28.09.2021 Views

Natuurlijk in Overschie editie 45

Het magazine voor Rotterdam Overschie

Het magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>45</strong> • september - oktober 2021<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

5<br />

9<br />

14<br />

20<br />

Rotterdam The Hague Airport bestaat 65 jaar<br />

RTM Fysiotherapie en RCSV Zestienhoven slaan handen <strong>in</strong>een<br />

Trotse boswachters beheren historische tu<strong>in</strong>en De Tempel<br />

<strong>Overschie</strong> met KRPH een orkest rijker<br />

24<br />

Doe mee met de activiteiten, het kan weer!


Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Aad van Dijk en Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Colofon<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 i – 3044 EE<br />

Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

10.750 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 46 – 2021:<br />

18 oktober 2021.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

Tevens betrouwbare bezorgers<br />

gevraagd!<br />

2<br />

Juwelier Sativar<br />

Bekend van radio en TV, een begrip <strong>in</strong> Rotterdam<br />

en al ruim 30 jaar gevestigd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Duyvesteynstraat 11<br />

3042 BA Rotterdam<br />

Tel. 010-415 71 60<br />

juweliersativar@gmail.com<br />

www.sativar.nl<br />

Juwelier Sativar heeft een uitgebreide collectie<br />

aan gouden- en zilveren sieraden.<br />

Z<strong>in</strong>zi biedt een brede collectie aan sieraden.<br />

Bij Juwelier Sativar v<strong>in</strong>d je dan ook een uitgebreid<br />

aanbod van deze luxe én draagbare items.<br />

Bij álle aankopen bij Sativar Juweliers ontvangt u<br />

de komende periode een moderne kralen armband<br />

(diverse kleuren en materiaal) kado.<br />

Volg ons op Radio Rijnmond vanaf september.


Voorwoord<br />

Voor u ligt een lekker dikke <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Nu<br />

het virus onder controle lijkt, verdwijnen de coronamaatregelen<br />

naar de achtergrond. De activiteiten <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

komen weer op gang en dus valt er veel te vertellen via dit<br />

magaz<strong>in</strong>e.<br />

Er is dus weer van alles te doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, maar organisaties<br />

merken dat mensen het nog spannend v<strong>in</strong>den om mee te doen.<br />

Veel <strong>Overschie</strong>se organisaties doen daarom een oproep <strong>in</strong> dit<br />

blad: kom gerust naar de activiteiten. Het is veilig als we elkaar<br />

de ruimte geven, de hygiëneregels volgen en ons houden aan<br />

de regels van de organisatie. Het mag allemaal weer, dus doe<br />

vooral weer mee!<br />

Naast deze oproep staan we stil bij 65 jaar Rotterdam The Hague<br />

Airport en presenteren we de goede afloop van de zoektocht<br />

van Dirk van Noort naar het <strong>Overschie</strong>se huis <strong>in</strong> Putten.<br />

Verder hebben we aandacht voor de uitzonderlijke, mooie tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

Beelden van de Tempel <strong>in</strong> het museum. Het verhaal<br />

over de restauratie van de tu<strong>in</strong>en van de Tempel en Nieuw<br />

Rodenrijs sluit daar mooi bij aan. En zo zijn er nog veel meer<br />

<strong>in</strong>teressante artikelen en rubrieken.<br />

De laatste twee <strong>editie</strong>s staan ook onl<strong>in</strong>e. Dus U kunt het magaz<strong>in</strong>e<br />

ook digitaal lezen, of naar iemand buiten <strong>Overschie</strong> doorsturen.<br />

De digitale versie van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is te lezen<br />

via www.natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl. Klik op ‘magaz<strong>in</strong>es’ en ga<br />

naar de nieuwe <strong>editie</strong>. De afgelopen <strong>editie</strong>s zijn al honderden<br />

keren bekeken, dus er zijn duidelijk mensen blij mee.<br />

Na de vorige <strong>editie</strong> ontstond er wat ophef over het bezorgen en<br />

magaz<strong>in</strong>es <strong>in</strong> de conta<strong>in</strong>er. Dat v<strong>in</strong>den we heel vervelend. De<br />

bezorg<strong>in</strong>g moet natuurlijk goed gaan. Als u het blad niet krijgt,<br />

doen wij ons werk voor niets. Maar de bezorg<strong>in</strong>g is voor ons<br />

een grote uitdag<strong>in</strong>g. De bezorgorganisatie heeft een en ander<br />

veranderd, waardoor een paar van onze trouwe bezorgers zijn<br />

gestopt. We zoeken daarom zeer dr<strong>in</strong>gend nieuwe bezorgers.<br />

Heeft u tijd over, kent u iemand, misschien een tiener van m<strong>in</strong>stens<br />

15 jaar? Meld het ons via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.<br />

Het zou toch vervelend zijn als u door gebrek aan bezorgers<br />

het blad niet <strong>in</strong> de bus krijgt zoals het hoort. Kom dus<br />

<strong>in</strong> actie en help ons! En als u klachten heeft over de bezorg<strong>in</strong>g,<br />

meld het ons direct via het bovenstaande e-mail adres!<br />

We wensen u weer veel leesplezier!<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord 5<br />

Terugblik 5<br />

Rotterdam The Hague Airport 65 jaar 7<br />

RCSV Zestienhoven en RTM Fysiotherapie 9<br />

Eileen Karreman tenniskon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> 2021 9<br />

Dienstverlen<strong>in</strong>g BOOS voor iedereen beschikbaar 11<br />

Zie <strong>Overschie</strong> – Uitgesproken Kunst 11<br />

Geslaagde V<strong>in</strong>tagemarkt bij Molen De Speelman 11<br />

Trotse boswachters beheren tu<strong>in</strong>en De Tempel 14<br />

<strong>Overschie</strong>s Wo(o)n<strong>in</strong>gnieuws 17<br />

Transparantie op de won<strong>in</strong>gmarkt per 1 oktober 17<br />

Een opgeruimd huis voor een opgeruimd hoofd 19<br />

De KRPH landt <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 20<br />

<strong>Overschie</strong> is een orkest rijker 20<br />

We zijn weer begonnen! Doe je ook mee? 24<br />

fit20, net als tanden poetsen 27<br />

Trivision Automatiser<strong>in</strong>g & ICT Services 30<br />

Een auto voor zakelijk en privé 31<br />

Blijf loyaal, koop lokaal 32<br />

Zet alvast <strong>in</strong> de agenda: 33<br />

Truckrun 2021 zoekt chauffeurs 34<br />

Aanw<strong>in</strong>sten Museum Oud-<strong>Overschie</strong> 34<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnaam verklaard: 35<br />

Molenaars nemen afscheid van Molen De Speelman 35<br />

Actie schoenendoos 36<br />

Stiltewandel<strong>in</strong>g door <strong>Overschie</strong> 36<br />

Het <strong>Overschie</strong> huis <strong>in</strong> Putten gevonden 37<br />

Feitenonderzoek traject Luchthavenbesluit 39<br />

Japanse duizendknoop <strong>in</strong> het park 39<br />

Fraude bij book<strong>in</strong>g.com <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 41<br />

Het is een feestje om te z<strong>in</strong>gen bij Koor Fortissimo 43<br />

Stru<strong>in</strong>en <strong>in</strong> de Tu<strong>in</strong>en brengt buren bij elkaar 43<br />

De lockdowns overleefd dankzij de klanten <strong>45</strong><br />

Oordeel niet 46<br />

Vrijwilligers aan het woord 47<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naam-<br />

en adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3<br />

De foto op de voorzijde toont een overzicht van de <strong>in</strong> het museum<br />

tentoongestelde Beelden van De Tempel<br />

Foto – <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl


Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 30<strong>45</strong> AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 30<strong>45</strong> AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 30<strong>45</strong> AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

www.bakkerijvandenberg.nl<br />

<strong>in</strong>fo@adm<strong>in</strong>istratiekantoormwb.nl<br />

www.saletuitvaartverzorg<strong>in</strong>g.nl<br />

Praktijk voor k<strong>in</strong>derfysiotherapie<br />

• Raadsdeel 7<br />

3043 CZ Rotterdam<br />

• Van der Duijn van Maasdamweg 202<br />

30<strong>45</strong> PE Rotterdam<br />

www.kf-overschie.nl<br />

Tel: 010 - 785 93 93<br />

<strong>in</strong>fo@kf-overschie.nl<br />

Wij behandelen baby’s aan huis, zowel <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> als <strong>in</strong> Park16Hoven.<br />

Tevens behandelen we k<strong>in</strong>deren vanaf 1 jaar <strong>in</strong> onze praktijk.<br />

www.vanesselhaarmode.nl


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

Frans Wietzes<br />

S<strong>in</strong>ds 1963 woon ik <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Mijn ouderlijk huis was op de Rotterdamse Rijweg. Na een<br />

onderbrek<strong>in</strong>g van ongeveer 6 jaar ben ik samen met mijn vrouw (die trouwens al heel haar leven<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> woont) gaan wonen op de Delftweg. Hier wonen we nu alweer zo’n 35 jaar met heel<br />

veel plezier. De Delftweg karakteriseert voor mij het <strong>Overschie</strong> gevoel, dorps en oog voor elkaar.<br />

Na het vervullen van mijn dienstplicht <strong>in</strong><br />

1981 heb ik vijf jaar <strong>in</strong> de gezondheidszorg<br />

gewerkt. In 1987 ben ik bij het, toenmalig<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> gevestigde, bedrijf<br />

Beenhakker gaan werken. Het bedrijf<br />

met die speciale naam <strong>in</strong> relatie met de<br />

goederen die ze verkochten, namelijk<br />

“rolstoelen en andere hulpmiddelen”.<br />

In 2014 ben ik voor mezelf begonnen met<br />

Het Welzijnswarenhuis <strong>in</strong> Capelle aan den<br />

IJssel. Ik heb de overtuig<strong>in</strong>g dat met een<br />

goed advies, het juiste hulpmiddel en een<br />

eerlijke prijs de mensen langer mobiel<br />

blijven en daarmee <strong>in</strong> hun vertrouwde<br />

omgev<strong>in</strong>g kunnen blijven wonen. Dit<br />

geldt natuurlijk ook voor de <strong>Overschie</strong>se<br />

senioren.<br />

Er is natuurlijk wel wat veranderd <strong>in</strong> de<br />

afgelopen 30 jaar. Naast dat we veel buren<br />

hebben zien komen en gaan is de<br />

Delftweg ook een drukke verkeersader<br />

geworden en hebben veel huishoudens<br />

<strong>in</strong> plaats van een auto er nu twee. Dit<br />

geeft natuurlijk wel eens wat parkeerdruk<br />

maar dat is logisch. Nu nog een goede<br />

oploss<strong>in</strong>g v<strong>in</strong>den om de snelheid van het<br />

verkeer te verlagen op de Delftweg. Deze<br />

is over het algemeen zeker geen 30 kilometer.<br />

Over verander<strong>in</strong>gen gesproken: we<br />

hebben wel een eiland gekregen <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> waar veel gebruik van wordt<br />

gemaakt. Al missen we de b<strong>in</strong>nenvaartschepen<br />

en plezierjachtjes, die bij<br />

ons langs voeren, wel. Gelukkig wordt dit<br />

weer een beetje goed gemaakt door de<br />

grazende schapen die soms op het jaagpad<br />

lopen.<br />

U ziet regelmatig onze advertentie “Het<br />

Welzijnswarenhuis” <strong>in</strong> “<strong>Natuurlijk</strong> <strong>Overschie</strong>”<br />

staan. Ondanks dat we geen <strong>Overschie</strong>s<br />

bedrijf zijn v<strong>in</strong>d ik het wel belangrijk<br />

dat we na het vroegere krantje “het<br />

<strong>Overschie</strong>tje” weer een echt magaz<strong>in</strong>e<br />

met nieuws en wetenswaardigheden<br />

over <strong>Overschie</strong> hebben. Dat was<br />

voor mij de belangrijkste reden om te<br />

gaan adverteren <strong>in</strong> <strong>Natuurlijk</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Verder bent u altijd welkom <strong>in</strong> onze<br />

showroom of als u vrijblijvende <strong>in</strong>formatie<br />

wilt kunt u ons altijd bellen: 010-<br />

7600122<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: d<strong>in</strong>sdag t/m vrijdag<br />

10.00-16.00 uur zaterdag 10.00-15.00 uur<br />

Voor de volgende <strong>editie</strong> geef ik het woord<br />

aan Henri van den Berg.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

Terugblik<br />

Sluit<strong>in</strong>g Moerkerken Optometrie<br />

E<strong>in</strong>d augustus stopte Hans Moerkerken<br />

met zijn w<strong>in</strong>kel Moerkerken Optometrie.<br />

Veel klanten kwamen nog even langs om<br />

Hans en ook zijn vrouw Kar<strong>in</strong> te bedanken.<br />

Namens de Ondernemersverenig<strong>in</strong>g<br />

brachten Kees van der Meer en Leo Kool<br />

een bloemetje.<br />

Kees van der Meer overhandigt Hans Moerkerken een<br />

bloemetje - Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>


<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 30<br />

3043 CS Rotterdam<br />

T 010 - 233 02 02<br />

E <strong>in</strong>fo@venk.nl<br />

W www.venk.nl<br />

F velthaakenkeijzer<br />

Het NVM makelaarskantoor voor:<br />

• verkoop<br />

• aankoop<br />

• verhuur<br />

• taxaties<br />

w i n t e r l i d m a a t s c h a p<br />

O N B E P E R K T<br />

R I J S P E L E N<br />

V<br />

VAN 1 OKTOBER TOT 1 APRIL<br />

MA T/M ZO 9.00 TOT 17.00 UUR<br />

€ 97,50,-<br />

www.tennisparkoverschie.nl<br />

<strong>in</strong>fo@overschie.nl<br />

tennisparkOverdeSchie-Torenlaan100-3043BVRotterdam<br />

www.tennisparkoverdeschie.nl<strong>in</strong>fo@overdeschie.nl010-4152157


Rotterdam The Hague Airport 65 jaar<br />

De weerstand tegen het vliegveld vlakbij <strong>Overschie</strong> is groot. S<strong>in</strong>ds er na de coronacrisis weer gevolgen wordt, zijn er nog<br />

meer klachten dan normaal. Toch is het 65-jarige jubileum iets om bij stil te staan, want het vliegveld hoort hoe dan ook bij<br />

<strong>Overschie</strong> en de <strong>Overschie</strong>se gemeenschap.<br />

luchthaven is eigendom van de Schiphol<br />

Group met als aandeelhouders de Staat<br />

der Nederlanden en de gemeenten Amsterdam<br />

en Rotterdam.<br />

In 1956 bouwde de gemeente Rotterdam<br />

<strong>in</strong> de Zestienhovense Polder een vliegveld:<br />

vliegveld Zestienhoven. Dit verv<strong>in</strong>g<br />

vliegveld Waalhaven, dat tijdens de oorlog<br />

verloren was gegaan. Het vliegveld<br />

heette nog een tijdje Rotterdam Airport<br />

en nu kennen we het als Rotterdam The<br />

Hague Airport (RTHA).<br />

Passagiers<br />

Rotterdam The Hague Airport wordt<br />

vooral gebruikt door passagiersvluchten<br />

met lijnvluchten, charters en zakenvluchten.<br />

Het is ook de thuishaven van kle<strong>in</strong>e<br />

luchtvaart zoals lesvluchten, sportvluchten<br />

en rondvluchten. Tegenwoordig staat<br />

ook de traumahelikopter hier.<br />

Nachtregime<br />

Het vliegveld heeft een nachtregime<br />

voor de rust van de omwonenden. Dit<br />

betekent, dat vliegtuigen die te veel lawaai<br />

maken helemaal verboden zijn, en<br />

dat tussen 23.00 en 07.00 geen gewone<br />

vluchten mogen opstijgen of landen.<br />

Alleen specifieke vliegtuigen (denk aan<br />

reger<strong>in</strong>g of kon<strong>in</strong>g) kunnen hier dan terecht.<br />

Boekenkast<br />

Er zijn zo veel rapporten en nota’s over<br />

het vliegveld geschreven, dat je er een<br />

boekenkast mee kunt vullen: voor en tegen<br />

handhav<strong>in</strong>g, sluit<strong>in</strong>g, uitbreid<strong>in</strong>g of<br />

verplaats<strong>in</strong>g. Op dit moment werkt een<br />

grote groep van betrokkenen (ook bewoners)<br />

aan een nieuw luchthavenbesluit<br />

(zie artikel elders <strong>in</strong> deze <strong>editie</strong>).<br />

<strong>Overschie</strong>se Nieuws<br />

7<br />

Schiphol<br />

Het vliegveld kent 1 land<strong>in</strong>gsbaan,<br />

die s<strong>in</strong>ds 1966 1800 meter lang is. Na<br />

E<strong>in</strong>dhoven Airport is RTHA het grootste<br />

regionale vliegveld van Nederland. De<br />

Impressie van de luchthaven vanuit de<br />

lucht en kort na open<strong>in</strong>g - Foto’s: Brayn<br />

Tong M<strong>in</strong>h, collectie Museum Oud-<br />

<strong>Overschie</strong>, <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Eigen vliegveld<br />

De behoefte aan een nieuw Rotterdams<br />

vliegveld was na de oorlog groot. Op<br />

aandr<strong>in</strong>gen van met name Rotterdamse<br />

havenondernemers werd vliegveld Zestienhoven<br />

gebouwd. Zo dicht bij Den<br />

Haag hoopte men dat het vliegveld ook<br />

voor de reger<strong>in</strong>gsstad nuttig zou zijn. Het<br />

is dan ook de uitvalsbasis van reger<strong>in</strong>gsvluchten.


