31.07.2023 Views

Transport & Logistiek 2023 Editie 7-8

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

7/8<br />

juli/augustus <strong>2023</strong><br />

transportlogistiek.nl<br />

TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

Truckstop Venlo<br />

Zwaarbeveiligde plek<br />

waar chauffeur<br />

veilig is<br />

Specialist tachograaf en rij- en rusttijden Erik Busser van TLN maakt zich zorgen<br />

“Komen er wel voldoende smart<br />

tacho’s 2 voor de retrofit?”


TIJDEN<br />

VERANDEREN.<br />

EN JIJ?<br />

De wereld verandert, werken in de sector transport en<br />

logistiek verandert. Als organisatie moet je hierbij wendbaar<br />

zijn en meeveranderen. Wil jij steeds beschikken over de<br />

beste medewerkers die met plezier aan het werk zijn en<br />

blijven? Met onze kennis en expertise zorgen we daarvoor.<br />

Dat doen we namens de sociale partners in de sector.<br />

STL werkt. Voor jou!<br />

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?<br />

Bel of mail ons via 088 - 2596111 of info@stlwerkt.nl.<br />

We spreken je graag!


Advertorial<br />

Er wordt al jaren over gesproken: over een prijskaartje hangen aan de CO 2<br />

-uitstoot<br />

van transportondernemers. De meest gehoorde prognose voor het invoeren van CO 2<br />

-<br />

beprijzing is 2027. Vier jaar lijkt nog een zee van tijd. Maar die tijd hebben ondernemers<br />

in de transportsector hard nodig om zich erop voor ter bereiden. Dat is de conclusie<br />

van een whitepaper die Alfa en Greenaumatic samen hebben opgesteld.<br />

‘<strong>Transport</strong> in transitie: wanneer verandert u?’ is de veelzeggende<br />

