20.10.2022 Views

Gevelbouw 05 2022

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN

Jaargang 19 I nummer 5

oktober - november

GEVELBOUW.INFO

Jaargang 19 nummer 5 2022

KEURMERK DAK-

EN GEVELBORG

PV-GEVELPANELEN VOOR

CENTRAAL BOEKHUIS

CIRCULAIRE GEVEL MET

ALUMINIUM BLOKPROFIELEN

FEDERATIE

ALUMINIUM

CONSTRUCTEURS

In samenwerking met:


Project Louise-Marie Antwerpen - realisatie van Groep Vorsselmans met Aliplast Aluminium Systems - Foto Yvan Glavie

UW PARTNER VOOR ALLE ALUMINIUM SYSTEMEN

Aliplast Aluminium Systems biedt een totaalpakket aan duurzame aluminium systemen

aan: ramen, deuren en schuiframen, maar ook glasgevels en aluminium gevelbekleding,

en natuurlijk serres, lichtstraten, terrasdaken met glas of aluminium lamellen, ja, zelfs

binnendeuren. Een team van ervaren ontwerpers en ingenieurs staat klaar om u te

assisteren bij alle mogelijke projecten.

Voor meer info: zie www.aliplast.com of mail naar info@aliplast.com


Uniek in deursluittechniek - sinds 1932

fabrikant van geruisloze deursluitoplossingen

Deuropeningbegrenzers, voor zowel

het afremmen als begrenzen van uw deuren

Als de deur snelheid dreigt te ontwikkelen door een windvlaag

of door baldadigheid, dan zal de begrenzer ervoor zorgen dat

de deur afgeremd en begrensd wordt.

Het esthetisch fraaiere alternatief voor een stormketting

Voor de meest voorkomende deursituaties zijn er diverse bevestigingsets

Voorkomen schade aan mens en materiaal bij een storm of baldadigheid

Uitvoeringen leverbaar tot maximaal 300 kg deurgewicht

Naast gelakte uitvoeringen (zwart, wit, grijs of antraciet), ook in RVS type 304 of type 316

Als optie ook met mechanische vastzetting op de eindpostie leverbaar

DICTATOR Productie B.V. Emmeloord +31 (0)527 613456

info@dictator.nl

www.dictator.nl


Architecturale zonwering

DucoSun Cubic

Strakke rechthoekige

lamelvorm

Maximum aan

diffuus daglicht

Motorisch verstelbaar

We inspire at www.duco.eu


Voorwoord

Projectenspecial

Het lijkt deze editie van Gevelbouw wel één grote projectenspecial. En ook nog eens niet de minste. Zo

zijn we een kijkje gaan nemen bij het iconische Sluishuis, vervolgens ‘overgesprongen’ naar Crossover,

ook gelegen in onze hoofdstad, om daarna koers te zetten naar het Tergooi Ziekenhuis in Hilversum. Alsof

dat nog niet genoeg is, brengen we nog een bezoek aan de Zalmhaventorens en nemen we de uitbreiding

van het monumentale kantoor van Berghege in Oss grondig onder de loep.

Een icoon aan het water, zo mogen we het Sluishuis rustig noemen bij de entree aan het IJ in Amsterdam.

Op een allesbehalve traditionele bouwlocatie zijn welhaast ‘wonderen’ verricht om uiteindelijk te komen

tot het verbluffende eindresultaat. Vanwege de mogelijke zetting van het gebouw en de ligging in het water,

is er veel aandacht besteed aan de wind- en waterdichting. De gevelelementen werden dan ook tot in

detail uitgewerkt. Op de volgende pagina’s meer over dit iconische project.

Veel aandacht vragen ook de gevels van Crossover in Amsterdam, een multifunctioneel gebouw voor

ondernemers en starters op de woningmarkt. En dan in het bijzonder de brick-elementen die fungeren

als esthetische buitenschil. In totaal worden 2.650 van deze elementen geproduceerd waarop maar liefst

625.000 steenstrips worden verlijmd. En nu komt het: dat gebeurt allemaal met de hand. Een monsterklus.

Ook het nieuwe Tergooi Ziekenhuis is niet bepaald een ‘klein klusje’. Er is voor ruim 7.000 m 2 aan

aluminium gevelelementen in verwerkt, waarvoor een specifiek profiel is ontwikkeld. Verderop meer.

Voor de VMRG hebben we een bezoek gebracht aan de Zalmhaventorens. Met een hoogte van 215

meter het hoogste woongebouw van de Benelux. Het is met recht een project van uitersten, waarvoor

de nodige innovatieve technieken zijn bedacht. Een terugblik met beide gevelbouwers op dit bijzondere

project in ‘Manhattan aan de Maas’. Bijzonder is ook het kantoorgebouw van Berghege dat sinds de jaren

tachtig gevestigd is in een klooster uit 1883. Omdat het niet meer voldeed aan de hedendaagse eisen is

het pand met oog voor detail en respect voor de historie gerenoveerd en uitgebreid. Het heeft zelfs geleid

tot een nominatie voor de prestigieuze architectuurprijs BNA Beste gebouw van het Jaar.

Verder in deze editie aandacht voor het nieuwe keurmerk Dak- en Gevelborg, waarmee Dumebo DWS

alvast voorsorteert op de Wet kwaliteitsborging onder het mom van ‘wij wachten niet op Den Haag, maar

zijn er nu al klaar voor’. Ook bekijken we een compleet nieuwe generatie binnenzonwering, die binnen

een jaar volledig CO 2

-neutraal kan zijn, en bespreken we de laatste trends in biobased houtvezelisolatie

met een uiterst beperkte CO 2

-voetafdruk. Dit en nog veel meer in deze editie van Gevelbouw. Alvast veel

leesplezier gewenst!

Roel van Gils,

Eindredacteur.


Platform over gevels en daken

Jaargang 19 | nummer 5

Verschijnt 6 x per jaar

ISSN 1572-1310

Uitgever

Schatbeurderlaan 6

6002 ED Weert

Postbus 249

6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

Vestiging België

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

Eindredactie

Roel van Gils

Redactie

Roel van Gils, Johan Debaere, Susan Peek

Projectmanagement

Dirk Mulder

d.mulder@louwersmediagroep.nl

10

32

22 42

Secretariaat

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

Advertenties

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd

via de AdPortal. Mocht u nog geen

uploadlink hebben ontvangen, stuur een

email naar: traffic@louwersmediagroep.nl

Abonnementsprijs

Nederland: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW

ABN AMRO

IBAN nr. NL78ABNA0490282067

BIC ABNANL2A

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Gevelbouw

Informatie over abonnementen:

+31 495 45 00 95

Adreswijzigingen

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing

naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van

op zegging is ontvangen, wordt het abonnement

auto matisch met een jaar verlengd.

Doelgroep

GEVELBOUW is een onafhankelijk vakblad

voor de bouw en is bestemd voor architecten,

ingenieursbureaus, aannemers, opdrachtgevers,

brancheorganisaties, gevelbouwers en toeleveranciers,

(bouw)functionarissen in overheids- en

semi-overheidsinstellingen en verwante organisaties.

De VMRG is inhoudelijk verantwoordelijk

voor haar eigen pagina’s.

Vormgeving/Art Direction

studio@louwersmediagroep.nl

In samenwerking met:

Drukwerk:

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd zonder

uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding.

Hoewel dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledig heid van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen enkele

aansprake lijkheid voor schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van

hande lingen en/of beslis singen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Centraal Boekhuis: 135 kWp aan PV-gevelpanelen 8

Hoogwaardige raam- en deursystemen zorgen voor

transparantie bij nieuwbouwconcept 10

Esthetische uniformiteit ondanks mix van systemen 12

VMRG 16

Column Henk Zoontjens, nieuwe directeur VMRG 16

De Zalmhaven: Een project van uitersten 17

Meesterstuk mr. Bettina Hertstein 21

Oog voor detail en respect voor de historie 22

Binnen een paar klikken zien we de staat van elk gebouw 28

Visitekaartjes 30

De Peperklip: opknapbeurt met respect voor iconisch ontwerp 32

Circular Inspirations 35

Gevelbekleding met recyclebare aluminium blokprofielen

laat zich heel eenvoudig verwerken 36

Het Grote Huis in Voorschoten:

luxueus, duurzaam en energiezuinig wonen op een prachtig landgoed 38

Meko-vrij gevelplaatlijmsysteem met CE-markering 42

Meest natuurgetrouwe kunststof gevelbekleding 44


CONSTRUCTEURS

Jaargang 19 I nummer 5

oktober - november

In samenwerking met:

Inhoud

54

82

64

74

88

Evolutionair vliesgevelsysteem voor grotere en zwaardere glaselementen 46

Eerste certificaten Dak- en Gevelborg uitgereikt 50

Architecturale lamellen bezorgen kledingwinkel een hippe look 52

Grip en controle op prefab elementenbouw:

alle productiedata digitaal toegankelijk 54

Voorkom oververhitting zonder toegift op detaillering vliesgevel 58

Houtvezelisolatie: 100% biobased 60

Duurzame coatings beschermen onze gebouwen én het milieu 62

Tergooi Ziekenhuis projectspecifieke aluminium geveloplossing,

waardevolle samenwerking, prachtig eindresultaat 64

Icoon aan het water: Sluishuis 68

Coverfoto:

STOCK, Den Haag

beeld: Aliplast,

Zweitze Korten

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN

GEVELBOUW.INFO

Rolgordijnsysteem met minimale CO 2

-voetafdruk 72

Jaargang 19 nummer 5 2022

Efficiënte zonwering met textielscreens 74

KEURMERK DAK-

EN GEVELBORG

PV-GEVELPANELEN VOOR

CENTRAAL BOEKHUIS

CIRCULAIRE GEVEL MET

ALUMINIUM BLOKPROFIELEN

Revolutionair hoogwaardig vacuümpaneel toegepast

bij verduurzaming flat De Bovenkruier Amsterdam-Noord 77

FEDERATIE

ALUMINIUM

Vertrouwd met hout 82

Steeds een ander uitzicht door de grote aluminium ramen en puien 84

625.000 steenstrips voor Crossover Amsterdam 86

Watervilla’s Lentse Plas 88

Blijf gratis en eenvoudig

op de hoogte van het

laatste nieuws. Volg

ons op social media en

meld je aan voor onze

nieuwsbrief!

gevelbouw.info

3D-software: meer efficiëntie, vertrouwen én zekerheid 89


Tekst: Roel van Gils Beeld: Grenzebach Envelon

Centraal Boekhuis:

135 kWp aan PV-gevelpanelen

Het nieuwe en volledig geautomatiseerde magazijn van Centraal Boekhuis in Culemborg voorziet voor een

groot deel in de eigen energievoorziening. Niet alleen het dak ligt vol met zonnepanelen, ook de gevel is

voorzien van speciale PV-gevelpanelen van de Duitse producent Grenzebach Envelon. Door te variëren in

kleurgebruik van de glas-glaspanelen refereert de gevel aan de verplichte barcode voor boeken.

Als ‘energieadviseur’ staat Energiebreed het

Centraal Boekhuis al sinds 2014 met raad en

daad bij omtrent de energievoorziening. “Op het

moment dat de nieuwbouw ter tafel kwam, is

ons gevraagd om het energieconcept voor de

zonnepanelen uit te werken”, zegt Franc Hoogstede

van Energiebreed. “Het energieconcept

wordt vaak buiten de scope van de aannemer

gehouden vanwege de volatiliteit, de bijbehorende

investeringen, eventuele financieringsconstructies,

enz. Op basis van de wensen en eisen

hebben wij vervolgens een haalbaarheidsstudie

uitgewerkt met een gecombineerd dak- en gevelopstelling

van PV-panelen. Want, Centraal

Boekhuis vindt het belangrijk om haar duurzame

ambities ook aan de buitenwereld te laten zien.”

476 modules

De nieuwbouw van Centraal Boekhuis is

een behoorlijk fors gebouw van circa 100

meter lang, 30 meter breed en 32 meter

hoog. De gevel is uitgevoerd in sandwichpanelen,

waarbij de bovenste rand is

bekleed met PV-gevelpanelen. “De sandwichpanelen

zijn geschikt voor (latere)

installatie van de PV-panelen”, zegt Marc

de Winter, adviseur PV-gevelsystemen bij

Grenzebach Envelon. “Daarbij hebben we

de achterconstructie van de PV-panelen

uiteraard statisch onafhankelijk laten

doorrekenen. Het gebouw was al winden

waterdicht gemaakt. Daarna zijn de

PV-gevelpanelen ‘onzichtbaar’ bevestigd

De PV-gevelpanelen leveren naar verwachting zo’n 100 MWh per jaar.

8 GEVELBOUW.INFO


in een door de architect bedacht barcode-achtig

patroon. In totaal zijn er 476

standaard modules toegepast op de oosten

zuidgevel in afwisselend een lichtgrijze

en antraciet kleurstelling. Dat komt neer

op totaal 834 m 2 aan PV-gevelpanelen

met een geïnstalleerd vermogen van

135 kWp.”

Ontspiegeld

Grenzebach Envelon produceert de PVgevelpanelen

in de eigen fabriek in Asbach-Bäumenheim,

Duitsland. “Het gaat

om brandveilige glas-glaspanelen die inclusief

bevestigingssysteem voldoen aan

brandklasse B”, zegt De Winter. “De panelen

zijn leverbaar in tien verschillende

kleuren en kunnen in bijna elk gewenst

formaat geproduceerd worden. Het glas

is gesatineerd en daarmee ontspiegeld,

'De PV-gevelpanelen zijn leverbaar in tien

verschillende kleuren en kunnen in bijna elk

gewenst formaat geproduceerd worden'

In totaal zijn er 476 standaard modules toegepast op de oost- en zuidgevel in afwisselend een lichtgrijze en

antraciet kleurstelling.

zodat er geen hinderlijk verblindingseffect

optreedt voor de omliggende bebouwing

of het verkeer.” Dat is volgens Hoogstede

absoluut een pré. “Het Grenzebach Envelon-concept

is specifiek ontwikkeld voor

de gevel en dat merk je aan alles. Dit project

smaakt dan ook naar meer.”

De PV-gevelpanelen leveren naar verwachting

zo’n 100 MWh per jaar. Samen met de

capaciteit van de gevelpanelen op het dak,

resulteert dat in een geschatte opbrengst

van 600 MWh per jaar. ❚

Grenzebach Envelon produceert de PV-gevelpanelen in de eigen fabriek in Asbach-Bäumenheim, Duitsland.

GEVELBOUW.INFO

9


De gebouwen

bestaan uit twee of

drie lagen. Ze hebben

een betonnen basis,

maar de opbouw kan

per locatie en situatie

aangepast worden.

Tekst: Johan Debaere Beeld: Fotograaf Zweitze Korten

Hoogwaardige raam- en

deursystemen zorgen voor

transparantie bij nieuwbouwconcept

FRESCH Real Estate ontwikkelde samen met Byldis, een specialist in duurzame en innovatieve bouwconcepten,

en architect Dennis Hauer van Urban Climate Architects uit Delft een nieuw concept voor bedrijfshuisvesting:

STOCK. De gevel valt op door de geprefabriceerde elementen in wit sierbeton en de grote ‘afgehoekte’

glaspartijen, die voor de nodige transparantie en daglichttoetreding zorgen. Voor het project in Den Haag

met 26 bedrijfsunits leverde Aliplast Aluminium Systems in opdracht van engineeringbureau APS Facade alle

aluminium gevelelementen. Er werd gekozen voor de Star 75 ramen en deuren. Door de keuze voor een

prefab-bouwmethode was vooral de snelle levering van de aluminium puien bij dit project doorslaggevend.

10 GEVELBOUW.INFO


De gevel valt op door de geprefabriceerde elementen in wit sierbeton en de

grote glaspartijen, die voor de nodige transparantie en daglichttoetreding zorgen.

Aliplast leverde alle systemen voor de aluminium puien, waar vooral de

afhoeking bovenaan voor een bijzondere uitstraling zorgt.

De inspiratie voor het concept STOCK haalde

FRESCH Real Estate alvast in de havengebieden,

met name bij de robuuste uitstraling en

kwaliteit van de oude loodsen. Om dergelijke

loodsen echter te transformeren om te gebruiken

voor andere functies, sta je voor een

hele uitdaging, vooral op het vlak van energiehuishouding,

isolatie en lichttoetreding. Deze

nieuwe ontwikkeling staat synoniem voor gebouwen

uit twee of drie lagen met een uitstraling

van een stoere en industriële havenloods.

Ze hebben een betonnen basis, maar de opbouw

kan per locatie en situatie aangepast

worden. De units zijn ook flexibel in te delen

en eenvoudig aan elkaar te koppelen door een

opening in de gemetste tussenmuren te maken.

Het eerste project met 34 bedrijfsruimten

werd in 2019 in Amsterdam gerealiseerd. Dit

jaar werd een STOCK-project met 32 units in

Haarlem gebouwd en zijn ook 26 units in Den

Haag in aanbouw. Later wordt gestart met

een site in Utrecht.

Snelle levering van ramen

‘met een hoek af’

“Deze bedrijfsgebouwen worden opgetrokken

in geprefabriceerde elementen, met

name sandwichpanelen met een afgewerkte

betonnen binnenwand en buitengevel en

daartussen een isolatielaag. De buitengevel

bestaat uit wit sierbeton en ook de stelkozijnen

worden vooraf al ingestort. Het grootste

gedeelte van het werk wordt dus al in het

atelier uitgevoerd. Als de elementen dan volgens

de planning op de bouwplaats aankomen,

kunnen ze snel en nauwkeurig gemonteerd

worden. Het lijkt wel een meccanodoos

die op 2 à 3 weken tijd afgewerkt wordt,

beduidend sneller dan met een traditionele

bouwmethode”, vertelt Marc Mulders, sales

manager Nederland bij Aliplast Aluminium

Systems. “Dat heeft uiteraard ook gevolgen

voor de levering van de ramen en deuren.

APS Facade, een internationaal actief engineeringbureau

met vestigingen in Bosnië,

het Verenigd Koninkrijk en Nederland dat

op verschillende locaties laat produceren,

kreeg de opdracht om de aluminium puien

voor STOCK Den Haag te leveren. In eerste

instantie hadden ze andere systemen in gedachten,

maar toen de levertijd daarvoor te

lang bleek, zochten ze een alternatieve oplossing.

Zo kwamen ze bij Aliplast en de Star

75 ramen en deuren terecht. We leverden alle

systemen voor de aluminium puien, die vooral

opvallen door de afhoeking bovenaan.”

Verticale integratie en

korte communicatielijnen

Star 75 ramen hebben een inbouwdiepte

van 75 mm voor het buitenkader en 84 mm

voor de vleugel. Met een Uw-waarde van

0,94 W/m²K, een luchtdichtheid klasse 4 en

een akoestische waarde van 47,1 dB (-1,-4)

past deze oplossing perfect in toepassingen

met de strengste eisen op het vlak van

thermische en akoestische isolatie. “Intussen

lopen bij APS Facade al prijsoffertes

voor verschillende andere projecten. Net als

vele andere gevelbouwers en producenten

van aluminiumschrijnwerk kiezen ze voor

Aliplast omwille van de kwaliteit van de producten

en de service, maar vooral ook voor

de korte, betrouwbare levertijden”, gaat

Mulders verder. “Alles gebeurt bij ons onder

één dak: extrusie, poederlakken, thermisch

isoleren, plaat- en plooiwerk, opslag en distributie.

Dat heeft zo zijn voordelen, want we

kunnen de verschillende afdelingen perfect

op elkaar afstemmen én houden de controle

over het volledige productieproces en de

kwaliteit van onze producten. We beschikken

ook over een ruime R&D-afdeling en eigen

poederlaklijnen. De communicatielijnen

zijn heel kort, waardoor we snel en flexibel

kunnen reageren om projecten als STOCK

Den Haag vlekkeloos te laten verlopen.” ❚

GEVELBOUW.INFO

11


Tekst: Roel van Gils Beeld: Ton Otten Fotografie

Esthetische uniformiteit

ondanks mix van systemen

GKS ICT Solutions heeft recent zijn intrek genomen in het nieuwe hoofdkantoor in Elst. Voor een uniforme

uitstraling van de raam- en deurkozijnen heeft Palazzo Architecten een beroep gedaan op Primoclad

Europe. De leverancier van hoogwaardige gevel- en kozijnsystemen is in staat om een breed scala aan

technische eigenschappen te verpakken in op het oog identieke systemen. Daar willen we natuurlijk meer

van weten. Directeur Michel Warnaar geeft tekst en uitleg.

Voor dit project heeft Primoclad

in opdracht van aannemer PHB

de Combi alle aluminium raamen

deursystemen geleverd en

gemonteerd, zowel in het kantoorals

bedrijfsverzamelgebouw.

12 GEVELBOUW.INFO


Voor een uniforme uitstraling van de raam- en deurkozijnen heeft Palazzo Architecten een beroep gedaan op Primoclad Europe.

De nieuwbouw van GKS ICT Solutions is

een ontwerp van Palazzo Architecten. Het

totale oppervlak bedraagt circa 3.200 m 2

en bestaat uit een traditioneel gemetseld

kantoorgebouw en een bedrijfsverzamelgebouw

uit sandwichpanelen. “Onze

systemen stonden al in het bestek voorgeschreven”,

zegt Warnaar met gepaste

trots. “Ondanks de mix van bouwmethodieken

en het gebruik van verschillende

kozijnsystemen kunnen we het uiterlijk

ervan perfect op elkaar afstemmen. Dat

wordt door veel architecten gewaardeerd.”

Voor dit project heeft Primoclad

in opdracht van aannemer PHB de Combi

alle aluminium raam- en deursystemen

geleverd en gemonteerd, zowel in het

kantoor- als bedrijfsverzamelgebouw.

Innovatief product

Het bedrijfsverzamelgebouw is opgetrokken

uit sandwichpanelen. Speciaal voor

deze toepassing heeft Primoclad het

Castellum-kozijnsysteem ontwikkeld. “Het

is een bijzonder innovatief product omdat

het in panelen of scheidingswanden

geplaatst kan worden zonder hulpstaal

(als achterconstructie) of stelkozijn”, legt

Warnaar uit. “Doordat het kozijn standaard

een vlakke afwerking heeft op de

sandwichpanelen, is er geen extra zetwerkafwerking

nodig rondom de kozijnen.

Het Castellum-kozijnsysteem maakt het

mogelijk om op elke willekeurige positie

in de sandwichgevel een raam of deur te

plaatsen. Ons advies is dan ook om eerst

de gevel te dichten en daarna pas de sparingen

te zagen. Dan komen wij ter plaatse

om de kozijnen in de gevel te monteren.

Op die manier kunnen we middelen in

maatvoering, omdat we geen rekening

hoeven te houden met de toleranties van

de panelen. Zo weten we altijd een mooi

gevelbeeld te creëren. Dat betekent dus

ook dat we in bestaande sandwichgevels

altijd achteraf een raam- of deurkozijn

kunnen plaatsen.”

Het bedrijfsverzamelgebouw is opgetrokken uit sandwichpanelen. Speciaal voor deze toepassing heeft Primoclad

het Castellum-kozijnsysteem ontwikkeld.

De vliesgevels en (verdiepingshoge) ramen

en deuren in het kantoorgebouw komen

ook uit de koker van Primoclad. “De aluminium

profielen zijn optisch aangepast aan

de uitstraling en afmetingen van het Castellum-kozijnsysteem”,

zegt Warnaar. “Je ziet

nagenoeg geen verschil aan de buitenkant,

ondanks dat het technisch een heel ander

kozijn is, ook qua bevestigingsmethodiek.

De uitstraling is identiek. Voor een deel van

de kozijnen hebben we ook nog gehoor

gegeven aan een brandeis van 60 minuten.

Het geeft opnieuw de veelzijdigheid aan

van onze unieke producten.” ❚

GEVELBOUW.INFO

13


DE MEEST NATUURGETROUWE

KUNSTSTOF GEVELPLANK

TER WERELD

VRAAG NU DRIE GRATIS SAMPLES AAN

WWW.ALTERWOOD.NL/ARCHITECT | COUPONCODE: GEVELBOUW

ALTERWOOD

officieel reseller Millboard

+31 (0)15 750 3000 | ARCHITECT@ALTERWOOD.NL

DEZE GEVEL GENEREERT

ZONNE-ENERGIE.

Eén van de mogelijkheden om met geventileerde

gevels stroom op te wekken.

Ontdek de nieuwe functionele esthetiek!

Ik ben een zonnegevel!

ENVELON-gevels combineren schoonheid

en functionaliteit bij het ontwerp van

gebouwen met innovatieve gevel-zonnepanelen.

www.envelon.net


Always get

the job done

Wie meer werk heeft dan mensen kan bouwen op

Profimax. Wij hebben precies de professionals

die u zoekt. Eén telefoontje volstaat

voor vakmensen in dak & gevel,

bouw & techniek en solar.

Profimax matchgarantie

Klikt het niet dan hebben we meteen

een andere professional beschikbaar.

Vakmensen op alle niveaus

Van monteurs tot projectleiders.

Per direct beschikbaar

Altijd een flinke poule vakmensen.

Gekwalificeerd en gemotiveerd

Persoonlijke screening en opleiding.

