31.08.2023 Views

In Eigen Land Najaar 2023 - Inkijkexemplaar

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

WIN!<br />

REISVOUCHERS<br />

T.W.V. € 5000<br />

SLA OM<br />

REISINSPIRATIE VAN COLUMBUS TRAVEL | ROOTS | FIETSACTIEF<br />

NR.3 <strong>2023</strong><br />

124<br />

PAGINA’S<br />

VOOR SLECHTS<br />

€4,99<br />

101 TIPS MOOISTE LANDSCHAPPEN VAN NEDERLAND<br />

UNIEKE UITJES IN BOSSEN, HEIDE, DUINEN, WIJNGAARDEN, WETLANDS & WOESTIJNEN<br />

15X CULTUUR SNUIVEN<br />

ONDERGRONDSE<br />

KUNSTSCHATTEN EN<br />

ACTIVITEITEN MET KINDEREN<br />

14X WANDELEN & FIETSEN<br />

HERFSTROUTES DOOR<br />

BIJZONDERE NATUUR<br />

EN DORPEN<br />

11X ETEN & SLAPEN<br />

VAN CHOCOLADEMAKEN<br />

TOT LOGEREN IN EEN<br />

PLAGGENHUT


76<br />

86<br />

17 83<br />

91<br />

REISVERHALEN<br />

006 NOORD-NEDERLAND<br />

Op de rand van Nederland<br />

Eeuwenlang streden Spanjaarden, Duitsers en Fransen<br />

om de woeste gronden aan de rand van Nederland,<br />

om ze vervolgens te vergeten. Wat viel er immers nog<br />

te halen op de arme Drentse zandgronden en in de<br />

veengebieden waar geen turf meer werd gestoken?<br />

Nou, grenzeloze schoonheid. Hier wandel je door<br />

bossen en over heide, langs hunebedden en door<br />

prachtige hoogveengebieden.<br />

022 HEEL NEDERLAND<br />

Wandelen door de mooiste landschappen<br />

van Nederland<br />

Stap door beekdalgraslanden en een zanderige<br />

woestijnwereld in het Drents-Friese Wold, langs veenmossen<br />

en blauwzwart water in het Bargerveen en door<br />

afwisselende bossen in de Soester Duinen.<br />

044 HEEL NEDERLAND<br />

Fietsen door de mooiste landschappen<br />

van Nederland<br />

Klim in het zadel voor de slikken, duinvalleien en poelen<br />

van het eiland Voorne-Putten en fiets over de ongerepte<br />

heide en hoge stuwwallen van de Gelderse Vallei.<br />

058 MIDDEN-NEDERLAND<br />

De koning te rijk in Utrecht<br />

Verspreid over de Utrechtse Heuvelrug liggen<br />

honderden kastelen en landhuizen. Achter de statige<br />

panden gaan fascinerende verhalen en inspirerende<br />

reiservaringen schuil. We doen een boekje open.<br />

092 NOORD-NEDERLAND<br />

De smaakmakers van Alkmaar<br />

Dankzij innovatieve droogmakerijen groeide Alkmaar<br />

uit tot wereldberoemde kaasstad. Vandaag zijn het<br />

vooral eigenzinnige types die de stad smaak verlenen.<br />

Ontmoet moderne molenaars, sociale soepmakers en<br />

wonderlijke verzamelaars.<br />

REISTIPS<br />

038 Kunst en cultuur<br />

De grootste bodemschatten van Nederland.<br />

066 50x de mooiste landschappen van<br />

Nederland<br />

Het Nederlandse mozaïek aan landschappen staat<br />

bol van verrassingen, van de vruchtbare Limburgse<br />

lössgronden tot de wetlands van de Waddenzee. Deze<br />

reiservaringen van eigen bodem mag je niet missen.<br />

004


INHOUD<br />

073<br />

087<br />

006<br />

62<br />

092<br />

058<br />

102 Slaapplekken om te aarden<br />

Van een Drentse plaggenhut tot een geheim huisje in<br />

het bos en van een logement in de Limburgse heuvels<br />

tot een beachroom pal aan het Noordzeestrand: op<br />

deze slaapplekken word je één met je omgeving.<br />

110 De leukste activiteiten voor kinderen<br />

in het donker<br />

Waar vind je in ons land de leukste activiteiten voor<br />

kinderen (en hun ouders) in het donker? Daarvoor moet<br />

je natuurlijk ver afzakken: helemaal tot in Zuid-Limburg.<br />

EXTRA<br />

002 WIN REISVOUCHERS T.W.V. € 5000<br />

Nomineer jouw favoriete Airbnb van Nederland en maak<br />

kans op fantastische prijzen.<br />

118 PUZZELS<br />

Hoe goed (her)ken jij de landschappen van Nederland?<br />

046<br />

106<br />

NR.3 <strong>2023</strong> IN EIGEN LAND<br />

101 TIPS VOOR DE MOOISTE LANDSCHAPPEN VAN NEDERLAND<br />

124<br />

PAGINA’S<br />

VOOR SLECHTS<br />

€4,99<br />

REISINSPIRATIE VAN COLUMBUS TRAVEL | ROOTS | FIETSACTIEF<br />

076<br />

088<br />

WIN!<br />

REISVOUCHERS<br />

T.W.V. € 5000<br />

SLA OM<br />

