Doberaner Münster

muenster.doberan.de

Doberaner Münster

corpus-christi-Altar med nattvardstavla (ca. 1330, bild) visar en av de

äldsta tavelmålningarna i Mecklenburg. Under klostertiden stod den

antagligen i portkapellet vid klostrets västra port och sätts i förbindelse

med Doberans Heilig-Blut-relik. Skrifttavlan stammar från den andra

fjärdedelen av trettonhundratalet. Den vänstra altarflygeln fattades

redan ca. år 1700.

På furstbilderna är Johann Albrecht I, hertig av Mecklenburg (†1576)

och dennes maka Anna Sophia von Preussen (†1591) avbildade. I kapellet

befinner sig dessutom gotiska utsmyckningsgavlar till kyrkobänkssidor

från medeltiden (trettonhundratalet).

9 Greve Samuel von Behrs (†1621) grAvAnläggning uppfördes av

Julius Döteber från Leipzig, baldakinen 1626 av Cheer Evert Pilot.

Samuel von Behr var kansler, marskalk, minister, hovmästare och pedagog

till hertig Adolf Friedrich (7) som av tacksamhet lät upprätta denna

gravvård över von Behr.

Till höger bredvid gravvården har rester av ett barockaltare bevarats.

Till höger bredvid kapellet och mitt emot detta påminner ett hjorthorn

och en svan om klostrets stiftelselegend. Efter det att det första klostret

hade förstörts sökte furst Nikolaus von Rostock efter en ny byggnadsplats

för en klosterstiftelse. Orten skulle indikeras av den under jakten

först skjutna hjorten. Fursten fällde hjorten på denna plats, munkarna

tyckte dock att den sumpiga platsen var olämplig. Då flög en svan ut

ur snårskogen och skrek:“dobr, dobr“ (slaviska = god), vilket munkarna

tydde som ett himmelskt tecken och de byggde nu trots allt sitt kloster

här ”dobr“ —> Doberan (slaviska = god ort).

9A stålAMPAn Av trä (ca. 1300) stod förmodligen vid furstliga gravar,

bredvid en träpelare från medeltiden.

Mittemot har man satt upp den år 2004 restaurerade gravplattan

över heinrich von der lühe. Den bär inskriften “I Herrens år 1401, på

martyren Vincentius dag, avled den gode Heinrich von der Lühe, en

uppriktig vän av klostret, vilken vilar under denna sten. Må det ske i

frid. Amen.“

10 PriBislAvKAPellet var begravningsplats och kapell för Mecklenburgs

furstehus alltsedan år 1302. Det har fått sitt namn efter furst Pribislav,

grundare av klostret, vilken dog år 1178 i Lüneburg. Hans jordiska kvarlevor

överfördes först 1219 till Doberan.

6

More magazines by this user
Similar magazines