Autoschade Bergschenhoek Uw herstelbedrijf <strong>in</strong> de regio. Wij nemen u de zorg van reparatie en adm<strong>in</strong>istratieve afhandel<strong>in</strong>g<br />

graag uit handen en zorgen ervoor dat uw auto snel en volgens fabrieksnormen hersteld wordt. Ondertussen blijft u gewoon<br />

mobiel omdat u bij ons altijd kunt rekenen op vervangend vervoer. Dus bij autoschade altijd eerst contact op nemen met ons.<br />

• Herstelwerkzaamheden volgens normer<strong>in</strong>g fabrikanten<br />

• Kosteloos vervangend vervoer | Haal- en breng service<br />

• Merk garantiecertificaat van Toyota - Kia – Tesla - Ford<br />

• Wij zijn Focwa, Bovag en “Duurzaam Repareren” gecertificeerd<br />

• Ma t/m Vr 7.30 – 17.30 uur | Za 10.00 – 13.00 uur<br />

Autoschade Bergschenhoek | Rottebandreef 38 | 2661JT Bergschenhoek | Tel. 010 521 65 20 | <strong>in</strong>fo@autoschadebergschenhoek.nl<br />

Autoschade Bergschenhoek 1_2.<strong>in</strong>dd 1 16-03-2020 11:52<br />

• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL


RCSV Zestienhoven en RTM Fysiotherapie<br />

samen tegen blessures<br />

Een voetbalblessure? Laat je controleren tijdens het club-spreekuur!<br />

Veel voetballers lopen te lang door met blessures. Om dat te voorkomen start RTM Fysiotherapie met een wekelijks spreekuur<br />

bij voetbalverenig<strong>in</strong>g RCSV Zestienhoven. Dus speel je bij RCSV en heb je last van je knie, spieren of iets anders? Loop<br />

even b<strong>in</strong>nen bij Jasper van Staveren of een van zijn collega’s.<br />

De samenwerk<strong>in</strong>g wordt bekrachtigd<br />

Foto: RCSV Zestienhoven<br />

Het is best bijzonder dat amateurspelers<br />

op hun club naar een fysiotherapeut kunnen.<br />

Maar vanaf d<strong>in</strong>sdag 28 september is<br />

dat zo bij RCSV. Alle spelers en tra<strong>in</strong>ers/<br />

begeleiders van RSCV Zestienhoven kunnen<br />

op d<strong>in</strong>sdag tussen 18 en 19 uur op<br />

hun club terecht met alle vragen die zij<br />

hebben over blessures.<br />

Maatschappelijke rol<br />

“In de praktijk zien we dat voetballers<br />

vaak te lang blijven doorspelen met een<br />

blessure. Ze gaan pas naar een fysiotherapeut<br />

als ze helemaal niet meer kunnen<br />

tra<strong>in</strong>en”, vertelt Jasper van Staveren, fysiotherapeut<br />

en praktijkhouder bij RTM<br />

Fysiotherapie.<br />

“Vaak duurt het herstel dan langer. Ook is<br />

het resultaat vaak m<strong>in</strong>der goed dan wanneer<br />

een blessure op tijd wordt behandeld.<br />

We v<strong>in</strong>den dat we bij RTM een maatschappelijke<br />

rol hebben <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Daarom willen we bewoners zo actief en<br />

gezond mogelijk houden.”<br />

Jonge spelers<br />

Met het spreekuur willen RCSV en RTM<br />

met name jonge voetballers zo veel mogelijk<br />

zonder blessures laten sporten.<br />

Blessures maken het voetballen m<strong>in</strong>der<br />

leuk en soms stoppen k<strong>in</strong>deren daardoor<br />

met voetbal. Het kan zelfs zo zijn, dat een<br />

k<strong>in</strong>d later ook een negatieve associatie<br />

heeft met sporten.<br />

“Als bestuur van RCSV Zestienhoven willen<br />

we graag onze leden op verschillende<br />

manieren ondersteunen. Wij zijn dan ook<br />

trots op deze samenwerk<strong>in</strong>g en hopen<br />

dat we hiermee (onnodige) blessures bij<br />

onze jonge leden kunnen voorkomen” aldus<br />

Manon Commijs, algemeen bestuurslid<br />

van RCSV Zestienhoven.<br />

Kom zeker naar het spreekuur:<br />

• Als je al drie weken met een blessure<br />

tra<strong>in</strong>t/speelt en de klachten niet m<strong>in</strong>der<br />

worden.<br />

• Als je tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen moet overslaan.<br />

• Als je een tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g niet helemaal kunt<br />

meedoen.<br />

Het spreekuur is iedere d<strong>in</strong>sdag tussen 18<br />

en 19 uur <strong>in</strong> de verzorg<strong>in</strong>gsruimte naast<br />

kleedkamer 1 van RCSV.<br />

We wensen iedereen een blessurevrij<br />

voetbalseizoen!<br />

<strong>Overschie</strong>se nieuws<br />

9<br />

Eileen Karreman tenniskon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> 2021<br />

Gezellig 16 e Torenlaan Tennis Toernooi<br />

Het zestiende Torenlaan Tennis Toernooi (TTT) was dit jaar op 19 september. Tijdens dit gezelligheids-toernooi streden zo’n<br />

dertig buurtgenoten om de fel begeerde wisselbeker. Eileen Karreman was de grote w<strong>in</strong>naar. Op de tweede plaats e<strong>in</strong>digde<br />

Mek van t Hof, gevolgd door Lilian Wens<strong>in</strong>g en Iris Emaus. De mooiste actie van de dag was van Jeroen van Ooy.<br />

Er werd ouderwets goed getennist door<br />

wisselende dubbels, met deelnemers van<br />

jong tot iets-m<strong>in</strong>der jong, en van beg<strong>in</strong>ners<br />

tot ware tenniscrack. Samen met enkele<br />

tientallen supporters was het erg gezellig<br />

op het ruime terras van tennispark<br />

Overdeschie. Voor de kle<strong>in</strong>e supporters<br />

was er een spr<strong>in</strong>gkussen om de overtollige<br />

energie weg te spr<strong>in</strong>gen.<br />

Schone slag<br />

De prijs voor de mooiste actie van de<br />

middag, “De schone slag”, g<strong>in</strong>g naar de<br />

debutant Jeroen van Ooy. Hij maakte een<br />

slag waarbij hij uit geslagen toestand, zijn<br />

lichaam tot het uiterste strekkend, de tegenstanders<br />

verraste met een onhaalbaar<br />

dropshot. Het gouden racket siert dit jaar<br />

terecht zijn vensterbank!<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>


h a a r m o d e<br />

Haarmode Wim Steijger<br />

2 de Hogenbanweg 107a<br />

3042 AX Rotterdam<br />

Tel 010 415 88 05<br />

h a a r m o d e<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

Gezocht:<br />

Interieurverzorgster<br />

voor 3 uur per week,<br />

bij voorkeur op<br />

vrijdagochtend.<br />

Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij u past.<br />

h a a r m o d e<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

Thuis <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06 - 471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

Foto Marijnissen<br />

Golf en terras<br />

ideale comb<strong>in</strong>atie!<br />

MAAK KENNIS MET ONZE GEZELLIGE CLUB!<br />

GELEGEN IN HET MOOIE KRALINGSE BOS<br />

scan de Qr-code en<br />

Reserveer je<br />

starttijd!<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

<strong>in</strong>fo@fysiotherapie-overschie.nl<br />

www.fysiotherapie-overschie.nl<br />

Dag en nacht: 010 592 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl


Dienstverlen<strong>in</strong>g BOOS weer<br />

voor iedereen beschikbaar<br />

Na maanden van volledige en gedeeltelijke afwezigheid<br />

staat BewonersOrganisatie BOOS weer klaar voor iedereen die<br />

vragen heeft over:<br />

• Inkomen<br />

• Huren<br />

• Wonen<br />

• Toeslagen<br />

• Opzoomeren<br />

Vanaf vrijdag 1 oktober a.s. met<br />

én zonder afspraak:<br />

• vrijdag van 10.00u tot 13.00u<br />

• d<strong>in</strong>sdag van 10.00u tot 13.00u<br />

• woensdag van 10.00utot 13.00u<br />

Onze deskundige vrijwilligers helpen u graag!<br />

Tot ziens bij BOOS, Hoge Schiehof 39<br />

Zie <strong>Overschie</strong> – Uitgesproken Kunst<br />

Op zondag 5 september was het <strong>in</strong> Theater In de Lugt en <strong>in</strong> Museum Oud-<strong>Overschie</strong> een drukte van belang met rappers<br />

en woordkunstenaars die <strong>in</strong> het kader van Uitgesproken Kunst hun verhalen brachten.<br />

BOOS – terugblik<br />

11<br />

Foto’s: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Geslaagde V<strong>in</strong>tagemarkt bij Molen De Speelman<br />

Zaterdag 4 september werd de v<strong>in</strong>tagemarkt bij Molen De Speelman van Soroptimistenclub drukbezocht. Ook de pannenkoeken,<br />

gebakken met meel van de molen, vonden gretig aftrek. Uite<strong>in</strong>delijk heeft de markt € 4730,25 opgebracht<br />

voor Sticht<strong>in</strong>g Maaszicht.<br />

Foto’s: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>


www.derotterdamsepeuterschool.nl


• Tour d’amour donderdag 28 oktober van 13:00 – 15:30 uur In de Lugt<br />

Maak kennis met liefdesverhalen van vroeger en nu met de Tour d’Amour. U hoort liefdesverhalen van roze ouderen, die<br />

hun liefde van de daken wilden schreeuwen maar <strong>in</strong> hun omgev<strong>in</strong>g veel onbegrip tegenkwamen. Zelfs <strong>in</strong> 2021 is het voor<br />

roze ouderen (en jongeren) nog steeds niet makkelijk om zichzelf te zijn en ervoor uit te komen dat ze verliefd zijn op<br />

iemand van hetzelfde geslacht.<br />

Wmo radar en Wilskracht Werkt organiseren<br />

deze middag en raden dit bijzondere<br />

programma van harte aan. Een mooie<br />

middag voor iedereen die van levensverhalen<br />

en van mensen houdt! Verteld door<br />

auteur Evel<strong>in</strong>e van de Putte, roze ouderen<br />

Magda en Romgens en gezongen door<br />

Victoria False.<br />

Meld u aan bij Babet Blom 06 11205494<br />

bblom@wmoradar.nl of bij Thea Visser 06<br />

14417082 thea@wilskrachtwerkt.nl.<br />

• 65+ en meedoen aan de digitale wereld?<br />

Inwoners van <strong>Overschie</strong> van 65 jaar<br />

en ouder mogen 6 maanden gratis de<br />

Compaan proberen. De Compaan is<br />

een bijzondere tablet: speciaal ontwikkeld<br />

voor mensen die het lastig v<strong>in</strong>den<br />

om met een gewone computer of tablet<br />

te werken. Na zes maanden kunt u<br />

de Compaan eventueel kopen.<br />

Ervar<strong>in</strong>g met computers is met de Compaan<br />

niet nodig! Met de Compaan kunt<br />

u simpel berichten uitwisselen, foto’s van<br />

familie ontvangen en beeldbellen met<br />

mensen over de hele wereld. Ook kunt u<br />

<strong>in</strong> de agenda een handige medicatie-her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g<br />

zetten.<br />

Voor aanmelden of meer <strong>in</strong>formatie over<br />

de Compaan, neem contact op met Jan<strong>in</strong>e<br />

Spek, mantelzorgcoach 06-12588470<br />

jspek@wmoradar.nl.<br />

WMO radar<br />

13<br />

• Oogst–workshop <strong>in</strong> Tamar<strong>in</strong>de donderdag 7 oktober van 13.30 -15.30<br />

Natuurtu<strong>in</strong> Tamar<strong>in</strong>de organiseert een<br />

workshopdag speciaal voor mantelzorgers.<br />

De tu<strong>in</strong> heeft dit jaar een uitbundige<br />

groei van planten en bloemen.<br />

Dat belooft een extra rijke oogst! Reuzepompoenen<br />

en courgettes, veel kruiden<br />

en ook bloemen voor een heerlijke<br />

maaltijd of natuurlijke verzorg<strong>in</strong>gsproducten.<br />

Welke workshops er precies zijn, hangt af<br />

van wat er die dag geoogst kan worden.<br />

U kunt tijdens de oogstmiddag zelf kiezen<br />

welke workshop u volgt. Misschien groenten<br />

<strong>in</strong>maken, verse kruidenboter of een zalf<br />

tegen w<strong>in</strong>terhanden maken? Meedoen?<br />

Meld aan bij Jan<strong>in</strong>e Spek, mantelzorgcoach<br />

06 – 12 85 84 70 jspek@wmoradar.nl<br />

Plaats: Natuurtu<strong>in</strong> Tamar<strong>in</strong>de, Professor<br />

Bolklaan 27, 3043 BC Rotterdam<br />

Kosten € 2, - per persoon<br />

Jongerencoaches<br />

Steven Schutrup | 06 279 79 412 |<br />

sschutrup@wmoradar.nl<br />

Jitske Proietti | 0655134786 | JProietti@wmoradar.nl<br />

Seniorencoaches<br />

Babet Blom | 06 112 05 494 | bblom@wmoradar.nl<br />

Laura Hordijk | 06 212 24 056 | lhordijk@wmoradar.nl<br />

Mantelzorgcoach<br />

Jan<strong>in</strong>e Spek | 06 128 58 470 | jspek@wmoradar.nl<br />

Buurtcoach<br />

Amanda Jansen | 06 279 79 414 | ajansen@wmoradar.nl<br />

Buurtsportcoach<br />

Just<strong>in</strong> Tombroek | 06 831 12 177 | jtombroek@wmoradar.nl<br />

Budgetcoach<br />

Paul<strong>in</strong>a Szatanska | 06 158 21 525 | pszatanska@wmoradar.nl<br />

Teamcoach vrijwilligers & coörd<strong>in</strong>ator<br />

Huis van de Wijk de Halte<br />

Programma coörd<strong>in</strong>ator<br />

Agnes Pols | 06 82729143<br />

Coörd<strong>in</strong>ator huis van de wijk en vrijwilligerscoach<br />

Priscilla van Wester<strong>in</strong>g | 06 155 92521 |<br />

pvwester<strong>in</strong>g@wmoradar.nl<br />

Activer<strong>in</strong>gscoach<br />

Esther Gerverd<strong>in</strong>ck- Van Riessen | 0 6 31774851<br />

Huis van de Wijk De Halte is tijdens kantooruren<br />

telefonisch bereikbaar voor bewoners:<br />

010-415 05 14<br />

Huis van de Wijk De Halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

Tel. 010-4150514<br />

www.wmoradar.nl


Trotse boswachters beheren<br />

historische tu<strong>in</strong>en De Tempel<br />

Vanaf september 2021 beheren boswachters van Natuurmonumenten de historische tu<strong>in</strong>en van Buitenplaats De Tempel.<br />

En daar zijn ze ontzettend trots op. Buitenplaats De Tempel is een van de groene Rijksmonumenten van Rotterdam. In tegenstell<strong>in</strong>g<br />

tot de andere (Het Park bij de Euromast, de tu<strong>in</strong> bij Museum Boijmans Van Beun<strong>in</strong>gen, de Algemene Begraafplaats<br />

Crooswijk en de fabriekstu<strong>in</strong> van de Van Nelle-fabriek) is dit een pareltje dat nog ontdekt moet en mag worden!<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

14<br />

Bijzonder aan deze plek is dat de vroegere<br />

eigenaren de tu<strong>in</strong>stijlen naast elkaar lieten<br />

bestaan. Je v<strong>in</strong>d hier zowel de 18e eeuwse<br />

geometrische stijl, de 19e eeuw landschapsstijl,<br />

en de vroeg 20e eeuwse architectonische<br />

tu<strong>in</strong>stijl. Je wandelt letterlijk<br />

door verschillende tu<strong>in</strong>stijlen. Ook is een<br />

deel van de oorspronkelijke en nationaal<br />

waardevolle beeldencollectie te zien.<br />

In ere hersteld<br />

Gemeente Rotterdam heeft de afgelopen<br />

twee jaar een deel van de tu<strong>in</strong>en hersteld.<br />

Ook is het park toegankelijker gemaakt.<br />

De noordelijke strook tu<strong>in</strong>en van De Tempel<br />

heeft een opknapbeurt gekregen:<br />

de vroeg-landschappelijke sl<strong>in</strong>gerende<br />

waterloop uit 1830 is weer mooi zichtbaar,<br />

de paden zijn hersteld en op diverse<br />

plaatsen staan tu<strong>in</strong>banken.<br />

In een weiland naast buitenplaats Nieuw<br />

Rhodenrijs is een publieksentree met parkeerplaats<br />

gemaakt. Vanaf deze entree<br />

wandel je over De Tempel en Nieuw Rhodenrijs.<br />

Je kunt ook met de boot komen:<br />

meer aan bij aanlegsteiger De Overtu<strong>in</strong>,<br />

bij de <strong>in</strong>gang van De Tempel.<br />

Verdere restauratie<br />

Ook de komende jaren werken gemeente<br />

Rotterdam, Prov<strong>in</strong>cie Zuid-Holland en Natuurmonumenten<br />

samen aan de restauratie<br />

van deze bijzondere plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

De monumentale geometrische voor- en<br />

achtertu<strong>in</strong> van De Tempel zullen worden<br />

hersteld, net zoals vijvers en paden.<br />

Verder worden de historische bruggen<br />

en hekken <strong>in</strong> het park met zorg gerestaureerd.<br />

Ook de zwanenvijver (mogelijk uit<br />

de eerste helft van de 18e eeuw) krijgt<br />

een opknapbeurt.<br />

over meerdere jaren. Zo doet Natuurmonumenten<br />

dat bij alle waardevolle<br />

buitenplaatsen <strong>in</strong> Nederland. Natuurmonumenten<br />

is niet voor niets erkend als<br />

Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud<br />

(POM).<br />

Natuurmonumenten is heel voorzichtig<br />

met de vleermuizen die op De Tempel<br />

wonen. Hun leefgebied blijft niet alleen<br />

behouden, maar wordt zelfs versterkt.<br />

Ook de gemeente let hier op.<br />

Gebouwen<br />

De monumentale gebouwen op De Tempel<br />

en Nieuw Rhodenrijs worden gerestaureerd<br />

door de beoogde eigenaar, zorgaanbieder<br />

Golden Years. De gebouwen krijgen<br />

daarna een nieuwe bestemm<strong>in</strong>g.<br />

Geniet <strong>in</strong> de boomgaard<br />

Eén van de fijne plekjes op De Tempel is de<br />

boomgaard bij het koetshuis. De komende<br />

weekenden v<strong>in</strong>d je hier een enthousiast<br />

team vrijwillige boswachters van Natuurmonumenten.<br />

Zij heten je van harte welkom<br />

bij het mobiele <strong>in</strong>formatiepunt.<br />

Ook staat er een ‘Rotterdam de boer op!’<br />

foodtruck met De Keuken van San voor<br />

een heerlijk hapje en drankje van lokale<br />

producten. Dat is extra genieten tussen de<br />

fruit- en walnootbomen van De Tempel.<br />

Bezoek De Tempel<br />

De Tempel en Nieuw Rhodenrijs zijn samen<br />

een van de mooiste en meest waardevolle<br />

stukjes erfgoed <strong>in</strong> het groen tussen<br />

de Rotte en Schie. Een prachtig park,<br />

een groen Rijksmonument. Kom kijken en<br />

verwonder je over dit unieke stukje Rotterdam.<br />

Met eeuwenoude lanen, sl<strong>in</strong>gerende<br />

paden, sierlijke bruggetjes, geometrische<br />

vijvers én een unieke beeldencollectie.<br />

Kijk voor de wandelroutes <strong>in</strong> de route-app<br />

van Natuurmonumenten: Natuurroutes<br />

of op<br />

www.natuurmonumenten.nl/detempel.<br />

Comb<strong>in</strong>eer je bezoek aan De Tempel met<br />

een bezoek aan de expositie <strong>in</strong> Museum<br />

Oud-<strong>Overschie</strong>: kijk op www.museumoudoverschie.nl<br />

voor de actuele open<strong>in</strong>gstijden.<br />

De foodtruck ‘De keuken van San’ <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong> van<br />

De Tempel - Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Oog voor de vleermuis<br />

Bij al het werk houdt men zorgvuldig<br />

reken<strong>in</strong>g met de natuur. Daarom wordt<br />

het werk voorzichtig gedaan en verspreid


Museumbericht oktober 2021<br />

Tu<strong>in</strong>beelden van De Tempel: nu te zien <strong>in</strong> het museum<br />

De expositie ‘De Tu<strong>in</strong>beelden van Buitenplaats De Tempel’ <strong>in</strong> Museum Oud-<strong>Overschie</strong> neemt je mee <strong>in</strong> de geschiedenis<br />

van deze Rotterdamse buitenplaats aan de Schie. Het hart van de tentoonstell<strong>in</strong>g zijn een aantal fraaie achttiende-eeuwse<br />

beelden, afkomstig van De Tempel. Verder zijn bodemvondsten uit de weilanden rondom De Tempel te bewonderen.<br />

De expositie is te zien tot maart 2022<br />

en kan mooi gecomb<strong>in</strong>eerd worden met<br />

een bezoek aan De Tempel (tien m<strong>in</strong>uten<br />

fietsen vanaf Museum Oud-<strong>Overschie</strong>).<br />

Collectie tu<strong>in</strong>beelden van<br />

nationaal belang<br />

De beeldencollectie van de Rotterdamse<br />

buitenplaats De Tempel is prachtig<br />

én van nationaal belang. Buitenplaats<br />

De Tempel ligt aan de Schie, direct ten<br />

noorden van <strong>Overschie</strong>. De gemeente<br />

Rotterdam en Natuurmonumenten zijn<br />

<strong>in</strong> 2019 begonnen met het herstel van<br />

Buitenplaats De Tempel en de naastgelegen<br />

Buitenplaats Nieuw Rhodenrijs.<br />

Als onderdeel van het herstel van De<br />

Tempel worden de historische beelden<br />

door Stadsherstel Historisch Rotterdam<br />

gerestaureerd. Na restauratie krijgen ze<br />

weer een plek <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong>.<br />

Museum Oud <strong>Overschie</strong><br />

Spaar mee voor het museum bij de Plus<br />

Plus Richard de Zoete houdt van zondag<br />

5 september t/m 13 november 2021<br />

de Plus Club Spaaractie. Dit is een spaaractie<br />

om sponsorpunten te sparen voor<br />

een lokale club of verenig<strong>in</strong>g. Ook Museum<br />

Oud-<strong>Overschie</strong> doet mee. Dit betekent<br />

dat u het museum kunt helpen door<br />

spaarpunten te sparen. Via het spaarsysteem<br />

kunt u de punten schenken aan het<br />

museum. De opbrengst gebruiken we<br />

voor de nieuwe website van het museum.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie: plus.nl/club.<br />

15<br />

Open<strong>in</strong>gstijden Museum<br />

Het museum is de komende maanden<br />

elke zaterdag en zondag van<br />

14.00 – 17.00 uur open. De toegangsprijs<br />

is € 5,00 (<strong>in</strong>clusief consumptie).<br />

Donateurs van het museum en<br />

leden van Natuurmonumenten (op<br />

vertoon van ledenpas) ontvangen<br />

een kort<strong>in</strong>g van € 2,50.


