22.06.2023 Views

Natuurlijk in Overschie - editie 66

Het magazine voor Rotterdam Overschie

Het magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>66</strong> • juni - juli 2023<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

7<br />

15<br />

17<br />

23<br />

25<br />

Verdwijnt tennis uit <strong>Overschie</strong>?<br />

Première Wijkakkoord Wijkraad<br />

Wijkbus gaat weer rijden<br />

Zwemmen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Heerlijk eten <strong>in</strong> landelijk <strong>Overschie</strong><br />

V<strong>in</strong>d je het ook fijn om <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> je brievenbus te ontvangen?<br />

Meld je dan aan als bezorger! <strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl - tel. 0180-641919<br />

BEZORGER WORDEN!<br />

Meld je dan aan als bezorger!<br />

Ga naar www.bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl -<br />

tel. 0180-641919


Colofon<br />

Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Pip Combee. Aad van Dijk en Kees<br />

van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 i – 3044 EE<br />

Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

11.000 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 67 – 2023:<br />

17 juli 2023.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

TEVENS BETROUWBARE BEZORGERS<br />

GEVRAAGD!<br />

2<br />

www.rijnshop.nl


Voorwoord<br />

Het is ‘komkommertijd’: bijna vakantie, we<strong>in</strong>ig activiteiten,<br />

en we<strong>in</strong>ig nieuws. Daarom deze maand een wat dunner<br />

nummer dan normaal. Toch hebben we weer mooie<br />

artikelen met bijzondere verhalen en <strong>in</strong>formatie. Zo blijven<br />

de ontwikkel<strong>in</strong>gen rond het tennispark de gemoederen<br />

fl<strong>in</strong>k bezig houden: er zijn <strong>in</strong>itiatieven voor een<br />

nieuwe opzet van de locatie en voor een doorstart van<br />

Tennisclub <strong>Overschie</strong>.<br />

De wijkraad <strong>in</strong>formeert de <strong>Overschie</strong>se bewoners <strong>in</strong> de bijlage<br />

over het Wijkakkoord. En er is goed nieuws voor iedereen die<br />

de wijkbus gebruikt: de wijkbus maakt vanuit een andere organisatie<br />

een doorstart! Verder wijst de gemeente iedereen op<br />

het belang van het opspor<strong>in</strong>gsprogramma Bureau Rijnmond<br />

(Het puur Rotterdamse Opspor<strong>in</strong>g Verzocht).<br />

Dan zijn er nog mooie en sportieve bijdragen over het zwembad,<br />

meidenvoetbal en Loopgroep <strong>Overschie</strong>. Een ander stuk<br />

blikt terug op een bijeenkomst <strong>in</strong> de Bibliotheek. Hier werd<br />

stilgestaan bij het verleden van onze voorouders, dat voor<br />

sommige Nederlanders nog heel dichtbij is. Het programma<br />

van de Buurvrienden treft u ook weer <strong>in</strong> deze <strong>editie</strong>, samen met<br />

de (verrass<strong>in</strong>gs)decoratie voor een van de vrijwilligers.<br />

En het is dan wel komkommertijd, toch zijn er nieuwe <strong>in</strong>itiatieven<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Op de Hoornweg opende een nieuwe barbershop<br />

en een van de redacteurs g<strong>in</strong>g op bezoek bij de compleet<br />

vernieuwde Brasserie De Schie (vroeger Het Schielicht)<br />

aan de Kandelaar. De nieuwe brasserie is al enige tijd open,<br />

maar zeker met mooi weer is dit toch een tip die we u graag<br />

meegeven.<br />

Tot slot leest u weer persoonlijke verhalen van <strong>Overschie</strong>ënaren<br />

<strong>in</strong> het <strong>Overschie</strong>s Portret en <strong>in</strong> de rubrieken <strong>Overschie</strong>ënaar<br />

aan het woord en Vrijwilligers aan het woord (bij die laatste<br />

rubriek komen trouwens ook mensen van buiten <strong>Overschie</strong><br />

langs, maar alleen als zij vrijwilligerswerk doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>).<br />

Al met al lijkt het ons een mooie <strong>editie</strong> om de komende zomermaand<br />

te lezen. Tot slot nog een vraag: heeft u zelf verhalen,<br />

ideeën of wilt u misschien adverteren? Meld u dan bij de redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

We wensen u weer veel leesplezier!<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

De foto van de voorzijde: <strong>Overschie</strong>se Plassen aan de Oostzijde van<br />

de A13 - Foto: Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord 5<br />

Boer en bioloog 5<br />

Verdwijnt tennis uit <strong>Overschie</strong>? 7<br />

Terugblik 9<br />

BOOS 9<br />

Museum <strong>Overschie</strong> 11<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong> 15<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a 16<br />

Veilig <strong>Overschie</strong> 18<br />

Ik wist het niet… 19<br />

Open<strong>in</strong>g Barbershop KNIPTO aan de Hoornweg 19<br />

Het e<strong>in</strong>de van de tennisbaan? 21<br />

Zwemmen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 23<br />

Ladies Day 2023: een dag vol (meiden)voetbal 23<br />

Hoe zit dat met onze voorouders? 24<br />

De mooiste dag <strong>in</strong> zijn leven 24<br />

Heerlijk eten <strong>in</strong> landelijk <strong>Overschie</strong> 25<br />

Terugblik 26<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard 27<br />

Bij Loopgroep <strong>Overschie</strong> zit je goed! 27<br />

Als vliegvissen je passie is… 29<br />

Zondagswet 30<br />

Vrijwilligers aan het woord 31<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naamen<br />

adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3


MEUBELSTOFFEERDERIJ<br />

In onze mooie w<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> Schiedam Kethel hebben wij:<br />

• ± 700 wijnen en bijzonder gedistilleerd<br />

• diverse streekproducten<br />

• mooie cadeau en relatiegeschenken<br />

• voor ieder budget en gelegenheid<br />

• proeverijen (kan ook op locatie) en<br />

geven wij graag goed advies en staan er altijd wijnen open!<br />

Graag tot ziens <strong>in</strong> onze w<strong>in</strong>kel!<br />

Mar<strong>in</strong>a en Marcel van Dijk<br />

Schiedamseweg 33<br />

3121 JD Schiedam<br />

www.wijnhandelvandijk.nl<br />

tel. 06-18246877<br />

#wijnhandelvandijk<br />

Vakkundig en betaalbaar.<br />

Wij gaan verhuizen naar de Bovendijk 153, bus<strong>in</strong>esspark<br />

Hoog Zestienhoven. Daarom nu t/m 18 augustus elke<br />

vrijdag van 10.00 - 15.00 uur outlet stoelen, stoffen en<br />

andere koopjes! Zie ook onze Insta en FB.<br />

Kom gezellig langs of bel even voor een afspraak.<br />

06 486 365 01<br />

Pieter van Aschstraat 3<br />

Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

www.stoelen-stempels.nl<br />

<strong>in</strong>fo@stoelen-stempels.nl<br />

• Altijd Mooi Resultaat!<br />

• Sterk <strong>in</strong> Maatwerk<br />

• Meer dan 25 jaar ervar<strong>in</strong>g<br />

Wij regelen alles, van ontwerp tot & met de<br />

professionele montage!<br />

U hoeft alleen de kast nog maar <strong>in</strong> te ruimen.<br />

AMR Kasten B.V.<br />

<strong>Overschie</strong>seweg 107<br />

3044 EH Rotterdam<br />

+31 (0)10-786 07 12<br />

<strong>in</strong>fo@amr-kasten.nl<br />

www.amr-kasten.nl


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

Jacquel<strong>in</strong>e op ’t Hof<br />

Mijn naam is Jacquel<strong>in</strong>e op ’t Hof; ik<br />

woon nu al 23 jaar <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Ik ben hier op mijn 18de naartoe gekomen<br />

en op mijn 20ste heb ik samen met<br />

mijn man Mark ons huisje gekocht. Zelf<br />

ben ik opgegroeid <strong>in</strong> de wijk Bergpolder<br />

en het was best even wennen voor<br />

mij <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Ik was het niet gewend<br />

dat iedereen zijn buren kende en<br />

er een praatje mee maakte. In de w<strong>in</strong>terperiode<br />

dat ik hierheen kwam was<br />

de hele wijk 1 groot lichtfestijn door<br />

de versier<strong>in</strong>g. Waar ik vandaan kwam<br />

wist je alleen hoe je buren eruitzagen<br />

qua gezicht maar verder was er geen<br />

contact.<br />

Wij wonen <strong>in</strong> Landzicht <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en<br />

hier is het misschien nog net wat dorpachtiger<br />

dan <strong>in</strong> de andere delen van<br />

<strong>Overschie</strong>, maar ik kan zeggen dat ik er<br />

vrij snel <strong>in</strong> ben gegroeid en mezelf hier<br />

echt thuis voel. Het is een soort camp<strong>in</strong>ggevoel<br />

wat ik ervan krijg door hier te zijn<br />

en dat v<strong>in</strong>d ik heerlijk. Onderhand hebben<br />

mijn man en ik drie dochters die hier<br />

dus ook zijn opgegroeid. Ik heb het altijd<br />

als veilig ervaren om ze hier lekker buiten<br />

te kunnen laten spelen en mee te doen<br />

met de leuke activiteiten die er vaak zijn.<br />

Nog steeds mogen ze meegenieten<br />

van leuke activiteiten zoals de Kidzcamp<strong>in</strong>g<br />

en het Halloweenfeest die elk jaar<br />

weer georganiseerd worden door sticht<strong>in</strong>g<br />

United <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g met speeltu<strong>in</strong><br />

Schiewijk. Ook met de Opzoomer<br />

activiteiten wordt er altijd aan iedereen<br />

gedacht, ongeacht de leeftijd. Wat ik ook<br />

een cadeautje v<strong>in</strong>d is dat ik vanuit mijn<br />

huis zo het park <strong>in</strong> wandel, dit heb ik vroeger<br />

nooit gehad.<br />

Ik geef de pen door aan de dames<br />

van sticht<strong>in</strong>g United010 omdat hun <strong>in</strong>zet<br />

echt gewaardeerd wordt en ze vele mensen<br />

blij maken met hun activiteiten.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

Boer en bioloog<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs<br />

Zijn ze op stal<br />

dan komt de boer met staal<br />

maaimach<strong>in</strong>erie op wielen<br />

waar<strong>in</strong> hij hoog en droog<br />

<strong>in</strong> ‘t bl<strong>in</strong>de weg de hogepriester is<br />

de bioloog roept: stoppen nou!<br />

hij is van huisvest<strong>in</strong>g voor ‘t vliegend volk<br />

dat huishoud<strong>in</strong>g zoekt op de grond<br />

bij voorkeur tussen hoge grassen veilig<br />

voor het eiernest en wat zich daarna<br />

k<strong>in</strong>dkrioelend afspeelt tussen bloemen en<br />

de onontbeerlijke familie der <strong>in</strong>secten<br />

‘t is niet alleen de wereldwijde weide<br />

ook de boer - hij valt niet te benijden.<br />

De Lakervelder Museumkoeien <strong>in</strong> de weide van het buitenmuseum<br />

[foto] Ron Pluijm


k<strong>in</strong>deropvang<br />

Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

Rotterdamseweg 223 (naast TU wijk)<br />

06-23189364 / 015 3646271<br />

kdvhoeveackerdijk.nl<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

Welkom bij<br />

www.bakkerijvandenberg.nl<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij je past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06-471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

Uitvaarten vanuit het hart<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl


Verdwijnt tennis uit <strong>Overschie</strong>?<br />

Ja<br />

Op 1 januari 2024 sluit de eigenaar van<br />

het huidige tennispark de deuren. Vanaf<br />

dat moment is het niet meer mogelijk om<br />

te tennissen <strong>in</strong> de wijk <strong>Overschie</strong>.<br />

Tenzij<br />

Er voldoende <strong>Overschie</strong>ënaren zijn die<br />

het tennis willen behouden en padel<br />

willen <strong>in</strong>troduceren! <strong>Overschie</strong>ënaren<br />

die samen de schouders willen zetten<br />

onder een tennisverenig<strong>in</strong>g op een tennispark.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaren die een aantal<br />

uren per week actief willen en kunnen<br />

zijn. Bijvoorbeeld <strong>in</strong> het bestuur, of bij het<br />

beheer en onderhoud van padel- en/of<br />

tennisbanen, het <strong>in</strong>richten van een clubhuis,<br />

het beheren en bevoorraden van<br />

een kant<strong>in</strong>e, een f<strong>in</strong>anciële rol, schoonhouden<br />

en bardiensten plannen of uitvoeren<br />

zoals dat biertje tappen... en zo<br />

zijn er meer taken te bedenken.<br />

• Tapt u graag een biertje?<br />

• Ook gek op padel?<br />

• Competitiespelen is echt<br />

mijn d<strong>in</strong>g?<br />

• Coach je graag een jeugdteam?<br />

Als u het belangrijk v<strong>in</strong>dt dat:<br />

• uw k<strong>in</strong>deren op de fiets of lopend <strong>in</strong> de wijk kunnen (blijven) sporten;<br />

• u niet met de auto naar een andere wijk hoeft om te tennissen of te padellen;<br />

• ook oudere <strong>Overschie</strong>ënaren <strong>in</strong> de wijk buiten of b<strong>in</strong>nen kunnen (blijven) sporten;<br />

• <strong>Overschie</strong>ënaren andere <strong>Overschie</strong>ënaren ontmoeten (er ontstaan veel vriendschappen<br />

bij een sportverenig<strong>in</strong>g);<br />

• er een locatie is waar u bijvoorbeeld een (coach)cursus of een workshop kunt aanbieden<br />

of volgen;<br />

• u een mogelijkheid heeft om een feest te geven op een accommodatie <strong>in</strong> de wijk;<br />

• u kunt (blijven) tennissen of juist wilt leren tennissen of padellen;<br />

• u deel kunt nemen aan toernooien en competities of aan een tenniskamp voor<br />

k<strong>in</strong>deren;<br />

• u <strong>in</strong> de wijk een verenig<strong>in</strong>gsleven kunt ervaren;<br />

• u niet lang wilt wachten totdat er een baan beschikbaar is bij een andere verenig<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> Rotterdam;<br />

• als de w<strong>in</strong>ters het toelaten, u wellicht kunt schaatsen op een ondergespoten baan.<br />

Als u het ook niet oké v<strong>in</strong>dt dat een sportvoorzien<strong>in</strong>g verdwijnt…<br />

dan hebben wij u nodig!<br />

• Een 100-jarige <strong>Overschie</strong>se<br />

verenig<strong>in</strong>g wil ik niet laten<br />

verdwijnen!<br />

• Tennis van de baan of blijf/ga<br />

je een bal <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> slaan ?<br />

• Jong geleerd, oud gedaan!<br />

• Van 8 tot 80!<br />

• Game set and match or gone?<br />

• Sporten <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

7<br />

Meld u aan via TC<strong>Overschie</strong>@hotmail.com<br />

Wilt u iemand spreken voor meer <strong>in</strong>formatie? Laat u dat dan a.u.b. weten via hetzelfde<br />

mailadres.<br />

Wilt u nu al tennissen bij onze verenig<strong>in</strong>g TCO? Ook dat kunt u melden via het mailadres.<br />

Trouwens, ook wanneer u TCO alleen maar wilt steunen kunt u lid worden, graag<br />

zelfs! Dat kost €30,- per jaar.


Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

• Beroerte<br />

RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Echografie<br />

• Shockwave<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g oedeem en<br />

fysiotherapie en kanker<br />

(Vacature)<br />

• Schoudernetwerk<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

Zoek jij een gave<br />

kantoorruimte<br />

aan de Schie?<br />

Jasper van Staveren MSc.<br />

Barba Udo<br />

HOED <strong>Overschie</strong><br />

Burg. Baumannlaan 190<br />

Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Abtsweg 2<br />

Gezondheidscentrum<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

Jema<strong>in</strong>e Esveldt<br />

drs. Joris Huijser<br />

Lorenzo Lasalvia<br />

Ilja Bregman<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag<br />

Gesloten<br />

Daan Verburgh<br />

010 262 05 19<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

www.rtmfysiotherapie.nl<br />

www.de-vlasfabriek.nl<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

Dag en nacht: 010 592 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl<br />

Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

www.saletuitvaartverzorg<strong>in</strong>g.nl<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl


BOOS<br />

Tijdens de zomervakantie van<br />

10 juli t/m 20 augustus hebben<br />

wij elke d<strong>in</strong>sdag en donderdag<br />

open <strong>in</strong>loopspreekuur van<br />

10 tot 13 uur.<br />

Colofon<br />

Bewonersorganisatie <strong>Overschie</strong> - B.O.O.S<br />

De Halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

Inloopspreekuren van d<strong>in</strong>sdag tot en met vrijdag<br />

van 10.00 tot 13.00 uur<br />

Telefonisch bereikbaar tijdens de spreekuren: tel.<br />

06 57351475<br />

www.bewonersorganisatieoverschie.nl<br />

bewonersorganisatieoverschie@planet.nl<br />

BOOS<br />

9<br />

Terugblik<br />

Op 10 en 11 juni stonden <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> de Sociale Straat en Zie <strong>Overschie</strong> centraal. Een drukte van belang op de Burgemeester<br />

Baumannlaan en optredens van het duo Sommerhus <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong> en Big Band Enterprise <strong>in</strong> de Grote Kerk.<br />

Foto’s: Ron Pluijm


UW VASTGOED IN VERTROUWDE HANDEN – VASTGOEDBEHEER DOOR PROFESSIONALS<br />

Vastgoedbeheer bij Kolpa V.V.S. betekent voor u als eigenaar een goed geregeld en planmatig technisch<br />

onderhoud en een degelijk f<strong>in</strong>ancieel beleid.<br />

We verzorgen:<br />

- Incasseren van de huren<br />

- Doorvoeren van de wettelijke huurverhog<strong>in</strong>g<br />

- Opstellen huurcontracten<br />

- Afwikkelen huuropzegg<strong>in</strong>gen<br />

- M<strong>in</strong>imaliseren leegstand<br />

Kolpa VVS Beheer BV<br />

Goudes<strong>in</strong>gel 206 | 3011 GD Rotterdam | T 010 – 467 25 55 | E <strong>in</strong>fo@kolpavvs.nl | W kolpavvs.nl


Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 136-140<br />

3043 CV Rotterdam<br />

(010) 415 88 64<br />

Digitaal <strong>Overschie</strong>s beeldarchief zien vanaf je eigen bank<br />

<strong>in</strong>fo@museumoverschie.nl<br />

www.museumoverschie.nl<br />

Museumbericht juli 2023<br />

Museum <strong>Overschie</strong> bouwde <strong>in</strong> de afgelopen 30 jaar een uitgebreide en veelzijdige collectie op, waaronder een grote collectie<br />

rond het thema oude ambachten. Centraal <strong>in</strong> de collectie staat historisch <strong>Overschie</strong> en hoe er vroeger geleefd werd,<br />

maar ook het <strong>Overschie</strong> van vandaag is te zien. En daarvoor hoef je niet naar het museum te komen: je kunt het archief ook<br />

onl<strong>in</strong>e bekijken.<br />

Duik <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se geschiedenis<br />

Vrijwilligers van het museum zijn dagelijks<br />

bezig om het rijke museumarchief<br />

te digitaliseren, zodat iedereen de bijzondere<br />

stukken kan zien. Vorig jaar g<strong>in</strong>g<br />

de nieuwe website onl<strong>in</strong>e, mét de onl<strong>in</strong>e<br />

beeldcollectie. Vanaf je eigen bank duik<br />

je zo de geschiedenis <strong>in</strong> van <strong>Overschie</strong>.<br />

Ook kun je de foto’s bestellen.<br />

15.000 foto’s<br />

Inmiddels zijn bijna 15.000 foto’s, (ansicht)kaarten<br />

en prenten <strong>in</strong> het beeldarchief<br />

te zien. Daarnaast bevat de digitale<br />

beeldcollectie ruim 7.000 afbeeld<strong>in</strong>gen<br />

van voorwerpen en bijna 500 afbeeld<strong>in</strong>gen<br />

van schilderijen, prenten en teken<strong>in</strong>gen.<br />

Veel van deze items heeft het<br />

museum te danken aan schenk<strong>in</strong>gen van<br />

particulieren en bedrijven.<br />

Zo werkt het<br />

Ga naar de website:<br />

www.museumoverschie.nl<br />

Klik op het onderwerp Verdiep en vervolgens<br />

op Collectie. Daar is de toegang tot<br />

het digitale beeldarchief. Via de zoekbalk<br />

kun je <strong>in</strong> het archief zoeken op:<br />

– Locatie (straatnaam)<br />

– Omschrijv<strong>in</strong>g<br />

– Persoonsnaam<br />

De zoekresultaten geven ook comb<strong>in</strong>aties<br />

weer. Wanneer je bijvoorbeeld zoekt<br />

op ‘Abts’, verschijnen zowel afbeeld<strong>in</strong>gen<br />

van de Abtsweg als van de Oost-Abtspolder.<br />

Dat geldt ook voor persoonsnamen.<br />

Bij het zoeken op bijvoorbeeld de familienaam<br />

Berg, zullen <strong>in</strong> de resultaten ook<br />

‘Berge’ of ‘Berghuis’ voorkomen.<br />

Terugblik<br />

Op 26 mei was er een avond speciaal voor<br />

de vrijwilligers die Museum <strong>Overschie</strong><br />

draaiend houden. Het bestuur sprak met<br />

de vrijwilligers over de toekomst van het<br />

museum, dat de komende jaren voor uitdag<strong>in</strong>gen<br />

staat zoals het verduurzamen<br />

van de gebouwen, het aantrekken van<br />

nieuwe vrijwilligers en het genereren van<br />

meer <strong>in</strong>komsten.<br />

Op 4 en 11 juni vonden er 2 lunchconcerten<br />

plaats; het museum organiseert<br />

regelmatig culturele activiteiten.<br />

Vooruitblik<br />

Tijdens het weekend van zaterdag 9 september<br />

en zondag 10 september zijn er<br />

weer Open Monumentendagen. Op beide<br />

dagen is het museum open en zijn er<br />

muziekoptredens.<br />

De tentoonstell<strong>in</strong>g over turf is nog de<br />

hele zomer te zien en het Buitenmuseum<br />

– met mooi terras en Brocante w<strong>in</strong>kel – is<br />

ook geopend.<br />

Optreden van de bevriende zangers van Bear Traa op<br />

zondag 4 juni - Foto: Ron Pluijm<br />

Colofon<br />

Het museum is iedere zondag open van 14.00 – 17.00 uur. Toegangsprijs € 2,50. Donateurs<br />

van het museum hebben gratis toegang. K<strong>in</strong>deren en jongeren t/m 18 jaar gratis toegang.<br />

Op deze dagen is ook de Brocante w<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> het buitenmuseum geopend. Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

zie museumoverschie.nl<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

11


Uw vertrouwde apotheken <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

ONZE SERVICES<br />

GRATIS<br />

24/7<br />

Afhaalautomaat<br />

Uw medicijnen ophalen wanneer u wilt.<br />

Dus ook <strong>in</strong> de avond én <strong>in</strong> het weekend!<br />

Track & Trace<br />

U ontvangt een bericht (SMS of email)<br />

als uw recept klaar staat.<br />

Bezorg<strong>in</strong>g<br />

Uw medicijnen worden bij u thuis bezorgd.<br />

Wilt u gebruik maken van één van deze services?<br />

Laat het ons even weten!<br />

T. 010 - 415 44 22<br />

OVERSCHIESE APOTHEEK<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

T. 010 - 415 44 22<br />

Ma t/m vrij van 8.00 - 17.30 uur<br />

APOTHEEK ABTSWEG<br />

(servicepunt)<br />

Abtsweg 49<br />

T. 010 - 437 35 82<br />

Ma t/m vrij van 14.00 - 17.00 uur


A13 richt<strong>in</strong>g Den Haag dicht van 14 tot 17 juli 2023<br />

Van vrijdagavond 14 juli 22.00 uur tot maandag 17 juli 05.00 uur is de A13 richt<strong>in</strong>g Den Haag afgesloten tussen knooppunt<br />

Kle<strong>in</strong>polderple<strong>in</strong> en Delft-Zuid (afrit 10). Weggebruikers richt<strong>in</strong>g Delft/Den Haag rijden dan om via de A20 en A4 en moeten<br />

reken<strong>in</strong>g houden met 10 tot 15 m<strong>in</strong>uten extra reistijd.<br />