titel. Veelzeggend, omdat het businessmodel van veel transportondernemers<br />

er nog lang niet op is voorbereid. De impact van een<br />

eventueel prijskaartje aan CO 2<br />

-uitstoot is onverwacht groot. Alfa<br />

en Greenaumatic becijferen die impact tussen 4 en 8 procent van<br />

de omzet. Het is een zorgwekkend percentage in een sector die<br />

rekent met gemiddelde marges van slechts 2 tot 5 procent. De<br />

constatering kan zijn dat één op de vijf vervoerders onder de huidige<br />

omstandigheden de invoering van een beprijzing niet overleeft.<br />

Tenzij de meerkosten kunnen worden afgewenteld op de klant.<br />

Keten wordt kritischer<br />

Niet alleen wet- en regelgeving dwingt ondernemers vooruit te<br />

kijken. Ook opdrachtgevers worden kritischer, net als de gehele keten<br />

waarvan een transporteur deel van uitmaakt. Die partijen kunnen<br />

hun keuze voor een vervoerder laten afhangen van de duurzame<br />

inspanningen van een transporteur.<br />

CO 2<br />

-impactscan geeft inzicht<br />

Om de consequenties van CO 2<br />

-beprijzing in kaart te brengen heeft<br />

Alfa samen met Greenaumatic de CO 2<br />

-impactscan ontwikkeld. Die<br />

geeft inzicht in de huidige status van een bedrijf. In de whitepaper<br />

is ook een benchmark te vinden die zowel de relatieve als de<br />

absolute uitstoot van bedrijven in vier categorieën in beeld brengt.<br />

Ondernemers op zoek naar oplossingen worden in de<br />

whitepaper alvast op weg geholpen met slimme tips en<br />

adviezen. Met ’10 knoppen om aan te draaien’ hebben<br />

ondernemers mogelijkheden genoeg om zich goed<br />

voor te bereiden.<br />

‘<strong>Transport</strong>accountant van Nederland’<br />

Alfa werkt al enige jaren samen met Greenaumatic. Met zo’n 400<br />

transportondernemers op de klantenlijst is Alfa uitgegroeid tot de<br />

‘transportaccountant’ van Nederland. Greenaumatic maakt gebruik<br />

van data om ondernemers richting een groenere bedrijfsvoering te<br />

loodsen. De samenwerking heeft al eerder geleid tot een pilot om<br />

ondernemers bewust te maken van het belang van ESG-rapportages,<br />

de Environmental Social Governance reportages.<br />

Whitepaper direct kosteloos online inzien<br />

Wil je meer informatie over het whitepaper of over onze<br />

dienstverlening voor de transport en logistieksector?<br />

Neem dan contact op met Carol de Wit.<br />

Carol de Wit<br />

Sector Manager<br />

Team <strong>Transport</strong> & logistiek<br />

Whitepaper


Inhoud<br />

6<br />

22<br />

Interview<br />

6 De komst van de slimme tachograaf<br />

2 leeft onvoldoende bij vervoerders,<br />

vreest specialist tachograaf en rij-en<br />

rusttijden bij TLN Erik Busser. “En de<br />

vraag is of er op tijd voldoende<br />

nieuwe tacho’s geleverd kunnen<br />

worden voor de retrofit.”<br />

Aandocken<br />

10 Meer samenwerken en elkaar<br />

aanvullen als transporteurs. Dat is de<br />

wens van directeur en medeeigenaar<br />

Gerard van Gijssel van Kort<br />

Logistics. “Door bepaalde kosten te<br />

delen, vermenigvuldig je de marges<br />

in feite met elkaar.”<br />

Smart tachograaf<br />

14 Senior inspecteur van de Inspectie<br />

Leefomgeving en <strong>Transport</strong> Jeffrey<br />

Geesdorp waarschuwt dat de<br />

deadlines rond de slimme tachograaf<br />

versie 2 hard zijn. De eerste is 21<br />

augustus.<br />

16 “Ik wil dat je een gordel draagt”, zei<br />

ILT-inspecteur Bert Voorthuizen pas<br />

geleden tegen een jonge vrachtwagenchauffeur.<br />

“Wat hij ook doet, mijn<br />

opmerking zit in zijn hoofd.”<br />

4 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

16<br />

19 Hij heeft geen nieuwe truck, toch<br />

heeft Jan van Oostveen van J&H<br />

<strong>Transport</strong> de neiuwe smart tacho<br />

versie 2 al besteld. “Voor mijn eigen<br />

veiligheid.”<br />

Economie<br />

21 Bevoorrading van de detailhandel is<br />

voor veel wegvervoerders de<br />

belangrijkste activiteit. Maar het<br />

volume neemt af.<br />

Arbeidsmarkt<br />

22 Met het keurmerk PayChecked in<br />

<strong>Transport</strong> maken transportbedrijven<br />

duidelijk dat zij hun personeel op de<br />

juiste wijze betalen.<br />

<strong>Logistiek</strong><br />

26 Om de bouwlogistiek in Limburg te<br />

verduurzamen, moeten met name<br />

transporteurs nog de nodige stappen<br />

zetten. Dat kwam bovendrijven<br />

tijdens het <strong>Logistiek</strong> Café van


Voorwoord<br />

36<br />

10<br />

Zuid-Limburg Bereikbaar.<br />

30 <strong>Logistiek</strong> dienstverlener GXO werkt<br />

sinds mei in Midden-Limburg samen<br />

met FARFETCH om het merk<br />

Reebok te ondersteunen.<br />

32 De zero-emissie zones in<br />

Nederlandse steden komen snel<br />

dichterbij. Toch is het overgrote deel<br />

van de logistiek dienstverleners slecht<br />

voorbereid op 2025, de datum<br />

waarop ze van start gaan.<br />

Duurzaamheid<br />

34 Lekkerland Nederland en Baks<br />

<strong>Logistiek</strong> zetten hun ervaringen op<br />

het gebied van CO2-rapportages op<br />

een rijtje. Zij moeten vanaf 2024<br />

voldoen aan de wet CSRD.<br />

Infrastructuur<br />

36 Een zwaarbeveiligde plek waar de<br />

chauffeur veilig is. Die creëerde<br />

ex-politieman Ton de Lang in Venlo.<br />

Techniek<br />

39 De Renault T480 TC kan nóg<br />

zuiniger, blijkt uit de testresultaten van<br />

<strong>Transport</strong> & <strong>Logistiek</strong>. De auto is<br />

vooral bedoeld voor vervoer in het<br />

binnenland.<br />

19<br />

En verder:<br />

12 Bedrijfsreportage over B. ter Riele<br />

<strong>Transport</strong>en, waar de vierde<br />

generatie de leiding heeft.<br />

20 Column Aadje van Noordennen over<br />

parkeerperikelen<br />

29 Column Bas Koopmanschap in<br />

verband met winnende teams<br />

43 Binnenkort<br />

Nieuwe ronde,<br />

nieuwe kansen<br />

Het zal vrijwel niemand verbaasd hebben<br />

dat kabinet-Rutte IV is gevallen een paar<br />

weken geleden. De houdbaarheidsdatum<br />

van Rutte en zijn ploeg was voor velen<br />

immers allang verstreken. En nu dus:<br />

nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar<br />

voordat het zover is, zijn we zo een jaar<br />

verder. Uiterst beroerd voor de sector met<br />

urgente zaken op de agenda, zoals de<br />

verduurzamings- opgave, de<br />

stikstofproblematiek, broodnodige<br />

investeringen in en onderhoud van<br />

infrastructuur en last but not least de<br />

voorgenomen vrachtwagenheffing.<br />

Vertraging is dan ook onwenselijk, zoals<br />

ook TLN onlangs al aangaf.<br />

Een ander hot item waarbij vertraging meer<br />

dan onwenselijk is, dat is de beschikbaarheid<br />

van de smart tacho 2. Vanaf 21<br />

augustus aanstaande moeten alle nieuwe<br />

vrachtwagens die vanaf die datum op<br />

kenteken worden gezet, beschikken over die<br />

nieuwe tacho. De vraag is echter of er<br />

voldoende voorhanden zijn, want van de twee<br />

leveranciers VDO Continental en Stoneridge<br />

heeft alleen de eerste de typegoedkeuring<br />

binnen sinds 5 juni. En of hij de markt in zijn<br />

geheel kan bedienen, is de vraag. Die vraag<br />

wordt nog urgenter als straks in 2025 ook in<br />

alle andere vrachtwagens de digitale en smart<br />

tacho’s moeten worden vervangen door de<br />

smart tacho 2.<br />

Nog los van de vraag of de sector zich<br />

voldoende realiseert en voorbereidt op wat<br />

er op hen afkomt, is een nog prangender<br />

vraag wat de ILT gaat doen als het gaat om<br />

handhaving. Deze uitvoeringsorganisatie<br />

kan zich -zoals ze nu aangeeft- aan de wet<br />

houden en gewoon handhaven. Maar de<br />

vraag is hoe fair dat is als de productie en<br />

levering van die tacho’s vertraging<br />

oplopen... Misschien kunnen de beslissers<br />

bij het ministerie en ILT deze zomerperiode<br />

gebruiken om daarover na te denken en<br />

alvast eens iets in de week leggen in<br />

Brussel. Zeker ook als het gaat om actie in<br />

dit kader, is vertraging zeer onwenselijk.<br />

Ook hier zullen we maar hopen op: nieuwe<br />

ronde, nieuwe kansen.<br />

Voor nu in ieder geval namens het team van<br />

<strong>Transport</strong> & <strong>Logistiek</strong> een mooie zomer en<br />

fijne vakantie!<br />

Annelies van Stijn<br />

Volg ons op transportlogistiek.nl<br />

5


Interview<br />

Tekst Annelies van Stijn Beeld Christiaan Krouwels<br />

TLN drukt vervoerders op het hart zich goed voor te bereiden<br />

Staan er voor 21 augustus genoeg<br />

Binnenkort is het zover. Vanaf<br />

21 augustus is de smart tacho 2<br />

verplicht in nieuw geregistreerde<br />

voertuigen. In 2025 volgt dan<br />

de verplichte retrofit voor<br />

voertuigen die internationaal<br />

rijden en zijn uitgerust met een<br />

analoge of een smart tacho. Erik<br />

Busser, specialist tachograaf<br />

en rij- en rusttijden bij TLN,<br />

is bezorgd. “Het leeft nog<br />

onvoldoende bij vervoerders en<br />

de vraag is of er op tijd voldoende<br />

nieuwe tacho’s geleverd kunnen<br />

worden voor de retrofit.”<br />

Sinds de invoering van de digitale tacho<br />

mei 2006 en smart tacho juni 2019<br />

kunnen handhavers de rij- en rusttijden en<br />

tachoregelgeving snel en efficiënt controleren.<br />

Tijdens weg- en bedrijfsinspecties worden<br />

de gegevens van de bestuurderskaarten en<br />

tachografen geanalyseerd. In 2021 is de ILT<br />

gestart met het digitaal inspecteren, waarbij<br />

de gegevens van drie maanden worden<br />

geanalyseerd en de betreffende bedrijven een<br />

rapport met geconstateerde overtredingen<br />

ontvangen. Meestal gaat het daarbij om<br />

overtredingen van de rij- en rusttijden.<br />

Grenspassage<br />

Met de komst van de verplichte smart tacho<br />

2 op 21 augustus aanstaande worden de<br />

handhavingsmogelijkheden uitgebreid. Deze<br />

nieuwe tacho zal ook worden gebruikt voor<br />

de handhaving van cabotage en posting<br />

ofwel detachering. Er zijn daarom nieuwe<br />

functionaliteiten toegevoegd aan de nieuwe<br />

smart tacho, waaronder de automatische<br />

registratie van de grenspassage, bluetooth<br />

6 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

1


pallets met smart tacho 2 op de dam?<br />

en een nieuwe functie voor laden en lossen.<br />

Voor voertuigen met een digitale tachograaf,<br />

actief in een andere lidstaat dan de lidstaat<br />

van registratie, geldt dat ze op 1 januari 2025<br />

uitgerust moeten zijn met een smart tacho 2.<br />

Voor voertuigen met een smart tacho 1 die<br />

internationaal rijden gaat deze verplichting<br />

in op 19 augustus 2025. Dit noemen we<br />

ook de zogenoemde retrofit. Ten slotte gaat<br />

de verplichting vanaf 1 juli 2026 ook gelden<br />

voor internationaal rijdende voertuigen (en<br />

voertuigen die cabotage doen) vanaf 2,5 ton.<br />

Nog enkele weken te gaan tot 21<br />

augustus. Hoe staat het ervoor, gaat het<br />

lukken om alle nieuwe voertuigen vanaf<br />

die datum ook daadwerkelijk te voorzien<br />

van de smart tacho 2?<br />

“Dat is al best snel en het zal nog een<br />

uitdaging worden. De vraag is namelijk of er<br />

voldoende smart tacho’s 2 geleverd kunnen<br />

worden. Er zijn vooralsnog maar twee<br />

aanbieders van deze nieuwe smart tacho,<br />

Continental VDO en Stoneridge. Tot nu toe<br />

heeft VDO als enige de typegoedkeuring<br />

ontvangen op 5 juni en kon zij vanaf dat<br />

moment de betreffende tacho’s echt in<br />

productie nemen. Stoneridge heeft de<br />

typegoedkeuring (status 11 juli <strong>2023</strong>) nog<br />

niet binnen en de vraag is wanneer zij die<br />

ontvangen en dan kunnen gaan leveren aan<br />

truckfabrikanten en werkplaatsen.<br />

De vraag is nu of VDO het benodigde<br />

aantal smart tacho’s 2 kan leveren voor<br />

alle vanaf 21 augustus nieuw te registreren<br />

voertuigen. Zij moeten nu in plaats van een<br />

deel van de markt de totale markt voorzien<br />

van nieuwe tachografen. Spannend dus of<br />

truckfabrikanten voor 21 augustus voldoende<br />

pallets met nieuwe smart tacho’s op de<br />

1. “21 augustus is best snel”, zegt Erik Busser.<br />

dam hebben staan. Liefst nog veel eerder<br />

omdat het enige tijd kost om trucks rijklaar<br />

te maken. Gaat een truck nog naar een<br />

opbouwer, dan is de kans groot dat de<br />

leverancier voordat het nieuwe voertuig wordt<br />

afgeleverd de tachograaf al moet ombouwen<br />

omdat die dan na 20 augustus op kenteken<br />

wordt gezet. Dan moet er immers een smart<br />

tacho 2 aanwezig zijn. Alternatief is het<br />

voertuig voor 21 augustus <strong>2023</strong> op kenteken<br />

te zetten. Maar wanneer dit voertuig dan<br />

internationaal actief is, zal de tachograaf<br />

“Kunnen er genoeg<br />

smart tacho’s 2<br />

geleverd worden?”<br />

alsnog op een later tijdstip vervangen moeten<br />

worden.”<br />

Kunnen VDO en Stoneridge wel al<br />

aangeven wanneer zij welke aantallen<br />

nieuwe tacho’s kunnen leveren en<br />

wanneer de typegoedkeuring verwacht<br />

wordt voor de smart tacho 2 van<br />

Stoneridge?<br />

“Fabrikanten geven aan dat ze tijdig gereed<br />

zijn voor de levering van de smart tacho 2<br />

en aan de datum 21 augustus <strong>2023</strong> kunnen<br />

voldoen. Maar voor veel zogenaamde multi<br />

stage vehicles, voertuigen die langere tijd naar<br />

een opbouwer gaan, is dit mogelijk te laat.”<br />

Tot nu toe hebben we het gehad over<br />

mogelijke problemen bij nieuw te<br />

registreren voertuigen, maar wat kunnen<br />

we verwachten als het gaat om de<br />

beschikbaarheid van smart tacho’s 2<br />

voor retrofit van bestaande voertuigen in<br />

2025? Voorzie je daar ook problemen?<br />

“Eerlijk gezegd verwacht ik daar nog grotere >><br />

7


Interview<br />

>> problemen. Nieuwe vrachtwagens, daar ken<br />

je de hoeveelheden van en daarbij liggen de<br />

aantallen lager. Met bestaande vrachtwagens<br />

is anders. Er rijden in Nederland zo’n<br />

160.000 vrachtwagens rond. Hoeveel er<br />

daarvan internationaal rijden, dat weten we<br />

niet precies. Dus hebben we ook niet echt<br />

een idee van hoeveel nieuwe tacho’s er<br />

moeten worden geleverd. Maar de verplichte<br />

retrofit geldt voor alle EU-lidstaten. En<br />

daar rijden in totaal ongeveer 6,2 miljoen<br />

voertuigen waarvan dan de vraag is hoeveel<br />

internationaal rijden en dus in aanmerking<br />

komen voor retrofit. Daar komt bij dat veel<br />

vooral grote vervoerders zelf werkplaatsen<br />

hebben waar ze die tacho’s kunnen<br />

inbouwen. Zaak is dat die werkplaatsen snel<br />

inzicht krijgen om hoeveel trucks het gaat en<br />

bestellingen plaatsen. Dat is ook een must<br />

om vervolgens rekening mee te kunnen<br />

houden als het gaat om je begroting en<br />

planning.”<br />

Gaat dit een grote post worden op de<br />

begroting en een grote uitdaging qua<br />

planning ?<br />

“Het inbouwen valt qua werk wel mee. De<br />

tacho moet worden vervangen, evenals de<br />

sensor in de versnellingsbak. Bij wagens met<br />

een smart tacho 1 is al een zogenoemde<br />

DSRC-antenne aanwezig. Bij een voertuig<br />

met een digitale tacho moet deze nog<br />

worden gemonteerd. In beide gevallen moet<br />

wel opnieuw een ijking plaatsvinden. Het<br />

lastige daarvan is dat die ijking afgemeld<br />

moet worden bij de RDW en er een<br />

steekproef kan komen. Dat betekent dat het<br />

vervangen van de tacho op doordeweekse<br />

“Het vervangen van<br />

een tacho moet op<br />

doordeweekse dagen”<br />

dagen moet gebeuren en dus lastig kan zijn<br />

voor een vrachtwagen die internationaal<br />

wordt ingezet, dat vraagt dus om een goede<br />

planning. De kosten kunnen dus aardig<br />

oplopen, al zijn de exacte kosten nog niet<br />

duidelijk.”<br />

8 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

Heb je het gevoel dat de smart tacho<br />

2 en alles daar omheen leeft onder<br />

vervoerders?<br />

“Nee, ze realiseren zich dat onvoldoende.<br />

Om die reden hebben we als TLN ook<br />

onlangs nog vier overigens goedbezochte<br />

bijeenkomsten hierover georganiseerd in<br />

de regio’s. Als je daar dan vraagt wie er<br />

een planning heeft gemaakt, dan steekt vijf<br />

procent zijn hand op. Tijdens de bijeenkomst<br />

in Eindhoven heb ik slechts van één bedrijf<br />

met 400 vrachtwagens gehoord dat ze al<br />

een begroting en planning had gemaakt. Dan<br />

schrik je wel, want de tijd dringt.”<br />

Enig idee waarom dit niet echt leeft<br />

onder vervoerders? De tachograaf is<br />

immers onlosmakelijk verbonden aan<br />

alles wat te maken heeft met transport.<br />

“Ik denk dat dit te maken kan hebben met het<br />

feit dat een van de nieuwe functionaliteiten<br />

op de smart tacho 2 voorlopig van de baan<br />

is. Daarom denken ze wellicht dat de hele<br />

smart tacho 2 is uitgesteld. Ik doel dan op<br />

de OSNMA-functionaliteit ofwel open service<br />

navigation message authentication.”<br />

Waarom is OSNMA uitgesteld?<br />

“We hebben ons daar als TLN hard voor<br />

gemaakt in de lobby. OSNMA is een<br />

beveiliging tegen spoofing: een extra<br />

controle van het ontvangen satellietsignaal.<br />

Deze Galileo OSNMA controleert of de<br />

ontvangen positie werkelijk afkomstig is<br />

van het Galileo-satellietsysteem. Dit om<br />

spoofing of jamming van het satellietsignaal<br />

tegen te gaan. Daarmee moet worden<br />

voorkomen dat dat chauffeurs een andere<br />

locatiepositie aangeven dan waar ze op<br />

dat moment werkelijk zijn. Nou zal dat niet<br />

of nauwelijks gebeuren, want dan moet je<br />

vervolgens voor een gehele rit alles tot in de<br />

details foutief gaan aanpassen. De European<br />

Union for the Space Programma (EUSPA),<br />

de organisatie die verantwoordelijk is voor<br />

het satellietsysteem, kreeg de authenticatie<br />

niet op tijd klaar voor de introductie van de<br />

smart tacho 2. Daarom bedacht de Europese<br />

Commissie (EC) een oplossing: een tijdelijke<br />

smart tacho 2, ofwel transitie-tacho die geen<br />

OSNMA uitvoert. De EC stelde voor om die<br />

1<br />

2<br />

tijdelijke smart tacho vervolgens een software<br />

update te geven tijdens het eerstvolgende<br />

ijkmoment in de werkplaats. Na de update<br />

zou de OSNMA dan wel werken. TLN heeft<br />

daar een succesvolle lobby tegen gevoerd,<br />

omdat ze voorzag dat dit veel kosten met<br />

zich zou meebrengen, naast de kosten van<br />

het vervangen van de oude tachografen.<br />

Voor de Nederlandse sector ruim tien miljoen<br />

euro. De EC heeft de verplichte update van<br />

de transitietacho vervolgens medio april van<br />

tafel gehaald. De EC kan in de toekomst<br />

alsnog besluiten de OSNMA te verplichten<br />

wanneer alsnog blijkt het ontbreken van de<br />

authenticatie misbruikt wordt.”<br />

Voor toekomstige wettelijke wijzigingen<br />

in de tachograaf kunnen er updates<br />

worden gedaan in de werkplaats?<br />

“Ja ook dat is een nieuwe functionaliteit.<br />

Wettelijke wijzigingen kun je hiermee<br />

eenvoudig doorvoeren zonder dat een<br />

hardware update noodzakelijk is. Wel is het<br />

belangrijk om te weten dat het softwarematig


3<br />

1 en 2. Een nieuwe DAF XG+, helaas nog voorzien<br />

van een smart tacho 1, omdat de smart tacho 2<br />

van Stoneridge nog niet beschikbaar was.<br />

3. Tachograaftechnicus Tommy Firing ijkt<br />

tachografen.<br />

Wat zijn andere voordelen?<br />

“Groot voordeel is dat de grenspassage<br />

automatisch geregistreerd wordt. Stoppen<br />

aan de grens of de eerst mogelijk stopplaats<br />

over de grens is dan niet meer nodig.<br />

Wel blijft het invoeren van de landcode<br />

noodzakelijk bij het begin en einde van de<br />

dienst. Verder is de nieuwe smart tacho<br />

uitgerust met bluetooth. Het voordeel hiervan<br />

is dat rij- en rusttijden kunnen worden<br />

bekeken op bijvoorbeeld een mobieltje. Ook<br />

is het mogelijk om bijvoorbeeld in een app<br />

op je mobiel tot 28 dagen terug aan te vullen<br />

welke werkzaamheden je hebt verricht. Het<br />

kan handig zijn als je als chauffeur niet iedere<br />

dag op de weg zit om die gegevens niet pas<br />

als je gaat rijden in de tacho te hoeven zetten.<br />

Door bij het plaatsen van de chauffeurskaart<br />

in de tacho je mobiel te koppelen aan de<br />

tacho via bluetooth, worden de gegevens uit<br />

de mobiel overgezet naar de tachograaf.”<br />

updaten van een smart tacho 2 alleen mogelijk<br />

is met de werkplaatsapparatuur van hetzelfde<br />

merk als de smart tacho die een update<br />

krijgt. Zo kan bijvoorbeeld een Stoneridgetachograaf<br />

alleen een update krijgen met de<br />

werkplaatsapparatuur van Stoneridge. Dat is<br />

ook waar een groot deel van de extra kosten<br />

vandaan komen waar ik het zojuist al over<br />

had. Bedrijven moeten hiervoor vaak dan weer<br />

de benodigde apparatuur aanschaffen en<br />

personeel opleiden.”<br />

Dat kunnen updaten is een duidelijk<br />

voordeel van de nieuwe smarttacho 2.<br />

Wat zou je vervoerders nog mee willen<br />

geven?<br />

“Houd tijdig rekening met het vervangen van<br />

de digitale en smart tacho’s in de voertuigen<br />

die internationaal rijden. Wacht niet tot de<br />

wettelijke vervangingsdatum, maar plan<br />

deze vervanging als dat mogelijk is gelijk<br />

met de periodieke ijking van de tachograaf.<br />

Dit voorkomt onnodige kosten en verkleint<br />

het risico dat de werkplaats onvoldoende<br />

capaciteit heeft. Zorg er ook voor dat<br />

de werkplaats voorzover mogelijk op tijd<br />

kan beschikken over de nieuwe tacho’s.<br />

Houd bij de aanschaf van tachografen en<br />

werkplaatsapparatuur ook rekening met de<br />

mogelijkheid dat tachografen in de toekomst<br />

een update kunnen krijgen. Voor bedrijven<br />

die vanaf 21 augustus aanstaande een of<br />

meer nieuwe multistage voertuigen op de rol<br />

hebben staan, is het belangrijk een vinger<br />

aan de pols te houden bij de dealer en/of<br />

truckfabrikant en op de hoogte te blijven van<br />

het al dan niet beschikbaar zijn van een de<br />

smart tacho 2.”<br />

9


Aandocken<br />

<strong>Transport</strong> & <strong>Logistiek</strong><br />

dockt aan bij:<br />

Wie: Gerard van Gijssel<br />

Bedrijf: Kort Logistics<br />

Functie: Directeur/mede-eigenaar<br />

“Wie kan delen, kan ook<br />

In de serie Aandocken dockt <strong>Transport</strong> & <strong>Logistiek</strong> aan bij iemand in de transport- en logistieksector.<br />

Hem of haar wordt gevraagd naar zijn of haar drijfveren. Deze keer Gerard van Gijssel, directeur en<br />

mede-eigenaar van Kort Logistics in Staphorst, afkomstig uit de bankensector. “Met transportbedrijven<br />

had ik altijd al affiniteit, Nuchter, down to earth, praktisch.”<br />

Hoe bent u in de sector terechtgekomen<br />

en wat vindt u daar leuk en uitdagend<br />

aan?<br />

“Na mijn HEAO-studie ben ik in het<br />

bankwezen terechtgekomen. Ik heb 21<br />

jaar bij ABN AMRO en Rabobank in diverse<br />

functies gewerkt. Zodoende kwam ik bij<br />

honderden kleine, middelgrote en grote<br />

bedrijven als adviseur aan tafel.<br />

Met transportbedrijven had ik altijd al<br />

affiniteit, merkte ik. Nuchter, down to earth,<br />

praktisch, geen kapsones en dergelijke.<br />

De financiële sector werd juist steeds<br />

bureaucratischer en arrogant. In mijn<br />

beleving verloor het bankwezen de klant uit<br />

het oog.<br />

Dat paste niet bij mij, merkte ik steeds<br />

meer en daar liep ik ook persoonlijk in<br />

vast. Juist op dat moment kreeg ik de<br />

mogelijkheid me verder te ontwikkelen in<br />

de transportsector bij het bedrijf van een<br />

goede vriend van mij, die al enige tijd wat<br />

kleinschalig actief was in de nichemarkt<br />

van farmaceutisch transport. Hij zocht<br />

een operationeel manager/directeur voor<br />

uitbreiding van deze activiteiten. Zo ben ik<br />

ruim zes jaar geleden aan boord gekomen<br />

bij Kort Logistics. We zijn sindsdien aardig<br />

uit ons jasje gegroeid. Het is een enorme<br />

uitdaging geweest om op te bouwen<br />

wat er nu staat als bedrijf. We zijn nu een<br />

gespecialiseerd transportbedrijf met ruim 50<br />

geconditioneerde voertuigen en een kleine<br />

100 medewerkers.<br />

Het is heel prettig dat ik de switch heb<br />

kunnen maken van adviseur naar zelfstandig<br />

10 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

de koers bepalen van een gespecialiseerd<br />

transportbedrijf. Dit is wat heel goed bij me<br />

past.<br />

Wat ik met name leuk vind, is het<br />

kijken naar de wat langere termijn. Waar<br />

doen zich kansen voor, hoe kunnen we<br />

‘Kort’nog beter op de kaart zetten, et cetera.<br />

Waar en hoe kunnen we onze activiteiten<br />

uitbreiden? Ik kijk daarbij niet alleen naar het<br />

gespecialiseerde farmaceutisch transport,<br />

maar ook naar mogelijkheden in de foodmarkt,<br />

indien zich die aandienen.<br />

Het is prettig om contacten te leggen en<br />

te onderhouden met collega-vervoerders.<br />

Je kunt misschien eens wat voor elkaar<br />

betekenen. Je spreekt dezelfde taal. We<br />

worden vaak met dezelfde kansen en<br />

bedreigingen geconfronteerd. Die kansen<br />

en bedreigingen bespreken we bijvoorbeeld<br />

tijdens een initiatief van ‘Port of Zwolle’,<br />

waarbij we periodiek met een aantal<br />

transportondernemers bij elkaar zitten om<br />

dergelijke zaken onder de loep te nemen.<br />

Gesprekken met stakeholders, zoals<br />

voertuigleveranciers, klanten en dergelijke<br />

vind ik ook superleuk en interessant om te<br />

doen. Ze geven mij zicht op hoe er tegen ons<br />

bedrijf aan wordt gekeken door een derde.<br />

Dat is waardevolle input voor mij. Ook op<br />

het scherp van de snede onderhandelen,<br />

maar wel zodanig dat iedereen tevreden kan<br />

zijn met de deal, is natuurlijk een essentieel<br />

onderdeel van mijn werk en essentieel om te<br />

kunnen blijven investeren in de toekomst van<br />

het bedrijf.<br />

Verder vind ik het altijd een mooi moment<br />

van de dag om met de medewerkers, de<br />

chauffeurs, bij te kletsen als ze terugkomen<br />

van hun ritten. Ik wil ook zichtbaar zijn voor<br />

hen en aanspreekbaar.”<br />

Welke ontwikkelingen vindt u belangrijk?<br />

“Er zijn een aantal ontwikkelingen op dit<br />

moment waar we niet omheen kunnen. Als<br />

voorbeeld noem ik:<br />

Vermindering van de CO 2<br />

-uitstoot.<br />

Hoe en wanneer kunnen we overgaan<br />

op elektrische voertuigen? Voor ons en<br />

de voertuigleveranciers is de actieradius<br />

en combinatie met koeling nog een zeer<br />

grote uitdaging. Samenwerking met de<br />

voertuigleveranciers is daarin noodzakelijk.<br />

Vervanging wagenpark in combinatie met<br />

de BPM-verhoging per 1-1-2025.<br />

Personele bezetting. Wij merken met<br />

name bij de jeugd dat de transportbranche<br />

niet altijd als de meeste aantrekkelijke<br />

branche wordt gezien. Een en ander in<br />

combinatie met de werktijden, maar ook<br />

zeker de hoogte van de beloning. Hoe<br />

houden we de transportsector aantrekkelijk?<br />

Rendement in de sector. Vanuit mijn<br />

bancaire achtergrond vind ik het rendement<br />

in de sector echt aan de (te) lage kant.<br />

Zeker als je kijkt hoe kapitaalsintensief onze<br />

branche is en de uitdagingen waar we met<br />

elkaar nog voor staan naar de toekomst toe.”<br />

Wat zou u willen veranderen in/aan de<br />

sector en waarom?<br />

“Ik zou graag zien dat we als sector<br />

beter voor het voetlicht krijgen wat voor


vermenigvuldigen”<br />

een toegevoegde waarde we met elkaar<br />

leveren. Producten van A naar B vervoeren,<br />

kan in feite iedereen. Men beconcurreert<br />

elkaar alleen op prijs. De rendementen zijn<br />

daarom marginaal. Extra service leveren en<br />

persoonlijk contact met de klant is veelal<br />

minimaal.<br />

Meer samenwerking is naar mijn mening<br />

ook een issue waar veel voordeel mee<br />

“De financiële sector<br />

werd juist steeds<br />

bureaucratischer en<br />

arrogant”<br />

behaald kan worden door iedereen. Wij<br />

rijden bijvoorbeeld met name in de nacht<br />

en (vroege) ochtend, terwijl vele andere<br />

transporteurs met name in de middag en<br />

avond actief zijn. Hier zie ik mogelijkheden<br />

om elkaar aan te kunnen vullen, maar<br />

daar zie ik een iets stuggere houding in<br />

de transportsector naar boven komen.<br />

Waarom niet meer samenwerken en elkaar<br />

aanvullen als transporteurs. ‘Wie kan delen,<br />

kan ook vermenigvuldigen’, is een bekend<br />

gezegde. Door bepaalde kosten te delen,<br />

vermenigvuldig je de marges in feite met<br />

elkaar lijkt mij.”<br />

Wat is een hobby of leuke bezigheid<br />

buiten het werk?<br />

“Eigenlijk is werken altijd tevens mijn hobby<br />

geweest. Ik zie werken niet als werk, maar<br />

het is ook een verlengstuk van wie ik als<br />

persoon ben en wat ik graag doe. Maar<br />

om te ontspannen mag ik heel graag varen<br />

met onze boot in de mooie omgeving van<br />

Wanneperveen/Giethoorn. Een prachtig<br />

natuurgebied. Verder mag ik graag lezen en<br />

voetbalwedstrijden, concerten en/of festivals<br />

bezoeken zoals Oerol en de Zwarte Cross,<br />

maar daar gun ik me eerlijk gezegd wat te<br />

weinig tijd voor.”<br />

11


Bedrijfsreportage<br />

Tekst en beeld Ruud van Roosmalen<br />

Vierde generatie aan het stuur bij B. ter Riele <strong>Transport</strong>en<br />

“Bedrijfsopvolging moet je<br />

serieus aanpakken”<br />

Remko ter Riele volgde zijn<br />

vader vorig jaar op als algemeen<br />

directeur van familiebedrijf B.<br />

ter Riele <strong>Transport</strong>en uit Wilp.<br />

Hij vertelt over zijn achtergrond<br />

en persoonlijke drijfveren, kijkt<br />

terug op het opvolgingsproces en<br />

bespreekt de ambities van zijn<br />

bedrijf voor de komende jaren.<br />

Na oprichter en overgrootvader Bart,<br />

opa Bernard en vader Bennie is<br />

Remko Ter Riele (36) de vierde telg uit de<br />

familie die leiding geeft aan de logistieke<br />

dienstverlener. Hij groeide op met het<br />

familiebedrijf. Toch duurde het een aantal<br />

jaren voordat hij zeker wist dat hij de leiding<br />

van de onderneming op zich wilde nemen:<br />

1<br />

“Dat was niet vanzelfsprekend. Het<br />

uitgangspunt van mijn ouders was altijd dat<br />

wij als kinderen onze eigen keuzes moesten<br />

maken en ons niet verplicht moesten<br />

voelen om het bedrijf over te nemen. Zelf<br />

was ik al als kind erg geïnteresseerd in<br />

techniek. Daarom volgde ik een technische<br />

opleiding en werkte ik daarna vijf jaar als<br />

bedrijfswagentechnicus, onder andere<br />

aan DAF-trucks. Toch bleef ik altijd<br />

geïnteresseerd in het bedrijf van mijn ouders<br />

en was ik er zijdelings steeds bij betrokken.<br />

Ook zat ik er in de avonduren en weekenden<br />

12 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

regelmatig op de vrachtwagen. Zo kreeg ik<br />

langzamerhand een passie voor logistiek in<br />

meer algemene zin.”<br />

Mannetje van alles<br />

In 2011 stapte Ter Riele over naar Koopman<br />

Cargo in Nijkerk, waar hij een jaar als<br />

transportplanner werkte. In 2012 ging hij<br />

als bedrijfsleider (‘als mannetje van alles’)<br />

aan de slag in het familiebedrijf van zijn<br />

ouders: “Daar leerde ik gaandeweg alle ins<br />

en outs van het bedrijf kennen. In 2017 werd<br />

ik operationeel directeur en nu ben ik dus<br />

sinds een jaar de algemene directeur.”<br />

“Dat loslaten is niet<br />

altijd gemakkelijk en<br />

neemt tijd in beslag”<br />

Het opvolgingsproces werd zorgvuldig<br />

voorbereid. Ter Riele vertelt dat er een jaar<br />

of elf geleden al een extern bedrijf werd<br />

ingeschakeld om eens bij de familieleden te<br />

polsen hoe zij aankeken tegen het bedrijf en<br />

de latere opvolging. Eerste stap was toen<br />

het voeren van gesprekken met hem zelf,<br />

zijn broer en zus en ieders partners, onder<br />

andere over de persoonlijke ambities en<br />

verwachtingen van de bedrijfsovername.<br />

Ter Riele: “Er wordt iedereen een soort<br />

spiegel voorgehouden, waardoor je<br />

langzamerhand ontdekt wat je echt wilt<br />

en waar je kwaliteiten liggen. Na enige tijd<br />

was het duidelijk dat mijn zus graag in het<br />

onderwijs actief wilde zijn. Mijn jongere broer<br />

wilde wel het bedrijf in, maar werd vooral<br />

aangetrokken door het chauffeursvak.”<br />

Zeven jaar geleden was er contact<br />

met ondernemerscoach Emile van de Weg<br />

(toen nog via TLN). Vanaf dat moment werd<br />

het onderwerp bedrijfsopvolging serieus<br />

aangepakt: “We hebben Emile gevraagd<br />

ons bij het opvolgingstraject te begeleiden.<br />

Want je wilt dit proces gestroomlijnd laten<br />

verlopen en voorkomen dat je in valkuilen<br />

trapt. Zelf merkte ik gaandeweg dat ik de<br />

managementkant op wilde en eigenlijk ook<br />

wel de leiderschapsrol van het bedrijf op me<br />

wilde nemen.”<br />

Sterke en zwakke punten<br />

Toen dat duidelijk was, kwamen ook allerlei<br />

andere aspecten van het directeurschap aan<br />

de orde. Bijvoorbeeld wat je leiderschapsstijl<br />

is, wat je sterke en zwakke punten zijn en hoe<br />

je jezelf verder wilt ontwikkelen. Ook werd<br />

besproken wat het bedrijf nodig heeft en of er<br />

misschien speciale expertise binnengehaald<br />

moest worden. “Dit was een nuttig en<br />

bijzonder leerzaam proces waaraan ik veel<br />

heb gehad.”<br />

De ouders werden niet overgeslagen.<br />

Voor hen speelden andere vraagstukken.<br />

Bijvoorbeeld hoe je de teugels loslaat en<br />

je bedrijf uit handen geeft, en wat je met<br />

de vrijkomende tijd gaat doen. Ook zij<br />

werden met gesprekken op de nieuwe<br />

situatie voorbereid: “Dat loslaten is niet<br />

altijd gemakkelijk en neemt tijd in beslag.<br />

Tegenwoordig is mijn vader Bennie<br />

nog dagelijks op het bedrijf aanwezig.<br />

Hij houdt zich vooral bezig met het<br />

wagenparkbeheer. We overleggen vaak<br />

met elkaar, maar inmiddels is het wel zo dat<br />

ik verantwoordelijk ben voor het bedrijf en<br />

de beslissing neem als we er samen niet<br />

uitkomen.”<br />

Verbeterslagen maken<br />

De dynamiek van het leiding geven, de<br />

afwisseling van de werkzaamheden en<br />

constateren dat er soms mooie dingen<br />

uit bepaalde beslissingen voortkomen,


evallen Ter Riele goed. “We zijn continu<br />

bezig met het verbeteren van de processen<br />

die we voor onze klanten uitvoeren. Dat<br />

betekent veel schakelen, bijstellen en<br />

soms op een andere manier tegen dingen<br />

aankijken. Zo zetten we door het tekort aan<br />

chauffeurs vaker charters in en werken we<br />

op transportgebied veel meer met collegabedrijven<br />

samen. Daarbij staat altijd voorop<br />

dat wat we doen goed moet zijn voor onze<br />

klanten. Want als het voor hen goed is, is<br />

het ook goed voor ons.”<br />

Zware netwerkaansluiting<br />

Zoals bij alle transporteurs is ook bij Ter<br />

Riele <strong>Transport</strong>en de omschakeling op<br />

emissieloos rijden momenteel een belangrijk<br />

punt van aandacht. “We bereiden ons daar<br />

momenteel op voor en hebben inmiddels<br />

een zware netwerkaansluiting voor het<br />

aanleggen van laadinfrastructuur op ons<br />

terrein aangevraagd. Want daar moet je<br />

tegenwoordig vroeg bij zijn. Verder willen<br />

we de komende jaren onze positie in de<br />

markt versterken en samen met klanten en<br />

personeel verbeterslagen maken.”<br />

Over B. ter Riele<br />

<strong>Transport</strong>en<br />

Veevervoer, geconditioneerd<br />

vervoer en transport en opslag<br />

van gevaarlijke stoffen. Dat zijn de<br />

hoofdactiviteiten van familiebedrijf<br />

B. ter Riele <strong>Transport</strong>en, een<br />

logistieke dienstverlener met<br />

vestigingen in de Gelderse<br />

plaatsen Wilp (vlakbij Apeldoorn)<br />

en Bemmel (tussen Nijmegen en<br />

Arnhem). Vanuit Bemmel vindt<br />

het geconditioneerd vervoer van<br />

bloemen en planten plaats; vanuit<br />

Wilp veevervoer (varkens en<br />

biggen), geconditioneerd vervoer<br />

van bloemen en planten en het<br />

transport & opslag van gevaarlijke<br />

stoffen (categorieën PGS 9 en<br />

PGS 15 en vuurwerk). Bij B. Ter<br />

Riele <strong>Transport</strong>en zijn ongeveer 50<br />

medewerkers in dienst. Het bedrijf<br />

beschikt over zo’n 32 vrachtwagens.<br />

2<br />

1. B. ter Riele <strong>Transport</strong>en is gespecialiseerd in<br />

veevervoer, geconditioneerd vervoer en transport<br />

en opslag van gevaarlijke stoffen.<br />

2. Remko ter Riele: “Er wordt iedereen een soort<br />

spiegel voorgehouden.”<br />

13


Smart tachograaf<br />

Tekst Ingrid Damen Beeld ©ILT<br />

Inspectie Leefomgeving en <strong>Transport</strong> over de slimme tachograaf versie 2:<br />

