24.06.2021 Views

Dorpskrant Jaargang 12 Editie 5

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dorpskrant Beesd

Het onafhankelijk nieuws- en informatieblad door

en voor inwoners van Beesd. Met elke editie

nieuws en verhalen uit het dorp.

Bijdragen aan kopij? Stuur een mail naar:

info@dorpskrantbeesd.nl

Jaargang 12 | Editie 5 | mei - juni 2021

Foto’s: Marinus de Keijzer

Natuur


Dorpskrant Beesd | Jaargang 12 - Editie 5

Vrienden van de Lingehof

De Vrienden van de Lingehof bestaat dit jaar 35 jaar. Ter gelegenheid van

dit jubileum hebben zij op 21 mei jongstleden een herinneringsbeker

uitgereikt aan alle bewoners van de Lingehof.

(pagina 4)

Emotioneel afscheid Cor van Weenen

Hardlopen was zijn grote passie. Samen met zijn vrouw Willy kon je hen al

hardlopend tegenkomen. Cor liep ook geregeld mee met de Run Boys Beesd.

Steevast op zondagochtend een Rondje Rhenoy.

(pagina 7)

Sloop seniorenwoningen Meester Mierasstraat

& Burgemeester J.W. Hondelinkstraat

En toen viel er plots een brief van Kleurrijk Wonen op de mat. Voor eind 2022

moeten de huizen leeg want dan worden ze gesloopt, het hele blok!

(pagina 8)

Spelweek 2021

De pandemie is op zijn retour en regels worden versoepeld. Dat is heel goed

nieuws voor de kinderen van Beesd. De vakantiespelweek gaat dit jaar gewoon

door!

(pagina 14)

Een recept met kersen

Een Betuws verhaal met een Franse slag, want we gaan voor een clafoutis

met kersen. Een makkelijk recept, maar we gaan niet halfslachtig te werk.

(pagina 18)

2 Dorpskrant Beesd


Wij zijn met spoed op zoek naar een nieuwe lay-outer ….

Oproepje:

Vanaf augustus hebben wij binnen ons team dringend behoefte

aan een nieuwe lay-outer voor onze krant.

· Heb jij ervaring met InDesign en Photoshop

(of iets vergelijkbaars)?

· Ben jij een creatieve dorpsgenoot?

Dan zijn wij op zoek naar jou! Jij kunt ons uit de brand helpen

bij het maken van de dorpskrant. Letterlijk. Zonder zo’n vrijwilliger

kunnen wij de krant simpelweg niet uitgeven.

Jaarlijks verschijnen er zes edities. Voor elke editie vergaderen

we 2x. Jij hebt hierin een belangrijke rol, omdat jij het overzicht

bewaakt voor kopij en ruimte.

Mede door jouw inzet kunnen dorpsgenoten met veel plezier de

krant blijven lezen.

Interesse? Stuur dan een mail naar:

info@dorpskrantbeesd.nl.

Met vriendelijke groeten,

Redactie Dorpskrant Beesd

Gezocht: Penningmeester en redactieleden

In de vorige Dorpskrant stond een oproep voor een penningmeester

en voor redactieleden. Eén reactie op de functie van

redactielid hebben wij ontvangen. Maar met ingang van de nieuwe

jaargang ontstaat nog een vacature.

Penningmeester: iemand die deel wil uitmaken van het 3-koppige

bestuur en per 1 augustus een aantal financiële taken op zich

wil nemen.. Tijdsbesteding: gemiddeld 1,5 per maand.

Redactielid: meedenken over de inhoud van de dorpskrant (2 vergaderingen

per editie), mensen enthousiasmeren voor input van de

krant. Schrijf je zelf graag teksten of vind je het leuk om korte

interviews te houden dan kan dat ook. Tijdsbesteding per editie is

ca. 5 uur per maand.

Belangstelleing voor één van deze functies aarzel dan niet om

contact met ons op te nemen via info@dorpskrant.nl.

We hopen snel van je te horen!

Oproepje:

Dorpskrant Beesd

3


Dorpskrant Beesd | Jaargang 12 - Editie 5

Vrienden van de Lingehof

Tekst en foto: José Piek

De Vrienden van de Lingehof bestaat dit jaar 35

jaar. Vrienden zijn bewoners uit Beesd die

jaarlijks een donatie geven. Het bestuur wordt

gevormd door drie vrijwilligers te weten Marian

Bassa, José Piek en Ria Versteeg.

