GDHW wijkkrant 2021-2

stichtingmeo1

Boordevol handige informatie voor alle wijkbewoners

Gerard Dou / Huizum-West

LEEUWARDEN

WIJKKRANT

Gratis Wijkmagazine

Wijk- en Speeltuinvereniging Gerard Dou / Huizum-West

# 2021-2, september 2021


Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 2


Van de bestuurstafel

Op het moment van schrijven, beste wijkbewoners, is het nog aardig

zomer en hebben we nog kunnen genieten van prachtig weer zo ver

in september.

We hopen op een mooie herfst na een koude, regenachtige zomer.

Gelukkig mogen straks de activiteiten, onder versoepelde coronamaatregelen, weer

beginnen.

We hebben vernomen dat de biljarters graag weer willen gaan spelen en ook het

computerspreekuur op woensdagochtend is weer begonnen. De clubleiders zijn allen

benaderd met de vraag wanneer ze weer willen beginnen en we hopen natuurlijk ook dat

alle deelnemers enthousiast zijn om weer naar het Wijkgebouw Gerard Dou te komen.

Helaas voor ons is Renate gestopt met de naailessen. We feliciteren haar overigens met

haar nieuwe baan in Erasmus!

Lijkt het u wat om als gastdame/-heer een ochtend of middag koffie te schenken dan bent

u van harte welkom. Vanuit de gemeente kregen we het verzoek om een ‘Buurtkamer

Light’ te beginnen, als dependance van de Buurtkamer, die door de gemeente samen met

vele andere partners is opgezet. Dit alles ter ondersteuning van de wijkbewoners. U kunt

in de officiële Buurtkamer met al uw vragen over bijvoorbeeld zorg, belastingen en

schuldhulp en dergelijke terecht. En ook doorverwezen worden naar de juiste instanties.

Samen met de organisatie ‘Wilde Wijk’ willen we af en toe wandelingen in Huizum

organiseren, soms onder begeleiding van een gids. Ook wil deze organisatie een

theaterstuk van, door en voor wijkbewoners opvoeren in onze mooie speeltuin.

Heel trots zijn we op het feit dat de aangekondigde nieuwe speeltoestellen er nu ook echt

komen. Samen met subsidiegevers, het Postcode Loterij Fonds, de JWF-school, het

Mienskipsfonds, Jantje Beton, het Wijkpanel Huizum-West, de gemeente Leeuwarden en

de Gerard Dou / Huizum-West zelf, hebben we dit, mede dankzij de grote inzet van onze

vice-penningmeester Marc, voor elkaar gekregen. Ergens in de tweede helft van oktober

wordt een aanvang gemaakt met de plaatsing.

Ook is er in de laatste week van de zomervakantie veel gegraven in de speeltuin, maar

niet zozeer door kinderen in de zandbak, maar door Liander en Pol. Ze hebben nieuwe

elektriciteitskabels gelegd voor een betere stroomvoorziening in onze wijk. Op dit

moment zijn ze in de straten volop bezig. We danken hen voor de plezierige manier van

samenwerken en meedenken om de overlast voor de bezoekers van de speeltuin en het

wijkgebouw zo klein mogelijk te houden.

We wensen alle wijkbewoners een mooie herfst en veel leesplezier met deze wijkkrant,

die weer goedgevuld is met zeer veel lezenswaardige info voor u allen.

Uw bestuur

Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 3


Colofon/info

Wijkkrant, officieel orgaan van de

Wijk- en Speeltuinvereniging (WSV)

Gerard Dou / Huizum-West,

opgericht 10 april 1933

© WSV GDHW 2018

Oplage: 2250 exemplaren

Verschijnt driemaal per jaar gratis huis aan

huis in de hele wijk (ons verzorgingsgebied)

Druk: Stichting Media Ondersteuning

Alkmaar

Gedrukt op FSC-papier

Redactie

Anne Sjoerd Bakker,

Piet Brouwer,

Piet Commandeur

Opmaak: Piet Commandeur

Tekstcorrectie/controle:

Andries de Haan & Piet Commandeur

Redactie-adres postadres zie WSV GDHW

en per mail: wijkkrant@gerarddou.nl

==================================

Info WSV Gerard Dou / Huizum-West

KvK nummer 40002452

Bank: NL23INGB 0000 895 207

Postadres GDHW:

WSV GDHW

Frans Halsstraat 48

8932 JC Leeuwarden

Wijkgebouw, speeltuin:

Gerard Doustraat 23-A

Telefoon: 058-213 31 36

Beheer gebouw en speeltuin: Tonnis Balk

Website: www.gerarddou.nl

E-mail: info@gerarddou.nl

Twitter: @GerardDouHuizum

Facebook: www.facebook.com/

/gerarddouhuizumwest

Bestuur

Voorzitter: Dirk Stienstra

Secretaris: Anne Sjoerd Bakker

Telefoon: 058-213 30 57

Penningmeester: Ritchie Limaheluw

Vice-Penningmeester: Marc vd Bos

Algemeen lid: Bareld Westerhuis

Algemeen lid: Martha Boonstra

E-mail: bestuur@gerarddou.nl

Ledenadministratie: Martha Boonstra,

Gerard Doustraat 2-A, 8932 JJ Lwd.

ledenadministratie@gerarddou.nl

Inhoudsopgave

Van de bestuurstafel 3

Colofon en inhoudsopgave 4

GDHW Servicepagina 5

Een mooie backpackreis 6

Piets hoekje 9

Bosboombieb 11

Fietsen Alle Jaren 12

Werk rond ons gebouw 13

Fotoprijsvraag 13

Lidmaatschap enz. 15

Moment voor Poëzie 17

Piekerpuzzelpot 18

Dini’s column 19

Activiteiten 21

Popkoor Uniq 22

Jeu de boules Le Biberon 24

Wilde Wijk 26

Buurtbemiddeling 27

Spaar doppen 29

Leuk in de wijk 30

Clubs 31

Voorpagina:

Kinderen in de speeltuin

Foto © Piet Brouwer

Vlinderfoto bij Column Dini:

Foto © Anton Terwisscha Van Scheltinga

De volgende editie van ons wijkblad

(2021#3) komt (onder voorbehoud) uit

halverwege december 2021;

de deadline voor de kopij is 15-11-2021.

