28.09.2023 Views

Archicomm 03 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur | nr 3 <strong>2023</strong> | sept-okt<br />

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur | www.archicomm.nl |<br />

| | <strong>2023</strong> |<br />

3<br />

Armaturen voor<br />

de nieuwe<br />

kantooromgeving<br />

Future<br />

Lighting<br />

www.archicomm.nl<br />

Hoeveel toegangscontrole<br />

heeft de<br />

mens nodig?


SL764+<br />

Fotografie: Jaap Lotstra<br />

SL764+<br />

Oneindig veelzijdig<br />

SL764+ PL pendelarmatuur<br />

SL764+ SL vrijstaand armatuur<br />

Met een breedte van slechts 44 mm is de SL764+ ons dunste<br />

en ook meteen meest veelzijdige verlichtingssysteem.<br />

Uit een beperkt aantal combineerbare elementen ontstaat een<br />

bijna oneindige verscheidenheid aan productvarianten.<br />

De SL764+ is een echt veelzijdig talent in alle kantoor-,<br />

onderwijs- en administratieruimten. Het lichtsysteeem en de<br />

bijbehorende afzonderlijke armaturen uit deze elegante serie<br />

worden gekenmerkt door een heldere en rechtlijnige vorm die<br />

zich esthetisch en tegelijkertijd ingetogen aanpast aan elke<br />

architectuur.<br />

Het lichtsysteem biedt op het gebied van afmetingen,<br />

prestaties, vormgeving, installatietype, lichttechniek<br />

en sensoren optimale vrijheid qua vormgeving en de<br />

mogelijkheid om een uniform lichttechnisch concept in<br />

het gehele gebouw neer te zetten. Met onze bekroonde<br />

planningstool, LIGHT-PEFORMER®, kunnen zelfs complexe<br />

verlichtingssystemen in slechts enkele minuten individueel<br />

worden geconfigureerd.<br />

www.performanceinlighting.com


De deur die de<br />

belangrijke dingen<br />

in het leven beschermt.<br />

Daloc appartementsdeuren houden niet alleen treinrovers tegen. Ze houden<br />

ook vervelende geluiden buiten de deur en zijn vuur- en rookbestendig.<br />

Door het unieke design beschermt de deur jou jarenlang en gaat zelf<br />

jarenlang mee. Een veilige investering voor jou en alles om je heen.<br />

Lees alles over de ultieme appartementsdeur op daloc.nl


Voorwoord<br />

Wanneer zien we elkaar?<br />

Grote kans dat we elkaar de komende weken tegenkomen, schat ik zo in. Althans,<br />

het zou vreemd zijn als we elkaar zouden missen. Of, hebben we elkaar al gezien?<br />

Want… het beurzen- en bijeenkomstenseizoen was én is in volle gang.<br />

As we speak schrijf ik dit voorwoord in Amsterdam/Zaandam tijdens Architect@<br />

Work, waar (inderdaad!) weer heel veel te zien is en natuurlijk (hoe kan het ook<br />

anders?) de noviteiten terecht de inspirerende boventoon voeren. Mijn collega<br />

Tamara Brouwers heeft ook een volle dag een informerend en nieuwsgierig<br />

rondje gelopen op de beurs en natuurlijk met veel standhouders gesproken: het<br />

resulteerde in een mooie terugblik op al die innovatieve nieuwigheden die op deze<br />

editie – overigens voor de eerste keer in de buurt van Amsterdam – aan de wereld<br />

openbaar werden gemaakt. En het is niet zomaar een terugblik… we hadden er<br />

bijna een aparte editie van kunnen maken zoveel pagina’s heeft Tamara volgeschreven.<br />

Vanaf pagina 24.<br />

Maar goed, als ik u niet heb gezien op Architect@Work, dan komen er nog veel<br />

meer mogelijkheden waar we elkaar gaan treffen. Bijvoorbeeld op Future Lighting.<br />

Zelf sprak ik enkele weken geleden uitgebreid met de organisatie en eerlijk<br />

is eerlijk: het contentprogramma dat wordt geboden op 22 en 23 november in<br />

Gorinchem is er één om je vingers bij af te likken. Dan heb ik het nog niet eens<br />

gehad over wat alle exposanten daar ons zullen voorschotelen. Enfin, ik kan u nu<br />

alleen maar adviseren om te beginnen op pagina 62 van deze <strong>Archicomm</strong>.<br />

En… als we elkaar dan nog niet hebben gezien, dan weet ik het ook niet meer.<br />

Nu ja, er is nóg een kans: de Workspace Design Show. Op 11 en 12 oktober in<br />

Amsterdam RAI. De bottomline? De kantoormarkt komt samen voor inspiratie en<br />

discussie. En dát is geen overbodige luxe want… de wereld verandert nogal. We<br />

gaan immers – zeker sinds de coronapandemie – wezenlijk anders om met de<br />

wijze waarop we kantoren inrichten, hoe mensen samenwerken en hoe vaak ze<br />

überhaupt naar kantoor willen komen, als je al zou willen spreken van ‘kantoor’.<br />

Deze ontwikkelingen hebben dus grote invloed op de keuzes die architecten en<br />

ontwerpers maken. Heel interessant. Ik heb het dan niet alleen over de meer dan<br />

70 exposanten die laten zien hoe zij tegen deze nieuwe uitdagingen aankijken maar<br />

ook heb ik het over het inspirerende nevenprogramma met meer dan 20 prikkelende<br />

paneldiscussies! Kortom… over een paar weken dus naar Amsterdam met<br />

z’n allen! En, meepraten daar!<br />

Mag ik u tot slot nog even in alle bescheidenheid wijzen op het artikel op pagina<br />

108, als opwarmer voor de pagina’s erna, het thema ‘toegangscontrole’. Want…<br />

hoeveel toegangscontrole heeft een mens eigenlijk nodig? Is de architect een<br />

bondgenoot van Big Brother of moet de architect eigenlijk af en toe ook een ethicus<br />

durven zijn? Laat ons eens weten wat u daarvan vindt!<br />

Hoe dan ook… deze <strong>Archicomm</strong> mag er weer wezen!<br />

Ik wens u veel leesplezier toe. En, we zien elkaar binnenkort, toch?<br />

Jerry Helmers<br />

5


VELA<br />

SERIES<br />

NEW COLLECTION<br />

COLOURS:<br />

BRONZE<br />

GUN METAL BRONZE<br />

CHAMPAGNE<br />

WHITE<br />

BLACK<br />

WALLY<br />

SERIES<br />

COLOURS:<br />

BRONZE<br />

GUN METAL BRONZE<br />

CHAMPAGNE<br />

WHITE<br />

BLACK<br />

Kachtemsestraat 190, B8800 Roeselare<br />

info@exterus.be t +32 (0)51 251 281<br />

www.exterus.be f +32 (0)51 694 995


ArchiComm<br />

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur<br />

nr. 3 <strong>2023</strong><br />

verschijnt 4 x per jaar<br />

ISSN 2468-3531<br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

Redactieadres - bezoekadres Nederland<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

6002 ED Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

Eindredactie<br />

Redactieteam<br />

Projectmanager<br />

Secretariaat<br />

Online marketing<br />

Vormgeving<br />

Drukwerk<br />

Jerry Helmers<br />

Tamara Brouwers, Jerry Helmers,<br />

Lieke Bousema<br />

Folkert van der Werf<br />

Manuela Depenbrock,Sandra Reijnders<br />

Mark Schouten, Tarik Yilmaz<br />

Jeroen Saes, Daan Halters<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

Drukkerij Hendriks, Peer<br />

Redactieadres - bezoekadres België<br />

Domein de Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

Advertenties<br />

Adverteerders ontvangen via traffic@louwersmediagroep.nl een e-mail met<br />

een link om hun advertenties te uploaden.<br />

Doelgroep<br />

Verspreiding vindt plaats naar o.a. architecten, interieurarchitecten,<br />

landschapsarchitecten, designers, woningcorporaties, opdrachtgevers,<br />

bouwkostendeskundigen, bouwkundigen, adviesbureaus, bestekschrijvers,<br />

brancheorganisaties, leveranciers, fabrikanten en aanverwante organisaties.<br />

Prijzen en voorwaarden<br />

Het abonnementsgeld dient vooruit te worden voldaan. Bij niet-tijdige betaling<br />

worden herinneringskosten in rekening gebracht. Indien twee maanden voor<br />

het verstrijken van de abonnements periode geen schriftelijk bericht van<br />

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar<br />

verlengd. Prijswijzigingen voorbehouden.<br />

Abonnementsprijs<br />

€ 70,00 per jaar excl. BTW, Buitenland Nederland: € 110,00 per jaar excl. BTW,<br />

bankrekening ING NL78 ABNA 0490 2820 67, BIC: ABNANL2A t.n.v. Louwers<br />

Mediagroep, o.v.v. <strong>Archicomm</strong>. Informatie over abonnementen: +31 495 45 00 95.<br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor verhuizing naar:<br />

Schatbeurderlaan 6, 6002 ED Weert.<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnements periode<br />

geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

Bezorgklachten<br />

Bezorgklachten kunnen worden doorgegeven via info@louwersmediagroep.nl.<br />

Nabestellen<br />

Reeds verschenen nummers kunt u nabestellen via<br />

archicomm.nl/abonneren.<br />

Digitaal lezen<br />

Via archicomm.nl/magazines.<br />

Vragen?<br />

Ga naar archicomm.nl, mail naar:<br />

info@louwersmediagroep.nl of bel +31 495 45 00 95.<br />

Copyright<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder<br />

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en / of bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op zorgvuldige wijze is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op<br />

geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.<br />

Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke<br />

aard ook, die het gevolg is van handelingen en / of beslissingen die gebaseerd<br />

zijn op deze informatie.


Inhoud<br />

Perfecte balans tussen design en functie 10<br />

De stalen deur als kunstobject 14<br />

Glaswand met schuif- of draaideur om ruimtes slimmer op te delen 16<br />

Bijzondere gevelafwerking harmonieert met land en water 18<br />

Hoe ontwerp, creëer en bouw je een zichtbepalend én stoer gebouw? 20<br />

De Pen: Dorothé Kessels 22<br />

Nabeschouwing ARCHITECT@WORK<br />

Architectuur vol licht 24<br />

Unieke gevel binnen handbereik 26<br />

Het dak van de toekomst 28<br />

Lichtdistributeur met breed aanbod 32<br />

Unieke en persoonlijke verlichtingsoplossingen 34<br />

Innovatie en duurzaamheid in badkamerontwerp 36<br />

Nieuwe kleuren voor architecten met durf 40<br />

Smeedijzeren look voor warme en moderne uitstraling 42<br />

Duurzame tapijttegels dubbel bekroond 44<br />

Dagkantbekleding geeft geheimen prijs 48<br />

Innovatieve, geluidsabsorberende en naadloze spray-on oplossingen voor betere ruimteakoestiek 50<br />

Breed inzetbaar schuifdeursysteem: voor elke smaak wat wils 54<br />

Wonen zoals thuis, in eenheid en rust 56<br />

Beschermen wat ertoe doet met een duurzaam dak 58<br />

Voorbeschouwing Future Lighting<br />

Voorlopers in verlichting maken het verschil op Future Lighting <strong>2023</strong> 62<br />

Armaturen voor de nieuwe kantooromgeving 66<br />

Een zo breed mogelijk verlichtingsaanbod voor professionele toepassingen 68<br />

Voor elk professioneel outdoorproject een verlichtingsoplossing 72<br />

Van idee naar ideale lichtoplossing 74<br />

Gegarandeerd hoge kwaliteit, tot in de details 76<br />

Verbeterd rendement voor dezelfde prijs 78<br />

Architect aan het woord: Vince Limpens 82<br />

De mogelijkheden zijn eindeloos! 84<br />

Flexibele en stijve panelen met wolviltlaag 86<br />

Technisch tekenwerk voor trappen- en hekkenbouwers 88<br />

Voorbeschouwing Workspace Design Show<br />

De kantoormarkt komt samen voor inspiratie en discussie 92<br />

Prijswinnend design stelt eenvoud in uiterlijk en bediening centraal 94<br />

Duurzame oplossing voor het opdelen van kantoorruimte 96<br />

Eenvoudig de levensduur van een vloer verlengen 100<br />

Circulair, cementvrij en CO 2<br />

-negatief! 102<br />

Uit de brand met nieuwe brandwerende coating 105<br />

Toegangscontrole<br />

Is de architect een bondgenoot van Big Brother of is hij een ethicus? 108<br />

Een stijlvolle entree start al bij de deurintercom 110<br />

Unieke intercom is zowel functioneel als mooi 112<br />

8


14<br />

32<br />

74<br />

55<br />

82<br />

95<br />

108<br />

Coverfoto:<br />

Van Der Valk Delft A4<br />

Architect: Wiegerinck<br />

Fotograaf: Dirk Verwoerd<br />

9


NIEUWE STUDIO IS EEN WARE EYECATCHER<br />

PERFECTE BALANS TUSSEN<br />

DESIGN EN FUNCTIE<br />

Een totaalconcept voor exterieur en interieur, met een logische lay-out, aangename zichtlijnen en een<br />

goede balans tussen architectuur, functionaliteit en individu. Dát is de filosofie van NOW.A Design Studio,<br />

dat sinds begin dit jaar gevestigd is aan de Machineweg in Aalsmeer. Na een jaar gebouwd te hebben,<br />

kon de jonge en dynamische ontwerpstudio rond de kerstperiode verhuizen naar het voormalige<br />

glastuinbouwgebied. Mede dankzij de iconische schoorsteen van het voormalige kassencomplex, de<br />

verrassende mix van bestaande en nieuwe architectuur én de stijlvolle combinatie van transparante en<br />

gesloten materialen is de nieuwe NOW.A Design Studio een ware eyecatcher geworden.<br />

Tekst: Lieke Bousema | Beeld: FritsJurgens, Christian van der Kooy<br />

10


Door het minimalistische design zijn horizontale liggers niet aan de orde en blijft de transparantie richting de schoorsteen behouden.<br />

‘We hebben de basis rustig en helder gehouden’<br />

De geschiedenis van NOW.A Design Studio<br />

begint in 2015, als Philip Eskes zijn eigen<br />

designstudio start. “De studio biedt een<br />

totaalconcept voor particuliere woningen in<br />

het hogere segment”, vertelt hij. “Naast de<br />

architectuur van de woning zelf, worden ook<br />

interieur en tuin meegenomen in het ontwerp.<br />

Hierdoor ontstaan eenheid, harmonie en<br />

balans en worden de unieke architectuur en<br />

sfeer van de woning nog meer benadrukt.”<br />

Om dit concept kracht bij te zetten, werd in<br />

2021 en met de komst van Lisanne den Breejen<br />

NOW.A Interiors aan de designstudio toegevoegd.<br />

Ook werden diverse nieuwe medewerkers<br />

aangetrokken, waardoor al gauw behoefte<br />

ontstond aan een nieuwe (grotere) ontwerplocatie.<br />

Deze werd gevonden aan de Machineweg.<br />

Transparante brug<br />

“De Machineweg betreft een uniek stukje<br />

Aalsmeer, met een rijke geschiedenis”, vertelt<br />

Eskes. “De locatie bevindt zich in het overgangsgebied<br />

tussen industrie en woningbouw,<br />

wat duidelijk zichtbaar wordt in onze architectuur.<br />

Op het terrein waren nog een oude,<br />

gemetselde schoorsteen en een deel van het<br />

voormalige ketelhuis aanwezig, die een eervolle<br />

plek in ons ontwerp hebben gekregen.”<br />

Den Breejen: “Zeker in renovatie- en gecombineerde<br />

projecten zoeken wij graag het<br />

contrast tussen bestaand en nieuw. Ook in<br />

onze eigen studio is deze relatie perfect tot<br />

wasdom gekomen.”<br />

Eskes: “We hebben een transparante brug<br />

gecreëerd vanaf het ketelhuis en langs de<br />

schoorsteen naar de nieuwe werkplekken.<br />

Hierbij hebben we bewust gespeeld met hoogteverschillen,<br />

om de hoogte van de schoorsteen<br />

te versterken.” Den Breejen: “Het kantoorgedeelte<br />

is heel open en transparant uitgevoerd<br />

in glas. Aan één zijde is een bakstenen<br />

wand geplaatst, in dezelfde verhouding als<br />

het gesloten ketelhuis. Het resultaat is een<br />

moderne verbinding tussen oud en nieuw, die<br />

bovendien in de gewenste privacy voorziet.”<br />

Moderne touch<br />

“In nauwe samenwerking met een steenfabriek<br />

uit Denemarken hebben wij een baksteen voor<br />

de wand geselecteerd, die perfect matcht met<br />

de kleurnuances van de schoorsteen en het<br />

ketelhuis”, vertelt Eskes. “Een wat langere<br />

steen geeft het geheel een moderne touch.”<br />

Voor de rest is de nieuwbouw transparant<br />

opgebouwd, met veel glas en verdiepingshoge<br />

puien. Den Breejen: “We hebben de basis rustig<br />

en helder gehouden. Onze projecttekeningen,<br />

samples en materialen zorgen namelijk voor<br />

ruim voldoende sfeer en ‘creatieve chaos’.”<br />

Wie de nieuwe designstudio betreedt, kan<br />

vanzelfsprekend niet om de schoorsteen<br />

heen. “Direct achter de schoorsteen is onze<br />

spreekruimte ingericht”, aldus Eskes. “Ook<br />

voor deze ruimte zochten we naar een<br />

transparante oplossing, die we vonden in de<br />

stalen puien met taatsdeuren van Schreurs<br />

Totaal Metaal. Dankzij de taatssystemen<br />

van FritsJurgens kunnen de bronskleurige<br />

taatsdeuren tot wel 130°geopend worden, ><br />

11


waardoor een comfortabele doorloop en een<br />

ruimtelijk gevoel worden geborgd. Bovendien<br />

kenmerken de taatsdeuren met FritsJurgens<br />

systemen zich door een minimalistische design<br />

en een eenvoudige montage.”<br />

Jeroen Iemhoff, projectmanager bij FritsJurgens<br />

onderstreept dit: “Voor de montage<br />

hoeven slechts een vloer- en plafondplaat<br />

van 40 x 80 mm bevestigd te worden. Waar de<br />

plafondplaat wordt vastgezet met reguliere<br />

schroeven, zijn voor de vloerplaat twee gaatjes<br />

van 8 mm voldoende. Hierdoor kan het<br />

systeem ook uitstekend geïnstalleerd worden<br />

in renovatieprojecten en/of in combinatie met<br />

vloerverwarming.”<br />

Elegante deurbeweging<br />

Het onderhoudsvrije taatsscharnier van<br />

FritsJurgens wordt al in de fabriek van de<br />

deurfabrikant in de taatsdeur geïntegreerd.<br />

“Architecten en eindgebruikers hebben keuze<br />

uit een standaard System One scharnier of<br />

een zelfsluitend System M+ scharnier”, vertelt<br />

Iemhoff. “Beide systemen hebben een inbouwdiepte<br />

van 8 mm in de vloer, zodat de montage<br />

in combinatie met vloerverwarming geen<br />

problemen geeft. In de designstudio is gekozen<br />

voor ons System M+ scharnier, dat zich onderscheidt<br />

door een instelbare sluitingsdemping<br />

(soft-close) en hydraulische openingsdemping.<br />

Hierdoor wordt een elegante deurbeweging<br />

gegarandeerd.” Den Breejen: “Door het minimalistische<br />

design zijn horizontale liggers niet<br />

Philip Eskes en Lisanne den Breejen.<br />

(Beeld: REECLAME.NL)<br />

“Zeker in renovatie- en gecombineerde projecten zoeken wij graag het contrast tussen<br />

bestaand en nieuw. Ook in onze eigen studio is deze relatie perfect tot wasdom gekomen."<br />

aan de orde en blijft de transparantie richting<br />

de schoorsteen behouden.”<br />

Tussen de spreekkamer en het kantoorgedeelte<br />

zijn twee gesloten houten taatsdeuren<br />

geplaatst door Van Arkel Interieurbouw, in<br />

combinatie met de taatssystemen van FritsJurgens.<br />

“Met deze oplossing bewijzen wij dat<br />

taatsdeuren niet altijd van staal en transparant<br />

hoeven zijn”, benadrukt Den Breejen. “Sterker<br />

nog: soms zijn andere materialen, kleuren<br />

en (dichte) afwerkingen juist veel krachtiger.<br />

Zowel qua design als functie.”<br />

Eskes: “Het mooie van de gesloten deuren is<br />

dat zij aan de kantoorzijde frameloos zijn uitgevoerd.<br />

In combinatie met de witte kleur vallen<br />

zij volledig weg in de wand.”<br />

Aan de spreekkamerzijde is juist een nis<br />

gecreëerd. “Hierdoor vormen de deuren ook in<br />

geopende stand een prachtig designobject.”<br />

12


FritsJurgens ontwerpt taatsdeurscharnieren van de hoogste kwaliteit<br />

met een passie voor details. Ieder systeem zit verborgen in de deur<br />

en biedt eindeloze ontwerpmogelijkheden. Ontdek de verschillende<br />

soorten taatsdeuren die onze systemen mogelijk maken.


Royor coating in<br />

Copper (koper).<br />

BIJZONDERE COATINGS EN GLASSAMENSTELLINGEN<br />

BRENGEN STALEN DEUREN TOT LEVEN<br />

De stalen deur als kunstobject<br />

Stalen deuren zijn inmiddels niet meer weg te denken uit onze interieurs. Van woningen tot bedrijfsruimtes<br />

en horecagelegenheden: overal zorgen de deuren voor een tijdloos design en een luxe uitstraling.<br />

De stalen binnendeuren van De Rooy Steel Doors gaan hierin nog een unieke stap verder.<br />

Tekst: Lieke Bousema | Beeld: De Rooy Steel Doors / Enrich Visuals<br />

“Dankzij onze stalen deuren kunnen woon-, werk- en<br />

verblijfsruimtes stijlvol, efficiënt én geluidswerend<br />

worden afgesloten, terwijl transparante glasvullingen<br />

een optimale (dag)lichttoetreding en mooie zichtlijnen<br />

garanderen”, vertelt Herriët Willemsen-de Rooy.<br />

“Om dit ruimtelijke effect te versterken, kiezen veel<br />

mensen voor zwarte deurafwerkingen. Maar ook<br />

metaallook coatings worden steeds populairder,<br />

wat tevens geldt voor unieke deurlijnen en verrassende<br />

glassamenstellingen. Onze Royor en Glairon<br />

collecties sluiten hier perfect op aan en transformeren<br />

de stalen deur tot een waar kunstobject.”<br />

Exclusieve en ambachtelijke coatings<br />

De Royor collectie betreft een exclusieve en elegante<br />

collectie coatings waarin koper, brons of mes-<br />

Alles coatings zijn maatwerk, waardoor elke stalen deur uniek is.<br />

14


sing is verwerkt, vertelt Willemsen-de Rooy. “De<br />

coatings zijn ontwikkeld als exclusief alternatief<br />

voor poedercoaten en geven stalen binnendeuren<br />

een authentieke en chique metaaluitstraling.<br />

De coatings worden op ambachtelijke wijze en<br />

in meerdere lagen met de hand aangebracht,<br />

waarbij (interieur)architecten en eindklanten<br />

keuze hebben uit een ‘striped’ of ‘brushed’<br />

afwerking. In de ‘striped’ Royor zijn duidelijke<br />

strepen te zien, die doen denken aan lange penseelstrepen,<br />

terwijl de richtingloos geborstelde<br />

afwerking van ‘brushed’ Royor garant staat voor<br />

een zachtere look & feel. Het resultaat van beide<br />

technieken is een unieke en levendige uitstraling<br />

waarop je nooit uitgekeken raakt.”<br />

De edele Royor coatings in Copper (koper),<br />

Bronze (brons), Dark Bronze (donkerbrons) en<br />

Brass (messing) kunnen op alle stalen binnendeuren<br />

van De Rooy Steel Doors worden aangebracht.<br />

Van taatsdeuren tot scharnierdeuren<br />

en schuifdeuren, vertelt Willemsen-de Rooy.<br />

“Bovendien hebben wij de mogelijkheid om<br />

coatings iets lichter of juist wat donkerder te<br />

maken. Alles coatings zijn maatwerk en elke<br />

stalen deur is uniek.”<br />

De deuren met Royor coating passen perfect<br />

in moderne interieurs met strakke lijnen, maar<br />

zijn ook uitstekend toe te passen in landelijke<br />

en klassieke woon-, werk- en verblijfsruimtes.<br />

“Samen met de (interieur)architect en<br />

eindgebruiker bepalen wij graag het juiste<br />

deurdesign, de juiste metaalkleur én de juiste<br />

eindafwerking. Voor de montage beschikken<br />

wij bovendien over een eigen team van ervaren<br />

monteurs, waardoor ook op dit vlak een hoge<br />

kwaliteit wordt geborgd.”<br />

Bijzondere glascollectie met metaalweefsel<br />

Na de succesvolle introductie van de Royor<br />

coatings, presenteert De Rooy Steel Doors dit<br />

jaar een unieke glassoort voor stalen deuren:<br />

de Glairon collectie. “Wij zijn altijd op zoek naar<br />

nieuwe manieren om klanten te verrassen”,<br />

vertelt Willemsen-de Rooy. “Glairon is hier een<br />

mooi voorbeeld van en bestaat uit twee lagen<br />

glas met daartussen één laag metaalweefsel.<br />

Het metaalweefsel is dus echt ín het glas verwerkt,<br />

wat een uniek en bijzonder effect geeft.”<br />

Stalen deuren met Glairon glas zijn bijvoorbeeld<br />

geschikt voor ruimtes waar je niet direct in wilt<br />

kijken. Denk bijvoorbeeld aan werkkamers,<br />

fitness-, kleding- en wijnruimtes, waar alle<br />

aandacht voortaan naar de deur gaat. “De<br />

Glairon collectie bestaat op dit moment uit<br />

zes designs, met verschillende metaaltinten<br />

(brons, messing en koper) en weefselsoorten.<br />

Bovendien is zowel helder als gekleurd glas<br />

mogelijk. In combinatie met een goed lichtplan,<br />

zorgt Glairon voor een unieke deurbeleving.”<br />

Nieuwe mogelijkheden<br />

Later dit jaar wil De Rooy Steel Doors nog meer<br />

kleuren en mogelijkheden toevoegen aan de<br />

Glairon collectie. En ook de deurdesigns zijn<br />

volop in ontwikkeling, vertelt Willemsen-de<br />

Rooy. “We halen continu inspiratie uit de dingen<br />

om ons heen. Maar ook uit de samenwerkingen<br />

met (internationale) architecten zoals Remy<br />

Meijers en Osiris Hertman, die met verrassende<br />

ideeën voor nieuwe deurlijnen en materiaalafwerkingen<br />

komen.”<br />

Als voorbeeld noemt ze de toepassing van<br />

Alphenberg leer in de handgrepen of deurvullingen.<br />

Maar ook de keuze voor figuurglas of<br />

ribglas. Alle mogelijkheden zijn geheel vrijblijvend<br />

te bezichtigen in de showroom van De<br />

Rooy Steel Doors in Veenendaal.<br />

Glairon bestaat uit twee lagen glas met daartussen één laag metaalweefsel, wat een uniek en bijzonder effect geeft.<br />

15


divina Slide biedt eindeloos veel mogelijkheden voor een 'steel look' glaswand in strakke aluminium profielen<br />

BESCHIKBAAR MET PROFIELEN IN ZWART, WIT EN GRIJS<br />

Glaswand met schuif- of draaideur<br />

om ruimtes slimmer op te delen<br />

Glazen scheidingswanden worden pas echt interessant om ruimtes in huis zowel functioneel als esthetisch<br />

op te delen als je er ook elk type deur kan in verwerken. En dat is het geval met divina van Arlu<br />

waarin je naar keuze een ‘Slide’ (glazen schuifdeur) of ‘Swing’ (draaideur) in monteert. Deze winnaar<br />

van de Red Dot Product Award biedt zo – naast een hoek- en eindprofiel voor alternatieve opstellingen<br />

– eindeloos veel mogelijkheden met deze ‘steel look’ glaswand in strakke aluminium profielen.<br />

Tekst en beeld: Arlu<br />

Slide schuifdeur in lijn met de wand<br />

Met een loopprofiel ingewerkt in het plafond, komt het bovenprofiel<br />

van een Slide schuifdeur even hoog als het achterliggend profiel van<br />

de divina scheidingswand. Van de ondergeleider is zelfs niets te zien<br />

en met een schuifdeur die aan beide kanten identiek afgewerkt is,<br />

levert dat een uiterst strak resultaat op. De stoppers of het ‘softclose’<br />

systeem kun je in een handomdraai tot op de juiste positie bijstellen.<br />

Net als de divina wand zelf is ook deze glazen schuifdeur eenvoudig en<br />

snel te installeren. Flexibel als die is, passen de universele profielen ervan<br />

