27.09.2022 Views

WEB De hint 3.okt 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Oktober 2022

De Hint

De wijkkrant voor Hintham

Aan de bewoners van dit pand


COLOFON

3 EERSTE HULP BIJ GELDZAKEN

4 S.C.C. DE BIECHTEN

5 WIJKRAAD HINTHAM

7 STICHTING THUISGEKOOKT

9 STICHTING BAS

11 HULPDIENST HINTHAM

12 UIT DE WIJK

13 HOF VAN HINTHAM

15 PRIJSPLAFOND ENERGIE

Wijkkrant De Hint verschijnt 10 x per jaar en wordt

mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het

wijk– en dorpsbudget van de gemeente.

Jaargang 41 - oktober 2022

Uiterste aanleverdatum kopij voor De Hint

• Editie november: 3 oktoberi 2022

• Editie december: 7 november 2022

• Editie februari: 9 januari 2022

Kopij graag aanleveren in platte tekst (zonder

opmaak), afbeeldingen separaat.

Email: wijkkrantdehint@outlook.com

De Hint is ook digitaal te lezen op :

https://debiechten.nl/wijkkrant/

www.wijkraadhintham.nl

Belangrijke telefoonnummers:

Sociaal Cultureel Centrum De Biechten

073 641 90 72

Gemeente Wijkteam Hintham

073 615 31 75

Redactie De Hint

Henk Nijland

Henry Liebregts

Fons Engelen

Truus Meij

Guus van der Hoeven

Adverteren in De Hint?

Neem contact op met de redactie:

wijkkrantdehint@outlook.com

Afvalstoffendienst

073 615 65 00

Meldpunt Openbare Ruimte

073 615 55 55

Meldkamer Politie

0900 88 44

Hulpdienst Hintham

073 851 96 00

KindCentrum ‘t IJzeren Kind

073 822 51 70

Vivent Hof van Hintham

088 163 70 91

2

De redactie heeft maandelijks 2x overleg. Na het 1 e redactieoverleg hoort u of ingezonden kopij

geplaatst kan worden.


EERSTE HULP BIJ GELDZAKEN

ZORGEN OVER HET BETALEN VAN JE REKENINGEN?

EERSTE HULP BIJ GELDZAKEN (EHBG) IS ER VOOR JE

Steeds meer mensen maken zich zorgen over de hoge energieprijzen, duurdere boodschappen en

oplopende rekeningen. Die zorgen kunnen leiden tot onrust, stress en onzekerheid. Maak jij je

ook zorgen over jouw geldzaken? Of heb je er vragen over? Weet dan dat je altijd terecht kunt bij

de consulenten van Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHBG) van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Er is

ook extra hulp voor de stijgende energierekening.

‘Je hoeft je niet te schamen’

Toos is een van de mensen die wordt geholpen door de consulenten

van EHBG. Ze is blij dat ze aan de bel heeft getrokken. “Ik raad

iedereen aan om dat ook te doen”, vertelt Toos. “Alle consulenten

willen je helpen, ze zijn allemaal zo aardig. Maar je moet wel zelf die

eerste stap zetten. Als ik geen hulp had gevraagd, dan had ik nog veel

dieper in de problemen gezeten. Je hoeft je niet te schamen voor

vragen of zorgen over geld. Neem snel contact op met EHBG. Zij zijn

er om je te helpen, maak daar gebruik van. Want alleen lukt het vaak

niet. Je hebt soms net dat ene zetje nodig.”

Eerste Hulp Bij Geldzaken voor iedereen

EHBG is er voor iedereen met vragen over geld. Ook voor jongeren en ondernemers. Dus heb jij

een vraag over jouw geldzaken? Heb je moeite om rond te komen? Ben je bang om in de schulden

te raken en wil je dat voorkomen? Of krijg je al aanmaningen van schuldeisers?