“Wij gaan handhaven”<br />

“De deadlines rondom de<br />

slimme tachograaf versie<br />

2 zijn hard”, aldus senior<br />

inspecteur goederenvoer weg<br />

Jeffrey Geesdorp van de ILT,<br />

verantwoordelijk voor de<br />

controle van rij- en rusttijden. 21<br />

augustus <strong>2023</strong>, 1 januari 2025<br />

en 19 augustus 2025. “Wij gaan<br />

erop handhaven.”<br />

Geesdorp hoorde op een bijeenkomst<br />

van TLN dat internationale<br />

transportbedrijven versie 2 niet op tijd<br />

voor 21 augustus van dit jaar kunnen<br />

inbouwen. Zijn advies: “Ga nú je voertuigen<br />

inventariseren en maak een planning.”<br />

De Europese Commissie heeft de<br />

datum van invoering (al jaren geleden)<br />

vastgesteld. Of de slimme tachograaf<br />

versie 2 daadwerkelijk beschikbaar is op 21<br />

augustus <strong>2023</strong>, zal moeten blijken, aldus<br />

de de Inspectie Leefomgeving en <strong>Transport</strong><br />

(ILT. Vooralsnog is de invoeringsdatum<br />

hard en zonder tegenbericht zal de ILT<br />

daarop handhaven, aangezien de inspectie<br />

toezichthouder is op wet- en regelgeving.<br />

Landsgrens<br />

Als je een landsgrens over gaat, ‘weet’<br />

de slimme tachograaf versie 2 dat. En het<br />

apparaat registreert niet alleen de locatie,<br />

maar ook de datum, tijd en de kilometerstand<br />

van de vrachtwagen. Geesdorp laat zijn licht<br />

over dit onderwerp schijnen.<br />

“Het ‘praatje<br />

pot’ is altijd het<br />

allerbelangrijkste”<br />

14 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

Wat zijn de veranderingen in verband<br />

met de komst van de slimme tachograaf<br />

versie 2?<br />

“De slimme tachograaf helpt bij het<br />

reconstrueren van ritten. Dat gebeurt met<br />

behulp van satellietverbinding (GNSS).<br />

En versie 2 kan nog meer: hij bepaalt<br />

automatisch de locatie van de vrachtwagen<br />

en weet wanneer een voertuig een<br />

landsgrens passeert. Dat is handig voor<br />

cabotage en detachering.” Cabotage is<br />

vervoer dat wordt verricht binnen een lidstaat,<br />

door een vervoerder die niet is gevestigd<br />

in die lidstaat. Denk bijvoorbeeld aan een<br />

chauffeur van een Nederlands bedrijf die<br />

ritten doet tussen locaties in België.<br />

Bij versie 1 moet de chauffeur de<br />

landscode nog handmatig ingeven. Daarvoor<br />

moet hij de auto stilzetten. Het is absoluut<br />

niet de bedoeling dat de chauffeur dit<br />

doet op de vluchtstrook, omdat dit veel te<br />

gevaarlijk is. Een paar jaar geleden heeft<br />

dit geleid tot een dodelijk ongeluk. De<br />

verkeersveiligheid staat dus voorop. Een<br />

chauffeur moet een geschikte plek vinden<br />

om te kunnen stoppen; desnoods is dat het<br />

bestemmingsadres. Daar ben je vanaf met<br />

versie 2.”<br />

Is de slimme tachograaf handig voor de<br />

inspecteur?<br />

“Ja, die is een verbetering ten opzichte<br />

van eerdere versies, maar kent ook nog<br />

beperkingen. De Algemene Verordening<br />

Gegevensbescherming (AVG) speelt ook<br />

een rol bij versie 2, en dat maakt het niet<br />

makkelijker. De tachograaf mag namelijk<br />

maximaal iedere drie uur de positie bepalen<br />

van een voertuig, niet voortdurend. Dus als<br />

die vrachtwagen steeds een rondje rond de<br />

kerk rijdt, heb je niet veel aan die informatie.”<br />

De ILT gebruikt ook techniek die al<br />

langer bestaat: Dedicated Short Range<br />

Communication (DSRC). Dat is bedoeld<br />

voor handhaving. “We kunnen er de<br />

bestuurderskaart mee uitlezen terwijl de<br />

auto voorbij rijdt. Die gegevens krijgen we<br />

gecodeerd binnen en ontsleutelen we.<br />

Zo kunnen we zien hoe het staat met de<br />

tachograaf. Het ingewikkelde is dat we<br />

volgens de AVG alleen voertuigtechnische<br />

gegevens door de lucht mogen halen, geen<br />

persoonlijke. Het systeem, waarmee we nu<br />

een pilot doen, is dus niet zaligmakend.<br />

We blijven dus ook gebruik maken van<br />

ons onderbuikgevoel. Dat gevoel hangt<br />

overigens samen met ervaring. Gekoeld<br />

transport van bloemen, groenten, fruit<br />

en levensmiddelen in containers maakt<br />

bijvoorbeeld dat de werkdruk hoger is.<br />

Verder doen we vanuit de Europese<br />

Commissie ook aan risk rating. Dat houdt<br />

in dat een ondernemer een kleur krijgt<br />

toebedeeld op basis van de uitkomst van<br />

controles.<br />

Het voordeel van versie 2 is dat we<br />

nu wel rijtijden mogen bekijken via DSRC.<br />

Rijtijden zijn namelijk niet privé. Maar op<br />

basis van de informatie die we zo verkrijgen,<br />

mogen wij geen boetes opleggen. Dat<br />

is alleen toegestaan als we gegevens uit<br />

de tachograaf downloaden nadat we het<br />

voertuig aan de kant hebben gezet. Een<br />

fysieke controle moet. In dat geval laten<br />

we ook een digitale handtekening achter in<br />

de tachograaf. En de gegevens uit DSRC<br />

moeten we na drie uur ook verplicht wissen.<br />

Uitzondering is als er sprake is van fraude.<br />

Maar hoe je het ook wendt of keert, het<br />

‘praatje pot’ is altijd het allerbelangrijkste.<br />

Wanneer ben je begonnen, waar was dat<br />

en hoe ging het verder? Zo hebben we wel<br />

eens gezien dat een tweede chauffeur achter<br />

de vrachtwagen aan reed in een luxe auto


om een eindje verderop het stuur van de<br />

vrachtwagen over te nemen.”<br />

Wat zijn eventuele moeilijkheden?<br />

“Nou, de slimme tachograaf versie 2 kan<br />

momenteel nog niet voldoen aan de gestelde<br />

veiligheidseisen. Dat heeft te maken met<br />

het satellietsignaal van de tachograaf dat<br />

binnenkomt, via Open Service Navigation<br />

Message Authentication (OSNMA).<br />

Maar het probleem is dat op dit moment<br />

nog niet kan worden vastgesteld of dat<br />

signaal authentiek is, of dat het is gehackt<br />

of gespooft (met vervalste kenmerken<br />

uitgerust). De transitietachograaf is in dit<br />

kader een noodgreep. En als de Europese<br />

Commissie het probleem heeft getackeld,<br />

krijgt de tachograaf een update. Tot nader<br />

order geldt er overigens geen verplichting<br />

voor die update. De kosten daarvan zijn voor<br />

de ondernemer.”<br />

Kan de slimme tachograaf worden<br />

gehackt of iets dergelijks in verband met<br />

de GNSS-, DSRC- en ITS- verbindingen?<br />

“Dat weten we nog niet. Waar we vooral<br />

beducht voor zijn, is spoofing, waarbij de<br />

suggestie wordt gewekt dat een chauffeur op<br />

locatie zou zijn, maar in werkelijkheid ergens<br />

anders is. We hopen het op te merken als<br />

dat inderdaad het geval is.”<br />

Wie krijgt de boete bij fraude? De<br />

chauffeur of de ondernemer?<br />

“In principe krijgt het transportbedrijf de<br />

boete. Maar als een chauffeur manipuleert,<br />

hij rijdt bijvoorbeeld op de kaart van iemand<br />

anders, krijgt de persoon de boete ook zelf.”<br />

Wat is een aandachtspunt?<br />

“Het gebruik van de slimme tachograaf<br />

vergt op punten wat bijscholing, maar zal<br />

uiteindelijk leiden tot meer gebruiksgemak<br />

voor chauffeurs. De slimme tachograaf<br />

registreert niet alleen rij- en rusttijden,<br />

maar legt ook gegevens vast in verband<br />

met waar het vervoer wordt verricht. Dus<br />

de ondernemer moet ervoor zorgen dat<br />

die berijders een goede opleiding hierover<br />

krijgen. Bij inspecties kunnen chauffeurs zich<br />

niet verschuilen achter het verhaaltje dat ze<br />

het niet weten. En ook de ondernemers zijn<br />

al jaren op de hoogte van de komst van de<br />

slimme tachograaf versie 2.”<br />

Niet over de grens<br />

Nieuw geregistreerde, tachograafplichtige voertuigen moeten vanaf 21<br />

augustus <strong>2023</strong> de slimme tachograaf versie 2 bevatten, anders mogen ze<br />

de landsgrens niet passeren. Op 1 januari 2025 dienen alle vrachtwagens<br />

die over de grenzen gaan en die nu een analoge of digitale tachograaf<br />

hebben, over versie 2 te beschikken. Vanaf 19 augustus 2025 geldt dat ook<br />

voor vrachtwagens die nu uitgerust zijn met versie 1 en over de grens actief<br />

zijn. Ook zij moeten dan de slimme tachograaf versie 2 aan boord hebben.<br />

“We mogen alleen<br />

boetes opleggen als<br />

we een voertuig aan de<br />

kant hebben gezet”<br />

“Ook nu kunnen we de bestuurderskaart uitlezen<br />

terwijl de auto voorbij rijdt.”<br />

15


Smart tachograaf<br />

Tekst Ingrid Damen Beeld Joyce Mooring ILT<br />

Op pad met de Inspectie Leefomgeving en <strong>Transport</strong> (ILT)<br />

Lossen is echt niet hetzelfde<br />

als rusten<br />

Achter dichtbegroeide struiken,<br />

in de kromming van de toerit<br />

naar de A50, staat een wit<br />

busje te posten. Een subtiele<br />

opdruk op de achterruit en<br />

aan de zijkant blauwe striping.<br />

De bestuurder volgt het<br />

vrachtverkeer dat in allerlei<br />

kleurenvariaties voorbijschuift<br />

aandachtig. “Jammer dat die<br />

bosschages zo hoog zijn”, zegt<br />

ILT-inspecteur goederenvervoer<br />

weg Bert van Voorthuizen.<br />

LLiever is hij direct zichtbaar vanaf<br />

de snelweg. “Ik ben hier niet om<br />

mensen te pakken”, heeft hij eerder<br />

verteld. “En wij dragen geen handboeien,<br />

vuurwapens of stokken. Maar ik wil wel<br />

de markt beïnvloeden. Het gaat om<br />

de naleving van de wet die dient om<br />

chauffeurs te beschermen. Daarom letten<br />

wij op drie zaken: voldoen aan rij- en<br />

rusttijden, verkeersveiligheid en oneerlijke<br />

concurrentie.”<br />

De inspecteur kan zich goed inleven<br />

in zijn doelgroep omdat hij zelf ook achter<br />

het stuur heeft gezeten. Van zijn achttiende<br />

tot zijn 31e doorkruiste hij met veel plezier<br />

Europa in een vrachtwagen. Na zijn<br />

chauffeurstijd volgde een carrière bij de<br />

politie en sinds negen jaar is de ILT zijn<br />

werkgever.<br />

In zijn hoofd<br />

En hij heeft een missie. “Ik wil chauffeurs<br />

bewust maken. Vaak kennen ze de regels<br />

niet van voren tot achteren, zijn ze onbewust<br />

onbekwaam. Pas geleden bijvoorbeeld trof<br />

ik een jonge chauffeur achter het stuur die<br />

16 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

zijn gordel niet om had. Nadrukkelijk zei ik<br />

tegen hem: ‘Ik wil dat je een gordel draagt’.<br />

Natuurlijk kan ik niet voorkomen dat hij dat<br />

ding bij het wegrijden toch weer afdoet,<br />

maar mijn opmerking zit hoe dan ook in zijn<br />

hoofd. Ik wil dat-ie erover nadenkt.”<br />

Plots geeft Van Voorthuizen een dot gas.<br />

Hij heeft een vrachtwagen met kraanwagen<br />

erop in het vizier. Soepeltjes voegt hij in en<br />

trekt op met forse snelheid. Dat moet maar<br />

even zo, want anders is zijn doel verdwenen.<br />

Nu gaat hij naast de vrachtwagen rijden en<br />

maakt oogcontact. De chauffeur, begin 30,<br />

kortgeknipt haar, heeft hem in de peiling<br />

en knikt. De inspecteur rijdt nu voorop en<br />

drukt op een knopje op het dashboard. Nu<br />

moet de tekst ‘volgen’ op zijn achterruit<br />

verschijnen. Maar het werkt niet, dus doet<br />

de inspecteur het ouderwets: met zijn arm<br />

uit zijn raam wenkt hij. De chauffeur volgt<br />

hem gedwee en niet veel later, rond het<br />

middaguur, rijdt het duo de langgerekte<br />

parkeerplaats De Somp op.<br />

Uitstappen?<br />

De inspecteur toont een klein zwart mapje<br />

met zijn identificatie en de man achter<br />

het stuur knikt lijdzaam. Met een prettige<br />

toon vraagt de ILT-man vervolgens om zijn<br />

rijbewijs, een gewaarmerkte kopie van de<br />

NIWO-vergunning van de vrachtwagen en<br />

tot slot om de vrachtbrief. En wil hij even<br />

uitstappen? Met een sip gezicht steekt de<br />

chauffeur zijn voeten in zwarte klompen met<br />

stalen neuzen en laat zich naar beneden<br />

zakken. Opvallend groot is-ie. Hij zoekt zijn<br />

mobieltje en stuurt direct een berichtje over<br />

de controle naar zijn werkgever. “Dan weten<br />

ze waarom ik stilsta.” Hij geeft zijn rijbewijs<br />

en de gewaarmerkte vergunning en toont de<br />

vrachtbrief op zijn mobiel. Die drie zaken zijn<br />

in orde, mooi.<br />

Van Voorthuizen krijgt toestemming om in de<br />

vrachtwagen te gaan zitten en nadat hij het<br />

contactslot heeft omgedraaid, reikt hij naar<br />

de tachograaf. Keiharde Nederlandse muziek<br />

schalt uit de boxen, maar daar wordt de<br />

inspecteur niet anders van.<br />

Ik houd mijn voeten wel buitenboord,<br />

want jij rijdt op je sokken.” Zo laat hij de<br />

vrachtwagen schoon achter na de inspectie.<br />

Met een speciaal apparaatje leest hij de<br />

tachograaf uit en maakt een printje dat<br />

gelijkenissen vertoont met een kassabon.<br />

Weer buiten stelt hij allervriendelijkst<br />

vervolgvragen. “Werk je in loondienst? Bevalt<br />

het goed bij deze werkgever? En waar was<br />

je om half 7?” Schoorvoetend antwoordt<br />

de lange man, vaak zo kort mogelijk. “Aha.<br />

Ik zie hier het icoon van een bedje. Maar<br />

in werkelijkheid heb je dus geladen, niet<br />

gerust. Dat klopt dus niet. Heb je trouwens<br />

een cursus tachograaf gevolgd?” Nee, klinkt<br />

het. Wat de werknemer daarvan weet, heeft >><br />

Foefjes om regels te<br />

omzeilen<br />

“Ik heb aan de andere kant gestaan,<br />

was internationaal chauffeur, dus<br />

ik ken het klappen van de zweep”,<br />

vertelt senior inspecteur ILT Bert<br />

van Voorthuizen met een lach. “Ook<br />

ik heb ’s avonds bij wegrestaurants<br />

aan de stamtafel gezeten en van<br />

collega’s gehoord hoe je regels<br />

met foefjes kunt omzeilen, zodat je<br />

niet hoeft te pauzeren. Chauffeurs<br />

zeggen ook tegen mij: ‘ILT, ga<br />

achter de witte nummerplaten aan,<br />

ga toch boeven vangen.’ En dan<br />

antwoord ik: ‘Daar ben ik net mee<br />

begonnen.’”


Met een speciaal apparaatje leest de inspecteur<br />

de tachograaf uit.<br />

17


Smart tachograaf<br />

hij geleerd bij het behalen van zijn Code 95,<br />

twee jaar terug alweer. “Vraag eens aan de<br />

werkgever of je zo’n cursus mag doen, dat<br />

helpt. Dat is weer eens wat anders dan de<br />

goedkopere variant vorkheftruck.” Ja, ja.<br />

Rust of werk<br />

De inspecteur gaat de gegevens van de<br />

tachograaf nu bekijken op zijn laptop in<br />

het busje. Even krijgt hij geen toegang. De<br />

4G-verbinding op deze locatie is niet altijd<br />

goed. Dan lukt het toch. “Heel fijn om te<br />

zien dat zijn eigen kaart in de tachograaf<br />

zit”, zegt hij. “Dat is ook wel eens anders.<br />

Soms rijden chauffeurs zelfs met passen van<br />

mensen die overleden zijn.”<br />

Het is een dure grap om op weg te gaan<br />

met een kaart van een ander; dat is fraude.<br />

“En dat kost een chauffeur sowieso 1.500<br />

euro”, lepelt de inspecteur op, “en de baas<br />

zelfs 4.400 euro. Fraude nemen wij hoog op.”<br />

18 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

“Ik ben hier niet om<br />

chauffeurs te pakken,<br />

maar om ze bewust te<br />

maken van de risico’s<br />

die ze nemen”<br />

Uit de informatie komt verder naar voren<br />

dat deze chauffeur altijd werkzaamheden<br />

verricht als hij in de tachograaf aangeeft dat<br />

hij rust. En ook kleine bewegingen van de<br />

vrachtwagen kun je naar voren halen in dit<br />

systeem, bijvoorbeeld bij het lossen, ook al<br />

zou het systeem de eerste 29 seconden niks<br />

registreren. Je ziet via een van de tabbladen<br />

op de ILT-laptop toch kleine verticale<br />

streepjes verschijnen.<br />

450 euro boete<br />

Voor de volledigheid loopt Van Voorthuizen<br />

de afgelopen weken na en het beeld is iedere<br />

dag identiek. Als antwoord haalt de jonge<br />

kerel zijn schouders op. “Vandaag wil ik je<br />

geen boete geven. Ik wil je alleen bewust<br />

maken van de risico’s. Ik zou je een boete<br />

kunnen bezorgen van 450 euro, maar ik<br />

geloof niet dat straffen beter gedrag oplevert.<br />

En het is bijna vakantie, dus je kunt je geld<br />

vast wel beter besteden. Maar als ik je aan<br />

het eind van de dag had aangehouden en je<br />

had negen ononderbroken rij-uren, dan had<br />

ik je wel meteen een boete opgelegd. Dan<br />

had het je 450 euro gekost en je werkgever<br />

1.350 euro.”<br />

De inspecteur stipt nog even de dag<br />

ervoor aan. “Toen heb je dertien minuten te<br />

lang gereden.” (Die overtreding kan 100 euro<br />

boete opleveren.) “Waarom?” Ondertussen<br />

bestudeert hij het snelheidsprofiel van de<br />

vrachtwagen op dat moment. Nou, zegt<br />

de chauffeur, hij was bij Utrecht en zocht<br />

een parkeerplek, maar die is in die regionen<br />

moeilijk te vinden. Dus stuurde hij ietsjes<br />

verder, naar Hank. Op die parkeerplaats kon<br />

hij dan meteen een lekkere maaltijd scoren.<br />

“Begrijpelijk. Maar als je dat doet, moet je<br />

een printje maken van je tachogegevens en<br />

dit verhaal aan de achterkant noteren.” Hm,<br />

hmm.<br />

Niet schuldig<br />

Nu begint de inspecteur over ongelukken,<br />

om de chauffeur een idee te geven van de<br />

risico’s die hij neemt. “Daar denk ik niet<br />

over na. Een ongeluk kan altijd gebeuren”,<br />

reageert-ie. Van Voorthuizen kan het laatste<br />

alleen maar beamen. “Maar weet je dat je<br />

in de problemen kunt komen als je je niet<br />

houdt aan de rij- en rusttijden? Ook al ben<br />

je niet schuldig? Als er iets gebeurt, kijkt<br />

een verzekeringsmaatschappij namelijk of je<br />

je aan de wet hebt gehouden. Als dat niet<br />

zo is, gaan zij de kosten hoe dan ook op<br />

je verhalen. En als iemand invalide wordt,<br />

kan dat zo maar oplopen tot 2.000 euro per<br />

maand.” Tsja…<br />

De sessie is ten einde. De chauffeur<br />

mag vertrekken. Opgelucht: “Ik mag niet<br />

mopperen. Ik ben er vanaf gekomen zonder<br />

boete.” Maar Van Voorthuizen doet wel een<br />

belofte. “Binnenkort zie ik je wel weer ergens<br />

rijden. Hier, in Zeeland of in Groningen. En<br />

dan houd ik je weer staande. En dan kijken<br />

we hoe het gaat. Als het dan niet klopt, krijg<br />

je die boete wel.”<br />

Vergunning kwijt<br />

De inspecteur vraagt zich nu af wat het<br />

beleid is van de werkgever. “Als we meer<br />

chauffeurs aantreffen van deze firma, gaan<br />

we een profiel aanmaken. In het ergste geval<br />

kan die onderneming dan uiteindelijk zijn<br />

vergunning kwijtraken.” Of zit het probleem<br />

bij de opdrachtgever?


