25.10.2017 Views

Byavisa Sandefjord nr 147

Byavisa Sandefjord nr 147 for uke 43 - 2017

Byavisa Sandefjord nr 147 for uke 43 - 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Tryller med

Besparelser

Boligsalg

containere i

på nye Jotunprodukter

Kun kr 59 900

Hangarveien

SIDE 8-9

SIDE 10-11

alt inkl.

Fjorden blir renere

Tlf. 333 18 333 • DronningensgaTe 6 • www.m2megling.no

SANDEFJORD Onsdag 25. oktober 2017 Uke 43 – nr. 147 Årgang 4

Bragd i Kina

SIDE 6

50.000 kubik sjøbunn

deponert på Framnes

Prosjektleder for «Renere Sandefjordfjord»,

Ole Jakob Hansen, sier at framdriften

i prosjektet er god og at kommunen har

mange gode lagspillere som alle ønsker

en renere fjord. SIDE 2-3

Kinodagen

SIDE 32

Melita Dental avisannonse-Original 41x73 mm-V1-OL-Trykk.pdf 1 16.09.2017 13.09

C

M

Y

CM

MY

CY

MY

Åpent fra 06.30 til 21.00 - Tlf: 33 19 24 80.

God hjemmelaget mat. Rom, hotellhytter,

konferanser, julebord mm.

www.holms.as

Gamle E-18 mellom Sandefjord og Larvik.

Dagens fra

I forbindelse med vår åpningsfest

Har vi elleville tilbud!

Se vår annonse

på baksiden!

K

Vi feirer 1 år!

Se Våre gode tilbud inne i aViSen

Kom inn for en

hyggelig C 350 10-19 (10-16) handel e AMG PLUSS stasjonsvogn

Mye utstyr. Vinterhjul inkl.


Pr.

MØBLER • TEPPER • INTERIØR

kr

99,-

3.990,-

mnd.

Kampanjerente 1 %. Kjøpspris 553.000,-.

Fagmøbler Sandefjord | Hegnasletta 3, Kilen | ÅPENT 10-19 (10-16)

www.salett.no • Tlf: 33 46 38 28 • e-post: kontakt@salett.no

Dronningensgate 1, SANDEFJORD

Service- og vedlikeholdsavtale inkludert!

PLUG-IN HYBRID

C 350 e stv. fra kr 485.900,-. Finansieringstilbudet er basert på startleie/etabl. geb: 84.250,-, nom. kampanjerente 1 %. Leieperiode 36 mnd/30.000 km. Total leiekostnad kr 227.890,-.

Pris inkl. lev. Oslo. Termingebyr er inkl. Årsavgift kommer i tillegg. Alle priser inkl. mva. Rekkevidden vil variere avhengig av en rekke faktorer som kjørestil, varme- og kjølebehov, kjørerute

og forvarming. Les mer på kampanje.mercedes-benz.no. Finansiering forutsettes gjennom Bertel O. Steen Finans AS. Drivstofforbruk blandet kjøring: 0,21-0,24 l/mil. CO2-utslipp

48-55 g/km. Avbildet modell kan avvike fra tilbud. Importør: Bertel O. Steen AS. Tilbudet gjelder til 31. desember 2017.

Bertel O. Steen Larvik, Lågaveien 2, Larvik, tlf. 33 11 35 10, www.larvik.bos.no


2 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 25. OKTOBER 2017

God framdrift

på fjorden

Framdriften i prosjektet «Renere

Sandefjordsfjord» er god og ca.

70 prosent av arbeidet er gjort.

Mudringen er ferdig og massen på

50 000 kubikk sjøbunn ligger trygt i

deponiet ved Framnes.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Det store miljøprosjektet har

ferdigstillelse 14. mars neste

år. Det kan hende


det blir ferdig

noe før, men

det er avtalen

Sandefjord kommune

og Skanska

har inngått etter

at Skanska fikk

forlenget byggetid

med ca.

2,5 måneder.

Kommunen har

jobbet i mange

år med å kartlegge,

dokumentere og få

kontroll på forurensingen i

Sandefjordsfjorden, men nå

begynner det å se en ende

på miljøprosjektet som har

vært et samtaleemne i en

menneskealder.

Tildekking

Rådgiver i klima-, miljø og

landbruksseksjonen og prosjektleder

for «Renere

Sandefjordsfjord», Ole Jakob

Steinmassen

er larvikitt og

kommer fra

Tjølling.

OLE JAKOB HANSEN

Ny garasjeport eller solskjerming?

GODE HØST-

TILBUD!

Hansen, er meget godt fornøyd

med at ca. 70 prosent

av arbeidet er utført. Han

har et godt samarbeid med

Skanska som er kommunens

oppdragsgiver. De har jevnlige

møter og Hansen sier at

de gjør et godt arbeid, selv om

det også er utfordringer i et så

stort miljøprosjekt.

Ω Mudringen er ferdig og

skal sjøbunnen tildekkes med

minst 15 centimeter rene

steinmasser. Steinmassen er

larvikitt og kommer

fra Tjølling,

sier Hansen.

Han opplyser at

undervannsarealet

det skal ryddes

opp i er på en

million kvadratmeter

innenfor

Trangsholmene

som tilsvarer

størrelse på 140

fotballbaner.

Han forsikrer at

opprydningsarbeidet foregår

skånsomt, slik at man unngår

å virvle opp og spre miljøgifter

til nye områder.

Rapporter til fylkesmannen

Miljøprosjektet er underlagt

strenge regler fra fylkesmannen.

Hver måned sender

Hansen en rapport om status

og framdrift.

Ω Det er et strengt regime

vi må forholde oss til. Dette

GRATIS BEFARING

911 50 200

fasadeprodukter.no

er et svært utfordrende og

stort prosjekt der det stilles

strenge krav til prosess, kontroll,

målinger og resultater.

Oppryddingsmetodene som

benyttes er det gode erfaringer

med. Det plasseres ut mange

målere i oppryddingsarbeidet

som varsler ved økte forurensningsverdier

slik at man har

kontroll på området. Målene

som er målt viser gode resultater,

sier Hansen.

Han opplyser at det har gått

greit med fergetrafikken.

Flytte båtene

Mye av arbeidet som gjenstår er

nærme land og vil berøre flere

båtforeninger. Båtforeningene er

blitt informert og tilbakemeldingene

har vært positive.

Ω Vi har et godt samarbeid med

båtforeningene, og vi har informert

dem at båter og brygger

må flyttes. Vi har tilbudt dem

erstatningsplasser mens arbeidet

pågår, sier Hansen.

Dette er et av historiens største

miljøprosjekter i norske fjorder,

og Hansen sier at en stor del av

arbeidet har gått bra. Han roser

alle parter for godt samarbeid.

Ω Etter avsluttet prosjekt vil

ikke Sandefjordsfjorden lenger

figurere på «værstingslisten»

over de mest forurensede fjordene

i Norge, sier prosjektlederen

med et smil.

75 prosent fra staten

Prosjektet har en total ramme

på 170 millioner. Staten bidrar

med inntil 126 millioner eller

75 prosent av kostnadene,

mens Sandefjord kommune og

lokale private bedrifter betaler

resten av beløpet.

espen@byavisa.sandefjord.no

EDENPURE ®

GEN - 3E

Den «ORGINALE»

infrarøde varmeovnen.

Effektiv oppvarming av

hus, leilighet eller hytte.

Pris kr

Mobil

og sikker

ARNE ANDRESEN AS

Hegnasletta 2 - Sandefjord, vis á vis Meny indre havn

Tlf. 33 42 00 20 - www.arne-andresen.no

5490,-

ELEKTRIKER-

TJENESTER

Tlf: 33 46 68 00

www.pettersen.no

GODT SAMARBEID: Prosjektleder for ”Renere Sandefjordfjord”, Ole Jakob Hansen, sier at fram


25. OKTOBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT 3

Tomatprisen gjelder uke 43. Forbehold om trykkfeil/utsolgtsituasjoner.

99 90

+ pant

PEPSI MAX

6x1,5 liter, pr. l 11,10

19 90

TOMATER

Løse, pr. kg

driften i prosjektet er god og at har kommunen har mange gode lagspillere som alle ønsker en renere fjord.


dag presenterer Byavisa to nye kandidater til årets Hjerte for Byen Innovasjonspris 2017. Jotun og

Neste utgave av

Hangarveien 21B er kroneksemler på firmaer som får til noe utenom det vanlige i relativt smale bransjer.

Byavisa Sandefjord:

Det lover godt for fremtiden og næringsvirksomheten i Sandefjord. Når vi ser hva andre i kompani med

kommunen får til av rensing av fjorden, burde også det inngå i samme kategori. Det år’nær sæ i Sandefjord. 8. NOVEMBER

LEDERI

4 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 25. OKTOBER 2017

Frivillighet og livskvalitet i 50 år

Ragnar Johannessen og Beate

Hansen Strøm stortrives i

Frivilligsentralen med innholdsrike

dager som gir god livskvalitet. De

gjør en samfunnsnyttig innsats som

kommer alle til gode.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Johannessen har vært frivillig

i fire år og han har ansvaret

for Frivilligsentralens fire busser.

Han passer på at bilparken

til enhver tid er i god stand.

Han er også en alt-mulig-mann

som gjør oppdrag på sparket.

Gjennom sitt tidligere arbeid

har den blide pensjonisten er

stort nettverk som har kommet

Frivilligsentralen til gode. Han

har forhandlet fram gode avtaler

for bussene.

–Da jeg ble pensjonist så

måtte jeg finne på noe. Jeg

kontaktet Frivilligsentralen og

siden har jeg vært her. Her

er det sosialt og hyggelig, og

vi har alltid tid til litt prating

og en kaffekopp. Jeg er også

fornøyd med lønna. 20. i hver

måned kommer pensjon, sier

Johannessen med et stort smil.

230 frivillige

Ved Frivilligsentralen er det 24

sjåfører. De kjører på dagtid

og til aktiviteter på kveld og

noen helger. Om sommeren er

flere av sjåførene ute på lengre

eller kortere turer. Cirka

27.000 oppdrag hadde transporten

i 2016 og bussene gikk

til sammen ca. 78.000 kilometer.

230 frivillige er tilknyttet

sentralen, og i 2016 ble det

registrert 23.475 timer av frivillige

tjenester. Omregnet i

årsverk blir dette ca. 14 årsverk.

Transporttjenesten utgjorde

8.650 timer, mens 6.000 timer

ble brukt til flyktningguide,

3.900 timer til besøkstjeneste,

1.600 timer til hjelp i lokalene,

tirsdagsklubb/hobbygruppa

utgjorde 900 timer og 800

timer til natteravnene.

FAKTA

Sandefjord

Frivilligsentral

Formål:

Sandefjord Frivilligsentral skal

være lokalt forankret møteplass,

åpen for alle som har lyst

til å delta innen frivillig virksomhet

og tuftet på slagordet:

«Møte mellom mennesker».

Sentralen skal utvikles av

mennesker som er knyttet til

sentralen. Sentralen skal være

en initiativtaker og igangsetter

og et aktivt kontaktpunkt

mellom lokalsamfunnet og det

offentlige.

Mål:

1. Sandefjord Frivilligsentral

skal være et kraftsenter og

kontaktpunkt for frivillige lag

og foreninger og det offentlige.

2. Sandefjord Frivilligsentral

skal være en paraplyorganisasjon

for frivillige i byen. Et

levende og attraktivt møtested

hvor kompetanseheving og

motivasjon til mestring skal

tilbys i et frodig frivillig fellesskap.

3. En samhandlingsarena

for frivillig virke og kulturelt

mangfold.

–Vokst på å være her

Beate Hansen Strøm har vært

tilknyttet Frivilligsentralen

siden 2013. Hun er som poteten

og kan brukes til det meste.

Hun har ansvaret for utlånssentralen

og er frivillig på kontoret.

Det betyr alt for den blide

dama som har god livskvalitet

og arbeid å gå til.

– Jeg har vokst på å være

her. Jeg ser fram til å gjøre en

innsats hver dag, og jeg møter

utrolig hyggelig mennesker.

Det er stadig utfordringer, men

det liker jeg. Det er vinn-vinn

for alle, sier Hansen Strøm

med et stort smil.

–Det du kan, det vi trenger

Leder Elisabeth Fevang er strålende

fornøyd med innsats som

gjøres ved Frivilligsentralen.

Hun møter hyggelig og positive

mennesker fra hun kommer på

jobb til hun drar hjem.

– Vi har så mange flotte frivillige.

Det er alltid kaffe på kanna

og vi alltid tid til en prat. Jeg

sier at «det du kan – det vi trenger»,

sier hun smilende.

Hun setter pris på næringslivet

som hjelper Frivilligsentralen

på mange måter. De er en viktig

støttespiller som betyr mye for

LIVSKVALITET: Beate Hansen Strøm (f.v.), leder Elisabeth Fevang og Ragnar Johannessen er enige at Frivilligsentralen gir

god livskvalitet. Frivilligsentralen fyller 50 år i år.

frivillighetens arbeid. 50-årsjubileet

skal feires i bankettsalen

på Scandic Park Sandefjord

10. november. Invitasjonen har

gått ut til alle de frivillige og

samarbeidspartnere.

Historikken

I 1966 tok Sandefjord

Pensjonistforening opp spørsmålet

om organisert velferdsarbeid

for eldre i de to kommunene

Sandefjord og Sandar. 1.

januar 1968 ble kommunene

slått sammen til en storkommune.

Byen med sine 6.000

innbyggere kom til å vokse

sammen med nabokommunen

Sandar med sine 25.000

innbyggere. Mange har hevdet

at stiftelsen av Helse- og

Velferdssentralen i 1967 var

med på å framme samarbeidet

på tvers av kommunegrensene.

Skipsreder Anders Jahre ga

50.000 kroner ved oppstarten

i 1967.

Sentralen har siden 1. desember

2013 holdt til i trivelige

lokaler i Stockfleths gate 6 – 8.

espen@byavisa.sandefjord.no

Byavisa Sandefjord

en del av Content Media

Telefon: 33 46 20 00

Besøksadresse: Søndre Kullerød 4A, 3241 Sandefjord

Kontortid: Mandag-fredag 8-16

Hjemmeside: www.byavisasandefjord.no

Distribusjon: Norpost Distribusjon AS

Opplag: 21.800 | Trykk: Agderposten Trykk AS

Ansvarlig redaktør:

Geir A. Arneberg, tlf: 32 80 53 57

Daglig leder:

Bjørn Larsen, tlf: 32 80 53 70

Salgssjef:

Safina Sadiq, tlf. 915 43 374

Markedsavdelingen:

Teamleder:

Ann-Christin Foss, tlf. 917 24 547

Mediekonsulent:

Silje Kristengård, tlf. 971 24 549

Annonser:

E-post: anno@byavisa.sandefjord.no

Redaksjonen:

Journalist:

Espen Ringdal Andersen,

tlf. 976 79 270

Tips:

E-post: red@byavisa.sandefjord.no


25. OKTOBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT 5

VARMEPUMPEDAG

TORSDAG 26. OKT. KL. 12-18

REPRESENTANT

FRA TOSHIBA ER

TILSTEDE

BYAVISA SANDEFJORD - 2017

Daisekai 25 NÅ kr. 22.900,-*

Daisekai9 35 NÅ kr. 24.900,-*

Daisekai8 25 - gulvmodell

NÅ kr. 23.900,-*

Shorai 25

NÅ kr. 18.900,-*

Shorai 35

NÅ kr. 20.900,-*

Mirai 13

NÅ kr. 13.900,-*

* Ferdig montert. Gjelder standard montering!

Kampanjepriser gjelder t.o.m. 30. oktober 2017.

Nå får du 6.000,-

for din gamle

parafinovn

Ordningen ble lansert 16.oktober,

og det er ingen grunn til å

vente. I 2019 halveres nemlig

støtten.

Alle som søker kan få 6.000 kroner

i pant fra for sin gamle parafinovn

ved utskiftning til et nytt, rentbrennende

ildsted. I 2019 halveres

støtten, og i 2020 er fyring med olje

og parafin forbudt.

Miljøskadelig

Oppvarming med fossilt brensel,

som olje og parafin er miljøskadelig,

og blir forbudt i Norge om litt over

to år. Å skifte til en miljøvennlig,

rentbrennende ovn er bra for miljøet,

økonomien og kosen hjemme. Som

regel tar arbeidet bare noen timer,

men bør utføres av en sertifisert

montør. Her finner du oversikten over

våre sertifiserte montører.

Spør oss

Skal man ha pantepenger, må man

selv søke via ENOVAs nettside. Dersom

du er i tvil om hvordan du gjør

dette, kan du spørre din oss.

ARNE ANDRESEN AS

Hegnasletta 2, Sandefjord, vis á vis Meny indre havn

www.arne-andresen.no


6

Maks

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 25. OKTOBER 2017

klaff i Waihai

Pål Virik Nilsen gikk til topps i VMrunden

i Kina.

Lørdagens VM-race i Kinesiske

Waihai ble en stor suksess

for Sandefjordingen Pål Virik

Nilsen og hans Australske team

i båten «The Blue Roo». Pål og

han makker Brett Luhrmann

vant både kvalifiseringen og

hovedracet.

Racet vant duoen med ett

minutts margin ned til andremann.

Noe som er sensasjonelt

mye i et XCAT VM race.

Ω Det ble maksimal uttelling

i dag med historisk seier både i

Pole Position og i hovedracet,

sa Virik Nilsen etter målpassering.

Han er dermed første

Nordmann som vinner et

Offshore XCAT race og den

første ikke-araber

som klarer pole position på

flere år i denne serien!

Ω Vi fikk en knallstart og

ledet racet fra start til mål. Det

var litt bølger på banen som

gjorde at våres propellvalg og

setup på båten passet perfekt

til forholdene sier Pål.

Gårdsbutikk I Selskapslokaler I Lagerboder til leie

Kommende åpne arrangementer

I selskapslokalene til Furu Egg

Onsdag 8 november

Stekt Flesk og Duppe

FAKTA

Resultater VM

Etter tre race i denne sesongens

VM serie så ligger Team

Australia på en tredjeplass.

Resultater hovedracet:

1. Team Australia Powerboat

2. Wehai China

3. Abu Dhabi

4. Swecat

5. Fujairah team

6. Victory team

7. AL Wasl

8. Caccia Engineering

9. Raheed

10. New Star

11. Lady Spain

Å slå både Victory team og

Abu Dhabi er utrolig stort.

Dette er er team med statsstøtte

og som jobber utrolig

profesjonelt.

Vi merket allerede på første

runde at dette kunne virkelig

gå veien. Det er utrolig moro å

kjøre her. Kineserne er veldig

interesserte og det er titusener

av tilskuere på tribunene, Jeg

har aldri opplevd mer oppstyr

rundt oss noen gang før avslutter

en glad Pål Virik Nilsen.

www.furuegg.no

Furu Furustad - Sandefjord

Fredag 24 november

Julkalas med

Medborgarna

Følg oss

på facebook

Klassisk

Gourmetaften

Lørdag 25 november

Lutefiskaften

Dørene åpner kl 18.30, maten serveres fra kl 19.00

Drikke kjøpes i Baren, alle rettigheter.

Påmelding/Bordbestilling gjøres til Erik på 920 10 738, eller post@furuegg.no

Info om våre arrangementer se www.furuegg.no eller følg oss på Facebook

Hjertelig velkommen

med musikalske innslag mellom hver rett

Fredag 3 november,

kl 19.00 i hønsehuset på Furustad

Meny
500,- pr. pers.

Furustadlia 30 | 3232 Sandefjord | Mobil 920 10 738 | E-post: post@furuegg.no

red@byavisa.sandefjord.no Bastiani XCAT World Championship FOTO: RAFFAELLO


Julemarked
MALTA

4.-12.mars Kr. 9090,-

Julemarked
del Sol


Julemarked

GdanskSt. PetersburgDublin


Julemarked
GDANSKMallorca
Julemarked

Berlin

6.-13.februar Kr. 8790,-


Island-Shetland-Orkenøyen

HollandJulemarked

Krakow
Krakow


Julemarkedscruise

Albirwww.dagaasbo.no - 37 15 70 31


25. OKTOBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT 7

VELKOMMEN TIL

USBL-DAGEN

26. SEPTEMBER KL. 12 - 18

HOS CARLSEN FRITZØE SANDEFJORD

PROGRAM:


KAMPANJE

KUPP

TILBUD PÅ ALLE SIGDAL KJØKKEN

KAMPANJE

KUPP

-25%

KAMPANJE PÅ RIVAL GARDEROBE

PÅ MIELE HVITEVARER MED DAMPFUNKSJON

KAMPANJE

KUPP

-15%

PÅ STEINPLATER FRA SCAN GRANITT

KAMPANJEPRISER PÅ GULV FRA BOEN

SANDEFJORD

Hotvedtveien 6, 3202 Sandefjord

Tlf.: 33 48 40 00 • Åpent: 7-18 (9-15)

www.carlsenfritzoe.no


NÆRING

VALUTAKURSER

9,43 7,97 10,50 97,65 126,61

2,22 6,38 6,27 7,08 816,57

8

6

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 25. OKTOBER 2017

NYETABLERTE

HOLTAN ENTREPRENØR AS

Org.nummer: 819 742 502

Forretningsadresse: Store

Berganveien 30

3230 SANDEFJORD

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Grunnarbeid, murer og

betongarbeid.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Carl Christian Holtan

INGVILD BYSTING

Org.nummer: 919 739 495

Forretningsadresse:

Lystadsvingen 15, 3209

SANDEFJORD

Organisasjonsform:

Enkeltpersonforetak

Formål: Butikkhandel med garn,

butikkhandel med vevnad, plantefarging

av garn, produksjon av

vevnad, salg av fargematerialer.

Innehaver: Ingvild Bysting.

MORENEVEIEN 6 AS

Org.nummer: 919 740 442

Forretningsadresse: Moreneveien

6, 3158 ANDEBU

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Bygge og leie ut eiendom

på festet eller eiet grunn.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Tore Hegdahl

MULTIMAX BYGG AS

Org.nummer: 919 738 642

Forretningsadresse: Raveien 185

3242 SANDEFJORD

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Å drive entreprenørvirksomhet

herunder snekker-, murer-,

flislegger-, maler- og monteringsarbeid.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Robert Przemyslaw

Borkowski

MYTHES NETTHANDEL

Org.nummer: 819 740 712

Forretningsadresse: Kirkeveien

22B, 3160 STOKKE

Organisasjonsform:

Enkeltpersonforetak

Formål: Salg av kosmetikkvarer på

internett.

Innehaver: Lars Fredrik Mythe

PASHN AS

Org.nummer: 919 742 380

Forretningsadresse: Rådhusgata

26, 3211 SANDEFJORD

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Utvikle og drive rådgivning

for par via en internettportal

og en tilhørende app, herunder

salg av kurs, bøker og materiell og

virksomhet som står i naturlig forbindelse

med dette.