Zo bouwen we aan onverwoestbaar

partnership. Wij staan klaar voor uw

volgende klus en we hebben er zin in!

profimax.nl


Henk Zoontjens, nieuwe directeur VMRG

Nieuwe VMRG directeur

De VMRG is blij met de komst van Henk Zoontjens als nieuwe VMRG directeur. Henk Zoontjens is voor velen geen

onbekende omdat hij al eerder bij de VMRG werkzaam was en al jarenlang verschillende functies bij diverse bedrijven

in de gevelbranche bekleedde. Vanaf 1 oktober jl. is hij u vanuit zijn nieuwe rol bij de VMRG graag van dienst.

Het VMRG bestuur en de VMRG collega’s op het bureau kijken uit naar de samenwerking met Henk.

Henk Zoontjens: “Het is voor mij een eer

om in deze nieuwe rol iets te kunnen

betekenen voor de gehele gevelbranche.

Als gevelbouwsector staan we aan

de vooravond van grote uitdagingen en

veranderingen; uitdagingen ten gevolge

van de huidige marktsituatie met prijsstijgingen,

grondstoftekorten, levertijden

en personeelstekorten. Daarnaast

vragen veranderingen in technologie

en wetenschap, verdergaande digitalisering,

circulaire economie, wijzigende

wet- en regelgeving en de veranderende

verhoudingen in de markt ook om continu

te blijven ontwikkelen. Kortom er

komt heel veel op ons af en ik kijk er

naar uit om samen met het geweldige

VMRG team aan de slag te gaan!”

Met de komst van Henk Zoontjens is er

vertrouwen dat de VMRG weer goed op

sterkte is en dat we met elkaar verder

kunnen werken aan de ambities van

de VMRG. ❚

16 GEVELBOUW.INFO


Tekst: Roel van Gils Beeld: Rollecate, fotograaf Egbert de Boer; Byldis, fotografie Studio Hoge Heeren

De Zalmhaven:

Een project van uitersten

Met een hoogte van 215 meter is De Zalmhaven het hoogste woongebouw van de Benelux. Het is met recht een project

van uitersten, waarvoor de nodige innovatieve technieken zijn bedacht om het schier onmogelijke toch mogelijk

te maken. Het resultaat mag er dan ook absoluut zijn. Een terugblik met beide gevelbouwers Rollecate en Byldis op

dit bijzondere project in ‘Manhattan aan de Maas’.

De Zalmhaven is gelegen in het Rotterdamse

Scheepvaartkwartier en bestaat

in feite uit drie torens en een plintgebouw.

De 215 meter hoge Zalmhaven I

(highrise), naar een ontwerp van Dam &

Partners Architecten, omvat 256 appartementen,

vier verdiepingen met luxueuze

penthouses en een panoramarestaurant

op bijna 200 meter hoogte. ›

GEVELBOUW.INFO

17


Het ‘lagere’ bouwdeel (midrise) komt uit

de koker van KAAN Architecten en telt

twee torens van elk 70 meter hoogte

(Zalmhaven II en III) op een plintgebouw

van vier verdiepingen. In beide torens bevinden

zich in totaal 196 appartementen

en 33 eengezinswoningen, inclusief gedeelde

daktuin en parkeergarage.

Elke week een verdieping

In opdracht van hoofdaannemer BAM

Bouw en Techniek | Grote Projecten heeft

Byldis het prefab casco van de highrise

verzorgd, evenals de aluminium gevels

van de midrise. Rollecate heeft op zijn

beurt alle kozijnen en balkonpuien voorzien

in de highrise en monteerde in de top

van de toren de elementengevel van de

penthouses, het panoramarestaurant en

de technische ruimte. De highrise ‘leunt’

eveneens op een plintgebouw van vier

verdiepingen waarvan het casco in situ

is gestort. “Hiervoor hebben wij de geveldichting

mogen verzorgen in de vorm

van grote vliesgevels en kozijnen uit

vliesgevelprofielen”, zegt Erik Beekman

van Rollecate. “Vanaf de 5e tot en met de

52e verdieping is het casco opgetrokken

uit prefab betonelementen van Byldis. En

dat gebeurde op een wel heel bijzondere

wijze met behulp van een hijsloods die

elke week een verdieping omhoog werd

gevijzeld. Daaronder was de gevel dan

direct wind- en waterdicht.” Vanwege de

beperkte doorlooptijd heeft Rollecate de

circa 1.750 kozijnen compleet voorbereid

en gemonteerd in de prefab elementen

bij Byldis in Veldhoven. “De acht balkonpuien

per verdieping daarentegen zijn op

de voorbouwlocatie in Rotterdam voorzien

van één of twee haakse puien en

houten stelkozijnen. Deze zijn vervolgens

naar de bouw getransporteerd en met

een speciaal ontwikkeld hijsframe als één

element ingehesen en gemonteerd op de

verdiepingsvloeren. Deze verregaande

vorm van prefabricage maakte dat wij

eigenlijk tot aan het plaatsen van de elementengevels

aan de top heel weinig op

de bouwplaats aanwezig hoefden te zijn.”

Kwaliteitssysteem

Voor de kozijnen en balkonpuien van

de 5e tot en met de 52e verdieping heeft

Rollecate gebruik gemaakt van een

Schüco AWS 75 profiel met een speciaal

gemaakte extrusie. “Het profiel is in dit

project voorzien van een lip aan de binnenzijde,

voor een goede aansluiting op

het beton”, verduidelijkt Beekman. “Als

antwoord op de vanuit de VMRG voorgeschreven

hoge toetsingsdruk – voor

gebouwen met een hoogte van meer

dan 150 meter is dat 750 Pascal – is het

profiel aangepast met een grotere voorkamer

voor een betere beluchting en

ontwatering. Dat is uiteraard op voorhand

uitvoerig getest en doorgemeten.

Overigens zijn ook tijdens de productie

van de kozijnen in onze fabriek in Staphorst

doorlopend testen uitgevoerd,

zodat we er zeker van zijn dat we de

18 GEVELBOUW.INFO


eloofde kwaliteit leveren en een betrouwbare

constructie neerzetten. Zelfs

in het werk zijn de kozijnen nog getest.

Al die informatie is bovendien gedocumenteerd

in een kwaliteitslogboek. Er is

in feite een compleet kwaliteitssysteem

opgetuigd voor de Zalmhaven op het niveau

van de Wet kwaliteitsborging die

vanaf volgend jaar van kracht wordt.”

Pièce de résistance

Voor Rollecate vormde de elementengevel

vanaf de 53e verdieping het pièce

de résistance. “Hier komen heel veel

technieken samen”, zegt Beekman. “Om

de kroon te kunnen bouwen, die steeds

verder terugspringt, werd het dak van de

hijsloods geopend. Het werd ook wel de

cabriostand genoemd. Door de terugliggende

verdiepingen kon de hijsloods namelijk

niet verder naar boven klimmen.

Anders dan gebruikelijk hebben we de

elementengevel van boven naar beneden

gebouwd. We zijn begonnen met

het bovenste deel, dat vervolgens vanuit

de hijsloods naar boven werd gevijzeld

om daaronder het volgende element te

plaatsen. Dat kunstje werd drie keer

herhaald. Een dergelijke methodiek lijkt

misschien simpel, maar het betekent

wel dat je bijvoorbeeld alle dichtingen

opnieuw moet ontwikkelen. Schüco is

daarin een hele prettige partner gebleken

die met ons mee heeft gedacht in

oplossingen. Zo zijn er compleet nieuwe

dichtingsstukken en neoprenen ontwikkeld

om de gevel maakbaar te maken en

te laten voldoen aan de strengste eisen

ten aanzien van de lucht- en waterdichting.

Ook hiervoor geldt uiteraard een

750 Pascal toetsingsdruk. Daarnaast

zijn er nog extra profielen en verzwaringen

gerealiseerd om de gevraagde

geluidswering (flankerend geluid) te

waarborgen. Nadat ook deze gevel was

gedicht, werd de hijsloods langzaam

naar beneden gevijzeld en werden de

geleidestukken op de hoeken gedemonteerd.

In diezelfde beweging hebben wij

de hoeken na-geïsoleerd en voorzien

van beplating. Vervolgens is de hijsloods

op de 4e verdieping ontmanteld.”

Stelkozijnloos

Vrijwel gelijktijdig met de highrise

werd ook gebouwd aan de midrise en

het plintgebouw. Hier had Byldis opnieuw

een grote rol, weliswaar dit keer

met betrekking tot de aluminium geveldichting.

“In tegenstelling tot de

highrise is het casco van de midrise

opgebouwd met een tunnelbekisting

en kolommen. Het idee was om de

kozijnen vervolgens zonder stelkozijnen

direct tussen de kolommen te

monteren, zodat in één beweging ook

de bouwkundige dichting is geregeld”,

weet Marcel van Bruggen van Byldis.

“Wij hebben daar goede ervaringen

mee vanuit het verleden op andere

projecten en hebben die methodiek bij

de Zalmhaven II en III ook toepast. ›

GEVELBOUW.INFO

19


Er is een speciaal profiel geëxtrudeerd,

zodat aan de buitenzijde de esthetische

schil van Aldowa opgehangen kon worden

en anderzijds aan de binnenzijde

volstaan kon worden met een kitvoeg.

Voor het hele project hebben we dan ook

in totaal zo’n 17 kilometer aan verankeringen

en dichtingen voorzien, en nog

eens 16 kilometer aan schone kitvoegen.

Elke zes dagen werd er een verdieping

opgeleverd, volledig wind- en waterdicht,

en voorzien van de aluminium beplating.

En zo raasde dat treintje door naar boven.

Na 62 weken waren beide torens en

het plintgebouw wind- en waterdicht.”

Prestigeproject

In totaal heeft Byldis voor beide torens

circa 10.000 m 2 aan kozijnen geleverd en

gemonteerd, wat neerkomt op ongeveer

1.800 kozijnelementen van gemiddeld

230 cm hoog bij 180 cm breed. Van Bruggen:

“De kozijnen zijn uitgevoerd in de MB

86-serie van Aluprof, een profielsysteem

waarmee we goede ervaringen hebben op

vergelijkbare andere projecten in bijvoorbeeld

Londen en die ook de gevraagde

Qv10-eis haalt van 450 Pascal waterdichting

en 650 Pascal luchtdichting. Voor de

balkondeuren hebben we wat kleine aanpassingen

doorgevoerd, zoals een lagere

dorpel, om aan de eisen te voldoen. De

gevel van de penthouses op de bovenste

lagen van de 22 verdiepingen tellende torens

zijn overigens uitgevoerd met HSBelementen.

Ook hierin hebben wij de kozijnen

geleverd en gemonteerd.”

Voor zowel Byldis als Rollecate was het

absoluut een prestigeproject. “De vele

innovatieve technieken en de uiterst

strakke planning en geoliede logistiek

van hoofdaannemer BAM met alle toeleveranciers

en onderaannemers hebben

geleid tot een prachtresultaat”,

zegt Van Bruggen tot besluit. ❚

Bouwinfo

ZALMHAVENTORENS, ROTTERDAM

OPDRACHTGEVER:

Amvest, AM

ARCHITECTEN:

KAAN Architecten, Dam & Partners

Architecten, Kees Christiaanse

Architecten & Planners

AANNEMER:

BAM Bouw en Techniek |

Grote Projecten

GEVELBOUWERS:

Rollecate, Byldis Facades

GEVELBEKLEDING:

Aldowa

SYSTEEMLEVERANCIERS:

Aluprof Nederland en Schüco

Nederland BV

OPPERVLAKTEBEHANDELING:

EUROLACKE

20 GEVELBOUW.INFO


Point of no return?

Willen onderhandelingen slagen, dan zijn er in ieder geval twee partijen

nodig die verder willen met elkaar. De een biedt aan, de ander aanvaardt.

Dan is er sprake van wilsovereenstemming en is de overeenkomst gesloten.

Maar bij gebrek aan de wil bij een van de partijen komt er geen overeenkomst

tot stand. De frustratie bij de ‘versmade’ beoogde partner kan

dan heel groot zijn. Dat het menens was bij een opdrachtgever en een aannemer

bleek wel toen ze elkaar zelfs tweemaal voor het hekje troffen bij de

‘Raad van Arbitrage in bouwgeschillen’.

MEESTERSTUK

MR. BETTINA

HERTSTEIN

Zoals meestal gaan partijen goed van

start. De aannemer is door de opdrachtgever

uitgenodigd om te participeren in

een bouwteam en brengt, kort gezegd,

zijn kostendeskundigheid en uitvoeringsexpertise

in ten behoeve van het

ontwerp. Conform de bouwteamovereenkomst

mag de aannemer als eerste

en enige gegadigde zijn prijsaanbieding

doen om het werk te mogen uitvoeren.

Als de opdrachtgever zich in diens aanbieding

kan vinden, kan de aannemingsovereenkomst

tussen de opdrachtgever

en de aannemer tot stand komen.

Het loopt niet zoals door beiden werd

verwacht. Na veel e-mails over en weer

en uiteindelijk de onvermijdelijke aangetekende

brieven, is de sfeer verre

van plezierig te noemen. Opdrachtgever

meent dat het totaalbedrag van de

conceptbegroting van de aannemer

ruim een miljoen euro hoger ligt dan

in het bouwteam is overeengekomen.

Juist daarom is volgens de aannemer

de bouwteamovereenkomst van rechtswege,

zoals is opgenomen in een bepaling

in die overeenkomst, beëindigd.

Daarin staat: “Deze overeenkomst eindigt,

zonder dat rechterlijke of arbitrale

tussenkomst vereist is, indien de offerte

boven de begroting van de opdrachtgever

uitkomt (…). De raadsman van de

opdrachtgever meent dat de bedoelde

bepaling juist alleen ter bescherming

van de opdrachtgever is opgenomen

en dat de aannemer daar geen beroep

op kan doen. Niet verbazend is dat de

raadsman van de aannemer het daar

volledig mee oneens is. Hij trekt namens

de aannemer diens offerte in, waarna de

opdrachtgever een aannemingsovereenkomst

sluit met een andere aannemer.

Rust in de tent zou je denken. Maar nee,

toen begon de strijd pas echt. Volgens

de opdrachtgever had de aannemer

moeten dooronderhandelen. Hij vordert

bij de Raad in een eerste-aanleg-procedure

de veroordeling van de aannemer

tot betaling aan hem van een (onderbouwd)

bedrag van bijna 1,8 miljoen.

Hij meent dat het de aannemer niet vrij

stond om af te zien van verder onderhandelen.

Diens conceptbegroting ziet

hij als een prijsaanbieding en daarmee

was het point of no return bereikt. De

aannemer verweert zich door te stellen

dat hij met het sturen van een conceptbegroting

nog heeft getracht een

aannemingsovereenkomst tot stand

te brengen. Echter voor de door de opdrachtgever

vastgelegde prijzen zag hij

geen mogelijkheid een passende aanbieding

te doen. Om die reden heeft hij

zijn offerte op grond van de kwestieuze

bepaling ingetrokken.

Mr. Bettina Hertstein

www.bouwrechtbedrijf.nl

Arbiters stellen voorop dat in de bouwteamovereenkomst

geen verplichting

voor de aannemer is opgenomen tot het

doen van een prijsaanbieding. Dat is niet

anders wanneer de aannemer zich bereid

en in staat heeft verklaard om een

opdracht te aanvaarden en uit te voeren.

Het opsturen van de conceptbegroting

dient naar het oordeel van arbiters eerder

te worden gezien als een mededeling

dat er geen aanbieding kan worden

gedaan onder opgave van wat eventueel

wel tot de mogelijkheden behoort. Aannemer

is niet te kort geschoten in de nakoming

van de overeenkomst door niet

een nieuwe offerte uit te brengen die wel

aan de eisen van de opdrachtgever voldoet.

Bovendien volgt naar het oordeel

van arbiters uit genoemde bepaling niet

dat deze alleen tot bescherming van de

opdrachtgever zou strekken. Arbiters in

eerste aanleg wijzen de vordering van de

opdrachtgever af.

Opdrachtgever didn’t take no for an

answer en gaat in hoger beroep. Ook

bij arbiters in hoger beroep vangt hij

bot. Zij concluderen, net als arbiters in

eerste aanleg, dat nu de aannemer onverplicht

met zijn e-mail een conceptbegroting

aan de opdrachtgever heeft

verstrekt er nog geen point of no return

is bereikt, dat de betwiste bepaling

ook van toepassing is op de aannemer,

waardoor deze gerechtigd was zijn offerte

in te trekken. Als de in het ongelijk

gestelde partij krijgt opdrachtgever net

als in eerste aanleg de proceskosten te

dragen alsook de kosten voor rechtsbijstand

van de aannemer.

Calculatieverschillen, gebrekkige communicatie

en onduidelijke contractbepalingen

vormden een onoverkomelijk struikelblok

voor partijen om te gaan bouwen met

elkaar. Zoekt u vakmanschap voor metalen

ramen- en gevelelementen en wilt u

geen bot vangen? Ga met een gerust hart

in zee met de leden van de VMRG! ❚

GEVELBOUW.INFO

21


Tekst: Roel van Gils Beeld: Van Iersel Geveltechniek

Oog voor detail en

respect voor de historie

Het kantoor van Bouwbedrijf Berghege is sinds de jaren tachtig gevestigd in een klooster dat dateert uit 1883. Het voldeed

echter niet meer aan de hedendaagse eisen. Reden voor het bouwbedrijf om het monumentale pand een ingrijpende update

te geven, en hier en daar wat uit te breiden. Maar wel met oog voor detail en respect voor de historie. Van Iersel Geveltechniek

werd ingevlogen om de buitenkozijnen te vervangen en de vliesgevels voor de glazen uitbreidingen te realiseren.

22 GEVELBOUW.INFO


Het monumentale pand is niet alleen

weer in oude luister hersteld, maar

ook zodanig ‘verbouwd’ dat het voldoet

aan de hedendaagse eisen. “In

de jaren tachtig is het klooster door

Berghege getransformeerd tot kantoorgebouw

en sindsdien is er eigenlijk

weinig meer gebeurd”, zegt Herre

Jongbloed van Van Iersel Geveltechniek.

“Om de grootschalige metamorfose

mogelijk te maken, werd het hele

kantoor leeggeruimd en verplaatst

naar een tijdelijke locatie. De inrichting

ging namelijk helemaal op schop.

Vanwege de complexiteit van met

name de uitbreidingen en aansluitingen

op het monumentale gebouw, zijn

we door Berghege gevraagd om te participeren

in het bouwteam.”

Ranke profilering

Het ontwerptraject van de grootschalige

metamorfose heeft volgens Jongbloed

bijna driekwart jaar in beslag

genomen. “Alles werd tot in detail

besproken en tot op de millimeter

voorbereid en ingemeten. Een ontzettend

mooi, maar intensief traject. Zowel

technisch als esthetisch waren er

de nodige uitdagingen om aan de beoogde

uitstraling te voldoen, zoals bedacht

door de architect. En vooral om

de aansluitingen van de glazen uitbreidingen

op de bestaande gevel zo goed

mogelijk te engineeren, waterdicht,

maar toch heel fraai.” Het monumentaal

pand is voorzien van een aantal

glazen uitbreidingen en een nieuwe

kloostergang aan de patio. ›

GEVELBOUW.INFO

23


'Het monumentaal pand heeft een bepaald statuur in Oss, dus

iedereen keek als het ware ‘over de schouders mee’

en had er wel een mening over'

“Deze gevels zijn uitgevoerd in ranke,

brons geanodiseerde aluminium

vliesgevels van het type Schüco FWS

35 PD”, zegt Jongbloed. “Het geeft het

statige gebouw op de begane grond

een heel open karakter. Daarnaast

hebben we een aantal bestaande

buitenkozijnen in het monumentaal

pand vervangen door nieuwe stalen

exemplaren van het type Forster

Unico XS. Uiteraard ook weer zo slank

mogelijk gedetailleerd.”

Eeuwenoude details

Het monumentaal pand heeft een

bepaald statuur in Oss, dus iedereen

keek als het ware ‘over de schouders

mee’ en had er wel een mening

over, weet Jongbloed. “Het belang

om er iets moois van te maken was

enorm.” Maar dat kun je wel aan Van

Iersel Geveltechniek overlaten. “Door

de glazen uitbreidingen heel slank

te detailleren en de profielserie daar

op af te stemmen, zijn de uitbouwen

ondergeschikt aan het monumentale

hoofdgebouw, maar voegen toch wel

degelijk ‘iets’ toe. Het resultaat is een

unieke, hoogwaardige werkomgeving.

Je kijkt je ogen uit in het gebouw, zo

ontzettend mooi is het. De prachtige,

eeuwenoude details zijn bewaard

gebleven en komen eigenlijk nog beter

tot hun recht in de nieuwe, moderne

omgeving.” Na deze grootschalige

metamorfose wordt het pand zó

gewaardeerd dat het in 2021 zelfs

werd beloond met een nominatie voor

de prestigieuze architectuurprijs BNA

Beste gebouw van het Jaar. ❚

Bouwinfo

KANTOOR BERGHEGE, OSS

OPDRACHTGEVER:

Bouwbedrijf Berghege

ARCHITECT:

Twee Snoeken architectuur

AANNEMER:

Bouwbedrijf Berghege

GEVELBOUWER:

Van Iersel Geveltechniek

SYSTEEMLEVERANCIERS:

Agentor N.V., Schüco Nederland BV

24 GEVELBOUW.INFO


VMRG op inspiratiesafari

Op 19 september jl. werden alle bij de VMRG aangesloten bedrijven uitgenodigd om mee te gaan op inspiratiesafari

in Burgers’ Zoo in Arnhem. ’s Morgens vond de Algemene ledenvergadering van de VMRG plaats in de Kilimanjaro

lodge met uitzicht op de Afrikaanse savanne. De middag vond deels plaats in diezelfde lodge met inspirerende sprekers

en deels in de dierentuin zelf.

Een deel van de groep begon de middag

met een bio-inspiratiewandeling

door de dierentuin met een gids van

Burgers’ Zoo. Veel innovaties vinden

hun oorsprong in de natuur. Om daadwerkelijk

tot innovaties te komen, is

onderzoek nodig. De VMRG had voor

deze middag ook twee inspirerende

sprekers uitgenodigd die hier nauw

bij betrokken zijn. In een notendop de

highlights uit deze presentaties.

Toekomst van de gevel

Marcel Bilow van de TU Delft gaf een

overzicht van de onderzoeken en projecten

op het gebied van gevels waar

onderzoeksteams mee bezig zijn. Zij

houden zich in samenwerking met een

Europees onderzoeksnetwerk op het

gebied van gevels bezig met circulaire

bouwproducten, materialen en productietechnieken,

vernieuwing en verbouwing

van gevels en multifunctionele

gevels. In de tijd gezien gaan wij van een

massieve gevel naar een gevel waaraan

allerlei functies worden toegevoegd (Façade

Roadmap), bijvoorbeeld voor verwarming,

koeling, isolatie of mogelijkheden

om warmte op te slaan.

3-D printen

Voor krommingen en vreemde

vormen in gevels kan 3-D printen een

oplossing zijn. ›

GEVELBOUW.INFO

25


Knopen 3-D printen Foto: TU Delft. (Beeld Ulrich Knaack)

De TU Delft denkt dat het niet verstandig

is om volledige gebouwen te printen,

maar er zijn zeker toepassingen met een

win-win situatie. Bijvoorbeeld door kanalen

en leidingen te implementeren die

met een boor- of freesmachine of andere

technieken niet mogelijk zijn. Hier wordt

met verschillende materialen mee getest,

maar dit staat nog in de kinderschoenen.

Al tien jaar geleden is gestart met de ontwikkeling

van knopen voor vliesgevels die

geen kit en aparte verstekken nodig hebben

om ze aan te sluiten. Door deze 3-D te

printen kunnen ze recht aangesloten kunnen

worden op een standaard extrusie.

Deze worden steeds meer ontworpen en

toegepast en door dalende prijzen wordt

dit interessanter en worden nu de eerste

elementen in gebouwen geplaatst. Ook de

renovatiemarkt biedt kansen. Bepaalde

onderdelen die niet meer geproduceerd

worden, kunnen 3-D geprint worden.

Bioreceptiviteit

Er vinden ook onderzoeken plaats wat

de mogelijkheden zijn van karton in de

architectuur. Hier ziet men vooral mogelijkheden

in de laag van de gevel die

je niet ziet. Tevens wordt er nagedacht

over bioreceptiviteit. Dat wil zeggen, er

worden oppervlakken gemaakt die van

zichzelf groen worden door mosgroei te

stimuleren. Bijvoorbeeld groene dakpannen

of muren die bijdragen aan de biodiversiteit,

water kunnen opvangen, en de

verdampingskoelte kunnen gebruiken

om steden tegen hitte te beschermen.

Circulariteit

Veel onderzoeksprojecten vinden plaats

op het gebied van circulariteit. Projecten

met bijvoorbeeld hergebruikte profielen,

waarbij er daadwerkelijk onder normale

omstandigheden wordt gebouwd. Hierbij

is ook het hele digitale ontwerpproces

belangrijk dat precies inzicht geeft

wat het gebouw uiteindelijk oplevert

aan milieuprestatie. Bij circulariteit gaat

het niet alleen om hergebruik, maar ook

om productie van materialen die later

weer herkenbaar zijn en die een volgende

generatie uit elkaar kan halen. In circulariteit

liggen veel mogelijkheden die

door de gevelindustrie, ook in samenwerking

met de TU Delft, worden opgepakt.

Zie ook de Circular Built Environment

HUB op de TU Delft website. Juist

die samenwerking met het bedrijfsleven

is belangrijk voor de universiteit, zodat

er een realiteitscheck kan plaatsvinden.

