10.09.2021 Views

Profiel 04 2021

Platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid

Platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PROFIEL ● PLATFORM OVER | RAAM-, DEUR-, KOZIJNTECHNIEK | HANG- EN SLUITWERK | DAK- EN GEVELTECHNIEK | VEILIGHEID ● JAARGANG 15 ● PROFIEL-ONLINE.NL

4

platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid

Slimme toegangstechnologie klaar voor lancering

Trends in oppervlaktes en structuren

nr 4 2021

profiel-online.nl

augustus - september

Aluminium lamellen verlagen koellast van kantoorgebouw Snowball


Urban levert al meer dan 40 jaar machines

voor de productie van kunststof ramen,

deuren en kozijnen

Urban biedt Lasmachines van 1 tot 8 laskoppen in diverse uitvoeringen, Automatische

Logistieke Buffersystemen voor kozijnen en glassortering, Automatische Beslagmontagestations

en Glaslattenzaagmachines voor het gelijktijdig zagen van 2 of 4 glaslatten.

www.u-r-b-a-n.com

NIEUW Urban 4-Puntslasmachine AKS-9600/CUT

Voor geweldig mooie naadloze lassen van de beste technische en optische kwaliteit!

Per te lassen en te bewerken element is niet meer dan 2 minuten nodig.

Kenmerken Urban AKS-9600/CUT

n Zeer gebruiksvriendelijk

n Naadloos lassen & bewerken

kunststof profielen met aluminium

buitenschaal

n Standaard- en HVL-lasverbindingen

n Vrij-frezen van de afdichting

n Bewerken van profielcombinaties

n U-lassen en montage van de

onderdorpel

n Vooraf wegsnijden van beschermfolies

onnodig

n Diverse mogelijkheden voor

automatisch uittransport

n Stabiel gebouwde lasmachine

Tolweg 9, 3741 LM Baarn

www.kruba.nl, +31(0)35 54 33 555


skantrae.com

NANO TOPCOAT® EBC

Modern, krasbestendig en duurzaam. Dat

zijn de eigenschappen van de deuren uit

de Skantrae Nano TopCoat® EBC serie.

Middels een uniek lakproces zijn de luxe

binnendeuren voorzien van een extreem

krasvaste EBC coating die gegarandeerd

jarenlang meegaat. De serie bestaat uit

13 modellen, bestaande uit groef- en

glasdeuren. Glasopties zijn: blank of satinato.

EBC LAKTECHNOLOGIE

EBC, ook wel Electron Beam Curing

genoemd, is een unieke laktechnologie die

zorgt voor een hoogwaardige afwerking.

De deuren zijn voorzien van meerdere

grondlagen en worden afgelakt met de

EBC coating. Door het direct uitharden van

de afwerkingslaag middels elektronen is

het resultaat egaal, kleurvast en

UV-bestendig.

- 2 modellen direct uit voorraad leverbaar

- Zeer krasvast

- UV-bestendig

- Hoogwaardige kwaliteit

- Groeven ook meegespoten

- Milieuvriendelijk

- FSC® en KOMO gecertificeerd

NANO TOPCOAT® EBC


Architecturale zonwering

DucoSun Cubic

Dynamische uitstraling

Motorisch verstelbaar

Architecturaal design

Strakke rechthoekige

lamelvorm

Maximum aan

diffuus daglicht

Beweegbaar tot 360°

We inspire at www.duco.eu


Voorwoord

TOEKOMSTBESTENDIG BOUWEN

In het eerste nummer meteen na de zomervakantie, hebben we doorgaans met z'n allen wel een redelijk goed beeld

van ‘hoe het gaat in de markt’. Immers, zo hebben we een eerste half jaar achter de rug waar we zeker over wat kunnen

zeggen en waardoor we het ook het gevoel hebben hoe het in de laatste maanden van dat jaar – in dit geval: 2021

zal zijn. Ik vermoed dat we het er allemaal over eens zijn, dat we best tevreden kunnen zijn over de economische en

technische reuring in de markt.

Ook als je alle officiële rapporten bekijkt – bijvoorbeeld van het Centraal Bureau voor de Statistiek – dan blijkt dat het

in z’n algemeenheid best wel goed gaat met de economie en de handel. Mooi uiteraard.

Maar toch ben ik ook zelf gaan analyseren. Want, er is zéker nog een onderliggende reden – volgens mij – waarom

het in de branche best wel lekker loopt. En dat is de huizenmarkt. Nee, die zit op zich behoorlijk vast. Dat is overigens

nog een aardig understatement. Er wordt nauwelijks gebouwd. Mensen kunnen dus niet verhuizen waardoor ze veel

investeren in en rondom het eigen huis. Als je puur kijkt naar bijvoorbeeld het hang- en sluitwerk, of de domotica… tja,

dat vertaalt zich dan dus ook door naar economische reuring.

Natuurlijk zal die huizenmarkt vlot getrokken moeten worden. Je wilt toch niet in een land wonen – zo lijkt het me –

waar intussen al een kleine twee decennia écht fundamenteel wordt geklaagd over het woningtekort. Bouwen,

bouwen, bouwen dus…

En ook dát zal overigens weer goed zijn voor ons aller vakgebied.

Dat laat trouwens onverlet dat er natuurlijk nog wel her en der gebouwd wordt in ons land. De kreet ‘toekomstbestendig

bouwen’ is daarbij bijna altijd van toepassing. Vanzelfsprekend heeft dit enerzijds te maken met de wens om

meer duurzaamheid en circulariteit in de komende woningbouw te integreren. Maar, duurzaamheid heeft anderzijds

ook te maken met het ontwikkelen van bijvoorbeeld barrièrevrije ramen, deuren en schuifsystemen. Daardoor is een

woning niet alleen geschikt voor een gezin met kinderen maar uiteindelijk ook voor ouderen. Toekomstgericht dus.

Op pagina 64 van deze Profiel leest u daar meer over. Een van onze redacteuren had namelijk een gesprek met de

professionals van Schüco.

Een artikel dat verwant is aan deze ‘toekomstbestendige uitdagingen’ vindt u op pagina 38. Daar hebben we het over

de vraag hoe functionaliteit en esthetiek zich tot elkaar verhouden. In dit geval ging een redacteur op bezoek bij Alinel.

We lieten daar directeur Jan de Paepe aan het woord. Hij legt uit wat ‘accent architectuur’ is. Superinteressant.

Lezen dus. Maar ja…. Dat geldt natuurlijk voor elk stukje proza in uw lijfblad!

Daarom wens ik u ook nu weer veel inspiratie én onbegrensde toekomstbestendige inspiratie!

Jerry Helmers

Eindredactie Profiel


Platform over raam-, deur-, kozijntechniek,

hang- en sluitwerk, dak- en geveltechniek en veiligheid

profiel-online.nl

Jaargang 15, nr. 4 2021

Sinds 2007

Verschijnt 6 x per jaar

ISSN: 1876-0651

UITGEVER

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

VESTIGING BELGIË

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Jerry Helmers, CrownMedia

REDACTIETEAM

Johan Debaere, Tjerk van Duinen,

Chris Elbers, Jerry Helmers, Jan Mol,

Susan Peek, Lieke van Zuilekom

BLADMANAGER

Erwin Krekels

e.krekels@louwersmediagroep.nl

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

traffic@louwersmediagroep.nl

ADVERTENTIES

wetransfer.com

o.v.v. naam en project

traffic@louwersmediagroep.nl

traffic@louwersmediagroep.be

ABONNEMENTSPRIJS

Nederland: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW

ABN AMRO

IBAN nr. NL78ABNA0490282067

BIC ABNANL2A

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. vaktijdschrift profiel

Informatie over abonnementen:

+31 495 45 00 95

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk tenminste drie weken

voor verhuizing naar:

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnements periode geen schriftelijk bericht van

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Profiel is een onafhankelijk platform. Vakblad Profiel

wordt verspreid onder architecten, aannemers,

woningcoöperaties en alle bedrijven, die op enige wijze

be drijfs matig actief zijn in ramen & deuren, dak- en

geveltechniek, PBM/veiligheid, hang- en sluitwerk,

waaronder fabrikanten, assembleurs, groothandels,

importeurs, toeleveranciers en detaillisten.

VORMGEVING / ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.nl

DRUKWERK

Drukkerij Hendriks, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste

weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze

instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden

dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,

die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op

deze informatie.

8 Een onzichtbaar deursysteem afgestemd

op de eisen en behoeften van de

‘hospitality’ sector

10 Geen warmte- en koudebruggen tussen

raam en gebouwschil bij montage van

hefschuifsystemen

Thema Sloten, Cilinders & Scharnieren

14 Slimme toegangstechnologie

klaar voor lancering

16 WILKA slotenserie 7000 past zelfs in de

smalste profielen

18 Meer dan 120 jaar ervaring verhuist

naar een nieuw pand

20 Grote rollenbandscharnieren voor

Kunststofprofielen

22 Eigen productie biedt uitsluitend

voordelen

24 Een strak en modern interieur op kantoor of

thuis realiseer je met gemak

26 Vernieuwde dorpel in 100% glasvezel voor

houten kozijnen

Thema Toegangscontrole &

Hang en Sluitwerk

28 Doordachte combi van

smartlock en domotica

30 ‘Samen komen we tot een optimum in

kwaliteit, veiligheid in comfort’

35 Het openen van een raam over 180

graden: het ís mogelijk!

36 ‘Onze systemen en concepten

slaan een brug tussen veiligheid en

toegankelijkheid’

38 Trends in oppervlaktes en structuren

42 RenoS9000® profiel revolutionair,

maar… er staat nú al een doorontwikkeling

op de agenda!

44 Innoverend digitaliseren leidt tot

procesoptimalisatie

Thema Ramen & Deuren

48 Totaalpakket onder één dak: naast

kunststof ook aluminium systemen bij

Duitse kozijnfabrikant

8

22

36


Inhoud

38 44

51

51 Specialisten breiden mogelijkheden voor

automatisering van hefschuifsystemen uit

54 Duitse merkenprijs voor ‘Digital Highlight Tour’

56 Turn Key bouwer uit Veenendaal start

eigen kozijnenproductie

58 Als iedere vierkante meter telt…

62 Architect Huub van Heesewijk over

prijswinnend project Caland Dock: ‘Iedereen

kan in de zon zitten en het water zien’

64 Kiezen voor barrièrevrije ramen, deuren en

schuifsystemen is toekomstgericht bouwen

66 Milieuvriendelijke oppervlaktebehandeling voor een

betere hechting van tapes op diverse ondergronden

69 Aluminium lamellen verlagen koellast van

kantoorgebouw Snowball

Thema Software

70 Voorkom de gevaren van de digitalisering

72 Softwarehuis blijft groeien: nieuwste versie van

digitale allrounder in de pipeline

77 Profiel Partners

64

62

72

PROFIEL ● PLATFORM OVER | RAAM-, DEUR-, KOZIJNTECHNIEK | HANG- EN SLUITWERK | DAK- EN GEVELTECHNIEK | VEILIGHEID ● JAARGANG 15 ● PROFIEL-ONLINE.NL

4

platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid

Slimme toegangstechnologie klaar voor lancering

Trends in oppervlaktes en structuren

nr 4 2021

profiel-online.nl

augustus - september

Aluminium lamellen verlagen koellast van kantoorgebouw Snowball

Cover: Een onderdeel van schuifelementen

is de Comfort Unit van SIEGENIA.

Dit is een totaalpakket met o.a. een

voorgemonteerde ECO PASS-onderdorpel

voor hefschuifdeuren, leverbaar met

ProfileTec elementen van Stadur.

www.siegenia.com

Beeld: Atelier Arthul, Pit Thul

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

profiel-online.nl


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Xinnix

De klant zegt wat hij wil, de fabrikant bekijkt wat mogelijk is

EEN ONZICHTBAAR DEURSYSTEEM AFGESTEMD OP DE

EISEN EN BEHOEFTEN VAN DE ‘HOSPITALITY’ SECTOR

De ‘onzichtbare’ deur is al enkele jaren een grote trend in het interieurdesign. Dat geldt voor woningen, appartementen, kantoren,

zorginstellingen, openbare gebouwen, …, maar ook in hotels, restaurants, bars en andere gelijkaardige toepassingen kiezen architecten

en bouwheren steeds vaker voor deuren, die volledig in de wand opgaan en er dus niet lijken te zijn. Met de ‘Hospitality Door’ biedt

Xinnix een ideale oplossing, die perfect op de behoeften en vaak strenge eisen van dergelijke projecten afgestemd kan worden.

Als specialist ontwerpt, creëert en produceert

Xinnix al jaren gepatenteerde deursystemen,

die volledig vlak liggen met de wand, zonder

dat er omlijstingen, scharnieren of andere oneffenheden

te zien zijn.

Daarvoor wordt gebruik gemaakt van voorgelakte

aluminium frames die in de muur gemonteerd

worden. Ze worden standaard geleverd

met 3D onafhankelijk regelbare scharnieren en

kunnen gecombineerd worden met domotica,

toegangscontrole, ingebouwde deurdrangers

en diverse types sloten.

Deze systemen worden gebruikt in woningen,

appartementen en kantoren, maar zijn ook

Dit systeem kan ook met de XP50 ingewerkte plint gecombineerd worden.

8


ideaal geschikt voor integratie in ziekenhuizen,

scholen, openbare gebouwen, culturele centra

en heel veel andere gebouwen.

Hospitality door

“Met onze nieuwe ‘hospitality door’ bieden

we deursystemen die perfect afgestemd zijn op

de eisen en behoeften van hotels, restaurants,

bars, .... Bij elk project starten we uiteindelijk

telkens weer vanaf een wit blad met alleen

maar de afmetingen en omschrijvingen die in

het bestek door de architect vastgelegd zijn",

stelt sales manager Laurens Vermeulen.

De ‘Hospitality Door’ van Xinnix wordt volledig afgestemd op de behoeften en eisen van elke specifieke toepassing.

'Deze deursystemen kunnen met

verschillende scharnieren, sloten, deurdrangers,

en afwerkingen geleverd worden'

“Dit deursysteem is gebaseerd op profielen uit

onze X2-reeks in zwart (RAL 9005) of wit (RAL

9016) voor deuren met een dikte van 50, 55 of

60 mm en een hoogte tot 3500 mm. Afhankelijk

van de afmetingen en het gewicht bepalen

we welke scharnieren geïntegreerd moeten

worden. Voor toepassingen waar voor een speciale

wandafwerking gekozen wordt, kunnen

we zelfs aangepaste scharnieren meeleveren.

Er zijn immers nogal wat verschillende afwerkingen

mogelijk, bijvoorbeeld gips en gipsplaten,

laminaat, fineer, tegels, steen, marmer,

glas, spiegel, …. De klant zegt daar wat hij

specifiek wil en bij Xinnix bekijken we wat de

mogelijkheden zijn.”

Deze Xinnix hospitality door brengt de nodige

rust in de vaak lange, smalle gangen van hotels

of in het interieur van restaurants, bars en

gelijkaardige toepassingen. De wanden gaan

immers naadloos in de deurvlakken over, waardoor

de deuren met hun specifieke functionele

eigenschappen toch ook een esthetische meerwaarde

voor een project betekenen.

Het is bovendien mogelijk om de systemen

te combineren met de ingewerkte plint type

XP50 van Xinnix in eenzelfde afwerking als

de wanden.

“In dergelijke toepassingen gaat het eigenlijk

zelden om standaard deuren. In de meeste gevallen

zijn er immers heel strenge eisen op vlak

van brandvertraging, rookwerendheid en/of

akoestiek. Dankzij ons breed gamma deurpanelen

kunnen we echter op elke vraag een passend

antwoord geven", licht Vermeulen toe.

Er zijn verschillende wandafwerkingen

mogelijk. De klant bepaalt wat hij wil en

bij Xinnix wordt bekeken wat mogelijk is.

(Beeld: Stefanie Faveere, Interieurdokter)

“Deze deursystemen zijn ook leverbaar met

de meest uiteenlopende types sloten, zoals

een meerpuntslot, een anti-paniekslot of een

elektrische tegenplaat, …, alsook met een

uitgebreid aanbod ingewerkte deurdrangers

of in combinatie met domotica, een badgelezer,

een vingerafdrukscanner of een ander

toegangscontrolesysteem.” ■

9


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Stadur & Siegenia

Thermische isolatie bij raamsystemen verder geoptimaliseerd

GEEN WARMTE- EN KOUDEBRUGGEN TUSSEN RAAM EN

GEBOUWSCHIL BIJ MONTAGE VAN HEFSCHUIFSYSTEMEN

Luchtdichtheid is cruciaal voor lage energie en passiefbouwprojecten, zowel in nieuwbouw als renovatie. Koudebruggen moeten dan

ook ten allen tijde vermeden worden. Zo kan de SIEGENIA Comfort Unit, een totaaloplossing met voorgemonteerde ECO PASS-onderdorpel

voor hefschuifsystemen, nu ook geleverd worden met Stadurlon ProfileTec, een thermisch isolerende oplossing, die warmte- en

koudebruggen tussen ramen en gebouwschil voorkomt bij onder meer hoge ramen (tot tegen de bodem), hefschuifsystemen en de montage

van dorpels. De Duitse fabrikant Stadur biedt bovendien met FrameTec ook een gelijkaardige oplossing voor kaderverbredingen, de

montage van rolluikkasten en de aansluiting van venstertabletten.

De productie van schuifdeuren is een complexe en tijdrovende klus.

Daarom biedt SIEGENIA met de Comfort Unit zijn volledig voorgemonteerde

ECO PASS-onderdorpel. Van loopwagen en geleidingsrail

tot greep en sluitstang: alles wordt in de productie op maat gesneden,

voorgeboord, afgedicht en gemonteerd. Dit totaalpakket omvat

de hoekverbinding met het raam, het middendeel met afwateringssysteem,

het opzet- en adapterprofiel en de dichtingen. SIEGENIA

garandeert hiermee een optimale isolatie, uitstekende warmtedoorgangscoëfficiënten

en de water- en winddichtheid van de afgewerkte

onderdorpel.

Comfort Unit van SIEGENIA is een totaalpakket met voorgemonteerde ECO PASS.

10


ouwen, was dat probleem meteen opgelost. Aangezien deze oplossing

geen water opneemt, blijft de installatie ook op termijn 100 % rotvrij.

Sinds geruime tijd wordt het product van Stadur ook in onze montagehandleidingen

voorgeschreven. We hebben dit totaalpakket eerst

in Zwitserland gelanceerd, later ook in Duitsland en nu neemt ook de

vraag vanuit de Benelux toe. Het kost misschien wat meer in aankoop,

maar het verbetert de kwaliteit en de levensduur van de installatie en

reduceert het aantal klachten aanzienlijk.”

ProfileTec en FrameTec

Terwijl Stadurlon ProfielTec een ideale oplossing is voor hefschuifsystemen,

hoge ramen (tot tegen de bodem) en de montage van dorpels,

omvat deze productgroep van Stadur ook nog Stadurlon FrameTec voor

kaderverbredingen om gaten en pijlers te overbruggen, maar ook voor de

montage van rolluikkasten en de aansluiting van venstertabletten.

“Beide producten werden in Duitsland ontwikkeld en worden er ook geproduceerd.

Ze zijn leverbaar in verschillende hoogtes en in lengtes tot

7000 mm", stelt Marc Nickel, sales manager bouw voor Duitsland en de

Benelux bij Stadur.

Stadurlon FrameTec kan gebruikt worden voor kaderverbredingen, maar ook voor

de montage van rolluikkasten en de aansluiting van venstertabletten.

De raamfabrikant kan de onderdorpel plug & play aan het raam bevestigen,

alle beslag wordt met het pakket meegeleverd. Het goed uitgekiende design

van slechts 5 mm dorpelhoogte zorgt voor een naadloze beglazing tot

op de dorpel bij houten en hout-aluminium systemen – bij kunststoframen

hangt dit af van het gebruikte profiel. Dankzij het gelijkliggende kaderprofiel

verbindt de lekvrije dorpel binnen en buiten barrièrevrij.

“Naast de uitstekende thermische isolatie, bieden deze ontwikkelingen

nog heel wat andere voordelen voor de gebruiker. Zo neemt het materiaal

bijna geen water op en is het volledig rotvrij. De panelen zijn

ook licht, wat de handling ten goede komt, en kunnen een belasting

tot 1000 kg aan. De buitenste lagen uit Stadurlon kunststof, 2 mm

dik, zijn in verschillende witte tinten beschikbaar en tussenin steekt,

naast geëxtrudeerd polystyrolschuim, een speciale laag uit StadurFoam.

We kunnen deze oplossingen op aanvraag ook in een andere dikte en

met een andere afwerking, bijvoorbeeld met een houtdecor, leveren.

De StadurFoam-laag kan variabel gepositioneerd worden, waardoor de

montage aangepast kan worden voor het vastschroeven van de verschillende

types profielsystemen.” ■

'Met deze totaaloplossing kan men

aan de strengste eisen op het vlak van

thermische isolatie voldoen'

Thermisch isolerende oplossing

“Om de stabiliteit en de thermische isolatiewaarden verder te optimaliseren,

raden we aan om de ECO PASS-onderdorpel voor hefschuifsystemen

te combineren met Stadurlon ProfileTec. Deze thermisch isolerende oplossing

vermijdt warmte- en koudebruggen tussen de raampartijen en de

gebouwschil", zegt Christoph Scheuring, product manager bij SIEGENIA.

“Onze eerste contacten met Stadur dateren al van 2014 en een jaar

later zijn we gestart met de levering van de eerste gecombineerde oplossingen.

Bij zware hefschuifsystemen kwamen uit de markt immers

regelmatig klachten over geluidsvorming bij het schuiven van de vleugels.

Door de onderdorpel volledig met ProfileTec elementen te onder-

Stadurlon ProfileTec is een ideale oplossing voor de vaste installatie van hoge

ramen (tot tegen de bodem) en hefschuifdeuren op betonnen vloeren en de

montage van dorpels.

11


TECHNIEK IN BEWEGING

MACO Zilverlook-Evo

STANDAARD: SIMPELWEG GOED

Wij zijn experts op het gebied van corrosiebescherming.