Kapital: NOK 75.000,00

Styrets leder: Gøran Hauptmann

OSLO BØRS

Sist uke

Siste året

-0,11% +24,27%

Tryller med contai

Hjerte

for Byen

- innovasjonspris

Sandefjord 2017

Torp Panorama Business Center har

fått stor oppmerksomhet med sitt

unike arkitektur av et kontorhotell

– bestående utelukkende av containermoduler.

TOM HELGESEN tekst og foto

– Dette er bare starten.

Potensialet og behovet er

enormt stort, sier daglig leder

Tjeran Haugen til Byavisa.

Torp Panorama er viden

kjent for sitt særpregede

modulbygg basert på containere

i Hangarveien 21 og 21

b, som kan være starten på en

eventyrlig reise for eierne.

Nå bygges det leiligheter

til pilotstudentene på nabotomten,

og det er planer om

et bygge et unikt hotell på

taket av Torp flyplass sin

utenriksterminal med 70 rom.

Hotellet skal bygges med containermoduler!

Camper til krigsområder

Det er Hangarveien 21 B AS

– registrert i november 2015 -

som står bak Torp Panorama.

Selskapet eies av Ole Henrik

Eftedal, Stig Harald Vige

Teie Andersen, Ernst Magne

Carlsen og Tjeran Haugen

gjennom sine respektive selskaper.

Bakgrunnen for den lokale

FAKTA

Hangarveien 21 B AS

• Bygger modulbaserte kontor- leilighets- og hotellbygg.

• Modulene kjøpes nye eller brukte og skreddersys 80 prosent ferdig i

egen fabrikk i Kina.

• Har bygd unike kontorbygg i Hangarveien, tett ved flyplassen.

• I ferd med å reise leilighetskompleks på samme område, beregnet på

pilotstudenter.

• Eies av Ole Henrik Eftedal, Stig Harald Vige Teie Andersen, Ernst Magne

Carlsen og Tjeran Haugen gjennom sine respektive selskaper.

satsingen på modulbygg, er

som følger, kan Tjeran fortelle:

– Ole Henrik og Harald har

gjennom mange år produsert

og levert camper til krigsområder

gjennom Det norske

forsvaret og den internasjonale

forsvarsindustrien. Det har

vært containerbaserte løsninger

innen kjøkken, sanitær,

vaskeri, boenheter og administrasjonsfunksjoner.

Denne erfaringen har selskapene

tatt med seg videre

til sine prosjektleveranser

i Norge, og har blant annet

skapt et containerbasert kjøkkenkonsept

for utleie av kjøkken,

gjennom selskapet Speed

Kitchen AS.

Containerne blir designet

og innredet i egen fabrikk i

Kina.

Næringsmarkedet

– De har i mange år tenkt at

konseptet egner seg godt også

i næringsmarkedet. Da deres

tanker og ideer nådde min

partner Ernst og meg, var det

kort vei fra tanker og ideer til

handling.

– Resultatet ser du blant

annet her. Dette er Lego for

voksne, sier han muntert og

viser oss rundt i kontorbyggene

i Hangarveien. I det ene bygget

er modulene satt i vinkel

på hverandre, som gir det et

unikt visuelt preg og spennende

romløsninger det ikke finnes

maken til i hele verden. I

kontorkompleksene har både

små gründerbedrifter og større

selskaper leid plass.

Containerne – eller «smarte

moduler» som Tjeran gjerne

omtaler dem, blir skreddersydd

i fabrikken i Kina og fraktet

til bestemmelsesstedet, hvor de

blir klargjort og løftet på plass.

80 prosent av jobben gjøres på

fabrikken.

Modulene har en maksimal

egenvekt på 30 tonn, og er

dimensjonert for å tåle vekten

av ni i høyden.

– Ved å vinkle dem slik vi har

gjort i Hangarveien 21 B, må vi

treffe på centimeteren på bærebjelkene.

De har en maksimal

høyde på fire etasjer, sier han.

Mange fordeler

Modulene har mange fordeler

i forhold til ordinære bygg,

som kort byggetid, rimelige

løsninger, stor fleksibilitet,

lette å flytte og store gjenbruksmuligheter.

– Også bruksområdet er

stort, både som kontorer og

små leiligheter. Tjeran viser

til leilighetskomplekset de er

i ferd med å reise på området,

og er ikke i tvil om at markedet

for slike små boenheter er

svært stort, både i Norge og

verden for øvrig.

– Dette er effektive, små leiligheter.

Disse vil stå ferdig

åtte måneder etter at vi begynte

å tegne dem.

I STARTGROPA: - Vi har lært masse av kontorbygge

Haugen. Her i samtale med Jarle Hansen fra PWC Ve

Leilighetene tilfredsstiller

alle norske byggestandarder og

vil til å begynne være basert på

oppvarming via varmepumpe.

Etter hvert ser han også for seg

solcellepaneler på taket som

energikilde.

Hotellprosjekt

Også hotellprosjektet, i spann

med Sandefjord lufthavn, er

blitt møtt med stor interesse.

Hotellet skal bygges med

smartmoduler, som gir et

Behov for å samle dine lån?

Har du flere smålån eller kredittkortgjeld kan det være lurt å samle dem i ett

lån. Du får en bedre økonomisk oversikt med en faktura og vi ordner hele

refinansieringen for deg.

Lån fra 10 000–300 000 kr på resursbank.no

Du kan også ringe oss på 23 96 34 34.

Kostnadseksempel: Eff.rente 16,75 %, 65 000 kr, o/5 år, Kostnad: 29 052 kr, Totalt: 94 052 kr. Beregningen er gjort 30-09-2017.


Historisk sterk sommer for Apollo!

Sommeren 2017 ble tidenes beste for Apollo: Norges største arrangør av reiser til Hellas og Kroatia melder om en økning på

20 % i antall solgte reiser sammenliknet med fjoråret, med storfavorittene Kreta og Kroatia på topp. Økningen fortsetter inn

mot vintersesongen, hvor Dubai ser ut til å bli årets vinner. – Vi så allerede i januar i år at etterspørselen etter sommerreiser

var sterk. Rekordmange var ekstra tidlig ute med å sikre seg ferien de ønsket seg mest, og den samme trenden ser vi nå.

Sommersalget for 2018 er allerede opp 40 prosent sammenliknet med samme tid i fjor, sier Apollo-sjefen Erik Haug fornøyd.

nere

25. OKTOBER 2017 SeniorLån

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT 9


Såkalte containerhotell er en voksende,

internasjonal trend, spesielt i storbyene.

Dette har vi stor tro på vil bli en suksess.

TJERAN HAUGEN

gir deg en

romsligere

pensjon.

svært moderne og urbant

preg.

Hotellet bygges på taket

av terminalbygget, med fleksibilitet

i forhold til enkeltreisende,

par og familier.

Utgangspunktet er 70 rom,

men kan økes til 120.

– Såkalte containerhotell

er en voksende, internasjonal

trend, spesielt i storbyene.

Dette har vi stor tro på vil bli

en suksess, sier han.

Bygge organisasjon

Foreløpig er Tjeran den eneste

ansatt i Hangarveien 21 B AS,

og han er klar på at de må

bygge en organisasjon for å

kunne håndtere en stadig økende

etterspørsel og interesse.

– Vi må strømlinjeforme produktet

og lage konsepter og

standarder, slik at kunden kan

velge mellom ulike løsninger.

Først da kan vi begynne produksjonen

i stor skala.

– Men det er dit vi er på vei,

sier han.

Med stor tro på en modulbasert

framtid!

red@byavisa.sandefjord.no

Smarte moduler blir moderne

boliger, hoteller og kontorer

ne her i Hangarveien, og står i startgropa til å bygge en organisasjon som skal klare å håndtere den stadig økende pågangen, sier Tjeran

stfold.

LEILIGHETER: Her bygges det leiligheter til pilotskolen, tett på flyplassen.

Byggene er fleksible og i tråd med norske byggeforskrifter.

UNIKT: Torp Panorama Business Center har vakt stor oppmerksomhet for kontorløsningene.

Store vinduer rundt hele bygget som gir et luftig miljø og mye

sollys. Her med parhestene Tjeran Haugen og Ole Henrik Eftedal. FOTO: ARVE KERN

Med SeniorLån frigjør du verdier som ligger oppspart i

boligen din. Pengene gir deg en romsligere pensjon og

mulighet til å gjøre det du selv ønsker, enten det er å

reise mer, pusse opp, gi forskudd på arv eller noe helt,

helt annet.

SLIK FUNGERER SENIORLÅN: Du må være over 60 år

og lånet får du mot pant i bolig. Du velger selv om

lånet skal utbetales som et engangsbeløp eller som

månedlige utbetalinger. Du betaler ikke renter eller

avdrag så lenge du bor i boligen, rentene legges til

lånet månedlig – enkelt og greit.

RING OSS FOR EN PRAT 22 82 56 00

Les mer om SeniorLån på bnbank.no

eller besøk oss i Seniorsakens lokaler i Bygdøy Allè 5.

Ring 950 05 794 for avtale.

Sjekk www.bnbank.no


10 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 25. OKTOBER 2017

Nye produkter kan gi enor

Hjerte

for Byen

- innovasjonspris

Sandefjord 2017

Nye produkter i offshore-systemet

fra Jotun kan øke vedlikeholds-intervallene

med opptil 50 prosent på

offshoreinstallasjoner. Bare på en

eneste oljeplattform, snakker vi om

enorme kostnads besparelser.

FAKTA

Jotun

• Jotun-konsernet er en av verdens ledende leverandør av maling og

pulverbelegg. Konsernet har 63 selskaper og 38 produksjonsanlegg på

alle kontinenter.

• Jotun har 38 produksjonsanlegg i 23 land, 63 selskaper i 45 land og er

representert i over 100 land rundt om i verden. Selskapet leverer

maling og belegg som er spesielt utviklet for unike forhold.

• Mange kjente landemerker er malt med Jotun, som: Holmenkollen,

Bryggen i Bergen, Stiftsgården i Trondheim, Eiffeltårnet, Burj Khalifa og

Oasis of the Seas.

• Viktigste markeder er Europa, Midtøsten og Asia, men Jotun har også

fabrikker i Australia, USA , Brasil og Sør-Afrika.

TOM HELGESEN tekst og foto

– Tilbakemeldingene fra industrien

er svært positive, og store

oljeselskaper og kontraktører

har besluttet å ta produktene

inn i porteføljen. Det er

litt eventyrlig at dette skjer så

raskt i en relativt konservativ

bransje, sier en begeistret

Lasse Isaksen, Global Concept

Director – Offshore hos Jotun.

Reiste ett år

Gjennom et år møtte han aktører

verden over for å avdekke vedlikeholdsbehovene

i offshoremarkedet.

– Vi ønsket å ta en sterkere

posisjon i dette segmentet. Med

det som utgangspunkt, oppsøkte

jeg aktører i markedet for å forstå

utfordringene bedre, behovene og

kravene, og hvordan de tenker på

de ulike nivåene i næringskjeden.

Basert på denne innsikten meldte

Lasse inn et forslag til en mer

effektiv og holdbar vedlikeholds

løsning til innovasjonsansvarlig

Hedvig Lund og utviklings-organisasjonen,

som så potensialet og

koblet på nødvendige ressurser og

ETT ÅR PÅ REISE: Lasse Isaksen besøkte aktører i bransjen verden rundt for å

avdekke rutiner, ønsker og behov for vedlikehold innen offshorevirksomhetene.

Her er han på plass ved et kinesisk verft.

FOTO: PRIVAT

et tverrfaglig prosjekt-team for å

løse utfordringen.

Enorme behov

Kostnadene knyttet til vedlikehold

i offshoresektoren er enorme,

både for faste og flytende

plattformer. Anslagene er 800-

1000 dollar per kvadratmeter på

en oljerigg – inklusiv arbeidene

knyttet til sandblåsing, vasking

etc. Selve malingen utgjør kun en

liten andel av denne kostnaden,

der dagens typiske løsninger gir

en forventet levetid på maksimalt

fem år.

– Gjennom bruk av zink i

malingen, kan vi øke tiden mellom

vedlikeholds-intervallene.

Med tanke på at en plattform kan

bestå av 400.000 kvadratmeter

metall, forstår vi litt av dimensjonen

og potensialet i besparelsene

for våre kunder, forteller de.

Fire år med utvikling

Innovasjon er team arbeid og

det er mange som bidrar til at

en ide kan realiseres i praksis.

Nye tekniske løsninger er tatt

frem av dyktige kjemikere og

omfattende testing, dokumentasjon

og forberedende aktiviteter

for en global implementering

er gjennomført av et tverrfaglig

team. Etter fire års intens

utviklingsarbeid kunne Jotun

nylig lansere et vedlikeholdssystem

bestående av tre unike

malingsprodukter, som utgjør

en systemløsning optimalisert

for utfordringene man møter i

offshore industrien.

En verdensnyhet og et kvantesprang

for vedlikeholdsbehovet

i offshoresektoren!

red@byavisasandefjord.no

FORSKNING: Forskning og utvikling er dypt forankret i Jotuns sjel. På bildet ser vi Lasse Isakse

Håkon Krane Thvedt og Kent-Ove Sylte. – Det mest spennende med jobben, er at produktene v

Innovasjon er en

ENORMT POTENSIAL: Vedlikehold på oljeplattformer utgjør en enorm kostnad. Jotuns nye offshore vedlikeholdssystem

skal øke vedlikeholdsintervallene med 50 prosent og levere samme beskyttelse som dagens vedlikeholds-løsninger med

færre strøk.

FOTO: PRIVAT.

Produktutvikling ligger dypt forankret i

Jotuns sjel. Selskapet har 250 ansatte i

sitt FoU-senter, hvor nettopp innovasjon

står på dagsorden.

TOM HELGESEN tekst og foto

Som innovasjonsansvarlig er

det Hedvig Lunds oppgave å

sørge for at de riktige prosjektene

blir prioritert og gjennomført.

– Det er en lang prosess fra

idé til ferdig produkt, med

store kostnader og mange

involverte. Hvilken teknologi

må inn, hvilken kompetanse

kreves, hvordan skal det testes,

hvilken tidshorisont snakker vi

om, hvordan kommersialisere

det osv.

Jotun utvikler produkter for

ulike markeder og bruksområder.

Derfor er det viktig å ha

en strategi og en felles måte

å jobbe på når nye prosjekter

blir løftet fram, uavhengig av

forretningsområdet de hører

inne under. Jotun investerer

vesentlige midler i FoU og

Innovasjon. I tillegg til FoU

innstasen involverer utvikling

og implementering av globale

innovasjoner innsats fra ansatte

i mange ulike avdelinger

både i og utenfor Norge.


VALUTAKURSER

9,38 8,02 10,49 98,51 126,07

2,17 6,37 6,23 7,10 819,28

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 25. OKTOBER 2017

NYETABLERTE

Formål: Maler, flislegger, belegg,

tapetsering og renholdsvirksomhet.

Daglig leder: Aidas Butkus

Formål: Produksjon av industriprodukter,

kjøp og salg.

Daglig leder: Roy Henning Ellefsrød

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Salg og kjøp av produkter/

tjenester innen industri, shipping og

offshore

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Kristin Cedervall

Formål: Investere og kjøpe og selge

varer og tjenester.

Daglig leder: Trond Olav Lindheim

Formål: Personlig trener

Daglig leder: Marie Stolpestad

NORTAK

Formål: Bygg, rehabilitering, tømring

Daglig leder:

Kim Alexander Jakobsen Andersen

Formål: Eie aksjer, samt investeringer

i virksomheter av enhver art

Formål: Eierskap i andre selskaper,

herunder kjøp og salg av selskapsandeler,

og investeringsvirksomhet

Daglig leder: Atle Werner Bie

Johansen

Formål: Rengjøring, flyttevirksomhet,

vedlikehold, snekker og

innredningstjenester

SKAGEN BYG OLE BONDE

Formål: Murer og tømrer arbeid.

Innehaver: Ole Bonde Larsen

Formål: Butikksalg av dameklær

Har du flere smålån eller kredittkortgjeld kan det være lurt å samle dem i ett lån.

Du får en bedre økonomisk oversikt med en faktura og vi ordner hele refinansieringen

for deg. Vi tilbyr lån fra 25 000 til 300 000 kroner.

VB13

Kostnadseksempel: Et lån på 65 000 kr, med en nedbetalingstid på 5 år, koster 1 540 kr per måned.

Den nominelle gjennomsnittsrenten er 12,98 % og den effektive renten blir 15,84 %. Da inkluderer

lånet et etableringsgebyr på 950 kr og et administrasjonsgebyr på 40 kr per måned. Lånekostnaden er

27 334 kr og totalt å betale tilbake er 92 334 kr.

OSLO BØRS

TOM HELGESEN tekst og foto

Komplett snur dermed egen

suksessformel på hodet ved å

invitere konkurrentene inn i

varmen.

– Markedsplassen skal utvikles

til å bli framtidens ledende

kjøpesenter på nett i Norden,

sier Anton Hagberg, direktør

for Komplett Marketplace.

Fire års utvikling

Det er fire år siden Norges største

nettbutikk begynte å flørte

med tanken om å invitere andre

nettaktører med på laget. Siden på vår plattform - side om side kvensanalyse til grunn for etableringen,

kan han fortelle. Kommunikasjonsdirektør

Strenge kriterier

har det vært jobbet intenst med med våre egne produkter og med

å skape en digital plattform, og felles kasse. Dette vil bli en ny og – Ja, varehandelen er i endring.

Det settes stadig høyere det stilles strenge kriterier til

Ingebjørg Tollnes påpeker at

i sommer ble nyvinningen lansert

sammen med rundt noen få, Hagberg.

krav til at alt skal være enklere, partnerne som inviteres inn.

enklere måte å handle på, sier

utvalgte partnere med produkter

innen elektronikkmateriell, rer som tilbyr de samme produkt-

Samtidig vil store, internasjo-

kvalitet, omdømme og kunde-

– Hvorfor slipper dere til aktø-

mer fleksibelt og gå raskere. – Vi er ekstremt opptatt av

fjernstyrte leker (droner, båter gruppene som dere selv? nale nettaktører trolig etablere tilfredshet. Pilarer vi aldri kommer

til å rokke ved!

og biler) og barneutstyr. En ny – Vi har landet på at vi ikke seg med tilstedeværelse i det

milepæl var nådd!

skal skille konkurrenter fra andre nordiske markedet om ikke Hun er ikke i tvil om at deltagelse

på Komplett Marketplace

aktører. Vi skaffer de beste tilbudene,

så får kunden bestemme – Det handler om å ta en vil gi en positiv effekt for part-

lenge.

Skal dobles

Innen jul, er ambisjonen å ha hva han eller hun velger å kjøpe. ledende rolle i utviklingen– nerne.

100 partnere med, og markedsplassen

skal bugne av gode tilbud ness i dette ved at vi tilbyr utstil-

juling om noen år. Komplett til å vise fram sine produkter

Men det er klart det ligger busi-

eller sitte rolig og få skikkelig – De vil få en unik mulighet

fra en rekke ulike bransjer og lingsplass, sier han til Byavisa. Marketplace er skapt for å for et stort publikum og vil

produktområder.

kunne tilfredsstille kundens således oppleve omsetningsvekst.

Vi har 20 års erfaring

– Det finnes jo ekstremt mye Møte trenden

framtidige krav til kjapp og

bra som selges av andre nettaktører,

som vi nå ønsker å tilby dypere markeds- og konse-

rammer.

besøkende hver eneste

Det ligger imidlertid også en enkel handel i trygge, lokale i netthandel, 3,5 millioner

måned

Nær 1 av 5 har fått tilbud om lån via eiendomsmegler, og av dem valgte 36 prosent å takke ja til tilbudet.

På spørsmål om eiendomsmegleren tilbød deg boliglån i banken som megleren samarbeider med eller er

eid av da du kjøpte bolig sist, svarer 18 prosent at de fikk det spørsmålet. 36 prosent av dem som fikk dette

spørsmålet i forbindelse med boligkjøpet, benyttet seg av tilbudet. Det viser en helt fersk undersøkelse som

Ipsos har utført for Huseiernes Landsforbund.

25. OKTOBER 2017 BYAVISA SANDEFJORD

FOTO: MORTEN RAKKE

Kompletts framtidsrettede og innovative varegrupper blitt føyd til,

tankegang, kom til sin rett allerede ved som Blush.no, Bildeler.no,

etableringen av netthandel i 1996. Få Babybanden.no og Komplett

Apotek. Nå tar de altså et nytt

hadde en gang turt tenke tanken på en

kvantesteg med Komplett

slik satsing!

Marketplace.

Norsk Innovasjonsindeks

TOM HELGESEN tekst og foto

kåret nylig Komplett til landets

5. mest innovative bedrift

Siden har de hele tiden vært i i Norge.

forkant av folks handlevaner, og

har bygd en særdeles sterk merkevare

i løpet av drøye 20 år. – For oss handler innovasjon

Naturlig førstevalg

om kontinuerlig å utvikle produkter

og tjenester basert i

Auto store

Bedriften var tidlig ute med tråd med kundenes ønsker og

automatisering av lageret for behov. Vi skal være det naturlige

førstevalget, og bidra til

å sikre enda raskere og sikrere

leveringer. Autostore er en at netthandelen er enkelt og

kube med 75 roboter som plukker

varer fra 72.500 bokser,. nikasjonsdirektør Ingebjørg

foregår sømløst, sier kommu-

Fra å satse først og fremst Tollnes.

på elektronikk, har stadig nye

red@byavisasandefjord.no

og nesten 700.000 handlende

Komplett-kunder, minner hun

om.

30.000

Foreløpig vil varene fra de

eksterne partnerne bli sendt

ut fra den enkelte virksomhet,

men med betingelse om maksimal

to arbeidsdager fra bestilling

til levering som standard.

Komplett er imidlertid i gang

med å utvide egen lagerkapasitet

ytterligere i Sandefjord,

og vil om ikke lenge ha 33.000

kvadratmeter lagerflate til

rådighet. Da kan også partnernes

produkter bli pakket og

ekspedert herfra, og kunne bli

en integrert del av Kompletts

avanserte logistikk med robotplukking.

450 ansatt i Sandefjord.

Av Komplett-konsernets 800 ansatte, er

Stor investering

TOM HELGESEN tekst og foto

største netthandelsaktør med

De kan ikke tallfest eksakt hvor

totalt 18 nettbutikker.

mye selskapet har investert i å

Komplett Group hadde i

I tillegg bidrar de til vesentlig

aktivitet for en rekke lokale

på 7,8 milliarder norske kroner.

2016 en samlet omsetning

etablere markedsplassen, men

kan fortelle at det på det meste underleverandører av produkter

og tjenester. Tar vi også

Sandefjord, og konsernet

Hovedkontoret ligger i

var rundt 100 som jobbet med

den tekniske plattformen. med at selskapet er en vesentlig

har 800 ansatte.

