29.09.2013 Views

Läs Cykling nr:3-08 här (pdf-fil, 4.2Mbyte) - Cykelfrämjandet

Läs Cykling nr:3-08 här (pdf-fil, 4.2Mbyte) - Cykelfrämjandet

Läs Cykling nr:3-08 här (pdf-fil, 4.2Mbyte) - Cykelfrämjandet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Cykling 308bk 08-08-27 22.10 Sida 1

CYKELFRÄMJANDETS TIDNING NR 3 2008 • PRIS 45 KR

CYKLING

Stora famnen på CTV

i Gagnef och helstekt

på CTU i Danmark


Beställ nu!

Betala i efterskott.

Dr. Air. Luftfylld. Lågt tryck fram. Högt tryck bak i

kommunicerande kamrar. Nätyta över PU-skumskikt. Knyts på din

sadel med snodd och knäpplås. 285 mm lång. Finns bred (200 mm

där bak) eller smal (140 mm). Vikt 90 gram resp. 85 gram. 148:-

Säkra cyklister har ögon i nacken

Sätts i styret. 120:-

Solglasögon på köpet

Följer med varje beställning.

Välj färg på skalmen röd, blå eller ljust grå.

Ugglan

Sadelkudde

Sätts på hjälmen. 120:-

Laddas av sol eller under glödlampa.

Tre år utan batteribyte. Lyser åtta timmar fullt laddad. Framåt 30 meter 23° stråle.

Superdiod som syns 300 meter. Rött baklyse finns också för sadelstolpen.

Två tusen sålda. ”Den bara lyser” säger en som är helnöjd.

Beställ för leverans per post. Porto tillkommer.

Betala i efterskott. Alltid 2 veckors returrätt.

Lyckligt slut på ömma slut!

Sadel

Dr. Air. Konstläderyta. Luftfylld med lågt tryck framtill och högre tryck

bak i två kamrar. 275 x 160 mm. Passar alla sadelstolpar.

Två års garanti. 248:-

Sadel

AirFlex. Dam, 260 mm x 198 mm.

Herr, 275 mm x 185 mm. Lycra-yta utan skavande sömmar.

Fylld med tryckavlastande Memory Gel. Anatomiskt skonsam

med centeröppning och dike. Två års garanti. 298:-

Luftigt torra cyklister orkar mest

Luften i maskorna och supergarnet Meraklon håller dig torr och alltid lagom

varm. Kort ärm idealisk för sommarcykling. Lång ärm och lång kalsong är

varmare med tjockare garn. S M L XL XXL 198:- resp. 298:- per plagg.

Lövsångarevägen 3 , 792 34 Mora.

Tel 0250-380 15 och 380 65. Fax 0250-381 45.

bertil@lockerroom.se www.lockerroom.se


Cykling 308bk 08-08-31 16.33 Sida 3

Medlemsavgift per

kalenderår:

Pris för medlem i Norden

inom parentes.

Huvudmedlem 275 kr (375)

Familjemedlem 75 kr (75 kr), skall vara

bosatt på samma adress

Ungdom, t o m 26 år 100 kr (140 kr)

Betalas till:

PG - 5 78 53-4, BG - 5358-4413

Anmälan kan också ske via hemsidan

www.cykelframjandet.se

Cykelfrämjandet

Box 47, 25053 Helsingborg

KANSLI / Försäljning

Telefontider: Torsdagar 14–18, övriga

vardagar 10-13

Marianne Jönsson

08-545 910 30

e-post: cyklamera@cykelframjandet.se

STYRELSE:

Eva Lind-Båth ordf (Stockhom)

Lars Olofsson v ordf. (Malmö)

Göran Hartzell, (Eskilstuna)

Bertil Karlén, (Löddeköpinge)

Gunnar Larsson (Göteborg)

Eivor Lindqvist (Vetlanda)

Eric Poignant, (Örebro)

Eva Wemmenhed, (Malmö)

Styrelsens kontaktuppgifter finns på

www.cykelframjandet.se

Cykelfrämjandets kretsar

nås via kontaktpersoner – se sid 25

eller via www.cykelframjandet.se

Cykling (CF:s medlemstidning)

Box 226, 246 02 Löddeköpinge

Tel 046 -77 28 01

E-post: admedia@telia.com

Fyra nr/år (två på våren, två på hösten)

Trycks på miljövänligt papper.

Redaktör:

Bertil Karlén, Löddeköpinge

admedia@telia.com

046 -77 28 01 fax 046 -77 28 20

Ansvarig utgivare: Eva Lind-Båth

Annonser:

Christine Fogelholm 08-15 95 46

christine@cykla.net

Tryck: VTT Grafiska, Vimmerby

Nästa nummer kommer i början

på december 2008.

Manusstopp 10 november!

Redaktionellt material lagras elektroniskt.

ISSN: 0280-3038

Omslag: Foto: BERTIL KARLÉN

Hanklit på ön Mors i Danmark. En av

många fina rastplatser under den

danska CykelTuristVeckan.


Cykling 3 2008

Stackars cykelturister!

Den här sommaren har jag då och då

kört bil på s k vajervägar. Bland

annat genom Blekinge och i Småland.

Titt som tätt har jag kört om eller mött

cykelturister. I de flesta fall utländska

sådana, med tungt lastade cyklar. Ofta

med en liten släpvagn efter dessutom.

Med fara för livet har de trampat fram

så långt ut på vägkanten som möjligt.

Jag tycker synd om dem. Sverige är ett

fantastiskt land och jag förstår att bland

annat många tyskar vill uppleva vår fina

natur och allt annat vi har att erbjuda.

Men de vill nog helst slippa våra vajervägar.

De måste ha kommit som en

mycket obehaglig överraskning för dem.

Spårmarodörer-ett

svårtolkat släkte! 4

Cykelspårets skyltar kollas varje år.

Men utefter spåret härjar

spårmarodörerna!

Bättre eller sämre för cyklisterna?

Det undrar Eva Lind-Båth, CF:s ordförande:

i detta nummers ledare. Men konstaterar också

att antal skadade och döda cyklister faktiskt minskar. 5

Litterärt i parkerna 6

Malmö stad inviterade till litterär cykeltur genom

stadens parker.

BERTIL KARLÉN, REDAKTÖR

Äldre cyklister lever farligt?

Gun Hägglund tycker att Thomas Lekander på

Vägverket ska ge katten i att så där beskäftigt

varna äldre för cykling! 7

Stora famnen i Gagnef

CykelTuristVeckan var åter i Gagnef efter 10 år.

Det blev en fin fest i sol och värme 8–13

Danskarna cyklade på Mors

CTU, dvs den danska CykelTuristVeckan höll

till på Mors, ön bakom havet 14–15

Cypern runt på cykel 12–13

Elis Knekta har cyklat runt Cypern. Och

vaktades av vildhundar på nätterna.

Tror Stockholms politiker på voodo? 16–17

Krister Spolander undrar om politkerna tror

på voodo när det gäller trafiksituationen i

Stockholm. Antalet skadade cyklister i Stockholm

ökar men minskar i Göteborg som fattat

hur man ska göra.

Landet runt

Även om hösten lurar bakom knuten har våra kretsar

många arrangemang kvar att att erbjuda. 20–21

Cykling på vers och på prosa 23

Cykelfrämjandet i Halmstad bjöd in till en

cykeltur på vers och på prosa. Men också till cykelvård.

Jo, jag bara undrar

Läs om funderingar kring cykelhjälmar och ringklockor 24

CF-shop 26–27

Påhittigt i Växjö 28

Studenter i Växjö har konstruerat

cyklar du aldrig sett!

Kommer de från Tyskland är

de vana vid fina och många

cykelvägar. De flesta dessutom

bilfria. I Tyskland kan man även

köpa fina cykelguider. Därmed är det lätt

att hitta de vägar man ska ta. Inte heller

missar man sevärdheterna utefter vägen.

Sådana kartor finns här också–men då

gäller det först att hitta till alla olika

turistbyåer. Som tur är finns Cykelspåret,

nu också på tyska och engelska. Alltid

något.

Men några initiativ från turistmyndigheterna

saknas, fortfarande...

Våra fina skyltar!

Fest i sol och

värme i Dalom.

Elis cyklade

Cypern runt.

Ovanllga fordon i

Växjö.

3


Cykling 308bk 08-08-27 11.10 Sida 4

SPÅRMARODÖRER

- ETT SVÅRTOLKAT

SLÄKTE!

En cykelled ska vara välskyltad, det

säger sig självt. Varenda skylt ska

sitta på rätt plats och peka åt rätt

håll. Samt vara tydligt avläsbar.

Tveksamhet om färdens fortsättning ska

inte behöva drabba cyklisten, som ju är

långt känsligare än bilisten för en felkörning,

en missad avfart, t ex.

CYKELFRÄMJANDETS/VÄGVERK

ETS skyltade ”Cykelspår längs ostkusten”

mellan Ystad och Haparanda (ca 250

mil) inspekteras därför varje år inpå sista

metern för att motsvara de kraven. Så har

skett sedan 11 år tillbaka. Och sannerligen

- det behövs!

ÅLDRADE (ibland svartnade, ibland

vitnade) skyltar och nersprejade sådana

måste bytas ut. Nerstänkta, lortiga skyltar

tvättas rena. Uppvuxet sly som skymmer

skylten får falla för sekatören.

Vägarbeten, nyanlagda cykelbanor,

nyuppförda bostadsområden m m ändrar

av och till förutsättningarna för en tidigare

sträckning av Spåret och kräver

omdragning. Allt detta är självklart

underhåll, självklar rutin.

Omskyltat!

De mitträcken, som överallt kommer

upp på storvägarna för att öka bilarnas

trafiksäkerhet, är i gengäld ett stressande

gissel för cyklisterna, där vettiga

vägalternativ saknas.

Förbi Råneå i Norrbotten hade till den

här säsongen sådana mitträcken

kommit upp på E4, vilket gjorde det

fåtal hundra meter som Cykelspåret

där gick fram omöjliga att behålla.

Sträckan Råneå - Töre (sid. 42-43 i

kartguiden) är därför nu omskyltad

enligt följande (söderifrån):

RÅNEÅ - vänster upp längs

Råneälven till MELDERSTEINhöger

där till TÖRE.

SÅ TILL DET SOM får undertecknade

Spåret-inspektörer att ibland tvivla på

mänskligheten:

INDIVIDER med bisarr humor roar sig

inte sällan med att vrida våra skyltar åt

fel håll. Tänk er: De måste först knalla

hem och hämta lämpligt verktyg för att

lossa på två hårt åtdragna bultar, så vrida

om skylten och dra åt igen! Hur ser själslivet

ut hos den som tycker sånt är kul?

Ännu skojigare är det förstås att helt

avlägsna en skylt vid ett viktigt avtag

från färdriktningen.

”Nu fortsätter cykeltöntarna rakt fram

och kör bort sig totalt! Gu´ va´ häftigt!”

Nå, destruktiva kretiner får man kanske

räkna med också i sammanhang som

detta.

VÄRRE ÄR DET då att komma över

beteendet hos Vägverkets och de

kommunala gatukontorens egna entreprenörer.

Deras egna vägskyltar kan också

de behöva bytas ut till fräschare, ibland

även stolparna de sitter på. Men nu

händer det sig, att om Cykelspåret går

fram där, sitter våra skyltar på samma

stolpar. MEN DET BRYR MAN SIG

INTE OM! Dem slänger man bara!

OM det nu inte ingår i gällande

arbetsplan att lossa på och sen åter skruva

fast våra skyltar på den nya stolpen -

kunde man inte göra det ändå? Bara för

att vara bussig? Använda huvet? Det är

ändå Vägverket som betalar dessa skyltar.

(Vi rörs dock till tårar var gång vi tar av

in mot Djäkneboda och erinrar oss att

DÄR hade några go´a västerbottniska

väggubbar faktiskt spikat upp vår skylt

på en trägärdsgård. Man hade bytt den

gamla runda stolpen mot en fyrkantig

och saknade fästen för vår skylt.. Där

fanns det tanke - och hjärta! Puss på er!)

OCH VAD SKA MAN SÄGA om de

4 Cykling 3 2008

Cykelspåret (väst) rundar resten av

Sveriges kust västerut, från Ystad, runt

Skåne, genom Halland och Bohuslän

upp till Svinesund vid norska gränsen.

tankebefriade typer, som klistrar över vår

högerpekande pil vid ett viktigt avtag

med en glad uppmaning till

GÄDDFISKE! Eller lutar en lastpall med

affisch om en dansbandsspelning mot

”vår” stolpe så att pilen precis skyms?

Någon annan ville erbjuda billig vinterparkering

för bilar med ett plakat som

bekymmerslöst hängts över hela skylten.

Vi ska inte trötta med fler exempel, men

de är oss en ständig källa till förbluffelse.

DET BITTRA I alltihop är förstås, att

även om vi efter 3-4 veckors flängande

längs Spåret kommer hem och känner oss

sååå nöjda med, att nu sitter allt som det

ska - ja, så kan ju någon av de där sjukliga/tanklösa/bottenkorkadevägmarodörerna

vara framme dagen efter att vi

passerat och ställa till det.

Så snälla ni, som trampar fram någonstans

längs Cykelspårets ringlande ban -

verkar någonting skumt, så håll fokus på

kartan. Det är den som gäller! Till nästa

säsong är vi där och rättar till det.

Gun Hägglund och Janne Hörnell

Cykelspåret

längs ostkusten

finns att köpa i

CF-shopen.

Se sid 26.


Cykling 308bk 08-08-28 12.10 Sida 5

Blir det bättre eller

sämre för cyklister?

ILidköping har kommunen byggt asfalterade

cykelstråk från alla ytterområden

in till centrum. Det har blivit lätt,

bekvämt, snabbt och säkert att cykla.

Tack för det Dan-Erik Sjögren som drivit

på och fått det utfört.

Från Visby och söderut är cykelvägen

klar ända till Västergarn. Det är härligt

att slippa oroa sig för omkörande bilar.

I Göteborg har ett medvetet arbete med

att dämpa hastigheten hos motordrivna

fordon gett resultat; cykelolyckor med

döda och allvarligt skadade har minskat.

