17.09.2013 Views

Läs Cykling nr:2-05 här (pdf-fil, 7Mbyte) - Cykelfrämjandet

Läs Cykling nr:2-05 här (pdf-fil, 7Mbyte) - Cykelfrämjandet

Läs Cykling nr:2-05 här (pdf-fil, 7Mbyte) - Cykelfrämjandet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NyCykling 205 05-05-16 15.26 Sida 1

CYKELFRÄMJANDETS TIDNING NR 2 2005 • PRIS 45 KR

CYKLING

Lasta

cykeln

rätt på

bilen

Alpcykling

även för en

pensionär!

Ska cyklist

anses som

en snabb

fotgängare?


NyCykling 205 05-05-16 15.27 Sida 2

NYHETER LÄNGS KANALEN!
• •

Det händer mycket längs ”Sveriges Blåa Band”. Här lite i korthet och mer kan du läsa i vårt

Resemagasin. Där finns alla våra cykelpaket, tips på evenemang och mycket, mycket mer.

20 bokningsbara cykelpaket! Med övernattning och måltider att välja på längs kanalen.

Eller planera en egen cykeltur. Vandrarhem, pensionat och hotell ligger på nära avstånd.

Den mesta tiden cyklar du på den bilfria dragvägen alldeles intill kanalen

Kanalens västgötadel i miniatyr i Norrqvarn. Ett populärt besöksmål för vuxna och barn.

Kanalen i miniatyr är bara 80 cm bred och 10 cm djup. Vilket lockar barnen till lek och plask.

Bo i en stubbe! I Norrqvarn kan du bo i en inredd stubbe! I år blir en ny stubbe på två rum klar.

Ett rum för de vuxna och ett för barnen. I roten bor den lilla trollfamiljen!

Gör paus för ett bastubad. Det fjärde bastuhuset står klart i sommar. Fritt tillträde med Upplevelsekortet,

som ingår i de flesta cykelpaketen.

VätternSnabben. Turer över Vättern mellan Karlsborg och Motala. Under juni även till

Vadstena. 12 passagerare och cyklar kan åka med. Turlistan finns på www.gotakanal.se

Resemagasinet Göta kanal och

en NY GRATISKARTA kan du

beställa mot exp. avgift och porto

hos

Cykelfrämjandet. Tel 08-15 95 46

eller på hemsidan

www.cykelframjandet.se

9 mil

asfalterad banvall

Den 3 september i år invigs

Klarälvsbanan, en nio mil lång gångoch

cykelbana mellan Karlstad och

Uddeholm. I samband med invigningen

arrangeras också ett Inlinelopp. Sedan

är det dags för cyklisterna att provtrampa

den nya leden.

Välkommen på en innehållsrik och annorlunda semester!

AB Göta Kanalbolag, Box 3, 591 21 Motala

Tel 0141-20 20 50. E-post info@gotakanal.se

www.gotakanal.se

Vägverket ser

över reglerna

Det är farligt att cykla, har Vägverket

insett. Därför ska man nu se över

alla lagar och regler som berör

cyklisterna. Cykelöverfarter och

väjningsplikt mot cyklister på cykelöverfarter

är det man ska granska.

Inte regler för belysning eller liknande.

Väjningsplikt tror man dock inte på.

Den s k Zebralagen, som kom för

fem år sedan, har inte inneburit färre skadade. Fotgängarna förutsätter

att bilisterna ska stanna. Det gör de inte alltid.

En del cyklister tror också att bilister på gatan har väjningsplikt mot

dem. Så är det inte, idag.

Det skapar osäkerhet, menar man på Vägverket. Man kan däremot

tänka sig att hastigheten sänks till 30 km/tim där skyddade och

oskyddade trafikanter möts.

Bilhastighet

och cyklister

BILTRAFIKENS hastighet är en av

de allra viktigaste faktorerna för

cyklisternas säkerhet. För att inte tala

om trivsel och trygghet. Krister

Spolander, tidigare styrelseledamot i

CF, arbetar med ett projekt som går

ut på att analysera sambanden med

dels säkerhet och transportkvalitet,

dels emissioner och miljö med inriktning

på beslutsfattandet inom

2 Cykling 2 2005

30 km/tim där

skyddade och

oskyddade

trafikanter

möts är ett

alternativ.

området och hur olika aktörer ställt

sig i frågorna.

Det ska resultera i ett par rapporter

och en debattbok som kommer ut

nästa år. Projektet finansieras med

1,3 miljoner kr från Vinnova, NTF,

Vägverket och Naturvårdsverket.

Ett annat projekt av intresse för

cyklister är att Krister Spolander utreder

möjligheterna att kombinera cykel

med tåg i anslutning till den nya

Citybanan i Stockholm. Det görs på

uppdrag av Banverket.


NyCykling 205 05-05-16 15.27 Sida 3

Medlemsavgift per

kalenderår:

Pris för medlem i

Norden inom parentes.

Huvudmedlem 250 kr (290 kr)

Familjemedlem 50 kr (50 kr), skall vara

bosatt på samma adress

Ungdom, t o m 26 år 100 kr (140 kr)

Betalas till:

PG - 5 78 53-4, BG - 5358-4413

Kansliet på Tulegatan är stängt

Post ställs fortfarande till:

Cykelfrämjandet, Tulegatan 43, 113 53

Stockholm. För information ring Christine,

08-15 95 46 vardagar 9-11 och 14-16, ej

fredagar. Vi hänvisar också till vår hemsida.

e-post: cyklamera@cykelframjandet.se

Hemsida: www.cykelframjandet.se

Kansli:

Tf kanslichef: Vallar Vaim, Jönköping

036-12 90 54, vallar@spray.se

Information/marknad/medlemsservice

och butik

Christine Fogelholm, 08-545 910 32

christine@cykelframjandet.se

Ekonomi

t f Marianne Jönsson 042-13 27 49,

maria.hage@telia.co

STYRELSE:

Lasse Jansson, ordf. (Mörbylånga) Jan-Åke

Claesson (Ulricehamn) Marianne Jönsson

(Helsingborg) Bengt Kjällström (Stockholm

Norrort) Eivor Lindqvist (Vetlanda) Sven

Lindoff (Sundsvall) Vallar Vaim (Jönköping)

VERKSTÄLLANDE UTSKOTT:

Lasse Jansson, Sven Lindoff och Marianne

Jönsson

TRAFIKFRÅGOR:

Jan-Åke Claesson och Bengt Kjällström

TURISTFRÅGOR:

Eivor Lindqvist och Jan-Åke Claesson

EKONOMI, PERSONAL, AVTAL:

Marinne Jönsson och Vallar Vaim

IT, MEDIA, INFORMATION, HEMSIDA:

Sven Lindoff

cyklamera@cykelframjandet.se

Cykelfrämjandets kretsar

nås via kontaktpersoner – se sid 19

eller via www.cykelframjandet.se

Cykling (CF:s medlemstidning)

Box 226, 246 02 Löddeköpinge

Tel 046 -772801 Fax 046 -772820

E-post: admedia@telia.com

Fyra nr/år (två på våren, två på hösten)

Trycks på miljövänligt papper

Redaktör:

Bertil Karlén, Löddeköpinge

admedia@telia.com

046 77 28 01 fax 046 77 28 20

Ansvarig utgivare: Lasse Jansson

Annonser/fakta:

Christine Fogelholm 08 15 95 46

cfm1@telia.com

Tryck: VTT Grafiska, Vimmerby

FOTO: ENRICO LUNDIN OCH BERTIL KARLÉN

Nästa nummer kommer i

slutet av augusti.

Cykling 2 2005

Cykelturerna runt hörnet...

Det händer att jag då och då retar upp

mig på all ny teknik. Speciellt när datafolket

får för sig att de nya programmen

är bättre, de nya maskinerna snabbare

med mera, med mera.

Visst är programmen ofta bättre, samtidigt

som de har en massa funktioner

som i alla fall inte jag har glädje av.

De nya maskinerna är helt klart snabbare.

Därför har jag nu ett antal databurkar

stående både här och var.

De är för gamla, helt enkelt. Även om de

funkar.

Å andra sidan finns det mycket bra.

Internet är en otrolig guldgruva. Det

sista jag gjorde med det här numret var

att gå ut på nätet och se vad som fanns

om cykling och cykelpaket. Det var

mycket, jag lovar.

Så jag blev sittande några timmar framför

dataskärmen och befann mig i

I DETTA NUMMER

tankarna både i Norrbotten och i Italien

på cykelturer.

En liten del av resultatet finns

på sidan 28. Ett riktigt gottebord

för den som tycker om

att cykla. Och det behöver ju

inte vara de långa sträckorna.

Även på en liten tur upplever du som

cyklist mer än bilisten kanske gör på en

hel dag.

I övrigt noterar jag som vanligt att våra

kretsar blir flitigare och flitigare. Tror

aldrig jag sett så fullmatade program

som de vi presenterar i detta nummer.

Aktuell information om kretsarna finns

också på vår hemsida.

Ha det bra i sommar! Oc h glöm inte

CTV i Ulricehamn.

Innan dess kan man ju alltid träna med

några lagom turer...

Bertil Karlén redaktör

Allehanda 2

Insändare 4

Cyklisten borde bedömas som en snabb fotgängare,

inte som fordon, skriver Stig Ramel i en insändare.

Ledaren 5

Vi kan åstadkomma mycket tillsammans, påpekar

Cykelfrämjandets nye ordförande Lasse Jansson.

Ny styrelse 5

En delvis ny styrelse valdes vid kongressen i Malmö i april.

Träget cykelarbete 6-7

Malmö har träget arbetat med att förbättra för cyklisterna.

Dessutom marknadsför man cyklandet för att få fler att inse fördelarna.

Black Birdy 8-9

Black Birdy är en av de hopfällbara cyklar som finns på marknaden.

Cykling i Alperna 10-11

Jodå, även en pensionär kan!

Cykel och tåg 12-13

En fråga som bara utreds. Och utreds igen. Vad händer?

Cykelfrämjandet landet runt 14-19

Våra kretsar bjuder på stora utflyktsprogram i sommar!

Låt cykeln åka med 20-21

Bilen är ofta nödvändig om man ska ta cykeln med i Sverige.

Tågen är sällan något alternativ. Vi har tittat på hur man får med

sig cykeln på bilen.

Christines hörna 23

Köp från Cykelfrämjandet 24-27

Cykelresan via nätet 28

Internet är fantastiskt när det gäller att hitta cykelturer!

CTV i Ulricehamn 29-31

Allt du behöver veta om CykelTuristVeckan i Ulricehamn.

Plus anmälningsblanbkett!

3


NyCykling 205 05-05-16 15.27 Sida 4

Dags för nytänkande:

Samma dag som Svenska Dagbladet

i en stor artikel den 20 april talade

om bekymren med ”Djungelns lag”

på Stockholms gator och meddelade att

Vägverket aviserade en översyn av

reglerna, när det gäller cyklisterna som

trafikanter, möter jag cyklande förbi

bilköerna vid Roslagstull en jätteskylt

med texten :

Risk för köbildning

Ta cykeln lite oftare

Vägverket

Jag gladdes över budskapet även om jag

tycker att orden i andra raden borde ha

lytt: Ta cykeln istället ! Köbildningen

finns ju varje dag. Men om nu Vägverket

skall se över cyklismens villkor i trafiken,

borde man inte skrapa på ytan utan

vara radikal och gå till rötterna med

problemen. Ett nytänkande måste komma

till stånd och det första som måste göras

är att cyklisternas ställning i Vägtrafikförordningen

ändras. Fortfarande klassas

där cyklisten som fordon och buntas

därmed ihop med alla plåtschabrak med

motorer som fyller vägbanorna till bristningsgränsen.

Istället borde cyklisten i

vägtrafikförordningen behandlas som en

snabb forgängare som i de flesta fall kan

samsas med de gående på deras vägar

och stigar. Där så är lämpligt kan de få

reserverade filer tillsammans med alla de

joggare, som ofta rör sig snabbare än

cyklisterna. Däremot skulle mopederna,

som idag susar fram på cykelbanorna,

fortsätta att klassas som fordon. Dagens

mopeder liknar mest små motorcyklar

och tillhör definitivt fordonsklassen.

Att cyklisterna i lagens mening fortfarande

betraktas som fordon har en historisk

förklaring. När cykeln på 1880-talet

fick sitt publika genombrott betydde det

att man fått ett ultramodernt alternativ till

Hästen. När man läser böcker och

tidningar från den tiden slås man av det

hisnande steg framåt som man då upplevde

att cykeln innebar. Hästarna hade

blivit ett växande problem genom den

nedsmutsning som hästspillningen

medförde i den moderna storstaden och

på gatorna blev det växande köer av hästdroskor.

Cykeln blev ett fordon som var

ett alternativ till hästdroskan. Men så

kom bilen något decennium senare och

tog över rollen som hästens efterträdare

med mångdubbelt fler hästkrafter under

motorhuven. Cykeln blev ett färdmedel

för främst ungdomar och för turister.

Men nu har bilarna blivit så många och

så problematiska både ur miljö- och

trafiksynpunkt, att på nytt cykeln framstår

som ett alternativ för alla som vill till

sitt arbetet eller uträtta ärenden och inte

vill frustreras i bilköer. Dessutom ger

cykeln bonus ur motions- och hälsosynpunkt.

Cyklister i konflikt

Allt fler cyklar därför även i våra större

städer och detta har medfört att cyklisterna

i växande utsträckning kommer i

konkurrens och i konflikt med andra

kategorier av trafikanter. De trafikregler

som idag finns tar inte hänsyn till cyklisternas

situation eftersom de främst är

avpassade för bilisterna. Rödljusens

intervaller är avpassade för bilarna och

deras behov av ”gröna vågor”, som inte

alls passar cyklisternas lugnare tempo. I

de större städerna, inte minst Stockholm,

har ett stort antal gator enkelriktats av

miljö- och bullerskäl – ovidkommande

skäl när det gäller cyklarna. Allt detta har

bidragit till att cyklisterna anses ha

etablerat en ”djungelns lag” när de möter

en trafikreglering som är avpassad för

motorfordon.

Cyklisten inte ett fordon!

När Vägverket nu säger sig vilja ”titta

på” cyklisterna och trafikreglerna är det

verkligen av yttersta vikt, att man också

tittar på den enorma förändring av hela

trafiksituationen, som är så annorlunda

än när vägtrafiklagarna en gång skrevs.

Det är i dag uppenbart att en cyklist inte

kan betraktas som fordon. När man

kastar en blick på hur kommunerna runt

om i landet agerar, finner man att de styrs

av ett modernt tänkande och försöker att

få bort cyklarna från de vägar som fylls

av motorfordon. I allt större utsträckning

finner man skyltar som visar att cyklister

och fotgängare kan använda samma

gångstråk. Där trafiken är intensiv finns

vägen uppdelad med tydliga markeringar.

Detta visar att man uppfattar cyklisterna

inte som fordon utan som snabba

fotgängare. Det är här de nya snabba

mopederna skapar problem. Man bör nu

se till att den växande samlevnaden

mellan cyklister och gående kan bli så

friktionsfri som möjligt, t. ex. genom att

göra klocksignal obligatorisk vid omkörsel.

Man kan också i vissa fall införa fartgräns

för cyklar på delade vägar t.ex. 10

eller 15 km/tim. En sådan fartgräns skulle

också utestänga mopederna som har

fartgräns vid 45 km/tim.

Vidar bör vägverkets planerare fundera

på om de nödvändigtvis skall rita in

4 Cykling 2 2005

INSÄNDARE

Cyklisten snabb fotgängare!

Cyklisten: fordon eller en snabb

fotgängare?

cykelbanor som löper parallellt med

bilvägarna. Cyklisterna skulle hellre

liksom fotgängarna vilja komma så långt

från avgaserna som möjligt. Vidare borde

cykelstråk kunna införas på enkelriktade

gator, där det oftast finns överskott på

utrymme. Låt cyklarna vidare passera vid

sidan om de gående när de senare får

grönt ljus vid gatukorsningar och tillåt

högersväng för cyklar när bilarna har

mött rödljus.

Djungelns lag bort

Ett nytänkande är nödvändigt. Skapa

trafikregler för cyklister som är avpassade

för dagens situation, inte kvarlever

från en förgången tid. Då upphör

”Djungelns lag” och cyklisterna kommer

att förstå att lagen är avpassad också för

deras behov och villkor - inte som förare

av långsamma fordon utan som snabbtrampande

fotgängare.

Jag hoppas att Cykelfrämjandet vill ta

initiativ i denna anda. Vi bör främja

cyklandet som ett miljöpositivt alternativ

i trafikpolitikens vardagsliv med bättre

hälsa som bonus. Vägverkets kampanj i

Skåne om ”att ta cykeln till jobbet” visar

att viljan finns. Men det handlar inte bara

om att minska bilköerna. även om detta

också är viktigt. Därför bör Vägverket se

till att det blir lättare och tryggare att: Ta

cykeln istället.

Stig Ramel

Författare och f.d. Nobeldirektör.


NyCykling 205 05-05-16 16.10 Sida 5

Vi kan åstadkomma

mycket tillsammans!

Som många av er redan vet så beslutade Cykelfrämjandets

kongress i Malmö den 9 april om vissa förändringar i vår

styrelse. Det är därför som jag är ”krönikör” i detta

nummer av Cykling istället för Stella Fare.

Min och den övriga styrelsens förhoppning är att även andra

medlemmar i främjandet vill framföra sina och andra medlemmars

åsikt på detta sätt i detta forum. Således, fatta pennan och

skriv om det som ligger er närmast.