Begge har stor tro på en sterk bidragsyter til det lokale kultur-

og idrettslivet, ser vi kon-

endt utdanning. Det bidrar

vekst i sitt digitale kjøpesenter

– med et bredt utvalg og én turene av de positive bidragene til at kompetansen blir her i

felles kasse.

som føres tilbake til lokalsamfunnet.

vi får et stabilt arbeidsmiljø,

Sandefjord-regionen, og at det

– Dette er en investering i

framtiden, konkluderer de. - Vi rekrutterer bevisst sier Anton Hagberg, direktør

vestfoldinger som har reist for Komplett Marketplace.

ut av fylket som unge, men

red@byavisa.sandefjord.no som vil etablere seg her etter

red@byavisa.sandefjord.no


NÅ 32500

Vi leverer duker og reservedeler til alle

våre telt og paviljonger!


2423924990,- 27990,-

Rimelige fraktpriser. Mer info om farger, størrelser,

priser og åpningstider på vår hjemmeside:

me besparelser

25. OKTOBER 2017


Sist uke

NÆRING

+1,00%

11

DDE HÅNDVERK AS

Org.nr.: 919 649 658

EFFEX AS

Org.nr.: 919 669 365

G & K SERVICES AS

Org.nr.: 819 650 772

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT11

Med tanke på at en plattform kan

bestå av 400.000 kvadratmeter metall,

forstår vi litt av dimensjonen og potensialet i

besparelsene for våre kunder. LASSE ISAKSEN

Siste året

+25,12%

Fra nettbutikk til markedsplass

8 | AKTUELT 9

KENTO AS

Org.nr.: 919 657 626

MASTO AS

Org.nr.: 919 664 789

BYGGENTREPRENØR AS

Org.nr.: 919 662 603

NYE FRØLICH HOLDING AS

Org.nr.: 919 541 881

PLAYSAFE GROUP AS

Org.nr.: 919 654 155

SERVICEGUTTA AS

Org.nr.: 919 662 379

LARSEN

Org.nr.: 919 638 079

THE DRESSING ROOM AS

Org.nr.: 919 567 139

Hjerte

for Byen

- innovasjonspris

Sandefjord 2017

Komplett har investert hundretalls

millioner for å møte framtidens

handlevaner på nett. Løsningen ble

å invitere konkurrentene med på

laget og ta steget fra nettbutikk til

markedsplass.

Behov for refinansiering?

Søk på www.balanselanet.no eller ring 23 96 34 10.

Oppgi kampanjekode

ROM FOR Å TENKE NYTT: - I Komplett har det alltid vært takhøyde for å leke å leke, prøve og feile. Det har ført oss dit vi er i dag, sier Anton Hagberg, direktør for Komplett Marketplace og

kommunikasjonsdirektør Ingebjørg Tollnes. Her avbildet ved det automatiske lageret.

36 prosent takker ja til lånetilbud fra eiendomsmegler

SØMLØST: Raske og sikre leveranser har alltid vært en av Kompletts styrker, takket

være innovative løsninger og ansattes kompetanse og ærgjerrighet.

20 år med innovasjon

BIDRAGSYTER: Komplett har 450 ansatte ved sitt anlegg i Sandefjord, og er en

stor bidragsyter til lokalsamfunnet.

FOTO: MORTEN RAKKE

Sterk lokal forankring

FAKTA

Komplett Group

Komplett Group er Nordens

Alltid gode tilbud i butikk og på nett!

HØSTTILBUD:


20-40%


HØSTTILBUD:


3x3m NÅ 9990,-

3x3,66m NÅ 12990,-

Kvalitet og service i fokus!

www.teltfritid.no

NÅ 44900

KANDIDAT 1: Komplett

KUNNGJØRING

KUNNGJØRING

VIL DU STØTTE OG HJELPE BARN OG FAMILIER?

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram basert

på frivillig innsats til familier. Akkurat nå har vi mange barn og familier

som venter. Ta gjerne direkte kontakt, telefon: 415 37 683.

Informasjonsmøte og kursstart Sandefjord sentrum eller Stokke:

Stokke rådhus inngang D mandag 30. oktober kl. 18.00

Holmbrua 2, Sandefjord tirsdag 31. oktober kl. 18.00

Mer informasjon på www.sandefjord.kommune.no/homestart

Mail: homestart.familiekontakten@sandefjord.kommune.no

www.sandefjord.kommune.no

Jotun vil øke

vedlikeholdsintervallene

med 50 prosent

n, Global Concept Director – Offshore og Innovasjonsdirektør Hedvig Lund, Jotun Performance Coatings sammen med kjemikerne Thor

i utvikler kan få stor betydning globalt, sier de.

del av Jotun- kulturen

Demens i familien?

Snakk med våre fagfolk

Chat med oss på

nasjonalforeningen.no/demens

Globalt marked

Jotun har 850 ansatte i

Sandefjord, og har ambisjoner

om ytterligere vekst med

200 innen 2030.

Hjørnesteinsbedriften

har laboratorier i en rekke

land for å tilpasse produktene

til regionens klima, byggeskikk

og andre forhold.

Men kjernevirksomheten og

kjernekompetansen ligger i

Sandefjord.

Med bygging av nytt

forsknings- og utviklingssenter

og kontorbygg for mer

enn en milliard kroner på

Gimle, vil selskapet styrke sin

lokale tilstedeværelse ytterligere

og være


dimensjonert

for framtidig

vekst.

Jotun bidrar

til lokalregnskapet

også

på en rekke

andre måter.

Selskapet har

HEDVIG

et bredt tverrfaglig

miljø,

og tiltrekker således høy

kompetanse til Sandefjord.

I tillegg nyter mange øvrige

bransjer godt av selskapets

mange aktiviteter og hyppige

Jotun har

definitivt et

stort hjerte for byen.

LASSE ISAKSEN OG

besøk fra ulike verdensdeler.

Også kultur

og idrett blir

tilgodesett

gjennom året,

vel vitende om

at det er viktig

LUND

for trivselen

og helsen til

innbyggerne.

– Jotun har

definitivt et

stort hjerte for

byen, fastslår Lasse Isaksen

og Hedvig Lund.

red@byavisasandefjord.no

NÆRINGSEIENDOM til leie

Sjekk mulighetene på www.sondre-eiendom.no – Vi eier og leier i dag ut

101.000 kvadratmeter næringslokaler fordelt på 26 bygg i søndre Vestfold.

oss på

Tlf. 469 72 500

www.sondre-eiendom.no


12TEMA HJEM OG BOLIG

| BYAVISA SANDEFJORD 25. OKTOBER 2017

Høsttid

er peistid

Peisovner er veldig populære,

og stadig flere kunder

velger hvite ovner. Utvalget

er stort og det er peiser i alle

prisklasser.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN

tekst og foto

HEKTISK ÅRSTID: Bente Gro Lorentzen hos Varmefag Arne Andresen AS har mye å gjøre på jobben

på denne årstida. Det er stor etterspørsel etter alle typer peisovner.

TRENGER DU

Å FORNYE

GULVET DITT?

Vestfold Gulvsliping

utfører sliping og

totalbehandling av

alle typer tregulv.

Vi er også behjelpelig

med valg av

behandling hvis du

skulle være usikker.

Husk at befaring er gratis!

Du kan besøke oss på: www.vestfoldgulvsliperi.no/

og www.facebook.com/vestfoldgulvsliperi/

E-post: vestfold.gulvsliperi@gmail.com

eller ring oss på tlf. 98 61 15 98 for en hyggelig prat.

Bente Gro Lorentzen for

Varmefag Arne Andresen

AS har hektiske dager på

jobben. Hun opplyser at

det er stor etterspørsel

etter peis på denne årstida.

Ω De som kjøper peis

er i alle aldersgrupper.

Før var det fleste voksne,

men vi ser at flere unge

mennesker velge å kjøpe

seg en peis. Det er mange

fine peiser på markedet,

sier hun.

Ω Vi er imponerte over

de unge kundenes kunnskapsnivå.

De er flinke

til å lese seg opp på nettet

og de blir raskt dyktige

peisfyrere, opplyser

Lorentzen.

Strenge krav

Peisene som selges i

butikkene må gjennom

strenge krav fra SINTEF.

Moderne ovner soter mindre

og reduserer av den

grunn sjansen for at det

skal oppstå pipebrann.

Nye ovner har krav til

sikkerhetstest, noe gamle

ovner ikke hadde. En ny

ovn er derfor sikrere enn

en gammel. Ved bytte av

ovn vil en sertifisert montør

se over at skorsteinen

er sikker og fungerer.

Hos Varmefag Arne

Andresen AS har de også

egen monteringsavdeling

Ω Vi har mange typer

peiser, både store og små.

Noen bruker peis som

et møbel, mens andre

koser seg foran peis. Det

MOTE: Bente Gro Lorentzen sier at hvite periovner er stadig mer

etterspurt.

er kommet mange store

peiser på markedet. De

har giljotindører hvor

glassdøra heves og senkes.

Vi ser at folk slutter

å bruke parafinovn og

går til anskaffelse av peis

eller varmepumpe, sier

Lorentzen.

Bygg bålet riktig

Her kommer råd til god

og riktig bruk av peisen.

Bruk tørre vedkubber

nederst og en blanding av

opptenningsved og to-tre

opptenningsbriketter

øverst.

Tørr ved veier lite og

har dype sprekker. Slår

du to kubber mot hverandre,

skal det låte som

når et balltre treffer en

ball.

Bruker du fuktig ved

(med mer enn 20 % fuktighet),

blir sot- og partikkelutslippene

10 til 30

ganger så store.

Tenn fra toppen

Opptenning fra toppen

gir raskere oppvarming

av brennkammeret, som

gjør at man hurtig får god

trekk i ovnsrør og pipe,

mer oksygen til flammene

og høyere temperatur.

Flammene på toppen sørger

for å varme opp kubbene

under slak at disse

avgir de gassene som gjør

at bålet brenner og holdes

ved like. Bruk opptenningsbriketter

for å

sikre rask nok antenning

av opptenningsveden

på toppen så unngår du

unødvendig røyk i opptenningsfasen.

Langsom opptenning

og lav temperatur fører til

at svevestøvet blir mangedoblet.

Sørg for nok luft

Pass på at det kommer

nok luft inn i huset, slik at

ovnen får nok luft til forbrenningen.

Kjøkkenvifte

og ventilasjonsanlegg

som drar luft ut av huset

reduserer trekken i pipa.

Åpne alle ventiler i ovnen.

Sett gjerne døren på gløtt

i opp til fem minutter til

det brenner godt.

Først når ildstedet er

varmt etter ca. 15 minutter,

reguleres ventilene

ned. Det er viktig å ikke

stenge spjeldet(ene) så

mye at flammene dør ut.

Veden skal alltid brenne

med synlige flamme.

Bål uten flamme doble

utslippene av kullos og

partikler.

espen@byavisa.sandefjord.no

KILDE: NORSK VARME, FEIERMESTERNES

LANDSFORENING, MILJØDIREKTORATET OG

NATURVERNFORBUNDET


25. OKTOBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | TEMA13

KAMPANJEDAGER

hos rørleggeren t.o.m. 11. oktober

Zeta servantkran

krom

NÅ 2145,-

(Før 2860,-)

PRODUSERT AV BYAVISA DRAMMEN

INGRID ASK

Vist i 160 cm bredde med dobbel Saga Evermiteservant. Speil

i 160 cm bredde med innebygd led lys. Med innebygd LED lys,

dimmer og innfelt stikkontakt på undersiden. Pris inkluderer ikke

servant, servantkran, toalett, badekar. Frakt tilkommer.

Nå: 22 875,- (Før 30 500,- )

Spillo up XS servantkran

NÅ 1772,-

(Før 2363,-)

-50% -50%

Lungo servantkran

NÅ 822,- (Før 1097,-)

VEGGSKÅL O’NOVO DIRECT FLUSH

O.novo Direct Flush veggskålpakke inkludert

sete med soft-close og quick-release.

Nå: 1476,- (Før 2953,- )

PORSGRUND SHOWERAMA 7-5

Størrelse 90x90, dusjkabinett med

dusjgarnityr, klart glass og hvite profiler.

Dusjbatteri er ikke inkludert.

Nå: 7981,- (Før 15962,- )

Quad servantkran sort

NÅ 1864,-

(Før 2486,-)

SKINNY

KJØKKENKRAN

Prisvinnende kjøkkenkran

med dreibar og

uttrekkbar tut i krom.

Vinner av Red Dot

Award 2017!

En perfekt syntese

mellom innovasjon og

funksjon på kjøkkenet.

Designet av Meneghello

Paolelli Associati.

SPOT LIGHT DUSJ-

SETT MED TAKDUSJ

Komplett termostatstyrt

dusjsett med

hånddusj og hodedusj.

Dusjstang kan

kappes til ønsket høyde.

Dreibar øvre del.

Nå: 3225,-

(Før 5376,- )

Pris gjelder ferdig montert servantkran, inkludert gjeldende deler og transport inntil 20 km t/r. Dette forutsatt at røropplegg er ferdig/klargjort.

Ekstra rør og deler utover tilkoblingspunkt kommer som tillegg. Elektrisk arbeid er ikke inkludert.

2 898,-

(Før 4830,- )

3 225,-

(Før 5376,- )

SANDEFJORD RØRHANDEL ASForbehold om trykkfeil. Kampanjepriser gjelder t.o.m. 11. nov. Frakt kan tilkomme.

GRATIS PARKERING I BAKGÅRDEN


14 TEMA | BYAVISA SANDEFJORD 25. OKTOBER 2017

LOV Å VÆRE SMART: Nordmenn viser seg å være mindre smarte enn våre naboer hva gjelder lagringsplass. Ideen må være å søke etter løsninger – som her – som gjør at plassen utnyttes bedre.

Vi mangler lagringsplass

Vi river seg i håret over manglende

skap- og oppbevaringsplass.

Nesten 40 prosent av oss

må finne plass til rotet vårt,

eller skattene våre, utenfor

huset.

TRYGGVE CLAUSSEN tekst

Dette er fakta basert på en

undersøkelse på oppdrag

av Elfa. Den viser også at

vi ikke er gode nok til å

utnytte den plassen vi faktisk

har.

Det er en kjent sak at studenter

og småbarnsfamilier

bor trangere enn andre,

nå viser det seg imidlertid

at også de med boareal på

over 150 kvm føler at de

ikke har plass til alle tingene

sine.

Utnytter ikke potensialet

Hilde Børresen Istre i Elfa

Norge mener at undersøkelsen

viser at vi må bli

flinkere til å utnytte oppbevaringspotensialet

i hjemmene

våre.

Ω Rot og ting som alltid

ligger på «feil sted» skaper

stress, så det å få orden

i sysakene sine, er viktig.

Man har mer plass enn

man tror, sier hun.

Kreativ bruk av hvitevarer

Sammenliknet med våre

naboer i Norden, ligger

nordmenn på topp i å bruke

hvitevarene som oppbevaringsplass.

I følge undersøkelsen

er vi det nordiske

landet hvor flest bruker

vaskemaskinen, tørketrommelen,

fryseren og kjøleskapet

til oppbevaring. Når

MÅ BLI FLINKERE: Hilde

Børresen Istre i Elfa råder nordmenn

til å bli flinkere til å utnytte

oppbevaringspotensialet i våre

hjem.

dette ikke strekker til, er

badekaret og badstua også

alternativer. Hva vi oppbevarer

hvor sier undersøkelsen

ingenting om, men man

kan jo spekulere i om ullgenseren

ligger i fryseboksen

gjennom sommeren.

Ω Når nesten 10 prosent

oppgir at de har lagret ting

i badekaret, er det grunn

til å tro at nordmenn har

bruk for gode tips og råd på

effektiv oppbevaring, sier

Istre.

Oppbevaringsglade

Over 60 prosent av de spurte

oppgir at oppbevaring

er viktig når de skal velge

bosted. Dette er svært høye

tall sammenliknet med de

andre nordiske landene,

og nesten 20 prosent kan

tenke seg å bytte bosted på

grunn av dårlige oppbevaringsløsninger.

Samtidig

innrømmer over halvparten

at de antakelig har plass de

ikke utnytter godt nok der

de bor nå.

red@byavisa.sandefjord.no

UNYTTIG BLIR NYTTIG: Under trappa er ofte plassen

god, men sjelden utnyttet. Som vi ser på bildet

er dette en fullt ut mulig løsning for å lagre eksempelvis

vintertøyet om sommeren.

SMART: Som vi ser kan også døra inn til kottet eller

lagringsrommet utnyttes til fulle.

Har du gensere i fryseren

og skiutstyret i badstua?

Sju oppbevaringstips

1. Gå på «luftejakt»

Du har større oppbevaringspotensial i hjemmet ditt, enn det du tror.

Forsøk å identifisere unødvendige «luftrom» i garderobeskapene. Se

også etter ubrukte overflater i hjørnene, under sengen og bak dørene

som kan brukes til oppbevaring.

2. Bruk vakuumposer

Tepper, puter og sesongklær tar minimalt med plass hvis de er pakket

inn i vakuumposer, og deretter plassert under sengen eller på de øverste

hyllene i skapet. Sørg for å dra nytte av hele rommet, hele veien opp til

taket.

3. Gå over hyllene dine

Dype hyller skaper lett uorden og ubrukt plass. Bytt de heller ut med

grunnere hyller, eller mer strategiske bokser som kan plasseres enda

tettere. Da får du mer plass, og det blir lettere å holde orden.

4. Sats på skyvedører

Se på mulighetene for å dele opp 60 cm av rommet og sette inn en

effektiv oppbevaringsvegg. Ved å sette inn skyvedører fra vegg til vegg

har du muligheten til å stue vekk mengder av klær og utstyr Ω uten at

rommet kjennes noe særlig mindre. Samtidig blir det lettere å få tak i

det du trenger.

5. Utnytt gardiner

Gardiner langs veggen er trendy og skaper en hotellfølelse. Sett opp

en gardinskinne i taket, cirka 15-20 cm ut fra veggen, og gjem noen

små hyller bak dem. Vips så har du skapt en fin, effektiv og godt skjult

oppbevaringsplass.

6. Plasser sesongutstyret i høyden

Utnytter du potensialet til å oppbevare ting oppunder taket? Det er lett

å glemme de siste 30-40 cm, disse er perfekte for ting du ikke bruker så

ofte.

7. Bruk rommet under trappen

Bygg lagringsplass under trappen. Her kan du enkelt oppbevare sko,

støvler og vesker som ikke blir brukt hver dag. Eller du kan for eksempel

bruke plassen som resirkuleringsstasjon.


25. OKTOBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | TEMA15


VI FJERNER OLJE- OG

PARAFINANLEGG

VI TILBYR:

Vi kan komme på kort varsel og foreta både

NYINSTALLASJONER, REPARASJONER OG SERVICE!

PEC Elektro

Sandefjord

Gjekstadveien 5, 3218 Sandefjord | Tlf. 33 42 62 50

Fax: 33 42 62 59 | E-post: sandefjord@pec.no | www.pec.no

Vi kommer på gratis befaring.

Vi gir pris på tømming/rengjøring av tank.

Om ønskelig graver vi opp tanken.

Og tar bort dagtanken inne i huset.

Spesialfirma for varmepumper og ventilasjon.

Bergans Mekanikk AS

Stokke | Tlf. 91 68 34 65 | post@varmep.no

PEISKUPP

www.sterkkommunikasjon.no Med forbehold om evt. trykkfeil.


gleder

SPAR

3 500,-

TERMATECH

TT10G, FRA

14 490,-

10 990,-

CONTURA 750, FRA

19 100,-

12 900,-

CONTURA

I5 INNSATS, FRA

13 900,-

11 900,-

ARNE ANDRESEN AS

Hegnasletta 2, Sandefjord, vis á vis Meny indre havn

www.arne-andresen.no

SPAR

6 200,-

SPAR

4 000,-

RAIS VIVA 120

CLASSIC SORT, FRA

21 485,-

17 485,-

SE ALLE KAMPANJETILBUDENE PÅ WWW.VARMEFAG.NO

TILBUDENE GJELDER TIL 13. NOVEMBER


16

Store

TEMA | BYAVISA SANDEFJORD 25. OKTOBER

prosjekter

2017

på gang

Sandefjord kommune tilrettelegger

og bidrar med delfinansiering av

nye kunstgressbaner, nytt kommunalt

omsorgsbygg i Andebu,

bygging av nytt bygg for Stokke

ungdomsskole, oppgradering av

friidrettstilbudet i Stokke, skateparken,

Sandarhallen, Ishallen og

diverse trafikksikkerhetstiltak og

nye gang og sykkelveier.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

STOR AKTIVITET: Det skal settes i gang flere store prosjekter i Sandefjord kommune som kommer innbyggerne til gode.

Nylig ble en ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 303 fra Enga til Hem åpnet. Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) er godt fornøyd

med aktiviteten i kommunen.

Nylig ble det åpnet ny gangog

sykkelvei på fylkesvei 303

fra Enga til Hem. Arbeidene

med den nye gang- og sykkelveien

startet i september

2016. Parsellen er ca. 1.270

meter lang og asfaltert bredde

er 2,5 meter. 1.020 meter

ligger i Sandefjord og 250

meter i Larvik kommune.

Fylkesveien er lagt om rundt

Hystadsvingen for å få plass

til den nye gang- og sykkelveien.

Omleggingen er ca.

450 meter.

På strekningen lengst sør

ved Hem er det høy fjellskjæring,

og for å få plass

til gang- og sykkelveien ble

det sprengt ut 8.500 kubikkmeter

stein. Over Hemskilen

er det bygd en ny gang- og

sykkelbru med et spenn på

25 meter. Brua er fundamentert

på stålkjerneperler til

fast fjell. På grunn av dårlige

grunnforhold er det lagt

lettfylling inntil landkaret på

Larvikssiden, samt en tilhørende

motfylling for å sikre

stabiliteten.

Det er ny belysning med

36 LED-belysningsmaster

på hele strekningen, og ett

intensivt belyst gangfelt. To

bussholdeplasser er bygd

om og har fått nye lehus.

Prosjektet har en total kostnadsramme

på 35 millioner

kroner.

Ordfører Bjørn Ole

Gleditsch (H) er strålende

fornøyd med at gang- og sykkelveien

gir trygge trafikale

forhold for myke trafikanter

og legger til rette for å bedre

folkehelsen.

Stor aktivitet

Ordføreren er godt fornøyd

med at det skal settes i gang

flere prosjekter i kommunen.

Det skjer ikke bare i tidligere

Sandefjord kommune,

men også i tidligere Andebu

Leverandør av

modulhus

Noen av fordelene med ny bolig fra Älvsbyhus:


Et smartere valg – både tidsmessig og for lommeboken!

www.alvsbyhus.no

Oppdag våre

husmodeller og priser

BESTILL NY HUSKATALOG I DAG!

