29.06.2023 Views

Wijkkrant Enschede Noord 4 - 2023

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Wijkkrant</strong> <strong>Noord</strong><br />

JAARGANG 39 | No.4 Juli <strong>2023</strong><br />

wijkkrant noord<br />

1


wijkkrant noord<br />

cOlOFON<br />

JAARGANG 39 NUMMER 4 <strong>2023</strong> © copyright Stichting <strong>Wijkkrant</strong> <strong>Enschede</strong> <strong>Noord</strong><br />

De wijkkrant <strong>Noord</strong> is een onafhankelijke uitgave van de gelijknamige Stichting. De krant wordt gemaakt<br />

door vrijwilligers en verschijnt sinds een kwart eeuw 6 keer per jaar.<br />

Advertentietarieven op aanvraag, Afhaalpunten extra wijkkranten: Winkelcentrum Deppenbroek, Primera<br />

postkantoor Roombeek en Beien (Meeuwenstraat 160). Druk: Stichting MEO / Alkmaar<br />

REDAcTIE: Cobi Hamstra (bureauredactie), Mark Kluivers, Jos van Alebeek, Titia van Hooijdonk,<br />

Jan van Cooten en Martin Hillen.<br />

POSTADRES WIJKKRANT NOORD: Horstlindelaan 74, 7522 JH <strong>Enschede</strong>.<br />

TEl: 06 192 781 42 E-MAIl: wijkkrantnoord@hotmail.com. WEBSITE: www.wijkkrantenschedenoord.nl<br />

IBAN: NL10 INGB 066 52 66 677 t.n.v. Stichting <strong>Wijkkrant</strong> <strong>Enschede</strong> <strong>Noord</strong>.<br />

<strong>Wijkkrant</strong> Sluitingsdata <strong>2023</strong> Verspreiding <strong>2023</strong><br />

No. 1 16 januari 03 februari<br />

No. 2 13 maart 31 maart<br />

No. 3 15 mei 02 juni<br />

No. 4 26 juni 14 juli<br />

No. 5 18 september 06 oktober<br />

No. 6 20 november 08 december<br />

Kopij voor de wijkkrant is altijd welkom! Inzending van kopij houdt in dat men instemt met eventuele inkorting<br />

of bewerking door de redactie van de kopij.<br />

INHOUDSOPGAVE<br />

Omslagfoto: Tuin bij appartementencomplex Menkotoren<br />

Bij de foto op de voorkant 3 Verbouwing Prismare 13<br />

Mooie ontmoetingen tijdens werkbezoek 5 Moestuin van Beien 15<br />

Nieuws in het kort 5 VijverVrijdagen <strong>2023</strong> 17<br />

Kinderboerderij <strong>Noord</strong> 6,7 Extra PUURRR breidt dagbesteding uit 19<br />

Zevende PinksterPretmarkt 9 Activiteitenrooster Jeugd ViVa 21<br />

Wie wat waar 11 Om te bewaren 22<br />

Burendag 11 Huis van Verhalen 23<br />

Open dag De Viermarken 12 Tentoonstellingsagenda 23<br />

BIJ DE FOTO OP DE VOORKANT<br />

Bij het appartementencomplex Menkotoren met op de begane grond Het Foodatelier is een mooie tuin<br />

aangelegd. Voorheen was het een schoolplein van basisschool de Menkotoren, die inmiddels al weer heel<br />

wat jaren geleden verhuisd is naar de Rijnstraat. Bij regenval stond het plein helemaal blank en ook gaf<br />

het spelen op het oude schoolplein overlast aan de bewoners.<br />

Een jaar of twee geleden besloten de bewoners van het appartementencomplex er werk van te maken<br />

en stapten naar de gemeente. En zo ging het balletje rollen. Kern van het plan: twee wadi’s, zodat het<br />

water weg kan. Het Foodatelier was ook enthousiast en legde contact met het Zonecollege. Leerlingen<br />

van deze school ontwierpen de tuin en hielpen bij de aanleg. Vije Groenaanleg heeft geholpen met extra<br />

subsidies in het kader van de actie tegelwippen. En nu ligt er een mooie groene oase!<br />

3


wijkkrant noord<br />

4


wijkkrant noord<br />

MOOIE ONTMOETINGEN TIJDENS WERKBEZOEK<br />

Op 1 juni bracht ik een bezoek aan stadsdeel <strong>Noord</strong>,<br />

waar ik een heel goed gevoel aan over heb gehouden.<br />

Wat gebeurt er toch veel moois in <strong>Noord</strong>!<br />

Zo mocht ik de tuin bij de Menkotoren officieel openen<br />

samen met de mensen die bedachten dat het plein wel<br />

een opknapbeurt kon gebruiken. Het stenen plein was<br />

kaal, werd in de zomer warm en als het regende was er<br />

wateroverlast. Twee jaar geleden ontstond het idee om<br />

het voormalige schoolplein aan te passen. Dat idee<br />

kwam van bewoners Maarten en Carel en eigenaar Marc<br />

van het Foodatelier. Daarna zijn het Zone college en de<br />

firma Vije aangehaakt bij de plannen en met subsidie<br />

vanuit het wijkbudget is het nu helemaal klimaatadaptief<br />

ingericht. Een prachtig resultaat door een goede samenwerking!<br />

Van Marc Oude Luttikhuis van het Foodatelier kreeg ik<br />

daarna een rondleiding door zijn bedrijf in het Menkopand.<br />

Mooi dat dit bedrijf zich heeft gevestigd in<br />

<strong>Enschede</strong>. En goed voor de lokale economie.<br />

Daarna ging ik nog op bezoek bij de Anna van Burenschool waar ik directeur Gertjan Aarnink sprak, die<br />

ook directeur is van de Zevenster in Twekkelerveld. Een inspirerend gesprek over kansengelijkheid, het<br />

belang van kleine klassen, maatwerk en de signalen die de school ziet bij kinderen als het thuis niet goed<br />

gaat, etc. Dit gesprek gaat zeker een vervolg krijgen met wethouder Vedder van Onderwijs erbij.<br />

