11.10.2023 Views

Transport & Logistiek 2023 Editie 10

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>10</strong><br />

oktober <strong>2023</strong><br />

transportlogistiek.nl<br />

TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

Special<br />

ICT<br />

Anouk Vos van Revnext:<br />

“Cybercrime<br />

bestrijden kan<br />

ook leuk zijn”<br />

Joint venture Green Collective zamelt bedrijfsafval in voor twee partijen en viert lustrum<br />

Vuilnisauto’s leggen ruim 853.000<br />

kilometer minder af


Plan de routes van uw elektrische<br />

wagenpark met EV Truck Route Planner<br />

De EV Truck Route Planner helpt bij het strategisch plannen van<br />

de transitie van wagenparken naar elektrische vrachtwagens.<br />

Analyse van huidig wagenpark<br />

Verzamelt gegevens en analyseert<br />

uw wagenpark. Inclusief het type<br />

vrachtwagens, brandstofverbruik en<br />

onderhoudskosten.<br />

Route settings<br />

Wind direction<br />

(W) west<br />

Wind speed<br />

15 km/h<br />

20 °C<br />

Start Weather Battery<br />

Temperature<br />

x<br />

Route settings<br />

Start Weather Battery<br />

Succes! Your vehicle<br />

can complete the trip!<br />

x<br />

Laadinfrastructuurplanning<br />

Geeft het aanbod van laadinfrastructuur,<br />

zoals laadstations, weer en analyseert<br />

de optimale locaties voor deze<br />

voorzieningen.<br />

Reset weather<br />

Save<br />

Cancel<br />

<strong>10</strong>0%<br />

Battery level<br />

at start<br />

16%<br />

Battery level<br />

at destination<br />

Reference Truck 40t<br />

BEV-Truck 40t<br />

TruckTrailer<br />

<strong>10</strong>%<br />

Desired battery<br />

level at destination<br />

Routeprognose<br />

Analyseert en voorspelt routes waar<br />

elektrische vrachtwagens het meest<br />

effectief ingezet kunnen worden.<br />

24.87%<br />

SUPERMARKET<br />

42.98%<br />

34.12%<br />

Milieu-impact<br />

Berekent de verwachte milieu-impact<br />

van de omschakeling naar elektrische<br />

vrachtwagens, zoals de vermindering<br />

van de CO 2<br />

-uitstoot.<br />

16.11%<br />

29.56%<br />

Ontdek EV Truck Route<br />

Planner en test gratis!<br />

+31 (0) 346 581 600<br />

www.ptvlogistics.com<br />

info.nl@ptvlogistics.com


new name for<br />

2 partners. 1 naam.<br />

VINK LISSE<br />

is kaiserkraft<br />

U kunt als vanouds op onze diensten blijven rekenen,<br />

want we zijn en blijven de nummer 1 van Nederland.<br />

kaiserkraft helpt u ook uw bedrijfsactiviteiten te vereenvoudigen<br />

– met meer dan 80.000 producten voor<br />

bedrijf, werkplaats, opslag en kantoor. En met een sterk<br />

team dat het maximale uit uw ideeën haalt.<br />

kaiserkraft.com<br />

VINK LISSE B.V., Vennestraat 11 B, 2161 LE Lisse


Inhoud<br />

6<br />

Interview<br />

6 “Beleef lol aan het bestrijden van<br />

cybercrime en hack bijvoorbeeld je<br />

eigen bedrijf”, suggereert<br />

cybersecurityadviseur Anouk Vos van<br />

Revnext. En kijk verder dan de<br />

IT-omgeving.<br />

Aandocken<br />

<strong>10</strong> In het begin deed hij een opleiding bij<br />

een voorloper van de Sociale<br />

Academie, maar die kon Harald<br />

Smook niet boeien. Inmiddels is hij<br />

Divisie Manager <strong>Transport</strong> bij<br />

Rabelink Logistics en zou hij graag<br />

meer vrouwelijke chauffeurs willen.<br />

ICT<br />

13 Aan smart tacho’s 2 is momenteel<br />

geen gebrek meer. CASU in Utrecht<br />

heeft ze momenteel zelfs op<br />

voorraad.<br />

14 Het verkeerslicht gaat over vijf<br />

seconden op groen, meldt de<br />

boordcomputer aan de chauffeur.<br />

Dat is het resultaat van Connected<br />

<strong>Transport</strong> Corridors.<br />

20 Jan van Elderen, docent ICT en<br />

<strong>Logistiek</strong> aan Breda University of<br />

Applied Sciences (BUAS) gaat in op<br />

het belang van Artificial Intelligence.<br />

4 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

32<br />

23 Met haar product carbon-analytics<br />

biedt BigMile transportbedrijven een<br />

platform voor het gecertificeerd<br />

berekenen van de CO2-uitstoot per<br />

zending.<br />

26 Kennissessies over een nieuw TMS,<br />

WMS of FMS zijn te bezoeken tijdens<br />

de ICT <strong>Logistiek</strong>beurs op 8 en 9<br />

november in Utrecht.<br />

28 Veel ondernemers weten niet waar ze<br />

moeten beginnen met digitalisering<br />

en hoe ze het aan kunnen pakken.<br />

Daar helpt Digitaal Digitaal bij. “Wij<br />

hebben een gidsfunctie.”<br />

20<br />

Economie<br />

30 Volgens het CPB is het belang van<br />

distributie groot. <strong>Logistiek</strong> heeft<br />

ervoor gezorgd dat de Nederlandse<br />

goederenuitvoer is gestegen. Het<br />

CPB staat verder stil bij het<br />

afnemende belang van Duitsland en<br />

het groeiende belang van België voor<br />

de Nederlandse economie.<br />

Arbeidsmarkt<br />

31 STL zet meer in op de aanpak van<br />

laaggeletterdheid in de sector. De<br />

eerste bedrijven bereikten goede<br />

resultaten.<br />

32 De Vereniging <strong>Transport</strong>bedrijven<br />

Nederland (VTBN) is opgericht. Hier<br />

kunnen zzp’ers met al hun vragen en<br />

problemen terecht. <strong>Transport</strong> &<br />

<strong>Logistiek</strong> sprak met medeoprichtster<br />

Simone Zomer.


Omdenken,<br />

gewoon doen!<br />

ICT. Het is een breed begrip en als<br />

redactie kun je er in een themanummer<br />

alle kanten mee op. Met uiteenlopende<br />

artikelen over keuzestress voor het juiste<br />

TMS, WMS en/of FMS, de slimme tacho,<br />

connected transport en cybercrime is ook<br />

deze <strong>Transport</strong> & <strong>Logistiek</strong> weer een mooi<br />

voorbeeld. Maar welk onderwerp je in dit<br />

kader ook bij de kop pakt, vaak is de<br />

materie complex. En absoluut serious stuff.<br />

42<br />

<strong>Logistiek</strong><br />

29 Volgens onderzoek van CE Delft is er<br />

meer nodig dan alleen de vrachtwagenheffing<br />

om de logistiek efficiënter<br />

te maken.<br />

36 Duurzame en innovatieve ontwikkelingen<br />

in de logistiek passeerden<br />

de revue bij het Festival Topsector<br />

<strong>Logistiek</strong> in de Kuip in Rotterdam.<br />

38 Bouwer en ontwikkelaar Ballast<br />

Nedam heeft ambitie: ze wil het eigen<br />

transport en de bouwplaatsen in<br />

2030 volledig CO2-neutraal hebben.<br />

Duurzaamheid<br />

42 Green Collective heeft afgelopen vijf<br />

jaar 1.324.502 kilogram CO2<br />

bespaard door gezamenlijk<br />

bedrijfsafval op te halen. Gouda was<br />

het startpunt (zie foto cover).<br />

Techniek<br />

46 Renault Trucks introduceert de<br />

nieuwe E-Tech vrachtwagens T en C,<br />

met een opvallende neus.<br />

48 Scania opende een nieuwe batterijassemblagefabriek<br />

in Zweden.<br />

<strong>10</strong><br />

14<br />

En verder:<br />

19 Column Cuno Vat over persoonlijk<br />

contact<br />

43 Column Christiaan van Luik: Less is<br />

more<br />

Hoe mooi is het dan als een van de<br />

geïnterviewden, in dit geval Anouk Vos van<br />

Revnext, een zwaar thema als cybersecurity<br />

op geheel eigen wijze aanvliegt. Door om te<br />

denken vertelt ze dat “bij het bestrijden van<br />

cybercrime je best lol kunt hebben, zonder<br />

dat het iets afdoet aan de effectiviteit.” Ze<br />

pleit dan ook juist voor meer luchtigheid bij<br />

het bestrijden van cybercrime. Ook vindt de<br />

strategisch cybersecurityadviseur dat we<br />

milder moeten zijn voor bedrijven die<br />

bekendmaken slachtoffer te zijn van digitale<br />

misdaad. “Juist openheid en kennisdeling<br />

zijn belangrijke wapens bij het bestrijden<br />

van cybercrime.” Verfrissend!<br />

Verfrissend is ook de manier waarop<br />

columnist Cuno Vat, ceo van Neele-Vat<br />

Logistics, naar cybersecurity kijkt. Hij zet in<br />

zijn column graag de menselijke rol in het<br />

zonnetje. “Ik denk echt dat persoonlijk<br />

contact de basis blijft voor succes in onze<br />

sector. Mensen blijven zaken doen met<br />

mensen. Natuurlijk ondersteund door<br />

veiligheidscamera’s en toegangspassen en<br />

wachtwoordprotocollen. Maar het zijn onze<br />

klanten en onze collega’s die het verschil<br />

zullen maken.”<br />

Mooi dat deze twee ondernemers zware<br />

onderwerpen als cybercrime en cybersecurity<br />

met een andere insteek aanvliegen<br />

en aanpakken. Wellicht in deze tijd van<br />

vallende blaadjes toch eens wat meer<br />

nadenken over hoe plezier, lichtheid,<br />

menselijke maat, persoonlijk contact en<br />

omdenken ondernemers, medewerkers en<br />

klanten kan helpen om anders aan te kijken<br />

en om te gaan met ingewikkelde kwesties<br />

en lastige materie binnen organisaties.<br />

Omdenken dus! Gewoon doen.<br />

Annelies van Stijn<br />

Volg ons op transportlogistiek.nl<br />

5


Rubriek<br />

Tekst Erik Stroosma Beeld Revnext en Shutterstock<br />

Cybersecurityadviseur Anouk Vos pleit voor meer openheid<br />

”Bestrijden cybercrime mag<br />

ook leuk zijn”<br />

Hoewel de nieuwste<br />

ontwikkelingen op het vlak<br />

van bijvoorbeeld spoofing<br />

zeer verontrustend zijn,<br />

pleit Anouk Vos juist voor<br />

wat meer luchtigheid bij het<br />

bestrijden van cybercrime.<br />

Ook vindt de strategisch<br />

cybersecurityadviseur van<br />

Revnext dat we milder<br />

moeten zijn voor bedrijven<br />

die bekendmaken slachtoffer<br />

te zijn van digitale misdaad.<br />

“Juist openheid en kennisdeling<br />

zijn belangrijke wapens bij het<br />

bestrijden van cybercrime.”<br />

ijk”, zegt Anouk Vos terwijl ze<br />

“Khaar telefoon tevoorschijn haalt.<br />

“Dit heeft een van onze IT-specialisten net<br />

gemaakt.” Ze laat een schokkend filmpje<br />

zien waarin ze aangeeft ontvoerd te zijn en<br />

pas vrijkomt als er losgeld is betaald. De<br />

stem in de video klinkt precies hetzelfde als<br />

die van Vos. Doordat de bewegingen niet<br />

volledig naturel lijken, overtuigt het beeld<br />

6 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

niet helemaal, maar dat maakt het filmpje<br />

niet minder indrukwekkend.<br />

“Dit is vrij snel gemaakt voor een<br />

presentatie, om te laten zien wat er<br />

mogelijk is”, geeft ze aan. “Met wat meer<br />

tijd is het nog veel ‘echter’ te maken dan<br />

dit. Bovendien wordt die technologie<br />

steeds verder doorontwikkeld. Inmiddels<br />

heb je maar heel weinig beeld en audio<br />

nodig, een paar seconden, om een heel<br />

realistische deepfake-video te kunnen<br />

maken voor spoofing-doeleinden (bij<br />

spoofing nemen criminelen de identiteit van<br />

iemand anders aan, red.). Het daarvoor<br />

benodigde beeld en geluidsmateriaal is<br />

ook nog eens gratis en voor iedereen<br />

beschikbaar op websites van bedrijven,<br />

YouTube, social media en voicemails. Een


Gitzwart beeld<br />

Eigenlijk is een interview met Anouk Vos<br />

1<br />

beginnen met een angstaanjagend beeld,<br />

niet helemaal gepast. Haar aanpak, en<br />

die van haar collega’s, is anders dan wat<br />

doorgaans gebruikelijk is bij cybersecurity.<br />

“Vaak wordt een gitzwart beeld geschetst<br />

en komt er stortvloed aan gevaren voorbij,<br />

waardoor directies volledig in de stress<br />

schieten. Nu is cybercrime natuurlijk een<br />

groot probleem en is het heel belangrijk<br />

dat bedrijven en organisaties zich bewust<br />

zijn van de gevaren, maar je kunt er op<br />

verschillende manieren mee omgaan.”<br />

“Je kun het slechts zien als een<br />

kostenpost, vanwege alle ingekochte<br />

beveiligingsmaatregelen, of als iets waar<br />

je zelf ook wat aan kan doen. Het kan<br />

onderdeel zijn van de bedrijfsstrategie. Wij<br />

kiezen voor dat laatste en laten daarbij<br />

onder meer zien dat cybercrime bestrijden<br />

ook leuk kan zijn. Dat je er lol bij kunt<br />

hebben, zonder dat dit ook maar iets afdoet<br />

1. Strategisch cybersecurityadviseur Anouk Vos:<br />

“Bij het bestrijden van cybercrime kun je best<br />

lol hebben, zonder dat het iets afdoet aan de<br />

effectiviteit.”<br />

aan de effectiviteit. Sterker nog, door er zelf<br />

op die manier mee aan de slag te gaan,<br />

bereik je in mijn visie qua beveiliging meer,<br />

Als Vos over ‘ons’ en ‘wij’ spreekt,<br />

dan als je álles in handen legt van een<br />

heeft ze het over het team van Revnext. Bij<br />

gespecialiseerd beveiligingsbedrijf.”<br />

dit strategisch adviesbureau in Rotterdam<br />

Lol beleven<br />

“Hoe je dat doet”, vraagt Vos, “lol beleven<br />

draait alles om consultancy en hightech.<br />

Volgens de eigen omschrijving biedt het<br />

bureau strategische expertise op het gebied<br />

aan het bestrijden van cybercrime? Nou,<br />

van cybersecurity, forensica, transport en<br />

bijvoorbeeld door je eigen bedrijf te hacken.<br />

logistiek, schone technologie (cleantech),<br />

Wij verzorgen sessies waarbij je op de stoel<br />

digitale zorg (e-health) en privacy.<br />

van een hacker gaat zitten en op zoek gaat<br />

Samen met strategieconsultants Steven<br />

“Je hoeft allang geen<br />

‘nerd’ meer te zijn om<br />

een ransomewareaanval<br />

op te zetten”<br />

Djohan en Robert Kok richtte Vos Revnext<br />

in 2016 op. “Dat was in de tijd dat hightechonderwerpen,<br />

zoals cybercrime, steeds meer<br />

in de boardroom terechtkwamen. Daardoor<br />

ontstond er behoefte aan strategische<br />

adviseurs met kennis van hightech.”<br />

video online zetten van bijvoorbeeld een<br />

bedrijfsjubileum, met een toespraak van<br />

naar de zwakke plekken in je organisatie. Niet<br />

alleen die in de IT-omgeving, maar ook die van<br />

Web War I<br />

De consultants van Revnext adviseren<br />

de directeur, wordt zo opeens een heel<br />

de processen, procedures en bedrijfscultuur.<br />

overheden, beursgenoteerde bedrijven<br />

ander verhaal. Wat wij onder meer doen,<br />

Het is eigenlijk net als bij bijvoorbeeld angst<br />

en ngo’s, en doen dat onder andere<br />

is bovenop dat soort ontwikkelingen zitten<br />

voor honden. Je kan proberen die zoveel<br />

voor gemeente Rotterdam, Microsoft,<br />

en het topmanagement van bedrijven en<br />

mogelijk te mijden en je daartegen te<br />

RAI Vereniging, Tesla en TNO. Vos is<br />

organisaties adviseren hoe zij daar het beste<br />

be schermen, maar door het onderwerp op<br />

cybersecurity en innovation lead bij<br />

mee kunnen omgaan enhoe ze zich ertegen<br />

kunnen verweren.”<br />

te zoeken en te leren hoe honden denken en<br />

reageren, kom je uiteindelijk veel verder.”<br />

het bureau. Voordat ze mede Revnext<br />

begon, werkte ze als strategisch<br />

>><br />

7


REGISTREER GRATIS<br />

UW BEZOEK<br />

LET’S CONNECT<br />

TO YOUR GOAL<br />

Wij zijn gespecialiseerd in het inrichten en optimaliseren van de logistiek in magazijnen en distributiecentra;<br />

vanaf de plaatsing van magazijnstellingen tot en met magazijnsoftware, magazijnautomatisering en robotisering.<br />

Naast een breed spectrum aan magazijn- en transportsystemen, hebben wij alle expertise in huis.<br />

Zo analyseren we bestaande processen, leggen we potentialen bloot en ontwikkelen we geoptimaliseerde<br />

strategieën. Ook voor uw toekomstige eisen. En dat allemaal op basis van uw individuele behoeften.<br />

Let’s get CONNECTED tijdens ICT & <strong>Logistiek</strong>. Kom naar onze stand voor een vrijblijvend advies.<br />

We staan voor u klaar.<br />

ICT & <strong>Logistiek</strong><br />

Jaarbeurs Utrecht | 8 en 9 november<br />

04.A097 & 04.A<strong>10</strong>0 | Meld je gratis aan


“Wij verzorgen sessies<br />

waarbij je op de stoel<br />

van een hacker gaat<br />

zitten”<br />

cybersecurityadviseur voor onder meer<br />

de ministeries van Buitenlandse Zaken<br />

en Defensie en voor het Nationaal Cyber<br />

Security Centrum.<br />

“Omdat ik diplomaat wilde worden,<br />

ben ik internationale betrekkingen en<br />

ontwikkelingsstudies gaan studeren”, legt<br />

ze uit. “Daarvoor volgde ik een stage bij<br />

de Directie Veiligheid en Bestuur van het<br />

ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat was<br />

in 2007. In dat jaar werd Estland wekenlang<br />

geteisterd door grootschalige gecoördineerde<br />

cyberaanvallen. De aanleiding was<br />

onenigheid met Rusland over de verplaatsing<br />

van een oorlogsmonument.”<br />

Estland was toen het meest<br />

gedigitaliseerde land van de wereld. “De<br />

impact van die aanvallen was daardoor<br />

enorm groot. Deze gebeurtenis staat dan ook<br />

bekend als Web War I. Het was wel duidelijk<br />

waar die aanvallen vandaan kwamen, maar<br />

de Russische overheid ontkende er iets mee<br />

te maken te hebben.”<br />

Bewijzen dat dit wel zo was, was heel<br />

moeilijk. “Je wordt dus aangevallen op een<br />

manier die net zoveel, of misschien nog<br />

wel meer, schade aanricht als bommen,<br />

maar door een aanvaller die nauwelijks<br />

met zekerheid te identificeren is. Het stelde<br />

partijen als de NAVO voor de vraag hoe<br />

ze daarmee om moesten gaan. Het was<br />

iets helemaal nieuws en ik vond het heel<br />

fascinerend en het triggerde mijn interesse in<br />

cybercrime, cybersecurity en cyberdefense.”<br />

Ransomeware en risico’s<br />

Die fascinatie leidde uiteindelijk tot het medeoprichten<br />

van Revnext. Een van de markten<br />

waarop het bureau zich richt is transport en<br />

logistiek. We vragen aan Vos wat de grootste<br />

gevaren voor die sector vormen als het om<br />

cybercrime gaat. “Ransomeware en alle<br />

andere vormen van digitale fraude waarmee<br />

bij bedrijven geld ontfutseld kan worden.<br />

Ceo-fraude bijvoorbeeld. Daarbij doen<br />

criminelen zich voor als de directeur en geven<br />

opdracht tot het overmaken van een groot<br />

geldbedrag naar een valse bankrekening.<br />

Tot nu toe gebeurde dat vooral per e-mail,<br />

maar met het vorderen van kloontechnieken<br />

kan dat, zoals ik liet zien, ook met beeld en<br />

geluid.”<br />

Digitaal activisme<br />

Daarnaast speelt logistiek een vitale rol in de<br />

samenleving en economie. “Dat maakt het<br />

een potentieel doelwit voor digitale spionage<br />

en sabotage en digitaal activisme. Bedrijven<br />

in bijvoorbeeld de Rotterdamse haven en op<br />

Schiphol zullen daar uiteraard eerder mee<br />

te maken hebben dan ondernemingen die<br />

buiten dat soort mainports zitten.”<br />

Als het gaat om ransomeware en<br />

andere vormen van cybercrime waarbij<br />

geld aftroggelen de motivatie is, lopen alle<br />

bedrijven risico. “En met de steeds verder<br />

toenemende digitalisering worden die risico’s<br />

alleen maar groter. Vrachtwagens zijn rijdende<br />

computers geworden, in laadinfrastructuur<br />

zijn computers ingebouwd, in veel machines<br />

en voertuigen van warehouses ook,<br />

planningssystemen zijn gedigitaliseerd en<br />

alles is verbonden met het internet.”<br />

Reputatieschade<br />

“Je daar voor <strong>10</strong>0% tegen beschermen<br />

is helaas onmogelijk. Desondanks is er<br />

veel dat je wel kunt doen om de risico’s te<br />

minimaliseren. Daarbij kiezen wij voor een<br />

aanpak die globaal bestaat uit het bevorderen<br />

van de weerbaarheid, het opstellen van een<br />

cybersecuritybeleid en het voorbereiden op<br />

de vraagstukken van morgen op dit vlak.”<br />

TLN maakte vorig jaar bekend dat<br />

ongeveer 40% van de bedrijven in het<br />

transport en de logistiek te maken heeft<br />

gehad met cyberaanvallen. Vos noemt dit<br />

een plausibel aantal. “Dat zou weleens heel<br />

reëel kunnen zijn. Ik zeg ‘zou’, want vanwege<br />

het ontbreken van harde cijfers weet ik<br />

het niet zeker. De aangiftebereidheid van<br />

bedrijven die slachtoffer zijn van hacks en<br />

cyberaanvallen is laag. Dat heeft voornamelijk<br />

met reputatieschade te maken.”<br />

Organisaties die hun datalekken<br />

wél bekendmaakten, kunnen daarover<br />

meepraten. “Over het algemeen word je<br />

dan met de grond gelijk gemaakt omdat je<br />

je zaken blijkbaar niet voor elkaar had. Maar<br />

uiteindelijk kan iedereen dit overkomen.<br />

Er hoeft maar één medewerker niet goed<br />

op te letten en het kan al raak zijn. Ik vind<br />

daardoor dat we mild moeten zijn voor<br />

bedrijven die dit overkomt. Transparantie is<br />

juist een belangrijk wapen bij de bestrijding<br />

van cybercrime. Door mild te zijn voor<br />

getroffen bedrijven, stimuleer je openheid en<br />

komt er veel meer informatie vrij.”<br />

“Met die gegevens kunnen we het<br />

cybercriminelen vervolgens een stuk<br />

moeilijker maken. En dat is nodig ook,<br />

want alle trends wijzen erop dat cybercrime<br />

toeneemt. Dat is ook niet zo vreemd<br />

als je bedenkt dat de drempel voor die<br />

vorm van criminaliteit steeds lager wordt.<br />

Alle benodigde tools zijn vrij eenvoudig<br />

beschikbaar. Je hoeft allang geen ‘nerd’<br />

meer te zijn om een ransomeware-aanval op<br />

te zetten.”<br />

De toename van cybercriminaliteit<br />

heeft onder meer tot gevolg dat Revnext<br />

groter wordt. Vos: “Om verdere groei goed<br />

op te kunnen vangen en te faciliteren<br />

zijn we dit jaar samengegaan met<br />

onderzoeksbureau Panteia, waarmee we al<br />

veel samenwerkten.”<br />

9


Aandocken<br />

Tekst Ingrid Damen Beeld Rabelink<br />

<strong>Transport</strong> & <strong>Logistiek</strong><br />

dockt aan bij:<br />

Wie: Harald Smook<br />

Bedrijf: Rabelink Logistics in Wehl<br />

Functie: Division Manager<br />

<strong>Transport</strong><br />

“Aanschaf elektrische<br />

voertuigen is het minste van<br />

In de serie Aandocken dockt <strong>Transport</strong> & <strong>Logistiek</strong> aan bij iemand in de sector. Hem of<br />

haar wordt gevraagd naar zijn of haar drijfveren. Deze keer Harald Smook, Division Manager<br />