Bli gästkrönikör!

Vi i den nya styrelsen har som ett av våra främsta mål att öka

medlemmarnas inflytande i Cykelfrämjandets arbete via ett ökat

samarbete med våra kretsar. Det är inte helt lätt, men vi ska göra

ett rejält försök.

Det innebär bl.a. att vi, så långt det är praktiskt möjligt, ska

arbeta för att den kompetens som kretsarna besitter i allt högre

grad ska utnyttjas i stället för att arbetet utförs centralt. Det är

flera kretsar som redan är, och har varit, anlitade av riksstyrelsen

och gjort ett arbete som styrelsen aldrig kunnat klara av på

egen hand. Den kompetens som finns runtom i landet måste vi

alla kunna utnyttja tillsammans.

Det finns flera frågor som vi måste prioritera den närmaste

tiden:

◆ Vi måste fortsätta att driva på angående trafikpolitiken. Det

gäller såväl centralt, regionalt som lokalt där det arbetas intensivt

i många kretsar.

Ny ordförande och

delvis ny styrelse i

Cykelfrämjandet

Malmö visade sig från en solig

om än något kylslagen sida

när Cykelfrämjandet höll sin

årliga kongress i början av april. Ett

60-tal delegater från kretsarna från

Luelå i norr till Malmö i söder hade

hörsammat kallelsen till kongress.

Ordförande Stella Fare hälsade välkommen

och berättade om verksamheten

senaste året. Till ordförande för kongressen

utsågs Jan-Åke Claesson från

Ulricehamn. Han tilldelades snäva tidsramar

men lyckades genom skickligt

hanterande av klubban till och med klara

av alla ärenden mer än väl inom tidsramen.

Ett större antal motioner hade lämnats

in och samtliga bifölls och överlämnades

till styrelsen för fortsatt arbete.

Valberedningen hade till kongressen

föreslagit en delvis ny och något mindre

Cykling 2 2005

styrelse med jämn täckning över

landet, utan suppleanter och

med en ny ordförande. Efter

sluten omröstning valdes Lasse

Jansson till ordförande för ett år,

enligt valberedningens förslag,

med röstsifforna 81-39.

Även i övrigt blev det en del

nya namn i styrelsen.

En ny valberedning utsågs också och

den består av Anita Henriksson,

Stockholm, Rolf Modigh, Luelå och

Sonnie Nilsson, Karlskrona.

Malmökretsen skötte med den äran allt

praktiskt kring kongressen och Leif

Jönsson från kommunen fick också tillfälle

att berätta varför Malmö blivit Årets

Cykelstad 2004. Några deltagare fick lite

senare prova på några kilometer av alla

stans cykelvägar.

◆ Vi måste fortsätta arbeta för en

positiv utveckling vad gäller möjligheten

att kunna frakta cyklar på tåg.

◆ Vi måste bli betydligt bättre på

medlemsrekrytering. Att arbeta med

påkostad marknadsföring har vi inte råd

med utan det är i det vardagliga arbetet

som det mesta av rekryteringen måste

intensifieras och genomföras. Jag är

övertygad om att flera kretsar de senaste

åren prövat skilda metoder. Berätta t.ex.

för oss i styrelsen vad ni gjort så kan vi Lasse Jansson,

hjälpa till att föra det vidare med hjälp av ny ordförande i

en idébank.. Det gäller såväl lyckade Cykelfrämjandet.

åtgärder som mindre lyckade åtgärder

som kanske kan förfinas där utgångsläget är ett annat.

◆ Det finns självklart mycket mer för aktiva medlemmar i

Cykelfrämjandet att bita i vilket också väldigt många gör.

Tillsammans kan vi göra mycket.

◆ En bra cykelvår och cykelsommar tillönskas er alla!

Den delvis nya styrelsen i

Cykelfrämjandet:

Högst upp fr v Sven Lindoff,

Sundsvall, omval, Bengt Kjällström,

Stockholm Norrort, nyval.

Nedre raden fr v Lasse Jansson,

ordf, Mörbylånga, nyval, Eivor

Lindqvist, Vetlanda, nyval, Jan-Åke

Claesson, Ulricehamn, nyval, Vallar

Vaim, Jönköping, omval, och

Marianne Jönsson, Helsingborg,

omval.

TEXT OCH FOTO: BERTIL KARLÉN

5


NyCykling 205 05-05-16 16.17 Sida 6

Malmö blev Årets Cykelstad 2004.

Här finns i dag 390 km cykelbanor

men också en insikt om att folk

cyklar mera om man marknadsför

möjligheten!

Egentligen har Malmö alltid varit

en cykelstad. På den tiden

Kockumsvarvet levde och frodades

och Kockumskranen var blickfånget

istället för Turning Torso strömmade

varje vardag ett par tusen varvsarbetare

ut från varvet. De flesta på cykel och

med Unicaboxen på pakethållaren.

När Malmö fick Cykelfrämjandets

utmärkelse Årets Cykelstad kan man med

fog påstå att det var belöningen för ett

långt och träget arbete att göra Malmö till

en riktig cykelstad.

”Hållbara transporter” heter ett av de

dokument som de styrande i staden tagit

fram och arbetat efter. Det handlar inte

bara om cykling förstås utan om att minska

biltrafikens inverkan på miljö och

hälsa. Samåkning, bättre kollektivtrafik,

miljöbilar, sparsam körning, distansarbete,

cykling m m.

I dag kan man slå sig för bröstet. I

Malmö finns nästan 40 mil cykelbanor,

mer än vad cykelstaden Köpenhamn,

”storebror” på andra sidan Öresund, kan

ståta med.

-Det är ju kul att slå dem nån gång,

säger Leif Jönsson, projektledare för

Cykelstaden Malmö och tillika en av

eldsjälarna i Malmökretsen av

Cykelfrämjandet.

Konsekvent har man arbetat med att

göra fler och bättre cykelbanor för

Malmöborna. Så mycket som möjligt

dessutom skilda från annan trafik.

-Det är kanske enklare i Malmö än på en

del andra håll, säger Leif. Vi har gott om

parker och där har vi dragit många cykelbanor.

Grön våg

-Vi har också så långt det går gjort

genomgående cykelstråk, upphöjda cykel

och gångbanor och försett nästan alla

trafikljus med cykelsignaler. Nu planerar

TEXT OCH FOTO: BERRTIL KARLÉN

Träget

cykelarbete

ger resultat

vi också så att cyklisterna kan få en

“grön våg” med hjälp av radardetektorer.

På de mest trafikerade cykelstråken i

Malmö passerar drygt 7000 cyklister

varje dag!

Vi har också lärt oss, genom att lyssna

på cyklisterna, att t ex tunnlar måste

göras vänligare. De får inte vara mörka

hål som man inte vågar åka i kvällstid.

Därför har vi öppnat upp tunnelinfarterna,

målat i ljusa färger och monterat bra

belysning.

Cykling säljs in

Men i Malmö handlar det inte bara om

teknik utan också om marknadsföring.

- Det är ju bra att det finns cykelbanor

men man måste ju också tala om att de

finns och få folk att ta cykeln istället för

bilen, säger Leif.

Därför satsar man rejält på just marknadsföring.

I dagarna fick alla 25-34åringar

i Malmö boken “Berömda människor

som cyklat i Malmö” gratis hem i

brevlådan.

-Vi har märkt att den åldersgruppen är

lite dålig på att cykla. Så därför gjorde vi

något åt det, säger Leif Jönsson.

“Cykelturer i Malmö”, en cykelkarta, är

en annan idé för att få både stans invånare

och besökare att ta cykeln runt om i

staden. Liksom att man kan ta en tur runt

staden och titta på konstverk.

Senaste tillskottet är en trafikräknare vid

P-huset Anna, den plats där flest cyklister

passerar. Där finns också en cykelpump.

Ont om hjälmbärare

Det är bara att konstatera att Malmö

värnar om sina cyklister.

Däremot är cyklisterna lite mindre måna

om sig själva. Användandet av cykelhjälm

är lägre i Malmö än i Stockholm

-Jag har funderat mycket på det, säger

Leif. En orsak kan vara att cyklisterna

känner sig tryggare i Malmö. De har

många cykelbanor där bilarna inte susar

fram alldeles intill. Hur som helst, med

eller utan hjälm, Malmö är en förträfflig

cykelstad. Både om du bor där eller bara

besöker stan. Inga backar, men motvind

då och då!

Nästan 40 mil cykelvägar kan

Leif Jönsson glädja sig åt.

6 Cykling 2 2005

Förr var Kockumskranen riktmärket i

Malmö. Nu är det det ”vridna huset”,

Turning Torso.

Malmö marknadsför cyklingen. Bland

annat med hjälp av kartor och böcker.


NyCykling 205 05-05-16 16.17 Sida 7

Lördagen den 23 april invigdes Malmös

första cykelbarometer. Tekniska nämndens

ordförande Emmanuel Morfiadakis

var först förbi barometern men redan

när bilden skulle tas hade 52 cyklister

hunnit passera.

Vid barometern finns också luft för

tomma däck.

Resten av dagen var det cykel och

cykling för hela slanten vid Södertull.

Ståupparen Lena Frisk, ovan t h,

påpekade att cykeln är som en politiker.

Lite rostig men vänlig i medvind.

Cykelfrämjandets Malmökrets visade

upp sig i ett tält och ungdomar

hade modehappening.

I Guldhjälm och allt.

Cykling 2 2005

Vid P-huset Anna I Malmö city

passerar det största antalet

cyklister. Om inte annat kan

de då beundra de färgglada

väggarna på P-huset.

Håller foten torr

”Boots-in-a-bag” presenterades på

mässan ”PåTvåHjul” i Göteborg 2005

och utsågs till ”Årets cykeltillbehör”. De

finns nu att köpa till priset av 195 kronor

per par. Priset är inklusive porto inom

Sverige, men ev postförskott tillkommer.

Boots-in-a-bag finns i tre storlekar, S

(36-39/40), X (40/41-44) och XL (större

än 44).

Boots in a bag kan beställas från Olle

Mattsson Lejdaregatan 5 469 55

Vänersborg Tel 070 722 74 96

e-post: olle@bootsinabag.se

Hemsida: www.bootsinabag.se

De finns även hos: Personalbutiken på

Nål i Trollhättan, tel 0520-47 87 15.

Master Profil Överby Köpcenter Anes

Väg 3 461 70 Trollhättan

Telefon: 0520-80 310

CykelCenter i Trestad, Stampgatan 8,

Trestad Center 462 73 Vänersborg

Telefon: 0521-25 55 11

Långfärdscyklist 1

MED START kring

den 1 juni 2005

kommer jag att starta

upp ett cykelprojekt.

skriver Mauritz

Johansson i Lycksele.

Han ska cykla ensam

med full utrustning

genom de östra och

centrala delarna av Europa. En cykeltur

genom 16 länder och en sträcka på 900

mil under ca fyra månader.

Idén till detta projekt kom då jag cyklat

Sverige runt år 2002, berättar Mauritz.

Hemsida: www.cyklist.se

Långfärdscyklist 2

FRÅN BÖRJAN av juni till mitten av

augusti kommer Nils Runske att genomföra

sitt nya cykelprojekt ”Dneper By

bike”. Med en grov uppskattning rör det

sig om cirka 220 mils cykling längs med

floden Dneper i vikingarnas spår genom

Ryssland och Ukraina. Därefter vidare

genom Rumänien och Moldavien . Två

månader räknar han med att resan ska

ta. Rapporter kommer att finnas på hemsidan

www.bgkettil.com

Snabba beslut efter cykeltest

En cykel från Biltema fick dåliga resultat

vid ett test som Konsumentverket utfört.

Biltema stoppade genast tillverkningen

och åtgärdade bristerna som gällde

framgafllar, pakethållare och styrbultar.

Alla kunder, som velat återlämna cykeln

och få pengarna tillbaka, har fått det,

säger Björn Janzzon, Biltema.

Motor & Konsult Enbärsvägen 8A 426

55 V.Frölunda Telefon: 031-709 88 48

Boots-in-bag tar liten plats hoprullade.

STOCKHOLMARE –

BOKA CYKELSERVICE I TID!

JOURNALISTEN från en landsortstidning

kom till Stockholm för några dagars

miljöombyte. Fick låna cykel av en släkting

för att med den ta sig runt i stan,

föredömligt nog.

Cykeln hade 21 växlar – men tyvärr bara

en som fungerade! Så iväg till närmsta

cykelhandlare för att få den reparerad.

Varpå cykelhandlaren frågar: ”Har du

beställt tid?”

Givetvis inte, i lilla hemstaden gick det

raskare till: lämna av hojen och hämta ut

den efter nån dag eller två.

Den stockholmske cykelhandlaren slog i

en stor bok på disken: Kanske kunde han

ta emot hojen fredag veckan därpå, men

riktigt säkert var det inte. Bäst att vänta

till tisdag eller onsdag veckan efter nästa,

då kunde det faktiskt hinnas med.

Djup suck och och fortsatt tjatigt trampande

på en och samma växel, förstås.

Så, kära stockholmare, besinna att trycket

på stans cykelreparatörer är kompakt

här på våren - boka service i tid!

Gun Hägglund

7


NyCykling 205 05-05-16 16.22 Sida 8

Black Birdy touringlastad. Kolla det smala styret med

horn i kolfiber som behövs för variation av körställningen.

Hjälmen hänger tillfälligt där.

Black Birdy är hopfällbar cykel,

tillverkad i Tyskland av välrenommerade

Riese & Müller (www.rm.de).

Köpte den i Amsterdam när jag

besökte Cycle Vision 2002.

Det finns massor av cyklar som kan

vikas ihop eller delas för att medföras i

bil och på tåg. Eller ställas i trånga

utrymmen.

Det finns , enligt min mening,

fyra typer:

◆ Såna som går att fälla ihop

men inte cykla på.

◆ Såna som är bra att cykla på

men krångligare att fälla ihop.

◆ Såna som är bra både att cykla

på och att fälla ihop.

◆ Och såna som varken är bra på

det ena eller andra.

BIRDYN: Styrkan hos Birdyn är cykelegenskaperna.

Vridstyv, responsiv,

komfortabel. Mer om det senare. Den är

dock inte helt enkel att vika ihop, om

man inte läst instruktionen eller tittat på

den medföljande videon.

Lägger man emellertid först in högsta

växeln och sen positionerar vevarna fem

i halv elva, behöver man varken ingenjörskompetens

eller våld för att klara

resten. Skulle tro att det numera går på

under minuten. Birdy representerar alltså

typ två – utmärkt att cykla på, lite krångligare

att vika.

BROMPTON: Brompton är en vanlig

vikcykel i Sverige. Det tar ett ögonblick

att veckla upp eller fälla ihop den, man

gör med det i steget från plattformen in

på pendeltåget. Den är bra att cykla på,

men inte lika bra. Har lite svårt att tänka

mig längre sträckor på en Brompton;

talar då om ett par timmars cykling.

Cyklar som ser svajiga ut, brukar också

vara det. Men den är tillräckligt bra för

kortdistanser och är väl förtjänt av sin

marknadsandel tack vare utmärkt hanterlighet.

Men alltså inget för touring, har

heller inga sådana anspråk.

BIKE FRIDAY: Bike Friday, en amerikan,

anses vara en av de allra bästa

vikcyklarna. Den har större hjul än

Birdyn, 406-hjul (20 tum) mot Birdyns

355-hjul (18 tum). Ramkonstruktionerna

är likartade.

MOULTON: Moulton är egentligen

ingen vikcykel, utan delbar. Ramen kan

tas isär efter diverse skruvande, vilket

sägs kunna gå på tio minuter efter

träning. Många Moultonägare behåller

därför cykeln hopmonterad och gläder

sig i stället åt dess förnämliga köregenskaper.

Den finns i några olika varianter

med kolossala prisskillnader, dels det

fantastiskt välgjorda originalet av Alex

Moulton (som också gjorde BMC, hundkojan,

för fyrtiofem år sen), dels de

enklare, men funktionellt lika bra APBmodellerna.

Den dyraste ligger på 10.100

Euro (sälj bilen), den billigaste på 1.400

Euro.

Black

Birdy

längs

Biscaya

Black Birdy är liggcykelns motsats –

liten, hopfällbar, upright.

Krister Spolander talar om varför en

hängiven liggcyklist valde en fällcykel för

sin touring från Biarritz längst ner i

sydvästra hörnet av Frankrike förra året.

8 Cykling 2 2005

Ett av de längsta och tuffaste loppen är

Across America mellan San Francisco

och Washington DC, 5.000 kilometer.

Moultoncykeln har varit med ett par

gånger, första gången 1987 med Dave

Bogdan på sadeln. Det upprepade han

året därpå då han kom i mål efter 10

dagar, 15 timmar och 1 minut. Han blev

tolva, alla andra körde på racercyklar.

Detta, om något, visar att det går att

köra långt, fort och länge på en Moulton.

STRIDA: Någon sällsynt gång ser jag

Strida ute på stan men tror att de flesta

står kvar i garderoberna. I detta sammanhang

är den ett skämt. Kanske användbar

som rullator för matkassar.

Finns det cyklar som är lätta att vika

ihop samtidigt som de är utmärkta att

cykla på?

Sannolikt inte, det handlar om en

kompromiss. Vill man prioritera det ena,

blir det på bekostnad av det andra. Och

försöker man optimera funktionerna var

för sig, resulterar det förmodligen i en

konstruktion som fäller ihop sig under

pågående cykling. Inte roligt.

