24.11.2023 Views

Miles #47 - Benoît Mintiens - Een nieuwe lezing van de tijd

Miles #47 - Benoît Mintiens - Een nieuwe lezing van de tijd

Miles #47 - Benoît Mintiens - Een nieuwe lezing van de tijd

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.


Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.


14<br />

32<br />

IDENTITEIT<br />

3 Algemeen<br />

6 Voorwoord<br />

RUBRIEKEN<br />

8 Boeken<br />

14 Smaken<br />

15 Vorm<br />

16 Design<br />

17 Mo<strong>de</strong><br />

INHOUD<br />

36<br />

18 Horloges<br />

20 Techno<br />

21 Accessoires<br />

22 Geuren<br />

23 Reizen<br />

MOTORING EVENT<br />

24 Zoute Grand Prix<br />

PORTRETTEN<br />

43<br />

28 Belgisch horlogemaker<br />

<strong>Benoît</strong> <strong>Mintiens</strong><br />

50 Biopic Enzo Ferrari<br />

HORLOGESPECIAL<br />

32 Horloges en cultuur<br />

36 Boetieks en multibrands<br />

39 De <strong>tijd</strong> in het land<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> rijzen<strong>de</strong> zon<br />

50<br />

40 Le Corbusier kleurt <strong>de</strong> <strong>tijd</strong><br />

DESIGN<br />

62<br />

64<br />

43 Jaime Hayon<br />

46 Klassiekers hertekend<br />

PROEVEN & REIZEN<br />

54 Wijnen uit <strong>de</strong> Loire<br />

58 Feestelijke oesters<br />

64 De vier seizoenen in Val d’Isère<br />

VERZORGING<br />

62 <strong>Een</strong> schoonheidssalon thuis<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

3


Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.


Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.


Gratis bijlage bij<br />

AutoGids<br />

Cover<br />

<strong>Benoît</strong> <strong>Mintiens</strong><br />

<strong>Een</strong> productie <strong>van</strong><br />

ProduPress NV<br />

Humaniteitslaan 292<br />

1190 Brussel<br />

Verantwoor<strong>de</strong>lijke uitgever<br />

Bill Stockman<br />

Hoofdredactie<br />

Serge Vanmaercke<br />

Eindredactie<br />

Karin Laporte<br />

Redactie en me<strong>de</strong>werkers<br />

Ben Herremans, Jules Gevaert,<br />

Serge Vanmaercke<br />

en Chris Vermuyten<br />

Lay-out<br />

Bert Baekelandt<br />

Digitale beeldbewerking<br />

Thomas LeScrainier<br />

Operational Director:<br />

Marc Hootelé<br />

Project Manager Advertising:<br />

Emilie Le Blan<br />

eleblan@produpress.be<br />

Advertentiedienst<br />

Nicolas Van Frausum,<br />

n<strong>van</strong>frausum@produpress.be,<br />

Frank Debrauwer<br />

f<strong>de</strong>brauwer@produpress.be<br />

EDITO<br />

Tussen emotie en status<br />

Of het woord ‘luxe’ nu gekenmerkt wordt door <strong>de</strong><br />

geringschatten<strong>de</strong> cultus <strong>van</strong> het overbodige, het statusbewuste<br />

en opzichtige, of door <strong>de</strong> meer nobele cultus <strong>van</strong> zeldzaamheid,<br />

expertise en <strong>de</strong> hoogste kwaliteit, het vindt alleszins vlotjes zijn<br />

weg tussen <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> interpretaties <strong>van</strong> zijn gebruiker. Al<br />

net zo gemakkelijk passen zij die er <strong>de</strong> makers en producenten<br />

<strong>van</strong> zijn, zich aan.<br />

In een Horlogespecial in dit nummer buigen we ons enkele<br />

ogenblikken over <strong>de</strong>ze maatstaf voor <strong>tijd</strong> die – terecht of niet – vaak<br />

wordt geassocieerd met een wereld <strong>van</strong> luxe.<br />

Ongeacht hun prijs, precisie, materialen of complicaties: als we<br />

louter naar hun functie kijken, zijn polshorloges tegenwoordig <strong>de</strong><br />

meest verou<strong>de</strong>r<strong>de</strong> accessoires.<br />

Van kerktoren tot smartphone, via <strong>de</strong> alomtegenwoordige<br />

reclameschermen in onze ste<strong>de</strong>n en zelfs op het platteland, <strong>de</strong><br />

<strong>tijd</strong> wordt ons overal aangebo<strong>de</strong>n. Toch staat dit aanbod op zich<br />

niet noodzakelijk voor luxe.<br />

<strong>Een</strong> luxehorloge is veel meer dan zijn functionele troeven. <strong>Een</strong><br />

mooi horloge wekt emotie op bij wie het draagt, maar ook bij<br />

wie het om je pols ziet. Wat nog meer geldt als het horloge een<br />

mechanische ziel heeft.<br />

Door <strong>de</strong> <strong>tijd</strong> zo nauwkeurig mogelijk aan te geven, dankzij<br />

mechanische miniatuuron<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len en energie, bootst een horloge<br />

in zijn kast <strong>de</strong> beweging <strong>van</strong> <strong>de</strong> planeten na, die warempel aan <strong>de</strong><br />

oorsprong ligt <strong>van</strong> onze in<strong>de</strong>ling <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>tijd</strong>.<br />

Dat verklaart <strong>de</strong> aantrekkingskracht op hartstochtelijke liefhebbers<br />

en verzamelaars die – als ze er <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len toe hebben – niet<br />

aarzelen om grote bedragen uit te geven om <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>llen te<br />

kopen die hun hart het snelst laten slaan. <strong>Een</strong> ware luxe, vooral<br />

als het gaat om zeldzame complicaties, e<strong>de</strong>le materialen en fijn<br />

vakmanschap.<br />

Horlogemakers werken al lang met ‘werktuig-toestellen’ en<br />

claimen het ‘manufactuur’-label, zelfs als ze door robots wor<strong>de</strong>n<br />

geholpen.<br />

De vooruitgang is niet te stoppen. Van het pure vakmanschap<br />

<strong>van</strong> vroeger zijn we overgegaan op industrialisatie die het in<br />

het beste geval mogelijk maakt om meer te produceren met<br />

een gelijkwaardige kwaliteit én tegen een lagere prijs. <strong>Een</strong><br />

productieprijs… die niet noodzakelijkerwijs <strong>de</strong> verkoopprijs uitdrukt.<br />

Deze laatste wordt verrechtvaardigd door <strong>de</strong> gebruikte materialen<br />

en <strong>de</strong> aanwending <strong>van</strong> het meest gea<strong>van</strong>ceer<strong>de</strong> vakmanschap,<br />

waar steeds meer vraag naar is in het topsegment <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

markt. Gelukkig zijn er voor <strong>de</strong> gewone sterveling nog steeds<br />

kwaliteitsmo<strong>de</strong>llen verkrijgbaar tegen betaalbare prijzen. Ie<strong>de</strong>r zijn<br />

eigen luxe.<br />

Serge Vanmaercke<br />

Hoofdredacteur<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

6


Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.


BOEKEN<br />

VOOR ELKE SOORT LEZER<br />

De ein<strong>de</strong>jaarsfeesten komen eraan. Boeken blijven een traditioneel geschenk.<br />

Hieron<strong>de</strong>r vind je heerlijke snoep voor winkel-, auto-, architectuur-, kunst- én mo<strong>de</strong>liefhebbers.<br />

1. FOTO-ENCYCLOPEDIE Rainer W. Schlegelmilch is<br />

een autofotograaf die <strong>de</strong> ziel, het licht en <strong>de</strong> snelheid<br />

<strong>van</strong> Porsche-wagens en hun bestuur<strong>de</strong>rs vastlegt.<br />

Taschen wijdt een gesigneer<strong>de</strong> en genummer<strong>de</strong><br />

Collector’s Edition <strong>van</strong> 5,8 kg aan hem, vergezeld<br />

door een gegraveer<strong>de</strong> lessenaar <strong>van</strong> acryl. <strong>Een</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

voorwoor<strong>de</strong>n is <strong>van</strong> <strong>de</strong> hand <strong>van</strong> Jacky Ickx.<br />

Rainer Schlegelmilch Porsche racemomenten -<br />

Taschen<br />

2<br />

1<br />

2. DAGELIJKSE ICONEN Dit boek dompelt <strong>de</strong><br />

lezer on<strong>de</strong>r in <strong>de</strong> wereld <strong>van</strong> <strong>de</strong> mannenmo<strong>de</strong>. Het<br />

on<strong>de</strong>rzoekt <strong>de</strong> verrassen<strong>de</strong> oorsprong <strong>van</strong> onze<br />

alledaagse basisitems en hoe ze <strong>tijd</strong>loze klassiekers<br />

wer<strong>de</strong>n. Dit herenmo<strong>de</strong>lexicon gebruikt mo<strong>de</strong><br />

om naar <strong>de</strong> popcultuur <strong>van</strong> <strong>de</strong> afgelopen hon<strong>de</strong>rd<br />

jaar te kijken, en legt verban<strong>de</strong>n tussen schijnbaar<br />

ongelijksoortige stammen.<br />

The Rebel’s Wardrobe – Denimhunters - Gestalten<br />

3. WINKELS VAN VROEGER Na het succes <strong>van</strong> Goed<br />

bewaar<strong>de</strong> winkelinterieurs in 2014 verzamelt dit boek<br />

opnieuw 40 winkelinterieurs verspreid over heel België.<br />

Katherine Ennekens sprak met <strong>de</strong> winkeliers en roept<br />

eigenaars, klanten en <strong>de</strong> overheid op om dit kwetsbare<br />

erfgoed te koesteren en te bewaren.<br />

Goed Bewaar<strong>de</strong> Winkelinterieurs - Katherine<br />

Ennekens en Bart Kiggen - Luster<br />

3<br />

5<br />

4. BELGEN IN ROME De Aca<strong>de</strong>mia Belgica in Rome<br />

is een resi<strong>de</strong>ntie voor Belgische on<strong>de</strong>rzoekers en<br />

kunstenaars, eind jaren 30 gebouwd in een stijl die<br />

zowel mo<strong>de</strong>rnistisch als Art Deco is. Het gebouw<br />

behield niet alleen zijn oorspronkelijke gevels, ook<br />

een groot <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> binneninrichting en zelfs het<br />

meubilair bleven intact.<br />

The Aca<strong>de</strong>mia Belgica in Rome - Meer<strong>de</strong>re auteurs -<br />

Mercatorfonds<br />

5. FACT-CHECKING VOOR FAKE ART? In 2020 koopt<br />

een kunstliefhebber - <strong>de</strong> auteur zelf - een schil<strong>de</strong>rij<br />

in een Gents veilinghuis. Al snel heerst er verwarring<br />

rond <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntiteit <strong>van</strong> <strong>de</strong> schil<strong>de</strong>r. De auteur gaat op<br />

on<strong>de</strong>rzoek uit. Het blijkt dat <strong>van</strong> diezelf<strong>de</strong> kunstenaar<br />

schil<strong>de</strong>rijen voor veel geld wer<strong>de</strong>n verkocht, en dit<br />

4<br />

door ‘s werelds grootste veilinghuizen. Hier wordt<br />

gesjoemeld, aldus <strong>de</strong> auteur.<br />

Fake Art - Jos Mestdach - Borgerhoff & Lamberichts<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

8


1/2/3 DECEMBER 2023<br />

WAREGEM EXPO, BELGIUM<br />

CLASSIC CARS & MOTORBIKES / RESTORATION / AUTOMOBILIA<br />

AUTOMOTIVE ART / CLASSIC RALLY / CAR VALUATION / …<br />

WWW.CLASSICEVENT.BE<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.


MET DEFENDER NAAR DE<br />

ZIN IN EEN ONGEWOON UITSTAPJE? OP ZOEK NAAR EEN ANDERE OMGEVING? MILES NODIGT U UIT OM DE BAAI<br />

VAN DE SOMME OP EEN ANDERE MANIER TE LEREN KENNEN. INCLUSIEF GASTRONOMISCHE TUSSENSTOPS ÉN IN<br />

KAMPEERMODUS… OP HET DAK VAN DE DEFENDER!<br />

De Baai <strong>van</strong> <strong>de</strong> Somme is één <strong>van</strong> <strong>de</strong> gerenommeer<strong>de</strong><br />

Grand Sites <strong>de</strong> France, en<br />

staat synoniem voor weidse landschappen.<br />

Ver weg <strong>van</strong> het beton aan <strong>de</strong> kust<br />

is <strong>de</strong> natuur er op schitteren<strong>de</strong> wijze bewaard<br />

gebleven, in een omgeving die uitgestrekte<br />

wil<strong>de</strong>rnis, moerassen, kliffen en… ‘art <strong>de</strong> vivre’<br />

combineert. Tussen land en zee openbaart <strong>de</strong><br />

Baai <strong>van</strong> <strong>de</strong> Somme zich graag aan u. U kan er<br />

zowel te voet, met <strong>de</strong> fiets of met <strong>de</strong> auto <strong>van</strong><br />

proeven. Deze regio in Picardië is een paradijs<br />

1 › Niets beter dan een daktent om in alle vrijheid<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> natuur te genieten.<br />

2 › Als groot natuurliefhebber ont<strong>de</strong>kte Bartel<br />

Van Riet <strong>de</strong> uitgestrekte wil<strong>de</strong>rnis <strong>van</strong> <strong>de</strong> Baai<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Somme aan het stuur <strong>van</strong> zijn Defen<strong>de</strong>r.<br />

voor wan<strong>de</strong>laars, en beschikt ook over een<br />

bijzon<strong>de</strong>r rijke biodiversiteit. Amateur-ornithologen<br />

komen er <strong>de</strong> trekvogels bewon<strong>de</strong>ren<br />

– sommigen hou<strong>de</strong>n er tij<strong>de</strong>ns hun stop tussen<br />

Scandinavië en Mauritanië even halt – en staan<br />

er zij-aan-zij met wan<strong>de</strong>laars, levensgenieters<br />

en liefhebbers <strong>van</strong> <strong>de</strong> natuur.<br />

MILES heeft ervoor gekozen om u <strong>de</strong>ze<br />

bestemming te laten (her)ont<strong>de</strong>kken in het<br />

gezelschap <strong>van</strong> <strong>de</strong> beken<strong>de</strong> landschapsarchitect<br />

Bartel Van Riet, in Vlaan<strong>de</strong>ren ook een<br />

1<br />

U KAN ZOWEL TE VOET, MET DE FIETS<br />

OF MET DE AUTO VAN DE BAAI<br />

VAN DE SOMME GENIETEN.<br />

2<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.


MILES X DEFENDER<br />

BAAI VAN DE SOMME<br />

beken<strong>de</strong> tv-persoonlijkheid en – vooral – een<br />

groot natuurliefhebber. Onze roadtrip begint<br />

net over <strong>de</strong> grens, in Oosten<strong>de</strong>. Vervolgens<br />

gaat het richting <strong>de</strong> Hauts-<strong>de</strong>-France en <strong>de</strong><br />

Opaalkust, om er een eerste keer halt te hou<strong>de</strong>n<br />

in Escalles en <strong>de</strong> beroem<strong>de</strong> Cap Blanc-<br />

Nez. Vanaf <strong>de</strong> top <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze majestueuze witte<br />

krijtrots kunnen <strong>de</strong> bezoekers <strong>van</strong> een indrukwekkend<br />

panoramisch uitzicht op het Nauw<br />

<strong>van</strong> Calais genieten, en tegelijk ook – mid<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> met gras begroei<strong>de</strong> mineraalvlaktes – een<br />

indrukwekken<strong>de</strong> obelisk ont<strong>de</strong>kken. Het is een<br />

eerbetoon aan <strong>de</strong> Cana<strong>de</strong>se soldaten die <strong>de</strong><br />

regio tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Wereldoorlog hebben<br />

bevrijd.<br />

ROADTRIP<br />

Aan het stuur <strong>van</strong> zijn in ‘Tasman Blue’ uitgevoer<strong>de</strong><br />

Defen<strong>de</strong>r 110 P400e plug-in hybri<strong>de</strong><br />

vervolgt Bartel zijn weg langs <strong>de</strong> Opaalkust,<br />

die zijn naam tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze laatste zomermaan<strong>de</strong>n<br />

meer dan verdient. In <strong>de</strong> verte kunnen<br />

we, als we ietwat hoger gaan, al <strong>de</strong> Engelse<br />

kustlijn aan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re kant <strong>van</strong> het Kanaal<br />

on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n, net zoals <strong>de</strong> landschappen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Baai <strong>van</strong> <strong>de</strong> Somme en <strong>de</strong> monding <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> rivier waaraan <strong>de</strong> streek zijn naam dankt.<br />

Langs <strong>de</strong> kust vallen ook indrukwekken<strong>de</strong> rijen<br />

houten palen te bewon<strong>de</strong>ren, die dienen als<br />

steun voor <strong>de</strong> kweek <strong>van</strong> bouchot mosselen,<br />

genoemd naar het woord dat in het dialect <strong>van</strong><br />

LAND ROVER<br />

EXPERIENCE<br />

De duinen <strong>van</strong> Marquenterre<br />

maken <strong>de</strong>el<br />

uit <strong>van</strong> het Land Rover<br />

Experience aanbod, net<br />

zoals <strong>de</strong> Bourgogne,<br />

Corsica, Avesnois… of<br />

België. Er zijn vele opties<br />

beschikbaar, zowel<br />

met uw eigen Defen<strong>de</strong>r<br />

of met een voertuig gehuurd<br />

bij Land Rover<br />

RENT. In Rhisnes en<br />

Doornik kan u zelfs een<br />

initiatie- en kennismakingscursus<br />

volgen, begeleid<br />

door ervaren instructeurs.<br />

Meer weten?<br />

Scan dan <strong>de</strong>ze QR-co<strong>de</strong>.<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.


GELEGEN IN HET HART VAN HET NATUURRESERVAAT<br />

BIEDT HET DOMAINE DU MARQUENTERRE EEN<br />

GEVARIEERD PANORAMA, MET EEN MENGELING VAN<br />

DUINEN, MOERASSEN EN DENNENBOSSEN.<br />

1<br />

Poitou voor <strong>de</strong>ze palen wordt gebruikt.<br />

Onze bestemming <strong>van</strong> <strong>de</strong> dag, dat is het Parc<br />

du Marquenterre en het bijhoren<strong>de</strong> domein.<br />

<strong>Een</strong> uitgestrekt beschermd gebied <strong>van</strong> zowat<br />

1.000 hectare groot, geliefd bij wan<strong>de</strong>laars<br />

op zoek naar rust, fotografen die <strong>de</strong> doortocht<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> trekvogels willen vastleggen, en<br />

liefhebbers <strong>van</strong> wil<strong>de</strong> natuur. Gelegen in het<br />

hart <strong>van</strong> het natuurreservaat <strong>van</strong> <strong>de</strong> Baai <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> Somme biedt het Domaine du Marquenterre<br />

een gevarieerd panorama, met een mengeling<br />

<strong>van</strong> duinen, moerassen en <strong>de</strong>nnenbossen. “Op<br />

amper twee uur rij<strong>de</strong>n <strong>van</strong> Brussel bevind je je<br />

opeens in een heel an<strong>de</strong>re wereld. Ongelooflijk!”,<br />

geniet Bartel Van Riet, dui<strong>de</strong>lijk on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

indruk <strong>van</strong> <strong>de</strong> schoonheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> plek.<br />

We laten <strong>de</strong> wil<strong>de</strong> natuur achter ons liggen<br />

en rij<strong>de</strong>n richting La Ma<strong>de</strong>laine-sous-Montreuil<br />

en La Grenouillère. Het etablissement<br />

<strong>van</strong> Alexandre Gauthier maakt <strong>de</strong>el uit <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Gran<strong>de</strong>s Tables du Mon<strong>de</strong> en is meermaals<br />

on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n. Met twee Michelin-sterren en<br />

een score <strong>van</strong> 19/20 bij Gault& Millau fi gureert<br />

dit restaurant ook in <strong>de</strong> 50BEST rangschikking.<br />

Als liefhebber <strong>van</strong> <strong>de</strong> he<strong>de</strong>ndaagse en Frans<br />

geïnspireer<strong>de</strong> keuken – “bevrijd <strong>van</strong> zijn zekerhe<strong>de</strong>n<br />

en zijn vooroor<strong>de</strong>len”, zoals hij het zelf<br />

graag benadrukt – biedt <strong>de</strong> jonge chef aan het<br />

RENT A<br />

DEFENDER<br />

Indien u (nog) niet <strong>de</strong><br />

gelukkige eigenaar <strong>van</strong><br />

een Defen<strong>de</strong>r bent, dan<br />

biedt Land Rover u een<br />

interessante huurformule<br />

aan, voor één of meer<strong>de</strong>re<br />

dagen, met of zon<strong>de</strong>r<br />

daktent. I<strong>de</strong>aal om<br />

<strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n en het<br />

comfort <strong>van</strong> <strong>de</strong> wagen<br />

te ont<strong>de</strong>kken, maar ook<br />

om op avontuur te trekken,<br />

zon<strong>de</strong>r naar <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re<br />

kant <strong>van</strong> <strong>de</strong> wereld<br />

te hoeven reizen. Meer<br />

informatie bij <strong>de</strong> Land<br />

Rover concessiehou<strong>de</strong>rs<br />

en op <strong>de</strong> website <strong>van</strong><br />

Land Rover, door on<strong>de</strong>rstaan<strong>de</strong><br />

QR-co<strong>de</strong> te<br />

scannen.<br />

hoofd <strong>van</strong> dit restaurant met familiale roots seizoensgebon<strong>de</strong>n<br />

gerechten aan in een gebouw<br />

dat tussen een sme<strong>de</strong>rij, rokerij en hopdrogerij<br />

on<strong>de</strong>r han<strong>de</strong>n werd genomen door architect<br />

Patrick Bouchain. Voor <strong>de</strong> overnachting laten<br />

we <strong>de</strong> hutten of <strong>de</strong> kamers in <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> boer<strong>de</strong>rij<br />

<strong>van</strong> La Grenouillère aan <strong>de</strong> oevers <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> Canche even links liggen, en kiezen eer<strong>de</strong>r<br />

voor <strong>de</strong> verkwikken<strong>de</strong> sfeer <strong>van</strong> <strong>de</strong> uitgestrekte<br />

Baai <strong>van</strong> <strong>de</strong> Somme.<br />

ZIN VOOR AVONTUUR<br />

<strong>Een</strong>s het i<strong>de</strong>ale plekje is gevon<strong>de</strong>n is het <strong>tijd</strong><br />

voor Bartel en <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re <strong>de</strong>elnemers aan <strong>de</strong>ze<br />

roadtrip in <strong>de</strong> Hauts-<strong>de</strong>-France om <strong>de</strong> tent op<br />

het dak <strong>van</strong> hun Defen<strong>de</strong>r op te stellen. Deze<br />

ultramo<strong>de</strong>rne tent, door Land Rover samen met<br />

fabrikant Autohome ontwikkeld, laat zich in<br />

amper enkele secon<strong>de</strong>n oprichten, dankzij het<br />

gebruik <strong>van</strong> twee kleine geïntegreer<strong>de</strong> gas<strong>de</strong>mpers.<br />

Door het gebruik <strong>van</strong> een glasvezel schaal<br />

en waterdichte en a<strong>de</strong>men<strong>de</strong> stof biedt <strong>de</strong>ze<br />

tent – 2,30 meter lang en 1,30 meter breed –<br />

makkelijk plaats aan twee volwassenen.<br />

Na een nacht on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> sterren, hier geen<br />

spoor <strong>van</strong> <strong>de</strong> lichtvervuiling <strong>van</strong> <strong>de</strong> ste<strong>de</strong>n,<br />

hebben Bartel Van Riet en <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re <strong>de</strong>elnemers<br />

aan <strong>de</strong> tocht een opperbest humeur:<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.


MILES X DEFENDER<br />

“Het voor<strong>de</strong>el <strong>van</strong> slapen in een daktent is dat<br />

je letterlijk droog ligt, maar toch het contact<br />

met <strong>de</strong> omgeving behoudt. En dankzij het<br />

hogere perspectief op het dak <strong>van</strong> <strong>de</strong> Defen<strong>de</strong>r<br />

beschik je over een prachtig uitzicht op <strong>de</strong><br />

omgeving. Ik zag zelfs een familie everzwijnen<br />

voorbijwan<strong>de</strong>len: een magische ervaring.”<br />

MODERNE EN ULTIEME LUXE<br />

Vervolgens keren we terug naar het hartje<br />

<strong>van</strong> het Domaine du Marquenterre, voor een<br />

offroad avontuur in het gezelschap <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

lokale gidsen. Uiteraard doen we dat met <strong>de</strong><br />

Defen<strong>de</strong>r PHEV, en kunnen we door <strong>de</strong> 100%<br />

elektrische modus tegelijk genieten <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

rust <strong>van</strong> <strong>de</strong> omgeving en <strong>van</strong> <strong>de</strong> offroadkwaliteiten<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> auto. In <strong>de</strong>ze omgeving is <strong>de</strong><br />

3<br />

4<br />

2<br />

Defen<strong>de</strong>r – in het Verenigd Koninkrijk ontworpen<br />

en ontwikkeld door <strong>de</strong> Jaguar Land Rover<br />

groep – helemaal in zijn element. “Offroa<strong>de</strong>n in<br />

<strong>de</strong> natuur is voor mij heel ontspannend”, geeft<br />

<strong>de</strong> landschapsarchitect toe.<br />

Aan alle mooie liedjes komt een eind, en het<br />

is <strong>tijd</strong> om terug te keren naar België. We laten<br />

<strong>de</strong> monding <strong>van</strong> <strong>de</strong> Somme en <strong>de</strong> prachtige<br />

landschappen achter ons. “In <strong>de</strong> huidige<br />

gejaag<strong>de</strong> maatschappij is een weekendje met<br />

een Defen<strong>de</strong>r een i<strong>de</strong>ale en vooral unieke manier<br />

om even het hoofd leeg te maken”, lacht<br />

Bartel Van Riet. “Je legt op een heel <strong>nieuwe</strong><br />

manier contact met <strong>de</strong> natuur en je telefoon<br />

bestaat niet meer. Ook al omdat je in het natuurreservaat<br />

<strong>van</strong> het Domaine du Marquenterre<br />

absoluut geen signaal hebt. De ultieme vorm<br />

<strong>van</strong> luxe!” (lacht) ■<br />

1 › In het hartje <strong>van</strong> het<br />

Domaine du Marquenterre<br />

vormen <strong>de</strong> <strong>de</strong>nnenbossen en<br />

onverhardwegen een uitstekend<br />

speelterrein voor <strong>de</strong> Defen<strong>de</strong>r.<br />

2 › De duinen <strong>van</strong> Marquenterre<br />

maken <strong>de</strong>el uit <strong>van</strong> het<br />

uitgebrei<strong>de</strong> aanbod <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> Land Rover Experience.<br />

3 + 4 > In La Grenouillère <strong>de</strong>elt<br />

het hele team enkele mooie<br />

momenten met <strong>de</strong> gasten.<br />

LAAT U INSPIREREN!<br />

Ont<strong>de</strong>k <strong>de</strong> beste adressen, plekjes die u zeker niet mag missen<br />

en ervaringen om volop <strong>van</strong> te genieten in <strong>de</strong> Baai <strong>van</strong> <strong>de</strong> Somme.<br />

• Toerismedienst <strong>van</strong> <strong>de</strong> Somme: somme-tourisme.com<br />

• Toerismebureau <strong>van</strong> <strong>de</strong> Baai <strong>van</strong> <strong>de</strong> Somme: www.tourisme-baie<strong>de</strong>somme.fr<br />

• Terres et Merveilles: terresetmerveilles-baie<strong>de</strong>somme.com<br />

• Domaine du Marquenterre: domainedumarquenterre.fr<br />

• Restaurant La Grenouillère: lagrenouillere.fr<br />

ONTDEK<br />

HET HELE<br />

VERHAAL HIER:<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.