<strong>Transport</strong> bij Rabelink Logistics in Wehl. “Het zou goed zijn als transportbedrijven meer<br />

onderling vertrouwen zouden hebben.”<br />

Hoe bent u in de sector terecht<br />

gekomen en wat vindt u daar leuk en<br />

uitdagend aan?<br />

“Nou, dat is via allerlei omzwervingen<br />

gebeurd. Ik begon op de Lagere<br />

Detailhandelsschool in Zwolle, en daarna<br />

deed ik een opleiding bij een voorloper van<br />

de Sociale Academie (richting Arbeids- en<br />

Personeelswerk). Ik was zoekende, onder<br />

meer omdat mijn vader vlak daarvoor was<br />

overleden. Maar deze opleiding kon mijn<br />

interesse niet wekken. Daarom ging ik mijn<br />

geluk beproeven bij het Korps Mariniers. Tot<br />

grote ontevredenheid van mijn moeder, die<br />

in die periode was aangesloten bij de Rooie<br />

Vrouwen van de PvdA. Maar ik vond daar<br />

wat op dat moment goed voor mij was:<br />

structuur.<br />

Toen ik uit dienst kwam, vond ik een<br />

baantje bij Ahold. Daar ben ik gestart bij<br />

het retourencentrum (de lopende band<br />

emballage, allerlei kratten, roltcontainers,<br />

aardappelcontainers en papier gingen terug<br />

naar de leverancier, eventueel gereinigd). In<br />

25 jaar heb ik veel afdelingen gezien binnen<br />

Ahold. Uiteindelijk ben ik weer terecht<br />

gekomen bij het retourencentrum. Totdat<br />

Kuehne+Nagel de activiteiten overnam van<br />

Ahold. Kuehne+Nagel vroeg of ik naar dit<br />

bedrijf wilde overstappen en dat deed ik.<br />

Na een tijdje ging ik me vervelen en zeiden<br />

ze tegen mij: ‘Het bedrijf zoekt nog een<br />

transportmanager in Utrecht. Misschien is<br />

dat iets voor jou?’<br />

In die tijd kon je nog in een uur van<br />

Zwolle naar Utrecht rijden (ik woon nog<br />

<strong>10</strong> TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

steeds vlakbij Zwolle) en ik heb de baan<br />

geaccepteerd. Mijn focus in Utrecht lag<br />

op fast-moving consumer goods, eerst<br />

in de regio Utrecht en vervolgens in heel<br />

Nederland. Het werd steeds interessanter.<br />

Vervolgens kwam ook Schiphol erbij.<br />

Dat was een hele boeiende tijd! Steeds als<br />

ik op de luchthaven kwam, overviel me weer<br />

een vakantiegevoel. De bedoeling was om<br />

ons transport vanaf de luchthaven samen te<br />

voegen met dat van de rest van Nederland.<br />

Op dat moment was de luchthaven namelijk<br />

een aparte divisie. Maar voor het lossen van<br />

een vrachtvliegtuig heb je een lowdecker<br />

nodig. Dat wil niet met een standaard<br />

trailer, dan heb je een hoogteprobleem. De<br />

laadklep van een ‘gewone’ vrachtwagen is<br />

namelijk te hoog, daar kun je geen vliegtuig<br />

mee lossen. En aan de andere kant kun<br />

je een lowdecker niet inzetten voor het<br />

laden en lossen van warehouses. Dus die<br />

integratieplannen gingen niet door. Maar het<br />

was wel een erg leuk en leerzaam jaar.<br />

Ondertussen was ik vaak weg van<br />

huis. Dat begon me op te breken. Een<br />

baan dichter in de buurt leek me daarom<br />

een goed idee. Even later kreeg ik via een<br />

recruiter een functie bij Rotra in Doesburg<br />

aangeboden. Ideaal. Wel was het bizar<br />

dat Kuehne+Nagel de transportactiviteiten<br />

van Rotra enige tijd later overnam. Ik was<br />

“Ik zou graag meer<br />

vrouwen achter het<br />

stuur willen zien”<br />

opnieuw in dienst bij Kuehne-Nagel!<br />

Op mijn 56e besloot ik te gaan<br />

solliciteren. Dat was voor het eerst in<br />

mijn leven. Ik werd tot dat moment altijd<br />

gevraagd of ik mee wilde, of ergens een rol<br />

in wilde gaan spelen. Nu was het anders, en<br />

dat was vreemd voor mij. Nu werk ik iedere<br />

dag met plezier bij Rabelink.”<br />

Welke ontwikkelingen vindt u<br />

belangrijk?<br />

“Daar hoef ik niet lang over na te denken:<br />

duurzaamheid. Ik heb samen met allerlei<br />

concullega’s met de pilot Zero Emission<br />

<strong>Transport</strong> Academy meegedaan, die TLN dit<br />

voorjaar organiseerde. Toen is mij duidelijk<br />

geworden dat de aanschaf van elektrische<br />

voertuigen het minste van je problemen<br />

is. De beschikbaarheid van stroom, daar<br />

gaat het om. Wij hebben zonnepanelen,<br />

maar ik zie nog geen mogelijkheden om<br />

elektriciteit op te slaan die ik nodig heb om<br />

ons wagenpark te kunnen voorzien. Met<br />

een container vol batterijen kun je slechts<br />

twee vrachtwagens opladen, dus ga maar<br />

na. We onderzoeken nu wat wel haalbaar<br />

is. We krijgen onze eerste elektrische<br />

vrachtwagen in november, daarmee kunnen<br />

we pionieren.<br />

De actieradius van elektrisch rijden<br />

vind ik een interessant punt. Wij maken<br />

namelijk veel stops, waarbij we ook de<br />

laadklep gebruiken. En wat betekent het<br />

als je tegenwind hebt of als de temperatuur<br />

daalt? We hebben aan onze chauffeurs<br />

gevraagd wie er belangstelling heeft om


je problemen”<br />

elektrisch rijden te ontwikkelen. Er zijn<br />

genoeg chauffeurs die hierin mee willen<br />

helpen.<br />

Die milieuzones (toekomstig zeroemissie<br />

zones) zijn ook een thema. Ik<br />

heb meegemaakt dat een collega bij een<br />

adres in Amsterdam aankwam, die niet<br />

in zo’n mileuzone lag. Daar kreeg hij te<br />

horen: rijd maar even naar de achterzijde<br />

van het pand. Blijkt dat gedeelte wel in de<br />

milieuzone te liggen, met als gevolg dat wij<br />

een fikse boete kregen.<br />

Personeel vinden is ook belangrijk,<br />

alhoewel het hier bij Rabelink momenteel<br />

aardig goed gaat. We hebben gelukkig<br />

veel BBL’ers die doorstromen naar ons<br />

bedrijf. Dat gaat niet vanzelf: we bezoeken<br />

regelmatig scholen en laten ons op<br />

verschillende meetings zien. Maar het is<br />

lastig, want we zijn 24/7 aan het werk!<br />

Terwijl dat ook weer mogelijkheden biedt.<br />

Als je late dienst hebt, kun je bijvoorbeeld<br />

je kinderen naar school brengen. Dat heb ik<br />

ook vaak gedaan.<br />

Verder zou ik graag meer vrouwen<br />

achter het stuur willen zien. Met de juiste<br />

hulpmiddelen, zoals elektrische kooiapen,<br />

moet dat toch kunnen? Maar we hebben<br />

momenteel slechts drie chauffeuses.<br />

Helaas.”<br />

Wat zou u graag veranderd zien in de<br />

sector?<br />

“Meer bewustzijn bij de eindconsument<br />

zou een goed idee zijn. Die krijgt morgen<br />

geleverd wat hij vandaag bestelt. Dat zorgt<br />

ervoor dat wij sneller moeten werken. Dat<br />

kan betekenen dat we minder ladingen<br />

kunnen combineren en met een halfvolle<br />

trailer gaan rijden, terwijl de snelle levering<br />

in veel gevallen helemaal niet nodig is.<br />

Het scheelt behoorlijk in de kosten en de<br />

uitstoot van CO 2<br />

.<br />

Meer onderling vertrouwen tussen<br />

transportbedrijven zou ook goed zijn. In mijn<br />

tijd bij Kuehne+Nagel keek een bedrijf mee<br />

naar de planning van meerdere bedrijven<br />

om ladingen te combineren, vooral bij Full<br />

Truck Load-ladingen. Dat werkt! Maar<br />

inmiddels trekken veel bedrijven zich terug<br />

en gaat iedereen weer binnen zijn eigen<br />

planning aan het werk.<br />

Verder ben ik er voorstander van dat<br />

chauffeurs langzaam afbouwen aan het<br />

einde van hun carrière. Door bijvoorbeeld<br />

een dag minder te gaan rijden vanaf hun<br />

60e. Dan groeien ze langzaam naar hun<br />

pensioen toe. Ik heb meerdere echtgenotes<br />

aan de telefoon gehad die informeerden of<br />

hun gepensioneerde man een paar daagjes<br />

terug kon komen, omdat het thuis niet zo<br />

goed verliep. Mijn antwoord is in de meeste<br />

gevallen ja.”<br />

Wat is een hobby of leuke bezigheid<br />

buiten het werk?<br />

“Als ik tijd heb, mag ik graag<br />

mountainbiken/wielrennen, maar momenteel<br />

ben ik veel aan het klussen in het huis van<br />

mijn zoon. Als dat voorbij is, ga ik thuis aan<br />

de slag. Verder doe ik niets liever dan zitten<br />

lezen op een zondag. Ik lees fictie, non fictie<br />

en actiethrillers, heerlijk. “En met voetbal<br />

heb ik niet heel veel, wielrennen is mijn<br />

grote hobby.”<br />

11


Meer dan 20 jaar<br />

hét complete TMS voor<br />

wegtransport<br />

VAN DE TOEKOMST<br />

SaaS, dus klikken en draaien maar<br />

Jaarbeurs Utrecht 8 & 9 november<br />

Bezoek de gratis inspiratiesessie Winstgevend ondernemen in het wegvervoer<br />

Theater Digitale Transformatie of bezoek ons bij stand 03.C060.<br />

mendrix.nl/TL<br />

Bezoek ons op de ICT & <strong>Logistiek</strong> beurs!<br />

8 & 9 November <strong>2023</strong> | U vindt ons in hal 03, stand A056<br />

Expediteur <strong>Transport</strong><br />

Depot Aanlevering<br />

Ontvanger<br />

Controle over uw volledige Supply Chain<br />

Alles uit een hand, boordcomputer & TMS<br />

Het meest flexibele vragenpad<br />

Meer dan 25.000 variabelen<br />

Aanpassen zonder programmeren<br />

www.tislog.nl


ICT<br />

Tekst en beeld Ingrid Damen<br />

Smart tacho 2 inmiddels voldoende verkrijgbaar<br />

Problemen zijn verleden tijd<br />

Het tekort aan smart<br />

tachografen 2 is sinds kort uit<br />

de wereld. “Inmiddels hebben<br />

we er zelfs op voorraad”,<br />

vertelt kwaliteitsmanager<br />

Gerard Baegen van CASU<br />

Utrecht. “Wij kunnen dealers,<br />

tachograafwerkplaatsen en<br />

transportbedrijven die hun<br />

eigen onderhoud plegen, nu goed<br />

beleveren.” De smart tacho<br />

2 is verplicht als het voertuig<br />

vanaf 21 augustus nieuw wordt<br />

geregistreerd.<br />

Tachograaffabrikanten zijn eerst gaan<br />

leveren aan DAF, SCANIA et cetera. “Ik<br />

heb gehoord dat er bij fabrikanten tekorten<br />

waren van 3.000 tachografen versie 2. Maar<br />

die tijd is nu gelukkig voorbij.” Het bedrijf in<br />

Utrecht is importeur van Stoneridge, maar<br />

levert ook VDO. Over een poosje komt er<br />

mogelijk een derde merk, Intellic, bij.<br />

Augustus was niet rooskleurig. Toen<br />

ontving CASU slechts 24 exemplaren van<br />

Stoneridge. En dat terwijl de smart tacho<br />

2 vanaf 21 augustus ook bij een bestaand<br />

voertuig verplicht is als de oudere versie<br />

kapot gaat. “Daarnaast zijn er ombouwers die<br />

langere tijd geleden een voertuig aangeleverd<br />

kregen om deze om te bouwen naar<br />

bijvoorbeeld touringcar of vuilnisauto. Die is<br />

dan uitgerust met een smart tacho 1. Ook die<br />

moet dan worden vervangen”, zegt Baegen.<br />

Wat zouden de voordelen zijn van de<br />

smart tacho 2?<br />

“De gedachte van de EU is dat die het<br />

rijden veiliger maakt, en dat het helpt tegen<br />

uitbuiting. Zo registreert het apparaat<br />

automatisch dat je een grens over gaat. Ook<br />

zou de tachograaf trucjes om het apparaat te<br />

manipuleren, kunnen voorkómen.”<br />

De smart 1 functioneert met twee<br />

‘snelheidssignalen’: allereerst een<br />

bewegingssensor in de versnellingsbak die de<br />

snelheid ten opzichte van de weg registreert.<br />

Deze bewegingssensor moet bij elke<br />

kalibratie herleidbaar verzegeld worden. Als<br />

tweede signaal wordt het Global Navigation<br />

Satelite System (GNSS) gebruikt.<br />

“Bij de smart 2 is daar een derde<br />

signaal bij gekomen’, vertelt Baegen: “In<br />

de tachograaf zit een sensor die beweging<br />

registreert. Ook hier zullen mensen wel<br />

weer wat verzinnen om deze tachograaf te<br />

kunnen beïnvloeden. Er kan namelijk sprake<br />

zijn van behoorlijk economisch gewin en het<br />

geeft veel personen een prettig gevoel om<br />

ondeugend te zijn.”<br />

Wat is opvallend?<br />

“Bijzonder is dat je nu kunt achterhalen welke<br />

kaarten er in de tachograaf hebben gezeten.<br />

Dat is een hulpmiddel voor oom agent. Het<br />

komt namelijk regelmatig voor dat chauffeurs<br />

met passen van een andere persoon de weg<br />

op gaan. Bij een controle komt dat dan naar<br />

voren. Maar de pakkans is best klein. De<br />

Inspectie voor Leefomgeving en <strong>Transport</strong><br />

heeft namelijk niet enorm veel capaciteit.<br />

Daarom zetten ze nu in op data-analyse<br />

en dat is jammer, want daardoor worden<br />

Nederlandse bedrijven vaker onder de loep<br />

genomen dan buitenlandse.”<br />

Hoe vaak worden de tachografen<br />

gecontroleerd?<br />

“Ook de nieuwe exemplaren versie 2<br />

moeten eens per twee jaar worden<br />

gekalibreerd. Hierbij wordt de tachograaf<br />

helemaal opnieuw ingeregeld. De W- en<br />

L-factor worden bepaald en daarna in de<br />

tachograaf geprogrammeerd, zodat snelheid<br />

en afgelegde weg weer correct worden<br />

geregistreerd. Verder wordt de installatie<br />

op eventuele manipulatie onderzocht, zoals<br />

de communicatie tussen de sensor in de<br />

versnellingsbak en de tachograaf zelf.<br />

De W-factor is afhankelijk van de omtrek<br />

van het wiel. Er ontstaat een afwijking als<br />

de banden slijten. Dat is de reden waarom<br />

sommigen de tachograaf juist laten kalibreren<br />

met exemplaren die nog net mogen. Als ze<br />

er vervolgens nieuwe onder leggen, behalen<br />

ze zo’n 2% winst en kunnen de auto’s iets<br />

harder rijden. Het is eigenlijk de bedoeling om<br />

te kalibreren met de juiste banden onder de<br />

vrachtwagen.”<br />

Komen jullie tijdens de kalibratie wel<br />

eens wat tegen?<br />

“Ja, soms zie je ingenieuze apparaten die<br />

de smart tacho manipuleren. Er zijn zelfs<br />

softwarematig gemanipuleerde tachografen<br />

aangetroffen. Die moeten wij dan verwijderen<br />

en dat gaat niet altijd heel gemakkelijk.<br />

Chauffeurs zijn daar niet altijd heel blij mee.”<br />

Gerard Baegen naast een kast met tachografen<br />

uit de geschiedenis.<br />

13


ICT<br />

Tekst Ingrid Damen Beeld Ingrid Damen en Van Uden Bekx<br />

Connected <strong>Transport</strong> Corridors bieden steeds meer mogelijkheden<br />