NIEUW!<br />

MAXIMALE WENDBAARHEID IN HUIS<br />

MET UITSTEKENDE PRESTATIES BUITEN<br />

Bent u op zoek naar een design rollator waarmee u comfortabel en veilig <strong>in</strong> huis en<br />

ook buitenshuis kunt wandelen? Dan is de Gem<strong>in</strong>o 30 Comfort rollator de perfecte keuze!<br />

Compact, stabiel, licht van gewicht en met uitstekende rijeigenschappen. Deze design rollator<br />

met grote, zachte wielen en mooie velgen zorgt ervoor dat u overal comfortabel en veilig<br />

kunt wandelen, ook op oneffen terre<strong>in</strong>. Boodschappen gedaan? De extra sterke mand draagt<br />

tot 10 kilo. En met het unieke vouw-klik-systeem vouwt u hem snel op. Vanaf nu verkrijgbaar bij:<br />

Sch<strong>in</strong>kelse Baan 6 - 29808 LE - Capelle aan de IJssel - <strong>in</strong>fo@welzijnswarenhuis.nl - Tel: 010-7600122<br />

www.tweewielercompany.nl<br />

<strong>in</strong>fo@derijnshop.nl<br />

www.derijnshop.nl<br />

Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl


<strong>Overschie</strong>s Wo(o)n<strong>in</strong>gnieuws<br />

Transparantie op de won<strong>in</strong>gmarkt en<br />

vernieuwd taxatiemodel per 1 oktober<br />

De afgelopen tijd zijn er verschillende berichten verschenen <strong>in</strong> de media over hoe huizenkopers zonder aankoopmakelaar<br />

steeds vaker achter het net vissen op Funda. Wij als VBO makelaar v<strong>in</strong>den dat er sprake moet zijn van een transparante en<br />

eerlijke won<strong>in</strong>gmarkt.<br />

RTL Nieuws meldt dat huizenkopers via<br />

Funda vaker kansloos zijn, vanwege de<br />

tim<strong>in</strong>g van de plaats<strong>in</strong>g van de won<strong>in</strong>gen<br />

op de website. Aankoopmakelaars<br />

van NVM hebben namelijk een voorsprong<br />

en kunnen alvast eerder <strong>in</strong> de<br />

database kijken of een geschikte won<strong>in</strong>g<br />

v<strong>in</strong>dbaar is voor hun klant. Soms wordt<br />

een won<strong>in</strong>g pas dagen later aangeboden<br />

op Funda en grijpen won<strong>in</strong>gzoekenden<br />

mis omdat de won<strong>in</strong>g al onder bod<br />

is of zelfs verkocht.<br />

Ook de Telegraaf meldt dat een <strong>in</strong>formatievoorsprong<br />

van NVM-Makelaars ervoor<br />

zorgt dat mensen zonder NVM-aankoopmakelaar<br />

vaak met lege handen<br />

achter blijven. Volgens VBO is het juist van<br />

belang dat alle partijen een goed zicht<br />

hebben op de beschikbare won<strong>in</strong>gen.<br />

In dit artikel reageert VBO-directeur Hans<br />

van der Ploeg:<br />

“Men wil eerst collega NVM-Makelaars<br />

de gelegenheid geven om met een aankoopklant<br />

langs te komen zonder dan<br />

’last’ te hebben van de Funda-klanten.<br />

Maar ik kan geen reden verz<strong>in</strong>nen waarom<br />

het <strong>in</strong> belang van de verkopende partij<br />

zou zijn om het aanbod niet transparant<br />

te tonen op Funda.”<br />

die manier het beste resultaat voor je opdrachtgever<br />

kan bereiken.<br />

Nieuw rapport model 2021<br />

Vanaf 1 oktober 2021 zullen taxatierapporten<br />

worden uitgewerkt <strong>in</strong> een nieuw<br />

rapportmodel. Dit model wordt voor<br />

klanten beter leesbaar en een aantal aspecten<br />

zijn veel uitgebreider. Zo zal dieper<br />

worden <strong>in</strong>gegaan op de bouwkundige<br />

aspecten en de onderhoudskosten<br />

per direct en op de langere termijn. Ook<br />

zal het energiezu<strong>in</strong>ige karakter van de<br />

won<strong>in</strong>g en de mogelijkheden een grotere<br />

rol spelen. Het kan dat een taxateur het<br />

bouwkundige onderdeel moet uitbesteden<br />

aan een bouwkundig specialist. Deze<br />

dient dan een bouwkundig rapport op te<br />

stellen dat gevoegd wordt bij het taxatierapport.<br />

De verwacht<strong>in</strong>g is dat dit zal leiden<br />

tot hogere tarieven voor de klanten.<br />

Pr<strong>in</strong>s Makelaardij biedt een comb<strong>in</strong>atie<br />

aan voor taxatie en een volledige bouwkundige<br />

keur<strong>in</strong>g van € 995,-.<br />

Pr<strong>in</strong>s Makelaardij<br />

Duyvesteynstraat 1<br />

3042 BA Rotterdam<br />

T 010-4379480<br />

E <strong>in</strong>fo@pr<strong>in</strong>smakelaardij.nl<br />

<strong>Overschie</strong>s Wo(o)n<strong>in</strong>gnieuws<br />

17<br />

Wij staan voor een vrije won<strong>in</strong>gmarkt<br />

waarb<strong>in</strong>nen kennis en <strong>in</strong>formatie eerlijk<br />

wordt gedeeld en niet zorgt voor een<br />

oneerlijke competitie zodat alle won<strong>in</strong>gzoekenden<br />

gelijke kansen hebben. En<br />

zijn dan ook van men<strong>in</strong>g dat je alleen op


www.pnl-vastgoed.nl<br />

HET ROTTERDAMSE<br />

VERHUURBEDRIJF<br />

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN<br />

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS<br />

COMPRESSOREN | GENERATOREN<br />

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10<br />

XTRA-MATERIEEL.NL


Een opgeruimd huis voor een opgeruimd hoofd<br />

Bewoner Lucas Kreuger stimuleert <strong>Overschie</strong> om te ontspullen<br />

Op zaterdag 25 september was het nationale Burendag. Een dag waarop je gezellig samenkomt en je iets goeds doet voor<br />

elkaar en de buurt. Professioneel opruimer Lucas Kreuger uit <strong>Overschie</strong> organiseerde een bijzondere actie met als met<br />

motto: de één zijn rommel is de ander zijn schat.<br />

Een opgeruimd huis geeft rust <strong>in</strong> je hoofd<br />

en ruimte <strong>in</strong> je agenda. Dat weet Lucas als<br />

geen ander: hij is s<strong>in</strong>ds kort professioneel<br />

opruimer naast een baan <strong>in</strong> de verzorg<strong>in</strong>g.<br />

Burendagactie<br />

Voor Burendag vroeg Lucas zijn buren<br />

eens kritisch naar hun spullen te kijken.<br />

Spullen die ze niet gebruikten, konden<br />

ze op 25 september bij hem <strong>in</strong>leveren.<br />

Hij maakte er een leuk moment van om<br />

elkaar te leren kennen of bij te praten,<br />

met koffie en al. Vervolgens bracht Lucas<br />

de spullen naar de kr<strong>in</strong>gloopw<strong>in</strong>kels van<br />

Terre des Hommes.<br />

Met deze actie wilde Lucas voor buurtbewoners<br />

de drempel verlagen om ongebruikte<br />

spullen weg te geven en hen een<br />

duwtje <strong>in</strong> de rug geven voor een opgeruimd<br />

huis.<br />

Wat kan er bij jou weg?<br />

Hoe ouder we worden, hoe meer spullen<br />

we verzamelen. Maar heb je die echt<br />

nodig? Die blender die al een paar jaar<br />

staat te verstoffen <strong>in</strong> het keukenkastje, ga<br />

je die ooit nog gebruiken? Dat jasje dat je<br />

allang niet meer past, waarom hangt dat<br />

nog steeds <strong>in</strong> je kast?<br />

Ga voor jezelf eens na welke spullen je<br />

al lang niet hebt gebruikt. Hoogstwaarschijnlijk<br />

ga je deze spullen na dit jaar<br />

ook niet meer missen. Dan kunnen ze dus<br />

weg, bijvoorbeeld naar de kr<strong>in</strong>gloopw<strong>in</strong>kel.<br />

Zo zorgen we met elkaar voor hergebruik<br />

van spullen en helpen we mensen<br />

<strong>in</strong> economisch moeilijke tijden. En jij bent<br />

ook nog eens verlost van onnodige spullen.<br />

De Keurige Kerel<br />

Wil je ook een opgeruimd huis, maar<br />

weet je niet waar je moet beg<strong>in</strong>nen? Lucas<br />

helpt je graag via zijn bedrijf De Keurige<br />

Kerel. Zijn website is nét gelanceerd.<br />

Neem een kijkje op dekeurigekerel.nl.<br />

Lucas Kreuger en zijn huis - Foto’s: Lucas Kreuger<br />

<strong>Overschie</strong>s Nieuws<br />

19<br />

Marathon<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs<br />

De hemel helder blauw<br />

de w<strong>in</strong>d al op de terugtocht<br />

vochtigheidsgraad wat m<strong>in</strong>der<br />

of wat meer<br />

wordt ten stadhuize om gebeden<br />

waar ze gespannen aan de overkant<br />

de massa zien staan po-po-popelen<br />

om de stap-stap-stap er<strong>in</strong> te zetten<br />

de trotse stad haar stiefelen te showen<br />

om zich daarna gewillig te verdunnen<br />

en zich van lieverlede als een breiwerk<br />

uit elkaar getrokken af te dalen<br />

beseffend dat toch Kenia en Ethiopië<br />

de geschiedenis lokaal zullen herhalen<br />

Oproep redactie<br />

Nu <strong>in</strong> oktober de Rotterdam Marathon<br />

weer mag worden gelopen,<br />

zullen daar ook vast <strong>Overschie</strong>se<br />

deelnemers aan meedoen. De redactie<br />

zoekt voor volgende <strong>editie</strong><br />

korte verslagen van die deelname<br />

met daarbij foto’s. Inzenden kan naar<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.<br />

Deel je prestatie met de buren!<br />

over geschiedenis gesproken<br />

de hazen onderweg de dienstbaar<br />

hulpeloze helpers – ze zijn wit.


De KRPH landt <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong> is een orkest rijker<br />

Wie op donderdagavond tussen kwart voor 8 en 10 langs de Grote Kerk aan de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat wandelt, zal het<br />

niet ontgaan dat er muziek uit de kerk kl<strong>in</strong>kt. Dat klopt, want s<strong>in</strong>ds januari van dit jaar repeteert de KRPH hier. Dit ambitieuze<br />

harmonieorkest telt ruim 50 amateurmuzikanten <strong>in</strong> alle leeftijden, en heeft een professionele dirigent.<br />

<strong>Overschie</strong>s Nieuws<br />

20<br />

De Kon<strong>in</strong>klijke Rotterdamse Post Harmonie<br />

is een enthousiast en ervaren harmonieorkest.<br />

Het orkest bestaat al 119 jaar,<br />

maar heeft helemaal niets meer te maken<br />

met post. S<strong>in</strong>ds 2010 staat de KRPH op<br />

eigen benen. In 2018 g<strong>in</strong>g de verenig<strong>in</strong>g<br />

op zoek naar een nieuwe locatie. In het<br />

mooie <strong>Overschie</strong> had de KRPH goede ervar<strong>in</strong>gen,<br />

en nu is het orkest hier geland.<br />

En wat voelen wij ons hier thuis!<br />

Optredens<br />

We zijn muzikaal gedreven, maar ook een<br />

echte vriendenclub. Plezier <strong>in</strong> muziek<br />

maken speelt voor ons een belangrijke<br />

rol. Jaarlijks verzorgen wij rond de tien<br />

optredens <strong>in</strong> Rotterdam en omstreken.<br />

Regelmatig treden we op met verschillende<br />

artiesten. Zo stonden we met De Drie<br />

Baritons op de Uitmarkt <strong>in</strong> Rotterdam,<br />

speelden we met jazztrompettist Eric<br />

Vloeimans, jazz zangeres Laura Fygi, popkoor<br />

Re-Flax en diverse andere zangers.<br />

Daarnaast waren wij hét orkest bij de heropen<strong>in</strong>g<br />

van De Hef en de open<strong>in</strong>g van de<br />

Maastunnel. We hebben opgetreden bij<br />

de Wereldhavendagen, Muziek op de Rotte,<br />

het Schouwburgple<strong>in</strong> en vele andere<br />

evenementen/festivals <strong>in</strong> Rotterdam.<br />

En, niet te vergeten, we hebben al aardig<br />

wat kerstconcerten verzorgd <strong>in</strong> de Grote<br />

Kerk van <strong>Overschie</strong>. Afgelopen 4 mei<br />

speelde een koperensemble van leden<br />

van de KRPH hier tijdens de Dodenherdenk<strong>in</strong>g.<br />

Kerstconcerten op 18 december<br />

Er beg<strong>in</strong>t nu een nieuwe periode voor<br />

onze verenig<strong>in</strong>g: de KRPH staat op het<br />

punt om een nieuwe dirigent aan te stellen.<br />

We stellen de nieuwe dirigent graag<br />

aan u voor tijdens de komende kerstconcerten<br />

op 18 december. Tijdens deze concerten<br />

nemen we ook afscheid van onze<br />

huidige dirigent.<br />

Het gaat om twee kerstconcerten: één<br />

<strong>in</strong> de middag en een ‘s avonds. Houd de<br />

website www.krph.nl <strong>in</strong> de gaten voor de<br />

kaartverkoop.<br />

Open repetitie op 28 oktober<br />

Wij willen graag kennismaken met de<br />

mensen uit <strong>Overschie</strong> en hen enthousiast<br />

maken. Niet alleen voor onze muziek,<br />

maar ook voor onze verenig<strong>in</strong>g en voor<br />

het spelen <strong>in</strong> dit muzikale, gezellige Rotterdams<br />

orkest. Muziek luisteren en muziek<br />

maken verb<strong>in</strong>dt, geeft je een goed<br />

gevoel en energie!<br />

De KPRH heeft een volledige bezett<strong>in</strong>g<br />

(met klar<strong>in</strong>etten, trompetten, trombones,<br />

fluiten, hobo, fagot, saxen, hoorns, bariton,<br />

bastuba, strijkbas, basgitaar en percussie).<br />

Toch zijn we altijd op zoek naar<br />

enthousiaste muzikanten.<br />

Heb jij muzikale ambities en speel je een<br />

<strong>in</strong>strument uit de harmoniebezett<strong>in</strong>g?<br />

Doe dan op donderdag 28 oktober mee<br />

met de open repetitie. Meld je aan via<br />

<strong>in</strong>fo@krph.nl, dan ontvang je van tevoren<br />

de bladmuziek. Trouwens, ook op de reguliere<br />

repetitieavonden ben je van harte<br />

welkom!<br />

Jubileumjaar – KRPH 120 jaar jong<br />

Volgend jaar is ons jubileumjaar en bestaat<br />

de KRPH 120 jaar. We zijn al druk bezig<br />

om veel mooie optredens te regelen<br />

<strong>in</strong> ons jubileumjaar en daarna. Dus houd<br />

onze agenda op de website <strong>in</strong> de gaten!<br />

De KRPH heeft een gevarieerd repertoire<br />

van klassiek tot pop en van mars tot filmmuziek.<br />

Zoekt u een muzikale opluister<strong>in</strong>g van<br />

uw evenement? Neem contact op via<br />

<strong>in</strong>fo@krph.nl.<br />

Nieuwsgierig? Bekijk dan onze website<br />

www.kprh.nl of onze facebookpag<strong>in</strong>a<br />

https://www.facebook.com/KRPH.nl.<br />

De leden van de KRPH - Foto: KRPH


september 2021<br />

Informatieavond luchtvaartbesluit<br />

Er komt een nieuw luchthavenbesluit<br />

voor Rotterdam The Hague Airport<br />

het toekomstige luchthavenbesluit.<br />

U kunt vragen stellen aan<br />

Foto: Eric Fecken<br />

nister de regels voor het gebruik van<br />

de luchthaven vast. Bijvoorbeeld<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

(RTHA). Wilt u meer weten?<br />

de Rotterdamse gemeentelijke<br />

bewonersvertegenwoordigers van<br />

over de open<strong>in</strong>gstijden, het aantal<br />

vluchten en de geluids- en milieu-<br />

21<br />

Op deze avonden krijgt u <strong>in</strong>forma-<br />

de Commissie Regionaal Overleg<br />

belast<strong>in</strong>g. De luchthaven neemt het<br />

tie en uitleg over het luchthaven-<br />

(CRO). Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie<br />

<strong>in</strong>itiatief voor een luchthavenbesluit<br />

besluit en het belang ervan voor<br />

op www.cro-rotterdam.nl. De<br />

en geeft de eigen wensen aan bij de<br />

betrokkenen bij de luchthaven.<br />

gemeente organiseert de <strong>in</strong>forma-<br />

m<strong>in</strong>ister. Details v<strong>in</strong>dt u op<br />

Ook wordt er verteld over het<br />

tieavonden namens de bewoners-<br />

www.luchthavenbesluit.nl.<br />

verloop van het zogenoemde par-<br />

vertegenwoordigers <strong>in</strong> de CRO.<br />

ticipatietraject. Dus over wanneer<br />

Aanmelden<br />

en hoe bewoners verder kunnen<br />

Luchthavenbesluit<br />

Aanmelden kan via https://forms.<br />

meedenken en meepraten over<br />

In het luchthavenbesluit stelt de mi-<br />

gle/TyZyzKsq2qwS4HuZA.<br />

Meld afvaloverlast<br />

Herman den Hartog is wijkconciër-<br />

de gemeente. Hoe gaat het eigen-<br />

‘Veel beter dan het was.<br />

Dankzij <strong>in</strong>zet en meld<strong>in</strong>gen<br />

van bewoners’<br />

ge. Hij werkt aan een schoon, heel<br />

en veilig <strong>Overschie</strong>. Hebt u vragen<br />

lijk met het afval <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>? ‘Ik<br />

v<strong>in</strong>d het echt al veel beter dan het<br />

of klachten over afval? U kunt hem<br />

was’, zegt de wijkconciërge.<br />

per mail en telefonisch bereiken, of<br />

Toch is er nog genoeg te doen vol-<br />

u spreekt hem aan op straat.<br />

gens Herman. ‘Er staat nog te vaak<br />

grofvuil op straat of bedrijfsafval en<br />

Herman werkte oorspronkelijk al-<br />

vuilniszakken naast de conta<strong>in</strong>er.<br />

leen <strong>in</strong> Welschen. Nu is heel Over-<br />

Bewoners klagen daarover. En te-<br />

schie zijn werkterre<strong>in</strong>. Alles wat hij<br />

recht. Ze melden het niet altijd, maar<br />

r<br />

op het gebied van Schoon, Heel en<br />

dat zouden ze wél moeten doen.<br />

Foto: David Roz<strong>in</strong>g<br />

Veilig tegenkomt, geeft hij door aan<br />

Zo’n meld<strong>in</strong>g kost misschien vijf<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


september 2021<br />

m<strong>in</strong>uten. Je belt met 14 010 of je gebruikt<br />

de MeldR-app op je telefoon.<br />

En dan ruimt de gemeente het zo<br />

snel mogelijk op. Gebeurt er niks, of<br />

duurt het te lang? Laat het me weten.<br />

Dan ga ik er achteraan. Klagen<br />

mag best. Maar melden helpt beter.’<br />

Contact<br />

Wijkconciërge Herman is bereikbaar<br />

op 06 514 547 22 of<br />

hjc.denhartog@rotterdam.nl.<br />

Sociale Straat<br />

De Sociale Straat staat 9 oktober op<br />

de braderie op de Burgemeester<br />

Baumannlaan. Alle organisaties die<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> (samen)werken op het<br />

gebied van sociale en maatschappelijke<br />

dienstverlen<strong>in</strong>g staan bij<br />

elkaar. Komt u langs?<br />

Nu de coronamaatregelen wat<br />

m<strong>in</strong>der streng worden, is er extra<br />

behoefte aan ontmoet<strong>in</strong>g. En aan<br />

kle<strong>in</strong>schalige activiteiten die reken<strong>in</strong>g<br />

houden met de maatregelen.<br />

Maar wat is er allemaal? Wat kunt<br />

u doen? Wie organiseert het? Alle<br />

aanbieders staan met hun kramen<br />

bij elkaar <strong>in</strong> de buurt van Burgemeester<br />

Baumannlaan 127. Naast<br />

de kraampjes met <strong>in</strong>formatie is<br />

er een podium met muziek, een<br />

spr<strong>in</strong>gkussen en andere gezelligheid<br />

van de braderie. Zaterdag 9<br />

oktober bent u van harte welkom<br />

van 10.00 tot 15.00 uur.<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

22<br />

Wandelen zonder praten<br />

S<strong>in</strong>ds een jaar wordt er op zondag de vogels en de w<strong>in</strong>d <strong>in</strong> de bomen.<br />