NR.3 <strong>2023</strong><br />

101 TIPS MOOISTE LANDSCHAPPEN VAN NEDERLAND<br />

UNIEKE UITJES IN BOSSEN, HEIDE, DUINEN, WIJNGAARDEN, WETLANDS & WOESTIJNEN<br />

REISINSPIRATIE VAN COLUMBUS TRAVEL | ROOTS | FIETSACTIEF<br />

15X CULTUUR SNUIVEN<br />

ONDERGRONDSE<br />

KUNSTSCHATTEN EN<br />

ACTIVITEITEN MET KINDEREN<br />

14X WANDELEN & FIETSEN<br />

HERFSTROUTES DOOR<br />

BIJZONDERE NATUUR<br />

EN DORPEN<br />

11X ETEN & SLAPEN<br />

VAN CHOCOLADEMAKEN<br />

TOT LOGEREN IN EEN<br />

PLAGGENHUT<br />

Coverfoto: Marleen Frencken.<br />

005


Ochtendgloren in het<br />

Bargerveen, pal op de grens<br />

met Duitsland.<br />

Op de<br />

rand van<br />

Nederland<br />

006


DRENTHE<br />

Eeuwenlang streden Spanjaarden, Duitsers en Fransen om de woeste<br />

gronden aan de rand van Nederland, om ze vervolgens te vergeten.<br />

Wat viel er immers nog te halen op de arme Drentse zandgronden en<br />

in de veengebieden waar geen turf meer werd gestoken? Nou,<br />

grenzeloze schoonheid. Hier wandel je door bossen en over heide,<br />

langs hunebedden en door prachtige hoogveengebieden.<br />

TEKST JOOST SMETS FOTO’S SABRINA GAUDIO<br />

007


Boven Sinds de grote<br />

verbouwing van het kasteel<br />

heeft Coevorden weer iets<br />

om trots op te zijn. / Onder<br />

Peter Geerdink bij de<br />

ingang van het kasteel.<br />

‘<br />

Dit was de poort naar het noorden. De enige<br />

doorgang in de wijde omtrek,’ vertelt gids<br />

Peter Geerdink trots. Koevern, zoals de Drenten<br />

hun stad noemen, was een strategisch punt<br />

in de veenmoerassen op weg naar Friesland,<br />

Groningen en Duitsland. ‘Coevorden was de machtigste<br />

vestingstad van Europa. Bourtange, dat mooie dorp in<br />

Groningen, was een vesting. Maar Coevorden, dat was een<br />

vestingstád!’ De Pabo-docent aardrijkskunde met een grote<br />

voorliefde voor geschiedenis is op dreef. Peter schetst een<br />

beeld van een bruisende garnizoensstad, een rauw oord in<br />

het onstuimige oosten van ons land. De realiteit van het<br />

keurig gerestaureerde kasteel waarvoor we ons bevinden<br />

steekt er een beetje flets bij af.<br />

‘<strong>In</strong> de stad tref je nog steeds garnizoensgebouwen en<br />

andere sporen uit het verleden. De kazernes, het door de<br />

soldaten aangelegde grachtenstelsel, het oude weeshuis, het<br />

Arsenaal waar nu de Tourist <strong>In</strong>fo en een museum in zitten.<br />

Ja, Coevorden was in die tijd heel wat.’<br />

Die gloriedagen zijn voorbij. Het kasteel raakte in verval.<br />

Spaanse, Duitse en Franse legers raasden door de stad.<br />

Het pal aan de Duitse grens gelegen Coevorden moest steeds<br />

meer genoegen nemen met een rol in de marge. ‘Toen ik hier<br />

als jochie rondliep was het één grote bouwval,’ herinnert<br />

Peter zich, maar sinds de grote verbouwing van het kasteel<br />

heeft Coevorden weer iets om trots op te zijn.<br />

De Bosporus van Drenthe<br />

We maken een sprong terug in de tijd, voordat Coevorden<br />

uitgroeide tot een vestingstad en lang voor hier een stenen<br />

burcht stond. Dit was de Bosporus van Drenthe. De namen<br />

betekenen hetzelfde: een voor koeien doorwaadbare<br />

plaats. Goed, bij de Bosporus die de wereldstad Istanbul in<br />

een Europees en een Aziatisch deel splijt, gaat het om de<br />

Griekse mythe van Io. <strong>In</strong> de gedaante van een koe stak zij<br />

de zeestraat over. De nuchtere Drenten houden het bij echte<br />

koeien.<br />

Op de plek waar boeren hun vee door het moeras leidden<br />

werd in 1024 een mottekasteel gebouwd, een houten<br />

donjon op een kunstmatige aarden heuvel, met een flinke<br />

palissade eromheen. De zompige gronden rondom, eerst<br />

nog Duits grondgebied, kwamen in handen van de bisschop<br />

van Utrecht. Lood om oud ijzer wat de Drenten betreft –<br />

belastinggeld betaalden ze toch niet. De bisschop zou ze wel<br />

even een lesje leren en toog in 1227 met honderden ridders<br />

uit Utrecht, Holland, Gelre en Westfalen naar Coevorden.<br />