Smart tachograaf<br />

Tekst Anita Hestens<br />

Met de smart tacho 2 de massa voor<br />

“Voor mijn veiligheid”<br />

Het lijkt nog ver weg: de<br />

verplichte retrofit van de<br />

nieuwe smart tacho versie 2<br />

in 2025. Toch heeft Jan van<br />

Oostveen, directeur/eigenaar<br />

van J&H <strong>Transport</strong> Velserbroek,<br />

vooruitlopend hierop alvast zo’n<br />

nieuwe tachograaf besteld. Hij<br />

vertelt waarom.<br />

1<br />

Vanaf 1 januari 2025 is de smart<br />

tachograaf versie 2 verplicht voor alle<br />

vrachtwagens die de grens over gaan en<br />

die nu een analoge of digitale tachograaf<br />

hebben. Vanaf 19 augustus 2025 geldt dat<br />

ook voor vrachtwagens die nu uitgerust zijn<br />

met de smart tacho versie 1 en over de grens<br />

actief zijn. Ook zij moeten dan de slimme<br />

tachograaf versie 2 aan boord hebben<br />

(retrofit). De verwachting is dat vervoerders<br />

niet staan te juichen over het vervangen van<br />

de tachograaf in bestaande vrachtwagens.<br />

Toch kan dit voordelen hebben. Daarom heeft<br />

Jan van Oostveen een nieuwe smart versie 2<br />

besteld bij zijn Scania-dealer.<br />

Binnenkort beschikbaar<br />

J&H <strong>Transport</strong> is onder meer gespecialiseerd<br />

in het transport van verse vis, visproducten<br />

en diepvriesvis van en naar Schotland. Als<br />

internationaal vervoerder zou hij pas in 2025<br />

onder de verplichting van de nieuwe smart<br />

tachograaf vallen. Hoewel de smart tacho<br />

versie 2 van Stoneridge de type-goedkeuring<br />

nog niet heeft gekregen, wil Van Oostveen<br />

deze zo snel mogelijk ingebouwd hebben.<br />

“Scania werkt standaard met Stoneridge.<br />

De dealer heeft aangegeven dat de nieuwe<br />

tachograaf snel beschikbaar is en binnenkort<br />

goedgekeurd wordt.” De tachograaf zal eerst<br />

gebruikt worden om in te bouwen in nieuw te<br />

registeren vrachtwagens, maar daarna ook in<br />

bestaande vrachtwagens zoals die van Van<br />

Oostveen.<br />

Up to date<br />

Hij vindt het belangrijk om met alles “netjes<br />

en up to date” te zijn. “Klanten waarderen<br />

dat. Dat geldt ook voor de tachograaf. En<br />

dat apparaat zit in de vrachtwagen voor mijn<br />

veiligheid. De rij- en rusttijdenregels zijn er<br />

niet voor niets. Hierdoor krijg je voldoende<br />

“Met de installatie van<br />

de nieuwe tachograaf<br />

spaar ik de kosten voor<br />

ijking van de smart<br />

tachograaf versie 1 uit”<br />

rust.” Hij herinnert zich dat hij ook één<br />

van de eerste vervoerders was die reed<br />

met de digitale tachograaf. “Ik werd kort<br />

daarna in Engeland gecontroleerd, maar<br />

de inspecteurs hadden daar toen nog niet<br />

de controlemiddelen voor”, lacht hij. Eén<br />

van de voordelen van de nieuwste versie<br />

van de smart tachograaf vindt hij dat hij niet<br />

meer hoeft te stoppen aan de grens om de<br />

landcode handmatig in te voeren. “Dat gaat<br />

in de nieuwe tachograaf automatisch. Ik zie<br />

regelmatig vrachtwagens hiervoor op de<br />

vluchtstrook stoppen met alle gevaren van<br />

dien.”<br />

Kosten besparen<br />

Van Oostveen heeft nu de smart tachograaf<br />

versie 1 in zijn vrachtwagen zitten. “Over<br />

een paar maanden zou die opnieuw moeten<br />

worden geijkt, een jaarlijkse verplichting.<br />

Met de installatie van de nieuwe tachograaf<br />

spaar ik die kosten uit. Verder is de nieuwe<br />

tachograaf simpeler te bedienen. Behalve<br />

dat ik de landcode niet meer handmatig hoef<br />

te registreren als ik de grens passeer, geldt<br />

dat ook voor mijn verblijf op de ferry van en<br />

naar Engeland. Als ik deze zaken vergeet in<br />

de tachograaf te registreren, kan ik daarvoor<br />

een boete krijgen. Ik ben blij dat de nieuwe<br />

tachograaf deze dingen ondervangt. Je moet<br />

er toch aan geloven. Dan maar liever zo snel<br />

mogelijk. Dan ben ik ook de massa voor.”<br />

1 Jan van Oostveen van J&H <strong>Transport</strong> Velserbroek<br />

heeft nu nog smart tachograaf versie 1 in zijn<br />

vrachtauto, maar heeft smart tacho 2 besteld.<br />

19


Column Aadje van Noordennen<br />

Beeld Christiaan Krouwels<br />

Heeft u een plekje<br />

in de tuin?<br />

Parkeren met een vrachtwagen voor de nacht is niet altijd gemakkelijk. De<br />

parkeerplaatsen langs de snelweg raken aan het begin van de avond al snel (over) vol.<br />

Zoeken naar een alternatief komt vaak slecht uit, omdat de chauffeur dan in de problemen<br />

komt met de rijtijdenwet. Er zijn wel parkeerplaatsen met goede voorzieningen voor de<br />

chauffeurs, maar die plaatsen moeten maar net langs de route liggen. En áls er dan nog<br />

een plekje vrij is, betaal je op sommige plekken tussen de 1,50 en 2 euro per uur óf een<br />

dagtarief (afhankelijk of je daar dan ook een maaltijd nuttigt). Dat is nou niet echt een rib uit<br />

het lijf, maar het tikt behoorlijk aan als je dat iedere dag doet. Gelukkig kunnen chauffeurs<br />

op sommige plekken ook nog gratis parkeren en genieten van een goede maaltijd vóór de<br />

nachtrust.<br />

Sommigen kiezen ervoor om een industrieterrein op te zoeken om daar de nacht door<br />

te brengen. Dat is alleen niet bepaald een luxe. Hopelijk is de truck voorzien van een<br />

magnetron, zodat de chauffeur toch een warme maaltijd kan nuttigen. Maar op een<br />

industrieterrein kan de chauffeur wel last krijgen. In veel gemeentes geldt namelijk een<br />

parkeerverbod voor voertuigen met een bepaalde hoogte, lengte en breedte binnen de<br />

bebouwde kom, waar veel industrieterreinen in vallen. Die wet is opgenomen in de APV.<br />

Zo ondervond ik nog niet zo lang geleden zelf. Na een lekkere rit, genietend van mooie<br />

muziek van Claudia de Breij, was ik klaar voor die dag. Door omstandigheden kon ik de<br />

truck met oplegger niet op ons eigen terrein parkeren. Geen zorgen, ik woon niet op een<br />

woonerf of tussen de flatgebouwen waar het enorm kan galmen met een ronkende motor,<br />

maar op een industrieterrein in de Molenlanden. En ja, er kwam een boete binnen.<br />

Tegen die boete wilde ik bezwaar maken en ik nam contact op met de betreffende<br />

ambtenaar. Zijn weergaloze antwoord luidde: ‘Dan moet je maar verhuizen.’ Ik wilde eigenlijk<br />

verder in discussie omdat ik weet dat veel meer chauffeurs grote problemen hebben met het<br />

parkeren van hun truck. Tot wanhoop gedreven benaderen sommigen zelfs de plaatselijke<br />

weekkrant om aandacht te vragen voor dit probleem. De gemeenten bieden wel alternatief<br />

in de zin van een parking met vaste plekken, maar dat kost vaak (veel) geld en wie dat gaat<br />

betalen, is een andere discussie. Ik heb de discussie maar gelaten voor wat het was.<br />

Wel verbaas ik mij over het feit dat iedereen, niemand uitgezonderd: ambtenaren,<br />

tandartsen, nagelstylistes en docenten - OOK de poppetjes bij de gemeente – verwachten<br />

dat de winkels gevuld zijn en er altijd bij de pomp kan worden getankt. Maar hoe moet dat<br />

dan als de chauffeurs met hun wagen worden verbannen.?<br />

Hebt u een grote tuin? Ik denk even terug aan m’n ritje: “Mag ik dan bij jou?”<br />

Aadje van Noordennen is eigen rijder en mede-eigenaar van Robert van der Linden<br />

<strong>Transport</strong><br />

20 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


Economie<br />

Tekst Robert van Leewen<br />

Detailhandel:<br />

Meer omzet,<br />

maar minder te vervoeren<br />

Voor een grote groep<br />

wegvervoerders is bevoorrading<br />

van de detailhandel de<br />

belangrijkste activiteit. Een<br />

omzetstijging in de detailhandel<br />

zou voor hen goed nieuws moeten<br />

zijn: meer omzet, meer verkopen,<br />

dus meer producten te vervoeren<br />

naar winkels. Het tegendeel<br />

blijkt waar.<br />

e detailhandel heeft in mei 4,6% meer<br />

‘Domgezet dan in mei 2022’, meldt<br />

het CBS in een webartikel. Dat lijkt positief<br />

voor wegvervoerders. De zin erna is dan<br />

teleurstellend: ‘Het verkoopvolume was 5,8%<br />

lager’. De omzethoeveelheid, de hoeveelheid<br />

verkochte producten is in mei dus gedaald.<br />

Dat betekent dat de omzetgroei alleen wordt<br />

veroorzaakt door prijsstijgingen, die op hun<br />

beurt weer voortkomen uit kostenstijgingen,<br />

inflatie of andere oorzaken. En niet doordat er<br />

meer verkocht is.<br />

Volumedaling sinds mei 2022<br />

De combinatie van stijging van de omzet<br />

en daling van de omzethoeveelheid, zoals<br />

in mei <strong>2023</strong> ten opzichte van mei 2022, is<br />

niet uniek. De grafiek toont de procentuele<br />

verandering in de omzetwaarde en de<br />

omzethoeveelheid sinds januari 2021. Daaruit<br />

blijkt dat, wanneer de omzetgroei positief is,<br />

de omzethoeveelheid daarbij achter blijft.<br />

Sinds mei 2022 is er weliswaar<br />

maandelijks sprake van stijgingen<br />

van de omzetwaarde, maar die gaan<br />

bijna altijd vergezeld van dalingen van<br />

omzethoeveelheid. Een afname van de<br />

omzethoeveelheid betekent minder te<br />

vervoeren producten.<br />

CBS corrigeert de data. Dat doet de<br />

organisatie voor een verschil in de<br />

samenstelling van koopdagen, vergeleken<br />

met diezelfde maand vorig jaar. Uit de<br />

BTW-registraties van de Belastingdienst<br />

verkrijgt CBS de omzetgegevens. De<br />

omzethoeveelheid is niet waargenomen,<br />

maar berekend door de waarde van de<br />

omzet te delen door de prijs.<br />

Hoge inflatie<br />

Ook de Rabobank constateert in een<br />

recente sectorprognose een druk op de<br />

verkoopvolumes in de detailhandel. De bank<br />

geeft daar een verklaring voor. Door de hoge<br />

inflatie zijn consumenten nog altijd kritisch<br />

in hun uitgaven en blijven ze zoeken naar<br />

goedkopere alternatieven of aanbieders.<br />

Ze kopen minder en ‘downtraden’ naar<br />

goedkopere verkoopkanalen (minder<br />

dure winkels en supermarkten) en<br />

goedkopere producten (huismerken).<br />

Vooral speciaalzaken en A-merken leveren<br />

marktaandeel in. Maar het gevolg van<br />

volume- en margedruk kan volgens de<br />

Rabobank per individueel bedrijf sterk<br />

verschillen. Ook de ABN AMRO constateert<br />

een veranderd koopgedrag. Consumenten<br />

letten niet alleen extra op de prijs, maar<br />

schaffen ook minder aan.<br />

Verschillen per deelsector<br />

Er zijn verschillen tussen de deelsectoren<br />

van de detailhandel. Zo hebben de winkels<br />

in voedings- en genotmiddelen in mei van dit<br />

jaar 8,4% meer omzet behaald dan in mei<br />

2022. Maar het verkoopvolume was 4,2%<br />

lager dan een jaar eerder. Bouwmarkten<br />

boekten 9,3% omzetgroei bij een stijging van<br />

het verkoopvolume van 0,8%.<br />

Kledingwinkels daarentegen leden 1,3%<br />

omzetverlies. Zij zagen hun verkoopvolume<br />

14,2% dalen. Supermarkten boekten<br />

9,1% omzetgroei bij 3,8% volumedaling.<br />

Overigens kunnen ontwikkelingen in de<br />

detailhandel ook gevolgen hebben voor de<br />

partijen die eerder in de keten zitten, zoals<br />

groothandelaren, importeurs en fabrikanten.<br />

En transportbedrijven, die voor hen actief zijn,<br />

merken het eveneens.<br />

21


Arbeidsmarkt<br />

Tekst Anita Hestens<br />

Keurmerk PayChecked in <strong>Transport</strong><br />

Louche praktijken voorkomen<br />

Liefst 867 bedrijven beschikken<br />

over het keurmerk PayChecked<br />

in <strong>Transport</strong>. Dit keurmerk<br />

maakt duidelijk dat een<br />

vervoerder zijn personeel<br />

op de juiste wijze betaalt.<br />

Certificeringsinstanties Normec<br />

VRO en Normec Fair Labour<br />

Certification hebben zich de<br />

afgelopen jaren ontwikkeld tot<br />

onafhankelijke spelers die de<br />

inspecties en certificeringen<br />

verzorgen rondom dit keurmerk.<br />

Wat zijn de bevindingen bij deze<br />

controles en wat zijn de laatste<br />

ontwikkelingen?<br />

De Wet Aanpak Schijnconstructies<br />

(WAS) moet waarborgen dat<br />

werknemers het juiste loon uitbetaald<br />

krijgen. Is dat niet het geval, dan kan een<br />

werknemer zijn werkgever, maar ook diens<br />

opdrachtgever, hiervoor aansprakelijk<br />

stellen. Ook kan een medewerker van<br />

een ondervervoerder de onderneming<br />

aansprakelijk stellen. PayChecked in<br />

<strong>Transport</strong>, ontwikkeld door TLN en<br />

evofenedex, beperkt de risico’s.<br />

Normec VRO en Normec Fair Labour<br />

Certification – behorende tot de Normec<br />

“De pakkettensector,<br />

het grootwinkelbedrijf,<br />

maar ook het speciaal<br />

vervoer verlangen<br />

steeds vaker het<br />

keurmerk van hun<br />

charters”<br />

22 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

Group - zijn als inspectie-instelling nauw<br />

betrokken geweest bij deze ontwikkeling. Dit<br />

keurmerk maakt zichtbaar dat een vervoerder<br />

zijn personeel op de juiste wijze uitbetaalt, en<br />

dat er afspraken met ondervervoerders zijn<br />

over de juiste beloning van de medewerkers.<br />

Steeds meer transportbedrijven zien<br />

het nut in van het keurmerk, zowel kleinere<br />

als grote bedrijven. Ze staan vermeld op<br />

paychecked.nl.<br />

Onderbetaald<br />

“Eigenlijk zouden meer bedrijven dit keurmerk<br />

moeten behalen”, zo stelt Arjen Werkmeester,<br />

commercieel directeur bij Normec. “Hiermee<br />

professionaliseer je de markt en voorkom<br />

je louche praktijken waarbij werknemers<br />

worden onderbetaald. PayChecked in<br />

<strong>Transport</strong> is goed voor de sector én voor<br />

de klanten. <strong>Transport</strong>eurs die het keurmerk<br />

hebben behaald, tonen hiermee aan dat zij<br />

hun chauffeurs betalen volgens de cao voor<br />

het beroepsgoederenvervoer over de weg,<br />

en dat het risico op ketenaansprakelijkheid<br />

voor hun opdrachtgevers beperkt is. Je<br />

bedrijf onderscheidt zich daarmee van nietgecertificeerde<br />

bedrijven.”<br />

“Een ander voordeel is dat de<br />

keurmerkhouder aantoonbaar een besef<br />

van verantwoordelijkheidsgevoel uitdraagt.<br />

Bovendien kan het keurmerk een positief<br />

effect hebben op het aantrekken van nieuw<br />

personeel ”, vult Julisa Fereijra-Phelipa,<br />

directeur van de twee business units Normec<br />

VRO en Normec FLC, aan.<br />

Verzoek van klanten<br />

Bedrijven behalen het keurmerk niet alleen<br />

om te voldoen aan de wet en omdat ze de<br />

voordelen ervan inzien. Ook klanten eisen<br />

het van hun vervoerders. Onder meer de<br />

pakkettensector, het grootwinkelbedrijf,<br />

1<br />

maar ook het speciaal vervoer verlangen<br />

steeds vaker het keurmerk van hun charters;<br />

niet van ZZP’ers omdat zij geen personeel<br />

hebben. Zo bezit Nijhof en Wassink sinds<br />

begin dit jaar het keurmerk, dat op verzoek<br />

van klanten is behaald.<br />

De interesse heeft een boost gekregen<br />

sinds PostNL zijn vervoerders vorig jaar<br />

verplichtte het keurmerk voor 1 juli te in de<br />

wacht te slepen. In 2022 groeide het dan<br />

ook van 600 naar 900 keurmerkhouders<br />

sectorbreed. Danielle Pits, senior<br />

projectmanager sourcing bij PostNL<br />

Pakketten Benelux: “Het klopt dat PostNL<br />

het PayChecked keurmerk heeft ingesteld


als standaard voor al onze bezorgpartners.<br />

We vinden het belangrijk zeker te weten dat<br />

iedereen die bij of voor PostNL werkt, op<br />

de juiste wijze betaald krijgt. PayChecked<br />

controleert dit en signaleert als er risico’s zijn.<br />

Eerder was het mogelijk om ook gebruik<br />

te maken van andere certificeringen, maar<br />

sinds vorig jaar juli is voor PostNL het<br />

PayChecked keurmerk verplicht.”<br />

Ook Jumbo werkt met vervoerders<br />

die het keurmerk in bezit hebben. Hen<br />

is verzocht om het keurmerk voor de<br />

zomervakantie te behalen. Een nieuw<br />

transportbedrijf wordt niet geaccepteerd<br />

zonder het PayChecked keurmerk. De<br />

retailer vindt het belangrijk dat zij kunnen<br />

aantonen dat zij hun zaken op orde hebben.<br />

Van de bedrijven met het keurmerk<br />

hebben Normec VRO en Normec FLC er<br />

250 gecertificeerd. Fereijra-Phelipa: “Voor de<br />

komende jaren verwachten wij een stijging<br />

van de aanvragen. Wij onderscheiden ons<br />

door onze snelle doorlooptijden en proberen<br />

het proces altijd zo snel en efficiënt mogelijk<br />

te laten verlopen. Hoewel wij formeel niet<br />

mogen adviseren, laten wij de klant nooit<br />

zwemmen. Door onze kennis en ervaring<br />

treden wij op als sparring partner. We<br />

denken mee, zijn servicegericht en kiezen<br />

voor ontzorging van de klant tijdens het<br />

hele proces. Wij helpen bedrijven graag het<br />

keurmerk te behalen”, zo benadrukt zij.<br />

2<br />

De controle in het kort<br />

Vervoerders die het keurmerk PayChecked in <strong>Transport</strong> willen behalen, moeten<br />

voldoen aan de eisen van de normenset: https://paychecked.nl/documenten.html.<br />