16


voor gehard glas van 8 of 10 mm én voor gelaagd glas van 44.2 of 55.2 mm.<br />

Met het glas rondom geklemd in de profielen, kun je rekenen op een super<br />

sterke verbinding tussen de profielen en de rolstelsels. En aangezien het<br />

glas niet verlijmd wordt, wordt ook het vervangen ervan kinderspel.<br />

Architecturale glaswanden<br />

voor een grote openheid<br />

en optimale lichtinval<br />

Leuk weetje: de divina Slide schuifdeur kun je – naast de divina wand<br />

– combineren met elke andere wand. Divina Slide is beschikbaar met<br />

profielen in zwart, wit en grijs.<br />

Swing draaideur onzichtbaar geïntegreerd<br />

Een divina glazen binnenwand is verder ook te voorzien van een draaideur,<br />

naar wens zelfs kamerhoog (tot 2.800 mm). Voorzien van onzichtbaar<br />

geïntegreerde 3D regelbare tyo scharnieren wordt het strakke<br />

design van de wandprofielen daarbij niet onderbroken. Een primeur in de<br />

markt van wanden en deuren in ‘staal look’. Meer zelfs: ook het argenta<br />

magnotica pro magneetslot is onzichtbaar in het profiel verwerkt. Het<br />

maakt een vergrendelingsmechanisme overbodig en blijft zelfs bij een<br />

openstaande deur onzichtbaar.<br />

Ook divina Swing is beschikbaar met gehard glas van 8 en 10 mm en<br />

gelaagd glas van 44.2 of 55.2 mm dat snel en zonder te verlijmen vastgezet<br />

wordt in de verticale profielen van het deurpaneel. Een voegafdichting<br />

tussen de deur en de wand zorgt bovendien voor een betere<br />

akoestische demping en isoleert ook beter. Ook een bijpassend handvat<br />

en cilinderstlot zijn verkrijgbaar.<br />

Functionaliteit en esthetiek in één<br />

Met het divina systeem houd je alle opties open om een interieur op te<br />

delen zonder dat je daarbij aan licht moet inboeten. Het basisprofiel en<br />

de speciaal ontwikkelde regelblokjes zorgen ervoor dat je de positie van<br />

een vaste wand zowel horizontaal als verticaal 5 mm kan aanpassen.<br />

Dankzij het innovatieve ‘turn ‘n click’ systeem kan je er verschillende<br />

glasdiktes (6, 8 of 10 mm voor gehard en 33.1, 44.2 of 55.2 mm voor<br />

gelaagd glas) in verwerken zonder het glas in de profielen te moeten<br />

lijmen. Dat maakt (de)montage extra gemakkelijk, zonder risico op glasbreuk.<br />

Met glaspanelen tot 2,8 m hoog en 1,5 m breed zorgt dit zowel<br />

in residentiële als in commerciële toepassingen zoals restaurants en<br />

kantoren voor een industriële maar minimalistische uitstraling.<br />

Met divina houd je alle opties open om een interieur<br />

op te delen zonder aan licht te moeten inboeten.<br />

ARLU nv<br />

Ter Vlucht 2<br />

8850 Ardooie<br />

Belgium<br />

+32 (0)51 27 05 00<br />

info@arlu.be<br />

ARLU.BE<br />

17<br />

Binnenwerk-95x267-divina_<strong>03</strong>23 kopie.indd 1 24/08/<strong>2023</strong> 15:54


De horizontaliteit van het landschap is vertaald in lange zichtlijnen en een gestapelde opbouw met donkere en lichte gevelbanden.<br />

VAN DER VALK HOTEL DELFT A4:<br />

Bijzondere gevelafwerking<br />

harmonieert met land en water<br />

Op een bijzondere zichtlocatie aan de A4 en N211, waar de hoogbouw van Rijswijk eindigt en het polderlandschap<br />

van Midden-Delfland begint, is op 14 februari Van der Valk Hotel Delft A4 geopend. Het<br />

hotel met zijn markante toren biedt ruimte aan 142 luxe kamers, een moderne fitness en ruime faciliteiten<br />

voor congressen en evenementen. Op de eerste en tweede etage is een groene daktuin ingericht,<br />

terwijl het à la carte restaurant prachtig uitkijkt over het water.<br />

Tekst: Lieke Bousema | Beeld: Lighthouse Productions / Dirk Verwoerd<br />

Het ontwerp voor de nieuwbouw is gemaakt door architectenbureau<br />

Wiegerinck, dat het polderlijnenspel van water en land subtiel liet terugkomen<br />

in het gebouw en de gebouwgevel. Zo worden aardse bakstenen<br />

gevelbanden gecombineerd met metalen gevelplaten van ArcelorMittal<br />

Construction Specials, die net als het water het zonlicht weerkaatsen.<br />

Van der Valk Hotel Delft A4 is het tweede Van der Valk-hotel in het uitgebreide<br />

portfolio van Wiegerinck, dat eerder al het indrukwekkende<br />

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent mocht ontwerpen. “Op basis van de<br />

ervaringen die de familie Van der Valk in Nijmegen-Lent had opgedaan,<br />

werden wij uitgenodigd voor de architectenselectie”, vertelt partner en<br />

architect Tom Vlemingh. “De uitvraag bestond in de basis uit een functioneel<br />

programma, dat stijlvol ingepast moest worden in het bijzondere<br />

landschap. Het perceel bevindt zich aan de rand van Midden-Delfland,<br />

dat de groene long of achtertuin van Delft, Den Haag en Rotterdam vormt.<br />

Juist dit groene karakter wilden wij benadrukken, door het hotel extra<br />

waarde te geven als poort naar Midden-Delfland.”<br />

Driezijdige oriëntatie<br />

Voor de opbouw van het gebouw werd gekozen voor twee hoofdvolumes.<br />

18


Continu in beweging<br />

Voor de metalen platen selecteerde Wiegerinck de Eclectic profielplaten<br />

van ArcelorMittal Construction Specials, die zich onderscheiden door een<br />

dynamisch en volledig asymmetrisch ontwerp. “Hierdoor wordt het licht<br />

op elk moment en vanaf elke plek op een andere manier gereflecteerd”,<br />

benadrukt Hiemstra. “Net zoals het water, dat continu in beweging is.”<br />

Vlemingh: “Samen met de familie Van der Valk hebben wij een uitgebreid<br />

proces doorlopen om hierbij ook de juiste kleurstelling te garanderen.<br />

We hebben vele combinaties onderzocht, totdat we het messinggele en<br />

metalige Pyrite ontdekten.” Hiemstra: “De Pyritekleur komt terug in de<br />

bezanding van de bakstenen. En ook de kleur van de metalen kaders, kozijnen,<br />

lekdorpels, lamellen, balustrades en buitentrappen nadert het Pyrite,<br />

waardoor de diverse elementen en materialen alsnog bij elkaar komen.”<br />

De verkaveling van de polders heeft geleid tot een onderverdeling<br />

in gesloten (metalen gevelplaten) en open delen (ramen).<br />

Grote blikvanger is de acht verdiepingen grote hotelkamertoren, die<br />

bovenop een tweelaags plint is gebouwd. In het plintgebouw zijn de<br />

entree, grote foyer, keuken, restaurant, congres- en vergaderruimtes en<br />

expeditie ondergebracht. Op de eerste twee verdiepingen vinden hotelgasten<br />

riante terrassen, die zonnig gelegen zijn op het zuidwesten. Door<br />

de driezijdige oriëntatie van het hotel wordt een nabijgelegen waterzuivering<br />

als vanzelf aan het oog onttrokken. “In plaats hiervan hebben<br />

gasten uitzicht over de zee, de Maasvlakte en de stedelijke gebieden”,<br />

vertelt Vlemingh. “Maar ook op bijzondere hoogbouwprojecten zoals<br />

European Patent Office (EPO) en diverse woontorens, waardoor we ook<br />

met dit project de hoogte in mochten. Uiteraard met respect voor het<br />

polderlandschap.”<br />

Respect voor het landschap<br />

“Het polderlandschap komt op drie niveaus terug in ons ontwerp”, vertelt<br />

architect Wilma Hiemstra. “Zo hebben wij het horizontale karakter van<br />

het landschap vertaald in lange zichtlijnen en een gestapelde opbouw<br />

met donkere en lichte gevelbanden. Door de lichte gevelbanden iets<br />

terug te leggen ten opzichte van de bakstenen ontstaat een bijzondere<br />

contrastwerking, terwijl aangename rondingen de organische vorm van<br />

het landschap benadrukken.”<br />

Esthetisch en economisch<br />

“Omdat dit project gerealiseerd is in een tijd dat prijzen de pan uit rezen,<br />

hebben wij heel bewust gekozen voor een esthetische en economische<br />

oplossing”, vertelt Vlemingh. “Ook in dit kader waren de metalen gevelplaten<br />

van ArcelorMittal Construction Specials een interessante keuze.”<br />

De gevelplaten zijn met speciale torx-schroeven aan de achterconstructie<br />

bevestigd, vertelt Hiemstra. “Doordat ook de bevestigingsschroeven<br />

op kleur zijn gespoten, vallen zij nauwelijks op in het geheel.”<br />

Bijzonder tot slot zijn de aansluitprofielen, vertelt Levi Kleinjan, manager<br />

Special Façades bij ArcelorMittal Construction Specials. “In plaats van<br />

een standaard werkende breedte en passtukken, zijn in dit project alle<br />

gevelplaten ingekaderd. Elk segment kende een specifieke afmeting,<br />

waardoor we bijna veertig verschillende werkende breedtes moesten<br />

leveren. Daarmee is de gevelafwerking niet alleen onderscheidend in<br />

vorm, uitstraling en kleur, maar ook in productie en montage.”<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Opdrachtgever:<br />

Delft A4 Beheer B.V.<br />

Architect:<br />

Wiegerinck<br />

Bouwkundig aannemer: Ter Steege Bouw Vastgoed<br />

Metalen gevelbekleding: ArcelorMittal Construction Specials<br />

Montagepartner gevelbekleding: Total Cladding<br />

Grote blikvanger is de acht verdiepingen grote hotelkamertoren,<br />

die bovenop een tweelaags plint is gebouwd.<br />

Als tweede niveau noemt zij de verkaveling van de polders, die bijvoorbeeld<br />

heeft geleid tot een onderverdeling in gesloten (metalen gevelplaten)<br />

en open delen (ramen). De toevoeging van lamellen versterkt het<br />

lijnenspel en voegt extra schaal toe aan het ontwerp. “Zoomen we nog<br />

verder in, dan komen we uit bij het materiaal. Het contrast tussen water<br />

en grasland is volgens ons gelijk aan het contrast tussen licht en donker,<br />

tussen reflectie en absorptie en tussen glad en robuust. De bijzondere<br />

mix van bakstenen en metaal brengt deze contrasten samen. Hierdoor<br />

komt het geheel nog sterker tot zijn recht.”<br />

19


‘DIT GEBOUW IN MIDDELBURG ZINGT!’<br />

HOE ONTWERP, CREËER EN<br />

BOUW JE EEN ZICHTBEPALEND<br />

ÉN STOER GEBOUW?<br />

Je mist het niet als je met de auto de Zeeuwse hoofdstad Middelburg in rijdt. Het in februari in gebruik<br />

genomen Joint Research Center (JRC) Middelburg, blijkt een ware eyecatcher waar de stad trots op is.<br />

Logisch. Want… architect Ben Westenburger van Rothuizen Architecten en Adviseurs (ook uit Middelburg)<br />

is verantwoordelijk voor de vormgeving. Uiteraard moest het ontwerp wél technisch passen bij ‘de<br />

omstandigheden’ die in de Zeeuwse stad aan de orde van de dag zijn: de strijd tegen de elementen van<br />

de zee en de felle zonkracht. “Een gebouw behoort zo lang mogelijk haar uitstraling te behouden. Ten<br />

aanzien van de keuze over de gevelpanelen konden we daarom niet over één nacht ijs gaan!”, zegt Ben.<br />

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: Ruden Riemens Fotografie en Ben Westenburger<br />

Ook ’s avonds is het gebouw in Middelburg een ware eyecatcher. (Beeld: Ruden Riemens)<br />

In 2008 was de eerste aanzet voor het ontwerp<br />

en de uiteindelijke bouw van het JRC. “We zijn<br />

niet alleen ontwerpend maar ook een bouwend<br />

architectenbureau”, zegt Ben. “Dat levert voor<br />

de opdrachtgever veel voordelen op want daarmee<br />

vergroot je de kans om binnen de bouwkundige<br />

budgetten te blijven. Dat is gelukt.<br />

Daarnaast blijf je als ontwerper het gehele traject<br />

intensief betrokken bij alles wat er gebeurt,<br />

van begin tot eind, zoals je halverwege belandt<br />

bij het vraagstuk van de materialisering van de<br />

gevel. De uitdaging die er was? Wel, natuurlijk<br />

heb je het over functionaliteit, maar ook ging<br />

het bij deze om het creëren van iets nieuws bin-<br />

nen een beschermd stadsgezicht. Wij wilden<br />

een stoer gebouw realiseren, met name omdat<br />

er veel andere grootschalige gebouwen én<br />

infrastructuur in de directe omgeving liggen.”<br />

“Uiteindelijk is het gebouw een soort wokkel<br />

geworden. Deze is uitgevoerd in Trespa ®<br />

20


Het Joint Research Centrum valt op door de opvallende vormgeving.<br />

Ben Westenburger, architect van het JRC.<br />

(Beeld: Johan Katerberg)<br />

‘Door de golvende<br />

beweging die met deze<br />

glanzende platen ontstaat,<br />

maak je meteen ook de<br />

connectie met water’<br />

De kenmerken van de gekozen<br />

Trespa ® Meteon ® LUMEN<br />

De richtingsgebonden platen zorgen er voor dat je het gevoel hebt dat het gebouw leeft.<br />

Meteon ® . De allereerste keuze was om de<br />

beplating te gaan lijmen. Maar ja, écht duurzaam<br />

is die keuze niet. Al snel ging dát idee van<br />

tafel, waarna er al rap een beter plan kwam:<br />

het plaatmateriaal van Trespa ® was het betere<br />

(en duurzame) alternatief, mede door de lange<br />

levensduur en het biobased label. De schroeven<br />

waren geen probleem. Van afstand zie je die<br />

immers niet.”<br />

Ben legt uit dat er is gekozen voor matte en<br />

glanzende platen. “Door de golvende beweging<br />

die ontstaat, maak je meteen de connectie met<br />

water, een van de onderzoeksthema’s van het<br />

gebouw. Het architectonische verhaal klopt<br />

daardoor. En, we wilden een wit gebouw. Dat<br />

kon. Want, de kleurechtheid van de uiteindelijk<br />

gekozen Trespa ® Meteon ® Lumen (*) – Athens<br />

White – is gegarandeerd.”<br />

Caroline Ngo, accountmanager bij Trespa, voelt<br />

grote trots bij het eindresultaat. “Dit gebouw<br />

zingt je tegemoet!” zegt ze lachend. “De richtingsgebonden<br />

platen geven diepte en kleur<br />

waardoor je al van verre ziet dat het leeft. Hoe<br />

vaak zie je dat zo’n immens gebouw op een prominente<br />

plek de juiste betekenis creëert? Alle<br />

credits voor de architect!” •<br />

Athens White L05.0.0 met<br />

twee afwerkingen<br />

Met de Trespa ® Meteon ® Lumen<br />

gevelbekleding collectie kun je het<br />

natuurlijke licht gebruiken om je ontwerp<br />

een compleet nieuwe look & feel te geven<br />

aan je gevel. Reflecteer, verspreid of<br />

demp het licht ─ jouw keuze, jouw visie.<br />

De diffuse (dus: matte) afwerking zorgt<br />

voor een lage lichtreflectie en haalt glans<br />

en textuur weg, zodat je de puurste vorm<br />

ervaart. Het resultaat? Onmiddellijke rust,<br />

dankzij het verstrooide licht, waardoor de<br />

gevel van het Joint Research Center een<br />

zachte, ingetogen matt-uitstraling kreeg.<br />

21


22<br />

DE PEN


DE PEN<br />

‘Luister meer naar wat<br />

de toekomst nodig heeft’<br />

Altijd leuk om op verzoek een toekomstvisie te mogen delen, hiermee iets los te maken en hopelijk<br />

ook te inspireren. Om meteen maar met de deur in huis te vallen: ik vraag me af of de gevestigde<br />

architectuur in Nederland nog wel genoeg naar de doelgroepen van de toekomst kijkt. In z’n<br />

algemeenheid mis ik namelijk nog net iets te vaak de marktgerichtheid. In hoeverre realiseren<br />

architecten zich dat er in de afgelopen jaren een duidelijke omslag in de markt gaande is en dat<br />

die vooral wordt geïnitieerd door de nieuwe generaties. Zowel door jongeren die de toekomstige<br />

klanten van de architecten kunnen zijn als ook door jongeren – de architecten-in-spé - die de<br />

nieuwe generatie designers van de komende jaren gaan worden én (ook) hun stempel willen<br />

drukken op alles wat de samenleving nodig heeft (en waar de samenleving beter van wordt!).<br />

Want, wat is het essentiële verschil tussen ‘jong’ en ‘oud’?<br />

Jongeren zijn in mijn optiek veel meer dan de wat oudere gevestigde generatie bezig met vraagstukken<br />

zoals waar een nieuw gebouw of nieuw ontwerp écht aan moet voldoen. Zo willen ze<br />

bijvoorbeeld steeds vaker weten of constructies wel duurzaam genoeg zijn. Natuurlijk met de<br />

achterliggende gedachte om materialen te besparen en thema’s als duurzaamheid nóg meer<br />

centraal te stellen. Maar ook vragen ze zich af of een aspect als ‘toekomstige functieverandering’<br />

van een object, wel genoeg is meegenomen in het ontwerp. Daarbij streven ze naar een circulaire<br />

economie! Jongeren willen dus meer flexibiliteit in de ontwerpen. Omdat dit ook goed is voor de<br />

samenleving als geheel.<br />

Vanuit die filosofie kijken we zelf ook naar ons productportfolio. We ontwikkelen ontwerpen en<br />

produceren producten die aansluiten bij de toekomstige gebruiker, zijn wensen én zijn zorgen.<br />

Precies op dat punt bevindt zich mijn oproep aan de Nederlandse architecten en dan met name<br />

die van de gevestigde orde: geef een gebouw in de ontwerpfase meer rechtvaardiging en meer<br />

dynamiek: we kunnen het ons namelijk echt niet meer veroorloven om gebouwen te statisch te<br />

laten zijn. Laat nieuwe (duurzame en multifunctionele) dynamiek door het DNA stromen, waardoor<br />

een gebouw of object aan relevantie wint.<br />

Wees eens wat minder conservatief, kom uit de traditionele ons-kent-ons cirkels en laat de<br />

borstklopperij – hoe terecht die soms ook is, zeker in het geval als er grote internationale successen<br />

zijn behaald – ook voor wat het is. Ontdek veel pro-actiever wat we in de komende jaren écht<br />

nodig hebben, waar de markt om vraagt en vind daarbij ook dat die vraag veel dieper gaat dan<br />

alleen maar de individuele wens van de klant. Die vraag bestaat uit laagjes: die is veel meer<br />

beredeneerd vanuit een breder sociaal-maatschappelijk perspectief op de toekomst.<br />

Dus - en iedere creatieve geest zal zich hierin zeker herkennen - hou je voelsprieten aan. Of, zet<br />

ze nu aan. De wereld verandert immers. Luister daarom meer naar wat de toekomst nodig heeft.<br />

Dorothé Kessels – Director Global Design bij Forbo Flooring<br />

23


MINIMALISTISCH SCHUIFRAAMSYSTEEM<br />

MET STRUCTURAL GLAZING-EFFECT<br />

ARCHITECTUUR VOL LICHT<br />

Solarlux is al 40 jaar gespecialiseerd in flexibele glazen geveloplossingen die royale openingen, maximale<br />

daglichttoetreding en een vloeiende overgang tussen binnen en buiten garanderen. Wat in 1983<br />

ontstond op een bierviltje, is vier decennia later uitgegroeid tot dé referentie in de markt. De glazen<br />

vouw- en schuifwanden, serres, tuinkamers en balkonbeglazingen worden continu doorontwikkeld met<br />

oog voor technische details, design én transparantie.<br />

Tekst: Lieke Bousema | Beeld: Solarlux<br />

Een heldere, minimalistische vormentaal is onmisbaar in onze moderne architectuur.<br />

24


Optimale thermische isolatie dankzij kunststof profielen.<br />

Verzonken kozijn, maximaal glasvlak.<br />

De nieuwe cero IV is hier een excellent voorbeeld<br />

van. Met een minimaal aanzicht van 6 en 15 mm zet<br />

cero IV een nieuwe standaard in geveldesign.<br />

“Glas heeft een enorme opkomst gemaakt in onze<br />

gebouwen”, weet Alec de Mönnink, Sales Engineer<br />

Projecten bij Solarlux. “Als bedrijf hebben wij deze<br />

ontwikkeling omarmd én geperfectioneerd. Wij<br />

verkopen al 40 jaar licht, zicht en comfort. Dit wordt<br />

bijvoorbeeld zichtbaar met cero. Dit schuifsysteem<br />

met uiterst slanke aanzichtbreedtes staat al jaren<br />

garant voor 98% glasoppervlak én transparantie en is<br />

recent verder geïnnoveerd, voor architectuur vol licht.”<br />

Transparantie in optima forma<br />

Met het nieuwe cero IV schuifsysteem introduceert<br />

Solarlux opnieuw een baanbrekend design in de<br />

markt van schuifsystemen. “Dankzij een verdere<br />

reductie van het verticale stolpprofielaanzicht profiteren<br />

architecten én bewoners van een Structural<br />

Glazing-effect”, aldus De Mönnink. “De stolp is<br />

vrijwel onzichtbaar. Bovendien wordt de maximale<br />

glastransparantie nog verder vergroot. Het vleugelaanzicht<br />

is teruggebracht van 34 mm naar slechts<br />

15 mm (horizontaal) en 6 mm (verticaal) aluminium,<br />

waardoor je nóg meer glasoppervlak creëert. En<br />

dit geschiedt zónder in te boeten aan isolatiewaarden<br />

en wind- en waterdichtheid. Ook essentiële<br />

eigenschappen zoals een beluchtingsgleuf tegen<br />

condensvorming in het isolatieglas zijn behouden.”<br />

Verzonken kozijn, maximaal glasoppervlak<br />

Naar wens kan het kozijnkader van cero IV volledig<br />

in het plafond worden weggewerkt. “Hierdoor<br />

ontstaat een nog minimalistischer beeld, omdat<br />

slechts 15 mm vleugelkader in het zicht blijft”, aldus<br />

De Mönnink. “Hiermee sluiten wij perfect aan bij de<br />

wens van veel architecten, die de illusie van 100%<br />

glasoppervlak ambiëren. Tijdens ARCHITECT@<br />

WORK werd cero IV met open armen ontvangen en<br />

wij zien uit naar de eerste projecten.”<br />

Op het Taets Art and Event Park in Amsterdam<br />

werd het cero IV schuifsysteem getoond in een<br />

demo-opstelling met twee vleugels, die eenvoudig<br />

voor elkaar weggeschoven kunnen worden. Maar<br />

ook andere opstellingen met meerdere vleugels<br />

zijn mogelijk, benadrukt De Mönnink. Daarmee<br />

bieden wij voor elk gebouwontwerp een passende<br />

minimalistische schuifoplossing.”<br />

cero IV is vanaf nu te bestellen. Begin 2024 worden de<br />

eerste systemen uitgeleverd.<br />

Minimaal aanzicht, optimale thermische isolatie<br />

Om een goede thermische isolatie bij een slank vleugelprofiel<br />

te garanderen, bestaat het cero IV systeem<br />

uit thermisch gescheiden aluminium koppelprofielen<br />

met glasvezelversterkte isolatoren. Hiermee kan<br />

een Uw-waarde >-0,8 worden bereikt, die geschikt<br />

is voor passief bouwen, aldus De Mönnink. “De vleugelkozijnen<br />

worden verticaal uitgevoerd met glas<br />

met overlap (Stufenglas). Vooral bij een systeem met<br />

meer dan één vleugel ontstaat zo de visuele indruk<br />

van een transparante glasgevel. Net als de bekende<br />

cero-systemen wordt voldaan aan de beglazingsrichtlijn<br />

voor isolatieglas (DIN 18545). Dankzij gecontroleerde<br />

ventilatie in de glassponningsruimte wordt<br />

condensvorming in de ruimte tussen het isolatieglas<br />

(blindslaan van de ruit) voorkomen. Dankzij een verbeterde<br />

constructie worden de vleugellasten via de in<br />

het vleugelkozijn ingebouwde loopwagens verticaal<br />

afgeleid naar het looprailprofiel van de vloerrail. Zo<br />

biedt cero IV alle functionele voordelen van cero, met<br />

één belangrijke extra: het aanzicht van een doorlopende<br />

en maximale glasgevel.”<br />

25


Designprofiel SAB-<br />

Robusta 43/440 in<br />

Colorcoat Prisma ® in<br />

de kleur Kronos.<br />

METALEN PROFIELEN NU BLIND GEMONTEERD MOGELIJK<br />

UNIEKE GEVEL BINNEN<br />

HANDBEREIK<br />

Het leek onmogelijk: gevelprofielen van metaal, zonder zichtbare schroeven. “Toch zijn de techneuten<br />

binnen SAB erin geslaagd om de schroeven blind te bevestigen", zegt Usen Koppes, Marketing Manager<br />

van SAB-profiel. Het resultaat van deze inspanningen, de SAB-Pyramid 39/250, was te zien op<br />

ARCHITECT@WORK.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: SAB-profiel<br />

“De SAB-Design profielen geven gevels een<br />

onderscheidend uiterlijk", vervolgt Usen. Een<br />

veel gebruikte vorm voor de gevel zijn de puntprofielen<br />

uit de SAB-Pyramid lijn. Deze zijn<br />

standaard leverbaar in hoogtes van 19, 37 en 50<br />

mm. De blind gemonteerde 39/250 uitvoering<br />

is de nieuwste uitbreiding van deze serie. “Dit<br />

profiel heeft een extra strak design, omdat<br />

zichtbare schroeven ontbreken. Bij panelen is<br />

het al veel gebruikelijker om te kiezen voor een<br />

blinde bevestiging. Zij worden vanwege hun<br />

esthetiek ook meer verkocht.”<br />

Andere recent geïntroduceerde producten die<br />

hieraan bijdragen zijn SAB-Merlon in vier typen<br />

en SAB-Robusta in drie typen. “Deze profielen<br />

toonden we vorig jaar op ARCHITECT@WORK.<br />

Vroeger hadden wij vooral symmetrische<br />

profielen in het assortiment. We merken<br />

De nieuwe uitvoering is beschikbaar in staal<br />

en aluminium. Ook zijn er diverse perforatiemogelijkheden<br />

met dit profiel. “Zeker in de<br />

aluminium versie zijn veel variaties mogelijk.<br />

Hiermee kan de architect nieuwe effecten<br />

creëren.”<br />

Weg met symmetrie, ruimte voor afwisseling<br />

De tijd van saaie gevels ligt volgens Usen dus<br />

steeds meer achter ons. “Wij ontwikkelen<br />

producten die het mogelijk maken om een<br />

bijzondere en afwisselende gevel te ontwerpen.<br />

Met onze design profielen kun je iets unieks<br />

bedenken en maken.”<br />

Project in SAB-Pyramid Blind 39/250 met perforatie.<br />

26


Nieuw design profiel SAB-Pyramid Blind<br />

39/250, links uitgevoerd in geperforeerd<br />

Aluminium Gold Brushed en rechts uitgevoerd<br />

in staal in Colorcoat Prisma ® in de kleur Ephyra.<br />

SAB-Pyramid Blind 39/250 gevelbekleding voor<br />

het hoofdkwartier van PackSys Global.<br />

‘We merken dat architecten vaker kiezen voor<br />

variatie in de hoogte en breedte van profielen’<br />

echter dat architecten vaker kiezen voor variatie<br />

in de hoogte en breedte van profielen.<br />

Dit kunnen wij op maat verzorgen, maar met<br />

deze producten geven we nu een voorzetje.”<br />

Het SAB-Robusta 43/440 A-B-C profiel combineert<br />

drie verschillende hoogten en breedten<br />

in één profiel. “Hiermee kun je creatief aan de<br />

slag! Dit profiel laat zich daarnaast, net zoals<br />

onze andere profielen, ook goed met andere<br />

typen combineren.”<br />

Dankzij de speciale zetbanken van het bedrijf<br />

kan SAB nog veel meer bijzondere SAB-Design<br />

profielen op maat realiseren, zoals een eigen<br />

ontwerp van een nokkenprofiel, een kanteelprofiel<br />

of een ander speciaal gezet profiel.<br />

De meeste design profielen worden verticaal<br />

toegepast, maar een horizontale of zelfs<br />

diagonale toepassing in combinatie met de<br />

carrier sandwichpanelen is ook mogelijk. “Dit<br />

kan een bijzonder effect geven. Daarnaast<br />

zijn onze profielplaten leverbaar in een groot<br />

aantal hoogwaardige coatingsystemen en<br />

vele kleuren.”<br />

Woningen in Zürich, voorzien van SAB-Pyramid Blind 39/250.<br />

SAB-profiel is huisleverancier van Colorcoat ® ,<br />

van moederbedrijf Tata Steel. Op Colorcoat<br />

Prisma ® en Colorcoat HPS200 Ultra ® geeft het<br />

bedrijf tot 40 jaar onderhoudsvrije Confidex ®<br />

garantie. “De meeste SAB producten zijn standaard<br />

in meer dan 40 solid-uni kleuren, tien<br />

speciale metallic kleuren, vier matt kleuren en<br />

diverse Elements kleuren (waaronder Seren Gold,<br />

Seren Midas of Seren Copper) te leveren.”<br />

27


ENERGIEOPWEKKING EN DESIGN KOMEN SAMEN<br />

IN REVOLUTIONAIRE SOLAR-DAKPAN<br />

HET DAK VAN DE TOEKOMST<br />

Als gevolg van de stijgende energieprijzen en de toenemende druk om duurzamer te wonen en leven,<br />

kiezen steeds meer woningeigenaren voor zonnepanelen. “Hoewel dit energetisch een logische investering<br />

is, zijn zonnepanelen veel architecten nog een doorn in het oog”, weet Tom Vanhandenhove,<br />