I Stockholm har målsättningen för den

politiska majoriteten efter senaste

maktskiftet istället varit att underlätta för

bilisterna att komma fram på stadsgatorna.

Denna politik har hindrat den tidigare

positiva utvecklingen med utbyggnad av

cykelfält och cykelbanor eftersom man

tror att detta hindrar bilisters framkomlighet.

Nya siffror över döda och skadade i

trafiken har kommit från SIKA (Statens

Institut för Kommunikationsforskning).

De senaste 10 åren visar en sjunkande

tendens för cykelolyckor som registrerats

av polisen. Dödsolyckorna har sjunkit

med c:a 20 % och olyckor med svårt

skador har halverats. Se artikel. Denna

tendens gäller dock ej Stockholm.

Speciellt för Stockholm måste beaktas att

antalet arbetspendlare på cykel har ökat,

så antalet olyckor per cyklad kilometer

har troligen inte blivit flera.

Bygg bort orsakerna till cykelolyckorna

Döda och svårt skadade vid

cykelolyckor i Sverige minskar

Nya siffror över döda och skadade cyklister i trafiken LÄS OCKSÅ DEBATThar

kommit från SIKA (Statens Institut för

INLÄGGEN PÅ SID 7

Kommunikationsforskning). De senaste 10 åren visar

OCH 18-19!

en sjunkande tendens för cykelolyckor som registrerats

av polisen. Dödsolyckorna har sjunkit med c:a 20 %

och olyckor med svårt skadade har halverats. Se tabell.

Årtal Döda cyklister svårt skadade cyklister

1997 42 675

1998 58 538

1999 45 532

2000 47 468

2001 43 431

2002 42 441

2003 35 420

2004 27 350

2005 38 353

2006 26 336

2007 33 331

Antal avlidna cyklister år 2006 var lägre än för 2007 men

tendensen med sjunkande dödstal för cyklister är tydlig.

Talet för 2006 var glädjande lågt men inte så representativt

att det borde ha används som rubrik över en

tidningsartikel.

Insatserna att separera biltrafik och cykeltrafik har

troligen haft effekt.

Hur lätt är det inte att ge en missvisande bild med hjälp

av statistik. När ovanstående siffror presenterades i ett TTmeddelande

blev tidningarnas rubriker ”Dödstalen för

cyklister ökar” (i DN) respektive ”Äldre cyklister lever

farligt” i vissa landsortstidningar.

Siffrorna för lindrigt skadade cyklister visar också på en

nedåtgående trend över den senaste 10 års perioden. De är

troligen för låga i absoluta tal sett, eftersom många cykelolyckor

sker utan att polisen registrerar dem.

Singelolyckor utan någon annan inblandad till exempel.

EVA LIND-BÅTH


Cykling 3 2008 5

så får vi en säkrare och

tryggare miljö och fler

vågar cykla. Underhåll

cykelbanor minst lika

snabbt och bra som bilfilerna.

För den enskilde

cyklisten gäller glöm

inte hjälmen. Den hjälper om olyckan

inträffar. För cyklisten gäller också att

skapa en säker cykling. Inga kassar på

styrstången. De kan åka in i hjulet.

Dubbdäck när det är risk för halka och

varför inte se över hela cykeln en gång

per år precis som man gör med bilarna.

Min erfarenhet är att det blir bättre för

cyklister. Men vi måste bevaka utvecklingen

hela tiden. Just nu gäller det den

intensiva utbyggnaden av 2+1 vägar med

vajerräcken. De måste kompletteras med

möjligheter att cykla på cykelbanor eller

småvägar. En uppgift för oss cykelfrämjare

att hålla koll på.

®

minst två bra anledningar att använda Earbags …

En till höger och en till vänster

(Med Earbags skyddar du öronen i kyla och

vindbruset filtreras bort - du hör bättre i trafiken)

För cyklisten har vi gjort

en elastisk snodd att fästa

på hjälmens remmar,

speciellt praktisk för barn.

För dig som

cyklar finns det

Eva Lind-Båth,

ordförande i

Cykelfrämjandet.

www.earbags.com


Cykling 308bk 08-08-28 12.11 Sida 6

Litterärt genom parkerna

Vad är väl en bättre startpunkt

än Stadsbiblioteket

när det bjuds in till en litterär

cykeltur genom parkerna

i Malmö? Perfekt och det

tyckte nog många eftersom

vi var ett par hundra som

samlats där.

ntressant var först att få svart på vitt

att Malmöborna är dåliga på att

använda cykelhjälm.

Vi var kanske 15 stycken som hade

hjälm på skallen.

Nåja, turerna var inte särskilt långa.

Men man kan ju ramla ändå.

Första stoppet var redan vid den s k

Himlabacken i Slottsparken. Sara

Arámbula från BRAK (Berättarakademin)

drog där en riktigt skröna för

oss cyklister. Den handlade om en man

som sökte lugnet och därför flyttade från

Malmö till den mest händelselösa staden

i Skåne. Det är Hässleholm, påstod Sara.

I Hässleholm hände ingenting förrän

mannen inhandlade en bogserlina på

6

Vi lyssnade till skrönor...

Statoil och samtidigt också en toalettborste

eftersom det var extrapris.

Därefter var det slut på friden och vådliga

saker inträffade.

Sedan trampade vi sakta vidare medan

sommarskymningen sänkte sig.

Tjötaverken nästa

Pildammsparken blev nästa anhalt där vi

mötte poesikollektivet G=T=B=R=G. Vi

fick lyssna till lite buskisartad text om

Glenn Hysén, Tjötaverken, Paddanbåtar

och annat med anknytning till

Västkustens metropol. Ibland rätt kul,

ibland begrep jag ingenting.

Men så är det kanske med avancerad ny

litteratur…

Per Thörn mötte oss vid dansbanan i

Ärtholmens koloniområde. Hans nya bok

Tidsstudiemannen kommer ut i höst. Och

vi fick smyglyssna till ett kapitel ur den.

Vi lyssnade på poesi och prosa...

Som cyklist får man det nya före alla

andra, så det så.

Varför är saker som de är, brukar Ida

Börjel undra. Hon avslutade turen.

Hennes tredje diktsamling heter

Konsumentköplagen: juris lyrik.

I den undersöker hon språkets makt

och auktoritet.

Vi lyssnade och trampade hemåt. Då

var det redan mörkt och mitt cykellyse

funkade inte.

Men jag var inte ensam om det. Fast

jag hade ju hjälm i alla fall…

TEXT OCH FOTO: BERTIL KARLÉN

En och annan hade hjälm!

Cykling 3 008


Cykling 308bk 08-08-28 12.11 Sida 7

DEBATT! DEBATT! DEBATT!

”ÄLDRE PÅ

CYKEL LEVER

FARLIGT”

utropade en rubrik i Göteborgs-Posten i våras. Artikeltexten meddelar

sedan, att antalet cyklister som omkommit i trafiken ökat med 25 procent

sedan i fjol, upp till 33 stycken.

Sedan kommer det som inspirerat till rubriken: ”Omkring hälften av de

33 som dog var över 60 år.” Alltså ”lever äldre farligt på cykel”, blir slutsatsen.

Jamen...den andra hälften då, som var under 60 år och sorgligt nog också

dog. Levde de inte lika farligt? Var de inte lika hjälmlösa som de där äldre

som omkom?

Jag tycker Thomas Lekander på Vägverket (som citeras i artikeln) ska ge

katten i att så där beskäftigt varna äldre för cykling! Cykling är den bästa

egenvård de kan ägna sig åt på äldre dar. En som också ger glädje åt

sinnet. Det vore en stor fröjd att få välkomna honom med flera trafiksäkerhetsanalytiker

till någon av Cykelfrämjandets årliga

CytkelTuristVeckor. De skulle häpna över alla åkstarka vithåringar på

både 60 och långt däröver som maler sig uppför backar och segar sig fram

i motvind. Och som mår gott därtill.

Självklart blir vi själva medvetna om, när balanssinnet börjar svikta och

lägger av med vårt cyklande! Men troligen skulle det börjat svikta långt

tidigare, om inte cyklandet höll alla våra funktioner i gång med så mycket

yttre och inre stimulans. GUN HÄGGLUND

CYKLING ser fram emot synpunkter på vad ovan sagts och tyckts.

När nöden

är som

störst...

...finns hjälpen i den här

automaten med

cykelslangar. Vi såg den i

Aalborg i Danmark.

Kanske finns den i andra

länder också men vi har

dock aldrig sett en dylik

tingest i vårt kära fosterland.

Cykling är den bästa egenvård man kan ägna

sig åt på äldre dar!

Insekter bakom ny hjälm

Genom att studera hur insekters kroppar

är uppbyggda fick man till

konstruktionen av en helt ny hjälm.

Den är amerikansk och visas på

mässan Interbike i höst. Hjälmen

testades under Tour de France i år.

Inbjudan till Vättern

Runt 12-13 juni 2009

Vi har som tidigare fått en startgrupp kl. 20:56 och jag vill ha

anmälan snarast dock senast den 15 oktober då även inbetalningen

ska vara gjord till vårt pg 5 78 53-4.

Namn...................................................................................

Adress..................................................................................

Personnummer.......................................................................

Tel.nr................................ mobil.....................................

mailadress...........................................................................

Antal tidigare genomförda ..............

Här får cyklarna åka med på tågen

Runt om i Europa är det OK att få med sin cykel på tåg.

Till och med på en del snabbtåg. Vi väntar ivrigt på

samma möjligheter i Sverige. Ett land som säger sig

Priset 2009 är 1 150 kr och om ni vill teckna försäkringen

Startklar kostar den 110 kr.

Skicka kupongen till Cykelfrämjandet, Box 47 250 53

Helsingborg

vara i spetsen för miljötänkande...


Cykling 3 2008 7


Cykling 308bk 08-08-27 11.06 Sida 8

STORA FAMNEN I GAGNEF

CTV åter i Dalom efter 10 år

Solen stekte, svetten tillrade och

rann. Det knastrade i backarnas

grus och spann emellanåt lent om

asfalten, där vi följde våra välpilade

rundor: upp och ner i Gagnefs vildmarksskogar,

längs Dalälvens gröna stränder

och genom alla oändligt charmfulla

klungbyar (som dalkarlarna räddat åt vår

eftervärld då de tjurigt motsatte sig laga

skiftet en gång). Knuttimrat och ömt

vårdat vart man såg. Blåste gjorde det

inte alls, knappt att paletten med

8

sommarblomster rörde sig vid vägkanten.

Bortom Dalälvens lugna blänk blånade

åsarna, fäbodar uppe på höjden och

bystugor nere i dalen andades gedigen

folklig kultur. Och vart vi kom stod glada

kullor och masar beredda att skämma

bort oss; med berättelser om bygdens

seder och bruk, om hur fäbodlivet levdes

en gång, hur bröllop firades och hur en

riktig folkdräkt från Gagnef eller

Mockfjärd eller Dala-Floda skall se ut,

med de skönaste broderier.

300-åriga anor har flottbron i Österfors.

I dag bara öppen för cyklister

och gående.

INTE MINST sörjde våra värdar för att

vi inte törstade ihjäl. När sista cykeldagen

var till ända hade de hällt i oss 750

liter saft och energitankat oss med 2000

bullar, 400 muffins och 1200 bananer.

MEN ALLRA först hade vår 26:e

CykelTuristVecka invigts å det fylligaste,

med bl a välkomsttal av kommmunfullmäktiges

ordförande i Gagnef Håkan

Cykling 3 2008


Cykling 308bk 08-08-27 11.06 Sida 9

Text och foto: Gun Hägglund

Spännar , med skönsång i folkviseton av

Campanula-kören. och spexig underhållning

av revyartister från Björbo.

MÅNGA utländska nationsflaggor vajade

lojt bredvid vår svenska utanför

Mockfjärdsskolan, där allt började och

slutade: där var den franska, engelska,

amerikanska, holländska, tyska och ryska

flaggan. Inte mindre än 17 ryssar utgjorde

överlägset största utländska delegation.

ERFARENHETER och handlag från

Gagnefs CTV 1998 satt i, det märktes.

Cykling 3 2008

Första dagens första backerövring:

Gråbodarna, där Jan Frimodig

berättade om fäbodlivet förr.

70-talet medhjälpare kretsade runt själva

”navet” Börje Bergqvist (numera i

Friluftsfrämjandet men även i CF), som

höll i tömmarna redan för 10 år sedan.

Allt spann på som en väloljad cykelkedja.

FÖR UNDERHÅLLNING var det

också väl sörjt, så fort vi var någorlunda

samlade. Under onsdagens picknicklunch

på Mockfjärds Gammelgård sjöng och

kåserade välkända trubadurerna

Evert Ljusberg och Stefan Ström. Under

fredagens avslutningsmiddag på helstekt

Välkommen vila sedan för både folk och

cyklar i Västanfors by nere i dalen.

spädgris höll Anders Lago i gång alla

rödbrända cyklister med sång, musikgissning

och allehanda puts. Skojigt!

OCH JUST DÅ började regnet strila tätt

där utanför, som en klar markering av att

nu var vår 26:e CykelTuristVecka slut!

STENUNGSUND på västkusten tar hand

om oss nästa år.


Stort och varmt tack, Gagnef!

Forts

9


Cykling 308bk 08-08-27 11.06 Sida 10

Forts CTV

I fullt bruk för fritidsfolk sommartid: fäbod från 1700-talet i

Västtjärnslindan.

Våra cykelmekaränglar

Göran

Andersson och

Thomas Gråbo -

trygga hjälpare i

nöden

Gagnefs minnesstuga

blev tack vare Ottilia

Adelborg en av landets

första hembygdsgårdar

(1906), med en

spännande samling

gamla byggnader från

olika byar i Gagnef.

Minnesstugan

ligger högt - en

härlig plats för fikapaus,

med utsikt

över landets andra

kvarvarande flottbro,

den nere i

Gagnefs kyrkby.

Där får bilar gå.


Cykling 308bk 08-08-27 11.06 Sida 11

Och mitt i alltihop underhöll

trubadurerna Evert Ljusberg

och Stefan Ström både roande

och stämningsfulltt.

Cykling 3 2008

Alla rinner till i en strid ström - för nu

väntar onsdagens picknick i Mockfjärds

välbevarade Gammelgård...

