06.12.2022 Views

Beton- & Staalbouw 04 2022

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BETON<br />

BOUW<br />

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW<br />

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW I BETONENSTAALBOUW.NL<br />

BETONENSTAALBOUW.NL<br />

NUMMER 4 <strong>2022</strong> | JAARGANG 10<br />

DECEMBER - JANUARI<br />

4<br />

STROMBEEK BUSINESS<br />

PARK IN GRIMBERGEN<br />

THEMA FUNDERING EN<br />

FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

WET KWALITEITSBORGING<br />

VOOR HET BOUWEN<br />

PARKEERGARAGE<br />

UZ BRUSSEL


Software voor<br />

industriële<br />

elementenbouwers<br />

BIM4Production Elementen App<br />

Elk uniek element een eigen<br />

Wkb kwaliteitslogboek<br />

We zien ze nog veel te vaak: papieren werktekeningen in de<br />

productie of op de bouwlocatie. Het werkt, maar geeft TE<br />

vaak problemen: informatie staat niet centraal, tekeningen<br />

zijn niet up-to-date of slecht leesbaar in de werkomgeving.<br />

Voor ons reden om hier een veilige, digitale en centrale<br />

oplossing voor te maken: de BIM4Production Elementen App.<br />

Met de Elementen App heb je alle informatie overzichtelijk<br />

en bij de hand. Je voert je projecten in, waarna de App<br />

een overzicht én een planning maakt van alle te produceren<br />

en geproduceerde elementen. Hieraan wordt direct een<br />

kwaliteitscontrole gekoppeld waarmee je nu al bent<br />

voorbereid op de Wet Kwaliteitsborging.<br />

Kijk voor meer informatie op onze website<br />

www.bim4production.nl of bel ons voor een afspraak<br />

Co-create<br />

Bij BIM4Production mixen we jouw briljante ideeën<br />

BIM4Production +31 (0)548 22 64 00<br />

met onze technologie van wereldklasse. Laten we<br />

Plaagslagen 5<br />

hello@profity.nl<br />

samen iets geweldigs tot stand brengen!<br />

7463 PJ Rijssen www.bim4production.nl


RENOVATIE ANKER BREEDPLAATVLOEREN<br />

gepatenteerd ● goedgekeurd ● toegepast<br />

RAB<br />

Oplossing voor<br />

Breedplaatvloeren<br />

B+BTec introduceert als eerste een oplossing voor de problemen<br />

met breedplaatvloeren: het gepatenteerde en goedgekeurde<br />

Renovatie Anker Systeem (RAB)<br />

Het RAB Anker is geschikt voor het versterken van breedplaatvloeren<br />

die van beide zijden of enkel van de onderkant bereikbaar<br />

zijn.<br />

Het reparatie principe baseert zich op het herstel van de<br />

gedelamineerde zone ter hoogte van de koppelstaven door de<br />

prefab laag en de opgestorte laag weer tegen elkaar te spannen<br />

middels verankeringen door en door of van onderuit, die onder<br />

voorspanning verlijmd worden.<br />

Het B+BTEC RAB Breedplaatvloer Renovatie Systeem is reeds in<br />

meerdere gebouwen toegepast en heeft inmiddels ook de<br />

goedkeuring gekregen van de Gemeente Amsterdam en een<br />

gerenomeerd Nederlands onafhankelijk Ingenieursbureau.<br />

Voordelen<br />

■ Stofvrij<br />

■ Geluidsarm<br />

■ Toepasbaar tussen bestaande installaties<br />

■ Toepasbaar in kleine ruimtes<br />

■ Toepasbaar in gebouwen terwijl ze in<br />

gebruik zijn<br />

MEER INFO?<br />

Interboor Midsland 030- 241 19 19<br />

bbtectools.nl


4<br />

Voorwoord<br />

HET SLUITSTUK<br />

Voor u ligt alweer de laatste editie van <strong>Beton</strong> & <strong>Staalbouw</strong> van dit jaar. Het sluitstuk van een reeks met in totaal vijf edities, waaronder<br />

een speciale jubileumuitgave ter ere van het tienjarig bestaan van <strong>Beton</strong> & <strong>Staalbouw</strong>. Jawel, we bestaan tien jaar!<br />

Tien jaar geleden gestart, middenin de economische crisis, zijn we uitgegroeid tot hét communicatieplatform over beton en staal in<br />

de Nederlandse en Belgische bouw. Een sterke naam, met een groot bereik. Via een krachtige combinatie van offline, online, digitale<br />

nieuwsbrieven en social media delen we dagelijks unieke en actuele content. Ook in deze printeditie van <strong>Beton</strong> & <strong>Staalbouw</strong> vindt u<br />

weer een aantal interessante topics en projecten, zoals een thema over fundering & funderingstechnieken en alle ins en outs rondom<br />

de mogelijkheden van prefabricage.<br />

Over prefabricage gesproken, we zijn een kijkje gaan nemen bij een wel heel ambachtelijke betonbouwer die zich bezig houdt met<br />

de productie van architectonische betonelementen voor de meest aansprekende projecten van ons land. Puur vakmanschap. Het<br />

contrast met de volledig digitale werkvloer kan niet groter. Verderop alle details. Zo ook van de nieuwe Toren van Gaia op het terrein<br />

van GaiaZOO in Kerkrade. Een hele klus voor de staalbouwer om het ontwerp van deze gecompliceerde stalen ‘wokkel’ überhaupt<br />

maakbaar te maken! Een prestatie van formaat, die eerder al leidde tot een nominatie voor de Construsoft BIM Awards <strong>2022</strong> en nu<br />

ook voor de Nationale Staalprijs 2024.<br />

Vanuit de GaiaZOO is het niet zo heel ver reizen naar het Strombeek Business Park in Grimbergen, het eerste milieuvriendelijke business<br />

park aan de Brusselse noordrand. Bij het ontwerp werd veel aandacht besteed aan de keuze van de materialen. De hedendaagse<br />

architectuur en afwerking bezorgen het project een unieke uitstraling. Meer weten? Lees snel verder. En als u dan toch in Brussel<br />

bent, neem dan meteen even een kijkje bij de duurzame uitbreiding en vernieuwing van de parkeergarage van het UZ Brussel. Of<br />

bestudeer alle ins en out van het bouwwerk gewoon vanuit uw luie stoel in deze editie van <strong>Beton</strong> & <strong>Staalbouw</strong>.<br />

In de afgelopen tien jaar hebben we vele prachtige projecten bezocht en mogen belichten, en zijn de nodige ‘specials’ de revue<br />

gepasseerd. Dat blijven we uiteraard doen. Sterker nog, wegens groot succes breiden we <strong>Beton</strong> & <strong>Staalbouw</strong> in 2023 uit met een<br />

extra editie. In plaats van vier reguliere edities dus vijf exemplaren.<br />

Rest mij nog u mede namens de medewerkers van Louwers Mediagroep fijne feestdagen toe te wensen en een goed en gezond 2023!<br />

Roel van Gils<br />

5


Platform over beton en staal in de bouw<br />

Nummer 4 Jaargang 10 | <strong>2022</strong><br />

Verschijnt 5 x per jaar<br />

ISSN 2352-3867<br />

Uitgever<br />

Wordt biobeton hét alternatieve bouwmateriaal van de toekomst? 8<br />

‘In 2035 is ons bedrijf CO 2<br />

-neutraal, daarna CO 2<br />

-negatief’ 10<br />

De Pen: Milad Pallesh, architect/oprichter van Studio Pallesh: Bouwkunst of beeldkunst 12<br />

Futureproof werken met zicht op het Atomium 14<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

VESTIGING BELGIË<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Lieke van Zuilekom<br />

REDACTIETEAM<br />

Tamara Brouwers, Philip Doutreligne, Tjerk van<br />

Duinen, Chris Elbers, Roel van Gils, Jerry Helmers,<br />

Susan Peek, Liliane Verwoolde en Lieke van<br />

Zuilekom<br />

PROJECTMANAGEMENT<br />

Mark de Lau<br />

m.delau@louwersmediagroep.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

ADVERTENTIES<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd<br />

via de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink<br />

hebben ontvangen, stuur een email naar traffic@<br />

louwersmediagroep.nl<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

€ 70,- per jaar excl. BTW<br />

Buiten Nederland: € 109,00 per jaar excl. BTW<br />

ING Bank IBAN NL78 ABNA <strong>04</strong>90 2820 67<br />

BIC ABNANL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Beton</strong> & <strong>Staalbouw</strong> magazine<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing<br />

naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de<br />

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van<br />

op zegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

auto matisch met een jaar verlengd.<br />

THEMA FUNDERING & FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

‘Wij zijn onderdeel van de oplossing’ 18<br />

Geavanceerde onderbouwwerken maken van lage gewelfde kelders<br />

een volwaardige extra verdieping 20<br />

Expert in funderingswerk kan op alle mogelijke locaties damwanden trillingsvrij verwerken 24<br />

Toonaangevende funderingsspecialist op overnamepad 26<br />

West-Vlaamse funderingsspecialist werkt mee aan Waalse mobiliteit 30<br />

Expert in funderingsherstel 32<br />

Circulair funderen 34<br />

De Toren van Gaia: een gecompliceerde stalen ‘wokkel’ 36<br />

Kwaliteitsborging van ontwerpfase tot assemblage 38<br />

De duurzaamste poedercoater van Nederland 42<br />

Meters maken en kilo’s knallen 44<br />

24<br />

8<br />

DOELGROEP<br />

Directies en management van bouwbedrijven,<br />

projectontwikkelaars, opdrachtgevers, betrokken<br />

ministeries en rijksdiensten, gemeenten, provincies<br />

en andere betrokken overheden, landelijke,<br />

regionale en lokale organisaties, aannemers, ingenieurs,<br />

constructeurs, technologen en leveranciers<br />

actief in de <strong>Beton</strong>- en Staalindustrie<br />

VORMGEVING/ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd zonder<br />

uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding.<br />

Hoewel dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld<br />

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid<br />

of volledig heid van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen enkele<br />

aansprake lijkheid voor schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van<br />

hande lingen en/of beslis singen die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

14<br />

30


Inhoud<br />

38<br />

50<br />

64<br />

44<br />

56<br />

72<br />

Bewuster en beter bouwen met ICF-elementen 46<br />

Voorspansysteem ‘behoudt’ monumentale sluiswachterswoning 48<br />

P1 groeit met het ziekenhuis mee 50<br />

3D BIM-software biedt uitkomst voor aannemer 52<br />

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW I BETONENSTAALBOUW.NL<br />

BETON<br />

BETONENSTAALBOUW.NL NUMMER 4 <strong>2022</strong> | JAARGANG 10<br />

DECEMBER - JANUARI<br />

BOUW<br />

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW<br />

THEMA PREFAB BETON<br />

Prefab beton onmisbaar bij vernieuwing brug Hector Henneaulaan over R0 Brussel 56<br />

Digitalisering stopt niet bij het ontwerp! 58<br />

Complexe prefab betonelementen voor project <strong>Beton</strong>haven Hilversum 62<br />

4<br />

STROMBEEK BUSINESS<br />

PARK IN GRIMBERGEN<br />

THEMA FUNDERING EN<br />

FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

WET KWALITEITSBORGING<br />

VOOR HET BOUWEN<br />

PARKEERGARAGE<br />

UZ BRUSSEL<br />

Cover<br />

<strong>Beton</strong>stort bij Hibex Groningen<br />

(Beeld: Jan Buwalda)<br />

Digitale werkvloer voor ambachtelijk bedrijf 64<br />

Vanzelfsprekend goed 68<br />

‘Always get the job done’ 70<br />

Jakoba Mulderhuis: Onderwijstheater van de toekomst 72<br />

<strong>Beton</strong> & staalpartners 77<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

betonenstaalbouw.nl


Biobeton samples.<br />

Tekst | Jerry Helmers Beeld Bioclear Earth<br />

Het is tijd voor The Next Step<br />

Wordt BIOBETON hét<br />

alternatieve bouwmateriaal<br />

van DE TOEKOMST?<br />

Succesvolle innovaties ontstaan bijna altijd door de samenwerking tussen wetenschap en marktpartijen.<br />

Dat is niet anders bij biobeton. Volgens Dick Specht van innovatie- en adviesbureau Bioclear earth uit<br />

Groningen gaat het daarbij om het gezamenlijk creëren van waarde met de kracht van de natuur.<br />

Biobeton kubussen; 1 met grind en 1 met miscanthus.<br />

Biobeton proefstuk in de kubusmal.<br />

8


‘We zijn nu vooral op<br />

zoek naar een match<br />

tussen het lab en de<br />

praktijk om te kunnen<br />

testen, te kunnen<br />

doorontwikkelen en<br />

daarvan weer te leren’<br />

Biobeton kubus.<br />

“Sinds 2016 zijn we intensief op zoek naar alternatief<br />

bouwmateriaal voor beton, omdat<br />

de bouw duurzamer moeten worden om de<br />

klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Ons<br />

huidige onderzoek steunt op drie pijlers: we<br />

kijken naar commerciële haalbaarheid, duurzaamheid<br />

en technische kansen. Maar het is<br />

wel tijd om onszelf nu te koppelen aan de<br />

markt, daarom werken we nu samen met<br />

Strukton Civiel start-up & innovation centre.<br />

Het is tijd voor The Next Step.”<br />

De overheid erkent de urgentie en steunt<br />

het onderzoek met de Topsector Energiesubsidie<br />

van het Ministerie van Economische<br />

Zaken en Klimaat.<br />

1. ALS EERSTE:<br />

WAT IS BIOBETON EIGENLIJK?<br />

“We vervangen traditioneel cement door<br />

bacteriën die calcietkristallen produceren<br />

waardoor zand en grind zich (toch) aan elkaar<br />

kunnen hechten. Deze biocementatie kan in<br />

de toekomst hét alternatief worden voor conventioneel<br />

cementbeton. Als dit zou lukken,<br />

dan maken we een grote stap vooruit want de<br />

conventionele cementproductie is nu nog verantwoordelijk<br />

voor ruim 8% van de wereldwijde<br />

CO 2<br />

-productie. We zetten dus eigenlijk<br />

de kracht van de natuur aan het werk. En, we<br />

helpen het klimaat.”<br />

2. HOE BELANGRIJK IS BIOBETON?<br />

“Dat is nu – anno <strong>2022</strong> – nog een lastige<br />

vraag om te beantwoorden. Als ik aanklop<br />

bij marktpartijen om het procedé van ‘biobeton’<br />

onder de aandacht te brengen, dan krijg<br />

ik altijd drie terechte vragen. Men wil weten:<br />

hoe sterk is het? Wat kost het? En… wat is<br />

de levensduur? Het ‘lastige’ is dat ik die vragen<br />

nu niet precies kan beantwoorden. Dat<br />

komt omdat we nog middenin het ontwikkelen<br />

innovatieproces zitten. We zijn nu vooral<br />

op zoek naar een match tussen het lab en de<br />

praktijk om te kunnen testen, te kunnen doorontwikkelen<br />

en daarvan weer te leren.”<br />

“Eigenlijk is de kern van mijn boodschap dat ik<br />

niet alleen een appèl doe op al die bouwbedrijven<br />

in Nederland maar ook op opdrachtgevers.<br />

Die zouden bijvoorbeeld best in hun<br />

aanbesteding voorwaarden kunnen opnemen<br />

dat de markt met alternatieven zoals biobeton<br />

moet gaan experimenteren. Al zou het in<br />

eerste instantie nog maar gaan om de aanleg<br />

van – bijvoorbeeld – een fietspad of wandelpad:<br />

daar zou je al met een paar meter biobeton<br />

kunnen werken. Dat zou ons al tevreden<br />

stellen. We kunnen dan in de praktijk testen<br />

hoe het biobeton standhoudt.”<br />

Biobeton kubus proefstuk na het ontkisten.<br />

“Overigens vind ik wel dat de overheid zich<br />

meer aan het procedé én de kansen van biobeton<br />

zou kunnen conformeren. Immers, we<br />

ontvangen subsidie vanuit de overheid om<br />

te kunnen innoveren. Mooi. Zijn we blij mee.<br />

Maar diezelfde overheid is ook opdrachtgever<br />

in de GWW-sector. Geef het resultaat van al<br />

die innovatietrajecten rondom biobeton dan<br />

ook een kans zich in de praktijk te bewijzen.”<br />

3. WORDT BIOBETON OOIT<br />

DE STANDAARD?<br />

“Niemand kan de toekomst voorspellen maar<br />

nu richten we ons vooral op niet-constructief<br />

bouwmateriaal. Echter, in mijn optiek is het<br />

onvermijdelijk dat over een aantal jaren een<br />

alternatief bouwmateriaal zoals biobeton een<br />

standaard kan worden. Dat is geen onlogische<br />

gedachte want linksom of rechtsom: er moet<br />

veel gebouwd worden en die klimaatdoelstellingen<br />

willen we met z’n allen toch halen?” ■<br />

9


‘Het verwerven van<br />

duurzame inzichten is<br />

voor mij een verslaving<br />

geworden’<br />

Tekst | Jerry Helmers Beeld | Upgrade Estate<br />

Vastgoedbeheerder Koenraad Belsack legt lat hoger:<br />

‘IN 2035 IS ONS BEDRIJF<br />

CO 2<br />

-NEUTRAAL, DAARNA<br />

CO 2<br />

-NEGATIEF’<br />

Het is duidelijk: de bouwsector moet meer in actie komen om de CO 2<br />

-uitstoot te beperken.<br />

“Duurzaam bouwen mag geen ‘greenwashing’ of PR-instrument zijn”, zegt Koenraad Belsack, CO-<br />

CEO bij het Belgische Upgrade Estate in Gent, onder meer bekend met het merk Upkot als<br />

studentenhuisvester. “Het gaat er om dat je jouw eigen vlag – het punt aan de horizon – durft te<br />

planten en daarna objectief je vooruitgang meet en communiceert.”<br />

Mooie én duurzame upkot in Gent.<br />

10


Koenraad Belsack: ‘Op zoek naar het Butterfly-effect’ .<br />

Als je voor duurzaamheid staat, dan is groen letterlijk een onderdeel van de look and feel.<br />

“We gaan daarom op zoek naar objectieve<br />

meetbaarheid van onze duurzame ontwikkelingen,<br />

waardoor je beter vinger aan de pols<br />

houdt én kunt bijsturen. We streven we naar<br />

het ‘Butterfly-effect’: we willen een vliegwiel<br />

in gang zetten waarbij het effect van onze<br />

duurzaamheidsinspanningen ook buiten onze<br />

eigen organisatie tastbaar wordt. Om deze effecten<br />

te meten, gebruiken we de Future Fit<br />

Business Bench Mark, gebaseerd op de wetenschappelijk<br />

onderbouwde SDG’s.”<br />

ECOLOGISCH PERSPECTIEF<br />

“Een van de impactzones, naast de sociale en<br />

bestuurlijke, is het ecologische perspectief.<br />

De basis daarvan is de zorg voor onze natuur,<br />

die mij persoonlijk nauw aan het hart ligt", aldus<br />

Belsack. “Dat doen we door groene energie<br />

in onze gebouwen op te wekken via onze<br />

eigen Energy Service Company Limoengroen.<br />

We meten ook hoeveel CO 2<br />

er vrijkomt bij<br />

de bouw van onze projecten. Zo stelden we<br />

vast dat staal en beton zeer veel ‘embodied<br />

carbon’ bevatten. Een duurzaam alternatief is<br />

hout. Als je hout gebruikt om mee te bouwen,<br />

sla je over een lange tijd CO 2<br />

op. Met hout is<br />

er dus een negatief CO 2<br />

-effect.”<br />

MOOIE ERKENNINGEN<br />

“Het verwerven van duurzame inzichten is<br />

voor mij een verslaving geworden”, vervolgt<br />

Belsack. “Door hier actief mee aan de slag<br />

te gaan, verwerf je steeds nieuwe inzichten<br />

die, naast de introductie van hout, ook voor<br />

andere interessante innovaties zorgen. Daarvoor<br />

kregen we dit jaar ook een aantal mooie<br />

erkenningen: mijn echtVennote en CO-CEO<br />

kreeg de erkenning ‘Sustainability Professional<br />

Of The Year’ en Upgrade Estate werd in België<br />

de achtste beste werkgever van het jaar<br />

via Great Place To Work.”<br />

Belsack tot slot: “Iets meer dan 90% van onze<br />

investeerders in onze merken vindt duurzaamheid<br />

erg belangrijk en voor maar liefst 30% van<br />

onze investeerders is duurzaamheid de eerste<br />

(!) reden om te investeren in onze projecten.<br />

Dus, géén Greenwashing of PR-verhaal, maar<br />

wél: Practice What You Preach. Omdat het om<br />

de toekomst van onze aarde gaat.”<br />

OVER UPGRADE ESTATE<br />

Upgrade Estate bouwt huisvesting voor studenten,<br />

young professionals en bedrijven met<br />

een uniek geïntegreerd beheer en absolute<br />

focus op sociale, maatschappelijke en ecologische<br />

meerwaarde. Ga naar www.upgradeestate.be<br />

om meer te lezen over de sociale<br />

en maatschappelijke meerwaarde, die net als<br />

de ecologische waarde – zoals besproken in<br />

dit artikel – goed geïntegreerd zijn in de toekomstvisie<br />

van het bedrijf. ■<br />

“Daarom ontwerpen (en bouwen!) wij nu al<br />

veel meer in hout. Hout is echter niet overal<br />

een alternatief, zoals bij de funderingen van<br />

nieuwe gebouwen of voor de bouw van kelders.<br />

Maar je kunt door hout handig te combineren<br />

wel dichter bij je doelstellingen komen<br />

om minder CO 2<br />

uit te stoten. Sterker nog: ik<br />

ben er van overtuigd dat we ná het doeljaar<br />

2035 zelfs CO 2<br />

-negatief kunnen worden!”<br />

Ook voor bewoners zijn er plekken om te rusten. Dus niet alleen ecologische impact, maar ook sociale impact!<br />

11


DE PEN<br />

‘Het beoefenen van de kunst van het<br />

bouwen is geen luxe maar noodzaak’<br />

12


DE PEN<br />

Milad Pallesh<br />

Architect/oprichter van Studio Pallesh<br />

BOUWKUNST OF BEELDKUNST<br />

De rol van de architect in het bouwproces is al jarenlang aan het verschuiven. Wie is nog een bouwkunstenaar die het<br />

hele palet van het ambacht beheerst? Architecten, en met name jonge architecten, worden inmiddels vooral ingezet<br />

voor de ‘snelle winst’. Een goed verhaal, flashy diagrammen, een mooi beeld en vooral veel groen. Heel veel groen! Of,<br />

zoals Petra Blaisse zegt: ‘druip-groen’. We worden met z’n allen, als we niet uitkijken, steeds beter in het maken van<br />

beelden en schema’s, maar steeds slechter in het maken van een goed architectonisch detail. Dat is niet waar echte<br />

bouwkunst om draait, toch?<br />

Door de focus op snelheid, rendement en het afvinken van lijsten met duurzaamheidsscores dreigt de beheersing van de<br />

bouwkunst te verdwijnen, terwijl architectuur een bouwkunst is, geen beeldkunst. Bouw en kunst: in deze twee woorden<br />

zit al het streven naar ambachtelijke schoonheid besloten. Die is helaas vaak ver te zoeken in gemiddelde (woning)<br />

bouwprojecten. Waar is de liefde voor esthetiek? Moet schoonheid, ook al is deze subjectief, niet net zo zwaar wegen in<br />

de Excel-lijstjes als het rendement van een gebouw? Van Herman Zeinstra leerde ik ooit dat architectuur ‘je hart moet<br />

beroeren’. Er zijn tegenwoordig maar weinig nieuwe gebouwen in Nederland die daadwerkelijk een emotie bij me opwekken.<br />