Area Sales Manager bij PREFA.<br />

Tekst: Lieke Bousema | Beeld: PREFA<br />

“De panelen doen immers afbreuk aan het door-<br />

dachte ontwerp en karakter van de woning. Ténzij<br />

voor de solar-dakpan van PREFA wordt gekozen.<br />

Onze revolutionaire dakpan gaat zeer stijlvol op<br />

in het daklandschap. Bovendien is het rendement<br />

van de solar-dakpan vergelijkbaar met een<br />

PV-opbouwsysteem. Daarmee slaan we twee<br />

belangrijke vliegen in één klap en wordt duur-<br />

zaam wonen ook mooi wonen", zo vervolgt Tom.<br />

Dakpan en solarsysteem in één<br />

De aluminium solar-dakpan van PREFA gooit al<br />

twee jaar hoge ogen op de Oostenrijkse markt.<br />

Sinds begin dit jaar is de solar-dakpan ook<br />

beschikbaar in Duitsland, in 2024 gevolgd door<br />

België, Nederland en Luxemburg. Tijdens Architect@Work<br />

mochten architecten al even kennis-<br />

maken met het bijzondere dakpanontwerp, dat de<br />

kracht van de zon op een ongekende manier benut.<br />

“In plaats van traditionele zonnepanelen<br />

bovenop het dak te plaatsen, is ons inno-<br />

vatieve systeem ontworpen voor naadloze<br />

integratie in het daklandschap”, benadrukt<br />

Vanhandenhove.<br />

“Elke dakpan is voorzien van geavanceerde<br />

zonneceltechnologie, die het aanwezige zon-<br />

licht direct omzet in bruikbare elektriciteit.<br />

De revolutionaire dakpan gaat zeer stijlvol op in het daklandschap. Bovendien is het rendement<br />

van de solar-dakpan vergelijkbaar met een PV-opbouwsysteem.<br />

28


En dat terwijl het traditionele uiterlijk van de<br />

woning behouden blijft!”<br />

De aluminium solar-dakpan kan geïntegreerd<br />

worden in verschillende dakstijlen en confi-<br />

guraties. “Wij ondersteunen architecten en<br />

woningeigenaren graag met een technische<br />

voorbeschouwing en tekening. Vervolgens<br />

staan onze deskundige installatiepartners<br />

in voor de vakkundige installatie, zodat<br />

bewoners onopvallend en zonder gedoe<br />

kunnen genieten van álle voordelen die<br />

energieopwekking uit hernieuwbare bronnen<br />

met zich meebrengt.”<br />

Lage energiekosten, hoge duurzaamheid<br />

De solar-dakpan biedt een verhoogde energie-<br />

efficiëntie, door gedurende de dag optimaal<br />

gebruik te maken van de beschikbare zonne-<br />

energie, vertelt Vanhandenhove. “Hierdoor<br />

kunnen bewoners profiteren van lagere ener-<br />

giekosten én een verminderde ecologische<br />

voetafdruk, terwijl zij tegelijkertijd bijdragen<br />

aan een duurzamere toekomst. De solar-<br />

dakpan is zeer duurzaam en bestand tegen<br />

uiteenlopende weersomstandigheden, zoals<br />

hevige regen, wind en hagel. De hoogwaardige<br />

materialen en de robuuste constructie zorgen<br />

er bovendien voor dat het dak uitstekend<br />

bestand is tegen de tand des tijds.”<br />

Sober, strak en elegant<br />

Aan de basis van de dakpan ligt de bekende<br />

en gewaardeerde R.16 grootformaat dakpan<br />

van PREFA, die het dak een sobere, strakke<br />

en elegante uitstraling geeft. De solar-dakpan<br />

van 70x42 cm (lxb) is verkrijgbaar in zwart<br />

of antraciet en gaat haast onzichtbaar op<br />

in het PREFA totaalsysteem, waarvan ook<br />

de PREFA accessoires voor dakafwatering,<br />

sneeuwbescherming, dakbeveiliging en rand-<br />

afwerking deel uitmaken. Hierdoor worden<br />

functionaliteit en esthetiek naar een nog<br />

hogere niveau getild.<br />

Marktleider in aluminium dak-,<br />

gevel- en totaalsystemen<br />

PREFA ontwikkelt, produceert en distribu-<br />

eert al 77 jaar aluminium dak-, gevel- en<br />

totaalsystemen en heeft zich ontwikkeld tot<br />

marktleider in Europa. Met het complete<br />

productaanbod kan de buitenschil van een<br />

eengezinswoning, wooncomplex, kantoor of<br />

industriegebouw volledig op maat worden<br />

uitgevoerd. De diverse componenten, zoals<br />

dak, gevel, afwatering en accessoires zijn<br />

perfect op elkaar afgestemd. Zowel technisch<br />

als esthetisch, waardoor een harmonieus<br />

gebouwontwerp ontstaat.<br />

Dat PREFA zich bewust is van haar duurzame<br />

verantwoordelijkheid, bewijzen haar produc-<br />

ten én bedrijfsvoering. In navolging van het<br />

solar montagesysteem en de solar-dakpan<br />

wordt bijvoorbeeld gestreefd naar een hoog<br />

percentage recyclebare verpakkingen.<br />

“Sinds 2020 wordt 100% van onze produc-<br />

tie ingevuld met duurzame energie zoals<br />

waterkracht, windenergie, zonne-energie en<br />

biomassa”, vertelt Vanhandenhove. “Boven-<br />

dien kunnen wij een uitstekende afvalbalans<br />

vermelden: 51% gaat naar recycling, 38%<br />

wordt materieel teruggewonnen, 5% wordt<br />

thermisch gebruikt en 6% wordt verwijderd<br />

in een afvalverwerkingsinstallatie. Zo keert<br />

maar liefst 89% van onze afgevoerde materia-<br />

len terug in de circulaire productie.”<br />

Aan de basis van de dakpan ligt de bekende en gewaardeerde R.16 grootformaat dakpan<br />

van PREFA, die het dak een sobere, strakke en elegante uitstraling geeft.<br />

29


Licht in de hoofdrol<br />

Nieuw: cero IV – 2 mm profielaanzicht, ultieme transparantie<br />

Schuiframen voor doorlopende, bijna naadloze glasgevels · zeer filigraan –<br />

met slechts 2 mm verticaal profielaanzicht · perfecte esthetiek vloeraansluiting,<br />

vergrendeling geïntegreerd in het element · U w ≥ 0,8 geschikt voor passiefhuizen ·<br />

tot 12 m 2 en 1.000 kg per vleugel · veilig, smart en elektrisch bediend<br />

solarlux.com


De specialist in aluminium<br />

dagkantbekleding.<br />

Een oplossing voor<br />

elke bouwsituatie:<br />

RDW - Welded RDB - Bolted RDS - Slim RDC- Combi RDM - Modular<br />

De Roundal dagkantbijbel,<br />

dé handleiding voor aluminium<br />

dagkantsystemen.<br />

Vraag jouw gratis exemplaar op<br />

www.roundal.be/dagkantbijbel<br />

www.roundal.be | www.ursus.be | info@ursus.be


VIER LICHTMERKEN, ÉÉN PLATFORM<br />

LICHTDISTRIBUTEUR<br />

MET BREED AANBOD<br />

Vier interessante verlichtingsmerken waren onder de overkoepelende naam LichtWerkt Nederland te<br />

zien op ARCHITECT@WORK. Intra Lighting, LedsC4, Multiline en Bover toonden elk op een eigen stand<br />

wat de merken onderscheidt van elkaar, maar ook hoe zij elkaar aanvullen.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Intra Lighting<br />

“Ik begon in 2006, met het merk Intra Lighting”,<br />

legt eigenaar Erik de Gooijer uit. “Dit merk<br />

richt zich op functionele designverlichting<br />

voor professionele toepassingen. Het is een<br />

echt kwaliteitsmerk dat goed weet wat het wil<br />

en vooral ook wat het niet wil. Steeds vaker<br />

kwamen echter totaalprojecten op ons pad.<br />

Wij wilden daarom ook buitenverlichting en<br />

decoratieve verlichting aan kunnen bieden.<br />

Wij hadden al een samenwerking met Multiline<br />

uit België voor de Belgische markt, een<br />

bedrijf dat hoogwaardige buitenverlichting en<br />

architecturale binnenverlichting maakt. Vooral<br />

maatwerk zit in hun DNA. Voor ons dan ook<br />

een mooie stap om dit merk in de Nederlandse<br />

markt neer te zetten.”<br />

Erik vervolgt: “Het merk LedsC4 kwam hier in<br />

2013 nog bij, met een breed en diep portfolio<br />

technische en decoratieve verlichtingsmogelijkheden<br />

voor zowel binnen als buiten was dit<br />

De Roda, van Bover.<br />

Lysabel van Intra Lighting.<br />

32


Armatuur Vyko is ook een akoestisch paneel.<br />

Minimalistisch armatuur Grip van Multiline.<br />

‘Wij kunnen armaturen adviseren van al deze mooie<br />

merken, die ontzettend goed bij elkaar passen’<br />

de aanvulling om complete projectoplossingen<br />

aan te bieden. Het vierde merk, tenslotte,<br />

is Bover. Zij vallen onder de LedsC4 groep.<br />

Decoratieve verlichting voor buiten maakt hun<br />

portfolio echt uniek. Hun mediterrane stijl is<br />

kenmerkend.”<br />

Hoewel Intra Lighting Benelux de bedrijfsnaam<br />

is, zijn de vier merken samengebracht<br />

onder het platform LichtWerkt Nederland<br />

(www.lichtwerktnederland.nl). “Inmiddels<br />

werken wij met twintig collega’s, om mooie<br />

projecten te voorzien van verlichtingsoplossingen.<br />

Wij kunnen armaturen adviseren van<br />

al deze mooie merken, die ontzettend goed bij<br />

elkaar passen. Ondertussen behouden zij hun<br />

eigen identiteit op dit platform.”<br />

Op ARCHITECT@WORK Amsterdam hadden<br />

de merken voor het eerst elk hun eigen stand.<br />

Intra Lighting zette twee armaturen centraal<br />

op de vakbeurs. “Armatuur Vyko biedt efficiënte<br />

en homogene lichtverdeling, maar is<br />

daarnaast een akoestisch paneel van 100%<br />

duurzame materialen", stelt Erik. “Dit product<br />

is bij uitstek geschikt voor een kantooromgeving<br />

en open ruimtes.” Het tweede armatuur<br />

heet Lysabel en is een slanke, homogeen<br />

verlichte buis zonder schaduwen. Met dit<br />

armatuur kunnen allerlei verschillende composities<br />

worden gemaakt.<br />

Op de stand van Multiline werd Grip voorgesteld.<br />

“Dit ontwerp, van product designer Stan<br />

Maes, is zeer minimalistisch, met een lichtlijn<br />

van 24 millimeter. Het armatuur bestaat uit<br />

twee profielen. Het ene bevat de lichtlijn en<br />

het andere omklemt de lichtlijn en houdt ze op<br />

haar plaats. Een simpel idee, met eindeloze<br />

mogelijkheden.” Grip is beschikbaar in wand-,<br />

plafond- en pendeluitvoeringen, zowel als<br />

standaard product en in maatwerk.<br />

Tubs Modular is het nieuwe armatuur van<br />

LedsC4. Erik: “Dit is een veelzijdige armatuur<br />

dat maximale mogelijkheden biedt, met<br />

een minimaal profiel. Het modulaire karakter<br />

maakt het mogelijk om de lamp aan te passen<br />

aan kleine of juist heel grote ruimten.”<br />

Bover lanceert een nieuwe serie, de Roda, die<br />

zich kenmerkt door een grote, cilindrische,<br />

ringvormige kap van doorschijnend zijde lint.<br />

Het binnencontour is omgeven door een aluminium<br />

ring waarin zich een doorlopende cirkel<br />

van leds bevindt, die een uniform, gefilterd licht<br />

uitstraalt. Het warme licht wordt benadrukt<br />

door de donkere ring aan de binnenzijde van het<br />

armatuur. Zo wekken de ringen de indruk dat ze<br />

gewichtloos zijn.<br />

33


De verschillende kleuren van Wally.<br />

CREATIEVE VRIJHEID DOOR TE COMBINEREN ARMATUREN<br />

Unieke en persoonlijke<br />

verlichtingsoplossingen<br />

Als trouwe exposant van ARCHITECT@WORK was Exterus ook aanwezig tijdens de editie in het Taets<br />

Art and Event Park. Hier konden bezoekers het onlangs gelanceerde Wally armatuur ontdekken, maar<br />

de verlichtingsfabrikant introduceerde ook de nieuwe armaturenfamilie Vela.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Exterus<br />

Het ontwerpen van nieuwe armaturen is een<br />

belangrijk speerpunt voor Exterus, aldus<br />

directeur en eigenaar, Juri Vannieuwenborgh.<br />

“Doordat wij zelf produceren kunnen we de<br />

wensen van onze klanten snel omzetten in<br />

nieuwe armaturen. Op deze manier hebben we<br />

een gamma gecreëerd waarmee we elk project<br />

aankunnen.”<br />

‘Speel naar hartelust met de verschillende<br />

lengtes van de tubes en breng<br />

pendel- en opbouwversie samen’<br />

Goed ontvangen bolvorm<br />

In het assortiment van de verlichtingsfabrikant<br />

zijn veel producten te vinden met een strakke<br />

buisvorm en de tube. “Deze zijn een populaire<br />

designkeuze, maar ook de bolvorm is een<br />

designtopper én bovendien leuk om mee te<br />

werken. Een bol met diameter van 60mm, dat<br />

valt sowieso op.”<br />

De Wally, vernoemd naar een goede klant van<br />

Exterus, is eigenlijk een vrij kleine spot. Toch<br />

genereert de lamp een output van meer dan<br />

500 lumen. “Door gebruik te maken van een<br />

verdiepte lichtbron en een reflector houden<br />

we de verblinding minimaal (UGR19). Wally<br />

blinkt verder uit in veelzijdigheid. Opbouw,<br />

inbouw, pendel en montage aan het magnetisch<br />

A-track-tif railsysteem, het is allemaal<br />

mogelijk. De lamp is decoratief, functioneel én<br />

inzetbaar in een breed scala projecten.”<br />

De Wally serie wordt sinds deze zomer door<br />

Exterus aangeboden. “Het armatuur is al<br />

34


Wally, gemonteerd aan het magnetisch A-track-tif railsysteem.<br />

Zwart en wit zijn gewilde kleuren voor het Wally armatuur.<br />

voor verschillende projecten gebruikt. We zijn<br />

erg tevreden over de respons uit de markt. In<br />

eerste instantie werden vooral de bronskleur<br />

verkocht, bekend uit onze Nala serie. Nu zijn<br />

echter ook de kleuren wit en zwart populair.”<br />

Elegante tube Vela<br />

Natuurlijk reisde Wally mee naar Nederland.<br />

Op Architect@Work was echter ook het allernieuwste<br />

lid van de Exterus familie te zien.<br />

“De Vela is een decoratieve uitbreiding op het<br />

Nala-gamma”, legt Juri uit. “Vela bestaat uit<br />

een elegante tube met een diameter van 40mm.<br />

Onderaan voegen we een diffusor van plexiglas<br />

toe. Daardoor ontstaat een prachtige lichtverdeling.<br />

Vela is beschikbaar in drie lengtes<br />

(150, 222 en 370mm) en verschillende stijlvolle<br />

kleuren (champagne, brons, gun metal brons,<br />

wit en zwart).” Ook dit model is leverbaar in<br />

veel verschillende uitvoeringen. Als pendelarmatuur,<br />

als opbouw variant en ook in een<br />

pendelversie in het magnetische railsysteem<br />

A-track-tif. “Met Vela zijn leuke en creatieve<br />

combinaties mogelijk”, schetst Juri.<br />

“Speel naar hartelust met de verschillende<br />

lengtes van de tubes en breng de pendel- en de<br />

opbouwversie samen. Het resultaat is steevast<br />

een unieke en persoonlijke verlichtingsoplossing.”<br />

Wie geen tijd had om naar ARCHITECT@WORK<br />

te komen, maar het hoofdkantoor van Exterus<br />

in Roeselare bezoekt, zal merken dat het<br />

bedrijf volop bezig is met bouwen.<br />

“Drie jaar geleden hebben we al een<br />

uitbreiding aan de ene kant gerealiseerd, en<br />

nu breiden we aan de andere kant verder<br />

uit. Wanneer de werken klaar zijn, hebben<br />

we onze oppervlakte verdubbeld”, rekent<br />

Juri uit. “Het is een must om te kunnen<br />

blijven groeien, terwijl we onze gekende<br />

service blijven bieden. We leggen een grote<br />

voorraad aan zodat we onze flexibiliteit<br />

blijven behouden. Komt er een zeer<br />

dringende bestelling, bijvoorbeeld voor een<br />

levering op dezelfde dag, dan kunnen we<br />

dat vaak ook realiseren.”<br />

De drie lengtes van Vela gecombineerd.<br />

Vela, in wit.<br />

35


In de grote oppervlakken van de Le Chic collectie zit een subtiele glinstering.<br />

NIEUWE COLLECTIE ULTRAMODERNE MATERIALEN<br />

Innovatie en duurzaamheid<br />

in badkamerontwerp<br />

Cosentino, bekend van zijn innovatieve materiaaloplossingen voor de keukenindustrie, biedt een breder<br />

scala aan toepassingen en lanceert een nieuw concept in de wereld van badkamerdesign. Op<br />

ARCHITECT@WORK presenteerde het bedrijf onder andere de wand- en vloerafwerkingen en producten<br />

uit de nieuwe C-Bath badkamercollectie, maar ook de nieuwste Silestone Le Chic collectie.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Cosentino<br />

Cosentino heeft zijn wortels stevig in de keukenindustrie,<br />

maar streeft ernaar om net zo<br />

belangrijk te worden in badkamerdesign, zegt<br />

Projectmanager Alexander Callaghan. “De<br />

badkamer is ook een belangrijk onderdeel van<br />

de woning, waar je graag wilt zijn, het is meer<br />

dan een functionele ruimte. Ons materiaal stopt<br />

niet bij een keukenwerkblad. De badkamer<br />

biedt tal van mogelijkheden. Je kunt heel veel<br />

bekleden, in principe alles behalve het toilet, al<br />

is een achterwand natuurlijk ook een optie.”<br />

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel<br />

bij Cosentino. Het bedrijf biedt drie belangrijke<br />

materiaallijnen voor architectuur en<br />

design: Dekton, Silestone en Sensa. “Dekton<br />

is een uitgekiend mengsel van meer dan 20<br />

hoogwaardige, natuurlijke mineralen. Het<br />

materiaal is CO 2<br />

-neutraal over de gehele, zeer<br />

lange, levensduur. Daarnaast is het cradleto-grave,<br />

en leent het zich uitstekend voor<br />

badkamerdesign. Silestone is een kwartscomposiet,<br />

dat door en door gekleurd is en<br />

deels geproduceerd met hergebruikte materialen.<br />

Daardoor is het perfect voor verfijnde<br />

afwerkingen zoals randen en de wasbakken in<br />

de C-Bath collectie.”<br />

36


‘Dankzij onze eigen<br />

fabriek kunnen wij<br />

ook hoogwaardige<br />

maatwerkoplossingen<br />

bieden’<br />

Dekton ® Pietra Kode is ook geschikt<br />

voor een buitentoepassing.<br />

Badkamer van de toekomst<br />

Alle materialen van Cosentino zijn opgenomen<br />

het C-Bath concept. “Zij lenen zich absoluut<br />

voor toepassing in de badkamer, onder meer<br />

omdat er grote afmetingen mogelijk zijn voor<br />

de vloeren en wandbekleding. Daardoor ontstaat<br />

een rustige uitstraling, met minder voegen<br />

en daardoor minder schoonmaakwerk.”<br />

Voor de lancering van de collectie werkte<br />

Cosentino samen met bekende designers voor<br />

het inspiratieconcept ‘De Bathelier’. Het concept<br />

belichaamt hun visie van een ervaringsgerichte<br />

ruimte en de ideale badkamer van<br />

de toekomst. “Naast tegels voor de wand- en<br />

vloerbekleding, omvat C-Bath ook wastafels<br />

en douchebakken. Zij worden gemaakt in onze<br />

eigen maatwerkfabriek. Daardoor kunnen wij<br />

ook hoogwaardige, maatwerkoplossingen bieden,<br />

die voldoen aan de specifieke behoeften<br />

van onze klanten.”<br />

Het concept ‘De Bathelier’ belichaamt de visie van een ervaringsgerichte<br />

ruimte en de ideale badkamer van de toekomst.<br />

Ceppo Kode uit de Dekton ® Pietra Kode collectie.<br />

Op ARCHITECT@WORK werd ook de ultracompacte<br />

steencollectie: Dekton ® Pietra Kode<br />

getoond. Pietra Kode, waarvoor Cosentino<br />

de samenwerking aan ging met designer en<br />

architect Daniel Germani, herinterpreteert<br />

de tijdloze schoonheid van drie klassieke Italiaanse<br />

stenen: Vicenza, Travertin en Ceppo<br />

di Gré en voert deze uit in Dekton. Dankzij het<br />

CO 2<br />

-neutrale materiaal kan de collectie worden<br />

gebruikt in een vrijwel onbeperkt aantal<br />

binnen- en buitentoepassingen.<br />

Duurzame collecties met nieuwe<br />

kleuren en texturen<br />

Cosentino heeft dit jaar zeker niet stilgezeten.<br />

Het bedrijf introduceerde namelijk ook<br />

de Silestone collecties Urban Crush en Le<br />

Chic. “Urban Crush is een collectie vol kleur<br />

en design geïnspireerd op de hartslag van de<br />

stad en urban trends”, zegt Alexander. “Deze<br />

stijlvolle collectie, die doet denken aan kalksteen<br />

en zandsteen, bestaat uit vier kleuren:<br />

Lime Delight, Concrete Pulse, Brass Relish en<br />

Cinder Craze.”<br />

Urban Crush wordt geproduceerd met de<br />

HybriQ+ ® -technologie, wat een duurzamer<br />

productieproces inhoudt met 99% hergebruikt<br />

water, 100% elektrische energie uit<br />

hernieuwbare bronnen en minimaal 20%<br />

gerecyclede materialen in de samenstelling.<br />

De allernieuwste collectie Le Chic bestaat uit<br />

hele grote slabs met beadering erin. “Hiermee<br />

willen wij een steeneffect creëren met een<br />

natuurlijke glinstering, ook in de aders.”<br />

37


SPACE<br />

IN SPACE<br />

SOLUTION<br />

by<br />

Nieuwe Havenweg 10 | 1216 BS Hilversum<br />

BRAKELWANDSYSTEMEN.NL<br />

Hemels hout<br />

brakel_archicomm_advertentie.indd 1 26-05-<strong>2023</strong> 07:53<br />

Hout is het nieuwe - en al heel oude -<br />

bouwmateriaal par excellence.<br />

Natuurlijk, energiezuinig<br />

Hemels hout<br />

en hernieuwbaar.<br />

Houtbouw is effi ciënt. Na drie dagen<br />

Hout is het nieuwe - en al heel oude -<br />

staat je ruwbouw al rechtop,<br />

bouwmateriaal par excellence.<br />

zonder afval op je werf.<br />

Natuurlijk, energiezuinig en hernieuwbaar.<br />

En met hout woon je knus en warm.<br />

Houtbouw is effi ciënt. Na drie dagen<br />

staat je ruwbouw al rechtop,<br />

smart wood nice places<br />

zonder afval op je werf.<br />

En met hout carpentier.be<br />

woon je knus en warm.<br />

smart wood nice places<br />

carpentier.be<br />

H O U T B O U W _ B I J G E B O U W E N _ G E V E L B E K L E D I N G _ P O O R T E N _ Z O N W E R I N G<br />

H O U T B O U W _ B I J G E B O U W E N _ G E V E L B E K L E D I N G _ P O O R T E N _ Z O N W E R I N G<br />

CHS_07949_ADV_Sabato_285x230.indd 2<br />

CHS_07949_ADV_Sabato_285x230.indd 2<br />

31/08/<strong>2023</strong> 10:22 AM<br />

31/08/<strong>2023</strong> 10:22 AM


Integreer ons<br />

systeem in uw<br />

BIM-model<br />

2N TELEKOMUNIKACE a.s. | Praag, Tsjechië | +420 261 301 500 | sales@2n.com<br />

2N.com


TECHNISCH, CREATIEF EN KWALITATIEF MICROCEMENT<br />

NIEUWE KLEUREN VOOR<br />

ARCHITECTEN MET DURF<br />

ARCHITECT@WORK is een belangrijke beurs voor Beal International. “Ik heb zelf al drie keer op<br />

een editie mogen staan”, zegt accountmanager Wouter Simon. “Het concept van het evenement<br />

past goed bij ons, omdat het dankzij de sobere opzet echt gaat om de inhoud. Daardoor komt hier<br />

ook het juiste publiek.” Tijdens ARCHITECT@WORK Amsterdam ligt de focus van het bedrijf op<br />

Mortex ® & Bealstone ® .<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Beal International<br />

Een variant op de nieuwe 'Sakura' kleur. (Beeld: STUDIO MOVE Co.,Ltd)<br />

Het Belgische familiebedrijf Beal International<br />

specialiseert zich in het ontwerp, de<br />

productie en de distributie van innovatieve<br />

producten voor de bouw- en decoratiesector.<br />

De belangrijkste producten van het bedrijf zijn<br />

de Mortex ® coating type beton cire of Tadelakt,<br />

het Bealstone ® product, een nieuwe generatie<br />

Granito/Terrazzo, en de Capilasil ® waterdichtingoplossingen.<br />

40


“De Mortex ® coating heeft onvergelijkbare kwaliteiten”,<br />

zegt Wouter. “Het materiaal is bestendig,<br />

flexibel en waterdicht en kan in dunne lagen<br />

worden aangebracht op alle oppervlakken: vloeren,<br />

muren, meubilair, douches, zwembaden,<br />

trappen, enzovoorts. Dankzij de uitstekende<br />

hechting en de vele manieren waarop het kan<br />

worden aangebracht, is dit ultra-technische<br />

microcement geschikt voor allerlei verschillende<br />

toepassingen en biedt het een uniek resultaat.”<br />

Neutrale basis<br />

Tijdens ARCHITECT@WORK toonde Beal 16<br />

nieuwe exclusieve Mortex kleuren. Zij vullen<br />

de catalogus van 64 bestaande kleuren aan.<br />

“De kracht van de Mortex coating is dat er veel<br />

maatwerk mogelijk is op het gebied van kleuren,<br />

tinten, vormen, texturen en effecten. Met<br />

het oog hierop werd de nieuwe kleurlijn ontwikkeld.<br />

Dankzij de neutrale basis die in de massa<br />

kan worden gepigmenteerd en de verschillende<br />

aanbrengmethodes is Mortex ® het enige<br />

gewaxte beton dat zo’n technisch, creatief en<br />

kwalitatief resultaat biedt.”<br />

De vier Mortex tinten – ‘Jeans’, ‘Sakura’, ‘Sequoia’ en ‘Sage’ zijn de basis van de nieuwe kleurenlijn.<br />

De vier tinten – ‘Jeans’, ‘Sakura’, ‘Sequoia’ en<br />

‘Sage’ zijn de basis van de kleurenlijn. De andere<br />

kleuren zijn verschillende intensiteiten van<br />

deze tinten. “We merken dat de nieuwe kleuren<br />

erg positief ontvangen worden. Architecten<br />

hebben meer durf dan andere type gebruikers<br />

en we willen graag nieuwe dingen proberen.<br />

Aan de bezoekers van de beurs lieten wij zien<br />

hoe je deze nieuwe kleuren kunt toepassen.”<br />

De nieuwe kleuren worden ook al toegepast in<br />

projecten, zo heeft de Rolex boutique in Rotterdam<br />

een nieuwe vloer gekregen. In Japan is de<br />

nieuwe roze tint ook al gebruikt.<br />

Beal International blijft in beweging, zo besluit<br />

Wouter. “Wij kijken altijd naar de markt, om in<br />

te schatten wat er leeft, maar ondertussen vertrouwt<br />

onze directie ook op hun eigen designachtergrond.<br />

Deze zaken komen binnenkort<br />

samen in een nieuw Mortex product. Dit is een<br />

eenlaagssysteem, om de plaatsing te vergemakkelijken<br />

en droogtijd te beperken.”<br />

(Beeld: © Klaas Verdu)<br />

<strong>Archicomm</strong> - September.indd 1 19/09/23 11:46<br />

41


Ook Frager Facade, het concept voor gevelbekleding, was op ARCHITECT@WORK te zien.<br />

INTERIEURTRENDS VINDEN HUN WEG NAAR BUITENDEUR<br />

Smeedijzeren look voor warme<br />

en moderne uitstraling<br />

“We gaan terug naar de basis”, zegt Franck De Munster, general manager van Harinck. “We merken dat<br />

er behoefte is aan voordeuren van natuurlijke en duurzame materialen. Daarnaast wordt de materiaalkeuze<br />

vaak doorgetrokken van binnen naar buiten.”<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Harinck NV<br />