Het vrijgevochten legertje boeren en burgers dat<br />

burggraaf Rudolf II van Coevorden steunde, zou het op het<br />

slagveld ongetwijfeld afleggen tegen deze krijgsmacht van<br />

ervaren rotten. Wat konden de messen, knotsen en speren<br />

van deze Drentse boeren en, jawel, boerinnen uithalen tegen<br />

de zwaar bewapende edellieden? Maar Rudolf II had een<br />

plan: hij lokte de vijand de Mommeriete in, het stinkende<br />

moerasgebied bij het dorpje Ane. Toen de mannen van de<br />

bisschop met hun zware harnassen wegzakten in het veen,<br />

hakte het landvolk erop los. Het bloed van vierhonderd<br />

ridders, schildknapen en landsknechten kleurde het<br />

moeraswater rood. De bisschop werd levend gescalpeerd.<br />

Visioen<br />

De pret was van korte duur. Burggraaf Rudolf II werd drie<br />

jaar later gevangen genomen, geradbraakt en gedood.<br />

Als straf voor hun goddeloze gedrag moesten de Drenten<br />

een klooster stichten. Bij het idee in een moeras te moeten<br />

wonen brak er luid protest uit onder de nonnen in kwestie.<br />

Dan woonden ze nog liever in het kleine dorpje Assen.<br />

Mede dankzij het klooster groeide Assen uit tot hoofdstad<br />

van Drenthe, en niet Coevorden.<br />

Onze rondgang om het kasteel is compleet. Peter neemt<br />

ons mee naar binnen, in de gerestaureerde toren. ‘De<br />

vorm en hoogte van de toren zijn origineel, althans naar<br />

een betrouwbare afbeelding. Die weergave van de Blauwe<br />

Toren was lange tijd zoek. Een paragnost, de heer Tholen<br />

uit Nunspeet, zag in een visioen een grote dekenkist met<br />

008


DRENTHE<br />

Coevorden<br />

was een grote<br />

garnizoensstad,<br />

een rauw oord<br />

in het onstuimige<br />

oosten van<br />

ons land<br />

009


7x Drenthe op het randje<br />

(en 1x erover)<br />

1Laat de kasteeltafel voor<br />

je dekken<br />

Wil je een kijkje nemen in het kasteel van Coevorden?<br />

Boek dan een tafel in het restaurant of daal af in de<br />

kelders tijdens een wijnfeest. Vlakbij het kasteel kun je<br />

overnachten in het oude graanpakhuis De Vlijt, aan de<br />

haven van Coevorden. Het ontbijt wordt in de Drostenzaal<br />

van het kasteel geserveerd (vanaf € 79 per nacht voor<br />

twee personen), kasteelcoevorden.nl<br />

2Maak kennis met de Heeren<br />

van Coevorden<br />

Eten op een boogschot afstand van het kasteel. Coevorden<br />

noemt zichzelf geen Hanzestad, maar een Ganzenstad. Op<br />

de drankenkaart staan dan ook speciaalbieren van lokale<br />

brouwerij De Gulzige Gans, heerenvancoevorden.nl<br />

014


DRENTHE<br />

3Beleef bitterzoete momenten<br />

<strong>In</strong> het dorpje Klijndijk maakt Sam van Gemmert zijn<br />

chocoladefantasieën waar in een klaslokaal van de oude<br />

dorpsschool. ‘Ik werk voornamelijk met wildgeplukte en<br />

lokale ingrediënten,’ vertelt Sam. ‘Rozen, walnoten en pruimen<br />

uit de dorpstuinen, bieten uit voedselbos Het Moeras in<br />

Exloërveen. We mogen veel plukken in het dorp, want —<br />

typisch Nederland! — zelfs mensen met appelbomen in de tuin<br />

kopen hun appels liever in een supermarkt.’ Elke vrijdag opent<br />

Sam de deuren van BitterZoet voor publiek en koop je hier<br />

spannende bonbons met lievevrouwebedstro, moerasspirea<br />

of eekhoorntjesbrood, bitterzoetchocolade.nl<br />

1<br />

2<br />

3


022


DE MOOISTE WANDELTOCHTEN<br />

Wandel mee<br />

DOOR DE MOOISTE LANDSCHAPPEN<br />

VAN NEDERLAND<br />

Foto: Ernst Kremers<br />

<strong>In</strong> ons land rijg je de landschappen al wandelend aaneen. Stap door<br />

beekdalgraslanden en een zanderige woestijnwereld in het Drents-Friese<br />

Wold, langs zompige veenmossen en blauwzwart water in het<br />

Bargerveen en door afwisselende bossen in de Soester Duinen.<br />

023


Draaihals<br />

De draaihals behoort tot de spechten, maar hij gedraagt zich anders. Hij klimt niet langs<br />

boomstammen, maar leeft voornamelijk op de grond. Dat komt doordat hij graag mieren eet.<br />

