21.02.2024 Views

Z&R_2024-01

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

jaargang 28 • februari - maart <strong>2024</strong><br />

zenronline.eu<br />

1<br />

Z&R • PLATFORM OVER ZON- EN DAGLICHTREGULERING, ROLLUIKEN, TERRASOVERKAPPINGEN EN AFSLUITINGEN • NUMMER 1 <strong>2024</strong> • ZENRONLINE.EU<br />

PLATFORM OVER ZON- EN DAGLICHTREGULERING,<br />

ROLLUIKEN, TERRASOVERKAPPINGEN EN AFSLUITINGEN<br />

NABESCHOUWING POLYCLOSE<br />

THEMA'S KNIKARM- & UITVALSCHERMEN<br />

EN BUITENLEVEN<br />

HOE GAAT DE ZONWERINGVAKHANDEL OM MET AI?


ROMA zipSCREEN F50<br />

De perfekte oplossing voor<br />

glasvliesgevels of smalle kozijnen<br />

Het nieuwe F50 systeem van ROMA heeft geleiders van 50 mm breed en kan eindeloos worden doorgekoppeld.<br />

Het systeem is snel en makkelijk te monteren op een glasvliesgevel en elk ander kozijntype. zipSCREEN F50 is<br />

windstabiel tot 117 km/u en kan tot maximaal 18 m² worden uitgevoerd.<br />

Het systeem weert de warmte beter dan elk ander systeem door zijn ventilatieopening van 20mm aan de<br />

achterzijde. De onderlijst verdwijnt volledig in de kast en een Hirschmann stekker kan verdekt en verantwoord<br />

worden opgeborgen.<br />

Windstabiel<br />

tot 117 Km/u<br />

Max. oppervlakte<br />

tot 18 m²<br />

Effectieve, transparante<br />

zonwering<br />

www.roma.de/f50video


GOED<br />

BESCHERMD<br />

MET ELUMATEC PROFIELBEWERKINGSMACHINES<br />

De SBZ 118 is een 3-assig profielbewerkingscentrum met optionele 5-zijdige bewerking voor geautomatiseerde CNC-bewerking van<br />

aluminium, PVC en dunwandige stalen profielen.<br />

Ervaar het zelf! Neem vandaag nog contact met ons op!<br />

SBZ118<br />

BEWERKINGSCENTRUM<br />

DE PERFECTE INTRODUCTIE TOT<br />

CNC-TECHNOLOGIE. COMPACT.<br />

SNEL. VEELZIJDIG.<br />

Alle informatie over de machine<br />

en ons pas geopend infocentrum<br />

in Mühlacker | Duitsland<br />

www.elumatec.com


1<br />

voorwoord<br />

Een positief gevoel over <strong>2024</strong><br />

De kop is er af! En dan doel ik (uiteraard!) op de in januari georganiseerde Polyclose in Gent. En, op het moment<br />

dat ik dit voorwoord schrijf, zijn de vakprofessionals van zonwerend Nederland ongetwijfeld op weg naar de R+T<br />

in Stuttgart om daar (nog meer) noviteiten en innovaties te ontdekken. Daarover in nummer 2 van uw lijfblad<br />

ongetwijfeld veel meer.<br />

Nu eerst een korte terugblik op de recente driedaagse van Gent. Ik was er zelf ook.<br />

We kunnen niet ontkennen dat de eerste dag, de woensdag, nog iets te rustig was. De enigen die we daar met<br />

gefronste wenkbrauwen voor kunnen aankijken, zijn de Belgische weermannen en -vrouwen, die een ‘compleet<br />

sneeuwinfarct’ voorspelden en het advies gaven om ‘thuis te blijven’. Maar, op de tweede dag, de donderdag<br />

dus, werd dit méér dan goed gemaakt. Je kon ‘over de hoofden heenlopen’: zo druk was het. Maar wat misschien<br />

belangrijker was: er heerste een goede spirit. Niemand negeert de geopolitieke ellende in de wereld, niemand<br />

bagatelliseert de onrustige politiek maar… The Show Must Go On, en dát was ook echt het geval. Veel positiviteit<br />

en beslist veel tevredenheid over de talrijke slimme innovaties die werden gepresenteerd. Bovendien is de<br />

orderportefeuille voor de fabrikanten en leveranciers goed gevuld, zo concludeer ik na vele leuke gesprekken. In<br />

deze Z&R presenteren we een zeer uitgebreide terugblik. Deze vindt u vanaf pagina 40.<br />

Er was verder groot strategisch nieuws te melden in zonweringland. Fabrikant Hunter Douglas brengt al haar<br />

Europese fabrikanten van screenweefsel samen onder het merk ‘Mermet’. Het bedrijf omschrijft het zelf als een<br />

‘statement naar de markt’: ‘Mermet’ is er van overtuigd dat door het bundelen van alle aanwezige kennis, meer dan<br />

ooit een onbetwistbare referentie ontstaat als het gaat om screenweefsels. We besteden er in deze Z&R aandacht<br />

aan. Op de pagina’s 36 komt John Risman, CEO van Hunter Douglas aan het woord.<br />

Voor het jaar <strong>2024</strong> denk ik verder óók dat elke fabrikant en leverancier – maar daardoor óók elke professionele<br />

vakhandel – niet meer aan de ongekende opkomst van Artificial Intelligence (AI) ontkomt. Voor sommigen misschien<br />

nog een ver-van-mijn-bed-show, zo vermoed ik, maar niets is minder waar. Vorig jaar werd AI voor de ‘gewone man’<br />

toegankelijk. Vanaf nu kunnen we er zelf ook businesswise de vruchten van plukken. Een korte beschouwing over<br />

deze ontwikkelingen leest u op pagina 73.<br />

Tot slot: zien we u op de komende Branchedag Zonwering <strong>2024</strong>? Op maandag 18 maart komt iedereen bijeen in<br />

Spant! in Bussum. De organisatie is in handen van de Vereniging Romazo Fabrikanten & Leveranciers (VeRoFaLe en<br />

Romazo). Als ik het programma zo bekijk, dan denk ik dat het zich loont om die maandag richting Bussum te rijden.<br />

Juist daarom zeg ik: zien we elkaar daar? Ik hoop van wel. Ik ben er namelijk ook. Altijd leuk om elkaar weer te zien<br />

óf om kennis te maken!<br />

Jerry Helmers<br />

zenronline.eu | 5


PLATFORM OVER ZON- EN<br />

DAGLICHTREGULERING, ROLLUIKEN,<br />

TERRASOVERKAPPINGEN EN<br />

AFSLUITINGEN<br />

ZENRONLINE.EU<br />

Jaargang 28, nr. 1 <strong>2024</strong><br />

Sinds 1997<br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN 1387-<strong>01</strong>81<br />

UITGEVER<br />

Louwers Mediagroep<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

6002 ED Weert<br />

Postbus 249<br />

6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

VESTIGING BELGIË<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Thijs Pubben<br />

REDACTIETEAM<br />

Tamara Brouwers, Jerry Helmers, Thijs Pubben, Piet Willemsen<br />

PROJECTMANAGEMENT<br />

Erik Imming<br />

e.imming@louwersmediagroep.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

ADVERTENTIES<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd via de AdPortal.<br />

Mocht u nog geen uploadlink hebben ontvangen, stuur een<br />

email naar traffic@louwersmediagroep.nl<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

Nederland: € 90 per jaar exclusief BTW<br />

Buiten Nederland: € 142,00 per jaar excl. BTW<br />

ING bank: IBAN NL46INGB0000417165<br />

BIC INGBNL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. Z&R<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 (0)495 450095<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk tenminste drie weken voor<br />

verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode<br />

geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen,<br />

wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

Z&R is een onafhankelijk platform voor de zonweringbranche.<br />

Z&R wordt verspreid onder alle bedrijven, die op enigerlei wijze<br />

be drijfs matig actief zijn in de zonweringbranche, waaronder<br />

fabrikanten, assembleurs, groothandelsbedrijven, importeurs,<br />

toeleveranciers en zonweringdetaillisten.<br />

VORMGEVING/ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

DRUKWERK<br />

drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd<br />

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever<br />

en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige<br />

wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever<br />

en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of<br />

volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen<br />

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die<br />

het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd<br />

zijn op deze informatie.<br />

Belangrijk thema’s voor BREL in <strong>2024</strong>: Connectiviteit en energieneutraliteit 8<br />

Serge Ferrari is op zoek naar partnerschap in zonwering 10<br />

De Pen: Linda van der Leer, marketingmanager CORNELS 12<br />

Ondernemer kiest voor de gewenste samenwerking:<br />

SunCircle ondersteunt de vakhandel 14<br />

Thema Knikarm- & Uitvalschermen 17<br />

Waarom rolluiken veelgevraagd blijven:<br />

Meerdere redenen, maar veiligheid lijkt het sleutelwoord 28<br />

Nieuws van Romazo: De branchevereniging zit zeker niet stil! 31<br />

Brustor innoveert:<br />

‘Gekoppelde B128XL overkappingen zijn dé oplossing voor horecaterrassen!’ 32<br />

Harol promoot de nieuwe Coolscreen-collectie: Innovatief in natuurlijke koeling 34<br />

Investering van 20 miljoen euro : Hunter Douglas brengt haar<br />

Europese fabrikanten van screenweefsels samen onder het merk Mermet 36<br />

Nabeschouwing Polyclose 40<br />

Nieuwe jaar afgetrapt met introductie verbeterde en stille plisséfit:<br />

‘Red de insecten’ ook voor <strong>2024</strong> het belangrijkste thema 54


PLATFORM OVER ZON- EN DAGLICHTREGULERING,<br />

jaargang 28 • februari - maart <strong>2024</strong><br />

inhoud<br />

Goed voorbereid op het buitenseizoen met de Overkappingadviseurs 56<br />

Coverfoto<br />

Z&R • PLATFORM OVER ZON- EN DAGLICHTREGULERING, ROLLUIKEN, TERRASOVERKAPPINGEN EN AFSLUITINGEN • NUMMER 1 <strong>2024</strong> • ZENRONLINE.EU<br />

ROLLUIKEN, TERRASOVERKAPPINGEN EN AFSLUITINGEN<br />

NABESCHOUWING POLYCLOSE<br />

THEMA'S KNIKARM- & UITVALSCHERMEN<br />

EN BUITENLEVEN<br />

HOE GAAT DE ZONWERINGVAKHANDEL OM MET AI?<br />

Lockscreen ® Freestanding.<br />

www.suys.eu<br />

zenronline.eu<br />

1<br />

‘De motoren zijn kinderlijk eenvoudig te bedienen’:<br />

Duitse kwaliteit en uitgebreide dienstverlening 58<br />

Oranje staat voor… Op alle vragen antwoord! 62<br />

Thema Buitenleven 65<br />

Hoe gaat de zonweringvakhandel om met AI? Omarmen of negeren? 73<br />

Nabeschouwing Heimtextil 74<br />

Maandag 18 maart Branchedag Zonwering: Thema: Versnellen met hindernissen 77<br />

Bij Schlappi Markiezen weten ze het zeker:<br />

‘Met markiezen haalt de horeca meer uit het terrasseizoen’ 78<br />

Plastex op de R+T <strong>2024</strong>: ‘Goed uitgedachte technische oplossingen<br />

voor de beste performance van zonwering’ 82<br />

Branchepartners 86<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld u aan voor onze nieuwsbrief!<br />

zenronline.eu


BREL SMART BUILDING draagt bij aan de BENG 1 norm.<br />

Tekst: Tamara Brouwers Beeld: BREL Home<br />

BELANGRIJK THEMA’S VOOR BREL IN <strong>2024</strong>:<br />

CONNECTIVITEIT EN<br />

ENERGIENEUTRALITEIT<br />

Begin <strong>2024</strong> heeft BREL zijn nieuwe merk BREL SMART BUILDING gelanceerd dat zich focust op solar voor projectzonwering, waarbij de<br />

motoren zijn voorzien van een geïntegreerde simkaart. Maar daar blijft het niet bij. Tijdens Polyclose en de R+T heeft BREL de eerste<br />

BREL Matter-motoren en Matter-hub aan de vakwereld getoond.<br />

8 | zenronline.eu


“Over Matter wordt veel gesproken”, begint<br />

Reinoud Arts, directeur van BREL HOME. “Maar<br />

wat is het eigenlijk? Veel mensen denken dat<br />

Matter een soort domotica-systeem, een huisbesturing,<br />

is. Dat is het niet. Wel is het een manier<br />

om verbinding te maken tussen een product en<br />

Alexa Google home en Apple Homekit. Matter is<br />

een taal die ervoor zorgt dat alle apparaten met<br />

elkaar kunnen praten, waar ter wereld je ook bent.”<br />

De introductie van Matter bij BREL HOME start<br />

met de lancering van een aantal Matter-motoren<br />

voor binnenzonwering en een Matter Home Box.<br />

“Bediening op afstand van deze motoren wordt<br />

daarmee zeer uitgebreid. Daarnaast is bediening<br />

met onze vertrouwde en beproefde BREL<br />

HOME-app in combinatie met onze Home Box<br />

standaard mogelijk.”<br />

Oneindig veel mogelijkheden<br />

“Met Matter is de sky the limit”, vervolgt Arts.<br />

“Letterlijk! Door de integratie van Matter kunnen<br />

de techgiganten straks mogelijkheden creëren<br />

om binnenzonwering op te nemen in een huisbesturing<br />

met kunstmatig intelligentie. De techgiganten<br />

willen een huis op een slimme manier zo<br />

comfortabel en zuinig mogelijk maken. Uiteraard<br />

bepaalt de eindgebruiker zelf in hoeverre hij hier<br />

gebruik van wil maken, maar denk je eens in<br />

welke mogelijkheden dat gaat bieden! Kunstmatige<br />

intelligentie kan op basis van het gedrag van<br />

de bewoners alles in huis gaan regelen.”<br />

De PENTA-motor van BREL SMART BUILDING<br />

De PENTA-motoren van BREL SMART BUILDING<br />

zijn een verlengde van het succesvolle concept<br />

van BREL SOLAR, legt Arts uit. “De motor werkt<br />

via het internet door de geïntegreerde simkaart,<br />

zodat hij altijd bereikbaar is. Door het intelligentie<br />

besturingssysteem, dat voldoet aan de nieuwste<br />

ISO-norm voor het energie zuinig maken van<br />

gebouwen, is een gebouw nog beter voorbereid<br />

op hitte- en koude-stress.”<br />

Functies van de PENTA-motoren:<br />

• Licht- en temperatuursturing en beveiliging op<br />

piekvermogen<br />

• Glazenwasserbeveiliging<br />

• Monteursbeveiliging<br />

• Windbeveiliging<br />

• Vorstbeveiliging<br />

• Temperatuurbeveiliging<br />

De PENTA motoren zijn verkrijgbaar in 13 Nm<br />

en 20 Nm.<br />

Matter is een taal die ervoor zorgt dat alle apparaten<br />

met elkaar kunnen praten, overal ter wereld.<br />

Een gebouw NTA8800- en BENG-proof<br />

met BREL SMART BUILDING<br />

In het toewerken naar energieneutraliteit kan<br />

BREL SMART BUILDING volgens Arts een belangrijke<br />

rol spelen. “De BENG eisen hebben veel<br />

invloed op het ontwerp van een gebouw, waarbij<br />

er rekening moet worden gehouden met de<br />

energiebehoefte. BREL SMART BUILDING biedt<br />

hiervoor dé oplossing: SOLAR voor projectzonwering.<br />

Door SOLAR geschikt te maken voor<br />

projectzonwering, draagt het systeem bij aan de<br />

BENG 1 norm met betrekking tot zontoetreding<br />

in het gebouw.”<br />

Het nieuwe systeem is tot stand gekomen middels<br />

een exclusieve samenwerking met Vodafone<br />

Smart Building. “In de software en hardware<br />

van de motor is al de intelligentie ingebouwd<br />

die voorsorteert op de nieuwste regelgeving met<br />

betrekking tot energiezuinige gebouwen. Doordat<br />

Vodafone alle systemen aan elkaar verbindt,<br />

kan er bij kantoorgebouwen enorm veel energie<br />

worden bespaard, waardoor het systeem zich<br />

zeer snel terugverdient, terwijl het gebruikersgenot<br />

wordt vergroot.”<br />

■<br />

PENTA-motoren communiceren PENTA-directioneel.<br />

Dit houdt in dat de motoren op verschillende<br />

manieren communiceren:<br />

• Zenden en ontvangen via bluetooth<br />

• RF-ontvangen<br />

• Zenden en ontvangen via simkaart<br />

De motoren worden bestuurd door de speciaal<br />

ontwikkelde software in het BREL SMART<br />

BUILDING-besturingssysteem.<br />

Home Box van BREL.<br />

zenronline.eu | 9


Tekst: Tamara Brouwers Beeld: Serge Ferrari<br />

‘IN DE TOEKOMST<br />

VOOR ALLE PRODUCTEN GERECYCLEDE GARENS GEBRUIKEN’<br />

SERGE FERRARI IS OP ZOEK NAAR<br />

PARTNERSCHAP IN ZONWERING<br />

Bij Serge Ferrari staan ontwikkeling en innovatie centraal. “We zijn altijd op zoek naar milieuvriendelijke mogelijkheden”, zegt Bartosz Krefft,<br />

Solar Protection Market Manager Benelux, CEE, Nordics, UK en Ierland bij het bedrijf. In <strong>2024</strong> zal Serge Ferrari zich nog meer gaan richten op<br />

het werken met gerecyclede materialen. Daarnaast wordt ingezet op de naamsbekendheid van het merk Soltis.<br />

“Eigenlijk lopen onze klanten al voor”, zegt Krefft.<br />

“Vaak kennen zij Soltis beter dan Serge Ferrari. Wij<br />

willen echter dat de eindklant het merk ook direct<br />

gaat associëren met zonwering.” De website<br />

mysoltis.com draagt hier aan bij. Hier is voor<br />

particulieren en zakelijke klanten informatie en<br />

inspiratie te vinden. “Via de configurator kunnen<br />

zij vervolgens hun eigen product samenstellen.<br />

Voor pergola's, zonneschermen, rolgordijnen,<br />

‘Dankzij onze gepatenteerde voorspanning zijn onze<br />

doeken stabieler dan de meeste andere doeken, maar<br />

ook dunner en duurzamer’<br />

Bartosz Krefft<br />

verticale jaloezieën of Japanse panelen kunnen<br />

zij de juiste zonwerende stof vinden. Uiteindelijk<br />

verwijzen wij hen dan voor een prijsopgave door<br />

naar een Serge Ferrari-partner.”<br />

De Loop-serie is de eerste generatie producten gemaakt van gerecyclede materialen.<br />

In 2023 is Serge Ferrari begonnen met het uitrollen<br />

van het Premium Partner-programma en<br />

gaat daar dit jaar op volle kracht mee door. “In<br />

Duitsland hebben de eerste leden zich aangemeld,<br />

in de Benelux richten wij ons echt op het<br />

Nederlandstalige deel en we zijn nu aan het peilen<br />

of bedrijven interesse hebben. De eerste tekenen<br />

zijn goed!” Meedoen aan het programma is<br />

volgens Krefft om diverse redenen aantrekkelijk.<br />

“Wij gaan met deze bedrijven een hechte samenwerking<br />

aan. We bieden nog meer advies, om<br />

voor elke situatie het juiste soort doek te vinden<br />

en zullen installateurs gaan trainen. Daarnaast<br />

brengen we de verschillende Premium Partners<br />

met elkaar in contact om informatie uit te wisselen<br />

en hun bedrijven zo verder te helpen.” Bij de<br />

deelnemers aan het programma wordt ook een<br />

beeldscherm geplaatst om de Soltis-configurator<br />

in de showroom te kunnen gebruiken.<br />

10 | zenronline.eu


Eerste generatie producten van<br />

gerecyclede materialen<br />

In zijn bedrijfsvoering streeft Serge Ferrari ernaar<br />

om een zo laag mogelijke CO 2<br />

-voetafdruk te<br />

bereiken. “We zoeken naar oplossingen om<br />

minder grondstoffen aan de aarde te onttrekken”,<br />

licht Krefft toe. “Een voorbeeld hiervan is<br />

onze Loop-productgroep, de eerste generatie<br />

producten gemaakt van gerecyclede materialen.<br />

Deze 100% gerecyclede polyester garens worden<br />

door ons zelf gesponnen in Zwitserland. In de<br />

toekomst willen we gerecyclede garens gebruiken<br />

voor alle producten!” In afwachting van deze<br />

noviteiten biedt Serge Ferrari natuurlijk al een<br />

uitgebreid assortiment aan zonweringproducten.<br />

“Onze Soltis 86 en 92 doeken bestaan al jarenlang.<br />

Zij zijn gefabriceerd, gebruikmakend van<br />

de gepatenteerde Précontraint ® -technologie,<br />

die wij tijdens het coatingproces toepassen. Wij<br />

zijn de enige die deze voorspanning kunnen<br />

toepassen. Het doek is daardoor stabieler dan<br />

de meeste andere doeken, maar ook dunner en<br />

duurzamer. Deze stabiliteit geeft veel voordelen<br />

bij toepassing: het doek staat mooi strak en gaat<br />

langer mee.”<br />

Soltis 86 screendoeken toegepast in een restaurant.<br />

Een andere besteller van het bedrijf is Soltis Proof<br />

W88. “Dit doek is dun, maar toch 100% winden<br />

waterdicht. Hiermee kun je de zon op een<br />

aangename manier filteren. W88 is geschikt voor<br />

buitenconstructies, zoals pergola’s, oprolbare<br />

overkappingen met rits of zonnezeilen. Ook de<br />

horeca maakt er veel gebruik van. Tot slot moeten<br />

Ondoorzichtige rolgordijnen met Soltis 92 doeken.<br />

Bartosz Krefft.<br />

we ook de Soltis Veozip nog even noemen. In dit<br />

doek is hennepdraad verwerkt. Het heeft daardoor<br />

een mat en textiel uiterlijk. Verder onderscheidt<br />

het zich door zijn transparantie en het<br />

thermische comfort dat het biedt. Daarnaast<br />

heeft Veozip een ongeëvenaarde transparantie<br />

en optimale thermische eigenschappen.”<br />

De producten van Serge Ferrari (en partners) leren<br />

kennen kan dit jaar opnieuw tijdens de Soltis Tour.<br />

“In 2023 was dit een groot succes. Daarom trekken<br />

we tussen augustus en december opnieuw<br />

door Europa, ditmaal met twee vrachtwagens. Zo<br />

willen we zo dicht mogelijk bij onze klanten en de<br />

klanten van onze klanten komen.” ■<br />

zenronline.eu | 11


de pen<br />

12 | zenronline.eu<br />

De rode draad in alle uitgaven van De Pen in 2023<br />

was toch wel het stoffige imago van de<br />

zonweringbranche. Aan ons<br />

– leveranciers én dealers/zonweringspecialisten –<br />

de taak om het stof eraf te blazen!


de pen<br />

Linda van der Leer,<br />

marketingmanager CORNELS<br />

EEN FRISSE WIND DOOR DE<br />

ZONWERINGBRANCHE<br />

Alles komt neer op meegaan met de tijd. Een column schrijven voor editie 1 van <strong>2024</strong>? Meteen<br />

komen er allerlei onderwerpen in mijn hoofd. Het belang van goede fotografie, online zichtbaarheid,<br />

consistentie in de customer journey en – een in het algemeen en hot topic in 2023 – AI.<br />

Intussen verschijnen er diverse edities van Z&R, uiteraard met boeiende bijdragen aan De Pen. Daar zie ik de items<br />

beschreven – uitgediept of kort aangeraakt – die ook bij CORNELS spelen. Blader nog eens door de stapel Z&Rs of<br />

klik ze online door. Zie dat De Pen (lees Het Toetsenbord) meestal is geschreven door marketingcollega’s. Er is er<br />

zelfs één deels opgesteld met behulp van AI!<br />

De rode draad in alle uitgaven van De Pen in 2023 was toch wel het stoffige imago van de zonweringbranche. Aan<br />

ons – leveranciers én dealers/zonweringspecialisten – de taak om het stof eraf te blazen! De eindklanten te inspireren,<br />

zeker nu het in de particuliere markt rustig is (na de piek die we allen hebben gekend in 2020-2021). Onze<br />

branche biedt prachtige producten om iedereen het hele jaar van het buitenleven te laten genieten. Laat het zien,<br />

vertel, deel en verkoop je verhaal eenduidig!<br />

CORNELS werkt met dealers voor de verkoop van onze producten. Terecht staat er in een eerdere De Pen dat het<br />

op de dealers aankomt om te zorgen voor consistentie in de customer journey. Voorzichtige uitspraak, want je<br />

kunt het ook directer stellen: star! Dat is een karaktertrek die bij veel ondernemers in de zonweringbranche past.<br />

‘We doen het al jaren zo. Waarom zouden we het anders doen?’ Dat is ook de paradox, want de enige zekerheid<br />

is verandering.<br />

Daarom vind ik het persoonlijk zo gaaf om te werken in een jong team, bij een jong merk dat vooruitdenkt en continue<br />

werkt aan mooie ontwikkelingen. ‘Hij komt net kijken’, zijn uitspraken van een oudere garde. Ik ben veruit de<br />

oudste in ons team (gemiddeld 20 jaar verschil; mijn leeftijd moet u maar raden) en ik zie dagelijks hoeveel nieuwe<br />

inzichten en passie mijn jonge collega’s met zich meebrengen. En niet alleen zij, ook gepassioneerde jonge vakmensen<br />

onder onze dealers vallen op. Ook zij laten een frisse wind waaien door de zonweringbranche.<br />

Begrijp me niet verkeerd, uiteraard ook veel ‘oudere’ dealers vol passie én met veel ervaring gaan mee met hun<br />

tijd. Verkopen vanuit hun prachtige showrooms, houden zich intensief bezig met marketing (of besteden dit uit) en<br />

plaatsen vakkundig projecten. Vakmensen zonder showroom, gebruiken onze centrale showroom en zo helpen we<br />

elkaar verder. Onze portal wordt ook veel gebruikt, maar er zijn ook dealers die meer begeleiding nodig hebben<br />

met digitalisering en om actueel te blijven.<br />

Over actueel gesproken, terwijl ik deze tekst typ, klinkt er kerstmuziek. En als u dit leest is het (bij wijze van spreken)<br />

al bijna Pasen. De ontwikkelingen gaan door en mijn woorden zouden ondertussen best alweer verouderd kunnen<br />

zijn. De vraag is dan ook, met de frisse wind die door zonweringland waait, of magazines in print blijven bestaan? En<br />

u? Gaat u als lezer mee met de frisse wind die door zonweringland waait? Of blijft u achter het glazen windscherm<br />

zitten? O ja, er rijst nog een vraag. Is met alle aanverwante producten op de markt de term ‘zonweringbranche’<br />

nog wel van deze tijd? ■<br />

zenronline.eu | 13


Tekst: Tamara Brouwers Beeld: Suncircle<br />

ONDERNEMER KIEST VOOR DE GEWENSTE SAMENWERKING<br />

SUNCIRCLE ONDERSTEUNT DE VAKHANDEL<br />

Het nieuwe jaar begint goed voor SunCircle. De zonweringfabrikant zet dit jaar nog meer in op de samenwerking met zijn dealers<br />

waar in 2023 mee werd gestart. “Wij kunnen op veel vlakken ondersteuning bieden en onze dealers ontzorgen”, zegt mede-eigenaar<br />