Kopij graag naar:

wijkkrant@gerarddou.nl

Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 4


GDHW Servicepagina

Belangrijke telefoonnummers

MCL 058-286 66 66

Alarm: 112

Politie, geen spoed: 0900-8844

Huisartsen in Huizum

Dr. J. de Haan, 058-212 41 77

Dr. B. de Haan, 058-212 41 77

Dr. C.G. Iest, 058-212 94 04

Dr. C. Buurman, 058-216 16 80

Dokterswacht Friesland

voor spoedeisende huisartsenzorg buiten

gewone praktijktijden: 0900-112 7 112

Apotheek in Huizum

BENU De Huizumerpoort, 058-212 45 14

Apothekerstelefoon Leeuwarden, 058-213 52 95

(ma t/m vr 8:30 -18:00 uur; daarbuiten

waarneming)

Tandartsen in Leeuwarden Huizum

Praktijk Verlengde Schrans, 058-212 44 54

Tandarts J.W. Meekers, 058-215 07 66

Tandartsen spoednummer:

0900-215 31 11 (€ 0,15/min)

Fysiotherapie in Leeuwarden Huizum

Tigra, 058-280 07 77

Spectrum Leeuwarden, 058-215 71 11

Praktijk Giliam/Huizumerpoort, 058-280 09 33

Diversen gezondheid

Pedicure Marian Relleke,

058-213 63 38 / 06-22 12 13 39

Shiatsu Henny Smid, 06-23 89 08 99

Geestelijke Hulpverlening

Sociaal Wijkteam Zuidwest, W. Alexanderplein 22

8931 DX Leeuwarden, 058-303 04 07.

Telefonische Hulpdienst,

Friesland Sensoor, 058-213 20 00

Kindertelefoon, 0800-0432 (gratis)

Wijkdominees PKN: ds. P. Elzinga en

da. I. Elzinga – de Rouwe, 058 – 84 38 209

Overige instellingen

Gemeente Leeuwarden, 14058

Wijkpanel Huizum-West,

www.wijkpanelhuizumwest.nl

St. Cultuurcentrum Leeuwarden, 058-213 00 01

WoonFriesland,

reparatieverzoeken huurders: 088-99 52 222

Energiewacht, 0800-1587

Storingsdienst Gas en Stroom, 0800-9009

Storing Vitens water, 0800-0359

Storing Ziggo, 0900-1884; vaste klanten: 1200

Storing KPN, 0800-0402

(wijzigingen en tikfouten voorbehouden)

Werkgroepen

Bingo’s

Trijntje Jonker

Kinderkledingbeurs

Activiteitencommissie

Wijkbibliotheek

Minke Wassenaar

Activiteitencommissie

Anita Rooks, Martha Boonstra en anderen

Project Moestuin GDHW

Sandra Tamminga

Kidsclub woensdagmiddag

Activiteitencommissie

Klaverjassen vrijdagavond

Andries de Haan, 06-42626382

Biljartclub Huizum

Voorzitter: volgt.

GD Disco

Anita Rooks, Marc vd Bos, Martha Boonstra

Teken- & Schilderclub

Renske Swart renske@gerarddou.nl

Computerspreekuur en Computerlessen

Piet Brouwer, 06-22212762

Piet Commandeur, 06-50946484

Fotoclub Leeuwarden

www.fotoclubleeuwarden.nl

Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 5


Een mooie backpackreis

Geschreven door: Piet Brouwer

Foto’s : Marc van den Bos

Aanvullende Info: Wikipedia

Hij is niet van het vooraf plannen. Studeert International Hospitality Management en neemt daar

de tijd voor. Zijn vakanties gebruikt hij om op avontuur te gaan. Dit jaar koos hij voor Midden-

Amerika. Zijn doel, een mooie backpackreis maken waarin hij met nieuwe culturen in aanraking

komt, avonturen beleeft en zich kan ontspannen. Hij vindt dat je zo veel mogelijk over je heen

moet laat komen. Zijn naam is Marc van den Bos, hij is in Huizum geboren en getogen en een

actief en bekend gezicht in onze wijkvereniging Gerard Dou /Huizum-West.

Wat drijft jou om op avontuur te gaan?

‘Ik vind het leuk om de wereld te ontdekken. Door elke keer een ander

land te bezoeken leer ik veel van de cultuur, normen en waarden die

in dat land gelden. Daarnaast vind ik het belangrijk om me te

realiseren dat we het in Nederland goed hebben. In vele landen zijn de

basisbehoeftes en voorzieningen niet te vergelijken met Nederland. Ik

heb veel gereisd binnen Europa, Amerika, Afrika en Azië. Elk continent

heeft z’n eigen schoonheid, natuur en bezienswaardigheden en het

drijft mij om dit te nog verder te ontdekken en dit zelf te ervaren.

Ik ben daarom nog lang niet klaar met reizen. Afgelopen zomer ben ik

afgereisd naar Guatemala, Belize en Mexico. Voor deze reis had ik ook

al een aantal landen bezocht buiten Europa, namelijk Gambia,

Senegal, Vietnam, Cambodia, Bali, Sri Lanka, India en Canada. Dit jaar

heb ik gekozen voor Midden-Amerika. Na een in mijn ogen lange tijd

van moeten thuiswerken en school, was ik wel weer toe aan een

nieuw avontuur. Onder andere in verband met de coronamaatregelen

ben ik gaan kijken welke landen die nieuw voor mij zijn ‘open’ waren voor toeristen. Zodoende ben

ik uitgekomen bij Guatemala, Belize en Mexico. Guatemala is een land in Centraal-Amerika,

grenzend aan Mexico, Belize, Honduras en El Salvador. Guatemala heeft een uitermate gevarieerd

landschap. In het midden en noordwesten van het land bevindt zich een hoogvlakte met berg- en

vulkaantoppen tot boven 4000 meter hoogte. In het departement Petén bevinden zich de

beroemde Mayaruïnes van Tikal. De zuidelijke kuststreek en het westen van Guatemala zijn relatief

vlak en worden intensief gebruikt voor fruitteelt, veeteelt en het verbouwen van suikerriet. De

hoofdstad is Guatemala-Stad, dat gelegen is in het departement Guatemala’.

Wat was jouw doel dit keer? ‘Mijn doel was om een mooie backpackreis te maken waar ik weer

nieuwe culturen kon ervaren, avonturen kon beleven en me kon ontspannen. Eenmaal

aangekomen op het vliegveld in Guatemala wist ik nog niet helemaal wat ik moest verwachten.

Corona speelt in die landen nog een grote rol in het dagelijkse leven. Al snel viel me echter op dat

er wel regels zijn, maar dat deze niet zo nauw worden genomen. Ik heb onder andere een vulkaan

beklommen waar we de erupties hebben bekeken, stadjes ontdekt, een oude ruïnestad bezocht en

veel van de natuur genoten.

Mexico was een totaal ander land. Ook hier was het weer even zoeken welke Coronaregels er

gelden, want elke provincie had z’n eigen regels, afhankelijk van de situatie. Ik ben begonnen in het

gebied Chiapas in Mexico, wat veel koloniale steden heeft en veel natuur.

Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 6


Chiapas is een deelstaat in het zuidoosten van Mexico. Chiapas grenst aan Tabasco in het noorden

en heeft vele mooie watervallen, cañons, ruïnes etcetera.

