24.04.2023 Views

Knirke

Boken om Knirke snakker direkte tilbarna om forskjellige temaer om sorg, savn og død. Temaene blir forklart i 5 forskjellige historier om Knirke og vennene hennes, Muldvarp, Rev, Pinnsvin, Hare og Grevling. Sammen finner de ut hva som skjer når noen dør og hvordan det kan føles å miste noen.

Boken om Knirke snakker direkte tilbarna om forskjellige temaer om sorg, savn og død. Temaene blir forklart i 5 forskjellige historier om Knirke og vennene hennes, Muldvarp, Rev, Pinnsvin, Hare og Grevling. Sammen finner de ut hva som skjer når noen dør og hvordan det kan føles å miste noen.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Knirke</strong> møter vennen sin Muldvarp. Han er trist.<br />

En av vennene til Muldvarp er død. Men hva betyr det at<br />

noen er død, og hvor er en egentlig når en er død?<br />

Det vet heldigvis <strong>Knirke</strong> noe om.<br />

4


knirke &<br />

Muldvarp<br />

holder en begravelse<br />

5


AHHH…<br />

De lukter så godt. <strong>Knirke</strong> legger nesen sin inntil blomstene for å<br />

kjenne duften. Hun får en idé. Hun vil plukke mange blomster og feste<br />

dem på den svarte kappen sin. Men det må være de blomstene som<br />

lukter aller best. Hun lukker øynene og snuser inn.<br />

6


“Her er noen,” sier hun,<br />

og strekker poten ut.<br />

“Æsj.” Poten hennes<br />

treffer noe slimete. Hun<br />

åpner øynene. Det er en<br />

sopp.<br />

“Uæhh!” Ved siden av<br />

soppen vokser en fin, gul<br />

blomst. Den plukker hun.<br />

7


<strong>Knirke</strong> møter vennen Rev. Rev har fått en fin ballong. Men Rev<br />

slipper ballongen sin og den flyr høyt til himmels til et usynlig<br />

sted. Moren til Rev er også på et usynlig sted. Hun er død, og<br />

Rev savner henne. <strong>Knirke</strong> og Rev finner sammen ut hva en kan<br />

gjøre når en savner noen veldig.<br />

32


knirke<br />

& Rev<br />

kikker mot himmelen<br />

33


WEEEEE ...<br />

<strong>Knirke</strong> løper fort! Den svarte kappen hennes<br />

flagrer bak henne. Kanskje hun kan få den til å<br />

stå rett ut i luften hvis hun løper enda fortere.<br />

Hun setter av sted og løper alt hun kan.<br />

“Jippi!” Det ser nesten ut som kappen<br />

svever. <strong>Knirke</strong> stopper og puster ut. Hun<br />

smiler. Hun fikk det til.<br />

34


35


<strong>Knirke</strong> og Pinnsvin har fått en god idé. De vil bygge en<br />

tømmerflåte og seile nedover bekken. Pinnsvin er litt redd for<br />

å seile på tømmerflåten. Hun er også redd for at det kan være<br />

hennes skyld at faren har blitt syk. Derfor er det faktisk greit å<br />

finne ut at noen ting skjer uten at vi kan noe for det.<br />

60


knirke &<br />

pinnsvin<br />

flyter med strømmen<br />

61


BANG!<br />

<strong>Knirke</strong> gir ballen et skikkelig spark.<br />

Den svarte kappen hennes flagrer<br />

bak henne. Hun sparker ballen<br />

så den flyr høyt opp i lufta.<br />

“Å nei!” roper <strong>Knirke</strong>. Et<br />

vindkast sender ballen inn i<br />

bjørnebærbusken.<br />

62


“Au.” <strong>Knirke</strong> stikker seg på en torn<br />

når hun henter ballen ut av busken.<br />

Men det er noe merkelig. Ballen er<br />

blitt helt myk. En torn har satt seg<br />

fast i den og nå er den helt tom for<br />

luft. Den er visst punktert.<br />

63


<strong>Knirke</strong> og Hare har bygget en hule. De lager spyd av pinner slik<br />

at de kan holde skumle monstre unna. Er det også skummelt å se<br />

noen som er død? Hare tør i hvert fall ikke se tanten sin, som er<br />

død. Heldigvis kan kappen til <strong>Knirke</strong> hjelpe ham til å bli modig. Og<br />

kanskje det ikke er så skummelt heller.<br />

88


<strong>Knirke</strong><br />

& hare<br />

blir modige<br />

89


BOIIING!<br />

<strong>Knirke</strong> hopper ned på bakken fra den<br />

store grenen på eiketreet. I poten har<br />

hun en lang pinne. Hun har også på<br />

seg kappen sin. Den er svart og flagrer<br />

i vinden. Hun ser seg raskt rundt og<br />

skynder seg av sted.<br />

90


91


<strong>Knirke</strong> og Grevling tegner. De tegner veldig forskjellig. Og de<br />

tegner begge helt riktig. Men det er noe Grevling ikke vet om han<br />

gjør riktig. Hvordan sørger du på den rette måten når noen er død?<br />

Heldigvis vet <strong>Knirke</strong> at du ikke kan gjøre det feil i det hele tatt. Du<br />

har din helt egen måte. Som når du tegner.<br />

116


knirke &<br />

grevling<br />

tegner<br />

117


WOAAA...<br />

<strong>Knirke</strong> og Grevling tegner. <strong>Knirke</strong> har<br />

tegnet et skummelt monster.<br />

“Skal du bare bruke den blå?” spør<br />

Grevling, og ser bort på <strong>Knirke</strong> sin<br />

tegning. “Jeg bruker alle fargene.”<br />

118


<strong>Knirke</strong> nikker mens hun tegner så pent hun kan.<br />

Hun har den sorte kappen sin på.<br />

“Hva tegner du?” spør Grevling, og lener seg<br />

over <strong>Knirke</strong> sin tegning.<br />

“Det er et monster.”<br />

<strong>Knirke</strong> sitt monster er helt blått. Kroppen er<br />

bitteliten, men armene er så gigantiske at de<br />

fyller nesten hele arket.<br />

“Jeg tegner en hule for meg og lillebroren<br />

min.” Grevling tar den røde fargen og begynner å<br />

fargelegge hulen.<br />

“Er det lillebroren din?” spør <strong>Knirke</strong>, og peker<br />

på Grevling sin tegning.<br />

“Mmm.” Grevling nikker.<br />

119


Boken om <strong>Knirke</strong> snakker direkte til<br />

barna om forskjellige temaer om sorg,<br />

savn og død. Temaene blir forklart i<br />

5 forskjellige historier om <strong>Knirke</strong> og<br />

vennene hennes, Muldvarp, Rev, Pinnsvin,<br />

Hare og Grevling. Sammen finner de ut<br />

hva som skjer når noen dør og hvordan det<br />

kan føles å miste noen.<br />

<strong>Knirke</strong>historiene kan ha en forløsende effekt<br />

på barn som i sitt liv har mistet noen, har<br />

sykdom eller som er interesserte i temaene.<br />

Døden er et tema som mange barn på et<br />

tidspunkt blir opptatt av og har spørsmål om.<br />

Boken kan i begge tilfeller gi svar på noen<br />

typiske spørsmål barn kan ha om temaet og<br />

kan hjelpe å få i gang en samtale om dette.<br />

Historiene kan leses for barn fra 3-årsalderen<br />

og helt opp til 10 år.<br />

Du finner veileder og oppgaver på<br />

infovestforlag.no<br />

9 788283 601343

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!