Een tiental nieuwe deuren was precies op tijd<br />

klaar voor Architect@Work. “Hier stonden wij<br />

ook met ons Frager Facade concept voor gevelbekleding,<br />

maar de Frager deuren mochten<br />

natuurlijk niet ontbreken”, aldus Franck. “Voor<br />

de ontwikkeling van nieuwe modellen kijken wij<br />

altijd naar de trends. Mij viel op dat er al een<br />

tijdje sprake is van een nieuwe stijltrend. Men<br />

kiest weer voor klassieke materialen, zoals<br />

hout, marmer, koper, brons en smeedwerk. Zij<br />

zijn niet alleen klassiek, maar ook duurzaam.<br />

Daarnaast stralen deze materialen rust uit.”<br />

Steellook van binnen naar buiten<br />

Deze trend signaleerde Franck al door de<br />

populariteit van de steellook binnendeuren.<br />

“Hele fijne stalen frames zijn nog steeds erg<br />

populair. Het gaat dan vaak om aluminium, met<br />

een stalen uiterlijk. Wij trekken deze trend door<br />

naar buitendeuren. Dit is een logische stap,<br />

want trends beginnen vaak in het interieur en<br />

verplaatsen zich daarna naar buiten. Dat de<br />

grens tussen binnen en buiten vervaagt is daarnaast<br />

een trend op zich. Zo zien wij dat hout op<br />

42


innenwanden via de raampartij, of de schuifpui,<br />

doorgetrokken wordt naar het terras.<br />

Vooral in Italië is dit zichtbaar.”<br />

Hoe vertaalt Harinck deze trends naar nieuwe<br />

voordeuren? “Natuurlijk gekleurd hout is erg<br />

gewild, wij werken daarom met een eiken fineer<br />

in zwarte aluminium frames. Dit ziet er tegelijkertijd<br />

warm en modern uit. De ambachtsmannen<br />

van vroeger zijn er niet meer, dus werken<br />

wij niet met het klassieke smeedijzer, maar met<br />

aluminium in deze look. De modellen met een<br />

raampje hebben een ‘smeedijzeren’ kadertje<br />

en ook andere details, zoals deurdrangers zijn<br />

in dit materiaal uitgevoerd. Zo is een chique<br />

collectie ontstaan, met een industriële touch.”<br />

Duurzaamheid door lange levensduur<br />

De materialen zijn dus misschien minder<br />

natuurlijk dan zij uitstralen. Toch staat duurzaamheid<br />

hoog in het vaandel bij Harinck.<br />

“Duurzaamheid gaat ook over materialen die<br />

lang meegaan en daarna goed recyclebaar zijn.<br />

Dit is zeker het geval met aluminium. In tegenstelling<br />

tot kunststof is dit materiaal zeer goed<br />

her te gebruiken.”<br />

De nieuwe deuren hebben<br />

een smeedijzeren look.<br />

Franck heeft hoge verwachtingen van de<br />

nieuwe collectie. “Nederland en België zijn<br />

de snelste volgers als het gaat om design,<br />

dus ik denk dat zij zeker openstaan voor deze<br />

stijl.” Natuurlijk laten de deuren zich ook goed<br />

Frager combineert eiken fineer<br />

met zwarte aluminium frames.<br />

combineren met het Frager Facade concept.<br />

“De gevelbekleding kan mooi aansluiten op de<br />

stijl van de deur, maar deze sfeer kan zelfs<br />

doorgetrokken worden naar binnen, door hier<br />

voor hetzelfde materiaal te kiezen.”<br />

De gevelbekleding kan mooi aansluiten op de stijl van de deur.<br />

43


VERHAAL VAN VOLLEDIG RECYCLEBARE<br />

TAPIJTTEGELS VOORTGEZET<br />

DUURZAME TAPIJTTEGELS<br />

DUBBEL BEKROOND<br />

De tapijttegels van Shaw Contract zijn niet meer weg te denken van de Nederlandse markt. “Wij kunnen<br />

ons zeker onderscheiden door een uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding, akoestiek en duurzaamheid”,<br />

zegt Business Development Director Andrew Jackson. “Dit was al het geval, maar onze New Path<br />

en Floor Architecture III collecties zijn duurzamer dan ooit.”<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Shaw Contract<br />

44


De New Path collectie is de eerste collectie die<br />

gebruik maakt van de EcoWorx S backing.<br />

Floor Architecture III, Fragment stijl,<br />

Powder Pink kleur. (Beeld: Jason Butcher)<br />

Floor Architecture III in Racing Green, Oatmeal,<br />

Powder pink kleuren. (Beeld: Jason Butcher)<br />

‘Door onze inspanningen kunnen wij de architect<br />

veel meer keuze bieden dan onze concurrenten’<br />

De nieuwe tapijttegelcollecties maken gebruik<br />

van de volledig recylebare EcoWorx S-backing<br />

en zijn mede daardoor geschikt voor Closed<br />

Loop Recyling. Hier worden tapijttegels verwerkt<br />

tot grondstoffen om meer tapijttegels te<br />

produceren. “Al in de jaren negentig introduceerden<br />

wij de eerste EcoWorx tapijttegel, die<br />

volledig recyclebaar is”, legt Andrew uit. “Dit<br />

was een enorme innovatie in die markt, omdat<br />

het het eerste tapijtproduct ter wereld was met<br />

het Cradle to Cradle-certificaat ® Silver. Het<br />

principe van deze tapijttegel is de basis voor<br />

allerlei nieuwe producten die toegespitst zijn op<br />

de verschillende markten waarin wij actief zijn.<br />

In onze koolstofneutrale fabriek in Schotland<br />

hebben wij het EcoWorx verhaal voortgezet<br />

door de EcoWorx S- backing te ontwikkelen.<br />

De S staat hierbij voor Schotland. De EcoWorx<br />

S-backing is gemaakt van een thermoplastische<br />

polyolefin samenstelling, bevat geen<br />

bitumen, is 50% lichter dan andere backings en<br />

is heeft een Cradle to Cradle Silver certificaat.”<br />

Creatieve vrijheid met New Path<br />

Op ARCHITECT@WORK toonde Shaw de New<br />

Path collectie, de eerste collectie die gebruik<br />

maakt van deze EcoWorx S backing. “Voor de<br />

tapijttegels zélf maken wij gebruik van EcoSolutionQ100,<br />

een in de massa geverfd nylon dat<br />

gemaakt is van 100% gerecyclede nylonvezels.<br />

In combinatie met de backing ontstaat zo een<br />

collectie met de laagste koolstofvoetafdruk<br />

van alle Shaw Contract tapijttegelcollecties tot<br />

nu toe. Na gebruik nemen we de tapijttegels<br />

terug, om weer op te nemen in de productie van<br />

nieuwe producten. Closed Loop recycling dus.”<br />

De nieuwe collectie is verkrijgbaar als 50×50<br />

cm tapijttegel in de drie stijlen, Upbeat, Positive<br />

en Poised. Zo hebben ontwerpers de<br />

keuze uit adaptieve vormen, golvende lijnen en<br />

organische vormen. De drie stijlen, beschikbaar<br />

in twaalf kleuren, kunnen met elkaar<br />

worden gecombineerd.<br />

“De New Path collectie is Cradle to Cradle ® Silver<br />

gecertificeerd. Dit is voor een finished product<br />

het hoogst haalbare", zegt Andrew trots. “Door<br />

onze inspanningen kunnen wij de architect veel<br />

meer keuze bieden dan onze concurrenten.”<br />

Het harde werk van Shaw werd dit jaar ook<br />

beloond met een ander certificaat. Shaw<br />

Industries Group kreeg namelijk een Works<br />

with Well label voor zijn EcoWorx en and<br />

EcoWorx S tapijttegelproducten. Dit houdt<br />

in dat de producten overeenkomen met de<br />

gezondheidsstrategieën binnen de Well Building<br />

Standard, waardoor het voor bestekschrijvers<br />

en besluitvormers gemakkelijker wordt om producten<br />

te selecteren die bijdragen aan het behalen<br />

van bepaalde Well-certificeringsvereisten.<br />

“Er zijn nog maar weinig producten die dit label<br />

mogen voeren, dus hier zijn wij erg blij mee.”<br />

Tijdens ARCHITECT@WORK in Amsterdam<br />

introduceerde Shaw tevens een tweede collectie<br />

die gebruik maakt van de EcoWorx S backing,<br />

Floor Architecture III. "Deze tapijttegels zijn<br />

verkrijgbaar in de drie stijlen Stone, Fragment<br />

en Formation, met drie kleurgroepen; Saturated,<br />

Pastel en Subtle Accent en in drie verschillende<br />

backings. De EcoWorx S-backing is een van de<br />

mogelijkheden. De collectie is geïnspireerd op<br />

het samenbrengen van de vormen van natuursteen,<br />

gepolijst beton, kiezels en kleine rotsen,<br />

en de nieuwe kleuren creëren een fris en verfijnd<br />

modern palet van 27 opties: 18 nieuwe kleuren<br />

en 9 neutrale kleuren. Iedereen die de tapijttegels<br />

in het echt wil zien, is van harte welkom in<br />

onze Nederlandse showroom, in Oosterhout."<br />

45


Vier kleurencombinaties: ontdek eindeloze mogelijkheden met Floor Architecture III<br />

Met 3 stijlen, drie backings en 27 kleuropties in neutraal kleurige, pastelkleurige en subtiele kleurgroepen is Floor<br />

Architecture III de Go-to-collectie om elke commerciële ruimte te transformeren. Met EcoWorx S backing is de<br />

nieuwe collectie CO2-neutraal, recyclebaar in een gesloten kringloop en Cradle to Cradle-gecertificeerd® Silver.<br />

Ontdek onze nieuwe collectie op Shawcontract.com


Made from<br />

60%<br />

recycLED material<br />

(GR)<br />

Vyko<br />

The<br />

Ec(h)o friendly<br />

e 4 central modules<br />

are illuminated<br />

End of life:<br />

100% recyclable fibre<br />

UGR<br />


‘STOP MET ZOEKEN NAAR DETAILLERING, HIER IS HET!’<br />

Dagkantbekleding geeft geheimen prijs<br />

Roundal, dé specialist in aluminium dagkantbekleding, biedt innovatieve oplossingen voor alle bouwsituaties.<br />

Op Architect@Work werd het merk van Ursus opnieuw op de kaart gezet, zo legt zaakvoerder<br />

Jan De Paepe uit. “Hier introduceerden wij de Dagkantbijbel. Een technisch handboek, speciaal gemaakt<br />

voor de architect en de bouwprofessional.”<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Roundal<br />

Door de nieuwe bouwmethodes is het een noodzaak geworden om de extra ruimte rond het raam af te werken.<br />

De markt voor dagkantbekleding is booming,<br />

zegt Jan. “Voorheen werd dit vooral gebruikt<br />

door architecten met een voortrekkersrol, die<br />

het mooi vonden en daarom wilden gaan toepassen.<br />

Door de nieuwe bouwmethodes is het<br />

echter een noodzaak geworden om de extra<br />

ruimte rond het raam af te werken. Gelukkig<br />

kan dit met de dagkantbekleding van Roundal<br />

op een mooie manier! Noem het gerust accentarchitectuur.<br />

Met Roundal-dagkantkaders<br />

voeg je als architect iets buitengewoons toe<br />

aan je ontwerp.”<br />

Gestandaardiseerd maatwerk voor elk project<br />

De energienormen bij het bouwen van een<br />

woning zorgt voor een andere methodiek. Daardoor<br />

ontstaan grotere afstanden rond het raam.<br />

“Dagkantbekleding laat zich ideaal combineren<br />

met de geïsoleerde of geventileerde gevel. Wij<br />

48


ieden op dit moment vijf verschillende types<br />

(in 2024 komt hier nog een zesde type bij, red.)<br />

die een oplossing beiden voor alle mogelijke<br />

bouwsituaties. Gestandaardiseerd maatwerk<br />

is de boodschap: afhankelijk van de timing en<br />

het type gevel kunnen wij gemakkelijk inspelen<br />

op specifieke projecteisen.”<br />

De dagkantbekleding van Roundal biedt dus een<br />

oplossing voor een hedendaagse uitdaging in de<br />

bouw. Volgens Jan hebben architecten daarom<br />

veel behoefte aan technische informatie over dit<br />

product. “Zij kunnen hier vaak de vingers niet<br />

achter krijgen en de gedetailleerde technische<br />

gegevens nergens terugvinden. Wij hebben<br />

daarom besloten om onze geheimen deels te<br />

gaan blootgeven in de Dagkantbijbel. Ik ken niemand<br />

die er ooit slechter van geworden is om<br />

kennis te delen, dus dat gaan we gewoon doen!”<br />

‘Wij nemen de architect<br />

werk uit handen<br />

zodat hij meteen met<br />

dagkantbekleding<br />

aan de slag kan’<br />

De Dagkantbijbel is nu gratis beschikbaar.<br />

De vijf verschillende dagkantsystemen van Roundal.<br />

“Met de Dagkantbijbel nemen wij de architect<br />

werk uit handen", zegt Jan trots. “Zodat hij<br />

meteen met dagkantbekleding aan de slag kan.”<br />

Het naslagwerk is onderverdeeld in vijf hoofdstukken,<br />

die verwijzen naar de verschillende<br />

dagkantsystemen: Roundal Welded, Roundal<br />

Bolted, Roundal Slim, Roundal Modular en<br />

Roundal Combi. Van gelaste systemen tot<br />

budgetvriendelijke oplossingen. “Stop maar<br />

met zoeken naar detaillering, hier is het! In het<br />

boek staat de technische informatie, maar de<br />

richtprijzen voor aanbesteding zijn natuurlijk<br />

ook bij ons beschikbaar. Deze twee elementen<br />

zullen de architect enorm helpen. Wie nog<br />

meer informatie of support wenst, kan terecht<br />

bij Marcel Helthuis, onze accountmanager voor<br />

Nederland (marcel.helthuis@ursus.be).”<br />

De dagkantbijbel is gratis aan te vragen, via de<br />

Roundal website.<br />

‘Met Roundal-dagkantkaders voeg je als architect iets buitengewoons toe aan je ontwerp.’<br />

49


Green Village Nieuwegein.<br />

EVENTFUL ACOUSTICS<br />

Een goede ruimteakoestiek is cruciaal voor de ruimtebeleving en niet in de laatste plaats voor gezondheid<br />

en welzijn op de langere termijn. In een evenementenhal, conference room, ontvangstruimte voor<br />

bedrijfsfeesten, workshops etc. wordt flink geïnvesteerd in het design van de ruimte om een prettige<br />

sfeer en ruimtebeleving te creëren. Echter, de ruimteakoestiek is minstens zo belangrijk en daarbij ook<br />

nog cruciaal voor de spraakverstaanbaarheid! En daar staat of valt een evenement mee!<br />

Tekst: Eugénie Hylkema van der Kleij | Beeld: Asona Benelux<br />

Belang van goede ruimteakoestiek<br />

In grotere ruimtes waar veel mensen samenkomen<br />

is de akoestiek helaas vaak flink onder<br />

de maat. Een dag doorbrengen in een ruimte,<br />

waar harde en onaangename geluiden de<br />

boventoon voeren, is geen sinecure en wordt<br />

dan, ondanks het mooie interieur, toch niet de<br />

ervaring die men voor ogen heeft. Het is meer<br />

regel dan uitzondering dat de ruimte voor<br />

akoestische oplossingen beperkt is, en wordt<br />

er geen rekening gehouden met het verhoogde<br />

geluidsniveau wat een grotere groep mensen<br />

nu eenmaal met zich meebrengt.<br />

Gelukkig groeit het bewustzijn voor het belang<br />

van de ruimteakoestiek. Tegelijkertijd is er<br />

steeds meer vraag naar duurzame materialen,<br />

die bijdragen aan het comfort en de spraakverstaanbaarheid<br />

en daarbij ook nog eens een aanvulling<br />

vormen op het interieurontwerp. Maar<br />

hoe realiseer je een prettige ruimteakoestiek<br />

zonder dat de materialen een inbreuk vormen<br />

op het zorgvuldig ontworpen interieur? En hoe<br />

integreer je daarin lampen, spots en decoratieve<br />

objecten? Hoe ga je om met een plafond met<br />

curven, speciale vormen en niveauverschillen?<br />

Een weldaad voor het oog én het oor<br />

Asona brengt deze elementen samen in hoogwaardig<br />

akoestische, naadloze plafondoplossingen,<br />

waarmee de ruimteakoestiek in elke<br />

ruimte kan worden geoptimaliseerd en die<br />

naadloos opgaan in het design van de ruimte.<br />

Het effect is direct merkbaar en optimaliseert<br />

de positieve beleving van het evenement.<br />

Daarnaast is het mogelijk om, indien gewenst,<br />

juist een contrasterend effect te creëren door<br />

het toepassen van bijzondere kleuren en vormen,<br />

waardoor deze akoestische materialen<br />

een heel mooi accent vormen op het bestaande<br />

interieur. Spots en lampen kunnen prachtig<br />

worden geïntegreerd. Buizen, balken en andere<br />

objecten kunnen desgewenst worden meegenomen<br />

in het spuitwerk of juist zichtbaar blijven<br />

door eromheen te werken. De mogelijkheden<br />

om het gewenste visuele effect en comfort te<br />

realiseren en aan te passen aan de persoonlijke<br />

wensen zijn eindeloos.<br />

Mogelijkheden akoestische spray-on oplossing<br />

Globaal zijn er twee systemen, waarbinnen<br />

een keur aan mogelijkheden is voor wat betreft<br />

kleur en structuur:<br />

SONASPRAY ® is een prijsvriendelijke spray-on<br />

oplossing die direct op een plafond of hogere<br />

50


delen van de wand kan worden gespoten in<br />

de gewenste kleur, structuur en dikte, al naar<br />

gelang de akoestische eisen. Deze spray-on<br />

oplossing biedt zeer veel mogelijkheden om<br />

aan elke smaak en technische uitdagingen<br />

tegemoet te komen en kan op elk mogelijke<br />

oppervlak worden aangebracht.<br />

SONACOUSTIC ® is een ultra-gladde oplossing<br />

met een luxe uitstraling, die op een backing<br />

van geluiddempende platen wordt gespoten in<br />

diverse kleuren.<br />

Beide spray-on oplossingen vormen een<br />

perfecte aanvulling op het design en volgen<br />

exact de contouren en vormen van het<br />

bestaande plafond, of het nu recht of rond is,<br />

koepelvormig, golvend of met onderbrekingen.<br />

Vandaar ook dat deze naadloze oplossingen<br />

geschikt zijn voor nagenoeg elke ruimte en<br />

toepassing. Van klaslokalen tot zwembaden,<br />

van restaurants tot kantoren, bibliotheken<br />

en musea; overal waar de ruimteakoestiek<br />

net zo belangrijk is als de esthetische<br />

vormgeving.<br />

Green Village Nieuwegein ontvangstruimte.<br />

Asona de specialist in akoestiek!<br />

Producten<br />

Geluiddempende pleisterwerk met een naadloze akoestisch<br />

transparante afwerking in verschillende structuren<br />

Gespoten akoestische spuitwerk met<br />

verschillende structuurmogelijkheden<br />

Geluidsabsorberende bekleding voor wanden en plafonds<br />

zorgt voor absorptie van geluidsgolven, waardoor galm uitblijft.<br />

Asona Nederland | C. Verolmelaan 75 | 1422 ZB Uithoorn<br />

+31 (0)20 6435850 | info@asona.nl | asona.com<br />

51


PREFA ALUMINIUM<br />

ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN<br />

CONTACTPERSOON<br />

Henk Smienk<br />

T +31 653 85 53 20<br />

E henk.smienk@prefa.com<br />

Postcode regio: 10..-15..; 19..-25..;<br />

27..-28..; 34..-39..; 82..<br />

Roel Vander Veen<br />

T +31 611 49 75 26<br />

E roel.vander-veen@prefa.com<br />

Postcode regio:: 16..-18..; 67..-81..;<br />

83..-99..<br />

Marcel Van Gerven<br />

T +31 619 76 42 69<br />

E marcel.van-gerven@prefa.com<br />

Postcode regio: 26..; 29..-33..;<br />

40..-66..<br />

PRODUCTINFORMATIE<br />

WWW.PREFA.COM


STEP<br />

LAK EXTREEM<br />

GEMAK<br />

NIEUW<br />

VOOR PARKET<br />

LAMINAAT<br />

& PVC!<br />

Ger, Meester Laborant<br />

PERFECTE HECHTING, ZONDER<br />

KAAL SCHUREN OF EEN GRONDLAK<br />

DOKWEG 40 1976 CA IJMUIDEN NEDERLAND +31 (0) 255 54 84 48<br />

INFO@RIGOVERFFABRIEK.NL RIGOVERFFABRIEK.NL/ONZEVERF


TE COMBINEREN MET TWEE VERSCHILLENDE VLOERPROFIELEN<br />

Breed inzetbaar schuifdeursysteem:<br />

voor elke smaak wat wils<br />

Het gevoel ervaren van buiten zijn. Zonder dat je het daadwerkelijk bent. Met FloorTrack, het nieuwe<br />

vloergeleide schuifdeursysteem van Bohle kan het. En of het nu wordt toegepast voor een serre of als<br />

een praktische terrasafscheiding in de horeca, met het systeem creëer je binnen no time een mobiele<br />

transparante scheidingswand die buitenruimtes slim, functioneel én elegant van elkaar scheidt.<br />

Tekst: Chris Elbers | Beeld: Bohle Benelux BV<br />

FloorTrack met vijf schuifdeuren. (Beeld: © Bohle AG)<br />

Bij Bohle, ontwikkelaar en producent van hardware,<br />

schuifdeursystemen, gereedschappen,<br />

machines en verbruiksgoederen voor de verwerking<br />

en bewerking van glas, bedenken ze de<br />

fraaiste dingen. Een product dat symbool staat<br />

voor de creatieve geest en innovatiekracht van<br />

het bedrijf is FloorTrack, de stijlvolle terrasbeglazing<br />

met vloergeleiding. Het is een product<br />

dat net als de overige artikelen binnen het<br />

Bohle-gamma uitblinkt in kwaliteit, flexibiliteit<br />

én maatwerk. Zo kan de eindgebruiker kiezen<br />

uit twee verschillende vloerprofielen. Waar de<br />

ene variant op de vloer wordt gemonteerd, is<br />

het ook mogelijk om het schuifdeursysteem<br />

te combineren met een verzonken rail. Daar-<br />

54


FloorTrack met vier schuifdeuren. (Beeld: © Bohle AG)<br />

‘Het scheidingswandsysteem geeft de gebruiker alle vrijheid en speelruimte’<br />

Het systeemoverzicht.<br />

De hoogteverstelling.<br />

bovenop worden de schuifelementen met een<br />

maximale breedte van 1,10 meter gemonteerd.<br />

Passend in elke omgeving<br />

FloorTrack biedt alle vrijheid en speelruimte<br />

om tot het gewenste eindresultaat te komen.<br />

“Met dit systeem kunnen zowel smalle als<br />

brede glazen scheidingswanden worden<br />

gerealiseerd”, aldus Frank Bouwman, general<br />

manager binnen Bohle Benelux. “Enerzijds is<br />

het mogelijk om de vloerprofielen individueel in<br />

te korten, anderzijds kun je ze met behulp van<br />

speciale verbindingselementen samenvoegen<br />

tot één prachtig geheel van meer dan 10 meter<br />

breed. Op die manier kom je tot een indrukwekkende<br />

en eigentijdse glazen pui.”<br />

Maar er is méér. Omdat de afzonderlijke glazen<br />

panelen van 10 millimeter dik gehard veiligheidsglas<br />

met elkaar zijn verbonden, kan de<br />

open scheidingswand in een handomdraai worden<br />

gesloten. Verder past FloorTrack met drie<br />

verschillende afwerkingen (wit, antracietgrijs<br />

en geanodiseerd aluminium) in elke omgeving.<br />

De toepassing van hoogwaardige geanodiseerde<br />

onderdelen resulteert bovendien in<br />

de corrosiebescherming die zo gewenst is<br />

tijdens het gebruik in de buitenlucht. En wat<br />

in het kader van een praktische montage ook<br />

vermeldenswaardig is: de hoogteverstelling<br />

van het systeem garandeert altijd een perfecte<br />

uitlijning van de ruiten.<br />

FloorTrack in vogelvlucht<br />

- Optimale overgang dankzij een opge<br />

bouwde of verzonken vloerrail;<br />

- Flexibel in gebruik: met de verbindingselementen<br />

kan een totale breedte van<br />

meer dan 10 meter worden gerealiseerd;<br />

- De hoogte van de scheidingswand kan<br />

tijdens de plaatsing gemakkelijk worden<br />

aangepast;<br />

- Met drie verschillende afwerkingen<br />

is het systeem in elke omgeving een<br />

blikvanger;<br />

- Leverbaar in een 3-, 4- of 5-deurs<br />

uitvoering;<br />

- Te voorzien van verschillende<br />

deurpanelen.<br />

55


HOE KOM JE TOT EEN NETTE GEVELAFWERKING?<br />

WONEN ZOALS THUIS,<br />

IN EENHEID EN RUST<br />

Prettige plekken om te werken, leren en leven. Maar ook gezonde omgevingen met een menselijke maat,<br />

voor nu én voor later. Dát is de passie van ARCOM architectuur + bouwmanagement. Naast onderwijs-,<br />

sport- en utiliteitsprojecten is het Veenendaalse architectenbureau een veel geziene partner in woon- en<br />

zorgprojecten. De realisatie van de nieuwe woonzorglocatie in Ede-Zuid sluit hier perfect bij aan.<br />

Tekst: Lieke Bousema | Beeld: Keesnan Dogger<br />

“September Ede Villa Bos en Heide is onderdeel<br />

van de kleinschalige woonhuizen van Wonen bij<br />

September, dat hoog inzet op leefgenot”, vertelt<br />

Jan Thijs Groenendijk, architect bij ARCOM.<br />

“Volgens het motto ‘wonen zoals thuis’ staan<br />

liefde, aandacht en betrokkenheid voorop. Het<br />

voornaamste doel is dat ouderen met dementie<br />

het leven dat zij gewend zijn, zo goed en zo lang<br />

mogelijk kunnen voortzetten, waarbij zij – waar<br />

nodig – worden ondersteund door deskundige<br />

zorgmedewerkers.” Ook in Ede moest deze<br />

ambitie maximaal tot uiting komen.<br />

56


Om de plint te verbijzonderen, werd gekozen voor gevelplinten<br />

van Holonite in een zachte donkergrijze tint.<br />

‘Gekozen is voor een halfsteens verband,<br />

dat op enkele plaatsen wat hoger doorloopt’<br />

Om het beschikbare aantal vierkante meters zo<br />

goed mogelijk te benutten, is een drielaagse<br />

nieuwbouw met een plat dak ontworpen.<br />

bezocht. “We hebben de do’s & don’ts voor<br />

de montage toegelicht en eventuele vragen<br />

beantwoord”, vertelt hij. “In combinatie met<br />

het vakmanschap van Bruil heeft deze aanpak<br />

geresulteerd in een zeer nette gevelafwerking.”<br />

Mooie overgang<br />

September Ede Villa Bos en Heide is gerealiseerd<br />

aan de Eshofweg en Geerweg in de wijk<br />

Reehorst. “Deze locatie is bijzonder, omdat het<br />

een schakel vormt tussen enerzijds een woonwijk<br />

en anderzijds bedrijvigheid en onderwijs”,<br />

vertelt Groenendijk. “De verbindende zone is<br />

uitgevoerd als een groen gebied, waarin de<br />

nieuwbouw harmonieus is ingepast. We hebben<br />

heel bewust gekozen voor een L-vormige<br />

opzet met twee geschakelde woongebouwen,<br />

die zich deels oriënteren op de woonwijk en de<br />

naastgelegen houten speeltuin. In de ‘oksel’ van<br />

de gebouwen is een gezamenlijke veranda met<br />

grote tuin ingericht, waardoor een mooie overgang<br />

tussen binnen en buiten, tussen prikkels en<br />

rust en tussen natuur en architectuur ontstaat.”<br />

Qua architectuur is bovendien de relatie met de<br />

wijk gezocht. Niet zozeer in vormentaal, maar<br />

wel in uitstraling, benadrukt Groenendijk. “Om<br />

het beschikbare aantal vierkante meters zo<br />

goed mogelijk te benutten, hebben wij een drielaagse<br />

nieuwbouw met een plat dak ontworpen.<br />

Beide geschakelde woongebouwen bieden<br />

ruimte voor 24 bewoners. Het gezamenlijke<br />

wonen is ‘net als thuis’ ingericht op de begane<br />

grond, terwijl de slaapkamers zich op de verdiepingen<br />

bevinden. Bewoners leven dus met<br />

hun voeten op de grond en met zicht op de tuin,<br />

die zij vrij kunnen betreden. De tuin zorgt hierbij<br />

voor een natuurlijke en veilige afscheiding tussen<br />

binnen- en buitenwereld.”<br />

Gevelplinten in zacht donkergrijs<br />

De gevels zijn net als de naastgelegen woningen<br />

uitgevoerd in bruinrood metselwerk, in<br />

combinatie met een accentblok in lichtbeige.<br />

“Om ook de plint te verbijzonderen, gingen we<br />

op zoek naar een passend plaatmateriaal dat<br />

we vonden in de gevelplinten van Holonite.”<br />

Het bedrijf is gespecialiseerd in onderdorpelsystemen<br />

en composietstenen gevel- en<br />

afbouwelementen. “Omdat ARCOM al ruime<br />

ervaring heeft met onze producten, waren<br />

eigenschappen en verwerking bekend”, vertelt<br />

Accountmanager Albert Stooker. “Wel hebben<br />

we enkele principedetailleringen en een monsterdoos<br />

met kleurstellingen gedeeld, om de<br />

vele mogelijkheden inzichtelijk te maken.”<br />

Groenendijk: “We hebben diverse verbanden en<br />

kleuren tegen het licht gehouden, waarna onze<br />

keuze viel op een rustige en zachte donkergrijze<br />

tint. Samen met aannemer Bruil hebben<br />

we vervolgens de detailengineering verzorgd,<br />

waarna Bruil instond voor de montage.”<br />

Voorafgaand aan deze montage heeft Stooker<br />

samen met de lijmleverancier het project<br />

Eenheid en rust<br />

In totaal is 810 m 2 aan niet geïsoleerde Holonite<br />

gevelplinten gemonteerd, in een afmeting van<br />

500 x 300 x 20 mm (lxbxd) en 1.000 x 300 x 20 mm<br />

(lxbxd). “Gekozen is voor een halfsteens verband,<br />

dat op enkele plaatsen wat hoger doorloopt.<br />

Hierdoor wordt de menselijke maat in de gevels<br />

geborgd”, vertelt Groenendijk. “Bovendien lopen<br />

de gevelplinten harmonieus door in de veranda,<br />

waardoor ook dit bouwdeel nog meer dimensie<br />

krijgt. Het halfsteensverband met afgeronde<br />

hoeken aan de langszijden knipoogt heel subtiel<br />

naar het facet stucwerk van vroeger, maar dan<br />

zonder bijbehorend onderhoud. De Holonite<br />

producten zijn namelijk volledig onderhoudsvrij.<br />

Doordat ook de raamdorpels en muurafdekkers<br />

(dakranden) in Holonite zijn uitgevoerd, ontstaat<br />

eenheid en rust. Maar ook ontstaat een gebouw<br />

dat goed in zijn omgeving past. Vanuit de wijk<br />

hebben we al veel enthousiaste reacties mogen<br />

ontvangen.”<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project: September Ede Villa Bos en Heide<br />