‘stil gewandeld’. Om de week maakt We hebben een kle<strong>in</strong>e groep en<br />

een groepje mensen een lekkere andere deelnemers zijn van harte<br />

wandel<strong>in</strong>g van ongeveer drie uitgenodigd om aan te sluiten. Ieder<br />

kwartier <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se natuur. loopt <strong>in</strong> z’n eigen tempo. Wij lopen<br />

Meewandelen is gratis.<br />

voor- en achteraan en zorgen dat<br />

iedereen meekomt.’ De wandelaars<br />

Babet Blom en Louise Cornelis lopen op zondagochtend om de<br />

bedachten deze stiltewandel<strong>in</strong>gen week. Het vertrek is om 10.30 uur.<br />

vorig jaar. En ze blijven ermee Meestal is de molen het vertrekpunt.<br />

doorgaan. Wandelen zonder praten De eerstvolgende wandel<strong>in</strong>gen zijn<br />

is iets bijzonders, v<strong>in</strong>den ze. ‘Je 26 september, 10 en 24 oktober en 7<br />

ervaart de natuur, de beweg<strong>in</strong>g en en 21 november. ‘En tijdens de wandel<strong>in</strong>g<br />

wordt er niet gepraat. Maar<br />

alles wat je ziet, hoort en ruikt <strong>in</strong>tenser.<br />

Je hoort het verkeer, maar ook voor en na de wandel<strong>in</strong>g zéker wel!<br />

Wandel mee<br />

Wilt u meewandelen? Neem dan<br />

contact op met Babet via<br />

babetb73@gmail.com of Louise<br />

via sportkunstenaar@lhcornelis.nl.<br />

Bent u de schapen al eens<br />

tegengekomen tijdens een wandel<strong>in</strong>g?<br />

Foto: Babet Blom<br />

Onl<strong>in</strong>e vergader<strong>in</strong>g<br />

De gebiedscommissie<br />

vergadert maandag 4<br />

oktober om 19.30 uur.<br />

Wilt u deze digitale<br />

vergader<strong>in</strong>g volgen?<br />

Kijk op<br />

gebiedscommissies.<br />

notubiz.nl<br />

Wall to Wall: van streetart voor fietstunnel tot ‘rap cirkel’<br />

Toe aan wat anders? In voor iets terre<strong>in</strong> is om 11.00 uur open, maar<br />

nieuws <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>? Dit is <strong>in</strong> de we beg<strong>in</strong>nen om 12.00 uur. Er is<br />

fietstunnel op de Schansweg, die een dansvoorstell<strong>in</strong>g, workshops<br />

ook wel de graffititunnel wordt graffiti en schilderen voor k<strong>in</strong>deren<br />

genoemd.<br />

en jongeren. Later op de middag<br />

is er ook een workshop voor de<br />

Victor Maurice Klouwens bedacht ervaren graffitimakers. Er is een<br />

het bewoners<strong>in</strong>itiatief voor jongeren<br />

tussen 12 en 25 jaar. Maar ken. Verder een ‘rap cirkel’ met<br />

foodtruck met lekker eten en dr<strong>in</strong>-<br />

iedereen is welkom. ‘We gaan op een open microfoon en de prijsuitreik<strong>in</strong>g<br />

voor de drie beste kunst-<br />

die dag de muren van de tunnel<br />

vol zetten met streetart. De tunnel werken van de dag. En tot slot,<br />

wordt afgesloten voor fietsers. Dus voor een bescheiden afterparty,<br />

we kunnen veilig aan de slag. Het een jamsessie met verschillende<br />

artiesten. Om 23.00 uur sluiten we<br />

het Wall to Wall evenement.’<br />

Volg het <strong>in</strong>stagramaccount van wall<br />

to wall: @wall2wall.overschie.<br />

Foto: Victor Maurice Klouwens<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


Veilig<br />

Meld overlast <strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g!<br />

Ervaart u overlast of ziet u een verdachte situatie, meld het dan via onderstaande<br />

nummers, apps en emailadressen:<br />

Spoedeisende of verdachte situaties<br />

Brandweer, ambulance, politie<br />

Overlastgevende situaties of verdachte<br />

situaties, die geen spoed hebben<br />

Crim<strong>in</strong>ele of (mogelijke) crim<strong>in</strong>ele feiten<br />

112<br />

0900 - 8844<br />

(algemeen Politienummer)<br />

0800 - 7000 Meld Misdaad Anoniem<br />

www.meldmisdaadanoniem.nl<br />

Geluid- stank- of stofoverlast door bedrijven,<br />

verenig<strong>in</strong>gen, evenementen<br />

Overlast van of ongerustheid over iemand met<br />

verward gedrag<br />

0888 - 33 35 55 DCMR<br />

www.dcmr.nl/milieumeld<strong>in</strong>gen<br />

010 - 267 07 00<br />

Veilig <strong>Overschie</strong><br />

Overlast op straat, woonoverlast of enge<br />

plekken melden<br />

Snel melden via de VeiligR-app<br />

(zie app store) Of meld via<br />

veiligheidsloket@rotterdam.nl<br />

23<br />

Woonoverlast<br />

Meld via www.rotterdam.nl/woonoverlast<br />

Of via woonoverlast@rotterdam.nl<br />

Meld<strong>in</strong>gen buitenruimte zoals vuil, groen,<br />

bestrat<strong>in</strong>g of een wrak<br />

MeldR-app<br />

Horecaoverlast/<br />

Onveilige verkeerssituaties<br />

Meld via horeca@rotterdam.nl<br />

verkeersveiligheid@rotterdam.nl<br />

U kunt overlast en meld<strong>in</strong>gen buitenruimte via 14010 melden, ook Snel Herstel<br />

Wij gaan aan de slag met uw meld<strong>in</strong>g.


We zijn weer begonnen! Doe je ook mee?<br />

We mogen weer, we kunnen weer!<br />

Vanaf 25 september vervallen veel beperk<strong>in</strong>gen. De samenlev<strong>in</strong>g kan weer open. Dus kom en doe mee!<br />

Betrokken <strong>Overschie</strong><br />

Het is nog zo stil<br />

We hebben er allermaal zo naar uitgekeken. En nu kan het weer.<br />

Elkaar ontmoeten. Een praatje maken. Ergens een kopje koffie<br />

gaan dr<strong>in</strong>ken, samen met anderen. Een balletje trappen. Meedoen<br />

met een activiteit.<br />

Ook <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> komt het leven weer op gang. Dat is heel fijn.<br />

Maar het is nog erg stil bij de activiteiten. Thuis blijven is ook zo<br />

gewoon geworden. Maar het kan en mag echt weer.<br />

U/Jij bent meer dan welkom<br />

De organisaties en verenig<strong>in</strong>gen van <strong>Overschie</strong> staan te popelen<br />

om iedereen weer te ontvangen. Om weer te zien hoe mensen<br />

elkaar ontmoeten op een koffieochtend. Met elkaar praten en<br />

plezier maken. Meedoen met sporten of een andere activiteit <strong>in</strong><br />

de buurt. Laten we met elkaar die stap zetten. De deur uit gaan<br />

om elkaar weer te ontmoeten.<br />

Ruimte geven<br />

Covid (corona) is nog niet helemaal weg. Elkaar de ruimte geven<br />

is uitstekend. Regelmatig handen wassen of hoesten <strong>in</strong> de elleboog:<br />

vooral blijven doen. Geen handen geven: ook goed. De<br />

organisaties letten bovendien goed op de regels die er nog zijn.<br />

We hebben u/je zo gemist<br />

Wij, de medewerkers en vrijwilligers van het <strong>Overschie</strong>se verenig<strong>in</strong>gsleven,<br />

hebben vreselijk veel z<strong>in</strong> om weer lekker aan de<br />

gang te gaan met z’n allen. Dus:<br />

Doe je ook weer mee?<br />

24


Namens de volgende <strong>Overschie</strong>se organisaties en verenig<strong>in</strong>gen<br />

• WMO radar<br />

• Boos<br />

• Wilskracht werkt<br />

• Buurvrienden<br />

• HWD<br />

• Gebiedscommissie<br />

• Ondernemersverenig<strong>in</strong>g<br />

• Theater In De Lugt<br />

• Molen De Speelman<br />

• Museum Oud <strong>Overschie</strong><br />

• SGKO<br />

• PGO<br />

• RK Kerk<br />

• Bethelkerk<br />

• Scout<strong>in</strong>g Van Speijk<br />

• Scout<strong>in</strong>g Starrenburg<br />

• Pameijer<br />

• United010<br />

• Tennispark OverdeSchie<br />

• AGE<br />

• Zestienhoven<br />

• VOB<br />

• CJV<br />

• Speeltu<strong>in</strong> Schiewijk<br />

• Speeltu<strong>in</strong> Levenslust<br />

• Podiumbeesten<br />

• Coolibri Dance<br />

• Loopgroep<br />

• M&M Aerobic Studio<br />

• Sticht<strong>in</strong>g Al Hoeda<br />

• Kerk aan Huis<br />

Betrokken <strong>Overschie</strong><br />

25


<strong>Overschie</strong>se Apotheek en Apotheek Abtsweg,<br />

vanaf nu 1 organisatie!<br />

24/7<br />

OPEN<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

3042 AS Rotterdam<br />

T. 010 - 4154422<br />

E. <strong>in</strong>fo@overschieseapotheek.nl<br />

Open van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.30 uur<br />

Ook buiten open<strong>in</strong>gstijden uw medicatie<br />

afhalen? Maak gratis gebruik van onze<br />

afhaalautomaat. Bel de apotheek als u<br />

hier gebruik van wilt maken.<br />

Abtsweg 49<br />

3042 GA Rotterdam<br />

T. 010 - 4373582<br />

E. <strong>in</strong>fo@apotheekabtsweg.nl<br />

Vanaf 1 juli geopend van<br />

12.00 - 16.00 uur. Buiten<br />

deze tijden kunt u terecht<br />

bij de <strong>Overschie</strong>se Apotheek.<br />

UW VASTGOED IN VERTROUWDE HANDEN – VASTGOEDBEHEER DOOR PROFESSIONALS<br />

Vastgoedbeheer bij Kolpa V.V.S. betekent voor u als eigenaar een goed geregeld en planmatig technisch<br />

onderhoud en een degelijk f<strong>in</strong>ancieel beleid.<br />

We verzorgen:<br />

- Incasseren van de huren<br />

- Doorvoeren van de wettelijke huurverhog<strong>in</strong>g<br />

- Opstellen huurcontracten<br />

- Afwikkelen huuropzegg<strong>in</strong>gen<br />

- M<strong>in</strong>imaliseren leegstand<br />

Kolpa VVS Beheer BV<br />

Schieweg 34D | 3039 BB Rotterdam | T 010 – 467 25 55 | E <strong>in</strong>fo@kolpavvs.nl | W kolpavvs.nl


fit20, net als<br />

tanden poetsen<br />

fit20 for life, want…<br />

Onze fit20-tra<strong>in</strong>er Jeffrie zweert bij zijn<br />

eigen wekelijkse fit20-tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g. ‘Onmisbaar<br />

voor mijn fitheid en gezondheid’,<br />

zegt de sportieve vijftiger erover.<br />

Hoe houd je jezelf jong? Of, misschien realistischer, hoe blijf<br />

je zo jong mogelijk terwijl je ouder wordt? In 1988 (!) woonde<br />

prof. doc. Irw<strong>in</strong> Rosenberg van Tufts University een bijeenkomst<br />

over verouder<strong>in</strong>g bij. Hij vatte die bijeenkomst zo<br />

samen: “Geen enkele achteruitgang met de leeftijd is dramatischer<br />

en mogelijk meer functioneel significant dan de afname<br />

van de vetvrije massa. Waarom hebben we er niet meer aandacht<br />

aan gegeven?”.<br />

De afname van je vetvrije massa is met het ouder worden dus<br />

dramatisch. Je vetvrije massa bestaat uit een aantal componenten,<br />

waarvan spieren en water de belangrijkste zijn. Prof.<br />

Rosenberg vroeg zich dus 33 jaar geleden al af waarom we<br />

daar niet meer aandacht aan geven. En nu anno 2021 zijn mensen<br />

zich wel bewust van hun vetpercentage. Maar het gaat om<br />

je spieren! Niets is zo belangrijk om zo jong mogelijk te blijven<br />

als je spiermassa en spierkracht. Daarom is krachttra<strong>in</strong><strong>in</strong>g<br />

het allerbelangrijkste wat je voor je lichaam kan doen. Krachttra<strong>in</strong><strong>in</strong>g<br />

verlaagt je risico op een hart- of hersen<strong>in</strong>farct tot zo’n<br />

70%. Het verlaagt je kans op diabetes type 2. Het verlaagt je<br />

kans op kanker en hart- en vaatziekten, en mocht je die krijgen<br />

dan verhoogt het je kans om die goed te doorstaan. Het zorgt<br />

voor sterke botten en houdt je zelfs mentaal jong.<br />

Niets is zo belangrijk voor je gezondheid als sterke spieren. En<br />

door fit20 krijg en behoud je die <strong>in</strong> 20 m<strong>in</strong>uten per week. Met<br />

een bewezen methode. fit20 for life dus, wat vele honderden<br />

fit20’ers op onze locatie zich <strong>in</strong>middels beseffen.<br />

Waarom fit20?<br />

• altijd op afspraak met persoonlijke begeleid<strong>in</strong>g<br />

• complete gezondheidstra<strong>in</strong><strong>in</strong>g <strong>in</strong> 20 m<strong>in</strong>uten per week<br />

• géén gedoe: omkleden en douchen niet nodig<br />

Reserveer een kennismak<strong>in</strong>gstra<strong>in</strong><strong>in</strong>g!<br />

Is tanden poetsen leuk? Heb je je dat wel eens afgevraagd?<br />

Laat ik het anders stellen. In aanloop naar het<br />

schrijven van deze tekst heb ik tien mensen gevraagd<br />

wat zij v<strong>in</strong>den van tanden poetsen? Ik werd tien keer<br />

vreemd aangekeken. Wat is dat nou voor vraag?<br />

Niemand v<strong>in</strong>dt blijkbaar iets van tandenpoetsen. Het is<br />

noodzakelijke verzorg<strong>in</strong>g van je gebit, waar geen men<strong>in</strong>g<br />

wordt gekoppeld aan de activiteit. Blijkbaar. Ik g<strong>in</strong>g er de<br />

laatste dagen zelf over nadenken. Over tanden poetsen.<br />

Werkte verhelderend. Ik bedacht me dat ik het soms irritant<br />

v<strong>in</strong>d, dat aan een wasbak geketend staan met een<br />

schuimende mond. Maar dat gevoel parkeerde ik. Want<br />

wat doet het ertoe wat ik ervan v<strong>in</strong>d, als het toch gewoon<br />

moet gebeuren? Vanaf dat moment sloot ik me weer bij<br />

de tien anderen aan. Tanden poetsen leuk, wat is dat voor<br />

vraag?<br />

Ik v<strong>in</strong>d fit20, wat je als een totaaltra<strong>in</strong><strong>in</strong>g van het lichaam<br />

moet zien, net zo. Dat doe je gewoon. Al is het daar anders.<br />

We v<strong>in</strong>den het leuk. We v<strong>in</strong>den het niet leuk. We v<strong>in</strong>den<br />

het uitdagend. We v<strong>in</strong>den het moordend. We v<strong>in</strong>den… er<br />

nogal wat van. Het regent men<strong>in</strong>gen. Zelf v<strong>in</strong>d ik het niet<br />

per def<strong>in</strong>itie leuk. Je wordt telkens op de grenzen van je<br />

prestatievermogen belast. Het lichaam wordt aangevallen<br />

(en reageert door zich te versterken), wat gevoelsmatige<br />

weerstand oproept. Dan is de koppel<strong>in</strong>g met ‘leuk’ ver<br />

weg. Uitdagend, motiverend, voldoen<strong>in</strong>g gevend: ja. Maar<br />

leuk? Nee.<br />

Maar daar gaan we weer: is tanden poetsen leuk? Doet er<br />

niet toe, het is noodzaak. Is fit20 leuk? Doet er niet toe, het is<br />

noodzaak. Het behoud van een gezond gebit kun je hiërarchisch<br />

gezien niet boven het behoud van een gezond en fit<br />

lichaam plaatsen, waar botten, spieren, weefsels, gewrichten,<br />

banden met één totaaltra<strong>in</strong><strong>in</strong>g worden “ge-APK’t”. En je<br />

hoeft het maar één keer per week te doen. Niet twee of drie<br />

keer per dag, zoals dat getandenpoets.<br />

Is fit20 leuk, ga ik de komende tijd aan tien mensen vragen.<br />

Hopelijk kijken ze me dan ook allemaal héél vreemd<br />

aan. Wat is nou voor vraag? fit20… dat doe je gewoon.<br />

Bas Pronk<br />

fit20 Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

fit20<br />

27


Heb je last van:<br />

haaruitval, dunner wordend haar,<br />

kalende plekken, broos haar of<br />

plotsel<strong>in</strong>g haarverlies en zoek je een<br />

Ervar<strong>in</strong>g Lef<br />

oploss<strong>in</strong>g voor dit probleem?<br />

Kijk snel op www.hairlabs.nl Flexibel voor de<br />

beste producten en laat ons je<br />

oss<strong>in</strong>gen<br />

helpen!<br />

Creatief<br />

elev<strong>in</strong>g Het beste voor je haar. Verhalen<br />

Fancreators<br />

WELKOM IN DE WERELD<br />

VAN DMDESK<br />

MARKETING-COMMUNICATIEBUREAU UIT OVERSCHIE<br />

Rotterdam Market<strong>in</strong>gcommunicatie Ervar<strong>in</strong>g Flexibel Lef<br />

Ontdekken Vernieuwen Oploss<strong>in</strong>gen Creatief<br />

Betrokken Passie Bijzonder Belev<strong>in</strong>g Verhalen<br />

volg ons ook op<br />

Omnichannel Community Persoonlijk Fancreators<br />

www.dmdesk.nl<br />

WELKOM IN DE WERELD<br />

VAN DMDESK<br />

MARKETING-COMMUNICATIEBUREAU UIT OVERSCHIE<br />

Rotterdam Market<strong>in</strong>gcommunicatie Ervar<strong>in</strong>g Flexibel Lef<br />