Met jarenlange ervaring, uitgebreide knowhow en onze

creating innovation; de stimulans om te innoveren en

voortdurend onze producten te verbeteren, presenteren

wij onze nieuwste oppervlaktebehandeling: MACO Zilverlook-Evo.

Dit betekent dat onze stalen of ZAMAK-beslagsystemen optimaal

beschermd worden tegen milieu-invloeden en gebruikssporen.

Tevens zorgt het ervoor dat het beslag nog soepeler en langduriger

in gebruik is. De zelfherstellende en zelfsmerende eigenschappen

maken het beslag, wereldwijd uniek.

Binnenkort de standaard bij MACO.

maco.eu


De oppervlakte

die zelfsmerend en zelfhelend is

Oppervlakkig? Veelzijdig!

Beslag van staal of zamak is gegalvaniseerd, gepassiveerd en afgedicht. De combinatie van de verschillende

lagen verbetert niet alleen de corrosiebestendigheid, maar maakt ook dat de werking van beslag en de

montage zeer soepel verlopen.

Het Evo-effect

Als het oppervlak tijdens

de montage wordt

beschadigd (bijv. door de

accuschroevendraaier) ...

... dan vullen de stoffen

in de nanocapsules, de

krassen op en herstellen zo

de corrosiebeschermings

laag.

Uniek in de industrie, de laatste laag - een tribologische

oppervlak met geïntegreerde, gevulde nanocapsules - het

toevoegen van ongekende voordelen:

zelfsmering en zelfherstelling.

De capsules ingebed in het oppervlak lossen mechanische

belasting op en de stoffen die het bevat smeert het

oppervlak. Of herstelt de schade: de krassen worden

met corrosieremmende stoffen kan aangevuld - nog

voordat er corrosie kan ontstaan.

Staal of

Zamak

Tribologische oppervlak

met nanocapsules (Evo)

Dikke laagpassivering

Mikrokristallijn

galvanisch verzinkt

Wereldwijd uniek

Extreem corrosiebestendig: 600 uur en ver boven de EN 1670, klasse 5.

Zelfhelend & zelfsmerend: dankzij stoffen in nanocapsules

Hoog bedieningscomfort: zeer soepele loop dankzij verbeterde glij-eigenschappen

Verhoogde levensduur: door optimaal op elkaar afgestemde lagenstructuur

Schoon werk: slechts enkele vetpunten op beslag noodzakelijk

Universeel: beschikbaar voor het gehele MACO-assortiment

Gemakkelijke omschakeling: dankzij ongewijzigde optiek

Leidend in kwaliteit: dankzij tientallen jaren ervaring op het gebied van elektrolytisch verzinken

MACO bij u in de buurt:

www.maco.eu/contact


Thema Sloten, Cilinders & Scharnieren

Tekst: Jan Mol | Beeld: DEN Smart Home

DEN Smart Home beleeft uitrol eerst in Amerika, Nederland volgt

SLIMME TOEGANGSTECHNOLOGIE

KLAAR VOOR LANCERING

Een tijd geleden had Profiel magazine de primeur van 'het slimste slot van de toekomst'. Marijn van der Wal, ook directeur van Ankerslot,

introduceerde zijn startup DEN Smart Home. Een bedrijf – dat overigens los staat van Ankerslot - waarin hij koortsachtig werkte aan de

ontwikkeling van een smarthome toegangscontrolesysteem. "Het concept is inmiddels uitontwikkeld en beleeft in september haar vuurdoop

op de CEDIA-beurs in Indianapolis, USA. Dat is één van de grootste beurzen voor 'consumer electronics' in Amerika", schetst Marijn.

Marijn van der Wal toont de App waarmee toegang verkregen wordt.

14


Thema Sloten, Cilinders & Scharnieren

Uiteraard wordt de app vertaald naar het Nederlands,

als deze hier geïntroduceerd wordt.

DEN Smartstrike sluitplaat van links gezien.

DEN Smartstrike sluitplaat frontaal gezien.

met een eigen platform op de markt zetten,

dat is daar heel normaal. Ook combiverkoop

met andere producten is in Amerika gangbaar,

bij ons zie je dat zelden. Kortom: het bereik is

daar groter en de groei is er sterk, zeker sinds

corona. Als de lancering daar een feit is, richten

we ons op overige markten waaronder de

Europese, nadat we voor Europa noodzakelijke

technische aanpassingen hebben gedaan. Ik

verwacht in het najaar van 2022 de Europese

markt te bestormen."

‘ Als de lancering in Amerika een feit is, richten we

ons op overige markten waaronder de Europese’

Anderhalf jaar lang onderzoek

en ontwikkeling

Marijn wil met DEN Smart Home de wereld van

geautomatiseerde toegangscontrole bereikbaar

maken voor iedereen. Gebruikers kunnen op afstand

zien wie er toegang wil tot een voordeur.

Zo kan men dus op een gecontroleerde wijze

de toegang verlenen. Een huissleutel heb je niet

meer nodig. De sluitplaat, de DEN Smartstrike

en zo dus ook het slot, wordt eenvoudigweg via

de smartphone bediend. DEN Smart Home wil

nog een stap verder gaan door alles rondom de

toegang van gebouwen te automatiseren.

Marijn legt uit: “Systemen die nu op de markt

zijn worden te gecompliceerd gebracht, terwijl

het in deze tijd juist de bedoeling is dat alles

makkelijker wordt. Dat heeft me ertoe gebracht

om een systeem te ontwikkelen zoals ik het zelf

graag wil hebben: stabiel, veilig en gemakkelijk.”

Er is maar liefst anderhalf jaar in onderzoek

en ontwikkeling gaan zitten. "We hebben de

Amerikaanse markt onderzocht en bewerkt, er

zijn veel interne ontwikkelingen geweest. Er is

getest, er zijn ervaringen uitgewisseld met partnerbedrijven

in Amerika", schetst Marijn, die

nu samen werkt met een Amerikaanse partner,

Bluesalve Partners, die in de Verenigde Staten

zijn belangen behartigt.

"Er kwam veel fine tuning aan te pas, elektronica

en mechanica moesten op elkaar aansluiten

en er is veel aandacht besteed aan de microcontroller,

het brein van de sluitplaat. Alles is nu

werkend, we hebben een model dat op batterijen

volledig functioneel is. De lancering doen

we in september bewust op de CEDIA-beurs

in Amerika. De acceptatiegraad voor dit soort

technologie ligt daar hoger dan bij ons. Onze

partners gaan het product via de installateurs

The sky is the limit

Dit is een uitspraak die zeker geldt voor de

vele toepassingen waar DEN Smarthome ingezet

kan worden. "We kunnen de markt breed

bedienen. Neem bijvoorbeeld eens DEN Smartstrike.

Dit systeem past op een Amerikaans

standaardslot zonder meerpuntssluiting. Daar

hoort een app bij die op Android en IOS werkt.

Alles verkeert nu nog in de Beta-fase, maar

op de CEDIA-beurs lanceren we dit systeem.

Uiteraard wordt de app vertaald naar het Nederlands,

als deze hier geïntroduceerd wordt."

Ook handig is de Entrerprise functie die in de

software komt. "Daarmee krijg je de mogelijkheid

om in appartementencomplexen digitale

sleutels uit te reiken. Ook Air-Bnb eigenaren

kunnen er gebruik van maken en zo hun gasten

digitaal van een sleutel voorzien. Er kunnen beheerderssleutels

digitaal worden aangemaakt,

er kan gedacht worden aan het verschaffen

van een digitale sleutel aan thuiszorgmedewerkers...

kortom, the sky is the limit."

Voor Nederland is het nog even wachten dus,

maar in 2022 zal het geduld worden beloond. ■

15


Thema Sloten, Cilinders & Scharnieren

Tekst: WILKA/Jan Mol | Beeld: WILKA

Het zelfvergrendelende slot van het praktische modulaire systeem

WILKA SLOTENSERIE 7000 PAST ZELFS

IN DE SMALSTE PROFIELEN

Met de slotenserie 7000 heeft WILKA Schließtechnik GmbH uit Velbert (Duitsland) een

heel bijzondere vluchtdeurserie in het assortiment, die door de zelfvergrendeling zowel

persoons- als inbraakbeveiliging biedt. En dat volgens het bekende en beproefde modulaire

systeem van WILKA. Het voordeel voor metaalbewerkers: alle slotafmetingen zijn

voor het hele systeem gelijk, van de sluitplaat tot de vergrendelstangen, de schakel- of

snapsloten of een uniforme tegenkast. Het maakt niet uit of het de Serie 6000, 7000

of normale profiel-deursloten zijn. Vanaf een doornmaat van 30 mm kunnen de zelfvergrendelende

sloten zelfs in de smalste profielen worden gebruikt. De nachtschootuitslag

voor het slot serie 7000 is 20 mm. Uiteraard worden de producten van de fabrikant uit

Velbert regelmatig getest door diverse instanties - bijvoorbeeld de VdS of het PIV in Velbert

- en zijn ze gecertificeerd volgens EN 179/1125 voor panieksloten en EN 12209 voor

mechanisch bediende sloten. Speciaal voor Nederland en België is de Serie 7000 getest

en gecertificeerd volgens SKG. Het SKG wordt in Nederland en België al meer dan 30 jaar

beschouwd als een toonaangevend testinstituut voor de bouwsector.

Pluspunten op het gebied van veiligheid,

gebruiksgemak en verwerking

“Maar wat maakt de slotenserie 7000 eigenlijk

zo speciaal, vroeg Profiel aan Tobias Eckhoff,

productmanager slot- en vluchtdeursystemen

bij WILKA. "En wat is de reden waarom de zelfvergrendelingsfunctie

zo belangrijk is, vooral in

de utiliteitsbouw?”

Zelfvergrendelend vluchtdeurslot uit de slotenserie

7000, SKG** gecertificeerd. Tobias Eckhoff , WILKA productmanager slot- en vluchtdeursystemen.

16


Thema Sloten, Cilinders & Scharnieren

Eckhoff antwoordt: “Eén van de belangrijkste

redenen is veiligheid, d.w.z. inbraakbeveiliging.

Want een afgesloten deur biedt altijd

een optimale bescherming bij een inbraak.

Zelfvergrendeling heeft ook het voordeel dat

de exploitatiekosten tot een minimum worden

beperkt, vooral in grote gebouwen, omdat het

bijvoorbeeld niet meer nodig is dat een huismeester

regelmatig de deuren controleert of

deze daadwerkelijk op slot zijn. WILKA heeft

een aantal veiligheidsvoorzieningen geïntegreerd,

zoals de intelligente sluitvolgorderegeling,

die het slot pas vergrendelt als de deur

daadwerkelijk goed dicht is.”

Waarom kiezen voor een

vluchtdeurslotenserie van WILKA?

“Jazeker”, antwoordt Eckhoff. “De twee

vluchtdeursloten van de series 6000 en 7000

hebben een uniforme freesmaat - en met de

achterdoornmaat van 15 mm kunnen ze ook

in extreem smalle deurprofielen worden gebruikt.

En door de uniforme freesafmeting kan

de metaalbewerker pas in een zeer laat stadium

beslissen of hij de mechanische 6000 of de zelfvergrendelende

7000-variant monteert. Dat ligt

vaak nog niet vast aan het begin van de productie.

Bovendien hebben beide series dezelfde

freesmaten en zijn alle accessoires identiek.”

'Alle slotafmetingen

zijn voor het hele

systeem gelijk'

Geïntegreerd in LogiKal

van Orgadata

De 7000 serie is geïntegreerd in Orgadata's

LogiKal software. Eckhoff legt uit waarom: “De

meeste metaalbewerkers gebruiken de software

van de leverancier voor de deurplanning.

Voor ons is het dus vanzelfsprekend dat alle relevante

gegevens voor de serie, maar ook voor

veel andere WILKA producten, in de software

worden opgeslagen. Wij zien dit als een extra

service voor de metaalconstructeur.”

Wilka legt de nadruk op het

vervaardigen van producten van de

hoogste kwaliteit.

“Laten we het voorbeeld nemen van de dagschoot

van MIM-staal, die wordt vervaardigd

met behulp van het metaal spuitgietproces

(MIM). Dit materiaal is voorgeschreven om

de rook- en brandwerende geschiktheid van

onze sloten te kunnen garanderen. Bovendien

beantwoordt het fabricageprocedé aan

de maximale precisie wat de maattoleranties

betreft. Het voorbeeld van de dagschoten

van onze slotenserie 7000 toont al aan dat

wij werkelijk belang hechten aan de hoogst

mogelijke kwaliteit voor elk onderdeel”, zegt

Eckhoff tot besluit. ■

Vluchtdeursloten met

Gemotoriseerde tegenkast

De perfecte kombinatie

De gemotoriseerde tegenkast van WILKA is in

combinatie met de vluchtdeursloten serie 6000 / 7000

ideaal voor toepassing in o.a. ziekenhuizen, luchthavens,

banken en winkelcentra. De zeer snelle motor ontgrendelt

de deuren zonder lang wachten, tegelijkertijd voldoet de

combinatie aan de eisen voor veiligheid en stabiliteit. Besturing

en noodstroomfunctie zijn in de motormodule geïntegreerd –

een extra voorziening hiervoor is dus niet nodig.

17


Thema Sloten, Cilinders & Scharnieren

Tekst: Jan Mol | Beeld: Breuer+Schmitz

Breuer+Schmitz in Solingen gaat voor groen

MEER DAN 120 JAAR ERVARING VERHUIST

NAAR EEN NIEUW PAND

"Ons oude pand wordt gesloopt voor de bouw van 180 appartementen", opent Gijs-Bert Drost het gesprek. De accountmanager van

Breuer+Schmitz legt verder uit: "Het oude pand dateert rond 1885. Omstreeks dat jaar werd eerst het pand van Breuer+Schmitz gebouwd.

In de loop der jaren is daar allerhande woningbouw omheen gerealiseerd. Uitbreiding of verbouwing is niet meer mogelijk en

om de sterke groei op te vangen wordt het tijd voor een nieuwe en moderner productiehal met kantoorgebouw." De nieuwbouw gaat

ervoor zorgen dat de groei opgevangen wordt. "We bouwen toekomstbestendig", vervolgt Gijs-Bert. "Dat wil zeggen dat we op basis

van prognoses ook de komende jaren over voldoende capaciteit beschikken. De routing in het nieuw pand is volledig geoptimaliseerd

en ingericht naar de eisen van deze tijd. Wanneer je de kans krijgt om nieuw te bouwen, dan wil je dat meteen goed doen. Daarom gaat

Breuer+Schmitz voor groen. Het nieuwe pand is groen, energieneutraal, beschikt over moderne faciliteiten voor iedereen en zelfs aan

een insectenhotel is gedacht."

Vooruit werken in dienst van de klant

Breuer+Schmitz probeert met haar standaard

assortiment vooruit te werken, in verband met

de verhuizing. "Een nobel streven, maar we

blijven maar groeien en het materiaal 'vliegt de

deur uit', letterlijk. Natuurlijk is dat mooi en zijn

wij daar blij mee, maar we moeten alle zeilen

bijzetten. Dankzij een geoptimaliseerd proces

op de nieuwe werkplek kunnen we straks veel

meer produceren, met dezelfde mensen. Ook is

er geïnvesteerd in nieuwe machines en verdere

automatisering, waar het maar kan."

De bouw is gestart en de voorgenomen verhuizing

staat vooralsnog gepland voor maart 2022.

Cradle to Cradle Zilver

Dat het nieuwe pand op meerdere vlakken

een impact gaat hebben is een feit. "We

gaan behoorlijk besparen op energiekosten.

We hebben het bronzen Cradle to Cradle certificaat

al op zak, maar wanneer we in het

nieuwe pand zitten gaan we op voor zilver.

Er zal een nieuw programma geïntroduceerd

worden: BSW Re-use + Recycle. De gangbare

scharniertypen van Breuer+Schmitz, kunnen

dan bij ons ter recycling of re-use worden

aangeboden. Als deze werkwijze straks verplicht

wordt, dan kennen we de oefening al",

schetst Gijs-Bert.

Het huidige pand dat plaats gaat maken voor nieuwe appartementen.

18


Thema Sloten, Cilinders & Scharnieren

"Retourmateriaal wordt, als het niet herbruikt

kan worden, naar een gecertificeerd recyclagebedrijf

gestuurd. Voor aannemers wordt dit

belangrijk, wanneer in een tender omschreven

is dat er duurzaam gewerkt moet worden."

Voorloper in Design en Trends.

Scharnieren moeten vandaag ook qua uitstraling

passen bij de deuren. BSW levert al jaren scharnieren

in een veelvoud van kleuren en oppervlaktes.

Naast verzinkt, RvS, goud, PVD, zwart en wit

zijn scharnieren in afwijkende (RAL) kleuren op

aanvraag leverbaar. Wat de volgende trend ook

wordt, BSW staat er klaar voor.

Artist Impression van de nieuwbouw.

‘We verkopen zekerheid qua materiaal, fabricage,

duurzaamheid en support'

Zekerheid verkopen

Tot besluit zegt Gijs-Bert: “We verkopen zekerheid,

qua materiaal, fabricage, duurzaamheid en

support. Zelfs op het gebied van brandwerendheid

zijn onze scharnieren gecertificeerd. Vroeger

was alles van metaal, tegenwoordig zie je

veel kunststof componenten in het bouwbeslag,

wat de brandwerendheid niet ten goede komt.

In tegenstelling tot sommige aanbieders, zijn

ook onze scharnieren met kunststof glijlagers

onafhankelijk getest op brandwerendheid." ■

Kleur voor

elke deur

Scharnieren zijn een belangrijk

onderdeel van de deur, niet alleen

qua kwaliteit, maar ze moeten

ook qua uitstraling passen bij de

deur.

Met meer dan 120 jaren ervaring

in de markt loopt BSW op deze

trend vooruit door de scharnieren

in een veelvoud van kleuren

en oppervlaktes aan te kunnen

bieden. Naast verzinkt, RvS, goud,

PVD, zwart en wit zijn scharnieren

in afwijkende (RAL) kleuren op

aanvraag leverbaar.

Vraag ons naar de mogelijkheden.

Without us it’s not a door.

BREUER & SCHMITZ GmbH & Co. KG, Locher Strasse 25, 42719 Solingen, Germany, www.breuerundschmitz.de

19


Thema Sloten, Cilinders & Scharnieren

Tekst en beeld | Dr. Hahn

GROTE ROLLENBANDSCHARNIEREN

VOOR KUNSTSTOFPROFIELEN

Met vier uitvoeringen biedt de deurscharnierspecialist uit Mönchengladbach, Dr. Hahn, deurfabrikanten een assortiment aan die het

bestaande scharnierenprogramma aanvullen en daarmee vergelijkbaar zijn met het assortiment rollenbandscharnieren in aluminium.

Onder de namen Hahn KT-RV en Hahn KT-RN worden 2- en 3-delige versies geïntroduceerd voor de gangbare kunststof-profielsystemen.

Met name het ontwerp met een slanke knoop van 22 mm diameter ziet er tegelijkertijd sterk en elegant uit. Deze indruk wordt nog

versterkt door de verdere kleurkeuzes zoals zilver geanodiseerd (EV1). De nieuwe rollenbandscharnieren worden met name toegepast

in hoogwaardige particuliere nieuwbouwwoningen en projectbouw maar ook in de renovatiesector. Ze kunnen zowel DIN links als DIN

rechts worden gebruikt.

Slank, stabiel en 3D verstelbaar

De grootste sprong in design is de nieuwe Hahn

KT-RV, die het vorige KT-R-deurscharnier vervangt

die in de beslaggroef is bevestigd. Naast

een moderne contour kan de nieuwe variant

nu in zes richtingen worden versteld zonder

enige zichtbare verschuiving van de knoop. De

deur is + 3 /-1 mm in hoogte verstelbaar met

tweedelige scharnieren en zelfs + 3 /-3 mm met

driedelige scharnieren. Horizontaal zijn de verstelmogelijkheden

+ 3 /-3 mm. De verstelling

gebeurt uiteraard traploos. Door het draaien

van de lagerbus kan de dichtingdruk worden

aangepast met +/- 0,5 mm (driedelig +/- 0,4

mm). Afhankelijk van het toegepaste systeemprofiel

draagt de tweedelige versie 120 kg en

de driedelige versie 160 kg.

Universeel voor veel

profielvarianten

De montage gebeurt nog steeds met aan het

systeem aangepaste bevestigingsplaten voor

de standaardbreedtes van de zogenaamde

Euro-groef van 16 mm en 20 mm en er zijn

een groot aantal systeemaangepaste adapterplaten.

Voor handmatige montage is er een

nieuwe boormal ontwikkeld waarmee boorgaten

in kozijn en vleugel nauwkeurig kunnen

worden aangebracht. Voor een snelle en comfortabele

verwerking kan de deurfabrikant een

automatisch verstelbare boormallen-stang bij

zijn handelaar bestellen.

Effectief dicht

Fabrikanten van kunststofdeuren kennen

scharnieren die in de opdek worden bevestigd

waarbij men de buitenafdichting niet onderbreekt.

De nieuwe Hahn KT-RN in de 3-delige

versie brengt nu meer kracht naar de deur. Afhankelijk

van het profielsysteem is het draagvermogen

160 kg!

De serie wordt aangevuld met een 2-delige serie

scharnieren met een draagvermogen van 120

kg die tevens in het opdek wordt geschroefd.

De trend bij profielsystemen gaat meer in de

richting van rechte lijnen. Dit heeft ook invloed

op de geometrie van de banden, die nu met een

hoge mate van rechtlijnigheid kunnen worden

De grote Hahn-Rollenbandscharnieren KT-RN en

KT-RV in EV1 anodisatie.

vastgeschroefd. Aansluitingen op contouren met

een hellend contactvlak zijn daardoor vervallen

en worden slechts uitzonderlijk geleverd.

De deurvleugel is in 6 richtingen verstelbaar :

• in hoogte + 3 / -3 mm (2-delig -1 mm);

• horizontaal +3 /- 3 mm traploos bij geplaatse

vleugel;

• aandruk met + 0,5 /- 0,4 mm (2-delig +/- 0,5

mm) door het verdraaien van de lagerbus. In

het standaardassortiment worden opdekbereiken

van 16,5 mm tot 26 mm bediend.

