Views
5 years ago

DECIZIA 96 DIN 2007.pdf

DECIZIA 96 DIN 2007.pdf

10 - factura fiscala

10 - factura fiscala cuprinde la rubrica "Denumirea produselor sau a serviciilor" urmatoarele: energie electrica, servicii motostivuitor, chirie exhaustor, etc. - factura fiscala cuprinde la rubrica "Denumirea produselor sau a serviciilor" urmatoarele: energie electrica, servicii motostivuitor, chirie exhaustor, etc. - factura fiscala cuprinde la rubrica "Denumirea produselor sau a serviciilor" urmatoarele: energie electrica, servicii motostivuitor, chirie exhaustor, etc. - factura fiscala cuprinde la rubrica "Denumirea produselor sau a serviciilor" urmatoarele: energie electrica, servicii motostivuitor, chirie exhaustor, chirie spatiu suplimentar, chirie presa HILDEBRAND + Profimat 2 etc. - factura fiscala cuprinde la rubrica "Denumirea produselor sau a serviciilor" urmatoarele: energie electrica, servicii motostivuitor, chirie exhaustor, chirie spatiu suplimentar, chirie presa HILDEBRAND + Profimat 2 etc. - factura fiscala cuprinde la rubrica "Denumirea produselor sau a serviciilor" urmatoarele: energie electrica, servicii motostivuitor, chirie exhaustor, etc. - factura fiscala cuprinde la rubrica "Denumirea produselor sau a serviciilor" urmatoarele: energie electrica, servicii motostivuitor, chirie exhaustor, chirie spatiu suplimentar, chirie presa HILDEBRAND + Profimat 2, chirie restomat II etc. - factura fiscala cuprinde la rubrica "Denumirea produselor sau a serviciilor" urmatoarele: energie electrica, servicii motostivuitor, chirie exhaustor, chirie spatiu suplimentar, chirie Profimat 2, etc. - factura fiscala cuprinde la rubrica "Denumirea produselor sau a serviciilor" urmatoarele: energie electrica, servicii motostivuitor, chirie exhaustor, chirie spatiu suplimentar, chirie presa HILDEBRAND + Profimat 2, etc. Din analiza raportului de inspectie fiscala, se retine faptul ca organele de inspectie fiscala nu au acordat deductibilitatea pentru cheltuielile cuprinse in facturile fiscale pe motiv ca societatea contestatoare nu prezinta documente justificative, respectiv contract,comanda, nota de intrare receptie, situatii de lucrari, bonuri de consum. Ori, pentru facturarea energiei electrice si a chiriei utilajelor S.C. X S.R.L. a prezentat documente justificative, respectiv contractul impreuna cu anexe si acte aditionale, documente care nu au fost analizate de catre organele de inspectie fiscala, desi prin raportul de inspectie fiscala acestea mentioneaza contractul ca fiind un contract de locatiune cu o durata de 12 luni incepand cu data de 15.06.2005.

11 In conformitate cu prevederile art. 183 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, care precizeaza: "Contestatorul, intervenien ii sau împuternici ii acestora pot s depun probe noi în sus inerea cauzei. În aceast situa ie, organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau organului care a efectuat activitatea de control, dup caz, i se va oferi posibilitatea s se pronun e asupra acestora.", prin adresele anexate la dosarul cauzei la paginile 45 - 46 volumul 3, Directia generala de solutionare a contestatiilor a transmis organelor de inspectie fiscala documentele anexate de societate in sustinerea contestatiei, respectiv balante de verificare, facturi fiscale, avize de insotire a marfurilor, rapoarte de productie, bonuri de consum, contractul de locatiune impreuna cu anexele la contract si actul aditional pentru a-si exprima punctul de vedere fata de acestea. Prin adresa anexata la dosarul cauzei la paginile 55 - 56 volumul 3, inregistrata la Directia generala de solutionare a contestatiilor, Activitatea de control fiscal precizeaza: "[...] b) in documentele anexate de catre S.C. X S.R.L. , la contestatie, se regasesc: balante de verificare, facturi fiscale, avize de insotire a marfurilor, rapoarte de productie etc. care au fost avute in vedere cu ocazia controlului efectuat de catre organele de inspectie fiscala.[...]" Se retine, ca nici prin adresa mai sus mentionata organele de inspectie fiscala nu au facut nici o analiza a contractului si nici nu au precizat daca au tinut cont de acesta la calculul profitului impozabil si implicit al impozitului pe profit. Totodata, se retine faptul ca organele de inspectie fiscala nu au procedat la verificarea incrucisata astfel incat sa se stabileasca daca aceste cheltuieli cu energia electrica au fost deduse la calculul profitului impozabil si de S.C. E S.A. In consecinta, conform prevederilor art. 186 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, care precizeaza ca: “Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie în care urmeaza sa se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de solutionare”, si avand in vedere ca se impune reanalizarea acestor cheltuieli se va desfiinta Decizia de impunere emisa in baza raportului de inspectie fiscala incheiat pentru impozitul pe profit urmand ca alte organe de inspectie fiscala decat cele care au incheiat decizia de impunere contestata sa procedeze la o noua verificare tinand cont de

Document PDF - Asociatia Tinerilor Istorici din Moldova
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Word Pro - Decizia SC CORMORAN SRL.lwp
DECIZIA COMISIEI din 15 februarie 2007 privind ... - EUR-Lex
Decizia ICCJ nr.1 din 16 ianuarie 2012.pdf
ministerul economiei si finantelor agentia nationala de administrare ...
Decizia nr. 1 din 8 ianuarie 2007 pentru - Ministerul Muncii, Familiei ...
301. Decizia nr. 90 din data de 01.06.1999 - Curtea Constituţională ...
DECIZIA NR 331 din 23.12.2004 referitoare la masurile de sprijin ...
DECIZIA NR. 340 din 31.12.2004 referitoare la - Reteaua Nationala ...
1 DECIZIA CONSILIULUI CONCURENÅ¢EI Nr. 314 din 26.11.2004 ...
42. Decizia nr. 785 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională ...
112. Decizia nr. 784 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională ...
Decizia nr. 1354 din 20 octombrie 2010 - JURIDICE.ro
DECIZIA COMISIEI din 3 noiembrie 2008 privind ... - MADR
120. Decizia nr. 433 din data de 21.10.2004 - Curtea Constituţională ...
Ordin nr. 273 din 28/05/2007 Ministerul Economiei şi Finanţelor
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr. 90 din 19.05.2005 ...
Decizia nr. 1486 din 27.10.2007 - UNBR
Decizia 649 din 15.12.2012 - INPPA - Cluj
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI Nr. 165 din 14.07.2006 ...
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr. 122 din 22.05.2006 ...
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr.130 din 29.05.2006 ...
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 mai ... - EUR-Lex
422. Decizia nr. 1 din data de 12.01.1993 - Curtea Constituţională a ...