Ontdekken Vernieuwen Oploss<strong>in</strong>gen Creatief<br />

Betrokken Passie Bijzonder Belev<strong>in</strong>g Verhalen<br />

Omnichannel Community Persoonlijk Fancreators<br />

<strong>Overschie</strong>seweg 10-h - 3044 EE Rotterdam<br />

tel. 010-273 41 32 - <strong>in</strong>fo@dmdesk.nl<br />

www.dmdesk.nl<br />

<strong>Overschie</strong>seweg 10-h - 3044 EE Rotterdam<br />

tel. 010-273 41 32 - <strong>in</strong>fo@dmdesk.nl<br />

Zoek jij een gave<br />

kantoorruimte<br />

aan de Schie?<br />

RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

www.de-vlasfabriek.nl<br />

volg ons ook op<br />

• Fysiotherapie<br />

• Beroerte<br />

• Manueel Therapie<br />

• Echografie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis • Videobellen<br />

www.dmdesk.nl<br />

• Sport<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Claudicatio<br />

<strong>Overschie</strong>seweg 10-h - 3044 EE Rotterdam<br />

• Revalidatie<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

tel. 010-273 41 32 - <strong>in</strong>fo@dmdesk.nl<br />

Jasper van Staveren<br />

D<strong>in</strong>a Brezet<br />

<strong>Overschie</strong> West<br />

Burgemeester Baumannlaan 190<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

<strong>Overschie</strong> Oost<br />

Abtsweg 2<br />

drs. Joris Huijser<br />

Cynthia de Kruijff, MSc.<br />

Ilja Bregman<br />

Lorenzo Lasalvia<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

010 262 05 19<br />

www.rtmfysiotherapie.nl<br />

Annelies Moltzer<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag Gesloten


Verslag van een missverkiez<strong>in</strong>g<br />

Nova uit <strong>Overschie</strong> vertelt:<br />

“Ik ben Nova, 16 jaar oud en kom uit <strong>Overschie</strong>. Hier woon ik samen met mijn vader, moeder en broertje. Al een hele tijd<br />

ben ik bezig met dansen, waar modellenwerk bij kwam. Door verder <strong>in</strong> het modellenwereldje te groeien kwam ik <strong>in</strong> aanrak<strong>in</strong>g<br />

met de term “missverkiez<strong>in</strong>gen”. Voor mij was dit helemaal nieuw, ik had geen idee wat het überhaupt <strong>in</strong> hield.<br />

Na enig onderzoek leek het mij een super<br />

leuke nieuwe ervar<strong>in</strong>g en schreef ik me<br />

<strong>in</strong> voor “miss world Nederland”. Het was<br />

even afwachten of ik überhaupt doorgelaten<br />

werd naar de audities vanwege mijn<br />

leeftijd. Na enige tijd <strong>in</strong> spann<strong>in</strong>g gezeten<br />

te hebben mocht ik naar de auditie dag<br />

komen op slot Loeveste<strong>in</strong>! Er waren een<br />

paar rondes: van Engels tot kennismak<strong>in</strong>g<br />

en van net jurkje tot witte outfit. Aan het<br />

e<strong>in</strong>de van de dag hoorde ik dat ik echt<br />

door was!<br />

Deze weken staan puur <strong>in</strong> het teken van<br />

laten zien wie je bent en wat je doet. Elkaar<br />

beter leren kennen en de jury laten<br />

zien dat jij <strong>in</strong> de f<strong>in</strong>ale moet staan. Van<br />

danslessen tot fotoshoots en van workshops<br />

tot uitdag<strong>in</strong>gen, niks is te gek bij<br />

Miss World.<br />

Elke miss zet zich <strong>in</strong> voor haar Beauty<br />

with a purpose. Mijn gekozen purpose is<br />

straat<strong>in</strong>timidatie, omdat ik dit een we<strong>in</strong>ig<br />

besproken, wereldwijd probleem v<strong>in</strong>d.<br />

Dames die zich niet veilig voelen als ze ‘s<br />

avonds over straat moeten, dat zou toch<br />

niet moeten kunnen? Hiervoor wil ik mezelf<br />

hard gaan maken.<br />

Samen met UNWOMEN ga ik verschillende<br />

acties doen. Daarnaast ga ik een<br />

podcast opnemen en een documentaire<br />

maken over dit onderwerp. Mocht je dit<br />

willen volgen:<br />

Instagram: @novacheyen_<br />

YouTube: Nova Cheyen<br />

De groep met meiden voelt nu al aan als<br />

een grote familie, we zijn allemaal zussen<br />

van elkaar. Ik gun het iedereen zo erg om<br />

<strong>in</strong> de f<strong>in</strong>ale te komen! Maar natuurlijk<br />

hoop ik stiekem zelf ook een plekje te<br />

kunnen bemachtigen.<br />

Onze pageant moeder Katia Maes is<br />

ook zo’n lieve en <strong>in</strong>spirerende vrouw! Ze<br />

helpt ons echt om te groeien en ons zelf<br />

te verbeteren. Het hele traject wordt ook<br />

gefilmd door de geweldige Sten Kluts en<br />

Mark Jansen. Het traject is te volgen op<br />

het YouTube kanaal van Miss World Nederland.<br />

Het lijkt me super leuk als jullie mij willen<br />

volgen <strong>in</strong> mijn ontwikkel<strong>in</strong>gen en traject!<br />

Laten we samen naar de f<strong>in</strong>ale toe dromen.”<br />

<strong>Overschie</strong>s Nieuws<br />

29<br />

en<br />

brengen je<br />

Een gezondere levensstijl beg<strong>in</strong>t met kle<strong>in</strong>e stapjes. Gelukkig begrijpen steeds meer mensen dat zij ook zelf verantwoordelijk<br />

zijn voor hun gezondheid. En om te werken aan je gezondheid heb je geen ervar<strong>in</strong>g nodig.<br />

VIT010 helpt je om een goede start te<br />

maken. Als eerste doe je een eenvoudige<br />

onl<strong>in</strong>e gezondheidstest. Tijdens zes<br />

groepsbijeenkomsten leer je hoe je met<br />

kle<strong>in</strong>e stapjes groot verschil kunt maken.<br />

De thema’s van de bijeenkomsten<br />

zijn gezonde voed<strong>in</strong>g, bewegen, slapen<br />

en ontspannen. Stap voor stap gaan we<br />

samen naar een gezonde leefstijl!<br />

De resultaten zullen zijn:<br />

• meer energie en vitaliteit,<br />

• preventieve gezondheid,<br />

• verbeteren van sportprestaties en gewichtsbeheers<strong>in</strong>g,<br />

• gezond genieten van het leven,<br />

• vitaler oud worden,<br />

• gewichtsverlies,<br />

• lekker <strong>in</strong> je vel zitten.<br />

Ga naar www.vit010.nl of: bel Babet<br />

Blom op 06 – 11 20 54 94 of stuur een mail<br />

naar bblom@wmoradar.nl<br />

Laat deze mooie kans niet liggen. Schrijf<br />

je vandaag <strong>in</strong> voor de VIT010 groep!<br />

Start: 25 oktober, van 14 tot 15 uur.<br />

Waar: Huis van de Wijk de Halte,<br />

Hoge Schiehof 39.


Trivision Automatiser<strong>in</strong>g & ICT Services<br />

Experts <strong>in</strong> automatiser<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het mkb. Gewoon bij u om de hoek!<br />

“Trivision is een one stop shop voor alles dat met automatiser<strong>in</strong>g te maken heeft”, vertelt oprichter Dave van Wijngaarden. “We zorgen dat<br />

alles werkt en dat iedereen er mee uit de voeten kan.”<br />

S<strong>in</strong>ds 1997 staat Dave van Wijngaarden samen met Matthijn de Ruiter aan het roer van Trivision. Zij staan voor een professionele,<br />

flexibele én persoonlijke aanpak van automatiser<strong>in</strong>g. Zoals een klant zegt: ‘Meedenken, daar bl<strong>in</strong>ken ze bij Trivision <strong>in</strong> uit. En dat gaat<br />

verder dan alleen de ICT.’<br />

(Kijk voor meer ervar<strong>in</strong>gen van klanten op trivision.nl/referenties)<br />

Persoonlijk contact<br />

“We kennen al onze klanten persoonlijk en weten wat er bij ze speelt”, zegt Dave, “en iedere klant heeft zoveel mogelijk een vast<br />

contactpersoon.” Dat persoonlijke contact voorkomt een hoop verwarr<strong>in</strong>g. En dat scheelt u weer tijd. Want laten we wel zijn, u<br />

steekt uw tijd toch zeker liever <strong>in</strong> uw bedrijf en uw klanten, dan <strong>in</strong> het beheer van uw automatiser<strong>in</strong>g?<br />

Alles <strong>in</strong> één hand<br />

Voor heel veel onderdelen van automatiser<strong>in</strong>g bij bedrijven heeft Trivision goede oploss<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> huis. Denk bijvoorbeeld aan harden<br />

software, netwerkbeheer, cloudopslag, e-mail, backups, webhost<strong>in</strong>g, etc. <strong>Natuurlijk</strong> zorgt Trivision er ook voor dat uw systeem<br />

op en top beveiligd is, en dat u waar ook ter wereld kunt werken.<br />

Colofon<br />

30<br />

U kunt rekenen op eerlijk advies en duidelijke afspraken. Alles geïnstalleerd en uitgelegd? Goede nazorg is bij Trivision vanzelfsprekend.<br />

En altijd voor een goede prijs-kwaliteitverhoud<strong>in</strong>g.<br />

Netwerk<br />

Automatiser<strong>in</strong>g is een breed werkveld waar<strong>in</strong> ook Trivision niet alles kan. Wat ze wel hebben, zijn jarenlange samenwerk<strong>in</strong>gsverbanden<br />

met externe experts die ze zo nodig <strong>in</strong>schakelen terwijl ze zelf uw aanspreekpunt blijven. Bijvoorbeeld voor telefonie, beveilig<strong>in</strong>gscamera’s<br />

en websites. Het zijn de kle<strong>in</strong>e d<strong>in</strong>gen die het ‘m doen. Ook bij automatiser<strong>in</strong>g.<br />

Automatiser<strong>in</strong>gsexpert om de hoek<br />

Dave: “Ons belangrijkste doel is mensen te helpen met het <strong>in</strong>richten van hun werkomgev<strong>in</strong>g zodat ze lekker kunnen werken. Dat doen we<br />

voor heel verschillende bedrijven door heel Nederland en zelfs <strong>in</strong> het buitenland. <strong>Natuurlijk</strong> helpen we ook graag onze buren <strong>in</strong> de Spaanse<br />

Polder. Het zou toch gek zijn, als we dat niet deden?”<br />

Dave: “Maak nu een afspraak en ontdek wat we voor u kunnen doen. De koffie staat voor u klaar. En wij ook.”<br />

Trivision Automatiser<strong>in</strong>g & ICT Services<br />

<strong>Overschie</strong>seweg 76<br />

3044EH Rotterdam<br />

010-246 92 40<br />

rotterdam@trivision.nl<br />

Kern-team Trivision


Een auto voor zakelijk en privé<br />

Nu we steeds vaker naar ons werk mogen, pakken we ook vaker de auto. Wanneer een auto tot uw ondernem<strong>in</strong>gsvermogen<br />

behoort en u <strong>in</strong> deze auto van uw ondernem<strong>in</strong>g rijdt, dan is het goed om met een aantal zaken reken<strong>in</strong>g te houden. Zeker<br />

als zelfstandige ondernemer die de auto ook voor privé gebruikt.<br />

Zo mag u, als u <strong>in</strong> de auto van uw ondernem<strong>in</strong>g<br />

rijdt, deze kosten van de w<strong>in</strong>st<br />

aftrekken. Alleen als u de auto voor privé<br />

gebruikt, moet een bedrag verrekend<br />

worden. Hoeveel dat is, hangt helemaal<br />

af van de waarde van de auto, de CO2-uitstoot<br />

en wanneer de auto voor het eerst<br />

is toegelaten op de weg.<br />

Vooral de waarde van de auto is erg belangrijk<br />

voor de verreken<strong>in</strong>g van privégebruik.<br />

De waarde is de oorspronkelijke<br />

cataloguswaarde <strong>in</strong>clusief btw en bpm,<br />

en <strong>in</strong>clusief de accessoires die door of<br />

namens de fabrikant of de importeur zijn<br />

aangebracht vóór het toekennen van het<br />

kenteken aan de auto.<br />

Voor de waarde van een auto ouder dan<br />

15 jaar, geldt de prijs die u normaal zou<br />

krijgen als u de auto verkoopt dus is de<br />

catalogusprijs niet belangrijk.<br />

Het kan zijn dat u niet meerdere auto’s<br />

voor de deur wilt hebben of niet meer<br />

dan een auto kunt veroorloven. Dan gebruikt<br />

u de auto van de ondernem<strong>in</strong>g ook<br />

voor bijvoorbeeld vakantieritten, boodschappen<br />

of familiebezoek.<br />

Als u een auto van uw ondernem<strong>in</strong>g ook<br />

privé gebruikt, moet u zoals eerder gezegd<br />

voor dat privégebruik een bedrag<br />

verrekenen met de autokosten van de<br />

ondernem<strong>in</strong>g. Dit bedrag is maximaal<br />

het bedrag van de autokosten. Het bedrag<br />

dat u verrekent met uw autokosten,<br />

hangt ook af van de waarde van de auto.<br />

U hoeft niets te verrekenen als u op jaarbasis<br />

niet meer dan 500 kilometer privé<br />

rijdt. Dat moet u dan aantonen met een<br />

rittenregistratie.<br />

In deze registratie moet staan: het merk<br />

van de auto, het type auto, het kenteken<br />

van de auto, de periode waar<strong>in</strong> u de auto<br />

hebt gebruikt en de ritgegevens.<br />

Let wel op dat deze klopt, want de Belast<strong>in</strong>gdienst<br />

kan controleren of de ritten zakelijk<br />

of privé zijn.<br />

Als u het toch te <strong>in</strong>gewikkeld v<strong>in</strong>dt, is het<br />

ook mogelijk om een rittenregistratiesysteem<br />

te gebruiken. Dan bent u verzekerd<br />

van een 100% sluitende ritadm<strong>in</strong>istratie.<br />

Kies hiervoor wel een ritregistratiesysteem<br />

met het keurmerk RRS.<br />

Fam24 Consultancy Adm<strong>in</strong>istratiekantoor<br />

wenst u een fijne werkweek.<br />

FAM24 Consultancy B.V.<br />

Keersopstraat 15 B<br />

3044 EX Rotterdam<br />

Tel: 010-766 00 24<br />

E-Mail: <strong>in</strong>fo@fam24.nl<br />

Ondernemers<strong>in</strong>formatie<br />

31<br />

Columnist B2B column Robert Jan de Heer plotsel<strong>in</strong>g overleden<br />

We wensen de nabestaanden sterkte met het verwerken van dit verlies.<br />

Op 2 september is onverwachts overleden Robert Jan de Heer. Hij was zestig<br />

jaar. Robert Jan was <strong>in</strong> Rotterdamse ondernemerskr<strong>in</strong>gen zeer bekend als<br />

zzp’er, netwerker en vooral verb<strong>in</strong>der. Hij was enorm gedreven om iets te<br />

betekenen voor anderen <strong>in</strong> het zakendoen. Robert Jan zette zich ook bestuurlijk<br />

<strong>in</strong> voor de ondernemersclubs De Spaanse Grave en Rotterdams OndernemersBelang<br />

<strong>in</strong> de Spaanse Polder.<br />

De afgelopen jaren verzorgde hij voor <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> maandelijks<br />

een column over en voor ondernemers. Soms wat scherp <strong>in</strong> <strong>in</strong>houd of met<br />

een uitgesproken men<strong>in</strong>g over de rol van de overheid. Maar altijd waren het<br />

columns die ondernemers aanzetten tot nadenken over bepaalde ontwikkel<strong>in</strong>gen<br />

en processen.


Blijf loyaal, koop lokaal<br />

Woktaria<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Lekker Gebakkie<br />

with the flavours from home<br />

Casereccio<br />

M@bikes<br />

Chic Optiek<br />

Mah<strong>in</strong>’s Cater<strong>in</strong>g<br />

en Afhaal<br />

De Meubelloods<br />

Monria<br />

W<strong>in</strong>kelen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

32<br />

De Pizzabakkerij<br />

Eetcafé<br />

Boulevard<br />

IJzerhandel<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Pearle<br />

PLUS Richard<br />

de Zoete<br />

Schoenmakerij<br />

Leo de Kruijf<br />

Juwelier Sativar<br />

Stripw<strong>in</strong>kel<br />

Dick Bos<br />

Bootje varen over de Schie<br />

Bootje varen<br />

over de Schie<br />

Bakkerij<br />

van den Berg<br />

Rijnshop<br />

Restaurant<br />

Aan de Zweth<br />

Best Western<br />

VERHAGEOVERSCHIE<br />

Burgemeester Baumannlaan 123A<br />

3043 AJ Rotterdam<br />

(010) 262 3641 www.verhage.nu<br />

Tweewieler<br />

company.nl<br />

Van Alles<br />

Conceptstore<br />

Verhage<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Onel<strong>in</strong>ersART<br />

Rottzooi<br />

www.kooplokaaloverschie.nl


Zet alvast <strong>in</strong> de agenda:<br />

9 oktober 2021<br />

Braderie / Luikse Markt +<br />

VIND WAAR HET OMGAAT<br />

SOCIALESTRAAT<br />

FitFestivals 55+<br />

Gezond ouder worden met elkaar<br />

Cultuur <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

33<br />

Weet u het nog? Een gezellige braderie op de Burg Baumannlaan/2 e Hogenbanweg? Langs al die kramen stru<strong>in</strong>en met de<br />

uitstall<strong>in</strong>gen van onze lokale w<strong>in</strong>keliers, maar ook de verrassende presentaties van kraamhouders van buiten <strong>Overschie</strong> ?<br />

Muziek op de achtergrond, een aantal oude ambachtsbeoefenaren die zich presenteren<br />

op de braderie. Even ergens wat proeven, ruiken, lekker nostalgisch….<br />

Maar ook: de SOCIALE STRAAT. Een ple<strong>in</strong> waar <strong>Overschie</strong>se dienstverleners op het gebied<br />

van maatschappelijke en sociale diensten zich presenteren aan de <strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>.<br />

Zij geven <strong>in</strong>formatie en kunnen bevraagd worden over van alles en nog wat.<br />

Ze willen allemaal ook graag vertellen wat zij voor u, voor jou kunnen betekenen. Presentator/<br />

<strong>in</strong>terviewer en Rotterdamse rasartiest Joris Lutz is de hele dag aanwezig om verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen<br />

te leggen, <strong>in</strong>terviews af te nemen en een paar mooie acts te verzorgen.<br />

Daarnaast is een <strong>Overschie</strong>se DJ aanwezig met heel veel ‘Gouwe Ouwen’ die hij tussen<br />

alle bedrijven door laat horen en een aantal zijn er zelfs te koop!<br />

Het ple<strong>in</strong> van de Sociale Straat is NIET bij de Baumannlaan kerk (daar wordt gebouwd!) maar op de hoek van<br />

Burg Baumannlaan/2 e Hogenbanweg bij PNL Vastgoed, voorheen ING Kantoor.<br />

Kom 9 oktober van 10.00 tot 16.00: Sociale Straat <strong>Overschie</strong> FITfestival 55+ / Braderie-Luikse Markt<br />

In samenwerk<strong>in</strong>g met Beukers Evenementen voor de braderie/Luikse Markt, wmo radar, OndernemersVerenig<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong>,<br />

Sticht<strong>in</strong>g <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, gebiedscommissie <strong>Overschie</strong> en Lokaal Cultuur Programmeur voor de Sociale Straat.<br />

Inlicht<strong>in</strong>gen: voor deelname braderie (voor een kraam) Beukers Evenementen,<br />

www.beukersevenementen.com. Voor de Sociale Straat<br />

https://overschie.surveytalent.com/survey/aanmelden-sociale-straat-2021


Truckrun 2021 zoekt chauffeurs, passagiers én geld<br />

Hoera, <strong>in</strong> december rijdt de truckrun weer! De organisatie werkt keihard om alles voor elkaar te krijgen en zoekt chauffeurs,<br />

passagiers én geld om de trucks weer <strong>in</strong> volle glorie te laten rijden.<br />

Het is ieder jaar een adembenemend gezicht. Al die enorme<br />

trucks, toeterend en versierd met lichtjes. Veel mensen kijken<br />

erg naar dit feestje uit. En het goede nieuws is, dat <strong>Overschie</strong><br />

dit jaar weer van Truckrun Rotterdam kan genieten. (Tenzij het<br />

coronavirus <strong>in</strong>eens weer oplaait, natuurlijk. Maar daar gaan we<br />

niet van uit!)<br />

Inschrijven<br />

De <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>gen zijn direct gestart toen de gemeente liet<br />

weten dat de truckrun door mocht gaan. Nu is de organisatie<br />

dr<strong>in</strong>gend op zoek naar chauffeurs en passagiers. En, ook niet<br />

bepaald onbelangrijk, geld.<br />

Chauffeurs en passagiers kunnen zich <strong>in</strong>schrijven met een mailtje<br />

naar aanmelden@truckrunrotterdam.nl<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

Geld geven<br />

Bent u ook zo blij dat we weer gaan rijden? En wilt u ons steunen?<br />

Uw gift is bijzonder welkom! Maak een bedrag over naar<br />

reken<strong>in</strong>g NL 95 INGB 0005 3052 77 t.n.v. Sticht<strong>in</strong>g De Achter-<br />

Tu<strong>in</strong>. Zo maakt u alle mensen die zo van de truckrun genieten<br />

enorm blij!<br />

34<br />

Aanw<strong>in</strong>sten Museum Oud-<strong>Overschie</strong><br />

Een meneer uit Water<strong>in</strong>gen heeft het museum twee etsen gegeven <strong>in</strong> orig<strong>in</strong>ele, onbeschadigde oude lijsten. De etsen zijn<br />

afkomstig van de grootmoeder van zijn overleden vrouw (Remkes, geen directe b<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g met <strong>Overschie</strong>). De ene ets toont<br />

een gezicht op het Schouwgat vanaf de overkant van de Delftse Schie. De andere ets is een w<strong>in</strong>tergezicht vanaf de Schie<br />

met het dorp en de Grote Kerk.<br />

Maurits de Jong<br />

De etsen zijn gesigneerd Maurits de Jong. Er is we<strong>in</strong>ig over<br />

deze kunstenaar bekend. Het RKD (Nederlands Instituut voor<br />

Kunstgeschiedenis) meldt dat De Jong <strong>in</strong> Rotterdam is geboren<br />

op 10 april 1928. De teken<strong>in</strong>g van het Schouwgat bev<strong>in</strong>dt zich<br />

ook <strong>in</strong> het Stadsarchief. Volgens het archief is de teken<strong>in</strong>g gemaakt<br />

<strong>in</strong> 1930.<br />

Gezien de geboortedatum van Maurits de Jong lijkt dat te vroeg.<br />

Het is waarschijnlijker dat hij de teken<strong>in</strong>g rond 1950 maakte,<br />

net zoals de teken<strong>in</strong>g met het w<strong>in</strong>tergezicht. Op de teken<strong>in</strong>g<br />

van het Schouwgat staat het brugwachtershuisje van de Lage<br />

Brug dat e<strong>in</strong>d jaren ’20 is gesloopt. Waarschijnlijk heeft de Jong<br />

foto’s gebruikt voor deze teken<strong>in</strong>g.


