Trygg Havn - den indre sjømannsmisjon

dism.no

Trygg Havn - den indre sjømannsmisjon

Trygg Havn

–Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 06 - 2012 – 124. årgang–

God sesong på Vandsøya


Trygg Havn

Den indre Sjømannsmisjon

Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å

drive diakonalt og evengeliserende arbeid blant

fiskere og sjøfolk i Norge. Misjonen driver i dag

et utstrakt arbeid blant norske og utenlandske

fiskere og sjøfolk.

Den indre Sjømannsmisjon har i dag stasjoner

langs hele Norskekysten. Dessuten driver

misjonen betelskipet Eliser 6.

Postadresse:

Postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen

Besøksadresse: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg

Telefon: 55 34 93 10

Telefax: 55 34 93 11

Daglig leder: Roald Øvrebø

Formann: Reidar Kvilhaug

Gaver til misjonens arbeid blant fiskere og

sjøfolk kan sendes til Kontonummer:

3000.17.17258

Konto til Elieser 6: 3000.17.23983

Trygg Havn

Utgitt av Den indre Sjømannsmisjon

Kommer ut med 12 nummer pr. år.

Redaksjon: Liarhaugvegen 8, 5419 Fitjar

Ekspedisjon: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg

Postadresse: Liarhaugvegen 8, 5419 Fitjar

Telefon: 481 51 491

e-mail: haakon@trygg-havn.no

Abonnement: astrid@dism.no

Konto: 3000.17.24238

Redaktør: Håkon C. Hartvedt

Abonnementspris: Kr. 300,- pr. år

Grafisk produksjon: Bodoni

Forsidefoto: Ved sløyebenken, Vandøya.

Foto: Gudmund Eikrem

Sjømannskirke. Foto Ivar Gjerdi

2 Trygg Havn - nr. 06 - 2012

MILJØMERKET

241 Trykksak 699

Innhold:

Innhold:

Vekkelsens tid er ikke forbi ..................................3

Leder - Søkelys på forkynnelsen .......................................................... 3

Andakt ........................................................4

Velkommen Fra Kilden til - Landsmøtet Det evige ord ble i kjød Stavanger ..................................................... .......................6 4

-Fantastisk - Giverglede......................................................................................... imøtekommenhet .................................8 5

Kandidater til Landsstyret ..................................10

Mange kjøpte komle på Kvitsøy ..................................... 6

Optimisme og pågangsmot i misjonsarbeidet ...............12

Super sang av 13-åring ................................................. 10

Årsmøtehelg i Bjørgvin krets 5.–6. mai 2012 ..............15

Fritt ord!…

Fisker –

...................................................16

i dobbelt forstand ............................................. 11

Velsignet Elieserbesøk .......................................18

Den plassen er din ......................................................... 15

Velsigna av CD-ar og Elieserbesøk ...........................20

Vandsøya Du er ikke 2012 glemt .............................................23

av Gud ................................................ 20

Oppussing av lugarer på Elieser ............................26

Bøker - Nydeleg bok om fantastiske kunstnarar ..................................... 24

Kretsmøte Solvær ...........................................27

Dokking Gratulerer av Elieser ..................................................................... ..........................................2825

Til minne ....................................................29

Spennende bibelske funn ............................................... 26

Reiserute ....................................................31

Gavebarometer ............................................................. 27

Landsmøte

Av Håkon C. Hartvedt

Det er igjen klart for Landsmøte i Den indre

Sjømannsmisjon. Det skjer i på Solborg folkehøgskole

i Stavanger i månedsskiftet juni. Da skal

representanter for hele DISM-familien samles til

valg av landsstyrerepresentanter og for å diskutere

arbeidet i organisasjonen vår.

I skrivende stund har Indre Sjø god likviditet. Det

har vært mangelvare de siste årene, og har vært et

psykisk helseslit for dem som har hatt ansvaret for

å administrere lønnsutbetalinger og andre utgifter.

Når situasjonen nå er bedre har vi all grunn til å

takke Gud for det, samtidig som vi ikke må tro at

de økonomiske utfordringene er over. Fungerende

daglig leder, Ingolf Solsvik, understreker at situasjonen

fortsatt krever økonomisk nøkternhet hos

dem som skal forvalte pengene – og stadig giverglede

hos misjonsvennene – om vi ikke igjen skal

falle ut i dette uføret.

Det er vanskelig å få gjort noe uten penger.

Ønskene hos flere av kandidatene til Landstyret

går i retning av å få sendt ut flere forkynnere, og å

få gjort noe med barne- og ungdomsarbeidet. Til

det trengs det midler.

Som misjonsfolk skjønner vi jo det, og når vi kan

rapportere om at mennesker blir frelst og om hvilken

stor velsignelse arbeidet blant barn og unge på

Sørheim leirsted er, tror vi at en stadig giverglede

vil tennes innenfra.

Da er vi inne på momentet at Landsmøtet også er

et oppbyggelig lite sommerstevne med god forkynnelse

og velsignet sang. I dagene på Solborg

skal vi også dele vår felles tro og visjon, inspirere

Leder Spiss

hverandre, lytte til hverandres tanker og argumenter

og sammen stake ut nye stier i fremtidens

misjonslandskap, både under forhandlingsmøtene,

bibeltimene og på misjonsfesten.

Det skal bli godt å få treffe dere alle.

Trygg Havn - nr. 06 - 2012 3


Andakt Andakt

Hva er Kristendom?

Av Knut Skårland

Det hersker mye misforståelse rundt dette i

dagens Norge.

Jeg husker at en av de populære artistene sa på TV

for noen år siden:

«Jeg tror jo på en kraft utenfor meg selv, og da kan

jeg vel kalle meg en Kristen»(fritt sitert).

I den innerste forståelse av spørsmålet svarer

vi: «Kristendom = Kristus!» Ta Kristus bort fra

Kristendommen og du har ingen Kristendom

igjen. Dette er jo her kampen står i dag, både politisk

og på det åndelige plan. Må vi utbe oss ansvarlige

ledere som tar dette på alvor, og tar opp

kampen: «Få Kristus tilbake til Kristendommen!!»

Å jo, det er mye religiøsitet, og det kan være

mange fine mennesker, mye kjærlighet og omtanke.

Det har vi sett i «blomsterhavet» etter 22.

juli 2011. Men Jesus Kristus var nesten ikke nevnt

i dette vanskelige dramaet. Hvorfor er vi så redde

for å nevne Kristendommen sin hovedperson, ja,

Kristendommens Kjerne?

Kan det ha med det å gjøre at det med en gang blir

personlig. Noe du får tett innpå deg og må ta stilling

til. På en måte for nært?

Ja, det er nært. Det er Den Hellige og Allmektige

Gud som gjør deg til en kristen!! Det er bare Han

som kan det, og Han gjør det på en og samme

måte for oss alle.

Hva? Er der bare en måte å bli Frelst på? Ja, det

står i Apost.15,11 (fra det store apostelmøte i

Jerusalem). Der ser jeg Peter reiser seg og slår til

ro med handa, og seier dette: «men vi tror vi blir

Frelst ved Herren Jesu Nåde, på samme måten

som de».

4 Trygg Havn - nr. 06 - 2012

Altså kan vi ikke bli Frelst på noen annen måte

nå heller ! Men da er det at underet skjer. Du blir

Guds Barn og kan kalle Han Far. Han har koblet

deg til Jesus, og derfor er du en Kristen! Ja, det

står i 2. Kor.1,22 at Han: Gud vår Far har bundet

deg fast til Kristus, fordi du er fast til Hans Nåde.

Og da er du blitt en Kristen! Det handler rett og

slett om at vi tar vår Tilflukt til Jesus, det er de Han

kjennes ved, står det i Profeten Nahum 1,7.

Dette er mitt personlige vitnesbyrd:

Når livet her er tilbakelagt og vi står for Gud, da er

det bare en ting som teller; Kjennes Han ved meg?

Ikke hva du vet og kan, men dette ene: Kjennes

Han ved meg? Ja, det stod her at der er noen Han

vil kjennes ved, og det er deg som her i tiden, når

du lever, har tatt din tilflukt til Jesus Kristus?

Dette er mer en teoretisk kjennskap, eller høg IQ.

Det er noe du rett og slett MÅTTE! Fordi Gud var

først, Han kalte på deg til samfunn med Jesus (1.

Kor 1,9) ved sin hellige Ånd og ved sitt Ord, og

da var du plutselig inne i Hans lys og ble avslørt.