Ik lees er toch vooral een door de regels in een keurslijf gedrukte professie in… en het streven om zo efficiënt<br />

mogelijke gebouwen te maken.<br />

Het beoefenen van de kunst van het bouwen is geen luxe maar noodzaak, in mijn ogen. Om te spreken met de Franse<br />

Julien Guadet, architect en theoreticus aan de Franse École des Beaux-Arts: architectuur begint met een ontwerp, dan<br />

komt de studie, dan de uitvoering. Daarbij is ‘bouwen’ het einddoel van het ontwerp en de studie. Ruim 121 jaar geleden<br />

schreef Guadet daarover: ‘Het bouwen moet bij de architect steeds voorop staan, daaraan ontleent hij zijn middelen,<br />

daarin ligt ook zijn beperking. Pogingen tot architectuur die niet uitvoerbaar is, tellen niet mee’. Dit klinkt zo simpel, maar<br />

in de praktijk is het dat niet. Want immers: als architecten de kans niet krijgen om de ambachtelijke kant van het vak te<br />

ontwikkelen, dan verschraalt daarmee onze kennis en kunde, en daarmee het vakgebied als geheel. De architect wordt<br />

in dat geval gereduceerd tot een vormgever die met de RAL-waaier een kleur voor de kozijnen mag komen uitzoeken.<br />

Het is inmiddels bijna onrealistisch om te denken dat je als architect een volledige opdracht krijgt. Je mag in je handen<br />

knijpen als je een VO-plus mag maken en met wat geluk een esthetische supervisierol krijgt in de – cruciale! – fasen<br />

die daarop volgen. Er is een reden waarom (jonge) architecten door opdrachtgevers worden gebeld met de retorische<br />

vraag: ‘Hoe zie jij je rol in het bouwproces?’ Het antwoord is duidelijk, maar aan een subjectieve argumentatie hebben<br />

zij meestal geen boodschap. Tegelijkertijd krijgen aannemers en adviseurs een steeds groter aandeel in het bouwproces.<br />

Ieder zijn vak, maar ik zou er voor willen pleiten dat de architect weer een integrale rol gaat bekleden in het bouwproces,<br />

van ontwerp tot oplevering. Niet als tekenbureau, maar als volwaardig bouwteamlid.<br />

Iedereen roept: ‘Bouwen doen we samen!', maar vooralsnog zijn het vaak de ontwerpers die halverwege het spel niet<br />

meer mee mogen doen. ■<br />

13


GRIMBERGEN STROMBEEK BUSINESS PARK<br />

Tekst | Philip Doutreligne Beeld | Jaspers-Eyers, Cordeel, Aalborg Portland, Resolve Real Estate<br />

Strombeek Business Park<br />

FUTUREPROOF WERKEN<br />

MET ZICHT OP HET ATOMIUM<br />

Strombeek Business Park is een toekomstgericht kantorencomplex op een centrale en strategische<br />

plek aan de A12 te Grimbergen. Strombeek Business Park staat voor werken dichtbij Brussels<br />

Airport en het station Brussel Noord. Het project beslaat 17.000 m 2 kantoorruimte verspreid over<br />

vijf gebouwen, waarvan drie voor de kantoren, en is voorzien van 345 parkeerplaatsen.<br />

Strombeek Business Park wordt ontwikkeld<br />

door Resolve Real Estate als antwoord op de<br />

vraag naar kwalitatieve kantoorruimte aan de<br />

Brusselse Noordrand. Jaspers-Eyers Architects<br />

stond in voor de hoogstaande en tijdloze architectuur<br />

en aannemingsbedrijf Cordeel voor<br />

de bouw. De toepassing van Aalborg Portland<br />

White cement in het beton geeft de gebouwen<br />

een vlekkeloze en frisse witte uitstraling,<br />

die ook een positief effect heeft op het binnenklimaat<br />

en energieplaatje.<br />

GERICHT OP DIVERSE<br />

ACTIVITEITEN<br />

Werken in Strombeek Business Park heeft<br />

zo zijn voordelen: er zijn catering- en fitnessfaciliteiten<br />

beschikbaar, de buitenruimtes zijn<br />

bijzonder rustgevend dankzij overvloedige<br />

groenvoorziening en wadi’s, het zicht op het<br />

Atomium is inspirerend, er zijn tal van terrassen<br />

en het geheel beantwoordt aan de hoogste<br />

doelstellingen qua duurzaamheid. Strombeek<br />

Business Park leent zich voor diverse activiteiten:<br />

hightech ruimtes, labo’s, klassieke kantoren<br />

en KMO-ruimtes en het gros van de parkings<br />

kan uitgerust worden met een laadpaal.<br />

OPTIMAAL WERKCOMFORT<br />

EN ABSOLUTE VEILIGHEID<br />

Als een rechtstreeks gevolg van de coronapandemie<br />

werd het gebouw ontworpen met zo<br />

weinig mogelijk nood aan handmatig contact.<br />

Zo zijn de inkomhallen voorzien van greeploze<br />

automatische deuren. De verlichting wordt gestuurd<br />

door afwezigheidsmelders zonder drukknoppen<br />

en de kranen aan de wastafels beschikken<br />

over een infraroodbediening. Binnen<br />

dezelfde context ging bijzonder veel aandacht<br />

naar het binnenklimaat en naar gezonde lucht,<br />

waarbij recirculatie van de lucht vermeden<br />

werd. Naar comfort toe worden de gebouwen<br />

gekoeld en verwarmd met klimaatplafonds die<br />

voor een aangenaam stralingseffect zorgen en<br />

dit zonder luchtcirculatie.<br />

ONTWERP EN CONSTRUCTIE<br />

Jaspers-Eyers Architects is een gerenommeerd<br />

internationaal architectenbureau met kantoren<br />

in Brussel, Leuven en Hasselt. In haar ontwerpen<br />

hecht ze veel belang aan gemeenschapsgevoel,<br />

omgevingscontext en leefklimaat.<br />

Ook bij Strombeek Business Park heeft deze<br />

ingesteldheid geleid tot een realisatie die aan<br />

alle gestelde verwachtingen voldoet en die<br />

probleemloos de tand des tijds zal weerstaan.<br />

Openheid, grote hoogtes, ruimtelijkheid, lichtinval<br />

en horizontale gelaagdheid typeren dit<br />

project, dat door Cordeel gebouwd werd.<br />

Architectuur van topniveau.<br />

Het complex in volle opbouw.<br />

14


GRIMBERGEN STROMBEEK BUSINESS PARK<br />

Aannemingsbedrijf Cordeel is onderdeel van<br />

de Cordeel Group nv, met 1.600 medewerkers<br />

en een jaarlijkse omzet van ruim 800 MIO<br />

euro. Het is een gewaardeerde full-service<br />

one-stop bouwpartner met ontzettende aandacht<br />

voor duurzaamheid. Hier stond ze in<br />

voor de constructie in beton en glas, waarbij<br />

de grootte van sommige beton prefabwanden<br />

voor de nodige uitdagingen zorgde.<br />

HOE WITTER HET BETON,<br />

HOE GROENER HET GEBOUW<br />

Er werd bewust gekozen om te werken met<br />

wit beton om zo de puurheid en strakheid van<br />

het ontwerp extra te benadrukken. Hiervoor<br />

werd Aalborg White Cement aan het beton<br />

toegevoegd. Het betreft hier een zeer resistente<br />

en snel uithardende Portland cement,<br />

gemaakt uit zuivere kalksteen en fijngemalen<br />

wit zand. Het resultaat is een extreem witte<br />

kleur, met een laag gehalte aan alkali en een<br />

hoge sulfaatbestendigheid.<br />

‘Witte betonnen buitenmuren hebben een positief<br />

effect op het binnenklimaat en energieplaatje’<br />

De stralend witte gevels.<br />

Het is genoegzaam bewezen dat wit beton,<br />

naast zijn vele esthetische en producttechnische<br />

kwaliteiten, ook kan meehelpen bij het behalen<br />

van een aantal duurzaamheidsdoelstellingen.<br />

Witte betonnen buitenmuren weerkaatsen de<br />

zonnestralen, dus de warmte, en houden zo een<br />

gebouw koeler waardoor bespaard kan worden<br />

op airconditioning. Met het oog op de globale<br />

opwarming kunnen deze argumenten niet langer<br />

aan de kant geschoven worden.<br />

Aalborg Portland verdeelt ook in België Aalborg<br />

White Cement, een product dat een<br />

sterke internationale positie bekleedt en<br />

wordt geëxporteerd naar meer dan 70 landen.<br />

Aalborg White Cement kan tevens dienen<br />

als basis om achteraf te mengen met pigmenten<br />

tot gekleurd beton. ■<br />

De betonplaten klaar voor transport.<br />

15


Heb jij een écht<br />

cijferend brein?<br />

Dan kun jij rekenen op een<br />

topbaan bij Willy Naessens!<br />

Want wij zijn op zoek naar een gedreven<br />

calculator.<br />

Je bent samen met de constructeur<br />

verantwoordelijk voor de optimalisatie van het<br />

commerciële ontwerp en vertaalt de wensen van<br />

de klant naar een kostenprijsberekening. Dit alles<br />

doe je met collega’s waar je echt op kan bouwen<br />

én met een lekker salaris!<br />

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!<br />

+31 (0) 6 10687597<br />

info@willynaessens.nl<br />

Naamloos-4 1 30-11-<strong>2022</strong> 10:54<br />

Efficiënter produceren in staal en beton<br />

met de softwareoplossingen van Matrix<br />

DEMO?<br />

matrix-software.nl<br />

Automatiseer efficiënt<br />

en doelmatig je bedrijfs- en<br />

productieprocessen in staal- en<br />

betonbouw met de softwareoplossingen van Matrix.<br />

&<br />

• Engineering (rekenen en tekenen)<br />

• Kantoorautomatisering<br />

• Productie<br />

• Logistiek en montage<br />

Matrix Software, jouw one-stop-shop voor de<br />

staal- en betonbouw.<br />

Voor een demo of meer informatie ga je naar matrix-software.nl<br />

2220738 Matrix staal en beton adv_197x130.indd 1 18-11-<strong>2022</strong> 12:46


THEMA FUNDERING & FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Jaap Estié: ‘We staan dicht bij de leden. Daarom weten we waar we het over hebben.’<br />

Tekst | Jerry Helmers Beeld | NVAF<br />

Helder appèl in belangenbehartiging richting de overheid<br />

‘Wij zijn onderdeel<br />

van de oplossing’<br />

18


THEMA FUNDERING & FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

De eerste studenten van de Funderingsvakschool!<br />

Met Jaap Estié, inmiddels 6 jaar de zichtbaar bevlogen directeur van de Nederlandse Vereniging van<br />

Aannemers Funderingswerken (NVAF), zit de lobby wel goed. De vereniging is zichtbaar. Er is groei.<br />

En, er worden resultaten behaald. De hoogste tijd om terug te blikken op het afgelopen jaar én om<br />

vooruit te kijken naar alles wat nog komen gaat… Een gesprek:<br />

1. WELK CIJFER GEEFT U<br />

AAN <strong>2022</strong>? EN WAAROM….?<br />

“Ik ben een tevreden man. Zowel voor de<br />

branche als voor onze vereniging, geef ik een<br />

9. Ja, dat is een hoog cijfer, maar we hebben<br />

veel positieve dingen om op terug te kijken.<br />

Zoals het 75-jarig jubileum, dat we in juni vierden.<br />

We combineerden daar het nuttige met<br />

het aangename. Verder groeit onze vereniging.<br />

Het ledental stijgt. Daarnaast zijn we er in geslaagd<br />

om goede richtlijnen te ontwikkelen zoals<br />

bijvoorbeeld die voor ‘veilig hijsen’ en ‘veilig<br />

grondroeren’. Ook hebben we een Europese<br />

richtlijn afgerond: hoe verminder je de CO 2<br />

-<br />

uitstoot bij het funderen?”<br />

“Ik wil – in deze terugblik op <strong>2022</strong> – overigens<br />

ook nog de start van onze Funderingsvakschool<br />

benoemen. Dit was een mijlpaal. Natuurlijk<br />

behouden alle cursisten hun waarde<br />

voor de arbeidsmarkt, maar ook wordt er<br />

structureel aan kennisoverdracht gedaan. Dit<br />

is goed voor de branche. Die opleiding hebben<br />

we gebouwd rondom drie clusters t.w.<br />

‘rondom de machine’, voor de groep ‘leidinggevenden<br />

of die óp de machines werken’ en<br />

voor ‘derden die vanuit andere functies te<br />

maken hebben met het funderingswerk’. Hoe<br />

dit alles is gelukt? Wel, we staan dicht bij de<br />

leden. Natuurlijk is het onze taak om in de<br />

belangenbehartiging zaken voor elkaar te krijgen,<br />

wat individuele funderingsbedrijven niet<br />

lukt. We horen die vragen en wensen door de<br />

vele contactmomenten die we met de leden<br />

hebben. Zo hebben we zeven werkgroepen<br />

die met allerlei thema’s bezig zijn. Maar ook<br />

hebben we contactgroepen die regelmatig<br />

bijeenkomen. Er zijn dus veel kruisbestuivingen.<br />

Ik denk dat we dat goed doen. We weten<br />

daarom precies waar we het over hebben.”<br />

2. HOE KIJKT U VOORUIT<br />

NAAR 2023?<br />

“Dat wordt een spannend jaar. Er is immers<br />

zorg over hoe de markt zich zal ontwikkelen.<br />

Er is economische onzekerheid. Kijk maar naar<br />

de oplopende inkoopprijzen. Ook vrees ik dat<br />

de stikstofdiscussies door zullen gaan. Je kunt er<br />

als vereniging dus over nadenken (en dat doen<br />

we ook!), maar je kunt niet op alles anticiperen.<br />

2023 blijft voor ons dus een belangrijk lobbyjaar.<br />

We móeten een vinger aan de pols houden.”<br />

‘We móeten een<br />

vinger aan de pols<br />

houden’<br />

3. WAT IS UW APPÈL AAN DE<br />

OVERHEID IN DAT NIEUWE JAAR?<br />

“Zorg dat de continuïteit in de bouwstroom<br />

blijft. We mogen niet stilvallen, zoals we dat<br />

deden in de vorige crisis. Of het nu gaat om<br />

woningbouw, infra en zeker ook de energieinfra,<br />

die nog lang niet op orde is: we kunnen<br />

ons geen stilstand veroorloven. Ik hoop dat de<br />

overheid zich (meer) realiseert dat wij vanuit<br />

ons vakgebied daar constructief in kunnen bijdragen.<br />

Sterker nog: we zijn onderdeel van de<br />

oplossing voor alle uitdagingen waar we in dit<br />

land voor staan.” ■<br />

19


THEMA FUNDERING & FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Philip Doutreligne Beeld | CVR<br />

Botanic Sanctuary Hotel & Wellness Antwerpen:<br />

Geavanceerde<br />

onderbouwwerken<br />

maken van lage gewelfde<br />

kelders een volwaardige<br />

extra verdieping<br />

CVR in Beringen is als familiebedrijf al meer dan drie decennia<br />

gespecialiseerd in funderingstechnieken en beschoeiingen. Het<br />

bedrijf legde een boeiend traject af, waarbij het evolueerde van<br />

pionier tot trendsetter. Op haar palmares prijkt ook reeds een<br />

aantal spraakmakende innovaties, waaronder de introductie van<br />

secanspalenwanden van kleine diameter. Op korte tijd zijn deze<br />

zelfs uitgegroeid tot de norm in de sector.<br />

Onderschoeiingswerken in de uitgediepte, gewelfde kelders.<br />

Binnen- en buitenlandse klanten doen dagelijks<br />

een beroep op de inzet en expertise van<br />

CVR bij het realiseren van beschoeiingen voor<br />

bouwputten en diepfunderingen en bij het<br />

voorkomen of oplossen van verzakkingen. Het<br />

familiebedrijf werkt tevens andere specifieke<br />

opdrachten uit voor spoorwegbeheerders en<br />

industriële klanten.<br />

VIJFSTERRENWERK VOOR<br />

EEN VIJFSTERRENHOTEL<br />

Onlangs onderging de historische site Elzenveld<br />

in Antwerpen een grondige renovatie met het<br />

oog op de herbestemming tot vijf-sterren-superior-<br />

en wellnesshotel ‘Botanic Sanctuary’. De<br />

site bestaat uit vijf gebouwen waaronder twee<br />

voormalige ziekenboegen, een kloostergebouw<br />

en een kapel, opgebouwd rond een centrale<br />

botanische binnentuin. De opbouw voltrok zich<br />

tussen de 13e en 15e eeuw, met een eerste<br />

restauratie in de 19e eeuw. Nagenoeg de hele<br />

site was onderkelderd. Het betrof hier echter<br />

gewelfde kelders met een zeer beperkte vrije<br />

hoogte. Deze moesten uitgediept worden tot<br />

een bruikbaar niveau om er onder meer keukens,<br />

dienstgangen, vergaderzalen en multifunctionele<br />

ruimtes in onder te kunnen brengen.<br />

CVR voerde hier alle onderbouwwerken uit in<br />

opdracht van hoofdaannemer Mourik nv, gespecialiseerd<br />

in bouw- en sloopwerken, milieutechniek,<br />

industriële reiniging en asbestverwijdering.<br />

OMVANG EN UITDAGINGEN<br />

CVR is terecht trots op deze omvangrijke opdracht,<br />

die intussen is uitgegroeid tot een referentieproject.<br />

Er werd ruim twee jaar continu<br />

aan gewerkt met tot wel vijftien man op de<br />

bouwplaats. Jeroen Tijsen, hoofd studie- en<br />

ontwerpdienst en projectingenieur bij CVR:<br />

“We brachten hier maar liefst 700 m³ onderschoeiingsbeton<br />

aan. De meeste onderschoeiingswanden<br />

werden tevens waterdicht gemaakt<br />

om optimaal en comfortabel van de ruimten<br />

gebruik te kunnen maken. Bovendien plaatsen<br />

we stekkenbakken voor de verbinding van<br />

de onderschoeiing met de nieuwe vloerplaat.<br />

Verder plaatsten we hier ook grondankers,<br />

berlinerwanden, jet groutwanden en secanspalenwanden.<br />

Om dit alles te kunnen realiseren,<br />

moesten we bijna 2.500 m³ (ca. 32.000 kruiwagens)<br />

grond manueel uitgraven en eveneens<br />

manueel via transportbanden afvoeren. De uitdagingen<br />

waren zeker niet miniem: de beperkte<br />

werkruimte had een grote invloed op de logistiek.<br />

Het was immers niet eenvoudig om machines<br />

en materialen naar binnen te krijgen.”<br />

CORRECTE AFSPRAKEN<br />

EN FLEXIBELE AANPAK<br />

Stijn Vanherck, projectcoördinator bij CVR:<br />

“De complexiteit van onze opdracht werd nog<br />

versterkt door de grootte van de bouwplaats.<br />

Vaak waren hier tot wel 150 mensen gelijktijdig<br />

20


THEMA FUNDERING & FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Werken op verschillende niveaus.<br />

‘Voor 700 m³ onderschoeiingen moest 2.500 m³ grond manueel<br />

uitgegraven en afgevoerd worden’<br />

aan het werk. Om elkaar niet voor de voeten<br />

te lopen, waren goede afspraken en een duidelijke<br />

communicatie van cruciaal belang. Het was<br />

belangrijk om in gezamenlijk overleg te beslissen<br />

over wie wat zou doen, waar en wanneer.<br />

Dankzij een combinatie van diverse technieken<br />

én onze eigen flexibiliteit konden we kort op<br />

de bal spelen en wisten we probleemloos last<br />

minute wijzigingen aan de plannen en de functies<br />

op te vangen.”<br />

Het resultaat mag er zijn: Botanic Sanctuary is<br />

een rustgevende en inspirerende plek geworden<br />

waar verleden en heden samenkomen in<br />

perfecte harmonie en borg staan voor een<br />

unieke beleving op bijzonder hoog niveau. ■<br />

Beperkte werkruimte, ook voor het uitgraven en afvoeren van de grond.<br />

21


duurzaam<br />

onderbouwd<br />

CVR is specialist<br />

in de volgende<br />

beschoeiingstechnieken:<br />

• Berlinerwanden<br />

• Secanspalenwanden<br />

• CSM wanden<br />

• Soilmixpalenwanden<br />

• Onderschoeiingen<br />

• Jetgroutwanden<br />

• Vernagelde wanden<br />

• Beschoeide sleuven<br />

funderingstechnieken:<br />

• Micropalen<br />

• Jetgroutpalen<br />

• Vibropalen<br />

• Grindkernen<br />

• Boorpalen<br />

• Grondverdringende<br />

schroefpalen<br />

• Soilmixpalen<br />

• Grondverbetering<br />

• Funderingsputten<br />

• Kokerpalen


Bewust beter<br />

bouwen<br />

ICF-specialist is gespecialiseerd in het bouwsysteem ICF,<br />

Insulated Concrete Forms oftewel geïsoleerde betonbekisting.<br />

Dit bekistingsysteem bestaat uit geïsoleerde EPS elementen<br />

die door middel van “webs” met elkaar verbonden zijn. Dit<br />

geïsoleerde betonbekistingsysteem wordt voornamelijk<br />

toegepast ten behoeve van gevels en wanden. Nudura ICF<br />

draagt bij aan een snelle bouwtijd, maar zorgt vooral voor een<br />

goed geïsoleerd en duurzaam casco.<br />

www.icf-specialist.nl / info@icf-specialist.nl / +31 (0)85 303 65 96<br />

Milieuvriendelijk<br />

geproduceerd uit 100%<br />

gerecycled polypropylene en<br />

staal. EPS is volledig recyclebaar.<br />

Sneller bouwen<br />

constructief bouwen en<br />

isoleren in 1 proces.<br />

Brandwerend<br />

een maximale brandwerendheid<br />

van 240 minuten.<br />

Luchtdicht<br />

luchtdicht vanwege de<br />

dichte isolatie en beton.