Dan is EHBG er voor jou. Je krijgt hulp van consulenten die veel weten over geldzaken. Dat is gratis

en vrijblijvend. De consulenten kijken met je mee naar jouw persoonlijke situatie en kijken hoe ze

jou met maatwerk het beste kunnen helpen. Bijvoorbeeld met het maken van een overzicht van

jouw inkomsten en uitgaven. Maar ze kijken ook of je recht hebt op gemeentelijke regelingen of

landelijke toeslagen, zoals de energietoeslag van € 1.300 voor mensen met een lager inkomen. Zo

loop je niets mis.

Kom naar Eerste Hulp Bij Geldzaken

Wacht voor advies of hulp niet te lang en bel met Eerste Hulp Met Geldzaken: (073) 615 51 55.

Of kom op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur langs bij ons loket: Weener XL, Van

Herpensweide 1, ’s-Hertogenbosch. Hiervoor hoef je geen afspraak te maken. De consulenten

van EHBG helpen je graag.

Zelf aan de slag met je geldzaken

Er zijn ook dingen die je zelf kunt doen. Kijk daarvoor eens op www.s-hertogenbosch.nl/ehbg.

Hier kun je door het invullen van een aantal vragen zien op welke toeslagen en voorzieningen

jij recht hebt. Verder vind je er geldplannen die je kunnen helpen om balans te krijgen en te

houden in jouw geldzaken.

3


S.C.C. S.C.C. De De De BIECHTEN

BIECHTEN

4

4


WIJKRAAD HINTHAM

.

Nieuws van wijkraad Hintham - oktober 2022

De openbare wijkraadsvergadering van september werd bezocht door een aantal inwoners van

Hintham die zich zorgen maken over hangjongeren bij speelplekken. Deze jongeren intimideren

anderen, maken speeltoestellen kapot en laten veel rommel achter. Goed dat deze signalen uit de

wijk komen. Als we het niet weten kunnen we er ook niets aan doen. Nu wordt het opgepakt en

hopelijk opgelost. Ziet u vandalisme of andere zaken waarvan u denkt, “dit kan zo niet” geef het

door!!

Beweegtoestellen

Deze maand worden in de wijk beweegtoestellen geplaatst. Er komen 2 toestellen bij de tennishal

buiten, 2 toestellen op het plein bij de Meester Broerensingel en 2 nabij het IJzeren Kind. De exacte

plaats bij het IJzeren Kind is nog niet bekend. Fysio van Lith gaat op bepaalde tijden begeleiding

geven over het gebruik van de toestellen. Als daar meer over bekend is informeren wij u daarover.

Werkzaamheden Pastoor van Thiellaan

Vorige maand heeft u kunnen lezen dat waarschijnlijk in oktober gestart zou worden met de

asfaltering van de Pastoor van Thiellaan. Omdat de gemeente nu heeft besloten het groter aan te

pakken en ook riolering, groen en het gedeelte voor de flats aan te pakken, gaat het er nu naar

uitzien dat het voorjaar wordt voor hier aan begonnen wordt. Reden: het is beter om het nu gelijk

goed aan te pakken. Wij houden u op de hoogte!

En dan nog … Groensnoeidag zaterdag 15 oktober

De wijkraad organiseert dit najaar weer de groensnoeidag. Tiijdens deze dag staan van 9-13.30 uur

onze vrijwilligers weer voor u klaar op de bekende punten. Meer informatie hierover op pagina 12

of raadpleeg de website van de wijkraad.

Ziet u iets in de openbare ruimte wat u door zou willen geven aan de gemeente? Vandalisme,

zwerfvuil, onveilige situaties of anderszins?

Meld dit dan via de Buiten Beter app. Uw melding gaat gelijk

naar de gemeente. De BuitenBeter app kunt u downloaden

via Google Play Store of iTunes App store.

Op de website van de gemeente staat ook een meldingsformulier dat u kunt iinvullen.

https://www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt of u geeft de melding telefonisch door via

073 615 55 55.