Ter gelegenheid van dit jubileum hebben zij op

21 mei jongstleden een herinneringsbeker uitgereikt

aan alle bewoners van de Lingehof.

Terugkijkend naar de periode vorig jaar maart

tot heden was deze voor de bewoners zwaar.

Van geen bezoek mogen ontvangen is nu gelukkig

weer uitgebreid tot maximaal twee bezoekers

per dag.

De vrijwilligers van Vrienden Van de Lingehof

hebben vooral de persoonlijke contacten

met de bewoners gemist. Activiteiten zoals

Bingo, Rommelmarkt met Rad van Avontuur,

een zangavond met koor waren niet mogelijk.

Maar gelukkig konden zij de bewoners nog wel

laten weten dat aan hen gedacht werd. Bijvoorbeeld

door de frietkraam,stampotten maaltijden

bloemen, paasbroden, fruitdozen. En …. zoals

elk jaar met Sinterklaas een speculaaspop en

met de Kerst een kalender.

Geslaagd voor

je eindexamen……..

Deze week heb jij de uitslag van je examen te

horen gekregen! Dat zal wel even spannend geweest

zijn. Ben je geslaagd, dan kan de vlag uit.

Net als andere jaren willen wij alle geslaagden in

Beesd in het zonnetje zetten.

Mail jij ons je mooiste foto van de dag waarop

voor jou de vlag uitging

Mailen kan naar: Info@dorpskrantbeesd.nl.

Let Op! De foto

moet uiterlijk 25

juni in ons bezit

zijn. Anders kunnen

wij hem helaas niet

opnemen.

4 Dorpskrant Beesd


Oproepje:

Oproep Covid-19-ervaringen

Afgelopen jaar was er één om nooit te vergeten: er is een heleboel

gebeurd en toch ook weer niet. We waren beperkt, maar

voor sommigen bracht het ook weer nieuwe mogelijkheden.

Gelukkig krijgen wij langzamerhand weer meer bewegingsvrijheid.

Voor editie 6 van de Dorpskrant zijn we op zoek naar bewoners

uit Beesd die hun ervaringen van het afgelopen jaar willen delen.

Het mag van alles zijn: heftige verhalen, maar ook iets leuks,

grappigs of iets om nooit meer te vergeten …

Je kunt je bijdrage vóór 25 juni zenden aan:

info@dorpskrantbeesd.nl

De binnengekomen reacties zullen wij in de volgende editie van

Dorpskrant Beesd plaatsen.Wil je wel ervaringen delen, maar

vind je het moeilijk om dit op papier te zetten: stuur dan een

kort berichtje naar bovengenoemd e-mailadres. Eén van de redactieleden

helpt je graag.

We zijn benieuwd wat de bewoners van Beesd over het

afgelopen jaar met elkaar willen delen.

Dorpskrant Beesd

5


Dorpskrant Beesd | Jaargang 12 - Editie 5

Beesdse

Knipsels

Foto: Ties Oosterhuis

Doriene is 29 april 50 geworden en ondanks

alle Corona beperkingen heeft ze toch een

hele mooie dag gehad. Speciaal voor haar

was, als verrassing, een drive through geregeld

waardoor ze toch in het zonnetje is

gezet.

Op 23 april blies Adriana Oosterhuis 70

kaarsjes uit.

Op 19 mei heeft Dora de Snoo-Schneider

haar 75e verjaardag gevierd.

Tijdens de Eredienst op eerste Pinksterdag

was het kunstwerk in de Pieterskerk gereed.

Het waren de 1000 duiven, die door de gemeenteleden

zijn gevouwen. Een mooi resultaat

en met een bijzondere betekenis.

6 Dorpskrant Beesd


Emotioneel afscheid

Cor van Weenen

Hardlopen was zijn grote passie. Samen met zijn

vrouw Willy kon je hen al hardlopend tegenkomen

in Beesd en Rumpt. Maar ook kon je hen

zomaar hardlopend tegen komen in Herwijnen

of Culemborg. Diverse marathons hebben zij

gelopen, waarbij ze een voorkeur hadden voor

een marathon in een leuke stad in het buitenland.