De controle, gedaan door een geregistreerde inspectie-instelling, vindt doorgaans<br />

eenmaal per jaar plaats op de volgende zaken:<br />

• Eisen aan de identificatie van de onderneming;<br />

• Klachtenprocedures;<br />

• Contracten;<br />

• Loonadministratie en naleving van de cao voor het beroepsgoederenvervoer;<br />

• Overige voorwaarden.<br />

De inspectie duurt gemiddeld een dag.<br />

Niet het juiste loon<br />

Om zich voor te bereiden op de inspectie<br />

voor het keurmerk krijgt een bedrijf een lijst.<br />

Tijdens een inspectie kunnen er volgens<br />

Fereijra-Phelipa onvolkomenheden naar<br />

voren komen. “Gelukkig hanteren veel<br />

bedrijven al hoge standaarden en is in<br />

die gevallen weinig aanpassing nodig om<br />

het PayChecked in <strong>Transport</strong> keurmerk<br />

te verkrijgen. Maar vooral bij bedrijven die<br />

voor het eerst voor het keurmerk opgaan,<br />

zien we nog wel eens onvolkomenheden.<br />

Bijvoorbeeld dat er niet het juiste loon, dat<br />

bij een bepaalde functie en ervaring hoort, of<br />

juiste vakantiebijslag wordt betaald. Mensen<br />

ontvangen dan te weinig.”<br />

Het ontbreken van urenregistraties<br />

komen de inspecteurs ook nog wel eens<br />

tegen. “Of we zien dat er geen heldere<br />

afspraken met onderaannemers zijn.<br />

Het is niet altijd onwil, ook zijn bedrijven<br />

onwetend.” Wanneer een bedrijf in eerste<br />

instantie niet voldoet aan de eisen van<br />

het keurmerk, krijgt het de kans om orde<br />

op zaken te stellen. “Dat is goed voor de<br />

werknemers, maar ook voor het bedrijf en<br />

de sector.”<br />

1. Arjen Werkmeester, commercieel directeur bij<br />

Normec: “Eigenlijk zouden meer bedrijven het<br />

keurmerk PayChecked in <strong>Transport</strong> moeten<br />

behalen.”<br />

2. Julisa Fereijra-Phelipa, directeur van business<br />

units Normec VRO en Normec FLC: “Het<br />

keurmerk kan een positief effect hebben op het<br />

aantrekken van nieuw personeel.”<br />

23


BRANDED CONTENT<br />

Videocamera’s in de vrachtauto verbeteren<br />

verkeersveiligheid en rijgedrag<br />

Voor transportbedrijven is<br />

veiligheid onderweg één van<br />

de hoogste prioriteiten. Niet<br />

alleen om ongelukken en dus<br />

vertragingen te voorkomen,<br />

maar ook om de veiligheid en<br />

het welzijn van de chauffeurs<br />

te garanderen. Intelligente<br />

videocamera’s in de cabine,<br />

die de verkeerssituatie en het<br />

rijgedrag van de chauffeurs<br />

volgen, kunnen met behulp van<br />

slimme software waarschuwen<br />

voor riskante situaties en de<br />

chauffeur tips geven voor<br />

veiliger en efficiënter rijgedrag.<br />

Dat levert volgens het bedrijf<br />

Samsara behalve veiligheid ook<br />

een aantal andere, interessante<br />

(kosten)voordelen op.<br />

volgende stap om<br />

de veiligheid<br />

tijdens het<br />

transport te<br />

verbeteren<br />

en het rijgedrag<br />

te optimaliseren”,<br />

licht Philip van der<br />

Wilt, Senior Vice-<br />

President EMEA bij<br />

Samsara toe. “Maar er<br />

zijn veel meer voordelen.”<br />

Juridisch getouwtrek en<br />

verzekeringen<br />

Een voor de hand liggende toepassing van<br />

videocamera’s in vrachtauto’s is natuurlijk<br />

de dash cam die op de weg gericht is en<br />

real-time informatie en beelden over de<br />

verkeerssituatie verzamelt en opslaat. “Die<br />

beelden kunnen onder meer gebruikt worden,<br />

om de oorzaak van eventuele ongevallen<br />

Samsara is een technologiebedrijf, dat aan<br />

meer dan 15.000 bedrijven apparatuur<br />

en oplossingen levert om productiefaciliteiten,<br />

installaties, bouwmachines, vrachtwagens en<br />

andere voertuigen op afstand te monitoren<br />

met behulp van slimme sensoren en<br />

videotechnologie. In combinatie met slimme<br />

software en artificial intelligence kunnen de<br />

informatie en de data belangrijke inzichten<br />

leveren om de installaties en voertuigen<br />

efficiënter te beheren en de veiligheid te<br />

waarborgen. In de transportsector kunnen de<br />

oplossingen van Samsara onder meer inzicht<br />

geven in de locatie en de technische staat<br />

van de wagens en het brandstofverbruik,<br />

maar ook in de status van de lading en het<br />

rijgedrag van de chauffeur. “Het gebruik van<br />

intelligente video camera’s in de cabine is een<br />

De oplossingen van Samsara leveren data, waarmee de transportsector<br />

de efficiëntie kan verbeteren en kosten kan besparen.<br />

24 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


uit te zoeken en aan te tonen, dat de<br />

chauffeur correct gehandeld heeft. Dat kan<br />

veel juridisch getouwtrek en discussies met<br />

verzekeringsmaatschappijen voorkomen”,<br />

licht Van der Wilt toe. “Interessant is de<br />

combinatie met slimme software en Artificial<br />

Intelligence (AI), die kritische verkeerssituaties<br />

of afwijkend rijgedrag zoals hard remmen, te<br />

hard rijden of slingerend rijden herkennen en<br />

op basis daarvan de chauffeur op tijd kunnen<br />

waarschuwen. Ook kunnen de beelden voor<br />

persoonlijke coachingsessies opgeslagen<br />

worden.<br />

Minder onderhoud<br />

Sensoren en videocamera’s geven<br />

ook informatie over het rijgedrag, het<br />

brandstofverbruik en de technische staat<br />

van de vrachtauto’s. Dat biedt aanzienlijke<br />

mogelijkheden voor besparingen. Door<br />

chauffeurs bewust te maken van hun<br />

rijgedrag en te coachen bij het verbeteren<br />

daarvan kan het brandstof- en olieverbruik<br />

beperkt worden, maar ook de slijtage<br />

van banden en remmen, waardoor de<br />

onderhoudskosten verminderen. Door<br />

de technische staat van de auto continu<br />

te monitoren, kunnen motorstoringen of<br />

andere problemen - ook onderweg - op<br />

tijd gesignaleerd en aangepakt worden. De<br />

(preventieve) onderhoudsplanning kan op<br />

basis van tijdsintervallen, gereden afstand of<br />

rijtijden geoptimaliseerd worden, zodat de<br />

auto’s altijd veilig en rijklaar zijn.<br />

Videomonitoring van de<br />

chauffeur<br />

Samsara levert ook intelligente dash<br />

camera’s die beelden van de chauffeur<br />

kunnen maken. Die beelden zijn - net<br />

zoals de beelden van de verkeerssituatie<br />

op de weg - bedoeld om de veiligheid te<br />

verbeteren, bijvoorbeeld door de chauffeur<br />

te waarschuwen als hij of zij afgeleid is of<br />

vreemd rijgedrag vertoont.<br />

Van der Wilt: “We snappen dat er<br />

bij chauffeurs zeker in het begin soms<br />

weerstand is tegen de installatie van<br />

dergelijke camera’s, maar het is niet zo dat er<br />

continu mensen meekijken. Dat is natuurlijk<br />

onmogelijk voor een transportbedrijf met<br />

tientallen auto’s op de weg. De beelden<br />

worden opgeslagen en alleen in geval<br />

van problemen door geautoriseerde<br />

personen bekeken. De chauffeur kan de<br />

camera uitschakelen of afdekken als hij<br />

niet rijdt. Bij al onze projecten worden<br />

chauffeurs en werknemers actief betrokken<br />

bij de voorwaarden en invoering van<br />

videotechnologie.”<br />

Van der Wilt wijst erop dat de<br />

oplossingen van Samsara ook voorzien in<br />

middelen om chauffeurs actief te coachen bij<br />

het aanleren van veilig en efficiënt rijgedrag.<br />

De software kan rapportages leveren over<br />

de verkeersveiligheid, het rijgedrag en<br />

daaruit voortkomende kosten of technische<br />

problemen. <strong>Transport</strong>bedrijven kunnen hun<br />

chauffeurs zo helpen met een structurele<br />

verandering van hun rijgedrag, zodat de<br />

veiligheid verbetert. De werkgever kan<br />

dan bijvoorbeeld in aanmerking komen<br />

voor lagere verzekeringspremies en de<br />

chauffeur voor een bonusregeling. In de<br />

praktijk blijkt dat de meeste chauffeurs hun<br />

aanvankelijke twijfel snel opzij zetten als blijkt,<br />

dat hun rijkwaliteit flink verbetert. Ook de<br />

betrokkenheid bij het werk neemt toe.<br />

Return on investment<br />

Voor de implementatie van het<br />

videocamerasysteem is een kleine<br />

investering in hardware noodzakelijk en<br />

daarnaast betaalt de gebruiker elke maand<br />

licentiekosten, waarbij de installatie, de<br />

opslag van data, software, training en<br />

ondersteuning inbegrepen zijn.<br />

Een onderzoek onder 500 klanten van<br />

Samsara heeft interessante resultaten aan<br />

het licht gebracht. Zo zegt 90 procent van<br />

de klanten, dat de oplossingen van Samsara<br />

het aantal ongevallen met gemiddeld zo’n<br />

50% heeft verminderd. Bij het gebruik van<br />

dual-facing camera’s is dat percentage zelfs<br />

meer dan 60%. In veel gevallen hebben de<br />

beschikbare videobeelden na ongevallen de<br />

discussie over oorzaak en aansprakelijkheid<br />

snel opgelost. De besparingen als gevolg<br />

van veilig en beheerst rijgedrag liepen in een<br />

aantal gevallen op tot meer dan een ton per<br />

jaar.<br />

Hoewel die kostenvoordelen mooi<br />

meegenomen zijn, draait het volgens Van der<br />

Wilt echter vooral om veiligheid en rijgedrag.<br />

Dankzij de enorme hoeveelheid informatie en<br />

data kunnen bedrijven hun veiligheidsbeleid<br />

continu verbeteren en zo bijdragen aan de<br />

verbetering van (verkeers)veiligheid. Dat<br />

is ook een algemeen publiek belang en<br />

dus onderdeel van sociaal verantwoord<br />

ondernemen.<br />

Kijk op https://www.samsara.com/nl/<br />

voor meer informatie over de oplossingen<br />

van Samsara.<br />

Dankzij het gebruik van videocamera’s in<br />

vrachtauto’s verbeteren de verkeersveiligheid en het<br />

rijgedrag.<br />

25


<strong>Logistiek</strong><br />

Tekst Ank va Lier Beeld Aron Nijs<br />

<strong>Logistiek</strong> Café: hoge kosten duurzame logistiek nog struikelblok<br />