Gecertificeerd

Alle scharnieren zijn ontworpen voor deuren

in één- en meergezinswoningen maar kunnen

ook probleemloos in projectbouw - volgens

de voorschriften - worden toegepast. Zowel

het 2-delige KT-RV scharnier, alsook de KT-RN

scharnieren (2- en 3-delig) zijn in scharnierklasse

14 ingedeeld op basis van de CE-keuring

naar norm EN 1935:2002. Het 3-delige KT-RV

scharnier wordt ingedeeld in scharnierklasse

11. Inbraakwerende tests zijn nog in uitvoering.

De fabrikant gaat er echter vanuit dat deze

scharnieren ook deze veeleisende tests zullen

doorstaan, aangezien er al uitgebreide tests zijn

uitgevoerd in het interne testlaboratorium.

Servicepakket voor de handel

De uitlevering van de uit geëxtrudeerde aluminium

bestaande scharnieren worden zowel

in individuele verpakkingen geleverd alsook in

industriële verpakking van 24 stuks. Dr. Hahn

biedt z’n logistieke partners uitgebreide artikelgegevens

aan op aanvraag, zodat hij zijn goederenbeheer-

en PIM-systemen snel kan vullen.

Bovendien zijn afbeeldingen en montage-instructies

beschikbaar om deze rollenbandscharnieren

te lanceren. De scharnieren zijn beschikbaar

sinds juli 2021. ■

20


SNELLE LEVERING

ADVIES

SERVICE

GEREEDSCHAPPEN

BOUWBESLAG

EN

MEUBEL-, INTERIEUR-,

DECORATIEF BESLAG

ELEKTRONISCH

BOUWBESLAG

BEVESTIGINGEN

EN CHEMICALIEN

PERSOONLIJKE

BESCHERMINGSMIDDELEN

Uw klant verlangt

een oplossing.

Reken op onze

specialisten om

ze te vinden.

lecot.nl


Thema Sloten, Cilinders & Scharnieren

Tekst: Jan Mol | Beeld: Draeckensteijn Media

Onafhankelijk, duurzaam en zeker van kwaliteit

EIGEN PRODUCTIE BIEDT UITSLUITEND VOORDELEN

Corona heeft bij S2 tot nieuwe kansen geleid. Bert van Lieshout, directeur bij Themans Hang- en Sluitwerk uit Deventer, vertelt.

"Wanneer je de eerste tekenen ziet van productie- en logistieke problemen, ten gevolge van Corona, dan kun je twee dingen doen:

afwachten of het goed komt, of meteen actie ondernemen." Bert koos voor het laatste, omdat hij niet het risico wilde lopen mis te grijpen.

"Klanten teleurstellen is het laatste dat je wilt zien gebeuren", concludeert Bert. De oplossing werd gevonden in 'reshoring'. Kort

gezegd: het terughalen van een deel van de S2-productie naar Deventer. Een plan met nogal wat voeten in aarde, dat inmiddels wél een

succesvolle uitvoering kent.

Een andere primeur die we voorgeschoteld krijgen is het nieuwe hefschuifbeslag, dat voorzien is van een platte kruk.

Productiefaciliteit in Deventer

Themans is in het voorjaar van 2020 gestart met het onderzoek naar de

haalbaarheid van een eigen productieafdeling. "De pilot daarvoor vond

plaats in juni 2020", schetst Bert. “Inmiddels hebben we vijf medewerkers

werkzaam op de assemblageafdeling. Het hebben van een eigen

productie biedt zowel Themans als de klanten louter voordelen.” Bert

somt op: "We kunnen nu direct controle houden over het hele assemblageproces.

Een ander voordeel is dat het transport veel eenvoudiger geworden

is en dat we flexibeler en sneller in kunnen spelen op de markt."

Hoe kunnen we het beter doen?

Door de productie naar Deventer te halen, is van de nood een deugd gemaakt.

"Dat dit duurzaam uitpakt, is mooi meegenomen. S2 denkt altijd

in termen van 'hoe kunnen we het beter doen?' Dat gaat niet alleen om

22


Thema Sloten, Cilinders & Scharnieren

De nieuwe S2 sluitlijst mag er zijn en draagt de naam CET. "Het is een

1-hendel-systeem", legt Bert uit. "Een doorontwikkeling van een bekende

sluitlijst, ontworpen op verzoek van onze klanten. Themans heeft

hem volledig in eigen huis ontwikkeld; uiteraard voldoet deze sluitlijst

aan SKG klasse 3."

Een andere primeur die we voorgeschoteld krijgen is het nieuwe hefschuifbeslag,

dat voorzien is van een platte kruk. "Daarmee is dit beslag

ideaal voor puien waar een rolluik of screen gemonteerd zit. Geen obstakel

meer. Alles is uitgevoerd in massief aluminium, met een ingetogen

design. Het past perfect binnen de hedendaagse opvattingen over

architectuur."

'De assemblage loopt gesmeerd en

smaakt naar meer'

Bert van Lieshout toont de nieuwe CET sluitlijst.

het ontwikkelen van betere producten, maar ook hebben we bijvoorbeeld

in zonnepanelen op ons eigen pand geïnvesteerd."

Prachtig om een product te zien ontstaan

Tijdens de rondleiding wijst Bert met gepaste trots op de assemblage van

de gloednieuwe lijn met S2 sluitlijsten. "Een doordacht ontwerp. Het is

prachtig om een product te zien ontstaan op de assemblagetafel. De eigen

productie is ook voor het maken van kleinere series heel interessant,

we zijn ineens een stuk flexibeler namelijk. Zo hebben we aan het gamma

een zwarte sluitlijst toegevoegd. Deze is leverbaar in structuurlak. En ja,

die is zeer chique."

Eigen assemblage smaakt naar meer

De ruimte die nodig was voor de assemblage afdeling is gewonnen door

een deel van de opslag te optimaliseren. "Daar zijn nuttige vierkante

meters uitgekomen", licht Bert toe. “De assemblage loopt gesmeerd en

smaakt naar meer. Assembleren is beslist geen doel voor ons, maar een

middel waarmee we onze klanten nog beter kunnen bedienen. Nu assembleren

we de nieuwe S2 sluitlijst, maar we breiden binnenkort uit met

andere artikelen."

Bert geeft tot besluit aan dat de nieuwe producten op de komende

Polyclose te bewonderen zullen zijn. "Daar laten we niet alleen de

nieuwe sluitlijst zien, maar ook ons nieuwe zwarte veiligheidsbeslag

met kerntrekbeveiliging en een zwarte meerpuntssluiting. Mooi strak

en minimalistisch." ■

De CET sluitlijst is een systeem met één hendel.

Themans is in het voorjaar van 2020 gestart met het onderzoek naar de haalbaarheid

van een eigen productieafdeling.

23


Tekst: Jan Mol | Beeld: Bohle Benelux BV

Bohle maakt het mogelijk om snel en goed (kantoor)ruimtes te transformeren

Een strak en modern interieur op

kantoor of thuis realiseer je met gemak

Er zijn meerdere redenen om een kantoor- of wooninterieur opnieuw te willen indelen. Nieuwe inzichten over de indeling van een

werkruimte leren ons dat 'de kantoortuin' niet ideaal is. Teruggaan naar separate ruimtes is wenselijk, maar dan zonder het gevoel

te hebben opgesloten te zijn. De trend is momenteel om te werken met transparante scheidingswanden, met een mooie klassieke en

industriële uitstraling. Menig kantoortuin is al getransformeerd naar een leefbaarder werkomgeving, dankzij het plaatsen van deze

scheidingswanden. Thuis werken met transparante scheidingswanden levert een prachtig interieur op, met veel natuurlijk licht en

een groot gevoel van ruimte.

One stop shopping

Bohle Benelux BV voorziet in alle elementen die

er nodig zijn om dergelijke transformaties door

te voeren. Met het FrameTec systeem kunnen

eenvoudig scheidingswanden en deuren worden

geplaatst. De kaders waarin het glas zich

bevindt kunnen in aluminium, rvs-look, maar

ook in het zwart geleverd worden, de absolute

trendkleur van dit moment en bijdragend aan

de zo gewenste industriële look.

Wie gaat voor nog meer esthetiek en comfort,

kan gebruik maken van het hydraulische scharnier

ALVA, waarmee samen met de Patch onderdelen

strakke wanden en deuren kunnen worden

gecreëerd, uiteraard ook in het zwart indien

gewenst. Bij Bohle is het one stop shopping voor

de interieurbouwer en kozijnenspecialist.

Zelfsluitend hoekbeslag

Met het zelfsluitend hoekbeslag ALVA kunnen

glazen deuren gerealiseerd worden van een

ongekende klasse. Frank Bouwman, General

Manager bij Bohle Benelux BV zegt over ALVA:

"Dit hoekbeslag behoort tot een van de beste

systemen in deze klasse. De hydrauliek voor de

zelfsluitende functie is in het slanke beslag zelf

ondergebracht. De ALVA EN 3 heeft functies als

openings- en sluitingsdemping. Bij ALVA is het

bovenste hoekbeslag van dezelfde afmetingen

als het onderste, hetgeen resulteert in een harmonieus

geheel. En dat in een zeer strak design

dat in geen enkel interieur misstaat.

De sluitsnelheid en de vergrendeling zijn traploos

instelbaar en zorgen voor maximaal loopcomfort.

Dankzij de stelschroeven van hoge

kwaliteit kunnen de sluitfuncties over een lange

periode meerdere malen worden bijgesteld.

Combineer ALVA met de PATCH elementen om

glazen wanden te maken en het resultaat is een

strak en smaakvol geheel, dat naast geborsteld

rvs ook verkrijgbaar is in de trendkleur zwart."

FrameTec werkt veilig en snel met een schitterend

resultaat

Esthetisch en comfortabel: ALVA hoekbeslag past in ieder interieur.

24


Zwart ALVA hydraulisch hoekbeslag in optima forma.

Een onmiskenbare industriële look dankzij FrameTec.

'De trend is momenteel om te werken met transparante scheidingswanden'

FrameTec transformeert een gesloten kantoor tot een open en lichte werkplek.

Wie gaat voor optimaal comfort bij het monteren

van scheidingswanden en deuren, die kiest

voor FrameTec Select 2.0 van Bohle. Frank:

"De scharnierpunten bij FrameTec Select 2.0

worden simpelweg in het multifunctionele

kanaal in het profiel geschoven, waarna de

scharnieren met twee schroeven worden gefixeerd.

De montage van de profielen wordt

vereenvoudigd door stabiele hoekverbinders

voor kozijn- en beglazingsprofielen."

Het deurblad kan DIN links en rechts worden

gebruikt, dankzij het feit dat er niet gefreesd

hoeft te worden voor de deurscharnieren en

de slagplaat. "Het kozijn kan zowel gehard als

gelaagd glazen deuren hebben van 8 tot 10,76

mm, met een sponningdiepte van 24 mm. Wij

bevelen de bijpassende tweedelige beglazingsprofielen

aan voor het verbinden van kozijn en

de vaste beglazing", aldus Frank.

"Tijdens de montage wordt de beglazing in

het bovenste beglazingsprofiel uit één stuk

gehouden en zo beschermd tegen gevaarlijk

kantelen. Het tweedelige beglazingsprofiel,

dat op de vloer en de wand wordt gemonteerd,

bestaat uit een basisprofiel en een

insteekstrip, die de beglazing vervolgens

met een wigafdichting vastzetten. Veiligheid

voor alles dus!"

Bohle levert voorgemonteerde sets, die individueel

zijn in te korten. "Voor de eindgebruikers

is het mooiste voordeel natuurlijk

het esthetische aspect. Een rank, filigraan

voorkomen met een mooi uniform uiterlijk.

Binnen elk interieur zorgt FrameTec Select

2.0 voor die klassieke jaren ’30 look, die de

ruimte meteen een industrieel karakter geeft.

Bohle levert het systeem in complete sets, als

beglazingsprofielen, met een keus in valdorpels",

zegt Frank tot besluit. ■

25


Tekst: Jan Mol | Beeld: Venster Techniek

In Zelhem staat innovatie nooit stil

VERNIEUWDE DORPEL IN 100% GLASVEZEL

VOOR HOUTEN KOZIJNEN

Hij is de ‘benjamin’ van het bedrijf, als we kijken naar de datum van indiensttreding. Qua meegebrachte kennis en kunde is Herben Heino

echter allesbehalve een nieuwkomer. Venster Techniek uit Zelhem heeft er een waardevolle kracht bij die zich als accountmanager sinds

1 februari focust op oplossingen voor houten kozijnen. Herben zegt er zelf over: “Je vindt me vooral in de buitendienst met een focus op

de timmerindustrie. Collega Thomas de Jong richt zich nu meer op de oplossingen voor de kunststof kozijnen.” Herben spreekt vloeiend

de taal van de timmerfabrikant. “Het verschil tussen industrie voor houten kozijnen en die voor kunststof kozijnen, is dat bij hout de

detailleringen diverser zijn. Dat vraagt om meer flexibiliteit en dus om flexibel toepasbare oplossingen. Innovatief als we zijn, denken

we daarom mee met onze klanten.”

EEFD-programma krijgt belangrijke update

Eén van de innovaties uit de koker van Venster Techniek is een upgrade

van het Easy Ent Flex Door programma, afgekort EEFD. “Er was al een

normale en een plus uitvoering, waarbij de laatste deels al uit glasvezel

vervaardigd wordt. De vernieuwde dorpel wordt echter 100% in glasvezel

uitgevoerd en zal de naam VTD dragen.”

Oorspronkelijk was er sprake van een veelvoud aan verschillende kappen,

waarmee een dorpel werd opgebouwd. Dat wordt anders in de upgrade.

Herben: “We gaan werken met een systeem waarbij met minder typen

kappen meer verschillende sponningsdieptes gerealiseerd kunnen worden.

Het is een mooi antwoord op de overgang naar triple beglazing voor

Het pand van Venster Techniek in Zelhem.

26


Klaar om naar de klant te gaan: VT dorpels.

'Het verschil tussen industrie

voor houten kozijnen en die

voor kunststof kozijnen, is dat bij hout

de detailleringen diverser zijn'

Herben Heino, accountmanager bij Venster Techniek.

houten kozijnen. De prestatie-eisen vragen vandaag de dag om dikker

glas en dat brengt een andere detaillering dan we gewend zijn met zich

mee. Door voorop te lopen in dorpeloplossingen worden we van toegevoegde

waarde voor de fabrikant.”

De ontwerpen liggen klaar, de pilot is gepland

Een bekende timmerfabrikant staat al klaar om als pilot met de nieuwste

VTD-dorpel aan de slag te gaan. “De ontwerpen zijn klaar en deze fabrikant,

die een goede relatie van me is, heeft het volste vertrouwen in ons.

Aan de kant van de timmerfabriek wordt er geïnvesteerd in een nieuwe

machine, met nieuwe gereedschappen, waarmee nieuwe detailleringen

gemaakt kunnen worden. Dat is het uitgelezen moment om te starten

met onze VTD-dorpel. Een hele omschakeling dus. Ook aan de kant van

Venster Techniek is er reeds het nodige geïnvesteerd in het optimalisatieproces.

Tevens hebben we een nieuwe machine aangeschaft, die nog geleverd

moet worden. Er is ook geïnvesteerd in extra personeel, ik ben daar

zelf het levende bewijs van. Ook het bestelsysteem is geoptimaliseerd en

inmiddels gekoppeld aan de productie.”

Er komt nog meer aan

De nieuwe VTD-dorpel is niet alleen flexibel toepasbaar op diverse detailleringen,

maar levert tevens een verbeterde isolatiewaarde. Dat zijn punten

waarmee gescoord kan worden. Wat voor nieuws is er nog meer te melden?

Herben antwoordt: “We zijn bezig met de ontwikkeling van nieuwe bevestigingen

van dorpels, voor zowel hout als kunststof. Daarmee kan onze klant

een optimaliseringsslag maken in zijn eigen productie. Venster Techniek

biedt de klant vier zekerheden, te weten: klantspecifieke oplossingen, op

tijd geleverd, optimaal afgestemd op het productie- en montageproces van

de klant en innovatieve oplossingen voor een optimaal woongenot.” ■

27


Thema Toegangscontrole & Hang en Sluitwerk

Tekst: Chris Elbers | Beeld: CertSecurity Domotics

DOORDACHTE COMBI VAN SMARTLOCK EN DOMOTICA

CertSecurity Domotics is niet alleen leverancier van slimme toegangscontrolesystemen en DIY Smart Home producten. De kracht van

het bedrijf zit 'm ook in het bieden van uitgebreide services, zoals handleidingen, trainingen en notificaties over waardevolle firmware

updates. Het zijn mooie extra's, die leiden tot integrale en perfect functionerende maatoplossingen.

Maak het smartlock onderdeel van uw Smart Home en laat het gemakkelijk communiceren met andere slimme apparaten via Wifi, Zwave of Zigbee.

Het merkenarsenaal van CertSecurity onderstreept de focus op kwaliteit.

Zo levert het Mierlose bedrijf een uitgebreide sortering universele

retrofit smartlocks van onder meer Danalock, Tedee en Desi. Wat betreft

Danalock is CertSecurity door Salto Systems Nederland aangesteld

als distributeur in ons land. Tedee werd onlangs door CertSecurity in

Nederland gelanceerd als het eerste premium smartlock. Dankzij de sterke

gepatenteerde aandrijving, de aluminium behuizing en oplaadbare accu

wordt via een speciaal koppelstuk voor diverse merken cilinders een passende

oplossing bedacht. Voor elke deur. Dat geldt ook voor de overige

aangeboden slimme elektrische sloten. “Al onze smartlocks zijn retrofit”,

aldus directeur/eigenaar Maurice Weernink. “Dat wil zeggen dat ze als

universeel product achteraf probleemloos op bestaande deuren zijn te

monteren. Bovendien zijn onze producten stand alone en op afstand te

bedienen in combinatie met een wifi bridge. Verder kun je met deze in-

28


Thema Toegangscontrole & Hang en Sluitwerk

‘De koppeling van slimme deursloten

met domotica is onze tweede natuur’

gaan of dat de deur van het slot draait bij brand of calamiteiten. De

hiervoor benodigde communicatie vindt in de meeste gevallen plaats via

wifi met een extra wifi bridge of door middel van het Z-wave of Zigbee

communicatieprotocol. Hiervoor is een smart home controller benodigd.

Ook op dat vlak zijn we met bijvoorbeeld Fibaro HC3, Homey, Home

Assistant en Aeotec SmartThings Hub zeer goed gesorteerd. Kortom,

voor een perfect werkende combinatie-oplossing van smartlock en domotica

ben je bij ons altijd aan het juiste adres!” ■

De stijlvolle en compacte Danalock V3 past op elke deur. Met een Danalock

Keyturner of op maat gemaakte veiligheidscilinder.

novatieve topproducten de toegang tijdelijk of permanent delen en het

gebruik ervan online of via een app beheren.”

Integratie met Smart Home

Het verbinden van slimme deursloten met domotica is voor CertSecurity

een tweede natuur. Weernink bevestigt het. “Door slimme producten

met elkaar te laten communiceren, kun je gemakkelijk verschillende geautomatiseerde

programma's instellen. Het gaat dus verder dan sec het

slot openen en sluiten. Denk aan het automatisch openen/sluiten van het

slot, waarna de verlichting en de verwarming een standje hoger/lager

De veelzijdige Danalock V3

Het stijlvolle en krachtige smartlock Danalock V3 is het

meest geschikt voor rechtstreekse integratie met Smart

Home via Z-wave of Zigbee. Een wifi bridge kan achterwege

blijven. Een belangrijke nieuwe feature is de koppeling met

het Salto KS Smart Acces platform. De Danalock is leverbaar

in vier varianten (Bluetooth only, BT/Z-wave, BT/Zigbee en

HomeKit) en werkt op batterijen. Daarnaast past het smartlock

op elke cilinder met de Key Turner Adapter en kan het

worden besteld met een op maat gemaakte cilinder(set)..

Danalock V3 by SALTO Systems

Een slim en veilig

slot voor elke deur.

Het compacte

design van dit

slimme slot

past in elk interieur.

Digitale sleutels

staan veilig

opgeslagen op

het account.

www.saltosystems.nl

Universeel en

eenvoudig te

installeren op

bestaande deuren.

Integreer

eenvoudig met

Smart Home

(z-wave & zigbee).


SALTO Danalock V3


SALTO Danapad


SALTO Danabridge wifi

Danalock producten zijn verkrijgbaar

via:

www.certsecurity.nl

29


Thema Toegangscontrole & Hang en Sluitwerk

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: SIEGENIA

‘Samen komen we tot een optimum in

kwaliteit, veiligheid in comfort’

Aan onze kozijnen en deuren worden steeds hogere functionele eisen gesteld. Bijvoorbeeld ten aanzien van inbraakwerendheid, brandwerendheid,

sluitvolgorderegelingen, toegangscontrole en anti-paniekfuncties. In combinatie met de meerpuntssluitingen, insteeksloten

en panieksloten van KFV/SIEGENIA speelt De Brug Timmerfabriek hier optimaal op in.

Voor de nieuwe school op de Avignonlaan in Best is gekozen voor KFV GENIUS paniekdeursloten (900-serie) in combinatie met een extern toegangscontrolesysteem.

Van kozijnen, ramen en deuren tot en met dakkapellen,

serres en prefab timmerwerk: De Brug

Timmerfabriek is gespecialiseerd in de productie

en levering van houten maatwerkoplossingen

voor nieuwbouw en renovatie.

Met Joop en Rianne Kastelijn staat inmiddels

de tweede generatie aan het roer van het familiebedrijf,

dat sinds haar oprichting in 1980

is uitgegroeid tot een volwaardige en uiterst

modern ingerichte timmerfabriek waar alle

mogelijke houtbewerkingen gerealiseerd

kunnen worden.