Vervolgens ben ik afgereisd naar het noorden waar nog meer ruïnes

te vinden waren en veel cenotes. Een cenote of cenode is de naam

voor een grot die water bevat. Hierna ben ik langs de Caribische

kust naar Belize gegaan. Ik heb daar veel aan watersporten gedaan.

Zo heb ik in de zee gezwommen met walvishaaien en op het eiland

Caye Caulker in Belize heb ik een van de beste snorkeltours van m’n

leven gemaakt. Caye Caulker is een eiland in de Caraïbische Zee

voor de kust van Belize. Het eiland is een van de belangrijkste

toeristische bestemmingen van Belize. Dit komt voornamelijk

omdat het eiland omgeven is door het Barrièrerif van Belize. Het

eiland werd wereldberoemd toen de natuurdocumentairemaker

Jacques-Yves Cousteau het noemde als een van de mooiste plekken

ter wereld om te duiken. Dit op een na grootste rif ter wereld heeft

een lengte van 256 kilometer. Na Belize ben ik weer afgereisd naar

Guatemala met een stop bij oude Maya grotten. Dit was een heel

avontuur, omdat we vier uren in de grot moesten klimmen en

zwemmen om bij het punt te komen waar de Maya’s vroeger hun

rituelen uitvoerden. Veel artefacten (door mensen gemaakte voorwerpen) lagen nog in deze grot.’

Hoe bereid je je voor? ‘Veel voorbereiding is niet nodig voor een backpackreis. Dit jaar was er wel

iets meer voorbereiding nodig, vanwege de reisvereisten van elk land vanwege Corona. Dit is

vooral veel googelen om het helder te krijgen.

Voor de rest stippel ik meestal globaal de route uit die ik wil gaan doen, zodat ik een indicatie heb

van hoe ik mijn tijd wil indelen. Daarnaast is het belangrijk om een backpack te hebben en de

geldigheidsdatum van je paspoort te checken. Vaak boek ik mijn eerste nacht, maar daarna is het

zien hoe het loopt.’

Nog ergens over verwonderd? ‘Ja ik ben erg verwonderd over de Coronasituatie in de bezochte

landen. Vooral de situatie van de inwoners en waar die mee te maken hebben. Waar in Nederland

de overheid de bedrijven ondersteunt is dat in deze landen absoluut niet het geval. Vele bedrijven

zijn daardoor failliet gegaan. Dit zorgt soms voor een triest straatbeeld en levensomstandigheden.

Dat zag ik ook toen ik daar over straat liep’.

Heb je nog een tip voor ons? ‘Jazeker. In mijn visie maken veel mensen de fout om alles

minutieus te plannen en vooraf al te boeken. Ik vind dat je er met een open mind in moet stappen.

Zo veel mogelijk over je heen moet laat komen. Juist door op deze manier te reizen hoor je de

ervaringen van andere reizigers en krijg je ook veel tips van plaatsen en plekken die de moeite

waard zijn om bezocht te worden. Als je dan alles al hebt vastgelegd, is het moeilijk om nog

wijzigingen aan te brengen in je planning. Hierdoor loop je soms mooie plekken mis, omdat je er

zelf niet over na hebt gedacht tijdens je planning en voorbereiding’.

Terug naar je ‘gewone leven? ‘Ja, ik ga weer verder met mijn studie. Ik studeer International

Hospitality Management. Ik moet nog een semester van het tweede jaar en dan ga ik naar het

derde jaar. In principe is het een hele brede managementopleiding. Veel afgestudeerden belanden

in de hotelsector of de evenementen, maar ook veel in de financiële en bankensector. Welke kant

ik precies op wil weet ik nog niet, maar daar kom ik in de loop van de tijd wel achter. Daarnaast

ben ik momenteel ook werkzaam bij de helpdesk voor de Coronacheck-app voor het ministerie van

VWS en af en toe nog wat uurtjes in de horeca. En zoals gezegd ik plan niet zo veel vooruit, maar

laat het graag op me afkomen’.

Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 7


Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 8


Piets hoekje

Kist HANDIG

Door Piet Commandeur

Ongetwijfeld zijn er onder de lezers van deze wijkkrant vele doe-het-zelvers en klussers.

Maar ook voor anderen geldt dat je voor menig klus(je) vaak zomaar om iets verlegen

kan zitten. En dat ‘iets’ kan van alles zijn, van een schaar of een elastiekje tot een

hobbymes of een timmermanspotlood.

Het zou prettig zijn om niet steeds te hoeven zoeken naar dit soort zaken. Ik kwam

daarom op het idee, een kleine gereedschapskist te vullen met een verzameling van alles wat me

maar te binnen wou schieten, wat handig kan zijn om bij de hand te hebben bij een klusje. Dat kan

nog aardig oplopen, want mijn kist gemerkt ‘HANDIG’ bevat intussen rond de negentig dingen. Het

is letterlijk veel te veel om hier op te noemen. Maar het volgende beperkte ‘kijkje in de kist’ zal u

wellicht inspireren om ook en ‘HANDIG’-kist naar eigen keuze samen te stellen.

afwerken

afwerken

bescherming

bescherming

bescherming

bescherming

binden

binden

binden

binden

binden

binden

diversen

diversen

diversen

diversen

diversen

diversen

electro

electro

electro

gereedschap

gereedschap

gereedschap

gereedschap

spanningzoeker

middelmaat stofkwast

stukjes schuurpapier

handschoenen, werk

handschoenen, latex

knie- of zitkussen

pleisters

bolletje paktouw

elastiekjes

kleine tierips

paperclips

rolletje ijzerdraad

touwtje

aansteker

antislip pads

lucifers, in plastic zakje

magneet op uitschuifstok

punaises

pak speelkaarten

netsnoer,stekker, testlamp

enkele maten krimpkous

montagedraad dik en dun

setje klein gereedschap

bitratelhandvat

klein multigereedschap

schroevendraaier/

kijken

kijken

kijken

klemmen

klemmen

klemmen

lijmen

lijmen

lijmen

materialen

materialen

materialen

meten & markeren

meten & markeren

meten & markeren

meten & markeren

meten & markeren

meten & markeren

meten & markeren

meten & markeren

meten & markeren

scherp

scherp

scherp

scherp

spiegeltje op uitschuifstok

loupe/vergrootglas

zaklamp 8-LEDS

2 kleine spanbanden

metalen papierklemmen

rol klitteband

secondenlijm

staaf smeltlijm

tube reparatielijm

spijkers en schroeven

bus WD-40

wattips

afplakband

gum

kraspen

krijtje

meetlint dun

potlood

schrijfblokje

watervaste stift rood

watervaste stift zwart

breekmes

nagelknipper

prikpen met handvat

schaar

Zoals u kunt zien, sla ik in deze kist het gewone gereedschap, zoals een hamer, schroevendraaiers

en tangen enzovoorts over. Daar is de gewone gereedschapskist voor. Als u zelf een kist ‘HANDIG’

samenstelt, weet u voortaan precies waar al die handige en noodzakelijke extra’s te vinden zijn.