Locatie: Ede<br />

Architect: ARCOM architectuur +<br />

bouwmanagement<br />

Aannemer: Bruil<br />

Gevelplinten: Holonite<br />

57


KLIMAATNEUTRALE EN ENERGIEZUINIGE<br />

DAKBEDEKKING CENTRAAL IN CAMPAGNE<br />

Beschermen wat ertoe doet<br />

met een duurzaam dak<br />

Wie duurzaam ontwerpt en bouwt denkt aan alle onderdelen van het gebouw, dus ook het dak. De<br />

RENOLIT-groep zet zich al jarenlang in voor innovatieve oplossingen, die bijdragen aan een duurzame<br />

leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan een groen en duurzaam dak, of een dak dat energie oplevert.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: RENOLIT Belgium NV<br />

Het RENOLIT ALKORPLAN Solar systeem op indoorskipiste Aspen.<br />

58


Zonnepanelen op het dak worden steeds vanzelfsprekender, ook als het gaat<br />

om bedrijfspanden. Speciaal hiervoor ontwikkelde RENOLIT het RENOLIT<br />

ALKORPLAN Solar systeem. Dit ultralichte kunststof profiel met aluminium<br />

versteviging werd deze zomer gemonteerd op het dak van indoorskipiste<br />

Aspen in Wilrijk (BE). Communication manager BNL Ingrid Baert: “Het dak<br />

is een aantal jaar geleden door ons bedekt met PVC. Het bedrijf wilde het<br />

dak nu gebruiken om energie op te wekken. Dat moet leiden tot een groener<br />

energieverbruik, lagere stroomkosten en minder afhankelijkheid van het<br />

elektriciteitsnet.”<br />

Windbestendige montage zonnepanelen<br />

Het dak van de indoorskipiste is bekleed met ruim 2.400 zonnepanelen. “Voor<br />

ons was dit echt een prestigeproject. Een bijzonder dak, met een indrukwekkende<br />

uitstraling. Omdat het een skipiste betreft is het een hoog gebouw, met<br />

een maximum van 40 meter. Voor deze hoge helling is het RENOLIT ALKOR-<br />

PLAN Solar systeem bij uitstek geschikt. Het biedt een veilige en windbestendige<br />

oplossing voor de montage van zonnepanelen.” Samen met de klant kijkt<br />

RENOLIT altijd naar de beste oplossing voor elke situatie. “In dit geval was<br />

het kunststof dak bedekt met een folie van 1,2 mm. Om ons Solarsysteem te<br />

monteren is echter een minimum dikte van 1,5 mm noodzakelijk. We hebben<br />

het deel van het dak waarop zonnepanelen liggen daarom laten overlagen.”<br />

Vele mogelijkheden voor duurzame dakbedekking<br />

Een dak van een skipiste is natuurlijk uitzonderlijk. Ingrid legt uit dat RENOLIT<br />

er echter van overtuigd is dat voor vrijwel elk dak een duurzame bedekking<br />

mogelijk is. “We zijn voortdurend bezig met de ontwikkeling van innovatieve<br />

en duurzame membranen en systemen met het oog op meer duurzaamheid,<br />

minder gebruik van hulpbronnen en een meer circulaire economie. Momenteel<br />

bieden wij vijf verschillende producten aan om klimaatneutraal en energiezuinig<br />

te bouwen en te renoveren. Hiervan is het RENOLIT ALKORPLAN<br />

Solar systeem er een. Bij elk nieuw project kijken wij welke oplossing hier<br />

het beste bij past.”<br />

- “RENOLIT ALKORPLAN Green is een geoptimaliseerd groendaksysteem<br />

dat zowel voor nieuwbouw als renovatieprojecten een enorme meerwaarde<br />

heeft. Groene daken bieden een schat aan voordelen voor het<br />

milieu: ze vergroten de biodiversiteit, verbeteren de luchtkwaliteit,<br />

verlagen de CO 2<br />

-uitstoot, verlengen de levensduur van de dakbedekking<br />

en verminderen het risico op overstromingen omdat ze bij zware regenval<br />

het water bufferen.”<br />

- Ook voor blauwe daken heeft RENOLIT een oplossing. Retentiedaken<br />

slaan water op wanneer het regent en geven het daarna gecontroleerd<br />

af. Zo gaan geen kostbare grondstoffen verloren en wordt het overstromingsrisico<br />

bij hevige regenval beperkt.<br />

- Reflecterende cool roof daken zijn volgens het bedrijf een ideale oplossing<br />

om de klimaatverandering tegen te gaan. Met de hoogste zonnereflectieindex<br />

op de markt (SRI 115) zorgen de RENOLIT ALKORPLAN Bright en<br />

Cool dakbanen voor een ongeëvenaarde reflectie van de zonnestralen.<br />

- “Het RENOLIT ALKORPLAN Smart membraan is, met een dikte van slechts<br />

1,2 mm, een dakbaan met betere prestaties en een langere levensduur,<br />

die minder grondstoffen gebruikt”, zegt Ingrid. “Bovendien is het product<br />

voorzien van de Solar Shield technologie, een speciale coating die de<br />

dakbaan beschermt tegen uv-stralen. Dit product draagt bij aan duurzaamheidscertificeringen<br />

voor gebouwen zoals LEED, BREEAM en GREEN.”<br />

RENOLIT ALKORPLAN Green, toegepast op een pand in Singapore (8,000m 2 ).<br />

RENOLIT ALKORPLAN Bright op Decathlon Bouc Bel Air (Frankrijk).<br />

RENOLIT ALKORPLAN Smart, op Centro deportivo in Mar Bella (Barcelona).<br />

Alle duurzame RENOLIT producten krijgen extra aandacht in de nieuwe campagne<br />

van het bedrijf. “We zijn erg begaan met duurzaamheid in de bouw en<br />

roepen alle betrokkenen op om te beschermen wat belangrijk is, of het nu<br />

gaat om een gebouw, het milieu of onze planeet!”<br />

59


Protect Protect<br />

what matters<br />

what matters<br />

With our RENOLIT ALKORPLAN solutions<br />

RENOLIT ALKORPLAN roofing solutions<br />

SOLAR, SMART, GREEN & BRIGHT<br />

Wij dragen zorg Wij dragen voor onze zorg natuur. voor de Ontdek natuur al en onze het milieu. innovatieve Ontdek en hoe duurzame onze innovatieve<br />

kunststof dakbaan en duurzame oplossingen kunststof op onze oplossingen website: Bright, Solar, Smart en Green<br />

helpen om de effecten van de klimaatverandering tegen te gaan.<br />

roofing products<br />

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING<br />

RENOLIT<br />

ALKORPLAN


DETELEC<br />

MAKE LEDS<br />

LEDVERLICHTING<br />

VOOR PROFESSIONELE INTERIEURBOUWERS<br />

Waarom kiezen voor Detelec<br />

MINI CURVE® LINE<br />

• Groothandel in ledverlichting<br />

• Eigen fabricatie alu-profielen<br />

• Gedetailleerd en vakkundig advies<br />

• Uitgebreid assortiment van alu-profielen en led-strips<br />

• Toonzaal boordevol inspiratie<br />

• Maatwerk met een perfecte afwerking<br />

• U geniet van kwalitatieve dienstverlening.<br />

• Detelec evolueert voortdurend om te voldoen aan uw noden<br />

• Detelec ontwikkelde de MINI CURVE® LINE (9 X 20mm)<br />

www.makeleds.be<br />

DETELEC<br />

MAKE LEDS<br />

www.makeleds.be<br />

In de webshop kan u al de producten rechtstreeks bestellen, de<br />

catalogus downloaden alsook technische fiches en aansluitschema’s.<br />

U beschikt over een persoonlijke ruimte voor uw bedrijf. Waar u:<br />

• Offertes kan opslaan<br />

• Bestellingen plaatsen en bewaren<br />

• Orderbevestigingen raadplegen<br />

• Facturen downloaden<br />

Op afspraak welkom in onze toonzaal<br />

Pulsebaan 50/1 - 2242 Pulderbos - +32 3 484 60 90<br />

www.detelec.be • www.makeleds.be<br />

Wij helpen u graag voor technische vragen


MET IJZERSTERK CONTENTPROGRAMMA<br />

Voorlopers in verlichting maken het<br />

verschil op Future Lighting <strong>2023</strong><br />

Met de lancering van Future Lighting is vorig jaar een belangrijke stap genomen om nieuwe mogelijkheden<br />

van licht en verlichting in de breedte onder de aandacht te brengen. Internationaal event organiser<br />

Easyfairs heeft de krachten gebundeld met brancheorganisaties NSVV, Groen Licht Vlaanderen en<br />

IBE-BIV om voor de Nederlandse en Belgische markt een niche event speciaal voor lichtprofessionals<br />

op te zetten.<br />

Tekst: Easyfairs en Jerry Helmers | Beeld: Seijbel Photography<br />

En dat is goed gelukt! Want, gedurende twee<br />

dagen, op 22 & 23 november <strong>2023</strong> worden<br />

architecten, gebouweigenaren, installateurs<br />

en overige lichtprofessionals bijgepraat over<br />

nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. Het<br />

event, dat een hoogwaardig contentprogramma<br />

kent en een expo met 60 toonaangevende<br />

marktpartijen, wordt georganiseerd in Next<br />

Level van Evenementenhal Gorinchem.<br />

Irma de Hoon, Business Unit Director van<br />

Easyfairs legt uit waarom deze branche een<br />

eigen event verdient: “Easyfairs organiseert<br />

al jaren in veel Europese landen bouwgerelateerde<br />

events die een bredere doelgroep<br />

aanspreken. Met de organisatie van Future<br />

Lighting gaan we de diepte in. Verlichting is<br />

geen bijzaak, maar draagt in belangrijke mate<br />

bij aan verduurzaming en productiviteit, mits<br />

‘Nu de gehele<br />

lichtkoepel is<br />

vertegenwoordigd,<br />

worden alle facetten<br />

in de keten belicht’<br />

De evenementenhal in Gorinchem zal ongetwijfeld weer<br />

helemaal vollopen met vele belangstellenden.<br />

deze goed wordt toegepast. Daar is specifieke<br />

kennis en doorontwikkeling van producten voor<br />

nodig. Doordat we alle belangrijke spelers uit<br />

de markt jaarlijks twee dagen in Gorinchem<br />

samenbrengen, vindt acceleratie van die doorontwikkeling<br />

plaats. Architecten en lichtprofessionals<br />

die mee willen denken, input leveren,<br />

openstaan voor nieuwe invalshoeken en zich<br />

laten inspireren, zijn van de partij.”<br />

Contentprogramma<br />

Ook het event zelf kent een belangrijke doorontwikkeling<br />

sinds de lancering in november<br />

2022. Irma licht toe: “Het contentprogramma,<br />

dat door NSVV, Groen Licht Vlaanderen en<br />

IBE-BIV wordt opgezet, is vorig jaar erg goed<br />

ontvangen door de doelgroep van het event.<br />

Ook dit jaar is een uitstekend programma<br />

samengesteld, onder andere met keynote<br />

62


Langs de stands lopen, je oriënteren en... netwerken!<br />

Vanzelfsprekend veel interactie om van te leren.<br />

Natuurlijk staat er weer een mini-symposium op het programma.<br />

spreker Elena Scaroni van Lighting Europe.<br />

Verder wordt in samenwerking met Stichting<br />

LightRec een mini-symposium georganiseerd<br />

over circulariteit.”<br />

Naast het kwalitatief contentprogramma zijn er<br />

nog twee belangrijke specials op de beursvloer,<br />

zo vervolgt Irma. “Bezoekers kunnen namelijk<br />

een bezoek aan het event combineren met<br />

andere werkzaamheden, dankzij de speciaal<br />

ingerichte co-working area, waar in een rustige,<br />

comfortabele setting gewerkt kan worden.<br />

Als derde introduceren we dit jaar de Proeftuin.<br />

De tuin presenteert nog onbekende bedrijven<br />

die de potentie hebben uit te groeien tot nichespelers.<br />

Het kan gaan om innovators, maar ook<br />

om licht adviesbureaus die meer willen vertellen<br />

over hun aanpak.” ><br />

63


event voor kennis & innovatie<br />

REGISTREER<br />

JE NU<br />

22 & 23 NOVEMBER <strong>2023</strong><br />

Next Level | Evenementenhal Gorinchem<br />

@futurelightingevent<br />

www.future-lighting.nl


Natuurlijk is een goed gesprek over de details ook mogelijk!<br />

‘Verlichting is geen<br />

bijzaak, maar draagt in<br />

belangrijke mate bij aan<br />

verduurzaming<br />

en productiviteit’<br />

Acceleratie van de sector<br />

Op expogebied kent het event ook een doorontwikkeling<br />

met een verdubbeling van het aantal exposanten,<br />

maar vooral met een extra kwaliteitsimpuls<br />

dankzij nieuwe namen als Trilux en Etap. Daarnaast<br />

zijn brancheorganisaties NLA en Techniek Nederland<br />

ook aanwezig op het event, waarmee de gehele<br />

keten is vertegenwoordigd.<br />

Een bezoek in Gorinchem levert ook letterlijk ervaringen op.<br />

“Dat is waardevol en zeker ook essentieel voor die<br />

acceleratie van de sector”, zegt Irma de Hoon:<br />

“Nu de gehele lichtkoepel is vertegenwoordigd op<br />

Future Lighting, worden alle facetten in de keten<br />

belicht. Kwaliteit in de keten is een belangrijke<br />

focus voor de lichtkoepel en daar wordt met een<br />

mooi afzonderlijk initiatief tijdens het event nog<br />

extra aandacht aan besteed. Ik kan daar op dit<br />

moment nog niets over zeggen, maar dat we ook<br />

dit jaar met Future Lighting impact gaan maken, is<br />

zeker een belofte.”<br />

Meer informatie over het event en de mogelijkheid<br />

voor registratie als bezoeker is te vinden op<br />

www.future-lighting.nl.<br />

Kennis delen op de stands: de essentie van een beurs.<br />

65


Performance iN Lighting verzorgde de verlichting voor het nieuwe pand van De Romein.<br />

VERLICHTINGSOPLOSSINGEN VOOR<br />

KANTOREN ZONDER SYSTEEMPLAFOND<br />

Armaturen voor de nieuwe<br />

kantooromgeving<br />

“De markt van kantoorverlichting is erg interessant”, zegt Edwin Ekamper, accountmanager van Performance<br />

iN Lighting. “Voorheen hadden vrijwel alle kantoren een standaard systeemplafond en daar<br />

moest verlichting in. Nu is de trend dat dit plafond steeds meer verdwijnt en mogen wij meedenken<br />

over andere oplossingen.”<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Performance In Lighting/Jaap Lotstra<br />

Performance iN Lighting is gespecialiseerd<br />

in verlichting voor professionele toepassingen.<br />

Alle producten worden ontwikkeld,<br />

ontworpen en gemaakt in de eigen fabrieken<br />

van het bedrijf. “Kantoorverlichting is een<br />

belangrijke tak van ons aanbod”, legt Edwin<br />

uit. “Het licht in werkruimtes is bepalend voor<br />

het comfort van mensen. Beter zicht heeft<br />

een positief effect op het niveau van de concentratie.<br />

Wij bieden nog steeds de bekende<br />

ledpanelen aan, zij het in wat luxere uitvoering.<br />

Deze zijn in inbouw of opbouw variant<br />

geschikt voor systeemplafonds. Daarnaast<br />

bieden wij echter steeds meer armaturen die<br />

geschikt zijn voor kantoren waar de plafonds<br />

er heel anders uitzien.”<br />

De juiste verlichting met zo weinig<br />

mogelijk schittering<br />

Systeemplafonds verdwijnen steeds meer uit<br />

kantoorpanden. “Het leidingwerk mag tegenwoordig<br />

weer gezien worden. Daardoor is<br />

het natuurlijk niet meer mogelijk om een ledarmatuur<br />

eenvoudigweg in te bouwen of aan<br />

het plafond te bevestigen. Wij werken daarom<br />

steeds meer met pendelarmaturen, bijvoorbeeld<br />

uit onze SL serie. Deze profielen zijn<br />

mogelijk in erg veel verschillende vormen, waar<br />

de ledtechniek in verwerkt is. De pendelarmaturen<br />

garanderen de juiste verlichting met zo<br />

min mogelijke schittering, conform DIN-norm<br />

EN 12464-1. Voor kantoorverlichting bieden<br />

wij de keuze uit 4000 of 3000 Kelvin, maar ook<br />

tunable white en HCL zijn beschikbaar in een<br />

groot aantal armaturen.”<br />

Naast pendelarmaturen hebben we ook<br />

staande lampen in het assortiment, die een<br />

werkplek nog gerichter verlichten. “Veel van<br />

onze armaturen zijn geschikt voor gebruik in<br />

combinatie met beeldschermen. Zij bieden<br />

hoge flexibiliteit. Waar je ook wilt zitten, je<br />

66


De SL787+ PL toegepast in het nieuwe<br />

gebouw van groothandel Robri in Wekerom.<br />

Pendelarmaturen kunnen ook gecombineerd worden met staande armaturen.<br />

‘Wij bieden steeds meer armaturen die geschikt zijn voor<br />

kantoren waar geen systeemplafonds aanwezig zijn’<br />

verhuist de lamp eenvoudig mee. Deze oplossingen<br />

winnen langzaam aan populariteit. Wij<br />

denken graag met onze klanten mee over de<br />

armaturen die het meest geschikt zijn voor hun<br />

kantoor. Door het gebruik van pendelarmaturen,<br />

eventueel gecombineerd met staande<br />

lampen, krijgt de werkruimte een heel andere<br />

uitstraling.”<br />

Lijnenspel waarbij alleen de lichtlijn opvalt<br />

De Romein Group in Veendam wilde voor haar<br />

nieuw te bouwen pand een industriële uitstraling<br />

en geen standaardoplossing met systeemplafonds.<br />

Hier wist Performance iN Lighting<br />

volgens Edwin wel raad mee. “Wij hebben een<br />

totaalontwerp gemaakt, waarbij we onder meer<br />

onze SL764+ gebruikten in pendeluitvoering.<br />

Door het armatuur donker te spuiten valt hij<br />

weg in het geheel. Zo ontstaat een lijnenspel<br />

waarbij alleen de lichtlijn opvalt.”<br />

Kennismaken met het bedrijf kon in september<br />

op Architect@Work en kan op 22 en 23 november<br />

op Future Lighting. “Wij zijn eind vorig jaar<br />

toegetreden tot de GEWISS Group en vanaf<br />

september wordt het nieuwe uitgebreide verlichtingsportfolio<br />

van GEWISS en Performance<br />

iN Lighting samengevoegd. Met hun armaturen<br />

voegen we een belangrijke uitbreiding toe<br />

aan ons beschikbare aanbod aan oplossingen,<br />

waardoor we nog meer verschillende soorten<br />

toepassingsgebieden en behoeften kunnen<br />

bestrijken.”<br />

Vanwege de akoestiek zijn plafondeilanden<br />

gecreëerd, met hierin de DL Round Maxi.<br />

“Deze inbouw downlighters zijn ideaal voor<br />

beeldschermwerk en geven net een andere<br />

sfeer dan vierkante ledpanelen.” Ook de rest<br />

van het gebouw én de buitenruimte zijn door<br />

Performance iN Lighting voorzien van de juiste<br />

verlichting. Alles is geïnstalleerd door D&W<br />

Elektrotechniek uit Veendam en geleverd via<br />

Rexel Groningen.<br />

Inbouw- en pendelarmaturen in het hoofdkantoor van Warmteservice.<br />

67


Evolve 2 is een kwalitatieve LED-straler voor professioneel gebruik.<br />

VEEL DUURZAME EN ENERGIE-EFFICIËNTE OPLOSSINGEN<br />

Een zo breed mogelijk verlichtingsaanbod<br />

voor professionele toepassingen<br />

Na de vorige editie van Future Lighting schreef Integratech zich meteen in om ook in <strong>2023</strong> op de<br />

beurs te staan. In Gorinchem toont de verlichtingsspecialist onder andere het nieuwe armatuur Evolve<br />

2. Zeno Lintermans, salesmanager Nederland: “Wij hopen dat nog meer professionele lichtgebruikers<br />

hier kennismaken met onze duurzame en energie-efficiënte oplossingen.”<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Integratech<br />

Het van oorsprong Belgische Integratech is in het<br />

thuisland inmiddels uitgegroeid tot een speler<br />

van belang binnen de functionele verlichting. Volgens<br />

Zeno richt het verlichtingsbedrijf zich sinds<br />

enkele jaren steeds sterker op de Nederlandse<br />

markt. “We merkten tijdens de vorige editie al<br />

dat onze naamsbekendheid toeneemt en dat is<br />

een goede zaak! Daarnaast stijgt de vraag naar<br />

onze producten. Daarom heb ik er twee collega’s<br />

bij gekregen. Het westen, noorden en zuiden<br />

hebben nu elk een eigen accountmanager. Zij<br />

zullen natuurlijk op Future Lighting aanwezig zijn.”<br />

Veel voor weinig met Bright paneel<br />

Integratech richt zich met zijn producten<br />

68


‘Dankzij ons professionele technische team, kunnen we onze<br />

klanten nu nog beter begeleiden in hun keuzeproces’<br />

op de utiliteit en de industrie. “Ledpanelen<br />

spelen hierbij een grote rol. Zo is ons Bright<br />

paneel erg gewild in Nederland. Het paneel<br />

heeft een ongecompliceerde constructie, een<br />

smal frame en kan mooi worden verwerkt. Het<br />

armatuur is gunstig geprijsd, maar van hoogwaardige<br />

kwaliteit. Dit sluit helemaal aan op<br />

de pijlers van ons bedrijf: installatiegemak, de<br />

beste prijs-/kwaliteit verhouding en uitstekende<br />

service.”<br />

Op het Bright paneel geeft Integratech, net als<br />

op het leeuwendeel van het assortiment, vijf<br />

jaar garantie.<br />

Nederlandse lichtspecialisten ontdekken naast<br />

de ledpanelen nu ook steeds vaker de ledstrips<br />

en waterdichte armaturen van Integratech.<br />

Deze bredere interesse komt, zo stelt Zeno,<br />

onder meer door het innoverende karakter van<br />

het bedrijf. “We zijn altijd bezig met nieuwe ontwikkelingen.<br />

Zo hebben we de populaire Evolve<br />

floodlight vernieuwd. Deze Evolve 2 wordt<br />

erg goed ontvangen. Het is een kwalitatieve<br />

LED-straler voor professioneel gebruik en<br />

een model dat bestendig is tegen de weersomstandigheden,<br />

waaronder zilte lucht. De Evolve<br />

2 heeft een L90 waarde (L90B60) en dus een<br />

lange levensduur. Daarnaast is het armatuur<br />

nu uitgerust met een interne aansluitbox. Deze<br />

komt het installatiegemak ten goede.”<br />

Wat mag de klant nog meer van Integratech verwachten?<br />

“De professionele lichtgebruiker kan<br />

ook bij ons terecht voor noodunits met DALI en<br />

Autotest. Daarnaast is smart lighting voor ons<br />

een belangrijk thema. In de nabije toekomst zal<br />

dit steeds nadrukkelijker aanwezig zijn binnen<br />

ons assortiment. Dankzij ons professionele<br />

technische team, kunnen we onze klanten nu<br />

nog beter begeleiden in de keuze voor de juiste<br />

producten. Al met al willen wij een zo breed<br />

mogelijk verlichtingsaanbod leveren voor professionele<br />

toepassingen. Daarnaast bieden we<br />

uitgebreide service, soms telefonisch, en zo<br />

nodig ter plaatse.”<br />

Op Future Lighting wil Integratech opnieuw uitpakken.<br />

“Tijdens de vorige editie hadden wij de<br />

hoogste stand waardoor de bezoeker ons goed<br />

konden herkennen. Dit jaar willen we weer iets<br />

unieks doen. Wat dat is, zeggen we nu nog even<br />

niet. Dat moet men maar komen bekijken in<br />

Gorinchem!”<br />

Integratech op de vorige editie van Future Lighting.<br />

69


Dé partner in verlichting<br />

Spectrus licht & advies realiseert samen met<br />

partners vele lichtprojecten. Variërend van aard<br />

zoals woonhuizen, industriële gebouwen,<br />

terreinen, winkels en kantoren.<br />

Onze ervaren lichtadviseurs maken hierbij mooie<br />

lichtplannen en armaturen van vele merken zijn<br />

leverbaar zoals: Bega, Deltalight, Emilux, Wever &<br />

Ducre, Performance in lighting, iGuzzini, One Light,<br />

Wieland, Ideal Lux, Casambi, Modular, ….<br />

Wij vertegenwoordigen in Nederland de merken<br />

Emilux, One Light en Ideal Lux.<br />

Als Casambi specialist ontwerpen, leveren en<br />

programmeren wij de gehele installatie.<br />

www.spectrus.nl<br />

EERST HET LICHT, DAN DE LAMP


www.clearlighting.com<br />

Break New Ground with<br />

Sturdy In-ground Lights<br />

IP67<br />

IK10<br />

-<br />

40<br />

55<br />

10000kg/0.5m<br />

Static Load<br />

IP67 Protection IK10 Protection Anti-Slipping Ambient Working<br />

Temperature<br />

5 Year Warranty<br />

Pieter Goedkoopweg 24-26<br />

2<strong>03</strong>1 EL Haarlem<br />

+31 23 3<strong>03</strong>0 567<br />

www.unlumited.com


VAN BASISPRODUCTEN TOT DESIGNARMATUREN<br />

VOOR ELK PROFESSIONEEL<br />

OUTDOORPROJECT EEN<br />

VERLICHTINGSOPLOSSING<br />

“Ik hoop dat bezoekers van Future Lighting ontdekken dat wij een bevlogen bedrijf zijn, dat kan leveren<br />

wat zij vragen en dat wil meedenken met hun behoeften”, zegt Frank Franken, directeur van<br />

Franssen Verlichting.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Franssen Verlichting<br />

Segment City Highlight. Een kantoortuin verlicht met design bolder armaturen.<br />

Dit jaar is Franssen Verlichting voor de tweede maal aanwezig op de verlichtingsbeurs<br />

in Gorinchem. “Het fijne van dit evenement is dat het echt<br />

gericht is op de professional. Dat was tijdens de vorige editie ook te merken<br />

aan het deelnemersveld. Alle standhouders waren gericht op service en<br />

kwaliteit. Dit trekt het juiste publiek.” Als allround leverancier van verlichting<br />

in de tuin- en utiliteitssector voelt het bedrijf zich hier op zijn plek.<br />

72


Segmenten City Highlight en Franssen C-lect. Bolder armaturen voor<br />

het pad, gecombineerd met hoge masten voor terreinverlichting.<br />

De TP-lamp uit het Franssen C-lect segment,<br />

voor sfeer verlichting op terras.<br />

Segment City Highlight. Bolder armatuur in<br />

privaat-publiekelijk omgeving.<br />

Segment City Highlight. Functionaliteit en design gecombineerd<br />

bij de verlichting van een kantoortuin en een parkeerplaats.<br />

“Wij staan, naast het leveren van armaturen in het midden tot hoog segment,<br />

bekend om het adviseren van de klant. Dit loopt uiteen van het verlichten<br />

van een parkeerplaats of bedrijfstuin tot aan het samen oppakken<br />

van uitdagende projecten. Daarnaast kunnen wij lichtcalculaties uitvoeren<br />

en een lichtplan samenstellen.”<br />

Dankzij meer dan veertig jaar ervaring kan Franssen verlichting volgens<br />

Frank bijna elk gewenst lichtbeeld kan creëren. “Wij leveren hierbij zeker<br />

geen dertien-in-een-dozijn producten. Natuurlijk hebben we ook basisproducten<br />

die standaard en functioneel zijn, maar we leveren ook het<br />

product dat zich onderscheidt. Deze armaturen combineren de gewenste<br />

lichtopbrengst met mooi design.”<br />

Snel leverbaar en installatiegemak<br />

Het assortiment van Franssen verlichting bestaat uit een verzameling<br />

van kwalitatieve Europese merken. “Onze Finmotion lijn is uitermate<br />

geschikt voor de prijsbewuste koper, die zoekt naar de voordeligste<br />

prijs-/kwaliteitsverhouding. City Highlight is de professionele lijn, die<br />

kwalitatief van uitermate hoog niveau is. Een voorbeeld is de TP lamp,<br />

die vorig jaar op de markt kwam. Daartussenin bevindt zich een mooi<br />

breed pakket aan armaturen in het luxere segment, onder de naam<br />

Franssen C-lect. Omdat we veel op voorraad houden kunnen we erg<br />

snel leveren en anders kunnen onze Europese fabrikanten de voorraad<br />

vlot aanvullen. Een ander voordeel voor onze klanten is het feit dat onze<br />

armaturen zich snel en eenvoudig aan laten sluiten. Dit waarderen zij<br />

zeer, want tijd is geld!”<br />

Marktontwikkelingen zijn interessant, maar Frank wil zich niet te veel<br />

door snelle trends laten leiden. “Hier ben ik heel nuchter in. Ik kijk liever<br />

naar het grotere geheel. Zo werken we samen met onze fabrikanten aan<br />

de verbetering van ledtechnieken. Ook denken we mee over de zaken die<br />

onze opdrachtgevers belangrijk vinden. Lichtvervuiling is bijvoorbeeld<br />

een belangrijk thema. Steeds meer (natuur)organisaties willen dat<br />

bedrijven dit zoveel mogelijk beperken. Wij adviseren over de keuze voor<br />

de juiste, diervriendelijke, armaturen. Zo is van belang dat het licht alleen<br />

naar onder schijnt. Deze factoren waren onder andere van belang bij de<br />

verlichting van crematorium Buitenplaats Zevenhutten.”<br />

Zien wat Franssen Verlichting allemaal te bieden heeft? Bezoek het<br />

bedrijf op Future Lighting en ontvang hier ook de nieuwe catalogus!<br />

73


LICHT, OP UW MANIER<br />

VAN IDEE<br />

NAAR IDEALE<br />

LICHTOPLOSSING<br />

De Valley kantoor- en<br />

woontoren in Amsterdam.<br />

74


“Eindelijk een beurs in Nederland die echt over licht gaat”, zegt<br />

Senior Productmanager Henk Schaap van Unlumited Lighting<br />

Solutions. “Wij dragen graag bij aan Future Lighting. Hier willen wij<br />

met nog meer lichtarchitecten in contact komen en laten zien wat er<br />

allemaal mogelijk is met onze producten.”<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Unlumited Lighting Solutions<br />