...och en lektion i

knyppling och spinning

på backen utanför.

Kolarkojan vid Kvarna Kulturreservat.

”Vad det luktade gott där inne!” tyckte

besökaren (torv och rök).

...liksom vackra dalmålningar i den 200åriga

Knutesgården...


11

Forts


Cykling 308bk 08-08-27 11.06 Sida 12

Forts CTV

12

Välja rastplatser utvecklas

under CTV till en skön konst.

Cykling 3 2008

Vid Älvmötet, en udde i Djurmo,

förenar sig stillsamma Öster- och

hetsiga 4Västerdalälven till den

värdigt framglidande Dalälven. En

given plats för romantik, men

också för svettiga cyklisters återhämtning.

Hoppa i eller inte...? Dalälven bjöd hur

som helst på många sköna dopp.


Cykling 308bk 08-08-27 11.06 Sida 13

Den gamla byskolan i Djurmo

är museum i dag...

...och väckte barndomsminnen

hos många äldre deltagare

Nya idrottshallen i

Mockfjärd ,sprängfull

av solstekta

Cykelfrämjare under

fredagens festliga

avslutningsmiddag.

13


Cykling 308bk 08-08-27 11.06 Sida 14

Dans och

”pattegris” på

CykelTuristUge

Hanklit är en spännande

upplevelse. En av många fina

rastplatser under veckan.

Det är bara att konstatera:

Det är rejält drag på Danska

CykelTuristUgen. Fest mer

eller mindre varje kväll från

allra första aftonen!

Vi gör lite tvärtom mot er i Sverige

säger danske eldsjälen Jens

Krøjer. Så vi börjar med en fest.

Därför var det ”helstegt pattegris” på

måndag kväll. D v s helstekt spädgris, på

svenska. Till detta musik och dans.

Nåja, det cyklades också. Och precis

som hemmavid var det tre olika långa

bitar varje dag. Kortaste ca 40 km,

mellanbiten ca 70 km och den långa, för

de vältränade hurtbullarna, nästan 100

km.

REDAN DIREKT inser man att

Danmark inte är ett platt land. I varje fall

inte på Mors, ön bakom havet, som det

heter i turistreklamen. Nädå, här finns det

motlut som suger i benen.

DEN HÄR VECKAN var varm, väldigt

varm. En fördel gav värmen: ingen

motvind att tala om. Alltid något för en

svettig cyklist

Eftersom Mors är en ö är havet alltid

nära och det lockade förstås till både ett

och två dopp i salta böljor.

”MORS PÅ FRIHJUL” kallade danskarna

veckan. Men frihjul gäller förstås

bara nerför backarna. Nåja, man ska inte

klaga. Cykelvägarna är fina, vi är ju i

14

Helstegt pattegris (dvs spädgris),

musik och dans inledde den danska

CykelTuristUgen.

Danmark. Och bilisterna visar hänsyn de

gånger vi rullar på trafikerade vägar. Kör

sakta, håller ut från oss pedalryttare.

PRECIS SOM vid vår svenska

CykelTuristVecka utrustas vi med fina

beskrivningar och kartor för varje tur.

DET ENDA JAG SAKNADE var pilarna

vi svenskar vant oss vid. De är bekväma,

man behöver inte glutta på kartan

varje gång. Kartor och jag är sällan överens,

av någon anledning.

MEN JAG HITTADE fram och missade

varken märkvärdiga sevärdheter eller

gamla vackra kyrkor. Såna är det för

övrigt gott om. Vackra också.

TEXT OCH FOTO: BERTIL KARLÉN

MEST FASCINERANDE på hela turen,

på tisdagens cykling, var Hanklit. Det är

en kritklippa 60 meter hög och stupandes

rakt ner i havet. Uppstod när den sista

(eller senaste?) istiden möblerade om

landskapet riktigt ordentligt. Dessutom

var Limfjorden inte öppen mot havet

förrän 1825. Men då kom saltvatten in

och därmed strömmar som också de gjorde

om landskapet.

HÄR HAR ALLTSÅ varit en dramatisk

historia. Till den hör också att ett företag

började hämta grus från klinten på 1920talet.

En förening bildades som lyckades

köpa ut markägarna och rädda Hanklit

till eftervärlden.

Som tur är.

TILL RÅGA PÅ ALLT sägs det att det

Cykling 3 2008


Cykling 308bk 08-08-27 11.06 Sida 15

”Solskinsruten” går runt hela Mors och

är utmärkt med en solros, förstås.

spökar. En underskön kvinna lär här

locka män i fördärvet. Jag såg henne inte

och inte heller Herremannen från

Dueholm, som också nattetid, vid fullmåne,

ska irra omkring på platsen.

MYCKET ANNAT LÄRDE jag mig

också. T ex träden som talar om hur

sommaren blir. Här en dansk läsövning:

”Springer eg før ask, går sommeren i

vask. Springer ask før eg, bliver

sommeren bleg (tør).

DEN HÄR SOMMAREN slog alltså

asken ut först. Tror jag i alla fall.

Cykling 3 2008

Eftersom Mors är en ö är havet aldrig långt

borta. Det lockade till många sköna raster

och ett och annat dopp i salta böljor.

CYKELTURISTUGEN nästa år är i

Roskilde 19/7–25/7. Fakta finns på

www.dcf.dk

DET ÄR LITE NÄRMARE än Mors

som ligger mera avsides. Men vi var

dock 10 svenskar som trampade runt ön.

KANSKE BLIR VI FLER nästa år. Det

är mysigt i Danmark! Dessutom är det ett

välordnat cykelland med t ex kvalitetsbestämda

cykelleder. Och cyklarna kan

man få med på tågen i detta land! ◆

Jens Krøjer är

en av eldsjäarna

bakom CTU.

Han jobbade

dygnet runt.

15


Cykling 308bk 08-08-26 14.08 Sida 16

CYPERN RUNT PÅ CYKEL

Vänliga människor, skönt

klimat, vilda åsnor,

gammal kultur och stora

råttor. Allt kan man uppleva

under en cykeltur

runt Cypern!

Läste förra hösten om en cykeltur

som en Borlängebo hade gjort på

Cypern under en vecka. Det var då

som mina egna planer började mogna.

Varför inte göra en tur runt hela Cypern

under våren då naturen är som vackrast

och klimatet som bäst, tänkte jag.

Dessutom behövde jag som ålderspensionär

inte jäkta. Och en tur till medan man

ännu med viss möda orkar ta sig upp på

en cykel.

KÖPTE PÅ Cypern en cykel med 21

växlar. En polsk budget -hybridcykel av

märket Kross för turistpriset ca 3200

kronor. När jag fixat den med andra drev

blev den bättre.

UTRUSTADE den också med extra

batterilampor och backspegel. Plus en

hyfsat bra ringklocka, ett fynd från

Varberg. Innan turen behövde jag en

reseförsäkring, men fick svaret att det

inte gick. Man skulle vara i sitt hemland

för att kunna göra det. Var därför tvungen

att åka hem till Sverige för att fixa den.

Råtta på bröstet

Startade min cykling runt Cypern den 4:e

april i Agia Napa, sydöstra Cypern.

TRAMPADE VÄSTERUT utmed

kusten längs den gamla huvudvägen.

Passerade städerna Larnaka , Limasol

och Paphos. Just när jag hade kruit ner i

sovsäcken på första nattvilan, hoppade

plötsligt en jätteråtta på mitt bröst och

hals. Därefter prasslade den hela natten

runt mig. Efteråt förstod jag att jag antagligen

hade lagt mig mitt i ett råttbo. Tur

att man åtminstone inte lider av råttskräck!

På turistinformationen i Paphos

avrådde en lika trevlig som hjälpsam

yngre dam mig från att fortsätta eftersom

hon ansåg vägarna vara smala och hårt

trafikerade. Till sist föreslog hon mig att

ta den västra vägen via Akamashalvön.

Väl framme i Polis på nordvästkusten

fick jag tag på ett prisvärt hotell. Kunde

bada, tvätta kläder och torka sovsäcken.

Nix pengar

Efter ytterligare två dagsturer nådde jag

den fyra tusen år gamla bergsbyn Lysos.

Cykling 3 2008

Upptäckte att jag inte kunde få ut pengar

på mitt Visakort. Hade då ungefär en

veckas cyklande över bergen fram till

staden Kyrenia på nordkusten.

HITTADE EN BAR för att äta en lunchsmörgås

med kaffe. När jag frågade efter

möjligheten att ta ut pengar där, så kom

en man kom fram till mitt bord och sa att

han kunde skjutsa mig tillbaka till staden

Polis. Han ville inte ha någon ersättning,

men jag köpte i alla fall en flaska av det

urgamla cypriotiska vinet Commanderia

till honom. Han var på semester i sin

gamla hemby som han redan som ung

hade lämnat för Australien. Han kunde

inte känna igen sina gamla landsmän.

Alla hade blivit väldigt stressade, tänkte

bara på pengar, kastade skräp i naturen

och dessutom blivit feta. Han kunde inte

heller förstå uppdelningen av Cypern. Vi

är ju väldigt lika, menade han.

Betala vad du vill

Nu kunde jag fortsätta vidare uppför till

bergsstationen ”Stavros Tis Psokkas” där

jag övernattade. Fortsatte vidare uppför

branta, slingrande bergsvägar. Var kanske

som mest uppe på 1500 meters höjd.

Nästa natt blev det tält igen. Vaknade av

höga frustanden. Upptäckte då två av de

mycket sällsynta mufflonfåren som

hoppade uppför bergsbranterna, tittande

på mig.

KOM TILL KLOSTRET ”Kykkos” där

en gammal man nyfiket kom fram till

Jag heter Elis Knekta och vill berätta

lite om mina upplevelser på

cykel Cypern runt under april och

maj 2008. Hade då ”övervintrat”

tre år i Agia Napa på Cypern. Här

går starten på min resa.

mig. Han hade kommit från Limasol för

att närvara vid påskgudstjänsten i klostret.

Han berättade att man kunde sova

över där och betala vad man ville. Vidare

sa han att det fanns en vattenkran där

man kunde fylla sina flaskor gratis.

Plötsligt frågade han mig ängsligt, hur

turkcyprioterna egentligen var och då

berättade jag för honom att mitt intryck

var att folket var väldigt lika på båda

sidor om gränsen, bortsett från språk och

religion. Tillbringade sedan halva dagen

med att beundra de överjordiskt vackra

bibliska mosaikbilderna i klostret. Det

var dock fullbelagt på klostret så det fick

bli tält igen.

Se upp för rövare!

Nu gick det utför. Var 34 grader som

varmast, men fartvinden svalkade bra.

Kom till gränsövergången vid

Astromeritas. Gränspoliserna var mycket


Cykling 308bk 08-08-26 14.08 Sida 17

förvånade och nyfikna. En turist på

cykel! Varnade mig för rövare på andra

sidan. Föreslog att jag skulle sova över i

den argentinska FN- gränsstyrkans

förläggning.

HADE FÅTT UPP FARTEN, så jag

fortsatte i mörkret till Morfou, där jag

efter mycket frågande hittade den lilla

stadens enda hotell. Frågade nästa

morgon efter vägen. En dam varnade mig

för trafiken. Hon sa att det hade varit

många olyckor. Sovsäck igen. Kom till

nordkusten där jag fick ett bra pris på

”Koala Bay Bungalows”, tjugo km väster

om Kyrenia. Stannade där i sexton dygn.

Hittade till slut en liten cykelverkstad

där jag fick den ständigt kroknande

bakaxeln på cykeln utbytt. Fick dock

snart rikta även den.

Marken borta, bilen skrot!

Gjorde bland annat en cykeltur till den

forntida riddarborgen St Hilarion belägen

på en hög bergstopp. Under vilopauserna

kom jag ibland i intressanta samtal med

andra. En man, på söndagsutflykt från

den delade huvudstaden Nicosia, berättade

bla, att Cypern var känt i området som

I klostret Kykkos beundrade jag de

vacka mosaikbilderna.

Vildhunden

hade hittat ett

hem och vaktade

både mig

och tältet.

Jagade råttor,

vildkatter och

bilar dessutom!

Cykling 3 2008

”Medelhavets prostituerade”. Menade

han den ohämmade, explosionsartade och

ofta, enligt en del uppgifter, i spekulationssyfte

framväxande fritidshusbebyggelsen

på de vackraste och bördigaste

ställena efter kusterna? Eller, som en

gammal man hade uttryckt det, att de

säljer sina ärvda jordbruksmarker till

utländska fritidshusbyggare och köper

lyxbilar för pengarna. Efter något år är

bilarna skrot och marken borta. Dessutom

lider Cypern redan av en allt

besvärligare vattenbrist. Såg inga åar

med vatten vid kusterna.

Var sedan på en riktigt tuff dagstur

bland bergstopparna.

Allt på en gång i ”Dolmus”

På grund av den hårda trafiken åkte jag

under uppehållet i Kyrenia mest med

minibussarna ”Dolmus”. Ett prisvärt

färdsätt med täta turer. Sedan kan man ha

synpunkter på förarna. De kedjeröker,

pratar i mobil, kastar ut skräp genom

fönstret, tutar ständigt , gestikulerar och

kör om. Allt dessutom samtidigt!

FORTSATTE VÄSTERUT och sov

nästa natt i sovsäck. På morgonen vaknade

jag mitt i en fårhjord. De tittade

förundrat på mig där jag låg halvvägs ur

sovsäcken och funderade kanske: Vad är

det för ett konstigt kreatur som dykt upp

på våra betesmarker?

STANNADE NÅGRA dagar på ”Sea

Bird” längst ut på halvön. En dag blev

det hårt åskväder. Såg när blixten slog

ner i grannhuset. En dam träffades av

blixten och slungades över hela bostaden

och blev förlamad i ena armen.

Reflexvästen skrämde barn

På återvägen såg jag på ett ställe barn vid

vägkanten som sålde bär. De blev

förskräckta när jag kom närmare och

började ropa ”Polis”. De trodde att jag

var polis eftersom jag hade en gul

reflexväst, precis som trafikpoliserna.

PÅ ONURS CAMPING blev jag erbjuden

att bo gratis av ägaren. Han kom just

från en fisketur där han hade fått en

japansk giftig Ballongfisk. Han trodde att

den hade kommit via Svarta Havet eller

Havet har kapat åt sig en rejäl bit av

vägen.