Een lekker hapje en drankje na afloop en

het weekend was perfect.

Cor liep ook geregeld mee met de Run Boys

Beesd. Steevast op zondagochtend een

Rondje Rhenoy.

In 2017 deed Cor met de Run Boys Beesd mee

aan de Roparun, een onvergetelijke ervaring.

Lopen voor het goede doel, het Kankerfonds.

Een immense sportieve prestatie, waarbij ook

enorm wordt gelachen en een hoge mate van

saamhorigheid aanwezig was als sommige

teamleden het zwaar hadden.

Hoe triest dan ook dat Cor medio 2020 wordt

getroffen door een hersentumor. De Run Boys

Beesd hebben begin februari jl. een laatste

ronde Rondje Rhenoy met Cor georganiseerd.

Een emotionele ochtend, afgesloten met een

borrel en overhandiging van het Roparun shirt

2021, waar Cor in oktober 2021 mee had moeten

lopen.

Helaas wordt dit geen werkelijkheid. Op maandag

12 april hebben de Run Boys Beesd in

colonne Cor begeleid op zijn laatste reis naar

crematorium ’t Lief in Beesd. Op deze manier

konden de Run Boys Beesd Cor en familie op

een waardige manier begeleiden naar het definitieve

afscheid.

Diep en diep triest om zo een sportvriend te

moeten missen.

Run Boys Beesd

Henk van de Water

Dorpskrant Beesd

7


Dorpskrant Beesd | Jaargang 12 - Editie 5

Sloop seniorenwoningen Meester Mierasstraat

& Burgemeester J.W. Hondelinkstraat

Tekst en foto’s: Doortje de Snoo

Sinds 1997 woon ik met plezier in de Burgemeester

J.W. Hondelinkstraat. Ik omschrijf het

als een ouderwetse volksbuurt.

Van de buurman hoorde ik over de sloop van

de seniorenwoningen aan de overkant. Er zou

een brief zijn gestuurd om ons te informeren.

Vreemd, ons hele blok heeft geen brief gehad.

Na navraag te hebben gedaan bij Kleurrijk

Wonen bleek inderdaad: de huizen voldoen

niet meer aan de eisen van deze tijd en worden

vervangen door moderne energiezuinige levensloopbestendige

woningen.

Op mijn vraag hoe het kan dat het blok naast

ons wel een brief heeft gehad en wij niet, kwam

de simpele uitleg: ik kwam brieven tekort ….

Les 1 die ik heb gegeven is: ga zorgvuldig met

de bewoners, maar zeker ook met de buurtbewoners

om. Maar goed, je kunt er lang en kort

over praten, feit is dat de woningen niet meer

voldoen. Als mensen mens ben ik dan geïnteresseerd

in de bewoners zelf. Wat vinden zij er

van?

Daarop kwam het antwoord al snel. Toen ik

langs Jan van Wijk fietste riep hij al: “Heb je het

al gehoord Door? We moeten verhuizen!” “Jeetje

Jan, vertel!” “Ik had er nooit aan gedacht te moeten

verhuizen, ja ooit… naar Lingehof maar verder

niet. Ik woon hier 33 jaar, ik weet niet beter.

Mijn tuintje, mijn buurtje.” Jan zat er ontredderd

bij en ik bedacht me dat dit beeld voorgoed zou

verdwijnen. “Mag ik een foto van je maken Jan”,

vroeg ik. “Ja best doe maar, ik ga er goed voor

zitten, zet jij het dan in de Dorpskrant?”

Binnen enkele weken kwam er een woning vrij

en Jan ging weg. Ik besloot hem weer eens op

te zoeken en reed langs zijn nieuwe woning.

Zoals altijd was hij buiten in zijn tuintje aan het

rommelen. Mooi om te zien. “Ha Jan, hoe is het?

Mag ik je nog wat vragen?” “Ja tuurlijk.” “Hoe bevalt

het?” “Prima, ik ben toch wel blij dat ik hier

naartoe ben gegaan. Ik had er eerst wat moeite

Jolanda Voet • Parkweg 9, Beesd • 0345 680352

8 Dorpskrant Beesd


mee, het is ook nog eens de woning waar Evert

van Zelst het laatst heeft gewoond. Tja, zo gaan

die dingen. Het is hier ook veel drukker als in

de Mierasstraat.” Jan woont nu in de Fruitstraat.