Hij ziet eruit als een stuk boomschors en dat biedt een perfecte camouflage. De draaihals nestelt in<br />

boomholten, met een voorkeur voor berken.<br />

TERWISSCHA<br />

APPELSCHA<br />

NATIONAAL PARK<br />

DRENTS-FRIESE WOLD<br />

Scan de QR-code voor de gedetailleerde wandelroute (15 km).<br />

026


DE MOOISTE WANDELTOCHTEN<br />

Alleen de Veluwe is qua aaneengesloten<br />

bosgebied het Drents-Friese Wold de baas<br />

De meeste tapuiten zijn in dit jaargetijde wel gevlogen, naar<br />

Afrika. Toch is het goed om nog even stil te staan bij dit zorgenvogeltje<br />

waarmee het lang niet goed ging. Dieptepunt was het<br />

jaar 2013, toen er nog maar 210 tot 250 paartjes werden geteld.<br />

De laatste jaren veert het vogeltje weer wat op, waarschijnlijk<br />

door de droge en stabiele zomers. Ook op het Aekingerzand<br />

gaat het sinds 2013 (25 territoriale mannen) weer wat beter.<br />

2020 was zelfs een piekjaar met 63 territoria en maar liefst 51<br />

vrouwtjes. Van Oossanen heeft nog een leuk weetje: ‘De populatie<br />

tapuiten van het Aekingerzand verschilt genetisch licht van<br />

de kustpopulaties.’<br />

Naast betere zomers heeft betere bescherming van het<br />

gebied, door bijvoorbeeld stukken wandelpaden af te sluiten,<br />

de vogel ook een zetje in de rug gegeven. ‘Op het Aekingerzand<br />

krijgen de vogels meer rust en worden de nesten beter<br />

beschermd, bijvoorbeeld met kippengaas. Zo krijgen vossen<br />

geen kans’, aldus de boswachter. De tapuit broedt namelijk in<br />

holen op de grond. ‘Ook worden de holen minder dichtgetrapt<br />

door bezoekers, omdat het gebied nu deels rustgebied is.’<br />

DRENTSE HOOGVLAKTE<br />

Er is veel goud dat blinkt onderweg: van paddenstoelen tot<br />

stuivend zand en van beukenblad tot pijpenstrootje. Maar het<br />

mooist zijn de goudgele naalden van de lariks, die je hier volop<br />

langs het pad ziet staan. <strong>In</strong> tegenstelling tot veel andere naaldbomen<br />

verkleuren de naalden in het najaar en dan laat de boom<br />

ook zijn naalden vallen. <strong>In</strong> Nederland zijn maar enkele andere<br />

naaldbomen die dat ook doen: de moerascipres en Chinese<br />

moerascipres.<br />

Het Drents-Friese Wold is onderdeel van het Drents Plateau,<br />

dat wat hoger in het landschap ligt en achtduizend jaar geleden<br />

tevoorschijn kwam toen ijstijdgletsjers een terugtrekkende<br />

beweging maakten. Het nationaal park is in trek bij bezoekers:<br />

er is altijd wel ergens een mountainbiker die voorbijkomt, een<br />

fietser in de verte, een wandelaar op een nevenpad. Toch zijn er<br />

ook stukjes waar de stilte neerdwarrelt als een herfstblad. Daar<br />

heb je de rust om het gebied op je te laten inwerken. De kale<br />

toendra van weleer is nu een gevarieerd gebied met veel bos.<br />

Alleen de Veluwe is qua aaneengesloten bosgebied het Drents-<br />

Friese Wold de baas.<br />

027


KUNST EN CULTUUR<br />

Bodemschatten<br />

Onder het afwisselende Nederlandse landschap ligt een bodem die<br />

niet minder divers is. Haal de onderste steen boven en leer over een<br />

half miljard jaar oude fossielen, veenlijken, Romeinse gladiatoren en<br />

perfect bewaard gebleven scheepswrakken.<br />

Foto’s: Sanne Texel, www.bridgemanimages.com<br />

Daal af naar de bodem van de zee<br />

KAAP SKIL, TEXEL<br />

Op Texel nemen ze het begrip bodemschatten wel erg letterlijk. <strong>In</strong> de 17de eeuw gingen handelsschepen, oorlogsvloten en<br />

walvisvaarders voor anker op De Reede van Texel. Bij storm kon het flink spoken en verging er wel eens een schip. Nog altijd<br />

duiken vissers hier schatten op van de bodem van de Waddenzee. De onder het zand bewaard gebleven scheepswrakken<br />

vertellen over handelaars en avonturiers, maar de expositie Wereldreis schuwt diepgang niet: ook de schaduwzijde van de<br />

wereldhandel vanuit Texel komt aan bod, in de vorm van gereedschappen waarmee tot slaafgemaakten moesten werken en<br />

luxeartikelen voor de comfortabel levende plantagehouders, kaapskil.nl<br />

038


KUNST EN CULTUUR<br />

Ontdek onze oerprovincie<br />

DRENTS MUSEUM, ASSEN<br />

<strong>In</strong> Drenthe struikel je bijna over de hunebedden en de grafheuvels, maar de<br />

oerprovincie van Nederland heeft veel meer (pre)historische hoogstandjes in petto.<br />

