11.03.2019 Views

Ukekalender bokmål_demo_aktiv 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2019-2020


VIKTIG!

Les først!

INFORMASJON OG TIPS TIL 40 SIDER

Her kommer dine «egne» sider og på disse 40 første sidene lager du din «egen tekst». Du

sender oss en pdf fil eller en word fil med den teksten og de bilder og tabeller du vil ha inn,

kun 1 (en) fil og ikke mange enkeltstående filer, da vi ikke kan vite hverken rekkefølge eller har

kapasitet til å sette dette sammen.

Bildene må være så høyoppløselige som mulig, dvs at de bildene du finner på web normalt sett

ikke er gode nok for trykk (de blir uklare).Husk opphavsrettigheten og at du ikke bruker bilder du

ikke har lov til.

Pass på at du selv legger inn stående eller liggende tekst og bilder og husk vanlig margbredde

på dokumentet slik at alt vises korrekt.

Tips for sidene er å legge inn PERSONALHÅNDBOK, da har alle den alltid med. Årshjul og

planer dere arbeider med. Ansattlister og annen nyttig info. Eksempel på utfyllelse av skjema for

hendelser.

De sidene dere ikke benytter blir notatsider (blanke) slik at sidehenvisningene blir riktige

for alle.

KALENDER

I selve kalenderen er alle felt åpne og her fyller du inn møteavtaler, hendelser, aktiviteter etc…

Husk å lagre dette etterhvert og sende oss den siste versjonen av kalenderen.

OMSLAG

Skriv inn skolenavn på fremsiden og evt nettstedsadresse og informasjon på baksiden av

omslaget. Logo kan legges inn og sendes ved de andre 2 filene.

INNSENDING AV FILER

1. Egne sider (word eller pdf)

2. Kalender (pdf)

3. Evt bilder

Alt sendes til: firmapost@infovestforlag.no

3


VIKTIGE HENDELSER

I AUGUST

AUGUST

43


UKE 32

Mandag 5. august Tirsdag 6. august Onsdag 7. august

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

44


Torsdag 8. august

Fredag 9. august

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

Lørdag 10. august

UKE 32

AUGUST

søndag 11. august

45


UKE 33

Mandag 12. august Tirsdag 13. august Onsdag 14. august

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

46


Torsdag 15. august Fredag 16. august

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

Lørdag 17. august

UKE 33

AUGUST

søndag 18. august

47


UKE 34

Mandag 19. august Tirsdag 20. august Onsdag 21. august

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

48


Torsdag 22. august Fredag 23. august

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

Lørdag 24. august

UKE 34

AUGUST

søndag 25. august

49


UKE 35

Mandag 26. august Tirsdag 27. august Onsdag 28. august

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

50


Torsdag 29. august Fredag 30. august

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

Lørdag 31. august

UKE 35

AUGUST

søndag 1. september

51


52

NOTATER


VIKTIGE HENDELSER

I SEPTEMBER

SEPTEMBER

53


PRØVER / KARAKTERER

Navn

158


PRØVER / KARAKTERER

Navn

159

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!