Rijkswaterstaat werkt tussen Rotterdam<br />

en Delft aan de aansluit<strong>in</strong>g van de A16<br />

Rotterdam op de A13. Doorgaand verkeer<br />

rijdt hier <strong>in</strong> de toekomst vanaf het Terbregseple<strong>in</strong><br />

over een verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gsboog<br />

richt<strong>in</strong>g de A13.<br />

Werkzaamheden<br />

Tijdens de weekendafsluit<strong>in</strong>g worden er<br />

asfalter<strong>in</strong>gswerkzaamheden uitgevoerd<br />

en een deel van de A13-rijbaan richt<strong>in</strong>g<br />

Delft/Den Haag wordt teruggelegd naar<br />

de plek waar de rijbaan tot beg<strong>in</strong> maart<br />

2022 ook lag. De tijdelijke wegverlegg<strong>in</strong>g<br />

was nodig om ruimte te creëren voor de<br />

werkzaamheden aan de Hofwijktunnel<br />

en de duiker bij de Tempelweg. Zowel de<br />

tunnel als de duiker onder de A13 hebben<br />

we verlengd, zodat de A16 Rotterdam<br />

uite<strong>in</strong>delijk <strong>in</strong> het midden van de A13 kan<br />

aansluiten. Op deze manier kon er veilig<br />

en zonder grote h<strong>in</strong>der verder worden<br />

gewerkt aan de A16 Rotterdam, die naar<br />

verwacht<strong>in</strong>g e<strong>in</strong>d 2025 wordt geopend.<br />

Mocht de weekendafsluit<strong>in</strong>g vanwege<br />

onvoorziene (weers)omstandigheden<br />

niet doorgaan, dan staat er een reserveweekend<br />

gepland op 29-31 juli.<br />

Omleid<strong>in</strong>gen<br />

Tijdens het weekend van 14 tot 17 juli<br />

geven gele borden en <strong>in</strong>formatiepanelen<br />

langs en boven de weg de omleid<strong>in</strong>gsroutes<br />

aan:<br />

• Vanuit Rotterdam<br />

Verkeer op de A20 vanuit Rotterdam richt<strong>in</strong>g<br />

Den Haag rijdt om via knooppunt<br />

Kethelple<strong>in</strong> en de A4.<br />

• Vanuit Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek<br />

Verkeer vanuit Berkel en Rodenrijs en<br />

Bergschenhoek richt<strong>in</strong>g Den Haag wordt<br />

omgeleid via de N471 en N470 richt<strong>in</strong>g<br />

de A13.<br />

• Vanuit Dordrecht<br />

Verkeer op de A16 vanuit Dordrecht<br />

richt<strong>in</strong>g Den Haag rijdt om via de A15,<br />

richt<strong>in</strong>g knooppunt Kethelple<strong>in</strong> en vervolgens<br />

via de A4.<br />

Op- en afritten<br />

Tijdens de werkzaamheden zijn ook snelwegoprit<br />

13 (<strong>Overschie</strong>), snelwegoprit 12<br />

(t.h.v. hectometerpaal 17,4) en snelwegoprit<br />

11 (Berkel en Rodenrijs) gesloten<br />

voor verkeer richt<strong>in</strong>g Den Haag. Snelwegoprit<br />

10 (Delft-Zuid) is open voor verkeer<br />

richt<strong>in</strong>g Den Haag.<br />

Advies aan weggebruikers<br />

• Plan uw reis goed en raadpleeg voor<br />

vertrek de actuele verkeers<strong>in</strong>formatie.<br />

• Houd reken<strong>in</strong>g met extra reistijd.<br />

• Volg de aanwijz<strong>in</strong>gen en omleid<strong>in</strong>gsroutes<br />

op de digitale <strong>in</strong>formatiepanelen<br />

en gele borden, boven en langs de weg.<br />

WMO Voorrwoord radar en <strong>in</strong>houd<br />

13<br />

Laatste groet aan Andreas<br />

Donderdag 8 juni is Andreas overleden.<br />

Eén van zijn trouwe vrienden, Tam<br />

Rooijakkers organiseerde samen met<br />

anderen een “afscheidstocht” voor Andreas.<br />

Op maandag 12 juni liepen ze met<br />

muziek (You’ll never walk alone) en fakkels<br />

voor hem door <strong>Overschie</strong>. Ze volgden<br />

daarbij de route die Andreas zelf altijd<br />

nam van zijn visplek langs de Schie<br />

naar de flat Hollandt waar hij woonde.<br />

Tam vertelt dat Feyenoordfan Andreas<br />

helaas niet bestand was tegen de lokroep<br />

van drank en drugs. Hij hoopt van harte<br />

dat jongeren leren over de gevaren van<br />

drank en drugs. Zoals Tam het zegt: “Ik<br />

zeg altijd maar ‘Kijk eerst <strong>in</strong> een spiegel<br />

voor je over een ander oordeelt’”. Hij e<strong>in</strong>digt<br />

met de woorden: “De chauffeurs bij<br />

het e<strong>in</strong>dpunt van bus 32, waar hij vaak te<br />

v<strong>in</strong>den was, zullen hem missen, evenals<br />

wij natuurlijk, zijn vrienden!”<br />

Foto: Tam


• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’


Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

De première<br />

Tijdens de wijkraadsvergader<strong>in</strong>g op 19 juni g<strong>in</strong>g <strong>in</strong> theater In de Lugt de<br />

video <strong>in</strong> première waar<strong>in</strong> de wijkraad het wijkakkoord presenteert. Fijn<br />

dat er veel bewoners bij dit moment aanwezig waren en met ons <strong>in</strong> gesprek<br />

g<strong>in</strong>gen over de volgende thema’s:<br />

• Verbeteren kwaliteit woonomgev<strong>in</strong>g<br />

• Ontwikkelen aantrekkelijk centrum<br />

• Verhogen veiligheidsgevoel<br />

• Beter en gezonder samenleven<br />

• Gezond en gelukkig opgroeien<br />

Bewoners<br />

Het was mooi om te zien dat bewoners zo betrokken zijn bij <strong>Overschie</strong>.<br />

Ook sloten de zorgpunten aan bij de speerpunten van de wijkraad. Zij<br />

spraken onder andere over:<br />

- Overlast van jongeren, omdat er we<strong>in</strong>ig voor hen te doen is en omdat<br />

ze geen eigen plek hebben<br />

- Problemen <strong>in</strong> tu<strong>in</strong>en wanneer de gemeente straten ophoogt (bijvoorbeeld<br />

vanwege verzakken rioler<strong>in</strong>g)<br />

- Gevaarlijke situatie bij speeltu<strong>in</strong> wat valt op te lossen met een hekje.<br />

- Ongelukkige <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>gen van buitenruimte<br />

- Verkeers<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van en gevaarlijke situaties op de Delftweg<br />

- Zwerfvuil<br />

- Parkeeroverlast van het vliegveld<br />

- Eenzaamheid<br />

- Tekort aan vrijwilligers<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

15<br />

Meer weten en lezen?<br />

Het wijkakkoord en de 45 actiepunten voor 2023 kunt u teruglezen op:<br />

https://mijn.rotterdam.nl/l<strong>in</strong>k/project/wijkakkoordoverschie2022-2026<br />

De video kunt u terugkijken op Youtube, op het account ‘<strong>Overschie</strong> Cultuurvlog’.<br />

Impressie van de presentatie van het wijkakkoord<br />

Foto’s: Arthur Snijders


Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

juli 2023<br />

Nieuw leven voor oude fietsen<br />

verzamelt tweedehandsfietsen. Als<br />

het nodig is worden deze gerepareerd.<br />

Een nieuw fietsleven dus! De<br />

fietsen gaan naar <strong>in</strong>woners met een<br />

kle<strong>in</strong>e portemonnee.<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

16<br />

Even de fiets pakken: we zijn het zo gewend. Maar niet iedereen heeft geld<br />

voor een fiets. De Fietsbank zamelt daarom rijwielen <strong>in</strong>. Heeft u er een over?<br />

Lever ‘m <strong>in</strong>, bijvoorbeeld bij Rotterdam Inclusief aan de Bovendijk.<br />

De Fietsbank, die uit verschillende organisaties uit Rotterdam bestaat,<br />

Ontdek de Steilrand<br />

Foto: Jan van der Meijde<br />

In het noorden van de stad sl<strong>in</strong>gert Museum <strong>Overschie</strong><br />

een steil landschap: De Steilrand. De tentoonstell<strong>in</strong>g over de turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g<br />

is elke zondag te zien van<br />

Kent u het nog niet? Ontdek dit<br />

gebied <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met de tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

over de turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

14.00 – 17.00 uur.<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

Dus hebt u een fiets over? Lever<br />

deze fiets <strong>in</strong> en maak een ander<br />

blij. U kunt uw fiets afgeven bij verschillende<br />

<strong>in</strong>leverpunten. In deze<br />

buurt bijvoorbeeld bij Rotterdam<br />

Inclusief aan de Bovendijk 100,<br />

open van maandag tot en met donderdag<br />

(09.00 tot 16.00 uur).<br />

Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie over deze<br />

actie en <strong>in</strong>leverpunten op Fiets voor<br />

de Fietsbank. ww.rotterdam.nl/<br />

fietsvoordefietsbank.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie:<br />

Op allerlei manieren kunt u de Steilrand<br />

ontdekken. Kijk hiervoor op:<br />

<strong>in</strong>stagram.com/steilrandexp<strong>editie</strong><br />

De Steilrand museumoverschie.nl<br />

De Steilrand<br />

De Steilrand is smalle strook land<br />

met fl<strong>in</strong>ke hoogteverschillen dat<br />

sl<strong>in</strong>gert van <strong>Overschie</strong> via Schiebroek<br />

naar Hillegersberg. Het ruim<br />

13 kilometer lange gebied was ooit<br />

de oever van veenplassen. Die ontstond<br />

na het afgraven van veen dat<br />

werd gedroogd als turf: brandstof<br />

om de stad mee te verwarmen.<br />

Een levensecht kijkje <strong>in</strong> het verleden<br />

De Schie en Buitenplaats De Buitenplaats De Tempel is al eeuwenlang<br />

een statig boegbeeld aan<br />

Tempel, hoe zagen de plekken<br />

eruit rond 1750? 5D reconstructies de Schie. In de loop der tijd is er<br />

nemen u mee terug <strong>in</strong> de tijd. Kijk veel veranderd: op de buitenplaats<br />

via de telefoon of onl<strong>in</strong>e rond <strong>in</strong> de zelf, en <strong>in</strong> de wereld eromheen.<br />

18e eeuw.<br />

Om te laten zien hoe deze plek er <strong>in</strong><br />

de hoogtijdagen - rond 1750 - uitzag,<br />

maakten Natuurmonumenten<br />

en Sticht<strong>in</strong>g Verborgen Stad een<br />

5D-reconstructie.<br />

Een soort tijdmach<strong>in</strong>e die je letterlijk<br />

laat rondkijken <strong>in</strong> het verleden.<br />

Buitenplaats De Tempel en de om-<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ wijkraden@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


juli 2023<br />

gev<strong>in</strong>g vertellen wandelaars veel<br />

over het ontstaan van het zo typerende<br />

cultuurlandschap.<br />

Met de nieuwe wandelroute over<br />

Buitenplaats De Tempel wandelt<br />

u langs 3 verschillende punten<br />

waarvan een 5D reconstructie is<br />

gemaakt. Op deze plekken scant u<br />

de QR-code en kunt u rondkijken <strong>in</strong><br />

het verleden.<br />

Hoe werkt het?<br />

Foto: Marten van Dijl<br />

De koppel<strong>in</strong>g van virtuele ruimte<br />

(3D), tijd (4D) en <strong>in</strong>formatie (5D)<br />

Groei van de stad<br />

de stank het ergste was’, vertelt<br />

maakt geschiedenis levensecht en<br />

In de 17e eeuw groeide Rotterdam<br />

historisch onderzoeker Theo Pronk<br />

toegankelijk.<br />

uit van een kle<strong>in</strong>e vissershaven<br />

van Sticht<strong>in</strong>g Verborgen Stad. ‘De<br />

Download de gratis app Canals5D.<br />

tot belangrijke havenstad. Het<br />

Tempel was ook zo’n zomerverblijf.<br />

Wandel de route op De Tempel. DE<br />

<strong>in</strong>woner aantal g<strong>in</strong>g van 1.300 naar<br />

Johan van der Hoeven, toenmalig<br />

QR-code die u op 3 plekken tegen-<br />

50.000. Met die groei werd Rot-<br />

burgemeester van Rotterdam, liet<br />

komt, kunt u scannen. Kijk dan 360°<br />

terdam een plek met walmende<br />

het tot een waar lustoord uitbou-<br />

rond <strong>in</strong> het verleden.<br />

Of ga naar www.canals5D.nl. Zoek<br />

op de kaart de ‘hotspots’ op Buiten-<br />

grachten, stank van visverwerk<strong>in</strong>g<br />

en zware turfdampen.<br />

wen.’<br />

Buitenplaats De Tempel en het<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

plaats De Tempel.<br />

‘Nieuwe rijken ontvluchtten daarom<br />

maar wat graag de smerige en<br />

naastgelegen Nieuw Rhodenrijs zijn<br />

een van de laatst bewaarde buiten-<br />

17<br />

drukke stad, vooral <strong>in</strong> de zomer als<br />

plaatsen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Wijkbus <strong>Overschie</strong> gaat weer rijden!<br />