In het kielzog van de politie<br />

Zeker in de spits is het vaak<br />

vechten om een stukje weg.<br />

Dan zwermen motoren, auto’s,<br />

fietsers, voetgangers, bussen en<br />

vrachtwagens om elkaar heen<br />

om zo snel mogelijk ergens te<br />

komen. Maar voor ambulances<br />

is het anders. Zodra zij opdagen,<br />

springen slimme verkeerslichten<br />

direct op groen. Die techniek,<br />

Connected <strong>Transport</strong> Corridors<br />

(CTC), biedt ook mogelijkheden<br />

voor de transportsector.<br />

De rechten die vrachtwagens krijgen<br />

zijn minder uitgebreid dan die van<br />

ambulances en politie. Deze diensten<br />

krijgen onvoorwaardelijke prioriteit, want<br />

in hun geval kan het gaan om leven of<br />

dood. “Maar je kunt je voorstellen dat we<br />

wel dezelfde technieken gebruiken. Denk<br />

alleen al aan snellere doorstroming van<br />

zwaar transport met begeleidingsvoertuigen<br />

en vrachtwagens met gevaarlijke stoffen<br />

zoals uranium. Niet in de centra, want<br />

daar hoeven ze sowieso niet te zijn,<br />

maar op de ringwegen.” Dit vertelt Twan<br />

Goossens (foto), bestuurslid van DALTI,<br />

branchevereniging voor ICT-leveranciers in<br />

het transport (en oprichter van Mobicoach),<br />

onder het genot van een kop koffie.<br />

Branchevereniging DALTI zet zich<br />

in voor standaardisatie. Het idee is dat<br />

fleetmanagementsystemen van leden<br />

kunnen samenwerken met die van<br />

concullega’s. ‘Wat heeft je klant aan<br />

jouw software als deze niet integreert<br />

met systemen voor aansluitende<br />

bedrijfsprocessen?’ schrijft DALTI op haar<br />

site. “Vergelijk het met de bankenwereld”,<br />

verduidelijkt Goossens. “iDEAL is een mooi<br />

14 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

voorbeeld. Dat online betaalmiddel is een<br />

vliegwiel geworden. Een bank zou buiten<br />

spel staan als ze iDEAL niet zou gebruiken.”<br />

Intelligente wegen<br />

Samen met collega Logi-App heeft<br />

Mobicoach een standaard interface voor<br />

Connected <strong>Transport</strong> Corridors (CTC)<br />

ontwikkeld. Innovatief mobliteitsprogramma<br />

SmartwayZ, dat als doel heeft om de wegen<br />

in ons hele land intelligent te maken, vroeg<br />

de twee bedrijven om een voortrekkersrol<br />

te vervullen hiervoor. SmartwayZ is een<br />

initiatief van ruim 200 partners: onder<br />

andere het ministerie van Infrastructuur en<br />

CTC-pakketten<br />

ICT-bedrijven in het transport kunnen<br />

hun eigen fleetmanagementsysteem<br />

gebruiken voor CTC, op basis van<br />

het ontwikkelde standaard interface.<br />

“Ik verwacht dat de verschillende<br />

aanbieders met een eigen pakket<br />

zullen komen. Dat kan variëren van<br />

een beperkt tot een heel uitgebreid<br />

aanbod”, zegt DALTI-bestuurslid Twan<br />

Goossens.<br />

Zie www.connectedtransport.nl<br />

Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies<br />

Noord-Brabant en Limburg, gemeenten,


Uitgeruste chauffeurs en<br />

snellere ritten<br />

Van Uden Bekx <strong>Transport</strong> in Beek<br />

en Donk wil vol aan de bak met<br />

CTC. De transporteur draaide met<br />

vier vrachtwagens mee met een<br />

test van een half jaar, en die leverde<br />

veel voordelen op. Daarom heeft de<br />

transporteur onlangs een subsidieaanvraag<br />

gedaan voor 30 auto’s,<br />

die voornamelijk Noord-Brabant en<br />

Limburg als werkgebied hebben.<br />

Het transportbedrijf is gevestigd<br />

aan de provinciale weg N279. De<br />

verkeerslichten in de buurt zijn<br />

allemaal slim, en verbonden met<br />

de software in de vrachtwagens.<br />

Op de boordcomputer is dan ook<br />

te zien wat het verkeerslicht gaat<br />

doen. Wordt het groen, en zo ja,<br />

over hoeveel seconden? Algemeen<br />

directeur Wilbert van Uden: “Dan<br />

kan de chauffeur de vrachtwagen<br />

bijvoorbeeld laten uitrollen. Of de<br />

chauffeur krijgt de melding dat het<br />

licht op rood blijft.” Hij roemt ook de<br />

grotere veiligheid als gevolg van CTC<br />

op de boordcomputer, vanwege de<br />

filemeldingen en waarschuwingen bij<br />

ongelukken bijvoorbeeld.<br />

Aan het systeem is een slimme<br />

bandenspanningsmeter verbonden,<br />

een sensor in de weg die vlakbij het<br />

bedrijf zit. “Daarmee kun je zien of<br />

de bandenspanning goed is. Met de<br />

juiste spanning rijden is veiliger.”<br />

Van Uden somt meer voordelen<br />

op: “De ritten kosten minder tijd,<br />

de remmen en de banden van de<br />

vrachtwagens slijten minder snel en<br />

we verbruiken minder diesel en LNG.<br />

En nog belangrijker: de chauffeurs zijn<br />

veiliger en voelen zich na een werkdag<br />

meer uitgerust.”<br />

bedrijven en kennisinstellingen.<br />

En Goossens ziet een mooie toekomst<br />

als hij de mogelijkheden van CTC op zijn<br />

netvlies heeft. Want die zijn talrijk en er<br />

komen er steeds bij. “De basis ligt er nu.<br />

Diverse systemen communiceren met<br />

elkaar. Nu kan er meer informatie overheen.<br />

Zo kunnen we op het beeldscherm in<br />

de vrachtwagen de rijbanen tonen van<br />

de snelweg waar de chauffeur zich op<br />

bevindt. Dat zijn er bijvoorbeeld drie. Als<br />

de rechterbaan is afgesloten, zie je daarop<br />

een rood kruis; elk matrixbord is namelijk<br />

verbonden met het dashboard. Verder is<br />

ieder verkeersbord gekoppeld, zodat de<br />

maximum snelheid voor de vrachtwagen<br />

eveneens steeds zichtbaar is.”<br />

Pech<br />

Het is daarnaast mogelijk om de chauffeur<br />

te laten weten dat er in de buurt een<br />

pechgeval staat. Die informatie komt binnen<br />

via cloudservice providers. “De politie,<br />

wegbeheerders en Rijkswaterstaat filteren<br />

de gegevens en bieden de thema’s aan<br />

die interessant zijn voor mensen achter het<br />

stuur.”<br />

Informatie over de toegankelijkheid van<br />

binnensteden zal ook op deze manier gaan<br />

worden gedeeld, denkt hij. “Gemeenten<br />

zullen via CTC aangeven welke paaltjes<br />

tussen welke tijdstippen de grond in zakken<br />

om vrachtwagens door te laten. Ook als dat<br />

eenmalig anders is.” Als dit werkelijkheid<br />

wordt, hoeven transportbedrijven niet<br />

meer een dag van tevoren hun kenteken<br />

in te voeren in een systeem om dat gebied<br />

binnen te kunnen.<br />

De kartrekker van CTC denkt voor<br />

de toekomst ook aan communicatie<br />

met spoorwegovergangen. Verder<br />

kunnen terminals en havens bijvoorbeeld<br />

berichten sturen aan berijders als het<br />

op een bepaald moment erg druk is. En<br />

reserveringen van parkeerplaatsen voor<br />

overnachtingen via CTC zitten in de pijplijn.<br />

Voetje sturen<br />

Resultaat: de chauffeur beschikt over<br />

meer informatie. “Diegene ziet bijvoorbeeld<br />

op het beeldscherm over hoeveel<br />

seconden dat verkeerslicht groen wordt<br />

en kan op basis daarvan zijn of haar<br />

voetje sturen”, schetst Goossens. En als<br />

flexibele verkeerslichten eerder groen<br />

worden, scheelt het tijd. Doordat de<br />

chauffeur verder minder vaak hoeft te<br />

remmen, verbruikt de vrachtwagen minder<br />

brandstof. Dat scheelt ook CO 2<br />

-uitstoot<br />

en de banden gaan langer mee. De<br />

verkeersveiligheid neemt eveneens toe.<br />

Daarnaast heeft de chauffeur minder<br />

last van irritatie en de lading komt eerder<br />

op de bestemming! Met CTC tot slot is<br />

het mogelijk om de controleur digitaal te<br />

informeren.<br />

Subsidiemogelijkheden<br />

Via SmartwayZ kunnen transportbedrijven subsidie aanvragen voor Connected<br />

<strong>Transport</strong>. Het bedrag is 70 euro per voertuig. Het is mogelijk om een<br />

tegemoetkoming aan te vragen tot 14 december <strong>2023</strong>. Voorwaarde is wel dat de<br />

transporteur in Noord-Brabant of Limburg gevestigd is, of daar veel rijdt.<br />

Ga naar https://www.smartwayz.nl/nl/smart-logistics/slimme-toepassingen-transport/<br />

ontdek-connected-transport/#cta-final-footer.<br />

15


CHAUFFEURS<br />

NODIG?<br />

STL werkt voor jou!<br />

Maak gebruik van de 75% subsidie om eigen mensen<br />

door te laten stromen.<br />

stl.nl/ikzoekvrachtwagenchauffeurs


Transparantie is eenvoudig!<br />

TrailerConnect ® Data Management Center<br />

Toegang tot alle belangrijke realtime zichtbaarheid en businessplatforms<br />

maken het TrailerConnect ® Data Management Center van Schmitz Cargobull<br />

tot het controlecentrum voor de gecontroleerde uitwisseling van gegevens en<br />

zorgen voor een transparante supply chain tussen expediteurs en hun verladers.<br />

Zo werkt veilige gegevensoverdracht!<br />

schmitz.cargobull.com/data-management-center


Centric Supply Chain Solutions<br />

Een toekomstbestendig<br />

warehouse met een<br />

geavanceerd WMS<br />

Eén van de belangrijkste uitdagingen op dit moment in<br />

warehouses is personeelstekort. Deze uitdaging kun je<br />

aangaan met de juiste combinatie van een geavanceerd<br />

Warehouse Management Systeem (WMS) en robotisering<br />

met slimme technologieën.<br />

Het WMS zorgt voor efficiënte aansturing van personeel<br />

en maximaliseert de productiviteit, terwijl robots en<br />

automatisering repetitieve taken overnemen en zo de<br />

werkdruk verlichten.<br />

Wil je meer weten over dit<br />

onderwerp? Ontmoet ons dan<br />

tijdens ICT & <strong>Logistiek</strong> <strong>2023</strong><br />

(standnummer 03.A059) op 8 en<br />

9 november in de Jaarbeurs te<br />

Utrecht.<br />

Meld je hier aan via de QR code:<br />

Every mile with a<br />

small footprint<br />

is a big mile<br />

Get future-proof insights<br />

into your carbon emissions<br />

Visit us at<br />

ICT & LOGISTIEK<br />

8 & 9 November<br />

Jaarbeurs Utrecht<br />

booth 03.D080<br />

bigmile.eco<br />

Advertentie-BigMile-204x131mm.indd 1 09-<strong>10</strong>-2341 11:27


Column Cuno Vat<br />

Beeld Christiaan Krouwels<br />

Security en persoonlijk<br />

contact hand in hand<br />

De steeds maar groeiende rol van ICT in ons dagelijkse–business-leven, maakt ook<br />

het belang van security steeds groter. Van phishing via malware naar het helemaal<br />

platleggen van netwerken -en dus bedrijven- de hoeveelheid bedreigingen is aanzienlijk<br />

en de impact ervan enorm. Om de bad guys voor te zijn, maken de good guys steeds<br />

nieuwe beveiligingsplannen. Beveiligingssoftware, wachtwoordprotocollen en pentesten zijn<br />

onderdeel van een veilige omgeving geworden. En zorgen ervoor dat informatie en fysieke<br />

goederen zich veilig over de wereld kunnen blijven verplaatsen.<br />

Maar het vak van expediteur blijft ook gewoon nog steeds gebaseerd op persoonlijk<br />

contact. Mensen maken de business. Die vinden creatieve oplossingen, doen onverwachte<br />

dingen. En dat verdraagt zich soms lastig met protocollen en procedures. ‘Klantgericht zijn’<br />

betekent vaak iets extra’s doen, juist buiten de standaard om. Net dat stapje extra zetten,<br />

maakt in ons vak het cruciale verschil. Tegelijkertijd is er de begrijpelijke drang en dwang om<br />

de hele omgeving veiliger te maken en dus vaak te organiseren en standaardiseren.<br />

Dit is een van de vragen waar onze sector voortdurend nieuwe antwoorden op moet vinden.<br />

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de flexibiliteit van de supply chains overeind blijft, zonder<br />

afbreuk te doen aan de fysieke en digitale security? Hoe houden we het persoonlijke in<br />

stand, zonder de veiligheid in gevaar te brengen? Hoe kunnen we het beste van de twee<br />

werelden combineren?<br />

Slimme pasjes, heldere toegangscodes en AI-ondersteunde biometrie, al deze<br />

IT-maatregelen spelen een belangrijke rol in het creëren van veilige goederenstromen.<br />

Maar op deze plek zet ik ook graag de menselijke rol in het zonnetje. Ken je klanten, en<br />

onderhoud die relaties met persoonlijk contact. Verdiep je in hun manier van werken en<br />

hoe zij binnen hun bedrijf de dingen doen. Dergelijke kennis vergroot de kans op proactief<br />

handelen, want ook in onze sector is voorkomen beter dan genezen.<br />

En ken ook je eigen collega’s, ken hun sterke en zwakke punten. Datadiefstal en<br />

phishing-hacks komen vaak door het gedrag van eigen medewerkers, al dan niet bewust.<br />

Persoonlijk contact maakt dat we beter in staat zijn de zwakke plekken proactief te<br />

identificeren.<br />

Ik denk echt dat persoonlijk contact de basis blijft voor succes in onze sector. Mensen<br />

blijven zaken doen met mensen. Natuurlijk ondersteund door veiligheidscamera’s en<br />

toegangspassen en wachtwoordprotocollen. Maar het zijn onze klanten en onze collega’s<br />

die het verschil zullen maken. Ook in de toekomst.<br />

Cuno Vat is ceo bij Neele-Vat Logistics<br />

19


ICT<br />

Tekst en Beeld Ruud van Roosmalen<br />

Docent ICT & <strong>Logistiek</strong> Jan van Elderen<br />

“Alleen data driven<br />

organisaties zullen overleven”<br />

Wie het over logistiek heeft,<br />

heeft het ook over IT. Want<br />

logistiek en IT zijn tegenwoordig<br />

onlosmakelijk met elkaar<br />

verbonden. Maar wat zijn<br />

momenteel de trends op logistiek<br />

IT-gebied en waar gaat het qua<br />

technologie naartoe? Jan van<br />

Elderen, docent ICT en <strong>Logistiek</strong><br />

aan Breda University of Applied<br />

Sciences (BUas): “Hét buzzword<br />

van dit moment is zonder enige<br />

twijfel Artificial Intelligence.”<br />

Momenteel staat het digitaliseren van<br />

processen volop in de spotlights,<br />

zowel bij logistiek onderzoek als het<br />

bedrijfsleven. Sommigen noemen dit ook wel<br />

digital transformation of data-driven werken.<br />

Er is hierbij een duidelijk verschil tussen de<br />

grote logistieke dienstverleners en de kleine<br />

bedrijven met een stuk of vijf vrachtwagens<br />

en enkele medewerkers. Grote organisaties<br />

zijn volop bezig met next-generation<br />

solutions. Kleine bedrijven onderzoeken nu<br />

of ze zelf ook over data beschikken, voeren<br />

orders nog handmatig in Excel in en moeten<br />

de overstap van papieren afvinklijsten naar<br />

barcodescanning soms nog maken.<br />

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen<br />

op IT-gebied in de logistiek?<br />

Docent ICT en <strong>Logistiek</strong> Jan van Elderen<br />

van BUas: “Dat zijn onder andere het<br />

optimaliseren van processen en creëren<br />

van nieuwe waarden met behulp van<br />

big data en het gebruik van slimme<br />

sensoren die met internet verbonden zijn.<br />

Ook gaat het om toepassingen voor de<br />

blockchain, het 3d-printen van bijvoorbeeld<br />

spareparts en bijvoorbeeld het gebruik van<br />

20 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

exo-skeletten door orderpickers, zodat zij<br />

snel zware producten kunnen verplaatsen<br />

zonder heftruck. Maar hét buzzword<br />

van dit moment is zonder enige twijfel<br />

Artificial Intelligence (AI). AI verwijst naar<br />

de ontwikkeling van computersystemen<br />

die in staat zijn taken uit te voeren die<br />

normaal gesproken menselijke intelligentie<br />

vereisen. Denk aan het begrijpen van<br />

natuurlijke taal, probleemoplossing en leren<br />

van gegevens. Deze technologie biedt<br />

mogelijkheden voor efficiëntere en slimmere<br />

(logistieke) processen. Sinds de lancering<br />

van ChatGPT vorig jaar, is AI gewoon<br />

ontploft. Machine learning was een van<br />

de eerste soorten AI. Tegenwoordig zijn<br />

er echter heel veel verschillende soorten.<br />

Het gaat dan om grote programma’s,<br />

maar ook om kleine tools voor gebruik op<br />

een mobiele telefoon. Je hoeft maar even<br />

op internet te zoeken om direct tientallen<br />

verschillende AI-apps te vinden. Bijvoorbeeld<br />

voor schrijven, redigeren en vertalen van<br />

teksten, om zaken te virtualiseren en voor<br />

planning, transport en het nemen van<br />

managementbeslissingen.”<br />

Wat maakt AI tot de belangrijkste<br />

gamechanger in de logistiek?<br />

“Een mens kan over het algemeen maar<br />

een bepaald aantal stappen vooruit<br />

denken, en een beperkt aantal verbanden<br />

leggen. Een oplossing die gebruikmaakt<br />

van AI kan dat veel beter. Met behulp van<br />

slimme algoritmen zijn dit soort systemen<br />

in veel gevallen ook nog zelflerend. Op<br />

basis van historische gegevens kunnen ze<br />

voorspellingen doen over de toekomst.”<br />

“De voorspelbaarheid is een van de<br />

belangrijkste uitdagingen in de logistiek.<br />

Want waarom moeten bedrijven flexibel zijn<br />

en wat maakt het moeilijk om te bepalen<br />

waar je voor de lange termijn in moet<br />

investeren? Dat komt omdat het erg lastig<br />

is om te voorzien wat er in de toekomst<br />

gaat gebeuren. Maar als je nu al weet<br />

hoe de wereld er over vijf jaar uitziet, kun<br />

je uitrekenen hoeveel en wat voor soort<br />

vrachtwagens je nodig hebt, hoeveel<br />

magazijnruimte er moet zijn en wanneer het<br />

interessant is om robots aan te schaffen.<br />

Met digitale oplossingen zoals AI kan de<br />

voorspelbaarheid van allerlei processen op<br />

een hoger niveau worden gebracht. Dus je<br />

weet dan veel beter wat er gaat komen, wat<br />

we nu moeten doen en waar straks kansen<br />

liggen. Daarom kunnen AI-applicaties<br />

bedrijven enorm goed ondersteunen bij<br />

het nemen van beslissingen over allerlei<br />

verschillende zaken.”<br />

Hoe kunnen logistieke bedrijven<br />

participeren in de toenemende<br />

digitalisering en automatisering van de<br />

sector?<br />

“Er is momenteel een verschuiving in<br />

de wijze waarop bedrijven over de juiste<br />

hardware en software kunnen beschikken.<br />

In het verleden pionierden alleen grote<br />

bedrijven met nieuwe applicaties en<br />

toepassingen. Want er was veel kapitaal<br />

nodig om de benodigde licenties,<br />

apparatuur, software en knowhow aan te<br />

kunnen schaffen. Tegenwoordig wordt harden<br />

software echter ook als service geleverd.<br />

Dus wat doe je als je een beetje handig<br />

bent? Je neemt iemand in dienst die net is<br />

afgestudeerd. Die laat je een nieuw systeem<br />

op basis van ‘as a service’ implementeren,<br />

waarbij je betaalt per gebruiker per klik. Een<br />

paar dagen later ben je dan operationeel,<br />

tegen vaste gebruikskosten zonder<br />

grote initiële investering, hooguit enkele<br />

dagen ondersteuning van de partij die de >>


“Je moet niet<br />

bang zijn om<br />

te falen”<br />

Jan van Elderen: “Hét buzzword van dit moment<br />

is zonder enige twijfel Artificial Intelligenge.”<br />

21


ICT<br />

Over Jan van Elderen<br />

Jan van Elderen (36) is sinds 2016 werkzaam aan BUas als docent ICT en <strong>Logistiek</strong>.<br />

Hij geeft les over de digitale aspecten die bij logistiek om de hoek komen kijken<br />

en is medeverantwoordelijk voor onderwijsvernieuwing op zijn vakgebied. Naast<br />

onderwijs geeft Van Elderen voordrachten en lezingen op congressen en symposia<br />

en is hij mede-auteur van het kortgeleden verschenen volledig digitale eduboek,<br />

getiteld <strong>Logistiek</strong>: De basis (uitgever: Edumundo).<br />

service levert. Voorwaarden zijn wel dat er<br />

voldoende kennis in huis is en commitment<br />

van het management. Maar dan kan ook<br />

de onderkant van het logistieke mkb<br />

interessante digitaliseringsstappen zetten.”<br />

In hoeverre stellen technologische<br />

ontwikkelingen eisen aan de logistieke<br />

BUas-opleidingen?<br />

“De wereld verandert sneller dan ooit.<br />

Hierdoor is een vierjarige opleiding niet<br />

meer levenslang houdbaar. Iedereen moet<br />

dus continu blijven leren. Dat vereist een<br />

andere mindset, zowel van studenten<br />

als opleidingen. In de oude situatie<br />

hadden we het nog over opleidingen in<br />

bepaalde vakgebieden, zoals logistiek.<br />

Langzamerhand worden deze klassieke<br />

denkbeelden overstegen. Er ontstaat steeds<br />

meer overlap en verbondenheid tussen<br />

studierichtingen.”<br />

Hoe spelen jullie daar als logistiek<br />

opleidingsinstituut op in?<br />

“Neem bijvoorbeeld onze opleiding Data<br />

Science en AI, die wij sinds kort aanbieden.<br />

Daar blijkt een enorme interesse voor te<br />

zijn. We gaan er vanuit dat eigenlijk voor<br />

ieder vakgebied een stuk specialisme op<br />

AI-gebied nodig is. Daarom maken we onze<br />

opleiding Data Science en AI vakgebiedoverstijgend.<br />

Dat doen we door vanuit<br />

verschillende studierichtingen een aantal<br />

specialisten aan te stellen die de verbinder<br />

zijn van deze nieuwe technologie vanuit<br />

hun eigen domein. Dus weg uit dat ‘in<br />

studiehokjes’-denken.”<br />

Wat betekent dit voor studenten en<br />

professionals die carrière willen maken<br />

in IT en <strong>Logistiek</strong>?<br />

“Een student leert niet meer lineair. Ons<br />

22 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

educatieboek is opgebouwd uit kleine<br />

voorbeelden, gekoppeld aan stukjes theorie.<br />

Ga de toepassing maar in, doe er ervaring<br />

mee op, hoe zit dit, hoe zit dat, dan weer<br />

door naar het volgende onderwerp. Omdat<br />

het boek digitaal is, kunnen we direct<br />

inspelen op de actualiteit en is er op allerlei<br />

gebied interactie mogelijk met de studenten.<br />

Wat ik ook iedereen wil meegeven is dat je<br />

niet bang moet zijn om te falen. Dus gewoon<br />

doen. Want op het moment dat jij iets doet<br />

en het lukt niet, doe je het de volgende keer<br />

beter. En ga niet zelf het wiel uitvinden, maar<br />

zoek kennis bij elkaar en op het internet.<br />

Kennis is overal beschikbaar.”<br />

Hoe verwacht u dat de logistieke<br />

bedrijvigheid er over pakweg een jaar of<br />

tien uitziet in Nederland?<br />

“Bedrijven zonder voldoende techniek zullen<br />

het niet redden binnen de logistiek. De<br />

marges zijn dun en als er een partij is die het<br />

een paar procent efficiënter doet, ga je in de<br />

min. Dus moet je processen slim aanpakken<br />

en daar zijn technieken onmisbaar voor.<br />

Daar komt nog bij dat ik in de toekomst<br />

vaker disrupties van ketens verwacht door<br />

black swans (onverwachte gebeurtenissen),<br />

zoals eerder de kredietcrisis, covid en<br />

dergelijke. Om de gevolgen daarvan te<br />

beperken, moet je snel schakelen en<br />

weerbaar zijn. Ook daar is technologie voor<br />

nodig. Ik verwacht daarom dat uiteindelijk<br />

alleen data driven organisaties in de sterk<br />

veranderende logistieke sector zullen<br />

overleven.”<br />

Jan van Elderen is een verbinder, praktijkgericht,<br />

en gefascineerd door efficiency en digitale<br />

vernieuwing.