“Dankzij onze volledig geautomatiseerde productielijn

kunnen we flexibel en snel reageren

op klantwensen, terwijl een optimale kwaliteit

wordt geborgd”, vertelt bedrijfsleider Renzo

van Duijnhoven.

“Naar wens worden onze buitenkozijnen,

ramen en deuren compleet afgelakt en inclusief

hang- en sluitwerk op het project

aangeleverd. En ook de beglazing kunnen

wij verzorgen; van dubbel glas tot en met

isolerend, geluidwerend, getint of zelfreinigend

glas. Voor de binnenkozijnen nemen

we ook graag de digitale inmeting en complete

(af)montage op locatie voor onze rekening,

inclusief de montage van eventuele

deurdrangers en sloten.”

Toegangscontrole en

anti-paniekfuncties

Om de voorraden op peil te houden, heeft

De Brug Timmerfabriek duidelijke leveranciersafspraken

gemaakt. Zoals met KFV, een onderdeel

van SIEGENIA-GROEP, dat regelmatig

kruk- en sleutelbediende meerpuntssluitingen,

insteeksloten en panieksloten levert. De samenwerking

met KFV/SIEGENIA is een logische, volgens

Van Duijnhoven.

“Bijvoorbeeld vanwege de uitstekende prijs- en

kwaliteitverhouding én servicegraad, die onder

andere productadvies, tekenwerk en een snelle

probleemopvolging omvat.”

Een mooi voorbeeld van deze service is de

nieuwbouw voor Speciaal Onderwijs (SO)

De Rungraaf en Voortgezet Speciaal Onderwijs

(VSO) De Korenaer op de Avignonlaan in

Best. Het Design & Build-project is uitgevoerd

door Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed.

De Brug Timmerfabriek werd al in een

vroeg stadium betrokken, om mee te denken

over bijvoorbeeld de toegangscontrole en

anti-paniekfuncties.

30


Thema Toegangscontrole & Hang en Sluitwerk

'Met deze producten sluiten we perfect aan bij de

voorschriften in het project. Bijvoorbeeld ten aanzien

van inbraakwerendheid en gebruikerscomfort'

“Samen met KFV/SIEGENIA-leverancier en

partner Burghouwt hebben wij de locatie bezocht

en de best passende producten voor dit

project bepaald. Gekozen is voor KFV GENIUS

De deuren zijn afgewerkt met Hoppe veiligheidsbeslag,

BSW projectscharnieren en cilinderbediende

KFV AS2502 meerpuntssluitingen.

paniekdeursloten (900-serie) in combinatie

met een extern toegangscontrolesysteem,

omdat hiermee een optimum in inbraakwerendheid,

brandwerendheid, sluitvolgorderegelingen,

elek tronische toegangscontrole en

anti-paniekfuncties wordt behaald. De producten

zijn gemonteerd op onze dubbele en enkele

hardhouten stapeldorpeldeuren en FSC-gecertificeerde

Mahonie buitenkozijnen.”

Alle deuren zijn gespoten en afgewerkt in de kleur RAL 7016 en geleverd volgens Concept II.

Inbraakwerendheid en

gebruikerscomfort

Ook heeft De Brug Timmerfabriek producten

van KFV/SIEGENIA toegepast bij de nieuwbouw

van 28 grondgebonden woningen in de wijk

Dijkstraten in Best.

“In opdracht van ontwikkelaar en bouwer

Stam + De Koning hebben wij de voor- en

achterdeurkozijnen geproduceerd en geleverd,

inclusief deuren, hang- en sluitwerk en beglazing”,

vertelt Van Duijnhoven.

De Brug Timmerfabriek heeft de producten van KFV/SIEGENIA toegepast bij de nieuwbouw van 28 grondgebonden

woningen in de wijk Dijkstraten in Best.

“Aan de voorkant is gekozen voor gestabiliseerde/samengestelde

Tricoya voordeuren met een

hardhouten en FSC-gecertificeerd Mahonie kozijn.

De deuren zijn afgewerkt met Hoppe veiligheidsbeslag,

BSW projectscharnieren en cilinderbediende

KFV AS2502 meerpuntssluitingen.

De stapeldorpel achterdeuren zijn opgebouwd

uit Mahonie en voorzien van krukbediende KFV

AS4900 meerpuntssluitingen. Met deze producten

sluiten we perfect aan bij de voorschriften

in het project. Bijvoorbeeld ten aanzien

van inbraakwerendheid en gebruikerscomfort.

Alle deuren zijn gespoten en afgewerkt in de

kleur RAL 7016 en geleverd volgens Concept

II. Uniek aan dit project is dat gewerkt is met

prefab betonnen casco’s, waarin onze kozijnen

en deuren reeds zijn voorgemonteerd.” ■

31


DE VEGA

ELEKTRISCHE

RAAMBEDIENING

SKG GEKEURD

Voor meer

informatie

www.amerflex.nl

SKG gekeurd,

inbraakwerendheidsklasse 2.

Toepasbaar op diverse ramen

met verschillende opties voor

sensoren.

Uitgerust met RVS ketting

en een compact design.

www.teleflex.nl

info@teleflex.nl

0344 - 673020

Franklinstraat 13A

4004 JK, Tiel

Leverbaar als elektronisch beslag of als knopcilinder

Gecertificeerd voor deuren in vlucht- en reddingswegen

SKG ***

Programmeerbaar via de BKS Key Manager software

Compatibel met eigen BKS SE systeem of RFID

IXALO: ZEKERHEID, ELEGANTIE EN FLEXIBILITEIT

Duizeldonksestraat 17 | 5705 CA, Helmond | +31 492 345810 | info@gu.nl | www.g-u.com

G-U NEDERLAND.indd 1 26-03-2021 11:48


Wist u dat

met SIEGENIA een raam of kozijn

enorm snel in te bouwen is?

Wist u dat

ramen zeer efficiënt is?

Automatische tolerantiecompensatie

aan al uw wensen.

in de draaistand.


REINIGEN,

ONTVETTEN EN

BESCHERMEN

VOOR

NA

Wij bieden een totaaloplossing

voor de zorg en nazorg van

ramen, deuren, poorten en

terrasoverkapping.

Onderhoud met de producten uit onze

Maintenance Box biedt u garantie op een lange

levensduur van uw buitenschrijnwerk én optimaal

kleurbehoud.

www.novatio.com


Thema Toegangscontrole & Hang en Sluitwerk

Tekst en beeld: Fapim

HET OPENEN VAN EEN RAAM OVER 180 GRADEN:

HET ÍS MOGELIJK!


Magicube is een oplossing van FAPIM voor openingen met verdoken scharnieren, universeel

en toepasbaar op elk profiel met eurogroef. Het is de enige oplossing op de

markt die de volledige opening van het raam over 180 graden mogelijk maakt en tegelijkertijd

een draagvermogen van 180 kg garandeert, dit zonder opening begrenzers of

supplementaire beslagkit.

Het systeem is gecertificeerd door het Duitse

RAL Instituut, dit in overeenstemming met de

eisen van de RAL-GZ 607/3:2009 regelgeving,

na het succesvol doorstaan van de testen in

het Velbert PIV laboratorium in Duitsland, uitgevoerd

in overeenstemming met de Europese

normen EN 13126. -8 en EN 1191.

Magicube is voorzien van een gebrevetteerde

traploze afstelling in de drie richtingen: horizon-

taal, in de hoogte en in aandruk. Het is een perfecte

combinatie met de Olimpo lijn raamgrepen,

zelf gekenmerkt door een innovatief ontwerp,

met aandacht voor elk detail met als gevolg een

esthetisch strak en ergonomische design. ■

'Er is aandacht voor

elk detail'

Naamloos-7 1 16-08-2021 14:47

35


Advertorial

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: GU Nederland

Openen, bedienen, sluiten en beveiligen:

‘ONZE SYSTEMEN EN CONCEPTEN SLAAN EEN

BRUG TUSSEN VEILIGHEID EN TOEGANKELIJKHEID’

Van bioscopen tot concert- en conferentiezalen, winkelcentra, musea, hotels en bibliotheken: om te zorgen dat mensen bij

calamiteiten veilig kunnen vluchten, zijn nood- en paniekdeuren in openbare gebouwen verplicht. Zowel in nieuwbouw- als

renovatieprojecten. “Al sinds 2003 bestaan er Europese normen, zoals de NEN-EN 179 en NEN-EN 1125, die aangeven aan welke eisen

het hang- en sluitwerk voor vluchtdeuren moet voldoen”, vertelt Joep Breukels, Managing Director van GU Nederland. “Toch worstelen

architecten, adviseurs en aannemers nog altijd om de juiste oplossing voor de juiste deur te selecteren. Zeker wanneer deuren meerdere

functies hebben. Onze configurator ondersteunt hen hierin.”

36


Advertorial

Op dit moment worden de distributiepartners

en adviseurs van GU Nederland getraind om

samen met hun klanten door de configuratiestappen

te lopen.

Flexibiliteit toegankelijk

Met de configurator en de productpakketten

voor nood- of paniekdeuren slaat GU

Nederland een brug tussen veiligheid en toegankelijkheid.

Ditzelfde geldt voor Ixalo; een

elektronisch sluitsysteem van BKS waarmee

bijvoorbeeld kantoor-, leisure-, zorg- en woongebouwen

optimaal beveiligd en gemanaged

kunnen worden.

Elektronisch sluitsysteem Ixalo maakt flexibiliteit toegankelijk.

“Ixalo maakt flexibiliteit toegankelijk”, benadrukt

Breukels. “Het systeem is zowel geschikt

voor individuele als groepen deuren en

eenvoudig te koppelen. Aan de basis van het

elektronische sluitsysteem ligt een starterskit,

waarin alle ingrediënten voor het programmeren

en bedienen van de eerste knopcilinder

zijn geïntegreerd. Denk bijvoorbeeld

aan de transponder (wandlezer), programmeersoftware,

(gratis) licentie en een systeem

masterkaart. Iedere volgende knopcilinder of

elektronisch krukbeslag kan eenvoudig aan

het elektronische sluitsysteem worden toegevoegd.

Naar wens zijn bovendien koppelingen

met het eigen BKS systeem, SE technologie of

RFID technologie mogelijk.”

Hoogste veiligheidsnorm

Voor de implementatie van Ixalo is geen hak- en

breekwerk nodig. Ook hoeven geen kabels getrokken

te worden, benadrukt Breukels.

“Ixalo betreft een batterijgevoed én energiezuinig

systeem. Eén batterij staat garant voor wel

70.000 open- en sluitcycli! Het systeem met

RFID voldoet bovendien aan de hoogste veiligheidsnorm

EN 15684.”

GU Nederland is als geen ander bekend met de regels omtrent nood- en paniekdeuren.

GU Nederland is als geen ander bekend met

de regels omtrent nood- en paniekdeuren.

“Dankzij de configurator kunnen we onze

kennis en kunde nu ook eenvoudig delen met

de markt. Op een overzichtelijke placemat

worden architecten, adviseurs en aannemers

in slechts zeven stappen door het selectieproces

geleid. Want: betreft het een enkele

of dubbele vluchtdeur? Heeft de deur een

kruk met rozet, kort- of langschild? Wat voor

slot zit erin? Wat is de draairichting? En in

welke omgeving/situatie wordt de nood- of

paniekdeur toegepast? Deze en andere vragen

leiden stap voor stap tot een compleet

en kant-en-klaar pakket voor nood- of paniekdeuren,

inclusief garnituur, insteekslot

of meerpuntssluiting, eventuele duwbalk of

push-bar en elektronische uitbreiding, door

middel van een toegevoegde motor op de paniek-meerpuntssluiting.

Alle producten worden

door ons verzameld en samengevoegd in

één pakket per deur, waardoor ook twijfels

en/of foutkansen met betrekking tot de montage

doeltreffend worden ondervangen.”

Optioneel zijn de Ixalo cilinders leverbaar

met paniekfunctie, geïntegreerde radiomodule,

in dubbel gecontroleerde uitvoering, als

halve cilinders, in IP-65 uitvoering en met het

SKG*** keurmerk.

“Ook de Ixalo deurbeslagen voldoen aan deze

eisen en zijn leverbaar in een variant voor binnendeuren,

in SKG*** voor de buitendeur, enkelzijdig

of dubbelzijdig gecontroleerd, in IP-65

uitvoering en volledig gecertificeerd conform

de Europese vluchtwegnormen. Daarmee worden

veiligheid én toegankelijkheid in ieder project

naar het allerhoogste niveau getild.” ■

37


Thema Toegangscontrole & Hang en Sluitwerk

Tekst: Susan Peek | Beeld: ALINEL nv, ALUMIL sa

Functionaliteit en esthetiek gaan steeds meer samen

TRENDS IN OPPERVLAKTES EN STRUCTUREN

Het accent maakt het verschil. Een welbekende uitspraak van Jan de Paepe, directeur van de Belgische firma ALINEL. Zowel ALINEL als

de producten zoals TORIX-ROUNDAL van zusterbedrijf URSUS BV zijn al langer aan het focussen op wat zij onder de term ‘accent

architectuur’ aan het vermarkten zijn.

WOODALUX is hét antwoord op de vraag naar meer structuur en ruwere aanvoelende oppervlaktes. Hier toegepast in combinatie met andere bouwmaterialen bij een

kantoorgebouw. (Beeld: ALUMIL sa)

Functioneel én esthetisch

Het gaat om producten waarmee je soms functioneel,

soms juist puur esthetisch accenten in

een gevel aanbrengt, om het gebouw of de

woning zijn unieke karakter te geven. “Steeds

vaker wordt functionaliteit met esthetiek gecombineerd”,

weet De Paepe. “En daar spelen

wij met onze producten op in, zodat we voor

de architect kunnen realiseren wat hij visueel

voor ogen heeft, en we de ergonomie in alle

opzichten niet uit het oog verliezen voor de ramen-

en deurenprofessionals.”

Nieuwe trends en tendensen

Het combineren van functionaliteit met esthetiek

is slechts één van de vele trends", vervolgt

De Paepe. “Trendwatchers zoals Hilde Francq,

die zich bezighouden met trends en tendensen,

kijken al veel verder in de toekomst. Zij voorspellen

dat organische vormen en ruwere structuren

meer hun opwachting gaan maken. De

interpretatie van deze trends is dat alles weer

wat ruwer en authentieker mag zijn. Het minimalistische

en strakke wordt hierin duidelijk

wat meer losgelaten.”

ALINEL volgt de ontwikkelingen in de markt -

en daarmee de trends - op de voet en speelt

hier mooi op in met haar producten. “Waar

onze aluminium bekleding in zijn gelakte

vorm vooral voldeed aan de vraag naar het

strakke, repetitieve, kijken we voor de toekomst

naar onregelmatige vormen en nieuwe

oppervlaktes.”

Houtlook structuur

De eerste innovatie in de rij is die van de WOOD-

LOOK. “Het ALINEL Type B WOODLOOK is een

imitatie houtlookbekleding in folievorm die volledig

om onze aluminium profielen wordt getrokken.

Maar het was ook onze uitdaging om

ook hier de Premium-uitstraling – waar ALINEL

bekend om staat - te behouden en zelfs een

stapje verder te gaan.”

Het resultaat is allesbehalve ‘fake’ te noemen

en wordt door velen zelfs als ‘nauwelijks van

echt te onderscheiden’ genoemd. In België is

38


Thema Toegangscontrole & Hang en Sluitwerk

WOODALUX, horizontaal toegepast op de gevel. Perfecte combinatie tussen functionaliteit en esthetiek. (Beeld: ALUMIL sa)

accenten te creëren, zijn hét antwoord op de

vraag naar meer structuur en ruwere aanvoelende

oppervlaktes. De extrusie van een naadloze

composiet buitenschil van ongeveer 3mm

om een aluminium profiel, is een reden voor

succes. Niet alleen is deze compleet krasbestendig

maar door de aluminium buiskern ook

steviger dan echt hout. Maar vooral de look en

feel is er één van ‘eigenzinnige overtuiging’ die

het eigen karakter en identiteit op de markt

moet versterken.”

Prachtig voorbeeld van de ALINEL Type B

WOODLOOK: nauwelijks van echt te onderscheiden.

(Beeld: ALINEL nv )

De WOODALUX profielen: krasbestendig en steviger

dan echt hout door de aluminium buiskern.

(Beeld: ALINEL nv )

Volgens De Paepe is het de bedoeling om

NIET echt hout te willen zijn. “De geborstelde

ruwere oppervlakte, de niet perfecte continuïteit

in vlakheid van dat oppervlakte en de

hoekafrondingen, benaderen juist die zoektocht

naar dat organische. Combineer dat

met een mix van unieke eigen kleuren en je

begrijpt waarom WOODALUX zijn eigen weg

wil gaan en vooral de combinatie met andere

bouwmaterialen wil uitdagen.”

deze unieke reeks een Premium Partner exclusief

product, wat wil zeggen dat deze reeks

uitsluitend verkrijgbaar is via het netwerk van

ALINEL Premium Partners verkrijgbaar is.

'Met onze nieuwe

producten spelen

we in op trends

en tendensen'

“In Nederland zijn we nog niet gestart met ons

Premium Partner netwerk”, zegt De Paepe.

“Er zijn volop kansen en mogelijkheden voor

potentiele partners. Zij kunnen dan ook beslist

contact met mij opnemen.”

Ruwer aanvoelende oppervlakte

Als tweede noemt De Paepe WOODALUX. Een

product waarmee ALINEL eveneens inspeelt op

de eerdergenoemde trends.

“Onze WOODALUX profielen, die vandaag de

dag vooral nog ‘stand-alone’ producten zijn om

ALINEL is inmiddels volop bezig om een eigen

achterliggende draagstructuur te ontwikkelen.

Op de Polyclose 2022 in Gent (B) zal deze als perfect

toepasbare gevelbekleding voorgesteld worden

aan de markt. Iets om naar uit te kijken! ALI-

NEL is en blijft daarmee de perfecte partner voor

klanten die niet alleen unieke gevelaccenten willen

creëren, maar ook een compleet uitgewerkt

plaatsingsklaar open gevelbekledings systeem

zoeken dat eenvoudig is te monteren. ■

WOODALUX is een merknaam van ALUMIL sa.

ALINEL is de exclusieve Benelux vertegenwoordiger

voor WOODALUX.

39


KTV carrouseldeuren

van dormakaba

VERTROUWDE

TOEGANG

SINDS 1862

KT Flex Direct, ook

toepasbaar in deuren

van andere merken*

CARROUSELDEUREN met KT Flex Direct aandrijving,

vertrouwde toegang van dormakaba.

De kap van nieuwe KTV carrouseldeuren is ultraslank door de KT Flex direct

aandrijving met een inbouwhoogte van slechts 55 mm. Daarnaast zorgt toepassing

van dormakaba KT Flex Direct in uw bestaande carrouseldeur, zelfs

als deze van een ander merk* is, weer voor jarenlange, probleemloze toegang.

De aandrijving is energiezuinig, geluids- en onderhoudsarm, eenvoudig

te monteren en daarmee kostenbesparend. *Vraag naar de voorwaarden.

Meer informatie: www.dormakaba.nl/ktv

dormakaba Nederland B.V. - 088-352 33 33


Deuropeningbegrenzers, voor zowel

het afremmen als begrenzen van uw deuren

Uniek in deursluittechniek - sinds 1932

fabrikant van geruisloze deursluitoplossingen

Als de deur snelheid dreigt te ontwikkelen door een windvlaag

of baldadigheid, dan zal de begrenzer ervoor zorgen

dat de deur afgeremd en begrensd wordt.

Het esthetisch fraaiere alternatief voor een stormketting

Voor de meest voorkomende deursituaties zijn er diverse bevestigingsets

Voorkomen schade aan mens en materiaal bij een storm of baldadigheid

Uitvoeringen leverbaar tot maximaal 300 kg deurgewicht

Naast verzinkte en gelakte uitvoeringen, ook in RVS type 304 of type 316

Als optie ook met mechanische vastzetting op de eindpostie leverbaar

DICTATOR Productie B.V. Emmeloord +31 (0)527 613456

info@dictator.nl

www.dictator.nl


Tekst: Jerry Helmers | Beeld: KUFA

Ook voor deurkozijnen

RENOS9000 ® PROFIEL REVOLUTIONAIR, MAAR… ER

STAAT NÚ AL EEN DOORONTWIKKELING OP DE AGENDA!

The spirit zit er goed in. En, eigenlijk is dat nog een understatement. Het innovatietempo bij Kufa lijkt andermaal flink te zijn opgeschroefd.

Nadat eind 2019 een nieuw profiel was ontwikkeld waarna dit in 2020 aan Gealan werd gepresenteerd met als daaropvolgende

stap de grote marktintroductie, die dit jaar al een feit werd, zo werden op de technische afdeling begin 2021 opnieuw de koppen

bij elkaar gestoken: het verbluffende én snelle resultaat mag er zijn. Sinds mei presenteert Kufa in IJmuiden onder KOMO-keurmerk de

enkele HVL ® -verbinding bij het RenoS9000 ® profiel.

“Vanzelfsprekend is deze gebaseerd op het

revolutionaire RenoS9000 ® profiel”, zeggen

Didier Holslag en Henk Weber van het altijd

vooruitkijkende en dus innoverende bedrijf.

“Ook hier is Kufa dus weer als eerste in de

markt. We verwachten bij deze nieuwste

innovatie weer een succesvolle afname. De

eerste reacties zijn positief. We hebben daarom

meteen de nieuwe folder ontwikkeld én

gelanceerd die in mei meteen onder al onze

partners is gedistribueerd. (Deze folder is ingestoken

in deze editie van Profiel, red.)

Paradepaardje

Het RenoS9000 ® profiel lijkt dus hét paradepaardje

te worden van het groeiende Kufa. De

voordelen van het kozijnsysteem zijn dan ook

legio. Dé grote tijdwinst zit hem in het feit dat

het bestaande kozijn blijft zitten. “Het rekensommetje

is dan snel gemaakt”, zegt Didier.

“Er is minder afval nodig, het plaatsen van

een stelkozijn is niet meer van toepassing en

er wordt stevig bespaard op de slooptijd. Ook

is asbestverwijdering niet meer aan de orde en

– niet onbelangrijk – de kans op het kapot maken

van bestaand stucwerk is aanzienlijk verminderd.