Een impressie van de Kandelaarweg vroeger en nu. De oude foto toont het ‘slop’ of poortje vanaf de Kethelsekade tussen de boerderijen door naar de Kandelaarweg. -<br />

Foto’s: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> – collectie Museum Oud-<strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnaam verklaard:<br />

Kandelaarweg<br />

Rotterdam heeft een kle<strong>in</strong>e enclave die eigenlijk op Schiedamse grond ligt. Het is buurtschap Noord-Kethel, of zoals we <strong>in</strong><br />

het <strong>Overschie</strong>se zeggen: ‘de Kandelaar’.<br />

Het is het meest noordwestelijke deel<br />

van <strong>Overschie</strong>, begrensd door de Delftse<br />

Schie, bedrijventerre<strong>in</strong> Noordwest en de<br />

spoorlijn naar Delft. Noord-Kethel/ Kandelaar<br />

grenst ook aan Schiedam en Midden-Delfland.<br />

Het gebied bestaat vooral<br />

uit een open polderlandschap. Er is landbouw<br />

en veel mensen gaan hier naartoe<br />

voor recreatie.<br />

De belangrijkste en enige weg door de<br />

buurtschap is de Kandelaarweg. Deze weg<br />

loopt vanaf de spoorlijn naar de Kandelaar.<br />

Vanaf de Kandelaar gaat de weg naast de<br />

Schie verder tot aan de gemeentegrens<br />

van Delft. Vanaf daar heet hij de Schiekade.<br />

De Kandelaarweg bestaat s<strong>in</strong>ds 1924. De<br />

naam verwijst naar herberg ‘de Candelaar’<br />

die <strong>in</strong> het beg<strong>in</strong> van de 17e eeuw aan<br />

de Schie stond. Zo her<strong>in</strong>nert de Kandelaarweg<br />

aan de tijd dat de Schie een trekvaart<br />

was. Er brandde toen ’s nachts een<br />

kandelaar voor het raam van de herberg.<br />

Dit kle<strong>in</strong>e lichtje gaf aan waar de schepen<br />

konden aanmeren. De buurtschap<br />

Noord-Kethel is <strong>in</strong> 1941, tegelijk met<br />

<strong>Overschie</strong>, bij Rotterdam gevoegd.<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

35<br />

Molenaars nemen afscheid van Molen De Speelman<br />

Het was een drukte van belang bij molen de Speelman op woensdag 15 september. Ton Edixhoven (40 jaar molenaar) en<br />

Jaap de Jong (20 jaar molenaar) namen die dag afscheid van de molen aan de <strong>Overschie</strong>se Kleiweg.<br />

In de ochtend was Erik Lemmers van<br />

Radio Rijnmond aanwezig om de vertrekkende<br />

molenaars te <strong>in</strong>terviewen. Ze<br />

spraken uitgebreid over het molenaarsleven<br />

en de geschiedenis van molen de<br />

Speelman. Helaas kon de molen deze<br />

dag niet draaien doordat er <strong>in</strong> de wieken<br />

haarscheurtjes zijn gevonden; de molen<br />

staat stil totdat er nieuwe wieken zijn.<br />

Gelukkig kan het malen van meel wel<br />

doorgaan, dankzij een koppel molenstenen<br />

dat aangedreven wordt door een<br />

elektromotor.<br />

Bedankt Ton en Jaap!<br />

Bij het afscheid van Ton en Jaap waren<br />

de donateurs aanwezig en de huidige<br />

molenaar (Paul Breijs) samen met de<br />

molenaars <strong>in</strong> opleid<strong>in</strong>g (Ed, Leo, Gerard,<br />

Dirk en Tygo). Onder het genot van een<br />

drankje en hapje bedankte Fokko Speelman<br />

(voorzitter bestuur sticht<strong>in</strong>g tot<br />

behoud van molen de Speelman) de vertrekkende<br />

molenaars voor hun <strong>in</strong>zet en<br />

het draaiende houden van de molen. Ook<br />

bedankte Fokko de huidige molenbemann<strong>in</strong>g<br />

voor hun <strong>in</strong>zet en enthousiasme<br />

om de molen en de w<strong>in</strong>kel draaiende<br />

te houden. Hij sprak de hoop uit dat de<br />

wieken snel kunnen worden vervangen<br />

zodat de molen weer kan draaien (als er<br />

w<strong>in</strong>d is).<br />

De afscheidnemende molenaars<br />

Foto’s: Kees van der Meer


Actie schoenendoos<br />

Zondag 26 september is het beg<strong>in</strong> van<br />

de Actie Schoenendoos. Ook dit jaar<br />

vragen wij u om mee te helpen met<br />

het verzamelen van schriften, tekenen<br />

schrijfwaren, toiletartikelen, kle<strong>in</strong>e<br />

speelgoedjes, enzovoort. Hiermee<br />

vullen we schoenendozen voor k<strong>in</strong>deren<br />

<strong>in</strong> vluchtel<strong>in</strong>genkampen of k<strong>in</strong>dertehuizen.<br />

Tot 7 november<br />

In het weekend van 7 november vullen<br />

we de dozen en is de actie schoenendoos<br />

van dit jaar weer klaar. Wij willen elk jaar<br />

100 dozen afleveren, en tot nu toe lukt<br />

dat iedere keer met groot gemak!<br />

Wilt u ook dit jaar meehelpen een mooi<br />

aantal dozen te vullen?<br />

Spullen of geld<br />

U kunt helpen door spullen <strong>in</strong> de kerk af<br />

te geven of door geld te geven via reken<strong>in</strong>g<br />

NL91RABO0141500077 van de Diaconie<br />

o.v.v. Actie Schoenendoos.<br />

Alvast hartelijk bedankt,<br />

Sylvia Boers/Diaconie<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

36<br />

Stiltewandel<strong>in</strong>g door <strong>Overschie</strong>:<br />

een unieke ervar<strong>in</strong>g voor iedereen<br />

Babet Blom en Louise Cornelis begonnen tijdens de <strong>Overschie</strong>se Sportweek van september 2020 met stiltewandel<strong>in</strong>gen.<br />

Eens <strong>in</strong> de twee weken wandelen zij op zondagochtend met een groepje <strong>in</strong> en rond <strong>Overschie</strong>, zonder te praten. Wil je ook<br />

ervaren hoe het is om <strong>in</strong> stilte met elkaar te wandelen?<br />

De beweg<strong>in</strong>g is goed en fijn, en door de stilte ervaar je de omgev<strong>in</strong>g<br />

op een heel andere manier. De groep liep het afgelopen<br />

jaar onder andere door Park Zestienhoven en op landgoed De<br />

Tempel. Trouwens, voor de start en na afloop mag er wel degelijk<br />

gepraat worden. Het is dus ook gezellig!<br />

Je hoort meer<br />

Het was door corona een bijzonder jaar, maar wandelen kon gelukkig<br />

altijd. Babet: “We hebben altijd reken<strong>in</strong>g gehouden met<br />

de anderhalve meter en met de maximale groepsgrootte. Zo is<br />

het gelukt om door te gaan, ook <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>termaanden. We hadden<br />

vorige w<strong>in</strong>ter ook veel geluk met het weer: het was bijna<br />

altijd droog op zondagochtend, en vaak prachtig.<br />

Nu hebben we de vier seizoenen gehad en daar dus - <strong>in</strong> stilte<br />

- van genoten. Van de paddenstoelen <strong>in</strong> de herfst naar het uitbundige<br />

groen van het voorjaar. Wat vooral opvalt <strong>in</strong> de stilte is<br />

dat je meer andere geluiden hoort. De snelweg en een langsrijdende<br />

brommer, maar ook vogels en de w<strong>in</strong>d <strong>in</strong> de bomen.”<br />

Loop een keertje mee<br />

De groep is kle<strong>in</strong> maar fijn. Louise: “Meer wandelaars zijn zeker<br />

welkom. Iedereen kan <strong>in</strong> zijn eigen tempo lopen. Meestal loop<br />

ik voorop en Babet achteraan. Zij wacht dan op de laatste. We<br />

zorgen ook dat we iedereen zien. En als het nodig is, lopen we<br />

wat korter – dat kan allemaal.<br />

Je kunt zeker een keer mee komen doen. Dat kost niets, het<br />

is sowieso gratis. Dus kom eens ervaren hoe dat is, <strong>in</strong> stilte wandelen<br />

<strong>in</strong> onze eigen mooie wijk!”<br />

Waar en wanneer<br />

Als je mee wilt doen, is het handig om even contact te hebben<br />

met Babet of Louise over datum, plek en tijd. In pr<strong>in</strong>cipe is het<br />

op zondag <strong>in</strong> de even weken, vertrek om half 11, meestal bij de<br />

molen, maar soms kiezen we voor de afwissel<strong>in</strong>g een andere<br />

plek. De wandel<strong>in</strong>g duurt ongeveer drie kwartier (3,5 kilometer).<br />

Over de <strong>in</strong>itiatiefnemers<br />

Babet en Louise wonen allebei <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Ze wandelen dolgraag<br />

en werken al een paar jaar samen op het gebied van bewegen<br />

en leefstijl. Ze geven ook wel eens samen een workshop.<br />

Louise is tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsbegeleider bij sportkunstenaar.nl en Babet is<br />

onder andere leefstijlcoach.<br />

Contact: Babet Blom (babetb73@gmail.com) of Louise Cornelis<br />

(sportkunstenaar@lhcornelis.nl)


Het <strong>Overschie</strong> huis <strong>in</strong> Putten gevonden:<br />

E<strong>in</strong>d goed, al goed<br />

Door Dirk van Noort<br />

Het verhaal over het huis <strong>in</strong> Putten (1950) waar <strong>Overschie</strong> een rol bij speelde, verscheen eerder <strong>in</strong> vier delen <strong>in</strong> <strong>Natuurlijk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Ik sloot dit verhaal toen af met de woorden: “…dat dit verhaal toch nog een goed e<strong>in</strong>de krijgt, wat het ook<br />

verdient”. Maar ja dat e<strong>in</strong>de kwam er maar niet. [<strong>Overschie</strong> droeg tijdens de wederopbouw bij aan de bouw van een huis<br />

<strong>in</strong> Putten. Maar welk huis bleef een mysterie, red.] Ik besloot tot een laatste pog<strong>in</strong>g om dat goede e<strong>in</strong>de toch te krijgen: ik<br />

stuurde het hele verhaal zoals verschenen <strong>in</strong> <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> naar de redactie van de lokale krant De Puttenaer.<br />

Beste redactie,<br />

Het is alweer een tijd geleden dat ik u schreef over het verhaal<br />

van “<strong>Overschie</strong> helpt Putten”, en <strong>in</strong>middels is dit verhaal <strong>in</strong> 4<br />

delen gepubliceerd <strong>in</strong> ons maandelijks magaz<strong>in</strong>e “<strong>Natuurlijk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>”. Omdat dit verhaal mij zo heeft geïntrigeerd,<br />

heb ik zelfs het boek aangeschaft met de titel “Opdat het nageslacht<br />

het wete” – Gedenkboek voor de mannen die op 2 oktober<br />

1944 uit ons dorp werden weggevoerd. Met de hoop dat<br />

hier nog meer <strong>in</strong>fo <strong>in</strong> stond, helaas was dit niet het geval. Maar<br />

het boek heeft mij wel aangegrepen, en ik vond het ook nu wel<br />

de tijd om het vierdelige verhaal naar u toe te sturen. Mocht<br />

het onverhoopt <strong>in</strong> uw krant verschijnen, dan zou u mij een plezier<br />

doen om mij ook een exemplaar toe te sturen.<br />

Gevonden!<br />

Nog geen week later verscheen het eerste deel <strong>in</strong> de lokale<br />

krant De Puttenaer. Ik meteen zoeken op <strong>in</strong>ternet, en ja hoor:<br />

twee pag<strong>in</strong>a’s breed uitgemeten stond hier het eerste deel. Ik<br />

was hier best trots op, en nu maar wachten en hopen.<br />

Dat wachten duurde niet lang, want amper twee dagen later<br />

werd ik gebeld door een mevrouw die vertelde dat zij haar huis<br />

had herkend toen ze het artikel las. Het uite<strong>in</strong>delijke adres was<br />

Pr<strong>in</strong>s Hendrikweg 38. Ze had direct gebeld naar de redactie van<br />

De Puttenaer voor mijn telefoonnummer, en zij vertelde meteen<br />

dat de grote steen met <strong>Overschie</strong> er niet meer was. Die was<br />

zo’n tien jaar geleden door de vorige eigenaar weggehaald voor<br />

de plaats<strong>in</strong>g van een erker.<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

37<br />

Bij voorbaat dank, en vriendelijke groeten<br />

Twee dagen later krijg ik een telefoontje van de redactie De<br />

Puttenaer, van Marieke, die mijn artikel had gelezen. Ze vroeg<br />

of ik er bezwaar tegen had dat dit artikel <strong>in</strong> aanloop naar de<br />

jaarlijkse herdenk<strong>in</strong>g op 2 oktober gebruikt zou worden. ‘Nou,<br />

nee’, zei ik. Dat was juist waar ik op hoopte; misschien kon dit<br />

een antwoord geven op mijn vraag: waar staat het <strong>Overschie</strong>se<br />

huis <strong>in</strong> Putten?


Toeval?<br />

Maar de kle<strong>in</strong>e gevelsteen was er nog. Het mooiste van het verhaal<br />

was, dat ze hem pas een week eerder hadden teruggevonden:<br />

hij zat verstopt achter een heg die ze toen weghaalden.<br />

Toeval bestaat niet zeggen ze weleens, nou, <strong>in</strong> dit geval wel. Ik<br />

maakte met haar een afspraak om foto’s te maken, en verder te<br />

praten.<br />

Ik was natuurlijk hartstikke blij dat dit zo was afgelopen, en dat<br />

wij het huis hadden gevonden na bijna twee jaar speurwerk.<br />

Wij zijn op 14 september naar Putten gereden en zijn heel hartelijk<br />

ontvangen door deze mensen. Eerst even foto’s gemaakt,<br />

en daarna bij een lekkere kop koffie een goed gesprek gehad.<br />

En nu zijn de bewoners ook benieuwd of er nog meer foto’s zijn<br />

van hun huis, en misschien ook wel verhalen. Zij wisten niet dat<br />

er een boek was verschenen, waar<strong>in</strong> het verhaal van Putten <strong>in</strong><br />

de oorlog staat beschreven. Ook werd <strong>in</strong>eens duidelijk dat dit<br />

huis dus geen boerderij-type huis was.<br />

Overigens stond er <strong>in</strong> de kranten dat de tekst was ‘<strong>Overschie</strong><br />

helpt Putten’, en ik zag nu dat er op de steen staat ‘<strong>Overschie</strong><br />

hielp Putten – 7 maart 1950’. Maar ja, een kniesoor die daar op<br />

let natuurlijk. Dat is toch ook m<strong>in</strong>der belangrijk dan het goede<br />

slot van dit verhaal.<br />

Foto’s: Dirk & Helen van Noort<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

38


Feitenonderzoek traject Luchthavenbesluit openbaar<br />

Een groep betrokkenen bij het vliegveld<br />

bereidt het nieuwe luchthavenbesluit<br />

voor b<strong>in</strong>nen het traject<br />

“Luchthavenbesluit Rotterdam The<br />

Hague Airport”. In eerdere <strong>editie</strong>s van<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> was hier al<br />

over te lezen. De betrokkenen deden<br />

samen een feitenonderzoek en schreven<br />

een rapport. Dit rapport is vanaf<br />

nu openbaar. U v<strong>in</strong>dt het onl<strong>in</strong>e op<br />

luchthavenbesluit.nl.<br />

In totaal stelden de betrokkenen ruim<br />

200 vragen. Een kle<strong>in</strong>e groep afgevaardigden<br />

heeft alle vragen geordend en<br />

aangescherpt. deze “Begeleid<strong>in</strong>gsgroep<br />

Jo<strong>in</strong>t Fact F<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g” is niet verantwoordelijk<br />

voor de <strong>in</strong>houd van het rapport, maar<br />

zag toe op een zorgvuldig proces van gezamenlijk<br />

feitenonderzoek.<br />

Antwoorden<br />

De Begeleid<strong>in</strong>gsgroep heeft een onderzoeksopzet<br />

gemaakt waar<strong>in</strong> de vragen<br />

op onderwerp bij elkaar zijn gebracht. Dit<br />

levert 33 hoofdvragen op, met een aantal<br />

sub-vragen. Voor iedere hoofdvraag is<br />

een zogeheten ‘kennishouder’ gezocht.<br />

De kennishouder zorgt samen met een<br />

team van <strong>in</strong>houdelijk specialisten voor<br />

het beantwoorden van de hoofdvraag.<br />

Veel kennishouders zitten ook <strong>in</strong> de Begeleid<strong>in</strong>gsgroep.<br />

Maar er waren vragen<br />

waarvoor onafhankelijke expertise van<br />

buitenaf gewenst was. Deze vragen zijn<br />

doorgegeven aan de Hogeschool van<br />

Amsterdam en de Universiteit Twente.<br />

Onderzoeksrapport Jo<strong>in</strong>t Fact F<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

