Her - Mineralklynge Nord

ru.no

Her - Mineralklynge Nord

INNHOLD

3

Innledning

Mineraler i hverdagen

4-5

6-9

Begrepsavklaringer

og utviklingsløp

Metalliske malmer og

industrimineraler i Nord-Norge

10-13

14-15

Strategisk viktige

malmer og industrimineraler

Bedriftsaktører

Rana Gruber/ Norwegian Crystallites/

Brønnøy Kalk/ Sydvaranger Gruve/ Nussir/

Skaland Graphite/ Metal Prospecting/

Elkem Tana

16-29

30-31

Knutepunkt Narvik

Utdanningsløp

i landsdelen

32

33

Programmet mineralressurser

i Nord-Norge – MINN

Produksjon

34

35

Sysselsetting

Mineralnæringen i

Nord søker sammen

36

37

Miljøhensyn

Industrielle utviklingsmuligheter

38-39

More magazines by this user
Similar magazines