Biobased

Ingrid Weegels van de HZ University of Applied

Sciences daagde de toehoorders uit

door biobased materialen door te geven

aan het publiek en te vragen wat voor een

materialen dit zijn. Biobased materialen

en producten zijn vervaardigd van hergroeibare

grondstoffen uit de levende natuur.

Veelal zijn deze grondstoffen afkomstig

uit de tuin-, landbouw of bosbouw.

Biobased grondstoffen hebben een korte

hernieuwingscyclus en kunnen door fotosynthese

CO 2

uit de lucht vastleggen.

Kennisbank

HZ University of Applied Sciences en

Avans Hogeschool in Breda werken

samen in het Centre of Expertise Biobased

Economy aan onderzoek op het

gebied van onder andere biobased

bouwen. Zij verzamelen, ontwikkelen,

valoriseren kennis en dragen dit uit

over de toepassing van biobased materialen

in de bouw en civiele techniek.

Informatie over producten en projecten

wordt opgeslagen in een kennisbank

die terug te vinden is op de website biobasedbouwen.nl.

In deze kennisbank

zijn materialen opgenomen die ofwel

bestaan voor ten minste 90% uit biobased

grondstoffen, ofwel uit gerecyclede

materialen van natuurlijke oorsprong,

zoals bijvoorbeeld katoen. Ook

biobased composieten of biocomposieten

vallen hieronder: de vezels zijn van

26 GEVELBOUW.INFO


Gevel van biocomposiet Foto: Ronald Tilleman; Ontwerp: Studio Marco Vermeulen, Biocomposieten: NPSP.

natuurlijke oorsprong en de harsen zijn

ten minste 60% biobased. Op deze website

is het bijvoorbeeld mogelijk om te

filteren op gevelmaterialen, maar ook

kun je de eigenschappen over een materiaal,

zoals bijvoorbeeld de akoestische

of thermische eigenschappen, als

deze bekend zijn, terugvinden.

Toepassingen

Diverse voorbeelden van biobased materialen

passeerden de revue in de vorm

van toepassingen in gebouwde projecten,

zoals een gevel van biocomposiet.

Hiermee is het mogelijk om lichte, sterke

en stijve en vormvrije constructies

te vervaardigen. Een voorbeeld van een

kalkhennep gebouw is de grootste winkel

van Marks & Spencer in Europa waar

met prefab staal en houtskelet kalkhennep

is gewerkt. Met kalkhennep is het

mogelijk om vochtregulerende, dampopen

gevels te realiseren. Vlas- en ook

hennepisolatie wordt al veel gebruikt in

België, Frankrijk en Duitsland. Het eerste

huis van stro in Nederland dateert

uit 1942 en er is nog steeds aandacht

voor stro als isolatie en bouwmateriaal.

Onderzoek

Er worden ook veel testen gedaan met

nieuwe materialen. Bijvoorbeeld mycelium.

De basis van dit materiaal is

de ondergrond waarop paddenstoelen

hebben gegroeid. Hierin zitten de sporen

van de paddenstoelen. Door deze

sporen op een andere ondergrond

te zetten, kan dit als isolatiemateriaal

in diverse toepassingen in de

bouw gebruikt worden. Bijvoorbeeld

als toepassing voor binnenwanden,

omdat het mycelium goede geluidsabsorberende

eigenschappen heeft.

Onderzoekprojecten gaan verder dan

alleen de toepassing van biobased

Marcel Bilow

materialen. Zo wordt ook de beleving

onderzocht van toepassingen van bepaalde

biobased materialen in een

gebouw en worden de thermohygrische

(vochtregulerende) eigenschappen

van materialen gemeten. Aan het

eind van de presentatie werden de

materialen die in de zaal rondgingen

bekend gemaakt. En zo maakten veel

mensen kennis met metisse, gemaakt

van gerecycled katoen, bijvoorbeeld

van oude spijkerbroeken, en cellulose,

gemaakt van papiersnippers. ❚

Ingrid Weegels

GEVELBOUW.INFO

27


Beeld: Spotr

“Binnen een paar

klikken zien we de

staat van elk gebouw”

Op initiatief van Spotr, Aeroscan en de VMRG is er gedurende drie jaar gewerkt aan het project Facade Service

Applicatie (FaSA). Het draaide in dit project om het objectief meten van de technische en esthetische prestaties van

de gebouwschil. Hiervoor worden onder andere drones en kunstmatige intelligentie ingezet. Was Spotr bij de start

van dit project nog een kleine start-up, nu is het een belangrijke speler die vastgoed portefeuillehouders op een

geheel nieuwe wijze snel inzicht geeft in hun gebouwen, zo ook bij woningcorporatie Arcade.

Net als alle andere woningcorporaties

staat Arcade voor de uitdaging om haar

bezit de komende jaren uit te breiden,

up-to-date te houden en te verduurzamen.

Digitalisering is een van de manieren

om dat voor elkaar te krijgen. Arcade

kwam via woningcorporatie Woonstad

Rotterdam in aanraking met Spotr.

Digitalisering

Ronald Rouwendaal maakt als Portefeuille

Manager deel uit van de werkgroep

digitalisering die ruim twee jaar

geleden bij Arcade werd opgericht.

Op afstand potentieel zonnepanelen inventariseren

"Onze sector vergrijst, wat betekent

dat we de komende jaren ervaren medewerkers

verliezen en daarbij veel

kennis en ervaring. Daarom is het nog

belangrijker om processen goed te

borgen en gegevens goed met elkaar

te kunnen delen. Dat maakt ons effectiever.

We kunnen veel directer en

sneller resultaten boeken. We zijn onze

zoektocht naar een goed systeem begonnen

door andere woningcorporaties

naar hun ideeën te vragen. We willen

graag van elkaar leren. Zo kwamen we

ook bij Woonstad Rotterdam terecht.

Hun verhaal sprak ons aan. Woonstad

Rotterdam kampte met een overvloed

aan gegevens. Soms hadden ze drie tekeningen

van een landgoed, maar wisten

ze niet meer welke de juiste was.

En dan moesten ze toch weer terug om

het landgoed opnieuw op te laten meten.

Wij kenden dat allemaal. We hadden

onze gegevens op orde, maar hadden

in de loop der jaren ook onroerend

goed gekocht dat niet allemaal goed in

het systeem stond. Natuurlijk wil je dat

de gegevens die je hebt accuraat zijn.

Je wilt in één keer de juiste informatie

communiceren. Dit is ook belangrijk

bij de samenwerking met onderhoudspartners.

We hebben ervaren hoe onze

partners met verschillende meetlijsten

terugkwamen als we bijvoorbeeld

schilderwerk wilden laten doen. En wij

die niet snel konden controleren."

Gebouwinspectie op afstand

Spotr brengt het vastgoed van Arcade

in kaart met foto's afkomstig

van onder meer satellieten, vliegtuigen

en drones, en koppelt deze aan

hun meerjarenonderhoudsplannen.

Alle gegevens en beelden worden op

één plek verzameld, zodat Arcade en

haar partners altijd over dezelfde actuele

gegevens beschikken. Hoe ziet

het landgoed eruit, wat is de conditie

en kwaliteit, welk onderhoud is nodig?

28 GEVELBOUW.INFO


Ronald Rouwendaal, Portefeuille Manager Arcade

Waar kunnen zonnepanelen geplaatst

worden? "We kunnen gebouwen nu

op afstand inspecteren. We kunnen

inspecteren of er onderhoud nodig is

en of balkonhekken op hoogbouw verroesten.

Binnenkort hoeven we de bewoners

niet meer lastig te vallen. En

waar we vroeger hiervoor afhankelijk

waren van derden, kunnen we nu veel

meer zelf het voortouw nemen."

Sneller en praktischer

Arcade zet Spotr onder andere in om

snel te zien welke daken geschikt zijn

voor zonnepanelen. “Voorheen stuurden

we alle bewoners van een wijk een brief.

Als ze interesse hadden in zonnepanelen

konden ze contact met ons opnemen en

dan ging onze partner erheen voor een

schouw. Nu kunnen we zelf vanachter

ons bureau een scan maken van complexen.

We zien alles: of het kan op het

dak, de indicatie van het zonlicht, schaduwwerking,

dakkapellen, afmetingen.

Zo maken we in no time een potentielijst

van de meest geschikte complexen.”

Conditiemetingen

"We zijn aan het onderzoeken of Spotr

ook gebruikt kan worden voor conditieonderzoeken.

Op dit moment is het verplicht

om elke drie jaar een inventarisatie

te doen. We zouden dat dan elk jaar

kunnen doen zonder extra mankracht.

Je kunt meteen onderhoudsproblemen

opsporen en veel gerichter landgoederen

bezoeken. Dan kun je je concentreren

op je eigenlijke werk: onze panden

goed onderhouden en de aandacht richten

op waar die het hardst nodig is."

www.spotr.ai

FaSA komt mede tot stand door steun vanuit

Kansen voor West II, EFRO subsidie. ❚

GEVELBOUW.INFO

29


DP World

Antwerpen

Dit kantoorgebouw in het Deurganckdok in Antwerpen lijkt

qua ontwerp op gestapelde containers. Het gebouw bestaat

uit in totaal vier bouwlagen, waarvan één ondergronds. Een

loopbrug van 65 meter verbindt de parkeerplaats met het

kantoorgebouw. De uitsparing in de bovenste verdieping

moest worden gemaakt, omdat het anders te dicht bij de

hoogspanningskabels kwam. Dit deel van het gebouw is nu

een dakterras. De vliesgevel verspringt elke verdieping ongeveer

20cm. Alumet heeft het zetwerk en de profielen geanodiseerd

in de kleur AluCopper03. In totaal gaat het om ruim

4.500m 2 . Geanodiseerd aluminium is kleur- en lichtecht, corrosiebestendig

en hoeft maar één keer per jaar schoongemaakt

te worden met een mild schoonmaakmiddel. Bovendien

is geanodiseerd aluminium onderdeel van de circulaire

economie, omdat het 100% gerecycled kan worden.

Opdrachtgever:

Architect:

Oppervlaktebehandeling:

DP World

Areal Architecten

Alumet

OurDomain

Rotterdam

In het centrum van Rotterdam staat deze 80 meter, 24 verdiepingen

tellende, hoge driehoekige woontoren. De gevelbekleding

heeft een “print”, aangebracht met Panelox-techniek.

De print verbeeldt de chaos na het bombardement in

1940. Deze woontoren wordt gezien als het laatste puzzelstukje

van de Rotterdamse reconstructie. Als teken van hoop

en veerkracht is het gebouw ’s avonds subtiel verlicht. In de

toren bevinden zich ruim 600 appartementen. Deze appartementen

zijn vooral bedoeld voor studenten en jonge starters.

Het 600 m 2 grote groene dakterras geeft een magnifiek

uitzicht op de skyline van Rotterdam. Op de onderste verdiepingen

bevinden zich onder andere horeca, bibliotheek

en sportschool met een open karakter zodat het straatleven

zich voort kan zetten in het gebouw.

Opdrachtgever:

Architect:

Oppervlaktebehandeling:

Greystar

Tangram Architecten

Alumet

30 GEVELBOUW.INFO


The Rose House

Amsterdam

De gevel van dit pand is er één met een gouden randje. De

gevel is namelijk geheel uitgevoerd in goud/bronstinten en

heeft met de hand gemaakte, geschilderde rozen die vanaf

de tweede verdieping uit bronzen plantenbakken naar beneden

groeien. De gevel uit de 19e eeuw behoudt zijn authentieke

uitstraling doordat de bronzen bakstenen naadloos

opgaan in het oorspronkelijke metselwerk. Studio Job

en Gietermans & Van Dijk Architecten zijn verantwoordelijk

voor het design van “The Rose House” en hebben hiermee

een onderscheidend pand toegevoegd aan het Amsterdamse

Museumkwartier. Voor het kleuren en beschermen

van de pui heeft de architect gekozen voor de kleur SuprAnodic

Gold (SD201C1000820) in een extra matte afwerking.

Een luxueuze goudtint die perfect past bij de bronslook van

de bakstenen en plantenbakken.

Opdrachtgever:

Architect:

Gevelbouwer:

Poedercoating:

B&O Retail

Gietermans & Van Dijk Architecten

MHB

EUROLACKE

Thon Hotel

Svolvaer

In Noorwegen op de eilandengroep Lofoten heeft de Olav

Thon Gruppen een nieuw hotel laten bouwen. Het hotel

pronkt in het schilderachtige Svolvaer met ligging aan zee.

De duurzame aluminium gevel is geanodiseerd in drie verschillende

kleurtinten: Colinal zwart C35, Goud VOM 3 en

Champagne A3 waardoor een bijzondere aantrekkingskracht

is ontstaan. In het totaal heeft Alucol meer dan

4000 m 2 cassettemateriaal voor dit hotel geanodiseerd en

van kleur voorzien. De gevelcassettes zijn geproduceerd

in Litouwen, geanodiseerd in Nederland en vervolgens na

assemblage door gevelbouwer Staticus in Litouwen prefab

per boot naar Svolvaer getransporteerd en gemonteerd. Een

intensief logistiek proces dat mede dankzij een goede voorbereiding

en communicatie zonder problemen is verlopen.

Opdrachtgever:

Architect:

Oppervlaktebehandeling:

Olav Thon Gruppen (NO)

Hamperokken Arkitektur (NO)

Alucol

GEVELBOUW.INFO

31


Beeld: Renson

De Peperklip:

opknapbeurt met respect

voor iconisch ontwerp

Op de Kop van Zuid in Rotterdam is het opvallende gebouw De Peperklip na een grondige en broodnodige opknapbeurt

volledig in ere hersteld. Gevels, trappenhuizen en de woningen zelf: alles werd onder handen genomen. Ook

de gevel kozijnen werden vervangen. Die kregen een update die een perfect compromis vormt tussen esthetiek,

respect voor het originele ontwerp en de hoge technische eisen op het vlak van natuurlijke ventilatie en akoestiek.

De opknapbeurt van De Peperklip geldt

als één van Nederlands grootste renovatieprojecten

uit de geschiedenis: tussen

2017 en 2020 werden 545 woningen en

8 bedrijfsruimtes grondig gerenoveerd.

Wat het helemaal opmerkelijk maakt, is

dat de bewoners van het sociale woningcomplex

tijdens die verbouwingswerken

in hun appartementen bleven wonen.

Van ‘make up’ naar ‘make over’

Een huzarenstukje van woningcorporatie

Vestia, die – samen met de gemeente

– het gebouw vooral ‘futureproof’ wou

maken, zowel op het vlak van technieken

als van onderhoud. Mét respect voor het

ruim 40 jaar oude ontwerp van de hand

van architect Carel Weeber – dat weliswaar

lijkt op een opengebogen paperclip,

maar z’n naam dankt aan de klippers

(boten) die er peper in de haven aanvoerden

– maar tegelijk ook met oog voor de

noden van de bewoners. Wat begon als

een oppervlakkige ‘make up’ draaide uit

op een grondige ‘make over’ van het totale

gebouw. En daar kreeg ontwerpend

architect Clara Froger een uitgebreide

opdracht voor. Vooral om erover te wa-

32 GEVELBOUW.INFO


ken dat De Peperklip zijn eigenheid niet

verloor en zelfs terugwon. Eerder dan

renovatie- of onderhoudsbeurt, zag zij

deze ingreep dan ook als ‘preservatie’

met aandacht voor de wensen van de

opdrachtgever én de bewoners.

Keuze voor aluminium

Als technisch-architectonisch adviseur

kwam ook Willem-Jan Paijmans

(Molenaar & Co Architecten) in beeld

om de ontwerpen van Clara Froger

recht te doen met passende technische

details en het verbeelden van de

mogelijke opties daarin voor zowel het

bouwteam als de dienst Welstand. Paijmans:

“Naast onder andere een hertekend

verlichtingsplan en akoestisch

en visueel verbeterde entreehallen en

trappenhuizen, bleken vooral de te

vervangen kozijnen op dat vlak een

uitdagende evenwichtsoefening tussen

het technisch haalbare en trouw

aan het oorspronkelijke ontwerp. Aluminium

bleek al snel de juiste keuze

in functie van onderhoudsvriendelijkheid

en esthetiek. Maar het beste

compromis voor de toen al geïntegreerde

ventilatieroosters lag minder

voor de hand.” ›

GEVELBOUW.INFO

33


Gezond binnenklimaat

In het oorspronkelijke ontwerp van Weeber

waren de kozijnen onderin uitgerust

met zwaar gebouwde suskasten die zorgden

voor de natuurlijke toevoer van verse

buitenlucht, maar tegelijk het lawaai

moesten buiten houden. Esthetisch verre

van de mooiste oplossing, maar vooral ook

een vorm van ventilatie die door bewoners

als irritant ervaren werden en die volgens

Clara Froger heel vaak dichtgeplakt werden.

En dat was natuurlijk funest voor het

binnenklimaat in de woningen.

Clara Froger: “Het was dan ook heel belangrijk

om bij het vervangen van de kozijnen

goed na te denken waar we naartoe

wilden. En dat ging in verschillende

stappen. Een eerste voorstel stuitte nog

op een resolute ‘nee’ bij de dienst Welstand.

Toen werden we teruggefloten

omwille van het veel te zware profiel. In

technische zin hadden we dan wel al een

flinke stap vooruit gezet, maar uiteindelijk

wilden we ook echt terug naar de

fijnheid van de kozijnen in het originele

ontwerp. Alleen: die is tegenwoordig niet

meer haalbaar omwille van de vele technische

eisen waaraan kozijnen moeten

voldoen. Zo bijvoorbeeld ook op het vlak

van natuurlijke toevoer van verse lucht.”

Via aannemer Maasmond en gevelbouwer

Rollecate kwam uiteindelijk ter sprake

dat Renson net op dat moment een update

van zijn Invisivent toprooster op de

markt had, zo aangepast aan de Nederlandse

markt dat de aanslag van de kozijnen

voor montage tegen een stelkozijn

in één lijn doorliep op het toprooster dat

er bovenop gemonteerd werd. Dat was

natuurlijk een groot pluspunt voor het

bouwteam. Het daarmee verkregen beeld

werd ook bij de dienst Welstand positief

onthaald en uiteindelijk goedgekeurd.

Esthetische meerwaarde

Jan Smit, projectleider van Rollecate:

“Hadden we de Invisivent NL van Renson

niet gehad, dan hadden we sowieso niet

te maken met een standaard aansluiting

tussen kozijn en toprooster. Wat ons meer

aandacht en energie bij de montage zou

gekost hebben. Nu konden we heel efficiënt

werken: oud kozijn eruit, nieuw

kozijn mét toprooster als één geheel in de

plaats. Klaar! Het was dan ook mooi meegenomen

dat de bewoners met zo weinig

mogelijk overlast te maken kregen tijdens

de renovatie. Zeker omdat ze er tijdens de

werken gewoon bleven wonen.”

“Vanaf mijn eerste overleg met aannemer

Maasmond was ook Renson al van

de partij”, licht Smit toe. “Zij zorgde voor

de oplossing met de meeste esthetische

meerwaarde. Samen met hun technische

mensen stelden we alles in het werk om

het rooster zo aan te passen dat de aanslag

van het kozijn er naadloos over doorloopt.

Het rooster werd echt een onderdeel

van het kozijn. En zo heb je ook geen

kans op lekken, zowel geluidstechnisch

als energetisch.” ❚

Bouwinfo

DE PEPERKLIP, ROTTERDAM

OPDRACHTGEVER:

Vestia

ONTWERPEND ARCHITECT:

Clara Froger

TECHNISCH-ARCHITECTONISCH

ADVISEUR:

Willem-Jan Paijmans

(Molenaar & Co Architecten)

AANNEMER:

Maasmond

GEVELBOUWER:

Rollecate

RAAMVENTILATIEROOSTERS:

Renson

34 GEVELBOUW.INFO


Circular Inspirations

Janneke Verkerk-Evers (Beeld: Paul Cartigny)

Geen

boekhoudkundige

trucjes, maar

werkelijke impact!

column

Met een stevige basis in de bouwfysica

ben ik zo'n twee jaar geleden begonnen

om mij te verdiepen in de uitdagingen

en kansen voor Scheldebouw op het

gebied van duurzaamheid. Leidend in

deze zoektocht is de vraag, hoe we de

werkelijke milieu-impact van ons bedrijf

kunnen verbeteren zonder dat het een

"boekhoudkundig trucje" wordt of vooral

goed is voor de beeldvorming. Dit vergt

een grondige aanpak die tijd nodig heeft,

zeker bij een product waarvoor het niet

"makkelijk scoren" is.

We zijn gestart met het uitvoeren van

een Levens Cyclus Analyse (LCA) van

onze gevels om een beeld te krijgen

waar het zwaartepunt van onze milieuimpact

ligt. Inmiddels hebben we het

volledige toetsingstraject doorlopen en

is de berekening goedgekeurd. Dit is een

primeur in onze branche voor een volledig

op maat ontworpen vliesgevel. Het

officiële document zal binnenkort beschikbaar

zijn op Eco Platform (https://

www.eco-platform.org/epd-data.html).

Het belangrijkste is echter niet het eindresultaat,

een gecertificeerd document,

want dit legt “alleen maar” de huidige

stand van zaken vast. De kunst is om de

opgedane kennis in te zetten als ontwerpen

adviesinstrument, zodat we onze klanten

een beter inzicht kunnen geven waar

de echte winst te behalen is. Door het

complete plaatje te presenteren, hopen

we tunnelvisie te voorkomen in een wereld

waarin toch vooral degene met het

beste marketing-verhaal gehoord wordt.

Ik geloof namelijk dat het daar een beetje

aan schort. De wereld van de duurzaamheid

staat bol van de certificaten,

labels en checklists om complexe materie

behapbaar te maken. Maar voor je

het weet, ben je alleen maar bezig om

op papier en met cijfertjes te laten zien

hoe goed je het doet. Zo komt er weinig

terecht van het in gang zetten van werkelijke

verbeteringen.

Circulariteit spant de kroon, wat mij

betreft, met hoogdravende analyses,

ingewikkelde definities en moeilijke termen.

Als we eens beginnen met:

• Niet meer kopen dan nodig

• Geen spullen weggooien die nog

goed zijn

• Meer aandacht voor reparatie

Dan kom je al een heel eind, zowel thuis

als bij het maken van gevels. Want ik

geloof niet dat we het gaan redden, als

we ons blind staren op alleen technische

oplossingen voor het beter scheiden en

recyclen van materialen…

Ik zie het als mijn missie bij Scheldebouw

om te zorgen dat we niet alleen

kunnen analyseren en berekenen wat

onze milieu-impact is, maar er ook echt

iets aan doen! ❚

Janneke Verkerk-Evers,

Sustainability Leader, Scheldebouw B.V.

In Circular Inspirations beschrijft een wisselende gastcolumnist zijn of haar visie op Circulariteit.

Lees alle columns op www.vmrg.nl/circulair

GEVELBOUW.INFO

35


Dit systeem laat toe om verschillende ontwerpconstructies te maken, waardoor architecten en gevelbouwers hun creativiteit de vrije loop kunnen laten.

Tekst: Johan Debaere Beeld: AluK

Gevelbekleding met recyclebare

aluminium blokprofielen laat

zich heel eenvoudig verwerken

Een gevelbouwer kijkt vooral naar het functionele en de eenvoudige verwerking van materialen, terwijl

voor architecten het creatieve, duurzame én vandaag ook circulaire aspect overheerst. Met Nesto introduceert

AluK een aluminium gevelbekleding die perfect op alle wensen inspeelt. De verticale blokprofielen

zijn eenvoudig te produceren en te monteren én bieden de creatieve vrijheid om een architecturaal accent

met strakke lijnen op elk type gevel te creëren. De naadloze combinatie met de raam-, deur-, schuifdeur- en

vliesgevelsystemen van AluK garandeert een uniform gevelbeeld. Aangezien aluminium eindeloos gerecycled

kan worden, is deze innovatie tot slot ook klaar voor de circulaire economie.

De drang naar innovatie behoort al meer dan

70 jaar tot het DNA van AluK. Het familiebedrijf

is gespecialiseerd in de ontwikkeling,

productie en levering van aluminium profielen,

die voldoen aan de complexe technische vereisten,

die vandaag in de bouwsector gelden.

“Ons assortiment omvat aluminium raam-,

deur-, schuifdeur-, vouwdeur-, veranda- en

vliesgevelsystemen, die in commerciële - en

industriële projecten, woningen en openbare

gebouwen gebruikt worden en dat zowel bij

nieuwbouw als renovatie. Onze R&D-afdeling

blijft zich dagelijks inzetten om bestaande producten

verder te optimaliseren, maar vooral

ook om nieuwe innovatieve oplossingen te

ontwikkelen”, vertelt men bij AluK. “We volgen

daarvoor de trends in de markt op de voet en

spelen daarop in met nieuwigheden. Daarbij

wordt uiteraard aandacht besteed aan het

design en de uitstraling, maar evenzeer aan

een eenvoudige fabricage en montage én

de duurzaamheid van de ontwikkelingen. De

nieuwe aluminium gevelbekleding Nesto is

daarvan het sprekende bewijs.”

Focus op de verwerker

De verticale blokprofielen van deze innovatie

kunnen op maat gezaagd worden,

waarna de afwerkingsprofielen dankzij een

uitgekiend kliksysteem eenvoudig en onzichtbaar

op het basisprofiel bevestigd kunnen

worden. Dat vereenvoudigt het werk

voor gevelbouwers en andere verwerkers.