Op 28 juni stopt de oude organisatie met de wijkbus <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Maar<br />

geen zorgen, want vanaf 1 juli neemt wijkbusorganisatie WBF het over.<br />

Dat betekent dat <strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong> deze mooie voorzien<strong>in</strong>g kunnen<br />

blijven gebruiken. Gebruikt u de wijkbus? Schrijf u snel <strong>in</strong> bij WBF.<br />

op werkdagen tussen 09-12 uur op<br />

telefoonnummer 010 -820 18 80. U<br />

kunt ook een e-mail sturen naar<br />

<strong>in</strong>fo@wijkbus.nl.<br />

WBF (Wijkbus Feijenoord) is al actief<br />

<strong>in</strong> Feijenoord, Kral<strong>in</strong>gen-Crooswijk,<br />

Centrum, Noord en Delfshaven. Inwoners<br />

uit <strong>Overschie</strong> die van de<br />

wijkbus gebruik willen maken kunnen<br />

zich per direct <strong>in</strong>schrijven op<br />

www.wijkbus.nl.<br />

Hier staat duidelijke uitleg over<br />

hoe een en ander werkt. Heeft u<br />

vragen? Aarzel dan niet om contact<br />

met ons op te nemen: wij staan u<br />

graag te woord. Wij zijn bereikbaar<br />

Vrijwilligers gezocht<br />

Wij zoeken nog vrijwilligers voor<br />

de bus en voor ons callcenter. Lijkt<br />

het u leuk om een dag per week (of<br />

meer) mee te helpen met het wijkvervoer?<br />

Meldt u zich dan bij Leo<br />

Biest: l.biest@wijkbus.nl. U bent<br />

van harte welkom!<br />

Foto: Piet van Dort<br />

En verder<br />

U kunt eventueel groepsvervoer en/<br />

of vaste ritten melden bij WBF. Wij<br />

gaan dan kijken hoe en of we dit kunnen<br />

<strong>in</strong>plannen. Op de website staat<br />

nu nog een oude brochure, maar b<strong>in</strong>nenkort<br />

komt er een nieuwe.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ wijkraden@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


Veilig<br />

Veilig <strong>Overschie</strong><br />

Veilig <strong>Overschie</strong>s<br />

18<br />

Opspor<strong>in</strong>g Verzocht op z’n Rotterdams<br />

Met Bureau Rijnmond houden we Rotterdam veilig!<br />

Wil jij helpen om overvallers te pakken?<br />

Zodat nieuwe slachtoffers worden<br />

voorkomen? De stad rustig kan<br />

slapen? Dat kan. Graag zelfs!<br />

Landelijk is er het programma Opspor<strong>in</strong>g<br />

Verzocht. Rotterdam heeft<br />

‘Bureau Rijnmond’ om samen met<br />

Rotterdammers misdaden op te lossen.<br />

Samen voor een veilige stad!<br />

Veiliger = leuker<br />

Met Bureau Rijnmond kan elke Rotterdammer<br />

meehelpen om onze stad<br />

veiliger te maken. En een veilige stad<br />

is een leuke, gezellige stad voor iedereen.<br />

Dat wil toch elke Rotterdammer?<br />

Politie en Openbaar M<strong>in</strong>isterie delen<br />

via Bureau Rijnmond <strong>in</strong>formatie over<br />

misdaden, zodat iedereen kan helpen<br />

om ze op te lossen. Doordat je als kijker<br />

iemand herkent. Of doordat je <strong>in</strong>eens<br />

beseft dat die rennende man van een<br />

paar nachten geleden een overvaller<br />

was. Al die <strong>in</strong>formatie is belangrijk!<br />

Voorbeeld<br />

Iedere week zet Bureau Rijnmond<br />

nieuwe <strong>in</strong>formatie over misdaden op<br />

o.a. YouTube, Instagram en TikTok. Ook<br />

zendt BR een paar keer per week uit<br />

via TV Rijnmond. Overvallen, <strong>in</strong>braken,<br />

mishandel<strong>in</strong>gen, steekpartijen, alles<br />

komt langs. Een voorbeeld van een<br />

tijdje geleden:<br />

In Capelle steekt iemand nacht na nacht<br />

banden lek. Honderden. Inwoners van<br />

Capelle hopen elke ochtend dat de<br />

bandenprikker niet bij hun auto is langs<br />

geweest. De man is te zien op bewak<strong>in</strong>gscamera’s,<br />

maar de politie weet niet<br />

wie hij is.<br />

Dan komt het hele verhaal op Bureau<br />

Rijnmond, en een kijker herkent de<br />

man. Zo is deze zaak snel opgelost en<br />

hoeft niemand meer zijn auto of scooter<br />

te bewaken.<br />

En dat allemaal dankzij die ene kijker.<br />

Ook jij<br />

Ook jij kunt ervoor zorgen dat je stad<br />

veiliger is. Want overvallers stoppen<br />

meestal niet na één keer. Ze gaan door.<br />

Net zo lang totdat iemand ze stopt.<br />

Hoe meer mensen kijken naar Bureau<br />

Rijnmond, hoe sneller de politie een<br />

dader kan pakken. Zaak voor zaak, dader<br />

voor dader, maken we Rotterdam<br />

zo steeds een stukje veiliger.<br />

YouTube:<br />

www.youtube.com/<br />

channel/UCHy-<br />

D4da5UjGx4eg-<br />

KUPtfnVw<br />

Rijnmond.nl:<br />

www.rijnmond.nl/<br />

bureau-rijnmond


Ik wist het niet…<br />

In mijn strafrechtpraktijk krijg ik regelmatig te horen van cliënten, dat zij niet wisten dat wat zij deden volgens de wet<br />

strafbaar is. Is dit relevant voor de vraag of er voldoende bewijs is voor de vermeende overtred<strong>in</strong>g?<br />

Uitzonder<strong>in</strong>gen daargelaten, is het antwoord<br />

op deze vraag: nee. Voor het bewijs<br />

is het niet relevant dat de verdachte onbewust<br />

een wettelijk voorschrift overtreedt.<br />

Iemand steekt bijvoorbeeld <strong>in</strong> een verhitte<br />

discussie met een bijzonder opspor<strong>in</strong>gsambtenaar<br />

(BOA) over een parkeerboete<br />

op een gegeven moment zijn<br />

middelv<strong>in</strong>ger naar deze BOA op. Deze<br />

gedrag<strong>in</strong>g valt onder beledig<strong>in</strong>g, die<br />

strafbaar is gesteld <strong>in</strong> artikel 2<strong>66</strong> van het<br />

Wetboek van Strafrecht. Onder deze omstandigheden<br />

betreft dit namelijk een<br />

m<strong>in</strong>achtend gebaar met als strekk<strong>in</strong>g de<br />

BOA <strong>in</strong> zijn eer en goede naam aan te<br />

tasten. Als deze persoon dan uite<strong>in</strong>delijk<br />

voor de strafrechter dient te verschijnen,<br />

helpt een verklar<strong>in</strong>g dat hij niet wist dat<br />

het opsteken van zijn middelv<strong>in</strong>ger strafbaar<br />

is hem niet. De wetgever veronderstelt<br />

namelijk dat de Nederlandse burger<br />

weet welke gedrag<strong>in</strong>gen strafbaar zijn.<br />

Dit noemt men kleurloos opzet.<br />

Het kleurloos opzet geldt ook voor bedrijven<br />

die verdacht worden van het plegen<br />

van een strafbaar feit wegens een<br />

overtred<strong>in</strong>g die strafbaar is gesteld <strong>in</strong> de<br />

Wet op de economische delicten (WED).<br />

Hier gaat het om het zogeheten economisch<br />

strafrecht. Te denken valt bijvoorbeeld<br />

aan een dodelijk ongeval op een<br />

bouwplaats waarbij de verantwoordelijke<br />

ondernem<strong>in</strong>g wordt verweten dat zij onvoldoende<br />

de veiligheidsvoorschriften<br />

heeft nageleefd. In dit voorbeeld kan het<br />

bedrijf wel vermoeden dat zij mogelijk<br />

strafrechtelijk verwijtbaar handelde.<br />

Er zijn echter ook veel overtred<strong>in</strong>gen<br />

van wettelijke voorschriften <strong>in</strong> de WED<br />

strafbaar gesteld waarvan veel ondernem<strong>in</strong>gen<br />

niet op de hoogte zijn. Zo dien je<br />

als bedrijf bijvoorbeeld volgens de Wet<br />

Milieubeheer ongewone voorvallen die<br />

zich b<strong>in</strong>nen een <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g hebben voorgedaan<br />

en die nadelige gevolgen voor<br />

het milieu hebben of kunnen hebben zo<br />

spoedig mogelijk bij het bevoegd gezag<br />

te melden. Doe je dat niet, dan maak je<br />

je schuldig aan een strafbaar feit. In dit<br />

geval kunnen ondernem<strong>in</strong>gen dan strafrechtelijk<br />

worden vervolgd voor het opzettelijk<br />

overtreden van een voorschrift<br />

waarvan zij het bestaan niet kenden.<br />

Van een ondernem<strong>in</strong>g wordt dus eveneens<br />

verwacht dat zij kennis heeft van<br />

de toepasselijke (strafrechtelijke) wet- en<br />

regelgev<strong>in</strong>g van het specifieke terre<strong>in</strong><br />

waarop zij zich begeeft. Het onbewust<br />

overtreden van een wettelijk voorschrift<br />

kan dan ook vervelende strafrechtelijke<br />

consequenties hebben.<br />

Meer weten? Neem gerust contact met<br />

mij op!<br />

Mr. T.P. (Tim) van der Eerden<br />

Justion Advocaten<br />

L<strong>in</strong>atebaan 69 a<br />

3145 AH Rotterdam<br />

Tel. 010-440 31 00<br />

<strong>in</strong>fo@justionadvocaten.nl<br />

www.justionadvocaten.nl<br />

Juridische column<br />

19<br />

Open<strong>in</strong>g Barbershop KNIPTO aan de Hoornweg<br />

Aad van Dijk<br />

S<strong>in</strong>ds een paar maanden kun je <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> terecht bij een bijzondere<br />

kapper. Op het adres aan de Hoornweg<br />

35a valt direct de bijzondere sfeer op.<br />

Het is er modern, maar heeft ook een<br />

wat Oosters t<strong>in</strong>tje. Heel aangenaam eigenlijk.<br />

Dit is de zaak van Zakaria.<br />

Zakaria leerde het vak <strong>in</strong> zijn geboorteland<br />

Marokko. Na een aantal jaren als kapper <strong>in</strong><br />

Nederland te hebben gewerkt, wilde hij<br />

graag een eigen zaak. En die is er nu. Hij<br />

heeft er jarenlang naar gezocht en kwam<br />

uite<strong>in</strong>delijk <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> terecht. Of dat<br />

