10.01.2018 Views

Byavisa Sandefjord nr 152

Byavisa Sandefjord nr 152 for uke 2 - 2018

Byavisa Sandefjord nr 152 for uke 2 - 2018

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Lederen

som elsker

å gå i tog

SIDE 2-3

Til topps

i Hjerte

for Byen

SIDE 8-9

Åpent fra 06.30 til 21.00 - Tlf: 33 19 24 80.

God hjemmelaget mat. Rom, hotellhytter,

konferanser, julebord mm.

www.holms.as

SANDEFJORD Onsdag 10. januar 2018 Uke 2 – nr. 152 Årgang 5

Innbyggergaven

Gamle E-18 mellom Sandefjord og Larvik.

Dagens fra

99,-

Alltid et smil

SIDE 18-19

En veldedig

konsert

SIDE 16-17

Norske filmer

slår godt an

SIDE 14

jAnuArsAlg

Arne Andresen As

Hegnasletta 2 - Sandefjord, vis á vis Meny indre havn | Tlf. 33 42 00 20 - www.arne-andresen.no

I neste uke vil det dumpe et 100 siders magasin i alle kommunens

postkasser, med mange spennende temaer og med et innblikk i hva

kommunen kan tilby sine innbyggere. SIDE 6


ESA vil vurdere de økte særavgiftene

Ω Det er gode nyheter at EFTAS overvåkningsorgan ESA har skaper for bedriftene. Stortinget bør derfor på eget initiativ alkoholfrie drikkevarer. Dagen etter klaget NHO Mat og Drikke

funnet grunnlag for å følge opp vår klage og derfor vil vurdere utsette iverksettelsen inntil de EØS-rettslige forholdene er vurdert,

vedtaket om avgiftsøkningene inn for EFTAs overvåkningsor-

den voldsomme avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer

sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter gan ESA. Økningen som ligger på mellom 42 og 83 prosent får

og alkoholfri drikke. Når ESA likevel ikke krever at avgiftsøkningene

Haas Brubakk. Stortinget vedtok 12. desember rekordstore dramatiske konsekvenser for flere bedrifter, og gir negative

utsettes, fjernes ikke usikkerheten Stortingets vedtak økninger i sjokolade- og sukkervareavgiften og avgiften på ringvirkninger for hele mat- og drikkenæringen.

2 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 10. JANUAR 2018

Lederen av 17. mai-kom

Kulturpolitiker og kommunestyrerepresentant

Hanne Børresen

Johansen (H) ble i går kveld valgt

til leder av 17. mai-komitéen. Hun

elsker å gå i tog, og hennes 17.

mai-feiring blir helt annerledes enn

det hun er vant til.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

I tradisjonen tro har hun vært

sammen med familie og venner,

men i år blir tradisjonen

brutt av flaggparader, taler,

kransenedleggelser, møte med

politikere, men heldigvis får

hun også gått i tog. Et av høydepunktene

for henne 17. mai

blir å gå i borgertoget.

Ω Jeg gleder meg stort til

å gå i borgertorget som viser

det store frivillige arbeidet som

nedlegges i kommunen. Vi har

ELEKTRIKER-

TJENESTER

TLF. 33 46 68 00

www.pettersen.no

FAKTA

17. mai-komitéen

Medlemmer: Leder Hanne

Børresen Johansen (H), nestleder

Harry Gran (Frp), Ivar

Otto Myhre (SV), Åse Slettvold

(KrF), Jon Folkvord (Sp), Turid

Bøhn Liverød (V), Alf Martin

Haraldsen (MDG) og Anne

Gro Ahnstrøm (Ap). Sekretær:

Kulturkonsulent Tine Østby.

Møtegodtgjørelse: 50 kroner

pr. møte. Pengene skal gå til et

veldelig formål.

korps, kor, mange forskjellige

lag og foreninger som alltid

går i borgertoget. For et mangfold

vi har, sier komitélederen

med et stort smil. Programmet

er tettpakket for henne på 17.

mai. Dagen starter kl. 06.00

i Byparken og avsluttes ved

21-tida.

Ingen store forandringer

Da hun ble spurt om å være

leder av 17. mai-komitéen tok

hun litt betenkningstid. Hun

svarte ja til vervet, selv om

hun har en travel arbeidsdag

med eget firma og Fjordfesten

sammen med arbeidskollega

Rikke Jenssen og er en aktiv

politiker.

Hun gleder seg til å starte

arbeidet sammen med resten

av 17. mai-komiteen. Sammen

skal de planlegge årets feiring,

men hun antar at det ikke blir

store forandringer som innbyggerne

vil merke på nasjonaldagen.

Tidligere Andebu og


Stokke vil ha arrangementer

hvor det har vært tidligere,

men komitélederen håper flere

lag og foreninger fra tidligere

Stokke og Andebu blir med

borgertoget i Sandefjord sentrum

i år enn i fjor.

Hun går til vervet uten å ha

vært med i komitéen tidligere,

men hun skal få god hjelp

av Audun Tjomsland som var

leder av fjorårets komité.

Ω 17. mai-komitéen i fjor


gjorde en meget

god jobb og det ble

skrevet en grundig

og god evaluering.

Den skal

jeg sette meg inn

i, men jeg kommer

til å ta kontakt

med Tjomsland

å spørre om råd.

Administrasjonen

i kommunen har

stor kompetanse

Dette er frivillig arbeid fra medlemmenes

side. Møtene kan ta rundt tre

timer, så alt i alt nedlegger vi et stort arbeid for

kommunens innbyggere uten noen form for

godtgjørelse.

HANNE BØRRESEN JOHANSEN

om erfaring med 17. mai-komitéer.

Jeg tror dette skal gå

bra, selv om det blir mange

møter for å få alle brikkene til

å falle på plass, sier hun.

De står på

for sine

saker, og det skal

de ha ros for.

Veldelig formål

17. mai-komitéen består av

åtte medlemmer fra forskjellige

partier (se faktaboks).

Møtegodtgjørelsen gjør at

medlemmene kan se langt

etter penger. Hvert medlem

får 50 kroner for hvert møte.

17. mai-komitélederen har lagt

opp til 10 møter før 17. mai og

et par møter til evaluering. 500

kroner for 10 møter er medlemmenes

godtgjørelse, men de

får ikke beholde

HANNE B. JOHANSEN

pengene selv. De

skal bli enig om å

gi pengene til et

veldelig formål.

Ω Dette er frivillig

arbeid fra medlemmenes

side.

Møtene kan ta

rundt tre timer, så

alt i alt nedlegger

vi et stort arbeid

for kommunens

innbyggere uten noen form for

godtgjørelse, sier komitélederen.

Hun tror erfaringen fra

Fjordfesten kan komme godt

med i arbeidet i 17. mai-komitéen

når det gjelder logistikk

og samarbeid med administrasjonen,

komitémedlemmene og

lag og foreninger.

Rykket opp

Børresen Johansen er kommunestyrerepresentant

og

hun har rykket opp fra å

være medlem til å bli nestleder

i kultur, friluftsliv, by- og

stedsutvikling. Det blir flere

arbeidsoppgaver for den driftige

politikeren og et nærmere

samarbeid med lederen

Bjarne Sommerstad (Sp).

Ω Sommerstad og jeg har

et godt samarbeid, og vi har

begynt og skal fortsette å

besøke nærmiljøutvalgene.

Det gjør at jeg blir bedre kjent

i kommunen. Det blir veldig

hektisk, men siden jeg har

eget firma så har jeg mulighet

til å styre hverdagen selv, sier

hun.

Hun sier at tida som politiker

har vært utrolig lærerik,

og at hun på nært hold har

sett hvor mye arbeid mange

politikere nedlegger.

Ω Jeg synes politikerne er

flinke til å sette seg inn i

saker, og jeg vet at det blir

nedlagt mye tid på politisk

arbeid. Jeg har stor respekt

for politikere fra alle partier.

De står på for sine saker, og

det skal de ha ros for, sier

Børresen Johansen.

espen@byavisa.sandefjord.no

Bestill sommerferien

nå!

Fly én vei fra kr

599,-

direkte med

Ferie i Malaga, Alicante, Mallorca, Gran Canaria eller Tenerife? Fra TORP har vi 20 ukentlige avganger

til sol og bad. Bestiller du tidlig, får du gjerne de beste prisene. Reisen starter på torp.no.


Suksess med voksenhotell

Hotell fritt for barn blir stadig mer populært, og Norges største reisearrangør merker

stor etterspørsel etter denne type konsepthotell. – Sunprime, som våre egne voksenhotell

heter, er skreddersydde for voksne som reiser uten barn. Barn ville sikkert

syntes det var kjempekjedelig å være der. Voksne som reiser uten barn derimot,

beskriver hotellene som fantastiske, forteller informasjonssjef i Ving, Siri Røhr-Staff.

Foredrag om hersketeknikker

Sigrid Sollund har skrevet en bok om hersketeknikker, og hun har foredrag på

Sandefjord bibliotek førstkommende lørdag. Hun er kjent som programleder

i NRKs debattprogram «Dagsnytt 18». Hun vil ta for seg hersketeknikker i den

politiske debatten, på arbeidsplassen, i parforholdet, mellom foreldre og barn,

i forhandlinger og i venneflokken og gi eksempler fra de ulike arenaene.

10. JANUAR 2018 BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT 3

itéen elsker å gå i tog

LEDER AV 17. MAI-KOMITEEN: Hanne Børresen Johansen ble i går valgt til leder for årets 17. mai-komitè. Hun er klar til å gjøre en stor og frivillig innsats for kommunens innbyggere.

Bestill sommerferien

nå!

Fly én vei fra kr

599,-

direkte med

Ferie i Malaga, Alicante, Mallorca, Gran Canaria eller Tenerife? Fra TORP har vi 20 ukentlige avganger

til sol og bad. Bestiller du tidlig, får du gjerne de beste prisene. Reisen starter på torp.no.


er viktig i dagens samfunn. Vi har en dyktig administrasjon i kommunen som ønsker å gi

Neste utgave av

informasjon til kommunens innbyggere. Innbyggermagasinet som kommer i alle postkasser og næringslivet

Byavisa Sandefjord:

i uke bør leses nøye. Et interessant magasin av god kvalitet. Ordfører Bjørn Ole Gleditsch innleder innbyggermagasinet

på følgende måte: «Heia Sandefjord». Det passer veldig bra.

24. JANUAR

LEDERInformasjon

4 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 10. JANUAR 2018

Starter med blanke ark

Det blir gode tjenester til brukerne

i kommunen, og flere spennende

prosjekter settes i gang. Ordfører

Bjørn Ole Gleditsch (H) går et aktivt

år i møte etter et år med store

utfordringer i forbindelse med kommunesammenslåingen

og mye tid

på varsler-saken.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Ω Vi starter med blanke ark

etter en hektisk periode før jul

med budsjettbehandling og

varsler-saken. Vi har fått på

plass finansieringen av mange

gode tiltak for kommunens innbyggere.

Det vil innbyggerne i

kommunen få stor glede av, og

spesielt gode prosjekter i tidligere

Andebu og Stokke. Flere

av prosjektene kunne ikke realiseres

uten kommunesammenslåingen.

Sandefjord kommune

skal være en god kommune å bo

i for alle innbyggerne i hele den

nye kommunen, og vi arbeider

kontinuerlig med å kunne gi

gode kommunale tjenester, sier

Gleditsch med stort smil.

Grønnere i Thor Dahls gate

I budsjettet er det satt av 15 millioner

kroner til oppgradering

av Thor Dahls gate. Den store

forvandlingen skjer første helgen

i mai i et samarbeid mellom

private aktører og kommunen.

Da vil lokale entreprenører og

kommunen utføre dugnadsarbeid

i Thor Dahls gate i løpet av

48 timer. Det blir en grønnere

profil i Thor Dahls gate med

blant annet parkanlegg og det

blir også lagt til rette for økt

aktivitet. På litt lengre sikt planlegges

det en isflate og andre

aktiviteter som bidrar til økt

attraktivitet i sentrum.

Ω Kommunestyret bevilget

15 millioner før jul til dette

byutviklingsprosjektet, og vi

gjør dette for bedre å binde

sammen sentrum med havneområdet

og ikke mint skape et

triveligere sentrum. Dette kommer

til å bli et attraktivt område

i byen vår, sier ordføreren.

Ca.40 parkeringsplasser forsvinner

i Thor Dahls gate, men

på Tivolitomta utvides antall

parkeringsplasser med ca.70,

og der blir tre timers gratis parkering.

Det samme gjelder også

på Aagaards plass.

Ω I budsjettet ble det lagt til

rette for stimulere til økt aktivitet

og attraktivitet i sentrum,

sier Gleditsch.

Skole i Kodal

Arbeidet med å rive Kodal

skole starter til sommeren, og

den nye skolen med flerbrukshall

skal stå ferdig til skolestart

i 2019. Det er satt av 157 millioner

kroner i budsjett til den nye

skolen. Arbeidet med å bygge

nytt omsorgsbygg i Andebu

sentrum er i gang og det skal

stå ferdig i desember 2018.

Omsorgsbygget får 40 plasser,

og det legges opp til muligheten

for sosiale arrangementer

og muligheten til å spise middag

i et fellesskap. Innen sommeren

er det ferdigstillelse av

herredshuset i Andebu.

Andebu Herredshus skal

benyttes som et samlingssted

for frivilligheten, et aktivitetssenter

og en sosial og kulturell

møteplass for lokalmiljøet.

Omgjøringen av Herredshuset

til et lokalt kultursenter og en

sosial møteplass, er et viktig

tiltak i videreutviklingen av

Andebu sentrum og til å bidra

til økt bostedsattraktivitet.

Ω Området mellom omsorgsbygget

og Herredshuset skal

det bli en park med aktiviteter

for alle generasjoner. Jeg er

opptatt av god folkehelse og da

vil denne parken bidra på en

positiv måte, sier ordføreren.

Renovering og nybygg

Stokke ungdomsskole har blitt

renovert og har fått et nytt tilbygg

til en prislapp på 106 millioner

kroner og vil stå klart i

god tid før skolestart i august.

Ordføreren er også fornøyd

med at Sandarhallen blir tatt i

bruk i år. Sandefjord kommune

har bidratt med et tilskudd 12,5

millioner og gitt garantier for

34,9 millioner.

Ω Dette er et prosjekt både

Sandar Idrettslag og kommunen

skal være stolt av.

Dette kommer til å skape

OPPGRADERING: Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) ser fram til store forandringer i Thor Dahls gate. Første helg i mai skjer

forvandlingen.

økt aktivitet, sier ordføreren.

Ω I budsjettet er det vedtatt

200.000 kroner ekstra til

Sandefjord Kunstforening

for det gode arbeidet foreningen

gjør for kommunens

innbyggere og besøkende,

100.000 kroner til LED-lys i

Kirkegata og 200.000 kroner

til Sandefjord Sykleklubb til å

arrangere NM i landeveisritt

fra 17. til 24. juni. Dette er

penger til gode tiltak og god

markedsføring av Sandefjord.