Små hjul och dubbelfjädrad

Birdy har alltså små hjul och är stötdämpad

både fram och bak. Bakfjädringen

består av en gummicylinder som komprimeras

när hjulet i den rörliga baksvingen

rör sig över stock och sten.

Gummicylindern finns i tre hårdhetsgrader

efter åkarens vikt och preferenser.


NyCykling 205 05-05-16 16.22 Sida 9

Framdämpningen är mera sofistikerad.

Den fungerar både som stötdämpare och

fjädring och bygger på en gummicylinder

inne i en spiralfjäder (över framhjulet).

Prestandadäck behövs

Birdyn kräver prestandadäck. Det kraftiga

originaldäcket på 40-355 ska pressas

upp till 6,5 bar. Har just beställt en slankare

modell, Schwalbe Stelvio 28-355,

som vill ha 8,5 bar. Då rullar den ännu

lättare.

Birdy finns i fem olika modeller som

mest skiljer sig åt i fråga om växelarrangemang.

Black Birdy har utanpåliggande

bakväxel med niodelad krans. Det

är den lättaste modellen. Mitt exemplar

uppgavs väga in naken på 9,8 kilo (enligt

tillverkaren är bäst att tillägga som nu

anger 10,5 kilo; kanske man skaffat en

bättre våg eller också har kilona blivit

tyngre).

Andra modeller har navväxlar, bland

annat den dyra och något tunga 14-växlade

Rohloff Speedhub.

Komfortabel

Jag ska försöka vara objektiv, medveten

om att det är svårt för en belåten innehavare.

Men Birdyn är faktiskt den komfortablaste

giraffcykel jag haft. Jag jämför

med en välgjord Cannondale Touring

som sedan mitten av åttiotalet troget

tjänat mig på massor av utlandstouring.

För att inte tala om ännu äldre touringcyklar,

minns en femtonväxlad (3x5)

Peugeot från sjuttiotalet, byggd av

Reynolds 531-rör, utmärkt för den tiden,

men som gått hädan. Min Cannondale är

nu pensionerad, utkonkurrerad av den

yngre Birdyn, men jag har den fortfarande

kvar i bästa skick. I och för sig kan

man köra fortare på Cannondale men det

spelar ingen roll så länge det går tillräckligt

fort på Birdyn.

Black Birdy i praktiken

Vi är tre gifta par som tillbringar tre

septemberveckor varje år utomlands på

cykel. Förra året köpte vi flygbiljetter

Arlanda – Paris av researrangören MrJet

och bokade biljetter på ett direkttåg TGV

Paris – Biarritz; hela resan på en och

samma dag.

Problem uppstod några dagar innan

avresan. När jag kollade med researrangören

MrJet visade det sig att vi

inte skulle få med sex cyklar som

utlovat. Bara tre. Därför att man bytt

från stort flygplan till ett litet.

I det läget kunde jag bara glömma

min så trevliga och bekväma M5

Shock Proof som numera innehar

rollen av huvudsaklig touringcykel.

Den fick bli hemma. Om några skulle

få med sig cyklar var det de tre kvinnorna

som med åren blivit mycket

fästa vid just sina egna touringcyklar.

De båda andra männen gick in för att

hyra cykel i Biarritz. För dem spelade

det ingen roll. I och för sig är hyrcyklar

mycket bättre nu än för tio år sen.

För mig är dock egen cykel halva

nöjet.

Mitt alternativ blev Black Birdy.

Specialväskor

Birdyn är utrustad med ett framrack för

två specialtillverkade Ortliebväskor. Bak

finns en pakethållare som jag normalt

inte har monterad. Under ramen kan en

portföljliknande specialväska fästas

hängande med kardborrband runt ramrören

(syns inte på bilden eftersom jag inte

behövde den).

Detta räcker för så kallad light touring

(tandborste + betalkort, ombyten, tvättmedel,

dator, kamera och tjock bok).

Paket på resan

Fördelen med Black Birdy är att den kan

göras till ett paket och medföras som

ordinarie incheckningsbagage. Vägen ut

till Arlanda ombord på snabbtåget

Arlanda Express använde jag till att slå

Birdyn i många lager byggplast, virade

sen runt en massa packteringstejp och

skapade så ett litet fint paket, invärtes

stabiliserat av de verktygs- och prylväskor

som jag låtit vara kvar på ömse sidor

om bakpakethållaren. Jag vet nämligen

hur bagage hanteras på flygplatser – som

personliga fiender till lastpersonalen –

men Birdyn, emballerad på detta sätt,

klarade både ut- och hemresan

utan minsta skråma.

Fin touring längs Biscaya

Det finns mycket att säga om

själva cyklingen. Men inte i den

här artikeln. Det handlade övervägande

om plattcykling längs

Atlantkusten. Mycket sand, 50-

60 mil sand. Passerade Europas

Black Birdy som bagage –

liten, hanterlig, transporterbar

(längd 90 cm. höjd 65

cm, bredd 40 cm).

Birdy vecklas ut på någon minut men

kräver koncentration.

Blivit intresserad av fällcyklar?

Kolla på:

www.liggister.org/swedishfoldables

högsta sanddyn, 103 meter för tillfället

(varierar några meter upp och ner beroende

på vindarna). Den ligger strax

väster om den trevliga staden Arcachon, i

sin tur några mil väster om Bordeaux.

Det fanns gott om utmärkta cykelvägar,

varav många på nedlagda banvallar,

asfalterade, förnämligt reglerade i korsningarna,

ibland måhända lite för raka

och långa för min smak i pinjeskogarna.

Vill nämna ett mycket fräscht litet logi

strax före Léon, Chambres d’Hôtes

Monique et Jean Frêches, Route de la

Nasse. Egentligen Bed and Breakfast,

men på franska, väsentligen bättre och

billigare än de flesta hotell vi kom att bo

på. Fyra sorters hemlagad marmelad

fanns på det vackert dukade frukostbordet.

Stannade till i Paris några dagar vid

hemresan. Där går det också att cykla.

Från Biarriz till La Rochelle är man hela

tiden nära havet, den mäktiga Atlanten

som tungt häver sig upp på de franska

sandstränderna. Och kommer att göra det

långt efter det att min Black Birdy slutat

fungera.

TEXT OCH FOTO KRISTER SPOLANDER

OBS! Brompton-cykeln förmedlar

Cykelfrämjandet köp av, med ca 500

kronors rabatt till medlemmar.

Se försäljningssidorna. Red.

Cykling 2 2005


NyCykling 205 05-05-16 16.22 Sida 10

Cykling i Alperna –

även för en pensionär

En vårkväll satt vi hemma vid min

sons köksbord och pratade cykling.

Han nämnde då, att hans planerade

cykelresa i de sydfranska Alperna hade

drabbats av ett betydande bakslag. Den

tilltänkte cykelkamraten hade tvingats

lämna återbud, och att ge sig iväg ensam

på en sådan resa var inte tillrådligt. Utan

större eftertanke kastade jag då fram, att

jag skulle lägga mig i träning och följa

med honom ner. Senare hade jag många

gånger anledning att fundera över om

jag, som nybliven ålderspensionär, tagit

mig vatten över huvudet och kanske

skulle sluta mina dagar i en brant uppförslutning

mot Col de Tende.

Avresetidpunkt bestämdes så småningom

till början av september. Sommaren

tillbringades därför för min del på vägarna

kring Nävekvarn i södra Sörmland,

där jag under intensiva träningspass i

småbackarna intalade mig att jag i god

fart var på väg upp mot Col de Brouis.

Relativt god form

När vi anträdde resan tyckte jag mig vara

i relativt god form. Jag hade emellertid

10

Cykling i de franska Alperna

- kan det va´ nåt för en

svensk amatörcyklist och

ålderspensionär?

TEXT OC H FOTO: MEDLEM NR 32806 ENRICO LUNDIN

ganska vaga begrepp om vad som väntade.

Jag hade läst ett antal skildringar på

Internet, men de cyklister som skrev där

verkade vara halvproffs, som tillbringade

all ledig tid på cykel i Alperna. Vi skulle

flyga till Nice, och hur cyklarna skulle

vara förpackade under flygresan hade

varit föremål för en del diskussion

mellan Daniel och mig. Vi löste det

genom att vi fick två cykelkartonger av

en cykelhandlare. Med lite hjälp av

silvertejp visade det sig vara en bra

lösning.

En del har för lite att göra

När vi landat i Nice mjukade vi upp med

en tremilstur längs Medelhavet till

Menton. Yachterna trängdes med varann i

de fashionabla turistorter vi passerade,

och det var lätt att konstatera att en del

människor har alldeles för mycket pengar

och för lite att göra…

Medtagen milt sagt

Daniel och jag hade kommit överens om

att dagsetapper om 5-6 mil kunde vara

lagom, om jag skulle orka hänga med.

Första bergsdagen blev emellertid en

etapp på 7 mil och över två pass, så när

vi kom fram till hotellet ( med en svensk

dam som ägare! ) var jag medtagen för

att uttrycka sig milt. Jag hade anledning

att än en gång fundera över vad jag gett

mig in på. Det första passet vi tog oss

över den dagen, Col de la Madeleine de

Corbio, låg på 900 meters höjd, och

eftersom vi startade från havsnivån så var

stigningen avsevärd. Det var emellertid

verkligen värt mödan, då vi på vägen upp

kunde ta rast i en medeltida bergsby, St.

Agnes, med vindlande kullerstensgator

och trånga gränder. När vi, efter en grandios

nerfart, skulle uppför ännu ett pass

hade jag anledning att besinna, att man

aldrig kan förbereda sig nog väl.

Choklad och Coca-Cola

Jag tog mer eller mindre slut i backarna,

men med hjälp av uppmuntrande tillrop

från Daniel och inmundigande av

choklad och Coca-Cola tog jag mig upp

till Col de Brouis och kom så småningom

fram till det hägrande hotellet. Vi hade

Att pusta ut efter ett alppass var

skönt för de gamla benen. Och här

fanns vyer att njuta av efter verkligt

tunga uppförslut.

Cykling 2 2005


NyCykling 205 05-05-16 16.22 Sida 11

inte beställt några rum i förväg men hade

inga svårigheter under resan att hitta natthärbärge.

Ett pass varje dag

Vis av första dagens erfarenheter planerade

vi i fortsättningen för endast ett

alppass per dag. Vi klättrade ungefär

1000 meter per dag, och det var en otrolig

upplevelse att efter en förmiddags slit

nå passet och kunna avnjuta lunchen med

en svindlande utsikt över alplandskapet.

Det var verkligen värt mödan!

Och brant var det!

En alldeles speciell upplevelse var vår

klättring till Col de Tende. Efter att ha

övernattat på ett vandrarhem i bergsbyn

Tende hade vi en stigning på 1100 meter

framför oss på morgonen, då vi startade.

De flesta bergsvägar vi cyklade på var

asfalterade och lättcyklade, men den här

dagen ville Daniel att vi skulle ta en

brant grusväg upp till passet. Och brant

var det….Det blev ganska många stopp

på vägen upp, och varje gång vi stannade

kunde vi konstatera att vi kommit upp

åtskilliga meter i höjd sedan förra stoppet.

Det är fördelen med branta vägar!

Passet Col de Tende var fantastiskt med

en strålande utsikt över bergen och dalarna

däremellan. Uppe på bergskanten

fanns ett antal militära fort, som säkert

var väldigt svåra att inta på den tiden det

var aktuellt. Reflektionen vi gjorde var

den enorma möda det måste inneburit att

bygga dessa fort.

En intressant information vi fick var att

vägen genom passet i forna tider trafikerats

av mulor lastade med salt (20 000

mulor och 15000 saltlaster per år). De

mulorna fick slita ont!

Det otroligt vackra landskapet och de

pittoreska bergsbyarna var en upplevelse.

I vissa byar tycktes tiden ha stått still,

och bergsborna kunde framleva sitt liv

fjärran från turistorternas konstgjorda lyx

och bilköer. Utan att veta mycket om hur

de har det i vardagen, tycker jag deras

yttre levnadsvillkor verkar vara eftersträvansvärda

i många avseenden. En sådan

by var Gillette, som vi bodde i mot slutet

av vår resa. Byn tycktes klänga sig fast

på bergssidan. När vi satt på en uteservering

och drack kaffe imponerades vi av

den kunskap i byggteknik, som människorna

som byggde byn haft. Det kändes

privilegierat att kunna sitta och njuta

frukterna av deras byggskicklighet och

samtidigt se solen gå ner över bergen.

2300 m som högst

Vi cyklade i åtta dagar och klättrade

sammanlagt 7400 meter på vår 497 km

långa resa. Vårt högsta pass var Col de la

Cayolle på cirka 2300 meters höjd.

Många gånger under resan pratade vi om

Cykling 2 2005

vilken enorm prestation deltagarna i

Tour de France utför, när de under

vissa bergsetapper i tävlingsfart tar sig

upp för två eller tre pass per dag och

cyklar i tre veckor. Tala om vältränade

idrottsmän!

Vill Ni vara med om en annorlunda

cykelresa kan jag varmt rekommendera

de sydfranska alperna.

Vår resrutt

Dag

1. Nice – Menton

2. Menton – Col de la Madeleine de

Corbio – Col de Braus – Sospel

3. Sospel – Col de Brouis – Tende

4. Tende – Col de Tende – Vinadio

5. Vinadio – Col de Larche –

Barcelonette

6. Barcelonette – Col de la Cayolle

– Guillaume

7. Guillaume – Gorges de Daluis –

Col de St Rapaël – Gillette

8. Gillette – St Paul - Nice Även uppförsbackar tar slut. Och då bär

det utför i hisklig fart!

70.000 kr

trampade

Fredrik och

Jakob ihop!

Fredrik Lagerholm och Jakob

Sarwe från Västerås bestämde

sig för att göra en insats för de

barn som drabbades av flodvågskatastrofen.

Och detta

genom att cykla från Kiruna

till Ystad, mitt i vintern.

67 dagar tog färden och

under resans gång hade de

många gånger hjälp av

Cykelfrämjandets kretsar med

både smått och gott.

Under vägen stannade de

och samlade in pengar på

gator och torg till offren för

flodvågens offer.

Nu är resultatet klart och det blev 70.000 kr!

Häromdagen damp kortet här ovan ned i vår brevlåda med tack till Cykelfrämjandet.

Och ett tack till grabbarna från oss – en fin insats!

Gudrun medför sämre

underhåll av våra vägar

Sämre underhåll av låg- och mellantrafikerade vägar och färre vägar med högre

bärighet under 2005. Det blir effekten av Vägverket kostnader för den skada

stormen Gudrun orsakade i januari. Drygt 600 miljoner kronor kommer stormen

att kosta Vägverket. Nästa år väntar ytterligare besparingar på 400 miljoner

kronor. Var de pengarna ska sparas in är ännu oklart.

Hur mycket sämre underhållet av cykelleder och cykelbanor blir vet man

förstås inte heller...Men 1 miljon mindre i pengar lär märkas.

11


NyCykling 205 05-05-16 16.22 Sida 12

Cykel och tåg utreds

och utreds – inget händer!

Under resans gång hölls en workshop

den 15 april i Stockholm där

bl a Bengt Kjällström, Stella Fare

och Bo Dellensten från Cykelfrämjandet

deltog.

Banverket fick i december 2004 i

uppdrag att utreda möjligheterna till

cykelparkeringar vid stationerna och

möjligheten att ta med cykeln på tåg.

Rikstrafiken hade dessförinnan genomfört

en förstudie, som redovisades 30 juni

2004, och som bl.a. rekommenderade

Banverket göra en fördjupad utredning.

Visst är det skillnad!

Rikstrafikens förstudie visar inte oväntat

att det är stora skillnader bland operatörerna;

på några ställen, t. ex. Öresundstågen

och Pågatågen i Skåne, fungerar det

utmärkt med cykel på tåg medan det i

dag inte går att ta med cykel från

Stockholm till Malmö eller Göteborg och

inte minst norrut.

Danmark används som förebild, delvis

för att de ligger nära och har ett väl

utbyggt system för Cyklar och tåg.

Många andra länder, ex. Holland,

Tyskland, Schweiz och vår nära granne

Finland, är långt framme.

Undantaget Sverige

Sverige verkar vara ett undantag i Europa

avseende Cyklar och tåg.

Bland tågoperatörerna är intresset svalt.

Man ser problem med säkerhet, ansvar,

kostnad och fordonsutformning. Det

ställs idag inga krav på cykeltransporter

vid upphandlingar av tågtrafik och det

Några kommentarer

om andra länder:

• När man beställer en tågbiljett i

Tyskland får man automatiskt

frågan om man också skall ha

cykeln med sig.

• Ibland löser man separat biljett

för cykeln, på andra ställen ingår

den i färdbiljetten.

• Cykeln kan ibland tas med som

resgods.

• Kurirservice finns på en del

ställen - cykeln transporteras

från dörr till dörr.

• En del evenemang har speciella

cykeltåg.

• Lånecyklar på stationerna är ett

komplement.

30 juni ska en ny utredning om cykel på tåg

presenteras av Banverket som haft i uppdrag från

regeringen att utreda cykelparkering

vid stationer och s.k. kombiresor cykel – tåg

TEXT: BENGT KJÄLLSTRÖM

Öresundstågen tar med cyklar. Fotograf: Conny Magnusson, SJ

tycks heller inte finnas några planer på

detta. Banverkets utredning, som ska

vara klar 30 juni, presenterades av Anki

Ingelström. I denna sägs bland mycket

annat att en studieresa planeras till

Danmark och att det inte finns tid till full

remissrunda...