Suezkanalen. Medelhavet har i det

närmaste blivit tömt på fisk. En cypriot

berättade att rovfiske med dynamit också

hade förekommit.

Vildhund vaktade mig

Nästa boende blev på Salamis Camping.

Även där blev jag erbjuden att bo gratis.

FÖRSTA KVÄLLEN, när jag i skymningen

kröp ner i sovsäcken, kom en stor

hund och lade sig bredvid mig. Nästa

morgon var den kvar och gjorde mig sällskap

överallt. Snart började den jaga iväg

alla vildkatter. Därefter även bilar.

När jag återkom på kvällen efter en

dagstur så låg den alltid vid tältet som

den vaktade. Vad jag förstod så var det en

vildhund som hade hittat ett hem.

KOM ÅTER TILL den södra

Grekcypriotiska sidan via gränsövergången

i Vysoulles. Sov återigen under

bar himmel. Hörde en katt som började

jama ihållande i mörkret en bit bort.

Därefter kom en hund som började sniffa

runt mig. Sedan kunde jag känna mig

helt trygg och somnade. Efter sex veckor,

kom jag med viss möda, av cykeln - tillbaka

vid startpunkten i Agia Napa.

Nästa höst tänker jag som omväxling

vandra en månad i Troodosbergen. ◆

Några tankar

I mitt tycke är det från cykelsadeln man

lär känna ett land bäst.

På Cypern kan man ta cykeln på bussarna,

ibland utan extra kostnad.

Dock en varning: Cypern har vänstertrafik.

Cyprioter cyklar inte. Bilister är

därför inte vana vid cyklister. Cypern har

en olycksfallstatistik i trafiken som är

bland de högsta i Europa.

När det gäller camping i det fria vet jag

inte om det finns några regler.

Cyprioterna på båda sidor är synnerligen

gästvänliga, hjälpsamma och hederliga.

På nordsidan är boendet och maten billigare.

På den fattigare nordsidan är

tempot och trafiken lugnare. Bortsett

från Dolmusförarnas framfart.

17


Cykling 308bk 08-08-31 16.42 Sida 18

Tror Stockholms politiker

på voodo? Krister Spolander är trafikexpert

med bakgrund som forskningsleda-

Antalet svårt skadade i

Stockholmstrafiken har fördubblats

sedan 1990. Men i stället för

att göra något effektivt, har

Stockholmspolitikerna kört igång en

affischkampanj, fylld av garanterat

meningslösa besvärjelser.

I VÅRAS SÅG MAN en kvinnlig bilist

på stans affischtavlor som slets mellan

två budskap: ”Kör så det ryker!” och

”Lugn du hinner” (trots att det är män

som svarar för 90 procent av olyckor och

trafikbrott).

MAN TAR SIG FÖR pannan. Tror

trafikborgarrådet Mikael Söderlund på

voodoo? Är det så här huvudstadens

oacceptabla olycksstatistik ska förbättras?

GÖTEBORG uppvisar en helt annan

utveckling. Där har man pressat ner antalet

svårt skadade och dödade med sjuttio

procent sedan 1990. Då hade Göteborg

tre gånger så många allvarliga trafikskador

som Stockholm. Nu är det i stället

Stockholm som ligger högst i denna

sorgliga statistik, mer än dubbelt så högt

som Göteborg.

DETTA ENLIGT officiell statistik från

SCB, SIKA och Vägverket.

Fartdämpat i Göteborg

Fartdämpad biltrafik är den viktigaste

åtgärden i Göteborg, särskilt där det är

många cyklister och gående. Drygt ett

par tusen fartdämpande anordningar har

byggts; gupp, avsmalningar, upphöjda

övergångställen och cykelöverfarter.

Allt detta har fått ner farterna, den viktigaste

förklaringen till Göteborgs fantastiska

resultat enligt en utvärdering av

Väg- och transportforskningsinstitutet.

Det har varit positivt även för bilisterna,

också deras säkerhet har ökat, men mest

har förstås gående och cyklister gynnats.

Tvärtom i Stockholm

Om Stockholmspolitikerna hade lyckats

pressa ner trafikolyckorna lika mycket

som Göteborg, skulle två tusen personer

sluppit svåra skador sedan 1990. Hade

man åtminstone hållit tillbaka olycksökningen,

skulle minst ett tusen personer ha

klarat sig undan svåra trafikskador.

MEN STOCKHOLMSPOLITIKERNA

valde den motsatta vägen. De har konsekvent

satt bilisternas framkomlighet före

säkerheten för gående och cyklister. I

budgeten för 2008 konstateras att ”åtgärder

för att öka framkomligheten i stockholmstrafiken

måste prioriteras mycket

högt”.

18

Undviker verklig fartdämpning.

I ett numera famöst beslut i Gatu- och

fastighetsnämnden 2002 tog man bort en

del befintlig fysisk fartdämpning samtidigt

som man la fast sin policy att sådant

ska undvikas ”i största möjliga mån”.

VISSERLIGEN har fartgränsen på

lokalgator sänkts till 30 km/tim, men det

är i stor utsträckning en ren symbolåtgärd.

Lokalgatorna har liten trafik, är i

regel korta och trånga och där kan man

ändå inte köra särskilt fort. Olycksmässigt

har därför sådana smågator

aldrig varit något större säkerhetsproblem.

VILL MAN få ner olyckstalen är det

förstås huvudgatorna som ska fartdämpas,

det är ju där bilister, cyklister och

gående blandas. Men Trafiknämnden har

i stället fått uppdraget att öka framkomligheten

ytterligare – alltså öka den

faktiska hastigheten –just på huvudgatorna.

Det kommer att leda till ännu fler

trafikolyckor.

Cykelbanor tas bort

Den politiska majoriteten i Stockholm har

till och med beordrat Trafikkontoret att för

dyra pengar ta bort befintliga cykelbanor

på Folkungagatan, Sturegatan och

Karlavägen. Sedan cykelbanorna på

Folkungagatan byggts har exempelvis

antalet personskadeolyckor på just den

gatan minskat med två tredjedelar. Det

beror på att fordonshastigheterna minskat

och att bilisterna blivit nästan dubbelt så

bra på att släppa fram gående på övergångställena.

Dessa välfungerande anläggningar vill

alltså Stockholmspolitikerna ta bort.

VARFÖR? För att öka framkomligheten

re vid Väg- och transportforskningsinstitutet,

utredningschef vid NTF

och programchef vid SCB.

Debattinlägget, som står att läsa

här intill, publicerades i Svenska

Dagbladet i augusti och fick fart på

debatten om trafiken i Stockholm.

för bilisterna förstås. Priset blir fler

skadade fotgängare och cyklister.

DET FINNS EN djupt rotad vanföreställning

att högre farter i stadstrafik

innebär kortare restider. Men så är det

inte, det finns så mycket annat som

händer i stadstrafiken som påverkar

framkomligheten.

Lika snabbt med 30 km/tim

För några år sen gjordes ett större

antal testkörningar i innerstaden och

ytterområdena. Det visade sig att restiderna

blev desamma, oavsett man

körde med bashastigheten 50 km/tim

eller som om det var 30 km/tim överallt.

Förklaringen är enkel. Körning i

30 km/tim blir jämnare, välplanerad

och lugnare. Och säkrare.

Åk till Göteborg

Allt detta har man alltså lyckats med i

Göteborg. Faktum är att det goda

exemplet Göteborg är mer känt inom

EU än i vårt självtillräckliga

Stockholm. Så istället för att åka

jorden runt på diverse studieresor

borde Stockholmspolitikerna besöka

Göteborgs trafikkontor. Då får de reda

på hur ett seriöst och systematiskt

trafiksäkerhetsarbete ska se ut.

DET HANDLAR om att ta ansvar för

trafiksäkerheten. Vad säger

Stockholmspolitikerna om den

bedrövliga utvecklingen? Vad säger de

till alla dem som skadats i onödan, till

deras anhöriga och alla andra som

dagligen tampas med risker som borde

byggts bort för många år sedan?

SNART FÖRSVINNER en av

Stockholmstrafikens allra besvärligaste

proppar, i och med att borgarrådet

Mikael Söderlund lämnar politiken.

Nu finns chansen till ett nytänkande.

Ta vara på den!

KRISTER SPOLANDER

Cykling 3 2008


Cykling 308bk 08-08-31 16.42 Sida 19

”Vi måste ta

mer hänsyn”

Sedan 1990 har Stockholm satsat flera

miljarder på aktivt trafiksäkerhetsarbete,

med massiva satsningar på tillgänglighet

och säkerhet för gående, cyklister och

bilister.

Under de senaste tio åren har staden

bland annat byggt tio mil nya cykelbanor

och satsat närmare en miljard kronor på

att göra staden säkrare och mer tillgänglig

för våra funktionshindrade.

Krister Spolander anser på SvD

Brännpunkt den 1/8 att andelen skadade i

Stockholmstrafiken skulle ha kunnat vara

färre om vi gjort som Göteborg och satt

upp tusentals vägbulor, men det är en

jämförelse som haltar.

Stockholm är en stad där framkomligheten

länge varit nedprioriterad.

Jag har därför svårt att tro att

Spolanders förslag om att begränsa

hastigheten på Sveavägen till 30 km/h

skulle få någon större acceptans, men

staden har genomfört flera andra reformer

för att sänka hastigheterna och öka

säkerheten.

Vi arbetar systematiskt för att göra

gatorna säkrare, med nya, bättre upplysta

övergångsställen och modern teknik i

våra fordon för att minska riskerna för

oskyddade trafikanter.

Hastighetsdämpande åtgärder i form av

fysiska hinder koncentrerar vi till skolor

och andra begripliga platser, där medborgarna

upplever dem som relevanta.

Till skillnad från Göteborg och alla

andra städer i landet saknar Stockholm

ännu en ringled. I väntan på denna förbifart

kommer innerstaden alltjämt vara en

plats där genomfartstrafik måste samsas

med alla oss stockholmare och våra

vardagsliv.

Att jämka olika intressen och blanda

trafikslag är en del av livet i storstaden,

och det innebär att vi alla måste ta mer

hänsyn till varandra, att lära oss av

varandra och att respektera varandra.

MIKAEL SÖDERLUND STADSBYGGNADS OCH

TRAFIKBORGARRÅD (M)

7

Svar på debattartikeln

i Svenska Dagbladet 13/8:

Stadsjeeparna

går före...

Hastigheten skillnad mellan liv och död

•Nio av tio som blir

påkörda av en bil som

håller 30 km/tim

överlever, medan åtta

av tio dör om bilen

håller 50 km/tim.

•Mellan 2003 och

2006 omkom 41 trafikanter

i Stockholm. 27

av dessa var fotgängare,

cyklister eller

mopedister.

Stadsjeeparnas framkomlighet verkar

vara viktigare än barnvagnars och

cyklars.... I debatten om Stockholmstrafiken

lämnar borgarrådet Mikael Söderlund

Hur många ska behöva dö på Stockholms

gator? Antalet dödade och svårt skadade

har fördubblats i Stockholm sedan 1990

medan siffrorna gått ned kraftigt i

Göteborg.

Där har hastigheten sänkts till 30 kilometer

i timmen och 2400 fartgupp har

byggts. Men i Stockholm vill politikerna

satsa på ”framkomlighet” för bilarna. Det

är svårt att tro att dessa argument förs

fram 2008. Vägtrafiken är den största

källan till luftföroreningar.

Bilismen dödar och lemlästar gångtrafikanter

och förstör livsmiljön för de som

bor eller på andra sätt vistas i staden.

Politikerna talar om en levande stad och

bygger nya bostäder centralt men vill inte

anpassa stadens rum efter människorna.

Stadsjeeparnas framkomlighet verkar

viktigare än barnvagnarnas, trots att barn

i åldern 0-5 år ökat med 63 procent under

de senaste tio åren.

I flera städer i Europa är en stor del av

stadskärnan stängd för bilar men öppen

för spårvagnar.

Det börjar med att politiker vågar tänka

i nya banor, inte i gamla ingrodda

(väg)banor.

MARITHA SANDBERG STOCKHOLM

•De samhällsekonomiskakostnaderna

för trafikskadorna

i Stockholm beräknas till

3 miljarder kronor per år.

Källa: Trafikkontoret

i Stockholms stad

Cykling 3 2008

REPLIK: Trafiken i

Stockholm och Göteborg

Krister Spolander

Märkliga uppgifter

av

Söderlund

två märkliga uppgifter. (SvD

Brännpunkt 13/8).

Den ena är att Stockholm sedan 1990

satsat ”flera miljarder på aktivt trafiksäkerhetsarbete”.

Trots det har antalet svårt skadade

trafikanter fördubblats enligt officiell

olycksstatistik.

Göteborg har under samma tid inte ens

satsat hälften, 800 miljoner, vilket minskat

de svårt skadade med 70 procent.

Det är något som inte stämmer.

Uppgiften ”flera miljarder” har väckt

förvåning på Stockholms trafikkontor.

Söderlund måste ha fått en och annan

nolla för mycket av sina närmaste

medarbetare.

Det andra är påståendet att Göteborg

har en ringled. Var då? Två europavägar

skär genom stadens centrala delar, E 6

och E 20. Där går huvud delen av trafiken

på ett sätt som saknar motstycke i

Stockholm. Möjligen kan man säga att

Göteborg har en halv ringled, Söder

leden-Älvsborgsbron-Norrleden. Läget

motsvarar Essingeleden.

Vi kan lära trafiksäkerhet av Göteborg,

inte hur man bygger ringleder.

Framgångsreceptet har varit den fysiska

fartdämpningen på gator och i korsningar

där bilar, gående och cyklister måste

samsas på samma yta. Det har också lett

till en trivsammare gatumiljö.

Nu håller Stockholm på att revidera sitt

trafiksäkerhetsprogram.

Nu har vi chansen att bryta den negativa

trenden mot allt fler svårt skadade

människor. Och få en bättre stad utan att

biltrafikens framkomlighet nämnvärt

påverkas.

Men det kräver en politisk uppslutning.