THEMA FUNDERING & FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Susan Peek Beeld | Kandt<br />

Expert in funderingswerk<br />

kan op alle mogelijke locaties<br />

damwanden trillingsvrij verwerken<br />

Een bedrijf dat ruime kennis en ervaring heeft in het aanbrengen en verwijderen van stalen<br />

damwanden op de meest uiteenlopende locaties en onder zeer diverse omstandigheden, is Kandt.<br />

Marco Kandt, directeur van het aannemings- en funderingsbedrijf, legt uit dat damwanden normaal<br />

gesproken (hoogfrequent) trillend worden verwerkt. “Maar er zijn projecten waarbij de traditionele<br />

methode niet mogelijk of wenselijk is. Ook dan bieden wij uitkomst.”<br />

Kandt maakte gebruik van de vierlingmachine, een makelaar-geleide machine waarmee vier enkele<br />

damwandplanken in één gang aangebracht kunnen worden. Snel, efficiënt én trillingsvrij.<br />

Project Oranje Bolwerck: in het historische centrum van<br />

Oudewater heeft Kandt damwanden trillingsvrij aangebracht.<br />

DAMWANDEN AANBRENGEN<br />

IN HISTORISCH CENTRUM<br />

Kandt noemt als voorbeeld een project midden<br />

in het historisch centrum van Oudewater.<br />

“Daar bevindt zich het Oranje Bolwerck; een<br />

restant van de voormalige vestingwerken die<br />

rond de gehele stad lagen. Deze locatie wordt<br />

getransformeerd naar een woonlocatie. Naar<br />

ontwerp van Jillis Kinkel architect worden er 53<br />

appartementen en een ondergrondse parkeerkelder<br />

gerealiseerd.”<br />

TIJDELIJKE BOUWKUIP<br />

Op deze historische en markante locatie, die<br />

voor de binnenstad van Oudewater zeer hoge<br />

ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten<br />

bevat, heeft Kandt in samenwerking met Van<br />

Baaren Aannemers een grote tijdelijke bouwkuip<br />

gerealiseerd voor de bouw van de kelderbak.<br />

“De bouwlocatie grenst aan het gemeentelijk<br />

monument de Grote Gracht en de Sint<br />

Janstraat en bevindt zich in de directe nabijheid<br />

van de St. Franciscuskerk, de voormalige openbare<br />

school en het historische muziekhuis. Om<br />

overlast en schade aan de omgeving te voorkomen,<br />

hebben we ervoor gekozen om de stalen<br />

damwanden statisch te drukken, waardoor ze<br />

trillingsvrij worden aangebracht.”<br />

VIERLINGMACHINE<br />

“We hebben hier met de vierlingmachine gewerkt”,<br />

zegt Kandt en licht toe: “Dit is een makelaar-geleide<br />

machine waarmee vier enkele<br />

damwandplanken in één werkgang trillingsvrij<br />

aangebracht worden. Zeker bij projecten waar<br />

een grote hoeveelheid damwanden gedrukt<br />

moeten worden, werkt dat heel snel en efficiënt.”<br />

Het laat zien dat Kandt graag meedenkt<br />

met de klant. Dat blijkt ook wel uit het feit dat<br />

Kandt de bouwkuip geheel verankerd heeft<br />

met groutankers. “Hierdoor heeft de aannemer<br />

geen last van het stempelraam tijdens het<br />

bouwen van de kelder en kan deze vrij ontgraven<br />

worden.” Dat het een behoorlijke uitdaging<br />

was om met de machines op de locatie in<br />

dit idyllische dorpje met allerlei kademuurtjes<br />

te komen, noemt Kandt niet eens. “Wij gaan<br />

geen enkele uitdaging uit de weg.”<br />

SILENT PILER<br />

Een ander project waarbij Kandt laat zien wat<br />

het in huis heeft, bevindt zich in Spijkenisse. “In<br />

opdracht van GKB uit Barendrecht hebben we<br />

hier gewerkt aan de herinrichting van Noord-<br />

24


THEMA FUNDERING & FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

kade Spijkenisse Centrum. Het project grenst<br />

aan een winkelcentrum en woningen, dus ook<br />

hier was het van groot belang om zorgvuldig<br />

te werk te gaan en overlast en schade te<br />

voorkomen. We hebben onze Silent Piler ingezet,<br />

die damwanden zowel in beperkte als<br />

in vrije werkhoogte drukkend kan aanbrengen.<br />

Ook deze techniek is volledig trillingsvrij.”<br />

De Silent Piler van Kandt is compacter en kan<br />

daardoor op plekken komen waar groot materieel<br />

niet kan komen. “Deze machine zetten we<br />

in bij lastig bereikbare locaties of binnenstedelijke<br />

projecten”, zegt Kandt. “De machine drukt<br />

één plank per werkgang. Ideaal bij dit project.<br />

Niet alleen vanwege het ruimtebeslag op locatie,<br />

maar ook omdat de damwanden in een<br />

bochtstraal aangebracht zijn: de lijn van een<br />

bestaande keermuur moest namelijk gevolgd<br />

worden. Niet alledaags, maar dankzij de kennis<br />

en kunde van onze mensen op de werkvloer is<br />

ook dit project weer uitstekend uitgevoerd.”<br />

Kandt tot slot: “Wij zeggen niet voor niks:<br />

mooi werk maak je met elkaar. Maar ook het<br />

juiste equipment zorgt ervoor dat wij op alle<br />

mogelijke locaties damwanden trillingsvrij<br />

kunnen verwerken.” ■<br />

‘Mooi werk maak je<br />

met elkaar én met<br />

goed equipment’<br />

Bijzonder bij dit project was dat de damwanden<br />

in een bochtstraal aangebracht moesten worden,<br />

omdat zij de lijn van de keermuur moesten volgen.<br />

Bij de herinrichting van de Noordkade in Spijkenisse<br />

heeft Kandt de Silent Piler ingezet bij het trillingsvrij<br />

drukken en verwijderen van de stalen damwandplanken.<br />

Er is een grote tijdelijke bouwkuip gerealiseerd, ten behoeve van de bouw van de kelderbak van het nieuw te bouwen appartementencomplex.<br />

25


THEMA FUNDERING & FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Terracon Funderingstechniek<br />

Toonaangevende<br />

funderingsspecialist<br />

op overnamepad<br />

Met de overname wordt ook het machinepark van Terracon aanzienlijk uitgebreid.<br />

Terracon Funderingstechniek is weliswaar een 100% dochter van Strukton, maar opereert compleet<br />

zelfstandig. De funderingsspecialist biedt een breed scala aan oplossingen voor grote en complexe<br />

funderingsvraagstukken. Met de recente overname van Tubex BV verstevigt Terracon haar unieke<br />

positie in de markt en biedt ze een totaalpakket voor de industrie, chemie en de rail-civiele omgeving.<br />

26


THEMA FUNDERING & FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Terracon Funderingstechniek is gespecialiseerd in<br />

het advies, ontwerp en de realisatie van fundatieelementen<br />

bestaande uit zowel geboorde als geheide<br />

paalsystemen.<br />

Terracon Funderingstechniek is gespecialiseerd<br />

in het advies, ontwerp en de realisatie<br />

van fundatie-elementen bestaande uit zowel<br />

geboorde als geheide paalsystemen. “We kunnen<br />

overweg met alle typen paalsystemen”,<br />

zegt directeur Benjamin Bekhof. “Dat maakt<br />

dat we ingeschakeld worden voor de meest<br />

uiteenlopende projecten, zoals het realiseren<br />

van fundaties binnen de petrochemie en industrie<br />

als ook in de rail-civiele omgeving. Met<br />

name in die laatste categorie verstevigen we nu<br />

onze positie door de overname van Tubex BV,<br />

gespecialiseerd in het aanbrengen van fundatiepalen<br />

op uitdagende locaties.”<br />

COMPLEXE SEGMENT<br />

Tubex BV gaat volledig op in de bedrijfsstructuur<br />

van Terracon Funderingstechniek, waar alle<br />

medewerkers deel van gaan uitmaken. “We zijn<br />

blij dat de directie van Verstraeten, voormalig<br />

mede-eigenaar, ons het vertrouwen heeft gegeven<br />

voor de overname van Tubex BV”, zegt Bekhof.<br />

“Geïntegreerd in Terracon borgen wij de<br />

continuïteit van de activiteiten in het complexe<br />

segment. We zullen de bedrijfsnaam Tubex BV<br />

dan ook niet langer voeren, de Tubex-productnaam<br />

voor fundatiepalen in beperkte ruimtes<br />

blijft daarentegen uiteraard wel bestaan. Onze<br />

goede samenwerking met Verstraeten voor<br />

specifieke funderingsoplossingen zetten wij met<br />

veel vakmanschap en plezier voort.”<br />

PARTNER<br />

Met de overname wordt ook het machinepark<br />

van Terracon aanzienlijk uitgebreid. Bekhof:<br />

“We hadden al negen machines voor het midden-<br />

en zware segment en daar komen nu<br />

nog eens vijf machines bij voor de meer specialistische<br />

funderingsvraagstukken. Voortaan<br />

kunnen we als één organisatie de markt breed<br />

bedienen op een hoog (Terracon) kwaliteitsniveau.<br />

We brengen daarbij onze expertise<br />

het liefst zo vroeg mogelijk in het traject in, om<br />

als partner met de beste funderingsoplossing<br />

te komen en daarmee voor klanten faalkosten,<br />

uitvoeringstijd en omgevingshinder te beperken.<br />

Momenteel zijn we met diverse stellingen<br />

aan het werk bij een grote raffinaderij in de<br />

Europoort waarbij we ook de expertise van<br />

Tubex BV direct goed gebruiken. Ook gaan we<br />

de railomgeving verder ontdekken, samen met<br />

onze ‘grote zus’ Strukton Rail.”<br />

“Onze klanten profiteren van de voordelen<br />

van een groot concern in combinatie met de<br />

slagvaardigheid van een onafhankelijke en<br />

breed georiënteerde speler. Dat belooft veel<br />

moois voor de toekomst”, besluit Bekhof. ■<br />

‘Onze klanten profiteren van de voordelen van een groot concern in<br />

combinatie met de slagvaardigheid van een onafhankelijke en breed<br />

georiënteerde speler’<br />

27


Kwaliteit is<br />

ons fundament<br />

Terracon Funderingstechniek is gespecialiseerd in advies, ontwerp<br />

en uitvoering van paalfunderingen voor projecten in de industrie,<br />

utiliteitsbouw, infrastructuur en railomgeving.<br />

Wij brengen onze expertise het liefst vroeg in het klanttraject in, om<br />

als partner met de beste funderingsoplossing te komen.<br />

We gaan voor kwaliteit. En we werken veilig omdat we dit belangrijk<br />

vinden. Voor onszelf, onze partners en klanten en de omgeving.<br />

Terracon Funderingstechniek<br />

info@terracon.nl<br />

+31 (0)183 401311<br />

www.terracon.nl<br />

Ecocem<br />

Superfine:<br />

duurzamer,<br />

sterker,<br />

mooier<br />

Ecocem Superfine verlaagt de CO 2-uitstoot van<br />

cement aanzienlijk en verbetert de reologie,<br />

sterkte en duurzaamheid van beton. Het is nog<br />

fijnere en wittere GGBS waardoor beton nog<br />

fraaier kan worden afgewerkt. Superfine is een<br />

goede vervanger voor microsilica en levert<br />

betere prestaties in (ultra)hogesterktebeton.<br />

Kijk op ecocem.nl voor<br />

meer informatie of bekijk<br />

de datasheet.<br />

info@ecocem.nl<br />

+31 (0)168 74 50 40


President Kennedypark 4B, 8500 Kortrijk<br />

Industrielaan 4, 9900 Eeklo<br />

T +32 (0)56 50 55 60 T +32 (0)9 379 72 77<br />

info@votquennefoundations.be<br />

www.votquennefoundations.be<br />

info@lameireft.be<br />

www.lameireft.be


THEMA FUNDERING & FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Beperkte werkruimte op de bouwplaats.<br />

Tekst | Philip Doutreligne Beeld | Votquenne Foundations<br />

Nieuwe tramlijn in Luik:<br />

West-Vlaamse funderingsspecialist<br />

werkt mee aan Waalse mobiliteit<br />

Votquenne Foundations, onderdeel van de 2Fund groep, werd in 2006 opgericht door ir. Bart Cloet<br />

en groeide uit tot een vaste waarde en een toonaangevende speler in machinale funderings- en<br />

beschoeiingstechnieken. Zusterbedrijf Votquenne daarentegen richt zich op manuele funderingstechnieken.<br />

Votquenne Foundations telt ruim 45 medewerkers en beschikt over een eigen transportbedrijf, VQ<br />

Logistics, en een afdeling voor grondonderzoek, qualitycontrol, sonderingen en boringen, Revyson.<br />

Momenteel zijn zij betrokken bij de aanleg van een nieuwe tramlijn in het centrum van Luik.<br />

30


THEMA FUNDERING & FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

GEKOZEN VOOR<br />

SECANSPALENWANDEN<br />

MET SCHOORKADERS<br />

Er diende zich tevens een aantal uitdagingen<br />

aan. Zo was de ondergrond niet optimaal qua<br />

stabiliteit, te wijten aan grondlagen gevormd<br />

door slibafzettingen en was er 1 m onder het<br />

bestaande wegdek ook nog het oude wegdek<br />

in kasseien aanwezig. Ook bleek dat bepaalde<br />

nutsleidingen zich niet bevonden op de plaats<br />

waar ze moesten zijn. Precies omwille van deze<br />

ondergrond, om te voorkomen dat grond in de<br />

bouwputten zou zakken en om de oude gebouwen<br />

maximaal te vrijwaren, besliste Votquenne<br />

Foundations om te werken met secanspalenwanden.<br />

Deze beschoeiing was tevens nodig<br />

omwille van de diepte van de toegangsputten.<br />

Er werden palen voorzien van circa 10 m lang,<br />

in diameters van 530 en 630 mm. De uitgravingsdiepte<br />

varieerde van put tot put en liep<br />

op tot wel 8 m. Om voldoende horizontale<br />

stabiliteit te kunnen waarborgen, waren soms<br />

wel drie schoorkaders nodig. Om de impact<br />

op de omgeving te minimaliseren, werd er<br />

ook geen gebruik gemaakt van ankers om zo<br />

niet onder de bestaande woningen te hoeven<br />

boren. Bijkomend voordeel van een schoorkader<br />

t.o.v. een ankerrij is dat de uithardingstijd<br />

(nodig voor ankers) wegvalt, wat de planning<br />

ten goede komt.<br />

COÖRDINATIE EN PLANNING<br />

ESSENTIEEL<br />

Ludovic Huysentruyt, projectverantwoordelijke<br />

namens Votquenne Foundations: “Bij dit<br />

project hebben we al onze flexibiliteit, reactiviteit<br />

en oplossingsgerichtheid aan de dag<br />

kunnen leggen. Om diverse redenen moesten<br />

we kort op de bal kunnen spelen en inventief<br />

zijn. In functie van het behoud van mobiliteit<br />

bijvoorbeeld konden niet alle putten ineens<br />

aangelegd worden en moesten we in fasen<br />

werken. Zo moesten beide zijden van de weg<br />

zoveel mogelijk bereikbaar blijven voor de<br />

voetgangers en moesten de huizen ten allen tijde<br />

bereikbaar blijven voor de brandweer. Coördinatie<br />

en planning waren hierbij essentieel.<br />

Ook de bereikbaarheid, in volle stadscentrum,<br />

was niet steeds evident en de werkruimte was<br />

er beperkt. Machines en materieel ter plaatse<br />

krijgen, vormde al een hele uitdaging op zich.<br />

Ten slotte hebben we ook alles in het werk gesteld<br />

om de veiligheid van de mensen te kunnen<br />

waarborgen, net als de stabiliteit van de<br />

omliggende woningen.” ■<br />

AANZIENLIJK PROJECT<br />

In 2019 ging de Tijdelijke Vereniging SM Colas<br />

Tram de Liège van start met de aanleg van de<br />

12 km lange tramlijn, die een twintigtal haltes<br />

telt. Het betreft hier een nieuwe structurerende<br />

en openbare vervoersas doorheen het<br />

centrum van de stad. Naast de aanleg van het<br />

spoor worden ook de toegangsputten naar de<br />

riolering aangepakt.<br />

BOREN ROND EEN BESTAANDE<br />

RIOLERING IN DIENST<br />

Onder het traject bevond zich een oude, in<br />

baksteen gemetselde riolering. Deze moet behouden<br />

blijven. Tevens wordt de oude straat<br />

(ongeveer 10 m breed) aan beide zijden geflankeerd<br />

door oude en historisch waardevolle<br />

gebouwen. Door de aanleg van de sporen kunnen<br />

de bestaande toegangs- en inspectieputten<br />

van de riolering niet meer gebruikt worden<br />

en worden er nieuwe gerealiseerd, waarvan<br />

negen met behulp van machinale beschoeiingstechnieken.<br />

Votquenne Foundations werd aangesproken<br />

om deze beschoeiingen uit te voeren.<br />

Momenteel zijn er reeds vijf gerealiseerd,<br />

later dit jaar zijn er nog drie voorzien en de<br />

laatste komt er volgend voorjaar.<br />

Nieuwe toegangsputten met secanspalenwanden.<br />

‘Bij dit project hebben<br />

we al onze flexibiliteit,<br />

reactiviteit en<br />

oplossingsgerichtheid<br />

aan de dag kunnen<br />

leggen’<br />

De bouwplaats in het volle stadscentrum.<br />

31


THEMA FUNDERING & FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Brefu Funderingstechniek<br />

​EXPERT IN<br />

FUNDERINGSHERSTEL<br />

Met meer dan dertig jaar ervaring in funderingen is Brefu Funderingstechniek een gevestigde naam.<br />

Het bedrijf heeft een sterke focus op funderingsherstel en dan met name in beperkte ruimten<br />

en onder moeilijke omstandigheden. Zo is de funderingsspecialist momenteel bezig met het<br />

grootschalig funderingsherstel op vele locaties in Rotterdam.<br />

32<br />

Brefu Funderingstechniek heeft een sterke focus op funderingsherstel en dan met<br />

name in beperkte ruimten en onder moeilijke omstandigheden.


THEMA FUNDERING & FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Brefu Funderingstechniek is een totaalaannemer op het gebied van funderingsherstel.<br />

In Rotterdam kampen veel panden van voor de<br />

oorlog met een slechte fundering. Mede door<br />

het zakken van het grondwaterpeil wordt de<br />

paalfundering geteisterd door houtrot. “Onze<br />

opdrachtgevers zijn woningcorporaties, beleggers,<br />

ontwikkelaars, aannemers en particulieren”,<br />

zegt Marco Poppelaars, directeur van<br />

Brefu Funderingstechniek. “In veel gevallen<br />

pakken wij de werkzaamheden op inclusief<br />

vergunningsaanvraag en alle bijkomende werkzaamheden.<br />

Wij proberen onze opdrachtgevers<br />

wat dat betreft maximaal te ontlasten.”<br />

TOTAALAANNEMER<br />

Brefu Funderingstechniek is een totaalaannemer<br />

op het gebied van funderingsherstel. “We<br />

verzorgen het complete pakket van het gesprek<br />

aan de keukentafel en de engineering tot<br />

de daadwerkelijke uitvoering en oplevering”,<br />

vervolgt Poppelaars. “Vaak werken we ook in<br />

bouwteam, zoals op dit moment met Jurriens.<br />

Wij verzorgen het funderingsherstel, zij de afbouw.<br />

Het betreft een opdracht van Woonstad<br />

op Katendrecht waarbij we de fundering<br />

van dertig panden herstellen. De bestaande<br />

paalfundering wordt door ons vervangen voor<br />

een betonfundering met inwendig geheide<br />

buispalen. In totaal verwerken we alleen al op<br />

dit project circa 9 kilometer aan buispaal. En<br />

dat is niet het enige project, want gemiddeld<br />

zijn wij op twaalf locaties tegelijkertijd bezig<br />

in Rotterdam. Tot op heden hebben we ongeveer<br />

500 panden in de Maasstad hersteld.”<br />

HET FUNDERINGSHERSTEL<br />

Met het funderingsherstel ligt de focus van<br />

Brefu Funderingstechniek voornamelijk op de<br />

regio Rotterdam en omgeving. De funderingsspecialist<br />

heeft ook de nodige hei- en boortechnieken<br />

in huis, waarmee ze landelijk actief<br />

is en soms ook een uitstapje maakt naar België<br />

om daar een fundering met geheide buispaal,<br />

perspaal, casing draaipaal of schroefinjectiepaal<br />

te realiseren. “Daarnaast verzorgen wij<br />

desgewenst de complete engineering van het<br />

funderingsherstel, het geotechnisch advies, het<br />

grond- en sloopwerk en het vlecht- en betonwerk”,<br />

zegt Poppelaars. “Dat doen we met een<br />

hecht team van circa 45 medewerkers waarvan<br />

ruim de helft in eigen dienst. Gezien onze goed<br />

gevulde orderportefeuille zijn we continu op<br />

zoek naar gemotiveerde medewerkers.” ■<br />

‘Gezien onze<br />

goed gevulde<br />

orderportefeuille zijn<br />

we continu op zoek<br />

naar gemotiveerde<br />

medewerkers’<br />

33


THEMA FUNDERING & FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | PNL<br />

Circulair funderen​<br />

PNL presenteert hét alternatief voor de traditionele betonfundering in de infrasector: de Krinner<br />

schroeffundamenten. Een circulaire techniek die gebaseerd is op het duizenden jaren oude en<br />

beproefde principe van paalfunderingen. Een gesprek met Emiel Pijnenburg, alweer de derde<br />

generatie van familiebedrijf PNL, over de vele voordelen van deze circulaire funderingstechniek.<br />

