Nr. 5/2009 - Norsk Sau og Geit

nsg.no

Nr. 5/2009 - Norsk Sau og Geit

Tilsette i NSG

Lars Erik Wallin

Generalsekretær

T: 481 50 190

lars.erik.wallin@nsg.no

Arne Flatebø

Redaktør/ seniorrådgiver

T: 995 99 226

arne.flatebo@nsg.no

Ragnhild Gudrun Vikesland

Rådgiver beitebruk (permisjon)

Signe Dahl

Organisasjonsrådgiver – 50%

T: 977 52 938

signe.dahl@nsg.no

Thor Blichfeldt

Avlssjef

T: 901 99 560

thor.blichfeldt@nsg.no

Håvard Øyrehagen

Utmarksrådgiver

T: 917 63 761

ho@nsg.no

(Foto: Anne-Cath. Grimstad)

Mona Skjønhaug

Kontorfullmektig

T: 971 36 169

mona.skjonhaug@nsg.no

Even Olsen

Organisasjonssekretær

T: 971 01 430

even.olsen@nsg.no

Anne-Cath. Grimstad

Informasjonsrådgiver

T: 915 36 622

ag@nsg.no

Nr. 5/2009,

62. årgang

Kjem ut med

6 nummer per år

ISSN 0036-5009

Manusfrist nr. 6/2009:

12.11.09

Materiellfrist

annonser: 17.11.09

Redaktør: Arne Flatebø

Tlf: 995 99 226

E-post: arne.flatebo@nsg.no

Annonser: Arild Mathisen

Tlf: 995 29 399

Materiell sendes:

aril-ma@online.no

Grafisk produksjon:

Hennum Tekst og Bilde

Tlf: 993 97 943

Utgjevar: Norsk Sau og Geit

Postboks 104, 1431 Ås

Kontor: Moerveien 2, Ås

Tlf: 95 09 60 60

Faks: 64 94 17 04

E-post: nsg@nsg.no

Heimeside: www. nsg.no

Bankgiro: 9365 05 49420

Trine Bjørnerås

Rådgiver geit

T: 975 27 692

trine@nsg.no

Inger Anne Boman

Avlsrådgiver - UMB

T: 991 659 76

inger.anne.boman@nsg.no

Inger-Johanne Holme

Avlsrådgiver - UMB

80% stilling

T: 976 57 253

inger-johanne.holme@nsg.no

Leiv Sigbjørn Eikje

Avlsforsker - UMB

T: 916 88 174

sigbjorn.eikje@nsg.no

Turid Sundt

Regionkonsulent saueavl i region

Vest - Evanger, 50% stilling

T: 909 39 193

turid.sundt@nsg.no

Stig-Runar Størdal

Regionkons. saueavl i region Midt/

gjeterhundansvarlig, 50% stilling

T: 952 56 896

stig-runar.stordal@nsg.no

Frank Simensen

Regionkonsulent saueavl i region

Nord, 25% stilling

T: 977 50 288

frank.simensen@nsg.no

Terje Bakken

Regionkonsulent saueavl i region

Øst, 35% stilling

T: 995 33 538

terje.bakken@nsg.no

NSG Semin AS

Styret i NSG:

Jonny Storbråten

Prosjektrådgiver beite-/

utmarksbruk

T: 995 68 777

js@nsg.no

Ewa Wallin

Fagsjef - NSG Semin AS

T: 481 00 424

ewa.wallin@nsg.no

Bjørn Erik Frislie

(Driftsleder - Staur og

Hjermstad)

T: 62 57 39 16 - M: 917 37 641

E-post: bef@nsg.no

Ellen Frislie

(Laboratorieleder - Staur og

Hjermstad)

T: 62 57 39 10

E-post: staur@nsg.no

Stein Haugland

(Fjøsmester - Særheim)

50% stilling

T: 51 78 97 55 - M: 951 38 553

E-post: sh@nsg.no

Leiar:

Ove Ommundsen, 4130 Hjelmeland

Mobil: 450 34 192

ommunds@online.no

Nestleiar:

Magnhild Nymo, 9372 Gibostad

Mobil: 915 76 840

Erling Offerdal, 6885 Årdalstangen

Kristin Bakke Lajord, 2975 Vang i Valdres

Olav Edvin Heggvold, 7288 Soknedal

Ove Holmås, 5956 Vågseidet

Tone Edland, 3895 Edland

Ordførar:

Aslak Snarteland, 3870 Fyresdal

4 • Sau og Geit nr. 5/2009

More magazines by this user
Similar magazines