24.04.2024 Views

rotary-contact-472-NL-online-def

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Maandelijks<br />

P006567<br />

Afgiftekantoor<br />

3000 Leuven<br />

www.<strong>rotary</strong>belux.org<br />

<strong>472</strong> 05 | 2024<br />

Rotary beantwoordt<br />

noodkreet uit<br />

kinderpsychiatrie<br />

Project Odette:<br />

anders omgaan<br />

met dementie<br />

Infosessie rond<br />

verantwoord gamen<br />

brengt gezinnen<br />

dichter bij elkaar<br />

© svetazi / Adobe Stock


The ROTARY ACTION PLAN<br />

Is your club looking for new ways to<br />

connect with your community?<br />

The Action Plan can help.<br />

Learn about expanding your club’s reach:<br />

<strong>rotary</strong>.org/actionplan


INHOUD<br />

14<br />

IN<br />

Discussies over gaming en andere vormen van schermgebruik leiden in heel wat<br />

gezinnen geregeld tot frustraties. Daarom organiseerde Rc Beveren een gratis<br />

infoavond voor (groot)ouders én kinderen. Psycholoog en ervaringsdeskundige<br />

Bavo Vroman van GameChangers gaf er tips voor evenwichtig scherm- en<br />

gamegedrag. Voor en na de infosessie kon iedereen samen gamen, zodat de<br />

volwassenen een beter zicht kregen op de <strong>online</strong> avonturen van hun kroost.<br />

ROTARY INTERNATIONAL<br />

4 Boodschap van de RI-voorzitter<br />

5 Boodschap van de DG 2130<br />

6 Rotary beantwoordt noodkreet uit kinderpsychiatrie<br />

8 Vaccinatiepromotie met de grote trom<br />

9 Foundation & RI Convention<br />

10 De Rotarywereld in actie<br />

DE FRANSTALIGE SECTIE…<br />

onder meer een blik op het humanitaire<br />

parcours van de Congolese<br />

dokter (en voormalige presidentskandidaat)<br />

Denis Mukwege en<br />

een oproep tot bloedgeven<br />

vanuit Luxemburg.<br />

MAGAZINE<br />

12 Bosbaden: ervaringen van een scepticus<br />

16 Prof. Xavier Schmitz: ‘Ook ouderen moeten keuzes<br />

kunnen maken’<br />

18 Project Odette: anders omgaan met dementie<br />

22 Cartoon – Rotary in één minuut<br />

23 Boeken<br />

CLUBS<br />

24 Creatieve tieners steunen huiswerkbegeleiding<br />

met zelfgeschreven boek (Rc Gent-Noord)<br />

25 Recente acties van Rc Roeselare-Mercurius,<br />

Rc Aalst en Rc Geel<br />

26 Aankondiging districtsconferenties<br />

ALSO ON TABLET<br />

"Rotary Belux"<br />

27 AGENDA<br />

Niet-ondertekende artikels komen van de redactie.<br />

A publication of Rotary<br />

Global Media Network<br />

3


PRESIDENT’S MESSAGE<br />

De eerste<br />

tekenen van<br />

blijvende<br />

verandering<br />

Ik ben zeer verheugd over het enthousiasme waarmee<br />

u heeft gereageerd op mijn oproep om meer<br />

aandacht te besteden aan geestelijke gezondheid,<br />

zowel onder elkaar als bij de mensen die we steunen.<br />

In januari 2023 sprak ik hierover voor het eerst. Ik zei<br />

toen dat we het wereldwijde geestelijke gezondheidssysteem<br />

niet als ‘ontoereikend’ konden beschouwen,<br />

simpelweg omdat het niet bestond. Maar ik sprak ook<br />

de zeer ambitieuze wens uit dat Rotary zou kunnen<br />

helpen om zo’n systeem op te bouwen.<br />

De eerste stappen daarvoor zijn door u gezet, door<br />

middel van tientallen geestelijke gezondheidsprojecten.<br />

Maar net zo belangrijk is dat velen van u andere<br />

Rotariërs hebben aangemoedigd om hun verhaal te<br />

delen.<br />

Ik ben onder de indruk van het leiderschap dat jonge<br />

Rotariërs en Rotaracters hebben getoond en van de<br />

moedige, inspirerende verhalen die ze hebben gedeeld.<br />

Voormalig Rotaracter Freddie Almazan, een<br />

overlevende van vuurwapengeweld die weigerde toe<br />

te geven aan wanhoop, heeft een bijzonder krachtig<br />

persoonlijk verhaal, dat hij deze maand zal vertellen<br />

op de RI-conventie in Singapore.<br />

Om blijvende verandering te creëren, moet het werk<br />

dat we doen een duurzame impact hebben. Een goed<br />

voorbeeld vormen enkele Rotaryclubs in Colorado,<br />

die een beurs voor psychiatrische gezondheidszorg<br />

financieren voor personeel van een plaatselijk kinderziekenhuis<br />

(zie p.6, nvdr.).<br />

Tijdens de conventie kunt u ook enkele People of Action-laureaten<br />

aan het woord horen. Zij kregen een<br />

onderscheiding voor de impact die zij en hun clubs<br />

hebben behaald door middel van initiatieven op het<br />

gebied van geestelijke gezondheid. Bindi Rajasegaran<br />

zal spreken over een grootschalig project in Maleisië<br />

dat kinderen helpt vaardigheden te ontwikkelen om<br />

om te gaan met mentale gezondheidsproblemen.<br />

Gordon McInally<br />

RI-voorzitter<br />

Daarnaast zal Rita Aggarwal, een medewerkster van<br />

de Rotary Action Group on Mental Health Initiatives,<br />

in de bloemen worden gezet voor haar succes met<br />

het programma Wellness in a Box. Dat ondersteunt<br />

de mentale gezondheid van jongeren in haar woonplaats<br />

Nagpur (India). Deze schaalbare en klinisch<br />

ondersteunde aanpak kan worden aangepast voor<br />

gebruik op vrijwel elke plek - neem <strong>contact</strong> op met<br />

de Actiegroep als uw club het wil ondersteunen of<br />

implementeren. Deze Actiegroep zal trouwens een<br />

cruciale rol blijven spelen bij het promoten van dergelijke<br />

succesvolle, meetbare projecten.<br />

Ik nodig u ook uit om naar het Learning Center op My<br />

Rotary te gaan en de Increase Your Impact-serie te<br />

bekijken, met een prachtige korte video die de betekenis<br />

van impact helder uitlegt. Wanneer we ons voluit<br />

richten op impact, brengen we immers de visie van<br />

Rotary tot leven en creëren we blijvende verandering<br />

over de hele wereld, in onze gemeenschappen en in<br />

onszelf.<br />

4


BOODSCHAP VAN DE DG 2130<br />

Op zoek naar verbinding<br />

Onlangs las ik een interview met Ine Van<br />

Wymersch, nationaal drugscommissaris. Ik werd<br />

getroffen door volgend citaat, naar aanleiding van<br />

de nakende verkiezingen: ‘Ik maak me zorgen over<br />

de verharding, de polarisatie. We moeten echt dat<br />

sociaal weefsel opnieuw geïnstalleerd krijgen. Een<br />

verdere individualisering zal daar niet bij helpen. Dus<br />

in die zin hoop ik dat verbindende mensen het halen.<br />

En dat is niet partijgebonden voor mij.’<br />

Haar antwoord deed me denken aan het Rotary-jaarthema:<br />

‘Hoop creëren in de wereld’. Dat is een goede<br />

samenvatting van de Rotary-visietekst en vormt tegelijk<br />

een oproep tot verbinding. Onze internationale<br />

voorzitter, Gordon McInally, riep immers op hoop te<br />

creëren bij onszelf, in onze omgeving en in de wereld.<br />

Hoop creëren bij onszelf door te blijven doen waar we<br />

goed in zijn, door bereid te zijn waar nodig te veranderen<br />

en zo mee te helpen aan een betere wereld - een<br />

hoopvollere wereld. We kunnen nog een stap verder<br />

gaan door over ons Rotary-engagement te praten of<br />

door verbindend te reageren als tijdens gesprekken<br />

aangezet wordt tot polarisering of haat tegen minderheden.<br />

Hoop creëren in onze omgeving, door middel van<br />

zoveel mooie initiatieven in alle uithoeken van ons<br />

land. Een voorbeeld is de jaarlijkse Kids Day van alle<br />

Rotaractclubs van D 2130<br />

op Paasmaandag. De<br />

lachende gezichten van<br />

de 330 kinderen die een<br />

hele dag verwend werden<br />

door meer dan 200<br />

Rotaracters blijven nog<br />

lang in het geheugen<br />

gegrift.<br />

Hoop creëren in de wereld.<br />

Belangrijk hierbij<br />

is zeker meer nadruk te<br />

DG 2130<br />

Geert Dewulf<br />

leggen op vrede. In Europa leven we in de meest onzekere<br />

periode sinds WO II. Rotary heeft humanitaire<br />

hulp tot een prioriteit gemaakt. Denk maar aan de<br />

vele hulpprojecten dit en vorig jaar voor Oekraïne.<br />

Maar duurzame hulp kan niet tot stand komen zonder<br />

vrede - niet alleen in Oekraïne, maar ook in Gaza en<br />

Israël, in Afghanistan en Syrië, in Congo en Soedan<br />

en op tientallen andere plaatsen over de hele wereld.<br />

‘Vrede is de grond waarin hoop wortel schiet’, zei<br />

Gordon McInally al herhaaldelijk. ‘Rotary heeft als doel<br />

om de wereld te helpen herstellen van destructieve<br />

conflicten en ons op onze beurt te helpen blijvende<br />

verandering voor onszelf te bewerkstelligen.’ Daar<br />

kunnen wij allen ons steentje toe bijdragen en er zelf<br />

ook wel bij varen.<br />

COLOFON<br />

CEO – VERANTWOORDELIJKE UITGEVER<br />

PDG 2130 Koen Ringoot<br />

Noordzeedreef 3, 8670 Oostduinkerke<br />

SECRETARIAAT<br />

secretary@<strong>rotary</strong>beluxservices.org<br />

BESTUURSORGAAN<br />

LEDEN<br />

DG 2130 Geert Dewulf<br />

DGE 2130 Dominique Deschietere<br />

PDG 2130 Claude Hamilius<br />

CS 2130 Serge Goussaert<br />

DG 2140 Peter Wolters<br />

DGE 2140 Tony Janssens<br />

PDG 2140 Bart Purnal, voorzitter<br />

CS 2140 Arnaud D’Haen<br />

DG 2150 Brigitte Niset<br />

DGE 2150 Christian Dohogne<br />

PDG 2150 Étienne Bailly<br />

AG 2150 Jean-Luc Lebrun<br />

DG 2160 Joseph Faber<br />

DGE 2160 Vinciane Grevesse<br />

PDG 2160 Jean-Pierre Crosset<br />

CS 2160 Jean-Paul Hogenboom<br />

EREVOORZITTERS<br />

† Emiel Sanders PDG 2170<br />

Johan Verhaeghe PDG 1620<br />

Jules De Vleminck PDG 2170<br />

Paul Coppens PDG 1620<br />

Alain Van de Poel PDG 2170<br />

ADVISORY BOARD<br />

Luc Demol PDG 1620<br />

Christian Dohogne DGE 2150<br />

René Friederici PDG 1630<br />

Claude Hamilius PDG 2130, voorzitter<br />

Tony Janssens DGE 2140<br />

Koen Ringoot PDG 2130<br />

Dominiek Willemse PDG 2140<br />

REDACTIERAAD<br />

Koen Ringoot PDG 2130<br />

Steven Vermeylen<br />

Denis Crepin<br />

Evi Torfs<br />

vzw RBS D 2130-2140-2150-2160<br />

Wereldtentoonstellingslaan 68<br />

1083 Brussel<br />

tel. 02 420 35 00 – fax 02 420 11 10<br />

<strong>rotary</strong><strong>contact</strong>@<strong>rotary</strong>beluxservices.org –<br />

www.<strong>rotary</strong>belux.org<br />

LAY-OUT & DRUK<br />

Drukkerij Van der Poorten<br />

100% klimaatneutrale drukkerij<br />

Lid van de unie van de uitgevers van de periodieke pers.<br />

Overname verboden zonder voorafgaande toestemming.<br />

Vanwege strikte eisen naar vorm en inhoud is<br />

een nalezing van iedere tekst noodzakelijk. De redactie<br />

behoudt zich het recht voor de nodige veranderingen<br />

aan te brengen.<br />

Wie een tekst en foto(‘s) doorstuurt naar de redactie van<br />

Rotary Contact, gaat akkoord met de publicatie ervan (in<br />

print en <strong>online</strong>).<br />

5


© Martin Villadsen / Adobe Stock<br />

ROTARY INTERNATIONAL<br />

Rotary beantwoordt noodkreet<br />

uit kinderpsychiatrie<br />

Rotary beantwoordt<br />

noodkreet uit<br />

In 2021kwamen de artsen van het kinderziekenhuis Colorado tot een<br />

schokkende vaststelling. kinderpsychiatrie<br />

Zelfmoord was belangrijkste doodsoorzaak<br />

geworden in de leeftijdsgroep van 10 tot 18 jaar. Op sommige momenten hadden<br />