Krinner Schraubfundamente geldt volgens Pijnenburg<br />

als de uitvinder van het schroeffundament.<br />

“Al in 1994, ver voordat het thema<br />

duurzaamheid een rol speelde, presenteerde<br />

oprichter Klaus Krinner met het schroeffundament<br />

een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief<br />

voor de traditionele betonfundering. Het<br />

principe is in al die jaren onveranderd en geniet<br />

inmiddels wereldwijde bekendheid. Sinds 2008<br />

zijn we ons steeds verder gaan specialiseren in<br />

deze tak van sport en hebben we voor Nederland<br />

de officiële vertegenwoordiging van de<br />

producten van Krinner.”<br />

DIRECT BELASTBAAR<br />

Het schroeffundament bestaat uit een gegalvaniseerde<br />

stalen buis met opgelaste schroefdraad,<br />

die ontworpen is om horizontale en<br />

verticale belastingen in de grond op te nemen.<br />

“De buis wordt met speciale machines in<br />

de grond gedraaid en verkrijgt op die manier<br />

ook al draagkracht”, legt Pijnenburg uit. “De<br />

mogelijke belastingopname doet in geen geval<br />

onder voor die van een betonnen fundering.<br />

Sterker nog, een schroeffundering biedt alleen<br />

maar voordelen. Grondverzet is niet nodig,<br />

een snelle montage is gegarandeerd en de<br />

fundering is direct belastbaar. Bij einde levensduur<br />

kan het schroeffundament ook nog eens<br />

eenvoudig worden gedemonteerd en elders<br />

worden ingezet. Van blijvende bodemschade<br />

is geen sprake, de bodem herstelt zich weer<br />

in zijn natuurlijke staat.”<br />

ECONOMISCH ALTERNATIEF<br />

Schroeffundamenten kunnen zowel als toplaagfundering<br />

en als dieptefundering worden<br />

toegepast. Pijnenburg: “Of het nu gaat om<br />

constructies op hellingen, smalle en moeilijk<br />

toegankelijke bouwlocaties of tijdelijke bouwprojecten,<br />

dankzij de vele varianten bieden de<br />

Krinner schroeffundamenten een economisch<br />

Schroeffundamenten kunnen zowel als<br />

toplaagfundering en als dieptefundering worden<br />

toegepast.<br />

34


THEMA FUNDERING & FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

antwoord in bijna elke situatie. Op locaties<br />

waar de dragende bodemstructuur zich op<br />

een aanzienlijke diepte bevindt, kan met verlengbare<br />

schroeffundamenten uit de V-serie<br />

snel en voordelig een veilige en stabiele dieptefundering<br />

worden gerealiseerd. De V-serie<br />

is statistisch helemaal doorberekend en kan<br />

opgelengd worden tot maximaal 18 meter.<br />

Het basismateriaal van de Krinner schroeffundamenten<br />

betreft overigens grotendeels gerecycled<br />

Europees staal dat in- en uitwendig 100<br />

um wordt verzinkt.”<br />

INFRA EN RAILINFRA<br />

Pijnenburg ziet volop mogelijkheden voor de<br />

Krinner schroeffundamenten in de Nederlandse<br />

infrastructuur. “In het buitenland worden<br />

deze al veelvuldig toegepast, bijvoorbeeld als<br />

fundament voor verkeerslichten, verkeersborden<br />

langs de snelwegen, geluidsschermen, lichtmasten,<br />

(kleinere) bruggen en steigers. Overlast<br />

wordt tot een minimum beperkt, want de<br />

fundering is direct belastbaar. De potentie is<br />

enorm.” Ook voor het ondersteunen van fietspaden<br />

om verzakkingen tegen te gaan, wordt<br />

het Krinner systeem al toegepast, net zoals wereldwijd<br />

in de railinfra. “In Amerika, Canada en<br />

Duitsland is er toestemming verleend door de<br />

lokale ‘ProRail’ om geluidsschermen langs het<br />

spoor te funderen op Krinner schroeffundamenten.<br />

Ook weer de snelheid van montage,<br />

directe belastbaarheid en minimale overlast<br />

zijn hierin doorslaggevende factoren.”<br />

‘Via de CO 2<br />

-calculator op onze website maken<br />

we direct de CO 2<br />

-besparing inzichtelijk, die kan<br />

oplopen tot wel 80%!’<br />

FUNDERINGSPLAN EN<br />

MONTAGEVOLGORDE<br />

Op basis van de lasten die moeten worden<br />

opgenomen door het fundament wordt door<br />

PNL de juiste diameter schroeffundering bepaald.<br />

Krinner beschikt over een groot assortiment<br />

schroeffundamenten in allerlei verschillende<br />

diameters. De lengte is afhankelijk<br />

van het type grondslag en daar is een sondering<br />

voor nodig. “Op basis van deze factoren<br />

brengen wij een passend advies uit en stellen<br />

wij een funderingsplan op. Om de aannames<br />

uit het funderingsplan in de praktijk te toetsen<br />

en bevestigen, wordt er een belastingtest<br />

uitgevoerd. Daarbij worden ook de montageparameters<br />

bepaald, zoals het minimale draaimoment.<br />

Na goedkeuring van de belastingtest<br />

gaan we over tot montage. De posities van de<br />

schroeffundamenten worden uitgezet, waarna<br />

we ze met een elektrische of hydraulische<br />

machine indraaien. Bij het indraaien wordt het<br />

indraaimoment gemeten en geregistreerd. Na<br />

afloop overhandigen we het rapport met alle<br />

data aan de opdrachtgever.”<br />

De Krinner schroeffundamenten zijn het fundament<br />

voor de toekomst, resumeert Pijnenburg.<br />

“Ze zijn duurzaam, innovatief, bijzonder<br />

milieuvriendelijk en uiteindelijk kostenbesparend.<br />

Initieel is ons product misschien duurder,<br />

maar het snelle montageproces en de<br />

directe belastbaarheid werken uiteindelijk<br />

kostenverlagend.” PNL heeft in Nederland<br />

een vertegenwoordiging in diverse regio’s en<br />

is daarmee in staat om snel en efficiënt ‘heel<br />

Nederland’ te voorzien van een circulaire fundering.<br />

“Via de CO 2<br />

-calculator op onze website<br />

maken we direct de CO 2<br />

-besparing inzichtelijk,<br />

die kan oplopen tot wel 80%!” ■<br />

PNL presenteert hét alternatief voor de traditionele<br />

betonfundering in de infrasector: de Krinner<br />

schroeffundamenten.<br />

‘De snelheid van montage, directe belastbaarheid en minimale overlast<br />

zijn doorslaggevende factoren in de keuze voor een schroeffundament’<br />

PNL heeft in Nederland een vertegenwoordiging in diverse regio’s en is daarmee in staat om snel en efficiënt<br />

‘heel Nederland’ te voorzien van een circulaire fundering.<br />

Overlast wordt tot een minimum beperkt, want de<br />

fundering is direct belastbaar.<br />

35


KERKRADE TOREN VAN GAIA<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Visser Staal / KYOCERA Senco Construction<br />

De Toren van Gaia:<br />

een gecompliceerde stalen ‘wokkel’<br />

Op het geografische midden van de gemeente Kerkrade is een wel heel bijzonder kunstwerk verrezen:<br />

de Toren van Gaia. Op de kolommen na is de complete staalconstructie getoogd en rond. Voor de<br />

architect al een uitdaging om een en ander op ‘papier’ te krijgen, laat staan voor Visser Staal om het<br />

gecompliceerde ontwerp maakbaar te maken. Een prestatie van formaat, die eerder al leidde tot een<br />

nominatie voor de Construsoft BIM Awards <strong>2022</strong> en nu ook voor de Nationale Staalprijs 2024.<br />

36<br />

De bijzondere getoogde vormen, waarbij de wenteltrappen vast onder de constructie hangen, maken de toren<br />

uitermate complex maar architectonisch ook zeer fraai.


KERKRADE TOREN VAN GAIA<br />

De 17 meter hoge uitkijktoren is een initiatief<br />

van de gemeente Kerkrade in samenwerking<br />

met GaiaZOO. De toren is gesitueerd op het<br />

parkeerterrein van de dierentuin en biedt uitzicht<br />

op de contouren van Kerkrade met al zijn<br />

markante herkenningspunten. Het ontwerp<br />

van architect Ed Vliegen bestaat uit wenteltrappen<br />

die via verschillende bordessen in een<br />

wokkel naar boven draaien. Slechts één route<br />

leidt uiteindelijk naar het uitkijkplatform op 17<br />

meter hoogte. Als hoofdaannemer heeft Visser<br />

Staal het complete project voor haar rekening<br />

genomen, van het vertalen van het ontwerp<br />

van de architect naar een 3D BIM-model en de<br />

productie ervan tot en met de conservering en<br />

montage op locatie.<br />

RVS BEVESTIGINGEN<br />

De bijzondere getoogde vormen waarbij de<br />

wenteltrappen vast onder de constructie hangen,<br />

maken de toren uitermate complex maar<br />

architectonisch ook zeer fraai, zegt Christiaan<br />

Visser van Visser Staal. “Het was dan ook een<br />

hele uitdaging om het ontwerp om te zetten<br />

in een productiemodel.” Een uitdaging die niet<br />

onopgemerkt is gebleven, gezien de nominatie<br />

voor de Construsoft BIM Awards <strong>2022</strong> voor<br />

het mooiste BIM-project van de Benelux. Alles<br />

bij mekaar omvat de constructie zo’n 50 ton<br />

staal. “We hebben besloten om eerst alles te<br />

produceren en vervolgens in de werkplaats in<br />

delen op te bouwen. Vervolgens is de constructie<br />

weer gedemonteerd en geconserveerd, en<br />

tot slot op locatie opnieuw gemonteerd. Alle<br />

bevestigingen zijn uitgevoerd met bouten en<br />

moeren van RVS in een sterkteklasse 70 tot<br />

80, geleverd door onze vaste leverancier Kyocera-Senco.<br />

We proberen altijd richting de 80<br />

te gaan. Dat maakt het constructief heel sterk.”<br />

VALUE ADDED SERVICES<br />

Voor Visser Staal behoort de uitkijktoren tot<br />

één van de meest uitdagende werken die ze<br />

ooit heeft gemaakt. En het is al allesbehalve<br />

een ‘rechttoe rechtaan’ constructiebedrijf. Zo<br />

komen de architectonische fietsbrug in Heerlen,<br />

onderdeel van de Leisure Lane route door<br />

Zuid-Limburg, en de minstens zo complexe leuning<br />

op een fietsbrug in Rosmalen van Visser<br />

Staal. “We zijn een bedrijf dat voornamelijk bestaat<br />

uit techneuten en daarom juist gespecialiseerd<br />

is in dergelijke complexe werken”, erkent<br />

Visser. “En daar draagt de samenwerking met<br />

Kyocera-Senco ook aan bij.” Behalve over een<br />

enorme voorraad voor just-in-time levering,<br />

beschikt Kyocera-Senco ook over een eigen<br />

assemblageafdeling voor de zogenaamde Value<br />

Added Services. “Zaagwerkzaamheden, het<br />

samenstellen van ankersets of het combineren<br />

van artikelen in één verpakking gebeurt hier aan<br />

de lopende band”, zegt Hendrie Mulleman, Key<br />

Accountmanager Construction Division bij Kyocera-Senco.<br />

“En daar heeft Visser Staal voor de<br />

Toren van Gaia dankbaar gebruik van gemaakt.”<br />

In totaal zijn er in de uitkijktoren een kleine<br />

2.000 bouten verwerkt, evenals 80 op maat<br />

aangeleverde draadeinden voor de verankering<br />

met de fundering. “De bouten zijn allemaal<br />

handmatig gemonteerd en op moment aangezet<br />

om de conservering niet te beschadigen”,<br />

weet Visser. Ook de montage was een hele<br />

klus, gezien de unieke en complexe onderdelen.<br />

“We zijn in totaal een maandje of drie bezig<br />

geweest op locatie.” De uitkijktoren is weliswaar<br />

gesitueerd op het terrein van GaiaZOO,<br />

maar is overdag tijdens de openingsuren van de<br />

dierentuin vrij toegankelijk. Een aanrader! ■<br />

‘Zaagwerkzaamheden, het samenstellen van ankersets of het combineren<br />

van artikelen in één verpakking gebeurt hier aan de lopende band’<br />

In totaal zijn er in de uitkijktoren een kleine 2.000 bouten verwerkt van Kyocera-Senco, evenals 80 op maat<br />

aangeleverde draadeinden voor de verankering met de fundering.<br />

KYOCERA Senco Construction levert compleet<br />

assortiment voor de staalbouwer.<br />

37


Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | KOMO<br />

Prefab woningconcepten met<br />

betonnen casco’s<br />

Kwaliteitsborging<br />

van ontwerpfase<br />

tot assemblage<br />

Nederland staat voor een grote bouwopgave. Of die<br />

bouwopgave wordt gerealiseerd, hangt af van de aanpak. Lukt<br />

het de bouwsector om over te schakelen naar een industriële<br />

bouwmethode met een grote mate van standaardisering?<br />

In het licht van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen<br />

(Wkb) heeft die omschakeling een zeer positief effect<br />

op het bouwproces. Tegelijkertijd maakt het proces van<br />

kwaliteitsborging een grote efficiëncyslag.<br />

Het proces van kwaliteitsborging op de bouwplaats<br />

wordt aanzienlijk eenvoudiger als de toeleverende<br />

industrie haar processen al vooraf<br />

onafhankelijk laat toetsen. Hoe groter en completer<br />

deze industrieel geproduceerde eenheden<br />

worden aangeleverd, hoe meer kwaliteitsaspecten<br />

al in de fabriek kunnen worden<br />

geborgd. De Wkb-prestatieladder waarover<br />

KOMO eerder berichtte, maakt dit inzichtelijk.<br />

KOMO-CERTIFICATIE<br />

Kwaliteitsborgers stellen nu al hun voorwaarden<br />

om de borgingsinspanningen te beperken.<br />

Een daarvan is dat een andere instantie het<br />

industriële proces al heeft beoordeeld, op minimaal<br />

hetzelfde niveau. Deze doelstelling ligt<br />

op een lijn met de doelstelling van de KOMOcertificatie.<br />

Alles wat van tevoren in de fabriek<br />

is gecertificeerd, betekent immers een verlichting<br />

voor de kwaliteitsborgers.<br />

KWALITEITSBORGING VOORAF<br />

Op het vlak van betonbouw ontwikkelt Kiwa<br />

Nederland B.V. de BRL 2840 voor prefab woningconcepten<br />

met betonnen casco. Deel 1 –<br />

de basis voor certificatie van het ontwerp – is<br />

al gereed. Deel 2 – voor de assemblage van de<br />

woningen op de bouwplaats – verschijnt binnenkort.<br />

Zo voldoet een woning, ontworpen<br />

en geassembleerd onder KOMO-certificaat,<br />

per definitie aan de bouwregelgeving.<br />

VERSCHOVEN BEWIJSLAST<br />

Met de komst van de Wkb verplaatst de bewijslast<br />

in het Burgerlijk Wetboek naar de<br />

bouwer. Voor alle activiteiten tijdens de productie<br />

en bij de oplevering wordt de bouwer<br />

verantwoordelijk. Ook in de jaren daarna<br />

moet de bouwer kunnen bewijzen dat zijn<br />

woningconcept voldoet aan de bouwregelgeving<br />

en de voorschriften voor correcte assemblage.<br />

De werkelijk gerealiseerde bouwkwaliteit<br />

– de as built-kwaliteit – moet hij per<br />

bouwproject kunnen aantonen.<br />

KIK-TEMPLATES<br />

Voor de dossiervorming door bouwer en kwaliteitsborger<br />

is het KOMO-instrument voor Kwaliteitsborging<br />

(KiK) ontwikkeld. De basis van KiK<br />

– softwareapplicatie KiK-tool – is gratis verkrijgbaar.<br />

In de KiK-tool kunnen per woningconcept<br />

templates worden aangemaakt. Is een project<br />

afgerond, dan kunnen de templates weer worden<br />

aangepast aan het volgende woningconcept.<br />

Ze zijn erop ingericht om – van ontwerpfase<br />

tot assemblage – op een gestructureerde<br />

manier bewijs te verzamelen. De kwaliteitsborger<br />

krijgt zo alle informatie aangeleverd die hij<br />

nodig heeft voor zijn werkzaamheden.<br />

KOPPELING KIK-TEMPLATES<br />

EN KOMO-CERTIFICATEN<br />

De KiK-templates kunnen worden gekoppeld<br />

aan de KOMO-certificaten. De kwaliteitsborger<br />

ziet dan in een oogopslag welke aspecten al<br />

onder het KOMO-certificaat zijn beoordeeld<br />

en welke aspecten hij nog moet beoordelen<br />

op kwaliteit. Het KOMO-certificaat vormt zo<br />

een risicobeheersmaatregel waarmee de kwaliteitsborger<br />

de intensiteit van zijn toezicht – en<br />

de bijbehorende kosten – kan beperken.<br />

Rijst natuurlijk wel de vraag of kwaliteitsborgers<br />

hiermee niet te weinig werk krijgen. Maar<br />

daar is kwaliteitsborger Keimpe Stroop van<br />

gBOU. niet bang voor. “Er is voldoende werk<br />

voor kwaliteitsborgers. Bovendien blijft werken<br />

volgens de Wkb zo betaalbaar.” ■<br />

38


Kwaliteitsborgers stellen als voorwaarde dat het industriële proces al is beoordeeld op minimaal hetzelfde niveau.<br />

‘Alles wat van tevoren in de fabriek is gecertificeerd, betekent een<br />

verlichting voor de kwaliteitsborgers’<br />

Hoe groter en completer deze industrieel geproduceerde<br />

eenheden worden aangeleverd, hoe meer kwaliteitsaspecten<br />

al in de fabriek kunnen worden geborgd.<br />

De KiK-templates kunnen worden gekoppeld aan de KOMO-certificaten. De kwaliteitsborger ziet dan in<br />

een oogopslag welke aspecten al onder het KOMO-certificaat zijn beoordeeld en welke aspecten hij nog<br />

moet beoordelen.<br />

39


Wkb?<br />

Een KOMO-certificaat<br />

levert kwaliteit<br />

en bewijs.<br />

Onder de nieuwe bouwwetgeving draait alles om aantoonbare kwaliteit. Producten en<br />

bouwprocessen met het KOMO-keurmerk hebben daarom de voorkeur. Want daarvan staat<br />

vast dat ze aan alle eisen voldoen. Keer op keer door onafhankelijke deskundigen getoetst.<br />

KOMO-certificaten leveren de bouwkolom extra voordelen:<br />

DE CERTIFICAATHOUDER<br />

Een voorrangspositie in de keuze<br />

voor zijn product of proces.<br />

DE AANNEMER<br />

Een bewijs van<br />

geleverde kwaliteit.<br />

DE OPDRACHTGEVER<br />

Besparing op de kosten<br />

van de kwaliteitsborger.<br />

Ook vooraan staan in de Wkb? Laat uw product of proces nu certificeren. Kijk op:<br />

KOMO.NL<br />

KOMO. ® Kwaliteit zoals beloofd.


We zijn bij Reijrink Staalconstructie dagelijks bezig met het verduurzamen<br />

en energiezuiniger maken van ons productieproces en eindproduct.<br />

We ondersteunen uiteraard het Bouwakkoord Staal voor de<br />

verdere verduurzaming van staal in de bouw. We willen verder, duurzamer,<br />

groener. En we willen dat voor u en voor onszelf vooral ook<br />

meetbaar maken. Daarom is er nu Reijrink Staalconstructie Greenline.<br />

Via deze divisie zetten wij stappen naar een zo groen mogelijke staalconstructie.<br />

Nieuwsgierig naar wat er mogelijk is? Wilt u weten wat<br />

Reijrink Staalconstructie Greenline kan betekenen voor uw project?<br />

Wij vertellen u er graag meer over.<br />

ONTDEK WAARIN WE EXCELLEREN OP:<br />

REIJRINK.COM<br />

ESBEEK & SOMEREN TEL: 013 5<strong>04</strong>1585<br />

adv_Industriebouw-ALC-amsterdam2020.indd 1 21/11/<strong>2022</strong> 11:00<br />

Staalplaat-betonvloeren<br />

Onderdeel van uitdagingen<br />

Ontwerpprogramma op onze website<br />

www.dutchengineering.nl<br />

T +31 (0)71-5418923 E info@dutchengineering.nl W dutchengineering.nl<br />

66629_DEN_advertentie_A5.indd 1 05-12-14 09:32


WEHL ANSOVA<br />

Tekst | Tamara Brouwers Beeld | Ansova<br />

Ecologisch en economisch winst behalen<br />

De duurzaamste<br />

poedercoater<br />

van Nederland<br />

Het proces van poedercoating moet beter kunnen, om zowel<br />

ecologisch als economisch winst te behalen. Dit was de gedachte<br />

van Jan-Bart van Merksteijn, toen hij na 11 jaar afscheid nam bij<br />

Van Merksteijn Staalcoating. In 2023 is zijn nieuwe bedrijf Ansova<br />

klaar om dit in de praktijk te brengen, bij het poedercoaten van<br />

kleine tot grote staalconstructies, distributiehallen, grootschalige<br />

retail en utiliteitsbouw.<br />

Een impressie van het Ansova-pand.<br />

“Ik raakte in gesprek met Jan Hardeman, nu<br />

mede-eigenaar van Ansova”, zegt Van Merksteijn.<br />

“Na de eerste gesprekken bleek er een<br />

goede klik te zijn. Beide hebben we de ambitie<br />

om de duurzaamste, meest efficiënte poedercoatlijn<br />

van Nederland te bouwen. Jan vond<br />

het ook een leuk idee om ons nieuwe bedrijf<br />

Ansova te noemen, naar mijn dochters Anne-<br />

Sophie en Valerie.”<br />

GOED BEREIKBAAR<br />

Van Merksteijn legt uit dat bepaalde processen<br />

bij andere poedercoaters verouderd of<br />

niet efficiënt zijn. “Uit ervaring wist ik dat er<br />

veel winst te behalen was, bijvoorbeeld door<br />

de logistiek te verbeteren om zo meer te kunnen<br />

draaien in dezelfde tijd.” Om dit te realiseren,<br />

was allereerst een goede locatie nodig<br />

voor het nieuwe bedrijf. “We hadden veel<br />

grond nodig, naast de snelweg. In Wehl, vlakblij<br />

Arnhem, vonden we bijna 8,1 hectare in totaal.<br />

Deze locatie is ideaal, omdat we vanuit Noord-<br />

Brabant, Duitsland, Twente en de Veluwe goed<br />

bereikbaar zijn. Op transportgebied doen wij<br />

dus niet onder voor onze concurrenten.”<br />

VERBRUIK MINIMALISEREN,<br />

PRODUCTIE MAXIMALISEREN<br />

Ansova heeft echter de ambitie om béter te<br />

zijn dan de concurrentie. “We willen de duurzaamste<br />

en meest efficiënte poedercoater<br />

zijn”, zegt Van Merksteijn. “Poedercoaten is<br />

sowieso een duurzamere oplossing dan natlak.<br />

Voor poedercoaten is namelijk circa 60%<br />

aan materiaal nodig, zonder oplosmiddelen of<br />

chemisch afval. Dankzij nieuwe technologie,<br />

in combinatie met onze eigen ideeën, kunnen<br />

wij dit verbruik met nog eens 25% per m 2 terugbrengen.<br />

Dit doen we door de output van<br />

pistolen beter te reguleren.”<br />

“Veel productielijnen lopen vast bij de verwerking<br />

van complexe constructies. Om dit te voorkomen,<br />

hebben we onze ophangsystemen verdubbeld.<br />

Zo blijft de productiesnelheid constant<br />

en is onze productielijn geschikt voor zowel grote<br />

als kleinere en complexere constructies. Onze<br />

productiesnelheid is 33% sneller dan de snelste<br />

van Nederland. Daarnaast hebben we de traversen<br />

met 20% verhoogd, zodat de maximum<br />

hoogte niet 2,5 meter, maar 3 meter hoog is.”<br />

Er wordt druk gewerkt aan de voltooiing van de<br />

productielijn.<br />

42


WEHL ANSOVA<br />

‘De goedkoopste<br />

energie is de energie<br />

die je niet verbruikt’<br />

75% MINDER GAS<br />

Dat de productie gestroomlijnder verloopt,<br />

heeft een positief effect op het energieverbruik.<br />

“Daardoor verbruikt onze productielijn<br />

75% minder gas dan een lijn uit de jaren ’90.<br />

Ook hoe de ovens ingericht zijn, heeft hiermee<br />

te maken; zij worden voor ons op maat<br />

gemaakt. Voor deze ovens gebruiken we een<br />

andere vorm van gas dan aardgas. Ter compensatie<br />

voor de CO 2<br />

-belasting dragen we<br />

voor elke m 3 gas een bedrag af aan onze gasleverancier.<br />

Dit geld wordt gebruikt om het<br />

verbruik te compenseren en dat kunnen we<br />

per project aantonen aan onze klanten.“<br />

De huidige status van het project.<br />

‘Onze productiesnelheid is 33% sneller dan<br />

de snelste van Nederland’<br />

De stroom die Ansova gebruikt, wordt deels<br />

opgewerkt door zonnepanelen. “Op een goede<br />

dag verbruiken we daardoor overdag geen<br />

externe energie. Dit is een goede stap richting<br />

CO 2<br />

-neutraal werken. Dit komt nog dichterbij<br />

als we zonne-energie terug kunnen leveren.<br />

Ook zoeken we naar ecologische oplossingen<br />

voor bepaalde producten en produceren we<br />

eigenlijk geen afval, omdat dit door onze leverancier<br />

weer als grondstof gebruikt wordt.”<br />

Ansova gaat in januari proefdraaien. Vanaf februari<br />

wordt het volume gecontroleerd opgebouwd.<br />

■<br />

43


WEHL ANSOVA<br />

Tekst | Tamara Brouwers Beeld | Reijrink Staalconstructie b.v.<br />

Complexe constructie voor poedercoatfabriek<br />

METERS MAKEN<br />

EN KILO’S KNALLEN<br />

De grote productiehal is 240 meter lang en ±14.000 m 2 groot.<br />

In Wehl bouwt Reijrink Staalconstructie mee aan de nieuwe poedercoatfabriek van Ansova.<br />