Aluminium behoudt tevens levenslang een

ongeziene kwaliteit, waardoor men solide

gevelconstructies kan realiseren, die tegen

de meest uiteenlopende weeromstandigheden

bestand zijn. “Ook op het vlak van circulariteit

– hét thema in onze huidige maatschappij

– en ecologische footprint scoort

deze gevelbekleding hoog. Ze kan immers

gemakkelijk gedemonteerd en vervangen

worden, waarna de aluminium profielen volledig

gerecycled worden”, voegt men bij

AluK toe. “Natuurlijk blijft een goed onder-

36 GEVELBOUW.INFO


Nesto is de nieuwste ontwikkeling van de R&D-afdeling van AluK. Deze verticale gevelbekleding zorgt voor architecturale accenten in gevelontwerpen.

houd cruciaal om de constructie in een optimale

toestand te behouden. Het komt erop

aan vuil geen kans te geven om in te vreten.

Aluminium heeft echter weinig onderhoud

nodig. Daarnaast zorgt de poederlak met

Qualicoat Seaside keurmerk voor een goede

beschermlaag en behoud van de kleur,

zelfs in extreme omstandigheden en agressieve

omgevingen, zoals kuststreken, zones

met zware industrie en stedelijke gebieden.”

Focus op de architect

Nesto combineert functionaliteit met een

esthetische meerwaarde en opent nieuwe

creatieve mogelijkheden voor ontwerpers

om een architecturaal accent met strakke

lijnen op elke gevel te creëren. “Nesto is

'Creatieve vrijheid voor de ontwerper,

gekoppeld aan eenvoud in fabricage en

montage voor de verwerker'

beschikbaar in twee types verticale blokprofielen

met een diepte van respectievelijk

20 mm en 35 mm. Beide designvarianten

kunnen ook in één project gecombineerd

worden, waardoor een decoratief lijnenspel

ontstaat. Het uitgebreide gamma van aluminium

basis- en afwerkingsprofielen laat

toe om verschillende ontwerpconstructies

te maken, zelfs een gevelbekleding die

voor een raam doorloopt. Met behulp van

L-profielen kunnen ook de hoeken netjes

afgewerkt worden”, sluit men bij AluK af.

“Aangezien het strakke design van onze

Nesto gevelbekleding perfect past bij onze

raam-, deur- en vliesgevelsystemen krijgen

architecten, gevelbouwers en bouwheren

er nog een extra element bij om gevels met

een uniforme look te creëren.” ❚

De blokprofielen worden op maat gezaagd,

waarna de afwerkingsprofielen dankzij een

uitgekiend kliksysteem eenvoudig en onzichtbaar

op het basisprofiel bevestigd worden.

Nesto is beschikbaar in twee types verticale

blokprofielen met een diepte van respectievelijk 20 mm

en 35 mm. Ze kunnen ook gecombineerd worden.

Met behulp van L-profielen kunnen ook de hoeken

netjes afgewerkt worden.

GEVELBOUW.INFO

37


Luxueus, comfortabel, energiezuinig en duurzaam wonen op een historisch landgoed: Het Grote Huis in Voorschoten.

Tekst: Susan Peek Beeld: Diederik Lieftink Photography

Het Grote Huis in Voorschoten:

luxueus, duurzaam en energiezuinig wonen op een prachtig landgoed

Een bijzonder project op een bijzondere plek: Het Grote Huis in Voorschoten is een vorstelijk appartementencomplex

op een historisch landgoed. Eentje van de buitencategorie, waar luxe, comfort en duurzaamheid

centraal staan. De handtekening van de architect -Powerhouse Company in samenwerking met Delva

Landscape Architecture & Urbanism- is duidelijk herkenbaar: grote glasvlakken verbinden binnen met buiten.

Lieftink Geveltechniek verzorgde de ruim 875 m 2 aan gevelelementen.

Intensief voortraject,

vlotte uitvoeringsfase

“Vink Bouw, een ondernemende bouwer

waar wij al bij meer projecten mee hebben

samengewerkt, schakelde ons al vroeg in het

traject op”, zegt Joost Plompen, directeur bij

Lieftink Geveltechniek. “We zijn goed op elkaar

ingespeeld en er is sprake van wederzijds

vertrouwen. Als echte bouwteampartners

hebben we de schetsfase met elkaar

verder ontwikkeld tot een definitief ontwerp

wat technisch goed uitvoerbaar is en klopt.

Daarbij is er zorgvuldig gekeken wat de eisen

vanuit de opdrachtgever waren, waar er

raakvlakken zijn met de andere bouwpartijen

en waar de uitdagingen in bouwkundige

aansluitingen zitten. Uiteraard hebben we in

het voortraject ook regelmatig met de architect

aan tafel gezeten om te kijken of wat zij

esthetisch bedacht hadden, ook technisch

uitvoerbaar was.” Plompen zegt uit ervaring

dat de tijd en energie die geïnvesteerd is in

het voortraject van dit project, zeker heeft

gezorgd voor een vlotte uitvoeringsfase.

De gevelelementen die Lieftink heeft geleverd

bij dit project zijn een combinatie van

vliesgevels met schuifelementen. “Voor de

vliesgevels hebben we gebruik gemaakt van

de Schüco FWS50-serie met daarin grote

38 GEVELBOUW.INFO


Lieftink Geveltechniek verzorgde de engineering, ontwikkeling en montage van

de aluminium gevelelementen.

De grote glasvlakken zorgen voor een optimale verbinding tussen binnen en buiten.

De inventieve hoekoplossingen passen perfect bij de

strakke en elegante uitstraling van het gebouw.

schuifpuien uit de ASS50-serie. De overige

raamelementen komen uit de Schüco AW-

S70HI-serie. HI staat daarbij voor high insulated,

oftewel hoogisolerende kozijnelementen.

Alles is uitgevoerd met HR++ dubbelglas, wat

paste bij de isolatiewens van de opdrachtgever.”

Ook de indrukwekkende entree met

automatische draaideur is door Lieftink gerealiseerd.

Bijzondere details

Dit unieke project, met zijn prachtige uitstraling

en bijzondere details zorgde voor een iets grotere

uitdaging bij het engineeren. “Maar wij gaan

geen uitdaging uit de weg”, benadrukt Plompen.

“Dus hebben we op verzoek van de architect

raamvleugels toegepast die verdekt liggend

zijn en bedachten glashoekoplossingen voor de

hoeken van het pand. Fijne strakke hoekafwerkingen

zonder aluminium rand, waarbij het glas

tegen elkaar verlijmd is. Het past perfect bij de

strakke en elegante uitstraling van het gebouw

en sluit mooi aan op de raamvleugels die niet

zichtbaar zijn van buitenaf.” Plompen legt uit

dat ook de montage van de elementen de no-

dige aandacht behoefde: “De maatvoering moet

heel nauwkeurig zijn en de ruiten zijn behoorlijk

kwetsbaar bij plaatsing. Dan is het fijn dat we zowel

de engineering, productie én montage van

de gevelelementen (inclusief glas) verzorgen.”

Duurzame materialen

Bij een project als dit, waar luxe en comfort

centraal staan, wordt uiteraard gewerkt met

hoogwaardige en duurzame materialen. Voor

de kozijnen is er gekozen voor aluminium profielen

waarbij er een extra behandeling op de

coating is toegepast. “De profielen zijn voorgeanodiseerd

waarna ze zijn gepoedercoat.

Die specifieke combinatie is resistent tegen

de zoute zeelucht en voorkomt daarmee

corrosie op de profielen”, legt Plompen uit.

“Zeker in een regio redelijk dicht bij de kust,

waar het gebouw onderhevig is aan wat zoute

zeelucht, is dat erg belangrijk.” Plompen tot

slot: “Het is zo belangrijk dat je kunt leunen op

technische kennis, zorgvuldige engineering en

een goede onderlinge samenwerking, omdat

die uiteindelijk de meerwaarde bieden binnen

projecten zoals dit.” ❚

GEVELBOUW.INFO

39


MEER DAN LEVERANCIER VAN GEVELS

LIEFTINK DENKT MET U MEE

Lieftink Geveltechniek is een gerenommeerd leverancier van

ramen, deuren, kozijnen, schuifpuien, vliesgevels, lichtdak

constructies en brandwerende puien van aluminium, kunststof

of staal. Maar Lieftink doet meer dan dat: van engineering tot

fabricage en van coating tot montage. Lieftink denkt met u mee!

LieftinkGeveltechniek

LieftinkGeveltechniek

@LieftinkGevels

Produktieweg 17 | 2404 CC | Alphen aan den Rijn

T 0172 46 96 70 | info@lieftink.nl | www.lieftink.nl


221003-Bostik-adv-gevelbouw-05-22-19,7x13+0,3mm.indd 1 3-10-2022 13:32:25

T

BSP - Siliconenprofielen,

vorm - en stansdelen

Toepassingen voor de glasen

gevelbouw

- Individuele oplossingen

- Ca. 5.500 bestaande tools

- Internationale ervaring

- Meer dan 30 jaar advisering en

engineering van siliconenprofielen

- Levering in lengtes en kaders

- Korte levertijden

Siliconenrubber eigenschappen

- Hoge elastische waarden

- Ozon- en UV bestendig

- Extreem duurzaam t.o.v. CR en EPDM

- Hoog en laag temperatuurbestendig

- Vele kleuren mogelijk

- Duurzame "bonding" met siliconen op

glas, aluminium, staal, enz.

Marktleider in

Geveltechniek

NIEUW!

Kom met ons in gesprek via +31(0)70 - 329 66 01

of info@bloemsealants.com

Bloem Sealants BV is sinds 1954 dé kennisbron voor duurzame afdichtingen met

elastische kitten, lijmen en siliconen rubberprofielen in de gevelbouw en glassector.

Als service gericht familiebedrijf leveren wij gecertificeerde

kwaliteitsproducten en hebben een degelijke staat van dienst.

Onderbouwde adviezen aan de professionele gebruiker met

een breed productaanbod voor de bouwsector in beweging,

zijn kenmerk voor ons succes. Zie: bloemsealants.com

MEKO-VRIJE LIJM OP BASIS

VAN NEUTRALE SILICONEN

VOOR ALUMINIUM, STALEN

EN HOUTEN CONSTRUCTIES

www.bostik.nl


Heart of the Campus Building, Sheffield Hallam University (UK).

Tekst: Roel van Gils Beeld: Bostik

Meko-vrij gevelplaatlijmsysteem

met CE-markering

Met het Bostik Paneltack Systeem is Bostik al meer dan 30 jaar toonaangevend op het gebied van verlijming

van gevelpanelen in een geventileerde constructie. Nu zet het bedrijf de volgende stap in de ontwikkeling

van het systeem. Bostik S970 Paneltack S is een nieuwe Meko-vrije lijm en speciaal ontwikkeld voor het

verlijmen van Rockpanel panelen mét CE-markering.

Bostik S970 Paneltack S vervangt binnenkort

de bestaande lijm Rockpaneltack

S. “De grootste verandering zit hem in

het Meko-vrije karakter van het nieuwe

lijmsysteem”, zegt William Treffers, global

business development manager bij Bostik.

“Met deze hoogwaardige lijm op basis van

siliconentechnologie zijn we voorbereid

op de toekomstige wettelijke eisen.

Samen met de introductie van de Bostik

Prep CS, een milieuvriendelijker voorbehandelingsmiddel

voor de draagconstructie,

en een oplosmiddelvrije primer voor

de achterzijde van de gevelplaat, bieden

we nu een veilig totaalpakket voor mens

en milieu.”

Gecertificeerd lijmsysteem

Europese normen (EN) voor de verlijming

van gevelplaten die een CE-keurmerk mogelijk

maken zijn beperkt en richten zich

vooral op aluminium draagconstructies.

Er is dus ook geen Europese norm voor

het verlijmen van gevelbekledingspanelen

direct op houten draagconstructies. “Wel

is er een EAD (European Assessment Document)

op basis waarvan Rockpanel een

ETA (European Technical Assessment)

en hiermee een CE-markering heeft verkregen,

ook voor verlijming op een Rock-

42 GEVELBOUW.INFO


'De grootste

verandering zit

hem in het

Meko-vrije karakter

van het nieuwe

lijmsysteem'

Met het Bostik Paneltack Systeem is Bostik al meer dan

30 jaar toonaangevend op het gebied van verlijming van

gevelpanelen in een geventileerde constructie.

panelstrook gemonteerd op een houten

draagconstructie”, legt Treffers uit.

Rockpanel heeft op basis van de EAD

090001-00-040, specifiek voor bevestiging

van gevelplaten op basis van minerale wol,

een Europese goedkeuring verkregen waarin

verlijming met het Bostik lijmsysteem is opgenomen

op zowel aluminium als op houten

draagconstructies. Dat maakt van het Bostik

gevelplaat lijmsysteem het enige lijmsysteem

voor gecomprimeerde minerale wol panelen

(Rockpanel) met een CE-markering / European

Approval, alsook het enige systeem

waarbij de verlijming op hout binnen de CEcertificering

valt. Hiermee is ook aangetoond

dat er voldaan wordt aan het Bouwbesluit.

Het onderstreept de uitstekende samenwerking

tussen Rockpanel en Bostik.

Bostik is overigens bezig met een rebranding

van de gehele Paneltack range naar

meer universele en internationaal herkenbare

namen. “We zijn dé specialist in gevelplaatverlijming

met bewezen prestaties en

willen op die manier onze kennis, ervaring

en innovatie ook op wereldschaal etaleren.

Testen en (internationale) certificeringen

zijn essentiële zaken waar we ook de komende

jaren met onze gevelplaat lijmsystemen

op blijven focussen”, zegt Treffers tot

besluit. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd! ❚

Bostik S970 Paneltack S, speciaal ontwikkeld voor het

verlijmen van Rockpanel panelen mét CE-markering.

Chameleon in Polen.

GEVELBOUW.INFO

43


Tekst: Roel van Gils Beeld: AlterWood

Meest natuurgetrouwe

kunststof gevelbekleding

Niet van echt hout te onderscheiden

Millboard, bekend van de kunststof buitenvloeren, voert sinds enkele jaren het Envello-programma. Het is

volgens Patrick Smidt van AlterWood het meest natuurgetrouwe kunststof gevelbekledingsproduct dat op

dit moment verkrijgbaar is. “De plankprofielen zijn niet van echt hout te onderscheiden en daarnaast is het

ook een uiterst duurzame keuze met een CO 2

-voetafdruk van slechts 1,31 kg CO 2

per m 2 .”

Sinds 2016 brengt AlterWood het unieke merk Millboard op de markt.

“In eerste instantie uitsluitend als kunststof planken voor buitenvloeren,

maar sinds twee jaar is Millboard gestart met een eigen gevelprogramma

onder de naam Envello”, zegt Smidt. “Envello is een vol

kunststof product, maar met een hele hoge mate van natuurgetrouwheid.

Veel authentieker dan conventionele composieten op de markt.

Envello is als product volledig geënt op de gevel en verkrijgbaar in

twee varianten: de Shadow Line of de Board & Batten met een reliëf.”

Biopolymeren

De Envello-plankprofielen bestaan uit een combinatie van kunststof

en polyurethaan, verstevigd met glasvezel. “Een derde van de

bestanddelen komt voort uit gerecyclede materialen, de andere

twee derde uit zogenaamde biopolymeren gewonnen uit suikerriet

of maïs. Er wordt dus geen olie gebruikt om de kunststoffen

te maken”, verduidelijkt Smidt. “Dat verklaart ook de uiterst lage

CO 2

-voetafdruk. De planken worden geproduceerd in lengtes van

Envello Shadow Line.

44 GEVELBOUW.INFO


Envello Board & Batten.

Zelfherstellend vermogen

De Envello-planken laten zich zowel horizontaal als verticaal monteren.

“De planken zijn uitgevoerd met een veer- en groefverbinding.

Door te schroeven in de ‘veer’ kunnen ze onzichtbaar worden

bevestigd”, zegt Smidt. Mocht het zo uitkomen dat de veer

van plank niet gebruikt kan worden, is dat ook geen probleem. De

toplaag van de planken heeft namelijk een zelfherstellend vermogen.

“Door gebruik te maken van een speciale bevestiging met

‘lost head fixing’ sluit de toplaag zich over de schroef heen. Deze

unieke toplaag maakt het product ook kleur-, stoot- en krasvast.”

Envello is vooralsnog leverbaar in vier kleuren en wordt gemonteerd op een

houten- of bij voorkeur kunststof regelwerk.

360 cm met een breedte van 200 mm (werkende breedte 181

mm). Vervolgens wordt er met de hand een wassing overheen

gezet die als het ware in de houtnerfstructuur ‘kruipt’. Omdat dit

handmatig gebeurt, is elke plank uniek. Het resulteert aan de gevel

tot een gemêleerd geheel, waardoor de planken niet van echt hout

te onderscheiden zijn.”

Envello is vooralsnog leverbaar in vier kleuren en wordt gemonteerd

op een houten- of bij voorkeur kunststof regelwerk.

“Dat laatste is de meest duurzame oplossing”, aldus Smidt. “De

planken laten zich net zo gemakkelijk inkorten als houten planken

en dankzij de extreem lage uitzettingscoëfficiënt volstaat een

dilatatie van slechts 2 mm op de kopse kanten. Ook is het mogelijk

om de planken op de hoeken in verstek te zagen en te

verlijmen.” AlterWood levert Millboard Envello kant-en-klaar,

inclusief bevestigingsmaterialen. ❚

'De planken laten zich net zo gemakkelijk inkorten als houten

planken en dankzij de extreem lage uitzettingscoëfficiënt volstaat

een dilatatie van slechts 2 mm op de kopse kanten'

GEVELBOUW.INFO

45


WICTEC 60 NG is ontworpen voor grotere breedtes en zwaardere vullingen en is een verbeterde, hoogwaardige gevel die verdiepingshoge panelen met een gewicht

tot 850 kg en een maximale vullingsdikte van 62 mm mogelijk maakt. (Beeld: Guillaume GUERIN – 2018 )

Tekst: Susan Peek Beeld: : FC Lama / Guillaume GUERIN / Hydro Building Systems

Evolutionair vliesgevelsysteem

voor grotere en zwaardere

glaselementen

Als grote, duurzame wereldspeler in de aluminiumindustrie biedt Hydro Building Systems fabrikanten, architecten

en particuliere opdrachtgevers een uitgebreid assortiment aluminium profielsystemen voor ramen, deuren,

vliesgevels en gespecialiseerde toepassingen. Het bedrijf lanceert een nieuw aluminium vliesgevelsysteem

dat een element- of projectspecifieke benadering van het gevelontwerp mogelijk kan vermijden.

Raimond Stassen, Project Manager WICONA

-één van de grootste leveranciers van aluminium

bouwsystemen in Europa en onderdeel

van de wereldwijde Hydro Group- vertelt

hierover. “De WICTEC 60 NG is een verbeterde

hoogrendementsgevel die is ontworpen

om grotere overspanningen en zwaardere

vullingsgewichten te overbruggen. Een

doorontwikkeling van de WICTEC 50, onze

standaard profielserie voor stijl-regel-gevels.”

Verdiepingshoge elementen

De grondgedachte achter dit systeem is tweeledig.

“Ten eerste spelen we in op het feit dat

architecten steeds vaker gebouwen ontwerpen

met grote, verdiepingshoge glasoppervlakken

om zo maximale lichtinval in een gebouw te realiseren.

Ten tweede constateren we dat het streven

naar gebouwen met een netto-nulenergie

alsmaar toeneemt en er daardoor steeds strengere

eisen worden gesteld aan de thermische

prestaties. Dat betekent dat er vaker drie- en

viervoudige beglazing wordt voorgeschreven”,

zegt Stassen. De WICTEC 60 NG biedt plaats

46 GEVELBOUW.INFO


Hydro Building Systems voorziet nieuw gebouw aan Post X LPA in Antwerpen van aluminium vliesgevelsysteem. (Beeld: FC Lama )

aan verdiepingshoge elementen met een gewicht

tot 850 kg en een maximale beglazingsdikte

van 62 mm. Stassen geeft aan dat er ook

projectspecifiek gewichten tot 1300 kg mogelijk

zijn. “Maar uiteraard alleen in goed overleg en

met de juiste engineering, want we leveren uitsluitend

producten waar we achter staan.”

Innovatief penverbindingsysteem

Om de zwaardere glaslementen te dragen,

ontwikkelde WICONA een innovatief penverbindingssysteem.

“Dit systeem draagt moeiteloos

het gewicht van de beglazing af op de

verbinding tussen de horizontale regels en

verticale stijlen”, legt Stassen uit. “Daarnaast

heeft de WICTEC 60 NG ook een reeks verstevigde

glassteunen die met regels en stijlen

werken en de vullingsgewichten weer overdragen

op de structuur. Een zeer innovatief concept

waarmee we op relatief eenvoudige wijze

grote gewichten kunnen opvangen. Het vraagt

bovendien minder bewerkingen in de productie

en is ook nog eens makkelijker te monteren ten

opzichte van een projectspecifieke oplossing.”

Maximale ontwerpvrijheid

Bij WICONA is ontwerpvrijheid erg belangrijk,

dus biedt WICTEC 60 NG talrijke designversies

met een ruime keuze aan profielen, aangepast

aan de stijlvereisten van de moderne architectuur.

Voor verwerkers is er het voordeel dat er

veel onderdelen vanuit de 50-serie toepasbaar

zijn in de 60-serie. “Doordat de componenten

prima uitwisselbaar zijn, kunnen zij makkelijk

anticiperen op de techniek én kan er sprake

zijn van een geminimaliseerde artikelvoorraad.”

Systeem draagt bij aan

duurzaamheid

Bij de Hydro Group staat duurzaamheid hoog

in het vaandel. Het bedrijf loopt voorop in de

ontwikkelingen van producten op dat gebied.

WICTEC 60 NG voldoet aan de Europese

norm EN 13830:2015+A1:2020 en biedt een

uitstekende thermische isolatie (Ut/m-waarde

tot 0,67 W/(m²K)) - een belangrijke factor

voor het ontwerp van energieneutrale gebouwen.

Daarbij komt dat de profielen gemaakt

zijn van Hydro CIRCAL 75R aluminium dat

bestaat uit minstens 75% gerecycled end-oflife

aluminium (post-consumer schroot).

WICTEC 60 NG wordt momenteel gecertificeerd

in de categorie Zilver van Cradle

to Cradle Certified ® . Een kwaliteitsgarantie

voor de gebruiker, een teken van respect

voor het milieu. “Deze nieuwe generatie

gevel biedt maximale flexibiliteit, kostenefficiëntie,

draagt bij aan duurzaamheid, is

veiliger en sneller te installeren en wordt

overal ter wereld vanuit esthetisch als kostenbesparingsoogpunt

gewaardeerd”, zegt

Stassen tot besluit. ❚

WICTEC 60 NG is een geavanceerd gevelsysteem

voor elementgevels dat aangepast kan worden om

aan specifieke projectvereisten te voldoen.

(Beeld: Hydro Building Systems)

GEVELBOUW.INFO

47


VOOR TOEPASSING IN SANDWICHPANELEN GEVELS EN

SCHEIDINGSWANDEN

ALUMINIUM RAAM EN DEURKOZIJNEN

Castellum Tradioneel Brandwerend Vliesgevels Binnenwanden Zonwering

Kenmerken van aluminium Castellum

kozijnsystemen zijn:

- Speciaal ontwikkeld voor toepassing in sand

wichpanelen gevels en scheidingswanden.

- Duurzaam, omdat aluminium recyclebaar is

- Onderhoudsarm

- Geen achterconstruce, stelkozijn of

zetwerk nodig

- Isolaewaarde thermisch onderbroken aluminium

U-waarde van nihil tot Uf 0.57 (m2K)

- Toepasbaar in sandwichpanelen met een dikte

van 40mm tot 250mm

- Diverse toepassingsmogelijkheden, voor

zowel buitengevels als scheidingswanden

- Luchtdichtheid

- Leverbaar in alle technisch maakbare

kleuren en met poliekeurmerk

- Kozijnen worden zowel geleverd als

geleverd en gemonteerd

- Te combineren met tradionele en brand

werende aluminium kozijnen, vliesgevels

en glazen binnenwand systemen

BEKIJK DE OPLOSSINGEN:

SCAN DE QRCODE OF GA NAAR

PRIMOCLAD.NL/PRODUCTS.HTML


WICTEC 60 NG GEVEL

Ontwikkeld voor grotere en

zwaardere elementen

Intelligente overdracht van het

glasgewicht tot 850 kg

Nieuwe binnenbeglazingrubbers

• absorbeert de verhoogde vullingsdiktetoleranties

tot +/- 2mm.

• zelfafdichtende rubbers voor droge

verbindingen, garantie voor

uitstekende dichtheid in extreme

weersomstandigen

Hoogst mogelijke proceszekerheid

bij planning, productie en montage

dankzij WICONA Unisys

RECYCLED

75%

95% RECYCLABLE

De ‚new generation‘ om de gevels

van morgen te bouwen

De profielen zijn geëxtrudeerd uit Hydro CIRCAL 75R aluminium.

een uitstekende kwaliteit aluminium gemaakt met minimaal 75%

gerecycled, post-consumer schroot en geproduceerd met tenminste

75% gerecycleerd en 95% recycleerbaar materiaal. U kunt er dus van

op aan dat u vandaag al bouwt aan een betere stad voor morgen.