In 2021 kwamen de artsen van het kinderziekenhuis<br />

de meeste kinderen die op de spoedafdeling terecht kwamen een poging tot<br />

in Colorado tot een schokkende vaststelling.<br />

zelfdoding achter de rug. Het deed de ziekenhuisdirectie overgaan tot een<br />

Zelfmoord was er de belangrijkste doodsoorzaak<br />

maatregel die nog nooit was voorgekomen in de 113 -jarige geschiedenis van de<br />

geworden in de leeftijdsgroep van 10 tot 18 jaar. Op<br />

instelling: ze riep de noodtoestand uit.<br />

sommige momenten hadden de meeste kinderen<br />

die op de spoedafdeling terecht kwamen een<br />

poging tot zelfdoding achter de rug. Het deed de<br />

ziekenhuisdirectie overgaan tot een maatregel die nog<br />

nooit was genomen in de 113 -jarige geschiedenis van de<br />

instelling: ze riep de noodtoestand uit.<br />

Soortgelijke taferelen speelden zich toen in het hele land<br />

af. De coronapandemie wakkerde de geestelijke gezondheidscrisis<br />

onder de Amerikaanse jeugd nog aan en ook het<br />

tekort aan zorgverleners eiste een zware tol. Eén op de zes<br />

Amerikaanse kinderen ouder dan 6 jaar heeft een gediagnosticeerde<br />

geestelijke gezondheidsstoornis. Toch krijgt slechts<br />

ongeveer de helft van hen een adequate behandeling.<br />

Toen het ziekenhuis in Colorado de noodklok luidde, namen<br />

drie leden van Rc Highlands Ranch (een voorstad van Denver)<br />

een initiatief. Ze begonnen fondsen te werven om het probleem<br />

grondig aan te pakken. Debby Doig, Shrin Murthy en<br />

Tamara Fennell trokken meer dan een jaar door de staat om<br />

bij Rotaryclubs te praten over geestelijke gezondheidszorg<br />

voor jongeren. Doig zegt dat na bijna elke presentatie iemand<br />

hen benaderde met een persoonlijk verhaal.<br />

‘Haast niemand deed dat voor de hele groep, meestal<br />

kwam iemand na de vergadering op ons af met een tragisch<br />

familieverhaal,’ zegt Doig. ‘Vaak ging het om zelfmoord.<br />

Een kind, een zus, een broer… Een vrouw vertrouwde me<br />

toe dat ze twee weken eerder had geprobeerd zelfmoord<br />

te plegen. “En als Rotary er niet was geweest, zou ik hier<br />

niet meer zijn”, stelde ze.’ Zulke getuigenissen sterkten<br />

de ambitie van het trio om een half miljoen dollar in te<br />

zamelen en daarmee de opleiding van specialisten in kinderpsychiatrie<br />

te financieren.<br />

Levensmoe op zes jaar<br />

Murthy hoorde begin 2021 voor het eerst over de crisis via<br />

een spreker in zijn club. Hij was ontzet omdat ziekenhuizen<br />

steeds jongere patiënten op de eerste hulp zagen binnenkomen<br />

na een zelfmoordpoging. ‘Het is moeilijk te geloven,<br />

maar we zien stijgende percentages voor suïcidepogingen<br />

bij 5- tot 9-jarigen’, zegt dr. K. Ron-Li Liaw, hoofd geestelijke<br />

gezondheidszorg van het Children’s Hospital Colorado.<br />

Een paar maanden nadat het kinderziekenhuis de noodtoestand<br />

had uitgeroepen, trokken ook drie pediatrische<br />

organisaties op nationaal niveau aan de alarmbel. Experts<br />

verwezen naar de Covid-pandemie, die veel jonge mensen<br />

heeft getraumatiseerd. In de VS hebben meer dan 140.000<br />

mensen één of meer naaste familieleden verloren tijdens de<br />

eerste vijftien maanden van de coronacrisis.<br />

De cijfers stegen echter al lang vóór Covid. Tussen 2016 en<br />

2022 registreerden kinderziekenhuizen een stijging van 166%<br />

in spoedopnames voor zelfmoordpogingen of automutilatie.<br />

‘Dit kan deels worden verklaard door het feit dat er gewoon<br />

niet genoeg artsen zijn om jonge mensen in moeilijkheden<br />

elders te behandelen’, aldus dr. Cassie Littler, voorzitster van<br />

de American Academy of Pediatrics. ‘Gemiddeld zijn er in de<br />

VS maar 14 kinderpsychiaters voor elke 100.000 jongeren. In<br />

70% van de county’s is er zelfs helemaal géén ter beschikking.<br />

Meer geld voor preventie zou goed zijn, omdat we dan tijdig<br />

6


Bij Vlaamse kinderen onder de 14 jaar is een overlijden<br />

door zelfmoord zeer uitzonderlijk. Zelfdoding is echter<br />

wel de meest voorkomende doodsoorzaak bij jongeren<br />

tussen 15 en 29 jaar.<br />

In vergelijking met andere leeftijdsgroepen, komen<br />

zelfmoordgedachten en -pogingen vrij frequent voor<br />

bij tieners en twintigers.<br />

Aan de basis van zelfmoordgedachten en zelfmoord<br />

ligt nooit één oorzaak of factor. Er is steeds een<br />

wisselwerking in het spel tussen tal van genetische,<br />

biologische, psychologische en sociale factoren:<br />

Gender: hoewel zelfmoorden meer voorkomen bij<br />

jongens, komen zelfmoordpogingen en zelfmoordgedachten<br />

meer voor bij meisjes. Vooral jonge meisjes<br />

zijn extra kwetsbaar.<br />

Psychiatrische factoren: net als bij andere leeftijdsgroepen<br />

is er ook bij jongeren een sterk verhoogd<br />

risico bij mensen met een psychiatrische stoornis.<br />

Negatieve levensgebeurtenissen: ook gebeurtenissen<br />

zoals geweld, pesten of een overlijden van een<br />

naaste verhogen sterk het risico.<br />

Sociale steun: wanneer sociale steun ontbreekt heeft<br />

een jongere een sterk verhoogd risico op het ontwikkelen<br />

van zelfmoordgedachten. Een goede verbondenheid<br />

met ouders en vrienden werkt dan weer<br />

beschermend.<br />

Bron: zelfmoord1813.be<br />

Tamara Fennell, Shrin Murthy en Debby Doig<br />

poseren bij het Children’s Hospital Colorado<br />

kunnen ingrijpen om kinderen en hun families te helpen bij<br />

het ontwikkelen van veerkracht.’<br />

Beurs voor nieuwe psychiaters<br />

Terug naar Rc Highlands Ranch, waar Debby Doig en Shrin<br />

Murthy een commissie voor geestelijke gezondheid oprichtten<br />

binnen de club en begonnen te zoeken naar manieren<br />

om actie te ondernemen. Shrin nam <strong>contact</strong> op met Martine<br />

Hyland, de filantropie-verantwoordelijke van het kinderziekenhuis.<br />

Die viel bijna van haar stoel toen Debby en Shrin<br />

haar vertelden dat ze een beurs van 500.000 US$ wilden<br />

financieren om nieuwe artsen op te leiden in geestelijke gezondheidszorg.<br />

Het duo besprak hun plannen verder met mede-clublid Tamara<br />

Fennell, die op dat moment al vele jaren actief was<br />

in de geestelijke gezondheidszorg. Het drietal was ervan<br />

overtuigd dat 500.000 US$ genoeg investeringsopbrengsten<br />

zou opleveren om elk jaar (of minstens elke twee jaar) een<br />

nieuwe kinderpsychiater op te leiden. Zo kon het tekort op<br />

een duurzame manier worden aangepakt.<br />

Het enige dat er nog te doen bleef, was dus 500.000 US$ ophalen.<br />

Rc Highlands Ranch beheert een eigen stichting, die 50.000<br />

US$ schonk om de fondsenwervingscampagne goed van start<br />

te laten gaan. Debby, Shrin en Tamara gingen daarna op pad om<br />

zo’n veertig Rotaryclubs in de hele staat Colorado te bezoeken.<br />

‘We legden honderden kilometers af’, herinnert Shrin zich. ‘Het<br />

was een les in nederigheid om van club naar club te gaan en<br />

geld te vragen.’ Maar het loonde in ieder geval wel de moeite:<br />

de donaties stroomden binnen en uiteindelijk had het trio maar<br />

anderhalf jaar nodig om het geld bij elkaar te krijgen. Het doel<br />

om het project in september 2023 af te ronden, is dus bereikt.<br />

De eerste bursaal zal uiterlijk deze zomer aan de slag gaan. Hij<br />

of zij zal jaarlijks zo’n 1.500 patiënten kunnen behandelen.<br />

Tamara benadrukt de brede impact van het initiatief: naast<br />

het aanstellen van een bursaal, heeft het ook het publieke<br />

bewustzijn rond de problematiek vergroot, met name bij<br />

Rotaryclubs en -districten. Ze hoopt dat in andere regio’s<br />

gelijkaardige projecten het licht zullen zien. Ze is trouwens<br />

steeds bereid om daarbij advies te geven.<br />

Etelka Lehoczky / S.V.<br />

7


ROTARY INTERNATIONAL<br />

8<br />

Vaccinatiepromotie<br />

met de<br />

grote trom<br />

Een creatieve – en muzikale – aanpak<br />

ondersteunt de poliobestrijding in<br />

Pakistan. In en rond Rawalpindi,<br />

in de provincie Punjab, trekt een<br />

trommelaar rond om de mensen op<br />

de hoogte te brengen van nakende<br />

vaccinatiecampagnes. Met zijn<br />

uitgelaten ritmes wint hij meteen ook<br />

hun vertrouwen.<br />

Tromgeroffel lijkt zelfs de zon te laten opgaan in Rawalpindi.<br />

Eigenaars van theekraampjes maken zich in de<br />

vroege ochtend klaar voor de dag en nieuwsgierige vrouwen<br />

gluren uit hun ramen. Kinderen rennen hun huis uit om een<br />

mysterieuze trommelaar tegemoet te lopen. Terwijl hij van<br />

straat naar straat trekt, blijven ze hem achtervolgen. Ze beginnen<br />

uitgelaten te dansen op enkele bekende volksdeuntjes.<br />

Sommige kinderen vallen over elkaar heen, maar iedereen<br />

blijft goed geluimd. Het brengt wat leven in de brouwerij op<br />

een koude januariochtend.<br />

Er zit evenwel méér achter dit levendige tafereel. Op een doek<br />

dat rond de trommelaar is gedrapeerd, staat een boodschap<br />

die gezinnen aanmoedigt om deel te nemen aan de komende<br />

inentingscampagne tegen polio. Deze opvallende aanpak is<br />

bedacht door het Social Behavior Change-team van UNICEF,<br />

dat nauw samenwerkt met het Provincial Polio Emergency<br />

Operations Centre van de overheid in Punjab. Aan het hoofd<br />

van dit creatieve team staat Sajida Mansoor. Zij is ervan overtuigd<br />

dat een overdaad aan informatie over poliovaccinaties<br />

veel ouders kan overweldigen, soms zelfs tot op het punt dat<br />

ze niets meer willen ondernemen.<br />

‘We moesten dus out-of-the-box denken om aandacht te<br />

vragen voor polio. Zo kwamen we op het onconventionele<br />

maar leuke idee om trommels te gebruiken om polio onder<br />

de aandacht te brengen en onze vaccinatiecampagnes bekend<br />

te maken. Zeker gezinnen die eerdere vaccinatierondes<br />

gemist hadden, konden zo op de kar springen’, zegt Mansoor.<br />

Zafar Iqbal kondigt nieuwe vaccinaties aan in Rawalpindi<br />

Zafar Iqbal, de drummer, stopt plotseling met spelen zodat<br />

de mensen de oproep tot gebed van de plaatselijke moskee<br />

kunnen horen. Iqbal bespeelt een inheemse trommel, die<br />

bekend staat als een dhol. Hij is een doorwinterde muzikant,<br />

die regelmatig optreedt op culturele evenementen.<br />

Het blijft echter niet alleen bij tromgeroffel. Naast Iqbal op<br />

het podium staat de zevenjarige Gul Bahisht, die zelfverzekerd<br />

een korte toespraak houdt die ze zelf heeft bedacht:<br />

‘Ik ben gevaccineerd. Waarom zouden jullie je kinderen niet<br />

ook laten vaccineren? Het is heel eenvoudig. Voor elk kind<br />

telkens slechts twee druppels en we zullen allemaal voor<br />