Daardoor is het inmeten makkelijker

geworden want de dagmaat van de bestaande

kozijn is immers bekend. Wat de bewoners

natuurlijk ook als prettig zullen ervaren is dat de

42


vensterbank en de raamdorpelsystemen kunnen

blijven zitten.”

“Omdat wij de zoektocht naar efficiency

altijd in onze genen hebben gehad, is dit

uiteindelijk onze waarde voor de markt geworden”,

zo vervolgt Henk. ‘De montagebedrijven

kunnen namelijk in hetzelfde tijdbestek

meer kozijnen monteren dan normaal

gesproken mogelijk is bij renovatieprojecten.

Dat is niet alleen tijdwinst maar de montagebedrijven

hebben daardoor uiteindelijk minder

monteurs nodig. Ik ben er van overtuigd

dat dit hen als ‘interessant’ in de oren zal

klinken omdat er juist een grote schaarste is

aan goede monteurs en vaklui.”

De RenoS9000®

'Het is vooral de eindgebruiker die profiteert'

Extra’s komen binnen bereik

“Slim, slimmer, slimst is en blijft dus het

credo”, stelt Henk. “Maar het is vooral ook

de eindgebruiker die profiteert. “Doordat de

montageprijs lager zal uitvallen, wegens het

snellere monteren, zal er ook eerder voor allerlei

extra’s kunnen worden gekozen. Denk

daarbij aan Realwood folie of – daar heb je ‘m

al – de HVL ® verbinding. Allemaal extra’s die

bij een normale – lees: traditionele montage

- eigenlijk veel te duur worden. Het wordt

dus eenvoudiger om binnen de gestelde budgetten

te blijven.”

De bottomline van het revolutionaire profiel is

helder: “De hoge isolatiewaarde is gegarandeerd

door de lage profilering van het profiel.

Er zijn immers meer luchtkamers”, zegt Henk.

“Dit heeft als bijkomend voordeel dat dit profiel

– dus ook met de enkele HVL ® -verbinding

gebaseerd op de RenoS9000 ® - de kansen aanzienlijk

vergroot op het succesvol aanvragen

van allerlei milieusubsidies.” ■

Voor deurkozijnen

In de afgelopen maanden ontstond

in de markt de vraag of met dit profiel

ook deuren te produceren zijn,

vanwege de scharnieren. Wel… er is

goed nieuws. De innovatieafdeling bij

KUFA test op dit moment een nieuw

revolutionair scharnier. Deze is intussen

al meer dan 200.000 keer heen en

weer gegaan. Naar verwachting wordt

deze eind september getest voor de

SKG Inbraakwerendheid, klasse II.

Wordt vervolgd dus!

43


Advertorial

Tekst: Jan Mol | Beeld: Dozon/Draeckensteijn Media

Niet alleen bij Dozon zelf, maar vooral ook bij de klant

INNOVEREND DIGITALISEREN LEIDT

TOT PROCESOPTIMALISATIE

Vanuit het logistiek centrum in Doetinchem worden elke dag duizenden producten verstuurd naar klanten binnen de gehele bouwkolom,

of naar een van de acht vestigingen die het bedrijf rijk is. Dozon doet het goed, niet omdat zij dat zelf vinden, maar omdat de klanten dat

aangeven. Zo ook de klanten in de kozijnenindustrie. Het geheim van de smid: vakkundige support en een bestelgemak dat zijn weerga

niet kent. Dozon investeert dan ook voortdurend in het innoveren van alle digitale technologie rondom het bestelproces. We spreken ten

kantore in Doetinchem met Mark Kuiperij, accountmanager noord en oost Nederland en met Marcel Melgers, accountmanager west- en

zuid-Nederland, beiden actief in de kozijnenindustrie voor Dozon.

Advertorial

Marcel Melgers (links) en Mark Kuiperij, in het logistiek centrum.

44


Advertorial

Daar voegt Marcel aan toe: "De binnendienst blijft

echter altijd een stuk fysieke eindcontrole uitvoeren.

Stel dat een klant ineens zaken bestelt, die

afwijken van zijn normale afname, dan trekken we

even aan de bel, om te checken of het daadwerkelijk

om het bestellen van iets nieuws gaat, of dat er

wellicht sprake is van een bestelfout."

Met Dozon kan iedere professional vooruit.

QuWiki biedt een maximale service

Het QuWiki bestelsysteem dat door Dozon wordt

aangeboden, heeft bij veel bedrijven al bijgedragen

aan een stuk procesoptimalisatie. Onlangs

is de QuWiki verbeterd. In plaats van de bestaande

QuWiki Box wordt nu het QuWiki Board

aangeboden maar de gedachte erachter is hetzelfde.

Wanneer een magazijnmedewerker van

een bepaald artikel het laatste exemplaar heeft

uitgegeven, dan pakte hij voorheen de QuWiki

kaart van dat artikel en deed het in de QuWiki

Box. Die kaart werd gescand en de bestelling

werd automatisch doorgestuurd aan Dozon.

Nu hebben we een QuWiki Board, waar de

kaarten ingestoken kunnen worden en zichtbaar

blijven voor de magazijnmedewerker.

“Elke dag om 16.30 uur worden automatisch

de in het Board gestoken kaarten gescand, ❯

‘Dozon beweegt

mee met de behoeften

van de klant’

Van ZZP'er tot en met de

timmerfabrikant

Mark opent het gesprek: "We leveren aan elke

professional in de kozijnenindustrie, van ZZP'er

tot en met de timmerfabrikant. Je hebt het dan

over twee uitersten qua bedrijfsgrootte, met

als gevolg dat zij andere behoeften hebben als

het om bestellen gaat. Onze digitale oplossingen

vullen dat prima voor hen in. Een ZZP'er

zal meer behoefte hebben aan het doorvoeren

van ad hoc bestellingen, vanaf de bouw of 's

avonds vanuit huis. Daar is de Dozon App ideaal

voor. Een grote timmerfabrikant wil materiaal

uit voorraad kunnen pakken en wil geen

omkijken hebben naar voorraadbeheer. Om ervoor

te zorgen dat er niet misgegrepen wordt,

is er bijvoorbeeld het QuWiki bestelsysteem."

Impressie van het QuWikiBoard.

De vernieuwde Dozon App.

45


Advertorial

waarna de totale bestelling bij Dozon binnenkomt",

legt Marcel uit. "De chauffeur kan zelfs

de levering bij de klant inpakken, hoe gemakkelijk

wil je het hebben? Overigens kunnen we

op deze basis ook werkbussen inrichten."

Aansluiten op digitalisering

binnen de fabrieksomgeving

Dozon sluit naadloos aan op de trend om papierloos

te werken. "We houden bij welke

ERP-software er bij klanten het meest gebruikt

wordt en zorgen ervoor dat er een koppeling

kan plaatsvinden met onze systemen.

Dat maakt het mogelijk om order gestuurd te

werken", legt Mark uit. "Wij kunnen aan de

hand van de werkvoorbereidingsgegevens van

de klant zien wat er voor een project nodig is

en zorgen ervoor dat de benodigde materialen

daar op tijd binnen komen."

Nieuwe functionaliteit in de App

en op de site

Ook de Dozon App wordt weer verbeterd.

Marcel: "Er komt een verbeterde zoekfunctie

in de App en een aantal extra functies, zoals

een uitbreiding met een Budget Shop. Klanten

kunnen daarin voor hun personeel een budget

instellen voor kleding en gereedschap, op basis

van een door henzelf samengesteld artikelenpakket.

Ook kan er gekozen worden om de bestelling

op de zaak of bij de gebruiker thuis te

laten afleveren. Gemak dient de mens!"

Naast de update van de App wordt er ook hard

gewerkt aan de website. De gloednieuwe website

zal nog dit najaar live gaan, met een volledige

nieuwe look en feel en veel nieuwe en verbeterde

functionaliteiten. Helemaal klaar voor de toekomst!

Dozon beweegt mee met de behoeften

van de klant. Ook nieuwkomers binnen het digitaliseringsverhaal

worden professioneel geholpen:

"Klanten die voor het eerst digitaal gaan,

begeleiden we en voorzien we van alle support.

Er gaat soms een wereld voor hen open", concludeert

Mark. Marcel merkt op: "Weet je wat mooi

is? Klanten die nog steeds met een bestelling die

geschreven staat op een stuk panlat aan de balie

komen. Wel, die krijgen vanzelfsprekend ook gewoon

hun spullen en alle advies."

Investeren in de klant en in

diens voorraad

Dozon investeert in de klant en in diens voorraad.

"Zo grijpt de klant nooit mis", legt Marcel

uit. "We inventariseren de jaarbehoefte van onze

vaste klanten en zorgen dat we altijd voldoende

op de schappen hebben liggen. Voor de klant

betekent dit zekerheid. Op die manier waarderen

we de loyaliteit van de klant, met een stuk loyaliteit

vanuit Dozon", zegt Marcel tot besluit. ■

Het logistiek centrum van Dozon in Doetinchem.

Dozon heeft in verband met de

aanhoudende groei extra personeel

nodig. Wie interesse heeft in

een vaste baan bij een goed georganiseerd,

stabiel en gezellig

familiebedrijf, waar men trots is

op het werk en elkaar, wordt van

harte uitgenodigd contact op te

nemen met Marcel of Mark of via

hr@dozon.nl

Dozon heeft het VKG keurmerk in de

wacht gesleept. Dit keurmerk biedt

de klant de zes bekende zekerheden

van het VKG, alleen goedgekeurde

bedrijven mogen dit keurmerk dragen.

46


a

a

a

a

a

a

a

AUTOMATISERING VAN

A TOT Z IN EEN PAKKET

MATRIXKOZIJN

MatrixKozijn is een totaaloplossing

voor dé automatisering van alle

disciplines bij producenten van

houten en kunststof kozijnen.

MatrixKozijn voorziet in oplossingen

voor elke afdeling. Van de verkoop tot

en met de productie en levering.

18 KRACHTIGE MODULES

• Relatiebeheer

• Projectbeheer

• Projectplanning

• Offertecalculatie

• BIM

• Orders

• Webwinkel

• Documentbeheer

• Werkvoorbereiding

• Inkoop

• Voorraadbeheer

• Productieplanning

• CNC machine

aansturing

• Tijdregistratie

• Mobiel

• Nacalculatie

• Leveringen

• Verkoop- en

inkoopfacturen

Ontdek MatrixKozijn op www.matrix-software.nl/matrixkozijn

Naamloos-1 1 07-07-20 10:39


Thema Ramen & Deuren

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Gerdes Fenster und Türen

Continue groei, maar niet ten koste van productkwaliteit en service

TOTAALPAKKET ONDER ÉÉN DAK:

NAAST KUNSTSTOF OOK ALUMINIUM SYSTEMEN

BIJ DUITSE KOZIJNFABRIKANT

Voor elk maakbedrijf komt het erop aan om steeds weer antwoorden te bieden op vragen uit de markt. Architecten, projectbureaus,

bouwkundige adviesbureaus, woningcorporaties, aannemers, dealers en investeerders kunnen al meer dan 40 jaar een beroep doen op

de kennis van Gerdes Fenster und Türen om samen een gepaste oplossing voor kunststof kozijnen, ramen, deuren of schuifpuien uit te

werken. De fabrikant uit Lengerich nam recent een derde moderne productiefaciliteit in gebruik, waar Schüco aluminium systemen op

maat geproduceerd worden. Zo biedt de Duitse kozijnfabrikant nu een totaalpakket onder één dak.

Gerdes Fenster und Türen nam recent een nieuwe productiehal voor de productie van aluminium systemen in gebruik.

Wat in de volksmond ‘Gerdes Kozijnen’ genoemd

wordt, is intussen al meer dan 40 jaar

een gerenommeerde fabrikant van Schüco kozijnen,

ramen, deuren en schuifpuien in kunststof

voor projecten in Duitsland én de Benelux.

Alle systemen worden op maat gemaakt en

op korte termijn geleverd. “We ondersteunen

onze klanten ook met raad en daad en kunnen

daarbij steeds een beroep doen op het vakmanschap

van Schüco. Op maat leveren voor individuele

klantenwensen is één van onze troeven,”

vertelt sales en marketing manager Benelux

Anthonius Gabeler. “Vanuit de markt kregen

we steeds vaker de vraag om naast de kunststof

kozijnen, ramen en deuren ook aluminium

systemen aan te bieden. Op die manier zou ons

aanbod ook een oplossing voor toepassingen

met bijvoorbeeld grotere ramen en brandwerende

deuren omvatten. Die worden het best

uit aluminium gemaakt en dat moesten we

in het verleden dan ook uitbesteden. Daarom

beslisten we onlangs om onze dienstverlening

uit te breiden met Schüco aluminium kozijnen,

made by Gerdes.”

Kunststof én aluminium

Gerdes nam daarvoor een derde fabriek in gebruik,

waar een team onder leiding van een ervaren

business unit manager en een productieverantwoordelijke

aluminium kozijnen, ramen,

deuren, vouwwanden en hefschuifpuien produceert

volgens de hoge kwaliteitsvoorschriften

van Schüco. “We investeerden in een modern

machinepark met onder meer een dubbele verstekzaagmachine

en andere profielbewerkingsmachines,

die aan de calculation software van

Schüco gekoppeld zijn. Dankzij deze machines

48


Thema Ramen & Deuren

De dienstverlening werd uitgebreid en zo worden nu

kozijnen, ramen, deuren, vouwwanden en hefschuifpuien

uit kunststof én aluminium geproduceerd.

Voor de nieuwe afdeling werden onder meer een ervaren business unit manager en

productieverantwoordelijke aangeworven.

'Naast de kunststof systemen worden nu ook

kozijnen, ramen, deuren, vouwwanden en hefschuifpuien

uit aluminium geproduceerd'

De firma uit Lengerich investeerde in een modern machinepark met onder meer een dubbele verstekzaagmachine

voor de bewerking van aluminium profielen.

kunnen de profielen zowel manueel als automatisch

bewerkt worden en kunnen we onder

normale omstandigheden bestellingen binnen

6 à 8 weken na bevestiging leveren, afhankelijk

van de aanlevering van de materialen”, geeft

de sales en marketing manager aan. “Aluminium

wordt heel vaak gebruikt bij grotere projecten,

zoals scholen, ziekenhuizen, kantoren

en showrooms, maar ook voor woningen met

een strak en modern design, en dit zowel in

nieuwbouw als renovatie. Vooral voor grotere

raampartijen vormen aluminium systemen een

ideale oplossing. Ze worden geproduceerd met

een thermische – en geluidsisolatie naar wens

en geleverd in een ruim aanbod aan verschillende

kleuren. Ook ramen en schuifsystemen

met zeer slanke profielen en deuren met een

vulling naar wens zijn mogelijk.”

Te allen tijde kwaliteit

centraal stellen

De focus bij familiebedrijf Gerdes blijft intussen

op klanten in Duitsland en Benelux liggen.

“We krijgen wel aanvragen uit andere landen

en willen graag op termijn ook deze klanten

bedienen,” sluit Gabeler af. “Ondertussen blijven

we wel investeren in faciliteiten en mensen.

Intussen beschikken we over een team van

een 100-tal vakkundige mannen en vrouwen

op kantoor, in de productie en bij de montage.

De leveringen gebeuren met 3 eigen vrachtwagens.

We hebben een gezonde ambitie maar

zelfs al blijft de firma groeien, dan mag dit voor

alle duidelijkheid toch nooit ten koste van de

kwaliteit bij product en service gaan.” ■

49


EEN DEUR IS MAAR GEWOON EEN DEUR,

TOT HET BINNEN NET ZO KOUD IS AL BUITEN

Meer weten?

Kijk direct op www.gnd.nl


Thema Ramen & Deuren

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Maco & Hautau

Innovatieve oplossing voor hefschuifsystemen tot 440 kg


SPECIALISTEN BREIDEN MOGELIJKHEDEN VOOR

AUTOMATISERING VAN HEFSCHUIFSYSTEMEN UIT

Het leven kan zo gemakkelijk zijn, want met één druk op de knop gaan zelfs de grootste hefschuifsystemen nu open en dicht. MACO en

HAUTAU introduceren immers een oplossing, die de Comfort drive-Motor en het ATRIUM ® HS-beslag combineert, waarmee het mogelijk

is om grote en zware systemen met een gewicht tot 440 kg probleemloos te openen en te sluiten, zonder dat men daarvoor zware arbeid

moet verrichten. Een geluidsarme en veilige werking maakt dit systeem ideaal voor de meest uiteenlopende toepassingen, vooral voor

ruimtes waar kleine kinderen, oude mensen en huisdieren aanwezig zijn.

Onze hedendaagse architectuur wordt gekenmerkt

door veel raampartijen. Zo zorgen grote

hefschuifsystemen voor een barrièrevrije overgang

van binnen naar buiten, een ruime lichtinval

en een onbelemmerd zicht naar buiten.

MACO en HAUTAU investeren dan ook fors in de

ontwikkeling van oplossingen om hefschuifpuien

automatisch te laten bewegen. Zo is de nieuwste

Comfort drive-aandrijving in combinatie met het

ATRIUM ® HS-beslag de ideale hulp om grote en

zware elementen tot 440 kg te openen en te sluiten,

zonder daarvoor een krachtpantser te zijn.

Het schuifsysteem kan gewoon met een smartphone

of tablet in combinatie met de WLAN-box

gestuurd worden en in een Smart Home systeem,

zoals mediola ® geïntegreerd worden.

De aandrijving kan ook op een conventionele

manier rechtstreeks aan het raamsysteem bediend

worden, hetzij via het bedieningspaneel

of een box met gewone – of seriedrukknoppen.

Performant, veilig en stil

De Comfort drive-technologie zorgt hier voor

een nog soepelere en stillere werking, waardoor

die uitstekend geschikt is voor omgevingen

waar geluid een belangrijke rol speelt. De

geïntegreerde antivalbeveiliging garandeert

bovendien een veilige werking in elke situatie.

Als er een obstakel geraakt wordt, stopt het

schuifsysteem onmiddellijk, waardoor gevaarlijke

situaties vermeden worden. Zo is dit gemotoriseerd

hefschuifsysteem uitermate geschikt

voor omgevingen waar kleine kinderen, oudere

mensen en huisdieren aanwezig zijn. Net zoals

de andere modulaire systemen van MACO en

HAUTAU wordt ook deze oplossing gekenmerkt

door eenvoudige elektrische aansluitingen en

veelzijdige toepassingsmogelijkheden – in- en

opbouw - in hout, PVC en aluminium. ■

De Comfort drive-Motor met ATRIUM® HS-beslag is universeel toepasbaar.

51


Nieuw Prime dak

• Het Prime dak is volledig nieuw en modern

• Nieuw design met de mogelijkheid tot 6.7

meter vrije overspanning.

• Dus een gemakkelijke en snellere montage

Kantoor Nederland: Phileas Foggstraat 36 7825 AK Emmen

Lucas Bouwers 0623725407 l.bouwers@sunparadise.com Rob Jonkergouw +31 6 309 542 82 r.jonkergouw@sunparadise.com

Showroom Belgie: Oud Strijdersstraat 74 3020 Herent (op afspraak) Dirk Lariviere +32 49 48 99 307 d.lariviere@sunparadise.com

WWW.SUNPARADISE.COM

Brouwers Algemene Buigwerken werkt met computergestuurde industriële buigmachines

die alom bekend staan voor hun performantie en betrouwbaarheid. Deze moderne

en ergonomische machines van Zwitserse makelij (Profi lbiegetechnik AG) zijn vooral

geschikt voor toepassingen binnen de automobielindustrie, de materiaalverwerkende

nijverheid en metaalbewerking.

Brouwers

Algemene

Buigwerken

staat voor

kwaliteit en

know-how.

Met onze

speciale

technieken

buigen wij

alle profielen.

Bij het buigen zijn alle radia mogelijk en is een afwijkende radius toegestaan. Naast tweedimensionaal

buigen is ook naar vormgeving het aanbod ruim: ovaal, S-vorm, napoleonvorm,

spitsbogen en korfbogen.

Welvaartstraat 22, bus 8 Unit • 2200 Herentals

brouwers@buigwerkern.be • +32 (0)049 574 999

www.buigwerken.be


WICTEC EL EVO

Modulaire geveltechnologie uit

gerecycleerd post-consumer aluminium

Deze veelzijdige elementgevel combineert de voordelen van fabrieksproductiecontrole

met de snelheid en flexibiliteit van installatie op locatie.

• De modulaire units worden per project op maat aangepast en kunnen na gebruik

makkelij k vervangen worden door een nieuwe gebouwschil.

• Het bij zonder elegante aanzicht met “kadereffect” is het resultaat van de glaslij sten die

aan de buitenzij de in verstek zij n aangebracht.

• Kan gecombineerd worden met een ruim scala aan bouwmaterialen om te voldoen

aan architecturale wensen, ook waar complexe elementen waar rekening moet

gehouden worden met automatisering, ventilatie, zonwering,akoestiek, functionaliteit

van bewegende delen en veiligheidsaspecten.

Meer weten:

www.wicona.nl

Hydro Building Systems BV

Alcoalaan 1

5151 RW Drunen

T: +31 416 386 480

E: info.hbs.be@hydro.com

© WICONA


Advertorial

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: REHAU Window Solutions (WS)

DUITSE MERKENPRIJS

VOOR ‘DIGITAL HIGHLIGHT TOUR’

54


Advertorial

REHAU Window Solutions (WS) is één van de winnaars van de German Brand Award

2021. Dat heeft de jury van de Duitse merkenprijs half juni bekendgemaakt in Berlijn.

REHAU WS ontvangt de prijs voor de ‘Digital Highlight Tour’ in de categorie ‘Brand Events,

Fairs & Exhibitions’.

‘Virtual Fair Experience – Beurs. Nieuw bedacht. Nieuw gemaakt’. Dat is de titel van de inzending

waarmee REHAU WS succesvol meedong naar één van de felbegeerde prijzen van de German

Brand Award (GBA) 2021. Marketing directeur Peter Kotzur en zijn team wisten de juryleden in de

categorie ‘Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Communication’ te overtuigen van de

Digital Highlight Tour als een modulaire brand experience tool.