Nog een tip: doe het heel kleine spul in bakjes, bijvoorbeeld van de Chinees. Dan slingert het niet

los in de kist en blijft soort bij soort. Overigens: in de bekende goedkopere winkels en in

kringloopwinkels is vaak wel wat te vinden waarvan je zegt: ‘Hé, dat is iets voor mijn Kist Handig!’

Mocht u benieuwd zijn naar de complete lange lijst van handige zaken in mijn eigen versie van de

kist ‘HANDIG’, vraag die dan aan via pietcommandeur@gmail.com. Het kost niets, en maakt het

leven van de klusser gemakkelijker. Succes ermee!

Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 9


Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 10


Nieuwe Minibieb: de ‘Bosboombieb’

Tekst en foto : Piet Commandeur

Al vaker hebben we in deze wijkkrant aandacht besteed aan dat aardige fenomeen: de minibieb.

Her en der in de wijk staan of hangen inmiddels buitenkastjes waar elke passant even in kan

neuzen of er iets leesbaars naar smaak in te vinden is. Boeken die men uit of ‘over’ heeft, kunnen

erin terug worden gezet.

In het ‘hofje’ van de Bosboomstraat uit de jaren twintig is op initiatief van omwonenden een keurig

nieuw buitenboekenkastje geplaatst. In het voorjaar was door de coronaregels de Wijkbieb in ons

wijkgebouw niet of slecht bereikbaar. Minke, onze ‘boekenjuf’, en haar buurvrouw Anke peilden

daarom de meningen van bewoners, vroegen toestemming aan de gemeente en kochten een

geschikt kastje bij een kringloopwinkel. Intussen was goed nagedacht over de precieze plek.

De kosten werden gezamenlijk betaald en er werd een potje gevormd voor eventueel onderhoud.

Ook de paaltjes voor onder het kastje stonden al gauw, onder andere door de inzet van

buurtbewoners Timen en Alex. Door een misverstand bij de plantsoenendienst werden die palen

overigens zonder meer gerooid, maar na opheldering weer teruggeplaatst. Toen kreeg ook de

versgeschilderde kast zijn nieuwe plek.

Passanten kunnen boeken halen en brengen, en Minke valt zo nodig terug op de Wijkbieb in de

GDHW om de voorraad aan te vullen of over te hevelen. Die passanten zijn vaak mensen die hun

hond uitlaten, en anderen met een vast loopje, bijvoorbeeld van en naar de stad.

Als ook de ‘BosBoomBieb’ wat bekend raakt, zal ook daar menig wijkbewoner iets van zijn of haar

gading kunnen vinden.

Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 11


FIETSEN ALLE JAREN

Een leven lang wind door je haar

Tekst en foto’s: Piet Commandeur

Dat is de slogan van de Stichting Fietsen Alle Jaren Fryslân, die mensen die niet langer

voldoende mobiel zijn, een gratis ritje in een fiets-riksja aanbiedt. Een van de passagiers

zegt: ‘Het leuke is dat de passagier zelf kan bepalen waar de rit naartoe gaat. Op verzoek

rijdt de riksjapiloot langs een geboortehuis, een vroegere werkplek of een discotheek of

bar uit de jeugdjaren. Een mevrouw herkende haar vroegere woonomgeving in

Leeuwarden meteen. Het voelt alsof je thuiskomt.’

De fietsriksja werd midden in de zomer gepresenteerd in de speeltuin, hetgeen op een

leuke manier muzikaal werd ondersteund door De Zingende Postbodes, met zang en

gitaar.

Voor nadere informatie is er de website www.fietsenallejaren.frl, of

www.fietsenallejaren.nl/leeuwarden.

E-mailen kan naar info@fietsenallejaren.frl, en tot slot kunt u bellen met 06-1514 0911

Onze secretaris gaf samen met zijn moeder het

goede voorbeeld en liet zien hoe leuk een ritje in

deze tweezitter is!

Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 12


Werk in en rond ons wijkgebouw

Tekst en foto: Piet Commandeur

Fotoprijsvraag

In de buurt van ons wijkgebouw

is geruime tijd sprake geweest

van allerhande stroomstoringen,

waarvoor de

netbeheerder Liander samen

met de stratenmakers van de

firma Pol sleuven heeft

gegraven, nieuwe kabels gelegd

en de zaak weer keurig

herstraat. Tijdens de

werkzaamheden bleef er onder

de poort nog net een paadje

over om het terrein te kunnen

bereiken. Nu deze nieuwe

kabels zijn aangelegd, zullen de

klachten hoogstwaarschijnlijk

tot het verleden behoren.

De vorige fotovraag was wel bijzonder moeilijk, wat blijkt uit het feit dat er geen oplossingen binnen

zijn gekomen … Het kleine detail is wel terug te vinden op de oorspronkelijke foto, die u hieronder

rechts aantreft.

De nieuwe, kleurige opgave is weer een deel van een foto die gemaakt is door Piet Brouwer.

De vraag is: waar kijken we hier naar? Moet te doen zijn!

Stuur uw oplossing naar wijkkrant@gerarddou.nl

Succes! De winnaar wacht weer een aardige prijs.

Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 13


Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 14


Oproep Leden en donateurs

Word nu lid of donateur van de Gerard Dou!

Meld u bij voorkeur aan via de website: gerarddou.nl/lid-worden

Beschikt u niet over internet, dan kan het desgewenst ook op papier,

door onderstaande strook ingevuld in te leveren bij de ledenadministrateur:

Martha Boonstra, Gerard Doustraat 2A, 8932 JJ Leeuwarden

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, ik steun de Wijk- en Speeltuinvereniging Gerard Dou / Huizum-West en ik word

lid (€ 17,50 per jaar, per gezin)

donateur (€ 7,50 per jaar, maar méér is heel welkom)

tevens vrijwillig(st)er bij activiteiten.

Kind(eren):

Naam: ................................................................................ Voornaam: .........................................................................

Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 15

J / M, geb. datum: ...................................................

Adres: ................................................................................ Voornaam: .........................................................................

J / M, geb. datum: ...................................................

Postcode, plaats: ............................................................... Voornaam: .........................................................................

J / M, geb. datum: ...................................................

E-mail: ................................................................................ Voornaam: .........................................................................

J / M, geb. datum: ...................................................

Voor de diverse activiteiten geldt voor leden doorgaans een korting op de entreeprijzen.

Neem bij alle activiteiten uw ledenpas mee, hierdoor kunnen wij snel controleren wat de status van uw lidmaatschap is!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betaalverzoek en betaalgemak

Leden, donateurs en adverteerders ontvangen rond de jaarwisseling een betalingsverzoek

inzake hun bijdrage of advertentiefactuur. In geval van automatische

afschrijving heeft u hier overigens geen omkijken naar, en u bespaart zich

administratiekosten. Betalingsgegevens:

IBANNUMMER NL 23 INGB 0000 895207 t.n.v. Wijk- en

speeltuinvereniging Gerard Dou. Graag onder vermelding van uw

ledennummer, dan wel het factuurnummer. Dank u.