Spreekuur<br />

Ik hoop ook de komende zomer veel van u te ontmoeten bij een bijeenkomst of activiteit in <strong>Noord</strong>.<br />

En voor wie mij niet tegenkomt en toch graag wil spreken: op donderdagmiddag heb ik mijn spreekuur.<br />

U kunt zich hiervoor aanmelden via stadsdeelmanagementnoord@enschede.nl. En lukt het niet op<br />

donderdag, dan plannen we gewoon een ander moment.<br />

Arjan Kampman<br />

Stadsdeelwethouder <strong>Noord</strong><br />

NIEUWS IN HET KORT<br />

• Er zijn plannen om Het Kompas aan de Lijsterstraat te verbouwen tot een nieuw buurtcentrum, waar<br />

zowel de gemeentelijke medewerkers uit het huidige servicecentrum <strong>Noord</strong>, als de politie, de welzijnsorganisatie<br />

Alifa, de Wijkwijzer en diverse andere wijkinitiatieven een plekje krijgen. Het buurtcentrum<br />

moet het kloppend hart van de wijk worden. Zodra de gemeenteraad akkoord gaat, kunnen buurtbewoners<br />

meedenken over de plannen.<br />

• Twintig percelen rond het Horstman sportpark mogen de komende drie jaar alleen verkocht worden<br />

aan de gemeente, die hierop het voorkeurrecht legt. Het gaat om bospercelen, enkele woningen en agrarische<br />

grond. Het gebied waarom het gaat ligt globaal tussen de Horstlindelaan, de Weerseloseweg,<br />

de Pompstationweg en de drinkwaterbekkens van Vitens. De gemeente is van plan deze grond de<br />

bestemming ‘wonen’ te geven, waar het nu nog vooral agrarisch is.<br />

• Komend najaar worden er 42 bomen gekapt in het Ledeboerpark. Het gaat daarbij voornamelijk om<br />

zieke en dode bomen. Na het kappen van de bomen komen er 61 nieuwe bomen. Dit zullen verschillende<br />

soorten bomen zijn. Deze nieuwe bomen spelen een belangrijke rol in het versterken van de<br />