VIL DU VITE MER?KRISTOFFER SKOLT

95 76 46 66

kristoffer.skolt@alvsbyhus.no


i kommunen

25. OKTOBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | TEMA17


og Stokke. 1. november starter

arbeid med et kommunalt

omsorgsbygg i sentrum

av Andebu. Omsorgsbygget

skal stå ferdig i desember

2018 og har en kostnadsramme

på ca. 130 millioner.

På Møylandsletta, som er et

kommunalt område, begynner

arbeider i høst med ny

kunstgressbane som er ferdig

til våren neste år. Den har en

prislapp på nesten fire millioner

kroner. Kommunen bevilger

551.000 kroner og forskutterer

1,2 millioner kroner

i spillemidler. 69.000 kroner

er MVA-kompensasjon.

Ω Tidligere Andebu kommune

kommer under

Tidligere Andebu kommune kommer

under Sandefjordsmodellen som gjør

at kommunen forskutterer spillemidler for å

sette i gang prosjekter. BJØRN OLE GLEDITSCH

Sandefjordsmodellen som

gjør at kommunen forskutterer

spillemidler for å sette

i gang prosjekter, sier ordføreren.

Ved Stokke ungdomsskole

kommer det et nytt bygg på

plass til skolebruk. Det skal

få ferdig til skolestart i 2018.

Stokke Idrettslag har fått

midler til oppgradering av friidrettslagstilbudet.

Idrettslaget Runar skal i

gang med ny kunstgressbane

i høst og kan skal stå ferdig til

våren hvis alt går etter planen.

Prosjektet har en kostnadsramme

på 14 millioner kroner.

Idrettslaget har fått 1.6 millioner

kroner i kommunalt tilskudd,

og kommunen forskutterer

4,2 millioner i spillemidler.

MVA-kompensasjonen

utgjør 1,6 millioner. Penger

til Kodal skole er allerede

bevilget, og den står ferdig

til høsten 2019. Planleggingen

av et midlertidig skolebygg

på idrettsplassen er i gang.

Finansieringen av skateparken

er gått i orden.

Ω Det skjer mye positivt i

kommunen, sier ordføreren

med et stort smil.

Lange politiske møter

Etter kommunesammenslåingen

er antall medlemmer i

utvalgene utvidet. Ordfører

Bjørn Ole Gleditsch sier at spesielt

formannskapet og hovedutvalg

for miljø- og plansaker

har mange saker til behandling.

Både formannskapet

og hovedutvalg for miljø- og

plansaker har 19 medlemmer.

Ω Dette er to viktige politiske

utvalg som har mange saker

til behandling og lange møter.

Det tas viktige beslutninger i

disse utvalgene, sier ordføreren.

I kommunens møteplan

for høsten er det flest møter i

formannskapet og nest mest

i hovedutvalg for miljø- og

plansaker.

espen@byavisa.sandefjord.no

STORT HØSTSALG

VÅRENS STORE MØBELSALG

Dansk

design

SALONGER MED FANTASTISK SITTEKOMFORT

17.995,-

ORD. 20.085,-

LEKKER SALONG MED GOD SITTEKOMFORT

Nå 9.495,-

ORD. 11.180,-

Nå 9.995,-

ORD. 11.895,-

CARNELLA 3+2,5-seter+pall. Stor og lekker

salong med god sittekomfort. Tøff detalje med

sølvnagler og alu bein. Stoff dess. 761/04 grå

Malta – finnes i mange farger. Mål: 3-seter 240

cm. Mål: 2,5-seter 205 cm. Mål: Pall 100x80 cm.

PALL

3.495,-

Velg mellom mange fine farger!

DORTE HJ. 23 Klassisk og fin vinkel i dess. 432/04 grå Misha 100% ull.

Mål: 206x262 cm. Treverk ubehandlet eik. Pyntepute 450,-

TORPE PÅFUGL sofabord Helstavs eik. Mål: 135x78 cm. 7.695,-

PALERMO Stor og lekker kvalitetssalong i stoff dess. 223/57 West

Modern grønn. Her vist som modul J-F-D2-O-T3-J. Pyntepute fra 395,-

Pyntepute med knapper fra 495,- Nakkepute 695,-

Armpute m/bøyle X6 495,-

TORPE TUCAN FASAN sofabord 73x73 (121) 5.995,-

PALERMO – BYGGESETT

24.590,-

ORD. 35.130,-

30%

PÅ BYGGESYSTEM

GJØR ET

KUPP!

SPAR 7.000,-

STOL

2.995,-

SPAR 2.000,-

3+2 SETER

9.995,-

PRIS I ANDRE STOFFER 16.995,-

Velg mellom masse fine farger!

MIAMI 3+2-seter Kvalitetssalong her vist i Dess. 204/11 beige Bella.

Mål: 3-seter 211x90 cm. Mål: 2-seter 172x90 cm.

TORPE TUCAN sofabord 110. Hvitoljet eik. Mål: 110x60 cm. 5.495,-

I DAG, I MORGEN – MØBLER FRA BORGEN

PALL

995,-

ORD. 1.695,-

NYHET

Velg mellom mange fine farger!

MODELLENE ER UTSTILT

KOSTNADSFRITT LEVERT OG MONTERT

CHAISSELONG

M/MOTOR

Mandag - Onsdag......9-18

Torsdag......................9-19

Fredag........................9-17

Lørdag......................10-15


YX Norge inngår samarbeid med Norges Skiskytterforbund

YX Norge AS har inngått en samarbeidsavtale med Norges Skiskytterforbund (NSSF) og blir én av fire

hovedsponsorer for sesongen 2017/2018. – Vi setter enormt stor pris på våre dyktige selveiere som har

stasjoner fra Mones i sør til Vardø i nord, og vi er glade i det norske og folkelige. Skiskyting er en idrett

som alltid har appellert til den norske folkesjela, og vi ser frem til å samarbeide med denne flotte idretten,

sier Erik Gulbrandsen, Leder salg og marked i YX Norge AS.

Pålagt å ha god sikt når du kjører

Dårlig sikt når du kjører øker risikoen for påkjørsler. – Det er mye du selv kan

gjøre for å redusere risikoen, sier skadesjef Annika Persson i Codan Forsikring.

Høstmørket og kulde er forhold som skaper dårligere sikt. – Dårlige vindusviskere,

is på utsiden og dugg på innsiden av ruten skaper dårlige forhold når du skal

kjøre. Med våte, slapsete veier, blir vinduene også fort skitne, sier Annika Persson.

18 TEMA | BYAVISA SANDEFJORD 25. OKTOBER 2017

Svingende selskapsdan

Dansefoten kommer virkelig til

å få kjørt seg når Black & White

Orchestra entrer scenen på Tre

Lykter lørdag ettermiddag. På

repertoaret står svingende selskapsdanser

framført av et ni manns

orkester og vokalist Jeanette

Kristiansen.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

FAKTA

Black & White

Orchestra består av:

Steinar Brenna - alt. sax,

Trond Dagsborg - ten. sax,

Per Gustavsen - bariton sax,

Bjørnar Svendsen - trombone,

Per Martin Berg - trompet,

Erik Hjerpekjønn - bass, Per

Sandvik - gitar, Torkel Hasle

- piano, Per Øyvind Hagerup

- trommer og Jeanette

Kristiansen - vokal.

Tre Lykter, Scandic Park

Sandefjord, 28. oktober

kl. 16.00.

Arrangør: SandefordJazz.

Orkesteret består av musikere

fra hele Vestfold, og den

siste tida har det blitt intensive

øvinger på Kurbadet. Det blir

svingene rytmer innen tango,

samba, vals og cha-cha-cha.

Ω Vi er et lite storband bestående

av en blåserekke med fem

musikere og fire på komp. Vi

skal spille svingende selskapsdanser,

og vi har store positive

forventninger til at det blir

en fin konsert, sier Per Martin

Berg som spiller trompet i

orkesteret. Han har 57 års erfaring

med å spille trompet.

Ω Jeg begynte å spille da jeg

var 12 år gammel. Musikken

har gitt meg mange gleder

gjennom livet, sier den spreke

69-åringen.

Tre sett

Publikum får høre tre sett med

Black & White Orchestra i konserten

på «Løktene».

Ω Vi skal spille tre sett på 45

minutter, så blir det pause før

vi skal på scenen igjen. Vi kommer

til å spille et sted mellom

30 til 40 låter, sier Berg.

Han mener dette er et spennende

og godt tilbud til de som

ønsker seg en svingende dansekonsert

som starter på ettermiddagen.

Ω Det er ikke ofte tilbud til

dette publikummet, og jeg

håper på fullt hus på denne

uformelle dansekonserten.

Vi har ingen nedre eller øvre

aldersgrense, og det kreves

ingen dansekunnskaper

og det er

ingen dommere

til stede,

sier Berg med

et smil.

Orkesteret

kommer til å

stille i mørk

dress og vokalist

Jeanette

Kristiansen i

pen kjole. Det er deres image.

Middag etter konserten

Primus motor og ildsjel

i SandefjordJazz, Cato

Arveschoug, er strålende fornøyd

med å kunne tilby publikum

en dansekonsert med

flere spennende stilarter. Han

opplyser at det etter konserten

kan bestilles to retters middag i

Musikken

har gitt

meg mange gleder

gjennom livet.

restauranten til de som ønsker

det.

Ω Vi har

”PER MARTIN BERG

lagt konserten

til ettermiddagen

og

middagsservering

tidlig

på kvelden.

Dette burde

være en fin

anledning til

å få med seg

en konsert

og en middag. Vi hadde godt

besøk i fjor, så jeg er sikker på

at det blir fullt på «Løktene»

til lørdag, sier Arveschoug med

et smil.

Ω Har man lyst til å se enda

mer dans, så er det «Skal vi

danse» på TV 2 på kvelden, sier

Per Martin Berg smilende.

espen@byavisa.sandefjord.no

KJØKKENFORNYELSE

Vi bytter dører, skuffer, benkeplater

og vask. Passer alle typer kjøkken,

uansett alder

GRATIS

BENKEPLATE

ELLER VASK

ved hel fornyelse

GJØR ET TRYGT KJØP

Kontakt vår lokale representant med 16 års erfaring!

Tor Arne Andreassen | torarne@bestkf.no

909 45 154

GRATIS befaring og kostnadsoverslag


Slik blir det nye postbudet ditt

Nå moderniserer Posten og Bring sine uniformer med nytt design og det siste innen smarte klær.

Medarbeiderne i Posten og Bring er til stede over hele landet hele uken. Postbud og sjåfører er lett å kjenne i

sine røde og grønne uniformer. Nå har de selv bidratt til en kraftig oppgradering av arbeidstøyet. – Våre medarbeidere

får uniformer med moderne snitt og stoff. Det sikrer uniformer av høy kvalitet, økt holdbarhet og

bedre brukervennlighet, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

25. OKTOBER 2017 BYAVISA SANDEFJORD | TEMA19

s på Tre Lykter

KONSERT: Cato Arveschoug (til venstre) i SandefjordJazz er arrangør av konserten med Black & White Orchestra representert

ved Per Martin Berg. Begge lover en svingende konsert som publikum sent vil glemme.

TIDEN GÅR FORT!

31.10 ER DET ALLEREDE

SESONGSLUTT!

Vi takker våre kunder for en fin sesong,

og ønsker velkommen tilbake til våren.

Da vil du få se hagesenteret i en ‘new look’

og et vareutvalg større enn noen gang!

EKSTRATILBUD DE SISTE

DAGENE: FØRST TIL MØLLA!

ALLE UTE- OG INNEPLANTER

(IKKE THUJA)

-50%

THUJA BRABANT

50CM-60CM (59) NÅ 29

60CM-80CM (69) NÅ 39

5 STK. LYNG

100

BLOMSTERLØK, REST

-50%

ALL JORD OG BARK I SEKK OG LØST

-50%

(OGSÅ PÅ TILBUDSPRISER)

GJØDSEL OG SPRØYTEMIDLER

-40%

FISKARS REDSKAP

-40%

ALLE KURVER OG POTTER

-70%

Mye blir annerledes

etter et besøk hos EK!

EK plantesalg

Raveien. 291, innkj. Mosserødvn., Sandefjord

Tlf: 33 45 31 49. Åpent 7-19 (9-17). Søn. 11-17


20 TEMA | BYAVISA SANDEFJORD 25. OKTOBER 2017

Fagmøbler Sandefjord

Du finner oss på Kilen!

Hegnasletta 3, Sandefjord | Tlf.: 33 50 74 40

E-post: sandefjord@fagmobler.no | Åpent 10-19 (10-16)

GRATIS HJEMKJØRING I SØNDRE VESTFOLD

1år

i Sandefjord

JUBILEUMSTILBUD HELE UKEN!

Med reclinerfunksjon

LONDON oppsett 23

20.517,–

SPAR 13.678

MODULSOFA LONDON & CHOICE

JUBILEUMSTILBUD ALLE OPPSETT - UTVALGTE STOFF

-40%

15

FJÆR

LONDON oppsett 21

22.677

SPAR 15.118

CHOICE oppsett FS

17.937

SPAR 11.958

VELG FERDIG OPPSETT

eller bygg ditt eget!

Vi hjelper deg!

Bord 122

14.246,–

SPAR 4.748

Spisebord 121

17.996,–

SPAR 5.999

JUBILEUMSTILBUD

Spisestol 67

2.996,–

SPAR 998

Spisestol 48

2.696,–

SPAR 898

FRANS recliner

4.496,–

SPAR 1.749

Nyhet!

NATURE SLIM bord

9.746,–

SPAR 3.249

FLERE FARGER

- i hud og stoff!

Vi hjelper deg!

JAZZ stol

971,–

SPAR 324

Tillegg for

lammeskinn

FAGMØBLER SANDEFJORD 1ÅR! JUBILEUMSTILBUDENE VARER TIL OG MED 28. OKTOBER


25. OKTOBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | TEMA21

FAGMØBLER TØNSBERG

feirer med oss!

Besøk begge butikker for

JUBILEUMSTILBUD!

JUBILEUMSTILBUD

-25%

PÅ HELE BUTIKKEN!

ÅRS

GARANTI

ER & RAMME

BRE kontinental 150

11.895,–

SPAR 5.100

Tilbudet gjelder kun i butikkene

Fagmøbler Sandefjord og Fagmøbler Tønsberg

t.o.m. lørdag 28. oktober

VI RYDDER LAGERET

før lansering av ny ODEL KOLLEKSJON

-30%

ALLE ODEL SENGELØSNINGER

BRADFORD 3-seter

9.521,–

SPAR 3.174

JUBILEUMSTILBUD

NOTTINGHAM spisebord

5.096,–

SPAR 1.699

JUBILEUMSTILBUD

ADELE stol

1.496,–

SPAR 499

DALLAS U oppsett

6.146,–

SPAR 2.049

WILMER hvilestol

4.270,–

SPAR 1.425

JUBILEUMSTILBUD

FAGMØBLER SANDEFJORD 1ÅR! JUBILEUMSTILBUDENE VARER TIL OG MED 28. OKTOBER


22TEMA HELSE OG LIVSSTIL

| BYAVISA SANDEFJORD 25. OKTOBER 2017

POPULÆRT TREFFSTED: Brukerrepresentantene Amalie Lindstad (t.v.) og Hanne Lofstad er fornøyd med oppmøte på Kvarterets leksehjelp mandag ettermiddag, men det er plass til flere.

Kvarterets leksekafé slår an

Kvarteret på Sandefjord bibliotek

er en sosial arena for ungdom til

leksehjelp mandag ettermiddag

og til andre arrangementer.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN

tekst og foto

Kvarteret startet opp ved

skolestart i høst, og rommet

har et ungdommelig

preg over seg. Hver mandag

møtes ungdom til leksehjelp,

men det kreves

ikke at man er pliktig til

å gjøre lekser. Noen gjør

lekser, andre tar en tur

innom for et pusterom i

en travel hverdag for en

prat, mens andre velger

et spill eller dataspill.

Det serveres te, nøtter og

kjeks, og det faller i god

smak hos ungdommene.

Behov for treffsted

Brukerrepresentantene

Hanne Lofstad og Amalie

Lindstad sier at det er

behov for et slikt treffsted

med sosial profil. De opplyser

at ungdomsrommet

står til disposisjon alle

andre dager. De har hatt

FAKTA

Kvarteret på Sandefjord bibliotek

Kvarteret på Sandefjord bibliotek - mandager fra

kl. 15.45 - leksehjelp og uformelt møtested.

Ellers åpent alle dager.

Arrangementer:

30. oktober kl. 18.00 – Oktoberfest – kle deg ut.

Onsdag 15. november

kl. 16.30 – skrivekurs ved Liselotte Steinwender.

Lørdag 18. november

kl. 11.00 – skrivekurs ved Liselotte Steinwender.

Arrangementene er gratis.

Instagram = Kvarteret_sandefjord.

Facebook: Kvarteret Sandefjord

flere arrangementer og

flere står på programmet.

Det ble for en tid tilbake

arrangert quizkveld med

kinobillett i premie og var

et arrangement ungdom

virkelig hadde sansen for.

Kle deg ut

I forbindelse med

Halloween arrangeres

det Oktoberfest på ungdomsrommet

mandag 30.

oktober. Da oppfordres

alle til å kle seg ut, og

det er ingen begrensninger

på hva man kan ha

på seg. Det blir kinobilletter

i premie til beste

utkledning, og det serveres

skremmende god mat

og drikke.

–Vi håper mange ungdommer

kommer på

Oktoberfesten, og vi skal

ha det gøy sammen, sier

Hanne Lofstad.

Todagers skrivekurs

Det arrangeres

todagers skrivekurs for

alle mellom 15 og 25 år

onsdag 15. november

og lørdag 18. november.

Dette er et skrivekurs for

de som liker å skrive og

som trenger inspirasjon.

Det kreative skrivekurset

er ved forfatter Liselotte

Steinwender, bosatt i

SKRIVEKURS: Amalie Lindstad (t.v.) og Hanne Lofstad arrangerer to dagers skrivekurs for alle mellom

15 og 25 år.

Sandefjord. Hun debuterte

med romanen «Gjøre

seg virkelig» i april i

2016. «Gjøre seg virkelig»

utspiller seg i ungdomsmiljøet

i en norsk

småby på 1980-tallet, og

er en bok om ungdom,

spiseforstyrrelser og det

å bli sett.

På sosiale medier

De to brukerrepresentantene

kommer til å

bruke tid på å promotere

Kvarteret i tida framover.

Det ligger informasjon

om aktivitetene på

Instagram og facebook.

–Vi har ikke bestemt

dato riktig enda, men vi

kommer til å ha stand på

Sandefjord videregående

skole (SVGS) og hos lag

og foreninger. Vi er interessert

i å promotere oss

blant ungdom, og vi er

opptatt å skape nettverk,

sier Hanne Lofstad.

–Jeg har fått lov til å

legge ut informasjon

på programmet «It`s

Learning» - snarvei til

skolens nettside, sier

Amalie Lindstad, redaktør

av nettsiden ved

SVGS.

espen@byavisa.sandefjord.no


Lavere avgift for tilsyn med fiskemottak

Årsavgiften for tilsyn av fiskemottak blir satt ned. Avgiften blir satt ned fra 0,5 til 0,19 promille

av selskapenes omsetning knyttet til mottak av fisk. Endringen gjelder for hele 2017. – Vi har nå

vedtatt å endre forskriften, slik at avgiften for tilsyn av fiskemottak blir lavere, sier næringsminister

Monica Mæland (H). – Vi ønsker å redusere den totale avgiftsbelastningen for bransjen, sier

fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

25. OKTOBER 2017 BYAVISA SANDEFJORD | TEMA23

Helse &velvære

guiden

Opplev verden med oss

10

ÅR

REISECOMPANIET

PARYKKER

OGSÅ STORT UTVALG

AV HODEPLAGG

Åpningstider: Man./tirs. 9-16

Ons./tors. 9-18 | Fredag 9-16

Lørdag etter avtale

Vi tilbyr også kveldstimer for

prøving av parykk etter behov

Laskenveien 63, 3214 Sandefjord

Mange eldre sliter med AMD

(øyeforkalkning) m.m.

Ser du ikke like godt som før?

Jeg har lang erfaring med lindring av synsslidelser.

Stockflethsgate 22, Sandefjord

tlf: 95 44 78 77

www.johansensakupunktur.com

Opplev Andrea Bocelli

på hjemmebane i Italia

Konsert og rundreise i Toscana 25. - 30. juli 2018

Endelig kan du melde deg på tur til Toscana, og neste års store

konsertopplevelse med Andrea Bocelli. I år er det 13. gangen

Bocelli står på scenen i det spektakulære Teatro Del Silenzio, i

hans hjemby i Toscana, og vi har et begrenset antall billetter til

det som er en av årets mest ettertraktede musikkbegivenheter. I

tillegg til turens høydepunkt, konserten med Andrea Bocelli 28. juli,

skal vi på denne reisen oppleve noen av Toscanas vakreste perler.

6 dager / 25.-30. juli 2018 / fra 16.900,- / fra Oslo

www.reisecompaniet.no

PROGRAM & PÅMELDING reisecompaniet.no/cuba-11-16

Et selskap i Connections-gruppen

Tlf: 22 42 70 44

TRYGG OG BEHAGELIG TANNBEHANDLING

WWW.TANNKLINIKKEN.NO


24 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 25. OKTOBER 2017


Hverdagsaktivitet

25. OKTOBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT25

Er det ikke rart at det som før var

helt selvfølgelig har fått et nytt ord?

Hverdagsaktivitet Ω altså dersom vi

bruker «apostelenes hester» i transportetapper,

om vi går en tur med hunden,

om vi vil ut for å røre oss litt og få luft,

tar trappen istedenfor heisen, om vi gjør

noen enkle øvelser som vi tidligere kalte

«hjemmegymnastikk».

Vi trenger verken treningstights

eller sports-BH

for disse aktivitetene, og vi

blir ikke utslitte. Men, de gjør

allikevel mye for kropp og

helse.

I vår del av verden har vi et

bekvemt liv som innebærer

mye stillesitting og mange

tekniske hjelpemidler. Det

gjør at vi blir for passive dersom

vi ikke bevisste på det. Vi

må velge bort komfort oftere

enn vi kanskje vil, men når

valg må tas begynner vi plutselig

å vurdere om vi har lyst,

tid og ork.

Sløv som jeg er, fordi jeg

innbiller meg at jeg ikke har

tid og kanskje heller ikke gidder,

kjører jeg bil til butikken.

Fordi jeg kan. Moren

min på 90 år kjører ikke bil,

så hun handler med trillebag.

Denne stappes proppfull og

FAKTA

Lise Wollberg Vestli

Er daglig leder på Drammen

EasyLife Senter Ω Norges eneste

treningssenter kun for vektreduksjon

og livsstilsendring.

dras hjem. Dette er god hverdagsaktivitet

for henne, og det

ville det også vært for meg Ω

hvis jeg bare gjorde det.