Meer weten:

www.wicona.nl

© Gorodenkoff Productions OU


Tekst: Roel van Gils Beeld: Dumebo DWS

Eerste certificaten

Dak- en Gevelborg

uitgereikt

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Geldermalsen zijn op 5 oktober jongstleden de eerste certificaten van

Dak- en Gevelborg uitgereikt door SKG-Ikob. Het keurmerk is een initiatief van Dumebo DWS, branchevereniging

voor de metaalbouw, en sorteert alvast voor op de Wet kwaliteitsborging. Opdrachtgevers die zakendoen

met gecertificeerde leden zijn verzekerd van een aantoonbare kwaliteit van de dak- en gevelopbouw.

'Wij wachten niet op Den Haag,

wij zijn er nu al klaar voor!'

Het is de bedoeling dat dit jaar alle Dumebo-DWS leden worden geaudit door

SKG-Ikob, zodat tegen het einde van het jaar alle leden in het bezit zijn van het

keurmerk Dak- en Gevelborg.

50 GEVELBOUW.INFO


Met de Wet kwaliteitsborging, die waarschijnlijk 1 januari 2023 ingaat,

krijgt de markt een grotere verantwoordelijkheid met betrekking tot

het aantonen van de geleverde kwaliteit, zegt Fred Vasquez, branchemanager

bij Dumebo DWS. “Aannemers hebben baat bij het opstellen

van een goed dossier dat ze bij oplevering overdragen aan het

bevoegd gezag. Het keurmerk Dak- en Gevelborg maakt de kwaliteit

van de geleverde discipline door onze leden aantoonbaar, zodat de

aannemer op dat gebied wordt ontzorgd. Wij wachten dus niet op

Den Haag, maar zijn er nu al klaar voor!”

Aantoonbare kwaliteit

Het nieuwe borgingsstelsel eist dat deelnemers aan het bouwproces

aantoonbaar kwaliteit leveren. Dumebo DWS ziet dit als een kans en

heeft met de kennis en ervaring vanuit de branche, en met de Kwaliteitsrichtlijn

Metalen Gevels en Daken als basis, het nieuwe keurmerk

Dak- en Gevelborg ontwikkeld. “Vanuit een risico-inventarisatie benadering

die tevens door borgers wordt toegepast zijn er voor diverse

dak- en wandsystemen controle-formulieren opgesteld met contro-

lepunten waaraan een gecertificeerd lid moet voldoen”, legt Vasquez

uit. “Kwaliteit leveren deden we al, maar met het keurmerk Dak- en

Gevelborg wordt het ook aantoonbaar gemaakt”, vult John Schuten

aan, bestuurslid van Dumebo DWS en directeur van Metaalbouw TSV.

“Het strikt volgen van de kwaliteitsrichtlijnen is namelijk een lidmaatschapsvoorwaarde

van Dumebo DWS, nu leggen wat dat ook vast in

een dossier met behulp van foto’s, documenten en certificaten.”

Inmiddels zijn de eerste zes leden van Dumebo DWS gecertificeerd voor

Dak- en Gevelborg. “We merken dat aannemers gericht op zoek zijn

naar toeleveranciers die hun ondersteunen om de kwaliteit aantoonbaar

te krijgen”, zegt Vasquez. Het is de bedoeling dat dit jaar al onze leden

nog worden geaudit door SKG-Ikob, zodat tegen het einde van het jaar

alle leden in het bezit zijn van het keurmerk Dak- en Gevelborg.” Vasquezverwacht

dat het keurmerk ook bijdraagt aan een gestage groei

van de branchevereniging. “Men kan zelf het wiel uitvinden of profiteren

van onze inspanningen en het kant en klaar aangereikt krijgen. Het keurmerk

versterkt dan ook de positie van toeleveranciers. Een win-win.” ❚

V.l.n.r: Fred Vasquez – Koninklijke Metaalunie, branchegroep Dumebo-DWS, Jan Brinkman – Felspartners, Olaf van Panhuys – SKG-Ikob, Harm van Dartel – SKG-

Ikob, Willem de Bruin – SKG-Ikob, John Schuten – Metaalbouw TSV, Cor van den Berg – Kamplacon, Bas van Hoeve – Kamplacon, Bert ten Kleij – Felspartners,

Jeroen van der Velden – Cladding Partners, Erik van de Koppel – Cladding Partners, Jonas Donker – Cladding Partners, Theo van Rijsingen – Nedicom Dak- en

Geveltechniek, Wilgard Daris – Nedicom Dak- en Geveltechniek, Rens Nieuwenhuizen – Bijlbouw, Kees Nieuwenhuizen – Bijlbouw.

GEVELBOUW.INFO

51


Tekst en beeld: Duco

Architecturale lamellen bezorgen

kledingwinkel een hippe look

FortyFour is een full-experience modewinkel voor hem en voor haar, gelegen in Beselare (België).

De winkel bevindt zich op de volledige begane grond van een eigentijds architectonisch gebouw

waarin zich ook enkele appartementen en kantoorruimtes bevinden. Tot de realisatie van dit pareltje

van architectonische creativiteit en functionaliteit droeg DUCO haar steentje met plezier bij.

Hedendaagse architectuur met strakke belijning

De eerste verdieping van het pand telt twee ruime appartementen en

een kantoorruimte. Op de tweede verdieping bevindt zich een penthouse.

Telkens met een groot zuidgericht terras. In de kelderverdieping

zijn de garages voor de appartementen en bergruimte voor het handelspand.

Een bijzonder element in de bar is de glazen vloer die visueel

contact geeft met enkele oldtimers tentoongesteld in de kelder.

De etalage van de winkelruimte FortyFour op de begane grond strekt

zich uit over de volledige breedte van de voorgevel, onderbroken door

de toegang voor de bovengelegen appartementen. Hier werd dankbaar

gebruik gemaakt van de verticale DucoSun Cubic lamellen om

de entree wat uit het zicht te houden. De combinatie van de betonnen

luifels en de verticale DUCO lamellen zorgen voor een ideale filter/overgang

naar de appartementen én een strakke belijning van het geheel.

Aan het woord is Wim Vanacker, architect bij VAMarchitecten: “De

DucoSun Cubic lamellen geven het gebouw zijn specifieke uitstraling. Dit

wordt nog versterkt door de gekleurde LED-verlichting die onderaan de

lamellen werd voorzien in de kleuren van de FortyFour huisstijl, wat het

pand een zeer elegante look geeft.”

Volledige privacy en speelse buffer

Ook voor de privacy van de dakterrassen en slaapkamerramen werd

gebruik gemaakt van de verticale DucoSun Cubic elementen. Ze creëren

een speelse buffer tussen de straat, parking en winkel, en de privéruimtes

van de verschillende appartementen. Zowel van buiten naar

binnen en omgekeerd. Vanacker: “De positionering van de verticale

lamellen werd volledig gedicteerd door de achtergelegen ruimtes en

functies, maar zorgt tegelijkertijd voor een verfijnd totaalbeeld van het

gebouw. Zowel in de voorgevel als in de zijgevels.” ❚

Ook voor de privacy van de dakterrassen en slaapkamerramen werd gebruik

gemaakt van de verticale DucoSun Cubic elementen.

Verticale DucoSun Cubic lamellen.

52 GEVELBOUW.INFO


De combinatie van de betonnen luifels en de verticale DUCO lamellen zorgen voor een strakke belijning.

GEVELBOUW.INFO

53


Te allen tijde grip en controle op het productieproces.

Tekst: Roel van Gils Beeld: BIM4Production

Grip en controle op prefab

elementenbouw: alle productiedata

digitaal toegankelijk

De bouw industrialiseert. De productie vindt meer en meer plaats onder geconditioneerde omstandigheden

in de fabriek. Met de BIM4Production planning en in het bijzonder ook de nieuwe Elementen App houd

je te allen tijde grip en controle op dat productieproces. Alle productiedata is per uniek element digitaal

toegankelijk. En met het oog op de Wet kwaliteitsborging is het bovendien mogelijk om kwaliteitsvragen per

element te registeren en een Wkb-kwaliteitslogboek per uniek element bij te houden.

Gedreven door krapte op de arbeidsmarkt,

het behalen van de klimaatdoelen

en het verkrijgen van een efficiëntere

flow in het prefabricageproces schaalt

de bouwketen fors op in automatisering

en robotisering. “Daar spelen we met

het platform BIM4Production op in”, zegt

Henk Jan Nieuwenhuis van BIM4Production.

Bedrijven kunnen via het platform

hun planning, productie en logistiek vanuit

3D BIM-modellen efficiënt beheren. “Met

de Elementen App gaan we weer een

stapje verder. Daarmee maken we de data

uit het platform zichtbaar en tastbaar voor

elk uniek element.”

54 GEVELBOUW.INFO


Wet kwaliteitsborging

Onder een element verstaat Nieuwenhuis

alles wat uniek gemaakt wordt voor een

project en je als het ware kunt ‘vastpakken’.

“En dat dan over de volle breedte”,

zegt hij. “Gaande van prefab betonelementen,

elementen uit staal of aluminium, HSBelementen

tot zelfs stekerbare elektra-elementen

of een raamkozijn. In veel gevallen

worden deze elementen nog geproduceerd

aan de hand van papieren werktekeningen.

Het volstaat, maar zorgt in de praktijk nog

toch te vaak voor problemen. Tekeningen

zijn niet altijd up-to-date of informatie is

niet goed leesbaar. Met de Elementen App

is dat verleden tijd. Het toont alle informatie

en details die je in de fabriek nodig hebt

van elk individueel element. En worden

vervolgens in productie, bij transport en

bij assemblage via kwaliteitsvragen voorzien

van een kwaliteitslogboek. Tegelijk is

het mogelijk om via de app voor elk uniek

element foto’s en notities toe te voegen.

Daarmee anticiperen we alvast op de Wet

kwaliteitsborging (Wkb). Want bij oplevering

kan deze informatie via het BIM4Production

platform worden geëxporteerd als

Wkb-kwaliteitslogboek in PDF.”

Met de Elementen App van BIM4Production maken we de data zichtbaar en tastbaar voor elk element.

De Elementen App is volgens Nieuwenhuis

de eerste stap in een veel grotere droom.

“De app is de eerste exponent van een reeks

aan producten op ons BIM4Production platform.

“De volgende stap is om een flow te

creëren in de fabrieken maar ook vooral

over fabrieken (productielocaties) heen,

waarbij een element wordt ingebouwd als

artikel in een ander element. Planningstechnisch

is dat een heel volatiel proces dat we

gaan structureren en stroomlijnen met een

volgende generatie plansysteem op platformniveau”,

verklapt Nieuwenhuis alvast.

Maar voor nu ligt de focus op de Elementen

App die in oktober succesvol is gepresenteerd

op de beurs PREFAB in de Brabant

Hallen in Den Bosch. “De eerste reacties

waren veelbelovend. We nodigen geïnteresseerden

dan ook graag uit voor een vrijblijvende

kennismaking.” ❚

Bij oplevering van elementen kunnen deze worden voorzien een Wkb-kwaliteitslogboek.

'Alle productiedata is

per uniek

element digitaal

toegankelijk'

De Elementen App toont alle informatie en details die je in de fabriek nodig hebt van elk individueel element.

GEVELBOUW.INFO

55


Software voor

industriële

elementenbouwers

BIM4Production Elementen App

Elk uniek element een eigen

Wkb kwaliteitslogboek

We zien ze nog veel te vaak: papieren werktekeningen in de

productie of op de bouwlocatie. Het werkt, maar geeft TE

vaak problemen: informatie staat niet centraal, tekeningen

zijn niet up-to-date of slecht leesbaar in de werkomgeving.

Voor ons reden om hier een veilige, digitale en centrale

oplossing voor te maken: de BIM4Production Elementen App.

Met de Elementen App heb je alle informatie overzichtelijk

en bij de hand. Je voert je projecten in, waarna de App

een overzicht én een planning maakt van alle te produceren

en geproduceerde elementen. Hieraan wordt direct een

kwaliteitscontrole gekoppeld waarmee je nu al bent

voorbereid op de Wet Kwaliteitsborging.

Kijk voor meer informatie op onze website

www.bim4production.nl of bel ons voor een afspraak

Co-create

Bij BIM4Production mixen we jouw briljante ideeën

BIM4Production +31 (0)548 22 64 00

met onze technologie van wereldklasse. Laten we

Plaagslagen 5

hello@profity.nl

samen iets geweldigs tot stand brengen!

7463 PJ Rijssen www.bim4production.nl


v.d. Meer Oppe rvlaktetechniek b.v.


Tekst en beeld: Renson

Voorkom oververhitting zonder

toegift op detaillering vliesgevel

Visibiliteit is cruciaal voor een bankkantoor als nieuwe thuis voor twee gefusioneerde Crelan-vestigingen

uit Roeselare. Met de nieuwe Fixscreen Minimal CW50 zonwering van Renson perfect geïntegreerd op de

vliesgevel langs de straatkant wordt dit extra benadrukt.

Een minimalistisch en functioneel gebouw dat voldoet aan alle vereisten

van een modern bank- en verzekeringskantoor: dat was de wens

van de opdrachtgever. Grote glaspartijen en een openlandschapskantoor

waren hier dan ook een belangrijke voorwaarde voor de architect,

die uitging van een langwerpige balk als vormgeving voor

deze nieuwbouw. “Maar dan wel eentje die op een sokkel geplaatst

is, met een rondlopend kader in de voorgevel als sober accent”, verduidelijkt

architect Corneel Schepens van architectenbureau Schepens.

“Bovendien springen de raampartijen in ten opzichte van de

voorgevel en werden zowel de trappen als toegangshelling in de

sokkel verwerkt.” Glazen wanden centraal in het gebouw behouden

het maximale doorzicht maar scheiden tegelijk toch de publieke zone

functioneel af van het landschapskantoor en de besprekingsruimtes.

Ideaal voor slanke raamprofielen

Voor de Fixscreen Minimal CW50 doekzonwering van Renson werd

dit een pilotproject. Die werd speciaal ontwikkeld voor vliesgevels

als deze. De koppelgeleiders zijn daarom net zo breed (50 mm) als

de profielen van de vliesgevel. “Dankzij dit nieuwe type doekzonwering

konden we toch kiezen voor slanke vliesgevelprofielen”, aldus

de architect. Bovendien zitten zowel de zijgeleiders als de doekkasten

van de zonwering volledig weggewerkt in de gevel, wat de

detaillering uiteindelijk alleen maar ten goede komt.

Totaaloplossing

Deze oplossing is het resultaat van de gebundelde krachten van

Reynaers Aluminium en Renson. Door de profielen van zowel de

gevel als de doekzonwering qua detaillering perfect op elkaar

af te stemmen sluiten ze naadloos aan. De afwerking gebeurt

eenvoudigweg met het gewenste afdekprofiel van de Reynaers

ConceptWall 50. Deze gezamenlijke ontwikkeling beperkt eveneens

het totaal aantal benodigde profielen tot slechts 3 stuks in

plaats van 5: het afdekprofiel en de basis klemlijst van Reynaers

Aluminium en de koppelzijgeleider van Renson. Bovendien houdt

De oplossing houdt rekening met de thermische uitzetting en is hierdoor

oneindig koppelbaar.

'Dankzij dit nieuwe type

doekzonwering konden we

toch kiezen voor slanke

vliesgevelprofielen'

58 GEVELBOUW.INFO


FIXSCREEN TECHNOLOGY

CONNECT&GO TECHNOLOGY

De zijgeleiders en de doekkasten van de zonwering zijn volledig weggewerkt in

de gevel, wat de detaillering uiteindelijk alleen maar ten goede komt.

deze oplossing rekening met de thermische uitzetting en is hierdoor

oneindig koppelbaar.

Subtiel geïntegreerde buffer tegen felle zon

De Fixscreen Minimal CW50 zonwering van Renson werd dus naadloos

geïntegreerd in de buitengevel. En dus valt die eigenlijk nauwelijks

op. Zelfs met de screens neergelaten, vormt alles één mooi

geheel, terwijl de zon toch tegengehouden wordt daar waar dat het

meest efficiënt is om oververhitting binnen te voorkomen: nog voor

die het glas kan bereiken. Toch was het vooral het negatieve effect

van een laagstaande of felle zon (met reflectie op schermen en op de

witte bureaus als gevolg) dat de opdrachtgever voor doekzonwering

deed kiezen. Dat die geen afbreuk hoeft te doen aan het strakke

ontwerp van dit kantoor, is daarbij uiteraard mooi meegenomen. ❚

FIXSCREEN ® MINIMAL

CURTAIN WALL 50

Windvaste doekzonwering voor

vliesgevels

Houdt rekening met thermische uitzetting

van de vliesgevel en is oneindig

koppelbaar

Slanke koppelzijgeleider - 50 mm,

garandeert centrale doorschroeving

Voorbouw of inbouw mogelijk

Windgarantie tot 130 km/u

SMOOTH TECHNOLOGY

www.renson.eu

VENTILATION SUNPROTECTION OUTDOOR

De Fixscreen Minimal CW50 doekzonwering van Renson is perfect afgestemd

op de profielen van Reynaers Aluminium.

GEVELBOUW.INFO

59

Archicomm_95x267_NL_0922.indd 1 29/09/2022 11:11


Tekst: Roel van Gils Beeld: Soprema

Houtvezelisolatie:

100% biobased

Al meer dan 150 jaar produceert Soprema hoogkwalitatieve producten voor waterdichting en isolatie.

Behalve thermische isolatieplaten in PUR/PIR of XPS produceert het multinationale familiebedrijf sinds

een jaar of zeven ook houtvezelisolatie onder de noemer Pavatex. En wel in de Vogezen, midden in een

duurzaam bosbouwgebied, de grondstof voor dit 100% biobased isolatiemateriaal.

Soprema heeft de locatie voor de nieuwe

fabriek van Pavatex-houtvezelisolatie zorgvuldig

gekozen. “De fabriek stond oorspronkelijk

in Zwitserland maar is verplaatst en

nieuw gebouwd in de Vogezen”, zegt Jacco

Dwars van Soprema. En dat heeft een reden.

In de Vogezen bevinden zich namelijk

veel naaldboomkwekerijen. “Uit het zaagafval,

de houtkrullen en -snippers, halen wij

vezels die vervolgens met stoom worden

gereinigd en geperst tot een eindproduct.

Door te ‘spelen’ met de persdruk, varieert

het eindresultaat van zachte houtvezeldekens

tot harde houtvezelisolatieplaten.”

Zeer geringe CO 2

-voetafdruk

Pavatex-houtvezelisolatie is een isolatieproduct

met verreweg de minste milieubelasting,

weet Dwars. “We halen de

grondstoffen in een straal van maximaal

150 kilometer rond de fabriek en de energie

die nodig is voor het stoomreinigen van

de vezels halen we uit het koelwater van

de nabijgelegen papierfabriek. Ook de benodigde

energie voor de platenpersen is

uiterst gering. De fabriek is praktisch energieneutraal.

Al met al dus een veel bewus-

Houtvezelisolatie heeft van nature de eigenschap dat het vocht transporteert. Dat leidt tot een veel prettiger binnenklimaat.

60 GEVELBOUW.INFO


'Houtvezelisolatie

heeft een

bijzonder hoge

warmtebuffering met

een faseverschuiving

van 6 tot 7 uur'

ter productieproces dan de productie van

bijvoorbeeld glas- of steenwolisolatie. Pavatex-houtvezelisolatie

is dan ook een product

met een zeer geringe CO 2

-voetafdruk

en kent bovendien een breed toepassingsbereik.

Het is een product dat absoluut in

opkomst is. Steeds meer opdrachtgevers

eisen zelfs dat met biobased producten

gebouwd en dus ook geïsoleerd wordt.”

Bij de verwerking van het product komen geen schadelijke vezels vrij.

Dampopen

Bouwfysisch heeft houtvezelisolatie ook een

aantal voordelen ten opzichte van de gangbare

materialen, vervolgt Dwars. “Het product

heeft van nature de eigenschap dat het vocht

transporteert. Een HSB-wand gevuld met

Pavatex-dekens(Pavaflex) kan dus gewoon

dampopen blijven. Dat leidt tot een veel prettiger

binnenklimaat. Daarmee is het product

ook uitermate geschikt voor renovatie van

monumentale panden, want de vochthuishouding

in het pand wordt niet verstoord. De

holle vezels hebben bovendien uitstekende

akoestische eigenschappen en dempen geluid.

Daarnaast heeft houtvezelisolatie een bijzonder

hoge warmtebuffering met een faseverschuiving

van 6 tot 7 uur. Dat betekent dat

het in de zomer bijvoorbeeld veel langer duurt

voordat een woning van binnen opwarmt. Bij

de verwerking van het product komen tot slot

geen schadelijke vezels vrij. Aan het einde van

de levensduur kan het materiaal teruggegeven

worden aan de natuur of worden hergebruikt.”

Pavatex-houtvezelisolatie is een isolatieproduct met verreweg de minste milieubelasting.

Houtvezelisolatie is sterk in opkomst en

wordt veel in HSB-elementen toegepast en

bij houtbouwprojecten met CLT (cross laminated

timber). “In dat laatste geval wordt

dan aan de buitenzijde van de Pavatex-isolatie

een harde persingsplaat toegepast die

je vervolgens kunt afwerken met een product

naar keuze, zoals gevelstuc of steenstrips,

maar je kunt er bijvoorbeeld ook een

geventileerde gevel vóór plaatsen. Het product

heeft een lambda-waarde die varieert

tussen de 0.036 en 0.040, afhankelijk van

de persing van de plaat.” ❚

GEVELBOUW.INFO

61


Tekst: Susan Peek Beeld: IGP Powder Coatings

Duurzame coatings beschermen

onze gebouwen én het milieu

Duurzaamheid is stevig verankerd in de bedrijfsstrategie van IGP Powder Coatings. De Zwitserse

fabrikant van hoogwaardige architecturale poedercoatings past innovatieve technologieën toe om

energie- en milieubewust om te gaan met de façade en alles wat daarbij komt kijken. “Zónder concessies

te doen aan de esthetiek”, benadrukt Erwin Kleuters, algemeen directeur bij IGP Benelux BV.

IGP heeft in al haar producten standaard het DURA ® clean effect doorgevoerd,

om te zorgen dat vervuiling minder vastpakt en een verhoogde reinigbaarheid te

verkrijgen, wat duurzaamheid verlengend werkt.

IGP poedercoatings voldoen in veel opzichten aan het duurzaamheidsconcept:

ze zijn vrij van oplosmiddelen, bijna 100% recyclebaar

en overtuigen door een laag energieverbruik tijdens de productie

en het coaten. “Door de economische, ecologische en sociale

aspecten niet uit het oog te verliezen, dragen onze oplossingen

gedurende hun hele levenscyclus positief bij aan het zorgvuldig gebruik

van hulpbronnen, energie en mensen.” Kleuters legt uit dat het

duurzaamheidsconcept van IGP berust op drie belangrijke pijlers:

“Op het gebied van producten en diensten concentreren wij ons op

het milieubewust gebruik van materialen, op de ontwikkeling van

grondstofbesparende oplossingen en op vervangende producten

voor processen die schadelijk zijn voor het milieu. In de productie

vertrouwen wij op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en

werken wij met gesloten afvalwater- en warmtekringlopen.”

Essentie & Milieubewustzijn

“We tolereren geen emissies in het gehele proces en in de hele

productrange. Ook worden er geen VOC’s (vluchtige organische

stoffen) toegepast in onze processen en producten, dat geldt ook

voor zware metalen. We maken alleen gebruik van het noodzakelijke

en hanteren een zero-waste beleid voor zowel energie als water

en materialen: alles wordt teruggebracht of hergebruikt.” Hiervoor

wordt er gewerkt met IGP’s hernieuwbare energiemix, wat de CO 2

-

footprint aantoonbaar verlaagt. “Verder is er bij IGP geen sprake van

water- of landvervuiling”, zegt Kleuters.

Coatingalternatief voor schadelijke processen

IGP legt daarnaast de focus op alternatieven voor de schadelijke

processen zelf. “Zo wordt het anodiseren nagebootst en superdurables

toegepast bij de DURA ® xal serie. Kijken we naar houtverduurzaming,

dan bieden we de IGP-RAPID ® serie: ultrasnelle coatings

die meer en meer worden toegepast op bijvoorbeeld sandwichpanelen.

En met de IGP-HWFthermofer kunnen we tijdens het sublimatieproces

een basis inleggen waardoor een houtimitatie op een

aluminium of stalen ondergrond ontstaat.” Kleuters vertelt dat ze dat

nu ook op façades willen gaan toepassen omdat het ultra duurzaam

is. “En met de IGP-LivingSurfaces serie kunnen we een beton-,

composiet-, of andere steenachtige look op ondergronden imiteren.

Binnen façades kun je dan werken met lichtere constructies, aluminium

panelen en zo bespaar je op materiaal.”

Bij de IGP-Effectives ® , kun je -dankzij het speciaal gepatenteerde procedé-

100% van het product reclaimen. Over materiaalefficiëntie gesproken!