biodiversiteit.<br />

5


wijkkrant noord<br />

NIEUWS VAN KINDERBOERDERIJ NOORD<br />

? Door Gea Pereboom, Voorzitter Kinderboerderij <strong>Noord</strong><br />

Dwerggeiten<br />

De vaste bezoekers zullen vast al gemerkt en<br />

gezien hebben dat onze jonge dwerggeiten en<br />

schapen al ontzettend zijn gegroeid! Ze zijn mooi,<br />

lief en heel actief. Helaas kunnen ze niet allemaal<br />

blijven en gaat er uiteindelijk een aantal naar<br />

andere kinderboerderijen in de omgeving. Ze gaan<br />

o.a. naar ‘de Wesseler’, eigen erf in Rijssen, Oldenzaal<br />

en Delden. Twee geitjes zullen bij ons op de<br />

boerderij blijven.<br />

Schapen<br />

De schapen en lammeren zijn soms een aantal<br />

weken niet te zien op de boerderij zelf. Dit komt<br />

omdat wij aan de Vanekerstraat nog een stuk weiland<br />

hebben waar zij regelmatig een aantal weken<br />

staan. Hierdoor heeft het weiland op de boerderij<br />

rust en heeft het gras tijd om weer aan te groeien.<br />

Dit is ook een manier om wormbesmettingen bij<br />

de dieren te voorkomen. Binnenkort zal een kudde<br />

schapen in Lonneker te vinden zijn. Hier staat ook<br />

elk jaar een aantal schapen om een weiland te<br />

begrazen. De buurtbewoners in Lonneker kijken elk<br />

jaar weer uit naar onze dames en houden ze dan<br />

ook goed in de gaten.<br />

Wolvarkens<br />

Onze twee nieuwe wolvarkens Macho en Maya zijn<br />

gegroeid, zowel in hoogte als in persoonlijke ontwikkeling.<br />

Inmiddels kennen ze ons al precies en<br />

melden zij zich zodra wij bij het verblijf in de buurt<br />

komen. Een aai over hun rug kunnen ze dan ook<br />

zeer waarderen. We hebben borden opgehangen<br />

aan de hekken rondom het verblijf van Macho en<br />

Maya waarop staat dat zij niet gevoerd mogen<br />

worden en de vingers niet door het hek gestoken<br />

mogen worden. Dit heeft alles te maken met dat<br />

varkens het voer niet voorzichtig aan kunnen<br />

pakken, dit wordt al snel verward met bijten. Ook<br />

willen wij niet dat zij ‘handen’ gaan associëren met<br />

voedsel, dit gebeurt als zij van buiten het hek<br />

gevoerd worden door iedereen. Wij willen u vragen<br />

hier rekening mee te houden.<br />

Ontdekkingspad<br />

Misschien is het al opgevallen dat ons ‘ontdekkingspad’<br />

achter de damhertenweide opgeknapt<br />

is! We hebben het pad op een natuurlijke manier<br />

verrijkt met wat avontuur en educatie. Er staan in<br />

totaal 9 borden met interessante weetjes over<br />

bodemdieren en de natuur. Binnenkort zullen we<br />

hier 3 grote borden aan toevoegen waarop allerlei<br />

insecten en bodemdieren te vinden zijn die in<br />

Nederland leven. Ons nieuwe ‘Spelletjesboek’ is<br />

gekoppeld aan al die weetjes. Dit boekje hebben<br />

wij zelf ontworpen met een 10-tal spelletjes, die op<br />

de boerderij te doen zijn! Het idee erachter is naast<br />

een gezellig bezoekje aan de kinderboerderij, ook<br />

iets educatiefs en actiefs te kunnen doen. Voor een<br />

bijdrage van € 5.75 heeft u er een! De opbrengsten<br />

hiervan zullen wij gebruiken voor het verder ontwikkelen<br />

van onze natuureducatie, maar ook om<br />

de verblijven van de dieren zo optimaal mogelijk<br />

te maken en te behouden. Het ontdekkingspad is<br />

op 3 juni tijdens de schaapscheerdersdag officieel<br />

geopend door onze voorzitster Gea Pereboom.<br />

Samen met een groep enthousiaste kinderen heeft<br />

zij het pad feestelijk geopend.<br />

6


wijkkrant noord<br />

Flip de ezel<br />

Flip, de grijze ezel, heeft op 6 juni hoog bezoek<br />

gehad van de tandarts. Hij had wat last van tandsteen.<br />

Dat moest verwijderd worden. Een aantal<br />

bezoekers heeft dit bijzondere tafereel gezien. De<br />

tandarts heeft het gebit van Flip helemaal glad gemaakt<br />

waardoor hij weer met gemak kan eten!<br />

Schaapscheerdersdag<br />

3 juni was de schaapscheerdersdag. Wat een leuke<br />

dag was dat! Het was mooi weer en er waren verschillende<br />

activiteiten voor de kinderen, zoals<br />

kleurplaten en tasjes kleuren. En er was een springkussen!<br />

Natuurlijk werden de schapen geschoren.<br />

De datum voor volgend jaar staat al vast: 1 juni<br />

2024. Wij zoeken nog activiteiten die passen bij het<br />

schaapscheren. U kunt denken aan wol spinnen,<br />

vilten, oude handwerk technieken...<br />

Heeft u een bijzondere hobby en wilt u deze laten<br />

zien tijdens de schaapscheerdersdag, neem dan<br />

contact op met de voorzitter Gea Pereboom (voorzitter@kinderboerderijnoord.nl).<br />

Openbare bestuursvergadering<br />

Tijdens de openbare bestuurvergadering zijn twee<br />

bomen geplantmeekijken . Eén boom was voor<br />

Frans<br />

Feil.<br />

Hij is jarenlang onze voorzitter geweest (van 2004<br />

- 2022!). Hij heeft een boom gekregen vlakbij de<br />

ingang, zodat ‘hij kan meekijken wie en wat er<br />

allemaal op de boerderij komt’. De tweede boom<br />

was voor Sabine Oosterbroek. Zij is jarenlang onze<br />

beheerder geweest (van 2007 - 2022!). Deze boom<br />

staat in de wei vlakbij de boomgaard. Beide bomen<br />

hebben een mooi bordje gekregen.<br />

Inge Stegeman, onze stadsdeelmanager <strong>Noord</strong>,<br />

heeft de bomen, in het bijzijn van Frans en Sabine,<br />

onthuld. Sabine en Frans, bedankt voor jullie jarenlange<br />

inzet voor de kinderboerderij.<br />

Wij hopen vele buurtbewoners óók in de vakantieperiode<br />

te mogen begroeten. Wist u dat u heerlijk<br />

kunt picknicken op en bij de speelweide? Er zijn<br />

daar heerlijke koele plekjes!<br />

7


wijkkrant noord<br />

8


wijkkrant noord<br />

ZEVENDE PINKSTERPRETMARKT OUDERWETS GEZEllIG DRUK<br />

? Door Titia van Hooijdonk<br />

Op 29 mei werd rondom Van Doorn & Doorn in het Lonnekerbleekpark in Roombeek voor de zevende<br />

keer de Pinksterpretmarkt gehouden. Wat hadden de bezoekers van de markt een geluk met het weer,<br />

dat werkelijk prachtig zonnig was. De bezoekers waren van alle leeftijden en de slechts 12-jarige DJ Mulder<br />