“Deze prijs is een geweldige bevestiging van ons werk en sterkt REHAU WS in haar aanpak om

digitalisering consequent te promoten. De tool bewijst zich andermaal als een essentiële succesfactor

binnen de branche – ook met betrekking tot een duurzame en aanhoudende succesvolle

klantdialoog.”

Merkervaringen in het nieuwe normaal

De strategie van REHAU WS om de kennismaking met REHAU-oplossingen in het kader van de

release van de Digital Highlight Tour in mei 2020 opnieuw te definiëren, is dus succesvol gebleken.

“De tour creëert ruimte voor een nieuw soort dialoog tussen verkoop en klanten. Zo ontstaan echte

merkervaringen in het nieuwe normaal – onafhankelijk van tijd en plaats. Merk en klant ontwikkelen

elkaar verder. Het doel is een langdurige, succesvolle samenwerking op basis van persoonlijke

interactie”, vervolgt Kotzur. Dit overtuigde niet alleen de jury van de GBA, maar maakte van de

Digital Highlight Tour ook een meetbaar succes voor REHAU WS. Dit wordt onder meer geïllustreerd

door de volgende cijfers:

• > 1.000 Digital Highlight Tour meetings met zowel nieuwe als bestaande klanten,

binnen 5 maanden na de lancering;

• > 40 internationale producten en diensten in detail;

• > 10.000 gesprekken over producten en diensten.

In de categorie ‘Excellence in Brand Strategy and Creation’ bekronen de juryleden van de GBA

de sterkste campagnes, concepten en strategieën uit afzonderlijke disciplines. De jury bestaat uit

onafhankelijke, interdisciplinaire deskundigen uit het bedrijfsleven, de wetenschap, consultancy,

diensten en agentschappen. De inzendingen worden beoordeeld aan de hand van de criteria ‘onafhankelijkheid

en merkeigenheid, merkonderscheidend vermogen, differentiatie ten opzichte van

de concurrentie en relevantie voor de doelgroep’.

Met 1.134 inzendingen uit 17 landen heeft de German Brand Award in 2021 een grote respons

gekregen, ook internationaal.

Over REHAU Window Solutions

‘Create difference, grow business’. Volgens dat motto vindt REHAU WS elke dag opnieuw ramen en

deuren uit, die net zo modern zijn als ons leven. Ramen waardoor we niet alleen de wereld om ons

heen kunnen zien, maar die ook zorgen voor frisse lucht. Zelfs wanneer zij gesloten zijn. Ramen die

inbrekers afschrikken. Maar ook duurzame ramen, die geproduceerd worden volgens een unieke

recyclingaanpak. Het nieuwe EcoPuls-label staat voor een ongeëvenaard duurzaamheidsconcept

binnen de industrie, waarbij niet alleen gebruik wordt gemaakt van verantwoorde grondstoffen,

maar ook de gehele productlevenscyclus in ogenschouw wordt genomen. Bovendien zet REHAU

WS zich iedere dag weer in om kunststofproducten lichter, comfortabeler, veiliger en efficiënter te

maken, voor landen over de hele wereld.

REHAU WS Benelux valt, net als Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, onder de directe leiding van

Ewald Marschallinger. Samen met een team van commerciële en technisch ondersteunende specialisten

wordt vanaf een centrale vestiging en experience centre in Amersfoort de markt bewerkt met alle

innovaties rondom het kozijnelement. Als laatste aanwinst en om nog meer op deze markt aanwezig

te kunnen zijn, is Edwin van Houten aangetrokken als verantwoordelijke voor de Benelux. ■

55


Thema Ramen & Deuren

Tekst: Hardeman/Jan Mol | Beeld: Hardeman

Turn Key bouwer uit Veenendaal

start eigen kozijnenproductie

Hardeman BV uit Veenendaal realiseert sinds jaar en dag bedrijfshallen en kantoren door het hele land. In het Nederlandse landschap

van bouwers zijn zij -naar eigen zeggen - eigenlijk een beetje 'een vreemde eend in de bijt'. Waar de meeste bouwbedrijven de laatste

decennia vol ingezet hebben op uitbesteden, inhuren en zich met name concentreren op hun kerntaken verkoop, werkvoorbereiding en

uitvoering, daar kiest Hardeman er steevast voor om de touwtjes gedurende het hele proces zo veel mogelijk zelf in handen te hebben.

Het pand van Hardeman.

56


Thema Ramen & Deuren

‘Uiteindelijk vonden

Hardeman en

Gealan elkaar in

de S9000NL serie’

Verticale integratie

Het bedrijf heeft bijvoorbeeld eigen ontwerpers

en constructeurs in dienst, maar ook een

eigen materieeldienst met meer dan 100 hoogwerkers,

een eigen transportafdeling met 30

vrachtwagens, torenkranen en ga zo maar door.

Naast de complete montage worden praktisch

de complete bedrijfsgebouwen ook in

hun Veenendaalse fabrieken gefabriceerd.

Dan mag je denken aan de staalconstructies,

dak- en wandbeplating maar ook bijvoorbeeld

aan lichtstraten en isolatiepanelen.

Hardeman kiest voor deze verticale integratie

om op deze manier zo zelfstandig en flexibel

mogelijk te blijven en een optimale prijs-kwaliteit

verhouding aan te kunnen bieden voor

de bedrijfspanden. Dit gaat soms zover dat

Hardeman zelfs het onderhoud en/of de financiering

van de bedrijfspanden verzorgt.

Nieuwe kozijnenfabriek

De nieuwste schakel in deze keten is sinds

september 2020 een volledige kozijnfabriek in

Veenendaal. "Wij pasten veel aluminium toe

in de wat hoogwaardigere bedrijfspanden en

kantoren, omdat we met de kunststof kozijnen

net niet de juiste detaillering en uitstraling

konden halen. Met name bij de grotere

puien", zegt Arnold Hardeman. “Omdat we

wel de potentie van kunststof zagen in met

name de isolatiewaarde en kwaliteit, zijn we

op zoek gegaan naar een profielleverancier

die kon meedenken om ook de hoogwaardige

projecten in kunststof uit te kunnen voeren in

de gewenste uitstraling."

Uiteindelijk vonden Hardeman en Gealan elkaar

in de S9000NL serie. Door de hoge profielkamers,

smalle profielen en de AcrylColor

afwerking levert Hardeman met deze profielserie

complete vliesgevelachtige puien, in een

kwaliteit en tegen een prijs die in het verleden

niet voor mogelijk werden gehouden. Bij het

bouwen van eerdere fabrieken ontdekte Hardeman

hoe cruciaal het wederzijdse vertrouwen

en goede samenwerking tussen de fabrikant,

de machinebouwer, de leveranciers en de medewerkers

is. De leveranciers moesten geselecteerd

worden midden in de eerste golf van het

Coronavirus waardoor veel overleg per Microsoft

Teams of per mail ging.

"Dat was het moeilijkst", vervolgt Arnold. "Normaal

gesproken ontvang je een leverancier, je

knijpt elkaar in de hand en je kijkt elkaar in de ogen

en je weet wat voor vlees je in de kuip hebt."

Uiteindelijk is voor een langdurige samenwerking

gekozen met Gealan (profielen), Scheuten (glas),

Winkhaus en Buva (beslag en Isostone onderdorpels),

Kruba (machines) en Klaes (software). "Zes

schoten in de roos, wat een topteam", zegt Arnold

tot slot. "En ik ben extra trots op mijn zoon, die de

complete fabriek vanuit niks opgebouwd heeft en

samen met de mannen op de werkvloer elke dag

een topprestatie weet te leveren!" ■

Het team van Hardeman beschikt nu ook over een eigen kozijnenfabriek. Van links naar rechts:

Koen ter Hogt (GEALAN) - Bertus van de Craats (Hardeman) - Wim Loomans (Winkhaus) - Tom Knijn (BUVA) -

Dennis Hardeman (Hardeman) - Paul Cournotte (GEALAN) - Pieter Bakker (Hardeman).

57


Thema Ramen & Deuren

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Henderson

Verplaatsbare wanden bieden gebruikers maximale flexibiliteit

ALS IEDERE VIERKANTE METER TELT…

Verplaatsbare wanden bieden niet alleen uitkomst in restaurants, hotels, conferentiezalen en vergaderruimtes, maar ook in kantoorruimtes

en woningen. Henderson speelt hierop in met Traverse; een systeem voor verplaatsbare houten, aluminium, stalen en glaspanelen tot

150 kg. “Voor elke binnen- of buitenruimte waarin de klant zijn beschikbare vloeroppervlak efficiënter wil benutten door deze groter of

kleiner te maken, is Traverse bij uitstek geschikt”, benadrukt Rene van den Biggelaar, Business Unit Manager bij Henderson Nederland.

“Met het systeem gaan functionaliteit én esthetiek perfect hand in hand. Wanneer het systeem volledig open is, kunnen de panelen

dankzij een systeem-stapelfunctie volledig vrij van de opening worden opgeslagen. Hierdoor blijft de homogene uitstraling van de ruimte

te allen tijde behouden.”

Traverse betreft een doorontwikkeling van het succesvolle Flexirol systeem

van Henderson, dat uitstekend geschikt is voor rechtschuivende houten

of stalen deuren of wanden tot 500 kg.

“Met Traverse maken we deze techniek nu ook beschikbaar voor lichtere

panelen”, aldus Van den Biggelaar. “Ook is de geanodiseerde

aluminium rail veel compacter. De benodigde inbouwruimte is beperkt

en het systeem is zeer eenvoudig te installeren. Traverse omvat slechts

een rail van 62 (b) x 82 (h) mm, een bocht en een T-stuk, waarmee

we iedere gewenste beweging van de panelen kunnen ondervangen:

vooruit, achteruit, naar links of naar rechts. De hangrol en vorm van

de rail bepalen exact naar welke richting de panelen geleid kunnen

worden. Omdat de wielen in de hangrol zijn gemaakt van kunststof in

plaats van staal, wordt een stille bediening geborgd. De wielen zweven

als het ware over het vlakke profiel. Bovendien is de bediening

enorm soepel.”

Traverse omvat slechts een rail van 62 (b) x 82 (h) mm, een bocht en een T-stuk,

waarmee iedere gewenste beweging van de panelen ondervangen kan worden:

vooruit, achteruit, naar links of naar rechts.

De benodigde inbouwruimte is beperkt en het systeem is zeer eenvoudig

te installeren.

58


Thema Ramen & Deuren

Klanten kunnen echt volledig zelf bepalen wat ze onder het systeem hangen.

'Met het systeem gaan functionaliteit

én esthetiek perfect hand in hand'

Veelvoud aan toepassingen

Met Traverse kan volgens Van den Biggelaar 80 tot 90 procent van de

behoeften in de markt worden ingevuld.

“Het systeem is ideaal voor een veelvoud aan interne én externe toepassingen

in de commerciële, retail- en horecasector, zoals winkelpuien,

scheidingswanden, verplaatsbare wanden, ruimteverdelers en situaties

die de flexibiliteit van een stapelsysteem vereisen. Zo vindt het systeem

gretig aftrek in hotels, restaurants, conferentie- en vergaderruimtes, waar

de behoefte aan flexibele ruimte-indelingen groot is. Interessant voor

deze markt is bijvoorbeeld de combinatie met geïsoleerde deuren, waardoor

extern geluid van andere delen van de ruimte wordt getemperd en

voor elk (privé-)evenement eenvoudig een intieme en maatwerk ruimte

gecreëerd kan worden. Ook is Traverse recent toegepast als onderdeel

van een renovatie in een All-Inclusive Family Resort, waar de bar buiten

openingstijden niet alleen volledig wordt afgesloten, maar ook efficiënt

aan het zicht wordt onttrokken.”

Ook voor woningen, scholen, …

Tijdens de COVID-19-pandemie wordt het Traverse-systeem veelvuldig

afgenomen om tijdelijke tussenwanden of spatschermen te maken in

horecaruimtes, openbare gebouwen en/of kantoren.

Wanneer het systeem volledig open is, kunnen de panelen dankzij een

systeem-stapelfunctie volledig vrij van de opening worden opgeslagen.

“Bijzonder is ook een opdracht voor een woonhuis, waar Traverse wordt

toegepast in combinatie met zonwerende panelen”, aldus Van den

Biggelaar. “De complete woning wordt voorzien van zonwering, die naar

wens kan worden weggeschoven tot slechts vier punten aan de gevel.

Daarnaast is Traverse zeer interessant voor scholen, om bijvoorbeeld het

schoolbord zeer eenvoudig te verschuiven. Klanten kunnen echt volledig

zelf bepalen wat ze onder het systeem hangen. De enige ‘beperking’ is

het maximale gewicht van 150 kg.” ■

59


Uw partner voor realisaties

in kunststof en aluminium

NIEUWE REEKS

IN KUNSTSTOF

Elegant

ABSTRACT 76 X

UNIEKE AFSTEMMING

VAN LOOK EN FEEL TUSSEN

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM

UITZONDERLIJKE PERFORMANTIES

EN UITSTEKENDE RESULTATEN

WIND- EN WATERDICHTHEID

NIEUWE REEKS

IN ALUMINIUM

Decalu

STANDARD 88

RECHTHOEKIGE GLASLAT

GLAS- EN AANSLAGRUBBERS

VOORGEMONTEERD

GELIJKE

ZICHTVLAKKEN

Kunststof en aluminium kozijnen en deuren combineren in één bouwontwerp?

Het kan voortaan naadloos met de nieuwe profielreeksen van Deceuninck!

Voor meer info:

benelux@deceuninck.com

deceuninck.nl


ALU – PVC – HYBRIDE:

ÉÉN MACHINE,

EINDELOZE

MOGELIJKHEDEN

ONBEMAND

PRODUCEREN

VOLG ONS:

SOENEN HENDRIK - Gentseheerweg 63 I B-8870 Izegem Belgium I Tel. +32 (0) 51 31 28 80 I sales@soenenhendrik.com I www.soenenhendrik.com

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND VOOR EEN DEMO: Pepijn Carlier: Tel. 32 (0) 473 61 58 78


Thema Ramen & Deuren

Tekst: Piet van Eijdhoven | Beeld: John van der Meer

Meerwaarde creëren in kwetsbaar gebied Den Haag

ARCHITECT HUUB VAN HEESEWIJK

OVER PRIJSWINNEND PROJECT CALAND DOCK:

‘IEDEREEN KAN IN DE ZON ZITTEN EN HET WATER ZIEN’

“Het was een verpauperd bedrijfsterrein waar je ‘s avonds beter niet kon komen”, zegt Huub van Heesewijk van Kampman Architecten.

“Nu is het een bruisende, leefbare woonwijk.” Voor deze metamorfose kreeg opdrachtgever NU Ontwikkeling de Haagse Woonprijs 2020.

Unieke, terrasachtige opbouw

Vanaf die eerste schets werkte Van Heesewijk

aan het project, waarin 550 woningen, 3

parkeergarages, diverse buitentuinen en een

plint met ca. 1125 m² commerciële ruimte

zijn gerealiseerd.

“Caland Dock bestaat uit vijf woningblokken

met een divers woningaanbod, variërend van

studio’s van ca. 35 m² tot twee- en driekamerwoningen

tot 90 m².” Hoe is ervoor gezorgd

dat elke woning een goede bezonning en uitzicht

op het water heeft?

“Door zowel verticaal als horizontaal te verjongen

richting de Calandkade. Aan de 1e

Lulofsdwarssstraat, waar zich ook de hoofdentree

bevindt, staat het hoogste blok: 12 verdiepingen.

Trapsgewijs lopen de blokken af tot 5

verdiepingen aan het water; zo is verticaal verjongd.

Horizontale verjonging houdt in dat de

woningblokken naar het water toe steeds smaller

worden. Zo zijn voor de achterste panden

doorzichten gecreëerd. Bovendien heeft elke

woning een balkon.”

Het project aan de Laakhaven-West (locatie

1e Lulofsdwarsstraat – Calandkade) begon in

2015. “De gemeente Den Haag had het idee

om er twee huizenblokken evenwijdig aan de

kade te realiseren. Marcel Kampman sprak erover

met Edwin Jansen van NU Ontwikkeling,

een projectontwikkelaar waarmee we veel samenwerken.

Zij bedachten dat elke woning

uitzicht op het water en goede bezonning zou

moeten krijgen. Op basis van de eerste schets

die ik maakte, heeft de gemeente dit concept

meteen omarmd!”

Verdichting met woonkwaliteit

Caland Dock heeft een hoge dichtheid en

is toch levendig. “De commerciële plint

met winkels en horeca draagt daaraan bij.

In de toekomst komt in de aansluitende

Petroleumhaven nog een jachthaven. Voor

levendigheid zorgen ook de autovrije woonstraten

die direct grenzen aan de woningen

op de begane grond. Sfeerbepalend zijn

de dakterrassen en de gemeenschappelijke

daktuinen die door een landschapsarchitect

zijn ingericht.”

Het waterschap is ook blij met de daktuinen. “Ze

vangen veel regenwater op en voorkomen dat

bij heftige regenbuien de riolen overstromen.”

62


Thema Ramen & Deuren

Gasloos: warmtekoudeopslagsysteem

Bij binnenstedelijke verdichtingsprojecten telt

elk detail. “Door de wijze waarop de hoogbouw

is vormgegeven, is er voor zonnepanelen

te weinig dakoppervlak. Voor de toevoer van

duurzame verwarmingsenergie is daarom gekozen

voor een warmte-koudeopslagsysteem,

dat zowel de bodemwarmte als de temperatuur

van het oppervlaktewater in de Laak benut.”

Gevelbeeld: speels en uitnodigend

Het gevelbeeld is niet alledaags. “De hoge

gebouwen aan de 1e Lulofsdwarsstraat lopen

taps toe, waardoor de gevels geknikt zijn. Daardoor

ogen ze heel vriendelijk. Alle entrees van

de gebouwen zijn uitnodigend gemaakt met

sculpturale elementen, zoals grote poorten en

royale doorzichten, die tevens de sociale veiligheid

bevorderen.”

Aan de waterzijde bevinden zich grote overstekken.

“Die zijn op een speelse maar toch

stoere manier ondersteund met prachtige, taps

toelopende prefab elementen.”

Kunststof kozijnen

In de gevels vallen de antracietkleurige kunststof

kozijnen op. “Ze combineren stijlvol met

de lichte stenen en het metselwerk. Dat ze hun

kleur behouden en onderhoudsarm zijn, speelde

ook mee bij de keuze.”

De kunststof kozijnen voor Caland Dock zijn

geleverd door Weneko Kunststoffen in Dinxperlo.

In de kozijnen zijn VEKA kunststof profielen

toegepast van het type VEKA NL 116 – S,

uitgevoerd in RAL-kleur 7016 met nerf.

Teamwork als succesfactor

De jury die Caland Dock de Haagse Woonprijs

2020 toekende, was lovend: “Het project betekent

een belangrijke stap voor de stad in de

ontwikkeling van een kwetsbaar gebied tot een

aantrekkelijk woongebied op een centrale stedelijke

locatie. Caland Dock maakt van de achterkant

van Den Haag/Nieuw Laakhaven een

voorkant met smoel.”

Teamwork heeft een belangrijk

aandeel gehad in het succes.

“Vanaf de start hebben we als bouwteam

gewerkt. Met NU Projectontwikkeling als opdrachtgever

die snel beleggers weet te interesseren

en scherp let op sociale controle en

leefbaarheid. Met STEBRU als aannemer die

hoogbouw slim en betaalbaar organiseert. En

met ons bureau dat alle elementen verenigt in

een herkenbare, aantrekkelijke uitstraling.”

Veel projecten

Kampman Architecten werkt niet in één bepaalde

stijl, zoals internationale architectenbureaus

als Zaha Hadid en OMA wel doen, zegt

Van Heesewijk. “We laten ons inspireren door

de plek, door wensen van de opdrachtgever en

door wat wij denken dat passend is. Dat levert

steeds verschillende uitkomsten op. Wat ons

wel kenmerkt, is dat we tegenstrijdige belangen

zorgvuldig afwegen en geïnspireerd blijven.”

Die inzet wordt gewaardeerd. Het project Villa

Mokum werd bekroond met de Amsterdamse

Nieuwbouwprijs. Het bureau heeft veel werk

onderhanden, waaronder nogal wat grote appartementenprojecten.

“Net opgeleverd is het project Haags Buiten,

dat we gaan indienen voor de Haagse Woonprijs

2021.”

Ook in kleinschalige projecten is het bureau actief.

“Samen met Futura Zorg hebben we een

woonconcept voor kleine woonkernen ontwikkeld.

Dit maakt het mogelijk dat dementerende

mensen niet naar een verpleeghuis hoeven en in

de buurt van hun familie kunnen blijven wonen.”

Het is al op diverse plaatsen gerealiseerd. “Eénop-één

uitvoeren gaat natuurlijk nooit: elke plek is

anders en vraagt een specifieke oplossing. En dat is

precies de uitdaging die ons vak mooi maakt.” ■

63


Thema Ramen & Deuren

Het aluminium schuifsysteem ASE 60/80 van Schüco kan met een vlakke dorpel uitgerust worden voor een barrièrevrije doorgang.

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Schüco Belgium NV/SA

Gebouwen toegankelijk maken voor iedereen, van jong tot oud

KIEZEN VOOR BARRIÈREVRIJE RAMEN, DEUREN EN

SCHUIFSYSTEMEN IS TOEKOMSTGERICHT BOUWEN

Door reeds bij het ontwerp voor drempelloze ramen, deuren en schuifsystemen te kiezen, maak je een woning of ander gebouw op elk

moment toegankelijk en meteen ook toekomstgericht. Op die manier is het gebouw immers geschikt voor gezinnen met jonge kinderen,

maar ook voor oudere mensen of personen die minder mobiel zijn. Schüco biedt een ruim assortiment oplossingen voor barrièrevrije

voordeuren, ramen en schuiframen: de AD UP 75 en 75 BL deursystemen, het AWS-raamsysteem en de ASE 60/80 schuiframen.

