17.08.2022 Views

Vogelmagazine 2 2022 - Inkijkexemplaar

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NAJAAR 2022, € 5,75

MAGAZINE

Het Zwin:

grenzen verkennen

Vogels in nood:

belangrijke EHBO-tips

Interview:

Anna Schneider

8 718972 410575

00222

AP

Alles uit de kast

TORENVALK IN DE TUIN

Geheimzinnige nomade

STEPPEKIEKENDIEF

VOGELWEELDE

IN WALLONIË

DE ONTDEKKING

Veluwse tuin lokt mus uit Italië

TREKVOGELTOPPER

Altijd prijs op Helgoland


6 VOGELMAGAZINE

WATERSNIP.


Het Zwin

VLAAMSE

VOGELTREKTOPPER

Een van de bekendste

natuurgebieden van België

ligt op de grens van West- en

Zeeuws-Vlaanderen. Het

Zwin Natuur Park en de

aangrenzende Zwinvlakte

trekken elk jaar zo’n

125.000 bezoekers. Zeker

tijdens de herfsttrek is het

omvangrijke gebied populair

bij vogelaars. Jaarlijks worden

er ruim 225 verschillende

vogelsoorten waargenomen.

TEKST IDDE LAMMERS FOFO'S GETTY IMAGES

WWW. MAGAZINE.NL 7


Alles uit de kast

De torenvalkkast in de tuin van vogelliefhebber

en fotograaf Jan Baks bleef

jarenlang onbewoond. Tot vorig jaar.

Van dichtbij legde Baks, woonachtig

op Goeree-Overflakkee, niet alleen

de nieuwe bewoners vast, maar ook

hun kroost.

TEKST EN FOTO’S JAN BAKS

14 VOGELMAGAZINE


WWW. MAGAZINE.NL 15


HAVEN VAN ANTWERPEN-BRUGGE

‘Wij staan

in België nog

wel veel verder

van de natuur

af dan de

Nederlanders’

28 VOGELMAGAZINE


- ANNA SCHNEIDER -

‘Ik hou van diehard

vogels kijken’

Anna Schneider (31) is medeoprichter van de enige Belgische vogelwerkgroep voor vrouwen, deelt

graag haar vogelkennis met anderen en houdt ervan om als fanatiek twitcher de competitie aan te

gaan met andere vogelkijkers. Roots Vogelmagazine in gesprek met een stadsmeisje dat de wereld

rondreist voor bijzondere vogels, maar nog steeds smelt voor een doodgewone houtduif.

TEKST DIEDERIK PLUG

GETTY IMAGES

Allereerst een tip voor de Nederlandse

lezers: Vlamingen doen niet aan

vogelen. Nou ja, dat doen ze wel, maar

het betekent iets héél anders dan binnen

het bestek van Roots Vogelmagazine valt.

Vogelen betekent in het Vlaams namelijk ‘seks hebben’, en dus

spreek je met Vlaamse vogelliefhebbers over ‘vogels kijken’.

Blozend stel ik daarom mijn onbedoeld beladen eerste vraag

aan Anna Schneider opnieuw: was jij in je jeugd al bezig met

vogels kijken? Eenmaal uitgelachen antwoordt ze: “Ik kom

uit een gezin dat totaal niet bezig was met de natuur. Ik ben

een echt stadsmeisje. Ik had als kind geen connectie met de

natuur, dat kwam pas later.” Opmerkelijk wel, met een vader

die is opgegroeid op vogeleiland-bij-uitstek Texel. “Daar moet

toch iets van zijn overgebleven en op mij zijn overgedragen”,

zegt Anna. “Maar bij mij ontstond de natuurpassie gestaag,

en pas rond mijn 20 e verjaardag begon het te bloeien. Ik

deed mijn masterstudie in animatiefilm. Rond de tijd dat

ik daarmee klaar was, bekroop me het gevoel dat ik geen zin

had mijn hele loopbaan achter computers te moeten zitten.

Toen ben ik op zoek gegaan naar wat ik eigenlijk leuk vond

en kwam ik als vrijwilliger terecht bij een opvangcentrum

voor vogels en wilde dieren, waar ik vijf

jaar heb gewerkt. Daarna ging het heel

snel. Ik ontdekte dat de natuur me rust

gaf, en plezier. En toen heb ik mijn

leven over een andere boeg gegooid en

ben ik daar helemaal voor gegaan. Zo belandde ik een paar

jaar later via een studie agro- en biotechnologie ook in mijn

huidige job.” Die job draait niet om vogels, trouwens. Anna

werkt als onderzoeksassistent bij de afdeling entomologie van

het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen

en doet onderzoek naar steekmuggen – de extra nare soorten

die tropische ziekten kunnen overbrengen. Maar in de aanloop

naar die baan richtte Anna dus ook nog die vogelwerkgroep

op, Dé Duifkes (Antwerps dialect voor ‘mooi meisje’),

en ontpopte ze zich als voorvechter voor vrouwen en kinderen

in de vogelkijkwereld.

