar iedereen die in de buurt woont kan de bestelling

ook gewoon bij me thuis komen ophalen.”

pLankJe

Heb je ook een product waarover je iets meer wilt vertellen?

“Ik heb een bijzondere manier waarop je een cadeautje

kunt geven bedacht. Het is een plankje met een staande

wenskaart en met op de voorgrond een glazen buisje met

daarin bijvoorbeeld een kettinkje, armbandje of droogbloemetjes.

Ik kan namens een klant een boodschap op

de kaart zetten, en versturen naar de ontvanger. ... of ik

stuur het plankje met kaart een glazen buisje naar de

koper. Het plankje waar de kaart in staat kun je later

ook gebruiken om er bijvoorbeeld een foto in te zetten”.

naamsBekendheId

Wat doe je om Faybuliz onder de aandacht van het publiek

te brengen? “Als de Gondelvaart doorgaat heb ik

vast een plekje gereserveerd op de braderie. Dan leren

mensen je kennen. Ik probeer ook wat bekendheid te

krijgen via Facebook en Instagram. Daarnaast heb ik

ervoor gezorgd dat als mensen mijn naam intikken ik

meteen door Google gevonden wordt. Ik ben ook bezig

met het bedenken van een pakkende advertentie.”

Een bijzonder cadeautje, een plankje met een wenskaart, op de

voorgrond een glazen buisje waar plaats is voor een armbandje,

een kettinkje, oorbelletjes of een bloemetje

tot sLot

In dit artikel staan geen foto’s van de sieraden. Om

die zien gaat u het best naar de website van Faybuliz

(faybuliz.nl) Op de site staan mooie foto’s van het werk

van deze creatieve, enthousiaste, Koedijker ondernemer.


Beschilderde keitjes, kunstwerkjes met lieve woordjes er op

herdenkIngspLaatsen

Tekst en fotografie Mart van den Berg

Je moet het maar zien

Mart van den Berg fietste langs de begraafplaats in Koedijk en zag een beertje en een kaboutertje staan bij grafmonumentjes.

Een graf met het opschrift ‘kindjes rustplaats’ was aanleiding om eens verder te kijken bij andere

herdenkingsplaatsen zoals Het Bos der Omarming aan de westkant van het nieuwe natuurpark Geestemerloo.

dIeuwertJe de BruIn

In de periode dat er geen blad aan bomen en struiken zit

kun je vanaf het Daalmeerpad het kerkhofje van Koedijk

zien. En zo zag ik daar een kabouterbeeldje bij een oude

grafsteen. Nieuwsgierig als altijd ging ik het kerkhof op

en las de tekst op de steen. Hier rust onze lieve moeder

Dieuwertje de Bruin

Geboren 9 maart 1882

Overleden 4 maart 1935

Toch niet een grafsteen waar je nou zomaar een kabouterbeeldje

bij verwacht. Ik vraag me dan af: Zou iemand dat

kaboutertje verplaatst hebben? Een volwassene, of een kind

dat vond dat bij die kale grafsteen van Dieuwertje ook iets

moest liggen?

22

Links de laatste rustplaats van het van het kindje, rechts de laatste rustplaats van Dieuwertje de Bruin

kIndJes rustpLaats

Daarna zag ik vanuit mijn ooghoek een klein grafmonumentje;

een puntig gemetseld muurtje met een

gegraveerd glazen plaatje erop. Ervoor lagen een paar

beertjes en in het grint 2 beschilderde keitjes. Op de

glazen plaats staat:

Kindje’s

Rustplaats

Geen naam geen datum. Een grafje uit een tijd, waarin

het nog niet mogelijk was om een levenloos geboren

kindje een naam te geven en te laten opnemen in de

Basisregistratie Personen (BRP). Dat moet voor de ouders

die dat kindje verloren hebben traumatisch zijn

geweest.


Mooi om bij na te denken wat het voor jou kan betekenen.

Leuk om doorheen te lopen.

ZwIJgen

Niet praten over een overleden kind is pijnlijker dan er wel

over praten. De ouders willen het meestal graag, maar de

omgeving heeft er moeite mee, voelt zich er ongemakkelijk

bij, of vindt eigenlijk dat de ouders het maar een plek moeten

geven en verder moeten met hun leven. Dat moeten

ze ook, maar dat kind leeft met ze mee; is er altijd. En het

voelt soms goed om daar toch over te praten, te bedenken

hoe zij of hij nu, na zoveel jaren zou zijn, zou doen.

BesChILderde keItJes

En dan die beschilderde keitjes, die er bij liggen. Kleine

kunstwerkjes met lieve woordjes er op. Ze liggen

ook her en der bij andere graven. Zo maar verspreid

over het kerkhof. Als er al een verband is, kan ik het

niet zien. Maar lief is het zeker.

Bos der omarmIng

Aan de westkant van het nieuwe natuurpark Geestmerloo

is een deel ingericht door de stichting ‘Het

Bos der Omarming’. Het is bedoeld om herdenkingsbomen

voor overleden kinderen te planten. Door een

boom te planten krijgt het kind op die manier een

plek in dit bos en kun je zien hoe die boom groeit en

zich ontwikkelt. In een driehoek tussen reeds geplante

bomen vind je ook een in 2 kleuren steen aangelegd

labyrint van Chartres.

Op hetbosderomarming.nl vind je meer informatie

over de stichting en hoe je een aanvraag voor een

boom kunt doen. Stichting Het Bos der Omarming

biedt plantlocaties aan in natuurgebieden waar gelegenheid

is voor het aanplanten van herdenkingsbomen

voor overleden kinderen. Het herdenkingsbos is een

monument ter nagedachtenis aan die overleden kinderen

en hun talenten. Deze talenten heeft het kind niet

verder kunnen ontplooien, maar inspireren ons in het

verdere leven. De bomen gaan op in het bos en het

bos zal ook als bos worden onderhouden.Een Bos der

Omarming wordt gemarkeerd door drie keien op iedere

hoek van het bos. De keien staan voor de verbinding

tussen vergankelijkheid en het onvergankelijke. Keien

vergaan niet, zij zijn voor eeuwig. Zij symboliseren de

kracht die mensen kunnen opdoen in dit bos, het zijn

de ankers van het leven.

sInt maartensvLotBrug

In 2018 is al een Bos der Omarming gerealiseerd in

Het Wildrijk net ten westen van St. Maartensvlotbrug.

Het bestuur van de stichting gaat er van uit dat er in

november 2021 weer boomplantdagen georganiseerd

kunnen worden op beide locaties. De data zullen binnenkort

op de website vermeld worden.


OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1.qxp_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1 20-01-20 09:55 Pagina 1

Kindercentrum Olke Bolke

Opvang 0-4 jarigen

Kindercentrum Olke Bolke biedt:

• Kinderopvang voor 0-4 jarigen;

• Reguliere en flexibele opvang;

• Openingstijden van 07.00-19.00 uur;

• Liefdevolle begeleiding door gekwalificeerde

pedagogisch medewerksters;

• Opvang all-inclusive (alles van A merken);

• De optie voor een warme maaltijd;

• HKZ/ISO 9001 gecertificeerd;

• Hoogwaardige faciliteiten in een moderne

accommodatie.

Opvang 0-4 jarigen

• Olke Bolke heeft vier gezellige en compacte

babygroepen. Vier baby-dreumesgroepen

met maximaal 8 kinderen van 0-2 jaar.

Op elke babygroep heeft ieder kind zijn

eigen ‘vaste’ pedagogisch medewerker;

• Er zijn vier peutergroepen met maximaal

16 kinderen van 2-4 jaar. In deze verticale

groepen worden maximaal zestien kinderen

opgevangen;

• Olke Bolke heeft een inspirerende en

uitdagende buitenspeelruimte

van maar

liefst 2000 m 2 ;

• Er is een ruim opgezette

speelzolder met klimtoestel

en glijbaan, waar ieder kind

naar hartenlust kan spelen;

• Olke Bolke besteedt

ruime aandacht aan de

ontwikkeling en werkt

samen met de

basisschool.