ICT<br />

Tekst Anita Hestens<br />

Ceo van BigMile over rapportage CO 2<br />

-uitstoot per zending:<br />

“Wet CSRD zorgt voor grote<br />

doorbraak”<br />

<strong>Transport</strong>bedrijven een platform<br />

bieden voor het uniform<br />

gecertificeerd berekenen van de<br />

CO 2<br />

-uitstoot per zending én de<br />

data via een eigen platform delen<br />

met hun verlader. Dat biedt<br />

BigMile haar klanten met haar<br />

product carbon-analytics. Ceo<br />

Dyon van Gaans verwacht dat<br />

de wetgeving CSRD voor een<br />

grote doorbraak gaat zorgen.<br />

“Alle transportbedrijven gaan<br />

hier uiteindelijk onder vallen.”<br />

Als initiatief van Connekt is BigMile<br />

zes jaar geleden begonnen om de<br />

CO 2<br />

-uitstoot in de supply chain gecertificeerd<br />

door te rekenen. Lean & Green-deelnemers<br />

mochten hier direct gebruik van maken.<br />

Toen drie jaar geleden de subsidie stopte, is<br />

BigMile als commercieel bedrijf doorgegaan,<br />

met Connekt nog steeds als aandeelhouder.<br />

Inmiddels werken er dertien medewerkers bij<br />

de organisatie, waarvan Dyon van Gaans in<br />

februari 2022 ceo werd.<br />

Carbon-analytics<br />

Alle Lean & Green-deelnemers maken<br />

gebruik van de carbon-analytics. Maar ze<br />

hebben niet per se toegang tot de complete<br />

functionaliteit. Van hen hebben twintig<br />

bedrijven hebben, naast 58 andere klanten,<br />

de volledige applicatie carbon-analytics<br />

aangeschaft. “Hiermee kunnen zij met<br />

hun hele supply chain in ons platform de<br />

CO 2<br />

-uitstoot per zending berekenen en hun<br />

planningsdata delen met hun verladers en<br />

opdrachtgevers. Iedere verlader krijgt met<br />

een eigen inlogcode zijn eigen data te zien”,<br />

aldus Van Gaans.<br />

Er zijn meerdere manieren om de<br />

CO 2<br />

-uitstoot vast te stellen. Van Gaans<br />

wijst erop dat BigMile met haar softwareoplossing<br />

volledig voldoet aan de ISO-norm<br />

ISO14083. “We verwachten dat de ISO-norm<br />

de nieuwe, internationale standaard wordt bij<br />

de berekening en toewijzing van CO 2<br />

-uitstoot.<br />

Omdat ons platform multimodaal is en geldt<br />

voor alle vormen van goederenvervoer, willen<br />

wij hét platform worden voor de berekening<br />

van de CO 2<br />

-uitstoot per transportzending.<br />

Toch zijn nu alleen nog maar de koplopers<br />

in het transport op het gebied van<br />

duurzaamheid bezig met de berekening van<br />

de CO 2<br />

-uitstoot. Dat gaat veranderen door<br />

de komst van de Corporate Sustainability<br />

Reporting Directive (CSRD). Dat gaat voor<br />

een doorbraak zorgen van BigMile”, zo<br />

verwacht Van Gaans.<br />

Vermelding op offerte<br />

Als gevolg van de CSRD-wet is een groep<br />

van 50.000 bedrijven in Europa vanaf<br />

2025 verplicht om te rapporteren over hun<br />

duurzaamheidsprestaties. Steeds meer<br />

organisaties krijgen hiermee te maken,<br />

ook ondernemingen die niet direct onder<br />

de regeling vallen. Zij zijn bijvoorbeeld wel<br />

toeleverancier voor zo’n CSRD-plichtig<br />

bedrijf.<br />

De CO 2<br />

-rapportage moet volgens de<br />

CSRD-wet worden goedgekeurd met een<br />

accountantsverklaring. De ervaring van Van<br />

Gaans is dat de meeste bedrijven nog even<br />

de kat uit de boom kijken wat de berekening<br />

betreft. Toch vragen steeds meer verladers<br />

en opdrachtgevers hiernaar. “Evofenedex<br />

adviseert haar leden om vervoerders een<br />

offerte te laten maken met vermelding van<br />

de CO 2<br />

-uitstoot van het transport.” Zodat<br />

bedrijven niet alleen op kosten een selectie<br />

maken, maar ook op duurzaamheid.<br />

Met de ingevoerde data en analyses<br />

BigMile-ceo Dyon van Gaans: “Awareness van<br />

CO 2<br />

-uitstoot wordt steeds groter. Evofenedex<br />

adviseert haar leden om vervoerders een offerte<br />

te laten maken met vermelding van de CO 2<br />

-<br />

uitstoot van het transport.”<br />

ontstaan inzichten om de CO 2<br />

-uitstoot<br />

terug te brengen. Van Gaans: “Je kunt met<br />

ons platform ook verschillende scenario’s<br />

doorrekenen. Als je bijvoorbeeld met een<br />

andere brandstof zoals bio-fuel, of gedeeltelijk<br />

elektrisch gaat rijden, wat gebeurt er dan met<br />

de uitstoot? En wat wordt de CO 2<br />

-uitstoot als<br />

je voor een deel binnenvaart gaat gebruiken?”<br />

Awareness groter<br />

Van Gaans ziet dat de awareness voor dit<br />

fenomeen steeds groter wordt: “In Frankrijk<br />

staat de CO 2<br />

-uitstoot al op de vrachtbrief<br />

vermeld. Het doorbelasten van deze uitstoot<br />

is een vervolgstap met de komst van de<br />

wettelijke CO 2<br />

-toeslag. In Duitsland wordt<br />

al gesproken over een toeslag van 90 euro<br />

per ton CO 2<br />

-uitstoot. Dat zal waarschijnlijk<br />

Europees gebeuren. In ieder geval zijn<br />

bedrijven met BigMile goed voorbereid op de<br />

komende ontwikkelingen.”<br />

23


Advertorial<br />

Groeiambities waarmaken?<br />

Kies voor<br />

professionaliteit in opleiden<br />

Snelgroeiende, ambitieuze<br />

transport en logistieke<br />

bedrijven kunnen niet zonder<br />

goed opgeleid personeel. Het<br />

vinden, binden en betrokken<br />

houden van medewerkers is<br />

noodzakelijk om de kwaliteit<br />

van de dienstverlening te<br />

garanderen. Twee bedrijven die<br />

weten hoe je het zelf opleiden van<br />

medewerkers aanpakt zijn Nassau<br />

Sneltransport en Bos Logistics.<br />

Wij spraken met ze over hun<br />

vooruitstrevende opleidingsbeleid.<br />

De vraag naar een partner in opleiden<br />

kwam voor Bos Logistics voort uit<br />

de ambitieuze HR ontwikkelagenda van de<br />

organisatie.<br />

“Een van de belangrijkste wensen<br />

was een breed e-learningpakket voor de<br />

medewerkers. In 2021 maakten we de<br />

keuze om met het leerplatform van THAR te<br />

werken,” vertelt Sake-Christiaan Stelpstra,<br />

Manager People.<br />

Ontwikkelpaden binnen Bos<br />

Voor het opleiden van medewerkers heeft<br />

Bos ontwikkelpaden ingericht. Zo kunnen<br />

medewerkers doorgroeien van B naar<br />

CE-chauffeur of van loodsmedewerker naar<br />

ploegleider.<br />

Samen met THAR heeft Bos Logistics<br />

organisatiespecifieke e-learnings ontwikkeld,<br />

bijvoorbeeld voor de introductie van nieuwe<br />

medewerkers.<br />

Nascholing met e-learning<br />

Bos Logistics is specialist in wegtransport<br />

voor lucht- en zeevracht.<br />

“De veiligheid van onze medewerkers en<br />

hun omgeving is erg belangrijk. We focussen<br />

niet alleen op onboarding en scholing maar<br />

ook op de nascholing van medewerkers.”<br />

Het opleidingsproces<br />

digitaliseren<br />

Voor Bos Academy is het heel belangrijk om<br />

overzicht te houden in opleidingsdata. Daar<br />

helpen de overzichten van THAR bij.<br />

“Via THAR kunnen we meteen actie<br />

ondernemen wanneer een certificaat<br />

verloopt. Het leerplatform van THAR is<br />

gekoppeld met AFAS. Deze werkwijze sluit<br />

naadloos aan op de strategische pijler van<br />

Bos Logistics om een data- en ICT cultuur te<br />

creëren.”<br />

Zo maak je leren aantrekkelijk<br />

“Onze chauffeurs en magazijn-medewerkers<br />

hebben vaak te maken met wachttijden<br />

omdat een lading er nog niet is. Het is<br />

aantrekkelijk om die tijd efficiënt te gebruiken<br />

voor het volgen van e-learnings.<br />

THAR geeft ons de mogelijkheid om<br />

medewerkers goed te onboarden en te<br />

ontwikkelen. Dit is erg belangrijk gezien de<br />

snelle groei van Bos Logistics.<br />

24 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


Op 8 en 9 november staat THAR op<br />

ICT & <strong>Logistiek</strong> in de jaarbeurs in Utrecht.<br />

Kom langs op STAND 03.D084<br />

We geven prioriteit aan de veiligheid,<br />

gezondheid en duurzame inzetbaarheid<br />

van onze medewerkers. Én zorgen ervoor<br />

dat medewerkers kunnen investeren in hun<br />

persoonlijke ontwikkeling.”<br />

In <strong>2023</strong> werd Bos Logistics<br />

Best-in-Class op het onderdeel<br />

‘innovaties in arbeid en scholing’<br />

in de Top <strong>10</strong>0 <strong>Logistiek</strong><br />

Dienstverleners.<br />

Nassau Sneltransport werkt sinds 2020<br />

met THAR. Het bedrijf was net ontstaan<br />

uit een fusie van twee gerenommeerde<br />

transportbedrijven. Dit bracht een flinke<br />

schaalvergroting met zich mee.<br />

“De noodzaak om het opleiden van<br />

medewerkers te professionaliseren kwam<br />

al gauw om de hoek kijken,” vertelt Tim<br />

Suijkerbuijk, Mededirecteur en Security<br />

Manager bij Nassau Sneltransport.<br />

Professionaliteit in opleiden<br />

“Als sneltransportbedrijf heb je veel chauffeurs<br />

in dienst die Code 95 nascholing moeten<br />

doen. Zonder nascholingspunten mogen ze<br />

niet meer rijden als beroepschauffeur.<br />

Professionaliteit in opleiden is dan erg<br />

belangrijk. In de software van THAR vonden<br />

we die professionaliteit. Door signalen<br />

te bundelen hebben we meer structuur<br />

en gemak bij het organiseren van de<br />

opleidingen.<br />

Inmiddels gebruiken we THAR voor meer<br />

dan Code 95 nascholing.<br />

Onze medewerkers werken met de EPT<br />

en de laadklep en moeten laden en lossen<br />

op luchthavens. Dan zijn intern transport en<br />

medewerker luchtvracht cursussen belangrijk<br />

voor de veiligheid.”<br />

Het kennisniveau op peil houden<br />

“Het op peil houden van het kennisniveau<br />

binnen de organisatie vinden we erg<br />

belangrijk. Daarom hebben we samen met<br />

THAR het boekwerk met veiligheidsnormen<br />

gedigitaliseerd.<br />

Deze staat nu bij het maatwerk op ons<br />

platform als interactieve e-learning ‘Veilig en<br />

verantwoord werken’.”<br />

De kennis testen<br />

“Door in de e-learning afwisselend gebruik<br />

te maken van tekst en verschillende soorten<br />

beeldmateriaal wordt de aandacht van<br />

chauffeurs beter vastgehouden dan bij het<br />

leren uit een boek. De e-learning wordt<br />

afgewisseld met vragen. Zo komen we te<br />

weten of de informatie ook echt begrepen<br />

wordt.”<br />

Geautomatiseerde borging<br />

De voortgang van medewerkers kunnen we<br />

heel eenvoudig bijhouden via het platform.<br />

De borging van de resultaten is heel<br />

belangrijk. Zo kunnen we altijd aantonen dat<br />

we onze medewerkers de juiste instructies<br />

meegeven om veilig te kunnen werken.<br />

“Door signalen te<br />

bundelen hebben<br />

we meer structuur<br />

en gemak bij het<br />

organiseren van de<br />

opleidingen”<br />

25


ICT<br />

Tekst Annelies van Stijn Beeld Shutterstock en René Knapen<br />

Selectie van software en softwareleveranciers<br />

“Een nieuw TMS, WMS of FMS:<br />

bezint voor je begint”<br />

De zoektocht naar en<br />

selectie van leveranciers en<br />

de TMS-, WMS- en FMSsoftwareapplicaties<br />

die zij<br />

aanbieden, is complex. Al snel<br />

zie je door de bomen het bos<br />

niet meer. Daarom organiseert<br />

DALTI, vereniging van ICTleveranciers<br />

voor transport en<br />

logistiek kennissessies tijdens de<br />

ICT & <strong>Logistiek</strong>beurs, samen<br />

met ICT & <strong>Logistiek</strong>. Doel:<br />

bezoekers tips en richting geven.<br />

Een TMS, WMS of FMS wordt regelmatig<br />

vervangen. Dat heeft diverse redenen,<br />

aldus René Knapen, ambtelijk secretaris van<br />

DALTI en gastdocent logistieke opleidingen.<br />

“Er kunnen zich wijzigingen voordoen in het<br />

eigen bedrijf, of bij de leverancier. Daarnaast<br />

wordt de invloed van de omgeving,<br />

bijvoorbeeld de overheid, steeds bepalender<br />

voor de technische en functionele eisen die<br />

aan een applicatie wordt gesteld. Ook de<br />

invloed van opdrachtgevers is bepalend.<br />

Denk daarbij aan de verplichte rapportage<br />

van CO 2<br />

. En wat we vaak vergeten, is de<br />

wens of eis van nieuwe medewerkers.<br />

Kortom, je moet je als logistiek bedrijf continu<br />

de vraag stellen of de automatisering nog wel<br />

toekomstbestendig is. En als dat niet zo is,<br />

hoe lang kan je er nog mee door en hoe lang<br />

duren de zoektocht en de implementatie,<br />

wetende dat er een enorm tekort is in<br />

IT-sector.”<br />

Andere softwareleverancier<br />

Veel gebruikers van software hebben een<br />

jarenlange relatie met hun leverancier.<br />

Knapen: “Dit jaar meldde een IT-leverancier<br />

26 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

dat een klant 40 jaar geleden het eerste<br />

pakket in gebruik nam. In die tijd zijn we<br />

overgestapt van homecomputers naar PC’s,<br />

met opeenvolgende besturingssystemen,<br />

grafische mogelijkheden en veel meer<br />

geavanceerde functies. De vraag is of de<br />

leverancier al die technische ontwikkelingen<br />

kan betalen. De geschiedenis leert dat het<br />

velen niet gelukt is. Veel leveranciers zagen<br />

om bovengenoemde reden hun klantenkring<br />

slinken. Daardoor moesten ze uiteindelijk<br />

stoppen, of hun klanten verkopen aan<br />

een collega. Daar zit je als klant niet op te<br />

wachten. Het enige wat de klant belangrijk<br />

vindt, is een modern pakket met voldoende<br />

functies van een leverancier die kan en wil<br />

investeren en bovendien een goede service<br />

levert tegen een aanvaardbare prijs.”<br />

Maatwerk of standaard<br />

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om zelf<br />

een pakket te ontwikkelen, of maatwerk<br />

te laten produceren voor hun eigen bedrijf.<br />

“Veel bedrijven, groot en klein, hebben dit<br />

geprobeerd, maar uiteindelijk kiezen de<br />

meesten toch voor een standaard pakket<br />

dat goed aanpasbaar is aan jouw processen<br />

en de (deel)markt waarin je actief bent”, zegt<br />

Knapen. “Een standaard pakket is goedkoper<br />

dan maatwerk, en er komen, als het goed<br />

is, regelmatig updates, waardoor jouw<br />

maatwerk niet aangepast hoeft te worden.”<br />

Strategische keuze<br />

Een standaard pakket heeft naar zeggen<br />

van Knapen ook nadelen. “Zo’n pakket doet<br />

bijna nooit voor <strong>10</strong>0% wat jij wilt, soms voor<br />

85% en soms voor 90%. Maar let wel, het<br />

moment waarop je de beslissing maakt,<br />

is er maar één. Morgen is de wereld weer<br />

anders, heb je andere opdrachtgevers, is<br />

de techniek en/of wetgeving veranderd of<br />

treed je toe tot een andere deelmarkt of<br />

ander samenwerkingsverband. Dan is 90%<br />

ineens nog maar 60%. Met andere woorden:<br />

neem ook de strategische keuzes, die je in<br />

de toekomst maakt, mee in je beslissing. In<br />

sommige gevallen moet je kiezen voor twee<br />

systemen, omdat de deelmarkten waarin je<br />

opereert zo verschillend zijn dat het niet in<br />

één oplossing past.”<br />

1<br />

Ook de krimp, groei of verplaatsing<br />

van een bedrijf kunnen reden zijn voor de<br />

aanschaf van een nieuw pakket. “Stel voor<br />

dat je ineens een vestiging moet openen in<br />

Engeland; omdat jouw klant daar een filiaal<br />

opent, dan moet je mee. En dat betekent<br />

dat de applicatie Engelstalig moet zijn, met<br />

tijdzones moet kunnen werken en met<br />

vreemde valuta om moet kunnen gaan.”<br />

Mislukte implementatie<br />

Vaak gaan bedrijven op zoek naar een<br />

systeem, zonder vooraf duidelijk te hebben<br />

De zoektocht naar en<br />

de implementatie van<br />

een nieuw systeem kan<br />

tijdrovend zijn


wat ze zoeken en waaraan het moet voldoen.<br />

Het succes van een nieuw systeem wordt<br />

grotendeels bepaald door de voorbereiding,<br />

aldus Knapen. “Bezint voor gij begint. Zoals<br />

hierboven beschreven kan een zoektocht<br />

naar en de implementatie van een nieuw<br />

systeem veel tijd in beslag nemen, zeker<br />

bij grotere organisaties, die tal van andere<br />

systemen hebben waarmee gekoppeld moet<br />

worden. Een implementatie van een klein<br />

systeem kan soms in enkele dagen, maar er<br />

zijn er ook die drie jaar duren met duizenden<br />

uren aan consultancykosten.”<br />

Bij een langdurige implementatie loop je<br />

volgens Knapen bovendien het risico dat de<br />

techniek, of wensen van klanten niet meer<br />

in de pas lopen met de uitgangspunten<br />

waarop de initiële keuze is gebaseerd. “De<br />

grootste oorzaak van het mislukken van<br />

een implementatie zit hem in het feit dat<br />

er een te lage inschatting wordt gemaakt<br />

van de tijd die het de afnemer kost bij het<br />

implementatietraject. Vooral de tijd die<br />

nodig is om te testen, te schaduwdraaien<br />

en instructie aan gebruikers is vaak een<br />

knelpunt. Veel bedrijven maken er iemand<br />

voor vrij, maar vaak zijn er ineens andere<br />

prioriteiten.”<br />

Teleurstellend<br />

Verder komt het nogal eens voor dat bij de<br />

implementatie blijkt dat iets wel of niet in<br />

een pakket zit. Knapen heeft al eens een<br />

teleurgestelde koper van een nieuw pakket<br />

gesproken die dan aangeeft: “Maar bij de<br />

demo heb ik toch dat knopje gezien waarmee<br />

ik een eCMR kan maken”. Knapen vervolgt:<br />

“Maar als je in één week zeven demo’s hebt<br />

gehad en niet gedetailleerd hebt gevraagd<br />

welke functies een pakket heeft, dan kan het<br />

fout gaan.”<br />

Kennissessie<br />

Om al deze valkuilen en problemen zoveel<br />

mogelijk te voorkomen organiseert DALTI<br />

in samenwerking met ICT & <strong>Logistiek</strong> voor<br />

bedrijven die zich oriënteren op een nieuwe<br />

applicatie tijdens de ICT & <strong>Logistiek</strong>beurs<br />

kennissessies om bezoekers tips te<br />

geven over de selectie van leveranciers en<br />

softwareapplicaties.<br />

Onderwerpen die daar onder andere aan de<br />

orde komen zijn:<br />

• Functionele en technische aspecten;<br />

• Implementatie-aspecten;<br />

• Standaardisatie;<br />

• Koppelingen en integraties met andere<br />

applicaties;<br />

• Certificering van leveranciers.<br />

De kennissessies, verzorgd door René<br />

Knapen, duren 30 minuten. Deelnemers<br />

ontvangen na afloop per mail een overzicht<br />

van selectiecriteria. Deelname is gratis;<br />

de sessie kan alleen bezocht worden via<br />