zorgde met zijn muziek voor een extra goede sfeer.<br />

Foto's: Jan van Cooten<br />

Veelzijdige producten<br />

Zoals ieder jaar stond het terrein vol met kleedjes<br />

en kramen met allerlei producten. Het ruime aanbod<br />

boeken en kleding was in de eerste plaats<br />

opvallend, maar ook het speelgoed was goed vertegenwoordigd.<br />

Ouderen konden nostalgisch<br />

speelgoed vinden, jongere mensen kwamen aan<br />

hun trekken met speelgoed van deze tijd. De overige<br />

producten waren te veel om allemaal op te<br />

noemen. En alles voor een klein prijsje.<br />

Beweging en versnaperingen<br />

Voor kinderen die op zoek waren naar beweging<br />

waren er kleurige springkussens aanwezig. Wilden<br />

ze het wat hogerop zoeken, dan konden ze terecht<br />

bij een zweefmolen. Ook rustig knutselen was<br />

mogelijk. Mochten de kinderen hierna honger<br />

en/of dorst hebben gekregen, dan konden ze op<br />

verschillende plekken een hapje en/of drankje<br />

vinden. Sowieso kon iedereen de hele dag terecht<br />

voor eten en drinken bij Van Doorn & Doorn.<br />

Ook aandacht voor het uiterlijk<br />

Naast de innerlijke mens was vandaag ook aan de<br />

uiterlijke mens gedacht, kinderen konden zich laten<br />

schminken en er was een meisje aanwezig dat<br />

haarverf plaatste bij wie dit maar wilde. Naast deze<br />

kraam zat een mevrouw met allerlei objecten op<br />

het gebied van kunst en cultuur, voor bezoekers<br />

die ook na vandaag creatief bezig wilden blijven.<br />

Deze zevende Pinksterpretmarkt had ideale omstandigheden<br />

en was weer een groot succes!<br />

9


wijkkrant noord<br />

10


wijkkrant noord<br />

WIE WAT WAAR<br />

Gezocht: oude foto’s<br />

Ter verfraaiing van de hal van het appartementengebouw<br />

aan de Lonnekerspoorlaan (achter de<br />

praktijk Kroep) zijn de bewoners van dit pand op<br />

zoek naar foto's van vroeger van de wijk Roombeek<br />

en de Lonnekerspoorlaan. Contactpersoon is<br />

Margriet van Dam, Lonnekerspoorlaan 18, tel. 053-<br />

851 58 24, mail: mardam@ziggo.nl<br />

Inloopmiddag voor kinderen in speeltuin Mekkelholt<br />

Iedere woensdagmiddag van 14.30 – 16.00 uur is er<br />

in speeltuin Mekkelholt voor kinderen van 4 t/m 12<br />

jaar een inloopmiddag met wisselende activiteiten.<br />

Beleef elke keer iets nieuws! Zoals een avontuurlijke<br />

speurtocht, een feestelijke high tea, sport en spel,<br />

creatief en nog veel meer! Toegang is gratis.<br />

Locatie: Speeltuin Mekkelholt, Hulsmaatstraat 83.<br />

OV-ambassadeurs leggen graag uit hoe u kunt<br />

reizen!<br />

De drukte op de weg en het vinden van een<br />

parkeerplaats maken het soms best lastig om met<br />

de auto naar het ziekenhuis te gaan. Het openbaar<br />

vervoer kan een mooie uitkomst bieden. Bussen<br />

stoppen voor de deur van het ziekenhuis.<br />

OV-ambassadeurs kunnen u hierover alle uitleg<br />

geven. U bent voor meer informatie over het openbaar<br />

vervoer van harte welkom op het maandelijkse<br />

inloopspreekuur in de centrale Bibliotheek<br />

<strong>Enschede</strong>. Kijk voor de datum en tijd op www.<br />

ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur. Wilt u liever<br />

telefonisch contact met een OV-ambassadeur?<br />

Dan kunt u contact opnemen tijdens het telefonisch<br />

spreekuur op: 038 – 303 70 10.<br />

BURENDAG <strong>2023</strong>: DOE JIJ Al MEE?<br />

? Door Willy-An Silvius, communicatie adviseur Wijkwijzers <strong>Enschede</strong><br />

Gezellig met je buren een kop koffie drinken in de buurtspeeltuin, een barbecue met de hele straat of<br />

een spelletjesdag gewoon voor de deur. Het kan allemaal tijdens Burendag op zaterdag 23 september!<br />

Het organiseren van een activiteit is zo geregeld met alle handige tips op www.burendag.nl. En als je er<br />

niet helemaal uit komt, kan de Wijkwijzer in <strong>Enschede</strong> je op weg helpen.<br />

Tips op de website<br />

Lijkt het je leuk om met jouw straat of buurt<br />

Burendag te vieren? Meld je dan aan. Op de website<br />

www.burendag.nl vind je alle informatie die je<br />

nodig hebt. Je kan er je activiteit aanmelden, inspiratie<br />

opdoen en draaiboeken bekijken. Of posters,<br />

kleurplaten en het logo downloaden.<br />

Je kan ook geld aanvragen bij het Oranje Fonds<br />

voor je plan. Daarvoor gelden voorwaarden en het<br />

bedrag is maximaal € 350,-. Vraag het wel op tijd<br />

aan, want op=op. De voorwaarden vind je op de<br />

website.<br />

De Wijkwijzer helpt je op weg<br />

Heb je een goed plan, maar kom je er toch niet<br />

helemaal uit? Kom dan eens langs bij de Wijkwijzer.<br />

De Wijkwijzer kan met je meedenken over:<br />

· De uitvoer van je plan<br />

· Het aanvragen van budget<br />

· Het enthousiast maken van je buren<br />

Er zit altijd een Wijkwijzer in de buurt.<br />

In <strong>Enschede</strong> <strong>Noord</strong> in: Buurthuis Beien, Meeuwenstraat<br />