niet een sprong <strong>in</strong> het diepe is? Volgens<br />

Zakaria is zonder risico niets mogelijk.<br />

Knippen, scheren en meer<br />

Duur is Zakaria niet, met prijzen vanaf<br />

€ 15,00. Een klant uit de buurt krijgt alle<br />

aandacht en is zichtbaar tevreden. Niet<br />

alleen deze klant met een Hollandse achtergrond<br />

is tevreden, dat geldt ook voor<br />

de volgende klant met een Noord-Afrikaanse<br />

achtergrond.<br />

Zakaria behandelt je baard en/of snor<br />

zoals dat <strong>in</strong> Marokko de gewoonte is.<br />

Scheren kan natuurlijk ook, net zoals het<br />

wegbranden van oor- en neushaar. En<br />

natuurlijk kun je ook je hoofdhaar laten<br />

knippen, scheren, wassen, föhnen en<br />

kleuren. Met een lekker geurtje, dat bij de<br />

prijs is <strong>in</strong>begrepen.<br />

De laatste trends<br />

Verkijk je niet op het wat Noord-Afrikaanse<br />

idee: Zakaria is een goede kapper die<br />

wie dan ook met een tevreden gevoel<br />

naar huis laat gaan. Want Zakaria volgt de<br />

laatste trends <strong>in</strong> zijn vakgebied. Zeker de<br />

moeite waard om eens te proberen!<br />

Je kunt van maandag t/ m zaterdag terecht<br />

aan de Hoornweg 35A. Tel.06-38150093.<br />

Graag contant betalen.<br />

Een trotse Zakaria <strong>in</strong> zijn nieuwe salon KNIPTO -<br />

Foto: Aad van Dijk


Impressie van de transformatie van het tennispark<br />

SERVICEPUNT 4AMBACHTS APOTHEEK<br />

“OPTIMALE PATIENTENZORG IS ONZE ENIGE PRIORITEIT!”<br />

Inschrijven kan op 2 manieren :<br />

1. Via onze website: www.4ambachtsapotheek.nl<br />

2. Op onze locatie: Abtsweg 2, <strong>Overschie</strong>-Oost (zie foto)<br />

Na <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>g aan de (huis)arts doorgeven dat uw recepten,<br />

naar de 4Ambachts Apotheek moeten worden verzonden.<br />

Dat is alles! De rest regelen wij voor u! U bent van harte welkom!<br />

Recepten vóór 12.30 uur: kunnen dezelfde middag worden opgehaald.<br />

Recepten ná 12.30 uur: kunnen de volgende dag worden opgehaald.<br />

Wij bezorgen uiteraard gratis bij u thuis!<br />

Adres:<br />

Abtsweg 2, <strong>Overschie</strong>-Oost, Rotterdam<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: maandag t/m vrijdag - 14.00 -17.00 uur<br />

Telefoon Apotheek: 010-2617150<br />

Telefoon Servicepunt: 06-38529284<br />

4AMBACHTS APOTHEEK: KUNDIG EN GASTVRIJ!


Het e<strong>in</strong>de van de tennisbaan?<br />

Als het aan ons ligt niet!<br />

Door: Dutch Properties Group, diverse <strong>Overschie</strong>se ondernemers en verontruste <strong>Overschie</strong>se bewoners.<br />

Sport is van onschatbare waarde. Voor<br />

de gezondheid en het welzijn van mensen<br />

en gemeenschappen. Het is daarom<br />

belangrijk om sportactiviteiten te stimuleren,<br />

om mensen te motiveren actief te<br />

blijven en gezond te leven. Daarom willen<br />

wij de tennisbaan <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veranderen<br />

<strong>in</strong> een veelzijdige sportlocatie.<br />

Deze transformatie verbetert de sportmogelijkheden<br />

voor <strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong><br />

én voorkomt dat waardevolle ruimte<br />

wordt <strong>in</strong>genomen door won<strong>in</strong>gbouw.<br />

Andere plekken voor won<strong>in</strong>gbouw<br />

Er wordt gezegd dat er dr<strong>in</strong>gend plek<br />

nodig is voor woonruimte. Dat daarom<br />

de tennisbaan weg moet. Maar er zijn <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> voldoende plekken om won<strong>in</strong>gen<br />

te bouwen. Bijvoorbeeld:<br />

• Zestienhovensekade<br />

• Oost- Sidel<strong>in</strong>ge bekend als Kouwenhoek<br />

• Langs de Van Adrichemweg. Hier<br />

zijn twee torens van Woonstad bijna<br />

klaar, en die kunnen worden gedupliceerd<br />

tot aan flat Friesland aan de<br />

Van Adrichemweg. Zo kunnen er vier<br />

tot zes torens bijkomen.<br />

En zo zijn er nog wel meer plekjes <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

als wij er even met zijn allen over<br />

nadenken.<br />

Diversiteit aan sportactiviteiten en bevorder<strong>in</strong>g<br />

gezondheid<br />

Het tennispark kan worden gecomb<strong>in</strong>eerd<br />

met faciliteiten voor andere sporten,<br />

zoals badm<strong>in</strong>ton, padel, volleybal,<br />

basketbal, fitness, dans en yoga. Of wat<br />

dacht u van een jeu de boules baan? Dit<br />

zou zorgen voor heel veel mogelijkheden<br />

om te sporten, zodat mensen van alle<br />

leeftijden en niveaus kunnen meedoen<br />

aan activiteiten die passen bij hun <strong>in</strong>teresses,<br />

mogelijkheden en behoeften.<br />

Dat is ook een goede oploss<strong>in</strong>g voor een<br />

groeiend probleem <strong>in</strong> het land: obesitas.<br />

Wanneer mensen met overgewicht een<br />

sportgelegenheid <strong>in</strong> de buurt hebben,<br />

eentje waar ze zich thuis voelen, dan is<br />

dat ideaal om iets aan hun gezondheid te<br />

gaan doen.<br />

Optimalisatie van de ruimte<br />

Met meerdere sportfaciliteiten op één<br />

locatie wordt de beschikbare ruimte<br />

maximaal efficiënt gebruikt. Er kunnen<br />

immers meer mensen tegelijkertijd sporten,<br />

waardoor er m<strong>in</strong>der wachttijden zijn<br />

en de toegankelijkheid groter is.<br />

Breder bereik en betrokkenheid<br />

Een sportpark trekt een divers publiek aan<br />

en stimuleert zo betrokkenheid bij de gemeenschap.<br />

Mensen worden aangemoedigd<br />

om deel te nemen aan verschillende<br />

sportactiviteiten, waardoor nieuwe vriendschappen<br />

en sociale <strong>in</strong>teractie ontstaan.<br />

Bovendien kan het sportcomplex samenwerken<br />

met scholen, lokale sportverenig<strong>in</strong>gen<br />

en andere organisaties om<br />

sportevenementen, toernooien en competitieve<br />

activiteiten te organiseren. Ook<br />

dit bevordert de lokale betrokkenheid<br />

en versterkt de <strong>Overschie</strong>se onderl<strong>in</strong>ge<br />

band.<br />

Behoud van waardevolle ruimte en<br />

groen<br />

Met een sportpark kan <strong>Overschie</strong> blijven<br />

profiteren van een groene en actieve omgev<strong>in</strong>g.<br />

En dat draagt weer bij aan de leefbaarheid<br />

en het welzijn van de buurt. Het<br />

zorgt ook voor een balans tussen de behoeften<br />

van de gemeenschap op het gebied<br />

van sport en recreatie, en het behoud<br />

van groene ruimtes die essentieel zijn voor<br />

een gezonde en duurzame leefomgev<strong>in</strong>g.<br />

F<strong>in</strong>anciën<br />

Een mogelijk tegenargument is de f<strong>in</strong>anciële<br />

<strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g die nodig is voor de<br />

transformatie. Gelukkig hebben wij als<br />

bedrijf voldoende f<strong>in</strong>anciële middelen en<br />

staan mede-<strong>in</strong>vesteerders klaar om ons te<br />

ondersteunen.<br />

Het tegenargument van mogelijke overlast<br />

voor omwonenden kan worden aangepakt<br />

met geluidsisolatie en afscheid<strong>in</strong>gen,<br />

waarbij reken<strong>in</strong>g wordt gehouden<br />

met de behoeften van zowel sporters als<br />

buurtbewoners.<br />

Kortom<br />

Het idee om van de tennisbaan een sportpark<br />

te maken is niet alleen rationeel en<br />

praktisch, maar heeft ook een emotionele<br />

waarde. Het biedt de <strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong><br />

de mogelijkheid om actief te blijven,<br />

hun passies na te streven en nieuwe vriendschappen<br />

te sluiten. Het behoud van een<br />

sportpark <strong>in</strong> plaats van het bouwen van<br />

huizen benadrukt het belang van een gezonde<br />

leefomgev<strong>in</strong>g en groene ruimtes, die<br />

essentieel zijn voor ons welzijn.<br />

Dus laten we samen streven naar een<br />

levendig en actief <strong>Overschie</strong>, waar sport<br />

en gemeenschap samenkomen <strong>in</strong> een<br />

prachtig sportpark. Zo bevorderen we<br />

gezondheid, het welzijn en de gemeenschapsz<strong>in</strong><br />

en behouden we waardevolle<br />

ruimte voor toekomstige generaties.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie: e-mail:<br />

<strong>in</strong>fo@dpggroup.nl<br />

Burgemeester Baumannlaan 127,<br />

3043 AJ Rotterdam<br />

[Herkomst] PNL Vastgoed<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

21


HET ROTTERDAMSE<br />

VERHUURBEDRIJF<br />

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN<br />

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS<br />

COMPRESSOREN | GENERATOREN<br />

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10<br />

XTRA-MATERIEEL.NL


Zwemmen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Voor de zwemlessen van je k<strong>in</strong>d hoef je <strong>Overschie</strong> niet uit. Dat geldt ook voor iedereen die lekker<br />

wil conditiezwemmen (voor jong en oud met m<strong>in</strong>imaal een c-diploma). Zwemverenig<strong>in</strong>g De Watervrienden<br />

Rotterdam organiseert het allebei <strong>in</strong> het zwembad aan de Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel.<br />

K<strong>in</strong>dvriendelijk<br />

Veel ouders willen graag de vorder<strong>in</strong>gen<br />

van de zwemlessen van hun k<strong>in</strong>d volgen.<br />

Bij zwemverenig<strong>in</strong>g De Watervrienden<br />

Rotterdam <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> kan dat. Je kunt<br />

de zwemles van je k<strong>in</strong>d zien vanaf het terras.<br />

Zo zie je hoe je k<strong>in</strong>d <strong>in</strong> groepjes van<br />

3 tot 4 k<strong>in</strong>deren 45 m<strong>in</strong>uten les krijgt van<br />

de <strong>in</strong>structeur. Het plezier van de k<strong>in</strong>deren<br />

staat bij de lessen voorop!<br />

Zijn de k<strong>in</strong>deren klaar om diploma te<br />

zwemmen? Dat is een echt feestje, met<br />

muziek en polonaise.<br />

Maandagavond<br />

K<strong>in</strong>deren vanaf ruim 4½ jaar hebben les<br />

op maandagavond van 18.30 tot 20.00<br />

uur. Aansluitend zwemt de conditiegroep<br />

van 20.00 tot 21.00 uur. Allemaal <strong>in</strong> het<br />

zwembad aan de Burgemeester Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel<br />

45, 3042NK <strong>Overschie</strong>.<br />

De kosten voor de lessen bedragen<br />

€ 350,00 per jaar, te betalen <strong>in</strong> 10 termijnen<br />

van € 35,00. Het <strong>in</strong>schrijfgeld bedraagt<br />

€ 10,00 en diplomazwemmen kost € 15,00.<br />

iedere maandagavond van de gemeente.<br />

De gemeente heeft geïnvesteerd <strong>in</strong> het verouderde<br />

zwembad, met een nieuwe, energiezu<strong>in</strong>ige<br />

ketel. Ook zijn er afdekkleden<br />

om het water op temperatuur te houden<br />

wanneer er niet wordt gezwommen. De<br />

vrijwilligers zijn vaak al jaren lid, zoals Paul<br />

de Jongh: 45 jaar lid en 32 jaar zwem<strong>in</strong>structeur.<br />

Ook is Paul actief <strong>in</strong> het bestuur,<br />

net zoals voorzitter Cobie Tukker. Ook Johan<br />

Wijker is enthousiast <strong>in</strong>structeur. Je ziet<br />

hem op de foto <strong>in</strong> het water, rechts naast<br />

zijn 10-jarige zoon Joep op de kant - die nu<br />

bezig is voor zwemvaardigheid 1.<br />

Toekomstplannen<br />

Er is al een tijd sprake van dat het zwembad<br />

aan de Burgemeester Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel dichtgaat.<br />