“Er is hier veel verkeer van en naar de scholen

en mensen fietsen hier langs om naar de supermarkt

te gaan. Maar het is goed zo. Ik heb

mijn plekje weer gevonden en mijn zuster woont

aan de overkant in Lingehof, daar ben ik ook al

geweest!” Fijn Jan, het ga je goed.

Het leek me leuk zo meerdere bewoners te vragen

naar hoe zij dit ervaren en bezocht Tiny en

Simone van Bremen.

Januari 2021,

een mooi

nieuw jaar was

begonnen. Ik

was druk bezig

met het in de

plooi brengen

van mijn buikomvang

naar

aanleiding van de kerstdagen en oud en nieuw,

toen er een brief van Kleurrijk Wonen op de mat

viel. Een verlate kerstboodschap? Of toch weer

een huurverhoging. Ik hoopte op het eerste. Nee

het was erger. Veeeeel erger. Of ik eind 2022

uit mijn woning wil zijn want het hele blok wordt

gesloopt. Of ik wat??? Mijn goede voornemens

voor dit jaar spatte als een grote zeepbel uiteen.

Ik zag opeens grote duistere zwarte wolken

en een enorme tsunami naderen. Nadat mijn

buikomvang spontaan in zijn oude plooi was gesprongen,

schoffelde ik mijn hersens bij elkaar

en was er tijd voor een strijdplan. Dit strijdplan

heeft opgeleverd dat ik eind mei verhuis naar

een andere seniorenwoning (daar heb ik net de

juiste leeftijd voor ;-) in Beesd.

Na bijna 14 jaar wonen aan de Meester Mierasstraat

komt er een einde aan dit bijzondere

straatje. Als er niet gesloopt zou gaan worden,

had ik deze woning in de kist verlaten. Ik hoop

nu mijn nieuwe woning op deze manier te verlaten.

Oh nee, ik wacht op een brief van Kleurrijk

Wonen. Of ik voor 2035 uit mijn woning wil zijn

in verband met sloop…..

Groet, Tiny

In 2014 ben ik in de Burgemeester J.W. Hondelinkstraat

komen wonen. Een leuke hoekwoning

van Kleurrijk Wonen. Januari 2021 viel ‘de’ brief

op de mat. Deze viel me rauw op mijn dak. Toch

schrok ik er niet echt van, het zou tenslotte nog

tot eind 2022 duren voordat ik mijn huis uit moet

zijn. Ik heb het hier prima naar mijn zin en als er

niet gesloopt zou worden, was ik hier langer gebleven,

maar mijn plan was wel dat ik ooit naar

een groter huis zou vertrekken.

Toch kwam er snel een andere woning op mijn

pad. Doordat er een sloopurgentie is, hebben

we voorrang op de huizen die beschikbaar

komen, en zie hier: in juli verhuis ik naar een

hoekwoning in de Huis te Beestlaan. Als echte

Beesdse is dat toch het allerfijnste.

Simone van Bremen

Dorpskrant Beesd

9


Dorpskrant Beesd | Jaargang 12 - Editie 5

Pizzerije

Pizza´s zoals Pizza´s

zouden moeten zijn.

Iedere woensdag te

vinden aan het

Dorpsplein in Beesd

16:00 – 20:00 uur

Voor meer informatie en acties,

kijk op onze website of

0611015380

www.pizzerije.nl

www.fb.com/pizzerije

12 Dorpskrant Beesd


Jubileumfeestweek St. Antoniusschool

Slagwerkworkshop door Rhythm Impact

aan groep 5/6.

Feestelijke dag met Gabri Wijnakker en zijn

paarse caravan. (www.paarsecaravan.nl)

Er was veel plezier en je zag deze dag 175

lachende kinderen.

Tekst en foto: Neeltje Pennings

Mega Twister met de hele school o.l.v.

Mister Twister.