Mange som har gode treningsvaner

synes også hverdagsaktiviteter

kan være

vanskelig å få til. De kan ha

kommet inn i en enten/eller

situasjon der man enten trener

«på ordentlig», altså man

trenger treningsklær og blir

svett, eller er i ro og benytter

de bekvemmelighetene som er

tilgjengelige.

Jeg har kommet over en fin,

liten bok skrevet av Ole A.

Haslestad som heter 21 dager.

Dette fordi han hevder at

det tar 21 dager å endre eller

innføre en vane. Her er det

mange fine tips som vi kan

ha nytte av. I forbindelse med

det å røre seg mer utfordrer

Haslestad leserne til å være i

fysisk aktivitet i 30 minutter

hver dag i 21 dager. Hva man

gjør er valgfritt. Poenget er at

vi gjentar handlingen igjen

og igjen. Nettopp

det med å øve

seg på aktiviteter

gjentatte

ganger er nøkkelen

til suksess

uansett. De fleste

av oss kan vel

kjenne oss igjen i at vi

har for lett for å gi opp, selv

om vi vet at det er øvelse som

skal til. Det er ikke alt vi har

talent for, men med gjentatte

treninger kan man allikevel

bli veldig god.

Det vil være veldig smart for

hver og en av oss å øke mengden

med hverdagsaktivitet.

Det ligger gode helseeffekter

i selv bare litt. Stillesitting

er virkelig et onde, og det er

generasjonen som er voksen

nå som først vil se og ta de

negative konsekvensene av

dette etter hvert som vi blir

eldre. Dårlig fysisk helse byr

på store utfordringer på individplan

og enorme kostnader

ut fra et samfunnsøkonomisk

ståsted. Vi bør vel derfor ikke

bli veldig forundret dersom

det i fremtiden vil stilles krav

til fysisk form for eksempel i

arbeidslivet. Hva med å gripe

sjansen nå og gå i gang med

30 minutter aktivitet hver dag

– i 21 dager?

Stor-København

Pris pr. pers. i

dobbeltrom DKK

875,-

SPAR 27%deg friste i en av de mange julebodene. Kombiner opplevelsen med et opphold på Taastrup Park Hotel.Ankomst torsdag, fredag og lørdag i hele 2017.

Læsertilbud

Opplev jul i Tivoli

TAASTRUP PARK HOTEL

Online booking:

www.smalldanishhotels.dk/sandefjord

eller til tlf. 2198 4260.

Oppgi priskoden L183b og rabattkode 2423

Skagen

Frederikshavn

Læsø

NORDJYLLAND

Aalborg

Thisted

Hobro

Lemvig

Randers Grenaa

VESTJYLLAND Silkeborg

Herning

Aarhus

JYLLAND

Horsens

Billund

Vejle

Fredericia

Esbjerg

Odense

FYN

SYDJYLLAND

Tønder

Sønderborg

Tilbuddet indeholder:
Roskilde

SJÆLLAND

Næstved

Helsingør

København

Ingen ekspeditions- og afbestillingsgebyr. Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl. Begrænset antal værelser til rådighed. Alle priser er oplyst pr. pers. i delt dbl.værelse


26 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 25. OKTOBER 2017

PENT OMRÅDE: Høsten senker seg over Asnes med høstvinder og bølgeskvulp. Det er ryddig og pent på Asnes Camping- og badeplass etter sommerens sesong.

Sandefjords sjøi

FIN UTSIKT: På det idylliske området er det fin utsikt til sjøen.

I enden av Asnesveien ligger Asnes campingog

badeplass, et idyllisk område med nydelig

utsikt utover Sandefjordsfjorden og over til

Tangenodden.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Det er stille og rolig på campingplassen

som er ryddet pent etter sesongen.

Dette er et nydelig sted for rekreasjon

og for en gåtur. Utsikten er helt

herlig, og rett over sundet for Asnes

ligger Tangenodden med flere praktfulle

eneboliger med sjøutsikt de fleste

drømmer om. Høsten begynner å sette

sitt preg på det nydelige stedet som

absolutt er verdt et besøk. Det lukter

Velkommen til Julefeiring

på Rømskog Spa og Resort!

Både for deg som reiser alene og deg som reiser med kjente

Velkommen til god tradisjonell norsk julefeiring på

eksklusive Rømskog Spa og Resort. Fantastisk mat, hyggelig

samvær, basseng og bra turterreng.

Alt inkludert: Buss fra Drammen/Vestfold/Østfold - Oslo -

Rømskog tur/retur. Alle måltider fra lunsj den 23. til og med

frokost den 26. desember, aktiviteter og program.

Pris: kr. 6.850,- Ikke enkeltromstillegg.

Vertskap: Bjørg Marie Monge og Elna Slåen

www.alfatravel.no

«Vi inviterer til tradisjonell norsk julefeiring med god mat,

peishygge, julegaver, sang og musikk og hyggelig samvær!»

For påmelding eller mer informasjon:

Ring 32 25 08 70

I SAMMARBEID MED:


25. OKTOBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT27

dyll på Asnes

tang og sjøvann ytterst ved svabergene. Måkene

sitter på svabergene og nyter utsikten utover

Sandefjordsfjorden. Det blåser rett til Asnes

med vind fra syd, men lengre inne er det stillere.

Helt syd på campingplassen går det en tursti

over til Asnespynten hvor det ligger flere enebolig

som heller ikke kan klage over utsikten

til sjøen. Asnes camping- og badeplass har

flere fine bademuligheter som er fint tilrettelagt

med gangvei til stupebrett og svaberg. Det er

mulighet til å ta med seg fiskestanga og prøve

fiskelykken. Kanskje det biter på en sjøørret

eller en sjølaks.

Asnes camping- og badeplass drives av

Roger Sørsdal som også driver Vøra Camping.

Stillheten har senket seg over Asnes i høstmåneden

oktober.

espen@byavisa.sandefjord.no
-

-

-
-


-


-


-

- -

-

-

-

-


-

- -

- -

- -

- -

-

MÅKER: Måkene koser på svaberget og nyter sjølufta.

–—-


-
-


TURSTI: Det går en tur fra campin gplassen over til Asnespynten.

GODT TILRETTELAGT: Forholdene er godt tilrettelagt med gangvei til svaberg og stupebrett.


28 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 25. OKTOBER 2017

Musikalske perler på rad og rekke

MiSKs kirkefestdager med kunstnerisk

leder Svein Rustad i spissen byr

på et variert og spennende program

med mange lokale og kjente musikere.

Det blir musikalske perler av

beste kvalitet.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Dette er den 12. festivalen siden

festivalstarten i 2006. Årets

tema er «Bevegelser» og tar

kunstnerisk for seg alt liv og

relasjoner i en stadig strøm av

bevegelse og endring. Også i det

indre liv blir vi beveget av livets

mange inntrykk og uttrykk. I

denne tematikken hviler årets

kirkefestdager.

45 arrangementer

Kunstnerisk leder, dirigent og

kantor Svein Rustad har i nærmere

et år arbeidet med årets

kirkefestdager. Det har endt med

45 arrangementer med kveldskonserter,

lunsjkonserter, gudstjenester,

lyttestunder, samtaler,

film og kunstutstilling. Rustad er

en privilegert herremann med et

stort kontaktnett. Alle han har

spurt om de kan være med har

svart et ubetinget ja.

Ω Jeg har fått ja fra alle musikere

og sangere jeg spurt som har

OMFATTENDE: Kunstnerisk leder Svein Russtad og hans høyre hånd Magne

Fremmerlid byr publikum på et omfattende program under kirkefestdagene.

hatt anledning til å komme. Jeg

skal selv delta på flere av konsertene

som dirigent og spille

orgel og klaver. Jeg skal faktisk

spille trekkspill førstkommende

fredag i konserten «Typisk Per»

som er en hyllest til musikeren

Per Tveit som gikk bort for fem

år siden. Det blir en fin konsert

med mange lokale sangere og

musikere, Hvalkjæften, Bel Canto

Vestfold, Sandefjord barnekor

og Vesterøy Barnegospel med

biskop Per Arne Dahl, Magne

Fremmerlid og Stian Tveit i spissen,

sier Svein Rustad med et

stort smil.Overskuddet fra konsert

går til Per Tveit minnefond

øremerket unge musikere.

Konserter av beste kvalitet

Det går slag i slag med spennende

konserter av beste kvalitet

i Sandefjord kunst- og kulturkirke

i dagene framover.

Førstkommende lørdag står jazz/

brass på programmet. Sandefjord

Storband og Sandefjord Brass

Symposium framfører bl.a.

musikk tidligere skrevet til MiSKs

kirkefestdager av Hans Mathisen.

Søndag medvirker et flott tysk

guttekor fra Stuttgart på gudstjenesten

og med egen konsert

om kvelden. «Vokale mesterverker

av Sandefjord Kammerkor»

under ledelse av dirigent Svein

Rustad står for de musikalske

tonene torsdag 2. november med

lesninger fra Sigrid Undsets Olav

Audunssøn-bøker. Fredag 3.

november er det en spennende

konsert med solosang, orgel og

klokkespill, og dagen etter er det

konsert med Vestfold ungdomsstrykeorkester

(VUSO) og dansere

fra Spotlight Dansestudio.

I konserten «I dreamed a

Dream» får publikum høre en fin

konsert med Amanda K`Odingo

og Lasse Vermeli fra Sandefjord,

to av solistene i den kritikerroste

musikalen «Les Misérables»

som går på Folketeateret i Oslo

i høst. Konserten finner sted i

Sandefjord kunst- og kulturkirke

tirsdag 7. november. Medvirkende

for øvrig er Øystein Trollsås, Hans

Mathisen og Svein Rustad.

Kveldskonsertene avsluttes

med et stort bestillingsverk av

Lars Martin Myhre i Sandefjord

kunst- og kulturkirke lørdag 11.

november gjentatt i Nøtterøy

kirke dagen etter. «Et homo

movere – movin’ on» er tittelen

på verket med Sandefjord brass

symposium, Sandefjord kammerkor

og et stjernelag av musikere.

Operacafé blir det på foajéscenen

i Hjertnes kulturhus lørdag

28. oktober. På scenen står

Charlotte Fongen, sopran, Magne

Fremmerlid, bass og Svein Rustad

på klaver. Hver onsdag kl. 1200 i

festivalperioden er det også gratis

lunsjkonserter.

Ω Dette er noen av høydepunktene

i årets kirkefestdager. Vi har

også mange mindre arrangementer,

sier Svein Rustad med stort

engasjement.

Høyre hånd

Sangeren Magne Fremmerlid

har i år vært Rustads høyre

hånd. Fremmerlid er en av landets

fremste sangere, og han

skal selv delta på flere konserter.

Han har hjulpet til å tilrettelegge

for sangere og musikere

som skal være med i kirkefestdagene.

Fremmerlid og Rustad

har i alle år hatt et nært og godt

samarbeid.

Begge gleder seg og er spente

på alle arrangementene i kirkefestdagene

som avsluttes 12.

november.

Rundt 25 frivillige med tilhørighet

til kirken hjelper med

å rydde, selge billetter og gjøre

annet forefallent arbeid.

espen@byavisa.sandefjord.no

DE BESTE KJØPENE GJØR DU HOS PROFFEN!

12.790,-

4310 ATB - EIK HENGER`N

På tilhengeren 4310ATB kan alle 4 sider legges ned eller tas helt av,

og plattformen kan således anvendes som arbeidsbord. En kraftig

stålkantprofil beskytter kassen, så tilhengeren også kan benyttes

til plattform. Tilhengerne har innfelt surrefester og avtagbare

hjørnestolper. Stort tilbehørsprogram.

25.990,-

8.995,-

BRENDERUP 3205 SB

Flott henger til mange bruksområder. Med brems og

stort tilbehørsprogram. Totalmål 205x142x35cm.

BRENDERUP 1205S

Med nettingkarmer. Super villa henger for transport av

hageavfall. Kan oppbevares på høykant. Enkel sikring av

lasten, Innvendig surrefester og Totalmål 305x160cm

Vi har eget verksted for

småmaskiner og er godkjent

tilhengerverksted!

PROFF SERVICE

– TRYGGE KJØP!

Alle maskiner kjøpt hos Eiksenteret leveres

ferdig montert og testet. På våre egne verksteder

får du all den hjelpen du trenger, og her

jobber det kun fagfolk som kjenner maskinene du har

kjøpt, veldig godt. Velkommen til en trygg handel!

Eiksenteret Vestfold og Telemark

Melsomvikveien 7, 3160 Stokke

Tlf. 40 00 79 88


ELEKTRIKEREN

øre

re over 13 år må ha lisens i Norge

s på kr. 30 kan kjøpes ved påmeldi

ta

Sta

s


TS

2017


O

Norges største he

1

25. OKTOBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT29

A Smarter Way To Repair

Smartere reparasjon

av bilskader

FÅ MED GRATIS VINDUSVISKERE

bestill time før 3. november

NÅ ER SPESIALISTEN PÅ

BILGLASS PÅ PLASS I SANDEFJORD!

www.hurtigruta.no

PINDSLEVEIEN 8,

SANDEFJORD 09500

BRANSJE guiden

Bestill din annonse på tlf: 33 46 20 00

E-post: anno@byavisa.sandefjord.no

DATA OG IT


Skal du bygge nytt eller renovere

bad i leilighet, enebolig eller hytte?

Vi er en TOTALLEVERANDØR AV BAD -og ordner med snekker, rørlegger, elektriker, m.v.

Hos oss får du:

VÅTROM

Ring oss i dag på:

970 85 442

Ett firma å forholde seg til prosjektering flislegger/murer

tømrer/snekker rørlegger elektriker våtromsertifikat tak

og terrasse membraner Våtrom tradisjonell smøremembran

eller bunn og toppmembran fukt måling mulighet for utvidet

garanti Velkommen til en hyggelig, uforpliktende prat!

RØRLEGGER

RØRLEGGER

Haakon Harholt AS

91 19 19 80

www.harholt.no

harholt@online.no

Nyanlegg, gulvvarme, modernisering, varmepumperMail: post@flisogvaatrom.no

KOPPUMS

RÅESTE

DEN TØFFESTE UTFORDRINGEN I VESTFOLD – TØR DU DELTA?

Løypa i Sko pums råeste er på ca. 2,5 km og går i skogen rundt Sko pum Idre tspla s. Løypa er svært kupert,

i neholder et kort parti med vading i n og herlig søle, tøffe bra te ba ker og utfordrende hindre i

skogen. Det er løypevakter i hele løypa som hjelper deltagerne. A le løpere kan velge om de vi løpe

SØNDAG 29. OKTOBER

OLD – TØR DU DELTA?

g n rundt Sko pum Idre tspla s. Løypa er svært kupert,

g herlig søle, tøffe bra te ba ker og utfordrende hindre i

øypa som hjelper deltagerne. A le løpere kan

en e ler to runder i løypa, de te kan man også velge under løpet.

A le deltagere får deltagerpremie, og det er ogs også u tre kspremier i a le kla ser.

Raskeste deltager av hvert kjø n som fu lfører to runder blir premiert.

© STIMERET@ONLINE.NO

Deltagere over 13 år må ha lisens i Norges Fr idre tsforbund, egengangslisens

på kr. 30 kan kjøpes ved påmelding. Barn me lom 6 og 9 år kan

delta i kla sen «o p til 10 år», sammen med sine foreldre.

i kla sen «o p til 10 år», sammen

art og mål er på Idre tsanle get

start er kl. 1. 0.

125,-

PRIS

Start og mål er på Idre tsanle get på Sko pum. Første

Tlf. 33 45 40 60

installasjon@elinst.no

Kundeaviser/


Vi kan produsere for deg


med lang erfaring og et høyt servicenivåivå

Ta kontakt med Ann-Christin i dag på

917 24 547 for en uforpliktende prat

og et godt tilbudMER INFO OM LØPET OG PÅMELDING FINNER DU PÅ Å VÅRE NE TSIDER: WWW.SKOPPUMSKI.NO

PRODUSERT AV: BYAVISA SANDEFJORD

En herlig hinderløype

tilpa set barn under

10 år. Påmelding

på løpsdagen.

28.-29.

juli

2 0 17

Rørleggeren i nærheten

SANDEFJORD

RØRHANDEL ASGRATIS PARKERING I BAKGÅRDEN


BOKTIPS

K . Engelstad

Mitt liv med Napoleon

ENGELSTAD, 2017

Er du nysgjerrig på livet under

Napoleonskrigene? En dagbok ble funnet

under opprydding på et familiested i Frankrike.

Dagboken inneholdt skildringer av livet til

en 17-årig jente i 1810, og senere som nygift og endatil som

deltaker i Napoleons hær i Tyskland. Det er franske Marie som

beskriver hverdagslivet og senere grufulle opplevelser under

krigens herjinger. Boka gir nye perspektiver på livet og historien

på Napoleons tid. Her skildres Maries bekymring for om hun «blir

gift», ung kjærlighet, men også krigens råskap.

Lene Julsen

Naturmannen og jeg

CAPPELENDAMM, 2017

Det sies at motsetninger tiltrekker hverandre.

«Naturmannen og jeg» er beretningen om

Lene som forelsker seg i Naturmannen. Lene

er journalist og skribent, Naturmannen er

lærer, men han benytter enhver anledning til turer i naturen.

Romantiske storbyferier er en prøvelse for ham. Og hva med

barn? Passer det inn i livet til Naturmannen? Overhodet

ikke… Ikke alt blir som tenkt, hverken på den ene eller andre

måten. En bok om tilpasninger, omsorg, natur, forelskelse,

raushet.

Martin Pistorius

Da jeg var usynlig

PANTAGRUEL, 2016

Tenk deg at du er innestengt i din egen

kropp i årevis, at omgivelsene tror at du ikke

oppfatter noe rundt deg. Så viser det seg at

du hører alt, men kan ikke gi uttrykk for det.

I ni år var dette virkeligheten for forfatteren M. Pistorius,

inntil en omsorgsarbeider skjønte at det var «liv» i gutten.

En utrolig historie om en utrolig gutt. Historien setter følelser

i sving!

Omtaler av bøker for voksne

av Wenche Roald Naas

30 UNDERHOLDNING | BYAVISA SANDEFJORD 25. OKTOBER 2017

Valenkoret – øver s

BJØRN HELGES

FILMHJØRNE

Kommende filmer

Fredag 27. oktober

Karsten og Petra lager teater

Bestevennene Karsten og Petra

drar på teater med barnehagen.

Etter dette blir de interessert i

å lære mer om

både skuespill

og teknikk.

Happy Death

Day

For collegestudenten

Tree er hver

dag den

samme. Hun

våkner opp samme sted og blir

drept av samme maskerte morder

hver kveld. En grøsserkomedie

som fremstår som «Skrik»

blandet med «En ny dag truer».

Tragedy Girls

Vi følger to unge jenter som

bokstavelig talt går over lik når

de kidnapper en seriemorder for

å lære seg å drepe for å bli mer

populære på sosiale medier. En

slasherkomedie med en twist.

Thor: Ragnarok

Thor er fengslet på andre siden

av universet og tvinges bl.a. til å

sloss mot Hulk uten sin mektige

hammer. Etter å ha overlevd

denne kampen må han rømme

fengselet og reise til Åsgård for å

stoppe Ragnarok.

Fredag 3. november

A bad moms christmas

Gjengen fra fjorårets morsomste

jentekomedie er tilbake i årets

morsomste julefilm.

Breathe

I regidebuten

til

Andy Serkis

(Gollum)

fortelles

historien

om Robin

Cavendish

som på

tross av at

han fikk polio nekter å la

seg feste til sykehussengen og

utvikler teknologi som gir syke

bedre levekår.

American Assassin

Etter at terrorister dreper forloveden

hans bestemmer Mitch

Rapp seg for å gjøre det han kan

for å bekjempe internasjonal

terrorisme i en film med mange

eksplosjoner.

Rom 213

Denne grøsseren

hvor tre

jenter på 12

år må bo på

et mystisk

rom hvor

ingen har

bodd på

60 år vant

Barnefilmfestivalen i

Kristiansand tidligere i år.

Valenkoret er godt i gang med forberedelsene

til julekonsert i Stokke kirke

9. desember og domk irkefestivalen i

Tønsberg 19. desember.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN

tekst og foto

Gunda Brinkmann ble i august

ny repetitør etter Ingegerd

Kemkers som var pianist og

repetitør fra 1971. På spørsmål

om hun kan tenke seg å

være 46 år som repetitør som

sin forgjenger, svarer Gunda

Brinkmann ganske enkelt: «ja,

hvorfor ikke» med et stort smil.

Hun har funnet seg godt til

rette i Valen-koret og får de

beste skussmål både fra dirigent

Guy Poupart og kormedlemmene.

–Vi er veldig fornøyd med

Gunda Brinkmann. Hun er

utrolig dyktig, sier Guy Poupart.

Solid utdannelse og erfaring

Gunda Brinkmann (33) fikk sin

utdannelse hos pianist og akkompagnatør

professor Frank Peter og

pianopedagog professor Christian

A. Pohl ved musikkhøyskolen

Felix Mendelsohn Bartholdy i

Leipzig. Hun har statseksamen i

musikk med piano som hovedinstrument,

sang og orgel som

bi-instrument. Det ble fulgt opp

av et ettårig utvekslingsopphold

ved musikkonservatoriet i Rennes,

Frankrike, hvor hun fikk undervisning

i piano, kammermusikk

og sang. Hun har også studiespesialisering

pianometodikk og bred

erfaring med korsang. I Tyskland

underviste hun hovedsakelig

piano i musikkskolen og fransk

på videregående skole. Gunda

Brinkmann kom til Norge i april i

år. Jeg er glad i kormusikk, og jeg

er blitt kjent med mye ny musikk,

sier Brinkmann.

Flere sangere

Valen-koret teller i dag rundt 30

sangere, men det er plass til flere

sier Guy Poupart, og ønsker velkommen

til å komme på prøvesang.

Dirigenten ønsker å høre

på sangere som ønsker å begynne

i en uhøytidelig prøvesang. Han

mener selv at han ikke streng.

FAKTA

Valen-koret:

Omkring 30 sangere og de

øver på Sandar Herredshus

mandager kl. 19.00

Dirigent: Guy Poupart,

repetitør: Gunda Brinkmann.

Leder i Valen-koret: Ann Kristin

Sørhaug. www.valen-koret.no

Følg oss på fb: valen-koret

Valen-koret har for tiden prøvesang

etter avtale, og kan derfor

avtales direkte med korets leder

Ann-Kristin Sørhaug på mail:

annk.sorhaug@gmail.com

– Man trenger ingen sangutdannelse,

men gehør og interesse

for korsang er viktig. Vi er inne i

et generasjonsskifte, så vi trenger

helst noen yngre menn og damer.

Vi vet det er flere gode sangere

som muligens har lyst til å synge

i kor. Sangteknikk lærer man seg,

sier Guy Poupert med stort engasjement.

