Her - Mineralklynge Nord

ru.no

Her - Mineralklynge Nord

Rana Gruber

Ekstreme

prissvingninger

Råvareleverandøren Rana Gruber er vant med ekstreme

prissvingninger på sine produkter. Utfordringen blir ikke

enklere når de attpåtil selger alle sine produkter i dollar.

– Vi er, og må være forberedt på de ekstreme prissvingningene.

Fra årsskiftet 2011 og fram til i dag har prisnivået

nærmest kollapset. Fordelen er at vi stort sett selger

på forutsigbare ettårs-kontrakter. I tillegg var prisen i 2011

eksepsjonelt høy. Stålverkene hadde ikke kunnet overleve i

lengden med de prisene vi fikk for våre varer da, sier administrerende

direktør i Rana Gruber, Gunnar Moe.

Moe tror at de vil se et mer stabilt prisnivå framover.

Mye av utfordringen ligger i valuta.

– Prisene vi har i dag er vi bekvemme med. Alle produkter

vi selger, selger vi i dollar. Vi sikrer valutaen, noe som er

utfordrende, men samtidig en del av vår daglige drift. Vi

er blitt gode på dette. Utfordringen er likevel at dollaren

er kjent for å svinge veldig, og i de største bølgedalene for

dollaren kan det være kritisk for oss, som eksempelvis sommeren

2008.

Bil og bygg

Rana Gruber leverer i dag jernmalm til 5 europeiske

stålverk, lokalisert i England, Nederland og Tyskland.

Selskapet henter ut jernmalm fra egen gruve, som

de bearbeider i eget oppredningsverk. Produktene

som sendes fra Rana Gruber til de europeiske markedene

med skip, brukes i all hovedsak i bil- og byggesektoren.

I tillegg har Rana Gruber noen mindre

spesialprodukter som brukes til alt fra kosmetikk

til dyreprodukter.

– 60 % av verdens jernmalmproduksjon går til Kina. India

og Afrika er også spennende markeder som vil avgjøre mye

i forhold til prisene vi får fremover.

Lokaliseringen midt i Nordland er en stor fordel i

forhold til konkurrentene.

– Vi er en foretrukket leverandør ettersom at det er kort seilingstid

fra oss til stålverkene, sammenlignet med Australia

og Brasil som er de største leverandørene på verdensbasis.

Vi kunne solgt mer enn det vi klarer å produsere i dag.

Stor vekst

Malmreservene i Dunderlandsdalen er enorme. Fra

2008 til 2010 doblet Rana Gruber produksjonen, og

selskapet har vedtatt strategier for fortsatt vekst. Hvor

raskt bedriften vokser, avhenger av markedet. Rana

Gruber, som i 2008 ble kjøpt opp av Leonhard Nilsen

& Sønner AS, har gjort, og vil fortsette å gjøre store

investeringer. Per tiden sysselsetter de ca. 400 årsverk

(hvorav ca. 150 innleide). I 2008 var det samme tallet 250.

– Vi venter i 2012 å ende opp med 1,3 millioner tonn ferdig

produkt, av 3,5 millioner tonn utvunnet malm. Vi har sjødeponi

for resterende. Miljøaspektet er utfordrende for oss,

og skulle regjeringen legge ned forbud mot sjødeponi vil det

ødelegge alt for norsk gruveindustri.

Arbeidskraft

Tilgangen på arbeidskraft mener Moe kan bli en utfordring

for Rana Gruber i tida som kommer. Foreløpig

har de klart seg bra, men det fryktes at oljenæringen

vil bli en ennå større konkurrent for den landbaserte

industrien i nord fremover.

– Vi har foreløpig hatt god tilgang på arbeidskraft, men det

er stor kamp om kompetansen, og da særlig ingeniører. Vi

har ansatt en del ingeniører fra Sverige og Tyskland, og jeg

tror økt bruk av utenlandsk høykompetent arbeidskraft hos

oss er en trend som vil vedvare.

More magazines by this user
Similar magazines