Du MÅTTE til Jesus med din synd og ditt liv. Du

måtte få Nåde! Da er du kjent i Himmelen. Jesus

kjenner alle som han har fått gi, og får gi, av sin

Nåde!

Da er det stort å få være en kristen og leve i Ordet

fra Salme 34,23 -ingen av dem som tar sin tilflukt

til Ham dømmes skyldig.

Er du Glad i Jesus? Det blir du da, når Han får

gjort deg til en Kristen!

Trygg Havn - nr. 06 - 2012 5


Landsmøte

Velkommen til Landsmøtet i Stavanger

Av Håkon C. Hartvedt

Landsmøtet er en begivenhet. Lenge var disse holdt hvert 3. år. De siste årene hvert

annet. Sist var vi i Fredrikstad. I år er det duket for Stavanger.

Som vi allerede har nevnt i mange forskjellige sammenhenger

skal samlingen finne sted på Solborg

folkehøgskole.

Det hele starter torsdag 28. juni kl. 16.00 med

registrering, romfordeling og slike praktiske

ting. Første møte blir kl. 19.30 om kvelden. Her

vil representanter fra folkehøgskolen og trolig

også kommunen delta. Det blir andakt ved

Landsstyreformannen og sang av lokale krefter.

Til de andre samlingene på Landsmøtet vil en ellers

bruke egne sang- og musikk-krefter, og Indre

Sjø har svært mye å by på i så måte.

Kleppa hovedtaler

Hovedtaler under Landsmøtet blir Johannes

Kleppa. Han deltok også under Arbeidermøtet i

januar. Da som foredragsholder. Denne gangen

vil vi tro at det står bibeltimer og festtale på hans

talemeny.

Medan båten låg som fiskarheim, fekk vi også prate

med folk som kom om bord og kjøpte seg kaffi

og riskrem eller vaflar. To kveldar fekk vi besøk av

ungdommar på staden. Vi fekk peike på Jesus for

dei også, og eine kvelden tok vi like godt ei songstund.

Vi trur dei kosa seg. Det gjorde i alle fall vi.

Den niande dagen måtte vi ta farvel med besetninga

ombord og sette oss i maksi-taxi til Stamsund

for hurtigruteturen heim. Det var ikkje noko kjekt,

for vi lærte å sette stor pris på den enkelte og følte

vi hadde godt fellesskap med dei.

6 Trygg Havn - nr. 06 - 2012

Inntrykket vi sit igjen med er Guds uendelige nåde

mot oss og Jesu død for våre synder. I tillegg så

må vi kristne på kvar vår plass, om det er i nord

eller syd, samlast så elden får brenne i våre hjarto.

Vi må ikkje bli trøytte og gi opp. «Han som begynte

ei god gjerning, han vil også fullføre den». «Så

er vi da sendebod i Kristi sted», både besetninga

på Elieser, vi turistane og alle andre i misjonen, ja,

faktisk alle som trur er «Kristi brev til verda».

Vi vil takke for eit strålande opphald der alle gjorde

sitt til at vi skulle trivast. Og det gjorde vi. God

mat og fin service på alle måtar, så godt det let seg

gjere på ein så liten båt. Vi er einige om at det var

ei festreise.

Vi vil anbefale alle som har anledning, Elieservenar

eller andre, å ta ein kortare eller lengre tur med

båten. Du vil ikkje angre. Gud velsigne dykk alle.

Program for Landsmøtet 2012

DISM sitt landsmøte for 2012 finner sted i på Solborg Folkehøgskole i Stavanger

28. juni–1. juli 2012

Program:

Torsdag 28. juni

kl. 16.00 – Ankomst registrering

« 18.00 – Kveldsmat

« 20.00 – Åpningsmøte med hilsener

fra formann, daglig leder, lokale representanter

Fredag 29. juni

Kl. 08.00 – Frokost

« 09.15 – Bibelsamling

« 10.30 – Forhandlingsmøte

« 13.00 – Middag

« 14.30 – Kaffi

« 15.00 – Forhandlingsmøte fortsetter

« 18.00 – Kveldsmat

« 19.30 – Misjonsmøte

Lørdag 30. juni

Kl. 08.00 – Frokost

« 09.15 – Bibelsamling

« 10.30 – Forhandlingsmøte

« 13.00 – Middag/kaffi

« 15.00 – Utflukt bl.a. til Utstein Kloster

« 17.30 – Kveldsmat

« 19.00 – Misjonsfest.

Søndag 01. juli

kl. 09.00 – Frokost

« 11.00 – Møter og gudstjenester

i kirker/bedehus

« 13.00 – Middag m/avslutning

Trygg Havn - nr. 06 - 2012 7


Landsmøte

– Fantastisk imøtekommenhet

Av Håkon C. Hartvedt

– Sted etter sted er jeg blitt møtt på en utrolig varm og god måte. I tillegg har jeg mottatt

drøssevis av oppmuntrende telefoner, sier Ingolf Solsvik til Trygg Havn.

Solsvik er for tiden både fungerende daglig leder

og landsstyrerepresentant. Han er også formannskandidat

til Landsstyret under Landsmøtet i

Stavanger. Uttalelsen ovenfor referer seg til reaksjonene

han har fått, etter at han på kort varsel

steppet inn som fungerende daglig leder i Roald

Øvrebø sitt sykefravær.

8 Trygg Havn - nr. 06 - 2012

Ingolf Solsvik er tilsatt med 15 timer i uken og synes

det er velsignet å på denne måten få misjonsperspektivet

i hverdagen. Gløden fra eldre misjons-

venner er smittende. – Jeg var litt i stuss som jeg

skulle gå inn i denne oppgaven. Jeg var også litt

blant dem som lurte på om tiden var gått fra Indre

Sjø. Engasjementet jeg har opplevd innenfra, forteller

imidlertid noe helt annet.

– Det er en utrolig situasjon for meg å sitte sentralt

i en slik organisasjon som DISM er og oppleve en

skog av støtte rundt en - fra folk som opplever at

misjon er noe kjært som de vil støtte og yte hjelp

til. Ikke minst opplevde jeg dette rundt motor-havariet

til Elieser, sier Ingolf.

– Det er selvfølgelig en del som stiller spørsmål

rundt det som skjer i misjonen, men når vi forklarer

hvordan situasjonen er på en fornuftig måte,

virker de fornøyd, fortsetter Solsvik som videre

gleder seg over at folk stadig får åndelig hjelp gjennom

Indre Sjø sin tjeneste.

– Folk er søkende, og vi opplever fremdeles at

folk ber om forbønn og overgir seg til Gud. Det er

svært oppmuntrende i vårt sekulariserte samfunn.

Spesielt gledelig er det at dette skjer i Troms der vi

prøver å få styrket arbeidet vårt.

God likviditet

Etter at en mange år har slitt med likviditeten er

situasjonen i Indre Sjø nå god. Vi har fått 880 000

kroner i velferdsmidler fra Staten. I fjor signaliserte

vi en testamentarisk gave på rundt 1 million

som ble utbetalt i vinter. Nå har vi fått tilsagn om

en til. En testamentarisk gave på 504 000 fra en

dame i Sveio. I tillegg kommer gavene fra misjonsvennene.

Oppløftende er det også at det går nedover med

gjelden som snart er på under 11 millioner kroner.

Likevel er det viktig at gavene fortsetter å strømme

inn. Det er fremdeles tvingende nødvendig å holde

fokus på økonomien. Situasjonen er ikke bedre

enn at den krever stor nøkternhet.

– Hva ser du på som de største utfordringene for

Indre Sjø per i dag?

– De største utfordringene for misjonen er fremdeles

å ha ressurser til å drive Elieser og fiskarheimene

i Stamsund, Røst og Vandsøyvågen. (Oslo

sjømannskirke er selvfinansierende). Samtidig må

vi håpe på økonomi til å sende ut flere forkynnere.

Evangeliet til kystbefolkningen er fremdeles vårt

hovedsatsingsmål., sier Ingolf Solsvik, til slutt.

Trygg Havn - nr. 06 - 2012 9


Landsmøte

Kandidater til Landsstyret

I tillegg til formannskandidat Ingolf Solsvik som vi har intervjuet på

de foregående sidene, presenterer vi den andre kandidatene til Landsstyret her.

Finnmark – Troms- Svolvær-Salten og Helgaland

Anton Rist, Laukvik (61) Snekker

Rist har vokst opp med Indre Sjø i det foreldrene

var aktiv i misjonen. Han kjenner derfor organisasjonen

«noenlunde bra», som han sier. På spørsmål

om hvilke tanker han har om Indre Sjø sier han at

han synes det er vanskelig å svare på.