KRISTER SPOLANDER

TRAFIKEXPERT

19


Cykling 308bk 08-08-29 12.06 Sida 20

CYKELFRÄMJANDET LANDET RUNT

Nu är det sensommar

men inte för sent för

härliga cykelturer.

Hösten väntar runt

knuten med

sprakande färger, hög

och klar luft. Och har vi

tur med både lite värme

och sol!

BORÅS

Söndag 7 september kl 10:00

Säsongsavslutning med banvallscykling.

Samling: Trandareds vårdcentral (lång tur).

Cykelturerna är ca 2-3 timmar /mil långa.

Ta med fika och ett glatt cykelhumör.

Välkommen till en trevlig cykeltur önskar

styrelsen :

ordf Hans 033- 10 79 26

Per 033- 26 01 71

Peter 033- 20 06 32

Kenneth 033- 15 54 82

Ingrid 033- 23 02 53

Birgit 033- 25 03 73

Göteborg

Fredag 5 september Grilltur Samling vid

Ullevi-Bollen kl. 18:00 Turens längd: ca 20

km Färdledare: Astrid Gustafsson

Söndag 7 september Avslutning av cykelorienteringen

med prisutdelning Samling i

lokalen, Lilla Munkebäcksg 11 A, kl. 12.00

Tisdag 9 september Tisdagstur Samling

vid Linnéplatsen kl. 18.00 Turens längd: 20-

30 km Färdledare: Torbjörn Olsson

Tisdag 16 september Tisdagstur Samling

vid Linnéplatsen kl. 18.00 Turens längd: 20-

30 km Färdledare: Lisbeth Borgesand

Söndag 28 september Västra

Långevattnet Samling vid Ullevi–Bollen, kl.

11.00 Turens längd: ca 25 km Färdledare:

Ralf Englund

Telefonnummer till ansvariga: Riktnr 031

Maj-Britt Byström 14 62 20

mobil 070 621 59 72

Lisbeth Borgesand 88 54 65

mobil 073 142 05 54

Conny Johansson 45 75 92

mobil 076 805 75 92

Astrid Gustafsson 26 53 57

mobil 073 056 86 48

Torbjörn Olsson 19 32 82

mobil 070 661 33 69

Ralf Englund 29 75 09

mobil 070 699 75 09

Camilla Karlsson 45 75 92

mobil 070 359 13 27

Reimar Lidås 84 17 15

mobil 073 036 28 79

Lennart Johansson 25 49 05

Vid deltagande får du en andel per tur i vårt

utfärdslotteri. Dragning sker på årsmötet

2009 bland dem som är närvarande. De tre

som varit med på flest turer under 2008 får

särskilda priser.

Välkommen till våra turer!

Halmstad

7/9 sön Heldagstur till Lagadalen Vi tar

cyklarna på tåget till Laholm och cyklar

därifrån en runda upp längs Lagan ett

stycke och sedan tillbaka till Halmstad – en

sträcka på ca 5 mil.

Närmare uppgifter om tider etc. får du vid

anmälan, som ska göras till Lars Green, på

tel 035-10 73 72 senast 24/8.

28/10 tis Medlemsmöte på Parketten i

Landstingets lokaler på Fiskaregatan 4, 3:e

vån. Kl. 19.00. Tillbakablickar på 2008 med

planering av aktiviteter 2009. Tag gärna

med egna bilder och berättelser. Servering.

JÖNKÖPING

Cykelturer under april – september.

Cykelturer för daglediga.

Motionscyklingar.

Cykelfrämjandet:

Mats Wredenberg 036-176307,

0705-176307

Ann Marie Vaim 129054

Sven-Olof Ydreborg 164653

Arne Sandell 187055

Torsdagsturer Start kl. 18.00

Måndagsturer Start kl. 10.00

Söndagsturer Start kl. 09.15

Tandemcykel finns att låna, bokas en vecka

i förväg på tel. 036-713800.

Behov av samåkning och ledig plats i bil

ring tel. nr, som anges vid resp. tur.

Besök gärna vår hemsida:

www.cfjkpg.3w.se

Turerna cyklas i lugnt tempo, med möjlighet

till kafferaster och samvaro. Vägarna varierar

mellan grus och asfalt.

Allt deltagande sker på egen risk.

Vid behov cyklar vi i flera grupper. Tag med

vänner och bekanta så blir vi fler.

Använd belysning på tidiga vårturer och

höstturer.

Försök att samåka till startplatser.

4 sept Rocksjöbadet. Cykeltur till

Johanneslunds ljusstöperi, där vi ser tillverkningen

och kretsen bjuder på fika. ca 30 km

11 sept Rocksjöbadet. Cykeltur till

Norrahammars fabriksmuseum. ca 25 km

16 okt Cykelavslutning. Rest. Vågen kl.

19.00 Prisutdelning m.m.

Vinn fina cykelprylar från Östercykel. Alla

som deltar minst 7 turer är med i utlottningen!!

CYKELTURER DAGLEDIGA

Utgångspunkt är Rocksjöbadet.

Turernas sträckning bestäms av resp.

gruppledare. Turernas längd är 10-25 km.

Start 10.00.

8 sept. Hans Viridén 036-122309

Vill du motionscykla?

Cykelfrämjandet i Jönköping anordnar

cykling för er som tränar inför Vätternrundan

och andra motionslopp, med start

vecka 15. Finns intresse kontakta Mats

Wredenberg tel. 0705-176307 eller mail:

headcovers1@hotmail.com. Information

kommer att finnas på vår hemsida.

Kalmar

Kontaktperson Göran Sundström tel: 0480-

258 78 E-post:berit.sundstrom@telia.com

20 Cykling 3 2008


Landskrona

Ons 10 sep Stadscykling med besök hos

en keramiker. Samling Axet 18.30. Bertie.

Lör 27 sep Säsongsavslutning med

gemensam måltid. Det blir också dragning i

medlemslotteriet, bildvisning m m.

Utförligare program i samband med anmälan

senast 22 september till Kjell-Åke.

Obs! att ingen onsdagstur är längre än 30

km.

Välkomna till årets aktiviteter. Har Du frågor

– ring färdledaren.

Styrelsen:

Bertie Hansson ordf 0418 411656

Britt Henricson 0418 430352

Nils Johansson 0418 70659

Stig Jönsson 0418 13522

Gunnel Karlsson 0418 20544

Gunnel Nordberg 0418 18413

Kjell-Åke Åkesson 0418 430549

Luleå

Medlemsförmåner mot uppvisande av

medlemskort och legitimation.

Rabatt 10 % hos: Elon, cyklar och tillbehör,

Ugglegatan 14, Boden,

0921-172 20-21

Cykelstället i Luleå, Sandviksgatan 76,

Luleå, 0920-22 70 11

Cykel- och Lackspecialisten, Sandlåvägen

61, Råneå, 0924-103 11

Magazin du Nord,Ullkläder m.m

Rådstugatan 8, Luleå, 0920-22 74 20

Team Sportia, cyklar o tillbehör, Delfingatan

2, Luleå, 0920-731 40

Äventyrsbutiken Hägglunds, Storgatan 26 ,

Luleå, 0920-156 40

Svanborg & Lundbergs Cykelverkstad

Västergatan 9 94133 Piteå,

Tel. 0911-211475

Malmö

5-7 september Faellestur tillsammans

med DCF Nordsjaelland. Övernattning vandrarhem

i Helsingör. Samarrangemang med

DCF. Turens längd 60 km (lö) och 40 km

(sö). Pågatåg med cyklar Malmö –

Helsingborg. Anmälan till Nils och Eva

senast 22 juli.

14 september Gastronomisk utflykt.

Turens längd c:a 55 km. Start Malmö

10.00. Anmälan senast 1 /9 till Anita

Posstrin (040-6118638) eller Inger

Månsson (040-982389).

28 september Sensommartur till

Löddeköpinge. Avfärd från stadsbiblioteket

kl. 09.00. Anmälan till Gun och Kjell Nilsson

senast 22 september.

10 okt–12 okt ”Tour de Allé” på Rügen.

Samling från kl. 15 hos Wemmenheds. Färja

Trelleborg – Neu Mukran. Cykling 20 km i

mörkret till Binz. Logi i ferievåningar. Lördagen

motionslopp 72 alt 100 km. Åter

Trelleborg från Neue Mukran söndag kl. 13.

Anmälan senast 31/8 till Nils och Eva.

17 okt Återblick på cykelåret. Ta med

foton! Föranmälan senast 1 oktober till Nils

och Eva.

15 nov Planeringsträff i Kvarnby.

Anmälan till Lars senast den 10/11.


Cykling 308bk 08-08-31 16.35 Sida 21

CYKELFRÄMJANDET

Mörarp

Nytt för i År! Vi provar med lite längre

cykelturer på 3 till 4 mil i ca 20 km/tim,

Starten går från CF:s Kansli, Olympiahallen i

Helsingborg kl. 18.00 följande torsdagar:

8, 15, 22 maj, 26 juni, 7, 14, 21, 28 aug.

Har du frågor, ring Marianne på Kansliet

042-14 01 10 eller Thomas på

042-26 03 54

Ons 10 sept Nu avslutar vi cykelbingot

som är säsongens sista cykeltur och rustar

oss för vinterscyklingen.

OBS. MEDTAG FIKA PÅ ALLA CYKELTURER

Sön 26 okt Årsmöte i församlingshemmet i

Mörarp klockan 18.00 Dragning på cykelorienteringen

kl. 20.00 Välkomna alla cyklister.

Sista anmälningsdag 17 okt. till Bengt, tfn.

042-788 35.

Vill Du ha mer information om utflykterna,

ring gärna någon färdledare. Vi vill gärna

också höra om du har några förslag till nya

utflyktsmål.

Mörarpskretsens styrelse:

Kjell Kihlén, ordförande, 042-715 86

Thomas Lilja, kassör, 042-26 03 54

thomas.lilja@comhem.se

Eugen Storlind, sekreterare, 02-13 62 99

Christina Holmqvist, 0431-103 37

Bengt Karlsson, 042-788 35

Britt-Marie Kihlén, 042-715 86

Gunnar Ridemark, 042-712 45

Sverker Bengtsson, 042-711 57 eller 076-

1481157 tordsb@telia.com

Nässjö

Info: Hans-Åke Johnsson 0380 73235

Tis 2 sept Start för tisdagspromenaderna

till Lövhult från Skansgatan kl 17.30

LANDET RUNT

Stockholm

Norrort

Mer information: Gå in på vår hemsida,

www.cykelframjandet.se/norrort eller

kontakta Bengt 08-59084576.

Cykelkulturtrim: Cykeltrimorientering med

kulturmål blandat med orienteringsmärken i

träd i området Rosersberg - Upplands Väsby

- Järvafältet. Trimpaketen finns att köpa i ett

antal cykel- och sportbutiker samt vid våra

utflykter.

Storstockholm

Ej norrort

För mer information och kontroll av att inga

ändringar skett: Gå in på vår hemsida:

www.stockholmskretsen.se Eller ring

Trampluren: Tel: 08 33 53 66 Eller ring

turledaren.

Sön 7 sept Paradiset (c:a 40 km) Älvsjö

pendelt.st 10.00 Ledare Gunvor Hertz Tel.

070-3997818

Sön 14 sept Steninge- Rosersberg (c:a 40

km) Märsta pendelt.st 10.00

Ledare: Jan Svensson Tel.: 070-2334688

Sön 21 sept Antroposofernas Järna (c:a

40 km) Södertälje C pendelt.st 10.00

Ledare: Leif Lundgren Tel: 0708-265237

Sön 28 sept Drottningholm-Kina slott (c:a

35 km) Karlbergs pendelt. st 10.00

Ulla-Britt Yttergren Tel.: 073-6451622


Cykling 3 2008

Sön 5 okt Säsongsavslutning på Lyran (c:a

40 km) Solna pendelt. st. 10.00 Birgit

Holmström Tel.: 073-4077467

Ons 31 dec. Nyårscykling Östra station

10.00 Ledare: Eva Nilsson Tel.: 070-

6960634

Sundsvall

Tis 23 sep Vi Cyklar baklänges

Sommarens turer i ord och bild.

Lotteridragning på deltagarlistorna. Vi

bjuder på fika. Plats: WF lokalen,

Nybrogatan 30 19.00

Sörmlandskretsen

LOKALEN - öppen varannan måndag –

ojämn vecka (17 – 18.30) Ring Göran 016

13 26 55 för information Eller kom direkt

till Idunplan/Västergatan, Eskilstuna

VÄLKOMNA!

ESKILSTUNA

1 maj–30 september Cykelorientering i

Eskilstuna. Information:

Lennart Carlson 016 51 43 35.

1 maj–30 september Cykelorientering

Strängnäs – Stallarholmen. Samprojekt

mellan Cykelgruppen i Stallarholmen och

Strängnäs-Malmby orienteringsklubb. Kartor

kan ex köpas på Apoteket, Bokhandlarna,

ICA, Coop, Preem, Cykelhandlarna,

Intersport m fl. Prisutdelning efter sommaren

med utlottning av Idre-veckor bl a.

Information:

Per Anders Andersson 0152 12246.

KATRINEHOLM Promenadcykling

Torsdagar Lyssna på radion eller ring och

hör när vi cyklar! Information: Marie

Björving/ Sven Björving tel 0150 550 91.

Varberg

I år satsar vi på upplevelsecyklingar med

miljöinriktning och med gemensam start,

studiebesök, fika eller nåt! Alla starter är

från Gamlebyskolans parkering kl 18.00

Nyheter för i år: Startavgift 20:- medlemmar,

30:- övriga, barn 10:- Uppvisande av

medlemskort. Försäljning av lotteri blir det

ibland. Dragning på startkort varje månad

Prisutdelning 17.30 30/9

Tis 9 sept långcykeltur till Gydans ljus

Tvååker ca 3 mil, ta med fika

Tis 16 sept hemlig cykeltur med

överraskning

ons 12 nov Höstmöte Läs mer i HN,

dagboken och vår hemsida www.cykelframjandet.org/varberg

Vetlanda

Tisdagsturerna startar kl. 19.00

Träningsturerna startar tisdagar kl. 18.30

Torsdagsturerna kl. 10.00

7 sept LADANTUREN, ÖKNA Heldagstur

med lunch och underhållning Samling vid

Alseda kyrka kl. 10.00 (ansv. Jörgen)

Förmiddagsfika medtas Föranmälan krävs.