SMAKEN<br />

SAMEN STERK<br />

Van onze vijf zintuigen is smaak hét zintuig dat <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re overvloedig aanspreekt: <strong>van</strong> het zien <strong>van</strong> een<br />

<strong>de</strong>licatesse tot het horen <strong>van</strong> je tan<strong>de</strong>n in een knapperige praline, <strong>van</strong> <strong>de</strong> sprankelen<strong>de</strong> sensualiteit <strong>van</strong><br />

champagne op <strong>de</strong> tong tot het aroma <strong>van</strong> een goe<strong>de</strong> whisky in <strong>de</strong> mond... Smaak komt nooit in zijn eentje.<br />

1<br />

3<br />

2<br />

4 5<br />

1. WHISKY IN HET LAND VAN SAKE The House of Suntory in Japan viert zijn<br />

hon<strong>de</strong>rdste verjaardag. Yamazaki is <strong>de</strong> eerste en oudste moutdistilleer<strong>de</strong>rij<br />

<strong>van</strong> het land. Drie limited editions om dit eeuwfeest te vieren zijn ook<br />

verkrijgbaar in België: Hakushu 18 Year Old Peated Malt, Yamazaki 18 Year<br />

Old Mizunara en Hibiki Japanese Harmony. https://house.suntory.com<br />

2. KARTONNEN CHAMPAGNEKELDER Ruinart baadt in <strong>de</strong> beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

kunsten. De Franse kunstenares Eva Jospin ontwierp een verzamelkist rond<br />

een Jeroboam Blanc <strong>de</strong> Blancs. <strong>Een</strong>maal <strong>de</strong> houten kist geopend, kom je<br />

terecht in een miniatuur champagnekel<strong>de</strong>r, gebeeldhouwd uit lagen karton.<br />

www.ruinart.com<br />

3. VLOEIBAAR GOUD Jacob & Co, het horlogemerk dat populair is bij<br />

miljardairs, creëert zijn allereerste sterkedrank: er komen 2.000 karaffen <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>nieuwe</strong> Jacob & Co. X Alec Monopoly Limited Edition Whisky. De mix <strong>van</strong><br />

meer dan <strong>de</strong>rtig jaar ou<strong>de</strong> whisky’s wordt gepresenteerd in een karaf versierd<br />

door graffitikunstenaar Alec Monopoly. www.jacobandco.com<br />

4. THUIS AAN EEN ITALIAANSE TOONBANK Van boon tot kopje. <strong>Een</strong><br />

overstijgen<strong>de</strong> textuur en smaak <strong>van</strong> je espresso hangen volledig af <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

kwaliteit <strong>van</strong> <strong>de</strong> versgemalen koffiebonen… en <strong>van</strong> je machine. De Evi<strong>de</strong>nce<br />

<strong>van</strong> Krups optimaliseert elke fase. Je past <strong>de</strong> touch interface eenvoudig aan<br />

voor een koffie op maat. Van ristretto tot lungo en cappuccino: in totaal<br />

8 koffievarianten in een of twee kopjes. Het toestel is voor 90 procent<br />

recycleerbaar. Verre <strong>van</strong> geprogrammeerd om te verou<strong>de</strong>ren, wel gemaakt<br />

om lang mee te gaan. Getest en goedgekeurd door <strong>Miles</strong>. www.krups.be<br />

5. EEN KLASSIEKER VERNIEUWT Om <strong>de</strong> 65e verjaardag <strong>van</strong> zijn eerste twee<br />

Irrésistibles- pralines te vieren presenteert Neuhaus twee <strong>nieuwe</strong> pralines:<br />

Frisson, een nougatinekoekje gevuld met een witte chocola<strong>de</strong>ganache<br />

op smaak gebracht met yuzu, omhuld met pure chocola<strong>de</strong> en bestrooid<br />

met crumble, en Folie, gevuld met hazelnootganache, popcorn en<br />

gekarameliseer<strong>de</strong> hazelnootschilfers. Genieten maar.<br />

www.neuhauschocolates.com<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

14


WELLNESS<br />

DROOMGENOEGENS<br />

Tot <strong>de</strong> dromen behorend voor sommigen, tot <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n voor an<strong>de</strong>ren. Deze pagina zal <strong>de</strong> meer<br />

gegoe<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r ons inspireren, en <strong>de</strong> an<strong>de</strong>ren aanzetten tot dromen. “Hebben <strong>de</strong> mensen honger<br />

omdat er geen brood meer is? Laat ze dan koffiekoeken eten”, zei ooit een prinses, naar verluidt.<br />

1. ALLES IN ÉÉN De Technogym Bench is een compact, functioneel<br />

fitnessapparaat, geschikt voor verschillen<strong>de</strong> oefeningen voor het hele<br />

lichaam. Je krijgt er weerstandsban<strong>de</strong>n, zeshoekige halters, verzwaar<strong>de</strong><br />

handgrepen en een fitnessmat bij. Die laatste is al een trainingstoestel op<br />

zich. www.technogym.com<br />

2. VOOR LICHAAM EN SMAAKPAPILLEN Hotel, spa, restaurant: La Réserve in<br />

Parijs biedt het beste <strong>van</strong> <strong>de</strong> natuur op je bord, gecombineerd met <strong>de</strong> meest<br />

gea<strong>van</strong>ceer<strong>de</strong> wetenschap op het vlak <strong>van</strong> behan<strong>de</strong>lingen. Dat alles in jouw<br />

tij<strong>de</strong>lijke thuis: bibliotheek, rookruimte, zwembad, spa en zelfs een wijnkel<strong>de</strong>r<br />

in <strong>de</strong> suites. Mis je nog iets? www.lareserve-paris.com<br />

3. TIROOLS HEILIGDOM Italië heeft zijn eigen Tirol, in <strong>de</strong> Dolomieten in het<br />

noor<strong>de</strong>n <strong>van</strong> het land. De Adler Lodge Ritten tooit zich in een ecologische<br />

architectuur <strong>van</strong> houten chalets met uitzicht op een weel<strong>de</strong>rig woud rond<br />

een meer. Sauna’s, Turkse ba<strong>de</strong>n, massages en lichaamsbehan<strong>de</strong>lingen,<br />

én een panoramisch zoutwaterzwembad in <strong>de</strong> openlucht behoren tot het<br />

aanbod. www.adlerresorts.com<br />

4. DE SPA VAN HET LUXEHUIS <strong>Een</strong> paar maan<strong>de</strong>n gele<strong>de</strong>n werd <strong>de</strong> spa<br />

<strong>van</strong> Christian Dior in het beroem<strong>de</strong> Parijse Plaza Athénée volledig opnieuw<br />

ge<strong>de</strong>signd met een oppervlakte <strong>van</strong> niet min<strong>de</strong>r dan 400 m2. Deze twee<br />

huizen aan <strong>de</strong> Avenue Montaigne bie<strong>de</strong>n topklasse in het kwadraat. Sauna,<br />

hamam, dubbele cabines en een Dior Light-suite met lichttherapie.<br />

www.dorchestercollection.com, www.dior.com<br />

5. BAD OP HOUTVUUR Gezelschap rond een houtvuur kent alleen zijn<br />

gelijke met een samenkomen boven een houtvuur, in een elegant, door<br />

vlammen verwarmd waterbekken. Het vuur heeft drie uur nodig voordat<br />

<strong>de</strong> Rojal Standard <strong>van</strong> het Zweedse bedrijf Skargards familie en/of vrien<strong>de</strong>n<br />

buiten verwelkomt in water op <strong>de</strong> juiste temperatuur, met of zon<strong>de</strong>r bubbels.<br />

www.skargards.com<br />

1<br />

2<br />

3 4 5<br />

© Alex Filz<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

15


DESIGN<br />

EEN HEERLIJK DAGELIJKS LEVEN<br />

Voorwerpen die in onze dagelijkse behoeften voorzien, bestaan vaak al heel lang. He<strong>de</strong>ndaagse kunstenaars<br />

en ontwerpers nemen <strong>de</strong> taak op zich om een <strong>nieuwe</strong> emotie toe te voegen aan <strong>de</strong>ze door<strong>de</strong>weekse objecten.<br />

1 2<br />

3 4 5<br />

1. CIRCULAIR COMFORT Jean Marc Piron, voorheen artdirector bij Mer<br />

du Nord en Chine, ruilt mo<strong>de</strong> in voor <strong>de</strong>sign met een serie kleurrijke<br />

comfortobjecten genaamd Les Copains, zoals <strong>de</strong>ze Tetrapod (62 cm) in gele<br />

alpaca. Piron kiest zijn materialen op basis <strong>van</strong> hun kleur en gevoel: wol,<br />

kasjmier, alpaca, katoen, zij<strong>de</strong>,... Als voorstan<strong>de</strong>r <strong>van</strong> een circulaire economie<br />

vindt hij ze in <strong>de</strong> textielvoorra<strong>de</strong>n <strong>van</strong> Hermès, Fendi, Dries Van Noten, enz.<br />

Zijn creaties zijn te bewon<strong>de</strong>ren op zijn Instagram-pagina. @jeanmarc_piron<br />

2. OP DE KOFFIE BIJ DE KUNSTENAAR Illycaffè blijft zich inzetten voor<br />

he<strong>de</strong>ndaagse kunst, met een <strong>nieuwe</strong> versie <strong>van</strong> zijn iconische kopje, dat in<br />

1992 door Matteo Thun werd gemaakt voor <strong>de</strong> Illy Art Collection. Deze keer<br />

is <strong>de</strong> illustratie <strong>van</strong> <strong>de</strong> hand <strong>van</strong> Lee Ufan. Met zijn Koreaanse afkomst als<br />

bron <strong>van</strong> inspiratie, en minimalisme als stijl, veran<strong>de</strong>rt <strong>de</strong> kunstenaar een<br />

alledaags voorwerp in een waar kunstwerkje. Hij treedt zo in <strong>de</strong> voetsporen<br />

<strong>van</strong> Marina Abramović, Robert Rauschenberg, Jeff Koons, Joseph Kosuth<br />

en Ai Weiwei. www.illy.com<br />

3. DESIGN EN FOLKLORE Sinds 2007 betovert <strong>de</strong> Taika-collectie <strong>van</strong> Iittala<br />

met <strong>de</strong> folkloristische en mystieke motieven <strong>van</strong> <strong>de</strong> Finse ontwerper Klaus<br />

Haapaniemi (°1970). Zijn rijke stijl, gecombineerd met <strong>de</strong> pure vormen <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> collectie <strong>van</strong> een an<strong>de</strong>re Finse ontwerper, Heikki Orvola (°1943), zorgen<br />

voor een <strong>tijd</strong>loze reeks. Waaron<strong>de</strong>r <strong>de</strong>ze <strong>nieuwe</strong> mok. www.iittala.com<br />

4. BEPERKTE OPLAGE De Belgische ontwerper Xavier Lust, die<br />

samenwerkt met enkele <strong>van</strong> ‘s werelds meest vooraanstaan<strong>de</strong> uitgevers<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>signobjecten en meubilair, lanceert een acht<strong>de</strong>lige versie <strong>van</strong> The<br />

Alchemist Bar (169 x 120 x 62 cm) in satijnachtige goudgelakte houten<br />

panelen, gemaakt in <strong>de</strong> geest <strong>van</strong> een geheim kabinet. Met het verlichte<br />

interieur krijgen we meteen zin om een kleurrijk universum te ont<strong>de</strong>kken<br />

dat op zijn beurt weer zin geeft om te genieten <strong>van</strong> <strong>de</strong> alchemie <strong>van</strong> een<br />

verfijn<strong>de</strong> cocktail. www.xavierlust.com<br />

5. MASSALE SAMENWERKING Voor <strong>de</strong> eerste keer lanceert <strong>de</strong> Belgische<br />

ontwerper Casimir, specialist in meubelen <strong>van</strong> massief hout, een collectie<br />

– Fol<strong>de</strong>d – in samenwerking met een meubelfabrikant: <strong>de</strong> In<strong>de</strong>ra-ateliers<br />

(Mecam Group). Casimir ontwierp zeven meubelstukken rond <strong>de</strong> sofa, <strong>de</strong><br />

specialiteit <strong>van</strong> In<strong>de</strong>ra: een <strong>tijd</strong>schriftenrek, een mimiset, een salontafel,<br />

een legplank, enzovoort. De naam Fol<strong>de</strong>d is een toespeling op <strong>de</strong> Japanse<br />

kunst <strong>van</strong> het vouwen, origami, waar Casimir zijn inspiratie <strong>van</strong>daan haal<strong>de</strong>.<br />

www.casimir.be<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

16


MODE<br />

EEN DUBBEL ASPECT<br />

Creativiteit in <strong>de</strong> mo<strong>de</strong> wordt vaak geassocieerd met <strong>de</strong> samenhang binnen <strong>de</strong> collecties. Contrasten, omkeerbaarheid<br />

en onverwachte samenwerkingen hoeven echter geen belemmering te betekenen voor consistentie.<br />

1. ZOMER MIDDEN IN DE WINTER Vilebrequin lanceert een<br />

capsulecollectie die an<strong>de</strong>ren wellicht een ‘cruisecollectie’ zou<strong>de</strong>n<br />

noemen: 14 stukken gemaakt in samenwerking met <strong>de</strong> Spaanse<br />

kunstenaar Okuda San Miguel. De caleidoscopische motieven<br />

doorbreken <strong>de</strong> grenzen tussen <strong>de</strong> menselijke en <strong>de</strong> dierlijke wereld, met<br />

hun bijbehoren<strong>de</strong> vormen en i<strong>de</strong>ntiteiten. Vilebrequin, die zich eerst<br />

specialiseer<strong>de</strong> in i<strong>de</strong>ntieke shorts voor va<strong>de</strong>r en zoon, gaat nu helemaal<br />

voor diversifiëring. www.vilebrequin.com<br />

2. BMX-MODE Dockers is gespecialiseerd in chino’s, <strong>de</strong> beige-bruine<br />

jeans die in <strong>de</strong> loop <strong>de</strong>r jaren een stuk kleurrijker werd, maar het merk<br />

heeft zich eveneens gediversifieerd, en biedt een gar<strong>de</strong>robe die veel<br />

jongeren aanspreekt. Vooral dan met <strong>de</strong>ze <strong>nieuwe</strong> collectie, geïnspireerd<br />

op <strong>de</strong> vintage BMX-cultuur en <strong>de</strong> kampioen <strong>van</strong> het genre, <strong>de</strong> Fransman<br />

Matthias Dandois. www.docker.com<br />

3. ELEGANTE SPORTERS E<strong>de</strong>n Park is een Frans merk dat verbon<strong>de</strong>n is<br />

met <strong>de</strong> rugbywereld. Het voegt nu effen kleuren toe aan het meren<strong>de</strong>el<br />

<strong>van</strong> zijn poloshirts met gekleur<strong>de</strong> strepen, zoals bij <strong>de</strong> rugbyshirts <strong>van</strong><br />

weleer. Het poloshirt werd oorspronkelijk gedragen door tennissers, maar<br />

is voortaan een referentiekledingstuk voor sporters die ook elegant voor <strong>de</strong><br />

dag willen komen: tennissers, rugbyspelers en polospelers in het bijzon<strong>de</strong>r.<br />

www.e<strong>de</strong>n-park.com<br />

4. JAPANS IN AMERIKAANSE STIJL De Japanse kledinggigant<br />

Uniqlo ging een samenwerking aan met het New Yorkse Engineered<br />

Garments voor een <strong>nieuwe</strong> LifeWear-collectie, waarbij een klassiek<br />

Amerikaans ontwerp wordt geherinterpreteerd tot een universele<br />

vertegenwoordiging <strong>van</strong> mo<strong>de</strong>rne mannenmo<strong>de</strong>. Het Japanse concept<br />

is niet ver weg, want Daiki Suzuki richtte Engineered Garments in 1999<br />

op. www.uniqlo.com/be<br />

5. TWEE IN ÉÉN Brax laat het omkeerbare jack herleven. Twee<br />

jassen in één en een <strong>nieuwe</strong> look in een handomdraai. De effen kant<br />

is <strong>de</strong> elegante look, <strong>de</strong> gewatteer<strong>de</strong> oogt dan weer meer casual.<br />

www.brax.com<br />

1 2 3<br />

4 5<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

17


HORLOGESPECIAL<br />

ONZE SELECTIE VOOR 2023<br />

Het is lang gele<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong> horlogenieuwighe<strong>de</strong>n één keer per jaar wer<strong>de</strong>n gepresenteerd op een grote<br />

han<strong>de</strong>lsbeurs in Zwitserland. Het betreft hier geen waterval aan <strong>nieuwe</strong> producten het hele jaar door,<br />

zoals dat bij fast fashion het geval is. Toch laat <strong>de</strong> industrie ons nooit lang op onze honger zitten.<br />

1<br />

4<br />

6<br />

2<br />

3<br />

5<br />

7<br />

1. EEN LAMBORGHINI OM JE POLS Drie jaar na het mo<strong>de</strong>l met een<br />

wijzerplaat afkomstig <strong>van</strong> een Aston Martin DB5 komt het Belgische merk<br />

Atelier Jalaper terug met het mo<strong>de</strong>l AJ-P400 met een aluminium wijzerplaat<br />

afkomstig <strong>van</strong> een Lamborghini Miura P400 S. www.atelierjalaper.com<br />

2. VERKLEIND FORMAAT Au<strong>de</strong>mars Piguet lanceert twee Co<strong>de</strong> 11.59<br />

automatische mo<strong>de</strong>llen in een 38 mm-formaat, waarbij het uurwerk is<br />

verkleind tot proporties die geschikt zijn voor <strong>de</strong> slankere polsen. Verkrijgbaar<br />

in roze goud, met varianten in violette of ivoorkleurige tinten.<br />

www.au<strong>de</strong>marspiguet.com<br />

3. TIJD VOOR WETENSCHAP De BR 03-92 Diver Tara staat symbool voor <strong>de</strong><br />

ban<strong>de</strong>n tussen Beel & Ross en <strong>de</strong> Tara Ocean Foundation. Dit duikershorloge<br />

voldoet aan <strong>de</strong> behoeften <strong>van</strong> <strong>de</strong> bemanning <strong>van</strong> <strong>de</strong> oceanografische<br />

on<strong>de</strong>rzoeksschoener Tara bij zijn wetenschappelijke opdracht om <strong>de</strong> mariene<br />

biodiversiteit te bestu<strong>de</strong>ren, <strong>de</strong> gevolgen <strong>van</strong> klimaatveran<strong>de</strong>ring en vervuiling<br />

te observeren en daar voorzienig op te reageren. www.bellross.com<br />

4. DAAR GAAN WE WEER Na <strong>de</strong> Moonwatch <strong>van</strong> Omega viert Swatch een<br />

an<strong>de</strong>r icoon <strong>van</strong> <strong>de</strong> Zwitserse horlogerie, <strong>de</strong> Fifty Fathoms <strong>van</strong> Blancpain.<br />

Dit horloge, dat zeventig jaar gele<strong>de</strong>n zijn eerste tik gaf, wordt beschouwd<br />

als hét duikershorloge. Swatch brengt een eerbetoon in zijn eigen stijl, met<br />

vijf mo<strong>de</strong>llen die <strong>de</strong> naam Bioceramic Scuba Fifty Fathoms dragen. Komt er<br />

binnenkort een Swatch x Breguet? www.swatch.com<br />

5. EERBETOON AAN DE OPRICHTER In 1783 creëer<strong>de</strong> Abraham-Louis<br />

Breguet <strong>de</strong> eerste repetitiehorloges die <strong>de</strong> <strong>tijd</strong> op een veerblad gingen<br />

aanslaan in plaats <strong>van</strong> op <strong>de</strong> tot dan toe gebruikte gong. Vandaag brengt<br />

Breguet een eerbetoon met een nieuw timepiece: <strong>de</strong> Classique 7637<br />

Répétition Minutes. www.breguet.com<br />

6. STER VAN DE LUCHTVAART Al meer dan twintig jaar staat <strong>de</strong> Avenger<br />

<strong>van</strong> Breitling aan <strong>de</strong> spits <strong>van</strong> het luchtvaartavontuur. Dit horloge werd<br />

oorspronkelijk ontworpen voor vliegtuigpiloten, maar is nu up-to-date<br />

en uitgerust met het krachtige Breitling Manufacture Calibre 01 voor <strong>de</strong><br />

chronograafmo<strong>de</strong>llen. www.breitling.com<br />

7. ZONDER JE ORIËNTATIE TE VERLIEZEN De Khaki Field-collectie <strong>van</strong><br />

Hamilton werd uitgebreid met <strong>de</strong> <strong>nieuwe</strong> Khaki Field Expedition-lijn, een<br />

tool-horloge voorzien <strong>van</strong> een in twee richtingen draaibare kompasring die<br />

je helpt <strong>de</strong> weg te vin<strong>de</strong>n met behulp <strong>van</strong> <strong>de</strong> zon. Verkrijgbaar in een 37<br />

mm- of 41 mm-kast <strong>van</strong> geborsteld roestvrij staal. www.hamiltonwatch.com<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

18


8 11<br />

13<br />

9<br />

12<br />

14<br />

10<br />

8. MUSEUMSTUK Bekend <strong>van</strong> merken als Merce<strong>de</strong>s-Benz, Nike en Oakley.<br />

De creaties <strong>van</strong> kunstenaar Samuel Moss wor<strong>de</strong>n bovendien gedragen door<br />

Lewis Hamilton, Lebron James en Jay Z. Hij stel<strong>de</strong> tentoon in het Victoria<br />

& Albert en in het Design Museum in Lon<strong>de</strong>n. En: recent ontwierp hij een<br />

<strong>nieuwe</strong> Big Bang Tourbillon SR_A by Samuel Ross voor Hublot.<br />

www.hublot.com<br />

9. EBONY AND IVORY Met een kast <strong>van</strong> 46,5 mm <strong>van</strong> wit keramiek, zwarte<br />

wijzers met witte Super-LumiNova® en een zwarte wijzerplaat breid<strong>de</strong><br />

IWC zijn The Colours of Top Gun-collectie uit met het Top Gun Lake Tahoe<br />

Perpetual Calendar Aviator’s Watch. Lewis Hamilton is alvast fan.<br />

www.iwc.com<br />

10. DE AARDE VAN BOVENAF Omega’s 43 mm Aqua Terra Worldtimer in<br />

staal biedt een uniek zicht op <strong>de</strong> aar<strong>de</strong>, en is verkrijgbaar met een bijpassen<strong>de</strong><br />

armband of een blauwe rubberen band. Rond <strong>de</strong> wijzerplaat zit een<br />

zilverkleurige ring met wereldbestemmingen. www.omegawatches.com<br />

11. EXPERIMENTELE MARKETING De gelukkige eigenaars <strong>van</strong> Panerai’s<br />

PAM01402 Experience Edition: Submersible Chrono Navy SEALs wor<strong>de</strong>n<br />

uitgenodigd om <strong>de</strong>el te nemen aan een meeslepen<strong>de</strong> beleving met <strong>de</strong><br />

elite-eenheid <strong>van</strong> Italiaanse soldaten, met als thema ‘speciale operaties’. Dit<br />

duikhorloge wordt slechts in 50 stuks geproduceerd. www.panerai.com<br />

12. NIEUWE COLLECTIE Nu <strong>de</strong> rouwperio<strong>de</strong> na het verdwijnen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Cellini<br />

voorbij is, introduceert Rolex een <strong>nieuwe</strong> Perpetual-collectie met <strong>de</strong> 1908.<br />

Het mo<strong>de</strong>l is vernoemd naar Hans Wilsdorf, <strong>de</strong> uitvin<strong>de</strong>r in 1908 <strong>van</strong> <strong>de</strong> naam<br />

Rolex. Elegant en sober, met zijn gou<strong>de</strong>n kast, witte of zwarte wijzerplaat<br />

en geribbel<strong>de</strong> horlogering, is <strong>de</strong> kast ook nog voorzien <strong>van</strong> een transparante<br />

achterkant. www.rolex.com<br />

13. ZESTIG JAAR LATER Zodra hij verscheen, sier<strong>de</strong> <strong>de</strong> Tag Heuer Carrera<br />

Chronograph al snel <strong>de</strong> polsen <strong>van</strong> legen<strong>de</strong>s als Ronnie Peterson en Niki<br />

Lauda. Het <strong>nieuwe</strong> 39 mm-mo<strong>de</strong>l brengt hul<strong>de</strong> aan zijn beginperio<strong>de</strong> met<br />

<strong>de</strong> retrocharme en elegantie <strong>van</strong> <strong>de</strong> geelgou<strong>de</strong>n kast die het ein<strong>de</strong> viert <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> zestigjarige saga <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze collectie. www.tagheuer.com<br />

14. IN THE NAVY De <strong>nieuwe</strong> Pelagos FXD is een eerbetoon aan <strong>de</strong> duikers<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> US Navy die tientallen jaren Tudor-horloges droegen. Met vaste<br />

gren<strong>de</strong>ls, een titanium kast, een hoogwaardig Manufacture Calibre en een<br />

uni-directionele draaibare ring is dit horloge <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rne Milsub (of Military<br />

Submariner) bij uitstek. www.tudorwatch.com<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

19


TECHNO<br />

PROFESSIONEEL VOOR PRIVÉGEBRUIK<br />

Waakzaamheid is gebo<strong>de</strong>n als het gaat om <strong>de</strong> nieuwste technologieën en artificiële<br />

intelligentie. Toch is niet elk gebruik <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze innovaties <strong>de</strong>s duivels. <strong>Een</strong> horloge zal nooit<br />

een dokter ver<strong>van</strong>gen, maar een goed strijkijzer kan voorkomen dat je erheen moet.<br />

1<br />

3<br />

2<br />

4<br />

5<br />

1. GEHOORTEST De Twins Elite-oordopjes <strong>van</strong> Fresh ‘n Rebel passen het<br />

geluid aan <strong>de</strong> specifieke kenmerken <strong>van</strong> uw gehoor aan na een korte<br />

gehoortest via een app. On<strong>de</strong>rdrukking <strong>van</strong> omgevingsgeluid, hel<strong>de</strong>re<br />

telefoongesprekken en een batterijlevensduur <strong>van</strong> 6 tot 9 uur zijn <strong>de</strong><br />

belangrijkste troeven. www.freshnrebel.com<br />

2. GIDS EN DOKTER De <strong>nieuwe</strong> Vantage V3 <strong>van</strong> Polar maakt het mogelijk<br />

om in slechts <strong>de</strong>rtig secon<strong>de</strong>n een elektrocardiogram te maken, <strong>de</strong><br />

zuurstofverzadiging in je bloed of je huidtemperatuur ‘s nachts te meten.<br />

Hartslag, kaarten en GPS zijn eveneens inbegrepen. www.polar.com<br />

3. HYPERBIKE Aston Martin en titaniumfietsspecialist J.Laverack<br />

maakten een superlichte .1R-fiets zon<strong>de</strong>r zichtbare kabels of bouten.<br />

Het frame combineert titanium voor dynamische rijeigenschappen en<br />

koolstofvezel voor <strong>de</strong> nodige stijfheid om <strong>van</strong> <strong>de</strong> kasseien <strong>van</strong> Vlaan<strong>de</strong>ren<br />

tot <strong>de</strong> toppen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Pyreneeën te rij<strong>de</strong>n.<br />

https://astonmartin.jlaverack.co.uk/<br />

4. GROOT, GROTER, GROOTST De Brabantia C. strijkplank heeft een<br />

strijkoppervlak <strong>van</strong> 124 cm bij 45 cm. <strong>Een</strong> metalen bovenblad biedt<br />

plaats aan een strijkijzer met stoomgenerator tot 10 kg, zon<strong>de</strong>r dat <strong>de</strong><br />

stabiliteit <strong>van</strong> <strong>de</strong> plank in het gedrang komt. Drie extra voor<strong>de</strong>len: een<br />

Fairtra<strong>de</strong> katoenen hoes, hoogteverstelling <strong>van</strong> 75 tot 98 cm én ultraplat<br />

en opvouwbaar… voor minimale opslagruimte. Getest en goedgekeurd<br />

door <strong>Miles</strong>. www.brabantia.com<br />

5. DE ROLLS ROYCE ONDER DE STRIJKIJZERS Het ergonomische<br />

handvat is lichtjes gebogen, zodat je pols comfortabeler in het verleng<strong>de</strong><br />

<strong>van</strong> je arm rust. Uiterst glij<strong>de</strong>nd, een reservoir <strong>van</strong> 2 liter en 4 modi via slechts<br />

één druk op <strong>de</strong> knop... De Smart iCare-modus <strong>van</strong> dit stoomstrijkijzer<br />

zorgt voor een veilige temperatuur voor alle soorten stof, en <strong>de</strong> ProSteammodus<br />

zorgt voor continue stoom. Ook i<strong>de</strong>aal voor verticale stoom. Er gaat<br />

niets boven <strong>de</strong> Braun CareStyle 7 Pro, die snel en eenvoudig te gebruiken<br />

is. Getest en goedgekeurd door <strong>Miles</strong>. www.braunhousehold.com<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

20


ACCESSOIRES<br />

DE FINISHING TOUCH<br />

Terwijl kleding een silhouet bepaalt, vertellen accessoires meer over persoonlijkheid. Nuttig of gewoon gelukkig<br />

makend, alle dienen ze een drager die aandacht besteedt aan <strong>de</strong>tails en dat graag wil laten zien.<br />

1. LUXERESTJES <strong>Een</strong> rijhandschoen ontworpen door <strong>de</strong> Lon<strong>de</strong>nse<br />

<strong>de</strong>signstudio Forestalgia markeert <strong>de</strong> 20e verjaardag <strong>van</strong> Continental GT, dat<br />

het mo<strong>de</strong>rne <strong>tijd</strong>perk <strong>van</strong> Bentley Motors <strong>de</strong>finieer<strong>de</strong>. Elk paar is afkomstig<br />

<strong>van</strong> overtollig leer uit <strong>de</strong> fabriek in Crewe. www.bentleymotors.com<br />

2. ZIE WAT IK ZIE De <strong>nieuwe</strong> Ray-Ban l Meta connected-bril heeft<br />

gea<strong>van</strong>ceer<strong>de</strong> audio-, foto- en vi<strong>de</strong>omogelijkhe<strong>de</strong>n en kan live streamen<br />

naar Instagram of Facebook. De bril wordt geleverd met bijbehoren<strong>de</strong> app<br />

en een oplaa<strong>de</strong>tui. Met <strong>de</strong> livestreamingfunctie zend je tot <strong>de</strong>rtig minuten<br />

lang handsfree uit <strong>van</strong>uit jouw gezichtsveld. www.ray-ban.com<br />

3. MAGRITTE IN ZICHT Om <strong>de</strong> 125e geboortedag <strong>van</strong> René Magritte te vieren,<br />

brengt Belgische brillenfabrikant Izipizi een eerbetoon aan <strong>de</strong> Belgische<br />

surrealistische schil<strong>de</strong>r. Discrete motieven sieren bepaal<strong>de</strong> zonnebrillen<br />

en optische brillen, met bijvoorbeeld een miniatuurhandtekening <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> schil<strong>de</strong>r op een <strong>van</strong> <strong>de</strong> glazen, of een bolhoedje boven het Izipizi-logo.<br />

www.izipizi.com<br />

4. MODE EN TIJDLOOSHEID De Franse le<strong>de</strong>rwarenfabrikant Le Tanneur<br />

combineert knowhow en mo<strong>de</strong>rniteit. De Alexis-lijn voor mannen streeft<br />

tegelijk naar <strong>tijd</strong>loosheid en eigen<strong>tijd</strong>se uitstraling. In een evenwichtige mix<br />

<strong>van</strong> glad en generfd leer vormen zeven creaties samen een lijn waar<strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

reistas ongetwijfeld <strong>de</strong> ster is. www.letanneur.com<br />

5. GENDERBENDER Geslachtsfluïditeit blijkt tegenwoordig zowel verwarrend<br />

als rustgevend. Hoewel het Scandinavische merk Arket afstand lijkt te nemen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> gebruikelijke mannelijke en vrouwelijke archetypes, presenteert het<br />

niettemin een juwelenlijn ontworpen voor mannen. Helemaal niet slecht,<br />

maar naar onze beschei<strong>de</strong>n mening net zo geschikt voor alle mogelijke<br />

gen<strong>de</strong>rs. www.arket.com<br />

1 2<br />

3 4 5<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

21


GEUREN<br />

IN JOUW WOLK<br />

De kunst <strong>van</strong> het parfumeren gaat niet alleen over het kiezen <strong>van</strong> <strong>de</strong> geur die het beste bij je persoonlijkheid past. Het<br />

gaat ook over welke hoeveelheid geur je best gebruikt zodat je aanwezigheid wordt herkend zon<strong>de</strong>r dat je jezelf opdringt.<br />

