Her - Mineralklynge Nord

ru.no

Her - Mineralklynge Nord

Mineraler

i hverdagen

Du og jeg er fullstendig avhengig av mineraler. Forskning viser at hver nordmann bruker

om lag 13 tonn mineraler årlig. Dette er mineraler som inngår i maten vi spiser, i bygningene

vi befinner oss i, i nesten all infrastruktur rundt oss, for ikke å glemme i den

elektronikk og teknologi som vi er blitt fullstendig avhengige av. Vi vil her vise noen

eksempler på hvordan vi er storforbrukere av mineraler i en rekke sammenhenger.

Konstruksjon: Vi er avhengig av mineraler når vi skal sette opp alle typer bygg.

Jern brukes ofte i armeringen av grunnmurer, leire og skifer brukes i takstein, gips

brukes i både tak og vegger og sand må til for å kunne produsere vindu. Sand, grus og

pukk brukes som tilsetning i betong, kobber brukes i rør og ledninger, og malingen

kan inneholde mineraler i form av pigmenter. Dette er bare noen få eksempler på

mineraler som brukes i bygninger.

Energi: De vanligste energimineralene er

olje, gass, kull, torv og uran. I Norge er vannkraft

den desidert viktigste kilden for å skape

elektrisitet, men på verdensbasis er det kull

som viktigst. Drivstoff får vi fra olje.

Illustrasjon: Laila - furoredesign.no / Foto: Shutterstock

Teknologisk utstyr: Mineraler i form av

metaller har bidratt stort til den teknologiske

utvikling. Produksjon av datamaskiner,

mobiler og andre elektroniske artikler er

fullstendig avhengig av ulike mineraler. Den

enorme økningen i bruk av teknologisk utstyr

over hele verden gjør at samfunnet kontinuerlig

må øke utvinningen av mineraler

som inngår i disse produktene.

More magazines by this user
Similar magazines