HKZ / ISO 9001

gecertificeerd

opvang

op maat

Bezoek voor meer informatie: www.rollebol.nl

Centrale administratie: Kennemerstraatweg 1 - 1814 GA Alkmaar - e: info@rollebol.nl - t: 072 566 90 28

www.rollebol.nl

24


Nieuw! Tienerkoor voor Alkmaar en omgeving!

young heartBeat

De moeite waard

Pop- en showkoor Heartbeat start op dinsdagavond

7 september met een jongere versie voor meiden van

11-17 jaar.

Voorzitter en initiatiefnemer Anja Remmé, zelf al ruim

20 jaar lid van het volwassen koor uit Koedijk, had al

jaren de wens om een tienerkoor op te starten. Er was

namelijk veel vraag vanuit de dochters en kleindochters

van de leden die héél graag bij Heartbeat wilden

zingen maar moesten wachten tot hun 17e verjaardag.

Nu, in deze stille periode, is het de tijd om actie te

ondernemen en binnenkort te kunnen starten.

Via via kwam Anja in contact met de zeer ervaren muziekdocente

Adinda Vis.

Zij is o.a. de zangcoach en componist van de meidengroep

DuRF. Ook is zij bekend van het toenmalige

tienerkoor Pearl uit Castricum, waarmee zij in het

tv programma Korenslag bij de 9 beste koren is geeindigd.

Adinda schrijft en arrangeert zelf nummers,

maakt musicals voor groep 8 bij Muzikantine en is heel

enthousiast om het tienerkoor te leiden! Zij gaat voor

kwaliteit met de nodige aandacht voor stemvorming,

maar vindt het vooral belangrijk dat er met veel plezier

gezongen wordt!

Het repertoire zal bestaan uit populaire Nederlandsen

Engelstalige nummers, waarbij Adinda altijd open

staat voor eigen inbreng van de tieners. Alle liedjes

worden door haar op piano begeleid. Mettertijd zullen

er ook optredens gedaan worden. De eerste leden

hebben zich al ingeschreven, dus wacht niet te lang!

De contributie bedraagt voor 12 repetities €60,00. Locatie:

ontmoetingscentrum de Rietschoot, Saskerstraat

22, 1831 CR, Koedijk Tijdstip: op dinsdag van 19.00-

20.00 uur. Voor info en aanmelding: tienerkoorheartbeat@gmail.com

of bel 072 5623191


prIJspuZZeL

Door Piet Verweel

Nieuws van Rietschoot en Hofsta

Vanuit De Rietschoot en de Hofstaete is door alle corona-ellende weinig

nieuws te melden. Medewerkers en vrijwilligers houden zich bezig

met het schoonmaken en opknappen van de zalen en het meubilair. De

enige zaken die momenteel mogen doorgaan zijn gymnastiek van de

lagere school en het huiskamerproject van Youth For Christ.

Om even de geest te scherpen is onderstaande prijspuzzel bedacht.

Goed ingevuld geeft de onderste balk een gezegde aan.(Niet erg bekend)

Gelijke getallen zijn gelijke letters. Voor de winnaar is er een

cadeaubon van € 25 beschikbaar.

De winnaar wordt geloot uit de ingezonden oplossingen. Over de uitslag

kan niet worden gecorrespondeerd Stuur de oplossing in een envelop

naar Ontmoetingscentrum De Rietschoot, Saskerstraat 22, 1831

CR Koedijk, onder vermelding van uw naam en adres, of mail uw

oplossing naar info@rietschoot.nl.

1 8 6 14 25 22 23 19 25 10 10 5 16 7

2 15 10 3 11 13 7 10 21 7 11 19

3 18 21 2 27 11 3 1 12 10 20 14

4 17 26 26 13 7 23 25 18 10 27 20 3

5 25 2 14 24 4 25 14 23 14 7 12

6 18 27 10 15 15 24 9 11 9 22

7 1 12 16 7 27 4 16 12 10 10 22

8 23 8 18 14 17 18 19 1 23 3

9 5 18 17 24 13 18 18 14 8 6 11

Vul hieronder de letters (met hetzelfde getal) in die u in de puzzel hierboven gevonden heeft. Als u de puzzel goed heeft

ingevuld verschijnt er hier onder een (niet al te bekend) gezegde.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

26


ete

omsChrIJvIng

1. Naar welke, naar een schilder genoemde straat in

Amsterdam, is snackbarketen Febo genoemd?

2. Wat is de voornaam van filmheld Rambo?

3. Wat is de achternaam van de Franstalige toneelschrijver,dichter

en essayist, die in 1911 de

Nobelprijs voor Literatuur kreeg?

4. Historisch stadje op Walcheren met een mooi 15e

eeuws stadhuis

5. Waarvan werd perkament gemaakt?

6. Welke platvis is bedekt met benige knobbels?

7. Hoe heet de verbinding tussen de Noordoostpolder

en Oostelijk Flevoland?

8. Dit is de duurste wijk bij de Engelse versie van

Monopoly

9. Hoe heet de luchthaven van Brussel?

10. Hoe heet de dunne ijskorst die ontstaat als gevallen

regen onmiddellijk bevriest?

11. Welke bluesgitarist heeft in de jaren zeventig in

de Golden Earring gezeten?

12. In welk kasteel worden de Britse kroonjuwelen

bewaard?

13. Hoe heetten de vechters die elkaar op leven en

dood bestreden in de Romeinse arena?

14. Deze wijk in New York werd in 1658 gesticht

door Peter Stuyvesant?

15. Deze Tsjech wordt beschouwd als de beste speerwerper

uit de geschiedenis.

16. Wat is de term voor de grootste groep renners die

in een wedstrijd bij elkaar rijdt?

17. Bangkok Hilton is de bijnaam van deze beruchte

gevangenis in Thailand?

18. Luie stripkat die zijn huisgenoot Odie nogal eens

plaagt.

Ontmoetingscentrum

De Rietschoot

Saskerstraat 22

1831 CR Koedijk

rietschoot.nl

info@rietschoot.nl

De Rietschoot

Al 40 jaar

het centrum van

Koedijk

Iets te vieren? Bij ons kunt u

terecht voor elk feest

● Bruiloft

● Jubileum

● Reünie

● Verjaardag

● Familiedag

● Receptie

● Personeelsfeest

● Verenigingsuitje

Maar ook:

● High Tea

● Uitgebreide lunch of

brunch

● Heerlijk buffet

Iets anders in gedachten?

Laat ons met u meedenken!

Er is heel veel meer mogelijk.

072 – 561 55 95

27


De Koedijkers moeten hun zegje kunnen doen

Inspraak hoorde er toen eCht BIJ

Door Tanja Schermerhorn

Veertig jaar Rietschoot in veertig

Ter ere van het jubileum worden er in 2021 verhalen en foto’s verzameld voor een boek. In de Coedijcker

Ban en op de website van De Rietschoot wordt maandelijks alvast een tipje van de sluier opgelicht. Deze

keer komt Roel Koedijker aan het woord. Hij werd als achttienjarige door Lies Smit-Hart betrokken bij de

inspraak in de beginfase van het nieuwe ontmoetingscentrum.

Inspraakronde over het toen nog te bouwen ontmoetingscentrum De Rietschoot.

‘Door de gemeentelijke herindeling in oktober 1972 kwam

Koedijk bij de gemeente Alkmaar en hebben ze afspraken

gemaakt over de voorzieningen voor het dorp, bij wijze van

ruilhandel. Alkmaar zei: ´Dat oude verenigingsgebouw

moet weg, want het voldoet niet meer aan de eisen. Kom

maar met een goed plan voor een nieuw gebouw.´ Dat is

met beide handen aangegrepen. Er werd een nieuwe stichting

in het leven geroepen ter begeleiding van het nieuwe

gebouw,’ vertelt Roel Koedijker, geboren in 1958 te Koedijk,

en -onder andere- betrokken bij de beginfase van De

Rietschoot

Inspraak hoorde er eCht BIJ

Voorzitter Lies Smit-Hart hamert erop dat elke vereniging

een vertegenwoordiger levert. ´We doen het samen,´

is een gevleugelde uitspraak van haar. Roel komt

er bij als vertegenwoordiger van voetbalvereniging SV

Koedijk. ´In die tijd is er sprake van uitgebreid en

sterk verenigingsleven in Koedijk,´ vertelt Roel. ´Uit

alle geledingen komt er vertegenwoordiging naar de

bestuursvergaderingen van het stichtingsbestuur. De

vertegenwoordigers zorgen na afloop van de vergaderingen

weer voor terugkoppeling naar hun achterban.