altijd beschermd zijn tegen polio.’ Iqbal hervat het ritmische<br />

geroffel en tovert een brede glimlach op de gezichten van<br />

de kinderen en hun gezinsleden.<br />

Deze strategie heeft duidelijk een gevoelige snaar geraakt<br />

bij de lokale gemeenschap. In buurten waar dit initiatief voor<br />

het eerst werd geïntroduceerd, reageerden ouders beduidend<br />

ontvankelijker op de vaccinatie-oproepen. Dit stelde<br />

gezondheidswerkers in staat om een grote groep kinderen<br />

te vaccineren die eerder alle vaccinaties hadden gemist. Zij<br />

werden aangeduid als ‘niet beschikbaar’, wat vaak betekende<br />

dat de ouders hun deuren niet wilden openen voor het<br />

vaccinatieteam. De kinderen zelf voelen zich ook meer op<br />

hun gemak, wat uiteindelijk resulteert in datgene waar het<br />

allemaal om draait: een hogere vaccinatiegraad.<br />

Wasif Mahmood (Unicef) / S.V.<br />

De trommelaar weet een<br />

gevoelige snaar te raken,<br />

waardoor ouders hun<br />

kinderen sneller laten<br />

vaccineren.<br />

© Unicef Pakistan


ROTARY INTERNATIONAL<br />

Magie mondt uit in service<br />

Rotary heeft iets magisch. Zelfs na al die jaren dat ik<br />

lid ben, blijf ik me erover verbazen. De formule is<br />

simpel: neem succesvolle leidersfiguren met verschillende<br />

achtergronden en beroepen en breng ze samen<br />

rond een aantal kernwaarden, met het oog op dienstverlening.<br />

Voeg daaraan hun netwerken en onderlinge<br />

vriendschap toe en de magie begint te werken…<br />

Het zijn jullie - Rotariërs en Rotaracters - die deze magie<br />

opwekken. Jullie zetten jullie passies, vaardigheden<br />

en interesses in bij alles wat we doen. Jullie zijn het die<br />

buiten vaste kaders denken en jullie kennis aanwenden<br />

om anderen te dienen.<br />

Ik zie dezelfde magie in werking treden bij de projecten<br />

van de Rotary Foundation, die door jullie worden<br />

gefinancierd en door jullie worden geleid. Bijvoorbeeld<br />

in een project van Rotaryclubs in Canada en Oeganda,<br />

dat tegelijkertijd de lokale economie steunt en<br />

beroepsopleidingen biedt. Deze Global Grant leert<br />

Oegandese jongeren lassen en aanverwante vaardigheden<br />

om rolstoelen te maken voor een tehuis voor<br />

kinderen met een beperking. Ze krijgen hun opleiding<br />

in Canada en keren terug naar huis met de nodige<br />

kennis om een bedrijfje op te starten en zo de nodige<br />

rolstoelen te vervaardigen voor hun gemeenschap.<br />

Een ander project dat de ondernemingsgeest van<br />

Rotary weerspiegelt, liep in Guatemala. Om het<br />

probleem van de beperkte internettoegang voor<br />

scholen op het platteland aan te pakken, werkte een<br />

Rotaryclub uit Guatemala samen met Ierse Rotariërs.<br />

Zes scholen en drie gemeenschapscentra in het<br />

landelijke gebied Sololá<br />

werden uitgerust met<br />

plug-and-play servers<br />

die educatief materiaal<br />

bevatten. Het project<br />

voorziet ook laptops<br />

en stabiele stroomvoorziening,<br />

en een<br />

opleiding voor de leerkrachten.<br />

Barry Rassin<br />

Voorzitter Rotary Foundation<br />

De Global Grants van de<br />

Foundation financieren<br />

ook studiebeurzen. Eén zo’n beurs, gesponsord door<br />

Italiaanse en Duitse clubs, richt zich op artificiële intelligentie<br />

bij ziektepreventie en -behandeling. De<br />

Italiaanse student Salvatore Galati deed onderzoek aan<br />

een universiteit in Bonn, Duitsland, waarbij hij AI-algoritmen<br />

gebruikte om enorme datasets te analyseren<br />

voor de ontwikkeling van innovatieve medicijnen. Dergelijke<br />

computerondersteunde benaderingen kunnen<br />

de kosten en onderzoeksduur aanzienlijk verminderen<br />

bij de ontwikkeling van levensreddende medicijnen.<br />

Het is fantastisch om te zien hoe we innovatie en<br />

nieuwe technologie omarmen binnen onze Foundation-toelagen.<br />

Ik kijk ernaar uit om velen van jullie binnenkort te ontmoeten<br />

op de RI-conventie in Singapore. Daar zullen<br />

we zeker nog meer te weten komen over nieuwe mogelijkheden<br />

voor service en innovatie. We kunnen er<br />

samen de magie van Rotary vieren, én onze inzet om<br />

hoop te brengen in de wereld.<br />

Singapore komt<br />

in zicht!<br />

De RI-conventie ontvouwt deze maand (25-29 mei) haar pracht<br />

en praal tegen de achtergrond van het spectaculaire Singapore.<br />

Kom luisteren naar Aidan O’Leary (directeur poliobestrijding bij de<br />

WHO), Jack Sim (oprichter van de World Toilet Organization) en<br />

Rotary Peace Fellow Alexandra Rose, die cultuur inzet als middel<br />

tot verzoening. Ga zeker ook langs bij Singapore’s GastroBeats, een<br />

eet- en muziekfestival dat exclusief voor Rotary wordt geopend op zaterdag 25 mei. Bekijk alle evenementen op de website<br />

van de conventie. Sla een praatje in het Huis van de Vriendschap en kies uit tientallen breakout-sessies. Je verneemt er onder<br />

meer hoe clubs nieuwe leden kunnen aantrekken en hun impact vergroten.<br />

Tussen haakjes: is het u opgevallen dat er een doedelzakband op het programma staat? Mis de Red Hot Chilli Pipers niet!<br />

9


ROTARY INTERNATIONAL<br />

De Rotarywereld in actie<br />

Meer dan<br />

30.000<br />

Maaltijden geserveerd door<br />

de school in 2023<br />

Mexico<br />

In een school in Nuevo Laredo, een<br />

stad dicht bij de grens met de VS,<br />

voorziet een gaarkeuken die is gebouwd<br />

door Rc Nuevo Santander<br />

honderden kinderen uit achterstandswijken<br />

van maaltijden. ‘De<br />

meeste huizen hier hebben geen<br />

elektriciteit of stromend water’,<br />

zegt clubvoorzitter Jorge. Het project<br />

werd gelanceerd in 2018 met<br />

een budget van 150.000 US$ en in<br />

augustus 2020 werd de keuken in<br />

gebruik genomen. ‘De kosten voor<br />

een dagelijks ontbijt en een lunch<br />

voor 230 kinderen bedragen 9.300<br />

US$ per maand’, vervolgt Jorge. Het<br />

geld wordt gedoneerd door bedrijven<br />

en particulieren. Clubleden houden<br />

toezicht op de werking en hebben<br />

gezorgd voor zonnepanelen.<br />

Verenigde Staten<br />

‘Het Viva! Vienna!-festival is een perfect<br />

voorbeeld van een evenement dat<br />

plaatselijke bewoners en verenigingen<br />

in actie doet komen’, vertelt Gunnar,<br />

een lid van Rc Vienna in Virginia (een<br />

voorstad van Washington D.C.). Halverwege<br />

de jaren ’90 nam hij de leiding<br />

van het festival op zich. Het omvat eetstanden,<br />

rondritten, ukeleleconcerten<br />

en zingende prinsessen, maar ook een<br />

eerbetoon aan gesneuvelde militairen.<br />

De editie van 2023 trok 60.000 mensen,<br />

met een totale opbrengst rond<br />

de 230.000 US$ - een hele krachttoer!<br />

Een groot deel van de winst komt van<br />

de standhouders, die soms grote bedragen<br />

neertellen om zo dicht mogelijk<br />

bij het stadspark te staan, het hart van<br />

het festival.<br />

14de eeuw<br />

Oorsprong van het woord ‘festival’<br />

10


ROTARY INTERNATIONAL<br />

Nederland<br />

Vorig jaar vierden duizenden leden het honderdjarig bestaan<br />

van Rotary op een typisch Nederlandse manier: op<br />

de fiets. Het ging om een estafette van zo’n 5.000 km, op<br />

een elektrische fiets. De fietsers bezochten om beurten de<br />

meeste van de 500 clubs in het land. Voormalig RI-voorzitter<br />

Holger Knaack gaf samen met ongeveer 1.000 feestvierders<br />

de aftrap voor de estafette in het Olympisch Stadion van<br />

Amsterdam. Bijna een jaar later, aan het einde van de fietstocht,<br />

plantten Rotariërs een bos in de provincie Zeeland.<br />

De actie gaf Rotary heel wat zichtbaarheid en stelde ook<br />

het focusgebied ‘milieu’ extra in de kijker.<br />

Meer dan 35.000<br />

Kilometer aan fietspaden in Nederland<br />

Albanië<br />

In december bezorgde de Rotaractclub van Durrës (aan de Adriatische kust) pakketten<br />

met basisgoederen aan 30 kansarme gezinnen. Elk pakket was op maat<br />

samengesteld, want de Rotaracters hadden van tevoren informatie verzameld over<br />

de gezinnen en hun specifieke behoeften. Het project werd mogelijk gemaakt door<br />

bijdragen in geld en natura. De pakketten bevatten op<br />

zijn zachtst gezegd een eclectisch assortiment van<br />

goederen: kerstitems, limonade, fruit en groenten,<br />

620 voor<br />

Christus<br />

Stichting van Durrës onder<br />

de naam Epidamnos<br />

hygiënische producten, wasmiddelen, kinderspeelgoed<br />

en -boeken, kleding, huishoudtoestellen, enz.<br />

‘Het is maar een bescheiden steunactie, die de problemen<br />

van deze gezinnen niet kan oplossen’, legt<br />

Rotaracter Geri uit, ‘maar het is ook bedoeld om onze<br />

banden te versterken.’<br />

Burundi<br />

De zesjarige Maïssa, die leed aan scoliose, kon een ruggengraatoperatie<br />

ondergaan dankzij de samenwerking van verschillende<br />

Rotariërs op drie continenten. Een team van Belgische chirurgen<br />

die in Burundi werkten, realiseerde zich dat het kleine meisje dringend<br />

geopereerd moest worden. Er was echter<br />

ter plaatse geen geschikte arts beschikbaar en de<br />

familie kon zich geen reis naar het buitenland veroorloven.<br />

Dus nam het team <strong>contact</strong> op met Pierre<br />

De Vriendt (Rc Gent Haven - Gand Maritime), die<br />

medische missies coördineert. Het idee was om<br />

Indiase chirurgen in te zetten, in de hoop een goedkopere<br />

oplossing te vinden. De informatie kwam<br />

uiteindelijk terecht bij Els Reynaers Kini (Rc Mumbai<br />

Sobo), die de activiteiten van de Spine Foundation<br />

daar steunt via een Global Grant. Twee<br />

Indiase artsen reisden vervolgens op<br />

eigen kosten naar Burundi om de operatie uit te voeren.<br />

Els, die van plan is om dit soort acties uit te breiden,<br />

brengt de dankbaarheid van de moeder van het meisje<br />

onder woorden: ‘Maïssa zal niet alleen normaal kunnen<br />

opgroeien, maar alle betrokkenen houden nog intensief<br />

<strong>contact</strong>. We vormen nu een echte familie, verspreid<br />

over India, België en Burundi.’<br />

1 op de<br />

10.000<br />

kinderen<br />

wordt geboren met scoliose<br />

11


LIFESTYLE<br />

ERVARINGEN<br />

VAN EEN SCEPTICUS<br />

Met z’n 16 dwalen we op een zaterdagochtend schijnbaar doelloos door het<br />

bos, onze zintuigen afgestemd op elk detail om ons heen: de harsachtige<br />

geur van sparren; de manier waarop een spinnenweb zijn ingewikkelde<br />

architectuur onthult in gouden stralen zonlicht; het zachte kabbelen van<br />

een beekje in de verte. Geleidelijk lijkt onze ‘innerlijke ruis’ te verstommen<br />