I tillegg forsetter spleiselaget

«Tenk stort, tenk Sandefjord»

med næringslivet i Sandefjord,

sier ordføreren.

Ishallen i Bugården er i rute

og står klar i mars/april.

espen@byavisa.sandefjord.no

LED-LYS: I Kirkegata er det bevilget 100.000 kroner til nye LED-lys i et spleiselag

med Sandefjord Byen Vår.

Byavisa Sandefjord

en del av Content Media

Telefon: 33 46 20 00

Besøksadresse: Søndre Kullerød 4A, 3241 Sandefjord

Kontortid: Mandag-fredag 8-16

Hjemmeside: www.byavisasandefjord.no

Distribusjon: Norpost Distribusjon AS

Opplag: 21.800 | Trykk: Agderposten Trykk AS

Ansvarlig redaktør:

Geir A. Arneberg, tlf: 32 80 53 57

Daglig leder:

Bjørn Larsen, tlf: 32 80 53 70

Salgssjef:

Safina Sadiq, tlf. 915 43 374

Markedsavdelingen:

Mediekonsulent:

Silje Kristengård, tlf. 971 24 549

Annonser:

E-post: anno@byavisa.sandefjord.no

Redaksjonen:

Journalist:

Espen Ringdal Andersen,

tlf. 976 79 270

Tips:

E-post: red@byavisa.sandefjord.no


10. JANUAR 2018

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT 5

SALG

JANUAR

KAMPANJE

Fagmøbler Tønsberg

Håndtverkergaten 4, Tønsberg

Tlf.: 33 50 74 40

Fagmøbler Sandefjord

Hegnasletta 3, Sandefjord

Tlf.: 33 50 74 40

Du finner oss

PÅ KILEN!

Velkommen

innom!

MEDLEMSTILBUD | VELKOMMEN SOM MEDLEM

ODEL SENGER

-30%

INNTIL

2018 KOLLEKSJONEN - BRE OG TIND

ODEL Tind 150 cm

22.995

SPAR 10.000

ODEL Eng 150 cm

5.995

SPAR 1.000

ODEL Bre kontinental 150 cm

11.895

SPAR 5.100

SALG

MODUL

SOFA

MODULSOFA

Byggbare sofaer med mange valgmuligheter!

Vi hjelper deg i butikken!

CHOICE oppsett A-S

20.895

SPAR 9.000

MODULSOFA

Byggbare sofaer med mange valgmuligheter!

-30%

INNTIL

SALG

SALG

BIRK hvilestol

3.695

SPAR 1.000

MODUL

SOFA

MOVE oppsett 1

13.395

SPAR 5.800

Stoff Cot, f р!

KUNDEKLUBB Medlemskap er gratis og uforpliktende. Bli medlem i butikken eller på fagmobler.no


6

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 10. JANUAR 2018

NYTT MAGASIN: I neste vil det dumpe et nytt og fint magasin i alle kommunens innbyggeres postkasse. Magasinet byr på mange spennende temaer og gir et innblikk i hva kommunen kan tilby. Sandefjord

kommune har hatt et nært og godt samarbeid med BK Trykk.

Vil inspirere deg med magasin

Neste uke lander et hundre

siders informasjonsmagasin

i postkassen til samtlige

husstander i Sandefjord. Her

kan du finne gode tips og råd

om hva den nå ett år gamle

kommunen har å by på.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN

tekst og foto

Magasinet som gis ut

av Sandefjord kommune,

inneholder temaer

som næringsliv, landbruk,

livet på et småbruk,

livet i sentrum,

BUSS-FLY-CRUISE

MALTAGardasjøenCosta del Sol


VAKRE

TOSCANAROMADublinMØREKYSTENGDANSKMallorcaBORNHOLMLofoten
Cruise fra

Venezia

Finnmark rundt

med TromsøHolland


Den Italieneske


KrakowAlbir


Overnatting, transport, mat, reiseleder, opplevelser & nye reisevenner inkludert!

WWW.DAGAASBO.NO - 37 15 70 31

hvordan du kan påvirke

utviklingen i ditt

eget nærmiljø, og ikke

minst hva du kan oppleve

i kommunen din.

– Skal vi bygge en felles

stolthet og identitet

på tvers av gamle

kommunegrenser, trenger

vi å bli godt kjent

i hele kommunen, sier

kommunikasjonsrådgiver

Eivinn Ueland i

Sandefjord kommune.

Han har nedlagt et

stort arbeid for å gi

kommunens innbyggere

et godt og innholdsrikt

magasin som viser vår

vakre kommune.

Til inspirasjon

Ueland forteller om et

variert magasin som

han håper vil inspirere

mange til å oppsøke

steder og tilbud de kanskje

ikke hadde tenkt

på eller visst om fra før.

– Noen ganger tror jeg

vi kan være litt blinde

for det som finnes aller

nærmest. Kanskje bør

vi bli litt mer «turister»

i vår egen kommune,

spør Ueland.

Han understreker

at magasinet kun

gir noen smakebiter

på det som finnes.

– Skulle vi dekket alt,

kunne vi laget et magasin

hver uke i et år, og vi

ville fortsatt ikke vært i

nærheten. Hver frivillig

forening i kommunen

hadde jo alene fortjent

en side hver – minst.

Tanken er å gi innbyggerne

våre noen ideer

– og så håper vi folk får

lyst til og utforske videre

selv, ut fra de interessene

og ønskene man

har.

Lokal samarbeidspartner

Magasinet er laget i

samarbeid med den

lokale Sandefjordbedriften

BK Grafisk

AS. Mens kommunen

har stått for det redaksjonelle

innholdet har

BK Grafisk hatt ansvaret

for annonsesalg, grafisk

utforming, trykking og

distribusjon.

De første planleggingsmøtene

mellom

kommunen og BK

Grafisk var i april i fjor,

mens selv arbeidet startet

for fullt på sommeren.

Det har vært et nært

og godt samarbeid fra de

første møtene til ferdig

produkt, og både avd.

leder Eiril Roberg ved

BK Grafisk og Eivinn

Ueland er godt fornøyd

med det endelige resultatet.

Finansieringen er ved

annonsesalg og ikke

påført kommunen utgifter.

Opplag på 40.000

Magasinet har et opplag

på 40.000 og kommer

i alle postkassene.

Omkring 29.000 husstander

får denne fine og

innholdsrike «blekka» i

løpet av løpet uke 3. Det

er Posten som står for

distribueringen. I tillegg

blir det lagt ut magasiner

i ekspedisjonen ved

Sandefjord rådhus og i

bibliotekene.

Ω Det blir fulldistribusjonen

til kommunens

FAKTA

muneguiden «Opplev

Andebu» siden 2009.

Judith Persson som var

ansvarlig redaktør for

disse utgivelsene var

med i det første oppstartmøtet

for innbyggermagasinet

i 2017,

sier Roberg.

Eivinn Ueland og Eiril

Roberg ser virkelig fram

til neste ukes «høydepunkt»,

og de oppfordrer

alle innbyggerne til

å lese magasinet og bli

enda bedre kjent i vår

storslåtte og vakre kommune.

Innbyggermagasin

Utgivelse: Uke 3, fulldistribusjon

til kommunens

næringsliv og alle

husstander.

Legges ut i ekspedisjonen

i Sandefjord rådhus

og kommunens tre

bibliotek.

Opplag: 40.000, i postkassene

til hyttefolket

rundt 1. juli.

næringsliv. Kommunens

omkring 2.200 hytter

får den i postkassa

rundt 1. juli. Formatet

er på 20 x 20 centimeter

og magasinet er på 100

sider. Dette gir god markedsføring

for næringslivet,

sier Roberg med

et smil.

BK Grafisk har i flere

år hatt et godt samarbeid

med tidligere

Andebu kommune.

Ω Vi har samarbeidet

med Andebu kommune

om utgivelsen av kom-

espen@byavisa.sandefjord.no


10. JANUAR 2018

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT 7

ALLEREDE

1.000.000

KIWI PLUSSkunder!

Torsdag 11. januar

TRIPPELTRUMF!

3% bonus på dagligvarer

KIWI PLUSS-KUNDER FÅR DENNE DAGEN

17% BONUS

PÅ ALL FERSK FRUKT OG GRØNT PÅ

TOPPEN AV VÅRE ALLEREDE LAVE PRISER!

18 90

Bli Trumf- og KIWI Pluss medlem på kiwi.no

0%

TILSATT

SALT

OG VANN

88 79

pr. kg

Billigste

i KIWI

73 90

KYLLINGFILET

1,4 kg First Price, pr. pk 124,30

GULOST

1 kg Synnøve Finden

Billigste

i KIWI

KYLLINGKJØTTDEIG

400 g First Price, pr. kg 47,25

14 90

TOMATER

Løse pr. kg

Frukt og grøntprisene gjelder uke 2. Forbehold om trykkfeil/utsolgtsituasjoner.

KIWI

Pr stk

1 90 69 90

TORSKEFILET

350 g pankopanert, Lerøy, pr. kg 199,71


NÆRING

VALUTAKURSER

9,74 8,08 10,95 99,13 130,74

2,34 6,45 6,33 7,14 827,29

8

10

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 10. JANUAR 2018

NYETABLERTE

BUKKENBRUSEBRØYTSEIL

ARVE GRØTTLAND

Forretningsadresse: Hollenderåsen

24, 3234 SANDEFJORD

Formål: Administrere brøyting samt

strøing av Hollenderåsen 1828.

Innehaver: Arve Grøttland

GL EIENDOM AS

Forretningsadresse: Laskenveien

83, 3214 SANDEFJORD

Formål: Investeringsvirksomhet i

verdipapirer, fast eiendom.

Kapital: NOK 300.000,00

Styrets leder: Jonas Gudelis

HISENI INVESTMENT AS

Forretningsadresse: Signes vei

35A, 3244 SANDEFJORD

Formål: Eie og investere i aksjer,

eiendommer og andre selskapere.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Besar Hiseni

JEANETTE LUND STØEN

Forretningsadresse: Skjelbredveien

26, 3158 ANDEBU

Formål: Trening av hester innen

alle typer hestesport og undervisning

av mennesker.

Innehaver: Jeanette Lund Støen

KENT RIBER

Forretningsadresse: Raveien 534B

3239 SANDEFJORD

Formål: Hest og hovslagertjenester.

Innehaver: Kent Riber

LØKKA HOLDING AS

Forretningsadresse: Kjellbergløkka

7, 3213 SANDEFJORD

Formål: Investering i aksjer.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Gert-Einar

Handeland Andersen

MINH CONSULT

Forretningsadresse: Solbakkeveien

19C, 3238 SANDEFJORD

Formål: Veiledning og videreformidling

av nettspill.

Innehaver: Hue Minh Nguyen

NTS KOMPETANSE AS

Forretningsadresse: Bekkeveien

11, 3236 SANDEFJORD

Formål: Undervisning, rådgivning

og konsulentvirksomhet.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Thomas Blix

SANDEFJORD AUTOSENTER

Forretningsadresse: Hågasletta 1

3236 SANDEFJORD

Formål: Kjøp, salg og reparasjon

av lette og tunge motorkjøretøy.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Thomas Nissen

SKJELLAND GÅRD BRUSERUD

Forretningsadresse:

Skjellandveien 3

3158 ANDEBU

Formål: Svineproduksjon.

Innehaver: Anne-Helene

Sommerstad Bruserud

OSLO BØRS

Sist uke

Siste året

+0,96% +19,33%

Soil Steam vant H

Hjerte

for Byen

- innovasjonspris

Sandefjord 2017

Gründerne bak Soil Steam

International kunne slippe jubelen

løs etter at de ble kåret til vinnere

av Hjerte for Byen Innovasjonspris

2017.

TRYGGVE CLAUSSEN tekst

Næringsforeningen, PwC og

Byavisa har i 2017 samarbeidet om

Hjerte for Byen Innovasjonspris

2017. Førstepremien ble høytidelig

delt ut av Sandefjords ordfører

Bjørn Ole Gleditsch under

Næringsforeningens frokostmøte

før jul.

I løpet av 2017 har Byavisa

Sandefjord presentert åtte kandidater

i konkurransen om byens

mest innovative bedrift. Etter at

alle de åtte kandidatene ble presentert

fra scenekanten, ble endelig

vinnerne kåret.

Gleden var stor hos de to

representantene fra Soil Steam

International, gründerne og partnerne

Kåre-Jan Johansen og

Hans Kristian Westrum.

Ω Vi fikk litt prestasjonsangst

da vi så hvem vi konkurrerte mot,

men vi antok likevel at vi lå godt

an. Men dette er en stor ære og

anerkjennelse for den jobben vi

har lagt ned. Og spesielt for dette

prosjektet som har krevd over

10.000 timer bare til utvikling.

Dette er stort for oss, konkluderte

de to seierherrene fra Soil Steam.

FAKTA

Soil Steam International AS

Forretningsidé: SSI skal lage maskiner for rensing av jord ved hjelp av

damp (kalt soilprep). Det vil kunne utvikles både mobile og stasjonære

modeller med forskjellige kapasiteter. Soilprep-enheter skal kunne

varme opp jord opp til 70-100 grader C, og 30 cm dypt i jorden.

Status: En rapport fra Planteforsk (nå Nibio) bekrefter at soilprep dreper

mellom 91 og 96,7 prosent av alle nematoder, sopp og ugress i

jorden. Disse resultatene bekreftes i rapport fra tyske Lwk

Aksjonærer: Olav Wirgenes (20 prosent), Greenit AS (20), Arvif

Laksesvela (20), Skåren Invest (20), Sublim-Z AS (9), Stokke Consulting

AS (9), Rune Østgård (2), Utvitek AS (2).

Web-adresse: www.soilsteaminternational.no

VINNERE: Soil Steam International ved partnerne Kåre-Jan Johansen og Hans

Kristian Westrum.

Kan forandre verden

Juryens begrunnelse er

at selskapets innovasjon

SoilPrep har potensial til å

forandre verden.

«Produktet har effekt og

vil bidra til redusert bruk av

sprøytemidler, økt matproduksjon

og minske omfanget

av mat som kastes», var

hoved-essensen i begrunnelsen.

Soil Steam International

har skapt en maskin som

kan gi enorme globale konsekvenser

for jordbruket og

matproduksjonen! Ved hjelp

av vanndamp, dreper den

alle skadelige organismer i

UTEDELINGEN: Marit Sagen Gogstad (Næringsforen

jorden i en sammenhengende

prosess ute på åpen

mark.

Bak selskapet står fem

lokale gründere med variert

bakgrunn i mekanikk, ingeniørfag,

økonomi, og 60 års

samlet erfaring med grønnsaksproduksjon.

Denne reisen startet på

slutten av 1990-tallet, da

tre bønder begynte å eksperimentere

med damp som

alternativ til kjemikalier for

å rense jord for ugress, sopp

og nematoder.

