23.06.2022 Views

Vorsten editie 8 - 2022 - Inkijkexemplaar

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VORSTEN 08 <strong>2022</strong><br />

AL SINDS 1973 DÉ ‘HOFLEVERANCIER’<br />

PLATINUM<br />

JUBILEE<br />

UITBUNDIG GEVIERD<br />

VICTORIA’S<br />

RONDVAART<br />

IN AMSTERDAM<br />

– EN MEER<br />

50<br />

Op weg naar<br />

JAAR<br />

VORSTEN<br />

GESPREK<br />

MET<br />

BERNHARD<br />

(IN 1975)<br />

he Queen<br />

70 JAAR OP DE TROON


FOTO ANP


Justine<br />

Marcella<br />

Tegenwind<br />

We hebben allemaal weleens de wind tegen. Momenten dat het leven zwaarder<br />

voelt. De spreekwoordelijke ‘wind tegen’ kan veranderen in een storm of zelfs een<br />

orkaan aan negatieve gevoelens. De oorzaken zijn legio: van financiële zorgen, het<br />

verliezen van werk tot eenzaamheid. En toch, wanneer ons gevraagd wordt hoe<br />

het gaat, zeggen we automatisch en sociaal wenselijk ‘goed’. Zeggen dat de wind<br />

tegenzit, of dat het daglicht soms al zwaar op het gemoed rust, is nog steeds en<br />

helaas ‘not done’. We leven in een wereld die meer en meer lijkt te draaien om<br />

uiterlijke schijn en prestatie, en waarin we minimaal perfect moeten zijn. We trekken<br />

een mooie jurk aan, toveren een glimlach op onze toet en vertellen niet dat we<br />

eigenlijk niet zo lekker in ons vel zitten.<br />

De afgelopen vier jaar ben ik getuige geweest van de toenemende inzet van koningin<br />

Máxima om haar steentje bij te dragen aan de mentale gezondheidzorg. Onlangs kreeg<br />

haar tomeloze inzet een officieel karakter toen zij erevoorzitter werd van Mind Us.<br />

Deze organisatie werkt aan een gezonde ontwikkeling van jongeren: om kwetsbaar<br />

te zijn, te groeien, te leren en te ervaren. In haar toespraak vertelde Máxima dat haar<br />

motivatie om zich hiervoor in te zetten heel persoonlijk is en te maken heeft met haar<br />

zoektocht na de dood van haar zusje Inés, in juni al vier jaar geleden.<br />

‘Toen zij overleed, was ze 33 jaar… Dan word je overspoeld door heel veel gevoelens.<br />

Verdriet, verlies, machteloosheid. Dat het zo ver was gekomen en je haar niet hebt<br />

kunnen helpen. Maar we wisten niet goed hoe… het was moeilijk om erover te praten.<br />

Haar dood maakte heel veel gevoelens los. En steeds maar weer de vraag: hadden we<br />

méér kunnen doen? Ik merkte al snel dat ik niet alleen was. Ik hoorde van heel veel<br />

mensen dat ze hetzelfde hadden doorgemaakt met een familielid of een vriend of<br />

vriendin. Hoe kun je iemand met mentale problemen echt helpen?’<br />

Alleen al het feit dat Máxima het bespreekbaar maakt, helpt! Maar ze gaat verder dan<br />

dat. Ze geeft mensen die worstelen met het leven een luisterend oor en agendeert<br />

de problematiek. En laat het aan haar over om de grotere verbanden te zien. Wat is<br />

de invloed van sociale media en welke rol speelt de schuldenproblematiek? Het zijn<br />

maar een paar thema’s die ik hoor terugkeren in de vele gesprekken die Máxima<br />

voert op dit gebied. Mentale gezondheid gaat ons allemaal aan. Laten we een beetje<br />

beter voor elkaar zorgen. In goede, maar zeker ook in slechte tijden. Wind tegen<br />

is alleen een goed idee wanneer je een parachute hebt, laten we voor elkaar een<br />

