28.09.2021 Views

I&B 04 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

4<br />

INSTALLATIE&BOUW<br />

NUMMER 4 - 2021<br />

september-oktober<br />

installatieenbouw.nl<br />

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, KLIMAATBEHEERSING EN ELEKTRICITEIT<br />

INSTALLATIE&BOUW PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, KLIMAATBEHEERSING EN ELEKTRICITEIT<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL<br />

WONDERWOODS UTRECHT | THEMA WARMTEPOMPEN | TOWERCAMPUS PAUWMOLEN


De Home<br />

Power Station<br />

Een huis<br />

vol energie.<br />

De slimme alles-in-één-oplossing<br />

voor beheer en opslag.<br />

De krachtigste huisenergiecentrale op de markt. Dat is onze Home<br />

Power Station. Alles-in-één, connected en duurzaam. Dat betekent<br />

ruime accucapaciteit, voldoende vermogen en breed inzetbaar<br />

voor elk modern huis en de mogelij kheid om tot 50 zonnepanelen<br />

direct aan te sluiten. Opgewekte energie blij ft in je eigen beheer<br />

en zet je vervolgens slim in voor elektrische verwarming, het<br />

opladen van je auto of als noodstroomvoorziening, wanneer het<br />

nodig is. Met de Home Power Station regel je energie optimaal en<br />

onafhankelij k. Elk huis zit vol energie. Gebruik het.<br />

Benieuwd wat er nog meer kan?<br />

Kij k op: hg.news/HomePowerStation


Productievere<br />

medewerkers<br />

door de juiste<br />

luchtvochtigheid<br />

GEBOUWEN<br />

Te veel mensen hebben gezondheidsklachten<br />

door een ziekmakend binnenklimaat<br />

ZORG<br />

PROCES<br />

INDUSTRIE<br />

FOOD<br />

INDUSTRIE<br />

Luchtbevochting voor gebouwen<br />

De oplossing voor het sickbuildingsyndroom is heel eenvoudig:<br />

een luchtvochtigheid tussen de 40% en 60%. Medewerkers zullen<br />

hierdoor productiever worden en zich minder vaak ziek melden.<br />

Kortom: de juiste luchtvochtigheid in uw pand zorgt voor een<br />

prettiger, gezonder en productiever werkklimaat!<br />

Meer weten over onze oplossingen?<br />

www.cumulus.nl


UITGAVE<br />

4<br />

VOORWOORD<br />

Duurzame warmte dankzij de warmtepomp<br />

Duurzaamheid en energiezuinigheid zijn hot item in de bouw. In navolging van de verplichte maatregelen voor nieuwbouw, worden ook<br />

steeds meer bestaande gebouwen aangepakt. Bijvoorbeeld in de woningbouw. Uit de Energiemonitor 2021 blijkt dat maar liefst 81% van de<br />

consumenten al één of meer verduurzamingsmaatregelen heeft getroffen. Meest populair zijn spouwisolatie (38%), dakisolatie (37%), HR++<br />

glas (35%) en zonnepanelen (27%). Bovendien verkennen steeds meer bewoners de mogelijkheden van een warmtepomp. Dat fabrikanten,<br />

leveranciers en installateurs hier gretig op inspelen, kunt u lezen in onze warmtepompspecial. Diverse specialisten vertellen hier niet alleen over<br />

de nieuwste technieken, maar ook over de uitdagingen waarmee bewoners én bedrijven anno 2021 geconfronteerd worden. Bijvoorbeeld ten<br />

aanzien van geluid, temperatuurtrajecten en (beperkt) beschikbare ruimte.<br />

Daarnaast hebben we in deze uitgave weer een aantal mooie projecten voor u verzameld, zoals de nieuwbouw van Towercampus Pauwmolen<br />

in Delft, recreatiepark De Heihorsten in Someren, Wonderwoods in Utrecht en Amare in Den Haag. In het centrum van Den Haag is eind juni<br />

het grootste onderwijs- en cultuurcomplex van Nederland opgeleverd. Amare – met een plattegrond van ca. 70x125x40 meter (lxbxh) – moet<br />

hét nieuwe onderkomen worden van de stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag, het Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest en<br />

het Koninklijk Conservatorium. Aan het ontwerp en de bouw van het markante gebouw lag een hoge duurzaamheidsambitie ten grondslag.<br />

Bovendien werden bijzondere eisen gesteld aan de akoestiek….<br />

Zeer interessant is ook onze artikelserie over het Floriadeterrein. Eén keer in de tien jaar vindt in Nederland de wereldtuinbouwtentoonstelling<br />

plaats. Voor <strong>2022</strong> staat de Floriade Expo gepland voor 14 april t/m 9 oktober. Onder het thema Growing Green Cities vinden bezoekers in<br />

Almere dan alle nieuwigheden op het gebied van groen, voedsel, gezondheid en energie. De gebouwen op het Floriadeterrein moeten hiervan<br />

natuurlijk een schoolvoorbeeld zijn. Een gebiedsontwikkeling en de bouw van een nieuwe woontoren, zorggebouw en de Aeres Hogeschool<br />

dragen hieraan bij, wat tevens geldt voor het uitgebreide, collectieve warmte- en koudenet.<br />

Ook kunt u in deze uitgave van Installatie & Bouw alles lezen over bijvoorbeeld condensorbescherming, lekdetectie, veiligheidsbrillen,<br />

toegangscontrole, energieopslag én de nieuwste trends op dimmergebied. Kortom: we hebben weer een bomvolle uitgave voor u samengesteld.<br />

Ik wens u weer veel leesplezier!<br />

Lieke van Zuilekom


INSTALLATIE&BOUW<br />

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK,<br />

KLIMAATBEHEERSING EN ELEKTRICITEIT<br />

COLOFON<br />

Jaargang 8 • nummer 4 • 2021<br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN 2214-4196<br />

UITGEVER<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

EINDREDACTIE<br />

Lieke van Zuilekom<br />

08<br />

REDACTIETEAM<br />

Tim van Dorsten, Chris Elbers, Desiree Pennings en<br />

Lieke van Zuilekom<br />

PROJECT MANAGEMENT<br />

Ayyoub Henjaly<br />

a.henjaly@louwersmediagroep.nl<br />

Yakup Yalcin<br />

y.yalcin@louwersmediagroep.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock,<br />

Sandra Reijnders<br />

ADVERTENTIES<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd via<br />

de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink hebben<br />

ontvangen, stuur een email naar traffic@louwersmediagroep.nl<br />

ABONNEMENTPRIJS<br />

Nederland: € 63,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW<br />

ABN AMRO<br />

IBAN NL78 ABNA <strong>04</strong>90 2820 67<br />

BIC ABNANL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. Installatie & Bouw magazine<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing<br />

naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de<br />

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van<br />

op zegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

auto matisch met een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

Verspreiding vindt plaats via abonnementen en via<br />

gerichte distributie in controlled circulation aan<br />

adviesbureaus architecten, aannemers, installateurs,<br />

gemeenten, grote industriële organisaties, opdrachtgevers,<br />

projectontwikkelaars, zorginstellingen, woningbouwverenigingen<br />

(semi-)overheidsinstellingen,<br />

brancheorganisaties en toeleveranciers.<br />

VORMGEVING/ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd<br />

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder<br />

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar<br />

beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen<br />

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.<br />

Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor<br />

schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen<br />

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

Amare, Den Haag: Markant gebouw met een hoge duurzaamheidsambitie 8<br />

Zuiver water, zuivere stemmen 10<br />

Wonderwoods, Utrecht: ‘Een eer om aan zo’n iconisch gebouw te werken’ 12<br />

Trots op iconische torens in Utrecht 14<br />

7.500 sprinklers in Wonderwoods 16<br />

‘De luxe woningbouw kan een voortrekkersrol nemen’ 18<br />

Floriadeterrein, Almere: ‘Gebouwen Floriadeterrein zijn schoolvoorbeeld van innovatie en duurzaamheid’ 20<br />

Kunststof leidingsystemen voor Floriadeterrein 22<br />

Zware elementen Floriade zijn just-in-time geleverd 26<br />

Leidingen Floriadeterrein zijn goed geïsoleerd 28<br />

Vlinderkleppen speciaal voor WKO-installaties 30<br />

Uw ogen verdienen de beste bescherming! 32<br />

De Pen: BBN pleit voor veel meer aandacht voor brandveiligheid bij ontwerp en bouw 34<br />

THEMA WARMTEPOMPEN<br />

18 32<br />

Bewoners én installateur omarmen monoblock warmtepomp 38<br />

De stille, groene oplossing voor verwarmen zonder gas 42<br />

‘Blij met persoonlijke relatie met installateur’ 44<br />

Voor elk project de juiste warmte en koude: Duurzaam en betrouwbaar 48<br />

Duurzame eco-lodges voorzien van all-electric warmtepompen 50<br />

Buitenunit van warmtepomp zit in de schoorsteen 54<br />

‘Veilige en (energie-)efficiënte dataopslag’ 56<br />

Laat vuile lucht de levensduur van uw installaties niet beïnvloeden! 60<br />

Toekomstbestendige hr-ketels: Slim, efficiënt én uiterst stil 62


TP - Cover.indd 1 27-09-21 14:53<br />

INHOUD<br />

48<br />

74 96<br />

116<br />

Towercampus Pauwmolen, Delft: De basis voor een optimaal binnenklimaat 65<br />

Compleet luchtkanalensysteem voor Towercampus Pauwmolen: Duurzaam, energiezuinig en just-in-time geleverd 67<br />

Voordelen van decentraal ventileren maken project financieel haalbaar 68<br />

Onderhoud en service van datacenters: Minimale downtime, maximale betrouwbaarheid 70<br />

Floating Office Rotterdam: BREEAM-NL ‘Excellent’ tot in de kleinste details 72<br />

Duurzaamheid in de praktijk met klimaatsysteem en groene gevel 74<br />

De Heihorsten, Someren: ‘In één dag kunnen we een complete vakantiewoning installeren!’ 76<br />

Zijn uw objecten al beschermd tegen lekkages? 78<br />

Dimmen zonder zorgen 82<br />

‘Bij ons is uw project in goede handen’ 84<br />

Behaal winst met uw systeemwater 88<br />

Langdurige sluiting verhoogt kans op legionella 90<br />

Sportcampus ETB Sombroek, Volendam: Nieuwste generatie luchtbehandelingsunits zorgt voor de beste ruimtecondities 92<br />

State-of-the-art verlichtingssysteem voor gerenoveerd kantoorgebouw 96<br />

Op afstand de beste intercomoplossing: Betrouwbaar, veilig en duurzaam 98<br />

Voco hotel Den Haag is 100% stekerbaar opgeleverd 100<br />

Duurzamer, efficiënter én schoner werken op de bouw 102<br />

Groeimarkt met grillen 108<br />

Stap voor stap naar een volledig digitale bedrijfsvoering 110<br />

DC AG Logistics Services, Ede: Distributiecentrum met BREEAM ‘Excellent’ certificaat 113<br />

Snel in leveren, monteren en aanpassen 114<br />

Change=, Utrecht: VAV-systeem biedt optimum in energiezuinigheid, gezondheid én comfort 116<br />

Boerderij uit 1789 wordt energiezuinige woning 120<br />

Nieuwe maatstaf in professionele en gebruiksvriendelijke toegangscontrole 122<br />

Installatiepartners 125<br />

4<br />

INSTALLATIE&BOUW PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, KLIMAATBEHEERSING EN ELEKTRICITEIT<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL<br />

INSTALLATIE&BOUW<br />

NUMMER 4 - 2021<br />

september-oktober<br />

installatieenbouw.nl<br />

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, KLIMAATBEHEERSING EN ELEKTRICITEIT<br />

WONDERWOODS UTRECHT | THEMA WARMTEPOMPEN | TOWERCAMPUS PAUWMOLEN<br />

Cover: All-electric warmtepomp<br />

Beeld: Nefit Bosch<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

installatieenbouw.nl


DEN HAAG AMARE<br />

AMARE, DEN HAAG:<br />

MARKANT GEBOUW MET EEN HOGE<br />

DUURZAAMHEIDSAMBITIE<br />

In het centrum van Den Haag is eind juni het grootste onderwijs- en cultuurcomplex van Nederland opgeleverd. Amare – met een plattegrond<br />

van ca. 70x125x40 meter (lxbxh) – wordt hét nieuwe onderkomen van de stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag, het Nederlands<br />

Danstheater, het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium. Aan het ontwerp en de bouw van het markante gebouw lag een hoge<br />

duurzaamheidsambitie ten grondslag. Onder andere 4.000 m² zonnepanelen, een uitgebreid grijswatercircuit en een WKO-installatie dragen<br />

bij aan een BREEAM-NL ‘Excellent’ certificering.<br />

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Tjerk Jan Zwerver, HOMIJ Technische Installaties<br />

Amare is in opdracht van de gemeente Den<br />

Haag en volgens een Design, Build & Maintain<br />

overeenkomst gerealiseerd door bouwcombinatie<br />

Cadanz (Boele & van Eesteren en Visser & Smit<br />

Bouw). HOMIJ Technische Installaties was verantwoordelijk<br />

voor de elektrotechnische, werktuigbouwkundige<br />

en sanitaire installaties. “Vanaf de<br />

ontwerpfase is nadrukkelijk aandacht besteed<br />

aan het energie- en waterverbruik, het welzijn van<br />

gebruikers en de omgeving”, vertelt projectmanager<br />

Tjerk Jan Zwerver. “Om verspilling van water<br />

tegen te gaan, hebben wij een uitgebreid grijswatersysteem<br />

geïnstalleerd. Een groot deel van het<br />

opgevangen hemelwater wordt benut om de toiletten<br />

te spoelen. Het hemelwater dat resteert,<br />

wordt efficiënt afgevoerd naar infiltratiekratten<br />

buiten het gebouw. Vanuit deze kratten zakt het<br />

water vertraagd weg in de bodem, waardoor het<br />

gemeenteriool wordt ontlast.”<br />

‘Vanaf de ontwerpfase is nadrukkelijk<br />

aandacht besteed aan het energie- en<br />

waterverbruik, het welzijn van gebruikers<br />

en de omgeving’<br />

Duurzame opwekkingsinstallaties<br />

Zonnepanelen voorzien in een duurzame energieopwekking,<br />

vertelt hij. Bovendien is overal<br />

in het gebouw energiezuinige LED-verlichting<br />

aangebracht, inclusief aanwezigheidsdetectie en<br />

daglichtregelingen en met een laag vermogen per<br />

vierkante meter. “Voor de verwarming en koeling<br />

van de nieuwbouw hebben wij met Dubotechniek<br />

een WKO-systeem met twee warme en twee<br />

koude bronnen gerealiseerd, in combinatie met<br />

drie warmtepompen. Extra warmtevraag op piekmomenten<br />

en de warmtapwaterbereiding worden<br />

opgevangen door de Haagse Stadsverwarming.”<br />

De afgiftesystemen zijn afhankelijk van de ruimtefuncties.<br />

“In basis is gekozen voor klimatisering<br />

vanuit de luchtbehandelingskasten, aangevuld<br />

met inductie/fancoilunits. Bovendien zijn op veel<br />

plekken energiebesparende CO 2<br />

-regelingen toegepast”,<br />

vertelt Zwerver. “In diverse ruimte is aanvullend<br />

gekozen voor vloerverwarming c.q. vloer-<br />

8 | INSTALLATIEENBOUW.NL


AMARE DEN HAAG<br />

Zonnepanelen voorzien in een duurzame energieopwekking.<br />

Een uitdaging betrof de luchtbehandeling in de grootste (concert)zaal.<br />

koeling. Ook in de dansstudio’s en op het toneel,<br />

waar een uitgekiend binnenklimaat én comfort<br />

voor de dansers uitstekend samengaan. Om optimaal<br />

inzicht te krijgen in de energiestromen, is per<br />

bouwdeel en/of zone subbemetering voorzien.”<br />

Een optimale akoestiek,<br />

zonder contactgeluid<br />

Een grote uitdaging in dit project betrof volgens<br />

Zwerver de akoestiek. “We hebben te maken met<br />

een gebouw met vier grote zalen en diverse studio’s<br />

en leslokalen. Al deze ruimtes moeten onafhankelijk<br />

van elkaar gebruikt kunnen worden,<br />

zonder dat geluid van de ene naar de andere<br />

ruimte doordringt. Niet alleen op bouwkundig<br />

vlak, maar ook installatietechnisch zijn hier diverse<br />

voorzieningen voor aangebracht. Zo hebben wij<br />

nadrukkelijk aandacht besteed aan de ophanging<br />

en ondersteuning van de luchtkanalen en watervoerende<br />

leidingen. Ook zijn op diverse plekken<br />

flexibele koppelingen toegepast, waardoor contactgeluid<br />

wordt voorkomen.”<br />

Een tweede uitdaging betrof de luchtbehandeling<br />

in de grootste (concert)zaal, vertelt hij. “In<br />

deze ruimte was slechts beperkt ruimte voor inblaasvoorzieningen,<br />

terwijl toch een optimale<br />

luchtkwaliteit – zonder tochtklachten – geborgd<br />

moet worden. Om een goede doorspoeling van<br />

de ruimte te garanderen, hebben we specifieke<br />

roosters ontworpen met nozzles en wervelroosters,<br />

die in de balkonranden zijn weggewerkt. De maatwerk<br />

roosters worden slim gecombineerd met<br />

standaardroosters nabij bijvoorbeeld de stoelen.<br />

Alle gebouwgebonden installaties zijn in nauwe<br />

afstemming met de gebruikers én de bouwcombinatie<br />

ontworpen en geïnstalleerd.” ❚<br />

BOUWINFO<br />

Opdrachtgever<br />

Gemeente Den Haag<br />

Uitvoering<br />

Bouwcombinatie Cadanz<br />

(Boele & van Eesteren<br />

en Visser & Smit Bouw)<br />

Installaties<br />

HOMIJ Technische Installaties<br />

In diverse ruimte is aanvullend gekozen voor vloerverwarming c.q. vloerkoeling.<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 9


DEN HAAG AMARE<br />

GEAVANCEERDE LUCHTBEVOCHTIGING EN WATERBEHANDELING VOOR AMARE, DEN HAAG:<br />

ZUIVER WATER, ZUIVERE STEMMEN<br />

In het kloppend hart van Den Haag, aan het Spuiplein, is de bouw van Amare voltooid. Dit markante en duurzame huis voor cultuur, educatie,<br />

events en ontmoeting beschikt over vier zalen, die ruimte bieden aan in totaal 3.600 bezoekers. Daarnaast zijn er twee restaurants, een<br />

congrescentrum, studio’s, leslokalen en veel openbare binnenruimte ingericht, die openstaan voor initiatieven van bewoners van Amare,<br />

andere culturele instellingen én de inwoners van Den Haag. In opdracht van installateur HOMIJ Technische Installaties heeft Cumulus Nederland<br />

de benodigde bevochtigingsinstallaties voor het cultuurhuis geëngineerd, geleverd, geïnstalleerd en bedrijfsklaar opgeleverd. Dankzij<br />

deze installaties wordt niet alleen een aangenaam binnenklimaat geborgd, maar ook de performance van de zangers naar het allerhoogste<br />

niveau getild. Bovendien worden de muziekinstrumenten onder optimale klimaatcondities geconserveerd.<br />

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Tjerk Jan Zwerver<br />

Voor Amare is een installatie ontworpen op basis van hogedruktechniek (HD-techniek).<br />

Cumulus Nederland is een vooraanstaand specialist<br />

op het gebied van luchtbevochtiging en waterbehandeling.<br />

“In Amare zorgen onze installaties<br />

– naast de bevochtiging – voor de juiste waterkwaliteit<br />

voor onze bevochtigingsinstallaties, die in de<br />

diverse luchtbehandelingskasten zijn geplaatst”,<br />

vertelt projectleider Jos Philipsen. “Hiermee wordt<br />

een optimale en stabiele luchtvochtigheid in alle<br />

ruimten geborgd. Van het restaurant en de foyers<br />

tot en met de opslag van de muziekinstrumenten.”<br />

De noodzaak van de luchtbevochtiging in Amare<br />

is ruimte-afhankelijk, vertelt hij. “In het restaurant<br />

en de foyer zorgen de installaties met name voor<br />

een veilig, prettig en aangenaam binnenklimaat,<br />

terwijl zij in de zalen ook van grote invloed zijn<br />

op de performance van de zangers. Een goede<br />

luchtvochtigheid heeft namelijk een gunstige invloed<br />

op hun stembanden. In de opslag van de<br />

10 | INSTALLATIEENBOUW.NL


AMARE DEN HAAG<br />

Dankzij de installaties wordt niet alleen een aangenaam binnenklimaat geborgd, maar ook de performance van de zangers naar het allerhoogste niveau getild.<br />

muziekinstrumenten is een juiste luchtvochtigheid<br />

cruciaal om de instrumenten goed te kunnen conserveren.<br />

Het voorkomen van schommelingen in<br />

luchtvochtigheid heeft bovendien een positief effect<br />

op de zuiverheid van de muziekinstrumenten.<br />

Met andere woorden: het voorkomt dat instrumenten<br />

vals worden.”<br />

Adiabatische bevochtigingstechniek<br />

Voor luchtbevochtiging kunnen diverse technieken<br />

worden toegepast, benadrukt Philipsen. “Voor<br />

Amare hebben wij een installatie ontworpen op<br />

basis van onze hogedruktechniek (HD-techniek).<br />

Deze techniek kenmerkt zich door een zeer laag<br />

energieverbruik en lage onderhoudskosten, dankzij<br />

een perfect samenspel van de waterbehandeling,<br />

HD pompinstallatie en bevochtigingslansen<br />

in de luchtbehandelingskast. Waar andere bevochtigingstechnieken<br />

veelal gebaseerd zijn op<br />

stoomopwekking, hebben wij gekozen voor een<br />

adiabatische bevochtigingstechniek. Dit betekent<br />

dat wij de luchtvochtigheid verhogen door middel<br />

van HD koudwaterverneveling.”<br />

Veiligheid en gezondheid<br />

De waterbehandeling is volgens Philipsen essentieel<br />

om de bedrijfszekerheid van de luchtbehande-<br />

‘Waar andere bevochtigingstechnieken<br />

veelal gebaseerd zijn op stoomopwekking,<br />

hebben wij gekozen voor een<br />

adiabatische bevochtigingstechniek’<br />

lingsinstallatie te borgen en om de onderhoudskosten<br />

laag te houden. “Maar het belangrijkste<br />

voordeel is wel dat de veiligheid en gezondheid<br />

van bezoekers én medewerkers van Amare hiermee<br />

wordt geborgd. Onder andere omdat het<br />

vernevelde water wordt gezuiverd van bacteriën<br />

en virussen (conform de richtlijnen van de VDI<br />

6022).” Door de waterbehandeling wordt het<br />

leidingwater gezuiverd tot bijna het niveau van<br />

gedemineraliseerd water, verduidelijkt hij. “Vervolgens<br />

wordt het water door middel van onze<br />

unieke HD pompinstallaties en met een druk van<br />

circa 100 Bar door zeer kleine verstuivers (met een<br />

doorlaat van 150 µm) in de luchtbehandelingskast<br />

verneveld, waar het vervolgens wordt opgenomen<br />

in de lucht.” Vanwege de moeilijk bereikbare locatie<br />

voor de waterbehandeling (op het dak) heeft<br />

Cumulus een temperatuur-spoelregeling aan de<br />

installatie toegevoegd. “Vanwege de bereikbaarheid<br />

hebben wij de gehele installatie bovendien<br />

gecompartimenteerd op locatie samengebouwd.”<br />

BREEAM-NL ‘Excellent’<br />

De installatie is eenvoudig en flexibel uit te breiden,<br />

besluit Philipsen. “Bij Cumulus is maatwerk<br />

tot in detail mogelijk. Dankzij het zeer lage energieverbruik<br />

heeft onze manier van bevochtigen<br />

bovendien een positieve invloed op duurzaamheidskenmerk<br />

BREEAM-NL. Voor dit project was<br />

dit absoluut relevant, aangezien er een BREEAM-<br />

NL ‘Excellent’ ambitie aan ten grondslag lag. Al<br />

onze toe te passen onderdelen en materialen zijn<br />

geselecteerd op duurzaamheid en hebben een gegarandeerd<br />

lange levensduur.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 11


UTRECHT WONDERWOORDS<br />

‘EEN EER OM AAN ZO’N<br />

ICONISCH GEBOUW TE WERKEN’<br />

De bouw van de twee ‘groene’ torens van Wonderwoods in het centrum van Utrecht is in december 2020 gestart. Terberg Totaal Installaties<br />

verzorgt zowel de elektrotechnische als werktuigkundige installaties.<br />

Tekst Tim van Dorsten | Beeld VERO Digital in opdracht van Wonderwoods Development<br />

Artist impression van Wonderwoods.<br />

In 2017 kreeg het installatiebedrijf de opdracht<br />

om bij te dragen aan het ontwerp van alle installaties<br />

in Wonderwoods. Projectleider werktuigkunde<br />

en sanitaire installaties Wouter Lenssinck is sinds<br />

de start bij dit project betrokken. “Het ging in eerste<br />

instantie om een ‘Design & Build’-opdracht”,<br />

vertelt hij. “Samen met ons bouwteam ontwerpen<br />

en installeren we alle installaties, van het sanitair<br />

en de warmtekoudeopslag (WKO) tot de verwarming,<br />

elektrotechniek, gebouwbeveiliging en<br />

data-installaties. We zijn bij dit project betrokken<br />

vanaf de engineering tot en met de uitvoering.”<br />

Aangezien Wonderwoods een gasloos gebouw<br />

wordt, moet een WKO voor de verwarming en koeling<br />

in het gebouw gaan zorgen.<br />

12 | INSTALLATIEENBOUW.NL


WONDERWOORDS UTRECHT<br />

De bouwplaats van Wonderwoods.<br />

Voor Terberg Totaal Installaties ging de uitvoering<br />

begin juli van start, toen de riolering in de gezamenlijke<br />

kelder van beide torens werd aangelegd.<br />

Lenssincks collega Joost Hassing, projectleider<br />

Elektrotechniek, is sinds december 2020 bij het<br />

project betrokken en voor hem begonnen de uit-<br />

‘Boven het atrium komt<br />

een glazen dak en in dat dak<br />

gaan we zonnepanelen verwerken’<br />

voerende werkzaamheden in september 2021.<br />

“Wij zorgen onder meer voor de toegangscontrole,<br />

de videofoon en de ontruimingsinstallatie.” Het is<br />

een complex project, vindt hij. “Onder andere vanwege<br />

de omvang, met 419 woningen in twee torens<br />

van respectievelijk circa 73 meter en circa1<strong>04</strong><br />

meter. We zijn wel gewend om aan grote projecten<br />

te werken, maar dit is wel één van de grootste<br />

tot nu toe. Daar komt bij dat de werkzaamheden<br />

middenin het centrum van Utrecht plaatsvinden.<br />

Hierdoor moeten we de werkzaamheden op een<br />

postzegel uitvoeren.”<br />

Verticaal bos<br />

Twee torens worden uitgevoerd als een verticaal<br />

bos: op de balkons, de daktuinen en de gevels<br />

komt beplanting die afkomstig is van de Utrechtse<br />

Heuvelrug. In de kelder van het gebouw komt een<br />

buffer om het hemelwater op te vangen. Nadat<br />

dit water is gefilterd en de noodzakelijke meststoffen<br />

zijn toegevoegd, worden de planten aan de<br />

gevel hiermee geïrrigeerd. Terberg Totaal Installaties<br />

installeert de transportleidingen voor de<br />

beregeningsinstallatie, om de beplanting goed te<br />

laten groeien. “Dit doen we samen met Koninklijke<br />

Ginkel Groep, die verantwoordelijk is voor de<br />

irrigatie. Wij verzorgen een installatie die onder<br />

meer beschikt over leidingen naar de bloembakken<br />

toe”, legt Lenssinck uit. “Dat maakt het project<br />

wel complex, met name door de verschillende<br />

hoeken van de verschillende bloembakken. Het<br />

ontwerpen in BIM hielp hierbij: we werken hier<br />

al langer mee, maar toch leren we nog elke dag.”<br />

Als opvallend onderdeel noemt Lenssinck ook de<br />

energiebron van de buitenverlichting. “Boven het<br />

atrium komt een glazen dak en in dat dak gaan<br />

we zonnepanelen verwerken. De elektriciteit die<br />

deze zonnepanelen gaan opwekken, wordt gebruikt<br />

voor de buitenverlichting. Mede door deze<br />

manier van energieopwekking heeft het gebouw<br />

het duurzaamheidscertificaat BREEAM ‘Excellent’<br />

behaald.”<br />

Eervol werk<br />

Beide heren zijn enthousiast dat ze aan Wonderwoods<br />

kunnen meewerken. “Het is erg mooi om<br />

aan zo’n project mee te werken, met name door de<br />

grote hoeveelheid woningen, de combinatie met<br />

onder meer kantoren en horeca en ook de groene<br />

gevels.” Hassing beaamt dit. “Het is een eer om<br />

aan zo’n iconisch gebouw te werken, dat straks<br />

in hartje Utrecht te zien is. De torens zijn nu nog<br />

maar een tekening en ik ben erg benieuwd naar<br />

het uiteindelijke resultaat. Ik kan niet wachten tot<br />

we het gebouw in 2024 hebben afgerond.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 13


UTRECHT WONDERWOODS<br />

TROTS OP ICONISCHE TORENS IN UTRECHT<br />

In het centrum van Utrecht verschijnen binnenkort twee hoge woon- en werktorens: Wonderwoods. Sanitair-installatiebedrijf Hoogendoorn<br />

bv is door installatiebedrijf Terberg Totaal Installaties gevraagd om de centrale sanitaire installaties te verzorgen, waaronder ook die voor de<br />

watertoe- en afvoer voor de beplanting aan de gevel.<br />

Tekst Tim van Dorsten |<br />

Beeld Hoogendoorn bv<br />

Ruim drie jaar geleden is tendermanager Sander<br />

Pots van Hoogendoorn bv gestart met het eerste<br />

ontwerp. De bijzondere aard van het project werd<br />

volgens hem direct duidelijk door de uitgangspunten<br />

van de waterafvoer. “Waar wij normaliter<br />

het hemelwater naar binnen halen om dit af te<br />

voeren, gebeurt dit bij Wonderwoods via de balkons<br />

en langs de gevel. Dit heeft alles te maken<br />

met het bewateren van de groene gevel”, vertelt<br />

hij. Een jaar later is het project overgedragen aan<br />

de werkvoorbereiding. “Met de details die toen<br />

bekend waren, hebben we een technisch ontwerp<br />

gemaakt”, zegt engineer Edwin Sluijs. “Dat<br />

ontwerp passen we aan op de finetuning van de<br />

installaties, om uiteindelijk tot een definitief ontwerp<br />

te komen dat binnen het budget past.” Om<br />

tot een definitief ontwerp te komen, werkt Sluijs<br />

nauw samen met BIM-modelleurs Ricardo Schenk<br />

en Mike van den Oudenalder. “Met het definitief<br />

ontwerp zijn we in theorie klaar”, vertelt Schenk.<br />

“Maar als in de praktijk nog iets wordt aangepast,<br />

moeten we mee. Op het eind moet het BIM-model<br />

kloppen met de definitieve uitvoering.”<br />

Planten aan gevel<br />

Wonderwoods bestaat uit twee torens, de MVSAtoren<br />

en de ‘Stefano Boeri Architetti’-toren. Deze<br />

laatstgenoemde toren is vernoemd naar de architect<br />

die ook het gebouw ‘Bosco Verticale’ in Milaan<br />

heeft ontworpen. Wonderwoods zal opvallen<br />

door de grote hoeveelheid vegetatie aan de gevel.<br />

“In de Boeri-toren voorzien wij de beplanting van<br />

toe- en afvoerleidingen voor de bewatering”, vertelt<br />

Sluijs. “Zo worden de planten deels met hemelwater<br />

bewaterd, maar ook vanuit een buffer die<br />

in de kelder staat. Sensoren op de wand bepalen<br />

waar water nodig is. Wij zorgen er vervolgens voor<br />

dat het water daar komt. Het bufferen van het hemelwater<br />

zorgt er tegelijkertijd voor dat niet al het<br />

hemelwater direct in het gemeenteriool stroomt.<br />

Zo raakt het riool minder snel overbelast en voorkomen<br />

we mogelijke overlast.”<br />

De toe- en afvoer van en naar de plantenbakken<br />

is volgens Schenk bijzonder aan dit project. “De<br />

meeste werkzaamheden zijn gesneden koek, maar<br />

de groenvoorziening om het hele pand bepaalt<br />

de bijkomende extra installatie.” Sluijs vult aan:<br />

“De toe- en afvoer hangt samen met de constructie.<br />

Het zijn allemaal prefabdelen, die stukje voor<br />

stukje in elkaar moeten passen. Ook de manier<br />

14 | INSTALLATIEENBOUW.NL


WONDERWOODS UTRECHT<br />

Eén van de leidingen in de fundering, tussen de betondraden.<br />

van bouwen is bijzonder, want de plantenbakken<br />

inclusief toe- en afvoer en beplanting worden op<br />

de grond in elkaar gezet. Daarna worden de bakken<br />

in het betonwerk op zijn plek gezet. Dit gaan<br />

we verdieping voor verdieping doen.”<br />

Hoogendoorn is begin juli gestart met de eerste<br />

werkzaamheden door de riolering in de kelder<br />

onder beide torens aan te leggen. Hoewel hun<br />

‘In de Boeri-toren voorzien wij<br />

de beplanting van toe- en afvoerleidingen<br />

voor de bewatering’<br />

werkzaamheden vrijwel nooit voor de buitenwereld<br />

zichtbaar zijn, geven de heren aan trots te zijn<br />

om aan Wonderwoods mee te werken. “Dit gebouw<br />

staat middenin het centrum en is straks een<br />

iconisch gebouw in Utrecht. Het is natuurlijk heel<br />

mooi om daaraan mee te mogen werken.” ❚<br />

Vacatures<br />

Werkvoorbereider/Engineer<br />

Wordt werkvoorbereider bij<br />

Hoogendoorn en de nieuwe<br />

collega van Henk-Jan.<br />

Wil jij werken aan de gaafste projecten in de utiliteitsbouw?<br />

Kom werken bij Hoogendoorn!<br />

Wij zijn specialist in sanitaire installaties<br />

en partner van bouwend Nederland.<br />

Join the family!<br />

Neem contact met ons op<br />

via info@hoogendoornbv.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 15<br />

Advertentie_Hoogendoorn-werkvoorbereider.indd 1 20/09/2021 15:18


UTRECHT WONDERWOODS<br />

7.500 SPRINKLERS IN WONDERWOODS<br />

De hoop is uiteraard dat het nooit gebeurt. Maar áls er brand uitbreekt in een gebouw van bijvoorbeeld 105 of 70 meter hoog, dan is het voor<br />

de brandweer erg lastig om het vuur op tijd te blussen. Een sprinklerinstallatie kan dan voor een goede oplossing zorgen.<br />

Tekst Tim van Dorsten |<br />

Beeld De Groot Installatiegroep<br />

Het aantal nieuwbouwopdrachten voor hoge<br />

woontorens in Nederland is de laatste jaren gestegen,<br />

merkt Bill Lapworth, vestigingsmanager<br />

van De Groot Installatiegroep in Elburg. “We zijn<br />

betrokken bij woontorens in Amsterdam, Rotterdam,<br />

Den Haag en inmiddels ook Utrecht.” In<br />

Eén van de inbouwdozen met sprinklers.<br />

de laatstgenoemde stad zorgt het bedrijf voor de<br />

brandveiligheid van Wonderwoods, twee aan elkaar<br />

verbonden woontorens van 105 meter en 70<br />

meter hoog die middenin het centrum komen te<br />

staan. “Hier in Elburg zorgen we voor de sprinklerinstallatie<br />

voor het gehele gebouw. Onze vestiging<br />

in Ridderkerk zorgt voor brandmelders, als aanvulling<br />

op de sprinklerinstallatie.”<br />

180 kubieke meter<br />

Voor de watervoorziening van de sprinklerinstallatie<br />

en natte blusleiding voor de brandweer is een<br />

waterbassin van 180 kubieke meter in de kelder<br />

van Wonderwoods aangelegd. Daarnaast staan in<br />

diezelfde kelder twee dieselpompen om het water<br />

– in geval van brand – naar de betreffende sprinklerkoppen<br />

te pompen. “Er is expres gekozen voor<br />

dieselpompen”, vertelt projectleider Gerwin van<br />

Wijhe. “Dan blijven de pompen werken als er een<br />

stroomstoring is. Daarnaast zijn de energiekosten<br />

met een dieselpomp een stuk lager.”<br />

‘In de vloeren<br />

verwerken we<br />

inbouwdozen met<br />

sprinkleraansluitingen’<br />

Het installatiebedrijf kreeg in januari 2018 van<br />

Terberg Totaal Installaties de vraag om voor een<br />

offerte te zorgen. In januari 2019 ging de engineeringsfase<br />

van start, waarin De Groot Installatiegroep<br />

voor een voorlopig ontwerp zorgde. In<br />

de loop van 2020 volgde het definitieve ontwerp.<br />

Het duurde echter langer met het aanvragen van<br />

de vergunningen, waardoor het bedrijf pas afgelopen<br />

januari 2021 definitief de opdracht kreeg,<br />

met dank aan de goede samenwerking met Terberg<br />

Totaal Installaties.<br />

16 | INSTALLATIEENBOUW.NL


WONDERWOODS UTRECHT<br />

7.500 sprinklers<br />

In totaal zorgt De Groot Installatiegroep voor<br />

zo’n 7.500 sprinklers in Wonderwoods, waarvan<br />

de helft in de vloeren wordt verwerkt. “In<br />

de woningen mogen de leidingen niet zichtbaar<br />

zijn”, verklaart Van Wijhe. “Met behulp<br />

van zogeheten breedplaatvloeren worden alle<br />

leidingen in de fabriek prefab verwerkt. In<br />

deze vloeren verwerken we ook inbouwdozen<br />

met sprinkleraansluitingen.”<br />

De sprinklers werken op hitte en staan zo ingesteld,<br />

dat ze gaan werken vanaf 68 graden Celsius.<br />

“Dat is 30 graden boven de maximale normale<br />

temperatuur in een woning”, legt Lapworth<br />

uit. “We hopen uiteraard dat de sprinklers nooit<br />

gebruikt hoeven worden. Om toch zeker te zijn<br />

van een goede werking, laten we iedere installatie<br />

jaarlijks certificeren en onderhouden. Daarnaast<br />

worden de alarmeringen van de watervoorziening<br />

tweewekelijks getest om de zekerheid<br />

van functioneren te borgen.” Vanaf september<br />

2021 gaan de eerste werkzaamheden van start,<br />

met het klaarmaken van de prefab vloeren met<br />

ingestorte sprinklerleidingen. Naar verwachting<br />

begint in januari <strong>2022</strong> de bouw van de zichtbare<br />

sprinklerleidingen. “We zijn hiermee tot het eind<br />

van 2023 bezig”, geeft Van Wijhe aan.<br />

Wetgeving<br />

Gezien de stijging van het aantal hoge woontorens<br />

in Nederland pleiten beide heren ervoor om de Nederlandse<br />

wetgeving rond sprinklerinstallaties aan te<br />

scherpen. “Nu moet een gebouw in Nederland vanaf<br />

70 meter beschikken over zo’n installatie, maar in<br />

Duitsland ligt dat minimum op 20 meter. Naar die<br />

hoogte zou de Nederlandse wetgeving ook moeten<br />

gaan, want ook al bij 20 meter hoogte is het lastig<br />

voor de brandweer om het vuur te blussen.” ❚<br />

Wij voorzien WonderWoods<br />

van circa 7.500 sprinklers.<br />

Geef brand geen kans!<br />

WERKTUIGBOUWKUNDE<br />

SERVICE EN ONDERHOUD<br />

ELEKTROTECHNIEK<br />

BRANDBEVEILIGING<br />

www.degrootgroep.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 17


ALL-IN-ONE ENERGIEOPSLAG VOOR THUIS<br />

‘DE LUXE WONINGBOUW<br />

KAN EEN VOORTREKKERSROL NEMEN’<br />

Energieopslag is noodzakelijk, maar door de salderingsregeling in Nederland op dit moment geen prioriteit. “Interessante businesscases voor<br />

thuisbatterijen zijn nog ver weg”, verwacht ook Ed van Dalen, Business Development Manager bij Hager. “Zeker wanneer subsidiëring uitblijft.<br />