Den første, primitive maskinen

«Soliprep1» sto ferdig

seks år senere, og dokumenterte

at metoden drepte alle

skadelige organismer i jorden

kun ved hjelp av vanndamp.

Mange hadde prøvd, men ingen

hadde lyktes. Før nå!

Behov for å samle dine lån?

Har du flere smålån eller kredittkortgjeld kan det være lurt å samle dem i ett

lån. Du får en bedre økonomisk oversikt med en faktura og vi ordner hele

refinansieringen for deg.

Lån fra 10 000–300 000 kr på resursbank.no

Du kan også ringe oss på 23 96 34 34.

Kostnadseksempel: Eff.rente 16,75 %, 65 000 kr, o/5 år, Kostnad: 29 052 kr, Totalt: 94 052 kr. Beregningen er gjort 30-09-2017.


Ny jobb for rådmannen

Egil Johansen gikk nylig ut døra for siste gang som fylkesrådmann, og er han sikker på at det er folka og kantinelukta

han kommer til å savne aller mest. - Kantina er selve hjertet i fylkeshuset. Jeg kommer til å savne alle de hyggelige

folka, husorkestrene våre og lukta av fredagsbaksten. Dette huset er fult av faglig dyktige, kreative og kunstneriske

medarbeidere, noe som skaper et fantastisk spennende arbeidsmiljø, sier Johansen til Vestfold kommunes nettsider.

Nå venter prosjektleder- og rådmannstilling i nye Tønsberg kommune etter syv år i fylkeskommunal tjeneste.

Lad bilbatteriet for å unngå startvansker

Flate batterier er den hyppigste årsaken til bilberging. Lave temperaturer

gjør at bilbatteriets effekt minker dramatisk. I tillegg er motoren tyngre å

starte i kaldt vær. Et redusert batteri skal med andre ord gjøre en mye tyngre

jobb enn på sommeren. En vedlikeholdslader er ikke kostbar, og den

er enkel å bruke.

jerte for Byen

10. JANUAR

2017

2018 BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT 9

ingens leder), Hans Kristian Westrum (Sioil Steam), Bjørn Ole Gleditsch (ordfører), Kåre-Jan Johnsen (Soil Steam), Jarle Hansen (PwC) og Geir Arneberg (Byavisa).

Viser fram Sandefjord

Ω Med å dele ut denne prisen

får vi mulighet til å vise

frem aktører fra næringslivet

som gjør noe positivt for

byen. Dette fungerer som

god inspirasjon for andre i

Sandefjord, og vi tror også

det gir ekstra motivasjon

for dem som blir nominert.

Årets vinnere er gode ambassadører

for akkurat det, sa

næringsforeningens leder

Marit Sagen Gogstad, imponert

over alle kandidatene

som er presentert gjennom

Byavisa i sommer og høst.

Årets Hjerte for Byen startet

altså med en åpen invitasjon

til befolkningen om å

stemme inn de kandidatene

man selv mente kunne være

med. Av de forslagene som

kom inn ble kandidatene

omtalt gjennom redaksjonelle

artikler i Byavisa. Nå er

altså vinneren kåret.

Ω Vi fant selskaper som

har utviklet nye produkter

eller løsninger, har omstilt

sin virksomhet til dagens og

fremtidens marked eller som

kan være revolusjonerende

i sin bransje, fortalte direktør

Morten Ness i PwC i

Sandefjord, som har stor tro

på fremtiden for Soil Steam

International.

PS: Hjertet for Byen-prisen

deles ut for fjerde gang i

2017. Tidligere har kategoriene

vært Årets leder, Årets

bedrift og Årets verdiskaper

Ω i år var det altså Årets innovatør

som ble løftet fram.

red@byavisa.sandefjord.no

Har søkt patent I gang med neste generasjon maskin

Selskapet har søkt patent både på maskinen

og systemløsningen, uten at det kan

gi veldig beskyttelse for at andre aktører

ikke stjeler ideen.

TRYGGVE CLAUSSEN tekst og foto

Ω Men det vil uansett verken

bli lett å hente inn det forspranget

vi har eller kopiere

våre løsninger. Til det er det

for komplekst og krever innsikt

på detaljnivå, sier Kåre-

Jan Johansen.

Ω Men det er utopi å tro at

vi skal kunne være alene om

å sitte på løsningen dersom

dette virkelig tar av i global

målestokk, legger han til.

red@byavisa.sandefjord.no

Soil Steam International er allerede i

gang med å utvikle den neste generasjonen

maskiner.

Ω Det vil være behov for ulike

typer maskiner ut fra bruksområde,

hvor dypt det skal

dampes og så videre, forteller

Kåre-Jan Johansen og Hans

Kristian Westrum.

Ω Vi ser også på å erstatte

diesel som drivstoff med

biobrenselteknologi, basert

på oppmalt pellets. Den gir

høy virkningsgrad og ingen

utslipp.

De påpeker samtidig at

maskinene som er dieseldrevne

også gir et positivt klimaregnskap

ved at de reduserer

annen, utslippsbasert aktivitet

knyttet til drift av åkrene, frakt

og så videre.

For å kunne kommersialisere

løsningen, har de planer om

å etablere et entreprenørselskap

og reise eget industribygg

til produksjon. Det vil skape en

rekke nye arbeidsplasser.

Ω Vi vil også kunne påta oss

damping av jord verden over

på oppdrag. Det vil samtidig

bidra til å synliggjøre oss og

være en døråpner til de virkelig

store aktørene, sier Hans

Kristian Westrum og Kåre-Jan

Johansen i det lokale selskapet

Soil Steam International

Ω som har ambisjoner om å

forandre verden til det bedre!

red@byavisa.sandefjord.no


10 ANNONSER | BYAVISA SANDEFJORD 10. JANUAR 2018

www.sterkkommunikasjon.no Med forbehold om evt. trykkfeil.


CONTURA 510 STYLE, NÅ FRA

17 400,-

13 900,-

SPAR

3 500,-

ALLE 510

VARIANTER

STORT JANUARSALG

made by

SPAR

1 500,-

SPAR

3 500,-

NYHET

WIKING MINI,

INTROPRIS NÅ FRA

15 095,-

13 595,-

RAIS 900 INNSATS, NÅ FRA

28 565,-

25 065,-

SPAR

2 300,-

HELE SERIEN

RAIS RINA SORT

MED GLASSDØR, NÅ FRA

16 800,-

14 500,-

CONTURA

35T HØY, NÅ FRA

34 900,-

30 900,-

SPAR

4 000,-

HELE SERIEN


TERMATECH

TT20 BAZIC, NÅ FRA

10 490,-

8990,-

ARNE ANDRESEN AS

Hegnasletta 2, Sandefjord Tlf: 33 42 00 20

www.arne-andresen.no

SE ALLE KAMPANJETILBUDENE PÅ WWW.VARMEFAG.NO

TILBUDENE GJELDER TIL 31. JANUAR


10. JANUAR 2018

BYAVISA SANDEFJORD | ANNONSER11

MØBELSALGET HAR STARTET - KOM OG GJØR ET KUPP

SALG!

Nå 17.515,-

ORD. 29.195,-

SPAR

11.600,-

Kjempe

salg

40%

PÅ PALERMO

BYGGESETT

Gjelder i 1 stoff

flere farger

FRITT

LEVERT OG

MONTERT

PALERMO Stor kvalitetssalong vist med modul !-O-D-F-T-J i stoff dess. 102/11 Becca.Mål: 214x322 cm. Nakkepute 695,- Pyntepute 395,- Armpute m/bøyle X6 495,-

TORPE TUCAN 90 FASAN sofabord, grå heltre eik. Leveres i flere flotte farger. Mål: 90x90 (150) cm. Ord. 7.490,- NÅ 6.740,-

VI SES TIL KJEMPESALG HOS

Borgengården, Nansetgt 21, 3256 Larvik

Tlf: 33 18 17 62

firmapost@borgen-mobler.no

www.borgen-mobler.no

Mandag - onsdag.................. 9-18

Torsdag ................................ 9-19

Fredag................................... 9-17

Lørdag ................................ 10-15


HANS GROTHE RAINDANCE

SELECT E 120 DUSJSETT

Før: 2462,- Nå: 1477,-

40%

rabatt

60%

rabatt

60%

rabatt

HOS SANDEFJORD RØRHANDEL

fra 2. januar til 20. januar

opptil

VILLEROY & BOCH

O`NOVO VEGGSKÅL

Direct Flush, med sete

Før: 2953,- Nå: 1181,-

65%

rabatt

40%

rabatt

90 X 90 PORSGRUND

SHOWERAMA DUSJKABINETT 7-5

Før: 15962,- Nå: 7981,-

50%

rabatt

40%

rabatt

ELEMENT DUSJBATTERI

Før: 1390,- Nå: 834,-

SANDEFJORD RØRHANDEL ASLAUFEN PRO N KLOSETT

med åpen S-lås, uten sete

Før: 3447,- Nå: 1378,-

GRATIS PARKERING I BAKGÅRDEN

40%

rabatt

FIMA CAPO KJØKKENKRAN

Sort. Før: 4310,- Nå: 2586,-

ELEMENT

KJØKKENKRAN

Før: 1390,- Nå: 834,-

MED KRAN F/OPPV.

Før: 1890,-

-20% Nå: 1512,-

Kom innom

butikken for

hele tilbudsavisen

Forbehold om trykkfeil


12TEMA BIL OG MOTOR

| BYAVISA SANDEFJORD 10. JANUAR 2018

NY SUBARU: Avd. leder Kjetil Jansson ved Subaru Sandefjord ved den nye Subaru XV 2018-modellen. Ta en prøvetur med den hvis du ønsker.

Behagelig komfort og ustoppelig

fremkommelighet til folkelig vis

– Subaru har kommet med en helt

ny utgave av XV med hovedfokus på

kjøreegenskaper, sikkerhet og fremkommelighet,

sier han.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Den nye XV har blitt bedre

både når det gjelder vibrasjon

og støy og den er mer stabil på

veien. Giringen skjer trinnløst

og behagelig gjennom automatgirkassen

og firehjulsdriftssystemet

tar deg trygt opp de bratteste

og glattest bakkene.

FAKTA

Subaru XV

Pris: fra 329 800. Testbil

419.800,-.

Motor: firesylinder. Bokser

bensin - 2,0 L på 156 hk.

Sjutrinns automatgir.

Konstant firehjulstrekk.

0,63 l/mil, CO2 145 gram/km

blandet.

Sikkerhet

Ω Subaru har sikkerhet som en

høy prioritering og har ytterligere

forbedret sitt førerassistansesystem

- EyeSight - som inneholder

kjente funksjoner som

prekollisjonsbremsing, adaptiv

fartsholder, vinglevarsler med

mer. Systemet reagerer raskere

enn andre løsninger på markedet

og har vunnet en rekke tester.

Sikkerhetssystemet er standard

i XV, noe vi synes er meget

bra i denne prisklassen. Vi kan

fastslå at nye XV har tatt et

stort sprang når det gjelder kjøreegenskaper

og komfort. Når


den utfordres er den vesentlig

raskere, mer stabil og lettere

kontrollerbar enn tidligere, sier

Jansson.

Vi kan fastslå at nye XV har tatt et

stort sprang når det gjelder kjøreegenskaper

og komfort. Når den utfordres

er den vesentlig raskere, mer stabil og lettere

kontrollerbar enn tidligere. KJETIL JANSSON

Ryddig interiør

Interiøret er ryddig og oversiktlig

og domineres av en stor

og lettbetjent berøringsskjerm

som styrer radio, navigasjon,

telefon og mye mer. Det er lagt

vekt på materialkvalitet med

skinn og flotte dekor sømmer.

De nye setene er gode, gir bra

støtte både sideveis og i lengderetning.

Bilen er meget godt

utstyrt, med varme i ratt, god

kjørecomputer, og et av de

beste ryggekameraene vi har

sett i denne klassen.

Ω Prisen starter på 329.800

kroner for basis modellen

med 1,6 L motor på 114 hk.

Topputgaven er med 2,0 L og

en motor på 156 hk. Den koster

419.800 kroner og da får

man med 18-tommere, takluke,

elektrisk justerbare skinnseter,

nøkkelfri system, 8-tommers

skjerm med navigasjon,

bedre lyd, aluminiumspedaler,

fotgjengervarsler bak og automatisk

nedblending av fjernlys,

sier Jansson.

Prøvekjør bilen

Ω Dette er en meget godt

utstyrt bil i forhold til pris, og

Subaru er kjent for sin kvalitet.

Kom gjerne innom Subaru

Sandefjord til en prøvekjøring

med vår XV-modell, avslutter

Jansson.

espen@byavisa.sandefjord.no


10. JANUAR 2018

BYAVISA SANDEFJORD | TEMA13

CIRCLE K HAUKERØD

SALT ØDELEGGER LAKKEN!

Vask bilen på Circle K Haukerød

Selvvask eller Maskinvask

Mandag - fredag

06:00-23:00

Helg 08:00-23:00

Circle K Haukerød

Moveien 115

3220 Sandefjord

BUSSREISER

BUSSTURER:

3 hovedsteder til knallpris

28.jan – 5 dager kr. 2990,-

Tallinn

11.feb – 3 dager kr.1890,-

Helsingfors

19.feb – 3 dager kr. 1790,-

Spatur til Pärnu

2.mar – 9 dager kr 6990,-

Påsketur til Portugal

22.mar – 16 dager kr. 19990,-

Påsketur til Portoroz (5 hotell)

24.mar – 12 dager kr. 13990,-

Påsketur til Maastricht

25.mar – 6 dager kr 7990,-

Cinque Terre i Italia

6.apr – 12 dager kr. 14500,-

Holland og Blomstertoget

18.apr – 8 dager kr 10590,-

Helsingfors

22.apr – 3 dager kr. 1990,-

Spatur til Pärnu

25.apr – 9 dager kr 7890,-

London med buss

5.mai – 8 dager kr. 8990,-

Asparges/Vin Rüdesheim am

Rhein 5.mai – 7 dager kr. 8990,-

17. mai på Hurtigruta Tromsø/

Bergen Fly til Tromsø/Buss fra

Bergen 13.mai – 6 dager kr.12990,-

Fire Alpeland

19.mai – 10 dager kr. 12500,-

Tallinn 20.mai – 4 dager kr. 3990,-

Blomstring i Hardanger

21.mai – 4 dager kr. 5990,-

Gotland 27.mai – 6 dager kr. 8690,-

Sykkeltur i Mosel

2.juni – 8 dager kr. 10990,-

Sommer på Savalen

4.juni – 5 dager kr. 5990,-

Bornholm

8.juni – 6 dager kr. 8990,-

Sommer i Tyrol

16. juni – 10 dager kr 11990,-

Lofoten 18.juni – 9 dager kr. 13990,-

Flor & Fjære

18.juni – 6 dager kr 8990,-

Gent 25.juni – 7 dager kr 8990,-

Sommer i Tyrol

3.juli – 10 dager kr.12990,-

Trondheim

9.juli – 4 dager kr 4990,-

Nordkapp og Lofoten

16.juli – 14 dager kr 21990,-

Skjærgårdscruise i Kroatia

22.aug 14 dager kr 19990,-

FLYTURER 2018:

Langtidsferie Torremolinos

11.mar – 22 dager kr 15990,-

New York

25.april – 6 dager kr 15990,-

Elvecruise St.Petersburg–Moskva

10.juni – 11 dager kr. 19 990,-

Skjærgårdscruise i Kroatia

30.juni – 8 dager kr. 18990,-

Andrea Bocelli - Toscana

27.juli – 4 dager kr. 11990,-

Svalbard

27.juli – 5 dager kr. 14990,-

Påmelding og feriekatalog Tlf. 62 83 52 20 / mob: 900 47 655

www.kjetilsbussreiser.no


e over 13 år

s på k

ta

Sta

s


øre

rge

eldi

ypa

2017


1

O

14 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 10. JANUAR 2018

Norske filmer slår godt an

«Grusomme meg 3» var den

mest besøkte filmen i 2017.

