Wijkverenigingsboekje Stadsdennen & Frankrijk - april 2021

stichtingmeo1

Wijkverenigingsboekje

Jaargang 41 | April 2021 | Nummer 1

“Een

speciale

editie”

> 9

“Leer Tineke Juffer

beter kennen”

> 2

Inleiding

Een voorwoord namens

het bestuur

> 7

Voor ieder kind

Een verjaardagstaart

Een mooie samenwerking

> 5

Redactie

Een hoop belangrijke

informatie

> 11

Nieuws van een ander

Riksja Harderwijk

weer van start

40 jaar

Wijkvereniging

Stadsdennen & Frankrijk

wijkstadsdennen.nl

info@wijkstadsdennen.nl

“Gewoon een hele

belevenis”

wvstadsdennen


Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

INLEIDING

VAN EEN BESTUURSLID

Deze keer een voorwoord van mij,

Tineke Juffer – van der Horst algemeen

bestuurslid.

Het is nu maart 2021. Een jaar geleden begon

de hele situatie rondom Corona, een lockdown,

maar 1 bezoeker, geen activiteiten en ga zo

maar door….

Een jaar vol eenzaamheid, ziekte misschien

zelfs overlijden in dichte nabijheid.

Nu zijn we begonnen met vaccinatie. Er lijken

minder mensen ernstig ziek te worden.

Misschien mag er binnenkort meer. Dat hoop ik

dan maar. De lente is inmiddels begonnen.

Vanaf nu hopen we dat het steeds beter mag

worden en dat we tegen de zomer elkaar weer

mogen ontmoeten. Gewoon weer genieten van

diverse activiteiten.

Wij helpen je graag!

Tot die tijd is het belangrijk om te weten dat het

bestuur altijd voor je klaar staat.

Bij vreugde en verdriet, maar ook zeker voor

een praatje.

Gegevens

Algemeen bestuurslid Telefoon

Tineke Juffer 06 27 45 14 67

Mail via de Secretaris

secretaris@wijkstadsdennen.nl

We zitten niet stil

Achter de schermen blijven wij bezig met het

plannen van activiteiten, voorbereidingen voor

het nieuwe seizoen, en van allerlei andere zaken

die op ons pad komen.

En zodra het mag zullen wij direct van start

gaan.

Het goede nieuws is dat we voor de zomerva-

kantie een aantal zaken op de planning hebben

staan. Wanneer het kan zullen wij dit natuurlijk

publiceren op onze website.

Voor nu blijf gezond, pas op elkaar, en ik hoop

jullie snel weer te mogen ontmoeten,

Tineke

wijkstadsdennen.nl

wvstadsdennen

wvstadsdennen

wvstadsdennen

0 40

40

“Tineke hoopt

snel op betere

tijden”

2


INHOUD

• 4

• 5

• 6

Redactie aan het woord

Speciaal voor leden

De Kiekmure dichterbij

Ingezonden

40 40

40

• 7

• 8

• 9

• 10

• 11

Voor ieder kind een verjaardagstaart

Algemene Ledenvergadering

Een Persoonlijk Verhaal | Tineke Juffer

Samen op reis | Misschien kan het weer

Nieuws van een ander....

AFGELAST

LEER DE WIJKVERENIGING KENNEN

“DE KIEKMURE DICHTERBIJ”

> 6


Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

REDACTIE

AAN HET WOORD

Ook als wijkvereniging hebben we te maken

met de huidige lockdown. Vanaf december is

het niet meer mogelijk om datgene te doen

waar we al meer dan 40 jaar goed in zijn. Het

organiseren van activiteiten en evenementen.

Wat doet dit veel pijn bij onze bezoekers. Veel

van hen zitten nu alleen thuis en hopen dat

er snel een einde komt aan de lockdown. Ze

missen de activiteit waar ze aan deelnamen en

ze missen ook de andere deelnemers. De zo

belangrijke onderlinge sociale contacten en

daarmee de gezelligheid zijn ineens verdwenen.