Projectleider Tim van Dun: “Voor de kerst hebben wij een kleine 1.100 ton staal neergezet. Het is<br />

een complexe constructie, maar dat is voor ons geen probleem.”<br />

Reijrink is de eerste in de wereld die deze lasrobot in gebruik heeft.<br />

Lasrobot de Fabricator.<br />

44


WEHL ANSOVA<br />

De constructie van de productiehal is behoorlijk complex, dat is nodig voor het machinepark dat eronder komt te staan.<br />

Reijrink Staalconstructie bouwt nu de poedercoatfabriek<br />

waar straks het eigen staal<br />

behandeld wordt. “Ja, dat is wel bijzonder”,<br />

zegt Van Dun lachend. “Dat wij het staal op<br />

een bepaalde manier produceren en onze<br />

eigen energie opwekken, is voor Ansova belangrijk<br />

omdat het bedrijf ook op een milieuvriendelijke<br />

manier gaat poedercoaten. In zijn<br />

algemeenheid merken we dat duurzaamheid<br />

steeds belangrijker is voor opdrachtgevers.”<br />

De grote productiehal van 240 meter lang en<br />

±14.000 m 2 groot is in week 41 afgerond. “Het<br />

is onze corebusiness om zulke grote projecten<br />

te doen. We doen onze eigen engineering en<br />

ons machinepark is hier helemaal op ingericht.<br />

Meters maken en kilo’s knallen, daar zijn we<br />

goed in.” In week 50 is Reijrink gestart met de<br />

constructie van het kantoor, het magazijn en<br />

de hal voor het laden en lossen.<br />

PROFIELEN AANGEPAST AAN<br />

BINNENCONSTRUCTIE<br />

“Voor een leek lijken zulke grote hallen erg op<br />

elkaar, maar dat is verre van het geval. Wij verkopen<br />

geen enkel standaardproduct en bieden<br />

maatwerk voor elke opdrachtgever.” Voor<br />

Ansova gold dat het hoofdconstructeurschap<br />

elders ondergebracht was, terwijl Reijrink de<br />

detailberekening verzorgde. “We hebben het<br />

ontwerp grotendeels gerealiseerd zoals men<br />

gedacht had, op kleine wijzigingen na. De<br />

constructie van de productiehal is behoorlijk<br />

complex, dat is nodig voor het machinepark<br />

dat eronder komt te staan. Geen kolommen<br />

in het veld en daar moest de hal natuurlijk op<br />

berekend zijn. Daarom is in sommige gevallen<br />

profielkeuze en kwaliteit aangepast.”<br />

LASROBOT NEEMT WERK<br />

UIT HANDEN<br />

Tijdens deze productie heeft Reijrink ook<br />

gebruik gemaakt van de Fabricator, de lasrobot<br />

van het bedrijf. “Het is mooi dat hij<br />

heeft kunnen bijdragen. Wij zijn de eerste in<br />

de wereld die deze lasrobot in gebruik heeft.<br />

Het voordeel van de Fabricator is dat de productie<br />

van de diverse onderdelen veel efficiënter<br />

wordt uitgevoerd; hij wordt bedient<br />

door één operator.”<br />

Van Dun vertelt over de bijzonderheden die<br />

zich tijdens de bouw voordeden: “Op het<br />

bouwterrein stond een trafohuisje van de<br />

netwerkbeheerder dat een bepaald deel van<br />

het industrieterrein voedde. Dit trafohuisje<br />

stond zo op het terrein dat het midden in<br />

de zijgevel van de productiehal kwam en de<br />

netwerkbeheerder kon het niet binnen de gevraagde<br />

termijn verplaatsen. De gevel moest<br />

daarom aangepast worden, het staal is om<br />

het trafohuisje gemonteerd. Uiteindelijk is het<br />

huisje een paar weken na de montage van de<br />

zijgevel alsnog verplaatst. Verder moesten we<br />

recht langs hoogspanningslijnen bouwen. Er is<br />

voor montage met een torenkraan gekozen<br />

waardoor we binnen de veilig gestelde zone<br />

aan het werken waren. Veilig werken gaat natuurlijk<br />

boven alles!” ■<br />

‘De constructie van<br />

de productiehal is<br />

behoorlijk complex’<br />

Er is voor montage met een torenkraan gekozen.<br />

Reijrink moest recht langs hoogspanningslijnen bouwen.<br />

45


Tekst | Lieke van Zuilekom Beeld | ICF-specialist<br />

Bewuster en beter bouwen<br />

met ICF-elementen<br />

Insulated Concrete Forms (ICF) is een bouwsysteem afkomstig uit Noord-Amerika, dat in<br />

Nederland al jaren wordt toegepast als fundatiesysteem. “De constructieve, technische, thermische<br />

én akoestische prestaties van het geïsoleerde betonbekistingssysteem lenen zich echter ook bij<br />

uitstek voor bouwen bóven de grond”, benadrukt Charles van Oldenbarneveld, directeur van<br />

ICF-specialist. “Of het nu gaat om grondgebonden woningen, appartementengebouwen, kantoren,<br />

scholen, ziekenhuizen of zwembaden: overal zijn ICF-gevels superieur aan houtskeletbouw of<br />

in spouw gemetselde muren. Zeker wanneer voor het geïsoleerde betonbekistingssysteem van<br />

Nudura wordt gekozen.”<br />

ICF bestaat in basis uit geïsoleerde EPS (piepschuim)<br />

panelen, die door middel van een<br />

kunststof web (polyprop) met elkaar zijn verbonden.<br />

De blokken kunnen eenvoudig worden<br />

gestapeld. Hierdoor ontstaat in mum van<br />

tijd een holle bekisting van isolatiemateriaal, die<br />

gevuld kan worden met gewapend beton. Gemiddeld<br />

kan met dit systeem een vierkante meter<br />

gevel per half manuur gerealiseerd worden,<br />

weet Van Oldenbarneveld. “Omdat het geïsoleerde<br />

betonbekistingssysteem het beton beschermt<br />

tegen weersinvloeden, kan het bouwproces<br />

bovendien in alle weersomstandigheden<br />

doorgaan. Voor de bouw is geen zwaar materieel<br />

nodig, waardoor de CO 2<br />

- en stikstofuitstoot<br />

tot een minimum beperkt worden. En omdat<br />

de elementen eenvoudig vanaf de binnenzijde<br />

gestapeld kunnen worden, leent het systeem<br />

zich ook bij uitstek voor krappe bouwlocaties.”<br />

UITSTEKENDE<br />

DUURZAAMHEIDSPRESTATIES<br />

Anno <strong>2022</strong> worden steeds meer en hogere<br />

eisen gesteld aan bouwsystemen en bouwmethodieken,<br />

merkt Van Oldenbarneveld.<br />

“Bijvoorbeeld als het gaat om kwaliteit en<br />

duurzaamheid. De producten van Nudura zijn<br />

100% recyclebaar en sluiten hier naadloos op<br />

aan.” ICF-specialist is de geautoriseerde dealer<br />

en adviseur van Nudura ICF in Nederland.<br />

“Wij zien het als onze taak om architecten,<br />

constructeurs en aannemers bewust te maken<br />

van de voordelen van het product, die werkelijk<br />

legio zijn. In Amerika worden de meest<br />

duurzame projecten gebouwd met Nudura<br />

ICF. Deze producent steekt met kop en schouders<br />

boven de markt uit. Niet alleen vanwege<br />

een uitgebreid assortiment hulpstukken, zoals<br />

90° hoeken, 45° hoeken, T-profielen en met-<br />

Volledig casco opgebouwd met Nudura ICF.<br />

46


Fundatie opgebouwd met Nudura ICF bouwsysteem.<br />

‘Wij zien het als onze taak om architecten,<br />

constructeurs en aannemers bewust te maken van<br />

de voordelen van het product, die werkelijk legio zijn’<br />

ren wij om een gipsplaat te monteren, zodat<br />

een strakke en gladde afwerkwand ontstaat.<br />

Alle nutsvoorzieningen, zoals lichtschakelaars,<br />

wandcontactdozen, waterleidingen, et cetera<br />

kunnen zowel voor het betonstorten als achteraf<br />

worden aangebracht.”<br />

selsteen-muurdragers, maar ook vanwege de<br />

unieke afwerking van het systeem. In plaats van<br />

een gladde binnenzijde beschikt Nudura ICF<br />

bijvoorbeeld over een zwaluwstaartprofiel.<br />

Hierdoor wordt een naadloze aansluiting van<br />

isolatiemateriaal en beton geborgd, waardoor<br />

koude luchtstromen en energieverlies niet aan<br />

de orde zijn. Bovendien zijn de webs over de<br />

volledige hoogte van de elementen voorzien.<br />

Ook is een gepatenteerd klik-borgingssysteem<br />

geïntegreerd, waardoor de blokken al tijdens<br />

het stapelen onderling verankerd kunnen worden.<br />

Hierdoor kunnen de blokken tijdens het<br />

betonstorten niet open gaan staan, lekken of<br />

opdrijven. Dit maakt Nudura ICF ook bij uitstek<br />

geschikt voor BREEAM-, BENG-, LEEDen<br />

WELL-gecertificeerde projecten.”<br />

De ICF-blokken van Nudura zijn ongeveer 45<br />

centimeter hoog, 2,44 meter lang en hebben<br />

een onderlinge vaste afstand ten behoeve van<br />

de volgende betonkerndiktes: 10, 15, 20, 25 of<br />

30 centimeter. In het systeem worden lateien<br />

boven gevelsparingen (ramen en deuren) automatisch<br />

meegenomen door extra wapeningsstaal<br />

te integreren. “Alle webs zijn gemaakt van<br />

100% gerecycled kunststof en ook het EPS is<br />

volledig recyclebaar”, vertelt Van Oldenbarneveld.<br />

“Inmiddels wordt zelfs geopolymeerbeton<br />

gebruikt om de elementen te vullen, als<br />

duurzaam alternatief voor cementgebonden<br />

beton.” Standaard heeft Nudura ICF een isolatiewaarde<br />

(Rd-waarde) van 4,16. “Deze waarde<br />

kan eenvoudig en met standaard isolatiematerialen<br />

worden verhoogd naar 10, waardoor<br />

gebruikers flink op hun energiekosten kunnen<br />

besparen. Nudura ICF garandeert bovendien<br />

een enorm lage luchtdoorlatendheid van 0,33<br />

m 3 /h/m 2 (0,18 ACH), een geluidsreductie van<br />

51-71 dB en een brandwerendheid tot 4 uur.<br />

De EPS panelen nemen geen vocht op en zijn<br />

ongevoelig voor schimmelvorming. Daarnaast<br />

is het geïsoleerde betonbekistingssysteem<br />

aardbevingsbestendig.”<br />

ONGEKENDE ONTWERPVRIJHEID<br />

Met Nudura ICF hebben architecten en constructeurs<br />

een ongekende ontwerpvrijheid.<br />

Zowel in vormgeving, hoogte als afwerking, aldus<br />

Van Oldenbarneveld. “Aan de buitenzijde<br />

zijn onder meer afwerkingen met houten rabbatdelen,<br />

trespapanelen, aluminium gevelcassettes,<br />

geprofileerde staalplaten, steenstrips of<br />

stucwerk mogelijk. Aan de binnenzijde advise-<br />

Inmiddels zijn de eerste projecten met Nudura<br />

ICF in Nederland uitgevoerd. Een mooie referentie<br />

is een dubbele paswoning in woongemeenschapswijk<br />

en zorginstelling Het Dorp in<br />

Arnhem, dat in 2013 een Slim Bouwen certificaat<br />

heeft behaald. Ook is Nudura ICF toegepast<br />

in de Rabobank-vestiging in Scheveningen<br />

en in acht loftwoningen in Leiden. ■<br />

DE UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN<br />

NUDURA ICF IN EEN NOTENDOP<br />

· Bouwen en isoleren in één procesgang.<br />

· Een uitstekende luchtdichtheid van<br />

standaard 0,18.<br />

· Isolatiewaarde van Rd 4,16 tot 10.<br />

· Geen koudebruggen.<br />

· Vocht- en schimmelbestendig.<br />

· Hoge brandwerendheid tot 4 uur.<br />

· Aardbevingsbestendig.<br />

· Geluidsabsorptie van 51-71 dB.<br />

· Uitgebreide afwerkingsmogelijkheden.<br />

· Ook geschikt voor zelfbouwprojecten.<br />

· Het complete systeem is European T<br />

echnical Approval (ETA) gecertificeerd.<br />

47


ANTWERPEN ROYERSSLUIS<br />

‘We hebben een concept ontwikkeld dat niet alleen de krachten<br />

kan opvangen, maar ook na een jaar of drie tot vier weer ontspannen<br />

en verwijderd kan worden’<br />

48<br />

In totaal plaatst DYWIDAG acht voorspansystemen in lengterichting en vijf exemplaren in breedterichting<br />

dwars door de sluismeesterwoning.


ANTWERPEN ROYERSSLUIS<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | DYWIDAG<br />

Voorspansysteem<br />

‘behoudt’ monumentale<br />

sluiswachterswoning<br />

Het Albertkanaal in de haven van Antwerpen wordt<br />

vernieuwd en aangepast aan het steeds grotere formaat van<br />

de binnenvaartschepen. In dat kader krijgt ook de Royerssluis<br />

een omvangrijke update en wordt zij fors uitgebreid. Om de<br />

geschiedenis van het gebied te behouden, wordt de markante<br />

sluismeesterwoning uit 1907 gerenoveerd en in gebruik genomen<br />

voor de bediening van de nieuwe sluis. DYWIDAG werd<br />

ingeschakeld om met een tijdelijk voorspansysteem de woning op<br />

zijn plek te houden tijdens de graafwerkzaamheden.<br />

In het ontwerp dat architectenbureau ZJA<br />

maakte voor de nieuwe Royerssluis is veel<br />

aandacht besteed aan het combineren van<br />

de historische onderdelen en de nieuw te<br />

bouwen elementen. “Met het uitbreiden van<br />

de sluis komt de sluismeesterwoning als het<br />

ware op een eiland te liggen”, begint Robert<br />

Jansen van DYWIDAG. “Rondom het gebouw<br />

wordt tot op grote diepte ontgraven. Voordat<br />

het zover is, wordt de sluismeesterwoning<br />

eerst rondom in de diepwanden gezet. Om te<br />

voorkomen dat de diepwand na het ontgraven<br />

naar buiten ‘valt’, zorgen wij er met onze<br />

voorspansystemen voor dat we de diepwanden<br />

aan de bovenzijde met elkaar verankeren,<br />

dwars door de woning heen.”<br />

OPSPANNEN EN ONTSPANNEN<br />

De diepwanden worden aangebracht tot een<br />

diepte van 21 meter waarna het grondpakket<br />

zo’n 15 meter wordt ontgraven. “De woning<br />

staat op palen, dus de kans dat deze wegzakt<br />

is nihil”, zegt Jansen. “Wel is het zaak om het<br />

grondpakket rond de palen stabiel te houden.<br />

Daarom is gekozen om het gebouw rondom<br />

in diepwanden te zetten. De wanden worden<br />

met forse overlengte in de grond aangebracht,<br />

maar aan de bovenzijde is er geen verankering.<br />

Dat lossen we op met ons voorspansysteem.<br />

We hebben een concept ontwikkeld dat niet<br />

alleen de krachten kan opvangen, maar ook na<br />

een jaar of drie tot vier weer ontspannen en<br />

verwijderd kan worden.”<br />

De basis wordt gevormd door een 15-strengs<br />

voorspansysteem van DYWIDAG met daarin<br />

vetstrengen in een PE-omhulling. “Op de<br />

diepwand wordt een constructieve betonbalk<br />

geplaatst waarin onze verankering wordt opgenomen<br />

en we het geheel kunnen aanspannen<br />

en ontspannen.”<br />

VERVORMING<br />

In totaal plaatst DYWIDAG acht voorspansystemen<br />

in lengterichting en vijf exemplaren<br />

in breedterichting door het gebouw. “De<br />

strengen gaan dwars door de kelder van de<br />

sluismeesterwoning”, legt Jansen uit. “We<br />

spannen bewust op een hele lage voorspankracht<br />

en vertrouwen op het mechanisme<br />

van vervorming. Omdat de diepwand door<br />

zijn eigen gewicht toch gaat ‘uitbuiken’ komt<br />

de kabel vanzelf op spanning. Als de werkzaamheden<br />

straks zijn afgerond, wordt de<br />

grond weer aangevuld en zal de diepwandconstructie<br />

weer wat terug naar binnen buigen,<br />

waardoor de kabel iets ontspant. De<br />

verwachting is dat de constructie niet zijn<br />

oorspronkelijke positie zal innemen, vandaar<br />

dat we in de laatste fase de voorspansystemen<br />

moeten ontspannen.”<br />

De voorspanconstructie bij de sluismeesterwoning<br />

is voor DYWIDAG technisch gezien<br />

niet heel complex. Jansen: “De overspanningen<br />

en kabelopbouw zijn vrij standaard, het<br />

is juist de toepassing dat het project voor<br />

ons bijzonder maakt. Met de toevoeging dat<br />

we het geheel na een aantal jaren weer mogen<br />

ontspannen. Zo’n tijdelijke toepassing is<br />

niet heel gebruikelijk voor onze systemen en<br />

maakt het best uniek.” ■<br />

49


BRUSSEL PARKEERGARAGE UZ<br />

Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | Continental Car Parks<br />

Uitbreiding parkeergarage UZ Brussel<br />

P1 groeit met<br />

het ziekenhuis mee<br />

Grote overspanningen en een lichte, veilige omgeving.<br />

Aan de noordoostzijde van het terrein van het Universitair Ziekenhuis (UZ) Brussel heeft<br />

Continental Car Parks parkeergarage P1 uitgebreid. De parkeervoorziening aan de Dikke Beuklaan<br />

kreeg er twee verdiepingen bij en een fietsenstalling van 900 m 2 . Het is de tweede uitbreiding in<br />

zeven jaar van deze door APCOA Belgium geëxploiteerde voorziening. Omdat oorspronkelijk<br />

(de eerste garage dateert uit 2005) is ingezet op het modulaire bouwsysteem van Continental<br />

Car Parks, kon hier betrekkelijk eenvoudig op worden doorgeborduurd. “Ons parkeersysteem is<br />

toekomstbestendig en aan te passen op geplande en onverwachte ontwikkelingen.”<br />

Het UZ Brussel groeit voortdurend en telt momenteel<br />

721 ziekenhuisbedden, jaarlijks meer<br />

dan 30.000 opnames, bijna evenveel dagopnames<br />

en zo’n 360.000 poliklinische afspraken. Dat<br />

genereert een grote verkeersstroom en vereist<br />

een meegroeiende parkeercapaciteit. Om rekening<br />

te houden met die groei zijn in 2005<br />

langs de Dikke Beuklaan 450 parkeerplaatsen<br />

op maaiveld gerealiseerd en een parkeergarage<br />

met 200 plekken. Er is toen bewust gekozen<br />

voor het modulaire Hoeschdeksysteem van<br />

Continental Car Parks. Commercieel Directeur<br />

Jeroen Drenth: “Voor een dynamische organisatie<br />

als UZ Brussel is flexibiliteit zeer belangrijk.<br />

De oorspronkelijke parkeergarage hebben we<br />

in 2008 dan ook uitbreidingsgeschikt gemaakt<br />

voor 1.250 plaatsen. In 2015 vervielen door de<br />

aanleg van een tramlijn parkeerstroken langs de<br />

straat. Dat hebben we toen in korte tijd opgevangen<br />

met een uitbreiding in de hoogte, goed<br />

voor 200 extra plaatsen.”<br />

HOESCHDEK<br />

Anno <strong>2022</strong> is de parkeercapaciteit opgevoerd<br />

naar ruim 1.000 plaatsen om de groei van<br />

het ziekenhuis bij te benen. Tevens is op een<br />

slimme manier en in een dieper deel van het<br />

terrein een geïntegreerde fietsenstalling aan<br />

P1 toegevoegd. Door het plaatsen van een<br />

grote hoeveelheid zonnepanelen op het dak<br />

is P1 energiepositief gemaakt. Voor de bouw<br />

heeft Continental Car Parks haar Hoeschdeck<br />

bouwsysteem gebruikt, dat is opgebouwd uit<br />

een thermisch verzinkte staalconstructie en<br />

staalplaatbetonvloeren met grote overspanningen.<br />

“Kolomvrij inparkeren is het uitgangspunt”,<br />

aldus Drenth. “Bij al onze systemen kunnen<br />

de stramienen projectspecifiek worden<br />

aangepast. In dit specifieke geval waren wat<br />

lastige hoeken en de verdiept liggende fietsenstalling<br />

reden om het wat flexibelere Hoeschdeksysteem<br />

in te zetten. De opdrachtgever<br />

was ook erg gecharmeerd van de plafonds, die<br />

standaard in de kleur wit zijn. Dat brengt licht<br />

in de garage, geeft een vriendelijke uitstraling<br />

en draagt bij aan het gevoel van veiligheid.”<br />

Een ander argument voor modulair bouwen is<br />

snelheid. Drenth: “Als ergens een parkeerprobleem<br />

is, mogen wij aan de slag, maar dan wil<br />

men het graag ook snel opgelost zien. Dan kan<br />

met onze systemen. Sneller bouwen betekent<br />

ook minder overlast, dat zijn belangrijke aspecten<br />

in de buurt van een ziekenhuis. Inclusief<br />

50


BRUSSEL PARKEERGARAGE UZ<br />

‘Voor een dynamische<br />

organisatie als UZ<br />

Brussel is flexibiliteit<br />

zeer belangrijk. De<br />

parkeergarage is<br />

daarom vanaf het begin<br />

uitbreidingsgeschikt<br />

gemaakt’<br />

Anno <strong>2022</strong> is de parkeercapaciteit opgevoerd naar ruim 1.000 plaatsen, om de groei van het ziekenhuis bij te<br />

benen, met 900 plekken voor fietsen in een verdiept gedeelte (links).<br />

nieuwe fundering is de laatste uitbreiding in zes<br />

maanden opgeleverd.”<br />

KLEURRIJK<br />

De uitgebreide parkeergarage kreeg ook een<br />

groene make-over. Drenth: “De eerste fase had<br />

een tijdelijke gevel, nu is het hele gebouw voorzien<br />

van dezelfde gevel met groenbakken en<br />

een irrigatiesysteem. Dat geeft een hele andere<br />

uitstraling, want iedereen vindt groen mooi. De<br />

keuze van de beplanting is zodanig, dat het ook<br />

in de winter groen is. Anders ziet het er nogal<br />

treurig uit. De parkeergarage is van binnen ook<br />

kleurrijk te noemen. Voor verschillende doelgroepen<br />

zijn parkeervakken in verschillende<br />

kleuren en op specifieke plaatsen te vinden.<br />

Zo liggen de roze vakken voor zwangere vrouwen<br />

dichtbij de uitgang en zijn er speciale vakken<br />

voor families, mindervaliden en elektrische<br />

voertuigen. Over alle plekken en uiteraard ook<br />

over de hele routing en de aansluiting op de<br />

lokale infrastructuur is heel goed nagedacht.<br />

Situaties als bij een IKEA op Paasmaandag kan<br />

een ziekenhuis zich niet veroorloven.”<br />

OVER CONTINENTAL CAR PARKS<br />

Continental Car Parks is al ruim 20 jaar specialist<br />

in de ontwikkeling en realisatie van parkeervoorzieningen<br />

en sinds kort ook mobiliteitshubs.<br />

Het bedrijf signaleert een groeiende<br />

behoefte in parkeeroplossingen rondom ziekenhuizen<br />

en biedt daarvoor een aantal concepten.<br />

Drenth: “Parkeren rondom ziekenhuizen<br />

moet zo comfortabel mogelijk zijn. Onze<br />

concepten voor gebruiksvriendelijk parkeren<br />

en onze financiële menukaart met opties en<br />

alternatieven zorgen voor een passende parkeeroplossing<br />

voor elk parkeervraagstuk.” ■<br />

Jeroen Drenth: “Parkeren rondom ziekenhuizen<br />

moet zo comfortabel mogelijk zijn.”<br />

Het Hoeschdeck bouwsysteem gebruikt een thermisch verzinkte staalconstructie en staalplaatbetonvloeren.<br />