Den ble sett av 4.055 på 112

forestillinger, mens «Den 12.

mann» som hadde premiere

1. juledag kom på 10. plass

med et snittbesøk på 115 på

18 forestillinger.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN

tekst og foto

Kinokonsulent Bjørn

Helge Jahnsen sier at

norske filmer blir godt

mottatt av kinofolket, og

han framhever «Den 12.

mann» som han er sikker

på kommer på Topp 10

også i 2018.

Ω Publikumssuksessen

«Den 12. mann» er en

god film som kommer

til og vises på filmlerretet

i mange uker til. På

en uke ble den sett av

rundt 2.000 besøkende,

og vi må helt tilbake til

filmen «Max Manus» fra

2008 for å finne like gode

besøkstall, sier Jahnsen.

FETTFJERNING MED LASER

OG CELLULITTBEHANDLING

Permanent effekt

Utføres av kirurg

Minimalt ubehag og risiko

Kort rekonvalesens

Ring oss for GRATIS konsultasjon

eller telefonkonsultasjon med lege

Tlf. 21 640 600

NÅ I TØNSBERG!

Beauty Medical Care

Tlf. 33 33 03 01

SMARTLIPO


www.novelaklinikken.no

Helse &velvære

guiden

FAKTA

De mest sette

filmene i

Sandefjord i

2017:

1. «Grusomme meg 3»

- 4.055.

2. Star Wars: «The Last

Jedi» - 3.451.

3. «The Boss Baby»

– 3132.

4. Pirates of the

Caribbean: «Salazers

Revenge» – 3071.

5. «Vaiana» – 2659.

6. «Askeladden – I

Dovregubbens hall»

– 2481.

7. «Skjønnheten og

udyret» – 2474.

8. «Dunkirk» – 2453.

9. «Fast & Furious 8»

– 2132.

10.«Den 12. mann»

– 2069 (en uke i 2017,

går videre i 2018).

Skiller seg ut

Sandefjord skiller seg noe

ut fra landsstatistikken

med at barne- og familiefilmer

er veldig populære.

«Grusomme meg

3» ble den mest sette filmen

i Sandefjord, mens

på landsstatistikken var

besøket godt, men ikke

helt i toppen, sier kinokonsulenten.

I Sandefjord

var de mest sette filmene

i 2016 norske. Det

var «Kongens Nei»,

«Snekker Andersen og

Julenissen» og «Dyrene i

Hakkebakkeskogen».

Ω Det kommer flere

spennende norske filmer

i 2018 som jeg tror blir

godt mottatt, sier han.

Opp to plasser

Selv om kinobesøket gikk

med rundt åtte prosent i

2017 er kinokonsulenten

optimistisk på at 2018

blir et godt kinoår.

-Vi gikk opp to plasser

på landsstatistikken fra

32. til 30. plass. Vi passerte

Hønefoss og Stjørdal i

besøkstall. Disse to stedene

har ganske nye kinosentre.

Oslo er selvsagt

NORMAL ÅR: Kinokonsulent Bjørn Helge Jahnsen sier at kinoåret 2017 var et normalår. Han har store

forventninger til kinoåret 2018.

øverst på landsstatistikken,

sier Jahnsen.

Filmen «Skjelvet»

En av årets store filmer

mener kinokonsulenten

blir den norske katastrofefilmen

«Skjelvet», som

handler om et jordskjelv

som går hardt utover

Oslo. Dette er oppfølgeren

til «Bølgen» fra 2015,

og med de sammen skuespillerne,

blant andre

Kristoffer Joner som spiller

geologen «Kristian

Ekjord», Ane Torp Dahl

og Jonas Hoff Oftebro.

Oslo ble rammet av et

kraftig jordskjelv beregnet

til en styrke på 5,4 på

Richters for rundt 113 år

siden. Filmen har premiere

i august, og Jahnsen

er sikker på at dette blir

en av de mest sette filmene

i 2018.

espen@byavisa.sandefjord.no

BRANSJE guiden

Bestill din annonse på tlf: 33 46 20 00

E-post: anno@byavisa.sandefjord.no

AVIS

RØRLEGGER

KOPPUMS

RÅESTE

DEN TØFFESTE UTFORDRINGEN I VESTFOLD – TØR DU DELTA?

Løypa i Sko pums råeste er på ca. 2,5 km og går i skogen rundt Sko pum Idre tspla s. Løypa er svært kupert,

i neholder et kort parti med vading i n og herlig søle, tøffe bra te ba ker og utfordrende hindre i

PARYKKER

g n rundt Sko pum Idre tspla s. Løypa er svært kupert,

g herlig søle, tøffe bra te ba ker og utfordrende hindre i

skogen. Det er løypevakter i hele løypa som hjelper deltagerne. erne. A le løpere kan velge om de vi løpe

en e ler to runder i løypa, de te kan man også velge under løpet.

A le deltagere får deltagerpremie, og det er også u tre kspremier i a le kla ser.

Raskeste deltager av hvert kjø n som fu lføre lfører to runder blir premiert.

Deltagere over 133 år må ha lisens i Norges Fr idre tsforbund, egengangslisens

på kr. 30 kan kjøpes ved påmelding. Barn me lom 6 og 9 år kan

delta i kla sen «o p til 10 år», sammen

med sine foreldre.

Start og mål er på Idre tsanle get på Sko pum. Første

start er kl. 1. 0. Det er garderober med dusj. A le delt-

agerne spyles før de får tilgang

til garderobene.

På løpsdagen kan de som ønsker bli med på

en gje nomgang av løypa før start.

SØNDAG 29. OKTOBER

OLD – TØR DU DELTA?

PRIS

125,-/225,-

+ evt. lisens

© STIMERET@ONLINE.NO

Norges største he

OGSÅ STORT UTVALG

AV HODEPLAGG

Åpningstider: Man./tirs. 9-16

Ons./tors. 9-18 | Fredag 9-16

Lørdag etter avtale

Vi tilbyr også kveldstimer for

prøving av parykk etter behov

Laskenveien 63, 3214 Sandefjord

Kundeaviser/


Vi kan produsere for deg


med lang erfaring og et høyt servicenivåivå

Ta kontakt med Silje i dag på

971 24 549 for en uforpliktende prat

og et godt tilbudMER INFO OM LØPET OG PÅMELDING FINNER DU PÅ Å VÅRE NE TSIDER: WWW.SKOPPUMSKI.NO

PRODUSERT AV: BYAVISA SANDEFJORD

RÅESTE

SKOPPUM

En herlig hinderløype

tilpa set barn under

10 år. Påmelding

på løpsdagen.

28.-29.

juli

2 0 17

Rørleggeren i nærheten

SANDEFJORD

RØRHANDEL ASGRATIS PARKERING I BAKGÅRDEN


10. JANUAR 2018

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT15


BOKTIPS

Elizabeth Strout

Jeg heter Lucy Barton

Lucy Barton er innlagt på sykehus i New

York. En dag sitter moren hennes ved sykesengen,

en mor hun elsker, men som hun

ikke har hatt kontakt med på mange år.

De småprater om hendelser og mennesker

fra før i tiden, men de vanskelige tingene vil ikke moren

snakke om. En tøff oppvekst i dyp fattigdom avsløres

gjennom fortellingen. Lucy har på tross av oppveksten

blitt en kjent forfatter. En lavmælt men sterk historie som

sitter i lenge etter siste side.

Olaug Nilssen

Tung tids tale

Daniel har mistet språket og endret personlighet,

og etter hvert fått diagnosen

autisme. Gjennom mor får vi følge familien

i scener fra dagliglivet hvor de kjemper for

å få den hjelpen de trenger samtidig som

de prøver å få til å hverdagen til gå rundt så godt de kan.

En sår og svært velskrevet bok om hvordan det er å være

forelder til et barn som er annerledes.

Agnes Lovise Matre

Skinnet bedrar: kriminalroman

Det er varm sommer i bygda Øystese i

Hardanger. Lensmann Bengt Alvsaker har

planlagt ferie og skal tilbringe en uke med

en elleve år gammel sønn han aldri tidligere

har møtt. Men så blir nabogutten, Anders på

6 år, meldt savnet av storesøster Ina på 12 år. Lensmannen

må dermed utsette ferien og en storstilt etterforskning

settes i gang. Flere av karakterene vi får møte i jakten på

Anders beveger seg på kanten av samfunnet og underliggende

konflikter og hemmeligheter kommer til overflaten..

Bokomtaler skrevet av

Veslemøy Grinde

Sandefjord bibliotek

16 UNDERHOLDNING | BYAVISA SANDEFJORD 10. JANUAR 2018

BJØRN HELGES

FILMHJØRNE

Kommende filmer

Fredag 12. januar

Jumanji: Welcome to the

jungle

Brettspillet fra 90-tallsfilmen har

blitt til videospill i denne underholdende

actionkomedien med

Dwayne Johnson, Jack Black,

Kevin Hart og

Karen Gillan.

The Greatest

Showman

Hugh

Jackman

spiller

hovedrollen

som P. T.

Barnum i

denne spektakulære

og stjernespekkede musikalen

hvor «La La Land» møter

«Moulin Rouge».

Darkest Hour

Gary Oldman er Winston

Churchill i dette storslagne

dramaet som slutter der hvor

fjorårets «Dunkirk» begynte. Fra

regissøren av «Om forlatelse» og

«Stolthet og fordom».

The Commuter

Liam Neeson er som vanlig på

feil sted til feil tid. Denne gangen

foregår actionscenene på pendlertoget

og ingen av familiemedlemmene

hans blir kidnappet.

Fredag 19. januar

Pitch Perfect 3

Jentene i a

capella-gruppen

Bellas er

spredt for alle

vinder etter

collage. Men

heldigvis byr

det seg på ny

en mulighet

for Becca,

Fat Amy og

resten av gjengen

for å samles til et siste show.

Veldedighetskonsert


Spilletiden for de ulike innslagene er fra 30 til 50 minutter. Jeg

er sikker på at vi skal gjenskape den gode stemningen fra i fjor.

STIAN LUNDH HANSEN

Det elleville nøttekuppet 2

Ekornet Egon og dyrevennene

hans oppdager at den korrupte

borgermesteren planlegger å

ødelegge parken de bor i for å

bygge en fornøyelsespark.

For å stoppe

dette trenger

de hjelp fra

den søte

musen herr

Feng som

viser seg å

være mester

i kung fu.

VELDEDIGHETSKONSERT: Det blir et bredt spekter av lokale artister som stiller opp gratis i «Sammen for My Home» i Verdensteateret lørdag 20. januar. Fra venstre:

Ida Stein, arrangementsansvarlig og konferansier Stian Lundh Hansen, Kjetil F. Berge og Zeljko Korovic fra Mirror Image.

Downsizing

Matt Damon og Kristen Wiig spiller

et par som lar seg forminske

for å leve resten av livet i luksus.

Filmen er delvis spilt inn i Norge.

Fra regissøren av «Sideways» og

«The Decendants».

Three billboards outside

Ebbing, Missouri

Frances McDormand spiller en

kvinne som stiller byens politisjef

(Woody Harrelson) opp mot

veggen. Hun er misfornøyd med

politiets arbeid og leier rett å slett

tre reklameplakater langs veien

for å fortelle alle hva hun mener.

Bjørn Helge

Byavisa


Spiller Creedence

Creedence Story Night er om

musikken og historien til legendariske

Creedence Clearwater

Revival. Fortunate Sons har konsert

i Hjertnes kulturhus lørdag kveld.

På repertoaret står de kjente låtene

«Bad Moon Rising», «Have You

Even Seen The Rain», «Down on The

Corner», «Proud Mary» og enda flere

som publikum vil kjenne igjen.

7 500 flere selskaper velger bort revisjon

Forenklingen i regelverket kan spare næringslivet for 90 millioner kroner.

En ny forskrift som trer i kraft 10. januar, gjør at flere selskaper kan velge

om de vil revidere regnskapene sine eller ikke. Dette vil gjelde for omtrent 7

500 aksjeselskaper i Norge i tillegg til de over 130 000 aksjeselskapene som

allerede kan velge bort revisjon. – For en liten bedrift kan dette bety både

tid og penger som kan brukes på nye ideer som skaper flere arbeidsplasser,

sier næringsminister Monica Mæland (H). Den nye forskriften åpner for at alle

aksjeselskaper som har driftsinntekter som er lavere enn 6 millioner kroner

eller har balansesum som er lavere enn 23 millioner kroner, kan velge om de

vil revidere regnskapene sine eller ikke.

Ran hos Norsk Folkehjelp

Tirsdag 2. januar ble Norsk Folkehjelps kontor for

humanitær nedrustning i Erbil i Nord-Irak ranet.

Seks personer brøt seg inn på kontoret og stjal

fire biler, bilnøkler og elektronisk utstyr. Det lokale

politiet undersøker nå saken. Ingen ansatte på

kontoret er skadet. «Vanligvis er dette området

ganske sikkert. Men, pga den siste utviklingen,

sikkerhetsmessig og økonomisk, har kriminaliteten

økt», sier Operations Manager Craig McInally på

kontoret for humanitær nedrustning i Erbil.

for barnehjem

I Verdensteateret lørdag 20. januar blir

det en opplevelsesrik kveld med god og

variert musikk av lokale artister. De spiller

opp gratis, og pengene som kommer

inn går til barnehjemmet «My Home» i

Freetown, Sierra Leone.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Dette er tredje året på rad

denne veldedighetskonserten

arrangeres, og arrangementsansvarlig

og konferansier,

Stian Lundh Hansen, håper

på at årets konsert blir like vellykket

som fjorårets med rundt

250 besøkende innom i løpet

av kvelden.

Ω «Sammen for My Home»

er et konsertprosjekt der målet

er å samle Sandefjordsbaserte

artister på en og samme scene

til en kulturkveld i musikkens

tegn og i veldedighetens tegn.