Inspraak hoorde er toen echt bij, dat ging heel positief

allemaal. ´

Aan Roel wordt gevraagd om mee te helpen bij het

intensief betrekken van de Koedijkers op de weg

28


verhalen

naar het nieuwe verenigingsgebouw. De bevolking

moet haar zegje kunnen doen: van het ontwerp van

het gebouw en de inrichting tot aan de naamgeving.

Ook al was Roel ´nog maar een broekie van achttien´

zo gek was het niet dat hij voor deze klus gevraagd werd.

Hij werkte indertijd als journalist voor de Alkmaarsche

Courant. En daarbij voelde hij zich geroepen om zich

bestuurlijk in te zetten voor Koedijk. ‘Dat had ik niet

van een vreemd. Mijn vader -Piet Koedijker- was wethouder

van Koedijk geweest, voorzitter van het bejaardenhuis,

betrokken bij de woningbouwvereniging en

dat soort dingen. Het zit kennelijk in mijn genen.´

met type- en stenCILmaChIne

In de jaren zeventig en tachtig is er nog geen sprake

van mailverkeer of social media. Hoe ging de communicatie

in zijn werk? Er wordt door het bestuur gretig

gebruikgemaakt van de gemeentebode die maandelijks

uitkomt en huis aan huis wordt verspreid.

Op deze wijze blijven de Koedijkers op de hoogte

van de ontwikkelingen rond het nieuwe gebouw.

De bezorgers van de gemeentebode nemen zo nu en

dan ook losse informatie mee. Daarvan maken Roel

en zijn kompanen dankbaar gebruik en ze zetten een

enquête uit onder de bewoners. De informatie wordt

uitgetikt op de typemachine en het stencilapparaat

zorgt voor de kopieën. Reacties van bewoners kunnen

op het huisadres van Roel en anderen bestuursleden

worden ingeleverd. Zo ging dat toen….

standaard reaCtIes

Wat leefde er bij de verenigingen en bewoners aan wensen en

behoeften voor het nieuwe gebouw? Roel moet diep in zijn

geheugen duiken, maar herinnert zich geen verrassende

uitkomsten: ´De reacties waren vrij standaard, er

moest plek zijn voor alle verenigingen, voor een hobbyclub,

soos-activiteiten, sport -en spel en toneel, enzovoorts.

Alles wat je thuis niet kon doen, moest je

kunnen doen in het verenigingsgebouw.´

Het bestuur kijkt tevreden terug op het democratische

proces, zo blijkt uit het eerste programmaboekje van

De Rietschoot: ´Wij hebben de overtuiging dat alles

op een democratische wijze is verlopen. Een ieder die

er belangstelling voor had kon meespreken en werd via

de maandelijkse gemeentegids op de hoogte gehouden

van het verloop.

Het oorspronkelijke logo, ontworpen door Pieter Smit.

gesChenk voor het dorp

Roel zit bepaald niet stil in die tijd, blijkt uit de notulen,

want hij is ook lid van een werkgroep die het feestprogramma

voorbereidt bij de opening van het nieuwe

gebouw. Samen met Adri Rietvink en Marja Smit

(peuterspeelzaalleidster van ´t Zandlopertje) bedenkt hij

een programma dat maar liefst vier dagen moet duren,

onder andere met een grootschalige disco en parachutespringen.

Het bestuur is een beetje beduusd van zoveel

enthousiasme en vraagt de werkgroep om een kleinere

opzet, die beter haalbaar en betaalbaar is. ´Met De Rietschoot

kreeg Koedijk een buitengewoon mooi gebouw,

zo zag ik het tenminste’, zegt Roel. ´Juist door die inlijving

van Alkmaar kregen we het voor elkaar. Als Koedijk

een zelfstandige kleine gemeenschap was gebleven,

was het nooit gelukt. Het had natuurlijk ook nadelen

om bij ´het grote Alkmaar´ te horen, maar dit was zeker

een voordeel. Het nieuwe ontmoetingscentrum met

sportzaal was destijds een geschenk voor het dorp.´


30


Nieuwe attracties voor de kinderen

De moeite waard

speeLtuIn de Jeugdhoek

Speeltuin de Jeugdhoek opent 4 april weer haar poorten. Zoals ieder jaar zal er

iets aan het paasfeest gedaan worden, waarschijnlijk, door corona, in een andere

vorm. Informatie hierover vindt u zijner tijd op Facebook en Instagram. Leuk is

dat er bij de Jeugdhoek heel wat nieuws te beleven valt.

CIrCustreIn en waterspektakeL 1

Voor de peuters is er een namelijk een circustrein en een

mooie nieuwe glijbaan bij gekomen. Maar het grootste

nieuws is wel het nieuwe waterspektakel. Iedereen kan

heerlijk aan het avonturen met water en zand.

de Jeugdhoek Is op Zoek naar

Toezichthouders Heeft u tijd om voor een aantal uur als

toezichthouder in de speeltuin aanwezig te zijn? Dan

kan de speeltuin alle dagen van de week haar poorten

openen. Onder het genot van een kopje thee of koffie

een oog je in het zeil houden op veilig spelen. Er staat

een kleine vergoeding tegenover.

Tuinmensen die 2 uurtjes per week tijd hebben om het gras

te onderhouden in speeltuin De Jeugdhoek, vóór of na de

openingstijden. Met een goed onderhouden grasmat kunnen

de kinderen veilig spelen zonder te struikelen!

Circustreintje

BetaLen met pIn

Vanaf dit seizoen kunt u bij ons winkeltje voortaan

pinnen. Het heeft even geduurd maar we zijn blij dat

we u deze betaalmethode kunnen bieden.

gewIJZIgde openIngstIJden

Let op, onze openingstijden zijn gewijzigd! Dit seizoen

zijn we alle dagen open van 4 april tot en met 26 september

van 14.00-17.00.

BeLangrIJke data

• 29 maart 19.00-20.00- sleutelhangers ophalen

• 31 maart 19.00 19.30 online uitleg + inwerken

nieuwe toezichthouders en verkopers

• 1 april 19.00-20.00- sleutelhangers ophalen

• 4 april paasfeest en opening om 14.00 uur

• 20 april 19.30-20.30- ledenvergadering

• 5 juni+ 6 juni- kampeerweekend voor leden

• 26 september- afsluiting seizoen 2021

Handige doe-het-zelvers Versterking van het onderhoudsteam

is nodig. Onderhoud vindt plaats op

woensdagochtend van 9.00-12.00 uur voor renovatie,

schilderklussen en onderhoud aan de speeltuin.

meLd Je sneL aan:

De speeltuiin is al jarenlang een begrip in Koedijk.

Aarzel niet en Stuur een mailtje naar

• vrijwilligers@speeltuindejeugdhoek.nl of

• bel naar Viola 06-8133383o


E. de Maijer en E. de Waard

De Omloop 2

1831 AH Koedijk

Tel. 072-5616062

www.edmtandartsen.nl

LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND

Isolatieglas/HR++ glas

Alle soorten figuurglas

Hardglazen deuren

Glazen douchedeuren/wanden

Spiegels op maat

Ventilatieroosters

Geslepen glas

Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte

HR ++ GLAS

komokeur

Voorzetramen

Beglazingsartikelen

Drywood verf

Veiligheidsglas volgens

politie-keurmerk

Brandvertragend glas

Glas in lood (ook in isolatieglas)

Voor bedrijven en particulieren

Madame Curiestraat 9

1821 BM Alkmaar

Bedrijventerrein “Oudorp”

Tel. 072 - 574 49 51

Fax 072 - 574 57 39

www.renotherm.nl

EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ

32


Cultuur

het aCtueLe BIJBeLBeeLd voor pasen

Door Hans Faddegon

Het is belangrijk om te weten dat de Bijbel niet zomaar

een historisch verhaal is. De oorspronkelijke

betekenis is gebaseerd op de Hebreeuwse taal van de

Bijbel. Het woord Hebreeuws betekent onder meer

de levensloop. Deze letters tonen in de volgorde van

dat alfabet het verloop van de levensvolgorde en de

levensbetekenis van de mens. Zo toont het in de Bijbel

ook de betekenis van alle woorden en namen. De

Joodse overlevering, als de klassieke beschrijving van

de oorspronkelijke Bijbelbetekenis, toont daarmee alle

facetten van ons actuele innerlijk. In onze moderne

tijd wordt deze kennis weer geleidelijk bekend, omdat

sinds de oorlog diverse Joodse deskundigen die kennis

publiceren om het achtervolgen van de Joden op

te heffen, en dat het Christendom dus veel kennis is

kwijtgeraakt. In de Nederlandse taal is dat door Prof.