160<br />

Open op:<br />

· Maandag van 9.00 tot 12.00 uur<br />

· Donderdag van 9.00 tot 12.00 uur Kijk voor meer<br />

adressen en openingstijden op: enschede.nl/<br />

contact-met-de-wijkwijzer.<br />

Fijne Burendag!<br />

11


wijkkrant noord<br />

OPEN DAG DE VIERMARKEN<br />

? Door Titia van Hooijdonk<br />

Op zondagmiddag 11 juni hield stichting Boerderij De Viermarken haar jaarlijkse open dag. Ondanks het<br />

best wel warme weer waren er behoorlijk wat mensen op afgekomen en werd er volop genoten. Naast<br />

het terrein van De Viermarken was vandaag ook de Oldenhof geopend. Voor iedereen was er de hele<br />

dag gratis koffie, thee en appelsap. Ook was er lekker ijs in verschillende smaken te koop.<br />

Ontdekken wat het terrein te bieden heeft<br />

Het terrein was gezellig ingericht met activiteiten<br />

voor alle leeftijden. Iedereen kon volop ontdekken<br />

wat De Viermarken en De Oldenhof te bieden<br />

hebben. In verschillende kraampjes werden<br />

producten verkocht die de deelnemers bij de<br />

dagelijkse activiteiten in de werkplaats gemaakt<br />

hadden, onder andere mooie vakkundig gemaakte<br />

vogelhuisjes. Ook de moestuin en kas waren te<br />

bezichtigen, waarbij de bezoekers verschillende<br />

planten, bloemen en gewassen konden leren<br />

kennen en/of aanschaffen.<br />

Twee geslaagde muziekoptredens<br />

Op het terrein was een mooie plek ingericht voor<br />

twee muzikale optredens. Aan het begin van de<br />

middag trad het Vocaal Ensemble De Troubadours<br />

op, een mannenkoor dat goed bekend is bij<br />

De Viermarken. Tegen het eind van de middag trad<br />

het Harmonie Orkest Twente op. Dit was een<br />

mooie afsluiting van een geslaagde middag.<br />

leuke activiteiten voor kinderen<br />

Ook voor kinderen waren er verschillende leuke<br />

dingen te doen. Zowel op het terrein van De Viermarken<br />

als op het terrein van de Oldenhof konden<br />

ze meedoen aan verschillende spelletjes. Maar het<br />

meest spectaculaire wat ze konden doen was het<br />

opzoeken van afbeeldingen op foto’s, die genomen<br />

12<br />

Foto’s: Jan van Cooten<br />

waren op het complete terrein, tot ze bingo<br />

hadden. Op deze manier leerden ze het terrein<br />

goed kennen!<br />

Openingstijden boerderijwinkel<br />

Ook benieuwd naar De Viermarken? Je bent van<br />

harte welkom in de boerderijwinkel, waar producten<br />

van eigen bedrijf en van collega Twentse<br />

biologische boeren worden verkocht.<br />

Openingstijden van de winkel: maandag t/m<br />

woensdag van 13.00 uur – 16.30 uur, donderdag<br />

en vrijdag van 08.30 uur – 16.30 uur.


wijkkrant noord<br />

PRISMARE 2.0? PRISMARE 2.0!<br />

? Door Lotte Schuiling, Beheerder wijkvoorziening Lumen<br />

Ongetwijfeld is het al opgemerkt, Prismare wordt verbouwd/vernieuwd. We zijn in april van start gegaan<br />

en hopen in september alles weer volledig operationeel te hebben.<br />

Hoofdingang niet bereikbaar<br />

Momenteel is onze hoofdingang niet bereikbaar, maar de zij-ingangen wel. We zijn zo normaal mogelijk<br />

geopend. Al onze activiteiten gaan gewoon door zoals je van ons gewend bent.<br />

Vernieuwd atrium + jeugdbibliotheek<br />

In onze wijkvoorziening vernieuwen we het gehele atrium en de jeugdbibliotheek! Onderstaand een<br />

impressie hoe het gaat worden. De jeugdbibliotheek krijgt een toegankelijke plek op de begane grond<br />

van Prismare. De hal wordt aantrekkelijk ingericht met een grote leestafel en tafels met boeken. Er komt<br />

een mooie jeugdcollectie aan titels welke je kunt reserveren, deze zet Bibliotheek <strong>Enschede</strong> graag voor<br />

je klaar!<br />

Opening op 23 september<br />

Ons streven is dat de opening op zaterdag 23 september zal zijn, gezamenlijk met de Burendag.<br />

We houden je hier graag van op de hoogte! Samen met de bieb zullen we activiteiten gaan organiseren<br />

van en voor de wijk.<br />

13


wijkkrant noord<br />

14


wijkkrant noord<br />

KOM EENS KENNISMAKEN MET DE MOESTUIN VAN BEIEN<br />

? Door Henny Kramers, namens de tuincommissie van Beien<br />

Beien, de afkorting van Bewoners Initiatief <strong>Enschede</strong> <strong>Noord</strong>, is een platform voor allerlei initiatieven die<br />

van onderaf en vanuit de wijk ontstaan. In en bij het pand van Beien aan de Meeuwenstraat 160 vinden<br />

activiteiten plaats die bijdragen tot een sociaal, duurzaam en hecht stadsdeel.<br />