Dorpskrant Beesd

13


Dorpskrant Beesd | Jaargang 12 - Editie 5

Spelweek 2021

Tekst en foto: Patrick Koenhein

De pandemie is op zijn retour en regels worden

versoepeld. Dat is heel goed nieuws voor de

kinderen van Beesd. Na de Speldag van vorig

jaar gaat de vakantiespelweek dit jaar gewoon

door in de “oude” vorm en zal plaatsvinden op

het voetbalveld, van 16 tot en met 20 augustus.

Het thema van dit jaar (en eigenlijk ook van

afgelopen jaar) is op 1 juni bekend gemaakt en

dat is “Spelweek in de Sneeuw!” Met allemaal

spellen in de sfeer van de winter, dus de kinderen

moeten zich goed aankleden, want dit wordt

een hele coole editie van de spelweek.

We schaatsen even snel door het programma.

Op maandag draait het vooral om kennismaken

en spellen rond het voetbalveld en gedeeltelijk

in Beesd. Op dinsdag is voor de oudere groepen

de dag voornamelijk in het bos, terwijl de

jongere kinderen briljante spellen gaan doen bij

1001FarmToys.

Op woensdag is het tijd voor de Olympische

Winterspelen en natuurlijk ’s avonds de playbackshow

in de Notenboom en slapen op het

voetbalveld. Donderdag wakker worden met

ochtendgymnastiek en games in de ochtend.

Dan is het op tijd naar huis en op vrijdagochtend

weer terug voor de laatste oefeningen voor

de eindavond. ’s Middags Sneeuwvossenjacht

en ’s avond wordt de prachtige week afgesloten

met de eindavond/playbackshow. Dan worden

natuurlijk veel families op het voetbalveld

verwelkomd. (als de maatregelen dit dan toestaan….)

Alle vrijwilligers (leiding, hoofdleiding, bestuur)

staan na 2 jaar weer te popelen om er een

fantastische week van te maken voor de kinderen.

Ook zou het niet gelukt zijn, om dit mooie

jaarlijkse feest te organiseren zonder alle sponsoren.

De organisatie is hier superblij mee!

Op 14 april was er ook de oliebollenactie. Dat

was weer een groot succes, mede dankzij Bakkerij

van Keulen en de kinderen die geholpen

hebben!

De kinderen van de Sint Antoniusschool, de

Lingelaar en de Springplank zullen het programmaboekje

in week 23 op school ontvangen. Kinderen,

die in Beesd wonen, maar niet op deze

scholen zitten, mogen ook meedoen.

De inschrijving voor het opgeven van kinderen

voor de spelweek gaat van start op dinsdag 15

juni van 14:30 tot 15:30 uur en woensdag 16

juni van 12:00 tot 13:00 uur bij het Cingelplein.

Wil je meedoen met de spelweek, schrijf je dan

in op deze datums.

De organisatie van de Vakantie Spelweek

Beesd hoopt op heel veel kinderen.

Kinderen van Beesd in groep 3 tot en met 8,

schrijf je in voor de “Spelweek in de Sneeuw!”

Het wordt fantastisch!

14 Dorpskrant Beesd


Vertrokken naar Duitsland

Arnold en Anja Kielenstijn zijn vertrokken

naar Duitsland, de rozenkwekerij

is niet meer! Vele jongelui

hebben daar jarenlang met veel

plezier, op zaterdag werk gedaan.

Ik hield in de kas toezicht op het

jonge grut. Gezellig tussendoor

samen koffie drinken, met malle

praat natuurlijk. Voor hun vertrek

naar Duitsland hebben ze veel

mensen blij gemaakt met een of

meerdere heerlijk geurende rozenstruiken.

Alleen daarom al zullen

ze in geurende herinnering blijven.

Tekst en foto: Eef Vernooij

Arnold en Anja, wij wensen jullie

succes, geluk en veel gezondheid

in jullie nieuwe bestaan. Het gaat

jullie GOED.

Eef Vernooij

De beste merken

vind je bij

Wakkermans!

Lekker

ambachtelijk....

Dè speciaalzaak van de Betuwe…

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979

www.wakkermans.nl |

Brood

Banket

Specialiteiten

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl

bakkerijvankeulenbeesd.nl

Dorpskrant Beesd

15


Dorpskrant Beesd | Jaargang 12 - Editie 5

Puzzel

Ben jij ook zo dol op puzzels? Wij wel! Daarom in deze editie wederom een leuke puzzel. Dit keer

met cryptische omschrijvingen. Door het oplossen van de puzzel ontstaat in de blauwe kolom een

citaat van Toon Hermans. Oplossingen zenden aan info@dorpskrantbeesd.nl of in de brievenbus op

Achterstraat 25.