Een uitzondering hierop zijn de systemen voor de luxe woningbouw vanaf 250 m 2 . Speciaal voor deze doelgroep introduceren wij Home Power<br />

Station; een energieopslagsysteem voor thuis die een optimum in comfort, zekerheid én duurzaamheid garandeert.”<br />

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Hager<br />

Met Home Power Station focust Hager op zo’n<br />

6.000 woningen in Nederland, waarin al grote<br />

stappen in duurzaamheid en elektrificatie zijn<br />

gemaakt. “De bewoners hebben in de meeste gevallen<br />

al geïnvesteerd in een warmtepomp, een<br />

elektrisch kooktoestel, één of meerdere elektrische<br />

auto’s, een elektrische poort en een uitgebreid<br />

beveiligingssysteem”, vertelt Van Dalen. “Een<br />

netaansluiting van 3x50A of groter is voor hen<br />

noodzakelijk, om ook op piekmomenten over voldoende<br />

stroom te beschikken. Echter is in grote<br />

delen van ons land uitbreiding van de netaansluiting<br />

vanwege de congestieproblemen niet meer<br />

mogelijk. Een probleem dat alleen maar groter<br />

wordt, nu elektrische mobiliteit een vlucht neemt<br />

en we richting de 4 miljoen PV-systemen op wo-<br />

ningen gaan. Wij verwachten dat de wal hier het<br />

schip gaat keren en eigen energieopwekking én<br />

opslag noodgedwongen de nieuwe norm worden.<br />

De luxe woningbouw kan hierin een voortrekkersrol<br />

nemen.” Dankzij Home Power Station kunnen<br />

bewoners piekbelastingen in hun energievraag<br />

doeltreffend ondervangen, benadrukt Van Dalen.<br />

“Hierdoor kunnen zij – in de meeste gevallen –<br />

De geïntegreerde software maakt uitgebreide gebruiksinstellingen mogelijk.<br />

18 | INSTALLATIEENBOUW.NL


Home Power Station is een energieopslagsysteem voor thuis, die een optimum in comfort, zekerheid én duurzaamheid garandeert.<br />

‘Wij verwachten dat de wal het schip gaat<br />

keren en eigen energieopwekking én opslag<br />

noodgedwongen de nieuwe norm worden’<br />

over iedere fase wordt verdeed. De geïntegreerde<br />

software maakt uitgebreide gebruiksinstellingen<br />

mogelijk. Een batterij-managementsysteem beschermt<br />

en bewaakt de aangesloten accu’s 24/7<br />

tegen overladen, overmatig ontladen, te hoge of<br />

te lage temperaturen, waarmee een optimale veiligheid<br />

wordt geborgd.”<br />

zelfs één stap in aansluitgrootte naar beneden.<br />

Door bijvoorbeeld terug te gaan van 3x50A naar<br />

3x25A kunnen zij zo’n 1.200 euro per jaar besparen,<br />

waardoor toch een interessante nieuwe businesscase<br />

ontstaat.”<br />

Noodstroomvoorziening<br />

Wie kiest voor Home Power Station, profiteert bovendien<br />

van diverse interessante extra’s, aldus Van<br />

Dalen. “Groot voordeel van Home Power Station is<br />

dat het systeem een noodstroombedrijf kan opbouwen.<br />

Op het moment dat het elektriciteitsnet<br />

onverhoopt uitvalt, kan het systeem op de interne<br />

accu’s en aangesloten zonnepanelen doordraaien.<br />

Doordat het systeem in noodbedrijf continu 9 kW<br />

kan leveren, worden in ieder geval alle essentiële<br />

installaties in de woning van stroom voorzien. Denk<br />

aan de verlichting, koelkast, verwarmingsinstallatie,<br />

camerabeveiliging en elektrisch aangedreven<br />

poort. Bovendien is een investering in Home Power<br />

Station een investering in de toekomst.”<br />

All-in-one systeem<br />

Home Power Station heeft een afmeting van 100<br />

x 100 x 50 cm (lxbxd) en weegt in zijn meest uitgebreide<br />

vorm 260 kilo. In het all-in-one-systeem<br />

zijn lithium-ion-accu’s, een omvormer en een<br />

batterij-managementsysteem standaard geïntegreerd.<br />

Naar wens kan de accucapaciteit modulair<br />

worden uitgebreid tot max. 38 kWh, aldus<br />

Van Dalen. “Omdat de PV-panelen direct op het<br />

systeem worden aangesloten, is een separate omvormer<br />

niet nodig en worden twee conversiestappen<br />

ondervangen. Dit komt de efficiency van het<br />

systeem ten goede. Uniek is dat het een volledig<br />

3-fasesysteem betreft, waardoor de energie netjes<br />

Betrouwbare techniek<br />

Home Power Station is niet nieuw. Het energieopslagsysteem<br />

heeft zijn sporen al ruimschoots<br />

verdiend in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk,<br />

waar meer dan 40.000 installaties al jarenlang<br />

probleemloos functioneren. “Door het systeem nu<br />

ook in Nederland te introduceren, willen we nog<br />

meer vertrouwd raken met deze techniek”, aldus<br />

Van Dalen. “Om de betrouwbaarheid en veiligheid<br />

van het systeem naar het allerhoogste niveau te<br />

tillen, werken we uitsluitend met gecertificeerde<br />

installatiepartners.” ❚<br />

Benieuwd naar Home Power Station? Kom<br />

dan naar de Vakbeurs Energie! U vindt Hager<br />

in hal C, stand 23.<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 19


ALMERE FLORIADETERREIN<br />

WARMTE- EN KOUDENET VIA SMART THERMAL GRID<br />

‘GEBOUWEN FLORIADETERREIN ZIJN<br />

SCHOOLVOORBEELD VAN INNOVATIE EN DUURZAAMHEID’<br />

Eén keer in de tien jaar vindt de wereldtuinbouwtentoonstelling plaats in Nederland. De Floriade Expo vindt van 14 april tot en met 9 oktober<br />

<strong>2022</strong> plaats in Almere. Onder het thema Growing Green Cities vinden bezoekers hier alle nieuwigheden op het gebied van groen, voedsel,<br />

gezondheid en energie. Natuurlijk moeten de gebouwen die er staan hiervan een schoolvoorbeeld zijn. Het terrein is niet alleen bedoeld voor<br />

de tentoonstelling, maar ondergaat een hele gebiedsontwikkeling. Er worden onder meer een woontoren, een zorggebouw en de Aeres Hogeschool<br />

gebouwd. Roodenburg Installatie Bedrijf realiseert er een uitgebreid en zeer innovatief warmte- en koudenet.<br />

Tekst Desiree Pennings | Beeld Roodenburg Installatie Bedrijf<br />

Op het Floriadeterrein staat een wijkcentrale van<br />

waaruit koude en warmte gedistribueerd wordt<br />

naar de verschillende gebouwen. De distributie<br />

gebeurt via een Smart Thermal Grid (STG). Dit is<br />

een bronnetwerk dat gebruikmaakt van lokale,<br />

duurzame bronnen zoals aquathermie (energie uit<br />

oppervlaktewater) en WKO. Tussen de gebouwen<br />

onderling kan ook overtollige warmte en koude<br />

uitgewisseld worden en warmte kan in de bodem<br />

opgeslagen of eruit onttrokken worden.<br />

De STG komt bij de gebouwen binnen en wordt<br />

daar aangesloten op de warmtepomp. Arno<br />

Schrader, projectleider bij Roodenburg, legt uit:<br />

“Door de STG gaat lage temperatuur koeling en<br />

verwarming. De woontoren heeft een aparte WKOruimte<br />

en een lage temperatuur cv. Met een hoge<br />

temperatuur warmtepomp wordt het water verhit<br />

tot 72ºC. Via afleversets in de woningen worden<br />

de warmte en koude afgeleverd.” Ook in het zorggebouw<br />

staat een hoge temperatuur warmtepomp<br />

20 | INSTALLATIEENBOUW.NL


FLORIADETERREIN ALMERE<br />

De gebouwen maken gebruik van verwarming en koeling die ook onderling uitgewisseld kan worden.<br />

die door Roodenburg werd geleverd. Bij de Aeres<br />

Hogeschool staat een warmtepomp die de temperaturen<br />

verhoogt voor de lage temperatuur en hoge<br />

temperatuur cv. Ook is er een koelsysteem dat de installateur<br />

aansluit op het systeem van Roodenburg.<br />

Voorbereid op de toekomst<br />

Het gaat om nieuwe technieken die nog sterk in<br />

ontwikkeling zijn. Roodenburg loopt als innovatief<br />

bedrijf voorop in het werken met dergelijke installaties.<br />

Het halen van thermische energie uit oppervlaktewater<br />

is zeker nieuw op de markt en daarin<br />

wil Roodenburg nog verder groeien, vertelt Schrader.<br />

“We hebben de kennis in huis om bron- en<br />

WKO-installaties te maken. In dit geval hebben we<br />

dat gedaan in opdracht van Eteck, een vaste partner<br />

van ons. We doen veel grote projecten waar<br />

we trots op zijn en de Floriade is er daar één van.”<br />

Wanneer er in de toekomst nog meer gebouwen<br />

op het Floriadeterrein komen, dan kunnen deze<br />

‘Wanneer er in de toekomst nog meer<br />

gebouwen op het Floriadeterrein komen,<br />

dan kunnen deze eenvoudig op de STG<br />

aangesloten worden’<br />

eenvoudig op de STG worden aangesloten. De<br />

STG ligt over het hele terrein en de leidingen<br />

zijn er al op voorbereid. De kavels werden door<br />

Roodenburg voorzien van aansluitingen en de<br />

energiecentrale is groot genoeg voor uitbreiding,<br />

vertelt Schrader. “De transportpompen zijn groot<br />

genoeg en de bronnen kunnen verder uitgebreid<br />

worden. In de wijkcentrale staat nu één warmtepomp,<br />

maar er is voldoende plaats om er nog<br />

twee toe te voegen. Alleen de installatie voor<br />

energie uit oppervlaktewater kan niet verder uitgebreid<br />

worden.” ❚<br />

Roodenburg houdt zich bezig met nieuwe technieken<br />

die nog sterk in ontwikkeling zijn.<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 21


ALMERE FLORIADETERREIN<br />

LICHT, ONDERHOUDSVRIJ EN GEGARANDEERD DE BESTE KWALITEIT<br />

KUNSTSTOF LEIDINGSYSTEMEN<br />

VOOR FLORIADETERREIN<br />

De leidingen die zijn gebruikt voor de WKO-installatie en het STG (Smart Thermal Grid) op het Floriadeterrein werden aangelegd door De Boer<br />

Plastik BV uit Heemskerk. Er werd gekozen voor een HDPE leidingsysteem, omdat dit materiaal onderhoudsvrij en sterk is. De monteurs van<br />

De Boer sloten er alles aan wat met het kunststof leidingsysteem te maken had, van pompen tot afsluiters en appendages.<br />

Tekst Desiree Pennings | Beeld Marant Kunststoffen<br />

De Boer Plastik bouwt en installeert complete<br />

kunststof leidingsystemen, luchtbehandelingskanalen,<br />

tanks en apparaten. Het bedrijf uit Heemskerk<br />

werkt met een ruim assortiment materialen,<br />

zoals HDPE, PVC, PVDF, ABS en PP. Voor iedere<br />

toepassing kiezen de specialisten van De Boer<br />

het juiste materiaal, al dan niet elektrostatisch<br />

geleidend. Voor de Floriade werd gekozen voor<br />

het duurzame HDPE, omdat dit naast sterk ook<br />

makkelijk aan te leggen is. Bovendien is het erg<br />

schoon werken, vertelt bedrijfsleider Peter van<br />

Gent. “Bij het lassen van staal komen warmte en<br />

vonken vrij. Kunststof is juist heel schoon en efficiënt<br />

te verwerken.”<br />

Dat installateur Roodenburg voor De Boer Plastik<br />

koos, was volgens hem geen toeval. Het is een<br />

oude bekende van het bedrijf en Roodenburg weet<br />

dus hoeveel waarde De Boer hecht aan kwaliteit<br />

en het ontzorgen van klanten. Van Gent: “Ons bedrijf<br />

is totaal ingericht op het compleet uitvoeren<br />

van projecten. Onze projectleiders kunnen die van<br />

begin tot eind oppakken. Dat gaat niet alleen om<br />

het leveren van het leidingwerk, maar ook om het<br />

aansluiten, inspecties, testen en documentatie.<br />

De klant heeft er geen omkijken meer naar.”<br />

Altijd flexibel<br />

Van maart tot en met mei 2021 was De Boer<br />

Plastik werkzaam op het Floriadeterrein. Vanuit<br />

de WKO-installatie werden de Aeres Hogeschool,<br />

de zorginstelling en het zorggebouw aangesloten.<br />

Dat het niet alleen om de wereldtuinbouwtentoonstelling<br />

gaat, maar ook om een gebiedsontwikkeling,<br />

maakt het een extra mooie referentie,<br />

vindt Van Gent. “Het project verliep perfect”, zegt<br />

hij. “Natuurlijk moeten onze monteurs zich altijd<br />

flexibel opstellen. Een engineer kan alles op een<br />

tekening nog zo mooi passend maken, in de praktijk<br />

kom je altijd afwijkingen tegen. Onze monteurs<br />

houden hier rekening mee en zorgen dat alles<br />

toch past in de praktijk en dat de wijzigingen<br />

ook weer op nieuwe tekeningen worden vastgelegd.<br />

Ook zorgen we ervoor dat alle materialen op<br />

tijd geleverd worden en dat alles wordt aangelegd<br />

volgens de hoogste kwaliteitsnormen.”<br />

De medewerkers worden goed opgeleid en De Boer Plastik is bezig met ISO- en BRL-certificeringen.<br />

Groei in de toekomst<br />

De Floriade in Almere is niet het eerste prestigeproject<br />

dat De Boer Plastik met succes volbrengt.<br />

Zo heeft het bedrijf recent luchtkanalen aangelegd<br />

bij Janssen Vaccines in Leiden en koelwaterleidingen<br />

bij de TU Delft. Stuk voor stuk mooie<br />

projecten. Van Gent: “Het is leuk als je daar dan<br />

voorbijkomt met de auto en dat je dan weet dat<br />

er een product van ons in zit. Het aanleggen van<br />

WKO-installaties doen we vaak, net als het aanleggen<br />

van bluswaterleidingen en het leveren<br />

van onderdelen voor de scheepvaart, inclusief<br />

22 |<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL


FLORIADETERREIN ALMERE<br />

Kunststof leidingsystemen zijn licht, sterk en<br />

makkelijk te verwerken.<br />

superjachten. Dat past bij de groeiambitie die we<br />

hebben.” Die ambitie is niet mis. Binnen vijf jaar<br />

wil het bedrijf, samen met zusterbedrijf Marant uit<br />

Heerhugowaard, in de top drie van Nederlandse<br />

kunststofbedrijven staan. Om dit te bereiken, worden<br />

de medewerkers goed opgeleid en is het bedrijf<br />

bezig met ISO- en BRL-certificeringen. “Daardoor<br />

kunnen we nog complexer werk gaan doen.<br />

We willen echt een partner zijn van onze klanten,<br />

waarbij we een project van begin tot eind oppakken.<br />

Onze projectleiders zorgen ervoor dat alles<br />

op rolletjes verloopt, dat de inspecties gedaan<br />

worden en dat alle testrapporten worden aangeleverd”,<br />

aldus Van Gent. Naast het werk aan nieuwe<br />

projecten, verzorgt De Boer ook onderhoud en reparaties<br />

aan bestaande installaties.<br />

Om te kunnen groeien, neemt het bedrijf ook andere<br />

bedrijven over. De grootste uitdaging daarbij<br />

is het vinden van goed personeel, met name monteurs.<br />

Dankzij een gezonde dosis ambitie is De<br />

Boer hard op weg naar een mooie toekomst. ❚<br />

‘Kunststof is<br />

schoon en efficiënt<br />

te verwerken’<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 23


SPECIALIST IN KUNSTSTOFFEN<br />

LEIDINGWERK – TANK – APPARATEN WWW.DEBOERPLASTIK.NL<br />

FABRICAGE – INSTALLATIE – ONDERHOUD - INSPECTIES


J. OPMEER ISOLATIE<br />

ROTTERDAM B.V.<br />

UITVOERDER VAN ALLE<br />

VOORKOMENDE ISOLATIEWERKEN<br />

Wij zijn uw partner op het<br />

gebied van zonnepanelen!<br />

Beverwaardseweg 75, 3077 GK Rotterdam<br />

T 010 - 483 17 90, E info@opmeerisolatie.nl<br />

www.opmeerisolatie.nl<br />

8636 Kings Opmeer Advertentie 95x130mm V3.indd 1 22-07-2021 14:39<br />

Pure competence in air.<br />

Evenwichtig klimaat van<br />

opslag tot distributie<br />

Mede mogelijk gemaakt door Smitsair Jetsystemen<br />

Door Smitsair Jetsystemen te koppelen aan hoogwaardige<br />

luchtbehandelingsapparatuur, realiseren we een goede<br />

spoeling met homogene temperatuurverdeling. Uitermate<br />

geschikt in hallen met hoge stellingen én expeditiezone.


ALMERE FLORIADETERREIN<br />

VOORUITSTREVEND IN HIJSKRANEN EN SPECIAAL TRANSPORT<br />

ZWARE ELEMENTEN FLORIADE<br />

ZIJN JUST-IN-TIME GELEVERD<br />

Bij een groot project als de Floriade moeten grote elementen geleverd worden, zoals warmtewisselaars, pompen, vaten en leidingen. De Gier<br />

Rotterdam zorgde hiervoor met haar mobiele hijskranen én speciaal transport. Het ging om alle zware elementen die Roodenburg nodig had<br />

bij het realiseren van de WKO-installatie voor de woontoren, het zorggebouw en de Aeres Hogeschool.<br />

Tekst Desiree Pennings | Beeld De Gier<br />

Met speciale kranen worden zware elementen verhuisd en geplaatst.<br />

De Gier is gespecialiseerd in de verhuur van mobiele hijskranen, zwaar en<br />

speciaal transport, industriële verhuizingen en het demonteren van complete<br />

technische ruimtes en WKO-installaties. Met Roodenburg werkt het bedrijf<br />

al vele jaren samen. Het was dus de uitgekiende partner om het speciaal<br />

transport voor de Floriade te verzorgen. De componenten werden door de<br />

installateur besteld en afgeleverd bij De Gier in Rotterdam. Het transportbedrijf<br />

zorgde er vervolgens voor dat alles just-in-time op de plaats van bestemming<br />

werd geleverd. “We hebben dit zo met elkaar afgestemd, dat het zo snel<br />

mogelijk gedaan werd. In totaal hebben we er zes keer geleverd. Op deze<br />

manier zijn we niet afhankelijk van andere spelers en heb je niet te maken<br />

met wachturen, stilstanduren of nutteloze CO 2<br />

-uitstoot”, vertelt Ricardo Krieg,<br />

projectleider/uitvoerder bij De Gier.<br />

Disciplines combineren<br />

Voor het laden, lossen en hijsen werden autolaadkranen gebruikt, waarna<br />

een transportploeg de materialen horizontaal verplaatste naar de plaats van<br />

26 | INSTALLATIEENBOUW.NL


FLORIADETERREIN ALMERE<br />

‘We hebben niet te maken met<br />

wachturen, stilstanduren of<br />

nutteloze CO 2<br />

-uitstoot’<br />

bestemming. Dit gebeurde precies volgens de maatvoeringen op tekening.<br />

“De klant ontlasten is erg belangrijk voor ons. Naast het transport hebben we<br />

onder meer minihijskranen, compacte hijskranen, rupsen, heftrucks en hoogwerkers.<br />

Door activiteiten en disciplines te combineren, kunnen we inspelen<br />

op de wensen van onze klanten”, aldus Krieg.<br />

De samenwerking met Roodenburg verliep buitengewoon goed, vertelt hij.<br />

“Vooraf hebben we de klus bekeken op het Floriadeterrein. Toen hebben we<br />

bepaald hoe we het transport zo vlekkeloos mogelijk konden laten verlopen.<br />

Het is aan alle kanten goed gegaan wat we bedacht hadden. Het is heel<br />

belangrijk om in het voortraject al meegenomen te worden, dan kun je je<br />

mening inbrengen. Als daar gehoor aan wordt gegeven, dan geeft dat een<br />

mooie wisselwerking.”<br />

Autolaadkraan op accu<br />

De Gier bestaat al bijna honderd jaar. In al die tijd ging het bedrijf met zijn<br />

tijd mee en dat doet het nu nog steeds. Zo ontving het onlangs de eerste<br />

autolaadkraan van Nederland die op een accupack kan draaien. Het is een<br />

vrachtwagen met een dieselmotor, met daarachter een accupack. “Daarmee<br />

kunnen we acht uur draaien. Op deze manier willen we vooroplopen op het<br />

gebied van duurzaamheid en milieu. Door samen te werken met lokale bedrijven<br />

proberen we ook de CO 2<br />

-uitstoot te minimaliseren”, aldus Krieg. ❚<br />

De Gier Rotterdam is onder meer gespecialiseerd in industriële verhuizingen.<br />

24/7<br />

service<br />

• Kraanverhuur<br />

• Mobiele torenkranen<br />

• Autloaadkranen tot 100 ton/m<br />

• Zwaar transport tot 124 ton laadvermogen<br />

• Speciaal transport tot 36 m lengte<br />

• Industriële verhuizingen<br />

010-2080<strong>04</strong>4 · info@de-gier.com www.de-gier.com<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 27<br />

Naamloos-2 1 21-09-2021 16:34


ALMERE FLORIADETERREIN<br />

KOELTE EN WARMTE BLIJVEN BEHOUDEN<br />

LEIDINGEN FLORIADETERREIN<br />

ZIJN GOED GEÏSOLEERD<br />

Op het Floriadeterrein in Almere wordt gebouwd aan een woontoren, een zorggebouw en de Aeres Hogeschool. Via een WKO-installatie worden<br />

de gebouwen voorzien van warmte en koude. Alle leidingen die hiervoor zijn aangelegd door Roodenburg, zijn geïsoleerd door J. Opmeer<br />

Isolatie Rotterdam B.V.<br />

Tekst Desiree Pennings | Beeld J. Opmeer Isolatie Rotterdam B.V.<br />

J. Opmeer Isolatie uit Rotterdam is als isolatiebedrijf<br />

gespecialiseerd in utiliteitsbouw. Daarnaast<br />

bevindt het werkgebied zich deels in de industrie.<br />

Het bedrijf verzorgt de isolatie voor warmte- en<br />

koudebronnen en gedeeltelijk de brandwerende<br />

toepassingen. Ook heeft het een eigen plaatwerkerij.<br />

Daarom was het dé geschikte partner voor<br />

Roodenburg om de leidingisolatie binnen de Floriade<br />

te verzorgen.<br />

J. Opmeer Isolatie verzorgt de isolatie voor warmte- en koudebronnen en gedeeltelijk brandwerende toepassingen.<br />

‘De goede samenwerking en de locatie<br />

maakten het een mooi referentieproject’<br />

Alle leidingen die op het Floriadeterrein zijn<br />

aangelegd door Roodenburg, zijn geïsoleerd door J.<br />

Opmeer Isolatie Rotterdam B.V.<br />

“De Floriade heeft een eigen krachtcentrale die de<br />

hele wijk voeding geeft. Het is een grote ruimte met<br />

bronnen in de grond. In het isoleren van al die leidingen<br />

ging veel tijd zitten”, vertelt Dennis Opmeer,<br />

eigenaar van het isolatiebedrijf. Gelukkig verliep het<br />

project prima volgens planning, mede dankzij de<br />

goede samenwerking met de installateur. Opmeer:<br />

“De planningen die Roodenburg opgeeft, komt ze<br />

steeds prima na. Daardoor verliep ook dit project<br />

perfect en waren we na de bouwvak klaar. Het<br />

isoleren verliep in fases. Wanneer Roodenburg een<br />

gedeelte had geïnstalleerd, konden wij dat isoleren.”<br />

De goede samenwerking, maar ook de locatie maakte<br />

het voor Opmeer Isolatie een mooi referentieproject.<br />

Opmeer heeft al volop plannen om ook in de<br />

toekomst meer te gaan samenwerken met Roodenburg.<br />

“Ook op het Floriadeterrein gaat nog meer gebouwd<br />

worden. Ik hoop dat we daar dan opnieuw<br />

werkzaamheden mogen uitvoeren.” ❚<br />

28 | INSTALLATIEENBOUW.NL


ALMERE FLORIADETERREIN<br />

VERWACHTINGEN VAN KLANTEN OVERTREFFEN<br />

VLINDERKLEPPEN SPECIAAL VOOR WKO-INSTALLATIES<br />

Duurzaamheid staat als vanzelfsprekend voorop bij de Floriade in Almere. Een bedrijf als AVK Nederland past perfect binnen dit plaatje. AVK<br />

leverde onder meer 40 vlinderkleppen voor de WKO-ruimtes en 34 schuifafsluiters voor de distributie van warmte en koude over het terrein.<br />

“Wat onze vlinderkleppen uniek maakt, is dat de klepbladen bestaan uit Duplex RVS. Daardoor zijn ze geschikt voor extreme mediums, zoals<br />

zout, chloor en zilt water”, vertelt accountmanager Sinan Topalak.<br />

Tekst Desiree Pennings | Beeld AVK Nederland<br />

AVK Nederland is onderdeel van de AVK Groep,<br />

van oorsprong een Deens bedrijf, maar actief over<br />

de hele wereld. Het bedrijf is producent van appendages<br />

in de segmenten water, gas, afvalwater<br />

en industrie en op het gebied van brandbestrijding.<br />

De AVK Groep bestaat dit jaar tachtig jaar<br />

en AVK Nederland al meer dan veertig jaar. De<br />

producten kenmerken zich door een hoge kwaliteit,<br />

scherpe prijs en duurzaamheid. De vlinderkleppen<br />

die gebruikt werden op het Floriadeterrein<br />

zijn van het merk Wouter Witzel, dat ook<br />

onderdeel van de AVK Groep is.<br />

“Onze klanten mogen bepaalde verwachtingen<br />

van ons hebben en die willen we overtreffen”,<br />

zegt marketing manager Dana Hofman. “Onze vijf<br />

pijlers zijn kwaliteit, betrouwbaarheid, innovatie,<br />

duurzaamheid en klantenservice. Wij leveren maatwerk<br />

en kunnen inspelen op specifieke wensen en<br />

marktbehoeftes.” Dit maakt AVK een goede samenwerkingspartner<br />

voor Roodenburg, die het bedrijf<br />

ook inschakelde voor de Floriade. “Roodenburg is<br />

AVK Nederland leverde ook straatpotten voor op het Floriadeterrein.<br />

een familiebedrijf, net als AVK in de basis is. Daardoor<br />

klikt het onderling goed en zijn de lijnen kort”,<br />

aldus Topalak. Hij kijkt terug op een zeer geslaagd<br />

project. “Omdat we veel van onze producten op<br />

voorraad hebben in ons magazijn in Vaassen, konden<br />

we alles snel leveren. Een aantal weken geleden<br />

ben ik op locatie geweest en de vlinderkleppen<br />

zijn nu ingebouwd. Het zag er perfect uit.”<br />

Een doorsnede van een AVK schuifafsluiter, een terugslagklep en een vlinderklep zoals gebruikt bij de Floriade.<br />

30 | INSTALLATIEENBOUW.NL


FLORIADETERREIN ALMERE<br />

‘We werken alleen<br />

met betrouwbare<br />

partners die zich aan<br />

dezelfde ethische<br />

normen houden’<br />

MVO Prestatieladder<br />

Wat AVK een betrouwbare partner maakt, is dat<br />

het bedrijf financieel gezond is en volledig onafhankelijk,<br />

vertelt Topalak verder. “We werken zelf<br />

ook alleen maar met betrouwbare partners die<br />

zich aan dezelfde ethische normen houden.” De<br />

producten van AVK worden continu verbeterd op<br />

de research & development afdeling. Duurzaamheid<br />

staat daarbij steeds voorop. Zowel intern als<br />

op productniveau wordt er steeds rekening gehouden<br />

met People, Planet en Profit. “Onlangs hebben<br />

we een MVO Prestatieladder certificaat niveau 4<br />

behaald. Er zijn slechts 38 bedrijven in Nederland<br />

die dit hebben”, aldus Hofman. De MVO Prestatieladder<br />

is een managementsysteem en certificatienorm<br />

voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.<br />

AVK Nederland wist het te behalen door<br />

De producten en het productieproces worden streng gecontroleerd. AVK is dan ook gecertificeerd<br />

volgens ISO 9001 en 14001.<br />

circulair in te kopen, recycling, de ontwikkeling<br />

van een grondstofpaspoort, duurzame productie<br />

en haar duurzame personeelsbeleid waarbinnen<br />

verschillende mensen kansen krijgen en gekeken<br />

wordt naar de gezondheid van mensen. Hofman:<br />

“AVK ziet het als haar kerntaak maatschappelijke<br />

verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen<br />

van haar activiteiten. Samen met onze klanten,<br />

leveranciers, stakeholders en medewerkers willen<br />

we een betere wereld om ons heen creëren.” ❚<br />

AVK uw WKO specialist<br />

Hoogwaardige vlinderkleppen, schuifafsluiters en koppelingen<br />

VERWACHT EEN DUURZAME TOEKOMST<br />

www.avknederland.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 31


COMFORTABEL EN VEILIG<br />

WERKEN MET DE VEILIGHEIDSBRIL<br />

UW OGEN VERDIENEN<br />

DE BESTE BESCHERMING!<br />

Wanneer ogen eenmaal beschadigd zijn, is het herstellen van volledig zicht vaak niet<br />

meer mogelijk. Daarom zou iedereen op de bouw een veiligheidsbril moeten dragen. Van<br />

de stukadoor, schilder, lasser en timmerman tot en met de installateur. Hellberg Safety,<br />

onderdeel van de Hultafors Group, heeft daarom haar assortiment beschermingsmiddelen<br />

recent uitgebreid met een complete lijn veiligheidsbrillen, die een optimum van<br />

bescherming, pasvorm én comfort garanderen.<br />

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Hellberg Safety<br />

Stof, opspattende scherven, rondvliegende splinters, chemische spatten of gloeiende vonken: de<br />

veiligheidsbrillen van Hellberg Safety bieden een optimale bescherming bij elk type werkzaamheden.<br />

Bovendien staan de lichtgewicht veiligheidsbrillen garant voor een optimaal draagcomfort én<br />

een uitstekende pasvorm. U merkt nauwelijks dat u een veiligheidsbril draagt! “De hoogwaardige<br />

materialen die in onze veiligheidsbrillen worden gebruikt, bieden perfecte bescherming onder alle<br />

arbeidsomstandigheden”, benadrukt André Hokken, Productspecialist bij Hultafors Group. “Ook<br />

zorgen zij dat de ogen minder snel vermoeid raken.”<br />

Optimale condensvrijheid<br />

en krasbestendigheid<br />

Uniek aan de veiligheidsbrillen van Hellberg Safety is dat zowel aan de binnen- als buitenzijde een<br />

optimale condensvrijheid en krasbestendigheid worden geborgd. “Hiermee spelen we maximaal<br />

in op de dagelijkse bouwpraktijk”, aldus Hokken. “Immers: veiligheidsbrillen worden zelden in de<br />

daarvoor bestemde brillenhoes bewaard. In plaats hiervan eindigen zij steevast in broekzakken, jaszakken,<br />

rugtassen, gereedschapskoffers en handschoenenkastjes, waarin vaak ook gereedschappen,<br />

sleutels en andere scherpe voorwerpen liggen. Dankzij onze AF/AS (Anti-Fog/Anti-Scratch) coating<br />

is dat geen enkel probleem.”<br />

32 |<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL


Hellberg Safety heeft haar assortiment beschermingsmiddelen recent uitgebreid met een complete lijn veiligheidsbrillen, die een optimum van bescherming,<br />

pasvorm én comfort garanderen.<br />

Waar de AS eigenschappen maximale bescherming bieden tegen krassen, gaat<br />

de AF-functie condensvorming tegen. “Bijvoorbeeld bij grote temperatuurverschillen<br />

tussen binnen en buiten of wanneer flink wordt gezweet, blijven onze<br />

veiligheidsbrillen gegarandeerd helder. Hierdoor kan altijd veilig worden gewerkt.”<br />

Belangrijk in dit kader is ook het slanke brillenverenontwerp, benadrukt<br />

Hokken. “Hierdoor wordt een goede aansluiting onder eventuele gehoorbescherming<br />

gegarandeerd, met minimaal dempingsverlies als resultaat.”<br />

‘U merkt nauwelijks dat u een<br />

veiligheidsbril draagt!’<br />

Zeventien high end modellen<br />

In totaal biedt Hellberg Safety zeventien high end brilmodellen in verschillende<br />

stijlen, coating- en lenskleuren, waarmee in iedere bouwbehoefte wordt<br />

voorzien. De meest uitgebreide modellijn in de Hellberg-serie is Argon, vertelt<br />

Hokken. “Deze lijn beschikt over verstelbare rubberen brillenveren en een comfortabele<br />

zachte neusbrug, die samen zorgen voor een optimale pasvorm, grip<br />

en comfort en voorkomen dat de bril van het gezicht kan glijden.” Op dit moment<br />

is Argon verkrijgbaar in vijf coating- en lenskleuren. “Standaard is een<br />

transparante lens met Endurance Coating, die een twee tot drie keer betere<br />

condensvrijheid en krasbestendigheid biedt dan de normen voorschrijven. Een<br />

stapje hoger gaat de transparante lens met Enhance Light Coating, die meer<br />

contrast biedt bij weinig licht.”<br />

Waar de transparante lenskleuren bij uitstek geschikt zijn voor alle algemene<br />

activiteiten binnen en buiten, houden de Smoke Blauw Gespiegelde en Smoke<br />

Rood Gespiegelde lenzen schittering van de zon uitstekend tegen, aldus<br />

Hokken. “Laatstgenoemde lenskleur is bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld<br />

stukadoors, schilders en kalkzandsteenblokkenlijmers, omdat hiermee een uitstekend<br />

contrast op witte achtergronden wordt verkregen.” Tot slot is Argon<br />

leverbaar met een Fotochromatische lens, die automatisch donkerder wordt<br />

bij blootstelling aan zonlicht.<br />

Naast Argon verwijst Hellberg Safety met Helium, Krypton, Neon en Xenon<br />

subtiel naar onze edelgassen, die zich eveneens kenmerken door een zeer licht<br />

gewicht. De Xenon-brillen zijn zodanig ontwikkeld, dat zij ook in combinatie<br />

met een bril op sterkte gedragen kunnen worden.<br />

Belangrijk is ook het slanke brillenverenontwerp. Hierdoor wordt een goede<br />

aansluiting onder eventuele gehoorbescherming gegarandeerd, met minimaal<br />

dempingsverlies als resultaat.<br />

Persoonlijk beschermingsmiddel<br />

Veiligheidsbrillen maken net als beschermende werkkleding, veiligheidsschoenen,<br />

werkhandschoenen en gehoorbescherming standaard deel uit van<br />

de persoonlijke beschermingsmiddelen die werkgevers volgens de Arbowet<br />

gratis ter beschikking moeten stellen. Maar ook als u op eigen initiatief een<br />

veiligheidsbril wilt bestellen, bent u bij Hellberg Safety aan het juiste adres!<br />

De basismodellen zijn al verkrijgbaar vanaf € 14,95. Daar kunt u toch geen<br />

risico voor lopen? ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 33


De Pen<br />

‘Besteedt de architect in zijn ontwerp<br />

gefundeerd aandacht aan de brandveiligheid?’<br />

34 | INSTALLATIEENBOUW.NL


De Pen<br />

Leo Oosterveen<br />

Branchemanager<br />

BRANDVEILIG BOUWEN NEDERLAND<br />

PLEIT VOOR VEEL MEER AANDACHT VOOR<br />

BRANDVEILIGHEID BIJ ONTWERP EN BOUW<br />

In de afgelopen maanden lijken architecten en ontwerpers meer belangstelling te hebben gekregen voor het thema ‘brandveilig<br />

bouwen’. Natuurlijk is dat een goede zaak, zegt Leo Oosterveen, branchemanager bij vereniging Brandveilig Bouwen<br />

Nederland (BBN), die deze doelgroepen nu ook nadrukkelijk ziet bij de aanmeldingen voor de webinars van BBN. “Maar ik<br />

zeg eerlijk dat ik tegelijkertijd niet precies weet waarom die belangstelling zo is gegroeid. Echter, het is bij lange na nog niet<br />

genoeg. Sterker: ik vind het nog steeds verbijsterend dat brandveiligheid niet overal een leidend en geprioriteerd thema is.<br />

Het gaat om de veiligheid van de gebruikers van de gebouwen!<br />

De oproep van Oosterveen is helder: “Het bewustzijn ten aanzien van brandgevaar moet omhoog. Kijk bijvoorbeeld eens<br />

naar de architectenopleidingen. Ik heb signalen dat daar maar slechts 2 uurtjes aandacht wordt besteed aan brandveiligheid.<br />