Johan van Huigenbos.<br />

SunCircle heeft ruim 170 dealers, maar begon in<br />

2023 dus met een eerste franchise in Nieuwegein.<br />

“We hebben er nu een jaar opzitten en zijn in<br />

gesprek met een dealer die groter wil. Wij kunnen<br />

hem de ondersteuning bieden van een fabrikant,<br />

zodat hij zich helemaal kan richten op ondernemen.”<br />

Inmeten doet de franchisenemer straks<br />

zelf, maar SunCircle is verantwoordelijk voor de<br />

montage van de screens, uitvalschermen, knikarmschermen,<br />

pergolazonwering en rolluiken.<br />

De juiste ondernemer koppelen<br />

is het uitgangspunt<br />

Inmiddels zijn er ook al een tweede en derde<br />

winkel bijgekomen. Een hiervan is gevestigd in<br />

Amstelveen. “Deze winkel wordt nu gedraaid<br />

door de vorige eigenaars”, vertelt Van Huigenbos.<br />

“Overname door een nieuwe ondernemer kost<br />

vaak tijd, maar het andere bedrijf – uit Almelo<br />

– konden wij al meteen koppelen aan een vloerenbedrijf<br />

dat op zoek was naar uitbreiding. Deze<br />

ondernemers boden al de service om binnen<br />

één week een compleet nieuwe vloer inclusief<br />

vloerverwarming te realiseren. Zonwering was<br />

voor hen een welkome aanvulling. Én de naam<br />

Blancozon Almelo blijft behouden!”<br />

‘De nieuwe screen is voorzien van een nieuw, gepatenteerd type geleider<br />

en heeft een strakkere afwerking’<br />

Johan van Huigenbos<br />

De geleider van de SunCircle G110 is gepatenteerd.<br />

14 | zenronline.eu


Op Polyclose toonde SunCircle een nieuwe<br />

screen, gebaseerd op het Somfy Solar-concept.<br />

“Wij hebben al een solar screen in ons assortiment,<br />

met solar techniek van Brel. Nu is er ook<br />

de variant op basis van Somfy-techniek. Het voordeel<br />

van deze variant is dat hij een losse accu<br />

heeft. De montage is eenvoudig en de accu laat<br />

zich makkelijk vervangen. Met de solar techniek<br />

van Brel zit de accu in de motor, hierdoor is het<br />

systeem compact en voordelig. Er valt nu dus echt<br />

iets te kiezen!”<br />

“De nieuwe screen is voorzien van een nieuw,<br />

gepatenteerd type geleider, en heeft een strakkere<br />

afwerking. 2023 was voor ons een prima jaar.<br />

Met de nieuwe producten en overige ontwikkelingen<br />

in het verschiet hopen wij op een positief<br />

<strong>2024</strong>”, besluit Van Huigenbos. ■<br />

De SunCircle G110 is voor het eerst op Polyclose getoond.<br />

Hét antwoord<br />

op alles over<br />

zonwering.<br />

Altijd een passende oplossing<br />

Tijden veranderen. De consument zoekt, koopt en<br />

verwacht wat anders dan jaren geleden. Daarnaast is<br />

het vinden van (technische) medewerkers voor iedereen<br />

een serieuze uitdaging. Hoe gaat u om met deze<br />

veranderende tijden? We kunnen u daar ongetwijfeld bij<br />

verder helpen. Zullen we eens een afspraak maken?<br />

(0342) 443 125 info@suncircle.nl<br />

Productontwikkeling<br />

Innovatieve winkelconcepten<br />

Montageservice<br />

Barneveldse mentaliteit<br />

Ontdek alles op suncircle.nl<br />

zenronline.eu | 15<br />

MM-Suncircle-Advertentie-197x130mm-1.0.indd 1 22-<strong>01</strong>-<strong>2024</strong> 11:26


Ontdek de oneindige<br />

mogelijkheden van<br />

de SO! Universe<br />

Een buitenruimte op maat van elke behoefte en wens?<br />

In de SO! Universe van Winsol is het mogelijk. Kies uit één van<br />

de drie dakvarianten, met elk hun voordelen. Van waterdichte<br />

tot volledig winddichte lamellen of een vast, geïsoleerd<br />

houten dak. Werk de buitenruimte af met isolerende glazen<br />

wanden of de Cocoon-wand van natuurlijk hout. Zo creëer<br />

je je eigen poolhouse, tuinkantoor of ‘peranda’.<br />

Ontdek meer mogelijkheden<br />

in de SO!-Universe


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

THE DEVIL IS IN THE DETAILS<br />

Als we het chronologisch bezien, zou dit thema eigenlijk het thema uitval- en knikarmschermen moeten heten,<br />

want uitvalschermen waren er eerder dan knikarmschermen. Logisch natuurlijk, want een uitvalscherm is een<br />

heel simpel concept, terwijl een knikarm best wel een vernuftig iets is, niet in de laatste plaats omdat deze<br />

armen bestand moeten zijn tegen grote krachten. Beide typen schermen laten de laatste jaren overigens weinig<br />

spectaculaire ontwikkelingen zien: the devil is in the details.<br />

Het principe van het uitvalscherm is eigenlijk heel simpel. Vroeger<br />

werden zelfs houten frames gebruikt die naar beneden konden klappen<br />

om de zonwering in positie te brengen. Later kwamen metalen<br />

frames in zwang. Aanvankelijk werden ze waarschijnlijk gemaakt<br />

door de timmerman of de smid.<br />

Markiezenbouwers zeggen altijd dat de markies de oudste zonwering<br />

is. Dat komt natuurlijk door de nostalgische look ervan. Maar<br />

kijk naar de zonwering op oude foto’s uit het einde van de negentiende<br />

of het begin van de vorige eeuw, dan zijn er met name uitvalschermen<br />

te zien. (En buitenjaloezieën, die waren er vroeger ook veel<br />

meer dan tegenwoordig!) Het knikarmscherm is veel later gekomen.<br />

De armen zijn immers niet gemakkelijk gemaakt. Die kon de smid niet<br />

zomaar verzinnen, laat staan maken.<br />

Uitval- en knikarmschermen zijn in de loop van de laatste decennia<br />

eigenlijk relatief weinig veranderd. The devil is in de details: betere<br />

materialen, een stevigere constructie, betere doeken, motorisering<br />

en comfortabeler bediening. De voorbeelden daarvan staan in dit<br />

thema, zoals de geavanceerde knikarmen van Winsol en de veelzijdige<br />

Oliva van AVZ-Group, maar ook het vrijstaande zonweringframe<br />

van Warema voor schaduw met knikarmschermen ‘op locatie’, of de<br />

markilux 900, het eerste knikarmscherm dat als klemsysteem voor<br />

balkons is uitgevoerd. Dat zijn toch leuke details! u<br />

Gorinchem (naast het Hugo de Grootpoortje).<br />

Bloemendaal (rond 1900).<br />

Scheveningen.<br />

(Collectie markilux.)<br />

zenronline.eu | 17


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

Het Oliva terrasscherm.<br />

AVZ-Group:<br />

‘DE OLIVA BRENGT HET<br />

BUITENLEVEN OP ELK MOMENT<br />

VAN DE DAG TOT LEVEN’<br />

“Het Oliva terrasscherm bewijst al jaren een elegante schaduwbrenger<br />

te zijn”, meent Marketing & Communication Manager Ingrid<br />

Drieling van AVZ-Group. “Waar tijden veranderen, veranderen ook<br />

behoeften. In <strong>2024</strong> raakt men niet meer uitgepraat over het buitenleven<br />

en zijn velen naarstig op zoek naar hulpmiddelen om het te<br />

versterken en zelfs te verlengen. Om aan deze wens gehoor te geven<br />

hebben we ons Oliva terrasscherm uitgebreid met optionele verlichting,<br />

zodat het buitenleven kan worden voortgezet, zelfs als de zon<br />

al is ondergegaan.”<br />

Vertrouwde kwaliteit<br />

“De Oliva onderscheidt zich door een elegant en modern design dat<br />

naadloos aansluit bij elke gevelstijl. Het scherm is gemaakt van hoogwaardig<br />

aluminium, wat niet alleen zorgt voor een stijlvolle uitstraling,<br />

maar ook voor uitstekende weerstand tegen verschillende<br />

weersinvloeden. De Oliva is een terrasscherm met een volledige<br />

cassette, wat betekent dat – wanneer gesloten – de cassette volledig<br />

afsluit. Dit biedt de beste bescherming voor het zonweringdoek en<br />

de rest van het binnenwerk. Het draagt daarnaast ook bij aan een<br />

18 | zenronline.eu


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

langere levensduur en zorgt dat het aanzicht van de gevel zoveel<br />

mogelijk behouden blijft.”<br />

Nu ook met verlichting<br />

“Waar nog licht brandt, is meestal gezelligheid te vinden, zo ook<br />

onder de Oliva. Vanaf nu is het terrasscherm leverbaar met sfeervolle<br />

verlichting, om lange zomeravonden nog langer te maken.<br />

Wat men vaak vergeet is dat een terrasscherm – naast dat het<br />

de zon weert – in open stand ook een beschutte en sfeervolle<br />

plek creëert, zelfs als het donker is. Combineer dit met de juiste<br />

verlichting en het terras wordt een plek waar optimaal van het<br />

buitenleven kan worden genoten. De lichtlijst van de Oliva is volledig<br />

geïntegreerd in de cassette, waardoor geen afbreuk aan het<br />

elegante design van het scherm wordt gedaan. Sterker nog, dat<br />

design wordt zelfs versterkt.”<br />

inrichting van hun huis en tuin. Van rustieke tot moderne stijlen,<br />

effen tot gestreepte patronen, en een diversiteit aan levendige<br />

dessins, het kan met de Oliva!”<br />

Technische informatie<br />

“De Oliva is verkrijgbaar in onderdelen en als compleet product, met<br />

een maximale breedte van 6500 mm en een maximale uitval van<br />

3500 mm. Leverbaar mét, maar ook zonder lichtlijst. De hellingshoek<br />

kan naar wens worden aangepast van 5 tot 35 graden, wat de Oliva<br />

geschikt maakt voor diverse terrasgroottes en -stijlen. Het scherm is<br />

getest door TÜV-Nord volgens verschillende DIN-normen en voldoet<br />

aan hoge standaarden in termen van levensduur, waterlast en winddruk.<br />

Deze certificeringen garanderen dat het terrasscherm bestand<br />

is tegen zware weersomstandigheden en lange tijd meegaat, zelfs<br />

bij intensief gebruik.”<br />

Uitgebreide doekpersonalisatie<br />

“Wie kiest voor een Oliva kijkt verder dan alleen functionaliteit. Klanten<br />

kunnen kiezen uit een breed scala aan doekkleuren en -patronen<br />

uit onze eigen Tibelly-doekcollectie, waarmee ze het terrasscherm<br />

volledig kunnen aanpassen aan hun persoonlijke stijl en de bestaande<br />

“Kortom, de Oliva combineert kwaliteit, elegantie, techniek én design<br />

tot een hoogwaardig terrasscherm dat geschikt is voor iedere tuin<br />

en elk terras. Het biedt de optimale ervaring voor liefhebbers van<br />

het buitenleven, zelfs wanneer de zon al is ondergegaan”, besluit<br />

Ingrid Drieling. u<br />

Het Oliva terrasscherm met geïntegreerde ledverlichting.<br />

zenronline.eu | 19


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

Winsol:<br />

‘STERKE KNIKARMEN:<br />

DUURZAAMHEID IN ACTIE’<br />

“Een Winsol zonnescherm, of luifel zoals wij in België zeggen, dat is<br />

echt thuiskomen op je terras!”, lacht Xavier Costenoble, CEO van de<br />

Belgische fabrikant van zonwering en buitenlevenproducten. “De<br />

wereld van de zonneschermen evolueert en Winsol staat klaar met<br />

knikarmen die zijn afgestemd op de uitdagingen van vandaag.”<br />

Zonneschermen worden steeds groter, vaak breder dan 5 m, met een<br />

gemiddelde uitval van bijna 3,5 m. Deze trend zet elk jaar verder door.<br />

Daarnaast worden deels zwaardere doeken gebruikt, groeit de vraag<br />

naar extra comfortfuncties en oefenen hogere windklassen druk op<br />

de knikarmen uit.<br />

De zonneschermen van Winsol zijn ontworpen om te voldoen aan<br />

deze moderne eisen, vertelt Costenoble. “Met onze 4-voudige arm<br />

met zelfsmerende staalkabels en de geavanceerde arm met Dyneema<br />

Powerband met geweven Dyneema-vezels in de ellebogen zijn onze<br />

Een Winsol Lumisol knikarmscherm. Steeds grotere uitvallen vragen om steeds krachtigere knikarmen.<br />

20 | zenronline.eu


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

Winsol-knikarm met zelfsmerende staalkabels en ledstrips.<br />

Grotere doorloophoogte<br />

Rechtopstaand onder een knikarmscherm kan het weleens gebeuren<br />

dat langere mensen hun hoofd stoten tegen de elleboog van een<br />

knikarm. “Gelukkig behoort dit risico nu tot het verleden, dankzij<br />

de kleinere ellebooghoek van minder dan 50% van onze twee sterke<br />

knikarmen, die zo een verhoogde doorloophoogte bieden”, constateert<br />

Costenoble. “Maar dat is niet alles. Onze knikarmschermen met<br />

hun krachtige knikarmen kunnen ook nog eens grotere overspanningen<br />

aan, tot wel 7 m breed, zonder concessies te doen aan de<br />

windbestendigheid! Daarbij zorgen onze geavanceerde knikarmen<br />

voor een gelijkmatige en strakke spanning van het doek, ongeacht<br />

de positie van het scherm. Daarnaast elimineren we het ongemak van<br />

krakende veren en kettingen, aangezien de nieuwe knikarmen van<br />

Winsol ontworpen zijn om soepel en geruisloos te bewegen, zonder<br />

de noodzaak van smering. Dit betekent meer comfort en moeiteloze<br />

bediening van een knikarmscherm, zodat eindgebruikers ongestoord<br />

kunnen genieten van hun terras en de buitenlucht.”<br />

Verlichting<br />

Winsol denkt duidelijk verder dan alleen het praktische en maakt<br />

het plaatje compleet met verschillende verlichtingsopties voor zijn<br />

knikarmen. Dimbaar wit licht met een regelbare kleurtemperatuur of<br />

sfeervol RGB-licht, er zijn tal veel verschillende mogelijkheden.<br />

“Onze nieuwste 4-voudige kabel- en geweven Dyneema Powerbandarmen,<br />

kunnen optioneel worden voorzien van een geïntegreerde<br />

ledstrip”, licht Costenoble toe. “Deze verlichtingsoptie kan eenvoudig<br />

worden vervangen of achteraf toegevoegd worden. Voor de bediening<br />

maakt Winsol het gemakkelijk met één druk op de knop van een<br />

afstandsbediening of bediening met de eigen smartphone. Gezelligheid<br />

onder het knikarmscherm wordt daardoor gegarandeerd!” u<br />

Winsol Squaro knikarmscherm met volant-plus. Het extra<br />

gewicht van de volant vraagt om sterke knikarmen.<br />

zonneschermen niet alleen krachtig, maar ook duurzaam: onze knikarmen<br />

gaan tot tien keer langer mee dan standaard knikarmen! De<br />

scharnieren uit gesmeed aluminium en 20% dikkere profielen zorgen<br />

ervoor dat deze knikarmen veel sterker en vormvaster zijn en daardoor<br />

bestand tegen een windkracht tot 6 Beaufort – windklasse 3 –<br />

bij een uitval tot 4 m!”<br />

Dyneema Powerband-arm met ledverlichting.<br />

Winsol biedt drie typen knikarmen om aan diverse behoeften te<br />

voldoen. De keuze hangt af van factoren, zoals het type luifel, de<br />

breedte en de uitval, de locatie, het gewicht van het doek, het<br />

beoogde gebruik: intensief, bijvoorbeeld in de horeca, of occasioneel<br />

voor residentieel gebruik en tot slot ook van extra opties, zoals een<br />

volant-plus of ledverlichting.<br />

Winsol Linasol knikarmscherm met ledstrip in de cassette.<br />

zenronline.eu | 21


Dé kwaliteitsnorm voor markiezen - sinds 1986<br />

Bek k de video<br />

van dit project


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

markilux:<br />

‘EEN BALKONSCHERM MET KLASSE:<br />

HET EERSTE KLEMSYSTEEM MET<br />

KNIKARMEN OP DE MARKT!<br />

Met zijn nieuwste model, de markilux 900, wil zonweringspecialist<br />

markilux uit Emsdetten balkonbezitters enthousiast maken over zijn<br />

designproducten. “Deze subtiele en tegelijk hoogwaardige klemzonwering<br />

is voorzien van knikarmen en een volledige cassette”, licht<br />

directeur Productie en Techniek Michael Gerling toe. “Het scherm<br />

heeft weinig ruimte nodig, kan zonder grote bouwkundige inspanningen<br />

worden gemonteerd én gedemonteerd en biedt bovendien<br />

ook bij volledige schaduw een vrij uitzicht.”<br />

het plafond worden vastgezet en geeft volgens Gerling elk balkon<br />

een sierlijke charme. “Het is het eerste model van dit type dat knikarmen<br />

en een onderhoudsvriendelijke volledige cassette heeft, die<br />

overigens in drie framekleuren verkrijgbaar is. Het is met al zijn voordelen<br />

heel geschikt voor huurders en eigenaren van appartementen<br />

in steden en dichtbevolkte gebieden. Ook voor woningcorporaties of<br />

woningbouwverenigingen en voor bouwbedrijven kan dit product<br />

interessant zijn.”<br />

Het is niet altijd eenvoudig om een zonweringsysteem te realiseren<br />

dat volledige schaduw biedt op een balkon. Daarom brengt markilux<br />

met de markilux 900 een nieuw product op de markt. Het scherm kan<br />

via een klemmechanisme met twee steunbuizen tussen de vloer en<br />

Vrij zicht al bij hellingshoek van vijf graden<br />

"De nieuwe technische benadering bij ons klemsysteem biedt enkele<br />

voordelen”, licht Gerling toe. “Want anders dan bij de conventionele<br />

uitvalschermen die op een soortgelijke manier kunnen worden<br />

Bij een hellingshoek van 5° kan de markilux klemzonwering balkons al goed beschaduwen.<br />

24 | zenronline.eu


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

De markilux 900 heeft weinig ruimte nodig.<br />

bevestigd, wordt het doek bij dit systeem in een slanke, volledig<br />

gesloten cassette beschermd tegen vuil, waardoor het langer mooi<br />

blijft. Bovendien kan dit scherm door het speciale ontwerp al bij een<br />

hellingshoek van 5° voor volledige schaduw op het balkon zorgen.<br />

Daardoor blijft er een vrij uitzicht op de omgeving bestaan. Bij de<br />

huidige, conventionele modellen is voor volledige beschaduwing<br />

gewoonlijk een hellingshoek van ongeveer 45° nodig, terwijl dan<br />

door de combinatie met de valarmen het vrije zicht behoorlijk wordt<br />

belemmerd! Maar als er behoefte is aan veel privacy, dan kan een<br />

vakpartner de hellingshoek van het nieuwe scherm ook op maximaal<br />

70° afstellen.”<br />

‘Snel gemonteerd en net zo gemakkelijk gedemonteerd’<br />

Door het klemmechanisme met instelbare kracht, waarbij de steunbuizen<br />

met slechts een paar schroeven worden bevestigd, is de voor<br />

knikarmschermen gebruikelijke muur- of plafondbevestiging niet<br />

nodig. "Daardoor kan de zonwering snel en eenvoudig worden<br />

bevestigd”, benadrukt Gerling. “Bovendien kunnen de steunbuizen<br />

bij hoger gelegen verdiepingen aan de balkonreling worden<br />

geborgd. Bijvoorbeeld bij een verhuizing kan alles ook weer heel<br />

eenvoudig worden gedemonteerd. Het scherm kan dan gewoon<br />

worden meegenomen. Dat kan er mogelijk toe bijdragen dat huurders<br />

eerder geneigd zullen zijn om tot aanschaf over te gaan. Wat<br />

daarbij ook zal helpen, is dat de nieuwe klemzonwering markilux<br />

900 met zijn slanke uitstraling en de geringe hoogte van de cassette<br />

van slechts 10 cm een subtiel effect heeft. Indien gewenst en bouwtechnisch<br />

mogelijk kan het scherm echter ook als alternatief voor een<br />

klassiek knikarmscherm met speciale steunen aan het plafond van<br />

het balkon worden bevestigd.”<br />

En voor de beweegbare scharnierpoten van de buizen, die aan de<br />

ondergrond kunnen worden aangepast, is er een afdekking beschikbaar<br />

die schroeven of afdichtingen beschermt en onzichtbaar maakt.”<br />

Met een breedte van 2 tot 4 m en een uitval van 1,5 of 2 m zijn de<br />

maten op klassieke balkonafmetingen afgestemd. Dat geldt ook voor<br />

de standhoogte, die tussen 235 en 265 cm kan variëren. De nieuwe<br />

markilux 900 is verkrijgbaar met een handbediening met slingerstang<br />

of met een comfortabele motoraandrijving, wat bij uitvalschermen niet<br />

vaak het geval is. Een ander pluspunt volgens Gerling zijn de bionische<br />

pezen die voor bijzondere stabiliteit van de knikarmen zorgen. Deze<br />

pezen bestaan uit belastbare hightech vezels. "Met onze markilux 900<br />

bedienen we een toenemende vraag naar doeltreffende hittebescherming<br />

ook op het balkon”, besluit Gerling. “En wel met veel praktisch<br />

nut en designkwaliteit. We denken en verwachten daarom dat er veel<br />

belangstelling voor dit nieuwe product zal zijn.” u<br />

‘Stijlvol en geschikt voor elk balkon’<br />

“We hebben niet alleen aandacht besteed aan een modern, licht<br />

design, maar we hebben bij alle componenten ook gelet op de<br />

beste materiaalkwaliteit, hetgeen voor een lange levensduur zorgt”,<br />

vervolgt Gerling. “De cassette en de steunbuizen zijn bijvoorbeeld<br />

gepoedercoat en zijn dus jarenlang bestand tegen weersinvloeden.<br />

De nieuwe klemzonwering markilux 900 met knikarmen en volledige<br />

cassette wordt gepresenteerd als de eerste in zijn soort.<br />

zenronline.eu | 25


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

Warema:<br />

‘VRIJSTAAND ZONWERINGFRAME<br />

VOOR ZONWERING PRECIES<br />

WAAR ZE NODIG IS’<br />

Er is vraag naar vrijstaande oplossingen voor zon- en weersbescherming,<br />

vooral in de horeca. In veel gevallen laten bouwkundige<br />

omstandigheden of plaatselijke voorschriften echter niet toe dat een<br />

zonnescherm voor een betrouwbare zonwering rechtstreeks aan de<br />

gevel wordt bevestigd of in de grond wordt verankerd. Ook in de<br />

particuliere woningbouw kunnen bouwkundige omstandigheden de<br />

montage aan de gevel bemoeilijken, bijvoorbeeld in prefabwoningen<br />

in houtskeletbouw of als er visuele beperkingen zijn vanwege de<br />

beschermde status van gebouwen (monumenten). Voor dit soort situaties<br />

heeft Warema een nieuw, vrijstaand frame in het leveringsprogramma<br />

opgenomen. Het bijzondere daarbij is dat het kan worden<br />

gebruikt voor (cassette)schermen en pergola’s.<br />

Het vrijstaande frame kan aan een of twee zijden met zonwering<br />

worden uitgerust en is verkrijgbaar in een breedte tot 7 m en een<br />

staanderhoogte tot 3,5 m. Als meerdere vrijstaande frames naast<br />

Grote open ruimtes kunnen worden beschaduwd met meerdere vrijstaande frames met zonneschermen achter elkaar. In dit geval is gekozen voor<br />

dubbelzijdig aangebrachte cassetteschermen van het type Terrea K60, waarmee tot 56 m 2 per vrijdragend frame kan worden overdekt.<br />