51


ADVERTORIAL<br />

‘De voorbereiding vraagt wat meer tijd,<br />

maar zorgt uiteindelijk voor vele voordelen<br />

bij het totale productieproces’<br />

De werkplaats van Vuylsteke-Eiffage, een plek waar de software steeds meer ingezet wordt.<br />

Tekst en beeld | Construsoft<br />

3D BIM-SOFTWARE<br />

BIEDT UITKOMST<br />

VOOR AANNEMER<br />

De Vlaamse aannemer Vuylsteke-Eiffage is met name actief in het ontwerp en de bouw van<br />

kantoorgebouwen, verzorgingshuizen, scholen en parkeergebouwen. Met een groeiend portfolio<br />

en complexere uitdagingen, bleek het werken in traditioneel 2D tijdrovend en geen optie voor de<br />

toekomst. Om die reden ging de aannemer op zoek naar een geavanceerd 3D-softwarepakket. Krist<br />

Kindt is verantwoordelijk voor het interne studie- en tekenbureau en tevens BIM-Modelleur. Hij<br />

vertelt: “Tekla Structures bood vanwege de vele beschikbare componenten de beste toepassing om<br />

verbindingen en wapening te modelleren. Het bleek voor ons de juiste keuze en in de afgelopen<br />

jaren hebben we met behulp van de software BIM verder geïntegreerd in ons gehele werkproces.”<br />

52


ADVERTORIAL<br />

VTI Brugge, één van de projecten van Vuylsteke-Eiffage: links het 3D-model in Tekla Structures en rechts de bouw van het project.<br />

BIM-SOFTWARE VOOR<br />

HET GEHELE PROCES<br />

Tegenwoordig wil Vuylsteke-Eiffage bij elk<br />

project samenwerken met partners op basis<br />

van BIM. “We starten met het maken van een<br />

3D-model, waarbij lijsten worden opgezet met<br />

vragen en issues, die anders tijdens het bouwen<br />

naar voren komen”, legt Kindt uit. “Deze wordt<br />

doorgenomen met de klant, om zoveel mogelijk<br />

clashes en tegenstrijdigheden vroegtijdig te<br />

elimineren. Als het 3D-model gereed is, wordt<br />

Tekla Structures ook ingezet voor de opmaak<br />

van productietekeningen. Deze tekeningen gebruiken<br />

we voor de productie van prefab elementen,<br />

zoals kolommen, balken en wanden,<br />

in onze eigen prefabafdeling. Daarnaast wordt<br />

het model ook gedeeld met de leveranciers,<br />

die op basis van ons gedetailleerde 3D-model<br />

al kunnen plannen, wat voor enorme tijdswinst<br />

zorgt. Zij hoeven niet te starten met basisplannen,<br />

waar mogelijk fouten in zitten, maar kunnen<br />

direct starten met een correct 3D-model.<br />

Hierdoor verloopt de doorlooptijd van controles<br />

eenvoudiger. De voorbereiding vraagt<br />

wat meer tijd, maar zorgt uiteindelijk voor vele<br />

voordelen bij het totale productieproces.”<br />

DIRECT TOEPASBAAR<br />

OP DE WERF<br />

Om de informatie uit het 3D-model niet alleen<br />

voor de tekenafdeling beschikbaar te maken,<br />

maar ook voor project- én werfleiding, is Vuylsteke-Eiffage<br />

al vroeg gestart met het gebruik<br />

van samenwerkingsplatform Trimble Connect.<br />

“Voorheen werd voor de werf eerst een 2Dplan<br />

gegenereerd, die vervolgens moest worden<br />

bezorgd op de werf”, vertelt Kindt. “Nu<br />

kunnen medewerkers op de werf informatie<br />

die ze ad hoc nodig hebben onmiddellijk via<br />

Trimble Connect uit het 3D-model halen. We<br />

hameren er ook op dat de tekenafdeling alles<br />

Trimble Connect wordt in het kantoor op de<br />

werkplaats gebruikt door de projectleiding om<br />

modellen te bekijken.<br />

van eigenschappen tot gebruikerscomponenten<br />

goed invult in het 3D-model, zodat andere<br />

partijen of collega’s verder kunnen met<br />

de juiste informatie.” Dit zorgt ervoor dat<br />

Vuylsteke-Eiffage goed kan samenwerken met<br />

projectpartners in Trimble Connect.<br />

SOFTWARE DIE ZICHZELF<br />

TERUGVERDIENT<br />

Om 3D binnen Vuylsteke-Eiffage optimaal in te<br />

zetten, is continu inspanning en opleiding van<br />

mensen nodig. Kindt merkt ook op dat wanneer<br />

mensen weten dat ze veel informatie kunnen<br />

halen uit 3D-modellen, dit zijn eigen leven<br />

gaat leiden en de software zichzelf verkoopt:<br />

“Maar we blijven investeren. Bijvoorbeeld als<br />

er nieuwe collega’s komen, zorgen we dat ze<br />

opgeleid worden. Trimble Connect is niet zo<br />

complex, maar je moet wel weten waar eigenschappen<br />

zijn weggeschreven, hoe je deze<br />

zichtbaar maakt en hoe je ervoor zorgt dat de<br />

correcte informatie binnen handbereik is.”<br />

ÉÉN BRON VAN WAARHEID<br />

Uiteindelijk is het de ambitie van Vuylsteke-<br />

Eiffage om af te stappen van 2D-tekeningen en<br />

alles uit te werken in 3D. Kindt vertelt: “We<br />

willen zoveel mogelijk informatie in Trimble<br />

Connect krijgen. Bedoeling is dat mensen op de<br />

bouw niet langer vanuit de werfkeet met een<br />

laptop werken, maar met tablets waarop ze de<br />

3D-modellen kunnen bekijken.” Daarnaast zou<br />

hij graag eens de AR-app testen op de werf.<br />

Kindt adviseert iedereen die nu nog met 2D<br />

werkt om de stap te wagen en de voordelen<br />

van 3D te ervaren: “Een 3D-model dat wordt<br />

gemaakt is direct beschikbaar voor de projecten<br />

werfleden. Er is één persoon bezig met het<br />

model, waardoor er minder tijd verloren gaat.<br />

Met een 2D-tekening op de werf, weet je nooit<br />

100% zeker dat het om de laatste versie gaat.<br />

Door online te werken is er één plek waar de<br />

juiste en laatste versie staat van de modellen.”<br />

Ook aan de slag met BIM-software?<br />

Neem eens een kijkje op:<br />

www.construsoft.nl/samenwerken-bim<br />

■<br />

53


“Ik kan gerust zeggen dat Tekla Structures de<br />

belangrijkste schakel is in ons bouwproces.<br />

Dankzij het nauwkeurige 3D-model<br />

kunnen we internationaal foutloos<br />

communiceren en produceren.”<br />

Rob Bos<br />

Directeur Staalmeesters Group<br />

+ GRATIS<br />

Trimble Connect<br />

Business<br />

1.<br />

Modeleersoftware van<br />

2.<br />

ontwerp tot montage<br />

Met online<br />

licentiebeheer<br />

3.<br />

Incl. onderhoud,<br />

support en updates<br />

construsoft.nl/tekla-beton-staal


BETONCONSTRUCTIES.<br />

Een stevig fundament.<br />

Al jarenlang is GMB Haven & industrie<br />

een vertrouwd gezicht in het<br />

Rotterdams havengebied - en ver<br />

daarbuiten. We begrijpen de dynamiek<br />

van de logistieke wereld en stemmen<br />

daar onze ontwerpen én onze<br />

uitvoeringsplanningen op af. Zo hebben<br />

we bijvoorbeeld honderden hectaren aan<br />

zwaarbelaste terreinen gerealiseerd.<br />

Maar ook robuuste betonconstructies en<br />

gigantische loodsen. En niet te vergeten:<br />

de vele fundaties waarop Nederland<br />

windmolenparken bouwt om duurzame<br />

windenergie te genereren.<br />

Meer weten over GMB?<br />

Kijk op www.gmb.eu<br />

of bel 088 88 54 000.


THEMA PREFAB BETON<br />

Tekst | Webeco / Niels Rouvrois Beeld | Webeco<br />

PREFAB BETON ONMISBAAR<br />

bij vernieuwing brug Hector<br />

Henneaulaan over R0 Brussel<br />

Omwille van de slechte staat is de brug van de Hector Henneaulaan over de Ring (R0) in Brussel<br />

dringend aan vernieuwing toe. In opdracht van De Werkvennootschap starten BESIX, BESIX<br />

Infra en Socogetra aan de werken. De huidige brug zal volledig vervangen worden door een<br />

nieuw exemplaar, dat dubbel zo breed zal zijn en zal focussen op de veiligheid van de zwakke<br />

weggebruiker en een betere doorstroming van het openbaar vervoer en auto’s. Een aparte<br />

ecopassage zorgt ook voor een veilige oversteek voor de lokale fauna. Voor de tunnels voor die<br />

ecopassage werd een beroep gedaan op Webeco, prefab betonproducent en lid van FEBELCO, de<br />

deelvereniging binnen FEBE die de fabrikanten van betonbuizen en -putten vertegenwoordigt.<br />

Voor de tunnels voor de ecopassage werd een beroep<br />

gedaan op Webeco.<br />

FEBE is de erkende beroepsvereniging van fabrikanten<br />

van geprefabriceerde betonproducten<br />

en verdedigt de belangen van de sector.<br />

De Belgische betonindustrie produceert een<br />

brede waaier aan geprefabriceerde elementen<br />

voor de bouw, gaande van eenvoudige,<br />

ongewapende producten zoals metselblokken<br />

en straatstenen tot de grote structuurelementen<br />

als brugliggers. Binnen FEBE groepeert<br />

FEBELCO de fabrikanten van betonbuizen en<br />

toebehoren. De beroepsvereniging vertegenwoordigt<br />

hierbij alle fabrikanten van betonproducten<br />

die nodig zijn voor de opvang, het<br />

transport, de behandeling, de buffering en de<br />

infiltratie van water.<br />

PREFAB KOKERS<br />

De bijzondere ecopassage die in dit project<br />

wordt gerealiseerd, bevindt zich niet alleen<br />

op de brug. Zo worden er ook ondergrondse<br />

tunnels voorzien. Op deze manier kunnen dieren<br />

gemakkelijk en bovendien veilig de omringende<br />

bossen bereiken zonder last te hebben<br />

van het verkeer. Voor het ontwerpen en maken<br />

van deze tunnels deed de aannemer een<br />

beroep op Webeco, producent van prefab<br />

56


THEMA PREFAB BETON<br />

‘Omdat hier veel<br />

maatwerk aan te<br />

pas kwam, besloten<br />

we om eenmalig<br />

een mal aan te<br />

passen op maat<br />

van dit project’<br />

De grootste koker heeft een afmeting van 6.000 x 1.600 en een gewicht van 30 ton.<br />

Om dit project te realiseren, maakte Webeco in huis<br />

een mal op maat om te kunnen voldoen aan alle<br />

wensen van de klant.<br />

Om de doorbuiging van de bovenplaat tegen te gaan, zijn de kokers voorzien van een ondersteunende kolom.<br />

betonelementen voor de aanleg van de infrastructuurwerken<br />

voor nutsvoorzieningen als<br />

water, elektriciteit en verkeer. Alessio Husson<br />

van Webeco: “Voor dit project hebben we in<br />

samenspraak met het studiebureau en de klant<br />

kokers op maat gemaakt. De grootste koker<br />

heeft een afmeting van 6.000 x 1.600 en een<br />

gewicht van 30 ton. Dit is dus zeker en vast<br />

geen alledaags project, maar wel een uitdaging<br />

die wij heel graag aangaan.”<br />

MAL OP MAAT<br />

Om dit project te realiseren, maakte Webeco<br />

in huis een mal op maat om te kunnen voldoen<br />

aan alle wensen van de klant. “Omdat hier veel<br />

maatwerk aan te pas kwam, besloten we om<br />

eenmalig een mal aan te passen op maat van dit<br />

project. Dit is volledig in eigen huis gerealiseerd”,<br />

aldus Husson. Ook de uitstroommonden zijn<br />

volledig op maat gemaakt. Om de doorbuiging<br />

van de bovenplaat tegen te gaan, zijn de kokers<br />

voorzien van een ondersteunende kolom. Husson:<br />

“Aan de hand van spiraalbekisting konden<br />

we op vraag van het studiebureau deze kolommen<br />

voorzien in onze elementen.”<br />

CONCRETE WATER PRODUCTS<br />

Verder zijn de kokers ook voorzien van oplegconsoles<br />

die op voorhand aangestort zijn<br />

aan de elementen. Door de oplegconsoles op<br />

voorhand te plaatsen, kan de weg rechtstreeks<br />

worden aangelegd bovenop de elementen.<br />

“Kokers zijn vast en zeker een onderdeel van<br />

onze corebusiness binnen onze businessunit<br />

Concrete Water Products. Deze tak behelst<br />

een volledig aanbod aan gestandaardiseerde<br />

betonproducten voor riolerings- en afwateringswerken<br />

alsook een uitgebreid programma<br />

aan maatwerkconstructies, met als resultaat<br />

dat wij complete DWA- en RWA-systemen<br />

kunnen aanbieden. We zijn dan ook zeer tevreden<br />

dat wij ons steentje hebben kunnen bijdragen<br />

aan dit imposante project omdat dit toch<br />

één van onze sterktes is”, besluit Husson. ■<br />

Een aparte ecopassage zorgt voor een veilige<br />

oversteek voor de lokale fauna.<br />

57


THEMA PREFAB BETON<br />

Tekst | Philip Doutreligne Beeld | i-Theses<br />

Zinvol automatiseren van prefab beton<br />

productieprocessen:<br />

DIGITALISERING STOPT<br />

NIET BIJ HET ONTWERP!<br />

i-Theses bv uit Lokeren ontwikkelt software en webgebaseerde digitale oplossingen voor het<br />

ontwerpen en produceren van elementen in gewapend en voorgespannen beton. Rony Verlee,<br />

zaakvoerder van i-Theses breekt al jaren een lans voor een geïntegreerde aanpak op dit vlak. Enkel<br />

een 3D-BIM-model kunnen opmaken, is niet voldoende. Het wordt pas echt lonend als alle stappen,<br />

van offerte en ontwerp tot en met levering en facturatie, deel uitmaken van eenzelfde digitale flow.<br />

Intussen worden de oplossingen van i-Theses reeds in meer dan 20 landen toegepast.<br />

QControl 360: instant volledig geautomatiseerde communicatie met betrekking tot de kwaliteitscontrole op elk moment bij productie, handling en plaatsing.<br />

‘Belangrijk is dat alle data slechts éénmaal ingegeven moeten worden’<br />

58


THEMA PREFAB BETON<br />

Productieplanning Stortwerk: grafisch plannen geeft een duidelijk overzicht van de productieplanning voor het stortwerk, rekening houdend met de staalplanning.<br />

ALLE SCHAKELS PERFECT<br />

VERBONDEN IN ÉÉN LOGISCHE<br />

FLOW<br />

Verlee: “Het mooie aan onze softwarepakketten<br />

en digitale oplossingen is dat ze alle data<br />

met elkaar verbinden: van aanvraag, studie,<br />

planning, offerte en initieel ontwerp over<br />

productieplanning, aansturing van machines,<br />

kwaliteitscontrole en stockplaatsbeheer tot<br />

en met levering en facturatie. Van eerste contactname<br />

tot oplevering, zeg maar. En dit voor<br />

alle prefab elementen zoals wanden, vloeren,<br />

trappen, balken, … Belangrijk is dat alle data<br />

slechts éénmaal ingegeven moeten worden.”<br />

“Projectmanagement wordt sterk vereenvoudigd<br />

met onze webbased tools, die om het<br />

even wanneer en waar geconsulteerd kunnen<br />

worden, platformonafhankelijk en dit via de<br />

meeste browsers", aldus Verlee. “Momenteel<br />

bekijken we zelfs de mogelijkheid om ook andere<br />

actoren, zoals de betrokken architecten<br />

en aannemers, gecontroleerde toegang te geven<br />

tot dit platform.”<br />

EFFICIËNTERE<br />

KWALITEITSCONTROLE<br />

In de loop van het proces kunnen op eenvoudige<br />

wijze extra data worden toegevoegd.<br />

Dit kan onder andere door het scannen van<br />

QR-codes op het moment van opslag, transport,<br />

plaatsing, … Zo is het mogelijk om de<br />

klassieke kwaliteitscontrole verder uit te breiden.<br />

Wanneer op die manier bijvoorbeeld<br />

een probleem aan het licht komt, kan via de<br />

Quality Control module onmiddellijk actie<br />

Ontwerp met AutoPreCast: automatische opmaak van productietekeningen voor balken, kolommen, wanden,<br />

vloeren en trappen.<br />

ondernomen worden. Indien een herstelling<br />

of een vervanging noodzakelijk is, worden de<br />

juiste mensen op de hoogte gebracht. In het<br />

laatste geval wordt het element automatisch<br />

opnieuw opgenomen voor productieplanning.<br />

LOGISTIEKE EN<br />

ADMINISTRATIEVE VOORDELEN<br />

Ook de logistiek kan nu sneller en accurater<br />

afgehandeld worden. Er wordt een automatische<br />

communicatie opgezet via e-mail en SMS<br />

met de eigen transportdienst of met een externe<br />

transporteur. De werfverantwoordelijke<br />

wordt eveneens automatisch verwittigd<br />

van wat, waar en wanneer iets geleverd wordt<br />

bij de klant of op de bouwplaats.<br />

Natuurlijk wint ook de administratie bij een digitale<br />

aanpak. Wanneer een opdracht/bestelling<br />

klaar en/of geleverd is, verloopt de opvolging<br />

hiervan veel sneller en wordt automatisch<br />

een facturatieopdracht aangemaakt. Aan de<br />

juistheid van de administratieve gegevens hoeft<br />

tevens niet getwijfeld worden. Wanneer de<br />

eerste input van de data juist was, worden deze<br />

data automatisch meegenomen doorheen het<br />

hele gestroomlijnde proces van eerste contact<br />

met de klant tot finale oplevering. ■<br />

59


Ontdek het<br />

voordeel van<br />

complete<br />

cascobouw<br />

Constructieve wanden<br />

Brandwanden<br />

Geïsoleerde wanden<br />

Kolommen<br />

Balken<br />

Trappen<br />

Bordessen<br />

Balkonplaten<br />

Kanaalplaatvloeren<br />

Galerijplaten<br />

T-elementen<br />

Specials<br />

Engineering<br />

Productie<br />

Levering<br />

Montage<br />

IJsseldijk 31 - 7325 WZ Apeldoorn - Tel. 085 11 22 360 - info@preco.nl - www.preco.nl


THEMA PREFAB BETON<br />

Tekst | Chris Elbers Beeld | Preco<br />

Complexe prefab<br />

betonelementen voor<br />

project <strong>Beton</strong>haven Hilversum<br />

Het leveringsprogramma van Preco, gerenommeerd producent van prefab betonelementen,<br />

kenmerkt zich niet alleen door een zeer grote variatie. Ook wanneer er tijdens een utiliteitsproject<br />

behoefte is aan niet-alledaagse en zelfs complexe vormen, kunnen opdrachtgevers bij Preco terecht.<br />

Dat bleek maar weer tijdens de realisatie van het project <strong>Beton</strong>haven in Hilversum.<br />

Complete cascobouw door Preco.<br />

Op de plaats waar 50 jaar lang betonmortel<br />

werd vervaardigd, aan de Zuiderloswal in Hilversum,<br />

wordt volgens planning eind <strong>2022</strong> een<br />

uniek nieuwbouwproject opgeleverd: drie in<br />

robuust beton uitgevoerde bedrijfsverzamelgebouwen<br />

met een gezamenlijke oppervlakte<br />

van ruim 6.200 m 2 . Gebouw A (vier bouwlagen)<br />

telt 2.530 m 2 , gebouw B (drie bouwlagen)<br />

1.810 m 2 en gebouw C (twee bouwlagen)<br />

1.934 m 2 . Het complex, dat na realisatie plaats<br />

zal bieden aan bedrijfsunits, kantoorruimtes<br />

en showrooms, is ontworpen in loftarchitectuur.<br />

Een stijl die staat voor veel licht, hoge<br />

ruimtes en een open karakter. Voor Hercuton,<br />

dat de bouwkundige realisatie van <strong>Beton</strong>haven<br />

Hilversum voor haar rekening neemt, een<br />

kolfje naar haar hand. Het bedrijf bouwde in<br />

het verleden namelijk al diverse kantoorpanden<br />

met een dergelijk karakter.<br />

BIJZONDER PROJECT<br />

Vanuit de hypermoderne productiefaciliteit<br />

op de Ecofactorij in Apeldoorn tekende Preco<br />

in opdracht van Hercuton voor de levering<br />

van een gemêleerd pakket prefab betonelementen.<br />

“We hebben 157 kolommen, meer<br />

dan 200 balken, ruim 4.000 vierkante meter<br />

wanden en meer dan 4.000 vierkante meter<br />

kanaalplaatvloeren geëngineerd, geproduceerd<br />

en op de projectlocatie in Hilversum<br />

geleverd”, blikt projectleider Sven Janssen namens<br />

Preco terug op het, naar eigen zeggen,<br />

bijzondere project. “We hebben met dit project<br />

andermaal aangetoond dat we een breed<br />

pakket oplossingen in prefab kunnen bieden.<br />

Bovendien is binnen ons bedrijf alles aanwe-<br />

62


THEMA PREFAB BETON<br />

‘Voor het project<br />

hebben we een<br />

breed pakket<br />

oplossingen in<br />

prefab geboden’<br />

zig wanneer er elementen worden gevraagd<br />

die qua vormgeving niet zouden misstaan als<br />

kunstwerk in bijvoorbeeld het Vondelpark.<br />

Daarvan is dit project een mooi voorbeeld.<br />

Zo zijn binnen gebouw A schuine kolommen<br />

toegepast, maar ook 15 meter lange kolommen<br />

die zijn voorzien van soms wel vijftien<br />

nokken. Overbodig om te zeggen dat het nodige<br />

ambachtelijke timmerwerk vereist was<br />

om alles op de juiste plaats te krijgen. Maar<br />

ook dáárin zijn we geslaagd. We hebben er<br />

de kennis, mensen en middelen voor in huis.”<br />

TROTS<br />

Nu voor Preco het werk in het Hilversumse is<br />

afgerond, kijkt Janssen met veel voldoening terug.<br />

Zowel op de geleverde prestatie als op de<br />

samenwerking met Hercuton, een van de vaste<br />

bouwpartners van Preco. “Dit project was vanwege<br />

de complexiteit voor ons allebei geen alledaagse<br />

klus, maar juist een enorme uitdaging”,<br />

aldus Janssen. “Samenwerking, vakmanschap<br />

en doorzettingsvermogen zijn doorslaggevend<br />

geweest bij het uitvoeren van deze bijzondere<br />

opdracht. Een uiting van trots is dan ook op zijn<br />

plaats voor alle vakmensen van Preco en Hercuton<br />

die dit project hebben laten slagen." ■<br />

Uitwaswanden op de begane grond.<br />

TOTALE ONTZORGING<br />

Als het gaat om prefab beton staat<br />

Preco voor totale ontzorging. Niet<br />

alleen is het dienstenpakket met<br />

onder meer 3D engineering, levering<br />

en montage meer dan compleet, de<br />

onderneming biedt ook een divers en<br />

uitgebreid productenprogramma. Van<br />

wanden, kolommen, balken, trappen en<br />

bordesplaten tot balkon- en galerijplaten,<br />

kanaalplaatvloeren, T-docks en zelfs<br />

fotowanden: Preco kan in zowat elke<br />

klantwens voorzien.<br />

Preco verzorgt niet alleen de productie, maar ook het transport van de elementen.<br />

63


THEMA PREFAB BETON<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | BIM4Production<br />

Digitale werkvloer voor<br />

ambachtelijk<br />

bedrijf<br />

Al meer dan honderd jaar<br />

wordt er in Groningen aan het<br />

Aduarderdiep in Hoogkerk<br />

prefab beton geproduceerd.<br />

De architectonische betonnen<br />

gevelelementen die anno<br />

<strong>2022</strong> uit de fabriek van Hibex<br />

komen, overtreffen je stoutste<br />

dromen. Pure ambacht en<br />

vakmanschap! Dat verlangt<br />

directeur Michael Hermes ook<br />

van alle ‘randzaken’. Daarom<br />

koos hij voor de Elementen<br />

App van BIM4Production<br />

voor het digitaliseren van de<br />

werkvloer en een maximale<br />

kwaliteitscontrole.<br />

‘Met de digitale werkvloer lopen we al voor<br />

op de Wet kwaliteitsborging die eraan zit te<br />

komen en bieden we klanten maximaal zicht<br />

en controle op ons interne proces’<br />

64<br />

Rendering van Stepstone. Ontwerp: LEVS architecten, Amsterdam.