Veel te weinig. Daarnaast doe ik ook een appèl op bijvoorbeeld de gebouweigenaren. Ook zij lijken vaak niet alle<br />

benodigde kennis in huis te hebben terwijl ze wel de (wettelijke!) verantwoordelijkheid dragen. Een oplossing om de keten<br />

te prikkelen is dan ook niet zo heel erg ingewikkeld: veel meer opdrachtgevers dan nu het geval is zouden de keuze voor<br />

een architect moeten baseren op het criterium: besteedt de architect in zijn ontwerp gefundeerd aandacht aan de brandveiligheid<br />

van zijn ontwerp?”<br />

Oosterveen begrijpt aan de andere kant echter wel heel goed dat een architect aan veel meer zaken moet denken. “De<br />

materialisering, de klimaateisen, natuurlijk de functionaliteit, de in’s en out’s van een locatie… Ja, ik snap wel dat de dynamiek<br />

heel groot is. Maar ik snap niet dat ‘brandveiligheid’ in dat kader te vaak als ‘extreem kostenverhogend en als gevaar<br />

voor ontwerpvrijheid’ wordt gezien. Toch is dát ook weer te pareren: want als je juist veel eerder in het voortraject – dus bij<br />

de ontwerpers en de architecten – de ‘brandveiligheid’ agendeert, dan haal je verderop in het traject juist de winst. Met<br />

andere woorden: ik pleit voor veel meer aandacht voor brandveiligheid en het doorvragen hierover. Óók een architect kan<br />

nadenken over de vraag hoe snel je van de twintigste etage naar beneden kunt komen als er brand is. Kun je eventuele<br />

rookontwikkeling voorspellen? Hoe is het gebouw gecompartimenteerd? En niet onbelangrijk: blijft het gebouw staan? En,<br />

hoe lang?”<br />

“Het zijn – wat mij betreft – allemaal logische vragen die je kunt stellen. Dus; we moeten met z’n allen meer het lef hebben<br />

om méér te durven vragen. Laten we gewoon ons boerenverstand wat vaker gebruiken. Misschien zouden we wat minder<br />

opportunistisch moeten willen zijn. Want, we kunnen ons dat ‘makkelijke gedrag’ toch niet veroorloven juist ook als het<br />

gaat om een kwestie van leven of dood? Immers, linksom of rechtsom: als we ontwerpen én bouwen, dan doen we dat wel<br />

voor échte mensen.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 35


GRATIS HOODIE<br />

BIJ AANKOOP VAN EEN<br />

ALLROUNDWORK JACK<br />

GRATIS LIMITED EDITION HOODIE<br />

Warme robuuste Limited Edition Hoodie<br />

met ruime kangoeroezak om je handen<br />

in op te warmen. T.W.V. €43,50 Excl. btw<br />

De actie loopt vanaf 1 september 2021<br />

zolang de voorraad strekt. Bij aankoop<br />

van een 1100, 1107 of 1148 AllroundWork<br />

Jack krijg je een 2800 Limited Edition<br />

Hoodie cadeau.<br />

1100 | 1107 | 1148 AllroundWork Jack<br />

Een isolerend werkjack voor dagelijks gebruik met<br />

een geweldige pasvorm voor optimaal comfort en<br />

geeft echte allround prestaties op het werk.<br />

• Volop ruimte voor profilering.<br />

• Verlengde rug biedt bescherming tegen de<br />

kou.<br />

• Reflecterende elementen voor een betere<br />

zichtbaarheid.<br />

snickersworkwear.nl<br />

Deze prijzen zijn advies verkoopprijzen:<br />

1100 Excl. btw €137,50<br />

1107 Excl. btw €137,50<br />

1148 Excl. btw €94,95


Geïntegreerd<br />

energiebeheer<br />

en -facturering<br />

was nog nooit zo<br />

eenvoudig.<br />

Belimo Energy Valve en energiemeter<br />

Belimo, marktleider voor de productie van klepaandrijvingen, regelafsluiters en sensoren voor verwarmings-, ventilatie-, en<br />

airconditioninginstallaties, brengt de werelden van “energieregeling” en “gecertificeerde energiemeting en -facturering” samen.<br />

Het nieuwe assortiment Belimo Energy Valves en energiemeters integreert energiemeting, energieregeling en IoT-gebaseerde<br />

facturering in één unit.<br />

Belimo brengt samen wat bij elkaar hoort.<br />

Voor meer informatie<br />

belimo.nl<br />

BELIMO Servomotoren B.V. Riezebosweg 5, NL-8171 MG Vaassen<br />

Tel. +31 (0)578 576 836, Fax +31 (0)578 576 915, info@belimo.nl, www.belimo.nl<br />

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 07.30 - 17.00 uur


THEMA WARMTEPOMPEN<br />

EEN OPTIMAAL COMFORT, IN ALLE SEIZOENEN:<br />

BEWONERS ÉN INSTALLATEUR<br />

OMARMEN MONOBLOCK WARMTEPOMP<br />

Heerlijk warm in de winter en koel in de zomer. Maar ook: een mooi design en zeer vakkundig aangelegd. De bewoners van een luxe vrijstaande<br />

woning is Sleen zijn zeer content met hun WOLF CHC-monoblock warmtepompcentrum. En ook installateur Technisch Advies- en Installatiebureau<br />

HvK is enthousiast: “Naast de kwaliteit en degelijkheid van het systeem is veel aandacht besteed aan het design en geluidsniveau van het buitendeel”,<br />

vertelt directeur Albert van der Wal. “Hierdoor sluiten we niet alleen perfect aan bij de esthetische en comfortwensen van bewoners, maar<br />

ook bij de nieuwe geluidseisen voor warmtepompen. Bovendien zijn de service en back-up van WOLF Energiesystemen uitstekend.”<br />

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld WOLF Energiesystemen<br />

De bewoners waren erg gecharmeerd van het buitendeel van de warmtepomp, die in antraciet is geleverd. Hierdoor sluit het buitendeel naadloos aan bij de donkere<br />

gevelsteen van de woning.<br />

38 | INSTALLATIEENBOUW.NL


WARMTEPOMPEN THEMA<br />

Het CHC-warmtepompcentrum maakte onderdeel<br />

uit van een compleet pakket W- en E-installaties,<br />

die zijn aangebracht in opdracht van Günter Terfehr.<br />

Deze Duitse bouwondernemer bouwt al meer<br />

dan 25 jaar bedrijfsgebouwen en luxe vrijstaande<br />

woningen in Duitsland én Noord-Nederland en<br />

werkt voor de installatietechnieken onder andere<br />

samen met Technisch Advies- en Installatiebureau<br />

HvK. “Voorheen werkten we met diverse merken<br />

warmtepompen”, vertelt Van der Wal. “Echter<br />

kwam vanuit Günter Terfehr de vraag om dit voortaan<br />

met de systemen van WOLF te doen. Omdat<br />

we al positieve ervaringen hadden met de ventilatiesystemen<br />

van WOLF, hebben we dit verzoek<br />

direct opgepakt. Inmiddels zijn de eerste woningen<br />

met WOLF warmtepompen uitgevoerd en er<br />

staan nog heel wat projecten op de planning.”<br />

‘Naast de kwaliteit<br />

en degelijkheid van<br />

het systeem is veel<br />

aandacht besteed<br />

aan het design en<br />

geluidsniveau van<br />

het buitendeel’<br />

Compacte torenopstelling<br />

In Sleen heeft HvK de complete woninginstallatie<br />

verzorgd, vanaf de rioleringsleidingen tot en met<br />

de zonnepanelen en inclusief de klimaatinstallaties.<br />

“In zijn bestekken schrijft Günter Terfehr<br />

altijd bindend voor welke installaties in welke woning<br />

moeten komen”, vertelt werkvoorbereider<br />

Robert Vegter. “Op basis van onder andere de<br />

EPC-berekening en bewonerswensen selecteren<br />

wij vervolgens de best passende installaties voor<br />

ieder project. Omdat de bewoners in Sleen een<br />

hogere warmtapwatercapaciteit wensten, zijn<br />

wij uitgekomen bij het CHC-monoblock warmtepompcentrum<br />

van WOLF. Deze compacte warmtepompcombinatie<br />

bestaat uit een compact<br />

binnendeel met een tapboiler, buffervat, expansievat,<br />

bypass en CHA-monoblock buitendeel.”<br />

Van der Wal: “Vanwege de lage temperaturen en<br />

vermogens van warmtepompen, is het altijd een<br />

uitdaging om voldoende warmtapwater te leveren.<br />

Het CHC-warmtepompcentrum brengt hier<br />

verandering in. De binnenopstelling van deze<br />

combinatie betreft een compacte torenopstelling<br />

inclusief 180 of 280 liter boilervat, waarmee<br />

in iedere warmtapwaterbehoefte kan worden<br />

voorzien.” Vegter: “De bewoners waren bovendien<br />

erg gecharmeerd van het buitendeel van de<br />

warmtepomp, die in antraciet is geleverd. Hierdoor<br />

sluit het buitendeel naadloos aan bij de<br />

kozijnen en donkere gevelsteen van de woning.”<br />

Efficiënt en stil<br />

Naast de hoogwaardige uitstraling is het lage<br />

geluidsniveau één van de grootste pluspunten<br />

van de CHA-monoblock buitenunit, vertelt Dennis<br />

Ooink, technisch Adviseur bij WOLF Energiesystemen.<br />

“In dit specifieke project is gekozen<br />

voor een warmtepomp van 7kW. In een vrije<br />

opstelling produceert deze hoge temperatuur<br />

warmtepomp op 3 meter afstand slechts 32dB<br />

in nachtstand; een waarde die aanzienlijk lager<br />

ligt dan de strengst geldende eis (35dB). Bovendien<br />

maakt deze lucht/water-warmtepomp<br />

gebruik van het milieuvriendelijke koudemiddel<br />

De binnenopstelling betreft een compacte<br />

torenopstelling inclusief 280 liter boilervat, waarmee<br />

in iedere warmtapwaterbehoefte kan worden voorzien.<br />

R290 (Propaan, GWP = 3). Omdat de warmtepomp<br />

aanvoertemperaturen tot 70°C kan realiseren,<br />

kan de legionellabeveiliging van het<br />

warmtapwater volledig op de compressor worden<br />

uitgevoerd, zonder hulp van het elektrische<br />

element. Dankzij een ‘Smart Grid functie’ kan<br />

opgewekte energie door de PV-panelen worden<br />

benut voor de voeding van de CHA-monoblock.”<br />

Plug-and-play<br />

De CHA-monoblock is in eigen beheer ontwikkeld<br />

op de productielocatie van WOLF in Duitsland en<br />

heeft een seizoensrendement (SCOP) van 4,86<br />

(W35) voor verwarming, vertelt Ooink. “Naast<br />

een verwarmingsfunctie is de lucht/water-warmtepomp<br />

standaard voorzien van een koelfunctie.<br />

De CHA-monoblock is te combineren met een<br />

CHC-warmtepompcentrum, maar ook met separate<br />

buffer- en boilervaten. Het warmtepompcentrum<br />

wordt in handelbare delen geleverd en is zo<br />

opgebouwd, dat hij plug-and-play gekoppeld kan<br />

worden.” Vegter beaamt dit: “De allereerste keer<br />

dat de montagedelen werden geleverd was het<br />

even aftasten, maar dankzij een duidelijke montagebeschrijving,<br />

duidelijke tekeningen en een<br />

uitstekende back-up gaat de montage heel eenvoudig.<br />

Speciale gereedschappen zijn niet nodig<br />

en ook het inbedrijfstellen van de warmtepomp<br />

verloopt vlekkeloos. We zien toekomstige projecten<br />

dan ook vol vertrouwen tegemoet.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 39


Energie besparen wordt<br />

kinderspel met de slimme<br />

systemen van WOLF.<br />

Met het BSP meerlagenbuffervat van WOLF<br />

kiest u altijd voor het hoogste comfortniveau,<br />

zowel voor tapwater als ruimteverwarming.<br />

Het verswaterstation op de BSP realiseert een<br />

grote hoeveelheid warm tapwater, ook bij lage<br />

temperaturen in het buffervat.<br />

Het meerlagenbuffervat is in diverse systemen<br />

toe te passen, bijvoorbeeld in combinatie met<br />

de TopSon zonnecollectoren en/of de WOLF<br />

CHA-monoblock warmtepomp.<br />

Met het multifunctionele meerlagenbuffervat<br />

bent u verzekerd van de hoogst mogelijke<br />

energie-efficiëntie.<br />

www.wolf.eu


THEMA WARMTEPOMPEN<br />

HOGE TEMPERATUUR WARMTEPOMP VOOR DE BESTAANDE BOUW:<br />

DE STILLE, GROENE OPLOSSING<br />

VOOR VERWARMEN ZONDER GAS<br />

Duurzaamheid en energiezuinigheid zijn hot item in de bouw. In navolging van de verplichte<br />

maatregelen voor nieuwbouw, worden ook steeds meer bestaande woningen aangepakt. Uit<br />

de Energiemonitor 2021 blijkt dat maar liefst 81% van de consumenten al één of meer verduurzamingsmaatregelen<br />

heeft getroffen. Meest populair zijn spouwisolatie (38%), dakisolatie<br />

(37%), HR++ glas (35%) en zonnepanelen (27%). Bovendien verkennen steeds meer bewoners<br />

de mogelijkheden van een warmtepomp. Speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde Durocan<br />

een hoge temperatuur warmtepompsysteem, die probleemloos op de bestaande cv-leidingen<br />

én radiatoren kan worden aangesloten.<br />

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Durocan<br />

Het warmtepompsysteem van Durocan<br />

bestaat sec uit A-merk componenten.<br />

Montage van een hoge temperatuur warmtepomp<br />

wordt met name overwogen, wanneer de bestaande<br />

cv-ketel aan het eind van zijn technische levensduur<br />

komt, weet Rik van Bavel, oprichter van<br />

Durocan. “Bovendien groeit de belangstelling van<br />

bewoners die de opgewekte stroom van hun zonnepanelen<br />

efficiënter willen benutten. Daarnaast<br />

is onze warmtepomp uitstekend geschikt voor hybride<br />

opstellingen.”<br />

Geringe footprint-impact<br />

Warmtepompen nemen doorgaans veel ruimte<br />

in beslag, terwijl de cv-ruimte zich vaak beperkt<br />

tot een kast of zolderruimte, die tevens dienst<br />

doet als slaap- of studeerkamer. Durocan biedt<br />

hier een slimme oplossing voor. “Het voordeel<br />

van ons systeem is dat de cv-ketelplek eenvoudig<br />

benut kan worden voor de montage van een hangende<br />

boiler én open verdeler”, aldus Van Bavel.<br />

“Behalve een goede hydraulische balans zorgt<br />

de verdeler voor een efficiënte afscheiding van<br />

eventueel vuil of lucht. Aanvullende installaties<br />

zijn niet nodig, waardoor de footprint-impact in<br />

de woning gering is.”<br />

De systeeminstallatie gaat heel eenvoudig.<br />

Comfortabel en fluisterstil<br />

Afhankelijk van de energiebehoefte in de woning,<br />

worden buiten één of twee monoblock buitenunits<br />

opgesteld. De generieke buitenunit, met<br />

een thermisch vermogen van 4,5 kW, is zowel<br />

geschikt voor standalone (all-electric) als hybride<br />

opstellingen. “De buitenunit is in staat om water<br />

tot 78°C te produceren, ook bij -20°C buitentemperatuur”,<br />

vertelt Van Bavel. “Hierdoor kan de<br />

Durocan warmtepomp uitstekend toegepast worden<br />

in combinatie met de bestaande ø22 mm cvleidingen,<br />

radiatoren én bij een sub optimale isolatie.<br />

Zonder dat bewoners inleveren aan comfort.”<br />

Realistische temperatuurtrajecten volgens hem<br />

zijn een aanvoertemperatuur van 60 of 65°C en<br />

een retourtemperatuur van 40 of 45°C (temperatuurverschil/Delta<br />

T: 20°C); een traject waar ook<br />

de meeste radiatoren op zijn uitgelegd. “Hierdoor<br />

zijn de aanpassingen aan de woning minimaal.<br />

Bovendien is de buitenunit onderhoudsarm én<br />

fluisterstil. Eén buitenunit produceert maximaal<br />

37 dB(A) op 1 meter in nachtbedrijf, terwijl twee<br />

buitenunits maximaal 40 dB(A) produceren. Hierdoor<br />

blijven we ruim binnen de normeringen.”<br />

42 | INSTALLATIEENBOUW.NL


WARMTEPOMPEN THEMA<br />

Durocan is een innovatieve speler in de verwarmingsmarkt.<br />

A-merk componenten<br />

Het warmtepompsysteem van Durocan bestaat<br />

sec uit A-merk componenten. Naast de buitenunit<br />

omvat de all-electric oplossing een RVS-boiler van<br />

200 of 300 liter, een open verdeler, een systemcenter<br />

en een circulatiepomp. “Het systeem wordt<br />

compleet geleverd”, benadrukt Van Bavel. “Alleen<br />

het leidingwerk tussen de warmtepomp, boiler<br />

en het bestaande afgiftesysteem ontbreekt, wat<br />

tevens geldt voor de ophangbeugels. Een bewuste<br />

keuze, omdat de situatie per woning verschilt. Omdat<br />

de bedrading tussen alle onderdelen duidelijk<br />

is gelabeld, is de installatie zeer eenvoudig. Voor de<br />

aansluiting hebben monteurs geen STEK- of F-gassendiploma<br />

nodig. Durocan is vooraf gevuld met<br />

het natuurlijke koudemiddel CO 2<br />

. Om een hoge efficiëntie<br />

van de warmtepomp te borgen, zijn standaard<br />

flowregelaars geïntegreerd. Bovendien is de<br />

warmtepomp hardwarematig beveiligd. Hierdoor<br />

blijft de retourtemperatuur aan de buitenzijde van<br />

de woningen gegarandeerd onder de 43°C. Waar<br />

gewone warmtepompen een GWP hebben van minimaal<br />

1.430, komt onze CO 2<br />

warmtepomp uit op<br />

maximaal 1. Dit maakt Durocan hét groene alternatief<br />

voor gas en andere warmtepompsystemen.”<br />

Hybride opstelling<br />

In de markt wordt volop gefocust op all-electric<br />

toepassingen. Soms is het economisch echter<br />

voordeliger om voor een hybride oplossing te<br />

kiezen, weet Van Bavel. Bijvoorbeeld wanneer<br />

de bestaande cv-ketel nog relatief jong is. “Voor-<br />

Afhankelijk van de energiebehoefte in de woning, worden buiten één of twee monoblock buitenunits geïnstalleerd.<br />

waarde voor een hybride Durocan-opstelling is<br />

dat de cv-ketel beschikt over een circulatiepomp,<br />

die los kan worden aangestuurd. In onze hybride<br />

opstellingen werken wij namelijk op basis van het<br />

‘Waar gewone<br />

warmtepompen een<br />

GWP hebben van<br />

minimaal 1.430,<br />

komt onze CO 2<br />

warmtepomp<br />

uit op maximaal 1’<br />

bijverwarmingsprincipe. Hierbij wordt alleen de<br />

circulatiepomp van de cv-ketel gebruikt, totdat in<br />

de ketel een te lage temperatuur wordt gemeten.<br />

Op dat moment wordt automatisch de brander bijgeschakeld.”<br />

De hybride opstelling is uitstekend<br />

geschikt om opgewekte zonne-energie efficiënter<br />

te benutten, vertelt hij. “Maar ook om de levensduur<br />

van de cv-ketel te verlengen. Want ook dat is<br />

duurzaamheid, volgens ons.”<br />

Innovatieve speler<br />

Durocan is een innovatieve speler in de verwarmingsmarkt.<br />

In navolging van de CO 2<br />

warmtepomp<br />

wordt op dit moment gewerkt aan een slimme<br />

pompsturing op Delta T, waardoor een nog hogere<br />

efficiëntie mogelijk wordt. Ook zeer innovatief is<br />

een lichtgewicht boiler van plastic, waarmee onderhoudsgemak<br />

én beperking van onze afvalstromen<br />

uitstekend hand in hand gaan. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 43


THEMA WARMTEPOMPEN<br />

‘BLIJ MET PERSOONLIJKE<br />

RELATIE MET INSTALLATEUR’<br />

Voor twee nieuwbouwwoningen in de Drentse plaats Beilen koos installateur Eric Struik van Reinders Installatie voor de all-electric warmtepomp<br />

van Intergas. “De decentrale opstelling van deze warmtepomp maakt hem eenvoudig en flexibel om te monteren.”<br />

Tekst Tim van Dorsten | Beeld Intergas<br />

Eén van de nieuwbouwwoningen in Beilen.<br />

In Beilen zorgt het bedrijf Wijshake Bouw voor<br />

diverse nieuwbouwprojecten. Voor twee van deze<br />

woningen schakelde dit bouwbedrijf Eric Stuik van<br />

installatiebedrijf Reinders Installatie in om voor<br />

de verwarming en koeling te zorgen. De keuze<br />

De warmtepomp is eenvoudig in te regelen<br />

en te bedienen.<br />

van Struik viel hierbij op de nieuwe all-electric<br />

warmtepomp van Intergas: Xource. “Als bedrijf<br />

heeft het onze voorkeur om ons te richten op een<br />

klein aantal merken. De all-electric warmtepomp<br />

Xource van Intergas spreekt ons aan omdat het<br />

bestaat uit verschillende losse componenten. Dit<br />

maakt de montage flexibeler en eenvoudiger,<br />

want we hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid<br />

om de boiler in een andere ruimte te plaatsen<br />

dan het binnendeel. Dat hebben we in deze woningen<br />

echter niet gedaan”, vertelt Struik. “Een<br />

bijkomend voordeel van zo’n decentrale opstelling<br />

is dat een eventuele vervanging van componenten<br />

minder kostbaar is, mede omdat de<br />

onderdelen makkelijker bereikbaar zijn.”<br />

De Xource is voorzien van twee elektronisch<br />

modulerende circulatiepompen, waardoor een<br />

driewegklep niet nodig is. Daarnaast beschikt de<br />

Xource over een ingebouwd expansievat en een<br />

back-up heater. De heater zorgt ervoor dat de<br />

gewenste temperatuur kan worden bereikt, wanneer<br />

het monobloc niet voldoende warmte kan<br />

leveren. Het apparaat kan een woning ook koelen.<br />

Distributie in eigen hand<br />

De Xource is de eerste all-electric warmtepomp<br />

van Intergas en is in 2020 geïntroduceerd. “Normaal<br />

gesproken distribueren we onze producten<br />

via externe groothandelaren. Om in het begin<br />

een vinger aan de pols te houden, hebben we<br />

ervoor gekozen om de distributie in eerste instantie<br />

in eigen hand te houden”, geeft sales manager<br />

Raymond Bouman van Intergas aan. “Dat<br />

was bij de twee woningen in Beilen een voordeel,<br />

want hierdoor konden we direct enkele leveringsvragen<br />

van Eric beantwoorden.” Binnenkort gaat<br />

de distributie van start via groothandel Wasco en<br />

44 | INSTALLATIEENBOUW.NL


WARMTEPOMPEN THEMA<br />

Dankzij de verschillende losse componenten is de montage eenvoudiger.<br />

‘Niet in ieder gebouw is het installeren van<br />

een all-electric warmtepomp mogelijk. Met<br />

een hybride systeem willen we ook dat<br />

gedeelte van de markt bedienen’<br />

in <strong>2022</strong> kunnen waarschijnlijk ook andere groothandelaren<br />

de Intergas Xource leveren.<br />

Daarbij is Bouman blij dat Stuik voor deze relatief<br />

nieuwe all-electric warmtepomp heeft gekozen. “Bij<br />

Intergas bestaat een familiaire je/jij-cultuur en op<br />

basis van een persoonlijke relatie kiezen we de installateurs<br />

met wie we samenwerken. Met Eric hebben<br />

we een prettige samenwerking. Daarom heb<br />

ik hem in een vroeg stadium aangegeven dat we<br />

met de ontwikkeling van deze all-electric warmtepomp<br />

bezig waren.”<br />

Monitoring<br />

De warmtepompen in beide woningen zijn inmiddels<br />

volledig geïnstalleerd. Dat is afgelopen juli<br />

gebeurd, vlak voor de vakantie. Beide warmtepompen<br />

zijn ook aangesloten op de Xource-gateway,<br />

vertelt sales engineer Ronald Mollema. “Dankzij<br />

de gateway is de warmtepomp eenvoudig in te<br />

regelen en te bedienen via het Service Dashboard<br />

en kan er gebruik worden gemaakt van<br />

de Comfort Touch-app, Comfort Touch Xource en<br />

Intergas-gateway om de installatie te monitoren.<br />

Zo kunnen wij van Intergas of een installateur direct<br />

ingrijpen bij een storing. Een gebruiker beslist<br />

echter zelf of hij deze mogelijkheid wil hebben,<br />

hij kan ervoor zorgen dat zijn warmtepomp al dan<br />

niet zichtbaar is.”<br />

Daarnaast laat Mollema weten dat Intergas druk<br />

bezig is met de ontwikkeling van een hybride systeem.<br />

“Niet in ieder gebouw is het installeren van<br />

een all-electric warmtepomp mogelijk. Met een<br />

hybride systeem willen we ook dat gedeelte van<br />

de markt bedienen.” ❚<br />

De all-electric warmtepomp Xource van Intergas.<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 45


NIEUW!<br />

XOURCE<br />

ALL-ELECTRIC<br />

De Intergas all-electric oplossing<br />

De Intergas Xource is een volledig in eigen beheer ontwikkelde Heat Pump Control Unit (HPCU) met<br />

een aantal zeer herkenbare Intergas features. Zo ontbreekt een driewegklep en wordt er gebruikt gemaakt<br />

van hetzelfde ICX platform voor de branderautomaat als wordt toegepast in de Intergas Xtreme toestellen.<br />

Door gebruik te maken van dit platform kan de Xource volledig worden ingeregeld via het Service Dashboard<br />

en kan er gebruik worden gemaakt van de Comfort Touch app, Comfort Touch Xource thermostaat<br />

en Intergas gateway om de installatie te monitoren.<br />

www.intergas.nl<br />

VOOROP IN WARMTE


THEMA WARMTEPOMPEN<br />

VOOR ELK PROJECT DE JUISTE WARMTE EN KOUDE<br />

DUURZAAM EN BETROUWBAAR<br />

Gedreven door energiebesparing, zonder in te boeten aan comfort. Volgens die ambitie biedt adviserende groothandel en ingenieursbureau<br />

One Solutions Holland (OSH) duurzame producten én oplossingen voor warmte- en koudetechniek. Van warmtepompen, buffervaten, warmtewisselaars,<br />

elektrische ketels en drycoolers tot bijbehorende grondboringen, regeltechnieken, distributie- en afgiftesystemen.<br />

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld One Solutions Holland (OSH)<br />

Projectontwikkelaars, gemeentes, woningbouwverenigingen en installateurs kunnen de producten van OSH werkend bekijken en beleven in het inspiratiecentrum<br />

in Zaltbommel.<br />

Ad van Rijsewijk is al 22 jaar gespecialiseerd in<br />

warmte- en koudetechniek. Samen met het team<br />

van OSH zet hij vol in op duurzame en toekomstbestendige<br />

warmtepomptechnieken voor de Nederlandse<br />

gebouwgebruiker. “Onze producten<br />

worden veelal gemaakt door fabrikanten uit Zwitserland,<br />

Zweden en Duitsland, die kwaliteit en<br />

leveringszekerheid hoog in het vaandel hebben”,<br />

vertelt hij. “Denk bijvoorbeeld aan Alfa Laval platenwisselaars,<br />

Värmebaronen elektrische ketels en<br />

Waterkotte warmtepompen, die wij op maat adviseren<br />

en leveren aan installateurs.”<br />

Installatie op maat<br />

Warmtepomptechnieken ontwikkelen zich in razendsnel<br />

tempo, weet Van Rijsewijk. “Om bij te<br />

blijven in deze technieken, wordt ons team niet alleen<br />

opgeleid maar ook continu bijgeschoold door<br />

onze fabrikanten. Hierdoor kunnen wij klanten<br />

eerlijk en uitgebreid adviseren. Daarnaast beschikken<br />

wij over ingenieurs die energiestudies voor<br />

met name projectontwikkelaars verzorgen.” Wanneer<br />

OSH een project in opdracht krijgt, verzorgt<br />

zij de complete berekeningen en 3D-tekeningen.<br />

“In een bouwteam met de opdrachtgever, installateur<br />

en andere stakeholders werken we graag<br />

een installatie op maat uit. Hierbij hebben we niet<br />

48 | INSTALLATIEENBOUW.NL


WARMTEPOMPEN THEMA<br />

Prefab module met warmtepomp en buffers op één frame, geschikt voor woningen en villa’s.<br />

‘Onze producten worden veelal gemaakt<br />

door fabrikanten uit Zwitserland, Zweden en<br />

Duitsland, die kwaliteit en leveringszekerheid<br />

hoog in het vaandel hebben’<br />

alleen oog voor een snelle levering en eenvoudige<br />

montage, maar ook voor de kwaliteit en energieexploitatie<br />

op de lange termijn. We verzorgen<br />

graag het vergunningen- en tendertraject voor<br />

de energie-exploitatie. Naar wens staan we bovendien<br />

in voor de directievoering, zodat de klant<br />

gegarandeerd de installatie ontvangt die we aan<br />

de voorkant hebben beloofd.”<br />

Nieuw: warmtepomp voor<br />

hoogbouwprojecten<br />

OSH is onder andere distributeur van Waterkotte<br />

warmtepompen in de Benelux. De keuze voor deze<br />

Duitse fabrikant is volgens Van Rijsewijk een logische.<br />

Immers onderscheiden de warmtepompen<br />

zich door een zeer hoog energetisch én financieel<br />

rendement, evenals een lange levensduur. “De afgelopen<br />

jaren hebben we samen diverse innovatieve<br />

warmtepompen ontwikkeld, met zeer grote<br />

vermogens. Bovendien hebben we een eigen Waterkotte<br />

bodemwarmtepomp ontwikkeld, specifiek<br />

voor hoogbouwprojecten. In plaats van collectieve<br />

systemen kunnen in hoogbouwprojecten het best<br />

individuele bodemwarmtepompen per woning<br />

geïnstalleerd worden, omdat energieverliezen hierbij<br />

niet aan de orde zijn. Onze warmtepomp gaat<br />

hierbij nog een stapje verder. Omdat onder andere<br />

buffervat, expansievat en regelapparatuur al in de<br />

modulerende warmtepomp geïntegreerd zijn, wordt<br />

een snelle en plug & play installatie geborgd. Specifieke<br />

vakkennis van de W-installateur is niet vereist.<br />

Een uitkomst, nu vakgeschoold personeel steeds<br />

schaarser wordt.” Als eerste pilot heeft OSH de<br />

nieuwe warmtepompen succesvol geïnstalleerd in<br />

29 appartementen in Bodegraven. “Inmiddels hebben<br />

we ook een tweede project in opdracht gekregen,<br />

voor 34 appartementen in Eindhoven.”<br />

Inspiratiecentrum<br />

Projectontwikkelaars, gemeentes, woningbouwverenigingen<br />

en installateurs kunnen de Waterkotte<br />

warmtepompen en andere producten van<br />

OSH werkend bekijken en beleven in het inspiratiecentrum<br />

in Zaltbommel. Tevens is hier een demonstratiekantoor<br />

voor lezingen en seminars gevestigd,<br />

evenals een eigen bedrijfsschool waar installateurs<br />

geschoold worden in het monteren, inbedrijfstellen<br />

en onderhouden van uiteenlopende bodem- en<br />

luchtwarmtepompen.<br />

“Nieuw in het inspiratiecentrum is onze OSH<br />

Smart Grid Power Manager, waarmee de druk<br />

op het energienet flink wordt ontlast”, aldus Van<br />

Rijsewijk. “Omdat vraag, aanbod én uitwisseling<br />

van energie lokaal en zeer efficiënt worden geregeld,<br />

kan de energievraag met maar liefst de helft<br />

(!) gereduceerd worden. Inmiddels zijn we in een<br />

vergevorderd stadium voor een eerste pilot, voor<br />

de energievoorziening van 124 vakantievilla’s aan<br />

de Zeeuwse kust. We verwachten enorm veel van<br />

dit product, wat tevens geldt voor tal van andere<br />

spraakmakende ontwikkelingen.” ❚<br />

Impressie van het belevingscentrum van<br />

OSH in Zaltbommel.<br />

Prefab module met een warmtepomp voor modulaire<br />

WKO-systemen in de utiliteitsbouw.<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 49


THEMA WARMTEPOMPEN<br />

BEHEER EN MONITORING OP AFSTAND DANKZIJ ONLINE PORTAL<br />

DUURZAME ECO-LODGES VOORZIEN<br />

VAN ALL-ELECTRIC WARMTEPOMPEN<br />

Midden op de Utrechtse Heuvelrug ligt Boutique Parc Soof. Op het kleinschalige, luxe en uiterst duurzame recreatiepark in Rhenen staan<br />

53 luxe eco-lodges voor recreatief gebruik. De eco-lodges zijn stuk voor stuk Nul-op-de-Meter en dragen het A+++ energielabel. Voor de<br />

duurzame verwarming, het warme tapwater én de koeling werd gekozen voor de Nefit EnviLine Tower (5 kW) met stille Monoblock buitenunit.<br />

Bovendien worden al deze all-electric warmtepompen op afstand beheerd en gemonitord met HomeCom Pro van Nefit Bosch.<br />

Tekst en beeld Nefit Bosch<br />

“De luxe recreatiewoningen zijn grotendeels prefab<br />

gebouwd, mede met het oog op de actuele PEFASrichtlijnen”,<br />

vertelt eigenaar Jurjen van Dijk van<br />

Boutique Park Soof. “Ons doel bij ontwerp en bouw<br />

was het zoveel mogelijk voorkomen van warmtevraag.<br />

Daarom hebben we in samenspraak met<br />

Dingemans Architectuur gekozen voor verzwaarde<br />

houtskeletbouw met hoogwaardige isolatie van de<br />

buitenschil. Bovendien is er bij elke eco-lodge onder<br />

meer een verrijdbaar aluminium zonnescherm<br />

geplaatst. Daarmee kan waar gewenst het naar<br />

binnen schijnen van de zon en daarmee het opwarmen<br />

van de vakantiewoning worden voorkomen.<br />

Mede daarom was bij het kiezen van de installatie<br />

verwarmingscapaciteit niet zozeer de belangrijkste<br />

eis. Het gaat er hier vooral om dat deze woningen<br />

op duurzame wijze gekoeld kunnen worden. Verder<br />

wilden we een warmtepomp die een ruime hoeveelheid<br />

warm tapwater kan leveren. Zeker in de ecolodges<br />

met extra wellness-faciliteiten, waaronder<br />

een hottub.”<br />

Installatiekeuze<br />

Martijn Huibers van Huibers Electra uit Veenendaal<br />

adviseerde de Nefit EnviLine Tower (5 kW)<br />

met Monoblock buitenunit. “De all-electric warmtepomp<br />

wint op duurzame wijze energie uit de<br />

buitenlucht en zet deze om in warmte ten behoeve<br />

van warm water, verwarming én topkoeling. De<br />

geïntegreerde warmwaterboiler van 190 liter staat<br />

garant voor een ruime hoeveelheid tapwater. Als<br />

afgiftesysteem hebben we een lage temperatuur<br />

vloerverwarmingssysteem aangebracht in de betonnen<br />

stortvloer. Buiten hebben we gekozen voor<br />

de Monoblock buitenunit. Die is fluisterstil en dat is<br />

in een rustieke omgeving als deze extra belangrijk.<br />

Je wilt niet dat recreanten ook maar enige geluidshinder<br />

ondervinden. Verder hoef je niet te werken<br />

met F-gassen. Je hebt dus geen certificering nodig<br />

en je werkt milieuvriendelijk. Bovendien is deze Monoblock<br />

van Nefit zeer onderhoudsarm en eenvoudig<br />

te servicen.”<br />

Maximaal comfort en<br />

Nul-op-de-Meter<br />

Als elektra-installateur krijgt het bedrijf van Huibers<br />

steeds meer vraag naar warmtepompen. Inmiddels<br />

heeft de installateur er vele geplaatst. “Onze ervaringen<br />

met de diverse warmtepompvarianten van<br />

Nefit Bosch zijn uitstekend. Ook over de service van<br />

Nefit Bosch ben ik zeer te spreken. Accountmanager<br />

Robin Klous was tijdens het totale traject ons vaste<br />

aanspreekpunt. Verder weet je bij Nefit Bosch dat je<br />

altijd snel kunt schakelen voor advies en technische<br />

ondersteuning vanuit de serviceorganisatie. Servicespecialist<br />

Nick Riezebos van Nefit Bosch heeft de eerste<br />

EnviLines hier in bedrijf gesteld, om zeker te weten<br />

dat wij de toestellen goed geïnstalleerd hadden<br />

én voor extra finetuning. De overige warmtepompen<br />

hebben we vervolgens zelf in bedrijf gesteld. Door<br />

die extra kennis in te schakelen en door eerst een<br />

lange tijd proef te draaien met een aantal tijdelijke<br />

longstay-bewoners halen we nu optimale prestaties<br />

uit de Nefit EnviLines: maximaal comfort én Nul-opde-Meter.<br />

De voor de Nefit EnviLine warmtepomp benodigde<br />

elektriciteit wordt duurzaam opgewekt door<br />

de vijftien zonnestroompanelen die op het dak van<br />

elke eco-lodge zijn aangebracht. Dit zonnestroomsysteem<br />

kan verder de totale elektriciteitsvraag per<br />

vakantiewoning aan.”<br />

Service zonder overlast<br />

De Nefit EnviLine Tower werd bewust in een installatieruimte<br />

aan de buitenzijde van elke eco-lodge<br />

geplaatst. “Op die manier kunnen de warmtepompen<br />

onderhouden worden zonder dat de tijdelijke<br />

bewoner van de vakantiewoning daar iets<br />

van merkt. En dat vinden we vanuit de gedachte<br />

achter ons park belangrijk”, legt Van Dijk uit. “Bovendien<br />

werkt Huibers Electra met de HomeCom<br />

Pro; het slimme online dashboard van Nefit Bosch<br />

waarmee elke warmtepomp op afstand beheerd<br />

en gemonitord kan worden. Productmanager Cor<br />

van Wijk van Nefit Bosch was nauw betrokken bij<br />

het installeren hiervan.”<br />

HomeCom Pro: beheer<br />

en monitoring op afstand<br />

Huibers legt de voordelen van HomeCom Pro uit:<br />

“We hebben op afstand 24/7 inzicht in de actuele<br />

status van de totale installatie. Op basis daarvan<br />

kunnen we preventief te werk gaan. Wanneer een<br />

warmtepomp niet volgens de ingestelde parameters<br />

werkt of een storing dreigt, krijgen we per<br />

e-mail een melding. Bij elke melding ontvangen<br />

we een foutcode en een diagnose. We weten dan<br />

precies wat we nodig hebben en moeten doen. We<br />

kunnen er direct op af of waar nodig eerst langs<br />

de groothandel voor een vervangingsonderdeel.<br />

Je kunt storingen dus voorkomen of snel en efficiënt<br />

verhelpen en je bespaart daarbij onnodige<br />

ritten. En het allermooiste: dankzij HomeCom Pro<br />

merken de tijdelijke bewoners van een eco-lodge<br />

niet eens dat er een storing aan zat te komen. Die<br />

kunnen dus zorgeloos blijven genieten van hun<br />

welverdiende comfort.” ❚<br />

Over Boutique Park Soof<br />

“In de hausse van massale vakantieparken<br />

wilden wij iets heel anders realiseren”,<br />

vertelt mede-eigenaar Jurjen van Dijk van<br />

Boutique Park Soof. “Een kleinschalig, luxe<br />

park waar mensen terecht kunnen voor een<br />

unieke vakantiebeleving in een duurzame en<br />

door natuur omringde omgeving. Ons bedrijf<br />

werkt hard om de Green Key-certificering te<br />

behalen en in het park kom je allemaal duurzame<br />

voorzieningen tegen. Receptie, entree<br />

en gebouwen draaien op met PV-panelen opgewekte<br />

energie. Dat geldt ook voor de LEDverlichting<br />

in de gebouwen en op het terrein.<br />

Er zijn laadpunten voor elektrische auto’s en<br />

fietsen, het zwembad wordt verwarmd met<br />

warmtepompen en net als in de 53 eco-lodges<br />

zorgt ook in het horecagebouw een Nefit<br />

EnviLine Tower all-electric warmtepomp<br />

voor het warme tapwater, de verwarming<br />

en de koeling.”<br />

50 |<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL


WARMTEPOMPEN THEMA<br />

‘Tijdelijke bewoners kunnen<br />

zorgeloos blijven genieten van hun<br />

welverdiende comfort’<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 51


De allerstilste warmtepomp<br />

Het begint bij Nefit Bosch<br />

Niet alleen de stilste, ook de meest energiebesparende<br />

warmtepomp komt van Nefit Bosch,<br />

volgens de Consumentenbond*. Maak kennis met<br />

ons brede warmtepompenprogramma. Vraag nu een<br />

advies op maat van onze specialisten.<br />

*Nefit Bosch Compress 7400i 5 B<br />

Consumentenbond test 12/2020<br />

nefit-bosch.nl/installatie


Ontdek de mogelijkheden van Panasonic<br />

Panasonic levert de juiste oplossing voor verwarming, koeling, de productie van warm water en ventilatie in ieder<br />

soort gebouw. Wij bieden een brede reeks efficiëntie, energie en kostenbesparende oplossingen om van een woning<br />

of utiliteitsbouw een prettige plek te maken. Het assortiment omvat airconditioners, warmtepompen, VRF, chillers en<br />

koel-vriesunits, die geschikt zijn voor verschillende toepassingen.<br />

www.aircon.panasonic.nl


THEMA WARMTEPOMPEN<br />

BUITENUNIT VAN WARMTEPOMP<br />

ZIT IN DE SCHOORSTEEN<br />

Zestig nieuwbouwwoningen in de nieuwbouwwijk Nobelhorst in Almere beschikken aan het eind van dit jaar over een bijzondere schoorsteen.<br />