Vi samler inn penger til barnehjemmet

«My Home» som

driftes fra Sandefjord av My

African Aid Organisation ved

Leif Arild Jensen og Petal Anne

Jensen, sier Lundh Hansen.

Konserten i fjor samlet inn

70.000 kroner direkte til barnehjemmet,

og Lundh Hansen

håper på det samme beløpet

i år.

Syv band

Det blir en helaften med variert

musikk, og i løpet av kvelden

skal syv band på scenen

i Verdensteateret. Det begynner

rolig, og sakte, men sikkert

blir tempoet skrudd opp. På

programmet står jazzinspirert

musikk, elektronisk pop, Elvislåter,

pop, rock og partymusikk

av coverlåter.

Ω Alle artistene og bandene

svarte et ubetinget ja da de fikk

spørsmål om å spille på veldedighetskonserten.

Spilletiden

for de ulike innslagene er fra

30 til 50 minutter. Jeg er sikker

på at vi skal gjenskape den

gode stemningen fra i fjor, sier

Lundh Hansen med et stort

smil.

Loddsalg og fine premier

Det blir loddsalg av det tradisjonelle

merke, og blant

premiene er VIP-billetter til

Fjordfesten, sesongkort til

Sandefjord Fotballs hjemmekamper,

konsertbilletter til

Kurbadhagen og gavekort fra

Beist Burger & Bar. Lundh

Hansen har vært i kontakt

med flere sponsorer, og han

ønsker at næringslivet gjerne

kan bidra med premier.

Ω Det ville vært fint om støtte

fra næringslivet til dette fine

kulturarrangementet, sier han.

FAKTA

10. JANUAR 2018 BYAVISA SANDEFJORD | UNDERHOLDNING17

«Sammen for My Home»

Veldedighetskonsert «Sammen for My Home» i Verdensteateret lørdag

20. januar kl. 18.00. Billetter kjøpes på Håndverkeren Kaffebrenneri eller i

døra på arrangementskvelden.

Program:

18.15: Kelly Dickson

m/Bitt av Brazillen.

19.00: Ida Stein.

19.45: Lars Moen.

20.35: Ol’Mcdonalds.

Pause med intervjuer m.m.

21.40: The F&M Project.

22.35: Philips Pirater.

23.30: Mirror Image.

Bandmedlemmene:

Kelly Dickson

m/Bitt av Brazillen

Kelly Dickson, Dag Einar Eilertsen,

Luis Landa-Schreitt og Marius

Noss Gundersen.

Ida Stein

Ida Stein og Werner Peschut

(gitar).

Fint initiativ

Ida Stein og Zeljko Korovic

og Kjetil F. Berge fra Mirror

Image ser fram til veldedighetskonserten

og de synes

dette er et utrolig fint initiativ.

Ω Jeg kommer til å framføre

akustisk musikk, og publikum

får kanskje høre et par nye

låter, sier Ida Stein med et

lurt smil.

Mirror Image entrer scenen

i velkjent stil med fullt trøkk

fra første til siste tone. Det

blir garantert topp stemning

når bandet framfører kjente

cover-låter.

Ω Det blir allsang og skikkelig

partymusikk. Dette blir

gøy, sier frontfiguren Zeljko

Korovic.

Tankevekker

De 70.000 kronene som kom

inn i fjor var med å gi barnehjemmet

god nok økonomisk

trygghet til å hente inn fire

nye foreldreløse barn fra gata

og inn på det trygge og gode

barnehjemmet. Dette for Kjetil

F. Berge i Mirror Image til å

reagere.

Lars Moen

(bare Lars).

Ol’McDonalds

Lars Unneberg, Knut Unneberg

og Anders Ulstad.

The F&M Project

Martin Simensen, Fredrik Hem-

Andersen, Jan Robert Myhre,

Rune Moland Sørensen, Knut Erik

Rusten, Stian Berntsen og Ole

Gulbrandsen.

Philips Pirater

Philip Andersen, Andrè Nilsen og

Per Jørgensen.

Mirror Image

Zeljko Korovic, Terje Nalum

Pedersen, Harald De Graaf, Kjetil

F. Berge, Jon Kristian Røsok, Geir

Øverland, Nancy G. Ore Pedersen

og Linett Solberg.

Ω Dette er et utrolig fint initiativ

som jeg støtter fullt ut,

men det er også en tankevekker

til mange av oss. Det arrangeres

en festaften med god musikk og

topp stemning som gir flere

barn trygg skolegang. En liten

pengesum fra publikum en

kveld er nok til å gi skolegang

til barn i flere år. Tenk på det,

sier Kjetil F. Berge.

espen@byavisa.sandefjord.no

DEN NYE SPEKTAKULÆRE QUEEN-HYLLESTEN KAN OPPLEVES FOR ALLER SISTE GANG!

“YPPERLIG

MUSIKKTEATER!”

ROCK AND ROLL DREAMS

“HVILKEN HYLLEST!”

TØNSBERG BLAD

FOR

ALLER

SISTE

GANG!

følg oss på facebook!

En hyllest til

VÆR RASK OG SIKRE DEG “GOLDEN CIRCLE” OG

EKSKLUSIVE “MEET & GREET” BILLETTER!

HJERTNES KULTURHUS, SANDEFJORD


18 BYFOLK | BYAVISA SANDEFJORD 10. JANUAR 2018

Gleder seg til å gå på jo

Bypatriot, senterleder, politiker og jazzmusikeren

fra Røshnes Jazzband, Geir

Ellefsen, ser fram til å gå på jobb hver

eneste dag, og mye avfritiden bruker

han til å være politiker og musiker.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Ellefsen begynte som senterleder

på Hvaltorvet sommeren

2016. Han har solid relevant

praksis innen reklame- og

markedsføring som kommer

godt med i hans daglige

arbeid. Han ser alltid fram til

en spennende, variert og utfordrende

arbeidsdag med kontakt

med mange og hyggelige

mennesker.

Ω Min oppgave er at senterets

rundt 60 butikker trekker

i samme retning, og vi er

opptatt av service og trives for

besøkende på Hvaltorvet. Det

er rundt 200 ansatte på jobb

daglig som er flinke og positive,

og vi har alle et felles mål

om at et besøk på Hvaltorvet

skal være en hyggelig opplevelse

for alle, sier senterlederen

med et smil. I tillegg er senterleders

jobb å markedsføre

HELPOLERT LYKTEMODELL

Str. 75 x 85 cm.

Med inngravert ett navn, datoer og lykt.

Ferdig oppsatt på kirkegården.

Kr. 23.000,-

Spar opptil 40% på kjøp av gravstein

lokalt.

senteret på best mulig måte i

samarbeid med dyktige kollegaer.

Demmer for konkurranse

Han er opptatt av sentrumshandelen,

og Hvaltorvet

har et nært og godt samarbeid

med Sandefjord Byen

Vår. Ellefsen er også styremedlem

i foreningen og

senteret er en av de største

økonomiske bidragsyterne

til Sandefjord Byen Vår.

Ω Det er viktig at vi hele

tiden arbeider smartere og

tettere i sentrum for å gjøre

det så attraktivt som mulig

for innbyggere og besøkende.

Det demmer for konkurranse

fra andre byer, sentre og netthandelen.

Vi samarbeider der

vi kan og konkurrerer der vi

må, sier han.

Han har en hektisk hverdag

på Hvaltorvet og som senterleder

følger det med en del

rapporteringsarbeid til KLP

Eiendom som eier Hvaltorvet.

Ellefsen sier at KLP Eiendom

er en langsiktig og positiv eier

som ønsker å utvikle og være

engasjert.

KIRKEGÅRDENE

Unngå fordyrende mellomledd.

Bestill gravstein, oppussing og navnetilføyelser

direkte fra ditt lokale stenhuggeri.

Haslebakken 2A, Sandefjord,

Telefon 33 46 31 32

Åpent: man.–fre. 08:30 –16:00, Lør. etter avtale.

Likt å diskutere

Ellefsen har alltid likt å diskutere

samfunnsrelaterte problemstillinger.

Han ble spurt

av Høyres nominasjonskomité

å stå på partiets liste ved

siste kommunevalg. Det endte

med plass i kommunestyre og

medlem i kultur, friluftsliv,

by- og stedsutviklingsutvalget.

Kulturen har alltid stått hans

hjerte nær, og han var med

å starte Røshnes Jazzband i

1979. Fire av de som startet

jazzbandet er fortsatt med, og

de er også gode venner privat.

Jazzbandet lever i beste velgående,

og de får stadig forespørsel

om å spille på jazzklubber,

festivaler og på lokale

scener.

Ω Vi gleder oss selv og andre

med jazzmusikken. Det er et

privilegium å få holde på og det

gir en fin avkobling fra jobben,

sier han.

Grunnen til at han valgte

å gå inn i politikken var

ønske om mer innsikt i hva

som skjer i kommunen, og

ikke sitte hjemme i sofaen og

syte og klage over det som

skjer.

Ω Jeg ville se og lære sammenhengen

i politisk arbeid.

Det er nyttig og utrolig lærerikt,

sier Ellefsen.

Han mener alle politikerne

vil det best mulig for kommunens

innbyggere, men har ulike

måter å løse utfordringene på,

avhengig av politisk ståsted.

Næring, kultur, barn og unge

Ellefsen har flere politiske

områder som interesserer

han. By- og kommuneutvikling

med oppgradering av

Thor Dahls gate, Black Box og

byutvikling.

Ω Mange er opptatt

av at kommunen skal være

best på næringsutvikling.

Det er et attraktivt mål, men

jeg mener at vi på en eller

annen måte bør klare å måle

om vi lykkes i å være best. Vi

må velge oss enkelte områder

vi skal være best på. Det

kan være behandlingstid for

SENTERLEDER: Geir Ellefsen er til daglig senterleder ved Hvaltorvet, men han er også politike

byggesaker, være tydelig på

forutsigbarhet og det kan

være en mer aktiv gründerpolitikk

som noen eksempler,

sier han. Han er også opptatt

av oppvekstvilkår for barn og

unge. I dette ligger det blant

annet gode vilkår for kultur

og idrett, og ikke minst en

god skolepolitikk. Det er også

viktig at uorganisert ungdom i

kommunen har et godt tilbud,

og han roser det arbeid som

Naper`n gjør.

Fantastisk kommune

Geir Ellefsen elsker Sandefjord.

Han trekker fram byens infrastruktur,

fantastiske kystlinje

og nærheten til alt.

Ω Kjører man 50 minutter så

er skiterrenget på Viddaseter tilgjengelig

hvis ikke det er løyper

på Runar eller i Stokke. Yxney og

NÆRINGSEIENDOM til leie

Sjekk mulighetene på www.sondre-eiendom.no – Vi eier og leier i dag ut

101.000 kvadratmeter næringslokaler fordelt på 26 bygg i søndre Vestfold.

oss på

Tlf. 469 72 500

www.sondre-eiendom.no

DÅRLIG TREKK I PIPA?

Vi har løsningen!

Demovifte til utlån!

ARNE ANDRESEN AS

Hegnasletta 2 - Sandefjord, vis á vis Meny indre havn

Tlf. 33 42 00 20 - www.arne-andresen.no

Demens i familien?

Snakk med våre fagfolk

Chat med oss på

nasjonalforeningen.no/demens


hver dag

r, jazzmusiker og bypatriot. Han har nok å henge fingrene i.

Tønsberg Tønne er et favorittsted

året rundt. Vi har alt innen

kort nærhet, sier han.

NAVNEDAGER

10. Sigmund /Sigrun

Sigmund = norrønt sigr (seier) + mundr

(beskyttelse). Sigrun = sigr + rún.

11. Børge /Børre

Det samme som Berge og navn som

begynner på Berg (norrønt bjarga =

bringe i sikkerhet).

12. Reinhard /Reinert

Begge kommer av gammeltysk Reginhart

= regin (styrende makter) + hart (hard).

13. Gisle /Gislaug

Begge navn kommer av norrønt geisli

Dyktige fagmiljøer

Han roser næringslivet

som har gode fagmiljøer.

Marketing som han kjenner

fra sitt eget arbeidsliv

og netthandel på Fokserød

trekker han spesielt fram.

Ω Sandefjord er et kraftsenter

i Norge innen netthandel,

og vi har flere store

og godt drevet bedrifter

innen marketing, understreker

han. Det er ikke tilfeldig

at to av de største reklamebyråene

i fylket ligger i

Sandefjord. Like lite tilfeldig

som at Jotun, Komplett,

Fjellsport og mange andre

dyktige bedrifter også ligger

i vår kommune.

(stråle). Laug har usikker betydning.

14. Herbjørn /Herbjørg

Herbjørn = norrønt herr/harjar (kriger)

+ bjørn (bjørn). Bjørg = berging, hjelp.

15. Laurits /Laura

Begge kommer av latin Laurentius (fra

den romerske byen Laurentium), av

laurus (laurbær).

16. Hjalmar /Hilmar

Hjalmar = norrønt hjalm (hjelm) + arr

(kriger). Hilmar er det samme eller tysk

Heilmar (frisk + berømt).

Han avslutter med kulturell

en oppfordring til alle:

Ω Få med deg en kulturell

opplevelse minst en gang i

uka! Det er god folkehelse

og med det store og varierte

kulturtilbudet vi har året

rundt, er det virkelig å anbefale,

sier Ellefsen.

TALL OM TING

09.11

Sto sola opp i dag

Sol ned i dag: 15.39

2008

I Trondheim gjenoppsto

Arbeider-avisa, nå som ukeavis,

12 år etter at den gikk konkurs

– I august nedlagt igjen – Var

nett avis august 2011-april 2014.

10

espen@byavisa.sandefjord.no

dagen i dag, og det er

355 dager igjen av 2018

10. JANUAR 2018

DET SKJER

Onsdag 10. januar 2018

18:00 GØY PÅ SKI 2018

– Storås

18:00 How to adult?