Deltagarna i workshopen menade att

utredningen borde skaffa mer tid för ett

bättre jobb och att det behövs en dialog

med resenärerna.

Parkering undersökt

Parkering vid stationen har undersökts i

ett examensarbete som presenterades av

Petra Halvarsson, blivande landskapsarkitekt.

Examensarbetet visade bl.a att

• kvalitén på cykelparkeringarna

varierar mycket. En del är mycket

bra, andra rent kaos.

• ansvaret ofta är oklart mellan

kommunen och banverket.

Cykelparkering nödvändig

Cykelparkeringen skall ha en klar

avgränsning så att man inte av misstag

ställer sin cykel på fel område. Några

synpunkter från diskussionen:

• Den måste ha tillräcklig kapacitet -

bästa medlet mot kaos.

• På stora cykelparkeringar bör områ

12 Cykling 2 2005

det delas upp i fler avdelningar.

• Anpassa utformning till omgivning -

enhetligt formspråk.

• Tydlighet och klara regler, ex:

skyltar som talar om att felparkerade

cyklar forslas bort och återfås hos...

• Alla stationer måste ha cykel

parkering (finns ej överallt idag)

• På större cykelparkeringar bör man

prova att erbjuda flera alternativ, ex.

• Betald cykelparkering som är

bevakad eller där cykeln är tryggt

inlåst.

• Alternativ där man har tak,

låsmöjligheter, större ytor med

enklare alternativ där alla kan få

plats.

• Det finns en betalningsvilja hos

många cyklister om man kan få

cykeln förvarad skyddad och säkert.

• En parkeringsplats för bil räcker till

12 cyklar...

• Service vid stora cykelparkeringar

är efterfrågad och finns på något

ställe (Lund) där det förutom

bevakad parkering erbjuds

reparationstjänster

Cykelturisten ger pengar

Under workshopen kom man också in på

cykelturismen i Europa. Den ökar kraftigt

och får allt större ekonomisk betydelse.


NyCykling 205 05-05-16 16.22 Sida 13

Schweiz, 2002: 200 milj. cyklingskilometer

gav 600 000 övernattningar

och inbringade 130 milj. euro.

Tyskland 2003: 2,45 milj. cyklar på

semestern (ökning med 8,9 % från 2002)

En cyklist spenderar i genomsnitt 57

euro per dag under 5 cykeldagar

Krav på cykeltransport

I Schleswig-Holstein är det ett absolut

krav på tågoperatören att tillhandahålla

cykeltransporter, på andra ställen är det

ett tilläggskrav som ökar chansen att

vinna en upphandling. Såväl lokala tåg

som regionala tåg i Tyskland tillåter

cykeltransporter med undantag för

rusningstrafik. På långdistanstågen har

det delvis försämrats på

grund av tågens utformning

men detta problem är

uppmärksammat. Idag kan

man ofta ta 5-8 cyklar per

tåg. (På Frankrikes

höghastighetståg, TGV,

finns plats för 4 cyklar per

tåg.)

Trenden i Europa

Nya lokaltåg är i dag

normalt utrustade för

cykeltransporter.

Nya långdistanståg kan

oftast anpassas för cykeltransporter.

Även höghastighetstågen har

begränsade möjligheter för cyklar.

Kraven på cykeltransport ökar från resenärerna.

Vid nya upphandlingar ställer

man krav eller uppmuntrar till att erbjuda

cykeltransport.

Information om transporterna behöver

förbättras.

Resenärernas prioriteter:

• Direkt, snabbt, ofta, tillgängligt

• Pris, klara tariffer

• Bättre information

• Måste fungera över landsgränserna

Transportörernas synpunkter:

• Ökade kostnader - det finns dock

kostnadseffektiva lösningar.

• Minskat antal sittplatser - dock sällan

ett problem.

• Konflikter med andra trafikanter.

Stationsutformning

Analys utförd av Karin Björkman,

Banverket:

• Entréer på stationerna är ofta för

trånga

• Försäljningsställen för biljetter

tillåter inte alltid cyklar

• Information bör finnas även för

cyklisterna

• Ramper behövs men kan delas med

barnvagnar och rullstolar

• Hissar kan behöva göras större

• Var skall man ha cykeln på

plattformen?

Cykling 2 2005

• Skall man få cykla inom stationsområde

och på perrongen?

• Hur får man ombord cykeln?

Det finns ett antal punkter där man behöver

fatta beslut och eventuellt göra

investeringar för att tillåta cyklar.

Liten kostnad för cykel på tåg

Dodna Lenkeit, från tågtillverkaren

Bombardier i Västerås, pratade om nya

tåg och berättade att det inte har funnits

någon efterfrågan från operatörerna för

cykel på tåg i Sverige förutom Öresundstågen.

Dessa tåg har en yta med fällsäten som

kan användas för cyklar, barnvagnar och

rullstolar och även skrymmande bagage.

Där finns också fästanordningar som går

att använda för såväl cyklar som barnvagnar.

I en av de vanligaste tågtyperna,

Reginatågen, finns som standard en yta i

en lågdel av tåget med lågt insteg. Denna

yta är flexibel och kan anpassas efter

operatörens behov. Vanligt är att den

utrustas som Öresundståget. Kostnaden

för att inkludera cyklar är marginell.

Många operatörer är dock angelägna att

Det är mycket positivt att frågan är

uppe på dagordningen och att näringsdepartementet

initierat arbetet.

Skälet till att cykeln försvunnit från

tågen är framförallt avregleringen och

den konkurrens detta skapat - cykeltransport

har ej varit lönsam.

Idag tycks det finnas kostnadseffektiva

lösningar samtidigt som kundunderlaget

ser ut att öka.

Det är tveksamt om vi kommer att få

inte försämra miljön för handikappade.

För dem kan cyklar upplevas som störande.

De vill inte åka i “boskapsvagnen”.

Slutsatsen blev att det finns lösningar

som gör det möjligt att ta med cykeln på

tåget och att det inte behöver bli särskilt

svårt eller dyrt om man planerar det från

början. Även existerande tåg kan ofta

anpassas utan alltför stora kostnader.

Synpunkter från diskussionen:

• Det måste finnas ett landstäckande

tågtransportnät som inkluderar

cyklar.

• Där det finns behöver

informationen förbättras.

• Kan vi få cykel på tåg utan att

ställa krav vid upphandlingar?

• SJ ser på lönsamheten att ta med

cyklister - tog bort det för att

spara pengar.

• Nya höghastighetståg och

tvåvåningståg har ofta inte ytor

som kan användas för cyklar.

• Funktionshindrade vill ej sitta bland

barnvagnar, bagage och cyklar.

Nu har vi chansen att påverka!

På cykel för Haven

I vår och sommar kan man se det här ekipaget i

Stockholm. Det är medlemmar i Greenpeace som

trampar runt i avsikt att få våra politiker att ta krafttag

för att rädda ekosystemet Haven från människans

härjningar. Greenpeace inbjuder alla att vara med

och cykla. Ring eller maila Nina på Greenpeace för

vidare info! tel. 070-35 35 474 eller på mail:

nina.wertholz@nordic.greenpeace.org

Cykelparkering vid stationer är ofta

svåra frågor att lösa. I Malmö har

man försökt med en flotte i kanalen

vid Centralstationen.

möjligheter till cykel på tåg om det inte

tas med som ett krav vid upphandlingar.

(Då måste man också ta ansvar för att

det inte kraftigt fördyrar resandet eller

väsentligt försämrar för andra

trafikantgrupper.)

Det är nu vi har chansen att påverka,

när utredningen är klar kan det innebära

att frågan anses utredd och lagd till

handlingarna utan ytterligare åtgärder

inom överskådlig tid. Bengt Kjällström

13


NyCykling 205 05-05-16 15.34 Sida 14

CYKELFRÄJAMNDET LANDET RUNT

Äntligen är det

cykelsäsong igen!

Nu glömmer vi all snö som föll och ser fram emot en skön sommar, en

färgsprakande och vacker höst och så en och annan tur i slutet på året,

som t. ex. Nyårscykling i Stockholm.

Om du själv är ute och reser så titta efter i tidningen – finns det en krets på orten

du besöker är du varmt välkommen att delta i deras aktiviteter. Turerna går i

lugnt tempo så att alla kan vara med och du får gärna ta med vänner och bekanta.

Ta också med reservslang och lagningssats för att kunna fixa ev punktering.

Hjälmen sitter väl på plats?!

Glöm inte att titta på vår hemsida www.cykelframjandet.se där du hittar länkar

till alla kretsar som har hemsidor. Givetvis finns deras program där,

uppdaterat och ibland med lite mer text och förklaringar.

Trevlig cykelsommar!

EKSJÖ

Vi fortsätter med kvällsturer i lugnt temp

med rast för samtal och medhavd förtäring.

Inför varje start kan du köpa en lott för

5kr/st och vid turens slut få en liten vinst.

För att delta i slutdragning köper du ett

”Aktivitetskort” för 100 kr och deltar i minst

10 turer.

27 maj Soåsen - Lyckeberg, 15 km

3 juni Alversjörundan, 19 km

10 juni Bänarp - Broddarp, 18 km

17 juni Höreda – Ryningsholm, 20 km

24 juni Stallberget -. Hytten, 20 km

1 juli Ut i det blå, 20 km

8 juli Skedhult – Borgmästarängen,

22 km

15 juli Torsjö – Talludden, 21 km

22 juli Åkerslund – Bonderyd, 21 km

19 juli Övningsfältrundan, 22 km

5 aug Hult – Movänta, 23 km

12 aug Risen – Getryggen, 22 km

18 aug Långanäs – Övrabro, 23 km

26 juli Kvänsås – Tranemad, 22 km

2 sept Avslutningsrunda, 12 km och

fika med lottdragning

Vid kraftigt regn ställs turerna in.

Kontaktpersoner: (riktnummer 0381)

Göran Landin, 173 00, Ulf Thiberg 139 53,

Ivar Åkerlund 61 16 28 och

Monica Ljung 131 01.

GÖTEBORG

Vill du ansluta på annat ställe än startplatsen

eller om du avviker innan turen är slut –

meddela färdledaren. Färja till öar och entré

på utställningar kan medföra kostnad. På

hösten vill vi att du har bra belysning och

givetvis har du alltid hjälm. Vid deltagande i

en tur har du en andel i vårt utfärdslotteri

(gäller ej Säröleden). Dragning sker på

årsmötet. De tre som varit med på flest

turer får utmärkelse. Kom gärna med egna

förslag på turer. Lokalen: Odinsgatan 22 B,

2 tr. Öppen tisdagar 18-20 (april – aug).

Övrig tid: använd vår telefonsvarare: 031-15

21 21.

Startplatser: Stadsmuseet, N Hamngatan

12. Kristinedal vid SKF:s fritidsanläggning.

S:t Sigfridsplatsen vid parkeringsplatsen.

Lokalen – se ovan.

To 26 maj Bangolf, 5 km

Samling: Kl 18.00.Lokalen

Färdledare: Ralf

Sö 29 maj Cykelorientering

Samling: Kl 11.00. Lokalen

Färdledare: Leif

12 juni Sjön Aspen

Samling: Kl 11.00. Kristinedal

Färdledare: Reimar

16 juni Gullbergsbro bangolf,

10 km

Samling: Kl 18.00.Lokalen

Färdledare: Lennaart

Sö 19 juni Västra Långevattnet,

15 km

Samling: Kl 11.00.Lokalen

Färdledare: Anders

Må 4 juli Gräfsnäsgården, 10 km

Samling: Kl 18.00.Lokalen

Färdledare: Lennart

13 aug Säröleden för

funktionärer, 50 km.

Samling: Kl 10.00 Linnéplatsen

Ledare: Herta, 031-55 50 9618

18 aug Fiskebäck Önnered,

25 km

Samling: Kl 18.00 Operan

Ledare: Ralf, 031-20 75 09

21 aug Säröleden, 50 km

Anmälan/ Reimar. 031-84 17 15

Herta 031-55 50 96

28 aug Styrsö Donsö

Samling: Kl 10.00 Operan

Ledare: Conny, 070-888 62 76

2 sept Grilltur Delsjön, 20 km

Samling: Kl 18.00 Ullevi Bollen

Ledare: Conny, 070-888 62 76

4 sept Prisutdelning

Cykelorientering!

Samling: Kl 12.00 Stadsmuseet

Ledare: Leif, 031-91 67 47

11 sept Surtesjön, 25 km

Samling: Kl 11.00 Kristinedal

Ledare: Reimar, 031-84 17 15

18 sept Fågeltornet Tuve, 15 km

Samling: Kl 11.00 Backapl, Mc

Donalds

Ledare: Reimar, 031-84 17 15

9 okt Hisingrunda, 30km

Samling: Kl 11.00 Backapl,

Mc Donalds

14 Cykling 2 2005

Ledare: Herta 031-55 50 96

4 dec Adventstur, 15 km

Samling: Kl 11.00 Linneplatsen

Ledare: Camilla, 031-45 75 92

HALMSTAD

LAHOLM

Tisdagscyklingen börjar i maj och pågår

hela sommaren t o m augusti.

Start varje tisdag kl. 18.30 framför slottet.

Olika mål varje gång, vilket annonseras i

HP: s ”Almanackan” och på vår hemsidan.

Första turen bjuder föreningen på fika,

sedan tar var och en med själv.

Lö 28 maj Kretsloppet.

Vi arrangerar en cykelrunda med tipsfrågor,

tillsammans med andra miljöintresserade

föreningar och Halmstad kommun inför

Världsmiljödagen.

Samling: Norre Katts park

mellan 09.30-12.00.

Fre-sön Försommarcykling till

sammans med

Malmö-kretsen.

3-5 juni Vi samåker ner till

Malmö på fredagskvällen för övernattning

på vandrarhem där. På lördagen cyklar vi till

Smygehuk, där vi efter middag övernattar

på vandrarhem. På söndag åter till Malmö.

Anmälan: Lars Green 035-10 73

72 senast 31/3. Allting till självkostnad.

Lö 2 juni Heldagstur i Laholms

omgivningar.

Samling: Kl 09.00 på Tivolitorget.

Åter ca: 17.00.

Medtag matsäck.

Ledare: Anne-Marie Johansson.

Lö 3 sept Heldagstur i Falkenberg

och den leende Ätradalen.

Anmälan: Senast den 1/9 för

samåkning och cykeltransport

till Lars Green

tfn. 10 73 72.

Samling: Kl 09.00 i

Sannarpshallen.

Medtag matsäck.

Ti 25 okt Medlemsmöte på

Parketten i Landstingets

lokaler på Fiskaregatan

4, 3:e vån. Kl. 19.00.

Tillbakablickar på 2005

med planering av

aktiviteter 2006.

Tag gärna med egna

bilder och berättelser.

JÖNKÖPING

Midsommarcykling, Örenäs slott, Skåne

Du kan höra om det ev finns platser kvar

Ring Arne, 036-71 38 00

Torsdagsturerna startar kl.18.30 och

måndagsturererna kl 14.00

Tandemcykel finns att låna, bokas en vecka

i förväg på tel. 036-713800.


NyCykling 205 05-05-16 15.34 Sida 15

Vägarna varierar mellan grus och asfalt. Allt

deltagande sker på egen risk. Vid behov

cyklar vi i flera grupper.

Datum Cykeltur till:

2 juni Hovslätts hembygdsgård,

därefter guidning av Christer

Jonsson.

Samling: Ibis Hotell.

9 juni Lekerydstrakten.

Ciceron Åke Karlsson

Samling: Lekerydskiosken.

16 juni Sevdabo, Angerdshestra,

med besök i Mariannes

keramikverkstad

Samling: Åsens Gård.

30 juni Granbäcks gård där

textilkonstnär Jill Englund visar

sin konst och berättar om

gårdens historia

Samling: Hamnpiren

4 aug Hembygdsmuseet i Kaxholmen

med guidad visning.

Samling: Preem HVA

11 aug Kaxholmen, Knutstorp

och Hakarps kyrka

Samling: Preem HVA.

18 aug Johanslunds ljusstöperi i Bårarp

med visning. Kretsen bjuder på

fika.

Samling: Rocksjöbadet

25 aug Stadsrundtur som avslutas med

fika och visning på Ungdomens

hus KFUM, Rosenlund.

Samling: Hamnpiren.

6 okt Cykelavslutning på restaurang

Vågen kl. 19.00. Prisutdelning

och bildvisning. Vinn fina

cykelprylar från Östercykel. Alla

som deltar minst 7 turer är med

i utlottningen!!

CYKELTURER DAGLEDIGA

Utgångspunkt är Rocksjöbadet. Turernas

sträckning bestäms av resp. gruppledare.

Turernas längd är 10-25 km.Start 14.00.

30 maj Hans, 13 juni Ingrid, 20 juni Åke,

27 juni Elsie, 1 aug EK 8 aug Ingrid, 15

aug Åke, 22 aug Hans, 29 aug Ingrid,

5 sept Hans, 12 sept Elsie.

Telefon till turledarena:

Hans Wiridén, 036-122309,

Ingrid Nilsson 036-137262,

Åke Eriksson, 036-136778 och

Elsie Karlsson, 036-184623

KALMAR

TISDAGSCYKLINGAR

Startade den 3 maj, uppehåll v 29 t o m 32.

Turerna är av varierande längd. Samling kl

18.00 på Skälby

ÖVRIGA TURER

Sö 29 maj Cykling tvärs över Öland.

Ca 30 km. Vi cyklarvia

Tävelsrum, Bostorp och Dörby

Samling: Kl 10.00 vid Torslunda kyrka.