De oplossing van de rebus in editie 4 is:

Voorjaar in Beesd is bloesem op de Appeldijk en lammetjes in de wei. Winnaar: Charlotte van Toorn

Oplossing van de letter-puzzel: Vier de lente. Winnaar Cas van Toorn

De in te vullen woorden zijn

cryptisch omschreven

1. Vriendelijk aan het drinken

2. Kliminstrument voor op

maatschappelijke ladder

3. Traanvocht bij vertrek

4. Voor een feest die richting op

5. Van een varken uit Doorn

6. Angstaanjagend garen

7. Kilometers lange bestanden

8. Uitdoen is een kwestie van oplichten

9. Meest overbodige in het leger

10. Als een bij deze uitvoert zorgt

hij voor schone raten

11. Een bot koekje

12. Lichaamsdeel van een robot

13. Teveel bezoeken leidt tot deserteren

14. Dier dat er als de kippen bij is

15. Paringstijd

16. Opnieuw nieuws van het front

17. Vertrek met een fresia er in

18. Ongeveer langs het dier

19. Moordpoging van de belastingdienst

20. Solo op de tennisbaan

21. Van ergernis komen ze overeind

22. Dat dier zit diep in de put

23. Hoofdonderzoek

24. Hoger geacht uit sympathie

25. Van hen is dat een makkie

26. Volgens plan is er veel

politie aanwezig

27. Jute voor snotneuzen

28 Die acceptatie is een hypothese

29. Wat rest blijft staan

16 Dorpskrant Beesd


Tekst en foto: Theo Piek

Fietsclub Beesd

Eindelijk! Op woensdag 13 mei is de

fietsclub Beesd weer gestart. Het weer

was goed. Halverwege de tocht was er

gelegenheid om buiten even te rusten

en iets met elkaar te drinken. Het was

goed om na zo’n lange tijd weer samen

op pad te zijn.

Wilt u ook een keertje mee fietsen?

Dat kan! De fietsclub vertrekt op de

woensdagen om 13.00 uur bij het Klokhuis.

Is het goed bevallen – neem dan contact

op met Theo Piek

(telefoon 06 20433958)

Dorpskrant Beesd

17


Dorpskrant Beesd | Jaargang 12 - Editie 5

Tekst en foto: Carlijn Slob

Kookrubriek

een recept met kersen

uit de Betuwe

In deze tijd kan het bijna niet anders; een recept

met kersen. Dit wordt een Betuws verhaal met een

Franse slag, want we gaan voor een clafoutis met

kersen. Een makkelijk recept, maar we gaan niet

halfslachtig te werk. Gewoon naar een stalletje

toe fietsen en daarna 500 gram kersen ontpitten.

Er bestaan kersenontpitters. Scheelt een hoop en

ook handig in het geval van kleine kinderen. Die

zijn vaak dol op kersen. De vlekken in de kleding

nemen we daarna maar voor lief.

De clafoutis komt oorspronkelijk uit Limoges en

wordt gemaakt met kleine, zure kersen genaamd

griottes, of krieken in het Vlaams. Bij ons heten ze

morellen. Die zijn hartstikke zuur weet ik uit ervaring,

dus daar beginnen we niet aan. De clafoutis

wordt in Frankrijk als dessert gegeten, en we doen

hier voor een keer echt niet moeilijk over.