Toegankelijk bouwen is meteen ook toekomstgericht

bouwen. Daar moet je al bij het ontwerp

van de plannen voor een nieuwbouw of

renovatie aan denken. Smalle deuren en drempels

vormen een hindernis voor zowel kleine

kinderen als ouderen, maar ook voor mensen

met een beperking die minder mobiel zijn. Door

te kiezen voor deur-, raam- en schuifraamsystemen

van Schüco met een brede opening en

zeer lage of zelfs zonder drempel, kan men

probleemloos binnen en buiten, vandaag en in

de toekomst. Uiteraard speelt ook de bediening

een rol, want men moet zich steeds afvragen of

het mogelijk zal zijn om de systemen te openen

en te sluiten als men minder kracht heeft of bijvoorbeeld

in een rolstoel komt te zitten.

Onbelemmerd van buiten naar

binnen, en omgekeerd

De NBN EN norm voor toegankelijk bouwen

bepaalt dat een deuropening minstens 90 cm

breed moet zijn om met een rolstoel vlot binnen

en buiten te kunnen rijden. De barrièrevrije

deuren van Schüco voldoen probleemloos aan

die eisen. Zo zetten de aluminium voordeursy-

64


Thema Ramen & Deuren

stemen AD UP 75 en AD UP 75 BL niet alleen de

norm op het vlak van thermische isolatie, dichtheid,

belastbaarheid en duurzaamheid, maar

zijn ze ook leverbaar tot een breedte van 140

cm en optioneel mogelijk zonder drempel.

Voor een vlotte doorgang tussen binnen en buiten,

tussen woning en terras of tuin, integreert

men best een groot schuifraam. Zo kan het aluminium

schuifsysteem ASE 60/80 van Schüco,

geschikt voor vleugels met een gewicht tot 600

kg en beglazing tot 60 mm dikt, uitgerust worden

met een vlakke dorpel, waardoor er geen

struikelgevaar is.

Voor wie toch liever een vensterdeur als doorgang

naar het terras ziet, is het AWS-systeem

dan weer een geknipte oplossing. Dit groot

raamsysteem uit het Schüco-gamma kan immers

ook als deur functioneren. De brede opening

en de zeer lage drempels zorgen ervoor

dat het terras en de tuin steeds vlot toegankelijk

blijven. Ook dit systeem wordt uit hoogwaardig

aluminium geproduceerd.

Waarom kiezen voor aluminium?

De specialisten van Schüco geven trouwens vijf

redenen, waarom men met aluminium voor

kwaliteit en duurzaamheid kiest. In de eerste

plaats zijn aluminium systemen licht en sterk.

Ze kunnen veel gewicht dragen, waardoor grote

raampartijen mogelijk zijn. Die stevigheid van

aluminium helpt ook tegen inbraak.

Alle systemen van Schüco worden trouwens op

inbraakbestendigheid getest en gecertificeerd.

Aluminium is bovendien niet brandbaar. Verder

kunnen de ramen, deuren en schuifsystemen

uitgevoerd worden met slanke raamprofielen,

wat resulteert in een moderne en elegante

uitstraling én een maximale transparantie. Ze

worden ook gekenmerkt door hoge isolatiewaarden.

Dat is goed voor het milieu en de

portemonnee, want door die betere isolatie

blijft de warmte beter binnen en verbruik je dus

minder energie om de woning te verwarmen.

Tot slot blinken aluminium profielen uit door hun

onderhoudsvriendelijkheid en lange levensduur.

De deursystemen AD UP 75 en AD UP 75 BL zijn tot

140 cm breed en optioneel mogelijk zonder drempel.

Ze trekken immers weinig stof en vuil aan, zijn

kleurvast en bestand tegen corrosie. Last but not

least: aluminium is recyclebaar, waardoor het

perfect past in de hedendaagse visie naar circulariteit

binnen de bouwsector. ■

'Er zijn tal van

redenen om te

kiezen voor

aluminium

systemen'

De grote ramen van het AWS-systeem kunnen ook als deur functioneren.

65


Tekst: Johan Debaere | Beeld: tesa®

Wel voor metalen, niet geschikt voor kunststoffen

MILIEUVRIENDELIJKE OPPERVLAKTEBEHANDELING

VOOR EEN BETERE HECHTING VAN TAPES OP

DIVERSE ONDERGRONDEN

Zelfklevende tapes zorgen voor het verbinden van materialen zonder deze te beschadigen. Met 7000 verschillende producten voor de

meest uiteenlopende toepassingen is tesa ® dé specialist op dat vlak. De firma biedt echter ook oplossingen, zoals de tesa ® 60155 Adhesion

Promoter EcoBond, waarmee oppervlakken voor het verlijmen behandeld worden om de kleefkracht van de tapes uit de ACXplus

familie nog verbeteren, aangezien tests aanzienlijk hogere afpelhechtingswaarden aantonen. Deze sneldrogende, transparante oplossing

is milieuvriendelijk en niet schadelijk voor de gezondheid van de gebruiker. Ze is gemakkelijk aan te brengen op de meeste metalen

(bijv. aluminium en staal) en andere niet-poreuze materialen, maar is niet geschikt voor kunststoffen en andere substraten met een lage

oppervlakte-energie.

“Alvorens de tesa ® 60155 aan te brengen, raden

we aan om het oppervlak te reinigen met

een pluisvrije doek met ethanol, isopropanol of

de tesa ® 60040 Industry Cleaner. Zo worden

stof, vet, olie, vocht en andere verontreinigingen

verwijderd. De temperatuur van het oppervlak

ligt idealiter tussen 15 °C en 25 °C", legt

marketing & communications manager Jonas

De Backer uit.

Om het beste resultaat te bereiken, wordt met een pluisvrij doekje een dunne laag van deze hechtingsbevorderaar

over het gehele oppervlak gesmeerd.

Met de tesa® 60155 Adhesion Promoter EcoBond

worden oppervlakken voor het verlijmen behandeld

om de kleefkracht van de ACXplus tapes nog

te verbeteren.

“Om het beste resultaat te bereiken, wordt met

een pluisvrij doekje een dunne laag van deze

hechtingsbevorderaar over het gehele oppervlak

gesmeerd – dus niet met een borstel, pen

of spons. Veeg slechts eenmaal en ook in één

richting – niet heen en weer. Als er teveel oplossing

aangebracht wordt, kan dit immers de

hechting verminderen. Het is belangrijk om ten

minste 10 minuten te wachten, zodat de oplosmiddelen

kunnen verdampen. Zorg ervoor dat

het behandelde oppervlak vrij is van verontreinigingen

voordat de tape aangebracht wordt.

Zodra het oppervlak behandeld is, moet de

hechting binnen de 2 uur gebeuren. Lukt dat

niet, dan moet het activeringsproces eenmalig

herhaald worden. Aangezien er verschillende

substraatformules bestaan, is het aangewezen

om deze tesa ® 60155 Adhesion Promoter

EcoBond vóór gebruik te testen.”

Dit product behoudt zijn werking ten minste 12

maanden als het in de originele, gesloten verpakking

en bij kamertemperatuur opgeslagen wordt.

Daarom is het ook belangrijk om na elk gebruik

de verpakking goed af te sluiten. Langdurige

blootstelling aan vocht in de lucht veroorzaakt

immers vertroebeling van het product, waardoor

het zijn werking verliest. Gebruik de tesa ® 60155

Adhesion Promoter EcoBond ook niet meer als

die transparant in plaats van transparant is. ■

66


Wanneer het panorama

en de mogelijkheden

eindeloos zijn.

Meer dan enkel een uitzicht.

Schuifsystemen van Schüco.

Meer licht, meer transparantie, een betere levenskwaliteit.

Schüco schuifsystemen in pvc en aluminium creëren ruimtes

die baden in licht, nieuwe perspectieven en een naadloze

overgang tussen binnen en buiten. Ontdek meer op

www.schueco.be/uitzicht

Ramen. Deuren. Gevels.


Tekst en beeld | DUCO

Aluminium lamellen verlagen koellast

van kantoorgebouw Snowball


Een schoolvoorbeeld van lead by example is Snowball. Deze co-creatiehub rond alles

wat met cleantech te maken heeft, huist sinds februari 2020 op een grote site in Harelbeke

(BE) (12000m²) die een en al groene energie ademt. Grote glaspartijen verwelkomen

het daglicht in het kantoor voor extra comfortbeleving. De aluminium lamellen

van DUCO bleken perfect in dit plaatje te passen om het kantoor te behoeden voor

oververhitting in de zomer.

Op de parking staan veertig slimme laadpalen,

het dak lijkt wel gemaakt van zonnepanelen en

een hoogtechnologische ijsbuffer van 300.000

liter zorgt winter en zomer voor een gelijkmatige,

aangename temperatuur. De site is bovendien

volledig CO2-neutraal. De onderliggende

boodschap? Bedrijven tonen aan dat duurzame

technologie werkt, dat energieneutraal ondernemen

kan en co-creëren loont.

Oververhitting voorkomen

Tijdens de wintermaanden zorgen invallende

zonnestralen voor een welgekomen hoeveelheid

warmte-energie. Maar ook dat heeft zijn

schaduwkanten. Om oververhitting tegen te

gaan tijdens de warmere zomermaanden,

vermijd je het best zoveel mogelijk direct

zonlicht op de ramen. In dit geval biedt de

architecturale zonwering – DucoSun Cubic –

gelukkig soelaas.

Het resultaat?

Een reductie van de koellast tot 63% en

een aanzienlijke temperatuurdaling, zonder

een energieverslindend koelsysteem te

moeten inzetten.” ■

69


Thema Software

Tekst: Markus Klaes/Johan Debaere | Beeld: Klaes

Is alles wel veilig?

VOORKOM DE GEVAREN VAN DE DIGITALISERING

Digitaliseren zorgt voor mogelijkheden, maar brengt ook gevaren met zich mee. Trojaanse paarden, mobiel werken van op afstand, wettelijke

voorschriften en zelfs het ‘sms-en’ met de smartphone vormen één voor één uitdagingen, waarvoor bedrijven naast hun eigenlijke

werk oplossingen moeten zoeken. Er zijn echter voldoende oplossingen en mogelijkheden om IT-systemen te beschermen, waardoor elke

firma beveiligd zou moeten zijn tegen cyberaanvallen van buitenaf. Tegelijkertijd zorgen juiste systemen ook voor nieuwe manieren van

werken en ondersteunen ze de snelle en efficiënte organisatie van bedrijfsprocessen.

Persoonlijke gegevens van klanten en andere zakenpartners moeten ook op smartphone en tablet beveiligd zijn.

Back-ups

Als het om het opslaan (back-uppen) van data

gaat, zijn er twee belangrijke aspecten. Eentje

daarvan wordt standaard ‘verdrongen’. Uiteraard

moeten de data in de eerste plaats ergens

beschikbaar zijn, maar een veel belangrijkere

vraag is, hoe snel die gegevens daadwerkelijk

opnieuw gebruikt kunnen worden. Het is duidelijk

dat conventionele opslagsystemen hier

minder efficiënt zijn dan back-ups in de cloud.

Zelfs als het gebruikte medium goed leesbaar

is, zal men sneller opnieuw aan de slag kunnen

als de gegevens ergens online opgeslagen zijn.

Op die manier worden de data ook nog eens

‘buitenshuis’ opgeslagen en ontstaat de mogelijkheid

om eenvoudig mobiel te werken.

Firewall en antivirussoftware

Deze twee componenten moeten de interface

met het internet zo veilig mogelijk maken, maar

mogen uiteraard de dagdagelijkse werking niet

vertragen. De ‘alles-in-één-routers’ die vaak gebruikt

worden, voldoen niet aan de vereisten

van de GDPR en passieve systemen zijn vaak te

traag om bescherming te bieden tegen virussen,

spyware of malware. Actief beheerde firewalls

en antivirussoftware worden steeds bijgewerkt

met de meest actuele informatie met

betrekking tot mogelijke gevaren en zijn daarom

de veiligste oplossing. De mens is echter

zelf de grootste risicofactor voor de veiligheid,

want 96 % van de aanvallen komt via mail en

zelfs de beste technologie kan die niet allemaal

70


Thema Software

'Alle problemen kunnen vermeden worden door met

een vakbekwame IT-partner samen te werken'

Online back-ups zijn duidelijk veiliger: de gegevens worden ‘buitenshuis’ opgeslagen, kunnen niet overschreven

worden en het proces wordt ook consequent uitgevoerd.

Markus Klaes is verantwoordelijk voor ontwikkeling

en IT-oplossingen.

onderscheppen. Daarom is bewustmaking ook

een GDPR-verplichting, want één klik kan er al

één te veel zijn.

Archivering van mailverkeer

Eerst het slechte nieuws: de directories van

Outlook zijn NIET toegestaan voor archivering.

Maar alle mails met de status ‘zakelijk’ moeten

volgens de GPDR-norm bijgehouden worden

en dan liefst in een gelijk of beter formaat,

m.a.w. beter leesbaar door digitale systemen.

Het printen en opbergen van de mail is geen

optie. Er zijn maar twee mogelijke oplossingen:

het mailverkeer archiveren met speciale hardware

of met een performant beheersysteem

voor documenten – een DMS-systeem.

Besturingssysteem

Het is leuk als er up-to-date besturingssystemen

gebruikt worden. Maar het is ook een

verplichting, want volgende de GPDR-richtlijnen

moeten alle updates op het vlak van beveiliging

uitgevoerd zijn, waardoor persoonlijke

gegevens door schadelijke software niet

verloren kunnen gaan. Voeg daarbij nog de

updates van de gebruikte softwarepakketten

en dan kan het wel eens zijn dat er een wachtrij

van updates is. Professioneel patchbeheer

maakt een einde aan vervelende updateberichten

en zorgt tegelijkertijd voor meer veiligheid

en stabiliteit in het IT-systeem.

'Digitaliseren brengt ook

gevaren met zich mee'

Persoonlijke gegevens

In het bedrijfsnetwerk is de bescherming van

persoonlijke gegevens gewoonlijk gewaarborgd.

Hiervoor staan de ‘poorten’ op mobiele

eindapparatuur heel vaak helemaal open.

Voor smartphones en tablets die voor zakelijke

doeleinden gebruikt worden, gelden echter

dezelfde wettelijke voorschriften. De gebruikers

moeten ervoor zorgen dat persoonlijke

gegevens van klanten en andere zakenpartners

niet in ‘verkeerde handen’ vallen. Daarom zijn

apps, zoals WhatsApp, die toegang hebben tot

contactgegevens en de gegevens buiten de EU

opslaan, niet toegestaan. Of men moet die gegevens

met behulp van een speciale ‘Security

Container’ beveiligen.

Conclusie

Bedrijven kunnen hopen, dat het hen nooit

overkomt. Maar de mogelijke sancties voor inbreuken

op de wettelijke voorschriften op dit

vlak zijn zeer zwaar. Het feit dat de werking

van een bedrijf na bijvoorbeeld een cyberaanval

volledig stilligt, doet meestal meer pijn dan

het eventueel gevraagde ‘losgeld’. Alle problemen

kunnen echter gemakkelijk vermeden

worden door met een vakbekwame IT-partner

samen te werken. ■

Een firewall die actief beheerd wordt, levert de beste bescherming tegen gevaren via het internet.

Het beveiligingssysteem van Klaes garandeert een

volledige bescherming bij digitale bedrijfsprocessen.

71


Thema Software

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Orgadata

Nauw contact met de klant is cruciaal

SOFTWAREHUIS BLIJFT GROEIEN: NIEUWSTE VERSIE

VAN DIGITALE ALLROUNDER IN DE PIPELINE

Elk softwarehuis moet zijn producten blijven aanpassen en uitbreiden om telkens weer een oplossing te bieden aan de vragen uit een

snel evoluerende industrie. Bij Orgadata investeren ze al jaren tijd en geld in een continue optimalisatie van hun Logikal-software. Begin

volgend jaar wil de specialist met de nieuwste versie van deze bekende software uitpakken: LogiKal 12. Dankzij een reeks nieuwe features

zullen raamfabrikanten, deurproducenten en gevelbouwers hun producten nog gemakkelijker, sneller en betrouwbaarder kunnen

calculeren, engineeren en produceren. De redactie van Profiel sprak met Paul Thyssen, directeur van Orgadata Benelux, over de firma en

hun nieuwste pareltje in wording.

Bij Orgadata investeren ze al jaren tijd en geld in een continue optimalisatie van hun Logikal-software. (Beeld: @FEUERQUELL FOTOGRAFIE)

Logikal blijft het uitgangsbord van Orgadata?

Daarover bestaat niet de minste twijfel. Deze software wordt dagelijks

door raamfabrikanten, deurproducenten en gevelbouwers gebruikt om

hun producten te plannen en te produceren: van ontwerp over calculatie,

offerte, engineering en werkvoorbereiding tot de intelligente aansturing

van de machine.

De stabiliteit berekenen, aansluitingen maken of verbindingen bepalen,

alles is mogelijk. Bovendien biedt de software de gebruikers een geïntegreerde

CAD-oplossing en verschillende standaard interfaces naar

bijvoorbeeld AutoCAD, PPS- en ERP-systemen. ‘Logikal MES’ (Manufacturing

Execution System) is de ideale uitbreiding, die de verschillende

stappen in het productieproces digitaliseert, optimaliseert en stuurt en

zo de werkposten volledig moderniseert. Zo is de efficiëntie van een

massaproductie ook mogelijk bij de productie van enkelstuks en wordt

tevens de nadruk gelegd op een papierloze productie. Vandaag zijn

onze mensen druk bezig met de uitwerking van Logikal 12, die begin

2022 klaar zal zijn.

72


Thema Software

Wat mogen we van die nieuwe versie verwachten?

Highlights van Logikal 12 worden ongetwijfeld het nieuwe uitzicht en

de geoptimaliseerde gebruiksvriendelijkheid, met name de ‘look & feel’.

Gebruiksvriendelijk is en blijft immers één van de grootste troeven van

de software en alles wordt alleen maar overzichtelijker. Daarvoor zorgen

onder andere de nieuwe icoontjes in het programma, die het voor de

gebruiker heel eenvoudig maken.

De nieuwste versie van Logikal ziet er uit als een

MS-Office programma.

Daarnaast is de nieuwe 3D-voorstelling een extra troef van de makers.

Daarmee zullen de gebruikers blij zijn, of ze nu met de CAD uit Logikal

werken of met een eigen systeem, dat via een interface met de software

van Orgadata verbonden is. Deze versie zal bijvoorbeeld ook een multiwindow-functie

omvatten, waarmee de gebruiker meerdere posities en

ook verschillende projecten tegelijk kan openen. Het projectcenter, het

hart van het programma, wordt ook verbeterd. Daar gebeurt het immers

en worden alle programma’s gestart en de individuele posities gecreëerd:

voor een raam voor een woning, een deur voor een winkel of een gevel

van een groot project. Vanuit dat center wordt de gebruiker stap voor

stap door de uitwerking van een project geleid.

Wat zijn de troeven het softwarehuis voor de Benelux?

Orgadata is een vooraanstaande speler op het vlak van software voor

raamfabrikanten, deurproducten en gevelbouwers, die wereldwijd

actief is en meer dan 500 medewerkers telt. Welk materiaal ook gebruikt

wordt, wat ook de profielen, het beslag en de accessoires zijn,

welke machines er op de werkvloer staan, onze Logikal-software biedt

steeds ondersteuning. We werken immers samen met alle mogelijke

leveranciers en breiden dat netwerk nu uit naar de wereld van de PVC,

die toch compleet verschilt van de rest.

In de Benelux kunnen de klanten een beroep doen op een team van

9 vakbekwame en enthousiaste medewerkers. Vorig jaar hebben we

bijvoorbeeld een sales manager aangeworven die zich specifiek op

Vlaanderen én Wallonië focust. Een nauw contact met de klant is

immers cruciaal. ■

Highlights van Logikal 12 worden ongetwijfeld het nieuwe uitzicht en de geoptimaliseerde

gebruiksvriendelijkheid, met name de ‘look & feel’.

'Logikal MES' (Manufacturing Execution System) is de ideale uitbreiding, die de

verschillende stappen in het productieproces digitaliseert, optimaliseert en stuurt.

(Beeld: Jakob Proessdorf)

Logikal wordt dagelijks door raamfabrikanten, deurproducenten en gevelbouwers

gebruikt om hun producten te plannen en te produceren.

Logikal ondersteunt het volledige proces: van ontwerp over calculatie, offerte,

engineering en werkvoorbereiding tot de intelligente aansturing van de machine.

73


DENK AAN

SWS

SOUDAL WINDOW SYSTEM

JE LUCHTDICHTHEID.

LUCHTDICHTHEID:

EEN KLEINE INVESTERING MET EEN GROTE IMPACT

Een luchtdichte gebouwschil is noodzakelijk om te voldoen aan de alsmaar strengere EPB- en BENG-eisen.

Luchtdicht bouwen minimaliseert warmte- en energieverliezen en verhoogt zo de energetische effciëntie

van een gebouw. Raamaansluitingen spelen hierin een cruciale rol. Soudal Window System (SWS) is een

professioneel venster-’aansluitsysteem’ dat een totaal oplossing biedt voor de luchtdichte afdichting tussen

schrijnwerk en metselwerk.

Het SWS-assortiment bestaat uit diverse producten, die allen perfect met elkaar gecombineerd kunnen

worden. Zo biedt SWS steeds de best passende oplossing ongeacht de bouw- of installatiemethode, zowel

voor nieuwbouwwoningen als voor renovaties en zelfs wanneer “passief” de standaard is.

SWS

SOUDAL WINDOW SYSTEM

WWW.SOUDALLUCHTDICHT.BE

000607-ADVERT

SOUDAL N.V. • EVERDONGENLAAN 18-20 • B-2300 TURNHOUT • BELGIË • TEL.: +32-(0)14 42 42 31 • WWW.SOUDAL.COM


50 JAAR VEKA

Grensverleggend

in geluidsisolatie

Extreme resultaten met 54 mm triple glas …

Stilte is kostbaar in onze lawaaiige wereld. Daarom wordt in renovatie en nieuwbouw steeds vaker SOFTLINE 82 NL

toegepast: het dikwandige profielsysteem (wandsterkteklasse A) met uitzonderlijk hoge thermische én akoestische

isolatiewaarden.