‘Meer doen met minder’

62 GEVELBOUW.INFO


IGP’S PIJLERS VOOR DUURZAAMHEID VAN PRODUCTEN

IGP’s Essentie & Milieubewustzijn

■ Geen emissies

■ Geen VOC’s

■ Geen zware metalen

■ Gebruiken alleen het noodzakelijke

■ Geen watervervuiling

■ Geen landvervuiling

■ IGP’s hernieuwbare energiemix

IGP’s Coatingalternatief

voor schadelijke processen

■ Anodiseren nabootsen

IGP-DURA®xal

■ Hout preservering

IGP-HWFThermofer (houtimitatie)

IGP-Rapid® (appliceren op hout)

■ Beton-, composiet-, en andere

steenachtige imitaties

IGP-LivingSurfaces

Transparante productinformatie middels EPD-certificering

IGP’s Grondstof- en energie

besparende Coatings

■ Hoge duurzaamheid

IGP-HWF, Robust products

■ Materiaal efficiency

IGP-Effectives®

■ IR reflecterende coating

■ IGP-DURA®clean effect

Source reference: IGP Powder Coatings

© Copyright 2022 by IGP Pulvertechnik AG

Grondstof- en

energiebesparende Coatings

Door de hele reeks heen heeft IGP de focus

liggen op een hoge duurzaamheid en perfecte

eigenschappen, zodat het product zo lang

mogelijk blijft zitten. Denk aan de IGP-HWF

serie en robuuste poedercoatings. “Kijkend

naar materiaalefficiëntie, hebben we het over

de IGP-Effectives ® , waarbij je -dankzij het speciaal

gepatenteerde procedé- 100% van het

product kunt reclaimen. Dit soort technologieën

willen wij zo efficiënt en milieuvriendelijk

mogelijk toepassen”, zegt Kleuters. “Meer

doen met minder en zorgen voor een lange

levensduur.” Op dit moment ontwikkelt IGP

een IR-reflecterende coating: doordat de infraroodstraling

wordt teruggekaatst, wordt

deze niet geabsorbeerd in het gebouw. “Een

energiereducerende technologie, die we willen

gaan toepassen bij gebouwen”, zegt Kleuters.

Duurzaamheidsconcept

Als koploper op het gebied van duurzame coatings

onderwerpt IGP haar producten aan een

interne kwaliteitsborging en aan de specificaties

en externe controles van internationale kwaliteitsverenigingen,

zoals Qualicoat International

of GSB International. Ook leveren de coatingsystemen

van IGP Powder Coatings op verschillende

niveaus hun bijdrage aan het duurzaamheidsconcept

‘Green Building Labels’, zoals de

LEED, BREEAM en DGNB-certificering die bij

steeds meer projecten worden vereist. “En alles

wat we uitrollen, voldoet aan de EPD-voorwaarden”,

benadrukt Kleuters en besluit: “EPD staat

voor Environmental Product Declaration, waarmee

we aantonen dat alle productgerelateerde

energie- en materiaalstromen en IGP-specifieke

productieprocessen verlopen volgens de

levenscyclusbeoordelingsmethode.” ❚

Met de IGP-HWFthermofer wordt er tijdens het sublimatieproces een

basis ingelegd waardoor een houtimitatie op een aluminium of stalen

ondergrond ontstaat. IGP wil dit ook gaan toepassen in façades.

GEVELBOUW.INFO

63


Het Tergooi MC in Hilversum waarvoor Intal ruim 7.000 m 2 aluminium gevelelementen geproduceerd en geleverd heeft. (Beeld: Sebastiaan Rozendaal)

Tekst: Susan Peek Beeld: Sebastiaan Rozendaal

Tergooi Ziekenhuis

projectspecifieke aluminium geveloplossing,

waardevolle samenwerking, prachtig eindresultaat

Tergooi Hilversum en Blaricum zijn samengevoegd onder één dak. Op een geweldige plek, waar Tergooi

Hilversum al sinds de jaren ’50 stond, is een nieuw state-of-the-art ziekenhuis verrezen. Intal heeft hiervoor

ruim 7000 m 2 aluminium gevelelementen geproduceerd en geleverd waarvoor een projectmatige

oplossing werd bedacht.

Het nieuwe ziekenhuis is ruimtelijk en licht

en bevindt zich midden in de bosrijke omgeving

van Monnikenberg. De architecten

van Wiegerinck hebben bij het ontwerp de

groene kracht van de plek optimaal benut.

Het bos is als inspiratiebron gebruikt, en dat

is ook terug te zien in de gevels. De verticale

ritmering, het boombastachtige verticale

metselwerk, het als bladeren zijdeglanzende

aluminium en de contrasten tussen licht en

donker harmoniëren met de omgeving en

weerspiegelen subtiel het omliggende bos.

Projectmatig aluminium profiel

Vooral de hoge ramen met lage borstweringen,

waarbij de vensterbanken op zithoogte

zijn ontworpen, zorgen voor een

innige verbinding tussen binnen en buiten.

“Hiervoor hebben we een projectspecifiek

64


Het slanke profiel voldoet aan de wensen van de architect en doordat de hele inbouw in één element is

gerealiseerd, leverde het ook een kostenbesparing, tijdwinst én een hogere esthetische kwaliteit op. (Beeld:

Sebastiaan Rozendaal)

Intal heeft een projectspecifiek aluminium profiel ontwikkeld, op basis van de standaard profielseries IT55 en

IT77, dat exact aansluit op de bouwkundige detaillering. (Beeld: Sebastiaan Rozendaal)

aluminium profiel ontwikkeld, op basis van

onze standaard profielseries IT55 en IT77”,

zegt Johan Andringa van Intal. “Door in een

vroeg stadium nauw samen te werken met

de architect en de aannemer, kom je tot

oplossingen met een toegevoegde waarde

voor alle partijen.” De aanvankelijke uitdaging

zat in de complexe betimmering in

afwerking aan de binnenzijde van het kozijn

én de gestelde isolatie-eis op de gevel.

“We zijn vanuit de behoefte gaan ontwerpen

en engineeren en we ontwikkelden een

aluminium profiel dat exact aansluit op de

bouwkundige detaillering. Door de binnenafwerking

van onze aluminium kozijnprofielen

zodanig te detailleren, konden we het

profiel volledig afstemmen op het project.

Het slanke profiel voldoet aan de buitenzijde

aan de wensen van de architect, en

door de hele inbouw in één element te realiseren,

waren er na plaatsing van het kozijn

geen afbouwwerkzaamheden aan de binnenzijde

meer nodig. Het leverde een kostenbesparing

op, tijdwinst én een hogere

esthetische kwaliteit.”

Waardevolle samenwerking

Andringa benadrukt dat de vroegtijdige,

waardevolle samenwerking tussen architect,

aannemer en Intal geleid heeft tot dit

prachtige eindresultaat. “BAM heeft in het

begin van dit traject een bouwteam geformeerd

waar Intal als waardevolle schakel

van een keten is meegenomen. Hierdoor

hebben we niet alleen een gevelproduct geleverd,

maar juist een creatieve meerwaarde

in het ontwerp kunnen leveren, waarbij

we de wensen van de eindgebruiker niet

los hebben gelaten.” Hij is trots op het feit

dat wat aan de voorkant bedacht is, nu in

de praktijk ook echt zo goed uitpakt. “Omdat

je met een ziekenhuis hebt te maken,

zijn de thermische, luchtdichtheid en hygiënische

eisen natuurlijk bijzonder hoog. De

praktijktesten hebben we glansrijk doorstaan

en ook met de dagkantafwerking en

de geïntegreerde vensterbanken hebben

we het beoogde effect behaald. Niet alleen

strak in uitvoering en esthetisch erg fraai,

maar vooral het hygiënische aspect en de

thermische en luchtdichtheidseisen zijn

hiermee gewaarborgd.”

Systeemhuis en leverancier ineen

“Door echt als een team met elkaar op te

trekken en op het juiste moment de juiste

keuzes te maken, wordt de toegevoegde

waarde in zo’n project vergoot. Het is fijn

om, als systeemhuis en gevelbouwer ineen,

een belangrijke bijdrage te leveren bij

zo’n toonaangevend project. Door zelf de

aluminium profielsystemen te verwerken

staan we onafhankelijk in de markt, wat

zorgt voor meer grip en zekerheid voor de

klant.” Andringa tot slot: “Tergooi is een

mooi referentieproject voor ons binnen de

gezondheidszorg waarin we hebben aangetoond

een goede en betrouwbare partner

te zijn.” ❚

GEVELBOUW.INFO

65


EVOLVEMENT

Sea of flowers – Flamboyant – Aquila Yellow

4601A11572L10

There is an answer to every surface. IGP FOR SURE

igp-powder.com

IGP Benelux BV | Dokter Klinkertweg 10 | NL-8025 BS Zwolle | Phone +31 38 4600695 | info.benelux@igp-powder.com

Leebo Intelligente

Bouwsystemen B.V.

Touwslager 18, 5253 RK Nieuwkuijk

Telefoon: +31 (0)73 513 29 50

E-mail: info@leebo.nl

Internet: www.leebo.nl

Foto’s: Bart van Hoek, Alkondor, Leebo


Frisse

lucht

3

Decentrale ventilatietechniek van SIEGENIA:

Creëer een gezonder binnenklimaat met gecontroleerde ventilatie in iedere ruimte.

Met de AEROTUBE WRG smart, AEROPAC of AEROMAT VT wordt iedere ruimte geventileerd.

Tevens beschermen deze ook tegen hinderlijke invloeden van buiten af.

➊ Gecontroleerde ventilatie met mogelijke warmteterugwinning

➋ Effectieve en snelle montage door het ontbreken van hinderlijke en vervuilde

ventilatiekanalen

➌ Decentrale-ventilatie-units zijn beschikbaar voor gevel- en raamventilatie


Tekst: Susan Peek Beeld: SIEGENIA

Icoon aan het

water: Sluishuis

Het Sluishuis, naar ontwerp van architect Bjarke Ingels (BIG) en Barcode

Architects, is een iconisch gebouw bij de entree van het IJ in Amsterdam.

De bijzondere vorm en de unieke bouwlocatie van het Sluishuis

zorgden voor de nodige uitdagingen. SIEGENIA vertelt over de

keuzes die gemaakt zijn door Kawneer en Facédo en hoe dit leidde tot

een succesvolle samenwerking en prachtresultaat.

Beslist geen traditionele

bouwlocatie

Het Sluishuis is gebouwd in het IJ. Van een

traditionele bouwlocatie was daarom zeker

geen sprake. Het vergde enorme kennis

op het gebied van bouw- en materiaalkeuzes

waarbij water en wind een belangrijke

rol speelden in het proces. De vorm van het

gebouw, met zijn enorme overkraging, is

dusdanig complex dat het zelfs voor ervaren

bouwers een nieuwe ervaring betekende.

De gevels zijn geheel ingevuld met HSBelementen,

die in de fabriek van Vianen in Montfoort

geproduceerd zijn. Nagenoeg alle aluminium

kozijnen van Facédo zijn in de fabriek direct

ingebouwd. Ook de profielsystemen van Kawneer en

het beslag van SIEGENIA zijn vooraf verwerkt.

Gevelelementen tot

in detail uitgewerkt

Door de zetting van het gebouw kunnen behoorlijke

vervormingen ontstaan. Het was

daarom cruciaal om de gevelelementen tot in

detail uit te ontwikkelen. Al in een vroeg stadium

hebben de diverse bouwpartners gezamenlijk

de meest efficiënte detaillering voor

dit project bepaald. Omdat gewicht in deze

constructie een prominente rol speelde, werd

er gezocht naar lichte oplossingen voor de

afbouw van de gevels. De gevels zijn daarom

geheel ingevuld met HSB-elementen, die in

de fabriek van Vianen in Montfoort geproduceerd

zijn. Al in de fabriek zijn nagenoeg alle

aluminium kozijnen van Facédo direct ingebouwd.

Ook de profielsystemen van Kawneer

en het beslag van SIEGENIA zijn vooraf

verwerkt. De schone, droge en modern uitgeruste

montage-omgeving zorgde ervoor

dat er geen kwaliteitsverlies was door weersomstandigheden.

Ander belangrijk voordeel:

doordat de gevelelementen rondom zeer

goed bereikbaar waren, kon er snel en efficiënt

gewerkt worden. Vanuit de fabriek zijn

alle gevelelementen kant-en-klaar en just-intime

naar de bouw vervoerd, waar ze direct

gemonteerd konden worden.

Brute aluminium voor

bijzondere uitstraling

Zowel de gevelcassettes als de overdekt liggende

ramen, deuren en schuifpuien zijn -op

verzoek van de architect- vervaardigd in onbehandeld

aluminium. Het zogenaamde brute

aluminium oxideert op een natuurlijke wijze en

geeft het Sluishuis daarmee een bijzondere

natuurlijke uitstraling. De binnenzijde van de

kozijnen – waar zich de bewegende beslagonderdelen

bevinden- wordt blank geanodiseerd,

zodat een optimale kwaliteit én functionaliteit

geborgd worden, ook voor de lange termijn.

Hoge thermische, akoestische en

wind- en waterdichtsheidseisen

Op basis van de hoge thermische, akoestische

en wind- en waterdichtsheidseisen adviseerde

Kawneer de best passende profielsystemen

en glassoorten voor dit project. “In

het Sluishuis zijn zowel kozijnen met draaikiepramen

als deuren toegepast”, vertelt Bas

Aarts, Architectural Consultant bij Kawneer

Benelux. “Op het gebied van wind- en waterdichtheid

presteren draaikiepramen aanzienlijk

beter dan standaard deuren. Dé reden dat

68 GEVELBOUW.INFO


op nagenoeg alle verdiepingen (behoudens

de plint) draaikiepramen zijn toegepast. Ook

voor de toegang naar de balkons. Daarbij is

De raam- en deursystemen van Kawneer zijn in

combinatie met het beslag van SIEGENIA getest

en gecertificeerd. Naast een uitstekende score op

wind- en waterdichtheid en inbraakwerendheid

staat de combinatie garant voor een jarenlange

onbezorgde werking.

de kiepfunctie -een veelgebruikte functie om

ruimtes op natuurlijke wijze te ventileren- een

cadeautje voor de bewoners.”

Hang- en sluitwerk

Jeroen Boersma, Senior Product Specialist

legt uit dat het hang- en sluitwerk werd geselecteerd

op grond van de eisen voor wat

betreft kwaliteit: “Wij werken al decennia

met SIEGENIA. Bij eerdere projecten kozen

we ook al voor het hang- en sluitwerk van

SIEGENIA vanwege de hoge kwaliteit en

uitstekende samenwerking, waarbij wederzijds

vertrouwen een grote rol speelt. Onze

raam- en deursystemen zijn in combinatie

met het beslag van SIEGENIA getest en gecertificeerd.

Naast een uitstekende score op

wind- en waterdichtheid, en inbraakwerendheid

staat de combinatie garant voor een jarenlange

onbezorgde werking.” ❚

Zowel de gevelcassettes als de overdekt liggende

ramen, deuren en schuifpuien zijn -op verzoek van

de architect- vervaardigd in onbehandeld aluminium,

wat op een natuurlijke wijze oxideert en het Sluishuis

een bijzondere natuurlijke uitstraling geeft.

GEVELBOUW.INFO

69


Volautomatisch zaag- & bewerkingscenter

Type SU12 – DEM Duplex

Sluitplaatautomaat

Type MT/S

CNC-sorteerrobot

Type LAD

Profielen worden volautomatisch

uitgesorteerd en gegroepeerd

vóór het lassen

SOENEN EUROPE - Gentseheerweg 63 I B-8870 Izegem Belgium

Tel. +32 (0) 51 31 28 80 I sales@soenenhendrik.com I www.soenenhendrik.com

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND VOOR EEN DEMO: Pepijn Carlier: Tel. 32 (0) 473 61 58 78

VOLG ONS:


ONTDEK DÉ GEVELTREND:

VERTICAAL GEPLAATSTE

GEVELSTROKEN

Een gevelafwerking met Cedral sidings

geeft elke woning de juiste uitstraling.

Uitgebreid kleurenpalet

Makkelijk te plaatsen

Brandveilig

Niet schilderen

Amsterdam - Donald Jansen - ADD-IT Architecten

BESTEL GRATIS EEN

STAAL & BROCHURE

www.cedral.world

Donk Richard Architects

Eternit nv, Kuiermansstraat 1, B-1880 Kapelle-op-den-Bos, België

Tel. +31 (0)30 236 87 32

info.benelux@cedral.world, www.cedral.world


Tekst: Roel van Gils Beeld: Kvadrat Shade

Rolgordijnsysteem met

minimale CO 2

-voetafdruk

Binnenzonwering van Kvadrat Shade helpt architecten en gebouweigenaren de CO 2

-voetafdruk van gebouwen

te reduceren. Met de Kvadrat Shade Minimal gaat de fabrikant nóg een stap verder. In deze nieuwe lijn

rolgordijnen wordt het materiaalgebruik tot een absoluut minimum beperkt, zonder afbreuk te doen aan de

kwaliteit en het installatiegemak. De energiebesparing die wordt gerealiseerd met Kvadrat Shade Minimal

kan het gehele product al binnen een jaar CO 2

-neutraal maken.

Hardware ‘overview’ van de Kvadrat Shade Minimal.

'Steeds meer architecten en gebouweigenaren ontdekken de

voordelen van binnenzonwering met het oog op een

CO 2

-neutraal gebouwde omgeving in 2050'

72 GEVELBOUW.INFO


De binnenzonwering van Kvadrat Shade

combineert de voordelen van raamdecoratie

en buitenzonwering in één product.

“Steeds meer architecten en gebouweigenaren

ontdekken de voordelen

van binnenzonwering met het oog op

een CO 2

-neutraal gebouwde omgeving

in 2050”, vertelt Jan-Henk Dekker van

Kvadrat Shade. “We krijgen dan ook

ontzettend veel positieve feedback op onze

Kvadrat Shade collectie rolgordijnen. Want

in combinatie met een gemetalliseerd

doek kan er een aanzienlijke energiebesparing

worden gerealiseerd en wordt

bovendien het visueel en thermisch

comfort van de gebruiker verbeterd.

Met de Kvadrat Shade Minimal gaan we

echter nog een stapje verder.”

Minimale impact

De Kvadrat Shade Minimal sluit namelijk

nog beter aan op de duurzame ontwerpdoelen

van architecten en ontwerpers. Het

slanke ontwerp van de Minimal komt uit

de koker van de gerenommeerde Parijse

designer en art director Erwan Bouroullec

en staat garant voor minimaal materiaalgebruik

en daarmee een minimale

impact op het milieu. “De Kvadrat Shade

Minimal is leverbaar in drie groottes –

Small, Medium en Large – en uit te voeren

in breedtes tot wel 4 meter en een hoogte

tot maar liefst 6 meter”, legt Dekker uit.

Niet bepaald ‘minimal’ dus. Daarnaast zijn

er drie bedieningsopties - manueel, gemotoriseerd

of twinpull - en de nodige opties

voor het verbeteren van het installatiegemak,

zoals een installatieprofiel en een

speciaal koppelsysteem voor twee of drie

rolgordijnen naast elkaar. “Daarmee wordt

het zelfs mogelijk om met één motor drie

rolgordijnen te bedienen. Ook dat maakt

het weer extra duurzaam.”

Carbon Neutrality Tool

Kvadrat Shade heeft er alles aan gedaan

om de milieu-impact van de Minimal te

minimaliseren. “Vanzelfsprekend komt er

bij de productie, assemblage en het transport

CO 2

vrij”, erkent Dekker. “Echter levert

de toepassing ervan ook de nodige

energiebesparingen op. Via de Carbon

Neutrality Tool op onze website kan per

toepassing en situatie worden berekend

hoe lang het duurt voordat het hele

systeem CO 2

-neutraal is. En dat blijkt

sneller dan misschien verwacht, want in

veel gevallen is de Kvadrat Shade Minimal

in combinatie met een gemetalliseerd

textiel al binnen een jaar CO 2

-neutraal.” ❚

Het slanke ontwerp van de Minimal komt uit de koker van de gerenommeerde Parijse designer en art director

Erwan Bouroullec.

In combinatie met een gemetalliseerd doek kan er een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd met

de binnenzonwering van Kvadrat Shade.

Bij de Kvadrat Shade Minimal wordt het materiaalgebruik tot een absoluut minimum beperkt, zonder afbreuk

te doen aan de kwaliteit en het installatiegemak.

GEVELBOUW.INFO

73


Tekst en beeld: Heroal

Efficiënte zonwering

met textielscreens

Als de zon schijnt, neemt de vraag naar intelligente zonwering toe. Deze moet daglicht efficiënt maken, het

binnenklimaat aangenaam koel houden en tegelijkertijd een lange levensduur hebben.

Het heroal VS Z zipscreensysteem is een veelzijdige, textiele zonwering.

Door het zonlicht te reflecteren, biedt de heroal VS Z een

vermindering van de zonnestraling tot wel 100 procent, zonder dat

het natuurlijke daglicht verloren gaat. UV-straling wordt zelfs tot

100 procent gefilterd. Zo zorgt het systeem voor een aangenaam

binnenklimaat op warme dagen en maakt het de regeling van het

woonklimaat mogelijk. De hoge windstabiliteit maakt de heroal

VS Z tot een bijzonder duurzaam en robuust systeem. Bovendien

zorgt het rondom gesloten doek voor insectenwering.

Met het heroal VS Z zonweringssysteem zijn de ontwerpmogelijkheden

nagenoeg onbeperkt, omdat het textiele zipscreen verkrijgbaar

is in een breed scala aan stoffen en kleuren, ontwerpen en

mate van lichtdoorlaatbaarheid - van ondoorzichtig tot transparant.

Op verzoek zijn de stoffen ook verkrijgbaar in een PVC-vrije

uitvoering. Omdat het textiel, afhankelijk van de gekozen stof, is

gemaakt van gecoat glasvezel of polyester met hoge treksterkte, is

het water- en vuilafstotend, ademend, UV- en schimmelbestendig

en is het een oplossing die zorgt voor duurzaamheid en grote mate

van functionaliteit op de lange termijn.

Om het zonweringssysteem in kleur te matchen met de gebouwschil,

kan de aluminium geleiderail, de kast en de onderlijst van de heroal VS

Z in de fabriek naar wens van de klant worden voorzien van poeder-

De heroal VS Z creëert een huiselijke sfeer zonder het daglicht volledig te blokkeren.

74 GEVELBOUW.INFO


+ Ook met staalkabelgeleiding

mogelijk

+ Zowel als lengte, als

maatwerk verkrijgbaar

+ Grote oppervlakken

in kleine kasten

realiseerbaar

De heroal VS Z biedt optimale bescherming tegen verblinding, inkijk, uv-straling

en hitte en kan ook worden gebruikt in plaats van een hor.

+ Slanke geleiderails

en volledig in te bouwen

coating in alle RAL-kleuren, de exclusieve kleuren van Les Couleurs ®

Le Corbusier of de innovatieve heroal SD oppervlakteafwerking. Op

deze manier kunnen alle voordelen van de heroal hwr-poedercoating

optimaal worden benut en bijdragen aan de levensduur van het systeem,

naast de hoge materiaalstabiliteit van het aluminiummateriaal.

heroal VS Z

Zip-Screen systeem

Zelfs met grote oppervlakken tot 5 meter breed en met een oppervlakte

tot 18 vierkante meter, is de heroal VS Z windstabiel - ook bij windstoten

tot 145 km/h. Dit wordt gewaarborgd door het ritssluitingssysteem

aan de zijkanten, dat zorgt voor grip in de geleidingsrails. ❚

'Zo zorgt het systeem voor een

aangenaam binnenklimaat

op warme dagen en maakt

het de regeling van het

woonklimaat mogelijk'

Rolluiken | Zonwering | Roldeuren | Ramen | Deuren

Vliesgevels heroal.nl

GEVELBOUW.INFO

75


UW SPECIALIST

IN PERSONEEL

VOOR

DE GEVELBOUW

WWW.GEVELPERSONEEL.NL

Op zoek naar een

flexibele oplossing van

uw personeelsprobleem?

Wij beschikken over

ervaren monteurs en

productiemedewerkers.

Neem contact met ons op

en ontdek hoe wij u

verder kunnen helpen.

GEVELPERSONEEL.NL

CASTELLASTRAAT 26

6512 EX NIJMEGEN

T

I

E

+31 (0)24 204 95 81

WWW.GEVELPERSONEEL.NL

INFO@GEVELPERSONEEL.NL


Tekst: Susan Peek Beeld: Ben Arts, iQ Panel

Revolutionair hoogwaardig vacuümpaneel

toegepast bij verduurzaming flat

De Bovenkruier Amsterdam-Noord

In het kader van energiebesparing en de verduurzaming worden steeds strengere EPC-eisen in het Bouwbesluit

bepaald. Om te voldoen aan de vereiste Rc-waarden (3,5m 2 .K/W tot 5,0m 2 .K/W) worden de huidige,

conventionele sandwichpanelen door het toepassen van traditionele isolatoren (PIR, PUR, XPS en minerale

steenwol of glaswol) in hun opbouw steeds dikker.

Als deze panelen aan de binnenzijde ook

nog zichtwerk zijn, wordt er vaak een gepoedercoat

aluminium - of een gegalvaniseerde

sendzimir verzinkte staalcassette als bekleding

toegepast. Daarbovenop komt dat de

radiatoren per compartiment vaak verplaatst

moeten worden, waardoor de kosten niet

opwegen tegen het gebruik van hoogwaardige

sandwichpanelen, de zogenaamde iQ

vip[R]evolution ® sandwichpanelen. Vip staat

voor vacuüm isolatie panelen.