Van grap tot Facebookhit

Waarom was zo’n werkgroep eigenlijk nodig? Wel, de wereld

van vogelliefhebbers is in België, net zoals in Nederland,

aan het groeien – zij het wat langzamer dan bij ons. En het

merendeel van vogelkijkend België is, opnieuw net zoals in >

WWW. MAGAZINE.NL 29


GETTY IMAGES

HELGOLAND

Trekvogelmagneet in de Noordzee

Zin om er een paar dagen even helemaal uit te zijn op een bijzondere plek?

De hele dag lekker wandelend op zoek te gaan naar zeldzame vogels, of vogels van

heel dichtbij te fotograferen? Ga dan eens een weekje of weekend naar Helgoland,

een topplek om in het najaar van dichtbij naar trekvogels te kijken.

TEKST PAUL BÖHRE FOTO’S RENÉ VAN ROSSUM E.A.

Helgoland is een piepklein eiland in de Noordzee, met

een oppervlakte van slechts 1,7 km². Het ligt op een heel

bijzondere plek, namelijk echt midden in zee, in de Duitse

Bocht, op ongeveer 70 kilometer afstand van de Duitse kust.

Het hoogste punt van het eiland ligt 61 meter boven de zeespiegel;

de westkant bestaat uit hoge, steile rotskliffen. Ooit

was het een bolwerk van de Duitse marine, maar anno nu is

dit kleine vlekje in de Noordzee een van de beste vogelplekken

om in het najaar trekvogels te zoeken en te bekijken.

RUIM 430 SOORTEN

Er zijn inmiddels meer dan 430 verschillende soorten vogels

op het eiland waargenomen, wat echt heel veel is voor zo’n

piepklein plekje op de wereld. Reden temeer waarom veel

36 VOGELMAGAZINE


Het licht van de

vuurtoren trekt ’s nachts

ook veel vogels aan

WWW. MAGAZINE.NL 37


OSCAR DÍEZ/AGAMI

BOOMVALK.

Valken

In het najaar kun je in

Nederland verschillende soorten

valken zien. Vooral de BOOMVALK,

ROODPOOTVALK, TORENVALK en

het SMELLEKEN lijken op elkaar.

Hoe houd je ze uit elkaar?

TEKST PAUL BÖHRE

46 VOGELMAGAZINE


GERT-JAN IJZERMAN/NIS

TORENVALK.

PAUL MIGUEL/NIS

GERT-JAN IJZERMAN/NIS

SMELLEKEN.

Valken (Falconidae) zijn

middelgrote roofvogels met vrij

spitse vleugels en een snelle, wendbare

vlucht. De hier beschreven soorten hebben

een lange staart. De meeste soorten

slaan hun prooi in de lucht. Ze hebben

een snavel met een ‘stompe’ tand

(‘valkentand’) aan de snijrand van

de bovensnavel, die dient om

prooien te doden.

ROODPOOTVALK.

WWW. MAGAZINE.NL 47


HARRI TAAVETTI/FLPA/NIS

RUIGPOOTUIL.

54 VOGELMAGAZINE


DE WAALSE BOSSEN

Uilenmekka

In het najaar tooit het herfstbos in

de Belgische Ardennen zich op zijn mooist.

Dit is het perfecte seizoen om er vogels te

zien – en dan niet alleen de vele soorten

die specifiek zijn voor de Ardennen, maar

ook verschillende uilensoorten waarop je

juist in september en oktober de meeste

kans maakt. Bioloog en natuurgids David

‘Billy’ Herman neemt je mee.

TEKST BILLY HERMAN

in het

najaar

>

WWW. MAGAZINE.NL 55


AGENDA

TEKST LIA VAN LOOIJ

IJSVOGEL.

TEKENWORKSHOP

Op 21 SEPTEMBER geeft

Loes Botman een online

teken les. Zij is gespecialiseerd

in tekenen met pastel krijt

en deze woensdag laat

ze je zien hoe zo’n ijsvogel

tot stand komt. Ervaring in

tekenen is niet vereist, papier

en een doosje pastelkrijt is

genoeg om mee te kunnen

doen. Is je tekening niet voltooid

tijdens de workshop,

dan kun je hem in de week

erna afronden, waarna je alsnog

feedback krijgt van de

kunstenares. • Locatie: thuis

• Tijd: 19.30-20.30 uur • Prijs:

€ 17 • Info: loesbotman.nl.

LOES BOTMAN

66 VOGELMAGAZINE


OP ZOEK NAAR DE OEHOE

Een deel van de mergelgroeve bij de Sint-

Pietersberg is geopend voor publiek. Maar de

Oehoevallei geldt als rustgebied voor dieren en

is slechts een paar keer per jaar toegankelijk.