Mest asfaltsväg.

Sö 12 juni Cykling på Iåsen, Nybro.

Grus och asfalt. Vi cyklar via

Kristvallabrunn, Skårebo,

Flerohopp, Dackeleden till

Ljusås.

Samling: Kl 10.00 Skolan i

Kristvallabrunn

Sö 14 aug Upptäcktsfärd utan mål! Turens

längd 30 km – eller lite mer.

Cykling 2 2005

Samling: Kl 10.00 Träffpunkt Öland,

övre parkeringen.

Sö 18 aug Cykling genom herrgårdsbygd.

Mycket grusvägar. Vi passerar

Stävlö, Björnö, Svartingstorp

och Förlösa.

Samling: Kl 10.00 på Skälby

Alla är Hjärtligt Välkomna!

Kontakt: Göran Sundström

tel: 0480-258 78.

KARLSTAD

Den 18 maj startade vi våra korta

kvälls-cykelturer. Ta med fika, badkläder,

reservslang och en funktionsduglig cykel.

Samling: Kl 18.00 vid Värmlands museum

Juni: 1, 8, 15, 22 och 29

Juli: inga turer

Augusti: 3, 10 och 17

Övrigt

22 maj Gökotta i Alsterdalen

Samling: Kl 0700 vid badplatsen,

Södra Kroppkärrssjön

Ta med gökottefika.

11 sept Kulturcykling på Hammarö,

med guide. Ta med fika

Samling: Kl 10.00 Rådhuset, Stora Torget

12 okt Höstmöte

Tid/plats: Kl 19.00. Kvartershuset,

Tugelitevägen 13, Skåre

För mer information kan du ringa:

Eva Carlsson, 054-56 57 03

Marianne Nilsson, 054- 53 11 73 eller

070-59 73 648

Leif Brodén, 054-18 78 96

Erik Ruhe, 0554-108 64 eller

070-98 51 642

LANDSKRONA

Telefonnummer till färdledarna sist efter

programmet.

Sön 29 maj Gökotta i Vallåkra,

ca 25 km. Gunnel

Samling: Kl 07.00 Säbyholm

Sön 5 juni JUBILEUMSTUR

Vi trampar i spåren efter Cykelfrämjandets

första gemensamma cykeltur 1935. Under

färden gör vi ett par uppehåll för egen fika

och tipstävling. Direkt vid hemkomsten

samlas vi kring en lätt måltid. OBS! start:

Kl 09.00 från Saluhallstorget, ca 25 km

Startavgift: 50 öre uttages.

Anmälan: senast 29 maj till Bertie

eller Alf

On 15 juni Grillning. Rune och Eje

Samling: Weibulls kl 18.30.

Lö 2 juli Ut på vårt eget Helsingör Runt

i Danmark. Ca 45 km

Samling: Kl 07.30 Säbyholm

Anmälan: för transport av cyklar senast

27 juni till Eje eller Rune

Lö 9 juli Gemensam sommarfest

- till en rimlig kostnad.

Mer information senare.

Anmälan: senast den 3 juli. och den

är bindande. Ring Kjell-Åke!

Vecka 31 CykelTuristVecka i Ulricehamn.

On 10 aug Besöker vi en privat trädgård.

Samling: Kl 18.00 Weibulls

Fr 12 aug En längre kvällstur (ca 35 km)

och med lite tur bjuds vi på en överraskning.

Tag med egen ´fika och kanske en

extra tröja. Kvällen blir sen så kolla cykelbelysningen.

Anmälan: Veckan före till Kjell-Åke

Samling

Lö/sö

eller Gunnel

Kl 17.15 Weibulls

20-21 aug Cykeltur med övernattning

på Odengården i Röstånga.

Utförligare program senare.

Anmälan: snarast till Gunnel eller

Kjell-Åke

Begränsat antal rum – först

till kvarn …

On 24 aug Mot Ålabodarna för en närmre

titt på gånggriften. Vi avslutar

kvällen med grillning.

Samling: Kl 18.30 Säbyholm. Ca 50 km

Sö 4 sept Trakterna kring Mölle skall

utforskas. Vi börjar cykla i

Viken och sedan längs kusten.

Anmälan: transport av cyklar senast 28

augusti till Nils

Samling: Kl 08.00 Säbyholm

Sö 11 sept Först en tur ut i det blå och

årsavslutning. Sedvanlig

utlottning på Café Gläntan.

Förutom fikat, ca kr 40 kr,

kan vi också besöka deras

fina presentbod.

Samling: Kl 14.00 Weibulls

On 23 nov Vi träffas på Emaljskolan för

att fika och se på bilder,

bl a från CTV i Ulricehamn.

Samling:

2006

Kl 18.30

Sö 12 feb Vintervandrar vi mot

Borstahusen.

Samling: Kl 10.00 vid Strandpaviljongen

En avgift av kr 50.- tas ut av deltagarna vid

de tillfällen när transport av cykel är nödvändig.

Obs. att ingen onsdagstur är längre än

30 km. Förslag till nya utflyktsmål tas tacksamt

emot.

Landskronakretsens styrelse:

Eje Reimer, ordförande, 208 18,

Bertie Hansson, 41 16 56,

Rune Jannesson, 66 09 09,

Gunnel Karlsson, 205 44,

Nils Johansson 0418/70659

Gunnel Nordberg, 184 13 och

Kjell-Åke Åkesson, 43 05 49

MALMÖ

Telefonnummer till alla sist efter

programmet. (Riktnr till alla 040, om ej

annat anges)

TISDAGSCYKLINGAR

Turer i lugnt tempo och vi stannar för kort

rast. Ta gärna med matsäck. Reservslang

och pump.

Samling: Kl 18.30 Stadsbiblioteket,

Kung Oskars väg

Maj: 31 Birgit Juni: 7 Hans, 14

Juli:

Janne, 21 Christina, 28 Guy

5 ArkitekTUR i Malmö Lars,

12 Guy, 19 Bernt, 26 Guy

Augusti: 2 Birgit, 9 Guy, 16 Lennart,

23 Ewa, 30 Leif och Anne-

Marie Sept: 6 Lennart

TURER

3-5 juni Smygeturen med

Halmstadskretsen Guidning på

Vikingaborgen Trelleborg. Nils W

Samling: Kl 10.00 Malmö Vandrarhem

Anmälan: Tiden har gått ut men ring för

ev restplatts.

3 juli Skanör/Falsterbo i

”Hurtbulletempo”. Guy

15

Forts ➔


NyCykling 205 05-05-16 15.34 Sida 16

CYKELFRÄJAMNDET LANDET RUNT

Forts Malmö

Start: Kl 09.00

Anmälan: Senast 1 juli

16-24 juli AIT-rally

25-29 juli CTU i Danmark, Limfjorden

31/7-5/8 CTV, CykelTuristVeckan i

Ulricehamn

Info: Cykelfrämjandets hemsida

14 aug Söndagstur i Lundatrakten.

Samling: Kl 09.30 Domkyrkan

Anmälan: Senast 10 aug. Kjell

28 aug Köpenhamn.

Samling: 09.45 Malmö C. Tåget

‘ går kl 10.04

Anmälan: Senast 28 augusti.

Anne-Marie och Leif

4 sept Gastronomisk utflykt med DCF.

Start: Kl 10.00 Plats meddelas vid

anmälan

Anmälan: senast 28 augusti. Hans o Karin

9-11 sept Mecklenburgska östersjökusten

och Warnows dalgång med DCF

Cykling på lörd 90 km,

söndag 60 km

Färdsätt: I 2-3 privatbilar via färjan

i Trelleborg

Medtag: Sovsäck och liggunderlag

Samling: Fred 9/9 kl 13.30 vid

Stadsbiblioteket

Anmälan: Senast 10 aug. Ewa och Nils

18 sept Löddeköpinge (mer information

vid anmälan)

Anmälan: Senast 15 september. Kjell

14 okt Återblick

Samling: Kl 18.30

Anmälan: Senast 28 sept.till Nils

12 nov Planeringsträff – HJULFEST och

utlottning. Mat till självkostn.

pris. Kl 15.00

Anmälan: Senast 9 november till: Anne-

Marie och Leif eller Lars Olofsson. Lokal

meddelas vid anmälan.

Telefonnummer till våra turledare och

ansvariga:

Birgit Larsson 91 24 14, Hans Nilsson och

Karin Andersson 49 11 61,

Janne Andersson 15 04 22,

Christina Norlander 15 04 22,

Guy Nylund 89 730,

Bernt Johansson 97 88 59,

Ewa Wemmenhed 91 56 93,

Leif och Anne-Marie Jönsson 83 377

Lennart Svensson 97 16 59,

Kjell Nilsson, 70 52 88

MÖRARP

Må 6 juni Danmarkstur. Sverker

Ta med badkläder!

Samling: Kl 08.00 vid ICA-Träffen eller

vid färjeläget i Helsingborg

kl 09.00

Vecka 31 CykelTuristVeckan i

Ulricehamn

Lö 13 aug Lergöksrundan i Ängelholm.

Besök i Hembygdsparken där

det är hantverksdagar.

Vi avslutar med fika o macka.

Glöm ej badkläder!

Samling: Kl 09.00 vid ICA-Träffen eller

på Idrottsplatsens

parkering i Ängelholm 11.00

Sö 28 aug Minigolf. Vi cyklar till Åstorp

för golf och trevlig samvaro.

Samling: Kl 13.00 vid ICA-Träffen.

On 7 sept Avslutning för Cykelbingo

On 15 sept Avslutning på årets

Cykelorientering turerna

Fr 17 sept Sista dagen att lämna in

orienteringskupongerna

Sö 23 okt Årsmöte

Samling: Kl 18.00 i Församlingshuset i

Mörarp

Telefon till kontaktpersonerna:

Bengt 042-788 35, Britt-Marie 042-715 86,

Christina 042-718 72,

Gunnar 0422-712 45, Kjell 042-715 86,

Sverker 042-711 57 (0737-85 72 05),

Sylve 0431-142 90,

Thomas 042-26 03 54.

NORRBOTTEN

Turer 15/5- 15/9.

”Konst från Hoj” – ett konsthistoriskt

arrangemang tillsammans med Konstens

Hus, Konstföreningen och NSD – se annonser

i NSD.

BODEN

Sö 5 juni Intressanta upplevelser och

nostalgi, ca 40-45 km

Ta med regnkläder, ombyte,

kikare, tändstickor och färdkost

för två tillfällen samt

väska. Lunch lagar vi själva

med tillbehör som tillhandahålles

Samling: Kl 09.00 ICA Kvantums P-plats

Kostnad: 100 kr

Anmälan: Senast 31/5 till

Börje Carlsson,

0921-167 55, 070-255 60 84

Arrangör: Bodencyklisterna

LULEÅ

Lö 11 juni Cykeltur till Karlsvik ca 25 km

Guidning i Karlsvik av Josefin

Rönnbäck och ev besök på

järnvägsmuseet. Ta med

förtäring

Samling: Kl 10.00 (plats meddelas

av ledare)

Ledare: Sven Pettersson

Lö 18 juni Melderstein – Bjurå –

Hasaforsen, 40-45 km

Ta med förtäring.

Samling: Kl 10.00 Melderstein vid

Bruksgården

Anmälan: till Ebba o Börje Engström

Sö 10 juli Hembygdsdagen i Högsön,

40-45 km. Från Råneå till

Melderstein och hembygds

gården i Högsön. Underhållning

och kl 15.00 bjuder vi på palt!

Åter via Strömsund till Råneå.

Ta med förtäring

Samling: Kl 11.00 i Råneå Centrum

Anmälan: till Ebba o Börje Engström,

Vecka 31 Väl mött på CTV i Ulriceham!

Slutet aug- Broarna runt (Luleå runt)

början sept Se kommande annonser i NSD

Ti 4 okt Medlemsmöte och info om

vintercykling

Anmälan: Senast 39 sept till Ulrik

Rönnbäck eller Rolf Modigh.

Tid och plats meddelas vid

anmälan.

För information om våra turer eller

annat vänd dig till:

Rolf Modigh, 0920-22 02 26,

16 Cykling 2 2005

rolf.a.modigh@telia.com

Ulrik Rönnbäck, 0920-943 46,

ulrik.ronnback@bredband.net

Sven Pettersson, 0920-22 97 47, 070-39

29 747, s-pettersson@telia.com

Ebba o Börje Engström, 0924-341 42, 070-

573 41 42

Medlemsrabatter ca 10% hos:

(glöm ej medlemskortet)

Boden:

Elon 0921-17 220-21. På cyklar o tillbehör

Luleå: Cykelstället, 0920-22 70 11.

Magazin du Nord, 0920-22 74 20.

På ullkläder mm.

Äventyrsbutiken Hägglunds, 0920-156 40

Team Sportia, 0920-731 40.

På cyklar o tillbehör

Råneå

Cykel- och lackspecialisten, 0924-103 11

NORRKÖPING

On 25 maj Glans Kalkbrott, 50 km.Lasse

Samling: Kl 10.00 Himmelstalundsbadet

Ti 31 maj Grymön- Händelö, 15 km.

Samling: Kl 18.00 Stadsbiblioteket

Lö 4 juni Memturen, 60 km. Monica

Samling: Kl 10.00 Stadsbiblioteket

To 9 juni Lovstadsjön runt, 30 km.

Samling: Kl 10.00 Himmelstalundsbadet

On 10 aug Djurön, 35 km. B

Samling: Kl 18.00 Stadsbiblioteket

To 18 aug Melaturen

Samling: Kl 12.00 Stadsbiblioteket

Ti 23 aug Malmölandet, 25 km.

Samling: Kl 18.00 Stadsbiblioteket

Ti 30 aug Åselstad – Bjärbyturen, 15 km.

Samling: Kl 18.00 Stadsbiblioteket

Lö 3 sept Bråviken runt, 75 km.

Samling: Kl 19.30 Stadsbiblioteket

On 7 sept Borgsrundan, 15 km.

Samling: Kl 18.00 Stadsbiblioteket

To 15 sept Stavsjöturen, 65 km. Lasse

Samling: Kl 10.00 Stadsbiblioteket

Information och jourtelefon:

070 – 579 14 19 eller

Kontaktpersoner: (riktnummer 011)

Björn Malmström 39 12 32,

Gertie Peterson 18 78 66,

Katarina Lundborg 16 42 28,

Kristina o Lars Hessel 14 14 97,

Monica Eklöf 12 42 24 och

Thomas Karlsson 16 82 09

NÄSSJÖ

Turer i lugnt tempo. Reparationsväska finns

med. Turerna är gratis men för en liten

avgift får du en stämpel i deltagarkortet och

är med i våra utlottningar; en trisslott varje

tur. Har du 8 stämplar är du med i slutdragningen

vid avslutningen. Stämpel och

vinstdragning även på söndagsturerna.

TISDAGSTURER

start från Tennishallen kl 18.30.

31 maj Ryssbysjön runt, 26 km

7 juni Solberga Hembygdsgård,

ev fika. 24 km

14 juni Spexsjön runt ev fika på

Soludden, 20 km

21 juni Släthult bokskogen,

ev krovgrillning, 20 km

30 juni Gisshultsjön runt, fika vid

badet, 23 km


NyCykling 205 05-05-16 15.34 Sida 17

9 aug Bodanästuren ev fika vid

Soludden, 25 km

16 aug Ormaryd-Turlunda

ev fika Ormaryd, 24 km

23 aug Svenstorp-Lunnestorp-Spånarp,

23 km

30 aug Avslutning Träslända runt

SÖNDAGSTURER

start från Tennishallen kl 09.30

19 juni Nömmen runt, 45 km

28 aug Emigrantturen, 45 km

En av dessa turer kan bytas mot en motorvagnsresa

med en cykelrunda inlagd.

Ti 6 sept Start för tisdagspromenaderna

till Lövhult

Samling Kl 18.30 Skansgatan Väl mött

på cykel i sommar och till fots i

höst!

STOCKHOLM NORRORT

SÖNDAGSTURER

12 juni Helenelund – Steninge, 50 km.

Mait

Samling: Kl 10.00 Helenelunds pendelstn

10 juli Vallentuna sjön runt, 35 km.

Bengt

Samling: Kl 10.00 G:a Apoteket

Uppl Väsby

7 aug Edsviken runt, 25 km. Mait

Samling: Kl 10.00 Sollentuna Simhall

4 sept Järvafältet, 25 km. Allan

Samling: Kl 10.00 Norrvikens brandstn

TISDAGSTURER

Turerna startar kl 19.00 vid Cyklisternas

mötesplats: G:a Apoteket, Upplands Väsby.

Alla turer ca 20 km.

På dessa turer har vi med oss ”Trimpaket”

31 maj Ängsjö, kaffeservering finns.

7 juni Sollentuna

14 juni Norrsunda – Rosersberg

21 juni Tallmile

28 juni Sälna

5 juli Ängsjö, kaffeservering finns.

12 juli Kragsta

19 juli Sollentuna-Bisslinge

26 juli Hemligt mål

2 aug Runsa

9 aug Norrviken väst

16 aug Ängsjö, kaffeservering finns

23 aug Hemligt mål

30 aug Väsby runt

Telefonnummer till turledare:

Mait: 590 878 87, Bengt: 590 845 76,

Allan: 590 344 01, Bertil: 590 865 55,

Stig: 590 316 18, Ulla: 590 315 64

Elna: 590 322 74, Maud: 754 33 11, Arne:

590 855 89 Göran: 590 919 89

Cykel-Trim-Orientering

Kontroller finns uppsatta 9/5 – 4/9. Köp ett

”trimpaket”; karta, kontrollbeskrivningar,

startkort och instruktioner. Finn så många

kontroller som möjligt. På varje kontroll en

bokstav att fylla i på kortet. Fyll i och sänd

in. Minst 10 ggr och du är med i utlottning

av cykel och presentkort:

Trimpaket 60 kr (extrakort för familj 40 kr)

finns hos:

Cykel & Fritid (Malmvägen)

Team Sportia i Sollentuna

Intersport i Väsby Centrum.