Unlumited staat onder leiding van licht- en<br />

lichttechnologie liefhebbers, met jarenlange<br />

ervaring in de industrie. “Wij specialiseren<br />

ons in diverse led verlichtingscategorieën,<br />

waarbij toepassings- en oplossingsgerichtheid,<br />

lichtkwaliteit en levensduur centraal staan”,<br />

begint Henk. “Dat wij de ideeën uit de architectonische<br />

lichtmarkt als uitgangspunt nemen,<br />

onderscheidt ons. Dit noemen wij: Lighting,<br />

your way. Onze klanten vertellen ons wat hun<br />

wensen zijn en wij leveren een oplossing die<br />

is afgestemd op hun specifieke behoeften. We<br />

doen niets liever dan sleutelen aan verlichting<br />

om de perfecte pasvorm te creëren. Op zoek<br />

naar een unieke behuizing? Heb je een op<br />

maat gemaakte lichtscène nodig? Wij zorgen<br />

ervoor. Deze flexibiliteit is mogelijk omdat onze<br />

assemblage in Nederland plaatsvindt.”<br />

Samenwerking is voor Unlumited erg belangrijk.<br />

“Wij bundelen onze krachten met experts<br />

in hun eigen vakgebied, om zo te bieden wat<br />

onze klanten nodig hebben. Dit zijn onder meer<br />

partners in 3D engineering, lichtberekening, en<br />

natuurlijk de installateurs.”<br />

Iedereen die zich professioneel met verlichting<br />

bezighoudt is van harte welkom in het LIC Light<br />

Inspiration Center van het bedrijf. “Hier ontstaat<br />

een mooie synergie en kunnen we lichtarchitecten<br />

onder meer laten zien dat we ook<br />

digitale lichtfiles voor lichtplannen produceren,<br />

iets wat maar weinig bedrijven kunnen.”<br />

Alle details op maat gerealiseerd<br />

Unlumited gaat steeds verder in het op maat<br />

aanbieden van verlichting. “We hebben enkele<br />

demokoffers beschikbaar, met hierin verschillende<br />

profielen en kleurstalen. Die gebruiken<br />

wij in ons gesprek met de klant. Wat past er het<br />

beste bij het project? Is dat inbouw, opbouw, of<br />

pendel? Welk lichtbeeld is gewenst? Al deze<br />

details kunnen wij op maat realiseren. We willen<br />

er naartoe om ook Look & Feel sessies te<br />

gaan geven voor architecten, zodat zij de materialen<br />

zelf kunnen zien en voelen.”<br />

Op een beurs als Future Lighting peilt de<br />

verlichtingsspecialist wat er leeft in de markt.<br />

Zo signaleert Henk dat de zuiverheid van aluminium<br />

voor decoratieve verlichting steeds<br />

belangrijker wordt. “Zuiverder aluminium laat<br />

zich beter recyclen en heeft betere thermische<br />

eigenschappen. Voor ledverlichting is dit erg<br />

belangrijk. Dit draagt bij aan de levensduur van<br />

de armaturen.”<br />

In Gorinchem deelt Unlumited ook nieuwe producten<br />

en verlichtingskennis met de bezoekers.<br />

“We tonen bijvoorbeeld onze contourverlichting.<br />

Contourverlichting bij het Ven<br />

Hotel in Amsterdam.<br />

Dit zijn lichtstrips van professionele kwaliteit<br />

die aansluiten bij de trend om buitenverlichting<br />

serieuzer te nemen. Deze contourverlichting<br />

is hiervoor bijzonder geschikt en kan barre<br />

omstandigheden aan. Er zijn uitzonderlijk<br />

veel mogelijkheden, denk aan buigrichtingen<br />

en kleuren.”<br />

De lijnverlichting is onder meer gebruikt voor<br />

de Valley kantoor- en woontoren in Amsterdam.<br />

“Wij leverden de op maat gemaakte lichtlijnen<br />

van onze partner Clear, kant en klaar voor<br />

installatie. De lichtlijnen zijn geïntegreerd in<br />

verschillende prachtige granieten blokken en<br />

komen vooral ’s nachts echt tot leven. Door de<br />

manier waarop het licht schijnt, lijkt het alsof<br />

sommige granieten blokken zweven. Bij deze<br />

projecten geldt dat wij ook technische ondersteuning<br />

bieden, zodat de verlichting jarenlang<br />

blijft functioneren.” •<br />

De lichtlijnen zijn geïntegreerd in granieten blokken<br />

en geven de indruk dat zij zweven.<br />

Paden in Bergschenhoek, verlicht met armaturen<br />

van Unlumited Lighting Solutions.<br />

75


De profielen van Detelec zijn beschikbaar in een brede hoeveelheid afwerkingen.<br />

UNIEK PROFIEL ZONDER LENS LEVERT HOGER LICHTRENDEMENT<br />

Gegarandeerd hoge kwaliteit,<br />

tot in de details<br />

Meer dan 35 jaar ervaring had Luc Lenaerts zijn eigen verlichtingszaak.<br />

In die tijd mocht hij bijdragen aan talloze projecten en dat<br />

smaakte naar meer! Vijf jaar geleden ontstond Detelec, MAKE LEDS,<br />

een professionele groothandel die daarnaast eigen profielen ontwikkelt<br />

voor de designmarkt.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Detelec Lichtdesign<br />

“Met Detelec wil ik de interieurbouwer en<br />

schrijnwerker bereiken”, vertelt Luc. “Hen<br />

ondersteunen wij van A tot Z, door techniciteit<br />

of opleiding. Zo krijgen deze professionals van<br />

ons de juiste informatie, om hun project tot een<br />

goed einde te brengen.”<br />

De ledstrips die Detelec gebruikt zijn volgens<br />

Luc van een zeer hoge kwaliteit. “Dat begint bij<br />

de lichtkleur en het vermogen. We bieden een<br />

lichtopbrengst van 2700K of 3000K. Er is geen<br />

variatie daartussen. Dat is geen kwaliteit. Voor<br />

het koelvermogen (dus de levensduur) van de<br />

ledverlichting is daarnaast de densiteit van het<br />

aluminium erg belangrijk. Als je ledverlichting<br />

verwerkt in winkels en showrooms, branden<br />

ledstrips immers soms wel 14 tot 16 uur per<br />

dag. Alle kwalitatieve details dragen bij aan<br />

Mini-Curve-Line.<br />

76


hoogwaardige product. Zo investeren wij ook in<br />

lijm van extra hoge kwaliteit.”<br />

Flexibiliteit in vorm en afwerking<br />

De productie van eigen profielen maakt dat<br />

Detelec erg flexibel is. “We hebben onze eigen<br />

matrijzen bij de aluminiumfabrikant. De profielen<br />

komen binnen op 6 meter. Dit geeft ons de<br />

mogelijkheid tal van vormen te produceren: of<br />

het nu een driehoek, een vierkant of een cirkel<br />

mag zijn… het is allemaal mogelijk. Daarnaast<br />

bieden we onze verschillende profielen aan in<br />

16 natlakkleuren, t.w. witte en zwarte structuurlak<br />

én geanodiseerde profielen in standaard<br />

en designkleuren, zoals onder andere old<br />

copper, gold en brons.”<br />

Een bijzonder profiel dat op Future Lighting<br />

extra aandacht krijgt is de Mini-Curve-Line. “Dit<br />

is een uniek profiel zonder lens. Met een lager<br />

vermogen geeft dit, mede met de juiste afdekking<br />

van de led strip een hoger lichtrendement.<br />

Het is een mooi licht, achter een hoek verscholen.<br />

Wij hopen dat veel lichtprofessionals dit<br />

profiel komen ontdekken op de vakbeurs.”<br />

In deze kast is de Mini-Curve-Line toegepast.<br />

‘Alle kwalitatieve details dragen bij<br />

aan een hoogwaardige product’<br />

Met een lager vermogen geeft de Mini-Curve-<br />

Line een hoger lichtrendement.<br />

Mini-Curve-Line is een uniek profiel zonder lens.<br />

77


EÉN LEVERANCIER VOOR INDUSTRIËLE<br />

EN -EVENEMENTENVERLICHTING<br />

Verbeterd rendement voor dezelfde prijs<br />

“Het is belangrijk om te laten zien wie je bent en hoe jij als bedrijf het verschil maakt, want er gebeurt<br />

van alles in de wereld van verlichting”, zegt Kevin Plessers, directeur van LD-tech over zijn deelname<br />

aan vakbeurs Future Lighting. “Wij leveren met ons merk Led4lighting verlichting voor industriële toepassingen<br />

en onderscheiden ons op het gebied van kwaliteit en service.”<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: LD-tech<br />

“Na zes jaar bij Led4Lighting te hebben gewerkt,<br />

nam ik de leiding in 2021 over", legt Kevin uit. “We<br />

specialiseren ons in industriële high runners, die<br />

we in grotere volumes op voorraad houden. Om<br />

vlot te kunnen blijven leveren hebben we dit jaar<br />

ons grotere, eigen magazijn in gebruik genomen.<br />

Hier past een heel aantal zeecontainers in. Voor<br />

ons staat centraal dat we een correcte kwaliteit<br />

willen leveren, voor de juiste prijs. We zijn een<br />

compacte onderneming, dus de lijnen zijn kort en<br />

onze klanten kunnen altijd rechtstreeks met ons<br />

communiceren. De vakhandel kan ook beroep<br />

doen op onze extra diensten, zoals het verzorgen<br />

van lichtberekeningen.”<br />

Nieuw TL armatuur met 10.000 lumen<br />

Om de kwaliteit te garanderen heeft LD-tech<br />

nauwe banden met zijn fabrikant. “We kennen<br />

de producent goed. Deze jonge ondernemer<br />

garandeert CE en ISO normen en staat altijd<br />

klaar om ons te ondersteunen. Daardoor kunnen<br />

wij onze klanten snel beleveren en in het<br />

juiste tempo groeien.”<br />

Kevin houdt de wereld van verlichting in de gaten,<br />

om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. “We<br />

kunnen snel schakelen. Zo ben ik er heel trots op<br />

Led4Lighting specialiseert zich in industriële high runners.<br />

78


‘Ik ben er trots op dat nu we naar 10.000 lumen<br />

kunnen met ons spatwaterdichte armatuur’<br />

Motionz lanceren, dat evenementenverlichting<br />

gaat leveren. Natuurlijk met de goede kwaliteit<br />

en eerlijke prijs die men van ons gewend is. Dit<br />

merk gaan wij zelf verdelen aan verhuurfirma’s,<br />

danscafés en de mobiele Dj’s.”<br />

dat nu we naar 10.000 lumen kunnen met ons spatwaterdichte<br />

armatuur. Onze eerste HWD armatuur<br />

met 10.000 lumen en 62 watt heeft een rendement<br />

van 160 lumen per watt. Op dit armatuur geven<br />

wij, net als op al onze producten, vijf jaar garantie.<br />

Het armatuur is voorzien van doorvoerbedrading,<br />

zodat de installatie nog makkelijker is.”<br />

Nieuw merk Motionz<br />

Op Future Lighting lanceert LD-tech een<br />

nieuw merk, dat naast Led4Lighting actief zal<br />

zijn. Kevin: “Ik ben al heel lang actief als DJ en<br />

raakte aan de praat met een fabriek dat evenementenverlichting<br />

maakt. Door deze nieuwe<br />

relatie kunnen wij in september het merk<br />

Op Future Lighting is dus zowel de industriële<br />

verlichting van Led4Lighting als de evenementenverlichting<br />

van Motionz te zien. “We maken<br />

er een gezellig Belgisch onderonsje van, met<br />

muziek en een biertje.”<br />

Het HWD624K160 armatuur is voorzien van doorvoerbedrading.<br />

Gespecialiseerd<br />

in het aanleveren<br />

van industriële binnenen<br />

buitenverlichting<br />

Door bewuste keuzes te maken in<br />

ons kwaliteitsgamma zijn wij een goede<br />

partner die u vlot kan bevoorraden<br />

Meer info over ons en onze producten zie QR-code of via www.led4lighting.com<br />

79


Een nieuw tijdperk<br />

in gevelbekledingen.<br />

Met het gepatenteerd Magnetude®-systeem<br />

voor inkomdeuren van FRAGER, kunnen nu ook<br />

gevelbekledingen onzichtbaar bevestigd worden.<br />

De architect heeft alle vrijheid bij het ontwerpen<br />

van een aluminium gevelbekleding.<br />

De combinatie van vlakke aluminiumplaten met<br />

inliggende schaduwvoeg, strakke binnenhoek- en<br />

buitenhoekoplossingen, laten een hedendaagse en<br />

minimalistische vormgeving toe.<br />

Gevelkaders, op maat geleverd, worden<br />

aan de muur geschroefd. Daarna wordt de<br />

inliggende aluminium schaduwvoeg, plint of hoek in<br />

het gevelprofiel geschoven en kan er een volgend<br />

gevelkader worden gemonteerd. De aluminium<br />

buitenplaat, tevens op maat geleverd, wordt met<br />

magneten op het gevelkader gemonteerd.<br />

Gevelbekledingen en sectionaalpoorten worden<br />

zo onzichtbaar bevestigd zonder lijm of silicone.<br />

HARINCK nv/sa<br />

Heirweg 95, zone 2, B-8710 Wielsbeke, Belgium<br />

T +32 (0)56 67 40 50<br />

www.frager.be


Newday Arnhem | Ontwerpbureau Leidmotiv | Michou van Fresh Perspective<br />

WOLVILT AAN DE MUUR: ECO VRIENDELIJK,<br />

ONBRANDBAAR, VERBETERT DE AKOESTIEK


ARCHITECT AAN HET WOORD<br />

Architect aan het woord:<br />

‘Circulariteit en gezondheid<br />

zijn met elkaar verbonden’<br />

“Klimaat- en CO 2<br />

-neutraal, afvalloos en geen uitstoot. Deze begrippen<br />

zetten een architect meteen op het verkeerde been”, zegt<br />

Vince Limpens van EPEA. “En hierdoor wordt de kans kleiner dat<br />

je je duurzaamheidsdoelen haalt. Dat kan dus anders.” EPEA is de<br />

medebedenker van de Cradle to Cradle ontwerpmethodiek, die<br />

sinds 2021 terrein wint bij ontwerpers én wetgevers.<br />

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: EPEA en Pixabay<br />

Het streven naar nul impact getuigt in ieder geval van de juiste intentie, zo stelt Vince. Toch wordt<br />

er een belangrijk feit over het hoofd gezien: “Wat je ook doet, zelfs als je niets doet, je hebt altijd<br />

impact. Vanuit dat oogpunt bezien is het dus onhandig om te streven naar ‘nul’, want dat is onmo-<br />

gelijk om te realiseren. Wat wél werkt? Je impact omzetten naar een vorm die juist een positief<br />

effect teweegbrengt. Vervolgens heb je als architect alle vrijheid in hoe dit kunt bereiken.”<br />

Vince vervolgt: ”Hoe je hiermee begint? Wel… kies een onderwerp waar je positieve impact wilt<br />

realiseren. Eén van de expertises die we bij EPEA beheersen is het gebruik van gezonde materialen:<br />

veel producten en materialen die nog gewoon verkrijgbaar zijn, kunnen stoffen bevatten die scha-<br />

delijk zijn voor de gezondheid. Deze schadelijke stoffen zijn ook vaak de stoffen die het toekomstig<br />

recyclingpotentieel beperken. Zodoende zijn circulariteit en gezondheid met elkaar verbonden.”<br />

De zichtbaar bevlogen Vince constateert dat architecten nog te weinig van deze materie weten. “Men<br />

weet intussen wel welke producten losmaakbaar en herbruikbaar zijn – denk aan de herverkoop van<br />

gebruikte dakpannen en binnendeuren - maar men weet vaak niet welke materialen recycleerbaar<br />

en gezond zijn in hun toepassing. Vaak bestaan producten en onderdelen ook nog uit mengsels van<br />

chemische stoffen en materialen, ieder met andere eigenschappen. Het is daarom van belang dat<br />

daar in de ontwerpfase over wordt nagedacht. Die stap kunnen we nog maken in Nederland.”<br />

Vince Limpens<br />

heeft de opleiding MSc Innovation for the Built Environment<br />

afgerond. Hij is geen architect, maar heeft<br />

veel affiniteit met het vak.<br />

Werkzaam bij EPEA.<br />

82<br />

Vince Limpens.


ARCHITECT AAN HET WOORD<br />

Dit hotel ziet er heel groen en gezond uit. Maar… zijn de gebruikte materialen daadwerkelijk<br />

goed voor het welzijn en de gezondheid van de gasten en medewerkers?<br />

In andere woorden: wat zo op het oog goed lijkt voor het duurzaamheidsstreven, hoeft nog niet<br />

goed te zijn voor het welzijn of de gezondheid van de mens. “Circulair bouwen dient wat mij betreft<br />

daarom vooral bouwen met gezonde materialen te zijn”, zegt Vince. “Erken dat ieder gebouw<br />

tijdelijk is. Ooit wordt het namelijk aangepast of wellicht helemaal gesloopt om aan de marktwen-<br />

sen van dat moment te voldoen. Het gevolg: een in- en uitgaande materialenstroom.”<br />

Circulariteit en gezondheid gaan dus over materialen, en materialen zijn chemie. Zonder focus<br />

op die chemie kunnen circulariteit en gezondheid niet bestaan. “Vraag eens aan een potentiële<br />

toeleverancier of die de ingrediënten weet van het te leveren product tot op 100ppm nauwkeurig.<br />

Grote kans dat niet alles bekend is, maar dat geeft niet. Er komt een gesprek op gang. Vraag<br />

ook of van het product weer nieuwe of andere producten gemaakt kunnen worden. En, kan het<br />

product na gebruik bij de toeleverancier worden ingeleverd?”<br />

“Het resultaat? Je beweegt richting een positieve impact, namelijk het geschikt maken van de<br />

materiaalstroom voor toekomstige recycling én het verlagen van het ziekteverzuim. Mits je het<br />

goed doet, betalen de extra investeringen zich<br />

al terug gedurende de operationele fase. Het<br />

goede nieuws is dat je al tijdens de ontwerp-<br />

fase hiervoor een plan kunt maken.”<br />

Naast de combi gezondheid en circulariteit<br />

zijn er nog genoeg andere onderwerpen<br />

waar een positieve impact te behalen valt.<br />

Vince heeft daarom een uitdaging geformu-<br />

leerd: “Start met het anders definiëren van<br />

je duurzaamheidsdoelen: ga op zoek naar<br />

het realiseren van positieve impact! Dit lijkt<br />

me een mooie kans voor de architecten van<br />

Nederland, en dus ook voor de Nederlandse<br />

architectuur.”<br />

83


De stalen gaaswanden kunnen in iedere RAL-kleur worden afgewerkt.<br />

EENVOUDIG, SNEL EN RUIMTEBESPAREND BERGINGEN<br />

REALISEREN IN APPARTEMENTSGEBOUWEN<br />

De mogelijkheden zijn eindeloos!<br />

Volgens het Bouwbesluit moet elk appartement in Nederland groter dan 50m 2 verplicht voorzien zijn<br />

van een individuele berging van ten minste 5m 2 . Maar ook voor kleinere appartementen is een gezamenlijke<br />

of individuele berging zeer wenselijk. De realisatie hiervan is echter gemakkelijker gezegd<br />

dan gedaan. Immers: hoe meer appartementen, hoe meer bergingen er bijvoorbeeld in de (parkeer-)<br />

kelder moeten worden ingepast.<br />

Tekst: Lieke Bousema | Beeld: Troax<br />

Om architecten en aannemers verlichting te<br />

bieden, levert Troax hoogwaardige stalen gaaswandpanelen<br />

die ten opzichte van bijvoorbeeld<br />

gemetselde bergingen ongekende voordelen<br />

bieden. Zowel op het gebied van veiligheid,<br />

ruimte als uitstraling.<br />

Bescherm de (brom)fietsen, kinderwagens,<br />

gereedschappen en andere persoonlijke producten<br />

van bewoners slim én efficiënt met<br />

de stalen gaaswanden van Troax en profiteer<br />

van talloze voordelen, zoals een maximale<br />

lichtdoorlating, comfortabele zichtlijnen, een<br />

uitstekende ventilatie én een optimale bescherming<br />

tegen inbraak en schade.<br />

“In veel appartementsgebouwen worden de<br />

bergingen nog in traditioneel metselwerk uitgevoerd”,<br />

weet Sigrid Herbosch, coördinator<br />

sales en marketing bij Troax.<br />

“Groot nadeel hiervan is de dikte van de wanden,<br />

die waardevolle opslagruimte wegsnoept.<br />

Bovendien zijn metselwerkwanden niet<br />

modulair, waardoor gebouweigenaren hun<br />

indelingsvrijheid verliezen. Onze stalen gaaswandpanelen<br />

bieden voor beide uitdagingen<br />

een oplossing. De panelen zijn slechts 3mm dik<br />

en volledig modulair, waardoor een ongekende<br />

toepassingsvrijheid ontstaat. Wanneer behoeftes<br />

wijzigen, kunnen de opstellingen eenvoudig<br />

gedemonteerd en in een andere configuratie<br />

weer opgebouwd worden. Bovendien zijn de<br />

systemen perfect aanpasbaar aan iedere situatie.<br />

Schuine plafonds en aflopende vloeren<br />

zijn geen enkel probleem en in het geval van<br />

leidingen en kanalen kunnen eenvoudig uitsparingen<br />

gemaakt worden. Hierbij behouden<br />

onderhoudspartijen te allen tijde zicht op de<br />

gebouwtechniek.”<br />

Optimum van begrenzing,<br />

bescherming en doorzicht<br />

Doordat de gaaswandpanelen van Troax transparant<br />

zijn, komen begrenzing, bescherming<br />

en doorzicht samen. “Ook dit biedt diverse<br />

84


‘De enige beperking is<br />

de creativiteit van de<br />

architect of afnemer’<br />

voordelen”, aldus Herbosch. “Zo kunnen<br />

eventuele brandhaarden snel gedetecteerd én<br />

geblust worden. Bewoners voelen zich veiliger<br />

en onbevoegden worden aanzienlijk sneller<br />

waargenomen.”<br />

Belangrijk is ook de duurzaamheid van de<br />

gaaswandpanelen. Zo kunnen de panelen 100%<br />

gerecycleerd worden én hebben de systemen<br />

een zeer lange levensduur. “In geval van een<br />

inbraak of schade kunnen de individuele gaaswandpanelen<br />

eenvoudig gedemonteerd en<br />

vervangen worden.”<br />

Architecten hebben bij Troax keuze uit drie<br />

systeemseries met verschillende mazen en<br />

inbraakweerstandsklassen, die naar wens<br />

ook vrij gecombineerd kunnen worden. Alle<br />

systemen zijn standaard voorzien van gelaste<br />

scharnieren, vertelt Herbosch.<br />

“Ons Classic basismodel is bij uitstek geschikt<br />

voor appartementsgebouwen of omgevingen<br />

waarin de externe beveiliging al goed op orde<br />

is. Dit systeem is licht, kostenefficiënt en<br />

standaard verkrijgbaar in maaswijdtes van<br />

25x25, 50x50, 50x100mm. Het Medium systeem<br />

wordt met name toegepast op locaties met een<br />

hoger beveiligingsniveau en wordt geleverd in<br />

combinatie met goedgekeurde slotsystemen<br />

Schuine plafonds en aflopende vloeren zijn geen enkel probleem en in het geval<br />

van leidingen en kanalen kunnen eenvoudig uitsparingen gemaakt worden.<br />

Bescherm de (brom)fietsen, kinderwagens, gereedschappen en andere persoonlijke<br />

producten van bewoners slim én efficiënt met de stalen gaaswanden van Troax.<br />

en versterkte voorpanelen. Binnen dit systeem<br />

hebben architecten en afnemers keuze uit een<br />

maaswijdte van 50x50mm of een volle plaat.<br />

Het meest veilige systeem is het Safe systeem,<br />

dat voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig<br />

Wonen. Dit systeem beschikt tevens over een<br />

maaswijdte van 50x50mm, maar dan met een<br />

draaddikte van 5mm. Bovendien wordt gebruik<br />

gemaakt van speciale profielen die bouten,<br />

moeren en deursloten afschermen. Maar dit<br />

geldt ook voor een gelast hangslot- of cilinderslotsysteem,<br />

waardoor onbevoegden efficiënt<br />

worden geweerd.”<br />

Uitgebreid aanbod accessoires<br />

De stalen gaaswandpanelen worden gecompleteerd<br />

met een uitgebreid aanbod accessoires,<br />

die de systemen nóg veiliger en efficiënter<br />

maken. Van nummerplaatsystemen tot deurdrangers,<br />

deurdempers, hangslotplaatjes, cilindersloten,<br />

elektrische sluitplaten en legplanken.<br />

Sinds kort zijn zelfs fietsreksystemen leverbaar.<br />

“De stalen gaaswanden kunnen in iedere RALkleur<br />

worden afgewerkt”, aldus Herbosch. “Ook<br />

beschikken we over een thermisch verzinkte<br />

(gegalvaniseerde) variant, waardoor plaatsing<br />

in vochtige (buiten)ruimtes mogelijk wordt.<br />

Dankzij een uitgebreide reeks standaardmaten<br />

(0,2 tot 1,5m) kan in elke ruimte een passend<br />

systeem worden samengesteld. Eventuele<br />

aanpassingen kunnen eenvoudig on site of in<br />

onze fabriek worden doorgevoerd. Naar wens<br />

kunnen de systemen vooraf op maat worden<br />

gelast, voor een extra strak resultaat.”<br />

Beveiligen van eigendommen,<br />

processen én mensen<br />

Troax ontwikkelt, produceert en levert innovatieve<br />

stalen gaaspanelen en deuren voor<br />

het afschermen van machines en robots, het<br />

compartimenteren van magazijnen en het indelen<br />

van kelders, bergingen, (parkeer)garages,<br />

technische ruimtes en serverruimtes. “Onze<br />

producten zijn te vinden in tal van toepassingen<br />

over de hele wereld, waar zij mensen, eigendommen<br />

én processen beveiligen”, vertelt Herbosch.<br />

“De panelen worden bovendien steeds vaker<br />

gebruikt als esthetische afwerking. Denk hierbij<br />

aan het indelen en afschermen van werkplekken,<br />

restaurants, musea, lofts en creatieve zones,<br />

bijvoorbeeld in combinatie met begroeiing. De<br />

mogelijkheden gaan daarmee veel verder dan<br />

het initiële doel. De enige beperking is de creativiteit<br />

van de architect of afnemer.”<br />

85


Plexwood met<br />

wolvilt, in groen<br />

en zwart.<br />

(Beeld:<br />

Ron van Rijn)<br />

AKOESTISCH MATERIAAL MET VELE<br />

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN<br />

Flexibele en stijve panelen met wolviltlaag<br />

Wat hebben wolvilt en houtfineer met elkaar te maken? Samen zijn ze een prijswinnende combinatie!<br />

Door het samenbrengen van het wolvilt van Hollandfelt met Plexwood ontstaan panelen die de akoestiek<br />

verbeteren, maar ook decoratief zijn.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Plexwood<br />

