04.05.2022 Views

Vorsten editie 6 - 2022 - Inkijkexemplaar

In deze extra dikke editie van Vorsten blikken we terug op Koningsdag. En dat was weer een dag voor in de boeken. Het was weer als vanouds; gezellig en feestelijk. Verder een exclusief interview met Margarita. Haal deze editie nu in huis!

In deze extra dikke editie van Vorsten blikken we terug op Koningsdag. En dat was weer een dag voor in de boeken. Het was weer als vanouds; gezellig en feestelijk. Verder een exclusief interview met Margarita. Haal deze editie nu in huis!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VORSTEN 06 2022

AL SINDS 1973 DÉ ‘HOFLEVERANCIER’

FEEST MET DE

ORANJES!

50

Op weg naar

JAAR

VORSTEN

HOFHOUDING

ONMISBAAR

OP DE

ACHTERGROND

THUIS BIJ

MARGARITA


56 98

32

64

14

84

40

FOTO’S ANP (O.A. COVER), PATRICK VAN KATWIJK (O.A. KLEINE FOTO OP COVER), RTBF


NR. 6 - 2022inhoud

WIE DEED WAT?

14 Een échte Koningsdag – eindelijk weer!

Maastricht biedt Oranjes een warm bad

40 Prinses Anne on tour

Voor de Queen naar Australië en Papoea-Nieuw-Guinea

56 Grote belangstelling voor streekbezoek

Koningspaar in de Bollenstreek

84 Exclusief interview met prinses Margarita

Over haar gezin, haar paarden en haar werk

98 Prins Philip herdacht

Veel blauw bloed in Westminster Abbey

ACHTER DE PALEISDEUREN

32 Toenadering binnen de familie

Belgische royals vinden elkaar weer

48 Op weg naar 50 jaar Vorsten

1975: interview met prinses Grace van Monaco

54 Piece of cake

Koningin Elizabeth snijdt een taart aan

64 Student in Leiden

Al drie troonopvolgers kozen voor de sleutelstad

72 Dit is de hofhouding

Zij houden het ‘koninklijk bedrijf’ draaiende

78 Vorst zonder land: de Aga Khan

Maar met miljoenen volgelingen

116 Wilhelm, de laatste Duitse troonopvolger

In ballingschap in Nederland

106

ELKE VORSTEN

8 Hofnieuws

26 Royal Catwalk: modenieuws van de

hoven

34 Willems wereld

38 Máxima’s wereld

46 Oranjenieuws

62 Wim Dehandschutter signaleert

overeenkomsten en verschillen tussen

twee prinsessen

70 Reinildis van Ditzhuyzen: het nut

van etiquette

94 Paul Rem over de stoelen van de

Oranjes (aflevering 2)

106 Martijn Akkerman belicht de

juwelen van de Griekse koninklijke

familie

112 Zien, lezen, doen – met extra’s voor

abonnees

130 Ten slotte: parelcollier van prinses

Margaret

LEZERSSERVICE

104 Colofon en service

105 Nieuw! Lees Vorsten nu ook digitaal

115 Kies uw korting en neem een

abonnement

123 Puzzel & win het boek Het Oude

Hollandse Waterlinie boek

124 Is het een hoed? Is het een diadeem?

Het is een haarband!

Bij dit artikel vindt u een video of extra

foto’s als u Vorsten digitaal leest.

7


Er wordt gedanst en meegezongen, er worden

handen geschud en selfies gemaakt, er wordt

gegeten en gedronken, en de zon schijnt volop:

Koningsdag 2022 in Maastricht is weer helemaal

als vanouds. Al is er ook een dubbel gevoel.

TEKST KARLIJN HOFTIJZER

14


MAASTRICHT

feest

VIERT

(UITBUNDIG!)

15


FAMILIEBANDEN

HERSTELD

32


Koning Albert is voor het eerst in het openbaar verschenen met zijn

‘nieuwe’ dochter prinses Delphine. Aan de tv-documentaire die koningin

Paola over haar leven maakte, werkte haar hele familie mee. Oók koning

Filip en prins Laurent, haar twee zonen met wie de relatie getroebleerd

is (geweest). En prinses Claire is helemaal terug – stralend en opgewekt.

De signalen uit het Belgische koningshuis zijn hoopgevend: de plooien

lijken stilaan gladgestreken, het pijnlijke verleden krijgt een plaats.

TEKST WIM DEHANDSCHUTTER

33


NAAR DE

Voor het eerst in lange tijd is er weer een streekbezoek dat vooraf werd aangekondigd.

En dus staan er als vanouds veel belangstellenden het koningspaar op te wachten. Koning

en koningin begroeten iedereen enthousiast en schudden vele handen. Maar uiteindelijk zijn

ze natuurlijk in de Duin- en Bollenstreek om kennis te maken met bewoners en bedrijven.

TEKST KARLIJN HOFTIJZER

56


ollen57


Met gezonde nieuwsgierigheid

wachten we af: wat gaat prinses

Amalia studeren? En waar? Als ze

gevoelig is voor familietradities, zal ze

voor de Universiteit Leiden kiezen.

Ze zou dan de vierde generatie van

haar familie zijn die daar in de collegebanken

haar aantekeningen maakt.

Student

TEKST KARLIJN HOFTIJZER

IN LEIDEN


Prinses Margarita de Bourbon de Parme heeft het druk. Met

haar gezin, haar bedrijf, de verbouwing van haar boerderij én

met haar paarden. Maar de oudste dochter van prinses Irene

maakte tijd voor Vorsten, voor een gesprek over haar leven.

TEKST KARLIJN HOFTIJZER

alleen

‘HET

om

GAAT

mij’

NIET


TOCH NOG EEN VOLWAARDIG

afscheid

Op de uitvaart van prins Philip in april 2021 konden maar dertig mensen

aanwezig zijn, maar bijna een jaar later kunnen leden van vele koninklijke

families alsnog eer betonen aan de echtgenoot van de Britse vorstin.

Dat deden verschillende aanwezigen onder meer door kleding te dragen

in Edinburgh green, de officiële kleur van de prins.

TEKST KARLIJN HOFTIJZER

98


99


TUSSEN

HOED EN

DIADEEM

124


Oorspronkelijk werd hij

gedragen om het haar

uit het gezicht te houden,

maar anno 2022 is de

haarband veel meer dan

dat. Het is een eyecatcher,

de spreekwoordelijke kers

op de taart of in Máxima’s

geval: een alternatief voor

de koninklijke hoed.

TEKST JOSINE DROOGENDIJK

125

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!