inschrijving vooraf, op de portal van ICT &<br />

<strong>Logistiek</strong>.<br />

1. René Knapen,: “Doel kennissessies is tips en<br />

richting geven”<br />

27


ICT<br />

Tekst Anita Hestens<br />

<strong>Logistiek</strong> Digitaal verlaagt drempels<br />

“Wij hebben een gidsfunctie”<br />

1<br />

Hoewel slechts <strong>10</strong>% van de<br />

logistieke bedrijven ‘digital<br />

ready’ is, loopt het nog niet storm<br />

bij <strong>Logistiek</strong> Digitaal. “Voor veel<br />

ondernemers is digitalisering een<br />

grote uitdaging. Ze weten niet<br />

waar ze moeten beginnen en hoe<br />

ze het aan kunnen pakken. Daar<br />

helpen we ze bij. Wij hebben een<br />

gidsfunctie”, zo vat Anneloes<br />

van Klaveren als adviseur<br />

digitalisering het werk van<br />

<strong>Logistiek</strong> Digitaal samen.<br />

<strong>Logistiek</strong> Digitaal, dat vorig jaar is<br />

gelanceerd, biedt ondersteuning bij het<br />

digitaliseren van hun logistieke processen<br />

aan zowel transportbedrijven als logistieke<br />

dienstverleners, verladers en expediteurs.<br />

Dit aanbod is beschikbaar voor alle mkb’ers,<br />

met als doel om bedrijven ‘digital ready’ te<br />

krijgen. “Een bedrijf is digital ready als de<br />

1. <strong>Logistiek</strong> Digitaal had een stand op het Festival<br />

Topsector <strong>Logistiek</strong> in De Kuip.<br />

28 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

digitale basis binnen het bedrijf op orde is én<br />

het bedrijf digitaal kan samenwerken met de<br />

ketenpartner, bijvoorbeeld door het delen van<br />

logistieke data als aankomsttijden met de<br />

verlader”, legt Van Klaveren uit. Zij is één van<br />

de zes adviseurs digitalisering bij <strong>Logistiek</strong><br />

Digitaal.<br />

Probleem voor morgen<br />

De meeste ondernemers beseffen goed<br />

dat digitalisering heel belangrijk is voor hun<br />

bedrijf, is de ervaring van Van Klaveren.<br />

Zij heeft zeven jaar bij een transportbedrijf<br />

gewerkt vóór haar werk bij <strong>Logistiek</strong> Digitaal.<br />

“Het is vaak al uitdagend genoeg om aan<br />

de vraag van klanten te voldoen. Er wordt<br />

vaak tegen digitalisering op gekeken, het<br />

is een probleem voor morgen wat ook nog<br />

eens veel tijd kost en een grote investering<br />

vergt. <strong>Logistiek</strong> Digitaal helpt juist deze<br />

drempels te verlagen. Want om te kunnen<br />

groeien en efficiënter te opereren, heb je ICT<br />

nodig. Het delen van data is momenteel voor<br />

veel bedrijven een belangrijke stap in het<br />

digitaliseringsproces.”<br />

Gratis aanbod<br />

“Als ondernemers op digitaal gebied<br />

stappen willen zetten, of wanneer er een<br />

digitaliseringsvraag is vanuit een ketenpartner,<br />

kan dat een reden zijn om <strong>Logistiek</strong> Digitaal te<br />

benaderen. Ook zien wij dat er met het oog<br />

op een tekort aan personeel, administratieve<br />

taken kunnen worden gedigitaliseerd, zoals<br />

het digitaliseren van CMR’s. Ondernemers<br />

die naar ons toe komen, zien de urgentie in<br />

en hebben vaak meerdere plannen, maar<br />

weten niet waar te beginnen”, aldus Van<br />

Klaveren. “Met <strong>Logistiek</strong> Digitaal delen we<br />

hier informatie over. We hebben een gratis<br />

aanbod, zo werken we aan cursussen en<br />

bieden adviesgesprekken aan met onze<br />

netwerkconsulenten.”<br />

Ideale volgende stap<br />

Het startpunt is een inventarisatie met een<br />

korte scan. Zo weet je waar je als bedrijf staat<br />

en wat je moet aanpakken om volledig digitaal<br />

en data-gedreven te werken. Van Klaveren:<br />

“In een persoonlijk gesprek bespreken we<br />

de digitaliseringsuitdagingen en bepalen we<br />

wat prioriteit verdient. We kunnen aangeven<br />

wat de ideale volgende stap is, passend<br />

bij de eigen strategie en bedrijfssituatie.<br />

Het is een uitdaging voor bedrijven om de<br />

juiste ICT te vinden, al is het niet zo dat wij<br />

bedrijven een bepaald ICT-product aanraden.<br />

Aanbod van ICT-producten is er genoeg,<br />

net als ICT-consultants. Wat wij als gids<br />

bijvoorbeeld hebben gedaan, is dat we een<br />

bedrijf met een logistiek probleem in contact<br />

brachten met een logistiek student. En een<br />

ander transportbedrijf hebben wij geholpen<br />

met de aanvraag van een subsidie voor<br />

een ICT-oplossing om temperatuur beter te<br />

monitoren. Dit zijn enkele voorbeelden van<br />

onze hulp bij het verder brengen van bedrijven<br />

met digitalisering.”


<strong>Logistiek</strong><br />

Tekst Anita Hestens<br />

Onderzoek naar vergroting van efficiëntie in logistiek:<br />

Meer nodig dan alleen<br />

vrachtwagenheffing<br />

Hoe kan de overheid bijdragen aan het efficiënter organiseren<br />

van de logistiek? Dat kan door de vrachtwagenheffing te<br />

gebruiken als prijsprikkel. Daarnaast zijn er meer veranderingen<br />

zoals een cultuuromslag nodig om de transportsector efficiënter<br />

te maken, zo is te lezen in het onderzoek ‘<strong>Logistiek</strong>e efficiëntie,<br />

beoordeling van potentiële maatregelen’ van CE Delft in<br />

opdracht van Natuur & Milieu.<br />

Vanaf 2026 vervangt de vrachtwagenheffing<br />

het Eurovignet in Nederland.<br />

De Tweede Kamer heeft hier vorig jaar mee<br />

ingestemd. Naar verwachting leidt dit tot<br />

een netto opbrengst van € 250 miljoen<br />

per jaar. De overheid is voornemens de<br />

inkomsten uit de vrachtwagenheffing terug<br />

te sluizen naar de sector om verduurzaming<br />

te stimuleren. Omdat het nog onduidelijk<br />

was welke maatregelen hiervoor effectief zijn,<br />

heeft Natuur en Milieu onderzoeksbureau CE<br />

Delft gevraagd hiernaar onderzoek te doen.<br />

Onderzoek is gedaan door literatuuronderzoek<br />

en door het interviewen van experts uit het<br />

bedrijfsleven en de wetenschap. Alle experts<br />

waren het erover eens dat er veel bespaard<br />

kan worden door meer samenwerking en een<br />

betere benutting van de vervoerscapaciteit.<br />

Maar het blijkt dat het digitaliseringsniveau en<br />

de cultuur in de sector belangrijke barrières<br />

zijn die de verduurzaming in de weg zitten. Zo<br />

worden er soms te veel kilometers gemaakt<br />

of juist te veel ‘lege kilometers’. Projectleider<br />

en mede-auteur Roy van den Berg wijt dit<br />

enerzijds aan opdrachtgevers die per se<br />

hun goederen op een bepaalde tijd op een<br />

bepaalde plek willen hebben en anderzijds<br />

aan de consument die vandaag bestelt en<br />

1<br />

morgen geleverd wil hebben. “Veel lading kan<br />

efficiënter vervoerd worden als de vervoerder<br />

meer flexibiliteit krijgt in het moment van<br />

aflevering.“<br />

Samenwerking niet in cultuur<br />

Volgens Van den Berg is het bundelen van<br />

lading of gebruik van een andere modaliteit<br />

alleen te realiseren als bedrijven andere<br />

prioriteiten stellen en meer samenwerken<br />

met elkaar. “Maar dat zit vaak niet in<br />

de bedrijfscultuur. Samenwerking vergt<br />

vertrouwen. Het besparingspotentieel<br />

van samenwerking wordt ingeschat op<br />

minimaal <strong>10</strong>%, maar daarvoor is dus een<br />

cultuurverandering nodig. Prijsprikkels<br />

kunnen een belangrijke aanzet geven voor<br />

deze gedragsverandering”, denkt Van den<br />

Berg. Hogere kosten voor CO 2<br />

-uitstoot en<br />

inefficiënties lijken een sense of urgency<br />

te creëren dat gedrag zullen veranderen.<br />

Bijvoorbeeld via een extra vrachtwagenheffing<br />

die extra kosten per kilometer met zich<br />

meebrengt. Dat kan ervoor zorgen dat<br />

bedrijven andere keuzes gaan maken en<br />

eerder denken aan het combineren van ritten<br />

om de kosten te drukken.<br />

Digitaliseringsslag<br />

Een andere barrière is het beperkte digitaliseringsniveau<br />

van veel transportbedrijven.<br />

Een flinke digitaliseringsslag is een<br />

belang rijke voorwaarde voor efficiëntere<br />

rit- en ladingplanning. Datadelen, gericht op<br />

het ontdekken van samenwerkingskansen<br />

tussen bedrijven om transportkilometers te<br />

reduceren, kan helpen. Maar veel bedrijven<br />

beschikken nog niet over de benodigde data<br />

of zijn niet in staat deze te delen. Inzetten op<br />

digitalisering samen met gedragsverandering<br />

komt dan ook uit het onderzoek het meest<br />

prominent naar voren.<br />

Hoger gemiddeld tarief<br />

Natuur & Milieu, de opdrachtgever van het<br />

onderzoek, wil dat de overheid de inkomsten<br />

uit de vrachtwagenheffing inzet om de barrières<br />

voor een cultuuromslag weg te nemen<br />

en het digitaliseringsniveau te verbeteren. De<br />

milieuorganisatie bena drukt verder dat het<br />

onderzoek bevestigt dat een financiële prikkel,<br />

zoals de vrachtwagen heffing, de noodzaak<br />

voor een efficiëntere logistiek vergroot. Natuur<br />

& Milieu pleit ervoor om het gemiddelde tarief<br />

van de vracht wagen heffing van ongeveer 15<br />

cent per km, zoals opgenomen in de wet,<br />

naar 30 cent per kilometer te verhogen. De<br />

uitwerking is niet onderzocht.<br />

1. Projectleider Roy van den Berg: “Veel lading<br />

kan efficiënter vervoerd worden als de<br />

vervoerder meer flexibiliteit krijgt in het moment<br />

van aflevering.“<br />

29


Economie<br />

Tekst Robert van Leewen Beeld Shutterstock<br />

CPB onderstreept belang transport en distributie<br />

Nederland springlevend<br />

als distributieland<br />

Het is een opsteker voor de<br />

logistieke sector als onderzoekers<br />

van het Centraal Planbureau<br />

(CPB) verrast zijn hoe groot<br />

het belang van distributie<br />

is. <strong>Logistiek</strong> heeft ervoor<br />

gezorgd dat de Nederlandse<br />

goederenuitvoer is gestegen.<br />

CPB staat verder stil bij het<br />

afnemende belang van Duitsland<br />

en het groeiende belang van<br />

België voor de Nederlandse<br />

economie. Vervoerscijfers geven<br />

eenzelfde beeld.<br />

In de CPB-studie ‘Wederuitvoer motor<br />

achter stijging Nederlandse export’<br />

staat wederuitvoer centraal. Hierbij worden<br />

goederen ingevoerd en, na bijvoorbeeld in<br />

distributiecentra minimaal bewerkt te zijn,<br />

vervolgens door Nederlandse bedrijven<br />

uitgevoerd. Wederuitvoer verschilt dus van<br />

de uitvoer van producten die in Nederland<br />

zijn geproduceerd, en ook van doorvoer.<br />

Wederuitvoer is vanwege de Rotterdamse<br />

haven binnen de EU typisch iets voor<br />

Nederland.<br />

worden getransporteerd. Bij wederuitvoer<br />

zijn transport en distributie – de logistiek -<br />

de belangrijkste activiteiten op Nederlands<br />

grondgebied; het is dan volgens de<br />

CPB-onderzoekers ook niet voor niets dat<br />

Nederland <strong>Transport</strong>land wordt genoemd.<br />

CPB werkt de faciliterende rol van het<br />

transport, distributie, distributiecentra en de<br />

ingezette vervoersmodaliteiten niet verder<br />

uit, maar het gaat vooral om binnenvaart en<br />

wegvervoer.<br />

Duitsland en België<br />

Net als bij de export van eigen producten<br />

gaat het overgrote deel van de Nederlandse<br />

wederuitvoer naar Europese landen.<br />

Duitsland is de belangrijkste ontvanger:<br />

gemeten in euro’s had 23% van de<br />

Nederlandse uitvoer in 2021 Duitsland als<br />

bestemming, meer dan dubbel zo veel als<br />

naar de tweede handelspartner België. Maar<br />

het belang van Duitsland is de afgelopen<br />

decennia gedaald, terwijl dat van België juist<br />

steeg.<br />

Ook in de vervoerscijfers zien we dat<br />

België steeds belangrijker is geworden<br />

als losland. Sterker nog, in 2021 – het<br />

vooralsnog meest recente CBS-cijfer –<br />

Wederuitvoer<br />

is vanwege de<br />

Rotterdamse haven<br />

typisch iets voor<br />

Nederland<br />

vervoerden Nederlandse transporteurs voor<br />

de eerste keer meer tonnen goederen naar<br />

België dan naar Duitsland.<br />

Duitsland is voor Nederland het<br />

belangrijkste uitvoerland en tot 2021 en<br />

voor Nederlandse wegvervoerders ook het<br />

belangrijkste losland: van alle miljoenen<br />

tonnen goederen die in Nederland in het<br />

wegtransport worden geladen, wordt 40%<br />

in Duitsland gelost. Nederlandse vervoerders<br />

nemen 53% van deze vervoersstroom voor<br />

hun rekening, Duitse vervoerders 23% en<br />

Poolse vervoerders 13%.<br />

Duitse vervoerders breidden in 2021<br />

hun marktaandeel uit ten koste van<br />

Nederlandse en Poolse vervoerders.<br />

Hoewel transportbedrijven uit deze landen<br />

onderling sterk concurreren faciliteren ze wel<br />

gezamenlijk de groei van de Nederlandse<br />

(weder)uitvoer en daarmee de Nederlandse<br />

economische groei.<br />

Economische groei<br />

In 2020 daalden wederuitvoer en uitvoer<br />

van eigen productie ongeveer even sterk. In<br />

2021 was er voor beide sprake van herstel,<br />

maar voor wederuitvoer gold dat veel sterker.<br />

In 2022 is de groei van de goederenuitvoer<br />

zelfs alleen te danken aan toename van de<br />

wederuitvoer; de uitvoer van Nederlandse<br />

producten nam af. Die toename van de<br />

uitvoer zorgde voor economische groei.<br />

Goederen die (weder)uitgevoerd worden,<br />

moeten uiteraard fysiek naar het exportland<br />

30 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


Arbeidsmarkt<br />

Tekst Anita Hestens<br />

STL zet in op aanpak van laaggeletterdheid<br />

Taaltraining voor medewerkers<br />

levert veel op<br />

Wat doe je als merkt dat je<br />

medewerkers de Nederlandse<br />

taal onvoldoende onder de knie<br />

hebben? STL richt zich het kader<br />

van duurzame inzetbaarheid<br />

meer op de aanpak van<br />

laaggeletterdheid in de sector. De<br />

eerste bedrijven hebben al goede<br />

resultaten geboekt.<br />

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen<br />

van zestien jaar en ouder moeite met lezen<br />

en schrijven. Dit zijn personen die Nederlands<br />

als moedertaal hebben en mensen die het<br />

Nederlands als tweede taal leren. In de<br />

sector transport en logistiek heeft één op<br />

de acht vrachtwagenchauffeurs een vorm<br />

van laaggeletterdheid. Zij hebben moeite<br />

met lezen, schrijven en rekenen, en ook hun<br />

digitale vaardigheden zijn beperkt.<br />

Uit onderzoek blijkt dat 16% van de<br />

medewerkers in de sector een tekort heeft<br />

aan basisvaardigheden. Dat kan zorgen<br />

voor stress en verzuim bij de werknemer.<br />

Om diegene gezond en duurzaam<br />

inzetbaar te krijgen, is het belangrijk om<br />

aandacht te schenken aan het niveau van<br />

basisvaardigheden van de medewerkers.<br />

Om laaggeletterdheid op de agenda te<br />

krijgen bij werkgevers, heeft Sectorinstituut<br />

<strong>Transport</strong> en <strong>Logistiek</strong> (STL) een adviesfunctie<br />

laaggeletterdheid gecreëerd, die is ingevuld<br />

door Bonnie Bleijlevens. STL werkt hierin<br />

samen met Stichting Lezen en Schrijven.<br />

Geen onderlinge binding<br />

Ploeger Logistics Harderwijk is één van<br />

de bedrijven die Bleijlevens inmiddels<br />

heeft geadviseerd. Bij Ploeger werken<br />

vijf Poolse medewerkers die nauwelijks<br />

Nederlands praten. Zij werken sinds één<br />

tot twee jaar in het warehouse; vier van<br />

hen als warehousemedewerker en één als<br />

warehousemanager. Deze persoon verblijft al<br />

langer in Nederland. Zij kennen elkaar goed<br />

en de samenwerking bevalt prima.<br />

Madelon Sporrel, teamleider HR bij<br />

Ploeger: “Zij spraken naast Pools ook wat<br />

Engels met elkaar. Maar ze zochten andere<br />

collega’s die Nederlands spreken niet op,<br />

waardoor er geen onderlinge binding was.<br />

Om elkaar en de werkinstructies beter te<br />

begrijpen én de binding met de collega’s<br />

en het bedrijf te versterken, wilden we hier<br />

iets aan doen. Daarom hebben we Bonnie<br />

Bleijlevens om advies gevraagd.”<br />

Taaltrainingen en grapjes<br />

“Wij hebben onze wensen voor een<br />

taaltraining op tafel gelegd”, vervolgt Sporrel.<br />

“Na een test tijdens de intake werd het<br />

taalniveau van de medewerkers bepaald.<br />

We krijgen nu hulp op locatie via het Taalhuis<br />

van de bibliotheek in onze gemeente.<br />

In groepjes van twee krijgen de vier<br />

warehousemedewerkers les op de werkvloer<br />

in het warehouse. De Poolse leidinggevende<br />

zit nu in een vervolgtraject, waarin hij<br />

individueel verdiepende Nederlandse<br />

taaltraining krijgt van een zelfstandige<br />

taaltrainer. Hij is namelijjk al wat verder met de<br />

taal. Daarin is aandacht voor spreekwoorden,<br />

grapjes en dergelijke.”<br />

De training vindt plaats in de plaats<br />

waar zij wonen. “Beide trainingen, waarvoor<br />

boeken zijn besteld, lopen nog even door. De<br />

medewerkers zijn gemotiveerd, al is het nog<br />

wel een drempel om de Nederlandse taal ook<br />

op de werkvloer te gebruiken. Zij zien dit toch<br />

als een mooie kans en zijn dankbaar dat we<br />

hierin investeren. De kosten zijn voor ons niet<br />

hoog. We zijn blij met deze invulling ervan!”<br />

Subsidie en advies<br />

Een werkgever kan subsidie<br />

aanvragen voor trajecten op het<br />

gebied van basisvaardigheden,<br />

aldus Bleijlevens. STL kan hierbij<br />

helpen. Zo is er een landelijke<br />

subsidie Tel mee met Taal, waarvoor<br />

werkgevers zich in januari en<br />

februari 2024 kunnen inschrijven.<br />

Ook zijn er vaak bij de gemeente<br />

subsidiemogelijkheden.<br />

Heeft u een werknemer die moeite<br />

heeft met lezen, schrijven, rekenen<br />

of digitale vaardigheden? Of heeft<br />

u vragen over het verbeteren van<br />

basisvaardigheden bij u op de<br />

werkvloer? STL kan u hierover<br />

adviseren, en begeleiden naar<br />

de beste oplossing op maat.<br />

Neem contact op met de adviseur<br />

laaggeletterdheid bij STL,<br />

bbleijlevens@stlwerkt.nl of<br />

06-83877227.<br />

Bonnie Bleijlevens is adviseur laaggeletterdheid<br />

bij Sectorinstituut <strong>Transport</strong> en <strong>Logistiek</strong> (STL).<br />

31


Arbeidsmarkt<br />

Tekst Annelies van Stijn Beeld VTBN<br />

VTBN ondersteunt eigen rijder en kleine transportondernemer op alle fronten<br />

