05.09.2023 Views

Gevelbouw 04 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN<br />

Jaargang 20 I nummer 4<br />

September - Oktober<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

Jaargang 20 nummer 4 <strong>2023</strong><br />

ROEP OM<br />

DIGITALISATIE GROEIT<br />

BALKONGEVOEL<br />

ZONDER BALKON<br />

VAN CONVENTIONELE GEVEL<br />

TOT STATE-OF-THE-ART<br />

ENERGIECENTRALE<br />

FEDERATIE<br />

ALUMINIUM<br />

CONSTRUCTEURS<br />

In samenwerking met:


logikal van orgadata<br />

Software voor de mooiste ramen, deuren en gevels<br />

www.orgadata.nl


VKG Architectuurprijs<br />

Dit jaar reiken we de<br />

VKG Architectuurprijs weer uit.<br />

Er zijn twee categorieën: Nieuwbouw en Renovatie<br />

Heb of ken jij een project waarbij<br />

• duurzaamheid een belangrijke rol speelde;<br />

• kunststof kozijnen het project helemaal af maakten;<br />

• de kunststof kozijnen werden geleverd door een<br />

VKG Keurmerkfabrikant;<br />

• je trots bent op het proces en eindresultaat?<br />

Meld je project dan aan vóór 8 september.<br />

Wie weet winnen jullie deze eervolle prijs.<br />

Meld je project aan via<br />

vkgkeurmerk.nl/architectuurprijs<br />

Dé duurzame zekerheid voor kunststof kozijnen.


Geluidsluwe gevels voor appartementen<br />

Duco Acoustic Panel 150<br />

Intensieve ventilatie<br />

Lage weerstandsfactor,<br />

hoge debieten<br />

Inbouw muurrooster<br />

voor zware geluidbelasting<br />

Akoestisch comfort<br />

Maximale demping<br />

tot 17dB<br />

We inspire at www.duco.eu


Voorwoord<br />

Digitaliseren<br />

De animo bij gevelbouwers om te digitaliseren wordt steeds groter. En dat geldt zeker niet alleen voor de<br />

grote partijen, ook de kleinere spelers hebben baat bij een soepel en geolied digitaal proces. Software<br />

vormt altijd wel een terugkerend thema in <strong>Gevelbouw</strong>, maar voor deze editie pakken we groots uit. We<br />

gaan in gesprek met een aantal softwarehuizen en komen tot verrassende inzichten.<br />

Krapte op de arbeidsmarkt, grondstofprijzen die sterk fluctueren, een overheid die maar geen keuzes<br />

durft te maken…, het zijn allemaal factoren die de bouw en dus ook de gevelbouwsector raken. Software<br />

is volgens de kenners in dit magazine niet alleen een middel om een bepaald doel te bereiken, maar ook<br />

om flexibel te kunnen inspelen op actuele en maatschappelijke thema’s. Want, een geolied digitaal proces<br />

betekent in de basis dat je gegevens altijd en overal beschikbaar hebt. En dat zorgt op zijn beurt weer<br />

voor een enorme efficiëntiewinst.<br />

In deze editie geven we het woord aan verschillende softwareleveranciers en hebben zelfs een ‘ronde-tafel-sessie’<br />

georganiseerd met een drietal complementaire softwarehuizen. Ondernemingen die compleet<br />

zelfstandig opereren, maar elkaar ook aanvullen en versterken. En zelfs naar elkaar toe programmeren. De<br />

synergie tussen de systemen is ongeëvenaard en dat steken ze niet onder stoelen of banken. Benieuwd<br />

naar wat ze voor jou kunnen betekenen? Blader snel door.<br />

Verderop ook aandacht voor software die zich specifiek richt op één categorie, de industriële elementenbouwers.<br />

Een platform dat helpt om een optimale flow te creëren in het productieproces van elementen.<br />

Om die optimale flow te bereiken, wordt niets aan het toeval overgelaten en zelfs een beroep gedaan op<br />

de 3D-kracht van LEGO SERIOUS PLAY. Het leidt tot verrassende resultaten. Overigens ook ten aanzien<br />

van je CO 2<br />

-voetafdruk, want met de inzet van slimme software kun je ook daarin het onderscheid maken.<br />

Daarmee is het bruggetje gemaakt naar The Roofs in Den Haag, twee woontorens die sinds vorig jaar de<br />

skyline verfraaien. Voor de geveldichting van beide woontorens is gekozen voor één van de duurzaamste<br />

aluminium legeringen ter wereld. En dat alles werd in een systeem ‘gegoten’ dat voldoet aan de meest<br />

strenge eisen ten aanzien van wind- en waterdichting, geluid- en brandwerendheid. Verderop meer. Ook<br />

over het Beste Gebouw van het Jaar <strong>2023</strong>: Jonas op IJburg. Het gebouw geeft een nieuwe blik op<br />

wonen. De gevel is minstens zo bijzonder, waarbij zoveel mogelijk de verbinding wordt gelegd tussen<br />

binnen- en buitenruimte. Dit en nog veel in deze editie van <strong>Gevelbouw</strong>.<br />

Roel van Gils,<br />

Eindredacteur.


Platform over gevels en daken<br />

Jaargang 20 | nummer 4 <strong>2023</strong><br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN 1572-1310<br />

Uitgever<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

6002 ED Weert<br />

Postbus 249<br />

6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

Vestiging België<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

Eindredactie<br />

Roel van Gils<br />

Redactie<br />

Roel van Gils, Johan Debaere, Susan Peek<br />

Projectmanagement<br />

Erik Imming<br />

e.imming@louwersmediagroep.n<br />

Erwin Krekels<br />

e.krekels@louwersmediagroep.nl<br />

Secretariaat<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

Advertenties<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd<br />

via de AdPortal. Mocht u nog geen<br />

uploadlink hebben ontvangen, stuur een<br />

email naar: traffic@louwersmediagroep.nl<br />

Abonnementsprijs<br />

Nederland: € 70,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Nederland: € 110,00 per jaar excl. BTW<br />

ING: IBAN: NL46INGB000<strong>04</strong>17165<br />

SWIFTADRES: INGBNL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Gevelbouw</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing<br />

naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de<br />

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van<br />

op zegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

auto matisch met een jaar verlengd.<br />

Doelgroep<br />

GEVELBOUW is een onafhankelijk vakblad<br />

voor de bouw en is bestemd voor architecten,<br />

ingenieursbureaus, aannemers, opdrachtgevers,<br />

brancheorganisaties, gevelbouwers en toeleveranciers,<br />

(bouw)functionarissen in overheids- en<br />

semi-overheidsinstellingen en verwante organisaties.<br />

De VMRG is inhoudelijk verantwoordelijk<br />

voor haar eigen pagina’s.<br />

Vormgeving/Art Direction<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

In samenwerking met:<br />

Drukwerk:<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd zonder<br />

uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding.<br />

Hoewel dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld<br />

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid<br />

of volledig heid van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen enkele<br />

aansprake lijkheid voor schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van<br />

hande lingen en/of beslis singen die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

10 18<br />

30<br />

38<br />

Verse buitenlucht in modern wooncomplex in Amsterdam 8<br />

380 kombuisramen voor AP Hogeschool met precisie gebogen 10<br />

Maximaal wooncomfort in druk binnenstedelijk gebied 12<br />

VMRG 14<br />

Digitale transformatie in de gevelbouw 14<br />

Column Aluminium, Menno Rubbens, Directeur cepezed projects 16<br />

Aluminium gevel met de laagste CO 2<br />

-voetafdruk ter wereld 18<br />

Maximale verbinding tussen binnen en buiten 22<br />

Meesterstuk mr. Bettina Hertstein 25<br />

SKG-sterren op hang- en sluitwerk ontwikkelen door 26<br />

Circular Inspirations 28<br />

Aluminium in de gevel krijgt boost door campagne 30<br />

Visitekaartjes 32<br />

De Pen, Jos Lichtenberg,<br />

emeritus hoogleraar innovatie en bouwtechniek, TU Eindhoven 36<br />

Minimale profieldiktes, maximale ontwerpvrijheid 38<br />

Biobased gevelbekleding uit 100% restafval 40<br />

SOFTWARE<br />

De kracht van de drie-eenheid 42<br />

Software met de beste connecties digitaliseert raam-, deur- en gevelbouw 44<br />

Papierloze productie is geen toekomstmuziek 46


CONSTRUCTEURS<br />

Jaargang 20 I nummer 4<br />

September - Oktober<br />

In samenwerking met:<br />

TP - cover.indd 1 05-09-<strong>2023</strong> 14:10<br />

Inhoud<br />

54<br />

88<br />

66<br />

82<br />

98<br />

Nieuwe versie voor geoptimaliseerde ontwerpprocessen 48<br />

Van Building Information Model naar Business Integration Management 50<br />

Specialist in aluminium cassettegevels vertrouwt op dedicated software 54<br />

Voortrekkersrol in duurzaamheid en circulariteit: Let’s go to zero 56<br />

Zonweringsoplossingen met designdiversiteit 58<br />

Actieve gevel met innovatieve PV-cellen 60<br />

Nieuw kegelvormig gevelbekledingsprofiel 64<br />

Demontabele gevel voor ‘Porseleinen duo’ 66<br />

Gezonde gevels voor een gezonde toekomst 68<br />

Vezelcement gevelbekleding: ongekend veel mogelijkheden in vorm en kleur 70<br />

Coverfoto:<br />

The Roofs, Den Haag<br />

beeld: Laurens Kuipers<br />

Realisatie hypermodern en duurzaam warehouse in Heerlen 74<br />

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

Slim design gecombineerd met technisch raffinement in droomvilla 76<br />

Verborgen mechanische bevestigingssysteem voor perfecte plaatsing van de gevel 80<br />

Vezelcement leien met een natuurlijke uitstraling voor dak en gevel 82<br />

Hoe een specialist in de productie van aluminium deurpanelen de markt verovert 84<br />

Gevel van woonproject springt in het oog dankzij aluminium bekleding 88<br />

Jaargang 20 nummer 4 <strong>2023</strong><br />

ROEP OM<br />

DIGITALISATIE GROEIT<br />

BALKONGEVOEL<br />

ZONDER BALKON<br />

VAN CONVENTIONELE GEVEL<br />

TOT STATE-OF-THE-ART<br />

ENERGIECENTRALE<br />

FEDERATIE<br />

ALUMINIUM<br />

Circulair verlijmen van gevelpanelen en steenstrips 90<br />

Cabinemachine met dynamisch pendelbedrijf en autonome<br />

klemverstelling voor profielbewerking 94<br />

Een duurzaam gebouw behoudt zijn waarde 96<br />

Kwaliteit van de bovenste plank 98<br />

Blijf gratis en eenvoudig<br />

op de hoogte van het<br />

laatste nieuws. Volg<br />

ons op social media en<br />

meld je aan voor onze<br />

nieuwsbrief!<br />

gevelbouw.info<br />

Partnerpagina's 101


Een naadloze integratie van DUCO Acoustic<br />

Panel met de raampartijen zorgt voor een<br />

uniform en strak gevelbeeld.<br />

Tekst en beeld: DUCO<br />

Verse buitenlucht in modern<br />

wooncomplex in Amsterdam<br />

Een kantoorgebouw aan de Postjesweg in Amsterdam moest plaats maken voor een nieuw<br />

woonproject. Op de hoek met de Derkinderenstraat staat nu een gloednieuwe woonvoorziening<br />

in een stad waar dat zeker niet overbodig is.<br />

8 GEVELBOUW.INFO


221 woningen op uitdagende locatie<br />

De nieuwe gebouwen bevatten niet minder<br />

dan 221 huurappartementen en de begane<br />

grond heeft bovendien ook commerciële<br />

voorzieningen. De wooncomplexen, ontworpen<br />

door Geurst en Schulze, zijn met hun<br />

karaktervolle gevelsteen een waardevolle<br />

toevoeging aan de stad. Een prangende<br />

nood aan goede huisvesting onderschrijft het<br />

belang van het project.<br />

Residentiële woningbouw in een stad<br />

brengt natuurlijk unieke uitdagingen met<br />

zich mee. Die worden nog eens vermenigvuldigd<br />

in een wereldstad zoals Amsterdam.<br />

Met name hoe je genoeg verse buitenlucht<br />

in een woning krijgt stond hoog op<br />

de agenda. Liefst ook zonder dat je daarmee<br />

de bewoners het leven zuur maakt<br />

met stadslawaai.<br />

Aangenaam binnenklimaat<br />

zonder overlast<br />

Overmatig lawaai is namelijk een grotere<br />

stoorzender in ons leven dan je zou denken.<br />

Een slechte akoestiek in huis kan invloed<br />

hebben op je concentratievermogen<br />

Met DUCO Acoustic Panel is een optimaal binnenklimaat gegarandeerd, zonder stoorzenders.<br />

en je stressniveaus. Dat laatste kan dan<br />

weer leiden tot verhoogde bloeddruk en<br />

een hoger risico op hart- en vaataandoeningen.<br />

Een onaanvaardbaar gegeven op<br />

de plaats waar je aan het einde van de dag<br />

eigenlijk tot rust wilt koen.<br />

Om dat probleem op te lossen werd gekozen<br />

voor een oplossing van DUCO: de DUCO<br />

Acoustic Panel. Een geluiddempend inbouw<br />

muurrooster dat altijd op maat wordt gemaakt.<br />

Het zorgt voor een akoestische demping<br />

tot wel 17dB door middel van geluiddempende,<br />

niet-ontvlambare minerale wol.<br />

‘Het geluiddempend<br />

inbouw muurrooster<br />

zorgt voor<br />

een akoestische<br />

demping tot<br />

wel 17dB'<br />

De uitvoering op maat zorgt ervoor dat de<br />

DUCO Acoustic Panel altijd mooi opgaat in<br />

het uitzicht van het project. Zo ook bij de<br />

nieuwe woningen aan de Postjesweg. Een<br />

naadloze integratie met de raampartijen<br />

zorgt voor een uniform en strak gevelbeeld.<br />

Een kantoorgebouw aan de Postjesweg in Amsterdam moest plaats maken voor een nieuw woonproject.<br />

Het resultaat mag alweer gezien worden.<br />

De bewoners van het kersverse wooncomplex<br />

kunnen alvast genieten van hun nieuwe<br />

woning met optimaal binnenklimaat en<br />

dat allemaal zonder stoorzenders. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

9


Tekst: Roel van Gils Beeld: Brouwers Algemene Buigwerken<br />

380 kombuisramen voor<br />

AP Hogeschool met precisie gebogen<br />

Bij Brouwers Algemene Buigwerken in Herentals (B) weten ze als geen ander hoe veeleisend architecten<br />

en verwerkers kunnen zijn. Maar toch garandeert de specialist in het buigen van vooral complexe extrusieprofielen<br />

een snelle, efficiënte en betrouwbare opvolging van elk project. Zo stond de buigspecialist onder<br />

meer garant voor het precisie buigwerk van de ruim 380 stuks ‘kombuisramen’ voor de nieuwe hightech<br />

campus van de AP Hogeschool in hartje Antwerpen.<br />

De kombuisramen klaar voor montage.<br />

De groeiende AP Hogeschool Antwerpen<br />

trekt naar een nieuwe wijk, niet zo ver van<br />

haar andere campus op Spoor Noord.<br />

Op het nieuwe Hallenplein in de voormalige<br />

Slachthuiswijk wordt gebouwd aan een<br />

nieuwe bijna-energieneutrale campus voor<br />

zo’n 2.500 studenten. Er komt een nieuwe<br />

toren en daarnaast hergebruikt de hogeschool<br />

de bestaande loodsen, goed voor<br />

22.000 m² en een investering van 77 miljoen<br />

euro. De nieuwe campus is het eerste van<br />

vele projecten die er de komende jaren voor<br />

zullen zorgen dat de hele omgeving een<br />

bruisende, groene wijk wordt. Een gemengde<br />

woonbuurt waar behalve voor onderwijs<br />

ook plaats is voor ontspanning, creativiteit,<br />

innovatie, lokale handel en cultuur.<br />

Delicaat buigwerk<br />

Opvallend detail aan het ontwerp van de<br />

nieuwe campus zijn de vele kombuisramen<br />

in het gebouw, 380 stuks in totaal! Aannemer<br />

Group Ceyssens deed een beroep op<br />

Brouwers Algemene Buigwerken om deze<br />

delicate klus te klaren. “Het raam heeft<br />

niet alleen de vorm van een kombuisraam,<br />

maar het glas wordt ook nog eens op een<br />

Brouwers Algemene Buigwerken heeft de profielen<br />

voor de kombuisramen in een buitendiameter van<br />

610 mm gebogen.<br />

afwijkende manier gemonteerd: het wordt<br />

op het kozijn gekleefd in plaats van met<br />

een glaslat erin geplaatst”, legt zaakvoerder<br />

Edsko Brouwers uit. “De profielen worden<br />

zacht ingerold door Schüco met een<br />

isolator, wij buigen deze vervolgens in een<br />

buitendiameter van 610 mm. Een secuur<br />

werkje, vooral omdat er niet met glaslatten<br />

wordt gewerkt. Wij hebben de knowhow en<br />

'Wij hebben de knowhow en kennis in huis<br />

om deze ramen in een relatief kleine radius<br />

volledig ‘rimpelloos’ te walsen'<br />

10 GEVELBOUW.INFO


De groeiende AP Hogeschool Antwerpen trekt naar een nieuwe wijk, niet zo ver van haar andere campus op Spoor Noord.<br />

kennis in huis om deze ramen in een relatief<br />

kleine radius volledig ‘rimpelloos’ te walsen.”<br />

Het ontwerp telt in totaal 380 stuks kombuisramen.<br />

Diverse radii<br />

Met bijna dertig jaar ervaring in de buigsector<br />

maken architecten het Brouwers Algemene<br />

Buigwerken niet snel moeilijk, ook al bedenken<br />

ze de meest spectaculaire vormen. “Wij gaan<br />

verder waar anderen stoppen”, benadrukt Edsko.<br />

“Vooral als het wat complexer wordt, vinden<br />

wij het interessant, zoals de kombuisramen voor<br />

de AP Hogeschool. Maar we mogen ons gelukkig<br />

prijzen met nog veel meer mooie opdrachten.<br />

Zo zijn we nu voor een klant bezig met een<br />

precisieklus voor een project in Londen. Hiervoor<br />

buigen we een groot aantal dunwandige regelprofielen<br />

in verschillende radii. Er zijn niet veel<br />

buigers die dat kunnen walsen. En dan wordt het<br />

voor ons juist interessant.” In een volgende editie<br />

alle details over dit aansprekende project. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

11


Voor The Roofs heeft vandaglas gekozen voor de nieuwste generatie HR++ dubbel glas, oftewel IsoPerform Sun.<br />

Tekst: Roel van Gils Beeld: vandaglas, Daria Scagliola<br />

Maximaal wooncomfort in<br />

druk binnenstedelijk gebied<br />

Met dank aan een uitgekiende glassamenstelling<br />

Op een zeer markante plek in hartje Den Haag zijn medio vorig jaar de twee woontorens van The Roofs<br />

opgeleverd. De twee torens bevinden zich pal naast het Centraal Station, in de buurt van het busstation,<br />

tegenover de Tweede Kamer en zijn omringd met andere hoogbouw. Kortom, het is een en al bebouwing,<br />

verkeer en drukte rondom de torens. vandaglas heeft er mede aan bijgedragen dat de bewoners in de<br />

woningen maximaal comfort en woongenot ervaren.<br />

Bij The Roofs werd door onze opdrachtgever<br />

Alkondor Hengelo beglazing gevraagd die<br />

niet alleen voldoet aan de geldende NENnormen,<br />

maar ook aan de akoestische eisen<br />

om voor de bewoners een zo aangenaam<br />

mogelijk verblijf te garanderen, begint Theo<br />

Dettingmeijer, key accountmanager bij vandaglas.<br />

“En daar kwam vervolgens nog een<br />

derde aspect bij: de grootte van de bouwplaats.<br />

Of anders gezegd, het gebrek aan<br />

ruimte ter plaatse. Dat betekende voor ons<br />

dus een strakke planning hanteren en een<br />

goede afstemming met tijdslots, etc. om<br />

ervoor te zorgen dat het glas niet te vroeg,<br />

maar ook zeker niet te laat werd aangeleverd.<br />

Gelukkig hebben we daarvoor onze<br />

afdeling projectbegeleiding die dat tot in de<br />

puntjes afstemt en begeleidt.”<br />

12 GEVELBOUW.INFO


‘We zijn in staat om vooraf uitdagingen<br />

en ‘gevaren’ te signaleren en deze<br />

om te zetten in kansen'<br />

De beglazing is voorzien van een Sun-coating en dat resulteert in een daglichttoetreding van 72% en een ZTA van 0.38.<br />

IsoPerform Sun<br />

Voor The Roofs heeft vandaglas gekozen voor<br />

de nieuwste generatie HR++ dubbel glas, oftewel<br />

IsoPerform Sun. “Het glas biedt met Ug<br />

1.0 een thermische isolatie die beter is dan het<br />

standaard HR++ dubbel glas (Ug ≤ 1.2). De beglazing<br />

is voorzien van een Sun-coating en dat<br />

resulteert in een daglichttoetreding van 72% en<br />

een ZTA van 0.38. Daarmee zijn de woningen<br />

het hele jaar door verzekerd van een aangenaam<br />

binnenklimaat.” Het meest ‘spannende’<br />

zat hem volgens Theo in het bereiken van de<br />

gestelde akoestische eisen. “Alle beglazing<br />

was akoestisch belast. We bouwen steeds<br />

dichter bij elkaar. Akoestiek vormt dan ook een<br />

steeds belangrijker onderdeel in de glasberekeningen.<br />

Onze projectafdeling is het gelukt om<br />

de gestelde akoestische eisen te combineren<br />

met de energetische prestaties, alsmede de<br />

diktebepaling ten aanzien van het geldende<br />

Bouwbesluit. Een prestatie van formaat. Al het<br />

glas is bovendien geleverd met EPD’s.”<br />

Specifiek ‘gevelbouwteam’<br />

In totaal leverde vandaglas voor beide woontorens<br />

ruim 15.000 m 2 aan IsoPerform Sun.<br />

Het glas is allemaal geproduceerd in de fabriek<br />

in Emmen en gefaseerd geleverd, op<br />

bokken per verdieping. “Onderdeel van de<br />

scope vormde ook nog zo’n 500 m 2 aan<br />

brandwerende beglazing van het type Contraflam”,<br />

vult Theo aan en vervolgt: “vandaglas<br />

is bij uitstek de partij om dit soort complexe<br />

en omvangrijke projecten aan te vliegen.<br />

We hebben alles in eigen huis en een team<br />

dat specifiek voor gevelbouwend Nederland<br />

werkt, dat ervaring heeft met dit soort grote<br />

projecten en dat vaak succesvol heeft kunnen<br />

toepassen. We zijn in staat om vooraf uitdagingen<br />

en ‘gevaren’ te signaleren en deze om<br />

te zetten in kansen. We denken mee en zijn<br />

graag van begin tot eind betrokken.”<br />

Een glasberekening maken, is op zich niet<br />

zo heel bijzonder. Maar alle eisen combineren<br />

tot een geschikt product met garantie<br />

dat tot in lengte van jaren meegaat, dat is<br />

met recht een specialisme, weet Theo uit<br />

ervaring. “Komt nog bij dat we het glas snel<br />

konden leveren. Mocht er onverhoopt in de<br />

montage een ruit sneuvelen, waren we in<br />

staat om het op hele korte termijn na te leveren.<br />

Absoluut een pré voor Alkonder Hengelo<br />

en opnieuw een mooi voorbeeld van<br />

ons onderscheidend vermogen.” ❚<br />

vandaglas is bij uitstek de partij om dit soort<br />

complexe en omvangrijke projecten aan te vliegen.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

13


Digitale transformatie<br />

in de gevelbouw<br />

Op 27 juni jl. organiseerde de VMRG een middag voor directieleden voor haar aangesloten bedrijven. Het thema van<br />

deze middag was digitale transformatie. Voorzitter van de VMRG, Joseph Kuling, is nauw betrokken bij digitalisering<br />

in de bouw. Samen met hem blikken wij terug op de Directiedag en kijken wij vooruit naar wat digitalisering de<br />

gevelbouw kan brengen in de toekomst.<br />

Wat is jouw speciale band met digitalisering in de bouw?<br />

Digitalisering loopt als een rode draad door mijn carrière<br />

heen. Van de introductie van de pc bij mijn eerste baan naar<br />

automatisering en informatisering. Het is eigenlijk een hobby<br />

die ik ingezet heb bij de bedrijven waar ik gewerkt heb.<br />

Zo’n tien jaar geleden ben ik gevraagd voor de Bouw Digitaliseringsraad.<br />

Als je in de bouw echt zaken wilt verbeteren,<br />

dan moet je de ketensamenwerking optimaliseren. Daarvoor<br />

moet de informatie van de verschillende partijen in de keten,<br />

van opdrachtgever tot en met de (gevel)bouwer en toeleveranciers<br />

op een eenduidige manier door de keten heen en<br />

weer vloeien. Hier heb ik eerst als lid en nu als voorzitter van<br />

de Bouwdigitaliseringsraad een bijdrage aan mogen leveren.<br />

Hoe verloopt zo’n proces?<br />

Voor informatiseren zijn er standaarden nodig die voor de hele<br />

keten gelden. Eenduidige afspraken met codes die bijvoorbeeld<br />

aangeven ‘wat is precies een deur’. Inmiddels zijn er allerlei<br />

14 GEVELBOUW.INFO


Wat kan een gevelbouwer hiermee?<br />

Veel gevelbouwers zitten al vroeg in het ontwerpproces aan<br />

tafel, bijvoorbeeld in een bouwteam. Ze kunnen dan niet alleen<br />

invloed uitoefenen over wat er gemaakt wordt, maar ook<br />

hoe dit op een goede manier gemaakt wordt. Een gevelbouwer<br />

heeft hier de expertise voor in huis en kan eventueel samen<br />

met een systeemhuis de juiste oplossingen aanleveren.<br />

Deze partijen kunnen dan samenwerken in een BIM model.<br />

Uiteindelijk kun je zo komen tot een digital twin van een gebouw,<br />

die zo ver uitgewerkt is, dat je hiermee ook na de oplevering<br />

blijft werken om bijvoorbeeld het onderhoud efficiënt<br />

te regelen. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om in de digital<br />

twin automatisch data uit sensoren in de gevel te verwerken,<br />

zodat je informatie krijgt over hoe de gevel gebruikt wordt.<br />

Joseph Kuling, voorzitter VMRG<br />

standaarden ontwikkeld voor verschillende toepassingen.<br />

Om informatie uit te kunnen wisselen, is het vervolgens belangrijk<br />

om zeker te weten dat de informatie betrouwbaar is<br />

en dat deze veilig uitgewisseld kan worden. De voorkeur hierbij<br />

is dat de verschillende partijen in één bron werken. Daarom<br />

wordt er op dit moment gewerkt om een digitaal stelsel<br />

voor de gebouwde omgeving te realiseren. Daar zijn heel veel<br />

partijen uit de bouwbranche, waaronder ook de VMRG, bij<br />

betrokken. De verwachting is dat dit binnen een jaar toegankelijk<br />

wordt. Als je de standaarden én het stelsel hebt, kun je<br />

alle toepassingen die er zijn veel effectiever inzetten.<br />

Kun je een voorbeeld noemen?<br />

Neem bijvoorbeeld een BENG norm. Stel je wilt deze toepassen<br />

in het digital twin model van de architect. Dan moet dit<br />

op elkaar afgestemd worden door speciaal ontwikkelde software<br />

die de rekensoftware koppelt aan de tekensoftware. Nu<br />

wordt dat tussen partijen onderling geregeld. Met dat digitale<br />

stelsel wordt dit soort koppelingen mogelijk voor alle partijen.<br />

Hierdoor kunnen bestaande toepassingen door meer<br />

partijen gebruikt worden en kunnen nieuwe toepassingen<br />

ontwikkeld worden.<br />

Wat kun jij vertellen over de gloednieuwe<br />

toepassing, de ILS Configurator?<br />

De ILS Configurator kwam ook tijdens de afgelopen Directiedag<br />

uitgebreid aan de orde. De standaard was de ILS, de<br />

informatie leveringsspecificatie, in feite de afspraak tussen<br />

de architect, aannemer en gevelbouwer. Deze standaard is<br />

vervolgens geautomatiseerd om sneller, flexibeler en gebruiksvriendelijker<br />

toepasbaar te zijn. Het is nu niet meer<br />

nodig om expert te zijn, als werkvoorbereider kun je hier<br />

nu mee gaan werken.<br />

Hoe verloopt dit in de praktijk?<br />

Technisch kan dit allemaal al, maar in de praktijk zien we<br />

samenwerking op digitaal gebied van 0 tot zeer geavanceerd.<br />

Voor een gevelbouwer zou het mooi zijn als uit zo’n model<br />

via het ERP systeem automatisch de juiste bestellingen gedaan<br />

worden en ook automatisch de machines aangestuurd<br />

kunnen worden. Dit kan allemaal, maar zover is het nog niet.<br />

Dat heeft met heel veel factoren te maken, met standaarden,<br />

met het digitale stelsel, maar ook met de organisaties zelf.<br />

Dat is ook wat op de Directiedag gepresenteerd werd.<br />

Welke rol speelt de VMRG hierin?<br />

De VMRG is nauw betrokken bij digiGo het uitvoeringsorgaan<br />

van de Bouw Digitaliseringsraad. DigiGo wordt ook betrokken<br />

bij de circulaire geveleconomie. Ook het Digivaardig<br />

programma dat eind dit jaar start, kan bedrijven helpen om<br />

de digitale strategie uit te rollen. Ze kunnen hiermee hun eigen<br />

digitaliseringsniveau meten. Met behulp van een coach<br />

kan een bedrijf volgende stappen ontwikkelen en uitvoeren<br />

binnen de eigen digitaliseringsdoelen. De VMRG is één van<br />

de organisaties die investeert in dit programma.<br />

Ook heeft de VMRG BIM werkgroep, met vertegenwoordigers<br />

uit bij de VMRG aangesloten bedrijven, veel betekend<br />

in aanloop naar de ILS Configurator. Zo kon de VMRG ILS<br />

gevel meteen opgenomen worden vanaf de lancering van<br />

de ILS configurator. Deze BIM/digitaliseringswerkgroep<br />

blijft zich ook bezig houden met verdere digitalisering<br />

van de gevelbranche.<br />

Wat zijn kansen op korte termijn voor de<br />

gevelbouwer?<br />

Het begint met een goede digitalisering strategie. Die heb<br />

je in deze tijd keihard nodig. En hiermee bedoel ik niet<br />

een geautomatiseerd facturatiesysteem, maar de processen<br />

om optimaal samen te werken in de keten en in de<br />

productie van het bedrijf zelf. Maak een roadmap voor de<br />

komende drie jaar. Bepaal je ambitie. Waar sta ik nu en<br />

waar wil ik naar toe. En wat moet ik daar de komende<br />

drie jaar voor doen. Het begint allemaal bij mensen. Zorg<br />

dat je mensen aanneemt met de juiste ambitie en vertrouw<br />

hierop en faciliteer die. Dan heeft onze branche<br />

een mooie toekomst. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

15


C LUMN<br />

DOGMA’S IN DE<br />

MATERIAALDISCUSSIE<br />

MENNO RUBBENS,<br />

Directeur cepezed projects<br />

Middenin de discussie over CO 2<br />

uitstoot<br />

van bouwmaterialen wordt je<br />

gevraagd om een column te schrijven<br />

voor de VMRG. Ik vind het lastig om<br />

als ambassadeur voor één bepaald<br />

materiaal op te treden. Als lid van het<br />

Transitieteam Circulaire Bouweconomie<br />

pleit ik juist voor het loslaten van<br />

de heersende materiaaldogma’s. Hoe<br />

geloofwaardig ben je als je als vereniging<br />

van producenten van een bepaald<br />

materiaal van de daken schreeuwt dat<br />

‘jouw’ materiaal het beste is in relatie<br />

tot duurzaamheid? Soms neemt het<br />

bijna religieuze proporties aan met alle<br />

dreigingen van extremisme die daar<br />

mee gepaard gaan. Of het nu om beton,<br />

staal, aluminium, hout of kunststof<br />

gaat, iedereen propageert het ei<br />

van Columbus in huis te hebben en<br />

probeert het als Haarlemmerolie aan<br />

de man te brengen.<br />

Als we stappen willen maken in het<br />

beheersen van de uitstoot van CO 2<br />

dan moeten we niet verder polarise-<br />

ren maar elkaar vinden in een dialoog<br />

over de kracht en de zwakte van een<br />

materiaal. De basis voor deze dialoog<br />

is wellicht de ontwerptransitie naar<br />

een meer losmaakbare bebouwde omgeving.<br />

Want elk gebouw, ongeacht<br />

het materiaal, dat niet losmaakbaar is<br />

ontworpen zal nooit onderdeel kunnen<br />

worden van de broodnodige circulaire<br />

bouweconomie.<br />

Het mooie is dat losmaakbaarheid<br />

niet aan een bepaald type materiaal<br />

gebonden is, maar aan de toepassing<br />

ervan. Elk materiaal is losmaakbaar<br />

toe te passen. Ontwikkelaars en architecten<br />

moeten de losmaakbaarheid<br />

van een gebouw, en de voorbereiding<br />

op demontage, zien als een uitdaging<br />

en inspiratiebron voor materiaal- en<br />

ontwerpkeuzes. Met cepezed hebben<br />

we ‘het licht’ al 50 jaar geleden gezien.<br />

Niet in de vorm van het dogmatisch<br />

najagen van één heilige graal maar<br />

door gebouwen te ontwerpen en te<br />

bouwen als een ‘kit of parts’. En die<br />

methode blijkt steeds minder afhankelijk<br />

van materiaalkeuze. We blijven<br />

onze ‘kit of parts’ aanpak verder ontwikkelen<br />

en uitbreiden. Zo realiseren<br />

we nu gebouwen met demontabele betonnen<br />

kanaalplaten, iets wat enkele<br />

jaren geleden nog voor onzinnig werd<br />

gehouden. Aluminium gevels behoren<br />

sinds jaar en dag tot onze standaard<br />

tool-kit. Nu moeten die nog fossielvrij<br />

geproduceerd gaan worden. Het<br />

stimuleren van die transitie is een<br />

belangrijk onderwerp voor de VMRG.<br />

Omdat alle brancheorganisaties voor<br />

hetzelfde probleem staan is dit een<br />

mooie kans om de dogma’s overboord<br />

te gooien en de samenwerking en dialoog<br />

te zoeken. ❚<br />

LEES ALLE COLUMNS OP<br />

www.hardcorealuminium.nl<br />

16 GEVELBOUW.INFO


Tekst: Xxxxx Beeld: Xxxxxx<br />

Kop<br />

Intro<br />

Platte tekst.<br />

❚<br />

'Streamer'<br />

De waardevastheid. De circulariteit. De lage onderhoudskosten. Het zijn de eigenschappen<br />

van aluminium die je zekerheid geven. De zekerheid van een mooie toekomst. En zelfs nadat<br />

aluminium gerecycled is, behoudt het haar waarde.<br />

Fotobijschrift 1. (Beeld: xxxx)<br />

Fotobijschrift 2. (Beeld: xxxx)<br />

Een initiatief van<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

17


Tekst: Roel van Gils Beeld: Alkondor Hengelo, fotograaf Laurens Kuipers en Hydro Building Systems Nederland, fotograaf Egbert de Boer<br />