2<br />

1<br />

3 4 5<br />

1. MET BEIDE VOETEN OP DE GROND Na Bad Boy en Bad Boy Le Parfum<br />

voegt Carolina Herrera met Bad Boy Cobalt een opwin<strong>de</strong>nd accent toe<br />

aan <strong>de</strong> reeks. Levendige citrusaccenten en intrigeren<strong>de</strong> aardse on<strong>de</strong>rtonen<br />

vermengen zich met roze peper en geranium in een noot die zowel bloemig<br />

als mannelijk is. <strong>Een</strong> vleugje truffel wordt versterkt door eikenhout en<br />

ce<strong>de</strong>rhout. Het geheel roept dichte aardse geuren op.<br />

www.carolinaherrera.com<br />

2. VROLIJKE KERST Als het <strong>de</strong> inhoud is die een verslaving aan Acqua di<br />

Parma-parfums goedpraat, dan is <strong>de</strong> al<strong>tijd</strong> zorgzame verpakking zeker ook<br />

me<strong>de</strong>verantwoor<strong>de</strong>lijk. Vooral aan het ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> het jaar. Holiday Season<br />

<strong>van</strong> Acqua di Parma viert <strong>de</strong> kunst om meesterwerken te creëren <strong>van</strong>uit <strong>de</strong><br />

geest <strong>van</strong> Italiaans vakmanschap voor <strong>de</strong>coratie <strong>van</strong> geschenkdozen. Het<br />

ca<strong>de</strong>augeven wordt zo tot <strong>de</strong> hoogste sferen verheven.<br />

www.acquadiparma.com<br />

3. LIMOUSINEGEUR De flacons met For Men Black Edition <strong>van</strong> Bentley<br />

weerspiegelen <strong>de</strong> discretie <strong>van</strong> Blackline-wagens. De geur is dan weer<br />

geïnspireerd op <strong>de</strong> Bentley-interieurs: een combinatie <strong>van</strong> violet en<br />

mandarijn roept <strong>de</strong> frisheid op <strong>van</strong> een vers gestreken wit overhemd. Roze<br />

peper en nootmuskaat, versterkt door een vleugje jasmijn, voeren je mee<br />

naar <strong>de</strong> zachtheid <strong>van</strong> patchoeli en papyrus. Daarop volgen frisse wierook,<br />

tabaksaroma’s, tonkaboon en vleugjes leer en Atlasce<strong>de</strong>r, gecombineerd met<br />

een basis <strong>van</strong> muskus en droog, knisperend hout. www.bentleymotors.com<br />

4. ME, MYSELF & I Yves Saint Laurent Parfums lanceert MYSLF. <strong>Een</strong> naam<br />

die <strong>de</strong> initialen <strong>van</strong> het merk YSL bevat en bovendien een brug slaat tussen<br />

M(ale) & F(emale), mannelijk en vrouwelijk. Deze mannelijke geur is immers<br />

resoluut bloemig. Oranjebloesem, bergamot, laven<strong>de</strong>l, salie en geranium:<br />

een prachtig akkoord ge<strong>van</strong>gen in een navulbare flacon. Ter gelegenheid<br />

hier<strong>van</strong> introduceer<strong>de</strong> Yves Saint Laurent Beauté een <strong>nieuwe</strong> ambassa<strong>de</strong>ur:<br />

<strong>de</strong> Amerikaanse acteur Austin Butler, <strong>de</strong> ster uit Baz Luhrmann’s Elvis, die<br />

ver<strong>de</strong>r ook al samenwerkte met Quentin Tarantino en Jim Jarmush.<br />

www.yslbeauty.com<br />

5. MEESTERWERK L’Art & La Matière – <strong>de</strong> parel aan Guerlains kroon <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> Haute Parfumerie – verwelkomt tabakshoning. Ruwe tabak, een duivels<br />

materiaal, komt vrij in contact met honing. Leer, rook, chocola<strong>de</strong>, hout,<br />

honing: zoveel olfactorische noten voor tabak à la Guerlain. Voor <strong>de</strong> dop<br />

maakte beel<strong>de</strong>nd kunstenaar Anne Féat Gaiss een assemblage <strong>van</strong> bla<strong>de</strong>ren,<br />

verguld met bladkoper. Dit werk is volledig met <strong>de</strong> hand vervaardigd. Het<br />

bevestigt en accentueert <strong>de</strong> exclusiviteit <strong>van</strong> <strong>de</strong> geur. www.guerlain.com<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

22


REIZEN<br />

BLAUWER, GROENER, WITTER<br />

Globalisering en opwarming <strong>van</strong> <strong>de</strong> aar<strong>de</strong> zorgen voor verwarring bij <strong>de</strong> manier waarop we <strong>de</strong> seizoenen ervaren.<br />

Of het nu dichtbij, ver weg of daartussenin is, ons verlangen naar blauwe hemels, met sneeuw be<strong>de</strong>kte bergen,<br />

weel<strong>de</strong>rig groene landschappen of bruisen<strong>de</strong> ste<strong>de</strong>n neemt niet langer af tij<strong>de</strong>ns het kou<strong>de</strong> seizoen.<br />

1. TRADITIE EN MODERNITEIT Ter gelegenheid <strong>van</strong> zijn hon<strong>de</strong>rdjarige<br />

bestaan on<strong>de</strong>rging La Mamounia – het legendarische hotel in Marrakech<br />

– een grote renovatie door <strong>de</strong> Parijse studio Jouin Manku, on<strong>de</strong>r leiding<br />

<strong>van</strong> Patrick Jouin en Sanjit Manku. Hun doel? Mo<strong>de</strong>rniteit combineren<br />

met traditie, <strong>de</strong> Marokkaanse cultuur met een kosmopolitische visie, en<br />

<strong>de</strong> voorou<strong>de</strong>rlijke rijkdom <strong>van</strong> vakmanschap met he<strong>de</strong>ndaagse innovatie.<br />

www.mamounia.com<br />

2. SNEEUW VERZEKERD In het hart <strong>van</strong> <strong>de</strong> Alpen geniet het Trois-Valléesskigebied<br />

(Val Thorens, Menuires, Méribel en Courchevel) een i<strong>de</strong>ale<br />

geografische ligging. Van <strong>de</strong> laagste pistes op 1.300 m tot <strong>de</strong> hoogste<br />

toppen op 3.230 m is er alle kans op een goe<strong>de</strong> sneeuwbe<strong>de</strong>kking<br />

geduren<strong>de</strong> het hele winterseizoen. Bovendien ligt maar liefst 85 procent<br />

<strong>van</strong> het skigebied boven <strong>de</strong> 1.800 m, i<strong>de</strong>aal dus voor sneeuwsporten.<br />

www.les3vallees.com<br />

3. EROPUIT NET OM DE HOEK Herfst en winter brengen een speciale sfeer<br />

in het Groothertogdom Luxemburg. In dit gebied zo groot als een zakdoek<br />

kan je romantische wan<strong>de</strong>lingen, culturele ont<strong>de</strong>kkingen, culinaire<br />

hoogstandjes en kerstmarkten afwisselen... De lijst met activiteiten is<br />

voldoen<strong>de</strong> uitgebreid om een (lang) weekend te vullen. Luxemburg Stad<br />

verdient het om te wor<strong>de</strong>n heront<strong>de</strong>kt door <strong>de</strong>genen die het ooit ‘een<br />

slaperig stadje’ noem<strong>de</strong>n. Op <strong>de</strong> foto: Kasteel Bourscheid.<br />

www.visitluxembourg.com<br />

4. MARITIEME ECOLOGIE MSC Cruises behaal<strong>de</strong> <strong>de</strong> Green Marine Europecertificering.<br />

De gemeten prestatie-indicatoren omvatten luchtvervuiling,<br />

uitstoot <strong>van</strong> broeikasgassen, lozing <strong>van</strong> koolwaterstoffen, afvalbeheer,<br />

uitgestraald on<strong>de</strong>rwatergeluid en verantwoor<strong>de</strong> scheepsrecycling. MSC<br />

Cruises heeft zichzelf nu tot doel gesteld om in 2050 geen netto-uitstoot<br />

<strong>van</strong> broeikasgassen meer te hebben. www.msccruises.be<br />

5. SINGAPORE NON-STOP Na meer dan twintig jaar gaat Singapore<br />

Airlines (SIA) <strong>van</strong>af 5 april 2024 weer non-stop vliegen tussen Singapore<br />

en Brussel. De maatschappij is <strong>van</strong> plan om vier wekelijkse vluchten uit te<br />

voeren met <strong>de</strong> langeafstandsvariant <strong>van</strong> haar Airbus A350-900, met 253<br />

stoelen in drie klassen: 42 in Business Class, 24 in Premium Economy en 187<br />

in Economy. www.singaporeair.com<br />

1 2<br />

3 4 5<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

23


Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.


MILES X ZOUTE GP 2023<br />

INDIAN SUMMER<br />

KNOKKE, VRIJDAGMORGEN 7 OKTOBER. HET IS NOG VROEG MAAR HET BELOOFT IN DE MONDAINE BADPLAATS<br />

EEN WEEKEND VOOR AUTOLIEFHEBBERS TE WORDEN.<br />

Op weg naar <strong>de</strong> bakker vallen twee dingen op, <strong>de</strong> Lippenslaan<br />

– <strong>de</strong> grote laan die dwars door Knokke loopt en<br />

uitgeeft op het Van Bunnenplein aan het strand is getooid<br />

met strobalen die me een instant Goodwood-gevoel geven.<br />

Hoewel het nog fris aanvoelt, is <strong>de</strong> zon al <strong>van</strong> partij en als het<br />

kustweerbericht ‘Armand Pien’-gewijs niet werd bijgekleurd, moet<br />

straks <strong>de</strong> lunch met enkele me<strong>de</strong>-autoa<strong>de</strong>pten op een terras<br />

mogelijk zijn. De rumoerige feesten<strong>de</strong> jeunesse die eer<strong>de</strong>r op<br />

het seizoen hun zomer vier<strong>de</strong>, wordt afgelost door ‘carspotters’.<br />

Dat is <strong>de</strong> aankomen<strong>de</strong> generatie petrolheads met fototoestel en<br />

statief in aanslag. Wie zich geen prijzig Canon- of Nikonobjectief<br />

kan veroorloven, behelpt zich met <strong>de</strong> smartphone, maar het enthousiasme<br />

voor fraaie vierwielers hebben ze met elkaar gemeen,<br />

getuige <strong>de</strong> zondvloed aan posts op socials zoals ‘Carspotting<br />

Knokke’. Doorheen het jaar zijn <strong>de</strong>rgelijke Facebookgroepen al<br />

trending bij autominnend Vlaan<strong>de</strong>ren, maar dit weekend gaat het<br />

crescendo…<br />

leren dat dit weekend zo ongeveer <strong>de</strong> rol <strong>van</strong> het autosalon heeft<br />

overgenomen, tenminste voor <strong>de</strong> prestigemerken die hier aanwezig<br />

zijn. “Of het ook financieel <strong>de</strong> moeite is om hier aanwezig te<br />

zijn, polsen we bij enkele woordvoer<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> constructeurs die<br />

we hier tegen het lijf lopen?” Hun antwoord is eenduidig: “Het is<br />

duur, erg duur om hier aanwezig te zijn”, horen we in koor. In die<br />

mate zelfs dat <strong>de</strong> financiële pijngrens is bereikt, maar het loont,<br />

zo blijkt want hier lopen niet enkele kijklustigen en liefhebbers<br />

rond, maar er is ook bovengemid<strong>de</strong>ld groot cliënteel dat zon<strong>de</strong>r<br />

verpinken zijn handtekening on<strong>de</strong>raan <strong>de</strong> bestelbon <strong>van</strong> een<br />

kostbare exoot plaatst.<br />

FINANCIËLE PIJNGRENS IS BEREIKT<br />

Knokke maakt zich op voor <strong>de</strong> veertien<strong>de</strong> editie <strong>van</strong> <strong>de</strong> Zoute GP<br />

en wat jaren gele<strong>de</strong>n begon als een leuke oldtimerrally voor liefhebbers<br />

uit <strong>de</strong> kustregio, groei<strong>de</strong> het uit tot een vaste afspraak op<br />

<strong>de</strong> agenda. De Zoute GP mocht zich al na enkele jaren al meten<br />

met events als <strong>de</strong> ‘National Classic Tour’, maar door <strong>de</strong> jaren heen<br />

uitgegroeid tot een evenement met heuse allures en is inmid<strong>de</strong>ls<br />

‘incontournable’ is voor ie<strong>de</strong>reen die in ons lans ook maar iets<br />

met auto’s te maken heeft. Het gaat al lang niet meer om een<br />

plezierrit annex lekker eten in een fraai kustka<strong>de</strong>r. De Zoute GP<br />

gaat over onwaarschijnlijke budgetten en het is een <strong>nieuwe</strong> place<br />

to be gewor<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> autosector waar luxueuze en sportieve<br />

producten in hun natuurlijke biotoop wor<strong>de</strong>n geëtaleerd. Noem<br />

het een openlucht autosalon als je wil, maar één ding is dui<strong>de</strong>lijk,<br />

het is een evenement dat <strong>de</strong> bonzen bij Febiac – die invoer<strong>de</strong>rsorganisatie<br />

die tot begin 2023 <strong>de</strong> Brussels Motor Show organiseer<strong>de</strong><br />

– met le<strong>de</strong> ogen zullen aankijken. Echo’s uit <strong>de</strong> sector<br />

HOTSPOTS<br />

Wie gewoon wil genieten <strong>van</strong> een lekkere koffie terwijl hij of<br />

zij <strong>de</strong> vierwielers ziet voorbijkomen, kan ook gewoon ‘spotten’<br />

<strong>van</strong> op een terras. <strong>Een</strong> leuke locatie is het rond punt aan het<br />

station dat <strong>de</strong> Natiënlaan verbindt met <strong>de</strong> Lippenslaan bij<br />

het binnenrij<strong>de</strong>n <strong>van</strong> Knokke. <strong>Een</strong> an<strong>de</strong>re hotspot is het rond<br />

punt met het Q8 tankstation aan <strong>de</strong> Kustlaan vlak naast <strong>de</strong><br />

Minigolf, want voorlopig draaien <strong>de</strong> meeste exoten nog op<br />

benzine. Voor <strong>de</strong> liefhebbers <strong>van</strong> het genre zijn <strong>de</strong>ze locaties<br />

ook doorheen het jaar een prima uitvalsbasis om gemotoriseer<strong>de</strong><br />

exoten te zien flaneren.<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.


IEDEREEN WELKOM<br />

De Zoute GP maakt als evenement het verschil met een klassiek<br />

‘statisch’ autosalon omdat een auto hier in zijn ‘natuurlijke biotoop’<br />

wordt getoond. Auto’s blijven dynamische objecten die pas<br />

tot hun recht komen wanneer ze wor<strong>de</strong>n gebruikt. Horen, zien,<br />

ruiken én voelen gaat qua beleving een stuk ver<strong>de</strong>r dan ‘snelrijstaal’<br />

op dik tapijt en on<strong>de</strong>r felle ledverlichting op een Brusselse<br />

‘foire’ te tonen, waar elegant uitgedoste <strong>de</strong>ernes in het kielzog<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> bezoekers stofjes en achtergebleven vingerafdrukken<br />

wegvegen. Wie geen entreegeld wil betalen, kan ook in het hart<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> badstad en op <strong>de</strong> Zeedijk (ter hoogte <strong>van</strong> <strong>de</strong> Wielingen)<br />

genieten <strong>van</strong> <strong>de</strong> Zoute Gallery waar een aantal klassiekers op<br />

<strong>de</strong> Zeedijk wor<strong>de</strong>n opgesteld voor <strong>de</strong> ingang <strong>van</strong> <strong>de</strong> Zoute Sale.<br />

De Zeedijk is op zaterdag eveneens <strong>de</strong> start- en aankomstplaat<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Zoute Grand Prix met oldtimers en op zondag gebeurt<br />

ongeveer hetzelf<strong>de</strong> met <strong>de</strong> Zoute GT Tour, maar daar komen<br />

he<strong>de</strong>ndaagse snelle exoten aan <strong>de</strong> start… Kortom voor wie <strong>de</strong> entreeprijzen<br />

te pittig zijn, valt er tij<strong>de</strong>ns een wan<strong>de</strong>ling in openlucht<br />

meer dan voldoen<strong>de</strong> te beleven zon<strong>de</strong>r dat je daarvoor ook maar<br />

één euro entreegeld hoeft te spen<strong>de</strong>ren.<br />

A ROOM WITH A VIEW<br />

De Zoute GP biedt eveneens een over<strong>de</strong>kte salonervaringen in<br />

<strong>de</strong> vorm <strong>van</strong> het ‘Prado Zoute’-paviljoen of het ronduit gigantische<br />

paviljoen waar <strong>de</strong> ‘Zoute Sale’ wordt georganiseerd door<br />

Bonhams. Daar waar <strong>de</strong> voorbije jaren één groot paviljoen op het<br />

strand werd opgetrokken, wer<strong>de</strong>n dat er dit jaar twee. De eerste<br />

werken startten ruim een maand vooraf. Ter hoogte <strong>van</strong> <strong>de</strong> Wielingen<br />

werd <strong>de</strong> Prado-paviljoen opgetrokken, waar vooral sportwagenconstructeurs<br />

hun fijnste waren etaleren. De fraaiste stands<br />

zoals die <strong>van</strong> Alpine, Audi, BMW en Polestar geven overigens uit<br />

op een privéterras op het strand waar – noblesse oblige – Blanc<br />

<strong>de</strong> Blancs uit bolle Ruinart-flessen rijkelijk vloeit. Constructeurs<br />

tonen er hun meest prestigieuze en vooral nieuwste mo<strong>de</strong>llen.<br />

BMW toont er <strong>de</strong> i5, Audi showt <strong>de</strong> <strong>nieuwe</strong> elektrische A6, Alpine<br />

heeft <strong>de</strong> A290 ß concept mee en bij Polestar is het prototype <strong>van</strong><br />

hun roadster te zien. Aan <strong>de</strong> overkant viert Lotus <strong>de</strong> Belgische<br />

première <strong>van</strong> <strong>de</strong> Emeya, Porsche is uiteraard <strong>van</strong> <strong>de</strong> partij, net als<br />

Ferrari, Jaguar en Land Rover. In <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>lgangen hoor<strong>de</strong>n we<br />

dat er ook nog an<strong>de</strong>re merken maar wat graag hun opwachting<br />

had<strong>de</strong>n gemaakt, maar dat ze door <strong>de</strong> organisatoren “onvoldoen<strong>de</strong><br />

exclusief” wer<strong>de</strong>n bevon<strong>de</strong>n…<br />

De twee<strong>de</strong> tent <strong>van</strong> <strong>de</strong> Zoute Sale is zo niet nog groter dan Prado<br />

Zoute en is vooral indrukwekkend omwille <strong>van</strong> <strong>de</strong> hoogte <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> constructie. Hier staan alle voertuigen opgesteld die bij Bonhams<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> hamer zullen gaan. De meest tot <strong>de</strong> verbeelding<br />

spreken<strong>de</strong> kavel is <strong>de</strong> Ferrari 250 GT ‘Tour <strong>de</strong> France’ uit 1958<br />

waar<strong>van</strong> het veilinghuis een prijs tussen <strong>de</strong> 5 en <strong>de</strong> 7 miljoen euro<br />

verwachtte. Zoveel zou het niet wor<strong>de</strong>n, want <strong>de</strong> ragfijne boli<strong>de</strong><br />

mét V12-motor wordt afgeklopt op een slordige 4,8 miljoen euro.<br />

Ver<strong>de</strong>r gingen een hor<strong>de</strong> Porsches, Ferrari’s, Aston Martins, maar<br />

ook een BMW Isetta, een Alfa Romeo bestelwagen en zelfs een<br />

collectie klassieke Honda Dax-brommers <strong>van</strong> <strong>de</strong> hand. Tussen<br />

al die klassiekers was Mini het enige merk dat er als constructeur<br />

stond. Er was ruimte voor <strong>de</strong> klassieke mo<strong>de</strong>llen met een<br />

Monte Carlo-replica en <strong>de</strong> David Bowie-Mini in chroom, maar het<br />

Anglo-Duitse merk vier<strong>de</strong> er vooral <strong>de</strong> première <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>nieuwe</strong><br />

elektrische Mini.<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.


MILES X ZOUTE GP 2023<br />

“REVVEN ALSJEBLIEF!”<br />

Zondag rij<strong>de</strong>n we zelf <strong>de</strong> GT Tour, het traject is vergelijkbaar met<br />

wat <strong>de</strong> classics een dag eer<strong>de</strong>r <strong>de</strong><strong>de</strong>n. Daar waar dat met een<br />

echte oldtimer nog ‘werken’ is met soms een zware koppeling,<br />

een versnellingsbak die een geoefen<strong>de</strong> pols vergt en een airco<br />

die een do<strong>de</strong> letter blijft, rij<strong>de</strong>n kiezen wij voor <strong>de</strong> illustere nazaat<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> al even legendarische Jaguar E-Type. Boli<strong>de</strong> <strong>van</strong> dienst<br />

is <strong>de</strong> anniversary edition <strong>van</strong> <strong>de</strong> Jaguar F-Type waar<strong>van</strong> Jaguar<br />

een erg beperkte oplage heeft gebouwd naar aanleiding <strong>van</strong> zijn<br />

75ste verjaardag. We kiezen voor <strong>de</strong> coupé die voorin een dikke<br />

geblazen V8 heeft, voorzien <strong>van</strong> een supercharger. Die combinatie<br />

zorgt voor een veeleer explosief vermogen <strong>van</strong> 575 pk. Ruim<br />

voldoen<strong>de</strong> om niet te moeten on<strong>de</strong>rdoen voor <strong>de</strong> rest <strong>van</strong> het<br />

startveld met een hor<strong>de</strong> Ferrari’s, Lambo’s en Porsches. Die laatsten<br />

zijn geen ‘door<strong>de</strong>weekse’ 911-mo<strong>de</strong>llen maar behoren minstens<br />

tot <strong>de</strong> ‘GT’-familie, al zien we ook enkele nagel<strong>nieuwe</strong> Safari<br />

911’s. <strong>Een</strong> 911 op hoge poten en geschoeid op semi-traktorban<strong>de</strong>n,<br />

veel gekker hoeft het niet te wor<strong>de</strong>n… We mel<strong>de</strong>n ons ’s ochtends<br />

aan voor <strong>de</strong> technische keuring, maar dat heeft in het geval<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>ze jeugdige boli<strong>de</strong>s weinig om het lijf. We krijgen stickers<br />

én nummers op <strong>de</strong> <strong>de</strong>uren <strong>van</strong> <strong>de</strong> matzwarte Jag die – kijk eens<br />

aan – vakkundig door een ou<strong>de</strong> klasgenoot <strong>van</strong> me wor<strong>de</strong>n<br />

aangebracht. De wereld is klein, en dankjewel Bart… Vervolgens<br />

wor<strong>de</strong>n we in <strong>de</strong> Prado-tent verwacht voor een ontbijt én een<br />

safety-briefing door Jeffrey Van Hooydonck. Hij drukt ie<strong>de</strong>reen<br />

op het hart voorzichtig te zijn met <strong>de</strong> pk-monsters en <strong>de</strong> verkeersregels<br />

te volgen, want <strong>de</strong> or<strong>de</strong>handhaving kent inmid<strong>de</strong>ls het<br />

roadbook eveneens. Dat laatste is een overzichtelijk uitgetekend<br />

in ‘bolletje-pijl’ en het is ook voor beginners perfect doenbaar.<br />

Complexere navigatiemetho<strong>de</strong>n zoals ‘ingeteken<strong>de</strong> kaart’ of ‘visgraat’<br />

zoals die in <strong>de</strong> regularity gemeengoed zijn, vind je hier niet.<br />

Omdat <strong>de</strong> route eer<strong>de</strong>r drukbere<strong>de</strong>n is, kan je ook gewoon <strong>de</strong><br />

voorgangers volgen. De route maakt een ommetje door Ne<strong>de</strong>rland<br />

en voert ons via het West-Vlaamse hinterland via Ze<strong>de</strong>lgem<br />

langs Brugge terug naar Knokke. Wanneer we na <strong>de</strong> laatste etappe<br />

terug in Knokke komen, staan <strong>de</strong> kijklustigen opeengepakt<br />

langs <strong>de</strong> weg, <strong>de</strong> chaos en <strong>de</strong> mensenmassa doet <strong>de</strong>nken aan <strong>de</strong><br />

Mille Miglia. De laatste bol-pijl opdrachten loodsen ons naar het<br />

Verweeplein voor het gemeentehuis <strong>van</strong> Knokke. Daar moeten<br />

we even wachten tot er een zevental <strong>de</strong>elnemers zijn en wor<strong>de</strong>n<br />

we on<strong>de</strong>r politie-escorte via <strong>de</strong> Lippenslaan richting Zeedijk waar<br />

<strong>de</strong> finish is, geloodst. Dit tafereel is ronduit impressionant want<br />

naarmate we <strong>de</strong> kustlijn na<strong>de</strong>ren staan <strong>de</strong> toeschouwers in dikke<br />

drommen langs <strong>de</strong> weg. In tij<strong>de</strong>n dat we met z’n allen rationeler<br />

naar een auto zijn gaan kijken, is het hartverwarmend om vast te<br />

stellen dat er nog zoveel enthousiasme bestaat voor <strong>de</strong>ze door<br />

sommigen verguis<strong>de</strong> mobiliteitsvorm. Het strafste moment volgt<br />

op <strong>de</strong> Zeedijk waar <strong>de</strong> Zoute GP-marshalls – te herkennen aan<br />

hun smetteloze witte overall en <strong>de</strong> obligate zwarte bolhoed – met<br />

twee dikke koor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> mensenmassa uit elkaar drijven zodat we<br />

onze boli<strong>de</strong> stapvoets naar <strong>de</strong> finishlijn kunnen laveren. Op het<br />

moment dat ik om <strong>de</strong> tenen <strong>van</strong> <strong>de</strong> kijklustige autoliefhebbers te<br />

ontwijken, ropt een jongetje <strong>van</strong> een jaar of tien me toe “Meneer,<br />

kan je revven, revven alsjeblief?!”. Ik doe het niet, uit respect voor<br />

<strong>de</strong> motor en voor onze vrien<strong>de</strong>lijke Jaguar-woordvoerster aan wie<br />

ik straks <strong>de</strong> sleutels <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze geweldige F-Type zal teruggeven.<br />

Maar diep <strong>van</strong>binnen, herinner<strong>de</strong> <strong>de</strong>ze kleine jongen me aan<br />

mezelf hoe ik met mijn va<strong>de</strong>r vroeger ook naar auto’s ging kijken…<br />

Eén ding weet ik na dit zonnige oktoberweekend wel zeker: ook<br />

na 2035 zullen er verbrandingsmotoren blijven… ■<br />

ENKELE CIJFERS<br />

• Enkele hon<strong>de</strong>rdduizen<strong>de</strong>n bezoekers in Knokke geduren<strong>de</strong> Zoute GP weekend<br />

• 30.000 bezoekers in <strong>de</strong> strandpaviljoenen (Prado en Bonhams) goed voor 7.000m 2<br />

• 170 <strong>de</strong>elnemers aan <strong>de</strong> Zoute GT Tour<br />

• Bonhams veilt voor 27,2 miljoen euro<br />

• Ferrari 250 GT ‘Tour <strong>de</strong> France’ wordt afgeklopt op €4.830.000<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.