In deze schoorsteen zit namelijk een buitenunit van een warmtepomp weggewerkt.<br />

Tekst Tim van Dorsten | Beeld Panasonic Nederland<br />

Enkele van de nieuwbouwwoningen in de nieuwbouwwijk Nobelhorst in Almere.<br />

“De buitenunit van een warmtepomp kan best veel<br />

ruimte bij een woning in beslag nemen. Daarom<br />

hebben we ervoor gekozen om de buitenunit<br />

van een Panasonic-warmtepomp – waarvan wij<br />

inmiddels zo’n vijf jaar de distributeur zijn – op<br />

de daken van woningen te plaatsen”, vertelt<br />

Jacques Roodenburg, adviseur van leverancier<br />

van warmtepompoplossingen Dutch Heat Pump<br />

Solutions (DHPS).<br />

De HydroCap is een aluminium schoorsteenkap<br />

waarin de buitenunit van de warmtepomp stijlvol<br />

wordt weggewerkt. “De binnenunit van het<br />

systeem zit direct daaronder op de zolder van de<br />

woning. Het installatiewerk is minimaal en de<br />

architect van de woning hoeft zich niet druk te<br />

maken over plaatsing van een losse buitenunit. In<br />

heel veel projecten is de HydroCap inmiddels als<br />

oplossing succesvol toegepast.”<br />

Fraaie afwerking<br />

Het idee van DHPS om de buitenunit van een<br />

warmtepomp in de vorm van een schoorsteen<br />

weg te werken, gaat terug tot 2010. “De vorm<br />

van een schoorsteen past erg goed bij de uitstraling<br />

van een woning en daarbij zorgt een aluminium<br />

schoorsteenkap voor een esthetisch fraaie<br />

afwerking”, vindt Roodenburg. “Dat spreekt ook<br />

architecten aan. Een ander voordeel van deze uitvoering<br />

is besparing van ruimte, want de buitenunit<br />

hoeft hiermee niet in bijvoorbeeld de voor- of<br />

achtertuin of op het balkon van een woning te<br />

staan. Hierdoor helpt de HydroCap bij de verduurzaming<br />

van woningen, want het is geschikt voor<br />

bestaande en voor nieuwbouwwoningen. Een ander<br />

voordeel is dat de HydroCap snel en eenvoudig<br />

volledig prefab te plaatsen is.”<br />

Geluid waait weg<br />

Bij de uitvoering heeft DHPS samen met aannemer<br />

Dura Vermeer en installatiebedrijf Van Dam<br />

Groep voor warmtepompen van Panasonic ge-<br />

54 | INSTALLATIEENBOUW.NL


WARMTEPOMPEN THEMA<br />

De buitenunit van de warmtepomp staat op het dak, in de vorm van<br />

een schoorsteen.<br />

kozen. In de 51 nieuwbouwwoningen in de wijk<br />

Nobelhorst in Almere – met daarbij nog een aanvraag<br />

voor negen extra woningen – kunnen de bewoners<br />

kiezen voor een Aquarea All-in-One of een<br />

Aquarea Bi-bloc in de uitvoeringen 5 kW en 7 kW.<br />

“Het voornaamste verschil is dat een Bi-bloc over<br />

een grotere boiler van zo’n 300 liter beschikt”, vertelt<br />

Roodenburg. “Als een bewoner meer warm water<br />

wenst, dan is de Bi-bloc ook een goede optie.<br />

En na de installatie en de inbedrijfstelling hoeft<br />

Het binnengedeelte van de warmtepomp, met onder meer de<br />

boiler voor warm water.<br />

‘De vorm van een<br />

schoorsteen past<br />

erg goed bij de<br />

uitstraling van een<br />

woning en daarbij<br />

zorgt een aluminium<br />

schoorsteenkap<br />

voor een esthetisch<br />

fraaie afwerking’<br />

de bewoners nergens meer aan te komen.”<br />

Ook op het gebied van geluidseisen zijn de<br />

Panasonic-warmtepompen een goede keuze, legt<br />

hij uit. “Door de aangescherpte geluidseisen die<br />

sinds april gelden, hebben we er wel voor gekozen<br />

om de HydroCap hoger op het dak te plaatsen.<br />

Hierdoor waait het geluid naar boven weg, waardoor<br />

bewoners het geluid van de buitenunits van<br />

de warmtepompen niet of nauwelijks horen. Panasonic<br />

heeft ons hierbij op productniveau met raad<br />

en daad bijgestaan.”<br />

Jacques Roodenburg, adviseur van leverancier van warmtepompoplossingen Dutch Heat Pump Solutions.<br />

Oplevering<br />

De aanvraag voor deze HydroCaps ontving DHPS<br />

in oktober 2020, waarna de uitvoering in maart<br />

2021 van start ging. Naar verwachting worden<br />

de woningen in december 2021 opgeleverd. Dit<br />

laatste geldt ook de negen extra woningen, waarvan<br />

de leverancier van warmtepompoplossingen<br />

onlangs een aanvraag heeft ontvangen. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 55


LEIPZIG DATACENTER LEIPZIG<br />

INDIRECTE ADIABATISCHE KOELING VOOR DATACENTER LEIPZIG:<br />

‘VEILIGE EN (ENERGIE-)EFFICIËNTE DATAOPSLAG’<br />

Bij de opslag en verwerking van data komt enorm veel warmte vrij. Niet voor niets is in datacenters, naast de voeding, de koeling van de racks<br />

de grootste energiegebruiker. “Een investering in duurzame koeling loont dan ook direct”, aldus Maarten van Dalen, Regional Salesmanager<br />

Datacenter bij FläktGroup. “Met een PUE voor koeling van


DATACENTER LEIPZIG LEIPZIG<br />

Binnenzijde van de adia-DENCO unit.<br />

volledig gescheiden door een platenwisselaar. De<br />

restwarmte van het datacenter wordt uitgewisseld<br />

met de buitenlucht, die adiabatisch wordt gekoeld<br />

via een dubbele kruisstroomwisselaar. Zo garanderen<br />

wij een constant binnenklimaat en komt er<br />

geen verontreinigde buitenlucht het datacenter in.<br />

Daarmee bieden wij dé perfecte oplossing voor een<br />

bedrijfszeker en energiezuinig project.”<br />

Kwaliteit en beschikbaarheid<br />

In opdracht van Penta-Infra heeft FläktGroup 12<br />

Adia-DENCO indirect adiabatische units ontworpen,<br />

geleverd en geïnstalleerd, waarbij de Total<br />

Cost of Ownership als uitgangspunt is genomen.<br />

“Elke unit heeft een vermogen van 234 kW en<br />

er is gekozen voor een N+1 opstelling”, vertelt<br />

Van Dalen. “Per datahal zijn vier units opgesteld.<br />

Dankzij deze redundante opstelling wordt een optimale<br />

binnenconditie ook bij uitval van een unit<br />

gegarandeerd.” Wanneer onverhoopt een unit<br />

uitvalt, kunnen de andere units de koeling overnemen,<br />

vertelt hij. “Hierdoor komen kwaliteit en<br />

beschikbaarheid nooit in gevaar.”<br />

Voorafgaand aan de levering is in de fabriek van<br />

Fläktgroup een succesvolle Factory Acceptance uitgevoerd,<br />

waarbij alle betrokken partijen aanwezig<br />

waren. Tijdens deze test zijn onder andere extreme<br />

situaties en unituitval gesimuleerd. Performance<br />

en zekerheid zijn namelijk enorm belangrijk.<br />

Minimaal energie- en watergebruik<br />

Voor het Klimaatakkoord is een Roadmap 2030<br />

gemaakt, waarin is afgesproken dat wij beter willen<br />

omgaan met energie en water en minder fossiele<br />

brandstoffen willen gebruiken, aldus Van Dalen.<br />

“Datacenters spelen hierin een essentiële rol.<br />

In ons land wordt circa 20.000 TWh aan energie<br />

gebruikt, waarvan 2.000 TWh aan ICT. Circa 200<br />

TWh hiervan wordt gebruikt door de datacenters.<br />

Om de energie-efficiëntie van deze datacenters<br />

aan te tonen, is de Power Usage Effectiveness<br />

Voor het datacenter heeft FläktGroup 12 Adia-DENCO indirect adiabatische units ontworpen, geleverd en<br />

geïnstalleerd, waarbij de Total Cost of Ownership als uitgangspunt is genomen.<br />

(PUE) geïntroduceerd. PUE geeft de ratio weer tussen<br />

het totale stroomgebruik van een datacenter<br />

en het stroomgebruik van de computerapparatuur<br />

zelf.” Het gemiddelde PUE-getal op dit moment<br />

is 1,6-2,0. “De Adia-DENCO WTW-units van Fläkt-<br />

Group garanderen echter een PUE van


EXCELLENCE IN SOLUTIONS<br />

ATpicco Schoolventilatie Unit<br />

HET BESTE JONGETJE<br />

VAN DE KLAS!<br />

• Zijdelingse bediening beide F5 filtersecties<br />

• Speciale change-over batterij<br />

• Geen centrale koeling en/of verwarming benodigd<br />

• Zeer compacte units<br />

• Lichtgewicht voor gemakkelijke ophanging<br />

• Rendement WTW >90%<br />

• Toepasbaar in nieuw- en verbouw<br />

• Fluisterstil<br />

• Lage onderhoudskosten door simpel maar sterk design<br />

• Regeling op basis van CO 2 en Temperatuur<br />

• Aan te sluiten op warmtepomp of bestaand systeem<br />

Een fris en gezond binnenklimaat is de beste start voor een goede<br />

leeromgeving. De FläktGroup ATpicco schoolventilatie unit is een<br />

flexibele luchtbehandelingsunit welke ingebouwd wordt in het<br />

verlaagde plafond. Door zijn compacte bouw, eenvoudige installatie,<br />

lage onderhoudskosten en zeer laag geluidsniveau is de ATpicco de<br />

optimale keuze voor onderwijsinstellingen en Frisse Scholen.<br />

» Is uw interesse gewekt, neem dan contact met ons op:<br />

Telefoonnummer: 010-2350606 – www.flaktgroup.nl


HET BELANG VAN EEN GOEDE CONDENSORBESCHERMING<br />

LAAT VUILE LUCHT DE LEVENSDUUR VAN<br />

UW INSTALLATIES NIET BEÏNVLOEDEN!<br />

In onze buitenlucht zijn tal van microscopische verontreinigingen aanwezig, zoals fijnstof, zwaveloxide, stikstofdioxide en benzeen, die de<br />

kwaliteit en levensduur van onze luchtwarmtewisselaars negatief kunnen beïnvloeden. Een goede conservering is gewenst om corrosie,<br />

aanhechting van vuil en eventuele vervolgschades te voorkomen. Zeker nu in de markt steeds minder edelwaardige materialen worden toegepast<br />

en bijvoorbeeld lamellen steeds dunner worden uitgevoerd. Conpro Condensor Bescherming kan hier uitstekend in voorzien.<br />

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Conpro Condensor Bescherming<br />

Producenten van klimaattechnische installaties zetten hoog in op duurzaamheid.<br />

Energiezuinige compressoren en geoptimaliseerde ventilatorontwerpen<br />

zijn anno 2021 meer regel dan uitzondering. Echter wordt het luchtwarmtewisselend<br />

element nog te vaak over het hoofd gezien. En dat terwijl juist dit<br />

element aan tal van invloeden onderhevig is….<br />

Optimale productkwaliteit, lange levensduur<br />

Conpro Condensor Bescherming is al 25 jaar specialist in het reinigen, renoveren<br />

en conserveren van klimaatinstallaties. Voor het conserveren van<br />

luchtwarmtewisselaars biedt het bedrijf twee mogelijkheden: preventieve en<br />

correctieve conservering. “In onze hoogefficiënte spuitcabines in Dordrecht<br />

60 | INSTALLATIEENBOUW.NL


‘Wij adviseren om eens per<br />

twee jaar de coating<br />

te controleren’<br />

worden met name nieuwe installaties onder de beste (klimaat)condities gecoat,<br />

voordat zij naar de klantlocatie worden vervoerd”, aldus Timon Bol,<br />

Commercieel Manager bij Conpro Condensor Bescherming. “Hierdoor zijn<br />

installateurs én eindgebruikers verzekerd van een optimale productkwaliteit<br />

én lange levensduur.”<br />

Bescherming op het allerhoogste niveau<br />

Tijdens de gebruiksduur staat Conpro Condensor Bescherming graag in<br />

voor de reiniging, reparatie en conservering van de installatie, zodat het<br />

beschermende karakter van de coating op het allerhoogste niveau blijft.<br />

Want net als de installaties zelf hebben ook de coatings periodiek onderhoud<br />

nodig, aldus Bol. “Wij adviseren om eens per twee jaar de coating te<br />

controleren. Zeker in situaties waarin een hoge bedrijfszekerheid van de<br />

installaties gewenst is. Maar ook aan de kust, waar zoute zeelucht de duurzaamheid<br />

van de coatings flink op de proef kan stellen.”<br />

Voor het coaten maakt Conpro Condensor Bescherming gebruik van de<br />

oplosmiddelvrije PROGREEN ® H2O oppervlaktebehandeling, die met speciale<br />

spuitapparatuur en in een flinterdunne laag van circa 25 micron<br />

wordt aangebracht. Dankzij de metallicgroene kleur van de coating is<br />

de hechting op metalische ondergronden eenvoudig visueel te controleren.<br />

Op de oppervlaktebehandeling wordt 24 maanden onderhoudsvrije<br />

garantie afgegeven. ❚<br />

Dankzij de metallicgroene kleur van de coating is de hechting op metalische<br />

ondergronden eenvoudig visueel te controleren.<br />

Samen met Conpro<br />

de toekomSt tegemoet<br />

Verfrissend opgewekt<br />

Conpro revitaliseert luchtbehandelingskasten naar maatstaven van nu. Door het chemisch technisch<br />

reinigen en desinfecteren te combineren met speciale conserveringstechnieken is de installatie<br />

schoon en beschermd. Voor de prestatie eis hanteert Conpro de nieuwste materialen en technieken.<br />

“Zo gaat Conpro met u de toekomst tegemoet”.<br />

• Antibacterieel • Levensduurverlengend<br />

• Optimalisatie • Alternatief voor vervangen<br />

Bunsenstraat 90 • 3316 GC Dordrecht • T +31 (0)78 - 621 38 51 • www.conpro.nl<br />

Luchtzijdig reinigen • Coil coating • Luchtbehandeling • Kanaal reinigen<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 61<br />

Naamloos-1 1 19-07-2021 10:12


Hr-ketel ecoTEC plus met de<br />

sensoNET communicatiemodule.<br />

TOEKOMSTBESTENDIGE HR-KETELS:<br />

SLIM, EFFICIËNT ÉN UITERST STIL<br />

Vaillant presenteert met gepaste trots de nieuwste modellen van ecoTEC plus en ecoTEC exclusive. Deze opvolgers van de al bestaande en<br />

populaire hr-ketels van Vaillant combineren een hoge efficiëntie en comfort met de betrouwbare en stille werking voor verwarming en<br />

warmwatervoorziening. Productvoordelen waar de internationaal marktleider op het gebied van verwarmings- en ventilatietechnologie zo<br />

om bekend staat. Daarnaast zijn de noviteiten dankzij de intuïtieve bediening van het nieuwe touchscreen en het verbeterde ontwerp nóg<br />

eenvoudiger te installeren en te onderhouden.<br />

Tekst Chris Elbers |<br />

Beeld Vaillant Group<br />

62 | INSTALLATIEENBOUW.NL


Beide ketels zijn voorzien van een full-tekst display met touchscreen.<br />

De Vaillant ecoTEC plus en ecoTEC exclusive<br />

beschikken allebei over het energielabel A voor<br />

verwarming. Gecombineerd met de vSMART,<br />

sensoHOME met buitenvoeler of sensoCOMFORT<br />

thermostaat wordt het energielabel voor verwarming<br />

zelfs A+. Daarmee tekent Vaillant voor maximale<br />

efficiëntie op hr-ketelfront. Maar daar blijft<br />

het niet bij, zo blijkt uit de woorden van Ronald<br />

Mazurel, manager product management binnen<br />

Vaillant Group Netherlands. “Beide modellen zijn<br />

tevens uitgerust met de nieuwe intelligente Vaillant<br />

IoniDetect-technologie, een hoogstandje dat<br />

zorgt voor de best mogelijke verbranding. Deze<br />

unieke vinding meet de verbrandingskwaliteit en<br />

past vervolgens automatisch de parameters aan<br />

om een optimale verbranding te bewerkstelligen.<br />

Daarnaast zorgt deze technologie voor een hoger<br />

modulatiebereik. Het resultaat hiervan is dat de<br />

ketel extra energiezuinig werkt wanneer de thermostaat<br />

weinig warmte vraagt. Het modulatiebereik<br />

van de ecoTEC plus is 1:9. De ecoTEC exclusive<br />

heeft zelfs een modulatiebereik tot wel 1:12.”<br />

Installatieen<br />

onderhoudsvriendelijk<br />

Tijdens het ontwerpen van de twee nieuwe hr-ketels<br />

is niet alleen gekeken naar esthetische fraaiheid.<br />

Ook het installatie- en onderhoudsgemak<br />

is aanmerkelijk verbeterd. “Beide apparaten zijn<br />

voorzien van een full-text display met touchscreen<br />

en een duidelijke menustructuur”, vervolgt Mazurel.<br />

“Dat maakt de bediening gemakkelijker dan<br />

ooit. Verder zijn alle onderdelen goed bereikbaar<br />

‘De nieuwe ketels<br />

staan voor maximale<br />

efficiëntie’<br />

en is het niet nodig om eerst andere componenten<br />

te demonteren om bij een specifiek onderdeel<br />

te komen. De zijpanelen hoeven tijdens het<br />

onderhoud niet te worden verwijderd. Daarnaast<br />

kunnen met het uitgebreide diagnosemenu de<br />

ketelonderdelen afzonderlijk worden getest. Dat<br />

bespaart veel tijd en ongemak bij het toekomstige<br />

onderhoud. Last but not least zijn de toestellen<br />

uitgerust met een installatie-assistent, een handig<br />

hulpmiddel dat de installateur stapsgewijs begeleidt<br />

naar een succesvolle inbedrijfstelling.”<br />

Remote<br />

Uniek aan de ecoTEC exclusive is onder andere<br />

de nieuwe ‘hydraulisch balanceren assistent’, een<br />

slim stukje techniek dat helpt bij het stap voor<br />

stap hydraulisch inregelen van de verwarmingsinstallatie<br />

via de Grundfos GO Balance App.<br />

Daarnaast biedt de optionele sensoNET VR921<br />

communicatiemodule gebruikers de mogelijkheid<br />

om het apparaat op afstand te beheren in combinatie<br />

met de sensoHOME of sensoCOMFORT<br />

thermostaat. “Dit snufje stelt onderhoudsmonteurs<br />

en servicemedewerkers niet alleen in staat<br />

om storingsmeldingen op afstand uit te lezen, ook<br />

kunnen zij parameters aanpassen en de door de<br />

Hr-ketel ecoTEC exclusive.<br />

ketel geleverde prestaties nauwgezet monitoren”,<br />

aldus Mazurel. “Een mooi extraatje dat onnodige<br />

of onvoorbereide onderhoudsbezoeken van de installateur<br />

voorkomt en nieuwe vormen van dienstverlening<br />

mogelijk maakt.”<br />

Reeds beschikbaar<br />

De ecoTEC plus serie omvat vijf combiketels in<br />

de CW-klassen 3 tot en met 6 en drie solotoestellen.<br />

De ecoTEC exclusive is beschikbaar als CW5,<br />

CW5+ en CW6 (zie ook www.vaillant.nl). De eerste<br />

modellen zijn inmiddels leverbaar. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 63


eNeRGy+<br />

97 - 160 kW<br />

102 - 164 kW<br />

15 500 - 27 000 m3/h<br />

Rooftop unit<br />

luchtbehandeling met<br />

hoge efficiëntie<br />

# Compact<br />

# Modulariteit<br />

# Gemakkelijk te installeren<br />

(oplossing ‘‘plug & play’’)<br />

# Energie-efficiëntie<br />

# Comfort<br />

Aanbevolen voor:<br />

Logistiek en<br />

opslag<br />

Industrie<br />

www.lennoxemea.com/lennox


TOWERCAMPUS PAUWMOLEN DELFT<br />

VRAAGGESTUURD VERWARMEN EN VENTILEREN:<br />

DE BASIS VOOR EEN OPTIMAAL BINNENKLIMAAT<br />

Op het Pauwmolenterrein, op een steenworp afstand van de TU Delft, is eind augustus de nieuwbouw van Towercampus Pauwmolen afgerond.<br />

Blikvanger van het project is een woontoren van 17 verdiepingen, waarin 143 zelfstandige studio’s voor studenten zijn ingericht. Daarnaast is<br />

een lager bouwdeel met 5 verdiepingen gerealiseerd, met 142 appartementen voor jongeren. Ook biedt het project ruimte aan een binnentuin,<br />

een wasserette, een beheerkantoor, een ondergrondse parkeergarage en een bewaakte fietsenstalling.<br />

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Brabant Installatie Techniek<br />

In opdracht van de Nederlandse Bouw Unie (NBU)<br />

heeft Brabant Installatie Techniek de klimaatinstallaties<br />

voor de nieuwbouw verzorgd, conform<br />

de hedendaagse comfort- en kwaliteitseisen. “Om<br />

alle appartementen energetisch te kunnen verwarmen,<br />

is op het dak van de nieuwbouw een<br />

Carrier lucht/water-warmtepomp geïnstalleerd”,<br />

vertelt Jean-Pierre van Vlimmeren, projectleider bij<br />

Brabant Installatie Techniek. “Deze warmtepomp<br />

is gekoppeld aan de centrale technische ruimte<br />

in de kelder. Hier zijn tevens drie Remeha-ketels<br />

in cascade-opstelling geplaatst die niet alleen<br />

dienst doen als back-up, maar ook bijspringen op<br />

de momenten dat de warmtepomp te hard moet<br />

werken. Individueel regelbare vloerverwarming in<br />

alle appartementen voorziet in een efficiënte en<br />

zeer comfortabele warmteafgifte.”<br />

Om een optimaal binnenklimaat in de studentenen<br />

jongerenwoningen te borgen, heeft Brabant<br />

Installatie Techniek tevens een decentraal ventilatiesysteem<br />

geïnstalleerd. “Gekozen is voor de<br />

decentrale WTW-units van ClimaRad, waarmee de<br />

ventilatie in iedere woning vraaggestuurd én zeer<br />

energetisch wordt geregeld”, aldus Van Vlimmeren.<br />

“Alle klimaatinstallaties zijn just-in-time en per<br />

verdieping op het project aangeleverd.” Voor de<br />

parkeerkelder is gekozen voor een ventilatie-instal-<br />

latie met CO 2<br />

/LPG-detectie. Voor de realisatie van<br />

deze installatie, evenals de brandmeldinstallatie,<br />

heeft Brabant Installatie Techniek vaste partner<br />

HC PS betrokken. ❚<br />

BOUWINFO<br />

Opdrachtgever<br />

B-right Urban Living<br />

Ontwikkelende bouwer<br />

Nederlandse Bouw Unie (NBU)<br />

Klimaatinstallaties<br />

Brabant Installatie Techniek<br />

Warmtepomp<br />

Carrier<br />

Decentrale ventilatie met WTW<br />

ClimaRad BV Oldenzaal<br />

Luchtkanalensysteem<br />

Schilt Luchtkanalen en<br />

Schilt Luchttechniek<br />

Vloerverwarming<br />

MAGNUM Heating<br />

Drie Remeha-ketels in cascade-opstelling doen niet alleen dienst als back-up, maar springen ook bij op de<br />

momenten dat de warmtepomp te hard moet werken.<br />

Parkeergarageventilatie<br />

HC PS<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 65


AIRCONDITIONING<br />

Duurzaam, gasloos en energie-efficiënt.<br />

LUCHTKANALEN<br />

Complete klimaatinstallaties op maat.<br />

LUCHTTECHNIEK<br />

TROX voorraadhouder: voor 14.00 uur<br />

besteld, morgen in huis.<br />

De Schilt bedrijven zijn totaalspecialisten in binnenklimaat en zorgen voor een comfortabel klimaat in de meest<br />

uiteenlopende situaties. De drie bedrijven Schilt Airconditioning, Schilt Luchtkanalen en Schilt Luchttechniek<br />

vullen elkaar perfect aan om voor u de totale klimaatinstallatie te verzorgen. Wij geloven in een gezond en prettig<br />

leef- en werkklimaat voor iedereen!<br />

ONZE MERKEN<br />

CERTIFICERINGEN<br />

ENERGIEWEG 29 | MEERKERK | (0183) 35 25 44 | WWW.SCHILTBEDRIJVEN.NL |


TOWERCAMPUS PAUWMOLEN DELFT<br />

COMPLEET LUCHTKANALENSYSTEEM VOOR TOWERCAMPUS PAUWMOLEN:<br />

DUURZAAM, ENERGIEZUINIG<br />

EN JUST-IN-TIME GELEVERD<br />

De Schilt bedrijven Schilt Luchtkanalen en Schilt Luchttechniek werkten als bouwteampartner<br />

van Brabant Installatie Techniek mee aan nieuwbouwproject Towercampus Pauwmolen<br />

in Delft. “Onze professionals in air zijn in april 2020 gestart met de levering en montage<br />

van het complete luchtkanalensysteem”, vertelt business development manager Leo ’t Jong.<br />

“Gekozen is voor thermisch verzinkte stalen kanalen, die zeer hoog scoren op het vlak van<br />

duurzaamheid én energiezuinigheid. Zowel de rechthoekige als ronde luchtkanalen voldoen<br />

aan luchtdichtheidsklasse Luka C.”<br />

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Schilt bedrijven<br />

De keuze voor de Schilt bedrijven in dit project<br />

was een logische, volgens Jean-Pierre van Vlimmeren,<br />

projectleider bij Brabant Installatie Techniek.<br />

“We werken regelmatig samen in projecten, waardoor<br />

we goed bekend zijn met elkaars wensen en<br />

werkwijze. Bovendien zijn de lijnen met bijvoorbeeld<br />

projectleider Gerard Bos zeer kort. Ook in<br />

dit project hebben de Schilt bedrijven ons volledig<br />

ontzorgd.” Voor de ventilatie in de algemene gangen<br />

is een systeem met collectieve stijgkanalen en<br />

dakkanalen geleverd en geïnstalleerd, vertelt Bos.<br />

“Als voorraadhouder van marktleider TROX hebben<br />

wij bovendien de just-in-time levering van alle<br />

luchttechnische componenten, zoals brandkleppen<br />

en ventielen, verzorgd.”<br />

In navolging van Towercampus Pauwmolen werken<br />

Brabant Installatie Techniek en de Schilt<br />

bedrijven nu ook samen aan de metamorfose<br />

van het KernWinkelGebied Tilburg. Hier worden<br />

170 appartementen gerealiseerd, verdeeld over<br />

twee gebouwen.<br />

Over de Schilt bedrijven<br />

Van complete luchtkanalensystemen tot componenten<br />

voor airconditioninginstallaties en van<br />

flexibele geluiddempers tot brandkleppen, roosters<br />

en volumeregelaars: de Schilt werkmaatschappijen<br />

Schilt Luchtkanalen, Schilt Luchttechniek en<br />

Schilt Airconditioning nemen installateurs graag<br />

het complete binnenklimaatpakket uit handen.<br />

De professionals in air zijn in april 2020 gestart<br />

met de levering en montage van het complete<br />

luchtkanalensysteem voor Towercampus Pauwmolen.<br />

Voor de ventilatie in de algemene gangen is een systeem met collectieve stijgkanalen en dakkanalen geleverd<br />

en geïnstalleerd.<br />

Gestart in 1976 als een eenmanszaak, is Schilt<br />

uitgegroeid tot een toonaangevende en landelijke<br />

bouwteampartner die installateurs van A tot<br />

Z ontzorgt, vertelt ’t Jong. “We hebben bijna 45<br />

jaar kennis, kunde en praktijkervaring in huis en<br />

bieden voor elke situatie de juiste klimaatoplossing.<br />

Zowel op kleine als grote projecten kunnen<br />

we professioneel en flexibel opereren, zonder in<br />

te boeten aan de kwaliteit die je van een familiebedrijf<br />

mag verwachten.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 67


DELFT TOWERCAMPUS PAUWMOLEN<br />

DECENTRAAL VENTILATIESYSTEEM VOOR TOWERCAMPUS PAUWMOLEN:<br />

VOORDELEN VAN DECENTRAAL VENTILEREN<br />

MAKEN PROJECT FINANCIEEL HAALBAAR<br />

Alle 285 studenten- en jongerenappartementen in hoogbouwproject Towercampus Pauwmolen in Delft zijn voorzien van een decentraal en<br />

vraaggestuurd ventilatiesysteem. Op advies van ClimaRad is gekozen voor de Sensa WTW-units, die zich onderscheiden door een hoog comfort,<br />

een minimaal energieverbruik, een stijlvol design én een zeer eenvoudige installatie.<br />

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld 5d Architectuur & Fotografie<br />

68 | INSTALLATIEENBOUW.NL


TOWERCAMPUS PAUWMOLEN DELFT<br />

‘Voor de montage<br />

van de plug-andplay<br />

units zijn een<br />

wandcontactdoos,<br />

twee gaten in<br />

de gevel én een<br />

ophangbeugel<br />

voldoende’<br />

Omdat de WTW-units direct tegen de buitenmuur worden geplaatst, wordt rechtstreeks door de gevel<br />

toe- en afgevoerd. Hierdoor krijgt het gebouw als het ware ‘ademende gevels’ en vervalt de noodzaak om<br />

ventilatiekanalen door het gebouw te plaatsen.<br />

Per woon- of slaapvertrek is één compacte en vlakke designunit voorzien.<br />

Het plan voor de realisatie van Towercampus<br />

Pauwmolen ontstond al enkele jaren geleden,<br />

vertelt Rick Mathijssen, Commercieel Technisch<br />

Adviseur Zuid-Nederland bij ClimaRad BV. “Aanvankelijk<br />

was het idee om een aantal luchtbehandelingskasten<br />

te installeren, voor de centrale<br />

ventilatie van de 143 zelfstandige studentenstudio’s,<br />

142 jongerenappartementen en algemene<br />

gangzones. Om het project financieel haalbaar<br />

te maken, is echter overgestapt op de WTWunits<br />

van ClimaRad. Zowel opdrachtgever B-right<br />

Urban Living, ontwikkelend aannemer Nederlandse<br />

Bouw Unie (NBU) als klimaatinstallateur<br />

Brabant Installatie Techniek waren enthousiast<br />

over onze units, waarmee decentraal en vraaggestuurd<br />

per ruimte geventileerd kan worden.<br />

Bij een decentrale toepassing zijn kanalen en<br />

schachten bovendien overbodig, waardoor compacter<br />

gebouwd kan worden.”<br />

Hoog comfort, geen tocht<br />

en buitengeluid<br />

Aan de selectie van de WTW-systemen werd een<br />

aantal randvoorwaarden gesteld, vertelt Mathijssen.<br />

“Allereerst moest het systeem geschikt zijn voor<br />

hoogbouwprojecten. Vanwege de ligging aan de<br />

A13 werden ook specifieke eisen gesteld aan het<br />

geluid. Omdat onze WTW-units direct tegen de buitenmuur<br />

worden geplaatst, wordt rechtstreeks door<br />

de gevel toe- en afgevoerd. Hierdoor krijgt het gebouw<br />

als het ware ‘ademende gevels’ en vervalt de<br />

noodzaak om ventilatiekanalen door het gebouw<br />

te plaatsen. Daarnaast zijn alle ClimaRad WTWunits<br />

standaard uitgevoerd met geluidwerende<br />

ventilatievoorzieningen, om te voorkomen dat met<br />

de toe- en afvoer van lucht ook geluid van buiten<br />

naar binnen doordringt. Hierdoor kunnen de units<br />

zeer hoge geluidbelastingen aan. Dankzij een ingebouwde<br />

tegenstroom warmtewisselaar wordt de<br />

warmte uit de afgevoerde binnenlucht bovendien<br />

efficiënt benut om frisse buitenlucht voor te verwarmen.<br />

Hierdoor functioneert het ventilatiesysteem<br />

zeer energiezuinig (tot 90% rendement) en zijn<br />

tochtklachten niet aan de orde.”<br />

Volledig vraaggestuurd<br />

In Towercampus Pauwmolen zijn zowel Sensa<br />

WTW-units in horizontale (H2X) als verticale<br />

(V2X) uitvoering geplaatst. “Per woon- of slaapvertrek<br />

heeft Brabant Installatie Techniek één compacte<br />

en vlakke designunit voorzien”, vertelt Mathijssen.<br />

“Alle units zijn just-in-time per verdieping<br />

aangeleverd en in de afbouwfase gemonteerd,<br />

waardoor beschadigingen werden voorkomen.<br />

Voor de montage van de plug-and-play units zijn<br />

een wandcontactdoos, twee gaten in de gevel én<br />

een ophangbeugel voldoende. Bovendien moet<br />

de regeling gekoppeld worden aan de ClimaRad<br />

B-Fan in de badkamer, die in een efficiënte ventilatie<br />

van de natte ruimtes voorziet. Intelligente<br />

sensoren meten continu de luchtkwaliteit in de<br />

woon-, slaap- en badkamers. De toe- en afvoer van<br />

lucht wordt automatisch geregeld op basis van<br />

vooraf bepaalde setpoints (CO 2<br />

-waarden, temperatuur<br />

en relatieve vochtigheid). In de badkamers<br />

zijn bovendien bewegingsmelders toegevoegd.<br />

Wij zijn erg trots op het uiteindelijke resultaat en<br />

de samenwerking met de betrokken partijen.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 69


ONDERHOUD EN SERVICE VAN DATACENTERS:<br />

MINIMALE DOWNTIME,<br />

MAXIMALE BETROUWBAARHEID<br />

Om een goede en veilige verwerking, opslag en transport van data te borgen, is een uitgekiende energievoorziening, stroomverdeling én<br />

klimaatbeheersing in datacenters essentieel. Zowel temperaturen als luchtvochtigheid moeten binnen een bepaalde bandbreedte blijven om<br />

slijtage, storing of uitval van apparatuur te voorkomen. Lennox Benelux BV levert hier graag een bijdrage aan. De producent en leverancier<br />

van koel- en HVAC-producten is goed bekend met de actuele datacentereisen. “Behalve het ontwerpen, leveren en installeren van redundant<br />

(koel)oplossingen, in combinatie met luchtbehandeling, bevochtiging en ontvochtiging, zetten wij hoog in op onderhoud en service”, benadrukt<br />

Sales Service Engineer Erik de Jong. “Hierdoor worden de betrouwbaarheid én lange levensduur van onze technieken geborgd. Bovendien<br />

leidt deze dienstverlening tot inzicht. Dat bewijzen we bijvoorbeeld bij Interxion: A Digital Realty Company.”<br />

