23.05.2023 Views

Fiets Grand Départ 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Zes jaar geleden won Dylan Groenewegen zijn eerste Touretappe – het zou zeker niet zijn laatste zijn.<br />

‘Op de<br />

Champs-Élysées<br />

wint altijd de<br />

sterkste sprinter<br />

van dat moment’<br />

mij was het toen geen optie meer om te wachten, dus ben<br />

ik mijn sprint vroeg gestart. Ik sloeg een heel klein gaatje<br />

op Kristoff en Edvald Boasson Hagen. Zij kwamen er vervolgens<br />

niet meer aan te pas. Het grootste gevaar kwam nog<br />

van de opkomende André Greipel. Hij ging heel hard, maar<br />

kwam van ver. Te ver, gelukkig. Ik won.<br />

“Op de Champs-Élysées wint altijd de sterkste sprinter<br />

van dat moment, degene met de meest frisse benen. Of je<br />

moet je positie extreem vernachelen. Het is ook een eerlijke<br />

sprint, want alle sprinters komen ook echt aan sprinten<br />

toe op zo’n brede aankomst als daar. In Parijs is er gewoon<br />

nog één kans.<br />

Mijn droom was altijd om een Touretappe te winnen en op<br />

die dag kwam mijn droom uit. Het maakte superveel los,<br />

mede doordat mijn familie er ook bij aanwezig was. Het was<br />

prachtig om dat moment met ze te delen.”<br />

GRAND DÉPART SPECIAL <strong>2023</strong> 7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!