26 | zenronline.eu


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

elkaar in een rij worden geïnstalleerd en aan twee zijden van schermen<br />

worden voorzien, kunnen zelfs grote open ruimtes worden<br />

beschaduwd. Bijvoorbeeld uitgerust met twee cassetteschermen<br />

Terrea K60 met een breedte van 7 m en een uitval van 4 m kan met<br />

één frame in totaal 56 m 2 worden beschaduwd.<br />

De zonneschermen kunnen met behulp van het WMS-radiosysteem<br />

als eenheid worden in- en uitgeschoven, ongeacht het aantal vrijstaande<br />

frames. De kleur van het gepoedercoate frame kan op basis<br />

van de Warema-kleurenwereld, passend bij het totaal, vrij worden<br />

gekozen. Optioneel kunnen er tot vier design-warmtestralers worden<br />

geïnstalleerd om het terras ook bij koeler weer te kunnen gebruiken.<br />

De kabels voor de stroomvoorziening kunnen discreet in een van de<br />

staanders en de traverse (dwarsbalk) van het frame worden geïntegreerd.<br />

Tevens is het mogelijk om een stopcontact in de staander van<br />

het frame te integreren.<br />

Eén dragerproduct, twee toepassingen:<br />

Warema presenteert een flexibel,<br />

vrijstaand frame voor (cassette)<br />

schermen en pergola’s<br />

Het frame wordt op betonfundamenten gemonteerd of het wordt<br />

gefixeerd met behulp van verzwaringskasten die flexibel kunnen<br />

worden geplaatst. Verzwaringskasten hebben het voordeel dat<br />

het vrijstaande frame altijd kan worden gedemonteerd en verwijderd,<br />

zonder dat er sporen achterblijven. Dit kan een belangrijk<br />

aspect voor de horeca zijn, bijvoorbeeld in voetgangersgebieden<br />

waar de openbare ruimte buiten het seizoen vrij moet blijven<br />

van obstakels.<br />

Het ontwerp van de verzwaringskasten die voor het vrijstaande<br />

frame worden gebruikt, is identiek aan de kasten voor de Perea<br />

pergolaoverkapping. Zo kunnen beide producten altijd onbeperkt<br />

worden gecombineerd met behoud van een eenvormig beeld. ■<br />

Ontmoet ons hier:<br />

warema.com/vakbeurs<br />

Open ruimte met het Lamaxa L50 Lamel:<br />

Een klasse apart.<br />

/ Motorbestuurde dosering van de zoninstraling<br />

/ Afstandsbediening van daklamellen, verlichting,<br />

warmtestralers, enz.<br />

Meer informatie: www.warema.nl/l50<br />

zenronline.eu | 27


Tekst: Piet Willemsen Beeld: SUYS<br />

WAAROM ROLLUIKEN VEELGEVRAAGD BLIJVEN<br />

MEERDERE REDENEN, MAAR VEILIGHEID<br />

LIJKT HET SLEUTELWOORD<br />

Rolluiken kennen we al sinds de negentiende eeuw en ze zijn inmiddels bijzonder goed ingeburgerd. En toch, met buitenscreens,<br />

uitvalschermen en overkappingen zijn er doortastende alternatieven die andere troeven uit te spelen hebben. Hoe komt het dan dat rolluiken<br />

evengoed gewild blijven? Bij rolluik- en zonweringspecialist SUYS in het Belgische Nokere kunnen ze daar wel het een en ander over kwijt,<br />

maar veiligheid lijkt alvast het sleutelwoord.<br />

SUYS voorzetrolluiken in stijlvol zwart.<br />

28 | zenronline.eu


Verticaal geïntegreerd. SUYS doet de productie van rolluiken van A tot Z in eigen beheer.<br />

CEO Thibaut Suys van SUYS ervaart dat mensen<br />

vaak rolluiken prefereren als men vroeger, als<br />

kind of in een vorige woning, kon genieten van<br />

de duisternis en de stilte die rolluiken bieden.<br />

Dat verklaart volgens hem waarom ook jonge<br />

(ver)bouwers vaak voor deze oude getrouwe<br />

oplossing gaan.<br />

‘Wij profileren zelf onze aluminium kasten en<br />

rolluiklamellen, en ons kleurenaanbod is eindeloos’<br />

Thibaut Suys<br />

De ouderwetse, houten rolluiken zijn stilaan uit<br />

het straatbeeld verdwenen en hebben plaatsgemaakt<br />

voor rolluiken die op vlak van design<br />

hebben bijgeschakeld. “Wij profileren zelf onze<br />

aluminium kasten en rolluiklamellen, en ons kleurenaanbod<br />

is eindeloos”, vertelt Suys. “Als enige<br />

producent in België poederlakken we in alle RALkleuren.<br />

Zo kiest de eindklant voor een uniforme<br />

kleur van lamellen, kast, geleiders en onderlat,<br />

zodat de rolluiken perfect matchen met de stijl<br />

van de woning. Onze volgeschuimde aluminium<br />

profielen zijn kwalitatief sterk en kunnen grote<br />

afmeting overbruggen, terwijl de kast compact<br />

blijft omdat we met onze lamellen inzetten op<br />

een kleine oproldiameter van het rolluikpantser.<br />

Onze rolluiklamellen en -kasten zijn door de jaren<br />

ook steeds verfijnder geworden, waardoor we<br />

voor elke montagesituatie een passend antwoord<br />

kunnen bieden.”<br />

Recent heeft SUYS de Minirol ® INTEGRATED<br />

voorgesteld. Voor deze unieke rolluikkast is een<br />

L-profiel ontwikkeld, waartegen de afwerkingslaag<br />

van de buitengevel wordt aangebracht. De<br />

rolluikkast kan doordoor naadloos in de gevel<br />

worden geïntegreerd en blijft tegelijk, via een<br />

klep aan de onderzijde, toegankelijk voor revisie.<br />

“Een mooie, onzichtbare oplossing voor de<br />

moderne woningen met bijvoorbeeld een crépiafwerking”,<br />

vindt Thibaut Suys.<br />

“We zijn al 50 jaar een toonaangevende speler op<br />

de markt van zonwering en rolluiken”, vervolgt<br />

de CEO. “Onze sector wordt heel erg gestuurd<br />

door externe factoren, zoals het weer. De zomers<br />

worden langer en de hittedagen extremer, daardoor<br />

wordt het simpelweg een noodzaak om<br />

gebouwen te wapenen tegen oververhitting. En<br />

net zoals screens of andere vormen van zonwering<br />

een hap van deze taart nemen, schuiven<br />

rolluiken ook bij als antwoord op de toenemende<br />

vraag naar schaduwbrengers. Ook daardoor blijft<br />

dit product actueel.”<br />

Veiligheid<br />

De rolluiken van SUYS bieden niet alleen een<br />

esthetische of isolerende toevoeging aan het huis,<br />

maar fungeren daarnaast ook als een krachtige<br />

verdedigingslinie tegen de grillen van moeder<br />

natuur, weet Thibaut Suys. “De warmte buiten<br />

houden is één, maar evengoed zijn rolluiken een<br />

fysieke barrière bij stormweer om wind, puin<br />

en barre regen te weren. Rolluiken geven het<br />

comfort van gemoedsrust en privacy. Dat veiligheidsgevoel<br />

is vaak de belangrijkste eigenschap<br />

om voor rolluiken te kiezen en dat is in geen geval<br />

onterecht. De vaste afsluiting die een rolluik biedt,<br />

heeft ook een inbraakvertragende werking en<br />

ontmoedigt eventuele ongewenste bezoekers<br />

meteen. Met een geautomatiseerde bediening<br />

kunnen de rolluiken ook op afstand worden neergelaten<br />

en weer opgehaald. Deze zichtbare beveiliging<br />

is net zoveel waard als een huisalarm!”, is<br />

de CEO overtuigd.<br />

Als enige fabrikant in België staat SUYS garant<br />

voor een volledige integratie in eigen beheer:<br />

zelf profileren van aluminium lamellen en kasten,<br />

eigen extrusie van pvc-profielen, in-house poedercoating<br />

en uiteindelijk ook de assemblage van het<br />

rolluik. Alles van A tot Z, van lamel tot rolluik, in<br />

eigen beheer én in België. ■<br />

zenronline.eu | 29


GREAT DESIGN<br />

WITH A PERSONAL<br />

TOUCH!<br />

Binnen de Q-series producten vindt men exact wat men zoekt indien men prijs<br />

knikarmscherm Q-230<br />

stelt op een strak design gecombineerd met een gepersonaliseerde “touch”.<br />

Deze geheel nieuw ontworpen lijn buitenzonwering bestaat uit twee type<br />

knikarmschermen, een zipscreen en een uitvalscherm. De schermen Q-230<br />

en de Q-240, alsmede het zipscreen Q-100 en het uitvalscherm Q-105<br />

kenmerken zich door een futuristisch en kubistisch design en de producten<br />

vormen een uitstekend bij elkaar passend pallet waarmee de moderne<br />

consument zijn woning in stijl kan uitrusten met de meest “up-to-date”-<br />

buitenzonweringsproducten.<br />

knikarmscherm Q-240<br />

Verkrijgbaar in de meest gewilde en actuele kleurstellingen en met de<br />

modernste vormen van bediening. De knikarmschermen zijn optioneel uit te<br />

voeren met dimbare LED-verlichting en alle Q-series producten zijn, zoals<br />

dat tegenwoordig gewenst is, te personaliseren met bijpassende of juist<br />

contrasterende kleur-accenten.<br />

Kortom: een prachtige combinatie van alleszins betaalbare producten<br />

in het scala van buitenzonwering volgens de allerlaatste trends.<br />

uitvalscherm Q-105<br />

Zullen we de mogelijkheden van de prachtige<br />

QR-series voor uw bedrijf een keer komen<br />

toelichten?<br />

Heel eenvoudig: scan de QR-code en vul het formulier in,<br />

dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.<br />

Liever eerst de documentatie van de Q-series ontvangen?<br />

Dat kan natuurlijk ook en dat geeft u aan op hetzelfde<br />

formulier.<br />

Of bekijk onze website: https://www.rainbow-collection.nl/qseries<br />

zipscreen Q-100<br />

RAINBOWSOL BV<br />

Fokkerstraat 6 . 4143 HJ Leerdam . Tel. 0345 614 8<strong>01</strong> . Fax 0345 610 220<br />

Email info@rainbowsol.nl . www.rainbowsol.nl


Tekst: Piet Willemsen Beeld: Romazo<br />

NIEUWS VAN ROMAZO<br />

DE BRANCHEVERENIGING<br />

ZIT ZEKER NIET STIL!<br />

Branchevereniging Romazo zit zeker niet stil! Zo heeft ze zich het afgelopen jaar gebogen over een nieuwe marketingstrategie. “Het gaat<br />

namelijk al lang niet meer over alleen het weren van de zon, maar daarnaast ook over het creëren van een comfortabel leefklimaat in de<br />

woning of op de werkplek”, constateert branchemanager Jeroen de Roos.<br />

Uit talloze onderzoeken is gebleken dat zonwering<br />

de beste manier is om oververhitting in de<br />

woning tegen te gaan. Dr. ir. Lenneke Kuijer van<br />

de TU Eindhoven heeft afgelopen zomer een<br />

onderzoek uitgevoerd in woningen in Nederland<br />

en daaruit blijkt dat door het gebruik van<br />

zonwering woningen 5 tot 9 graden minder<br />

opwarmen en er dus minder warmte hoeft te<br />

worden ‘weggekoeld’.<br />

Pleidooi voor subsidie<br />

Romazo pleit nu voor subsidie op zonwering. In<br />

het kader van de energietransitie wordt namelijk<br />

wel subsidie gegeven op zonnepanelen, warmtepompen<br />

en isolatie, maar niet op zonwering,<br />

terwijl koelen met airconditioning enorm veel<br />

energie vraagt. In Nieuwegein en Rotterdam is<br />

een proef gedaan met subsidie op zonwering.<br />

Romazo vindt dat die subsidie in alle gemeenten<br />

in Nederland moet worden ingevoerd. “Er<br />

is inmiddels een lobby gestart en wij hebben<br />

al een aantal partijen aan ons kunnen binden,<br />

Romazo pleit voor<br />

subsidie op zonwering<br />

zoals Milieu Centraal”, vertelt De Roos. “Milieu<br />

Centraal geeft op haar website tips over het<br />

toepassen van zonwering om oververhitting<br />

tegen te gaan.”<br />

Nieuw logo<br />

Daarnaast heeft Romazo gekozen voor een nieuw<br />

logo. Door de groene kleur van het logo wil de<br />

branchevereniging haar streven naar duurzaamheid<br />

uitstralen. Het bestuur van Romazo is bezig<br />

met een ‘brandingbook’ dat te zijner tijd naar alle<br />

leden zal worden gestuurd om de nieuwe huisstijl<br />

uit te rollen.<br />

Jeroen de Roos.<br />

Bestuursleden gezocht<br />

Vele handen maken licht werk! Daarom is het<br />

bestuur van Romazo op zoek naar nieuwe<br />

bestuursleden. “Het is ontzettend belangrijk dat<br />

de zonweringbranche een sterke branchevereniging<br />

heeft”, meent de branchemanager. “Dus<br />

bent u lid van Romazo en wilt u bijdragen aan<br />

de groei van de branchevereniging dan horen wij<br />

dat graag!”<br />

Zonwering Branchedag<br />

Maandag 18 maart wordt in theater- en congrescentrum<br />

Spant! in Bussum de Zonwering Branchedag<br />

gehouden. Meer informatie daarover<br />

elders in deze Z&R. “Het bestuur en secretariaat<br />

van Romazo zien ernaar uit om daar zoveel<br />

mogelijk zonweringspecialisten van Nederland te<br />

mogen begroeten”, besluit Jeroen de Roos.<br />

■<br />

zenronline.eu | 31


Tekst: Piet Willemsen Beeld: Brustor<br />

BRUSTOR INNOVEERT<br />

‘GEKOPPELDE B128XL OVERKAPPINGEN ZIJN<br />

DÉ OPLOSSING VOOR HORECATERRASSEN!’<br />

Brustor zet in <strong>2024</strong> volop in op de innovatie van zijn productgamma. Tijdens Polyclose in Gent werden de eerste productupdates van het jaar<br />

getoond. Eén daarvan is de koppelbare B128XL terrasoverkapping. “Mede doordat deze overkapping koppelbaar is, is de B128XL dé oplossing<br />

voor elke horeca-uitbater”, meent Sales Manager Maxim Devos van Brustor.<br />

Gekoppelde B128XL-overkappingen met inbouwscreens voor de voor- en zijkant, ledverlichting en heater ter verhoging van het comfort en de sfeer.<br />

32 | zenronline.eu


“Een horecaterras met overkapping is een waardevolle<br />

investering voor elke horecaondernemer. Het<br />

verlengt niet alleen het buitenseizoen, waardoor<br />

gasten gedurende meer maanden van het jaar<br />

buiten kunnen genieten, maar draagt ook bij aan<br />

de sfeer en uitstraling van een horecagelegenheid.”<br />

Koppelbaar en ruimer dan ooit<br />

Een goed ontworpen terrasoverkapping creëert<br />

een gezellige en beschutte buitenruimte, waar<br />

gasten zich comfortabel voelen en langer willen<br />

blijven zitten. “We merken dat de B128XL een<br />

zeer goede oplossing voor de horecasector is”,<br />

Devos. “Vaak zoeken horeca-uitbaters naar terrasoverkappingen<br />

die grote oppervlaktes kunnen<br />

overkappen. Omdat de B128XL onbeperkt kan<br />

worden gekoppeld, wordt dit nu mogelijk.”<br />

“De B128XL is feitelijk een zonnescherm en terrasoverkapping<br />

in één, omdat het doekdak op basis<br />

van Brustor ZIP-screentechnologie elektrisch kan<br />

worden op- en afgerold. In open toestand genieten<br />

gasten door het strakke design van een panoramisch<br />

zicht. De single module is begin 2023<br />

al gelanceerd en kon meteen op enthousiaste<br />

reacties rekenen. Dankzij de strakke afwerking<br />

en de vele personalisatiemogelijkheden kan deze<br />

aanbouwpergola een terras echt naar een hoger<br />

niveau tillen.”<br />

Oplossingen op maat<br />

Brustor toont met deze productupdate opnieuw<br />

dat het bedrijf inzet op maatwerk, benadrukt<br />

Devos. “We willen een oplossing kunnen bieden<br />

voor elke mogelijke vraag die een eindklant kan<br />

hebben. Dat komt sterk tot uiting in ons diverse<br />

zonweringgamma. We focussen uitsluitend op<br />

zonwering in al zijn aspecten en bieden overkappingen,<br />

zonneschermen, ZIP screens en verandazonweringen<br />

aan. Daardoor kunnen we ons<br />

expert en trendsetter noemen in de branche.”<br />

“Ook bij de B128XL is het maatwerk sterk aanwezig.<br />

Dankzij de mogelijkheid om de modules te<br />

koppelen, kan er een extra ruim terras van schaduw<br />

worden voorzien. Een single module heeft<br />

een maximale oppervlakte van 30 m² – 6 x 5 m of<br />

5 x 6 m – en door meerdere modules aan elkaar<br />

Met het doekdak en de screens geopend, biedt de B128XL een panoramisch uitzicht.<br />

te koppelen, kan er over de volledige lengte van<br />

een terras schaduw worden voorzien.”<br />

“Horeca-uitbaters krijgen zo de keuze om hun<br />

terras te overkappen met een oprolbaar doekdak<br />

en tegelijk te profiteren van de vele personalisatiemogelijkheden<br />

die ook beschikbaar zijn bij de<br />

lamellendaken. Denk daarbij aan geïntegreerde<br />

ZIP screens, diverse schuifwanden, deurpalen,<br />

verschillende RAL-kleuren, ledverlichting in het<br />

frame, een terrasverwarming enzovoorts.”<br />

Gasten langer laten genieten<br />

“Het grote voordeel van die vele personalisatiemogelijkheden<br />

is dat ze extra sfeer en comfort<br />

brengen en de gasten zo langer laten genieten”,<br />

meent Devos “De inbouwscreens zorgen bijvoorbeeld<br />

voor beschutting tegen regen en wind<br />

en gunnen de gasten extra privacy wanneer ze<br />

gezellig willen tafelen. De kleuren van de screendoeken<br />

kunnen naar believen worden gekozen,<br />

iets wat ook geldt voor het frame van de overkapping<br />

en dankzij de optionele ledverlichting en<br />

terrasverwarming kan het extra aangenaam en<br />

gezellig worden gemaakt.”<br />

“Het moge duidelijk zijn dat we bij Brustor erg<br />

geloven in dit product. De architecturale vormgeving,<br />

robuuste stijl en vele opties zorgen ervoor<br />

dat de B128XL de oplossing is voor elke horecauitbater<br />

die een oplossing zoekt voor het hele<br />

jaar”, besluit Devos.<br />

■<br />

zenronline.eu | 33


Tekst: Piet Willemsen Beeld: Harol<br />

HAROL PROMOOT DE NIEUWE COOLSCREEN-COLLECTIE<br />

INNOVATIEF IN NATUURLIJKE KOELING​<br />

Een woning met veel licht staat bij veel mensen stipt op één als grootste woonwens. Dat is niet zo gek, want natuurlijk daglicht zorgt<br />

voor een fijne sfeer, geeft een energiek gevoel én heeft een positief effect op het welzijn. Maar veel licht veroorzaakt ook warmte in<br />

huis en dat is niet comfortabel. Harol presenteert zijn nieuwe Coolscreen-collectie dan als dé oplossing. “Met hun energie-efficiënte en<br />

minimalistische ontwerpen brengen deze screens verkoeling en bescherming tegen hitte en dragen zo bij aan een hoger wooncomfort”,<br />

aldus Harol-CEO Annick Draelants.<br />

Harol Coolscreen past met zijn strakke design uitstekend bij moderne architectuurstijlen.<br />

34 | zenronline.eu


Nieuwe collectie<br />

met bijzondere eigenschappen<br />

De nieuwste Harol Coolscreen-collectie bestaat<br />

uit vijf verschillende typen. Iedere Coolscreen<br />

heeft zijn eigen specifieke eigenschappen. Zo is<br />

er een klassieke zipscreen met compacte ronde<br />

of vierkante voorzetkast, een uitvoering met<br />

dimbare ledverlichting en een Coolscreen die<br />

volledig werkt op zonne-energie.<br />

Harol heeft de Coolscreen-collectie ontworpen<br />

om elk gebouw of elke woning maximaal en op<br />

een verantwoorde manier te koelen. Dat dit niet<br />

onopgemerkt is gebleven, blijkt uit het feit dat<br />

de volledige Coolscreen-collectie in 2023 een<br />

Red Dot Award in de categorie Product Design<br />

heeft gewonnen. Trots vertelt Annick Draelants<br />

dat de jury lovend was over de combinatie van<br />

duurzaam design, slimme functionaliteiten én<br />

sterke technologie. Bovendien is de Coolscreen<br />

8 Solar, de screen op zonne-energie, bekroond<br />

met twee Archiproducts Awards voor Product<br />

Design en voor Sustainability. “Dit laat zien dat<br />

de Coolscreen 8 Solar een toonbeeld is van minimalistisch<br />

ecodesign”, aldus Draelants.<br />

Innovatief in natuurlijke koeling<br />

De nieuwe Coolscreens vormen een natuurlijke<br />

buffer tegen oververhitting in de zomermaanden<br />

en bieden extra isolatie in de winter. Hierdoor<br />

zorgt de Coolscreen voor minder energieverbruik<br />

en meer wooncomfort. “We zijn enorm<br />

verguld met de Red Dot Award en onze beide<br />

Archiproducts Awards voor onze Coolscreens”,<br />

zegt Annick Draelants. “Als innovatieve speler<br />

in natuurlijke koeling reiken we graag duurzame<br />

oplossingen aan. De Coolscreen-collectie staat<br />

voor een nieuwe generatie screens, waarbij we<br />

niet alleen op een energie-efficiënte manier de<br />

zon weren, maar ook vanaf het beginontwerp<br />

inzetten op duurzaam design. Deze awards zijn<br />

een mooie bekroning voor onze inspanningen op<br />

het vlak van innovatie, design én duurzaamheid.”<br />

Installatiegemak<br />

Nieuwbouw of renovatie? De Coolscreens<br />

worden aan de buitenkant van het raam gemonteerd<br />

en zijn hierdoor eenvoudig te installeren,<br />

zonder grote kap- of breekwerken. Daarmee zijn<br />

ze bij uitstek geschikt voor woningen en appartementen,<br />

maar ook voor woonzorgcentra en<br />

‘We zijn enorm verguld<br />

met de Red Dot Award en<br />

onze beide Archiproducts<br />

Awards voor onze<br />

Coolscreens’<br />

Annick Draelants<br />

horecatoepassingen. Bovendien heeft Harol de<br />

Coolscreen-collectie ontworpen met een minimum<br />

aan onderdelen voor een groot installatiegemak.<br />

De montage is volledig ‘klikbaar’, doordat<br />

de onderdelen niet verlijmd zijn. Hierdoor kunnen<br />

alle onderdelen aan het einde van de levenscyclus<br />

eenvoudig uit elkaar worden gehaald, opnieuw<br />

ingezet in de circulaire economie en bijdragen<br />

aan een duurzame samenleving.<br />

“Coolscreens hebben een minimale doekslijtage<br />

en een geruisloze werking dankzij de geoptimaliseerde<br />

X-Glide Technology van Harol”, vult<br />

Annick Draelants aan. “Bovendien worden de<br />

screens met inzet van 100% groene energie<br />

geproduceerd, dankzij de Harol windturbine die<br />

ons hele bedrijventerrein en alle productiefaciliteiten<br />

van groene stroom voorziet!”<br />

Eén collectie, talloze mogelijkheden<br />

Ook het innovatieve en duurzame design van<br />

de Harol Coolscreen-collectie valt op, meent<br />

Annick Draelants. “De screens hebben extra<br />

smalle geleiders, een onzichtbare lasnaad en<br />

de onderlat verdwijnt volledig in de kast. Het<br />

schroefloze ontwerp zorgt voor een strakke<br />

uitstraling. Voor elke woning en elke bouwstijl<br />

is er binnen de nieuwe collectie een geschikte<br />

Coolscreen.” De screens worden volledig op<br />

maat gemaakt en kunnen hierdoor in elke gevel<br />

worden geïntegreerd. Het type, de kleur en alle<br />

opties kunnen door de eindgebruiker zelf worden<br />

bepaald. Zo is er één collectie met een heel veel<br />

verschillende mogelijkheden.<br />

■<br />

Coolscreen 7 Coolscreen 8 Coolscreen 8 Plus<br />

Coolscreen Led<br />

Coolscreen Solar<br />

zenronline.eu | 35


Tekst: Hunter Douglas en Jerry Helmers Beeld: Hunter Douglas<br />

INVESTERING VAN 20 MILJOEN EURO<br />

HUNTER DOUGLAS BRENGT ZIJN EUROPESE<br />

FABRIKANTEN VAN SCREENWEEFSELS<br />

SAMEN ONDER HET MERK MERMET<br />

De Mermet Basiscollectie.<br />

36 | zenronline.eu


Hunter Douglas, wereldwijd marktleider op het gebied van raambekleding, ontwikkelt, produceert en distribueert vanaf nu al zijn<br />

screenweefsels in Europa onder één merk: het volledig gerebrande Mermet. De gedurende decennia opgebouwde expertise van de Belgische<br />

bedrijven Helioscreen en Copaco, het Franse Mermet en de Spaanse distributeur Screen Protectors komt samen in één collectie. De productieen<br />

logistieke faciliteiten in België, Frankrijk en Spanje bundelen hun krachten. "Dit is een statement richting de markt", zegt John Risman,<br />

CEO van Hunter Douglas Europe. "Door onze kennis te bundelen, zijn we meer dan ooit dé referentie als het gaat om screenweefsels."<br />