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Lennox Benelux BV<br />

Werking van de Lennox Close Control downflowunits.<br />

70 | INSTALLATIEENBOUW.NL


Afhankelijk van de betreffende ruimtes en parameters brengen de monteurs van Lennox 1 of 2 keer per jaar een bezoek aan de datacenters, om onderhoud aan de<br />

elektrische, waterzijdige en luchtzijdige componenten te verlenen.<br />

De belangrijkste waarde die bedrijven en hun<br />

klanten uitwisselen, is digitale betrouwbaarheid.<br />

Nu de doorlopende informatiestroom versnelt,<br />

neemt overal ter wereld de behoefte aan een<br />

veilige opslag én uitwisseling van gegevens toe.<br />

Interxion: A Digital Realty Company (verder: Interxion)<br />

draagt hieraan bij door datacenterruimtes<br />

over de hele wereld te beheren, exploiteren<br />

en verhuren. “Met meer dan 700 connectiviteitsproviders<br />

in 285 datacenters en 2.000 klanten,<br />

verdeeld over 24 landen en 6 continenten bieden<br />

wij dé betrouwbare basis voor de digitale wereld”,<br />

vertelt Manager Facility Engineering Bert Zijderhand.<br />

“Wij zijn verantwoordelijk voor de complete<br />

technische en facilitaire infrastructuur van onze<br />

datacenters, inclusief (nood)stroomvoorzieningen,<br />

(brand)beveiliging en klimaatbeheersing.” In Nederland<br />

is Interxion met name actief in de regio<br />

Amsterdam-Schiphol. Voor de datacenters op het<br />

Science Park en de H.J.E. Wenckebachweg in Amsterdam<br />

en de President Jan Wijsmullerdreef in<br />

Hoofddorp is de zogenaamde ‘interconnectiehub’<br />

een samenwerking aangegaan met Lennox.<br />

Efficiënte en gesloten<br />

kringloop van lucht<br />

De samenwerking tussen Lennox en Interxion<br />

gaat al jaren terug, vertelt De Jong. “In 2008 hebben<br />

wij de eerste Close Control downflowunits<br />

geleverd en inmiddels hebben zich diverse uitbreidingen<br />

en nieuwe implementaties voorgedaan.”<br />

De downflowunits voorzien vraaggestuurd in de<br />

luchtbehandeling (luchtcirculatie, koeling en luchtvochtigheidsregeling)<br />

van de datacenterruimtes,<br />

‘Voor ons geldt<br />

eigenlijk maar één<br />

ding, en dat is<br />

ontzorging’<br />

vertelt Rob Teeuwen, Manager Facility Engineering<br />

bij Interxion. “Servers zijn eigenlijk kleine verwarmingsbronnen,<br />

die altijd aan staan. Hierdoor kan<br />

de temperatuur in de serverruimte flink oplopen.<br />

Om te voorkomen dat de kritieke IT-apparatuur als<br />

gevolg hiervan oververhit raakt, vertraagt of zelfs<br />

uitvalt, is koeling noodzakelijk. In onze datacenters<br />

wordt hiertoe gewerkt met koude en warme straten.<br />

De downflowunits van Lennox blazen vraaggestuurd<br />

koude lucht in, die vanuit de verhoogde<br />

computervloeren aan de voorzijde over de servers<br />

wordt verdeeld. De warme lucht die door de servers<br />

wordt uitgeblazen, wordt efficiënt afgevangen in<br />

de warme straten aan de achterzijde en door de<br />

units geconditioneerd. Zo ontstaat een efficiënte<br />

en gesloten kringloop van lucht en blijven de ruimtecondities<br />

stabiel.”<br />

Intensieve samenwerking<br />

Om deze stabiliteit ook voor de komende jaren<br />

op het allerhoogste niveau te houden, hebben<br />

Lennox en Interxion hun samenwerking recent<br />

geïntensiveerd. “De monitoring van alle datacenterinstallaties<br />

wordt in eigen beheer uitgevoerd<br />

door Interxion, omdat inloggen op het netwerk<br />

uit veiligheidsoverwegingen niet mogelijk is”, benadrukt<br />

De Jong. “Afhankelijk van de betreffende<br />

ruimtes en parameters brengen onze monteurs 1<br />

of 2 keer per jaar een bezoek aan de datacenters,<br />

om onderhoud aan de elektrische, waterzijdige en<br />

luchtzijdige componenten te verlenen.”<br />

Voorheen was dit onderhoud vooral reactief van<br />

aard, vertelt hij. “Toekomstgericht denken is anno<br />

2021 echter vast onderdeel van onze organisatie.<br />

Als gevolg hiervan verandert het onderhoud, van<br />

reactief naar proactief. We vinden het belangrijk<br />

om Interxion nóg beter te informeren over het<br />

onderhoud dat wordt uitgevoerd en over de conditie<br />

van de installaties die wij in onderhoud<br />

hebben. Zeker nu de units op bijvoorbeeld de<br />

H.J.E. Wenckebachweg richting het eind van<br />

hun technische levensduur gaan. Op dit moment<br />

wordt een meerjarenbegroting uitgewerkt,<br />

waarin we de verwachtingen qua onderhoud,<br />

vervanging, investeringen en risico’s managen.”<br />

Zijderhand: “Voor ons geldt eigenlijk maar één<br />

ding, en dat is ontzorging. Wat wij vragen van<br />

Lennox, is volledige ondersteuning in het beheer<br />

van onze koeloplossingen. Maar ook dat<br />

inzichtelijk wordt in welke staat de diverse<br />

machines verkeren. Wat is de staat van onderhoud?<br />

Wanneer moeten bepaalde onderdelen<br />

of zelfs complete machines vervangen worden?<br />

En welke investeringen zijn hiermee gemoeid?<br />

Zo komen we op korte én lange termijn niet<br />

voor verrassingen te staan en worden de beste<br />

ruimtecondities én een hoge beschikbaarheid<br />

en betrouwbaarheid geborgd.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 71


ROTTERDAM FLOATING OFFICE ROTTERDAM<br />

FLOATING OFFICE ROTTERDAM:<br />

BREEAM-NL ‘EXCELLENT’<br />

TOT IN DE KLEINSTE DETAILS<br />

Sinds 2009 is BREEAM-NL dé certificeringsmethode voor de duurzaam gebouwde<br />

omgeving. De methode is oorspronkelijk ontwikkeld door het Building Research<br />

Establishment (BRE). Dutch Green Building Council heeft de methode geschikt<br />

gemaakt voor Nederland. Vandaar ook BREEAM-NL. Met BREEAM-NL krijgt u inzicht<br />

in de werkelijke duurzaamheidsprestatie van uw projecten. Zowel op het gebied van<br />

energie, gezondheid als toekomstbestendigheid.<br />

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Belimo<br />

Belimo kanaalsensor met<br />

temperatuur-, relatieve<br />

vochtigheid- en CO 2<br />

-meting.<br />

BREEAM-NL beoordeelt projecten op negen duurzaamheidscategorieën:<br />

management (12%), gezondheid<br />

(15%), energie (19%), transport (8%),<br />

water (6%), materialen (12.5%), afval (7.5%),<br />

landgebruik & ecologie (10%) en vervuiling<br />

(10%). Iedere categorie draagt voor een gedeelte<br />

bij aan de totaalscore. De totaalscore in procenten<br />

wordt vertaald naar de classificaties Pass<br />

(>30%), Good (>45%), Very Good (>55%), Excellent<br />

(>70%) of Outstanding (>85%). Ook wordt<br />

wel een aanduiding in aantal sterren gebruikt,<br />

waarbij Pass gelijkstaat aan 1 ster en Outstanding<br />

vertaald wordt in 5 sterren.<br />

Hét regelorgaan voor<br />

change-over plafonds<br />

“BREEAM-NL ‘Outstanding’ is een certificering die<br />

je veel bij Belimo tegenkomt”, vertelt Manager<br />

Technical Support Danny de Laater. “Dit begon<br />

in 2013 met de Belimo 6-Weg regelkogelkraan<br />

voor change-over plafonds en met megaproject<br />

The Edge in Amsterdam. Een system integrator<br />

besloot om onze 6-Weg regelkogelkraan hier te<br />

combineren met een eigen flowopnemer en regelstation,<br />

waardoor vele mechanische debietbegrenzers<br />

vervielen. Bovendien werd de inregeling<br />

van het hydraulische circuit hierdoor vereenvoudigd.<br />

Het regelstation kreeg realtime het aantal<br />

liters per uur door en stuurde op basis hiervan de<br />

6-Weg regelkogelkraan aan. Een uitstekend idee,<br />

Primaire installatie met WKO-wisselaars.<br />

72 | INSTALLATIEENBOUW.NL


FLOATING OFFICE ROTTERDAM ROTTERDAM<br />

Luchtbehandelingskast met Energy Valve en sensoren.<br />

‘Gebruikers ervaren meer comfort (juist ook<br />

bij deellast), terwijl het energieverbruik<br />

tot een minimum beperkt blijft’<br />

dat proactief door Belimo is opgepakt en in 2015<br />

is vertaald in de 6-Weg regelkogelkraan met geïntegreerde<br />

elektronische drukonafhankelijke regeling.<br />

De 6-Weg EPIV is anno 2021 nog altijd<br />

hét regelorgaan voor change-over plafonds. Niet<br />

voor niets is dit product ook succesvol toegepast<br />

in Floating Office Rotterdam (FOR).”<br />

Groot voordeel van de 6-Weg EPIV is dat in één<br />

product de handafsluiter, regelafsluiter en flowmeter<br />

met gestuurde debietregeling geïntegreerd<br />

zijn, vertelt De Laater. “Eén 6-Weg EPIV kan maar<br />

liefst vier 2-Weg regelkranen vervangen. Hierdoor<br />

kan flink bespaard worden op aantallen producten,<br />

bekabelingen én montagetijden. Bovendien<br />

zijn de meet- en regeltechnische voordelen groot.<br />

Dankzij de werktuigbouwkundige constructie van<br />

de 6-Weg EPIV kan men met één aansturing garanderen<br />

dat koud en warm water nooit mengen.<br />

Een zogeheten drukaflaatfunctie compenseert<br />

bovendien drukveranderingen door stijging of daling<br />

van de mediumtemperatuur. Hoewel dit geen<br />

BREEAM-credits oplevert, zijn dit wel heel belangrijke<br />

pluspunten.”<br />

Unieke opwekkingsinstallatie<br />

In FOR worden warmte en koude geleverd door<br />

een zeer unieke en duurzame opwekkingsinstallatie.<br />

“Voor de fundatie van het drijvende kantoorgebouw<br />

zijn vijftien betonnen drijflichamen<br />

gekoppeld”, vertelt Dick van der Sar, Projectleider<br />

Meet- en Regeltechniek bij Roodenburg Installatie<br />

Bedrijf b.v.. “In deze drijflichamen hebben<br />

we kunststof vloerverwarmingsleidingen aangebracht,<br />

die dienst doen als betonkernactivering<br />

en waarmee warmte en koude aan het oppervlaktewater<br />

van de Rijnhaven wordt onttrokken. Ook<br />

zijn twee warmtepompen geplaatst, die de temperatuursprong<br />

realiseren van -7°C t/m 55°C naar<br />

12°C voor de gekoeld waterleidingen en 35°C<br />

voor het cv-systeem. Als afgiftesysteem is gekozen<br />

voor een combinatie van vloerverwarming en<br />

change-over klimaatplafonds, waarmee zowel verwarmd<br />

als gekoeld kan worden op ruimteniveau.<br />

En ook de toevoer van verse lucht wordt door de<br />

klimaatplafonds, VAV’s en CAV’s geregeld.”<br />

Subbemetering was noodzakelijk<br />

Om te kunnen voldoen aan de hoge BREEAM-<br />

NL-ambitie in dit project, was subbemetering<br />

noodzakelijk, vertelt Van der Sar. “Voor elk component<br />

groter dan 5% (dus per halve etage en<br />

per luchtbehandelingskast) zijn in de gekoeld<br />

water- en cv-leidingen Belimo Energy Valves geïnstalleerd<br />

die nauwgezet de energiestromen bemeteren,<br />

regelen en bewaken.” De Laater: “Bij de<br />

luchtbehandelingskast regelen de Belimo Energy<br />

Valves naast de temperatuur c.q. het vermogen<br />

van de aanwezige verwarmings- en koelbatterijen<br />

ook de Delta T (ook wel verzadiging). Bovendien<br />

voorzien zij in de luchtbellenbewaking. Eventuele<br />

afwijkingen worden automatisch gecompenseerd.<br />

Hierdoor ervaren gebruikers meer comfort (juist<br />

ook bij deellast), terwijl het energieverbruik tot<br />

een minimum beperkt blijft. De Energy Valve met<br />

geïntegreerde minicomputer deelt alle installatiedata<br />

realtime met het bovenliggende gebouwbeheersysteem.<br />

Stuk voor stuk belangrijke troeven in<br />

het kader van duurzaamheid en BREEAM-NL.”<br />

Optimale binnenluchtkwaliteit,<br />

minimaal energieverbruik<br />

Naast de Energy Valves zijn in FOR ook temperatuur-,<br />

relatieve vochtigheids- en CO 2<br />

-sensoren van<br />

Belimo toegepast. Als voorbeeld noemt Van der<br />

Sar de 22DTM-16 kanaalsensoren in de luchtkanalen.<br />

“In de gesloten (vergader)ruimtes en ruimtes<br />

met een grote variabele, zoals het restaurant, wilden<br />

we een optimale binnenluchtkwaliteit laten<br />

samengaan met een minimaal energieverbruik.<br />

Door continu de CO 2<br />

-waarden te meten, kunnen<br />

we de ventilatievoud in de ruimtes exact sturen.<br />

Als setpoint wordt een CO 2<br />

-waarde van 800 ppm<br />

aangehouden. Hierdoor zijn medewerkers en bezoekers<br />

verzekerd van voldoende frisse lucht, terwijl<br />

nergens onnodig wordt geventileerd.”<br />

De keuze voor Belimo in dit project was een logische,<br />

vertelt hij. “Belimo levert kwalitatief hoogwaardige<br />

producten. Bovendien is de BUS-communicatie<br />

erg stabiel. Zowel de 6-Weg kogelkranen,<br />

Energy Valves, sensoren als TROX VAV-kleppen<br />

met Belimo VAV-compact regelaars kunnen direct<br />

communiceren met het gekozen netwerk, in<br />

dit geval BACnet MS/TP.” De Laater: “Bijzonder<br />

aan de Belimo-producten in FOR is bovendien dat<br />

alle regelkogelkranen standaard zijn uitgevoerd<br />

met servomotoren, waaraan de WAGO stekker al<br />

is voorgemonteerd. Een excellent voorbeeld van<br />

Belimo Customizing.” Van der Sar: “Dankzij deze<br />

voorbereiding konden wij in slechts een halve dag<br />

de meet- en regelbekabeling van één complete<br />

etage realiseren.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 73


ALBLASSERDAM ALKLIMA<br />

DUURZAAMHEID IN DE PRAKTIJK<br />

MET KLIMAATSYSTEEM EN GROENE GEVEL<br />

In haar vernieuwde pand – gerenoveerd en uitgebreid – heeft Alklima niet alleen gezorgd voor een comfortabele werkplek met een klimaatbeheersingssysteem<br />

van Mitsubishi Electric, maar het gebouw ook daadwerkelijk groen gemaakt met een gevel. “Ons pand dient nu ook als<br />

een showroom.”<br />

Tekst Tim van Dorsten | Beeld Alklima<br />

De gebouwde omgeving in Nederland is in hoog<br />

tempo aan het verduurzamen en dat merkt Alklima,<br />

exclusief distributeur van verwarmings-,<br />

koelings- en ventilatiesystemen van Mitsubishi<br />

Electric, ook. “We zijn de afgelopen jaren sterk<br />

gegroeid in ons aantal medewerkers”, vertelt innovatiedirecteur<br />

Erwin Tuijtel. “We hebben even<br />

gezocht naar een ander pand, maar dat was niet<br />

eenvoudig. We wilden in de regio Alblasserdam<br />

blijven, omdat onze meeste collega’s uit deze<br />

omgeving komen. Vanwege de duurzaamheidsopgave<br />

in de bouwsector en ons circulaire gedachtegoed<br />

besloten we zo’n drie jaar geleden om ons<br />

huidige pand te transformeren en uit te breiden.”<br />

Circulair en een groene gevel<br />

Na dit besluit om met het eigen pand aan de slag<br />

te gaan, volgde vrij snel de keuze voor een groene<br />

buitenwand. “Het toepassen van de groene gevel<br />

en onze eigen duurzame klimaatsystemen is complementair<br />

aan onze visie: een groene marktleider<br />

van klimaatsystemen in Nederland met technologische<br />

meerwaarde voor de samenleving”,<br />

geeft Tuijtel aan. “Voor het nieuwbouwgedeelte<br />

hebben we ook delen uit het oude gedeelte<br />

circulair ingezet. Een voorbeeld hiervan zijn diverse<br />

raam- en deurpartijen die vanuit het oude<br />

gebouw weer zijn toegepast in de nieuwbouw.”<br />

Idea ontwerp en bouwbedrijf Burgland Bouw<br />

hebben de bouwwerkzaamheden begeleid en<br />

uitgevoerd. De werkzaamheden gingen in februari<br />

2020 van start en in maart 2021 was het<br />

vernieuwde pand van Alklima gereed. “De verbouwing<br />

was rigoureus”, vertelt Tuijtel. “Alleen<br />

de buitengevels zijn blijven staan. Vanwege de<br />

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus<br />

tegen te gaan, hebben veel van onze<br />

collega’s thuis gewerkt. Dit gaf een onverwacht<br />

voordeel in de bouwtijd, omdat we niet gefaseerd<br />

hoefden te bouwen.”<br />

Comfort<br />

Als klimaatsysteem heeft Alklima voor het City<br />

Multi HVRF- en Lossnay-systeem van Mitsubishi<br />

Electric gekozen. “Dit systeem biedt het gewenste<br />

comfort voor de gebruiker, want het geeft de mogelijkheid<br />

om per vertrek te koelen, te verwarmen<br />

en te ventileren. De exploitatiekosten zijn laag,<br />

mede door het toepassen van een efficiënte opwekker<br />

op basis van warmtepomptechnologie. De<br />

gebruikte elektriciteit wordt deels opgewekt door<br />

onze eigen zonnepanelen. Daarnaast kunnen we<br />

met het systeem nog energie hergebruiken. Als we<br />

een ruimte koelen, dan onttrekken we eigenlijk<br />

energie aan een ruimte. Met deze energie kunnen<br />

we een andere ruimte weer verwarmen.”<br />

74 | INSTALLATIEENBOUW.NL


ALKLIMA ALBLASSERDAM<br />

Diverse raam- en deurpartijen zijn vanuit het oude gebouw toegepast in de nieuwbouw.<br />

‘Ik ben vooral trots op het feit dat onze<br />

collega’s met plezier in ons vernieuwde<br />

pand werken’<br />

Een ander voordeel is dat dit een hybride systeem<br />

is. “We hoeven bijna geen koudemiddel<br />

meer te gebruiken. Daarnaast combineren we<br />

met het hybride-VRF-systeem de beste technieken<br />

uit twee werelden. De efficiëntie, het comfort,<br />

de flexibiliteit, het ontwerp en het installatiegemak<br />

van de VRF-techniek gecombineerd<br />

met minimaal gebruik van koudemiddel door ook<br />

water als energiedrager te gebruiken.”<br />

Werken met plezier<br />

Tuijtel is trots op het vernieuwde pand. “Ik ben<br />

vooral trots op het feit dat onze collega’s er met<br />

plezier werken. We hebben iedereen proberen<br />

te betrekken tijdens het ontwerpproces. Via een<br />

zogeheten moodboard hebben ze hun ideeën<br />

gegeven over het pand en hun werkplek. Naast<br />

kleur- en materiaalgebruik waren ergonomie en<br />

geluid op de werkplek twee belangrijke onderwerpen.<br />

Hier is rekening mee gehouden door het toepassen<br />

van sta- en zitbureaus en het gebruik van<br />

geluiddempende materialen.”<br />

Mede dankzij de zichtbare groene gevel valt het<br />

Alklima-kantoorpand in positieve zin op, merkt hij.<br />

“En dankzij de toepassing van onze eigen duurzame<br />

installaties. Met recht een stukje duurzaamheid<br />

in de praktijk.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 75


SOMEREN DE HEIHORSTEN<br />

DE HEIHORSTEN, SOMEREN:<br />

‘IN ÉÉN DAG KUNNEN WE EEN COMPLETE<br />

VAKANTIEWONING INSTALLEREN!’<br />

Op recreatiepark De Heihorsten in Someren is een prachtig nieuw vakantiepark met 100 vakantiehoeves in aanbouw. De luxe en 100%<br />

gasloze vakantiewoningen zijn geïnspireerd op de Brabantse boerderijen en schuren en worden o.a. voorzien van een rieten dak, houten<br />

gevelbekledingen, traditioneel metselwerk en een all-electric klimaatinstallatie. Kopers hebben keuze uit vijf woningtypen, met 2 tot 6<br />

slaapkamers en 1 tot 4 badkamers, die naar eigen wens ingedeeld kunnen worden. Bovendien wordt een aantal woningen voorzien van<br />

een privésauna, stoomdouche en/of jacuzzi. In een bouwteam met Bouwbedrijf Polman en W-installateur Kroon Installatietechniek realiseert<br />

Sterk Elektrotechniek alle E-installaties. Van de groepenkasten t/m de wandcontactdozen, verlichtingsinstallaties en autolaadpalen,<br />

waarbij gekozen is voor 100% Winstalleren.<br />

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Attema<br />

De Heihorsten is het eerste project dat Sterk Elektrotechniek<br />

stekerbaar uitvoert. “Eigenaar Nathaniël<br />

Sterk en ik kunnen bouwen op een langdurige<br />

relatie”, vertelt Jan Tabak, Accountmanager<br />

Installatie & Bouw regio Noord-Oost bij Attema.<br />

“Toen ik in 2018 bij Attema in dienst kwam, heb<br />

ik Nathaniël uitgebreid verteld over de voordelen<br />

van stekerbaar installeren. Echter was er toen nog<br />

geen geschikt project voorhanden. De Heihorsten<br />

Op recreatiepark De Heihorsten in Someren is een prachtig nieuw vakantiepark met 100 vakantiehoeves in aanbouw.<br />

76 | INSTALLATIEENBOUW.NL


DE HEIHORSTEN SOMEREN<br />

‘Op locatie<br />

kunnen we<br />

heel eenvoudig<br />

de stekerbare<br />

componenten<br />

monteren en<br />

koppelen’<br />

De 100 vakantiehoeves in dit project worden geprefabriceerd en voorzien van holle wanden en verlaagde<br />

plafonds. De ideale omstandigheden voor 100% Winstalleren.<br />

bracht hier verandering in. De 100 vakantiehoeves<br />

in dit project worden geprefabriceerd en voorzien<br />

van holle wanden en verlaagde plafonds. De ideale<br />

omstandigheden voor 100% Winstalleren! Aan<br />

tafel met de prefab bouwer en met snoerenleverancier<br />

WAGO hebben Nathaniël en ik geïnventariseerd<br />

hoe we de stekerbare installaties het best<br />

in de woningen konden inpassen. In maart 2020<br />

is een aantal proefwoningen gemaakt, waarna<br />

nog enkele optimalisaties zijn doorgevoerd. Vervolgens<br />

is de gefaseerde uitvoering gestart.”<br />

Voor dit project levert Attema Click-mate groepenkasten,<br />

kabel- en centraaldozen met WAGO<br />

RD-connectoren, evenals halogeenvrije en brandwerende<br />

hollewanddozen. Alle vakantiewoningen<br />

worden geprefabriceerd bij een timmerfabriek<br />

op de Veluwe. “Hier worden ook alle snoeren in<br />

de wanden geïntegreerd en de sparingen voor<br />

de prefabs voorgeboord”, vertelt Sterk. “Hierdoor<br />

kunnen wij op locatie heel eenvoudig de stekerbare<br />

componenten monteren en koppelen. In de<br />

voorbereidingsfase waren we aanzienlijk meer tijd<br />

kwijt om de installatieontwerpen af te stemmen,<br />

de prefabs voor te bereiden en alle componenten<br />

uit te sorteren, maar tijdens de uitvoering verdienen<br />

deze inspanningen zich ruimschoots terug.<br />

Zowel intern als extern worden alle installaties<br />

overzichtelijk per woning aangeleverd, zodat onze<br />

monteurs direct kunnen starten met monteren. In<br />

één dag kunnen we een complete vakantiewoning<br />

installeren! Bovendien worden faalkosten én afval<br />

tot een minimum beperkt.” Inmiddels is de helft<br />

van de vakantiehoeves opgeleverd. ❚<br />

INSTALLATIE VOLGENS ATTEMA:<br />

Winstalleren ® - duurzaam en 100% stekerbaar installeren<br />

minder faalkosten<br />

herbruikbare materialen<br />

100% stekerbaar installeren: van<br />

groepenkast tot schakelmateriaal.<br />

Zo werkt u drie keer sneller en veel<br />

duurzamer. Met Winstalleren ® zijn<br />

uw faalkosten namelijk 90% lager.<br />

En omdat u bij de afbouw uw<br />

materialen gewoon hergebruikt,<br />

hebt u geen afvalstromen.<br />

Dat is installeren volgens Attema.<br />

download de Attema app<br />

Meer info? Kijk op www.attema.com/winstalleren<br />

Vernieuwende ideeën voor ’n veranderende wereld.<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 77


ZIJN UW OBJECTEN AL<br />

BESCHERMD TEGEN LEKKAGES?<br />

Van datacenters, expositieruimtes, museumdepots, bibliotheken en ziekenhuizen tot en met kantoren: een goede lekdetectie is essentieel<br />

om lekkages van vloeistoffen en gassen vroegtijdig te detecteren én om schades aan bijvoorbeeld apparatuur, kunst, data en documenten te<br />

voorkomen. Distributeur van Andel signaleringssystemen HVAC Nederland speelt hierop in met een geavanceerd zonesysteem, dat volledig<br />

naar klantwens kan worden ingericht én aangepast.<br />

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld HVAC Nederland<br />

Installatie van het Andel Floodline systeem.<br />

“In de meeste situaties is het niet de vraag óf<br />

lekkages zullen optreden, maar wanneer zij zich<br />

zullen voordoen”, vertelt Frank Joosten van HVAC<br />

Nederland. “Om onacceptabele schades voor te<br />

blijven, doen bedrijven en instellingen er verstandig<br />

aan om hun kwetsbare producten en/of ruimtes<br />

te beveiligen.”<br />

In de markt zijn talloze lekdetectie-oplossingen<br />

beschikbaar, vertelt hij. Zo kunnen vloeistof- en<br />

gasleidingen bewaakt worden met sensoren. “Een<br />

‘Je hoopt het nooit nodig te hebben, maar<br />

mocht het onverhoopt een keer fout gaan,<br />

dan bewijst het systeem direct zijn waarde’<br />

andere mogelijkheid is om separate objecten te<br />

beschermen. De bekendste methode in dit kader<br />

is de puntsensor die, wanneer hij in contact komt<br />

met water of andere vloeistoffen, automatisch een<br />

alarm activeert. In ruimtes zijn zonebeschermingen<br />

aan te bevelen, omdat we hiermee – ten opzichte<br />

van bijvoorbeeld ‘long line detectie’ – meerdere<br />

vliegen in één klap kunnen slaan.”<br />

78 | INSTALLATIEENBOUW.NL


Voordelen van zonebescherming<br />

Met zonebescherming kunnen zowel (grotere)<br />

ruimtes als losse objecten nauwkeurig gemonitord<br />

worden, vertelt Joosten. “Alle zones worden<br />

afzonderlijk bewaakt en weergegeven. Hierdoor<br />

kan het bovenliggende detectiesysteem ook<br />

eventueel gelijktijdige of opeenvolgende zonealarmen<br />

zonder problemen detecteren, lokaliseren<br />

én rapporteren, waarna passende actie kan<br />

worden genomen. Zowel door de technische<br />

dienst als door het systeem zelf.” Op een groot<br />

scherm op het bedieningspaneel worden statusen<br />

alarminformatie 24/7 inzichtelijk gemaakt.<br />

“Bovendien kunnen eenvoudig koppelingen worden<br />

gemaakt met het gebouwbeheersysteem.<br />

Daarnaast behoren automatische email- of SMSmeldingen<br />

tot de mogelijkheden.”<br />

Volledig op maat<br />

Naar wens kunnen de zonebeschermingen van<br />

HVAC Nederland onder de (systeem)vloer of<br />

boven het plafond worden aangebracht. “Uniek<br />

aan de Andel systemen is dat zowel gas (CO 2<br />

),<br />

koudemiddelen (zoals R410A en R32), water en<br />

olie, maar ook afwijkende temperaturen en relatieve<br />

vochtigheid gedetecteerd kunnen worden.<br />

Ook kunnen brandmelders en bewegingsmelders<br />

Uniek aan de Andel systemen is dat zowel gas (CO 2<br />

), koudemiddelen (zoals R410A en R32), water en olie,<br />

maar ook afwijkende temperaturen en relatieve vochtigheid gedetecteerd kunnen worden.<br />

worden toegevoegd, waardoor de bescherming<br />

van ruimtes én objecten naar het allerhoogste<br />

niveau wordt getild”, besluit Joosten. “Je hoopt<br />

het nooit nodig te hebben, maar mocht het onverhoopt<br />

een keer fout gaan, dan bewijst het systeem<br />

direct zijn waarde.” ❚<br />

Andel Floodline ® , the award-winning liquid and gas leak<br />

detection and environmental monitoring system<br />

Andel Floodline ® is a unique leak detection<br />

and monitoring solution for uninsurable<br />

risk locations within the built environment.<br />

Floodline ® covers all possible leak detection<br />

requirements – single-zone, multi-zone and<br />

distance measuring – capable of protecting<br />

the largest of buildings, both old and new.<br />

Floodline ® HLD<br />

Next generation, state-ofthe-art,<br />

hybrid control panel<br />

that takes leak detection to<br />

a new level.<br />

• Multi-zone environmental monitoring from<br />

4 to 128 traditional zones plus from 16 to<br />

224 Modbus enabled zones.<br />

• 8” LED touchscreen display.<br />

• Monitors water, oil and gas leaks and<br />

temperature and humidity.<br />

• Embedded map of the building pinpoints<br />

the location of any alarm activation.<br />

• Complete BMS connectivity via Modbus,<br />

BACnet, Ethernet, email and SMS.<br />

• Controls solenoid valves to isolate water, oil<br />

and gas supply in the event of a leak.<br />

Example of a<br />

Floodline® zonal installation<br />

in a typical data room<br />

1 Single and accessible Floodline ®<br />

HLD 128/224 hybrid, multifunction<br />

control panel<br />

2 Floodline Ranger ® liquid leak<br />

detection distance<br />

measuring sensing cable<br />

3 8-zone absorbent water<br />

leak detection cable<br />

4 Refrigerant gas leak sensor – individual<br />

sensors can be calibrated to detect any<br />

commercially used gas<br />

5 Temperature and humidity sensor<br />

6 Plug and play connectors<br />

7 8-valve solenoid control panel – isolates<br />

water, oil or gas supply in the event of a<br />

leak detection<br />

8 Water leak point sensor – wallmounted,<br />

tough and compact<br />

9 Flexi-Pad water leak sensor – for shallow<br />

voids and wrapping around pipework<br />

6<br />

2/3<br />

2/3<br />

1<br />

7<br />

8<br />

2/3<br />

6<br />

6<br />

9<br />

4<br />

2/3<br />

2/3<br />

5<br />

HVAC is the approved<br />

and exclusive<br />

distributor for Andel<br />

Floodline ® leak<br />

detection products in<br />

the Netherlands<br />

4<br />

6<br />

2/3<br />

2/3<br />

www.hvac.nl<br />

0255 52 24 20<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 79


ECO<br />

SENSOR<br />

Sensor en<br />

schakelblok in<br />

één platte behuizing.<br />

NU<br />

OOK<br />

IN HET<br />

ZWART!<br />

4 Steekt slechts 4,5 mm uit het plafond<br />

4 Geen extern schakelblok nodig<br />

4 Aanpasbaar lensmasker<br />

4 Volledig instelbaar in tijd- en luxwaarde<br />

4 Detectie bereik van Ø 7 meter op 2.5 meter<br />

hoogte<br />

ART NR TYPE<br />

klemko.nl<br />

KLEUR<br />

87<strong>04</strong>70 PLF-IB-PIR-ECO WIT<br />

87<strong>04</strong>72 PLF-IB-PIR-ECO-ZW ZWART


PARTNER<br />

www.ecodim.nl | info@ecodim.nl | 0314 - 212646<br />

GLN: 8719332901511<br />

ECO-DIM.01<br />

0-300W<br />

ECO-DIM.02<br />

0-150W<br />

ECO-DIM.03<br />

0-450W<br />

ECO-DIM.05<br />

DUO 2 x 0-100W<br />

ECO-DIM.07/.10<br />

Zigbee/Z-Wave 0-200W<br />

certified<br />

product<br />

Universele led dimmers met KRACHTIGE specificaties!


NIEUWE TRENDS IN DE DIMMERMARKT:<br />

DIMMEN<br />

ZONDER ZORGEN<br />

Met haar assortiment universele LED-dimmers is EcoDim inmiddels een<br />

gevestigde naam in de professionele installatiemarkt. “Ons basisassortiment<br />

universele LED-dimmers staat al een tijdje, dus werd het tijd voor<br />

nieuwe, baanbrekende ontwikkelingen”, vertelt oprichter Nick Vriese.<br />

Tekst en beeld EcoDim<br />

Het dimmen van LED-verlichting gaat in de basis<br />

steeds beter, maar men komt nog geregeld<br />

problemen tegen, merkt Vriese. “Veel gehoorde<br />

problemen zijn bijvoorbeeld knipperende lampen,<br />

zoemende/brommende lampen, niet passend<br />

schakelmateriaal, te weinig aansluitvermogen,<br />

geen afstelmogelijkheden, et cetera. Met de Eco-<br />

Dim LED-dimmers kunnen deze obstakels veelal<br />

met de dimmer zelf worden opgelost.”<br />

Gemak voor de installateur<br />

Wanneer je als vakman bezig bent met een klus,<br />

dan is het prettig dat je niet voor vervelende verrassingen<br />

komt te staan. Het assortiment van<br />

EcoDim speelt hierop in en is totaal ingericht op<br />

gebruiksgemak, aldus Vriese. “Zo zijn de dimmers<br />

te gebruiken achter alle merken schakelmateriaal,<br />

werken ze vanaf 0 t/m max. 450 W LED-vermogen<br />

en zijn er dimmers die zowel fase aan- als<br />

afsnijdende techniek ondersteunen. De LED-dimmers<br />

zijn voorzien van een MIN- en vaak ook een<br />

MAX-afstelling en altijd 2-draads aan te sluiten.<br />

Kortom, dimmen zonder zorgen!”<br />

Smarthome is dé trend<br />

Naast de conventionele LED-dimmers worden<br />

steeds vaker slimme systemen toegepast. Hierbij<br />

zijn vooral controllers op basis van Zigbee en Z-<br />

Smarthomes zijn dé trend van dit moment.<br />

82 | INSTALLATIEENBOUW.NL


EcoDim LED-dimmer en smart dimmer met schakelmateriaal.<br />

‘Dimperformance en gebruiksgemak<br />

staat bij ons altijd op één’<br />

Wave populair. “Met name het Zigbee-protocol is<br />

aan een enorme opmars bezig. Bekende namen<br />

als Philips Hue, Homey, Trust (KlikAanKlikUit),<br />

Aduro Smart en Aeotec SmartThings hebben gekozen<br />

voor Zigbee. Daarnaast wordt de spraakondersteuning<br />

van Google Assistant en Amazon Alexa<br />

ook steeds vaker toegepast”, aldus Vriese. “We<br />

zien de verkoop van slimme dimmers het afgelo-<br />

Een wereldprimeur is de eerste Zigbee duo<br />

LED-dimmer (ECO-DIM.05 Zigbee).<br />

pen jaar enorm groeien, al heeft het aantal conventionele<br />

LED-dimmers nog wel de overhand.”<br />

EcoDim is ruim drie jaar geleden al begonnen met<br />

de ontwikkeling van slimme LED-dimmers. “Waar<br />

sommige merken ‘smarthome’ als basis nemen<br />

voor het ontwikkelen van producten, hebben wij<br />

een andere benadering. Als basis nemen wij altijd<br />

een stabiele universele LED-dimmer, die ‘smart’<br />

wordt gemaakt. Dimperformance en gebruiksgemak<br />

staat bij ons namelijk altijd op één!”<br />

Wereldprimeurs<br />

Inmiddels heeft EcoDim diverse LED-dimmers<br />

op basis van Zigbee en Z-Wave in haar assortiment,<br />

welke eenvoudig in de meest verkochte<br />

smarthomesystemen te integreren zijn. “Deze<br />

smart dimmers zijn ook als conventionele LEDdimmers<br />

te gebruiken en hebben dezelfde functionaliteiten.<br />

Zo zijn de dimmers ook 2-draads aan<br />

te sluiten. Bovendien kun je eenvoudig draadloze<br />

koppelingen maken met draadloze schakelaars<br />

om bijvoorbeeld een wissel- of kruisschakeling te<br />

creëren.” Op het gebied van smart dimmers heeft<br />

het Nederlandse EcoDim de afgelopen twee jaar<br />

al twee wereldprimeurs geïntroduceerd: de eerste<br />

smart dimmer met druk/draaiknop (ECO-DIM.07)<br />

en ‘s werelds eerste Zigbee duo LED-dimmer (ECO-<br />

DIM.05 Zigbee).<br />

Over EcoDim<br />

EcoDim is in 2012 onder een andere naam in de<br />

consumentenmarkt gestart met de verkoop van<br />

LED-verlichting. Al snel werd duidelijk dat deze verlichting<br />

ook gedimd moest worden en dat hiervoor<br />

speciale LED-dimmers nodig zijn. “Toen we de problematiek<br />

in deze markt ondervonden, zijn we hier<br />

direct op ingesprongen”, vertelt Vriese. “Omdat we<br />

in de beginperiode veel via onze consumententak<br />

hebben verkocht, hebben we ook veel feedback<br />

ontvangen vanuit de markt. Zo hebben we onze<br />

producten kunnen ontwikkelen tot de klantvriendelijke<br />

LED-dimmers die het nu zijn. Inmiddels hebben<br />

we een aardige dekking in de Nederlandse markt<br />

en bestaat ons assortiment voor de professionele<br />

installatiebranche uit universele LED-dimmers,<br />

slimme dimmers, slimme lampen, draadloze schakelaars<br />

en unieke spatwaterdichte (IP54) inbouwspots<br />

met een zeer kleine inbouwdiepte (23 mm).<br />

Wij bieden onze klanten vooruitstrevende producten,<br />

kwaliteit, kennisoverdracht en service. En we<br />

blijven altijd ontwikkelen, dus stay tuned!” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 83


PARTNER IN VLOERVERWARMING ONTZORGT INSTALLATEURS VAN A TOT Z<br />

‘BIJ ONS IS UW PROJECT IN GOEDE HANDEN’<br />

Al bijna dertig jaar adviseert, produceert en levert MAGNUM Heating vloerverwarmingssystemen voor comfort en safety, inclusief bijbehorende<br />

controlesystemen. “Met behulp van onze elektrische en watergedragen systemen zorgen wij voor warmte en continuïteit in de woningbouw<br />

en utiliteit”, vertelt Sales Director Michael Utermark. “Onze producten worden in eigen huis gemaakt, met kwalitatief hoogwaardige<br />

materialen en voor een concurrerende prijs. Het echte verschil zit echter in de manier waarop wij servicegericht zaken doen en geloven in<br />

lange termijn relaties. Zowel met de technische groothandels als met onze installatiepartners.”<br />