HORLOGESPECIAL<br />

BENOÎT MINTIENS,<br />

EEN NIEUWE LEZING VAN DE TIJD<br />

Woor<strong>de</strong>n kunnen schoonheid niet vatten. Ze zijn al bijna net zo machteloos om <strong>de</strong> werking<br />

uit te leggen <strong>van</strong> een horloge dat geen centrale wijzers meer boven een wijzerplaat heeft.<br />

Het Antwerpse merk Ressence ontketen<strong>de</strong> een revolutie in <strong>de</strong> manier waarop <strong>de</strong> fine<br />

horlogerie <strong>de</strong> <strong>tijd</strong> meet. Interview met <strong>Benoît</strong> <strong>Mintiens</strong>, <strong>de</strong> oprichter <strong>van</strong> het merk.<br />

Serge Vanmaercke<br />

Je moet een Ressence-horloge zién om<br />

te begrijpen hoe het werkt. Dus voor<br />

één keer verwijst <strong>Miles</strong> – nochtans fervent<br />

aanhanger <strong>van</strong> <strong>de</strong> gedrukte pers<br />

– rechtstreeks naar <strong>de</strong> website <strong>van</strong> het<br />

merk: www.ressencewatches.com. Via<br />

zeer dui<strong>de</strong>lijke tutorials laat Ressence<br />

perfect zien hoe 2D-wijzerplaten <strong>van</strong><br />

verschillen<strong>de</strong> afmetingen op zichzelf en in hun basiswijzerplaat<br />

draaien om <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> <strong>tijd</strong>smaten aan<br />

te geven. Om <strong>de</strong> communicatie over haar concept te<br />

vereenvoudigen, legt Ressence het niet uit als een vlakke<br />

bewegen<strong>de</strong> wijzerplaat, maar als een ‘mechanisch<br />

scherm’. Dit merk is het enige dat <strong>de</strong>ze twee woor<strong>de</strong>n<br />

met elkaar verenigbaar maakt, want meestal zijn schermen<br />

digitaal.<br />

In iets meer dan tien jaar <strong>tijd</strong> bood Ressence – ontstaan<br />

in 2010 – verschillen<strong>de</strong> families <strong>van</strong> mo<strong>de</strong>llen aan, voornamelijk<br />

in <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong> een erg sensuele organische<br />

kei. “Mensen hebben meer sympathie voor organische<br />

vormen dan voor geometrische,” zegt <strong>Benoît</strong> <strong>Mintiens</strong>.<br />

In <strong>de</strong> catalogus: Type 1°, Type 1 2 , Type 2, Type 3, Type 5 en<br />

Type 8. Alle zijn ze ontworpen in België en vervaardigd<br />

in Zwitserland. Gaan<strong>de</strong>weg hebben ze allemaal geëvolueerd<br />

of wer<strong>de</strong>n ze geanimeerd. De Franse ontwerper<br />

Philippe Starck, <strong>de</strong> Amerikaanse computerwetenschapper<br />

Tony Fa<strong>de</strong>ll (Apple, Philips, Google...) en enkele grote<br />

namen uit <strong>de</strong> autowereld behoren tot <strong>de</strong> fans.<br />

<strong>Benoît</strong> <strong>Mintiens</strong> heeft twee passies:<br />

auto’s en horlogemaken.<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

28


1 2<br />

Het aanbod<br />

Het traject<br />

Het begon allemaal met een<br />

<strong>Benoît</strong> <strong>Mintiens</strong> (°1972), indus-<br />

‘Series 0’ in 2010, die nog een<br />

trieel ontwerper <strong>van</strong> opleiding,<br />

kroon bezat. Deze ruim<strong>de</strong> plaats<br />

richtte in 2010 Ressence op, en is<br />

voor het Type 1, die onlangs werd bijgewerkt<br />

in een slanke versie on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

gon zijn carrière bij Enthoven<br />

sindsdien CEO <strong>van</strong> het bedrijf. Hij be-<br />

Associates<br />

naam Type 1°. Type 1 is ook verkrijgbaar in<br />

(nu Yellow Window), waar hij als allroun<strong>de</strong>r<br />

een kussen- of vierkant formaat met <strong>de</strong><br />

naam Type 1 2 .<br />

Het Type 2 combineert een mechanisch<br />

uurwerk met een elektronische kroon die,<br />

wanneer het horloge enige <strong>tijd</strong> niet gedragen is, gereset<br />

kan wor<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> juiste <strong>tijd</strong> door twee keer op het<br />

glas boven <strong>de</strong> wijzerplaat te tikken. Met een smartphone-app<br />

kan je ook twee <strong>tijd</strong>zones weergeven via<br />

bluetooth. Er wordt niet geraakt aan <strong>de</strong> mechanische<br />

integriteit <strong>van</strong> het horloge tussen <strong>de</strong> trommel en <strong>de</strong><br />

<strong>tijd</strong>saanduiding. Alleen <strong>de</strong> kroon is geautomatiseerd.<br />

Type 3 is het resultaat <strong>van</strong> natuurkundig on<strong>de</strong>rzoek.<br />

Licht dat door het gebogen glas valt, kan <strong>de</strong> waarneming<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> aanduidingen verstoren. Dit mo<strong>de</strong>l verhelpt<br />

hieraan door <strong>de</strong> bovenste helft, hermetisch geschei<strong>de</strong>n<br />

<strong>van</strong> het uurwerk, on<strong>de</strong>r te dompelen in 3,75<br />

ml olie. Met dit systeem is ook het Type 5 uitgerust,<br />

een duikershorloge dat niet alleen uitstekend zicht<br />

biedt, maar ook bestand is tegen waterdruk, omdat<br />

een vloeistof, in tegenstelling tot lucht, niet kan wor<strong>de</strong>n<br />

samengedrukt.<br />

Het Type 8 is het nieuwste mo<strong>de</strong>l, eenvoudiger en<br />

toegankelijker op het vlak <strong>van</strong> <strong>de</strong> prijs.<br />

3<br />

4<br />

aan projecten werkte, on<strong>de</strong>r meer aan <strong>de</strong><br />

renovatie <strong>van</strong> Thalys-wagons en verschillen<strong>de</strong><br />

producten voor LG Electronics.<br />

1. Laatste versie<br />

<strong>van</strong> het Type 1 Slim.<br />

2. Het Type 1°.<br />

3. Het Type 1 Slim in<br />

samenwerking met<br />

horlogeontwerper<br />

Alain Silberstein.<br />

4. Het Type 2 met elektronische<br />

kroon: het horloge stelt zichzelf<br />

en <strong>de</strong> <strong>tijd</strong> opnieuw in wanneer je<br />

twee keer op het glas tikt.<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

29


1 2 3<br />

Ressence is een versmelting <strong>van</strong> ‘renaissance’ en ‘essentie’,<br />

en heeft als doel het oog te laten wennen aan<br />

<strong>de</strong> eenvoudigst mogelijke tweedimensionale af<strong>lezing</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> aanduidingen die wor<strong>de</strong>n gebruikt om <strong>de</strong> <strong>tijd</strong><br />

te meten. <strong>Benoît</strong> <strong>Mintiens</strong> trok al snel <strong>de</strong> aandacht <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> horlogewereld, die nochtans vrij terughou<strong>de</strong>nd is<br />

om aan <strong>de</strong> voorou<strong>de</strong>rlijke tradities te raken. Al in 2013<br />

won Ressence voor zijn Type 3 <strong>de</strong> Prix <strong>de</strong> la Révélation<br />

Horlogère op <strong>de</strong> Grand Prix d’Horlogerie <strong>de</strong> Genève, en<br />

sinds 2017 werd het merk door <strong>de</strong> Fondation <strong>de</strong> la Haute<br />

Horlogerie uitgenodigd voor het Carré <strong>de</strong>s Horlogers,<br />

dat <strong>de</strong> crème <strong>de</strong> la crème <strong>van</strong> onafhankelijke horlogemakers<br />

samenbrengt op het jaarlijkse horlogemekka<br />

Watches and Won<strong>de</strong>rs in Genève.<br />

Het eerste uur<br />

Snelle erkenning dus voor een industrieel ontwerper<br />

die, ondanks het feit dat hij <strong>van</strong> jongs af aan een grote<br />

belangstelling voor horloges had, er nooit aan had<br />

gedacht om horlogemaker te wor<strong>de</strong>n. <strong>Benoît</strong> <strong>Mintiens</strong>:<br />

“Mijn achtergrond is industrieel ontwerper, en als zodanig<br />

heb ik me al<strong>tijd</strong> afgevraagd wat <strong>de</strong> bestaansre<strong>de</strong>n<br />

<strong>van</strong> een product is, <strong>de</strong> rele<strong>van</strong>tie er<strong>van</strong>. Voor een horloge<br />

is dat <strong>de</strong> weergave <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>tijd</strong>. Voor Ressence was<br />

mijn aan<strong>van</strong>kelijke doel om <strong>de</strong> uitdrukking <strong>van</strong> <strong>tijd</strong>meting<br />

te maximaliseren. Ik was geen horlogefanaat <strong>van</strong><br />

het eerste uur. Wel ben ik een freak voor goed ontworpen<br />

producten. Ik heb me daarom <strong>van</strong>af het begin zowel<br />

over het ontwerp als over het mechanische concept<br />

<strong>van</strong> Ressence ontfermd: tot aan het kleinste tandwiel.<br />

Ik heb een grote affiniteit met mechanica. Mechanica<br />

is echter slechts een mid<strong>de</strong>l om een doel te bereiken,<br />

namelijk <strong>de</strong> efficiënte uitdrukking <strong>van</strong> <strong>tijd</strong>: dat is wat<br />

voor mij telt.”<br />

<strong>Miles</strong>: U bent <strong>van</strong> een ontwerp voor meer<strong>de</strong>re<br />

sectoren naar een focus op één product gegaan.<br />

Waarom?<br />

1. Voor een betere zichtbaarheid<br />

dompelt Type 3 <strong>de</strong> bovenste<br />

helft <strong>van</strong> het horloge on<strong>de</strong>r in<br />

olie, hermetisch geschei<strong>de</strong>n <strong>van</strong><br />

het uurwerk.<br />

2. Het nieuwste Type 3 in<br />

eucalyptusgroen.<br />

3. Het Type 5, een Ressenceduikhorloge.<br />

4 & 5. Het Type 8 is <strong>de</strong><br />

eenvoudigste versie in <strong>de</strong><br />

Ressence-catalogus.<br />

6. Archiefbeeld: <strong>Benoît</strong> <strong>Mintiens</strong><br />

draagt het eerste Ressencemo<strong>de</strong>l,<br />

waar<strong>van</strong> <strong>de</strong> kroon aan<br />

<strong>de</strong> zijkant al snel verdween.<br />

<strong>Benoît</strong> <strong>Mintiens</strong>: Die vraag heb ik mezelf eigenlijk<br />

niet gesteld. Ik ken<strong>de</strong> niemand in <strong>de</strong> horloge-industrie.<br />

Ik herinner me wel dat ik al <strong>van</strong> jongs af aan <strong>van</strong><br />

horloges hield. Ik heb bijvoorbeeld lange <strong>tijd</strong> een uit<br />

een <strong>tijd</strong>schrift geknipte foto bewaard <strong>van</strong> een Au<strong>de</strong>mars<br />

Piguet Star Wheel uit het begin <strong>van</strong> <strong>de</strong> jaren negentig,<br />

met drie kleine bewegen<strong>de</strong> schijfjes boven <strong>de</strong><br />

basiswijzerplaat... Ik ben overgestapt op horloges, niet<br />

omdat ik me een groot filosoof <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>tijd</strong> voel, maar<br />

omdat ze voor mij een veel holistischer product zijn<br />

dan <strong>de</strong> meeste producten om ons heen.<br />

M: Op welke manier holistisch?<br />

BM: Afgezien <strong>van</strong> auto’s vind ik geen enkel an<strong>de</strong>r product<br />

zo holistisch als het horloge. Allereerst is er <strong>de</strong> esthetiek,<br />

die <strong>de</strong> weg naar een product opent. Dan zijn er<br />

<strong>de</strong> materialen, <strong>de</strong> mechanica, <strong>de</strong> ergonomie, <strong>de</strong> marketing,<br />

het merkuniversum enzovoort. Voor Ressence<br />

is onze aanpak in elk opzicht an<strong>de</strong>rs dan die <strong>van</strong> an<strong>de</strong>ren.<br />

Onze esthetiek is onmid<strong>de</strong>llijk herkenbaar. Ergonomisch<br />

gezien lezen onze displays beter. Het merkuniversum<br />

met <strong>de</strong> betekenis <strong>van</strong> zijn naam en logo<br />

on<strong>de</strong>rscheidt ons dui<strong>de</strong>lijk... en al die dimensies hangen<br />

on<strong>de</strong>rling logisch samen. Wij bie<strong>de</strong>n dus een an<strong>de</strong>re<br />

realiteit in <strong>de</strong> uurwerkindustrie. Dat is onze kracht.<br />

M: Uw wijzerplaatconcept is even fascinerend als<br />

moeilijk met woor<strong>de</strong>n uit te leggen.<br />

BM: De wijzerplaat draait voortdurend op zichzelf, terwijl<br />

<strong>de</strong> kleine wijzerplaten binnenin hetzelf<strong>de</strong> doen. Het<br />

hele horloge veran<strong>de</strong>rt dus <strong>van</strong> uiterlijk geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

dag en nacht. Ik ben uitgegaan <strong>van</strong> het concept <strong>van</strong> een<br />

scherm, dat meer mogelijkhe<strong>de</strong>n biedt dan papier omdat<br />

het informatie in <strong>de</strong> loop <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>tijd</strong> op hetzelf<strong>de</strong><br />

oppervlak kan veran<strong>de</strong>ren. Zowel een scherm als papier<br />

zijn plat, wat het lezen vergemakkelijkt omdat bei<strong>de</strong><br />

ogen hetzelf<strong>de</strong> zien. Stelt u zich eens voor dat <strong>de</strong> letters<br />

in een boek 1 cm boven het papier zou<strong>de</strong>n zweven...<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

30


4 5<br />

RESSENCE LEGT ZIJN<br />

CONCEPT UIT DOOR<br />

TE SPREKEN OVER<br />

EEN ‘MECHANISCH<br />

SCHERM’. HET<br />

MERK IS HET<br />

ENIGE DAT DEZE<br />

TWEE WOORDEN<br />

VERENIGBAAR<br />

MAAKT, WANT<br />

EEN SCHERM IS<br />

GEWOONLIJK<br />

DIGITAAL.<br />

M: Uw complicaties zijn eigenlijk bedoeld om te<br />

vereenvoudigen.<br />

BM: Verschillen<strong>de</strong> concepten zijn al gepatenteerd. In <strong>de</strong><br />

toekomst zal ik bijvoorbeeld een concept uitwerken dat<br />

ik op onze tien<strong>de</strong> verjaardag heb geïntroduceerd. Het zal<br />

<strong>de</strong> kleur <strong>van</strong> het horloge veran<strong>de</strong>ren naarmate <strong>de</strong> uren<br />

verstrijken. Over complicaties gesproken, die <strong>van</strong> ons hebben<br />

te maken met <strong>de</strong> manier waarop <strong>de</strong> <strong>tijd</strong> wordt weergegeven.<br />

Ressence is niet geïnteresseerd in complicaties<br />

zoals <strong>de</strong> chronograaf of <strong>de</strong> eeuwigduren<strong>de</strong> kalen<strong>de</strong>r: wij<br />

hebben an<strong>de</strong>re manieren dan een horloge om een eitje<br />

te koken. En: weten dat mijn horloge nog steeds op <strong>tijd</strong><br />

loopt als ik er niet meer ben, zoiets interesseert me weinig.<br />

M: Bent u een verzamelaar?<br />

BM: Van oldtimers, ja. Niet <strong>van</strong> horloges. Mijn dagelijkse<br />

auto is een BMW, om in <strong>de</strong> regen te rij<strong>de</strong>n en om naar<br />

Zwitserland te reizen als het vooruit moet gaan. Ik heb een<br />

verzameling <strong>van</strong> enkele klassieke auto’s die ik zelf on<strong>de</strong>rhoud.<br />

Ik hou <strong>van</strong> het mechanische aspect <strong>van</strong> auto’s. En<br />

het is dankzij dat aspect en het ontwerp <strong>van</strong> het chassis<br />

waarin <strong>de</strong> mechaniek zit, dat rij<strong>de</strong>n voor mij een beleving<br />

wordt. Klassieke auto’s hebben een heel an<strong>de</strong>r effect op<br />

mij. Veel mensen zien het als nostalgie. Dat is één re<strong>de</strong>n.<br />

Nostalgie is ook wat veel horlogefabrikanten motiveert<br />

om mo<strong>de</strong>llen <strong>van</strong> vroeger opnieuw uit te brengen, zoals<br />

wanneer Volkswagen opnieuw een kever uitbrengt. Ik hou<br />

daar helemaal niet <strong>van</strong>. Ik hou er<strong>van</strong> om een auto te voélen.<br />

Ik heb er eentje opnieuw geverfd en <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re zijn<br />

goed on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n, maar nog steeds in originele staat.<br />

M: Wat zijn uw toekomstplannen met Ressence?<br />

BM: Onze plannen voor <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> lanceringen liggen<br />

vast tot 2030, wanneer we twintig jaar bestaan. Dat is een<br />

belangrijke mijlpaal voor een horlogebedrijf, dat zichzelf<br />

dan als duurzaam kan gaan beschouwen. Tegen die <strong>tijd</strong> zal<br />

Ressence een industrialisatiefase hebben bereikt die niks<br />

meer te maken heeft met <strong>de</strong> activiteit <strong>van</strong> een startup. n<br />

6<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

31


HORLOGESPECIAL<br />

HORLOGES IN DE CULTUUR<br />

De high-end horlogewereld communiceert via verschillen<strong>de</strong> kanalen om het grote<br />

publiek te overtuigen <strong>van</strong> <strong>de</strong> kwaliteit en het prestige <strong>van</strong> zijn producten. Hoewel<br />

<strong>de</strong> nadruk meestal op het product zelf ligt, zijn sommige merken zich ook bewust<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> positieve invloed <strong>van</strong> een cultureel engagement op hun reputatie. We<br />

zoomen in op <strong>de</strong> artistieke smaak <strong>van</strong> vier toonaangeven<strong>de</strong> namen in <strong>de</strong> sector.<br />

Serge Vanmaercke<br />

H<br />

et merk Rolex is ongetwijfeld Michael Bublé, Carlos Alcaraz, Kiri Te Kanawa, Jonas Kaufmann,<br />

Mark Weber, om er maar een paar te noemen.<br />

het actiefst in <strong>de</strong> cultuurwereld,<br />

om nog maar te zwijgen Op cultureel gebied is een <strong>van</strong> <strong>de</strong> Rolex’ grootste<br />

<strong>van</strong> zijn betrokkenheid bij an<strong>de</strong>re<br />

disciplines: sport, weten-<br />

Mentor and Protégé Arts Initiative, dat in 2002 het<br />

projecten in <strong>de</strong> horloge-industrie ongetwijfeld diens<br />

schap en het bedrijfsleven. daglicht zag. Grote namen uit verschillen<strong>de</strong> artistieke<br />

Rolex werkt niet alleen samen disciplines werken samen met een min<strong>de</strong>r beken<strong>de</strong> of<br />

met beroem<strong>de</strong> instellingen opkomen<strong>de</strong> kunstenaar aan een gezamenlijk project.<br />

zoals La Scala in Milaan, <strong>de</strong> Salzburger Festspiele en <strong>de</strong> Brian Eno, Anish Kapoor, Spike Lee, Trisha Brown, Anne<br />

Wiener Philharmoniker maar associeert zich ook met Teresa De Keersmaeker, David Chipperfield, Tahar Ben<br />

Testimonees, wat an<strong>de</strong>re merken eer<strong>de</strong>r ‘ambassa<strong>de</strong>urs’ Jelloun, Patrice Chéreau, Stephen Frears, Gilberto Gil,<br />

of ‘vrien<strong>de</strong>n <strong>van</strong> het merk’ noemen. Wie? Cecilia Bartoli, Philip Glass, David Hockney, Toni Morrison, Jessye Nor-<br />

1<br />

1 2<br />

OP CULTUREEL VLAK IS HET MENTOR AND<br />

PROTÉGÉ ARTS INITIATIVE ONGETWIJFELD<br />

EEN VAN DE GROOTSTE PROJECTEN UIT<br />

DE HORLOGEWERELD.<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

32


1. Het Rolex Mentor and<br />

Protégé Arts Initiative is een<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> meest ambitieuze<br />

culturele projecten in <strong>de</strong><br />

horlogewereld. Hier voor <strong>de</strong><br />

architectuurdiscipline, mentor<br />

Anne Lacaton en haar protégée<br />

Arine Aprahamian.<br />

2. Het hoofdkantoor <strong>van</strong> Rolex<br />

in Dallas, een ontwerp <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Japanse architect Kengo Kuma.<br />

3. Mark Ronson, <strong>de</strong> muzikale<br />

duizendpoot die Au<strong>de</strong>mars<br />

Piguet toevoegt aan eer<strong>de</strong>re<br />

samenwerkingen met<br />

bijvoorbeeld Amy Winehouse<br />

en A<strong>de</strong>le.<br />

4. Au<strong>de</strong>mars Piguet nodig<strong>de</strong><br />

Mark Ronson uit om zijn<br />

favoriete muzikanten te<br />

verenigen voor <strong>de</strong> afsluiter <strong>van</strong><br />

het laatste Montreux Festival.<br />

3<br />

man, Martin Scorsese, Álvaro Siza, Mario Vargas Llosa...<br />

niet meteen <strong>de</strong> eerste <strong>de</strong> beste, dus.<br />

Voor <strong>de</strong> huidige editie, die dit jaar en in 2024 loopt, blijft<br />

<strong>de</strong> formule <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong>. We hebben in het bijzon<strong>de</strong>r oog<br />

voor <strong>de</strong> discipline Architectuur, omdat <strong>de</strong> experten die<br />

Rolex on<strong>de</strong>rsteunen bij het kiezen <strong>van</strong> <strong>de</strong> mentoren en<br />

protégés, voor een mentor kozen die zich voornamelijk<br />

bekommert om <strong>de</strong> huidige architectonische no<strong>de</strong>n,<br />

namelijk <strong>de</strong> Franse winnares <strong>van</strong> <strong>de</strong> Pritzker Architecture<br />

Prize 2021, Anne Lacaton, <strong>van</strong> het bureau Lacaton<br />

& Vassal in Montreuil. Haar bureau, dat afgelopen september<br />

eregast was op het Festival <strong>van</strong> <strong>de</strong> Architectuur<br />

in Vlaan<strong>de</strong>ren, staat bekend om zijn projecten die het<br />

menselijke en ecologische potentieel maximaliseren<br />

én duurzaam gebruik maken <strong>van</strong> bestaan<strong>de</strong> gebouwen.<br />

Haar beschermelinge, Arine Aprahamian, is een<br />

Libanees-Armeense architecte, ontwerpster en on<strong>de</strong>rzoekster,<br />

die eveneens een innovatieve, betaalbare en<br />

duurzame visie naar voor schuift.<br />

Het merk met <strong>de</strong> kroon is ook een gewaar<strong>de</strong>er<strong>de</strong><br />

partner <strong>van</strong> <strong>de</strong> Architectuurbiënnale <strong>van</strong> Venetië, en<br />

vertrouwt veel <strong>van</strong> zijn eigen gebouwen toe aan gerenommeer<strong>de</strong><br />

he<strong>de</strong>ndaagse architecten, zoals voor zijn<br />

recente kantoren in Dallas (VS), ontworpen door <strong>de</strong><br />

Japanse architect Kengo Kuma.<br />

4<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

33


Traditioneel en eigen<strong>tijd</strong>s<br />

Au<strong>de</strong>mars Piguet houdt al evenzeer <strong>van</strong> eigen<strong>tijd</strong>se architectuur. Onlangs<br />

maakte het zijn thuisbasis in <strong>de</strong> Vallée <strong>de</strong> Joux zeer aantrekkelijk voor <strong>de</strong><br />

toeristen die tegelijk horloge-, kunst- en architectuurliefhebbers zijn. <strong>Een</strong><br />

nieuw museum in Le Brassus en <strong>de</strong> volledige herinrichting <strong>van</strong> het nabijgelegen<br />

Hôtel <strong>de</strong>s Horlogers, waar<strong>van</strong> het merk zelf eigenaar is, wer<strong>de</strong>n<br />

toevertrouwd aan het Deense bureau BIG (Bjarke Ingels Group).<br />

Op muzikaal gebied werpt <strong>de</strong> vorig jaar gestarte samenwerking <strong>van</strong> het<br />

merk met producer, singer-songwriter<br />

en DJ Mark Ronson nog<br />

steeds vruchten af. Ronson werkte<br />

met artiesten als Amy Winehouse,<br />

A<strong>de</strong>le, Lady Gaga, Miley<br />

Cyrus en Queens of the Stone<br />

Age. Hij won een Grammy Award<br />

voor Bruno Mars’ Uptown Funk<br />

en Back To Black <strong>van</strong> Amy Winehouse.<br />

<strong>Een</strong> grote naam, dus.<br />

Afgelopen zomer vroeg Au<strong>de</strong>mars<br />

Piguet hem om het Montreux Festival af te sluiten met zijn verenig<strong>de</strong><br />

favoriete muzikanten. Au<strong>de</strong>mars Piguet produceer<strong>de</strong> ook <strong>de</strong> serie Syncing<br />

Sounds, te zien op YouTube. In 3 afleveringen kan je <strong>de</strong> inspiratiebronnen<br />

ont<strong>de</strong>kken die het werk <strong>van</strong> Mark Ronson vorm<strong>de</strong>n en bovendien een kijkje<br />

nemen in zijn opnamestudio in New York.<br />

Het merk werkt ook samen met een aantal visuele kunstenaars, als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

<strong>van</strong> Au<strong>de</strong>mars Piguet Contemporary, dat in 2012 werd opgericht.<br />

1 2<br />

<strong>Een</strong> zeer he<strong>de</strong>ndaags verle<strong>de</strong>n<br />

TOKIO MYERS TRAD VOOR<br />

TALLOZE ARTIESTEN OP,<br />

WAARONDER NIEMAND<br />

MINDER DAN KANYE WEST,<br />

AMY WINEHOUSE EN STING<br />

Het merk Breguet zet zich in voor het behoud <strong>van</strong> <strong>de</strong> traditionele stijl <strong>van</strong><br />

Abraham-Louis Breguet, een <strong>van</strong> <strong>de</strong> beroemdste uitvin<strong>de</strong>rs in <strong>de</strong> wereld <strong>van</strong><br />

horlogemakers in <strong>de</strong> 18e eeuw. Zijn nalatenschap hield het merk lange <strong>tijd</strong><br />

in een waas <strong>van</strong> classicisme om zo <strong>de</strong> authenticiteit <strong>van</strong> <strong>de</strong> productie en<br />

tegelijk <strong>de</strong> ernst <strong>van</strong> het imago te bewaren. Maar… <strong>de</strong> dingen veran<strong>de</strong>ren.<br />

Vandaag projecteert Breguet zich resoluut in het he<strong>de</strong>n, en doet het merk<br />

zijn intre<strong>de</strong> in <strong>de</strong> wereld <strong>van</strong> he<strong>de</strong>ndaagse kunst via een partnerschap met<br />

Frieze, <strong>de</strong> toonaangeven<strong>de</strong> beurs<br />

voor he<strong>de</strong>ndaagse kunst, met edities<br />

in Los Angeles, New York, Seoul<br />

en Lon<strong>de</strong>n. Breguet presenteert er<br />

een stand waarin <strong>de</strong> traditie <strong>van</strong><br />

zijn productiemetho<strong>de</strong>n contrasteer<strong>de</strong><br />

met <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rniteit <strong>van</strong> he<strong>de</strong>ndaagse<br />

werken.<br />

Op <strong>de</strong> editie in Los Angeles in februari<br />

<strong>van</strong> dit jaar waren werken<br />

<strong>van</strong> Pablo Bronstein te zien (zie<br />

<strong>Miles</strong> #44). Sinds <strong>de</strong> editie <strong>van</strong> afgelopen mei in New York heeft Breguet <strong>de</strong><br />

onafhankelijke curator Somi Sim, gevestigd in Parijs en Seoul, uitgenodigd<br />

om <strong>de</strong> werken voor <strong>de</strong> toekomstige edities <strong>van</strong> <strong>de</strong> show te selecteren.<br />

De gul<strong>de</strong>n sne<strong>de</strong> in <strong>de</strong> muziek<br />

Dit jaar nodig<strong>de</strong> Jaeger-LeCoultre voornamelijk muzikale artiesten uit, hoewel<br />

ook vi<strong>de</strong>okunst, bloemsierkunst en zelfs het maken <strong>van</strong> gebak hun cul-<br />

LAATSTE NIEUWS<br />

Vernieuw<strong>de</strong> legen<strong>de</strong><br />

Iconisch: op basis <strong>van</strong> zijn stijl<br />

en prestaties verdient <strong>de</strong> Oyster<br />

Perpetual Cosmograph Daytona<br />

<strong>de</strong>ze status ten volle. Om <strong>de</strong><br />

60e verjaardag <strong>van</strong> het horloge<br />

te vieren, bracht Rolex dit jaar<br />

een vernieuw<strong>de</strong> versie uit. De<br />

restyling <strong>van</strong> <strong>de</strong> uurmarkeringen<br />

en tellerringen geeft <strong>de</strong><br />

wijzerplaat <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>nieuwe</strong><br />

Cosmograph Daytona een meer<br />

eigen<strong>tijd</strong>se harmonie.<br />

Arabische versie<br />

Breguets Type XX is al bijna 70<br />

jaar een icoon. Het vergezelt <strong>de</strong><br />

geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> <strong>de</strong> luchtvaart<br />

aan <strong>de</strong> pols <strong>van</strong> piloten, als een<br />

precisie-instrument dat ook door<br />

kenners wordt gewaar<strong>de</strong>erd. Dit<br />

is <strong>de</strong> opnieuw ontworpen lijn,<br />

geïnspireerd op <strong>de</strong> 1100 mo<strong>de</strong>llen<br />

die tussen 1955 en 1959 aan <strong>de</strong><br />

Franse luchtmacht wer<strong>de</strong>n geleverd<br />

en die als enige <strong>de</strong> naam Type<br />

20 in Arabische cijfers droegen.<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

34


tuurrekening voed<strong>de</strong>n. In het eerste kwartaal haal<strong>de</strong> La Gran<strong>de</strong> Maison, zoals<br />

het huis in Zwitserland heet, een ambassa<strong>de</strong>ur binnen die best atypisch is<br />

voor een horlogefabrikant, in <strong>de</strong> persoon <strong>van</strong> zanger-gitarist Lenny Kravitz.<br />

Dat is nog echter nog niet alles. Met het programma Ma<strong>de</strong> of Makers wil<strong>de</strong><br />

Jaeger-LeCoultre <strong>de</strong> dialoog verkennen en koesteren die horlogerie en kunst<br />

volgens het merk <strong>van</strong> nature <strong>de</strong>len. Jaeger-LeCoultre smeedt dus samenwerkingen<br />

met kunstenaars, ontwerpers en ambachtslie<strong>de</strong>n uit verschillen<strong>de</strong><br />

disciplines buiten <strong>de</strong> uurwerkindustrie.<br />

Met Tokio Meyers bracht het merk muziek binnen op het grondgebied <strong>van</strong><br />

zijn Gran<strong>de</strong> Maison. Als pianist, multi-instrumentalist, componist en producer<br />

is hij on<strong>de</strong>r muziekliefhebbers bekend om zijn experimentele bena<strong>de</strong>ring<br />

<strong>van</strong> klassieke muziek.<br />

Jaeger-LeCoultre vroeg hem om een originele soundtrack te componeren<br />

rond <strong>de</strong> gul<strong>de</strong>n sne<strong>de</strong> – 1,618 of phi (φ) – die het ontwerp <strong>van</strong> het iconische<br />

Reverso-mo<strong>de</strong>l uit 1931 bepaal<strong>de</strong>. The Gol<strong>de</strong>n Ratio Musical Show – een 10<br />

minuten duren<strong>de</strong> geluids- en lichtshow die op een watervalscherm wordt<br />

geprojecteerd – vertelt in vier hoofdstukken het verhaal <strong>van</strong> <strong>de</strong> gul<strong>de</strong>n sne<strong>de</strong>:<br />

<strong>van</strong> haar aanwezigheid in <strong>de</strong> natuur tot haar invloed op he<strong>de</strong>ndaags <strong>de</strong>sign,<br />

via <strong>de</strong> wetenschappelijke studie <strong>van</strong> haar mystieke eigenschappen en haar<br />

alomtegenwoordigheid in <strong>de</strong> architectuur.<br />

Tokio Myers trad al op voor talloze artiesten, waaron<strong>de</strong>r Kanye West, Amy Winehouse<br />

en Sting. In 2018 won hij <strong>de</strong> Revelation of the Year bij <strong>de</strong> Classic<br />