Hunter Douglas investeert 20 miljoen euro in het merk.<br />

Meer dan ooit tevoren staat het vernieuwde en<br />

versterkte Mermet garant voor een eindeloze<br />

reeks oplossingen met een ultiem doel: het creëren<br />

van zoveel mogelijk comfort op elk niveau,<br />

door kwalitatief hoogwaardige zonweringweefsels<br />

te ontwikkelen die thermisch en optisch<br />

comfort bieden én het energieverbruik optimaliseren.<br />

Deze stoffen gaan lang mee en zijn gemakkelijk<br />

te onderhouden.<br />

De naam Mermet wordt in stand gehouden als<br />

de Europese overkoepelende merknaam. Hiertoe<br />

werd besloten na uitgebreid marktonderzoek<br />

rond naamsbekendheid, vanwege de sterke<br />

merkwaarde in Europa, maar ook op andere<br />

continenten. Het merk heeft echter een compleet<br />

‘Krachten bundelen betekent een tandje bijzetten om<br />

die ambitie een boost geven.’<br />

nieuw design gekregen, daarmee onderstreept<br />

Hunter Douglas de ambities nog eens extra. Het<br />

uitgangspunt van het vernieuwde Mermet berust<br />

niet op toeval: het oorspronkelijke screenweefsel.<br />

Sinds 1951 is het gepassioneerde team van<br />

experts – verenigd onder het vernieuwde merk –<br />

op een gezamenlijke missie. Centraal hierin staat<br />

de wens om bij te dragen aan het creëren van<br />

rustgevende, intieme en kalme plekken om te<br />

John Risman: “We willen de<br />

klanttevredenheid omhoog brengen.”<br />

werken en te leven. Krachten bundelen betekent<br />

een tandje bijzetten om die ambitie een<br />

boost geven.<br />

De SEA-TEX Sterling 0<strong>01</strong>750.<br />

Ambitie en investeringen<br />

"Het samenbrengen van alle collecties past bij de<br />

groeiambities van Hunter Douglas", zegt John<br />

Risman, CEO van Hunter Douglas Europe. "Door<br />

het productportfolio eenduidig en duidelijk<br />

herkenbaar te maken, productie en distributie te<br />

optimaliseren, marketing- en R&D-middelen te<br />

bundelen én alle kennis en expertise aan elkaar te<br />

koppelen, wil Mermet de klanttevredenheid naar<br />

een hoger niveau brengen. Dit bereiken we mede<br />

door het voor de klanten gemakkelijker en overzichtelijker<br />

te maken."<br />

u<br />

zenronline.eu | 37


Met een stevige duw in de rug door zijn grootaandeelhouder<br />

3G investeert Hunter Douglas 20<br />

miljoen euro in het bedrijf onder de vernieuwde<br />

merknaam Mermet. Hierbij gaat het om investeringen<br />

in een nieuw centraal magazijn in Bavikhove<br />

(België) van 8000 vierkante meter, nieuwe software<br />

en nieuwe productielijnen (om de productie<br />

te optimaliseren en te verhogen) in de verschillende<br />

productiefaciliteiten in België en Frankrijk.<br />

Grote première in Stuttgart<br />

De gloednieuwe Mermet-collectie binnenzonweringweefsels<br />

werd op 19 februari voor het<br />

‘Wij maken<br />

screenweefsels voor<br />

mensen, niet zozeer<br />

voor gebouwen’<br />

eerst gepresenteerd op de R+T-beurs in Stuttgart.<br />

Tegen eind <strong>2024</strong>, en op z’n laatst begin 2025, zal<br />

ook een volledig nieuwe collectie voor buitenzonweringweefsels<br />

worden gelanceerd onder de<br />

merknaam Mermet. Insectscreens blijven verkocht<br />

worden onder de merknaam Copaco.<br />

De weefsels van het vernieuwde Mermet zullen<br />

geproduceerd en gedistribueerd worden op<br />

en vanuit sites in België (Bavikhove en Lokeren)<br />

en Frankrijk (Les Avenières Veyrins-Thuellin).<br />

Het Spaanse Mataró (Barcelona) wordt een<br />

extra distributiecentrum voor het vernieuwde<br />

merk Mermet.<br />

CEO François Lacquemanne<br />

François Lacquemanne zal het voortouw nemen<br />

als CEO van het vernieuwde Mermet. Met meer<br />

dan 35 jaar ervaring in technisch textiel en business<br />

development – bij bedrijven als Porcher Industries,<br />

Protection One en Saint Gobain Adfors/<br />

Vetrotex – werd hij eind 2009 benoemd tot General<br />

Manager bij de Franse fabrikant van zonweringweefsels.<br />

Mermet werd vier jaar eerder (in<br />

2005) overgenomen door Hunter Douglas, dat al<br />

in 1997 het Belgische Helioscreen had overgenomen.<br />

Copaco is in 2<strong>01</strong>9 toegetreden tot de groep.<br />

"Onze teams van Europese experts genieten<br />

vertrouwen door de grootste producenten van<br />

zonwering ter wereld", zegt Lacquemanne. "Met<br />

hun jarenlange ervaring ontwikkelen ze voortdurend<br />

kwalitatief hoogwaardige zonweringweefsels<br />

die een leven lang meegaan en gemakkelijk<br />

te onderhouden zijn. Elk weefsel dat we creëren,<br />

elke nieuwe innovatie die we op de markt brengen<br />

en elke beslissing die we nemen – groot of<br />

klein – heeft één ultiem doel: het creëren van<br />

het best mogelijke comfort op elk niveau. Wij<br />

maken screenweefsels voor mensen, niet zozeer<br />

voor gebouwen. Daarbij houden we altijd rekening<br />

met de behoeften en wensen van de eindgebruikers.<br />

Hun comfort en geluk staan altijd bij<br />

ons centraal."<br />

In de toekomst zullen er in totaal ongeveer<br />

450 medewerkers voor het vernieuwde merk<br />

Mermet actief zijn, waarvan meer dan de helft<br />

(250) in de Belgische vestigingen. De totale omzet<br />

van de vier bedrijven samen bedroeg in 2023<br />

meer dan 100 miljoen euro. ■<br />

De M-SCREEN 5 Charcoal.<br />

38 | zenronline.eu


S<br />

SOEPELER EN GEEN GERATEL!<br />

TERK VERBETERD IN <strong>2024</strong>!<br />

Plisséhordeur<br />

PLISSÉFIT<br />

De Plisséfit kan met dezelfde profielen<br />

zowel in-de-dag als op-de-dag geplaatst<br />

worden.<br />

Sinds de introductie van de<br />

plisséhordeur in Europa door Unilux,<br />

24 jaar geleden, hebben we deze<br />

een paar keer aangepast. Een laatste<br />

grote wens is eindelijk in vervulling<br />

gegaan: de plisséfit stiller maken<br />

én verbeteren. Door een slimme<br />

ontwikkeling van de ketting loopt<br />

deze zonder geratel én soepeler.<br />

Zo staat de Unilux horrenspecialist<br />

er weer sterker voor in <strong>2024</strong>.<br />

Gepatenteerd<br />

nieuwe, stillere ketting<br />

Unilux levert echt Nederlands maatwerk, in alle gewenste<br />

kleuren. Alles uit voorraad leverbaar! Bezoek onze website<br />

voor meer informatie : www.unilux.nl


nabeschouwing polyclose<br />

Tekst: Jerry Helmers en Polyclose Beeld: Polyclose<br />

TERUGBLIK POLYCLOSE <strong>2024</strong><br />

GOED BEZOCHT EN DE FOCUS<br />

OP INNOVATIE<br />

Van woensdag 17 tot en met vrijdag 19 januari stond Flanders Expo in Gent in het teken van (heel veel) innovatie<br />

tijdens de 21e editie van Polyclose, de Europese netwerk- en vakbeurs voor raam-, deur-, zonwering-, gevel- en<br />

toegangstechniek. Met meer dan 200 exposanten en – ondanks de aangekondigde sneeuwval – maar liefst 12.108<br />

vakbezoekers was het opnieuw een bedrijvige bijeenkomst, waar de nieuwste trends en oplossingen voor de<br />

uitdagingen waar de bouwsector voor staat werden gepresenteerd. Het merendeel van de bezoekers kwam<br />

uiteraard uit België en 23% uit Nederland. Donderdag was met afstand de drukste dag. Je kon ‘over de hoofden’<br />

lopen en dat is natuurlijk altijd positief voor de uitstraling van een beurs.<br />

Entree Flanders Expo<br />

De entreehal van Polyclose in Flanders Expo in Gent.<br />

40 | zenronline.eu


nabeschouwing polyclose<br />

Internationalisering<br />

De beurs in Gent heeft zijn positie als internationaal platform<br />

opnieuw bevestigd. Het evenement bleek andermaal goed op maat<br />

gesneden voor bedrijven actief in de raam-, deur-, zonwering-,<br />

gevel- en toegangstechniek. De aanwezigheid van gerenommeerde<br />

exposanten en professionals uit verschillende landen illustreert de<br />

internationalisering van de sector. “Natuurlijk zijn we bijzonder<br />

tevreden en dankbaar dat opnieuw zoveel Europese exposanten<br />

én bezoekers de weg naar onze beurs hebben gevonden”, zegt<br />

beursoprichter Guy Martens hierover. “Maar bovenal zijn we trots<br />

op de kwaliteit van de contacten die hier worden gelegd. Ongetwijfeld<br />

heeft de beurs weer heel wat zakelijke kansen voor de aanwezigen<br />

opgeleverd, waar zij de komende twee jaar de vruchten van<br />

kunnen plukken.”<br />

Toch waren er her en der ook wat kritiekpuntjes. Zo bleek een aantal<br />

grote spelers uit de zonweringindustrie uiteindelijk niet voor een<br />

presentatie op de beurs te hebben gekozen. Ze werden node gemist.<br />

Perswoordvoerder Kurt Peeters erkent dat het jammer is dat partijen<br />

als Verano ® en Somfy deze keer geen acte de présence gaven. “In<br />

eerste instantie hadden deze bedrijven aangegeven wel aanwezig te<br />

zullen zijn. Het is aan hen om aan te geven waarom zij er uiteindelijk<br />

voor hebben gekozen om toch niet te komen.” u<br />

De eerste dag om 10.00 uur: de lanyards met de badgehouders liggen er klaar voor.<br />

Al die bezoekers zullen het in ieder geval beslist beamen: er waren<br />

verrassend veel innovaties op de drukbezochte Polyclose <strong>2024</strong>.<br />

Bezoekers namen dan ook graag kennis van de primeurs die onthuld<br />

werden op de veelal mooi afgewerkte stands. Heel wat vertrouwde<br />

exposanten tekenden present, daarnaast presenteerden ook enkele<br />

nieuwkomers zich aan de markt. Drie thema’s stonden centraal op de<br />

beursvloer: wooncomfort, circulariteit en klimaatbeheersing.<br />

Een hartelijk en vriendelijk welkom door de gastvrouwen van<br />

de beurs. Maar wel de toegangscode even scannen!<br />

Zonwering is de afgelopen decennia sterk opgekomen binnen de<br />

gevelindustrie en dus ook op Polyclose. Op de beurs was daarom een<br />

divers aanbod zonweringsystemen te ontdekken, die veelal automatisch<br />

worden bestuurd en vaak gebruikmaken van natuurlijke<br />

energiebronnen, zoals zonne-energie. Kortom: veel duurzaamheid.<br />

Daarnaast wordt het de eindgebruiker – veelal de particulier – steeds<br />

gemakkelijker gemaakt om met slimme apps de eigen zonwering zo<br />

efficiënt mogelijk te gebruiken. Voor de professionele vakhandel<br />

waren er dan ook veel eyeopeners en dientengevolge genoeg stof<br />

tot nadenken op weg terug naar huis. Voor de exposanten leverde<br />

de beurs veel leads op, die in de weken na de beurs ongetwijfeld tot<br />

interessante vervolgafspraken zullen hebben geleid.<br />

Zeker op donderdag volop kansen om te netwerken en bekenden tegen het lijf te lopen.<br />

zenronline.eu | 41


Naamloos-2 1 20-09-2023 15:54<br />

nabeschouwing polyclose<br />

Standhouders waarderen Polyclose met een 7,4 en<br />

het marktsentiment met een 7,6<br />

Vakblad Z&R was ook aanwezig op de beurs in Gent. Natuurlijk om<br />

de contacten met de standhouders te onderhouden (en elkaar een<br />

gelukkig nieuwjaar te wensen), maar ook om de eerste reacties<br />

te horen op wat er gaande was op de beurs en in de markt. Op<br />

de volgende pagina’s een overzicht van de standhouders die wij<br />

uitgebreid hebben gesproken tijdens en direct na Polyclose.<br />

Voorbereidingen voor de Nocturne op donderdagavond.<br />

We hebben deze exposanten ook om een cijfermatig oordeel<br />

gevraagd. De beursorganisatie kan in ieder geval tevreden zijn<br />

want de standhouders gaven een gemiddeld eindcijfer van een<br />

7,4 voor de beurs, het verloop en de organisatie. Een meer dan<br />

dikke voldoende dus.<br />

Ook vroegen we de standhouders welk gevoel zij hadden ten<br />

aanzien van het marktsegment. Immers, de tijden lijken wat onzeker<br />

door oplopende spanningen in de wereld die mogelijkerwijze<br />

het consumentenvertrouwen kunnen beïnvloeden. Hoewel de<br />

spreiding van de gegeven cijfers hier wel wat breder was dan bij<br />

de vraag over de beurs zelf, noteerden we toch een eindcijfer van<br />

7,6. Kortom, genoeg vertrouwen voor het jaar <strong>2024</strong>!<br />

Jerry Helmers<br />

u<br />

Veel drukte op Polyclose. Er waren momenten dat je ‘over de hoofden kon lopen’.<br />

‘We zijn trots op de kwaliteit van de<br />

contacten die hier worden gelegd’<br />

Natuurlijk is Polyclose blij met de algemene teneur: veel positieve reacties,<br />

zoals blijkt uit het overzicht met reacties van standhouders. Maar<br />

ook de suggesties die vanuit de exposanten werden aangedragen,<br />

zoals de wens om meer centrale presentaties of workshops<br />

met bijvoorbeeld trendwatchers te organiseren, zullen in overweging<br />

worden genomen. Kurt Peeters laat weten dat de organisatie<br />

uiteraard “openstaat voor initiatieven van standhouders”.<br />

De volgende Polyclose kan in ieder geval alvast in de agenda worden<br />

genoteerd. Van 14 tot en met 16 januari 2026 zal het in Gent wederom<br />

een komen en gaan worden van de (inter)nationale vakhandel uit de<br />

zonweringindustrie die graag een praatje wil maken mét en geïnspireerd<br />

wil worden door toonaangevende (inter)nationale fabrikanten<br />

en leveranciers!<br />

Guy Martens<br />

Electrotechnische groothandel voor vakspecialisten<br />

Alle soorten batterijen<br />

•<br />

100 meter<br />

•<br />

KANTOOR / SHOWROOM<br />

Industrieweg 46-b<br />

1613 KV Grootebroek<br />

Mob: 06 - 54763666<br />

Tel: 0228 - 521688<br />

MAGAZIJN<br />

Industrieweg 46-a<br />

1613 KV Grootebroek<br />

Klantvriendelijk<br />

Snelle leveringen<br />

Lage prijzen<br />

Professionele kwaliteit<br />

Uitgebreid assortiment<br />

Led verlichting armaturen<br />

Complete aansluitsnoeren in 2 -, 3 - en 5 meter<br />

rollen elektrasnoer<br />

3x 0,75 / 4x 0,75 / 5x 0,75 in platte dozen (zwart/wit)<br />

Inbouwspots en trafo’s, buitenkabel YMVK<br />

Kabeldozen met wartels/tules en kabeldoos smal (grijs/antraciet)<br />

Onze snoeren en kabels alleen KEMA KEUR.<br />

Levering franco huis. In NL: € 325,- netto excl. BTW<br />

In BE: € 1.000,- netto excl. BTW,<br />

anders deelname verzendkosten van € 9,00 (NL) of € 35,- (BE)<br />

Eerste order 10% extra korting<br />

Bel of mail en vraag naar onze prijslijst<br />

E-mail: info@hamco.nl<br />

Webshop: www.hamco.nl<br />

42 | zenronline.eu


0004<strong>01</strong>790<strong>01</strong> - SATTLER SUN-TEX_BH.indd 1 06-02-<strong>2024</strong> 12:10


nabeschouwing polyclose<br />

SunCircle:<br />

‘ONZE PRODUCTEN ZIJN NU<br />

GECERTIFICEERD DOOR TÜV NORD’<br />

WAREMA:<br />

‘VEEL BESLISSERS OP DE<br />

STAND ONTVANGEN’<br />

Op de stand van SunCircle was het gedurende Polyclose goed toeven.<br />

Het team had voor elke dag een groep dealers uitgenodigd en dat<br />

betekende dat er alle drie de beursdagen veel reuring was. Natuurlijk<br />

was donderdag de drukste dag. Daniëlle Bronkhorst vertelt dat het<br />

presenteren van nieuwe producten het belangrijkste doel was.<br />

Ze legt uit dat er verschillende innovaties zijn gepresenteerd. “Denk<br />

daarbij aan onze nieuwe, gepatenteerde tweedelige geleider. Ook<br />

hebben we een uitbreiding van onze screenlijn getoond. Het betreft<br />

een strakke vierkante cassette die geschikt is voor de Somfy Solar,<br />

met een eenvoudig bereikbare accu. Verder hebben we enkele prachtige<br />

vlakliggende R90 Horizon screens voor lichtstraten laten zien.<br />

Ander nieuws was dat onze producten nu zijn gecertificeerd door<br />

TÜV Nord!”<br />

“We zijn zeer tevreden over hoe de beurs is verlopen. We hebben de<br />

kwaliteit van het bezoek aan onze stand als heel positief beoordeeld,<br />

waardoor we waardevolle contacten hebben kunnen leggen. De<br />

beurs is voor ons dus eigenlijk een soort ontmoetingsplaats geworden<br />

van en voor onze dealers.”<br />

‘We hebben de kwaliteit van het bezoek aan onze stand<br />

als heel positief beoordeeld’<br />

“Maar we hebben wel een advies voor de organisatie van Polyclose”,<br />

besluit ze. “Probeer er voor te zorgen dat er genoeg aanbieders<br />

aanwezig zijn. Daarmee houd je de beurs aantrekkelijk en interessant<br />

voor bezoekers.”<br />

Roelof Rozema, algemeen directeur bij Warema Benelux BV in Weert,<br />

kijkt tevreden terug op Polyclose. “Qua bezoekersaantallen is het<br />

iets tegengevallen, maar de leads waren wel goed te noemen. Ik heb<br />

in ieder geval ervaren dat het overwegend de zonweringvakhandel<br />

uit België en Nederland was, die naar Gent was afgereisd. Overigens<br />

waren we heel tevreden over het percentage bezoekers dat was ingegaan<br />

op de uitnodiging die we voorafgaand aan de beurs hadden<br />

rondgestuurd. Ongeveer 70% van de door ons aangeschreven zonweringspecialisten<br />

is ook daadwerkelijk bij ons op bezoek geweest!”<br />

“Het mooie was dat we veel beslissers hebben gesproken. Maar daarnaast<br />

viel me nog iets op: men is in de markt zoekende naar een<br />

stukje onderscheidend vermogen, zekerheid én service bij de fabrikanten.<br />

Daarom hebben wij in ons verhaal met name onze kernpunten<br />

kwaliteit, betrouwbaarheid en service steeds opnieuw naar voren<br />

gebracht. En als ik het over het eerste heb, kwaliteit, dan doel ik uiteraard<br />

op de producten die we leveren, maar zeker ook op de mensen<br />

die het doen en de manier waarop we processen hebben ingericht.”<br />

‘Men is op zoek naar onderscheidend vermogen’<br />

Rozema en zijn collega’s hebben inmiddels al een vervolg gegeven<br />

aan alle contacten die op Polyclose zijn gelegd. “De afspraken om<br />

verder van gedachten te wisselen zijn allemaal al gemaakt!”<br />

Cijfer voor de beurs: 8<br />

Cijfer voor het marktsentiment: 9<br />

Cijfer voor de beurs: 8<br />

Cijfer voor het marktsentiment: 6<br />

44 | zenronline.eu


nabeschouwing polyclose<br />

Unilux:<br />

‘EEN GANG DOOR DE NATUUR!’<br />

“We zijn hier niet om nieuwe dealers te werven. We zijn hier vooral<br />

om onze belangrijkste boodschap andermaal uit te dragen: bescherm<br />

de insecten!” Aan het woord is Jurjen Schotanus, een van de drie<br />

accountmanagers van Unilux.<br />

Gibus:<br />

‘BEZOEKERS ONTDEKTEN<br />

ONS INSTAPMODEL VAN<br />

BIOKLIMATISCHE LAMELDAKEN’<br />

‘Er is meer bewustzijn in de markt ontstaan over het feit dat we<br />

heel afhankelijk zijn van insecten’<br />

“Ons verhaal dat we insecten, zoals muggen, niet te makkelijk moeten<br />

willen elimineren, omdat ze vervelend rondzoemen in de huiskamer,<br />

is – zo heb ik het gevoel – in de afgelopen tijd goed geland bij de<br />

consumenten. Ik denk dat onze campagne succesvol is. Er is in de<br />

markt absoluut meer bewustzijn ontstaan over het feit dat we eigenlijk<br />

heel afhankelijk zijn van insecten. Maar dat neemt niet weg dat<br />

we het verhaal moeten blijven vertellen. Dat doen we dus hier met de<br />

hoop dat de vakhandel dat bewustzijn vasthoudt én dat men inziet<br />

dat er dus altijd opvallende haakjes zijn voor een goed gesprek met<br />

de consument in de showroom, waardoor je uiteindelijk een gesprek<br />

over horren tot stand brengt.”<br />

De beleving was in ieder geval op prima op orde. Noem het een klein<br />

informatief museum, noem het een mooie gang door de natuur…<br />

Een bezoek op de stand op Polyclose leverde de bezoeker hoe dan<br />

ook inspirerende nieuwe feitelijke kennis op, waardoor het draagvlak<br />

voor het credo ‘Bescherm de insecten’ alleen maar groter zal worden.<br />

“Aangezien wij in een opbouwende fase zitten met ons bedrijf en<br />

bezig zijn met het opzetten van een dealernetwerk in Nederland en<br />

België, is het voor ons belangrijk om zo veel mogelijk zichtbaar te<br />

zijn”, meent Martijn Westenbrink van Gibus NL BV. “Om de markt<br />

kennis te laten maken met onze organisatie, de mensen én ons<br />

productassortiment. Onze aanwezigheid op Polyclose heeft daar een<br />

mooie bijdrage aan geleverd.”<br />

Een tevreden Martijn Westenbrink dus. “Onze focus was enerzijds<br />

gericht op het creëren van brand awareness en anderzijds om bezoekers<br />

het nieuwe instapmodel uit ons assortiment bioklimatische<br />

lamellendaken te laten zien. Dan heb ik het over de Pergola Movie.<br />

Ook hebben wij een presentatie van de ledverlichte modulaire beurswanden<br />

laten zien die we kunnen inzetten bij onze dealers met het<br />

oog op lokale beurzen en presentaties.”<br />

Gibus heeft op Polyclose een presentatie van zijn beurswanden<br />

laten zien die ook door dealers kunnen worden ingezet<br />

Op de vraag of Westenbrink het beursbezoek in Gent als kwalitatief<br />

goed beoordeelt, kan hij niet echt een antwoord geven. “Dat zal pas<br />

na de beurs blijken, als we de opvolging vorm hebben gegeven. In dit<br />

stadium is daar dus nog niet echt veel over te zeggen.”<br />

Over de beurs is het team van Gibus dus in z'n algemeenheid tevreden,<br />

hoewel de woensdag eigenlijk iets te rustig was. “Maar eerlijk is<br />

eerlijk, de weersvoorspellingen waren daar ook debet aan. Jammer<br />

vond ik het lage aantal fabrikanten dat deelnam. Ook vind ik dat<br />

Polyclose en de R+T te dicht op elkaar zitten. Dat heeft wellicht ook<br />

wel invloed gehad op het aantal bezoekers.”<br />

Cijfer voor de beurs: 7,5<br />

Cijfer voor het marktsentiment: 7<br />

Cijfer voor de beurs: 6,8<br />

Cijfer voor het marktsentiment: 10 u<br />

zenronline.eu | 45


nabeschouwing polyclose<br />

Renson:<br />

‘DE DOELSTELLINGEN ZIJN<br />

GEHAALD. WE KIJKEN NU UIT<br />

NAAR HET VERVOLG’<br />

Brustor:<br />

‘OP EN TOP BELEVING OP<br />

ONZE STAND’<br />

Lies van Wyngene van Brustor kijkt met veel plezier terug op het<br />

verloop van Polyclose. “Tijdens de beurs beantwoord je vanzelfsprekend<br />

heel veel vragen van bezoekers. Maar tijdens de nocturne – op<br />

donderdagavond – werd ons wel een heel opvallende vraag gesteld.<br />

We hadden DJ Tim Grand ingehuurd om de sfeer te verhogen. Hij<br />

presenteerde zijn muziek van onder een nieuw type overkapping en<br />

wist de hal in vuur en vlam te zetten. Een van onze dealers, die in de<br />

overkapping geïnteresseerd was, vroeg ons of wij er ook een in zijn<br />

showroom konden plaatsen, maar dan wel graag ínclusief de DJ!” En<br />

dan lachend: “Dát moeten we dan nog maar eens met de DJ zien af<br />

te stemmen. Maar er blijkt wel uit dat er sprake was van op-en-top<br />

beleving op onze stand!”<br />

‘De focus van onze presentatie op Polyclose lag op de B160’<br />

Als het team van Renson wordt gevraagd wat de belangrijkste doelstellingen<br />

zijn voor hun deelname aan Polyclose worden er drie<br />

genoemd: netwerken, het introduceren van noviteiten en projectdetectie.<br />

Volgens Roel Berlaen zijn die doelstellingen gehaald en dus<br />

is men tevreden over de eigen deelname. Natuurlijk kijkt het bedrijf<br />

ook meteen vooruit naar het vervolg. “Er heerst wel een bepaalde<br />

onzekerheid over dit komende jaar”, zegt Berlaen. “Maar ik zie tegelijkertijd<br />