De vaste collectie van het Drents Museum in Assen omvat vuistbijlen, een veenlijk en<br />

het oudste vaartuig ter wereld, drentsmuseum.nl<br />

Ontmoet onze vroege voorouders<br />

NATURALIS, LEIDEN<br />

Met ruim 43 miljoen objecten behoort de natuurhistorische collectie van Naturalis Biodiversity Center tot de grootste<br />

verzamelingen ter wereld. Uniek zijn huisdino Trix en een levensechte reconstructie van Homo erectus, onze vroege<br />

voorouder. De Nederlandse arts en onderzoeker Eugène Dubois speurde op Java naar de ‘missing link’ tussen aap en<br />

mens, een theorie die destijds op flink wat weerstand stuitte. Nu oogt het ontbrekende puzzelstukje vooral menselijk en<br />

vertederend, naturalis.nl<br />

Foto: Naturalis<br />

039


044


DE MOOISTE FIETSTOCHTEN<br />

Fiets mee<br />

DOOR DE MOOISTE LANDSCHAPPEN<br />

VAN NEDERLAND<br />

Klim in het zadel voor de slikken, duinvalleien en poelen van het eiland<br />

Voorne-Putten en fiets over de ongerepte heide en hoge stuwwallen van<br />

de Gelderse Vallei naar het geografisch middelpunt van Nederland.<br />

045


2<br />

HET STUWWALLANDSCHAP VAN<br />

DE GELDERSE VALLEI<br />

De Gelderse Vallei, het geografisch middelpunt van Nederland,<br />

kleurt legergroen én natuurlijk groen. Rond een immense zwerfkei ligt<br />

een gebied met bossen, heide, heuvels, weidse panorama’s en vooral<br />

boeiende verhalen over vlagvertoon en verdedigingswerken.<br />

TEKST EN FOTO’S RUUD SLAGMOLEN<br />

‘Ga de boom in!’ Pardon? Ik trek aan de rem en vraag de<br />

voorbijganger wat hij daarmee bedoelt. ‘Je zou hier eigenlijk<br />

hoog tussen de bomen moeten kunnen fietsen. Pas dan<br />

zie je hoe bijzonder het patroon van de paden en lanen is:<br />

aangelegd in de vorm van takken met bladeren.’ De passant<br />

heet Wim en voert als gids regelmatig bezoekers in dit<br />

Luntersche Buurtbosch rond. ‘Tot 1890 was dit nog een<br />

woest natuurgebied,’ vertelt Wim. ‘Maar de lokale notaris<br />

Johan van den Ham zag er wel potentie in. Hij meende dat<br />

bosbouw een nuttige vorm van werkverschaffing was en<br />

begon hier stukken grond van lokale bewoners aan te kopen.<br />

Op die manier verwierf hij in korte tijd zo’n 130 hectare grond,<br />

bijna tweehonderd voetbalvelden bij elkaar. Het bos werd<br />

aangelegd door arbeiders uit Lunteren, die zo in de winter<br />

wat extra inkomen verdienden.’<br />

Volgens Wim kwamen er zo’n 700.000 bomen — en paden<br />

dus in de vorm van bladeren. Vandaar al dat geslinger hier.<br />

Slechts een paar minuten na de start voor het oude station van<br />

Lunteren dook ik dit fraaie bos al in. ‘Vanuit een theehuis met<br />

koepel hield Van den Ham zelf toezicht op de werkzaamheden.<br />

Toen de notaris in 1912 overleed gaf hij het bos weer terug aan<br />

de Lunterse gemeenschap. Toch aardig, nietwaar?’ <strong>In</strong>derdaad,<br />

knik ik en ik fiets verder het bos in, langs de uitkijktoren die<br />

nog steeds De Koepel heet. Na de dood van de notaris werd<br />

het theehuis vervangen door een uitkijktoren met één<br />

verdieping. Daar kwamen na de Tweede Wereldoorlog nog<br />

eens twee etages bovenop. Alsof de toren meegroeide met<br />

de bomen. Nu vinden er onder meer wisselexposities plaats<br />

en kun je, zoals vandaag, de toren afhuren voor trouwerijen.<br />

MUUR VAN MUSSERT<br />

Nog steeds slingerend over de paden hoor ik enkel het gefluit<br />

van vogels en het ruisen van de wind. Terwijl ik de versnelling<br />

een tandje lichter zet en langzaam omhoog klim, realiseer<br />

ik me dat het met zoveel bomen destijds een gekrioel van<br />

arbeiders moet zijn geweest. Dat was iets verderop niet anders.<br />

Wat nu bungalowpark De Goudsberg is, was vanaf 1936 hét<br />

ontmoetingspunt van de Nationaal Socialistische Beweging<br />

(NSB), aangevoerd door Anton Mussert.<br />

Jaarlijks op Tweede Pinksterdag kwamen hier duizenden<br />

mensen bijeen om naar de zogenoemde Hagespraken van<br />

hun leider te luisteren, naar vlagvertoon te kijken en samen<br />

te zingen. Wat later sprak Mussert z’n volgelingen toe vanaf de<br />

in 1938 gebouwde muur: 150 meter lang, tien meter hoog. <strong>In</strong> een<br />