Gelukkig komt er voor e<strong>in</strong>d 2026 een<br />

nieuw bad aan de Willem Hedaweg.<br />

Cobie Tukker heeft nog een tip voor ouders<br />

die m<strong>in</strong>der draagkrachtig zijn: onder<br />

bepaalde voorwaarden zijn de lessen<br />

voor hun k<strong>in</strong>deren gratis. Meer weten?<br />

Bel of mail Cobie Tukker op 06-41827238<br />

resp. <strong>in</strong>fo@watervriendenrotterdam.nl<br />

of neem een kijkje op de website: watervriendenrotterdam.nl.<br />

Gezellig en dichtbij zwemmen <strong>in</strong> Zwembad <strong>Overschie</strong> -<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

23<br />

Vrijwilligers<br />

Zoals bij zoveel verenig<strong>in</strong>gen draait De<br />

Watervrienden Rotterdam op vrijwilligers,<br />

zoals het 3-koppige bestuur en een<br />

aantal gediplomeerde zwem<strong>in</strong>structeurs.<br />

De Watervrienden huren het zwembad<br />

Ladies Day 2023: een dag vol (meiden)voetbal<br />

Voor het tweede jaar op rij was het op<br />

29 mei Ladies Day bij voetbalverenig<strong>in</strong>g<br />

RCSV Zestienhoven: een voetbaltoernooi<br />

speciaal voor meiden. Maar<br />

liefst 50 meiden- en vrouwenteams uit<br />

de regio namen het tegen elkaar op!<br />

Het toernooi was voor jong en oud: <strong>in</strong> de<br />

ochtend was het de beurt aan de teams<br />

uit de MO9, MO10 en MO11 en MO13.<br />

’s Middags konden de MO15, MO17 en<br />

Vrouwen zich uitleven.<br />

Pannakooi, penalty-bokaal én silent disco<br />

Het was een sportieve dag met lekker<br />

veel voetbal. Maar: er was nog veel meer<br />

te doen! Er was een pannakooi, je kon<br />

meedoen aan de penalty-bokaal of lekker<br />

sw<strong>in</strong>gen tijdens een silent disco.<br />

Ook kwam een bekende voetbalster<br />

langs, kon je op verschillende plekken<br />

eten scoren en was er nog heel veel meer.<br />

Kortom: het was een gezellige en sportieve<br />

dag uit voor het hele gez<strong>in</strong>!<br />

Wil jij ook meedoen?<br />

Misschien denk je er zelf al een tijdje aan<br />

om te gaan voetballen? Kom bij RCSV Zestienhoven<br />

de sfeer proeven. Wie weet zien<br />

we je volgend seizoen al op het veld staan!<br />

Of speel je zelf <strong>in</strong> de leeftijdscategorie<br />

MO11? Laat het ons weten, want we zoeken<br />

nog een aantal teams <strong>in</strong> deze categorie.<br />

Inschrijven is kosteloos en kan via de<br />

website https://www.rcsvzestienhoven.nl.


Hoe zit dat met onze voorouders?<br />

Zaterdag 3 juni kwamen rond de 50 mensen bij elkaar <strong>in</strong> de bibliotheek van <strong>Overschie</strong>. Op het programma stond “De gevolgen<br />

van Slavernij, wat doet het mij?” Genodigden waren Peggy Bouva, Maartje en Albert<strong>in</strong>e Du<strong>in</strong> en D<strong>66</strong>-raadslid Joan<br />

Nunnely. Met een spoken word optreden van Car<strong>in</strong>a Fernandes.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

24<br />

Dit verhaal begon <strong>in</strong> 2018: Maartje Du<strong>in</strong>, geboren en getogen <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>, maakte de podcast ‘De Plantage van onze Voorouders’:<br />

https://www.vpro.nl/programmas/de-plantage-van-onze-voorouders.html<br />

Zij ontdekte dat haar voorouders mede-eigenaar waren van<br />

suikerplantage Tout Lui Faut <strong>in</strong> Sur<strong>in</strong>ame. Du<strong>in</strong> zocht vervolgens<br />

contact met de nazaten van de tot slaafgemaakten. Samen<br />

met Peggy Bouva, ook Rotterdamse, reconstrueerde ze het verhaal<br />

van de plantage.<br />

Patronen<br />

Maartjes moeder, <strong>Overschie</strong>ënaar Albert<strong>in</strong>e Du<strong>in</strong>, kreeg door<br />

haar rol <strong>in</strong> de podcast meer oog voor de doorwerk<strong>in</strong>g van het<br />

slavernijverleden, maar dat g<strong>in</strong>g niet zomaar. En hoe bestrijd je<br />

discrim<strong>in</strong>atie, uitsluit<strong>in</strong>g en racisme <strong>in</strong> deze maatschappij? Door<br />

onwetendheid en vooroordelen blijkt dit lastig. Wij realiseren ons<br />

nog veel te we<strong>in</strong>ig wat de geschiedenis heeft betekend en hoe<br />

wij vandaag nog vast zitten <strong>in</strong> patronen van eeuwen geleden.<br />

Doorwerk<strong>in</strong>g<br />

Ondernemer en D<strong>66</strong>-raadslid Joan Nunnely zet zich daar <strong>in</strong> de<br />

Rotterdamse gemeenteraad voor <strong>in</strong> en kwam onder meer vertellen<br />

hoe dit verleden nog altijd doorwerkt op de arbeidsmarkt.<br />

Zij vertelde hoe haar leven tot nu is verlopen vanuit een telkens<br />

terugkerende belev<strong>in</strong>g van ongelijkwaardigheid.<br />

De verhalen van de gasten riepen vragen op en er ontstond een<br />

levendige discussie. Het werd een mooie dialoog over nieuwe<br />

<strong>in</strong>zichten en daden <strong>in</strong> plaats van woorden.<br />

Verhalen van de stad<br />

Deze bijeenkomst is onderdeel van het project Verhalen van de<br />

stad: het koloniaal en slavernijverleden van Rotterdam. Als je wilt<br />

begrijpen waarom Rotterdam is zoals ze is, moet je het verleden<br />

kennen. Dat van jezelf en van je mede Rotterdammers. Het koloniaal<br />

en slavernijverleden is onderdeel van dat verleden.<br />

Onder de titel Verhalen van de stad v<strong>in</strong>d je bij Bibliotheek Rotterdam<br />

<strong>in</strong> 2023 een activiteitenprogramma en een extra collectie.<br />

Kijk voor alle <strong>in</strong>formatie over het project op de overzichtspag<strong>in</strong>a<br />

op de website van de bibliotheek:<br />

https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/verhalen-van-de-stad<br />

Foto: Maartje Du<strong>in</strong><br />

De mooiste dag <strong>in</strong> zijn leven<br />

Hans van Luijpen, coörd<strong>in</strong>ator Groep Buurvrienden <strong>Overschie</strong> HWD<br />

Op 1 juli e<strong>in</strong>digt R.V. & A.V. H.W.D. (en gaat<br />

na fusie door als F.C.B.- H.W.D.). Reden om<br />

Fred Rotmeijer op zondag 28 mei <strong>in</strong> het<br />

zonnetje te zetten tijdens het 29e HWD<br />

6-6 familie en vriendentoernooi. Want<br />

Fred is een supervrijwilliger!<br />

Fred Rotmeijer werd op 26 mei 1948 geboren<br />

<strong>in</strong> de Karveelstraat <strong>in</strong> Het Witte Dorp.<br />

Toen hij negen jaar was, werd Fred lid van<br />

voetbalclub HWD. Hij is dus al 65 jaar lid.<br />

En dat niet alleen: Fred is ook al ruim 50<br />

jaar onafgebroken actief als vrijwilliger<br />

voor HWD.<br />

Open<strong>in</strong>g museum<br />

Iedereen (bestuur, vrijwilligers, (oud-)<br />

leden en supporters) vond het logisch<br />

en terecht dat Fred het Toon Eijer HWD<br />

museum zou openen. Dit museum heeft<br />

veel collectors items die de 93 jaar en 6<br />

maanden oude geschiedenis van R.V. &<br />

A.V. H.W.D laten zien. De meeste items<br />

zijn gegeven door oud-leden.<br />

Onderscheid<strong>in</strong>g<br />

Wat Fred niet wist, was dat het bestuur<br />

van vv HWD nog een grote, totaal onverwachte,<br />

verrass<strong>in</strong>g voor hem had. Robert<br />

Simons, de locoburgemeester van<br />

Rotterdam, kwam namelijk langs. En niet<br />

zomaar: hij kwam Fred een Kon<strong>in</strong>klijke<br />

onderscheid<strong>in</strong>g geven (lid <strong>in</strong> de Orde van<br />

Oranje-Nassau).<br />

Omr<strong>in</strong>gd door zijn partner Marian, zijn<br />

zus Alie, zijn dochter Kim, kle<strong>in</strong>dochters<br />

en andere familieleden, moest de 75-jarige<br />

Fred heel trots en geëmotioneerd een<br />

traantje wegp<strong>in</strong>ken en stamelde: ‘Dit is de<br />

mooiste dag <strong>in</strong> mijn leven...’<br />

Gedecoreerde Fred Rotmeijer met zijn partner Marian en<br />

locoburgemeester Robert Simons - Foto: Ron Pluijm


Heerlijk eten <strong>in</strong> landelijk <strong>Overschie</strong><br />

Aad van Dijk<br />

Vaste plek voor een pauze tijdens een fietstocht tussen <strong>Overschie</strong> en Delft was altijd restaurant Het Schielicht aan de Kandelaarweg.<br />

Eigenlijk was dit meer een boerderij met aanbouw. Maar s<strong>in</strong>ds een half jaar zit hier Brasserie De Schie. Het<br />

restaurant is van b<strong>in</strong>nen en van buiten compleet vernieuwd. En het loopt er storm!<br />

Het was niet gemakkelijk om een afspraak<br />

te maken met de nieuwe uitbaters, André<br />

en Mirjam de Jong, want ze hebben het<br />

druk. We konden alleen afspreken op<br />

d<strong>in</strong>sdag, wanneer de zaak gesloten was.<br />

Maar het was een zonnige ochtend en<br />

veel mensen waren lekker gaan fietsen.<br />

Die zagen ons zitten en dachten daardoor<br />

dat de zaak open was. Al snel dreigde het<br />

vol te lopen. André hoefde toen niet meer<br />

uit te leggen waarom zijn keuze op deze<br />

locatie gevallen was.<br />

Slimme balustrade<br />

Van het oude restaurant bleef niets overe<strong>in</strong>d.<br />

Er kwam een heel nieuw gebouw,<br />

mooi aan het landschap aangepast - de<br />

schoonheidscommissie gaf haar goedkeur<strong>in</strong>g.<br />

B<strong>in</strong>nen voldoet alles aan de moderne<br />

eisen. Zo zorgen 68 zonnepanelen ervoor<br />

dat de gasaansluit<strong>in</strong>g niet nodig was. Aan<br />

het water is een slimme balustrade: als het<br />

waait, kan de balustrade naar boven worden<br />

geschoven en ontstaat er een afsluitbare<br />

ruimte voor gezelschappen.<br />

Etentje doen?<br />

Z<strong>in</strong> <strong>in</strong> een etentje waarbij je de zon ziet<br />

ondergaan? In een landelijke omgev<strong>in</strong>g?<br />

Of kijkend naar schepen die van Delft<br />

naar Rotterdam varen, terwijl jij een<br />

drankje doet? Denk dan aan Brasserie De<br />

Schie aan de Kandelaarweg 123, 3047EV<br />

Rotterdam, tel. 010-4702717. Er is voldoende<br />

parkeergelegenheid voor zowel<br />

fietsers als auto’s.<br />

Van brillenglas naar wijnglas<br />

Het is wel bijzonder als je op je 65ste<br />

besluit je bedrijf te verkopen en dan niet<br />

met pensioen gaat, maar aan een nieuwe<br />

uitdag<strong>in</strong>g beg<strong>in</strong>t. En wel <strong>in</strong> een heel andere<br />

tak van sport. Toch is dat precies wat<br />

André deed.<br />

André is niet voor niets al 45 jaar ondernemer<br />

en hij voelde aan dat dit restaurant<br />

op een toplocatie lag. Dus verkocht hij<br />

zijn optiekzaken en kocht het restaurant.<br />

Zoals André grapt: ‘Van brillenglazen naar<br />

wijnglazen is niet zo’n groot verschil. Ik<br />

ben <strong>in</strong> het glas gebleven!’<br />

Afhalen<br />

Met 200 plaatsen buiten en 100 b<strong>in</strong>nen<br />

is er aanzienlijk meer ruimte voor gasten<br />

dan eerst. En er komt nog een afhaalgelegenheid:<br />

fijn voor fietsers die onderweg<br />

even snel een ijsje, koffie of limonade<br />

willen. Bij de bartender kun je terecht<br />

voor een kopje koffie of een biertje, maar<br />

je kunt ook een heerlijke cocktail bij hem<br />

bestellen. En, vertelt André, de specialiteit<br />

van het huis is “gelakte” saté van kippendij<br />

en een broodje hete kip.<br />

André en Mirjam van Brasserie De Schie -<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