– Det ser ut til at alle organisasjonene har tilbakegang,

og hovedutfordringen blir å stoppe denne

tilbakegangen.

Namdal – Trøndelag – Nordmøre og Romsdal

Jon Kristian Lomundal, Åfjord (40) Revisor.

Lomundal har vært kretsformann i Trøndelag

krets i rundt 5 år. Det første kjennskap til Indre Sjø

fikk han da han i studietiden hadde deltidsstilling

som regnskap på kretskontoret.

– Utfordringen for DISM er å rekruttere nye til

arbeidet og prøve å blåse nytt liv i foreningsarbeidet.

Det er viktig å få sendt ut forkynnere, både fritidsforkynnere

og ansatte, sier Lomundal.

Karsten Gjerde, Tomrefjorden (52) Ingeniør

Har vært med i organisasjonen siden Gunnar

Ødegårdsstuen var kretssekretær i Romsdal

krets. Har tidligere vært en og en halv periode i

Landsstyret. Kretsstyreformann de siste årene.

Han sier:

– Det er viktig å få opp igjen arbeidet rundt omkring

i foreningslandskapet. Utfordringen er å få

sendt ut flere forkynnere.

10 Trygg Havn - nr. 06 - 2012

Bjørgvin (tidl. Bergen + Sogn og Fjordane)

Endre Stople Austerheim, Skjold. (63) Bonde

Har vært med noen perioder i kretsstyret

i Karmsund.

– Jeg føler at Indre Sjø er en nødvendig del av

aktiviteten i Kristen-Norge. Selv er jeg tiltrukket av

måten organisasjonen forkynner Guds Ord på – og

at en prioriterer små plasser. Utfordringen er å få

fart i ungdomsarbeidet, mener Austerheim.

Stavanger – Kristiansand – Vestfold – Oslo – Østfold

Elin Magnussen, Flekkerøya. (62) Skribent/Hjemmeværende

Sitter i det nåværende Landsstyret. Har vokst opp

med Indre Sjø og kvinneforeningsarbeid.

– Elieser og Fiskarheimene har alltid stått mitt

hjerte nær. Ikke minst at Betelskipet besøker små

plasser. Det er mange meninger om det ene og det

andre i Indre Sjø, så utfordringen er at vi kan styre

i samme retning.

Johan Hegle, Kverneland. (66) Autorisert tanntekniker

Har vært med noen år i Trøndelag og 7–8 år

i Stavanger krets. Er nå kretsstyreformann der.

– Jeg håper på at vi kan utnytte Elieser 6 enda

bedre ved at det også legges opp til evangeliser’ende

aktivitet utenfor båten på de stedene den besøker.

Men jeg opplever at det er noe som er på rett vei nå.

Så brenner jeg for å få til et mer omfattende arbeid

i Nord-Norge og for at vi våger å satse mer på ungdomsarbeidet.

Trygg Havn - nr. 06 - 2012 11


Reportasjer Reportasjer

Romsdalskameratene. Foto: Andrè Sætre

Optimisme og pågangsmot i misjonsarbeidet

Av misjonssekretær Andre Sætre

Laurdag 28 april vart det halde kretsårsmøte I Møre og Romsdal krets på Vestheim

leirsted, Vestnes.

Dagen byrja med eit forrykande uvêr, med kuling

og tunge snøbyer. Det var mange av misjonsfolket

som kvidde seg for å ta ut i uvêret, så det vart vel

litt mindre deltaking enn normalt. Dei som kom frå

Sunnmøre møtte Ørskogfjellet med snødekt veg, og

ettersom dei fleste hadde lagt om til sommardekk,

vart det problem.

Men dei som kom fram fekk være med på eit

årsmøte som var prega av optimisme og pågangsmot

i misjonsarbeidet.

Dagfinn Sandal som var landsstyret sin utsending,

heldt også ein solid bibeltime med utgangpunkt

i teksten i 1.Kor.1,18. «For ordet om krossen

er vel dårskap for dei som går fortapt, men for oss

som vert frelste er det ei Guds kraft».

12 Trygg Havn - nr. 06 - 2012

Dagfinn understreka kor viktig det er at vi held

fram Ordet om korset i forkynninga. Det er viktig

at mennesket får sjå seg som ein syndar som treng

Jesus som sin forløysar og frelsar, akkurat slik Guds

Ord talar til oss om dette. Forkynninga i dag er

prega av ein lettvint utlegging, der synda blir bagatellisert

eller «normalisert», slik at menneska ikkje

får openbart behovet for ein frelsar. Det er åndeleg

«søvn» i mange kristne forsamlingar, der ein meir

sosial bodskap blir halde fram. Måtte Guds Ord og

Guds Ånd få lov til å sleppe til i forkynninga slik at

menneske kan verte frelst og vunne for Himmelen.

– Dagfinn gledde oss også med fine songar.

Forhandlingsmøtet

Forhandlingsmøtet tok til etter bibeltimen, og det

var som vanleg opplesing av årsmeldingar og rekn-

eskap.

Årsmeldinga for kretsen syner stor aktivitet med

møter og andre samlingar. Kretsen er heldig som

har ein del fritidsforkynnarar i tillegg til sekretær,

og forkynnar Ragnar Hansen i halv stilling.

Foreiningane er aktive og samlar inn bra med

midlar til misjonen. Det kjem også inn mykje ved

kollekter i møter. Men det er eit faktum at mange av

foreiningsmedlemane er komne høgt opp i alder, og

at ein absolutt hadde trengt til rekruttering av yngre

krefter.

Kretsrekneskapen syner likevel fint overskot,

som vi sender til hovudkassa. Vi ser også at betydeleg

med midlar blir sendt direkte til hovudkassa i

Bergen frå kretsen vår, både til «Elieser 6», «vårt behov»,

og andre sesonginnsamlingar. Siste året hadde

kretsen ekstra mykje møte om bord i «Elieser 6»

ved Mjølstadneset i samband med motorhavariet.

Barne- og ungdomsarbeid

Det som også er positivt i Møre og Romsdal krets

er barne- og ungdomsarbeidet på Sørheim leirstad

Averøy. Det er eit omfattande misjonsarbeid

for born og unge med leirarrangement både sommar,

haust, jul, vinter og vår. Vi er glade for at vi

har mange frivillige på Averøy som tek del i dette

arbeidet.

No er vi så heldige at vi har fått ein styrar for leirstaden

i 20% stilling. Så vi reknar med endå meir

utleige og inntekter til staden.

Fantastisk julemesse

Det kom også fram i årsmeldinga at Julemessa var

den beste økonomisk hittil. Så misjonsfolket er flinke

å støtte misjonen både med å gje inn gevinstar,

å ta lodd og kjøpe messevarer. Inntektene er svært

kjærkomne for kretsen og misjonsarbeidet.

Dagfinn Sandal song fint og varmt til forsamlinga. Foto: André Sætre

Val

Det vart attval på dei fire som stod på val:

Karsten Gjerde, Tomrefjord – Karin Smenes,

Averøy – Gunnar Martinsen, Eidsdal og Astrid

Grøvan Vikhagen, Solemdal.

Frå før i styret sit:

Ole Johan Schølberg, Vågstranda - Arvid Wisth,

Hareid og Anne Lise Aas, Syltosen.

Varafolk:

Odd Ivar Nedrelid, Hjørungavåg og Gunvald

Kvalsvik, Nerlandsøy.

Etter forslag frå i fjor, vart det også vedteke at styret

kan bestå av 5–7 medlemer ved seinare val.

Så vart det servering av god svinesteik, kaffi og

kaker før forhandlingsmøtet fortsette.

God samtale

Det vart ei god stund med samtale om misjonsarbeidet

både i kretsen og på landsplan. Dagfinn

Trygg Havn - nr. 06 - 2012 13


Reportasjer Reportasjer

Sandal tala til oss på misjonsfesten òg. No med

utgangspunkt i Joh.6,8 -15, om brødunderet. Jesus

gjer så mange under at ikkje heile verda kunne

røme alle bøkene om alt skulle nedskrivast. Men

Bibelen fortel oss berre nokre av undera.

Den verste stormen er Guds vreide over eit menneske,

men Jesus stiller den stormen med sitt offer.

Den mat og drikke Jesus hadde og har, gir evig liv.

Det er Hans Ord! Når Guds Ord har fått syne meg

inn i syndens avgrunn, vil eg ha Jesus til Herre. Han

vil føre meg heilt inn i sitt himmelske rike. Vi må

ikkje forlate den første kjærleiken til Jesus! Den som

ser Jesus som sin forsonar og ven, treng Jesu blod,

hans reinsing kvar dag.