De moestuin<br />

Eén van die activiteiten is de moestuin. Een stuk<br />

schoolplein aan de kant van de Buizerdstraat is in<br />

2015 van tuingrond voorzien en veranderd van een<br />

modderpoel in een fijne plek met groenten,<br />

kruiden, fruit en (vaak eetbare!) bloemen. Een<br />

enthousiaste groep vrijwilligers zorgt voor de<br />

beplanting en het onderhoud. Het is een diverse<br />

(internationale!) groep van uiteenlopende leeftijd,<br />

die ook zo nu en dan samen iets gezelligs doet.<br />

Er zijn werkbijeenkomsten op donderdag- en zondagmorgen.<br />

During our Sunday meetings we<br />

speak ‘broken English’, because some of our<br />

volunteers are expats.<br />

Ecologisch tuinieren<br />

We tuinieren ecologisch, dus zonder spuiten en<br />

met veel aandacht voor een gezonde bodem.<br />

We telen veel bijzondere soorten die je niet in de<br />

winkel kunt kopen. Bijvoorbeeld de groenten:<br />

snijbiet, palmkool, pronkbonen, zomer- en winterpostelein,<br />

en de kruiden citroenverbena, lavas,<br />

knoflookbieslook, salie, scharlei, bloedzuring en<br />

Franse dragon. We nemen deel aan een ‘citizen<br />

science’ project increasecsa, waarbij we de groei en<br />

smaak van 6 verschillende bonensoorten volgen<br />

(o.a. 2 van Colombia en 1 van Cuba).<br />

bedjes, maar ook tussen de groenten en kruiden,<br />

in de borders en in de bloembakken op het terras.<br />

De oogst gaat grotendeels naar de keuken en<br />

wordt door kok Ray Griët en zijn team verwerkt bij<br />

de lunches en het gezellige aangeklede etentje op<br />

maandagavond. Een klein deel is voor de tuinvrijwilligers.<br />

Meehelpen in de moestuin<br />

Geïnteresseerd om mee te doen in de vrijwilligersgroep?<br />

Interested in joining our group of garden<br />

volunteers? Mail naar moestuin@beien.nl.<br />

We maken dan een afspraak voor kennismaking,<br />

zo mogelijk tijdens een werkbijeenkomst. Kan dat<br />

niet, dan op een andere tijd. When we receive your<br />

mail, we will make an appointment. If possible, on<br />

Sunday when the group meets (between 11.00 and<br />

13.00).<br />

Bij- en vlindervriendelijke bloemen<br />

We hadden altijd al veel bij- en vlindervriendelijke<br />

bloemen en gaan de collectie dit jaar verder uitbreiden.<br />

De bloemen staan niet alleen in speciale<br />

15


wijkkrant noord<br />

16


wijkkrant noord<br />

VIJVERVRIJDAGEN <strong>2023</strong><br />

Foto's Jan van Cooten.<br />

17


wijkkrant noord<br />

18


wijkkrant noord<br />

EXTRA PUURRR BREIDT DAGBESTEDING UIT<br />

Nieuwe werkzaamheden bij kinderboerderij en in eigen winkel<br />

? Door Titia van Hooijdonk<br />

Extra PUURRR, gevestigd in het speeltuingebouw aan de Voortsweg, heeft haar dagbesteding uitgebreid<br />