Voor uw en ons gemak kunt bij de ledenadministratie vragen naar jaarlijkse

automatische afschrijving. Na één keer invullen van een formulier zal uw

bijdrage elk jaar rond begin januari worden afgeschreven.

(Zonder automatische afschrijving is € 1,- administratiekosten verschuldigd.)

Leden- en advertentieadministratie, Gerard Doustraat 2A, 8932 JJ Leeuwarden.

e-mail: ledenadministratie@gerarddou.nl


Losliggende stoeptegels? Struikelt u op

het trottoir omdat de stenen omhoog zijn

gedrukt door wortels van de bomen?

Wacht niet tot de gemeente uit zichzelf in

actie komt. Ze zijn er soms niet eens van

op de hoogte.

Meld het zelf even, en bel 14058,

gemeente Leeuwarden. U kunt een

schriftelijke bevestiging van de melding

krijgen.

Hetzelfde geldt voor overvolle openbare

prullenbakken en dergelijke.

Erger u niet, maar bel!

Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 16


Moment van Poëzie

De bomen komen uit de grond

en uit hun stam de twijgen.

En iedereen vindt het heel gewoon

dat zij weer bladeren krijgen.

We zien ze vallen naar de grond

en dan opnieuw weer groeien.

Zo heeft de aarde ons geleerd

dat ál wat sterft zal bloeien.

Toon Hermans

Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 17


Piekerpuzzelpot

De vorige puzzel (mei

‘21) had als oplossing

‘We wensen alle wijkbewoners

een coronavrije

zomer toe.’

Winnaar was Antje

Broersma, die een tas

boodschappen van

JUMBO Van Loonstraat

in ontvangst mocht

nemen!

Voor de puzzel in dit

nummer van uw

wijkkrant is de prijs een

waardebon van € 50,-

beschikbaar gesteld

door en te besteden

bij: Jan Terpstra

Cycling World

Met onze dank aan

onze gulle sponsors!

De oplossing (de zin)

van deze puzzel kunt u

uiterlijk 22-10-‘21

inleveren in de Frans

Halsstraat 48, of naar

puzzel@gerarddou.nl

Puzzel: Anne Sjoerd Bakker; opmaak: Piet Commandeur

Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 18


Dini’s Column

Afscheid van de zomer

Piet Paulusma had het aan het begin van de zomer voorspeld: het

zou wisselvallig weer worden dit jaar. Met regen, soms zelfs veel

regen, maar ook met zon. En Piet Paulusma kreeg gelijk, regen en

zon wisselden elkaar af. Dat betekende veel bruine naaktslakken

op de tuinpaden en de stoepen. Vreemd genoeg waren er niet veel wespen, dat

weer niet. Maar wel bijen, vlinders en andere insecten. Verscheidene tuinen in

onze wijk moeten wel paradijsjes voor hen zijn geweest. En wat was het mooi, al

die bloemrijke tuinen en het kleurige gefladder van vlinders en andere beestjes. Af

en toe pakte een van de buurtkatten een libelle. Onze eigen kat Jimmy had zich

daarin blijkbaar gespecialiseerd, want hij was een kei in het vangen van libellen. En

zijn maatje, buurkat Gurbe, had zich

bekwaamd in het vangen van vlinders.

Jachtinstinct zit nu eenmaal in de natuur

van katten. Maar op dat vervelende aspect

na was het een kwestie van bewonderen en

genieten in onze wijk. Trouwens, niet alleen

in onze wijk. In heel de stad waren fleurige

en kleurige tuinen. En dan was er nog de

Vlindertuin in onze buurwijk Nijlân. Een

prachtige tuin waar de bewoners van Nijlân

terecht trots op kunnen zijn. Een weelde

aan kleurige bloemen, struiken en mooie

bomen. Met uiteraard veel vlinders en

andere insecten, waaronder zelfs wantsen. Kortom, de Vlindertuin was een feest

voor beestjes, en een lust voor het oog voor de bezoekers.

Maar op een zonnige ochtend was het zover. Er was die geur, die specifieke geur

die alleen te ruiken is als de zomer ten einde loopt. Het was er maar heel even,

maar het was onmiskenbaar de geur van de komende herfst. Door het raam van

mijn werkkamertje zag ik de kleur van de boombladeren veranderen. En ’s avonds

moest de lamp weer eerder aan. Terwijl we nog helemaal niet toe waren aan de

herfst. Het weer was nog zo zacht, de zon scheen nog zo lekker. Maar veel

bloemen en planten begonnen hun frisheid te verliezen en de herfst was in

aantocht. We konden er niet omheen: we moesten afscheid nemen van de zomer.

De seizoenen komen en gaan, daar valt niet aan te tornen. De zomer is voorbij, de

herfst is aan de beurt. Het is zo het is.

Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 19


Woudstra

Hobbemastraat 5

Leeuwarden

058-2155414

Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 20


Activiteiten


- Ook op het moment van samenstellen van deze tweede editie van

2021 stonden de meeste activiteiten overal, en ook bij Gerard Dou /

Huizum-West, nog altijd op een zeer laag pitje. Uiteraard vanwege

de nog steeds durende coronacrisis. We zijn er nog steeds niet

vanaf …


- …hierdoor kan er ook in deze editie geen lijst met komende

activiteiten worden opgenomen …


- Wel hopen we u met deze editie weer aardig wat lees- en

puzzelplezier te verschaffen! … en hopen we mét u op betere tijden

in het komende jaar. Er gloort inmiddels gelukkig wat licht …


…en overigens zijn bijvoorbeeld het Computerspreekuur en het

Biljarten inmiddels voorzichtig weer van start gegaan.


- Zie voor mogelijk volgende activiteiten ook de posters in de wijk!


- Zoals: Sint Maarten op 11-11 en Sinterklaas op 20-11 Plannen zijn

in de maak, en meer informatie over bijvoorbeeld aanmelding volgt

via de website en Facebook. Kijk dus vooral daar voor actuele info!


- De activiteitencommissie is bereikbaar via:

Martha Boonstra, Gerard Doustraat 2A, 8932 JJ Leeuwarden,

e-mail martha83b@gmail.com

Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 21


door Roel Swart

Popkoor UniQ zoekt nieuwe leden

Ze zingen niet alleen, ze spelen wat ze zingen!

Maandagavond 23 augustus 2021, even na 8 uur, de grote zaal van buurthuis Welgelegen:

dirigent Rinke Schroor speelt op zijn digitale piano de beginklanken van If I had a hammer van

Trini Lopez, ten teken dat de repetitie van het Leeuwarder popkoor UniQ is begonnen.