Friedrich Weinreb gepubliceerd. Zijn boeken zijn te

bestellen bij hebreeuwseacademie.nl (QR-code).

Deze maand is het Pasen. De oorspronkelijke Bijbelse

naam van Pasen is Pesach. Pesach betekent dat de eerst

alleen maar aards gerichte mens hoogstens een beetje

nadenkt over de toekomstige dood. Maar dan richt de

gelovige mens zich op het Hemelse levensdoel, omdat

de mens uiteindelijk terugkeert naar de Hemel.

In het Bijbelboek Exodus wordt de opbouw van het geloof

tijdens het leven uitgebeeld in het symbolische vertrek

naar het Beloofde Land vanuit Mitsraïm. Mitsraïm betekent

enerzijds de tweezijdigheid van het aardse leven wat

enerzijds en anderzijds het bewuste Hemels gerichte leven.

De naam Mitsraïm, als beeld van het aardse leven, wordt

later in de vertaling meestal Egypte genoemd, maar dat

functioneert dan als een symbolisch levensbeeld. In het

symbolische Mitsraïm worden de gelovige mensen de Israelieten

genoemd. De naam Israël betekent het rechtstreeks

bewust op God gericht zijn. Daarom gaan de Israëlische

bewoners in Mitsraïm symbolisch op weg naar het Beloofde

Land, wat het beeld vormt van de geestelijke ontwikkeling

van mensen over het beleven van het Hemelse

De tocht uit Egypte

levensdoel. Daartegenover blijven dan de eenzijdig aardsgericht

mensen achter in Mitsraïm. Mitsraïm betekent de

begrensde verblijfplaats van het aardse leven, en ook het

vaak moeilijke, zware aardse leven. De betekenissen van de

Bijbelse taal wijzen op het actuele van ons bewustzijn Bijbelvertalingen

in andere talen zijn minder duidelijk omdat

de symboliek van de Bijbelse taal niet toegevoegd wordt.

De klassieke Joodse overlevering vertelt dat de eerste vijf

Bijbelverhalen, het Bijbelboek Thora, de mensheid een

hemelse betekenis over het levensdoel aanbieden, en dat

het verhaal dus niet een uiterlijke aardse historie vertelt.

Daarom betekent de naam Thora de symbolische leer

over het doel van het actuele innerlijke aardse leven.

Als de mens, symbolisch, op weg gaat naar het Beloofde

Land, vormt dat het beeld van de innerlijke geestelijke

ontwikkeling van het contact met God en Jezus. Deze

weg wordt vertaald als de weg door een woestijn. Maar

het bijbelse woord woestijn heet de Midbar. Midbar betekent

het innerlijke overleg met God en Jezus tijdens

het verblijf op aarde, dat kost moeite, wat in het verhaal

uitvoerig besproken wordt. Uiteindelijk kan de mens de

betekenis van de Bijbel dan gaan begrijpen.

De Bijbel als Gods oproep, wordt aan de mensheid aangeboden,

want de Bijbel vormt ook een beeld van onze

begrip. Tegenover Pasen, als begin van de zoektocht naar

het levensdoel, komt het levensresultaat uiteindelijk tot uitdrukking

in Pinksteren als het einddoel, wat wijst op het

definitieve begrip van de Thora, de kern van de Bijbel.


34


Koken

Lekker gerecht voor drie tot vier personen

kIpquIChe met Courgette

door Marijke de Jong

BenodIgdheden

• 6 plakjes deeg voor hartige taart, ontdooid

• 2 el olijfolie

• 300 g kip(dij)filet in stukjes

• 1 flinke of 2 kleine courgettes in blokjes

• 4 eieren

• 1 pakje Boursin knoflook/kruiden (150 g)

• 2 el zwarte olijvenplakjes

• 1 zakje buffelmozzarella (125 g), in plakjes

• Ingevette springvorm doorsnee ca. 24 cm

BereIdIng

1. Verwarm de oven vóór op 200 graden. Bekleed

de vorm met het deeg, ook de opstaande rand.

Verhit de olie in een koekenpan en bak de kipfilet

3 min. Voeg de courgette toe en bak 5 min.

mee. Schep het mengsel in de vorm.

2. Klop de eieren los met de Boursin. Voeg de

olijvenplakjes en zout en peper naar smaak toe.

Schenk uit over het kip- courgettemengsel. Verdeel

de plakjes mozzarella erover.

3. Bak de quiche in het midden van de oven in 35-

40 minuten goudbruin en gaar. Lekker met een

frisse salade.

Eet smakelijk!


Drie nieuwe exemplaren ‘gevonden’

tekstpLankJes (2)

Foto’s en tekst Jacob de Maijer

Historische Vereniging

In de Coedijcker Ban van februari (nummer 82) schreef ik een artikel over tekstplankjes die timmerlieden vroeger

achterlieten bij het bouwen of verbouwen van een huis. Er kwamen veel positieve reacties op dat artikel.

Naar aanleiding van de oproep aan de lezers van de Coedijcker Ban om te laten weten als ze zo’n plankje in

bezit hadden, meldden zich drie Koedijkers. Van twee plankjes konden we foto’s maken voor het archief van de

Historische Vereniging Koedijk. Twee plankjes werden aan de Historische Vereniging geschonken en zijn te zien

in ons museum, met dank aan de families Visser en Masteling.

Kanaaldijk 192

Henk Visser de bewoner van Kanaaldijk 192, boerderij

de “Ambachtsheer.” liet weten dat hij een tekstplankje

in bezit had. De niet zo goed leesbare tekst op het

plankje luidt: Dit Schot Gezet Door C Visser 15 Juni

1885 Wie Nieuwer.

Het jaartal op het plankje is niet het jaar waarin de boerderij

werd gebouwd. Het huis werd in 1856 gebouwd; het

plankje is 29 jaar later geschreven. Henk Visser is een enthousiast

onderzoeker naar de historie van Koedijk. Hij

heeft over de huizen in de buurt(Kanaaldijk 190 tot en

met 195) van zijn huis uitgezocht wanneer ze werden gebouwd

en wie, door de eeuwen heen, de bewoners en/of

de eigenaren waren. Henk heeft over zijn familie en over

de historie van Koedijk een boek geschreven met de titel

‘Lopende Vort’ 1 Voor mensen lezers die geïnteresseerd zijn

in de historie van Koedijk een prachtig boek.

Smitspad 8

Mevrouw Mars, Smidspad 8 meldde dat ze twee plankjes

in bezit heeft. De familie Mars woont sinds 1970

in dit huis. Zij hebben tijdens een verbouwing twee

plankjes gevonden. De grootste van de twee is gevonden

tijdens het slopen van een houten wand, die tegen

de muur aan de noordkant was getimmerd. Op een

van de planken stond de volgende tekst: D Beeldman

Jz. Bergen NH J Meijer Jr. Koedijk NH Aug 1906

Ze hebben het stuk hout met de tekst uitgezaagd en

bewaard. Het hangt aan een haakje in het halletje boven

de ingang naar de woonkamer. Waar het kleine

plankje met de tekst Niet boren Toch Scheeren is gevonden

wisten de heer en mevrouw Mars niet meer.

Kanaaldijk 73

Het plankje afkomstig uit het huis aan de Kanaaldijk

73 is door de familie Masteling geschonken aan

de Historische Vereniging Koedijk. Het plankje komt

uit een in 1992 gesloopt huis, kanaaldijk 73 2 De tekst

op het plankje luid: Dit Huis is gemaakt Van Pieter

Blauw Als timmerman En C Kozen Als metselaar En

op Zichter A J Vonk In het jaar 1884

Tot slot

De Historische Vereniging is nog steeds op zoek naar tekstplankjes.