- Sandefjord Bibliotek

18:30 Musikk & Poesi

- Sandefjord bibliotek

Torsdag 11. januar 2018

11:00 Galleri Tone

11:00 Malerier av

Berit Blindheim

12:00 Åpent Galleri M

- Marit Bergem - Galleri M,

Leikvollgata 65

Fredag 12. januar 2018

11:00 Galleri Tone

11:00 Malerier av

Berit Blindheim

20:30 Fredagsquiz

– James Clark

Lørdag 13. januar 2018

10:00 Åpen dag på tennisen

Sandefjord

11:00 Galleri Tone

11:00 Malerier av Berit

Blindheim

13:00 Hersketeknikker

- Sandefjord bibliotek

19:00 Creedence StoryNight

- Hjertnes Kulturhus

21:00 Konsert med Kim

Fairchild Band - The Note

- Café & musikkbar

21:00 Mina Nystad

- Kurbadhagen

Mandag 15. januar 2018

19:30 Skikurs - Storås

skianlegg

Tirsdag 16. januar 2018

17:00 Åpent Galleri M

- Marit Bergem - Galleri M,

Leikvollgata 65

18:00 Newtons eple

- Sandefjord bibliotek

18:00 Newtons eple

- Sandefjord bibliotek

19:00 Foredrag med Stokke

Historielag - Stokke Bygdetun

Onsdag 17. januar 2018

18:00 GØY PÅ SKI 2018

- Storås

Torsdag 18. januar 2018

11:00 Galleri Tone

11:00 Malerier av

Berit Blindheim

12:00 Åpent Galleri M

- Marit Bergem - Galleri M,

Leikvollgata 65

BYAVISA SANDEFJORD

20:30 Torsdagsquiz

– James Clark

| BYFOLK19

Fredag 19. januar 2018

11:00 Galleri Tone

11:00 Malerier av

Berit Blindheim

19:00 Storyslam

– Kurbadhagen

20:30 Fredagsquiz

– James Clark

21:00 Konsert med Christina

Skjølberg – Kurbadhagen

– Thaulows Scene & Bar

22:30 Læffen Band

– The Note - cafe og

musikkbar

Lørdag 20. januar 2018

11:00 Galleri Tone

11:00 Malerier av

Berit Blindheim

12:30 Swing´n sweet med

Black and White Orchestra

- Hjertnes Kulturhus

13:00 Jazzkafé - Tre Lykter,

Scandic Park Hotel

13:00 Lørdagsbokprat med

Maria Szacinski - Stokke

bibliotek

18:00 Sammen for Myhome II

- Verdensteateret Kulturhus

22:30 Læffen Band

– The Note - cafe og

musikkbar

Søndag 21. januar 2018

19:00 Trio Trollsås/

Johannesen/Christensen

- Festauranten

Mandag 22. januar 2018

19:30 Skikurs - Storås

skianlegg

Tirsdag 23. januar 2018

17:00 Åpent Galleri M

- Marit Bergem - Galleri M,

Leikvollgata 65

18:00 Bukkene Bruse på

Badeland - Hjertnes kulturhus

Onsdag 24. januar 2018

12:00 Joyce Carol Oates:

Hvor er det blitt av den

amerikanske drømmen?

- Sandefjord bibliotek

18:00 GØY PÅ SKI 2018

– Storås

19:30 Piemontekveld

med Alessandro Veglio

– Bare Beppe kafe

Aktivitetskalenderen er levert av:

Kulturkalenderen er levert av Visit Vestfold.

Med forbehold om endringer. Komplett oversikt finner

du på www.visitsandefjord.com


20 UNDERHOLDNING | BYAVISA SANDEFJORD 10. JANUAR 2018

Hvem var Chr. Christensen?

Hvalfangstmuseum er 100

år, men ikke alle vet hvem

Christen Christensen var. Ved

Sandefjords 150 års i 1995

jubileum engasjerte bystyret

professor Finn Olstad til å skrive

historien om byen. I bind 1

stiller historikeren spørsmål

om hvordan det gikk til at

Sandefjord ble selve hvalfangerbyen.

Ω I jakten på svar møter

vi igjen mannen og myten

Christen Christensen, skriver

Olstad. Så hvem var

denne mannen? Christen

Christensen (1845 – 1923)

var først eneeier, så største

aksjonær i Framnæs mekaniske

Værksted, som det

het fra starten av og til i

1892. Dernest var han hvalfangstpioner

i Sørishavet.

Christensen var mannen

som sendte det første flytende

kokeriet til Antarktis,

nemlig «Admiralen» i 1905,

noe som innledet den første

norske oljealderen og

bidro til at en flodbølge av

velstand skyllet inn over

Sandefjord og Vestfolds kyster.

Sandefjord var da også

landets rikeste by i 1912, målt

i inntekt per innbygger.

Forhistorien

Men la oss begynne med

forhistorien. Mannen

hadde foreldre som også

bygget skuter og slo seg

opp på sjøen. Faren, Søren

Lorents, skapte sin formue

ved først å bygge, så seile.

Enken etter han, Otilie, var

på et tidspunkt Sandefjords

største skatteyter. Dermed

hadde Christen en ballast

med seg når han i perioden

1868 til 1898 fikk bygd

28 skuter på det stedet som

senere skulle bli Framnæs

mek. Værksted. Han ble

etter hvert Norges største

sel- og bottlenosereder, og

drev hvalfangst langs kysten

av Nord-Norge. Det

var etter at Svend Foyn

hadde funnet opp granatharpunen

og drev fangst på

OLDEBARN: Stig Henrik Christensen er oldebarn av Christen

Christensen. Her ved maleriet av sine oldebarn.

Hvalfangstmuseet er 100 år, men hvem var Christen Christensen?

blåhval i Varangerfjorden.

Sandefjord tok etter hvert

over for Tønsberg som den

store hvalfangerbyen og

Christensen var rederen

som stadig prøvde ut nye

fartøyer, utstyr og områder.

Fra 1904 ble det forbudt å

fange hval fra de tre nordligste

fylker, noe som skyldes at

fiskerne gjorde opprør da de

mente en svekking av hvalbestanden

førte til dårligere

fiske. Men også den gangen

var spørsmålet om overbeskatning

aktuelt. Allerede

på 1880-tallet var det bare

et tidsspørsmål før hvalen

nærmest ble utryddet i en

del nordlige områder.

To ekspedisjoner

Så tidlig som i 1892 sendte

Christensen den første

av sine to berømte ekspedisjoner

til Antarktis. Den

4. september la selfangeren

«Jason» av gårde mot

Sørishavet under ledelse av

kaptein Carl Anton Larsen.

Det ble ingen retthval eller

barder, men en god del

sel og selskinn. Samtidig

utforsket de området og på

Seymourøya gjorde Larsen

de første funn av fossiler i

Antarktis. I en kåring i regi

av Norsk polarinstitutt i

2011 ble ekspedisjonen

utpekt som den fjerde viktigste

norske polarekspedisjon

gjennom tidende,

bare slått av Nansen og

Amundsen. «Jason» var for

øvrig det skipet som fraktet

Fridtjof Nansen til Øst-

Grønland i 1888. Den andre

«Jason»-ekspedisjonen

ble gjennomført i 1893/94.

Samtidig foregikk hvalfangsten

i nordområdene for

fullt, men etter at Stortinget

vedtok å stanse all fangst

fra Nordland, Troms og

Finnmark måtte hvalfangerne

se seg om etter nye

jaktmarker. Man flyttet til

områdene rundt Island,

Færøyene, Newfoundland,

Svalbard og Hebridene. I

juli 1905 fikk Christensen

et telegram fra bestyreren

på «Admiralen», Alex.

Lange, som da drev fangst

ved Spitsbergen. Lange syntes

det gikk tregt og skytter

Søren Sørensen fulgte opp:

«Her er alt for mange hvalbåtær

og lazaronbåtær».

Dermed tok Christensen sin

historiske beslutning om å

sende kokeriet «Admiralen»

til Sørishavet sammen med

hvalbåtene «Ørnen» og

«Hauken». Finn Olstad

skriver: «Ingen andre enn

Christensen synes for alvor

å ha tenkt tanken om å dra

sørover. Kanskje var han

den eneste i Sandefjord

som hadde økonomisk ryggrad

til å ta denne risikoen,

med sine stabile inntekter,

blant annet fra Framnæs.

Kanskje var det også forventet

at verkseieren skulle lede

an. Hans posisjon i lokalsamfunnet

berettiget og forpliktet

til å være den første

i striden. Da han bestemte

seg, var det ingen som mukket.

Aksjonærene samtykket

uten innvending».

Store gjennombrudd

Det store gjennombruddet

kom noen år etter. Sesongen

1909/10 var god, 1910/11

bedre og 1911/12 helt glimrende.

Christensens selskap

AS Ørnen var helt i front

og de syv norske selskapene

ga stort utbytte. Resultatet

slo alle rekorder og kampen

om lisensene skjerpet

seg kraftig. Det var den

britiske kolonimakten som

gjorde krav på suverenitet

i området og ingen kunne

gjøre dem rangen stridig.

De krevde ikke bare suverenitet,

men også en avgift

for å slippe til selskapene

i Sørishavet. Dette ble det

strid om, og Christensen

skrev selv til Fridtjof

Nansen, som i en periode

etter 1905 var norsk minister

og sendemann i London.

Svaret var at man ikke

kunne sette seg opp mot

den britiske suvereniteten.

Men norske myndigheter

prøvde å få forbedret fangstvilkårene

for norske interesser,

noe de lyktes med. Chr.

Christensen hadde også

flere sønner som drev hvalfangst.

Lars Christensen er

mest kjent og etablerte en

rekke selskaper som drev

fangst i Antarktis, utenfor

Brasil og Chilekysten.

August F. Christensen var

bestyrer på et kokeri i ung

alder, og drev blant annet

utenfor Chilekysten. Søren

Lorentz ble etter hvert sentral

i AS Ørnen, og Henrik

Arnold hadde flere gode

sesonger i Sørishavet, samtidig

som han sammen

med sin far og et par andre

opprettet selskapet Vega for

fangst utenfor Kamtsjatka

i Sovjetunionen. Christen

Christensen ville ikke sy

puter under armene på sine

sønner, men kastet dem ut

på dypt hav.

Herding av hvalolje

I 1912/13 etablerte

Christensen Vera fedtraffineri

for herding av hvalolje.

Det fikk karakteren av

et familieselskap med en

kapital på 2,5 millioner kroner,

en høy sum den gangen.

Vera ble ved siden av

De-No-Fa i Fredrikstad den

norske pionerbedriften for

framstilling av hvalfett, og

disse to fabrikkene kjøpte i

flere år det meste av verdens

hvaloljeproduksjon.

Noen år tidligere, i 1910,

var Christensen blitt kontaktet

av forretningsmannen

Jonas Lied. Han ville ha

hvalrederen med på å etablere

det som senere skulle

bli til «Det sibirske kompani».

Dette utviklet seg til

et verdensomspennende

handels- og industriselskap.

Man ville utnytte de store

naturrikdommene i Sibir

og frakte varene på elvene

nordover og deretter sjøveien

mot Europa. Lied hadde

lest om Sandefjordrederen,

«a whale of a man», og

betraktet han som en drivende

kraft. Han regnet

med at flere ville følge etter

om Christensen først ble

med. Ved en aksjeutvidelse

i 1916 sto syv statsråder og

80 næringslivsledere bak,

blant dem Chr. Christensen

og hans sønn Lars.

Engelskmannen Alfred

Derry var sentral og Jonas

Lied beskriver møtet mellom

Derry og Christensen i

boka om Det sibirske kompani:

«Hvalolje og High

Street går tydeligvis ikke

sammen, for Christensens

gummiansikt var påfallende

lite imøtekommende.

Sannsynligvis hadde kommandøren

over alle hvalfangere

aldri sett en sånn fisk

som denne belevne, veltalende

engelskmannen som

sikkert aldri hadde vært ute

for en skikkelig storm. Den

store nordmannen kneiste

mot ham. Møtet var mislykket».

Da selskapet skulle

etableres, var sentrale

næringslivsledere til stede.

Formannen i direksjonen,

Chr. B. Lorentzen, ville ha

klar bekreftelse på at alle

var med. Lied skriver:

«Christensen nikket bekreftende».

Og videre: «At

Christensen var med var

garanti god nok. Et nikk fra

ham var like godt som hans

ord, og hans ord var sikkert

som det beste statspapir».

Danner selskapet Vega

Hvalfangstpionerens

engasjement i Russland

stopper ikke her. I 1923

danner han selskapet

Vega sammen med sin

sønn, Henrik Arnold,

samt Ole Wegger og

Peder Olsen. De forhandlet

med det sovjetiske

bolsjevikregimet og fikk

tillatelse til å drive fangst

utenfor Kamtsjatka.

Chr. Christensen døde

i 1923 og i september

året etter forlot kokeriet

«Kommandøren I» og

fire hvalbåter Sandefjord.

De drev fem sesonger

på vekselsvis Mexico- og

Kamtsjatkakysten, som

eneste vestlige selskap.

At Chr. Christensen

var en ruvende skikkelse

i Sandefjords historie

kan det neppe herske tvil

om, «kanskje den største

Sandefjord har fostret»,

som Lauritz L. Bryn skrev

i en artikkel fra 1931,

gjengitt i Sandefjords

Blad 15. juni 2002. I bind

I av «Den moderne hvalfangsts

historie», skriver

Arne Odd Isaksen om

frihetskampen som førte

til oppløsningen av unionen

med Sverige i 1905.

Så fortsetter han: «Det

samme året lå Roald

Amundsen med «Gjøa»

i Nordvestpassasjen i

nærheten av den magnetiske

Nordpol, mens

Christen Christensen

sendte «Admiralen»

på hvalfangst til Syd-

Shetland, dvs. i nærheten

av Sydpolen. Begge disse

ekspedisjonene ga typiske

vitnesbyrd om et lite

folks ekspansjonskraft,

og de ga store varsler for

fremtiden». I jubileumsåret

for Kommandør

Chr. Christensens

HOROSKOP – UKE 3 Alle henvendeleser rundt horoskop rettes til Tore Lomsdalen | epost: info@astrolom.com | www.astrolom.no

VÆREN

De planetariske energiene er på

din side for

tiden. Dette

hjelper deg

spesielt i alt

som har med

jobb og karriere

å gjøre.

Du er utadvendt, og andre

mennesker respekterer deg for

den rett på sak personen du er.

Økonomien er vital og god. Noe

av den deler du hjertelig med

andre.

Motto: Vær deg selv!

TYREN

Du har et stort vidsyn ut mot

verdenen. En

super tid for

reiser og å

sette seg inn

i andre lands

kulturer. Perfekt

tid for å

starte en utdannelse. Det skjer

mye for tiden. Men uforutsette

hendelser kan skape litt utålmodighet

hos deg. Hvis så, behold

roen og tenk langsiktig.

Motto: Gode ting i vente!

TVILLINGENE

Ta det litt rolig noen av disse

dagene. Det

er meget

mulig du vil

oppleve litt

frustrasjon.

Kan hende

sammen med

kjærlighet eller noen verdier

du deler med andre, og mest

sannsynlig din kjære partner.

Men det kan også være at det

er du selv som går gjennom en

indre forandringsprosess med

deg selv.

Motto: Let og du skal finne!

KREPSEN

Nymånen inntreffer i den delen

av horoskopet

ditt som har

med kjærlighet

og parforhold

å gjøre.

Dette inviterer

deg til å

ta nye og spennende initiativ

innenfor dette området i livet

ditt. Dette kan selvsagt bety

mangt og meget, men du vet

sikkert selv hva du mest higer

etter for tiden.

Motto: Gå for det!

LØVEN

Nå dreier livet

ditt seg mye

om andre

mennesker.

En periode

der du bør

sette andres

behov fremfor

dine egne.

Om du ikke går så langt, bør du

i hvert fall finne en rettferdig

balanse. Men husk, nå trenger

du andres støtte og innspill for

å nå dine mål.