en krijgen we weer ruimte in ons hoofd. We worden gezamenlijk<br />

overweldigd door één simpele gedachte: ‘Wow, dit is prachtig.’<br />

12


LIFESTYLE<br />

Toen de redactie van het Rotary-magazine mij polste om<br />

een artikel te schrijven over ‘bosbaden’, dacht ik eerst<br />

dat ik iets verkeerd had begrepen. Bosbaden – was dat niet<br />

een of andere maffe trend waar ik te oud en te nuchter voor<br />

was? Was de redactionele focus van het tijdschrift drastisch<br />

verschoven, zonder dat ik het wist?<br />

Bosbaden. Ik stelde me iets voor als een ijsberenclub, met<br />

meer privacy en minder kleren. Bij nader inzien bleek het niet<br />

te gaan om een vorm van baden, of een vorm van wandelen.<br />

Er komt zelfs nauwelijks lichaamsbeweging bij kijken. Het<br />

gaat eerder om een meditatieve zintuiglijke ervaring waarbij<br />

mensen zich volledig onderdompelen in de natuur – een vorm<br />

van outdoor mindfulness, zeg maar.<br />

Het fenomeen bosbaden ontstond in 1982 in Japan, in het<br />

kader van een nationale campagne die een bezoek aan een<br />

bos promootte als een manier om werkgerelateerde stress te<br />

verminderen. Het concept heette<br />

shinrin-yoku (wat zich laat vertalen<br />

als “baden in het bos”). Het ritueel<br />

is uitgegroeid tot een beweging die<br />

op gang is gebracht door de Japanse<br />

Forest Therapy Society, die 65<br />

bostherapielocaties over het hele<br />

land heeft gecertificeerd. Ondertussen<br />

heeft bosbaden zich verspreid<br />

over de hele wereld. Overal,<br />

van het schiereiland Barrenjoey bij<br />

Sydney tot de Pocono Mountains<br />

in het oosten van Pennsylvania,<br />

zijn eco-hotels opgedoken die zich<br />

richten op bosbaders. Ook tal van<br />

organisaties bieden vandaag een of<br />

andere vorm van bostherapie aan.<br />

Sommige mensen hebben shinrinyoku<br />

opgenomen in hun dagelijkse<br />

routines. ‘Ik werk vlak naast een<br />

park met een beroemd heiligdom,<br />

waar veel bomen staan’, schrijft<br />

Qing Li, een leider van de beweging<br />

voor bosbaden. ‘Vanuit mijn kantoorraam<br />

kan ik een prachtig landschap<br />

zien, en ik loop bijna elke dag<br />

tijdens de lunchpauze even naar het park.’ Hij beschreef zijn<br />

ervaringen in het boek Forest Bathing: How Trees Can Help<br />

You Find Health and Happiness – een bestseller bij adepten<br />

van bosbaden.<br />

Li is als arts verbonden aan het Nippon Medical School Hospital<br />

in Tokio en bestudeert al 20 jaar de weldaden van bosbaden.<br />

Hij spoort iedereen aan zijn of haar telefoon aan de<br />

kant te laten en een plek te zoeken waar je je zintuigen kan<br />

openstellen voor de natuur. Als je geen bos bij de hand hebt,<br />

is elke kleine groene plek voldoende. ‘Het zal je humeur verbeteren,<br />

spanning en angst verminderen en je helpen je te<br />

concentreren voor de rest van de dag’, belooft hij.<br />

Zelfzorg of verwennerij?<br />

Niets van dit alles klinkt helemaal nieuw. We leven in een<br />

existentieel beladen tijdperk waarin de behoefte aan ‘zelfzorg’<br />

een constante is. Het concept is uitgegroeid tot een verzamelnaam<br />

voor elk tijdverdrijf dat niets met werk te maken<br />

heeft, van stijldansen tot een dagboek bijhouden en katten<br />

aaien. Nog niet zo lang geleden heette dit gewoon ‘tijd voor<br />

jezelf’, maar nu beveelt iedereen - artsen, leraren, barmannen,<br />

kappers - op grote schaal ‘zelfzorg’ aan.<br />

Ik ben altijd op mijn hoede voor de vage grens tussen zelfzorg<br />

en zelfverwennerij. Daarom wilde ik Dr. Li wel eens met<br />

eigen ogen zien. In een YouTube-video verschijnt hij als een<br />

bescheiden man van middelbare leeftijd in een oranje North<br />

Face-jas die door het bos wandelt en af en toe stopt om aan<br />

verschillende met mos bedekte bomen te snuffelen. Tussendoor<br />

waarschuwt hij de kijkers dat Japan een woord heeft<br />

– karoshi – dat letterlijk ‘dood door overwerk’ betekent. Terwijl<br />

hij de medische voordelen van<br />

bosbaden opsomt (vermindering<br />

van stresshormonen, verlaging van<br />

de bloeddruk, versterking van het<br />

immuunsysteem en het hart- en<br />

vaatstelsel) heeft het filmpje al bij<br />

al de allures van een goedbedoelde<br />

zelfhulpvideo. Maar de boodschap<br />

is duidelijk: tenzij je achter je bureau<br />

wilt sterven, moet je goed<br />

voor jezelf zorgen.<br />

Begrepen. Ik woon nu al 26 jaar in<br />

Chicago en heb hier drie kinderen<br />

opgevoed, met alle vreugde en ellende<br />

van dien. Al bijna de helft van<br />

mijn leven worden mijn hersenen<br />

gebombardeerd met werfgeluiden,<br />

toeterende claxons, blèrende autoradio’s,<br />

blaffende honden en jengelende<br />

kinderen. Het voortdurende<br />

geluid van sirenes is zo hardnekkig<br />

dat ik het in mijn thuiskantoor niet<br />

eens meer opmerk, totdat ik op<br />

Zoom ben en iemand vraagt of alles<br />

in orde is. Ik leef dus inderdaad<br />

in een staat van verhoogde stress.<br />

Natuurlijk is dat vandaag niet zo bijzonder in de Westerse<br />

wereld: we lopen bijna allemaal het gevaar onszelf te verliezen<br />

in het gezoem en gebel van de hedendaagse technologie,<br />

de dagelijkse aanval van krantenkoppen en deadlines en verantwoordelijkheden<br />

die nooit ophouden. Li zou waarschijnlijk<br />

zeggen dat we allemaal kandidaat zijn voor een karoshi in<br />

slowmotion…<br />

Volgens een oude gemeenplaats is het niet de stress is die<br />

ons doodt, maar onze reactie erop. Zelfs mijn meest positieve<br />

reacties op mijn stress - halfslachtige pogingen tot<br />

meditatie, podcasts, therapie, wandelen met de hond - waren<br />

duidelijk niet voldoende. Misschien zou een drie uur durend<br />

13


LIFESTYLE<br />

Een bosbad is een uitnodiging<br />

om de natuur met al<br />

je zintuigen te omarmen.<br />

Beth Bengtson begeleidt al 10 jaar sessies bosbaden<br />

bosbad in het Morton Arboretum wél helpen. Ik besluit mij<br />

in te schrijven.<br />

Het Morton Arboretum ligt ongeveer 35 kilometer ten westen<br />

van het centrum van Chicago en voelt aan als een andere<br />

planeet. De uitgestrekte voorstedelijke oase beschikt over 25<br />

kilometer aan wandelpaden, meer dan 200 soorten vogels en<br />

een levendige plantengroei. Het is moeilijk om je een meer<br />

ontspannen omgeving voor te stellen, zo dicht bij één van<br />

de grootste steden van Amerika.<br />

Bonzend hart<br />

Maar toch, als ik mij op de bewuste zaterdagochtend aansluit<br />

bij de groep, ben ik een puinhoop. Ik raak de weg kwijt op<br />

zoek naar het quasi onvindbare parkeerterrein P-29, en daar<br />

kan geen natuurschoon of mindfulle aanpak tegenop. Tegen<br />

de tijd dat ik er geraak, sta ik stijf van de stress en bonst mijn<br />

hart als een gek. Een goed begin...<br />

De educatieve medewerkers van het Morton Arboretum<br />

hoorden tien jaar geleden over de opmars van bosbaden en<br />

realiseerden zich dat dit perfect aansloot bij hun missie om<br />

mensen dichter bij de natuur te brengen. In samenwerking<br />

met de Association of Nature and Forest Therapy lanceerde<br />

het Arboretum zijn eigen bostherapieprogramma. Nu nemen<br />

jaarlijks meer dan 500 gasten deel aan wandelingen van twee<br />

of drie uur. Sommigen verwerken verdriet of trauma’s, anderen<br />

leren leven met een handicap en velen zijn gewoon op<br />

zoek naar een emotionele reset.<br />

Niemand vraagt naar elkaars problemen in mijn gezelschap,<br />

dat bestaat uit 14 vrouwen, een man die lijkt te zijn meegesleept<br />

door zijn echtgenote en ik. Onze begeleidster, de<br />

zachtaardige Beth Bengtson, beschrijft onze trip als een<br />

reeks uitnodigingen om met de natuur om te gaan en de<br />

ervaring met alle vijf zintuigen te omarmen. ‘Ik ben gewoon<br />

een gids’, zegt Bengtson, ‘Eigenlijk is het bos degene die<br />

de therapie geeft.’<br />

We zijn nog maar een paar honderd stappen ver als Beth<br />

kleine matjes uitdeelt voor een eerste meditatiesessie, tussen<br />

de modder. Ik vind haar zachte smeekbeden om me te<br />

concentreren op de geluiden van de natuur bijna onmogelijk<br />

uit te voeren. Eerst nestelt een zeurende, chronische pijn<br />

zich op de gebruikelijke plek in mijn onderrug. Dan voel ik<br />

me afgeleid door het lawaai van de nabijgelegen snelweg en<br />

van groepjes nieuwsgierige wandelaars die blijven passeren.<br />

Net als ik in de stemming kom, klieft er een vliegtuig door<br />

de lucht, op weg naar O’Hare Airport.<br />

Na afloop laat Beth een praatstok rondgaan. Ik houd mijn<br />

mond als mijn medebaders hun ervaringen beschrijven als<br />

‘aardend’ en ‘herstellend’. Ik heb nooit uitblonken in biologie,<br />

maar zelfs ik weet dat wanneer een mens spanning en angst<br />

ervaart, dit een bliksemflits vanuit de hersenen door het zenuwstelsel<br />

stuurt. Golven van stresshormonen liften mee in<br />

je bloedbaan totdat de trigger van de stress afneemt. Maar als<br />

dit te vaak gebeurt, kan het vermogen van het zenuwstelsel<br />

om de stressreactie te stoppen verzwakken, wat resulteert<br />

in de productie van nog meer stresshormonen.<br />

Dit houdt me bezig terwijl Beth ons vraagt om met een slakkengangetje<br />

verder te lopen en de wereld om ons heen in ons<br />

op te nemen. Als geroepen huppelt er een konijn voorbij, wat<br />

een goed voorteken lijkt. Ik zie een boom wuiven in de wind<br />

en voel mijn schoenen in de zachte aarde wegzakken. Zelfs<br />

kruipende insecten weten mijn belangstelling op te wekken.<br />

Kortom: er gebeurt iets.<br />

Kinderlijke ervaringen<br />

‘Shinrin-yoku is als een brug’, schrijft Li. ‘Door onze zintuigen<br />

te openen, overbrugt het de kloof tussen ons en de natuur.’<br />

14


LIFESTYLE<br />

Het is tijdens de derde sessie dat ik officieel de brug oversteek.<br />

Het doel is deze keer om een rustig plekje te vinden, te<br />

gaan zitten en met wat je om je heen vindt een minikunstwerk<br />

te maken. De stem van Beth dringt mijn gedachten binnen:<br />

Probeer toegang te krijgen tot gevoelens die er altijd al zijn geweest,<br />

zoals toen je nog een kind was en je gewoon speelde.<br />

Ik geef toe dat mijn poging om steentjes te stapelen me<br />

niets doet, maar als ik de gladde aarde aan mijn vingers voel,<br />

verschuift er iets in mijn hersenen. Of beter: ik voel iets leeglopen.<br />

Alle andere impressies beginnen te vervagen en de<br />

tactiele sensatie wordt alles. Het gewone leven begint steeds<br />

verder weg te voelen, verdrongen door een soort verhoogde<br />

alertheid en verwondering die ik nooit ervaarde bij andere<br />

vormen van meditatie. ‘Dit zijn gevoelens die we kwijtraken<br />

als we volwassen worden en niet meer nieuwsgierig zijn’,<br />

kadert Beth.<br />

Niet zo lang geleden vroeg mijn eigen therapeut me om<br />

mezelf te visualiseren naast een zacht stromende beek, met<br />

drijvende bladeren. Hij droeg me op elke gedachte op een<br />

blad te plaatsen en ze, een voor een, weg te laten drijven.<br />

Op dat moment protesteerde ik dat de oefening niet zou<br />

werken, dat ik altijd op de oever naast het blad zou lopen om<br />

er zeker van te zijn dat het stroomafwaarts zou blijven drijven.<br />

Als ik even later op een boomstam klim die over een beek<br />

is gevallen en mijn voeten in het koele water laat bungelen,<br />

kan ik me nauwelijks herinneren dat ik me zo voelde. Met<br />

elk blad dat voorbij drijft, voel ik mijn hartslag vertragen.<br />

Het geeft een intense vorm van rust en ik besefte niet hoe<br />

hard ik dat nodig had. Ik kom op een natuurlijke high, waarin<br />

ik een onverklaarbare vrede vind in eenvoudige observaties<br />

zoals een bloemkoolvormige wolk die voorbij drijft en vurige<br />

rode bladeren die zich vastklampen aan de voet van een<br />

boomstam, alsof ze niet willen loslaten. De schoonheid om<br />

me heen is tegelijkertijd diffuus en enorm, en laat me zowel<br />

opgewonden als uitgeput achter. Ik vergeet de andere leden<br />

van de groep helemaal.<br />

De middag eindigt met een zuiverend theekransje op een<br />

zonnige open plek. Beth schenkt thee van sparrentoppen,<br />

die ze een paar uur geleden heeft geplukt. Als ik de praatstok<br />

deze keer aangereikt krijg, reageer ik niet zo afwijzend. Maar ik<br />

schaam me te erg om de waarheid te vertellen: dat ik hierheen<br />

kwam met het idee dat dit allemaal belachelijk was en dat ik<br />

me na drie uur beter voel dan in jaren. Ik geef het stokje door<br />

aan de volgende persoon en rijd naar huis in een staat van<br />

zweverige gelukzaligheid, hopend dat die zal blijven duren.<br />

Als ik vandaag terugdenk aan mijn ochtend in het bos, voelt<br />

het alsof alles daar iemand anders is overkomen. Maar soms<br />

als ik de hond uitlaat, sluit ik mijn ogen en concentreer ik me<br />

op de wind in het bladerdek van de majestueuze eiken langs<br />

mijn straat. Die maakt al jarenlang hetzelfde geluid. Maar ik<br />

luister eindelijk.<br />

Jeff Ruby (Rotary 05.2024) / S.V.<br />

15


INTERVIEW<br />

‘Ook ouderen moeten<br />

keuzes kunnen maken.’<br />

© pressmaster / Adobe Stock<br />

Professor Xavier Schmitz, neuropsycholoog aan de universiteit van Luik, is<br />

gespecialiseerd in het verouderingsproces bij mensen met een beperking. Hij<br />

staat al jaren kritisch tegenover de medicalisering van de ouderenzorg. Volgens<br />

hem is het van groot belang om rekening te blijven houden met de vaardigheden<br />

van bejaarden en hun recht op zelfbeschikking te respecteren. ‘Sociale<br />

vooroordelen en paternalisme beroven ouderen te snel van hun zelfstandigheid.’<br />