kamertje achter de muur schreef hij zijn brieven aan Adolf Hitler.<br />

Toen in 1940 de benzine op de bon ging, reden er geen<br />

bussen meer om de NSB-aanhangers naar deze plek te brengen.<br />

Ook verbood de Duitse bezetter om bijeenkomsten met een<br />

politiek karakter te organiseren. Toen de campingeigenaar in<br />

2017 de muur wilde slopen, zonden dertig historici, publicisten<br />

en museumdirecteuren een brandbrief naar de minister. De muur<br />

behoorde tot het nationaal erfgoed en moest worden behouden.<br />

Zo geschiedde. De Muur van Mussert is nu een rijksmonument.<br />

Er zijn plannen om er een educatief centrum van te maken.<br />

ZWERFKEI ALS MIDDELPUNT<br />

Tegenover de ingang van het bungalowpark rijd ik weer het<br />

bos in. Wat verderop markeert een grote zwerfkei het geografisch<br />

middelpunt van ons land. Trek je een lijn van het noordoosten<br />

naar het zuidwesten, en doe je dat ook van het noordwesten<br />

052


DE MOOISTE FIETSTOCHTEN<br />

053


De koning te<br />

rijk in Utrecht<br />

Verspreid over de Utrechtse Heuvelrug liggen honderden kastelen<br />

en landhuizen. Achter de statige panden gaan fascinerende verhalen en<br />

reiservaringen schuil. Drie tips voor een prinsheerlijk weekendje weg.<br />

FOTO’S TIM BILMAN<br />

058


UTRECHT<br />

059<br />

Kasteel Amerongen,<br />

in de uiterwaarden van<br />

de Nederrijn, heeft een<br />

rijke familiegeschiedenis<br />

van zevenhonderd jaar.


068


DE LANDKAART VAN NEDERLAND<br />

bos<br />

Lang geleden was ons land één groot bos.<br />

De naam Holland is zelfs afkomstig van<br />

Holtland: Houtland. Tegenwoordig is<br />

Nederland een van de dunstbeboste landen<br />

van Europa. Gelderland en Noord-Brabant<br />

zijn onze bosrijkste provincies.<br />

Foto: Marleen Frencken<br />

Raak van het pad<br />

Alleen voor echte avonturiers! Bij een verblijf in de zelfvoorzienende hutten van<br />

Cabiner kom je niet in een gespreid bedje. Het bedje vinden is al een hele uitdaging, want in<br />

het Horsterwold (Flevoland) lopen nauwelijks paden. Het piepjonge maar spectaculair<br />

groeiende bos is het grootste loofwoud van Nederland. Wat je er wel vindt is een drijvende<br />

cabin op een meertje — alleen bereikbaar per kano — en een natuurgebied voor jou alleen.<br />

Vanaf € 231 per nacht, cabiner.com/horsterwold<br />

069


duinen<br />

Er zijn weinig landschappen zo mooi als de duinen, maar<br />

meestal mag je er niet komen. De golvende zandheuvels<br />

vormen een belangrijke en kwetsbare verdedigingslinie tegen<br />

het geweld van de zee. Vijf tips voor een dagje in de duinen,<br />

zónder het prikkeldraad te passeren.<br />

WANDEL DOOR LIMBURGSE DUINEN<br />

Duinen in Limburg? Jazeker! <strong>In</strong> Nationaal Park De Maasduinen<br />

ligt de langste rivierduingordel van Nederland, duizenden jaren<br />

geleden ontstaan door opwaaiend dekzand. <strong>In</strong>middels zijn de<br />

meeste duinen begroeid met heide en bos, maar rondom het<br />

Reindersmeer — uitgeroepen tot mooiste meer van Nederland —<br />

vind je nog volop zandverstuivingen met prachtige vergezichten.<br />

BEZOEK BUNKERS IN DE ZEEPEDUINEN<br />

<strong>In</strong> de Zeepeduinen, aan de westkant van Schouwen-Duiveland, liggen zo’n veertig<br />

bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. De blokken beton waren onderdeel van de<br />

Atlantikwall, een 5.000 kilometer lange kustverdedigingslinie die van de Pyreneeën<br />

tot de Noordkaap liep. Hiermee wilden de Duitsers een geallieerde invasie voorkomen.<br />

Volg de rode wandelroute vanuit Burgh-Haamstede (5,5 km) naar de Walvisbunker,<br />

waar een trap naar een plateau bovenop de enorme bunker leidt. De Duitsers voerden<br />

er het bevel over alle verdedigingswerken op het Zeeuwse eiland. Een goed gekozen<br />

plek: vanaf hier kijk je uit over het omringende duinlandschap. De vele kleinere<br />

bunkers bieden nog altijd bescherming, nu voor overwinterende vleermuizen zoals<br />

zeldzame franjestaarten en baardvleermuizen. <strong>In</strong> de zomermaanden organiseert<br />