Väsby Cykel o Cykelhuset i Uppl Väsby.

Märsta Cykel i Nymärsta

Cykling 2 2005

Järfälla sport i Järfälla.

STORSTOCKHOLM

(ej norrort)

OBS! Programmet är preliminärt ring till

”Trampluren” 08-33 53 66 för besked om

startplats,mål och färdledare. På måndagar

uppdateras meddelanden med start vecka

16. Turprogrammet finns på hemsidan

www.stockholmskretsen.se Söndags- och

helgdagsturer startar kl 10.00 och är

mellan 20 och 60 km, om inte annat

uppges. Onsdagsturerna startar kl 18.30

och är mellan 20 och 25 km.

28-29/5 Tjejtrampet Gärdet Stockholm

Sö 5 juni Lida Friluftsgård (c:a 50 km)

Samling: Farsta Strands Pendeltågsstn

Ledare: Leif Lundgren Tel: 08-94 52 04

Sö 12 juni Nynäshamn (c:a 50 km)

Samling: Västerhaninge pendeltågsstn

Ledare: Hans Lönn Tel: 08 18 86 93

On 15 juni Ulriksdals slott (c.a 25 km)

Samling: Karlbergs pendeltågsstn

Ledare: Liv Henriksen

Tel: 08 583 519 25

On 22 juni Kvällstur med Cykeldoktorn

Samling: Stockholms södra

pendeltågsstn,

Uppgång: Rosenlundsgatan

Ledare: Leif Lundgren Tel: 08-94 52 04

Sö 3 juli Hellasgården ”Badmöjligheter”

(c:a 40 km)

Samling: Stockholms södra

pendeltågsstn,

Uppgång: Rosenlundsgatan

Ledare: Gunvor Hertz Tel: 08-93 75 12

Sö 10 juni Erstavik (c:a 40 km) Bad?

Samling: Stockholms södra

pendeltågsstn,

Uppgång: Rosenlundsgatan

Ledare: Ulla-Britt Thorslund

Tel 08-590 813 15

Sö 24 juli Ljusterö (c:a 75 km)

Badmöjlighet Hemfärd med båt

Samling: OBS! kl 9.00

Upplands Väsby Pendeltågsst.

Ledare: Greta Westermark

Tel: 08 27 32 01

31/7-6/8 CykelTuristVeckan i Ulricehamn

Sö 14 aug Musik på Djurgården

”Filharmonikerna i det gröna”

Samling: Farsta Strands pendeltågsstn

Ledare: Leif Lundgren Tel: 08-94 52 04

Sö 28 aug Skärholmens Gård (c;a 42 km)

Samling: Solna Pendeltågsstation

Ledare: Birgit Holmström

Tel: 08-710 29 08

25/9-2/10 Cykelresa i Italien

med Prima Travel, Gbg

Ledare: Magnus Nilsson CFs medlem

mar har rabatt. uppge

medlemsnummer.

Info: se vår hemsida

Lö 31 dec Nyårscykling – nu en tradition!

Samling: Östra station

Ledare: Eva Nilsson Tel: 08-656 88 06

Ytterligare turer är under planering tiden julioktober

Se vår hemsida, ring Trampluren

eller ring Leif Lundgren Tel. 08- 94 52 04

SUNDSVALL

Ti 14 juni Atelje Blåtorp, c:a 14 km

Nya cykelvägen via Sidsjön till

Mårtensro. Besök hos konstnär

Lena Backmans i ateljé.

Fika i Lenas Café

(självkostnadspris). Hem via

koloniområdet Arbetsglädjen

och Arboretum med en vacker

plantering av olika trädsorter.

Startplats: Kl 18.00 Sporthallen

Ledare: Barbro Elmehög tel: 61 41 27

Ti 28 juni Nto-stugan, c:a 20 km

Via Strandleden till Bredsand.

Sedan ”drar vi till skogs” och

fortsätter efter lättcyklade

skogsstigen till NTO-stugan

där vi fikar i det gröna. Hem via

LV5-området och Södermalm.

Startplats: Kl. 18.00 Sporthallen

Ledare: Sven Lindoff tel: 55 20 71

Lö 13 aug Smackgrundet, c:a 25 km

Efter suveräna cykelvägar

över Wifstavarv och Y:et

till Smackgrundet med fin

sandstrand och härliga badmöjligheter.

Efter picknick

och vila åter efter den

gamla landsvägen från

Bergeforsen.

Startplats: Kl. 10.30 Timrå kyrka

Ledare: Monica Larsson

tel: 12 89 16

Lö 20 aug Ljungaturen, c:a 40 km

Vi cyklar gamla riksvägen

på båda sidor av Ljungan

till Torpshammar.

Picknicklunch på någon

mysig plats.

Startplats: Kl. 10.30 i Stöde vid

P-platsen nedanför

uppfarten till Huberget

Ledare: Sten Olof Nilsson

tel: 61 58 38

Ti 23 aug Gärdeturen, c:a 15 km

Via Håkanstå och Bydalen

till ER Ateljé i Gärde

som bl. a. visar och säljer

vackra damasttavlor,

dukar m.m. Därefter via

Petersvik och cykelleden

efter vattnet tillbaka till

Sporthallen. Medtag fika.

Startplats: Kl. 18.00 Sporthallen

Ledare: Sven Lindoff tel: 55 20 71

Ti 30 aug Ateljé Pilgården, c:a 15 km

Utomhuskonst i staden och

dess närhet. Avslutar med

besök i den vackra trädgår

den på Pilgränd.

Guide Eleonor Söderlund.

Pris 50:- inkl.förtäring.

Startplats: Kl. 18.00 Sporthallen

Ledare: Barbro Elmehög

tel: 61 41 27

Lö 10 sept Njurundaturen, c:a 35 km

Genom Ovansjö och efter

stigen genom skogen

till Galtström och sedan

vägen mot Skatan. Där

beställer vi en härlig

fisksmörgås, som vi sedan

avnjuter på den nybyggda

altanen vid vattnet. Fortsätter

sedan genom skogen till

startplatsen

Startplats: Kl. 10.30 Myre Centrum

Njurunda

Ledare: Ulla Hörnell tel: 301 22

17

Forts ➔


NyCykling 205 05-05-16 15.34 Sida 18

FORTS SUNDSVALL

CYKELFRÄJAMNDET LANDET RUNT

Ti 11 okt VI CYKLAR BAKLÄNGES

Vi minns! Glimtar från som

marens turer i ord och bild.

Vi fikar och umgås – kanske

en hemlig gäst.

Samling: Kl. 19.00 WF-lokalen

Nybrogatan 30

Besök gärna vår hemsida:

www.cykelframjandet.org/sundsvall

SÖRMLANDSKRETSEN

Från Eskilstuna

PROMENADCYKLING

Samling 18.00. Konstmuseet.

Anmälan ej nödvändig.

Medtag fika till dessa cykelturer

på ca 2 timmar

Turer onsd:

Juni 1, 8 och 15 juni

Augusti 10, 17 och 24

Sö 5 juni Världsmiljödagen

– se annons i lokalpressen

Sö 4 sept Utflykt till Näshulta

Samling: Kl 09.00

Info: Ingrid Brege 016 51 10 38

Britt Lisra 016 10 11 20

Kjerstin Kvist 016 51 43 42

Kerstin Martinsson 016 256 21

Längre efter önskemål

Lennart Carlson 016 51 43 35,

Lennart.carlson@mp.se

Från Katrineholm

PROMENADCYKLING

Anmälan ej nödvändig.

Samling 18.00. Torget

Medtag fika till dessa cykelturer

på ca 2 timmar

Juni 9 och 21 juni

Augusti 11 och 25

1 okt Trafikinformationsdag

Plats: Stalls Backe, kl 14- 17

Infor: Marie/Sven Björving

0150 - 550 91

Gösta Eriksson/Birgitta Liljeblad

Tel: 0151- 311 8

Från Strängnäs

4 juni Skottvångs gruva, Laxne med

korsordsmakaren

Hans Christian Nygårdh,

Skeppsta med glaskonstnär

Ebba von Wachnfeldt

I samarbete med STF

Strängnäs. Medtag matsäck.

Cykeltransport kan ordnas.

Info/Anm: senast 27 maj till

IngMarie Haglund,

tel 0152-180 46

26 – 28/8 GOTLANDSCYKLING

Info/Anmälan: Ingrid Brege,

tel 016- 51 10 38

ULRICEHAMN

v 31 CTV – CykelTuristVeckan

- se Ulricehamns hemsida

VARBERG

Varje månad lottas priser ut på startkorten

och kartbladssvaren. Cykelturerna med

tipsfrågor passar även för barn

Ti 31 maj Cykeltur med tipsfrågor

Kostnad: 20 kr/10kr

Samling: Kl 18-18.30 Brunnsparken

Ti 7 juni Cykelorientering

Kostnad: Gratis

Samling: Kl 18-18.30. Nöjesparken

Ti 14 juni Kulturcykling

Kostnad: 20 kr/person

Samling: Kl 18.00. Sjukhusparkeringen

Ti 21 juni Cykkeltur med Bingo

Kostnad: 5 kr/bricka

Samling: Kl 18-18.30. Håstenshallen

Ti 28 juni Cykeltur med tipsfrågor

Kostnad: 20 kr/10 kr

Samling: Kl 18-18.30 Tempo

Apelvikens camping

Ti 5 juli Cykelorientering

Kostnad: Gratis

Samling: Kl 18-18.30 Apelvikshöjds kyrka

Ti 12 juli Kulturcykling

Kostnad: 20 kr/person

Samling: Kl 18.00. Torget

Ti 19 juli Cykkeltur med Bingo

Kostnad: 5 kr/bricka

Samling: Kl 18-18.30 Majas café,

Apelviken

Ti 26 juli Cykeltur med tipsfrågor

Kostnad: 20 kr/10 kr

Samling: Kl 18-18.30 Räddningstjänsten

Lö 30 juli CYKELBYTARDAG

Plats: Kl 10.00 – 13.00 Torget

Ti 1 aug Cykeltur med tipsfrågor

Kostnad: 20 kr/10 kr

Samling: Kl 18-18.30 Kusthotellet

parkeringen

Ti 9 aug Cykelorientering

Kostnad: Gratis

Samling: Kl 18-18.30 Mio Möbler,

Lassabacka

Ti 16 aug Kulturcykling

Kostnad: 20 kr/person

Samling: Kl 18.00. PS skolan,

Engelbrektsgatan

Ti 23 aug Cykkeltur med Bingo

Kostnad: 5 kr/bricka

Samling: Kl 18-18.30 Naturum Getterön

Ti 30 aug Cykeltur med tipsfrågor

Kostnad: 20 kr/10 kr

Samling: Kl 18-18.30 Nöjesparken

Ti 6 sep Cykelorientering

Kostnad: Gratis

Samling: Kl 18-18.30 Kallbadhuset

Ti 13 sep Kulturcykling

Kostnad: 20 kr/person

Samling: Kl 18.00 Simhallen Håsten

Ti 8 nov Medlemsmöte

Plats: FolketsHus

Mer information i HN, dagboken och på

hemsidan.

VETLANDA

Start från torget i Vetlanda kl 19.00 på

våren och 18.30 på hösten. Den som deltar

i minst 10 turer är med i utlottningen av en

cykel. Startavgift 20 kr/gång eller 100 kr i

årsavgift.

31 maj Strömmahult

Vi njuter av den vackra naturen

7 juni Eckerda-Kättilstorp-Flugeby

Besök hos Modellflygsklubben

14 juni Nävelsjö-Lannaskedebrunn

Helen Höjer berättar om brunnen

Samling: 18.00 –18.30 på Torget

för transport av cyklar

Anmälan: Senast 7 juni. ´´

18 Cykling 2 2005

Tel 0383-76 16 80

21 juni Säsongsavslutning på

Paviljongen Holsbybrunn

Underhållning av trubadur

Anders Axelsson

Lotterier. Föreningen bjuder på

förtäring.

2 aug Sandåkra-Getinge

Besök på reningsverket

9 aug Brunnshultadammen

16 aug Vi cyklar en sväng

Studiebesök på Postcenter

23 aug Grumlan runt

30 aug Cykeltipsrunda

Start: 1800 – 18.30 Grillning vid

Föredadammen.

Ta med något att grilla. Lotterier

4 sept Halvdagstur till Sandsjöbaden

Anmälan: Ja, ring tel 0383-76 16 80

FÖRMIDDAGSTURER TORSDAGAR

Samling kl 10.00 på Torget

26 maj Ekenässjön

Studiebesök hos Bröderna

Andersson

”Från planka till soffa”

9 juni Tellerda-Tångerda

Besök på Vikellagården

4 aug Arvngetorp-Stavegran-Näsby

11 aug Illharjen och dess omgivningar

18 aug Holsbybrunn

Besök hos Fackelbärarna

Hos Connys Cykel & Motor kan

du hyra Tandem

Brogårdsgatan, tel 0383-109 83

ÖREBRO

Medlemsmöte den 13/10 kl 18.30 2005.

Årsmöte den 15 mars kl. 18.30 2006

KVÄLLSCYKLING

Samling: Kl 18.00.Hamnplan

(om ej annat anges)

30 maj Mosjö kyrka, på småvägar.

Kerstin

13 juni Gammelgården i Kvinnersta.

Lars-Olof Egefalk berättar om

gården. Margareta

Samling: kl 18.00 vid Svampen.

20 juni Blomexkursion vid

Hjälmarbaden. Margareta

27 juni Efter ån mot Lindbacka –

Vattenverket – Bista. Margareta

4 juli Kvar i sta´n? Rundtur med Inge

Kontrollera i dagstidningen

under ”Örebro idag” om det är

någon ändring i programmet. Ta

alltid med vätska på turerna!

Telefonnummer till turledarna:

Kerstin Svensson 0582-506 37,

Margareta Bäck 019-32 03 26,

Rolf Larsson 019-611 28 70

Siv Björkman 019-12 19 42,

Inge Svensson 019-25 07 92

ÖRNSKÖLDSVIK

CYKELMOTION

- på 20 olika platser inom Ö-viks kommun.

Tid: 18.30 – 20.00

Datum: 24 och 31 maj, 7 och 14 juni.


NyCykling 205 05-05-16 15.34 Sida 19

Samverkan med ÖA och Ö-viks

Korpen

Info: Kurt Söderlund 0660-123 94

eller Anders Berglund

0660- 812 02

ÖSTERSUND

28 maj Cykelutflykt i Brunflobygden

Storsjöbygdens historiskt och

geologiskt intressanta område

Samling: Kl 13.00 Hembygdsgården i

Grytan

Anmälan: Sonja Marklund tel. 063/352 73

eller Anita Skoglund

tel.063/222 92

5 juni Jämthjulingen - motionsloppet

runt Brunfloviken.

Anmälan: till Korpen Storsjön,

tel. 063/ 13 84 00

Arrangör: Korpen Storsjön

11 juni Cykeltur till Frösövallen

Besök i EFS sommarhem, med

utsikt över Storsjöflaket och

den västjämtska fjällvärlen.

Samling: Kl 18.00 Västra station

Info: Mait Adten, 063-12 32 51

12 juni Cykling runt Locknesjön, 55 km

Besök vid fäbodar. Ta med fika

Info: Bengt Jonasson 063-75 31 30

9 juli Sundsjöslingan. 25 km

diplom och utlottning av fina

priser

Samling: Kl.10.00 vid hembygdsgården i

Torsäng

Startavg: 50 kr

Info: Per Erik Andersson,

063-301 13

Arrangör: Sundsjö Hembygdsförening

13 juli Mariebytur

Följ med och titta på Brunkullan

(vår landskapsblomm) på dess

växtplats. Besök på Marieby

kyrkoruin.

Kafé vid ruinen. Guidning 20 kr

Guide: Bertil Andersson

Samarrangemang med

Naturskyddsföreningen.

Info: Mait Adsten, 063-12 32 51

v 31 CTV – Ulricehamn

Ev.ändringar i programmet finns på:

www.ostersund.cc/cykelframjandet

Tryck klotterplank

CFs medlemmar har rabatt hos:

Cykelogen Kyrkgatan 45

Egons Kyrkgatan 27

Cyklar och tillbehör 10%

Hittar billiga hotell

Nu finns en ny resetjänst på Internet.

Den heter Metro Travel och säger sig

kunna hitta de billigaste hotellnätterna.

Från start kan man hitta hotell i

Köpenhamn, Helsingfors, Stockholm,

Göteborg och Malmö. Till hösten tillkommer

fler storstäder i Europa.

http://www.metrotravel.com

Bli medlem i

Cykelfrämjandet

Det lönar sig!

Cykling 2 2005

Kontaktpersoner

Cykelfrämjandets kretsar

De flesta kontaktpersonerna når du bäst på kvällstid.

BORÅS: Bo Jacobson, tel 033-29 46 79.