Aluminium gevel met<br />

de laagste CO -voetafdruk<br />

2<br />

ter wereld<br />

Technisch en esthetisch onderscheidend<br />

De skyline van Den Haag is sinds vorig jaar twee woontorens rijker. The Roofs, ook wel bekend als de Grotius torens,<br />

zijn 120 en 100 meter hoog en markeren het startpunt van de complete make-over van het gebied ten oosten van het<br />

Centraal Station. Een duurzame make-over, zo blijkt. Voor de geveldichting van beide woontorens is gekozen voor<br />

één van de duurzaamste aluminium legeringen ter wereld. En dat alles werd in een systeem ‘gegoten’ dat voldoet<br />

aan de meest strenge eisen ten aanzien van wind- en waterdichting, geluid- en brandwerendheid.<br />

(Beeld: Laurens Kuipers)<br />

18 GEVELBOUW.INFO


Het is op de kop af zes jaar geleden dat we gestart<br />

zijn met dit project, begint Jan Bergman<br />

van Alkondor Hengelo. “Vervolgens hebben we<br />

opdracht gekregen op 17 oktober 2018, om precies<br />

te zijn. Onze scope betrof het engineeren,<br />

produceren en monteren van alle kozijnen in<br />

beide torens. In die zin dus best een overzichtelijk<br />

project, los van het enorme volume van<br />

18.000 m 2 .” Anders dan toch inmiddels redelijk<br />

gebruikelijk in de appartementen(hoog)bouw,<br />

waar de bouwkundige schil volledig geprefabriceerd<br />

wordt, was dat hier niet het geval. “Wij<br />

dienden de kozijnen op locatie te monteren in<br />

het betonnen spouwblad. Aanvankelijk was het<br />

idee om de kozijnen vanaf de hefsteiger te monteren,<br />

maar op de steiger waren meerdere partijen<br />

actief. Zodoende hebben we, in overleg met<br />

de bouwcombinatie, onze werkwijze aangepast<br />

en zijn de kozijnen van binnenuit geplaatst.”<br />

Specifieke profielwensen<br />

De kozijnen in The Roofs zijn allemaal uitgevoerd<br />

met profielen van Wicona, onderdeel<br />

van Hydro Building Systems Netherlands.<br />

“Zij hebben bij ons een belangrijke<br />

rol vertolkt in het voortraject”, blikt Jan<br />

terug. “Bovendien konden ze snel schakelen<br />

in specifieke profielwensen waar dit<br />

project om vroeg. Er zijn speciale matrijzen<br />

gemaakt.” Raimond Stassen van Hydro Building<br />

Systems Netherlands kan dat beamen<br />

en zegt: “We zijn inderdaad vrij vroeg door<br />

Alkondor Hengelo ingeschakeld, op het<br />

moment dat er nog veel uitgewerkt moest<br />

worden. Samen in het bouwteam hebben<br />

we het profielsysteem verder gedetailleerd<br />

en afgestemd op de behoefte, dat bovendien<br />

ook nog eens geleverd moest worden in een<br />

hele hectische Covidperiode. ›<br />

(Beeld: Laurens Kuipers)<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

19


(Beeld: Laurens Kuipers)<br />

Als Hydro Building Systems hebben we<br />

daar onze verantwoordelijkheid in genomen<br />

door bijvoorbeeld de matrijzen op<br />

twee productielocaties neer te leggen. Dat<br />

maakte ons nog flexibeler en daarmee<br />

werd een mogelijke stagnatie in de levering<br />

vrijwel uitgesloten.”<br />

Standaard drie dichtingen<br />

Een gebouw van 100 meter of hoger, in<br />

dit geval dus twee gebouwen, stelt de<br />

nodige eisen ten aanzien van de wind-<br />

en waterdichting. “Gezamenlijk met de<br />

aannemerscombinatie hebben we veel<br />

tijd gespendeerd om dat gecontroleerd<br />

voor elkaar te krijgen”, legt Jan uit.<br />

“Het zijn extreme eisen die we in Nederland<br />

niet zo veel tegenkomen. Zoveel<br />

gebouwen van 100 meter en hoger<br />

worden er immers niet gerealiseerd.<br />

Meten is weten. Daarom hebben we,<br />

met positief resultaat, verschillende<br />

testen uitgevoerd om de theoretische<br />

waarden te controleren met de prak-<br />

tijk. Testen geven inzicht in wat je mogelijk<br />

anders of nog beter kunt doen.”<br />

Raimond vult aan: “Grote voordeel van<br />

het profielsysteem van Wicona is dat<br />

het standaard drie dichtingen omvat,<br />

een buitendichting, een binnenrubber<br />

en een EPDM-middendichting. In ons<br />

laboratorium werd een eindwaarde<br />

behaald van maar liefst 900 Pa voor<br />

de raamdeuren en 750 Pa voor de projectspecifieke<br />

draaikiepramen. Maar<br />

dat is wezenlijk anders dan op de<br />

20 GEVELBOUW.INFO


(Beeld: Egbert de Boer)<br />

bouw, waar meerdere factoren bij elkaar<br />

komen. Dat is juist de reden om<br />

ze met overwaarde te produceren. En<br />

dat werd tussentijds gecontroleerd in<br />

de productielocatie van Alkondor Hengelo.<br />

Ook daar werd steevast de overwaarde<br />

behaald. Dat zegt iets over de<br />

kwaliteit die Alkondor Hengelo levert.”<br />

Perfect samenspel<br />

Behalve de wind- en waterdichting,<br />

hadden we ook te maken met de gebruikelijke<br />

eisen ten aanzien van inbraakwerendheid<br />

en gezien de binnenstedelijke<br />

ligging was ook akoestiek en<br />

brandwerendheid een aandachtspunt,<br />

vervolgt Jan. “Dat laatste was met<br />

name een issue in het lagere gedeelte.<br />

Ook hier is de EI30-eis die voor de<br />

producten was voorgeschreven ruimschoots<br />

behaald én bovendien opgelost<br />

binnen de esthetische wensen van<br />

de architect. Het resultaat van een<br />

perfect samenspel met alle betrokken<br />

partijen. Iedereen verdedigt in eerste<br />

instantie diens eigen standpunt, maar<br />

door met elkaar in gesprek te gaan,<br />

kom je tot een oplossing die zowel<br />

esthetisch als technisch onderbouwd<br />

kan worden.” Raimond: “We hebben<br />

voor dit project heel veel projectspecifieke<br />

oplossingen ontwikkeld om aan<br />

alle wensen en eisen te voldoen. Natuurlijk,<br />

een specifiek matrijs maken<br />

kost geld, maar het is slechts een fractie<br />

van de totale investering. Daar voel<br />

je niks van, zeker niet als je bekijkt<br />

wat het oplevert, waaronder een hogere<br />

snelheid en efficiëntere verwerking<br />

voor de gevelbouwer.”<br />

Duurzaamheid<br />

Aan de basis van The Roofs staan de<br />

WICLINE 75 evo en WICSTYLE 75 evo<br />

profielen, gebaseerd op één van de<br />

duurzaamste aluminium legeringen<br />

ter wereld: Hydro Circal. “Hydro Building<br />

Systems heeft recycling hoog in<br />

het vaandel staan”, zegt Raimond.<br />

“Sinds vijftien jaar wordt op industriële<br />

wijze zoveel mogelijk end of life<br />

aluminium uit gebouwen terug ingenomen<br />

en verwerkt in nieuwe profielen.<br />

We leveren over de hele wereld binnen<br />

Hydro Building Systems alles in 75R.<br />

Inmiddels gebruiken we effectief 82%<br />

end of life materiaal in onze producen,<br />

aangevuld met procesafval. We voegen<br />

als het ware alleen wat ‘peper en zout’<br />

toe voor de juiste zuiverheid. Daarmee<br />

scoren we de laagste CO 2<br />

-voetafdruk<br />

ter wereld: ongeveer 2,3 kg CO 2<br />

per kilo<br />

aluminium. Voor de niet-brandwerende<br />

systemen zijn tevens alle polyamides<br />

gerecycled. Daarmee sluiten de<br />

profielen dus ook naadloos aan bij de<br />

duurzaamheidsambitie van The Roofs.<br />

De volgende stap is dat we naar 100R<br />

toegaan. Ook daar zijn we al volop mee<br />

aan het experimenteren.”<br />

De heren kijken terug op een geslaagd<br />

traject. “De binnenstedelijke locatie,<br />

het enorme volume en de gevraagde<br />

bouwsnelheid brachten de nodige uitdagingen<br />

met zich mee. Maar in goed<br />

overleg en prettige samenwerking met<br />

alle stakeholders hebben we het schier<br />

onmogelijke mogelijk gemaakt”, zegt<br />

Jan tot besluit. ❚<br />

(Beeld: Laurens Kuipers)<br />

Bouwinfo<br />

THE ROOFS, DEN HAAG<br />

OPDRACHTGEVER:<br />

Provast<br />

ARCHITECT:<br />

MVRDV Architecten<br />

AANNEMER:<br />

Bouwcombinatie J.P. van Eesteren/<br />

BESIX Nederland<br />

GEVELBOUWER:<br />

Alkondor Hengelo<br />

SYSTEEMLEVERANCIER:<br />

Hydro Building Systems<br />

Netherlands/Merk Wicona<br />

LEVERANCIER GLAS:<br />

Vandaglas<br />

BEMIDDELING PERSONEEL:<br />

Profimax BV<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

21


Tekst: Roel van Gils Beeld: VDCC, Tjerk van Duinen<br />

Maximale verbinding<br />

tussen binnen en buiten<br />

Een voorbeeldstellend project voor duurzaam, betaalbaar én collectief wonen in de dichtbevolkte stad, aldus de jury<br />

over het Beste Gebouw van het Jaar <strong>2023</strong>: Jonas op IJburg. Het gebouw geeft een nieuwe blik op wonen met een<br />

warm hart en een aparte mix in diversiteit en functies. De gevel is overigens minstens zo bijzonder, waarbij zoveel<br />

mogelijk de verbinding wordt gelegd tussen binnen- en buitenruimte.<br />

Pal aan de haven van het Amsterdamse<br />

IJburg ligt Jonas, een nieuwbouwcomplex<br />

van 29.000 m 2 met 273 huurwoningen,<br />

waarvan 70% in de categorie van betaalbare<br />

huur. Bijzonder aan het concept van<br />

Orange Architects is dat de leefruimte van<br />

de bewoners verder reikt dan die van de<br />

eigen woning. Door het gebouw loopt een<br />

gemeenschappelijke route, in de vorm<br />

van een canyon, die het openbare en collectieve<br />

programma met elkaar verbindt,<br />

waaronder een woonkamer, bioscoop, het<br />

bergpad, de bospatio en het strand en de<br />

bar op het dak. De commerciële voorzieningen<br />

in de plint, die allemaal het concept<br />

en het grotere geheel van Jonas ondersteunen,<br />

zorgen voor extra dynamiek<br />

op de begane grond en de kade.<br />

Balkongevoel zonder balkon<br />

De woningen in Jonas zijn vrij compact.<br />

“We zijn door Orange Architects benaderd<br />

om te bekijken of we een buitenruimte<br />

konden creëren zonder fysiek<br />

balkon”, begint Erik Rekveld, projectleider<br />

bij Metaglas. “Ons verticale schuifraam<br />

Methermo ® XL was zowel esthetisch als<br />

functioneel de oplossing die Orange Ar-<br />

22 GEVELBOUW.INFO


chitects zocht. Groot voordeel van dit verdiepingshoge<br />

raam is de grote mate van<br />

daglichttoetreding, die alleen op halve<br />

hoogte wordt onderbroken door een horizontale<br />

lijn van 45 mm in aanzicht; de<br />

splitsing tussen het boven- en onderpaneel.<br />

Het onderste raam vormt de glazen<br />

borstwering, terwijl het bovenraam omlaag<br />

en omhoogschuift via een druk op<br />

de knop. Het laat zich traploos in iedere<br />

gewenste opening positioneren. Met één<br />

beweging transformeert de hele huiskamer<br />

dus in een groot balkon. Je voelt de<br />

wind en zon, en het contact met buiten.”<br />

Reinigingsstand<br />

Metaglas heeft het Methermo ® XLconcept<br />

speciaal voor Jonas nog verder<br />

doorontwikkeld. “De wens was om<br />

de verdiepingshoge schuiframen van<br />

binnenuit te kunnen bewassen”, legt<br />

Rekveld uit. “Zodoende hebben we een<br />

kantelfunctie ontwikkeld voor het onderraam,<br />

zodat de buitenzijde heel<br />

eenvoudig en veilig gereinigd kan worden.<br />

Het systeem is speciaal voor dit<br />

project ook getest op geluidsisolatie,<br />

omdat we hier de hoogte ingaan. Ook<br />

dat was geen probleem.” De 550 stuks<br />

(!) Methermo ® XL-schuiframen voor Jonas<br />

zijn in de werkplaats bij Metaglas<br />

volledig prefab voorbereid en als complete<br />

unit in de HSB-gevel geplaatst,<br />

inclusief randkader en beplating. “Hiervan<br />

hebben we tijdens de engineering<br />

een mock-up gemaakt op ware grootte<br />

die ook is getoetst op de bouwplaats.<br />

Overigens hebben we het schuifraam<br />

in verschillende formaten geleverd,<br />

weliswaar allemaal verdiepingshoog,<br />

maar in breedtes variërend van 1 meter<br />

tot 3,40 meter.”<br />

Vliesgevel is vrijwel nergens recht<br />

Ook op de begane grond wordt zoveel<br />

mogelijk de verbinding gelegd tussen<br />

binnen en buiten. De omgeving<br />

dringt diep door tot in het gebouw.<br />

Met dank aan de vliesgevel rondom<br />

het gebouw. ›<br />

'De vliesgevel loopt schuin weg en<br />

weer terug, is op de hoeken gebogen<br />

en gesegmenteerd. Een behoorlijke<br />

uitdaging om deze gevel te laten<br />

stroken met de stramienlijn'<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

23


'Groot voordeel van dit verdiepingshoge schuifraam is de grote<br />

mate van daglichttoetreding, die alleen op halve hoogte wordt<br />

onderbroken door een horizontale lijn van 45 mm in aanzicht'<br />

“En die vliesgevel loopt vrijwel nergens<br />

recht”, weet Marco Swart, projectleider<br />

bij Rollecate, verantwoordelijk voor de geveldichting<br />

op de begane grond. “De vliesgevel<br />

loopt schuin weg en weer terug, is<br />

op de hoeken gebogen en gesegmenteerd.<br />

Een behoorlijke uitdaging om deze gevel<br />

te laten stroken met de stramienlijn. Het<br />

heeft productie- en uitvoeringstechnisch<br />

dan ook best wel wat energie gekost.” Rollecate<br />

heeft de vliesgevel uitgevoerd in<br />

de serie FWS60 van Schüco en daarnaast<br />

nog een aantal aluminium schuifpuien,<br />

ramen en deuren voorzien van Kawneer,<br />

respectievelijk van de serie AA4110 en<br />

RT72. “In de kelder, net boven het water<br />

in de oeverwoningen, hebben we tot<br />

slot ook nog een strook draai-valramen<br />

geplaatst. Kortom de gehele gevel was<br />

voor ons een uniek stukje maatwerk en<br />

we zijn dan ook enorm trots dat we hier<br />

weer met ons gehele team bijzonder goed<br />

in zijn geslaagd.”<br />

Op de begane grond in de algemene<br />

ruimte zijn ook nog vier stuks hele grote<br />

Methermo ® XL-schuiframen toegepast<br />

van maar liefst 5 meter hoog en bijna 2<br />

meter breed. “Anders dan bij de schuiframen<br />

op de verdiepingen beweegt het<br />

onderpaneel omhoog na een druk op<br />

de knop. Ons verticale schuifraam leent<br />

zich voor ontzettend veel toepassingen<br />

en kent geen beperkingen qua glaskeuze.<br />

Zo zijn de schuiframen in Jonas voorzien<br />

van triple beglazing. Daarmee tonen we<br />

bovendien aan dat grote raampartijen<br />

en een duurzaam gebouw uitstekend<br />

samengaan”, besluit Rekveld. Jonas is<br />

Breeam Outstandig gecertificeerd. ❚<br />

Bouwinfo<br />

JONAS, AMSTERDAM<br />

OPDRACHTGEVER:<br />

Amvest<br />

ARCHITECT:<br />

Orange Architects<br />

AANNEMER:<br />

Ballast Nedam West<br />

GEVELBOUWERS:<br />

Rollecate en Metaglas<br />

SYSTEEMLEVERANCIERS:<br />

Schüco Nederland en Kawneer<br />

BEMIDDELING PERSONEEL:<br />

Profimax<br />

24 GEVELBOUW.INFO


Geknor op de<br />

bedrijfsvloer<br />

MEESTERSTUK<br />

MR. BETTINA<br />

HERTSTEIN<br />

(Ver)bouwen betekent voor opdrachtgevers veelal het met hoge verwachtingen<br />

uitkijken naar het ‘gedroomde’ eindresultaat. Voor opdrachtnemers in de<br />

bouw is het vaak, naast een strakke planning, ook een passie om iets moois<br />

neer te zetten. De oplevering wordt meestal gezamenlijk groots gevierd. Jaren<br />

nadat de feestslingers van het opleverfeestje waren opgeborgen, bleken er,<br />

naar de mening van opdrachtgever, gebreken aan zijn bedrijfs-hallen. Juridische<br />

vervaltermijnen verhoogden zijn stemming bepaald niet.<br />

Opdrachtgever heeft zijn aannemer opdracht<br />

gegeven voor het realiseren van<br />

een nieuwe bedrijfshal op een bestaande<br />

betonnen vloer van een voormalige<br />

varkensstal en voor het verwijderen en<br />

vervangen van de dakbedekking van<br />

een bestaande bedrijfshal. De aannemingsovereenkomst<br />

is gesloten met<br />

toepassing van de Algemene Voorwaarden<br />

voor Aannemingen in het bouwbedrijf<br />

1992 (AVA 1992).<br />

Geen vuiltje aan de lucht totdat enkele<br />

jaren na de oplevering opdrachtgever<br />

stelt dat er sprake is van scheuren aan<br />

de betonnen vloer van de nieuwe bedrijfshal<br />

en van lekkages aan de daken<br />

van de beide bedrijfshallen. Aannemer<br />

veegt de vloer aan met de door opdrachtgever<br />

gestelde scheuren. Het verwijt van<br />

opdrachtgever dat hij met zwaar materieel<br />

over die vloer is gereden, betwist<br />

hij. Bovendien zouden de scheuren kunnen<br />

zijn veroorzaakt door de door opdrachtgever<br />

gecontracteerde sloper van<br />

de oude varkensstal. Volgens opdrachtgever<br />

is met betrekking tot de staal- en<br />

dakconstructie zelfs sprake van een ernstig<br />

gebrek. Verder aanmodderen met<br />

welles-nietes-argumenten lijkt geen optie<br />

die gaat leiden tot een oplossing. Het<br />

scheidsgerecht van de Raad (van Arbitrage<br />

in bouwgeschillen) moet er aan te<br />

pas komen om het gegrom van partijen<br />

te toetsen aan de juridische regels en de<br />

afspraken uit hun overeenkomst.<br />

Aan arbiter is de schone taak om te<br />

wroeten in de beweringen en betwistingen<br />

van partijen. Allereerst buigt hij<br />

zich, aan de hand van feiten en omstandigheden,<br />

over de opleverdatum<br />

van het werk. Hij stelt vast dat het werk<br />

als opgeleverd geldt eind 2016. De AVA<br />

kennen een onderhoudstermijn van 30<br />

dagen. Dat betekent dat die tot uiterlijk<br />

31 januari 2017 duurde. Daarna is<br />

de aannemer aan te spreken voor ‘gewone’<br />

verborgen gebreken gedurende<br />

een termijn van vijf jaar. Voor ernstige<br />

gebreken die de (hechtheid van de)<br />

constructie aantasten, geldt een termijn<br />

van tien jaar. Het geschil is door<br />

opdrachtgever aanhangig gemaakt bij<br />

de Raad op 9 september 2022, dus ruim<br />

na de vervaltermijn van vijf jaar maar<br />

wel binnen de tien jaar.<br />

Ter zake de scheuren in de vloer staat<br />

tussen partijen vast dat de varkensstal<br />

door een derde in opdracht van opdrachtgever<br />

is gesloopt. Nu opdrachtgever<br />

zijn stelling dat de scheuren zijn<br />

veroorzaakt door aannemer niet heeft<br />

onderbouwd, is niet vast komen te<br />

staan dat ze door aannemer zijn veroorzaakt.<br />

Arbiter wijst de vorderingen van<br />

opdrachtgever op dit punt af.<br />

Volgens opdrachtgever is met betrekking<br />

tot de vervorming van de staalconstructie<br />

en de lekkage aan de dakconstructie<br />

sprake van een ernstig<br />

gebrek. Aannemer beroept zich op de<br />

Mr. Bettina Hertstein<br />

www.bouwrechtbedrijf.nl<br />

vervaltermijn van vijf jaar voor verborgen<br />

gebreken. Van een ernstig gebrek is<br />

naar zijn mening geen sprake. Om dat<br />

te kunnen beoordelen, bezichtigt arbiter<br />

de beide bedrijfshallen. Ter zake<br />

de vervorming staat tussen partijen<br />

vast dat het schoonverband achter<br />

de onderslagbalk niet overal goed op<br />

spanning is gebracht. Ter zake de lekkage<br />

heeft arbiter geen lekkagesporen<br />

waargenomen. Hij stelt vast dat in<br />

beide gebouwen de nokstukken niet<br />

goed op elkaar aansluiten waardoor de<br />

nok niet waterdicht kan zijn. Hij komt<br />

tot het oordeel dat de hechtheid van<br />

de bedrijfshallen of van een essentieel<br />

onderdeel daarvan niet in gevaar<br />

gebracht wordt waardoor geen sprake<br />

is van een ernstig gebrek. Daarom verklaart<br />

arbiter op dit punt de vorderingen<br />

van opdrachtgever niet-ontvankelijk.<br />

Tijd voor snurken is er niet bij als<br />

het gaat om vervaltermijnen. Slechts<br />

in zeer uitzonderlijke gevallen worden<br />

deze doorbroken.<br />

Bouwen met metalen ramen- en gevelelementen?<br />

U hoeft zich niet eerst in<br />

modder te wentelen om u goed te voelen.<br />

De leden van de VMRG staan voor u<br />

klaar en ontvangen u graag. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

25


SKG-sterren op hang- en<br />

sluitwerk ontwikkelen door<br />

Particulieren, architecten, aannemers en gebouweigenaren, allemaal hebben ze weleens gehoord van SKG-sterren<br />

op hang- en sluitwerk. De bouwkolom weet dat producten met SKG-sterren betrouwbaar en inbraakwerend zijn.<br />

Maar wat betekenen deze sterren nou eigenlijk precies? Wat moet er gebeuren om SKG-sterren op een product te<br />

krijgen? De trend en de ontwikkelingen in elektromechanisch en elektronisch hang- en sluitwerk vraagt om nieuwe<br />

specifieke eisen. In dit artikel wordt antwoord gegeven op deze en andere vragen.<br />

1, 2 of 3 SKG-sterren?<br />

Door SKG-IKOB gecertificeerde hang- en sluitwerk producten,<br />

zoals sloten, cilinders, deurbeslag en scharnieren, dragen<br />

1, 2 of 3 SKG-sterren. Het aantal sterren geeft aan hoe<br />

goed het product presteert op een aantal eigenschappen.<br />

Hoe meer sterren, hoe beter het product presteert. Producten<br />

zonder sterren zijn niet gecertificeerd en meer dan 3<br />

sterren kunnen producten niet halen. Op deze manier wordt<br />

er onderscheid gemaakt in de prestaties van gecertificeerde<br />

producten en kan de markt, afhankelijk van de toepassing<br />

van het product, een objectieve vergelijking maken tussen<br />

producten van verschillende leveranciers.<br />

Om een hang- en sluitwerk product met sterren op de markt<br />

te mogen brengen moet zowel de leverancier als het product<br />

(incl. montage instructie) aan de eisen van de BRL 31<strong>04</strong> voldoen.<br />

In deze beoordelingsrichtlijn (BRL) liggen namelijk alle<br />

eisen vast waar het bedrijf en het product door SKG-IKOB op<br />

wordt beoordeeld.<br />

Beoordelingscriteria voor certificatie<br />

De leverancier van het product moet over kwaliteitssysteem<br />

beschikken waarmee de constante kwaliteit van het product<br />

bewaakt wordt. Mutaties in het product moeten beheerst en<br />

in overleg met SKG-IKOB doorgevoerd worden.<br />

Aan de hand van de testmethodes uit NEN 5089 wordt bepaald of<br />

de hang- en sluitwerkproducten voldoen aan de eisen die horen<br />

bij klasse 1, 2 of 3 sterren. De beproevingen die hiervoor worden<br />

uitgevoerd kunnen worden onderscheiden in 4 hoofdgroepen:<br />

(Beeld: Loqed)<br />

(Beeld: Fuhr)<br />

26 GEVELBOUW.INFO


(Beeld: CES)<br />

1. (Gebruiks-) duurzaamheidsbeproevingen;<br />

2. Corrosiewerendheid beproevingen;<br />

3. Sterkte beproevingen (inbraakwerendheid);<br />

4. Montage- /maatvoering beoordelingen.<br />

Met de sterkte beproevingen wordt beoordeeld in welke mate<br />

een product een bijdrage levert aan de inbraakwerendheid<br />

van dak- en gevelelementen. Doordat de testmethode afgestemd<br />

is op NEN 5096 kan er een relatie gelegd worden tussen<br />

het aantal SKG-sterren op het hang- en sluitwerkproduct en<br />

de inbraakwerendheidsklasse voor dak- en gevelelementen<br />

volgens NEN 5096. De volgende tabel geeft deze relatie weer.<br />

Ondanks dat het hang- en sluitwerk een belangrijke bijdrage<br />

levert aan de inbraakwerendheid van het dak- of gevelelement,<br />

dient het geheel te voldoen aan de benodigde inbraakwerendheidsklasse<br />

volgens NEN 5096.<br />

De prestaties van het hang- en sluitwerk product worden ook<br />

bepaald door de montage in het dak- of gevelelement. Om die<br />

reden worden er, voor het behalen van de SKG-sterren, ook<br />

eisen gesteld aan de inhoud van de montagehandleiding en<br />

wordt deze uitgebreid beoordeeld.<br />

Nieuwe aanvullende eisen<br />

Steeds meer producten voor het vergrendelen en ontgrendelen<br />

van ramen en deuren worden voorzien van elektromechanische<br />

en/of elektronische componenten. Omdat de reguliere<br />

normen onvoldoende zijn toegespitst op deze producten en de<br />

bijbehorende digitalisering, zijn door SKG-IKOB, in nauwe samenwerking<br />

met de markt aanvullende eisen opgesteld. Deze<br />

additionele eisen zijn opgenomen in de AE 31<strong>04</strong> (additionele<br />

eisen bij BRL 31<strong>04</strong>) en hebben betrekking op aspecten zoals:<br />

