Doberaner Münster

muenster.doberan.de

Doberaner Münster

unDvAnDring Och visning i DOMKryKAn

start vid klostermodellen i den södra korrundgången.

Var vänlig beakta följande under rundvandringen: Det är strängt

förbjudet att fotografera med blixt i domkyrkan; därigenom förstörs

värdefulla målningar. Berör inte väggar och pelare, detta skadar kalkfärgen

och Era kläder.

1 KlOsterMODell (se nr. 1 på planritningen) visar de byggnader som

existerade vid tiden för klostrets upplösning år 1552 med korsgång och

talrika bibyggnader vilka delvis existerar än i dag som t.ex. benhuset

(ca.1250) norr om domkyrkan samt kornhuset och ruinen av ekonomibyggnaden

(ca. 1290) i den södra delen av klosteranläggningen.

Klostermuren, 1400 meter lång, har bibehållits nästan fullständigt från

medeltiden.

Vid väggen bakom modellen befinner sig översättningen av invigningsurkunden

från 1368, gravplattan över heinrich von der Weser och

dennes hustru (trettonhundratalet), gravplattan över Peter Wise, en

köpman i Lübeck och klostermecenat (†1338) och däröver bildtexttavlan

över Peter Wise på tyska och på latin. Denna omnämner tre altardonationer

av Wise och visar honom i det mode som gällde ca.1400.

2 “Mühlen-AltAr“ (kvarnaltaret)

(från ca.1410/20)

uppstod som en av de första

bilderna av denna art, antagligen

donerat av Albrecht

III. von Mecklenburg och

dennes andra maka Agnes.

Den mellersta delen av

altartavlan (bild) visar mycket

plastiskt förvandlingen

från ord till kött respektive

eukaristin. De fyra evangelisterna

häller ned Guds

ord i kvarntratten, kvarnen

i form av ett kors symboliserar

Kristus och visar platsen

för förvandlingen, de tolv

apostlarna driver kvarnen,

de fyra kyrkofäderna fångar

upp den förvandlade födan

3

More magazines by this user
Similar magazines