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld MAGNUM Heating<br />

MAGNUM Heating maakt onderdeel uit van de<br />

MAGNUM Heating Group, dat verder bestaat uit<br />

MAGNUM Projectservices, Thermoduct en de productiefaciliteiten<br />

van U-Tube Systems in Tholen en<br />

India. “Onze gezamenlijke missie is om klanten<br />

van A tot Z te ontzorgen”, aldus Utermark. “Wij<br />

verkopen onze producten uitsluitend aan de professionele<br />

markt. Onze systemen liggen ruim op<br />

voorraad bij vrijwel alle technische groothandels<br />

in het land. Bovendien verkopen wij rechtstreeks<br />

aan de grotere installatiebedrijven. De afgelopen<br />

jaren hebben wij gemerkt dat onder andere bij<br />

deze groep een enorme vraag is ontstaan naar<br />

projectondersteuning. Met onze afdeling MAG-<br />

NUM Projectservices spelen we hier perfect op in.<br />

Ongeacht of het gaat om woningen, kantoren of<br />

fabriekspanden: wij verzorgen graag het advies,<br />

evenals de AutoCAD-tekeningen, engineering,<br />

planning, projectondersteuning, installatie, inbedrijfstelling<br />

en aftersales. Een service die enorm<br />

goed door de markt wordt gezien en gewaardeerd.”<br />

‘Omdat wij de productie van onze<br />

vloerverwarmings- en controlesystemen in<br />

eigen huis hebben, kunnen we<br />

zeer snel schakelen’<br />

Flexibel en snel<br />

“Omdat wij de productie van onze vloerverwarmings-<br />

en controlesystemen in eigen huis<br />

hebben, kunnen we zeer snel schakelen”, benadrukt<br />

Utermark. “Ook kunnen we snel en<br />

flexibel inspelen op vragen, trends en verwachtingen<br />

in de markt. Bijvoorbeeld met betrekking<br />

tot de energietransitie.” Als gevolg van<br />

de overgang van fossiele brandstoffen naar<br />

volledig groene energie neemt bijvoorbeeld<br />

de toepassing van vloerverwarming in projecten<br />

snel toe, vertelt hij. “Niet verwonderlijk,<br />

Voor de komende jaren wil MAGNUM Heating haar productassortiment niet alleen verbreden, maar<br />

vooral ook verdiepen.<br />

want vloerverwarming functioneert uitstekend<br />

in combinatie met lage temperatuur verwarmingssystemen<br />

zoals LTV-ketels en warmtepompen.<br />

Bovendien komt de techniek perfect<br />

tegemoet aan de steeds hogere comforteisen<br />

van gebouwgebruikers. Onder andere omdat<br />

met de systemen ook gekoeld kan worden.<br />

Onze intelligente en modulerende thermostaten<br />

garanderen bovendien dat ruimtes perfect<br />

op temperatuur blijven, zonder dat de verwarmingsbron<br />

onnodig wordt in- en uitgeschakeld.”<br />

Verbreden én verdiepen<br />

Voor de komende jaren wil MAGNUM Heating<br />

haar productassortiment niet alleen verbreden,<br />

maar vooral ook verdiepen. “Grofweg kun je<br />

onze doelgroepen opsplitsen in de droge vloerenmarkt<br />

en in natte cellen zoals badkamers en<br />

toiletten”, aldus Utermark. “Met name in deze<br />

eerste markt is nog het één en ander te winnen.<br />

Vooral als het gaat om de combinatie van<br />

vloerverwarming en laminaat of parket. Want<br />

hoewel er soms nog koudwatervrees is, lenen<br />

onze systemen zich uitstekend voor deze vloerafwerkingen.<br />

Zeker wanneer wordt verwarmd met<br />

lage temperatuur systemen. Bijvoorbeeld onze<br />

nieuwste producten komen maximaal tegemoet<br />

aan de wensen van de eindklant én installateur.<br />

Ook sluiten zij perfect aan bij actuele bouwtrends<br />

zoals Nul-op-de-Meter en BENG. Installateurs die<br />

benieuwd zijn naar onze producten en services<br />

zijn van harte welkom op ons kantoor in Tholen<br />

of op één van de vele beurzen waaraan we deelnemen,<br />

zoals de VSK en Bouwbeurs in Utrecht en<br />

de internationale ISH beurs in Frankfurt.” ❚<br />

84 |<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL


Magnum Heating vloerverwarmingsmat<br />

met thermostaat.<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 85


Nieuwbouw<br />

Renovatie<br />

Droogbouw<br />

Duurzame vloerverwarming<br />

voor iedere situatie.<br />

Met de huidige energietransitie en<br />

bouwtechnische ontwikkelingen, stelt<br />

de consument steeds meer belang<br />

bij een duurzaam en comfortabel<br />

woonklimaat. MAGNUM Heating biedt<br />

verwarmingsoplossingen inclusief de<br />

controlesystemen om deze interactief<br />

te beheren.<br />

Wij fabriceren en assembleren de<br />

meeste producten zelf op onze eigen<br />

productieafdelingen met kwalitatief<br />

hoogwaardige materialen voor een<br />

concurrerende prijs. Op deze manier<br />

wordt het traject van begin tot eind<br />

in eigen hand gehouden en is er een<br />

optimale kwaliteitsbewaking.<br />

Het echte verschil zit voor ons in de<br />

manier waarop we servicegericht<br />

zaken doen en geloven in<br />

lange termijn partnership. Onze<br />

verwarmingssystemen bieden voor<br />

al deze wensen ideale en betaalbare<br />

oplossingen.<br />

MAGNUM Heating B.V.<br />

Stevinweg 8<br />

4691 SM Tholen<br />

T +31 166 609300<br />

E info@magnumheating.nl<br />

W www.magnumheating.nl


DE NIEUWE<br />

SPIROVENT SUPERIOR S250<br />

WERKT PERFECT KLINKT PERFECT<br />

Maak kennis met de nieuwste aanwinst<br />

in ons Superior-assortiment.<br />

Deze unieke, efficiënte en krachtige<br />

vacuümontgasser houdt uw installatie<br />

luchtvrij. Robuust en compact tegelijk.<br />

En hij is stil...Zo stil<br />

MEER WETEN? GA NAAR<br />

SPIROTECH.NL/ S250<br />

Maximising Performance for You


BEHAAL WINST MET UW SYSTEEMWATER<br />

Een goede systeemwaterkwaliteit is onmisbaar voor een optimaal functionerende installatie. Slecht systeemwater daarentegen kan<br />

leiden tot minder goede prestaties, storingen of zelfs het volledig uitvallen van een installatie. Zorg daarom altijd voor een goede<br />

systeemwaterkwaliteit!<br />

Tekst en beeld Spirotech<br />

De basis: drukbehoud<br />

Is de druk van een installatie niet goed, dan<br />

zijn problemen onafwendbaar. Zorg daarom<br />

voor een juist ontwerp, installatie en onderhoud.<br />

Betrouwbaarheid is alleen mogelijk door<br />

specifiek op de behoeften afgestemde oplossingen,<br />

die juist zijn geïnstalleerd, afgeregeld<br />

en onderhouden.<br />

Gassen<br />

Gassen (lucht) in de installatie kunnen leiden tot<br />

storingen, een afname van de capaciteit en voortijdige<br />

slijtage. Daarom mag systeemwater zo<br />

weinig mogelijk opgelost gas bevatten, want dat<br />

kan onder bepaalde omstandigheden vrijkomen<br />

en problemen veroorzaken.<br />

Vuil<br />

Zowel voorafgaand aan de ingebruikname als<br />

daarna kan vuil in het systeem terechtkomen. Denk<br />

daarbij aan zand en laskorrels, maar ook aan kalkdeeltjes,<br />

magnetiet en andere corrosievormen. Deze<br />

deeltjes kunnen problemen veroorzaken, van storingen<br />

tot het volledig vastlopen van een installatie.<br />

Waterkwaliteit<br />

Blijven er problemen, ook al zijn druk, lucht en<br />

vuil gecontroleerd? Dan is het raadzaam om de<br />

watersamenstelling te analyseren. Bij grote verwarmings-<br />

en koelsystemen is het slim om dit sowieso<br />

met enige regelmaat te doen. Het water wordt dan<br />

onderzocht op een groot aantal fysische, chemische<br />

en microbiologische parameters. ❚<br />

88 | INSTALLATIEENBOUW.NL


In 8 stappen naar een goede systeemwaterkwaliteit<br />

1<br />

Installatie reinigen<br />

Spoel de installatie<br />

met schoon water<br />

2<br />

3<br />

Zorg voor aanwezigheid van een:<br />

- Correct gedimensioneerd<br />

expansiesysteem<br />

- Microbellen luchtafscheider of<br />

vacuümontgasser<br />

- Vuilafscheider met magneet<br />

Vul de installatie met het<br />

beoogde vulwater<br />

4<br />

5<br />

Bij een aantal soorten vulwater<br />

of bij bepaalde operationele<br />

omstandigheden dienen er<br />

additieven toegevoegd te worden<br />

Voorkom<br />

microbiologische<br />

vervuiling<br />

6<br />

7<br />

Correcte inbedrijfstelling en<br />

inregelen van de installatie<br />

Monitoring van het systeemwater<br />

- Permanente (elektronische)<br />

monitoring<br />

- Periodieke controle van het<br />

systeemwater (30 parameters)<br />

middels laboratoriumanalyse<br />

8<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 89


WANNEER DOUCHEN NIET KAN, MOETEN WE DE INSTALLATIE BLIJVEN SPOELEN!<br />

LANGDURIGE SLUITING VERHOOGT<br />

KANS OP LEGIONELLA<br />

Sinds de start van de coronacrisis wordt alles in het werk gesteld om de verspreiding van het virus te beperken. Gedurende meerdere en<br />

langere periodes werden publieke en commericële gebouwen verplicht gesloten. Dit bezorgde gebouwbeheerders en facility managers heel<br />

wat kopzorgen. Eén aandachtspunt mocht daarbij niet vergeten worden: een langdurige sluiting heeft gevolgen voor de drinkwaterinstallatie.<br />

Onderhoud aan deze drinkwaterinstallaties moest en moet te allen tijde blijven doorgaan. Want wanneer deze niet meer of gedeeltelijk in<br />

gebruik zijn, kunnen bacteriën zich gemakkelijk vestigen in de biofilm.<br />

Tekst Roos Ysebaert |<br />

Beeld DELABIE<br />

Legionella: een publieke bedreiging<br />

De legionellabacterie veroorzaakt de veteranenziekte,<br />

een luchtweginfectie die mensen met<br />

chronische ademhalingsproblemen en mensen<br />

met een verzwakt immuunsysteem treft. De bacterie<br />

komt van nature voor in water en ontwikkelt<br />

zich daar waar stilstaand water en een bron van<br />

voedingsstoffen aanwezig zijn, zoals bij biofilm<br />

in leidingen of in verroeste wateropslagtanks. De<br />

bacterie vermenigvuldigt zich bij temperaturen<br />

van 20-45°C en kan bij inademing in aërosolvorm<br />

schadelijk zijn.<br />

Scholen, zwembaden, sportclubs en horecagelegenheden<br />

zijn voorbeelden van publieke gebouwen<br />

waar het gebruik van de sanitaire voorzieningen<br />

intensief is. In tijden van vakantie of<br />

langdurige sluiting wordt het drinkwater echter<br />

(bijna) niet gebruikt, waardoor biofilmvorming in<br />

de leidingen versneld kan optreden.<br />

Grotere commerciële gebouwen hebben vaak<br />

facilitaire teams voor het opstellen en uitvoeren<br />

van een legionellapreventieplan, maar in kleinere<br />

gebouwen ligt de verantwoordelijkheid bij de<br />

eigenaren. Op hun beurt vertrouwen zij op lokale<br />

expertise om ervoor te zorgen dat hun installatie<br />

voldoet aan de regelgeving. De oplossingen zijn<br />

eenvoudig: voorkom dat het water temperaturen<br />

bereikt waarbij bacteriën zich vermenigvuldigen*<br />

en voorkom waterstagnatie in de installatie.<br />

Blijven spoelen is de boodschap<br />

Het is verplicht in elk publiek gebouw de bacteriologische<br />

kwaliteit van het water in het net te controleren,<br />

door regelmatig monsters af te nemen en<br />

analyses uit te voeren. Wat betreft de aanwezigheid<br />

van legionella in het water dienen bijkomende<br />

tests te worden uitgevoerd wanneer waarden<br />

90 | INSTALLATIEENBOUW.NL


van > 1.000 Kolonie Vormende Eenheden per liter<br />

(KVE/L) worden gemeten en curatieve maatregelen<br />

te worden opgestart vanaf 10.000 KVE/L.<br />

De geldende reglementering duidt stilstaand water<br />

in de sanitaire installatie aan als bevorderend<br />

voor bacteriegroei. Daarom is het gebruik van ringleidingen,<br />

of een gesloten kringloop, ten strengste<br />

aanbevolen. De Europese norm NF EN 806-5 stelt<br />

bovendien dat delen van de installatie die zelden<br />

worden gebruikt, regelmatig gespoeld dienen te<br />

worden. De aanbevolen interval is eenmaal per<br />

week. De Duitse richtlijn van april 2013, Hygiene<br />

in Trinkwasser-Installationen VDI/DVGW 6023,<br />

vereist maatregelen voor het verversen van water<br />

na meer dan 72 uur onderbroken gebruik van de<br />

sanitaire installatie.<br />

Drinkwaterbedrijven adviseren daarom gebouwbeheerders<br />

hun legionellapreventieplan goed<br />

te blijven uitvoeren. Ook aan bedrijven zonder<br />

(verplicht) legionellapreventieplan wordt geadviseerd<br />

leidingen goed door te spoelen alvorens<br />

ze weer in gebruik te nemen. Dit kan door alle<br />

kranen even te openen en het water een minuut<br />

lang rustig te laten stromen. Handmatig spoelen<br />

is echter arbeidsintensief en kostbaar, vooral bij<br />

grotere installaties.<br />

Heet, heter, heetst<br />

De Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties<br />

(NEN 1006) stellen dat warm water<br />

geproduceerd moet worden van maximaal 70°C,<br />

met een temperatuur van het circulatiewater van<br />

60°C. Bij deze temperatuur sterft 90% van de<br />

bacteriën binnen 5 minuten*. Als de temperatuur<br />

onder deze richtlijn daalt, neemt het risico op bacteriegroei<br />

toe.<br />

Complexe systemen en lange buisleidingen leiden<br />

tot temperatuurdalingen en verhogen het risico<br />

op besmetting. Om dit risico te beperken, moet de<br />

lengte van uittapleidingen tot een minimum worden<br />

beperkt. Isolatie van de leidingen voorkomt<br />

warmteverlies en waar koud- en warmwaterleidingen<br />

naast elkaar lopen, zal isolatie de warmteoverdracht<br />

tegenhouden waardoor wordt voorkomen<br />

dat de temperatuur van het koud water stijgt<br />

tot boven de 20°C en de legionellabacteriën niet<br />

langer inactief zijn*.<br />

Technische oplossingen in de strijd<br />

tegen legionella<br />

DELABIE voelt zich sterk betrokken bij de bestrijding<br />

en preventie van bacteriegroei en biedt een<br />

ruime waaier aan technische oplossingen aan.<br />

Zo biedt een centrale thermostaat de gebouwbeheerder<br />

de mogelijkheid om de voorgeschreven<br />

temperaturen in het net aan te houden en<br />

de veiligheid van gebruikers te verzekeren. De<br />

thermostaat dient een antiverbrandingsveiligheid<br />

te hebben die verzekert dat het warme<br />

water automatisch en onmiddellijk wordt afgesloten<br />

als het koude water uitvalt en omgekeerd.<br />

Door daarnaast te kiezen voor elektronische<br />

wastafelkranen die zijn uitgerust met een periodieke<br />

spoeling, wordt waterstagnatie en dus<br />

ook bacteriegroei voorkomen. Een automatische<br />

spoeling activeert zichzelf namelijk elke 24 uur<br />

na het laatste gebruik en spoelt gedurende<br />

60 seconden. Een antistagnatie elektroventiel,<br />

zonder rubberen membraan waarachter steeds<br />

een kleine hoeveelheid stilstaand water achterblijft,<br />

is een bijkomend voordeel in de strijd<br />

tegen bacteriegroei.<br />

Vandaag introduceert DELABIE het nieuw elektronisch<br />

thermostatisch douchepaneel. Bij dit douchepaneel,<br />

eveneens uitgerust met de intelligente<br />

periodieke spoeling, komt het water rechtstreeks<br />

uit het warm waterleidingnet aan de vooropgestelde<br />

60°C en wordt gemengd met koud water.<br />

De thermostatische mengkraan is geïntegreerd in<br />

de douchekop waardoor gemengd water aan 38°C<br />

meteen geleverd kan worden. Er bevindt zich geen<br />

gemengd water tussen de gesloten kringloop en<br />

de douche. Ook is er geen waterstagnatie in het<br />

paneel. Ook toiletsystemen met directe spoeling<br />

zijn specifiek ontworpen voor openbare sanitaire<br />

ruimtes met een hoge bezoekfrequentie. Doordat<br />

de spoeling direct is aangesloten op het waternet,<br />

is er geen reservoir met stilstaand water, en dus<br />

geen kalkaanslag of ophoping van onzuiverheden,<br />

waardoor er geen elementen aanwezig zijn die de<br />

bacteriegroei bevorderen.<br />

Beheren van verontreiniging<br />

Indien er door langdurige sluiting van de installatie<br />

verontreiniging van het water blijkt, kunnen<br />

waterfilters aan het tappunt gebruikt worden als<br />

tijdelijke controlemaatregel, totdat er een permanente<br />

en veilige oplossing is aangebracht. BIOFIL<br />

antibacteriële filters voor specifiek gebruik met<br />

een levensduur van 2 maanden zorgen voor gemoedsrust<br />

voor zowel de gebouwbeheerder als<br />

voor de gebruiker. Dankzij de innovatieve hollevezel-membraantechnologie<br />

om het water te microfilteren,<br />

hebben deze filters een groot filteroppervlak<br />

voor grotere watervolumes en een hoge<br />

weerstand tegen verstopping, terwijl ze toch zeer<br />

compact zijn. Deze waterfilters aan het tappunt zijn<br />

zowel beschikbaar voor wastafel- als douchekranen.<br />

Het belang van legionellapreventie staat reeds<br />

lang stevig op de volksgezondheidsagenda. Het<br />

risico op legionellabesmetting verminderen in publieke<br />

gebouwen brengt specifieke uitdagingen<br />

met zich mee voor de veiligheid van de gebruiker<br />

en voor het systeemontwerp. Door de risico's te<br />

begrijpen en producten te installeren die specifiek<br />

zijn ontwikkeld om deze uitdagingen aan te gaan,<br />

kan het risico op besmetting en verbranding gemakkelijk<br />

worden overwonnen. ❚<br />

*<br />

Temperatuur Legionellavorming<br />


VOLENDAM SPORTCAMPUS ETB SOMBROEK<br />

SPORTCAMPUS ETB SOMBROEK, VOLENDAM:<br />

NIEUWSTE GENERATIE LUCHTBEHANDELINGSUNITS<br />

ZORGT VOOR DE BESTE RUIMTECONDITIES<br />

Aan de tweede toegangsweg naar nieuwbouwwijk Broeckgouw in Volendam wordt druk gebouwd aan Sportcampus ETB Sombroek. Het nieuwe<br />

gymsportcentrum biedt niet alleen onderdak aan een grote turnsporthal, gymzaal, twee danszalen en een dojo, maar zal ook dienen als<br />

markeringspunt en ‘scharnierpunt’ naar de wijk. De karakteristieke plek, met veel water en nabij de IJsselmeerdijk, was een belangrijke<br />

inspiratiebron voor Kuiper Steur architecten BNA. In tegenstelling tot veel ‘gesloten’ sportgebouwen ontwierp deze architect een extravert<br />

gebouw met schuine gevels, veel gebouwhoge glaspartijen en een dak met sedumbegroeiing, dat ‘communiceert’ met zijn omgeving. De<br />

samenhang tussen duurzame energiemogelijkheden, materiaalkeuzes, constructiemogelijkheden én ruimtelijke en esthetische kwaliteit bepalen<br />

de uiteindelijke kwaliteit van het gebouw.<br />

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Schermer Installatietechniek BV en Systemair<br />

Sportcampus ETB Sombroek Volendam wordt<br />

gerealiseerd door een bouwteam met de gemeente<br />

Edam-Volendam, Kuiper Steur architecten<br />

BNA, hoofdaannemer Mercuur Bouw,<br />

installatie-adviseur M 3 energie, E-installateur ETB<br />

Cas Sombroek en W-installateur Schermer Installatietechniek<br />

BV. “Zowel tijdens het ontwerp als<br />

de bouw wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid<br />

en energiezuinigheid”, vertelt Barend<br />

Schermer, directeur van Schermer Installatietechniek<br />

BV. “De nieuwe sportcampus functioneert<br />

all-electric. Voor de opwekking van warmte en<br />

koude hebben wij een bodemenergiesysteem<br />

met meerdere bodemlussen geïnstalleerd en gekoppeld<br />

aan een water/water-warmtepomp. De<br />

sportruimtes worden volledig geconditioneerd<br />

door twee luchtbehandelingsunits, met geïntegreerde<br />

koel- en verwarmingsbatterij. Voor de overige<br />

ruimtes is gekozen voor een combinatie van<br />

fancoilunits, vloerverwarming en vloerkoeling.”<br />

afgestemd kunnen worden op het bodemenergiesysteem.<br />

Belangrijk is bovendien dat in de turnsporthal<br />

magnesiumpoeder wordt gebruikt, dat<br />

niet in de verse luchtstroom terecht mag komen.”<br />

Hoogwaardige luchtfilters zorgen daarom dat fijne<br />

poederdeeltjes efficiënt wordt afgevangen, ver-<br />

Gescheiden luchtstromen<br />

Voor de engineering en levering van de luchtbehandelingsunits<br />

nam Schermer Installatietechniek<br />

BV contact op met vaste partner Systemair. “Essentieel<br />

bij de selectie van de luchtbehandelingsunits<br />

was de ΔT”, vertelt Schermer. “De koel- en<br />

verwarmingsbatterijen in de units moeten perfect<br />

Geniox biedt een aantal unieke voordelen, die in dit project uitstekend tot hun recht komen. Denk bijvoorbeeld<br />

aan een uiterst compacte vormgeving, eenvoudige installatie, uitstekende thermische, mechanische en<br />

akoestische prestaties én zeer lage levenscycluskosten.<br />

92 | INSTALLATIEENBOUW.NL


SPORTCAMPUS ETB SOMBROEK VOLENDAM<br />

‘Kruisstoomwisselaars houden de uit- en<br />

ingaande luchtstromen strikt gescheiden’<br />

telt Derrick Echteld, accountmanager bij Systemair.<br />

“Bovendien houden kruisstoomwisselaars de uit- en<br />

ingaande luchtstromen strikt gescheiden.”<br />

Unieke voordelen<br />

Om de bijzondere uitstraling van het gebouw niet<br />

te beïnvloeden, zijn de luchtbehandelingsunits<br />

binnen opgesteld. “Aanvankelijk hebben wij onze<br />

HH Compact units aangeboden, maar toen onze<br />

nieuwste generatie luchtbehandelingsunits werd<br />

geïntroduceerd, zijn we hierop overgestapt”, aldus<br />

Echteld. “Geniox biedt een aantal unieke<br />

voordelen, die in dit project uitstekend tot hun<br />

recht komen. Denk bijvoorbeeld aan een uiterst<br />

compacte vormgeving, eenvoudige installatie, uitstekende<br />

thermische, mechanische en akoestische<br />

prestaties én zeer lage levenscycluskosten. Speciaal<br />

voor Geniox hebben wij bovendien een eigen<br />

Access regeling en regelaar ontwikkeld, die in de<br />

unit zijn geïntegreerd. De regelaar is te benaderen<br />

en aan te sturen via BACnet, Modbus en/of een<br />

HTML-webserver. Bovendien kunnen eenvoudig<br />

sensoren aan het systeem worden gekoppeld.”<br />

Ook in dit project waren compacte afmetingen gewenst,<br />

vertelt Echteld. “Geniox speelt hier perfect<br />

op in, omdat de Access regeling ook bovenop de<br />

unit gesitueerd kan worden. Uiteindelijk hebben<br />

we twee formaten geleverd, van 3.782 x 1.482 x<br />

1.750 mm en van 3.864 x 1.482 x 1.750 mm en<br />

met een debiet van resp. 4.950 en 5.300 m 3 /h.”<br />

Hoge Eurovent-prestaties<br />

Bij de ontwikkeling van Geniox zijn alle R&Dteams<br />

van Systemair betrokken. “Gezamenlijk<br />

hebben we klant- en fabriekseisen vertaald naar<br />

één platform, techniek en selectiesoftware. Maar<br />

ook naar één generatie luchtbehandelingsunits,<br />

die aan hoge Eurovent-klassen voldoet”, vertelt<br />

Andy Bijmans, Manager Development & Support<br />

bij Systemair. “Dankzij de montage van een 60<br />

mm dik paneel met steenwolisolatie beschikt<br />

Geniox over een uitstekende thermische isolatieklasse<br />

(T2). Bijzonder is ook de koudebrugweerstand<br />

(TB2), die wordt bereikt door binnen- en<br />

buitenpanelen thermisch te ontkoppelen. Bovendien<br />

zijn de deuren even dik uitgevoerd als<br />

de panelen. Hierdoor presteren zij niet alleen thermisch,<br />

maar ook akoestisch conform de rest van de<br />

omkasting. Een stevig, onderling verkoppeld frame<br />

resulteert in doorbuigingsklasse D1. De grotere panelen<br />

zijn intern versterkt met een polyester profiel,<br />

waardoor doorbuiging en thermische verliezen worden<br />

voorkomen.”<br />

Hoogwaardige afdichtingen zorgen voor luchtdichtheidsklasse<br />

L1, vertelt hij. “Aan de buitenzijde<br />

van de units is bovendien een extra afdichting<br />

toegevoegd, die is mee-geëxtrudeerd op het kunststof<br />

profiel en stofophoping tussen de panelen en<br />

stijlen voorkomt.” Grote pictogrammen illustreren<br />

welke functies zich waar in de unit bevinden. “Ook<br />

zijn nummers toegevoegd op de sectie-einden, die<br />

aangeven in welke volgorde de secties op locatie<br />

geplaatst moeten worden. Ditzelfde geldt voor de<br />

kanaaleinden. Het koppelen van de unitsecties gebeurt<br />

eenvoudig middels klemprofielen. Een extra<br />

label geeft informatie over CE-markering, aantal en<br />

type filters, aansluitspanning en afzekerwaarde.”<br />

Systemair heeft de Geniox luchtbehandelingsunits<br />

just-in-time in Volendam aangeleverd, waar Schermer<br />

Installatietechniek BV het inhijsen en de montage<br />

heeft verzorgd. De nieuwe sportcampus wordt<br />

in november in gebruik genomen. ❚<br />

Aan de tweede toegangsweg naar nieuwbouwwijk Broeckgouw in Volendam wordt druk gebouwd aan Sportcampus ETB Sombroek.<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 93


SELECT<br />

Systemair Configurator<br />

Onze selectietool<br />

Introductie van<br />

een nieuwe<br />

Topvex met<br />

tegenstroom<br />

warmtewisselaar<br />

INSTALL<br />

Systemair Topvex<br />

De luchtbehandelingsunit<br />

CONTROL<br />

Systemair Access<br />

Het besturingssysteem<br />

Toen we Topvex creëerden, hebben we deze zo ontworpen dat er eenvoudig mee te werken is, op ieder<br />

moment. Onze configurator maakt het gemakkelijk om uw Topvex-unit te ontwerpen en te selecteren,<br />

zodat deze is geoptimaliseerd voor de specifieke vereisten van uw project. Installeren is eenvoudig<br />

dankzij ons gestandaardiseerde ontwerp met ingebouwde flexibiliteit. Met Systemair Access zijn de<br />

prestaties van een Topvex op locatie én op afstand te beheren en bij te stellen; ook bij meerdere units.<br />

De Topvex range is verkrijgbaar van 360 m³/h tot 11.000 m³/h.<br />

De nieuwe Topvex met<br />

tegenstroom warmtewisselaar<br />

www.systemair.nl


NIEUW<br />

VIVARES -<br />

HET IOT LICHT-<br />

MANAGEMENT<br />

SYSTEEM VAN<br />

LEDVANCE.<br />

WAT MAAKT ONS ANDERS?<br />

COMFORT. TOT IN DE PUNTJES.<br />

VIVARES LICHT-<br />

MANAGEMENT.<br />

SIMPELWEG<br />

BETER.<br />

LICHTMANAGEMENT - DE COMFORTABELE MANIER<br />

Met VIVARES zorgt u voor optimale lichtomstandigheden op kantoor en<br />

bent u tegelijk flexibel en toekomstbestendig. Alle LMS-componenten<br />

en bijpassende LED-armaturen uit één bron voor maximale stabiliteit<br />

en compatibiliteit. Het nieuwe IoT-lichtmanagementsysteem van<br />

LEDVANCE is niet alleen eenvoudig te installeren, maar u kunt ook<br />

kiezen tussen draadloze Zigbee- of bekabelde DALI-technologie.<br />

En met onze optionele clouddiensten kunt u het systeem op afstand<br />

diagnosticeren en energiemonitoring uitvoeren vanaf elke locatie.<br />

Ontdek de comfortabele manier om uw klanten te inspireren!<br />

BENELUX.LEDVANCE.COM


STATE-OF-THE-ART VERLICHTINGSSYSTEEM VOOR<br />

GERENOVEERD KANTOORGEBOUW<br />

De bestaande traditionele verlichting zo eenvoudig mogelijk moderniseren met de modernste technologie. En daarmee energiebesparingen<br />

realiseren en tegelijkertijd een hoog verlichtingsniveau garanderen. Dat waren de doelstellingen van de renovatie van een kantoorgebouw in<br />

Molsheim. Alle traditionele armaturen werden vervangen door een LED-verlichtingsoplossing met VIVARES Zigbee, het lichtmanagementsysteem<br />

van LEDVANCE.<br />

Tekst en beeld: LEDVANCE<br />

VIVARES Zigbee, gekoppeld aan aanwezigheidsen<br />

lichtsensoren verzekert een aanzienlijke vermindering<br />

in energieverbruik en biedt functionaliteiten<br />

zoals het opstellen van onderhouds- en<br />

energieverbruiksrapporten via de VIVARES-cloud.<br />

De open kantoren zijn voorzien van PANEL PER-<br />

FORMANCE en DOWNLIGHT UGR


VIVARES Zigbee, gekoppeld aan aanwezigheids- en lichtsensoren verzekert een aanzienlijke vermindering in energieverbruik.<br />

‘Alle verlichtingsarmaturen werden vervangen<br />

zonder stof, zonder overmatig lawaai en dus<br />

zonder onze medewerkers op kantoor<br />

te verstoren’<br />

Met VIVARES is het eenvoudig om in het 'verbonden<br />

tijdperk' te stappen.<br />

standsbediening. Dankzij de online configuratietool<br />

van VIVARES kon de configuratie van het<br />

project al vóór de installatie gedaan worden. Dit<br />

leverde een belangrijke tijdwinst op voor de inbedrijfstelling<br />

op de dag van de installatie. De gebruiker<br />

profiteert op zijn beurt van een constant<br />

helderheidsniveau op elk moment. Het systeem<br />

past het lichtniveau automatisch aan, ongeacht<br />

hoeveel natuurlijk licht beschikbaar is overdag<br />

of in de avond. Het bespaart ook energie en<br />

garandeert comfort. Dankzij de monitoringsfunctie<br />

kan de facilitair manager de status van elk<br />

armatuur in real-time via een dashboard zien<br />

(levensduur, inschakeltijd, verbruiksniveau). Aan<br />

de andere kant maakt dit het gemakkelijker om<br />

te anticiperen op onderhoudswerkzaamheden<br />

en verbruiksgegevens.<br />

“We waren onder de indruk van de snelheid van de<br />

installatie”, zegt de facilitair manager van het gebouw.<br />

“Alle verlichtingsarmaturen werden vervangen<br />

zonder stof, zonder overmatig lawaai en dus zonder<br />

onze medewerkers op kantoor te verstoren. Onze<br />

werknemers stellen het comfort van de nieuwe verlichtingsinstallatie<br />

op prijs. Aan alle eisen werd voldaan,<br />

van comfort tot energiebesparing.”<br />

Het draadloze VIVARES Zigbee systeem van LEDVAN-<br />

CE maakt een directe en gemakkelijke vervanging<br />

van de armaturen zonder een structurele wijziging<br />

van het gebouw of complexe herbedrading mogelijk.<br />

Gekoppeld met een detectiesysteem kunnen aanzienlijke<br />

energiebesparingen worden gerealiseerd, zoals<br />

hier in Molsheim. Met VIVARES is het eenvoudig om<br />

in het 'verbonden tijdperk' te stappen. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 97


OP AFSTAND DE BESTE INTERCOMOPLOSSING:<br />

BETROUWBAAR, VEILIG EN DUURZAAM<br />

Met de intercomsystemen van Intratone gaan betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid uitstekend hand in hand. De systemen zijn bijvoorbeeld<br />

zeer snel en eenvoudig te installeren, waardoor defecten en faalkosten tot een minimum beperkt blijven. Bovendien vergen de oplossingen<br />

zeer weinig tot geen onderhoud. “De stroomvoorziening naar de behuizing uitgezonderd, is bedrading niet nodig”, vertelt Marketing<br />

Manager Benelux Edwin van Reijsen. “Hierdoor kan ontzettend veel tijd en geld worden bespaard! Zeker wanneer je ook aanverwante zaken<br />

zoals storingen, onderhoud, reparatie/aanpassingen op locatie én bijbehorende autoritten meeneemt. In combinatie met een Europese productie,<br />

eenvoudig beheer op afstand, hoge betrouwbaarheid én lange levensduur, durven wij volmondig te zeggen dat ‘Intratone is here to stay’.”<br />

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Intratone<br />

Het modulaire DINA intercomsysteem met digitale LCD-display vormt steeds vaker een essentieel onderdeel van woongebouwen.<br />

98 | INSTALLATIEENBOUW.NL


Het intercomsysteem werkt ontzettend eenvoudig: voor de meeste mensen is het in één oogopslag duidelijk hoe ermee omgegaan moet worden.<br />

‘Onderscheidend aan de systemen is het<br />

gebruik van het mobiele telefoonnetwerk’<br />

Intratone is een merk van Cogelec en vindt haar<br />

oorsprong in Frankrijk. “Cogelec is in 2000 opgericht,<br />

als fabrikant van intercoms en toegangsbeheeroplossingen<br />

in de collectieve huisvesting”,<br />

vertelt Van Reijsen. “De afgelopen jaren heeft<br />

het bedrijf uit Vendée, nabij Nantes, tal van innovatieve<br />

oplossingen bedacht en meer dan 40<br />

octrooien aangevraagd. Een mooi voorbeeld hiervan<br />

is Vigik ® , waarmee postbodes toegang krijgen<br />

tot de sec de hallen van gebouwen om hun<br />

post te bezorgen. Vanuit de Franse overheid werd<br />

bovendien de vraag gesteld om grote wooncomplexen<br />

toegankelijk te maken voor hulpdiensten<br />

(brandweer, politie en ambulance). Ook hier heeft<br />

Cogelec een techniek voor ontwikkeld, dat aan de<br />

basis heeft gestaan van de Intratone systemen.”<br />

De producten worden nog altijd in Frankrijk geproduceerd,<br />

vertelt hij. “Geen kostbare transporten<br />

vanuit China dus, maar lokale productie en<br />

toelevering van materialen.”<br />

Veruit de grootste doelgroep van Intratone zijn de<br />

Verenigingen van Eigenaren en woningcorporaties.<br />

Niet verwonderlijk, volgens Van Reijsen, omdat<br />

het intercomsysteem een essentieel onderdeel van<br />

hun woongebouwen vormt. “Gemiddeld heeft een<br />

intercomsysteem een levensduur van 15 jaar. De<br />

vraag naar vervangende systemen is op dit moment<br />

groot. Hierbij zoekt men actief naar oplossingen die<br />

vanaf een centrale locatie beheerd kunnen worden.<br />

Bijvoorbeeld met ons modulaire DINA intercomsysteem<br />

en onze RENO renovatie-intercom spelen wij<br />

hier perfect op in. Naar wens kunnen de systemen<br />

worden uitgebreid met een digitaal informatiebord,<br />

waarop op afstand (interactief) met bewoners gecommuniceerd<br />

kan worden.”<br />

Hoogwaardige en<br />

stabiele GSM-verbinding<br />

Onderscheidend aan de systemen van Intratone is<br />

het gebruik van het mobiele telefoonnetwerk. “We<br />

plaatsen een zeer bestendig intercomsysteem met<br />

SIM-kaart op de gevel, die in verbinding staat<br />

met het elektronische sluitsysteem van de toegangsdeur”,<br />

vertelt Van Reijsen. “Hierdoor zijn<br />

gebruikers niet langer afhankelijk van bedrading<br />

of lokale draadloze wifi- of bluetooth-netwerken.<br />

Het GSM-netwerk garandeert een hoogwaardige,<br />

stabiele en draadloze verbinding van smartphone<br />

naar intercom en vice versa. Via de Intratone<br />

App kan hier ook video aan worden gekoppeld.<br />

Maar ook communicatie via een vaste (land)lijn<br />

en het intercomsysteem is mogelijk. Van tevoren<br />

worden alle namen en telefoonnummers door<br />

ons voorgeprogrammeerd, waardoor het systeem<br />

direct in bedrijf kan worden genomen. Een binnenpost<br />

in de woning is niet vereist. Dit resulteert<br />

in veiligheid en gemak voor bewoners én<br />

beheerders, maar ook in een enorme besparing<br />

op materiaal.”<br />

Eenvoudig beheer op afstand<br />

Het toegangsbeheer gebeurt eenvoudig via een<br />

beveiligd online beheerplatform op de desktop,<br />

tablet of zelfs de smartphone. “Op het beheerplatform<br />

kunnen woningbeheerders eenvoudig<br />

en naar believen gebruikers toevoegen en verwijderen,<br />

maar ook tijdssloten inbouwen voor specifieke<br />

gebruikers, zoals mantelzorgers. Ook is het<br />

mogelijk om overdag bedrijfsnamen zichtbaar te<br />

maken op de displayunits, terwijl na 17:00 uur de<br />

namen van de privépersonen worden getoond.<br />

Hiermee komen we tegemoet aan de (verplichte)<br />

thuiswerktrend, zónder dat de woningbeheerder<br />

hiervoor de fysieke locatie hoeft te bezoeken. Zo<br />

dragen we bij aan een hoge bewonerstevredenheid,<br />

terwijl de CO 2<br />

-footprint tot een minimum<br />

wordt beperkt.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 99


DEN HAAG VOCO HOTEL<br />

FLEXIBEL SYSTEEM BESPAART TIJD:<br />

VOCO HOTEL DEN HAAG IS<br />

100% STEKERBAAR OPGELEVERD<br />

In Den Haag werd eind juni het eerste Voco hotel van Nederland geopend. Dit hotel werd 100% stekerbaar opgeleverd dankzij de Wieland<br />

materialen die Isolectra leverde. Steegman Elektrotechniek verzorgde er de totale elektrotechnische installatie en bespaarde aanzienlijke<br />

montagetijd door stekerbaar te installeren.<br />

Tekst Desiree Pennings | Beeld Isolectra<br />

Het nieuwe Voco hotel in Den Haag is gevestigd in de voormalige vestiging van de Rotterdamse Bankvereeniging.<br />