Het is belangrijk

De afgelopen tijd heeft weer bewezen hoe

belangrijk het is dat er activiteiten zijn waar

mensen aan kunnen deelnemen en wat dit voor

velen betekent. Naast het feit dat je de

activiteit leuk vindt, heb je tijdens de activiteit

ook gesprekken over andere dingen dan waar

je het normaal over zou hebben met je buren,

vrienden of familie.

Hoe lang gaat het nog duren?

Dat weet niemand, want elke keer wanneer we

dachten dat er versoepelingen zouden komen,

viel het toch weer tegen. Daarom zullen we ook

geen aankondigingen doen van activiteiten in

dit boekje. Wel houden we je op de hoogte via

onze website. Zolang er nog geen toestemming

wordt gegeven dat de Kiekmure weer voor

iedereen open mag zullen wij ook niks kunnen

organiseren voor onze deelnemers.

Buitenrommelmarkt

Over het doorgaan van de

buitenrommelmarkten is op dit moment nog

helemaal niks te zeggen. Wel zijn de datums

aangevraagd, maar zolang de gemeente nog

geen fiat geeft om te mogen gaan draaien

kunnen we nog niet beginnen met inschrijven

hiervoor.

Theo Goosen

Zomer maanden

Momenteel zijn wij druk in overleg met De

Kiekmure om te kijken welke activiteiten er

eventueel in de zomer georganiseerd kunnen

worden. Wanneer het weer mag prubliceren wij

het programma direct op onze website.

Binnenrommelmarkten

Een moeilijke beslissing voor het bestuur om

te moeten besluiten dat de rommelmarkten dit

seizoen geen doorgang konden vinden.

De onzekerheid, de manier waarop er

georganiseerd moest worden, het steeds op

het laatste moment moeten annuleren en het

afhaken van diverse standhouders draagde bij

aan dit goede besluit.

Het bestuur hoopt in het seizoen 2021-2022 de

rommelmarkten weer aan te kunnen bieden.

Kopij insturen voor het volgende boekje?

Uiterlijk 15 mei 2021

Penningmeester

Theo Goosen

Gegevens

Telefoon Mobiel

0341 42 58 36 06 14 40 37 45

Website

www.wijkstadsdennen.nl

Mail

info@wijkstadsdennen.nl

40 4

40

wijkstadsdennen.nl

wvstadsdennen

Blijf op de

4


0

Betaal je contributie

Er zijn nog steeds leden die de contributie niet

hebben voldaan. In december hebben alle leden

op dat moment een factuur ontvangen met

daarop het verzoek de contributie te betalen.

We zijn nu drie tot vier maanden verder en

erstaan nog steeds bedragen open. Vaak is het

zo dat mensen de factuur van het boekje halen

en deze dan op een stapel papieren leggen. Na

een tijdje komt de factuur onderop te liggen en

wordt dan vergeten.

Het gaat om een bedrag van € 8,50 of € 28,50

(via de post). Dit is geen hoog bedrag maar je

moet er wel aan denken om het te betalen.

Degene die nog niet betaald heeft zal dan ook

bij dit boekje een herinneringsfactuur aan

treffen om de contributie voor 2021 te betalen.

De herinnering is verhoogd met € 1,-

administratiekosten. Mocht je dit ontvangen

dan vraag ik je het zo spoedig mogelijk over te

maken. Heeft er wel een betaling plaats gevonden?

Neem dan even contact op, zodat het

uitgezocht kan worden.

Heel handig betalen

Als je betaald via Internet bankieren vraag ik je

nadrukkelijk om het factuurnummer te

gebruiken die vermeld staat op de herinnering

die je hebt gekregen. Betalen is ook mogelijk

door gebruik te maken van de QR code op de

factuur. Deze code scan je met de camera-app,

niet met de app van je bank.

Vragen of onduidelijkheden?

Neem dan gewoon contact op met de penningmeester.

T. Goosen

Penningmeester

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

SPECIAAL VOOR

LEDEN (of nieuwe leden)

hoogte

Lid zijn van de Wijkvereniging

(Tijdelijk) stoppen met een

activiteit is “iets” anders dan

het lidmaatschap

opzeggen.

Ieder jaar betaal je contributie.

Er zitten veel voordelen aan het

lidmaatschap.