“Zorgeloos ondernemen,<br />

zorgeloos chauffeuren”<br />

Als chauffeur eigen rijder<br />

worden. Het lijkt makkelijk,<br />

maar ondernemerschap brengt<br />

veel verantwoordelijkheid<br />

met zich mee als het gaat om<br />

administratie, regelgeving,<br />

tariefberekeningen, pensioen,<br />

enzovoorts. Om ervoor te<br />

zorgen dat die zzp’er met al zijn<br />

vragen en problemen ergens<br />

terecht kan, is onlangs de<br />

Vereniging <strong>Transport</strong>bedrijven<br />

Nederland (VTBN) opgericht.<br />

<strong>Transport</strong> & <strong>Logistiek</strong> sprak met<br />

medeoprichtster Simone Zomer.<br />

32 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


Een conflict met een klant,<br />

een opdrachtgever met<br />

liquiditeitsproblemen, lastige<br />

kostprijscalculaties, hoge boetes in het<br />

buitenland, een truck die vanuit het<br />

buitenland gerepatrieerd moet worden,<br />

vervanging bij ziekte of vakantie, pensioen,<br />

schulden, problemen thuis. Slechts een<br />

greep uit de zaken waar eigen rijders of<br />

kleine transportondernemers tegenaan<br />

kunnen lopen. “Vanuit mijn ervaring<br />

als detacheerder van chauffeurs zie ik<br />

De Nederlandse<br />

chauffeur is met al<br />

zijn papieren een vijfsterrenchauffeur<br />

dagelijks dat zzp’ers, als het gaat om deze<br />

zaken, vaak tussen wal en schip vallen. En<br />

voor juist die groep willen we er zijn”, zegt een<br />

gedreven Zomer.<br />

Krachten bundelen<br />

“Het zijn stuk voor stuk goede chauffeurs<br />

met hart voor hun werk, maar we zien ze<br />

ook worstelen. Denk aan onderwerpen<br />

als regelgeving, juridische zaken,<br />

tariefberekeningen en alles wat zo op hun<br />

pad komt als zelfstandig ondernemer. Waar<br />

grote ondernemingen voor tal van disciplines<br />

personeel in huis hebben, moeten zij alles zelf<br />

zien op te lossen. En dat terwijl ze vaak meer<br />

dan 60 uur per week onderweg zijn.”<br />

“Het geeft heel erg veel tijdsdruk om de<br />

boel letterlijk en figuurlijk aan het rollen te<br />

houden, met daarbij de hele papierwinkel,<br />

een gezin en partner. Bij bestaande<br />

vakorganisaties kunnen eigen rijders, als<br />

ze daarbij aangesloten zijn, hulp krijgen op<br />

een aantal vlakken. Maar wij willen echt<br />

toegevoegde waarde bieden en zzp’ers<br />

helemaal ontzorgen. Dat onderscheidt ons<br />

ook van de andere organisaties. Wij willen de<br />

kleine transportondernemingen bedienen die<br />

een enorme toegevoegde waarde hebben in<br />

transportland. We willen dat deze bedrijven<br />

de krachten bundelen, zodat ze samen een<br />

mooi en sterk geheel kunnen vormen. Dat<br />

moet geen probleem zijn, want Nederland telt<br />

momenteel 9.000 eigen rijders en dat aantal<br />

zal volgens RDW-prognoses binnen twee tot<br />

drie jaar doorgroeien naar 14.000.”<br />

Spannende tijden<br />

Zomer realiseert zich dat wat zij en<br />

medeoprichter Aschwin Cannoo met VTBN<br />

willen betekenen voor eigen rijders en wat<br />

ze willen aanbieden, ambitieus is. “Dat kost<br />

tijd. We zitten in de opstartfase en moeten<br />

vertrouwen winnen en draagvlak creëren<br />

onder chauffeurs, eigen rijders en kleine<br />

transportondernemers. Onze website staat in<br />

ieder geval en er komen steeds meer vragen<br />

binnen. Het begint dus te leven. Op 1 oktober<br />

zijn we ook onze wervingscampagne gestart<br />

en zullen we veel zichtbaarder worden.<br />

Een drukke en spannende tijd. Maar we<br />

overhaasten niks, alles stap voor stap.”<br />

Enquêtes<br />

Op de vraag wat VTBN haar leden concreet<br />

biedt, gaat Zomer uitgebreid in. “Naast code<br />

95-opleidingen, kunnen chauffeurs hier<br />

ook de benodigde papieren halen voor een<br />

NIWO-vergunning. Peter Vedder gaat die<br />

lessen bij ons geven en met hem hebben we<br />

ook al onze opleidingen al naar een hoger<br />

plan weten te tillen. We willen ervoor zorgen<br />

dat er daadwerkelijk les wordt gegeven in<br />

zaken waar de chauffeur wat aan heeft.”<br />

VTBN houdt ook regelmatig enquêtes<br />

onder chauffeurs/zzp’ers om te weten wat<br />

zij belangrijk vinden. “Daarnaast geven<br />

we ook voor eigen rijders en chauffeurs<br />

opfriscursussen voor kostprijscalculatie en<br />

andere trainingen. Daarbij kun je denken aan<br />

lifestyle en voeding.”<br />

Zekerheid<br />

Verder wil VTBN eigen rijders helpen als ze<br />

bijvoorbeeld in Frankrijk staan met onjuiste<br />

papieren, ze niet verder mogen rijden en<br />

de truck moet worden gerepatrieerd. “Dat<br />

kost normaal enorm veel geld. Wij hebben<br />

mensen op kantoor met een groot rijbewijs<br />

en zorgen er dus voor dat die vrachtwagen<br />

terugkomt. Ook willen we er zijn als er in het<br />

buitenland hoge boetes zijn en iemand zelf<br />

onvoldoende middelen heeft om dat direct te<br />

kunnen betalen.”<br />

Erger voorkomen<br />

Wat ook hoog op het lijstje van VTBN<br />

staat, is het aanbieden van medische<br />

keuringen, een gezondheidsscan en blijvende<br />

gezondheidsondersteuning. “Die medische<br />

keuringen kunnen de leden hier op het<br />

hoofdkantoor in Wijhe laten doen op de<br />

momenten dat ze hier zijn voor bijvoorbeeld<br />

code 95, of op andere momenten dat ze<br />

niet onderweg zijn, zoals op zaterdagen of<br />

de avonden. We hebben sinds kort ook een<br />

medische bus rondrijden, waar die medische<br />

check-up kan worden gedaan. Het mooie<br />

hiervan is dat ze dan snel weten hoe ze er<br />

fysiek voorstaan en ze niet de hele medische<br />

mallemolen in hoeven. En medische<br />

Simone Zomer: “Belangrijk te laten zien wat de<br />

Nederlandse chaufeur waard is”<br />

33<br />

>>


TVM & snel weer op weg<br />

Net dat<br />

stapje extra?<br />

Ik ben voor!<br />

Bij schade wilt u zo min mogelijk last hebben van stilstand, administratie<br />

en kosten. Wij helpen u snel weer op weg. Naast online gemak bieden we<br />

doeltreffende service en zetten we net dat stapje extra. Want wij weten<br />

hoe belangrijk het is om de lading af te leveren zoals is afgesproken. Zodat<br />

u kunt zeggen: meer service en minder onzekerheid? Ik ben voor!<br />

Zo helpen we u verder<br />

U bent niet alleen goed verzekerd, u ontvangt ook 24/7 hulp ter<br />

plaatse bij schade. En we helpen u ook om schade te voorkomen.<br />

Meer weten? Ga naar tvm.nl/ikbenvoor of scan de QR-code.


2<br />

keuringen zijn wel erg belangrijk, want veel<br />

chauffeurs ontwikkelen overgewicht, diabetes<br />

en slaapapneu als gevolg van veel zitten<br />

en een onregelmatig leven. Door op tijd<br />

bijvoorbeeld de diagnose diabetes te stellen,<br />

kun je voorkomen dat ogen zo snel achteruit<br />

gaan en vervolgens een rijbewijs niet meer<br />

wordt verlengd.”<br />

Pensioen<br />

Belangrijk punt waarin VTBN zzp’ers ook<br />

bij wil begeleiden, zijn de pensioenen. “Ben<br />

je niet meer in loondienst, dan moet je<br />

dat voor jezelf regelen. De vraag is of alle<br />

chauffeurs dat weten. Daar moeten ze met<br />

hun kostprijsberekening absoluut rekening<br />

mee houden. We denken dat de zzp’er daarin<br />

onvoldoende voor zichzelf zorgt. Zeker als<br />

ze nog jong zijn, staat dat erg ver van ze af”,<br />

aldus Zomer.<br />

Wat voor een eigen rijder die net<br />

begint ook nog ver van zijn bed kan zijn,<br />

dat zijn conflicten met opdrachtgevers en<br />

klanten. Daarvoor biedt VTBN juridische<br />

ondersteuning aan. Daarnaast wil de<br />

organisatie faciliteren dat de leden onderling<br />

zaken kunnen regelen als het gaat om<br />

vervanging bij ziekte en/of vakanties. “Met<br />

een appgroep kom je dan vaak al een heel<br />

eind’’, zegt Zomer. “Je zou er er zelfs aan<br />

kunnen denken dat ze onderling lading of<br />

ritten uitwisselen. Hoe mooi zou dat zijn.”<br />

Ambities<br />

Op dit moment biedt VTBN haar leden drie<br />

pakketten met diensten aan. De meest<br />

uitgebreide omvat ook debiteurenbeheer en<br />

de volledige boekhouding. Maar de ambities<br />

van Zomer en Cannoo reiken verder. “Als we<br />

groot genoeg zijn, kunnen we als collectief<br />

ook goedkoper brandstof inkopen. Daarnaast<br />

willen we kijken of we dan ook de pensioenen<br />

gezamenlijk kunnen regelen, zodat ieder lid<br />

zijn of haar eigen inleg doet. Dat zijn we nog<br />

aan het onderzoeken.”<br />

Keurmerk<br />

Wat ze bij VTBN eveneens willen, is een<br />

betere cao voor chauffeurs. “Als het aan<br />

mij ligt, gaat het basissalaris omhoog en de<br />

130%-regeling weg. Nu moet er over die<br />

extra 30% maar liefst 52% belasting worden<br />

afgedragen. Daarmee betaalt de werkgever<br />

veel salaris en de werknemer veel belasting.<br />

We hebben daarover al met een aantal<br />

economen gesproken.”<br />

“Natuurlijk moet je daarbij wel oppassen<br />

dat werkgevers die ergens hun marge<br />

vandaan moeten halen, niet gaan voor<br />

chauffeurs uit goedkopere landen. Daarom<br />

is het zo belangrijk dat we laten zien wat<br />

de Nederlandse chauffeur waard is. We<br />

willen om die reden dan ook toe naar een<br />

keurmerk voor de chauffeur en/of zijn bedrijf.<br />

De Nederlandse chauffeur is met al zijn<br />

papieren immers wel een vijf-sterrenchauffeur.<br />

Daar mag je dan ook wat van verwachten.<br />

Bedrijven moeten zich echt gaan afvragen<br />

of die chauffeur echt het sluitstuk zijn. Want<br />

om nou altijd te zeggen dat Nederlandse<br />

chauffeurs zo duur zijn…. Bedrijven moeten<br />

echt anders gaan denken. In plaats van 30<br />

chauffeurs in loondienst kunnen ze ook gaan<br />

voor 30 zzp’ers. Dan hoeven ze en geen<br />

lasten af te dragen en geen vrachtwagens<br />

aan te schaffen. Het zijn allemaal<br />

overwegingen.”<br />

Het land in<br />

Het contact met de eigen rijders en tussen<br />

de eigen rijders ziet Zomer vooral in<br />

chauffeurscafés, op (grote) truckparkings<br />

en bij chauffeursevenementen. “We gaan<br />

data plannen voor voorlichtingsavonden. We<br />

3<br />

moeten als VTBN echt naar de chauffeurs<br />

toe, want ze zijn onderweg aan het werk en<br />

dat moet vooral zo blijven.”<br />

VTBN zou willen dat er tijdens die<br />

bijeenkomsten echt gepraat gaat worden en<br />

gespard. “Bijvoorbeeld over hoe je je wagen<br />

zo efficiënt mogelijk onderhoudt en hoe je het<br />

beste met je banden kunt omgaan. Natuurlijk<br />

mogen ze ook altijd bij ons langskomen. Daar<br />

hebben we in Wijhe een speciaal kantoortje<br />

voor ingericht. Bovendien zien we hen hier<br />

toch als ze komen voor workshops en<br />

trainingen.”<br />

In eerste instantie start VTBN op het<br />

hoofdkantoor in Wijhe. Het oosten van het<br />

land is immers een van de regio’s met de<br />

meeste eigen rijders. Zomer: “Natuurlijk is het<br />

wel de bedoeling, dat als VTBN eenmaal echt<br />

op de kaart staat, we Nederland in gaan.<br />

Chauffeurs hebben vaak regionale netwerken<br />

en daar willen we absoluut in meegaan.”<br />

2 Aschwin Cannoo: “Wat we willen bieden, is<br />

ambitieus”<br />

3 Eigen Rijder kan met alle vragen en problemen<br />

terecht bij VTBN<br />

35


<strong>Logistiek</strong><br />

Tekst Anita Hestens<br />

Festival Topsector <strong>Logistiek</strong> in kader van kracht van logistiek<br />