Motto: Diplomati!

JOMFRUEN

Du er inne i

en stor tid for

å vise andre

hvem du er og

hva du kan.

Din selvtillit

er på topp,

og på en helt

naturlig måte. Det er nettopp

dette som gjør at andre både

ser opp til deg og respekterer

deg. Den eneste utfordringen

du har, er å ikke strekke strikken

for langt. Da sprekker den.

Motto: Vis din indre styrke!


BASAR

GRATIS rubrikkmarked*

SMS/MMS TIL

2077

Gjelder kun privatpersoner

LEVERINGSFRIST FREDAG KL. 12.00

Send SMS med kodeord BYSA BASAR [din annonsetekst] til 2077,

e-post til basar@byavisa.sandefjord.no, eller bruk eget skjema på nettsiden

www.byavisa.sandefjord.no. For annonsering med bilde; Send kodeord BYSA

MMS [din annonsetekst] til 2077. * Pris: SMS 10 kroner/MMS 25 kroner.

Manuelt mottak 125 kroner. Maks 250 tegn per annonse med eller uten bilde.

Vi forbeholder oss retten til å redigere innhold. Upassende innhold vil bli fjernet.

ØNSKES KJØPT

Gamle singleplater (45) fra 1950

og 1960 tallet med popmusikk ønskes

kjøpt. Telefon 909 21 327.

Kjøper lp - plater og gamle ting,

leker, Hvaltenner. reklame, m.m. Tlf.

924 18 506.

Modelljernbane kjøpes, lite eller

stort, gjerne samling, tlf. 952 75 746,

henter.

Biltilhenger, båthenger, sittegressklipper,

snøfreser, hagemaskiner og

eldre mopeder kjøpes, tlf. 952 75

746, hentes.

Gamle leker og samleobjekter kjøpes

fra 40-80 tallet, alt av intr. tlf. 952

75 746, henter.

10. JANUAR 2018 BYAVISA SANDEFJORD | UNDERHOLDNING21

TIL LEIE

SANDEFJORD - SAMBO

Rom 18 m 2 i 1. ets. i leil. på ca

75 m 2 ved Rådhuset med have,

terrasse, med parkering, strøm,

kanal Digital TV og internett.

Tegninger / visning som De vil.

Tlf: 98 60 7990.

E-mail: eihehau@online.no

TIL LEIE

SANDEFJORD - SAMBO

Rom 18 m2 i 1. ets. i leil. på ca 75

m2 ved Rådhuset med have,-

terrasse, med parkering, strøm,-

kanal Digital TV og internett.

Tegninger / visning som De vil.

Tlf. 986 07 990. E-mail: eihehau@

online.no

Yoga i Italia

Klassisk yoga

i unikt kloster!

Senioryoga: 26/4 – 3/5

Yoga + ferie: 28/6 –5/7

Yoga + ferie: 26/7 – 2/8

Yoga + fjelltur: 27/9 – 7/10

Senioryoga: 11/10 – 18/10

www.yogasenteret.com

telefon 92 25 40 60

VERDIFULLE MINNER

på smalfilm, video, bilder,

lysbilder og lydbånd, bør du

få digitalisert før det er for

sent. Lang erfaring, garantert

kvalitet. Gratis henting.

Tlf. 99551900.

www.videov.no.

Hiace / Hilux / Dyna

Canter/ Tipp-biler

L200 / Sprinter / Gd

samt div. varebiler/lastebiler i alle

størrelser. Kjøper også personbiler

fra 80-tallet og eldre

Erik Wasshaug, tlf 450 08 427

BILDEKRYSS

Ons-fre 12-17

Lørdag 11-15

1080 kvm

med varer

Alt må

ikke kjøpes

nytt...

Peder Bogensgate 4, Sandefjord | Tlf. 404 43 475

nlm.no/gjenbruk/butikker/sandefjord | Gratis parkering

SVARPREMIE BILDEKRYSS

Løsningsord sendes på e-post til

grafisk@byavisa.sandefjord.no med

ordet «Bildekryss» i emnefeltet, eller i

posten til Byavisa Sandefjord, Søndre Kullerød 4A,

3241 Sandefjord. Konvolutt må merkes «Bildekryss».

Hver uke trekker vi ut en vinner som får to kinobilletter tilsendt.

Frist for innlevering: Søndag kl. 24:00.

NAVN: _________________________________________________

ADRESSE: ______________________________________________

Løsningsord forrige oppgave.: Sykling er fin trim.

Kryssordvinner forrige uke: Brit Sandve, 3209 Sandefjord

Hvalfangstmuseum

mener vi Sandefjords

befolkning bør få anledning

til å bli nærmere

kjent med mannen

bak navnet. Derfor

har vi skrevet boka

Christen Christensen

«HVALFANGST-

PIONER I SØRIS-

HAVET», som kom ut

2. desember.

STIG H. CHRISTENSEN OG

UNN CHRISTENSEN

(forfatterne er oldebarn av

Christen Christensen)

VEKTEN

Mye dreier seg om deg selv

og ditt indre

ståsted for

tiden. Å

legge vekk

eller glemme

gamle begivenheter

og

omstendigheter, vil bare hjelpe

deg til å se livet fremover i et

nytt og større perspektiv. Mot

slutten av uken tar det romantiske

livet ditt seg kraftig opp.

Motto: Tid til forandring!

SKORPIONEN

Du er kommunikativ. Når du

er ute blant

folk, lytt

ekstra godt

og vær

spesielt oppmerksom

hva som

blir sagt.

På den måten kan du plukke

opp mange interessante ideer

og meninger som du selv kan

bruke videre fremover. I kjærligheten

gjør du det også bra. Er

flink til å velge de rette ord.

Motto: Mer enn rene ord!

SKYTTEN

Nymånen den 17. er en perfekt

tid for å

starte på nye

prosjekter for

deg. Særlig de

som er knyttet

opp til penger

og økonomi

virker lovende. Uansett hva du

gjør, velg noe med langsiktig

perspektiv på vekst og fortjeneste.

Din egenverdi er stor for

tiden.

Motto: Se fremtiden lyst i møte

STEINBUKKEN

Over halvparten av samtlige

planeter befinner

seg i

ditt eget stjernetegn

for

tiden. Om ikke

dette er nok,

skjer også nymånen

den 17., også i Steinbukken.

Så dette er så godt som det

perfekte tidspunkt for å sette i

gang med de tingene som står

ditt hjerte nærmest.

Motto: Fyr løs!

VANNMANNEN

Den 20. går vitale

Solen inn i

ditt stjernetegn.

Om du har bursdag

i disse dager

eller ei, spiller

egentlig ingen

rolle for den nye

og spennende

årssyklus som

starter. Dette

lover godt for både penger,

jobb og kjærlighet. Hvorledes

du velger å utnytte disse mulighetene,

er selvsagt opp til

deg selv.

Motto: Mulighetenes marked!

FISKENE

Penger og

økonomi virker

lovende.

Dette gir deg

også insitament

til å yte

mer i jobb og

karriere. Du

har et stort syn på livet. Dette

gir deg også mange flotte og

gedigne ideer og meninger. Det

sosiale livet ditt er også sterkt. I

en slik sammenheng treffer du

mange interessante mennesker.

Motto: Mangfoldighet!


22 ANNONSER | BYAVISA SANDEFJORD 10. JANUAR 2018

DE BESTE KJØPENE

GJØR DU HOS PROFFEN!

Eik-pris:


Art. nr. 38820

TORO POWER MAX 9.26 OXE

UTSTYRT MED PATENTERT ANTI CLOGGING

SYSTEM (ACS) SOM GARANTERER AT VÅT

SNØ IKKE PAKKER SEG

Med Toros OHV motor med 265 cc og en ryddebredde

på 66 cm. Med FreeWheel systemet for frikobling av

drivhjulene individuelt. Praktisk Elstart, belysning og

Toros PowerMax-system gjør dette til en komplett

freser for alle forhold. Kastelengde 13,7 meter.

Veil. pris 2.90,-.

SJEKK PRISEN!

Eik-pris:


Vi har eget småmaskinverksted for

service og reparasjoner!

Eiksenteret Vestfold og Telemark

Melsomvikveien 7, 3160 Stokke

Tlf. 40 00 79 88

SJEKK PRISEN!

Art. nr. 38816

TORO POWER MAX 7.26 OE

UTSTYRT MED PATENTERT ANTI

CLOGGING SYSTEM (ACS) SOM

GARANTERER AT VÅT SNØ IKKE

PAKKER SEG

Prisgunstig og effektiv 2-trinns snøfreser med

66 cm ryddebredde og 12 meter kastelengde.

Rydder inntil 864 kg snø per minutt. Med

Quick Stick Chute-funksjonen styrer du både

kastelengde og retning mens du kjører. 230V

el-start inngår. Veil. pris 17.90,-.

Grav fram hytta i tide

En nedsnødd hytte kan få store

skader. Brannfarlig er det også.

TRYGGVE CLAUSSEN tekst

Det har falt store snømengder

på Sør- og Østlandet.

Og vinteren fortsetter med

uforminsket styrke, mens

snøen allerede har lagt seg

farlig tung på hyttetakene.

Ω Mange tonn med snø

kan gi store skader på hele

konstruksjonen til familiehytta,

sier skadesjef

Yngve A. Høvig i Frende

Forsikring. Tung snø og

skader etter snøpress koster

norske hytteeiere og forsikringsselskap

mange millioner

kroner hvert eneste

år.

De siste tre årene har

hver slik snøpress-skade i

snitt kostet 50.000 kroner,

viser analyser fra Frende.

Slik måker du hyttetaket

Ω Hvordan skal et hyttetak

måkes?

Ω Ved store snømengder

er det viktig å måke jevnt.

Derfor bør du ikke måke

den ene siden av taket ferdig

først. Gjør unna litt

på den ene siden før du

begynner på den andre.

Så går du frem og tilbake.

Skjev belastning på taket

kan være enda verre enn

jevn, tung belastning, råder

Høvig.

Ω Ellers bør du passe på

hvor du kaster snøen. Ikke

skyv det utfor kanten så

det pakker seg foran vinduer,

for eksempel. Pass

også på at du ikke kaster

store mengder snø ned på

andre bygningsdeler som

kan ta skade. Og husk å

la det ligge igjen et lite lag

med snø på taket, slik at du

ikke skader taktekkingen,

sier Høvig.

Har du ikke mulighet til

å se til hytta selv, bør du

alliere deg med naboer eller

en vaktmestertjeneste.

Bruk tid

En innesnødd hytte er også

en brannrisiko.

Ω Vinduene er din

rømningsvei hvis det

begynner å brenne. Det

er også en alternativ måte

å komme seg ut på hvis

snøen raser foran inngangsdøren,

sier skadesjef

Yngve Høvig.

Derfor bør du alltid

begynne med å grave frem

vinduer, lufteventiler og

pipe når du ankommer

hytta.

Ikke sprengfyr for tidlig

Ω Sørg for at du får frisk luft

inn i hytta og at det er godt

avtrekk før du fyrer i ovn

eller peis. Uten fri passasje

gjennom pipe og fungerende

ventiler kan hytta bli fylt

med røyk. Ikke legg deg

før du vet at disse tingene

er sjekket og i orden, sier

skadesjefen.

Han minner også om

viktigheten av å sjekke at

røykvarslerne fungerer som

de skal.

Ω Sjekk røykvarsleren

hver gang du kommer til

hytta. Den kan ha gitt fra

seg lydsignal om dårlig batteri

mens du var borte, sier

Høvig.

red@byavisa.sandefjord.no

SALG!

% PÅ INNFATNINGER

Gjelder ved kjøp av komplette briller

Tilbudet gjelder t.o.m. 21.01.18

Storgata 8, Sandefjord. Telefon 33 46 36 60


10. JANUAR 2018

BYAVISA SANDEFJORD

| TV-PROGRAM23

tv

hele uken

10.1-16.1

Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag

06:50 Morgensending

16:30 Solgt!

17:00 NRK nyheter

17:15 Filmavisen 1956

17:50 Billedbrev: Arven fra

Pinochet

18:00 Nye triks

18:55 Distriktsnyheter

19:00 Dagsrevyen

19:45 Hva feiler det deg?

20:25 Norge nå

20:55 Distriktsnyheter

21:00 Dagsrevyen 21

21:20 Eides språksjov

22:00 Herrens veier

23:00 Distriktsnyheter

23:05 Kveldsnytt

23:20 Torp

23:50 Normalt for Norfolk

00:20 Vera

06:50 Morgensending

14:20 V-cup skiskyting: 15 km

kvinner

16:00 Der ingen skulle tru at

nokon kunne bu

16:30 Solgt!

17:00 NRK nyheter

17:15 Filmavisen 1956

17:50 Sport i dag

18:55 Distriktsnyheter

19:00 Dagsrevyen

19:45 Familieekspedisjonen

20:25 Norge nå

20:55 Distriktsnyheter

21:00 Dagsrevyen 21

21:25 Debatten

22:25 Martin og Mikkelsen

22:45 Smilehullet

22:55 Distriktsnyheter

23:00 Kveldsnytt

23:15 Rio Ferdinand - aleinefar

på heimebane

00:15 Vera

06:50 Morgensending

15:00 V-cup skiskyting: Stafett

menn

15:50 OL-profiler: Ole Einar

Bjørndalen

16:00 Der ingen skulle tru at

nokon kunne bu

16:30 Solgt!

17:00 NRK nyheter

17:15 Filmavisen 1956

17:50 Sport i dag

18:55 Distriktsnyheter

19:00 Dagsrevyen

19:30 Norge Rundt

19:55 Mesternes mester

20:55 Nytt på nytt

21:25 Skavlan

22:25 Tause vitner

23:00 Kveldsnytt

23:15 Tause vitner

00:20 Barbra Streisand - popens

diva

06:20 Morgensending

10:45 NM på ski: 15 km fellesstart

med skibytte, kvinner

11:45 Vinterstudio

12:30 NM på ski: 30 km fellesstart

med skibytte, menn

14:15 Vinterstudio

14:30 V-cup skiskyting: Stafett

kvinner

15:45 V-cup hopp: Skiflyging

16:00 V-cup kombinert: Langrenn

lagpsrint

16:30 V-cup alpint: Utfor kvinner

17:30 Sport i dag

19:00 Lørdagsrevyen

19:45 Lotto

19:55 Alle mot 1

21:25 Nesten voksen

21:50 Lindmo

23:00 Kveldsnytt

23:15 Nattkino: The Boy next

Door

00:40 Mesternes mester

07:10 Morgensending

12:15 V-cup skiskyting: Fellesstart

menn

13:00 NM på ski: 3 x 5 km stafett,

kvinner

14:00 V-cup kombinert: 10 km

langrenn

14:20 Vinterstudio

14:40 V-cup skiskyting: Fellesstart

kvinner

15:25 V-cup hopp: Skiflyging

16:00 V-cup alpint: Utfor kvinner

17:00 V-cup fristil: Skicross

18:00 Sport i dag

19:00 Søndagsrevyen

19:45 Sportsrevyen

20:15 Magiske Glomma

20:55 Tore på sporet

21:35 Broen

22:35 Hit for hit

23:00 Kveldsnytt

23:15 Kalde føtter

00:00 Film: 10 years

06:50 Morgensending

14:20 Landgang

15:20 Tidsbonanza

16:00 Der ingen skulle tru at

nokon kunne bu

16:30 Solgt!