• Het hele gezin (op het zelfde huis

adres) is lid en kan goedkoper van

alle leuke activiteiten genieten.

• Je ontvangt vier keer per jaar een leuk

Wijkverenigingsboekje met leuke en

persoonlijke verhalen.

• Je ontvangt als eerste een

activiteitenboekje en je hebt

voorrang op de reservering.

• Je steunt de Wijkvereniging om

mooie activiteiten, cursussen en

evenementen te blijven organiseren.

• Je krijgt een gereduceerd tarief bij

deelname aan een activiteit of

cursus.

Neem eens een kijkje op onze website

of sociale media en kom veel meer te

weten over onze Wijkvereniging.

Blijf ons volgen!

Lid worden

Tip

wvstadsdennen wvstadsdennen

5


Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

DE KIEKMURE DICHTERBIJ

DENK MEE

0 40

40

6

Als lid van de wijkvereniging kom je

waarschijnlijk regelmatig in De Kiekmure. Maar

voel je je er ook thuis? We willen graag dat De

Kiekmure een plek is om elkaar te

ontmoeten en samen een kop koffie te drinken.

Waar activiteiten van bijvoorbeeld de wijkvereniging

zijn. Dat blijft zo, maar kan misschien

wel beter. Wat zijn jouw wensen en ideeën

als gebruiker van De Kiekmure? Dat gaan we

aankomende tijd onderzoeken. Daarnaast gaan

we uitzoeken hoe we organisaties uit de wijk

op het gebied van zorg, welzijn en Positieve

Gezondheid een plek kunnen geven in De

Kiekmure.

Wat mis jij nog in De Kiekmure?

Om De Kiekmure een gezellige plek te maken

waar iedereen zich thuis voelt, willen we graag

horen welke ideeën en wensen er in de wijk

leven. Wat is goed? Wat mis je toch wel een

beetje? Wat kan echt beter? We gaan graag met

je in gesprek. Er zijn nog geen beslissingen

genomen over de invulling, er ligt nog niets

vast. Jouw ideeën zijn belangrijk en dit is een

goed moment om dat met elkaar te bespreken.

Denk mee!

Samen De Kiekmure verbeteren

Jouw mening is het startpunt van een

vernieuwingstraject van De Kiekmure. Dat gaat

nog een paar jaar duren, want in 2023

hopen we een betere versie van De Kiekmure

te hebben staan. Opgeknapt, gezelliger en ook

met een eigen kantoor voor het bestuur van de

wijkvereniging. En misschien wel met een extra

aanbouw en de entree op een andere plek.

Natuurlijk blijven activiteiten al die tijd gewoon

doorgaan. We weten nog niet hoe het gebouw

eruit gaat zien, dat is juist iets wat we met jou

willen bedenken.

Kom ook meepraten

We organiseren tot de zomer een aantal (online)

bijeenkomsten waar je van harte welkom

bent om aan te schuiven. Tijdens deze

bijeenkomsten vertellen we meer over de plannen

en welke reacties we uit de buurt hebben

ontvangen. We horen dan ook graag van jou

hoe jij De Kiekmure graag ziet. Je kan komen

meepraten of luisteren en zo helpen de plannen

van De Kiekmure vorm te geven.

Doe mee

Op 25 mei is de eerstvolgende

buurtbijeenkomst in De Kiekmure. Meld je aan

via www.kiekmuredichterbij.nl of bel

De Kiekmure: 0341 – 43 47 49.

Voor je agenda

Dinsdag 25 mei 2021

www.kiekmuredichterbij.nl

0341 - 43 47 49


In de vorige editie heb je kunnen lezen dat er

een samenwerking is tussen de Wijkvereniging

Stadsdennen & Frankrijk, MFC De Kiekmure en

Zorgdat. Wij zijn hier heel erg dankbaar voor.

Vanwege de lockdown en de hierom geldende

maatregelen kunnen we ons initiatief nog niet

volledig uitoefenen, maar dat betekent niet dat

wij stilzitten.