“Verander in kleine stapjes”<br />

Onder het motto ‘beleef de<br />

kracht van logistiek’ ging<br />

het festival van de Topsector<br />

<strong>Logistiek</strong> op 11 september<br />

over duurzame en innovatieve<br />

ontwikkelingen in de logistieke<br />

sector, nu en in de toekomst.<br />

Niet alleen op het gebied van<br />

technologie en digitalisering<br />

verandert veel, maar ook<br />

in future skills. Bedrijven<br />

moeten dan ook meebewegen<br />

en innoveren. Maar, zo viel te<br />

beluisteren, doe dat vooral in<br />

kleine stapjes.<br />

“Begin klein, bijvoorbeeld<br />

met één elektrische<br />

wagen, één zonnepaneel<br />

of één laadbatterij”<br />

Na de ‘aftrap’ door dagvoorzitter<br />

Joost Hoebink in voetbalstadion<br />

De Kuip in Rotterdam en het schieten<br />

van drie Feijenoord-ballen in het publiek,<br />

werden zo’n 800 bezoekers uit de logistiek<br />

toegesproken door minister Mark Harbers<br />

van het ministerie van Infrastructuur en<br />

Waterstaat. Hij deelde via een video zijn<br />

respect voor de sector: “Zonder jullie staat<br />

Nederland stil. <strong>Logistiek</strong> is onmisbaar.”<br />

Daarna benadrukte boegbeeld Aad<br />

Veenman van Topsector <strong>Logistiek</strong> dat de<br />

toegevoegde waarde van de logistiek in<br />

de afgelopen jaren is toegenomen tot 14%<br />

van het bruto binnenlands product in 2022.<br />

“<strong>Logistiek</strong>, één van de grootste sectoren<br />

van de Nederlandse economie, verbindt<br />

alles met elkaar. Er zijn veel uitdagingen<br />

waarvan verduurzaming de belangrijkste<br />

en ingewikkeldste is voor de sector op dit<br />

moment. Ook de invoering van de zeroemissie<br />

zones in 2025 wordt nog best<br />

spannend”, aldus Veenman, die ook meldde<br />

36 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

1<br />

dat er 1.700 bedrijven actief zijn in de<br />

projecten van de Topsector <strong>Logistiek</strong>.<br />

De slimste mens<br />

Na Veenman kregen drie deelnemers aan<br />

een panel in de vorm van ‘De slimste<br />

mens’ vragen van de dagvoorzitter:<br />

Jan Fransoo, hoogleraar Operations en<br />

<strong>Logistiek</strong> Management van de School of<br />

Economics and Management van Tilburg<br />

University, Annemarie Terpstra, commercieel<br />

directeur van Container Terminal Twente,<br />

en Roy Bolscher, eigenaar van duurzaam<br />

voedingsmiddelen-familiebedrijf Bolscher.<br />

De vragen waren vantevoren ingezonden<br />

door professionals uit de sector.<br />

Zo vroeg een ondernemer waar je op<br />

moet inzetten als je je wilt voorbereiden op<br />

de zero-emissie zones. Bolscher, die zelf<br />

heeft geïnvesteerd in een volledig elektrisch<br />

wagenpark antwoordde: “Begin klein,<br />

bijvoorbeeld met één elektrische wagen, één<br />

zonnepaneel of één laadbatterij en wacht<br />

niet op het beleid van Brussel. Kijk wat het<br />

doet, reken door en ga zo verder.”<br />

“Als je nu niet begint met verduurzaming,<br />

is het over een aantal jaren een nadeel dat<br />

straks de vraag naar duurzame voertuigen<br />

toeneemt. En elektrisch rijden heeft als<br />

groot voordeel dat het rustiger rijden is<br />

voor de chauffeur”, zo ging Fransoo in op<br />

een vraag over de energietransitie. “We


moeten de logistieke keten op een andere<br />

manier inrichten en goed nadenken over de<br />

ruimtelijke invulling daarvan.”<br />

Ook volgens Terpstra is verduurzaming<br />

één van de uitdagingen, maar dit vormt ook<br />

een kans om jezelf te ontwikkelen.<br />

“Daarnaast is het werk in de logistiek ontzettend<br />

leuk met veel doorgroei mogelijkheden.”<br />

Zij antwoordde op een vraag van een scholier<br />

waarom je in de logistiek zou gaan werken.<br />

Verandering begint in het brein<br />

Verandering gaat het beste met kleine<br />

stapjes. Dat geeft ook neurowetenschapper<br />

en keynote spreker Ayca Szapora aan.<br />

Zij legde uit hoe je je brein mee kan<br />

laten werken om verandering duurzaam<br />

te maken. Eén van de tips daarbij is de<br />

‘als… dan…’-koppeling toe te passen.<br />

Iedereen maakt veel aannames en bekijkt<br />

de wereld vanuit een eigen bril. Dat maakt<br />

nieuwe dingen aanleren lastig. Hoe maak<br />

je verandering dan wel duurzaam? Haar<br />

advies: “Ons brein houdt van een duidelijk<br />

doel. Maak het daarom makkelijk, houd<br />

balans tussen ‘plezier’ en ‘pijn’ en zorg<br />

dat je publiek zich gezien en gehoord voelt<br />

door aan te sluiten bij hun interesses – dat<br />

vergroot urgentie. En stel concrete, kleine<br />

stappen voor die je sneller in je routine kan<br />

opnemen met de regel ‘Als… dan…’”<br />

Stappenplan energietransitie<br />

Bij het veranderingsproces waar de<br />

logistiek nu in zit, loopt de sector tegen veel<br />

uitdagingen aan, waarvoor het Topsector<br />

Festival tools aandroeg tijdens de breakoutsessies<br />

en op het festivalplein. Zo ook<br />

voor de verduurzaming, waarbij je al snel<br />

denkt aan de aanschaf van elektrische<br />

voertuigen. “Maar het gaat om meer dan<br />

alleen de aanschaf ervan”, zo legde Thierry<br />

Verduijn van de Hogeschool Rotterdam<br />

uit. Er wordt gewerkt aan een plan dat kan<br />

helpen om de stap naar elektrificatie te<br />

zetten. Dat bestaat uit tien fases, waarvan<br />

het belangrijk is één stap tegelijk te zetten.<br />

Van oriëntatie en visievorming en het in een<br />

vroeg stadium bespreken van ambities met<br />

verladers, tot het uitwerken van ritprofielen<br />

inclusief laden en het aanvragen van<br />

uitbreiding van het elektriciteitsnet.<br />

Roy van den Berg van CE Delft ging<br />

in op de vraag hoe bedrijven aan meer<br />

energie kunnen komen. In de toekomst<br />

wordt een flink energietekort verwacht, als<br />

ondernemingen meer gaan inzetten op<br />

elektrificatie.<br />

Hij ziet mogelijkheden voor slim<br />

laden - als energie overdag goedkoop is<br />

– en het ontwikkelen van energiehubs op<br />

bedrijventerreinen en collectieve laadpleinen.<br />

Ook het plannen van ritten moet<br />

slimmer, volgens hem. Het benutten van<br />

laadcapaciteit gaat over hoe je omgaat met<br />

lege kilometers. Door goede rekenmodellen<br />

leer je hoe laadcapaciteit beter kunt<br />

benutten.<br />

Future skills<br />

Door de veranderingen in de toekomst<br />

worden ook andere vaardigheden van<br />

managers en medewerkers verwacht,<br />

zogenoemde future skills. In de logistiek<br />

speelt technologie een steeds grotere rol en<br />

de ontwikkelingen gaan snel. Voorbeelden<br />

hiervan zijn autonoom rijden en artificial<br />

intelligence. Dit stelt andere eisen aan de<br />

competenties en skills van (toekomstig)<br />

logistiek professionals.<br />

Maar anders dan je zou verwachten,<br />

werd uit de zaal tijdens één van de<br />

break-out sessies gesuggereerd dat, met<br />

het oog op het grote personeelstekort, het<br />

belangrijk is voor logistiek managers om soft<br />

skills te ontwikkelen: creëer een plezierige<br />

werkomgeving voor de medewerkers,<br />

ontwikkel empathisch vermogen om je in<br />

te leven in werknemers en houd rekening<br />

met het privéleven van medewerkers. De<br />

toekomst zal het leren.<br />

3<br />

2<br />

1. Dagvoorzitter Joost Hoebink (rechts) en<br />

boegbeeld Aad Veenman van Topsector <strong>Logistiek</strong><br />

op een platform in De Kuip.<br />

2. Het panel bestond uit Jan Fransoo van<br />

Tilburg University, Annemarie Terpstra van<br />

Container Terminal Twente en Roy Bolscher van<br />

voedingsmiddelen-familiebedrijf Bolscher.<br />

3. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en<br />

Waterstaat deelde via een video zijn respect voor<br />

de sector.<br />

37


<strong>Logistiek</strong><br />

Tekst Ank van Lier Beeld Ballast Nedam<br />

Bouwbedrijf Ballast Nedam zet in op CO 2<br />

-neutraal transport in 2030<br />

“Verduurzaming bouwtransport<br />

is complexe puzzel”<br />

Verduurzaming van transport<br />

is een speerpunt van veel<br />

bouwbedrijven. Zo ook bij<br />

Ballast Nedam: de bouwer en<br />

ontwikkelaar wil haar eigen<br />

transport en de bouwplaatsen<br />

in 2030 volledig CO 2<br />

-neutraal<br />

hebben. Een stevige ambitie,<br />

aangezien er nog flink wat<br />

zaken te tackelen zijn. De<br />

geringe actieradius van<br />

elektrische vrachtauto’s is een<br />

issue, net als het feit dat er<br />

nog maar beperkt elektrische<br />

vrachtwagencombinaties op de<br />

markt zijn én er een tekort is aan<br />

geschikte oplaadpunten.<br />

<strong>Logistiek</strong> is één van de belangrijkste<br />

pijlers onder Ballast Nedam, naar eigen<br />

zeggen één van de grootste bouw- en<br />

ontwikkelbedrijven van ons land. Zo heeft het<br />

bedrijf te maken met een grote hoeveelheid<br />

aan bedrijfsbussen en vrachtauto’s, die<br />

spullen en benodigdheden transporteren voor<br />

projecten. “Onze businessunit Ballast Nedam<br />

Materieel, die landelijk opereert, coördineert<br />

het vervoer van bouwmaterieel”, vertelt<br />

Bramske van Beijma. Zij is Director Corporate<br />

Social Responsibility bij het bedrijf.<br />

Licence to operate<br />

Verder zijn er nog enkele andere<br />

businessunits die landelijk actief zijn.<br />

“Dan gaat het bijvoorbeeld om onze<br />

betonfabrieken Haitsma en Hoco. Hier is<br />

sprake van landelijke transporten, vaak over<br />

lange afstanden. Daarnaast hebben we<br />

diverse regionaal opererende businessunits,<br />

die hun eigen lokale transportstromen<br />

38 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

organiseren. En dan heb je natuurlijk nog de<br />

vervoersbewegingen van onderaannemers<br />

en leveranciers die betrokken zijn bij onze<br />

projecten.”<br />

Verduurzaming is al meerdere jaren<br />

een centraal doel van Ballast Nedam.<br />

Vooral omdat het bedrijf het belangrijk<br />

vindt om maatschappelijk verantwoord te<br />

ondernemen; dit is volgens Van Beijma<br />

noodzakelijk om in de toekomst een ‘license<br />

to operate’ te houden. “Daarnaast wordt<br />

de wet- en regelgeving natuurlijk steeds<br />

strenger. Ook op het gebied van transport:<br />

vrachtverkeer in Europa moet in 2050<br />

CO 2<br />

-neutraal zijn. En al in 2025 krijgen we,<br />

zoals bekend, te maken met zero-emissie<br />

zones in diverse binnensteden.”<br />

Het bouw- en ontwikkelbedrijf legt de<br />

lat wat dit betreft nog een stuk hoger en wil<br />

haar eigen transport en bouwplaatsen al<br />

in 2030 CO 2<br />

-neutraal hebben. Van Beijma<br />

werd drie jaar geleden aangesteld om dit<br />

doel - en diverse andere doelstellingen<br />

rondom het reduceren van de CO 2<br />

-footprint<br />

– te realiseren. “Naast het dieselverbruik<br />

van onze bouwmachines is ook transport<br />

verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van<br />

onze CO 2<br />

-uitstoot. We moeten dus sowieso<br />

aan de slag met de reductie hiervan. We<br />

werken hieraan als corporate onderneming,<br />

maar ook samen met onze businessunits.”<br />

Elektrisch bulktransport<br />

Als het gaat om verduurzaming van het<br />

transport, ligt de focus met name op de<br />

switch naar zero-emissie vervoersmiddelen.<br />

Een groot deel van de medewerkers van<br />

Ballast Nedam rijdt inmiddels al in elektrische<br />

leaseauto’s. Daarnaast is een aantal<br />

elektrische bedrijfsbussen in gebruik en wordt<br />

het bulktransport van zand, beton, et cetera<br />

steeds meer geëlektrificeerd. Het bedrijf trekt<br />

hierbij sinds begin <strong>2023</strong> samen op met De<br />

Bruyn <strong>Transport</strong> in Oudewater.<br />

1<br />

“Deze transporteur schafte voor ons<br />

een elektrische Volvo-truck aan, waar<br />

bijvoorbeeld een elektrische betonmixer<br />

achterop kan worden geplaatst. En recent<br />

nam Ballast Nedam de tweede elektrische<br />

truck van De Bruyn in gebruik. We hebben<br />

een meerjarenafspraak op papier gezet,<br />

waarin staat dat wij een bepaald aantal<br />

jaren gebruikmaken van deze trucks. Om<br />

de investering interessant te maken voor De<br />

Bruyn was dat ook noodzakelijk. Elektrische<br />

trucks zijn namelijk ongeveer drie keer<br />

duurder dan ‘gewone’ vrachtauto’s.”<br />

Secuur plannen<br />

De vraag is of het bouw- en ontwikkelbedrijf<br />

deze extra kosten kan terugvorderen bij<br />

haar opdrachtgevers. “Veel klanten vragen<br />

nog niet specifiek om elektrisch transport<br />

en stellen hier ook niet altijd een beloning<br />

tegenover. Bij klanten die dat wel doen,<br />

gaat het met name om opdrachtgevers<br />

in de publieke sector. Maar we zijn ervan<br />

overtuigd dat het wel die richting uitgaat;<br />

de trend is onomkeerbaar en daarom<br />

investeren we er zelf ook in. Om die reden<br />

zijn we de samenwerking met De Bruyn ook


”De vrachtwagens<br />

moeten bijvoorbeeld<br />

niet door mul zand<br />

hoeven ‘ploeteren’”<br />

aangegaan; we willen alvast voorsorteren op<br />

deze ontwikkeling en ervaring opdoen met<br />

elektrisch transport.”<br />

De inzet van zero-emissie trucks kent nog<br />

de nodige uitdagingen en aandachtspunten,<br />

geeft Van Beijma aan. Zo is sprake van een<br />

beperktere actieradius - zeker bij zware<br />

belasting -, waardoor secuur plannen een<br />

must is. “Om die reden proberen we deze<br />

trucks met name in te zetten op projecten<br />

waar het ‘efficiënt rijden’ is. De vrachtwagens<br />

moeten bijvoorbeeld niet door mul zand<br />

hoeven ‘ploeteren’. Dan loopt de actieradius<br />

snel terug. Bij 70% accucapaciteit varieert de<br />

actieradius, afhankelijk van het project, van<br />

115 tot pakweg 295 kilometer. Ook het goed<br />

plannen van de laadmomenten is hierdoor<br />

cruciaal. En aangezien een elektrische truck<br />

een hele andere manier van rijden vergt, heeft<br />

De Bruyn chauffeurs vrijgemaakt en getraind<br />

die dedicated op elektrische vrachtwagens<br />

rijden.”<br />

Te weinig laadvoorzieningen<br />

Het verder elektrificeren van het vrachtvervoer<br />

van Ballast Nedam is niet eenvoudig,<br />

erkent Van Beijma. Zeker bij transporten die<br />

landelijk worden gecoördineerd. “Dan is de<br />

actieradius gewoonweg te beperkt. Daarbij<br />

zijn er nu nog te weinig laadvoorzieningen:<br />

op bouwlocaties, in binnensteden, maar ook<br />

langs snelwegen. Je kunt niet zomaar met<br />

je vrachtwagen bij een snellaadstation gaan<br />

staan; er is immers een bepaalde snelheid en<br />

een bepaald vermogen nodig om een truck<br />

goed te kunnen opladen. In 2024 komen er<br />

naar verwachting wel nieuwe laadstations bij;<br />

dat is hard nodig.”<br />

Voor de businessunits van Ballast<br />

Nedam in de regio is het volgens Van<br />

1. Bramske van Beijma: “Verduurzaming centraal<br />

om ‘license to operate’ te houden””<br />

2,3,4 Ballast Nedam draagt zichtbaar uit haar<br />

eigen transport en bouwplaatsen in 2030 volledig<br />

CO 2<br />

-neutraal te hebben.<br />

2<br />

Beijma makkelijker om over te stappen naar<br />

zero-emissie transport. Hierbij gaat het dan<br />

vooral om bedrijfsbussen. “Voor hen is de<br />

switch eenvoudiger te maken vanwege het<br />

simpele feit dat de beperkte actieradius hier<br />

minder een probleem vormt. Deze bedrijven<br />

zijn immers meer regionaal actief. Daarbij<br />

móeten zij ook wel, vanwege de invoering<br />

van zero-emissie zones in 2025 in diverse<br />

binnensteden.”<br />

Bottleneck<br />

Een andere hobbel voor het bouw-<br />

en ontwikkelbedrijf is dat men bij<br />

het landelijk gecoördineerde vervoer<br />

vanuit de businessunit Ballast<br />

Nedam Materieel, grotendeels werkt<br />

met vrachtwagencombinaties met<br />

autolaadkraan. Hiermee worden onder<br />

meer steigers, bekistingen, bouwketen<br />

en containers vervoerd. “Maar dergelijke<br />

vrachtwagencombinaties zijn nog maar<br />

beperkt beschikbaar in een elektrische<br />

variant. Dat is een bottleneck; het is<br />

wat dit betreft wachten op verdere<br />

marktontwikkelingen. En het is ook de vraag<br />

of je vanaf 2025 de binnensteden nog in mag<br />

met niet-elektrische combinaties. Daarover is<br />

veel onduidelijk en iedere gemeente heeft wat<br />

dit betreft zijn eigen interpretatie.”<br />

Om ook duurzaamheidsslagen te kunnen<br />

maken wat de vrachtwagencombinaties<br />

betreft, kijkt Ballast Nedam tevens naar de<br />

mogelijkheden van de biobrandstof HVO<br />

(Hydrotreated Vegetable Oil). “Hiermee<br />

kun je bijna 90% CO 2<br />

reduceren. Maar het<br />

is wel een dure oplossing, en de meeste<br />

opdrachtgevers zijn niet bereid om deze<br />

meerprijs te betalen. En wanneer je dan zo’n<br />

vrachtwagencombinatie op HVO inzet, moet<br />

je die natuurlijk wel kunnen vullen. Dat is nog<br />

lang niet bij elk tankstation mogelijk.” >><br />

39


Kerstpakket én kerstevent in één keer geregeld!<br />

Op een magische winterse locatie vier je het mooiste<br />

eindejaarsfeest met collega’s. Bij Santa’s Experience<br />

beleven jullie een volledig verzorgde avond met<br />

onbeperkt hapjes en drankjes, entertainment, live<br />

muziek en bovendien kan iedereen zijn of haar eigen<br />

kerstpakket shoppen! Een onvergetelijke avond voor<br />

iedereen. Reserveer nu één van de bovenstaande<br />

avonden of huur de locatie exclusief af. Scan de QR<br />

code voor meer informatie en voor het aanvragen<br />

van de brochure.<br />

santas-experience.nl | info@santas-experience.nl | 0172-211747


Aanpak bij de bron<br />

Hoewel het qua personenvervoer en<br />

bedrijfsbussen volgens Van Beijma de goede<br />

kant uit gaat, zijn er voor vrachttransport nog<br />

flink wat hobbels te nemen om te komen<br />

tot zero-emissie transport. De vraag is dan<br />

ook of de gestelde doelstellingen voor 2030<br />

wel haalbaar en realistisch zijn? “Al deze<br />

beperkende factoren kunnen geen reden<br />

zijn om te remmen qua verduurzaming”,<br />

stelt zij. “Wij blíjven inzetten op CO 2<br />

-neutrale<br />

bouwplaatsen 2030. En als dat niet<br />

kan met elektrisch, dan maar met HVO.<br />

Het resterende deel zullen we moeten<br />

compenseren. In eerste instantie gaan we<br />

echter voor aanpak bij de bron, via de inzet<br />

van zero-emissie voertuigen.”<br />

Over Ballast Nedam<br />

Ballast Nedam hoort tot de grotere bouw- en ontwikkelbedrijven van ons land.<br />

De omzet van het bedrijf komt voor 75% uit bouwactiviteiten: van de bouw van<br />

woningen en torenflats tot de aanleg van nieuwe wegen en tunnels. Naast deze<br />

activiteiten richt Ballast Nedam zich op ontwikkelprojecten, onder meer in de<br />

openbare ruimte.<br />

Bij het bedrijf, dat sinds 1877 bestaat, werken 2.000 mensen. Vorig jaar werd een<br />

<strong>Transport</strong> van onderaannemers<br />

Ook het verduurzamen van het transport van<br />

onderaannemers en toeleveranciers naar de<br />

bouwplaats, is een aandachtspunt.<br />

“Dit wordt - afhankelijk van het project en<br />

de eisen van de klant - al gerealiseerd. Het<br />

kan nu echter nog niet altijd en overal. De<br />

komende jaren gaan we er verder aan werken<br />

omzet gerealiseerd van 1,4 miljard euro.<br />

om partijen met wie we samenwerken<br />

te stimuleren om ook ‘zero-emissie te<br />

opereren’. Maar zoals gezegd: elektrificatie<br />

vergt forse investeringen en we kunnen niet<br />

in de portemonnee kijken bij de bedrijven<br />

met wie we zakendoen. Verduurzaming van<br />

bouwlogistiek is hoe dan ook een complexe<br />

puzzel.”<br />

advertentie<br />

3<br />

4<br />

41


Duurzaamheid<br />

Tekst Ingrid Damen Beeld Green Collective<br />

Ruim 853.000 kilometer minder gereden<br />

Samen bedrijfsafval inzamelen<br />

bespaart fors<br />

Door gezamenlijk bedrijfsafval<br />

in te zamelen in Nederland heeft<br />

Green Collective de afgelopen<br />

vijf jaar maar liefst 1.324.502<br />

kilogram CO 2<br />

bespaard. Gouda,<br />

het startpunt vijf jaar terug,<br />

produceerde 218.964 kilogram<br />

CO 2<br />

minder.<br />

Omdat initiatiefnemers Renewi en PreZero<br />

de samenwerking hier begonnen,<br />

vierden ze het jubileum in het gotische<br />

stadhuis uit de vijftiende eeuw van deze stad.<br />

In de trouwzaal hadden zo’n 40 personen<br />

zich verzameld.<br />

Green Collective startte vijf jaar geleden<br />

als een white-labelinitiatief van Renewi en<br />

PreZero. Directeur operations van Renewi<br />

Eric Pero blikt terug op dat spannende<br />

moment. “Als concurrent ga je samenwerken<br />

in een joint venture. Vertrouwen is daarbij<br />

de sleutel tot succes!” Inmiddels is Green<br />

Collective in meer dan 25 binnensteden<br />

actief. Deze week werd Almere namelijk<br />

toegevoegd aan het lijstje. En eind dit jaar<br />

zullen het er zelfs 30 zijn.<br />

Uitdagende binnenstad<br />

Gouda is een krappe en uitdagende<br />

binnenstad, vertelt wethouder Michel<br />

Klijmij-van der Laan. “Hier staan oude panden<br />

en hebben we te maken met een slappe<br />

bodem. Er ontstaan nog net geen golfjes<br />

voor de wielen van de vrachtwagens. Minder<br />

verkeer geeft minder trillingen en daardoor<br />

blijven de gebouwen beter bewaard.”<br />

Hij geeft de initiatiefnemers een<br />

complimentje: “Dapper om met je concurrent<br />

te gaan samenwerken.” Om de historische<br />

panden te bewaren, denkt hij voor de nabije<br />

toekomst aan gewichtsbeperking voor de<br />

42 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

“Als concurrent<br />

samenwerken in<br />

een joint venture”<br />

auto’s. Hij wil daarover met Green Collective<br />

in gesprek in verband met het afval.<br />

De wethouder onthulde tijdens de<br />

bijeenkomst de besparing die er in vijf jaar<br />

is gerealiseerd: er werd 853.823 kilometer<br />

minder gereden, dat zijn 21,3 rondjes om<br />

de aarde. “Green Collective draagt bij aan<br />

de doelen van de Green Deal Zero Emissie<br />

Stadslogistiek (ZES). Ik ben blij dat Green<br />

Collective vijf jaar geleden in Gouda het<br />

startschot gaf om gezamenlijk bedrijfsafval<br />

in te zamelen in de binnenstad. Hiermee<br />

bespaarden we in Gouda 218.964 kilo CO 2<br />

.”<br />

Andere inzamelaars<br />

‘’We zijn blij dat we op deze manier in<br />

steeds meer gemeenten duurzamer kunnen<br />

inzamelen”, zegt Eric Pero van Renewi. “De<br />

afgelopen vijf jaar hebben we laten zien dat<br />

het mogelijk is. We verwelkomen andere<br />

inzamelaars van bedrijfsafval om samen te<br />

werken met als doel een schonere lucht en<br />

beter bereikbare, veiligere steden.”<br />

Ook Iwan te Winkel, directeur Collection<br />

& Operations bij PreZero, is trots op de<br />

resultaten van vijf jaar Green Collective: “Door<br />

inzamelactiviteiten te combineren, kunnen<br />

we die efficiënter en duurzamer uitvoeren<br />

en de uitstoot van schadelijke stoffen in<br />

stadskernen flink terugdringen. Verder willen<br />

we elektrificeren en kijken we ook naar nog<br />

minder rijden.”<br />

Papier en karton<br />

Green Collective’s toekomstvisie is om<br />

elektrisch inzamelen te stimuleren. Daarnaast<br />

is het de ambitie om ook de inzameling van<br />

papier en karton op te pakken.<br />

Van Alkmaar tot Zwolle<br />

Green Collective opereert in<br />

Alkmaar, Almere, Alphen aan den<br />

Rijn, Amersfoort, Amsterdam,<br />

Apeldoorn, Arnhem, Bergen op<br />

Zoom, Delft, Den Haag, Deventer,<br />

Drachten, Eindhoven, Emmen,<br />

Enschede, Gouda, Groningen,<br />

Leeuwarden, Leiden, Maastricht,<br />

Nijmegen, Roosendaal, Rotterdam,<br />

Utrecht, Venlo, Zoetermeer en<br />

Zwolle.


Column Christiaan van Luik<br />

Beeld Christiaan Krouwels<br />

Less is more<br />

De laatste maanden is de instroom van elektrische bestel- en vrachtauto’s fors<br />

gestegen. Eind 2022 reden er 390 elektrische trucks rond, op dit moment zijn dat<br />

er al meer dan duizend, bijna een verdrievoudiging in acht maanden tijd. Ook de aantallen<br />

elektrische bestelauto’s gaan fors omhoog; inmiddels rijden er daar al meer dan 20.000 van<br />

rond, ruim 6.000 erbij in acht maanden.<br />

Collega-onderzoekers hebben eens berekend dat we straks ongeveer 150.000 bestelauto’s<br />

en maximaal 15.000 trucks nodig hebben in de zero-emissie zones. Voor de bestelauto’s<br />

zitten we nu dus op zo’n 14% van het benodigde aantal, met nog zo’n 4,5 jaar te gaan<br />

voordat vanaf 1 januari 2028 alleen emmissieloze bestelauto’s nog toegang hebben in de<br />

zero-emissie zones. De groei zit er nu dus wel in, maar gaat het ook snel genoeg?<br />

Veel ondernemers hebben daar vragen bij, zo bleek recent ook uit berichtgeving van de<br />

NOS. En die zorgen zijn zeker niet geheel onterecht. Maar het is de vraag of we wel echt<br />

150.000 elektrische bestelauto’s nodig hebben. Kan dat niet slimmer, ook gezien de<br />

beperkingen die er zijn rond netcapaciteit? Emissies zijn tenslotte niet de enige uitdaging,<br />

ook de toenemende verkeersdrukte in steden vraagt om actie, evenals de noodzaak om<br />

stadslogistieke ketens efficiënter te organiseren. Diverse gemeenten kijken hoe zij met<br />

verschillende maatregelen het aantal voertuigen in de binnenstad kunnen beperken, denk<br />

bijvoorbeeld aan de veelbesproken proef met de knip op de Amsterdamse Weesperstraat.<br />

Dat moet (logistieke) ondernemers toch aan het denken zetten: is het wel nodig om één op<br />

één mijn dieselvoertuig te vervangen door een emissieloze variant? Als je dagelijks met volle<br />

wagens de binnenstad bevoorraadt, is directe vervanging natuurlijk niet zo vreemd. Maar<br />

voor ondernemers in de zero-emissie zones die hun voertuig slechts beperkt gebruiken en<br />

ook geen grote volumes vervoeren, zijn er genoeg alternatieven voorhanden, bijvoorbeeld<br />

de inzet van cargo-bikes, het gebruik van stadshubs of uitbesteden aan een stadslogistieke<br />

specialist.<br />

Op die manier kan het nog relatief schaarse aanbod van emissieloze voertuigen, en de<br />

al even schaarse netcapaciteit, gereserveerd worden voor het echt onmisbare deel van<br />

stadslogistiek. Ook draagt dat bij het aan verminderen van de verkeersdruk in steden.<br />

Het mes snijdt zo aan twee kanten: lagere emissies, minder congestie en verbeterde<br />