Blijf gezond!!

www.wijkraadhintham.nl

secretariaat@wijkraadhintham.nl

https://www.facebook.com/Wijkraad-Hintham

5


STICHTING THUISGEKOOKT

Meld je aan als thuiskok en kook écht het verschil voor een buurtgenoot

Tijdens #kookmeer, van 24 september tot en met 9 oktober, roept Stichting Thuisgekookt samen

met partners zoveel mogelijk mensen op om zich aan te melden als thuiskok. Want door af en

toe een portie meer te koken, kook je écht het verschil voor een buurtgenoot in een kwetsbare

situatie.

Geluk zit in een klein bakje

Voor veel mensen is het lastig om iedere dag zelf te koken. Alleenstaande ouderen, mensen met

een geestelijke of lichamelijke beperking of mensen die spaarzaam moeten omgaan met hun

energie: niet iedereen is in staat een verse, gezonde maaltijd op tafel te zetten. Door maaltijden te

ontvangen van een hobbykok uit de buurt wordt hun wereld groter, gezonder én gezelliger. Want

met af en toe een kletspraatje aan de deur als het eten wordt gebracht, worden ook gevoelens

van eenzaamheid minder. Het ministerie van VWS licht Stichting Thuisgekookt tijdens de Week

tegen Eenzaamheid dan ook uit als één van de initiatieven die succesvol ingezet wordt om de

groeiende eenzaamheid in Nederland tegen te gaan. Het langsbrengen van een maaltijd lijkt een

klein gebaar, maar maakt een groot verschil!

Wat doet een thuiskok?

Een thuiskok is iemand die vrijwillig, tegen de

kostprijs van de ingrediënten, één of twee keer

per week een maaltijd kookt en langsbrengt bij

een buurtgenoot die de hulp goed kan gebruiken.

#kookmeer trapt af op Burendag, en dat is niet

zonder reden. Als thuiskok bij Stichting

Thuisgekookt kook je namelijk altijd voor iemand

die op maximaal anderhalve kilometer afstand

woont.

Het gebeurt regelmatig dat je na aanmelding niet direct voor een buurtgenoot

aan de slag kunt. Soms blijft een hulpvraag even uit, maar dat betekent niet

dat je inschrijving minder waardevol is. Met het ook op het veranderende

orglandschap en de vergrijzing, verwacht Stichting Thuisgekookt steeds meer

landelijke hulpvragen van mensen die graag een maaltijd ontvangen. Daarom

heeft Stichting Thuisgekookt een groot bestand nodig met enthousiaste

thuiskoks die bereid zijn om voor een buur te koken. Hoe meer thuiskoks zich

inschrijven, hoe makkelijker het is om een passende match te vinden voor

iedere aanvrager!

Vervolg zie pagina 8

7


Vervolg pagina 7 Stichting Thuisgekookt

Kook het verschil

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, slaat Stichting Thuisgekookt

de handen in één met partners PLUS Supermarkten, MAGGI, Go

mingle en Texmex merk Santa Maria. Zij sluiten zich aan bij de missie

en visie om mensen en buurten te verbinden door middel van het

delen van eten. Alle partijen laten op een eigen manier zien hoe leuk

én makkelijk het kan zijn om iemand te helpen: door simpelweg een

portie meer te koken van wat je al maakt. Met winacties, deelrecepten

én kook(meer)clubs willen zij potentiële nieuwe thuiskoks

inspireren én activeren om zich aan te melden.

Meld je aan!

Ga voor meer informatie óf om je gelijk aan te melden naar thuisgekookt.nl/kookmeer of

bel 085 06 08 768.

12


STICHTING BAS

B A S BLIJFT BEZIG

Hoewel de vakantieperiode voor de “grijze golf” nog maar net begint te sluiten, zijn we bij de

B A S toch al weer een maand aan de slag. De meeste gewone wekelijkse activiteiten draaien al

en in oktober beginnen ook de laatste activiteiten, zoals de talenlessen, de teken- en

schilderlessen en - nieuw! - de hobbymiddagen.