- Signaaloverdracht;<br />

- Wachtwoorden, (pin)codes en sleutelbeheer;<br />

- Digitale sleutels en elektronische toetsentableaus;<br />

- Biometrische lezers;<br />

- Bediening (op afstand);<br />

- Software (apps), firmware en updates;<br />

Alle eigenschappen en de data die relevant zijn voor het met<br />

SKG-sterren gecertificeerde producten worden door de leverancier<br />

vastgelegd in een “eigenverklaring”. Deze maakt onderdeel<br />

uit van het SKG-IKOB productcertificaat en wordt gepubliceerd<br />

op www.sterrenwijzer.nl. Op deze wijze worden er<br />

ook eisen gesteeld aan de ‘digitale eigenschappen’ en worden<br />

deze inzichtelijk gemaakt en gecommuniceerd naar de afnemers<br />

van de producten. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

27


Circular Inspirations<br />

(Beeld: Gertjan Peters)<br />

Natuurlijk<br />

moet het<br />

circulair zijn!<br />

column<br />

“Natuurlijk moet het circulair zijn!” Als<br />

ik met opdrachtgevers, architecten en<br />

marktpartijen praat dan vindt iedereen<br />

dit normaal. Het ‘nieuwe’ normaal…,<br />

maar is dat ook zo? Circulariteit heeft<br />

een directe relatie met de toekomst.<br />

Maar hoe bepaal je een realistisch toekomstscenario<br />

voor een gebouw?<br />

Als ontwerpers hebben wij ‘nu’ een<br />

grote invloed op de leefbaarheid van<br />

onze wereld in de toekomst. En dat<br />

betekent dat we ‘nu’ de goede dingen<br />

moeten doen. Een van die dingen is wat<br />

mij betreft het verlagen van de CO 2<br />

-uitstoot<br />

van onze ontwerpen. Ik zie helaas<br />

vaak dat circulariteit wordt gebruikt<br />

als argument om het huidige probleem<br />

van een te hoge CO 2<br />

-uitstoot naar de<br />

toekomst te schuiven. We ontwerpen<br />

en bouwen immers toch circulair?<br />

We zijn als bouwsector prima in staat<br />

om met modellen zoals de R-strategie<br />

en het S-lagen model van Brand een<br />

circulair ontwerp te maken. Maar te<br />

vaak doen we dat nog met materialen<br />

met een hoge milieu-impact. Dit kan en<br />

moet anders. ABT heeft zich gecommitteerd<br />

aan DGBC Paris Proof en ondersteunt<br />

het Building Life programma om<br />

een GWP-eis (MPG-2) op te laten nemen<br />

in het Bouwbesluit.<br />

Maar we hoeven niet op het nieuwe Bouwbesluit<br />

te wachten! We hebben als ontwerpers<br />

en ingenieurs voldoende instrumenten<br />

om hier het voortouw in te nemen.<br />

Een van de ontwerpstrategieën die ABT<br />

toepast om de grenswaarden voor materiaal-gebonden<br />

CO 2<br />

-uitstoot te realiseren is<br />

het gedifferentieerd naar de prestaties van<br />

gevels kijken. Dit doen we o.a. op basis van<br />

de functie en het gewenste klimaat van de<br />

ruimte achter de gevel. Door uit te gaan<br />

van een dynamisch klimaat in een gebouw<br />

kun je materiaalgebruik in de gevel<br />

en de energiebehoefte van een gebouw reduceren.<br />

Waarom zou je bijvoorbeeld een<br />

entree of een atrium het hele jaar op 21°C<br />

willen klimatiseren?<br />

Een andere strategie is het hergebruik<br />

van materialen. We ontwerpen met ‘wat<br />

voorhanden’ is. Bij renovatieprojecten<br />

leert dit ons om met een andere, frisse<br />

blik naar de aanwezige kwaliteit van bestaande<br />

gebouwen te kijken. Welke materialen<br />

zijn 1:1 geschikt voor hergebruik<br />

en wat is er nodig om andere materialen<br />

geschikt te maken voor hergebruik? Deze<br />

strategie kan je ook bij nieuwbouwprojecten<br />

toepassen. Uitdaging ligt hier bij het bij<br />

elkaar brengen van vraag en aanbod.<br />

Een mooie ontwikkeling die op dit moment<br />

gaande is, is het hergebruik van glas. We<br />

zijn met ABT betrokken bij innovatieprojecten,<br />

waarbij we zowel de constructieve<br />

aspecten (TU Delft) als ook de toepassingsmogelijkheden<br />

(Hogeschool van Amsterdam)<br />

voor het hergebruik van glas onderzoeken.<br />

De resultaten zijn veelbelovend!<br />

Tenslotte zie ik de mogelijkheden om<br />

met hergroeibare (biobased) materialen<br />

te bouwen snel toenemen. Materialen die<br />

CO 2<br />

opslaan in plaats van uitstoten bieden<br />

veel kansen (en ook nog de nodige uitdagingen).<br />

We hebben met ABT een database<br />

met biobased materialen gecreëerd die<br />

ons in staat stelt op een verantwoorde manier<br />

deze materialen toe te passen.<br />

Circulariteit betekent voor mij een zuivere<br />

manier van ontwerpen op basis van een realistisch<br />

toekomstscenario. Dus ja, natuurlijk<br />

moet het circulair zijn! Maar graag met<br />

aandacht voor de uitdagingen in het nu! ❚<br />

Gertjan Peters, adviseur bij ABT<br />

28<br />

In Circular Inspirations beschrijft een wisselende gastcolumnist zijn of haar visie op Circulariteit.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

Lees alle columns op www.vmrg.nl/circulair


Tekst: Xxxxx Beeld: Xxxxxx<br />

Kop<br />

Intro<br />

Platte tekst.<br />

❚<br />

'Streamer'<br />

De vrijheid in vorm. De esthetiek. De eindeloze kleurmogelijkheden. Het zijn de eigenschappen<br />

van aluminium waardoor je creatief helemaal los kan gaan. Doen waarom je architect geworden<br />

bent. En aluminium is ook nog oneindig recyclebaar.<br />

Fotobijschrift 1. (Beeld: xxxx)<br />

Fotobijschrift 2. (Beeld: xxxx)<br />

Een initiatief van<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

29


30 GEVELBOUW.INFO


Aluminium in de gevel<br />

krijgt boost door campagne<br />

‘Hardcore aluminium’, dat is wat steeds terugkomt in de campagne voor aluminium in de gevel. Doel hiervan is<br />

om het imago van aluminium een boost te geven.<br />

De campagne voor aluminium in de gevel<br />

is inmiddels in volle gang. Hoofdrolspeler<br />

in de campagnefilmpjes, Stefano<br />

Keizers, gaf tijdens de VMRG Marktdag<br />

op 16 mei jl. de aftrap voor de campagne.<br />

Er is gekozen voor benadering<br />

van twee doelgroepen, namelijk architecten<br />

en projectontwikkelaars/beleggers.<br />

Voor beide doelgroepen zijn drie<br />

filmpjes met verschillende thema’s<br />

gemaakt, waarin diverse aspecten van<br />

aluminium belicht worden. Deze filmpjes<br />

en veel meer over aluminium in<br />

de gevel zijn te vinden op www.hardcorealuminium.nl.<br />

Uitingen van deze<br />

campagne zullen nog geruime tijd<br />

vooral via online media te zien zijn. In<br />

de campagne wordt duidelijk gemaakt<br />

waarom aluminium vanuit een bepaald<br />

thema een goede keuze is.<br />

Sustainability<br />

Aluminium speelt een belangrijke rol in<br />

een duurzame gevelbouw. Vanwege de<br />

levensduur van 75 jaar van aluminium<br />

ramen en kozijnen en de mogelijkheid<br />

om demontabel te bouwen, is hergebruik<br />

van een bestaand raam of kozijn<br />

een mogelijkheid die al vaak toegepast<br />

wordt. Onderhoud is vrijwel niet nodig<br />

dus de milieubelasting tijdens de levensduur<br />

is minimaal. En aluminium<br />

geeft geen schadelijke stoffen vrij en is<br />

dus veilig voor de gebouwgebruiker.<br />

Circularity<br />

Aan het eind van de levensduur kan<br />

aluminium gerecycled worden zonder<br />

aan kwaliteit te verliezen. Dit proces<br />

kan oneindig herhaald worden en kost<br />

slechts 5% van de energie van het produceren<br />

van aluminium uit bauxiet. Dit<br />

levert dus een enorme CO 2<br />

reductie op.<br />

Nieuwe aluminiumgevels bestaan al uit<br />

gemiddeld 55% gerecycled aluminium<br />

en 95% van het gevelaluminium wordt<br />

na gebruik al gerecycled.<br />

Cost of ownership<br />

Aluminium heeft een zeer lange levensduur.<br />

Het is langdurig corrosie- en UV<br />

bestendig, zodat er tijdens de levensduur<br />

vrijwel geen onderhoud nodig<br />

is. Dat maakt dat er tijdens de levensduur<br />

nauwelijks vervangings- of onderhoudskosten<br />

zijn. En aan het eind van<br />

de levensduur is aluminium weer de<br />

grondstof voor een nieuwe gevel, dus<br />

het behoudt haar waarde.<br />

Creativity<br />

Aluminium is een licht en sterk materiaal,<br />

wat creativiteit ten goede komt.<br />

In het extrusieproces wordt een aluminium<br />

billet (een ronde staaf aluminium)<br />

verwarmd en door een vorm, een zogenaamde<br />

matrijs, geperst. Zo krijgt het<br />

de gewenste vorm en biedt het materiaal<br />

bijna onbegrensde mogelijkheden<br />

voor ontwerp van gevelonderdelen.<br />

Investment<br />

Betaalbare matrijzen maken vormvrijheid<br />

ook financieel haalbaar en maken<br />

bijzondere gevels met een fraaie architectuur<br />

mogelijk. Aluminium gevels<br />

hebben een lange levensduur, vrijwel<br />

geen onderhoudskosten en doordat aluminium<br />

oneindig gerecycled kan worden<br />

zonder kwaliteitsverlies, behoudt<br />

het materiaal zijn waarde. Aluminium<br />

is brandveilig en heeft de juiste eigenschappen<br />

om producten inbraakwerend<br />

te maken, dus minder risico’s.<br />

Esthetic<br />

Door oppervlaktebehandeling kan aluminium<br />

allerlei kleuren en effecten<br />

krijgen. Het lichte en sterke materiaal<br />

maakt zeer slanke kozijnen mogelijk<br />

met grote glasoppervlakken en zorgt<br />

daardoor voor hoge daglichttoetreding.<br />

De uitstraling van een vliesgevel is tijdens<br />

levensduur compleet te veranderen<br />

door uitwisseling van afdekkappen.<br />

In deze editie van <strong>Gevelbouw</strong> zijn een<br />

paar uitingen van deze campagne te bewonderen.<br />

Meer weten over de toepassing<br />

van aluminium in de gevel en alle<br />

filmpjes bekijken met Stefano Keizers, ga<br />

dan naar www.hardcorealuminium.nl ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

31


De Citadel<br />

Amsterdam<br />

De Citadel in Amsterdam is een schitterend<br />

en duurzaam gebouw bestaande uit vijf<br />

woonlagen met in totaal 149 huurwoningen.<br />

Daarnaast heeft het complex verschillende<br />

binnenplaatsen met meerdere patio’s waar<br />

de bewoners gebruik van mogen maken. Immers<br />

was het voor de architecten van belang,<br />

authentieke aspecten zoals het dorpse gevoel,<br />

ook buiten de ring te behouden.<br />

De Citadel wordt gekenmerkt door het karakteristieke<br />

gevelbeeld. De driehoekige vormen<br />

van de prefab betonnen gevelelementen en<br />

balkonplaten worden gevolgd door de lamelbalustraden.<br />

Door het toepassen van slimme verbindingen<br />

is een getordeerde lamelbalustrade<br />

gecreëerd met lasrups-loze verbindingen.<br />

Opdrachtgever:<br />

Aannemer:<br />

Architect:<br />

Leverancier balustraden:<br />

Reinier Engelmanstraat 1 BV<br />

Van Wijnen Haarlemmermeer<br />

MVSA Architects Amsterdam<br />

Straatman building smart connections BV<br />

Green Solutions<br />

Boskoop<br />

Green Solutions (Go Green en Retail Solutions)<br />

is een internationaal opererende handelsonderneming<br />

in Boskoop op het gebied<br />

van planten. Stalen ramenfabriek Van Iersel<br />

heeft onlangs een bijdrage geleverd aan het<br />

bedrijfspand van Green Solutions door 236 m²<br />

aan nieuwe stalen binnenpuien te leveren en<br />

te plaatsen. Deze puien geven niet alleen een<br />

moderne en industriële uitstraling aan het<br />

interieur, maar zorgen ook voor een ruimtelijk<br />

gevoel. Het glas in de stalen puien zorgt<br />

voor een open en transparante uitstraling,<br />

waardoor er meer licht naar binnen valt. Het<br />

toegepaste systeem is Jansen ODS Art-15 in de<br />

kleur RAL 9005 (gitzwart/fijnstructuur).<br />

(Beeld: Joost van Engelen)<br />

Opdrachtgever:<br />

Aannemer:<br />

Architect:<br />

<strong>Gevelbouw</strong>er:<br />

Systeemleverancier:<br />

Jusar vastgoed BV<br />

K&B van Pelt<br />

Braaksma en Roos architecten<br />

Van Iersel Geveltechniek<br />

Jansen AG<br />

32 GEVELBOUW.INFO


Sluishuis<br />

Amsterdam<br />

Met haar uitzonderlijke ontwerp en<br />

prachtige locatie aan het IJ, geeft Sluishuis<br />

haar bewoners een unieke woonbeleving.<br />

Spraakmakend, dat is het Sluishuis<br />

zeker. Niet alleen door haar design<br />

en locatie, maar ook door het gebruik<br />

van uiterst duurzame materialen. Met<br />

daarbij de opvallende keuze om de gehele<br />

buitenzijde in onbehandeld brut<br />

aluminium uit te voeren. Het Sluishuis<br />

is volledig voorzien van de AA 5110<br />

schuifpui die Cradle to Cradle Silver is<br />

gecertificeerd.<br />

(Beeld: Dirk Verwoerd)<br />

Opdrachtgever:<br />

Architect:<br />

Aannemer:<br />

Systeemleverancier:<br />

Bemiddeling vakmensen:<br />

Gemeente Amsterdam<br />

Bjarke Ingels Group & Barcode Architects<br />

Bouwcombinatie VORM Bouw & Besix Nederland<br />

Kawneer<br />

Profimax BV<br />

Van Abbemuseum<br />

Eindhoven<br />

Gemeente Eindhoven wil een energieneutrale stad<br />

worden en verduurzaamt vanuit !Impuls in 10 jaar<br />

7 panden, waaronder het Van Abbemuseum. Kingspan<br />

Light + Air heeft bij dit museum de bestaande<br />

glasdakconstructies op beide bouwdelen duurzaam<br />

gerenoveerd en vernieuwd. Bij het monumentale<br />

Bouwdeel A uit 1936 is het carrévormige kunststof/<br />

polycarbonaat zadeldak compleet vervangen door<br />

een nieuwe hoogwaardig isolerende en duurzame<br />

glasdakconstructie van 875 m 2 . De overige zadelglasdaken<br />

met wolfseinden op het Nieuwbouw<br />

deel B uit 2003 zijn duurzaam gerenoveerd door de<br />

aluminium glaslijsten en zetwerken te vervangen<br />

en de buitendichtingen te vernieuwen. Een bijzonder<br />

kenmerk van de toegepaste beglazing is dat<br />

deze licht-diffuserend is uitgevoerd.<br />

Opdrachtgever:<br />

Architect:<br />

Aannemer:<br />

<strong>Gevelbouw</strong>er:<br />

Gemeente Eindhoven en !MPULS<br />

DOOR architecten / Rudy Uytenhaak architectenbureau<br />

Ballast Nedam Zuid Renovatie & Onderhoud, Eindhoven<br />

Kingspan Light + Air NL BV<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

33


expert partners in glass<br />

info@vandaglas.com<br />

www.vandaglas.com


Een slanke oplossing voor elke entree<br />

Minimale profieldikte, maximale ontwerpvrijheid.<br />

Bij GEZE denken we graag met gevelbouwers en architecten mee. Onze range van slanke<br />

schuif- en draaideuroplossingen maakt het mogelijk een entree te creëren die esthetisch<br />

volledig opgaat in de gebouwgevel. Door de aandrijvingen met minimale hoogte en uiterst<br />

smalle profielen zijn onze schuifdeuren bovendien eenvoudig en snel te monteren op<br />

aluminium gevelprofielen.<br />

Slimdrive<br />

Automatische schuifdeur met dezelfde<br />

profieldikte als een aluminium gevelprofiel<br />

en kaphoogte van slechts 70 mm.<br />

Revo.PRIME<br />

Tourniquet met een minimale kranshoogte<br />

(75 mm), smalle profielsystemen (60 mm)<br />

en een nauwelijks zichtbare aandrijving.<br />

Powerturn<br />

Krachtige draaideuraandrijving met een<br />

kaphoogte van slechts 70 mm.<br />

VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE OPLOSSINGEN, GA NAAR GEZE.NL


De Pen<br />

36 GEVELBOUW.INFO


De Pen<br />

Jos Lichtenberg is emeritus hoogleraar innovatie en bouwtechniek<br />

aan de Technische Universiteit Eindhoven. Momenteel is hij actief<br />

met een experimentele proeftuin gericht op wonen in de stad van<br />

morgen: LivingLab<strong>04</strong>0.nl. Een centrum waar samen met bedrijven,<br />

kennisinstellingen, overheden en burgers innovatie wordt aangejaagd.<br />

Innovatie en buikpijn<br />

Zolang er gebouwd wordt zullen er gevels zijn. Gevels vormen de scheiding tussen binnen en buiten.<br />

Ze beschermen ons tegen koude, lawaai, neerslag, etc. Die basale behoefte verandert niet.<br />

Over kwantiteit in de branche op de lange termijn geen zorgen dus.<br />

Als je naar trends kijkt dan zie je voor gevels daarentegen juist hele grote veranderingen aankomen.<br />

Ik denk dan aan thema’s als circulair en biobased, textuur, materialen en architectuur, spelen<br />

met licht, industrialisatie van het bouwproces, aanpasbaarheid, tijdelijkheid, de gevel as a service.<br />

Tevens meer functionaliteit en installatietechniek in gevels, zoals de opvang van zonne-energie,<br />

maar ook gestuurde ventilatie om er maar een paar te noemen.<br />

Met het marktvolume zit het wel goed, maar het is de fysieke invulling van de gevel die in de nabije<br />

toekomst aan grote veranderingen onderhevig zal zijn. Voor de koplopers een gouden kans, maar<br />

ik vrees dat de meesten de kat uit de boom gaan kijken en dat voorspelt niet veel goeds.<br />

In de hele bouwwereld moet er altijd eerst concreet pijn worden geleden alvorens in actie te<br />

komen. Die pijn zal geleidelijk, bijna sluipend, ontstaan. Net als buikpijn verwacht je eerst dat die<br />

vanzelf weg zal trekken. Aan pijn wen je bovendien een beetje. Zelfs een beetje pijn zal dus nog<br />

geen zoden aan de dijk zetten.<br />

De realiteit is echter wel dat we maatschappelijk concreet te maken hebben met transities die<br />

ook voor gevels veranderingen afdwingen. De buikpijn zal dus aanhouden en doorzetten. De<br />

veranderingen dienen zich ook al aan. Denk maar aan de overgang naar biobased, omdat we in<br />

biomaterialen als hout, bamboe, hennep en vlas CO 2<br />

kunnen vasthouden. En wat te denken van<br />

de Milieuprestatie Gebouwen (MPG). De MPG duimschroeven worden nu al jaarlijks verder aangedraaid<br />

en ontwerpers worden op dit moment al gedwongen andere materiaalkeuzes te maken.<br />

Dat heeft invloed op de invulling van gevels en bij wie de offertes worden opgevraagd?<br />

Ik zou graag beweging zien, maar onmiddellijk radicaal veranderen is ook weer niet handig. Geen<br />

paniekvoetbal. Wat ik de branche zou willen aanraden is om, nu de pijn nog draaglijk is, de invloed<br />

van de actuele transities en trends op de wijze van bouwen, meer specifiek gericht op gevels, eens<br />

in kaart te brengen. Als je weet wat de toekomst gaat brengen, ga je er ook naar handelen. Laat<br />

het weten als ik moet helpen.<br />

En geloof je me niet? Laten we het er dan over een paar jaar nog eens over hebben. Ik weet zeker<br />

dat ik gelijk krijg. Ik ben alleen bang dat jullie je over een paar jaar deze column niet meer herinneren.<br />

En dan laten jullie mij achter met een trots gevoel (ik wist het jullie in <strong>2023</strong> al te vertellen).<br />

Alleen is er niemand die daar dan wat aan heeft. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

37


Twee automatische schuifdeuren van GEZE garanderen een goede doorstroom van bezoekers aan het dakterras van het Depot van museum Boijmans Van Beuningen.<br />

Tekst: Lieke Bousema Beeld: GEZE<br />

Minimale profieldiktes,<br />

maximale ontwerpvrijheid<br />

Een slanke entree, die esthetisch opgaat in de gebouwgevel. Maar ook: eenvoudige engineering en montage.<br />

Met een range aan minimalistische schuif- of draaideuroplossingen binnen de GEZE designlijn komt<br />

GEZE zowel architecten als gevelbouwers tegemoet.<br />

GEZE is een Duits familiebedrijf met 160<br />

jaar ervaring in het produceren van oplossingen<br />

op het gebied van deur-, raam- en<br />

veiligheidstechniek. Circa twintig jaar geleden<br />

al zette de Duitse marktleider haar<br />

eerste stappen in de slanke gevelmarkt,<br />

met een designlijn voor schuifdeuren.<br />

“Met Slimdrive hebben wij GEZE duidelijk<br />

op de kaart gezet”, vertelt Ronald van<br />

Driel, Sales Manager Nederland bij GEZE.<br />

“We zijn er namelijk in geslaagd om een<br />

automatische schuifdeur te creëren, met<br />

dezelfde afmeting als een aluminium gevelprofiel.<br />

Hierdoor hebben architecten<br />

de mogelijkheid om zonder onderbreking<br />

van het gevelbeeld een automatische<br />

schuifdeur toe te passen. <strong>Gevelbouw</strong>ers<br />

profiteren bovendien van flinke montagevoordelen.<br />

Immers kunnen zij op het bestaande<br />

slanke aluminium profielsysteem<br />

een automatische schuifdeur installeren.<br />

Ongeacht of een standaard schuifdeur,<br />

een inbraakwerende schuifdeur of een<br />

brandwerende schuifdeur gewenst is.”<br />

Slanke oplossing voor élke entree<br />

De technische oplossing van GEZE is nog<br />

niet geëvenaard in de markt, waardoor zij<br />

nog altijd de meest slanke oplossing levert.<br />

“Maar dit betekent niet dat we stilstaan”,<br />

benadrukt Ronald. “We blijven<br />

onze grenzen verleggen. De afgelopen<br />

jaren hebben we ons portfolio met betrekking<br />

tot entreedeuren steeds verder<br />

uitgebreid. In eerste instantie kwam de<br />

vraag naar een rond gebogen schuifdeur<br />

voor rond gebogen gevels, waarvoor wij<br />

de Slimdrive SC hebben ontwikkeld. Vervolgens<br />

is dit product doorontwikkeld tot<br />

een rondschuifdeur in de vorm van een<br />

klein tochtportaal, die een stijlvolle entree<br />

met een minimalistische profilering<br />

mogelijk maakt. Dit jaar hebben wij deze<br />

ontwikkeling gecompleteerd met de Revo.<br />

PRIME, een tourniquet die binnen dezelfde<br />

designlijn valt. Ook de Powerturn<br />

maakt onderdeel uit van onze range aan<br />

slanke oplossingen. Deze automatische<br />

draaideuraandrijving maakt het mogelijk<br />

om grote en zware deuren tot 600 kg betrouwbaar<br />

en veilig manueel te openen en<br />

automatisch te sluiten. Zo kunnen we voor<br />

elke entree een minimalistische schuif- of<br />

draaideuroplossing realiseren, tegen een<br />

concurrerende prijs.”<br />

Maximale ontwerpvrijheid<br />

Dankzij een uniek design, een minimale<br />

kranshoogte en een uitermate slanke profilering<br />

is de Revo.PRIME tourniquet van<br />

38 GEVELBOUW.INFO


GEZE een absolute blikvanger voor elk<br />

gebouw. Ronald: “De tourniquet zorgt niet<br />

alleen voor een toegankelijke en uitnodigende<br />

entree, maar ook voor een maximale<br />

energiereductie. De vleugels worden<br />

in rust zodanig gepositioneerd, dat er<br />

sprake is van een maximale afdichting tegen<br />

tocht, weersinvloeden en geluid. Met<br />

een dakopbouwhoogte (krans) van 75 mm<br />

en profielen van slechts 60 mm hebben wij<br />

het product ook profieltechnisch geminimaliseerd.<br />

Dit resulteert in een maximale<br />

ontwerpvrijheid van de entree, meer vrije<br />

ruimte en maximale transparantie.”<br />

Ook technisch spraakmakend<br />

Niet alleen esthetisch, maar ook in technisch<br />

opzicht is de Revo.PRIME spraakmakend.<br />

“We maken gebruik van een<br />

compleet nieuwe aandrijftechnologie met<br />

een krachtige en slijtage-arme borstelloze<br />

motor met een draaimoment van 1.000<br />

Nm”, duidt Ronald. “Dat zorgt niet alleen<br />

voor vloeiende bewegingen, maar ook<br />

voor extra veiligheid. Op het moment dat<br />

de deur om welke reden dan ook geremd<br />

moet worden, staat deze direct stil. Een<br />

paar centimeter doorlopen, zoals gebruikelijk,<br />

is bij de Revo.PRIME niet aan de<br />

orde waardoor gebruikers een maximaal<br />

doorloopcomfort ervaren. Dankzij een<br />

kleinere diameter kunnen we bovendien<br />

een groter bezoekersaantal verwerken.”<br />

De motor is getest tot 2 miljoen cycli, vertelt<br />

hij. “Daarmee gaat de motor feitelijk<br />

een gebouwleven mee.”<br />

Met GEZE Slimdrive hebben architecten de mogelijkheid om zonder onderbreking van het gevelbeeld een<br />

automatische schuifdeur toe te passen.<br />

'We blijven onze<br />

grenzen verleggen'<br />

De rondboogschuifdeur Slimdrive SC maakt een stijlvolle entree met een minimalistische profilering mogelijk.<br />

Eenvoudige engineering<br />

en montage<br />

<strong>Gevelbouw</strong>ers kunnen bij GEZE vertrouwen<br />

op de hoogste kwaliteit producten.<br />

Maar ook op een uitgebreide support. “Wij<br />

ondersteunen de gevelbouwer bij het technische<br />

tekenwerk en de online calculatie”,<br />

vertelt Ronald. “Wanneer een project in<br />

uitvoering is, brengen wij regelmatig een<br />

bezoek aan de projectlocatie om te controleren<br />

of de bekabelingen op de juiste plekken<br />

zitten, de vloeren op de juiste manier<br />

zijn aangeheeld, et cetera. Hierdoor worden<br />

risico’s en meerwerk ondervangen en<br />

wordt de kwaliteit van de entree naar het<br />

allerhoogste niveau getild.” ❚<br />

Nieuw in het assortiment van GEZE is Revo.PRIME, een tourniquet die binnen dezelfde slanke designlijn valt.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

39


Startblock uit Emmeloord fabriceert flexwoningen en heeft de doelstelling zoveel mogelijk biobased en circulaire materialen toe te passen. DBP Siding is een van de<br />

standaard opties voor de gevelafwerking.<br />

Tekst en beeld: Sablebonne<br />

Biobased gevelbekleding<br />

uit 100% restafval<br />

DBP Siding circulaire biobased gevelbekleding uit 100% restafval biedt verschillende voordelen ten opzichte<br />

van traditionele gevelbekleding. Hieronder bespreken we de belangrijkste.<br />

Circulair en biobased: DBP Siding gevelbekleding wordt gemaakt van<br />

Compodeen WFC, een circulair biobased composiet bestaande uit<br />

70% houtvezel en 30% polypropyleen (PP). Het is gemaakt van 100%<br />

restafval, waardoor het een duurzame en milieuvriendelijke keuze is. De<br />

houtvezels zijn onder andere afkomstig uit PEFC gecertificeerde reststromen<br />

van de houtindustrie en uit ongelakt sloophout ook wel A-hout<br />

genoemd. Het aandeel PP komt uit het PMD restafval wat u en ik aanbieden<br />

aan de afvalverwerker. Beide afvalstromen worden geupcycled<br />

en samengebracht om er gevelbekleding van te maken. Dit maakt DBP<br />

Siding tot een unieke circulaire biobased gevelbekleding.<br />

40 GEVELBOUW.INFO


Weerbestendig: DBP Siding gevelbekleding<br />

is weerbestendig en vrij van<br />

milieubelastende additieven. Het materiaal<br />

is bestand tegen alle weersomstandigheden<br />

zonder risico op degradatie en is daarom<br />

zeer geschikt voor gebruik in de bouwen<br />

gevelindustrie.<br />

Natuurgetrouwe tinten: DBP Siding gevelbekleding<br />

is verkrijgbaar in zeven verschillende<br />

natuurgetrouwe tinten en kent tevens<br />

een natuurgetrouwe vergrijzing net als hout.<br />

Dit betekent dat er voor elk project wel een<br />

geschikte gevelbekleding te vinden is.<br />

Duurzaamheid: Door te kiezen voor<br />

DBP Siding circulaire biobased gevelbekleding<br />

draagt u bij aan een duurzamere wereld.<br />

Het gebruik van restafval als grondstof<br />

vermindert de afvalproductie. Het gebruik<br />

van biobased materialen vermindert de<br />

CO 2<br />

-uitstoot ten opzichte van traditionele<br />

gevelbekleding. Omdat DBP Siding meermalig<br />

herbruikbaar is, blijft CO 2<br />

met gemak<br />

minstens 100 jaar opgeslagen en is er volgens<br />

het Intergovernmental Panel on Climate<br />

Change (IPCC) sprake van permanente<br />

CO 2<br />

-opslag.<br />

Certificering: De gevelbekleding van<br />

DBP Siding is KOMO gecertificeerd en<br />

voldoet aan brandklasse D.<br />

Het is circulair, biobased, weerbestendig,<br />

onderhoudsarm, verkrijgbaar in natuurgetrouwe<br />

tinten en duurzaam. Door te kiezen<br />

voor DBP Siding gevelbekleding draagt u<br />

bij aan een duurzamere wereld en kunt u<br />

tegelijkertijd genieten van een mooie en<br />

functionele gevel. Vraag vrijblijvend kleursampels<br />

op. ❚<br />

Kortom, DBP Siding circulaire biobased<br />

gevelbekleding biedt vele voordelen ten<br />

opzichte van traditionele gevelbekleding.<br />

‘Circulaire biobased gevelbekleding<br />

biedt vele voordelen ten opzichte van<br />

traditionele gevelbekleding'<br />

DBP Siding circulaire biobased gevelbekleding uit<br />

100% restafval biedt verschillende voordelen ten<br />

opzichte van traditionele gevelbekleding.<br />

CIRCULAIR BIOCOMPOSIET<br />

GEVELBEKLEDING<br />

UIT 100% RESTAFVAL<br />

Post consumers waste PP<br />

28% afkomstig uit PMD restafval<br />

Houtvezel<br />

72% uit oude kapotte pallets en ongelakt sloophout<br />

permanent<br />

CO2<br />

storage<br />

PRODUCTION<br />

USE/RE-USE<br />

RECYCLING<br />

circular economy<br />

De grondstoffen worden<br />

geleverd door<br />

lokale afvalverwerkers<br />

VRAAG NU KLEUR SAMPLES AAN OP:<br />

INNODEEN.NL/DBPSIDING<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

41


Software<br />

Informatie loopt zoveel mogelijk op dezelfde wijze en gestandaardiseerd door de drie softwaresystemen heen.<br />

Tekst: Roel van Gils Beeld: Orgadata<br />

De kracht van de drie-eenheid<br />

Naadloze integratie van drie<br />

gevelbouw-specifieke softwaresystemen<br />

Al vele jaren werken Orgadata, T.A.Project en CAD-PLAN, ontwikkelaars van software specifiek voor de<br />

gevelbouw, samen om hun software – Logikal, E-R-Plus en ATHENA – optimaal met elkaar te laten communiceren.<br />