De Begeleid<strong>in</strong>gsgroep heeft hard gewerkt<br />

om op alle onderzoeksvragen een<br />

zorgvuldig antwoord te krijgen. De groep<br />

kwam regelmatig onl<strong>in</strong>e bij elkaar om<br />

alles door te nemen, aan te vullen en aan<br />

te scherpen. Deze bijeenkomsten zijn<br />

ondersteund met onafhankelijke procesbegeleid<strong>in</strong>g.<br />

Het uite<strong>in</strong>delijk resultaat is<br />

gebundeld <strong>in</strong> een onderzoeksrapport<br />

Jo<strong>in</strong>t Fact F<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g en aan alle betrokkenen<br />

gestuurd.<br />

Doel van het rapport<br />

De deelnemers gebruiken het rapport bij<br />

de voorbereid<strong>in</strong>g van de volgende fase<br />

van het traject. In die fase maakt de groep<br />

betrokkenen een voorkeurscenario. Dit<br />

voorkeurscenario wordt de basis voor<br />

de aanvraag van een Luchthavenbesluit<br />

door Rotterdam The Hague Airport.<br />

Afstand<br />

De deelnemers hoeven het niet allemaal<br />

eens te zijn over de <strong>in</strong>houd. Toch laat de<br />

Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The<br />

Hague Airport weten dat zij op juridische<br />

en <strong>in</strong>houdelijke gronden afstand neemt<br />

van het JFF-rapport.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

Op luchthavenbesluit.nl v<strong>in</strong>dt u behalve<br />

het rapport ook alle <strong>in</strong>formatie over het<br />

traject. Heeft u vragen? Kijk op de website<br />

voor de contactgegevens van de procesbegeleid<strong>in</strong>g.<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>s Nieuws<br />

39<br />

Japanse duizendknoop <strong>in</strong> het park<br />

Een paar jaar terug stond de Japanse duizendknoop nog maar op een plek <strong>in</strong> het park. Maar nu duikt deze beruchte woekeraar<br />

op meerdere plaatsen op en verdr<strong>in</strong>gt andere planten. Zie je hem staan? Meld het via de app MeldR of de app Buiten-<br />

Beter.<br />

Vrienden van een <strong>in</strong>woner van <strong>Overschie</strong><br />

herkenden de plant en raadden hem<br />

aan een meld<strong>in</strong>g te maken. S<strong>in</strong>dsdien<br />

komt de gemeente een paar keer per jaar<br />

langs. Ze snoeien de duizendknoop <strong>in</strong><br />

zijn groeitijd bij de grond af. Zo raakt de<br />

plant op den duur uitgeput en sterft hij<br />

uite<strong>in</strong>delijk af.<br />

Schade<br />

Japanse duizendknoop is een bijzonder<br />

sterke groeier, die niet <strong>in</strong> Nederland thuishoort.<br />

Laat je hem staan, dan breidt hij<br />

zich uit totdat er niets anders meer staat.<br />

Bovendien veroorzaakt de sterke plant<br />

schade aan gebouwen, leid<strong>in</strong>gen en wegen.<br />

Daarom staat hij op de lijst <strong>in</strong>vasieve<br />

exoten.<br />

Heel Nederland<br />

Helaas staat de duizendknoop <strong>in</strong>middels<br />

ook <strong>in</strong> de IJskelder en op een dijkje aan<br />

de voorkant van volkstu<strong>in</strong>dersverenig<strong>in</strong>g<br />

Blijdorp. Het park is trouwens niet de<br />

enige plek waar deze plant wortel heeft<br />

geschoten. In heel Nederland wordt voor<br />

hem gewaarschuwd en geldt: zie je deze<br />

plant staan? Meld het!<br />

Duizendknoop <strong>in</strong> je tu<strong>in</strong>?<br />

Staat hij <strong>in</strong> je tu<strong>in</strong>? Giet er kokend water<br />

over, graaf hem uit of knip hem vlak boven<br />

de grond af, net zolang tot de plant het opgeeft<br />

en jij hebt gewonnen. Let op: gooi de<br />

plant niet <strong>in</strong> groenconta<strong>in</strong>er of composthoop,<br />

maar <strong>in</strong> de grijze afvalconta<strong>in</strong>er.<br />

Foto: Anne Bos


Victória Valent<strong>in</strong> en Julia Buizer<br />

Viola Cheung en Julia Buizer<br />

Meer weten? <strong>in</strong>fo@sticht<strong>in</strong>ggrotekerkoverschie.nl.<br />

foto Jacob de Vries


Fraude bij book<strong>in</strong>g.com <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Het zal je maar gebeuren. Zit je net lekker te eten, staan er mensen met koffers voor je deur. Of ze even kunnen <strong>in</strong>checken. Het<br />

overkwam Daniël Kars uit <strong>Overschie</strong>. Zijn huis bleek op book<strong>in</strong>g.com te staan als vakantiewon<strong>in</strong>g. Maar Daniël wist van niets.<br />

Op een d<strong>in</strong>sdagavond staat er onverwacht<br />

een gez<strong>in</strong> uit Oostenrijk bij Daniël<br />

op de stoep. Ze laten de bevestig<strong>in</strong>g van<br />

hun boek<strong>in</strong>g zien. De foto’s zijn van een<br />

heel ander huis, maar het adres is toch<br />

echt dat van Daniël. Het is iets dat helaas<br />

vaker voorkomt.<br />

Bloedserieus<br />

Het is geen grap, begrijpt Daniël al snel.<br />

De Oostenrijkers zijn bloedserieus. De<br />

paniek slaat hen om het hart als Daniël<br />

ze vertelt dat de advertentie op de website<br />

niet klopt en zijn huis niet te huur<br />

is. Het is de derde keer dat het echtpaar<br />

(een paar weken op reis door Europa met<br />

hun baby) deze vakantie is opgelicht via<br />

book<strong>in</strong>g.com.<br />

Opgelucht ademhalen<br />

Daniël regelt een kamer voor het stel <strong>in</strong><br />

een hotel. Verhaal halen bij het platform<br />

blijkt niet eenvoudig. Het duurt uren<br />

voordat iemand de telefoon opneemt.<br />

Vervolgens kan niemand uitleggen hoe<br />

dit kan gebeuren.<br />

Het duurt nog een dag voordat het huis<br />

van Kars van de website verdwijnt. Dan<br />

kan Kars weer opgelucht ademhalen: hij<br />

hoeft geen onverwacht gasten meer te<br />

verwachten.<br />

Nooit meer<br />

Het Oostenrijkse koppel probeert compensatie<br />

van het platform te krijgen. Ze<br />

zijn gelukkig hun geld niet kwijtgeraakt,<br />

maar maakten wel extra kosten door de<br />

valse boek<strong>in</strong>gen. Ook hadden ze bepaald<br />

niet de ontspannen vakantie waar ze zo’n<br />

behoefte aan hadden. Een d<strong>in</strong>g is zeker:<br />

ze boeken nooit meer een appartement<br />

dat nog geen recensies heeft.<br />

De Fraudehelpdesk meldt <strong>in</strong> het Algemeen<br />

Dagblad dat ze al jaren meld<strong>in</strong>gen<br />

krijgen zoals deze. Dit jaar (tot 1 september)<br />

al 164 keer.<br />

<strong>Overschie</strong>s Nieuws<br />

Kom op 9 oktober langs bij het FitFestival <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>!<br />

41<br />

Op zaterdag 9 oktober a.s. wordt <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> weer de Sociale Straat georganiseerd. Dit jaar v<strong>in</strong>d je<br />

hier ook het levendige FitFestival: bij deze kraampjes kun je als <strong>in</strong>woner van <strong>Overschie</strong> allerlei gratis<br />

gezondheidschecks en leuke activiteiten doen. Ontdek bijvoorbeeld welke sociale activiteiten er<br />

allemaal zijn <strong>in</strong> jouw buurt, laat je bloeddruk opmeten, of leer hoe je een gezonde lunch klaarmaakt.<br />

Fit worden is nog nooit zo gezellig én nuttig geweest. Iedereen is welkom op het FitFestival,<br />

dus kom langs op 9 oktober! Je zult verrast zijn door alles wat <strong>Overschie</strong> jou te bieden heeft…<br />

Evenementenkalender oktober<br />

iedere zondag Brocante w<strong>in</strong>kel Museum Oud-<strong>Overschie</strong> Museum Oud-<strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur vrij<br />

iedere zaterdag en zondag Expositie Beelden De Tempel Museum Oud-<strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur € 5,00<br />

iedere dag van zonsopgang<br />

tot zonsondergang<br />

Wandel<strong>in</strong>gen op Landgoed De Tempel De Tempel - Delftweg vrij<br />

donderdag 7 oktober Oogst-workshop Tamar<strong>in</strong>de - Prof. Bolklaan 27 13.30 - 15.30 uur € 2,00 per persoon<br />

zaterdag 9 oktober Sociale Straat/Luikse markt/FitFestivals 55+ Burg. Baumannlaan/2e Hogenbanweg 10.00- 16.00 uur vrij<br />

zondag 10 oktober Katton - K<strong>in</strong>derprogramma Theater In de Lugt - De Lugt 17 11.00 uur € 5,00<br />

d<strong>in</strong>sdag 12 oktober Appeltaartconcert Theater In de Lugt - De Lugt 17 10.30 uur € 3,00<br />

vrijdag 15 oktober C<strong>in</strong>eschie: Hors Normes Theater In de Lugt - De Lugt 17 20.30 uur € 5,00<br />

donderdag 28 oktober Tour d'Amour Theater In de Lugt - De Lugt 17 13.00 - 15.30 uur vrij<br />

donderdag 28 oktober Open repetitie KRPH Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95<br />

zondag 30 oktober Onrust op Rotterdam-Zuid - Jong van Hart Theater In de Lugt - De Lugt 17 14.00 uur € 10,00<br />

t/m 7 november Actie Schoenendoos Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95<br />

elke zondag om de 2 weken Stiltewandel<strong>in</strong>g Rondom <strong>Overschie</strong> 10.30 uur<br />

aanmelden via<br />

<strong>in</strong>fo@krph.nl<br />

aanmelden via<br />

wmoradar


Oktober<br />

we<br />

zijn weer<br />

open!<br />

Katton<br />

Zondag 10 oktober 11.00 uur<br />

Van Bram van Beusekom.<br />

Een energiek kartonnen avontuur van Kat Ton<br />

over nieuwsgierigheid. Voor k<strong>in</strong>deren van 2 t/m<br />

7 jaar! Kaartjes € 5,-<br />

Appeltaartconcert<br />

D<strong>in</strong>sdag 12 oktober 10.30 uur<br />

‘Romantiek ten top’ door het Utrechts Harp<br />

Trio (harp, altviool, dwarsfluit) met muziek van<br />

Debussy en Piazzolla. Mét appeltaart!<br />

Kaartjes € 3,-<br />

C<strong>in</strong>eschie: Hors Normes<br />

Vrijdag 15 oktober 20.30 uur<br />

Het bijzondere verhaal van twee goede<br />

vrienden die zich met hart en ziel <strong>in</strong>zetten<br />

voor autistische k<strong>in</strong>deren, van de makers van<br />

Intouchables. Kaartjes € 5,-<br />

Onrust op Rotterdam Zuid...<br />

Zondag 30 oktober 14.00 uur<br />

De nieuwste voorstell<strong>in</strong>g van senioren<br />

theatergezelschap Jong van Hart over de familie<br />

Tokkie en hun wietplantage. Kaartjes € 10,-<br />

Kaartjes via www.<strong>in</strong>delugt.nl<br />

Theater <strong>in</strong> de Lugt | De Lugt 17 | <strong>in</strong>fo@<strong>in</strong>delugt.nl


Het is een feestje om te z<strong>in</strong>gen bij Koor Fortissimo<br />

Koor Fortissimo is weer begonnen met z<strong>in</strong>gen! Het koor zoekt nieuwe sopranen en tenoren. Dus: heb jij z<strong>in</strong> om dit gezellige<br />

koor te komen versterken? Kom eens kijken of bel voor meer <strong>in</strong>formatie.<br />

Na een lange tijd van rust is het koor nu vol<br />

plannen voor de toekomst, o.a. voor het<br />

40-jarig jubileum van volgend jaar. Bij Koor<br />

Fortissimo is de sfeer net zo belangrijk als<br />

de kwaliteit van de zang. Repeteren met<br />

dirigent Alejandro Orozco is een feest. Hij<br />

haalt alles uit het koor wat er <strong>in</strong> zit.<br />

Hallelujah, die we <strong>in</strong> coronatijd hebben<br />

opgenomen. Daarmee krijg je een mooie<br />

<strong>in</strong>druk.<br />

Versterk<strong>in</strong>g<br />

Wie komt de zangers versterken? Het<br />

koor is op zoek naar enthousiaste<br />

sopranen en tenoren<br />

Ben je geïnteresseerd, mail of bel ons:<br />

Contactpersoon gerardvanheel@outlook.<br />

com / tel. 06 1969 9210<br />

Repertoire<br />

Gedurende het jaar studeert het koor<br />

nieuwe nummers <strong>in</strong>: popsongs, wereldmuziek,<br />

musicalsongs en licht klassiek.<br />

Rond de Kersttijd z<strong>in</strong>gt het koor ook aangepast<br />

repertoire. De dirigent begeleidt<br />

het koor op keyboard of piano.<br />

Elke d<strong>in</strong>sdagavond repeteert Koor Fortissimo<br />

van 20.00–22.15 uur <strong>in</strong> de<br />

Grote Kerk.<br />

Luister!<br />

Wil je horen hoe het koor kl<strong>in</strong>kt? Op You-<br />

Tube staat een video met het nummer<br />

<strong>Overschie</strong>s Nieuws<br />

43<br />

Stru<strong>in</strong>en <strong>in</strong> de Tu<strong>in</strong>en brengt buren bij elkaar<br />

Op zondag 5 september was <strong>in</strong> Rotterdam<br />

Stru<strong>in</strong>en <strong>in</strong> de Tu<strong>in</strong>en. Er deden 53<br />

locaties mee, ook <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Bewoners<br />

stelden hun tu<strong>in</strong> ter beschikk<strong>in</strong>g voor een<br />

muzikaal optreden, zonder dat ze wisten<br />

welke muziek er gespeeld g<strong>in</strong>g worden.<br />

En dan maar de buren uitnodigen om te<br />

komen luisteren tijdens de optredens.<br />

Het prachtige weer hielp een handje mee,<br />

en het was gezellig druk met onverwachte<br />

muzikale optredens en onverwachte<br />

ontmoet<strong>in</strong>gen van buurtgenoten.<br />

Bij het optreden <strong>in</strong> de Torenlaan kon gebruik<br />

gemaakt worden van een aparte<br />

speelplek <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong> van Tamar<strong>in</strong>de. Een<br />

orig<strong>in</strong>ele en geslaagde activiteit!<br />

Het optreden vanuit de Tamar<strong>in</strong>de schooltu<strong>in</strong> -<br />

Foto’s: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>/Deniece Pieterse


<strong>in</strong>fo@eetcafeboulevard.nl<br />

www.eetcafeboulevard.nl<br />

www.verhage.nu<br />

with the flavours from home<br />

Open<strong>in</strong>gstijden<br />

D<strong>in</strong>sdag t/m Zondag 15:00-22:00 uur<br />

Adres: Abtsweg 55, 3042 GA Rotterdam<br />

Telefoon: 010-785 22 84<br />

Woensdag en donderdag geopend voor d<strong>in</strong>er van 16.00 – 23.00 uur<br />

Vrijdag t/m zondag geopend voor lunch van 12.00 – 16.00 uur<br />

en voor d<strong>in</strong>er van 16.00 – 23.00 uur<br />

Vanaf 8 oktober: NIEUW ‘SOEPTUIN’<br />

zie onze website voor meer <strong>in</strong>formatie.<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

Bezoek onze w<strong>in</strong>kel:<br />

Duyvesteynstraat 15A<br />

3042 BA Rotterdam<br />

06 425 235 74<br />

lekkergebakkie@ziggo.nl<br />

Facebook.com/lekkergebakkie<br />

Lekker Gebakkie heeft<br />

alles wat je nodig hebt<br />

om jouw mooiste taart<br />

of cupcakes te maken:<br />

• lekkere bakmixen<br />

• uitstekers<br />

• cupcake vormpjes<br />

en nog veel meer!<br />

Het is ook mogelijk<br />

om taarten bij ons te<br />

bestellen. Informeer<br />

naar de mogelijkheden!<br />

Nieuwe start restaurant Waalhaven<br />

Brasserie Waalhaven heeft een nieuwe eigenaar, Alexander Popa.<br />

Hij geeft dit restaurant en zalencentrum vlakbij de start- en land<strong>in</strong>gsbaan<br />

een tweede leven onder de naam Spazio. Dit najaar gaat<br />

Spazio open.<br />

S<strong>in</strong>ds e<strong>in</strong>d mei dit jaar was het restaurant gesloten. Samen met de andere<br />

eigenaren start bedrijfsleider Alexander Popa met een Italiaans concept.<br />

Hij wil het gebouw meer persoonlijkheid geven. “Spazio betekent<br />

‘ruimte’ <strong>in</strong> het Italiaans.<br />

Vliegveldweg 59-61<br />

3043 NT Rotterdam<br />

010 - 462 55 66<br />

airporthotelrotterdam.nl<br />

Kom vanaf 29 mei<br />

ieder weekend genieten<br />

van Kip Op Zaterdag<br />

De lékkerste halve kip<br />

van Rotterdam!<br />

Nieuw uit onze keuken:<br />

duurzame Gildehoen halve kip met<br />

dipsausjes en keuze uit uw favoriete<br />

mar<strong>in</strong>ade, appelmoes, salade en<br />

(zoete) aardappel bereid<strong>in</strong>g.<br />

Nu bij uw bestell<strong>in</strong>g:<br />

Een grátis punt<br />

applecrumble!<br />

airporthotelrotterdam.nl/gildehoen-kip<br />

Niet de zoveelste Italiaan<br />

“We willen niet de zoveelste Italiaan zijn, dus we serveren geen standaard<br />

pastagerechten of pizza’s”, aldus Popa. “We noemen Spazio ‘the American<br />

Italian’. We serveren ook burgers. Alles wordt vers gemaakt, de chefs<br />

lopen door het restaurant naar de nieuwe moestu<strong>in</strong> om kruiden te knippen.<br />

Verder komen er een pizzaoven en een antipasti-bar.”<br />

Vliegtuigspotters<br />

Het uitzicht op de start- en land<strong>in</strong>gsbaan blijft prachtig; het pand zelf<br />

(uit 2014) krijgt een fl<strong>in</strong>ke metamorfose. De eerste verdiep<strong>in</strong>g blijft beschikbaar<br />

voor feesten, partijen en congressen. Ook vliegtuigspotters<br />

zijn welkom <strong>in</strong> Spazio. Naar verwacht<strong>in</strong>g opent Spazio zijn deuren dit<br />

najaar op het terre<strong>in</strong> van Rotterdam The Hague Airport.