30 sept CYKELORIENTERING Avslutning

och utvärdering i Futurumsalen

7 okt HEM- OCH FRITIDSUTBILDNING

(Richard Lindqvist) Rundvandring på nya

Räddningstjänst Fika

21

Vänersborg

Ny styrelse: Kretsen har fått ny styrelse.

Ordf. är Peter Bryntesson och övriga ledamöter

är Sture Furbo, Lars-Gunnar

Johansson, Ove Johansson, Kerstin

Backlund, Eva Johansson och Olle

Vennergrund. Hör gärna av dig till Olle om

du har goda förslag på program och aktiviteter

som vi kan göra i vår krets framöver.

ÖREBRO

8 sept Vi tittar på flyttfåglarna vid

Kvismaren. Start 17.00 vid statyn av

Ronnie Petersson. Se 5 maj. Ansvarig Inge

Telefonnummer till de ansvariga: Margareta

Bäck 019-32 03 26

Kerstin Svensson 0582-50637, Inge

Svensson 019-25 07 82

CTV 25 ÅR

Jubileumsskriften om

CTV under 25 år.

A5-format och med ett

uppslag för varje CTVvecka.

Helt i färg.

Pris 70 kr. Se sid 27! Eller beställ på

www.cykelframjandet.se

Bilder från

CTV i Gagnef

Under CTV-veckan i Gagnef tog

arrangörerna massor av bilder.

De finns nu på DVD. Enklast

beställer du den genom att sätta

in 70 kr på Plusgiro 792051-5.

Tjänstecykel

kan ersätta

tjänstebil

Tjänstecykel i stället för tjänstebil,

det kanske kan vara ett alternativ

nu när bensinen blir allt

dyrare. Det tror i alla fall en

cykelhandlare i Åbo som har

börjat leasa, alltså hyra ut,

cyklar till företag.

Företagen skriver kontrakt på

två år och de anställda får en

cykel med serviceavtal och

stöldförsäkring. Arbetsgivaren

står för kostnaderna och personalen

får använda cykeln även på fritiden,

och när avtalet går ut kan de köpa

cyklarna om de vill. Kanske en idé

även i Sverige. Men den ska förmodligen

utredas en längre tid...


SKEPPSHULT V är en helt ny, mångfasetterad cykel med små hjul och stor personlighet som erbjuder en fullständig rörelsefrihet. I cykelns

båda ändar kan ett komplett transportsystem integreras till synes sömlöst. Tillbehör som box, korg, väska samt pakethållare såväl fram

som bak fl yter ihop med de övriga komponenterna och bildar en formmässig helhet. 3 växlar. Formgiven av Björn Dahlström.

Rek cirkapris från 4 795 kronor.

Provcykla hos din närmaste återförsäljare.

BOX + KORG

PAKETHÅLLARE BOX + VÄSKA

Alla våra cyklar kan delbetalas. Beställ vår produktkatalog på www.skeppshult.se eller på telefon 0371 – 368 00.

www.skeppshult.se

www.solreklambyra.se Foto: Göran Fahlström


Cykling 308bk 08-08-31 16.45 Sida 23

Cykling

vers och

på prosa

Nu är det allmänt känt: Det är

jobbigare att cykla norrut än

söderut. Norrut går det uppför, så

enkelt är det

I alla fall om vi ska tro Emil Jensen,

trubaduren som cyklat 300 mil genom

Sverige med gitarr på ryggen.

Emil var ett av dragplåstren när

Cykelfrämjandets krets i Halmstad arrangerade

en cykeldag på vers och prosa.

Plus lite musik. Plus cykelskötsel.

Solen sken och alla var glada i Halmstad,

den första riktiga vårdagen.

Cykelfolket samlades vid Teatern i

Halmstad. Där fanns tält och två cykelmekaniker

från kommunen som fixade

vintertrötta cyklar till en ny vår, och

sommar. Och ett antal medlemmar ur

kretsen.

Från teatern bar det sedan i väg utefter

Nissan till Marinstugan. Där kunde vi

lyssna till Irene Karlbom som läste en

novell Sonja Åkesson.

Upp på cyklarna igen och genom stan

till Gunillaparken. En älskad park av alla

Halmstadbor, berättade stadsträdgårdsmästare

Eva-Lena Torudd. Så därför får

vi ta det lite försiktigt med förändringar,

sa hon.

Halmstad har sitt Norreport, en gammal

fin stadsport. Där finns också en park, en

stor en. På Estraden väntade Anton

Höberg med sin gitarr och sjöng några

TEXT OCH FOTO: BERTIL

KARLÉN

Irene Karlbom läste för

oss vid Marinstugan.

Anton Höberg sjöng

visor för oss cyklister.

Och andra som ”tjuvlyssnade”.

visor för oss. Han efterträddes av

ståupp-komikern Maria

Heilinger-Shálan. Med hjälp av

lånad cykelhjälm men medfödd

mimik visade hon hur man blir

en glad pensionär (utfreakade

tanten Beda) med motordriven

Hells-Angels-rollator.

Med mungiporna uppe vid

öronen fortsatte vi till teatern där

Emil Jensen tog emot. Han berättade

i dryga timmen om sin

cykelfärd genom Sverige. Med

uppehåll på Hultsfredsfestivalen

och lite här och var för olika

spelningar.

Han konstaterade att Sverige är

ett vänligt land med vänliga

människor. Och en jagande press

som alltid ringde honom när det

regnade och frågade hur det gick

med cyklandet. Aldrig när solen

sken. Kort och gott gick det bra

att cykla 10 mil om dagen.

Man får ett visst behov att röra

på sig efter en sådan här tripp,

menade Emil. Så numera är det

svårt att sitta stilla.

På kvällen bjöd han därför på

konsert.

Maria visade hur en glad

pensionär, tanten Beda, kör

rollator modell Hells Angels.

Inte bara

posei: Ghanem

Abdulah och

Sharokh Alborz

fixade vårtrötta

cyklar vid

Cykelfrämjandets

tält.

Emil Jensen

berättade om

sina 300 mil

på cykel

genom

Sverige. Med

gitarr på

ryggen

Foto: Paul

Ström

23


Cykling 308bk 08-08-31 16.48 Sida 24

Jo, jag bara undrar...

Funderingar från en

vardagscyklist

Jag har funderat på det här med cykelhjälmar.

Det verkar som om alla cykelhjälmar

skall vara "häftiga", dvs. utseendet

skall vara sådant som

tävlingscyklister använder. Läser man en

lista på hjälmar kommenteras designen,

de flesta remmar och hjälmar anses

obekväma. Sen är det dessutom en massa

hål i hjälmen. För ventilation. Regnar

det släpper hålen troligen in vatten.

Nu är jag en vanlig gubbe, som cyklar

till jobbet och det är inte så långt. Jag

anser att uppsikt är av yttersta vikt i

trafiken. Hjälmen, hur häftigt designad

den är, kan inte ersätta uppmärksamheten.

Jag är flintis och använder alltid

mössa med skärm. Utan skärm ser jag

inte mycket. Som fotograf är jag klart

medveten om motljusskyddets betydelse.

Så var har vi nu cykelhjälmen för gubbar

som använder mössa med skärm, som är

regntät. En hjälm måste vara hal så den

glider, frigolit mot asfalt ger tvärstopp

och vad är tanken med detta tvärstopp?

Folksam delade härom morgonen ut

cykelhjälmar i Eksjö. Rakknivsvassa

kanter. Av vilka skäl bör en cykelhjälm

ha rakknivsvassa plastkanter?

Hälsningar från en som håller i styret

Jan Erik Andersson

Hej Jan Erik!

Ja, det där med hjälmar i regn är ett

särskilt kapitel och visst är det synnerligen

irriterande att känna vattnet som

rinner innanför hjälmen och ner på insidan

av glasögonen, vilket automatiskt ger

uppenbara siktproblem. Detta säger jag

av egen erfarenhet vid cykling längs

Donau från Wien till Budapest.

Personligen gjorde jag för ett antal år

sedan som så att jag helt sonika tejpade

igen ventilationsöppningarna med självhäftande

plastband med lämplig bredd,

vilket gjorde hjälmen regnsäker och

därjämte höll jag värmen bättre under

vintertid.

På senare år har jag införskaffat en Exorhjälm

som marknadsförs av Rex i

Halmstad och den har visat sig ha goda

egenskaper i regn och kyla. Exor-hjälmen

har inga längsgående ventilationsspringor

såsom hjälmar i allmänhet brukar ha utan

den har endast 6 runda vertikala hål och

dessa släpper igenom endast begränsad

mängd luft samtidigt som volymen

inträngande regn aldrig har blivit av

sådan storlek att jag märkt någon fuktighet

innanför hjälmen. Hjälmens design

ger intrycket av att den är avsedd för

ryttare på häst och några småpojkar

24

Ett sätt att lösa problemet är den här

regnhättan. Finns bla i vår Shop.

kallade den vid ett tillfälle för "hästhjälm"

och en annan kommentar har varit

utformad i frågeform och ifrågasatt om

jag var på väg till Solvalla, men det är

sådant som jag helt ignorerar. Hjälmen

har även en fast skärm som är ovanligt

stor, vilket är utomordentligt tacksamt

när det regnar samt när solen skiner så

mitt tips är förstås att titta efter Exorhjälmen.

Med vänlig hälsning

Göran Hartzell

Hej!

Cyklist sedan länge även om det nu med

tidens rätt blir mindre av den varan. Har

länge uppmärksammat två utrustningar

som jag inte tycker är de bästa.

1. Cykelhjälmar: Påfallande ofta har

kvinnor och barn sina hjälmar på nacken

så att både panna och hela ansiktet är

oskyddade. Jag tolkar det som att det

antingen är en mindre lyckad konstruktion

av hjälmen så att den inte passar små

huvuden och huvuden med mycket hår

eller att det är bristande kunskap hos

användaren om hur den skall bäras för att

ge bästa skydd och/eller är det en attitydfråga

hos bäraren - det är inte snyggt med

hjälmen i effektivt skyddsläge.

För egen del menar jag att en hjälm bör

bäras ungefär horisontellt på huvudet hos

en stående person och inte, vilket alltså

ofta görs, så att den “börjar” på halva

hjässan och “slutar” långt ner på nacken.

Om detta är korrekt föreslår jag dels en

informationskampanj, dels kontakt med

producenterna för att få mera användartillvänd

utformning av hjälmen.

2. Ringklockor. Sedan decennier tycks

det bara finnas en ringklockemodell

Nytt från Bilfria

leder:

Alvesta-Simrishamn: Ett antal kommuner

i Kronoberg, Blekinge och Österlen

har inlett ett samarbete i syfte att söka

förverkliga en sammanhängande bilfri

led från Alvesta till Simrishamn. Det blir

totalt ca 24 mil varav en mycket stor del

redan är bilfri.

Banvallsleder i Falkenbergs kommun

Redan i fjol invigdes den första

delsträckan i Falkenbergs kommun där

gamla banvallar återanvänts som cykelled

genom den 22 km långa delen mellan

Ullared och Fegen. I år tillkom Ullared-

Lia (ca 10 km) och nästa år räknar man

med att kunna fortsätta med 5 km från

Lia till Älvsered, men redan nu är hela

sträckan Älvsered-Ullared cykelbar.

Mellan Älvsered och Svenljunga finns

merparten av den gamla banvallen kvar.

Om även denna sträcka byggs ut någon

gång i framtiden skulle Ullared i

Falkenbergs kommun få en förbindelse

till den bilfria slinga som kommunerna i

Älvsborg successivt färdigställer

(Ulricehamn, Borås, Svenljunga, Tranemo-Ulricehamn).

Mellan Ullared och

Varberg finns också merparten av banvallen

kvar.

Dåliga hjälmar och ringklockor!

Fel på hjälmarna eller användarna

undrar Björn Runberg. På bilden sitter

hjälmarna rätt i alla fall.

nämligen den som ger signal på EN

frekvens och genom en fjäderbelastad

spak. För oss, som börjar bli lite äldre, är

denna signal mycket svår att uppfatta och

jag var själv nära att bli påkörd av en

signalerande cyklist som jag inte hörde.

Förslag: Arbeta för nya ringklockor med

flera frekvenser.

Med vänlig hälsning

Björn Runberg

Spaningsvägen 8

175 69 Järfälla

Cykling 3 2008


Cykling 308bk 08-08-31 16.48 Sida 25

Färjan går med strömmen

Den här lilla färjan, som tar

både bilar, fotfolk, cyklister

och annat löst folk, nyttjade

vi vid en cykeltur utefter

Elbe. En sinnrik konstruktion

med vajrar och block

gör att det strömmande

vattnet driver färjan. Mer

miljövänligt än så kan det

knappast bli. Träbänkar ger

vila åt trötta cykelben. Även

om Elbeleden inte är direkt

tungcyklad...

Cykeln kan flyga

Att ta flyget ger inga miljöpoäng precis. Men till många platser kan

man nästan bara komma med flyg. T ex i Sverige där ju tågen inte tar

med cyklar utom i bl a Skåne och Mälardalen. Men din cykel kan du

som regel få med på planet, såväl inom Sverige som i Europa.

På svenska inrikeslinjer kostar det i dag 175-300 kronor enkel resa

att frakta en cykel som specialbagage. SAS är dyrast. Boka gärna

frakten i förväg.

Låda får du ordna

Ska du ”flygcykla” är det bra att ha en cykel som är lätt att plocka

isär, eftersom flygbolagen kräver att du ska ta av pedalerna och vrida

styret, i vissa fall också tömma däcken på luft, ta bort sadeln och

täcka kedjan. Du kan också transportera din cykel i en särskild låda.

Men den måste du själv ordna.

På reguljärflyg inom Europa, och även på lågprisflygen, kan du ta

med cykeln. Ryanair tar cirka 300 kronor per föremål för kategorin

sportutrustning dit cykel räknas, förutsatt att du bokar transporten via

internet.


Cykling 3 2008

Kontaktpersoner

Cykelfrämjandets kretsar

De flesta kontaktpersonerna når du bäst på kvällstid.

