Syndrom nr.4. 2010 - Arbeidsmiljøskaddes landsforening

alfnorge.no

Syndrom nr.4. 2010 - Arbeidsmiljøskaddes landsforening

Syndrom - Desember 2010 www.alfnorge.no

32

Nye medlemmer

Syndrom ønsker alle nye

medlemmer velkommen til

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening

(A.L.F)

Oslo 3

Akershus 3

Østfold 1

Hedmark 0

Oppland 2

Buskerud 7

Vestfold 2

Telemark 6

Aust-Agder 4

Vest-Agder 4

Rogaland 8

www.yara.no

Hordaland 4

Møre og Romsdal 6

Sogn og Fjordane 1

Sør-Trøndelag 16

Nord-Trøndelag 2

Nordland 3

Troms 2

Finnmark 1

Hittil i år 75

Dette er nyinnmeldte frem til 22.11.2010.

Mer HMS med YARA

15 års erfaring med

• Erstatning

Yrkesskader/-sykdom

• Trafikkskader

• Forsikring

• Arbeidsrett

• Trygd

• Fast eiendom

• Ekspropriasjon

Toksisk gass kan utgjøre en betydelig kjemisk helserisiko i mange arbeidssituasjoner,

Yara tilbyr Nutriox®-konseptet som består av:

Rådgivning

Vi tilbyr individuell rådgivning, seminarer og foredrag for å øke kunnskapen om årsaker, konsekvenser

og mulige behandlingsmåter av meget toksisk gass som hydrogensulfid (H 2 S) med relatert risiko for

lukt og korrosjon.

Kartlegging

Tilstrekkelig dokumentasjon av gasskonsentrasjonen er nødvendig for å være i tråd med arbeidsmiljøloven

og for å bestemme riktig tiltak. Vi tilbyr kartleggingsprosjekter som innbefatter befaring, utleie av

måleutstyr og kartleggingsrapporter.

Behandling

Avhengig av situasjonen vil vi anbefale behandling av de underliggende årsakene. Det er ofte nødvendig

med kontrollert dosering av tilsatsstoffet Nutriox® som biologisk hindrer gassdannelse i avløpsvann,

slam og annet avfall. Nutriox® er en høyren, ikke merkepliktig nitratløsning som produseres i Norge.

Hvis du er interessert i mer informasjon kontakt oss på telefon 24 15 70 00

ASKER-

ADVOKATENE

Postboks 84 - 1371 Asker

Telefon 66 90 70 80 - Faks 66 90 70 81

Timeavtale 90 97 21 90 (mobil)

jb@askeradvokatene.no - www.askeradvokatene.no

More magazines by this user
Similar magazines