De techniek achter het product

“Om een ‘vip’ te maken zijn er drie substraten

nodig: een kernmateriaal, een omhulsel

en een vacuüminstallatie”, zegt Ben Arts,

manager bij iQ Panel en iQ Prof. Hij merkt

dat er meer en meer behoefte is aan een

isolatiemateriaal met een zo laag mogelijke

lambda-waarde. Hij licht toe: “De lambdawaarde

λ (ook wel warmtegeleidingscoëfficiënt)

geeft aan hoeveel warmte er stroomt

door een materiaal met een dikte van 1 m

en een oppervlakte van 1 m 2 bij een temperatuurverschil

van 1 Kelvin. Hoe lager de

λ-waarde, hoe beter de thermische isolatie

van het materiaal. ›

Verduurzaming flat De Bovenkruier: foto van vóór de renovatie, met asbest en een slecht isolerend paneel. (Beeld: Ben Arts, iQ Panel)

GEVELBOUW.INFO

77


cruciale functie voor de prestaties van de

vip: alleen met een hooggekwalificeerde

damp- en luchtdichte folie, is het mogelijk

om het paneel vacuüm te houden.

“De techniek is cruciaal bij het vervaardigen

van zo’n sandwichpaneel”, zegt

Arts. “Je moet letten op onder andere

de dampdichtheid van de randafwerkingen,

de comptabiliteit van de verlijming

en warmteverliezen minimaliseren door

aansluitingen te optimaliseren. Pas als dat

goed gebeurt, kun je garanties afgeven

en de levensduur van het vacuüm sandwichpaneel

borgen.” Het product iQ vip[R]

evolution ® van iQ Panel is al geruime tijd

opgenomen in de databank van de BCRG

en heeft een ongekende λ-waarde die ligt

tussen de 0.004 en de 0.007 W/m.K.

Ben Arts toont de iQ Vip[R] evolution ® – Een hoogwaardige isolator die steeds meer gevraagd wordt door de

bouwsector. (Beeld: Ben Arts, iQ Panel)

iQ vip[R]evolution ® is een isolator (kernmateriaal)

dat tot vier maal beter isoleert dan

de huidige isolatiematerialen. Deze isolator

wordt door iQ Panel / iQ Prof verantwoord

en gecontroleerd met een vezel tot platen

geperst, waarna het gedroogd wordt en

daarna in een omhulsel -een zogenaamde

opgedampte folie- gestoken wordt. Het

geheel wordt door een uitgekiend machinepark

vacuüm gezogen en een hoge

thermische prestatie wordt bereikt. De folie

rond het kernmateriaal heeft een uiterst

'Onze kracht zit in het feit dat we exact op

maat kunnen leveren: zowel in de dikte,

als breedte en lengte, op de

millimeter nauwkeurig'

Verduurzaming flat De Bovenkruier

Bij de verduurzaming van de flat De Bovenkruier

in Amsterdam-Noord, zijn de

iQ vip[R]evolution ® sandwichpanelen

toegepast. “De flat wordt aardgasvrij gemaakt,

krijgt nieuwe HR++ beglazing, de

draaiende delen worden vervangen en er

worden WTW-units aangebracht”, zegt

uitvoerder Said Boussallam van Nijhuis

Bouw BV. “Om te voldoen aan de gestelde

isolatie-eisen (Rc-waarde 3,5 m 2 .K/W)

en zo ook energiekosten te besparen,

hebben we gekozen voor deze sandwichpanelen.

De aanzienlijk dunnere panelen

passen met de borstweringen perfect in

de bestaande houten kozijnen.” Hij is uiterst

enthousiast over de degelijke kwaliteit,

de maatvastheid en de eenvoud

waarop deze panelen te verwerken en

monteren zijn. “Bovendien kunnen er allerlei

substraten, zoals trespa en voorgelakte

staalplaten toegepast worden voor

de binnen- en buitenafwerking.”

Voordelen voor de klant

De voordelen van het toepassen van iQ

vip[R]evolution ® sandwichpanelen zijn legio:

de panelen hebben een lage Lambdawaarde:

λ = < 0,004 W/mK (fabriekswaarde

voor veroudering) en voldoen daarmee aan

de nieuwste eisen vanuit het Bouwbesluit.

Bovendien is het product volledig recyclebaar

en daardoor milieuvriendelijk. De panelen

worden (volgens het RAL kenmerk)

geproduceerd in een nieuw geavanceerd

machinepark waardoor een constante

kwaliteit ontstaat: de lasnaden zijn van uitstekende

kwaliteit en de hoeken zijn strak

afgewerkt. Ook de dikte-toleranties van de

vip zijn solide en constant.

78 GEVELBOUW.INFO


De productie van hoogwaardige iQ Vip ® sandwichpanelen. (Beeld: Ben Arts, iQ Panel)

'De techniek is

cruciaal bij het

vervaardigen van

zo’n revolutionair

sandwichpaneel'

iQ Panel heeft veel ervaring in de bouwsector,

is lid van de VIPA, beschikt over een

eigen hooggekwalificeerde R&D afdeling

en de mogelijkheid om eigen metingen te

verrichten (lambda, drukspanningen, trekproeven

en brandtesten). “Dankzij een grote

standaardvoorraad kunnen we snelle en

betrouwbare levertijden afgeven. Maar onze

kracht zit juist in het feit dat we exact op

maat kunnen leveren: zowel in de dikte, als

breedte en lengte, op de millimeter nauwkeurig.

Ook kunnen monsters voor bijvoorbeeld

mock-ups snel gemaakt en geleverd

worden”, zegt Arts tot besluit. ❚

Verduurzaming flat De Bovenkruier: foto van ná de renovatie, waar iQ Panel een vlak hoogwaardig

insteekpaneel met een isolatiewaarde van Rc= 3,5 m 2 .K/W heeft toegepast. (Beeld: Ben Arts, iQ Panel)

GEVELBOUW.INFO

79


Software voor professionals

LogiKal en LogiKal MES: Het softwareduo voor de beste ramen,

deuren en gevels.

Zo zet je op een efficiënte manier de stap naar digitalisering en krijg

je weer meer tijd voor het echte vakwerk.

www.orgadata.nl


leegwater 1 e in

Nederland met

CE-markering

(NEN 14915)

• brandvertragend behandeld

hout- en plaatmateriaal

• geschikt voor binnen- en

buitentoepassing

• B-classificatie voor een breed

scala aan houtsoorten en

toepassingen conform de

Europese norm EN 13501-1

Brandveiligheid

gaat boven alles

• geproduceerd conform de

Europese CE richtlijnen

• wordt geleverd met KOMO

productcertificaat

www.leegwater.nl

Creëer meer vrijheid...

Met een volledig glazen schuifsysteem van SUNFLEX kun je verschillende woonruimtes

scheiden van elkaar zonder de ruimte visueel aan te passen. Tevens zorgt het voor een

optimale lichtinval voor een helder en open woongevoel.

sunflex.nl

Dach_gevelbouw-2022_nl_Schiebe-Systeme.indd 1 25.04.2022 15:31:26


Leegwater Houtbereiding is in staat om niet-duurzame houtsoorten op te waarderen voor toepassing in de gevel.

Tekst en beeld: Leegwater Houtbereiding

Vertrouwd met hout

Houtbouw in Nederland staat steeds meer in de belangstelling. Er is een toenemende vraag naar innovatieve

en hybride oplossingen in hout. Hout is een hernieuwbare grondstof mits afkomstig uit FSC of PEFC

gecertificeerde productiebossen. Bouwen met hout is dan ook populair bij architecten, mede vanwege de

grote ontwerpvrijheid. Leegwater Houtbereiding voegt daar nog eens kleur en bescherming aan toe aan,

voor een unieke gevel in hout.

Leegwater Houtbereiding is in staat om niet-duurzame houtsoorten

op te waarderen voor toepassing in de gevel. “Met behulp van de

metaalvrije Woodlife HL 50 behandeling kunnen wij het hout een

lange bescherming geven”, zegt Chris Duivenvoorden van Leegwater

Houtbereiding. “Voor het afwerken van houten gevelbekleding in kleur

gebruiken wij een semi-transparante beitsverf. Deze niet-filmvormende

beits dringt in het hout en zal niet onthechten. Hiervoor hebben

wij een Canadees topproduct in huis: SANSIN dat in vele standaard

kleuren leverbaar is. Het resulteert in een aansprekend gevelbeeld.

Het is zelfs mogelijk om een afwijkende kleur te ontwikkelen in ons

kleurenlaboratorium.”

Brandveiligheid gaat boven alles

Indien er vanuit het Bouwbesluit brandklasse B wordt geëist aan

de brandveiligheid, dan dient het hout brandvertragend te worden

behandeld. “Als Leegwater hebben wij veel kennis en ervaring opgebouwd

in het brandvertragend impregneren van houten gevelbekleding.

Als eerste partij in Nederland beschikken wij met onze brandvertrager

Flame Delay PT zelfs over een CE-markering (volgens NEN

14915)”, zegt Duivenvoorden.

Advies en begeleiding

Bouwen met hout vraagt om kennis als het gaat om het toepassen

van de juiste houtsoort, erkent Duivenvoorden. “Maar ook vanuit architectonisch

oogpunt, de detaillering, eventuele afwerking in kleur

en niet te vergeten de eventuele brandeis vereisen kennis van zaken.

Met onze jarenlange ervaring en expertise beoordelen wij niet

alleen een aanvraag, maar geven ook de noodzakelijke adviezen en

begeleiding tijdens het bouwproces. Alles voor een optimaal, fraai en

duurzaam eindresultaat.”

82 GEVELBOUW.INFO


De passie voor hout zit in de genen van Leegwater Houtbereiding.

Hout heeft toekomst!

De passie voor hout zit in de genen van Leegwater Houtbereiding.

Duivenvoorden tot besluit: “We zijn continu bezig met innovatie

als het gaat om het toepassen van hout onder de juiste condities.

Daarnaast zijn we sponsor van de Nationale Houtbouwprijs 2022.

Het doel van de prijs is om het bouwen met hout in Nederland te

stimuleren. Tijdens de nationale Houtdag 2022 op 15 november

aanstaande in Tivoli Vredenburg Utrecht wordt de prestigieuze

award uitgereikt. Zien we u daar?” ❚

'Alles voor een optimaal, fraai en

duurzaam eindresultaat'

Als Leegwater hebben wij veel kennis en ervaring opgebouwd in het

brandvertragend impregneren van houten gevelbekleding.

Bouwen met hout vraagt om kennis als het gaat om het toepassen van de

juiste houtsoort.

GEVELBOUW.INFO

83


Tekst: Roel van Gils Beeld: Hueck Benelux

Steeds een ander uitzicht

door de grote aluminium

ramen en puien

Aan Het Balkon in Maassluis, een gebied aan de Nieuwe Waterweg, is recentelijk het nieuwe appartementencomplex

Neerlandia gebouwd. De 76 luxe nieuwbouwappartementen liggen aan de noordzijde van de Nieuwe

Waterweg en bieden steeds een ander uitzicht door de grote aluminium schuifpuien en ramen van Hueck.

Het Balkon van Maassluis is een uniek gebied

om te wonen, werken en recreëren.

Neerlandia is het zusje van Albatros, een

gebouw dat even verderop is gesitueerd.

Leuk detail, de naam van beide complexen

refereert aan de twee sleepboten die in het

verleden actief waren op de Nieuwe Waterweg.

Neerlandia heeft een bijzondere

vorm en is bouwtechnisch opgesplitst in

twee delen: een hoogbouw met veertien

verdiepingen en een laagbouw van zes

woonlagen. De gevel heeft een aanzienlijke

uitkraging aan de zijde van het water, ook

nog eens oplopend per verdieping. Op het

hoogste punt is het verschil zelfs 2,5 meter.

Hoge isolatiewaarden

De Groot & Visser was verantwoordelijk

voor de geveldichting van Neerlandia en

heeft gebruik gemaakt van de aluminium

systemen van Hueck Aluminium Systems.

“In het project is onze standaard raam- (WS

75) en deurserie (DS 75) verwerkt, alsmede

onze Volato M+ hefschuifdeuren”, zegt

Rob van der Sloot, Commercieel Directeur

bij Hueck Benelux. “De systemen kenmerken

zich door zeer hoge isolatiewaarden.

Met een isolatiewaarde van Uf = 1,6 W/

m 2 K behoren onze hefschuifdeuren zelfs

tot de best isolerende hefschuifdeuren van

Het forse formaat van de toegepaste ramen en puien bezorgen de bewoners van de appartementen een prachtig uitzicht.

84 GEVELBOUW.INFO


De gevel heeft een aanzienlijke uitkraging aan de zijde

van het water, ook nog eens oplopend per verdieping.

dit moment. Bovendien kan het systeem

zeer grote afmetingen en glasgewichten

aan tot wel 420 kilogram én zijn zeer slanke

aanzichten (52 mm) mogelijk. Specifiek

voor de raam- en deurserie is de symmetrische

opbouw, wat maakt dat de systemen

zich zeer eenvoudig laten verwerken. Het

forse formaat van de toegepaste ramen en

puien bezorgen de bewoners van de appartementen

een prachtig uitzicht.”

Alles in eigen hand

Gezien de locatie aan het water – het is

min of meer een kustgebied, want er staat

altijd wind – is er volgens Van der Sloot

ook veel aandacht besteed aan de winden

waterdichting van de systemen. “De

Groot & Visser heeft dat feilloos opgepakt.

Ze hebben zelf de engineering gedaan

en wij hebben in principe alleen maar de

planning en het logistieke proces hoeven

bewaken.” En dat lukt Hueck als geen ander,

want het van origine Duitse familiebedrijf

heeft alles in eigen hand: van het gieten

van de persblokken en corrigeren van

de matrijzen tot en met het extruderen,

lakken en/of anodiseren van de profielen.

“Ook in deze uitdagende tijden, kunnen

we standaard series gewoon uit voorraad

Aan Het Balkon in Maassluis, een gebied aan

de Nieuwe Waterweg, is recentelijk het nieuwe

appartementencomplex Neerlandia gebouwd.

leveren. Wel hebben we meegedacht in de

keuze voor het hang- en sluitwerk en een

stukje ondersteuning geboden tijdens de

assemblage ervan in de fabriek. De Groot

& Visser is voor ons een zeer prettige partij

om mee samen te werken. Het resultaat is

er dan ook naar. Neerlandia is een fantastisch

mooi gebouw geworden.” ❚

Met een isolatiewaarde van Uf = 1,6 W/m 2 K behoren de Hueck Volato M+ hefschuifdeuren tot de best isolerende hefschuifdeuren van dit moment.

GEVELBOUW.INFO

85


Tekst: Roel van Gils Beeld: Leebo Intelligente Bouwsystemen

625.000 steenstrips voor

Crossover Amsterdam

Aan de oostkant van de Zuidas ter hoogte van Amsterdam RAI wordt gebouwd aan een multifunctioneel gebouw

voor ondernemers en starters op de woningmarkt: Crossover. Leebo Intelligente Bouwsystemen heeft het

ontwerp van Team V Architecten vertaald in een gevel met een zo minimaal mogelijke ecologische voetafdruk.

Het gebied ‘Kop Zuidas’ ontwikkelt zich de komende

jaren verder tot een levendige en duurzame

wijk. De gemeente Amsterdam heeft hier

hoge ambities neergelegd op het gebied van

duurzaamheid, architectuur en de programmamix.

Met Crossover wordt daar overtuigend

invulling aan gegeven. Het gebouw belooft een

spannende mix te worden van wonen, werken

en voorzieningen, en heeft bij oplevering een

BREEAM-NL Outstanding label. Dit hoogste

BREEAM NL duurzaamheidslabel is uniek voor

zogenaamde mixed-use gebouwen in Nederland.

Daarnaast ontvangt het gebouw bij oplevering

ook het WELL Core V2 Certificaat.

MSB-elementen

Leebo Intelligente Bouwsystemen is verantwoordelijk

voor het ontwerp, levering en de

montage van de complete buitenschil. “Voor

de kantoren hebben we ook de spouwbladen

geleverd, uitgevoerd in kant en klare metaalskeletbouw

(MSB) elementen”, zegt Geert

van Sommeren, projectleider bij Leebo Intelligente

Bouwsystemen. “De laatste elementen

hebben we net voor de zomer van dit jaar gemonteerd.

Het gaat om verdiepingshoge elementen,

variërend in lengte tot wel 12 meter.”

Leebo bouwt de elementen vanaf scratch op

in de fabriek. “We kopen het staal in, produceren

de profielen en assembleren dit tot

De brick-elementen worden uitgevoerd in verschillende patronen met steenstrips variërend in formaat, dikte, een bezaagd of bezand oppervlak, enz.

86 GEVELBOUW.INFO


De MSB-elementen zijn door Leebo zelf op

locatie gemonteerd.

gevelvullende spouwbladen. Het spouwblad

wordt voorzien van een isolatiepakket, vezelcement

platen aan weerszijden en diverse

folies, zodat we een wind- en waterdichte

gevel realiseren. Vervolgens plaatsen we de

stelkozijnen en de kozijnen, en is het element

gereed. Vanuit onze fabriek zijn de in

totaal 200 MSB-elementen op afroep naar

de bouwplaats vervoerd en direct vanaf de

vrachtwagen in de gevel gemonteerd.”

Brick-elementen

De MSB-elementen zijn door Leebo zelf op

locatie gemonteerd. “Na het afdichten van

naden is het gebouw wind- en waterdicht,

en is de aannemer (BAM) gestart met de

binnenafwerking en wij tegelijkertijd met het

monteren van brick-elementen als esthetische

buitenschil”, vervolgt Van Sommeren.

“Daarbij maken we eveneens gebruik van

een staalframe. Daarop monteren we een

primerplaat waarop we steenstrips verlijmen

volgens een door de architect bedacht

patroon.” In totaal produceert Leebo

2.650 brick-elementen en verlijmt daarop

625.000 steenstrips. “Allemaal handwerk”,

verzekert Van Sommeren. En een behoorlijk

puzzel ook nog, want in totaal gaat het om

een honderdtal verschillende patronen met

steenstrips variërend in formaat, dikte, een

bezaagd of bezand oppervlak, enz. “Niet alleen

dat is al een behoorlijke uitdaging, het

op het juiste moment geleverd krijgen van

alle materialen vraagt ook om de nodige afstemming.

Maar tot op heden weten we het

goed te managen.”

Leebo heeft de MSB-elementen in de fabriek

al voorzien van speciale beugels om de

brick-elementen eenvoudig te kunnen ophangen

op locatie vanaf de steiger. De HSBelementen

van het woongebouw worden

door Leebo ter plaatse voorzien van beugels.

“Tot slot plaatsen we rond de kozijnen een

Leebond-kader voor een esthetisch fraaie

afwerking op de brick-elementen. En zo zakken

we met de steiger weer naar beneden.

Volgens planning ronden we eind februari

2023 de montage af en wordt het gebouw

medio volgend jaar opgeleverd.” ❚

In totaal produceert Leebo 2.650 brick-elementen en verlijmt daarop

625.000 steenstrips.

Leebo heeft de MSB-elementen in de fabriek al voorzien van speciale beugels om de

brick-elementen eenvoudig te kunnen ophangen op locatie vanaf de steiger.

Leebo Intelligente Bouwsystemen is verantwoordelijk voor het ontwerp, levering

en de montage van de complete buitenschil.

GEVELBOUW.INFO

87


De moderne watervilla’s zijn voorzien van een strakke witte gevel gecombineerd

met natuurlijke houten elementen.

De watergedragen lazuur zorgt voor een gelijkmatige overgang van voorvergrijzing

naar de natuurlijke vergrijzing van het hout.

Tekst en beeld: Houthandel Houtex

Watervilla’s Lentse Plas

In recreatieplas de Lentste Plas bij Nijmegen worden 27 ruime watervilla’s gerealiseerd. De drijvende woningen

zijn op maat gebouwd door Zederik Bouw. Er zijn vier verschillende typen woningen ontworpen met een

omvang van 170 m 2 . De woningen zijn per 4 of 5 aangemeerd aan een entreesteiger. Het project is gestart in

2021, de laatste woningen worden naar verwachting in 2023 opgeleverd.

De moderne watervilla’s zijn voorzien van een strakke witte gevel

gecombineerd met natuurlijke houten elementen. De verticale houten

geveldelen, net als de zonwering (lamellen) zijn gemaakt van

Lariks. Een houtsoort met een hoge natuurlijke duurzaamheid die

onbehandeld toegepast zou kunnen worden. In dit project is er echter

voor gekozen om het hout te behandelen met een voorvergrijzer,

een watergedragen lazuur. Dit is de zogenaamde ‘Grey Protect’

van Remmers Verfsystemen. Hiermee wordt een natuurlijk uiterlijk

gecreëerd dat zorgt voor een gelijkmatige overgang van voorvergrijzing

naar de natuurlijke vergrijzing van het hout. Zodat de gevel

tijdloos zijn karakter behoudt. Zo geven de Lariks elementen een

mooi contrast aan de gevel.

Passend bij het Lariks is er gekozen voor Bilinga glad geschaafde

vlonderdelen voor de terrassen. Een tropische hardhoutsoort.

Deze duurzame hardhouten vlonderdelen zullen na verloop van tijd

ook op een natuurlijke manier vergrijzen. Leuk detail tot slot: door

dit project wordt er 112.844 kg aan CO 2

vastgelegd. ❚

'De Lariks elementen zorgen voor een

mooi contrast aan de gevel'

De verticale houten geveldelen, net als de zonwering (lamellen) zijn gemaakt van Lariks.

88 GEVELBOUW.INFO


Omdat Limeparts-Drooghmans vanuit de markt steeds meer vragen kreeg om met

BIM te gaan werken, is geïnvesteerd in de 3D-software HiCAD van ISD Benelux.

Marc Vorsselmans voor zijn gloednieuwe kantoorruimten en productiehal in

Loenhout, genaamd Evergreen.

Tekst: Roel van Gils Beeld: Limeparts-Drooghmans

3D-software: meer efficiëntie,

vertrouwen én zekerheid

Al meer dan 45 jaar is Limeparts-Drooghmans gespecialiseerd in het realiseren van hoogwaardige geventileerde

gevelsystemen. Begin dit jaar werd definitief afscheid genomen van ontwerpen op het tweedimensionale

vlak. Elk project wordt sindsdien geëngineerd in HiCAD 3D-software van waaruit rechtstreeks het

omvangrijke productieapparaat wordt aangestuurd. De gloednieuwe kantoorruimten en productiehal van

Vorsselmans in Loenhout, genaamd Evergreen, hadden de primeur.

Een visionair zei ooit: goed design is niet hoe

iets eruitziet, goed design is hoe iets werkt.

Hoe iconisch onze innovatieve gevelbekleding

er ook uitziet, achter de façades schuilt

immens veel functionaliteit. Aan het woord is

Anthony Verrienti, Key Accountmanager bij

Limeparts-Drooghmans. “Onze engineeringsafdeling

vormt de spil in het vertalen van het

ontwerp van een architect tot een maakbaar en

esthetisch fraai eindresultaat. Omdat we vanuit

de markt steeds meer vragen kregen om met

BIM te gaan werken, hebben we geïnvesteerd

in de 3D-software HiCAD van ISD Benelux.”

Productie aansturen

Limeparts-Drooghmans werkt nu sinds een

jaar met HiCAD. Volgens de engineeringsafdeling

is het een heel uitgebreid programma

dat volledig naar eigen wens ingericht kan

worden. “Het maken van een 3D-opzet kost

misschien iets meer tijd ten opzichte van voorheen

een studie in 2D, maar na goedkeuring

van de plannen kunnen we rechtstreeks vanuit

HiCAD de productie aansturen. We hoeven

geen vertaalslag meer te maken in een ander

programma. Daar zit absoluut de grote winst.

Zo kunnen we voortaan ook zonder problemen

verschillende projecten gelijktijdig door

de fabriek laten lopen, omdat ze elkaar niet

storen in de workflow. Er komt geen productietekenwerk

meer aan te pas. Dat maakt dat

we ook veel efficiënter kunnen produceren.”

Punchart

Evergreen is het eerste project dat door Limeparts-Drooghmans

volledig in HiCAD is uitgewerkt.

Het nieuwe hoofdkantoor van Vorsselmans

in Loenhout is gesitueerd voor een

bos. “Om het bos terug zichtbaar te maken,

is gekozen om met punchart het bos op de

aluminium gevelcassettes te projecteren”, zegt

Anthony Verrienti. “De 3D-uitvoeringstekeningen

vormden voor ons een goede basis om

in HiCAD de gevelcassettes te kunnen modelleren

en deze vervolgens weer te integreren

in het 3D-model van de opdrachtgever voor

clashcontrole en goedkeuring. Onder het mom

van ‘what you see is what you get’ ziet de klant

op voorhand al hoe zijn gevel eruit zal zien en

hoe alle elementen op elkaar aansluiten.”

Leertraject

Van het opzetten van een model tot het

in productie geven van stukken, alles gebeurt

voortaan geïntegreerd in HiCAD bij

Limeparts-Drooghmans. De engineeringsafdeling

is heel tevreden tot op heden.

“Ontwerpen in 3D vraagt om een andere

mindset dan dat we tot op heden gewend

waren in 2D. Voor onze tekenaars komen

er heel veel zaken samen, ze moeten de

overstap van 2D naar 3D maken, moeten

nieuwe software aanleren, enz. Het is een

heel leertraject geweest. Maar inmiddels

hebben we de software aardig onder de

knie en zijn we op het punt dat we soms

‘vastlopen’. Dan kloppen we aan bij de leverancier

van HiCAD, ISD Benelux. Zij zijn

heel toegankelijk, denken mee in oplossingen

en gaan desnoods functionaliteiten op

maat configureren. Dat werkt heel prettig.”