Leder i Valen-koret, Ann

Kristin Sørhaug, sier at det er et

fint tidspunkt for interesserte å

ta kontakt. Vi er inne i en roligere

periode nå etter storprosjektet

Rossinis petit messe solenelle

i våres og for å bli kjent med vår

FLERE SANGERE: Valen-koret trenger flere sanger,

nye repetitør. Vi øver for tiden på

et kjernerepertoar som består av

rundt 20 sanger. Til julekonsertene

skal vi sørge for å gi publikum

god, gammeldags julestemning,

men også noen nye og minst like

vakre julesanger. Vi er stolte av

Bjørn Helge

Byavisa


Glade damer på tur

Suksessparet Brit Elisabeth Hågensli og Anne Marie Ottersen presenterer nytt humorshow i Hjertnes

kulturhus torsdag kveld. «De glade damene på tur – en grisefestlig forestilling» er tittelen på showet.

Damene skal på sydenferie og det oppstår mange morsomme situasjonen som får latteren til å sitte løst

blant publikum. Denne grisefestlige forestillingen er skrevet av den drevne revymannen Tom Sterri.

Bjørgen er stolt av å delta i langrennsbok

«Langrennsboka» tar for seg nasjonalsporten vår fra 60-tallet og frem til i dag. Her er eksklusive intervjuer med

våre ski-helter om de største øyeblikkene, samt kapitler om kommersialiseringen av langløp og de ødeleggende

dopingavsløringene som har preget sporten. I «Langrennsboka» får vi all OL- og VM-historie presentert med

medaljeoversikter og ikke minst bilder fra de øyeblikkene vi husker best, og kanskje noen av de vi har glemt.

Må fornye sangkulturen i barnehagene

Nå får Høgskolen seks millioner kroner til å utvikle en sangapp som skal støtte og fornye sangkulturen

i barnehager og skoler. Høgskolelektor Liv Anna Hagen og førstelektor Siri Haukenes

ved Barnehagelærerutdanningen på Høgskolen har kartlagt hvilke sanger som synges for barna i

barnehagen. De fant at et lite knippe gamle sanger går igjen når de voksne skal synge for barna.

Stand-up med Jahn Gorakh

Det er stand-up show i Hjertnes kulturhus når Jahn Gorakh entrer scenen fredag kveld.

«Sosiale Gorakh» handler om livet i sosiale medier og hverdagsobservasjoner som de aller

fleste kjenner seg igjen i. Han får stor oppmerksomhet, fordi han legger ut humorvideoer på

facebook. Han tar seg en pause for å dra ut på turné.

eg inn mot jul

25. OKTOBER 2017 BYAVISA SANDEFJORD | UNDERHOLDNING31


Vi er veldig fornøyd med Gunda

Brinkmann. Hun er utrolig dyktig.

GUY POUPART.

og dirigent Guy Poupart vil komme i kontakt med interesserte så de kan prøvesynge.

å ha med oss de lokale solistene,

Åge Kjær og Pia Vang, og samtidig

bringe noe kjent og kjært

til publikum. Vi er så heldige at

dirigenten vår Guy Popuart også

er konsertorganist og han skal

spille fra nøtteknekkersuiten for

oss. Dette blir en vakker og spennende

julekonsert som vi gleder

oss til å fremføre sier Ann-Kristin

Sørhaug. – I tillegg til så synge

er vi opptatt av å ha det hyggelig

og sosialt også på øvelsen, derfor

bruker vi pausene til hyggelige

samtaler over en kopp kaffe og

noe å bite i, sier hun med et smil.

Det er mye spennende som skjer

i Valen-koret fremover og en av

de store satsningene i 2018, blir

Handels Messias.

espen@byavisa.sandefjord.no

GODT MILJØ: Kari Huseby i Valen-koret sier at miljøet blant de sangglade medlemmene

er godt.


32 UNDERHOLDNING | BYAVISA SANDEFJORD 25. OKTOBER 2017

Førpremiere på Knerten

Kinokonsulent Bjørn Helge

Jahnsen serverer en variert

meny med mange godbiter på

Den store kinodagen lørdag 4.

november. Det blir førpremiere

på «Ekspedisjon Knerten».

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Aksel Hennie er stemmen til

Knerten som sammen med familie

har flyttet til Vestlandet. Året

er rundt 1967 og familien kjører

rundt i en Saab. Knerten og

Lillebror er blitt veldig fascinert

av polfarer Roald Amundsen.

Knerten har bestemt seg for å

legge ut på en farefull ekspedisjon

på selveste julaften. Familien

og Lillebror må ut å lete etter

Knerten.

Ω Det ender vel at Knerten blir

reinfarer enn polfarer. Dette er en

godt laget film for hele familien,

sier kinokonsulent Bjørn Helge

Jahnsen.

Gratis frokost og pizza

De første filmene begynner kl.

09.00 og de siste slutter med

midnatt. Det serveres gratis

FAKTA

Disse filmene vises på

Den Store Kinodagen:

09.00: My little Pony, 09.15:

Elias og Storegaps hemmelighet,

09.15: Biler 3 (2 D, norsk

tale), 11.00: Emojifilmen (2 D,

norsk tale), 11.15: Grusomme

meg 3 (2 D, norsk tale), 11.35:

Bigfoot Junior, 13.05: Lego

Ninjago Filmen (2 D, norsk

tale), 13.20: Karsten og Petra

lager teater, 13.40: The Boss

Baby (2 D, norsk tale), 15.15:

Ekspedisjon Knerten, 15.20:

Pirates of the Caribbean.

15.50: Prebz og Dennis: The

Movie. 17.15: Rom 213. 17.40:

Askeladden – I Dovregubbens

hall. 18.00: Home again. 19.05:

Thor: Ragnarock (2 D), 19.55:

Happy Death Day. 20.10:

Bad Moms Christmas. 21.45:

Snømannen, 22.05: Tragedy

Girls (engelsk tale) og 22.20:

Jigsaw.

frokost før de første filmene, og

på kvelden står gratis pizza på

menyen. Alle tre kinosalene tas i

bruk og totalt vises det 21 filmer.

Noen har førpremiere, andre er

aktuelle filmer som vises på kino

i disse dager, og på programmet

står også godt besøkte filmer som

ble vist tidligere år som «Pirates

21 FILMER: Kinokonsulent Bjørn Helge Jahnsen har satt opp et variert og spennende program for alle aldersgrupper til

Den store kinodagen 4. november. 21 filmer skal vises i løpet av dagen.

of the Carabbean». En annen film

som har førpremiere er filmserien

«Jigsaw». Dette er en thriller av

beste merke.

Ω Det må være filmer for alle

aldersgrupper, og de første filmene

er for barn, så ungdom og

til slutt voksne. Det er halv pris

på kinobillettene, og jeg håper og

tror at det blir mye folk på filmene,

sier Jahnsen med et smil.

For de yngste blir det teddybjørnverksted

og ansiktsmaling.

Den store kinodagen har hele

familien i fokus.

Gir bort plakater

Den store kinodagen er en fin

anledning for kinointeresserte å

få med seg en fin plakat hjem.

Det legges ut et stort antall plakater

fra kjente filmer som gis bort

gratis. Prinsippet er «førstemann

til mølla».

Ω Dette er en fin anledning for

oss og få ryddet lageret. Vi har alltid

en del plakatene fra filmselskapene

som blir liggende på lageret

etter at de er blitt vist. Mange av

plakatene er utrolig fine, og jeg vet

at flere samler på kinoplakater og

til og med setter rammer på dem.

Den store kinodagen fyller 30 år

i år og har blitt en årlig tradisjon

med gode besøkstall.

espen@byavisa.sandefjord.no

31. oktober

kl. 18:00-21:00

i Runarhallen

Alder:

Pris:

Kafé:

3-12 år

kr 70,- pr.pers.

Foreldre går gratis

v/ I.L. Runar

«Det du vil at andre skal gjøre mot deg,

det skal du gjøre mot dem!»

Arrangør: Salemkirken Sandefjord | www.hallovenn.no

UTSTILLING: Kunstner Solveig Lohne har utstilling i Sandefjord kirke under kirkefestdagene.

Pyntet med malerier

Sandefjord kirke er pyntet med 18 malerier

av kunstner Solveig Lohne under kirkefestdagene

fram til 11. november.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

«Bevegelse» er tema under årets

kirkefestdager i Sandefjord

kirke, og mange av hennes

malerier har bevegelse i seg.

Motivene er hovedsakelig hentet

fra naturen, helt tilbake til

fossiler og til dagens planter.

Kunstneren kom til å være

til stede i kirken på enkelte

av arrangementene, men alle

kan komme til kirken å få en

omvisning av bildene. Rune

Atle Berg Johansen som sitter

i Sandefjord menighetsråd

og aktiv i Sandefjord

Kunstforening, kommer til å

være på plass i kirken for å ta

imot interesserte.

«Tankens bevegelse» i

Olavskapellet er åpent for meditasjon

inspirert av litterære

tekster og lyden av gregoriansk

sang på dagtid mandag

til onsdag fram til 8. november.

Kunstner Solveig Lohne

vil ha to malerier hengende på

veggen i Olavskapellet i denne

perioden.

espen@byavisa.sandefjord.no


25. OKTOBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | UNDERHOLDNING 33

Julebordet for ditt firma, kundearrangement eller vennegjeng! I Kurbadhagens vintertelt.

Simon

Andersen

Dorina

Eldøy-Iversen

Gratis

inngang til

unummererte

plasser

GRATIS

Å SPILLE!

1500 BILLETTER

REVET VEKK!!!

Strålende

gjesteartister

hver kveld!

Dagrun Anholt

Cornelia Börnick

Marit Strømøy

Spilletider:

Fredag 24. november

Lørdag 25. november

Fredag 1. desember

Lørdag 2. desember

Fredag 8. desember

Lørdag 9. desember

Fredag 15. desember

Lørdag 16. desember

Kveldens program:

17.30 Dørene åpnes for spisende

19.30 Dørene åpnes for kun show

20.30 Julebingoshow

21.45 Liveband spiller til dans

23.00 Trubadur/DJ inne i barene,

julestemning i teltet

02.00 Barene stenger

Billettpriser:

Lukket lokale: kr. 995,-

Full pakke: kr. 895,-

Kun show: kr. 375,-

Unummererte plasser: GRATIS!

Billettavgift kommer i tillegg

Med forbehold om endringer.

Billetter: www.hjertnes.no / tlf. 33 41 67 60 / billett@julehagen.no

Øyvind Angeltveit

Heljar Berge

Mari Kjølstad

André Klausen


34 BYFOLK | BYAVISA SANDEFJORD 25. OKTOBER 2017

GATEPARLAMENTET

– Hva gjorde du i

høstferien?

Anna Monge,

– Jeg feiret bursdagen min

sammen med familien, og

bare tatt det helt med ro!

Carl Oscar Wallin

– Har dessverre ikke hatt

høstferie, bare jobbet.

Casper Fæste

– Jeg begynte høstferien

på hytta på Norefjell de tre

første dagene, så kom jeg

hjem og har egentlig bare

slappet av hjemme. På torsdag

så startet elgjakten og

det varte uka ut.

Simen Madsen

– Høstferien ble tilbragt

på jobb. Ikke mye ferie på

meg i år.

DÅRLIG TREKK I PIPA?

Vi har løsningen!

Demovifte til utlån!

JULESHOW: «IVOJUL» har premiere 17. november. Det blir som vanlig et kjent juleshow med sketsjer sanger og musikk. Fra venstre: Anette Holand, Monica Hofstedt-Moe, Espen R

ikke til stede da bildet ble tatt.

Med stråblikk på ju

Medlemmene i Ivo DaCapo gleder seg

stort til jul, og i kjent stil vil de presentere

hvordan man skal oppføre seg på

julebord, de skal framføre sin versjon av

juleevangeliet og det dukker opp mange

kjendiser.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

IVOJUL har premiere fredag

17. november på Tre Lykter,

og på julens program står 20

forestillinger som garantert vil

få lattermusklene i bevegelse.

Medlemmene er godt i gang

med å øve tekster som i hovedsak

er skrevet av Espen Rolstad.

Han har brukt høsten til å skrive

tekster med skråblikk på

ARNE ANDRESEN AS

Hegnasletta 2 - Sandefjord, vis á vis Meny indre havn

Tlf. 33 42 00 20 - www.arne-andresen.no

HELPOLERT LYKTEMODELL

Str. 75 x 85 cm.

Med inngravert ett navn, datoer og lykt.

Ferdig oppsatt på kirkegården.

Kr. 23.000,-

Spar opptil 40% på kjøp av gravstein

lokalt.

FAKTA

IVOJUL

IVOJUL – Tre Lykter, Scandic

Park Hotel.

Fredag 17. november kl. 20.15

– premiere

Lørdag 18. november kl. 18.30

og 20.15, fredag 24. november

kl. 18.30 og 20.15, lørdag 25.

november kl. 18.30 og 20.15,

fredag 1. desember kl. 18.30

og 20.15, lørdag 2. desember

kl. 18.30 og 20.15, torsdag 7.

desember kl. 18.30, fredag 8.

november kl. 18.30 og 20.15,

lørdag 9. november kl. 18.30

og 20.15, fredag 15. desember

kl. 18.30 og 20.15 og lørdag 16.

desember kl. 18.30 og 20.15.

jula. Dette blir en intim, helsprø

og musikalsk juleshow i kjent

KIRKEGÅRDENE

Unngå fordyrende mellomledd.

Bestill gravstein, oppussing og navnetilføyelser

direkte fra ditt lokale stenhuggeri.

Haslebakken 2A, Sandefjord,

Telefon 33 46 31 32

Åpent: man.–fre. 08:30 –16:00, Lør. etter avtale.

IVO-stil. Kapellmester er Olaf

Hansen Haugan som har vært

med i alle de fire juleshowene.

Mange kjendiser

Det vil som vanlig dukke opp

mange kjendiser på scenen.

Blant de som entrer scenen er

selveste Sissel Kyrkjebø.

Ω Hvis dere tenker på å gå på

konsert med Sissel Kyrkjebø, så

kom til oss. Vi er veldig bra og

utrolig morsomme, sier Frode

Aleksander Rismyhr smilende.

Ω Det blir noe grove tekster,

og musikk av Alf Prøysen, The

Kiss, Justin Timberlake og

Hkeem for å nevne noen. Vi

vet at mange skal på julebord

i denne tida. Noen er gode

på julebord, andre er kanskje

ikke så gode. Vi vet hvordan et

julebord skal være, sier Espen

Rolstad med et stort smil.

Juleevangeliet i ny versjon

Ivo DaCapo er opptatt jula

og tradisjoner. Juleevangeliet

får en sentral plass i årets juleshow.

Ω Vi har laget en egen versjon

hvor vi har lagt stor vekt på

læring. Det mener vi er veldig

viktig, sier Monica Hostedt-

Moe med et smil på lur.

Hun har fått med seg at

Frode Aleksander Rismyhr i

flere tidligere innslag i juleshowene

har dukket opp i svært

lite klær på scenen. Det har

hun gjort noe med.


Urmaker gjennom 30 år Eget verksted


Tlf: 913 06 050

Vi er

SPESIALISTER

på reparasjon og vedlikehold

av gamle og nye vegg- og gulvur,

samt reparerer også alle


fra kr. 100,-


25. OKTOBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | BYFOLK35

DET SKJER

olstad, Frode Aleksander Rismyhr og kapellmester Olaf Hansen Haugan. Trine Lise Aadne var


Vi vet hvordan et julebord

skal være. ESPEN ROLSTAD

laΩ Jeg har heklet en helt ny Glad i humor

truse til Frode Aleksander, så Olaf Hansen Haugan er showets

kapellmester, en jobb har

får jeg håpe at han bruker den,

sier Hofstedt-Moe.

han hatt siden juleshowet startet

for fire år. Han stortrives i

Noe for alle

jobben og sier at man må være

Anette Holand ser fram til glad i humor for å kunne ha en

årets juleshow og klar til å gi slik jobb.

publikum noen latterkuler. Ω Alle er flinke til å synge,

Ω Tre lykter og Scandic og det er en utfordring å lage

Park Hotel er et fint sted å musikk til showet. Det er utrolig

moro å være med på jule-

spille juleshow. På hotellet

har publikum alt de trenger showet, men jeg må innrømme

at det kan være vanskelig

til en hyggelig kveld på byen.

Vi skal skape god julestemning,

sier hun.

de morsomme sketsjene. sier

og ikke begynne å le under

I juleshowet «IVOJUL» Hansen Haugan.

har det halvparten sketsjer

og resten er musikalske innslag.

espen@byavisa.sandefjord.no

Onsdag 25. oktober 2017

09:00 Langåpen lesesal - Møt en slektsforsker

– Vestfoldarkivet

10:00 Seniortur med Sandefjord

Turistforening

10:00 Tankens bevegelse (Misks kirkefestdager

2017) – Olavskapellet

12:00 Lunsjkonsert (MiSKs kirkefestdager

2017) - Sandefjord kirke

12:00 Skjulte skatter - omvisning i

museenes magasin – Vestfoldarkivet

12:00 Utstilling: Marte Aas - Sandefjord

Kunstforening

17:00 Onsdager på Color Viking - Color

Viking

17:30 «100 år med Vera Lynn» –

Framnessenteret

19:00 «En låvende aften» med Stokkes

revygruppe – Undelstvedt

19:00 Onsdagsjam – Thaulows scene

&bar

20:00 Konsert med Cæciliaforeningen

(MiSKs kirkefestdager 2017) - Sandefjord

kunst- og kulturkirke

Torsdag 26. oktober 2017

11:00 «100 år med Vera Lynn» –

Forsmannsenteret

12:00 Utstilling: Marte Aas - Sandefjord

Kunstforening

15:30 «100 år med Vera Lynn» –

Bugårdsenteret

18:00 Filosofisk salong - Sandefjord

bibliotek

19:00 «En låvende aften» med Stokkes

revygruppe – Undelstvedt

19:00 De glade damene på tur -

Hjertnes Kulturhus

19:00 Kunsthistorisk forum -

Melsomvikveien 38, Stokke

19:00 Boklansering «Sorte egg» -

Thaulows Scene & Bar

20:30 Torsdagsquiz på James Clark -

James Clark

Fredag 27. oktober 2017

12:00 Utstilling: Marte Aas - Sandefjord

Kunstforening

15:00 Klokkespilltoner - Sandefjord kirke

19:00 «Typisk Per» (Misk-helg/MiSKs

kirkefestdager 2017) - Sandefjord kunstog

kulturkirke

20:00 Standup: Jahn Gorakh - Sosiale

Gorakh - Foajescenen, Hjertnes

Kulturhus

20:30 Fredagsquiz! - James Clark

21:00 Konsert med Carlton Smith og

band - Draaben Kulturbar

21:00 Pernille Øiestad - Thaulows Scene

& Bar

22:00 Halloween feiring! - James Clark

22:30 AMOK live - The Note - Café &

musikkbar

Lørdag 28. oktober 2017

12:00 Utstilling: Marte Aas - Sandefjord

Kunstforening

13:00 Bokprat med Maria Szacinski -

Stokke bibliotek

13:00 Lørdagsbokprat med Maria -

Stokke bibliotek

13:00 Operacafé - Foajescenen, Hjertnes

Kulturhus

14:00 Kulturminnetreff med Sandar

Historielag - Øvre Myra Husmannsplass

16:00 Lørdagsjazz - Draaben Kulturbar

17:00 Dansecruise med Color Viking -

Color Viking

19:00 «En låvende aften» med Stokkes

revygruppe – Undelstvedt

19:00 Jazz/Brass (MiSKs kirkefestdager

2017) - Sandefjord kunst- og kulturkirke

21:00 Konsert med Ninja Monkeys and

friends - The Note - Café & musikkbar

22:00 Halloween feiring! - James Clark

Søndag 29. oktober 2017

11:00 Samtale - «En vandring med

musikk» (MiSKs kirkefestdager 2017) -

Sandefjord kunst- og kulturkirke

12:00 Utstilling: Marte Aas - Sandefjord

Kunstforening

18:00 Konsert - Knabenchor collegium

iuvenum Stuttgart (MiSKs kirkefestdager

2017) - Sandefjord kunst- og

kulturkirke

19:00 «En låvende aften» med Stokkes

revygruppe - Undelstvedt

Mandag 30. oktober 2017

10:00 Tankens bevegelse (Misks kirkefestdager

2017) – Olavskapellet

15:45 Leksekafé - Sandefjord Bibliotek

18:00 Åpent hus - Sandefjord

Modelljernbaneklubb - Galleri Labben

Tirsdag 31. oktober 2017

10:00 Tankens bevegelse (Misks kirkefestdager

2017) – Olavskapellet

18:00 Åpent hus - Sandefjord

Modelljernbaneklubb - Galleri Labben

Onsdag 1. november 2017

10:00 Tankens bevegelse (Misks kirkefestdager

2017) – Olavskapellet

12:00 Utstilling: Marte Aas - Sandefjord

Kunstforening

19:00 Økumenisk gudstjeneste (MiSKs

kirkefestdager 2017) - Sandefjord kunstog

kulturkirke

19:00 Onsdagsjam – Thaulows scene

&bar

Torsdag 2. november 2017

12:00 Utstilling: Marte Aas - Sandefjord

Kunstforening

20:30 Vokale mesterverker (MiSKs kirkefestdager

2017) - Sandefjord kunst- og

kulturkirke

Fredag 3. november 2017

12:00 Utstilling: Marte Aas - Sandefjord

Kunstforening

15:30 Tidenes fotballfest - Kurbadhagen

19:00 Hjemmekamp med Sandefjord

Fotball - Komplett Arena

19:00 Det Betales: BEATLEMANIA 1967 -

Hjertnes Kulturhus

Aktivitetskalenderen er levert av:

19:00 Vox Humana (MiSKs kirkefestdager

2017) - Sandefjord kunst- og

kulturkirke

20:00 Remembering Michael Brecker –

Verdensteateret

20:30 Fredagsquiz! - James Clark

21:00 Konsert med Dan Riis med band -

The Note - Café & musikkbar

Lørdag 4. november 2017

12:00 Utstilling: Marte Aas - Sandefjord

Kunstforening

13:00 Jazzkafé - Tre Lykter, Scandic Park

Hotel

16:00 Lørdagsjazz - Draaben Kulturbar

17:00 Hummer og champagnemeny -

Brygga 11, Geir Skeie

18:00 Unge musikere og dansere i

bevegelse (MiSKs kirkefestdager 2017) -

Sandefjord kunst- og kulturkirke

21:00 Konsert med Cosmos Factory -

The Note - Café & musikkbar

Søndag 5. november 2017

12:00 Utstilling: Marte Aas - Sandefjord

Kunstforening

19:00 Sangkveld - Bugården kirke

Mandag 6. november 2017

10:00 Tankens bevegelse (Misks kirkefestdager

2017) – Olavskapellet

11:00 60-talls musikk med Pang-

Sjonistene - Soletunet sykehjem i

Stokke

13:30 60-talls musikk med Pang-

Sjonistene - Engveien-senteret i Stokke

15:45 Leksekafé - Sandefjord Bibliotek

Tirsdag 7. november 2017

10:00 Tankens bevegelse (Misks kirkefestdager

2017) – Olavskapellet

19:00 Høstkonsert med Stokke Storband

- Stokke kirke

19:00 I Dreamed a Dream (MiSKs kirkefestdager

2017) - Sandefjord Kirke

Onsdag 8. november 2017

10:00 Tankens bevegelse (Misks kirkefestdager

2017) – Olavskapellet

12:00 Lunsjkonsert (MiSKs kirkefestdager

2017) - Sandefjord kirke

12:00 Utstilling: Marte Aas - Sandefjord

Kunstforening

13:30 60-talls musikk med Pang-

Sjonistene - Andebu sykehjem

14:00 Lunsjkonsert (MiSKs kirkefestdager

2017) - Andebu sykehjem

19:00 En aften med Maria Arredondo og

Torstein Sødal - Sandar Kirke

19:00 Onsdagsjam – Thaulows scene

&bar

NAVNEDAGER

25. Margrete /Merete /Märtha

Margrete = gresk margarites (perle).