Wakker geschud<br />

Met name onderaannemers<br />

- waaronder transporteurs -<br />

moeten nog de nodige stappen<br />

zetten om de bouwlogistiek te<br />

verduurzamen. Dat bleek tijdens<br />

het <strong>Logistiek</strong> Café van Zuid-<br />

Limburg Bereikbaar. Centrale<br />

vraag was: ‘Wat is nodig om de<br />

bouwlogistiek te verduurzamen<br />

en te zorgen dat bouwprojecten<br />

in Limburg ook in de toekomst<br />

door kunnen gaan?’<br />

Een kleine 50 aanwezigen - vooral (onder)<br />

aannemers en ook enkele leveranciers<br />

en transporteurs - lieten zich tijdens het<br />

<strong>Logistiek</strong> Café bijpraten over hoe slim en<br />

rendabel (ver)bouwen in Limburg mogelijk<br />

26 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

kan blijven, ook richting de toekomst.<br />

Zuid-Limburg Bereikbaar organiseerde de<br />

bijeenkomst vorige maand niet zonder reden;<br />

er zit namelijk behoorlijk wat aan te komen<br />

voor de bouw en haar onderaannemers, en<br />

dus ook voor transporteurs. Denk aan hogere<br />

duurzaamheidseisen van opdrachtgevers,<br />

zero-emissie zones, strengere stikstofnormen,<br />

et cetera.<br />

Bouwlogistiek verduurzamen is niet<br />

eenvoudig. Duurzamer rijden brengt door-<br />

gaans namelijk behoorlijk wat meerkosten<br />

met zich mee.<br />

Sneller emissies voorspellen<br />

<strong>Logistiek</strong> makelaar Miranda Volker van<br />

Zuid-Limburg Bereikbaar presenteerde een<br />

nieuwe methode die de Topsector <strong>Logistiek</strong><br />

ontwikkelt. Die moet de stikstofemissie van<br />

een bouwproject al in een vroeg stadium<br />

inzichtelijk maken. Zij verving Leon Simons<br />

van de Topsector <strong>Logistiek</strong>.<br />

De Topsector heeft van diverse<br />

ministeries de vraag gekregen hoe<br />

emissies sneller te voorspellen, zodat<br />

bouwvergunningen ook eerder verleend<br />

kunnen worden en de bouw kan doorgaan.<br />

“Daarom werken Simons en zijn team aan<br />

een methode die bouwondernemingen<br />

helpt om al eerder in de ontwerpketen, in de<br />

preplanningsfase, de stikstofemissie van een<br />

bouwproject helder te krijgen. En te weten<br />

of deze past binnen de vergunningsruimte<br />

of dat bijsturen noodzakelijk is, bijvoorbeeld<br />

door méér elektrische vrachtwagens of<br />

elektrisch bouwmaterieel in te zetten.”<br />

Verwarrend<br />

Inmiddels is al een eerste dashboard<br />

beschikbaar. Daar kunnen bouw-


omdat je vanaf 2025 niet meer met bepaalde<br />

soorten transport de binnensteden in kan en<br />

niet meer met bepaald soort bouwmaterieel<br />

mag werken. Dit vanwege de introductie<br />

van zero-emissie zones. We gaan daarom<br />

het gesprek aan met onderaannemers, om<br />

hen te betrekken in dit proces en duidelijk te<br />

maken dat zij wat dit betreft ook een bijdrage<br />

moeten leveren. Kortom: we zijn stappen aan<br />

het zetten, maar hebben onderaannemers<br />

en leveranciers nodig om tot een next step te<br />

komen.”<br />

ondernemers, vooruitlopend op de nieuwe<br />

methode, mee werken. De nieuwe methodiek<br />

moet medio 2024 gereed zijn. “Topsector<br />

<strong>Logistiek</strong> zoekt ondernemers die willen<br />

experimenteren met het dashboard. Heeft u<br />

belangstelling? Meld dit dan!”<br />

Uit reacties van de aanwezigen bleek dat<br />

meerdere partijen al werken aan dergelijke<br />

rekenmodellen. “Het is wel belangrijk dat<br />

er uniformiteit komt, dus dat niet straks<br />

sprake is van 20 verschillende modellen”,<br />

benadrukte een aanwezige. In een reactie<br />

werd onderstreept dat de methode van<br />

de Topsector juist moet bijdragen aan de<br />

gewenste uniformiteit.<br />

Ook werd aangegeven dat stikstof en<br />

CO 2<br />

vaak door elkaar worden gehaald in<br />

de discussies over verduurzaming. “Dit is<br />

erg verwarrend”, gaf een ondernemer aan.<br />

“Anderzijds: met slimme bouwlogistiek zet je<br />

waarschijnlijk zowel stappen qua stikstof- als<br />

qua CO 2<br />

-reductie. Twee vliegen in één klap<br />

dus.”<br />

Wat er al concreet gebeurt op het gebied<br />

van duurzaam bouwen, vertelden Bramske<br />

van Beijma van Ballast Nedam en Leon<br />

Verheggen van dochterbedrijf Laudy Bouw<br />

en Ontwikkeling. Beide bedrijven zetten in<br />

de afgelopen jaren al flinke stappen op het<br />

gebied van CO 2<br />

-reductie, zowel in de eigen<br />

bedrijfsvoering als op de bouwplaats. Laudy<br />

Bouwservice heeft bijvoorbeeld recent een<br />

nieuwe locatie betrokken die CO 2<br />

-neutraal<br />

is. Het pand draait volledig op eigen<br />

zonnepanelen en op groene stroom . Het<br />

heeft geen gasaansluiting. En Ballast Nedam<br />

heeft in 2022 42,2% CO 2<br />

(ton CO 2<br />

per mio<br />

euro omzet) reductie behaald ten opzichte<br />

van 2019.<br />

Veeleisende opdrachtgevers<br />

Van Beijma gaf aan dat opdrachtgevers<br />

ook steeds meer eisen stellen op dit<br />

vlak. “Dit verschilt echter wel qua type<br />

opdrachtgevers: publieke opdrachtgevers<br />

gaan hierin doorgaans verder dan<br />

opdrachtgevers in de particuliere markt.”<br />

Beide sprekers gaven aan dat het niet<br />

eenvoudig is om onderaannemers mee<br />

te krijgen in deze ontwikkeling. Daarbij<br />

gaat het ook om transport van en naar<br />

de bouwplaats. “Vooral wat dit betreft<br />

zijn er nog grote stappen te zetten qua<br />

CO 2<br />

-reductie”, zei Van Beijma. “Maar dat<br />

is niet eenvoudig: duurzamer materieel, en<br />

ook duurzame vrachtauto’s, zijn namelijk<br />

kostbaar en er zitten lange levertijden op.<br />

Soms tot wel anderhalf jaar.”<br />

Op het spoor<br />

Verheggen erkende dat het niet eenvoudig is<br />

om onderaannemers op het spoor te krijgen<br />

van verduurzaming. “Maar we moeten wat dit<br />

betreft wel stappen voorwaarts zetten. Zeker<br />

Samenwerking in de keten<br />

Het feit dat duurzamer transport doorgaans<br />

aanzienlijk duurder is, kwam tijdens de<br />

middag meerdere keren ter sprake.<br />

“Iedereen staat in de startblokken om te<br />

investeren in verduurzaming”, onderstreepte<br />

een transporteur. “Maar wat moet het dan<br />

zijn: waterstof of elektrisch? En dit is wel<br />

lastig, want vaak gaat het om investeringen<br />

die drie keer zo hoog zijn als gebruikelijk.<br />

Er moet dan wel een verdienmodel aan<br />

gekoppeld zijn.”<br />

Bramske van Beijma onderkende dit en<br />

gaf aan dat Ballast Nedam, dat meerdere<br />

transportbedrijven inhuurt, in dit kader<br />

een speciale samenwerking is aangegaan<br />

met transportbedrijf De Bruyn. “Zij hebben<br />

voor ons twee elektrische vrachtwagens<br />

aangeschaft en wij hebben op papier gezet<br />

dat wij hier een x-aantal jaren gegarandeerd<br />

gebruik van zullen maken. Op die manier<br />

kunnen zij een sluitend businessmodel<br />

realiseren. Daarbij doen wij leerervaring op<br />

met zero-emissie transport. We gebruiken<br />

die trucks onder andere voor de aanvoer<br />

van materialen op de bouwplaats of in<br />

combinatie met een elektrische betonmixer<br />

op de bouwplaats zelf. Maar er zijn nog wel<br />

wat uitdagingen. Zo is de actieradius van<br />

een elektrische truck, die zwaar beladen is,<br />

bijvoorbeeld veel minder groot.”<br />

Deze constructie kon op waardering<br />

rekenen vanuit de zaal. “Dit is een prachtig<br />

voorbeeld van samenwerking in de keten”,<br />

gaf een aanwezige aan.<br />

Ook later, in de paneldiscussie, kwam<br />

naar voren dat duurzamer transport<br />

doorgaans kostenverhogend werkt.<br />

27<br />

>>


<strong>Logistiek</strong><br />

Voordelen tool<br />

stikstofemissie van<br />

Topsector <strong>Logistiek</strong><br />

• Biedt inzicht. Al in een vroeg<br />

stadium weet je hoeveel stikstof je<br />

verwacht uit te stoten en daar kun je<br />

je proces op aanpassen.<br />

• Hierdoor is de kans op een<br />

vergunning veel groter.<br />

• Helpt je in een vroeg stadium een<br />

laadvoorziening te realiseren.<br />

• Gaat verspilling tegen, bijvoorbeeld<br />

door het voorkomen of verminderen<br />

van vervoerbewegingen.<br />

• Geeft je sturingsinzicht in de inzet<br />

van machines.<br />

(Bron: logistiekbereikbaar.nl)<br />

“Daarom vraagt dit ook om extra waardering<br />

van de opdrachtgever, hij moet er iets extra’s<br />

voor over hebben”, zei Van Beijma.<br />

Leon Verheggen wist het treffend te<br />

verwoorden: “Je hebt de volledige keten nodig<br />

om te komen tot duurzamere bouw logistiek.<br />

Iedereen moet zijn steentje bijdragen.”<br />

Er werd ook wel aangehaald dat<br />

er subsidies beschikbaar zijn voor<br />

emissieloos materieel. Dankzij die<br />

tegemoetkomingen zijn bijvoorbeeld veel<br />

elektrische bestelwagens onder de streep<br />

nu al goedkoper dan dieselbestelwagens.<br />

Daarnaast benadrukte Michel Oldenburg,<br />

logistiek makelaar bij Zuid-Limburg<br />

Bereikbaar, dat er veel winst te boeken is<br />

door niet alleen te verschonen, maar ook<br />

te verslimmen. “Bijvoorbeeld door inzet van<br />

bouwhubs, het bundelen van vrachten,<br />

vervoer over water en samenwerking<br />

tussen (onder)aannemers. Daarmee kun je<br />

behoorlijk wat geld besparen.”<br />

28 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

‘Ver-van-mijn-bed-show’<br />

Eén ondernemer gaf aan dat de<br />

themamiddag hem wel wakker had<br />

geschud. “Persoonlijk hoor ik van<br />

opdrachtgevers nog weinig over dat het<br />

allemaal duurzamer moet. Van de week<br />

kreeg ik wel een vraag over wat het zou<br />

kosten om een project emissieloos te<br />

realiseren, maar ik had eerlijk gezegd geen<br />

idee. Datgene wat ik hier hoor is voor mij, en<br />

voor veel andere ondernemers, dan ook nog<br />

een ver-van-mijn-bed-show. En er zijn dus<br />

ook nog veel vragen en uitdagingen.”<br />

Goedkoper is eenvoudiger<br />

Volker noemde dit ‘een treffend signaal’.<br />

“Dit geeft wel aan dat nog lang niet de hele<br />

bouwketen bezig is met verduurzaming en<br />

emissieloos werken. En juist daarom is het<br />

goed dat we bijeenkomsten als vandaag<br />

organiseren, om van elkaar te leren.”<br />

Een transporteur in de zaal haakte hierop<br />

in: “Als duurzamer werken ook goedkoper<br />

zou zijn, zou het allemaal veel eenvoudiger<br />

zijn. Zaken als stikstof en CO 2<br />

zijn voor veel<br />

ondernemers behoorlijk ingewikkeld.”<br />

Naast het kostenplaatje werd nog<br />

ingegaan op de ervaringen van chauffeurs<br />

met elektrische vrachtwagens. Mark Luikens<br />

van Zuid-Limburg Bereikbaar gaf aan dat<br />

deze over het algemeen positief zijn. “Dat<br />

komt mede doordat de wagens een steeds<br />

grotere actieradius krijgen. Vier jaar geleden<br />

lag deze nog op honderd kilometer, inmiddels<br />

is twee- tot driehonderd kilometer gangbaar<br />

en de komende jaren gaan we richting de<br />

vijfhonderd kilometer. Het gaat dus heel<br />

hard vooruit. Veel vrachtwagenchauffeurs<br />

zijn enthousiast over het elektrisch rijden en<br />

geven aan dat ze uitgeruster thuiskomen.<br />

Natuurlijk, er zitten ook nadelen aan, maar<br />

dat is inherent aan een transitie.”


Column Bas Koopmanschap<br />

Beeld Christiaan Krouwels<br />

Always change a<br />

winning team!<br />

Als ik deze column schrijf, is de Tour de France net klaar met zijn eerste week. Als<br />

wielrenliefhebber volg ik dit evenement op de voet. Het Nederlandse Jumbo-Visma<br />

won vorig jaar met de Deen Jonas Vingegaard. Je zou denken: dat kunstje doen ze dit<br />

jaar weer. Toch koos het team voor een andere aanpak en durfde ze een winnend team te<br />

veranderen.<br />

In het beproefde concept van een jaar terug weet de ploeg met uitgekiend teamspel de<br />

ongenaakbaar geachte Pogacar te breken. Toch kiest Jumbo-Visma in <strong>2023</strong> voor een ander<br />

team en daarmee ook een nieuwe aanpak. Gedurfd, maar is dat niet wat elk team en iedere<br />

onderneming zou moeten doen?<br />

Het meest treffende voorbeeld van een bedrijf wat dit niet heeft gedaan, is Nokia. Van 1998<br />

tot 2012 was het bedrijf wereldmarktleider op het gebied van mobiele telefoons. Na de<br />

introductie van de smartphone in 2007 hebben ze de slag totaal gemist en zijn ze geheel<br />

verdwenen van de smartphonemarkt. Legendarisch zijn de woorden van de ceo van Nokia:<br />

”We didn’t do anything wrong, but somehow, we lost”.<br />

Dit voorbeeld laat zien dat hoe goed je het als bedrijf ook doet, het cruciaal is om te blijven<br />

ontwikkelen. De huidige tijd laat dit misschien wel het beste zien. Wie had drie jaar geleden<br />

gedacht dat we met een pandemie geconfronteerd zouden worden, of dat er op de grenzen<br />

van Europa een oorlog zou woeden met alle economische gevolgen hiervan?<br />

Ondernemers gebruiken vaak de zomerperiode voor reflectie. Los van de waan van de dag,<br />

liggend op een strandbedje met een goed boek (en/of drankje) in de hand, overdenken ze<br />

het eerste half jaar. Wat is goed gegaan en wat kan beter, wat viel tegen en wat viel mee,<br />

wat is een kans en wat is een risico. Zo ontstaan de eerste plannen voor de komende<br />

maanden en het nieuwe jaar.<br />

Terug naar de Tour en Jumbo-Visma. Zij gebruikten de (winter)vakantie voor reflectie en het<br />

opstellen van hun jaarplannen en -doelen. De grootste change van het winnende team? Niet<br />

met Vingegaard én Roglic naar de Tour, maar Vingegaard naar de Tour en Roglic naar de<br />

Giro. Gewaagd? Zeker. Ondoordacht? Waarschijnlijk niet. Het team kennende, hebben ze<br />

hier goed over nagedacht, op basis van data, visie en strategie keuzes gemaakt waarvan zij<br />

denken dat die de meeste kans geeft op goed resultaat.<br />

Ik wens iedereen een geweldige zomer vol reflectie en denk daarbij aan de woorden van<br />

Darwin: het zijn niet de sterkste of slimste die overleven, maar diegenen die zich het beste<br />

weten aan te passen aan veranderende omstandigheden.<br />

Bas Koopmanschap is managing partner bij NextPage<br />

29


<strong>Logistiek</strong><br />

Tekst Ingrid Damen Beeld Jonah van de Burgt<br />

Voor de online en offline verkoop van Reebok<br />

GXO opent in sneltempo<br />

twee warehouses<br />

<strong>Logistiek</strong> dienstverlener GXO en<br />

online modewinkel FARFETCH<br />

tekenden in januari een contract<br />

voor samenwerking in verband<br />

met het merk Reebok, en gingen<br />

op 1 mei al van start. Dat kon<br />

ook niet anders, want die datum<br />

was een keiharde deadline<br />

van FARFETCH. Vanuit<br />

twee gekoppelde warehouses<br />

in Wessem en Roermond in<br />

Limburg ondersteunt GXO<br />

sindsdien de omnichannellogistiek<br />

van Reebok in Europa.<br />

De warehouses werden in juni<br />

officieel geopend.<br />

30 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


De twee nieuwe warehouses zijn<br />

samen 40.000 m 2 groot. De locatie<br />

Wessem is voornamelijk bedoeld voor<br />

voorraad en kan 4,4 miljoen units bevatten.<br />

In Roermond (Herten) worden de goederen<br />

vervolgens uitgenomen en uitgeleverd:<br />

volgens GXO zo’n 400.000 per week. De<br />

warehouses richten zich samen op diensten<br />

op het gebied van opslag, orderpicken,<br />

verpakken en verzenden. GXO verwerkt<br />

ook retourzendingen en verzorgt tevens de<br />

refurbishment van producten op de locaties.<br />

Tijdens een rondleiding ter ere van de<br />

opening in Roermond, waar ook wethouder<br />

economie Dirk Franssen van Roermond van<br />

de partij is, valt meteen bij binnenkomst in<br />

het ruime warehouse in Herten het grote<br />

pledge-bord (veiligheidsbelofte-bord) op.<br />

Door hun handtekening erop te plaatsen,<br />

geven medewerkers aan dat ze zich houden<br />

aan de veiligheidsregels en -instructies. Alle<br />

deelnemers van de rondleiding ter ere van<br />

de opening, dragen blauwe veiligheidshesjes<br />

en schoenen met stalen neuzen. Die heeft<br />

GXO ter beschikking gesteld. “Kijken jullie<br />

ook goed om je heen?” Diverse heftrucks<br />

doorkruisen de ruimte. Tijdens de tour wordt<br />

namelijk gewoon doorgewerkt.<br />

Welke retailers?<br />

In het ruime magazijn passeren we de<br />

sorting en picking area. We zien de<br />

stellingen met artikelen voor B2C en B2B<br />

gebroederlijk naast elkaar staan. Met de<br />

laatste tak is men hier onlangs van start<br />

gegaan.<br />

Iedere retailer wil de producten aangeleverd<br />

krijgen via eigen specificaties, bijvoorbeeld<br />

in verband met pallethoogtes, en GXO past<br />

zich daarop aan, aan de hand van speciale<br />

checklists. Op de vraag om welke retailers<br />

het gaat, wil de organisatie geen antwoord<br />

geven.<br />

Met de snelheid van leveren zit het hier<br />

wel goed. “Momenteel gaat 95% the same<br />

day de deur uit”, zegt de man die de groep<br />

rondleidt. “En 99%de volgende dag. We<br />

behalen onze targets.”<br />

Medewerkers nemen hier ook de<br />

retouren zorgvuldig onder de loep. Een heel<br />

rijtje mensen staat op de eerste verdieping<br />

achter een werktafel om retourartikelen<br />

te behandelen. Die tak is eveneens in<br />

juni van start gegaan. Het resultaat is dat<br />

onbeschadigde producten niet meer bij<br />

het afval terecht komen. De man die ons<br />

rondleidt wijst daarna op een bescheiden<br />

fotohoek een eindje verder. Die is bedoeld<br />

voor bijvoorbeeld nieuwe schoenen van<br />

Reebok, die acuut een plaatsje op de site<br />

moeten kriijgen. Normaal gesproken worden<br />

de nieuwe artikelen namelijk eerst naar<br />

Portugal gestuurd, om daar volgens de<br />

richtlijnen van Reebok te worden vastgelegd.<br />

Om de warehouses te beheren, zijn<br />

er de afgelopen maanden in snel tempo<br />

ongeveer 500 nieuwe medewerkers<br />

aangenomen en getraind. Omdat veel<br />

werknemers afkomstig zijn uit Polen, is de<br />

voertaal Engels. GXO verwacht later dit jaar<br />

te beginnen met het toevoegen van verdere<br />

automatisering om de efficiëntie verder te<br />

verhogen. De organisatie wil robots, cobots<br />

(kleine robots die naast mensen werken) en<br />

shuttlesystemen gaan inzetten. Daardoor zal<br />

de organisatie in de toekomst toe kunnen<br />

“Wij zijn geen<br />

gemakkelijke klant”<br />

met minder medewerkers.<br />

GXO schrijft trots te zijn om haar relatie met<br />

FARFETCH uit te breiden met deze nieuwe<br />

activiteiten. De organisatie fungeert als<br />

strategische logistieke partner voor de groei<br />

van Reebok’s e-commerce in heel Europa.<br />

Luc Laurijssens, Managing Director België<br />

en Nederland: “We kijken ernaar uit om<br />

automatisering en onze mogelijkheden op<br />

het gebied van reverse logistics in te zetten<br />

om efficiëntie te verhogen en de ambitieuze<br />

plannen van FARFETCH voor wereldwijde<br />

groei te ondersteunen.”<br />

De twee Nederlandse warehouses<br />

zijn duurzaam van karakter, aldus GXO.<br />

Ze zijn uitgerust met energiebesparende<br />

LED-verlichting en gebouwd om zonder<br />

fossiele brandstoffen te werken. Zo<br />

ontbreekt een aardgasaansluiting en werkt<br />

de temperatuurregeling op basis van<br />

elektriciteit. Binnenshuis rijden elektrische<br />

voertuigen, die zijn voorzien van loodzuur-<br />

2<br />

en lithiumbatterijen. Op het dak liggen<br />

zonnepanelen.<br />

Vernietigd<br />

Na afloop van de rondleiding verwisselt<br />

(bijna) iedereen de schoenen met stalen<br />

neuzen voor de eigen exemplaren, om<br />

vervolgens naar buiten te lopen voor het<br />

officiële gedeelte. De ochtend is zonnig en<br />

warm. Nu beklimt wethouder Dirk Franssen<br />

het podium. Hij draagt een keurig grijs pak<br />

en roemt de locatie, die hij omschrijft als<br />

aantrekkelijk en die nieuwe economische<br />

kansen biedt. Casual gehuld ik Reebokshirt<br />

en -schoenen, spreekt Richard Cawston<br />

van GXO zijn waardering uit over de<br />

nieuwe locaties. Hij staat speciaal stil bij<br />

de refurbish-afdeling. “Zo blijven artikelen<br />

behouden die anders zouden worden<br />

vernietigd.”<br />

“In augustus was er op deze locatie<br />

helemaal niks”, zegt coo Luis Teixeira van<br />

FARFETCH op zijn beurt. “Bedankt GXO.<br />

Het was niet gemakkelijk. Wij zijn geen<br />

gemakkelijke klant. We gaan werken aan<br />

meer automatisering en efficiency en hebben<br />

samen een mooie toekomst.”<br />

1. De refurbisch-afdeling is operationeel.<br />

2. Wethouder Dirk Franssen (r) verricht de officiële<br />

opening. Links Luis Teixeira, Luc Laurijssens en<br />

Richard Cawston.<br />

31


<strong>Logistiek</strong><br />

Tekst Annelies van Stijn Beeld Marko Visser, Promedia<br />

Sector slecht voorbereid op zero-emissie stadslogistiek<br />

“Omdenken en nu beginnen!”<br />

Met ingangsdatum 2025<br />

komen de zero-emissie zones<br />

in Nederlandse steden snel<br />

dichterbij. Tijdens het onlangs<br />

gehouden congres Zero-emissie<br />

Stadslogistiek bleek dat het<br />

overgrote deel van de logistiek<br />

dienstverleners hier slecht op<br />

is voorbereid. Belangrijkste<br />

boodschap die werd meegegeven<br />

aan de sector was: omdenken,<br />

samenwerken en vandaag<br />

beginnen!<br />

Organisator NT had vooraf aan het<br />

congres een onderzoekje gedaan<br />

onder haar lezers. Daaruit bleek dat 75%<br />

van de respondenten nog niet of nauwelijks<br />

voorbereidingen heeft getroffen voor de<br />

zero-emissie zones die over anderhalf jaar<br />

in diverse gemeenten officieel een feit zijn.<br />

Belangrijkste reden daarvoor: het gebrek aan<br />

laadinfra.<br />

Nog eens 32% van de ondervraagden<br />

liet weten ook niet van plan te zijn te<br />

investeren in uitstootvrije voertuigen. Niet<br />

verassend dat ook het aantal armen dat<br />

in de zaal omhoog ging, op één hand te<br />

tellen was, toen werd gevraagd wie van<br />

de aanwezigen klaar was voor de zeroemissie<br />

zones. Toen vervolgens ook nog<br />

werd geïnformeerd naar wie er gebruik heeft<br />

kunnen maken van de Aanzet-subsidie,<br />

was het commentaar dat slechts een kwart<br />

van de vervoerders zo’n tegemoetkoming<br />

kan krijgen. Er zit namelijk onvoldoende<br />

geld in de pot. “Het overgrote deel van de<br />

vervoerders die in elektrisch (zouden) willen<br />

investeren, krijgt niks. Dat creëert oneerlijke<br />

concurrentie’’, was de conclusie. Afijn,<br />

32 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

dus binnen vijf minuten na de start van het<br />

congres lagen de grote problemen al op<br />

tafel.<br />

Ongelijk speelveld<br />

Ook Walther Ploos van Amstel, lector<br />

City Logistics aan de Hogeschool van<br />

Amsterdam, deed nog een duit in het<br />

zakje. In een pitch van een paar minuten<br />

moest hij een beeld schetsen van hoe de<br />

stadslogistiek er over tien jaar, dus in 2033,<br />

uit zou zien. Zijn betoog stemde niet bepaalt<br />

vrolijk.<br />

Eén van de ontwikkelingen die hij ziet,<br />

is dat de overheid het onmogelijk gaat<br />

maken de stad in te komen. “Er is immers<br />

geen zelfrespecterende gemeente die niet<br />

autoluw of autovrij is over tien jaar. Dat<br />

betekent dat we te maken krijgen met<br />

keiharde fysieke beperkingen. De sector<br />

gaat enorme pech krijgen de komende<br />

vijf jaar. Er gaat een ongelijk speelveld<br />

ontstaan tussen ondernemers. Met diesel<br />

was er een gelijk speelveld, maar dat gelijke<br />

speelveld is er niet als het gaat om energie,<br />

ruimte, mensen, faciliteiten en toegang<br />

tot geld. Bedrijven zullen enorm worden<br />

gediscrimineerd en ik voorspel dat de<br />

kleine bedrijven zullen verdwijnen. Wil je als<br />

onderneming kans maken, dan zul je moeten<br />

gaan samenwerken in stadshubs waar je<br />

capaciteit, data en energie gaat delen. Zo<br />

ziet de toekomst eruit, een toekomst die gaat<br />

van zero-emissie naar zero impact.”<br />

“Het overgrote deel<br />

van de vervoerders<br />

die in elektrisch willen<br />

investeren, krijgt niks.<br />

Dat creëert oneerlijke<br />

concurrentie”<br />

Minder somber maar wel eenzelfde<br />

boodschap gaven Hans Quak, senior<br />

scientist bij TNO en Bart Banning, sector<br />

banker transport en logistiek bij ABN<br />

AMRO. Ook Quak ziet de stadshub<br />

als een manier om de stadslogistiek te<br />

reorganiseren. “<strong>Logistiek</strong> moet veranderen,<br />

want het één op één vervangen van de<br />

bestaande dieselvloot gaat niet werken<br />

vanwege de kosten, beschikbaarheid en<br />

een ontoereikend elektriciteitsnetwerk. De<br />

stedelijke distributiecentra (SDC’s) waarover<br />

nu wordt gepraat, zijn niet de oplossing.<br />

Een SDC is een van de antwoorden. Er<br />

moeten allerlei soorten hubs komen om<br />

de diversiteit aan goederen en diensten<br />

emissieloos de stad in te krijgen. Er moeten<br />

hubs verschijnen voor general cargo,<br />

temperatuurgecontroleerde goederen,<br />

pakketjes en express , faciliterend voor<br />

retour- en afvallogistiek. Dit alles om de<br />

vervoersstromen te verminderen.”<br />

Gedeelde hubs<br />

Banning is ervan overtuigd dat schaarse<br />

ruimte vervoerders dwingt tot het delen<br />

van stadshubs, als gevolg van onder meer<br />

de nog hoge drempels die elektrificatie<br />

van het stadsvervoer belemmeren.