Achter de schermen zijn wij druk bezig om

bekendheid te krijgen in Harderwijk en

omstreken en hopen wij op deze manier de

doelgroep te bereiken, zodat wij het gezin en

vooral de kinderen een feestelijkere dag kunnen

bezorgen. Ons verhaal delen wordt zeer

gewaardeerd.

Hierbij doen wij ook een oproep aan de

gezinnen die geen verjaardagstaart kunnen

veroorloven, of misschien kent u een gezin die

dit helaas niet kan. Wij dragen graag

belangeloos ons steentje bij.

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

VOOR IEDER KIND

EEN VERJAARDAGSTAART

Aanmelden kan via de website

www.taartjesvoorharderwijk.nl

www.wijkstadsdennen.nl

De Stichting Taartjes voor Harderwijk, Ermelo &

Putten werkt ook samen met Stichting

Verborgen Armoede in Nunspeet.

Tijdens Pasen is er een speciale actie geweest.

De gezinnen die bij deze stichting zijn

aangesloten ontvangen een speciaal paaspakket.

WIL JIJ (WAT) GEWICHT KWIJT?

1op1dieet.nl

The 1:1 Diet met

Joke Smit

Met The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan heb je altijd

een extra hulplijn. De persoonlijke 1 op 1 begeleiding

zorgt voor extra support, motivatie, tips en tricks.

Je staat er bij mij nooit alleen voor.

06 834 230 43

Operadreef 98, Harderwijk

info@studiodrielanden.nl

7


De Algemene Ledenvergadering

zal op een ander moment plaats

vinden. Via de website zal het

bestuur hierover informeren.

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

Op 14 april 2021 stond de Algemene

Ledenvergadering gepland. Helaas is deze niet

doorgegaan i.v.m. de geldende maatregelen.

COVID-19 blijft ons voorlopig bezig houden.

Het bestuur is daarom genoodzaakt om de

ledenvergadering uit te stellen. Hopelijk kan de

vergadering gepland worden na de

zomervakantie in september of oktober.

Nu een agenda publiceren heeft daarom geen

zin. Via onze website, social media en een

nieuw boekje houden we je natuurlijk op de

hoogte.

Een bestuursfunctie

In 2019 heeft het huidige bestuur het mogelijk

gemaakt om mee te kunnen lopen binnen het

bestuur van de

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk.

Zo is het mogelijk voor leden om kennis te

maken met een bestuursfunctie. Zo neem je

deel aan bestuursvergaderingen zonder

stemrecht en je gaat mee naar geselecteerde

activiteiten. Een jaar lang kan je vrijblijvend

proeven aan het bestuur en de taken die daarbij

horen.

AlGEMENE

LEDENVERGADERING

Vacature binnen het bestuur

Voor ons bestuur zoekt de Wijkvereniging

versterking. Om nog betere besluiten te

kunnen maken en de slagkracht van het bestuur

te vergroten is het fijn als iemand zich

beschikbaar stelt voor een functie binnen het

bestuur.

Solliciteer nu

Dit kan via ons Secretariaat. Door de statuten en

het huishoudelijk reglement is het alleen mogelijk

om schriftelijk een sollicitatie in te dienen.

“BEN JIJ ONS NIEUWE BESTUURSLID?”

Contactgegevens

Secretaris Wijkvereniging Stadsdennen

& Frankrijk

De heer B.T. Goosen

Geitekamp 25

3848 AK Harderwijk

Mail: secretaris@wijkstadsdennen.nl

Tel.: 06 19 00 30 13

“Loop jij mee binnen ons bestuur?”

“Is een bestuursfunctie iets voor jou?”

P.C. Hooftplein 41

Winkelcentrum Stadsdennen

3842 HC Harderwijk

(0341) 42 55 77

info@edwinpfrommer.nl

www.edwinpfrommer.nl

Voor al uw

reservesleutels!

Klaar terwijl

uw wacht.

Topkwaliteit verdient

een langer leven.

8


Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

EEN PERSOONLIJK

VERHAAL Tineke Juffer

Meer weten over Tineke?

