Views
5 years ago

DECIZIA 96 DIN 2007.pdf

DECIZIA 96 DIN 2007.pdf

4 Suma inregistrata in

4 Suma inregistrata in luna decembrie 2005 nu reprezinta lipsa in gestiune ci cheltuiala cu materiile prime consumate in procesul de productie conform rapoartelor de productie intocmite. Suma desi a fost constituita ca provizion a fost anulata in cursul aceluiasi trimestru (I 2006) prin inregistrarea de venituri din provizioane, nemodificandu-se profitul impozabil. Suma reprezinta cheltuieli cu prestarile de servicii efectuate de S.C. E S.A. pentru care societatea detine documente justificative. Suma reprezinta cheltuieli cu uscarea materialului lemnos pentru producerea de panouri. Suma reprezinta cheltuieli cu materia prima pentru care societatea detine documente justificative. Suma reprezinta cheltuieli cu consumul de materii prime ce se regasesc in productia obtinuta la punctul de lucru B. Justificarea acestor cheltuieli s-a facut cu bonuri de consum, rapoarte de productie, facturi de vanzare. Din aceste cheltuieli, suma reprezinta cheltuieli efectuate in 2005 si neincluse in costuri care insa au afectat profitul impozabil al anului 2005. Prin includerea sumei de mai sus in cheltuielile trimestrului I 2006, societatea a reglat evidenta contabila potrivit Legii nr. 82/1991, republicata. Suma, desi a fost constituita ca provizion a fost anulata in cursul aceluiasi trimestru prin inregistrarea de venituri din provizioane, nemodificandu-se profitul impozabil. Suma reprezinta cheltuieli cu prestarile de servicii efectuate de S.C. E S.A. pentru care societatea detine toate documentele justificative. Suma reprezinta cheltuieli cu uscarea materialului lemnos pentru producerea de panouri. Suma reprezinta cheltuieli cu prestarile de servicii efectuate de S.C. E S.A. care constau in inchiriere de spatii si utileje conform contractului incheiat. Suma reprezinta cheltuieli cu materia prima utilizata in procesul de productie si are la baza bonuri de consum, rapoarte de productie. Suma reprezinta cheltuieli cu cherestea paltin achizitionata de la S.C. E S.A. cu factura. Suma nu reprezinta o inregistrare de venituri cum eronat au constatat organele de inspectie fiscala, ci reprezinta contravaloarea cherestelei transferata de la sediul societatii la punctul de lucru B in vederea prelucrarii. Suma considerata cheltuiala nedeductibila de catre organele de inspectie fiscala cuprinde aceleasi categorii de cheltuieli care au fost tratate mai sus.

5 S.C. X S.R.L. nu a incalcat dispozitiile legale mentionate de organele de inspectie fiscala in cuprinsul raportului cu privire la impozitul pe profit, majorari de intarziere aferente impozitului pe profit si penalitati de intarziere aferente impozitului pe profit. In ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata, S.C. X S.R.L. a mai fost verificata pentru perioada 01.07.2005 - 30.06.2006 fiind intocmite in acest sens rapoarte de inspectie fiscala. Societatea considera nelegala reverificarea acestei perioade intrucat Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 precizeaza ca inspectia fiscala se efectueaza o singura data pentru fiecare impozit iar reverificarea se face numai daca exista date suplimentare, necunoscute organelor de inspectie fiscala la data efectuarii verificarilor. Facturile fiscale pentru care organele de inspectie fiscala au constatat ca societatea nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata pe motiv ca nu au fost intocmite corespunzator au fost verificate si de alte organe de inspectie fiscala care au acordat rambursarea taxei pe valoarea adaugata. Avand in vedere cele de mai sus, S.C. X S.R.L. nu datoreaza taxa pe valoarea adaugata, majorari de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata, precum si penalitati de intarziere aferente. II. Prin raportul de inspectie fiscala anexa a deciziei de impunere contestata, incheiat de catre organele de inspectie fiscala ale Directiei generale a finantelor publice, Activitatea de control fiscal s-au constatat urmatoarele: Perioada supusa inspectiei fiscale: 01.07.2005 - 30.09.2006 Pentru trimestrul III 2005, organele de inspectie fiscala au stabilit ca fiind nedeductibile la calculul profitului impozabil cheltuieli provenite din: - cheltuieli cu prestari de servicii diverse care nu sunt efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile fiind incalcate prevederile art. 21 din Legea nr. 571/2003, - cheltuieli cu materiale consumabile si prestari de servicii diverse pentru care societatea nu detine anexate la factura emisa de S.C. E S.A. documente justificative, respectiv contract, comanda, nota de intrare receptie, situatii de lucrari, bonuri de consum prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune. - cheltuielile cu deseurile rezultate in urma activitatii desfasurate, care nu au la baza documente justificative prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii, fiind incalcate astfel prevederile art. 21 alin. (4) lit. f din Legea nr. 571/2003, precum si cheltuielile cu constituirea de provizioane pentru transport international si dobanzi la

Document PDF - Asociatia Tinerilor Istorici din Moldova
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Word Pro - Decizia SC CORMORAN SRL.lwp
DECIZIA COMISIEI din 15 februarie 2007 privind ... - EUR-Lex
Decizia ICCJ nr.1 din 16 ianuarie 2012.pdf
Decizia nr. 1 din 8 ianuarie 2007 pentru - Ministerul Muncii, Familiei ...
301. Decizia nr. 90 din data de 01.06.1999 - Curtea Constituţională ...
DECIZIA NR 331 din 23.12.2004 referitoare la masurile de sprijin ...
DECIZIA NR. 340 din 31.12.2004 referitoare la - Reteaua Nationala ...
1 DECIZIA CONSILIULUI CONCURENÅ¢EI Nr. 314 din 26.11.2004 ...
42. Decizia nr. 785 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională ...
112. Decizia nr. 784 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională ...
Decizia nr. 1354 din 20 octombrie 2010 - JURIDICE.ro
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr. 90 din 19.05.2005 ...
Decizia nr. 1486 din 27.10.2007 - UNBR
Decizia 649 din 15.12.2012 - INPPA - Cluj
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI Nr. 165 din 14.07.2006 ...
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr. 122 din 22.05.2006 ...
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr.130 din 29.05.2006 ...
DECIZIA COMISIEI din 3 noiembrie 2008 privind ... - MADR
Ordin nr. 273 din 28/05/2007 Ministerul Economiei şi Finanţelor
120. Decizia nr. 433 din data de 21.10.2004 - Curtea Constituţională ...
ministerul economiei si finantelor agentia nationala de administrare ...
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 mai ... - EUR-Lex
422. Decizia nr. 1 din data de 12.01.1993 - Curtea Constituţională a ...