17:00 NRK nyheter

17:15 Filmavisen 1956

17:50 Billedbrev: Veiviser i Roma

18:00 Nye triks

18:55 Distriktsnyheter

19:00 Dagsrevyen

19:45 Brøyt i vei

20:25 Norge nå

20:55 Distriktsnyheter

21:00 Dagsrevyen 21

21:20 Frøken Frimans krig

22:20 Stephan på gli

22:40 Stephan på gli

23:00 Distriktsnyheter

23:05 Kveldsnytt

23:20 Unge inspektør Morse

00:50 Film: Back to the Future II

06:50 Morgensending

15:20 Tidsbonanza

16:00 Der ingen skulle tru at

nokon kunne bu

16:30 Solgt!

17:00 NRK nyheter

17:15 Filmavisen 1956

17:50 Nye triks

18:40 Extra

18:55 Distriktsnyheter

19:00 Dagsrevyen

19:45 Familieekspedisjonen

20:25 Norge nå

20:55 Distriktsnyheter

21:00 Dagsrevyen 21

21:20 Datoen

22:20 Martin og Mikkelsen

22:40 Match

22:55 Distriktsnyheter

23:00 Kveldsnytt

23:15 Studio Sápmi

23:45 Nesten voksen

00:10 Vera

06:00 Morgensending

14:30 Love it or List it

15:30 Solsidan

16:00 Solsidan

16:30 Home and Away

17:00 Home and Away

17:30 Fingrene av fatet

18:00 Dyrepasserne

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Dagens GMN 3

19:30 Fingrene av fatet

20:00 Farmen kjendis 8

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Farmen kjendis 9

22:10 Stjernemøte

23:10 Øya

00:10 Fjorden Cowboys Go

Lofoten

00:40 Criminal Minds

06:00 Morgensending

13:30 Property Brothers

14:30 Love it or List it

15:30 Solsidan

16:00 Solsidan

16:30 Home and Away

17:00 Home and Away

17:30 Fingrene av fatet

18:00 Dyrepasserne

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Dagens GMN 4

19:30 Fingrene av fatet

20:00 Fjellmat - med Rune,

Margit & Moi

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Criminal Minds 2

22:35 Madam Secretary 9

23:35 Farmen kjendis 8

00:35 Farmen kjendis 9

06:00 Morgensending

06:55 God morgen Norge

10:00 V-cup, alpint: Kombinasjon

utfor, menn

12:00 God morgen Norge

13:30 V-cup alpint: Kombinasjon

slalåm, menn

15:30 Solsidan

16:00 Solsidan

16:30 Home and Away

17:00 Home and Away

17:30 Alt er lov

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Huskestue

20:00 Norske talenter

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Norske talenter 2

22:15 What women want

00:45 World War Z

06:00 Morgensending

09:55 MACGYVER

10:55 MACGYVER

12:00 Utfor

14:30 Fjorden Cowboys Go

Lofoten

15:00 Tid for hjem 2

16:00 Norske talenter

17:00 Norske talenter 2

17:30 Søsken

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Stjernemøte

20:00 Hver gang vi møtes 2018,

pgm 1, del 1

21:00 Nyhetene

21:15 Været

21:20 Sportsnyhetene

21:40 Hver gang vi møtes 2018,

pgm 1, del 2

22:40 God Kveld Norge

23:15 Survivor

06:00 Morgensending

12:45 V-cup, alpint: Slalåm

2.omg, MENN, WENGEN

14:30 Fjorden Cowboys Go

Lofoten

15:00 Øya

16:00 Farmen kjendis 7

17:00 Farmen kjendis 8

18:00 Farmen kjendis 9

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Gutta på tur 2

20:00 Farmen kjendis 10

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:45 Farmen kjendis 11

22:15 Modus - Anne Holt 2

23:15 Hver gang vi møtes 2018,

pgm 1, del 1

00:15 Hver gang vi møtes 2018,

pgm 1, del 2

06:00 Morgensending

13:00 Dyrepasserne

13:30 Property Brothers

14:30 Love it or List it

15:30 Solsidan

16:00 Solsidan

16:30 Home and Away

17:00 Home and Away

17:30 Fingrene av fatet

18:00 Dyrepasserne

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Dagens GMN 5

19:30 Fingrene av fatet

20:00 Øya

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Farmen kjendis 12

22:40 Stjernemøte

23:40 Blindspot 7

00:40 Criminal Minds

06:00 Morgensending

13:00 Dyrepasserne

13:30 Property Brothers

14:30 Love it or List it

15:30 Solsidan

16:00 Solsidan

16:30 Home and Away

17:00 Home and Away

17:30 Fingrene av fatet

18:00 Dyrepasserne

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Dagens GMN 6

19:30 Fingrene av fatet

20:00 Tid for hjem 3

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Good Doctor, The 3

22:35 The Heart Guy 8

23:40 Farmen kjendis 12

00:35 Criminal Minds

NYE FRONTER TIL DITT KJØKKEN

Vi fornyer ditt kjøkken enkelt raskt og rimelig. Vi bytter dører, hengsler, skyffer, benkeplater, vask etc.

uansett alder eller fabrikat. Gratis uforpliktende hjemmebesøk. Rask montering.

Elveveien 54,

3262 Larvik

Med Norsk kjøkkenfornying

er du sikret høy kvalitet

til lav kostnad - kontakt oss i dag!

Ring Per Helge på Tlf: 900 69 366 | perhelge@norsk-kjokkenfornying.no

Nesten 30 års erfaring med kjøkkenfornying | www.nkfas.no

06:00 Morgensending

10:50 Ullared: Den neste salgssuksessen

11:50 På liv og død

12:50 4-stjerners middag

13:50 The Big Bang Theory

14:20 The Big Bang Theory

14:50 The Big Bang Theory

15:15 Friends

15:45 Friends

16:15 Friends

16:45 Two and a Half Men

17:15 Two and a Half Men

17:45 Two and a Half Men

18:10 The Big Bang Theory

18:35 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 4-stjerners middag

21:30 Ullared

22:30 Jakten på nordlyset

23:30 På liv og død

00:30 Castle

06:00 Morgensending

11:50 På liv og død

12:50 4-stjerners middag

13:50 The Big Bang Theory

14:15 The Big Bang Theory

14:45 The Big Bang Theory

15:15 Friends

15:45 Friends

16:15 Friends

16:45 Two and a Half Men

17:10 Two and a Half Men

17:40 Two and a Half Men

18:05 The Big Bang Theory

18:30 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 4-stjerners middag

20:30 På liv og død

21:30 Første date

22:30 Jegertvillingene

23:30 På liv og død

00:30 Castle

06:00 Morgensending

10:50 Ullared: Den neste salgssuksessen

11:50 På liv og død

12:50 4-stjerners middag

13:50 The Big Bang Theory

14:15 The Big Bang Theory

14:45 The Big Bang Theory

15:15 Friends

15:45 Friends

16:15 Friends

16:45 Two and a Half Men

17:10 Two and a Half Men

17:40 Two and a Half Men

18:10 The Big Bang Theory

18:35 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 Ullared

20:30 Første date

21:30 Coyote Ugly

23:30 The Graham Norton Show

00:30 Castle

06:05 Morgensending

08:50 Friends

09:20 Friends

09:50 Friends

10:20 Friends

10:50 Two and a Half Men

11:15 Two and a Half Men

11:40 Two and a Half Men

12:10 Two and a Half Men

12:40 Two and a Half Men

13:05 Two and a Half Men

13:30 Two and a Half Men

14:00 Two and a Half Men

14:30 Første date

15:30 Jegertvillingene

16:30 I kongens klær

17:30 Ullared

18:30 Jakten på nordlyset

19:30 På liv og død

20:30 På liv og død

21:30 James Bond: Spectre

00:10 The Expendables 3

06:05 Morgensending

09:50 Friends

10:20 Friends

10:50 Friends

11:20 Two and a Half Men

11:45 Two and a Half Men

12:10 Two and a Half Men

12:40 Two and a Half Men

13:05 Two and a Half Men

13:35 Two and a Half Men

14:00 Two and a Half Men

14:30 Kjør meg til OL

15:30 4-stjerners middag

16:30 4-stjerners middag

17:30 4-stjerners middag

18:30 4-stjerners middag

19:30 På liv og død

20:30 På liv og død

21:30 Åndenes makt

22:30 Jegertvillingene

23:30 Jakten på nordlyset

00:30 Special Victims Unit

06:00 Morgensending

12:50 Alt til salgs

13:20 Alt til salgs

13:50 The Big Bang Theory

14:15 The Big Bang Theory

14:45 The Big Bang Theory

15:15 Friends

15:45 Friends

16:15 Friends

16:45 Two and a Half Men

17:10 Two and a Half Men

17:40 Two and a Half Men

18:05 The Big Bang Theory

18:35 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:25 4-stjerners middag

20:30 I hodet på Tufte

21:30 Kjør meg til OL

22:30 Første date

23:30 Castle

00:25 CSI

06:00 Morgensending

11:50 Ut på tur med Morgan og

Ola-Conny

12:50 4-stjerners middag

13:50 The Big Bang Theory

14:20 The Big Bang Theory

14:50 The Big Bang Theory

15:15 Friends

15:45 Friends

16:15 Friends

16:45 Two and a Half Men

17:10 Two and a Half Men

17:40 Two and a Half Men

18:10 The Big Bang Theory

18:35 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 4-stjerners middag

20:30 Brille

21:30 Jakten på nordlyset

22:30 Kjør meg til OL

23:30 Castle

00:25 CSI

06:00 Morgensending

10:10 Bones

11:05 NCIS

12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 Ladies of London

14:00 Sex og singelliv

14:30 Million Dollar Listing New

York

15:30 Gordon Ramsay rydder

opp

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Veterinærene

19:00 Veterinærene

19:30 Luksusfellen

20:30 Luksusfellen Sverige

21:30 Lethal Weapon

22:35 Vekterne

23:10 Vekterne

23:45 Sex og singelliv

00:25 Luksusfellen Sverige

06:00 Morgensending

09:20 Dr. Phil

10:10 Bones

11:05 NCIS

12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 Ladies of London

14:00 Sex og singelliv

14:30 Million Dollar Listing

New York

15:30 Gordon Ramsay rydder

opp

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Veterinærene

19:00 Veterinærene

19:30 Luksusfellen

20:30 Eventyrlig oppussing

21:30 The X-Files

22:30 This Is Us

23:30 Sex og singelliv

00:05 Luksusfellen Sverige

06:00 Morgensending

06:40 Veterinærene

07:05 Veterinærene

07:35 Ellen DeGeneres Show

08:30 Dr. Phil

09:20 Dr. Phil

10:10 Bones

11:05 NCIS

12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 Ladies of London

14:00 Sex og singelliv

14:30 Million Dollar Listing

New York

15:30 Gordon Ramsay rydder

opp

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Håndball-EM: Hviterussland-Østerrike

19:45 Håndball-EM: Frankrike-

Norge

23:00 Ride Along

06:00 Fresh Off the Boat

06:25 Ellen DeGeneres Show

07:10 MasterChef - Danmarks

grillmester

08:00 Gordon Ramsay rydder

opp

09:00 Gordon Ramsay rydder

opp

10:00 Ellen DeGeneres Show

11:00 Ellen DeGeneres Show

12:00 Ladies of London

13:00 Ladies of London

14:00 Ladies of London

15:00 Ladies of London

16:00 Ladies of London

17:00 Svenske Hollywoodfruer

18:00 Svenske Hollywoodfruer

19:00 Veterinærene

19:30 Big Daddy

21:30 Date Night

23:25 The Sweetest Thing

06:00 Ellen DeGeneres Show

06:45 MasterChef - Danmarks

grillmester

07:35 Gordon Ramsay rydder

opp

08:30 Gordon Ramsay rydder

opp

09:30 Ellen DeGeneres Show

10:30 Ellen DeGeneres Show

11:30 Luksusfellen

12:30 Luksusfellen

13:30 Luksusfellen

14:30 Eventyrlig oppussing

15:30 This Is Us

16:30 Luksusfellen Sverige

17:30 Håndball-EM: Østerrike-

Frankrike

19:45 Håndball-EM: Norge-

Hviterussland

23:00 Lethal Weapon

00:00 Date Night

06:00 Morgensending

09:20 Dr. Phil

10:10 Bones

11:05 NCIS

12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 Ladies of London

14:00 Kevin Can Wait

14:30 Million Dollar Listing

New York

15:30 Gordon Ramsay rydder

opp

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Veterinærene

19:00 Veterinærene

19:30 Luksusfellen

20:30 Svenske Hollywoodfruer

21:30 NCIS: Los Angeles

22:30 NCIS: New Orleans

23:30 Sex og singelliv

00:05 Luksusfellen Sverige

06:00 Morgensending

06:45 Boligjakten Danmark

07:35 Ellen DeGeneres Show

08:30 Dr. Phil

09:20 Dr. Phil

10:10 Bones

11:05 NCIS

12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 Ladies of London

14:00 Sex og singelliv

14:30 Million Dollar Listing

New York

15:30 Gordon Ramsay rydder

opp

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Kevin Can Wait

18:00 Håndball-EM: Frankrike-

Hviterussland

19:45 Håndball-EM: Norge-

Østerrike

23:00 Leatherheads

©Mediabuddy


Handelshøyskolen

Lederutdanning

Bli tryggere i lederrollen

- ta lederutdanning på deltid ved siden av jobb!

DRAMMEN // HORTEN // PORSGRUNN

ÅRSSTUDIUM I LEDELSE

Obligatoriske fag

• Coaching og ledelse

• Human Resource Management (HRM)

Valgfag (du trenger 2-4 fag avhengig av omfang)

• Prosjektledelse - Nå også på nett!

• Prestasjonsledelse

• Verdibasert ledelse og organisasjonskultur

• Utvikling og endring i organisasjoner

• Grunnleggende arbeidsrett

• Logistikk og innkjøp

• Markedsføring

• Personlig lederskap og samspill

• Innovasjon i offentlig sektor

• Strategisk beredskapsledelse

Alle fag kan tas enkeltvis!

EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT

Velg tre av følgende fag for å oppnå graden Executive

Master of Management

• Kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner

• Ledelse, innovasjon og demokrati

• Teknologiledelse

• Kunnskapsledelse

• Strategi

• Serviceledelse

• Økonomistyring

Alle fag kan tas enkeltvis!

usn.no/emm

facebook.com/lederutdanningdeltid

usn.no/lederutdanning

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!