• Bent u geïnteresseerd en wilt u deelnemen aan een cursus Spaans, Italiaans of Franse

conversatie of uw eigen niveau willen verbeteren

• Wilt u graag meer weten van tekenen en schilderen

Neem dan contact op met de desbetreffende docenten:

hun gegevens vindt u in de folder op de balie, de affiches in de B A S-kast bij de ingang van de

Biechten en natuurlijk op onze – vernieuwde - site: basdebiechten.nl.

Dat geldt ook als u eenmalig of vaker wilt deelnemen aan de

hobbymiddagen op de maandagen van 13.30 -15.30 uur. Kom gewoon

eens binnenlopen, breng je eigen hobby mee of maak een leuke kaart

met materiaal dat aanwezig is (€1 materiaalkosten) en ervaar hoe gezellig

het kan zijn om samen bezig te zijn. De eerste keer is altijd gratis, daarna

betaalt u € 2,50 per middag of € 8,50 per maand als u elke week komt.

Nu de dagen weer korter worden en het weer een beetje minder, is het

misschien wel een goed idee om eens bij de activiteiten te komen kijken

of ze iets voor u zijn: het brengt u zeker een aangename wekelijkse

ochtend of middag en natuurlijk nieuwe sociale contacten.

Naast de vaste wekelijkse of tweewekelijkse activiteiten hebben we ook eenmalige activiteiten.

Zo kunt u nog net inschrijven voor de informatiemiddag over het leven vieren en op een goede

manier afscheid nemen. Die middag is op donderdag 19 oktober van 14.00 – 16.00 uur en kost

u €3, daar krijgt u naast een interessant verhaal ook koffie en thee met wat lekkers voor. Meer

informatie vindt u in De Hint van september of op onze site.

Op zoek naar een hele andere activiteit dan die wij bieden? Laat het weten en misschien

kunnen we wel een nieuwe activiteit starten! Niet op zoek naar een activiteit, maar eerder naar

een vrijwilligersbaan? Wij zoeken nog 2 mensen die het leuk vinden om deel uit maken van de

werkgroep “Eenmalige activiteiten”, die er elke twee maanden voor gaat zorgen dat er een

extra activiteit voor senioren komt. Het gaat daarbij zowel om het bedenken van de activiteit,

het benaderen van iemand die de activiteit kan geven en betrokken zijn bij de uitvoering.

Geïnteresseerd? Meld u via onze site of door een mailtje

te sturen aan info@basdebiechten.nl. Liever telefonisch contact?

Bel dan naar: 06 30 65 74 92.

Een mooie en inspirerende herfst gewenst!

9


HULPDIENST

Op dinsdag 27 september vierden vrijwilligers van Hulpdienst KOM-Rosmalen hun

30-jarig jubileum. De Hulpdienst is onderdeel van Farent sociaal werk.

In 1992 is een team van vrijwilligers gestart met het bieden van praktische hulp aan ouderen

die zelfstandig in de Kom van Rosmalen wonen. Na 30 jaar kunnen oudere inwoners nog steeds

rekenen op Hulpdienst KOM voor begeleiding bij vervoer naar bijv. arts of winkel.

Van maandag t/m vrijdag heeft een vrijwilliger “dienst” met

eigen auto en een dosis goede zin. Zo bracht een teamlid

vorige week een meneer naar de fysiotherapie. Na een leuk

gesprek in auto, de noodzakelijke behandeling bij therapeut

wordt meneer weer thuisgebracht. Nog de km. vergoeding

afronden en dan: tot volgende keer, dezelfde tijd maar weer?

De vrijwilliger gaat naar zijn volgende afspraak; een mevrouw

wil graag naar een activiteit waar zij haar vaste maatjes kan

ontmoeten.