met nieuwe werkzaamheden bij de kinderboerderij en in een eigen winkeltje.<br />

Ondersteuning bij de kinderboerderij<br />

Ellen Oudehinken, oprichter van Extra PUURRR,<br />

kwam in contact met de kinderboerderij. “Toen<br />

dacht ik: wat zou het gaaf zijn om samen iets te<br />

kunnen doen.” Extra PUURRR ondersteunt nu de<br />

beheerders van de kinderboerderij. “Konijnen, ezels<br />

en andere dieren voeren, hokken schoonmaken en<br />

het terrein onderhouden.’’<br />

Met voedselbos van betekenis zijn<br />

Verder heeft Extra PUURRR bij de kinderboerderij<br />

een voedselbos in aanleg. Dit is de pluktuin.<br />

“We zetten daar allerlei struiken en gewassen,<br />

waarvan je kunt plukken, neer. We willen daarmee<br />

ook wat betekenen voor de wijk.”<br />

Kijken naar mogelijkheden<br />

‘’We willen maatwerk leveren en met diverse activiteiten<br />

heb je meer te bieden. Zo willen we alles<br />

uit ons voedselbos kunnen verwerken in het winkeltje.”<br />

Dagbesteding bij Extra PUURRR is een leerwerkplek<br />

en je kan alles leren. “Er zijn geen eisen<br />

en we kijken wat mensen kunnen en willen. We kijken<br />

naar mogelijkheden.” Extra PUURR hoopt met<br />

de dagbesteding echt van betekenis te zijn voor de<br />

kinderboerderij. “Maar ook dat het voedselbos een<br />

goede functie krijgt voor de wijk.”<br />

zelf gemaakt zijn en daarnaast zijn er schepijs,<br />

tosti’s, koffie, thee en limonade te bestellen en te<br />

nuttigen. Het ideale familie-uitje dus! Ook met de<br />

jaarlijkse JeugdViva ondersteunt Extra PUURRR op<br />

verschillende manieren.<br />

Meer deelnemers gezocht<br />

Er worden zeker nog meer deelnemers voor bij de<br />

dagbesteding gezocht. “Die het leuk vinden om te<br />

werken met dieren, die graag nieuwe dingen leren<br />

of die graag koffie schenken en ijsjes verkopen.<br />

Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die het fijn<br />

vinden om ons team en de deelnemers bij hun<br />

activiteiten te ondersteunen.”<br />

De winkel Snack&shop is geopend op woensdag,<br />

donderdag en vrijdag van 11 tot 16 uur. De dagbesteding<br />

bij de kinderboerderij is nu alleen nog<br />

op de maandag. Beide zaken zou Extra PUURRR<br />

graag uitbreiden en daarvoor zoekt ze dus meer<br />

deelnemers. Ben je enthousiast geworden?<br />

Dan ben je welkom om je aan te melden via tel. 06<br />

471 819 89 of email info@extrapuurrr.nl.<br />

De winkel Snack&shop<br />

Naar aanleiding van een vraag van de Stichting<br />

<strong>Enschede</strong>se Speeltuinen naar meer leven in de<br />

brouwerij is Extra PUURRR al langere tijd bezig de<br />

winkel Snack&shop op te zetten. Er worden hier allerlei<br />

producten verkocht die door de deelnemers<br />

19


wijkkrant noord<br />

20


wijkkrant noord<br />

21


wijkkrant noord<br />

OM TE BEWAREN<br />

Alarmnummer (landelijk) tel. 112<br />

A.N.B.O. (Alg. Ned. Bond v. Ouderen) tel. 0348 466666<br />

Apotheek Deppenbroek tel. 053 433 68 00<br />

Apotheek Roombeek (Medsen) tel. 053 430 32 44<br />

Bewonersplatform Mekkelholt: bewonersplatform-mekkelholt.jouwweb.nl<br />

Bewonersplatform Deppenbroek: info@wijkdeppenbroek.nl<br />

Bureau Rechtshulp tel. 053 480 19 19<br />

Buurtbemiddeling <strong>Enschede</strong> tel. 06 533 470 21<br />

Buurthuis Beien, Meeuwenstraat 160 tel. 053 737 02 68<br />

De Luisterlijn (anonieme hulplijn) tel. 0900 07 67<br />

Dierenmishandeling (meldnummer) tel. 144<br />

Dierenambulance tel. 06 534 210 66<br />

Domijn Woningcorporatie tel. 053 209 22 09<br />

GCC/Gemeente contact centrum (klachtenlijn) tel. 053 481 76 00<br />

Gezondheidscentrum <strong>Noord</strong> tel. 053 435 16 15<br />

Gemeente <strong>Enschede</strong> Stadskantoor, www.enschede.nl tel. 140 53<br />

Het Goed Kringloopwinkel tel. 053 433 29 44<br />

Huurdersvereniging "Domijn" (Bewonersrijk) tel. 053 477 79 80<br />

Huis van Verhalen (info@huisvanverhalenenschede.nl) tel. 053 431 62 88<br />

Jeugdbibliotheek Prismare: tel. 053 434 81 39<br />

(Open: 9.30-12.00 uur en 13.00-16.30 uur. Vrijd. alleen ‘s morgens)<br />

Kindertelefoon (gratis tussen 14.00-20.00 uur) tel. 0800 04 32<br />

K.B.O. (Kath. Bond v. Ouderen) tel. 053 432 34 32<br />

Livio algemeen nummer (24 uur per dag bereikbaar) tel. 0900 9200<br />

Livio Thuiszorg, Wijkverpleging, Maaltijdservice tel. 0900 9200<br />

Maatschappelijke Dienstverlening tel. 053 435 33 53<br />

Mediant Geestelijke Gezondheidszorg tel. 053 475 57 55<br />

Menzis (24.00 uur bereikbaar) tel. 053 485 31 00<br />

Milieupolitie (voor zwerfvuil etc.) tel. 053 481 58 58<br />

M-Pact vrijwilligers, info@m-pact.nl tel. 053 432 33 04<br />

Ouderentelefoon (dag en nacht) tel. 0900 6080100<br />

P.C.O.B. (Protestants Christelijke Ouderen Bond) tel. 053 476 06 61<br />

Prismare tel. 053 475 74 55<br />

Power <strong>Noord</strong> tel. 053 737 02 81<br />

RIBW-team Deppenbroek / <strong>Enschede</strong> <strong>Noord</strong> (Meeuwenstraat 160) tel. 053 432 54 55<br />

Service Centrum <strong>Noord</strong> / Stadsdeelmanagement tel. 053 481 70 98<br />

Speeltuin Mekkelholt, Dr. Van Damstraat 32 tel. 053 880 18 66<br />

Speeltuin Voortsweg, Voortsweg 225 tel. 06 385 436 55<br />

Spoedzorg Huisartsen (17.00 - 8.00 uur, weekends en feestdagen) tel. 088 555 11 88<br />

Storingsnummer Gas en Stroom tel. 0800 90 09<br />

SOS Tel. Hulpdienst Oost-Nederland (dag en nacht) tel. 0900 07 67<br />

Stichting Welzijn Ouderen tel. 053 432 01 22<br />

TV <strong>Enschede</strong> FM tel. 053 432 75 27<br />

Twente Milieu tel. 0900 85 20 111<br />

Wijkagent ‘<strong>Noord</strong>' en Politiemeldkamer (dag en nacht) tel. 0900 88 44<br />

<strong>Wijkkrant</strong> redactie-secretariaat tel. 06 192 781 42<br />

Wijkteams <strong>Enschede</strong>, info@wijkteamenschede.nl tel. 053 481 79 00<br />