25<br />

Buurvrienden Activiteitenagenda juli 2023<br />

Gratis 55+ sportieve en sociale activiteiten bij vv HWD<br />

Iedere d<strong>in</strong>sdag<br />

13.30 - 14.00 uur – Gezamenlijk <strong>in</strong>loop met gratis koffie en voorbereid<strong>in</strong>g activiteiten<br />

14.00 - 15.00 uur – In 5 groepen Wandelvoetbal, DELEEDIES club , Sjeudeboel, Legpuzzelen, Supporters<br />

15.00 -16.00 uur – Gezamenlijk Happy Ouder Uurtje Activiteiten. Artiesten, Bands, koren en DJ Marian<br />

16.00 -16.30 uur – Gezamenlijk uitloop op de foto met artiesten. Napraten activiteiten en opruimen<br />

Andere activiteiten<br />

Woensdag 13.30 – 16.00 uur – Klaverjasclub o.l.v. Hennie Jozee (deelname 1 euro)<br />

Donderdag 19.00 – 20.00 uur – Wandelvoetbal. Aansluitend 7-7 voetbal, klaverjassen en (na-)kaarten.<br />

Extra’s op d<strong>in</strong>sdagen <strong>in</strong> juli:<br />

D<strong>in</strong>sdag 4 juli - 14.00-16.00 uur – Workshop doosjes schilderen met Cora Hill<br />

D<strong>in</strong>sdag 11juli - 14.00-15.00 uur – Aad’s Vogel (Bird)day 80 - d.j. Benny Huisman<br />

D<strong>in</strong>sdag 11 juli - 15.00-16.00 uur – Just<strong>in</strong>e Pelmelay - geluidsman Jan de Jong<br />

D<strong>in</strong>sdag 18 juli - 14.00 – 16.00 uur – DJ Marian<br />

D<strong>in</strong>sdag 25 juli - 15.00-16.00 uur – Wereldreis Amerika wilde westen met troubadour Eduard Hageste<strong>in</strong>


Terugblik<br />

Zaterdag 3 juni was <strong>in</strong> het Sidel<strong>in</strong>gepark het WereldSprookjesfestival. Op zaterdag 17 juni waren er onder tropische omstandigheden<br />

bij V.O.B. vele deelnemers aan de Zeskamp.<br />

Foto’s: Ron Pluijm


Historische beelden van de <strong>Overschie</strong>se Plassen met gezicht op <strong>Overschie</strong> en een foto met de boerderij van Van Otterdijk rechts uit ± 1941. En het beeld van de<br />

Otterdijk anno 2023 - Foto’s: Historische beelden herkomst Beeldbank Museum <strong>Overschie</strong> – Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard:<br />

Otterdijk<br />

Ook deze keer is een straat aan de<br />

beurt <strong>in</strong> het <strong>Overschie</strong>se plassengebied.<br />

Het plassengebied, ook wel bekend<br />

als De Plasjes, ligt tussen de A13<br />

en o.a. het Amrâth Airport Hotel Rotterdam.<br />

In het plassengebied mogen<br />

honden los, en wandelen tussen de<br />

middag kantoormensen.<br />

Een van de wandelpaden hier is de Otterdijk,<br />

genoemd naar Theodorus Johannes<br />

van Otterdijk. Van Otterdijk leefde van<br />

1890 tot 1968. Hij was veehouder en slager<br />

aan de Achterdijk. Hij liet zijn koeien<br />

grazen <strong>in</strong> het plassengebied. De naam<br />

verwijst ook naar de visotters die hier tot<br />

ongeveer 1938 voorkwamen.<br />

Het pad ligt <strong>in</strong> een mooi stukje <strong>Overschie</strong>se<br />

natuur, ontstaan dankzij de turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g.<br />

De polders rond <strong>Overschie</strong> zijn<br />

ontgonnen voor turf. Dit zorgde voor het<br />

ontstaan van de plassen waar je nu langs<br />

kunt wandelen. Andere polders <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

zijn drooggemalen, maar hier is dat<br />

niet gebeurd. Dus hebben we, dankzij de<br />

turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g, een prachtig stukje plassengebied.<br />

Meer weten over de turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g van<br />

<strong>Overschie</strong>? Bezoek de tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

hierover <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong>. https://<br />

museumoverschie.nl/agenda/expositie-turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g-<strong>in</strong>-overschie/<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

27<br />

Bij Loopgroep <strong>Overschie</strong> zit je goed!<br />

Loopgroep <strong>Overschie</strong> tra<strong>in</strong>t twee keer per week. Een vast onderdeel van de tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g<br />

is de ‘zitoefen<strong>in</strong>g’. De brug van het Zestienhovensepad naar het park is daar<br />

heel geschikt voor.<br />

Eén m<strong>in</strong>uut tegen de rand van de brug<br />

aan ‘zitten’, maar dan zonder stoel. Waar<br />

de één snel kramp krijgt, houdt Lisa (19)<br />

deze oefen<strong>in</strong>g goed vol. Dat komt door<br />

jarenlang paardrijden. Daardoor zijn haar<br />

beenspieren sterk ontwikkeld.<br />

Paardrijden en de loopgroep<br />

Paardrijden doet Lisa nog steeds. Toch<br />

wil ze méér. Twee jaar geleden maakte<br />

ze een nare val tijdens een wedstrijd met<br />

haar paard. Ze moest lang herstellen en<br />

raakte veel van haar conditie kwijt. ‘Ik wil<br />

mijn conditie nu weer opbouwen’, vertelt<br />

Lisa, ‘en meer aan beweg<strong>in</strong>g doen. En ook<br />

afvallen!’ Daarom loopt Lisa nu s<strong>in</strong>ds twee<br />

maanden mee met de Loopgroep.<br />

‘Mijn moeder las over de Loopgroep <strong>in</strong><br />

zo’n <strong>in</strong>formatieboekje’, vertelt ze. ‘Ze vond<br />

het wel iets voor mij. Toen heb ik me aangemeld.<br />

Ik merk echt dat dit beter is dan<br />

alleen hardlopen. Ik heb meer motivatie<br />

om het samen met anderen te doen.’<br />

Steeds beter<br />

De Loopgroep doet meer dan lopen en<br />

‘zitten’. Ademhal<strong>in</strong>g, buikspieren en looptechniek<br />

worden ook getra<strong>in</strong>d. Na een<br />

tijdje merken deelnemers dat hun conditie<br />

verbetert. Lisa: ‘Ik merk dat het rennen<br />

steeds makkelijker gaat. Ik kan bijvoorbeeld<br />

al langere afstanden dan eerst. Maar<br />

ook het rennen zelf gaat makkelijker.’<br />

Ook meedoen?<br />

Heb je ook z<strong>in</strong> om mee te doen? Meld je<br />

aan, of vraag meer <strong>in</strong>formatie bij Aad van<br />

Dijk: aadvandijk2021@gmail.com<br />

Loopgroep <strong>Overschie</strong><br />

D<strong>in</strong>sdag en donderdag<br />

19:00 – 20:00<br />

Kosten: Beg<strong>in</strong>nerscursus 6 weken € 25.<br />

Daarna € 1 per keer<br />

De loopgroep ‘zittend’ op de brug<br />

Foto: Erik Stenhuis


W<br />

Open<strong>in</strong>gstijden:<br />

U kunt bij ons woensdag t/m zondag bestellen en afhalen.<br />

Woensdag Voor 17.00 t/m uur zaterdag telefonisch vanaf bestellen! 16.00 uur<br />

Zondag vanaf 12.00 uur, reserveren gewenst<br />

Condoleance arrangementen op aanvraag<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

<strong>in</strong>fo@eetcafeboulevard.nl<br />

www.eetcafeboulevard.nl<br />

Gastronomische belevenis<br />

op een prachtige locatie<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: donderdag t/m<br />

zondag voor lunch en d<strong>in</strong>er<br />

Ruime, gratis parkeerplaats<br />

Voor reserver<strong>in</strong>gen en <strong>in</strong>formatie:<br />

www.aandezweth.nl<br />

Restaurant Aan de Zweth<br />

Rotterdamseweg 480<br />

2636 KB Schipluiden<br />

010-47041<strong>66</strong><br />

E <strong>in</strong>fo@aandezweth.nl<br />

W www.aandezweth.nl<br />

lunch<br />

d<strong>in</strong>er<br />

borrel<br />

WWW.BRASSERIEDESCHIE.NL KANDELAARWEG 123, 3047 EV Rotterdam 010 470 2717 INFO@BRASSERIEDESCHIE.NL


Als vliegvissen je passie is…<br />

Portret van René van Heezik, visgids en organisator visreizen<br />

Anne Bos<br />

Ooit twee mannen <strong>in</strong> een <strong>Overschie</strong>s park bezig gezien met werphengels? Zeker weten dat een van hen René van Heezik<br />

was. En nee, ze proberen niet de wormen uit het gras te vissen. René geeft hier af en toe les <strong>in</strong> flyfish<strong>in</strong>g, oftewel vliegvissen.<br />

Hij neemt klanten mee naar de Bahama’s, Cuba, Noorwegen, IJsland, Mexico, Colombia, Bosnië en Belize. Of naar de<br />

Har<strong>in</strong>gvliet. Op en top luxe of juist back to basic.<br />

Het begon allemaal <strong>in</strong> de (hengel)sportzaak<br />

van zijn vader aan de Baumannlaan.<br />

Of nee, eigenlijk begon het eerder. Het is<br />

overdreven om te zeggen dat René al kon<br />

vissen voordat hij kon lopen, maar dat hij<br />

op zijn vijfde met een hengel langs de<br />

Schie stond is zeker. Met acht jaar begon<br />

hij met een vliegenhengel en had hij zijn<br />

d<strong>in</strong>g gevonden.<br />

Zes man op een bounty eiland<br />

René organiseert zo’n 25 reizen per jaar<br />

met zijn bedrijf weevz.com. Bij vier reizen<br />

gaat hij zelf mee als gids, voor de andere<br />

regelt hij een lokale gids. ‘Ik regel spullen<br />

voor mijn klanten, tickets, het verblijf en<br />

vervoer’, somt hij op, ‘en altijd voor tien<br />

dagen, want zes is te kort. Zeker als je<br />

naar Cuba of de Bahama’s gaat.’<br />

Tot zijn middel <strong>in</strong> een ijskoude Noorse<br />

rivier is René <strong>in</strong> zijn element, maar ook tot<br />

aan zijn knieën <strong>in</strong> zee bij een verlaten eiland.<br />

Dat kl<strong>in</strong>kt allemaal best duur, en dat<br />

kan het ook zijn, zegt René:<br />

‘Ik heb klanten die miljonair zijn en elk jaar<br />

voor heel veel geld op visreis gaan <strong>in</strong> dure<br />

lodges met alles erop en eraan. Maar het<br />

kan ook simpeler, bijvoorbeeld naar Bosnië,<br />

of back to basic op een verlaten eiland.’<br />

Bonefish en/of zalm<br />

Vissers die naar de tropen gaan, gaan<br />

vaak voor de grote drie: Bonefish, tarpon<br />

en permit. Vang je ze alle drie op een dag,<br />

dan heb je een grand slam. ‘Deze vissen<br />

zijn moeilijk te vangen, zeker wanneer je<br />

<strong>in</strong> ondiep water staat en niet op een verhog<strong>in</strong>g<br />

van een boot: dan zie je ze nauwelijks’,<br />

legt René uit. ‘En de permit, bijvoorbeeld,<br />

kan heel goed zien. Verschuif<br />

je je voet, dan is ie weg.’<br />

Iets heel anders is zalmvissen. Dat doet<br />

René het liefste <strong>in</strong> Noorwegen, zijn lievel<strong>in</strong>gsland.<br />