De synergie tussen de drie softwaresystemen is dan ook ongeëvenaard. Het zorgt ervoor dat<br />

processen bij gevelbouwers eenvoudiger, efficiënter en daarmee prijstechnisch gunstiger uit de bus komen<br />

rollen. Een gesprek met de evangelisten van deze softwarehuizen over de kracht van deze drie-eenheid voor<br />

zowel kleine en eenvoudige als grote en complexe projecten.<br />

Wat we alle drie in de markt ervaren, is dat de behoefte bij gevelbouwers<br />

om software met elkaar te laten ‘praten’ steeds groter<br />

wordt, begint Paul Thyssen van Orgadata Benelux. “En dat geldt<br />

zeker niet alleen voor de ‘grote jongens’, ook de kleinere partijen<br />

hebben baat bij een soepel en geolied digitaal proces. Want alle<br />

gegevens altijd en overal beschikbaar hebben, leidt tot een enorme<br />

efficiëntiewinst.” Logikal, E-R-Plus en ATHENA hebben elk hun<br />

eigen expertise, maar de softwarehuizen programmeren ook naar<br />

elkaar toe, legt Mauries Boley van ASteQ uit, de Nederlandse vertegenwoordiging<br />

van T.A.Project. “Dat betekent dat je met de drie<br />

systemen tezamen meer bereikt dan wanneer je ze los van elkaar<br />

beschouwt. Eén plus één plus één is vier.”<br />

Meerwaarde<br />

Maar wat betekent uitwisseling van gegevens nu concreet? Het<br />

begint aan de voorkant met het ontwerp in ATHENA, waarin de<br />

database van Logikal wordt gebruikt om het ontwerp op te bouwen.<br />

ATHENA biedt inzicht in het overall plaatje, dus niet alleen<br />

in de gevelelementen, maar ook van alle andere bouwaansluitingen<br />

en plaat- en zetwerk. De praktische invulling van de elementen,<br />

zoals ramen, deuren en vliesgevels neemt Orgadata voor<br />

rekening, terwijl E-R-Plus de projectadministratie ‘managet’ en<br />

het logistieke traject, zoals de aankoop van artikelen, het voorraadbeheer<br />

en de planning. Jochem de Langen van CAD-Plan:<br />

“De meerwaarde van ATHENA zit hem ook heel duidelijk in het<br />

42 GEVELBOUW.INFO


Software<br />

ontwerp van complexe 3D-gevels. De data daarvan wordt vervolgens<br />

overgenomen door Logikal en landt daarmee ook weer in E-<br />

R-Plus.” Mauries vult aan: “E-R-Plus gebruikt op zijn beurt weer<br />

de gegevens uit Logikal en ATHENA voor calculatiedoeleinden,<br />

het opstellen van offertes en budgetten. En daarna in het operationele<br />

traject om de logistiek op te volgen met materiaalbehoefte,<br />

inkooporders en voorraadbeheer. En behalve materialen, is er natuurlijk<br />

ook menskracht nodig. De uren uit Logikal gebruiken we<br />

voor de planning in E-R-Plus.”<br />

Bidirectioneel<br />

De drie softwarebedrijven<br />

proberen zoveel<br />

mogelijk data te<br />

standaardiseren. “Informatie<br />

loopt zoveel<br />

mogelijk op dezelfde<br />

wijze door de drie softwaresystemen<br />

heen”,<br />

zegt Paul. “Informatie<br />

van bijvoorbeeld profiel- en beslagleveranciers in Logikal worden<br />

op dezelfde wijze gebruikt in zowel ATHENA als E-R-Plus. En behalve<br />

voor de digitale opbouw van de gevelelementen ondersteunt<br />

Logikal ook in de aansturing van de machines in de werkplaats,<br />

ongeacht merk of type.” De gegevensuitwisseling tussen de drie<br />

softwaresystemen is absoluut geen eenrichtingsverkeer, benadrukt<br />

Paul. “Geen enkel systeem is leidend en gegevensuitwisseling<br />

in alle richtingen is mogelijk. Het verloopt bidirectioneel. Informatie<br />

over artikelen, relaties of technische informatie hoeft maar<br />

in één systeem te worden opgetuigd, waarna het door de andere<br />

producten wordt overgenomen. Iedereen werkt dus met dezelfde<br />

data. Er hoeft geen informatie meer handmatig te worden overgeheveld<br />

en daarmee daalt de foutmarge aanzienlijk. En dankzij<br />

online updates is de data van leveranciers in Logikal en dus ook<br />

in E-R-Plus en ATHENA altijd actueel.” Over actuele informatie gesproken,<br />

met het documentmanagemenssysteem CRONOS van<br />

‘Geen enkel systeem is leidend<br />

en gegevensuitwisseling in<br />

alle richtingen is mogelijk'<br />

CAD-PLAN heb je bovendien altijd de beschikking over de meest<br />

actuele versie van bestanden en tekeningen.<br />

Altijd en overal de juiste informatie<br />

Om inzicht te krijgen in processtappen en ze op de juiste manier op te<br />

volgen, moet informatie tegenwoordig niet alleen op kantoor beschikbaar<br />

zijn, maar ook op de werkvloer en buiten op de bouw. “Dat is<br />

ook de reden dat we E-R-Plus als een cloudoplossing aanbieden”, zegt<br />

Mauries. En Logikal heeft daarvoor de MES-systematiek ontwikkeld.<br />

“Op die manier brengen we de informatie digitaal tot bij de operator op<br />

de werkvloer”, zegt Paul. “En met onze recent gelanceerde SimplyTag<br />

gaan we nog een stap<br />

verder met gegevensverstrekking.<br />

Informatie van<br />

een individueel element<br />

is niet alleen beschikbaar<br />

voor de gevelbouwer,<br />

maar via een QR-code<br />

ook voor de eindgebruiker<br />

of onderhoudspartij.<br />

De gegevens komen initieel uit Logikal, maar kunnen aangevuld worden<br />

met informatie uit E-R-Plus of zelfs een tekening uit ATHENA.” Jochem:<br />

“Met deze oplossing staan we gezamenlijk gesteld voor de wereld van<br />

BIM. SimplyTag is immers een praktische invulling om alle technische en<br />

relevante informatie direct beschikbaar te hebben.”<br />

Het grote verschil met tien jaar geleden in softwareland is volgens<br />

de heren dat gevelbouwers niet meer op zoek zijn naar een allesin-een<br />

pakket. Nee, er wordt meer en meer ingezet op best of<br />

breed, oftewel de sterkste leverancier voor een specifiek onderdeel.<br />

Voorwaarde is wel dat het systeem kan communiceren met andere<br />

sterke producten. En dat is waar Orgadata, T.A.Project en CAD-<br />

PLAN op inzetten en uitblinken. De synergie tussen de systemen<br />

is ongeëvenaard en dat steken ze niet onder stoelen of banken. Zo<br />

presenteren ze zich gezamenlijk op de diverse vakbeurzen, zoals<br />

binnenkort ook weer op de Polyclose. ❚<br />

De synergie tussen Logikal, E-R-Plus en ATHENA zorgt ervoor dat processen bij gevelbouwers eenvoudiger,<br />

efficiënter en daarmee prijstechnisch gunstiger uit de bus komen rollen.<br />

Orgadata, T.A.Project en CAD-PLAN presenteren<br />

zich veelal gezamenlijk op de diverse vakbeurzen,<br />

zoals binnenkort ook weer op de Polyclose.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

43


Software<br />

Tekst: Roel van Gils Beeld: Orgadata<br />

Software met de beste<br />

connecties digitaliseert<br />

raam-, deur- en gevelbouw<br />

Logikal van Orgadata is de toonaangevende software waarmee vakmensen de productie van ramen, deuren<br />

en gevels eenvoudig kunnen digitaliseren. Van het idee tot het afgewerkte element, ze worden ondersteund<br />

door het programma in alle werkstappen. Een grote toegevoegde waarde: Logikal is niet gebonden aan een<br />

specifieke fabrikant en biedt de grootste database voor profielen, beslag en accessoires op de markt: de<br />

gegevens van de producten van alle relevante fabrikanten zijn als het ware geïntegreerd in de software. In<br />

totaal zijn er meer dan zeven miljoen artikelen van meer dan 700 leveranciers. De gegevensontwikkelaars<br />

van Orgadata zorgen voortdurend voor de actualiteit en kwaliteit van de gegevens.<br />

Achter deze knowhow zit natuurlijk een uitstekende<br />

samenwerking met de fabrikanten<br />

van marktrelevante artikelen. En dat is<br />

weer te danken aan de allerbeste contacten<br />

met de fabrikanten. “Met softwareoplossingen<br />

is het net als met mensen: goede connecties<br />

helpen”, zegt Paul Thyssen van Orgadata.<br />

Logikal biedt open interfaces voor<br />

een naadloze verbinding met andere systemen,<br />

bijvoorbeeld voor machinebesturing,<br />

ERP-oplossingen en CAD-programma's.<br />

Representatief voor de uitstekende samenwerkingsverbanden<br />

met andere softwareleveranciers<br />

zijn de bedrijven T.A.Project<br />

met hun ERP-programma, CAD-Plan en<br />

Logikal van Orgadata is de toonaangevende software waarmee vakmensen de productie van ramen, deuren en gevels eenvoudig kunnen digitaliseren.<br />

44 GEVELBOUW.INFO


Software<br />

ISD met hun CAD-oplossingen en Arkance<br />

Systems Nederland voor Revit.<br />

Update 12<br />

Logikal wordt voortdurend verfijnd met updates<br />

en aangepast aan de huidige vereisten.<br />

Momenteel heeft versie Logikal 12 de kantoren<br />

en werkplaatsen van de raam-, deur- en gevelbouw<br />

bereikt. Naast verschillende nieuwe<br />

functies blinkt update 12 vooral uit door een<br />

nieuw uiterlijk, waardoor Logikal nog intuïtiever<br />

en sneller kan worden bediend. “De nieuwe Logikal<br />

ziet er compleet anders uit dan alles wat<br />

er tot nu toe is geweest. En toch ziet het er zo<br />

vertrouwd uit”, legt Paul uit. “Dat komt omdat<br />

het nieuwe uiterlijk doet denken aan Microsoftprogramma's<br />

die iedereen kent.”<br />

Papierloze productie<br />

Als ideale aanvulling op Logikal heeft Orgadata<br />

Logikal MES ontwikkeld, een productiecontrolesysteem<br />

dat de productie controleert, digitaliseert<br />

en optimaliseert. Met Logikal MES zijn er<br />

schermen bij elke machine en bij elk handmatig<br />

werkstation in de productiehal. Elke monitor<br />

laat precies zien wat er gedaan moet worden<br />

op het betreffende station. Orgadata's productiecontrolesysteem<br />

maakt zo de klassieke<br />

productiepapieren overbodig. De weg is vrij<br />

voor papierloze productie. Tegelijkertijd documenteert<br />

Logikal MES het volledige productieproces<br />

in digitale vorm. De productiecontrole<br />

in de fabriek (WPK) gebeurt dus als vanzelf, bij<br />

wijze van spreken met een druk op de knop.<br />

Op dezelfde manier worden vereisten voor de<br />

CE-markering en andere documentatieverplichtingen<br />

eenvoudig afgehandeld.<br />

QR-code<br />

De nieuwste hightech uitvinding in Orgadata's<br />

portfolio is SimplyTag, die sommigen in de<br />

markt al kennen als Datasafe. De nieuwe naam<br />

SimplyTag weerspiegelt de uitgebreide reeks<br />

functies; tegelijkertijd is het uiterlijk van de bijbehorende<br />

app geoptimaliseerd. Met Simply-<br />

Tag kunnen alle productiegegevens van Logikal<br />

direct worden gekoppeld aan een element,<br />

opvraagbaar via een QR-code en een wachtwoord.<br />

Dit betekent dat de gegevens altijd direct<br />

beschikbaar zijn; moeizaam zoeken is niet<br />

nodig. SimplyTag ondersteunt CE-markering<br />

en eventueel onderhoud en reparaties achteraf.<br />

“Als er bijvoorbeeld een ruit kapot is, hoeft niemand<br />

naar de klant toe te rijden om de afmetingen<br />

te achterhalen. Alle informatie over de ruit<br />

kan via de QR-code worden doorgegeven. Bijvoorbeeld<br />

wat voor soort glas het is, hoe breed<br />

of hoog de ruit is en al het andere”, zo prijst<br />

Paul de nieuwste vinding. “Dit is natuurlijk goed<br />

voor de klantenbinding op de lange termijn.” ❚<br />

Orgadata presenteert en legt de innovatieve nieuwe tools in Logikal altijd uit op beurzen. Hier Paul<br />

Thyssen in gesprek.<br />

Het nieuwste product van Orgadata is SimplyTag. Het ondersteunt gebruikers onder meer met CE-markering<br />

en klantenbinding.<br />

De gegevensontwikkelaars van Orgadata zorgen voortdurend voor de actualiteit en kwaliteit van de gegevens.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

45


Software<br />

Tekst: T.A.Project, Roel van Gils Beeld: T.A.Project<br />

Papierloze productie<br />

is geen toekomstmuziek<br />

Van werkvoorbereiding tot productiecontrole en verzending - er zit veel potentieel in papierloze productie<br />

en het volgen van onderdelen. T.A.Project biedt uitgebreide IT-oplossingen voor de digitalisering van logistieke<br />

processen in de metaal-, staal- en gevelbouw: mobiele toepassingen zoals de werkorder-app en de<br />

verzend-app zijn gekoppeld aan de beproefde ERP-branchesoftware E-R-Plus en vormen zo een modern<br />

en open IT-platform.<br />

Eén ding is duidelijk: productieprocessen op basis van papieren<br />

formulieren en vellen papier zijn niet lang meer bestand tegen de<br />

eisen van een steeds meer gedigitaliseerde industrie. Om papierloze<br />

productie te realiseren, is het echter niet voldoende om voorheen<br />

geprinte documenten beschikbaar te maken in gescande formaten<br />

zoals PDF’s. De start van digitale productie gaat veel verder dan<br />

de introductie van een DMS (document management systeem). Het<br />

doel moet zijn om informatie en gegevens interactief, aanpasbaar,<br />

up-to-date en in realtime beschikbaar te maken.<br />

Productie- en assemblagecontrole via app<br />

Maar hoe kunnen papieren processen op een zinvolle manier worden gedigitaliseerd?<br />

Met zijn innovatieve mobiele toepassingen wijst E-R-Plus zijn<br />

gebruikers de weg naar de toekomst. De koers voor papierloze productie<br />

wordt meteen aan het begin van het productieproces uitgezet. Het vooraf<br />

berekenen en indienen van offertes vindt plaats in het ERP-systeem en<br />

zorgt voor transparante processen en geoptimaliseerde workflows.<br />

Na een statuscontrole van het materiaal en de interne voorraden<br />

en een vraag over de beschikbaarheid van het personeel, worden<br />

de productie- en assemblageorders vrijgegeven en in realtime elektronisch<br />

doorgestuurd naar de respectieve werkgebieden, inclusief<br />

werkinstructies en tekeningen.<br />

Met de E-R-Plus werkorder app kunnen deze werkorders en gekoppelde<br />

documenten live worden opgehaald uit de database. Alle or-<br />

Papierloze productie is dankzij E-R-Plus geen toekomstmuziek meer.<br />

46 GEVELBOUW.INFO


Software<br />

De koers voor papierloze productie wordt door E-R-Plus meteen aan het begin<br />

van het productieproces uitgezet.<br />

De beschikbaarheid van digitale informatie zorgt ervoor dat afstanden korter<br />

worden en vragen overbodig zijn, wat de productiviteit van werknemers verhoogt.<br />

ders die relevant zijn voor een werkstation zijn digitaal beschikbaar,<br />

waardoor afdrukken overbodig worden.<br />

kan doen zodra ze op rekken zijn verpakt. Dit wordt realtime geregistreerd<br />

in het ERP-systeem, alle informatie is altijd up-to-date.<br />

Direct op de werkvloer worden de begin- en einddatum en een korte beschrijving<br />

van de werkorder duidelijk weergegeven voor de medewerkers<br />

op terminals of tablets, naast de richturen. PDF-tekeningen - uiteraard<br />

beschrijfbaar - kunnen op elk moment worden opgeroepen. Onmiddellijke<br />

registratie en terugkoppeling van de werkvoortgang is gegarandeerd,<br />

zodat een project te allen tijde transparant blijft voor alle deelnemers.<br />

Werktijden voor teams of individuele medewerkers worden eenvoudig<br />

geboekt op orders, die vervolgens in de nacalculatie vloeien en<br />

automatisch beschikbaar worden gesteld voor de salarisadministratie.<br />

Als er, tegen de verwachtingen in, verstoringen<br />

optreden in het productieproces,<br />

garandeert volledige documentatie (bijvoorbeeld<br />

van een materiaalfout) de planning die<br />

zo belangrijk is voor de herberekening van<br />

individuele werkorders.<br />

Mobiel volgen van componenten<br />

De E-R-Plus dispatch app helpt bij de mobiele<br />

gegevensverwerking in de expeditie.<br />

Artikel-afleverbonnen voor eindproducten<br />

kunnen worden aangemaakt en gekoppeld<br />

aan verpakkingsmaterialen voor eenmalig<br />

gebruik of rekken voor meermalig<br />

gebruik. De verzending van verpakte items<br />

wordt onmiddellijk gemeld aan het centrale systeem via het mobiele<br />

apparaat. Dankzij de directe toegang tot de database is alle<br />

informatie altijd up-to-date.<br />

Digitale productie wordt gekenmerkt door het feit dat de status van<br />

de order op elk moment wordt terug gemeld aan het toonaangevende<br />

ERP-systeem: als afgewerkt element in de productiehal, gekoppeld<br />

aan een rek dat op een vrachtwagen is geladen of ontvangen<br />

door de assemblageleider op de bouwplaats. Omgekeerd kan door<br />

het scannen van een rek met de app op de bouwplaats de volledige<br />

leveringsbon van het artikel worden weergegeven.<br />

Een andere praktische optie is het direct afroepen van elementen en<br />

assemblagematerialen, wat de assemblagemanager direct in de app<br />

'Dankzij innovatieve<br />

technologieën is<br />

papierloze productie<br />

niet alleen mogelijk,<br />

maar zeker ook<br />

voordelig'<br />

Papierloze documentatie<br />

De bouwdagboek app van E-R-Plus zorgt hier ook voor: het biedt<br />

een overzicht van alle projecten, helpt bij het beheer en bij het opslaan<br />

van informatie over de projecten. De voortgang van de bouw<br />

documenteren via foto- of geluidsbijlagen, extra medewerkers of<br />

materieel aanvragen, rekening houden met weersinvloeden - in de<br />

nieuwe app kunnen bouwplaatsmanagers of projectleiders hun persoonlijke<br />

projectnotities direct op de bouwplaats vastleggen. De<br />

gegevens worden direct in E-R-Plus gesynchroniseerd en zijn in de<br />

desktopversie voor iedereen toegankelijk.<br />

Contactbeheer volgens DSGVO<br />

Met de mobiele app van E-R-Plus kunnen<br />

gebruikers onafhankelijk van het besturingssysteem<br />

contactpersonen bekijken, zoeken en<br />

taken beheren. De contacten worden DSGVOconform<br />

in de app bewaard en zijn zo beschermd<br />

tegen toegang door andere apps. Via<br />

het taakbeheer kunnen nieuwe eigen taken of<br />

taken voor medewerkers worden aangemaakt.<br />

Materiaalbeheer met de MaWi app<br />

De app voor materiaalbeheer van E-R-Plus<br />

(afgekort MaWi app) biedt informatie over<br />

de huidige materiaalvoorraad uit de ERPdatabase<br />

om nieuwe voorraadboekingen te maken voor inkomende<br />

en uitgaande materialen. Dit maakt het heel eenvoudig om materiaalaanvragen<br />

te maken en retouren te boeken, maar ook om inventarisatielijsten<br />

te maken en vast te leggen.<br />

Voordelen in één oogopslag<br />

Dankzij innovatieve technologieën is papierloze productie niet alleen<br />

mogelijk, maar zeker ook voordelig. De besparingen zijn hier al lang<br />

niet meer alleen te danken aan het verminderen van de papier- en printkosten.<br />

De beschikbaarheid van digitale informatie zorgt ervoor dat afstanden<br />

korter worden en vragen overbodig zijn, wat de productiviteit<br />

van werknemers verhoogt. Tegelijkertijd versnelt dit ook de productie.<br />

Daarnaast wordt het foutenpercentage aanzienlijk verlaagd en wordt er<br />

een betere kwaliteit bereikt dankzij een efficiënte planning. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

47


Software<br />

Tekst: CAD-PLAN, Roel van Gils Beeld: CAD-PLAN<br />

Nieuwe versie voor geoptimaliseerde<br />

ontwerpprocessen<br />

De softwareproducten ATHENA, APOLLON en CRONOS van CAD-PLAN zijn op veel punten geoptimaliseerd<br />

en uitgebreid. Dat vraagt om een hernieuwde kennismaking.<br />

ATHENA<br />

ATHENA, de CAD-software voor raam- en<br />

gevelplanning van CAD-PLAN, optimaliseert<br />

ontwerpprocessen in versie <strong>2023</strong> -<br />

onder andere met nieuwe exportformaten<br />

en verbeteringen aan bestaande export.<br />

Bestanden in het BIM-standaard uitwisselingsformaat,<br />

die zijn gemaakt met Autodesk<br />

Revit, kunnen nu bijvoorbeeld eenvoudig<br />

worden geïmporteerd in ATHENA<br />

<strong>2023</strong>. Tijdens het importeren kunnen<br />

IFC-objectklassen worden gedefinieerd<br />

naast het bestand en de juiste tekentemplate.<br />

Met de nieuwe IFC-import kunnen<br />

BIM-managers of aanbestedende instanties<br />

gebouwen of delen van gebouwen<br />

ook driedimensionaal weergeven met de<br />

standalone oplossing ATHENA Complete.<br />

Het nieuw geïntegreerde STEP-formaat<br />

exporteert profielen en platen rechtstreeks<br />

van de projectbrowser naar de CNCmachinesoftware.<br />

Het is ook mogelijk om<br />

vanuit CamProx staven te exporteren naar<br />

de CAM-software CamQuix. Dit maakt<br />

productieprocessen flexibeler en handiger.<br />

Voor geanalyseerde as-modellen kunnen<br />

de bijbehorende vullingen ook volledig automatisch<br />

per niveau worden gegenereerd.<br />

Dit verkort werkprocessen en bespaart tijd.<br />

De prestaties zijn ook aanzienlijk verbeterd,<br />

vooral bij het kopiëren van veel tekenelementen<br />

of het schakelen tussen verschillende<br />

lay-outs. Gevelconstructies worden<br />

geometrisch steeds complexer en moeten<br />

vaak parametrisch worden opgelost.<br />

nieuwe dialoogvenster ‘Gevel’ vergemakkelijkt<br />

bijvoorbeeld de toewijzing van elementen<br />

aan een gebouwoppervlak in het<br />

APOLLON-model. Dit maakt een duidelijke<br />

weergave van de gevel mogelijk. Bovendien<br />

kunnen eenvoudige elementen en elementen<br />

met meerdere velden worden overgedragen<br />

via het venster. De ‘same-part’<br />

oplossing identificeert identieke balken en<br />

vullingen en er kan een compacte componentenlijst<br />

worden gegenereerd. De optie<br />

voor het snijden van profielen is ook verder<br />

geoptimaliseerd als een essentieel onderdeel<br />

van APOLLON en uitgebreid met diepte-informatie<br />

voor elke afzonderlijke profielbewerking.<br />

Met de nieuwe APOLLON<br />

blokbewerker kunnen profielcontouren ook<br />

eenvoudiger en intuïtiever worden gemaakt<br />

en bewerkt. Een andere nieuwe functie is<br />

de vrije profieluitlijning, waarmee profielen<br />

vrij kunnen worden geroteerd of automatisch<br />

kunnen worden uitgelijnd met een<br />

aangrenzend oppervlak. Dit koppelt profielen<br />

aan het oppervlak en past ze aan wanneer<br />

er wijzigingen worden aangebracht.<br />

Interfaces met E-R-Plus en Logikal zijn ook<br />

nieuw. Op deze manier kunnen materiaalvereisten<br />

vanuit T.A.Project worden overgezet<br />

naar E-R-Plus en artikelnummers<br />

worden gematcht. De Logikal interface van<br />

Orgadata kan profielcombinaties importeren.<br />

Bedrijfsgegevensbeheer is een aanvulling<br />

op beide softwareproducten.<br />

CRONOS<br />

Nieuwe functies in CRONOS zijn onder<br />

andere Duitstalige en Engelstalige teksten,<br />

een geoptimaliseerde import van massagegevens<br />

en een project-specifieke zoekfunctie<br />

voor documenten. Als documenten<br />

worden vrijgegeven, is het mogelijk om te<br />

definiëren welke personen per e-mail op<br />

de hoogte moeten worden gebracht met<br />

welke inhoud. ZIP-bestanden kunnen nu<br />

ook direct worden uitgepakt door ze naar<br />

het bestandstabblad van een CRONOS-<br />

APOLLON<br />

Met de op Autodesk Inventor gebaseerde<br />

software APOLLON, die door CAD-PLAN<br />

speciaal is afgestemd op de planning van<br />

complexe constructies in de metaalbouw<br />

en de geveltechniek, kunnen zowel conventionele<br />

gevelkozijnen als industrieel vervaardigde<br />

elementgevels worden gepland.<br />

De nieuwe versie <strong>2023</strong> belooft een geoptimaliseerde<br />

werking en meer functies. Het<br />

Een nieuwe functie voor het versiebeheer van lay-outs in CRONOS.<br />

48 GEVELBOUW.INFO


Software<br />

Met de nieuwe IFC-importfunctie kunnen BIM-projectgegevens, die bijvoorbeeld met Autodesk Revit zijn gemaakt, worden geïmporteerd in ATHENA <strong>2023</strong>.<br />

document te slepen. De koppeling van<br />

CRONOS-eigenschappen met de planheader<br />

van een DWG-bestand is ook herzien,<br />

zodat er nu nieuwe parameters beschikbaar<br />

zijn. Lay-outs van een document<br />

kunnen nu ook worden vrijgegeven op zo'n<br />

manier dat er verschillende versiestatussen<br />

kunnen bestaan binnen een Cronos<br />

document en planheader. Daarbij wordt op<br />

de achtergrond een PDF-bestand aangemaakt<br />

waarmee verschillende lay-out versiestatussen<br />

kunnen worden bekeken en<br />

geëxporteerd. Het beheer van berichten is<br />

ook uitgebreid in CRONOS: In het berichtensysteem<br />

worden nu tabbladen weergegeven<br />

waarmee inkomende berichten ook<br />

gesorteerd kunnen worden via gedefinieerde<br />

filters. Hierdoor kunnen berichten overzichtelijker<br />

worden weergegeven voor alle<br />

gebruikers. Berichten kunnen naar een gebruikersgroep<br />

worden gestuurd en e-mails<br />

kunnen worden gefilterd op basis van een<br />

definieerbare tijdsperiode. Als meerdere<br />

e-mails worden geïmporteerd via drag<br />

and drop en er zitten duplicaten tussen,<br />

dan herkent CRONOS dit en vraagt hoe<br />

verder te gaan. ❚<br />

Een nieuw dialoogvenster ‘Gevel’ vergemakkelijkt de toewijzing van gevelelementen in het APOLLON-model.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

49


Software<br />

Tekst: Roel van Gils Beeld: Profity Software<br />

Van Building Information<br />

Model naar Business<br />

Integration Management<br />

Grondstoffenprijzen fluctueren sterk, de arbeidsmarkt staat onder druk, de overheid durft maar geen keuzes<br />

te maken, het zijn allemaal factoren die de bouw- en productie-industrie raken. Een periode waarin alle<br />

lichten op oranje of zelfs rood staan, is het uitgelezen moment om je stuursoftware eens goed tegen het<br />

licht te houden. Aan het woord is Maarten van der Boon van Profity Software. Dit is dé kans om je voor te<br />

bereiden op hetgeen na deze periode gaat komen. BIM4Production ® biedt daarvoor aan industriële elementenbouwers<br />

de juiste handvatten.<br />

tasveld vol te leggen. Kort op de bal spelen<br />

dus. BIM4Production is een softwareplatform<br />

dat helpt om een optimale flow te creëren in<br />

het productieproces van elementen.” Maarten<br />

stelt terecht dat een optimale flow voor iedere<br />

productiefaciliteit anders is. “Het is verstandig<br />

productie in een bredere context te zien. Optimale<br />

flow is meer dan alleen een serie van<br />

transactionele opeenvolgingen. Daarom gaan<br />

we vanuit Profity Software ook het gesprek<br />

aan met opdrachtgevers. Waar sta je nu, wat<br />

heb je nodig en hoe zien we dat dan? Niet<br />

alleen vanuit de fabriek, maar ook in relatie<br />

tot de keten waartoe je behoort. Al dat soort<br />

vraagstukken zijn belangrijk om even stil bij<br />

te staan. En daar leent zich de huidige ‘dip’<br />

perfect voor. Zie het als een kans.”<br />

LEGO ® SERIOUS PLAY ® is een internationaal gecertificeerde methodiek om diverse vraagstukken op het<br />

gebied van visie, strategie, samenwerkingen etc. in 3D-modellen inzichtelijk en concreet te beantwoorden.<br />

Als we de geleerden mogen geloven, kampen<br />

we momenteel in de bouw en industrie<br />

met een dip die ongeveer twee jaar gaat duren,<br />

zegt Maarten. “Oorzaak daarvan is niet<br />

zozeer een economische crisis, maar vooral<br />

een belangen- en keuzecrisis. Stikstof is<br />

een belangenprobleem, de markt heeft hier<br />

oplossingen voor. Ook BIM4Production kan<br />

daaraan een hele goede bijdrage leveren.<br />

Het ontbreekt echter aan duidelijkheid vanuit<br />

de overheid. Wat willen we als Nederland?<br />

Gaan we voor het beste jongetje van de<br />

Europese klas of kiezen we voor een meer<br />

pragmatische aanpak? In die hele hectiek<br />

zal je je als elementenbouwer in de beton,<br />

staal, HSB of welke markt dan ook, moeten<br />

afvragen ‘waar sta ik over zeven jaar?’ en<br />

vooral ‘wat heb ik daarvoor nodig?’.”<br />

Het gesprek aangaan<br />

Software is een middel om een bepaald doel<br />

te bereiken en tegelijk ook in te spelen op actuele<br />

maatschappelijke thema’s, zegt Maarten.<br />

“Met de inzet van slimme software kun je<br />

juist het onderscheid maken bij het verlagen<br />

van je CO 2<br />

-voetafdruk. Door elementen op<br />

een nette manier te produceren en economisch<br />

met grondstoffen om te gaan bijvoorbeeld.<br />

Maar ook door te produceren wat je<br />

daadwerkelijk gaat leveren in plaats van een<br />

Van BIM naar BIM4<br />

BIM4Production kijkt volgens Maarten verder<br />

dan BIM in haar klassieke uitleg: een<br />

Building Information Model. “Naar onze visie<br />

zijn er nog drie stappen daarna. Voor<br />

een optimale flow streven we naar een<br />

strategische samenwerking tussen toeleveranciers<br />

en productiebedrijven. Dan ontstaat<br />

het ‘treintje’ naar BIM4. Je beperkt<br />

je niet tot alléén het Building Information<br />

Model, maar schakelt ambitieus door naar<br />

Business Integration Management. Op het<br />

moment dat je over de keten heen zaken<br />

kan integreren, wat BIM4Production als<br />

standaard softwareplatform vergaand faciliteert,<br />

lever je een wezenlijke bijdrage<br />

aan de innovatiekracht van de bouwsector<br />

in het algemeen en van de industriële elementenbouwer<br />

specifiek. Vanuit marktkennis<br />

leveren wij als softwareleverancier een<br />

50 GEVELBOUW.INFO


Software<br />

Wanneer je de 3D-kracht van LEGO SERIOUS PLAY eens wilt ervaren, schrijf je dan in voor één van de drie<br />

open inspiratie-sessies via bim4production.nl/LSP-inspiratie.<br />

gelaagder aanbod. Je koopt geen softwarepakket,<br />

maar een bredere oplossing<br />

waar, naast een productplatform, ook een<br />

visieplatform aan ten grondslag ligt. Verzekerd<br />

zijn van een optimale flow? Dat draait<br />

in onze visie om de juiste strategieën en<br />

een doordachte digitale transitie.”<br />

The Playground<br />

We zijn ons ervan bewust dat we hiermee<br />

een grote broek aantrekken, maar dat gaan<br />

we ook concreet maken, verklapt Maarten.<br />

“Op dit moment wordt de laatste hand gelegd<br />

aan onze Playground. Een specifieke<br />

ruimte waarin we gesprekken met opdrachtgevers<br />

kunnen faciliteren, maar op een totaal<br />

andere manier dan men gewend is. Aan<br />

de hand van de LEGO ® SERIOUS PLAY ®<br />

(LSP) methode gaan we samen gefundeerd<br />

aan de slag om, vanuit relevante casussen<br />

en duidelijke vraagstellingen, te komen tot<br />

nieuwe inzichten en duidelijke antwoorden.<br />

LSP is een internationaal gecertificeerde<br />

methodiek om diverse vraagstukken op het<br />

gebied van visie, strategie, samenwerkingen<br />

etc. in 3D-modellen inzichtelijk en concreet<br />

te beantwoorden. Zelf ben ik een gecertificeerd<br />

facilitator in deze methodiek. Onze<br />

inzet is bedoeld voor klanten (en klanten<br />

van onze klanten) die open staan om op een<br />

andere manier naar hun strategische toekomst<br />

te kijken. Op deze manier creëren én<br />

concretiseren we ook een optimale flow in<br />

marktkennis en -samenwerking.”<br />

Wanneer je de 3D-kracht van LEGO<br />

SERIOUS PLAY eens wilt ervaren, schrijf je<br />

dan in voor één van de drie open inspiratiesessies.<br />

Je vindt de data op bim4production.nl/LSP-inspiratie.<br />

❚<br />

Maarten van der Boon, gecertificeerd facilitator van de LEGO ® SERIOUS PLAY ® methode.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