Op ZATERDAG 27 AUGUSTUS bijvoorbeeld.

Dan kun je met een gids de vallei bezoeken

en spot je misschien wel de grootste uil van

Europa. Wandelschoenen verplicht! • Locatie:

Châlet d’n Observant, Lage Kanaaldijk 117,

Maastricht (LB) • Tijd: 10-12 uur • Prijs: € 15 •

Info: natuurmonumenten.nl.

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES

DAGJE LAUWERSMEER

BAARDMAN

In het Lauwersmeergebied broeden vele vogelsoorten.

Maar ook voor een tussenstop of als

overwinteringsgebied weten zangvogels, steltlopers

en roofvogels de wildernis van water,

bos, rietvelden en ruige graslanden op de grens

van Groningen en Friesland te vinden. Op pad

met Dagjeindenatuur.nl staat garant voor veel

waarnemingen; misschien vang je tijdens deze

excursie op ZONDAG 25 SEPTEMBER ook

een glimp op van de zeearend, maar meer kans

maak je op het baardmannetje. • Locatie:

Lauwersmeer (GR), exacte locatie volgt na

aanmelding • Tijd: 7.45-11.45 uur • Prijs:

€ 39,50 • Info: dagjeindenatuur.nl.

PAUL BÖHRE

VAREN NAAR NIEUW LAND

Stap ZATERDAG 1 OKTOBER aan boord voor

een tocht naar de Marker Wadden. Eenmaal

aan wal kun je kiezen: ga je met de vogelgids

op pad of maak je zelf een wandeling? In deze

periode verlaten de trekkende broedvogels

het gebied en andere komen juist aan voor een

tussenstop. Het is sowieso de beste tijd om de

reuzenstern te kunnen zien. • Locatie: naast

NS-station aan het Stationsplein in Enkhuizen

(NH) • Tijd: 9.30-16.30 uur • Prijs: € 54,50 •

Info: fogol.nl.

CURSUS VOGELS HERKENNEN

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

organiseert in het voor- en najaar een vogelherkenningscursus.

Zes dinsdagavonden

vertellen ervaren vogelaars alles over de vogelwereld

en wat daarin gebeurt. Ook ga je vier

keer op excursie. De cursus start op DINSDAG

4 OKTOBER en wie hem volgt, komt zonder

meer in het voorjaar van 2023 in aanmerking

voor een plek voor het tweede deel van de

cursus. • Locatie: infoschuur Goois Natuurreservaat,

Naarderweg 103a, Hilversum (NH);

locatie van de excursies volgen na reservering

• Tijd: di-avond 20-22.15 uur; excursies op

15, 23 en 29/10 van 8-11 uur, op 6/11 hele dag •

Prijs: € 45 (incl. lidmaatschap vogelwerkgroep)

• Info: vwggooi.nl.

PIMPELMEES.

GETTY IMAGES

VOGELS RINGEN

GETTY IMAGES

Tot en met ZATERDAG 6 NOVEMBER

worden in het Zwin Natuur Park dagelijks

vogels geringd voor wetenschappelijk onderzoek

naar de vogeltrek. Wil je zien hoe een

vogel ringer te werk gaat? Ga dan eens naar

de ringhut langs het huttenparcours, waar

je de vogels van dichtbij kunt bekijken.

• Locatie: Zwin Natuur Park, Gr. L. Lippensdreef

8, Knokke-Heist (B) • Tijd: 10-12 uur •

Prijs: gratis bij entree tot het Zwin Natuur

Park (€ 14) • Info: zwin.be/nl/vogelringen.

RENE VOS

NAAR DE DELTA

Ga op 3, 19 OF 30 DECEMBER mee naar

de delta van Zeeland en Zuid-Holland. Per

minibus word je naar de vogelrijke locaties van

Schouwen-Duiveland, Goeree-Overflakkee

en de Oosterscheldekering gebracht, plekken

die enorm populair zijn bij onder meer de

blauwe kiekendief, ruigpootbuizerd, lepelaar,

het nonnetje en flamingo. Neem je camera

mee als je wilt, want deze excursie is ook

geschikt voor het fotograferen van vogels

en landschappen. • Locatie: parkeerplaats

Noordzee strand aan de Mr. Snijderweg,

Stellendam (ZH) • Tijd: 9-16 uur • Prijs:

€ 75 • Info: localnatureguide.com.

BIJ HET TER PERSE GAAN VAN DEZE EDITIE VONDEN DEZE ACTIVITEITEN ALLEMAAL NOG DOORGANG, MAAR HET KAN ZIJN DAT EEN OF MEERDERE IN DE TUSSENTIJD ZIJN GEANNULEERD. VOOR ALLE ACTIVITEITEN GELDT: VOORAF AANMELDEN.

WWW. MAGAZINE.NL 67

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!