We hopen dat als u zo’n plankje heeft er een foto

van gemaakt mag worden. Uiteraard maken we er alleen

-met naam en toenaam- melding van in de Coedijcker Ban

als u daar toestemming voor heeft gegeven.


Kanaaldijk 192, boerderij de “Ambachtsheer.”De niet zo goed leesbare tekst luidt: Dit Schot Gezet Door C Visser 15 Juni 1885 Wie

Nieuwer.

Nog geen lid? Wordt dan vandaag nog lid van de Historische Vereniging Koedijk. Het kost u slechrts € 13 per jaar

De Historische Vereniging

Koedijk

Van boven naar beneden: Dhr Mars Smidspad 8 Plankje 1

Beeldman Jz. Bergen NH J Meijer Jr. Koedijk NH Plankje 2

Niet boren Toch Scheeren ( tenminste daar lijkt het op)

Kanaaldijk 73 (reeds lang geleden gesloopt): Dit Huis is

gemaakt Van Pieter Blauw Als timmerman En C Kozen Als

metselaar En op Zichter A J Vonk In het jaar 1884

37


Wijsheid, geduld, waarheid, eerlijkheid ....

de vIJfde kLeur In de regenBoog Is BLauw

Beeld en tekst Henriëtte Maas

De chakrakleuren nader verklaard

Blauw staat in positieve zin voor wijsheid, geduld, waarheid, eerlijkheid, bezinning, spiritueel, kalm, helend,

loyaal, integer, evenwicht, zelfvertrouwen, intuïtie, inzicht, geduld, de waarheid naar boven brengen.

Afstand nemen en rust. Orde scheppen in je leven, Je vrij voelen en je (creatief) uiten. Je unieke talenten

ontwikkelen. En in negatieve zin voor zwak, labiel, haatdragend, bijgelovig, sentimentele liefde, onbetrouwbaar,

concentratieproblemen, rusteloosheid en gebrek aan vertrouwen. De complementaire kleur is

oranje. De kleur Blauw is verbonden met het vijfde chakra. Ook wel keelchakra of communicatiechakra

genoemd. Het bevindt zich in je keel. De edelstenen die erbij horen zijn aquamarijn, turkoois, lapis lazuli

en de blauwe saffier.

Het vijfde chakra heeft te maken met

uiting geven aan al wat in je is;

communicatie, spreken, schrijven,

zingen, zelfexpressie, creativiteit,

scheppen, geluid,

smaak en geur, telepathie

en met (luisteren naar)

je innerlijke stem, de

stem van je ziel. De

waarheid spreken en te

horen krijgen, eerlijkheid.

Het gaat erom zonder vrees

je gevoelens en gedachten uit

te drukken, jezelf volledig creatief

te uiten, niet beïnvloedbaar

te zijn en goed kunnen

luisteren. In dit chakra ontvang

je je gedachten. Het vijfde chakra is je

paranormale centrum, verantwoordelijk voor helderziendheid,

helder-horendheid en helder-voelendheid,

en het vermogen te communiceren zonder woorden.

CommunICatIe

Het bewustzijn is gericht op het horen en ten gehore

brengen van energie. Alle energiegolven komen hier

samen en worden naar buiten gestuurd. Hier mengen

ideeën, emoties en intuïtieve inzichten zich tot een geheel.

Je brengt tot uiting wat in je leeft en treedt zo in

contact met de wereld en anderen om je heen. In wat je

naar buiten brengt, kun je zien welke levensprocessen je

nog moet leren. Door communicatie kun je informatie

uitwisselen en breng je dingen tot stand. De informatie

wordt doorgegeven en ontvangen. Je

geeft expressie aan jezelf. Taal

is hierbij belangrijk, zo orden je

je denken en kun je helderheid

scheppen in jezelf. Je drukt je

emoties uit in woord en geluid.

Hoe je met jezelf omgaat,

bepaalt hoe je

met anderen omgaat; ze

zijn als het ware een spiegel

voor de interactie die binnenin

jezelf plaatsvindt. Door

hoe je bent, trek je bepaalde

personen en situaties aan en

anderen stoot je af.

onevenwIChtIg 5 e Chakra.

Als er een tekort aan energie is in dit chakra, zal je veel

angst en onveiligheid ervaren en last hebben van steeds

terugkerende negatieve gedachten over jezelf. (Dit heeft

alles te maken met te hoge eisen stellen, vooral aan jezelf.)

Je durft niet af te gaan op je innerlijke stem. Je

zegt niet wat je zou willen zeggen, hebt spreekangst

en moeite om je stem te laten horen, moeite met het

verwoorden van gevoelens, verlegenheid, te weinig

scheppingskracht, faalangst, valse bescheidenheid, bitterheid,

klagen. Je kunt last hebben van gehoorstoornis.

Er is een relatie met het eerste chakra; als daar veel angst

en onveiligheid zit, zal het keelchakra ook half of helemaal

dicht zijn. Ook een gevoel van vermoeidheid heb-

38


en, omdat de energie weglekt zijn symptomen van een

slecht werkend chakra. Het wordt geblokkeerd door onderdrukte

gevoelens; je blijft beleefd, wil geen opschudding

veroorzaken enz. en dit verzwakt de levenskracht.

Liegen, kwaadspreken, drugs- en alcoholmisbruik, roken

en eetverslavingen beschadigen het keelchakra.

Teveel energie kenmerkt zich door een constante innerlijke

dialoog, malende gedachten. Zo iemand zit zo

vol van zichzelf, dat hij niet naar anderen kan luisteren.

Of iemand praat alleen maar en overschreeuwt zichzelf.

Is dominant aanwezig en plagerig. Gelijk hebben

is dan belangrijker dan begrepen worden. Roddelen

valt hier ook onder. Soms wordt zo iemand als charismatisch

ervaren. Trump heeft duidelijk teveel energie

in zijn keelchakra. Slaapstoornissen komen veel voor

wanneer dit chakra uit balans is.

een geZond 5 e Chakra.

Als het chakra goed werkt, kom je op voor waar je in

gelooft, meen je wat je zegt, hou je je woord en maak je

anderen deelgenoot van jouw waarheid. Kun je luisteren

naar anderen en voert een duidelijke communicatie.

Dan bezit je scheppingskracht en creativiteit.Als je eerlijk

bent (m.n. ook naar jezelf), wordt je sterker en veerkrachtiger

in je denken. Het zorgt ervoor dat de energie

niet wegstroomt of stagneert. Het heeft een zuiverend

en reinigend vermogen. Het is ook belangrijk om niet

al je wilskracht te gebruiken voor dagelijkse handelingen

en klusjes, maar wilskracht over te houden voor je

spirituele ontwikkeling, voor de uitdagingen in je leven,

die er werkelijk toe doen. Dat betekent nee zeggen tegen

wat en wie schadelijk voor je kunnen zijn.

InnerLIJke stem

Als je goed luistert naar je innerlijke stem, wordt het

keelchakra sterker. Voorwaarde is dat je je emoties

erkent en ervaart, dat je vertrouwd raakt met je gevoelens

en ze uitspreekt. Je moet weten wie je bent

en waar je waarde aan hecht. Werken met je stem

zet processen in beweging en zorgt voor ontlasting

van de ondergelegen chakra’s. Het gaat hierbij om

zuiverheid. Als je je bewust wordt van je psychische

en spirituele hulpbronnen, neemt dit chakra in

kracht toe. Je ontdekt dan je ware stem. Om goed

te kunnen communiceren met je zelf (en met anderen),

moet je met aandacht leren luisteren naar wat

er binnen in je leeft. We luisteren vaak slecht, zowel

naar onszelf als naar anderen. Het gaat erom een beter

begrip te krijgen van jezelf en van elkaar. Verbale

en non-verbale boodschappen moeten overeenkomen

anders verzwakken ze elkaar. Door de (beleving

van je) realiteit te veranderen, kun je kiezen

welke situaties en gedragspatronen je wilt houden

en welke je wilt veranderen. Als je expressie geeft

aan je ware zelf, verfijn je je bewustzijn en intensifieer

je je levensenergie. Het geeft je de mogelijkheid

om innerlijke gebieden zichtbaar te maken en het

stimuleert het proces van zelfontdekking.

rust en stILte

Om je bewust te worden van je innerlijke communicatie,

is het nodig om regelmatig een bepaalde rust en

stilte te creëren in je leven, zodat je kunt luisteren naar

wat in je leeft. (Bijv. door te gaan mediteren of de natuur

op te zoeken.) Door de tegenstrijdige stemmen in

je te onderzoeken, zul je de stem van je Zelf gaan ontdekken.