Merete er nordisk og Märtha svensk

form av samme navnet.

26. Amandus /Amanda

Begge navnene kommer av latin amare

(elske) og betyr «som bør elskes».

27. Sturla /Sture

Sturla = norrønt tilnavn «forvirret».

Sture = gammelsvensk stur (stor),

også et tilnavn.

28. Simon /Simen

1. hebraisk Shimeon (lyttende), 2.

gresk simós (med oppstoppernese).

29. Noralf /Norunn

Begge navn er av nyere dato. Norunn =

1. nord + norrønt unnr (elsket), 2. Nora.

30. Aksel /Ånund /Ove

Aksel (dansk) = hebraisk Absjalom

(fredens far). Ånund/ Ove kanskje av

urnordisk anu (forfader)

31. Edit /Edna

Edith = gammelen-gelsk Eadgyth

(lykke + strid). Edna = hebraisk

(kanskje lyst).

TALL OM TING

08.21

Sto sola opp i dag

Sol ned i dag: 17.40.

Kulturkalenderen er levert av Visit Vestfold.

Med forbehold om endringer. Komplett oversikt finner du på www.visitsandefjord.com

298

dagen i dag, og det er

67 dager igjen av 2017.

1989

Yngve Hågensen ble valgt til leder for LO -

Avløst av Gerd-Liv Valla i 2001.


36 UNDERHOLDNING | BYAVISA SANDEFJORD 25. OKTOBER 2017

BASAR

GRATIS rubrikkmarked*

SMS/MMS TIL

2077

Gjelder kun privatpersoner

LEVERINGSFRIST FREDAG KL. 12.00

Send SMS med kodeord BYSA BASAR [din annonsetekst] til 2077,

e-post til basar@byavisa.sandefjord.no, eller bruk eget skjema på nettsiden

www.byavisa.sandefjord.no. For annonsering med bilde; Send kodeord BYSA

MMS [din annonsetekst] til 2077. * Pris: SMS 10 kroner/MMS 25 kroner.

Manuelt mottak 125 kroner. Maks 250 tegn per annonse med eller uten bilde.

Vi forbeholder oss retten til å redigere innhold. Upassende innhold vil bli fjernet.

TIL SALGS

80l sekker bjørk/bok levert på

plass kr 80. Begrensa mengde. Fulle

sekker. Handkløyvd. Tlf. 970 95 694.

Pent brukte Pumasko, str 38 selges.

Pris etter avtale. Tlf. 917 24 547.

Pent brukte Pumasko, str 38 selges.

Pris etter avtale. Tlf. 917 24 547.

Slalomski til gutt 3-5 år + slalomski

ungdom jente selges rimelig.Tlf. 988

20 009.

Bosch batterilader type AL 3640 CV

for 18-36 V DC. 2 stk Bosch batteri 36

V, 2.6Ah. Brukt i Bosch gressklipper.

Selges samlet kr 1500.

Schjelderup, tlf. 909 59 022.

Piggdekk på stålfelg

4 stk NOKIAN 185/65R15, Lite bruktkr.1.500,-.

Tlf. 416 25 264.

ARBEID UTFØRES

Min flinke kone fra Thailand ønsker

vaskejobb i Sandefjord. Kan også

klippe negler og hår hvis ønskelig.

Tlf. 979 06 918.

ØNSKES KJØPT

Kjøper lp - plater og gamle ting,

leker, hvaltenner, reklame m.m tlf.

924 18 506.

Hvaltenner ønskes kjøpt. Tlf. 924

18 506.

Biltilhenger eller båthenger ønskes

kjøpt. Tlf. 952 75 746.

Rydde i Garasjen: Kjøper sittegressklipper,

Snøfreser, Gamle mopeder/

sykler, Hagemaskiner m.m. Tlf. 952

75 746.

Modelljernbane kjøpes, stort &

smått, gjerne samling, henter. Tlf.

952 75 746.

Gamle singleplater fra 1950 og

1960 tallet ønskes kjøpt. Telefon 909

21 327.

Snøfreser kjøpes gjerne Honda,

Ariens eller andre merker, Tlf. 952

75 746.

Båtmotor ø.kjøpt. Tlf. 473 32 014.

Modelltog ø.kjøpt. Tlf. 913 47 361.

Gamle singleplater fra 1950 og

1960 tallet ønskes kjøpt. Tlf. 909 21

327.

GIS BORT

En eldre damesykkel gis bort.Bor

på Breidablikk i Sandefjord. Tlf. 988

20 009.

ARBEID UTFØRES

Data hjelp på Corel Draw. Jobb

hjemme/ Drammen. Dagtid,kveld,

helg. Opptil kr 300/time. Send litt

info på sms til tlf. 920 24 103.

Malerarbeid utføres av sprek pensjonist.

Tlf. 951 74 859.

Demens i familien?

Snakk med våre fagfolk

Chat med oss på

nasjonalforeningen.no/demens

FUGLEMAT

Solsikkefrø

25kg 385,-

5kg 95,-

Meget god kvalitet!

Møllebutikken på Borgen

Villfuglfrø

3 kg pose

69,-

Gass

Bytt flaske

fra 189,-

Jordnøtter

3kg pose

145,-

Åpent: man-fre 8-17, ,ø lørdag 9-13

FÅ HVER

5. FYLLING

GRATIS!

Det er stor forskjell på gass. RPT

propan er destillert fra naturgass,

det vil si ren propan uten rester av

svovel, olje og vann.

ARNE ANDRESEN AS

Hegnasletta 2 - Sandefjord, vis á vis Meny indre havn

Tlf. 33 42 00 20 - www.arne-andresen.no

Kjenner du noen som bør

nomineres til

Frivilligprisen 2017?

Frivilligprisen for 2017 skal deles ut under

kommunens arrangement: Speil på Hjertnes

3. februar 2018.

Frivilligprisen deles hvert år ut til en person

eller gruppe som med sin frivillige innsats forbedrer

livskvaliteten for andre i byen vår.

Send eller lever ditt forslag med din begrunnelse

til oss innen 29. desember 2017.

Sandefjord Frivilligsentral

Stockfleths gate 6-8, 3210 Sandefjord

e-post: leder@sandefjord.frivilligsentral.no

Ønsker du mer informasjon så vær velkommen

til oss eller ring: 960 95 180 / 960 95 181

www.vestfoldmollene.no

Vanligst blant

kvinner og i byene

Seks til 12 prosent av befolkningen

har depresjon til enhver tid.

Betydelig flere rammes en eller

annen gang i løpet av livet. Dette

i følge Folkehelseinstituttets

nettsider.

Depresjon er en av de

vanligste psykiske lidelsene.

Styrken varierer fra

mild til alvorlig depresjon

med selvmordsfare.

Folkehelseinstituttets nettsider

(folkehelseinstituttet.

no) sier følgende om depresjon:

Depresjoner er vanligere

i byene enn på landet.

En undersøkelse av

Oslos befolkning, utført

av Kringlen Torgersen og

Cramer, viser at ti prosent

av alle menn og 24 prosent

av alle kvinner har hatt en

alvorlig depresjon i løpet av

livet. Henholdsvis seks og

13 prosent har hatt en langvarig,

men ofte noe mildere

depresjon i minimum to år.

En undersøkelse av Sogn og

Fjordane gjort av samme

forskergruppeviser viser

lavere forekomst. De fant

her at 6,7 prosent av menn

og 10,0 prosent av kvinner

har her hatt en alvorlig

depresjon i løpet av livet.

Disse forskjellene mellom

Oslo og Sogn og Fjordane

viser kanskje at forekomsten

generelt varierer mellom

regioner, men først og

fremst viser de at forekomsten

er høyere i store byer

enn i mindre byer og på

landet.

Risikoen for depresjon

øker fra barn til voksen. I

voksen alder forandrer ikke

risikoen seg så mye med

økende alder, selv om den

ser ut til å stige noe helt

mot slutten av livet. Det

er uklart om utbredelsen

av depresjon har endret

seg over tid, men enkelte

undersøkelser kan tyde på

at den har økt noe.

Årsaker

Man kjenner ikke alle

årsaker til depresjon.

Arv har betydning, særlig

for alvorlige depresjoner.

Langvarig stress og

påkjenninger kan utløse

depresjon. Særlig hos

eldre kan kroppslig sykdom

utløse depresjon. Det

å ha nære fortrolige er en

beskyttende faktor. Både

menn og kvinner kan ha

mindre energi eller bli

nedstemte om vinteren.

Hormoner spiller en

rolle. Noen kvinner får

dype kortvarige depresjoner

før hver menstruasjon

og depresjoner under

svangerskap og etter fødsel.

Se Fakta om depresjon

i forbindelse med

fødsler - fødselsdepresjon

Behandling

Samtalebehandling og

medisiner kan hjelpe ved

å korte ned tidsperioden

man er deprimert, eller

behandlingen kan mildne

symptomene inntil

depresjonen letner av seg

selv. Uten behandling av

noe slag, varer en alvorlig

depressiv episode ofte et

halvt år. Alvorlig depresjon

er i noen tilfeller forbundet

med selvmordsfare,

da er behandling særlig

viktig.

red@byavisa.sandefjord.no

HOROSKOP – UKE 44 Alle henvendeleser rundt horoskop rettes til Tore Lomsdalen | epost: info@astrolom.com | www.astrolom.no

VÆREN

Du oppnår ting og dine målsettinger

gjennom

disiplin. Du

vinner frem

på å fikse det

uoppgjorte

før du foretar

deg nye og spennende oppgaver.

Dette gjelder alle sider av

livet ditt for tiden, men du skal

vite at romantikk og kjærlighet

er spesielt i fokus akkurat nå.

Motto: Med løftet blikk!

TYREN

Du er inne i en super tid for

alt som er

knyttet opp til

dine daglige

arbeidsoppgaver,

uansett

hva du holder

på med. Du

er også kreativ, og burde bruke

denne tiden til bringe frem nye

og spennende ideer. Du er inne

i en fin tid for romantikk og

parforhold. Her står lykken deg

bi for tiden.

Motto: Livet er rikt!

TVILLINGENE

Du har en indre kraft og styrke

for tiden. Ting

skjer som

utvider din

horisont. Ny

og interessant

informasjon

kommer til

deg. Bruk denne konstruktivt til

skape nye og positive ting i din

arbeidssituasjon. Det kommer

ny og forsterket entusiasme inn

i romantikken.

Motto: Vis hva du står for!

KREPSEN

Er det noen du liker, så er det

aktivitet i hus

og hjem. Du

er nå inne i

en slik fin periode.

Behold

likevel en

form for balanse

i alt du vil gjøre. Om det

skulle oppstå tumulter mellom

familiemedlemmer, er du den

som hjelper til å finne gode og

harmoniske løsninger for alle

involverte.

Motto:Diplomati, ikke dynamitt!

LØVEN

Karriere og familie blir tema

denne uken.

Mulig du eller

dere må ta

noen avgjørelser

innen

begge disse

områdene.

Å finne en balansegang som

passer alle parter, ser ut til å bli

den beste løsningen. Du er inne

i en fin og ekspansiv periode for

hus og hjem. Mulig det skjer en

familieforøkelse.

Motto: Både og….

JOMFRUEN

Uken starter ganske så følelsesladet.

Men

deretter tar

hjernen og

intellektet

mer og mer

overhånd. Du

har mange

gedigne ideer som du gjerne

vil sette ut i livet. Det skal du

bare gjøre så lenge som de er

realiserbare. Du har litt hell og

lykke med deg i dine drømmer

for tiden.

Motto: Gå for det beste!


25. OKTOBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | UNDERHOLDNING37

Nytt kjøkken på en-to-tre

Det trenger ikke ta flere uker eller koste

seksifrede summer å få et nytt kjøkken.

Har du lyst til å pusse opp kjøkkenet uten å fylle

huset eller leiligheten med håndverkere eller ta

opp et stort oppussingslån?

Gratis befaring og kostnadsoverslag!

Ring 9175 8008 for avtale

eller send en epost til ola@smartinn.no

Gi oss en dag eller to så skal vi forvandle kjøkkenet ditt

slik at det fremstår som flunkende nytt og moderne

- miljøvennlig og til en rimelig pris

Vi bytter dører, skuffer, benkeplater

og vask og leverer hvitevarer

- uansett type og alder på ditt kjøkken

Kampanjetilbud!

GRATIS

benkeplater eller

kjøkkenvask ved

hel fornying

Hiace / Hilux / Dyna

Canter/ Tippbiler

Corolla diesel / Rav4 bensin

samt div. varebiler/lastebiler i alle

størrelser. Kjøper også personbiler

fra 80-tallet og eldre

Erik Wasshaug, tlf 450 08 427

Opplag i hall

Henting og levering.

Konservering/service på

motor og utstyr.

Tlf: 906 14 450

www.batogservice.no

BILDEKRYSS

BLI EN BEDRE FOTBALL-

SPILLER MED NFAs

UKENTLIGE KVALITETS-

TRENINGER I SANDEFJORD

Profesjonelt komplett opplegg for spillerutvikling

(tekniske grunnferdigheter, motorikk/koordinasjon

og spilleforståelse)

Profesjonelle trenereKom på en gratis prøvetrening på Breidablikk


Påmelding til: post@f-a.no

Et samarbeid mellom Norsk Fotballakademi og Breidablikk Idrettslag.

Mer info her: www.f-a.no

SVARPREMIE BILDEKRYSS

Løsningsord sendes på e-post til

grafisk@byavisa.sandefjord.no med

ordet «Bildekryss» i emnefeltet, eller i

posten til Byavisa Sandefjord, Søndre Kullerød 4A,

3241 Sandefjord. Konvolutt må merkes «Bildekryss».

Hver uke trekker vi ut en vinner som får to kinobilletter tilsendt.

Frist for innlevering: Søndag kl. 24:00.

NAVN: _________________________________________________

ADRESSE: ______________________________________________

Løsningsord forrige oppgave.: Man skal tidlig krøkes

Kryssordvinner forrige uke: Haldis Johannesen, Hubroåsen 18,

3227 Sandefjord

VEKTEN

Dette kan være en fin tid for

å gjøre noe

med pengene

dine sammen

med andre,

som for eksempel

din

partner. Dette

kan være rent forretningsmessig,

eller at du og din elskede

gjør noe sammen. Du er full

av entusiasme og initiativ for

tiden.

Motto: Livet er rikt!

SKORPIONEN

Det ser faktisk ut som at hell og

lykke ingen

ende vil ta.

Om du får

alt du ønsker

deg er ikke

sikkert, men

at de fleste

saker og

ting ordner seg for deg i tiden

fremover, og spesielt innen det

neste året, er meget sannsynlig.

Det eneste du bør passe deg

for, er at du ikke ønsker mer

enn det som er mulig.

Motto: Hopp i det!

SKYTTEN

Om du søker den store kjærligheten,

blir det

i hyggelige

lag med folk

du kjenner fra

før. Kanskje er

det noen av

dine venner

som introduserer deg til en helt

spesiell person som får hjertet

ditt til å banke fortere. Hvis så,

ikke gå for fort frem. La forelskelsen

utvikle seg på sin egen

måte.

Motto: I kjærlighetens navn!

STEINBUKKEN

Dine håp og drømmer kan nå

bli realisert.

Det du lenge

har gått og

håpet på, kan

faktisk bli til

virkelighet.

Nå er du

også meget mottagelig for ny

kunnskap. Har du muligheter,

unn deg et kurs eller seminar

i noe du har kjempeinteresse

for. Her får du mange verdifulle

opplysninger.

Motto: Lærdom er ikke tung å

bære.

VANNMANNEN

Hell og lykke

følger deg i din

karriere samt din

stilling i samfunnet,

hva den

enn måtte være.

Optimismen er

på topp. Du har

mange store

ideer som du ønsker å realisere.

Så nå er det bare å trå til for

fullt. I kjærligheten derimot,

er det mulig du må jenke deg

om noen uforutsette endringer

skulle skje.

Motto: Livet er mangfoldig!

FISKENE

Du har en sterk indre kraft for

tiden. Bruker

du den med

integritet og

respekt til det

beste for deg

selv og andre,

kan du nærmest

oppnå

det umulige. Dette gjelder jobb,

karriere så vel som saker i ditt

private liv. I kjærligheten søker

du en dypere mening. En topp

kul tid for reiser.

Motto: Søk sannheten!


38 MENINGER | BYAVISA SANDEFJORD 25. OKTOBER 2017

MENINGER

Selvorganisert selvhjelp – en døråpner

Lesernes side i Byavisa.

Redaksjonen forbeholder

seg retten til å korte

ned leserbrev, kronikker,

dikt, menings-berettiget

stoff etc. Meninger med

personangrep må

signeres med fullt navn.

Intet stoff blir returnert.

Send inn til

red@byavisa.sandefjord.no

Epost merkes «kort sagt»

Et valg

Av og til gjør vi et valg,

vi ikke ser konsekvensene av

Det blir som å sette en liten båt,

alene ut på et åpent hav

Det er strømmen og vinden som

styrer,

og avgjør hvilken vei det går

Naturen egne krefter og lover,

på livets hav er det de som rår

Trond Rudsli

Maleriet

Kunsten er elegant

i vår tid.

Den helten der

framfor på maleriet

En sjøulk,

en sønn av havet.

Hva er det han ser?

I en gammel ramme.

Ser du ...

hvor kunsten er skjønn?

Paul Åmodt

Tema for Verdensdagen for

psykisk helse er «Noe å glede

seg over»: Å finne de små og

store tingene rundt oss som gir

glede for oss selv og andre, det

styrker vår psykiske helse. Men

hvordan finne tilbake til meg

selv og gleden når livet treffer

meg midt i magen? Hva kan jeg

gjøre selv?

Ifølge Folkehelseinstituttet

vil opptil 50 prosent av oss

oppleve minst en psykisk lidelse

gjennom livet. God psykisk

helse er også mer enn fravær

av sykdom Ω det er hvor robust

jeg er i møte med ulike livsproblemer.

Selvorganisert selvhjelp går

hånd i hånd med årets tema

for verdensdagen for psykisk

helse. Selvhjelp kan gi mestring

og glede.

Norge er det eneste land i

verden med en nasjonal plan

for selvorganisert selvhjelp,

som en etablert del av folkehelsearbeidet

i Norge. Visjonen

er at alle skal ha kjennskap

til og ved behov ta selvorganisert

selvhjelp i bruk. Det er en

erkjennelse av at velferdsstaten

ikke kan fikse alle våre livsproblemer

gjennom offentlige tjenester

og tilbud.

Selvorganisert selvhjelp tar

utgangspunkt i at jeg selv er

sjef og ekspert i mitt liv. Jeg

har ressurser og kunnskap jeg

kan og må mobilisere når livet

røyner på. Gjerne i samarbeid

med andre, men jeg kjører selv

Ω jeg er ikke en passiv passasjer.

Selv om jeg ikke er skyld i

livsproblemene jeg kjenner på

kroppen, så har jeg ansvaret for

hvordan jeg håndterer dem og

hva jeg lar de de gjøre med meg

videre. Dette er den grunnleggende

selvhjelpsforståelsen Ωog

den angår oss alle.

Selvorganisert selvhjelp er

også et verktøy vi kan bruke

i samtalegrupper, uavhengig

av alder, kjønn, problem, med

eller uten sykdom og diagnose.

Det eneste kriteriet er at jeg

har et problem jeg ønsker å

gjøre noe med. Gruppene er

drevet av deltakerne selv uten

leder, de er gratis, uten henvisning

og en mulighet for alle i

hele Norge. Gruppene passer

både som forebygging alene,

samt før, under og etter offentlig

hjelp.

Erfaringer fra selvorganiserte

selvhjelpsgrupper viser at

mennesker opplever å håndtere

problemene bedre, selv om

problemene ikke nødvendigvis

blir borte. Mange forteller at

deltakelse i en selvhjelpsgruppe

fører til endring og læring.

Andre kjenner glede over igjen

å oppdage at de har egne ressurser,

samt å kunne ta disse

ressursene i bruk. Det kan

være glede over å ikke være

alene med det jeg baler med,

og det er lettere å glede seg over

små og store ting i livet fordi

livsproblemet tar mindre plass.

Selvhjelp åpner dermed døra

for endring, mestring og glede.

Er DU klar for å starte jobben

eller fortsette endringsarbeidet

med det som kanskje er

dine livsproblemer? Les mer på

selvhjelp.no.

ANNE GRETE TANDBERG,

daglig leder for distriktskontor for

Buskerud, Vestfold og Telemark,

Selvhjelp Norge

MØRE STARFISH INVITERER DEG TIL

Førjulsalg av fisk

SANDEFJORD OG OMLAND

TORSDAG 26. OKTOBER

Sandefjord På Hvaltorvet 10:00-10:30

Larvik Esso Elveveien 11:00–11:30

Stavern På Torget 11:45–12:05

Stokke Togstasjonen nye p-plassen 16:50–17:15

Larvik Esso Elveveien 18:00–18:15

Tønsberg v/ Esso Kilen (BIL 2) 17:35–18:00

Husk: Vi tar kort!

MERK!

Siste besøk for i år

Gi gjerne beskjed til venner og kjente om at fiskebilen kjem!

Julekveite/ Hellefisk i skiver. Julens bestselger! 233 pr. kg 3 kg kart.

Juletorsk i skiver. Linefanget flott koketorsk 100 pr. kg 3 kg kart.

Lettsalta torsk. Bestselger! 117 pr. kg 3 kg kart.

Lettsalta torskefilet, i serv. stk. Nesten uten bein 133 pr. kg 3 kg kart.

Lutefisk av torsk 83 pr. kg 3 kg kart.

Lutefisk av lange 67 pr. kg 3 kg kart.

Reker, store, ferdig rensket. Singelfrosne 300 pr. kg 1 kg

Torskefilet i stykker, skinnfri og linefanget! 133 pr. kg 3 kg kart.