Natuurmonumenten bunkerexcursies, natuurmonumenten.nl/agenda<br />

072


DE LANDKAART VAN NEDERLAND<br />

Fiets door de Kop van Goeree<br />

Op het eiland Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland) ligt een uitgestrekt duingebied met stuifduinen,<br />

slikken en brede zandstranden. De mountainbikeroute Kop van Goeree (31,5 km) voert<br />

vanuit Ouddorp door het prachtige duinlandschap van de Kwade Hoek en vervolgens door de<br />

natuurgebieden Roggebos en Scheelhoekbos.<br />

SPOT WISENTEN IN<br />

NP ZUID-KENNEMERLAND<br />

Voor bizons in het wild hoef je heus niet naar Amerika.<br />

De wisent — ook bekend als Europese bizon — is op diverse<br />

plekken in de Nederlandse natuur geherintroduceerd,<br />

bijvoorbeeld in Nationaal Park Zuid-Kennemerland<br />

(Noord-Holland). Vanaf het Bezoekerscentrum loop je naar<br />

het twee kilometer verderop gelegen Wisentuitkijkpunt.<br />

Hier heb je uitzicht op het grootste duinmeer in het<br />

Kraansvlak, waar de wisenten zich op warme zomerdagen<br />

graag laten zien. Tussen 13 september en 1 maart kun je<br />

ook het vier kilometer lange Wisentenpad lopen (gele<br />

route). Tijdens het vogelbroedseizoen is het pad gesloten<br />

voor wandelaars, np-zuidkennemerland.nl<br />

Zie ze vliegen op Ameland<br />

’t Oerd is de ruigste plek op Ameland. Het natuurgebied staat in open verbinding met de zee en stroomt<br />

daardoor regelmatig onder water. <strong>In</strong> de duinvalleien leven blauwe en bruine kiekendieven, eidereenden,<br />

lepelaars, wulpen, kluten, visdieven, grutto’s en strandlopers. De beste plek om deze vogels te spotten is het<br />

hoogste duin van Ameland, de 24 meter hoge Oerdblinkert. Hier kijk je uit over de hele Waddenzee en kun je<br />

Schiermonnikoog zien liggen. Let op, bij extreem hoog water is het gebied niet begaanbaar.<br />

073


polders<br />

Geen Hollandser landschap dan de polder, afgeleid van het<br />

Middelnederlandse woord polre en overgenomen in 36 talen.<br />

Nederland telt bijna vierduizend van deze stukjes land tussen<br />

dijken, op plekken waar vroeger water was.<br />

074


DE LANDKAART VAN NEDERLAND<br />

BEZOEK DE MOOISTE MOLENS<br />

Ruim duizend windmolens helpen om onze polders droog<br />

te houden. De beroemdste zijn de negentien molens van<br />

Kinderdijk, maar er zijn rustigere alternatieven voor dit druk<br />

bezochte Unesco-Werelderfgoed. De drie molens van de<br />

Molendriegang, rond 1672 gebouwd om de Driemanspolder<br />

droog te malen, staan keurig in het gelid vlak buiten<br />

Leidschendam. De hoogste klassieke windmolens ter wereld<br />

zijn de zeven Schiedamse molens. De in 2005 gebouwde<br />

Noletmolen wordt exclusief gebruikt om elektriciteit op te<br />

wekken voor de lokale jeneverstokerij. En Schermerhorn komt<br />

met elf molens in een oer-Hollands polderlandschap het meest<br />

in de buurt van Kinderdijk. De mooiste molen is omgebouwd tot<br />

museum, museummolen.nl<br />

FIETS DOOR DE MOOISTE POLDERDORPEN<br />

Nederland fietsland! Niet alleen omdat ons land ruim<br />

dertigduizend kilometer aan fietsroutes telt, maar ook omdat<br />

onze polders zo heerlijk vlak zijn. <strong>In</strong> het poldergebied tussen<br />

Delft en het Westland fiets je in een kwartier van het pittoreske<br />

Schipluiden naar ’t Woudt, een idyllisch dorpje met amper<br />

veertig inwoners. Het hele dorp is beschermd dorpsgezicht.<br />

<strong>In</strong> Schalkwijk (Utrecht) herinneren arbeidershuisjes en oude<br />