leefbaarheid. Tel uit je winst.<br />

Christiaan van Luik is consultant bij Buck Consultants<br />

43


NUMMER<br />

HVO<strong>10</strong>0<br />

EV snelladen<br />

LNG<br />

CNG+<br />

Waterstof<br />

dcbenergy.nl<br />

DCB Energy is al meer dan <strong>10</strong> jaar geleden een<br />

nieuwe, schone weg ingeslagen. Via onze DCB<br />

Energy HUBs voorzien we logistiek en transport<br />

van de schoonste brandstoffen. En met de<br />

introductie van onze nieuwe Denk Tank(wagens)<br />

vervoeren we die brandstoffen natuurlijk ook op de<br />

schoonste, meest duurzame manier. Zo steken we<br />

onze energie niet alleen in duurzaam tanken, maar<br />

ook in duurzaam denken.<br />

Wij noemen dat vooruit tanken en dat kan al in<br />

heel de Benelux en Duitsland. Kijk voor onze DCB<br />

Energy HUBs op dcbenergy.nl


VOOR IEDEREEN


Techniek<br />

Tekst Annelies van Stijn Beeld Renault Trucks en Annelies van Stijn<br />

Renault stelt haar nieuwe E-Tech T en C-modellen voor<br />

Smoelen met een heuse neus<br />

Renault Trucks introduceerde<br />

onlangs op haar Nederlandse<br />

hoofdkantoor in Beesd de<br />

nieuwe E-Tech T en C. Met deze<br />

vrachtwagens breidt de Franse<br />

truckfabrikant haar <strong>10</strong>0%<br />

elektrische E-Tech-gamma<br />

aanzienlijk uit en bestrijkt ze nu<br />

een elektrische range van 650<br />

kilo tot 44 ton. Subtiel, maar<br />

opvallend is de neus die deze<br />

E-Tech T en C een hele eigen look<br />

geeft.<br />

Renault timmert al jaren hard aan de weg<br />

als het gaat om elektrische voertuigen:<br />

van bestelbussen en elektrische cargobikes<br />

tot vrachtwagens. Dat moet ook wel als je als<br />

bedrijf de ambitie hebt om in 2030 zo’n 50%<br />

van je totale verkoop elektrisch te laten zijn en<br />

in 2050 zelfs <strong>10</strong>0%.<br />

Om op de trend naar zero-emissie<br />

en elektrisch in te kunnen spelen, biedt<br />

Renault Trucks vanaf dit jaar voor ieder<br />

marktsegment een passend e-voertuig, zoals<br />

voor regionaal vervoer, zwaar transport,<br />

afval- en bouwvervoer en stadsdistributie.<br />

Voor de Nederlandse markt worden ook<br />

de mogelijkheden onderzocht voor het<br />

aanbieden van toepassingen tot 50 ton, aldus<br />

Jerome Berthelet, managing director Renault<br />

Trucks Nederland.<br />

Marktaandeel<br />

In het marktsegment van de middelzware<br />

e-trucks, waar ook de nieuwe E-Tech T en C<br />

in vallen, verwacht Renault vanaf 2030 een<br />

marktaandeel van 13% te realiseren. Nu is<br />

het bedrijf in dat segment nog marktleider<br />

met 31,5%, maar door de toenemende<br />

concurrentie zal dit dalen de komende jaren.<br />

Op dit moment is het aantal totaalregistraties<br />

van elektrische vrachtwagens<br />

in Nederland 176% hoger dan vorig jaar:<br />

van <strong>10</strong>0 naar 276 voertuigen. Daarmee<br />

2<br />

is Nederland een van de koplopers in<br />

Europa. Renault Trucks bezet in Europa een<br />

tweede plaats met 46 e-trucks ofwel een<br />

marktaandeel 16,7% achter Volvo met 157<br />

e-trucks en een marktaandeel van 56,9%.<br />

Als het gaat om elektrische bakwagens,<br />

dan gaat Renault aan kop met 46 registraties<br />

en een marktaandeel van 31,5%. Volvo volgt<br />

op een tweede plaats met 31 registraties en<br />

een marktaandeel van 21,2%. In dit segment<br />

van de markt ligt het aantal registraties dit jaar<br />

tot nu toe 60% hoger dan in 2022.<br />

In Europa bezet Renault met 18%<br />

marktaandeel een tweede plaats, met ruim<br />

700 volledig elektrische trucks vanaf 7,5 ton<br />

en meer dan acht miljoen batterij-elektrische<br />

kilometers.<br />

Nederland hoort bij de koplopers in<br />

Europa en staat op de derde plaats als het<br />

gaat om aantal e-trucks op de weg, totaal<br />

aantal gereden elektrische kilometers en<br />

kilometers per voertuig.<br />

1<br />

46 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

Aerodynamisch<br />

Wat direct opvalt als beide e-trucks blinkend<br />

en wel voorrijden op de parkeerplaats van het<br />

hoofdkantoor in Beesd, is de neus die deze<br />

trucks een geheel eigen smoel geeft. Deze T<br />

en C hebben namelijk in vergelijking met de


3<br />

Renault diesels een voorkant die met 1<strong>10</strong> tot<br />

150 millimeter verlengd is. Deze zogenoemde<br />

verkorte neusverlenging mag volgens de<br />

EU-verordening tot zelfs 165 millimeter als<br />

deze bijdraagt aan de efficiency van het<br />

voertuig.<br />

De neus, goed zichtbaar vanaf de<br />

zijkant, maakt de vrachtwagen niet alleen<br />

aerodynamischer, maar zorgt ook voor een<br />

stoere uitstraling. Wat deze trucks verder<br />

een geheel eigen gezicht geeft, is de nieuwe<br />

grill in de cabinekleur, de bumperhoeken van<br />

kunststof en staal en het nieuwe E-Tech logo.<br />

Aan de zijkant is direct de nieuw ontworpen<br />

identificatieplaat zichtbaar, evenals de blauwe<br />

wielringen.<br />

Ergonomisch<br />

Bij het ontwerpen van de cabine heeft<br />

Renault duidelijk gedacht aan het comfort<br />

van de chauffeurs. Zo is het dashboard<br />

helemaal vernieuwd en uitgerust met twee<br />

multifunctionele digitale schermen, een met<br />

een formaat van 12 inch recht achter het<br />

stuur en een andere met een grootte van 9<br />

inch rechts ervan. Beide instrumentenpanelen<br />

hebben een goede zichtbaarheid en<br />

bescherming tegen reflectie.<br />

Opvallend is ook het nieuwe D-vormige<br />

stuurwiel, dat met 450 millimeter iets<br />

kleiner is. Dit om de chauffeur wat meer<br />

bewegingsvrijheid te geven, dus comfort te<br />

bieden. Verder is dit vierspaaks stuurwiel<br />

uitgebreid met veel meer functies. Zo is<br />

het stuur uitgerust met knoppen voor het<br />

bedienen van media & telefoon, voor het<br />

aanpassen van het schermzicht, cruise<br />

controle en volumeknoppen.<br />

De cabine is uitgerust met camera’s en<br />

radars die de zichtbaarheid verbeteren en<br />

manoeuvreren vergemakkelijken. Directe<br />

informatie en waarschuwingen zorgen ervoor<br />

dat de chauffeur zich kan focussen op de<br />

weg.<br />

Klapband<br />

Zo geeft tijdens het rijden het multifunctionele<br />

scherm de positie van elk wiel aan<br />

op het voertuig met de bijbehorende<br />

bandenspanning, inclusief de banden van<br />

de trailer. Er wordt een waarschuwing<br />

weergegeven als de druk te laag is. Een<br />

klapband kan zo eenvoudig worden<br />

vermeden. Dat voorkomt kosten, tijdverlies en<br />

ernstige ongelukken. Ook wordt hierdoor het<br />

brandstofverbruik geoptimaliseerd en geeft<br />

dit de chauffeur meer rust door direct zicht<br />

op de status van de banden. Een weetje: van<br />

alle 24/7 oproepen gaat 20% over problemen<br />

met banden.<br />

Nieuw in deze voertuigen is ook het<br />

automatische Autohold/Hillhold systeem. De<br />

Hill start assist (HSA) is een automatische<br />

remregeling bij het wegrijden op een<br />

helling, waardoor het voertuig makkelijker in<br />

beweging komt en niet achteruit rolt.<br />

Inzetbaarheid<br />

De verschillen tussen de E-Tech T en C<br />

zitten ‘m vooral in de inzetbaarheid ervan.<br />

De Renault trucks E-Tech T zijn ideaal om te<br />

rijden in stedelijk gebied en voor regionaal<br />

vervoer met een actieradius van circa 300<br />

kilometer. Ze zijn inzetbaar voor de levering<br />

van consumentengoederen<br />

4<br />

(food en non food), logistieke activiteiten en<br />

door bezorgdiensten.<br />

De Renault trucks E-Tech C zijn geschikt<br />

voor activiteiten in de stad. Denk aan<br />

materiaaldistributie, levering van grondstoffen<br />

en wegenonderhoud. Geschikt dus voor<br />

lichte bouw met een actieradius minder dan<br />

300 kilometer.<br />

Actieradius en batterijpakketten<br />

Beide type wagens zijn leverbaar als losse<br />

trekker of bakwagen met verschillende<br />

asconfiguraties. De voertuigen hebben<br />

volgens Renault een actieradius van 300<br />

kilometer op een enkele accu en tot 500<br />

kilometer dankzij één uur tussentijds<br />

snelladen (250 kW).<br />

Het gemiddelde energieverbruik ligt op<br />

1 tot 1,6 kWh/km. In een uur kan worden<br />

geladen van 20 naar 80% accucapaciteit<br />

met zes accupakketten en een maximaal<br />

laadvermogen van 250kW. De uiteindelijke<br />

actieradius is vanzelfsprekend afhankelijk van<br />

het aantal batterijpakketten, vier tot maximaal<br />

zes stuks, de voertuigtoepassing en het<br />

gewicht dat moet worden vervoerd.<br />

Het laden van de accu’s kan zowel<br />

AC, thuislader max 44kW als DC, snellader<br />

tot 250 kW. De batterijen gaan volgens de<br />

truckfabrikant tien jaar mee bij een gebruik van<br />

50.0000 kilometer per jaar. Dat komt neer op<br />

250 dagen per jaar 200 kilometer per dag.<br />

1. De Renault E-Tech T en C met subtiel neusje.<br />

2. Het vernieuwde interieur met D-vormig stuurwiel<br />

en overzichtelijke dashboard met blauwe<br />

E-accenten.<br />

3. Jerome Berthelet<br />

4. Overzicht van hele range Renault E-voertuigen.<br />

47


Techniek<br />

Tekst Annelies van Stijn Beeld Scania en Annelies van Stijn<br />

Scania opent nieuwe batterij-assemblage fabriek in Zweden<br />

“Batterij gaat het hele leven<br />

van een truck mee”<br />

Scania startte onlangs haar<br />

nieuwe batterij-assemblage<br />

fabriek in het Zweedse<br />

Södertälje. Hier gaat het bedrijf<br />

vanaf komende november haar<br />

eigen lithium-ion batterijen<br />

configureren en assembleren.<br />

<strong>Transport</strong> & <strong>Logistiek</strong> was bij de<br />

officiële opening en bezocht ook<br />

de Northvolt-fabriek, waar de<br />

batterijcellen worden ontwikkeld<br />

en in kleine aantallen gemaakt.<br />

De start van de nieuwe batterijassemblage<br />

fabriek later dit najaar<br />

betekent voor Scania de mogelijkheid om<br />

te beginnen met de serie-productie van<br />

elektrische vrachtwagens in de Scaniavrachtwagenfabriek<br />

in Södertälje. Deze<br />

locatie werd afgelopen zomer heringericht<br />

voor de grootschalige bouw van elektrische<br />

vrachtwagens. Het is de bedoeling dat<br />

voorlopig alleen op deze locatie Scania<br />

e-trucks worden geproduceerd. De bouw<br />

van dieseltrucks is nu verplaatst naar de<br />

vestigingen van Scania in Zwolle en het<br />

Franse Angers.<br />

Door de fabrieken voor assemblage van<br />

batterijen en de bouw van vrachtwagens<br />

naast elkaar te plaatsen, is Scania in staat<br />

snel en efficiënt te werken. De truckfabrikant<br />

verwacht dat in 2030 zo’n 50% van de totale<br />

verkoop van haar voertuigen elektrisch zal<br />

zijn. In 2040 zou dit percentage dan gestegen<br />

moeten zijn tot <strong>10</strong>0%.<br />

“De shift naar elektrisch is de grootste<br />

transformatie in de geschiedenis van het<br />

transport, en <strong>2023</strong> is het jaar dat we die<br />

stap echt zetten. Onder meer de bouw van<br />

de assemblagefabriek, waarin Scania 1,5<br />

miljard SEK (omgerekend ruim 126 miljoen<br />

48 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

euro) heeft geïnvesteerd, bewijst dat”, aldus<br />

een trotse Christian Levin, president en ceo<br />

Scania en Traton Group.<br />

Kleine carbon footprint<br />

In april <strong>2023</strong> onthulden Scania en de<br />

Zweedse batterij-producent Northvolt een<br />

gezamenlijk ontwikkelde batterijcel. Die is<br />

speciaal ontworpen voor vrachtwagens, met<br />

naar eigen zeggen ‘hoge prestaties en een<br />

kleine carbon footprint’. Deze batterijcellen<br />

zijn ontwikkeld in het Northvolt Lab in<br />

Västerås. Ook een klein deel van de productie<br />

van de betreffende batterijen ligt daar, maar<br />

de meeste batterijcellen wordt gemaakt<br />

op de productielocatie Northvolt Ett in het<br />

noorden van Zweden.<br />

Voor de productie van deze cellen, heeft<br />

Northvolt afgelopen jaar een nieuwe fabriek<br />

1<br />

Jaarlijks moeten er<br />

13.500 elektrische<br />

Scania’s van de band<br />

gaan rollen<br />

2<br />

laten bouwen. Die cellen worden overigens<br />

in allerlei maten en soorten geleverd aan<br />

veel andere gebruikers in de automotive en<br />

overige industrieën. Het gaat in Västerås


3<br />

om een locatie van 18.000 vierkante<br />

meter, waar de productie in hoge mate is<br />

geautomatiseerd.<br />

De productie gebeurt voornamelijk in<br />

zogenoemde clean rooms. Daar werken<br />

circa 1.000 mensen uit 120 verschillende<br />

landen. Voor de ontwikkeling en productie<br />

van batterijen is veel expertise nodig en die is<br />

gehaald van over de hele wereld, van China<br />

en Zuid-Korea tot India, enzovoorts.<br />

Schone en goedkope energie<br />

Northvolt bestaat sinds 2017 en heeft als<br />

missie de groenste batterijen te produceren<br />

met een zo klein mogelijke carbon footprint.<br />

Het bedrijf geeft aan dat haar batterijen nu<br />

worden gemaakt met een footprint die 30%<br />

bedraagt van de industriële standaard. De<br />

bedoeling is dat die footprint op termijn naar<br />

minder dan <strong>10</strong>% gaat.<br />

Grote voordeel van het produceren<br />

van batterijen in Zweden is de schone en<br />

goedkope energie uit wind en water, die<br />

volop aanwezig is. De productie van batterijen<br />

kost immers aardig wat energie.<br />

Lithium, dat wordt gebruikt als belangrijke<br />

grondstof voor de Northvolt-batterijen, komt<br />

uit mijnen in diverse landen, waaronder<br />

Congo en Portugal. Op de kritische vraag of<br />

lithium importeren uit Congo nog wel kan,<br />

gezien de slechte werkomstandigheden daar,<br />

antwoordt de woordvoerder dat er alleen<br />

wordt samengewerkt met mijnbouwbedrijven<br />

die zij hebben goedgekeurd en die inzetten<br />

op goede werkomstandigheden.<br />

“Het is bedoeling dat we in de hopelijk nabije<br />

toekomst ook lithium kunnen aankopen<br />

afkomstig uit mijnen in Zweden. Lithium<br />

uit Congo zullen we dan zo veel mogelijk<br />

minimaliseren.” Overigens hergebruikt<br />

Northvolt ook zo veel mogelijk grondstoffen<br />

van gerecylde batterijen.<br />

De cellen die Northvolt voor Scania<br />

produceert, hebben een zogenoemd<br />

prismatic cel format. Het gaat om de NMC<br />

811 Li-ion. Dat is een batterij met een hoge<br />

energiedichtheid en energie van 0,8 KWh,<br />

een voltage van 3,9 volt, een capaciteit<br />

van 157 ampère en een gewicht van 2,2<br />

kilogram. De levensduur bedraagt 1,5 miljoen<br />

kilometer en gaat dus het gehele leven van<br />

een truck mee.<br />

38 robots<br />

Op het moment dat de cellen de<br />

assemblagefabriek van Scania binnenkomen,<br />

worden ze al naargelang het type batterij<br />

dat nodig is voor een klant qua afmeting<br />

en capaciteit, gebouwd. De cellen gaan<br />

eerst naar de zogenoemde Battery Module<br />

Line. Dat gedeelte van de fabriek heeft een<br />

oppervlakte van 2.<strong>10</strong>0 vierkante meter en is<br />

voor <strong>10</strong>0% geautomatiseerd. De batterijen<br />

worden verplaatst via lopende banden en<br />

vervolgens opgepakt en bewerkt met 38<br />

robots.<br />

De aanvoer van het benodigde materieel<br />

gebeurt daar door agv’s ofwel automated<br />

guided vehicles. In dit deel van de fabriek<br />

worden de batterijcellen gestapeld en<br />

gemaakt tot modules. In het geval van Scania<br />

modules van achttien cellen. De achttien<br />

cellen en de controle unit (CMC) worden<br />

samengeperst om zwellen van de cellen te<br />

voorkomen als de levensduur vermindert.<br />

Ten slotte worden ze in een frame gelast. Per<br />

module bedraagt de energie <strong>10</strong>,4 KWh, het<br />

voltage 70 volt en het gewicht 55 kilogram.<br />

Pack<br />

De modules vervolgen dan hun weg binnen<br />

de fabriek naar de Battery Pack Line. Dat is<br />

een ruimte van 3.200 vierkante meter. Het<br />

proces hier is voor 50% geautomatiseerd.<br />

Agv’s vervoeren de modules hier en de<br />

handling en verdere bewerking gebeurt met<br />

34 robots.<br />

In totaal worden er voor Scania<br />

twintig modules in vier lagen in een pack<br />

geplaatst. Daartussen zitten koelplaten. De<br />

zogenoemde Battery Junction Box (BJB)<br />

zorgt ervoor dat iedere module in de pack<br />

1. Overzicht hal assemblagefabriek van Scania<br />

met vele robots waar de batterijcellen worden<br />

gestapeld en gelast tot modules en vervolgens<br />

tot packs.<br />

2. Christian Levin, president en ceo Scania en<br />

Traton Group.<br />

3. De Northvolt Primatics cell op maat gemaakt<br />

voor Scania.<br />

4. Northvolt ontwikkelt en produceert onder meer<br />

de Prismatic batterijcell voor Scania.<br />

4<br />

49<br />

>>


Techniek<br />

5<br />

advertentie<br />

kan worden gemonitord en dat deze kan worden aangesloten met<br />

high-voltagekabels. Ook die kabels worden in deze fabriek gemaakt.<br />

Per pack bedraagt de energie 208 KWh, het voltage 700 volt en het<br />

gewicht 1.200 kilogram.<br />

Investeren<br />

Al met al een knap staaltje techniek, dat wordt samengebracht in<br />

deze twee grotendeels geautomatiseerde productielocaties. Het is de<br />

bedoeling dat er jaarlijks 13.500 Scania e-trucks van de band gaan<br />

rollen. Tijdens de opening van de assemblage-fabriek draaiden de<br />

robots en de productielijnen droog, maar dit gaf wel een goed beeld<br />

van wat daar vanaf november te gebeuren staat.<br />

Dat deze ontwikkelingen niet alleen voor Scania, maar ook voor<br />

Zweden belangrijke stappen zijn, blijkt uit de belangstelling voor de<br />

nieuwe fabriek. Vanuit Stockholm waren Ebba Busch, minister for<br />

Energy, Business and Industry aanwezig, evenals Anna Kinberg Batra,<br />

Governor of Stockholm Count, en burgemeester van Södertälje Boel<br />

Godner. Opvallend genoeg allemaal vrouwen. Dat geldt volgens<br />

de directeur van deze fabriek Tony Person ook voor 40% van zijn<br />

leidinggevenden op deze locatie. Daar kan Nederland een voorbeeld<br />

aan nemen.<br />

Natuurlijk is tijdens dit bezoek aan Scania ook weer uitgebreid<br />

gepraat over het tekort en de behoefte aan laadinfrastructuur. Minister<br />

Ebba Busch beloofde daarvoor tijdens deze bijeenkomst één miljard<br />

SEK ofwel ruim 84 miljoen euro extra te investeren. Daarmee gaat<br />

het totale bedraag daarvoor in Zweden uitkomen op 2,5 miljard SEK,<br />

omgerekend ruim 2<strong>10</strong> miljoen euro. Want ook zij begrijpen dat je nog<br />

zo veel batterijen en elektrische vrachtwagens kunt produceren, maar<br />

zonder de nodige laadinfra zet dat niet echt zoden aan de dijk.<br />

5. Elektrische Scania onderweg.<br />

50 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


advertentie<br />

COLOFON<br />

<strong>Transport</strong> & <strong>Logistiek</strong> is het vakmagazine voor<br />

de transport- en logistieke sector<br />

31ste jaargang, nummer <strong>10</strong><br />

transportlogistiek.nl<br />

<strong>Transport</strong> & <strong>Logistiek</strong><br />

Redactie<br />

Annelies van Stijn (coördinatie) •<br />

T 06 51273035 •<br />

a.vanstijn@transportvakmedia.nl •<br />

Anita Hestens • T 06 11230115 •<br />

a.hestens@transportvakmedia.nl •<br />

Hoofdredactie<br />

Ingrid Damen •<br />

i.damen@transportvakmedia.nl •<br />

<strong>Transport</strong> Vakmedia •<br />

redactie@transportvakmedia.nl •<br />

Advertentiewerving<br />

Martin ten Hoven • T 06 46118259 •<br />

m.tenhoven@transportvakmedia.nl •<br />

Alle advertentiecontracten worden afgesloten conform de<br />

Regelen voor het Advertentiewezen gedeponeerd bij de<br />

rechtbanken in Nederland. Een exemplaar van de Regelen voor<br />

het Advertentiewezen is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.<br />

Uitgeefteam <strong>Transport</strong> Vakmedia<br />

Peter Vorstenbosch (uitgever) •<br />

Martin ten Hoven (salescoördinator) •<br />

Abonnementenadministratie<br />

<strong>Transport</strong> Vakmedia •<br />

T 088 2266651 •<br />

transport@mijntijdschrift.com •<br />

Tarieven in <strong>2023</strong><br />

Jaarabonnement € 2<strong>10</strong>,07<br />

exclusief btw Jaarabonnement<br />

België € 232,75 exclusief btw,<br />

inclusief portokosten<br />

Digitaal jaarabonnement:<br />

€ 136,09 exclusief btw<br />

Proefabonnement 3 nummers:<br />

€ 15,00 exclusief btw<br />

Abonnementen kunnen op elk<br />

gewenst tijdstip ingaan en<br />

lopen automatisch door, tenzij<br />

uiterlijk 2 maanden voor de<br />

vervaldatum is opgezegd bij<br />

de abonneeservice. Zakelijke<br />

abonnementen worden niet<br />

tussentijds beëindigd.<br />

Basislay-out<br />

Studio 3017 •<br />

E info@studio3017.nl •<br />

Vormgeving<br />

Content Innovators, Den Haag •<br />

Druk<br />

Veldhuis Media, Meppel •<br />

© <strong>2023</strong>, <strong>Transport</strong> Vakmedia •<br />

ISSN: 0929-0508<br />

<strong>Transport</strong>vakmedia.nl<br />

HET BELANG<br />

VAN GOEDE<br />

BEDRIJFSKLEDING<br />

Onderzoek wijst uit goed<br />

passende én aantrekkelijk<br />

uitziende bedrijfskleding<br />

zorgt voor een vorm van trots<br />

en verbondenheid met het<br />

bedrijf. Én niet te vergeten….<br />

Jouw mensen maken de hele<br />

dag gratis reclame. Daarom<br />

wil je ook dat bedrijfskleding<br />

er representatief uitziet.<br />

Onderscheidende<br />

bedrijfskleding?<br />

Bel Van Dijk!<br />

VAN DIJK CORPORATE WEAR<br />

Burg. Lodderstraat 52A, Opheusden<br />

0488 - 44 39 92 | info@vandijkbedrijfskleding.nl<br />

WWW.VANDIJKBEDRIJFSKLEDING.NL


De toekomst<br />

is Super. En nu<br />

8% beter.<br />

Hoewel niemand met zekerheid kan zeggen wat de<br />

toekomst brengt, zijn wij ervan overtuigd dat het een<br />

mooie toekomst wordt. De nieuwe Scania Superaandrijflijn<br />

is naar verluidt niet alleen de soepelste<br />

aandrijving op de weg, maar ook de efficiëntste die we<br />

ooit hebben gebouwd. Hiermee wordt een geheel<br />

nieuwe branchestandaard gesteld op het gebied van<br />

aandrijflijnen en verbrandingsmotoren, met een<br />

brandstofbesparing van ten minste 8%. Vandaag zijn<br />

we klaar voor de uitdagingen van morgen. Een morgen<br />

die 8% beter zal zijn.<br />

scania.nl/super<br />

De nieuwe Scania Super-aandrijflijn, met de verbrandingsmotor als middelpunt,<br />

zorgt voor een brandstofbesparing van ten minste 8% ten opzichte van Scania’s<br />

huidige 13-litermotor. De vergelijking geldt voor langeafstandsvervoer.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!