Bekijk dan de video op onze

kanalen gemaakt door

presentator Billy Goosen

Een gedreven vrouw van 47 jaar en

woonachtig in Nunspeet. Heeft haar

Harderwijkse, maar vooral Hierdense roots

nooit verloren. Haar vrijwilligerswerk voor de

Wijkvereniging is het beste te omschrijven als

“een hele fijne hobby”. Tijdens haar werk is

Tineke samen met haar collega’s

verantwoordelijk voor het bedrijfsburau en de

planning. Het werk kan je het beste

omschrijven als leuk en afwisselend.

Vanuit huis (haar ouders) was de hele familie al

lid van de Wijkvereniging. Tineke is altijd

betrokken geweest bij de vereniging. Sinds de

laatste jaren ook als algemeen bestuurslid.

Gelukkig getrouwd met Wilco en heeft een

zoon van bijna 17 jaar en een dochter van 13.

Tineke werkt al 30 jaar bij NIVE, een

eiproductenbedrijf zoals het op de

bedrijfswebsite staat omschreven. Het zolang

volhouden bij een zelfde werkgever hoeft niet

moeilijk te zijn. Wanneer er behoefte is aan een

“nieuwe voelbare uitdaging” vertrek je gewoon

intern naar een andere afdeling. In 30 jaar tijd

heeft Tineke het bedrijf goed leren kennen en is

daardoorl ook multifunctioneel inzetbaar. Een

voordeel als je gewerkt hebt op verschillende

afdelingen.

Als meisje opgroeien in Hierden en terecht

komen in Nunspeet was niet moeilijk. Samen

met haar man werkte ze in Nunspeet. Zoeken

naar een leuk huis in de plaats waar je werkt

was een logische stap.

Ruim 25 jaar geleden heeft Tineke Harderwijk

achter zich gelaten. Het verschil tussen

Nunspeet en haar vroegere woonplaats

omschrijft ze als: “Nunspeet is veel

gemoedelijker, dorpsachtig en ons kent ons.

Contacten leggen in Nunspeet gaat op een hele

andere manier”.

Als je kijkt naar haar werk en inzet op vrijwillige

basis heeft het vaak raakvlakken met “omgaan

met mensen”. Klaar staan voor de medemens,

het de mens naar de zin maken en leuke dingen

doen zijn een aantal kernwaarden die Tineke

goed kan vinden binnen de Wijkvereniging.

Het bestuursteam omschrijft ze het liefste als

“een goede match”. Haar bijdrage in die match

is vooral: mondig zijn, zeggen wat je denkt,

respect hebben, een eigen mening hebben en

deze ook durven delen. Samwenwerken met

drie mannen in een bestuur voelt goed. De klik

is er en daarnaast is ze gewend om te werken in

een mannencultuur.

Bestuurslid zijn van een Wijkvereniging in

Corona-tijd vraagt om een hele andere manier

van besturen. “Het niet meer zien van de

mensen tijdens leuke activiteiten mis ik enorm”,

aldus Tineke. Ze is er dan ook van overtuigd dat

een groot gedeelte zich eenzaam voelt. Dit is

vooral te merken aan de hoeveelheid

telefoontjes en appjes die de bestuursleden

krijgen, maar ook de praatjes tijdens het

boodschappen doen.

Nu veel tijd steken in de mensen die contact

zoeken, draagt bij aan het verminderen van het

gevoel eenzaamheid. En kan ervoor zorgen dat

mensen zich blijven verheugen op leuke dingen,

zodat zij straks tijdens activiteiten weer onder

de mensen komen. “Het is bijna niet voor te

stellen hoeveel sociale contacten er binnen een

Wijkvereniging actief zijn. Voor sommige

mensen voelt het dan ook echt als een familie”.

Een druk leven voelt voor Tineke heel prettig.

Gelukkig is er ook tijd om te ontspannen in

de familie Stacaravan op de camping. Tijdens

feestdagen en vakanties is het hele gezin hier

dan ook te vinden om samen te “genieten”.

Bezig zijn rondom of bij de Stacaravan hoort er

ook bij, maar de sfeer en het gevoel erbij is heel

anders. Op de camping moet niks. De sfeer is

ongedwongen en dat voelt volgens Tineke zo

fijn.