De levensverwachting voor mensen met het syndroom<br />

van Down of autisme is de voorbije decennia sterk<br />

toegenomen. Hoe komt dat?<br />

Net als bij de rest van de bevolking kan dit deels worden<br />

verklaard door de vooruitgang in de geneeskunde, maar ook<br />

door een gezondere levensstijl. Toch is het zo dat de levensverwachting<br />

bij deze groepen beduidender is gestegen: van<br />

ongeveer 35 jaar in de jaren 1980 tot meer dan 60 jaar nu.<br />

Een beter begrip van deze aandoeningen heeft geleid tot een<br />

adequatere behandeling, wat resulteert in meer comfort en<br />

dus een langer leven.<br />

De andere kant van de medaille is dat deze mensen af<br />

te rekenen krijgen met een proces van vroegtijdige<br />

veroudering…<br />

Gemiddeld vertoont iemand met het downsyndroom de<br />

eerste tekenen van veroudering vanaf de leeftijd van 40-<br />

45 jaar, met een verhoogd risico op cognitieve problemen<br />

en neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer. Ongeveer<br />

80% van deze mensen boven de 40 vertoont zorgwekkende<br />

neurologische symptomen.<br />

De langere levensverwachting heeft ook consequenties op<br />

sociaal vlak. Wanneer de ouders wegvallen, kan dat zware gevolgen<br />

hebben op het gebied van ondersteuning. We hebben<br />

te maken met een nieuw paradigma. Dat betekent natuurlijk<br />

een uitdaging voor professionals in de gezondheidszorg, en<br />

met name voor de gehandicaptensector. Die wordt geconfronteerd<br />

met geriatrische benaderingen en pathologieën<br />

waarmee men voorheen niet te maken had.<br />

Deze mensen worden vaak omkaderd in dagopvang,<br />

terwijl ze thuis blijven wonen. Naarmate hun gezondheid<br />

verslechtert, moeten ze verhuizen naar zorginstellingen...<br />

En dat vormt een echte uitdaging, vooral met betrekking tot<br />

de vraag wannéér zij naar een woonzorgcentrum moeten<br />

16


INTERVIEW<br />

verhuizen. Het antwoord is nooit eenvoudig. Natuurlijk is<br />

het de bedoeling om iemand zo lang mogelijk in zijn of haar<br />

gewone leefomgeving te houden. Maar dit betekent dat het<br />

personeel daar bijgeschoold moet worden, om een antwoord<br />

te bieden op de problemen die gepaard gaan met het ouder<br />

worden. Als de betrokkene naar een klassiek woonzorgcentrum<br />

gaat, stelt zich daar een vergelijkbare kwestie. In beide<br />

gevallen is een adequate opleiding cruciaal.<br />

Moet ons perspectief op ouder worden veranderen?<br />

Als iemands gezondheid achteruit gaat, focussen we snel op<br />

lichamelijke zorg, soms ten koste van het mentale welzijn. Het<br />

risico bestaat dat deze visie zich uitbreidt naar de gehandicaptensector.<br />

Woonzorgcentra hebben van lichamelijke zorg zo’n<br />

prioriteit gemaakt dat ze nu met grote personeelsproblemen<br />

kampen, omdat ze niet kunnen voldoen aan een behoefte die<br />

ze zelf hebben gecreëerd. De uitdaging is om niet in dezelfde<br />

maatschappelijke val te trappen voor de gehandicaptensector.<br />

Die is tot nu toe relatief gespaard gebleven van dit fenomeen,<br />

dankzij de voorzieningen voor dagbesteding en de familiale<br />

opvang, die meer oog hebben voor welzijn en levenskwaliteit.<br />

Lijken woonzorgcentra te veel op ziekenhuizen?<br />

Ja. Sinds de jaren 1970 maken we een medicalisering van<br />

het ouder worden mee. Een WZC is in de eerste plaats een<br />

plek waar mensen kunnen wonen, en indien nodig verzorgd<br />

worden. Natuurlijk is het zorgaspect noodzakelijk, maar het<br />

moet in overeenstemming zijn met de reële behoeften van de<br />

bewoner. Wanneer je vandaag door een WZC loopt, doet alles<br />

denken aan een ziekenhuis: de architectuur, de inrichting, de<br />

overal aanwezige medische apparatuur, de witte jassen van<br />

het personeel, de oververtegenwoordiging van verpleegkundigen<br />

en zorgassistenten, enzovoort. De plek waar we<br />

wonen heeft een grote invloed op de manier waarop we in<br />

het leven staan. Zo’n omgeving herinnert de bewoners er<br />

dagelijks aan dat ze er zijn om verzorgd te worden, en dat ze<br />

zich dus in een afhankelijke positie bevinden. Op die manier<br />

wordt afbreuk gedaan aan hun autonomie.<br />

Kan een witte jas inruilen voor gewone kleren echt een<br />

verschil maken?<br />

Dat is zelfs wetenschappelijk vastgesteld. Wie bij een bepaalde<br />

handeling wordt begeleid door iemand in een witte jas, zal<br />

zich afhankelijker opstellen dan iemand die dezelfde handeling<br />

uitvoert met een begeleider in burgerkleding – ook al zijn de<br />

omstandigheden volkomen identiek. Bovendien is een witte<br />

jas intimiderend; gesprekken vinden dan plaats binnen een<br />

strikte ‘verzorger-patiënt’-relatie. Als je hem aan de kant<br />

laat, zal de patiënt sneller andere onderwerpen aansnijden<br />

en wordt de dialoog verrijkt. Dit is allemaal wetenschappelijk<br />

bewezen, net als het beruchte ‘witte-jassensyndroom’, dat<br />

een ongewone stijging van de hartslag en bloeddruk veroorzaakt.<br />

In centra voor gehandicapten hebben we echter<br />

te maken met opvoeders, niet met verpleegkundigen. Daar<br />

probeert men een thuisgevoel te creëren. Wanneer ouder<br />

wordende gehandicapten naar een WZC verhuizen, verandert<br />

de setting zo ingrijpend, dat dit gevolgen kan hebben voor<br />

hun geestelijke en lichamelijke gezondheid.<br />

U verdedigt het zelfbeschikkingsrecht van ouderen en/of<br />

gehandicapten... Maar waar trekt u de grens?<br />

Dat is een complexe vraag. Aan leeftijd zijn heel wat vooroordelen<br />

en stereotypen gekoppeld, wat kan leiden tot een vorm<br />

van (onbewuste) discriminatie. Anderzijds willen we natuurlijk<br />

het beste voor onze ouderen. In de medische wereld bestaat<br />

helaas vaak de neiging om de mening van de betrokkene snel<br />

terzijde te schuiven. Soms wordt zelfs het beroepsgeheim<br />

doorbroken door eerst met de familie te praten in plaats van<br />

met de oudere patiënt zelf. Als het gaat om iemand van 30,<br />

gebeurt dat niet. Het gevolg is dat veel ouderen niet eens<br />

weten dat ze ziek zijn. En toch zijn zeggenschap en keuzes<br />

kunnen maken fundamentele behoeften voor de mens. Dit<br />

alles roept toch een aantal ethische vragen op.<br />

Het gaat om een vorm van paternalisme?<br />

Het lijdt geen twijfel dat dit gedrag meer wordt ingegeven<br />

door de wens om het juiste te doen dan door discriminerende<br />

intenties. We denken dat we het op de best mogelijke manier<br />

aanpakken, volgens onze waarden en overtuigingen. Het probleem<br />

is dat deze niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met<br />

die van de persoon in kwestie. Een patiënt zijn mening laten<br />

geven, betekent niet dat hij méér gelijk heeft dan de dokter<br />

of de familie. Als het om gezondheidszorg gaat, bestaat er<br />

zelden zoiets als de perfecte beslissing.<br />

Als we te veel proberen te helpen, werken we dan een<br />

zekere afhankelijkheid in de hand?<br />

Ja, en dat is allemaal gebaseerd op het cliché dat ouderen<br />

haast automatisch hun vaardigheden verliezen. Door hen te<br />

veel te helpen, versnellen we eigenlijk hun achteruitgang,<br />

terwijl we tegelijkertijd onszelf druk opleggen. Zo komt er<br />

een vicieuze cirkel op gang. Laten we dus enkel de ondersteuning<br />

bieden die strikt en objectief noodzakelijk is, niet<br />

meer en niet minder.<br />

Kan het nuttig zijn je geheugen te trainen met<br />

kruiswoordraadsels en dergelijke?<br />

Als je zoiets niet met volle overtuiging doet, heeft het geen<br />

zin. Het geheugen is geen spier. Sociale <strong>contact</strong>en onderhouden,<br />