“Stadshubs betekenen een betere<br />

benutting van de ruimte en ze geven<br />

minder vervoersbewegingen en een hogere<br />

beladingsgraad. Samenwerking maakt<br />

gedeelde stadshubs rendabel.”<br />

Ook pleit hij voor het extra ruimte geven<br />

aan koplopers om te investeren. Volgens<br />

Banning gaat 70% van de vervoerders<br />

in de stadslogistiek het logistieke proces<br />

aanpassen door de komst van de zeroemissie<br />

zones. “Daarbij wil 43% een<br />

gedeelde of eigen stadshub inzetten voor<br />

stadsdistributie. Vervoerders zien echter<br />

beschikbaarheid en betaalbaarheid van<br />

geschikte locaties als belemmering. Ruim<br />

40% van de vervoerders geeft aan niet op<br />

tijd klaar te zijn voor de invoering van zeroemissie<br />

zones.”<br />

Twee keer zo duur<br />

Natuurlijk zijn er transportbedrijven die<br />

wel klaar zijn voor de zero-emissie zones,<br />

of die al een heel eind op weg zijn.<br />

<strong>Transport</strong>bedrijf Breytner is er een voorbeeld<br />

van. Volgens Marie-José Baartmans is<br />

er een intrinsieke motivatie nodig om de<br />

“Bedrijven zullen<br />

enorm worden<br />

gediscrimineerd”<br />

overstap naar elektrisch te maken, want<br />

elektrisch transport nu eenmaal twee keer<br />

zo duur. “Dat moet je dus meenemen in de<br />

onderhandelingen met verladers en dus je<br />

tarieven. Tot nu toe lukt dat goed, zeker bij<br />

klanten die in andere delen van de keten<br />

bijvoorbeeld geen CO 2<br />

kunnen besparen,<br />

zoals productiebedrijf Cabot, die een heel<br />

vervuilend productieproces heeft. Mijn advies<br />

voor de sector is: nu beginnen, want je hebt<br />

het straks niet zo snel geregeld.”<br />

DSG heeft de stap naar elektrisch gezet<br />

in 2019. Allereerst is het bedrijf gegaan<br />

voor elektrische kooiapen en in 2021 is de<br />

eerste e-truck gaan rijden in Amsterdam en<br />

Haarlem. “Inmiddels hebben we een tweede<br />

e-truck rijden in Rotterdam/Den Haag en<br />

staan er nog acht in bestelling”, aldus Roel<br />

Laban, programmamanager duurzaamheid<br />

bij DSG. “Het is de bedoeling dat eind <strong>2023</strong><br />

8% van onze vloot op elektrisch rijdt. We<br />

gaan er vanuit dat we in 2024 elektrisch<br />

rijden in de vier grote steden.”<br />

Schade en schande<br />

Bij Van Straalen de Vries (VSDV) zijn ze ruim<br />

tien jaar geleden de weg op gegaan met een<br />

elektrische trucks. Pieter Jan Stadt, logistiek<br />

manager bij VSDV <strong>Transport</strong>, vertelt: “We<br />

werken in Amsterdam met een stadshub,<br />

van waaruit we Amsterdam en omgeving<br />

beleveren. In de hoofdstad zijn we ook gaan<br />

investeren in enkele elektrische voertuigen.<br />

VSDV werkt verder samen met bedrijven die<br />

zelf geen geld willen steken in elektrisch en<br />

daarom hun vervoer aan hen uitbesteden.<br />

Stadt: “Voor mijn gevoel zijn we te laat<br />

begonnen met elektrisch, maar in vergelijking<br />

met veel andere transportbedrijven zijn we<br />

op tijd. Mijn advies voor andere bedrijven<br />

is daarom: begin op tijd! Ook wij zijn door<br />

schade en schade wijs geworden. Het vraagt<br />

immers nogal wat van je planning in verband<br />

met de actieradius en oplaadmomenten.<br />

Onderzoek en uitproberen kost je toch gauw<br />

twee jaar.”<br />

33


Duurzaamheid<br />

Tekst Anita Hestens<br />

CO 2<br />

-rapportages geven inzicht in uitstoot<br />

“Klanten vragen steeds meer<br />

naar hun CO 2<br />

-aandeel”<br />

Veel bedrijven moeten in de<br />

nabije toekomst rapportages<br />

maken van de CO 2<br />

-uitstoot van<br />

hun transporten. Lekkerland<br />

Nederland en Baks <strong>Logistiek</strong> zijn<br />

nu al zo ver. Waarom doen zij dit<br />

en wat zijn hun ervaringen?<br />

Bedrijven die direct of indirect onder de<br />

CSRD-wet vallen, moeten vanaf 2024<br />

voldoen aan de wet Corporate Sustainability<br />

Reporting Directive (CSRD). Daarin is -<br />

naast andere duurzaamheidsaspecten -de<br />

verplichte CO 2<br />

-rapportage vastgelegd.<br />

Die wordt getoetst door een accountant.<br />

Doel is om meer inzicht te verkrijgen in<br />

de CO 2<br />

-uitstoot per product, inclusief het<br />

transport, en deze te reduceren.<br />

<strong>Logistiek</strong> dienstverlener en groothandel<br />

Lekkerland Nederland en Baks <strong>Logistiek</strong><br />

hebben hier al ervaring mee. Lekkerland<br />

beschikt over zo’n 174 vrachtwagens en<br />

drie distributiecentra en een hoofdkantoor<br />

in Son. Baks <strong>Logistiek</strong> is gespecialiseerd<br />

in tanktransport van vloeibare<br />

voedingsmiddelen voor mens en dier, heeft<br />

125 vrachtwagens en 175 tanktrailers en is<br />

gevestigd in Borculo.<br />

Lekkerland valt vanwege aantal<br />

medewerkers en omzet direct onder CSRD,<br />

Baks als één van de negen bedrijven in de<br />

groep, eveneens, op groepsniveau. Olga<br />

den Boer, consultant quality & corporate<br />

responsibility bij Lekkerland en Emmelie<br />

Prins, project- en duurzaamheidsmanager<br />

bij Baks, vertellen hierover.<br />

Lean & Green<br />

Lekkerland is al vanaf 2011 bezig met<br />

duurzaamheid. Den Boer licht toe: “We zijn<br />

toen begonnen met de CO 2<br />

-berekeningen<br />

en rapportages. Aanleiding was onze<br />

deelname aan het Lean & Green-programma<br />

voor CO 2<br />

-reductie in de logistiek. Met<br />

terugwerkende kracht hebben wij in<br />

2008 onze nulmeting uitgevoerd voor<br />

CO 2<br />

-uitstoot. Lekkerland heeft in het kader<br />

van Lean & Green inmiddels aantoonbaar en<br />

geverifieerd 36,5% CO 2<br />

-reductie per eenheid<br />

behaald ten opzichte van de nulmeting. Voor<br />

onze inspanningen hebben wij drie Stars<br />

van Lean & Green toegekend gekregen en<br />

we zijn op weg naar de vierde Star van het<br />

reductieprogramma. Daarvoor zijn we nu<br />

bezig met nieuwe CO 2<br />

-berekeningen over<br />

2022. Steeds meer klanten vragen naar hun<br />

CO 2<br />

-aandeel.”<br />

Baks is sinds 2009 aangesloten bij<br />

Lean & Green en heeft sinds 2021 extra<br />

focus gelegd op duurzaamheid. Onbewust<br />

zijn ze echter al veel langer bezig met het<br />

reduceren van emissies. Prins licht toe: “Al<br />

jarenlang doen we veel aan duurzaamheid,<br />

zoals brandstofbesparing, optimalisaties<br />

in de uitvoering van ons transport, het<br />

toepassen van alternatieve brandstoffen,<br />

investeren in lichter materieel en vernieuwing<br />

van het wagenpark. Als Baks vinden we het<br />

essentieel om te kijken hoe we ons transport<br />

duurzamer kunnen maken om zo onze<br />

voetprint te verkleinen. Daarnaast krijgen we<br />

vanuit klanten steeds meer vragen rondom<br />

duurzaamheid. Een focus op duurzaamheid<br />

zorgt niet alleen voor het reduceren van<br />

CO 2<br />

-emissies, maar helpt je organisatie<br />

ook verder. Het geeft een verbetering van je<br />

organisatie en maakt je bestendiger voor de<br />

toekomst.”<br />

“Ga beginnen met het meten van CO 2<br />

en<br />

maak het bespreekbaar met klanten”<br />

1<br />

34 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


Voor het bepalen van de CO 2<br />

-uitstoot van<br />

de logistieke activiteiten heeft Lekkerland<br />

eerst de scope bepaald, dat wil zeggen<br />

welke emissies meetellen. “Het gaat<br />

om het brandstofverbruik van de eigen<br />

vrachtwagens en het uitbestede transport,<br />

maar ook het elektriciteits- en gasverbruik<br />

van de gebouwen - opgesplitst per vestiging<br />

- en van de koelmiddelen. Bij elkaar leveren<br />

die onze CO 2<br />

-footprint op.”<br />

Aanpak CO 2<br />

-berekeningen<br />

In het begin is de organisatie via Lean &<br />

Green begeleid. “Dat gebeurde met een<br />

raamwerk en instructies hoe je het beste<br />

een bestand kunt opbouwen. Je kunt het vrij<br />

eenvoudig met Excel doen. Nu zijn er ook<br />

speciale softwareprogramma’s op de markt<br />

om je CO 2<br />

-uitstoot te berekenen. Inmiddels<br />

maken we gebruik van Shell Seth (Supply<br />

Energie Transition Hub), een digitaal platform<br />

dat is ontwikkeld voor de partners van Shell<br />

en dat automatisch de hoeveelheid ton CO 2<br />

berekent op basis van je verbruik.”<br />

In het platform zit ook een benchmark.<br />

“Elke liter brandstof heeft een vaste<br />

CO 2<br />

-uitstoot. Emissiefactoren zijn online<br />

te vinden op co2emissiefactoren.nl, en<br />

die vermenigvuldig je met de CO 2<br />

-factor<br />

van bijvoorbeeld diesel. We berekenen de<br />

uitstoot ook per logistieke eenheid, bij ons<br />

per rolcontainer en in de toekomst ook per<br />

colli. Met allerlei maatregelen hebben we in<br />

de afgelopen jaren veel CO 2<br />

-reductie bereikt,<br />

zoals netwerkoptimalisatie en efficiënte<br />

koeling. Dit moet je kunnen aantonen voor<br />

Lean & Green. Om daadwerkelijk bij te<br />

kunnen sturen en te reduceren, gaan we<br />

dit jaar de CO 2<br />

-berekeningen uitvoeren per<br />

kwartaal”, aldus Den Boer.<br />

Ook Baks <strong>Logistiek</strong> is aangesloten bij<br />

Lean & Green; in januari van dit jaar behaalde<br />

2<br />

het bedrijf de tweede Star. “De meting<br />

deden we eerst via Excel. Sinds vorig jaar<br />

gebruiken we een tool die we samen met<br />

UC Groep & Visma Connect ontwikkeld<br />

hebben. Het voordeel van de tool is dat we<br />

nu meten volgens Europese maatstaven<br />

en de CO 2<br />

-uistoot per zending en per klant<br />

inzichtelijk hebben. Dit geeft een goede basis<br />

om vervolgens te kijken of er mogelijkheden<br />

tot CO 2<br />

-reductie zijn. We kijken waar we zelf<br />

kunnen optimaliseren.”<br />

Besparende trajecten<br />

Duurzaamheid en CO 2<br />

-besparing zijn nu<br />

vaste onderdelen in de gesprekken met<br />

de klanten van Baks. “We rekenen klanten<br />

voor op welke trajecten welke besparing<br />

te behalen is. En daarmee halen we<br />

mooie resultaten. Zo hebben we op een<br />

traject naar Duitsland met een klant een<br />

verhoging van twee ton per rit bereikt.<br />

Dat scheelt op jaarbasis 8% ritten en dus<br />

minder CO 2<br />

-uitstoot en minder kosten. Het<br />

goed inzichtelijk krijgen van je CO 2<br />

-uitstoot<br />

geeft een andere blik op het behalen van<br />

optimalisaties”, aldus Prins die tot slot een<br />

tip heeft voor andere vervoerders: “Ga<br />

beginnen met het meten van CO 2<br />

en maak<br />

het bespreekbaar met klanten.”<br />

1. Olga den Boer: “We hebben in de afgelopen jaren<br />

veel CO 2<br />

-reductie bereikt met allerlei maatregelen<br />

zoals netwerkoptimalisatie en efficiënte koeling.”<br />

2. Emmelie Prins van Baks <strong>Logistiek</strong>: “We gebruiken<br />

voor de CO 2<br />

-metingen een tool die meet volgens<br />

Europese maatstaven.”<br />

35


Infrastructuur<br />

Tekst en beeld Ton van der Vliet<br />

Ex-politieman neemt het al tien jaar op tegen ladingdieven<br />

Truckparking Venlo neemt<br />

veel stress weg<br />

In zijn tijd als politieman<br />

kwam Ton de Lang vaak in<br />

contact met slachtoffers van<br />

ladingdiefstallen. Een leerzame<br />

periode. Hij had intussen goed<br />

opgelet waar het misging en<br />

ontwikkelde plannen hoe het<br />

beter kon. Zijn idee – ‘een<br />

zwaarbeveiligde plek waar de<br />

chauffeur veilig is’ – resulteerde<br />

in 2017 in fase 1 van Truckstop<br />

Venlo. Een regelrecht succes, dat<br />

recent fiks werd uitgebreid.<br />

Minister Mark Harbers kwam in mei<br />

afgezakt naar Venlo om daar de<br />

uitbreiding met nog eens 165 extra beveiligde<br />

plekken te openen. Venlo telt nu in totaal<br />

390 plekken en behoort daarmee tot de<br />

grootste vrachtwagenparkeerplaatsen van<br />

ons land. “En nagenoeg elke avond staat<br />

het hier vol”, constateert De Lang. Hij is<br />

eigenaar van het restaurant, de hekken,<br />

de bewakingscamera’s, het gezicht- en<br />

kentekenherkenningssysteem, de douches,<br />

de wasmachines, de automaten, de<br />

elektrische auto die ‘s nachts patrouilleert en<br />

hij pacht de grond.<br />

Detectiecamera’s<br />

We zijn op donderdagmiddag op het<br />

uitgestrekte terrein, waar op dat moment<br />

amper tien vrachtwagens geparkeerd staan.<br />

Het vrachtverkeer is druk aan het werk<br />

en pas rond 17:00 uur begint het druk te<br />

worden hier, vertelt De Lang. Het oogt als<br />

een oneindige vlakte, met aan het eind een<br />

stalen hekwerk.<br />

Maar een truckparking realiseren vergt<br />

wel iets meer dan enkel een hek plaatsen,<br />

verduidelijkt hij. “Om te beginnen is dat een<br />

extra sterk stalen hek. Verder zie je hier overal<br />

lichtmasten om het terrein goed te verlichten,<br />

waarop ook een heleboel camera’s bevestigd<br />

zijn. De bewaking is 24 uur per dag. Er staan<br />

ook speciale detectiecamera’s, die verdachte<br />

handelingen registreren.” De camerabeelden<br />

worden ook bij de meldkamer van de<br />

dienst Handhaving van de gemeente Venlo<br />

opgeslagen.<br />

Met de gemeente heeft de Truckstop een<br />

goede verstandhouding én een uitstekende<br />

samenwerking. Die dateert al vanaf 2014<br />

toen De Lang, eigenaar van Truckstop Venlo,<br />

zich bij de provincie Limburg meldde met de<br />

mededeling dat er zwaarder geschut nodig<br />

was om het groeiende aantal ladingdiefstallen<br />

en de parkeeroverlast terug te brengen.<br />

Ter bescherming van chauffeurs<br />

Hij klopt op het juiste moment aan, want ook<br />

de provincie zat met dat probleem in haar<br />

maag. Mede gesteund door de provincie<br />

Limburg, gemeente Venlo en met Europees<br />

geld, kwam de beveiligde Truckparking er.<br />

Met twee hoofddoelen: ter bescherming<br />

van chauffeurs én ter verbetering van de<br />

verkeersveiligheid op de Europese wegen.<br />

1<br />

36 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


2<br />

Veilige truckparkeerplaatsen met<br />

voorzieningen, zoals een eetgelegenheid,<br />

toiletten en douches, maken het de<br />

chauffeurs makkelijker zich aan de<br />

voorgeschreven rusttijden te houden. En het<br />

verlost ze van een hoop stress. Minder angst<br />

dat je lading wordt gestolen of dat jij wordt<br />

overvallen. En ook niet meer krampachtig<br />

zoeken naar een schaars plekje op een<br />

bedrijventerrein of op een op- of afrit om even<br />

wat te eten of een paar uurtjes te maffen,<br />

maakt het leven een stuk aangenamer.<br />

Cruciale route<br />

Venlo is een snelgroeiend logistiek centrum<br />

op een cruciale route naar en van de<br />

drukste Duitse autobanen, en dat bleef<br />

niet zonder gevolgen. Chauffeurs die soms<br />

noodgedwongen de toegang tot een bedrijf<br />

blokkeerden, zorgden van tijd tot tijd voor<br />

veel chagrijn en boze gezichten op de<br />

bedrijventerreinen rondom deze Limburgse<br />

plaats.<br />

Gezichtsherkenning<br />

“Venlo onderkende die problemen en is<br />

voor mij een voorbeeldgemeente hoe zij<br />

dit aangepakt hebben. In 2015 zijn we een<br />

locatie gaan zoeken, een jaar later begon<br />

de bouw en in 2017 ging deze Truckstop<br />

open. Ik opereer al tien jaar in deze branche<br />

en zit ook met andere gemeenten om<br />

tafel, maar daar gaat het stroever. Venlo is<br />

een constructieve meedenker zonder wie<br />

we dit nooit zo snel voor elkaar hadden<br />

gekregen.”<br />

Vergeleken met parkeren op een<br />

onbeveiligde parkeerplaats scoort Truckstop<br />

Venlo 98% beter, stelt de ex-politieman<br />

resoluut. Zo is er flink geïnvesteerd in een<br />

hightech-systeem dat werkt met kenteken-<br />

én gezichtsherkenning. “En onze dag- en<br />

nachtbeveiliging is tamelijk uniek. Behalve<br />

de camera’s hebben we ’s nachts ook nog<br />

surveillance met onze eigen mensen op het<br />

terrein.”<br />

1 “Venlo denkt goed met ons mee. Ik zit ook bij<br />

andere gemeenten aan tafel, maar daar gaat het<br />

stroever.”<br />

2 “Niet alle buitenlandse chauffeurs snappen ons<br />

concept; dat levert soms verrassende situaties<br />

op!”<br />

37<br />

>>


Infrastructuur<br />

Nee, 100% garantie dat er binnen de hekken<br />

niks gestolen wordt, kan Ton niet geven.<br />

Het is tot op heden twee keer gebeurd,<br />

en in beide gevallen vermoedt hij dat het<br />

afgesproken werk was. “Hoe anders kun jij<br />

temidden van ruim 390 vrachtwagens een<br />

lege wagen precies parkeren naast een auto<br />

met een waardevolle lading?!”<br />

Diep in de nacht snacks<br />

Een veilige en aangename bewaakte<br />

parkeerplaats vereist méér dan een solide<br />

hek en camera’s. Naast De Lang en zijn<br />

vrouw Bianca zijn er nog zo’n 20 andere<br />

medewerkers bij de Truckstop Venlo in dienst.<br />

Er zijn douches, wasmachines, wasdrogers<br />

en glasvezel WIFI. En een grote keuken om<br />

hongerige monden van vijf uur ’s morgens tot<br />

een uur of elf ’s avonds te voeden.<br />

“Die man liep met<br />

een handdoek om zijn<br />

middel het restaurant<br />

binnen om zich te<br />

beklagen over een<br />

‘kapotte douche’”<br />

In aantocht zijn automaten die ook diep<br />

in de nacht snacks en warme maaltijden<br />

gaan aanbieden. De uitbreiding met 165 extra<br />

plaatsen en alle aanvullende zaken, zoals<br />

het nieuwe restaurant met alle bijbehorende<br />

faciliteiten én extra toegangspoorten, vergde<br />

een investering van ruim 5,5 miljoen euro.<br />

En reken maar dat zeer binnenkort de<br />

portemonnee opnieuw getrokken moet<br />

worden, want hij is nog lang niet klaar met<br />

deze Truckstop. “We zijn ook al druk aan<br />

de slag met faciliteiten voor het elektrisch<br />

rijden, want dat zit er aan te komen. En<br />

38 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

3<br />

waar we verder volop mee bezig zijn is ‘Park<br />

Your Truck’ (PYT). Vrachtwagens die voor<br />

de deur bij een DC staan te wachten om<br />

bij een dock te laden of te lossen, zorgen<br />

vooral tijdens kantoortijden op steeds meer<br />

plekken voor overlast. Het PYT-concept<br />

houdt in dat ze dan bij ons op het terrein<br />

komen staan, even een pauze nemen, een<br />

kop koffie drinken en vervolgens op afroep<br />

en precies op tijd naar het DC rijden.”<br />

Geen Russisch<br />

Dat de aanpak in Venlo aanslaat, blijkt wel<br />

uit het feit dat de parking avond aan avond<br />

nagenoeg vol staat. Chauffeurs uit alle<br />

windstreken – “de laatste tijd zien we veel<br />

rijders uit Kazachstan en dat soort landen”<br />

- komen er aanwaaien. En dat ze niet<br />

allemaal het concept begrijpen, heeft Ton<br />

inmiddels leren accepteren. “We spreken<br />

Duits en Engels, en daarmee houdt het wel<br />

ver op. Chauffeurs die ervan uitgaan dat<br />

wij ook Russisch spreken, zijn hier aan het<br />

verkeerde adres. Dat levert dan meteen een<br />

slechte recensie op internet op. In het begin<br />

reageerde ik daar nog weleens op, maar dat<br />

doe ik niet meer.”<br />

Het internationale gezelschap dat<br />

ze over de vloer krijgen, levert ook veel<br />

bijzondere momenten op. “Onze douches<br />

werken met een timer en een duur van zes<br />

minuten. Een buitenlandse chauffeur had dit<br />

niet begrepen. Die was onder een douche<br />

gaan staan met nog wat tijd van de vorige<br />

gast op de timer. Na anderhalve minuut<br />

stopte die douche dus, waarop die man met<br />

een handdoek om zijn middel het restaurant<br />

binnenliep om zich te beklagen over een<br />

‘kapotte douche’. Dat zijn momenten die je<br />

niet snel vergeet!”<br />

3 Bij de recente uitbreiding kreeg Truckstop Venlo<br />

een verdubbeling van zowel de ingang- als de<br />

uitgangspoort. Uitgaand verkeer wordt nu via<br />

twee richtingen naar de snelwegen geleid. Dat<br />

zorgt vooral in de vroege ochtend voor een<br />

betere doorstroming.