Både Dagfinn Sandal og Romsdalskameratene

song gode evangeliske songar til ei lydhør forsamling.

Sunnmørsguttene skulle også delta, men melde

avbod på grunn av det dårlege vêret den dagen.

Det var om lag 50 personar som hadde møtt

fram til misjonsfesten, og dei fekk også servert

ein god kveldsmat.

Vi takkar Arnfinn Stige for god mat og for godt

opplegg på Vestheim leirsted. Takk til misjonsfolket

som kom og gjorde Årsmøtet til ei gledens helg.

,, Den verste stormen er Guds vreide over eit menneske, men Jesus stiller den stormen med sitt offer.

Einar Vederhus og Kjartan Nygård i gang med teljinga under valet.

14 Trygg Havn - nr. 06 - 2012

Årsmøtehelg i Bjørgvin krets 5.-6. mai 2012

Av Håkon C. Hartvedt

Med et lett snødrev som innramming var misjonsvennene i Bjørgvin samlet til årsmøtehelg

5.–6. mai på Alværa misjonssenter ved Lavik i Sogn.

De fleste som kom til årsmøtet var tilreisende

fra Bergensområdet, men også noen fra Sogn

og Sunnfjord møtte fram. Helgen begynte med

en bibeltime ved Dagfinn Sandal og temaet var:

Forkynner vi evangeliet? Dette bibelforedraget har

han båret fram tidligere for misjonens arbeidere,

men det var nå tilpasset den tilstedeværende forsamlingen.

Og med forkynnelsen i sentrum var

også misjonenes hovedsak – evangeliet – løftet

fram for de frammøtte.

Så var det tid for selve årsmøtet. Det var mye

positivt å melde fra virkeåret 2011 i Bjørgvin. Både

møtevirksomhet og en økonomi i pluss (med bl.a.

et positivt resultat på kr. 830 204) ble framhevet

i årsmeldingen. Men i samtalen ellers ble også den

viktige innsatsen blant kretsens fotfolk til gode

for Røst, for Elieser 6 og det viktige arbeidet ellers

i foreninger, blant møtekontakter og i stille forbønn

satt ord på. Årsmøtevalget gav dette resultatet:

Nye faste styremedlemmer (for to år) ble: Sigrunn

Dagfinn Sandal var hovedtaler.

Heggernes og Jarle Dale. Nye varamedlemmer fra

Hordaland (valgt for et år) ble: Jan Hevrøy (1.vara),

Arne Edvard Meling (2. vara) og Gudny Skorpen

(3. vara). Fra Sogn og Fjordane ble Gjert Iversen (1.

vara) og Ruth Skår (2. vara) valgt. Det var i alt 31

stemmeberettige på selve årsmøtet.

Misjonsfesten på lørdagskvelden ble ledet av

Harry Wiig Andersen og det var rom for mye sang

og musikk. Det var sangbidrag fra Fiskarheimens

musikkor med Einar Karlsen på pianoet, Gjert

Iversen, Dagfinn Sandal, samt fra Arne og Arild

Hagen. Andakten var ved Truls Nygaard. Ellers gav

Solfrid Nikolaisen ferske glimt fra Røst til de ca. 40

fremmøtte på festen.

På søndagens formiddagsmøte forkynte Dagfinn

Sandal over dagens tema – Såkornet i Guds rike.

Med ransakende forkynnelse, oppbyggelig sang,

mye godt felleskap og nok tid til samtale på et ellers

velegnet sted ble omkvedet etter helgen at dette var

en god årsmøtehelg.

Fiskarheimen musikkor.

Trygg Havn - nr. 06 - 2012 15


Asbjørn Kvalbein

Fritt ord

har gjennom mange år gjort seg bemerket i norsk kristenliv, innen

forkynnelse, som skribent, som blogger og, ikke minst, som radiomann.

Han har også vært forlagssjef i Lunde Forlag i en periode.

For tiden er han prosjektleder i Norea Mediemisjon, forkynner i

Norsk Luthersk Misjonssamband og daglig leder Norea Radio Oslo.

Han er også kalt web-pastoren.

Asbjørn har e-post: akv@norea.no Se også: www.webpastoren.no

Et Guds under i New York

Av Asbjørn Kvalbein

Leserne av Trygg Havn vil nok være interessert

i forlis og berging til havs, gjerne i norsk kystfarvann.

Men kan de ha interesse av en flystyrt i en

stor elv, i Amerika, der alle ble berget?

Jeg tar sjansen og forteller om noe dere kanskje

har lest om før. Det ble i alle fall en verdenssensasjon.

Jeg presenterer det her som et moderne Guds

under.

Det hendte 15. januar 2009, halv fire om ettermiddagen.

Et stort passasjerfly av typen Airbus

A320 tar av fra LaGuardia-flyplassen i New York.

Flyet klatrer med nesen oppover i en vinkel på omtrent

30 grader. Det flyr fort – ennå ikke med full

speed, men kanskje fire ganger så fort som bilen din

ville klare å kjøre om den brøt alle fartsgrenser.

Da skjer noe høyst uvanlig. Noen canadagjess

er i lufta. De flyr ikke tett som en bisverm. De flyr

horisontalt og i v-formasjon. Hvor store er sjansene

for at de kolliderer med flyet som er på rask vei opp

mot himmelen? Det handler om millisekunder. Og

ulykken er «fullkommen». Etter tre minutter i luften

blir begge de to motorene slått ut av hver sin knuste

gås. Statistisk sett er det svært små sjanser for at noe

slikt kan hende. Begge motorene samtidig! Hvis

16 Trygg Havn - nr. 06 - 2012

Gud har oppsyn med til og med hver eneste spurv,

så måtte han vite om det som hender her.

Brått må flyet senke nesen, for motorkraften har

sviktet. Som et glidefly er det nødt til å finne et sted

for nødlanding. Flyvelederne på LaGuardia Airport

anbefaler å vende tilbake til flyplassen, og de omdirigerer

all annen flytrafikk. Men kapteinen skjønner

fort at de har ikke kraft og høyde til å nå tilbake.

Han ser foran seg Hudson River, et ikke altfor bredt

elveløp mellom Manhattan og Brooklyn. Mange

broer fører over denne travle vannveien. Er det mulig

å lande? Avgjørelser som gjelder liv og død må

tas i løpet av få sekunder. Tre minutter etter kollisjonen

med gjessene vil de ikke lenger være i luften.

Flyvertinnene fortalte etterpå at det ble stille som

i et bibliotek da motorene sviktet. Glideflyet veide

77 tonn med full last av mennesker og flybensin.

Kaptein Sullenberger (57 år) bestemmer seg for

å satse på Hudson River. Alle andre landingssteder

ville ha forvandlet flyet til en kjempemessig brannbombe.

Han svinger unna George Washington-broen

og passerer den med 300 meter klaring. Deretter

fører han flyet til en perfekt buklanding på van-

net. Heldigvis er elva isfri. Hadde nesen kommet

for høyt eller for lavt, eller en av vingene nådd vannet

før flykroppen, kunne det ført til at flyet stupte

kråke, snurret rundt og ble brutt i stykker.

Men det blir en mirakuløs landing! Flyet når

vannet med en fart på 240 kilometer i timen. Flyet

er like helt, i hvert fall på oversiden, de fastspente

150 passasjerene og mannskapet på fem er like hele.

Flyvertinnene gir en ordre: Ikke åpne dørene bakerst!

Da ville vannet ha strømmet inn i flyet altfor

fort. Nødutgangene over vingene og dørene foran

har kapasitet nok.

Flyet flyter lenge nok til at alle passasjerene kommer

trygt ut. Noen står på vingene. Vannet når dem

opp på leggen. Andre har kommet seg opp på en

sklie som fungerer som redningsflåte. Ferger og

andre båter er på pletten nesten umiddelbart. Ute

er det sju minusgrader i luften og to varmegrader

i vannet.

Kapteinen går opp og ned midtgangen i flyet for

å sjekke at alle har kommet seg ut. Han sjekker enda

en gang. Så forlater også han flyet. Senere synker

den store maskinen, men blir hevet to dager senere.

Hvis Gud kan styre gjess, kan han også styre en

flykapteins hender. Gud visste alt da han førte flyet

trygt ned. Hvorfor gjorde han dette? Den amerikanske

forkynneren John Piper tenker videre på

dette og skriver: Hvis Gud mente at alle om bord

skulle leve videre – hvorfor gjorde han dette spektakulære

underet etter den nifse fuglekollisjonen?