51


DÉ SOFTWARE VOOR DE GEVELBOUW EN KOZIJNTECHNIEK,<br />

METAAL- EN STAALBOUW<br />

E·R·Plus is een zeer effectief werkinstrument dat gerichte planning<br />

en controle van uw projectprocessen mogelijk maakt. Op die<br />

manier kunt u zich volledig focussen op uw voornaamste zakelijke<br />

doelen. E·R·Plus is speciaal ontwikkeld voor ambachtelijke<br />

bedrijven en is in de praktijk al vele jaren met succes toegepast.<br />

www.asteq.eu<br />

De CAD-software<br />

voor metaalbouw<br />

en geveltechniek<br />

De oplossing voor<br />

parametrische uitdagingen<br />

in de geveltechniek<br />

Productgegevensbeheer (PDM)<br />

voor metaalconstructie en<br />

geveltechnologie<br />

Software voor metaalbouw en geveltechniek<br />

CAD-PLAN Benelux<br />

Tel. +31-6-1551-0565<br />

www.cad-plan.com


INDUSTRY 4.0 READY<br />

PROFIELBEWERKING<br />

VOOR IEDERE TOEPASSING<br />

VEELZIJDIG. FLEXIBEL. SNEL.<br />

Als S, XL<br />

en XXL-versie<br />

leverbaar<br />

De doorloopmachines van de modelreeks SBZ 628<br />

bieden de hoogste flexibiliteit in het bewerken en<br />

afkorten van aluminium profielen.<br />

• Tot maximaal 8 freesspindels voor het<br />

boren en frezen<br />

• Traploos verstelbare hoekinstelling<br />

• Zaagaggregaat voor het afkorten 45°-135° of<br />

22,5°-157,5° met uithoekfunctie<br />

• Combi-opspansysteem<br />

Ervaar het zelf! Neem vandaag nog contact met ons op!<br />

elumatec Benelux BV<br />

Hoogeveenenweg 2<strong>04</strong><br />

NL 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel<br />

T: +31 (0) 180 31.58.58 · @: sales.bx@elumatec.com<br />

www.elumatec.com


Software<br />

Tekst: Roel van Gils Beeld: Covrr<br />

Specialist in aluminium<br />

cassettegevels vertrouwt<br />

op dedicated software<br />

In relatief korte tijd heeft het Belgische Covrr een behoorlijke naam opgebouwd in de wereld van de<br />

gevelbouw. Zo heeft de specialist in aluminium cassettegevels bijvoorbeeld meegeholpen aan de<br />

upgrade van het bekende hotel La Réserve in Knokke van vier sterren naar vijf sterren superior.<br />

Het ontwerp werd volledig in HiCAD uitgetekend en dat bleek volgens projectleider Anthony Bossuyt<br />

van enorme meerwaarde voor de doorlooptijd.<br />

Covrr is een nog jonge gevelspecialist en bestaat<br />

inmiddels een kleine twee jaar. “We zijn<br />

ontstaan vanuit de Publima Group”, begint<br />

Anthony. “Publima is gespecialiseerd in lichtreclame<br />

en realiseerde ook regelmatig unieke<br />

gevels. Deze activiteiten werden echter zo groot<br />

waardoor we besloten om deze expertise onder<br />

te brengen in een aparte onderneming met een<br />

volledige focus op de gevel. Met Covrr richten<br />

we ons vooral op geventileerde cassettegevel<br />

in aluminium composiet, waarmee we vanuit de<br />

lichtreclame ook zeer veel ervaring hadden.”<br />

Alucobond module<br />

Een andere onderneming in een nieuwe<br />

business betekende dus ook dat we nieuwe<br />

software nodig hadden, zegt Anthony. “De<br />

software die we gebruiken voor de lichtreclame<br />

is niet heel geschikt voor het uittekenen<br />

van gevels. Daarom zijn we op zoek gegaan<br />

naar een ander pakket voor Covrr. De software<br />

die direct opviel, was HiCAD. Met name<br />

omdat zij in samenwerking met Alucobond,<br />

de referentie in de sector voor aluminium<br />

composiet, een module aanbieden specifiek<br />

voor aluminium composiet cassettes. Dat gaf<br />

voor mij echt de doorslag. Deze module is<br />

van enorme meerwaarde in functionaliteit,<br />

in snelheid én in precisie. Elk detail zit in de<br />

software verwerkt, wat het zeer eenvoudig<br />

maakt om de gevel uit te tekenen. De software<br />

is misschien iets duurder, maar de snelheid<br />

die we daarmee winnen, is enorm.”<br />

3D-scans<br />

Anthony prijst ook de andere modules binnen<br />

HiCAD. “Zo maken we onder andere<br />

HiCAD is van enorme meerwaarde geweest bij La Réserve, ook naar de<br />

productie en uitvoering toe.<br />

Covrr heeft meegeholpen aan de upgrade van het bekende hotel La Réserve in<br />

Knokke van vier sterren naar vijf sterren superior.<br />

54 GEVELBOUW.INFO


Software<br />

De inkomhal werd voorzien van een volledig nieuwe plafondstructuur.<br />

gebruik van de staalbouwmodule voor het<br />

ontwerpen van gecompliceerde ophangstructuren<br />

en van de module Point Cloud die<br />

het mogelijk maakt om 3D-scans in te laden<br />

in de software. We kunnen een gevel 3D<br />

inscannen, binnentrekken in HiCAD en vervolgens<br />

daarop verder werken. Dat bespaart<br />

ons ontzettend veel tijd, want het handmatig<br />

opmeten is voor heel veel gevels een gigantische<br />

klus. Wij hebben in HiCAD de volledig<br />

nieuwe plafondstructuur bij de inkomhal uitgetekend<br />

en in 3D gemodelleerd. Het model<br />

werd zelfs door de aannemer gebruikt voor<br />

communicatie met de andere onderaannemers,<br />

zoals het inpassen van de installaties.”<br />

Enorme meerwaarde<br />

HiCAD is van enorme meerwaarde geweest<br />

bij La Réserve, ook naar de productie en<br />

uitvoering toe. “We hebben zo’n 2 ton aan<br />

aluminium structuur met slechts 2% verlies<br />

kunnen verzagen. Dat is echt minimaal. Ook<br />

de tijdswinst die het werken in HiCAD oplevert,<br />

is ongeëvenaard”, merkt Anthony.<br />

“Met één muisklik komt de volledige lijst van<br />

materialen naar boven. Diezelfde file kan<br />

één op één ingeladen worden in de CNCmachine.<br />

We hoeven dus geen extra tekeningen<br />

te maken voor de productie. Ideaal.”<br />

Volgens Anthony is HiCAD relatief eenvoudig<br />

aan te leren. “Je moet het in het begin<br />

even doorhebben, maar als je eenmaal de<br />

basis erachter begrijpt, is het zeer gemakkelijk.<br />

Ikzelf heb de training gevolgd bij ISD<br />

Benelux en heb nadien zelf in twee weken<br />

mijn collega opgeleid.”<br />

Ook over de samenwerking met ISD Benelux,<br />

de leverancier van HiCAD, is Anthony<br />

zeer te spreken. “De service is uitstekend,<br />

ze zijn altijd bereikbaar en klaar om te helpen.<br />

Verder staan ze ook open voor feedback<br />

en hebben korte lijnen met het hoofdkantoor<br />

en de developers daar. We zijn wat<br />

dat betreft zeer content met de keuze voor<br />

HiCAD. In alle opzichten.” ❚<br />

De tijdswinst die het werken in HiCAD oplevert, is ongeëvenaard.<br />

Covrr heeft de volledig nieuwe plafondstructuur bij de inkomhal in HiCAD<br />

uitgetekend en in 3D gemodelleerd.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

55


Tekst: Roel van Gils Beeld: Soprema<br />

Voortrekkersrol in duurzaamheid en circulariteit:<br />

Let’s go to zero<br />

Iedereen praat over duurzaamheid en circulariteit, maar dat zijn ‘slechts’ middelen om het uiteindelijke doel<br />

te bereiken: de CO 2<br />

-voetafdruk naar nul reduceren. Aan het woord is Wilbert Elissen, Managing Director van<br />

Soprema Nederland. Soprema neemt hierin wereldwijd een voortrekkersrol en communiceert dat aan de<br />

buitenwereld met de campagne ‘let’s go to zero’. De eerste stappen zijn veelbelovend.<br />

Soprema Group is wereldwijd actief en heeft<br />

zich ten doel gesteld om de CO 2<br />

-voetafdruk<br />

in 2027 met 30% te verlagen ten opzichte<br />

van het jaar 2020. “We zijn ons ervan bewust<br />

dat zo’n doelstelling meer vergt dan<br />

alleen vrachtauto’s op HVO100-brandstof<br />

te laten rijden, zonnepanelen te installeren<br />

en over te schakelen op LED-verlichting”,<br />

erkent Wilbert. “We hebben dan ook al aardig<br />

wat stappen in de juiste richting gezet.<br />

Dankzij de overname van EPS Nederland<br />

bijvoorbeeld kunnen we voortaan op grote<br />

schaal EPS uit de bouw, voedingsmiddelen-<br />

en verpakkingsindustrie inzamelen om<br />

hiervan in onze fabriek in Tongeren nieuwe<br />

XPS-isolatieplaten te produceren.” Inspanningen<br />

die zijn beloond met een Cradle to<br />

Cradle-certificaat.<br />

100% biobased<br />

Een zeer geringe CO 2<br />

-voetafdruk heeft ook<br />

de Pavatex-houtvezelisolatie van Soprema.<br />

“Uit het zaagafval, de houtkrullen en -snippers<br />

van naaldboomkwekerijen halen wij ve-<br />

'Vanaf 2024 maken wij van elk<br />

product dat wij leveren de CO 2<br />

-voetafdruk<br />

per m 2 zichtbaar'<br />

Iedereen praat over duurzaamheid en circulariteit, maar Soprema neemt hierin wereldwijd een voortrekkersrol en communiceert dat aan de buitenwereld met de campagne ‘let’s go to zero’.<br />

56 GEVELBOUW.INFO


zels die vervolgens met stoom worden gereinigd<br />

en geperst tot een eindproduct. Door te<br />

‘spelen’ met de persdruk, varieert het eindresultaat<br />

van zachte houtvezeldekens tot harde<br />

houtvezelisolatieplaten”, legt Jacco Dwars<br />

uit, Sales Manager Isolatie bij Soprema Nederland.<br />

“Pavatex is een isolatieproduct met<br />

verreweg de minste milieubelasting én 100%<br />

biobased. De fabriek bevindt zich bovendien<br />

in de Vogezen, midden in een duurzaam<br />

bosbouwgebied, dus dicht bij de grondstof.”<br />

Samenwerken met de keten<br />

Soprema is ook een bitumenproducent. “Inmiddels<br />

zijn we zover dat 40% van de gebruikte<br />

grondstoffen bestaat uit non-virgin<br />

materiaal”, zegt Wilbert. “En daar gaan we nog<br />

meer stappen in zetten, maar dat vraagt ook<br />

om samenwerking met de keten. Zo gaan we<br />

investeren in een recyclingunit voor gebruikte<br />

dakmaterialen in Grobbendonk, maar hebben<br />

daar wel de keten voor nodig om ervoor te<br />

zorgen dat oude bitumen ingezameld worden.<br />

Daarvoor gaan we graag het gesprek aan om<br />

die retourstromen op poten te zetten.” Jacco<br />

vult aan: “Dankzij de keten zijn we inmiddels<br />

al in staat om EPS te recyclen in onze XPSfabriek,<br />

maar verwerken we bijvoorbeeld ook<br />

al voor een gedeelte polyester (de bekende<br />

PET-flessen) in onze PIR-isolatie. Samen met<br />

de markt onderzoeken we op steeds meer<br />

gebieden de technische mogelijkheden.”<br />

Soprema zamelt EPS uit de bouw, voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie in om hiervan in de fabriek in<br />

Tongeren nieuwe XPS-isolatieplaten te produceren.<br />

Langere levensduur of<br />

gecombineerde functies<br />

Bij het reduceren van de CO 2<br />

-voetafdruk zijn<br />

volgens Wilbert meerdere factoren van belang.<br />

“Met een langere levensduur daalt ook de CO 2<br />

-<br />

voetafdruk”, stelt hij terecht. “Ook dat is een belangrijk<br />

aspect waar wij op inzetten. Net als het<br />

bereiken van hogere isolatiewaardes met minder<br />

materiaal of gecombineerde functies waarbij<br />

groendaken en retentiedaken ook bijdragen aan<br />

het verlagen van de omgevingstemperatuur. Alle<br />

initiatieven die we de komende periode gaan<br />

ontplooien, scharen zich onder de paraplu van<br />

‘let’s go to zero’. Circulariteit is een belangrijk<br />

middel, maar uiteindelijk gaat het om het reduceren<br />

van onze CO 2<br />

-voetafdruk. En daar zetten<br />

we als fabrikant vol op in.”<br />

Wilbert merkt tot slot op dat er ook een<br />

taak is weggelegd voor architecten en opdrachtgevers.<br />

“Zij moeten weloverwogen<br />

systeemkeuzes maken voor het beperken<br />

van de uitstoot. Vanaf 2024 maken wij van<br />

elk product dat wij leveren de CO 2<br />

-voetafdruk<br />

per m 2 zichtbaar, zodat al bij het ontwerp<br />

van een gebouw de juiste systeemkeuze<br />

gemaakt kan worden.” ❚<br />

Pavatex is een isolatieproduct met verreweg de minste milieubelasting én 100% biobased.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

57


Het hoogwaardige textielassortiment bestaat uit lichtdoorlatende en ondoorzichtige weefsels die door reflectie en absorptie van de zoninstraling een reductie tot 100% mogelijk maken.<br />

Tekst en beeld: heroal<br />

Zonweringsoplossingen<br />

met designdiversiteit<br />

Van een klein ambachtelijk bedrijf dat in 1874 begon met de productie van klompen, heeft heroal zich<br />

gestaag verder ontwikkeld. Vandaag de dag is het aluminium-systeemhuis een van de internationale<br />

marktleiders en is het wereldwijd betrokken bij de bouw van duurzame gebouwen in de woning- en<br />

projectbouw. Flexibele zonweringsoplossingen voor een effectieve bescherming tegen verblinding,<br />

inkijk en hitte vormen een belangrijk bestanddeel van het portfolio.<br />

Flexibel te gebruiken screendoek<br />

Met de externe, textiele zonweringssystemen<br />

van heroal kan op verschillende manieren<br />

worden voldaan aan de eisen die<br />

in de moderne woning- en projectbouw<br />

worden gesteld aan efficiënte zonwering.<br />

Het screendoek houdt de kamertemperatuur<br />

op hete dagen aangenaam koel,<br />

laat tegelijkertijd nog steeds daglicht in<br />

de kamer en past zich esthetisch aan de<br />

gebouwschil aan.<br />

Het portfolio omvat zonweringssystemen<br />

voor ramen en deuren waarbij het screen-<br />

doek door een robuuste zip-geleider, een<br />

fijne roestvaststalen kabel of onopvallend<br />

via de onderlijst wordt geleid. Ook is volledige<br />

integratie in de vliesgevels mogelijk.<br />

Daarnaast biedt heroal eveneens horizontale<br />

en verticale zonweringen voor gebruik<br />

bij terrasoverkappingen aan.<br />

58 GEVELBOUW.INFO


De heroal VS Z creëert een huiselijke sfeer zonder het daglicht volledig te blokkeren.<br />

Voor maximale vormgevingsvrijheid en een<br />

perfecte kleurgelijkheid met de gebouwschil<br />

worden de aluminium onderdelen<br />

van de systeemoplossingen gecoat met<br />

de bijzonder weerbestendige heroal hwrpoedercoating,<br />

die verkrijgbaar is in talrijke<br />

kleuren en designs.<br />

Textiele zonweringssysteem<br />

met zipscreentechniek<br />

heroal VS Z is een innovatief zipscreensysteem<br />

dat als buitenliggende zonwering<br />

wordt gemonteerd en ook geschikt<br />

is voor zeer hoge gebouwen. Het scherm<br />

wordt in aluminium geleidingsrails geleid<br />

via een ritssluiting aan het weefsel.<br />

Het hoogwaardige textielassortiment<br />

bestaat uit lichtdoorlatende en ondoorzichtige<br />

weefsels. In tegenstelling tot een<br />

kabel- of railgeleiding is er geen spleet<br />

tussen het doek en het raamkozijn, zodat<br />

de heroal VS Z in combinatie met het<br />

heroal blockout-textiel 100% verduistering<br />

mogelijk maakt. Tegelijkertijd wordt de<br />

UV-straling tot 100% gefilterd.<br />

Met de ruim 250 verschillende textielsoorten<br />

in het standaardportfolio zijn heel veel<br />

vormgevingen mogelijk. Omdat het textiel,<br />

afhankelijk van de gekozen stof, is gemaakt<br />

van gecoat glasvezel of polyester met hoge<br />

treksterkte, is het water- en vuilafstotend,<br />

ademend, UV- en schimmelbestendig en<br />

is het een oplossing die zorgt voor duurzaamheid<br />

en grote mate van functionaliteit<br />

op lange termijn. Het textiel-trendportfolio<br />

is uit voorraad beschikbaar en maakt korte<br />

levertijden mogelijk.<br />

Duurzame systeemoplossing<br />

met flexibele ontwerpvrijheid<br />

Om het zonweringssysteem in kleur te matchen<br />

met de gebouwschil, kan de aluminium<br />

geleiderail, de kast en de onderlijst van de<br />

heroal VS Z in de fabriek naar wens van de<br />

klant worden voorzien van poedercoating in<br />

alle RAL-kleuren, de exclusieve kleuren van<br />

Les Couleurs ® Le Corbusier of de innovatieve<br />

heroal SD oppervlakteafwerking. Op<br />

deze manier kunnen alle voordelen van de<br />

heroal hwr-poedercoating optimaal worden<br />

benut en bijdragen aan de levensduur van<br />

het systeem, naast de hoge materiaalstabiliteit<br />

van het aluminiummateriaal. ❚<br />

Het screendoek van heroal biedt effectieve bescherming<br />

tegen verblinding, inkijk en hitte en afhankelijk van het<br />

geselecteerd textiel tot 100% UV-bescherming.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

59


Tekst: Roel van Gils Beeld: Grenzebach Envelon GmbH<br />

Actieve gevel met<br />

innovatieve PV-cellen<br />

Max & Moore zijn twee spraakmakende werkgebouwen op de noordelijke IJ-oever Buiksloterham in Amsterdam.<br />

Duurzaamheid en toekomstbestendigheid zijn twee belangrijke pijlers in het ontwerp. Het volledige<br />

plan is energieneutraal uitgevoerd en heeft een BREEAM Excellent duurzaamheidscertificaat. Een<br />

cruciale rol daarin speelt de actieve gevel met geïntegreerde PV-cellen.<br />

Om Max & Moore überhaupt van de grond<br />

te krijgen, was het noodzakelijk om ook<br />

de gevel in te zetten voor het opwekken<br />

van energie. Er was al een systeem met<br />

dunne-film-technologie voorgeschreven,<br />

maar dat bleek technisch en economisch<br />

niet haalbaar. Via technisch adviseur Marc<br />

de Winter van MARC Architectural Consultancy<br />

werd een alternatief aangedragen in<br />

de vorm van monokristallijne zonnecellen<br />

van de firma Grenzebach Envelon GmbH.<br />

“Deze PV-cellen ogen niet alleen esthetisch<br />

zeer fraai, maar zijn ook nog eens op<br />

maat aanpasbaar én genereren ruim 20%<br />

meer opbrengst.”<br />

ENVELON transformeert conventionele gevels in<br />

state-of-the-art ‘energiecentrales’.<br />

60 GEVELBOUW.INFO


Staalprofiel<br />

ENVELON transformeert conventionele gevels<br />

in state-of-the-art ‘energiecentrales’. “De<br />

PV-cellen zitten als het ware ingeklemd tussen<br />

twee glasplaten van elk 4 mm dun met<br />

daartussen een folie”, legt Marc uit. “ENVE-<br />

LON produceert de panelen in de gewenste<br />

maat en configuratie. En dat was hier bij Max<br />

absoluut een pré, gezien de beperkte ruimte<br />

tussen de raampartijen en de specifieke detaillering.<br />

De horizontale, zwarte banen in de<br />

gevel van Max, die volledig zijn uitgevoerd in<br />

PV-cellen, moeten namelijk een staalprofiel<br />

voorstellen. Daartoe is aan de boven- en onderzijde<br />

zetwerk aangebracht. En dat zorgt<br />

op zijn beurt weer voor schaduwwerking op<br />

de panelen. Omdat ENVELON de panelen op<br />

maat produceert, is de bovenste rand van de<br />

PV-panelen niet actief om het risico op beschaduwing<br />

te voorkomen. De oriëntatie van<br />

Max is zodanig gunstig dat de panelen per gevel<br />

in serie zijn geschakeld. Zodoende hoeven<br />

er geen optimizers gebruikt te worden. En dat<br />

scheelt weer in de kosten.”<br />

De horizontale, zwarte banen in de gevel van Max zijn volledig uitgevoerd in PV-panelen van ENVELON.<br />

Kromatix-kleurtechniek<br />

In totaal heeft ENVELON 1.300 m 2 aan panelen<br />

geleverd voor Max die door BENGproducts<br />

B.V. zijn gemonteerd en geïnstalleerd. “Daarvan<br />

is 900 m 2 actief op de oost-, zuid- en westgevel,<br />

en hebben we de noordgevel voorzien<br />

van dummy’s die zorgen voor een identieke<br />

uitstraling maar geen opbrengst”, zegt Marc.<br />

De panelen genereren bij Max 165 Wp/m 2 ,<br />

wat neerkomt op een geïnstalleerd vermogen<br />

van circa 148 kWp. De panelen worden overigens<br />

in Duitsland geproduceerd. Bijzonder is<br />

de Kromatix-kleurtechniek op zijde 2, de binnenzijde<br />

van het buitenblad. De kleur die je ziet<br />

is de enige kleur die wordt gereflecteerd, de<br />

rest van het lichtspectrum komt terecht op de<br />

zonnecellen. Dat verklaart onder meer de hoge<br />

opbrengst en specifieke uitstraling.”<br />

ENVELON levert een compleet systeem, inclusief<br />

eigen achterconstructie. “En dat was<br />

in dit geval maar goed ook”, weet Marc. “De<br />

panelen zijn gemonteerd op HSB-elementen<br />

met eigen toleranties. Bovendien zijn achter<br />

de panelen ook nog screens verwerkt. Het<br />

ophangsysteem van ENVELON kan met al die<br />

variabelen overweg, zodat de panelen uiteindelijk<br />

keurig uitgelijnd aan de gevel hangen.<br />

Mits goed voorbereid, vergt het daadwerkelijk<br />

plaatsen en aansluiten van de panelen op de<br />

bouw een beperkte tijdsinvestering. En dat<br />

heeft BENGproducts als geen ander in de vingers.<br />

Behalve de voorbereiding, montage en<br />

installatie verzorgen zij ook de actieve monitoring<br />

voor een optimale opbrengst.” ❚<br />

ENVELON levert een compleet systeem, inclusief eigen achterconstructie.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

61


DEZE GEVEL<br />

GENEREERT<br />

ZONNE-ENERGIE.<br />

Eén van de mogelijkheden om met geventileerde gevels stroom<br />

op te wekken. Ontdek de nieuwe functionele esthetiek!<br />

ENVELON-gevels geven schoonheid en functionaliteit aan gebouwen en<br />

ontketenen innovatie in duurzaam gebouwontwerp en brengen actieve<br />

gevelbekleding in modern gebouwontwerp. Het systeem heeft dezelfde<br />

functionaliteit als een conventionele gevel, maar levert in tegenstelling<br />

tot een passieve glazen gevel jarenlang een meetbare meerwaarde voor<br />

de eigenaar en het milieu.<br />

www.envelon.com<br />

Ik ben een zonnegevel!


00035993001 - RENSON.indd 1 31-08-<strong>2023</strong> 14:12<br />

+ Zowel als lengte, als<br />

maatwerk verkrijgbaar<br />

+ Ook met staalkabelgeleiding<br />

mogelijk<br />

+ Slanke geleiderails<br />

en volledig in te bouwen<br />

+ Grote oppervlakken<br />

in kleine kasten<br />

realiseerbaar<br />

heroal VS Z<br />

Zip-Screen systeem<br />

LINARTE ®<br />

Een nieuwe dimensie in design<br />

gevelbekleding<br />

Duurzame seaside kwaliteit,<br />

hoogwaardig aluminium<br />

Strak Belgisch design, moderne en<br />

tijdloze look & feel voor buiten en<br />

binnen<br />

Eindeloos personaliseerbaar (ronde<br />

muren, mix van lamellen, invullingen<br />

met LED en hout)<br />

Totaalconcept: perfecte integratie<br />

van poorten, stopcontacten, …<br />

www.renson.net<br />

Nieuw design<br />

‘Linarte Cone’<br />

VENTILATION ı SUNPROTECTION ı OUTDOOR<br />

Rolluiken | Zonwering | Roldeuren | Ramen | Deuren<br />

Vliesgevels heroal.nl


Tekst en beeld: Renson<br />

Extra design- en combinatiemogelijkheden met verticale gevelbekleding<br />

Nieuw kegelvormig<br />

gevelbekledingsprofiel<br />

Met ‘Linarte Cone’ heeft de verticale, aluminium gevelbekleding van Renson een nieuw profiel in het assortiment.<br />

Het kegelvormige profiel van 25 mm diep en 60 mm breed is het nieuwe broertje van de ‘Block 16’,<br />

‘Block 16L’, ‘Block 30’ en ‘Even’ profielen. Linarte Cone speelt in op de trend van aluminium ramen met de<br />

authentieke ‘steel look’ uitvoering van klassieke stalen ramen. Dat zorgt voor nog meer creatieve mogelijkheden<br />

met verticale gevelbekleding, ook in een landelijke bouwstijl en bij renovaties.<br />

Linarte profielen zijn leverbaar op lengtes tot maximum 6 meter en individueel verkrijgbaar in alle RAL-kleuren.<br />

64 GEVELBOUW.INFO


Aangezien elk van deze individuele profielen<br />

onderling oneindig combineerbaar zijn,<br />

krijg je hiermee voor binnen- en buitengevels,<br />

buitenleefruimtes, afsluitingen of tuinelementen<br />

nóg meer ontwerpvrijheid. De<br />

montage met kunststof clips op horizontale<br />

dragers is ook voor de Linarte Cone profielen<br />

exact dezelfde. Dat levert een vlotte<br />

installatie op waarbij je trouwens nooit in<br />

de breedte op maat moet zagen. De clips<br />

laten namelijk correcties toe, zodat je per<br />

profiel altijd tot 2 mm naar links én 2 mm<br />

naar rechts op maat kan bijpassen. Voor<br />

binnen- en buitenhoeken zijn de nodige bijpassende<br />

profielen voorzien.<br />

'Aangezien<br />

de individuele<br />

profielen onderling<br />

oneindig<br />

combineerbaar<br />

zijn, krijg je<br />

hiermee<br />

nóg meer<br />

ontwerpvrijheid'<br />

Met ‘Linarte Cone’ heeft de verticale, aluminium gevelbekleding van Renson een nieuw profiel in het assortiment.<br />

Wat Linarte gevelbekleding helemaal uniek<br />

maakt, zijn de houten invullingen en LEDmodules<br />

waarmee je die – voor welke<br />

profielen je ook kiest – naar wens kan<br />

aankleden. Zo kan je functionele of sfeerverlichting<br />

en zelfs een logo of huisnummer<br />

in je gevelbekleding inwerken. Om nog<br />

maar te zwijgen van naadloos integreerbare<br />

buitenstopcontacten en -kraantjes,<br />

videofoons, deuren en poorten. Het maakt<br />

van Linarte een duurzaam, veelzijdig inzetbaar,<br />

creatief, onderhoudsvriendelijk en<br />

eindeloos personaliseerbaar totaalconcept<br />

voor elk ontwerp of project: met een uniforme<br />

look van binnenshuis tot in de tuin,<br />

al dan niet in combinatie met bakstenen,<br />

sierpleister, hout of eender welke andere<br />

gevelbekleding.<br />

Linarte profielen zijn leverbaar op lengtes tot<br />

maximum 6 m en individueel verkrijgbaar in<br />

alle RAL-kleuren. ❚<br />

Zo kan je functionele of sfeerverlichting en zelfs een logo of huisnummer in je gevelbekleding inwerken.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

65


Tekst: Roel van Gils Beeld: LEEBO<br />

Demontabele gevel<br />

voor ‘Porseleinen duo’<br />

In Delft wordt gebouwd aan een nu al iconisch duo. Porseleinen Toren en Porseleinen Hof doen hun<br />

naam eer aan met een gevel opgebouwd uit geglazuurde keramische steenstrips in twee kleuren wit<br />

en Delfts blauw. Een kleine 60 kilometer aan LeeStrip van LEEBO Intelligente Bouwsystemen maken de<br />

‘porseleinen’ gevel volledig demontabel.<br />

Met het porseleinen duo in het hartje van Delft wordt de geschiedenis van het oude Delft weer tot leven gewekt.<br />

66 GEVELBOUW.INFO


Een kleine 60 kilometer aan LeeStrip van LEEBO<br />

Intelligente Bouwsystemen maken de ‘porseleinen’<br />

gevel volledig demontabel.<br />

'De gevel laat zich<br />

net zo gemakkelijk<br />

weer demonteren.<br />

Een mooi voorbeeld<br />

van duurzaam<br />

bouwen'<br />

Het project omvat een woontoren met 85<br />

huurappartementen en een laagbouw met<br />

zeventien grondgebonden stadswoningen.<br />

Door allerlei duurzame maatregelen is de<br />

milieu-impact van het complex fors lager<br />

dan wettelijk vereist. “Ook de demontabele<br />

gevel heeft daarin een belangrijke rol”, weet<br />

Melwin Ideler van LEEBO. “In plaats van de<br />

steenstrips te verlijmen, worden ze in onze<br />

LeeStrip ingeschoven, zodat je ze in theorie<br />

bij einde levensduur van het gebouw kunt<br />

demonteren en elders weer opnieuw kunt<br />

inzetten, inclusief achterconstructie.”<br />

C-profielen<br />

Het casco van Porseleinen Toren en Porseleinen<br />

Hof bestaat uit een combinatie van beton-<br />

en HSB-elementen. “Voor beide draagstructuren<br />

hebben we een achterconstructie<br />

ontwikkeld bestaande uit verticale hoeklijnen<br />

met daarop horizontale C-profielen waar de<br />

steenstrips ingeschoven kunnen worden”, legt<br />

Melwin uit. “Het resulteert in een uiterst stijve<br />

en stabiele constructie, wat maakt dat we relatief<br />

weinig hoeklijnen hoeven te bevestigen. De<br />

steenstrips worden op hun beurt voorzien van<br />

een inkeping aan de boven- en onderkant en<br />

kunnen zodoende heel eenvoudig in het profiel<br />

geschoven worden. Door de lippen in onze<br />

stalen LeeStrip kunnen ze er niet uitvallen.”<br />

Toleranties opvangen<br />

De totale gevel bestaat uit ruim 59 kilometer<br />

aan LeeStrip en 250.000 keramische steenstrips<br />

met een glazuurlaag in mat wit, glanzend<br />

wit en Delfts blauw. Melwin: “De steenstrips<br />

zijn 240 mm lang, 71 mm hoog en zijn in<br />

een lagenmaat van 75 mm aangebracht. Er is<br />

dus een mimimaal voegje van 4 mm dat meer<br />

als een schaduwlijn fungeert en waarmee we<br />

tevens eventuele toleranties in het gebouw<br />

De totale gevel bestaat uit ruim 250.000 keramische steenstrips.<br />

kunnen opvangen.” LEEBO heeft de complete<br />

gevel op locatie gemonteerd. “De LeeStrips<br />

werden op lagen- en koppenmaat uitgezet en<br />

per verdieping gemonteerd”, weet Melwin.<br />

“De dagkanten, dakranden en de randen rond<br />

de balkons en nestkasten hebben we afgewerkt<br />

met LeeBond aluminium composiet.”<br />

LEEBO is eind 2021 gestart met de engineering,<br />

en in februari <strong>2023</strong> begonnen<br />

met de montage. Het project wordt naar<br />

verwachting eind dit jaar opgeleverd. Met<br />

het porseleinen duo in het hartje van Delft<br />

wordt de geschiedenis van het oude Delft<br />

weer tot leven gewekt. “Met onze gepatenteerde<br />

LeeStrip hebben we het beoogde<br />

beeld van de architect maakbaar<br />

gemaakt”, zegt Melwin met gepaste trots.<br />

“En dat niet alleen, de gevel laat zich net zo<br />

gemakkelijk weer demonteren. Een mooi<br />

voorbeeld van duurzaam bouwen.” ❚<br />

De steenstrips zijn voorzien van een inkeping aan de boven- en onderkant en kunnen heel eenvoudig in het<br />

profiel geschoven worden.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

67


Tekst: Roel van Gils Beeld: LJ Solutions<br />

Gezonde gevels voor<br />

een gezonde toekomst<br />

De hele wereld heeft de mond vol van duurzaamheid, maar tussen voornemen en het daadwerkelijk uitvoeren<br />

bevinden zich de nodige obstakels. Die drempels lijkt LJ Solutions reeds te hebben overwonnen.<br />