parachute zijn.<br />

50<br />

Op weg naar<br />

JAAR<br />

VORSTEN<br />

hoofdredacteur <strong>Vorsten</strong><br />

5


44<br />

46<br />

14<br />

32<br />

38<br />

84<br />

24<br />

FOTO’S ANP (O.A. COVER), GETTYIMAGES, GRIMA LONDON/JOHANN WILLSBERGER


NR. 8 - <strong>2022</strong>inhoud<br />

60<br />

WIE DEED WAT?<br />

14 Platinum Jubilee groots gevierd<br />

Verenigd Koninkrijk bedankt vorstin voor 70 jaar op de troon<br />

32 Kroonprinses Victoria bezoekt Nederland<br />

Duurzaamheid en innovatie centraal<br />

38 Interview met voormalig koning Simeon II<br />

Over Bulgarije, zijn familie en zijn band met Beatrix<br />

84 Weerzien met Canada<br />

Warme ontvangst voor Margriet en Pieter<br />

ACHTER DE PALEISDEUREN<br />

24 Belgische prinses Astrid 60 jaar<br />

Hardwerkende moeder en oma<br />

36 Dat verdient een bloemetje<br />

Een boeketje hoort erbij<br />

44 Op weg naar 50 jaar <strong>Vorsten</strong><br />

1975: gesprek met prins Bernhard<br />

46 Elizabeths eerste jaar als koningin<br />

Nog ongekroond, maar al volop aan het werk<br />

72<br />

ELKE VORSTEN<br />

8 Hofnieuws<br />

22 Willems wereld<br />

30 Máxima’s wereld<br />

52 Wim Dehandschutter signaleert<br />

Elisabeths eerste handelsmissie<br />

54 Royal Catwalk: modenieuws van de<br />

hoven<br />

58 Reinildis van Ditzhuyzen: Oranje in<br />

Fulda<br />

60 Martijn Akkerman belicht<br />

spectaculaire broches van Grima<br />

66 Paul Rem over de stoelen van de<br />

Oranjes (aflevering 4)<br />

78 Oranjenieuws<br />

80 Zien, lezen, doen – met extra’s voor<br />

abonnees<br />

90 Ten slotte: broche van<br />

keizerin Eugénie<br />

LEZERSSERVICE<br />

71 Puzzel & win het boek 1572<br />

83 Neem nu een abonnement, inclusief<br />

special Máxima &Friends<br />

89 Colofon en service<br />

Bij dit artikel vindt u een video,<br />

podcast of extra foto’s als u <strong>Vorsten</strong><br />

digitaal leest.<br />

72 Mode: pronken met veren<br />

Prachtig op hoeden en jurken<br />

7


UITGESTELD<br />

BEZOEK<br />

Eigenlijk zou kroonprinses Victoria vorig jaar<br />

november al een bezoek brengen aan Nederland,<br />

maar vanwege de coronapandemie kon dat niet<br />

doorgaan. Uitstel bleek geen afstel, want nu komt<br />

de Zweedse prinses alsnog naar ons land.<br />

TEKST KARLIJN HOFTIJZER


oyalduty TEKST KARLIJN HOFTIJZER Het is voor koningin Máxima absoluut geen must<br />

royalduty<br />

TEKST KARLIJN HOFTIJZER<br />

Dat<br />

verdient een<br />

bloemetje<br />

om een boeket bloemen te krijgen, het wordt<br />

in ieder geval vanuit het Hof niet verlangd van<br />

de organisatie die haar ontvangt. Toch is het<br />

bloemetje, vaak bij aankomst aangereikt door<br />

een ietwat verlegen kind in zondagse kleren,<br />

een niet meer weg te denken onderdeel van een<br />

feestelijk bezoek (op werkbezoeken worden ze<br />

vrijwel altijd achterwege gelaten). Het gebruik<br />

om hooggeplaatste personen bloemen te laten<br />

dragen, gaat al eeuwen terug, en vandaag<br />

de dag dient het nog steeds hetzelfde doel:<br />

het benadrukt de sociale status van de koningin<br />

of prinses. Voorafgaand aan Koningsdag in<br />

Maastricht vertelde een trotse bloemiste hoe<br />

twee weken van tevoren een aantal boeketontwerpen<br />

voor de koningin en prinsessen aan<br />

de hofdames werd gepresenteerd. Bij kleinere<br />

gebeurtenissen, zoals openingen is dat niet<br />

gebruikelijk en wordt er vertrouwd op het inzicht<br />

van de plaatselijke bloemist. Wel is het handig als<br />

de boeketjes een beetje handzaam zijn. Dat de<br />

stelen niet nat zijn en de bloemen geen stekels<br />

hebben of stuifmeel afgeven: het zou zonde zijn<br />

als Máxima’s smetteloos witte couturejurk niet<br />

ongeschonden de middag doorkomt.<br />

FOTO’S ANP<br />

36


37


‘PRINSES<br />

BEATRIX IS<br />

EEN GOEDE<br />

VRIENDIN’<br />

Voormalig koning Simeon II van Bulgarije ontvangt <strong>Vorsten</strong> op<br />

zijn Vrana-paleis, voor een gesprek over zijn familie en de toekomst<br />

van zijn land. Maar ook vertelt hij over zijn goede band met andere<br />

vorstenhuizen, waaronder het Nederlandse.<br />

TEKST KEMAL RIJKEN<br />

38


Voormalig koning Simeon II: ‘Prinses<br />

Beatrix kwam naar de begrafenis van mijn<br />

oudste zoon Kardam, zeven jaar geleden.<br />

Dat heeft ons erg goed gedaan.’<br />

39


veren<br />

De een laat er een jurk mee maken, de ander een hoed.<br />

Hoe royals veren ook dragen, het is allemaal even prachtig.<br />

Pronken met<br />

TEKST JOSINE DROOGENDIJK<br />

72


De sjah van Perzië en zijn<br />

kersverse echtgenote<br />

Soraya komen even bij na<br />

hun huwelijksceremonie.<br />

Prachtig, deze jurk met<br />

20.000 veren, maar echt<br />

lekker zitten doet ’ie<br />

natuurlijk niet.<br />

73


€ 6,49 AP<br />

FOTO GETTYIMAGES

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!