Rinke: ‘Even lucht er in brengen.’ Een stemoefening volgt. Negen dames zingen daarna uit

volle borst een aantal liedjes, waarbij ze met enige regelmaat door de dirigent worden

onderbroken omdat het nog niet goed gaat: het moet over, soms wel een paar maal achter

elkaar. Het is tenslotte een repetitie. En dan gaan ze met groot enthousiasme verder, ze

hebben plezier, er wordt gelachen. Na de nodige correcties worden de nummers zonder

onderbreking gezongen. Het klinkt goed. Ze zingen niet alleen, ze spelen wat ze zingen! Een

lust voor oor en oog! Als het soms niet helemaal zuiver klinkt, weet Schroor dit op een

speelse manier en met een kwinkslag aan te geven. Ik geniet van het enthousiasme van de

drie sopranen en zes alten, onder de bezielende leiding van de dirigent. In de pauze heb ik

een gesprek met hem en met bestuurslid Janny Boertien over dit unieke koor.

Oprichting

Popkoor UniQ is in 2014 opgericht door Rinke Schroor, samen met een aantal enthousiaste

liefhebbers. Hij wilde naast de koren waarvoor hij als vaste dirigent werkzaam was een eigen

koor, waarvoor hij zelf het repertoire kon bepalen, een koor met een unieke, aparte

constructie. Rinke: ‘Vandaar de aparte naam van het koor: 'UniQ'. Uniek in Nederland.’

Repertoire.

UniQ zingt bekende Engelstalige en Nederlandstalige liedjes van onder andere The Rolling

Stones, Adèle, The Beatles, Marco Borsato en Corry Konings. Ook staan er Friese en Zweedse

nummers op het repertoire. Daarnaast ook liedjes die door Rinke Schroor zelf geschreven en

op muziek gezet zijn. Een van die eigen nummers heet Oh tonight. Rinke: ‘Dit heb ik

geschreven op een zondagmiddag, ik voelde me een beetje depressief, en hoorde de klok

tiktak zeggen.’ Even later zingt het koor de beginregels: I'm sitting here watching the clock

that goes around.’ Het koor doet de klok na door met de vingers te knippen. Rinke: ‘Ik wil

mijn liedjes aan het licht brengen. Janny moet ze maar eens sorteren.’

Bloei

Vanaf de oprichting groeide het koor uit tot een gezelschap van rond de veertig zangers en

zangeressen en werd het begeleid door een combo, bestaande uit een gitarist, een bassist en

een drummer. Er werd regelmatig met succes opgetreden. Aan deze succesvolle reeks kwam

begin 2020 een ruw einde: Covid-19 sloeg genadeloos toe! Bijna anderhalf jaar lang kon er

niet worden gerepeteerd; optredens waren helemaal taboe ... Ook het ledental daalde fors,

tot rond de tien.

Nieuw begin

Begin augustus is er, dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen, een herstart

gemaakt met de overgebleven leden. Rinke: ‘Om deel te nemen aan het koor moet je

Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 22


uiteraard een beetje kunnen zingen, maar de belangrijkste voorwaarden zijn een positieve

instelling en saamhorigheid: we doen het met elkaar.’ Janny verwijst naar een door haar

ontworpen flyer: ‘We zijn een enthousiast en harmonieus koor, een goede sfeer is belangrijk.

Maar we streven natuurlijk ook naar kwaliteit, we willen ons graag onderscheiden door

liedjes te brengen die niet door alle andere koren gezongen worden. We treden ook op in

verzorgingshuizen in Leeuwarden. Voor deze optredens hebben we een aangepast repertoire

met liedjes van vroeger.’

Na de pauze

Na de pauze worden nog enkele bekende liedjes gezongen, zoals Make you feel my love van

Adèle, The Rose van Bette Midler, Country Roads van John Denver, en als afsluiter Mooi was

die tijd van Corry Konings. De begintune van If I had a hammer betekent het einde van een

hartstikke leuke oefensessie van het Leeuwarder popkoor UniQ!

Uitbreiding.

Het koor heeft dringend behoefte aan uitbreiding van het ledental, wil het niveau van vóór

corona weer worden bereikt. Er is vooral vraag naar mannen en naar jongeren.

Repetities

Elke maandagavond van 20.00

uur tot 22.00 uur in Buurthuis

Welgelegen, Willem Loréstraat

36-38, 8921 CK Leeuwarden.

De contributie bedraagt

€ 15,- per maand.

Informatie.

Janny Boertien

Telefoon 06-20687237.

Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 23


Jeu de Boules Vereniging Le Biberon

Tekst : Piet Brouwer.

Foto’s: Piet Brouwer en Marcel te Slaa.

Verscholen in het groene hart in de wijk Huizum-West, in het Julianapark, ligt het terrein

van de vereniging jeu de boules Le Biberon met het clubhuis Het Posthuis.

Hier wordt het balspel Petanque beoefend. Een balsport die in Frankrijk erg populair is en

daar op een zeer hoog niveau in competitieverband wordt gespeeld.

Het balspel is in Nederland beter bekend onder de verzamelnaam Jeu de boules, wat

eigenlijk alle spellen omvat die met metalen ballen worden gespeeld.

Hier tref ik Hans Timmermans, voorzitter,

en Jakob Norder, secretaris van de vereniging.

Beide mannen zijn rond de 75 jaar en al zeer lang aan

Le Biberon verbonden.

Hans: ‘Ik ben van oorsprong een Hagenaar en getrouwd

met een Française. Zodoende kwam ik al vroeg in

aanraking met het balspel Petanque. In Frankrijk wordt

dit namelijk door heel veel mensen gespeeld. Door mijn

werk, ik was onder andere plaatsvervangend directeur

van verschillende AZC’s, waaronder het AZC

de Bonkevaart, ben ik in Leeuwarden terecht gekomen.

38 jaar geleden heb ik de vereniging opgericht. Na wat omzwervingen konden wij een

gedeelte van het Julianapark als onze verenigingsplek inrichten.

Zonder meer een pracht plek.’

Jakob Norder is afkomstig uit het onderwijs. Al in

een vroeg stadium raakte ook hij betrokken bij

de vereniging.

Jakob: ‘We zijn met ongeveer 60 leden

begonnen. In de 38 jaar dat we inmiddels

bestaan, hebben we een min of meer vast

ledenbestand. Sommige leden komen op

ongeregelde tijden een balletje gooien. Eenieder

kan op zijn eigen niveau en tijdstip bij ons

terecht. Vooral het plezier is het uitgangspunt.’

Hans: ‘We hebben ook een vaste ploeg die op hoog niveau speelt, namelijk landelijk in de

op één na hoogste klasse.’

De vereniging Le Biberon organiseert daarnaast gedurende het hele jaar diverse

clubcompetities en clubkampioenschappen. In de maand juni vindt jaarlijks het

Oldehovetoernooi plaats. Dit toernooi is toegankelijk voor spelers die in het bezit zijn van

een zogenoemde NJBB-licentie’.