De leverancier van slimme geveloplossingen introduceert namelijk een nieuwe lijn aan gevelproducten die<br />

heel goed toepasbaar zijn in een duurzame en circulaire economie. En eind dit jaar wordt het duurzame<br />

assortiment verder aangevuld met een gevelsysteem uit afval.<br />

Alle types van Favemanc voldoen aan brandklasse<br />

A1 en zijn antibacterieel, zelfreinigend en<br />

ontsmettend door het bestanddeel Active Sun Plus.<br />

Met Favemanc biedt LJ Solutions een innovatief<br />

en uiterst duurzaam keramische gevelmateriaal<br />

als aanvulling op het bestaande<br />

assortiment geventileerde gevelproducten<br />

van Neolife en Scanroc. “Bij de productie<br />

van keramische gevelproducten ligt er een<br />

grote opgave als het gaat om natuur en milieu”,<br />

erkent Roel Tromp van LJ Solutions.<br />

“De producent van Favemanc heeft dat<br />

als geen ander in de vingers. Ze opereren<br />

namelijk volgens een heel sterk en gezond<br />

duurzaamheidsgedachtegoed, halen bijvoorbeeld<br />

de klei bij lokale partijen, en hebben<br />

zich geconformeerd aan de doelen van<br />

het Klimaatakkoord van Parijs. Van greenwashing<br />

is dus absoluut geen sprake.”<br />

Biologische impregneer<br />

Favemanc is dus een keramisch gevelsysteem.<br />

“Daarvan zijn er wel meer. Maar toch<br />

is dit product voor Nederland uitermate interessant”,<br />

vindt Roel. “Juist omdat het thema<br />

duurzaamheid in het DNA zit van het bedrijf.<br />

Natuurlijk komt er bij het produceren van het<br />

keramische materiaal energie aan te pas,<br />

maar ook dat wordt zoveel mogelijk duurzaam<br />

opgewekt. Daarnaast is het materiaal<br />

losmaakbaar en eenvoudig te monteren.<br />

Door de grote capaciteit van Favemanc met<br />

keramische extrusie, ontstaan er oneindig<br />

veel mogelijkheden in volume en ontwikkeling.<br />

Alle types van Favemanc voldoen<br />

aan brandklasse A1 en zijn antibacterieel,<br />

zelfreinigend en ontsmettend door het bestanddeel<br />

Active Sun Plus. Deze biologische<br />

impregneer voorkomt het aanhechten van<br />

Favemanc is losmaakbaar en eenvoudig te monteren.<br />

68 GEVELBOUW.INFO


schimmels en bacteriën, zodat de gevel veel<br />

langer gezond blijft. Een prachtig principe,<br />

dat uniek is voor Nederlandse begrippen.”<br />

Menswaardig en wendbaar<br />

Een ander voordeel van Favemanc is dat zij<br />

heel flexibel zijn en in staat zijn om snel te<br />

schakelen, ook in maatwerk. “Ze zijn echt<br />

de klant dienend en staan open voor creatieve<br />

ideeën. Ze denken dus niet alleen<br />

duurzaam in materialen, maar ook in duurzame<br />

relaties. En dat past heel goed bij de<br />

kernwaarden van LJ Solutions: menswaardig<br />

en wendbaar. Dat betekent ook dat we ons<br />

veel bezighouden met het opbouwen van<br />

duurzame relaties, niet alleen intern maar<br />

ook extern met onze klanten. We denken bij<br />

projecten graag mee vanaf het ontwerp tot<br />

aan de montage, en zorgen voor een praktische<br />

uitwerking en technische omschrijving.<br />

Daar maken we graag tijd voor, zodat een<br />

fantastisch eindresultaat is gegarandeerd tot<br />

in lengte van jaren.” Volgens Roel bestaat er<br />

grote interesse voor dit unieke en duurzame<br />

keramische gevelsysteem. “Het ‘nieuws’ verspreidt<br />

zich verrassend snel, wat maakt dat<br />

er diverse aanvragen lopen voor projecten in<br />

Nederland, België én Luxemburg.”<br />

Met Favemanc biedt LJ Solutions een innovatief en uiterst duurzaam keramisch gevelmateriaal.<br />

Tot slot verklapt Roel dat LJ Solutions bezig<br />

is met de ontwikkeling van een compleet<br />

nieuw product. “Een prachtig innovatief gevelsysteem,<br />

waarbij we afval voor de volledige<br />

100% als gevelproduct gaan inzetten.<br />

Om op die manier opnieuw tot een kwalitatief<br />

hoogwaardige, circulaire en onderhoudsvrije<br />

gevel te komen.” Wordt vervolgd! ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

69


Tekst: Susan Peek Beeld: Swisspearl Group<br />

Vezelcement gevelbekleding:<br />

ongekend veel mogelijkheden in vorm en kleur<br />

De Zwitserse Swisspearl Group -bekend van de superieure gevelbekleding en tuinmeubilair in vezelcementheeft<br />

vorig jaar het Deense Cembrit overgenomen en is daarmee de op één na grootste vezelcementproducent<br />

van Europa. Hierdoor zal het kwalitatief hoogwaardige merk zich wereldwijd verder ontwikkelen met<br />

een vernieuwd, omvangrijk en uniek productportfolio.<br />

Een perfecte match<br />

Het Zwitserse familiebedrijf was altijd al dé partner voor het ontwerpen<br />

van esthetische en duurzame gebouwschillen en leefruimtes en vormt<br />

dan ook een perfecte match met Cembrit, één van Europa's belangrijkste<br />

fabrikanten van vezelcement gevel- en bouwpanelen en dakbedekkingsproducten.<br />

De bedrijven hebben nauwelijks overlap in hun markten:<br />

Cembrit maakt vooral geautoclaveerde producten, terwijl Swisspearl alleen<br />

air cured boards produceert. “Ze vullen elkaar daarom perfect aan”,<br />

zegt Yves Fordel van Swisspearl. “Door de overname is een wereldwijd<br />

merk ontstaan met een uitgebreid productenportfolio, waarbij de focus<br />

ligt op een betere benutting van de productiecapaciteit en het consequent<br />

doorvoeren van de reeds ingezette duurzaamheidskoers.”<br />

Perforation: een andere specialiteit van Swisspearl<br />

is het perforeren van een plaat, wat resulteert in een<br />

prachtige, unieke gevel.<br />

70 GEVELBOUW.INFO


Patina Signature: een gezandstraalde vezelcementplaat, afgewerkt met een<br />

gepersonaliseerd motief. Het biedt volop artistieke vrijheid en kan zowel als<br />

gevelplaat als in een interieur worden toegepast.<br />

Custom Cut: enorme architectonische vrijheid doordat vezelcement in nagenoeg<br />

elke vorm te maken is.<br />

Productie freeform Oostenrijk.<br />

Freeform: een natte vezelcementplaat wordt geplooid tot het gewenste effect is bereikt.<br />

Maximale designvrijheid voor de architect<br />

Het uitgebreide productgamma biedt gevelproducten in allerlei vormen,<br />

soorten, maten en kleuren. “Hierdoor ontstaat een maximale designvrijheid<br />

voor architecten”, zegt Dennis Schoonemeijer van Swisspearl. “Het<br />

nieuwe gevelassortiment biedt volop artistieke vrijheid in de afwerking.<br />

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een afbeelding op een plaat te laten<br />

zandstralen of frezen, op de millimeter nauwkeurig. Ook kan de plaat<br />

voorzien worden van bepaalde schuurrichtingen, al dan niet met een reflectieve<br />

coating. Een andere specialiteit van Swisspearl is het perforeren<br />

van een plaat. Dat kan natuurlijk niet oneindig, maar de Zwitsers hebben<br />

hier een technische guideline voor geschreven. En wat dacht je van het<br />

‘plooien’ van een plaat? Het is mogelijk om natte vezelcementplaten te<br />

plooien en zo een gewenste ‘freeform’ aan te brengen. Zo zijn de meest<br />

onmogelijke funky vormen te realiseren in vezelcement.”<br />

The sky is the limit<br />

“De mogelijkheden met vezelcement op het gebied van design zijn<br />

ongekend. In feite geldt ‘the sky is the limit’, daarom hebben we voor<br />

architecten een designboek ontwikkeld ter inspiratie.” Dennis benadrukt<br />

dat de ‘Top Building’ projecten niet alleen geweldig zijn vanuit<br />

een architecturaal oogpunt, maar dat ze ook aan speciale eisen<br />

moeten voldoen op het gebied van technische eigenschappen. “Dat<br />

maakt het vaak zeer uitdagend voor architecten tijdens de bouw”,<br />

zegt hij. “Onze nieuwste materialen en attributen bieden dan ook<br />

bouwkundige oplossingen richting brandwerendheid, zónder daarbij<br />

de schoonheid uit het oog te verliezen.”<br />

Unieke combinatie<br />

De technisch geavanceerde producten van Swisspearl zijn een combinatie<br />

zijn van esthetiek, functionaliteit én duurzaamheid. “Milieu en ecologie<br />

spelen al jarenlang een belangrijke rol in de bedrijfsactiviteiten van<br />

de Swisspearl Group”, weet Dennis. “Dat betekent dat we willen voldoen<br />

aan de behoeften van vandaag, zónder een negatieve impact te hebben<br />

op de toekomst. Daarbij kijken we naar onze productie, maar realiseren<br />

we ook duurzame gebouwen met onze vezelcementproducten.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

71


swisspearl.com


Europese producent van dak- en gevelsystemen<br />

Joris Ide Nederland B.V. · Ambachtsstraat 11 · 9502 ER Stadskanaal · Nederland<br />

T. +31 (0)599 619 000 · info@joriside.nl · www.joriside.com<br />

FOLLOW US:


Tekst: Susan Peek Beeld: Joris Ide<br />

Realisatie hypermodern en<br />

duurzaam warehouse in Heerlen<br />

Vanwege de strategische en centrale ligging – Heerlen staat hoog op de ranglijst van logistieke hotspots<br />

in Nederland en is de toegangspoort tot de Europese markten – heeft Panattoni Nederland een duurzaam<br />

warehouse gerealiseerd. Het gebouw telt totaal zo'n 70.000 m 2 en omvat ruim 60.000 m 2 warehouse, 6.500<br />

m 2 mezzanine en ruim 1.600 m 2 aan kantoorruimte. Joris Ide – toonaangevend producent en leverancier van<br />

stalen dak- en wandsystemen – heeft bij dit project de gevelpanelen geleverd.<br />

Panattoni Nederland is onderdeel van Panattoni Europe en marktleider<br />

in industrial real estate in Europa. Panattoni is actief in vijftien<br />

landen en sinds 2019 prominent aanwezig op de Nederlands markt.<br />

Het bedrijf ontwikkelt, realiseert en managet multifunctionele, built-tosuit<br />

warehouse projecten. Alle ontwikkelingen hebben het BREAAMduurzaamheidscertificaat,<br />

zijn aardgasvrij en waar mogelijk is bij de<br />

ontwikkeling gebruik gemaakt van duurzame materialen.<br />

Fraai kleurenspel dankzij de horizontaal gemonteerde panelen. Er zijn maar<br />

liefst ruim 14.000 m 2 blind bevestigde JI Wall 1000VB wandpanelen met<br />

FM Approval toegepast.<br />

Planet Passionate<br />

“Duurzaam dus”, zegt Willem van Rootselaar, Business Development<br />

Manager Benelux en Sales bij Joris Ide. “En dat sluit dan weer<br />

perfect aan bij ons Planet Passionate programma.” Als sterke, internationale<br />

speler in de staalindustrie biedt Joris Ide verschillende<br />

De montage van de<br />

dak- en gevelpanelen is<br />

uitgevoerd door Cladding<br />

Partners Oosterhout, een<br />

vaste partner van Joris Ide.<br />

Het levert een superstrak<br />

eindresultaat op.<br />

74 GEVELBOUW.INFO


onderzoek naar terugnamegarantie en hergebruik van materialen<br />

maken we een grote stap. Losmaakbaarheid en hergebruik is een<br />

echt speerpunt.”<br />

Het kleurengeheel past goed bij het hoogwaardige ontwerp van dit gebouw.<br />

Panelen met FM Approval<br />

Bij het toekomstige hypermoderne distributiecentrum, gerealiseerd<br />

door Goldbeck Nederland, worden maar liefst ruim 14.000 m 2 blind<br />

bevestigde wandpanelen JI Wall 1000VB 100 mm toegepast in drie<br />

verschillende RAL-kleuren. “Het kleurengeheel past goed bij het hoogwaardige<br />

ontwerp van dit gebouw”, zegt Willem. “Denc heeft het project<br />

uitgewerkt voor de omgevingsvergunning en Palazzo heeft onder<br />

regie van Goldbeck een uitvoeringsgereed ontwerp gemaakt. De toegepaste<br />

panelen zijn allemaal uitgevoerd met een FM Approval, één<br />

van de hoogst haalbare kwalitatieve keurmerken voor producten op<br />

het gebied van risicobeperking en schadepreventie, dat wordt afgegeven<br />

door één van de grootste verzekeraars wereldwijd: FM Global.”<br />

'Losmaakbaarheid<br />

en hergebruik is echt een<br />

speerpunt voor ons'<br />

Bij het kantoorgedeelte is een spectaculair lijnenspel ontstaan.<br />

oplossingen op het gebied van dak- en gevelsystemen voor diverse<br />

branches. “Met ons Planet Passionate programma zetten we een<br />

cruciale eerste stap in de volgende fase van ons plan om de belangrijkste<br />

duurzaamheidsuitdagingen van onze planeet proactief<br />

aan te pakken. Zo willen we de ecologische voetafdruk van ons<br />

bedrijf aanzienlijk verkleinen en willen we de milieuprestaties van<br />

onze producten verder verbeteren. Op die manier leveren we een<br />

zinvolle bijdrage aan het bereiken van de VN-doelstellingen voor<br />

duurzame ontwikkeling.” Ook op het gebied van CO 2<br />

-uitstoot zijn er<br />

doelen uitgezet: “We zetten in op zero CO 2<br />

-productie tegen 2030<br />

en een vermindering van 50% op CO 2<br />

-intensiteit op onze producten<br />

in 2030, door bijvoorbeeld gebruik te maken van betere isolatie en<br />

bronnen als zonne-energie en regenwater. Hierbij worden de CO 2<br />

-<br />

emissies uiteraard nauwlettend opgevolgd.”<br />

Duurzaamheid, circulariteit en recyclen<br />

“Als grootste verbruiker van grondstoffen kan de bouwsector een<br />

wezenlijk verschil maken voor het milieu door producten te hergebruiken<br />

en te recyclen”, meent Willem. “Joris Ide heeft zichzelf dan<br />

ook als doel gesteld om tegen 2030 geen afval meer te storten.<br />

Met het BES 6001 Very Good certificaat, een registratie in de NMD<br />

met categorie I merk gebonden productkaarten en een lopend<br />

Nieuwe ontwikkelingen<br />

Zowel de hoogwaardige productkwaliteit, het uitgebreide productassortiment<br />

als het Planet Passionate programma van Joris Ide sluiten<br />

naadloos aan op de vraag vanuit de markt. “We zijn de one-stop-shop<br />

waarbij de klant één aanspreekpunt heeft voor de gehele envelop van<br />

het gebouw”, zegt Willem. “Ook onze nieuwe ontwikkelingen zoals<br />

een carrier paneel met een garantie op het systeem en de unieke profielen<br />

uit de Joris Ide Façade-range dragen bij aan het ontwerpen en<br />

realiseren van unieke en duurzame gebouwen.” Willem wijst nog even<br />

op de Façade-brochure van Joris Ide waar het complete aanbod aan<br />

façadeproducten is gebundeld. “Door kleuren, texturen en materialen<br />

te mixen ontstaat er met onze high-end façadeproducten een ongekende<br />

ontwerpvrijheid waarbij alles perfect valt te personaliseren: de<br />

mogelijkheden zijn eindeloos. Laat je inspireren!” ❚<br />

Het hypermoderne en duurzame warehouse van Panattoni in Heerlen.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

75


De vorm van het oude<br />

huis op het perceel<br />

moest terugkomen in<br />

het nieuwe ontwerp,<br />

inclusief de Franse kap.<br />

Tekst: Roel van Gils Beeld: Robert Koelewijn Fotografie<br />

Slim design gecombineerd<br />

met technisch raffinement<br />

in droomvilla<br />

Op een uniek stukje ‘land’ midden in een natuurgebied aan het Paterswoldsemeer heeft de familie<br />

Van Dijk diens droomvilla laten bouwen. Een uniek ontwerp met een minstens zo bijzondere dak- en<br />

gevelafwerking van aluminium PREFA-panelen, die slim design combineren met technisch raffinement.<br />

Het resulteert in een levendig spel van licht en schaduw.<br />

Op een gegeven moment kregen we de mogelijkheid om een perceel<br />

te kopen aan het Paterswoldsemeer, begint Bob van Dijk. “De zeer<br />

bijzondere plek met weids uitzicht en prachtige ondergaande zon<br />

heeft ons vanaf het begin betoverd. Wij wilden hier zelf ons droomhuis<br />

gaan bouwen. De welstandscommissie stelde echter wel wat eisen<br />

aan het ontwerp. Zo moest de vorm van het oude huis op het perceel<br />

terugkomen in het nieuwe ontwerp, inclusief de Franse kap. En dat<br />

bracht toch wat uitdagingen met zich mee.”<br />

Perfecte plaatje<br />

Het ontwerp en de detaillering van de woning is hoofdzakelijk door Bob<br />

en zijn partner Leony zelf gemaakt, uiteraard in overleg met de aanne-<br />

76 GEVELBOUW.INFO


De helling van het bovenste dakvlak van de Franse kap is 20 graden. Dakpannen<br />

waren dus geen optie.<br />

De conische hoekplooi zorgt ervoor dat de dwarsuitzetting die bij de FX.12<br />

optreedt, keurig wordt opgevangen.<br />

mer. “De helling van het bovenste dakvlak van de Franse kap is 20 graden.<br />

Dakpannen waren dus geen optie”, weet Bob. Er werd naar een<br />

alternatief gezocht. “Rondstruinend op de Beurs Eigen Huis kwamen<br />

we in contact met PREFA. Ons oog viel direct op de zwarte aluminium<br />

FX.12-panelen, die zowel als dak- en als gevelpaneel te verkrijgen zijn.<br />

De panelen onderscheiden zich door een opvallende oppervlaktestructuur<br />

en de vele lengte- en dwarsranden (knitter-look, red.). Het resulteert<br />

in een dynamisch uiterlijk. Dit gecombineerd met een afwerking<br />

van thermisch gemodificeerd Ayous aan de gevel en zwarte aluminium<br />

kozijnen heeft voor ons het perfecte plaatje opgeleverd.”<br />

Conische hoekplooi<br />

De PREFA FX.12 dak- en gevelelementen zijn onderscheidend in de<br />

lengte- en dwarsafkantingen. De afkantingen resulteren niet alleen in<br />

een onmiskenbaar design, maar versterken ook de panelen en zorgen<br />

voor meer stabiliteit. De conische hoekplooi zorgt er op zijn beurt<br />

voor dat de dwarsuitzetting die bij de FX.12 optreedt, keurig wordt<br />

opgevangen. De panelen zijn verkrijgbaar in twee maten, 700 × 420<br />

en 1400 × 420 mm, waardoor deze naar wens een symmetrische<br />

of asymmetrische uitstraling krijgen. Afhankelijk van de lichtinval op<br />

de onregelmatige randen verandert de look, waardoor de panelen<br />

telkens een ander gezicht laten zien. De montage van de panelen verloopt<br />

bijzonder snel en eenvoudig door de rechtstreekse bevestiging.<br />

Dat kan ook Bob beamen die maar wat trots is op het eindresultaat.<br />

“De woning is volledig in eigen beheer en eigen architectuur gebouwd<br />

en met veel liefde ons eigen kasteel geworden.” ❚<br />

De PREFA FX.12 dak- en gevelelementen zijn onderscheidend in de lengte- en<br />

dwarsafkantingen.<br />

De zwarte aluminium PREFA FX.12-panelen zijn zowel als dak- en als gevelpaneel toepasbaar.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

77


Leebo Intelligente<br />

Bouwsystemen B.V.<br />

Touwslager 18, 5253 RK Nieuwkuijk<br />

Telefoon: +31 (0)73 513 29 50<br />

E-mail: info@leebo.nl<br />

Internet: www.leebo.nl<br />

Foto’s: Bart van Hoek, Alkondor, Leebo<br />

PREFA GEVELPANEEL FX.12<br />

LEVENDIG SPEL VAN LICHT EN SCHADUW<br />

CONTACTPERSOON<br />

Henk Smienk<br />

T +31 653 85 53 20<br />

E henk.smienk@prefa.com<br />

Postcode regio: 10..-15..; 19..-25..;<br />

27..-28..; 34..-39..; 82..<br />

Roel Vander Veen<br />

T +31 611 49 75 26<br />

E roel.vander-veen@prefa.com<br />

Postcode regio:: 16..-18..; 67..-81..;<br />

83..-99..<br />

PRODUCTINFORMATIE<br />

Marcel Van Gerven<br />

T +31 619 76 42 69<br />

E marcel.van-gerven@prefa.com<br />

Postcode regio: 26..; 29..-33..;<br />

40..-66.. WWW.PREFA.COM


Tekst: Susan Peek Beeld: SFS Group the Netherlands<br />

Verborgen mechanische bevestigingssysteem<br />

voor perfecte plaatsing van de gevel<br />

Om een strakke gevel te realiseren waar je trots op kunt zijn, wordt er vaak gekozen voor een blinde<br />

bevestiging van gevelpanelen. De conventionele methoden, zoals verlijming of de klassieke mechanische<br />

bevestiging, kennen zowel voor- als nadelen. SFS, dé toonaangevende leverancier voor mechanische<br />

bevestigingssystemen, ontwikkelde daarom een innovatief systeem, waarin de voordelen van beide<br />

methoden worden gecombineerd tot één duurzaam en krachtig geheel.<br />

Eenvoudig, duurzaam en snel<br />

“Met een NVELOPE ® achterconstructiesystemen biedt SFS een verborgen<br />

mechanische bevestiging van de gevelbeplating aan”, zegt<br />

Gijs Gooren van SFS Group the Netherlands. “Je hebt nou eenmaal<br />

een goed montagesysteem nodig om gevelbekleding perfect te<br />

bevestigen. Het flexibele systeem kan worden toegepast op zowel<br />

een houten als aluminium achterconstructie.” Het NV3 systeem is<br />

geschikt voor de onzichtbare bevestiging van diverse typen gevel-<br />

Mechanische bevestiging bij Ranpak in Eygelshoven met NV3-systeem én de TU-S bevestiger.<br />

80 GEVELBOUW.INFO


TUF-S<br />

Het onzichtbaar bevestigen<br />

van gevelplaten was nog<br />

nooit zó eenvoudig<br />

Het NV3-systeem mét de TUF-S mechanisch bevestigd bij het Kentalis Compas<br />

College in Zaltbommel.<br />

bekleding, zoals vezelcement, HPL, keramiek of dunne steen. “Een<br />

ander groot voordeel is dat de constructie geheel demontabel en<br />

herbruikbaar is. Dat maakt deze manier van bevestigen dé duurzame<br />

keuze”, licht Gijs toe.<br />

Blindbevestigers<br />

“Voor een perfecte plaatsing van de gevel, werken we bij SFS met<br />

TU(x)-blindbevestigers, in combinatie met het NV3 systeem”, vervolgt<br />

Gijs. “De TU(x)-bevestigers zijn uniek, omdat in vergelijking<br />

tot de gangbare bevestigers, de montagetijd met maar liefst 50%<br />

kan worden verkort. De TUF-S is onze verborgen bevestiger om<br />

een hanger aan een HPL of vezelcementpaneel te bevestigen, de<br />

TU-S is geschikt voor het bevestigen van een gevelpaneel. Het boren<br />

van een recht gat volstaat, er zijn geen ondersnijdende boorgaten<br />

nodig. De boringen kunnen zowel in de fabriek als direct<br />

op de bouwplaats plaatvinden.” De blindbevestigers van SFS zijn<br />

uitvoerig getest en internationaal gekeurd, om een optimale veiligheid<br />

te kunnen borgen. Gijs legt uit: “Ze draaien niet dol, hebben<br />

hoge uittrekwaarden dankzij een tegengestelde schroefdraad en<br />

losdraaien door expansie of vibratie is niet mogelijk.”<br />

'Onzichtbare montage voor een<br />

strak en duurzaam resultaat'<br />

Ongekend veel mogelijkheden<br />

Inmiddels zijn het NV3 systeem en de TU-blindbevestigers goed<br />

toegepast bij diverse projecten en op verschillende ondergronden.<br />

Gijs licht enkele projecten toe: “Bij Ranpak, een warehouse met<br />

kantoor in Eygelshoven, is 700 m 2 Rockpanel Woods blind mechanisch<br />

bevestigd met de TU-S, op een NV3 achterconstructie.<br />

Bij het Kentalis Compas College in Zaltbommel combineerden we<br />

de TUF-S met de NV3 achterconstructie op een betonnen ondergrond.<br />

Bij de appartementen in Houten, van Blox21, was er juist<br />

sprake van een NV3 achterconstructie, in combinatie met HSB<br />

(hout) en onze TUF-S blindbevestigers.” Gijs tot slot: “Zo zie je<br />

maar dat er écht ontzettend veel mogelijk is met onze systemen<br />

en bevestigers. Niet alleen voor de verborgen, maar ook voor de<br />

zichtbare bevestiging van gevelbekleding.” ❚<br />

Eenvoudig<br />

• Eenvoudig, blind gat<br />

boren volstaat<br />

• Snelle verwerking zonder<br />

speciaal gereedschap<br />

• Boren ook direct op de<br />

bouwplaats mogelijk<br />

• Efficiënte installatie<br />

met GESIPA PowerBird®<br />

& PowerBird® Pro<br />

Veilig<br />

• Draait niet dol<br />

• Losdraaien door dilatatie<br />

of vibratie niet mogelijk<br />

• Hoge uittrekwaarden<br />

dankzij omgekeerde<br />

schroefdraad<br />

• Zeskantige kop maakt<br />

eenmalige demontage<br />

mogelijk<br />

SFS Group the Netherlands | +31(0)492 597 414 | bnl.sfs.com | bnl.info@sfs.com<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

81


Wonen aan de Plas in Noorden uitgevoerd met<br />

Ardonit natuurgrijze ruitleien van SVK.<br />

Tekst: Susan Peek Beeld: Spot-On Visuals voor SVK<br />

Vezelcement leien met een natuurlijke<br />

uitstraling voor dak en gevel<br />

De vezelcement leien van SVK combineren de look van natuurleien met de topkwaliteit van vezelcement. “Onze<br />

leien zijn geschikt voor zowel dak- als gevelbekleding”, zegt Wim Beck, Sales & Marketing Director bij SVK. “Onze<br />

vezelcement leien zijn licht van gewicht, sterk, brandveilig én duurzaam. En doordat ze verkrijgbaar zijn in diverse<br />

formaten, kleuren en afwerkingen, bieden we zowel esthetische als functionele oplossingen voor architecten en<br />

eindgebruikers.”<br />

SVK is al decennialang expert in de productie van vezelcement bouwmaterialen,<br />

zoals golfplaten, gevelplaten en leien. “Tegenwoordig worden we<br />

steeds vaker gezien als ‘solution provider’ op het gebied van esthetische<br />

dak- en geveloplossingen”, zegt Wim. De vele voordelen van vezelcement<br />

in combinatie met de veelzijdigheid en esthetiek, maakt onze vezelcement<br />

lei een uitermate geschikt dak- en gevelbekledingsproduct. Het leent zich<br />

uitstekend voor esthetisch, energetische renovaties. Hoewel Nederland<br />

minder een leien land is, constateert Wim toch een stijging. “De esthetische<br />

factor van onze natuurgrijze leien speelt daarbij ongetwijfeld een rol, maar<br />

ook het feit dat dakpannen omwille van de hoge energiekosten voor productie<br />

een duurder en minder milieuvriendelijke keuze zijn.”<br />

Unieke vezelcementlei<br />

Als enige vezelcementfabrikant maakt SVK unieke natuurgrijze leien zonder<br />

coating. “Deze zijn uitzonderlijk sterk en goed te verwerken, maar<br />

vooral heel erg fraai.” SVK gebruikt een vezelcementmix zónder zand,<br />

waardoor de lei nog sterker is. De mix zorgt er ook voor dat de leien<br />

uitermate dimensioneel stabiel zijn. Bovendien wordt de lei op het juiste<br />

formaat gemaakt als deze nog zacht is, waardoor de randen perfect zijn.<br />

Vervolgens worden de leien luchtgedroogd. “Een uniek productieproces<br />

om tot de perfecte lei te komen”, volgens Wim. “De Ardonit basislei kan<br />

vervolgens afgewerkt worden met een dubbele gekleurde en milieuvriendelijke<br />

acrylcoating, maar zonder coating krijg je juist die natuurlijke look.<br />

De lei biedt zo meer levendigheid en veroudert op een natuurlijke manier.”<br />

In het oog springende woning<br />

Een prachtig voorbeeld van een woning waar de Ardonit Natuurgrijs lei als<br />

hoofdproduct is toegepast, vinden we in Noorden. Op de plek waar voorheen<br />

kassen stonden, verrees deze unieke woning naar ontwerp van USE Architects.<br />

Pieter Koningsveld, mede-eigenaar en architect: “Op deze voor de opdracht-<br />

82 GEVELBOUW.INFO


'De look van een natuurlei met de<br />

topkwaliteit van vezelcement'<br />

De hoofdvorm inclusief de karakteristieke dakhelling zijn volgens de typologie van<br />

een kas uitgewerkt.<br />

De ruitvormige lei is in een dambordpatroon geplaatst. Deze plaatsingswijze zorgt voor<br />

een extra bijzondere en strakke uitstraling.<br />

gever dierbare plek stond vroeger een glastuinbouwbedrijf dat door zijn opa,<br />

vader en later door hemzelf werd gerund. Toen de kassen gesloopt werden<br />

om plaats te maken voor huizen, wilde hij hier graag zijn droomhuis realiseren,<br />

met een subtiele knipoog naar de kassen die deze plek zo lang hun<br />

karakter gaven. De hoofdvorm van het volume van de verdieping heeft de<br />

verhouding van een kas, inclusief de karakteristieke dakhelling.” Pieter vertelt<br />

dat er lang is nagedacht over de materialisering. “Vast stond dat het volume<br />

van de verdieping een materiaal moest krijgen dat zowel op het dak als op<br />

de gevel toe te passen was, om de typologie van de kassen te benaderen.<br />

Omdat we graag werken met eerlijke, robuuste en duurzame materialen die<br />

goed toepasbaar en bewerkbaar zijn, hebben we diverse mogelijkheden<br />

verkend en zijn we uitgekomen bij de natuurgrijze lei van SVK.” Peter Popke<br />

de Jong, eveneens mede-eigenaar en architect bij USE architects, vult aan:<br />

“Het lichte tintverschil per lei zorgt voor genuanceerde tonen en geeft de<br />

woning een natuurlijke en levendige uitstraling. Door de ruitvorm haaks te<br />

plaatsen en een subtiele detaillering toe te passen, ontstaat een schubvorm<br />

die bijdraagt aan een extra bijzondere uitstraling. En dat was precies wat onze<br />

opdrachtgever wilde: een uitgesproken, niet alledaags ontwerp.”<br />

Begeleiding op maat<br />

Pieter vertelt dat er niet alleen bij de keuze van het materiaal, maar ook<br />

vóór en tijdens de uitvoering contact is geweest met SVK. "Een Account<br />

Manager had ons enkele monsters van het materiaal geleverd en daarnaast<br />

enkele inspirerende projecten laten zien. De aannemer kreeg ook<br />

de nodige tips voor een correcte plaatsing." Wim vult aan: “Wij hechten<br />

veel belang aan het begeleiden van onze klanten. Van de keuze van het<br />

product tot technisch advies op maat, van isolatiepartners waar we mee<br />

samenwerken tot bevestigingstechnieken en zelfs de opstart op de bouw<br />

zelf. Of je nou iets uit ons standaardgamma kiest of een maatwerkspecial<br />

zoekt: wij denken graag flexibel mee in oplossingen.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