‘Hier ben ik ook getrouwd. De rust en<br />

schoonheid van Noorwegen zijn ongehoord.<br />

Blauwe rivieren, besneeuwde toppen,<br />

en na elke bocht is het weer anders.<br />

Voor een visser zijn er ultieme plekken te<br />

v<strong>in</strong>den én het is redelijk dichtbij.’<br />

‘Vissen is voor mij een ongelooflijke passie’,<br />

besluit René. ‘Zalmvissen <strong>in</strong> Noorwegen<br />

en bonefishen <strong>in</strong> de Bahama’s v<strong>in</strong>d ik het<br />

allerleukste, en mensen leren vliegvissen.’<br />

Geef die man een hengel en hij is gelukkig.<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret<br />

29<br />

Nooit meer werken op zaterdag<br />

Met zijn (geërfde) passie voor vissen was<br />

het logisch dat René al jong meehielp <strong>in</strong><br />

de w<strong>in</strong>kel. Daar had de hengelsport altijd<br />

al de overhand en dat liep zo goed, dat de<br />

rest van de sporten uit de w<strong>in</strong>kel verdwenen.<br />

Klanten kwamen niet alleen uit heel<br />

Nederland, maar uit heel Europa, en wilden<br />

vooral alles weten over vliegvissen.<br />

Vaak g<strong>in</strong>gen die klanten vervolgens met<br />

een visgids op pad. Naar de Har<strong>in</strong>gvliet,<br />

maar ook naar Noorwegen, Cuba, de<br />

Bahama’s. ‘Dat wil ik ook wel doen’, dacht<br />

René, en organiseerde zijn eerste reis.<br />

Naar de Bahama’s. ‘Die reizen werden zo’n<br />

succes, dat de w<strong>in</strong>kel maar weg moest’,<br />

vertelt René. ‘Nooit meer werken op zaterdag,<br />

dat wilde ik sowieso graag voor<br />

mijn k<strong>in</strong>deren.’<br />

Foto’s: René van Heezik


Zondagswet<br />

Klokgelui<br />

30<br />

Maak het wat uit wat voor dag het is?<br />

Volgens de fractie van de VVD <strong>in</strong> onze<br />

stad niet. Alle dagen zijn volgens de<br />

liberalen hetzelfde. Reden voor hen<br />

een voorstel <strong>in</strong> te dienen de zgn. zondagswet<br />

<strong>in</strong> ons land af te schaffen, te<br />

beg<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> Rotterdam. `Laat Rotterdammers<br />

lekker zelf bepalen op welke<br />

dag en hoe laat zij hun rust pakken,’<br />

las ik ergens. Of dat ook kan?<br />

Het voorstel werd <strong>in</strong>gediend naar aanleid<strong>in</strong>g<br />

van vragen vanuit het kerkbestuur<br />

<strong>in</strong> de Laurenskerk. Steeds vaker gebeurt<br />

het dat al <strong>in</strong> de morgenuren rond de<br />

kerk van alles opgebouwd wordt voor<br />

een markt, festival, concert of andere<br />

activiteiten. De Laurenskerk heeft dikke<br />

muren, maar als het b<strong>in</strong>nen stil is – en<br />

tijdens een kerkdienst of eenvoudige<br />

vier<strong>in</strong>g zijn er regelmatig momenten van<br />

stil worden – kunnen activiteiten buiten<br />

behoorlijk storen. Werkmensen zijn aan<br />

het werk zoals elke dag. Vaak ondersteund<br />

door harde muziek via speakers.<br />

Dat er op zondag <strong>in</strong> die oude Laurens nog<br />

iets gebeurt: daar heeft men geen boodschap<br />

aan.<br />

Nu is het <strong>in</strong> ons land zo dat er een zondagswet<br />

is. Ja, die wet is al oud. Van<br />

1953. Veel speakers tijdens het werk<br />

had je toen nog niet. Wel alle mogelijke<br />

markten en manifestaties. De zondagswet<br />

schrijft voor, dat de vier<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> een<br />

kerk tot 13.00u een zekere bescherm<strong>in</strong>g<br />

genieten. Tot 200 meter rond de kerk. Ik<br />

weet niet of het kerkbestuur zich daarop<br />

ook heeft beroepen: meestal probeer je<br />

als kerkbestuur <strong>in</strong> voorkomende gevallen<br />

met de mensen buiten te overleggen.<br />

Zo g<strong>in</strong>g dat ook vaak rond de Oude of Pelgrimvaderskerk.<br />

En als goede buren lukte<br />

dat altijd wel, zelfs rond de dienst van<br />

17.00 uur. De wet hoefde je niet van stal<br />

te halen.<br />

Maar de vragen vielen dit keer kennelijk<br />

bij de liberalen meteen <strong>in</strong> het verkeerde<br />

bakje. Kort lontje heet dat. Zij stelden<br />

voor de wet af te schaffen. Een wel heel<br />

bijzondere manier om een probleem op<br />

te lossen. Gewoon afschaffen. Ja, dat kan<br />

natuurlijk ook. Of je daarmee vrienden<br />

maakt <strong>in</strong> de stad? Bij liberaal stel ik me<br />

<strong>in</strong> elk geval iets anders voor. Erg <strong>in</strong>clusief<br />

voelt het ook niet. En samen één dag als<br />

rustdag beleven is wel zo praktisch.<br />

Voor ons als kerk is de zondag niet zomaar<br />

een dag, maar heel speciaal. Al<br />

eeuwen. De zondag is `de eerste dag van<br />

de week.’ Voor wie mogelijk totaal vervreemd<br />

is van onze kerkgeschiedenis:<br />

`Hier is het elke zondag Pasen’ zo z<strong>in</strong>gen<br />

we vaak op zondagmorgen. Jammer dat<br />

men <strong>in</strong> liberale kr<strong>in</strong>g daar kennelijk geen<br />

idee meer bij heeft. Of was het weer zo’n<br />

typisch liberaal proefballonnetje? Gelukkig<br />

zijn er overal geloofscursussen. Haast<br />

altijd gratis. Welkom. En verder luiden<br />

we de klok voor iedereen. Heel <strong>in</strong>clusief.<br />

Ds. Piet de Jong<br />

Predikant – pastoraal medewerker<br />

Protestantse Gemeente <strong>Overschie</strong><br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

De bijeenkomsten <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se kerken zijn weer vrij en zonder<br />

beperk<strong>in</strong>gen te bezoeken. De kerkdiensten zijn ook onl<strong>in</strong>e te volgen via<br />

kerkdienstgemist.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette: www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan Huis: www.kerk-<strong>in</strong>-overschie.com<br />

Kerkenkalender juli 2023<br />

zondag 2 juli Kerkdienst - Dhr. Martijn de Jong PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 2 juli Woord- en communievier<strong>in</strong>g -Pastor M. Verheijen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 2 juli Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 2 juli Samenkomst Kerk aan Huis - Gemeenteafsluit<strong>in</strong>g Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 9 juli Kerkdienst - ds. K, van Meijeren PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 9 juli Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken Doe Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 9 juli Kerkdienst - dhr. B. Bos Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 16 juli Gezamenlijke dienst met NGK Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 16 juli Woord- en gebedsvier<strong>in</strong>g - M. van Koppen/M. Doornbos Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 16 juli Gezamenlijke dienst met PGO - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 23 juli Gezamenlijke dienst met NGK - Wim van de Griend PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 23 juli Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pastor R. Gouw Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 23 juli Gezamenlijke dienst met PGO PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 30 juli Gezamenlijke dienst met NGK Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 30 juli Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken Doe Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 30 juli Gezamenlijke dienst met PGO - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 30 juli Samenkomst Kerk aan Huis - Tussendoortje Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel goeds. Soms zijn ze zichtbaar, maar vaak ziet bijna niemand hun<br />

werk. Twee vrijwilligers vertellen hier wat ze doen en waarom.<br />

Marike Kras – Natuurmonumenten<br />

De Tempel<br />

S<strong>in</strong>ds 2021 is Marike vrijwilliger bij<br />

het <strong>in</strong>formatiepunt van Natuurmonumenten<br />

op De Tempel. Ook houdt ze<br />

het Instagramaccount bij en geeft ze<br />

korte rondleid<strong>in</strong>gen over het 9 ha grote<br />

terre<strong>in</strong> van deze historische buitenplaats.<br />

‘We staan elke zondag bij het <strong>in</strong>formatiepunt’, vertelt Marike,<br />

‘en vertellen je graag alles over De Tempel en wat Natuurmonumenten<br />

<strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g nog meer doet.’<br />

‘Bij De Tempel is veel te doen en te zien’, vervolgt Marike. ‘Je<br />

mag hier picknicken en wandelen; k<strong>in</strong>deren kunnen er rondstru<strong>in</strong>en.<br />

Het bankje waar de ijsvogels vliegen is mijn persoonlijke<br />

favoriete stekje.’<br />

Een bijzonder plekje is ook het moerasbos met marterts, wezels<br />

en egels. Dit was vroeger het geriefbosje. Wat dat is? Ga<br />

naar De Tempel en vraag het aan Marike!<br />

Ingrid Agard – Keti Koti<br />

Wie vorig jaar bij Keti Koti was, heeft<br />

Ingrid vast ontmoet: zij had heerlijk<br />

gekookt. ‘Mijn keuken zag eruit alsof<br />

hij was ontploft’, vertelt Ingrid. ‘Daar<br />

zie ik wel een beetje tegenop. Maar<br />

toch kook ik dit jaar weer. Het was vorig<br />

jaar zo leuk! En die keuken is met<br />

een beetje hulp zo weer opgeruimd.’<br />

Ingrid woont s<strong>in</strong>ds 2014 <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en heeft twee banen: best<br />

druk dus. ‘Ik zou niet snel uit mezelf vrijwilligerswerk doen’,<br />

zegt ze, ‘maar ze vroegen het. Ik ben gewend om voor veel mensen<br />

te koken, omdat ik vroeger <strong>in</strong> een restaurant werkte. Dus<br />

dat lukt best.’<br />

Wil je weten wat Ingrid dit jaar kookt? Kom naar Keti Koti, vier<br />

mee, dans mee en eet mee.<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon <strong>in</strong> Delfgauw.<br />

Waar woon je?<br />

In de Burgemeester Noletlaan.<br />

31<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Buitenplaats de Tempel natuurlijk!<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

De Burgemeester Baumannlaan, daar is het gezellig.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Dat Oud-<strong>Overschie</strong> een oase is, zo vlak naast de A13.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Het is hier prettig wonen, niet te druk maar ook niet te rustig.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik zou een heel mooi geluidsscherm neerzetten.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Ik hou heel erg van de natuur en ik v<strong>in</strong>d het leuk de geschiedenis<br />

achter het landschap te leren kennen.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

In 2021 deed Natuurmonumenten een oproep voor nieuwe<br />

vrijwilligerswerk. Toen zei iedereen: dat is iets voor jou!<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Om de onverwachte d<strong>in</strong>gen die op De Tempel gebeuren te vertellen.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik zou willen dat de mensen uit <strong>Overschie</strong> meer bij elkaar kunnen<br />

komen.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Vorig jaar werd ik gevraagd om te koken voor Keti Koti. Dat doe<br />

ik dit jaar weer.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Ik hou sowieso van koken, maar het leukste is het contact met<br />

mensen en dat iedereen het lekker v<strong>in</strong>dt.<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.


Nóg meer Laagblijvers. Nóg m<strong>in</strong>der betalen.<br />

Honderden<br />

extra dagelijkse<br />

boodschappen,<br />

blijvend laag geprijsd.<br />

Je herkent ze aan<br />

het paarse logo.<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-19.00<br />

Richard de Zoete / Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!