Genieten is dan ook een soort van rode draad

door het leven van Tineke en haar gezin. Het

verliezen van haar vader heeft nog meer doen

beseffen om “alles” uit het leven te halen.

Trots op Chantal en Wesley is Tineke ook. Ze

doen het goed op school, gaan graag mee op

vakantie, spreken af met vrienden en

ontpoppen zich goed als jong volwassenen.

En ook daarbij staat “genieten” weer centraal.

9


Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

SAMEN OP REIS

MISSCHIEN KAN HET WEER

Op 26 juni 2021 staat een gezellig reisje met de

bus gepland. Vorig jaar stond de busreis al

gepland, maar was het niet mogelijk om te

gaan.

“ Ga je gezellig mee met

ons busreisje?”

Wat is er gepland?

We gaan naar Museum Joure in Friesland.

Verzamelen vanaf 8.00 uur bij de Kiekmure.

Het vertrek is om 8.30 uur met de bus richting

Joure. Als we hier aankomen gaan we koffie/

thee drinken en krijgen wat lekkers bij de koffie.

Hierna zal de groep in tweeën gesplist worden

en beide groepen krijgen een rondleider die

vertelt over alles wat er te zien is in het

museum. In het museum kom je meer te weten

over de koffie- en theefabriek DE, Friese

Klokkenmakerij, Metaalfabriek en een Drukkerij.

Aan het eind is er de mogelijkheid om de

museumwinkel te bezoeken.

Als het tijd is om te vertrekken en iedereen in

de bus zit zal de chauffeur ons afzetten in het

centrum van Leeuwarden. Hier kan op eigen

gelegenheid gewinkeld worden.

Voordat wij vertrekken richting het centrum,

wordt er afgesproken hoe laat iedereen weer

bij de bus moet zijn om te vertrekken naar de

locatie waar we gaan eten.

Wil je ook adverteren in ons

Wijkverenigingsboekje? Kijk

dan voor alle voordelen op

www.wijkstadsdennen.nl

Als het mooi weer is kan men ook lekker op één

van de vele terrasjes zitten.

De dag wordt afgesloten bij de Garderense

Berg. Eerder al hebben we hier heerlijk

gegegeten.

Na het eten worden we weer naar de Kiekmure

in Harderwijk gebracht en kan iedereen

huiswaarts gaan.

De reiscommissie hoopt dat nu wel het reisje

door kan gaan.

Kosten

Kosten zijn voor leden € 45,00 p.p. en voor niet

leden € 55,00 p.p.

Opgeven voor het jaarlijkse reisje kan vanaf nu.

Dit kan alleen telefonisch via de nummers

0341-425836 of 06-14403745.

We maken een lijst aan en zodra het definitief is

dat deze dag door kan gaan is het mogelijk om

te betalen.

Het is het makkelijkst als er bij opgeven ook

een mailadres wordt gegeven. We kunnen dan

namelijk als er betaald kan worden voor een

ieder een betaalverzoek maken. Deze krijg je

dan in je mail en via de link is het dan mogelijk

om het geld over te maken voor deelname aan

het reisje.

Voor vragen of opgeven voor het reisje kan je

bellen of mailen naar: info@wijkstadsdennen.nl.

Tip

Wij hebben zin om weer leuke

dingen te organiseren. Hopelijk

kan het reisje doorgaan!.

De reiscommissie

10


“Hoera! Het Riksja seizoen is weer gestart.

We gaan weer fietsen!

Dit betekent dat er voor/door bezoekers, cliënten

en/of bewoners van zorggroepen, wooncentra,

zorginstellingen etc., weer gratis Riksja

ritten kunnen worden aangevraagd.

Natuurlijk zijn ook alle overige inwoners van

Harderwijk, Ermelo en Hierden die niet zelfstandig

(meer) kunnen fietsen, van harte uitgenodigd

om een gratis Riksja rit aan te vragen.

Bent u niet (meer) in staat om zelfstandig te

fietsen? Onze vrijwilligers fietsen met u de

mooiste routes. Naar de stad, langs het water of

de boulevard? Het kost u niets. Een Riksja-ritje

is een ideaal uitje.

Onze vrijwilligers gaan graag weer met

passagiers fietsen, zodat deze de wind weer

eens door de haren kunnen voelen.