geen paniek in de sector. Het is gewoon wat het is. Daarnaast<br />

heeft 85% van de raamconstructeurs nog steeds een mooi orderboek!”<br />

Trouwens, over die overkapping gesproken… “De focus van onze<br />

presentatie op Polyclose lag inderdaad op de B160, waar veel over<br />

werd gesproken. Maar we hebben ook duurzame keuzes binnen<br />

ons assortiment gepresenteerd, bijvoorbeeld het nieuwe doek Oeko<br />

Weave. Verder hebben we verschillende schuifpanelen, de B800 en<br />

de Woodlook Lamel B720 laten zien.”<br />

‘De focus was gericht op het presenteren van de<br />

nieuwe digitale tools’<br />

Het viel Berlaen op dat de bezoekers goed geïnformeerd waren.<br />

“In het algemeen is er een goede marktkennis. Men heeft de juiste<br />

inzichten in wat gaande is en men is op de hoogte welke producten<br />

en diensten wij vanuit onze organisatie kunnen aanbieden. Natuurlijk<br />

is het wel zo dat klanten niet van alles op de hoogte waren, maar<br />

dat is logisch. We staan op een beurs om juist daarover te vertellen.”<br />

Volgens Berlaen lag er ook focus op de nieuwe digitale tools van<br />

Renson. “Ze bewijzen het gemak van zakendoen met Renson!” Daarbij<br />

doelde hij onder andere op het RIO bestelplatform en de integratie<br />

van raamventilatieroosters in Orgadata. “Maar ook het totaalgamma<br />

screens en de Linarte gevelbekleding kregen alle aandacht.”<br />

Cijfer voor de beurs: 8<br />

Cijfer voor het marktsentiment: 6<br />

Cijfer voor de beurs: 6,5<br />

Cijfer voor het marktsentiment: 8<br />

46 | zenronline.eu


nabeschouwing polyclose<br />

Roma Benelux:<br />

‘ER HANGT EEN GOEDE SFEER<br />

BIJ ONZE DEALERS’.<br />

Sattler:<br />

‘COMPACTHEID BEURS<br />

LEIDDE TOT HOGE<br />

KWALITEIT BEZOEKERS’<br />

Op de stand van Sattler op Polyclose lag dit jaar de focus van de<br />

presentaties op drie zaken. Dat waren het Acryl Screendoek Twillight<br />

Comfort #262, omschreven als “concurrerend geprijsd, strategisch<br />

zeer interessant”, de Elements Oeko Weave #393 Re-used garens,<br />

“Made in Green gecertificeerd”, en de OekoTex standaard 100+ de<br />

OekoTex SteP, ook gecertificeerd: “Made in Green gecertificeerd”.<br />

‘Je staat ook op de beurs om te verrassen’<br />

Het was druk-druk-druk op de vele vierkante meters die Roma Benelux<br />

voor zichzelf had ingericht op Polyclose. De acht medewerkers van<br />

het bedrijf hadden dan ook veel te doen. Op de middelste dag – de<br />

donderdag – werden er zelfs nog vijf extra collega’s ingevlogen om<br />

mee te helpen.<br />

De toelichtingen op deze producten zijn van Nico van Hattum van<br />

Sattler, die met een team van vier medewerkers op de beurs stond.<br />

“De laatste tien jaar hebben we onze naam als leverancier van kwalitatief<br />

hoogwaardig zonweringdoek in de Benelux weten te versterken”,<br />

vertelt hij. “Dat we op de stand een zipscreen met een acryl screendoek<br />

hadden staan, was voor velen een aangename surprise. Maar ja,<br />

je staat immers als bedrijf ook op een beurs om te kunnen verrassen!”<br />

Toon en Danny van Osta kijken dus met een goed gevoel terug op de<br />

beurs. “Wij zijn grotendeels voor de verbinding met onze bestaande<br />

klanten aanwezig in Gent en om hen de Roma-noviteiten te tonen.<br />

Daarnaast hopen we in contact te komen met nieuwe potentiële<br />

dealers. Aan deze groep willen we zoveel mogelijk laten zien wat wij<br />

te bieden hebben met ons uitgebreide product- en optieprogramma.”<br />

Van Hattum vond de kwaliteit van de contacten met bezoekers aan<br />

Polyclose hoog. “Ik denk dat dit kwam door de compactheid van de<br />

beurs. Bezoekers konden de tijd nemen om ook over belangrijke<br />

details van gedachten te wisselen.” In zijn algemeenheid was het<br />

team van Sattler dan ook tevreden over Polyclose. “Maar het was wel<br />

jammer dat een aantal vaste exposanten ontbrak.”<br />

“Tijdens de beurs hebben we geconstateerd dat er een goede sfeer<br />

hangt bij onze dealers. We hebben zeer veel positieve reacties<br />

ontvangen. Ook bij potentiële dealers merk je na de rondleiding dat<br />

ze het liefst al een dag later willen beginnen om onze producten te<br />

verkopen. Dat geeft ons het gevoel dat we de juiste keuzes hebben<br />

gemaakt om door te blijven vernieuwen en te verbeteren. Sterker<br />

nog: dit zal een voortdurend proces blijven binnen ons bedrijf.”<br />

‘Op de nieuwe zipscreen met minigeleiding<br />

lag voor ons de focus in Gent’<br />

Voor Nico van Hattum en zijn collega’s is het nu zaak om de follow-up<br />

van Polyclose ter hand te nemen. “Doen wat je zegt is belangrijk in<br />

een seizoensmarkt, zoals de zonweringbranche. We hebben het nu<br />

dus druk met het inplannen van afspraken en het toesturen van alle<br />

beloofde documentatie.” u<br />

Wat de focus was voor Roma? “Ons nieuwe zipscreen met minigeleiding”,<br />

zeggen Toon en Danny. “We hebben het dan over een staaldraad<br />

gespannen inlet waar het doek zijdelings gezekerd zit met de<br />

gekende zipsreenrits.”<br />

Cijfer voor de beurs: 8,5<br />

Cijfer voor het marktsentiment: 6,5<br />

Cijfer voor de beurs: 9<br />

Cijfer voor het marktsentiment: 8<br />

zenronline.eu | 47


suys.eu<br />

Al 50 jaar bieden we kwalitatieve producten<br />

steeds met het oog op leefcomfort, veiligheid en<br />

energiezuinig wonen.<br />

Al 50 jaar ondernemen we op een duurzame<br />

manier, met een milieuvriendelijk en<br />

low-energy productieproces.<br />

Breng ons een bezoekje op R+T in<br />

Messe Stuttgart, ‘s werelds grootste<br />

vakbeurs voor rolluiken, deuren, poorten<br />

en zonweringssystemen. Je kan ons van<br />

19 t.e.m. 23 februari <strong>2024</strong> vinden op<br />

stand 9A78 in hal 9. Hier kan je de<br />

talloze voordelen ontdekken van onze<br />

producten. Wij kijken ernaar uit om met<br />

onze expertise jouw projecten tot het<br />

beste eindresultaat te brengen.<br />

Al sinds 1973 zijn we een gekende<br />

speler op de markt van kunststof- en<br />

aluminiumverwerking, waarbij de profielen<br />

verwerkt worden tot rolluiken, rolpoorten<br />

en zonwerende screens.<br />

Hall 9<br />

Stand 9A78<br />

Met passie en vakmanschap wordt alles<br />

nog steeds van A tot Z in eigen beheer<br />

én in België geproduceerd.<br />

It’s all about<br />

SINCE 1973


PUSH-IN<br />

CLIPZIP<br />

THE NEW<br />

PUSH-IN


nabeschouwing polyclose<br />

Winsol:<br />

‘DE ZON SCHEEN VOLOP<br />

IN GENT!’<br />

SUYS:<br />

‘FOCUS VAN BEZOEKEND<br />

PUBLIEK OP NIEUWE<br />

PRODUCTEN’<br />

Femke Desmet, marketingcoördinator bij SUYS vertelt dat het<br />

gewoon logisch is om met een stand op Polyclose te staan. “Je móet<br />

hier gewoon aanwezig zijn, al is het maar om gezien te worden. Dit is<br />

de plek waar je bestaande én nieuwe klanten kunt ontvangen. Uiteraard<br />

ook met het doel om ze kennis te laten maken met noviteiten.<br />

En even bijpraten is vanzelfsprekend ook altijd heel erg aangenaam!”<br />

Op de stand van Winsol was er gedurende de drie beursdagen continu<br />

reuring. Vooral op donderdag was het letterlijk een komen en gaan<br />

van bezoekers. Hard werken dus voor het uitgebreide team dat op de<br />

grote stand actief was. Opvallend was de enorme eyecatcher: de zon<br />

scheen letterlijk op de stand. Natuurlijk voorzien van een opvallende<br />

grote W. Juist ja: de W van Winsol!<br />

Femke vertelt dat tijdens de beurs de focus lag op twee nieuwe<br />

producten, te weten de Lockscreen SKY en de Minirol INTEGRATED.<br />

“Daarnaast was het ook ons doel om de rest van ons gamma zo<br />

compleet mogelijk te tonen, maar dan op een wat kleinere schaal.<br />

Maar de grootste belangstelling van het bezoekende publiek ging<br />

natuurlijk uit naar de nieuwe producten. Overigens, was er ook nog<br />

steeds heel veel belangstelling voor de gevelbekleding die we tijdens<br />

de vorige editie van Polyclose hebben gepresenteerd.”<br />

‘Dit is de plek waar je bestaande én<br />

nieuwe klanten kunt ontvangen’<br />

Volgens Femke zou een impuls voor het beursprogramma veel meerwaarde<br />

kunnen opleveren. “Denk bijvoorbeeld aan sprekers en discussieforums,<br />

om interessante topics voor onze sector aan te snijden. De<br />

organisatie zou de beurs daarmee wat attractiever kunnen maken.”<br />

Volgens Winsol begint woongeluk binnen in huis, waar mensen hun<br />

huis als een veilig thuis ervaren en hun plekje zien als een cocon waar<br />

het op elk moment van de dag, het hele jaar door zalig vertoeven is.<br />

Winsol heeft dan ook als missie om samen met de consument – via de<br />

vakhandel – dat nieuwe thuis te creëren door middel van zonweringsystemen,<br />

zoals rolluiken en screens die de binnentemperatuur op<br />

peil en de zon buiten de deur te houden.<br />

Het was hard werken voor het uitgebreide team<br />

dat op de grote stand actief was<br />

‘Woongeluk maak je dus samen met Winsol’, zo simpel is het eigenlijk.<br />

En dat ‘geluk’ bleek ook uit de tevreden gezichten van de bezoekers,<br />

die niet alleen goed van een natje en droogje werden voorzien<br />

op de bijna continue overvolle stand, maar ook genoeg inspiratie<br />

konden opdoen door het uitgebreide assortiment dat op de stand<br />

werd gepresenteerd.<br />

Cijfer voor de beurs: 6<br />

Cijfer voor het marktsentiment: 7<br />

50 | zenronline.eu


nabeschouwing polyclose<br />

Harol:<br />

‘VOOR ONS IS ZONWERING<br />

EVEN NATUURLIJK ALS DE<br />

SCHADUW VAN BOMEN’<br />

Markiezen Nederland:<br />

‘IEDEREEN GOED TE WOORD<br />

KUNNEN STAAN’<br />

Het was bij Markiezen Nederland aan de bar goed toeven tijdens<br />

Polyclose. “Daarvoor sta je ook op een beurs”, lacht Johan Hol. “Je<br />

wilt je gasten correct ontvangen om je product te laten zien, maar<br />

ook om een leuk gesprek te hebben en vrijuit van gedachten te<br />

kunnen wisselen.”<br />

Toch kraakt Johan ook een kritische noot. “Ik vind het jammer dat<br />

een aantal grote partijen uit de branche, zoals Somfy en Dickson,<br />

ontbreekt op Polyclose. Dat zijn toch de bedrijven en merken die<br />

veel bezoekers trekken. Ik kan natuurlijk niet voor hen spreken, maar<br />

zouden zij Polyclose niet iets meer moeten willen omarmen? Daarnaast<br />

was de datum van de beurs misschien wat ongelukkig gepland:<br />

de R+T vindt alweer vrij snel daarna plaats.”<br />

Marketingmanager Isabelle Wintmolders, van Harol uit Diest vertelt<br />

dat ze voor de deelname aan Polyclose drie doelstellingen hadden.<br />

“Natuurlijk wilden we nieuwe business genereren, we wilden onze<br />

klantrelaties onderhouden én uiteraard wilden we nieuwe producten<br />

lanceren om ons merk te versterken. Evaluerend kunnen we<br />

concluderen dat we die doelstellingen hebben gehaald.”<br />

‘De positieve feedback en commentaren die we ontvingen tijdens<br />

de vele gesprekken, waren zeer bemoedigend’<br />

‘We hebben het poedercoaten, dat we al enige tijd in eigen beheer<br />

doen, prima onder de aandacht kunnen brengen’<br />

Tegelijkertijd is Johan, net als zijn compagnon Aart van de Berg terugblikkend<br />

op drie dagen Gent niet ontevreden. “We waren met vijf<br />

personen op Polyclose en konden daardoor iedereen goed te woord<br />

staan. Dat hebben we ook gedaan! Zo hebben we het poedercoaten,<br />

dat we al enige tijd in eigen beheer doen, nog eens goed onder de<br />

aandacht kunnen brengen en we hebben de toevoegingen aan onze<br />

producten – van kokers tot nieuwe profielen – ook uitstekend kunnen<br />

laten zien. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat alle gesprekken<br />

die we daarover hebben gevoerd, waren kwalitatief goed.”<br />

u<br />

“Onze missie ‘We Believe In Natural Cooling’ staat centraal in alles<br />

wat we doen”, vervolgt ze. “We beschouwen zonwering als de meest<br />

natuurlijke en energie-efficiënte methode om de eigen woning te<br />

verkoelen. Voor ons is zonwering even natuurlijk als de schaduw van<br />

bomen. Dat wilden we op onze stand uitstralen. Daarnaast hechten<br />

we groot belang aan het design van onze producten, met een focus<br />

op strak, tijdloos én duurzaam Belgisch design. Ook dát hebben we<br />

goed op onze stand laten terugkomen.”<br />

Isabelle Wintmolders zegt dat zij en haar veertien aanwezige collega’s<br />

onder de indruk waren van de professionaliteit van de bezoekers<br />

aan de Harol-stand. “De positieve feedback en commentaren die we<br />

ontvingen tijdens de vele gesprekken, zowel over de look and feel<br />

van onze stand als over onze producten, waren zeer bemoedigend.<br />

Onze nieuwe screencollectie Harol Coolscreen, die duurzame verkoeling<br />

biedt, was de meest cruciale innovatie die we hebben getoond.”<br />

Cijfer voor de beurs: 7<br />

Cijfer voor het marktsentiment: 7<br />

Cijfer voor de beurs: 7<br />

Cijfer voor het marktsentiment: 8<br />

zenronline.eu | 51


nabeschouwing polyclose<br />

BREL HOME:<br />

‘KLEIN MAAR FIJN EN…<br />

WE LOPEN VOOR OP ONZE<br />

COLLEGA'S IN DE MARKT’<br />

Elumatec:<br />

‘KLANTEN VERWACHTEN<br />

VOORAL INNOVATIE’<br />

Voor elumatec uit Nieuwerkerk aan de IJssel was het doel van de<br />

deelname aan Polyclose helder. “Natuurlijk wil je er je bestaande<br />

relaties ontvangen maar uiteraard sta je er ook om nieuwe contacten<br />

te leggen”, vertelt Managing Director Bas Ladestein. “Dat is<br />

deze editie van Polyclose in bescheiden mate gelukt.” Ladestein is<br />

dan ook gematigd tevreden over de beurs. “De bezoekersaantallen<br />

dalen, de faciliteiten van het beursgebouw zijn matig en het aantal<br />

standhouders daalt.”<br />

‘We hebben een geheel nieuwe productlijn<br />

toegevoegd aan ons programma’<br />

Is BREL HOME de uitdager van de grote jongens en klopt het dat<br />

bezoekers van de stand het gevoel kregen ‘klein maar fijn’? Michelle<br />

Termaat, verantwoordelijk voor de marketing bij het bedrijf uit<br />

Doetinchem moet lachen maar bevestigt meteen dat dit sentiment<br />

heerst. “In tegenstelling tot de concurrentie zijn wij natuurlijk maar<br />

een relatief klein bedrijf. We zijn met z’n tienen maar met dit team<br />

hebben we het solar concept wel heel goed in de markt gezet en<br />

lopen we zelfs voor op onze collega’s uit de branche. Daar zijn we ook<br />

trots op. Daarnaast is het juist vanwege de relatief kleine omvang van<br />

onze organisatie gemakkelijker om mee te denken met onze klanten<br />

en veel klantspecifieke producten aan te bieden.” Bij BREL HOME<br />

heerst dus een positief gevoel over de beurs én over de markt.<br />

Het vervolg op de beurs is daardoor misschien nog wel belangrijker<br />

geworden dan voorheen. “Eigenlijk is er tijdens de beurs door alle<br />

drukte – zeker op de middelste dag – niet echt tijd om met bezoekers<br />

de werking van de machines goed te kunnen bespreken. Dat is dus<br />

iets wat tijdens vervolgbezoeken zal moeten gebeuren.”<br />

“Klanten verwachten vooral innovatie, zowel voor wat betreft de<br />

machines als de bijbehorende software”, vervolgt Ladestein. “Aan<br />

die verwachtingen hebben we volgens mij zeker wel voldaan. We<br />

hebben namelijk een geheel nieuwe productlijn aan het elumatec-programma<br />

toegevoegd. Het gaat hier om pvc-bewerkingsmachines<br />

van SOMECO. Daar hebben we er op Polyclose een aantal<br />

van getoond.” ■<br />

‘We hebben het Solar concept<br />

toegankelijk gemaakt voor de markt’<br />

Michelle vervolgt: “De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van<br />

onze Solar motoren is dat de nieuwe motoren nu obstakeldetectie,<br />

doekrekcorrectie en vorstbeveiliging hebben. Daarnaast hebben we<br />

het nieuwe merk BREL SMART BUILDING gelanceerd. Hiermee maken<br />

we het solar concept toegankelijk voor de projectenmarkt. De motor<br />

van BREL SMART BUILDING werkt via het internet door de geïntegreerde<br />

simkaart, waardoor de motor altijd bereikbaar is.”<br />

Cijfer voor de beurs: 7,5<br />

Cijfer voor het marktsentiment: 8<br />

Cijfer voor de beurs: 7<br />

Cijfer voor het marktsentiment: 7<br />

52 | zenronline.eu


<strong>2024</strong> draait om connectiviteit bij BREL<br />

Begin <strong>2024</strong> lanceerde BREL haar nieuwe merk BREL SMART<br />

BUILDING dat zich focust op Solar voor projectzonwering<br />

waarbij de motoren zijn voorzien van een geïntegreerde simkaart.<br />

Maar daar blijft het niet bij! Tijdens de R&T zal BREL de<br />

eerste BREL Matter motoren en BREL Matter hub laten zien.<br />

Matter is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van connectiviteit.<br />

Met behulp van Matter kan de motor eenvoudig verbonden<br />

worden aan verschillende Smart Home systemen.<br />

Blijf op de hoogte van de nieuwste technologische ontwikkelingen<br />

en bezoek BREL tijdens de R&T in Stuttgart stand 7D41.<br />

Brel Nederland b.v.<br />

Voltastraat 86a<br />

7006 RW Doetinchem<br />

Tel: +31(0)314-680448<br />

E-mail: info@brel-home.com<br />

Web: brel-home.com


Tekst: Jerry Helmers en Unilux Beeld: Unilux<br />

NIEUWE JAAR AFGETRAPT MET INTRODUCTIE<br />

VERBETERDE EN STILLE PLISSÉFIT<br />

‘BESCHERM DE INSECTEN’ OOK VOOR<br />

<strong>2024</strong> HET BELANGRIJKSTE THEMA<br />

Bij de ingang van de Polyclose beurs in Gent was Unilux prominent aanwezig met een stand die veel aandacht van de bezoeker opeiste.<br />

Hanneke Harmeling, verantwoordelijk voor de marketing en communicatie, hierover: “Ondanks dat we veel belangrijk productnieuws konden<br />

presenteren voor het nieuwe jaar, was er eigenlijk een nóg belangrijkere boodschap die we de bezoekers meegaven: ‘Bescherm De Insecten’!”<br />

Daar werd op de beurs meteen in de praktijk<br />

vorm aan gegeven. Ze vervolgt: “Om iedereen er<br />

goed van te doordringen dat ook écht iedereen<br />

het verschil kan maken, ontvingen bezoekers een<br />

badge met daarop onze wesp en logo. Het mooie<br />

bij-effect? Bezoekers zagen steeds meer andere<br />

bezoekers heel zichtbaar die belangrijke boodschap<br />

uitdragen. Deze nieuwe ‘Unilux-red-deinsecten-ambassadeurs’<br />

waren met de badge<br />

immers goed herkenbaar.”<br />

Het verhaal over de insecten<br />

De boodschap, die Unilux in eerdere jaren al<br />

meerdere malen in dit vakblad presenteerde,<br />

vatten we hier nog even kort samen: alles in<br />

het ecologisch systeem is met elkaar verbonden.<br />

Voor de mens is de mug louter een vervelend<br />

insect, die ons lastigvalt, bijvoorbeeld in de tuin<br />

of al rondzoemend door de huiskamer. Echter,<br />

die ‘vervelende mug’ is ook gewoon belangrijk<br />

voedsel voor vissen, vogels, wespen en vleermuizen.<br />

De muggenlarven leven van algen; bijvoorbeeld<br />

de giftige blauwalg wordt zo voorkomen.<br />

Insectenpopulaties staan echter onder druk door<br />

monocultuur en pesticidengebruik. Die afname<br />

van biodiversiteit is een groot probleem voor<br />

de voedselketens, waar wij als mensen onderdeel<br />

van uitmaken. De insecten doen buiten dus<br />

eigenlijk heel goed werk. Kortom, houd ze daar<br />

ook: gebruik horren en stop met het gebruik<br />

van insecticiden.<br />

Dènis van Loosbroek, General Manager bij Unilux<br />

voegt hier nog aan toe: “We zagen dan ook de<br />

Campagnemateriaal van Unilux met een heldere boodschap.<br />

54 | zenronline.eu


kans schoon om nog eens goed van ons te laten<br />

horen tijdens deze beurs. Al in 2020 startten we<br />

met de campagne rondom het thema ‘Bescherm<br />

de Insecten’. Met deze stand in Gent gaven we<br />

andermaal een nieuwe impuls aan onze boodschap.<br />

En, natuurlijk hopen we dat de vakhandel<br />

in Nederland ook in <strong>2024</strong> deze boodschap weer<br />

wil uitdragen.”<br />

Vernieuwde stille Plisséfit<br />

Dènis legt uit dat er bij Unilux – in het kader van<br />

de footprint – daarnaast ook zo veel mogelijk<br />

lokaal wordt gewerkt. “Zo repareren we onze<br />

horren in de fabriek in Boxtel en maken we<br />

gebruik van zo weinig en zo duurzaam mogelijk<br />

verpakkings materiaal. In <strong>2024</strong> zetten we bovendien<br />

verder een extra stap door de introductie<br />

van de verbeterde, stillere Plisséfit! Dit was een<br />

lang gekoesterde wens van ons en onze dealers.<br />

Eindelijk is deze nu door een slimme, gepatenteerde,<br />

innovatie van de ketting gerealiseerd:<br />

minder geratel en een soepelere bediening.”<br />

Dènis vertelt dat er binnen de organisatie veel<br />

gebruik wordt gemaakt van de feedback die<br />

vanuit de markt komt, zeker voor wat betreft het<br />

beter en duurzamer maken van de producten. De<br />

verbeterde stille Plisséfit is daar dan ook een goed<br />

voorbeeld van. “Door de ketting en kunststofonderdelen<br />

aan te passen met hoogwaardige kunststof<br />

materialen is deze een stuk stiller geworden.<br />

Het openen en sluiten verloopt met minder bijgeluiden.<br />

Met deze ketting blijft de hordeur bovendien<br />

aan de bovenzijde mugdicht afgesloten en<br />

De essentie van de hor: het buiten houden van insecten.<br />

‘Gebruik horren en stop met het gebruik<br />

van insecticiden’<br />

probleemloos werken. Zo levert deze verbeterde<br />

versie van onze succesvolle plisséfit een perfecte<br />

bijdrage aan de ambitie van ons bedrijf om het<br />

ecologisch systeem in stand te houden: nog<br />

meer genieten van de natuur, zonder geratel en…<br />

buiten met meer gezoem.”<br />

■<br />

Beeld van de presentatie van Unilux op Polyclose in Gent. Natuurlijk de focus op ‘Red de insecten’, deze keer gecombineerd met de nieuwe stille Plisséfit.<br />

zenronline.eu | 55


Tekst: Piet Willemsen Beeld: Bureau van den Oever<br />

IN GESPREK MET IRIS VAN DEN OEVER<br />

‘GOED VOORBEREID OP HET BUITENSEIZOEN<br />

MET DE OVERKAPPINGADVISEURS’<br />

Wie betrouwbaarheid en zekerheid naar zijn eindklant wil uitstralen in een continu veranderende markt, krijgt van Iris van den Oever<br />

het advies om kennis te komen maken met de Overkappingadviseurs. “Wij zijn een krachtig samenwerkingsverband van bedrijven die<br />

gespecialiseerd zijn in het leveren van allerlei typen overkappingen, tuinkamers en buitenverblijven en alle daarbij behorende uitbreidingen<br />

en opties, zoals glazen wandsystemen en zonwering.”<br />

Garanties<br />

Iris van den Oever is een van de bedenkers van<br />

de Overkappingadviseurs. “De kracht van ons<br />

netwerk is de landelijke samenwerking tussen<br />

de aangesloten bedrijven. Al onze partners staan<br />

voor kennis, vakmanschap, kwaliteit, service en<br />

het werken met eigen montageteams. Tegenwoordig<br />

zijn er veel cowboys in de markt, dat<br />

maakt consumenten onzeker waar ze moeten<br />

kopen en wat ze voor hun geld krijgen. Dankzij<br />

het keurmerk van de Overkappingadviseurs<br />

weten consumenten direct waar ze aan toe zijn<br />

en welke garanties ze krijgen.”<br />

Keurmerk<br />

Het keurmerk houdt in dat bedrijven die bij de<br />

Overkappingadviseurs zijn aangesloten, voldoen<br />

aan strenge kwaliteitseisen. “Het zijn betrouwbare<br />

bedrijven, die op deskundige wijze hun werk<br />

doen”, verzekert Iris. “Ze kiezen voor bekende<br />

merken en de medewerkers zijn speciaal opgeleid<br />

voor hun vak.” Naast het eerste keurmerk in<br />

de markt, biedt het samenwerkingsverband meer.<br />

“Een andere goede reden voor bedrijven om bij de<br />

Overkappingadviseurs aan te sluiten is het GFOB.<br />

Het GFOB is een garantiefonds dat consumenten<br />

de garantie biedt op een aankoop die verzekerd<br />

is van kwaliteit, vakkundige plaatsing en garantie.<br />

Aangesloten bedrijven zijn bij eventuele calamiteiten<br />

volledig ontzorgd.”<br />

Styling en showroominrichting<br />

Deelnemers van de Overkappingadviseurs worden<br />

ook ondersteund in hun marketingactiviteiten,<br />

vertelt Iris. “We organiseren met regelmaat marke-<br />

‘De kracht van ons netwerk is de landelijke<br />

samenwerking tussen de aangesloten bedrijven’<br />

Iris van den Oever<br />

De Overkappingadviseurs leveren ook bij overkappingen behorende<br />

uitbreidingen en opties, zoals glazen wandsystemen en zonwering.<br />

De Overkappingadviseurs zijn gespecialiseerd in overkappingen,<br />

tuinkamers, buitenverblijven, glazen wandsystemen en zonwering.<br />

56 | zenronline.eu


tingcampagnes met unieke uitingen en activiteiten.<br />

We werken met echte fotografie, geen renders.<br />

Daarnaast verzorgen we ook de complete styling<br />

van showrooms van aangesloten leden.” Iris heeft<br />

de opleiding Allround Styling aan Academie Artemis<br />

Amsterdam gevolgd, waar ze veel profijt van<br />

heeft. “Door je showroom sfeervol en professioneel,<br />

met de juiste meubels en accessoires in te<br />

richten, verbeter je de klantbeleving en creëer je<br />

een verkoopstimulerende omgeving. De investering<br />

betaalt zich terug door een positieve impact<br />

op de verkoopresultaten.”<br />

Leadgenerator<br />

De Overkappingadviseurs heeft een leadgenerator<br />

op de website om bezoekers naar de showrooms<br />

van deelnemers uit te nodigen. Een nieuwe,<br />

moderne configurator, waarin consumenten<br />

zelf hun overkapping kunnen samenstellen, is<br />

in ontwikkeling. “Die zijn we nu aan het testen.<br />

Voor het voorjaar van <strong>2024</strong> staan er meer ontwikkelingen<br />

op de agenda. Wil je goed voorbereid<br />

zijn op het komende buitenseizoen, sluit je dan<br />

aan bij de Overkappingadviseurs”, besluit Iris. ■<br />

Overkappingen in hout zijn ook mogelijk.<br />

BEN JIJ GOED VOORBEREID<br />

OP HET BUITENSEIZOEN?<br />

Word lid van de Overkappingadviseurs en profiteer van alle voordelen!<br />

DIRECT AANMELDEN<br />

OF MEER INFORMATIE?<br />

• Betrouwbaar keurmerk<br />

• Aansluiting bij het GFOB, het garantiefonds<br />

• Deelname aan marketingcampagnes<br />

• Professionele styling en showroominrichting<br />

SCAN DE QR-CODE<br />

• Online tools: leadgenerator en overkappingsconfigurator<br />

WWW.OVERKAPPINGADVISEURS.NL<br />

zenronline.eu | 57


Tekst: Tamara Brouwers Beeld: Becker Benelux/Solmaat<br />

‘DE MOTOREN ZIJN KINDERLIJK EENVOUDIG TE BEDIENEN’<br />

DUITSE KWALITEIT EN UITGEBREIDE<br />

DIENSTVERLENING<br />

In 2<strong>01</strong>0 begonnen de broers Wilco en Johan Zomer onder de naam Solmaat met de productie en montage van hoogwaardige<br />

zonweringsystemen. Voor de motoren van hun producten vertrouwt het bedrijf op Becker Benelux. “De volledige en<br />

laagdrempelige service die zij bieden kom je niet vaak meer tegen!”, weet Johan Zomer.<br />