BORÅS: Hans Johansson, tel 033-10 79 26

E-post hans.johan@hb.se

EKSJÖ: Göran Landin, tel 0381-173 00

GÖTEBORG: Gunnar Larsson, tel 033-28 45 50

E-post: gunnar.e.larsson@telia.com

Hemsida: www.cykelframjandet.se/goteborg

HALMSTAD-LAHOLM: Lars Green,

tel 035-10 73 72. E-post lars.green@glocalnet.net

Hemsida: www.cykelframjandet.se/halmstad

JÖNKÖPING: Mats Wredenberg

0705-176307 036-176307 E-post:

headcovers1@hotmail.com

Hemsida:www.cfjkpg.3w.se

KALMAR: Göran Sundström, tel 0480-258 78.

E-post berit.sundstrom@telia.com

Hemsida: www.rakredovisning.se/cykelframjandet

KARLSKRONA: Sonnie Nilsson, tel 0455-462 64

E-post:karlskrona.rese@telia.se

KARLSTAD: Eva Carlsson, tel 054-56 57 03

Hemsida: www.cykelframjandet.se/karlstad

E-post karlstad@cykelframjandet.se

LANDSKRONA: Bertie Hansson, tel 0418-411656.

E-post: landskrona@cykelframjandet.se

MALMÖ: Lars Olofsson, 040-19 26 12

E- post: larsochcecilia@hotmail.com

Hemsida: http://www.cykelframjandet.se/malmo

MÖRARP: Britt-Marie Kihlén, tel. 042-715 86

Hemsida: http://hem.spray.se/cf.morarp

NORRBOTTEN (Luleå): Rolf Modigh,

tel 0921-50410 070-6455372

E-post: rolf.modigh@teliasonera.com

NORRKÖPING: Björn Malmström, tel 011-39 12 32

E post: 011391232@telia.com

Jourtelefon: 070-579 14 19

NÄSSJÖ: Hans Åke Johnsson tel 0380-73235.

E-post hansake.jonsson@hotmail.com

CYKELFRÄMJANDET STORSTOCKHOLM (ej norrort):

Anita Henriksson 08-324002 E-post anita.henriksson@dhlt.se

Hemsida: www.stockholmskretsen.se

STOCKHOLM NORRORT: Bengt Kjällström,

08-590 845 76, E-post bengt.kjallstrom@telia.com

Hemsida: www.cykelframjandet.se/norrort

SUNDSVALL: Bengt Erik Tjernström 060-124506

E-post sundsvall@cykelframjandet.org

Hemsida: www.cykelframjandet.se/sundsvall

SÖRMLAND (Eskilstuna): Ingrid Brege,

tel 016- 51 10 38. E-Post ingrid@brege.se

Hemsida:www.cykelframjandet.se/sormland

ULRICEHAMN Jan-Åke Claesson 0321-166 53

VARBERG: Ingrid Larsson tel 0340-67 56 75.

E-post ingrid.ksl@gmail.com

Hemsida http://cykelframjandet.se/varberg

VETLANDA: Eivor Lindquist, tel 0383-76 16 80

E-post eivor.lindquist@telia.com

Hemsida www.cykelframjandet.se/vetlanda

VÄNERSBORG: Sture Furbo, tel 0521-683 57

E-post sture.furbo@hotmail.com

ÖREBRO: Kerstin Svensson, tel 0582-506 37

http://www.cykelframjandet.se/orebro

E-post hugghult@telia.com

ÖRNSKÖLDSVIK: Anders Berglund,

tel 0660-798 11E-post: anders.berglund@ornfrakt.se

ÖSTERSUND: Mait Adsten, tel 063-12 32 51

E-post e-post jan.adsten@telia.com

SMÅLANDSDISTRIKTET: Arne Lindquist, tel 0383-761680.

E-post eivor.lindquist@telia.com

SKÅNEDISTRIKTET: Kjell Kihlén, tel 042-715 86

25


Cykling 308bk 08-08-28 12.22 Sida 26

CF-SHOPEN

BESTÄLL SÅ HÄR

Tänk på att det är förskottsbetalning som gäller!

här beställer och betalar du:

Kryssa för önskad vara på sidan och skicka in hela sidan eller

en kopia inkl kupongen till Cykelfrämjandet, Box 47, 250 53

Helsingborg. Glöm inte att tydligt skriva namn, adress och

telefonnummer i kupongen. Samtidigt betalar du in beloppet

till plusgiro 5 78 53-4 och även där är det viktigt att du skriver

avsändare så vi kan pricka av. När betalningen kommit in

på vårt konto levererar vi varorna så att du har dem inom 9

arbetsdagar förutsatt att varan finns på lager. Skulle en

produkt vara tillfälligt slut får du räkna med en något längre

leveranstid. Vi kontaktar då dig per telefon så var noga med

att uppge rätt telefonnr. dagtid.

Om du returnerar varor var noga med att bifoga alla

kontouppgifter med returförsändelsen så sätter vi in pengarna

på ditt konto.

OBS! Inga extra avgifter tillkommer, fraktfritt.

Medlemmar har 20% på allt utom reavaror.

Reservation för prisändringar.

Svenska cykelkartor

Medlemmar drar själva av rabatten på 20%

❏ Cykla i Skåne, södra delen 180 k

❏ Cykla i Skåne, norra delen 180 kr

❏ Cykla och vandra i Blekinge 90 kr

❏ Fyra turer runt Varberg 80 kr

❏ Glasriket och Rottnen runt 75 kr

❏ Kronobergstrampen 65 kr

❏ Rusken runt 50 kr

❏ Skagern runt 50 kr

❏ Slöjdleden 50 kr

❏ Åsnen runt 80 kr

❏ Ölandsleden skala 1:100 000 80 kr

❏ Gotland – guidehäfte inkl. karta 110 kr

❏ Gotlandskarta skala 1:100 000 100 kr

❏ Cykelkarta Ulricehamn 60 kr

❏ Cykel- & Turistkarta Storgöteborg 250 kr

❏ Cykelspåret i Bohuslän 50 kr

❏ Fyra turer runt Eskilstuna 80 kr

❏ Upptäck Eskilstuna 100 kr

❏ Mälardalen–atlas över mälarregionen 1:90000 140 kr

❏ Mälardalen–Cykelturer på Selaön 60 kr

❏ Cykelleder Toresund 60 kr

❏ Cykel- & Turistkarta Storstockholm 280 kr

❏ Cykla i Stockholms City 80 kr

❏ Storstockholmskartan 110 kr

❏ Stockholm på cykel 300 kr

❏ Alla dessa cykelpromenader i

Stockholmstrakten 250 kr

❏ Cykelguide till Uppland, 14 turer 220 kr

❏ Dalarna – Siljansleden 70 kr

❏ Dalarna – Fäbodleden med MTB-leder 50 kr

❏ Dalarna – Mountainbike-leder i Säfsen 30 kr

❏ Gästrikland/Hälsingland – Cykelturistkarta 90 kr

❏ Cykelkarta Hälsingland 290 kr

❏ Klarälvsbanan naturguide 150 kr

❏ Klarälvsbanan cykelkarta nio mil bilfri asfalt

svensk, engelsk, tysk 75 kr

❏ Örnsköldsviks Naturguide

med utflyktskarta 250 kr

❏ Cykelspåret längs ostkusten 220 kr

❏ Cykelspåret, engelsk översättning 50 kr

❏ Cykelspåret, tysk översättning 50 kr

Vi har massor

av bra grejor!

www.cykelframjandet.se

26

Namn

Adress

Postnr Ort

Tel dagtid

KUPONG

Medl nr

❏ Vill bli medlem. Lägger till medlemsavgiften 250 kr på betalningen.

Födelseår Tel

❏ Vill ej bli medlem. Betalar ord pris.

Skånekartor. Två

delar, södra och

norra.

Cykelguide

Uppland

Naturguide

Örnsköldsvik

Utländska kartor

Bikeline-serien

❏ Heerweg – Ochsenweg,

Viborg – Hamburg, tysk 200 kr

❏ På cykel rundt om Limfjorden 200 kr

❏ Östersöruten 200 kr

❏ Berlin – Köpenhamn, tysk 180 kr

SJÄLLAND

❏ Roskilde Amt 140 kr

❏ Fyn Langeland–Ærö 200 kr

❏ Nordsjälland 200 kr

❏ Sydsjälland 200 kr

JYLLAND

❏ Sönderjylland 120 kr

❏ Viborg 140 kr

❏ Vejle 120 kr

❏ Ribe 120 kr

❏ Sydjylland 200 kr

❏ Nordjylland 200 kr

❏ Östjylland 200 kr

❏ Västjylland 200 kr

❏ Overnatning i det fri 170 kr

❏ Bornholm 200 kr

❏ Åland 125 kr

❏ Helsingfors

ESTLAND

100 kr

❏ Estonian Travelguide, eng. 125 kr

❏ Estonian Cycle Routes, eng. 100 kr

Böcker

❏ Att cykla är nödvändigt

Kåserier av Eric Sandström. 50 kr

❏ Sykkelturer i Oslo 100 kr

❏ Cykelhandskar

Bra ventilation och

grepp. Storlek: 8, 9,

10, 11

Pris: 350 kr/280 kr

Cykling 3 2008

✄- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -


Cykling 308bk 08-08-28 12.22 Sida 27

✄- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

CF-SHOPEN

PRIS med porto Ej medl./medl.

❏ Vaude regnjacka

med eVENT membran

Mycket lätt (240 g) vind- och vattentät

cykeljacka med mycket hög

andningsförmåga. XL i färg Fire,

S M och L och XL i färg gul.

Storl ❏ S ❏ M, ❏ L ❏ XL

Pris: 2.200 kr/1.760 kr

❏ Vaude skoöverdrag

1. Vattentätt skoöverdrag i kort

version, kardborre bak. 100 % polyamid,

Storlek ❏ 33-38, ❏ 39-43

❏ 44-47Pris 250 kr/200 kr

2. Samma som ovan men 80 %

polyamidoch 20 % elastan vilket gör

dem lite elastiska. Sula av kevlar,

Storlek ❏ 33-38, ❏ 39-43

❏ 44-47Pris 350 kr/280 kr

❏ Vaude Escape

Allround cykelregnjacka med

bra andningsförmåga.

Kapuschong i kragen.

Färg: Röd

Storlek: ❏ S, ❏ M, ❏ L.

Pris: 1.200 kr/960 kr

❏ Reelight -

fast sken

Mer synlig och

säker, dag som

natt. Inga batterier

behövs. Enkel

montering

Pris:

400 kr/320 kr

❏ Vaude Regnhätta

Att sätta utanpå cykelhjälmen.

❏ Röd, ❏ Gul ❏ Svart

Pris: 140 kr/112 kr

Nyhet!

❏ Blinkpedaler

För dig som vill synas bättre

i mörkret

Pris 200 kr/160 kr

❏ Regnponcho

Finns i storlekar ❏ M och L


❏ Färg Mango och ❏ rött

Pris 350 kr/280 kr

❏ Boots-in-a-bag

Torra fötter när det regnar. Tar liten plats,

når upp till knäet.

Storl ❏ 36-39/40, ❏ 40/41-44, ❏ 44

Pris 275 kr/220 kr


Bra grejor till medlemspriser! Allt ryms inte på

dessa sidor. Däremot på www-cykelframjandet.se

Cykling 3 2008

❏ Vaude Långa regnbyxor

1 Spray Pants, utan hängslen

Storl ❏ M ❏ L ❏ XL

Pris 900 kr/720 kr

2 Fluid Pants, utan hängslen

Storl ❏ M ❏ L

Pris 800 kr/640 kr

❏ Sitt varmt

och skönt

Värmande

sadelskydd,

❏ blått eller

❏ rött

Pris 200 kr/160 kr

❏ Vattentät sadelväska

för det mest nödvändiga, 5 l.

Klickfäste

Pris 850 kr/680 kr

❏ Tunna Cykelinnerbyxor

Med skön vaddering.

Färg: Svart.

Storlek Dam: ❏ 38,

❏ 40, ❏ 42, ❏ 44, ❏

46.

Storlek Herr: ❏ M,❏ L,

❏ XL, ❏XXL

Pris: 380 kr/304 kr

❏ CTV 25 ÅR

Jubileumsskriften om CTV

under 25 år. A5-format

och med ett uppslag för

varje CTV-vecka. Helt i färg.

Pris 70 kr.

Beställ den nu!

Priser Pris icke medlem/medlem

Blinkpedaler 200 kr/160 kr

Boots-in-a-bag 275 kr/220 kr

Butterfly 350 kr/280 kr

Cykelljus Reelight 400 kr/320 kr

EarBags S, M, L 90 kr/72 kr

Första Förband 250 kr/200 kr

Förvaringspåsar 200 kr/160 kr

Hjälmlås 50 kr/40 kr

Kitchen Kit 230 kr/184 kr

Klädpåsar S 100 kr/80 kr

Klädpåsar L 160 kr/128 kr

Korgskydd 110 kr/88 kr

Liten tvålask 40 kr/32 kr

Luftsadel Classic 450 kr/360 kr

Luftsadel Sport 480 kr/384 kr

Neoprenpåsar XS 85 kr/68 kr

Neoprenpåsar S 90 kr/72 kr

Neoprenpåsar M 95 kr/76 kr

Neoprenpåsar L 100 kr/80 kr

Resehandduk 1 S 160 kr/128 kr

Resehandduk 1 L 280 kr/224 kr

Resehandduk 2 S 150 kr/120 kr

Resehandduk 2 L 270 kr/216 kr

Ryggsäck/Midjeväska 320 kr/256 kr

Sadelskydd i äkta fårskinn 190 kr/152 kr

Värmande sadelskydd,

blått eller rött 200 kr/160 kr

Köksbalja 5 l 210 kr/168 kr

Köksbalja 10 l 230 kr/184 kr

Reselakan i siden 600 kr/480 kr

Tvättlina, klädnypefri 100 kr/80 kr

Hjälmmössa

med vindtätt membran 240 kr/192 kr

Hjälmmössa 200 kr/160 kr

Regnjacka med

eVent membran 2200 kr/1760 kr

Regnbyxor 1350 kr/1080 kr

Korta regnbyxor 700 kr/560 kr

Hjälmregnhätta 140 kr/112 kr

Cykelkeps 90 kr/72 kr

Skoöverdrag 250 kr/200 kr

Ortlieb bakväska i

vattentät Cordura 1900 kr/1520 kr

Ortlieb framväska i

vattentät Cordura 1700 kr/1360kr

Ortlieb styrstångs- väska,

i vattentät Cordura 950 kr/760 kr

Vaude bakväskor med

regnskydd 1000 kr/800 kr

Vaude framväskor

med regnskydd 900 kr/720 kr

Vaude styrstångsväska

med regnskydd 750 kr/600 kr

Coverboots REA 175 kr/175 kr

Pannband REA 50 kr/50 kr

Rånarluva REA 60 kr/60 kr

Snusnäsduk REA 50 kr/50 kr

GRATIS MATERIAL

Sänds endast inom Sverige. Kan även

finnas gratis på din turistbyrå.