Hvorfor kunne ikke flyturen gå som planlagt?

Fritt ord

Gud vil nok av og til vise eksempler på sin makt

og nåde. Gud kan plukke ned et fly fra himmelen

når og hvor han vil. Han lar utfallet bli slik han ser

best. Alle skal vi dø, og tid og sted vet ingen. Men

hvorfor blir alle berget i noen tilfeller, og hvorfor

stryker alle med i andre tilfeller?

Vi vet ikke. Men forkynneren ser de store sammenhengene.

Når vi lever utenom samfunnet med

Jesus, fortjener vi alle en streng dom på grunn av

våre synder, skriver Piper. Men Gud er langmodig.

Han er sen til vrede, som det står skrevet. Flystyrten

på Hudson River må sees som et tegn på Guds

makt, både til å dømme og frelse. Hendelsen representerer

et kall fra Gud til passasjerene, familiene

deres og alle som hører historien, til å vende om og

vende seg til Guds Sønn, Jesus Kristus, og få tilgivelse

for alle synder, skriver John Piper.

Ja, jeg tror vi kan se det slik. Ulykker rammer

ikke noen spesielt fordi de er større syndere enn andre.

Noen velsignes av englevakt, ikke fordi de fortjener

det. Det handler både om ondskap i verden,

om Guds mektige hender og hans usporlige veier.

Hans tanker er høyere enn våre tanker.

Kong David skrev, og det kan være en passend

konklusjon på denne historien: «Herre, min Gud!

Mange er de under du har gjort, og mange er dine

tanker for oss! Ingen kan lignes med deg. Vil jeg

kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn at

de kan telles.» (Salme 40,6)

Har du tilgang til internett, kan du slå opp på

Google Hudson river landing og se alt i tekst og

bilder.

Trygg Havn - nr. 06 - 2012 17


Reportasjer

Velsignet Elieserbesøk

Av Håkon C. Hartvedt

Det ligger stor velsignelse igjen etter Elieserbesøkene på Finnsnes og Skjervøy. Det sier

kontaktmann Ragnar Pedersen til Trygg Havn.Program:

Selv fikk han bare med seg et møte på Finnsnes,

men han er vel kjent med det som skjedde på

Skjervøy også. – På Skjervøy var arbeidet nesten

i ferd med å dø ut. Noen få ildsjeler på over 90

holdt arbeidet gående, men nå har arbeidet der

ute fått en ny giv, stråler Pedersen, som forteller

at det var 44 personer til stede da han var om bord

i Finnsnes.

Pedersen forteller videre at han har vært med i

Indre Sjø-arbeidet fra han ble frelst like før han

fylte 14. – Jeg føler meg nesten som en museumsgjenstand;

jeg husker både Ivar Gamman, Sverre

Stura, Odd Zackariassen, Einar Hansen og Axel

Remme som landsungdomssekretær i fra Havly

18 Trygg Havn - nr. 06 - 2012

Skjervøy, sier Pedersen og forteller at Oddbjørn

Pedersen har oppfordret ham til å prøve å få til et

Elieserlag. Det har han ikke fått til enda. – Men jeg

vil prøve igjen, sier han.

Ragnar Pedersen er svært takknemlig for oppmuntrende

hilsener fra begge Elieser-mannskapene.

– Jeg synes ikke jeg får gjort noe, men jeg er glad

for å få være med. Skal prøve med et stevne, sier

Ragnar Pedersen, til slutt.

Reportasjer

Trygg Havn - nr. 06 - 2012 19


Reportasjer Reportasjer

Velsigna av CD-ar og Elieserbesøk

Av Evy Kvalsvik

I skrivande stund ligg eg, slik eg ofte gjer. Ikkje fordi eg har lyst, men fordi eg må. Kvar

time av dagen må eg ta omsyn til intense ryggsmerter, det er som om dei styrer livet mitt.

Eg kan mest ikkje hugse korleis det er å vere bra. Dagane har vorte til månader, som

igjen har blitt til år.

Alt som er mulig å gjere har vorte prøvd, trening,

fysioterapi, rehabiliteringsopphald etc. Etter ein

ryggoperasjon for to og eit halvt år sidan hadde

eg håp om betring. Eg såg fram til lettare dagar.

Ny opptrening, ny runde med fysioterapi, alt vart

gjort for å bli frisk. I staden vart eg gradvis verre.

20 Trygg Havn - nr. 06 - 2012

Motløyse, mangel på energi og vakenetter vart

ein del av kvardagen. I tillegg har borna mine utfordringar,

noko som krev mykje ekstra omsorg.

Familien var, og er til stor støtte. Har fått stor hjelp,

også frå vener. Likevel strakk ikkje kreftene til.

Ein dag i fjor haust var eg ekstra sliten. Likevel

måtte eg ut for å handle litt. Den minste ting var eit

ork. Tilfeldigvis møtte eg på ein kjenning utanfor

butikken. Han er alltid så hyggelig å snakke med.

Sannsynligvis såg han at eg hadde vondt og spurte

kor det gjekk med meg. Omtanken varma.

Plutseleg for han bort i bilen sin, kom tilbake og

sa: «Eg vart minna på deg, du skal få ein CD av

meg». Det var uvant å få ei slik gåve, eg vart glad

og takka. Eg kunne ikkje la vere å spørje kvifor akkurat

eg skulle ha den. «Det er fordi Gud vil at du

skal lytte til denne musikken». «Eg kjem akkurat

frå betelskipet «Elieser» og der vann eg den. Du

må ta deg ein tur dit. Det er så spesielt godt å vere

der, og mannskapet er så hyggjelege».

Så sa han kva tid det neste møtet skulle vere.

På heimveg sette eg på CD`en, og ganske umiddelbart

merka eg at songen gjorde noko med meg.

Eg vart fylt av ro. Den var så god å lytte til. Den

første eg høyrde var «Bare stol på Gud». Eg la spesielt

merke til teksten, det var som om dei orda var

til meg. Det føltes som om det var meininga at eg

skulle høyre det – den dagen alt føltes ekstra tungt.

Resten av dagen gjekk eg å tenkte på denne hendinga.

Eg har alltid vore Guds barn, og har bedt

kvar dag. Uansett prøvelsar har ingen kunne tatt

ifrå meg trua, men eg følte på eit vis at Gud hadde

«gløymt meg». Den dagen fekk eg bekrefta at det

ikkje var tilfelle. Han viste at han er til. Eg vart fylt

med nytt håp, og bestemte meg for å møte opp på

«Elieser» så snart neste møte skulle vere.

Så vart det slik at eg hadde tatt feil av tidspunktet.

Eg hadde tenkt å snu då ein av mannskapet inviterte

meg ombord. Eg vart så godt motteken at eg

vart heilt overvelda. Eg fekk kaffi og vaflar. Dei

viste interesse, og sa at eg var velkomen likevel.

Dei såg at eg streva med å sitje, det er noko av det

vanskeligaste vedrørande ryggen.

«Vil du at vi skal be for deg?» Eg kunne ikkje anna

enn å takke ja. Eg følte sterkt at Jesus var mitt

i blant oss. Mannskapet heldt hendene sine på

meg, og saman ba dei kvar og ein. Om at eg skulle

bli frisk igjen. Fylt av takksemd tok eg farvel.

Seinare fekk eg anledning til å delta på eit av møta

deira. Da fekk eg høyre igjen songen, «Bare stol på

Gud». Eg kjende igjen stemma, det var Tone som

song så fint.

For meg vart denne opplevinga eit vendepunkt.

Eg fekk nytt pågangsmot. Trass i at smertene auka

på.

Nokre månader seinare var eg til lege i Ålesund.

Reisa dit tok på. Eg var så sliten. Det var vondt å

gå, men ingen plass der eg kunne kvile medan eg

venta på hurtigbåten heim. På vegen dit oppdaga

eg at «Elieser» låg til kai like ved Det var som ei

openberring. Eg visste ikkje at den skulle vere

der på det tidspunktet. Tilfeldigvis var det same

mannskapet om bord som hausten før. Gjett om

eg vart godt motteken?

Her fekk eg liggje på sofaen, kaffi og vaflar kom

fort på bordet. Tone kom med nysteikte fiskekaker.

Ute regna det, eg var både kald og trøytt. Der låg

eg med pledd, det var varmt og godt ombord.