Het nieuwe Voco hotel The Hague zit in de voormalige<br />

vestiging van de Rotterdamse Bank Vereeniging,<br />

waar ook ABN AMRO heeft gezeten. Een<br />

gebouw uit 1923 waarin architectuur en moderne<br />

ruimtes zijn gecombineerd. Het project is een ontwikkeling<br />

van de Oostenrijkse ontwikkelaar UBM<br />

Development AG. Ondanks alle uitdagingen die<br />

een dergelijke renovatie met zich meebrengt, wist<br />

Steegman Elektrotechniek twee hotelkamers per<br />

dag volledig te installeren. In totaal werden alle<br />

2<strong>04</strong> hotelkamers, een restaurant en de gangzones<br />

100% stekerbaar geïnstalleerd, wat betekent<br />

100 | INSTALLATIEENBOUW.NL


VOCO HOTEL DEN HAAG<br />

‘De montageploegen<br />

wisten precies<br />

welke doos ze nodig<br />

hadden voor welke<br />

kamer. Was de doos<br />

leeg, dan was de<br />

kamer klaar’<br />

en voldoen volledig aan de NEN-normen. Het<br />

systeem is breed inzetbaar, bijvoorbeeld voor<br />

woningbouw, retail, hotels, tuinbouw en parkeergarages,<br />

legt Barros uit. “We leveren volledige installaties<br />

voor 230 Volt. Deze zijn van een hoge<br />

kwaliteit en onderhoudsvrij.”<br />

Alle 2<strong>04</strong> hotelkamers, een restaurant en de gangzones werden volledig stekerbaar geïnstalleerd.<br />

Assemblage op maat<br />

Voor het Voco hotel werden de op maat gemaakte<br />

en vooraf in elkaar gezette materialen per kamer<br />

verpakt en gecodeerd door Isolectra en groothandel<br />

Technische Unie. Waren er vragen vanuit<br />

Steegman Elektrotechniek, dan werden die direct<br />

beantwoord. Isolectra levert namelijk niet alleen<br />

producten, maar biedt ook trainingen aan en ondersteunt<br />

installateurs, wat het project een stuk<br />

gemakkelijker maakt.<br />

dat er geen traditionele bekabelingen, leidingen<br />

en kabeldozen zijn gebruikt. Isolectra leverde alles<br />

kant-en-klaar, prefab aan. Hierdoor konden de<br />

medewerkers van Steegman Elektrotechniek doen<br />

waar ze goed in zijn: installeren.<br />

De materialen werden op maat gemaakt en vooraf<br />

in elkaar gezet. Ter plaatse hoefden ze alleen nog<br />

maar in elkaar gestekkerd te worden.<br />

Breed inzetbaar<br />

Steegman Elektrotechniek BV (sinds 1937) is onderdeel<br />

van de Steegman Groep. Het is een landelijk<br />

opererend installatiebedrijf, dat sinds jaar en<br />

dag betrokken wordt bij een diversiteit aan nieuwbouw-,<br />

renovatie- en onderhoudsprojecten in de<br />

utiliteitsmarkt. “We hebben het project samen<br />

met Isolectra volledig geëngineerd”, vertelt Joey<br />

Post, uitvoerder bij Steegman Elektrotechniek.<br />

“We hebben aanzienlijk sneller kunnen werken<br />

ten opzichte van traditioneel installeren, ondanks<br />

een aantal onvoorziene omstandigheden zoals corona<br />

en vertragingen in het verbouwingsproces.”<br />

“Met stekerbaar installeren kun je veel arbeidstijd<br />

besparen”, vertelt Claudio Barros, accountmanager<br />

bij Isolectra. “Het scheelt op arbeidsintensiviteit,<br />

want als je alles moet afstrippen en op<br />

maat moet maken, heb je een heel ander werkproces.<br />

Door stekerbaar te installeren, reduceer<br />

je de faalkosten bovendien maximaal. Isolectra<br />

maakt de producten zo op maat en op kleur, dat<br />

het maar op één manier in elkaar gestekkerd kan<br />

worden. Wil een bedrijf in de toekomst uitbreiden,<br />

dan kan dit op een flexibele manier gedaan<br />

worden.” Het systeem werd door Isolectra ontwikkeld<br />

samen met Wieland Electric. De Wieland<br />

materialen worden in Duitsland geproduceerd<br />

Er was een betrokken samenwerkingsverband<br />

tussen Isolectra, Technische Unie, Hateha (leverancier<br />

van Jung schakelmateriaal) en Steegman<br />

Elektrotechniek. Barros: “Vooraf zijn we samen<br />

aan tafel gaan zitten, om precies inzichtelijk te<br />

krijgen hoe het projectteam van Steegman Elektrotechniek<br />

alles wilde hebben.”<br />

Het Voco hotel heeft vijftien kamertypes. Alle<br />

producten werden genummerd per verdieping, kamernummer<br />

en kamertype. De montageploegen<br />

wisten precies welke doos ze nodig hadden voor<br />

welke kamer. Was de doos leeg, dan was de kamer<br />

klaar. Dit werkte bijzonder efficiënt, volgens Post.<br />

Tijdsbesparing<br />

Nadat alles was geïnstalleerd, controleerde Steegman<br />

Elektrotechniek het hotel op restpunten. Zeker<br />

hier komt stekerbaar installeren tot zijn recht,<br />

vindt Post. “Is er een storing, dan controleren we<br />

doorgaans eerst of er een stekker verkeerd zit. Het<br />

tijdsintensieve analyseren door meten en het op<br />

een traditionele manier uit elkaar halen van installatiedelen,<br />

zal naar verwachting een stuk minder<br />

vaak voorkomen. Dit systeem is zo simpel van<br />

opzet, dat we tot op heden weinig tijd kwijt waren<br />

om enkele restpunten op te lossen.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 101


INNOVATIEF OFF-GRID ENERGIEOPSLAGSYSTEEM OP BASIS VAN ZOUTWATERACCU’S:<br />

DUURZAMER, EFFICIËNTER<br />

ÉN SCHONER WERKEN OP DE BOUW<br />

Van woning tot bedrijfsgebouw of bouwplaats: een zoutwaterbatterij is bij uitstek geschikt voor alle situaties waarin duurzame energieopslag<br />

gewenst is. Top Systems speelt hierop in met de Natrium-Ion AIB zoutwateraccu’s, die volledig onderhoudsvrij en geoptimaliseerd zijn voor<br />

dagelijks diepe ontladingen. Frequente deelse (ont)ladingen hebben geen enkele invloed op de levensduur van de batterijen, vertelt sales engineer<br />

Norman Heins. “De zoutwateraccu’s onderscheiden zich door een hoog rendement van 88,5% en een groot temperatuurbereik van -5°C<br />

tot +50°C. Ook zijn ze volledig veilig om aan te raken, niet ontvlambaar en niet explosief. Zoutwater als elektrolyt maakt de accu’s tot de meest<br />

milieuvriendelijk vorm van energieopslag. Bovendien zijn de accu’s aan het eind van hun levensduur volledig recyclebaar. Toen Infra Licht ons<br />

in 2020 benaderde om gezamenlijk een duurzaam energieopslagsysteem voor bouwplaatsen te ontwikkelen, hebben we als vanzelfsprekend<br />

onze zoutwateraccu’s geadviseerd.”<br />

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Top Systems<br />

De verwarming en verlichting in de bouwketen voor uitvoerend personeel werden duurzaam gevoed door de zoutwater/biogascontainer. Een bijzondere innovatie en<br />

uniek in bouwend Nederland.<br />

Infra Licht verzorgt het ontwerp, de aanleg, het<br />

onderhoud en de storingsopvolging van openbare<br />

verlichtingsoplossingen. “Daarnaast verhuren<br />

en plaatsen wij tijdelijke verlichting op zonneenergie,<br />

voor toepassing langs rijbanen door het<br />

gehele land”, aldus Gertjan Eek, eigenaar van<br />

Infra Licht. “Doordat wij werken met lichttorens<br />

op LED-verlichting met een hoogte van 12 meter<br />

wordt een lichtveld bereikt die zich uitstrekt over<br />

3 rijstroken. Hierdoor zijn aanzienlijk minder lichtmasten<br />

nodig. Bovendien is het uitrollen van kabels<br />

en onderhouden van (diesel)generatoren niet<br />

aan de orde. De 100% zonne-energie resulteert in<br />

0% CO 2<br />

-uitstoot.”<br />

Off-grid en plug-and-play<br />

Met de tijdelijke verlichtingsoplossingen levert Infra<br />

Licht een belangrijke bijdrage aan een duurzamer<br />

Nederland. “Deze ontwikkeling wilde ik graag<br />

doortrekken naar de bouwplaats, waar duurzaamheid<br />

en CO 2<br />

-reductie vandaag de dag ook hot<br />

item zijn”, aldus Eek. “Ik heb mijn ideeën voorgelegd<br />

aan Top Systems, dat al jarenlang de accusystemen<br />

en omvormers voor onze lichttorens levert<br />

en waarmee ik een lange en goede relatie heb. Dit<br />

leidde tot de ontwikkeling van onze eerste off-grid<br />

en plug-and-play zoutwater/biogascontainer (230<br />

volt). Dankzij de installatie met 18 zonnepanelen,<br />

6 zoutwateraccu’s en een biogasgenerator kunnen<br />

wij maar liefst 6.000 Watt aan vermogen leveren!<br />

Zo ondersteunt de container professionals in de<br />

bouw en infra om hun werkzaamheden nog duurzamer,<br />

efficiënter en schoner uit te voeren.”<br />

Van AC naar DC<br />

Naast de focus op een duurzame bouwplaats ziet<br />

Eek dat op steeds meer locaties wordt overgestapt<br />

van AC (wisselstroom) naar DC (gelijkstroom). “Ik<br />

ben op dit moment de eerste machine aan het<br />

bouwen die hierop inspeelt”, vertelt hij. “Dankzij<br />

de combinatie van een milieuvriendelijke biodieselgenerator,<br />

zonnepanelen, een DC-converter<br />

en een accupack kunnen we straks bijvoorbeeld<br />

camerasystemen en kleinere tijdelijke verlichtingssystemen<br />

met DC-stroom voeden. En ook bij de<br />

ontwikkeling van de zoutwater/biogascontainer<br />

hebben we rekening gehouden met deze trend.<br />

Hierdoor kan de container niet alleen worden<br />

ingezet voor de tijdelijke verlichting langs rijbanen,<br />

waar tot 30 straatlantaarns gevoed kunnen<br />

worden, maar ook als off-grid energievoorziening<br />

voor bouwketen. Hierdoor is een dieselgenerator<br />

niet meer nodig en neemt de CO 2<br />

-uitstoot af van<br />

100% naar 15% (biogasgenerator) of zelfs 0%<br />

(100% zonne-energie).”<br />

Hoog rendement, uitstekende<br />

duurzaamheid<br />

Voor de energieopslag zocht Infra Licht naar een<br />

systeem met een zo hoog mogelijk rendement,<br />

een uitstekende duurzaamheid en zo min mogelijk<br />

componenten. “Daarnaast speelden productkwaliteit<br />

en levensduur een rol”, aldus Eek. “Top<br />

Systems geeft 10 jaar garantie op de zoutwateraccu’s.<br />

Bovendien kunnen de accu’s maar liefst<br />

5.000 keer geladen en ontladen worden, tegen-<br />

102 | INSTALLATIEENBOUW.NL


Voor de energieopslag zocht Infra Licht naar een systeem met een zo hoog mogelijk rendement, een uitstekende duurzaamheid en zo min mogelijk componenten.<br />

over 700 cycli van een standaard AGM accu. Deze<br />

cycli, in combinatie met de brandveiligheid en<br />

recyclebaarheid hebben ons overtuigd.” De samenwerking<br />

in dit project, evenals de duidelijke<br />

communicatie en korte lijnen zijn hem uitstekend<br />

bevallen. “We hebben een uitgebreid adviesgesprek<br />

gevoerd en de lijnen voor het energiesysteem<br />

uitgezet, op basis waarvan Top Systems een<br />

ontwerp op maat heeft gemaakt.”<br />

Opbouw van het<br />

energieopslagsysteem<br />

Op het dak van de zoutwater/biogascontainer<br />

zijn 18 zonnepanelen geplaatst, die binnen 3 minuten<br />

hydraulisch omhoog en omlaag gestuurd<br />

kunnen worden. Hierdoor gaan een optimale zonopbrengst<br />

én veilig wegvervoer hand in hand. “De<br />

zonne-energie die door de panelen wordt opgewekt,<br />

wordt opgeslagen in 6 Natrium-Ion BlueSky<br />

Energy zoutwateraccu’s van 48V/56Ah per stuk<br />

(totaal: 16,2 kW/h)”, vertelt Heins. “Bovendien<br />

is het mogelijk om het systeem modulair uit te<br />

‘Dankzij de installatie met 18 zonnepanelen,<br />

6 zoutwateraccu’s en een biogasgenerator<br />

kunnen wij maar liefst 6.000 Watt aan<br />

vermogen leveren!’<br />

breiden naar twaalf accu’s, waardoor ook grotere<br />

aantallen straatlantaarns en bouwketen op 100%<br />

zonne-energie kunnen draaien. Op bewolkte en regenachtige<br />

dagen, wanneer de zonne-energieopbrengst<br />

niet toereikend is om de zoutwateraccu’s<br />

te vullen, springt een betrouwbare en milieuvriendelijke<br />

biogasgenerator bij.”<br />

Aan de zoutwateraccu’s is een AIB Combiner<br />

Box 48/12 (regelsysteem) gekoppeld, die onder<br />

andere de stromen, voltages en temperaturen<br />

van de accu’s meet. Alle meetwaarden worden<br />

via een CAN-bus doorgegeven aan een Victron<br />

omvormer/ladercombi, die de container multiinzetbaar<br />

maakt. “Gekozen is voor een Multi-<br />

Plus-II 48/5000/70-50 230V met een continu<br />

vermogen van 5.000 VA (4.000 Watt) en een<br />

geïntegreerde 48V/70A acculader, die speciaal is<br />

ontwikkeld voor off-grid PV-installaties en alternatieve<br />

stroomvoorzieningen”, aldus Heins. “Voor de<br />

monitoring van het energiesysteem is een Victron<br />

Cerbo GX communicatiecentrum geïntegreerd,<br />

die zowel communiceert met de Combiner Box als<br />

met 2 Victron BlueSolar MPPT 150/45-MC4 zonneladers,<br />

die de opgewekte energie van de zonnepanelen<br />

verzamelen en opslaan in de accu's. ❯<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 103


Op Distripark Maasvlakte West in Rotterdam heeft Heijmans Infra regio Zuidwest een dubbele duikerverbinding tussen de noordelijke watergang en Amaliahaven<br />

gerealiseerd, in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam.<br />

Bovendien monitort het systeem de omvormer/ladercombi.<br />

Alle informatie komt binnen<br />

op een Cerbo, die is verbonden met een Victron<br />

GX GSM 4G modem. Dankzij deze module kan het<br />

Victron systeem tevens worden voorzien van mobiel<br />

internet, waardoor ook monitoring op afstand<br />

en via het VRM portaal mogelijk wordt.”<br />

Bovenstaande systemen zijn just-in-time door Top<br />

Systems geleverd. Infra Licht heeft de montage<br />

en installatie verzorgd. In februari is de container<br />

vervoerd naar Rotterdam, voor een pilotproject in<br />

samenwerking met Heijmans Infra regio Zuidwest.<br />

Pilotproject op Distripark<br />

Maasvlakte West<br />

Op Distripark Maasvlakte West in Rotterdam<br />

heeft Heijmans Infra regio Zuidwest namelijk<br />

een dubbele duikerverbinding tussen de noordelijke<br />

watergang en Amaliahaven gerealiseerd, in<br />

opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam. “De<br />

duikerverbinding doet dienst als bufferzone, zodat<br />

bij hevige regenval het hemelwater niet op<br />

straat blijft liggen”, vertelt teamleider Maarten<br />

Broos. “Onze ambitie was om, samen met het Havenbedrijf<br />

Rotterdam, dit project een duurzame,<br />

gezonde en veilige invulling te geven en daarmee<br />

De zonne-energie die door de panelen wordt opgewekt,<br />

wordt opgeslagen in Natrium-Ion BlueSky Energy<br />

zoutwateraccu’s van 48V/56Ah per stuk.<br />

Op het dak van de zoutwater/biogascontainer zijn 18 zonnepanelen geplaatst, die binnen 3 minuten<br />

hydraulisch omhoog en omlaag gestuurd kunnen worden. Hierdoor gaan een optimale zonopbrengst én veilig<br />

wegvervoer hand in hand.<br />

1<strong>04</strong> | INSTALLATIEENBOUW.NL


In februari is de container vervoerd naar Rotterdam, voor een pilotproject in samenwerking met Heijmans Infra<br />

regio Zuidwest.<br />

bij te dragen aan onze strategie en ambitie ‘Verbeteren,<br />

Verslimmen, Verduurzamen’. Daarom hebben<br />

we het project ook aangemerkt als pilot. De<br />

verwarming en verlichting in de bouwketen voor<br />

uitvoerend personeel werden duurzaam gevoed<br />

door de zoutwater/biogascontainer. Een bijzondere<br />

innovatie en uniek in bouwend Nederland,<br />

waarin veelal met hybride gasolie-installaties<br />

wordt gewerkt. Bij de opstart van het project hebben<br />

we enkele obstakels moeten overwinnen en<br />

voorzieningen moeten optimaliseren, waarin Infra<br />

Licht uitstekend heeft ondersteund.”<br />

Heijmans startte de pilot in de koudste periode<br />

van het jaar. “Het was -5°C en de zon was nog<br />

niet krachtig genoeg om de zoutwateraccu’s volledig<br />

op te laden”, vertelt Broos. “De accusystemen<br />

waren dan ook (te) snel leeg. Bijvoorbeeld<br />

omdat we aanvankelijk gebruik maakten van<br />

ongeïsoleerde bouwketen met radiatoren. Bovendien<br />

bleef de verwarming vaak ’s nachts aan<br />

staan, omdat onze mannen ’s ochtends niet in<br />

een koude en vochtige keet wilden beginnen.<br />

Omdat de accu’s tijdens de avond- en nachtelijke<br />

uren niet oplaadden, draaide de installatie<br />

dan volledig op de biosgasgenerator. Een ongewenste<br />

situatie, die Infra Licht heeft opgelost<br />

‘Via een app konden we exact monitoren<br />

wanneer en hoeveel energie werd<br />

opgewekt, gebufferd en<br />

geleverd aan de bouwketen’<br />

door in de installatie een timer in te bouwen.<br />

Tussen 17.00 en 06.00 uur werd de stroom van<br />

de keet gehaald, waardoor enorm bespaard kon<br />

worden op de draaitijd van de generator. Bovendien<br />

hebben we kort na de start van het project<br />

onze bouwketen omgeruild voor geïsoleerde keten,<br />

zodat de warmte binnen bleef en aanzienlijk<br />

minder gestookt hoefde te worden. Via een app<br />

konden we exact monitoren wanneer en hoeveel<br />

energie werd opgewekt, gebufferd en geleverd<br />

aan de bouwketen.”<br />

De eerste stap is gezet…<br />

De pilot duurde circa 5 weken. Op dit moment<br />

wordt door Heijmans Infra regio Zuidwest en Infra<br />

Licht geëvalueerd of en hoe de duurzame en<br />

innovatieve zoutwater/biogascontainer ook op<br />

andere projecten ingezet kan worden. “Ik ben in<br />

ieder geval blij dat we pilot zijn gestart, omdat<br />

we nu beter weten wat er in de markt verkrijgbaar<br />

is”, aldus Broos. “Maar ook welke aanpassingen<br />

hiervoor nodig zijn. Daarmee is de eerste<br />

stap naar een duurzame bouwplaats gezet.” ❚<br />

Bent u benieuwd naar de zoutwateraccu’s en<br />

andere energieopslagsystemen van Top Systems?<br />

Kom dan naar de Vakbeurs Energie! U<br />

vindt Top Systems in Hal 6, stand A015.<br />

Bekijk hier ook de video van het pilotproject!<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 105


Duurzamer,<br />

efficiënter én<br />

schoner werken<br />

op de bouw?<br />

Wij zijn jouw partner voor<br />

mobiele-, off-grid- en<br />

energieopslagsystemen.<br />

Van productkeuze tot volledige systeem engineering.<br />

Productadvies | Systeemadvies | Technisch schema | Systeeminstallatie | Systeemcheck & test | Certificering<br />

Lemsteraak 6 | 2411 NC Bodegraven | 0172 - 650 737 | info@top.systems | www.top.systems


De nieuwe EduComfort 1000<br />

Een verademing in schoolventilatie<br />

Deze nieuwe schoolventilatie-unit is<br />

het resultaat van ruim 5 jaar ervaring<br />

in het toepassen van decentrale<br />

schoolventilatie. De EduComfort 1000<br />

is de eerste decentrale unit ‘in het zicht’<br />

die voorzien kan worden van koeling<br />

én verwarming. Zo creëert u het gehele<br />

jaar een gezond binnenklimaat.<br />

Voldoet aan Programma van Eisen Frisse Scholen klasse B<br />

Installatiegeluid maximaal 33 dB(A)<br />

Verwarmen en koelen in één compacte decentrale unit<br />

Optimale luchtstroom middels hoog inducerende JET-nozzles<br />

www.nedair.nl/schoolventilatie


BESLUITVORMING BIJ SCHOLEN OP EEN LAAG PITJE<br />

GROEIMARKT MET GRILLEN<br />

Een gesprek met Wouter Wijma loopt soms uit op een doorkijkje in de installatiebranche. Dat is<br />

niet zo vreemd, want de directeur van Ned Air ondervindt dagelijks wat er speelt in de markt voor<br />

klimaattechniek. Als voorzitter van Binnenklimaat Nederland heeft hij bovendien een bovengemiddeld<br />

inzicht in de grote bewegingen in de bouwsector. Zo constateert hij een opvallend lage score<br />

in de aanvragen voor schoolventilatie, terwijl ventilatie in andere sectoren juist booming business<br />

is. De tekorten aan materialen en levertijden lopen intussen steeds verder op….<br />

Tekst Tjerk van Duinen |<br />

Beeld Ned Air, Shutterstock<br />

“Tijdens het invullen van de Ned Air statistieken<br />

voor Binnenklimaat Nederland viel mij op dat wij<br />

het eerste halfjaar gewoon tachtig procent meer<br />

produceerden dan vorig jaar. Dat is vooral voor de<br />

utiliteitsbouw, met een grote variëteit aan klanten:<br />

kantoren, een visverwerker, distributiepanden<br />

en gek genoeg maar een bescheiden aantal<br />

scholen. In die laatste sector hebben wij dertig tot<br />

veertig procent meer uitgeleverd; kun je nagaan<br />

hoe sterk de groei was in de andere sectoren.”<br />

‘Op de schaarste aan elektronica hebben wij<br />

gelukkig goed geanticipeerd’<br />

Onderwijs<br />

Voor de scholen heeft Ned Air met EduComfort<br />

een specifieke productlijn ontwikkeld van decentrale<br />

ventilatie-units geschikt voor renovaties en<br />

nieuwbouw. De EduComfort 675 (binnenkort op<br />

de markt) richt zich op scholen waar Frisse Scholen<br />

Klasse C van toepassing is of waar standaard<br />

minder leerlingen aanwezig zijn. De EduComfort<br />

1000 bedient de school waar Frisse Scholen Klasse<br />

B benodigd is. Wijma: “Nu de eerste tranche van<br />

de SUVIS-regeling loopt, had ik meer aanvragen<br />

verwacht. Met onze schoollijn zijn we voorbereid<br />

om twintig tot veertig units per week te maken,<br />

maar dat gaan er een stuk minder worden. Waar<br />

dat aan ligt, is mij nog niet helemaal duidelijk,<br />

maar de besluitvaardigheid bij schoolbesturen en<br />

bij hun adviseurs is dusdanig laag dat er in de<br />

komende herfstvakantie weinig aan de luchtkwaliteit<br />

van scholen zal gebeuren. Weer een gemiste<br />

kans. De indicator voor temperatuuroverschrijding<br />

(TOjuli) uit de net ingevoerde BENG geeft ons wel<br />

een voorsprong in de markt bij nieuwbouwprojecten.<br />

De koelvraag neemt toe en wij zijn nog steeds<br />

de enige die decentrale units met koeling kunnen<br />

leveren die onder het plafond geplaatst worden.<br />

Op dit moment worden er door installateur Klaver<br />

twintig van deze EduComfort 1000 units opgehangen<br />

in een school in Purmerend. Daar komen<br />

108 | INSTALLATIEENBOUW.NL


Wouter Wijma, directeur van Ned Air: “De indicator voor temperatuuroverschrijding (TOjuli) die in BENG is ingevoerd geeft ons voorsprong in de markt bij nieuwbouwprojecten.”<br />

de leerlingen in elk geval comfortabel een eventuele<br />

hete nazomer door.”<br />

Elektronica op tijd besteld<br />

Ondertussen houdt de materialenschaarste de<br />

bouw nog stevig in de houdgreep. Wijma: “Klopt,<br />

materialen zijn niet aan te slepen terwijl de vraag<br />

hoog blijft. Wij ondervinden vooral problemen met<br />

het verwerken van aluminium. De orderstroom is<br />

groot, de aanvoer is beperkt en de verwerkingstijd<br />

is langer dan bijvoorbeeld staal. Op de schaarste<br />

aan elektronica hebben wij gelukkig goed geanticipeerd.<br />

Begin dit jaar heeft Ned Air gelijk voor<br />

een heel jaar productie-elektronica besteld en dat<br />

wordt netjes uitgeleverd. Tachtig procent van de<br />

luchtbehandelingskasten gaat tegenwoordig compleet<br />

met een regelunit de deur uit, tegen vijftig<br />

procent een jaar geleden. Die kunnen wij dus gewoon<br />

uitleveren.”<br />

Lean Six Sigma<br />

Op de achtergrond is Ned Air ook continu bezig<br />

om zichzelf te verbeteren en te versterken.<br />

Wijma: “De continue verbetertrajecten beginnen<br />

hun vruchten af te werpen, de kwaliteit<br />

neemt enorm toe en dat geldt ook voor de productiesnelheid.<br />

Wij hadden de intentie om de<br />

levertijden in te korten van vier tot zes weken<br />

naar twee tot drie weken, alleen gaat dat met<br />

de huidige problemen in toelevering nog niet<br />

lukken. We hebben Lean Six Sigma omarmd<br />

en daardoor meten we veel en weten we meer,<br />

bijvoorbeeld over welke producten lastiger te<br />

produceren zijn en waar bottlenecks en verstoringen<br />

optreden. Met al die informatie kun je<br />

continu blijven sturen en verbeter en versnel<br />

je het productieproces enorm. Alleen het projectmatig<br />

slim inrichten van de logistiek, met<br />

just-in-time levering, vraagt nog enig geduld.<br />

Met onzekere levertijden van soms twintig<br />

weken gaat dat gewoon niet lukken.” En tot<br />

besluit: “De bouw is nog booming, maar ik<br />

verwacht een flinke terugval. Ik vermoed dat<br />

veel sectoren, zoals de horeca, voorlopig niet<br />

gaan investeren. Dat zal naar mijn mening in<br />

de eerste helft van volgend jaar een terugval<br />

veroorzaken in de productie van de bouw.” Over<br />

een jaar zullen we deze voorspelling nog eens ter<br />

sprake brengen. ❚<br />

De continue verbetertrajecten beginnen<br />

hun vruchten af te werpen.<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 109


STAP VOOR STAP NAAR EEN<br />

VOLLEDIG DIGITALE BEDRIJFSVOERING<br />

Slimmer en efficiënter installeren en altijd up-to-date informatie. Volgens die ambitie schakelt Vleugels Beveiliging stap voor stap over naar<br />

een volledig digitale bedrijfsvoering. De softwareprogramma’s van Trimble leveren hier een belangrijke bijdrage aan.<br />

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Vleugels Beveiliging<br />

De softwareprogramma's van Trimble zorgen voor inzicht in projecten.<br />

Vleugels Beveiliging ontwikkelt, realiseert en onderhoudt<br />

duurzame beveiligingsoplossingen voor<br />

particulieren, bedrijven en instellingen. Van brandmeldinstallaties,<br />

alarminstallaties, mistmachines<br />

en toegangscontrole tot en met cameraobservatiesystemen.<br />

“Uit ervaring weten wij dat iedere beveiligingsoplossing<br />

nauwkeurigheid en maatwerk<br />

vereist”, vertelt projectleider Michael Vleugels. “Ter<br />

plaatse bekijken we graag de situatie, waarbij we<br />

op basis van de klantwensen én eisen van de verzekeraar<br />

een inventarisatie van de mogelijkheden<br />

maken. In andere gevallen werken we op basis van<br />

een bestek, waarbij we suggesties voor verbetering<br />

aandragen. Bijvoorbeeld met oog voor een efficiënter,<br />

veiliger of praktischer installatieontwerp. Ook<br />

verzorgen we bijbehorende (brandmeld)berekeningen<br />

en calculaties. Een mooi referentieproject is het<br />

nieuwe warehouse van Toolnation, dat wij volledig<br />

met Stabicad hebben ontworpen en getekend.<br />

Als leverancier van elektrische gereedschappen is<br />

Toolnation gebaat bij een goed beveiligde opslag.<br />

110 | INSTALLATIEENBOUW.NL


‘De afgelopen<br />

jaren heeft onze<br />

organisatie een<br />

enorme groei<br />

doorgemaakt,<br />

waardoor nieuwe<br />

(teken)behoeftes<br />

zijn ontstaan’<br />

Dankzij Stabicad konden we hier uitstekend invulling<br />

aan geven. Door exact de juiste symbolen voor<br />

het beveiligingssysteem aan onze tekening toe te<br />

voegen, weten alle betrokken partijen straks precies<br />

welke installaties waar moeten komen en is communicatieruis<br />

niet aan de orde.”<br />

Flinke tijdsbesparing<br />

Voor haar installatieontwerpen maakte Vleugels<br />

Beveiliging jarenlang gebruik van AutoCAD, en later<br />

Stabicad LT, dat specifiek is ontwikkeld voor de<br />

E- en W-installateur. Bijvoorbeeld omdat met deze<br />

software enorm veel tijd kan worden bespaard.<br />

“Het programma berekent volledig automatisch<br />

hoeveel stuks van een bepaald component in<br />

een ontwerp zijn opgenomen”, vertelt Vleugels.<br />

“Een uitkomst, omdat het plotten (printen) van<br />

technische tekeningen en zelf tellen hierdoor niet<br />

meer nodig zijn. Daarnaast zorgt de software voor<br />

inzicht. Bijvoorbeeld wanneer wij werken in opdracht<br />

van een E-installateur, voert deze installateur<br />

in veel gevallen zelf het bekabelingswerk uit.<br />

Wij maken hiervoor het ontwerp, waarna de installateur<br />

met behulp van onze tekeningen én de<br />

automatisch gegenereerde installatieschema’s de<br />

juiste bekabeling op de juiste plekken kan monteren.<br />

Op basis van de tekeningen kan de eindklant<br />

bovendien exact zien wat er voor zijn investering<br />

geleverd wordt en hoe de installaties worden opgebouwd.<br />

Daarin zijn we volledig transparant.”<br />

Nieuwe (teken)behoeftes<br />

“Als organisatie hebben wij heel bewust gekozen<br />

voor Stabicad LT, omdat dit een uitstekend instaptekenpakket<br />

betreft. Bovendien hadden we de<br />

meeste functionaliteiten uit Stabicad for Auto-<br />

CAD nog niet nodig”, benadrukt Vleugels. “Inmiddels<br />

is hier verandering in gekomen en gaan wij<br />

de stap maken naar Stabicad for AutoCAD. Met<br />

name vanwege de coderingsfunctie. De afgelopen<br />

jaren heeft onze organisatie een enorme groei<br />

doorgemaakt, waardoor nieuwe (teken)behoeftes<br />

zijn ontstaan.” Als voorbeeld van een tijdsbesparende<br />

functionaliteit noemt hij het automatisch<br />

Jan en Michael Vleugels in het magazijn van Toolnation.<br />

nummeren van componenten. “Sinds kort worden<br />

alle nieuwe projecten door ons getekend in Stabicad.<br />

Bovendien hebben we de eerste stappen<br />

gezet in Trimble Connect; een cloudplatform voor<br />

samenwerking en het delen van informatie in met<br />

name BIM-projecten.”<br />

Up-to-date projectinformatie<br />

Tijdens bouwprojecten staat Vleugels Beveiliging<br />

vaak ook in voor een stukje projectbegeleiding,<br />

waarbij gecontroleerd wordt of de bekabelingen<br />

van de E-installateur conform de tekeningen zijn<br />

uitgevoerd. Bij ontwerpwijzigingen wordt bovendien<br />

naar passende oplossingen gezocht. “Om<br />

dit goed te kunnen organiseren, is up-to-date<br />

projectinformatie onontbeerlijk”, aldus Vleugels.<br />

“Op dit moment worden de installatietekeningen<br />

nog geplot. Als projectleider neem ik de projecttekeningen<br />

nog hardcopy mee naar de projecten.<br />

Daarom moeten bij ontwerpwijzigingen nog altijd<br />

nieuwe tekeningen worden geplot, opgehaald en<br />

toegevoegd. Trimble Connect biedt hier op korte<br />

termijn een oplossing voor. Doordat het Trimble<br />

Connect cloudplatform rechtstreeks in verbinding<br />

staat met onze StabiBASE documentbeheertool,<br />

hebben we namelijk altijd up-to-date tekeningen<br />

en informatie voorhanden. Een volgende stap is<br />

om ook de monteurs op de bouw een tablet aan<br />

te bieden, waardoor een volledig papierloze bouwplaats<br />

ontstaat.”<br />

Volgens Vleugels Beveiliging is digitalisering dé<br />

toekomst van de bouw. “Deze digitalisering gaat<br />

veel verder dan bijvoorbeeld digitale werkbonnen<br />

en planningen. Naast digitaal ontwerpen en controleren<br />

zien we bijvoorbeeld mogelijkheden voor<br />

digitale logboeken. Bovendien willen we de samenwerking<br />

met partners op dit vlak de komende<br />

anderhalf jaar optimaliseren. Veel van onze ketenpartners<br />

werken al met Stabicad for AutoCAD<br />

of Stabicad for Revit. Hierdoor kunnen we in de<br />

toekomst mooie samenwerkingen opstarten en<br />

informatie uitwisselen in Trimble Connect. In dit<br />

geval hoeven geen tekeningen meer rondgemaild<br />

te worden. Bovendien ontvangen alle relevante<br />

partijen automatisch een notificatie, waarin wijzigingen<br />

in de tekeningen zijn doorgevoerd. Zo behoudt<br />

iedereen het overzicht, worden clashes en<br />

faalkosten voorkomen en wordt het eindresultaat<br />

naar het allerhoogste niveau getild.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 111


Bouw met vertrouwen<br />

In welke rol u ook te maken heeft met BIM data, als we samenwerken is het belangrijk<br />

dat we kunnen vertrouwen op data en content die we gebruiken.<br />

Benieuwd hoe u stapsgewijs bouwt aan een digitaal bouwteam?<br />

Neem telefonisch contact op via 0172 650 265 of email naar<br />

info_bnl@trimble.com en vraag naar de Quick Scan!