BRIT Awards, en produceer<strong>de</strong> hij <strong>de</strong> officiële hymne <strong>van</strong> <strong>de</strong> Commonwealth<br />

Games. Zijn <strong>nieuwe</strong> album, Our Generation II, staat gepland voor begin 2024.<br />

Cultuur en horlogemaken: eenzelf<strong>de</strong> strijd! n<br />

3<br />

1. Voor hun <strong>de</strong>elname aan<br />

<strong>de</strong> Frieze-beurzen voor<br />

he<strong>de</strong>ndaagse kunst nodig<strong>de</strong><br />

Breguet curator Somi Sim uit.<br />

2. Op zoek naar verban<strong>de</strong>n<br />

tussen he<strong>de</strong>ndaagse kunst en<br />

traditionele horlogeambacht,<br />

bracht Somi Sim een bezoek<br />

aan <strong>de</strong> Manufacture Breguet.<br />

3. Atypische muzikant Tokyo<br />

Myers componeer<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

originele soundtrack voor een<br />

project <strong>van</strong> Jaeger-LeCoultre.<br />

4. Lenny Kravitz, een <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

nieuwste ambassa<strong>de</strong>urs <strong>van</strong><br />

Jaeger-LeCoultre.<br />

4<br />

De Co<strong>de</strong> 11.59 heeft er kleintjes bij<br />

Au<strong>de</strong>mars Piguet lanceert twee<br />

Co<strong>de</strong> 11.59-mo<strong>de</strong>llen in een 38<br />

mm-versie. Ze combineren een<br />

18-karaats roségou<strong>de</strong>n kast met<br />

een violette of ivoorkleurige wijzerplaat.<br />

Net als bij <strong>de</strong> oorspronkelijke<br />

maten (41 en 42 mm) heeft<br />

<strong>de</strong> kast een achthoekig mid<strong>de</strong>n,<br />

geïntegreerd tussen een extra<br />

dunne horlogering en een ron<strong>de</strong><br />

achterkant <strong>van</strong> <strong>de</strong> kast.<br />

Tijdloze Art Deco<br />

Kort na zijn creatie in 1931 werd<br />

<strong>de</strong> Reverso overgenomen door<br />

trendsetters ver buiten <strong>de</strong><br />

polovel<strong>de</strong>n waarvoor hij eerst<br />

was ontworpen. De <strong>nieuwe</strong><br />

Reverso Tribute Small Seconds<br />

wordt aangedreven door een<br />

met <strong>de</strong> hand opgewon<strong>de</strong>n<br />

mechanisch uurwerk met een<br />

gangreserve <strong>van</strong> 42 uur.<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

35


HORLOGESPECIAL<br />

DETAILHANDEL: DE GROTE OMWENTELING<br />

Ondanks <strong>de</strong> gezondheidscrisissen, oorlogen en economische tegenslagen vermenigvuldigt<br />

<strong>de</strong> horlogesector zijn initiatieven in het topsegment <strong>van</strong> <strong>de</strong> markt. Ook in België, en dan<br />

vooral in Brussel en Antwerpen. Dit gebeurt met succes, maar niet zon<strong>de</strong>r turbulentie.<br />

Serge Vanmaercke<br />

Door steeds meer in te gaan op<br />

het marketingdiscours <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

producent die vaak, maar niet<br />

al<strong>tijd</strong>, <strong>de</strong> diversiteit aan labels<br />

voor <strong>de</strong> consument verkleint,<br />

voegen bijna alle grote namen<br />

in <strong>de</strong> <strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>l in België, op<br />

een of an<strong>de</strong>re uitzon<strong>de</strong>ring na,<br />

concepten toe aan het multibrand-aanbod <strong>van</strong> weleer.<br />

Denk aan toonbanken/corners, merkboetieks, popups,<br />

enzovoort.<br />

In Brussel...<br />

Prosper, <strong>de</strong> recentste nieuwkomer on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> toonaangeven<strong>de</strong><br />

Brusselse juweliers en horlogemakers, in <strong>de</strong><br />

Dansaertwijk, koos <strong>van</strong>af <strong>de</strong> start voor corners. Gerenommeer<strong>de</strong><br />

merken staan er zij aan zij met nichemerken<br />

in hun eigen ruimten, <strong>de</strong> ene al imposanter dan<br />

<strong>de</strong> an<strong>de</strong>re.<br />

De voorlaatste <strong>van</strong> <strong>de</strong> grote namen die in 2009 in <strong>de</strong><br />

hoofdstad zijn <strong>de</strong>uren open<strong>de</strong> – Hall of Time – heeft zo-<br />

juist, net tegenover zijn allereerste boetiek in <strong>de</strong> Louizawijk,<br />

corners voor drie merken ingehuldigd: IWC, Tag<br />

Heuer en Tudor. Op een hoge muur kondigen zij aan<br />

wat lijkt op een exclusieve single-brand Rolex-boetiek<br />

op <strong>de</strong> bovenverdieping.<br />

Niet ver daar<strong>van</strong>daan, aan <strong>de</strong> Waterloolaan, had <strong>de</strong>ze<br />

high end retailer eer<strong>de</strong>r een Rolex by Hall of Time-boetiek<br />

geopend.<br />

Als pionier in 2017 open<strong>de</strong> <strong>de</strong> beroem<strong>de</strong> Brusselse horlogemaker<br />

en juwelier Maison De Greef 1848 een Patek<br />

Philippe-boetiek, waarvoor het al lang <strong>de</strong> exclusieve<br />

rechten in België bezat. Arnaud Wittmann, <strong>de</strong> nummer 1<br />

<strong>van</strong> De Greef, vertel<strong>de</strong> ons dat hij tussen nu en eind 2024<br />

eveneens zal kiezen voor een formule met corners, met<br />

name voor Zenith en Tudor, terwijl hij <strong>de</strong> winkel voor zijn<br />

eigen juwelenaanbod en enkele an<strong>de</strong>re merken zal uitbrei<strong>de</strong>n<br />

in een aangrenzen<strong>de</strong> ruimte die vroeger werd<br />

ingenomen door horlogemaker-juwelier De Witte.<br />

Terwijl <strong>de</strong> trend zich uitbreidt naar het topsegment <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> markt – Franck Muller bijvoorbeeld heeft nu ook zijn<br />

eigen boetiek in <strong>de</strong> versmalling <strong>van</strong> <strong>de</strong> Louizalaan – vol-<br />

1. Je loopt niet zomaar voorbij<br />

aan <strong>de</strong> Panerai-corner bij<br />

Prosper.<br />

2 + 3. De Tag Heuer-toonbank<br />

en <strong>de</strong> muur die <strong>de</strong> Rolex-ruimte<br />

boven in <strong>de</strong> gloed<strong>nieuwe</strong> Hall of<br />

Time aankondigt.<br />

4. De Patek Philippe-boetiek<br />

naast Maison De Greef, een<br />

high-end multibrand-winkel in<br />

<strong>de</strong> hoofdstad.<br />

5. De Tudor pop-upstore in<br />

Knokke die afgelopen zomer<br />

in samenwerking met Colman<br />

werd geopend.<br />

6. Slaets, waar Chopard,<br />

Breguet, Omega en Rolex<br />

prominent bij <strong>de</strong> ingang staan<br />

uitgestald.<br />

7. <strong>Een</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> grootste ruimten<br />

voor een monobrand-boetiek<br />

in België: een samenwerking<br />

tussen Breitling en Tensen.<br />

1<br />

© Mattia Aquila Photography<br />

2<br />

3<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

36


MET INTERNETVERKOPEN EN<br />

BOETIEKS MET ÉÉN MERK IN<br />

OPKOMST WORDEN MULTIBRAND-<br />

WINKELIERS SOMS GEDWONGEN<br />

OM OP EIEREN TE LOPEN.<br />

4<br />

5<br />

gen <strong>de</strong> horlogemakers uit het basissegment langzaamaan<br />

het voorbeeld, met name Swatch, dat nu eigen<br />

boetieks heeft in Brussel en Antwerpen.<br />

Y<strong>van</strong>’s <strong>van</strong> zijn kant, die zijn Brussels aanbod nu concentreert<br />

in <strong>de</strong> Koninginnegalerij met Tudor en Breguet,<br />

reserveer<strong>de</strong> ook een ruimte en royale etalages<br />

voor Rolex. Toen dit laatste huis nog een adres had op<br />

een steenworp daar<strong>van</strong>daan, in <strong>de</strong> Koningsgalerij, was<br />

Omega er nog vertegenwoordigd. Hun aanwezigheid<br />

en verkoopruimte had meer weg <strong>van</strong> een merkboetiek<br />

dan <strong>van</strong> een corner. Vandaag vin<strong>de</strong>n we Omega niet<br />

meer bij Y<strong>van</strong>’s. Het merk veroorloof<strong>de</strong> zich een luxeboetiek<br />

in Luxemburg in samenwerking met ‘<strong>de</strong>’ multibrand-retailer<br />

<strong>van</strong> het Groothertogdom. Lang niet oninteressant<br />

voor <strong>de</strong> Belgen.<br />

... en in Antwerpen<br />

De Antwerpse horlogemakers en juweliers gaan al even<br />

proactief om met <strong>de</strong> <strong>nieuwe</strong> omstandighe<strong>de</strong>n die <strong>de</strong><br />

horlogemerken voorstellen of opleggen.<br />

Colman heeft naast zijn eigen winkel een Rolex-retailspace<br />

ingericht. Colman, ook aanwezig in Knokke, open<strong>de</strong><br />

afgelopen zomer met succes een exclusieve pop-up<br />

store, speciaal voor Tudor.<br />

Het meer dan hon<strong>de</strong>rd jaar ou<strong>de</strong> huis Slaets, dat in<br />

2021 zijn intrek nam in een imposant gebouw aan <strong>de</strong><br />

Meir, biedt een reeks horlogemerken, waaron<strong>de</strong>r Rolex,<br />

Chopard, Breguet en Omega, in een corner op maat<br />

<strong>van</strong> elk merk, steeds passend in het algemene architecturale<br />

concept.<br />

Ook TenSen koos voor formules die enkele <strong>van</strong> zijn merken<br />

op een gedifferentieer<strong>de</strong> manier in <strong>de</strong> kijker zetten.<br />

<strong>Een</strong> bene<strong>de</strong>nverdieping en eerste verdieping zijn<br />

exclusief gereserveerd voor Rolex en Patek Philippe bij<br />

TenSen Exclusive, in een gebouw tegenover het moe-<br />

6<br />

7<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

37


<strong>de</strong>rbedrijf. In <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> wijk vind je een indrukwekken<strong>de</strong><br />

boetiek voor België, exclusief gereserveerd voor Breitling.<br />

Vorig jaar open<strong>de</strong> juwelier en horlogemaker Haesevoets<br />

uit Waregem een IWC-boetiek in Antwerpen, in samenwerking<br />

met het bedrijf uit Schaffhausen. Het aantal<br />

initiatieven om merken te personaliseren en te individualiseren<br />

groeit dus ook in <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>stad snel.<br />

We hebben het hier al een <strong>tijd</strong>je over. Het voormalige<br />

hoofd <strong>van</strong> AP, François-Henry Bennahmias, die net<br />

werd ver<strong>van</strong>gen door Ilaria Resta, vertel<strong>de</strong> ons een hele<br />

poos gele<strong>de</strong>n dat er informele gesprekken gaan<strong>de</strong> waren<br />

met Gino Cukrowicz (Ginotti) – overle<strong>de</strong>n in 2021 –<br />

over een <strong>nieuwe</strong> verkoopformule die sindsdien is geëvolueerd<br />

en in verschillen<strong>de</strong> <strong>de</strong>len <strong>van</strong> <strong>de</strong> wereld in<br />

<strong>de</strong> praktijk is gebracht: AP Houses. Sinds begin oktober<br />

moeten Belgische fans <strong>van</strong> het merk echter naar<br />

Amsterdam om kennis te maken met <strong>de</strong>ze <strong>nieuwe</strong>, gepersonaliseer<strong>de</strong><br />

verkoopformule, aangezien Au<strong>de</strong>mars<br />

Piguet in ons land niet langer verkrijgbaar is.<br />

HET TRADITIONELE MULTIBRAND-<br />

AANBOD VAN WELEER MAAKT<br />

PLAATS VOOR VERKOOP-<br />

CONCEPTEN OP BASIS VAN<br />

COUNTERS/CORNERS, MERK-<br />

BOETIEKS, POP-UPS, EN ZO MEER.<br />

En… wat met <strong>de</strong> klant?<br />

Tegenwoordig moeten multibrand-retailers al eens jongleren<br />

met <strong>de</strong> grillen <strong>van</strong> <strong>de</strong> grote merken, vooral als<br />

ze tot <strong>de</strong> top behoren of <strong>de</strong>el uitmaken <strong>van</strong> een luxegroep:<br />

<strong>de</strong> een wil niet naast <strong>de</strong> an<strong>de</strong>r staan, die op zijn<br />

beurt vertrekt als er voor een an<strong>de</strong>r wordt gekozen. Als<br />

een merk dat tot een bepaal<strong>de</strong> groep behoort zich,<br />

terecht of onterecht, bena<strong>de</strong>eld of tekortgedaan voelt<br />

door een an<strong>de</strong>r merk, zal het niet aarzelen om zich uit<br />

<strong>de</strong> voeten te maken en an<strong>de</strong>re merken <strong>van</strong> zijn groep<br />

aan te moedigen om hetzelf<strong>de</strong> te doen. Met internetverkopen,<br />

winkels met één merk en <strong>de</strong> twee<strong>de</strong>handsmarkt<br />

in opkomst wor<strong>de</strong>n winkeliers vaak gedwongen<br />

om op eieren te lopen.<br />

Het is niet dui<strong>de</strong>lijk of dit alles <strong>de</strong> eindconsument uitein<strong>de</strong>lijk<br />

ten goe<strong>de</strong> komt. Enkele jaren gele<strong>de</strong>n kon<strong>de</strong>n<br />

consumenten hun juwelier-horlogemaker nog vertrouwen<br />

als een curator-adviseur die een horloge kon aanbevelen<br />

uit een aanbod dat hij zelf had uitgekozen, omdat<br />

hij zijn klantenkring als geen an<strong>de</strong>r ken<strong>de</strong>. n<br />

1<br />

2<br />

1. De IWC-boetiek in Antwerpen,<br />

geopend in samenwerking met<br />

horlogemaker Haesevoets uit<br />

Waregem.<br />

2. Het summum <strong>van</strong> <strong>nieuwe</strong><br />

formules: het Au<strong>de</strong>mars Piguet<br />

AP House in Amsterdam.<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

38


DE JAPANSE KAMPIOEN VAN<br />

HET MULTI-ASSORTIMENT<br />

In het Westen, en in Zwitserland in het bijzon<strong>de</strong>r, waagt geen enkel<br />

merk zich aan het mengen <strong>van</strong> assortimenten, althans niet in <strong>de</strong> huidige<br />

marktpositionering. Japanse horlogemakers pakken het an<strong>de</strong>rs aan.<br />

On<strong>de</strong>r hen is Seiko een kampioen in het beheersen en erkennen <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

kwaliteit <strong>van</strong> zijn catalogus: <strong>van</strong> instapmo<strong>de</strong>l tot <strong>de</strong> hoogste top <strong>van</strong> het<br />

assortiment. Serge Vanmaercke<br />

HORLOGESPECIAL<br />

2<br />

IN HET JAPANS<br />

BETEKENT SEIKO<br />

‘VOORTREFFELIJK’,<br />

MAAR OOK<br />

‘MINUUT’ OF<br />

‘SUCCES’.<br />

Het verhaal <strong>van</strong> Seiko begint in 1881.<br />

Kintaro Hattori, toen 21 jaar oud,<br />

opent een horlogeverkoop- en<br />

reparatiewerkplaats in Ginza,<br />

<strong>van</strong>daag <strong>de</strong> exclusiefste wijk<br />

<strong>van</strong> Tokio, met een aaneenschakeling<br />

<strong>van</strong> luxehuizen.<br />

Zo’n tien jaar later richt hij<br />

<strong>de</strong> Seikosha-fabriek op. In het Japans betekent<br />

seiko ‘voortreffelijk’, maar ook ‘minuut’<br />

of ‘succes’, terwijl sha ‘huis’ betekent. Van<br />

wandklokken gaat het bedrijf over op zakhorloges<br />

in 1895, en het eerste polshorloge in 1913.<br />

In <strong>de</strong> loop <strong>de</strong>r jaren diversifieert het bedrijf zijn<br />

activiteiten, met name in <strong>de</strong> elektronicasector. In<br />

<strong>de</strong> horlogerie lanceert het in 1960 het topmo<strong>de</strong>l<br />

Grand Seiko.<br />

Initiatieven en ont<strong>de</strong>kkingen binnen <strong>de</strong> uurwerkindustrie<br />

wor<strong>de</strong>n daarop steeds talrijker. En <strong>de</strong> lancering<br />

<strong>van</strong> ‘s werelds eerste kwartshorloge, Seiko Quartz<br />

Astron, op eerste kerstdag 1969, kort voordat Zwitserland<br />

zijn eigen horloge onthult, maakt Seiko erg populair<br />

in het Westen.<br />

In 1999 bevestigt het merk <strong>de</strong>finitief zijn internationale<br />

reputatie <strong>van</strong> uitmuntendheid met het met <strong>de</strong> hand<br />

opgewon<strong>de</strong>n Spring Drive-uurwerk. Dat bena<strong>de</strong>rt <strong>de</strong><br />

precisie <strong>van</strong> kwarts. Het traditionele ‘echappementmechanisme’<br />

(het regelorgaan <strong>van</strong> het horloge) wordt<br />

ver<strong>van</strong>gen door een nieuw concept dat <strong>de</strong> wijzers geruisloos<br />

en soepel laat draaien, met een nauwkeurig-<br />

heid <strong>van</strong> één secon<strong>de</strong> per dag.<br />

Dit systeem is sindsdien voortdurend<br />

verbeterd, met name met<br />

<strong>de</strong> automatische versie uit 2007, en<br />

staat <strong>van</strong>daag <strong>de</strong> dag nog steeds bekend<br />

om zijn grote precisie.<br />

Seiko on<strong>de</strong>rscheidt zich ook door zijn signatuur te ken aan <strong>de</strong> Japanse natuur, die op veel wijzerplaten<br />

linwordt<br />

gestileerd.<br />

Hoewel Grand Seiko <strong>de</strong>el uitmaakt <strong>van</strong> <strong>de</strong> Seiko-groep,<br />

is het merk, dat nu concurreert met <strong>de</strong> grote namen in<br />

<strong>de</strong> sector, niet langer een familie maar een zelfstandig<br />

merk. De huidige families in <strong>de</strong> Seiko-catalogus zijn<br />

Prospex, Presage, Astron, 5 Sports en King Seiko.<br />

<strong>Een</strong> uitgebreid aanbod voor elke smaak, en vooral voor<br />

elk budget. ■<br />

1<br />

1. <strong>Een</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> nieuwste<br />

Grand Seiko-mo<strong>de</strong>llen<br />

Reference SFJ009_a,<br />

waar<strong>van</strong> <strong>de</strong> wijzerplaat<br />

is geïnspireerd op<br />

een dominante kleur<br />

in Mount Iwate, net<br />

tegenover <strong>de</strong> werkplaats<br />

waar het tot stand<br />

kwam.<br />

2. De King Seiko 6L35,<br />

een <strong>van</strong> <strong>de</strong> laatste<br />

versies <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze Seikoserie.<br />

3. Van links naar rechts:<br />

<strong>de</strong> Prospex-, Presage-,<br />

Astron- en 5 Sportsfamilies.<br />

3<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

39


HORLOGESPECIALE<br />

LE CORBUSIER KLEURT DE TIJD<br />

Rado lanceer<strong>de</strong> zopas een <strong>nieuwe</strong> lijn, <strong>de</strong> True Square Thin Line Les Couleurs Le Corbusier.<br />

Drie uiterst platte, elegante vierkante horloges uitgevoerd in keramiek met Le Corbusier-kleuren.<br />

Chris Vermuyten<br />

Wanneer je <strong>de</strong> nadruk<br />

legt op kleur en elegantie,<br />

moet <strong>de</strong> lancering<br />

<strong>van</strong> je product<br />

aan <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> criteria<br />

voldoen. Rado koos<br />

voor <strong>de</strong> ultieme elegantie<br />

<strong>van</strong> Parijs,<br />

meer bepaald het dak <strong>van</strong> <strong>de</strong> Cité <strong>de</strong> l’Architecture &<br />

Patrimoine in het Palais <strong>de</strong> Chaillot, met rechtstreeks<br />

zicht op een schitteren<strong>de</strong> Eiffeltoren. Wanneer het<br />

donker wordt, begint die ook effectief te schitteren.<br />

Adrian Bosshard, CEO <strong>van</strong> Rado: “We hebben lang nagedacht<br />

over <strong>de</strong> locatie… en uitein<strong>de</strong>lijk werd het Parijs.<br />

We willen ons merk <strong>de</strong> luister en aandacht geven dat<br />

het verdient.” Aan alle ooh’s en aah’s te horen, zowel bij<br />

het bewon<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>nieuwe</strong> uurwerken als bij het<br />

ont<strong>de</strong>kken <strong>van</strong> het zicht op <strong>de</strong> Eiffeltoren boven op het<br />

dakterras, is <strong>de</strong> missie geslaagd.<br />

Na <strong>de</strong> ron<strong>de</strong> Rado True Thinline Le Corbusier – in maar<br />

liefst negen Le Corbusier-kleuren – verschijnt nu <strong>de</strong> vierkante<br />

tweekleurige Rado True Square Thin Line. Die zal<br />

in drie tinten beschikbaar zijn: <strong>de</strong> effen ivory black, <strong>de</strong><br />

tweekleurige iron grey/English Green en <strong>de</strong> Grey brown/<br />

Cream White. De kleuren komen eveneens uit het palet<br />

<strong>van</strong> Le Corbusier. Adrian Bosshard: “De <strong>nieuwe</strong> collectie<br />

heeft, net zoals onze vorige ron<strong>de</strong> collectie, veel te<br />

danken aan het gedachtengoed <strong>van</strong> Le Corbusier. En<br />

dat niet alleen op het vlak <strong>van</strong> kleur. Le Corbusiers architectuur<br />

was in het begin <strong>van</strong> <strong>de</strong> 20e eeuw zeer ver<strong>nieuwe</strong>nd<br />

en apart, we kunnen <strong>van</strong> een echt keerpunt spreken.<br />

Hij was een voorloper in het hele kunstgebeuren,<br />

hij had <strong>de</strong> moed om iets uitzon<strong>de</strong>rlijks te maken. Wij<br />

beschouwen het zelf ook als onze taak om iets exceptioneels<br />

op <strong>de</strong> markt te brengen. Vandaar dat we ons zo<br />

verbon<strong>de</strong>n voelen met Le Corbusier. Hij versterkt als het<br />

ware onze filosofie. Onze ingenieurs en ontwerpers vin<strong>de</strong>n<br />

ruim inspiratie bij hem. De twee bij elkaar passen<strong>de</strong><br />

kleuren die we gebruiken wor<strong>de</strong>n op <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> manier<br />

gemengd als Le Corbusiers kleuren. Het resultaat is onze<br />

<strong>nieuwe</strong> Thinline Square Collectie, een vierkante serie die<br />

onze ron<strong>de</strong> reeks nu vervolledigt.”<br />

1<br />

Keramiek<br />

Wat maakt dit horloge dan zo apart? “Er bestaan <strong>van</strong>daag<br />

hon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n uurwerkmo<strong>de</strong>llen in staal of e<strong>de</strong>lmetaal<br />

met twee wijzers. Vaak zijn dat zware mo<strong>de</strong>llen. Wij<br />

doen het an<strong>de</strong>rs. Onze Rado-horloges zijn uitgevoerd<br />

in keramiek en hebben een kwartsuurwerk. Die combinatie<br />

garan<strong>de</strong>ert een heel apart uurwerk: uiterst plat,<br />

superlicht en zeer precies. Het voelt zelfs aan als een<br />

twee<strong>de</strong> huid, je merkt amper dat je een uurwerk draagt.<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

40


2<br />

1. Adrian Bosshard:<br />

“Wij brengen graag iets<br />

uitzon<strong>de</strong>rlijks op <strong>de</strong> markt.”<br />

2. True Square Thinline,<br />

Grey Brown/Cream White.<br />

Maar het is ook erg robuust. De keramiek die wij gebruiken<br />

is uiteraard technisch an<strong>de</strong>rs samengesteld dan <strong>de</strong><br />

keramiek waar<strong>van</strong> kopjes en schoteltjes gemaakt zijn.<br />

De samenstelling <strong>van</strong> <strong>de</strong> Rado-keramiek is zodanig dat<br />

ze niet stukgaat bij een eventuele val, of wanneer men<br />

het horloge ergens aan stoot. Op <strong>de</strong> koop toe is het krasvrij.<br />

Na jaren dragen ziet het uurwerk er even onberispelijk<br />

uit als toen het brandnieuw was.”<br />

Betaalbare luxe<br />

Rado, dat <strong>de</strong>el uitmaakt <strong>van</strong> <strong>de</strong> Swatch-groep, bevindt<br />

zich in het mid<strong>de</strong>nsegment. “Dat is een zeer bewuste<br />

keuze,” zegt Adrian Bosshard. “Het is helemaal niet onze<br />

bedoeling om op te klimmen tot <strong>de</strong> toplaag. We behoren<br />

met ons prijssegment tussen <strong>de</strong> 2.000 à 3.000 euro<br />

tot <strong>de</strong> betaalbare luxe. De pure luxe laten we over aan<br />

<strong>de</strong> an<strong>de</strong>re merken <strong>van</strong> <strong>de</strong> Swatch-groep, zoals Omega,<br />

Blancpain en Breguet. Die hebben een dui<strong>de</strong>lijk ge<strong>de</strong>finieer<strong>de</strong><br />

maar kleine doelgroep. Wanneer je weet dat<br />

een gemid<strong>de</strong>ld maandloon om en bij <strong>de</strong> 1.800 euro ligt,<br />

dan is onze prijssetting voor <strong>de</strong>ze inkomstengroep nog<br />

net haalbaar. De Rado True Square Thin Line biedt topkwaliteit,<br />

een prachtig <strong>de</strong>sign en een perfecte afwerking<br />

voor een re<strong>de</strong>lijke prijs. In dit segment zijn we onklopbaar,<br />

en dat willen we graag zo hou<strong>de</strong>n. Opmerkelijk<br />

is ook dat onze uurwerken evenzeer gedragen wor<strong>de</strong>n<br />

door mannen als door vrouwen – <strong>de</strong> verhouding is echt<br />

50/50. Bij an<strong>de</strong>re merken heb je doorgaans uitgesproken<br />

mannenuurwerken en vrouwenuurwerken. Bij ons<br />

dus niet, en dat betekent een groot voor<strong>de</strong>el.”<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

41


Kunstenaars en <strong>de</strong>signers<br />

De Rado-collectie ging, naast Le Corbusier, nog wel<br />

meer samenwerkingen aan met kunstenaars. Zitten<br />

er nog verrassingen aan te komen? Adrian Bosshard:<br />

“Er zijn verschillen<strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n… en we proberen<br />

om <strong>de</strong> twee jaar een <strong>nieuwe</strong> invalshoek te vin<strong>de</strong>n. We<br />

moeten wel goed voor ogen hou<strong>de</strong>n dat we steeds vertrekken<br />

<strong>van</strong> het Rado-concept. We vragen dan aan een<br />

kunstenaar om een aparte touch te geven aan <strong>de</strong> armband<br />

en <strong>de</strong> wijzerplaat. Dat heeft goed gewerkt met <strong>de</strong><br />

Zwitserse kunstenaars Alfredo Häberli en Marina Hoermanse<strong>de</strong>r.<br />

En erg goed met <strong>de</strong> stichting Le Corbusier.<br />

Met <strong>de</strong>ze twee<strong>de</strong> Le Corbusier-collectie, wil<strong>de</strong>n we <strong>de</strong><br />

samenwerking met <strong>de</strong> Le Corbusier-stichting graag<br />

ver<strong>de</strong>r uitbouwen. Let wel, we willen het i<strong>de</strong>e ook niet<br />

uitmelken. En: natuurlijk stopt onze eigen ontwikkeling<br />

ook nooit, en willen we al<strong>tijd</strong> bij voorkeur opvallen<strong>de</strong>,<br />

aparte mo<strong>de</strong>llen op <strong>de</strong> markt brengen. Daarom gaan<br />

we om <strong>de</strong> twee jaar op zoek naar een <strong>nieuwe</strong> samenwerking<br />

met een artiest. Ja… we hebben in<strong>de</strong>rdaad al<br />

iemand op het oog, maar die naam onthullen we later<br />

pas. Je moet iets aandurven dat niet eer<strong>de</strong>r werd gedaan.<br />

Dat is <strong>de</strong> sleutel <strong>van</strong> het succes <strong>van</strong> Rado tot nu<br />

toe, en dat zal ook zo blijven.” n<br />

True Square Thinline,<br />

Irongrey/English Green.<br />

HET NIEUWE RADO-HORLOGE<br />

VOELT AAN ALS EEN TWEEDE HUID.<br />

TEGELIJKERTIJD IS HET ZEER ROBUUST.<br />

Le Corbusier, visionair<br />

architect en kleurenexpert.<br />

© LCS-ADAGP - Prolitteris - Le Corbusier<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

42


DESIGN<br />

DE TOTAALKUNST VAN JAIME HAYON<br />

Welk verband bestaat er tussen een he<strong>de</strong>ndaagse Spaanse ontwerper en <strong>de</strong> al meer dan een<br />

eeuw ou<strong>de</strong> art nouveau, die dit jaar in Brussel wordt gevierd? Met een grote tentoonstelling<br />

dompelt MAD Brussels ons on<strong>de</strong>r in <strong>de</strong> wereld <strong>van</strong> Jaime Hayon. <strong>Een</strong> ontmoeting.<br />

Serge Vanmaercke<br />

In Spanje wordt art nouveau mo<strong>de</strong>rnismo genoemd.<br />

De bekendste vertegenwoordigers zijn <strong>de</strong><br />

Catalaanse architecten Antoni Gaudí (Sagrada Familia<br />

in Barcelona) en Lluís Domènech i Montaner<br />

(Casa Navàs in Reus). Die stijl staat ver af <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

grote namen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Belgische art nouveau, zoals<br />