Evolution Smart (EVO) is een ultrastille motor.<br />

gische uitstraling versterkt de sfeer in bepaalde<br />

winkelstraten. Moderne zonwering daarentegen<br />

past beter bij de hedendaagse architectuur. Bij<br />

CentronicPlus zenders creëren een<br />

netwerk buiten de gevel om.<br />

“Men kan bij ons terecht voor alle zonweringsystemen,<br />

zoals markiezen, rolluiken en screens”,<br />

vervolgt Johan. “We specialiseren ons hierbij<br />

volledig in maatwerk.” Van een tweemansoperatie<br />

is Solmaat al snel uitgegroeid naar een<br />

bedrijf met vijftien medewerkers. “We hebben<br />

ons dealernetwerk verder uitgebreid, ook in<br />

Duitsland. De komende jaren willen we blijven<br />

groeien. Zo hebben we een hal aangebouwd en<br />

hebben we de productie van rolluiken dankzij<br />

een nieuwe machine vertienvoudigd!”<br />

Door de jaren heen is de zonweringmarkt natuurlijk<br />

veranderd, maar er blijft ook veel bij het oude.<br />

“De klassieke markiezen, eventueel met belettering,<br />

blijven bijvoorbeeld onveranderd in trek. De nostalappartementencomplexen<br />

worden vaak ritsscreens<br />

toegepast. Zij zijn goed bestand tegen wind en<br />

worden daarom ook vaak voor overkappingen<br />

gebruikt. Het moet tegenwoordig allemaal groter,<br />

maar dat is geen probleem. Wij kunnen namelijk<br />

tot wel zes meter breed produceren.”<br />

Becker: een betrouwbare keuze<br />

Voor de motoren vertrouwt Solmaat op de<br />

expertise van Becker. “De laatste zes jaar zijn<br />

we steeds intensiever gaan samenwerken”, zegt<br />

Johan. “We zochten naar een betrouwbare leverancier<br />

en gingen steeds meer aan Duitse klanten<br />

leveren. Zij willen graag Duitse spullen, dus<br />

een Duitse motor lag voor de hand. De motoren<br />

van Becker voldoen helemaal aan onze wensen<br />

58 | zenronline.eu


en zijn makkelijk te monteren. Ook een onderdeel<br />

vervangen is zo gebeurd. Daarnaast zijn zij<br />

kinderlijk eenvoudig te bedienen.”<br />

Het partnerschap van Solmaat en Becker bevalt<br />

erg goed. “Het is prettig dat de binnendienst<br />

van Becker altijd goed bereikbaar is. Hebben we<br />

een motor nodig, dan wordt die meestal binnen<br />

48 uur geleverd. Een ander voordeel van Becker<br />

is dat als je niet weet wat je nodig hebt voor een<br />

groter project, ze op locatie komen meekijken.<br />

Daarnaast is het bedrijf ook bereid om contact te<br />

leggen met de dealer of eindgebruiker – zelfs als<br />

dat in Zwitserland is – en dat zie je niet veel meer!<br />

Omdat wij nu meer in het buitenland werken, is<br />

de betrouwbaarheid van de motoren nog belangrijker<br />

en ook dat zit wel snor bij Becker.”<br />

Voor dit appartementencomplex in Hamburg heeft Solmaat de screens geleverd.<br />

‘Motoren worden meestal binnen 48 uur geleverd.<br />

Een ander voordeel van Becker is dat als je niet weet<br />

wat je nodig hebt voor een groter project, ze op<br />

locatie komen meekijken’<br />

Johan Zomer<br />

Becker blijft innoveren en daar profiteert ook<br />

Solmaat van. Johan: “Naast een ultrastille motor<br />

– de Evolution Smart – hebben zij de CentronicPluszenders<br />

ontwikkeld. Ze maken een netwerk<br />

buiten de gevel langs, waardoor signaalverlies<br />

bij constructies met veel staal wordt voorkomen.<br />

Sinds een jaar herkent CentronicPlus alle motoren<br />

op 230 V en dat scheelt veel tijd. Je hoeft ze niet<br />

allemaal meer langs te gaan.”<br />

In Hamburg werkte Solmaat samen met Solid.<br />

Modulbau om een appartementencomplex van<br />

screens te voorzien. “Dit is een passief gebouw<br />

van vijf verdiepingen, dat bijna helemaal prefab<br />

is gebouwd. De zonwering is ook prefab gemonteerd,<br />

waarna alleen de bedrading nog nodig<br />

was. Het instellen en afstellen van de zonwering<br />

kon allemaal met een instelset en dat scheelde<br />

erg veel tijd. Er was geen steiger meer nodig! De<br />

profielen zijn óp de gevel gemonteerd, zodat de<br />

isolatie helemaal in stand blijft. We hebben de<br />

coating daarom aangepast op de gevel.” ■<br />

Een van de projecten van Solmaat.<br />

Ook knikarmschermen kunnen natuurlijk met<br />

motoren van Becker worden bediend.<br />

zenronline.eu | 59


www.mysun.nl


OlluiK zOn- en inbraaKwering<br />

myguard<br />

heroal<br />

quality<br />

parts<br />

(ADVERTORIAL)<br />

Tekst en beeld: mySun<br />

ORANJE STAAT VOOR…<br />

OP ALLE VRAGEN ANTWOORD!<br />

Historisch gezien is oranje de meest gekozen kleur voor zonweringdoek. Daarnaast is het ook de kleur van Hollandse ondernemersgeest,<br />

constateert Paul de Bruijn van mySun. “Daarmee staat oranje ook voor mySun, voor hoe we omgaan met de vragen van onze dealers en hoe<br />

we samen onze kansen pakken. Deze samenwerking maakt dat we met het totaalpakket aan mySun-producten, onze jarenlange ervaring,<br />

de opgebouwde kennis én de drive om net die stap verder te zetten in maatwerk op alle vragen tot een kwalitatief goed antwoord kunnen<br />

komen. Dat klinkt op z’n Hollands gezegd eigenwijs, maar het is wel waar dealer en consument naar op zoek zijn.”<br />

“Door de jaren heen is de zonweringwereld wel veranderd.<br />

Van schermen bouwen in schuurtjes zijn we<br />

naar assembleren in grote hallen gegaan en van de<br />

keuze uit twee producten naar een vol ledig productgamma.<br />

Producenten zijn hard gegroeid en omgevallen<br />

of overgenomen om te worden bestuurd door<br />

managers en aandeelhouders. Maar in Gouda zijn<br />

we gewoon gebleven. Natuurlijk is ook hier heel<br />

veel veranderd, maar wij realiseren ons dat je elkaar<br />

in deze handel moet helpen. Dat zie je duidelijk<br />

terug in een productgroep als rolluiken.”<br />

‘Wij realiseren ons dat je elkaar in deze handel moet helpen’<br />

Is de toekomst in rolluiken ook oranje?<br />

“Jazeker! Kijk, een rolluik is een rolluik, dat is al jaren<br />

zo. Het verschil zit ‘m in de details. Ambachtelijk<br />

vakmanschap en het gebruik van de beste componenten.<br />

Onze rolluiken worden volledig gebouwd<br />

met onderdelen van heroal. Dat maakt een groot<br />

verschil. Maar ik zie de toekomst vooral in het feit<br />

dat wij niet afhaken als de vraag net niet standaard<br />

is. Want laten we eerlijk zijn, dat is toch de essentie<br />

van maatwerk… Dus voor de dealer die op zoek<br />

is naar een betekenisvolle samenwerking en naar<br />

rolluiken die in Nederland worden gebouwd, staat<br />

de deur altijd open en de koffie klaar. We zijn niet<br />

voor niets de Shades of Holland!”<br />

■<br />

62 | zenronline.eu


Betrouwbaar<br />

door 50 jaar kennis & ervaring<br />

SUNMASTER INTRODUCEERT..<br />

OPTIONEEL:<br />

ingebouwde<br />

LED-verlichting<br />

Meer info over dit product?<br />

Scan de code!<br />

..een nieuw knikarmscherm: SunElite!<br />

Diverse montagemogelijkheden<br />

Excentrisch verstelbare arm<br />

Uitvalshoek instelbaar<br />

Interesse in onze markt- en resultaatgerichte aanpak? Neem contact met ons op!<br />

Patroonstraat 9 | 3861 RN Nijkerk | T +31 (0) 33-246 31 31 | www.sunmaster.nl | info@sunmaster.nl


Soltis Veozip<br />

Geniet van de schaduw. Behoud het uitzicht<br />

Het nieuwe buiten doek voor gevel en verticale screens<br />

geoptimaliseerd voor Zip systemen die de prestaties, het comfort en<br />

de esthetiek van uw commercieel of residentieel gebouw verbetert.<br />

15 kleuren<br />

beschikbaar<br />

Filtert tot 95%<br />

van de UVstraling<br />

Textiellook<br />

door nieuw<br />

weefpatroon<br />

mysoltis.com


thema buitenleven<br />

HET VERHAAL VAN HET BUITENLEVEN<br />

ALS EEN PLAAT DIE BLIJFT HANGEN<br />

Het verhaal van het buitenleven is als een plaat die blijft hangen: steeds hetzelfde. Het buitenleven heeft de laatste<br />

jaren een enorme vlucht genomen. De zonweringbranche heeft al vroeg ingespeeld op die trend en dat heeft<br />

de branche geen windeieren gelegd. Tot op de dag van vandaag zijn buitenlevenproducten een bijzonder succesvolle<br />

productgroep.<br />

Dat is opnieuw gebleken tijdens Polyclose in Gent en de R+T <strong>2024</strong><br />

in Stuttgart, waar weer heel wat producenten en leveranciers hun<br />

– nieuwste – buitenlevenproducten hebben gepresenteerd. Daarvan<br />

getuigen de nabeschouwingen, op Polyclose in deze Z&R en op de<br />

R+T dadelijk in Z&R 2.<br />

Het buitenleven heeft natuurlijk duizend-en-een verschijningsvormen,<br />

voor de zonweringsector is de terrasoverkapping het fundament<br />

onder het buitenleven. De terrasoverkapping is natuurlijk niet uitgevonden<br />

door de sector; overkappingen bestaan al eeuwen. Wat de<br />

Terrasoverkappingen bestaan al 'eeuwen': Zandvoort 1902.<br />

sector heeft gedaan, is het concept van de overkapping combineren<br />

met de vaardigheid om met aluminium profielen te werken, waar<br />

zonweringbedrijven immers al scheepsladingen ervaring mee hadden.<br />

Het resultaat is dat de terrasoverkappingen relatief eenvoudig en<br />

gestandaardiseerd kunnen worden geproduceerd, gemakkelijk en op<br />

maat gemaakt, in tal van uitvoeringen, in verschillende prijsklassen,<br />

ook voor de kleinere beurs, en gemakkelijk uitgebreid en aangekleed<br />

kunnen worden, met tal van accessoires, van verlichting tot glazen<br />

wanden en van heaters tot zonwering.<br />

(Collectie markilux.)<br />

Op dat concept wordt tot op de dag van vandaag voortgeborduurd.<br />

Op Polyclose, de R+T of in dit thema zijn geen schokkende nieuwe<br />

uitvindingen te zien. Het bestaande concept wordt almaar verder<br />

aangescherpt, verbeterd, verfijnd, vernieuwd, uitgebreid en wat dies<br />

meer zij. In dit thema zijn de pergola’s Movie van Gibus en de style<br />

van markilux of het Viewline glazenwandsysteem van Deponti Group,<br />

dat afsluiting van een overkapping weer op een andere manier benadert,<br />

daar voorbeelden van. Deze plaat blijft nog wel even hangen.<br />

De zonweringsector vaart er wel bij. u<br />

zenronline.eu | 65


thema buitenleven<br />

Gibus:<br />

‘DE NIEUWE MINIMALISTISCHE<br />

EN SLIMME, BIOKLIMATISCHE<br />

PERGOLA MOVIE’<br />

“Dankzij zijn delicate elegantie, het resultaat van een perfecte balans<br />

tussen slanke volumes en puur design, is de Movie de ideale oplossing<br />

om kleine buitenruimtes om te toveren in betoverende ruimtes van<br />

welzijn”, meent Managing Director Martijn Westenbrink van Gibus<br />

Nederland en België. “Een bonus is het uitzonderlijke comfort dat<br />

wordt geboden door de mogelijkheid om deze pergola met behulp<br />

van een eenvoudige app van afstand te bedienen.”<br />

Albert Hadley, de legendarische Amerikaanse binnenhuisarchitect,<br />

zei altijd dat binnenhuisarchitectuur “het creëren van een levenskwaliteit,<br />

een schoonheid die de ziel voedt” is. “We lenen graag<br />

zijn woorden om de essentie van de bioklimatische pergola Movie te<br />

beschrijven, ook al hebben we het hier niet over interieurs maar over<br />

de buitenruimte”, zegt Westenbrink. “Wij profileren ons als een van<br />

de toonaangevende spelers in de sector van high-end outdoor design<br />

De pergola Movie met gesloten dak en verlichting in de lamellen en liggers.<br />

66 | zenronline.eu


thema buitenleven<br />

in Europa en presenteren de Movie als een ideale oplossing voor<br />

eindgebruikers die kleine buitenruimtes, zoals terrassen of kleine<br />

tuinen willen transformeren in ruimtes van duurzaam welzijn, om te<br />

genieten van de zon, het uitzicht of de schoonheid van de natuur.”<br />

“Deze nieuwe toevoeging aan ons assortiment bioklimatische<br />

per gola’s is door ons ontworpen met aandacht voor lichtheid en<br />

elegantie als een herdefiniëring van het buitenleven”, gaat Westenbrink<br />

verder. “Het resultaat is een lijnenspel dat wordt gekenmerkt<br />

door pure lijnen die een designtaal communiceert die expressief en<br />

minimalistisch is. De Movie kenmerkt zich door zijn slanke volumes,<br />

momenteel de meest minimale in het assortiment bioklimatische<br />

pergola’s van Gibus. De Movie heeft slanke staanders van 11 x 11 cm<br />

staanderprofiel en een compacte goot van 15 cm hoogte. Het zijn<br />

kenmerken die deze pergola een aangename, luchtigheid geven,<br />

waarmee zelfs kleine buitenruimtes kunnen worden aangekleed<br />

zonder ze te overweldigen!”<br />

“De nieuwe Gibus bioklimatische pergola combineert een strak, eigentijds<br />

ontwerp met waardevolle technische prestaties. Hij is uitgerust<br />

met lamellen die tussen 0° en 115° roteren, waardoor de intensiteit<br />

van de zonnestralen naar behoefte kan worden gereguleerd om<br />

zon en licht of schaduw of bescherming tegen wind en regen te<br />

bieden. Naast horizontale kan de Movie ook verticaal bescherming<br />

bieden door de zijkanten af te sluiten met glazen schuifwanden en/<br />

of zipscreens – transparant, zonwerend, verduisterend, insectenwerend<br />

– om altijd het gewenste comfort te garanderen. Voor nog meer<br />

veelzijdigheid kan de pergola worden uitgerust met ledverlichting:<br />

in de lamellen geïntegreerde spots en/of ledstrips in de liggers. Daardoor<br />

worden de gebruiksmogelijkheden van de pergola vergroot<br />

omdat ze ook kan worden gebruikt als het buiten donker wordt<br />

én er kan sfeer worden gecreëerd, waarvan alleen of in gezelschap<br />

kan worden genoten.”<br />

“Mooi en hightech, maar dat niet alleen, de Movie is ook een ‘smart’-<br />

oplossing, eenvoudig te activeren en te beheren van waar je dan ook<br />

bent”, aldus Westenbrink. “De pergola is ontworpen met een ‘newgeneration-concept’,<br />

het resultaat van aanzienlijke investeringen<br />

die we bij Gibus in de doorontwikkeling van het comfort van onze<br />

producten hebben gedaan. Het resultaat is dat deze pergola zijn<br />

eigen app heeft en dus niet alleen met een afstandsbediening kan<br />

worden bediend, maar ook op een heel eenvoudige manier met een<br />

smartphone, vanuit het eigen huis of de eigen tuin, maar desgewenst<br />

ook vanaf het werk of vanaf het vakantieadres. Dat biedt grote voordelen<br />

op het gebied van comfort, veiligheid en energie-efficiëntie.<br />

Denk maar eens aan de mogelijkheid om de pergola Movie ‘s nachts<br />

te verlichten als bewoners niet thuis zijn. Daardoor wordt de buitenruimte<br />

en/of het terras beter verlicht en wordt de woning dus een<br />

moeilijker doelwit voor indringers. Of, in het geval dat de pergola<br />

Movie halfvrijstaand tegen de gevel staat, de interessante mogelijkheid<br />

om de lamellen of verticale screens op afstand te bedienen<br />

De Movie met geroteerde lamellen, wat zorgt voor een<br />

speels patroon van licht en schaduw.<br />

om ze te sluiten tijdens de warmste uren van de dag om de warmte<br />

buiten te houden en zo de koellast te verminderen. Deze nieuwe<br />

Gibus-pergola kan daarnaast ook aan een eventueel aanwezig domoticasysteem<br />

worden gekoppeld. De besturing van de lamellen kan<br />

dan op de gebouwbesturing worden aangesloten, waar ze dan door<br />

worden bestuurd, zonder dat er een extra besturing nodig is.”<br />

“De Movie is gemaakt van geëxtrudeerd aluminium en volledig<br />

gepoedercoat”, besluit Martijn Westenbrink. “De pergola is uitgerust<br />

met een nieuw regenwaterafvoersysteem, waarbij de eindgebruiker<br />

tijdens de installatie kan kiezen door welke staanders het<br />

hemelwater van het dak wordt afgevoerd. De Movie is vrijstaand of<br />

halfvrijstaand verkrijgbaar. In die laatste configuratie kan de pergola<br />

zowel met de lamellen parallel als haaks op de muur – lateraal –<br />

worden gebruikt.”<br />

u<br />

zenronline.eu | 67


thema buitenleven<br />

Deponti Group:<br />

‘VEELZIJDIGE GLAZEN<br />

WANDEN OM HET<br />

BUITENLEVEN TE VERRIJKEN’<br />

Het buitenleven krijgt een heel nieuwe dimensie als een overkapping<br />

ook aan zij- en voorkant kan worden afgesloten. Hiervoor kan<br />

de eindgebruiker er nog langer van genieten. “Door een breed scala<br />

aan wanden aan te bieden, kunnen onze partners inspelen op de<br />

brede vraag van de eindgebruiker.” Marco de Jong, salesmanager bij<br />

Deponti Group, vertelt over de verschillende mogelijkheden.<br />

Fiano Glazen schuifwand<br />

Een bij velen inmiddels bekende optie is de Fiano glazen schuifwand<br />

van Deponti. “Dit is een flexibele oplossing waarmee – in combinatie<br />

met een spiekozijn – een overkapping in een handomdraai kan worden<br />

omgetoverd in luxe tuinkamer”, aldus De Jong. “Onlangs hebben we<br />

zij- en middensluitingen aan het Fiano assortiment toegevoegd. Dit<br />

zorgt voor extra gebruiksgemak en een gevoel van bescherming. De<br />

grootste voordelen van onze glazen schuifwanden zijn dat we vele<br />

variaties in glasbreedtes en inbouwhoogtes kunnen aanbieden. Daarnaast<br />

is de onderrail in dezelfde kleur als het profiel uitgevoerd, wat<br />

zorgt voor een naadloos geheel en een luxueuze uitstraling.”<br />

Het naar buiten openende schuif-draaisysteem Viewline.<br />

Terrasoverkapping afgesloten met Fiano glazen schuifwanden.<br />

Schuif-draaisysteem van Viewline<br />

Het schuif-draaisysteem van Viewline, onderdeel van Deponti Group,<br />

biedt een verfijnde oplossing voor het combineren van binnen- en<br />

buitenruimtes, meent De Jong. “Met verplaatsbare losse glazen<br />

wanden kan de gebruiker op elk moment zelf bepalen waar men<br />

de opening wil hebben. Het schuif-draaisysteem onderscheidt zich<br />

doordat het meerdere individuele glazen wanden heeft. Met een<br />

vloeiende beweging kunnen ze naar een kant worden geschoven en<br />

gedraaid, waardoor optimaal gebruik kan worden gemaakt van de<br />

ruimte onder de overkapping. En dankzij de meerpuntssluiting is dit<br />

systeem volledig afsluitbaar.”<br />

68 | zenronline.eu


thema buitenleven<br />

Zijafsluiting van een overkapping met aluminium Grillo panelen.<br />

Zijwand (en dakplaten) uit polycarbonaat.<br />

tingdelen vormen een lichte, duurzame oplossing die op verschillende<br />

manier én in combinatie met andere wandoplossingen kan<br />

worden toegepast.<br />

Louvres<br />

“Onze nieuwste toevoeging zijn de Louvres”, besluit Marco de Jong.<br />

“Ze zijn beschikbaar in draaibare en vaste varianten. Bij de draaibare<br />

Louvres kunnen de lamellen naar wens worden gekanteld, zodat de<br />

gebruiker zelf kan bepalen hoeveel zonlicht in een ruimte mag binnenvallen.<br />

Daarnaast zijn er de vaste Louvres, die geborgenheid bieden,<br />

maar ook een designvolle upgrade aan de buitenruimte geven.”<br />

Overkapping met glazen zijwanden.<br />

“De producten van Deponti Group zijn net zo flexibel als onze werkwijze.<br />

Combineer bijvoorbeeld een borstwering uit Grillo delen met<br />

daarboven een afsluiting uit polycarbonaat. Samen met onze partners<br />

en productontwikkelaars denken én werken we continue aan<br />

innovatieve oplossingen. Op de R+T in Stuttgart hebben we een<br />

oplossing laten zien waarbij het combineren én monteren van de<br />

wanden nog eenvoudiger wordt gemaakt. Geïnteresseerden zijn<br />

van harte welkom in onze showroom in Oss om de laatste innovaties<br />

te aanschouwen.” u<br />

Vaste wanden<br />

Voor wie een vaste oplossing zoekt, heeft Deponti diverse mogelijkheden<br />

in het assortiment, verduidelijkt De Jong. “Een zijwand kan<br />

elegant worden afgesloten met polycarbonaat. Het aluminium frame<br />

en het 16 mm dikke polycarbonaat passen naadloos onder elke merk<br />

en type terrasoverkapping. Een alternatieve oplossing is de integratie<br />

van glas in de wanden, waardoor eindgebruikers het gevoel van<br />

vrijheid behouden, maar tegelijkertijd kunnen genieten van permanente<br />

bescherming tegen de elementen.”<br />

Aluminium Grillo panelen<br />

De Grillo panelen van Deponti zijn stapelbaar en gemakkelijk te<br />

monteren. Ze kunnen onder andere dienen als schuttingdelen voor<br />

meer privacy, erfafscheidingen, bloembakken maar uiteraard ook<br />

als wand om een overkapping gedeeltelijk af te sluiten. De schut-<br />

Detailbeeld van Louvres.<br />

zenronline.eu | 69


thema buitenleven<br />

markilux:<br />

‘CHIC EN STRALEND!<br />

ONZE PERGOLA STYLE GEEFT<br />

EEN TERRAS CHARME’<br />

Met de pergola style breidt markilux zijn assortiment pergola’s opnieuw uit.<br />