Techniek<br />

Tekst Mattijs Kobus en Annelies van Stijn Beeld Matthijs Kobus<br />

Geoptimaliseerde Renault T480 Turbo Compound getest<br />

“Zuinig en comfortabel”<br />

Renault Trucks zet met de<br />

Renault T480 TC een zuinige<br />

en comfortabele truck op de<br />

weg voor vooral vervoer in<br />

het binnenland. Maar het kan<br />

nog zuiniger en comfortabeler,<br />

blijkt uit de resultaten die<br />

het testen door <strong>Transport</strong><br />

& <strong>Logistiek</strong> oplevert. “Een<br />

grondige uitlijnbeurt van<br />

trekker en oplegger zullen het<br />

brandstofverbruik verminderen<br />

en het comfort voor chauffeurs<br />

verhogen.”<br />

Vanuit Renault Trucks Frankrijk krijgt het<br />

team de Renault T480 TC aangeboden<br />

om de nieuwe 13l Turbo Compound motor te<br />

testen. De 13l motor is geen onbekende, en<br />

doet zijn werk in Volvo-trucks. Inmiddels heeft<br />

dus ook Renault de motor nu beschikbaar<br />

voor haar vrachtwagens. Renault Trucks heeft<br />

de motor dusdanig verbeterd dat tot wel 10%<br />

brandstof bespaard kan worden, aldus de<br />

fabrikant.<br />

Het team rijdt de truck samen met Jeroen<br />

Glaap, testchauffeur bij Renault Trucks<br />

Nederland. Maar voordat samen de nieuwe<br />

route wordt afgelegd, is het de eerste dag<br />

vooral kennis maken met de Renault en<br />

foto’s maken. Verder worden alle wielstanden<br />

gecontroleerd, door het voertuig en de<br />

oplegger met uitlijnapparatuur op te meten.<br />

Testroute<br />

Op dag twee is het testen geblazen en<br />

vertrekt het team vroeg richting Rhenen.<br />

Net na Ouwehands Dierenpark is er een<br />

mooie afdaling van zo’n 7%, waar de<br />

motorrem eens kan worden uitgeprobeerd.<br />

De combinatie van 39.921 kg wordt<br />

keurig afgeremd, waarna de route verder<br />

gaat, langs rotondes en verkeerslichten<br />

richting de A50. Op dit traject is het de<br />

kunst om de combinatie zo veel mogelijk<br />

te laten rollen voor een zo gunstig mogelijk<br />

brandstofverbruik. Halverwege de A50<br />

>><br />

39


Techniek<br />

Een juiste uitlijning<br />

zorgt voor een lagere<br />

rolweerstand en<br />

dus ook voor minder<br />

brandstofverbruik<br />

zit een mooi stukje vals plat. Daar laat de<br />

Turbo Compound motor zijn prestaties zien.<br />

Moeiteloos klimt de Renault op de cruise<br />

control richting de A1. De route loopt nu tot<br />

het einde van deze snelweg, waar het met<br />

een lange bocht richting Almelo gaat. Net<br />

voor Wierden nemen we vervolgens de afslag<br />

naar de N36.<br />

Via een gedeelte provinciale weg voert<br />

de testroute richting De Lichtmis. Ook op<br />

dit traject is het proberen de Renault zo<br />

lang mogelijk te laten rollen. Aangekomen<br />

bij De Lichtmis, parkeren we de opvallende<br />

combinatie tussen die van de collegachauffeurs.<br />

De verbruiksmeter geeft tot dan<br />

toe een veelbelovend cijfer weer: zo rond de<br />

20 liter op de 100 km.<br />

Na de lunch gaat het richting Zwolle<br />

over de A28. Via de A50 en een stukje A12,<br />

waar we met de combinatie nog in de file<br />

terechtkomen, vervolgen we de route terug<br />

richting Dreumel. Daar gearriveerd, staat er<br />

318,43 km op de klok en is er inclusief file<br />

een totaalverbruik van 71,074 liter diesel. Dat<br />

levert een prachtig verbruikscijfer op van 1<br />

op 4,48.<br />

Technische specificaties<br />

De Turbo Compound motor, zoals al gezegd<br />

al bekend uit het Volvo-programma, is door<br />

Renault verder geoptimaliseerd. De diverse<br />

aanpassingen leveren zo hun eigen bijdrage<br />

aan een verbeterd brandstofverbruik.<br />

Zo’n 4% brandstofbesparing wordt<br />

40 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

gerealiseerd door:<br />

• de verbeterde verbranding in de motor en<br />

verminderde interne motorverliezen;<br />

• het zogenoemde wave piston design. Dit<br />

leidt vlammen in de verbrandingskamer om<br />

om alle beschikbare zuurstof te gebruiken<br />

voor een schonere en completere<br />

verbranding dan standaard dieselzuigers;<br />

• een hogere compressieverhouding 18:1<br />

(17:1 DTI) & piekcilinderdruk 220 bar (210<br />

DTI);<br />

• een injectiesysteem, aangepast aan<br />

verbrandingsverbeteringen, voor een betere<br />

injectieprecisie.<br />

Extra besparing<br />

Nog eens 6% brandstofbesparing is toe te<br />

rekenen aan de turbo compound-module,<br />

de smart torque-control en langere<br />

achterasoverbrenging. Rijden met turbo<br />

compound betekent dat je allereerst warmte<br />

opvangt die anders verloren zou gaan, de<br />

turboverbinding uitlaatemissies vervolgens<br />

omzet in mechanische energie en deze tot<br />

slot teruglevert aan de krukas als koppel. Dit<br />

proces maakt hogere koppels mogelijk bij<br />

lage motortoeren, waardoor brandstof wordt<br />

bespaard zonder dat dit ten koste gaat van<br />

de prestaties.<br />

De smart torque-control zorgt voor<br />

het gewenste koppel wanneer je het nodig<br />

hebt. Het bepaalt automatisch het optimale<br />

motorkoppelniveau op basis van het<br />

totaalgewicht (GCW) en de hellingshoek van<br />

de weg. Daarbij is er koppelbegrenzing bij<br />

het rijden met het pedaal en hill torque bij het<br />

rijden op cruise control.<br />

Langere achterasoverbrenging met<br />

langere achterasreducties (2.31/2.17 /2.06) is<br />

mogelijk dankzij hoog koppel, geleverd door<br />

de turbo compound. Dit voor de juiste balans<br />

tussen rijcomfort en brandstofbesparing.<br />

Renault heeft niet alleen de motor<br />

geoptimaliseerd om het brandstofverbruik te<br />

verminderen, maar ook de software die de<br />

chauffeur helpt, zoals opticruise, optivision,<br />

optibrake en optiroll is aangepast.<br />

Een andere verbetering is het<br />

zogenoemde pulse & glide. Het doel<br />

van pulse & glide is om de motor zo<br />

efficiënt mogelijk te gebruiken, om het<br />

brandstofverbruik te verminderen. De<br />

voertuigsnelheid evolueert soepel rond de<br />

ingestelde snelheid (+/- 2 km/h) met een<br />

versnelling van 0,2 km/h/s. Hierdoor verbruikt<br />

de Renault minder brandstof dan wanneer<br />

constant gereden wordt. Onderweg met de<br />

truck zie je het aan de snelheidsindicator,<br />

maar je voelt er niks van.<br />

Handigheidjes cabine<br />

De T 480 Renault-truck die getest wordt, is<br />

een zogenoemde fleet-uitvoering, zonder<br />

koelkast maar wel met stand-airco. Het is<br />

comfortabel verblijven in de cabine. Renault<br />

heeft een paar aanpassingen gedaan zoals:<br />

• een handige telefoonhouder, waarbij door<br />

middel van een verschuifbare magnetische<br />

steun alle telefoons in de houder passen.<br />

De telefoon is goed af te lezen en zit binnen<br />

handbereik;<br />

• een functioneel bovenbed dat tegen de<br />

achterwand kan worden opgeborgen. In<br />

één beweging wordt het een bagagebak;<br />

• een nieuw comfortabel matras op het<br />

onderste bed. Handig is de hangmat<br />

die aan beide zijden van het onderbed<br />

bevestigd kan worden;<br />

• comfort achter het stuur. De stuurkolom is<br />

in vele standen te verstellen.<br />

Veiligheid<br />

Zoals verwacht mag worden, is de<br />

Renault uitgerust met alle verplichte


1<br />

veiligheidssystemen. De Renault die wordt<br />

uitlijning van dit voertuig. Op dag één is de<br />

getest, heeft nog gewone spiegels. Wel is<br />

complete combinatie daarom opgemeten en<br />

er een dodehoekcamera gemonteerd op de<br />

is aan de afstelling/uitlijning niks veranderd.<br />

hoek van de cabine. Wat tijdens het rijden<br />

Dit omdat het een voertuig van de fabriek is<br />

opvalt, is dat de voorruit door zijn bolling<br />

waaraan niets mag worden aangepast.<br />

goed zicht geeft en een kleine dode hoek<br />

heeft. Dit zal ook komen, omdat deze Renault<br />

over een lagere cabine beschikt.<br />

Uitlijnresultaten trekker<br />

Verrassend genoeg wordt tijdens de<br />

Ongemak voor chauffeurs<br />

Nieuw tijdens de testdagen is zoals<br />

metingen duidelijk dat deze truck niet echt<br />

is geoptimaliseerd. Er is nog verbetering<br />

te behalen in de uitlijning van de vooras.<br />

2<br />

gezegd het testen van de rolweerstand<br />

van de combinatie. Dit gebeurt door alle<br />

wielstanden op te meten. Een juiste uitlijning<br />

Wat opvalt is de totale sporing (1,4 mm)<br />

van de vooras. Die is aan de hoge kant. De<br />

stuurhuismiddenstand (2,9 mm) staat ook<br />

Onnodig veel wrijving<br />

Ook de wielstanden van de oplegger<br />

zorgt voor een lagere rolweerstand en dus<br />

niet netjes in het midden. Deze wielstanden<br />

zijn verrassend te noemen. Wetende<br />

ook voor minder brandstofverbruik. En<br />

zullen op termijn een hoge bandenslijtage<br />

dat 50% van de rolweerstand uit de<br />

vergeet daarbij ook het overmatig slijten van<br />

laten zien aan de rechter buitenkant van<br />

oplegger komt, dan is het opvallend dat<br />

de banden niet. Dit zorgt niet alleen voor<br />

het rechter voorwiel. Ook trekt het voertuig<br />

deze ‘geoptimaliseerde’ oplegger veel<br />

hogere kosten, maar ook voor het nodige<br />

naar rechts, wat continu gecorrigeerd moet<br />

verbeterpunten laat zien. Alle assen onder<br />

ongemak voor chauffeurs.<br />

worden door de chauffeur. Dit hebben we<br />

de oplegger staan scheef ‘de weg op’<br />

De Renault die wij testen, is zoals<br />

Renault Trucks aangeeft ‘volledig<br />

tijdens het rijden van de route ook goed<br />

kunnen waarnemen.<br />

afgesteld. Dit gebeurde vroeger omdat<br />

>><br />

geoptimaliseerd’. Dat maakte<br />

ondergetekende erg nieuwsgierig naar de<br />

De achteras daarentegen staat keurig op de<br />

juiste wijze onder het voertuig.<br />

1. Opmeten van wielstand met uitlijnapparatuur<br />

2. Wielstand oplegger meten met met<br />

uitlijnapparatuur.<br />

41


Techniek<br />

wegen toen scheef afliepen naar de<br />

bermkant. Door de assen dan scheef<br />

onder de oplegger te zetten, loopt de<br />

oplegger op het oog recht achter de trekker.<br />

Tegenwoordig zijn de snelwegen allemaal<br />

recht en zorgt deze instelling van de assen<br />

ervoor dat de oplegger onnodig veel wrijving<br />

veroorzaakt.<br />

De grootste boosdoener van deze oplegger<br />

is het wiel rechtsachter. Door de totale<br />

sporing van 1,1 mm in combinatie met de<br />

scheefstand van 2,6 mm/m, is dit de band<br />

die de meeste weerstand biedt en het<br />

hardste slijt. Dit was ook goed zichtbaar<br />

toen de we de zijschotten open deden om<br />

onze apparatuur te monteren.<br />

Nieuwe test, nieuwe route<br />

Was het tot onlangs René Welmers die de vrachtwagentesten uitvoerde voor<br />

<strong>Transport</strong> & <strong>Logistiek</strong>, inmiddels geniet hij van zijn welverdiende pensioen, en is<br />

het stokje doorgegeven aan Matthijs Kobus. De komst van deze nieuwe tester<br />

betekent ook een nieuwe kijk op testen. De testen vinden nu plaats in het Truck<br />

Improvement Centre in Dreumel, thuisbasis van Diesel Techniek Dreumel en<br />

Kobus Uitlijntechniek. Vanaf deze locatie zal voortaan de nieuwe testroute gereden<br />

worden. De nieuwe route heeft een lengte van circa 314 kilometer en loopt<br />

over provinciale wegen en snelwegen, kortom een mooie afspiegeling van een<br />

gemiddelde Nederlandse rit.<br />

Conclusie<br />

De Renault is een fijne truck om mee te<br />

rijden en de motor is lekker zuinig, zo blijkt<br />

tijdens onze ronde. Het kost weinig moeite<br />

om dit verbruikscijfer te realiseren. Met<br />

name voor het binnenland werk is deze<br />

T-variant uiterst geschikt. De redelijk lage<br />

instap en het zicht naar voren is goed. De<br />

camerasystemen mis je niet. Verder doet de<br />

dode-hoekcamera zijn werk prima. Ook het<br />

verblijf in de cabine is goed te noemen. Daar<br />

een nachtje slapen, is geen probleem. Er is<br />

voldoende opbergruimte. Zelfs is er plaats<br />

voor een hangmat om in te zitten voor het<br />

slapen gaan.<br />

Geen straf<br />

Het rijden op de cruise control in combinatie<br />

met alle andere hulpsystemen zorgt voor een<br />

comfortabele besturing van deze Renault.<br />

Door op het juiste moment de systemen uit te<br />

schakelen en vervolgens zo snel als mogelijk<br />

weer in te schakelen, kun je echt zuinig en<br />

relaxt rijden met deze combinatie van bijna<br />

40 ton.<br />

Ook de zitpositie achter het stuur is goed.<br />

Mede door de vele verstelmogelijkheden van<br />

het stuur kun je relaxt je werk uitvoeren. De<br />

stuurverstelling is te bedienen met een knop<br />

op de vloer, waarna de truck gestart wordt<br />

met een startknop op het dashboard. Wel<br />

mag er nog worden nagedacht over een<br />

handige opbergmogelijkheid voor de sleutel.<br />

Waar leg je die nu neer? Al met al -na<br />

een optimale uitlijnbeurt- is het geen straf<br />

om met deze Renault op pad te worden<br />

gestuurd.<br />

Feiten op een rij:<br />

Voertuig weegt totaal 39.921 kg<br />

Totaal aantal gereden kilometers: 318,43 km<br />

Totaal aantal verbruikte liters diesel: 71,074 l<br />

Totaal verbruik op deze route: 22,32 l/100km (1:4,48)<br />

Actuele prijs diesel op 1 juni <strong>2023</strong>: 1,365 euro<br />

Totale dieselkosten voor deze rit: 434,66 euro<br />

Kosten per kilometer: 1,365 euro<br />

42 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


Binnenkort<br />

Goederenvervoer met zeilend vrachtschip<br />

De vraag naar duurzame scheepvaart is de<br />

afgelopen jaren snel toegenomen. Om hieraan te<br />

voldoen, heeft Rederij EcoClipper een strategie<br />

ontwikkeld om een vloot van EcoClipper500-<br />

schepen en Retrofit-schepen in de vaart te<br />

brengen. Door zeegaande clipperschepen te<br />

bouwen en bestaande schepen om te vormen<br />

tot moderne zeilende vrachtschepen, biedt<br />

EcoClipper een oplossing voor de groeiende<br />

vraag. Rederij EcoClipper werd in 2018 opgericht<br />

door zeilvaart kapitein Jorne Langelaan. Hij<br />

is ervaringsdeskundige op het gebied van de<br />

zeilende vrachtvaart en mede-oprichter van de<br />

rederij Fairtransport. De EcoClipper-schepen<br />

varen op vaste lijndiensten tussen de continenten.<br />

Daarmee is een geheel nieuw emissievrij logistiek<br />

netwerk ontstaan. De schepen en dus ook de<br />

lading zijn met track & trace te volgen.<br />

De twee e-trucks van Action smaken naar meer<br />

Vanuit het distributiecentrum in het Limburgse Echt worden 351 Action-winkels in<br />

Zuid-Nederland, België en Duitsland beleverd met 74 vrachtwagens. Sinds februari<br />

<strong>2023</strong> gebeurt dit ook met twee elektrische exemplaren. Deze vrachtwagens worden<br />

twee keer per dag opgeladen aan de 175 kWh snellader. Eén keer ’s nachts en één<br />

keer overdag als de lege trailer weer wordt volgeladen en de chauffeur pauze heeft. De<br />

planning aanpassen vanwege de komst van de e-trucks was niet nodig. De actieradius<br />

– en dus de inzetbaarheid – overstijgt de verwachtingen bij Action. Oftewel: de twee<br />

e-trucks hebben zich bewezen.<br />

COLOFON<br />

<strong>Transport</strong> & <strong>Logistiek</strong> is het<br />

vakmagazine voor de transport- en<br />

logistieke sector<br />

31ste jaargang, nummer7/8<br />

transportlogistiek.nl<br />

<strong>Transport</strong> & <strong>Logistiek</strong><br />

Redactie<br />

Annelies van Stijn (coördinatie) •<br />

T 06 51273035 •<br />

a.vanstijn@transportvakmedia.nl •<br />

Anita Hestens • T 06 11230115 •<br />

a.hestens@transportvakmedia.nl •<br />

Hoofdredactie<br />

Ingrid Damen •<br />

i.damen@transportvakmedia.nl •<br />

<strong>Transport</strong> Vakmedia •<br />

redactie@transportvakmedia.nl •<br />

Advertentiewerving<br />

Martin ten Hoven • T 06 46118259 •<br />

m.tenhoven@transportvakmedia.nl •<br />

Alle advertentiecontracten worden<br />

afgesloten conform de Regelen voor<br />

het Advertentiewezen gedeponeerd<br />

bij de rechtbanken in Nederland. Een<br />

exemplaar van de Regelen voor het<br />

Advertentiewezen is op aanvraag<br />

kosteloos verkrijgbaar.<br />

Uitgeefteam <strong>Transport</strong> Vakmedia<br />

Peter Vorstenbosch (uitgever) •<br />

Martin ten Hoven (salescoördinator) •<br />

Abonnementenadministratie<br />

<strong>Transport</strong> Vakmedia • T 088 2266651 •<br />

transport@mijntijdschrift.com •<br />

Tarieven in <strong>2023</strong><br />

Jaarabonnement € 210,07 exclusief btw<br />

Jaarabonnement België € 232,75<br />

exclusief btw, inclusief portokosten<br />

Digitaal jaarabonnement: € 136,09<br />

exclusief btw<br />

Proefabonnement 3 nummers: € 15,00<br />

exclusief btw<br />

Abonnementen kunnen op elk gewenst<br />

tijdstip ingaan en lopen automatisch<br />

door, tenzij uiterlijk 2 maanden voor<br />

de vervaldatum is opgezegd bij de<br />

abonneeservice. Zakelijke abonnementen<br />

worden niet tussentijds beëindigd.<br />

Basislay-out<br />

Studio 3017 •<br />

E info@studio3017.nl •<br />

Vormgeving<br />

Content Innovators, Den Haag •<br />

Druk<br />

Veldhuis Media, Meppel •<br />

© <strong>2023</strong>, <strong>Transport</strong> Vakmedia •<br />

ISSN: 0929-0508<br />

<strong>Transport</strong>vakmedia.nl<br />

43


NEW GENERATION DAF<br />

XD<br />

De Nieuwe Norm<br />

in Veiligheid<br />

DAF wint opnieuw de International Truck of the Year award, en dit voor het tweede jaar<br />

op rij! De nieuwe generatie DAF XD is de absolute winnaar in de distributiesector en zet<br />

nieuwe normen op het gebied van veiligheid, effi ciëntie en chauffeurscomfort.<br />

Kijk op startthefuture.com en ontdek de nieuwe DAF XD!<br />

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!