Toen Plexwood rond 2000 begon, was groen<br />

denken volgens Marketingmanager Marielle<br />

Reuwer nog niet in zwang. “Men was sceptisch,<br />

en dat is nog niet eens zo lang geleden! Wij<br />

waren toen een voorloper, omdat we de duurzaamheidsgedachte<br />

vanaf het begin belangrijk<br />

vonden. Dit uit zich in de natuurlijke materialen<br />

die wij gebruiken, maar we zijn als onderneming<br />

ook al meer dan CO 2<br />

neutraal. We willen<br />

86


‘Het is een fantastisch<br />

product, omdat<br />

het van nature<br />

brandwerend, buigzaam<br />

en akoestisch is’<br />

laten zien dat duurzame producten gewoon<br />

heel mooi en veelzijdig kunnen zijn.”<br />

Het materiaal Plexwood is een 100% natuurlijk<br />

houtfineer, samengesteld uit kops- en langshouten<br />

fineren, die kruislings worden verlijmd.<br />

Het is verkrijgbaar in negen verschillende houtsoorten,<br />

die eindeloze variatiemogelijkheden<br />

bieden. “Ons hout is afkomstig uit duurzaam<br />

beheerde productiebossen. Vrijwel al onze<br />

houtsoorten worden als halffabricaat geleverd,<br />

met uitzondering van akoestische producten;<br />

met de afwerking bepaalt onze klant zelf de<br />

kleur en glansgraad van het hout. Plexwood is<br />

geschikt voor vloeren, trappen, podia, (scheidings)wanden,<br />

deuren, plafonds, meubilair,<br />

letters, logo's en vele andere toepassingen,<br />

waardoor een onbeperkte ontwerpvrijheid en<br />

flexibiliteit ontstaat. Wij maken voor architectuur<br />

alles op maat.”<br />

Veel ondersteuning bij productontwikkeling<br />

Marielle verhaalt hoe Plexwood in 2017 met<br />

akoestische producten begon. “We zijn altijd<br />

aan het innoveren en raakten geïnteresseerd<br />

in wolvilt, als natuurlijk en duurzaam materiaal<br />

om akoestische panelen mee te ontwikkelen.<br />

Het is een fantastisch product, omdat het van<br />

nature brandwerend, buigzaam en akoestisch<br />

is. In Europa en Amerika gelden verschillende<br />

normeringen, maar dit materiaal voldoet<br />

wereldwijd aan de eisen. Daarnaast is het wolvilt<br />

van Hollandfelt beschikbaar in meer dan<br />

100 kekke kleurtjes.”<br />

“Met de buigzame platen kun je mooie vormen maken,<br />

om zo de akoestiek te verbeteren.” (Beeld: Billy Bolton)<br />

veel tijd en aandacht in ons gestoken, en waren<br />

bereid om met ons mee te denken. Dat was van<br />

onschatbare waarde.”<br />

Uiteindelijk besloot Plexwood om het wolvilt<br />

op twee manieren te gebruiken. Plexwood<br />

Akoestisch – Wolvilt is een 2- of 3-laags houtproduct,<br />

bestaande uit een 100% natuurlijke<br />

wolviltlaag en een Plexwood fineer aan één<br />

zijde, of een dragerpaneel met een tussenlaag<br />

van wolvilt en een Plexwood fineer aan<br />

één zijde; beide varianten hebben een lineair<br />

groefpatroon dat het wolvilt zichtbaar maakt.<br />

De 2-laags variant is uiterst flexibel, terwijl de<br />

3-laags variant stijf is. Voor deze innovatieve<br />

akoestische wolviltpanelen kreeg Plexwood<br />

de German Design Award.<br />

Een aanrecht, met wolvilt in ecru. (Beeld: Billy Bolton)<br />

Met de buigzame platen kun je mooie vormen<br />

maken, om zo de akoestiek te verbeteren”, legt<br />

Marielle uit. “Ook als hier weinig budget voor is.<br />

Denk bijvoorbeeld aan een kast, met alleen op de<br />

afgeronde hoeken een laag wolvilt. Wij kunnen<br />

zorgen dat het akoestische materiaal dan naadloos<br />

overloopt in een van de andere materialen van<br />

Plexwood. De mogelijkheden zijn legio! Zo laat de<br />

buigzame versie zich ook makkelijk met dubbelzijdig<br />

tape vastzetten. Dit stimuleert de duurzame<br />

omgang met materialen, want die panelen neem<br />

je bij een verhuizing gewoon weer mee.”<br />

Plexwood blijft bezig met de ontwikkeling van<br />

nieuwe producten. Zij worden waarschijnlijk<br />

geïntroduceerd tijdens de Milaan Design<br />

Week in 2024.<br />

De samenwerking met Hollandfelt en Plexwood<br />

was volgens haar vanaf het begin heel goed.<br />

“Het bedrijf heeft alle tijd genomen om ons als<br />

fabrikant te helpen, door ons te voorzien van<br />

technische informatie. Zij zijn specialisten in<br />

wol en kennen alle eigenschappen van het<br />

materiaal. Dat heeft ons erg geholpen met de<br />

ontwikkeling van onze producten. Ze hebben<br />

87


OPDRACHTEN KUNNEN AL BINNEN TWEE<br />

WEKEN WORDEN OPGEPAKT<br />

Technisch tekenwerk voor<br />

trappen- en hekkenbouwers<br />

Draw2design is gespecialiseerd<br />

in het technisch tekenen van<br />

trappen en hekwerken. Het tekenbureau<br />

uit Nijverdal bedient<br />

trappenontwerpers, trappenleveranciers<br />

en constructiebedrijven<br />

die zelf de capaciteit in technisch<br />

tekenwerk ontberen. Zowel<br />

tijdelijk als structureel. Het team<br />

van ervaren engineers kan zeer<br />

snel professionele en aansprekende<br />

ontwerpen leveren. Van<br />

functionele brandtrappen tot<br />

hekwerken, windschermen, balustrades,<br />

industriële bordessen en<br />

designtrappen en altijd volledig<br />

naar wens van de klant.<br />

Tekst: Lieke Bousema |<br />

Beeld: Draw2design, Mike Rikken<br />

Draw2design is in 2008 door Raymond van<br />

Amersfoort gestart als een eenmanszaak<br />

en heeft sindsdien een gestage groei doorgemaakt.<br />

In 2010 bundelde Van Amersfoort<br />

zijn krachten met mede-eigenaar Bas ten<br />

Tusscher en vonden zij een pand in Nijverdal,<br />

waar ze al snel uitbreidden met drie engineers<br />

en een administratief medewerkster.<br />

In 2014 werd een nieuw pand gebouwd aan<br />

de Lochtersweg 59-7, waar de uitbreiding zich<br />

kon voortzetten. Bovendien is hier plek om<br />

een aantal fraaie, gecombineerde staaltjes in<br />

trappentechniek te laten zien.<br />

“Inmiddels bestaat ons team uit twaalf gespecialiseerde<br />

medewerkers”, vertelt Van Amersfoort.<br />

“Daarmee zijn we uniek binnen onze<br />

Industriële trap in het nieuwe onderkomen van Building Design, Ad Fontem<br />

en Kroon Vastgoedintermediair in Borne. (Beeld: Mike Rikken)<br />

88


Bijzonder hekwerk in project Little C in Rotterdam. (Beeld: Mike Rikken)<br />

De bijzondere gevel van project De Sumpel<br />

van ROC van Twente in Almelo.<br />

‘Wij integreren de visie van de architect en trappen- of<br />

hekwerkproducent in één haalbaar, maakbaar én zeer fraai ontwerp’<br />

specialistische tak van sport. We hebben ruim<br />

voldoende kennis en kunde beschikbaar om<br />

projecten goed en snel uit te werken. Sterker<br />

nog: we hebben continu twee mensen beschikbaar<br />

aan ons ‘snelloket’, zodat opdrachten<br />

gegarandeerd binnen twee weken opgepakt<br />

kunnen worden. Dit heeft ons inmiddels een<br />

trouw klantenbestand opgeleverd.”<br />

Haalbaar, maakbaar én zeer fraai ontwerp<br />

Draw2design ontwerpt trappen en hekwerken<br />

voor zowel de woning- als utiliteitsbouw.<br />

“Ook ontwerpen we steeds vaker trappen voor<br />

luxe boten”, vertelt Van Amersfoort. “En ook<br />

trappen en hekwerken rond machines behoren<br />

inmiddels tot onze vaste werkzaamheden. We<br />

werken veelal in opdracht van architecten,<br />

trappenbouwers, staalbouwers en hekwerkleveranciers,<br />

die verzekerd zijn van unieke ontwerpen<br />

die volledig voldoen aan de klantwensen<br />

én actuele wet- en regelgeving. Bovendien<br />

werken we steeds vaker in bouwteamverband,<br />

waarbij we klanten van A tot Z ontzorgen. We<br />

ontwerpen trappen en hekwerken in staal, rvs,<br />

aluminium, hout, beton, glas of een combinatie<br />

daarvan en hebben oog voor gebouw, functie,<br />

design, robuustheid, bouw- en veiligheidseisen,<br />

productie en montage. Hierbij integreren wij<br />

de visie van de architect en trappen- of hekwerkproducent<br />

in één haalbaar, maakbaar én<br />

zeer fraai ontwerp. Exotische vormen zijn geen<br />

enkel probleem. Inmeten doen we bij voorkeur<br />

zelf op locatie, zodat we honderd procent zeker<br />

zijn van de maatvoering en een goed beeld krijgen<br />

van de situatie op de bouw.”<br />

3D engineering in HICAD<br />

Alle ontwerpen van Draw2design worden<br />

gemaakt in HiCAD. “Met dit geavanceerde<br />

3D-ontwerpprogramma en door middel van<br />

‘artist impressions’ kunnen ontwerpen maximaal<br />

inzichtelijk worden gemaakt voor onze<br />

klanten”, aldus Van Amersfoort. “Inclusief alle<br />

technische specificaties, van RAL-kleuren tot<br />

bouten en moeren. Ook renders van bestaande<br />

én nieuwe situaties zijn mogelijk. Op basis<br />

hiervan kunnen naar wens nog aanpassingen<br />

of optimalisaties worden doorgevoerd vóórdat<br />

de daadwerkelijke productie start.”<br />

Door gebruik te maken van HICAD, kan het<br />

tekenwerk op tal van manieren worden aangeleverd.<br />

“Of het nu gaat om monotekeningen op<br />

onderdeelniveau, om subsamenstellingen van<br />

laseronderdelen of juist om een mix van beiden:<br />

wij leveren exact de juiste bestanden aan.<br />

Bovendien kunnen we alle bestanden in standaard<br />

formaten als DXF, DWG, IGES en STEP<br />

aanleveren, voor het uitwisselen van gegevens<br />

met bijvoorbeeld klanten of leveranciers.”<br />

Ervaring in BIM<br />

Ook heeft Draw2design de nodige BIM-ervaring.<br />

“Hiermee kunnen we direct controleren<br />

of een trap of hekwerk aansluit op de maatvoeringen<br />

van de andere relevante partijen in het<br />

bouwproces”, besluit Van Amersfoort. “Denk<br />

bijvoorbeeld aan de staalconstructie of gevelafwerking.<br />

Zo worden clashes en faalkosten<br />

voorkomen en wordt het eindresultaat naar een<br />

nóg hoger niveau gebracht.”<br />

89


HUSKY PRO<br />

“ Esthetisch, praktisch en technisch de perfecte oplossing,<br />

dat is de nieuwe Husky Pro ”<br />

INTERCOM EN<br />

DEURTELEFONIE<br />

100% EIGEN FABRICAAT<br />

Bij PortaDial geloven wij in de kracht van<br />

maatwerk. Onze producten worden in eigen<br />

huis ontwikkeld, geproduceerd en grondig<br />

getest, zodat wij snel kunnen schakelen op<br />

elke klantvraag.<br />

Geïnteresseerd in onze oplossingen?<br />

Neem vrijblijvend contact met ons op voor<br />

een advies- of kennismakingsgesprek.<br />

WWW.PORTADIAL.NL | 0486 47 88 99<br />

PortaDial ® is een merk van Advitronics ®


PROTECTING PEOPLE<br />

AND ASSETS ALIKE<br />

WE’RE COMMITTED TO PROTECTING INVALUABLE LIVES and the<br />

important assets that drive your business. Whether it’s barrier or property<br />

protection – we keep what matters to you safe.<br />

TROAX BV, HEEREWEG 331, 2161 BL LISSE<br />

THE NETHERLANDS | +31 252-37 01 54 | INFO@TROAX.NL | TROAX.COM


UITDAGINGEN BIEDEN RUIMTE VOOR NIEUWE IDEEËN<br />

De kantoormarkt komt samen<br />

voor inspiratie en discussie<br />

Op 11 en 12 oktober is de RAI het toneel voor de Workspace Design Show. Enthousiast vertelt organisator<br />

Charlie Bark-Jones over het evenement, dat zich ten doel stelt om de kantoormarkt samen te<br />

brengen. “Wij bevinden ons in een uitdagende tijd, die volop kansen biedt.”<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Workspace Design Show<br />

Een gat in de (beurzen)markt! Zo zagen Charlie<br />

Bark-Jones en zijn vrouw Esha het. Vanuit hun<br />

ervaring met het organiseren van evenementen<br />

misten zij namelijk een beurs specifiek voor de<br />

kantoormarkt. “Wij wilden architecten, interieurdesigners<br />

en nog veel meer werkplekprofessionals<br />

samenbrengen. Toen dit idee ontstond<br />

bevonden we ons echter nog middenin de pande-<br />

mie. Noem het stom, of moedig, maar we zijn toch<br />

onderzoek gaan doen, en legden contact met de<br />

key stakeholders. Samen met hen bepaalden wij<br />

hoe deze beurs eruit moest gaan zien.”<br />

De Design Talks Lounge tijdens de eerste editie van het evenement.<br />

92


Dat de organisatie doorzette kwam omdat een<br />

moeilijke marktsituatie volgens Charlie juist<br />

ook kansen biedt. “De kantoormarkt bevindt<br />

zich in een tijd van verandering, daarom is er<br />

veel behoefte aan discussie.”<br />

Hoe krijg je mensen terug naar kantoor?<br />

“We horen om ons heen dat de markt wacht<br />

tot het stof is neergedaald. Het is een grote<br />

uitdaging om mensen weer terug in kantoren<br />

te krijgen. Hoe zorg je voor een fijne, geweldige<br />

ervaring, zodat mensen productief zijn op kantoor?<br />

Hybride werken gaat niet meer weg, dus<br />

de manier waarop we werken gaat er anders<br />

uitzien. Er is behoefte aan werkplaatsen die<br />

heel flexibel zijn, zodat mensen verschillende<br />

ervaringen op het kantoor kunnen hebben.<br />

Ondanks deze uitdagingen is er ook enthousiasme,<br />

omdat er ruimte is voor nieuwe ideeën.”<br />

In 2021 vond de Workspace Design Show voor<br />

het eerst plaats in Londen, hier was de beurs<br />

een succes. Waarom kiest de organisatie nu<br />

voor een editie in Amsterdam? “We zagen<br />

potentieel voor uitbreiding van het concept. De<br />

Nederlandse markt sprong eruit, vanwege het<br />

hoge niveau van design en ook omdat Nederlandse<br />

bedrijven voorlopen als het gaat om<br />

duurzaamheid. Er is hier zeker behoefte aan<br />

het event, vanuit de lokale markt, de architecten<br />

en de vele internationale bedrijven die hier<br />

gevestigd zijn. Daarnaast is Amsterdam ook<br />

gewoon een mooie locatie.”<br />

‘De kantoormarkt bevindt zich in<br />

een tijd van verandering, daarom is<br />

er veel behoefte aan discussie’<br />

In twee dagen vinden 24 paneldiscussie plaats.<br />

Centrale rol voor lezingen en discussies<br />

De Workspace Design Show wil bezoekers een<br />

echte ervaring aanbieden. “In samenwerking<br />

met bedrijven als CBRE en Hollandse Nieuwe<br />

creëren wij mooie conferentiegebieden, met<br />

premiumstoelen en veel groen. We bootsen<br />

in feite na wat mogelijk is in kantoren.” Onder<br />

de noemer Workspace Design Talks vinden in<br />

twee dagen 24 paneldiscussie plaats, waarbij<br />

de toekomst van werk centraal staat.<br />

Van de eerste editie heeft de organisatie<br />

geleerd dat er veel behoefte is aan paneldiscussies.<br />

Hiervoor is het Occupiers Forum bedoeld.<br />

Prominente bedrijven zoals ING, Philips, EY,<br />

Rabobank, Miro, Microsoft, Ericsson, Just Eat,<br />

UCB, Booking.com, Turner & Townsend, CBRE,<br />

Colliers en Cushman & Wakefield geven hier<br />

hun visie op de kantoormarkt.<br />

“Er verandert veel in de branche", benadrukt<br />

Charlie. “Je bent het misschien niet met<br />

iedereen eens, maar een discussie kan nieuwe<br />

zienswijzen opleveren.”<br />

Op de Workspace Design Show zijn 70 tot 75 exposanten aanwezig.<br />

Naast een conferentie is de Workspace Design<br />

Show ook een echte beurs. “Wij verwachten 70<br />

tot 75 exposanten, voornamelijk op het gebied<br />

van kantoorinrichting. Merken als Vitra, Interstuhl,<br />

Ahrend en Vepa tonen hun laatste producten.<br />

Er zijn natuurlijk ook bedrijven op het gebied<br />

van verlichting en akoestiek aanwezig. Aan het<br />

einde van de eerste dagen geven wij trouwens<br />

een leuk feest. Met muziek en een drankje kunnen<br />

bezoekers en exposanten dan netwerken.”<br />

93


PC-V14 is er in negen frisse kleuren.<br />

RED DOT WINNER <strong>2023</strong>, RECYCLEBARE MULTI-INZETBARE STOEL<br />

Prijswinnend design stelt eenvoud<br />

in uiterlijk en bediening centraal<br />

Projectchair staat dit najaar op de Workspace Design Show met de nieuwe vergaderstoel. Dit is niet<br />

zomaar een stoel. De PC-V14 werd dit jaar namelijk beloond met een Red Dot Design Award en is volgens<br />

het bedrijf bij uitstek geschikt voor veranderende werkomgevingen.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Projectchair<br />

“Vanaf 1997 ben ik al werkzaam in de projectinrichting”,<br />

legt Martijn Reijman Hinze uit.<br />

Samen met Arjan Pasteuning is hij eigenaar van<br />

Projectchair. “We kennen elkaar uit de projectbranche,<br />

en hebben diverse projecten gedaan<br />

in de afgelopen jaren. Samen besloten wij aan<br />

de slag te gaan als leverancier/distributeur van<br />

zitmeubilair voor kantoor en projecten. Ook<br />

ontwikkelen we stoelen en kantoormeubelen,<br />

in samenwerking met onze productiepartners.”<br />

Goed zitten kan er tegenwoordig ook goed uitzien<br />

Toen Projectchair op het spoor kwam van de<br />

Workspace Design Show was het bedrijf positief<br />

verrast door de visie van de organisatie.<br />

“Het is een vrij nieuw en fris concept, dat volledig<br />

gericht is op onze branche. Een evenement<br />

zoals dit bestond nog niet in Nederland. Het is<br />

interessant dat bezoekers op de beurs kennis<br />

en informatie met elkaar kunnen delen over de<br />

wereld van de werkruimte. Er is veel om over<br />

te praten! Kantoren gaan er anders uitzien<br />

vanwege, onder andere, remote werken. We<br />

willen graag een balans vinden tussen werken<br />

op kantoor en thuis. Dan hebben we natuurlijk<br />

meubelen nodig die hierbij passen. Beeldschermwerk<br />

blijft bestaan en dan is goed zitten<br />

ontzettend belangrijk. Bij hybride werken biedt<br />

de PC-V14 hiervoor de ideale oplossing, omdat<br />

het een dynamische en multi-inzetbare stoel is,<br />

die er ook nog eens leuk uitziet.”<br />

94


‘De stoel biedt de<br />

ideale oplossing voor<br />

hybride werken, omdat<br />

deze multi-inzetbaar<br />

is en er ook nog<br />

eens leuk uitziet’<br />

PC-V14 in vergaderopstelling.<br />

Flexibel en dynamisch ontwerp<br />

Voor het ontwerpen van nieuwe producten<br />

zochten Martijn en Arjan naar getalenteerde<br />

Europese designers. “Zo kwamen wij terecht<br />

bij de ontwerper Martin Ballendat. Hij is<br />

een bekende ontwerper van producten voor<br />

projectinrichting en heeft al producten gerealiseerd<br />

voor meer dan 40 bedrijven. Hiermee<br />

heeft zijn bedrijf al diverse prijzen gewonnen.”<br />

In zijn ontwerp van PC-V14 staan eenvoud in<br />

uiterlijk en bediening centraal. De stoel heeft<br />

een kunststof frame en is in negen frisse kleuren<br />

leverbaar. Een gestoffeerde zitting, armleggers<br />

die aan het frame zijn verbonden en een perforatiepatroon<br />

in de rugleuning geven de stoel flexibiliteit<br />

en karakter. De PU wielen zijn geschikt voor<br />

een hard en zacht vloeroppervlak. “De stoel is<br />

eenvoudig in uiterlijk en bediening en multifunctioneel<br />

inzetbaar, zowel voor thuiswerk en/of op<br />

een vergaderplek. Je kunt hem er gemakkelijk<br />

bij trekken. En, hij ziet er ook nog eens mooi uit.<br />

Dankzij de flexibiliteit van het frame is het zitten<br />

dynamisch en voel je je ondersteund.”<br />

Ook de vakjury van de Red Dot Design Award<br />

zag de voordelen van de PC-V14 en beloonde<br />

het ontwerp met de Red Dot award, vanwege<br />

de eenvoud van het ontwerp, maar ook op<br />

basis van de gebruikte materialen. “Het<br />

kunststof is recyclebaar en de stof van het<br />

De stoel is eenvoudig in uiterlijk en bediening en multifunctioneel inzetbaar.<br />

kussen is niet verlijmd, zodat het eenvoudig<br />

van elkaar gescheiden kan worden. Dit<br />

zorgt er onder andere voor dat de stoel voor<br />

98% recyclebaar is.”<br />

Op de Workspace Design Show staat de<br />

PC-V14 centraal. Projectchair is te vinden<br />

op stand C15, naast de toiletten. Naast dit<br />

model heeft het bedrijf nog veel meer te<br />

bieden, zoals de distributie van het merk<br />

Comfort, dat deze zomer de Ergohuman 2<br />

introduceerde.<br />

Kijk voor meer informatie op onze website.<br />

95


Ritswand levert ook<br />

units in de vorm van<br />

een vergaderruimte,<br />

belcel of<br />

concentratie-werkplek.<br />

EEN FLEXIBEL EN CIRCULAIR INDELINGSSYSTEEM;<br />

DE TOEKOMST VAN EFFICIËNT KANTOORGEBRUIK<br />

Duurzame oplossing voor het<br />

opdelen van kantoorruimte<br />

96


De traditionele kantoren verdwijnen<br />

steeds meer. In hun plaats<br />

ontstaan flexibele werkruimten.<br />

Voor deze veranderende kantorenmarkt<br />

biedt Ritswand een circulaire<br />

en modulaire oplossing,<br />

het Ritswand indelingssysteem.<br />

De verschillende elementen<br />

van dit systeem worden door<br />

een rits met elkaar verbonden.<br />

Dankzij het hergebruik van materialen<br />

en een terugkoopregeling<br />

zijn deze producten nu nog<br />

duurzamer.<br />

Het systeem bestaat uit elementen die vastgeklemd worden tussen vloer en plafond.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Ritswand BV<br />

Het Ritswandsysteem is op 11 en 12 oktober te<br />

zien tijdens de Workspace Design Show in de<br />

RAI, Amsterdam. “Op dit event zijn onze potentiële<br />

klanten aanwezig”, zegt oprichter Hans<br />

Kok. “Net als concurrerende bedrijven. Hier<br />

kunnen wij dus niet ontbreken. Wij zien dit als<br />

kans om te laten zien wat wij anders doen. Ik<br />

hoop veel (interieur)architecten te treffen, want<br />

ik denk dat wij zonder twijfel een onderscheidend<br />

product hebben. Op gebied van flexibiliteit,<br />

schaalbaarheid én circulariteit”<br />

Ritswand BV gebruikt denim om de wanden te isoleren.<br />

Wanden en units binnen een dag verhuizen<br />

Wat is het Ritswandsysteem precies? “Ons<br />

systeem bestaat uit elementen die vastgeklemd<br />

worden tussen vloer en plafond. Een doodgewone<br />

rits trekt de verschillende modules naar<br />

elkaar toe en vormt een ijzersterke en stabiele<br />

verbinding tussen de wanddelen.”<br />

Met de onderdelen kunnen wanden gerealiseerd<br />

worden, maar Ritswand levert ook units<br />

in de vorm van een vergaderruimte, belcel of<br />

concentratie-werkplek. “De units beschikken<br />

over zeer goede akoestiek en geluidsisolatie,<br />

geïntegreerde intelligente LED-verlichting en<br />

een eigen ventilatiesysteem. De geluidsisolatie<br />

hebben wij nu nog verder verbeterd. We halen<br />

met ruimtes-in-ruimte tussen de 38 en 42Db.<br />

Dit komt onder andere door een zelf ontwikkelde<br />

glaskaderdeur met valdorpel.”<br />

De montage van het Ritswandsysteem is eenvoudig<br />

en snel. “Daarnaast ontstaat er geen<br />

schade aan het vastgoed als we de elementen<br />

verwijderen. Dit maakt flexibel gebruik van<br />

onze producten mogelijk. Bij units tot 270 x<br />

270cm kunnen wij verplaatsingen binnen een<br />

gebouw binnen één werkdag garanderen.”<br />

Zo veel mogelijk hergebruikte materialen<br />

Hans legt uit dat circulariteit centraal staat<br />

binnen zijn bedrijf. “Dat begint bij de productie.<br />

We beperken het gebruik van virgin material<br />

tot een minimum. Voor het Ritswandsysteem<br />

maken wij gebruik van non-virgin plastics en<br />

hergebruikt hout en textiel. Denim gebruiken<br />

wij om de wanden te isoleren en kleding van<br />

onder andere defensie en ziekenhuizen wordt<br />

gerecycled als wandbekleding. Waar geen<br />

hergebruikt materiaal mogelijk is, zoals in het<br />

geval van glas, zoeken wij naar de leverancier<br />

met meest duurzame productiemethode. Alle<br />

materialen worden tijdens de gehele levensduur<br />

van ons product gebruikt en hergebruikt<br />

(meer dan 15 jaar), om vervolgens te worden<br />

gerecycled tot herbruikbare materialen.”<br />

De wanden en units van het systeem zijn in alle<br />

opzichten modulair. Zo kan glas eenvoudig vervangen<br />

worden door een stoffen of een houten<br />

paneel. De frames zijn er in diverse kleuren,<br />

net als de panelen.<br />

Ook financieel is het Ritswandsysteem aantrekkelijk,<br />

zegt Hans. “Het is mogelijk om 36%<br />

Milieu Investeringsaftrek aan te vragen op de<br />

aankoopprijs van het product. Daarnaast bieden<br />

wij een terugkoopregeling. Klanten krijgen<br />

hierdoor een gegarandeerde inruilprijs, tot tien<br />

jaar na de aanschaf. Ook het huren van onze<br />

wandelementen is mogelijk. We houden onze<br />

producten op voorraad en kunnen deze binnen<br />

6 á 8 weken monteren.”<br />

97


PC-V14<br />

PC-V14<br />

PC-V14<br />

www.projectchair.nl 085-8769486 info@projectchair.nl


“Als de vloer op zichzelf<br />

nog goed is, kan<br />

de transparante lak<br />

de bestaande kleur<br />

opfrissen en zo de<br />

levensduur verlengen.”<br />

OPLOSSING VOOR ONDERGRONDEN DIE<br />

VOORHEEN NIET AFGELAKT KONDEN WORDEN<br />

Eenvoudig de levensduur<br />

van een vloer verlengen<br />

Tijdens de Interieur Collectiedagen (InCoDa) zet RIGO Verffabriek twee innovaties<br />

van dit jaar in het zonnetje: De STEP Renovatielak en de halve liter versie van ROYL<br />

Oil 2K die nu ook in de kleur Original Oak beschikbaar is. Technisch adviseur Han<br />

Dorenbos: “Hiermee richten we ons nog meer op meubelmakers en interieurmakers.”<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Rigo Verffabriek<br />