boerderijen aan lang vervlogen dagen. Het dorp ligt midden<br />

op het Eiland van Schalkwijk, een agrarisch poldergebied<br />

tussen de Lek, het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal.<br />

De meest verrassende polder ligt een paar kilometer boven<br />

Amsterdam, bij Broek in Waterland. Vanaf de deftige houten<br />

huizen in het dorp fiets je in een paar minuten naar de<br />

Volgermeerpolder — eigenlijk helemaal geen polder, maar<br />

het gebied werd door een kaartenmaker per abuis als polder<br />

genoteerd. Van fouten kun je leren: de Volgermeerpolder was<br />

de grootste gifbelt van ons land, maar waar ooit vuilnis lag,<br />

groeit en bloeit nu nieuwe natuur.<br />

Foto: Sabrina Gaudio<br />

075


heide<br />

Tussen half augustus en half september is er geen siertuin die<br />

tegen onze prachtig paarse heidevelden op kan. Toch heeft de heide<br />

wel wat van een tuin. Het is een cultuurlandschap dat in de Middeleeuwen<br />

ontstond, door bossen te kappen om er landbouwgrond van<br />

te maken. Heidegebieden vormen een tussenstadium van de natuur:<br />

doe er niets aan en er ontstaat vanzelf bos. Om deze natuurlijke tuin<br />

— met tal van bijzondere planten en diersoorten — te behouden<br />

grazen er schapen op en wordt er af en toe een stuk afgeplagd.<br />

Dwaal op de grote stille heide<br />

Iedereen kent de Veluwe en de Loonse en Drunense Duinen, maar heide vind je in maar liefst acht provincies.<br />

Verschillende minder bekende heidegebieden zijn een bezoekje waard, zoals de Hatertse en Overasseltse<br />

Vennen in de buurt van Nijmegen, of de brede duinvalleien van de Bollekamer op Texel. Het Mantingerveld in<br />

Drenthe is een jeneverbesreservaat met aan de randen natuurinclusieve landbouw van rogge- en<br />

boekweitakkertjes. Zelfs in de drukste delen van het land vind je heide: het Goois Natuurreservaat<br />

(Noord-Holland) is een stukje kwetsbare natuur in de dichtbevolkte Randstad.<br />

082


DE LANDKAART VAN NEDERLAND<br />

Foto: Aranka Sinnema<br />

BEZOEK EEN KATHEDRAAL OP DE HEI<br />

Heide, zandverstuivingen en … een betonnen kathedraal? Uitgerekend op de Veluwe, één van de weinige plekken in Nederland waar<br />

je het soms zonder mobiel bereik moet stellen, staat het zendstation dat ons land met de voormalige koloniën in Nederlands-<strong>In</strong>dië<br />

verbond. Voor elf gulden per minuut — omgerekend naar huidige prijzen een dikke honderd euro – kon je via Radio Kootwijk naar de<br />

andere kant van de wereld bellen. Het markante gebouw in art deco stijl was een eerbetoon aan de technologische vooruitgang en<br />

het vernuft van het menselijk brein. <strong>In</strong> de meeste schoolvakanties is Radio Kootwijk opengesteld voor publiek. Nog mooier is het om<br />

de betonnen kolos tijdens een volle maanwandeling te bezoeken, hierradiokootwijk.nl<br />

Foto: Henk vanetie<br />

083


Deze pagina: De Waagtoren<br />

uit 1603, gezien vanaf de<br />

Appelsteegbrug. / Rechterpagina:<br />

Terug in de tijd: in een eeuwenoud<br />

pand in de Hekelstraat bakt<br />

Esther Goudsblom van Sweets &<br />

Antiques koekjes van eigen deeg<br />

en prijswinnende appeltaart.<br />

092


NOORD-HOLLAND<br />

De smaakmakers<br />

vanAlkmaar<br />

Dankzij innovatieve droogmakerijen groeide Alkmaar uit tot<br />

wereldberoemde kaasstad. Vandaag zijn het vooral eigenzinnige types<br />

die de stad smaak verlenen. Ontmoet moderne molenaars,<br />

sociale soepmakers en wonderlijke verzamelaars.<br />

TEKST JOOST SMETS FOTO’S TIM BILMAN<br />

093


Slaapplekken<br />

om te aarden<br />

102


DE MOOISTE SLAAPPLEKKEN<br />

Van een Drentse plaggenhut tot een geheim huisje in het bos en van een<br />

logement in de Limburgse heuvels tot een beachroom pal aan het Noordzeestrand:<br />

op deze slaapplekken word je één met je omgeving.<br />

Foto: N. Stevens<br />

SLAPEN IN EEN WILGENBOS<br />

Cabin in the Woods, Werkendam<br />

Avonturiers en rustzoekers opgelet! Het is moeilijk voor te stellen dat je in ons land verder weg van alles en iedereen kunt overnachten<br />

dan in deze stijlvolle cabin aan de rand van Nationaal Park De Biesbosch. De plek is zó geheim dat je de routekaart en<br />

instructies om in te checken pas krijgt na volledige betaling. Dat klinkt alsof je het bos wordt ingestuurd — en dat is ook zo!<br />

Deze bio-based hut in een wilgenbos, met elektriciteit dankzij een zonnepaneel, een efficiënte houtkachel, geen stromend water<br />

maar voldoende drinkwater en een droogtoilet, is namelijk alleen per fiets, kano of te voet bereikbaar. De dichtstbijzijnde parkeergelegenheid<br />

en busstation zijn op vijf kilometer van de cabin. Wil je De Biesbosch over water verkennen? Boek dan voor € 35 een<br />

kajak bij het huisje; € 135 per nacht (2 personen), natuurhuisje.nl/vakantiehuisje/68680<br />

103

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!