Als je je daar steeds meer bewust van wordt,

zul je meer ruimte en vrijheid krijgen, door orde in

jezelf te scheppen en het innerlijke lawaai tot rust te

brengen. Spreek de waarheid, luister naar muziek,

zing, bekijk of beoefen kunst, voel je onbevooroordeeld

en innerlijk vrij. Reguleer je emoties door ze in

de eerste plaats te erkennen en te voelen om ze vervolgens

weer te laten gaan.

Een krachtige, individuele persoonlijkheid zal zich

steeds meer durven overgeven aan de creatieve impulsen

van het zelf.


Voor een sportief

en snel kapsel

Beneluxplein 5

Winkelcentrum De Mare

1825 RT Alkmaar

072 - 564 50 50

40


Nostalkiek

metamorfose kanaaLdIJk

Tekst en foto Jan Bijpost

Wat is dit plekje aan de Kanaaldijk veranderd zeg. Deze foto maakte ik in februari 1989. Het huis van de familie

Bos is het enige wat nog herkenbaar is. Het voormalige woonhuis van de familie Bos, op de voorgrond, is helaas

verbrand, maar gelukkig in dezelfde stijl herbouwd. Het witte huisje van de familie Ootjes heeft plaats gemaakt

voor een toerit naar de maalderij, die hier nog volop in bedrijf is. Er was zelfs een bushalte. Als je vandaag hier

zou staan is het er wel fraaier op geworden. Er zijn twee stolpwoningen bij gebouwd de maalderij heeft plaats

gemaakt voor een prachtige molen en de oude stoom maalderij is in oude glorie hersteld.


Wooncorporatie Woonwaard blinkt niet uit in transparantie

BewonersCommIssIe het oostwIJk

Tekst en beeld Hans Petit

Het Oostwijk beschermd dorpsge

Ruud Slikker en Dirk Haringhuizen vertelden in de Coedijcker Ban van oktober 2020 over de plannen van

woningbouwvereniging Woonwaard om de woningen van Het Oostwijk te slopen en er nieuwe woningen

te bouwen. In dat interview was de toon van de bewonerscommissie nog redelijk mild, nu een half jaar

later is de die toon veranderd. De manier waarop Woonwaard met de belangen van de bewoners omgaat, is

naar de mening van de bewonerscommissie onbehoorlijk en op zijn zachts gezegd frustrerend.

Drie woningen onder een kap, op bladzijde 44 kunt u zien hoe de trotse eerste bewoners voor hun nieuwe huis staan.

Ruud en Dirk zijn teleurgesteld over de manier waarop

Woonwaard omgaat met de bewonerscommissie. “De

bewonerscommissie heeft zich van het begin af aan coöperatief

opgesteld. Wij denken dat renovatie van de huizen

en verkoop van de leegstaande gerenoveerde huizen

de beste oplossing is. Beter dan sloop van de wijk. Het

Oostwijk blijft bestaan, de huidige bewoners kunnen

blijven wonen in de omgeving waar ze zich thuis voelen.

Met het geld van de verkoop van de nieuwe woningen

kan Woonwaard elders energie-neutrale woningen

bouwen. De huizen zijn op zich nog goed. Je kunt ze

volgens deskundigen zo renoveren, dat ze voldoen aan

het energielabel B. Het enige antwoord dat we van

Woonwaard krijgen is dat ze ons begrijpen, maar in alle

gesprekken wordt duidelijk dat het zogenaamde begrip

geen invloed heeft op de besluitvorming. Woonwaard

wil 23 eengezinswoningen en 40 appartementen die voldoen

aan het energielabel A ++++ bouwen met daarbij

82 parkeerplaatsen.”.

verkeerde InformatIe

De bewonerscommissie is erachter gekomen, dat

Woonwaard in de brief waarin de sloopvergunning bij

de gemeente Alkmaar is aangevraagd, onjuiste informatie

stond. Woonwaard schrijft aan de gemeente, dat de

plannen in goed overleg met de bewoners tot stand zijn

42


zicht

gekomen. Dat is onjuist. Er is helemaal geen sprake van

goed overleg. Het zou van openheid én fatsoen getuigen

als Woonwaard de bewonerscommissie een afschrift van

de bewuste brief had gestuurd. Dat deden ze niet.

gemeenteraadsfraCtIes

De bewonerscommissie heeft inmiddels gesproken

met verschillende gemeenteraadsleden. Het is nog erg

onduidelijk of de fracties iets willen of kunnen doen

voor de bewoners van Het Oostwijk.

sterfhuIsConstruCtIe

Volgens de bewonerscommissie doet Woonwaard er

alles aan om het wonen in Het Oostwijk zo onaangenaam

mogelijk te maken. Van de 38 woningen zijn

er op dit moment nog 21 bewoond. Lege woningen

worden niet meer toegewezen aan woningzoekenden.

Daarmee creëert de wooncorporatie bewust een

spookwijk. “Er wordt geen rekening gehouden met de

bewoners die letterlijk ziek worden van het beleid van

Woonwaard”, aldus Ruud en Dirk.

vIer IJZers In het vuur

Ondanks de houding van de wooncorporatie hebben

de bewoners hoop dat de sloopplannen van tafel gaan.

Die hoop is gebaseerd op:

1. De historische verenigingen van Koedijk en Alkmaar

en de Erfgoedvereniging Heemschut hebben

de gemeente verzocht een beschermende status te

verlenen aan het Oostwijk 1

2. De gemeenteraad, die de sloopvergunning zou

kunnen afwijzen onder andere op grond van een

onvoldoende democratisch proces.

3. In de Schoolstraat zijn twaalf jaar geleden acht woningen

gerenoveerd. Het zou kapitaalvernietiging

zijn, om deze woningen nu te slopen. Woonwaard

laat een extern bureau de staat van deze woningen onderzoeken.

Als deze woningen niet gesloopt worden,

betekent dat een streep door de huidige plannen.

4. In de nieuwbouwplannen gaat Woonwaard ervan

uit dat ze de grond van de Speeltuinvereniging

kunnen gebruiken. De Speeltuinvereniging

is niet van plan om de (eigen) grond af te staan

aan Woonwaard. Ook dat betekent dat de huidige

plannen niet door zouden kunnen gaan.

Een ludieke actie van de bewoners van Het Oostwijk.

soCIaaL pLan

De bewonerscommissie wil heel graag, dat de nieuwbouwplannen

van tafel gaan en worden vervangen

door de renovatie- en verkoop van de woningen.

Mocht die wens onverhoopt niet in vervulling gaan,

dan zullen bewoners moeten verhuizen, al dan niet

tijdelijk. Om dat goed te regelen is de wooncorporatie

verplicht om een sociaal plan op te stellen. Daarin

worden onder andere zaken zoals een bijdrage in de

verhuis- en herinrichtingskosten geregeld.

Wat vindt u van de plannen van de wooncorporatie? Zou

u meedoen aan bijvoorbeeld een handtekeningenactie tegen

de plannen om Het Oostwijk te slopen? Laat het weten,

stuur een mailtje naar info@coedijckerban.nl.

De bewonerscommissie heeft samen met de Woonbond

2 een ambitieus sociaal plan aan Woonwaard

voorgelegd. In het sociaal plan wordt gepleit voor

een goede regeling met de bewoners. De reactie van

de wooncorporatie was niet een uitnodiging om het

voorstel te komen bespreken, maar de mededeling dat

er een advocaat zal worden ingeschakeld. Niet gewoon

met elkaar onderhandelen maar meteen de juridische

weg zoeken. Onbegrijpelijk vinden Dirk en Ruud.

tot sLot

De Coedijcker Ban heeft voor dit artikel geen hoor- en

wederhoor toegepast. Het staat Woonwaard uiteraard

vrij om contact met de Coedijcker Ban op te nemen

om hun lezing met de lezers van de Coedijcker Ban te

delen. De Coedijcker Ban hoopt overigens vurig dat

de historisch belangrijke wijk voor ons dorp behouden

blijft. U vindt alle informatie over het Oostwijk op de

website oostwijk-koedijk.nl (Zie QR-code).