83


Tekst: Susan Peek Beeld: Wipaco<br />

Hoe een specialist in de productie<br />

van aluminium deurpanelen<br />

de markt verovert<br />

Als enige Nederlandse producent van kwalitatief hoogwaardig aluminium deurpanelen, krijgt Wipaco steeds<br />

meer vaste voet aan de grond. “Dat komt vooral doordat we doen wat we beloven, de beste kwaliteit leveren<br />

én de klant centraal zetten”, zegt Mitchel Weekers, business developer bij Wipaco.<br />

Hoewel het bedrijf zelf nog niet zo heel<br />

lang bestaat, kunnen klanten zoals architecten,<br />

gevelbouwers en kozijnproducenten<br />

rekenen op zo’n 25 jaar aan ervaring<br />

en kennis binnen Wipaco. “Wij zijn graag<br />

nauw betrokken, vragen verder, denken<br />

mee en leveren vervolgens een betrouw-<br />

baar, compleet en transparant advies.<br />

Voor nagenoeg elke uitdaging hebben<br />

wij een oplossing waarbij we onze klanten<br />

ontzorgen van aanvraag tot levering.”<br />

Mitchel benadrukt dat het hierbij gaat<br />

om zowel projectmatig, repetitief werk<br />

als maatwerkspecials.<br />

Volop aan het groeien<br />

Nadat Wipaco te zien was op Gevel 2022 (dé<br />

Nederlandse vakbeurs voor ontwerp & engineering<br />

van de gebouwschil) en de Polyclose<br />

2022 (de vakbeurs op het gebied van raam-,<br />

deur-, zonwering-, gevel-, en toegangstechniek<br />

in België), zijn zowel de naamsbekend-<br />

Prachtige maatwerkdeur van Wipaco: het vleugeloverdekkende deurpaneel heeft een<br />

inliggende greep en een lange smalle ruit waarmee een high-end uitstraling is ontstaan.<br />

Bij deze projectdeur is het vleugeloverdekkend deurpaneel voorzien van<br />

speciaal zeedrukglas voor een unieke uitstraling.<br />

84 GEVELBOUW.INFO


Wipaco kan zowel maatwerk als grote series produceren voor de grootste bouwprojecten van Nederland.<br />

heid als het aantal klanten toegenomen. “Er<br />

is sprake van een toenemende groei van verschillende<br />

soorten klanten”, zegt Mitchel en<br />

vervolgt: “Zowel de grote kozijnverwerkers<br />

die grote aantallen deuren nodig hebben<br />

voor grote (sociale woningbouw) projecten,<br />

als villabouwers die exclusievere deurpanelen<br />

in een kleinere oplage willen: ze weten<br />

ons steeds beter te vinden. En uiteraard<br />

wordt iedereen door ons optimaal bediend.”<br />

Moderne productielocatie<br />

De moderne, efficiënt ingerichte productielocatie<br />

in Nederland stelt Wipaco in staat om<br />

zowel grote als kleine orders te produceren.<br />

“Zo kunnen we grote aantallen met een constante<br />

kwaliteit snel leveren, maar hebben we<br />

ook de kennis en knowhow in huis om mee<br />

te denken in mogelijkheden die er zijn om esthetisch<br />

zeer fraaie maatwerkspecials te leveren.<br />

Het is bij ons zelfs mogelijk om een compleet<br />

eigen deurmodellenlijn te ontwikkelen,<br />

of (een deel van) de deurproductie over te<br />

nemen voor onze klanten. Hierbij kunnen wij<br />

een volledig gestroomlijnd proces aanbieden,<br />

inclusief het calculeren en het leveren van het<br />

juiste advies over het toepassen van speciale<br />

poeders voor een optimaal eindresultaat.”<br />

Innovatie is onze drijfveer<br />

Dankzij de jarenlange opgedane praktijkervaring<br />

en de doorontwikkeling van de producten<br />

zijn unieke eigenschappen aan de Wipacodeurpanelen<br />

toegevoegd. “Denk hierbij aan<br />

het unieke afwateringsconcept, de glasondersteuning<br />

en de uitwisselbare beglazing<br />

met SKG**-certificaat”, zegt Mitchel. “En wanneer<br />

er rekening gehouden moet worden met<br />

een beperkte ruimte voor het deurpaneel en<br />

er toch aan alle isolatie-eisen moet worden<br />

voldaan, dan kan het deurpaneel uitgevoerd<br />

worden met een 40 mm innovatief VIP-isolatiemateriaal.<br />

Zo bereik je de hoogst mogelijke<br />

isolatiewaarde met een minimale paneeldikte<br />

met een Rc-waarde van 5,6 m 2 K/W en een<br />

U-waarde van 0,17 conform de eisen van het<br />

Bouwbesluit.” Wipaco is bovendien Dow en<br />

'Kwalitatief.<br />

Esthetisch.<br />

Duurzaam.<br />

Veilig.'<br />

Bostik gecertificeerd om panelen te verlijmen<br />

op de deurvleugel en deurpanelen uit te voeren<br />

in Europese Brandklasse B én A2. Insteek<br />

deurpanelen kunnen brandwerend uitgevoerd<br />

worden tot wel 60 minuten. “Vanzelfsprekend<br />

worden al onze panelen geproduceerd volgens<br />

de VMRG-eisen voor de Nederlandse<br />

markt en de FAC-eisen voor de Belgische<br />

markt”, voegt Mitchel eraan toe.<br />

Plaatbewerkingsmogelijkheden<br />

Zowel op het gebied van functionaliteit als<br />

op het gebied van design ben je bij Wipaco<br />

aan het juiste adres. “Wij zijn de enige in Nederland<br />

die vier plaatbewerkingsmogelijkheden<br />

voor deurpanelen biedt: poedercoaten,<br />

anodiseren, sublimeren en het toepassen<br />

van folies. Op onze nieuwe website zijn alle<br />

mogelijkheden en het complete assortiment<br />

aan deuren te vinden: de Comfort Line, de<br />

Exclusive Line en de Custom Line. Bij die<br />

laatste kunnen alle speciale klantwensen<br />

op het gebied van design en functionaliteit<br />

vertaald worden naar een maatwerk deurpaneel.”<br />

Mitchel vertelt tot slot dat Wipaco<br />

regelmatig trainingen verzorgt voor (potentiële)<br />

klanten, om meer inzicht en gevoel te<br />

geven in de wereld van (deur)panelen. “Wij<br />

willen onze klanten optimaal ontzorgen en<br />

gaan daarin veel verder dan het beantwoorden<br />

van een klantvraag.” ❚<br />

Dankzij de jarenlange opgedane praktijkervaring en<br />

de doorontwikkeling van de producten is Wipaco<br />

tot bijzondere dingen in staat. Zo is deze ruit<br />

geplaatst zonder kit, waardoor een mooie strakke<br />

afwerking is ontstaan.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

85


Advertentie Gevel 2022 28-07-<strong>2023</strong> kopie.pdf 3 28-07-<strong>2023</strong> 11:49<br />

Gecertificeerd<br />

Wipaco is gecertificeerd om deurpanelen<br />

uit te voeren in SKG**, SKG*** en voor<br />

Europese brandklasse B én A2.<br />

VLEUGEL-<br />

OVERDEKKEND<br />

DEURPANEEL<br />

Waarom kiezen voor WIPACO?<br />

WIPACO is de enige Nederlandse producent van<br />

kwalitatief hoogwaardig aluminium deurpanelen.<br />

Uniek afwaterings concept<br />

Dit zorgt ervoor dat vocht dat onder de<br />

kroonband komt afgevoerd kan worden<br />

tegen ontstaan van condens in de ruit.<br />

Kans op kromtrekken nihil<br />

Om kromtrekken tegen te gaan passen<br />

wij een mechanische bevestiging toe,<br />

zetten wij de kanten om en gebruiken<br />

we extra dik plaatmateriaal bij<br />

vleugeloverdekkende panelen.<br />

Een specialist in de productie van aluminium<br />

deurpanelen. De deurpanelen zijn een 100%<br />

Nederlands product waarbij er gebruik gemaakt<br />

wordt van robuuste materialen.<br />

Kwalitatief. Estetisch. Duurzaam. Isolerend. Veilig.<br />

Vanaf 398,- euro per stuk*<br />

WWW.WIPACO.NL | +31 (0)85 06 40 810<br />

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN<br />

UW SPECIALIST<br />

IN PERSONEEL<br />

VOOR<br />

DE GEVELBOUW<br />

WWW.GEVELPERSONEEL.NL<br />

Op zoek naar een<br />

flexibele oplossing van<br />

uw personeelsprobleem?<br />

Wij beschikken over<br />

ervaren monteurs en<br />

productiemedewerkers.<br />

Neem contact met ons op<br />

en ontdek hoe wij u<br />

verder kunnen helpen.<br />

GEVELPERSONEEL.NL<br />

CASTELLASTRAAT 26<br />

6512 EX NIJMEGEN<br />

T<br />

I<br />

E<br />

+31 (0)24 2<strong>04</strong> 95 81<br />

WWW.GEVELPERSONEEL.NL<br />

INFO@GEVELPERSONEEL.NL


Project Comaxx Kerkrade - realisatie van Stalumex met Aliplast Aluminium Systems - Foto Yvan Glavie<br />

UW PARTNER VOOR ALLE ALUMINIUM SYSTEMEN<br />

Aliplast Aluminium Systems biedt een totaalpakket aan duurzame aluminium systemen<br />

aan: ramen, deuren en schuiframen, maar ook glasgevels en aluminium gevelbekleding,<br />

en natuurlijk serres, lichtstraten, terrasdaken met glas of aluminium lamellen, ja, zelfs<br />

binnendeuren. Een team van ervaren ontwerpers en ingenieurs staat klaar om u te<br />

assisteren bij alle mogelijke projecten.<br />

Voor meer info: zie www.aliplast.com of mail naar info@aliplast.com


Tekst: Johan Debaere Beeld: Tom Liveyns - Uncool<br />

Gevel van woonproject<br />

springt in het oog dankzij<br />

aluminium bekleding<br />

De gevel van een appartementsgebouw in Putte valt op. Alu-Xtra kreeg immers de opdracht om de<br />

gevel op twee van de vier bouwlagen volledig met aluminium profielen te bekleden. De specialist in<br />

buitenschrijnwerk en gevelbekleding werkt al jaren met de aluminium profielen van Aliplast Aluminium<br />

Systems en koos in deze toepassing voor de Deco Wall gevelbekleding van de Belgische fabrikant. 280<br />

m² aan verticale aluminium profielen type DW 230, gemonteerd op een aluminium onderconstructie,<br />

creëren een echte eyecatcher.<br />

Alu-Xtra produceert en plaatst unieke aluminium<br />

creaties voor particuliere en professionele<br />

bouwprojecten. De firma uit Nijlen<br />

(B) is gespecialiseerd in aluminium ramen,<br />

deuren en schuifdeuren, maar ook rolluiken,<br />

screens, vliegenramen, garagepoorten en<br />

gevelbekleding. “We gaan geen enkele uitdaging<br />

uit de weg en verkiezen kwaliteit boven<br />

kwantiteit. Daarom kiezen we er al tien<br />

jaar bewust voor om de aluminium profielen<br />

van Aliplast te gebruiken. Zowat drie jaar geleden<br />

zijn we ook gestart met de Deco Wall<br />

gevelbekleding van de fabrikant, 100% made<br />

in Belgium. Sinds vorig jaar zetten we daar<br />

versterkt op in en hebben zelfs twee specialisten<br />

in huis”, vertelt Christophe Boexstaens,<br />

zaakvoerder van Alu-Xtra. “Zo werden we<br />

vorig jaar betrokken bij een woonproject met<br />

appartementen op gelijkvloers en drie verdiepingen.<br />

Op de eerste en tweede verdieping<br />

integreerde de architect een aluminium gevelbleding.<br />

We stelden een oplossing met de<br />

verticale aluminium profielen van Deco Wall<br />

voor en werkten vervolgens het project samen<br />

met het team van fabrikant Aliplast uit.<br />

Begin <strong>2023</strong> monteerden we deze aluminium<br />

gevelbekleding, 280 m² in totaal.”<br />

Aluminium profielen<br />

Deco Wall is gebaseerd op een basisprofiel<br />

en horizontale of verticale afwerkingsprofielen<br />

in verschillende designs. Dankzij vier verticale<br />

profielvarianten – smal (DW230), breed<br />

Alu-Xtra monteerde 280 m² aan Deco Wall. De combinatie van lichte gevelstenen met donkere verticale aluminium profielen geeft dit project een strakke en trendy uitstraling.<br />

88 GEVELBOUW.INFO


Deco Wall zorgt ook bij dit project voor een opvallende gevel en een uniform geheel.<br />

(DW240), diep (DW231) of open (DW232)<br />

– en één horizontaal profiel (DW 233) krijgen<br />

architecten en gevelbouwers een ruime<br />

creatieve bewegingsvrijheid. De profielen zijn<br />

leverbaar in alle Aliplast kleuren. Bovendien<br />

is het mogelijk om het basisprofiel in één<br />

kleur en de afwerkingsprofielen in een andere<br />

kleur te laten lakken. Ook deuren en garagepoorten<br />

kunnen met Deco Wall bekleed<br />

worden. “Bij dit project kozen we voor het<br />

lage verticale profiel DW230 met een diepte<br />

van 20 mm en een breedte van 30 mm. Met<br />

behulp van een aangepast basisprofiel loopt<br />

het systeem op bepaalde plaatsen aan de<br />

voorgevel zelfs voor de ramen door, waardoor<br />

rechtstreekse inkijk verhinderd wordt,<br />

maar de bewoner toch nog zicht op de omgeving<br />

behoudt”, licht Christophe de realisatie<br />

toe. “Onze eigen engineering ontwikkelde<br />

een unieke manier van installeren, waarbij<br />

gewerkt wordt met een achterliggende constructie<br />

uit aluminium liggers. Zo zijn we zeker<br />

dat de afwerkingsprofielen licht, sterk,<br />

duurzaam, slijtvast en onderhoudsvriendelijk<br />

zijn, én hebben we ook een onderconstructie<br />

met een lange levensduur.”<br />

Eenvoudig te monteren en circulair<br />

Naast de creatieve vrijheid springt bij Deco<br />

Wall vooral de eenvoudige montage in het<br />

oog. Dankzij een uitgekiend kliksysteem kunnen<br />

de afwerkingsprofielen simpelweg op<br />

een basisprofiel, maar ook op hoek-, eind- of<br />

overgangsprofielen, bevestigd worden. De<br />

profielen garanderen een feilloze hoekafwerking<br />

van 90°, maar ook afwijkende hoeken<br />

zijn mogelijk. “Deco Wall is ook duurzaam<br />

en onderhoudsvriendelijk. De profielen zijn<br />

Cradle-to-Cradle gecertificeerd, wat betekent<br />

dat ze geschikt zijn voor de circulaire economie<br />

en een positieve impact hebben op mens<br />

en milieu. Ze voldoen ook aan verschillende<br />

duurzaamheidsmaatregelen”, stelt Marc Mulders,<br />

sales manager Nederland bij Aliplast.<br />

“Daarnaast zorgt de poederlak met Qualicoat<br />

Seaside keurmerk voor een goede beschermlaag<br />

en behoud van de kleur, zelfs in extreme<br />

omstandigheden. Als fabrikant kunnen we zo<br />

Aan de voorzijde loopt de gevelbekleding zelfs<br />

door voor de ramen, waardoor de directe inkijk<br />

verhinderd wordt, maar de bewoner wel zicht op<br />

de omgeving behoudt.<br />

op een ruime selectie van kleuren een lakgarantie<br />

van 25 jaar geven.” Christophe Boexstaens<br />

van Alu-Xtra sluit af: “De aluminium<br />

gevelbekleding geeft dit project een wel heel<br />

opvallend accent. Het is een mooie referentie,<br />

die op korte periode voor verschillende nieuwe<br />

aanvragen gezorgd heeft.” ❚<br />

De profielen van de Deco Wall werden bevestigd op een sterke aluminium<br />

onderconstructie - een eigen engineering van Alu-Xtra.<br />

De eenvoudige montage springt in het oog. Dankzij een uitgekiend kliksysteem kunnen<br />

de afwerkingsprofielen immers simpelweg op een basisprofiel bevestigd worden.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

89


TwinBond biedt een overzichtelijk gamma producten voor de verlijming van gevelpanelen en steenstrips.<br />

Tekst: Johan Debaere Beeld: Novatech/TwinBond<br />

Circulair verlijmen van<br />

gevelpanelen en steenstrips<br />

Circulariteit is een belangrijk thema in onze maatschappij. Op donderdag 8 juni jongstleden organiseerde<br />

TwinBond, een merk van Novatech International, op Ternesse Golf in Wommelgem (B) een seminar rond circulariteit<br />

in de bouw. Experts van VLAIO, BuildWise en Flanders Make deelden hun visie op dit thema met de aanwezige<br />

gevelspecialisten. Het team van TwinBond zelf ging dieper in op de duurzaamheid van hun verlijmingssysteem<br />

en nieuwe producten, zoals de TwinBond WIP-340 Wall Impregnate, een kleurloze hydrofobering.<br />

Novatech International onderscheidt zich als<br />

totaalleverancier en producent van kwalitatief<br />

hoogwaardige lijmproducten door de voortdurende<br />

drang naar innovatie om steeds<br />

weer te voldoen aan de behoeften van klanten.<br />

Het KOMO-gecertificeerde merk Twin-<br />

Bond biedt eenvoudige oplossingen op basis<br />

van een monocomponent MS-polymeer voor<br />

de verlijming van gevelpanelen en steenstrips.<br />

Het overzichtelijke assortiment omvat<br />

reinigers en ontvetters (Clean & Foam),<br />

producten voor oppervlaktebescherming en<br />

– behandeling (Wall Impregnate), constructielijmen<br />

(Panel, Stone, Spray en Extreme) en<br />

de dubbelzijdige TwinBond Tape.<br />

TwinBond Insights<br />

“Onze specialisten denken mee met hun<br />

klanten om voor elk probleem een gepaste<br />

oplossing te bieden. In ons technisch laboratorium<br />

is het R&D-team dagelijks bezig met<br />

de ontwikkeling en het testen van nieuwe en<br />

de optimalisatie van bestaande producten.<br />

Verder ondersteunen we onze klanten, zodat<br />

zij de producten steeds correct gebruiken,<br />

bijvoorbeeld tijdens opleidingen bij de klant<br />

zelf of workshops tijdens één van onze Novatech<br />

Academies”, vertelt R&D manager Dr.<br />

Kristof Van Havenbergh. “Het thema circulariteit<br />

wint ook in de bouwsector steeds meer<br />

aan belang. Vooral in Nederland is men daar<br />

TwinBond, een merk van Novatech International,<br />

organiseerde een seminar rond circulariteit in de bouw.<br />

90 GEVELBOUW.INFO


al jaren mee bezig, maar de laatste tijd is<br />

ook België aan een inhaalbeweging begonnen.<br />

Ook onze TwinBond-producten moeten<br />

bijdragen aan die circulaire gedachte. Recycling<br />

van bouwelementen en -materialen leidt<br />

immers tot een gevoelige vermindering van<br />

de CO 2<br />

-uitstoot en de afvalberg, goed voor<br />

mens en milieu.”<br />

Focus op een circulaire<br />

bouweconomie<br />

Daarom organiseerde de firma onder de<br />

naam ‘TwinBond Insights’ een seminar rond<br />

circulariteit in de bouw, waar experts van<br />

VLAIO, BuildWise en Flanders Make hun<br />

visie met de aanwezige gevelspecialisten<br />

deelden. Als aanspreekpunt van de Vlaamse<br />

Overheid voor ondernemers in Vlaanderen<br />

stimuleert VLAIO innovatie en ondernemerschap.<br />

Ze geven bedrijven advies, brengen<br />

partners samen en begeleiden en steunen<br />

hen op het vlak van subsidies. Vandaag focust<br />

deze organisatie met een team van zeven<br />

personen op de circulaire economie.<br />

“Volgens BuildWise moet men bij het ontwerpen<br />

en realiseren van gebouwen nadenken<br />

over het hergebruik van bouwproducten op<br />

de lange termijn, zodat ze bij afbraak niet<br />

weggegooid moeten worden. Dan spreken<br />

we niet alleen over circulaire materiaalkeuzes,<br />

maar ook over het veranderingsgericht ontwerpen<br />

en bouwen. Zo moet een kantoorgebouw<br />

in een later stadium bijvoorbeeld tot<br />

een woonproject omgebouwd kunnen worden.<br />

Gevel- en andere bouwelementen moeten<br />

ook demonteerbaar zijn en daarbij spelen<br />

onze TwinBond-producten een belangrijke<br />

rol”, licht de R&D manager toe. “Gevelpanelen<br />

die met schroeven vastgezet zijn, kunnen<br />

gemakkelijk ontmanteld worden, maar raken<br />

ook beschadigd. Met lijm is er minder schade,<br />

maar men zegt dan weer dat verlijmen<br />

een barrière vormt voor het ontmantelen van<br />

producten. Daarom doet een ervaren team<br />

van lijmexperten, projectmanagers en robotica<br />

ingenieurs in de geavanceerde testfaciliteiten<br />

van Flanders Make onderzoeken rond<br />

circulair verlijmen, bijvoorbeeld door het ontbinden<br />

via inductie-opwarming.”<br />

TwinBond en circulariteit<br />

Lijmen voor geveltoepassingen moeten<br />

weerstaan aan veroudering, temperatuurschommelingen<br />

en weersomstandigheden en<br />

mogen bij het ontbinden geen resten of beschadigingen<br />

achterlaten. Bovendien spelen<br />

bij het verlijmen ook het oppervlak, het type<br />

en de vorm van het materiaal en de sensitiviteit<br />

van andere componenten een rol. “Bij<br />

Het overzichtelijke assortiment omvat reinigers en ontvetters, producten voor oppervlaktebescherming en –<br />

behandeling, constructielijmen en dubbelzijdige tape.<br />

TwinBond focussen we ons op de ontwikkeling<br />

van specifieke oplossingen voor elke<br />

toepassing en indien nodig werken we daarbij<br />

samen met partners. Zo ontwikkelden we een<br />

hybride oplossing, die het beste van lijm en<br />

tape combineert. Net zoals al onze producten<br />

wordt deze ontwikkeling nu in ons laboratorium<br />

onderworpen aan een volledig testprogramma<br />

in drie verschillende fasen, telkens in<br />

andere omstandigheden. Er wordt ook in de<br />

buitenlucht getest”, sluit Dr. Kristof Van Havenbergh<br />

af. “Eén van onze recente ontwikkelingen<br />

is TwinBond WIP-340 Wall Impregnate,<br />

een kleurloze hydrofobering met een levensduur<br />

van minimum 25 jaar voor de behandeling<br />

van steenstrips, kalkzandsteen, betonsteen,<br />

baksteen en crépi, de nabehandeling<br />

van ETICS-systemen en de behandeling van<br />

gevels na spouwisolatie. Dit voorkomt groenaanslag<br />

en mosgroei op gevels en vermindert<br />

de hechting van vuil waardoor het onderhoud<br />

van gevels vereenvoudigd wordt.” ❚<br />

De kleurloze hydrofobering TwinBond WIP-340 Wall Impregnate voorkomt groenaanslag en mosgroei op<br />

gevels en vereenvoudigt het onderhoud.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

91


Creëer meer vrijheid...<br />

De schuifraam SUNFLEX SF60 en SF80 combineren filigrane profielbreedtes met maximale<br />

transparantie. Ze creëren een vloeiende overgang tussen binnen- en buitenruimte en bieden<br />

een indrukwekkend uitzicht. Tegelijkertijd voldoen ze aan de hoogste kwaliteits- en<br />

veiligheidsnormen en stellen ze normen op het gebied van comfort en energiezuinigheid.<br />

sunflex.nl<br />

<strong>Gevelbouw</strong>-<strong>2023</strong>_nl_Schiebe-Systeme_SF60_80.indd 1 08.05.<strong>2023</strong> 09:45:47<br />

TWINBOND WIP-340<br />

WALL IMPREGNATE<br />

Kleurloze<br />

hydrofobering<br />

ONTDEK TWINBOND WIP-340<br />

WALL IMPREGNATE<br />

twinbond.com<br />

TwinBond_Advertentie-GEVELBOUW 08-24_197x130mm.indd 1 21/08/<strong>2023</strong> 13:44


T<br />

BSP - Siliconenprofielen,<br />

vorm - en stansdelen<br />

Toepassingen voor de glasen<br />

gevelbouw<br />

- Individuele oplossingen<br />

- Ca. 5.500 bestaande tools<br />

- Internationale ervaring<br />

- Meer dan 30 jaar advisering en<br />

engineering van siliconenprofielen<br />

- Levering in lengtes en kaders<br />

- Korte levertijden<br />

Siliconenrubber eigenschappen<br />

- Hoge elastische waarden<br />

- Ozon- en UV bestendig<br />

- Extreem duurzaam t.o.v. CR en EPDM<br />

- Hoog en laag temperatuurbestendig<br />

- Vele kleuren mogelijk<br />

- Duurzame "bonding" met siliconen op<br />

glas, aluminium, staal, enz.<br />

De meest natuurgetrouwe<br />

kunststof gevelbekleding ter<br />

wereld<br />

Kom met ons in gesprek via +31(0)70 - 329 66 01<br />

of info@bloemsealants.com<br />

Bloem Sealants BV is sinds 1954 dé kennisbron voor duurzame afdichtingen met<br />

elastische kitten, lijmen en siliconen rubberprofielen in de gevelbouw en glassector.<br />

Als service gericht familiebedrijf leveren wij gecertificeerde<br />

kwaliteitsproducten en hebben een degelijke staat van dienst.<br />

Onderbouwde adviezen aan de professionele gebruiker met<br />

een breed productaanbod voor de bouwsector in beweging,<br />

zijn kenmerk voor ons succes. Zie: bloemsealants.com<br />

Verrassend natuurgetrouw<br />

Ervaren hoe natuurgetrouw<br />

onze plank is? Scan de QRcode<br />

en vraag gratis samples aan<br />

met kortingscode “<strong>Gevelbouw</strong>”.<br />

www.alterwood.nl / www.alterwood.be


Tekst: Johan Debaere Beeld: elumatec<br />

Cabinemachine met dynamisch<br />

pendelbedrijf en autonome<br />

klemverstelling voor profielbewerking<br />

Maakbedrijven investeren in nieuwe machines om de efficiëntie en productiviteit op de werkvloer te verhogen.<br />

Snelheid en nauwkeurigheid zijn belangrijk, maar ook aan de ergonomie en de veiligheid van de<br />

medewerkers wordt veel aandacht besteed. Als toonaangevende fabrikant van bewerkingsmachines voor<br />

profielen is elumatec een ideale partner op weg naar een gepaste oplossing voor elke toepassing. Met<br />

de SBZ 125/85 introduceert de machinebouwer een gesloten cabinesysteem met een ruim werkbereik en<br />

5 CNC-assen, dat in het oog springt door een dynamisch pendelbedrijf, een autonome klemverstelling, een<br />

nieuwe technologie voor snellere gereedschapswissels en een roterende bedieningsconsole.<br />

“Innoveren is belangrijk voor elk bedrijf. Het<br />

heeft echter geen zin om innovaties te ontwikkelen<br />

en te introduceren die niemand<br />

nodig heeft. Nauw samenwerken én luisteren<br />

naar de klanten is dan ook cruciaal”,<br />

slaat Bas Ladestein, managing director van<br />

elumatec Benelux B.V, meteen de spijker<br />

op de kop. “Onze systemen zijn één voor<br />

één afgestemd op de behoeften van de gebruiker<br />

- industriële profielbewerkers, maar<br />

ook kleine constructeurs. Zo wordt de bewerking<br />

van profielen in aluminium, kunststof<br />

en dunwandig staal nog rendabeler<br />

en rationeler.”<br />

Dankzij het dynamische pendelbedrijf kan deze machine aan de ene zijde stukken bewerken, terwijl de operator<br />

aan de andere kant nieuwe profielen invoert.<br />

Gesloten cabinemodel<br />

Profielbewerkingscentrum SBZ 125/85,<br />

een opvolger voor het succesvolle model<br />

SBZ 122/75, is eén van de meest recente<br />

voorbeelden daarvan. Deze gesloten cabinemachine<br />

heeft een bewerkingsbereik<br />

van 8.245 mm op de X-as, 300 mm op de<br />

Y-as en 230 mm op de Z-as. Dit systeem<br />

omvat 5 CNC-assen, een watergekoelde<br />

7 kW freesspindel met een toerental tot<br />

20.000 toeren/minuut en een automatisch<br />

magazijn met 12 posities. Om beschadigingen<br />

te voorkomen, worden alle bewerkingen,<br />

zoals frezen, boren en tappen, op<br />

een stationair opgespannen profiel uitgevoerd.<br />

Bas vult aan: “Dergelijke machines<br />

met cabines zijn populair omdat ze spanen<br />

tegenhouden en lawaai reduceren. Dankzij<br />

deze cabine is het ook niet nodig om<br />

andere veiligheidssystemen, zoals hekken,<br />

rond de machine te installeren. Daardoor<br />

blijft de footprint beperkt. Een flexibel programmeerbare<br />

laser met driezone-indeling<br />

zorgt voor de toegangsbeveiliging.”<br />

Het SBZ 125/85 profielbewerkingscentrum is een gesloten cabinemachine met een werkbereik van 8.245 mm op de X-as en vijf CNC-assen.<br />

94 GEVELBOUW.INFO


Snel, efficiënt en<br />

nauwkeurig werken<br />

Het team van elumatec heeft ook veel<br />

aandacht besteed aan de optimalisatie<br />

van de efficiëntie, ergonomie en snelheid.<br />

Dankzij het dynamische pendelbedrijf kan<br />

deze machine aan de ene zijde stukken<br />

bewerken, terwijl de operator aan de andere<br />

kant nieuwe profielen invoert. Dat<br />

verhoogt de bewerkingssnelheid aanzienlijk.<br />

Bovendien kunnen lange werkstukken,<br />

die verder reiken dan het midden van<br />

de SBZ 125/85, toch bewerkt worden.<br />

Een innovatieve technologie verkort de wisseltijden voor gereedschappen, wat resulteert in een snellere<br />

instelling en een verhoogde flexibiliteit.<br />

'De feedback<br />

van de klanten<br />

vormt de basis<br />

voor de ontwikkeling<br />

en optimalisatie<br />

van machines'<br />

Optioneel kan een spanentransportband in de machine geïntegreerd worden.<br />

De materiaalklem bij SBZ 125/85 schakelt automatisch tussen de laad- en de bewerkingspositie.<br />

“De nieuwe roteerbare bedieningsconsole<br />

vereenvoudigt de taak van de operator. Ze<br />

werd ontworpen als een draaibare kolom<br />

met een in de hoogte verstelbaar scherm<br />

en zorgt voor een vrij zicht, wat de veiligheid<br />

ten goede komt. Verder verkort een<br />

innovatieve technologie de wisseltijden<br />

voor gereedschappen, wat resulteert in<br />

een snellere instelling en een verhoogde<br />

flexibiliteit”, legt Bas uit. “Ook de afstelling<br />

van de klemmen voor de opspanning van<br />

de profielen werd vereenvoudigd en geoptimaliseerd.<br />

Verschuifbare materiaalklemmen<br />

op de Y-as verbeteren de ergonomie<br />

bij het inleggen van profielen. De klem<br />

schakelt automatisch tussen laad- en bewerkingspositie.<br />

Het werkstuk beweegt<br />

dus vóór bewerking naar het midden van<br />

de machine. In deze positie kan het dan<br />

optimaal door de gereedschappen bewerkt<br />

worden. De machine kan bovendien<br />

snel en zonder tools naar andere profielbreedtes<br />

en –vormen omgesteld worden.<br />

Optioneel kan een spanentransportband<br />

geïntegreerd worden. Grove spanen en<br />

profieldelen vallen zo onmiddellijk in een<br />

bak, waardoor ‘het interieur’ van de machine<br />

schoon gehouden wordt. Deze kenmerken<br />

maken van profielbewerkingscentrum<br />

SBZ 125/85 opnieuw een belangrijke<br />

uitbreiding van ons portfolio, eluCloud<br />

Ready voor de eisen van Industrie 4.0.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

95


Tekst en beeld: VKG<br />

Terugkijkend op de VKG Architectuurprijs 2018<br />

Een duurzaam gebouw<br />

behoudt zijn waarde<br />

Het begrip duurzaamheid is op verschillende manieren uit te leggen. In het kader van kunststof kozijnen<br />

spreken we over duurzaamheid in de context van een lagere milieubelasting, door minder verbruik van<br />

grondstoffen én een lange levensduur van producten. In het kader van de VKG Architectuurprijs willen we<br />

ook nog iets anders belichten, namelijk de duurzaamheid van een goed ontwerp.<br />