Voor alle gebruiksmogelijkheden van de Riksja,

kunt u een kijkje nemen op onze website:

www.riksjaharderwijk.nl

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

NIEUWS VAN EEN ANDER....

RIKSJA HARDERWIJK

Wil je piloot worden?

Ook Riksja-piloot worden? Stichting Riksja

Harderwijk zoekt vrijwilligers die af en toe

een uurtje vrij hebben en die, na instructie en

training, mensen een onvergetelijk uitje willen

bezorgen. Wees gerust, de Riksja is elektrisch

ondersteund! Meer info: 06-28 29 39 41.

We hopen u snel weer bij Riksja Harderwijk te

kunnen verwelkomen!

Ingezonden door John Huijgen

Riksja Harderwijk

John Huijgen

Telefoon

06 28 29 39 41

Website

www.riksjaharderwijk.nl

Mail

coordinator@riksjaharderwijk.nl

Gegevens

11


GEGEVENS ACTIVITEITEN

Breien en Haken

Coby & Ria 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Bloemschikken

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Bingo

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Darten

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Diverse kaarttechnieken

Mevr. H. Kraaijenhof 0341 42 24 75 of 06 33 85 44 20

Jokeren

Mevr. C. Goosensen 0341 47 27 20

Kinderactiviteiten

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Karaoke (avond)

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Klaverjastoernooi

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Koersbal

Gea Engelmann 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Klaverjassen

Mevr. T. van Heerde 0341 41 61 84

Kleedjesmarkt

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Op de thee bij oma (een samenwerking)

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Pergamano

Mevr. H. Kraaijenhof 0341 42 24 74 of 06 33 85 44 20

Quilten

Saar van Kampen 0341 42 41 41

Willemien Mondria

Rommelmarkten

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

GEGEVENS BESTUUR

Voorzitter

Secretaris

Han Pauli

Billy Goosen

Jannevroupad 2 Geitekamp 25

3848 DA Harderwijk 3848 AK Harderwijk

0341 41 99 12 06 19 00 30 13

secretaris@wijkstadsdennen.nl

Penningmeester & Ledenadministratie

Theo Goosen

Geitekamp 25

3848 AK Harderwijk

0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

info@wijkstadsdennen.nl

Algemeen Bestuurslid

Tineke Juffer

Kuyperstraat 71

8072 BG Nunspeet

06 27 45 14 67

GEGEVENS WIJKVERENIGING

RABOBANK

NL 58 RABO 0387 7669 87

ING

NL 43 INGB 0001 9820 23

KAMER VAN KOOPHANDEL NUMMER

094611

COLOFON

Oplage

750 stuks, speciaal

voor leden en

promotie

Volg ons!

40 40

40

wijkstadsdennen.nl

wvstadsdennen

Reisjes

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Samen eten

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Sjoelen

Mevr. N. Dekker 0341 42 33 59

Sjoelen maandag

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Tekenen & Schilderen (Dinsdag en Vrijdag)

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Tekenen & Schilderen (Woensdag)

Silvia Robbe 06 17 57 14 22

Taarten voor Harderwijk (samenwerking)

Theo Goosen 06 14 40 37 45

Redactie

Theo Goosen

Billy Goosen

Redigeren

Han Pauli

Vormgeving

Billy Goosen

Drukwerk

MEO

Verspreidingswerk

Vrijwilligers van de

Wijkvereniging

Stadsdennen &

Frankrijk

DISCLAIMER

Dit is een uitgave van de

Wijkvereniging Stadsdennen &

Frankrijk en wordt vier keer per jaar

verstrekt aan haar

leden. Dit document is met de grootste

zorgvuldigheid

samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid

kunnen er

enkele onjuistheden opgenomen zijn.

Hiervoor kan de

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

niet

aansprakelijk gesteld worden. Er

kunnen geen rechten

worden ontleend aan dit document.

Foto’s zijn gemaakt

tijdens “eigen” activiteiten met medeweten

en

goedkeuring van de personen. Op dit

document is het

foto- en videobeleid van kracht.

More magazines by this user
Similar magazines