THEMA PREFAB BETON<br />

De gevels van de Pontsteiger, Naturalis, Fibonacci<br />

en Stepstone op de Zuidas in Amsterdam:<br />

het komt allemaal uit de fabriek van Hibex.<br />

“Wij spelen Champions League in de betonbouw”,<br />

zegt Hermes. “Ons motto luidt dan<br />

ook ‘we maken alles, behalve grijs’. Natuurlijk<br />

produceren we zo nu en dan een binnenwand,<br />

maar we richten ons vooral op het architectonische<br />

aspect van de gevel. We maken veel<br />

sandwichelementen voor de gestapelde woningbouw.<br />

Een gemiddeld product voor onze<br />

fabriek is een toren van 70 meter hoog op een<br />

perceel van beperkte afmetingen. We maken<br />

als het ware Legostenen voor volwassenen.<br />

Kant-en-klare gevelelementen die vanaf de<br />

vrachtwagen direct gemonteerd worden.”<br />

ONE OF A KIND<br />

Van repetitie is bij Hibex geen sprake. “Elk<br />

project is uniek. De enige zekerheid die we<br />

hebben, is dat het volgende project weer anders<br />

is”, lacht Hermes. Het productieproces<br />

daarentegen bevat wel repeterende handelingen.<br />

Of je nu een ronde of rechthoekige mal<br />

moet storten, er komt altijd wapening aan te<br />

pas, de kwaliteit van de mal moet gecontroleerd<br />

worden, enz. Met het oog op de Wet<br />

kwaliteitsborging die eraan zit te komen en<br />

de ambitie om papierloos te gaan werken in<br />

de fabriek, is Hermes in de markt op zoek<br />

gegaan naar een oplossing die hem daarin<br />

ondersteunt. “Sommige van onze opdrachtgevers<br />

werken al (deels) digitaal, bijvoorbeeld<br />

met tablets op de bouwplaats, maar die software<br />

blijkt niet één op één toepasbaar in een<br />

betonfabriek. In deze software vormt het<br />

statische gebouw de basis, terwijl wij op zoek<br />

waren naar een oplossing waarin juist alle losse<br />

individuele elementen centraal staan. Maar<br />

ook een oplossing die we niet alleen kunnen<br />

volgen door de hele fabriek, maar tijdens de<br />

gehele levenscyclus.”<br />

ELEMENTENPASPOORT<br />

De oplossing werd gevonden in de Elementen<br />

App van BIM4Production, een oplossing die nog<br />

maar net gelanceerd is. “Wij waren er vroeg<br />

bij”, zegt Hermes. “De app was nog niet helemaal<br />

klaar. Dat gaf ons de mogelijkheid om onze<br />

kennis van het proces en product in te brengen,<br />

om de app zo goed mogelijk te laten aansluiten<br />

op onze behoefte.” Henk Jan Nieuwenhuis van<br />

BIM4Production vult aan: “We bouwen software<br />

voor de markt. Dat betekent dus ook dat<br />

je open moet staan voor feedback om te voorkomen<br />

dat je theoretische software bouwt.<br />

We starten met een MVP, een ‘minimum viable<br />

product’. Juist dankzij de samenwerking met de<br />

eindgebruiker, Hibex in dit geval, komen we tot<br />

verrassende inzichten en verbeterslagen om de<br />

software te laten aansluiten op alle, soms wat<br />

specifieke, processen.”<br />

De Elementen App, een toepassing die nog maar net gelanceerd is.<br />

Hibex ziet de Elementen App als een ‘paspoort’<br />

waarin alle (productie)data en eigenschappen<br />

van het element digitaal worden vastgelegd.<br />

“Daarmee lopen we al voor op de Wet kwaliteitsborging<br />

en bieden we klanten maximaal<br />

zicht en controle op ons interne proces”, zegt<br />

Hermes. “Normaal gesproken komen ze een<br />

aantal keer kijken tijdens het productieproces,<br />

in theorie kunnen ze nu op afstand inloggen op<br />

ons kwaliteitssysteem en dankzij alle informatie<br />

en foto’s de kwaliteit bepalen.”<br />

GEHEIM VAN DE SMID<br />

Momenteel doorloopt Hibex de tweede en<br />

laatste testfase met de Elementen App, ook<br />

nog eens met een heel bijzonder project:<br />

Stepstone in Amsterdam uit de koker van LEVS<br />

architecten, Amsterdam. Hibex produceert de<br />

architectonische gevelelementen, gedeeltelijk<br />

in de kleur grijs en gedeeltelijk in de kleur<br />

groen. Jazeker, ook dit groen gekleurde vlak is<br />

beton. Een effect dat wordt bereikt door enerzijds<br />

uit Italië geïmporteerd marmergranulaat<br />

aan het betonmengsel toe te voegen en vervolgens<br />

het oppervlak te bewerken. Alle andere<br />

details zijn ‘het geheim van de smid’. “De bedoeling<br />

is om vanaf 2023 alle nieuwe projecten<br />

direct te starten in de Elementen App.” ■<br />

Hibex produceert de architectonische gevelelementen voor Stepstone gedeeltelijk in de kleur grijs en<br />

gedeeltelijk in de kleur groen.<br />

ELEMENTEN APP<br />

De Elementen App is de eerste exponent<br />

van een reeks aan producten op het<br />

BIM4Production platform. De volgende<br />

stap is om een flow te creëren in de<br />

fabrieken maar ook vooral over fabrieken<br />

(productielocaties) heen, waarbij een<br />

element wordt ingebouwd als artikel in<br />

een ander element. “Planningstechnisch<br />

is dat een heel volatiel proces dat we<br />

gaan structureren en stroomlijnen met<br />

een volgende generatie plansysteem op<br />

platformniveau.”<br />

65


schroeder-ankers.nl<br />

Kwaliteitsproducten<br />

waar we trots op zijn.


Tekst | Tjerk van Duinen Beeld |Schroeder Ankers<br />

Ankerspecialist is klaar voor de toekomst<br />

Vanzelfsprekend goed<br />

SBA-RS bevestigingsankers.<br />

In het Achterhoekse Wehl, onderdeel van de gemeente Doetinchem, heeft Schroeder-Ankers<br />

recentelijk op bedrijventerrein A18 een nieuwe pand betrokken met kantoren en een bedrijfshal.<br />

Van hieruit wordt verder gebouwd aan de sterke naam die het bedrijf heeft opgebouwd in<br />

de beton- en staalsector. Schroeder levert hoge kwaliteit ankers en wapening, bevestiging- en<br />

transportsystemen aan afnemers in met name Nederland en België.<br />

Bij een sterke naam horen kwaliteitsproducten.<br />

“Die worden gemaakt en ontwikkeld in de<br />

productielocatie Neuenrade bij Schroeder, het<br />

Duitse moederbedrijf”, vertelt operationeel<br />

manager Sabrina Bunzel. “Wij leveren bevestiging-,<br />

doorkoppel- en transportankers. Deze<br />

producten vinden hun weg naar de industrie,<br />

prefab betonbouw, staalbouwers en handel.<br />

Voor die laatste groep verpakken wij onze producten<br />

onder private label, een service waar<br />

onze dealers veel prijs op stellen.”<br />

DOOR EN DOOR TESTEN<br />

De producten van Schroeder worden geleverd<br />

onder KOMO, DIBT, ETA en met CEcertificering.<br />

Bunzel: “In Neuenrade loopt<br />

continu een team rond dat niets anders doet<br />

dan het door en door testen van verbindingen<br />

en lassen in producten. Er zijn steeds minder<br />

bedrijven in Europa die hierin zo ver gaan,<br />

maar voor ons is dat heel belangrijk. Schroeder<br />

kan zich zodoende onderscheiden in de<br />

markt met een kwaliteit die vanzelfsprekend<br />

hoog is en dat weet de markt. We ontzorgen<br />

onze klanten hier ook mee. Wie producten<br />

koopt van Schroeder, krijgt er de juiste technische<br />

papieren bij. Dat kan in veel processen<br />

waar zij actief zijn een belangrijke rol spelen.”<br />

AFSLUITDIJK<br />

Projecten in de weg- en waterbouw pakt<br />

Schroeder doorgaans zelf op. “Denk bijvoorbeeld<br />

aan de versterking van de Afsluitdijk<br />

dat door het consortium Levvel wordt uitgevoerd”,<br />

zegt Bunzel niet zonder trots. “De Afsluitdijk<br />

is een groot project dat door de sterke<br />

belasting van onder meer zout water vraagt<br />

om bijzondere oplossingen. Ons team, de<br />

constructeur en de verantwoordelijke mensen<br />

binnen de combinatie ontwikkelen hiervoor<br />

samen de meest vernuftige permanente en<br />

tijdelijke verbindingen en zekeringen.”<br />

NIEUWE ONTWIKKELINGEN<br />

Een van die vernuftige oplossingen is Duplex,<br />

een rvs-legering die austeniet en ferriet bevat.<br />

“Duplex is zeer corrosie- en zuurbestendig,<br />

heeft een hoge treksterkte, is uitstekend bestand<br />

tegen erosie en slijtage en is zeer goed<br />

lasbaar. Het is alleen niet eenvoudig te bewerken<br />

en stelt zeer hoge eisen aan het gereed-<br />

68


‘In Neuenrade loopt continu een<br />

team rond dat niets anders<br />

doet dan het door en door<br />

testen van verbindingen en<br />

lassen in producten’<br />

Effect van een zoutbad op een<br />

Schroeder SL anker (wrijvingslas) en<br />

een boutanker (rechts).<br />

Magazijn.<br />

schap en de bewerker. Bij Schroeder hebben<br />

we dit volledig onder controle. We zijn gespecialiseerd<br />

in wrijvingslassen en zijn volledig ingericht<br />

op het werken met Duplex.”<br />

SUPER DUPLEX<br />

Voor bijzondere materialen en hoge corrosiebestendigheid<br />

is Schroeder een partij die producten<br />

kan leveren die aan de hoogste eisen<br />

voldoen. Ook in de toekomst. Bunzel: “We<br />

staan uiteraard niet stil. Momenteel zijn we bezig<br />

met het doorontwikkelen van Duplex naar<br />

Super Duplex. Dit materiaal gaat nog een stap<br />

verder in sterkte en corrosiebestendigheid en<br />

daarmee kunnen we onze klanten helpen hun<br />

projecten naar een nog hoger niveau te tillen.<br />

Wij zijn klaar voor de toekomst!” ■<br />

De nieuwbouw op bedrijventerrein A18.<br />

69


Tekst | Marie-Louise Verplak Beeld | Profimax<br />

‘Always get<br />

the job done’<br />

Er is geen ontkomen aan de krappe huidige arbeidsmarkt.<br />

Werkgevers hebben momenteel te kampen met een groot<br />

personeelstekort én er is een tekort aan gekwalificeerd<br />

personeel. “Profimax biedt daarbij de oplossing”, aldus directeur<br />

Henri Lensen. Profimax bekleedde in november alweer 10 jaar<br />

de rol van toonaangevende speler in de uitzendbranche op het<br />

gebied van bemiddeling van vakmensen in de gevelbouw. “Alleen<br />

flexibiliteit zorgt ervoor dat alles in beweging blijft. Profimax<br />

houdt de flexibele schil maximaal flexibel en beweegt met de<br />

opdrachtgever mee om de juiste oplossing te bieden.”<br />

Om aan de flexibiliteit en de wensen van de<br />

opdrachtgever te blijven voldoen, is Profimax<br />

naast Gevelbouw anderhalf jaar geleden twee<br />

divisies rijker geworden: Bouw en Techniek,<br />

welke substantieel aan het groeien zijn. Profimax<br />

onderscheidt zich in de uitzendbranche<br />

door over ruim voldoende professionele vakmensen<br />

in Gevelbouw, Bouw en Techniek te<br />

beschikken, welke direct inzetbaar zijn. “Wij<br />

beschikken over professionals, of het nu gaat<br />

om een bouwhulp of betontimmerman, die<br />

per direct beschikbaar zijn, incl. VCA, GPI,<br />

Bouwpas, Pbm’s, gekeurd basisgereedschap,<br />

A1, Limosa, Nederlands of Engelstalig. Wij<br />

houden altijd een flinke poule vakmensen beschikbaar<br />

voor wanneer er ineens veel extra<br />

krachten nodig zijn. Iedereen die we voorstellen,<br />

is persoonlijk door ons gescreend en indien<br />

nodig bijgeschoold of opgeleid, zodat ze aan de<br />

Profimax-standaard voldoen met de vereiste<br />

uitrusting”, legt Lensen uit.<br />

ONE-STOP-SHOP LEVERING<br />

Profimax is van mening dat het behouden van<br />

personeel momenteel minstens even moeilijk<br />

is als het werven van nieuw personeel. “Vandaar<br />

ook dat wij binnen Profimax veelal werken<br />

met vaste teams, die dagelijks door onze<br />

fieldmanagers ondersteund en begeleid worden”,<br />

aldus Lensen. “De fieldmanagers zijn zeer<br />

ervaren professionele vakmensen die een bepaalde<br />

senioriteit en dus een bepaald vertrouwen<br />

uitstralen. Een uniek concept binnen onze<br />

uitzendbranche. Wij gaan bij de opstartfase in<br />

de productie of op de bouwplaats kijken en<br />

vragen onze klanten gericht naar hun gewenste<br />

functieprofielen. Deze houden wij vervolgens<br />

tegen de skill-matrixen van onze medewerkers<br />

aan. We kijken of het functieprofiel voldoet<br />

aan de matrix, waarbij de focus ligt op de juiste<br />

match. Dit systeem zorgt ervoor dat er nagenoeg<br />

geen drop-outs meer zijn. Het managen<br />

van het verwachtingspatroon is dé sleutel bij<br />

het opstartproces, zowel voor de medewerker<br />

als voor de opdrachtgever.” Oftewel, always<br />

get the job done, een one-stop-shop levering<br />

en Profimax regelt en begeleidt dit hele proces<br />

tot in detail voor de opdrachtgever.<br />

PLANNINGSDRUK<br />

Op de langere termijn ondervindt Profimax<br />

niet of nauwelijks problemen en voorziet Lensen<br />

nog genoeg werkvolume. Op korte termijn<br />

daarentegen levert de beschikbaarheid<br />

van materialen door de huidige situatie in de<br />

Oekraïne wel uitdagingen op. Bijvoorbeeld in<br />

de planning. “Wanneer er vijf man op de planning<br />

staat voor een project maar er is geen<br />

materiaal, dan kunnen zij ook niet vooruit.<br />

Echter wil de opdrachtgever wel de garantie<br />

dat wanneer het materiaal er eenmaal is, zij<br />

nog steeds over die vijf medewerkers kan beschikken.<br />

Daar ligt een enorme uitdaging voor<br />

Profimax”, aldus Lensen.<br />

GESCHOOLDE EN<br />

GECERTIFICEERDE VAKMENSEN<br />

“Ons bestand bestaat voor 20% uit Nederlanders<br />

of Nederlandstaligen en verder uit vaklieden<br />

afkomstig uit andere Europese landen.<br />

Zij willen hier maar al te graag aan de slag en<br />

worden indien nodig intern opgeleid, zodat<br />

Profimax de service kan blijven leveren die<br />

men gewend is.” Profimax levert uitsluitend<br />

geschoolde en gecertificeerde vakmensen.<br />

Geen manusjes van alles, maar trotse specialisten<br />

die hun vak beheersen en die plezier<br />

hebben in hetgeen dat ze doen. Ze zijn vrijwel<br />

allemaal in het bezit van VCA-, DVP-, IPAFen<br />

rigger-certificaten. “Met onze drie divisies<br />

kunnen wij op één project tegelijk werkzaam<br />

zijn voor verschillende opdrachtgevers, zoals<br />

bijvoorbeeld bij de Galaxy Tower in Utrecht.”<br />

70


‘Wij behandelen onze medewerkers precies<br />

hetzelfde als onze klanten. Open, eerlijk,<br />

nuchter en enthousiast’<br />

Profimax monteurs bezig met het monteren van een dakconstructie.<br />

TOEKOMSTVISIE<br />

Ook Profimax stemt zijn doelstellingen af op<br />

duurzaamheid en heeft veiligheid voor zijn medewerkers<br />

hoog in het vaandel staan. Voor Lensen<br />

is het van groot belang om een band met de<br />

medewerkers te hebben én te blijven houden,<br />

ondanks de enorme groei. “Wij behandelen<br />

onze medewerkers precies hetzelfde als onze<br />

klanten. Open, eerlijk, nuchter en enthousiast.”<br />

Trots voegt hij eraan toe: “Als ik door Nederland<br />

rijd, dan vormt elke bouwkraan een potentiële<br />

klus, waar wij als flexibele schil voor in aanmerking<br />

kunnen komen. Wanneer je op de Zuidas in<br />

Amsterdam een bouwkraan trotseert, dan durf<br />

ik zelfs te stellen dat Profimax daar actief is. Voor<br />

ons hét bewijs dat ons credo ‘always get the job<br />

done’ zich als een olievlek begint te manifesteren<br />

en daar ben ik enorm trots op.” ■<br />

Profimax monteurs bezig met het plaatsen van geluidschermen.<br />

71


AMSTERDAM JAKOBA MULDERHUIS<br />

Tekst | Marc Koehler Architects Beeld | Sebastian van Damme<br />

Nieuw onderwijsgebouw als sluitstuk van de Amstelcampus<br />

Jakoba Mulderhuis:<br />

Onderwijstheater van de toekomst<br />

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft haar toekomstbestendige en meest duurzame<br />

onderwijsgebouw in gebruik genomen. Het Jakoba Mulderhuis aan het Rhijnspoorplein is het<br />

slotstuk van de Amstelcampus, gelegen aan de Wibautstraat. Het pand biedt plaats aan zo’n 6.000<br />

tot 7.000 studenten van de faculteit Techniek.<br />

STEDENBOUWKUNDIGE<br />

INPASSING AMSTELCAMPUS<br />

Het Jakoba Mulderhuis bevindt zich op een markante<br />

plek, op de hoek van de Wibautstraat en<br />

de Mauritskade, op de rand van de historische<br />

binnenstad en aan de Singelgracht. Het gebouw<br />

vormt samen met het monumentale Benno<br />

Premselahuis aan de overzijde van de Wibautstraat<br />

een toegangspoort tot de stad. Samen<br />

met een hoog bouwelement aan de overzijde<br />

ontstaat een monumentaliteit die de bouwkundige<br />

elementen in de omgeving met elkaar<br />

verbindt. Het gebouwvolume bestaat uit een<br />

slanke toren (54 meter, 13 lagen) en een laag<br />

bouwblok (33 meter, 6 lagen) aan de Mauritskade.<br />

Stedenbouwkundig gezien is de plek van<br />

de toren een ‘kunststukje’ te noemen. Door<br />

een verruiming van de Wibautstraat ontstaat<br />

een overtuigende stedelijke entree.<br />

FLEXIBEL MAAKT<br />

TOEKOMSTBESTENDIG<br />

Oud HvA bouwkunde studenten Marc Koehler<br />

(Marc Koehler Architects) en Nanne de<br />

Ru (Powerhouse Company) werkten samen<br />

aan het ontwerp van het Jakoba Mulderhuis<br />

en betrokken in 2014 de Architekten Cie. bij<br />

het ontwerpteam. Het resultaat is een duurzaam,<br />

flexibel onderwijsgebouw met een<br />

open karakter. De prefab gevel is steigerloos<br />

gemonteerd en volgens de passief bouwen<br />

principes afgewerkt met gerecyclede aluminium<br />

kozijnen en natuursteen. De kleur van<br />

de Jura natuursteen is gelijk aan het naastgelegen<br />

Theo Thijssenhuis en creëert zo<br />

harmonie met de omgeving en versterkt het<br />

monumentale, toekomstbestendige karakter.<br />

Door de open structuur is iedere verdieping<br />

in het gebouw flexibel indeelbaar. Per gevel<br />

is er gevarieerd in open en gesloten delen,<br />

afgestemd op de oriëntatie, het uitzicht en<br />

de zonbelasting.<br />

ATRIUM ALS VERBINDER<br />

Een imposant atrium verbindt het Jakoba<br />

Mulderhuis met het naastgelegen Theo<br />

Thijssenhuis, dat tijdens de bouwfase in<br />

gebruik bleef. Alle verdiepingen komen uit<br />

op het atrium en hebben open terrassen,<br />

waar studenten aan hun projecten kunnen<br />

werken. Het atrium zorgt voor een open<br />

karakter met veel natuurlijk daglicht. De<br />

architecten willen hiermee een nieuw publiek<br />

domein creëren als theatrale ruimte<br />

voor grote events en exposities op de begane<br />

grond en als gestapelde podia waar de<br />

studenten van verschillende kennisgebieden<br />

elkaar ontmoeten.<br />

72


AMSTERDAM JAKOBA MULDERHUIS<br />

Het atrium verbindt het Jakoba Mulderhuis met het Theo Thijssenhuis.<br />

Alle verdiepingen komen uit op het Atrium en hebben open terrassen.<br />

‘In ons ontwerp deelden we het gebouw op in<br />

een hoog- en laagbouw en creëerden we een<br />

atrium als verbindend element’<br />

DEFAULT DUURZAAM<br />

De visie op een duurzaam gebouw is gestoeld<br />

op hergebruik, het minimaliseren van verbruik,<br />

gebruik van duurzame energie en een duurzame<br />

uitvoering van de bouw. De flexibele structuur<br />

maakt het Jakoba Mulderhuis ook toekomstbestendig<br />

op langere termijn. Het gebouw kan<br />

relatief eenvoudig naar andere functies transformeren<br />

doordat de hoogbouw en laagbouw los<br />

van elkaar kunnen functioneren. Het ontwerp<br />

behaalde in 2014 een BREEAM ‘Excellent’ score<br />

van 76,22%, de één na hoogste certificering<br />

voor een duurzaam ontwerp. Het gebouw<br />

heeft inmiddels een energielabel van A++.<br />

PAPERLESS DESIGN<br />

Het Jakoba Mulderhuis is een van de eerste<br />

projecten in Nederland dat is aanbesteed<br />

op basis van Building Information Modelling<br />

(BIM). Het bestek is in zijn geheel digitaal<br />

verstrekt en het digitale model was de basis<br />

van het contract. Een sterk staaltje ‘paperless<br />

design’. In het licht van het lange ontwerpproces<br />

gaf BIM de flexibiliteit om wijzigingen<br />

relatief snel door te voeren en voor iedereen<br />

zichtbaar te maken. Alle achterliggende informatie<br />

ging mee in vorming van het ontwerp.<br />

Zo werden tijd en geld bespaard en verbeterde<br />

de kwaliteit van de uitvoering. ■<br />

Het Jakoba Mulderhuis aan het Rhijnspoorplein<br />

Bouwinfo<br />

OPDRACHTGEVER<br />

Hogeschool van Amsterdam (HvA)<br />

ONTWERP<br />

Marc Koehler Architects, Powerhouse Company,<br />

de Architekten Cie<br />

BOUW EN CONSTRUCTIE<br />

Visser & Smit Bouw, Unica, ABT, LBP Sight, Royal<br />

Haskoning DHV en BREED Integrated Design<br />

73


JG<br />

staalplaatbetonvloeren bv<br />

cladding dak en wand<br />

JG<br />

staalplaatbetonvloeren bv<br />

cladding dak en wand<br />

Postbus 57<br />

6916 ZG Tolkamer<br />

tel: 0316 542717<br />

fax: 0316 373114<br />

mobiel: 06 10929153<br />

info@jg-cladding.nl<br />

www.jg-cladding.nl<br />

JG


Al ruim 20 jaar dé<br />

specialist als het gaat<br />

om vloerrenovatie<br />

De vloer vlak<br />

is ons vak !<br />

www.egalizer.nl<br />

info@egalizer.nl<br />

073-548 24 87


BETON<br />

BOUW<br />

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW<br />

PARTNER WORDEN VAN<br />

BETON & STAALBOUW?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op betonenstaalbouw.nl<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op betonenstaalbouw.nl<br />

verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +31 495 45 00 95<br />

• Ga naar betonenstaalbouw.nl<br />

• Scan de QR code<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

MELD JE<br />

GRATIS AAN<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

betonenstaalbouw.nl


BETON & STAAL PARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de <strong>Beton</strong> & Staal partners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

betonenstaalbouw.nl/bedrijven<br />

AALBORG PORTLAND BELGIUM<br />

Evergemsesteenweg 195<br />

B-9030 GENT<br />

T +32 471 955 129<br />

E yves.terneu@aalborgportland.com<br />

W www.aalborgportland.be<br />

BALVERT HANDEL BV<br />

Atoomweg 9<br />

2421 LZ NIEUWKOOP<br />

Postbus 84<br />

2420 AB NIEUWKOOP<br />

T +31 172 57 36 35<br />

E info@balvert.nl<br />

W www.balvert.nl<br />

BETONVERENIGING<br />

Büchnerweg 3<br />

2803 GR GOUDA<br />

T +31 182 53 92 33<br />

E info@betonvereniging.nl<br />

W www.betonvereniging.nl<br />

BUITING MACHINEB.<br />

EN STAALCONSTRUCTIE BV<br />

Van Dongenstraat 42<br />

8107 AG BROEKLAND<br />

Postbus 129<br />

8100 AC BROEKLAND<br />

T +31 570 53 10 10<br />

E d.frankot@buitingstaalbouw.nl<br />

W www.buitingstaalbouw.nl<br />

BJOND INNOVATION<br />

Eerste straat 11<br />

ASK ROMEIN<br />

NV BEKAERT SA<br />

B-3680 MAASEIK<br />

T +32 89 56 53 15<br />

Belder 101<br />

47<strong>04</strong> RK ROOSENDAAL<br />

Postbus 1013<br />

4700 BA ROOSENDAAL<br />

T +31 165 750 300<br />

Bekaertstraat 2<br />

BE-8550 ZWEVEGEM<br />

T +32 56 76 61 11<br />

E veerle.tack@bekaert.com<br />

W www.bekaert.com<br />

E jvm@bjond.be<br />

W www.bjond.be<br />

CONSENSOR BV<br />

ROTTERDAM<br />

T +31 10 244 07 38<br />

E cs@consensor.nl<br />

W www.consensor.nl<br />

E info@ask-romein.com<br />

W www.ask-romein.com<br />

BREEDVELD STAAL<br />

Parallelweg 4<br />

2921 LE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL<br />

AUGUSTINUS BV<br />

Bonegraafseweg 4b<br />

4051 CH OCHTEN<br />

T +31 344 64 70 80<br />

E info@augustinusbv.nl<br />

W www.augustinusbv.nl<br />

W www.augustinusbv.nl<br />

BESTCON BV<br />

Kanaaldijk 19<br />

5683 CR BEST<br />

Postbus 189<br />

5680 AD BEST<br />

T +31 499 36 63 66<br />

E info@bestcon.nl<br />

W www.bestcon.nl<br />

T +31 180 51 29 33<br />

E info@breedveldstaal.nl<br />

W www.breedveldstaal.nl<br />

BSE BETONWERKEN<br />

Herderlaan 12B<br />

3851 BD ERMELO<br />

T +31 341 43 21 12<br />

E info@bsebetonwerken.nl<br />

W www.bsebetonwerken.nl<br />

CONCREFY BV<br />

Olivier van Noortweg 10<br />

5928 LX VENLO<br />

T +31 77 850 72 22<br />

E info@concrefy.com<br />

W www.concrefy.com<br />

CONSTRUSOFT<br />

Hengelder 16<br />

6902 PA ZEVENAAR<br />

T +31 6 20 00 00<br />

E info@construsoft.com<br />

W www.construsoft.com<br />

BALVERT BETONSTAAL<br />

Atoomweg 9<br />

2421 LZ NIEUWKOOP<br />

Postbus 84<br />

2420 AB NIEUWKOOP<br />

T +31 172 57 36 35<br />

E info@balvert.nl<br />

W www.balvert.nl<br />

BETONHUIS<br />

Zaagmolenlaan 20<br />

3447 GS WOERDEN<br />

Postbus 194<br />

3440 AD WOERDEN<br />

T +31 348 48 44 74<br />

E info@betonhuis.nl<br />

W www.betonhuis.nl<br />

BuildSoft<br />

BUILDSOFT www.BuildSoft.eu<br />

NV<br />

Hundelgemsesteenweg 244/1<br />

B-9820 MERELBEKE<br />

T +32 9 252 66 28<br />

E Hundelgemsesteenweg info@buildsoft.eu 244/1<br />

W<br />

9820<br />

www.buildsoft.eu<br />

MERELBEKE<br />

telefoon +32 (0)9 252 66 28<br />

info@buildsoft.eu<br />

BuildSoft<br />

Construx - Dijkhor BV<br />

Bobinestraar 67<br />

3903 KE VEENENDAAL<br />

T +31 318 54 13 27<br />

E info@construx-dijkhor.nl<br />

W www.construx.be<br />

www.BuildSoft.eu<br />

78<br />

BETON<br />

BETON<br />

BOUW.NL<br />

BOUW.NL


BETON<br />

BOUW.NL<br />

BETON & STAAL PARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de <strong>Beton</strong> & Staal partners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

betonenstaalbouw.nl/bedrijven<br />

HOLLANDIA STRUCTURES<br />

FRANKI GRONDTECHNIEKEN BV<br />

Postbus 12<br />

CORDEEL NEDERLAND BV<br />

Lindtsedijk 22<br />

3336 LE ZWIJNDRECHT<br />

Postbus 55<br />

3330 AB ZWIJNDRECHT<br />

T +31 78 625 51 00<br />

E info.nl@cordeel.eu<br />

W www.cordeel.eu<br />

DUTCH ENGINEERING<br />

Energieweg 46<br />

2382 NL ZOETERWOUDE<br />

Postbus 3<br />

2380 AA ZOETERWOUDE<br />

T +31 71 541 89 23<br />

E info@dutchengineering.nl<br />

W www.dutchengineering.nl<br />

Gebouw Vaandrecht<br />

Trondheim 8<br />

2993 LE BARENDRECHT<br />

T +31 180 64 19 98<br />

E info@franki-grondtechnieken.nl<br />

W www.franki-grondtechnieken.nl<br />

2920 AA KRIMPEN A/D IJSSEL<br />

T +31 180 54 05 40<br />

E info@hollandia.biz<br />

W www.hollandia.biz<br />

INTERBOOR MIDSLAND<br />

Postbus 40392<br />

35<strong>04</strong> AD UTRECHT<br />

CT DE BOER<br />

Marconibaan 44<br />

3439 MS NIEUWEGEIN<br />

T +31 30 600 91 51<br />

E info@ctdeboer.nl<br />

W www.ctdeboer.nl<br />

ECHO PRECAST ENGINEERING NV<br />

Industrieterrein Centrum Zuid 1533<br />

B-3530 HOUTHALEN<br />

T +32 11 600 800<br />

E info@echoprecast.com<br />

W www.echoprecast.com/nl<br />

GALVA POWER<br />

Centrum Zuid 2037<br />

B-3530 HOUTHALEN<br />

T +32 11 51 02 34<br />

T +31 30 241 19 19<br />

E info@interboor-midsland.nl<br />

W www.interboor-midsland.nl<br />

E info@galvapower.com<br />

INTERBUILD NV<br />

DE RUN METAALCOATING BV<br />

De Run 5118<br />

5503 LV EINDHOVEN<br />

T +31 40 255 38 58<br />

E info@derunmetaalcoating.nl<br />

W www.derunmetaalcoating.nl<br />

ECOCEM BENELUX<br />

Plaza 22<br />

4782 SK MOERDIJK<br />

T +31 168 74 50 40<br />

E info@ecocem.nl<br />

W www.ecocem.nl<br />

W www.galvapower.com<br />

GMB HAVEN & INDUSTRIE<br />

Industrieweg 15<br />

Heistraat 129<br />

B-2610 WILRIJK<br />

T +32 3 820 64 64<br />

E interbuild@interbuild.be<br />

W www.interbuild.be<br />

DEKKER MACHINES & SERVICE<br />

Mechelaarstraat 23<br />

4903 RE OOSTERHOUT<br />

T +31 162 71 48 16<br />

E info@dekkermachines.nl<br />

W www.dekkermachines.nl<br />

ENVO-FIX<br />

Willem de Zwijgerstraat 18<br />

2411 VV BODEGRAVEN<br />

T +32 172 61 22 88<br />

E info@envo-fix.nl<br />

W www.envo-fix.nl<br />

2995 BE HEERSJANSDAM<br />

T +31 88 88 54 100<br />

E info@gmb.eu<br />

W www.gmb.eu<br />

I-THESES BVBA<br />

Moortelstraat 27<br />

B-9160 LOKEREN<br />

T +32 9 33 88 252<br />

E info@i-theses.com<br />

W www.i-theses.com<br />

delta beton bv<br />

DELTA BETON BV<br />

De Huufkes 17<br />

5674 TL NUENEN<br />

T +31 40 284 10 10<br />

E info@deltabeton.nl<br />

W www.deltabeton.nl<br />

Belgische Vereniging van specialisten in de<br />

herstelling, bescherming en versteviging van beton<br />

FEREB VZW<br />

Grootveldlaan 148<br />

B-1050 BRUSSEL<br />

T +32 15 41 31 24<br />

E info@fereb.be<br />

W www.fereb.be<br />

HOLCIM NEDERLAND BV<br />

Ijsseldijk 351<br />

2922 BK KRIMPEN AAN DEN IJSSEL<br />

T +31 180 54 55 00<br />

E info.hnl-frbe@holcim.com<br />

W www.holcim.nl<br />

JAGER MENG-EN RECYCLINGTECHNIEK<br />

Nobelstraat 40a<br />

3846 CG HARDERWIJK<br />

T +31 341 42 45 33<br />

E info@jager-mrt.nl<br />

W www.jager-mrt.nl<br />

BETON<br />

BOUW.NL<br />

79


BETON<br />

BOUW.NL<br />

BETON & STAAL PARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de <strong>Beton</strong> & Staal partners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

betonenstaalbouw.nl/bedrijven<br />

JAN DE NUL N.V.<br />

Tragel 60<br />

B-9308 HOFSTADE<br />

T +32 53 78 17 60<br />

E info@jandenul.com<br />

W www.jandenul.com<br />

LASBEDRIJF VAN BEEK & ZONEN V.O.F.<br />

Bonegraafseweg 47<br />

4051 CG OCHTEN<br />

T +31 318 30 18 62<br />

MOUW HOEDLIGGERS BV<br />

Boylestraat 22<br />

6718 XM EDE<br />

T +31 318 63 32 26<br />

E info@mouwhoedliggers.nl<br />

W www.mouwhoedliggers.nl<br />

PARABUILD (CAD SYSTEMS NV)<br />

Lange Lozanastraat 45<br />

B-2018 ANTWERPEN<br />

T +32 3 216 49 66<br />

E info@parabuild.com<br />

W www.parabuild.com<br />

E info@lasbedrijfvanbeek.nl<br />

JG STAALPLAATBETONVLOEREN BV<br />

Burg. Daalderopstraat 3<br />

6916 CC TOLKAMER<br />

Postbus 57<br />

W www.lasbedrijfvanbeek.nl<br />

ERP STAALCONSTRUCTIE-SOFTWARE<br />

LIEMAR SOFTWARE BV<br />

Ekkersrijt 4502 a<br />

MULTIBOUWSYSTEMEN BV<br />

Energieweg 2<br />

3762 ET SOEST<br />

Postbus 115<br />

3760 AC SOEST<br />

T +31 35 588 18 88<br />

E info@multibouwsystemen.nl<br />

W www.multibouwsystemen.nl<br />

PEIKKO<br />

Leemansweg 51<br />

6827 BX ARNHEM<br />

T +31 26 384 38 66<br />

E info@peikko.nl<br />

W www.peikko.nl<br />

6916 ZG TOLKAMER<br />

5692 DM SON<br />

T +31 316 54 27 17<br />

E info@jg-cladding.nl<br />

W www.jg-cladding.nl<br />

T +31 40 248 40 41<br />

E info@liemar.nl<br />

W www.liemar.nl<br />

NCI<br />

Obalaan 8<br />

3233 BL OOSTVOORNE<br />

T +31 181 48 19 49<br />

E info@nci-bv.nl<br />

W www.nci-bv.nl<br />

PRECO BV<br />

IJsseldijk 31<br />

7325 WZ APELDOORN<br />

T +31 85 11 22 360<br />

E info@preco.nl<br />

W www.preco.nl<br />

Stichting KOMO<br />

Burgemeester van Reenensingel 101<br />

2803 PA GOUDA<br />

T +31 85 486 24 20<br />

E info@komo.nl<br />

W www.komo.nl<br />

MATRIX SOFTWARE<br />

Wijchenseweg 116<br />

6538 SX NIJMEGEN<br />

T +31 88 567 80 00<br />

E info@matrix-software.nl<br />

W www.matrix-software.nl<br />

NIEUWENHUIS BV<br />

Hambakenwetering 22<br />

5231 DC S-HERTOGENBOSCH<br />

T +31 73 548 24 82<br />

E info@nieuwenhuis.nl<br />

W www.nieuwenhuis.nl<br />

ROYAL HASKONING DHV<br />

Barbarossastraat 35<br />

6522 DK NIJMEGEN<br />

T +31 24 328 41 90<br />

E info@rhdhv.nl<br />

W www.royalhaskoningdhv.com<br />

®<br />

KYOCERA<br />

Senco Construction Netherlands<br />

J.F. Kennedylaan 51a<br />

5555 XC VALKENSWAARD<br />

T +31 40 249 24 01<br />

E info@kyocera-senco-construction.nl<br />

W www.kyocera-senco-construction.nl<br />

MORTELCENTRALES NEDERLAND BV<br />

Korte Stukken 1A<br />

5371 MN RAVENSTEIN<br />

T +31 73 503 93 00<br />

E info@betonstations.nl<br />

W www.betonstations.nl<br />

DE BETONBEKISTING<br />

NOE-BEKISTINGSTECHNIEK BV<br />

Vlietskade 1009<br />

4241 WD ARKEL<br />

Postbus 25<br />

4240 CA ARKEL<br />

T +31 183 56 98 99<br />

E info@noe.nl<br />

W www.noe.nl<br />

SCHROEDER-ANKERS BV<br />

Radonstraat 10<br />

7031 GT WEHL<br />

T +31 315 65 1706<br />

E info@schroeder-ankers.nl<br />

W www.schroeder-angers.nl<br />

80<br />

BETON<br />

BOUW.NL


BETON & STAAL PARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de <strong>Beton</strong> & Staal partners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

betonenstaalbouw.nl/bedrijven<br />

SLIMLINE BUILDINGS BV<br />

Estlandsestraat 6<br />

7202 CP ZUTPHEN<br />

T +31 575 599 601<br />

E info@slimlinebuildings.com<br />

W www.slimlinebuildings.com<br />

THIEKON CONSTRUCTIE BV<br />

Haansbergseweg 30<br />

5121 LJ RIJEN<br />

T +31 161 222 802<br />

E info@thiekon.nl<br />

W www.thiekon.nl<br />

VAN BERLO BEDRIJFSVLOEREN<br />

Postbus 183<br />

5460 AD VEGHEL<br />

T +31 413 389 090<br />

E info@vanberlo.com<br />

VROOM FUNDERINGSTECHNIEKEN BV<br />

Sluisweg 1<br />

1474 HL OOSTHUIZEN<br />

Postbus 7<br />

1474 ZG OOSTHUIZEN<br />

T +31 299 40 95 00<br />

E info@vroom.nl<br />

W www.vroom.nl<br />

W www.vanberlo.com<br />

SMULDERS<br />

Industrieterrein Hoge Mauw 200<br />

B-2370 ARENDONK<br />

T +32 14 67 22 81<br />

E info@smulders.com<br />

W www.smulders.com<br />

STRUCT4U B.V.<br />

'The Mark' Fascinatio Boulevard 216<br />

3065 WB ROTTERDAM<br />

T +31 10 798 84 67<br />

E info@struct4u.com<br />

TWINTEC NEDERLAND BV<br />

Pascalweg 25D<br />

41<strong>04</strong> BC CULEMBORG<br />

T +31 345 53 28 78<br />

E mailbox@twintec.nl<br />

W www.twintec.nl<br />

TWINTEC VLAANDEREN<br />

Brandstraat 15a<br />

B-9160 LOKEREN<br />

T +32 9 349 47 01<br />

E mailbox@twintec.be<br />

W www.twintec.be<br />

VAN MAERCKE PREFAB<br />

Scheldekaai 9<br />

B-9690 KLUISBERGEN<br />

T +32 55 39 02 50<br />

E info@vanmaercke.com<br />

W www.vanmaercke.com<br />

WILLY NAESSENS GROUP<br />

Kouter 3<br />

B-9790 WORTEGEM-PETEGEM<br />

T +32 56 69 41 11<br />

E info@willynaessens.be<br />

W www.willynaessens.be<br />

WIRE & MORE<br />

Hoge Akkers 9<br />

5554 GA VALKENSWAARD<br />

T +31 6 30 76 51 05<br />

E info@richardwigmans.nl<br />

W www.richardwigmans.nl<br />

W www.struct4u.com<br />

VLOERENBEDRIJF VAN RIJBROEK BV<br />

TECHNOSOFT®<br />

Keulenstraat 9<br />

7418 ET DEVENTER<br />

T +31 570 682 900<br />

E info@technosoft.nl<br />

W www.technosoft.nl<br />

VALCKE PREFAB BETON NV<br />

Rodenbachstraat 72<br />

B-8908 VLAMERTINGE<br />

T +32 57 20 25 01<br />

E info@valcke-prefab.be<br />

W www.valcke-prefab.be<br />

Vliegeniersstraat 18<br />

5405 BH UDEN<br />

T +31 413 26 50 55<br />

E info@rijbroekvloeren.nl<br />

W www.rijbroekvloeren.nl<br />

Richard Wigmans<br />

Richard Wigmans<br />

ZINKINFO BENELUX<br />

Smederijstraat 2<br />

4814 DB BREDA<br />

T +31 76 531 77 44<br />

E info@zinkinfobenelux.com<br />

W www.zinkinfobenelux.com<br />

Uit voorraad leverbaar:<br />

RVS/INOX Bouwstaal<br />

Rollen, staven en matten<br />

info@richardwigmans.nl | www.richardwigmans.nl<br />

BETON<br />

BETON<br />

BOUW.NL<br />

BOUW.NL<br />

81


Herderlaan 12 B,<br />

3851 BD Ermelo,<br />

Nederland<br />

Tel: (+31) 0341 - 432112<br />

info@bsebetonwerken.nl<br />

www.bsebetonwerken.nl


Kyocera Senco Construction Netherlands<br />

(voorheen onderdeel van MCB Nederland)<br />

J.F. Kennedylaan 51a - 5555 XC Valkenswaard<br />

T +31 (0)40 249 24 01 - E Info@kyocera-senco-construction.nl<br />

Uw totaalleverancier voor de staalbouw, betonbouw<br />

en grond-,weg- en waterbouw<br />

Uitgebreid assortiment bevestigingsmiddelen welke we binnen 24 uur op ieder adres in<br />

Nederland en België leveren, ook op de bouwplaats. Naast de standaard<br />

bevestigingsartikelen leveren we ook draadeinden op maat gezaagd (ook uit voorraad)<br />

en samengestelde haakankersets<br />

Uw eigen specificatie en ontwerp<br />

Naast standaard oplossingen leveren wij ook bevestigings materialen in speciale uitvoeringen<br />

en voor speciale toepassingen. Door uzelf ontworpen artikelen worden volgens tekening of<br />

monster geproduceerd.<br />

www.kyocera-senco-construction.nl


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)<br />

Rotocoat is Zinculair ®<br />

duurzaam en circulair verzinken<br />

Ons Zinculair ® zink is<br />

Cradle to Cradle Certified ®<br />

op niveau Brons. De<br />

Cradle to Cradle Certified ®<br />

productenstandaard is<br />

een streng en uitgebreid<br />

certificerings-programma<br />

dat producten en materialen<br />

beoordeelt op veiligheid,<br />

recyclebaarheid en<br />

verantwoorde productie.<br />

Zinculair ® is Cradle to Cradle Certified ® Bronze volgens Cradle to Cradle<br />

Certified ® Version 3.1. Zinculair ® is een geregistreerd handelsmerk van<br />

Rotocoat B.V.<br />

E verkoop@rotocoat.nl T 085 <strong>04</strong>4 27 27 www.rotocoat.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!