Jakob: ‘De nadruk van het Petanque-spel ligt op behendigheid in plaats van op fysieke kracht.

Het is de bedoeling om de metalen ballen zo dicht mogelijk bij een klein houten balletje, het

but of cochonnet, te werpen. De werptechniek is onderhands en kan variëren van rollen,

Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 24


halfhoog, of hoog gooien. De startafstand is vanuit een cirkel waaruit

de spelers werpen tot het but. Hierbij mogen ze hun voeten niet

bewegen. De afstand mag variëren van 6 tot 10 meter. Het spel wordt

doorgaans gespeeld op een ondergrond van verhard zand of (grof)

grind. Zodra het team 13 punten heeft behaald, eindigt het spel.

Voor de lezer die zich wil verdiepen in de spelregels verwijs ik naar

https://njbb.nl/ Ik nodig u bij deze van harte uit om in het Julianapark langs te komen.’

Hans: ‘Kijkend naar de toekomst hebben we nog wel een paar wensen. Ons ledenbestand

verjongt zich op dit moment bijna niet. Verder zitten we toch

wel met een imagoprobleem.

Het is namelijk een groot misverstand dat Petanque alleen

door senioren op campings en dergelijke wordt gespeeld. Het

is voor alle leeftijden, en daarnaast goed om in beweging te

blijven. Dat we zo weinig jeugd zien, daar maken we ons als

bestuur best zorgen over.

Daarnaast zouden we heel graag een overdekte speelhal

willen hebben. Nu kunnen we helaas in de wintermaanden of

bij slecht weer niet spelen. In de wintermaanden hebben we

een mogelijkheid om in een hal in Harlingen alleen de

competitie te spelen. Ideaal is dat natuurlijk niet. We willen daarom in Leeuwarden, het liefst

in het Julianapark, een eigen overdekte en verwarmde speelhal. Tot op heden is het ons niet

gelukt de Leeuwarder politiek hiervan te overtuigen. Als dit niet lukt, dan vrees ik dat onze

vereniging geen lange toekomst meer heeft. Dat zou echt heel jammer zijn.

We zijn ervan overtuigd dat als we een eigen speelhal hebben dit ook de jeugd zal

aanspreken. Wat zou het mooi zijn als we dit ideaal bij ons veertigjarig bestaan zouden

kunnen realiseren. Ik doe hierbij daarom een rechtstreeks beroep op de Leeuwarder politiek.

Help ons dit ideaal te verwezenlijken’.

‘Ook moeten we aan ons imago

werken. Dat moet moderner en meer

aansprekend zijn. De sport moet voor

een brede groep liefhebbers

interessant worden. Het is echt een

fantastische sport. Tegen de jeugd wil

ik zeggen: help ons mee die

vernieuwingsstap te maken. Kom langs

of bel ons.’

Hans Timmermans 06-1261 6510 of

Jakob Norder 06-1645 4849

secretaris@jbv-lebiberon.nl

Zie ook http://jbv-lebiberon.nl/

Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 25


Wilde Wijk

Tekst: Froukje

Hoe mooi is het als bewoners elkaar beter zouden leren kennen?

Prettig gezelschap vinden of in ieder geval elkaars verschillen leren

waarderen? Wilde Wijk biedt sociaal-culturele activiteiten aan om bewoners in Huizum-

West met elkaar te verbinden. Bij mooi weer organiseren we buitenactiviteiten in het

Julianapark, in plantsoenen of andere mooie plekken in de wijk. Ook staan er wekelijkse

wandelingen op het programma waarbij af en toe een bewoner als gids meeloopt die

bijzondere verhalen over onze wijk weet te vertellen. We werken graag samen met de

wijkverenigingen, sociale organisaties en bedrijven in de wijk.

Wilde Wijk. De naam van de stichting komt voort uit de vraag ‘Wat wil de wijk?’. We horen

namelijk graag wat u als bewoner van Huizum-West nodig hebt. Vooral de mensen die dit

méér nodig hebben dan anderen nodigen we uit om aansluiting bij ons te zoeken. Wilde Wijk

is een non-profit organisatie en opgericht voor het wijkgericht organiseren van projecten en

activiteiten op sociaal en cultureel gebied. Hierbij is de persoonlijke benadering erg

belangrijk.

Wijkwandelingen. We organiseren wekelijkse wandelingen die starten op het pleintje bij de

Hubo. Daarnaast worden er regelmatig wandelingen met een thema georganiseerd. Verhalen

over de wijk door en voor wijkbewoners. Idee is om zo nu en dan een wandeling in samenwerking

met de wijkvereniging Gerard Dou te organiseren, waar we kunnen beginnen of

eindigen met gezamenlijk koffiedrinken. Houd hiervoor de website in de gaten:

www.wildewijk.nl

Podium Huzum. Als alles meezit, gaan we dit najaar beginnen met Podium Huzum. Dit is een

wijkproject met onder andere theater, een wijkkoor en een open podium. Laagdrempelig

voor en door bewoners.

Eén van de activiteiten is het theater op locatie. Hiervoor hebben we een prachtige locatie in

de wijk uitgezocht: de speeltuin Gerard Dou!

We zoeken mensen die niet graag in de schijnwerpers staan, maar wél hun verhaal willen

doen! We hebben daarnaast (amateur-)acteurs en muzikanten nodig. En een licht- en

geluidstechnicus is ook van harte welkom. Zin om samen kostuums en decors te maken? Voor

de twijfelaars hebben we speciale bijeenkomsten om de kat uit de boom te kijken. Dus kom

dan langs! En je weet het, hè? Bij twijfel … gewoon dóen!

Meedoen als bewoner. Vele bewoners hebben al aangegeven mee te doen. Meer mensen

zijn altijd welkom! Doe mee als deelnemer of zet je in als vrijwilliger en neem je (eenzame)

buurman of buurvrouw eens mee! Ook publiek is altijd nodig. Dus kom samen langs en geniet

van de voorstellingen of activiteiten. Nieuwsgierig geworden? Wil je meedoen, meedenken,

meesjouwen en bouwen?

Bel of app naar 06-55371144 Froukje of mail naar info@wildewijk.nl

We horen graag van je!

Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 26


Buurtbemiddeling lost al 25 jaar burenruzies succesvol op

Tekst: Amaryllis

Dit najaar staat in het teken van het 25-jarig bestaan van buurtbemiddeling. Volgens een

inschatting van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) werden in

die tijd ruim 180.000 conflicten tussen buren gemeld bij de buurtbemiddelingsorganisaties.

Het lukt buurtbemiddelaars om in 7 van de 10 situaties buren te helpen hun probleem op te

lossen.