Wijkwijzer <strong>Noord</strong>, wijkwijzernoord@twentsealliantie.nl tel. 06 229 432 23<br />

Woningcorporatie De Woonplaats tel. 0900 96 78<br />

Ziekenhuis M.S.T. tel. 053 487 20 00<br />

" De pagina 'Om te bewaren' zullen we niet in elke wijkkrant in <strong>2023</strong> plaatsen, dus wilt u de pagina<br />

bewaren, knip deze dan uit!<br />

22


wijkkrant noord<br />

HUIS VAN VERHAlEN<br />

Inlooprondleiding<br />

Zaterdag 5 augustus verzorgen wij weer onze<br />

maandelijkse ‘inloop’-rondleiding in de wijk Roombeek<br />

(start om 13.30 uur): wij ontvangen graag<br />

geïnteresseerde bezoekers in onze mooie locatie<br />

in Wijkvoorziening Prismare. Hier tonen onze vrijwilligers<br />

onder het genot van een kop koffie of<br />

thee beelden over het rijke textielverleden van de<br />

wijk Roombeek. Ze vertellen over het ontstaan van<br />

het Huis van Verhalen en de wederopbouw van de<br />

wijk na de vuurwerkramp en tonen herinneringen<br />

die getroffenen van de ramp bij ons hebben<br />

gebracht. Na de presentatie begeleiden onze<br />

ambassadeurs u door de wijk. De kosten van deze<br />

maandelijkse rondleiding zijn € 6,00 p.p., dit is<br />

inclusief een kop koffie of thee. Opgave kan telefonisch<br />

of per mail. We hebben geen gelegenheid<br />

om te pinnen, dus graag contante betaling.<br />

Presentatie op locatie<br />

Ook bestaat de mogelijkheid om met ons een<br />

afspraak te maken voor een presentatie over de<br />

geschiedenis en het heden van Roombeek op<br />

locatie. Daarvoor komen onze ambassadeurs<br />

graag naar u toe om onze powerpoint presentatie<br />

te laten zien en hierover te vertellen.<br />

Activiteiten tijdens de zomervakantie<br />

Tijdens de zomervakantie is er geen Buurtmaaltijd<br />

(24 juli laatste maaltijd vóór de vakantie). We starten<br />

na de zomervakantie op 4 september. Aanmelden<br />

kan via de mail of telefonisch.<br />

Wij zijn geopend van dinsdag- t/m vrijdagmiddag<br />

van 13.30 tot 16.00 uur. Onze gastvrouwen en<br />

-heren hebben de koffie en/of thee klaar staan!<br />

In de maand juli zijn wij op de vrijdagmiddag niet<br />

aanwezig!<br />

Het Huis van Verhalen is gevestigd in Wijkvoorziening<br />

Prismare, Roomweg 165c (zij ingang). Tel: 053<br />

431 62 88, e-mail: info@huisvanverhalenenschede.nl.<br />

TENTOONSTEllINGSAGENDA<br />

Rijksmuseum Twenthe (Lasondersingel 129-131)<br />

t/m 27 augustus: RMT x AKI; groepstentoonstelling<br />

van geselecteerde werken van vierdejaars<br />

studenten van de AKI kunstacadenie<br />

t/m 20 augustus: Armando – Gestalten; tentoonstelling<br />

gewijd aan de levensgrote, bronzen sculpturen<br />

van Armando.<br />

(Openingstijden: di t/m zo 11.00 uur – 17.00 uur)<br />

De Museumfabriek (Het Rozendaal 11)<br />

In de zomervakantie is er van alles te zien en te<br />

beleven rond het thema Zeemonsters: de fascinerende<br />

wereld van zeedieren en het leven in de<br />

oceaan.<br />

Wunderkammer; Kom u verwonderen in kleine<br />

tentoonstellingen over uiteenlopende thema’s.<br />

De nieuwste wunderkammer heet Donder & Bliksem.<br />

In deze knetterende tentoonstelling leer je<br />

van alles over loeiende stormen, spetterende regen<br />

en knallende bliksems.<br />

In de Makerspace kunnen makers van alle leeftijden<br />

meedoen aan allerlei activiteiten.<br />

(Openingstijden: di t/m zo 11.00 uur – 17.00 uur)<br />

TETEM Kunstruimte (Stroinksbleekweg 16)<br />

Presentatieruimte & platform voor digitale kunst<br />

met wisselende tentoonstellingen.<br />

In het MaakMeelab (za en zo van 14.30 – 17.00<br />

uur) kunnen bezoekers van alle leeftijden aan de<br />

slag met innovatieve maakopdrachten. Werken in<br />

het lab kan alleen op afspraak! www.tetem.nl/<br />

reserveren.<br />

(Openingstijden: wo t/m zo 12.00 – 17.00 uur)<br />

Gratis toegang.<br />

lammerinkswönner in ledeboerpark<br />

t/m 30 juli: De wilde bij<br />

(Openingstijden ma t/m do 8.30 – 15.30 uur en zo<br />

13.00 – 17.00 uur)<br />

Tentoonstellingsruimte Arendsmanhuis (H.B.<br />

Blijdensteinlaan 83)<br />

Wisselende exposities (op eerste verdieping)<br />

(Openingstijden: zondagmiddag 14.00 – 17.00 uur<br />

of op afspraak. Zie www.arendsmanhuis.nl)<br />

23


Stoer Voer in G.J. van Heekpark<br />

Foto’s: Jan van Cooten

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!