Victor Horta, Jules Brunfaut, Paul Cauchie en Paul<br />

Saintenoy.<br />

In het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> Art Nouveau Brussels 2023 toont MAD<br />

Brussels nu tot januari 2024 het werk <strong>van</strong> <strong>de</strong> he<strong>de</strong>ndaagse<br />

Spaanse ontwerper Jaime Hayon (geboren in<br />

1974): <strong>van</strong> meubels tot schil<strong>de</strong>rijen, <strong>van</strong> industriële producten<br />

tot wandtapijten en sculpturen.<br />

MAD Brussels: “We waren op zoek naar een internationale<br />

ontwerper die <strong>de</strong> essentie <strong>van</strong> <strong>de</strong> he<strong>de</strong>ndaagse<br />

art nouveau zou belichamen, iemand die experimenteert<br />

met verschillen<strong>de</strong> disciplines: <strong>van</strong> meubel- en<br />

objectontwerp tot schil<strong>de</strong>rkunst en binnenhuisarchitectuur.<br />

Jaime Hayon is een mo<strong>de</strong>rne Antoni Gaudí. Hij<br />

verlegt <strong>de</strong> grenzen tussen kunst, <strong>de</strong>coratie en <strong>de</strong>sign:<br />

zijn creaties tonen <strong>de</strong> expertise <strong>van</strong> een echte multidisciplinaire<br />

kunstenaar.”<br />

Totale kunstenaar-ontwerper<br />

Jaime Hayon staat bekend om zijn kleurrijke ontwerpen,<br />

interieurs, sculpturen en schil<strong>de</strong>rijen. Hij begon<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

43


1<br />

“VEEL MENSEN<br />

WORDEN<br />

GERUSTGESTELD<br />

DOOR DE<br />

HERHALING<br />

VAN WAT<br />

HERKENBAAR IS<br />

EN AL BESTAAT.”<br />

zijn carrière bij Fabrica, een artistiek on<strong>de</strong>rzoekscentrum<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Benetton-groep in Italië. Daar stond hij<br />

vier jaar aan het hoofd <strong>van</strong> <strong>de</strong> ontwerpaf<strong>de</strong>ling, voordat<br />

hij in 2001 in Valencia Hayon Studio oprichtte.<br />

Optimisme, humor en een explosie <strong>van</strong> kleur kenmerken<br />

sindsdien zijn stijl.<br />

Maar wat vindt Jaime Hayon zelf <strong>van</strong> <strong>de</strong> link die Brussel<br />

legt tussen zijn werk en art nouveau? “De link is<br />

perfect. De titel <strong>van</strong> <strong>de</strong> tentoonstelling – Nuevo Nouveau<br />

– verwijst zowel naar <strong>de</strong> art nouveau, naar mijn<br />

Spaanse afkomst, als naar mijn stijl die als een <strong>nieuwe</strong><br />

art nouveau is. Art nouveau was eveneens een totale<br />

kunststroming. Kunst, architectuur, meubels, objecten<br />

en <strong>de</strong>coratie maakten er <strong>de</strong>el <strong>van</strong> uit. Zo werk ik<br />

ook.”<br />

<strong>Een</strong> geboren communicator<br />

Jaime Hayon gaat helemaal in het zwart gekleed, met<br />

uitzon<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> een Homme Plissé-jasje uit <strong>de</strong> mannencollectie<br />

<strong>van</strong> Issey Miyake in een geel dat geler is<br />

dan dat scharlakenrood rood is. Nadat we onze waar<strong>de</strong>ring<br />

uitspreken voor zijn outfit vertelt hij dat hij het<br />

jammer vindt dat een ooit geplan<strong>de</strong> samenwerking<br />

met <strong>de</strong> Japanse mo<strong>de</strong>ontwerper is misgelopen. “Ik<br />

ontmoette Miyake 15 jaar gele<strong>de</strong>n in Parijs. Hij vertel<strong>de</strong><br />

me toen dat hij mijn keramiek – ik had <strong>de</strong> techniek in<br />

Japan aangeleerd – erg mooi vond en dat we op dat<br />

gebied samen iets moesten doen. Ik heb hem nooit<br />

meer gebeld en nu hij overle<strong>de</strong>n is, vind ik dat zo jammer.<br />

Ik was al<strong>tijd</strong> al een fan <strong>van</strong> wat hij <strong>de</strong>ed.”<br />

<strong>Miles</strong>: Heeft <strong>de</strong>sign invloed op <strong>de</strong> manier waarop<br />

mensen een object of creatie gebruiken?<br />

Jaime Hayon: Absoluut. Wat mij betreft loopt <strong>de</strong> manier<br />

waarop ik naar een object kijk door in mijn han<strong>de</strong>len.<br />

De constructie of schoonheid er<strong>van</strong> kan passie en<br />

verlangen opwekken. Verhouding, perfectie, energie,<br />

verrassing, humor, luchtigheid en licht genereren een<br />

visuele communicatie tussen het voorwerp en mezelf,<br />

en <strong>de</strong> perceptie er<strong>van</strong> gaat over in een persoonlijke<br />

gedraging. Mijn waarnemingsvermogen is erg intuïtief,<br />

zelfs op grote afstand.<br />

M: Mijn vraag ging niet over jou als ontwerper,<br />

maar over <strong>de</strong> gebruikers <strong>van</strong> je objecten.<br />

JH: Eerlijk gezegd <strong>de</strong>nk ik weinig na over het gedrag<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> persoon die gaat gebruiken wat ik maak. Ik<br />

<strong>de</strong>nk meer aan het verhalen<strong>de</strong> aspect en <strong>de</strong> visuele<br />

perceptie die ze zullen hebben. Wat ik doe, is na<strong>de</strong>nken<br />

over emotie en gevoel, <strong>de</strong> pijlers <strong>van</strong> mijn<br />

creatief proces. Wat me uitein<strong>de</strong>lijk interesseert, is<br />

hoe we communiceren met een object of creatie. Als<br />

ontwerper bied ik geen dienst aan. Ik volg nooit een<br />

briefing. Het is mijn doel om <strong>de</strong> creatie die voor mijn<br />

ogen plaatsvindt uit te diepen. Ik ben trouwens geen<br />

ontwerper, eer<strong>de</strong>r een kunstenaar die ook in <strong>de</strong>sign<br />

werkt. Als ik een stoel maak, kun je er weliswaar echt<br />

op zitten.<br />

2<br />

M: Is esthetiek net zo belangrijk als <strong>de</strong> functie<br />

<strong>van</strong> een object? Hoe verschilt een stoel die jij<br />

ontwerpt <strong>van</strong> <strong>de</strong> ‘archetypische stoel’?<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

44


M: Was het vroeger beter?<br />

JH: Vroeger was het zo dat een Leonardo da Vinci, een<br />

Michelangelo, een Le Corbusier ingenieur, schil<strong>de</strong>r, architect,<br />

ontwerper én couturier kon zijn. Tegenwoordig<br />

verhin<strong>de</strong>rt categorisering dat je <strong>de</strong> sector verlaat waar<br />

je in vastzit. Mijn wereld is an<strong>de</strong>rs. Complexer. Ik creëer<br />

mijn eigen universum: ik schil<strong>de</strong>r, maak films, beeldhouw,<br />

ontwerp en creëer binnenhuisarchitectuur. Mijn<br />

i<strong>de</strong>aal? Categorieën afbreken en communiceren, wat ik<br />

doe aan <strong>de</strong> hand <strong>van</strong> mijn verhalen<strong>de</strong> kant.<br />

De tentoonstelling bij MAD Brussels is op zijn zachtst<br />

gezegd een getrouwe illustratie <strong>van</strong> Jaime Hayons<br />

woor<strong>de</strong>n. n<br />

www.hayonstudio.com<br />

www.mad.brussels<br />

3<br />

“NIEMAND HEEFT<br />

ECHT EEN ANDERE<br />

STOEL NODIG DAN<br />

DE STOELEN DIE AL<br />

BESTAAN, MAAR<br />

MISSCHIEN HUNKEREN<br />

WE WEL NAAR EEN<br />

NIEUWE ERVARING…”<br />

JH: Die vraag is cruciaal bij het vervaardigen <strong>van</strong> een<br />

nieuw object. Het is het vertellen<strong>de</strong> gehalte <strong>van</strong> het<br />

voorwerp dat het verschil maakt tussen een <strong>nieuwe</strong><br />

creatie en het archetype. Niemand heeft een an<strong>de</strong>re<br />

stoel of vaas nodig dan <strong>de</strong> i<strong>de</strong>e <strong>van</strong> een stoel of vaas<br />

zoals ze al bestaat. Maar: we hebben misschien nood<br />

aan een <strong>nieuwe</strong> beleving. De Ikebana-vaas die ik maakte<br />

voor Fritz Hansen in Denemarken is niet zomaar een<br />

vaas, want ik wil<strong>de</strong> <strong>de</strong> bloem en haar steel benadrukken,<br />

niet <strong>de</strong> vaas zelf. De visuele ervaring staat hier centraal.<br />

1. Jaime Hayon (°1974) is zowel<br />

kunstenaar als ontwerper.<br />

2. Kunst, <strong>de</strong>sign en praktisch<br />

nut komen samen in Jaime<br />

Hayons verhalen<strong>de</strong> wereld.<br />

3. Jaime Hayon omringd door<br />

enkele <strong>van</strong> zijn creaties in <strong>de</strong><br />

Nuevo Nouveau-tentoonstelling<br />

bij MAD Brussel.<br />

4. In <strong>de</strong> optiek <strong>van</strong> Jaime Hayon<br />

biedt het object tegelijker<strong>tijd</strong><br />

functie en emotie.<br />

4<br />

M: Je hebt zowel voor Lladró ontworpen,<br />

een uitgever <strong>van</strong> soms nogal kitscherige<br />

snuisterijen, als voor <strong>de</strong> Deense minimalist<br />

Fritz Hansen. De een is <strong>de</strong>corateur, <strong>de</strong> an<strong>de</strong>r<br />

ontwerper...<br />

JH: Ik werk al<strong>tijd</strong> op <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> manier. Decoratie of <strong>de</strong>sign:<br />

het een kan niet zon<strong>de</strong>r het an<strong>de</strong>re. De artistieke<br />

kant <strong>van</strong> Hayon Studio is zuiver visueel. En het is zowel<br />

kunst als ambacht, net als bij mijn schil<strong>de</strong>rijen. In dat<br />

opzicht bied ik soms een beetje te veel aan mensen<br />

die niet zo veel wensen. Veel mensen <strong>de</strong>nken tegenwoordig<br />

te simpel: ze wor<strong>de</strong>n gerustgesteld door <strong>de</strong><br />

herhaling <strong>van</strong> wat herkenbaar is, <strong>van</strong> wat al bestaat.<br />

Net als die liedjes die we neuriën omdat we ze overal<br />

horen, ook al vin<strong>de</strong>n we ze helemaal niet leuk…<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

45


DESIGN<br />

KLASSIEKERS IN ONZE TIJD<br />

Mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong>signklassiekers zijn bereid met hun <strong>tijd</strong> mee te gaan en zich aan te passen aan <strong>nieuwe</strong> productievoorschriften<br />

en an<strong>de</strong>re beperkingen. Daarom brengen heel wat <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze klassiekers wijzigingen aan in <strong>de</strong> look <strong>van</strong> het origineel.<br />

Jules Gevaert<br />

Om dit fenomeen te illustreren,<br />

nam <strong>Miles</strong> vier<br />

klassieke stoelen on<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> loep die <strong>de</strong> afgelopen<br />

maan<strong>de</strong>n in het <strong>de</strong>signnieuws<br />

kwamen <strong>van</strong>wege<br />

hun onverwachte look, <strong>de</strong><br />

introductie <strong>van</strong> <strong>nieuwe</strong><br />

materialen of een <strong>nieuwe</strong> kijk op <strong>de</strong> productie.<br />

De makers <strong>van</strong> mo<strong>de</strong>rne, he<strong>de</strong>ndaagse objecten<br />

en meubels moeten niet alleen met hun <strong>tijd</strong> meegaan<br />

op het vlak <strong>van</strong> esthetiek. Zij moeten ook voldoen<br />

aan <strong>de</strong> gezondheids- en milieuvoorschriften<br />

die met name door <strong>de</strong> Europese Unie wor<strong>de</strong>n opgelegd.<br />

Ten slotte moeten ze zich aanpassen aan<br />

veran<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> levens- en lifestylebeschouwingen<br />

én aan <strong>de</strong> steeds evolueren<strong>de</strong> menselijke anatomie.<br />

Tegen het ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> adolescentie zijn kin<strong>de</strong>ren<br />

<strong>van</strong> <strong>van</strong>daag vaak groter dan hun ou<strong>de</strong>rs, en zeker<br />

groter dan hun grootou<strong>de</strong>rs. Design dient hier rekening<br />

mee te hou<strong>de</strong>n.<br />

<strong>Een</strong> iconische driepoot<br />

Kruk 60 <strong>van</strong> Artek, in licht berkenhout, viert dit jaar negentig<br />

jaar onafgebroken productie. Door insnijdingen<br />

in vellen fineer in elke poot aan te brengen, wordt het<br />

berkenhout voldoen<strong>de</strong> flexibel om te wor<strong>de</strong>n gebogen.<br />

Het <strong>nieuwe</strong> jubileummo<strong>de</strong>l ‘60 Kontrasti’ accentueert<br />

met een contrasteren<strong>de</strong> donkere tint <strong>van</strong> met warmte<br />

gevormd berkenfineer <strong>de</strong> schoonheid <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze innovatie<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Finse ontwerper Alvar Aalto. Donkere stroken<br />

fineer <strong>van</strong> het ‘snijafval’ voor <strong>de</strong> poten <strong>van</strong> <strong>de</strong> kruk komen<br />

terug in <strong>de</strong> constructie <strong>van</strong> <strong>de</strong> zitting.<br />

Sinds 1933 is Kruk 60 nauwelijks <strong>van</strong> materiaal of vorm<br />

veran<strong>de</strong>rd. Dankzij <strong>de</strong> ingenieuze bouw er<strong>van</strong> en haar<br />

duurzaamheid verou<strong>de</strong>rt ze sierlijk en ontpopt zich<br />

<strong>van</strong>zelf tot nachtkastje of plantenstandaard. Ze is vaak<br />

gekopieerd. Met hun compacte vorm passen <strong>de</strong>ze krukken<br />

gemakkelijk in kleine ruimtes waar zij in spiraalvorm<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n gestapeld. Zowel Artek als <strong>de</strong> bezitters<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>ze klassieker hebben er nu plezier in om haar te<br />

beschil<strong>de</strong>ren met kleuren en patronen die Alvar Aalto in<br />

1933 zeker niet had voorzien. Het bewijs dat een klassieker<br />

voortleeft. www.artek.fi<br />

1. Alvar Aalto, <strong>de</strong> Finse<br />

ontwerper die talloze<br />

klassiekers <strong>van</strong> het<br />

Scandinavisch <strong>de</strong>sign bedacht.<br />

2. Arteks subtiel gewijzig<strong>de</strong><br />

versie <strong>van</strong> het origineel, met<br />

contrasteren<strong>de</strong> patronen in<br />

warmtegevormd fineer.<br />

3. Charles en Ray Eames,<br />

iconisch <strong>de</strong>signkoppel uit <strong>de</strong><br />

vorige eeuw.<br />

4. De originele Lounge Chair met<br />

voetenbank <strong>van</strong> Charles en Ray<br />

Eames, hier in een uitvoering<br />

<strong>van</strong> Herman Miller.<br />

5. De versie in lussenstof <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Lounge Chair, net uitgebracht<br />

door Vitra.<br />

1<br />

2<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

46


3<br />

Klassieker <strong>de</strong>r klassiekers<br />

De originele Lounge Chair die Charles & Ray<br />

Eames in 1956 ontwierpen, prijkt nog steeds in<br />

een uitvoering in zwart leer – zo soepel als een<br />

handschoen – in hun beroem<strong>de</strong> huis in <strong>de</strong> Pacific-Palissa<strong>de</strong>-heuvels<br />

boven Los Angeles in<br />

Californië. Deze clubfauteuil was niet alleen lichter,<br />

eleganter en mo<strong>de</strong>rner dan <strong>de</strong> traditioneel<br />

massieve clubfauteuils uit die <strong>tijd</strong>, hij was ook<br />

een stuk comfortabeler.<br />

Na <strong>de</strong> lancering in 1956 was er een <strong>tijd</strong>je een<br />

stoffen versie in beperkte oplage verkrijgbaar,<br />

die dan weer verdween. Dit jaar introduceert<br />

Vitra <strong>de</strong> Eames Lounge Chair opnieuw met een<br />

afneembare stoffen bekleding. Nubia is een<br />

streelzachte lussenstof.<br />

Charles en Ray Eames behoren nog steeds tot<br />

<strong>de</strong> belangrijkste namen <strong>van</strong> het 20e-eeuwse <strong>de</strong>sign.<br />

De iconische ontwerpen <strong>van</strong> het echtpaar<br />

Eames benadrukken het duurzame gebruik <strong>van</strong><br />

materialen en productietechnieken.<br />

Sinds <strong>de</strong> Lounge Chair in productie is genomen,<br />

is <strong>de</strong> gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> lengte <strong>van</strong> mensen wereldwijd<br />

met bijna 10 cm toegenomen. Daarom<br />

4<br />

is <strong>de</strong> Lounge Chair nu bij Vitra verkrijgbaar in<br />

twee formaten: het klassieke en een grotere<br />

versie. Bovendien zijn er nu verschillen<strong>de</strong> combinaties<br />

<strong>van</strong> leren of stoffen bekleding, zittingen<br />

en on<strong>de</strong>rstellen mogelijk. Toch zweert Vitra<br />

er nog steeds trots bij om <strong>de</strong> Lounge Chair te<br />

produceren volgens <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> productiemetho<strong>de</strong>n<br />

als in <strong>de</strong> jaren 1950. De producent gebruikt,<br />

op een paar uitzon<strong>de</strong>ringen na, fineer met een<br />

duurzaamheidscertificaat <strong>van</strong> Europese producenten.<br />

www.vitra.com<br />

ONTWERPERS VAN DESIGNOBJECTEN<br />

EN -MEUBELS MOETEN REKENING<br />

HOUDEN MET DE HUIDIGE LEVENS<br />

- EN LIFESTYLEHOUDINGEN<br />

EN DE EVOLUERENDE<br />

MENSELIJKE ANATOMIE.<br />

5<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

47


Vorkbeen<br />

De Wishbone Chair – officieel CH24 – zag het daglicht<br />

in 1949, na een eerste samenwerking tussen <strong>de</strong><br />

Deense ontwerper Hans J. Wegner en meubeluitgever<br />

Carl Hansen & Son. De China Chair – die we als een<br />

voorontwerp kunnen beschouwen – bereikte nooit <strong>de</strong><br />

iconische status <strong>van</strong> <strong>de</strong> Wishbone Chair. De productie<br />

<strong>van</strong> zijn ontwerp uit 1944 ging naar <strong>de</strong> ‘an<strong>de</strong>re’ Deense<br />

Hansen: Fritz. Voor het <strong>de</strong>finitieve mo<strong>de</strong>l uit 1949<br />

voeg<strong>de</strong> Wegner niet alleen <strong>de</strong> rugleuning en armleuning<br />

in één stuk samen: om het met stoom gebogen<br />

boven<strong>de</strong>el te stabiliseren en <strong>de</strong> rug comfortabel te<br />

on<strong>de</strong>rsteunen, ontwikkel<strong>de</strong> hij een Y-vormige steun<br />

die op het vorkbeen <strong>van</strong> een kip lijkt (wishbone in het<br />

Engels). Zo kwam <strong>de</strong> stoel dus aan <strong>de</strong> beroem<strong>de</strong> bijnaam.<br />

Voor <strong>de</strong> zitting werd oorspronkelijk geopteerd voor geweven<br />

papiertouw als ver<strong>van</strong>gend materiaal, <strong>van</strong>wege<br />

<strong>de</strong> schaarste <strong>van</strong> bepaal<strong>de</strong> materialen zoals rotan na<br />

<strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Wereldoorlog. Door zijn sterkte, uiterlijk en<br />

<strong>de</strong> natuurlijke touch werd het papiertouw echter toch<br />

het materiaal bij uitstek.<br />

1<br />

2<br />

1. Hans J. Wegner, zittend in<br />

zijn beroemdste creatie: <strong>de</strong><br />

Wishbone Chair.<br />

2. <strong>Een</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> 33 versies <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> Wishbone Chair die nu<br />

verkrijgbaar zijn bij Carl Hansen<br />

& Son.<br />

3. De Deense architect en<br />

ontwerper Arne Jacobsen<br />

blijft tot op <strong>van</strong>daag een <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> grootste Scandinavische<br />

beroemdhe<strong>de</strong>n.<br />

4. De originele zwartleren Egg<br />

fauteuil, ontworpen voor het<br />

SAS Royal Hotel in Kopenhagen.<br />

5. De Egg <strong>van</strong>daag<br />

geproduceerd door Fritz<br />

Hansen in een stoffen<br />

versie <strong>van</strong> Kvadrat.<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

48


3<br />

4<br />

DE ‘KLASSIEKERS VAN VANDAAG’ GAAN<br />

PRAT OP EEN ONVERWACHTE LOOK, NIEUWE<br />

MATERIALEN EN EEN HERZIENE PRODUCTIE.<br />

5<br />

De stoel bestaat uit 14 <strong>de</strong>len en is <strong>van</strong>daag verkrijgbaar<br />

in het oorspronkelijke materiaal, eik, maar ook in beuk,<br />

walnoot, mahonie, es en teak. In totaal bestaan er 33<br />

verschillen<strong>de</strong> versies <strong>van</strong>, afgewerkt met olie, zeep, lak<br />

of verf.<br />

www.carlhansen.com<br />

Neem plaats in het ei<br />

De Egg fauteuil <strong>van</strong> Arne Jacobsen is een meesterwerk<br />

<strong>van</strong> Deens <strong>de</strong>sign. Hij ontwierp <strong>de</strong> stoel in 1958 samen<br />

met an<strong>de</strong>re objecten om zijn beroem<strong>de</strong> SAS Royal Hotel<br />

in Kopenhagen in te richten, een hoogtepunt <strong>van</strong><br />

Scandinavische architectuur dat in 1960 zijn <strong>de</strong>uren<br />

open<strong>de</strong>.<br />

Naast het oorspronkelijke ontwerp met zwartleren bekleding,<br />

is <strong>de</strong> Egg al lang verkrijgbaar in stoffen in verschillen<strong>de</strong><br />

kleuren, waaron<strong>de</strong>r helrood. Zijn historische<br />

uitgever Fritz Hansen brengt nu een eerbetoon aan Jacobsen<br />

met een speciale editie in <strong>de</strong> hoogkwalitatieve<br />

Moss-bekleding <strong>van</strong> Kvadrat, het allerbeste in textiel<strong>de</strong>sign,<br />

ver<strong>de</strong>r afgewerkt met le<strong>de</strong>ren biezen.<br />

De ‘schaal’ <strong>van</strong> <strong>de</strong> Egg is gemaakt <strong>van</strong> hard polyurethaanschuim<br />

over glasvezel. Tussen <strong>de</strong> har<strong>de</strong> kuip en<br />

<strong>de</strong> stoffen of leren bekleding zit een schuimvulling voor<br />

<strong>de</strong> rugleuning en het zitkussen. n<br />

www.fritzhansen.com<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

49


BIOPIC<br />

ENZO FERRARI,<br />

EEN DUBBELLEVEN<br />

2<br />

Enzo Ferrari (1898-1988) creëer<strong>de</strong> ’s werelds beroemdste raceteam en een merk <strong>van</strong><br />

topklasse sportwagens. Het leven <strong>van</strong> <strong>de</strong> Commendatore was privé net zo tumultueus<br />

als professioneel. <strong>Een</strong> biografische film getuigt hier<strong>van</strong> – Ferrari komt uit op 14 februari.<br />

Jules Gevaert<br />

<strong>Een</strong> ou<strong>de</strong>rwetse zwart-witmontage<br />

opent <strong>de</strong> verfilm<strong>de</strong> biografie <strong>van</strong> Enzo<br />

Ferrari, en toont hem in zijn begindagen<br />

achter het stuur <strong>van</strong> een racewagen.<br />

Na <strong>de</strong> titel schakelt <strong>de</strong> film over op<br />

kleur en kondigt het belichte <strong>tijd</strong>perk<br />

aan: 1957. Enzo Ferrari gaf het racen op<br />

toen zijn zoon Dino in 1932 geboren<br />

werd. Met uitzon<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> een korte flashback concentreert<br />

<strong>de</strong> hele film zich op een paar maan<strong>de</strong>n uit<br />

het jaar 1957, in <strong>de</strong> aanloop naar een even beroem<strong>de</strong> als<br />

controversiële autorace: <strong>de</strong> Mille Miglia. Na een tragisch<br />

ongeluk met een Ferrari was <strong>de</strong>ze editie meteen ook <strong>de</strong><br />

laatste in <strong>de</strong> formule <strong>van</strong> die <strong>tijd</strong>.<br />

Naast <strong>de</strong> sterke aanwezigheid <strong>van</strong> Enzo Ferrari zelf<br />

(Adam Driver, een toepasselijke naam!), zijn vrouw Laura<br />

(Penelope Cruz als bewaker <strong>van</strong> <strong>de</strong> zakelijke belangen),<br />

zijn moe<strong>de</strong>r Adalgisa (Daniela Piperno als echte Italiaanse<br />

mamma), maîtresse Lina Lardi (Shailene Woodley)<br />

en zoon Piero (Piero Ferrari is nu vice-presi<strong>de</strong>nt <strong>van</strong> het<br />

merk), zweeft over <strong>de</strong>ze biografieverfilming ook <strong>de</strong> geest<br />

<strong>van</strong> Enzo’s eerste zoon Dino, die in 1956 overleed.<br />

Het dubbelleven <strong>van</strong> Enzo Ferrari, het geheim rond zijn<br />

verborgen maîtresse en zoon, <strong>de</strong> impact <strong>van</strong> <strong>de</strong> dood<br />

<strong>van</strong> zijn eerste zoon op hem en <strong>de</strong> financiële zorgen die<br />

voorafgingen aan het succes <strong>van</strong> het huis: dat alles wordt<br />

fijn geëvoceerd door <strong>de</strong> tachtigjarige Amerikaanse regisseur<br />

Michael Mann. Zo ook <strong>de</strong> ont<strong>de</strong>kking <strong>van</strong> Ferrari’s<br />

verborgen zoon door zijn vrouw Laura… Tot zover <strong>de</strong> privéverhaallijn<br />

in <strong>de</strong> film.<br />

ste <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> race raakte <strong>de</strong> Portago tegen hoge snelheid<br />

met zijn linkervoorband een kleine mijlpaal in het<br />

mid<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> weg. De film toont het tafereel in slow<br />

motion. De band barstte en <strong>de</strong> auto raakte <strong>de</strong> controle<br />

kwijt. <strong>Een</strong> moment <strong>van</strong> afschuw volg<strong>de</strong>: tien toeschouwers,<br />

waaron<strong>de</strong>r vier kin<strong>de</strong>ren, <strong>de</strong> Portago zelf – wiens<br />

romp <strong>van</strong> <strong>de</strong> rest <strong>van</strong> zijn lichaam werd afgerukt – en<br />

zijn Amerikaanse teamgenoot Edmund Nelson, stierven<br />

ter plekke. Het was een tragedie die <strong>de</strong> wedstrijd in zijn<br />

oorspronkelijke vorm voor al<strong>tijd</strong> zou annuleren.<br />

Koste wat het kost winnen<br />

Vóór het evenement had<strong>de</strong>n zijn schul<strong>de</strong>isers Ferrari<br />

dui<strong>de</strong>lijk gemaakt dat hij koste wat het kost <strong>de</strong> Mille<br />

Miglia moest winnen om zo <strong>de</strong> reputatie en financiën<br />

<strong>van</strong> het bedrijf te herstellen. De intriges die Enzo Ferrari<br />

gebruikte om ervoor te zorgen dat elk <strong>van</strong> zijn coureurs<br />

beter presteer<strong>de</strong> dan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> zijn team en<br />

zijn rivalen, dreven ongetwijfeld een persoonlijkheid als<br />

<strong>de</strong> Portago ertoe om al het mogelijke te doen om te winnen,<br />

zelfs met gevaar voor eigen leven.<br />

Deze verhaallijnen wer<strong>de</strong>n trouw overgenomen uit het<br />

boek dat <strong>de</strong> film inspireer<strong>de</strong>. In Enzo Ferrari - The Man<br />

and the Machine, gepubliceerd in 1991, citeert auteur<br />

Brock Yates <strong>de</strong> Belg Olivier Gen<strong>de</strong>bien, die Ferrari’s tactieken<br />

illustreert opdat zijn coureurs elkaar voortdurend<br />

<strong>de</strong> loef zou<strong>de</strong>n afsteken.<br />

1<br />

Intrige en tragedie<br />

Aan <strong>de</strong> kant <strong>van</strong> <strong>de</strong> Scu<strong>de</strong>ria – <strong>de</strong> renstal – zijn <strong>de</strong> hoofdpersonages<br />

<strong>de</strong> Spaanse coureur Alfonso <strong>de</strong> Portago (gespeeld<br />

door Gabriel Leon) en <strong>de</strong> Italiaanse Piero Taruffi<br />

(Patrick Dempsey). Deze laatste zou in 1957 <strong>de</strong> tragische<br />

Mille Miglia in Brescia winnen, voor zijn teamgenoten,<br />

<strong>de</strong> Duitse Wolfgang von Trips (Wyatt Carnel) en <strong>de</strong> Belgische<br />

Olivier Gen<strong>de</strong>bien (Brett Smrz).<br />

Hoewel het niet meteen in <strong>de</strong> film wordt vermeld, was er<br />

nog een Belgische naam betrokken bij Ferrari’s <strong>de</strong>elname<br />

aan die race: ban<strong>de</strong>nfabrikant Englebert.<br />

Tij<strong>de</strong>ns een tankcontrole in Bologna merkte een monteur<br />

op dat <strong>de</strong> linkervoorband <strong>van</strong> <strong>de</strong> Portago contact<br />

had gehad met een <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> carrosserie. De onstuimige<br />

en getalenteer<strong>de</strong> <strong>nieuwe</strong>ling in <strong>de</strong>ze koers weiger<strong>de</strong><br />

echter om <strong>de</strong> ban<strong>de</strong>n <strong>van</strong> zijn Tipo 335 S te verwisselen,<br />

dit om <strong>tijd</strong> te winnen, vooral ten opzichte <strong>van</strong> zijn<br />

teamgenoten en <strong>de</strong> rivaliseren<strong>de</strong> Maserati’s. In het laat-<br />