DC AG LOGISTICS SERVICES EDE<br />

DUURZAAM DISTRIBUTIECENTRUM IN EDE:<br />

DISTRIBUTIECENTRUM MET<br />

BREEAM ‘EXCELLENT’ CERTIFICAAT<br />

AG Logistics Services is een groeiend familiebedrijf met het hoofdkantoor in Lunteren. Om de groei van het bedrijf bij te kunnen houden, investeert<br />

het in twee nieuwe distributiecentra: in Ede en Oosterhout. Het duurzame distributiecentrum in Ede werd begin juli opgeleverd. De E- en<br />

W-installatie werd verzorgd door Leertouwer.<br />

Tekst Desiree Pennings | Beeld Leertouwer<br />

De duurzaamheidsambities bij AG Logistics zijn hoog. Het gebouw is volgens<br />

BREEAM ‘Excellent’ gebouwd en maakt dan ook gebruik van een duurzame<br />

installatie. Deze bestaat uit twee warmtepompen (één voor de chauffeursloge<br />

en één voor het kantoorgedeelte), twee WTW-units, 1.632 zonnepanelen op<br />

het dak, overal LED-verlichting, waterbesparend sanitair en een energiemanagementsysteem<br />

dat precies meet wat er verbruikt wordt. “Alles ziet ernaar uit dat<br />

we het BREEAM-certificaat gaan behalen. Naar verwachting wordt dit op korte<br />

termijn toegekend”, vertelt Henri Siemelink, projectleider utiliteit bij Leertouwer.<br />

In Ede kwam een nieuw distributiecentrum voor AG Logistics Services, waar<br />

Leertouwer de volledige E- en W-installatie verzorgde.<br />

Slimme systemen<br />

Het gebouw is mede dankzij het energiemanagementsysteem zo duurzaam.<br />

Het systeem monitort alle energiestromen in het pand. Bij de verlichtingspunten,<br />

krachtinstallatie en W-installaties zijn hiervoor kWh-meters geplaatst.<br />

Op een groot display bij de entree staat wat er verbruikt wordt en hoeveel<br />

er wordt teruggeleverd. “Het KNX-lichtsturingssysteem zorgt ervoor dat de<br />

verlichting alleen aangaat waar en wanneer dat nodig is. Dat doen we met<br />

geavanceerde sensortechnologie, maar ook door de koppeling met het beveiligingssysteem”,<br />

vertelt Siemelink. “Zodra de inbraakbeveiliging wordt ingeschakeld,<br />

gaat de verlichting uit in de zones waar deze niet nodig is.”<br />

Het magazijn van AG Logistics Services in Ede is volautomatisch en dus voorzien<br />

van de modernste technologieën.<br />

Tijd als uitdaging<br />

De technici van Leertouwer begonnen in november met de E- en W-installatie<br />

en in juni werden de eerste pallets naar binnen gereden. Een korte periode<br />

dus, waarin ze voor aardig wat uitdagingen kwamen te staan. De grootste uitdaging<br />

was de tijdsdruk, vanwege het meerwerk dat op dezelfde tijd af moest<br />

zijn. Siemelink: “De locatie van de kantine verhuisde tijdens het project van het<br />

kantoor naar de mezzanine. Ook moesten er veertien airco’s op het dak inclusief<br />

bekabeling bij komen. Het was een behoorlijke uitdaging om alles in dezelfde<br />

tijd af te krijgen, maar het is gelukt. Dit hebben we voor elkaar gekregen door<br />

met goede monteurs, goede partners en een fijn bouwteam te werken. Alles<br />

was strak gepland en iedereen heeft zich aan de planning gehouden. Door<br />

de inspanning van alle medewerkers is het een mooi project geworden.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 113


EDE DC AG LOGISTICS SERVICES<br />

FLEXIBELE RAILKOKERSYSTEMEN BIJ AG LOGISTICS<br />

SNEL IN LEVEREN, MONTEREN EN AANPASSEN<br />

AG Logistics Services is een logistiek dienstverlener met meerdere vestigingen in Nederland. Zij houdt zich bezig met de afhandeling van<br />

goederen, transport en Value Added Logistics, ofwel diensten die waarde toevoegen aan het logistieke proces. Binnen het nieuwe distributiecentrum<br />

van AG Logistics Services in Ede wordt gebruik gemaakt van de railkokersystemen van Legrand Nederland.<br />

Tekst Desiree Pennings | Beeld Legrand Nederland<br />

Legrand levert producten voor de elektronische en digitale infrastructuur binnen<br />

gebouwen. Het gaat om utiliteitsbouw, woningbouw, industrie, machineen<br />

paneelbouw. Het bedrijf levert de producten aan groothandels en installeert<br />

ze wanneer dat gevraagd wordt.<br />

De railkokersystemen dienen als voeding voor de verlichtingslijnen<br />

en het acculaadstation.<br />

‘Ondanks de gewijzigde<br />

maatvoeringen in het stalen<br />

frame is het ons toch gelukt om<br />

het project te realiseren binnen<br />

de afgesproken tijd’<br />

Voor de nieuwbouw van AG Logistics Services kreeg Legrand de opdracht<br />

voor het leveren en monteren van 190 meter MS100A railkokersysteem. Deze<br />

wordt gebruikt als voeding voor de verlichtingslijnen. Projectleider Peter Snijders<br />

vertelt: “Het systeem bestaat uit drie lijnen over de gehele lengte van de<br />

hal en hangt op een hoogte van tien meter. Het railkokersysteem bestaat uit<br />

een metalen omhulsel met aluminium stroomgeleiders erin. In de openingen<br />

kun je een aftakkast steken van waaruit je stroom distribueert naar de aansluitpunten.<br />

Daar kunnen de verlichtingsarmaturen aangesloten worden.”<br />

Maatwerk en flexibiliteit<br />

Nadat het railkokersysteem klaar was, kreeg Legrand de vraag of ze ook een<br />

acculaadstation kon voorzien van een railkokersysteem MR250A. Daarmee<br />

worden de heftrucks opgeladen op de momenten dat ze geen dienst doen.<br />

Hier kwam een grote hoeveelheid maatwerk en flexibiliteit bij kijken, vertelt<br />

Snijders. “Ons systeem werd op maat gemaakt voor het stalen frame waarin<br />

114 | INSTALLATIEENBOUW.NL


DC AG LOGISTICS SERVICES EDE<br />

de heftrucks komen. Leertouwer gaf ons de tekeningen en maatvoeringen en<br />

onze project engineer Roberto Ferranini werkte dit verder uit in een 3D-model.<br />

Daarin hebben we aangegeven welke afstand we wilden hebben tussen de<br />

paaltjes. Toen alles op elkaar was afgestemd, werd het frame door een metaalbewerker<br />

op maat gemaakt.”<br />

Aangepaste maatvoeringen<br />

Helaas ging het in eerste instantie niet helemaal goed. Toen het frame klaar<br />

was, bleken de maatvoeringen niet te kloppen. Snijders: “Ondanks de gewijzigde<br />

maatvoeringen in het stalen frame is het ons toch gelukt om het project<br />

te realiseren binnen de afgesproken tijd en met het materiaal dat ervoor<br />

geleverd was. Ook in de planning werd geschoven, omdat ons werd gevraagd<br />

om eerder te leveren.”<br />

In eerste instantie leek het erop dat die eerdere levering niet ging lukken,<br />

maar uiteindelijk regelde Legrand sneltransport vanuit Italië en konden de<br />

aftakkasten op tijd geleverd worden. Het lukte om alles op tijd ter plaatse en<br />

geïnstalleerd te krijgen. “Wij proberen bij ieder project om met veranderingen<br />

mee te gaan. We kijken dan wat er moet gebeuren en wat de mogelijkheden<br />

zijn”, aldus Snijders.<br />

Vaste montagepartners<br />

Voor de montage werkte Legrand samen met montagebedrijf en vaste partner<br />

Vast B.V.. Snijders: “We hebben een aantal bedrijven die de montage voor ons<br />

uitvoeren. Zij kennen onze systemen, weten hoe we werken en dat biedt duidelijkheid.<br />

Vast B.V. heeft zich ook zeer flexibel opgesteld, met name omdat<br />

de frames afwijkend waren. Het montagebedrijf heeft goed meegekeken hoe<br />

we dat konden oplossen.” ❚<br />

Hoewel de maten van het frame niet helemaal bleken te kloppen, kon Legrand het<br />

project toch afronden binnen de gestelde termijn en met de bestelde materialen.<br />

ZUCCHINI<br />

RAILKOKER<br />

+ Eenvoud en veiligheid<br />

+ Flexibiliteit en snelle<br />

installatie<br />

+ Compact en duurzaam<br />

+ Montageservice en<br />

begeleiding op bouw<br />

+ Nieuw:<br />

Circulaire railkoker<br />

oplossingen<br />

XCP railkoker van 630<br />

t/m 5000A<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 115


UTRECHT CHANGE=<br />

WOONCOMPLEX CHANGE= IN UTRECHT LEIDSCHE RIJN:<br />

VAV-SYSTEEM BIEDT OPTIMUM IN<br />

ENERGIEZUINIGHEID, GEZONDHEID ÉN COMFORT<br />

Naast de Pathé bioscoop en aan het Berlijnplein in Utrecht Leidsche Rijn wordt in vier fases gebouwd aan een wooncomplex met 600 betaalbare<br />

studio-appartementen voor werkende jongeren. Daarnaast biedt het gebouw in de plint ruimte aan atelierwoningen voor kunstenaars, een<br />

sportschool, een restaurant en aanvullende ruimtes waarin werken, wonen, leren, zorg & welzijn, mobiliteit en veiligheid centraal staan. Het<br />

wooncomplex wordt in opdracht van maatschappelijk conceptontwikkelaar Change= gerealiseerd door BAM Wonen – Speciale Projecten.<br />

De innovatie-ambitie ligt hoog: het streven is om één van de slimste en meest duurzame wooncomplexen van Nederland te realiseren. De<br />

ventilatie-installaties van STEBOMA leveren hier een belangrijke bijdrage aan.<br />

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld STEBOMA<br />

STEBOMA is een vaste ketenpartner van BAM<br />

Wonen – Speciale Projecten. “Drie jaar geleden<br />

hebben we samen het Change= wooncomplex op<br />

de kruising Bijlmerdreef/Dolingadreef in Amsterdam-Zuidoost<br />

gerealiseerd”, vertelt projectleider<br />

Pieter Keesom. “De goede ervaringen uit dit project<br />

waren voor Change= aanleiding om opnieuw<br />

met BAM samen te werken.” Ook STEBOMA vestiging<br />

Beverwijk werd opnieuw betrokken. “Wij hebben<br />

een ontwerp en aanbieding voor de ventilatie-installatie<br />

gemaakt. Aanvankelijk was ons idee<br />

om in het wooncomplex een 2-zone WTW-systeem<br />

met CO 2<br />

-regeling te installeren, maar na verdere<br />

optimalisaties is het uiteindelijk een collectief<br />

systeem geworden, met VAV-units gekoppeld aan<br />

een CO 2<br />

-regeling per wooneenheid.”<br />

Ventilatie van de<br />

studio-appartementen<br />

Uitgangspunt voor het ventilatiesysteem in de<br />

studio-appartementen was het Bouwbesluit 2012,<br />

vertelt Keesom. “Dit betekent onder meer een<br />

ventilatiedebiet van 3,24 m 3 /m 2 /h in de woonkamers.”<br />

Vanuit Change= kwam bovendien de vraag<br />

of voldaan kon worden aan de GPR-ambitie. “Een<br />

voorwaarde voor een betere GPR-score was het verhogen<br />

van de ventilatiehoeveelheid met een factor<br />

‘Een voorwaarde voor een betere<br />

GPR-score was het verhogen van de<br />

ventilatiehoeveelheid met een factor 1,5’<br />

1,5. Voor de keukens is de ventilatievoud daarom<br />

verhoogd naar 115 m 3 /h en voor de badkamers<br />

naar 75 m 3 /h. Om hier optimaal invulling aan<br />

te geven, sluit ieder studio-appartement aan op<br />

een collectief mechanisch afzuigsysteem. In ieder<br />

appartement komt een elektronisch verstelbare<br />

VAV-klep, die gekoppeld is aan een CO 2<br />

-sensor in<br />

de ruimte. Wanneer het CO 2<br />

-gehalte boven een<br />

bepaalde waarde komt, wordt automatisch de VAVklep<br />

geopend. Hierdoor kan in een hogere stand geventileerd<br />

worden, totdat het CO 2<br />

-gehalte weer op<br />

peil is. Wanneer niemand in de ruimte aanwezig is,<br />

staat de VAV-klep in minimale stand. Zo gaan energiezuinigheid,<br />

gezondheid én een optimaal wooncomfort<br />

in dit project uitstekend hand in hand.”<br />

Naast de automatische CO 2<br />

-regeling, kunnen bewoners<br />

de mechanische afzuiging naar wens in<br />

een hogere, lagere of zelfs afwezigheidsstand zetten,<br />

vertelt hij. “Om de collectieve afvoer van lucht<br />

Om de collectieve afvoer van lucht in goede banen<br />

te leiden, wordt boven elke ventilatieschacht een<br />

dakventilator met energiezuinige en drukgestuurde<br />

motor geïnstalleerd.<br />

116 | INSTALLATIEENBOUW.NL


CHANGE= UTRECHT<br />

in goede banen te leiden, wordt boven elke ventilatieschacht<br />

een dakventilator met energiezuinige<br />

en drukgestuurde motor geïnstalleerd. Voor de<br />

luchttoevoer in de appartementen is gekozen voor<br />

een natuurlijk systeem met bouwkundige roosters<br />

in de gevels en ramen.”<br />

Algemene ruimtes<br />

Voor de ventilatie van bijvoorbeeld de lobby, de<br />

gemeenschappelijke verkeersruimtes en de bergingen<br />

in de parkeergarage installeert STEBOMA<br />

in totaal zeven luchtbehandelingskasten. “Deze<br />

luchtbehandelingskasten worden geplaatst in de<br />

technische ruimte in de parkeergarage”, aldus<br />

Keesom. “Via een kanalensysteem en toevoerroosters<br />

wordt geconditioneerde lucht in de algemene<br />

ruimtes ingeblazen. Alle luchtkanalen blijven in<br />

het zicht, wat specifieke eisen stelt aan de montage<br />

én afwerking.” Last-but-not-least levert en<br />

installeert STEBOMA axiaal ventilatoren en stuwdrukventilatoren<br />

in de parkeergarage. De ventilatoren<br />

worden gekoppeld aan het CO/LPGdetectiesysteem<br />

en de brandmeldinstallatie van<br />

de elektrotechnisch installateur. Rond april/<br />

mei van <strong>2022</strong> moeten de laatste installaties<br />

worden opgeleverd. ❚<br />

In Utrecht Leidsche Rijn wordt in vier fases gebouwd aan een wooncomplex met 600 betaalbare studioappartementen<br />

voor werkende jongeren.<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 117


BOERDERIJ UIT 1789<br />

WORDT ENERGIEZUINIGE WONING<br />

Waar vroeger een stalling stond voor koeien, staat nu de luxueus gerenoveerde privéwoning van Serge Werniers. Via een glazen sas kom<br />

je terecht in zijn kantoorruimte. De renovatie, die van start ging in 2018, is ondertussen afgerond. De vroegere gasthuishoeve bevoorraadde<br />

vanaf 1789 alle ziekenhuizen rond Antwerpen (BE) met melk, vlees, groenten en fruit. Aannemer Serge Werniers blies nieuw leven in de<br />

gasthuishoeve en restaureerde het tot een energiezuinige woning mét respect voor de oorspronkelijke structuren. Zo zijn de originele eiken<br />

balken nog steeds te zien in de dakstructuur.<br />

Tekst en beeld DUCO<br />

Dat een hoeve uit 1789 getransformeerd wordt tot een state-of-the-art woning,<br />

zie je niet elke dag. “Om aan de hedendaagse energienormen te kunnen<br />

voldoen, werden 100 zonnepanelen geplaatst, allemaal zuid en oost gericht”,<br />

vertelt eigenaar Serge Werniers. “Daarnaast kwam er ook een warmtepompsysteem<br />

met 4 putten van 120 meter diep. Deze geothermische installatie<br />

verwarmt het volledige gebouw aan de hand van vloerverwarming. Ook de<br />

driedubbele beglazingen met aluminium profielen (7-kamersysteem) voorzien<br />

in een optimale thermische isolatie die het energiepeil ten goede komt.”<br />

Dat een hoeve uit 1789 getransformeerd wordt tot een state-of-the-art woning, zie je niet elke dag.<br />

120 | INSTALLATIEENBOUW.NL


De slimme ventilatiesystemen van DUCO dragen in dit project hun steentje bij.<br />

Combinatie C&D<br />

Ook de slimme ventilatiesystemen van DUCO dragen in dit project hun<br />

steentje bij. In de kantoorruimte koos de aannemer voor een vraaggestuurd<br />

C-systeem. De DucoBox Silent voert door middel van boxsensoren vervuilde<br />

lucht af op een fluisterstille manier. Het glazen sas tussen de kantoor- en<br />

privéruimte liet het buizensysteem van een D-systeem niet toe, dus werd<br />

gekozen voor natuurlijke ventilatie. In het privégedeelte koos Werniers voor<br />

twee D-systemen, meer bepaald de compacte DucoBox Energy Comfort. De<br />

vraagsturing van de DucoBox Energy Comfort resulteert in een intelligente<br />

én energiezuinige werking. Samen met de slimme vraagsturing op basis van<br />

CO 2<br />

en vocht zorgen de dynamische luchtverdeelfilters voor een uitzonderlijk<br />

rendement binnen dit toestel. “Bovendien zorgden de D-systemen ervoor dat<br />

er esthetisch geen afbreuk werd gedaan aan de oude charmes van de hoeve.”<br />

Werniers is tevreden over het resultaat: “De hoeve ligt afgelegen en vormt<br />

voor mij echt een oase van rust. In het verleden verliep de samenwerking<br />

met DUCO altijd zeer goed dus had ik er het volste vertrouwen in voor mijn<br />

eigen woning!” ❚<br />

D u c o B o xEnergy Comfort<br />

De SLIMSTE WTW-unit van Europa!<br />

MAXIMALE ontzorging van de installateur:<br />

→ Compact en lichtgewicht<br />

→ LINKS/RECHTS 100% uitwisselbaar<br />

→ AUTO inregeling: besparing 50%<br />

op installatietijd<br />

SLECHTS<br />

UITWISSELBAAR<br />

21 Kg Links Rechts<br />

SAVE TIME<br />

=<br />

SAVE MONEY<br />

We inspire at www.duco.eu<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 121<br />

adv_installatie-en-bouw.indd 22 15/09/2021 14:05


NIEUWE MAATSTAF IN PROFESSIONELE EN<br />

GEBRUIKSVRIENDELIJKE TOEGANGSCONTROLE<br />

Het van oorsprong Duitse familiebedrijf Siedle behoort binnen Europa tot de toonaangevende fabrikanten van communicatietechniek voor<br />

gebouwen en woningen. Eén van de gevoerde producten, die uitsluitend via gekwalificeerde elektrovakhandels verkrijgbaar zijn, is de onlangs<br />

gepresenteerde productfamilie Siedle Secure. Deze professionele en bovenal gebruiksvriendelijke vinding maakt het mogelijk om ieder<br />

toegangscontrolesysteem van Siedle snel en gemakkelijk in gebruik te nemen. Zónder dat daar specifieke vakkennis of dure ondersteuning<br />

van de fabrikant voor nodig is. Wim Brusselaers, directeur van Siedle Nederland, is dan ook erg enthousiast over de noviteit.<br />

Tekst Chris Elbers | Beeld Siedle<br />

De Secure Controller is het hart van de Siedle Secure productfamilie en biedt toegangscontrole met veiligheidsnormen en de allernieuwste technologie.<br />

Binnen de productfamilie vormt de Siedle Secure<br />

Controller, de krachtige systeembesturingscentrale<br />

voor de toegangscontrole binnen woningen<br />

en bedrijfsgebouwen, het kloppend hart. “Met<br />

deze hagelnieuwe controller bieden we niet alleen<br />

een gebruiksvriendelijke oplossing, we zetten<br />

tegelijk ook een nieuwe norm wanneer het<br />

gaat om prijs-prestatieverhouding”, zegt Brusselaers<br />

beslist. “Allereerst is het mogelijk om<br />

de controller zonder ook maar enige vakmatige<br />

expertise binnen een paar stappen te configureren<br />

en in gebruik te nemen. Daarvoor zorgt de<br />

Wizard, een webbased hulpprogramma dat in<br />

combinatie met de glasheldere gebruiksinterface<br />

altijd een eenvoudige, snelle en veilige installatie<br />

oplevert. Verder wordt de administratie<br />

eveneens via het web gevoerd. Hierdoor blijft de<br />

gebruiker gevrijwaard van dure ondersteuning<br />

door de fabrikant. Ook zijn er geen kosten verbonden<br />

aan eventuele functie-uitbreidingen. Tegen<br />

een prijs van 1.700 euro exclusief BTW kan<br />

iedereen gebruik maken van de complete functiebreedte<br />

van het systeem. Zonder verborgen<br />

bijkomende kosten.”<br />

122 | INSTALLATIEENBOUW.NL


De Siedle Secure Controller is bijzonder<br />

gebruikersvriendelijk en biedt<br />

een faire prijs-prestatieverhouding.<br />

De Siedle Secure productfamilie omvat RFID-transponders met Mifare Desfire EV2- technologie en een readID One-inleesaccessoire (verkrijgbaar najaar 2021).<br />

Veelzijdig én veilig<br />

De nieuwe Siedle Secure Controller blinkt uit in<br />

veelzijdigheid. Zo ondersteunt hij via twee busstrengen<br />

twee verschillende overdrachtsprotocollen<br />

tegelijkertijd: de eigen Vario-Bus en het Open<br />

Supervised Device Protocol (OSDP) voor overeenkomstige<br />

modules van derden. “Elke buslijn kan<br />

tot acht lezersmodules bevatten; per controller<br />

kunnen maximaal vier deuren worden aangestuurd”,<br />

legt Brusselaers uit. “Wil je meer deuren<br />

integreren, zelfs op verschillende plekken in een<br />

gebouw, dan kunnen maximaal 64 controllers<br />

in het netwerk met elkaar worden verbonden.”<br />

Maar ook als het gaat om veiligheid heeft het<br />

toegangscontrolehoogstandje van Siedle alles<br />

te bieden. De Secure Controller voldoet aan de<br />

strengste veiligheidsnormen en is uitgerust met<br />

de laatste technieken, met als resultaat een bijna<br />

onbeperkte capaciteit. Zowel qua aantal gebrui-<br />

‘De geavanceerde controller is<br />

het kloppend hart binnen het systeem’<br />

kers als toegangsprofielen. “Je kunt met dit product<br />

werkelijk alle openings-, vergrendelings- en<br />

andere schakelmechanismen besturen én beheren.<br />

Dat maakt het uitermate geschikt voor grotere<br />

projecten in bijvoorbeeld de residentiële en<br />

commerciële sector”, onderstreept Brusselaers<br />

de toepassingskaders.<br />

Complete familie<br />

Naast de nieuwe Secure Controller omvat de<br />

Siedle Secure productfamilie ook de beproefde<br />

ingangscontroller voor kleinere wooneenheden.<br />

Andere componenten, zoals RFID-transponders<br />

met Mifare Desfire EV2-technologie, zijn verkrijgbaar<br />

als elektronische deuropeners, optioneel<br />

als sleutelhanger of in creditcardformaat.<br />

De readID One-lezer, die vanaf het najaar van<br />

2021 beschikbaar is, leest de transpondergegevens<br />

snel en maakt een gemakkelijk gebruikersbeheer<br />

mogelijk. Het RFID-accessoire werd<br />

niet door Siedle ontwikkeld, maar in het eigen<br />

EMC-laboratorium getest. Het draagt daarom<br />

de waardering 'Certified for Siedle Secure'. De<br />

productfamilie wordt gecompleteerd met de<br />

elektronische sleutellezer voor Siedle-transponders<br />

en het Siedle-codeslot. De code en kaartleesmodules<br />

zijn verkrijgbaar in de Designlijnen<br />

Siedle Vario, Classic en Steel. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 123


INSTALLATIE&BOUW<br />

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, KLIMAATBEHEERSING EN ELEKTRICITEIT<br />

PARTNER WORDEN<br />

VAN INSTALLATIE & BOUW?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid<br />

om onderdeel uit te maken van het<br />

overzicht met de meest gerenommeerde<br />

fabrikanten en toeleverancieres in de<br />

branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op installatieenbouw.nl<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op installatieenbouw.nl<br />

verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +31 495 45 00 95<br />

• Ga naar installatieenbouw.nl/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

installatieenbouw.nl


INSTALLATIEPARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de installatiepartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

installatieenbouw.nl/bedrijven/<br />

AFPRO FILTERS<br />

Berenkoog 67<br />

1822 BN ALKMAAR<br />

T +31 72 567 55 00<br />

E info@afprofilters.com<br />

W www.afprofilters.com<br />

ATTEMA BV<br />

Schelluinsestraat 1<br />

4203 NJ GORINCHEM<br />

T +31 183 650650<br />

E info@attema.com<br />

W www.attema.com<br />

BIS BV<br />

Rietdekkerstraat 14<br />

2984 BM RIDDERKERK<br />

T +31 180 48 67 77<br />

E info@bis.nl<br />

W www.bis.nl<br />

CALEFFI INTERNATIONAL N.V.<br />

Moesdijk 10<br />

60<strong>04</strong> AX WEERT<br />

T +31 495 54 77 33<br />

F +31 495 54 84 02<br />

E info.nl@caleffi.com<br />

W www.caleffi.com<br />

AIR SPIRALO®<br />

KENNEMER SPIRALO BV<br />

Lagedijkerweg 15<br />

1742 NB SCHAGEN<br />

T +31 224 21 00 62<br />

E verkoop@airspiralo.com<br />

W www.airspiralo.com<br />

BELIMO SERVOMOTOREN B.V.<br />

Riezebosweg 5<br />

NL-8171 MG Vaassen<br />

T +31 578 576 836<br />

E info@belimo.nl<br />

W www.belimo.nl<br />

BRAGO LUCHTTECHNIEK<br />

De Amert 424<br />

5462 GH VEGHEL<br />

T +31 413 36 90 00<br />

F +31 413 36 93 00<br />

E info@brago.nl<br />

W www.brago.nl<br />

CENTERCON<br />

Leverancier van o.a. LG<br />

Kiotoweg 60<br />

3<strong>04</strong>7 BG ROTTERDAM<br />

T +31 10 258 11 20<br />

F +31 10 458 47 48<br />

E sales@centercon.nl<br />

W www.centercon.nl<br />

ALKLIMA BV<br />

Postbus 1176<br />

3350 CD PAPENDRECHT<br />

T +31 78 615 00 00<br />

E info@alklima.nl<br />

W www.alklima.nl<br />

BETTINK REGELTECHNIEK B.V.<br />

Tolboomweg 7a<br />

3784 XC TERSCHUUR<br />

T +31 342 70 10 64<br />

M +31 6 475 569 11<br />

E info@bettinkregeltechniek.nl<br />

W www.bettinkregeltechniek.nl<br />

BRCONTROLS PRODUCTS BV<br />

Telfordstraat 47<br />

8013 RL ZWOLLE<br />

T +31 38 460 42 40<br />

F +31 38 355 66 33<br />

E info@brcontrols.com<br />

CIAT NEDERLAND<br />

Annie M.G. Schmidtweg 229<br />

1321 NA ALMERE<br />

T +31 36 533 25 87<br />

F +31 36 533 25 97<br />

E info@ciat.nl<br />

W www.ciat.nl<br />

W www.brcontrols.com<br />

ANDREWS SYKES<br />

Postbus 33<br />

2665 ZG BLEISWIJK<br />

T +31 10 521 44 55<br />

E info@andrewssykes.nl<br />

W www.andrewssykes.nl<br />

BEVER INNOVATIONS<br />

Industrieweg 32<br />

4301 RS ZIERIKZEE<br />

T +31 111 45 32 32<br />

E mvc@beverinnovations.com<br />

W www.beverinnovations.com<br />

BUSBAR SYSTEMS BENELUX<br />

Oorgat 82<br />

1135 CT EDAM<br />

T +31 299 37 15 57<br />

E busbar@busbar.nl<br />

W www.busbar.nl<br />

CONPRO CONDENSOR<br />

BESCHERMING B.V.<br />

Bunsenstraat 90<br />

3316 GC DORDRECHT<br />

T +31 78 621 38 51<br />

F +31 78 616 88 74<br />

E info@conpro.nl<br />

W www.conpro.nl<br />

126 | INSTALLATIEENBOUW.NL


INSTALLATIEPARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de installatiepartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

installatieenbouw.nl/bedrijven<br />

COOLWORLD NEDERLAND B.V.<br />

Duikerweg 34<br />

5145 NV Waalwijk<br />

T +31 416 68 80 88<br />

T +31 800 266 50 00<br />

E sales@coolworld.nl<br />

W www.coolworld-rentals.nl<br />

DIRECT SIGNS<br />

Prinsengracht 530 H<br />

1017 KJ AMSTERDAM<br />

T +31 20 80 84 766<br />

E info@directsigns.nl<br />

W www.directsigns.n<br />

ELINEX POWER SOLUTIONS<br />

Wolweverstraat 15<br />

2984 CE RIDDERKERK<br />

T +31 180 41 57 11<br />

E info@elinex.com<br />

HEMMINK<br />

Popovstraat 1<br />

8013 RK ZWOLLE<br />

T +31 85 487 24 71<br />

E D.de.Leest@hanzestrohm.nl<br />

W www.hanzestrohm.nl/hemmink<br />

l<br />

W www.elinex.com<br />

HOMIJ TECHNISCHE INSTALLATIES<br />

COOLWORLD RENTALS B.V.<br />

Duikerweg 34<br />

5140 AH WAALWIJK<br />

T +31 416 68 80 88<br />

T 0800 266 50 00<br />

E sales@coolworld.nl<br />

W www.coolworld-rentals.com<br />

DRL PRODUCTS BV<br />

Minervum 7268<br />

4817 ZM BREDA<br />

T +31 76 581 53 11<br />

E info@drl-products.nl<br />

W www.drl-products.nl<br />

ETHERMA BENELUX BV<br />

Robijnstraat 6<br />

7554 TB HENGELO<br />

T +31 88 889 88 00<br />

F +31 88 889 88 01<br />

E info@etherma.nl<br />

W www.etherma.nl<br />

Amerikastraat 5<br />

6014 CE ITTERVOORT<br />

T +31 475 56 81 17<br />

E<br />

info@homij.nl<br />

W www.homij.nl<br />

DAIKIN AIRCONDITIONING<br />

NETHERLANDS B.V.<br />

Postbus 8585<br />

3009 AN ROTTERDAM<br />

T +31 88 324 54 75<br />

F +31 88 324 54 69<br />

E info@daikin.nl<br />

W www.daikin.nl<br />

ELCO HEATING SOLUTIONS<br />

Hamstraat 76<br />

6565 AG KERKRADE<br />

T +31 45 751 86 00<br />

F +31 45 566 99 35<br />

E heatingsolutions@nl.elco.net<br />

W www.elco.net<br />

FOREHAND<br />

Driemanssteeweg 174<br />

3084 CB ROTTERDAM<br />

T +31 10 240 41 21<br />

E info@forehand.nl<br />

W www.forehand.nl<br />

ICS COOL ENERGY BV<br />

Rotschotseweg 2<br />

5271 WX SINT-MICHIELSGESTEL<br />

T + 31 88 258 25 80<br />

F +31 88 258 25 88<br />

E info@icscoolenergy.com<br />

W www.icscoolenergy.com<br />

DELABIE BENELUX<br />

Kommenstraat 20<br />

B-1070 BRUSSEL<br />

T +32 25 20 16 76<br />

ELEKTRO INTERNATIONAAL<br />

Postbus 134<br />

3440 AC WOERDEN<br />

T +31 348 42 05 40<br />

HAGER ELECTRO B.V.<br />

Larenweg 36<br />

5234 KA s-HERTOGENBOSCH<br />

T +31 73 642 85 84<br />

INTRATONE BV<br />

Kuiperbergweg 40<br />

1101 AG, AMSTERDAM<br />

T NL +31 20 788 34 01<br />

BE: +32 2 50 30 301<br />

E<br />

info@delabiebenelux.com<br />

E<br />

Info@ei-woerden.nl<br />

E<br />

info@hager.nl<br />

E<br />

evanreijsen@intratone.nl<br />

W www.delabiebenelux.com<br />

W www.ei-woerden.nl<br />

W www.hager.nl<br />

W www.intratone.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 127


INSTALLATIEPARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de installatiepartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

installatieenbouw.nl/bedrijven/<br />

MVCOMFORT<br />

EXPERTS IN DATACONTROL<br />

ROBATHERM<br />

ISOLECTRA BV<br />

Platinastraat 63<br />

Postbus 444<br />

2900 AK CAPELLE AAN DEN IJSSEL<br />

T +31 10 28 55 24 44<br />

E info@isolectra.nl<br />

KOREX BENELUX BV<br />

Tjalk 13B<br />

2411 NZ BODEGRAVEN<br />

T +31 172 61 17 19<br />

F +31 172 61 79 27<br />

E info@korexbenelux.com<br />

W www.korexbenelux.com<br />

MVCOMFORT<br />

Paxtonstraat 17<br />

8013 RP ZWOLLE<br />

T +31 38 355 66 40<br />

F +31 38 355 66 33<br />

E info@mvcomfort.nl<br />

W www.mvcomfort.nl<br />

8211 AR LELYSTAD<br />

T +31 320 28 11 66<br />

F +31 320 28 12 34<br />

E raimond.taal@robatherm.nl<br />

W www.robatherm.com<br />

W www.robatherm.nl<br />

W www.isolectra.nl<br />

KLEMKO TECHNIEK BV<br />

LENNOX BENELUX BV<br />

Watergoorweg 87<br />

3861 MA NIJKERK<br />

T +31 33 247 18 00<br />

E info.nl@lennoxemea.com<br />

PLIEGER<br />

Postbus 10<br />

5301 KK Zaltbommel<br />

T + 31 418 68 25 02<br />

E Info@plieger.nl<br />

W www.plieger.nl<br />

S&P HOLLAND<br />

Weidehek 50<br />

4824 AS BREDA<br />

T +31 76 543 34 50<br />

E info-holland@solerpalau.com<br />

Nieuwegracht 26<br />

W www.lennoxemea.com<br />

W www.solerpalau.nl<br />

3763 LB SOEST<br />

SAUTER BUILDING CONTROL<br />

NEDERLAND B.V.<br />

T +31 88 002 33 00<br />

Postbus 20613<br />

E info@klemko.nl<br />

W www.klemko.nl<br />

LINUM EUROPE BV<br />

Oosterparkweg 35 H<br />

2985 SX RIDDERKERK<br />

T +31 180 46 35 88<br />

E info-nl@linum.eu<br />

W www.linum.eu<br />

RENSON<br />

SUNPROTECTION SCREENS NV<br />

Kalkhoevestraat 45<br />

B-8790 WAREGEM<br />

T +32 56 62 65 00<br />

F +32 56 62 65 09<br />

E info@renson.be<br />

1001 NP AMSTERDAM<br />

T +31 20 587 67 00<br />

E info@sauter.nl<br />

W www.sauter.nl<br />

W www.renson.eu<br />

KLIMAATGROEP HOLLAND BV<br />

SCHILT AIRCONDITIONING BV<br />

Postbus 5233<br />

SCHILT LUCHTKANALEN BV<br />

9700 GE GRONINGEN<br />

T +31 50 547 <strong>04</strong> 00<br />

E info@klimaatgroepholland.nl<br />

MIDEA NEDERLAND<br />

Dragonder 7<br />

5554 GM VALKENSWAARD<br />

T +31 40 208 21 80<br />

E info@midea-nederland.nl<br />

RIPRO LUCHTTECHNIEK<br />

Het Vossenland 1<br />

7984 NK DIEVERBRUG<br />

T +31 521 78 50 84<br />

E info@riproluchttechniek.nl<br />

SCHILT LUCHTTECHNIEK BV<br />

Postbus 3<br />

4230 BA MEERKERK<br />

Energieweg 29<br />

4231 DJ MEERKERK<br />

T +31 183 35 25 44<br />

W www.klimaatgroepholland.nl<br />

W www.midea-nederland.nl<br />

W www.riproluchttechniek.nl<br />

E<br />

info@schilt-meerkerk.nl<br />

128 | INSTALLATIEENBOUW.NL


INSTALLATIEPARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de installatiepartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

installatieenbouw.nl/bedrijven<br />

W www.schilt-meerkerk.nl<br />

Ring tone on/off<br />

SIEDLE NEDERLAND B.V.<br />

De Molen 19<br />

3994 DA HOUTEN<br />

T +31 30 233 05 00<br />

E info@siedle.nl<br />

W www.siedle.nl<br />

SYSTEMAIR BV<br />

Van Leeuwenhoekstraat 2<br />

3846 CB Harderwijk<br />

T +31 85 00 66 200<br />

Zanddonkweg 7a<br />

5144 NX Waalwijk<br />

T +31 416 68 55 55<br />

UNICA INSTALLATIETECHNIEK BV<br />

Postbus 83<br />

2410 AB BODEGRAVEN<br />

T +31 172 64 41 44<br />

E info@unica.nl<br />

W www.unica.nl<br />

VILLEROY & BOCH<br />

Computerweg 22<br />

3542 DR UTRECHT<br />

T +31 30 247 34 00<br />

F +31 30 247 34 99<br />

SIEGENIA-AUBI KG<br />

Ramgatseweg 15<br />

E info@systemair.nl<br />

W www.systemair.nl<br />

E info@villeroy-boch.nl<br />

W www.villeroy-boch.nl<br />

4941 VN RAAMSDONKVEER<br />

T +31 85 486 10 80<br />

E info@siegenia.com<br />

W www.siegenia.com<br />

THERMONOORD BV<br />

VAN DORP PROJECTEN B.V.<br />

Fascinatio Boulevard 602<br />

2909 VA CAPELLE AAN DEN IJSSEL<br />

VINK SYSTEMEN<br />

Tolhûsleane 7<br />

Postbus 60<br />

Postbus 3119<br />

8401 GA Gorredijk<br />

2900 AB CAPELLE AAN DEN IJSSEL<br />

2220 CC KATWIJK<br />

T +31 513 46 99 99<br />

T +31 10 487 88 00<br />

T +31 71 40 98 300<br />

SINIAT B.V.<br />

Postbus 45<br />

9930 AA DELFZIJL<br />

E info@thermonoord.nl<br />

W www.thermonoord.nl<br />

E projecten@vandorp.eu<br />

W www.vandorp.eu<br />

E info@vinksystemen.nl<br />

W www.vinksystemen.nl<br />

T +31 596 64 93 00<br />

F +31 596 61 71 88<br />

E info@siniat.nl<br />

W www.siniat.nl<br />

SMITSAIR<br />

Postbus 41<br />

TRIMBLE<br />

Postbus 128<br />

2410 AC BODEGRAVEN<br />

T +31 172 65 02 65<br />

E info_bnl@trimble.com<br />

W www.trimble.com<br />

VALK KLIMAAT GROEP<br />

Leemidden 30<br />

3678 ME DE LIER<br />

T +31 174 25 70 32<br />

E info@valkairco.nl<br />

W www.valkairco.nl<br />

WAGO NEDERLAND BV<br />

Postbus 2070<br />

7301 DB APELDOORN<br />

T +31 55 368 35 00<br />

1420 AA UITHOORN<br />

E<br />

info@wago.com<br />

T +31 297 56 44 55<br />

F +31 297 56 92 96<br />

W www.wago.com<br />

E<br />

verkoop@smitsair.nl<br />

W www.smitsair.nl<br />

STUDIUM<br />

Zuidwenk 45-C<br />

3751 CB Bunschoten-Spakenburg<br />

T +31 33 209 14 50<br />

E info@studium.nl<br />

UBBINK BV<br />

Verhuellweg 9<br />

6984 AA DOESBURG<br />

T +31 313 48 02 00<br />

E info@ubbink.nl<br />

VERCOMA BV<br />

Rosbayerweg 41<br />

1521 RW WORMERVEER<br />

T +31 75 621 76 28<br />

E info@vercoma.nl<br />

WESTERN AIRCONDITIONING BV<br />

De Wel 10<br />

3871 MV HOEVELAKEN<br />

T +31 33 247 78 00<br />

E info@western.nl<br />

W www.studium.nl<br />

W www.ubbink.nl<br />

W www.vercoma.nl<br />

W www.western.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL | 129


Siedle Secure<br />

Siedle Secure Controller:<br />

De highlights<br />

- Inbedrijfstellingswizard voor een<br />

eenvoudige installatie<br />

- 2 overdrachtsprotocollen op 2 buslijnen<br />

(Vario-Bus, OSDP)<br />

- Voor max. 4 deuren en maximaal 16<br />

functiemodules<br />

- Voor maximaal 500.000 gebruikers<br />

- Schaalbaar tot in het kleinste detail<br />

Tot 1.000 toegangs- en tijdsprofielen elk<br />

en vrijwel elk aantal gebruikers.<br />

- Een onbeperkt aantal controlers in één<br />

netwerk aangestuurd door één master<br />

controler<br />

- Uitgebreide rapportage exporteerbaar<br />

via CSV en PDF<br />

www.siedle.com


Uw dienstverlenende leverancier<br />

in de koude- en klimaattechniek<br />

SNEL, DESKUNDIG EN PERSOONLIJK<br />

Voor een compleet assortiment in koude- en klimaattechniek<br />

en de producten van LG Climate Solutions bent u bij Centercon<br />

aan het juiste adres. Met onze grote voorraad en eigen vervoer<br />

kunnen wij u extra snel van dienst zijn en ontzorgen in uw<br />

optimale bedrijfsvoering. Met het hoofdkantoor in Rotterdam<br />

en vestigingen in Rosmalen en Zwolle beschikt Centercon over<br />

een goede landelijke dekking.<br />

www.centercon.nl | 010 458 44 55 | sales@centercon.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!