De overstap naar HiCAD en in het bijzonder

3D-modelleren biedt opdrachtgevers van

Limeparts-Drooghmans meer zekerheid, volgens

Anthony Verrienti. “In feite hebben we

het gebouw al een keer gemaakt, weliswaar

digitaal. Als we dan effectief op de werf beginnen

gaan we het voor een tweede keer

maken. Er zijn geen verrassingen achteraf en

dat geeft vertrouwen en zekerheid.” ❚

GEVELBOUW.INFO

89


Tekst: Johan Debaere | Beeld:Orgadata

Eindelijk weer netwerken

Alleen maar lachende gezichten op de stand van Orgadata. Het softwarehuis koos er bewust voor om

ook aan deze uitzonderlijke zomereditie van Polyclose deel te nemen. De firma droeg zo haar steentje

bij om van dit evenement opnieuw hét trefpunt voor de branche te maken, waar mensen informatie konden

uitwisselen of netwerken. “Het was nog nooit zo heet tijdens deze beurs", grapt Sebastian Bode

met een kwinkslag naar de hogere temperatuur door de verschuiving van januari naar augustus. Hét

topic op de stand van Orgadata was uiteraard Logikal 12, de nieuwste versie van de digitale allrounder,

maar er was ook veel aandacht voor Logikal MES en het nieuwe product DataSafe.

Kennis uitwisselen en netwerken

Paul Thyssen valt meteen met de deur in huis:

“De uitwisseling van kennis en de mogelijkheid

om te netwerken zijn inderdaad voordelen

voor exposant en bezoeker. Ikzelf had

verschillende mogelijkheden om nieuwe contacten

op te starten en bestaande weer verder

uit te bouwen. Eindelijk konden we weer

netwerken. De persoonlijke contacten waren

van een zeer hoog niveau. Ik ben er zeker van

dat dit tijdens een digitale editie van de beurs

veel minder het geval geweest zou zijn. We

merkten dat we als bedrijf met onze softwareoplossingen

zeer bekend zijn in de markt. Op

stands van andere exposanten stond onze

software in menig gesprek centraal en waren

ook video’s van onze toepassingen te zien.”

Logikal 12 en Datasafe

Het team van Orgadata presenteerde op

de beurs versie 12 van zijn gekende software.

LogiKal wordt immers dagelijks door

raamfabrikanten, deurproducenten en gevelbouwers

gebruikt om hun producten te

plannen en te produceren: van ontwerp

over calculatie, offerte, engineering en

werkvoorbereiding tot de intelligente aansturing

van de machine.

Verder was er ook aandacht voor ‘Logikal

MES’ (Manufacturing Execution System)

als ideale uitbreiding om de productie te

sturen, te digitaliseren en te optimaliseren

én voor het compleet nieuwe product Datasafe,

dat binnenkort beschikbaar zal zijn.

Met Datasafe kunnen alle productiegegevens uit Logikal direct aan een raam gekoppeld worden. Deze zijn

dan te downloaden via een QR-code en een password.

Met Datasafe kunnen alle productiegegevens

uit Logikal direct aan een raam gekoppeld

worden, te downloaden via een

QR-code en een password. Zo zijn alle

data steeds direct beschikbaar en verliest

men geen tijd met zoeken. Deze softwareoplossing

ondersteunt bij de CE-markering

en bij mogelijke latere onderhoudswerkzaamheden

en herstellingen.

90 GEVELBOUW.INFO


Orgadata presenteerde Logikal 12, waarmee raamfabrikanten, deurproducenten en

gevelbouwers hun producten en projecten efficiënt kunnen ontwerpen en produceren.

Bezoekers konden tijdens demonstraties de producten beter leren kennen.

Daarbij werden ook video’s gebruikt om meer informatie te geven.

“Als er bijvoorbeeld een ruit gebroken is,

hoeft men niet meer bij de klant langs te

gaan om die ruit op te meten. Via de QRcode

kan men alle informatie over het element

inzien, bijvoorbeeld over de beglazing,

de breedte of hoogte en nog veel meer",

gaat Thyssen verder. “Dat is een enorme

troef voor de relatie op langere termijn met

de klant. Onze nieuwe ontwikkeling was dan

ook een echte highlight op de beurs.”

Zoals al aangegeven, werd met Logikal 12 de

nieuwste versie van de bekende software aan

de bezoekers voorgesteld. De meningen waren

volgens het team van Orgadata unaniem positief

en bezoekers spraken van ‘het nieuwe Logikal’

en ‘de beste versie van Logikal ooit’. De software

ziet er volledig anders uit, maar voelt toch

voor de gebruiker onmiddellijk als vertrouwd

aan. Visueel lijkt deze versie op MS-Office en

gebruikers zijn bekend met de manier waarop

die programma’s werken. Volgens Paul Thyssen

waren de bezoekers onder de indruk van de volledig

nieuwe look en de gebruiksvriendelijkheid,

en vielen ook de 3D-visualisaties en de nieuwe

functie voor bevestigingsboringen in de smaak.

Logikal MES

‘Logikal MES’ (Manufacturing Execution

System) is de ideale uitbreiding om de productie

te sturen, te digitaliseren en te optimaliseren

en dat werd ook op Polyclose

nog eens duidelijk in de verf gezet. Bij elke

machine en individuele werkpost staat een

scherm, waarop precies af te lezen is, wat er

gebeurt. Op die manier ligt de nadruk op een

papierloze productie, de klassieke productiedocumenten

zijn overbodig. Logikal MES

verzamelt eveneens alle gegevens van dat

productieproces digitaal, waardoor alles met

één simpele druk op de knop beschikbaar is.

Ook de aanvragen op het vlak van CE-markering

en de verdere vereiste documentatie

kunnen zo eenvoudig geregeld worden. ❚

'Onze software stond ook bij gesprekken

op andere stands centraal'

GEVELBOUW.INFO

91


Vertrouwen door

certificering

bezoekadres

Poppenbouwing 56

4191 NZ Geldermalsen

postadres

Postbus 202

4190 CE Geldermalsen

T +31 (0)88 244 01 00

F +31 (0)88 244 01 01

E info@skgikob.nl

I www.skgikob.nl

U heeft uitstekende producten, processen en systemen.

Maar hoe overtuigt u uw klanten daarvan? Met de juiste

certificering wint u het vertrouwen van uw klant.

Tegen inbraak een klasse voor

ramen en deuren volgens

NEN 5096:

SKG-IKOB test en certificeert

• ontwerpen (attesten), zoals industriële ontwerpen en prototypen

voor de gebouwschil;

• bouwproducten, zoals gevelelementen;

• bouwprocessen, zoals correcte montage van producten;

• managementsystemen, zoals ISO 9001, ISO 14001 of VCA.

Voor de kwaliteit van hang- en

sluitwerk een ster-aanduiding

volgens NEN 5089:

SKG-IKOB biedt ‘one-stop-shopping’ op het gebied van kwaliteit. Zo

kunt u ook voor ‘Bouwen aan MVO’, het MVO keurmerk voor de bouwsector,

bij SKG-IKOB terecht. Evenals voor een conformiteitscertificaat

voor CE-markering volgens NEN-EN 1090-1 of voor een inspectie op

de bouwplaats. Natuurlijk met de zekerheid van onpartijdigheid en

objectiviteit.

Certificering van SKG-IKOB werkt!

Meer weten? Kijk op www.skgikob.nl of bel 088 244 01 00

Geaccrediteerd

door de Raad

voor Accreditatie

Notified Body

NB 0960

European Organisation for

Technical Assessment


PARTNER WORDEN

VAN GEVELBOUW?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op gevelbouw.info

• Een gesponsorde positie met

persoonlijke profielpagina op

gevelbouw.info verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +31 495 45 00 95

• Ga naar gevelbouw.info/adverteren

• Scan de QR code

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

MELD JE

GRATIS AAN

SCAN DE

QR CODE

gevelbouw.info


Gevelpartners

Voor uitgebreide informatie over de

Gevel Partners, scan deze QR code

met uw smartphone

gevelbouw.info/bedrijf

W www.btckozijnen.nl

DELFT PROFIELEN BV

AGC NEDERLAND HOLDING B.V.

J.S. de Jongplein 7a

4001 WG TIEL

T +31 344 67 97 04

E sales.nederland@eu.agc.com

W www.agc-yourglass.com

ALUK ALUMINIUM B.V.

Esp 440

5633 AJ EINDHOVEN

T. +31 40 264 64 94

E info@aluk.nl

W www.aluk.nl

BUILDING WRAP FOLIE TECHNIEK BV

Kouwe Hoek 6, 2741 PX Waddinxveen

T +31 85 066 89 28

Havenweg 4

5145 NJ WAALWIJK

T +31 416 56 74 11

E info@delftprofielen.nl

W www.delftprofielen.nl

E

info@buildingwrap.nl

W www.buildingwrap.nl

DICTATOR PRODUCTIE BV

Energieweg 11

ALINEL NV

Industriepark 14/106

B-9031 DRONGEN

T +32 9 250 03 06

F +32 9 210 16 25

E info@alinel.be

W www.alinel.be

BISOTON

Curiestraat 4 - 6

6716 AR EDE

T +31 318 30 00 70

E info@bisoton.nl

W www.bisoton.nl

Uitgebreide tekeningen

en documenten volledig

onder controle!

www.cad-plan.com

8304 AJ EMMELOORD

T +31 527 61 34 56

F +31 527 69 84 20

E info@dictator.nl

W www.dictator.nl

DUCO PROJECTS

Bedrijvenlaan 2

ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMS

Waaslandlaan 15

B - 9160 LOKEREN

T +32 93 40 55 55

F +32 93 48 57 92

E info@aliplast.com

W www.aliplast.com

BOON EDAM NEDERLAND BV

Ambachtstraat 4

1135 GG EDAM

Postbus 26

1135 ZG EDAM

T +31 299 38 08 08

F +31 299 37 28 59

E info@boonedam.nl

W www.boonedam.nl

CARLISLE CONSTRUCTION

MATERIALS

Industrieweg 16, 8263 AD KAMPEN

T +31 38 339 33 33

E info@ccm-europe.com

W www.ccm-europe.com/nl/

B-8630 VEURNE

T +32 58 33 00 66

F +32 58 33 00 67E info@duco.eu

W www.duco.eu

DUCO VENTILATION

Handelsstraat 19

B-8630 VEURNE

T +32 58 33 00 33

F +32 58 33 00 44

E info@duco.eu

ALUCOL

W www.duco.eu

Soerendonck 3

6086 BW NEER

Postbus 4403

6086 ZG NEER

T +31 475 26 02 00

E sales@alucol.nl

W www.alucol.nl

BOSTIK BV

Denariusstraat 11

4903 RC OOSTERHOUT

T +31(0)1624 910 00

E infonl@bostik.com

W www.bostik.com/netherlands/nl/

COMHAN HOLLAND BV

Amsterdamseweg 27

1422 AC Uithoorn

T +31 297 51 36 36

F +31 297 51 36 39

E comhan@comhan.com

W

Copaco_Q.pdf

www.comhan.com

1 06-11-13 16:11

ELUMATEC BENELUX BV

Hoogeveenenweg 204

2913 LV NIEUWERKERK AAN DE IJSSEL

T +31 180 315 858

E Info.bx@elumatec.com

W www.elumatec.com

ALUFORM SYSTEM GMBH & CO KG

R. Visscherstraat 8

8913 HH LEEUWARDEN

T +49 035 72 39 9-0

E info@aluform.de

W www.aluform.de

BTC KOZIJNEN

Helmondstraat 86

6843 SH ARNHEM

T +31 6 251 31 251

E info@btckozijnen.nl

W www.btckozijnen.nl

COPACO SCREENWEAVERS

Rijksweg 125, B-8531 BAVIKHOVE

T +32 56 35 35 33

F +32 56 35 80 48

E info@copaco.be

W www.copaco.be

EUROFAST

Jan Tooropstraat 16

5753 DK DEURNE

T +31 493 31 58 85

E info@eurofastgroup.com

W www.eurofastgroup.com

94 GEVELBOUW.INFO


Gevelpartners

Voor uitgebreide informatie over de

Gevel Partners, scan deze QR code

met uw smartphone

gevelbouw.info/bedrijf

FAC

Noel Schoorensstraat 19

B-9810 ELKE-NAZARETH

T +32 59 51 65 59

E info@fac-belgium.eu

W www.fac-belgium.eu

HILTI NEDERLAND BV

Leeuwenhoekstraat 4

2652 XL BERKEL EN RODENRIJS

Postbus 92

2650 AB BERKEL EN RODENRIJS

T +31 10 519 11 11

F +31 10 519 11 99

E hiltinl@Hilti.com

W www.hilti.nl

HYDRO BUILDING SYSTEMS

NETHERLANDS BV

Alcoalaan 1

5151 RW DRUNEN

Postbus 75

5150 AB DRUNEN

T +31 416 3 64 80

E info.hbs.nl@hydro.com

JAZO ZEVENAAR

Handelsdwarsstraat 10

6905 DJ ZEVENAAR

Postbus 360

6900 AJ ZEVENAAR

T +31 316 59 29 11

F +31 316 52 53 60

E info@jazo.eu

W www.jazo.nl

W www.sapabuildingsystem.nl

FAÇADE, ADVISEURS

VOOR GEVELBOUW BV

HUECK ALUMINIUM

PROFIELTECHNIEK BENELUX BV

Habraken 1199D

I.S.D. BENELUX

JORIS IDE NV

Hille 174

B-8750 ZWEVEZELE (BELGIË)

T +32 51 61 07 77

E info@joriside.be

W www.joriside.com

Citroenvlinderlaan 5

5507 TB VELDHOVEN

Het Zuiderkruis 33

5641 CG EINDHOVEN

T +31 40 251 34 00

E gevel@facade.nl

W www.facade.nl

T +31 165 51 39 55

F +31 165 51 31 11

W www.hueck.nl

HUNTER DOUGLAS

ARCHITECTURAL PROJECTS

5215 MV 's-HERTOGENBOSCH

T +31 73 615 3 888

E marketing@isdgroup.com

W www.isdgroup.com

KAWNEER NEDERLAND BV

Archimedesstraat 9

3846 CT HARDERWIJK

Postbus 391

3840 AJ HARDERWIJK

T +31 341 46 46 11

E kawneer.benelux@arconic.com

W www.kawneer.nl

GEVELPERSONEEL.NL

Castellastraat 26

6512 EX NIJMEGEN

Postbus 73

6500 AB NIJMEGEN

T +31 24 204 95 81

E info@gevelpersoneel.nl

W www.gevelpersoneel.nl

GEZE BENELUX BV

Steenoven 36

5626 DK EINDHOVEN

T +31 40 262 90 80

F +31 40 262 90 85

E benelux.nl@geze.com

W www.gezebenelux.com

Piekstraat 2

3071 EL ROTTERDAM

Postbus 5072

3008 AW ROTTERDAM

T +31 10 496 22 22

F +31 10 423 78 90

E info@hunterdouglas.nl

W www.hunterdouglas.nl

DE TECHNOLOGIE VOOR UW IDEEËN

HYDRO BUILDING SYSTEMS

NETHERLANDS BV

Alcoalaan 1

5151 RW DRUNEN

Postbus 75

5150 AB DRUNEN

T +31 416 38 64 80

E info.hbs.nl@hydro.com

W www.wicona.nl

INTAL BV

De Veken 103

1716 KG OPMEER

T +31 226 34 15 25

E info@intal.nl

W www.intal.nl

J.M. VAN DELFT & ZN

Christiaan Huygensweg 21

5151 DM DRUNEN

Postbus 232

5150 AE DRUNEN

T +31 416 37 49 25

F +31 416 37 84 50

E info@jmvandelft.nl

W www.jmvandelft.nl

KINGSPAN GEÏSOLEERDE PANELEN

Lingewei 8

4004 LL TIEL

Postbus 6565

4000 HN TIEL

T +31 344 67 52 50

F +31 344 67 52 51

E info@kingspanpanels.nl

W www.kingspanpanels.nl

www.kingspanbenchmark.nl

KINGSPAN NV/SA

Bouwelven 17

B-2280 GROBBENDONK

T +32 14 25 73 47

W www.kingspanpanels.be

GEVELBOUW.INFO

95


Gevelpartners

Voor uitgebreide informatie over de

Gevel Partners, scan deze QR code

met uw smartphone

gevelbouw.info/bedrijf

NETWERK VOOR METALEN DAKEN EN GEVELS

Meer dan sandwichpanelen...

KINGSPAN UNIDEK B.V.

Scheiweg 26

5421 XL GEMERT

Postbus 101

5420 AC GEMERT

T +31 492 37 81 11

E info@kingspan.nl

W www.kingspan.nl

MDG-NET

Lissabonring 24

5252 NT DRUNEN

T +31 6 497 499 87

E secretariaat@mdg-net.nl

W www. mdg-net.nl

PANELEN HOLLAND BV

Venekoterweg 7

8431 HG OOSTERWOLDE

T +31 516 56 85 68

F +31 516 56 85 61

E info@panelenholland.nl

W www.panelenholland.nl

ROYMANS

BEVESTIGINGSMATERIALEN BV

Nobelstraat 13-A

5051 DV GOIRLE

Postbus 278

5050 AG GOIRLE

T +31 13 534 56 78

E verkoop@roymans.nl

W www.roymans.nl

PROFIMAX

KLOECKNER METALS

ODS NEDERLAND

Donk 6

2991 LE BARENDRECHT

Postbus 69

2990 AB BARENDRECHT

T +31 180 64 08 87

F +31 180 64 03 25

MERFORD SPECIAL DOORS BV

Postbus 160

4200 AD GORINCHEM

T +31 183 67 50 20

F +31 183 62 64 40

E specialdoors@merford.com

W www.merford.com

De Grote Elst 54

5246 JR ROSMALEN

T +31 73 644 02 89

F +31 73 644 57 89

E info@profimax.nl

W www.profimax.nl

SCHÜCO NEDERLAND BV

Clarissenhof 3A

4133 AB VIANEN

Postbus 1076

3640 BB MIJDRECHT

T +31 88 203 33 00

E info@schueco.nl

W www.schueco.nl

E info@ods-geveltechniek.nl

W www.ods-geveltechniek.nl

PROFITY BV

Ambachtstraat 7

SIEGENIA-AUBI KG

KNAUF B.V.

Mesonweg 8 - 12

MILIN PANELEN & PROFIELEN

Brabanthaven 1

3433 PJ NIEUWEGEIN

T +31 30 606 92 20

F +31 30 657 90 21

7461 TP RIJSSEN

T +31 548 53 93 29

F +31 548 53 93 22

E info@profity.nl

W www.profity.nl

Ramgatseweg 15

4941 VN RAAMSDONKVEER

T +31 85 486 10 80

E info@siegenia.com

W www.siegenia.com

3542 AL UTRECHT

T +31 30 247 33 11

E info@knauf.nl

E info@milin.nl

W www.milin.nl

W www.knauf.nl

REYNAERS ALUMINIUM BV

SKG-IKOB

MANFRED J.C. NIEMANN

NEDERLAND BV

Baarnsche Dijk 19 a

3741 LP BAARN

T +31 35 303 32 80

F +31 35 543 16 19

ORGADATA BENELUX BV

Zuiderplein 4

8911 AJ LEEUWARDEN

T +31 58 233 39 20

F +31 58 213 85 30

Maisdijk 7

5704 RM HELMOND

Postbus 111

5700 AC HELMOND

T +31 492 56 10 20

F +31 492 56 10 30

Poppenbouwing 56

4191 NZ GELDERMALSEN

Postbus 202

4190 CE GELDERMALSEN

T +31 88 244 01 00

T +31 88 244 01 01

E info@niemet.nl

E info@orgadata.nl

E info@reynaers.nl

E info.skgikob.nl

W www.niemet.nl

W www.orgadata.nl

W www.reynaers.nl

W www.skgikob.nl

96 GEVELBOUW.INFO


Gevelpartners

Voor uitgebreide informatie over de

Gevel Partners, scan deze QR code

met uw smartphone

gevelbouw.info/bedrijf

SOENEN HENDRIK NV

Gentseheerweg 63

B-8870 Izegem

T +32 (0) 51 31 28 80

E sales@soenenhendrik.com

W www.soenenhendrik.com

Pepijn Carlier

T +32 (0)473/61 58 78

E pca@soenenhendrik.com

SOLARLUX NEDERLAND

Marie Curiestraat 2

7442 DP NIJVERDAL

T +31 548 63 13 23

E info.nl@solarlux.com

W www.solarlux.com

SOMFY NEDERLAND BV

SUNFLEX ALUMINIUM

SYSTEME GMBH

Im Ruttenberge 12

D-57482 WENDEN-GERLINGEN

T +49 2762 9253-0

F +49 2762 9253-280

E info@sunflex.de

W www.sunflex.de

SUNSHIELD

UNIEKE LOUVERS

SUNSHIELD UNIEKE LOUVERS

Sterrekroos 35

4941 VZ Raamsdonksveer

T +31 162 - 571 493

E info@sunshield.nl

W www.sunshield.nl

UNILIN INSULATION BV

Postbus 3

5060 AA OISTERWIJK

T +31 13 523 13 13

F +31 13 528 39 39

E sabine.vaneersel@unilin.com

W www.unilin.com

VAN DER MEER

OPPERVLAKTETECHNIEK BV

Nieuw Zeelandweg 14

1045 AL AMSTERDAM

T +31 20 447 02 45

F +31 20 611 24 26

E kantoor@meercoat.nl

W www.meercoat.nl

KVADRAT BV

Sarphatistraat 18

1018 GK Amsterdam

W www.kvadrat.dk

VEROSOL

Kiefte 17

7151 HZ Eibergen

T +31 545 463 372

W www.verosol.com

VDR GEVEL BV

t Veld 3R

6666 MK HETEREN

T +31 26 213 44 99

E info@gevelreiniging.nl

W www.gevelreiniging.nl

Jacobus Arendlaan 1

2132 LP HOOFDDORP

Postbus 163

2130 AD HOOFDDORP

T +31 23 554 49 00

F +31 23 562 42 53

E projecten@somfy.nl

W www.somfy.nl/projecten

SOMFY BELUX

Ikaroslaan 21

B-1930 ZAVENTEM

T +32 27 12 07 70

E verkoop@somfy.be

W www.somfy.be/projecten

SVK NV

Aerschotstraat 114

BE-9100 SINT NIKLAAS

T +32 3 760 49 00

F +32 3 777 47 84

E info@svk.be

W www.svk.be

VBH NEDERLAND BV

Houtduifstraat 22

4901 BP OOSTERHOUT

Postbus 339

4900 AH OOSTERHOUT

T +31 162 48 34 00

F +31 162 43 21 39

E info@vbh-nl.com

W www.vbh-nl.com / www.vbh24.nl

VMRG

Einsteinbaan 1

Postbus 1496

3430 BL Nieuwegein

T +31 30 605 36 44

F +31 30 605 32 60

E info@vmrg.nl

W www.vmrg.nl

STACKDOOR PRODUCTS

Nobelstraat 26

3846 CG HARDERWIJK

T +31 341 43 43 44

E info@stackdoor.nl

W www.stackdoor.nl

TAPIR B.V.

T +31 591 390059

T +31 6 20971533

E aevenhuis@tapir.nl

W www.tapir.nl

VERENIGING KUNSTSTOF

GEVELELEMENTEN INDUSTRIE

Einsteinbaan 1

3439 NJ NIEUWEGEIN

Postbus 1496

3430 BL NIEUWEGEIN

T +31 30 75 09 801

E info@vkgkeurmerk.nl

W www.vkgkeurmerk.nl

ZETSUPPORT BV

Thomas Edisonweg 66

5151 DJ DRUNEN

Postbus 211

5150 AE DRUNEN

T +31 416 38 12 06

F +31 416 37 85 54

E bedrijfsbureau@zetsupport.nl

W www.zetsupport.nl

GEVELBOUW.INFO

97


WIE KAN 10 000

AUTO’S TILLEN?

XPS-ISOLATIE

VAN SOPREMA!

EXPERTS IN WATERPROOFING & INSULATION

XPS-ISOLATIE VAN SOPREMA TROTSEERT

MET GEMAK DE ZWAARSTE GEWICHTEN

SOPREMA BV I Geeuwkade 21 I 8651 AA IJLST I Tel: +31 (0)515 533 000 I info@soprema.nl I www.soprema.nl


Veilig onderhoud aan

uw groene gevel

Want wat mooi is, moet mooi blijven

Samen een veilige

werksituatie op hoogte

en in besloten ruimten

creëren. Dát is waar

Eurosafe Solutions voor

staat. Het begint met

het besef dat veiligheid

een basisbehoefte is. Dit

gedachtengoed vertalen we

door in alles wat we doen: in onze

werkwijze, in onze oplossingen en in

onze dienstverlening.

Wij hebben de unieke Safety Circle® ontwikkeld. Hierin komen al onze

diensten naar voren, die u helpen elke facet voor veilig werken op hoogte

of in besloten ruimten te beheren en te onderhouden. De tool bestaat

uit 5 elementen waarmee de kwaliteit, veiligheid en de waarde van uw

gebouwen wordt gewaarborgd.

Wij ondersteunen u graag

De onderdelen van de Safety Circle hangen nauw met elkaar samen,

zonder opeenvolgend te hoeven zijn. Bel +31 (0)38 467 19 10 of mail naar

info@eurosafesolutions.com voor meer informatie.

eurosafesolutions.com


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

GEGARANDEERDE

KWALITEIT IN GEVELS

WWW.VMRG.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!