100


‘Deze lak verbergt slijtage, herstelt doffe<br />

vloeren en maakt oppervlakken in één<br />

laag geschikt voor intensief gebruik’<br />

“InCoDa is voor ons echt een belangrijke<br />

beurs”, zegt Han. “Het is een heel mooi<br />

moment voor klantencontact, waar door alle<br />

medewerkers naartoe geleefd wordt.” Eén<br />

van de noviteiten waar RIGO mee uitpakt is<br />

ROYL Oil 2K met de kleur Original Oak, die nu<br />

ook in 0,5 liter beschikbaar is. “Speciaal voor<br />

de meubelmaker bieden we ROYL Oil 2K op<br />

kleur gemaakt in halve liters aan. We merken<br />

dat hier veel behoefte aan is, omdat van een<br />

literverpakking vaak veel overblijft. Vanuit de<br />

duurzaamheidsgedachte willen we de hoeveelheid<br />

afval graag beperken, dus was het<br />

ontwikkelen van een kleinere verpakking een<br />

logische stap. Daarnaast is het natuurlijk een<br />

prettig product om mee te werken, de kleur<br />

is al gemengd en je kunt meteen aan de slag.”<br />

De ready-mixed olie is volgens Han een<br />

perfecte bescherming voor een meubel of<br />

aanrechtblad. “ROYL Oil 2K kan in één keer<br />

worden aangebracht en drooggewreven en is<br />

zo sterk dat één behandeling volstaat. Doordat<br />

de olie doordringt in de poriën van het hout, is<br />

dit langdurig van binnenuit beschermd tegen<br />

water en vuil. Een halve liter is voldoende voor<br />

15 á 20 m 2 .”<br />

Er zijn nu zeven kleuren beschikbaar in de<br />

ready-mixed verpakking van 0,5 liter. Naast<br />

Original Oak zijn dit Alaska White, Mountain<br />

Grey, Livid, Double Alaska White, Natural Oak<br />

en Pitch.<br />

Renovatielak die in vrijwel alle gevallen af hecht<br />

Het tweede product dat RIGO op InCoDa extra<br />

onder de aandacht brengt is de STEP Renovatielak.<br />

Deze lak verbergt slijtage van het<br />

oppervlak, herstelt doffe vloeren en maakt<br />

oppervlakken in één laag geschikt voor intensief<br />

gebruik.<br />

“Wij hebben dit product dit jaar geïntroduceerd”,<br />

legt Han uit. “Met de STEP Renovatielak<br />

vullen wij ons bestaande assortiment<br />

aan. Deze lak biedt een oplossing voor ondergronden<br />

die voorheen niet afgelakt konden<br />

worden, zoals PVC en vinyl. Het maakt niet<br />

uit wat eronder zit, de lak hecht in vrijwel alle<br />

gevallen af.”<br />

“Daarnaast zijn wij opnieuw sponsor van het<br />

Nederlands Kampioenschap Parketleggen.<br />

Dit jaar is er ook weer een editie voor kinderen<br />

tussen acht en twaalf jaar. Onder leiding<br />

van professionals maken de deelnemende<br />

kinderen naar eigen inzicht een uniek bord<br />

van 100 x 100 cm, dat ze na afloop mee naar<br />

huis nemen. Elke deelnemer krijgt een mooie<br />

beker als aandenken en voor de nummers 1, 2<br />

en 3 zijn er heuse prijzen te winnen.” •<br />

De lak is niet geschikt voor met was behandeld<br />

parket, lijnolie en linoleumvloeren. “Ook<br />

dit product is ontstaan vanuit onze duurzaamheidsgedachte.<br />

Als de vloer op zichzelf nog<br />

goed is, kan de transparante lak de bestaande<br />

kleur opfrissen en zo de levensduur van de<br />

vloer verlengen. Dit is veel voordeliger en veel<br />

minder werk dan het plaatsen van een nieuwe<br />

vloer, want met een halve dag ben je klaar.”<br />

ROYL Oil 2K met de kleur<br />

Original Oak, in 0,5 liter.<br />

Wie InCoDa bezoekt kan bij RIGO terecht voor<br />

verschillende workshops. Onder de noemer<br />

‘Weer verliefd op je vloer’ toont het bedrijf op<br />

stand (nummer F124) iedere dag om 11 uur<br />

wat de mogelijkheden van de STEP Renovatielak<br />

2K zijn. Op alle dagen vindt ook een<br />

workshop plaats waarbij de ROYL Reactieve<br />

Beitsen centraal staan. Hiervoor zijn bezoekers<br />

welkom om 12.30.<br />

De STEP Renovatielak.<br />

101


SOUNDBLOX CARBSTONE: DE NEXT GEN AKOESTISCHE BOUWBLOKKEN<br />

Circulair, cementvrij en CO 2<br />

-negatief!<br />

Soundblox akoestische betonblokken<br />

zijn al jaren een vertrouwd<br />

wapen in de strijd tegen<br />

lawaaivervuiling. Deze akoestische<br />

betonblokken vormen<br />

de ideale oplossing voor de<br />

akoestische klimaatbeheersing<br />

waarbij belangrijke aspecten<br />

zoals de akoestiek (zowel geluidabsorptie<br />

als geluidisolatie)<br />

én brandwerendheid in één constructieve<br />

wand kunnen worden<br />

gecombineerd. Nu blijkt Soundblox<br />

ook nog eens ingezet te<br />

kunnen worden als wapen in de<br />

strijd tegen CO 2<br />

!<br />

Tekst en beeld: Soundless Acoustics<br />

Geen overbodige luxe als je bedenkt dat beton<br />

wereldwijd verantwoordelijk is voor 10% van<br />

de totale CO 2<br />

uitstoot! Met de inzet van een<br />

nieuwe technologie wordt met Soundblox actief<br />

bijgedragen aan de klimaattransitie waarbij<br />

’cement-vrij’ produceren uiteindelijk de norm<br />

wordt. En dát zonder concessies te doen aan<br />

de esthetische vormgeving van een ruimte. Het<br />

lijkt te mooi om waar te zijn...<br />

Robuust en decoratief<br />

In de ontvangsthal van het exclusieve appartementencomplex<br />

Résidence Couchirard in<br />

Lausanne, Zwitserland, wordt met Soundblox<br />

een positieve ontvangst gecombineerd met<br />

een prettige ruimteakoestiek waarbij deze<br />

akoestische bouwblokken een decoratieve<br />

aanvulling bieden op het interieur dat helemaal<br />

in harmonie is met de exclusieve uitstraling<br />

van het gebouw.<br />

Soundblox akoestische betonblokken worden<br />

vanwege hun robuustheid en ‘balvastheid’<br />

ook al jaren toegepast in ruimten met hoge<br />

wanden en plafonds zoals sport- en gymzalen<br />

maar ook bijvoorbeeld in een receptie,<br />

Résidence Couchirard, Lausanne (Zwitserland).<br />

102


‘Deze blokken absorberen niet alleen geluid, maar ook CO 2<br />

,<br />

waardoor ze intrinsiek bijdragen aan een betere wereld’<br />

schoolklas, gang en aula, gebedshuis, theaters,<br />

bibliotheek, fabriek, gevel, kantoor,<br />

conferentiezaal, hangars etc. Daarnaast<br />

worden ze ingezet in buitentoepassingen<br />

zoals langs snelwegen, stations en onder<br />

viaducten. Ook zijn ze in het verleden vaker<br />

toegepast in kerncentrales.<br />

Met name in ruimtes waar niet alleen de<br />

ruimteakoestiek een extra uitdaging vormt<br />

maar ook, door het hoge vochtigheidsgehalte<br />

of andere extreme omstandigheden, speciale<br />

eisen worden gesteld aan de materialen, kunnen<br />

Soundblox dé oplossing zijn voor akoestische<br />

klimaatbeheersing, zoals in bijvoorbeeld<br />

zwembaden en fabrieken.<br />

Volledig circulair<br />

Soundblox kunnen nu dus ook worden geproduceerd<br />

in een nieuwe, gecarboniseerde variant,<br />

waarbij ze nog steeds de voordelen van beton<br />

hebben en niet langer de ecologische nadelen.<br />

In tegenstelling tot de traditionele betonblokken,<br />

zijn deze blokken echter gefabriceerd met<br />

CO 2<br />

, dat speciaal uit de lucht wordt gewonnen<br />

en ingezet bij de productie.<br />

Deze blokken absorberen dus niet alleen geluid,<br />

maar ook CO 2<br />

, waardoor ze ook intrinsiek bijdragen<br />

aan een betere, gezondere en groenere<br />

wereld. Daarnaast blijven ze, na installatie (in<br />

de buitenlucht) verder CO 2<br />

opnemen en worden<br />

steeds harder zodat ook de draagkracht nóg<br />

verder toeneemt.<br />

Deze nieuwe akoestische Carbstone is nauwelijks<br />

van traditioneel beton te onderscheiden en heeft<br />

nagenoeg dezelfde eigenschappen. De gecarboniseerde<br />

Soundblox, zijn net als de traditionele<br />

bekende akoestische betonblokken, uitgerust<br />

met de kenmerkende en vertrouwde Helmholtzresonatoren<br />

voor de absorptie van geluid, dat door<br />

de openingen van de blokken en in de daarachterliggende<br />

geluidskamers wordt opgenomen. Ook<br />

de reguliere zichtblokken, waarmee Soundblox in<br />

een wand kunnen worden gecombineerd, zijn in<br />

dit nieuwe materiaal leverbaar.<br />

Revolutionaire technologie<br />

Het voordeel van deze technologie is dus dat<br />

bij de productie meer CO 2<br />

wordt opgenomen<br />

dan uitgestoten. Zelfs na verwerking in de<br />

wand blijven Soundblox verder CO 2<br />

absorberen<br />

en vasthouden. Daarnaast is dit materiaal<br />

volledig recyclebaar. Hoewel Soundblox nog<br />

steeds in beton leverbaar zijn, wil Soundless<br />

Acoustics met de inzet van deze technologie<br />

actief bij te dragen aan de klimaattransitie<br />

waarbij het cementloos produceren uiteindelijk<br />

de norm wordt.<br />

1<strong>03</strong>


NATUURLIJK KARAKTER VAN HOUT BLIJFT BEHOUDEN<br />

UIT DE BRAND MET NIEUWE<br />

BRANDWERENDE COATING<br />

Of het nu gaat om een school, een fabriekshal of een appartementencomplex: hout is hét bouwmateriaal<br />

van dit moment. En dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van<br />

brandveiligheid. Met de brandwerende coating Pyrolan Expand heeft de Oostenrijkse verf- en lakproducent<br />

ADLER hiervoor nu een veelzijdige, betrouwbare en milieuvriendelijke oplossing ontwikkeld.<br />

Tekst en beeld: ADLER Benelux<br />

Pyrolan Expand, een coating voor binnenruimtes, is eenvoudig aan te<br />

brengen en beschikbaar in talrijke kleurenschakeringen. De coating is<br />

volledig watergedragen en bevat geen formaldehyde, biociden, zware<br />

metalen en halogenen, zodat er bij brand geen giftige stoffen vrij kunnen<br />

komen. Daarnaast voldoet Pyrolan Expand aan B-s1, d0, de beste brandveiligheidsklasse<br />

volgens de Europese norm EN 13501-1 die voor brandbare<br />

bouwmaterialen zoals hout en materialen op houtbasis mogelijk is.<br />

om de natuurlijke uitstraling van het hout te behouden. Daarnaast is<br />

Pyrolan Expand in verschillende kleuren ook als dekkende variant<br />

beschikbaar”, vertelt Cremers. Hij ziet een groot potentieel voor de<br />

nieuwe coating: “Doordat Pyrolan Expand voor hoge brandveiligheid<br />

zorgt en tegelijkertijd in staat is om het natuurlijke karakter van het hout<br />

te behouden, worden er nieuwe mogelijkheden voor de moderne houtbouw<br />

gecreëerd.”<br />

In de primer Pyrolan Expand Base worden verschillende grondstoffen op<br />

een innovatieve manier met elkaar gecombineerd. Hierdoor ontstaat bij<br />

grote hitte, ongeveer 300 graden, een laag koolstofschuim. Dat vormt een<br />

isolerende laag op het hout en beschermt het tegen de vlammen. Hierdoor<br />

worden het ontstaan en de verspreiding van een brand aanzienlijk<br />

vertraagd.<br />

Pyrolan Expand kan met een spuit, kwast of roller worden aangebracht.<br />

“Wanneer de coating wordt gespoten zijn twee werkgangen voldoende:<br />

eerst wordt de primer Pyrolan Expand Base aangebracht, daarna volgt<br />

de topcoating Pyrolan Expand Top”, zegt Leon Cremers, directeur van<br />

ADLER Benelux.<br />

Deze toplaag zorgt ervoor dat de brandwerende functie lange tijd behouden<br />

blijft en beschermt het hout tegen beschadiging en vuil. Bovendien<br />

biedt Pyrolan Expand veel ruimte voor creativiteit: “Bij de lazuurvariant<br />

hebben we de kleur geoptimaliseerd voor tal van gangbare houtsoorten<br />

LIGNOVIT<br />

TERRA<br />

Bij brand ontstaat een schuimlaag, die een<br />

isolerende laag op het hout vormt. © ADLER<br />

Uit liefde voor de natuur en de mens. ADLER Lignovit Terra Houtolie<br />

bevat geen oplosmiddelen, weekmakers en formaldehyde en wordt<br />

geproduceerd op basis van hernieuwbare grondstoffen. Dankzij de<br />

uitstekende water-, transpiratie- en speekselbestendigheid en lange<br />

levensduur is het een echte alleskunner voor binnen en buiten.<br />

T. +31 85 064 2020 | INFO@ADLER-BENELUX.COM | ADLER-VERVEN.NL<br />

105


DESIGN WORDT<br />

WERKELIJKHEID<br />

Specialisten in technisch tekenen van trappen en hekwerken<br />

technisch ingenieursbureau<br />

Nijverdal | 0548 613339 | info@draw2design.nl


THEMA TOEGANGSCONTROLE<br />

DE EVOLUTIE VAN HET VAK TOEGANGSCONTROLE<br />

Is de architect een bondgenoot van<br />

Big Brother of is hij een ethicus?<br />

In de wereld van architectuur is toegangscontrole een onderwerp dat steeds relevanter werd in de<br />

afgelopen twee decennia. Het beïnvloedt niet alleen de functionaliteit van een gebouw of object, het<br />

creëert echter ook vergaande gevolgen voor de privacy van de gebruikers. Bijvoorbeeld in appartementencomplexen,<br />

of zorginstellingen en bedrijfspanden. En, alles wat daartussenin zit. Laten we<br />

daarom de snelle technologische ontwikkelingen eens nader beschouwen en dát koppelen aan het<br />

privacyvraagstuk. Misschien ontdekken we dan waar voor architecten en designers de belangrijkste<br />

uitdagingen zitten. Alvast een spoiler alert: dit artikel gaat zeker ook over de ethiek van de architect!<br />

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: Pixabay<br />

Big Brother is watching you. Op alle mogelijke manieren!<br />

108


THEMA TOEGANGSCONTROLE<br />

Feit: strikte toegangscontrole is niet langer<br />

beperkt tot grote bedrijven en overheidsgebouwen.<br />

Het is een integraal onderdeel geworden<br />

van elk project, van woningen tot openbare<br />

ruimtes. Toegangscontrole biedt niet alleen<br />

veiligheid maar ook gemak. Denk bij dat laatste<br />

bijvoorbeeld aan slimme deursloten die gebruikers<br />

vanaf hun smartphone kunnen bedienen<br />

of denk aan identificatiesystemen die geen<br />

fysieke kaarten meer vereisen. Dit verbetert<br />

niet alleen de veiligheid, maar maakt het leven<br />

ook efficiënter en gemakkelijker. Tijdwinst!<br />

De snelheid van de technologische vooruitgang<br />

in toegangscontrole is bovendien verbazingwekkend.<br />

Biometrische identificatie is<br />

nog zeker geen gemeengoed in de reguliere<br />

samenleving maar het bestaat al wel en wordt<br />

steeds meer toegepast. Over een paar jaar is<br />

het waarschijnlijk zelfs de standaard. Ook voor<br />

gewone mensen. Denk verder aan ‘simpele’<br />

gezichtsherkenning of het verkrijgen van toegang<br />

op basis van je DNA.<br />

Voor architecten en ontwerpers is dit smullen<br />

geblazen: ze kunnen volop hun creativiteit<br />

inzetten om tot de mooiste oplossingen te<br />

komen met al die nieuwe features. En, reken<br />

er maar op dat de markt hier op zit te wachten!<br />

Tot zo ver eigenlijk niets nieuws.<br />

Eén belangrijke (misschien wel de meest<br />

essentiële) vraag mogen we anno nu echter<br />

nooit vergeten: hoeveel toegangscontrole heeft<br />

de samenleving eigenlijk nodig?<br />

Ieder mens is uniek. Ieder mens heeft namelijk z'n eigen kenmerken maar moeten we<br />

die willen gebruiken om optimale én veilige toegangscontrole te kunnen creëren?<br />

Hoewel het verleidelijk kan zijn om – tijdens<br />

het ontwerpproces - voor de nieuwste technologie<br />

te kiezen, moeten ontwerpers ook rekening<br />

houden met privacyoverwegingen. We<br />

weten het immers allemaal: geavanceerde<br />

systemen kunnen persoonlijke gegevens verzamelen<br />

en opslaan, wat de vraag doet rijzen<br />

of we niet te ver gaan in onze zoektocht naar<br />

veiligheid. Kortom, kunnen we een evenwicht<br />

vinden tussen veiligheid en privacy. In hoeverre<br />

moet de architect het thema van privacy<br />

naast zich neerleggen? Of, kan de architect<br />

ook nog met enige ethiek besluiten dat de<br />

grens is bereikt en dat de klant niet krijgt wat<br />

ie wil. Simpelweg omdat de technologische<br />

feature ethische grenzen overschrijdt. Of,<br />

dat het niet duidelijk is wat er onder de radar<br />

gebeurt. En dat dús de opdracht om iets te<br />

ontwerpen met hoge technologische output<br />

mag worden afgewezen.<br />

De spanning tussen (het ontwikkelen en<br />

embedden van) vergaande technologische<br />

toegangscontrole versus de groeiende<br />

behoefte aan meer privacy is dus aanwezig.<br />

Aan de ene kant willen we onze eigendommen<br />

beschermen en ons veilig voelen, maar<br />

aan de andere kant willen we niet dat onze<br />

persoonlijke gegevens onnodig worden<br />

verzameld of misbruikt. De vraag is dan ook<br />

of de architect aan dat laatste zou moeten<br />

willen meewerken.<br />

Vroeger kon de deur gewoon op slot. De tijden waren vrij eenvoudig.<br />

Nu hebben we het over privacy als we de deur willen openen.<br />

Daarom een oproep: kies alleen voor innovatieve<br />

toegangscontroleoplossingen die zowel<br />

veilig als respectvol zijn voor de privacy van<br />

individuen. Weet wat je voorschrijft. Verdiep<br />

je ook in de achterliggende waarden van de<br />

feature. Meer dan ooit! En, wees vooral geen<br />

definitieve bondgenoot van Big Brother. Wees<br />

gewoon een kritische ethicus.<br />

109


THEMA TOEGANGSCONTROLE<br />

DESIGN INTERCOM MET EEN SUPERIEURE BEELDKWALITEIT<br />

EEN STIJLVOLLE ENTREE START<br />

AL BIJ DE DEURINTERCOM<br />

Wanneer het gaat om toegangscontrole, zijn voor architecten in elk geval vier ontwerpcriteria van belang:<br />

een uitgekiend design, een superieure (beeld)kwaliteit, een doordachte maatvoering én een feilloze<br />

installatie. Met de FT600VK en FT600VKK Doorphone Entry videokits speelt Fasttel hier perfect op in.<br />

Tekst: Lieke Bousema | Beeld: Fasttel<br />

Een 7" videomonitor binnenpost is standaard inbegrepen.<br />

110


THEMA TOEGANGSCONTROLE<br />

‘De buitenpost is duidelijk zichtbaar, maar<br />

ook in perfecte harmonie met de gevel’<br />

met wie er voor de deur of poort staat en eventueel<br />

ook toegang verlenen.”<br />

bespied voelen en vandalisme niet wordt aangetrokken,<br />

besluit Van Opbergen.<br />

Fasttel staat al meer dan dertig jaar synoniem<br />

voor toegang en controle met stijl.<br />

De systemen combineren een intercom buitenpost,<br />

binnenpost, switch en connectie met<br />

de smartphone, waardoor bewoners altijd en<br />

overal in control zijn. Het intercomsysteem is<br />

bovendien zeer budgetvriendelijk, duurzaam<br />

en 100% Fasttel, dankzij een hoogwaardige<br />

afwerking in zwart geanodiseerd aluminium en<br />

glas. Hiermee biedt het bedrijf wederom een<br />

prachtige totaaloplossing voor deurtelefonie.<br />

Fasttel staat al meer dan dertig jaar synoniem<br />

voor toegang en controle met stijl. De toegangscontrolespecialist<br />

ontwikkelt en levert<br />

een uitgebreid aanbod design deurbellen met<br />

camera en intercoms: van eenvoudige intercomsystemen<br />

tot zeer luxueuze uitvoeringen.<br />

Alle producten worden 100% lokaal en in eigen<br />

huis ontwikkeld en geproduceerd, waardoor<br />

klanten verzekerd zijn van een continue kwaliteit<br />

én een hoog kennisniveau. Of, zoals DGA<br />

Pieter van Opbergen het zelf verwoordt: ‘Wij de<br />

kennis, u de klanten’.<br />

“Onze systemen kunnen niet alleen aangesloten<br />

worden op de bestaande (draadloze) telefoontoestellen,<br />

maar ook op onze eigen video<br />

binnenposten én op de smartphone. Hierdoor<br />

kunnen gebruikers overal ter wereld praten<br />

100% vervaardigd uit aluminium en gehard glas<br />

Populair binnen het uitgebreide Fasttel assortiment<br />

zijn de FT600VK & FT600VKK videokits, die<br />

zowel in rijwoningen als luxe villa’s uitstekend tot<br />

hun recht komen. De producten worden geleverd<br />

in het bekende Fasttel design: prachtig zwart<br />

geanodiseerd aluminium, afgewerkt met gehard<br />

glas. Hierdoor wordt een moderne en strakke<br />

uitstraling geborgd, benadrukt Van Opbergen.<br />

“Ook in deze intercomsystemen krijgt plastic<br />

geen kans, wat zich vertaalt in een hoge duurzaamheid.<br />

Dankzij het gebruik van gehard glas<br />

is bijvoorbeeld verkleuring van het paneel niet<br />

aan de orde. Hierdoor kunnen bewoners tot in<br />

de lengte van jaren van hun prachtige intercomsysteem<br />

genieten. De maatvoering van 216<br />

x 116 x 31 mm is bovendien zeer doordacht. De<br />

buitenpost is duidelijk zichtbaar, maar ook in<br />

perfecte harmonie met de gevel.”<br />

100% Plug & Play: geen programmatie nodig<br />

Wie de FT600VK en FT600VKK Doorphone<br />

Entry videokits voorschrijft in zijn projecten,<br />

is verzekerd van een feilloze installatie. Alle<br />

functionaliteiten die een klant wenst voor zijn<br />

intercom, zijn standaard inbegrepen”, aldus Van<br />

Opbergen. “Denk bijvoorbeeld aan de intercom<br />

buitenpost, een 7" videomonitor binnenpost en<br />

vier app-licenties voor de smartphone. Losse<br />

opties zijn niet aan de orde. Bovendien wordt het<br />

systeem volledig voorgeprogrammeerd geleverd.<br />

Poortenbouwers en installateurs kunnen<br />

de systemen 100% plug & play aansluiten.”<br />

Met een optionele voeding en handige tafelstand<br />

kunnen bewoners de binnenpost overal<br />

plaatsen waar Wifi beschikbaar is. Zowel in<br />

huis, op het werk als op elke andere locatie.<br />

“Naar wens kunnen de buitenposten zowel in als<br />

op de muur geplaatst worden. En dit met één<br />

en dezelfde bak!” Ook de opbouwbehuizing is<br />

volledig uit aluminium gegoten.<br />

Superieure beeldkwaliteit, zowel<br />

overdag als ‘s nachts<br />

De 140° camera is zeer subtiel weggewerkt in<br />

de buitenpost, waardoor bezoekers zich niet<br />

“De camera staat bovendien garant voor een<br />

superieure beeldkwaliteit. Zowel overdag als<br />

’s nachts. Een speciale lichtsensor schakelt de<br />

camera in het donker naar perfect zwart/wit<br />

nachtbeeld, zodat bewoners heel duidelijk kunnen<br />

zien wie er voor hun poort of deur staat.”<br />

Waar de FT600VK Doorphone Entry videokit<br />

beschikt over een intercom buitenpost met<br />

aanbelknop, is in de FT600VKK een weersbestendige<br />

codeklavier geïntegreerd. Hiermee<br />

kunnen bewoners niet alleen hun eigen toegang<br />

regelen, maar bijvoorbeeld ook een mantelzorger,<br />

tuinman, cv-monteur of schilder (tijdelijke)<br />

toegang verlenen. Hiermee komen design, veiligheid<br />

en toegankelijkheid perfect samen.<br />

De FT600VK Doorphone Entry<br />

videokit beschikt over een intercom<br />

buitenpost met aanbelknop.<br />

111


THEMA TOEGANGSCONTROLE<br />

k<br />

De 2N ® IP Style heeft de beste camera op de intercommarkt.<br />

DRIE LEZERS GECOMBINEERD IN ÉÉN APPARAAT<br />

UNIEKE INTERCOM IS ZOWEL<br />

FUNCTIONEEL ALS MOOI<br />

2N TELEKOMUNIKACE blijft voorop lopen in de evolutie van toegangstechnologie.<br />

Fabriccio Giambusso, Pre-Sales Manager Benelux<br />

bij 2N: “Naast onze triple combo in de 2N ® IP Verso 2.0 (smartphone,<br />

RFID, pincode), bieden we ongeëvenaarde mogelijkheden.<br />

Zoals de keuze uit 16 verschillende modules, om aan alle specifieke<br />

behoeften te voldoen.”<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: 2N TELEKOMUNIKACE<br />

Fabriccio Giambusso.<br />

De combinatie van deurintercom en toegangscontrole<br />

is cruciaal in elk modern gebouw.<br />

Fabriccio: "Traditionele sloten en sleutels zijn<br />

niet langer voldoende in onze digitale wereld.<br />

We bevinden ons nu in het tijdperk van toegangscontrole<br />

3.0, waarin smartphones, QRcodes<br />

en meer steeds belangrijker worden. 2N<br />

maakt gebruik van IP-technologie om al deze<br />

mogelijkheden te combineren in één geavanceerd<br />

systeem, of dankzij de integratie met<br />

systemen van derden.”<br />

Ontwikkelaar van eerste IP-intercom blijft innoveren<br />

2N is wereldwijd marktleider op het gebied<br />

van IP-intercoms. Het bedrijf staat bekend<br />

als een pionier in de sector, met baanbre-<br />

112


THEMA TOEGANGSCONTROLE<br />

kende innovaties zoals de eerste IP-intercom in<br />

2008. Het hoofdkantoor bevindt zich in Praag, Tsjechië,<br />

maar het bedrijf is actief in de hele wereld,<br />

waaronder Nederland. In 2016 werd 2N onderdeel<br />

van de Axis Group, de nummer één op het gebied<br />

van IP-camera's. “Onze R&D-afdelingen werken nu<br />

samen om nog meer geavanceerde intercomoplossingen<br />

te ontwikkelen.”<br />

2N ® IP Verso kan een RFID-lezer, Bluetooth en een toetsenbord combineren.<br />

Fabriccio is speciaal aangetrokken om mee te<br />

denken met architecten en consultants. “Met hen<br />

brainstorm ik over de eisen van hun opdrachtgevers.<br />

Ik breng een vraagstuk terug naar de essentie<br />

en denk mee over budgetten. Daarnaast kan ik hen<br />

ondersteunen met tenderteksten en ramingen.<br />

Voor architecten is het volgens mij van belang dat<br />

onze systemen niet alleen functioneel zijn, maar<br />

ook esthetisch aantrekkelijk en flexibel. Onze producten<br />

kunnen worden aangepast aan projecten<br />

van elke omvang."<br />

Meer flexibiliteit<br />

De 2N ® IP Verso is bijzonder vanwege zijn variabiliteit.<br />

"Hierin zijn we uniek, deze intercom is dan ook<br />

ons best verkochte product. Het is mogelijk om voor<br />

de drievoudige combomodule te kiezen, die RFIDlezer,<br />

Bluetooth en een toetsenbord combineert.<br />

Met 16 verschillende modules kan een apparaat op<br />

maat gemaakt worden, met meer dan 170 mogelijke<br />

combinaties."<br />

2N ® IP Verso.<br />

De 2N ® IP Style. (Beeld: stock.adobe.com)<br />

Onlangs werd de tweede generatie van het product,<br />

de 2N ® IP Verso 2.0, gelanceerd. Dit model wordt<br />

aangedreven door de nieuwe Axis ARPEC-7-processor,<br />

die een betere cameraresolutie mogelijk maakt<br />

en een hogere videoresolutie biedt voor functies<br />

zoals groothoek, full HD-video of QR-codelezing.<br />

Voor wie op zoek is naar een high-end intercom,<br />

voor luxe woonprojecten en kantoorgebouwen, is er<br />

de bekroonde 2N ® IP Style. "Deze knoploze intercom<br />

combineert 30 jaar R&D in één product, en<br />

dat is te zien! De IP Style beschikt over een 10-inch<br />

touchscreen, ongekend voor een intercom, heeft<br />

verborgen luidsprekers en de beste camera op de<br />

intercommarkt, samen met Bluetooth/RFID-lezer."<br />

Welke intercom de klant ook kiest, de systemen<br />

kunnen op afstand worden beheerd. "Dit is mogelijk<br />

dankzij onze cloudoplossingen. Met My2N,<br />

kunnen meerdere systemen 24/7 worden beheerd.<br />

De beveiliging van onze systemen nemen wij erg<br />

serieus. Als pionier in de markt investeren we elk<br />

jaar 14% van onze omzet in R&D. We ontwikkelen<br />

nog steeds nieuwe versies van ons besturingssysteem<br />

dat zijn gebruikers meerdere beveiligingslagen<br />

biedt, om kwetsbaarheden tot een<br />

minimum te beperken.”<br />

113


INNOVATIEVE PROFIELEN EN<br />

PANELEN VOOR IEDER ONTWERP<br />

Bekijk al onze producten en kleuren<br />

op www.sabprofiel.nl<br />

volg ons op:


EVOLVE<br />

12 - 25 - 45 - 75 - 100 - 150 - 200 - 240W<br />

5<br />

year<br />

warranty<br />

3000K<br />

4000K<br />

POWDER COATINGS<br />

R<br />

>60.000<br />

L90<br />

IP<br />

66<br />

Connectiebox<br />

PROFESSIONEEL GEBRUIK<br />

• Geïsoleerde en waterdichte driver<br />

• Lumileds SMD3<strong>03</strong>0<br />

• DALI op bestelling leverbaar<br />

• RVS L316 schroeven<br />

• Max. 165lm/W<br />

• Richthoek toolless instelbaar<br />

120° 60° 30°<br />

60x135°<br />

Asymmetrisch<br />

2x<br />

60x60°<br />

2x<br />

Asymmetrisch<br />

Integratech BV - Groenstraat 48, 3270 Scherpenheuvel - www.integratech.nl


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)<br />

Le Chic Collection.<br />

Veined Patterns.Reborn.<br />

#SilestoneLeChic<br />

Victorian Silver<br />

Versailles Ivory<br />

Romantic Ash<br />

Parisien Bleu<br />

Bohemian Flame<br />

Eclectic Pearl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!