Sei i stykker, skinnfri 117 pr. kg 3 kg kart.

Lettrøykt Torsk i stykker 167 pr. kg 3 kg kart.

Lettrøykt Hyse i stykker 167 pr. kg 3 kg kart.

Lettrøykt Blåkveite i stykker 167 pr. kg 3 kg kart.

Lettsalta Blåkveite i stykker 133 pr. kg 3 kg kart.

Lettsalta Brosmefilet. Nesten u/bein 80 pr. kg 5 kg kart.

Lettsalta Stor Uer/ i stykker 117 pr. kg 3 kg kart

Lettsalta Uerhoder 150 pr. kg 2 kg kart.

Laksefilet i stykker. Økologisk! 233 pr. kg 3 kg kart.

Steinbit i stykker, skinnfri 200 pr. kg 3 kg kart.

Klippfisk i ulike varianter

(torsk, lange, superior m.m) Fra 100 pr. kg 3 kg kart.

Kvalbiff Indrefilet fra Lofoten (500g biffer) 200 pr. kg 2 kg kart.

Kvalbiff Indrefilet, 150g porsjonstykker 195 pr. kg 3,6 kg kart.

Makrellfilet 133 pr. kg 3 kg kart.

Kveitebuk 100 pr. kg 2 kg kart.

Røykt sildefilet 75 pr. pakke 3 sild i pakken

Heimelaga blandaball 160 pr. kg 2,5 kg kart.

Heimelaga fiskekaker 180 pr. kg 2,5 kg kart.

God Gammaldags Røykalaks Fra 400 pr. side Hel Side

Har og Sjøfrossen Torsk 6,81kg og Hyse 6,81kg. Flatpakker med blå plast mellom filetene.

Se: www.fb.com/fiskebilen eller www.morestarfish.no for mer info og flere stopp i regionen.

Velkommen til en hyggelig fiskehandel og ha en riktig god førjulstid!

Med Hilsen Elias Måseidvåg

Tlf: 91108147 / 40200911 / elias@morestarfish.no

Ta kontakt om du ønsker

kundebrev via epost!

Fretex tar imot alt av tekstiler!

Takk til deg som gir til Fretex og

Fretex tar også imot falmede gardiner,

takk til deg som handler på Fretex!

slitte sengetøy og hullete gensere!

Ingen tekstiler skal i restavfallet - uansett forfatning,

Når du gir klær til Fretex form, er du farge med eller på å støtte materiale. miljøet og hjelpe mennesker

tilbake til arbeid. I 2014 fikk over 450 jobb gjennom Fretex sitt attførings-

Tekstiler som er ødelagte og slitte kommer også til nytte. De kan bli til nye

produkter arbeid. i våre Fretex redesignavdelinger er en viktig del og av de Frelsesarmeen, kan gjenvinnes og til en for del eksempel av inntekten pussefiller

og isolasjonsmatter. på salg av brukte Ingen varer tekstiler går hører til Frelsesarmeens hjemme i restavfallet. øvrige Fretex sosiale setter arbeid. også pris

på klær som er hele og pene, og som vi kan selge eller dele ut via Frelsesarmeens

Se etter din nærmeste tøyboks sosiale arbeid. og butikker på www.fretex.no

Gavene Besøk kan også gis vår i Fretexboksene nettbutikk på og www.fretexbutikken.no

i Fretexposen på Posten.

Dine gaver gir mennesker og ting nye muligheter. Takk!

www.fretex.no


25. OKTOBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD

| TV-PROGRAM39

tv

hele uken

25.10-31.10

Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag

06:50 Morgensending

17:00 NRK nyheter

17:15 Filmavisen 1960

17:50 Vått, vilt, vakkert

18:15 Skattejegerne

18:45 Distriktsnyheter

19:00 Dagsrevyen

19:45 Forbrukerinspektørene:

Utgått, men like godt

20:15 Ikke gjør dette hjemme

20:45 Vikinglotto

20:55 Distriktsnyheter

21:00 Dagsrevyen 21

21:35 Monster

22:29 Når naboens datter blir

muslim

23:15 Kveldsnytt

23:30 Torp

00:00 Solgt!

00:30 Film: En babystrategi

06:45 Morgensending

12:15 Antikkduellen

12:45 Frå jord til bord

13:15 Miss Marple: Nemesis

14:50 Det gode bondeliv spesial

15:20 Villmarkas voktere

16:00 Mesternes mester

17:00 NRK nyheter

17:15 Filmavisen 1960

17:50 Ssslangejegeren

18:15 Skattejegerne

18:45 Distriktsnyheter

19:00 Dagsrevyen

19:45 Spioner blant dyra - møt

spionene

20:40 Utvær

20:55 Distriktsnyheter

21:00 Dagsrevyen 21

21:30 Debatten

22:30 Ukens vinner

23:00 Kveldsnytt

23:15 Historien om Danmark

00:15 Monster

06:45 Morgensending

12:45 Frå jord til bord

13:15 Miss Marple: Mot nullpunktet

14:50 Det gode bondeliv spesial

15:20 Villmarkas voktere

16:00 Mesternes mester

17:00 NRK nyheter

17:15 Filmavisen 1960

17:50 Vettisfossen - eit vågestykkje

18:15 Skattejegerne

18:45 Distriktsnyheter

19:00 Dagsrevyen

19:30 Norge Rundt

19:55 Beat for beat

20:55 Nytt på Nytt

21:25 Skavlan

22:25 Nye triks

23:15 Kveldsnytt

23:30 Svindlerne

00:10 Bob Dylan: No Direction

Home

06:45 Morgensending

11:00 Fra jord til bord

12:00 Pynta pudler

12:45 V-cup alpint: Storslalåm 2.

omgang, kvinner

14:00 Toppserien: LSK Kvinner

- Stabæk

15:20 Det søte liv

15:40 Vinterdrømmen

16:10 Ikke gjør dette hjemme

16:40 Hundens hemmelige liv

17:30 Beat for beat

18:30 Lisenskontrolløren

19:00 Lørdagsrevyen

19:45 Lotto

19:55 Stjernekamp

21:35 Side om side

22:05 Lindmo

23:05 Kveldsnytt

23:20 Nattkino: I`ll see you in

my dreams

00:50 Ukens vinner

07:05 Morgensending

09:45 V-cup alpint: Storslalåm 1.

omgang, menn

11:00 Lindmo

12:00 Gintberg i Australia

12:45 V-cup alpint: Storslalåm 2.

omgang, menn

14:00 Stjernekamp

15:40 Film: Coco før Chanel

17:30 Solgt!

18:00 Side om side

18:30 Newton

19:00 Søndagsrevyen

19:45 Sportsrevyen

20:10 Da vi styrte landet: Fortellingen

om en landsmoder

20:55 Der ingen skulle tru at

nokon kunne bu

21:35 Vår tid er nå

22:30 Victoria

23:15 Kveldsnytt

23:35 Tause vitner

06:45 Morgensending

12:00 NRK nyheter

12:15 Antikkduellen

12:45 Frå jord til bord

13:10 Poirot: Snikende død

14:50 Det gode bondeliv

15:20 Villmarkas voktere

16:00 Mesternes mester

17:00 NRK nyheter

17:15 Filmavisen 1960

17:50 Ut i naturen: Blomstereng

i havet

18:15 Skattejegerne

18:45 Distriktsnyheter

19:00 Dagsrevyen

19:45 Symesterskapet

20:55 Distriktsnyheter

21:00 Dagsrevyen 21

21:30 Monster

22:25 Vår spektakulære verden

23:00 Kveldsnytt

23:15 Vera

00:45 Film: Dante’s Peak

06:45 Morgensending

12:45 Frå jord til bord

13:15 Poirot: Kom til meg død

14:50 Det gode bondeliv

15:20 Villmarkas voktere

16:00 Mesternes mester

17:00 NRK nyheter

17:15 Filmavisen 1960

17:50 Gjeterhunden

18:00 Skattejegerne

18:30 Extra

18:45 Distriktsnyheter

19:00 Dagsrevyen

19:30 Reformasjonsgudstjeneste

i Nidarosdomen

20:55 Distriktsnyheter

21:00 Dagsrevyen 21

21:30 Vinterdrømmen

22:00 Reformasjonen: Europas

hellige krig

23:00 Kveldsnytt

23:15 Ukjent arving

00:15 Førstebetjent Banks

06:00 Morgensending

14:30 Love it or List it

15:30 Solsidan

16:00 Solsidan

16:30 Home and Away

17:00 Home and Away

17:30 Tid for hjem

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Kjendisrestauranten 30

19:30 Kjendisrestauranten 31

20:00 Truls a la Hellstrøm 3

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Farmen - kampen for

tilværelsen

22:40 Otto har fått nok

23:10 Sølvrekka 4

23:40 Nårje

00:10 Samurai Sikkerhet

00:40 Criminal Minds

06:00 Morgensending

13:00 Dyrepasserne

13:30 Property Brothers

14:30 Love it or List it

15:30 Solsidan

16:00 Solsidan

16:30 Home and Away

17:00 Home and Away

17:30 Tid for hjem

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Kjendisrestauranten 31

19:30 Kjendisrestauranten 32

20:00 Helsekontrollen

20:25 TV 2 hjelper deg 9

20:55 Håndball: Danmark -

Norge

22:45 Hvor er Thea 4

23:15 Ari, Moi og Magnus - en

uforglemmelig guttetur

00:15 Farmen - kampen for

tilværelsen

06:00 Morgensending

14:30 Love it or List it

15:30 Helsekontrollen

16:00 TV 2 hjelper deg 9

16:30 Home and Away

17:00 Home and Away

17:30 Tid for hjem

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Truls a la Hellstrøm 3

20:00 The Voice - Norges beste

stemme 29

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 The Voice- Norges beste

stemme 30

22:15 Senkveld med Thomas og

Harald 9

23:20 Sølvrekka 5

23:50 Otto har fått nok

00:20 Hangover 3

06:00 Morgensending

09:55 Bonanza

11:00 Macgyver

12:00 MAacgyver

13:00 Kjendisrestauranten 29

13:30 Kjendisrestauranten 30

14:00 Kjendisrestauranten 31

14:30 Kjendisrestauranten 32

15:00 Jakten på kjærligheten 8

16:00 The Voice - Norges beste

stemme 29

17:00 The Voice - Norges beste

stemme 30

17:30 Vårt Lille Land 4

18:00 Håndball: Norge -

Frankrike

20:00 Skal vi danse 17

21:00 Nyhetene

21:15 Været

21:20 Sportsnyhetene

21:40 Skal vi danse 18

22:40 God Kveld Norge

23:15 The Imitation Game

06:00 Morgensending

13:30 Skal vi danse 17

14:30 Skal vi danse 18

15:30 Farmen - kampen for

tilværelsen

16:25 Farmen - kampen for

tilværelsen

17:25 Reisen hjem 2

17:55 Håndball: Polen - Norge

20:00 Farmen - kampen for

tilværelsen

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:45 Farmen - kampen for

tilværelsen

22:15 Vårt Lille Land 5

22:45 Hvor er Thea 4

23:15 Nå eller aldri

00:15 God Kveld Norge

00:50 Farmen - kampen for

tilværelsen

06:00 Morgensending

13:00 Dyrepasserne

13:30 Property Brothers

14:30 Love it or List it

15:30 Solsidan

16:00 Solsidan

16:30 Home and Away

17:00 Home and Away

17:30 Tid for hjem

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Kjendisrestauranten 32

19:30 Kjendisrestauranten 33

20:00 Jakten på kjærligheten 9

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Farmen - kampen for

tilværelsen

22:40 Truls a la Hellstrøm 3

23:40 Hawaii Five-0

00:35 Criminal Minds

06:00 Morgensending

13:00 Dyrepasserne

13:30 Property Brothers

14:30 Love it or List it

15:30 Solsidan

16:00 Solsidan

16:30 Home and Away

17:00 Home and Away

17:30 Tid for hjem

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Kjendisrestauranten 33

19:30 Kjendisrestauranten 34

20:00 Nå eller aldri

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Grey’s Anatomy 2

22:35 Rita 6

23:35 Farmen - kampen for

tilværelsen

00:35 Criminal Minds

NYE FRONTER TIL DITT KJØKKEN

Vi fornyer ditt kjøkken enkelt raskt og rimelig. Vi bytter dører, hengsler, skyffer, benkeplater, vask etc.

uansett alder eller fabrikat. Gratis uforpliktende hjemmebesøk. Rask montering.

Elveveien 54,

3262 Larvik

Med Norsk kjøkkenfornying

er du sikret høy kvalitet

til lav kostnad - kontakt oss i dag!

Ring Per Helge på Tlf: 900 69 366 | perhelge@norsk-kjokkenfornying.no

Nesten 30 års erfaring med kjøkkenfornying | www.nkfas.no

06:00 Morgensending

12:55 Sinnasnekker’n

13:55 The Big Bang Theory

14:25 The Big Bang Theory

14:50 The Big Bang Theory

15:20 Friends

15:45 Friends

16:15 Friends

16:45 Two and a Half Men

17:10 Two and a Half Men

17:40 Two and a Half Men

18:05 The Big Bang Theory

18:35 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 Norske rotehjem

20:30 Ut på tur med Morgan og

Ola-Conny

21:30 Brille

22:30 Praktisk info med Jon

Almaas

23:30 Castle

00:25 CSI

06:00 Morgensending

10:10 Ullared

11:00 Camping på Öland

11:55 Norske rotehjem

12:55 Sinnasnekker’n

13:55 The Big Bang Theory

14:25 The Big Bang Theory

14:50 The Big Bang Theory

15:20 Friends

15:45 Friends

16:15 Friends

16:45 Two and a Half Men

17:10 Two and a Half Men

17:40 Two and a Half Men

18:05 The Big Bang Theory

18:30 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 Norske rotehjem

20:30 Sinnasnekker’n

21:30 Deep Impact

23:50 Brille

00:50 Castle

06:00 Morgensending

13:55 The Big Bang Theory

14:25 The Big Bang Theory

14:55 The Big Bang Theory

15:20 Friends

15:50 Friends

16:20 Friends

16:50 Two and a Half Men

17:15 Two and a Half Men

17:45 Two and a Half Men

18:10 The Big Bang Theory

18:40 The Big Bang Theory

19:05 The Big Bang Theory

19:30 The Big Bang Theory

20:00 Brille

21:00 Mandagsklubben

22:00 Praktisk info med Jon

Almaas

23:00 Ny sesong: The Graham

Norton Show

00:00 Castle

00:55 CSI

06:00 Morgensending

10:20 Friends

10:50 Friends

11:20 Friends

11:50 Friends

12:20 Two and a Half Men

12:50 Two and a Half Men

13:15 Two and a Half Men

13:45 Two and a Half Men

14:10 Two and a Half Men

14:40 Two and a Half Men

15:10 Two and a Half Men

15:35 Two and a Half Men

16:00 Tangeruddampen

17:00 Sinnasnekker’n

18:00 Ut på tur med Morgan og

Ola-Conny

19:00 71° nord

20:30 Mandagsklubben

21:30 Pirates of the Caribbean:

On Stranger Tides

00:10 James Bond: I skuddlinjen

06:05 Morgensending

10:15 Friends

10:45 Two and a Half Men

11:10 Two and a Half Men

11:40 Two and a Half Men

12:10 Two and a Half Men

12:40 Two and a Half Men

13:05 Two and a Half Men

13:30 Two and a Half Men

14:00 Ut på tur med Morgan og

Ola-Conny

15:00 Norske rotehjem

16:00 Norske rotehjem

17:00 Norske rotehjem

18:00 Norske rotehjem

19:00 Sinnasnekker’n

20:00 Alt for Norge

21:30 Åndenes makt

22:30 Praktisk info med Jon

Almaas

23:30 Brille

00:30 The Expendables 3

06:00 Morgensending

12:25 Alt til salgs

12:55 Sinnasnekker’n

13:55 The Big Bang Theory

14:25 The Big Bang Theory

14:50 The Big Bang Theory

15:20 Friends

15:50 Friends

16:15 Friends

16:45 Two and a Half Men

17:15 Two and a Half Men

17:45 Two and a Half Men

18:10 The Big Bang Theory

18:40 The Big Bang Theory

19:05 The Big Bang Theory

19:30 Norske rotehjem

20:30 The Big Bang Theory

21:00 Mandagsklubben

22:00 Norske rednecks

23:00 Åndenes makt

00:00 Castle

00:55 CSI

06:00 Morgensending

11:55 Norske rotehjem

12:55 Sinnasnekker’n

14:00 The Big Bang Theory

14:25 The Big Bang Theory

14:55 The Big Bang Theory

15:20 Friends

15:50 Friends

16:20 Friends

16:45 Two and a Half Men

17:15 Two and a Half Men

17:40 Two and a Half Men

18:05 The Big Bang Theory

18:35 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 Norske rotehjem

20:30 71° nord

22:00 Praktisk info med Jon

Almaas

23:00 Mandagsklubben

00:00 Castle

00:55 CSI

06:00 Morgensending

09:20 Dr. Phil

10:10 Bones

11:05 NCIS

12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 Real Housewives of

Beverly Hills

14:00 Sex og singelliv

14:30 Norges styggeste rom

15:30 Hele Norge baker

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Boligjakten

19:30 Hvem bor her?

20:00 Hvem bor her?

20:30 Businessfellen

21:30 Hellstrøm rydder opp

22:30 Svindeljegerne

23:30 Sex og singelliv

00:10 Sex og singelliv

00:45 Lethal Weapon

06:00 Morgensending

09:20 Dr. Phil

10:10 Bones

11:05 NCIS

12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 Real Housewives of

Beverly Hills

14:00 Sex og singelliv

14:30 Norges styggeste rom

15:30 Hele Norge baker

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Boligjakten

19:30 Hvem bor her?

20:00 Hvem bor her?

20:30 Visning

21:30 Eventyrlig oppussing

22:30 Aber Bergen

23:30 Sex og singelliv

00:05 Sex og singelliv

00:45 Lethal Weapon

06:00 Hele Norge baker

06:45 MasterChef Danmark

07:35 Ellen DeGeneres Show

08:25 Dr. Phil

09:20 Dr. Phil

10:10 Bones

11:05 NCIS

12:00 Ellen DeGeneres Show

12:55 Real Housewives of

Beverly Hills

13:55 Sex og singelliv

14:25 Norges styggeste rom

15:25 Hele Norge baker

16:25 Svenske Hollywoodfruer

17:20 Luksusfellen Sverige

18:15 Visning

19:15 Karate Kid II

21:30 Kill Bill: Vol. 1

23:50 Kill Bill: Vol. 2

02:30 Saints and Strangers

04:10 Saints and Strangers

06:00 Morgensending

10:00 Ellen DeGeneres Show

11:00 Ellen DeGeneres Show

12:00 Real Housewives of

Beverly Hills

13:00 Real Housewives of

Beverly Hills

14:00 Real Housewives of

Beverly Hills

15:00 Real Housewives of

Beverly Hills

16:00 Million Dollar Listing

New York

17:00 Alt for laget

18:00 Svindeljegerne

19:00 Melk

19:30 R.L.Stine’s Mostly Ghostly:

Have You Met My Ghoulfriend?

21:30 The Drop

23:50 American Hustle

06:00 The Middle

06:25 The Middle

06:50 Million Dollar Listing San

Francisco

07:35 Ellen DeGeneres Show

08:30 Ellen DeGeneres Show

09:25 Nysgjerrige Nils feirer

Halloween

10:35 R.L.Stine’s Mostly Ghostly:

Have You Met My Ghoulfriend?

12:40 Karate Kid II

15:00 Hvem bor her?

15:30 Hvem bor her?

16:00 Hvem bor her?

16:30 Hvem bor her?

17:00 Hellstrøm rydder opp

18:00 Visning

19:00 Eventyrlig oppussing

20:00 Businessfellen

21:00 Trainwreck

23:20 The Drop

06:00 Morgensending

09:20 Dr. Phil

10:10 Bones

11:05 NCIS

12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 Real Housewives of

Beverly Hills

14:00 Sex og singelliv

14:30 Norges styggeste rom

15:30 Hele Norge baker

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Boligjakten

19:30 Hvem bor her?

20:00 Hvem bor her?

20:30 Alt for laget

21:30 NCIS

22:30 NCIS: Los Angeles

23:30 Melk

00:00 Sex og singelliv

00:35 Sex og singelliv

06:00 Morgensending

09:20 Dr. Phil

10:10 Bones

11:05 NCIS

12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 Real Housewives of

Beverly Hills

14:00 Sex og singelliv

14:30 Norges styggeste rom

15:30 Masterchef Canada

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Boligjakten

19:30 Hvem bor her?

20:00 Hvem bor her?

20:30 Svindeljegerne

21:30 Aber Bergen

22:30 Melk

23:00 Eventyrlig oppussing

00:00 Sex og singelliv

00:35 Sex og singelliv

©Mediabuddy


«Din it-avdeling i Sandefjord»

Åpningsfest i nye lokaler!

Velkommen til åpningsfest med ekstra gode tilbud og konkuranser i Dronningensgate lørdag 28.10!

Kvalitetsmaskin fra Acer,

ferdig klargjort!

15,6 HD Skjerm

128GB SSD

DVD±RW

Intel Celeron N3350 CPU

Windows 10

÷40%

Før 4395,-

Inkludert klargjøring, nå kun 2.637,-!!

Kraftig Iiglo Powerbank,

til mobil og nettbrett

Før 299,-

Nå kun 89,-!!

÷70%

6600mAh, 5V, 2,1A

Enkel lading av nettbrett

og smarttelefon

Sort og hvit farge

Vannavisende Batteriindikator Maks 2/kunde

Epson multifunksjons

fotoskriver -sjekk prisen!!

Utskrift, kopi og skann

Atskilte blekktanker

Trådløs utskrift fra

Pc og mobile enheter

Før 699,-

Nå kun 349,-!!

÷50%

Jensen DAB+ radio

Perfekt reiseradio

eller på kjøkkenet

Godt mottak og

god lyd

Før 379,-

Nå kun 265,-!!

÷30%

Vi lodder ut en Nintendo

Classic Mini NES Spillkonsoll

Kom innom

butikken og

trekk lodd,

vinneren blir

trukket kl 14!

Konkurranse!

Vi har koblet opp en

Gaming-PC mot en 49`

Qled Samsung skjerm

og kjører konkurranse

fra 11.00-13.00 på bilspill.

Vinneren mottar

et gavekort på 2000,-

Knallpris på kablet tastatur

og mus

Optisk mus med 6 knapper

Vanntett design på tastatur

Fungerer både på pc og mac

OBS: Begrenset antall,

maks en pr. kunde

Kun 49,-

10% avslag på ALT

gamingutstyr!

Skjermkort

Mus&Tastatur

Musmatter

OBS: Gjelder

kun varer som er på lager

÷10%

Vi serverer pølser hele dagen!

Bedriftsavdeling

Butikk

ServiceverkstedDronningensgate 1, SANDEFJORD

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!