Het Oostwijk beschermd dorpsge

De historie van de vaartuinderij en sociale woningbouw in Koedijk

BoekJe over het ontstaan van het oostwIJk

De historische verenigingen van Koedijk, Alkmaar en de Bond Heemschut nemen het opnieuw op voor

Het Oostwijk, het vooroorlogse buurtje dat door sloop wordt bedreigd. Deze week verschijnt het boekje

waarin de ontstaansgeschiedenis van Het Oostwijk is beschreven. Een cultuurhistorisch verhaal over bewoners,

vaartuinders en het begin van de volkshuisvesting. Het verhaal speelt zich vooral af in de jaren twintig

en dertig van de vorige eeuw.

Naast alle blokjes van twee staan er op de hoeken van de burgemeester Kooiman- en de Schoolstraat twee blokjes met drie woningen.

Dit is er een van.

De beschrijving begint bij de oorsprong van het bijzondere

landschap en de agrarische geschiedenis van het Geestmerambacht

en het Rijk der Duizend Eilanden. Daarbij

is er ook aandacht voor de bijzondere bebouwing die de

vaartuinderij met zich meebracht. Van de hoge bruggen tot

– natuurlijk – de doorvaarveiling in Broek op Langedijk

en de gevels van de conservenfabriek Verburg in Noord-

-Scharwoude. Minder prominent, maar zeer beeldbepalend

voor het hele Geestmerambacht, inclusief Koedijk,

zijn de koolschuren of -boeten. En daar sluit de geschiedenis

van de vaartuinders aan bij die van de volkshuisvesting.

44

pIet hart

Op 19 juni 1919 wordt Woningbouwvereniging Goed

Wonen Koedijk opgericht. Initiatiefnemer en eerste

voorzitter is Piet Hart. Hij zal vele tientallen jaren

daarna vooraan staan in het maatschappelijk leven van

Koedijk. Van raadslid voor de SDAP tot ruim na de

oorlog ook wethouder voor de PvdA.

twee-onder-een-kap

De bouw van de eerste woningen gaat met veel strijd

gepaard. Maar ze komen er wel. Al in 1920 start de


zicht

bouw van de eerste twaalf aan de westkant van de burgemeester

Kooimanstraat. Voor die tijd mooie huizen,

twee-onder-een-kap met flinke erven en dito schuren.

Op de foto’s is de trots van de gezichten van de bewoners

af te lezen. Vijf jaar later volgen er nog achttien.

Bij acht van deze achttien woningen worden ook koolschuren

gebouwd.

De samensteller van het boekje ‘Het Oostwijk, een

kleine geschiedenis met toekomst’ is cultuurhistoricus

Feyko Alkema van de Historische Vereniging

Alkmaar. Het is verkrijgbaar bij de Historische

verenging Koedijk, Kanaaldijk 12 en bij de bewonerscommissie

Oostwijk Burgemeester Kooimanstraat

9.

kooLsChuren

In vier gevallen vormen de koolschuren een bouwkundig

geheel met de sociale huurwoningen zelf. Dat is

uniek. De woningbouwvereniging wilde niet alleen

voorzien in goede, betaalbare huurwoningen, maar

wilde het haar huurders tegelijk mogelijk maken om

in hun levensonderhoud te voorzien. Ook de andere

woningen hebben ruime erven en schuren. Er werd

gewerkt, voor eigen consumptie getuind en gehandeld.

mooI maar nIet rooskLeurIg

Het boekje geeft in 32 pagina’s kleurendruk een mooi

beeld van hoe er tussen de oorlogen in Oostwijk kon

worden gewoond en gewerkt. Mooi, maar niet rooskleurig,

want er zijn ook periodes waarin het inkomen

van de tuinders nog lager was dan dat van degenen

die in de werkverschaffing zaten en waarin meer dan

de helft van de huurders forse huurschulden hadden.

“voLhouden, dan Lukt het”

De nadruk ligt op de (steden)bouwkundige kwaliteit

van Oostwijk en de sociaaleconomische omstandigheden

waarin de huurders en de woningbouwvereniging

het hoofd boven water moesten zien te houden.

Er passeren namen van eerste bewoners die nog steeds

bekende Koedijkers zijn. En de bekendste blijft dan

toch Piet Hart. Als in 1948 (!) de Kooimanstraat en

Schoolstraat eindelijk bestraat zijn herinnert hij in zijn

feestelijke toespraak nog eens aan de strijd die het kostte

om tot de bouw van die eerste woningen te komen.

Hij besluit met “Laat dat een aansporing zijn voor de

jongeren …. Volhouden, dan lukt het!”

Boekje over Oostwijk is voor € 4,- te koop bij de Historische vereniging Koedijk en bij de bewonerscommissie van Het Oostwijk

45


46

Mijn muziekinstrument

Al sinds mijn vroege jeugd speelt muziek een rol in mijn leven

Janny de groote

Al sinds mijn vroege jeugd speelt muziek een rol in mijn leven. Muziek hoorde bij mijn opvoeding. Op 7 jarige

leeftijd ben ik gestart met AMV (Algemene muzikale vorming) op de muziekschool. Mijn moeder zong veel

met ons en van mijn opa leerde ik blokfluit spelen. Op 9 jarige leeftijd ben

ik gestart met pianoles. Hier ben ik na 2 jaar mee gestopt en ben overgestapt

op gitaar. Maar zoals dat vaak met pubers gaat, kon ik de

discipline voor het oefenen slecht opbrengen. Na 4 jaar hing ik ook

de gitaar aan de wilgen. Inmiddels was ik gestart met de opleiding

voor kleuterleidster, waar muziek een belangrijk vak was. Aan het

samen zingen daar en de verplichte blokfluitles heb ik veel plezier

beleefd. Als juf heb ik veel met de kinderen gezongen en muziek

gemaakt.

Daarna zou het tot mijn 40 e jaar duren voor ik weer een instrument

opnam. Doordat onze jongste zoon als slagwerker lid

was van Aurora, ging ik altijd luisteren als hij moest optreden.

Toen ik zag hoeveel plezier het samen muziek maken

gaf, begon het bij mij te kriebelen en ben ik

klarinetles gaan nemen. Dit heeft ertoe

geleid dat ik nu alweer 28 jaar lid ben van

Aurora, onze plaatselijke Harmonie. Ik ervaar

het als heel plezierig om met mensen uit je eigen

dorp (en naaste omgeving) in ons eigen ontmoetingscentrum

muziek te maken. Ook het spelen met

mensen van jong tot oud en van meer of minder

getalenteerd maakt het interessant.

Als lid van de vereniging notuleer ik al meer dan een

jaar de bestuursvergaderingen. Vanaf november jongstleden

ben ik als secretaresse toegetreden tot het bestuur.

Doordat er in deze coronatijd niet fysiek vergaderd wordt

en we ook niet kunnen repeteren, voelt dat wel raar. Ik

hoop dat we nog vóór de zomervakantie alles weer op

kunnen pakken. Ik hoorde van de dirigent, dat hij in deze

coronatijd klassieke stukken heeft gearrangeerd als klankstudie

voor het orkest. Daar verheug ik me op.

Als laatste wil ik nog kwijt, dat we nog steeds nieuwe

leden, jong en oud en op allerlei instrumenten, kunnen

gebruiken. Speelt u een instrument of heeft u daar plannen voor, kom als het weer mag, eens vrijblijvend langs

op vrijdagavond in De Rietschoot. Of neem contact met ons op via de email: aurorakoedijk@gmail.com. (door

Janny de Groote/foto aangeleverd)


Hulp bij het invullen van uw belastingformulier nodig?

BeLastIngservICe de rIetsChoot

Het ‘belastingseizoen’ is weer begonnen. Tussen februari en 8 mei 1 aanstaande moeten we weer allemaal de

aangifte inkomstenbelasting over 2020 inleveren bij de belastingdienst. We hebben geconstateerd dat er

veel mensen problemen hebben met invullen van dit formulier. Om mensen van dienst te zijn hebben wij

het volgende aanbod ontwikkeld Een deskundig belastingadviseur helpt bij de aangifte

BeLastIngaangIfte een LastIge opgave?