In tientallen jaren hebben we veel oudere wijkbewoners een handje geholpen en contacten in

de buurt opgebouwd. We hebben ruimte om meer oudere wijkbewoners te helpen.

Woont u in wijk 't Ven, Hondsberg, Centrum, Molenhoek of de Overlaet en wilt u gebruik

maken van onze hulp?

Neem voor meer informatie contact op met Anja Hobbelen, 06 46 76 81 07,

anjahobbelen@farent.nl of kijk op Farent - Hulpdiensten KOM-Rosmalen, Hintham en

Maliskamp/Sparrenburg.

Bel Anja ook als u benieuwd bent naar de overige Vrijwillige Thuishulpteams in Rosmalen,

Nuland en Vinkel.

11


UIT DE WIJK

HANDBOOGSCHUTTERIJ NIMROD HEEFT EEN VERZOEK AAN DE BEWONERS VAN

HINTHAM ZUID EN NOORD.

Help het milieu: recycle uw oude frituurvet en – olie. Op het terrein bij Handboogschutterij Nimrod,

Christiaan Kannemansstraat 26 (naast dierenartskliniek) staan 2 gele kliko’s die bestemd zijn voor het

in afgesloten verpakking in te leveren van:

Frituurvet en frituurolie in de originele verpakking of in een afgesloten plastic fles/container.

De kliko’s zijn 24 uur per dag bereikbaar/de gehele week.

Dus help het milieu en lever uw oude frituurvet/-olie in !!

Handboogschutterij Nimrod 1862 Hintham

GROEN/SNOEIDAG 15 OKTOBER 2022

Noteer in uw agenda: zaterdag 15 oktober 2022 is er weer de najaarsgroensnoeidag, georganiseerd

door Wijkraad Hintham. Storten kan op de bekende 5 plekken in de wijk van 09.00 – 13.30 uur:

• Hoek Hendrik Wiegersmalaan - Jan Krusemanstraat.

• Johan van Enthovenstraat bij het speelveld/schoolplein.

• Parkeerplaats hoek Jan Heijmanslaan – Jan van Delftstraat, zo ver mogelijk tegen het speelveld aan.

• Wilhelminastraat bij speeltuintje tegenover Julianastraat .

• Mr. Broerensingel op het plein tegenover huisnummers 35 – 37/fietspad de Bongerd

Op de stortplekken staat een vrijwilliger die u ook een kruiwagen uitleent. Nadere info te verkrijgen bij

Henk Nijland, email: henk.nijland@freedom.nl en via de website van de wijkraad.

Tot ziens op de 15 oktober.

KOOR ZOEKT LEDEN

Klein gemend koor zingt mooi Nederlandstalig

repertoire en zoekt zangers.

Repetitie op donderdagavond om de 2 weken

in Hintham.

Neem contact op met: marijvanheijster@home.nl

12


WIJKWERKPLAATS OOST

Vroeger had ik geen talent. En nu

nog niet.

Maar gelukkig hebben ze er hier iets

op gevonden!!

Dit hoorde ik dinsdagmiddag

verzuchten in de teken/schilderclub

van Wijkwerkplaats Oost.

De oplossing voor een talentprobleem

is zo oud als het tekenen

zelf: je legt een voorbeeld op tafel en

tekent/schildert dit gewoon na. Is dat

kunst? Nee, maar wel ‘vergimmes’

gezellig!

En daar is het om te doen bij deze club, gezellig met elkaar aan tafel, op veilige afstand, creatief

bezig zijn. De één met na-apen en de ander met een eigen idee/ontwerp. Het maakt niet uit hoe

goed je bent want oefening brengt je steeds een stapje verder. En het mooie is dat je voor jezelf

kunt werken, maar ook dat er een professionele vrijwilliger is die je met raad en daad kan

bijstaan.

Voor de kosten hoef je het niet te laten, je betaalt voor

het materiaal (of brengt je eigen spullen mee) en de

koffie is gratis.