Stil, mooi en duurzaam

• aangenaam stil

• laag energieverbruik

• minder CO 2 -uitstoot

• vaster zittende schroeven

• extra sterke hoekverbindingen

100% kwaliteit:

profielklasse A

conform DIN EN 12608

alleen van VEKA

Nu ook in het unieke SPECTRAL-kleursysteem.

www.veka.nl


Platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid

PARTNER WORDEN

VAN PROFIEL?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid

om onderdeel uit te maken van het

overzicht met de meest gerenommeerde

fabrikanten en toeleverancieres in de

branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op profiel-online.nl

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op profiel-online.nl verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +31 495 45 00 95

• Ga naar profiel-online.nl/adverteren/

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

profiel-online.nl


Profiel Partners

Voor uitgebreide informatie over de

Profiel Partners, scan deze QR code

met uw smartphone

profiel-online.nl/bedrijven/

3E DATENTECHNIK GMBH

Aalener Straße 46

D-73447 Oberkochen

T +49 7364 9666 0

E sales@3e-it.com

W www.3e-it.com

BAB COMM. V.

Welvaartstraat 22 unit 1

B-2200 HERENTALS

T +32 498 57 49 99

E info@buigwerken.be

W www.buigwerken.be

CELDEX B.V.

Mijlstraat 18

5281 LL BOXTEL

Postbus 183

5280 AD BOXTEL

T +31 411 68 24 00

E sales@celdex.nl

W www.celdex.nl

DORMAKABA NEDERLAND B.V.

Dalwagen 45

6669 CB DODEWAARD

T +31 88 352 33 33

E info@dormakaba.nl

W www.dormakaba.nl

ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMS

Waaslandlaan 15

B - 9160 LOKEREN

T +32 93 40 55 55

F +32 93 48 57 92

E info@aliplast.com

W www.aliplast.com

BELGA PLASTICS NV

Gontrode Heirweg 142

B-9090 MELLE

T +32 9 210 77 60

E info@groupsaey.be

W www.groupsaey.be

C

CK

±

design

®

international

CK DESIGN

Prof. Ronthenstraat 8

7311 AM APELDOORN

T +31 55 578 92 88

F +31 55 576 08 05

E info@ckdesign-int.com

W www.ckdesign-int.com

door hardware

sanitary accessories

DOZON BOUWTECHNIEK BV

Innovatieweg 6

7007 CD DOETINCHEM

T +31 314 35 06 11

F +31 314 35 06 66

E info@dozon.nl

W www.dozon.nl

ALUCOL

Soerendonck 3

6086 BW NEER

T +31 475 26 02 00

E sales@alucol.nl

W www.alucol.nl

ALUK ALUMINIUM BV

Esp 440

5633 AJ EINDHOVEN

T +31 40 264 64 94

E info@aluk.com

W www.aluk.com

ALUPLAST GMBH

Auf der Breit 2

D-76227 KARLSRUHE

T +49 721 47 17 10

E info.de@aluplast.net

W www.aluplast.net

ASSA ABLOY NEDERLAND B.V.

Postbus 40

4940 AA RAAMSDONKVEER

T +31 88 63 94 600

E info@assaabloy.nl

W www.assaabloy.nl

BOHLE BENELUX BV

Nieuweweg Noord 314 B 20

3905 LX VEENENDAAL

T +31 318 55 31 51

F +31 318 51 98 59

E info@bohle.com

W www.bohle-groupcom

BREUER+SCHMITZ

Locher Strasze 25

D-42719 SOLINGEN

T +49 212 39 625

E info@breuerundschmitz.de

W www.breuerundschmitz.de

BURGHOUWT BOUWBESLAG BV

Pieter Calandweg 29

6827 BJ ARNHEM

Postbus 2150

6802 CD ARNHEM

T +31 26 368 42 42

F +31 26 368 42 48

E info@burghouwt.nl

W www.burghouwt.nl

COLORNED

De Compagnie 7

1689 AG ZWAAG

T. +31 88 97 22 300

E info@colorned.nl

W www.colorned.nl

COMHAN HOLLAND

Amsterdamseweg 27

1422 AC UITHOORN

T +31 297 51 36 36

E comhan@comhan.com

W www.comhan.com

DEVENTER PROFIELEN

Voorerf 75

4824 GM BREDA

T +31 76 541 69 00

F +31 76 541 69 10

E info@deventer-profielen.nl

W www.deventer-profielen.nl

DICTATOR PRODUCTIE B.V.

Energieweg 11

8304 AJ EMMELOORD

T +31 527 61 34 56

F +31 527 69 84 20

E info@dictator.nl

W www.dictator.nl

DR. HAHN GMBH & CO KG

Trompeterallee 162

D-41189 MÖNCHENGLADBACH

Postfach 400109

D-41181 MÖNCHENGLADBACH

T +49 21 66 95 43

E hahn@dr-hahn.de

W www.dr-hahn.eu

DUCO VENTILATION & SUN CONTROL

Handelsstraat 19

B-8630 VEURNE

T +31 58 33 00 33

F +32 58 33 00 44

E info@duco.eu

W www.duco.eu

Bedrijvenlaan 2

B-8630 VEURNE

T +32 58 33 00 66

F +32 58 33 00 67

E info@duco.eu

W www.duco.eu

DULIMEX QUALITY HARDWARE BV

Talhoutweg 11-15

8171 MB VAASSEN

T +31 578 57 92 31

F +31 578 57 11 57

E sales@dulimex.nl

W www.dulimex.nl

78


Profiel Partners

Voor uitgebreide informatie over de

Profiel Partners, scan deze QR code

met uw smartphone

profiel-online.nl/bedrijven/

EKOSIET PRODUCTS B.V.

Houtmanskampweg 17 A

6669 MZ DODEWAARD

T +31 488 72 59 47

E info@ekosiet.nl

W www.ekosiet.nl

FSB NEDERLAND B.V.

Oude Apeldoornseweg 43a

7333 NR APELDOORN

T +31 85 40 15 933

E info@fsb.de

W www.fsb.de

GIEMETA-LUVEMA BV

Nudepark 163

6702 DZ WAGENINGEN

Postbus 236

6700 AE WAGENINGEN

T +31 317 61 28 78

F +31 317 61 35 54

E info@luvema.nl

W www.luvema.nl

HEBO KOZIJNEN B.V.

Eeftinkstraat 4

7496 AG HENGEVELDE

T +31 547 33 55 55

E info@hebo.nl

W www.hebo.nl

ELTON B.V.

2e Energieweg 5

9301 LL RODEN

Postbus 5

9300 AA RODEN

T +31 50 502 11 99

F +31 50 501 47 72

E ellen@elton.nl

W www.elton.nl

GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH

Hofer Straße 80

D-95145 OBERKOTZAU

T +49 92 86 77 0

F +49 86 77 22 22

E info@gealan.de

W www.gealan.de

GND GARANTIEDEUREN

G.A. van Nispenstraat 11

6814 JA ARNHEM

Postbus 841

6800 AV ARNHEM

T +31 26 379 02 16

E info@gnd.nl

W www.gnd.nl

HENDERSON NEDERLAND BV

't Rootven 14

5531 MB BLADEL

Postbus 258

5530 AG BLADEL

T +31 497 33 20 20

F +31 497 33 20 29

E sales@henderson.nl

W www.henderson.nl

ELUMATEC BV

Hoogeveenenweg 204

2913 LV NIEUWERKERK AAN DE IJSSEL

T +31 180 315 858

E info@elumatec.nl

W www.elumatec.nl

GERDES FENSTER UND TUEREN

Tannenkämpe 28

D-49838 LENGERICH

T +49 590491867-19

E info@gerdeskozijnen.com

W www.gerdeskozijnen.nl

W www.gerdes-fenster.de

HAFELE NEDERLAND

Tweelingenlaan 46

7324 AN APELDOORN

T +31 55 53 84 600

E info@hafele.nl

W www.hafele.nl

HORST KLAES GMBH & CO. KG

Wilhelmstraße 85-87

D-53474 BAD NEUENAHR-AHRWEILER

T +49 26 41 90 90

F +49 264 19 09 20 00

E Welcome@klaes.com

W www.klaes.de

EVVA NEDERLAND BV

Aquamarijnstraat 7

7554 NM HENGELO

Postbus 400

7550 AK HENGELO

T +31 74 851 53 00

E info@evva.nl

W www.evva.nl

Life in evolution

FAPIM S.P.A

Via delle Cerbaie, 114

I-55011 ALTOPASCIO (LU) ITALY

T. +39 582 26 01

F +39 583 25 29 1

E info@fapim.it

W www.fapim.it

GEVELNED

De Compagnie 7

1689 AG ZWAAG

T. +31 88 97 22 200

E info@gevelned.nl

W www.gevelned.nl

GEZE BENELUX B.V.

Steenoven 36

5626 DK EINDHOVEN

T +31 40 262 90 80

W www.geze.nl

HANDELSONDERNEMING J.P.M. KOK

Oostergracht 36

3763 LZ SOEST

T +31 36 601 24 33

E info@jpmkok.nl

W www.jpmkok.nl

HAUTAU GMBH

Bahnhofstr. 56-60

D-31691 HELPSEN

Postfach 1151

D-31689 HELPSEN

T +49 57 24 393-0

F +49 57 24 393 125

E info@hautau.de

W www.hautau.de


TEN HULSCHER DOOR & WINDOW DESIGN BV

Speulderweg 38-40

3886 LB GARDEREN

T +31 577 46 23 07

E info@tenhulscher.nl

W www.deurbeslag.nl

HYDRO BUILDING SYSTEMS NETHERLANDS BV

Postbus 75 5150 AD DRUNEN

T +31 416 38 64 80

E info.hbs.nl@hydro.com

W www.sapabuildingsystem.nl

FRAGER

Heirweg 95

B-8710 WIELSBEKE

T +32 56 67 40 50

F +32 56 67 40 51

E info@frager.be

W www.frager.be

G-FITTINGS GMBH

Marie-Curie-Straße 16-18

D-46446 EMMERICH AM RHEIN

T +31 314 62 09 83

E sales@g-fittings.nl

W www.g-fittings.nl

HECO SCHRAUBEN GMBH

Dr.-Kurt-Steim-Str. 28

D-78713 SCHRAMBERG

T +49 74 22 98 92 81

E info@heco-schrauben.de

W www.heco-schrauben.de

INTRATONE

Kuiperbergweg 40

1101 AG AMSTERDAM

T +31 20 788 34 01

E info@intratone.nl

W www.intratone.nl

79


Profiel Partners

Voor uitgebreide informatie over de

Profiel Partners, scan deze QR code

met uw smartphone

profiel-online.nl/bedrijven/

ISEO SERRATURE S.P.A.

Via San Girolamo 13

I-25055 PISOGNE (BS)

T +39 036 488 21

E info@iseo.com

W www.iseo,com

ITH KOZIJN & GEVELTECHNIEK BV

Vrusschenhusken 1

6422 PL HEERLEN

T +31 45 541 32 14

E info@ith-heerlen.nl

W www.ith-heerlen.nl

VAN LEEUWEN INTERNATIONAL BV

Utrechtsestraatweg 220

3911 TX RHENEN

Postbus 128

3910 AC RHENEN

T +31 318 47 77 77

E sales@intersteel.nl

W www.intersteel.nl

LOCRA BV

Poelstraat 9

B-3511 KURINGEN

T +32 11 23 15 46

E info@locra.be

W www.locra.be

bv

ORGADATA BENELUX B.V.

Mr. P.J. Troelstraweg 185 b1

8919 AB LEEUWARDEN

T +31 58 233 39 20

F +31 58 213 85 30

E info@orgadata.com

W www.orgadatacom

POLYTEC NEDERLAND BV

Amerikaweg 86

9407 TM ASSEN

T +31 592 37 74 00

F +31 592 37 74 07

E info@polytec.nl

W www.polytec.nl

RENOLIT BENELUX BV

Vijfhuizenbaan 3a

5133 NH RIEL

T +31 13 518 68 87

F +31 13 518 68 80

E renolit.benelux@renolit.com

W www.renolitcom

KRUBA BV

Tolweg 9

3741 LM BAARN

T +31 35 543 35 55

F +31 35 541 59 18

E info@kruba.nl

W www.kruba.nl

KUFA RAAMSYSTEMEN

Postbus 75 1970 AB IJMUIDEN

T +31 255 74 40 20

E info@kufa.nl

W www.kufa.nl

LECOT NV NL LECOT NEDERLAND

IBC Weg 12

5683 PK BEST

T +31 499 37 56 75

T 0800 583 25 69

F +31 499 37 51 50

E info@lecot.nl

W www.lecot.nl

MANFRED J.C. NIEMANN NEDERLAND B.V.

Baarnsche Dijk 19 a

3741 LP BAARN

T +31 35 303 32 80

F +31 35 543 16 19

E info@niemet.nl

W www.niemet.nl

MATRIX SOFTWARE

Wijchenseweg 116

6538 SX NIJMEGEN

T +31 88 5678 000

E info@matrix-software.nl

W www.matrix-software.nl

ONLEVEL GMBH

Budbergerstrasse 5

D-46446 EMMERICH AM REIN

T +49 3222 10 96 76 0

E info@onlevel.com

W www.onlevel.com

POST EN EGER HANG EN SLUITWERK BV

Utrechtsesteenweg 220

3910 TX RHENEN

T +31 20 694 73 33

E info@posteneger.nl

W www.posteneger.nl

RECYSTEL

De Compagnie 7

1689 AG ZWAAG

T. +31 88 97 22 500

E info@recystel.nl

W www.recystel.nl

REYNAERS ALUMINIUM B.V.

Maisdijk 7

5704 RM HELMOND

Postbus 111 5700 AC HELMOND

T +31 492 56 10 20

E info@reynaers.com

W www.reynaers.nl

SCHÜCO BELGIUM

Hochstraße 104/F

4700 Eupen, België

T +32 87 59 06 10

E schueco_belgium@schueco.com

W www.schueco.com

LECOT NV NL LECOT NEDERLAND

Vierlinden 7

B-8501 HEULE

T +32 56 36 45 11

F +31 56 35 44 38

E info@lecot.be

W www.lecot.be

ONLINE SCHÜCO SHOP

Vrusschenhusken 1

6422 PL Heerlen

T +31 45 541 32 14

E info@onlineschucoshop.nl

W www.onlineschucoshop.nl

REHAU N.V.

Databankweg 26a

3821 AL AMERSFOORT

T +31 33 247 99 11

E rehau.nederland@rehau.com

W www.rehau.nl

SIEGENIA-AUBI KG

Ramgatseweg 15

4941 VN RAAMSDONKVEER

T +31 85 486 10 80

E

W

info@siegenia.com

www.siegenia.com

80


Profiel Partners

Voor uitgebreide informatie over de

Profiel Partners, scan deze QR code

met uw smartphone

profiel-online.nl/bedrijven/

Gentseheerweg 63

B-8870 Izegem

T +32 (0) 51 31 28 80

E sales@soenenhendrik.com

W www.soenenhendrik.com

Pepijn Carlier

T +32 (0)473/61 58 78

E pca@soenenhendrik.com

SUNPARADISE EST

Benderer Strasse 29

FL-9494 SCHAAN

T +42 3 235 54 54

F +42 3 235 54 55

E info@sunparadise.com

W www.sunparadise.com

SUNPARADISE ALUTECHNIEK BV

Nederland, Showroom: op afspraak

Phileas Foggstraat 28

7825 AK EMMEN

T +31 6 23 72 54 07

F +31 59 138 70 86

E l.bouwers@sunparadise.com

VBH NEDERLAND BV

Houtduifstraat 22

4901 BP OOSTERHOUT

Postbus 339

4900 AH OOSTERHOUT

T +31 162 48 34 00

F +31 162 43 21 39

E info@vbh-nl.com

W www.vbh-nl.com

WILKA SCHLIESSTECHNIEK GMBH

Mettmannerstrasse 56-64

D-42549 VELBERT

T +49 20 51 20 8 10

F +49 20 51 20 8 11 51

E info@wilka.de

W www.wilka.de

SOUDAL NV

Everdongenlaan 18

B-2300 TURNHOUT

T +32 14 44 39 35

E info@soudal.com

W www.soudal.com

SUNPARADISE ALUTECHNIEK

VERTRIEBS GMBH

Belgie, Showroom: op afspraak

Oud-Strijdersstraat 74

3020 HERENT

T +32 49 489 93 07

F +32 16 89 35 20

E d.lariviere@sunparadise.com

VDA GEVELTECHNIEK BV

Meerval 11-11a

4941 SK RAAMSDONKVEER

T +31 162 51 17 20

F +31 162 51 82 45

E info@vda-geveltechniek.nl

W www.vda-geveltechniek.nl

WILMS N.V.

Molsebaan 20

B-2450 MEERHOUT

T +32 14 36 99 70

E Wilms@wilms.be

W www.wilms.be

SOLARLUX NEDERLAND BV

Marie Curiestraat 2

7442 DP NIJVERDAL

T +31 548 63 19 38

E info@solarlux.nl

W www.solarlux.nl

TELEFLEX BV

Franklinstraat 13 A

4004 JK TIEL

T +31 344 67 30 20

E info@teleflex.nl

W www.teleflex.nl

VEKA VERKOOPKANTOOR NEDERLAND

Gerestraat 17

4063 CN HEESSELT

T +31 344 65 22 34

E ahakkert@veka.com

W www.veka.com

WINKHAUS NEDERLAND BV

Wapenrustlaan 11-31

7321 DL APELDOORN

T +31 85 070 66 96

E verkoop@winkhaus.nl

W www.winkhaus.nl

SOPREMA BV

Geeuwkade 21

8651 AA IJLST

T +31 515 53 30 00

E info@soprema.nl

W www.soprema.nl

THEMANS BV

Hunneperkade 62

7418 BT DEVENTER

T +31 570 66 25 80

E info@themans.nl

W www.themans.nl

VENSTER TECHNIEK BV

Ericaweg 9

7021 PB ZELHEM

Postbus 98

7020 AB ZELHEM

T +31 314 62 59 33

F +31 314 62 58 58

E info@venstertechniek.nl

W www.venstertechniek.nl

WOELM GMBH

HELM Schuifbeslag / KWS Bouwbeslag /

HELM Transporttechniek

Hasselbecker Straße 2-4

DE 42579 HEILIGENHAUS

T +49 2056 18-0

F +49 2056 18-21

E contact@woelm.de

W www.woelm.de

Reinoud van der Kroon:

T +31 (6) 24124020

E r.vanderkroon@woelm.nl

STADUR PRODUKTIONS GMBH & CO. KG

Ostereichen 2-4

D-21714 Hammah

T +49 (0) 4144 - 234 0

F +49 (0) 4144 - 234 100

E bau@stadur.com

W www.stadur.com

VAN BEVEREN ALUMINIUM SYSTEMEN

Chaussee De Soignies 87

B-7830 HOVES

T +32 23 95 57 01

E info@vanbeveren.com

W www.vanbeveren.com

VIVA MACHINES

Grote Noordstraat 33

B-8830 HOOGLEDE

T +32 51 20 02 34

E info@vivamachines.be

W www.vivamachines.be

XINNIX DOOR SYSTEMS BVBA

Generaal Deprezstraat 2/010

B-8530 HARELBEKE

T +32 56 73 50 00

E info@xinnixdoorsystems.eu

W www.xinnixdoorsystems.eu

81


100% ECOLOGISCH

NATUURLIJKE

ISOLATIE

DE NIEUWE HOUTVEZELISOLATIE

VAN SOPREMA

» Aangenaam leefcomfort

» Duurzaam & milieuvriendelijk

» Geluidsisolerend

» Diffusie-open & luchtdicht

» Voor een multifunctionele gebouwschil

SOPREMA BV I Geeuwkade 21 I 8651 AA IJLST

Tel: +031 (0)515 533 000 I info@soprema.nl I www.soprema.nl


Raam. Deur. Gevel. Serre.

Klaes. De Software.

Alle

materiaalsoorten

Klaes –

de universele

software alle

fabrikanten en

verdelers in de

branche

Eén software voor de organisatie van alle bedrijfsprocessen

Materiaalbeheer

Steeds zicht op de volledige voorraad van materialen.

Bestellingen elektronisch aanmaken met één klik.

Capaciteitsplanning

Productieorders aanmaken, inplannen en verplaatsen.

Levertermijnen bepalen.

‚Paperless‘ productieproces

Op elke werkpost via scan alle noodzakelijke

informatie voor het productieproces opvragen.

Management van documenten en communicatie

Digitale archivering van documenten en mails én

automatisatie van de interne communicatie.

Sturing van de machines

Geautomatiseerde sturing van alle huidige

machines incl. het opstarten ter plaatse.

Eigen webshop

Een eigen Webshop uitwerken en alles

centraal via de software onderhouden.

Samenwerking met verdelers

Webshop-toegang en cloud-gebaseerde

software-versies voor verdelers beheren.

Reporting & Monitoring

Automatische evaluatie van

alle relevante cijfers.

Horst Klaes GmbH & Co. KG

Wilhelmstraße 85-87 • 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler (GER)

Tel: +49 (2641) 909 - 0 • Mail: welcome@klaes.com • klaes.com


High-end 3

SIEGENIA-beslagtechniek voor houten ramen en deuren:

Authentieke perfectie.

Voor veel mensen is hout niet zomaar een materiaal, het creëert duurzame authentieke perfectie.

We delen deze mening al meer dan een eeuw en hebben voor u innovatieve oplossingen ontwikkeld

om een duurzaam succes te behalen:

➊ Raamsystemen: voor de productie geoptimaliseerd TITAN-beslag dat automatisch de toleranties compenseert

➋ Deursystemen: het hele spectrum van moderne KFV-meerpuntssluitingen in een efficiënt modulair systeem

➌ Comfort-systemen: toekomstgerichte slimme thuisoplossingen voor het ruimtelijk comfort van morgen

SIEGENIA voor hout: www.siegenia.com/nl/houtoplossingen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!