De nieuwe pergola heeft een strak, kubistisch design dat uitstekend aansluit bij<br />

moderne bouwstijlen, maar ook mooi combineert met meer traditionele bouw.<br />

Pergolaschermen zijn erg gewild, constateert men bij markilux. Een<br />

belangrijke reden daarvoor is dat ze meestal een lichte uitstraling<br />

combineren met een stevige, windstabiele constructie die de uitstraling<br />

van een zonnescherm heeft, maar werkt als een beschermend<br />

dak. Er is daarom tegenwoordig een grote diversiteit aan pergolamodellen<br />

beschikbaar. markilux heeft maar meteen een hele productlijn<br />

ontwikkeld. Het nieuwste model daarvan is de pergola style. “Deze<br />

pergola belichaamt pure schoonheid en laat het terras schitteren met<br />

effectieve verlichtingstechnologie”, aldus Michael Gerling, directeur<br />

Productie en Techniek bij markilux.<br />

De esthetische pergola style onderscheidt zich niet alleen door zijn slanke<br />

vorm, maar ook door de toegepaste verlichtingstechnologie.<br />

“Bijna nonchalant leunt deze nieuwe pergola van markilux tegen de<br />

huismuur aan”, vervolgt Gerling. “De naam pergola style zegt het al.<br />

De zonwering heeft namelijk een buitengewoon subtiele constructie:<br />

van de stabiele staanders en de volledig hoekige cassette tot het<br />

compacte uitvalprofiel. Het model heeft een bijzonder strak design,<br />

70 | zenronline.eu


thema buitenleven<br />

waarbij in alle onderdelen de kubistische vorm wordt benadrukt. Het<br />

scherm ziet er bovendien uit als één geheel, omdat er vrijwel geen<br />

schroef te zien is!”<br />

Effectieve sfeerverlichting<br />

“Het was ons doel om het pergolasysteem optisch naar een nog hoger<br />

niveau te tillen. Het design sierlijker vorm te geven en het door een<br />

sfeervol lichtdesign – vergelijkbaar met de het vorig jaar gepresenteerde<br />

MX-4 – te accentueren. Daarom kunnen er niet alleen in<br />

de zijdelingse geleiders en in de cassette via een app te bedienen<br />

LED-Lines worden geïntegreerd, maar ook in de staanders en de<br />

voetafdekkingen. Uplights zorgen hierbij voor een mooi lichtverloop.<br />

Met RGB-ledverlichting ontstaan er neutrale tot kleurrijke lichtscènes,<br />

waardoor de vorm van het scherm wordt geaccentueerd.”<br />

Solide en beproefde techniek<br />

“Bij de ontwikkeling van de pergola style stond esthetiek hoog in het<br />

vaandel, en verder hebben we vooral voortgebouwd op de solide<br />

techniek van de al bestaande pergolaproducten”, gaat Gerling<br />

verder. “Zo is het model als enkel scherm al geschikt voor oppervlakken<br />

tot maximaal 30 vierkante meter. Bovendien kunnen er voor<br />

nog meer schaduw twee tot vijf schermen worden gecombineerd.<br />

Het systeem kan behalve met weersensoren, warmtestralers en de<br />

functie Volant-plus ten dele ook met verticale schermen worden<br />

De pergola style onderscheidt zich onder andere door zijn verlichtingsmogelijkheden.<br />

uitgerust. Het scherm is in zeven standaardkleuren en daarnaast in<br />

speciale kleuren verkrijgbaar. Uit de doekcollectie van markilux kan<br />

bovendien een keuze worden gemaakt uit een grote variëteit aan<br />

dessins en technische weefsels. De pergola style wordt aangedreven<br />

met verschillende motorsystemen met doorgaans radiografische en<br />

deels slimme bediening.” ■<br />

Design<br />

noviteit<br />

Met systeem. Geen probleem.<br />

Meer info?<br />

markilux designzonwering “Made in Germany”.<br />

De nieuwe frontpaneelkleuren met matte afwerking maken van elk van onze<br />

vier topmodellen volledig individuele favoriete zonweringen en zijn een duidelijk<br />

designstatement voor moderne outdoor living. markilux.com<br />

zenronline.eu | 71


NIEUW!<br />

Technische wijzigingen evenals assortiments- en programmawijzigingen voorbehouden.<br />

Het weinor productassortiment kan per land verschillen. Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden.<br />

Bekroond met:<br />

Het compacte kubistische zonnescherm<br />

De Smaila cassettescherm is de perfecte keuze voor klanten met<br />

balkons en compacte terrassen. De beste weinor kwaliteit wordt<br />

gecombineerd met een modern design.<br />

• chique hoekig design<br />

• snelle, eenvoudige montage<br />

• intelligente wandaansluiting<br />

• Smart-Home-optie en<br />

zonnepaneel bij Volant Plus<br />

Meer informatie via:<br />

Telefoon NL: 0800 0934667<br />

Telefoon BE: 024 0<strong>01</strong>858<br />

weinor.nl/smaila | weinor.be/smaila<br />

Zonneschermen Terrasoverkappingen Glasoases®


Tekst en beeld: Jerry Helmers<br />

HOE GAAT DE ZONWERINGVAKHANDEL OM MET AI?<br />

OMARMEN OF NEGEREN?<br />

De zonweringindustrie in Nederland (en overigens ook in de rest van de wereld) staat voor een spannende nieuwe fase: de snelle opkomst<br />

van Artificial Intelligence (AI) of kunstmatige intelligentie. Voor alle professionals in het vakgebied is het daarom essentieel om te begrijpen<br />

hoe deze technologische revolutie de branche zal beïnvloeden én hoe erop in te spelen.<br />

Een van de meest opwindende aspecten van AI<br />

in de zonweringindustrie is de mogelijkheid om<br />

maatwerk op een ongekend niveau te bieden. AI<br />

kan klantvoorkeuren analyseren en op basis daarvan<br />

zonweringsystemen aanbevelen die perfect<br />

bij de behoeften van de klant passen. De klanttevredenheid<br />

gaat erdoor omhoog, want, de door<br />

AI gestuurde analyses leiden tot een beter inzicht<br />

in wat klanten (mogelijk) willen.<br />

te vergaren. De AI-expert (op dit moment het<br />

snelst groeiende beroep van Nederland) wordt<br />

de belangrijkste bondgenoot van de commercieel<br />

georiënteerde vakhandel/ondernemer.<br />

Huur diens expertise in!<br />

3. Volg meer dan ooit de trends! Natuurlijk is dat<br />

al een belangrijke taak van zonweringspecialisten<br />

en fabrikanten en leveranciers. Gebruik<br />

AI-programma’s nu echter ook om geadviseerd<br />

te worden over wat te doen met al die kennis<br />

over actuele trends!<br />

Stilstaan is dus geen optie. Ook de zonweringindustrie<br />

– van vakhandel tot fabrikant en leverancier<br />

– zal vooruit moeten kijken om te kunnen<br />

profiteren van de (commerciële) kansen die Artificial<br />

Intelligence biedt. <strong>2024</strong> wordt (is!) daarom<br />

een ongelooflijk opwindend jaar! ■<br />

Daarnaast zal AI met zekerheid de efficiëntie<br />

van productieprocessen verbeteren. Fabrikanten<br />

kunnen AI inzetten om hun voorraadbeheer te<br />

optimaliseren, de productieplanning te stroomlijnen<br />

en de kwaliteitscontrole te verbeteren. Dit<br />

zal leiden tot kostenbesparingen en een hogere<br />

winstgevendheid. Mooie uitdagingen dus!<br />

Veranderend klantgedrag<br />

De manier waarop consumenten op zoek gaan<br />

naar zonweringsystemen zal ook op een revolutionaire<br />

wijze evolueren. Het is dan ook niet<br />

uit te sluiten dat particulieren uiteindelijk de<br />

showroom binnenstappen met een door henzelf<br />

gegenereerd AI-plaatje, waarna ze simpelweg de<br />

verkopers meedelen: ‘Zo wil ik het thuis hebben.<br />

Kunt u dat regelen?’ Voor de vakhandel in de<br />

zonweringindustrie verandert er dus nogal wat.<br />

De vraag is of de vakhandel bang moet zijn voor<br />

deze ontwikkelingen of biedt het omarmen van<br />

deze technologische revolutie ook kansen?<br />

De manier waarop consumenten op zoek gaan<br />

naar zonweringsystemen zal op revolutionaire<br />

wijze evolueren<br />

Een paar tips voor de vakhandel:<br />

1. Investeer in de kennis van medewerkers. Zorg<br />

dat ze op de hoogte zijn van wat AI is en hoe<br />

ze die zelf kunnen gebruiken om klanten nog<br />

beter van dienst te zijn. Speel eens met wat<br />

‘eenvoudige’ tools zoals ChatGPT of Midjourney.<br />

2. Werk samen met AI-experts. Het is voor de<br />

hardwerkende vakhandel praktisch onmogelijk<br />

om zelf alle relevante kennis bij te houden en<br />

Deze foto is in samenwerking met een consument ontwikkeld met behulp van AI. De vraag was helder: “Ik heb een wit<br />

tuinhuisje en ik wil daar passende zonwering bij. Beste vakhandel, regel het alstublieft, want zó wil ik het graag hebben!”<br />

zenronline.eu | 73


nabeschouwing heimtextil<br />

Tekst: Tamara Brouwers Beeld: Messe Frankfurt<br />

BREEDTE EN DIEPTE VAN HET AANBOD WORDEN GEWAARDEERD<br />

HEIMTEXTIL <strong>2024</strong> IS GOED BEZOCHT!<br />

“Mensen hebben behoefte aan persoonlijk contact”, constateerde Detlef Braun, lid van de Executive Board van<br />

Messe Frankfurt op de eerste dag van Heimtextil. “Veel mensen dachten dat vakbeurzen het misschien zouden<br />

verliezen van digitaal contact, maar we zien dat dat niet geval is.”<br />

De cijfers geven Braun gelijk, want de beurs trok van 9 tot en met<br />

12 januari 46.000 bezoekers uit 130 landen. Dat waren er ongeveer<br />

2.000 meer dan in 2023. Dat het aantal standhouders groter was, was<br />

al bekend. Dat zoveel professionals hun weg naar Frankfurt zouden<br />

vinden, was echter minder vanzelfsprekend. Heimtextil kreeg helaas<br />

te maken met moeilijke reisomstandigheden als gevolg van landelijke<br />

spoorwegstakingen en regionale demonstraties, maar die vormden<br />

blijkbaar geen beletsel voor de bezoekers. Volgens Messe Frankfurt<br />

waren bezoekers én standhouders bovendien positiever over<br />

de beurs. Bezoekers vooral vanwege de breedte en diepte van het<br />

aanbod, exposanten waren onder de indruk van de toegenomen<br />

bezoekerskwaliteit en koopcompetentie.<br />

Artificiële intelligentie en duurzaamheid stonden tijdens deze editie<br />

van Heimtextil centraal. De beurs gaf inzichten in de textieltoepassing<br />

van kunstmatige intelligentie en het gebruik van AI-gestuurde<br />

sortering om gerecycled textielafval te raffineren tot nieuwe garens.<br />

In de trendruimte werden de ideeën van bezoekers voor textiel-<br />

74 | zenronline.eu


nabeschouwing heimtextil<br />

Heimtextil <strong>2024</strong> trok 46.000 bezoekers<br />

uit 130 landen<br />

ontwerp tot leven gebracht op interactieve stations met behulp van<br />

tools, zoals ChatGPT-4 en Midjourney.<br />

De volgende editie van Heimtextil staat gepland van 14 tot en met<br />

17 januari 2025. Dan werkt Heimtextil samen met een van de belangrijkste<br />

en meest invloedrijke internationale ontwerpstudio’s: Studio Urquiola.<br />

Er staat volgens Messe Frankfurt een baanbrekende installatie gepland,<br />

die een meeslepende en unieke ontwerpervaring moet bieden.<br />

De stand van Flocart op Heimtextil.<br />

Forest Group<br />

De Forest Group is een van de vaste zonweringexposanten op Heimtextil.<br />

Dit jaar introduceert het bedrijf onder meer een nieuwe lijn<br />

afstandsbedieningen, te weten de Forest EasyTouch serie, met de<br />

Entry Level Remote als belangrijkste innovatie. Deze slanke en<br />

intuïtieve afstandsbediening zet volgens Forest de standaard voor<br />

moeiteloos gordijnbeheer. Het is een 6-kanaals afstandsbediening<br />

met een gestroomlijnd ontwerp met gebruiksvriendelijke knoppen<br />

voor naadloze bediening. Hier komen nog een 15-kanaals Forest<br />

EasyTouch Pro-versie en een wandschakelaar bij. Met de nieuwe<br />

afstandsbedieningen kunnen ook de bestaande raamdecoratiesystemen<br />

van Forest worden bediend. Een andere noviteit is een pointof-sale-lijn,<br />

bestaand uit een shop-in-shop display, een countertop<br />

display, en een demo flightcase voor roedes en design gordijnrails.<br />

produceren”, zegt General Manager Denis Verstraete van Flocart.<br />

“Ze verduistert en voldoet aan de hoogste Europese brandnormen,<br />

zonder het gebruik van chemicaliën.” Het bedrijf was overigens ook<br />

op R+T aanwezig en toonde daar een nieuw gamma zonweringtextiel.<br />

“Zowel voor gordijnstoffen als voor zonwering proberen we<br />

in te zetten op hoge techniciteit. Dat doen wij altijd op de meest<br />

verantwoorde en duurzame manier, wat niet altijd eenvoudig is.”<br />

MHZ<br />

MHZ stond met Duitse belangengroep Decoteam op Heimtextil.<br />

Hier zette de groep verschillende trends neer, waaronder heldere,<br />

contrasterende kleuren in popart-stijl. De centrale blikvanger op het<br />

raam is de Duette ® honingraatplissé Leo, die graag groots opvalt, op<br />

de foto gecombineerd met honingraatplissé Magenta. Deze versie<br />

van Leo van MHZ heeft een opvallend graffitipatroon en wordt<br />

volgens Decoteam idealiter geflankeerd door op kleur afgestemde<br />

vlakken. De MHZ Duette ® honingraatplissés met honingraatvormige<br />

luchtkamers sluiten goed aan bij de behoefte om energie te besparen<br />

en de verwarmingskosten te verlagen. ■<br />

Shop-in-shop-display van Forest.<br />

Flocart<br />

“Als bedrijf dat onder andere gordijnstoffen voor de contractmarkt<br />

produceert, zijn we fier om mee te delen dat we de eerste zijn die<br />

erin geslaagd zijn om een PFAS- en hallogeenvrije (zware metalen,<br />

red.), 100% verduisterende en brandvertragende gordijnstof te<br />

Trendvoorstel van MHZ: contrasterende kleuren in popart-stijl.<br />

zenronline.eu | 75


photo: Ikon Productions | outdoor furniture: Gervasoni<br />

Velvet, retracting bioclimatic pergolas<br />

GIBUS - PERGOLA’S EN ZONNESCHERMEN<br />

Wij creëren oplossingen om het hele jaar door in de zon te leven.<br />

Met al onze energie maken wij bioklimatologische pergola’s, vouwpergola’s,<br />

knikarmschermen en ZIPscreens.<br />

Wij exporteren onze “Made in Italy” producten over de hele wereld en,<br />

samen met hen, exporteren wij uitmuntendheid, de authenticiteit<br />

van “een cultuur van de zon” en de Italiaanse manier van leven in het licht.<br />

Ontdek hoe u onze partner kunt worden op:<br />

www.gibus.com


Tekst: Thijs Pubben, VeRoFaLe Beeld: VeRoFaLe<br />

MAANDAG 18 MAART BRANCHEDAG ZONWERING<br />

THEMA: VERSNELLEN MET HINDERNISSEN<br />

De Vereniging Romazo Fabrikanten & Leveranciers (VeRoFaLe) organiseert, in samenwerking met Romazo en Zonvak, op maandag<br />

18 maart <strong>2024</strong> de Branchedag Zonwering. Plaats van handeling is theater- en congrescentrum Spant! in Bussum. Een middag voor de hele<br />

zonweringbranche en VeRoFaLe en Romazo nodigen hiervoor dan ook iedereen uit de hele branche van harte uit!<br />

Een branchedag voor de Nederlandse (en een<br />

beetje de Belgische) zonweringwereld heeft voor<br />

het eerst in 2<strong>01</strong>3 plaatsgevonden en is een traditie<br />

geworden, alleen onderbroken door corona.<br />

VeRoFaLe en Romazo beloven een onderhoudende<br />

en inspirerende middag die in het teken<br />

staat van kennis en kennisoverdracht middels een<br />

gevarieerd programma. De inhoud staat voorop,<br />

waarbij niet voorbij wordt gegaan aan de uitdagingen<br />

die er liggen voor de zonweringbranche.<br />

Netwerken en uitwisselen<br />

De Branchedag Zonwering biedt zonweringspecialisten<br />

daarnaast de mogelijkheid om in infor-<br />

mele sfeer bestaande contacten te bestendigen,<br />

maar ook om nieuwe contacten te leggen, met<br />

concullega’s óf met de aanwezige fabrikanten<br />

en leveranciers. Persoonlijk contact staat deze<br />

middag voorop. Een ideale gelegenheid voor de<br />

zonweringsector om ervaringen, productinformatie<br />

en wat dies meer zij uit te wisselen. Iedereen<br />

in de sector heeft tenslotte dezelfde belangen en<br />

wordt met dezelfde perspectieven en uitdagingen<br />

geconfronteerd.<br />

‘Tot ziens op de Branchedag Zonwering. We verheugen<br />

ons erop u te begroeten, want samen staan we sterk!’<br />

VeRoFaLe en Romazo<br />

Programma<br />

• 12:30 uur: Ontvangst met lunch<br />

• 13:30 uur: Opening door dagvoorzitter Reinier<br />

van den Berg, weerpresentator van RTL4<br />

• Aansluitend: visie op de zonweringmarkt<br />

Een gesprek met de voorzitters van Romazo<br />

en VeRoFaLe plus een paneldiscussie<br />

• Muzikaal intermezzo<br />

• Presentatie door Sven van Witzenburg,<br />

Managing Director van Somfy Business<br />

Area Northern Europe, over actualiteiten in<br />

de branche<br />

• 15:00 uur: Pauze<br />

• 15:30 uur: presentatie door Floris Alkemade,<br />

architect en (tussen 2<strong>01</strong>5 en 2021)<br />

Rijksbouw meester. In 2021 was hij te gast<br />

in Zomergasten<br />

• 16.30 uur: Bekendmaking van de Zonvakker<br />

van het Jaar<br />

• 17.00 uur: Aangeklede borrel<br />

Om de dag toegankelijk te houden, is in het<br />

programma geen plek ingeruimd voor inhoudelijke<br />

technische aspecten vanuit ES-SO en NEN.<br />

Stands van de leden van VeRoFaLe ontbreken,<br />

niet in de laatste plaats omdat er net twee grote<br />

beurzen zijn geweest waar bedrijven hun (nieuwe)<br />

producten hebben gepresenteerd. Wel is er ruimte<br />

voor een doorkijk op wat er in Europa gebeurt en<br />

het effect daarvan op Nederlandse markt.<br />

Deelnemen aan de Branchedag Zonwering<br />

De Branchedag Zonwering <strong>2024</strong> is bedoeld voor<br />

álle zonwering-branchegenoten, dus ook voor nietleden<br />

van Romazo. Deelname is gratis, maar aanmelden<br />

is verplicht! Aanmelden kan op de website van<br />

VeRoFaLe: https://verofale.nl/branchedag-<strong>2024</strong>/.<br />

Op de website is ook alle relevante informatie over<br />

de Branchedag Zonwering terug te lezen.<br />

■<br />

zenronline.eu | 77


Tekst: Piet Willemsen Beeld: Schlappi Markiezen<br />

BIJ SCHLAPPI MARKIEZEN WETEN ZE HET ZEKER<br />

‘MET MARKIEZEN HAALT DE HORECA<br />

MEER UIT HET TERRASSEIZOEN’<br />

“Het terrasseizoen begint al over enkele maanden. Dat is nu nog moeilijk voor te stellen, met de huidige lage temperaturen, regen,<br />

af en toe zelfs storm of sneeuw. Maar voor we het weten, schijnt er alweer een lekker lentezonnetje!”<br />

78 | zenronline.eu


Dennis Schoormans van Schlappi Markiezen streeft<br />

geen carrière na als weerman, maar die voorspelling<br />

durft hij wel aan. “Ik zou zonweringspecialisten<br />

willen meegeven om nu alvast de horeca te<br />

tippen om de zonwering te controleren. Hoe ziet<br />

ze eruit? Moet ze worden schoongemaakt, is het<br />

doek wellicht vaal geworden of zelfs versleten?<br />

Werkt alles nog naar behoren en past de uitstraling<br />

nog wel bij de uitstraling van de zaak? Het zijn<br />

vragen die de zonweringspecialist nu moet stellen<br />

aan de horecaondernemers in zijn regio. Want als<br />

het niet op orde is, is het nu de tijd om hen van<br />

dienst te zijn, voordat het terrasseizoen begint.”<br />

Tip: herbekleden!<br />

Duurzaamheid staat bij Schlappi Markiezen hoog<br />

in het vaandel. Met zijn tip sluit Schoormans<br />

daarop aan. “Het doek van een markies heeft<br />

het meeste te lijden van het Nederlandse weer.<br />

Als de markies oud en versleten oogt, komt dat<br />

doordat het doek vaal en vies is geworden. De<br />

hele markies vervangen is dan een veelgemaakte<br />

keuze. Maar dat is zonde, want het frame is<br />

meestal nog voor vele jaren goed. Het is duurzaam<br />

om dan alleen het doek te vervangen. We<br />

noemen dat het herbekleden van de markies.<br />

“De Schlappi-dealer demonteert de markies of<br />

markiezen, waarna Schlappi ze van het nieuwgekozen<br />

doek voorziet en gelijk alle bewegende<br />

delen nakijkt. Vervolgens hangt de dealer de fris<br />

ogende markies weer netjes aan de gevel! Doordat<br />

minder materialen gebruikt worden, is dit<br />

duurzaam en bespaart het de horecaondernemer<br />

kosten, terwijl de dealer goed verdient aam het<br />

herbekleden! Een win-winsituatie.”<br />

Markies met verlichting<br />

Wil de horecazaak écht een nieuwe uitstraling<br />

realiseren, dan is het slim voor de dealer om<br />

een horecamarkies met verlichting te adviseren,<br />

meent Schoormans. “Als de horecaondernemer<br />

meer sfeer op het terras wil, is een nieuwe<br />

markies met verlichting het beste advies!” Hij<br />

vertelt enthousiast over de innovaties die Schlappi<br />

in de laatste jaren in eigen beheer heeft ontwikkeld.<br />

“Sinds enkele jaren maken we markiezen<br />

met geïntegreerde ledverlichting. Dat is een<br />

echte sfeermaker! Het effect dat horecabedrijven<br />

merken is dat mensen langer op het terras blijven<br />

en dus ook meer gebruiken. Dat maakt dat deze<br />

sfeermaker een echte omzetvergroter is.”<br />

Door heaters en verlichting worden de gebruiksmogelijkheden<br />

van horecamarkiezen aanzienlijk uitgebreid.<br />

“Niet lang geleden hebben we aan ons assortiment<br />

een lichtinnovatie toegevoegd”, vervolgt<br />

Schoormans. “Het is een verlichte volant, waardoor<br />

een horecazaak – of bijvoorbeeld een<br />

winkel – extra opvalt. Wie wil zien hoe dit in de<br />

praktijk uitpakt, moet maar eens de video van<br />

Café de Slijterij bekijken via de QR code in onze<br />

advertentie, elders in deze Z&R. Eigenaar Michel<br />

Engel vertelt over zijn keuze en het advies dat hij<br />

kreeg van zijn Schlappi-dealer. Ik zou zeggen dat<br />

andere dealers er hun voordeel maar mee moeten<br />

doen! Al onze dealers kunnen gebruikmaken van<br />

de extra service en innovaties die Schlappi de<br />

zonwering specialist te bieden heeft.”<br />

De verlichte volant van Café de Slijterij trekt de aandacht,<br />

samen met de sfeerverlichting onder de markies.<br />

Visualisatie<br />

Steeds meer zonwering- en doekfabrikanten<br />

werken met tools om te visualiseren hoe een<br />

zonwering er aan een gevel uitziet. “Om dat voor<br />

markiezen volledig te automatiseren is haast niet<br />

mogelijk”, meent Schoormans. “Desondanks<br />

kunnen wij toch voor visualisaties zorgen. Onze<br />

Select Dealers kunnen een foto aanleveren van<br />

het huis of gebouw waar de markiezen moeten<br />

komen. Wij zorgen dan voor een beeld van het<br />

gebouw mét fotorealistisch weergave van de<br />

markiezen, inclusief hoe naar verwachting de<br />

schaduwwerking ervan op de gevel zal zijn. Het<br />

is natuurlijk een grote hulp bij de verkoop, als<br />

potentiële klanten een duidelijk beeld krijgen hoe<br />

hun gevel er met markiezen uit gaat zien.”<br />

SCHLAPPI | VOORSTEL KOFFIEBAKKERS<br />

Schlappi kan de eindklant helpen door te visualiseren<br />

hoe een gevel er met een markies uit komt te zien.<br />

Ook heeft Schlappi een uitgebreide beeldbank<br />

opgebouwd met foto’s en filmpjes van projecten<br />

die met markiezen van Schlappi zijn gerealiseerd.<br />

Dealers kunnen er gebruik van maken, Bijvoorbeeld<br />

om hun website of reclamemateriaal te illustreren<br />

of om eindklanten te inspireren.<br />

Tip van Schlappi: met herbekleden geef je het<br />

horecabedrijf een duurzaam én voordelig alternatief<br />

Standaard RAL-kleuren zonder meerprijs<br />

Schlappi heeft enige tijd geleden het aantal standaard<br />

RAL-kleuren voor aluminium markiezen<br />

dat zonder meerprijs kan worden besteld, uitgebreid<br />

met maar liefst zes extra kleuren. De vier<br />

bestaande kleuren RAL 90<strong>01</strong>, RAL 9<strong>01</strong>0,<br />

u<br />

zenronline.eu | 79


‘Activeer samen met Schlappi Markiezen<br />

de horecazaken in jouw regio!’<br />

Dennis Schoormans<br />

RAL 9005 en geanodiseerd, zijn aangevuld met<br />

de kleuren RAL 1<strong>01</strong>5, RAL 3005, RAL 5<strong>01</strong>1, RAL<br />