E-post bo.jacobsson@rixtelia.com

EKSJÖ: Göran Landin, tel 0381-173 00

GÖTEBORG: Gunnar Larsson, tel 033-28 45 50

E-post: gunnar.e.larsson@telia.com

Hemsida: http://w1.332.telia.com/%7Eu33216231/

Besökslokal:

Odinsgatan 22 B, tel 031-15 21 21 (ring för öppettider)

HALMSTAD-LAHOLM: Lars Green, tel 035-10 73 72.

E-post lars.green@glocalnet.net

Hemsida: http://goto.glocalnet.net/cykelframjandet.halmstad

JÖNKÖPING: Ann-Marie Vaim, tel 036-12 90 54.

E-post vallar@spray.se

Hemsida: http://hem.passagen.se/cfjkpg

KALMAR: Göran Sundström, tel 0480-258 78.

E-post berit.sundstrom@telia.com

Hemsida: www.rakredovisning.se/cykelframjandet

KARLSKRONA: Sonnie Nilsson, tel 0455-462 64

E-post: karlskrona.rese@telia.com

KARLSTAD: Eva Carlsson, tel 054-56 57 03

Hemsida: http://home.swipnet.se/ruhe/cykel

E-post eva.carlsson@karlstad.mail.telia.com

LANDSKRONA: Eje Reimer, tel 0418-208 18.

E-post eje.emalj@mila.landskrona.se

MALMÖ: Lars Olofsson, 040-19 26 12

E- post: larsochcecilia@hotmail.com

Hemsida: http://www.cykelfr-malmo.tk/

MÖRARP: Britt-Marie Kihlén, tel. 042-715 86

Hemsida: http://hem.spray.se/cf.morarp

NORRBOTTEN (Luleå): Rolf Modigh, tel 0920-22 02 36

E-post: rolf.modigh@teliasonera.se

E- post svenpettersson@rsl.nu

NORRKÖPING: Björn Malmström, tel 011-39 12 32

E post: 011391232@telia.com Jourtelefon: 070-579 14 19

NÄSSJÖ: Karl-Gustav Samuelsson, tel 0380-163 54.

E-post kg.samuelsson@swipnet.se

CYKELFRÄMJANDET STORSTOCKHOLM (ej norrort):

Bo Dellensten, tel 08-754 34 99

E-post bo.dellensten@telia.com

Hemsida: www.stockholmskretsen.se

STOCKHOLM NORRORT: Bengt Kjällström, 08-590 845 76,

E-post bengt.kjallstrom@telia.com

Hemsida: www.cykelframjandet.se/norrort

SUNDSVALL: Ulla Hörnell, 060-301 22.

E-post hans.erik@sundsvall.nu

Hemsida: www.cykelframjandet.org/sundsvall

SÖRMLAND (Eskilstuna): Ingrid Brege, tel 016- 51 10 38.

E-Post ingrid.brege@swipnet.se

NY KRETS! ULRICEHAMN Jan-Åke Claesson 0321-166 53

E-post: janake.claesson@ulricehamn.se

VARBERG: Ingrid Larsson tel 0340-67 56 75.

E-post ingrid-kurt@vvv.varbeg.se

Hemsida http://cykelframjandet.org/varberg

VETLANDA: Eivor Lindqvist, tel 0383-76 16 80

E-post eivor.lindquist@compaqnet.se

VÄNERSBORG: Sture Furbo, tel 0521-683 57

VÄSERÅS

Rolf Mellqvist, tel 021-18 34 66 E-post rolf.r@telia.com

E-post sture.furbo@edu.vanersborg.se

ÖREBRO: Kerstin Svensson, tel 0582-506 37

E-post hugghult@telia.com

ÖRNSKÖLDSVIK: Inga Konradsson, tel 0661-101 77

E-post: anders.berglund@ornfrakt.se

ÖSTERSUND: Mait Adsten, tel 063-12 32 51

E-post e-post jan.adsten@telia.com

SMÅLANDSDISTRIKTET: Mats Calmerbjörk, tel 036 250 91.

E-post mats.calmerbjork@telia.com

SKÅNEDISTRIKTET: Kjell Kihlén, tel 042-715 86

19


NyCykling 205 05-05-16 15.37 Sida 20

Låt cyk cykeln

eln åka med!

TEXT OCH FOTO: BERTIL KARLÉN

Ibland ska man ha cykeln med i

packningen. Och har man inte en

enormt stor bil blir det till att

hänga den utanpå. På ett eller annat

sätt.

Det finns en uppsjö av olika anordningar

för att få med cykeln på bilen. På dragkroken,

på taket eller på bagageluckan.

Har du dragkrok är problemet löst nästan

med en gång. Då kan du inhandla en

enkel cykelhållare för en hundralapp.

Den går snabbt att montera och enda

nackdelen är egentligen att den effektivt

blockerar bagageluckan. Kör du i regnväder

blir cykeln riktigt smutsig dessutom.

Du som kör kombibil vet ju hur bakrutan

brukar se ut. Din cykel blir likadan.

Du kan förstås skydda den med ett överdrag.

Ofta ser du nog husbilar med

cyklarna i fodral. Det är inte så dumt.

Har du ingen dragkrok kan du skaffa en

cykelhållare för takmontering. Även här

finns ett antal modeller, i prislägen från

ca 160 kr till en bit över 1000-lappen.

PROBLEMET med takmontering är just

monteringen. Den är ofta knepig och

sedan kommer jobbet med att hiva upp

cykeln eller cyklarna på taket. Kan vara

nog så besvärligt. Eftersom du är en

person som inte glömmer saker och ting

så missar du förstås inte heller att du har

cyklar på taket när du kör in i carporten,

eller hur? Det är lätt hänt, jag lovar!

Fördelen med takmonteringen är förstås

att när cyklarna väl är på plats är de ur

vägen. Det går att öppna bakluckan och

komma åt bagaget. Räkna dock med att

bilen vill ha lite mera bränsle, kanske

uppemot 2 dl per mil.

ETT TREDJE ALTERNATIV är cykelhållare

som monteras på bagageluckan

och fästs med diverse fiffiga anordningar

i lister och annat. Fördelen är att du inte

behöver tänka på höjden när du kör in i

en carport eller ombord på färjor o d.

Så kan det också se ut. Enklaste formen av cykelhållare för dragkrok men försedd

med ljusramp och nummerskylt. Polisen i Sverige lär inte vara så noga men i t ex

Tyskland blir det stopp om du inte är rätt utrustad.

Nackdelen är förstås att bagageluckan är

blockerad. Plus att risken för skador på

bilen är stora. Cyklarna rör sig och om du

kör på dålig väg är det lätt hänt att någon

del av cykeln eller cyklarna skrapar i

lacken.

Mitt råd är att undvika den här typen av

cykelhållare om du inte har en gammal

bil som redan har en del skavanker.

Takcyklar kan fara iväg

Cyklarna på taket klarar de flesta normala

manövrar med bilen men de kan flyga

av om du krockar. Är de dåligt fastsatta

kan de lossna även vid hård inbromsning

i låg fart. Seriösa tillverkare testar hållarna.

De ska klara en krock i 30 km/tim

enligt en s k ISO-norm.

Bäst åker dina cyklar på en dragkrokshållare.

Men se till att dra åt hållaren runt

dragkulan ordentligt. Det händer ofta att

hållaren vrider sig och cyklarna hamnar

snett.

Är du rädd om cyklarna (och bilen)

surrar du fast cyklarna med spännband

också, om du har en billig modell av

hållare. Annars kommer cyklarna att

dunsa i varandra och det kan ju vara

onödigt. En billig dragkrokshållare duger

rätt bra men väljer du en dyrare transporterar

du cyklarna bättre. Dessutom är en

De bättre varianterna av cykelhållare tar

en stund att sätta samman. Men sedan

är de enkla att använda.

20 Cykling 2 2005

Enklast och billigast.

Funkar i

varje fall om du

bara använder

det då och då och

på kortare resor.

BILLIG

del av dem vikbara så att du kommer åt

bagaget även med hållare och cyklar på

plats. Kan vara värt en eller annan krona.

Cykelhållarna finns hos cykelhandlare,

på Biltema, Micro och de flesta större

mackar. Priserna varierar, så kolla gärna

runt! Thule och Mont Blanc är de stora

märkena med flera olika modeller, både

för kula, tak och baklucka.

Undvik böter!

Enligt trafikreglerna får inte en cykel

placeras så att nummerskylt och

bakljus/blinkers inte går att se.

Därför måste du komplettera dragkrokshållaren

med en ljusramp.

Finns från ca 250 kr. På en del hållare

följer den med som standard.

Ska du följa regelverket till punkt och

pricka skruvar du av den ordinarie

nummerskylten och sätter den på ljusrampen.

Enklare är att beställa en extra skylt

hos Bilregistret. Den kostar 60 kr och kan

beställas på internet: www.vv.se

Nu är det dock så att du inte får ha tre

skyltar på bilen så även om du täcker över

bilens egen är du inte riktigt laglig utan

kan få 600 kr i böter. I Sverige är risken

liten, cykeltransporter brukar inte trafikpolisen

vara särskilt intresserad av.

Däremot är de tuffare utomlands.

I Tyskland får du inte köra vidare om

registreringsskylten är skymd!


NyCykling 205 05-05-16 15.37 Sida 21

Den som ingen dragkrok har får lyfta

cykeln upp på biltaket. Det känns!

BRA

Thule RideOn 9301. Kostar ca 1500 kr

och har ljusramp. Bra för två cyklar,

som står stadigt. Vippbar. Lite krångligt

att sätta upp cyklarna, man måste hålla

med en hand och spänna fast hjulen

med den andra. Men de åker stadigt

och säkert. Låsbar hållare.

Den är dyr men den är bra, nya Thule Euroway

945. Avsedd för dragkula. Ganska tung men

lätt att få fast med en ny konstruktion och

dessutom vippbar. Kostar för två cyklar 2700

kr och för tre cyklar strax under 3000 kr.

Cykling 2 2005

BÄST!

Thule HangOn 970-

3. Enkel och bra.

Pris ca 650 kr.

Cyklarna hänger på

två bärarmar och

hålls fast med

gummistroppar.

Låsbar fästanordninmg

för kulan.

Kräver skylt och

lamphållare om man

ska åka lagligt. Bra

tips: surra fast

cykeln eller cyklarna

med spännband.

Takcykelhållare, den övre

kostar ca 450 kr och den

undre ca 1000 kr.

BRA

För bakluckan, Thule ClipOn

9101. Kostar strax under 1000

kr. Rätt krånglig att sätta ihop

men relativt enkel att montera på

plats. Ska klara tre cyklar men

då får de trängas. Viss risk för

plåtskador. Gäller för alla lastare

av den här typen. Lastare finns

för både kombi- och sedanmodeller.

Billigaste modellen, från

Micro, avsedd för sedanmodeller,

kostar ca 400 kr.

Nya skyltar

till CTV i

Ulricehamn

Det har väl knappast

undgått den uppmärksamme

läsaren att det

är CykelTuristVecka i

Ulricehamn

31 juli–6 augusti.

Förberedelserna är i

full gång och en av

eldsjälarna bakom

evenemanget är Jan

Åke Claesson, bilden.

Till den här veckan i

Ulricehamn har man

tagit fram helt nya

skyltar som ska visa

oss vägen.

Du har väl anmält dig? Om inte kan du

läsa om hur du gör på sidorna 29-31 i

det här numret.

Skåne

satsar

med nya

cykelkartor

Skåne är ett av de mest populära cykellandskapen

och satsar mycket på cykelturism

bl a genom att erbjuda ett stort

antal cykelpaket. Nu är man också klar

med helt nya cykelkartor. De är i två

delar, norra Skåne och södra Skåne. Till

varje del hör en 32-sidig guide med

turbeskrivningar.

Kartorna är tryckta på specialpapper som

tål vatten och inte går att riva sönder.

Priset är 150 kr per del. Finns på

Turistbyråerna men kan även beställas

från Cykelfrämjandet.

DCF firar 100 år

DCF, dvs Dansk Cyklistforbund, fyller

100 år och det firar man med en stor

cykeldag söndagen den 12 juni. Den

dagen vill DCF se alla som har cykel

vara ute och trampa på de danska cykelstigarna!

21


NyCykling 205 05-05-16 15.41 Sida 22

BO PÅ VANDRARHEM

Borta är de stora sovsalarna där man trängdes och tvingades dela

upp familjen i herr- eller damrum. Vandrarhemmen idag är nästan

som att bo på hotell – och ibland kanske lite mysigare. Flera är

inrymda i anrika herrgårdar eller bruksvillor. En ”cellsam” semester

erbjuds t. ex. på vandrarhemmet i Varberg. Gemensamt är att det

idag finns 2-och 4-bäddsrum, bra bekvämligheter och aktiviteter runt

knuten. På flera vandrarhem har Cykelfrämjandets medlemmar rabatt

på logi. – Se vår hemsida under Medlemsrabatter.

Hälluddens Stugby

Kurs & Herrgård

Sköna Ölands Hälludden är

belägen 200 m från havet i

naturskön och fridfull miljö. Här

erbjuds allt från vandrarhemstill

exklusiv hotellstandard i

rum och stugor.

Pris från 135 kr/pp.

Ölands norra udde,

380 75 Byxelkrok

Tel 0485 - 241 34,

0708 - 550 623

Halludden@telia.com

http://www.halludden.nu

Munkebergs Camping

Stugor-Vandrarhem

Campingplatsen ligger ca 1 km

från centrala Filipstad, väg 246

mot Hagfors, i östra Värmland.

Campingen ligger på en halvö

vid sjön Lersjön.

70 husvagns-platser, 9 stugor

med 4 bäddar i varje stuga. Även

vandrarhem (8 rum).

Campingen är öppen året om.

682 33 Filipstad/Värmland

Tel: 0590-501 00

alterschwede@telia.com

www.munkeberg.com

Bli medlem i

Cykelfrämjandet.

Det lönar sig!

Ryssbysjöns

Vandrarhem

Idylliskt beläget i vacker natur

strax öster om Ljungby och

alldeles

intill den nya

BANVALLSLEDEN.

Båt och kanotuthyrning.

Fiskekort.

Eller varför inte ett dopp

efter cykelturen?

Öppet 13/6 – 5/8.

Tel 0372-408 00

(sommartid 0372-408 31)

vandrarhem@ryssbygymnasiet.com

www.ryssbygymnasiet.com/vandrarhem

Välkomna!

Vena Vandrarhem

&

Värdshus

I Vena i Hultsfreds Kommun i

Småland ligger Vena Värdshus

Hotell & vandrarhem. Vi erbjuder

Dig den småländska landsbygden

med vacker natur och många

sevärdheter. I Vena samhälle

finns affär, kiosk, bank, hembygdsgård

och en boulebana.

Alldeles intill kyrkan ligger Vena

Värdshus Hotell & Vandrarhem

med Restaurang och Bar samt

en stor uteveranda.

Välkommen!

Sockenvägen 1, Vena

577 90 Hultsfred

Tel 0495-602 02

info@venavandrarhem.com

www.venavandrarhem.com

22 Cykling 2 2005

Tånga Hed

Aktivitetscamping &

Vandrarhem

Ostört och lättillgängligt i Vårgårda,

mitt i Västra Götaland, ligger denna

gamla militäranläggning vackert vid

Tånga Heds naturreservat.

I direkt anslutning finns

Fåglummuseet, Vågmuseum,

Äventyrscenter, minigolf

och 4H-gård.

Läs mer på

www.vargarda.se/net/turism

eller kontakta oss på tel: 0322-62 43 11,

mail: tangahed@vargarda.se

Lusaskens

Vandrarhem

Kristinehamn

0550-146 60, 070-671 68 67

www.lusaskens.com info@lusaskens.com

Lite högre standard i rofylld

miljö vid Vänern. Fräscha

2 bädds- och familjerum.

Dusch/ WC i korridor.

HELÅRSÖPPET

(ring för öppettider)

Pris från 150 kr/natt

Välkomna!

Axel Kumliens väg 5

(Marieberg Syd)

681 37 Kristinehamn

Tel 0550-146 60

070-671 68 67

Info@lusaskens.com

www.lusaskens.com

Välkommen till

Storlien

En hemtrevlig och alkoholfri

fjällmiljö för vila o rekreation

kurser o konferenser

aktiviteter.

Nära fjället och med stigar,

leder o utflyktsmål in på

knuten.

Helpension och självhushåll.

Vandrarhemspriser.

Tel. 0647-700 58

www.fjallgarden-storlien.com


NyCykling 205 05-05-16 15.41 Sida 23

Cykelpaket

förenklar din cykelsemester

(Cykelfrämjandets medlemmar får 5% rabatt på paket i Sverige)

Låt oss, med mångårig vana, sköta bokning av logi och

måltider. Egen cykel eller hyrcykel – du väljer. I år utökar

vi våra resmål och kan nu hjälpa dig med cykelresor till: •

• Salzkammergut, Österrike

• Provence, Frankrike

• Toscana o Pisa/Venedig, Italien

• Bodensjön o Mosel, Tyskland

NYHET: Cykelarrangemang på Irland

Givetvis finns cykelpaket

i Sverige,

bl a längs Göta Kanal

och i Danmark, kvar i

vårt program.

Rätt webbadress

Detta är den rätta

adressen för den som

vill söka äventyr på

spanska cykelvägar:

WWW.CICLOTURISME.COM.

Vill du cykla på

spanska järnvägsvallar

kan du hitta

fakta på:

www.viasverdes.com

Cykling 2 2005

Cycling Sweden

Tel/fax: 0150-550 91

www.cyclingsweden.se

&'()&* +&&

,,,- -

!" " #

$ % %" % #

!!"# . "# & /0' 01

Hej igen!