Ingrediënten

• 500 gram rijpe kersen

(of 425 gram kersen zonder pit uit pot)

• 100 gr. witte basterdsuiker

• 2 grote eieren

• 1 eidooier

• 100 gram bloem

• 150 cc melk

• 50 cc ongeslagen slagroom

• 1 volle theelepel vanillesuiker

• mespuntje zout

ovenvaste vlaaivorm van 24 cm

Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 200 graden. Vet een

ovenvaste vlaaivorm in. Ontpit de kersen en

verdeel ze over de bodem van de vlaaivorm. Als

er dan toch kersen uit pot worden gebruikt, laat

ze dan wel goed uitlekken. De bodem moet goed

bedekt zijn. Klop met een mixer de eieren, eidooier,

basterdsuiker, vanillesuiker en het zout door

elkaar. Blijf kloppen tot er een lichtgele, lobbige

massa ontstaat. Zeef de bloem en klop deze door

het beslag. Voeg de melk en de slagroom toe. Blijf

kloppen tot er een glad beslag ontstaat. Schenk

het beslag in de vorm met de kersen. Zet de vorm

in de voorverwarmde oven en bak de clafoutis in

35 minuten gaar. Indien de clafoutis te snel bruin

wordt dek je deze af met aluminiumfolie. De clafoutis

is gaar als het beslag stevig maar toch nog

iets verend aanvoelt.

Laat de clafoutis afkoelen. Je kunt hem lauwwarm

of koud serveren bestrooid met poedersuiker.

Bon appétit!

18 Dorpskrant Beesd


Nu Actief!

Wat een feest om na een lange periode weer een leuke

activiteit voor de tieners van Beesd te mogen organiseren!

In samenwerking met de Tienerkerk en de PJB

beleefde een grote groep tieners vrijdag 28 mei een te

gekke avond op het landgoed Mariënwaerdt. Na twee

avonden brainstromen, in samenwerking met Welzijn

West Betuwe, is voor deze avond een afwisselend programma

gemaakt. We begonnen de avond met een barbecue

in de tuin van de pastorie. Iedereen heeft genoten

van de maaltijd en een heerlijk zonnetje. Daarna stapten

we op de fiets richting het landgoed.

Op ons feestterrein hadden we een grote verzameling

aan activiteiten voorbereid. Zo was er een groot spel

met reuze voetballen, lasergamen, archery tag, boksen,

boogschieten, kanovaren en een spannende speurtocht

in het bos. Als verrassing hadden voor alle tieners

een heerlijk ijsje. Het was geweldig om te zien hoeveel

plezier en enthousiasme de deelnemers hadden. Fantastisch

om weer, binnen alle maatregelen, een feestelijke

avond te kunnen organiseren. Veel dank aan alle vrijwilligers

en in het bijzonder aan Welzijn West Betuwe

voor de fijne hulp. Wij kijken alweer uit naar nieuwe

activiteiten.

Tekst en foto: Cees de Jong

Redactie: Yolande Verhagen, Carmen van Buuren en Leonie

van Lith

Redactieadres: Achterstraat 25, 4153 AP Beesd

Website: www.dorpskrantbeesd.nl

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl

Lay-out: Henry Piek

Drukwerk: Kemker makers van communicatie, Beesd

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier

Oplage: 1750 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant digitaal lezen? Download hem van de website

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Boon’s Markt en bibliotheek Beesd

Alle editie’s en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl

Het privacystatement is via www.dorpskrantbeesd.nl te raadplegen

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail:

advertentie@dorpskrantbeesd.nl

Bijdrage Vrienden van:

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

Ondersteuning redactie: Carlijn Slob

Bestuur: Léon van Dun, Yolande Verhagen en Patrick de Wit.

Dorpskrant Beesd

19


Op de hoek van de Voorstraat en de Kerkstraat,

schuin tegenover de spitse kerktoren en

tegenover de snackbar (’t Voorhuys)

WASSEN • DROGEN • KOELEN • VRIEZEN

KOKEN • MAGNETRONS • VAATWASSERS

Ruime keuze in

klein huishoudelijke apparaten

en verlichtingsartikelen.

Uw administratie in een schoenendoos? Voor mij geen probleem!

EKK

ELISE KROEZE KANTOORWERK

ELISE KROEZE KANTOORWERK

Financieel & Administratief

Havendijk 18

4153 Ax Beesd

T: 06-46100681

E: info@ekkantoorwerk.nl

W: www.ekkantoorwerk.nl

Al meer dan 80 jaar goede voorlichting,

een uitstekende prijs en

perfecte service.

Ook voor inbouw apparatuur bent u bij ons op het juiste adres

Wie tot 4 kan tellen, kan Wakkermans bellen.

Lid van

(0345) 68

WWW.WAKKERMANSELEKTRO.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!