is al stimulerend genoeg. Het lijkt me beter daarin<br />

te investeren. Hersentraining is geen therapie…<br />

U werkt ook voor de Luikse spin-off LyAge (‘Live your<br />

Age’). Wat doet die precies?<br />

LyAge biedt ondersteuning en advies over ‘ouder worden’<br />

aan iedereen die betrokken is bij de leefomgeving van ouderen.<br />

We beoordelen de levenskwaliteit in instellingen en<br />

ondersteunen bewoners en professionals bij het veranderen<br />

van hun aanpak en de ‘bedrijfscultuur’. De missie van LyAge<br />

is om het negatieve beeld van ouder worden in instellingen<br />

te veranderen door de huidige praktijken in vraag te stellen<br />

en te durven innoveren. Ons doel is om iedereen te erkennen<br />

als uniek individu, met eigen capaciteiten en recht op<br />

levenskwaliteit, ongeacht je leeftijd of gezondheidstoestand.<br />

Denis Crepin / S.V.<br />

17


GEZONDHEID<br />

Project<br />

Odette:<br />

anders<br />

omgaan<br />

met dementie<br />

Zes Rotaryclubs uit het Waasland<br />

schonken 12.000 € aan Project Odette.<br />

Daarmee wil Hogeschool Odisee<br />

behoeften-gebaseerde zorg ingang<br />

doen vinden in woonzorgcentra. Deze<br />

sterk persoonlijk gerichte benadering<br />

van bewoners met dementie<br />

vermindert angsten en onrust.<br />

Dit leidt tot een beter welbevinden en<br />

uiteindelijk tot minder gebruik van<br />

psychofarmaceutische middelen.<br />

Na enkele jaren zoeken naar een optimale benadering<br />

is deze methode al operationeel in een twintigtal<br />

woonzorgcentra, de meeste in de ruime omgeving van het<br />

Waasland. Rc Sint-Gillis – Stekene Camasiacum was al partner<br />

van Odette tijdens de onderzoeksfase. Op voorstel van<br />

Freddy Cloet verenigde ADG Gerda Saeys de clubs uit groep<br />

9 van D 2130 rond dit project. De clubs werken al intensief<br />

samen in het kader van de vijfjaarlijkse Scheldeparade, waarbij<br />

zij een zeshonderdtal zorgbehoevende gasten trakteren op<br />

een geanimeerde rondvaart op de Schelde.<br />

Elke vier seconden krijgt iemand ergens ter wereld dementie.<br />

De meest voorkomende vorm is de ziekte van Alzheimer (ca.<br />

70%), vaak in een mengvorm met vaatlijden, dat eveneens<br />

de hersenfuncties kan aantasten. In Vlaanderen hebben,<br />

volgens een schatting van het Expertisecentrum Dementie<br />

Vlaanderen, meer dan 141.000 mensen dementie. De kans<br />

op dementie neemt sterk toe met de leeftijd. Ruim 10% van<br />

de mensen boven de 65 jaar lijdt aan de ziekte. Boven de 80<br />

jaar gaat het om 20% en boven de 90 om 40%. Het aantal<br />

ADG Gerda Saeys (r.) en Katrien Gillis tijdens<br />

de chequeoverhandiging in WZC De Spoele<br />

mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing tegen<br />

2070 allicht verdubbeld zijn!<br />

Geluksmomenten opzoeken<br />

‘Dementie treft niet alleen de persoon in kwestie, maar ook<br />

de omgeving’, zegt projectverantwoordelijke Katrien Gillis.<br />

‘Wie lijdt aan dementie verliest stap voor stap zijn autonomie.<br />

Dat moet zijn geluk evenwel niet in de weg staan. Je<br />

wordt daarvoor wel meer afhankelijk van de personen rondom<br />

jou. In een woonzorgcentrum zijn dat in de eerste plaats de<br />

zorgverleners. Door hen op een andere manier te laten kijken<br />

naar dementie, en alle gedragsveranderingen die daarmee<br />

gepaard gaan, kunnen zij samen met de bewoner bewust<br />

geluksmomenten opzoeken.’<br />

Veranderend gedrag – zoals ronddolen, roepen, agitatie of<br />

depressie – bij personen met dementie is een belangrijke<br />

uitdaging voor zorgverleners. Het toedienen van medicatie<br />

is dan vaak de meest voor de hand liggende oplossing. Deze<br />

medicatie heeft helaas een negatieve invloed op de kwaliteit<br />

van leven van de betrokkene.<br />

Project Odette ontwikkelde een toolkit (vragenlijst) waarmee<br />

zorgverleners nieuwe bewoners en hun behoeften beter leren<br />

kennen, zodat zij te weten komen wat voor hen van belang is.<br />

Aangezien het voor personen met dementie vaak moeilijk is<br />

dit zelf te verwoorden, wordt ook de familie daarbij betrokken.<br />

18


GEZONDHEID<br />

Op basis van deze analyse probeert men waar mogelijk een<br />

niet-medicamenteuze oplossing aan te bieden. ‘Bij bepaalde<br />

pathologieën of pijn kunnen we natuurlijk niet om medicatie<br />

heen’, aldus Katrien Gillis. ‘Maar in veel gevallen vinden we een<br />

andere oplossing, afgestemd op de behoeften, voorkeuren<br />

en mogelijkheden van de persoon met dementie. Het gaat<br />

dan om activiteiten die negatieve emoties – zoals angst –<br />

verminderen en positieve emoties versterken.’<br />

Herinneringen ophalen<br />

Voor deze niet-farmacologische behandelingen bestaat er een<br />

waaier aan mogelijkheden, van aromatherapie en handmassages<br />

tot multisensorische stimulatie en het aanbrengen van<br />

reminiscentiemomenten. Daarbij gaat men in gesprek om<br />

herinneringen op te halen en bepaalde ervaringen opnieuw te<br />

laten beleven, aan de hand van foto’s, voorwerpen of muziek.<br />

‘Behoeften-gebaseerde zorg wil zorgteams uit hun routine<br />

halen. Het gaat er vooral om anders om te gaan met de<br />

beschikbare tijd. Bereidheid en creativiteit zijn hiervoor de<br />

sleutels. We proberen “probleemdenken” om te buigen in<br />

“oplossingsgericht denken”. Ons onderzoek van de voorbije<br />

jaren heeft aangetoond dat de behoeften-gebaseerde aanpak<br />

voor minder stress zorgt bij bewoners én bij het zorgpersoneel.<br />

Dat komt ook de kwaliteit van de zorgrelatie ten goede.’<br />

Elk jaar op Paasmaandag vindt de Rotaract Kidsday<br />

plaats. Op deze dag verwelkomt ons Rotaract-district<br />

2130 doorgaans zo’n 300 kinderen uit kansarme gezinnen.<br />

Het is telkens één van de hoogtepunten van ons<br />

werkjaar. Een evenement over de clubgrenzen heen,<br />

waarbij wij een lach toveren op zoveel jonge gezichten.<br />

Naar jaarlijkse traditie wordt er een thema uitgekozen,<br />

waarbinnen heel de dag kadert. Dit jaar was dat:<br />

circus! Onze circusschool streek neer in Brugge, voor<br />

een memorabele, zonnige en speelse dag. De DRR<br />

nodigde de kinderen uit om circusartiest te worden,<br />

onder begeleiding van tal van Rotaracters.<br />

We reden met gekke fietsen, dansten de sterren van<br />

de hemel, jongleerden met een ‘echte’ circusartiest,<br />

balanceerden als acrobaten op een parcours, losten<br />

puzzels op, deden chemische proefjes met ‘toverkrachten’…<br />

Kortom we maakten veel plezier!<br />

We konden ’s avonds dan ook aankondigen dat<br />

iedereen een volleerd circusartiest was geworden.<br />

Een spetterend kinderfeest vormde de apotheose.<br />

Een dikke dankjewel aan alle medewerkers en in het<br />

bijzonder aan Jasmien Braet, voorzitster van de districtscommissie<br />

‘Sociaal’, die erin slaagde 18 clubs te<br />

mobiliseren voor deze onvergetelijke dag.<br />

De Crdl vertaalt aanraking in geluid<br />

Jammer genoeg is behoeften-gebaseerde zorg nog niet<br />

opgenomen in het curriculum van de klassieke verpleegopleiding.<br />

Daarom organiseert Project Odette zelf opleidingen<br />

en coachingsessies. Men beheert ook een uitleendienst voor<br />

therapeutisch materiaal, waarmee de woonzorgcentra de<br />

methode in de praktijk kunnen brengen. Het geld van de<br />

Wase Rotaryclubs zal dienen om deze uit te breiden. Het<br />

gaat om technologische middelen die de zintuiglijke ervaring<br />

versterken en dus uitermate geschikt zijn voor niet-farmacologische<br />

behandelingen. Met een ‘Qwiekup’ kunnen ouderen<br />

bijvoorbeeld genieten van audiovisuele stimulatie die de zintuigen<br />

prikkelt tijdens ‘stressvolle’ zorgmomenten of tijdens<br />

verwenbaden. De ‘Crdl’ creëert dan weer momenten van<br />

betekenisvol <strong>contact</strong> en brengt een zintuiglijk verdiepende<br />

ervaring op gang door middel van verbindende aanrakingen<br />

en geluid. De ‘Moonbird’ ondersteunt zorgverleners bij het<br />

aanbieden van ademhalingsoefeningen en de ‘Qwiek Snooze’<br />

biedt slaap- en rustondersteuning op maat van elke bewoner.<br />

Het via Rotary aangekochte materiaal zal met voorrang<br />

worden ingezet in het Waasland.<br />

S.V.<br />

Meer info: www.projectodette.be<br />

19


MAATSCHAPPIJ<br />

Infosessie rond<br />

verantwoord gamen<br />

brengt gezinnen<br />

dichter bij elkaar<br />

Discussies over gaming en andere vormen van<br />

schermgebruik leiden in heel wat gezinnen geregeld<br />

tot frustraties. Daarom organiseerde Rc Beveren op<br />

woensdag 27 maart in CC Ter Vesten een gratis infoavond<br />

voor (groot)ouders én kinderen. Psycholoog en ervaringsdeskundige Bavo<br />

Vroman van GameChangers gaf er tips voor evenwichtig scherm- en gamegedrag.<br />

© Alex / Adobe Stock<br />

erscheidene van onze leden werden in hun naaste<br />

‘V omgeving geconfronteerd met problematisch schermgebruik’,<br />

zegt Sarah Bernaers van Rc Beveren. ‘Ook scholen<br />

worden met deze problematiek – en de reacties en vragen<br />

van bezorgde ouders – geconfronteerd. Vandaar wilden we<br />

praktische tips en tricks aanreiken om terug verbinding, balans<br />

en rust te brengen binnen het gezin. We mikten vooral op<br />

kinderen van 8 tot 15 jaar, en hun ouders.’<br />

GameChangers wil niet met de vinger wijzen, maar eerder<br />

ouders en kinderen dichter bij mekaar brengen. Daar sluit de<br />

club zich graag bij aan. ‘Wij zijn niet tégen gamen, maar vinden<br />

het wel belangrijk dat jongeren beseffen welke valkuilen<br />

er kunnen zijn die verslaving in de hand werken. Anderzijds<br />

wilden we de ouders ook meer betrekken bij de game-avonturen<br />

van hun kinderen. Daarom gaven we iedereen voor en<br />

na de infosessie de kans om samen te gamen, onder meer<br />

in een VR-omgeving. Die demarche kende veel succes. Voor<br />

veel ouders was het de eerste keer dat ze een spelconsole ter<br />

hand namen. Terwijl belangstelling tonen voor de leefwereld<br />

van je kind toch een eerste vereiste is om tot een zinvolle<br />

dialoog te komen.’<br />

Het volgende level<br />

Bavo Vroman en Matthias Dewilde richtten een vijftal jaar<br />

geleden de coöperatie Gamechangers op. Ze bieden gespecialiseerde<br />

ondersteuning tegen overmatig game- en<br />

schermgedrag in de vorm van coaching, cursussen, infosessies<br />

en workshops. Hun motto: ‘We brengen gamers naar<br />

het volgende level in het leven.’ Beiden kampten jarenlang<br />

zelf met een gameverslaving; ze kennen de pijnpunten dus<br />

maar al te goed.<br />

Bij Bavo liep het vooral fout tijdens zijn studietijd in Gent.<br />

‘Tot mijn achttiende was ik een zware gamer, wat thuis tot<br />

veel discussies leidde. Mijn ouders wisten niet goed hoe ze<br />

ermee om moesten gaan, en stelden dan ook geen grenzen.<br />

Op één of andere manier kreeg ik mijn schoolwerk nog wel<br />

gebolwerkt. Toen ik op kot ging, is het helemaal uit de hand<br />

gelopen. Ik zonderde mij meer en meer af om te kunnen<br />

gamen, tot wel twaalf uur per dag. Ik ging helemaal op in<br />

het spel Heroes of The Storm. Ik liet mijn thesis aanslepen,<br />

sprak niet meer af met vrienden en verwaarloosde mijn gezondheid.<br />

Alles bij mekaar heb ik er ook duizenden euro’s aan<br />

gespendeerd. Voor de buitenwereld wist ik mijn verslaving<br />

vrij goed verborgen te houden.’<br />

Fysiek afstand nemen van de spelconsole bleek zijn redding.<br />

‘Mijn vriendin studeerde enkele maanden in Canada. Ik ben<br />

drie weken bij haar op bezoek geweest, zonder computermateriaal.<br />

Dat zorgde voor een soort “reset” in mijn hoofd en een<br />

ware energieboost. Ik slaagde erin mijn studie psychologie af<br />

te werken, huurde een appartement en startte een praktijk<br />

als zelfstandig psycholoog. Bij GameChangers probeer ik<br />

jongeren en ouders nu duidelijk te maken dat het mogelijk<br />

is een evenwichtig leven te leiden waar gamen gewoon een<br />

leuke hobby blijft, en niet meer wordt dan dat.’<br />

Wanneer wordt gamegedrag precies problematisch? Iemand<br />

die veel en graag gamet is niet noodzakelijk gameverslaafd.<br />

Slechts een minderheid van de gamers komt in de problemen<br />

20


MAATSCHAPPIJ<br />

terecht. Onderzoek suggereert dat 2,6% van de Belgische<br />

bevolking met een gameverslaving kampt. Dat komt neer<br />

op ongeveer 286.000 personen.<br />

‘De gemiddelde leeftijd van een gamer is bovendien 31 jaar<br />

- heel wat ouder dan je zou verwachten’, stelt Bavo. ‘Ter nuancering:<br />

het gaat om mensen die minstens één keer per<br />

maand een <strong>online</strong> spel spelen. Als je oma af en toe Tetris<br />

speelt op haar telefoon, zit die dus ook in de statistieken…’<br />

Uit balans<br />

Sinds 2018 erkent de Wereldgezondheidsorganisatie<br />

(WHO) gameverslaving als een ziekte. Bavo nuanceert: ‘Wij<br />

beschouwen iemand met zo’n verslaving niet graag als “ziek”,<br />

maar als iemand bij wie het on- en offline leven uit balans is<br />

geraakt en die moeilijkheden ondervindt om dit recht te zetten.<br />

De erkenning van de WHO is wel belangrijk aangezien<br />

ze het gegeven erkent als een maatschappelijk probleem.’<br />

De WHO omschrijft drie criteria van een gameverslaving:<br />

1. Weinig controle over de duur, frequentie, begintijdstip,<br />

eindtijd en context van het gamen. Jongeren zijn extra<br />

gevoelig voor zo’n controleverlies; hun hersenen zijn nog<br />

niet volgroeid, en ze reageren vaak impulsief en emotioneel.<br />

Bovendien bevatten games vaak mechanismen en<br />

triggers om te blijven spelen.<br />

2. De voorkeur om te gamen groeit uit tot die mate dat<br />

het andere interesses en dagelijkse activiteiten teniet doet.<br />

Als je de mogelijkheid hebt te gamen, moet alles en iedereen<br />

daarvoor wijken. Gamen wordt allesoverheersend<br />

om je behoeften te bevredigen.<br />

3. Blijven gamen ondanks de negatieve gevolgen voor cruciale<br />

levensdomeinen (persoonlijk, familiaal, sociaal, opvoeding,<br />

gezondheid,…). Er komt als het ware een sneeuwbaleffect<br />

tot stand: meer problemen veroorzaken meer<br />

stress, waardoor je nog meer gaat wegvluchten in games.<br />

Zoals voor andere vormen van verslaving, zijn jongens/<br />

mannen beduidend meer vatbaar voor een gameverslaving.<br />

‘Volgens officiële cijfers gaat het om 78% mannen en 22%<br />

vrouwen’, zegt Bavo. ‘Terwijl er toch ongeveer evenveel vrouwen<br />

als mannen gebruik maken van games, in de brede zin.<br />

In onze praktijk schat ik dat we zelfs zo’n 95% mannen over<br />

de vloer krijgen met een hulpvraag. Misschien omdat het<br />

taboe nog zwaarder doorweegt voor vrouwen?’<br />

Enkele onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de infosessie<br />

zijn de impact van gaming op de ontwikkeling van<br />

kinderen, een gezonde balans tussen gametijd en andere<br />

activiteiten en inzicht in de verschillende soorten games en<br />

hun inhoud. Daarnaast kregen de aanwezigen tips voor veilig<br />

gamen en het voorkomen van <strong>online</strong> risico’s.<br />

Ouders kunnen duidelijk niet alleen een repressieve, maar<br />

ook een constructieve rol spelen in dit verhaal. ‘Een goed<br />

vertrekpunt is interesse te tonen in de <strong>online</strong> bezigheden van<br />