Het leuke aan de wijkwerkplaats is, in tegenstelling tot

wat veel mensen denken, dat het niet gaat om hét wérken

…… maar dat je kunt werken aan je creativiteit. Ook als je

zelf vindt dat je geen talent hebt. Er is altijd wel een

oplossing te bedenken en oefening maakt de meester.

Of je bij ons komt tekenen, boetseren, handwerken,

timmeren of wat dan ook, het resultaat is (bijna) altijd

goed, maar wat meer telt is de gezelligheid en het

sociaal contact. Voor óns hoef je niet bang te zijn!!

Heb je interesse? Voel je niet te jong, of juist te oud.

Twijfel niet en neem contact op met Willem van Aart 06 15 55 59 87 ☺

13


Nog toevoegen adv Pedique en Halder

½ pg


PRIJSPLAFOND ENERGIE

Het plan van het kabinet is dat de Nederlandse overheid vanaf 1 januari 2023 een deel van de

energierekening van huishoudens overneemt.

€1,50 per kuub gas: Vanaf 1 januari 2023 betaalt iedere Nederlandse consument voor de eerste

2.400 kWh (kilowatt per uur) elektriciteit en 1.200 m3 (kuub) gas hetzelfde bedrag. Mocht de

ontwikkeling van de prijs voor elektriciteit of gas meevallen voor vaststelling van het plafond later

deze maand, dan kunnen de plafonds nog worden verlaagd. Het prijsplafond voor gas wordt

maximaal verlaagd tot 1,20 per kuub gas.

€2.280 korting: Voor stroom en gas dat een huishouden bovenop de genoemde hoeveelheden

extra verbruikt, wordt de door hun energieleverancier gehanteerde marktprijs betaald. Minister

Kaag over de hoogte van die kosten: ‘De huidige inschatting is dat het markttarief voor

huishoudens in 2023 zonder plafond rond de €3 per kuub gas uitkomt en de prijs voor elektriciteit

iets onder €1. Onder deze onzekere aannames krijgt een huishouden met een energieprijs volgens

de verwachting van het kabinet in 2023 – uitgaande van een gebruik rond het gemiddelde of

hoger – een korting van €2.280 per jaar.

Omdat het prijsplafond vanwege de benodigde voorbereidingstijd pas op 1 januari 2023

ingevoerd kan worden, komt het kabinet met extra maatregelen om de energierekening op korte

termijn voor de maanden november en december al te verlagen. Voor de maanden november en

december wordt een tariefplafond gesimuleerd. In praktijk betekent dit dat de energieleverancier

voor de maanden november en december een bedrag ter verlaging van de termijnbedragen zullen

verwerken.

Ondanks alle maatregelen zullen er volgens het kabinet huishoudens zijn die de komende winter

in de knel dreigen te komen door de hogere energieprijzen. Op dit moment mag een

energieleverancier bij een kwetsbare consument, bijvoorbeeld met gezondheidsrisico’s en/of een

consument die heeft verzocht om schuldhulpverlening, niet het contract opzeggen gedurende de

winterperiode van 1 oktober tot 1 april. Voor de periode van 1 oktober 2022 tot 1 april 2023 is het

kabinet voornemens om afsluitingen ook in het geval van ernstige betalingsproblemen uit te

sluiten, waarbij er een aanvullende inspanningsverplichting voor de energiebedrijven geldt om

een aanbod te doen tot het treffen van een coulante betalingsregeling.

Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft met de energieleveranciers

afgesproken dat er weer vaste contracten in de markt zullen worden

aangeboden in 2023, wanneer de Autoriteit Consument & Markt (ACM)

de regels van de opzegvergoeding voor vaste contracten vaststelt.

De opzegvergoeding moet daarbij beter aansluiten bij de reële

restwaarde van het contract.

15


ADVERTENTIE

Viermakelaars

Viermakelaars

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!