Eg kjende kor takknemlig eg var. Takk Jesus. Dette

kom frå deg. Den gode samtalen frå sist og omsorga

dei synte meg, var heilt unik. Dei hjelpte med bort

til hurtigbåten. På heimveg fekk eg også med ein

CD, som eg lytta til i bilen. Teksten gjekk meg rett til

hjartet. Den var så vakker. Sidan då har eg høyrt på

den gong på gong, utan nokon gong å bli lei av den.

Folk som tvilar har spurd: «Korleis kan du tru på

Gud når det har vore slik motgang?» Svaret er enkelt.

Eg har fått så mange bønnesvar i det siste. Guds

nærver har kome til meg mange gonger, spesielt når

eg har lytta til songane eg fekk ombord på «Elieser».

Når ein ikkje klarer å gjere det ein ynskjer, er det lett

å bli rastlaus. Eg sa det til ei dame forleden. Da sa

ho noko klokt: «Du kan vere stille for Herren». Be

for andre. Bruke tida til å lytte, bli betre kjend med

tankane dine». Det var til ettertanke. Dersom vi er

oppteken med alt mulig, er det vanskelig å «høyre»

når Gud taler til oss.

Trygg Havn - nr. 06 - 2012 21


Reportasjer Reportasjer

Motgong kan også minne oss om å setje pris på

ting, på ein heilt annan måte enn når alt «går på

skinner». Personlig har eg tenkt meir på det enn

nokon gong før. Det å ha fokus på alt som er

positivt, er av stor verdi. Legg merke til skapar-

verket, sola som skin, blomen på marka, fuglane som

kvitra. Det er så vakkert.

Om to dagar skal eg opererast på nytt. Måtte det gi

resultat, men uansett korleis det går, veit eg at Gud

hjelper oss og gir styrke. Kvar dag.

I bagasjen skal CD`ane frå betelskipet vere med.

Skjærgårdsstevne

i Bjørgvin krets

Sted: Fjell-ly på Sotra

Tid: 2.-5. august 2012

Hovedtalere:

Paul Mattis Nørstebø, sangevangelist i

DISM

Øystein Rønhovde, faglig leder av sjelesorgsenteret

på Haraldsplass

Priser:

For full kost og losji alle fire dager.

Ved påmelding før 30.06.12, kr. 2700,-

Ved påmelding etter 01.07.12, kr. 2900,-

Tillegg for enkeltrom kr 400,-

Påmelding:

Bjørgvin krets av DISM

Tlf: 55 34 93 12

E-post: dismbergen@dism.no

22 Trygg Havn - nr. 06 - 2012

Eg er svært takknemlig for at «Elieser» går langs

kysten. Skipet betyr så mykje for mange.

Velsigna vere dei, og du som las dette.

Beste helsing Evy Kvalsvik

DISM Karmsund krets

Kretsårsmøte Betania bedehus

Langåker 02. Juni 2012

Taler: Knut Skårland

Sangere: Ruben og Beate Aanensen,

Sandhåland ungdomskor og Georg

Kallevåg

Program

11.00 Kaffi og mat v. ankomst

11.30 Åpningsmøte. Andakt v Knut

Skårland. Sang av Georg Kallevåg

12.30 Forhandlingsmøte.

Årsmelding. Valg

15.30 Middag

18.00 Misjonsfest. Tale v. Knut

Skårland. Sang av Ruben og Beate

Aanensen og Lovsangskoretfra

Sandhåland. Bevertning.

Misjonsoffer

Hjertelig velkommen til årets

storsamling i kretsen!

Vandsøya

Vandsøya 2012

Av Leif M. Skagemo

I dag skriver vi mandag 23. april, – nest siste driftsdag på fiskarheimen denne

sesongen. Onsdag morgen setter vi kursen for Tjønsøya der bilen står klar for heimtur.

Sesongen har vært preget av svært dårlig vær i den

tida det var mest fisk. Hele perioden før påske var

et nesten sammenhengende uvær med kuling- og

stomvarsel omtrent hver dag. De minste båtene

fikk mye landligge, og de som trosset været, hadde

slitsomme dager på havet. Likevel ble det tatt gode

fangster i blant. Etter påske har været vært strålende,

men så sent i sesongen går fangstene ned,

en del av båtene har fylt fiskekvoten, og det minker

med folk i været.

Rimelig fornøyde

Ved fiskemottaket har de naturlig nok veid inn

noe mindre fisk enn i fjor, men er ut fra forholdene

rimelig fornøyde. Det samme kan vi vel si

på fiskarheimen. Bedre værforhold og godt fiske

hadde trukket mer folk hit, men oppslutningen

om heimen fra dem som er her, varmer oss. Vi får

stadig høre hvor glade de er for å ha heimen å gå

til både for å kjøpe mat og for å ha det hyggelig

sammen med andre rundt en porsjon riskrem og

Trygg Havn - nr. 06 - 2012 23


Reportasjer Reportasjer

Hyggekveld

en kaffekopp. På hyggekveldene hver torsdag viser

de også dette ved å møte mannjevnt opp, og pengene

sitter løst under åresalget. Torsdag 12. april

ble sesongutlodningen trukket. Dette regnes av

mange som avslutningskvelden selv om vi fortsetter

etterpå, og ca. 40 var til stede. Noen av fiskerne

hadde også hentet familien utover. Det synes vi er

ekstra hyggelig.

Bakte egne brød

Kjøkkenet har forsynt mange med middag også

denne vinteren. Noen få kjøper nesten hver dag,

mens andre kjøper av og til. Dette gjør det vanskelig

å beregne hvor mye som må gjøres klart. Noen

ganger blir det nødvendig med raske løsninger for

at det skal bli nok til alle. Søndagene er det oftest

mer salg av middag enn ellers i uka. Det har også

hendt at folk på båttur har ringt for å bestille middag.

Dette hadde vi sikkert hatt mer av hvis været

hadde vært bedre i vinter. Ellers har vi også solgt

en god del brus, sjokolade, potetgull, tobakk og

24 Trygg Havn - nr. 06 - 2012

forskjellige matvarer. Veien til butikken er lang

her ute på øya, og de setter stor pris på at vi hjelper

dem med det de trenger når lageret om bord er

tomt. Spesielt må brødsalget nevnes. Et betydelig

antall brød er bakt og solgt i vinter, og nå når vi

holder på å avvikle for sesongen, er pågangen stor

fra dem som skal fortsette fisket litt til. De må sikre

seg brød så det holder noen dager framover. Vi tar

det som tegn på at de er fornøyde med brødet de

får, når de kommer hit for å kjøpe brød søndagskveldene

etter å ha vært heime i helga! Mange

er også glade for muligheten til dusj og klesvask.

Økonomi

Økonomisk er ikke status gjort opp så langt, men

mindre folk gir selvsagt mindre omsetning. Dette

er imidlertid oppveid av fine offergaver fra et par

av menighetene i området, mange gaver fra misjonsvenner

i form av penger og utlodningsgevinster,

og ikke minst en stor minnegave i forbindelse

med Johan Arnøys begravelse. Dette er vi svært

takknemlige for! Inger Søraunet har også hjulpet

oss mye økonomisk ved å skaffe oss fine gevinster

til sesongutlodningen fra velvillige forretninger

på Rørvik, og ved kjempestort salg av utlodningsnummer.

På det området slår hun alle!

Ordet har blitt sådd

Så håper og ber vi om at ordet som er sådd

ut også denne vinteren skal gi frukt i sin tid.

Åpningsandakten på hyggekveldene blir lyttet til.

Og selv om vi ikke får så mange direkte tilbakemeldinger

her, vet vi at Guds ord er skarpere enn

noe tveegget sverd og trenger igjennom, og at det

er Gud selv som skal sørge for veksten. Vær fortsatt

med i bønn om at dette må skje!

I sommer blir det litt vedlikeholdsarbeid her ute.

Fire vinduer skal skiftes på kafèen og kjøkkenet.

Nye er allerede bestilt. Litt maling må også til.

Dette er planlagt gjort i midten av august, og vi

håper på godt vær.

Vandsøya Kø ved kai

Skipper Tore Vågø

Takk

Til slutt en stor takk til Inger Skagemo, Hanna

Sørensen og Solfrid Høvik for innsatsen på kjøkkenet

denne vinteren. Takk også til Karstein

Myklebust for øyeblikkelig hjelp da drivhjulet på

klesvaskemaskina løsnet og servantavløpet på et

av rommene oppe gikk tett! Uten stor frivillig innsats

blir det ingen drift her ute. Vi håper og tror at

det skal lykkes å få til også for en ny sesong i 2013!