Expavg o port: 1 st 25 kr, 2-5 50 kr och

6-10 75 kr.

❏ Astrid Lindgren-leden ❏ Smålandsleden

❏ Camping Sverige 2008 ❏ Göta

Kanal Karta Cykelvägarna Söderköping

- Motala och Karlsborg - Sjötorp

❏ Österlen med cykelslinga

❏ Göta Kanal -resemagasin

❏ Höglandstrampen

❏ SVIF–Vandrarhem ❏ Tre rundturer i

Örebro

❏ Umeleden ❏ Upplev Vindelälvsleden

på cykel ❏ Halland-Cykelleder i din

egen takt

❏ Fyra Hörn– Rügen, Bornholm,

Swinoujscie och Sydöstra Skåne

Nytt i CF-Shopen Se nästa sida!


Cykling 308bk 08-08-31 17.05 Sida 28

TEXT OCH FOTO: BERTIL KARLÉN

Senaste nytt i CF-Shopen!

❏ Reflexväst

Finns i storlek ❏ L och ❏ XL

Pris 150 kr/120 kr

28

❏ Pikétröja

Storlek: ❏ S, ❏ M, ❏ L, ❏ XL

Färg: ❏ Marin, ❏ vinröd.

Pris 225 kr

En påhittig

man i Växjö

Eleverna fick i uppgift att bygga

muskeldrivna fordon. 1500 kr i

anslag till varje projekt. Det blev

en hel del begagnat, en del tiggande och

en del lyckades fixa sponsorer.

FEM EKIPAGE var klara till uppvisningen

den 9 juni. Ja nästan i alla fall. In

i det sista skruvades och fixades det. Var

det inte en skruv som lossnade var det

punka på ett däck.

KRAVEN PÅ fordonen var att de skulle

drivas av muskelkraft, ha två förare och

minst tre hjul varav två skulle vara parallella.

ATT TÄNKA på miljön ingick också i

kraven. Därför blev det begagnade delar,

inte enbart av ekonomiska skäl alltså.

Resultatet då?

JODÅ, FANTASIN var det inget fel på.

Ett gäng hade byggt ett brandutryckningsfordon.

Vackert rödmålat, försett

med siren, hjälmar, spadar och vatten.

Mest uppmärksamhet väckte nog åket

med jättesoffa, stereoanläggning och

grill. Det såg imponerande ut.

EN ”FAMILJECRUISER” såg vi också.

Två korgstolar bak för bekvämt åkande

och minst lika bekvämt när man ska

rasta.

TYVÄRR KOM soff-åket inte längre än

till starten. Styrningen höll inte och

dessutom gick säkringarna till stereon.

Tanken var att alla ekipagen skulle ta

sig från campusområdet ner till city. Det

lyckades för de flesta, trots lite problem

på vägen.

CYKELFRÄMJANDET hade mött upp

i form av Eivor och Arne Lindquist från

Vetlanda. De cyklade med i paraden,

dock på helt vanliga cyklar.

VID SPEAKERS CORNER mitt på

gågatan väckte åken stor uppmärksam-

Häftigaste åket var den maffiga

soffcykeln. Tyvärr kom den inte så

långt. Grejorna höll inte...

het. Och paret Lindquist värvade

medlemmar till Cykelfrämjandet.

DET FINNS REDAN NU rätt

många medlemmar i Växjö men

ännu ingen egen krets. Den som

känner sig hågad kontaktar Eivor

i Vetlanda, tel 0383-761680.

”Familjecruiser” med korgstolar.

Två trampar, en styr, två åker

bekvämt baklänges.

Samir heter han, den

påhittige mannen från

Växjö. Khoshava i efternamn,

lärare i ämnet

teknik och design vid

Växjö Universitet. Han

har under årens lopp

byggt ett antal ovanliga

cyklar. Men nu var det

elevernas tur.

Samir har byggt ett

antal finurliga

trampfordon genom

åren.

”Brandkårscykeln”

väckte en del

uppmärksamhet med

all utrustning.

Bra cykel när man har småbarn.

Samir byggde det här ekipaget

när familjen växte.

Cykling 3 2008


Cykling 308bk 08-09-01 11.03 Sida 29

Gratis cykeltur i

München

Det brukar kosta en slant att bli guidad på

cykel i Europas storstäder. Men så icke i

München. Här är både cyklar och guider

inkluderat i priset som alltså är noll euro.

Lennys Free Bicycle Tours heter firman

som bjuder på arrangemanget. Började

med att man vill kunna ge alla backpackers

och budgetresenärer en möjlighet att

uppleva staden gratis. Två gånger dagligen

går turerna under sommaren, under resten

av året bara en.

Mer fakta

www.discovermunich.net/bikeTours

8-dagars

CYKELPAKET

I POLEN!

Ett spännande, cykelvänligt land!

I nordöstra Polen cyklar du i visenternas

urskogar, möts av gammal trä–

arkitektur och medeltida borgar.

Alternativt cyklar du genom

Masuriens sjölandskap.

Resorna utgår från Warszawa.

I resorna ingår logi på bra

hotell/pensionat, halvpension, 5växlad

cykel, engelsktalande färdledning.

Avresor maj – sept.

Förläng vistelsen i Polen om du vill.

Vi bokar hela din resa!

Upptäck Polen

på cykel 2009!

08-441 71 90,

info@orbisresor.se

www. orbisresor.se

Cykla i ...

Moseldalen

...genom små trevliga

vinbyar och vingårdar.

Övernattning på ”Gasthaus”

eller hotell, frukost & middag,

transport av bagage mellan hotellen,

vinprovning samt båttur på Mosel.

Cyklar finns att hyra.

För information

Tel.0503-219 00

info@queentravel.com

www.queentravel.com

Världsarvet HÖGA KUSTEN

och sagornas ÅDAL!

Cykla i det unika landskapet på

slingrande vägar med hisnande

utsikter och små pittoreska fiskelägen.

Att cykla längs Ångermanälvens stränder

ger en tur som är rik på minnesmärken

av historia och kultur.

Cykelpaket 4-5 nätter, halvpension,

hyrcykel, kartor och båttur till Ulvön.

Vi ordnar även vandringspaket på

Höga Kusten och turridning på

islandshästar.

Tel: 0611-790 25

info@resklara

www.resklara.se


Cykling 3 2008

Cykla till Holland

Utsökta handbyggda cyklar från

Holländska Koga Miyata. Utrustade

med ”allt” och byggda för semesterpackningen.

Komplettera gärna med

campingutrustning från Vaude.

Åby Cykel & Motor AB

Frölundagatan 62 • Mölndal

Tel. 031-87 47 70 • www.abycykel.se

29


Cykling 308bk 08-08-28 12.22 Sida 30

Ny cykelled Skåne–Polen

Vellinge kommun i Skåne och Fotevikens museum har fått

vardera 1,5 miljoner i EU-bidrag för att vara med i ett projekt

om cykelleder mellan Sverige och Polen. Leden ska gå via

Bornholm. Sedan tidigare finns ett samarbete mellan Österlen

och Bornholm. Här säljer man bl a cykelpaket där både Österlen

och Bornholm ingår.

Nu gäller det att få fart på det nya projektet. Man tror att det ska

gå att göra leder efter olika teman, t ex historia, natur och

utsiktspunkter. Leden planeras att gå Svågertorp-Vellinge-

Svedala-Trelleborg-Skurup-Ystad-Bornholm (runt hela ön) -

Swinousjcie-Kozalin. Förutom Vellinge kommun och

Fotevikens musem deltar Cykelfrämjandet och Region Skåne i

projektet.

Höst, blåst och regn...

Men ”Stay Dri´s regnjackor från

Nya Zeeland håller dig torr!

Kvalitet som silke, skrynklar

inte, andas, håller mot vind och

väta. Väger ca 250 gr.

Varför inte ge bort en

regnjacka som JULKLAPP?

Rabatt 150 kr på jackor t o m 1/12 2008!

BILDER och PRISR på Stay Dri´s regnkläder

finns på www.cykla.net

Cfm Svensk Rese Service

www.cycling-italy.it Visit our website

for more information about the tour,

details of bicycles and tourist materials.

30 Cykling 3 2008

Har du svårt att

använda vanlig cykel?

Vi fixar det. Välkommen till Malmö på en ”lillsemester”.

Här kan alla cykla! Har du, vuxen eller

barn, dålig balans eller en funktionsnedsättning i

arm eller ben så hyr vi ut en ”anpassad cykel”,

3-hjuling el 4-hjulig parcykel. 2005 korades

Malmö till Årets Cykelstad just för det fina cykelnätet.

Bokning: vard 9-16.

Tel: 040-23 10 90 eller på e-post info@hiso.nu

Hyra: 100:-/dag eller 300:-/ vecka. OBS – var ute i

god tid! Cykeln hämtar och lämnar du på Lugna

gatan 41 eller på Handikappbadet i Malmö.

HISO i Malmö

(Handikappidrottens Samarbetsorg.)

www.hiso.nu

EFTERLYSNING!

All Bike Care Sweden (ABC) söker nya samarbetspartners,

som är intresserade av cykeluthyrning.

Vi söker därför kontakt med: B&B,

Vandrarhem, Camping, Hotell och

Turistbyråer. Vi finns idag på Öland och i

Kalmar, men vill till 2009 utöka verksamheten

till hela Sverige. Projektet går ut på att ni

under cykelsäsongen hyr handbyggda holländska

cyklar med 7-växlar och stötdämpare

Lago di

Garda

Peschiera

Bassano del Grappa

Marostica

VICENZA

Adige

Vi finns redan

på Öland och i

Kalmar!

direkt av oss. Genom detta samarbete behöver ni inte köpa in egna

cyklar och kan ändå erbjuda era gäster en 7-växlad bra hyrcykel. För

mer information kontakta:

ABC Sweden E-post: huubrutte@hotmail.com

Brenta

Asolo

Padova

Valdobbiadene

Mestre

tour operator

Laguna

Treviso

Chioggia

Venezia


MARE

ADRIATICO


Cykling 308bk 08-08-28 12.22 Sida 31

Njut av den sköna

hösten på Öland

Följ någon av cykellederna

på småvägar i

lugn och ro.

På turistbyrån får du

information och hjälp

med bokning av logi

Ölands Turist:

Tel: 0485-560 600

eller på www.olandsturist.se

Välkommen till Trollhättan-Vänersborg

arrangör av CykelTurismVeckan 2007

Cykla Linnéleden 7 mil och/eller Trollhättan-Vänersborgsleden 8 mil

Info & bokning av cykelpaket www.visittrollhattanvanersborg.se

Cykling 3 2008

Cykla på egen hand

i Frankrike, Österrike och Tyskland!

Förbokade hotell,

bagagetransport,

frukost eller

halvpension

www.locafrance.se

tel 0340-653920


Etapper 25-90 km

lättcyklade och

krävande turer.

Cykel kan hyras

SMÅLÄNDSKA HÖGLANDET

◆ Höglandstrampen – 35 mil cykelled

◆ Upplev våra ängar, stenrösen, röda stugor,

sjöar och många vackra vyer!

◆ Boka ett paket, 3–7-dagars, eller cykla

på egen hand – beställ vår cykelfolder

med karta!

Höjdpunkter. I Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö

och Vetlanda. På Småländska höglandet!

Höjdpunkter

Tel 0381-103 00 · www. hoglandets-turism.se

31

FOTO: FOCAL FOTO & ANEBY TURISTBYRÅ


Peakparts Godkänt Bygellås S3

Godkänt bygellås av kraftig konstruktion.


Etto FX-2

Inmouldhjäm med utmärkt ventilation och passform.Peakparts Superdiod belysning

Mer än 30 timmars brinntid. Köp till L03 batterier.


Sportcykel med 21-växlar Shiamno Acera.

Utrustad med dämpad framgaffel, dubbelbottnade

fälgar och V-bromsar. Komponenter i aluminium

samt hydroformad aluminiumram. FINNS ÄVEN I DAM.

Gäller t.o.m 081031, dock längst så länge lagret

räcker. Samtliga försäljningspriser är maxpriser.


Alingsås Färgaregatan 18, 10-18, 10-15, stängtBorås Knalleland, 10-19, 10-17, 11-17 Göteborg Backaplan Backa 1, 10-19, 10-16, 11-16 / Kållered K-center, 10-19, 10-17, 11-17 / Sisjö Entré,

10-19, 10-16, 11-16 Jönköping vid Eko-hallen, 10-18, 10-15, 11-15Karlstad Wåxnäs, 10-18, 10-14, 12-16Kungälv Marstrandsvägen, 10-19, 10-16, 11-15Lund Nova Lund, 10-20, 10-17,

Malmö Jägersro, 10-19, 10-16, 11-16 Norrköping Maxiområdet, 10-19, 10-16, 11-16 Skövde Elins Esplanad, 10-19, 10-17, 11-17Stockholm Järfälla IKEA-huset,

10-20, 10-18, 10-18 / Kungens Kurva, 10-19, 10-16, 11-16 / Sickla köpkvarter, 10-19, 10-16, 11-16 / Täby MIO-huset, 11-19, 10-17, 11-17 Trollhättan Odenhuset, 10-18, 10-14, stängt

Uppsala vid IKEA, 10-19, 10-17, 11-17Vänersborg Torpa centrum, 10-18, 10-14, stängt Västerås Hälla syd, vid Willys, 10-19, 10-16, 11-16Örebro IKEA-huset, 10-19, 10-17, 11-17.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!