je kind. Je hoeft daarom niet eens mee te spelen. Vergelijk het<br />

met voetbal: ook wie geen voetballer is, kent wel de betekenis<br />

van een rode of gele kaart. Door wat te weten te komen<br />

over de inhoud en structuur van de gespeelde games, kan je<br />

makkelijker zinvolle afspraken maken en dus een betere band<br />

krijgen. Je mag als ouder gerust beperkingen opleggen qua<br />

schermgebruik – daar bestaan desnoods allerlei technologische<br />

middelen voor. Spreek af dat er ook tijd wordt gemaakt<br />

voor andere hobby’s, vrienden of gezinsmomenten. Las bijvoorbeeld<br />

één keer per week een schermvrije avond in, en<br />

speel met het hele gezin dan eens een gezelschapsspel. Het<br />

brengt iedereen dichter bij elkaar. Ten slotte is het natuurlijk<br />

belangrijk zelf het goede voorbeeld te geven. Hoe zit het met<br />

je eigen schermgebruik? Veel volwassenen hebben er ook<br />

moeite mee om enkele uren offline te gaan… Leg op tijd je<br />

laptop of telefoon aan de kant en ga een gesprek aan zonder<br />

digitale afleiding; dat blijft een mooie blijk van emotionele<br />

verbondenheid en onvoorwaardelijke aandacht voor elkaar.’<br />

Tussen hamer en aambeeld<br />

Niet zelden ontstaan er conflicten rond etenstijd, wanneer<br />

zoon- of dochterlief nog volop in een spel zit. ‘Het spel verlaten,<br />

betekent vaak dat je je medespelers in de steek laat, dat<br />

je je data kwijt raakt of dat je zelfs een ban riskeert omdat je<br />

het spel niet uitspeelt. Op zo’n moment bevindt je je tussen<br />

hamer en aambeeld. Een goede afspraak kan dan zijn: start<br />

geen spel meer op x minuten vóór etenstijd. Een spelletje<br />

Fortnite duurt bijvoorbeeld een twintigtal minuten. Als je om<br />

zes uur eet, spreek dan af dat er vanaf twintig voor zes géén<br />

nieuw potje wordt opgestart.’<br />

© JenkoAtaman / Adobe Stock<br />

Sarah Bernaers is alvast enthousiast over de aanpak van<br />

GameChangers. ‘Door te vertrekken vanuit eigen ervaringen<br />

en te kiezen voor een interactieve aanpak, komt hun<br />

boodschap wel degelijk binnen bij de jeugd. Zij veroordelen<br />

niet, maar wijzen op risico’s en geven duidelijk aan hoe je die<br />

kan vermijden. Naar ons aanvoelen was dit een geslaagde<br />

preventieactie, die zeker ook elders binnen de Rotarywereld<br />

navolging mag vinden.’<br />

S.V.<br />

Alle info: www.gamechangers.be<br />

21


Trappenloop<br />

Stadion RSC Anderlecht<br />

Zondag 23 juni 2024<br />

Bestorm de trappen van het<br />

voetbalstadion van Anderlecht!<br />

Beleef met vrienden, familie en<br />

uw Rotary club een uitdagende<br />

dag en steun onderzoek naar<br />

de ziekte van Parkinson!<br />

Doe mee via stopparkinson.be<br />

Schrijf u<br />

nu in!<br />

Powered by<br />

Rotary in één minuut<br />

Hallo, politie? Ik heb iets verdachts opgemerkt:<br />

een tiener zonder smartphone in zijn hand!<br />

In het Engels is ‘<strong>rotary</strong>’ een adjectief dat ‘draaiend’<br />

of ‘roterend’ betekent. Het komt van het<br />

Latijnse ‘rota’ (wiel) of ‘rotare’ (draaien). In 1905<br />

besloten Paul Harris en zijn vrienden om de beurt<br />

bij iemand thuis te vergaderen en zo een ‘rotatie’<br />

op gang te brengen.<br />

Dit plan werd<br />

evenwel al na de<br />

vijfde bijeenkomst<br />

opgegeven, vanwege<br />

het groeiende<br />

aantal leden. De<br />

eerste clubleden<br />

dachten aan namen<br />

als ‘The Round<br />

Table’ of ‘The Rotation Club’. Uiteindelijk kozen<br />

ze unaniem voor ‘Rotary Club’. Het handelsmerk<br />

‘Rotary’ werd in 1910 geregistreerd. Het lag voor<br />

de hand een wiel (later een tandwiel) te kiezen als<br />

Rotary-embleem. Dat symboliseert ook beschaving<br />

en dynamiek. (De afbeelding toont een logo<br />

uit 1906.) Trouwens ‘roteren’ bij Rotary ook alle<br />

functies, waardoor elk lid de club kan verrijken<br />

met zijn of haar talenten en vaardigheden.<br />

22


BOEKEN<br />

Grensverhalen uit de oudheid<br />

Luc Devoldere was tot 2020 hoofdredacteur en afgevaardigd bestuurder van de Vlaams-Nederlandse<br />

culturele instelling Ons Erfdeel. Begin vorig jaar volgde hij Mia Doornaert op als voorzitter<br />

van Literatuur Vlaanderen. Hij begon zijn loopbaan eind jaren ’70 als leraar klassieke talen aan<br />

het Sint-Barbaracollege in Gent. De voorbije jaren reisde hij, in verschillende etappes, langs de<br />

grenzen van het Romeinse rijk – toen dat op z’n hoogtepunt verkeerde, rond 300 na Christus. Van<br />

de Muur van Hadrianus in Noord-Engeland, langs de Rijn en de Donau naar de Zwarte Zee, en verder<br />

door Turkije en Noord-Afrika. Hij zoekt naar restanten van de antieke beschaving, maar laat ook<br />

de huidige bewoners aan het woord. Devoldere toont zich een erg erudiete gids, die aan enkele<br />

archeologische vondsten genoeg heeft om de Oudheid weer tot leven te wekken. Zijn aanpak stijgt<br />

echter uit boven een vorm van ‘toeristische historiografie’. In essentie schreef hij een boek over<br />

grenzen, ‘grenzen die bepalen en beperken, die identiteit geven en uitsluiten, die beschermen en<br />

in gevaar brengen’. Syrië en Lybië moet hij noodgedwongen links laten liggen, een ‘amputatie’ die<br />

hem noopt tot eclecticisme. In zijn bespiegelingen steekt het huidige, verdeelde Europa schril af<br />

tegen het machtige Imperium Romanum. Zonder dit te idealiseren wijst hij er herhaaldelijk op dat<br />

dit immense rijk echter wel degelijk in het ‘innerlijk behang’ van ons continent is blijven zitten.<br />

Luc Devoldere, Zwerven<br />

langs de limes,<br />

Athenaeum, 27,50 €<br />

Talent doelmatig inzetten<br />

Iedere beroepscarrière duurt zo’n 2.000 werkweken. Hoe je die tijd besteedt, is een van de<br />

belangrijkste beslissingen van je leven. Toch zitten miljoenen mensen vast in suffe, nutteloze of<br />

zelfs schadelijke banen. ‘De grootste verspilling van onze tijd is de verspilling van talent’, aldus<br />

Rutger Bregman. Tegenover dit immobilisme plaatst de auteur van de bestseller Alle mensen<br />

deugen het concept ‘morele ambitie’. Morele ambitie is volgens Bregman de wil om de wereld<br />

drastisch te verbeteren. Om je carrière te wijden aan de grote problemen van onze tijd, of het nu<br />

gaat om klimaatverandering of kindersterfte, belastingontduiking of de volgende pandemie. Het<br />

is het verlangen om het verschil te maken, en iets achter te laten wat er werkelijk toe doet. De<br />

auteur voegde recent alvast de daad bij het woord met de oprichting van The School for Moral<br />

Ambition, waar hij en enkele medestanders mensen willen opleiden om op de meest praktische<br />

en impactvolle manieren wereldproblemen aan te pakken. Bregman stelde zich eerder kritisch<br />

op tegenover (weinig efficiënte) filantropie, maar lijkt nu tot nieuwe inzichten te zijn gekomen.<br />

‘Ik weet ondertussen wel dat de meeste grote protestbewegingen in de geschiedenis – van de<br />

abolitionisten tot de suffragettes – gefinancierd werden door moreel ambitieuze filantropen’, liet<br />

hij daarover recent optekenen.<br />

Rutger Bregman,<br />

Morele ambitie,<br />

De Correspondent, 23 €<br />

Elegantie als levenshouding<br />

Het begrip ‘sartorialisme’ is niet erg ingeburgerd in het Nederlandse taalgebied. Claude Nijs<br />

(Rc Deinze) omschrijft het als ‘de uiting van humaniteit in kleding en gedrag’. Kort gezegd is het sartorialisme<br />

is een (mannen)modebeweging die de nadruk legt op kwaliteit, pasvorm en traditioneel<br />

kleermakerswerk. De term is afgeleid van het Latijnse woord ‘sartorius’, wat kleermaker betekent.<br />

Bij deze stijl ligt de nadruk veeleer op traditie en kwaliteit dan op modemerken en trends. Het is<br />

een levensstijl die vakmanschap vooropstelt en die individualiteit en persoonlijke expressie door<br />

middel van kleding aanmoedigt. Meer nog: sartorialisten beschouwen hun kledij als een bijdrage<br />

aan een meer harmonieuze wereld door uiterlijke elegantie te koppelen aan respectvol, genereus<br />

en groothartig gedrag. In dit fraai uitgegeven boek analyseert Claude Nijs deze kledingstijl ‘van<br />

schoen tot hoed’. Daarbij wil hij zeker niet aanzetten tot elitair snobisme. Meermaals is immers<br />

gebleken dat kleding ook een krachtig middel kan zijn in de emanciperende strijd voor meer<br />

humaniteit. Denk maar aan de Afrikaanse Sapeurs of de Amerikaanse Black Ivy-beweging. In het<br />

tweede deel van zijn boek laat Nijs zeven gedreven vaklieden en een kunstgaleriehouder aan het<br />