6009, RAL 7<strong>01</strong>6 en RAL 7021.<br />

De aluminium markiezen van Schlappi zijn nu<br />

standaard in tien (RAL-)kleuren verkrijgbaar.<br />

Beschildering<br />

Door een markies of markiezen te voorzien van<br />

bedrijfs- of productlogo en/of naam valt een<br />

horecazaak of winkel meer op en wordt ook van<br />

afstand herkenbaar voor passanten. Schlappi<br />

Markiezen kan de opdruk van logo en/of teksten<br />

op markiezen van A tot Z verzorgen. “Het<br />

beschilderen gebeurt op authentieke, ambachtelijk<br />

wijze door de vaste reclameschilder van<br />

Schlappi Markiezen”, vertelt Dennis Schoormans.<br />

“Schlappi Markiezen ontzorgt zijn klanten hier<br />

volledig in. Het ontwerp van de beschildering<br />

wordt vanzelfsprekend eerst ter goedkeuring<br />

voorgelegd, zodat de Schlappi-dealer kan overleggen<br />

met zijn eindklant. De op ambachtelijke wijze<br />

aangebrachte logo’s en teksten zijn kleurecht en<br />

hebben daardoor een lange levensduur.”<br />

■<br />

Namen en/of logo’s worden door de reclameschilder<br />

van Schlappi op ambachtelijke wijze met<br />

de hand op de markies aangebracht.<br />

80 | zenronline.eu


De B128 XL is een zonnescherm en terrasoverkapping in één waarbij<br />

het dakdoek op basis van ZIP-screentechnologie elektrisch<br />

wordt opgerold. In open toestand geniet u door het strakke design<br />

van een panoramisch zicht. Dankzij de optionele inbouwscreens<br />

in de zijliggers kan u alle zijden afsluiten. Zo bent u volledig<br />

beschermd tegen zon, regen en wind.<br />

De B128 XL is koppelbaar in de breedte waardoor u het maximale<br />

kan halen uit uw uitgebreid overdekt terras. Ideaal voor horecazaken<br />

die hun klanten graag wat langer op het terras laten genieten.<br />

Dankzij ingebouwde screens, sfeervolle verlichting en<br />

aangename terrasverwarming geniet uw terras van heel wat extra<br />

functionaliteit en wordt de beleving nog gezelliger.<br />

DE IDEALE<br />

HORECA<br />

ZONWERING<br />

Meer info op www.brustor.com


PLASTEX OP DE R+T <strong>2024</strong>:<br />

‘GOED UITGEDACHTE TECHNISCHE<br />

OPLOSSINGEN VOOR DE BESTE<br />

PERFORMANCE VAN ZONWERING’<br />

De R+T <strong>2024</strong> is inmiddels achter de rug. In Z&R 2 wordt uitgebreid nabeschouwd op die beurs. Om alvast een tipje van de sluier te lichten<br />

in deze Z&R een reportage over Plastex. Deze Zwitserse specialist in kunststofoplossingen was voor het eerst op de R+T aanwezig om zijn<br />

oplossingen voor de zonwering te presenteren.<br />

De missie van het Zwitserse Plastex is duidelijk.<br />

Het bedrijf wil de zonweringindustrie de beste<br />

gepersonaliseerde kunststofoplossingen bieden.<br />

“Wij helpen onze klanten om hun prestaties te<br />

verbeteren met nicheproducten voor heel specifieke<br />

toepassingen”, aldus COO Samuele Lombardini<br />

van Plastex.<br />

Sinds 1967 produceert het bedrijf oplossingen<br />

voor de zonweringbranche. “De zonwering­<br />

‘Wij bieden zeer goed uitgedachte technische<br />

oplossingen die systemen beter laten presteren.<br />

Zij zijn kostbaar, maar betalen zichzelf absoluut terug!’<br />

Samuele Lombardini<br />

De Push-In ClipZip ® kan van bovenaf in de geleider gedrukt worden.<br />

Intelligente, actieve zijgeleider Magis.<br />

82 | zenronline.eu


Aviasta is nu ook gepatenteerd.<br />

U-Flat kan ook op rol worden geleverd.<br />

industrie is een van onze kernmarkten”, vertelt<br />

Lombardini. “In eerste instantie produceerden<br />

wij voor derden, maar sinds de overname<br />

door onze familie ontwikkelen we ook eigen<br />

producten.” Inmiddels beschikt Plastex over<br />

een grote R&D-afdeling die kunststofproducten<br />

ontwikkelt om problemen binnen de zonweringbranche<br />

op te lossen. Van de productie van de<br />

Zwitserse producent bestaat inmiddels 50% uit<br />

eigen producten.<br />

Producten die zichzelf terugbetalen<br />

“Met onze producten kunnen zonweringproducenten<br />

de beste performance van hun zonwering<br />

tijdens de hele levensduur garanderen”, zegt<br />

Lombardini. Het is volgens hem belangrijk om dit<br />

verhaal te vertellen. “Wij werken aan een zachte<br />

revolutie. Kunststofproducten zoals de onze<br />

worden soms gezien als low value, maar dat is<br />

absoluut onterecht. Wij bieden zeer goed uitgedachte,<br />

technische oplossingen die systemen beter<br />

laten presteren. Ze zijn kostbaar, maar betalen<br />

zichzelf absoluut terug!”<br />

Op de R+T heeft Plastex vijf nieuwe patenten<br />

getoond. Met al deze producten werkt<br />

het bedrijf toe naar een totaalsysteem dat de<br />

zonweringindus trie alle mogelijke technische<br />

oplossingen biedt.<br />

• De ClipZip ® was er tot dusver in drie uitvoeringen<br />

(Biflex, Maxi en Mini). Op R+T kwam hier<br />

een nieuwe variant bij. De Push-In ClipZip ® kan<br />

van bovenaf in de geleider worden gedrukt.<br />

Ook dit product is gepatenteerd.<br />

• Inmiddels is ook Aviasta gepatenteerd. Dit<br />

product maakt het eenvoudig om het screendoek<br />

vast te maken aan de buis. Lombardini<br />

legt uit dat er wel iets is veranderd: “Door een<br />

kleine verandering kan Aviasta nu voor álle<br />

screenstoffen worden gebruikt. Het is een<br />

product dat ook het werk van installateurs<br />

vergemakkelijkt, omdat de cassette bij bevestiging<br />

niet ontmanteld hoeft te worden.”<br />

• Nog een nieuw patent rust op Magis. Dit is een<br />

intelligente, actieve zijgeleider van 35 mm die<br />

het ClipZip ® -systeem aanvult. Hij is tweedelig<br />

gemaakt en kan zowel frontaal als lateraal<br />

worden gemonteerd. “Met twee bewegingen<br />

kan het systeem compleet worden ontmanteld.<br />

Dankzij het ontwerp kan de installateur veilig<br />

werken, zonder de hulp van een assistent.<br />

Alle producenten van zipscreens zouden dit<br />

eigenlijk moeten gebruiken! Het profiel is ook<br />

leverbaar met een verlichte zijband, wat extra<br />

architecturale mogelijkheden biedt.”<br />

• U-Flat is een gecoëxtrudeerd profiel dat speciaal<br />

is ontwikkeld voor aluminium zijgeleiders<br />

voor jaloezieën en rolluiken. Het kan eenvoudig<br />

en snel worden geïnstalleerd, glijdt beter<br />

en is volgens Lombardini zeer stil. “Meestal<br />

wordt dit product geleverd in de vorm van<br />

profielen van 3 m lengte, wat logistiek erg<br />

onhandig is. Wij kunnen U-Flat ook op rol<br />

aanbieden, wat veel kosten bespaart.”<br />

• Van de laatste noviteit die Plastex heeft geïntroduceerd,<br />

was op de R+T een eerste prototype<br />

te zien. “Het is de Boba+ die een oplossing voor<br />

de onderlat, om de stof van de zipscreen er op<br />

de beste manier aan vast te maken.” ■<br />

zenronline.eu | 83


Solar<br />

energy<br />

Milieubewust voor de toekomst.<br />

Met de SolarKit SK460 voor<br />

rolluiken en zonwering<br />

Bezoek onze Nieuwe website<br />

www.becker-benelux.nl


PARTNER WORDEN<br />

VAN Z&R?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op zenronline.eu<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op zenronline.eu verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +31 495 45 00 95<br />

• Ga naar zenronline.eu/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

zenronline.eu


Branchepartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

branchepartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

www.zenronline.nl/bedrijf<br />

BC SUNPROTECTION<br />

A.Z.D. ZONWERING BVBA<br />

Vaartlaan 4 bus 1<br />

B-9800 DEINZE<br />

T +32 9 380 42 53<br />

Antwerpsesteenweg 386<br />

B-2390 WESTMALLE<br />

T +32 47 54 74 721<br />

E<br />

info@solarrolluiken.com<br />

W www.solarrolluiken.com<br />

COPAHOME NV<br />

Meensesteenweg 137<br />

B-8500 KORTRIJK<br />

T +32 56 35 32 33<br />

T +31 162 43 73 37<br />

E info@copahome.com<br />

W www.copahome.com<br />

ELERO BENELUX<br />

Ambachtenlaan 17<br />

B-30<strong>01</strong> HEVERLEE<br />

T +32 16 38 69 00<br />

E infobenelux@elero.com<br />

W www.elero.com<br />

F +32 9 380 42 54<br />

E<br />

info@azd.be<br />

W www.azd.be<br />

ALLROUND ZONWERING<br />

BECKER BENELUX - ROLMATIC BV<br />

Watermolen 17<br />

6229 PM MAASTRICHT<br />

T +31 43 361 38 00<br />

E<br />

sales@becker-benelux.nl<br />

W www.becker-benelux.nl<br />

COULISSE BV<br />

Vonderweg 48<br />

7468 DC ENTER<br />

T +31 547 85 55 55<br />

F +31 547 85 55 50<br />

E info@coulisse.com<br />

W www.coulisse.com<br />

ELUMATEC BENELUX BV<br />

Hoogeveenenweg 204<br />

2913 LV NIEUWERKERK AAN DE IJSSEL<br />

T +31 180 315 858<br />

E Info.bx@elumatec.com<br />

W www.elumatec.com<br />

Moerasstraat 5<br />

8082 AJ ELBURG<br />

T +31 321 32 61 85<br />

E info@allroundzonwering.nl<br />

W www.allroundzonwering.nl<br />

®<br />

BRUSTOR<br />

OUTDOOR SUN SYSTEMS<br />

BRUSTOR N.V.<br />

Muizelstraat 20<br />

B-8560 GULLEGEM<br />

T +32 56 53 18 53<br />

F +32 56 53 18 20<br />

E<br />

info@brustor.com<br />

DALUPO<br />

De Zanden 57F<br />

7395 PA TEUGE<br />

T +31 85 <strong>01</strong>6 24 34<br />

E info@dalupo.nl<br />

W www.dalupo.nl<br />

EURO-BIS POEDERCOATING BV<br />

Industrieweg 7<br />

4731 SB OUDENBOSCH<br />

T +31 165 31 89 61<br />

E info@eurobis.nl<br />

W www.eurobis.nl<br />

ALUKON GMBH & CO. KG<br />

W www.brustor.com<br />

Verkoopkantoor BeNeLux: Theo Davelaar<br />

Münchberger Straße 31<br />

D-95176 KONRADSREUTH<br />

T +31 6 12 58 38 00<br />

F +49 92 92 950 5210<br />

E info@alukon.com<br />

E theo.davelaar@alukon.com<br />

W www.alukon.com<br />

CO/CONCEPT WERBEAGENTUR GMBH<br />

Kronenburgallee 2<br />

D-44141 DORTMUND<br />

T +49 231 108 77 00<br />

E<br />

info@co-concept.de<br />

W www.co-concept.de<br />

DEPONTI BUITENLEVEN<br />

Rijnstraat 20a<br />

5347 KN OSS<br />

T +31 412 76 27 08<br />

F +31 412 76 27 07<br />

E info@deponti.com<br />

W www.deponti.com<br />

FIRST BASE GROUND SCREWS<br />

BENELUX BV<br />

Liessentstraat 9a<br />

5405 AH UDEN<br />

T +31 413 700 133<br />

E info@firstbasegroundscrews.com<br />

W www.firstbasegroundscrews.com<br />

ALUPROF<br />

Zeelsebaan 61<br />

B-9200 DENDERMONDE<br />

T +32 5 225 81 10<br />

E aluprof-vlaanderen@aluprof.eu<br />

W www.rolluiken.aluprof.eu<br />

COPACO SCREENWEAVERS<br />

Rijksweg 125<br />

B-8531 BAVIKHOVE<br />

T +32 5 635 35 33<br />

F +32 5 635 80 48<br />

W www.copaco.be<br />

DICKSON CONSTANT<br />

Z.L la Pilaterie 10, rue des Chateaux BP 109<br />

F-59443 WASQUEHAL CEDEX<br />

T +33 3 20 45 59 59<br />

F +33 3 20 45 59 00<br />

E contact@dickson-constant.com<br />

W www.dickson-constant.com<br />

GIBUS<br />

Popovstraat 4<br />

8<strong>01</strong>3 RK ZWOLLE<br />

T. +31 38 303 30 77<br />

W www.gibus.com/nl/<br />

86 | zenronline.eu


Branchepartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

branchepartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

www.zenronline.nl/bedrijf<br />

GUILLAUME JANSSEN NEDERLAND B.V.<br />

Braunstraat 1<br />

8<strong>01</strong>3 PR ZWOLLE<br />

T +31 38 467 00 10<br />

E info@gjbv.nl<br />

W www.gjbv.nl<br />

I.S.P. SOFTWARE<br />

Ambachtsweg 13a<br />

6562 AZ GROESBEEK<br />

T +31 172 23 54 70<br />

E sales@ispsoftware.nl<br />

W www.ispsoftware.nl<br />

MULTISOL RAAMBEKLEDING B.V.<br />

St. Hubertusstraat 4<br />

6531 LB NIJMEGEN<br />

T +31 24 359 77 77<br />

E info@multisol.nl<br />

W www.multisol.nl<br />

PALMIYE BENELUX<br />

Astridlaan 276 C<br />

B-3900 PELT<br />

T +32 11 36 08 84<br />

E info@palmiye.be<br />

W www.palmiye.be<br />

LENCO®<br />

HAROL<br />

Poorten, zonwering en rolluiken op maat<br />

Industrieterrein 1/2, I.Z. Webbekom 1025<br />

B-3290 DIEST<br />

T +32 13 38 02 04<br />

F +32 13 31 48 03<br />

E info@harol.be<br />

W www.harol.be<br />

HEROAL NEDERLAND B.V.<br />

Vlamovenweg 24<br />

5708 JV HELMOND<br />

T +31 485 22 50 00<br />

E nederland@heroal.com<br />

W www.heroal.de/nl<br />

HUSOL<br />

Schering 47<br />

8281 JW GENEMUIDEN<br />

T +31 38 385 60 85<br />

F +31 38 385 47 89<br />

E info@husol.nl<br />

HYLAS BV<br />

Ambachtsweg 7<br />

6662 NV ELST<br />

Postbus 61<br />

6660 AB ELST<br />

T +31 481 37 19 48<br />

F +31 481 37 37 75<br />

E info@hylas.nl<br />

W www.hylas.nl<br />

Bedrijfsweg 8<br />

5683 CP Best<br />

T +31 499 490 021<br />

E info@lenco.nl<br />

W www.lenco.nl<br />

LUXAFLEX NEDERLAND B.V. ®<br />

Blaak 555 (4e etage)<br />

3<strong>01</strong>1 GB ROTTERDAM<br />

T +31 184 67 41 00<br />

E info@luxaflex-nederland.nl<br />

W www.luxaflex.nl<br />

MARKIEZEN NEDERLAND BV<br />

Pascalweg 10 A<br />

4104 BG CULEMBORG<br />

T +31 85 104 40 09<br />

E info@markiezennederland.nl<br />

W www.markiezennederland.nl<br />

MARKIEZENSPECIALIST<br />

Marshallweg 18<br />

8912 AC LEEUWARDEN<br />

T +31 6 57 31 62 82<br />

E info@markiezenspecialist.eu<br />

W www.markiezenspecialist.eu<br />

MYSUN<br />

Industriestraat 6<br />

2802 AC GOUDA<br />

T +31 182 37 03 72<br />

F +31 182 37 04 88<br />

E info@mysun.nl<br />

W www.mysun.nl<br />

NEDERLUX<br />

Landbouwweg 26<br />

3899 BE ZEEWOLDE<br />

T +31 36 785 53 72<br />

E info@nederlux.nl<br />

W www.nederlux.nl<br />

Pantone 2755c Pantone 2<strong>01</strong>c Pantone 425c<br />

NICE BENELUX SA/NV<br />

Ambachtenlaan 17<br />

B-30<strong>01</strong> LEUVEN (HEVERLEE)<br />

T +32 16 38 69 00<br />

E info@niceforyou.com<br />

W www.niceforyou.com<br />

PALLAZZO/ ALUK ALUMINIUM<br />

Zwaarveld 44<br />

B-9220 HAMME<br />

T +32 52 48 48 48<br />

E info@aluk.be<br />

W www.aluk.be<br />

W www.aluk.nl<br />

RAINBOWSOL B.V.<br />

Fokkerstraat 6<br />

4143 HJ LEERDAM<br />

T +31 345 61 48 <strong>01</strong><br />

F +31 345 61 02 20<br />

E info@rainbowsol.nl<br />

W www.rainbowsol.nl<br />

W www.limitededition-zonwering.nl<br />

RENSON SUNPROTECTION SCREENS NV<br />

Kalkhoevestraat 45<br />

B-8790 WAREGEM<br />

T +32 56 62 65 00<br />

F +32 56 62 65 09<br />

E info@renson.be<br />

W www.renson.eu<br />

ROMAZO<br />

Einsteinbaan 1<br />

3439 NJ NIEUWEGEIN<br />

Postbus 2600<br />

3430 GA NIEUWEGEIN<br />

T +31 30 605 64 48<br />

F +31 30 605 32 08<br />

W www.romazo.nl<br />

Contactpersoon:<br />

de heer J. de Roos<br />

roos@metaalunie.nl<br />

zenronline.eu<br />

| 87


Branchepartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

branchepartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

www.zenronline.nl/bedrijf<br />

SATTLER A.G.<br />

Sattlerstraße 45<br />

A-8077 GÖSSENDORF OOSTENRIJK<br />

T +43 316 4104 550<br />

F +43 316 4104 360 550<br />

E suntex@sattler.com<br />

Nico van Hattum<br />

T +31 6 39 75 11 17<br />

E Nico.vanhattum@sattler.com<br />

W www.sattler.com<br />

SAULEDA S.A.<br />

Travesera de las Corts, 102<br />

08028 BARCELONA/SPAIN<br />

T +34 93 339 71 50<br />

F +34 93 411 12 90<br />

E sauleda@sauleda.com<br />

W www.sauleda.com<br />

SCHLAPPI MARKIEZEN<br />

Lovense Kanaaldijk 135<br />

5<strong>01</strong>3 BJ TILBURG<br />

T +31 13 542 00 77<br />

E info@schlappi.nl<br />

W www.schlappi.nl<br />

SELVE GMBH & CO. KG<br />

Werdohler Landstraße 286<br />

D-58513 LÜDENSCHEID<br />

T +49 23 51 92 50<br />

F +49 23 51 92 51 11<br />

E export@selve.de<br />

W www.selve.de<br />

Sales Manager Benelux:<br />

Oliver Rentmeister<br />

T +32 486 13 37 46<br />

E o.rentmeister@selve.de<br />

SIMU NEDERLAND<br />

Postbus 163<br />

2130 AD HOOFDDORP<br />

T +31 23 567 00 90<br />

F +31 23 567 00 95<br />

E info.nl@simu.com<br />

W www.simu.nl<br />

SIMU BELUX<br />

Ikaroslaan 21<br />

B-1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 788 84 40<br />

F +32 2 788 84 49<br />

E info.be@simu.com<br />

W www.simu.be<br />

PROFESSIONELE TUIN- EN<br />

HORECAPARASOLS, UIT VOORRAAD<br />

LEVERBAAR<br />

Industrieweg 210<br />

5683 CH BEST<br />

T +31 499 37 53 27<br />

F +31 499 37 69 76<br />

E info@parasols.nl<br />

W www.parasols.nl<br />

SOPROFEN SAS<br />

ZA Le Bosquet-Rue de la Lisière<br />

F-67580 MERTZWILLER<br />

T +33 38 89 05 025<br />

E info@soprofen.com<br />

W www.soprofen.com<br />

SUN STOCK HOLLAND B.V.<br />

Talhoutweg 16<br />

8171 MB VAASSEN<br />

T +31 578 67 72 22<br />

F +31 578 67 72 29<br />

E info@sunstock.nl<br />

W www.sunstockholland.nl<br />

SUNPARADISE EST<br />

Benderer Strasse 29<br />

FL-9494 SCHAAN<br />

T +42 3 235 54 54<br />

F +42 3 235 54 55<br />

E info@sunparadise.com<br />

W www.sunparadise.com<br />

SUNPARADISE ALUTECHNIEK BV<br />

Nederland<br />

Phileas Foggstraat 28<br />

Showroom: op afspraak<br />

7825 AK EMMEN<br />

T +31 6 23 72 54 07<br />

F +31 59 138 70 86<br />

E l.bouwers@sunparadise.com<br />

SUNPARADISE ALUTECHNIEK<br />

VERTRIEBS GMBH<br />

Belgie, Showroom: op afspraak<br />

Oud-Strijdersstraat 74<br />

3020 HERENT<br />

T +32 49 489 93 07<br />

F +32 16 89 35 20<br />

E d.lariviere@sunparadise.com<br />

sunconfex<br />

SHINING IN SHADES<br />

solaye fabrics<br />

SUNCONFEX GROUP<br />

SUNCONFEX BV<br />

Dehemlaan 27<br />

B-8900 IEPER - BELGIUM<br />

T +32 57 22 12 21<br />

E info@sunconfex.eu<br />

W www.sunconfex.eu<br />

SUNCONFEX GMBH<br />

An der Rollbahn 2<br />

D-89340 LEIPHEIM - GERMANY<br />

T +49 82 21 20 07 00<br />

E info@sunconfex.eu<br />

W www.sunconfex.eu<br />

SUNWAY BENELUX B.V.<br />

Postbus 98<br />

3430 AB NIEUWEGEIN<br />

T +31 30 608 31 00<br />

F +31 30 604 84 25<br />

E info@sunway.nl<br />

W www.sunway.nl<br />

SUYS<br />

Nederland/Belgie<br />

Herlegemstraat 14<br />

B-9771 NOKERE<br />

T +32 56 60 48 11<br />

F +32 56 61 06 57<br />

E info@suys.eu<br />

W www.suys.eu<br />

TOTALLUX OUTDOOR LED SOLUTIONS<br />

Annie M.G. Schmidtweg 227-229<br />

1321 NA ALMERE<br />

T +31 36 529 17 56<br />

E outdoorsales@totallux.nl<br />

W www.totallux.com<br />

TOTALLUX BELGIË<br />

Stephen Raithel<br />

T +31 (0) 6 41 32 04 08<br />

E stephen@totallux.nl<br />

UNILUX B.V.<br />

Schouwrooij 18<br />

5281 RE BOXTEL<br />

T +31 411 67 79 53<br />

E info@unilux.nl<br />

W www.unilux.nl<br />

SERGE FERRARI SAS<br />

249 Rue des Sétives<br />

F-38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN<br />

T +32 476 989 178<br />

E debby.vanmeerbeeck@sergeferrari.com<br />

W www.sergeferrari.com<br />

SUNCIRCLE BV<br />

Postbus 148<br />

3770 AC BARNEVELD<br />

T +31 342 44 31 25<br />

F +31 342 44 30 31<br />

E info@suncircle.nl<br />

W www.suncircle.nl<br />

SOLAYE FABRICS<br />

Dehemlaan 27<br />

B-8900 IEPER<br />

T +32 57 22 12 21<br />

F +31 23 567 00 95<br />

E info@solayefabrics.eu<br />

W www.sunconfex.eu<br />

VERANO®<br />

Bedrijfsweg 8<br />

5683 CP Best<br />

T +31 499 33 03 35<br />

E verkoop@verano.nl<br />

W www.verano.nl<br />

88 | zenronline.eu


VSA BENELUX BV<br />

Gessel 2<br />

3454 MZ DE MEERN<br />

T +31 30 20 68 14 98<br />

E info@vsa-benelux.com<br />

W www.vsa-benel<br />

ZONNESCHERMEN<br />

TERRASOVERKAPPINGEN<br />

GLASOASES ®<br />

WEINOR B.V.<br />

Zuiderzeelaan 17<br />

8<strong>01</strong>7 JV ZWOLLE<br />

T +31 800 0934667<br />

E weinorbenelux@weinor.de<br />

W www.weinor.nl<br />

W www.weinor.be<br />

WENDT AGENTUREN B.V.<br />

Heereweg 21<br />

2161 AC LISSE<br />

T +31 252 51 69 38<br />

E info@ziptraknederland.nl<br />

W www.ziptraknederland.nl<br />

WAREMA NEDERLAND B.V.<br />

Schepenlaan 3<br />

6002 EE WEERT<br />

T +31 495 87 <strong>01</strong> 50<br />

E info@warema.nl<br />

W www.warema.nl<br />

WILMS N.V.<br />

Molsebaan 20<br />

B-2450 MEERHOUT<br />

T +32 14 36 99 85<br />

E wilms@wilms.be<br />

W www.wilms.be<br />

WINSOL<br />

Roeselaarsestraat 542<br />

B 8870 IZEGEM<br />

T +32 51 33 18 11<br />

E info@winsol.be<br />

W www.winsol.be<br />

W www.pergola-so.nl<br />

zenronline.eu | 89


Embrace luxury living<br />

Elevate your outdoor space<br />

Dát is onze missie. Met onze high-end producten tillen we<br />

buitenruimtes naar het hoogste niveau. Met onmetelijk<br />

veel mogelijkheden. Onbegrensde topkwaliteit. Ongekende<br />

prestaties. Het label CORNELS ® manifesteert zich als een<br />

rising star in het segment voor het luxe buitenleven. Dit is<br />

mede te danken aan de excellente prijs-kwaliteitverhouding<br />

en geavanceerde productontwikkeling.<br />

QUALITY<br />

Dealerpakket<br />

Bouwtechnisch advies<br />

Ontwerp- en tekenservice<br />

Online en offline marketing<br />

Prachtige dealershowroom<br />

Uniek product-portfolio<br />

En nog veel meer<br />

Dealer worden? Neem contact op.<br />

CONTACT<br />

Markweg 21<br />

2153 PG Nieuw-Vennep<br />

085 130 72 97<br />

info@cornels.nl<br />

CONNECT<br />

www.cornels.nl


NU OOK<br />

MET DIMBARE<br />

VERLICHTING<br />

(OPTIONEEL)<br />

OLIVA<br />

De Oliva van AVZ brengt schaduw en gezelligheid op het terras. De Oliva is gemaakt van<br />

hoogwaardig aluminium. In gesloten stand biedt de cassette optimale bescherming aan<br />

het doek én geeft het een mooie, elegante uitstraling aan de gevel. NIEUW: Leverbaar met<br />

dimbare ledverlichting in de cassette, zodat langer van de avonduren genoten kan worden.<br />

Meer informatie? Scan de QR-code of neem contact op met uw vertegenwoordiger.


Harol<br />

Coolscreen<br />

Experience the next<br />

generation sun protection<br />

Coolscreen 7 Coolscreen 8<br />

Coolscreen 8 Solar Coolscreen 8 Led Coolscreen 8 Plus<br />

Maak kennis met de screencollectie van Harol,<br />

die energievriendelijke koeling naar een hoger<br />

niveau tilt. Deze collectie, winnaar van liefst<br />

3 internationale product design awards, luidt een<br />

nieuw tijdperk van zonweringsystemen in, waarin<br />

slimme functionaliteit, duurzaam ontwerp en<br />

geavanceerde technologie hand in hand gaan.<br />

Onze Coolscreens werden duurzaam ontworpen<br />

met zo weinig mogelijk onderdelen, waardoor<br />

ze veelzijdig kunnen worden ingezet voor<br />

verschillende installaties.<br />

De montage verloopt eenvoudig, omdat de<br />

onderdelen moeiteloos op hun plaats klikken.<br />

Ervaar natuurlijke koeling van het hoogste niveau<br />

dankzij Harol Coolscreen.<br />

̌ Duurzaam ontwerp<br />

̌ Innovatieve technologie<br />

̌ Natuurlijke koeling sinds 1946<br />

Zonwering – Rolluiken – Terrasoverkappingen<br />

Meer informatie op www.harol.com —

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!