Het behoud van waarde<br />

Terugkijkend op de vorige editie van de VKG Architectuurprijs<br />

mogen we zeggen dat de winnende gebouwen een blijvend bijzonder<br />

fraaie aanvulling voor de omgeving zijn. Een goed ontwerp<br />

doorstaat de tand des tijds, denk aan ontwerpen van architecten<br />

als Le Corbusier, Frank Lloyd Wright en Gaudí. Dit is natuurlijk<br />

een buitencategorie, maar het geeft aan dat duurzaamheid niet<br />

alleen in materialen, technieken en gebruik zit, maar ook in de<br />

uitstraling. Een gebouw dat zowel op esthetisch, technisch als<br />

gebruiksvlak waarde behoudt is waar we naar moeten streven.<br />

Dát is duurzaam bouwen.<br />

De winnaars uit 2018<br />

In 2018 kenden we drie prijzen: voor de categorie Nieuwbouw,<br />

de categorie Renovatie en de publieksprijs. De jury koos de winnende<br />

bouwprojecten om de innovatieve en architectonische<br />

wijze van verwerking van kunststof kozijnen. Hiermee werden de<br />

vele mogelijkheden van kunststof kozijnen volledig getoond, zoals<br />

de toepassing in hoogbouw, de mogelijkheden met slankere<br />

profielen en de talloze opties in stijl en kleur. Dit jaar mogen we<br />

twee van de winnaars van 2018 in onze jury van dit jaar verwelkomen,<br />

Arthur Nuss (Global Architects) en Arno Kolen (van den<br />

hout & kolen architecten) aangevuld met Mantijn van Leeuwen,<br />

directeur NIBE. Samen met Albert Zegelaar vormen zij de jury.<br />

Laten we nog even terugblikken naar de vorige editie in 2018 om<br />

de voorpret te voeden.<br />

Over de VKG Architectuurprijs <strong>2023</strong><br />

Donderdag 1 juni startte de 13e editie van de VKG Architectuurprijs.<br />

Tot en met 8 september kunnen projecten aangedragen worden via<br />

vkgkeurmerk.nl/architectuurprijs, ook projecten waar jullie profielen of<br />

kozijnen in verwerkt zijn. Voor beide categorieën nomineert de jury<br />

drie projecten om te strijden voor de eervolle prijs. Van deze genomineerde<br />

projecten worden professionele video’s en een uitgebreide<br />

projectuitwerking gemaakt voor de inzet op diverse platformen en<br />

media ter promotie van de architectuurprijs. ❚<br />

Categorie Renovatie<br />

ZURINGHOF DOOR DE VIERDE<br />

TOREN<br />

In samenwerking met TBV Wonen en<br />

Driessen Kunststof<br />

De geprofileerde witte kunststof kozijnen met diepe neggen vormen een beeldbepalend aspect voor de<br />

uitstraling van de gevel.<br />

De Zuringhof viel in de prijzen doordat er<br />

met behulp van minimale middelen een<br />

maximaal resultaat is bereikt. De installaties<br />

die nodig zijn voor Nul op de Meter, zoals<br />

luchtwarmtepompen, zijn volgens de jury<br />

fraai geïntegreerd in de gevel. De geprofileerde<br />

witte kunststof kozijnen met diepe<br />

neggen vormen een beeldbepalend aspect<br />

voor de uitstraling van de gevel. Volgens de<br />

jury was dit project een mooi voorbeeld van<br />

de grote renovatieopgave waar Nederland<br />

voor stond en nog steeds staat.<br />

96 GEVELBOUW.INFO


Categorie nieuwbouw<br />

URBAN LOFTS DOOR GLOBAL ARCHITECTS<br />

In samenwerking met Bot Bouw en Schipper Kozijnen<br />

Voor het project Urban Lofts gaf de jury als doorslaggevende<br />

winnende factor aan dat dit project het toonbeeld is van de<br />

mogelijkheden van het toepassen van kunststof kozijnen. De<br />

kunststof kozijnen liggen terug en zijn in combinatie met het<br />

metselwerk in blokverband op een fraaie manier verwerkt in het<br />

architectonische beeld. De jury sprak haar waardering uit voor<br />

de bereikte eenvoud.<br />

De Publieksprijs ging in 2018 overtuigend met 483 van de 892 stemmen<br />

naar De Leyhoeve van Marquart Architecten.<br />

Publieksprijs<br />

WOONLANDSCHAP DE LEYHOEVE DOOR MARQUART<br />

ARCHITECTEN<br />

In samenwerking met Roozen van Hoppe en Raamfabrikant Op<br />

’t Hoog<br />

Een gebouw dat zowel op esthetisch, technisch als gebruiksvlak waarde<br />

behoudt is waar we naar moeten streven. Dát is duurzaam bouwen.<br />

De Publieksprijs ging overtuigend met 483 van de 892 stemmen<br />

naar De Leyhoeve van Marquart Architecten. Zoals zij zelf omschreven<br />

is het een gebouw met een nieuw elan, een nieuwe kijk<br />

op gastvrijheid, verzorging en onderhoud, een nieuwe invulling<br />

van ‘Samen aangenaam oud worden''. Een concept dat vele<br />

stemmers aansprak.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

97


98 GEVELBOUW.INFO<br />

AlterWood biedt met Millboard de mooiste en meest natuurgetrouwe kunststof gevelplank.


Tekst: Susan Peek Beeld: AlterWood<br />

Kwaliteit van de<br />

bovenste plank<br />

Wil je de karakteristieke, natuurlijke, warme uitstraling van hout, maar<br />

kijk je ook naar prestatie, duurzaamheid en onderhoudsgemak? Dan<br />

biedt AlterWood met Millboard de perfecte alternatieve gevelbekleding.<br />

Millboard planken kennen een lange levensduur, zijn makkelijk<br />

te monteren, worden duurzaam geproduceerd én zijn onderhoudsvrij.<br />

Dankzij de unieke eigenschappen ondervinden<br />

Millboard planken geen last van weersinvloeden<br />

en zullen ze -in tegenstelling tot<br />

echt hout- niet kromtrekken, versplinteren,<br />

verkleuren, schimmelen en rotten. De unieke<br />

Lastane-toplaag maakt het product kleur-,<br />

stoot- en krasvast. “Hierdoor behoudt de gevel<br />

blijvend zijn mooie houtlook uitstraling”,<br />

zegt Patrick Smidt, eigenaar van AlterWood.<br />

“En om een nóg strakkere uitstraling te bereiken,<br />

verdwijnen de speciaal ontwikkelde<br />

schroeven in deze veerkrachtige toplaag. Het<br />

zogenaamde ‘lost head’-effect.”<br />

Complete assortiment<br />

Als erkend Millboard reseller voor heel Nederland<br />

biedt AlterWood aan zowel zakelijke als<br />

particuliere klanten het complete assortiment.<br />

“Van een ruime keuze aan planken in diverse<br />

collecties en met diverse kleuren tot specifieke<br />

afwerkingsmaterialen voor een optimaal eindresultaat”,<br />

zegt Patrick. Hij vertelt dat er op<br />

het gebied van gevelbekleding keuze is uit vier<br />

series, die verkrijgbaar zijn in diverse kleuren:<br />

“Board & Batten zijn planken met verschillende<br />

breedtes en houtnerfpatronen. Dankzij de<br />

dieptewerking kan een speels effect op de<br />

gevel gerealiseerd worden. De plank past bij<br />

zowel hedendaagse als traditionele ontwerpen.<br />

De profielen hebben schuine hoeken<br />

wat zorgt voor een betere afvoer van regenwater.”<br />

Met de Shadow Line gevelplanken<br />

creëer je juist een strakke, authentieke houtlook,<br />

volgens Patrick. “Deze planken zijn wat<br />

breder, waardoor de details van de houtnerf<br />

nóg beter tot zijn recht komen. Wil je juist een<br />

strakke en moderne plank met een eigentijdse<br />

uitstraling? Dan kies je voor Enhanced<br />

Grain. De afwerking van de houtnerf heeft<br />

een fijne structuur, waardoor de planken de<br />

subtiele nuances van eersteklas eikenhout<br />

perfect nabootsen. En dan hebben we nog<br />

de Weathered Oak. Dit is een afdruk van een<br />

verweerde eikenhouten plank van meer dan<br />

100 jaar oud. De grovere afwerking zorgt<br />

voor de robuuste karakteristieke uitstraling:<br />

tijdloos en authentiek.” De volledige collectie<br />

is te vinden op de website van AlterWood.<br />

Kwaliteit, kennis en service<br />

Als erkend verdeler van uitsluitend Millboard,<br />

heeft AlterWood een grote hoeveelheid kennis<br />

en ervaring met het product en de mogelijkheden.<br />

Patrick: “Wij gaan altijd voor 100%<br />

klanttevredenheid, daarom begeleiden en<br />

ontzorgen wij graag tijdens het gehele proces.<br />

We geven advies op maat en denken<br />

mee in oplossingen: van idee in het voortraject,<br />

tot aankoop, realisatie en daarna.” ❚<br />

'Ultieme combinatie van esthetische<br />

schoonheid met prestatie,<br />

onderhoudsgemak en duurzaamheid'<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

99


For the love of building.<br />

Bewust bouwen.<br />

Een gebouw is pas duurzaam als het op de juiste manier<br />

gebouwd is: met de juiste materialen, met de juiste partners<br />

en altijd met de toekomst als uitgangspunt. Samen brengen<br />

we jouw projecten tot leven, met oog voor design, duurzaamheid<br />

en functie.<br />

www.gevel.nl<br />

Bewust bouwen.


PARTNER WORDEN<br />

VAN GEVELBOUW?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op gevelbouw.info<br />

• Een gesponsorde positie met<br />

persoonlijke profielpagina op<br />

gevelbouw.info verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +31 495 45 00 95<br />

• Ga naar gevelbouw.info/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

MELD JE<br />

GRATIS AAN<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

gevelbouw.info


Copaco_Q.pdf 1 06-11-13 16:11<br />

Gevelpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

AGC NEDERLAND HOLDING B.V.<br />

J.S. de Jongplein 7a<br />

4001 WG TIEL<br />

T +31 344 67 97 <strong>04</strong><br />

E sales.nederland@eu.agc.com<br />

W www.agc-yourglass.com<br />

BISOTON<br />

Curiestraat 4 - 6<br />

6716 AR EDE<br />

T +31 318 30 00 70<br />

E info@bisoton.nl<br />

W www.bisoton.nl<br />

Uitgebreide tekeningen<br />

en documenten volledig<br />

onder controle!<br />

www.cad-plan.com<br />

DICTATOR PRODUCTIE BV<br />

Florijn 13<br />

8305 BR EMMELOORD<br />

T +31 527 61 34 56<br />

E info@dictator.nl<br />

W www.dictator.nl<br />

BOON EDAM NEDERLAND BV<br />

DUCO PROJECTS<br />

ALINEL NV<br />

Venecolaan 15<br />

B-9880 AALTER<br />

T +32 9 250 03 06<br />

E info@alinel.be<br />

W www.alinel.be<br />

Ambachtstraat 4<br />

1135 GG EDAM<br />

Postbus 26<br />

1135 ZG EDAM<br />

T +31 299 38 08 08<br />

F +31 299 37 28 59<br />

E info@boonedam.nl<br />

CARLISLE CONSTRUCTION<br />

MATERIALS<br />

Industrieweg 16, 8263 AD KAMPEN<br />

T +31 38 339 33 33<br />

E info@ccm-europe.com<br />

W www.ccm-europe.com/nl/<br />

Bedrijvenlaan 2<br />

B-8630 VEURNE<br />

T +32 58 33 00 66<br />

F +32 58 33 00 67<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

W www.boonedam.nl<br />

ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMS<br />

Waaslandlaan 15<br />

B - 9160 LOKEREN<br />

T +32 93 40 55 55<br />

F +32 93 48 57 92<br />

E info@aliplast.com<br />

W www.aliplast.com<br />

BOSTIK BV<br />

Denariusstraat 11<br />

4903 RC OOSTERHOUT<br />

T +31 162 49 10 00<br />

E infonl@bostik.com<br />

W www.bostik.com/netherlands/nl/<br />

COMHAN HOLLAND BV<br />

Amsterdamseweg 27<br />

1422 AC Uithoorn<br />

T +31 297 51 36 36<br />

F +31 297 51 36 39<br />

E comhan@comhan.com<br />

W www.comhan.com<br />

DUCO VENTILATION<br />

Handelsstraat 19<br />

B-8630 VEURNE<br />

T +32 58 33 00 33<br />

F +32 58 33 00 44<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

BTC KOZIJNEN<br />

ALUCOL<br />

Soerendonck 3<br />

6086 BW NEER<br />

Postbus 4403<br />

6086 ZG NEER<br />

T +31 475 26 02 00<br />

E sales@alucol.nl<br />

Helmondstraat 86<br />

6843 SH ARNHEM<br />

T +31 6 25 13 12 51<br />

E info@btckozijnen.nl<br />

W www.btckozijnen.nl<br />

COPACO SCREENWEAVERS<br />

Rijksweg 125, B-8531 BAVIKHOVE<br />

T +32 56 35 35 33<br />

F +32 56 35 80 48<br />

E info@copaco.be<br />

ELUMATEC BENELUX BV<br />

Hoogeveenenweg 2<strong>04</strong><br />

2913 LV NIEUWERKERK AAN DE IJSSEL<br />

T +31 180 31 58 58<br />

E Info.bx@elumatec.com<br />

W www.elumatec.com<br />

W www.alucol.nl<br />

W www.copaco.be<br />

ALUK ALUMINIUM B.V.<br />

Esp 440<br />

5633 AJ EINDHOVEN<br />

T +31 40 264 64 94<br />

E info@aluk.nl<br />

W www.aluk.nl<br />

BUILDING WRAP FOLIE TECHNIEK BV<br />

Kouwe Hoek 6, 2741 PX Waddinxveen<br />

T +31 85 066 89 28<br />

E info@buildingwrap.nl<br />

W www.buildingwrap.nl<br />

DELFT PROFIELEN BV<br />

Havenweg 4<br />

5145 NJ WAALWIJK<br />

T +31 416 56 74 11<br />

E info@delftprofielen.nl<br />

W www.delftprofielen.nl<br />

FAC<br />

Noel Schoorensstraat 19<br />

B-9810 ELKE-NAZARETH<br />

T +32 59 51 65 59<br />

E info@fac-belgium.eu<br />

W www.fac-belgium.eu<br />

102 GEVELBOUW.INFO


Gevelpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

HUECK ALUMINIUM<br />

JORIS IDE NV<br />

FAÇADE, ADVISEURS<br />

VOOR GEVELBOUW BV<br />

PROFIELTECHNIEK BENELUX BV<br />

Habraken 1199D<br />

I.S.D. BENELUX<br />

Het Zuiderkruis 33<br />

Hille 174<br />

B-8750 ZWEVEZELE (BELGIË)<br />

Citroenvlinderlaan 5<br />

5641 CG EINDHOVEN<br />

T +31 40 251 34 00<br />

E gevel@facade.nl<br />

W www.facade.nl<br />

5507 TB VELDHOVEN<br />

T +31 165 51 39 55<br />

F +31 165 51 31 11<br />

W www.hueck.nl<br />

5215 MV 's-HERTOGENBOSCH<br />

T +31 73 615 38 88<br />

E marketing@isdgroup.com<br />

W www.isdgroup.com<br />

T +32 51 61 07 77<br />

E info@joriside.be<br />

W www.joriside.com<br />

GEVELPERSONEEL.NL<br />

Castellastraat 26<br />

6512 EX NIJMEGEN<br />

Postbus 73<br />

6500 AB NIJMEGEN<br />

T +31 24 2<strong>04</strong> 95 81<br />

E info@gevelpersoneel.nl<br />

W www.gevelpersoneel.nl<br />

HUNTER DOUGLAS<br />

ARCHITECTURAL PROJECTS<br />

Piekstraat 2<br />

3071 EL ROTTERDAM<br />

Postbus 5072<br />

3008 AW ROTTERDAM<br />

T +31 10 496 22 22<br />

F +31 10 423 78 90<br />

E info@hunterdouglas.nl<br />

INTAL BV<br />

De Veken 103<br />

1716 KG OPMEER<br />

T +31 226 34 15 25<br />

E info@intal.nl<br />

W www.intal.nl<br />

KAWNEER NEDERLAND BV<br />

Archimedesstraat 9<br />

3846 CT HARDERWIJK<br />

Postbus 391<br />

3840 AJ HARDERWIJK<br />

T +31 341 46 46 11<br />

E kawneer.benelux@arconic.com<br />

W www.kawneer.nl<br />

W www.hunterdouglas.nl<br />

GEZE BENELUX BV<br />

Steenoven 36<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 40 262 90 80<br />

F +31 40 262 90 85<br />

E benelux.nl@geze.com<br />

W www.gezebenelux.com<br />

GRENZEBACH ENVELON GMBH<br />

Albanusstrasse 1-3<br />

D-86663 ASBACH-BAUMENHEIM,<br />

HAMLAR<br />

T +49 90 69 82 28 00<br />

DE TECHNOLOGIE VOOR UW IDEEËN<br />

HYDRO BUILDING SYSTEMS<br />

NETHERLANDS BV<br />

Alcoalaan 1<br />

5151 RW DRUNEN<br />

Postbus 75<br />

5150 AB DRUNEN<br />

T +31 416 38 64 80<br />

E info.hbs.nl@hydro.com<br />

W www.wicona.nl<br />

J.M. VAN DELFT & ZN<br />

Christiaan Huygensweg 21<br />

5151 DM DRUNEN<br />

Postbus 232<br />

5150 AE DRUNEN<br />

T +31 416 37 49 25<br />

F +31 416 37 84 50<br />

E info@jmvandelft.nl<br />

W www.jmvandelft.nl<br />

KINGSPAN GEÏSOLEERDE PANELEN<br />

Lingewei 8<br />

40<strong>04</strong> LL TIEL<br />

Postbus 6565<br />

4000 HN TIEL<br />

T +31 344 67 52 50<br />

F +31 344 67 52 51<br />

E info@kingspanpanels.nl<br />

E info@envelon.com<br />

W www.envelon.com<br />

W www.kingspanpanels.nl<br />

www.kingspanbenchmark.nl<br />

HILTI NEDERLAND BV<br />

Leeuwenhoekstraat 4<br />

2652 XL BERKEL EN RODENRIJS<br />

Postbus 92<br />

2650 AB BERKEL EN RODENRIJS<br />

T +31 10 519 11 11<br />

F +31 10 519 11 99<br />

E hiltinl@Hilti.com<br />

HYDRO BUILDING SYSTEMS<br />

NETHERLANDS BV<br />

Alcoalaan 1<br />

5151 RW DRUNEN<br />

Postbus 75<br />

5150 AB DRUNEN<br />

T +31 416 3 64 80<br />

E info.hbs.nl@hydro.com<br />

JAZO ZEVENAAR<br />

Handelsdwarsstraat 10<br />

6905 DJ ZEVENAAR<br />

Postbus 360<br />

6900 AJ ZEVENAAR<br />

T +31 316 59 29 11<br />

F +31 316 52 53 60<br />

E info@jazo.eu<br />

KINGSPAN NV/SA<br />

Bouwelven 17<br />

B-2280 GROBBENDONK<br />

T +32 14 25 73 47<br />

W www.hilti.nl<br />

W www.sapabuildingsystem.nl<br />

W www.jazo.nl<br />

W www.kingspanpanels.be<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

103


Gevelpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

KINGSPAN UNIDEK B.V.<br />

Scheiweg 26<br />

5421 XL GEMERT<br />

Postbus 101<br />

5420 AC GEMERT<br />

T +31 492 37 81 11<br />

E info@kingspan.nl<br />

W www.kingspan.nl<br />

NETWERK VOOR METALEN DAKEN EN GEVELS<br />

MDG-NET<br />

Lissabonring 24<br />

5252 NT DRUNEN<br />

T +31 6 497 499 87<br />

E secretariaat@mdg-net.nl<br />

W www. mdg-net.nl<br />

Meer dan sandwichpanelen...<br />

PANELEN HOLLAND BV<br />

Venekoterweg 7<br />

8431 HG OOSTERWOLDE<br />

T +31 516 56 85 68<br />

F +31 516 56 85 61<br />

E info@panelenholland.nl<br />

W www.panelenholland.nl<br />

ROYMANS<br />

BEVESTIGINGSMATERIALEN BV<br />

Nobelstraat 13-A<br />

5051 DV GOIRLE<br />

Postbus 278<br />

5050 AG GOIRLE<br />

T +31 13 534 56 78<br />

E verkoop@roymans.nl<br />

W www.roymans.nl<br />

SCHÜCO NEDERLAND BV<br />

Clarissenhof 3A<br />

KLOECKNER METALS<br />

ODS NEDERLAND<br />

Donk 6<br />

2991 LE BARENDRECHT<br />

Postbus 69<br />

2990 AB BARENDRECHT<br />

T +31 180 64 08 87<br />

MERFORD SPECIAL DOORS BV<br />

Postbus 160<br />

4200 AD GORINCHEM<br />

T +31 183 67 50 20<br />

F +31 183 62 64 40<br />

E specialdoors@merford.com<br />

PROFIMAX<br />

De Grote Elst 54<br />

5246 JR ROSMALEN<br />

T +31 73 644 02 89<br />

F +31 73 644 57 89<br />

E info@profimax.nl<br />

W www.profimax.nl<br />

4133 AB VIANEN<br />

Postbus 1076<br />

3640 BB MIJDRECHT<br />

T +31 88 203 33 00<br />

E info@schueco.nl<br />

W www.schueco.nl<br />

F +31 180 64 03 25<br />

W www.merford.com<br />

SFS GROUP THE NETHERLANDS B.V.<br />

E info@ods-geveltechniek.nl<br />

Grasbeemd 14<br />

W www.ods-geveltechniek.nl<br />

PROFITY BV<br />

Ambachtstraat 7<br />

5705 DG HELMOND<br />

T +31 492 59 74 14<br />

E bln.info@sfs.com<br />

W bnl.sfs.com<br />

7461 TP RIJSSEN<br />

MILIN PANELEN & PROFIELEN<br />

T +31 548 53 93 29<br />

KNAUF B.V.<br />

Mesonweg 8 - 12<br />

3542 AL UTRECHT<br />

T +31 30 247 33 11<br />

E info@knauf.nl<br />

Brabanthaven 1<br />

3433 PJ NIEUWEGEIN<br />

T +31 30 606 92 20<br />

F +31 30 657 90 21<br />

E info@milin.nl<br />

W www.milin.nl<br />

F +31 548 53 93 22<br />

E info@profity.nl<br />

W www.profity.nl<br />

SIEGENIA-AUBI KG<br />

Ramgatseweg 15<br />

4941 VN RAAMSDONKVEER<br />

T +31 85 486 10 80<br />

E info@siegenia.com<br />

W www.siegenia.com<br />

W www.knauf.nl<br />

REYNAERS ALUMINIUM BV<br />

MANFRED J.C. NIEMANN<br />

NEDERLAND BV<br />

Baarnsche Dijk 19 a<br />

3741 LP BAARN<br />

T +31 35 303 32 80<br />

F +31 35 543 16 19<br />

E info@niemet.nl<br />

ORGADATA BENELUX BV<br />

Zuiderplein 4<br />

8911 AJ LEEUWARDEN<br />

T +31 58 233 39 20<br />

F +31 58 213 85 30<br />

E info@orgadata.nl<br />

Maisdijk 7<br />

57<strong>04</strong> RM HELMOND<br />

Postbus 111<br />

5700 AC HELMOND<br />

T +31 492 56 10 20<br />

F +31 492 56 10 30<br />

E info@reynaers.nl<br />

SKG-IKOB<br />

Poppenbouwing 56<br />

4191 NZ GELDERMALSEN<br />

Postbus 202<br />

4190 CE GELDERMALSEN<br />

T +31 88 244 01 00<br />

T +31 88 244 01 01<br />

E info.skgikob.nl<br />

W www.niemet.nl<br />

W www.orgadata.nl<br />

W www.reynaers.nl<br />

W www.skgikob.nl<br />

1<strong>04</strong> GEVELBOUW.INFO


Gevelpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

UNILIN INSULATION BV<br />

SOENEN HENDRIK NV<br />

Gentseheerweg 63<br />

B-8870 Izegem<br />

T +32 (0) 51 31 28 80<br />

E sales@soenenhendrik.com<br />

W www.soenenhendrik.com<br />

Pepijn Carlier<br />

STACKDOOR PRODUCTS<br />

Nobelstraat 26<br />

3846 CG HARDERWIJK<br />

T +31 341 43 43 44<br />

E info@stackdoor.nl<br />

W www.stackdoor.nl<br />

Postbus 3<br />

5060 AA OISTERWIJK<br />

T +31 13 523 13 13<br />

F +31 13 528 39 39<br />

E sabine.vaneersel@unilin.com<br />

W www.unilin.com<br />

VERENIGING KUNSTSTOF<br />

GEVELELEMENTEN INDUSTRIE (VKG)<br />

Einsteinbaan 1<br />

3439 NJ NIEUWEGEIN<br />

Postbus 1496<br />

3430 BL NIEUWEGEIN<br />

T +31 30 75 09 801<br />

E info@vkgkeurmerk.nl<br />

W www.vkgkeurmerk.nl<br />

T +32 (0)473/61 58 78<br />

E pca@soenenhendrik.com<br />

SUNFLEX ALUMINIUM<br />

SOLARLUX NEDERLAND<br />

Marie Curiestraat 2<br />

7442 DP NIJVERDAL<br />

T +31 548 63 13 23<br />

E info.nl@solarlux.com<br />

W www.solarlux.com<br />

SOMFY NEDERLAND BV<br />

Jacobus Arendlaan 1<br />

2132 LP HOOFDDORP<br />

Postbus 163<br />

2130 AD HOOFDDORP<br />

SYSTEME GMBH<br />

Im Ruttenberge 12<br />

D-57482 WENDEN-GERLINGEN<br />

T +49 27 62 92 53-0<br />

F +49 27 62 92 53-280<br />

E info@sunflex.de<br />

W www.sunflex.de<br />

SUNSHIELD<br />

UNIEKE LOUVERS<br />

SUNSHIELD UNIEKE LOUVERS<br />

Sterrekroos 35<br />

4941 VZ Raamsdonksveer<br />

T +31 162 57 14 93<br />

E info@sunshield.nl<br />

W www.sunshield.nl<br />

VAN DER MEER<br />

OPPERVLAKTETECHNIEK BV<br />

Nieuw Zeelandweg 14<br />

1<strong>04</strong>5 AL AMSTERDAM<br />

T +31 20 447 02 45<br />

F +31 20 611 24 26<br />

E kantoor@meercoat.nl<br />

W www.meercoat.nl<br />

WSC BLANKERS BV<br />

Moesdijk 12-f<br />

60<strong>04</strong> AX WEERT<br />

T +31 495 53 50 37<br />

E info@blankersschoon.nl<br />

W www.blankersschoon.nl<br />

VMRG<br />

Einsteinbaan 1<br />

Postbus 1496<br />

3430 BL Nieuwegein<br />

T +31 30 605 36 44<br />

F +31 30 605 32 60<br />

E info@vmrg.nl<br />

W www.vmrg.nl<br />

T +31 23 554 49 00<br />

F +31 23 562 42 53<br />

E projecten@somfy.nl<br />

W www.somfy.nl/projecten<br />

SOMFY BELUX<br />

Ikaroslaan 21<br />

B-1930 ZAVENTEM<br />

T +32 27 12 07 70<br />

E verkoop@somfy.be<br />

W www.somfy.be/projecten<br />

SVK NV<br />

Aerschotstraat 114<br />

BE-9100 SINT NIKLAAS<br />

T +32 3 760 49 00<br />

F +32 3 777 47 84<br />

E info@svk.be<br />

W www.svk.be<br />

VBH NEDERLAND BV<br />

Houtduifstraat 22<br />

4901 BP OOSTERHOUT<br />

Postbus 339<br />

4900 AH OOSTERHOUT<br />

T +31 162 48 34 00<br />

F +31 162 43 21 39<br />

E info@vbh-nl.com<br />

W www.vbh-nl.com / www.vbh24.nl<br />

ZETSUPPORT BV<br />

Thomas Edisonweg 66<br />

5151 DJ DRUNEN<br />

5150 AE DRUNEN<br />

T +31 416 38 12 06<br />

E bedrijfsbureau@zetsupport.nl<br />

W www.zetsupport.nl<br />

SOPREMA NL BV<br />

Bijsterhuizen 40-08<br />

66<strong>04</strong> LW WIJCHEN<br />

T +31 515 53 30 00<br />

E info@soprema.nl<br />

W www.soprema.nl<br />

TAPIR B.V.<br />

T +31 591 39 00 59<br />

T +31 6 20 97 15 33<br />

E aevenhuis@tapir.nl<br />

W www.tapir.nl<br />

VDR GEVEL BV<br />

t Veld 3R<br />

6666 MK HETEREN<br />

T +31 26 213 44 99<br />

E info@gevelreiniging.nl<br />

W www.gevelreiniging.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

105


Soenen ontwikkelt en produceert geautomatiseerde<br />

productielijnen voor kunststof- en aluminium ramen<br />

en deuren en volautomatische oplossingen voor<br />

aluminium staafbewerking.<br />

Going further, doing more<br />

ERVAAR WAT SOENEN VOOR U KAN BETEKENEN<br />

RECHTSTREEKS<br />

HANDELEN MET DE<br />

MACHINECON-<br />

STRUCTEUR<br />

WIJ LUISTEREN EN<br />

DENKEN ACTIEF MEE<br />

VOOR HET BESTE<br />

RESULTAAT<br />

UP TO DATE<br />

MET DE NIEUWSTE<br />

TECHNOLOGIEËN<br />

ALTIJD EEN STAPJE<br />

VOOR OP UW<br />

CONCURRENT<br />

DIENST NA VERKOOP:<br />

EIGEN SOENEN<br />

EXPERTEN, ZONDER<br />

EXTERNE PARTNER<br />

SOENEN EUROPE - Gentseheerweg 63 I B-8870 Izegem Belgium<br />

Tel. +32 (0) 51 31 28 80 I sales@soenenhendrik.com I www.soenenhendrik.com<br />

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND VOOR EEN DEMO: Pepijn Carlier: Tel. 32 (0) 473 61 58 78<br />

VOLG ONS:


Vertrouwen door<br />

certificering<br />

bezoekadres<br />

Poppenbouwing 56<br />

4191 NZ Geldermalsen<br />

postadres<br />

Postbus 202<br />

4190 CE Geldermalsen<br />

T +31 (0)88 244 01 00<br />

F +31 (0)88 244 01 01<br />

E info@skgikob.nl<br />

I www.skgikob.nl<br />

U heeft uitstekende producten, processen en systemen.<br />

Maar hoe overtuigt u uw klanten daarvan? Met de juiste<br />

certificering wint u het vertrouwen van uw klant.<br />

Tegen inbraak een klasse voor<br />

ramen en deuren volgens<br />

NEN 5096:<br />

SKG-IKOB test en certificeert<br />

• ontwerpen (attesten), zoals industriële ontwerpen en prototypen<br />

voor de gebouwschil;<br />

• bouwproducten, zoals gevelelementen;<br />

• bouwprocessen, zoals correcte montage van producten;<br />

• managementsystemen, zoals ISO 9001, ISO 14001 of VCA.<br />

Voor de kwaliteit van hang- en<br />

sluitwerk een ster-aanduiding<br />

volgens NEN 5089:<br />

SKG-IKOB biedt ‘one-stop-shopping’ op het gebied van kwaliteit. Zo<br />

kunt u ook voor ‘Bouwen aan MVO’, het MVO keurmerk voor de bouwsector,<br />

bij SKG-IKOB terecht. Evenals voor een conformiteitscertificaat<br />

voor CE-markering volgens NEN-EN 1090-1 of voor een inspectie op<br />

de bouwplaats. Natuurlijk met de zekerheid van onpartijdigheid en<br />

objectiviteit.<br />

Certificering van SKG-IKOB werkt!<br />

Meer weten? Kijk op www.skgikob.nl of bel 088 244 01 00<br />

Geaccrediteerd<br />

door de Raad<br />

voor Accreditatie<br />

Notified Body<br />

NB 0960<br />

European Organisation for<br />

Technical Assessment


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)<br />

GEGARANDEERDE<br />

KWALITEIT IN GEVELS<br />

WWW.VMRG.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!