Kost het je moeite om een toeslag aan te vragen? Of ervaar je problemen met andere belastingzaken? Dan is

de belastingservice van De Rietschoot de oplossing voor jou. Een ervaren belastingadviseur helpt je met onder

andere.

• Aangifte inkomstenbelasting

• Voorlopige aangifte

• Voorlopige teruggaaf

• Zorg- en huurtoeslag

• Kinderopvangcentra

• Bezwaarschriften

• Fiscaalrechtelijke procedures

• Aangifte erfbelasting

(voorheen successieaangifte)

• Schenkbelasting

• Alle andere fiscaalrechtelijke

zaken

Nieuws Rietschoot & Hofstaete

Goede doelen

verbouwing

woz

Aangifte

inkomstenbelasting

Erfbelasting

Voorlopige

teruggaaf

toeslagen

Bezwaarschrift

Ziektekosten

andere formuLIeren

Daarnaast kunnen wij ook

ondersteuning bieden bij tal

van andere formularia (bijv.

gemeente, UWV en dergelijke).

De tarieven die wij hanteren

zijn zeer vriendelijk.

Voorheffing

Kinderopvang

tarIeven

Voor een enkele aangifte inkomstenbelasting vragen wij € 30.- en als er sprake is van een partner dan rekenen wij

€ 45.-. Voor mensen met een minimum inkopen is het kosteloos.

afspraak maken

U kunt een afspraak maken met de adviseur via de mail info@rietschoot.nl of telefonisch : nummer 06 – 4229

2010.

1 In verband met problemen met het online doen van de belastingaangifte is de datum voor wanneer u aangifte moet

doen verplaatst naar 8 mei (was eerder 1 mei)

47


+ + 1

-E -P -E -B VL=D

JeugdpagIna

Jeugdpagina

F.O.C Haforags

CANON

‘t Loo

Als je de letters van het visitekaartje hiernaast door

elkaar husselt kom je erachter welk beroep mevrouw

Fiona Haforags heeft. Meestal zie je ze wel een keer per

jaar samen met je klasgenootjes. Mevrouw Haforags

woont in ‘t Loo, niet te verwarren met paleis ‘t Loo.

Heb je enig idee in welke provincie je het kleine dorpje

‘t Loo kunt vinden?

-H -S R=N -D

B=V

Kinderopvang

Broer Konijn

kinderopvang broer konijn

• Sinds 1995

• Kleinschalig

• Grote betrokkenheid bij kind en gezin

• Vast en deskundig team

48

opvang voor kinderen in de

leeftijd vanaf 10 weken tot

ongeveer 12 jaar

• Dagopvang en BSO specifiek

per leeftijdsgroep

• Avontuurlijk spelen binnen en

buiten in groene tuin

Kanaaldijk 196 1931 BD Koedijk | 072-5600214 | info@kinderopvangbroerkonijn.nl | www.kinderopvangbroerkonijn.nl


Kleurplaat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Volgens sommigen

hard nodig voor het

opwekken van energie.

omsChrIJvIng

1. Plantje ... brengt geluk

2. Aanspreektitel rechter

3. Oude voorwerpen die beschadigd

zijn herstellen

4. Belangrijke internationale prijs

voor o.a. literatuur, natuurkunde,

vrede...

5. Hier kun je bijvoorbeeld in vinden

welke postzegels er in Nederland

zijn uitgegeven.

6. Sprookjesdier

7. Neven en ...

8. Fiets voor twee personen achterelkaar,

die allebei kunnen trappen

9. Niet krom

10. Getal onder de tien

11. Verf

12. Voegwoord

13. Negentiende letter van het alfabet

49


voorJaarsdrukte In onZe aChtertuIn

Beeld en tekst Cees van Egmond

Iedere jaar hoop ik dat deze prachtige vogels, steltkluut en de 'bonte piet' ergens gaan nestelen waar ze stilletjes

gevolgd kunnen worden. Ze maken elkaar wel het hof en daar blijft het bij. Broeden gebeurt ergens anders. Begrijpelijk.

Er maken veel mensen gebruik van dit gebied, ieder op zijn manier, zodat in het broedseizoen van rust

geen sprake kan zijn. Niet alle watervogels zijn zo schuw. Met de ganzenpopulatie gaat het goed. Er zwemmen

heel wat klasjes rond.

50


CoLofon

• Uitgever: Bewonersonderneming De Rietschoot.

• Hoofdredacteur/eindredactie/vormgeving Hans Petit

• Redactie Marijke de Jong, Rob Westhof, Jacob

de Maijer, Jan Bijpost, Henriette Maas, Marcel

Rasch, Hans Faddegon

• Correctie :Hans Emmerik

• Verkoop: info@coedijckerban.nl.

• Druk: Stichting Meo.

• Verspreiding: vrijwilligers De Rietschoot.

• E-mailadres redactie: info@coedijckerban.nl

• De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden

kopij, zonder opgaaf van reden, niet te

plaatsen. Ingezonden tekst kan worden ingekort.

• De data waarop kopij/advertenties in 2021

moeten zijn ingeleverd vindt u op de website

coedijckerban.nl.

CoedIJCkertJes

PIANOSTEMMEN in Koedijk. André Valkering,

Saskerstraat 148 Tel. 072-5612961

GITAARLES in Koedijk Elektrisch en Klassiek

Nico de Graaf Gediplomeerd Gitaarleraar

072-5615900 / 06-14951958

MelaEspañol cursus Spaans in De Rietschoot Koedijk

en Alkmaar. Meedoen?Stuur een e-mail naar:

Melaspaanselessen@gmail.com of bel 0622081733.

foto’s BegIntIJd rIetsChoot

De Rietschoot werkt aan een prachtig boek ‘Veertig

jaar Rietschoot in veertig verhalen’, Bij zo’n boek

hoort mooi beeldmateriaal. Uit de beginperiode, de

inspraak, de bouw en de opening is tot nu toe weinig

bruikbaar beeldmateriaal gevonden. Bent u in het bezit

van beeldmateriaal laat het weten via info@coedijckerban.nl.

Het is de bedoeling om uw foto’s, dia’s of

documenten te laten scannen en ze daarna weer snel

aan u terug te geven. Helpt u mee?

opLossIngen

Visitekaartje: Schoolfotograaf, ‘t Loo is een klein dorp

in de gemeente Oldebroek aan de rand van de Veluwe,

in de Nederlandse provincie Gelderland, onder de

rook van de A28, ‘t Loo heeft 660 inwoners

Rebus: Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Dat

is natuurlijk onmogelijk, daarom gebruik je dit gezegde

om aan te geven dat iets wat aan je gevraagd wordt

onmogelijk is

Puzzel: (1)Klavertjevier (2) Edelachtbare (3) Restaureren

(4)Nobelprijs) (5) Catalogus (6) Eenhoorn (7)

Nichten (8)Tandem (9)Recht (10) Acht (11)Lak (12)En

(13)S. Van boven naar beneden: Kerncentrales

geaChte redaCtIe

We hebben ook vernomen dat de gemeente Bergen

zonnepanelen wil plaatsen tegen ons mooi dorp aan.

We begrijpen ook wel dat de gemeente Bergen ze het

liefst niet bij de eigen dorpskern heeft, om dat zo’n

weide met zonnepanelen natuurlijk afzichtelijk is. Het

belang van zonnepanelen zien we ook heus wel in,

maar laten we deze dan op de daken plaatsen, of in

een industriegebied. Maar waarom tegen ons mooie

dorp aan? Ik zie ze in mn nachtmerries al staan, met

een groot bord erbij “wij van de gemeente Bergen zijn

zo fantastisch bezig met het milieu”. Het word tijd dat

we niet over ons heen laten lopen? En wat kan “onze”

gemeente Alkmaar en BOL in deze voor de burgers van

hun Koedijk betekenen? (naam bekend bij de redactie)

51


Uw verzekeringen

om de hoek geregeld?

Dat kan bij ons!

Kanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T 072 561 40 00

E info@otterlo-advies.nl

I www.otterlo-advies.nl

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

BANKZAKEN

More magazines by this user
Similar magazines