Vi skylder også som vanlig fiskebruket stor takk

for all nødvendig transport av varer, og når vi selv

har behov for å komme til og fra. Nevnes må også

den gode servicen vi får hos Coop Mega på Rørvik

når det gjelder å bringe varene vi trenger bort på

kaia til føringsbåten «Øyvind». Av og til kan tidsfristen

bli litt kort, men de finner alltid en løsning.

Stor takk til personalet der!

Varm hilsen til alle fra Leif M. Skagemo.

Trygg Havn - nr. 06 - 2012 25


Reportasjer Reportasjer

Oppussing av lugarer på Elieser

Av Tone Kallevåg

I sommer mens vi lå på Mjølstadneset, begynte

vi å fikse litt på lugarene. Harald Torsen, skipper

– ordnet oppe i skipperavdelingen. På lugaren

på styrbord side lagte han dobbelseng. Han rev

ned veggen inntil lugaren på babordside, og fikk

dermed en fin liten stue, skrivepult, hyller. En fin

toseter sofa ble kjøpt på bruktbutikk på Herøya.

Vi trålte alle bruktbutikkene som var der.

Arne ordnet først Reidun sin 4 mannslugar

nede. Han tok bort to køyer og lagte graderobe og

skrivepult – kjempefint. Så tok han min lugar oppe

på dekk. De to bakerste lugarene 208 og 206 ble

slått sammen til en. Veggen ble slått ut til 206, og

badet og køyene ble tatt ut. Døren ble blendet på

innsiden. Der lagte han garderobe, hyller og bord

av rester fra køysenger og hobbyplater. Dette gjorde

han også på lugaren nede.

Toseteren (kr. 200.-) og kommoden (kr. 100.-)

fant vi på bruktbutikk.

Nytt gulv med isolasjon måtte legges da det gamle

teppet lå rett på stålgulvet. Nye takplater og litt

tapet måtte også til i den nye avdelingen. 208 med

dobbel køy og bad er som før.

26 Trygg Havn - nr. 06 - 2012

Flott å kunne være på lugaren uten å legge seg

i køya. Trenger litt privatliv når en er så lenge om

bord.

Etter å ha lagt til predikantlugar nede på 4

mannslugaren framme, har Arne begynt på sin

egen. Da slår han sammen 209 og 207 på samme

måte som min.

Geir – matros på det andre skiftet har også slått

sammen to lugarer, men tverrskips – de to fremste.

Utgiftene på de lugarene som Arne har lagt, blir

betalt med cd-pengene vi tar inn. Arne har spilt

inn cd-er som folk kan få kjøpe som en frivillig

gave til Elieser. Vi har også kjøpt videoprojector,

lerret, miksepult og annet utstyr for disse pengene.

Vi har snart fått inn kr. 50.000.- på disse cd-ene,

og mange har vi delt ut til eavngelisering. Det var

hensikten med de i første omgang. Tenkte ikke at

vi skulle få så mye penger inn. men Gud velsigner,

og vi får være til velsignelse. Uten han kan vi intet

gjøre!

Kretsmøtet i Svolvær krets under en åpen himmel

Av Eiliv Pettersen, Referent.

Det var ikke mange som i begynnelsen av mai kom til kretsmøtet i Stamsund om vi teller

bare mennesker. Likevel var det som om noen usynlige, eller rettere, den usynlige var

til stede. Det var som om det var en åpen himmel over møtene og en kunne «se» den

usynlige der vi fikk malt Kristus korsfestet for våre øyne.

Paul Mattis Nørstebø var stevnets taler og førte forsamlingen

inn i «Nåden i Kristus» som ett av emnene

var. Vi fikk virkelig oppleve at HAN med nåden

og VI med skammen virkelig passet sammen,

slik salmeverset uttrykker det og som Paul Mattis

minte oss om. Det var som Den Hellige Ånd åpnet

himmelen for oss så vi kunne fryde oss og glede

oss til hvert møte. Det var som om den himmelske

hærskare kunne telles med i antall frammøtte. Og

det beste av alt var at Jesus kunne telles med. Det

var som om vi satt sammen med Ham ved nådens

bord både under møtene og under nattverdhandlingen

på søndag.

Gunnlaug Haugan, mangeårig formann for misjonsforeningen

i Stamsund, gikk bort bare noen

dager før kretsmøtet og ble behørig minnet.

De siste år har Sylvi Jakobsen ledet foreningen

i hennes sted.

I februar besøkte undertegnede med besetning og

passasjerer på «Elieser 6» sykestua der Gunnlaug

bodde det siste månedene av sitt liv. Det var stor

stas for henne. Betelskipet lå henne sterkt på hjerte.

Selv om helsa skrantet de to siste år, fulgte hun

levende med i «Trygg Havn» om det som skjedde

i misjonen. Vi lyser fred over hennes minne.

Betelskipet «Elieser 6» lå ved kai under stevnet.

Overnatting og bespisning foregikk om bord.

Møtene ble holdt på Havly. Å bo på båten er fint

i seg selv. En kommer da i nærkontakt med besetningen

på båten, noe som skaper kjennskap og

kjærlighet til de som arbeider om bord.

Siden Svolvær Krets ikke lenger har så mange

foreninger og det foreligger planer og tanker

i misjonsledelsen om å slå sammen noen av de

nordnorske kretsene til en region og velge et regionstyre,

besluttet årsmøtet at kretsstyret bare

skulle bestå av tre representanter samt en vara-

representant. Dette er foreløpig bare for ett år

mens en venter på hva misjonen bestemmer seg

for.

De tre som blir sittende er: Anne Marie Bergan,

Kabelvåg, (Leder), Kirsti Grønbeck, Leknes og

Anton Rist, Hadselsand. Roald Schjølberg blir

å fortsette som vararepresentant.

En av landstyrets representanter som også tjener

på betelskipet, Helge Krossli, kom med tanker om

at når betelskipet kommer til en krets, bør en også

legge opp til besøk om bord av barnehager og skoleklasser.

Etter undertegnedes mening er dette en

viktig tanke. Dette er tross alt framtidens generasjon

som bør få kjennskap til båten skal båten ha

en framtid.. Det er ikke til å nekte for at det etter

hvert er blitt mange grå hår i misjonen….

Trygg Havn - nr. 06 - 2012 27


Reportasjer

Dokking av Elieser

Etter mange og lange samtaler, ser det nå utfor at

vi har fått plass på Vegsund Slip, for dokking av

Elieser.

Det var jo mitt ønske, at vi skulle få gjort det på

Aukra, hos Brd. Hukkelberg, men det gjekk ikke.

Grunnen var, at for å vannblåse/sandblåse båten,

så er det så store og mange krav til avfallet som blir

etter arbeidet, at verkstdet

Ikke kunne ta det på seg. De hadde ikke godkjent

seperator system for spillvann og sand, så difor vart

det Vegsund Slip.

Litt synd det syns eg men no får vi gjera det beste

utav dette. Elieser har vert på Vegsund Slip tidlegere,

så folka der er kjent med båten.

Da vert det å gå til verkstedet om kvelden 21.06,

så båten er klar til dokking om morgenen 22.06.

Det vert da umiddelbart satt i gang med vannblåsing

av skroget. Firma som gjer det er hentet inn

eksternt fra Ålesund og heter Tkp Ultrahøytrykk.

Det blir da og vannblåse skroget opp til og med

den blå fenderlista. Der er jo mye rust på den spes.

i underkant, så er det jo alt bunnstoffet som er et

veldig tykt lag på undervasskroget.

Dette blir nok en dyr operasjon, men båten må

opp på slipp i dette året, grunnet hovedklassing.

Et punkt blir da å måle tykkelse på bunnplater.

Vi husker vel historien fra Ytraland Slip, kor det

vart funne hull i akter maskinrom. Der vart det jo

utskifta plater, så det er ok.

Tror dette vert en «vinn vinn» situasjon, med

hensyn til bedre fart på båten, når skroget er reint

og glatt. Bedre fart med samme pådrag og da vert

det jo mindre drivstoffutgifter.

Det er et viktig moment i disse tider, når prisen

på avgifstfri diesel nermer seg 10 kr. Pr. liter.

Blir nok en skuffelse for folket på Sunnmøre, så

ikke får så mange møter som planlagt, men med

den iveren som de har vist for Elieser, så forstår de

dette, det er eg overbevist om.

Det som er viktig er at de vert informert i god tid,

men det ordner nok Andre Sætre.