woord over hun passie: elegantie en vakmanschap.<br />

Claude Nijs, De sartorialist,<br />

alle info (ook voor<br />

lezingen): elegantie@<br />

sartorialist.be<br />

23


CLUBS<br />

Rc Gent-Noord<br />

Creatieve tieners steunen<br />

huiswerkbegeleiding<br />

Op woensdag 27 maart 2024 was de Gentse stadsbibliotheek<br />

De Krook het decor voor een wel heel<br />

bijzondere aangelegenheid. De 10-jarige Axel Alonso<br />

overhandigde er, samen met zijn 15-jarige buurmeisje<br />

Julia De Wilde, de opbrengst van zijn boekje Wardje en<br />

de Coole Knikker aan vzw Uilenspel. Die vrijwilligersorganisatie<br />

steunt kinderen uit kwetsbare gezinnen bij<br />

hun huiswerk.<br />

Wardje en de Coole Knikker is een verhaal over wensen<br />

en dromen, over het bijleggen van geschillen, over de<br />

vraag: is het waar of niet? Herkenbare Rotarische thema’s,<br />

nietwaar? Axel is de kleinzoon van twee Rotariërs:<br />

José Ignacio Alonso (Rc Puerto de la Cruz, Tenerife) en<br />

Alex Verhegge (Rc Gent-Noord). Hij is tevens de achterkleinzoon<br />

van wijlen Gust Verhegge, erelid van Rc<br />

Gent-Noord. Julia is de getalenteerde dochter van twee<br />

maatschappelijk geëngageerde ouders, professioneel<br />

actief in de kunstwereld.<br />

Axel schreef zijn boekje voor kinderen van 8 tot 10 jaar<br />

samen met zijn oma ‘Mier’. Dit wil zeggen: hij bedacht<br />

het verhaal, oma goot het in een tekst, buurmeisje Julia<br />

zorgde voor de illustraties en haar mama voor de lay-out.<br />

Kortom: echt teamwerk.<br />

Anders dan je zou denken, is Axel niet meteen een bolleboos<br />

in lezen en schrijven. Integendeel: hij vond er geen<br />

plezier in, hoezeer zijn leerkrachten en zijn ouders hem ook<br />

aanmoedigden. Bovendien was hij daarin niet de enige in<br />

zijn klas – mogelijk laten de gevolgen van de coronatijd<br />

zich hier nog voelen… Bij de uitbraak van de epidemie zat<br />

Axel immers in het eerste leerjaar, een cruciaal jaar om te<br />

leren lezen en schrijven. Maar hoe keer je het tij?<br />

Axel houdt wel van een uitdaging. Op de terugweg van<br />

school liet hij opa voor hem vaak een boek kopen, zij<br />

het niet om te lezen, maar eerder om te verzamelen.<br />

Oma stelde op een dag voor om geen boeken meer te<br />

kopen maar om samen zelf een boekje te maken en te<br />

verkopen. Axel heeft immers wel een rekenknobbel en<br />

hij had dan ook al snel de mogelijke opbrengst uitgerekend…<br />

Buurmeisje Julia was bereid om het verhaal<br />

te illustreren en haar mama zou de vormgeving op<br />

zich nemen.<br />

Axel overhandigt de opbrengt aan Katrijn Zaman,<br />

coördinator van Uilenspel<br />

Een jaar later was het boekje gedrukt, door oma voorgelezen<br />

in de klas en dat werkte aanstekelijk. Ook enkele<br />

andere klasgenootjes gingen boekjes schrijven. De mama<br />

van buurmeisje Julia opende het uitgeversplatform AMIN-<br />

TA, waar kinderen tussen 10 en 15 jaar terecht kunnen<br />

met hun neergepende verhalen. Gelet op de universaliteit<br />

van de thema’s (die trouwens mooi kaderen in de<br />

actiedomeinen van Rotary International) werd het boekje<br />

inmiddels vertaald in het Engels en in het Spaans. Dit<br />

laatste door opa Alonso uit Tenerife.<br />

Axel en Julia beslisten de opbrengst te schenken aan<br />

kinderen die ook wel wat ondersteuning bij schoolse<br />

basisvaardigheden kunnen gebruiken. Ze kozen voor<br />

vzw Uilenspel, die ze hadden leren kennen via de Gentse<br />

opa. Rc Gent-Noord steunt deze organisatie immers al<br />

geruime tijd. Goed kunnen lezen, schrijven en rekenen<br />

is een goede weg om uit de armoede te geraken. Fier als<br />

een gieter kon het duo – na aftrek van de drukkosten –<br />

maar liefst 1.900 € overhandigen. Een hartverwarmende<br />

uiting van jeugdig idealisme!<br />

24


CLUBS<br />

Dankzij de steun van leerlingen van hogeschool Vives<br />

en Rc Roeselare-Mercurius staat de buurtwinkel van<br />

dagcentrum De Companie in Beveren helemaal op punt.<br />

De personen met een beperking die de winkel uitbaten,<br />

werken voortaan met een aangepast kassasysteem.<br />

Negen personen met een handicap runnen sinds begin<br />

september 2023 samen met hun begeleiders een buurtwinkel<br />

langs de Heirweg. Dagelijks komen er 30 à 40<br />

klanten over de vloer. De begeleiders merkten evenwel<br />

dat het onmogelijk was om met een klassiek kassasysteem<br />

te werken. Gelukkig konden zij op de leerlingen<br />

Toegepaste Informatica van hogeschool Vives rekenen.<br />

Via het leerbedrijf Abinet en met de ondersteuning van<br />

de firma Accomodata ontwikkelden zij een kassa die is<br />

aangepast aan de bijzondere noden van de ‘uitbaters’.<br />

Het kassasysteem werkt bijvoorbeeld met audio, waardoor<br />

zowel de medewerkers als de klanten horen hoeveel<br />

de inkopen kosten. Het kassasysteem en een aangepaste<br />

weegschaal werden gefinancierd met steun van Rc Roeselare-Mercurius<br />

en Cera. Sinds kort is er op maandagnamiddag<br />

ook een ‘Digipunt’ in de buurtwinkel. Dan kan<br />

iedereen er bij een experte terecht met vragen over het<br />

gebruik van gsm’s en pc’s.<br />

© Stefaan Beel<br />

Het Centrum voor Basiseducatie Ligo en de dienst<br />

Gelijke Kansen van de stad Geel organiseerden de<br />

voorbije maanden een reeks fietslessen voor volwassenen.<br />

Twintig cursisten – vooral vrouwen – hebben niet<br />

alleen hun fietsdiploma behaald, maar kregen dankzij<br />

Rc Geel meteen ook een eigen tweewieler, inclusief<br />

splinternieuwe fietszakken.<br />

Zeker voor maatschappelijk kwetsbare mensen betekent<br />

jezelf kunnen verplaatsen met de fiets een grotere<br />

zelfstandigheid, wat ook hun kansen op de arbeidsmarkt<br />

vergroot. De cursus bestond uit een elftal lessen, begeleid<br />

door vrijwilligers. De lessen startten met fietsgewenning<br />

en evenwichtsoefeningen. Niet alleen de technische vaardigheden<br />

werden getraind, de deelnemers leerden ook de<br />

wegcode en er waren praktijkoefeningen in het verkeer.<br />

Verscheidene Rotariërs hebben de fietslessen mee begeleid.<br />

De club kocht uiteindelijk voor iedereen een tweedehands<br />

fiets aan bij het fietsatelier van het Openbaar<br />

Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) in Geel. Dat biedt een<br />

zinvolle dagbesteding voor de patiënten en de opgeknapte<br />

tweewielers komen meestal terecht bij studenten of<br />

mensen met een klein budget.<br />

ijn toekomst op mijn maat’, zo luidt het motto van<br />

‘M BuSO Levensvreugde in Aalst. In die geest staken<br />

de leden van Rc Aalst dan ook de handen uit de mouwen<br />

om eigenhandig een ruime maatkast in mekaar te steken.<br />

De kast werd vervaardigd met de hulp van meestermeubelmaker<br />

Ludwig Meersman en begin maart in de school<br />

geïnstalleerd. Vijzen, nagels, hamers, gehoorbeschermers,<br />

penselen, zagen, vouwmeters, waterpassen, schuurpapier,<br />

touwen, verf,... worden voortaan netjes opgeborgen in deze<br />

grote kastenwand, die een reeks oude rommelige kastjes vervangt.<br />

Meteen wordt er ook een prikkelarme ruimte gecreëerd.<br />

Levensvreugde is een school voor buitengewoon secundair<br />

onderwijs type 2. Men verwelkomt er jongeren<br />

tussen 13 en 21 jaar met een matige of ernstige mentale<br />

beperking, ook als ze daarnaast een fysieke beperking<br />

en/of een vorm van autisme hebben.<br />

25


H?<br />

D 2130 D 2130<br />

<br />

<br />

c<br />

<br />

40<br />

20<br />

<br />

<br />

Inschrijvingen via Polaris district 2130<br />

SINT-NIKLAAS<br />

8u: ontvangst in het House of Friendship (met standjes van Rotary-vzw’s,<br />

vriendenkringen, clubprojecten…)<br />

9u: eerste plenaire zitting<br />

Jeugduitwisselingen - gastspreker RIDE Alain Van de Poel –<br />

muzikaal intermezzo<br />

Pauze in het House of Friendship<br />

11u: tweede plenaire zitting<br />

Gastspreker PDG 2130 Koen Ringoot –<br />

Rotaract (met wissel DRR) –<br />

Rotary gouverneurswissel –<br />

afsluiting door<br />

DGE Tony Janssens<br />

Glas van de vriendschap<br />

en (facultatieve) lunch<br />

DISTRICT CONFERENCE<br />

D 2140<br />

22 juni 2024<br />

Engelenburcht Haacht<br />

Meer info: www.<strong>rotary</strong>2140.org<br />

D 2140<br />

26


AGENDA<br />

agenda<br />

MEI | 2024<br />

Deadlines agenda<br />

Dit overzicht biedt een greep uit de clubactiviteiten die, op de 15 de van de voorafgaande maand, zijn ingevoerd via Polaris (in publieke modus; dus<br />

zichtbaar op districts- en multidistrictsniveau). Graag putten we ook uit het beeldmateriaal dat de clubs zo ter beschikking stellen. De selectie gebeurt<br />

door de redactie. Wilt u extra aandacht voor uw clubactiviteit? Vraag onze voordelige advertentievoorwaarden!<br />

Ledenbestand <strong>rotary</strong> <strong>contact</strong> 473<br />

WERELDWIJD<br />

ROTARIËRS 1.181.107 CLUBS 36.929<br />

ROTARACTERS 162.312 CLUBS 10.684<br />

BELUX<br />

ROTARIËRS 10.077 CLUBS 288<br />

VERSCHIJNINGSDATUM 05.06<br />

PERIODE 05.06 – 31.08<br />

DEADLINE 15.05<br />

bankrekeningen<br />

D 2130<br />

District vzw: BE68 0689 4445 0934<br />

Rotary Foundation: BE57 0689 4445 1035<br />

Polio: BE46 0689 4445 1136<br />

D 2140<br />

District: BE24 0018 6507 1338<br />

Rotary Foundation: BE42 0018 8540 4154<br />

PolioPlus: BE31 0018 8540 4255<br />

DATum uur CLUB ACTIVITEIT PLAATS/CONTACT<br />

02.05 19u30 Hasselt Ingrid Lieten, ‘De financiering van ziekenhuizen’ Park Ven<br />

05.05 11u Maldegem Lenteconcert ‘A Musical Medley’ Den Hoogen Pad<br />

05.05 12u Gistel Duck Fest Festivalweide & Vaartje Oudenburg<br />

06.05 18u Gent Uitreiking 6de Rotary Science Award Stadhuis Gent<br />

06.05 19u30 Kortrijk Mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge, ‘Geloven in een<br />

seculiere cultuur’<br />

07.05 19u30 Ieper Filmavond ‘Blue Box’ (Palestina) CC Het Perron<br />

07.05 21u E-club Belgium 1<br />

Passport<br />

Ross Hopcroft, ‘School of Hard Knocks’<br />

11.05 14u Hasselt Challenge Golf Trophy ‘Stichting Vicky & Alexis’ Royal Limburg Golf Club, Houthalen<br />

14.05 11u45 Ronse Lode Uytterschaut, ‘Start ups: 5 ways to the top, 5 ways<br />

to flop’<br />

Hula<br />

Online<br />

Salons Remington<br />

14.05 18u30 Maldegem Outdoor & Indoor Golfevent Hole-in-One, Brielstraat 18<br />

16.05 19u Antwerpen-Amerloo Minister van Justitie Paul Van Tigchelt Salons Weilandshof<br />

17.05 19u Brakel-Zwalmvallei Walter Van Steenbrugge, ‘Operatie Kerk’ O.C. De Lier - Lierde<br />

18.05 7u Tielt Classic Car Charity Rally<br />

23.05 10u Gent-Noord Bloedinzameling<br />

‘Bloedbad’<br />

Justitiepaleis Gent<br />

27


AGENDA<br />

DATum uur CLUB ACTIVITEIT PLAATS/CONTACT<br />

23.05 19u Antwerpen-Amerloo Kris Peeters, ‘Een blik op de politiek van binnenuit’ Salons Weilandshof<br />

23.05 19u30 Diksmuide 86XX Jeu de Boules Restaurant Puur<br />

23.05 19u30 Harelbeke Geert Moerkerke, ‘Offshore windeiland Prinses Elisabeth’ Hula<br />

25.05 18u30 Diest De Faute Nacht Den Amer<br />

28.05 19u Brussels International Chat meeting with Thomas Lambert, Belgian ambassador<br />

in Luxembourg<br />

Hotel Amigo<br />

02.06 10u Beveren-Waas Aperitiefconcert met Astrid Stockman De Casino<br />

06.06 19u30 Gavere Schelde-Leie Ilse Van den Eede, ‘Autisme op de werkvloer’ ‘t Raadsel<br />

06.06 19u30 Brugge-Orscamp Workshop chocolade Loweide<br />

07.06 19u Nieuwpoort-Westhoek Kreeftenfestijn De Normandie<br />

08.06 9u Antwerpen-West &<br />

Antwerp.International<br />

10 de Rotary<br />

Drakenbootfestival<br />

Kattendijkdok, Schengenplein<br />

08.06 18u Brugge-West Comedy: Bas Birker, ‘In blijde verwachting’ Stadsschouwburg Brugge<br />

11.06 19u Brugge-Zuid &<br />

Maldegem<br />

Journalist Riem Emmery, ‘Artificiële intelligentie’<br />

Sanapolis<br />

12.06 19u30 Gavere Schelde-Leie Ivan De Witte, ondernemer en voetbalbestuurder Auberge du Pêcheur<br />

22.06 8u D 2140 Districtsconferentie Zie p. 20<br />

23.06 15u Tervuren Summer Concert Sint-Jan Evangelistkerk<br />

29.06 8u D 2130 Districtsconferentie Zie p. 20<br />

30.06 9u Jabbeke 25 ste Smulgordel Vrijetijdscentrum Jabbeke<br />

BELANGRIJK: OM OPGENOMEN TE KUNNEN WORDEN IN DEZE AGENDA MOETEN UW CLUBACTIVITEITEN INGEVOERD WORDEN VIA POLARIS!<br />

Wilt u uw activiteit extra in de verf zetten? Kies voor een voorkeurvermelding in dit agenda-overzicht, met contrasterende achtergrondkleur<br />

en foto. Prijs: 75 €. Info: <strong>rotary</strong><strong>contact</strong>@<strong>rotary</strong>beluxservices.org.<br />

in memoriam<br />

LOU DYBAJLO<br />

Rc Hasselt<br />

LEON HENDRICKX<br />

Rc Heist-op-den-Berg<br />

nieuwe leden<br />

Antwerpen-Oost: Bart Van Campen – Brugge: Xavier Vanneste – Geel: Koen Bollen - Genk-Noord: Chris Dorpmans, Leen Dries – Gent-Zuid:<br />

Michel Oliebos – Leuven-Rotselaar: Jan Verbrugghe – Mechelen: Peter Meeuwssen – Merelbeke-Melle: Astrid Carnail – Oostende: Miriam<br />

Corremans, Fema Roets, Johan Seynaeve, Petra Troch, Peter Wollaert – Overijse-Zoniën: Kathleen Desaegher, Marleen Mortier – Roeselare:<br />

Filip Demey – Roeselare-Mercurius: Alexander Naessens – Sint-Truiden: Kris Colsoul – Willebroek Klein-Brabant: Eva Peleman, Niki Van<br />

den Bossche, Inge Van Oprooy<br />

28

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!