De lockdowns overleefd dankzij de klanten<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret van Rui Morais – personal tra<strong>in</strong>er en sportschoolhouder<br />

Anne Bos<br />

Zie jij weleens sporters <strong>in</strong> het Sidel<strong>in</strong>gepark? Een groepje, druk <strong>in</strong> de weer met gewichten, dikke touwen en stevige oefen<strong>in</strong>gen?<br />

Dikke kans dat je een bootcamp van Rui Morais ziet. Tijdens de lockdowns tra<strong>in</strong>de hij extra vaak met zijn klanten<br />

<strong>in</strong> het park.<br />

Rui doet al zijn hele leven aan sport. Toen<br />

hij 22 was, wist hij: ooit heb ik mijn eigen<br />

sportschool. Ruim zeven jaar geleden<br />

kwam zijn droom uit. Zijn sportschool<br />

R.U. Inspired zit aan de Oost-Sidel<strong>in</strong>ge <strong>in</strong><br />

het oude Zegropand. De <strong>in</strong>gang zit een<br />

beetje verstopt om de hoek. Maar laat je<br />

niet <strong>in</strong> de war brengen door de stapels<br />

banden, want hier zit echt een gym/<br />

dojo!<br />

Van West naar Oost<br />

Rui woont s<strong>in</strong>ds zijn babytijd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Hij heeft op meerdere adressen gewoond,<br />

dus kent hij <strong>Overschie</strong> van west<br />

tot oost en van haver tot gort. Als k<strong>in</strong>d<br />

fietst hij door de wijk en voetbalt veel<br />

buiten. Het zijn zijn mooiste jeugdher<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen.<br />

Rui gaat kickboksen en sporten wordt<br />

steeds belangrijker voor hem. Op zijn<br />

34ste is de tijd rijp: Rui behaalt zijn diploma<br />

als fitness<strong>in</strong>structeur en start met het<br />

geven van kickbokslessen.<br />

Inmiddels geeft hij ook thai box<strong>in</strong>g,<br />

box<strong>in</strong>g bag, bootcamp, ‘gewoon’ boksen<br />

en personal tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g. Rui: “Andere mensen<br />

iets leren is echt super, vooral k<strong>in</strong>deren.<br />

Die te zien groeien is geweldig. Je<br />

ziet dat ze zelfvertrouwen krijgen.”<br />

Vriendschap<br />

Het waren natuurlijk niet alleen andere<br />

mensen die zorgden dat Rui’s sportschool<br />

de pandemie heeft overleefd. Dat<br />

komt ook door Rui zelf. Het is tenslotte<br />

zijn aanpak die ervoor heeft gezorgd dat<br />

zijn klanten zo trouw zijn.<br />

Het woord onpersoonlijk komt niet <strong>in</strong><br />

zijn woordenboek voor. “Ik ken al mijn<br />

klanten, al is het soms alleen van naam.<br />

De 300 mensen die hier komen, zijn net<br />

een familie. Er ontstaan hier echt vriendschappen.”<br />

Extra bootcamps<br />

Rui deed er alles aan om zijn klanten te<br />

laten sporten tijdens de lockdowns. Hij<br />

deed extra bootcamps wanneer dat kon<br />

en mocht. Ook g<strong>in</strong>g hij meer aan de slag<br />

als personal tra<strong>in</strong>er.<br />

“Mensen wilden juist tijdens de lockdowns<br />

extra graag sporten,” vertelt Rui.<br />

“En buiten kon dat, <strong>in</strong> ieder geval een op<br />

een. Ik heb daar fl<strong>in</strong>k promotie voor gemaakt<br />

via Facebook en Instagram.”<br />

Tijdens de eerste lockdown verzorgde Rui<br />

ook live onl<strong>in</strong>e tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen via Facebook.<br />

“Er deden heel veel mensen mee, echt<br />

veel meer dan ik had verwacht”, aldus Rui.<br />

“Het was echt heel leuk en de mensen<br />

waren heel enthousiast.”<br />

Ambitie<br />

Of hij nog ambities heeft? Ja, een echte<br />

fitnessschool <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> starten. “Wat<br />

ik nu heb, is meer een boksschool”, legt<br />

Rui uit. “Een echte fitnessruimte is er niet<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Als ik een fitnessschool kan<br />

opzetten, grijp ik die kans met twee handen<br />

aan. Al ben ik heel tevreden met wat<br />

ik nu heb en doe.”<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret<br />

<strong>45</strong><br />

Lockdowns<br />

Net als veel andere ondernemers waren<br />

de lockdowns voor Rui een lastige tijd.<br />

Het zijn zijn klanten die hem de lockdowns<br />

doorhielpen, daar is Rui duidelijk<br />

over. “Ze wilden per se bij me terug kunnen<br />

komen als alles weer open mocht”,<br />

vertelt Rui. “60 tot 70 procent van mijn<br />

klanten heeft zijn abonnement het hele<br />

jaar doorbetaald, ook als ze m<strong>in</strong>der of<br />

niet konden tra<strong>in</strong>en.”<br />

Ook de huurbaas, de Zegro, hielp mee<br />

door betal<strong>in</strong>g van een deel van de huur<br />

uit te stellen.


Oordeel niet<br />

Klokgelui<br />

46<br />

De koopman en de dom<strong>in</strong>ee staan van En de kerk dan? Moet die zich net als de een moreel<br />

oudsher Niets model voor menselijks hoe de typische is dom<strong>in</strong>ee ons voorlopig vreemd maar stilhouden? Je kompas; misschien<br />

Nederlander <strong>in</strong> het leven staat. De koopman<br />

kunt zeggen dat juist de kerk een voor-<br />

niet op<br />

is Vanaf altijd mijn alert vierde op mogelijkheden jaar g<strong>in</strong>g ons gez<strong>in</strong> om op trekkersrol is ons vreemd. heeft In te de spelen krant las als ik het een gaat ru-<br />

de manier die<br />

w<strong>in</strong>tersport <strong>in</strong> Oostenrijk. In de beg<strong>in</strong>jaren<br />

een hele ondernem<strong>in</strong>g. Oosten-<br />

werd, wat ze als eerste zouden gaan doen<br />

briek waarbij aan mensen gevraagd<br />

f<strong>in</strong>ancieel gew<strong>in</strong> te behalen; de dom<strong>in</strong>ee om het onderscheid tussen goed en we verwachten. Zijn boodschap stijgt<br />

benut elke rijk gelegenheid was nog helemaal om met niet een <strong>in</strong>gericht opgeheven<br />

op kwaad als alles <strong>in</strong> een weet hoogontwikkelde mogelijk was, en samenle-<br />

er geen namelijk uit boven onze zwart-wit sche-<br />

v<strong>in</strong>gertje skiërs uit de het ander buitenland. de les Zo te lezen. waren er v<strong>in</strong>g covidrestricties als de onze. De meer kerk zouden als baken zijn. waar-<br />

Veel te ma’s, bezoeken die tegenstell<strong>in</strong>gen of bellen, en nog en een onbegrip ander <strong>in</strong><br />

Wie staat geen er skiliften, <strong>in</strong> het Nederland was er alleen van nu maar het echt op mensen ieders noemden morele kompas zaken die, kan net als worden mijn om stand te gaan houden. sporten Jezus of meer heeft te bidden. gezegd: Allemaadeel<br />

oor-<br />

niet, d<strong>in</strong>gen opdat om ons, er niet op weg over naar jullie het geoor-<br />

beste voor: Oostenrijks de koopman eten zoals of de bouillon dom<strong>in</strong>ee? met een afgesteld! geliefde Echter, w<strong>in</strong>tersportvakantie, de schandalen helemaal die de<br />

rauwe eidooier en Eisbe<strong>in</strong>, en hadden niet van levensbelang zijn. Maar waar wij Paasfeest, weer eens te richten op wat<br />

Voorlopig lijkt het erop dat de koopman kerk <strong>in</strong> recente tijden hebben geteisterd, deeld wordt. Hij houdt ons een spiegel<br />

wij volpension. Grappig is dat ik laatst de als mensen wel naar kunnen verlangen. werkelijk belangrijk is <strong>in</strong> ons leven.<br />

redelijk reken<strong>in</strong>g goed door van de onze coronacrisis eerste w<strong>in</strong>tersportvakantie<br />

aan het maken Een biertje zo’n breed op een gedragen terras of eten rol met voor een de En voor: die w<strong>in</strong>tersport met welk recht van mij? bekritiseer Die komt jij het<br />

hoewel tegenkwam. dat niet Tre<strong>in</strong>reis, zonder slag overnach-<br />

of kerk groep niet <strong>in</strong> erg een waarschijnlijk.<br />

restaurant werden veel ge-<br />

komen is,<br />

volgend gedrag jaar van vast de ander wel weer. als jijzelf Dan haken dat gedrag<br />

stoot gaat. ten en De eten dom<strong>in</strong>ee voor vijf daarentegen personen tezamen bev<strong>in</strong>dt<br />

noemd. Noodzakelijk? Nee. Aangename wij ook weer vertoont? lekker de Jezus’ caravan woord aan de tilt auto ons uit<br />

zich 1.000,-- <strong>in</strong> de gulden. hoek waar In alle de jaren klappen erna val-<br />

heb ik Het d<strong>in</strong>gen voorgaande die ons leven lijkt te optillen suggereren boven het dat en boven rijden richt<strong>in</strong>g tegenstell<strong>in</strong>gen de sneeuw. en Wetend onbegrip dat en<br />

maar één keer de w<strong>in</strong>tersport overgeslagen,<br />

omdat mijn man als Aalmoezenier<br />

dachten.<br />

gewone van alle dag? Ja.<br />

het niet zo gewoon is als wij al die jaren<br />

len. In ons land is geen ruimte meer voor de rol van de kerk wel zo’n beetje is uitgespeeld.<br />

De maatschappelijke tegen-<br />

verdraagzaamheid. Naar ruimte voor ie-<br />

wijst de weg naar onderl<strong>in</strong>ge vrede en<br />

opgeheven v<strong>in</strong>gertjes. Iedereen heeft<br />

met defensie op uitzend<strong>in</strong>g was. En nu <strong>in</strong> Op 17 februari beg<strong>in</strong>t de 40-dagentijd.<br />

zijn of haar dit jaar, eigen waar<strong>in</strong> waarheid. wij met En corona met te welk maken stell<strong>in</strong>gen Een tijd van moeten vasten we en onthoud<strong>in</strong>g. maar op eigen Een Désirée dereen Bühler om zichzelf te zijn.<br />

recht kunnen hebben wij en niks andere meer landen normaal nog is, gaat op het houtje periode zien waar<strong>in</strong> op te lossen. wij iets Er laten is geen waar kompas<br />

aan waarop gehecht we zijn. kunnen De één varen. ziet We af van dobbe-<br />

zijn<br />

wij<br />

de v<strong>in</strong>gers de tweede tikken keer terwijl worden Haagse dat wij niet politici<br />

gaan.<br />

Pastoraal werkster<br />

H. Jan Bernadette Smit parochie<br />

elkaar de tent uit vechten en er zich <strong>in</strong> ren stuurloos op een onmetelijke oceaan. Bestuurlijk diaken<br />

Misschien denkt u nu: als dat het ergste of haar dagelijkse glas wijn, een ander d.buhler@kpnmail.nl<br />

is, dan valt het nog wel mee. En natuurlijk<br />

heeft u gelijk, maar niets menselijks der neemt zich voor om vaker iemand<br />

van films en series kijken. Weer een an-<br />

onze samenlev<strong>in</strong>g allerlei tegenstell<strong>in</strong>gen Nou, het valt nog te bezien of dat waar is. Nederlands Gereformeerde Kerk<br />

aftekenen? De koopman floreert, maar de In de kerk heeft Jezus Christus het voor (Bethelkerk) - Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

dom<strong>in</strong>ee is het zwijgen opgelegd.<br />

het zeggen. Hij voorziet wel degelijk <strong>in</strong> www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Klokgelui<br />

38<br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

In verband met de corona-maatregelen is<br />

kerkbezoek niet zonder meer mogelijk of<br />

worden kerkdiensten zonder bezoekers<br />

gehouden. Voor meer <strong>in</strong>formatie adviseren<br />

we de website van de kerken te raadplegen.<br />

De kerkdiensten zijn onl<strong>in</strong>e te volgen via<br />

kerkdienstgemist.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette:<br />

www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan huis: www.kerk-<strong>in</strong>-overschie.com<br />

Kerkenkalender<br />

Kerkenkalender<br />

zondag 28 februari Kerkdienst - ds. I. Maasw<strong>in</strong>kel Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 3 zondag oktober 28 februari Kerkdienst Kerkdienst - ds. M. - ds. Blootens F. Timmer PKN PKN Grote Grote Kerk Kerk - Ov. Dorpsstraat - Ov. Dorpsstraat 10.00 10.00 uur uur vrij vrij<br />

zondag 3<br />

zondag<br />

oktober<br />

28 februari<br />

Eucharistievier<strong>in</strong>g<br />

Woord- en communievier<strong>in</strong>g<br />

- Pastoor M. Hagen<br />

- pastor Désirée Bühler R.K.<br />

Albert<br />

Kerk H.<br />

Schweitzerschool<br />

Petrus' Banden - Delftweg<br />

- 2 e Hogenbanweg 111<br />

11.00<br />

11.00<br />

uur<br />

uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 7 maart Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 3 oktober Kerkdienst - ds. E.A.W. Mouissie Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 7 maart Kerkdienst - ds. M. Blootens PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 3 zondag oktober 7 maart Samenkomst Woord- Kerk en communievier<strong>in</strong>g aan Huis <strong>Overschie</strong> - diaken Ed Doe R.K. Ned. Kerk Ger. H. Petrus' Kerk Banden - Oranjestraat - Delftweg (Bethelkerk) 11.0016.<strong>45</strong> uur - 19.15 vrij uur vrij<br />

zondag 7 maart Samenkomst Kerk aan Huis Bethelkerk - Oranjestraat 16.<strong>45</strong>-19.15 uur vrij<br />

zondag 10 oktober Kerkdienst - ds. D. Pranger PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 14 maart Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 10 oktober Woord- en communievier<strong>in</strong>g - pastor Désirée Bühler Albert Schweitzerschool - 2 e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

zondag 14 maart Kerkdienst - ds. P. de Jong PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 10 zondag oktober 14 maart Kerkdienst Eucharistievier<strong>in</strong>g - ds. J. van 't Hof - plebaan Michel Hagen R.K. Ned. Kerk Ger. H. Petrus' Kerk Banden - Oranjestraat - Delftweg (Bethelkerk) 11.0010.00 uur uur vrij vrij<br />

zondag 21 maart Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 17 oktober Kerkdienst - ds. M. Blootens PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 21 maart Kerkdienst - ds. M. Blootens PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 17 zondag oktober 21 maart Woord- Woord- en communievier<strong>in</strong>g en communievier<strong>in</strong>g - pastor - pastor Ed Doe Désirée Bühler R.K. Albert Kerk H. Schweitzerschool Petrus' Banden - Delftweg - 2 e Hogenbanweg 111 11.00 11.00 uur uur vrij vrij<br />

zondag 17 zondag oktober 21 maart Kerkdienst Samenkomst - ds. J. van Kerk 't Hof aan Huis Bethelkerk Ned. Ger. - Oranjestraat Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 16.<strong>45</strong>-19.15 10.00 uur vrij vrij<br />

zondag 28 maart Kerkdienst - zr. H. van Abbema Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 17 oktober Samenkomst Kerk aan Huis <strong>Overschie</strong> Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 16.<strong>45</strong> - 19.15 uur vrij<br />

zondag 28 maart Kerkdienst - ds. A. Knevel PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 24 zondag oktober 28 maart Kerkdienst Woord- - mw. en Drs. communievier<strong>in</strong>g H. van Abbema - diaken Ed Doe R.K. PKN Kerk Grote H. Petrus' Kerk Banden - Ov. Dorpsstraat - Delftweg 11.0010.00 uur uur vrij vrij<br />

zondag 24 oktober Eucharistievier<strong>in</strong>g - Mgr. V.d. Hende Albert Schweitzerschool - 2 e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

zondag 24 oktober Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

Magaz<strong>in</strong>e <strong>Overschie</strong> 38.<strong>in</strong>dd 38 18-02-2021 10:18<br />

zondag 31 oktober Kerkdienst - ds. M. Blootens - afscheidsdienst Marleen Blootens PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 31 oktober Kerkdienst - leesdienst Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 31 oktober Woord- en communievier<strong>in</strong>g - pastor Désirée Bühler Albert Schweitzerschool - 2 e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> doen veel goeds <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Soms zijn ze zichtbaar, maar vaak ziet bijna niemand<br />

wat ze doen. Twee vrijwilligers vertellen wat ze doen en waarom.<br />

Dick Jansen - Geheugenpaleis<br />

Dick Jansen (65) is geen man om bij<br />

de pakken neer ter zitten. Dus toen hij<br />

<strong>in</strong> 2015 na een operatie arbeidsongeschikt<br />

werd, g<strong>in</strong>g hij vrijwilligerswerk<br />

doen. Hij was ambassadeur bij de<br />

Comfortwon<strong>in</strong>g en werkt bij het Geheugenpaleis.<br />

Ali El Allouchi – sticht<strong>in</strong>g Al-Hoeda<br />

Ali El Allouchi woont s<strong>in</strong>ds 1995 <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> en is al meer dan 20 jaar actief<br />

als vrijwilliger. S<strong>in</strong>ds 2011 werkt<br />

hij voor sticht<strong>in</strong>g Al-Hoeda. Deze sticht<strong>in</strong>g<br />

zet zich met allerlei activiteiten <strong>in</strong><br />

voor de belangen van moslims. Ali is<br />

voorzitter van de raad van toezicht.<br />

“Het Geheugenpaleis is heel leuk en dankbaar werk”, vertelt<br />

Dick. “Elke maandag komen tussen de 10 en 15 vergeetachtige,<br />

licht dementerende mensen naar speeltu<strong>in</strong> Levenslust. Een<br />

professional van SOL geeft een soort gymnastiek om actief te<br />

blijven met lichaam en geest. Bewegen op een ritme, meez<strong>in</strong>gen.<br />

Heel leuk. Daarna lunchen we samen.”<br />

Dick ontvangt de mensen, en helpt waar dat maar nodig is. Zoals<br />

het uitdelen van spullen, de lunch klaarzetten, mensen helpen<br />

met opstaan. En hij doet zelf ook mee!<br />

“Er zijn 30 tot 40 vrijwilligers bij Al-Hoeda”, vertelt Ali. “Iedereen<br />

doet dat op zijn eigen manier.” Ali regelt van alles voor de<br />

sticht<strong>in</strong>g en brengt mensen met elkaar <strong>in</strong> contact. Bijvoorbeeld<br />

ouders die iemand zoeken om te helpen bij het huiswerk van<br />

hun k<strong>in</strong>d.<br />

“Vrijwilligerswerk doen, dat zit <strong>in</strong> je,” v<strong>in</strong>dt Ali. “Naast mijn<br />

baan en het gez<strong>in</strong> is het eigenlijk te druk, maar toch ben ik blij<br />

om het te doen.”<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

In welke straat woon je?<br />

Ik woon <strong>in</strong> de Rodenburgstraat.<br />

In welke straat/ buurt woon je?<br />

Ik woon <strong>in</strong> de Hoogmadestraat met mijn gez<strong>in</strong>.<br />

47<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Mijn volkstu<strong>in</strong> bij tu<strong>in</strong>verenig<strong>in</strong>g Zestienhoven.<br />

En Oud-<strong>Overschie</strong> natuurlijk!<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Het dorpse karakter en dat iedereen elkaar kent. Het is hier<br />

heel plezierig wonen.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Het kruispunt bij de Hoge Schie, dat is echt een verschrikk<strong>in</strong>g!<br />

Het kruispunt is gevaarlijk en onoverzichtelijk.<br />

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?<br />

Ik wil graag iets z<strong>in</strong>nigs te doen hebben.<br />

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Bij de Sociale Straat leerde ik Amanda Jansen kennen van WMO<br />

Radar. Toen ben ik bij de Comfortwon<strong>in</strong>g als vrijwilliger begonnen.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Vooral het contact met de mensen waar ik mee omga. Ik leer<br />

veel leuke nieuwe mensen kennen.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Heel <strong>Overschie</strong>!<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Water, groen, ruimte, speelruimte, en rust.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Er moeten huizen komen voor starters, want die krijgen hier<br />

helemaal geen kans. En de veiligheid mag ook wel wat beter.<br />

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?<br />

Ik v<strong>in</strong>d het goed iets voor mensen en de gemeenschap te doen.<br />

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Ik ben begonnen bij een verenig<strong>in</strong>g voor de Marokkaanse cultuur.<br />

Daarna kwam Al-Hoeda.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Dat je mensen kunt helpen, dat je hun situatie wat kunt verlichten.<br />

De blijheid van bijvoorbeeld ouders en k<strong>in</strong>deren is heel<br />

mooi.<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl


Jouw nieuwe PLUS.<br />

Wat een lekkere w<strong>in</strong>kel.<br />

• Heerlijke verse maaltijden, gegrilde kip<br />

en vers belegde broodjes uit eigen keuken.<br />

• Slijterij met ruim assortiment.<br />

• Scan & Go, makkelijk en snel afrekenen.<br />

Onze populairste<br />

producten blijvend<br />

laag geprijsd.<br />

Lekker handig,<br />

zo’n slijterij.<br />

Onze verse kruiden<br />

en smaakmakers.<br />

Gegrilde groenten<br />

door ons bereid.<br />

Richard de Zoete<br />

Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam // T: 010 2623446

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!