© Belga Image<br />

1. Enzo Ferrari in het echt, met<br />

zoals vaak een donkere bril om<br />

zijn ogen te verbergen.<br />

2. Adam Driver, getransformeerd<br />

voor <strong>de</strong> rol <strong>van</strong> Enzo Ferrari,<br />

die zowel een privé-dubbelleven<br />

als een compromisloos<br />

professioneel leven leid<strong>de</strong>.<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

50


© Lorenzo Sisti<br />

DE BELGISCHE COUREUR<br />

OLIVIER GENDEBIEN WAS<br />

GOED OP DE HOOGTE VAN<br />

FERRARI’S TACTIEKEN OM ERVOOR<br />

TE ZORGEN DAT ZIJN COUREURS<br />

ELKAAR STEEDS OVERTROFFEN.<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

51


1<br />

Enzo en <strong>de</strong> prinses<br />

Brock Yates vertelt ook hoe <strong>de</strong> Belgische Englebert-ban<strong>de</strong>n<br />

gebruikt wer<strong>de</strong>n op auto’s <strong>van</strong> <strong>de</strong> Scu<strong>de</strong>ria<br />

Ferrari. Volgens zijn bronnen had Pirelli besloten om<br />

zijn betrokkenheid bij <strong>de</strong> autosport te min<strong>de</strong>ren. In die<br />

<strong>tijd</strong> waren er onbevestig<strong>de</strong> geruchten dat <strong>de</strong>fecte ban<strong>de</strong>n<br />

een ongeluk en <strong>de</strong> dood <strong>van</strong> Alberto Ascari in 1955<br />

had<strong>de</strong>n veroorzaakt, tij<strong>de</strong>ns een onaangekondig<strong>de</strong> test<br />

op Monza met <strong>de</strong> Ferrari 750 Monza <strong>van</strong> Eugenio Castellotti.<br />

Pirelli had daarom besloten om <strong>de</strong> korting <strong>van</strong><br />

13 tot 25% op <strong>de</strong> prijs <strong>van</strong> ban<strong>de</strong>n voor raceteams af te<br />

schaffen, en zelfs om ban<strong>de</strong>n weg te geven aan grote<br />

klanten zoals Ferrari. De volle prijs of niets. Ferrari beschouw<strong>de</strong><br />

dit als een onvergeeflijke actie. Hij verklaar<strong>de</strong><br />

onmid<strong>de</strong>llijk dat hij nooit meer een Pirelli-band op een<br />

Ferrari zou monteren (wat natuurlijk weer snel vergeten<br />

was) en dat hij op zoek zou gaan naar een buitenlandse<br />

fabrikant.<br />

Maar wie? Merce<strong>de</strong>s-Benz was <strong>de</strong> belangrijkste klant<br />

<strong>van</strong> het Duitse Continental. Dunlop was chauvinistisch<br />

en weiger<strong>de</strong> ban<strong>de</strong>n te leveren aan om het even wie<br />

niet British was. Michelin was niet geïnteresseerd in een<br />

samenwerking met een Italiaanse rivaal, en Firestone,<br />

<strong>de</strong> enige Amerikaanse ban<strong>de</strong>nfabrikant, was niet in<br />

staat om op <strong>tijd</strong> raceban<strong>de</strong>n te ontwikkelen.<br />

Dit is waar prinses Lilian <strong>de</strong> Réthy, <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> vrouw<br />

<strong>van</strong> koning Leopold III en een ou<strong>de</strong> vriendin <strong>van</strong> Ferrari,<br />

haar intre<strong>de</strong> <strong>de</strong>ed in het verhaal. Dankzij haar connecties<br />

kon Enzo Ferrari een langetermijncontract afsluiten<br />

met <strong>de</strong> Belgische firma Englebert. Nog steeds volgens<br />

Brock Yates, zou het zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> tussenkomst <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

prinses niet onwaarschijnlijk zijn geweest dat Ferrari<br />

een <strong>van</strong> zijn vele dreigementen om te stoppen met racen<br />

werkelijk had moeten uitvoeren.<br />

manipulatief personage dat ongetwijfeld wat innerlijk<br />

leed verbergt. De door overwinningen geobse<strong>de</strong>er<strong>de</strong><br />

tiran toon<strong>de</strong> zich – naar buiten toe, tenminste – onverschillig<br />

tegenover <strong>de</strong> dood en het leed <strong>van</strong> an<strong>de</strong>ren, en<br />

had weinig op met <strong>de</strong> regels die het maatschappelijke<br />

leven gemakkelijker maken. Michael Mann laat Ferrari<br />

er mooier uitzien dan hij was, maar zijn elegantie komt<br />

goed tot uiting. Gefascineerd door het verstrijken <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>tijd</strong>, zowel tij<strong>de</strong>ns het racen als in het ‘gewone’ leven,<br />

verschijnt Ferrari’s horloge in verschillen<strong>de</strong> shots,<br />

zon<strong>de</strong>r dat het merk evenwel herkenbaar is (in tegenstelling<br />

tot een <strong>van</strong> <strong>de</strong> chronografen die tij<strong>de</strong>ns raceproeven<br />

wordt gebruikt, waarop <strong>de</strong> merknaam Omega<br />

prijkt). Zorgvuldige kledingkeuzes en een dagelijks bezoek<br />

aan <strong>de</strong> barbier maakten <strong>de</strong>el uit <strong>van</strong> Enzo Ferrari’s<br />

ochtendroutine, net als een bloemrijk bezoek aan het<br />

graf <strong>van</strong> zijn zoon. De regisseur was er ook op gebrand<br />

om trouw te blijven aan het uiterlijk <strong>van</strong> <strong>de</strong> locaties, sets,<br />

kostuums en auto’s.<br />

De binnenplaats <strong>van</strong> het huis <strong>van</strong> Maranello werd i<strong>de</strong>ntiek<br />

nagebouwd, en <strong>de</strong> stuntauto’s die aan <strong>de</strong> races<br />

2<br />

3<br />

Mooier dan in het echt<br />

In <strong>de</strong>ze meer dan twee uur duren<strong>de</strong> film speelt <strong>de</strong><br />

Amerikaanse acteur Adam Driver (°1983), gemetamorfoseerd<br />

tot een 59-jarige Enzo Ferrari, een elegant en<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

52


EEN BOEK VERTELT<br />

HET VERHAAL VAN<br />

HOE DE BANDEN<br />

VAN FABRIKANT<br />

ENGLEBERT<br />

DANKZIJ DE<br />

TUSSENKOMST<br />

VAN PRINSES<br />

LILIAN DE RÉTHY<br />

OP AUTO’S VAN<br />

DE SCUDERIA<br />

FERRARI WERDEN<br />

GEMONTEERD.<br />

<strong>de</strong>elnemen zijn getrouwe replica’s <strong>van</strong> <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>llen<br />

<strong>van</strong> weleer: Scaglietti’s Testarossa, Fantuzzi’s Maserati,<br />

Jaguar Type D, Merce<strong>de</strong>s 300 SL’s... Alleen <strong>de</strong> Maserati<br />

450 S <strong>van</strong> Pink Floyd-drummer Nick Mason is authentiek<br />

in <strong>de</strong> film.<br />

Racen in <strong>de</strong> film<br />

Autosport is een verre <strong>van</strong> ondankbaar on<strong>de</strong>rwerp in<br />

<strong>de</strong> bioscoop: The Big Wheel (Edward Ludwig - 1949), Un<br />

Homme et une Femme (Clau<strong>de</strong> Lelouch - 1966), Grand<br />

Prix (John Frankenheimer - 1966), Le Mans (Lee H. Katzin<br />

- 1971), Driven (Renny Harlin - 2001) en Rush (Ron<br />

Howard - 2013) ken<strong>de</strong>n allemaal een groot succes.<br />

Momenteel wordt ook een film gedraaid over Formule<br />

1, geregisseerd door Joseph Kosinski voor Apple, met<br />

Brad Pitt in <strong>de</strong> hoofdrol en geproduceerd door een zekere…<br />

Lewis Hamilton. In afwachting <strong>van</strong> die release zal<br />

Ferrari onze kijklust zeker opwekken. n<br />

1. Enzo Ferrari, Prinses Lilian <strong>de</strong><br />

Réthy en Koning Leopold III… of<br />

hoe Belgische ban<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Ferrari<br />

racewagens uitrustten.<br />

2. <strong>Een</strong> vrouw, een minnares, een<br />

verborgen zoon, een overle<strong>de</strong>n<br />

zoon… en een eenzame zakenman.<br />

3. <strong>Een</strong> bezoek aan het graf<br />

<strong>van</strong> zijn zoon Dino maakte<br />

<strong>de</strong>el uit <strong>van</strong> Enzo Ferrari’s<br />

ochtendroutine.<br />

4. Piero Ferrari <strong>van</strong>daag. De<br />

verborgen zoon die vicepresi<strong>de</strong>nt<br />

<strong>van</strong> het bedrijf werd,<br />

hier op <strong>de</strong> première <strong>van</strong> <strong>de</strong> film<br />

op het Filmfestival <strong>van</strong> Venetië.<br />

4<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

53


1<br />

ZIJN GROTE<br />

WIJNDIVERSITEIT DANKT<br />

VAL DE LOIRE AAN ZIJN<br />

LIGGING LANGS DE<br />

LANGSTE RIVIER VAN<br />

FRANKRIJK.<br />

© Ben Herremans<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

54


GASTRONOMIE<br />

DE LOIRE IN HET GLAS<br />

Diversiteit troef. Geen enkele wijnstreek ter wereld bevat evenveel verschillen<strong>de</strong> kleuren<br />

en smaken als <strong>de</strong> Val <strong>de</strong> Loire (of het Loiredal). Van Angers over Saumur naar<br />

Tours nam <strong>Miles</strong> enkele steekproeven. Heel wat smaakte naar meer.<br />

Ben Herremans<br />

“In één woord? Ingewikkeld.” Zo typeert<br />

sommelier Kenzo Lauwereins<br />

het wijngebied Val <strong>de</strong> Loire. Lauwereins<br />

werd dit jaar uitgeroepen tot<br />

Beste Sommelier <strong>van</strong> West-Vlaan<strong>de</strong>ren.<br />

Hij geeft advies en vult <strong>de</strong><br />

glazen in restaurant Vlass in Mid<strong>de</strong>lkerke.<br />

“Complex maar zeker ook<br />

boeiend <strong>van</strong>wege <strong>de</strong> grote variatie. Overwegend<br />

gaat het om het frisse, toegankelijke wijnen met<br />

talloze combinatiemogelijkhe<strong>de</strong>n. Wijnen waarmee<br />

je kan spelen, je kan <strong>de</strong> klassieke keuzes wat<br />

verlaten. Aan <strong>de</strong> Loire verschenen heel wat <strong>nieuwe</strong>,<br />

jonge wijnbouwers die met mo<strong>de</strong>rne technieken<br />

werken.”<br />

Die grote diversiteit dankt Val <strong>de</strong> Loire aan zijn ligging<br />

langs <strong>de</strong> langste rivier <strong>van</strong> Frankrijk. De Loire<br />

vloeit over 1012 kilometer <strong>van</strong> Oost-Frankrijk naar<br />

<strong>de</strong> Atlantische Oceaan. On<strong>de</strong>rweg tekenen we een<br />

grote verschei<strong>de</strong>nheid in grondsoorten en microklimaten<br />

op. Val <strong>de</strong> Loire beslaat 42.000 hectare<br />

wijngaar<strong>de</strong>n. Ze wor<strong>de</strong>n bewerkt door 2700 wijnbouwers<br />

die 37 procent witte wijn produceren, 30<br />

procent ro<strong>de</strong>, 20 procent rosé en 13 procent schuimen<strong>de</strong>.<br />

De wijnen komen voort uit maar liefst 24<br />

verschillen<strong>de</strong> druivenrassen. De zeven belangrijkste:<br />

chenin, cabernet franc, sauvignon blanc, melon<br />

<strong>de</strong> Bourgogne, chardonnay, gamay, grolleau.<br />

Achthon<strong>de</strong>rd kilometer aan wijnroutes doorkruisen<br />

<strong>de</strong> Val <strong>de</strong> Loire. Kiezen is verliezen, hoewel… <strong>Miles</strong><br />

wordt overal gastvrij ont<strong>van</strong>gen. België is dan ook<br />

een belangrijk exportgebied. In 2022 werd 55.973<br />

hectoliter Loirewijn naar ons land uitgevoerd. De<br />

top drie: 1. Rosé d’Anjou & Cabernet d’Anjou; 2. Musca<strong>de</strong>t;<br />

3. Crémant <strong>de</strong> Loire.<br />

1. De wijnen <strong>van</strong> Val <strong>de</strong> Loire<br />

ontstaan uit 24 verschillen<strong>de</strong><br />

druivenrassen.<br />

2. Wijnen uit <strong>de</strong> Loirestreek zijn<br />

doorgaans fris en toegankelijk,<br />

maar <strong>de</strong>ze flessen zijn nog een<br />

goed bewaard geheim…<br />

<strong>Een</strong> halfuurtje met <strong>de</strong> wagen <strong>van</strong> Angers, tussen<br />

<strong>de</strong> Loire en <strong>de</strong> Layon, ligt dit domein in Saint-Aubin-<strong>de</strong>-Luigné,<br />

in een park <strong>van</strong> 4 hectaren en met<br />

een uitzicht dat 35 kilometer ver strekt – zijn naam<br />

heeft Château <strong>de</strong> Bellevue alvast niet gestolen.<br />

Sinds 1894 is het eigendom <strong>van</strong> het geslacht Tijou<br />

– Anne en Hervé behoren tot <strong>de</strong> vijf<strong>de</strong> generatie.<br />

Met een mix <strong>van</strong> traditie en mo<strong>de</strong>rniteit verbouwen<br />

ze op hun wijngaar<strong>de</strong>n (35 ha) wijn uit acht<br />

druivensoorten, met drie verschillen<strong>de</strong> terroirs. We<br />

proeven een prima Savennières ‘Eclat <strong>de</strong> Schiste’<br />

uit 2020, waarmee het huis een Médaille d’Argent<br />

Vignerons Indépendants 2023 verover<strong>de</strong>. Nog een<br />

prijswinnaar is <strong>de</strong> Coteaux du Layon 1er Cru Chaume,<br />

een schuimwijn die je als aperitief kan inzetten,<br />

maar die als gezel ook roquefortkaas en foie gras<br />

verdraagt.<br />

www.chateau<strong>de</strong>bellevue.fr<br />

LES CAVES DE LA LOIRE<br />

Gloire à la Loire! Zo luidt het <strong>de</strong>vies <strong>van</strong> <strong>de</strong> coöperatie<br />

Les Caves <strong>de</strong> la Loire, met hoofdkwartier in<br />

Brissac-Loire-Aubance. Ze bun<strong>de</strong>lt <strong>de</strong> inspanningen<br />

<strong>van</strong> 161 wijnbouwers op 2200 ha wijngaar<strong>de</strong>n.<br />

Hun wijnen krijgen <strong>de</strong> overkoepelen<strong>de</strong> merknaam<br />

Dumnacus. Dat is <strong>de</strong> Gallische krijger die in het jaar<br />

52 voor Christus <strong>de</strong> stammen in <strong>de</strong> streek <strong>van</strong> Angers<br />

verzamel<strong>de</strong> om het hoofd te bie<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong><br />

Romeinen on<strong>de</strong>r leiding <strong>van</strong> Julius Caesar – een<br />

beetje <strong>de</strong> Franse Ambiorix.<br />

Les Caves <strong>de</strong> la Loire exporteren jaarlijks voor 3 miljoen<br />

euro wijn naar België (waar<strong>van</strong> <strong>de</strong> helft naar<br />

Colruyt). <strong>Miles</strong> nipt aan vier <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze toegankelijke<br />

en schappelijk geprijs<strong>de</strong> wijnen: <strong>de</strong> schuimwijn<br />

CHÂTEAU DE BELLEVUE<br />

2<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

55<br />

© Ben Herremans


DE TOP DRIE VAN DE IN BELGIË VERKOCHTE<br />

LOIREWIJNEN: ROSÉ D’ANJOU & CABERNET<br />

D’ANJOU, MUSCADET EN CRÉMANT DE LOIRE.<br />

Sauvignon Les Anges bij Schenk in Eigenbrakel,<br />

Château <strong>de</strong> Vallagon bij Spar, en bij Colruyt <strong>de</strong> Rosé<br />

d’Anjou en <strong>de</strong> schuimwijn Château <strong>de</strong> Valmer.<br />

Maar eerst neemt voorzitter Régis Alcocer <strong>van</strong><br />

Les Caves <strong>de</strong> la Loire ons mee naar <strong>de</strong> vendange<br />

(of druivenoogst) op <strong>de</strong> wijngaar<strong>de</strong>n. Roemeense<br />

plukkers schei<strong>de</strong>n gezon<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> hete<br />

julimaand verbran<strong>de</strong> druiven. Met Alcocer ontspint<br />

zich een gesprek over biologische wijnbouw. “Het<br />

bewustzijn en <strong>de</strong> inspanningen zijn enorm. Bij <strong>de</strong><br />

omschakeling is een tij<strong>de</strong>lijk dalend economisch<br />

ren<strong>de</strong>ment echter onvermij<strong>de</strong>lijk. Niet elke wijnbouwer<br />

heeft <strong>de</strong> financiële reserves om dat te overbruggen.”<br />

https://caves<strong>de</strong>laloire.com<br />

CHÂTEAU LE PRIEURÉ,<br />

CHÂTEAU DE TARGÉ<br />

kalkrots. Het wijnhuis werd opgericht in 1864. Alfred<br />

Gratien kocht een stuk grond in Saumur, dat<br />

bekend stond als Le Petit Puy – een heuvel met<br />

daarin kilometerslange mijnschachten als gevolg<br />

<strong>van</strong> kalksteenwinning, al <strong>van</strong>af <strong>de</strong> 12e eeuw. In<br />

1874 sloot Albert Jean Meyer, een wijnkenner uit<br />

<strong>de</strong> Elzas, zich aan. Hij kreeg het bedrijf in 1885 in<br />

han<strong>de</strong>n na het overlij<strong>de</strong>n <strong>van</strong> Alfred Gratien, en<br />

met <strong>de</strong> goedkeuring <strong>van</strong> diens weduwe. In <strong>de</strong> grot<br />

wordt dit verhaal verteld en ook – aan <strong>de</strong> hand <strong>van</strong><br />

ou<strong>de</strong> toestellen – dat <strong>van</strong> <strong>de</strong> wijnverwerking. Intussen<br />

werd het familiebedrijf overgenomen door<br />

het Duitse Henkell & Co. De Gratien & Meyer Cuvée<br />

Flamme d’Or <strong>van</strong> 2016, een crémant <strong>de</strong> Loire, weet<br />

ons absoluut te bekoren.<br />

www.gratienmeyer.com<br />

1. De hitte in <strong>de</strong> maand juli<br />

heeft een <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> druiven<br />

verbrand.<br />

2. <strong>Een</strong> bezoek aan <strong>de</strong><br />

wijnkel<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> Gratien &<br />

Meyer is in meer<strong>de</strong>re opzichten<br />

educatief.<br />

3. Lessen in geschie<strong>de</strong>nis in <strong>de</strong><br />

wijnkel<strong>de</strong>r <strong>van</strong> Gratien & Meyer:<br />

zo werd hier vroeger gewerkt.<br />

1<br />

<strong>Een</strong> wijntrip langs <strong>de</strong> Loire zon<strong>de</strong>r een kasteelbezoek<br />

is als een café zon<strong>de</strong>r bier. Het 12e-eeuwse<br />

Château Le Prieure biedt <strong>van</strong>uit <strong>de</strong> hoogte uitzon<strong>de</strong>rlijke<br />

uitzichten op <strong>de</strong> Loire in <strong>de</strong> buurt <strong>van</strong> Saumur.<br />

Het kasteel, met luxueuze kamers, ruime terrassen<br />

en gigantische glaspartijen, geeft on<strong>de</strong>rdak<br />

aan het gastronomische restaurant Castellane.<br />

Daar begeleidt Paul Pisani-Ferry het diner met<br />

wijnen <strong>van</strong> zijn eigen domein: Château <strong>de</strong> Targé.<br />

In 2017 nam hij het over <strong>van</strong> zijn va<strong>de</strong>r Édouard.<br />

Sinds 2020 zijn <strong>de</strong> wijngaar<strong>de</strong>n, die zich over 24<br />

ha uitstrekken rond een vroeger jachthuis <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

persoonlijke secretarissen (on<strong>de</strong>r wie voorou<strong>de</strong>r<br />

Edgard Pisani) <strong>van</strong> Louis XIV en Louis XV, bio-gecertifieerd.<br />

Paul vertegenwoordigt <strong>de</strong> veertien<strong>de</strong><br />

generatie. Hij <strong>de</strong>ed ervaring op in on<strong>de</strong>r meer Argentinië,<br />

Californië (VS) en Zuid-Afrika. Hij pleit voor<br />

“zo weinig mogelijk toevoegen”, en ziet hoe <strong>de</strong> wijn<br />

zich verwij<strong>de</strong>rt <strong>van</strong> <strong>de</strong> tafel, want “slechts een <strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> wijnen wordt nog bij het eten geconsumeerd”.<br />

Tufsteen beheerst <strong>de</strong> kalkachtige bo<strong>de</strong>m op <strong>de</strong><br />

hoogvlakte <strong>van</strong> Parnay, en verankert zich dan ook<br />

in <strong>de</strong> smaak <strong>van</strong> <strong>de</strong> wijnen. Pisani schenkt eerst een<br />

Les Fresnettes uit 2019 uit, en daarna een Clos Saint<br />

Père uit 2021, <strong>van</strong> waaruit die wijnen verhuizen naar<br />

ons geheugen wegens onvergetelijk goed!<br />

https://www.prieure.com<br />

http://www.chateau<strong>de</strong>targe.fr<br />

GRATIEN & MEYER<br />

Bij (wijn)kel<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>nkt een mens aan afdalingen,<br />

maar voor die <strong>van</strong> Gratien & Meyer gaat <strong>de</strong> lift <strong>van</strong>uit<br />

<strong>de</strong> boetiek annex proefruimte naar boven: <strong>de</strong><br />

kel<strong>de</strong>rs bevin<strong>de</strong>n zich immers in een gigantische<br />

© Ben Herremans<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

56


engt Kathleen werk <strong>van</strong> jonge Belgische kunstenaars<br />

naar een bre<strong>de</strong>r publiek – én naar <strong>de</strong> etiketten op haar<br />

wijnflessen.<br />

Kathleen Van <strong>de</strong>n Berghe zweert bij een ecologische,<br />

biodynamische aanpak. “Hoera!” voor alle wijnen die<br />

ze tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> <strong>de</strong>gustatie serveer<strong>de</strong>. Haar L’Oeuvre <strong>de</strong><br />

Suron<strong>de</strong> mag ze een masterpiece noemen, en ronduit<br />

verbluffend zijn haar Bulles <strong>de</strong> Minière, vooral in <strong>de</strong><br />

sprankelen<strong>de</strong> ro<strong>de</strong> versie. “<strong>Een</strong> beetje mijn uitvinding…<br />

ik ben er trots op”, zegt ze. “Het is een atypische wijn<br />

voor <strong>de</strong>ze streek, maar we wil<strong>de</strong>n absoluut een ro<strong>de</strong><br />

wijn. Sommeliers lachen er eerst mee, maar eens ze<br />

hem hebben geproefd, willen ze niets an<strong>de</strong>rs meer<br />

presenteren.” Over sommeliers gesproken: Belgische<br />

restaurants die nog een goe<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssertwijn op hun kaart<br />

wensen, hoeven niet ver<strong>de</strong>r te zoeken dan <strong>de</strong> Quarts<br />

<strong>de</strong> Chaume.<br />

www.chateau<strong>de</strong>miniere.com<br />

© Ben Herremans / © Sopexa<br />

2<br />

CHAMPALOU<br />

In Vouvray ont<strong>van</strong>gt moe<strong>de</strong>r Cathérine Champalou <strong>de</strong><br />

gasten, terwijl dochter Céline het wijndomein (25 ha)<br />

runt, en va<strong>de</strong>r Didier kookt. Cathérine behoort tot <strong>de</strong><br />

twaalf<strong>de</strong> generatie <strong>van</strong> wijnbouwers in Vouvray, Didier<br />

tot <strong>de</strong> zes<strong>de</strong> generatie <strong>van</strong> wijnbouwers in Poitou. Zodra<br />

Céline in 2006 haar wereldreis (Nieuw-Zeeland,<br />

Zuid-Afrika, Corsica, Languedoc, Canada) had afgerond,<br />

geschied<strong>de</strong> <strong>de</strong> generatieovergang gelei<strong>de</strong>lijk en soepel,<br />

tot dochterlief het domein in 2012 volledig overnam.<br />

“Ik wil<strong>de</strong> niet dat mijn kin<strong>de</strong>ren meemaakten wat mij<br />

overkwam”, vertelt Cathérine. “Mijn ou<strong>de</strong>rs gaven hun<br />

wijndomein aan mijn broer, ik greep er helemaal naast.<br />

Dat heeft me wel sterker gemaakt.” De an<strong>de</strong>re dochter,<br />

Virginie, ver<strong>de</strong>elt <strong>de</strong> Champalou-wijnen <strong>van</strong>uit Lon<strong>de</strong>n.<br />

Chenin blanc is hier koning en toont zich een druif met<br />

veel mogelijkhe<strong>de</strong>n: droog, zoet, sprankelend. Elke wijn<br />

die Cathérine schenkt, heeft gastronomische allure<br />

dankzij een rijke smaak en een prachtige balans. <strong>Miles</strong><br />

besluit één fles mee te nemen voor het thuisfront, en<br />

kiest voor Le Portail. n<br />

www.champalou.com<br />

CHÂTEAU MINIÈRE<br />

België boven. In Ingran<strong>de</strong>s-<strong>de</strong>-Touraine leeft <strong>de</strong> Gentse<br />

burgerlijk ingenieur Kathleen Van <strong>de</strong>n Berghe haar passies<br />

uit: ou<strong>de</strong> pan<strong>de</strong>n renoveren, wijn, kunst en natuur.<br />

Wellicht wordt ze over een jaar <strong>de</strong> eerste vrouwelijke<br />

Master of Wine in België… Het 16e-eeuwse Château <strong>de</strong><br />

Minière lag er verwaarloosd bij en lever<strong>de</strong> flauwe wijn<br />

toen Kathleen en haar man Sigurd Mareels het in 2010<br />

aankochten. Nu is het omgevormd tot paradijselijk verblijf.<br />

Het startte wat stroef. Het echtpaar botste op bemoeienissen<br />

tot zelfs vijandigheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> lokale gemeenschap,<br />

en het pen<strong>de</strong>len tussen België en Frankrijk was<br />

(en is) niet al<strong>tijd</strong> een pretje. Aan <strong>de</strong> 29 ha wijngaard <strong>van</strong><br />

Château <strong>de</strong> Minière voeg<strong>de</strong> Kathleen in 2016 een twee<strong>de</strong><br />

project toe, het kleinere (6 ha) domein Château <strong>de</strong><br />

Suron<strong>de</strong>. Daar installeer<strong>de</strong> ze in 2018 een kunstenaarsresi<strong>de</strong>ntie.<br />

Samen met curator Sven Van<strong>de</strong>rstichelen en<br />

als lid <strong>van</strong> Arure, een vzw die betaalbare kunst promoot,<br />

3<br />

© Ben Herremans<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

57


GASTRONOMIE<br />

HET ZILTE VAN DE ZEE<br />

Gelukkig vallen Kerstmis en Nieuwjaar in <strong>de</strong> winter.<br />

An<strong>de</strong>rs moesten we die feesten misschien zon<strong>de</strong>r oesters vieren.<br />

Ben Herremans<br />

Aan boord <strong>van</strong> <strong>de</strong> YE 84 wer<strong>de</strong>n<br />

op 28 september uit <strong>de</strong> Oosterschel<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> eerste oesters<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>nieuwe</strong> oogst opgevist.<br />

Daarmee is het oesterseizoen<br />

geopend, een start die elk<br />

jaar traditioneel geschiedt, en<br />

niet toevallig in Yerseke: in dit<br />

Zeeuwse dorpje bevindt zich Roem <strong>van</strong> Yerseke, het<br />

enige schelpdierenbroedhuis (of hatchery) <strong>van</strong> Ne<strong>de</strong>rland.<br />

“Hier controleren we <strong>de</strong> oesterlarfjes op hun kwaliteit,<br />

en kweken ze op tot broed- of baby-oesters”,<br />

vertelt Nienke Bakker <strong>van</strong> Roem <strong>van</strong> Yerseke. “Zo<br />

hou<strong>de</strong>n we <strong>de</strong> oesterpopulaties in stand. <strong>Een</strong> oester<br />

produceert jaarlijks wel 50 miljoen eitjes, maar<br />

slechts 0,01 procent<br />

daar<strong>van</strong> groeit in <strong>de</strong><br />

natuur uit tot een<br />

volwassen dier. Dus is<br />

het goed dat we ze een<br />

handje helpen. Het is<br />

een <strong>de</strong>licate oefening.<br />

We waken over <strong>de</strong><br />

opwaartse stroming in<br />

<strong>de</strong> bassins en optimaliseren<br />

<strong>de</strong> algenvoeding<br />

voor <strong>de</strong> oesters.”<br />

Van nature zijn oesters een echt winterproduct. Ze<br />

pronken als <strong>de</strong>licatesse op menige feesttafel tij<strong>de</strong>ns<br />

het ein<strong>de</strong>jaar. Het oesterseizoen duurt acht maan<strong>de</strong>n:<br />