28 Trygg Havn - nr. 06 - 2012

Teltmøteaksjon Skjold

15–26. Juni. Kvar kveld kl. 19.30

Talarar og songarar:

Paul Mattis Nørstebø og Georg Kallevåg

Møteteltet er reist på grusbanen

v. Skjold skule, skilt mot Vikaneset

v. Skjold kyrkje.

Lørdag 16.06:

Song av Elisabeth og Lill Inger

Eliesermannskap frå den 20.06

Talarane deltek også på

gudsteneste i Skjold kyrkje

søndag 17. juni kl. 11.00. Offer til DISM

Lørdag 23. juni:

blir det ikkje møte i teltet. Paul Mattis

og Georg vert med på Sankthansfeiring

v. Austrheimsbygda bedehus kl. 19.30

Ta m. grillmat!

Velkomen til teltmøter

frå heile distriktet!

For skyss kontakt:

Skjold: Børge Løype

tlf.: 527 62 122/971 55 295

Vats: Ingvald Eike

tlf.: 527 65 815/916 13 269

Arr: Den indre Sjømannsmisjon

Solbjørg Tvedt

f. 29.06.1950 d. 10.04.2012

Solbjørg Tvedts livsløp ble innholdsrikt, men bare

61 år. Etter et kort sykeleie med kreftsykdom som

det ikke var medisin for, sovnet hun inn i fred den

10. april.

Solbjørg Tvedts livsløp ble innholdsrikt, men bare

61 år. Etter et kort sykeleie med kreftsykdom som

det ikke var medisin for, sovnet hun inn i fred den

10. april.

Solbjørg hadde sin trøst og sitt håp i Gud og hun

støttet seg i sykdommen på et løfte i Salme 37,5

«Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han

skal gjøre det.» Hun var trygg i at om hun kom til å

leve eller dø så hørte hun Herren til.

Gravferden den 19. april var fra Foldnes kyrkje,

en kirke hun selv hadde vært med i arbeidet for å få

bygget, og hun var selv den som la ned grunnsteinen

der. Begravelsen var fra en fullsatt kirke, og det

ble tatt opp minnegave til DISM. Selv om Solbjørg

hadde engasjement mange steder, så var en stor del

av hennes sitt hjerte i indre Sjø. Hun kom tidlig med

og var villig medarbeider helt til det siste. Hun var

like inn i sykeleiet formann i Fellesforeningen som

hadde hovedansvar for møtevirksomheten i Bergen

sentrum. Og her hadde hun ofte praktisk ansvar og

Trygg Havn beklager

Til minne

etter å ha tatt hånd om maten på kjøkkenet gikk

hun gjerne fram og ledet fester og møter, alltid med

en trygg og stø hånd.

Solbjørg var medlem i Foreningen Glimtet som

stod for sommerbasaren og som hadde hovedansvar

for julemessen i Bjørgvin krets. Solbjørg sydde

og broderte årlig duker til messen. Solbjørg var for

øvrig noen år med i kretsstyret den gang da kretsen

het Bergen krets.

I den siste tiden jobbet Solbjørg på kjøkkenet

på Haraldsplass, men en lengre periode hadde hun

hyre i byssa på Elieser 6.

På minnesamværet stilte Fiskarheimens musikkor

opp, og ektemannen Georg sang med da koret

framførte noen av sangene som Solbjørg hadde

skrevet teksten til.

Det er med sorg og savn vi må erkjenne at

Solbjørg ikke lenger er iblant oss. Solbjørg hadde

selv oppmuntringens og trøstens nådegave. Nå er

det andre som må tre til i savnet etter Solbjørg. Våre

tanker går særlig til de nærmeste, til Georg med

barn og barnebarn. Men det er også mange andre

som er i sorg og savn etter Solbjørg.

Fred over Solbjørg Tvedts gode minne.

For Bjørgvin krets, Truls Nygaard.

I minneordet om Aslaug Meling i mai-nummeret av Trygg Havn hadde et tidligere minneord hengt

seg på det som skulle stå. Det vil si at de fire siste avsnittene i minneordet om Aslaug Meling ikke

skulle vært der. Vi beklager det inntrufne. Slikt skal ikke skje, og vi lover å skjerpe inn rutinene våre

i denne sammenhengen

Trygg Havn - nr. 06 - 2012 29


Seilingsplan

Namdal krets:

Taler:

04.–10.06.: Paul Mattis Nørstebø.

Juni:

04 –05.06.: Rørvik kl. 19.00.

06.06.: Jøa kl. 19.30.

07.–08.06.: Namsos kl. 19.00.

09.–10.06.: Flatanger/Storlavika:

Kretsårsmøte.

Overnatting og bespisning under kretsmøte

skjer om bord i betelskipet.

Trøndelag krets:

Talere: Solfrid Nikolaisen/Gudmund Eikrem.

Juni:

11.06.: Brandsfjord kl. 19.00.

12.06.: Stokkøya kl. 19.00.

13.06.: Åfjord kl. 19.00.

14.06.: Brekstad kl. 19.00.

15.06.: Kvithyll kl. 19.00.

16.–17.06.: Trondheim:

Kretsårsmøte.

Overnatting og bespisning under kretsmøte

skjer om bord i betelskipet.

Møre og Romsdal krets (18 06.–01.07.):

Tirsd. 19/6 Møte i Smenessundet på AVERØY

Onsd. 20/6 Møte i ELNESVÅGEN

21/6–29/6 verkstedopphold på Vegsund Slipp

(Sandblåsing-bunnsmørning og maling)

Lørd. 30/6 Møte ved Mjølstadneset ?

Gavebarometer

2012

Gaver per. 09. mai 2012 (blå).

2011

Gaver per. 31. mai 2011 (svart).

400000

300500

300000

225000

202500

180000

157500

135000

112500

90000

67500

45000

22500

0

Sønd. 1/7 Møte ved Mjølstadneset

Mand. 2/7 Møte ved Mjølstadneset

Telefonnumre for ev. kontakt:

Betelskipet M/S «Elieser 6»: 913 74 211

Namdal og Trøndelag kretser:

Misjonssekretær Gudmund Eikrem 900 12 345

Møre og Romsdal krets:

Misjonssekretær Andre Sætre 900 54 587

Tor Øyvind Sandaker/ Koordinator

Den Indre Sjømannsmisjon/Betelskipet M/S «Elieser 6»

Tlf. 55 34 93 14 (ordinært onsdager). Mobil 411 03 087.

Vintergave

Innstikk Trygg Havn

Gavekalender

Gaver «Elieser 6»

Ned med gjeld

Gave DISM

Vårt Behov

Reiserute

Paul Mattis Nørstebø

Uke 23: Namdalen/Elieser.

Uke 24: Fri

Uke 25: Karmsund

Uke 26: Landsmøtet

Dagfinn Sandal

Uke 23–24: Møre og Romsdal

Uke 25: Fri

Uke 26. Landsmøtet

Ragnar Hansen

Uke 23–25: Møre og Romsdal

Uke 26: Landsmøtet

Solfrid Nikolaisen

Uke 23–24: Trøndelag

Uke 25: Fri/Kontoret

Uke 26: Landsmøtet

Verv en venn eller bli selv Trygg Havn-abonnent

og få Eliserboken i gave

Trygg Havn er organet til Den indre Sjømannsmisjon, men har samtidig allment kristent

stoff, intervjuer og reportasjer – i tillegg til en spennende Fritt Ord-spalte skrevet av kjente

kristne personligheter i vår tid.

Bladet kommer ut med 12 nummer i året og koster bare kr. 300,- på årsbasis. Verver du

en ny abonnent, eller tegner abonnement selv, får du boken «Et fyrlys langs kysten» (om

Betelskipene) i vervepremie. (Har du den selv er den en ypperlig gave du kan gi videre!)

Navn på ny abonnent: ____________________________________________________________________________________

Adresse og telefon-nummer: ______________________________________________________________________________

Ververens navn: ___________________________________________________________________________________________

Adresse og telefonnummer: _______________________________________________________________________________

Send kupongen til: Trygg Havn, Postboks 1904, Damsgård, 5828 Bergen, eller

2011

ring

opplysningene inn på tlf. 55 34 93 10. Du kan også sende e-post til: tryggh@online.no


32 Trygg Havn -nr. 04 - 2011

Historiebildet

B

Pionerer i Indre Sjø

Vi trykket dette bilde også i nr. 5 og spurte leserne om navn på personene.

Siden vi enda ikke har fått så mange navn, prøver vi igjen. Send en e-post til

haakon@trygg-havn.no om du kjenner navnet på noen av disse.

Retur: Trygg Havn

Postboks 1904 Damsgård

5828 Bergen

More magazines by this user
Similar magazines