‘We weten dat burenruzies veel invloed hebben op de leefbaarheid in wijken. Als je een

conflict hebt met je buren, dan zit je thuis niet lekker meer op de bank. Soms verziekt een

burenruzie zelfs je dagelijks leven of beïnvloedt het je werk. 3.500 getrainde bemiddelaars in

heel Nederland zorgen dat buren samen een oplossing vinden voor hun conflict. Deze gratis

dienstverlening in gemeenten zorgt er al 25 jaar voor dat buurtbewoners weer on speaking

terms komen,’ vertelt coördinator Gea Niemeijer van buurtbemiddeling Amaryllis in

Leeuwarden, sinds 2007 actief in de gemeente Leeuwarden.

Al 25 jaar succesvol In 1996 startten de gemeenten Rotterdam en Zwolle als eerste met

buurtbemiddeling om wijkproblemen aan te pakken. Gea Niemeijer: ‘Buurtbemiddeling

ontwikkelde zich daarna tot een succesvol middel om inwoners weer prettig te laten wonen.

Buurtbemiddeling breidde zich afgelopen jaren als een olievlek uit over Nederland. Intussen

bieden meer dan 300 gemeenten hun inwoners buurtbemiddeling aan.’

Buurtbemiddeling is onmisbaar Zo blijkt uit onderzoek en landelijke kengetallen.

- Zij vermindert de ervaren woonoverlast;

- Zij verkleint de kans op escalatie tot strafbare feiten;

- Zij vergroot het gevoel van veiligheid en leefbaarheid;

- Zij heeft een positief effect op de gezondheid van mensen, omdat de stress die een conflict

oproept, bij het vinden van een oplossing vermindert.

Gea Niemeijer licht toe: ‘Veel Nederlanders ervaren dagelijks burenoverlast. Het advies is om

zodra je je ergert, het gesprek aan te gaan met de buren. Lukt dat niet, schakel dan op tijd

hulp in van buurtbemiddeling.’

Buurtbemiddeling verbetert leefbaarheid

Buurtbemiddeling heeft een positief effect op de leefbaarheid in wijken en buurten van een

gemeente. Het vergroot het veiligheidsgevoel van inwoners en verbetert de sociale samenhang

en gemeenschapszin in buurten. ‘En ook heel belangrijk,’ vult Gea Niemeijer verder aan,

‘bewoners voelen zich na een bemiddeling zelfredzamer. Ze weten wat ze in een volgende

situatie kunnen doen en hebben meer vertrouwen in hun eigen oplossingsvermogen.’

Toename complexe zaken Bij de meeste burenruzies gaat het om bewoners die om wat voor

reden dan ook niet meer met elkaar in gesprek zijn. De laatste jaren komt er meer sociale

problematiek in de samenleving voor en dat zien de buurtbemiddelingsorganisaties terug in

de aard van de conflicten. Gea Niemeijer legt uit: ‘Gemiddeld is een vijfde van de zaken

tegenwoordig complex te noemen. Dan spelen bijvoorbeeld psychische problemen, een

opstapeling van problemen of taalproblemen een rol. Geluidsoverlast is al 25 jaar de meest

gemelde klacht, gevolgd door pesten/lastig vallen en ‘buitenproblemen’ zoals overhangende

takken, de schutting, stankoverlast van de barbecue of dieren.’

Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 27


Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 28


Spaar doppen voor Geleidehonden!

Wellicht hebt u wel eens gehoord van de actie PLASTIC DOPPEN SPAREN, die geld

oplevert voor de opleiding van KNGF Geleidehonden. Een fantastisch doel!

Nu willen wij graag nog meer mensen c.q. bedrijven enthousiast maken en

bereiken voor deze geweldige actie.

Wat kunt u zoal sparen? De doppen moeten van hard plastic zijn. Deze kunnen

onder andere afkomstig zijn van frisdrank, schoonmaakmiddelen, deodorants,

shampoo; te veel om op te noemen.

Meer informatie over welke doppen u kunt sparen? Neem eens een kijkje op onze

website doppenactiekngf.nl Of word lid van onze facebookpagina Doppenactie

KNGF Geleidehonden Leeuwarden en Omgeving.

In het jaar 2019 hebben we in Friesland, Groningen en Drenthe 90.000 kilo

opgehaald aan plastic doppen en KNGF Geleidehonden kreeg daarvoor € 20.000,=

om weer vier honden een basisopleiding te kunnen geven.

Ondanks corona is er in 2020 toch nog voor €15.000,= ingezameld dus elke dop

telt!

U kunt uw gespaarde doppen inleveren in de daarvoor bedoelde gele fles bij

Nulachtenvijftig In- en Verkoop aan de Ruysdaelstraat 21, of bij

Dierenspeciaalzaak Zaailand.

Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 29


tekst & foto Piet Commandeur

Leuk in de wijk

Soms zijn er heel leuke dingen in de wijk, waar je zomaar mee geconfronteerd wordt.

Dat kan van alles en nog wat zijn; een onverwacht maar toch al heel lang bestaand

doorkijkje, een buitenbieb, of een mooi schilderwerkje op een kabelkastje …

Voor sommigen inmiddels een bekend verschijnsel, maar voor velen toch ook een

onbekend fenomeen: De Max Mobiel. Nee, dit heeft met de omroeporganisatie niets te

maken. ‘Twee Max Mobielen rijden al drie jaar lang af en aan in Leeuwarden. Vrijwillige

chauffeurs brengen ouderen uit heel Leeuwarden naar hun plaats van bestemming. Het

zijn eigenlijk mini auto’s met maximale mogelijkheden die van grote betekenis zijn voor

ouderen.’ Aldus De Seniorenkrant.

En zo troffen we dus een Max Mobiel, een tweepersoons elektrische scootmobiel, in de

poort van ons wijkgebouw om daar een deelnemer aan het Computerspreekuur op te

halen.

Kijk, dat is nou leuk …

Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 30


Klaverjassen 2021

Clubs

De klaverjasclub Gerard Dou / Huizum-West gaat

waarschijnlijk 15 oktober weer van start.

De anderhalvemeterregel is dan afgeschaft.

Bij het drukken van deze wijkkrant was nog

niet duidelijk of voor deelname aan onze

klaverjasavonden een toegangscontrole verplicht is,

zoals een vaccinatiebewijs of testuitslag.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met

Andries de Haan, 06-42626382,

andriesdehaan@live.nl

Biljarten

De Biljartclub Huizum

heeft zijn thuisbasis in de biljartzaal in het

Wijkgebouw Gerard Dou / Huizum-West.

We zijn inmiddels weer begonnen

en geven de coronamaatregelen onder andere

gestalte door het middelste van de drie biljarts

ongebruikt te laten totdat de maatregelen

verruimd worden. Verder beperken we indien

nodig de toegang tot de zaal.

Voor meer informatie kunt u terecht bij

Joop van Zandvoort, telefoon 058-215 02 42

of stuur een mail naar: bchuizum@gmail.com

Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 31


Wijkkrant Gerard Dou Huizum-West, 2021 #1 32

More magazines by this user
Similar magazines