<strong>van</strong> september tot april, of alle maan<strong>de</strong>n met<br />

een ‘r’. De datum <strong>van</strong> 28 september zou je dus laat<br />

kunnen noemen om het seizoen te openen, maar<br />

voor sommige waarnemers kwam <strong>de</strong> opening zelfs<br />

nog te vroeg. “Het schuift op”, geeft Nienke Bakker<br />

toe. “Oesters planten zich voort in warm water, en<br />

door <strong>de</strong> klimaatveran<strong>de</strong>ring blijft het water langer<br />

warm.” De voortplantingscellen vormen een witte<br />

brei op <strong>de</strong> oester, ze ‘melkt’. Niet alleen ogen oesters<br />

op dat moment onappetijtelijk papperig, ze smaken<br />

dan ook vet.<br />

DRIE KEER KAUWEN<br />

LEG ZE OP EEN BED<br />

VAN GROF ZEEZOUT<br />

OF ALGEN, MAAR<br />

SERVEER OESTERS<br />

NIET OP IJS.<br />

Het leven is te kort om slechte oesters te eten. Maar<br />

behalve lekker zijn oesters ook nuttig en gezond. In<br />

hun biotoop filteren ze water (40 liter per dag), slaan<br />

koolstof op, bouwen riffen, bie<strong>de</strong>n plek aan veel<br />

soorten ongewervel<strong>de</strong>n<br />

en vissen. Ze bevatten<br />

bijna geen vet, weinig<br />

calorieën (80 kcal/100<br />

gram), zitten vol met vitamines<br />

en mineralen,<br />

antioxidanten, ijzer, jodium,<br />

zink, magnesium<br />

en proteïnen.<br />

Je moet er wel op bijten:<br />

een oester meteen en<br />

geheel doorslikken is not done. Dump <strong>de</strong> inhoud<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> schelp in je mond, zodat vloeistof en oester<br />

zich met elkaar vermengen. Drie keer kauwen<br />

is i<strong>de</strong>aal om alle smaken vrij te maken. Liever geen<br />

tabasco, vinaigrette of citroensap: puur proeven,<br />

© RCA<br />

1<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

58


an<strong>de</strong>rs ont<strong>de</strong>k je <strong>de</strong> laven<strong>de</strong>l- of komkommeraroma’s<br />

niet en achterhaal je niet of je oester ziltig,<br />

fris, zoet, romig, kruidig of mineraal smaakt. Er bestaan<br />

vele smaakschakeringen. Vaak opgeteken<strong>de</strong><br />

omschrijvingen zijn: ‘het zilte <strong>van</strong> <strong>de</strong> zee’, ‘een koperen<br />

nasmaak’, ‘een zoete toets <strong>van</strong> meloen’.<br />

De smaak <strong>van</strong> <strong>de</strong> oester wordt bepaald door het<br />

water waarin hij wordt gekweekt – <strong>de</strong> meroir, zoals<br />

<strong>de</strong> terroir voor wijnen. Zeeuwse oesters hebben een<br />

lichtzoete, fruitige smaak door het lage zoutgehalte<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Oosterschel<strong>de</strong>.<br />

Bij een platte oester proef je eerst zoet, dan breekt<br />

<strong>de</strong> zilte smaak door, om te eindigen met een nootachtige<br />

toets die in <strong>de</strong> mond blijft hangen. De<br />

creuse (hollere vorm) heeft een veel specifiekere<br />

smaak, afhankelijk <strong>van</strong> zijn groeiplaats. In een holle<br />

oester uit <strong>de</strong> Oosterschel<strong>de</strong> proef je <strong>de</strong> zee, terwijl<br />

die uit het Grevelingenmeer romiger smaakt. Hof<br />

<strong>van</strong> Cleve serveert louter oesters uit het Grevelingenmeer<br />

<strong>van</strong>wege het iets min<strong>de</strong>r brak water<br />

daar.<br />

© Mieke Florizoone<br />

2<br />

PUUR OF ANDERS<br />

Tussen twee haakjes: oesters mogen nu als een<br />

luxeproduct gel<strong>de</strong>n, vroeger betrof het goedkope<br />

streetfood. Ze wer<strong>de</strong>n nog net niet als afval<br />

beschouwd en voor weinig geld verkocht aan havenarbei<strong>de</strong>rs<br />

en vissers. Dat gebeur<strong>de</strong> op straat in<br />

erbarmelijke hygiënische omstandighe<strong>de</strong>n. Vandaar<br />

<strong>de</strong> gewoonte om ze met citroen (of azijn) te<br />

overgieten.<br />

Aanverwante gewoonten bestaan nog al<strong>tijd</strong>.<br />

Beken<strong>de</strong> toevoegingen zijn vers citroensap, zwarte<br />

peper of een scheutje ro<strong>de</strong> azijn met stukjes sjalot<br />

(sauce mignonette). Voor <strong>de</strong> hand ligt ook <strong>de</strong> combinatie<br />

met champagne (oesters als het perfecte<br />

aperitiefhapje) of witte wijn. Avontuurlijker aangeleg<strong>de</strong><br />

personen kiezen dan weer voor een begeleiding<br />

door ro<strong>de</strong> wijn, een authentiek gebrouwen<br />

bier, boerenci<strong>de</strong>r of witte port.<br />

1. Zeeuwse oester met een<br />

ijspastille op basis <strong>van</strong> olijfolie<br />

met sel<strong>de</strong>r en groene appel,<br />

afgewerkt met een crème<br />

<strong>van</strong> gerookte zalm. Signatuur:<br />

Laurent Law, chef <strong>van</strong> Amuzee.<br />

2. Twee in <strong>de</strong> hand, één als<br />

tattoo op <strong>de</strong> arm: oesters zijn<br />

verslavend lekker.<br />

3a & b. Met kou<strong>de</strong> tomaat<br />

in een sausje <strong>van</strong> soja (links)<br />

en gepocheerd in beurre<br />

blanc en prei (rechts): twee<br />

oestergerechten <strong>van</strong> topchef<br />

Thijs Meliefste <strong>van</strong> het<br />

gelijknamige sterrenrestaurant.<br />

© Mieke Florizoone<br />

3a<br />

3b<br />

© Mieke Florizoone<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

59


Diezelf<strong>de</strong> puristen zullen je <strong>van</strong> heiligschennis<br />

beschuldigen, maar je kan oesters ook an<strong>de</strong>rs dan<br />

puur verorberen: gepocheerd, gefrituurd of gegratineerd.<br />

Bij <strong>de</strong> opening <strong>van</strong> het oesterseizoen in<br />

Yerseke trakteer<strong>de</strong> Thijs Meliefste (<strong>van</strong> restaurant<br />

Meliefste – met één Michelinster – in het Zeeuwse<br />

Wolphaartsdijk) op een gepocheer<strong>de</strong> oester in<br />

beurre blanc met prei. “Sinds <strong>de</strong> opening <strong>van</strong> mijn<br />

restaurant staat dit recept op <strong>de</strong> kaart. De oester is<br />

een mooi gastronomisch product, een smaakbom<br />

met veel finesse. De scherpte <strong>van</strong> <strong>de</strong> prei past prima<br />

bij <strong>de</strong> oester en het zuur <strong>van</strong> <strong>de</strong> beurre blanc snijdt<br />

erdoorheen.”<br />

Laurent Law, chef <strong>van</strong> Amuzee in Zeebrugge, vergastte<br />

het gezelschap op een Zeeuwse oester met<br />

een ijspastille op basis <strong>van</strong> olijfolie met sel<strong>de</strong>r en<br />

groene appel, afgewerkt met een crème <strong>van</strong> gerookte<br />

zalm. Zo’n lekkernij lusten we wel!<br />

© RCA<br />

1<br />

1. Zeeuwse oester,<br />

<strong>de</strong> <strong>nieuwe</strong> oogst.<br />

2. Om ze te beschermen<br />

tegen <strong>de</strong> oesterboor<strong>de</strong>r,<br />

een roofslak, wor<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> oesters in mandjes<br />

gehangen.<br />

Puristen eten hun oesters uiteraard… puur natuur,<br />

zo uit <strong>de</strong> schelp en zon<strong>de</strong>r iets erop dat <strong>de</strong> smaak<br />

verhult. Eigenlijk behoor je oesters ook niet op ijs te<br />

serveren, want dan boeten ze in aan smaak. Je legt<br />

ze beter op een bed <strong>van</strong> grove korrels zeezout en/<br />

of algen. En: open ze niet eer<strong>de</strong>r dan maximaal een<br />

uur vooraf, waarbij je het eerste laagje water meteen<br />

uit <strong>de</strong> schelp laat vloeien.<br />

<strong>Een</strong> verse oester eet je uiterlijk tien dagen na verpakkingsdatum.<br />

Ze moet nog gesloten zijn. Staat <strong>de</strong><br />

schelp een beetje open, tik dan op <strong>de</strong> schelp om te<br />

zien of ze zich sluit. Met je nagel of een mespunt kan<br />

je bij een geopen<strong>de</strong> oester nagaan of hij nog een<br />

beetje wijkt als je tegen zijn rand duwt. Want jawel,<br />

rauwe oesters leven nog als je ze opeet.<br />

Over lust gesproken: dat oesters lustopwekkend zou<strong>de</strong>n<br />

zijn, werd wetenschappelijk nog niet bewezen.<br />

Volgens <strong>de</strong> overlevering speel<strong>de</strong> Casanova per dag<br />

niet min<strong>de</strong>r dan vijftig oesters naar binnen. Kwaad<br />

heeft het hem niet gedaan. n<br />

SIZE DOES MATTER<br />

Platte oesters wor<strong>de</strong>n geclassificeerd<br />

met nullen, met een maximum <strong>van</strong> vijf (al<br />

zweert Hof <strong>van</strong> Cleve bij oesters met zes<br />

nullen). Het formaat <strong>van</strong> creuses wordt<br />

uitgedrukt met <strong>de</strong> cijfers 0 tot 5, en dat<br />

laatste is het kleinste kaliber. Hoe groter<br />

en dikker een oester, hoe min<strong>de</strong>r zout hij<br />

smaakt. De nummers 5, 4 en 3 zijn populair<br />

voor rauwe consumptie, 2, 1 en 0 dienen<br />

voor bereidingen.<br />

CASANOVA VERSLOND<br />

NIET MINDER DAN VIJFTIG<br />

OESTERS PER DAG.<br />

© RCA<br />

2<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

60


LEES AUTOGIDS<br />

ELKE DAG!<br />

Surf naar AutoGids.be voor:<br />

Het nieuws uit <strong>de</strong> autosector heet <strong>van</strong> <strong>de</strong> naald<br />

Nog meer tests en reviews<br />

Prijzen en technische gegevens <strong>van</strong> alle <strong>nieuwe</strong> auto’s<br />

Handige tools om zelf jouw belastingen te berekenen<br />

En veel meer…<br />

www.autogids.be<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.


VERZORGING<br />

EEN SCHOONHEIDSINSTITUUT BIJ JE THUIS<br />

Het Amerikaanse cosmeticamerk Nu Skin lanceert een nieuw toestel met innovatieve technologie dat, in combinatie<br />

met zijn anti-ageingproducten, resultaten oplevert die door klinische studies zijn gecertificeerd. Je huis krijgt<br />

daarbij een dubbele functie: boetiek voor <strong>de</strong> verkoop én schoonheidsinstituut voor <strong>de</strong> verzorging. Origineel.<br />

Jules Gevaert<br />

Deze winter lanceert Nu Skin<br />

<strong>de</strong> Ageloc Wellspa iO, een<br />

toestel dat je kan opla<strong>de</strong>n via<br />

een op <strong>de</strong> stroom aangesloten<br />

USB-stekker. In combinatie<br />

met vier cosmetische producten<br />

<strong>van</strong> het merk – Body Polish,<br />

Body Activating Gel, Body<br />

Serum en Dermatic Effects – garan<strong>de</strong>ert het een opmerkelijk<br />

effect op het uitzicht <strong>van</strong> je huid. Klinische<br />

studies bevestig<strong>de</strong>n dit al, samen met gecertificeer<strong>de</strong><br />

‘voor en na’-foto’s die op <strong>de</strong> website te zien zijn.<br />

Let wel, die verbeteringen moet je verdienen! Niet ie<strong>de</strong>reen<br />

zal het geduld hebben om <strong>de</strong> nodige <strong>tijd</strong> te<br />

beste<strong>de</strong>n aan elke verzorging, vooral als je <strong>de</strong>ze meer<strong>de</strong>re<br />

keren per week moet herhalen, of zelfs dagelijks<br />

1<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

62


NIET IEDEREEN HEEFT HET<br />

GEDULD OM EEN VERZORGING<br />

MEERDERE KEREN PER<br />

WEEK, GEDURENDE<br />

ENKELE MINUTEN ÉN OP<br />

VERSCHILLENDE DELEN VAN<br />

HET LICHAAM TOE TE PASSEN.<br />

2<br />

geduren<strong>de</strong> enkele minuten op verschillen<strong>de</strong> <strong>de</strong>len <strong>van</strong><br />

het lichaam.<br />

Gelukkig is er een app die je aanmoedigt: <strong>de</strong> aanbevolen<br />

verzorging wordt in <strong>de</strong>tail uitgelegd op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

conditie <strong>van</strong> je huid en <strong>de</strong> beoog<strong>de</strong> effecten.<br />

De AgeLOC Wellspa iO ziet eruit als een stijlvol vormgegeven<br />

ba<strong>de</strong>endje met grappige metalen bobbels op<br />

zijn buik. Je houdt hem makkelijk vast bij <strong>de</strong> hals, terwijl<br />

<strong>de</strong> kleine bobbels <strong>de</strong> contouren <strong>van</strong> uw lichaam volgen.<br />

De gebruikte technologie gaat <strong>de</strong> intensiteit <strong>van</strong> een<br />

micro-elektrische stroom aanpassen aan <strong>de</strong> geleidbaarheid<br />

<strong>van</strong> je huid. Dit proces helpt het product door<br />

te dringen op <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> lichaamspunten waarmee<br />

het toestel in aanraking komt.<br />

Weldoend en zuinig<br />

NuSkin werd in 1984 opgericht in Provo, Utah (VS), en is<br />

nu een <strong>van</strong> <strong>de</strong> grootste groepen ter wereld voor rechtstreekse<br />

verkoop. De kracht <strong>van</strong> het merk ligt in <strong>de</strong><br />

producten en apparatuur <strong>van</strong> erken<strong>de</strong> kwaliteit en een<br />

goedwerkend distributiesysteem – via adviseurs of via internet.<br />

Sinds 1995 heeft het huis een vestiging in België.<br />

1984. Blake Roney, die net is afgestu<strong>de</strong>erd met een<br />

Business Degree aan <strong>de</strong> Brigham Young University in<br />

Provo, ten zui<strong>de</strong>n <strong>van</strong> Salt Lake City (Utah), staat versteld<br />

<strong>van</strong> een opmerking <strong>van</strong> zijn zus Nedra. Ze beweert dat<br />

veel gangbare cosmetische producten slechts één of<br />

twee heilzame ingrediënten bevatten. De tube of het<br />

potje is voor het grootste <strong>de</strong>el gevuld met oliën, alcohol,<br />

enzovoort, waar<strong>van</strong> <strong>de</strong> meeste onscha<strong>de</strong>lijk, maar<br />

sommige ook scha<strong>de</strong>lijk zijn.<br />

Roney, op dat moment 26 en op zoek naar een originele<br />

carrière, besluit om producten te maken waar<strong>van</strong><br />

álle ingrediënten heilzaam zijn.<br />

Met een beschei<strong>de</strong>n kapitaal in vergelijking met <strong>de</strong><br />

mid<strong>de</strong>len <strong>van</strong> <strong>de</strong> grote namen in <strong>de</strong> sector, maakt <strong>de</strong><br />

ambitieuze jonge zakenman Blake een inventaris op<br />

<strong>van</strong> besparen<strong>de</strong> ingrepen. Goedkope distributie en<br />

reclame wor<strong>de</strong>n verzekerd door directe verkoop, <strong>van</strong><br />

persoon tot persoon. Op die manier blijft er budget<br />

over voor kwalitatieve ingrediënten. <strong>Een</strong> producent in<br />

Arizona stemt ermee in om met hem in zee te gaan.<br />

Nog voor het ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> het jaar 1984 biedt Nu Skin<br />

maar liefst twaalf producten aan die door een paar<br />

hon<strong>de</strong>rd ver<strong>de</strong>lers voor rechtstreekse verkoop aan <strong>de</strong><br />

consument wor<strong>de</strong>n aangebo<strong>de</strong>n.<br />

Integriteit en zakendoen<br />

NuSkin is ontstaan in het land <strong>van</strong> <strong>de</strong> mormonen, waar<br />

een gevoel voor integriteit zijn plaats vindt in zakendoen.<br />

Het bedrijf zegt nog steeds veel te investeren in on<strong>de</strong>rzoek<br />

en ontwikkeling <strong>van</strong> producten <strong>van</strong> <strong>de</strong> hoogste<br />

kwaliteit. Bovendien betaalt het zijn ver<strong>de</strong>lers een eerlijk<br />

loon, en bespaart consumenten <strong>de</strong> kosten <strong>van</strong> productie-infrastructuur,<br />

winkels, tussenpersonen en reclame.<br />

Vandaag staat het merk vooral bekend om zijn Ageloc-lijn,<br />

en ongetwijfeld binnenkort voor <strong>de</strong> <strong>nieuwe</strong><br />

Wellspa iO die speciaal is ontworpen om het uitzicht<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>r wor<strong>de</strong>n<strong>de</strong> huid te verbeteren.<br />

De wereldwij<strong>de</strong> verkoop <strong>van</strong> <strong>de</strong> Ageloc-lijn sinds <strong>de</strong> lancering<br />

in 2008 bedraagt 10 miljard dollar. Niet niks... ■<br />

www.nuskin.com<br />

1. Hier wordt <strong>de</strong> Wellspa<br />

iO gebruikt door een<br />

mo<strong>de</strong>l dat het dui<strong>de</strong>lijk<br />

niet echt nodig heeft om<br />

<strong>de</strong> verou<strong>de</strong>ringseffecten<br />

op <strong>de</strong> huid tegen te gaan.<br />

Toegegeven, u kunt het<br />

apparaat ook gebruiken om<br />

te ontspannen.<br />

2. Het apparaat ziet eruit als<br />

een stijlvol ba<strong>de</strong>endje met<br />

grappige metalen bobbels<br />

op zijn buik. Het bevor<strong>de</strong>rt<br />

<strong>de</strong> diepe indringing <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

producten in <strong>de</strong> huid.<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

63


REIZEN<br />

DE TWEE SEIZOENEN<br />

VAN VAL D’ISÈRE<br />

Steeds meer wintersportlocaties maken hun zomeraanbod aantrekkelijker. <strong>Een</strong> uitstekend<br />

initiatief in afwachting <strong>van</strong> kortere winterseizoenen als gevolg <strong>van</strong> <strong>de</strong> opwarming <strong>van</strong> <strong>de</strong> aar<strong>de</strong>.<br />

Wij bezochten Val d’Isère, op 950 km <strong>van</strong> Brussel, en genoten <strong>van</strong> <strong>de</strong> zomerse hitte terwijl we het<br />

winteraanbod verken<strong>de</strong>n. Dit klein dorp verwelkomt je on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> blaken<strong>de</strong> zon én in <strong>de</strong> sneeuw.<br />

Serge Vanmaercke / Foto’s: Toeristische dienst Val d’Isère<br />

3<br />

1<br />

1. De natuur is <strong>de</strong> belangrijkste<br />

attractie voor zomeractiviteiten<br />

in <strong>de</strong> regio.<br />

2<br />

2. Te voet of per (elektrische) fiets…<br />

op een legendarische plek je<br />

grenzen verleggen!<br />

3. Val d’Isere, een dorp dat actief<br />

blijft nadat <strong>de</strong> sneeuw is gesmolten.<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

64


Op straat en in <strong>de</strong> winkels, cafés en restaurants:<br />

overal is <strong>de</strong> plaatselijke bevolking vrien<strong>de</strong>lijk en<br />

gastvrij. Niet onbelangrijk in Frankrijk.<br />

Les Bronzés font du Ski, een Franse film uit 1979<br />

die zowel in het noor<strong>de</strong>n als in het zui<strong>de</strong>n <strong>van</strong><br />

het land een kleine cultaanhang geniet, is hier<br />

<strong>de</strong>s<strong>tijd</strong>s opgenomen.<br />

Het huis <strong>van</strong> <strong>de</strong> skileraar die in <strong>de</strong> film beroemd<br />

is om zijn instructies voor het planten <strong>van</strong> skistokken, staat er nog steeds,<br />

op een steenworp <strong>van</strong> het 16e-eeuwse kerkje. Dat werd ooit gebouwd op<br />

<strong>de</strong> resten <strong>van</strong> een 11e-eeuwse kapel. We bevin<strong>de</strong>n ons hier op 1.850 m<br />

hoogte.<br />

Het pad langs het huis <strong>van</strong> <strong>de</strong> skileraar leidt naar Le Fournet, een <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

meest pittoreske gehuchten <strong>van</strong> Val d’Isère, met mooie ou<strong>de</strong> huizen en <strong>de</strong><br />

kleine Pont Saint-Charles, waarlangs enkele <strong>van</strong> <strong>de</strong> 150 steenbokken die in<br />

Val d’Isère overwinteren, soms afdalen.<br />

Van daaruit gaan we on<strong>de</strong>r begeleiding <strong>van</strong> een instructeur op pad om <strong>de</strong> 15<br />

km lange Col <strong>de</strong> L’Iseran te bedwingen, die met zijn 2.764 meter <strong>de</strong> hoogste<br />

wegpas <strong>van</strong> Europa is. Sinds 1947 re<strong>de</strong>n <strong>de</strong> wielrenners <strong>van</strong> <strong>de</strong> Tour <strong>de</strong> France<br />

er verschillen<strong>de</strong> keren overheen. De Col biedt een a<strong>de</strong>mbenemend uitzicht<br />

op <strong>de</strong> gletsjers <strong>van</strong> het Nationaal Park Vanoise. Met onze e-MTB of elektrisch<br />

on<strong>de</strong>rsteun<strong>de</strong> mountainbike hebben we natuurlijk min<strong>de</strong>r inspanning moeten<br />

leveren dan <strong>de</strong> renners… Denk erom dat je dit alleen in <strong>de</strong> zomer kan<br />

doen, want in <strong>de</strong> winter is <strong>de</strong> weg gewoon geblokkeerd.<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

65


Betoveren<strong>de</strong> omgeving<br />

Om in <strong>de</strong> hoogte te blijven vooraleer we weer afdalen<br />

richting <strong>de</strong> toeristische, culturele en culinaire hoogstandjes<br />

<strong>van</strong> Val d’Isère, trekken we meteen ver<strong>de</strong>r naar<br />

<strong>de</strong> betovering <strong>van</strong> een hooggelegen verblijf in <strong>de</strong> Refuge<br />

<strong>de</strong> Solaise, op 2551 m hoogte.<br />

Er is niks Spartaans aan <strong>de</strong>ze plek om te schuilen en te<br />

herstellen <strong>van</strong> <strong>de</strong> winterse kou<strong>de</strong> en uitputting. In <strong>de</strong><br />

zomer is ze met <strong>de</strong> auto bereikbaar via <strong>de</strong> Col <strong>de</strong> l’Iseran<br />

<strong>van</strong>uit Val d’Isère. ’s Winters is ze uitsluitend toegankelijk<br />

via <strong>de</strong> Solaise-kabelbaan, die vertrekt <strong>van</strong>af het<br />

sneeuwfront en 200 m boven <strong>de</strong> Refuge arriveert. Wij<br />

kozen voor die laatste optie. De reis en <strong>de</strong> aankomst<br />

waren goed voor een ronduit magische ervaring.<br />

De hut, een harmonieuze en geslaag<strong>de</strong> samensmelting<br />

<strong>van</strong> traditionele materialen en he<strong>de</strong>ndaags <strong>de</strong>sign,<br />

lijkt meer op een vijfsterrenhotel dan op een geïmproviseer<strong>de</strong><br />

schuilplaats. Ze is gebouwd rond een<br />

ou<strong>de</strong> kabelbaan, waar<strong>van</strong> <strong>de</strong> overblijfselen in een <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> suites nog steeds te zien zijn.<br />

De kamers, <strong>de</strong> spa, het schitteren<strong>de</strong> zwembad, <strong>de</strong> bar... alles straalt klasse,<br />

rust en weel<strong>de</strong>righeid uit. Grote troef: <strong>van</strong> achter <strong>de</strong> enorme ramen <strong>van</strong> het<br />

restaurant is het uitzicht over Val d’Isère a<strong>de</strong>mbenemend.<br />

Er zijn veel wan<strong>de</strong>lingen mogelijk. Wij maakten een wan<strong>de</strong>ling rond het<br />

lagergelegen meer <strong>van</strong> Ouillette. <strong>Een</strong> wan<strong>de</strong>ling langs het water dus, met<br />

een prachtig uitzicht op <strong>de</strong> omliggen<strong>de</strong> bergtoppen. De werken om het<br />

Ouillette-restaurant vlak tegen <strong>de</strong> heuvel te verplaatsen, ontsier<strong>de</strong>n het<br />

landschap helaas wat. Laten we hopen dat het <strong>nieuwe</strong> restaurant harmonieus<br />

in <strong>de</strong>ze droomomgeving past en dat bezoekers er zullen kunnen<br />

genieten <strong>van</strong> heerlijk gegrild vlees. Lac <strong>de</strong> l’Ouillette is trouwens ook een<br />

ontmoetingsplaats voor vissers.<br />

Uit eten<br />

Hoewel vis niet ontbreekt in <strong>de</strong> lokale gastronomie, kozen we bij onze terugkeer<br />

in het dorp voor meer typisch regionale menu’s, in restaurants variërend<br />

<strong>van</strong> kleine brasseries tot toprestaurants. Alle serveren ze zorgvuldig<br />

berei<strong>de</strong>, heerlijke Franse gerechten. We ra<strong>de</strong>n vooral <strong>de</strong> kleine gerechten<br />

aan bij La Source, ‘s zomers op het zonnige straatterras, en die op het terras<br />

aan <strong>de</strong> achterkant <strong>van</strong> Hôtel Les Cinq Frères, het gezellige familiehuis waar<br />

we ook verbleven. <strong>Een</strong> trapje hoger is <strong>de</strong> kaasfondue in restaurant Hôtel<br />

A<strong>van</strong>cher overheerlijk, net als <strong>de</strong> gerechten in het duur<strong>de</strong>re Hôtel Blizzard.<br />

Val d’Isère heeft ver<strong>de</strong>r ook twee restaurants met een Michelin-ster, na-<br />

1<br />

melijk die <strong>van</strong> chef-koks <strong>Benoît</strong> Vidal (L’Atelier d’Edmond - HH) en Antoine<br />

Gras (Table <strong>de</strong> l’Ours - H).<br />

Zoek je meer toegankelijk, voor een snellere hap, aarzel dan niet om een<br />

bezoek te brengen aan <strong>de</strong> Ferme <strong>de</strong> l’Adroit voor <strong>de</strong> 12 lokale kazen – waaron<strong>de</strong>r<br />

Avalin – die allemaal ter plaatse wor<strong>de</strong>n gemaakt. De zoetekauwen<br />

ten slotte mogen niet voorbijgaan aan Pâtisserie Chevallot. Wissel er <strong>van</strong><br />

dag tot dag af tussen <strong>de</strong> Ancolie, Patte d’Ours, Gâteau <strong>de</strong> Savoie en <strong>de</strong> erg<br />

populaire bosbessentaart.<br />

Op het vlak <strong>van</strong> accommodatie is er keuze in overvloed, <strong>van</strong> studio’s tot<br />

huurappartementen, maar ook 3- tot 5 sterrenhotels, jongerenarrangementen<br />

en zelfs het Club Med-toppakket.<br />

Val d’Isère is een bestemming die haar reputatie waarmaakt. Uitproberen<br />

betekent terugkeren. In het ene seizoen, maar ook in het an<strong>de</strong>re. n<br />

1. De kaaslekkernijen<br />

<strong>van</strong><br />

Ferme <strong>de</strong><br />

l’Adroit.<br />

2. Het zwembad<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> berghut<br />

Refuge <strong>de</strong><br />

Solaise, op 2.551<br />

m hoogte.<br />

2<br />

VAL D’ISÈRE IN DATA EN CIJFERS<br />

• 1561 - Eerste volkstelling: 465 inwoners.<br />

Bij <strong>de</strong> laatste volkstelling in 2015 was <strong>de</strong><br />

bevolking verdrievoudigd.<br />

• 1931 - Rogonay, <strong>de</strong> eerste skilift, wordt in<br />

gebruik genomen.<br />

• 1932 - Eerste winterseizoen met een<br />

skischool en 4 hotels.<br />

• 1955 - Ontstaan <strong>van</strong> het Critérium <strong>de</strong><br />

la Première Neige (of ‘Eerste-sneeuwcriterium’).<br />

• 300 km pistes in het Domaine <strong>de</strong> Tignes -<br />

Val d’Isère.<br />

• 60 % <strong>van</strong> <strong>de</strong> pistes tussen 1.550 en 3.450 m<br />

liggen boven <strong>de</strong> 2.200 m.<br />

• 76 skiliften.<br />

• 55 % buitenlandse bezoekers:<br />

op 1. Britten, op 2. Denen, en op 3. Belgen.<br />

• 1,4 miljoen overnachtingen tij<strong>de</strong>ns het<br />

winterseizoen 2021-2022.<br />

• 6.140 ha beschermd natuurgebied.<br />

• 5.000 m 2 sport- en ontspanningsruimte<br />

in het Aquasportif centrum.<br />

• 10 uur met <strong>de</strong> auto <strong>van</strong> Brussel<br />

• 8 uur met <strong>de</strong> trein <strong>van</strong> Brussel naar<br />

Bourg-Saint-Maurice.<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.<br />

66


DRIVEN BY DREAMS<br />

08.12.23 - 25.02.24<br />

EXPO AUTOWORLD MUSEUM BRUSSELS<br />

AUTOWORLD.BE<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.


T H E N E W<br />

100% ELECTRIC<br />

Milieu­informatie (KB 19/03/04): bmw.be<br />

18,4-19,6 KWH/100 KM • 0 G/KM CO 2<br />

(WLTP)<br />

Elke ongeoorloof<strong>de</strong> kopie is strikt verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming <strong>van</strong> ProduPress NV.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!