Visst gick jag i pension, men visst finns jag

kvar bland er. Ett tag framöver skall jag

fortfarande ha hand om telefonerna och

svara på alla era frågor och hjälpa er så mycket jag kan.

Men jag blir kvar längre ändå.

NYHET! Försäljningen av Cykelfrämjandets förmedlingsprodukter

och regnkläderna (och så småningom allt

Cykelfrämjandet säljer) kommer att övertas av mig på

mitt företag, Svensk Rese Service. Och eftersom jag

sedan 1997 varit den som tagit fram de olika produkterna

vi säljer så tänker jag fortsätta att hålla i dem.

Givetvis kommer Cykelfrämjandets medlemmar även i

fortsättningen att ha medlemsrabatter.

Som vanligt då det gäller de förmedlade varorna betalar

du i förskott och får det du beställt inom några dagar

efter din betalning. Enda skillnaden är att inbetalningen

inte går till Cykelfrämjandet utan du får ett inbetalningskort

till postgiro 621 55 09-08.

Vi är glada att kunna har kvar den mycket efterfrågade

försäljningen och jag glädjer mig åt att få vara kvar i

cykelloppet!

Ha en skön sommar!

CHRISTINES

HÖRNA

Christine Fogelholm nås på

08-15 95 46 (vard 9-11 och 14-16, ej fred)

Ändringar meddelas på telefonsvararen.

Cykelpaket

4-5 nätter med

B&B, 4 middag,

hyrcykel och en

båttur till Ulvön.

Upplev

HÖGA

KUSTEN

Cykla in i Världsarvet

med hisnande

utsikter från höga

höjder och cykla i

dalgångar med små

pittoreska fiskelägen.

Ta god tid på dig!

Balsam

för själen!

Även Vandringspaket!

Tel 0611-790 25, fax 0611-790 05

info@resklara.se eller www.resklara.se

Cykla mera

Kroppen mår bra av cykling. Cykling är en

skonsam motionsform och ett bra sätt att hålla

kroppen i trim.

Stadsmiljön mår också bra av cykling. Varje

gång du kan välja cykeln istället för bilen bidrar

du till minskad biltrafik, mindre trängsel och

mera trivsel.Dessutom är du miljövän varje

gång du väljer cykeln. Den bullrar inte och den

släpper inte ut avgaser.

Cykling är ett rent nöje!

23


NyCykling 205 05-05-16 15.43 Sida 24

BESTÄLL VIA CYKELFRÄMJANDET!

BROMPTOM, en suverän hopfällbar vuxencykel som inte väger mycket och kan tas med överallt – FUN TRAILER, påhängscykeln

- barnens favorit och nu med ADD BIKE som gör att även ett syskon kan hänga med – TROLLKÄRRAN ger plats för 2 barn

eller för Vovven! Det högre priset är det du normalt betalar hos en cykelhandlare – det lägre är med din medlemsrabatt. Du kan

bara få rabatten om du beställer den genom oss (numera genom Svensk Rese Service). Du beställer den som vanligt, får ett

inbetalningskort och så fort din betalning kommit beordrar vi leverans och du har det du beställt inom 3-5 dagar (regnkläderna tar

ca 10 dagar). Lämna alltid telefonnummer så vi kan nå dig dagtid.

FUN TRAILER

Enkel att fästa i sadelstolpen. Passar

barn i åldern 4-10 år. Max vikt 40 kg.

Lång stång med vimpel.

❏ 0-växlad. Färg: röd

Pris: 2.130 kr/2.430 kr

❏ 3-växlad. Färg: blå

Pris: 3.020 kr/3.420 kr

❏ Extra Fäste. Antal.........

Pris: 160 kr/195 kr

Frakt tillkommer med 325 kr

(ca 50 kr för enbart fäste)

BROMPTON

Ta med den i båten, bilen och på flyget.

Fäll ihop den och du tar den gratis på

både tåg och buss! Färger: röd/svart,

blå/svart, helgrön och helsvart.

❏ L3 City Marin

3-växlad, stänkskydd, pump, hopfällbar

vänster pedal o fodral.

Färg: ..................

Pris: 7.870 kr/8.370 kr

❏ L6 City Marin

6-växlad. F ö lika som L3 ovan

Färg: ..................

Pris: 8.980 kr/9.480 kr

❏ T3 City Marin

3-växlad, stänkskydd , pump,

belysning, pakethållare bak,

hopfällbar vänster pedal o fodral.

Färg: ...................

Pris: 9.460 kr/9.960 kr

❏ T6 City Marin

6-växlar. F ö lika som T3 ovan

Färg: ...................

Pris: 10.580 kr/11.080 kr

Extra tillbehör – se vår hemsida.

Frakt tillkommer med 300 kr

FunTrailer – AddBike TROLLKÄRRAN

Nu kan du ta med

två barn på din cykel!

AddBike har en speciell stark pakethållare

och påhängscykeln en kortare

stång som fästs vid slutet av pakethållaren.

Och du kan ha med det andra

barnet i en vanlig barnsits.

Add Bike är 3-växlad och blå.

Pris 3600kr / 3150kr

Frakt 350 kr tillkommer.

24 Cykling 2 2005

Lätt, stabil kärra i aluminium.

Konstruerad med skyddande störtbåge.

Godkänd enligt TÜV/GS. 5 -

punktsbälten till barnen, sits med

nedsänkt golv, säkerhetsflagga och

belysning. Lätt att fälla ihop. Inga verktyg

eller fästen för att ansluta kärran till

cykeln.

Pris: 1.950 kr/2.300 kr.

Bussfrakt 150 kr tillkommer.

Ta med två barn, hund eller katt!

Regnkläder för cyklister

Våra regnkläder från Nya Zeeland har allt du kan önska av ett regnplagg. En

silkeslen känsla, det andas och det känns aldrig fuktigt eller klibbigt. Vindtätt

och bevarar kroppsvärmen. Rulla ihop plaggen – veckla ut och de är fortfarande

släta och fina. Dragsko i midja

och nertill samt resårband för

tummarna så inte ärmarna blåser

upp. Går långt ner på stjärten och

har ficka med blixtlås bak. Ej huva.

Jacka och byxor väger

tillsammans 300 gram!

Pris: (Normala storlekar)

Jacka 1.395 kr/1.195 kr

Byxa 1.095 kr/945 kr

Beställ här, markera med x:

Jacka S M L XL XXL

Röd ❏ ❏ ❏ ❏

Lila ❏ ❏ ❏ ❏

Blå ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Neongul ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

OBS Röd och lila jacka finns ej i XXL!

Byxa S M L XL XXL

Röd ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Blå ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Svart ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Grön ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

StayDri är tillverkat av SLR 2000, en

unik microfiber av hög kvalitet.

Plaggen är täckta på båda sidor med

en dubbel beläggning av

Hydrophillic, nästan med ”mystiska

egenskaper”.

Leveranstid

ca 10 dagar

NYHET Jacka Guldgul (ursnygg

med gröna byxor) Beställ här:

S ❏ M ❏ L ❏ XL ❏ XXL ❏

”Jag testade StayDri- jackan under

Vätternrundan 2003. Det regnade

rejält vid två tillfällen. Jag var torr.

Vid starten var den en värmande

vindjacka och där emellan var den

ihoprullad i fickan på cykeltröjan.

Lång rygg, dragsko och bra passform.

Perfekt för motionscyklisten”.

B N – Huddinge, Vätterncyklist 2003.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✄-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --


NyCykling 205 05-05-16 15.43 Sida 25

✄- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ny information ang. vår försäljning

Vi har, som ni redan vet, inte kvar vår butik på Tulegatan.

Vi letar efter en lokal för ett mindre kansli. Christine

Fogeholm, som de flesta av medlemmarna känner och

som varit hos oss sedan 1997, har tillsvidare all försäljning

hemma i sin bostad och kommer successivt att ta över

hela försäljningen på sitt företag Svensk Rese Service.

Redan nu kommer alla förmedlade varor, som cyklar,

kärran och regnkläder att förmedlas av hennes företag.

Enda skillnaden är att inbetalningskortet ni får kommer

från Svensk Rese Service.

Ni har givetvis kvar er rabatt!

Kryssa i det du vill beställa och

sänd detta och ifylld kupong till:

Cykelfrämjandet c/o Fogelholm,

Ängkärrsgatan 14, 171 70 Solna.

Eller ring 08-15 95 46 (säkrast 9-12 och 15-17, ej

fred).

Eller beställ enkelt i webshopen på vår hemsida.

Skriv alltid telefon dagtid så vi kan nå dig!

VIKTIGT - om du inte är medlem!

- men vill bli det och direkt få medlemsrabatt.

Markera det på kupongen eller på hemsidan då du

beställer. Vi lägger till 250 kr. Då du betalat kommer

ditt medlemskort och senaste numret av vår

medlemstidning Cykling inom 1 vecka.

PLANERA FÖR LÄNGRE TURER

Medlemsrabatt 20%

❏ Cykelspåret längs ostkusten

A4-guide med kartor, vägbeskrivningar, information om

logi och turistbyråer. 48 sidor. Pris: 110 kr

❏ Cykelspåret – eng textöversättning (ej kartor) i sv/vitt

Pris: 20 kr

❏ Skyltade Cykelleder i Sverige

Planeringsbroschyr med kort beskrivning av 40-talet

leder. Info om var man kan få kartor och veta mer. Ej

cykelkartor!

Text: sv/ty/eng. Pris: REA! 35 kr

❏ Långfärdscykling

Tips/råd för längre turer Pris: 35 kr

Böcker REA - ej rabatt

❏ Att cykla är nödvändigt.

Kåserier av Eric Sandström, end. hos oss. 20 kr

❏ Göta Kanal – en resa på tvärs.

Kanalens historia o sevärdheter 130 kr

❏ Älskade Cykel.

Inbunden, FIN SOM PRESENT. 110 kr

❏ Sykkelturer i OSLO. 20 turer i huvudstaden. 90 kr

Cykling 2 2005

MEDLEMSTRÖJA

Skön kvalitet och bra passform med

tre fickor bak. Endast damstorlekar

kvar.

L och XXL = svensk S/M resp L.

❏ L ❏ XXL REA 100 kr!

Exp.avgift och porto på regnkläderna och frakt på cyklar

och kärra tillkommer som vanligt.

Hoppas ni hittat till vår NYA HEMSIDA – håll ögonen på

den. Där berättar vi nyheter, om en vara är slut och annan

viktig information, som gäller cyklism, turism och mycket

annat.

Vid varje varugrupp står det hur mycket du har i

medlemsrabatt.

Ingen rabatt på REA-varor

Exp. avgift och porto tillkommer – även på gratis material.

Namn

Adress

FYLL I UPPGIFTERNA

(v.g. texta)

Postnr Ort

Tel dagtid

Medl nr

❏ Vill bli medlem.

Födelseår Tel

❏ Vill ej bli medlem. Betalar ord pris.

Svenska kartor 20 % MEDLEMSRABATT

GRATIS MATERIAL – SE SIDAN 26!

❏ Bohuslän – Cykelspåret 40 kr

❏ Dalarna Fäbodleden med MTB-leder. S Dalarna 45 kr

❏ Säfsen med fina MTB-leder 25 kr

❏ Siljansleden: Runt Siljan och Orsasjön i Dalarna 60 kr

❏ Dalsland Dalslandsleden REA pga äldre kartor 60 kr

❏ Gotland Guidehäfte inkl karta. 70 kr

❏ Halland – fyra olika turer runt Varberg 70 kr

❏ Skåne: Ny karta inkl guidehäfte, södra Skåne 150 kr

Ny karta över norra Skåne inkl guidehäfte 150 kr

❏ Småland: Astrid Lindgren-leden, Jönköping – Västervik 40 kr

❏ Glasriket Rottnen runt 75 kr

❏ Höglandstrampen Turer på småländska Höglandet 70 kr

❏ Kronobergstrampen 55 kr

❏ Rusken runt. Charmigt tecknad tecknad karta (inplastad) 40 kr

❏ Slöjdleden, Torsås kommun 50 kr

❏ Smålandsleden Jönköping – Kalmar 40 kr

❏ Åsnen Runt 80 kr

Stockholm ❏ Turist o Cykelguide Storstockholm Ny -05 215 kr

❏ Cykla i Stockholms City Ny 2005 65 kr

❏ Sörmland: Fyra turer runt Eskilstuna 70 kr

❏ Hjälmaren runt - en resa i lust o fägring 70 kr

❏ Uppland: 14 markerade rundturer i Uppland. REA 130 kr

❏ Västergötland Skagern runt, mellan Vättern o Vänern 40 kr

❏ Cykelkarta Ulricehamns kommun – på banvallar 50 kr

❏ Öland: Ölandsleden skala 1:100.000 70 kr

❏ Örebro län Bergslagen, Kilsbergen o Tiveden 40 kr

25


NyCykling 205 05-05-16 15.43 Sida 26

KÖP FRÅN CYKELFRÄMJANDET! KÖP FRÅN CYKELFRÄMJANDET! KÖ

GRATIS MATERIAL

mot exp.avg och porto

endast inom Sverige:

Cykelvägar och cykelinformation:

❏ Blekinge: Karta med markerade

cykelvägar.

❏ Göta Kanal karta – hela kanalen

och

❏ Resemagasinet

med info om bl a cykelpaket.

❏ Halland – Cykelleder i egen takt.

❏ Västterbotten: Vindelälvsleden

❏ Örebro län: tre olika rundturer.

Övrig bra information:

❏ Camping 2005

❏ SVIFs Vandrarhem

❏ Västerbotten: Umeleden

30 km hisnande upplevelser.

UTLÄNDSKA

KARTOR

❏ Berlin – Köpenhamn

Lättförståelig tysk guidebok

med kartor. Pris: 125:-

❏ Ålandskartan

inkl Åbo skärgård

1:100 000 Pris:115:-

❏ Cykelkarta Estland

1:500 000 eng. Pris: 80:-

❏ Estland,

Travelguide for cyclists

På eng. Pris: 105 kr

Separata kartor över N Själland

❏ Roskilde 115:-

❏ Fredriksborg 100:-

❏ Östersöruten 185 :-

❏ Overnattning i det fri 115:-

Kartorna är på danska. Vissa kan du få på tyska (D)

eller engelska (GB). Tillägg 50 kr. Tar ca 1 vecka.

Markera med en ring ovan eller ange språk.

26

RÖD KARTA

Skala 1:250 000 Pris:100:-

Ange önskat nummer

Nr

BLÅ KARTA

Skala 1:100 000

Pris: 90:-

Ange önskat nummer

Nr

DANSKA CYKELKARTOR

❏ A. Nordjylland (D, GB) 120:- .

❏ B Viborg 115:-

❏ C Ringköbing (D, GB) 100:-

❏ D Århus (D) 130:-

❏ E Ribe (D) 100:-

❏ F Vejle (D, GB) 100:-

❏ G Sydjylland (D, GB) 100:-

❏ H Fyn, Langeland (D, GB) 130:-

❏ J-L-M Huvudstadsområdet 235:-

❏ K Storström 100:-

❏ N Bornholm (D, GB) 95:-

❏ Västsjälland 100 kr

Kartorna är på danska. Vissa kan du få på tyska (D) eller

engelska (GB). Tillägg 50 kr. Tar ca 1 vecka. Markera med en

ring ovan eller ange språk.

Med CDn ACTIVE LIFE

får du en personlig tränare

CDn räknar ut ett individuellt program. Du

tränar och testar igen. Får nya program.

Flera avsnitt med illustrationer om rörelseövningar,

stretching, kost och hälsa. CDn är

utarbetad av idrottsläkaren Pekka Kanerva.

❏ Pris: 480:-

Kräver Pentium

100 Mhz, 16 Mb

internminne,

Windows 95/98.

CD-rom, SVGA.

ljudkort

Cykling 2 2005

✄ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✄ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


NyCykling 205 05-05-16 15.43 Sida 27

KÖP FRÅN CYKELFRÄMJANDET KÖP FRÅN CYKELFRÄMJANDET!

”MJUKA & HÅRDA PRYLAR”

Mjuka, sköna och nyttiga prylar för dig själv. Hårda och praktiska prylar till cykeln

PANNBAND

Skyddar öronen.

Justeras med

kardborrband bak.

Färg: ljusgrå o

svart

❏ Pris: NU 50:- Färg: ..........

HJÄLMMÖSSA

Tunn, stretchig

i värmande fleece.

En storlek. Svart

❏ Pris: 160:-

”RÅNARLUVA”

Samma material som mössa

Täcker hals och nacke med

öppning för ögonen. Svart

❏ Pris: NU 100:-

”FUSK-OLLE-

KRAGE”

Ren ull med

bomullsfoder

närmast

halsen.

En storlek.

Svart.

❏ Pris: 65:-

”SNUSISAR”

Ren bomull.

Mörkblå botten

Liten 55x55 cm

Stor 66x66 cm

❏ Stor Pris: 55:- Antal ......... .

❏ Liten Pris: 45:- Antal ........

PEDAL & POWER

Ladda din mobil med trampkraft!

Batteriet laddas på ca

60 min vid cykling i

20 km /tim. Allt ingår;

hållare, laddare

(löstagbar) och dynamo.

Du skaffar själv

en sladd som passar

din mobil

(som för laddning i bil).

❏ Pris: 290:- Antal:..............

BUTTERFLY

Fäst den på

ordinarie pakethållare

och vid

behov fäller du

ut den åt sidorna

och får större

”ställyta”.

❏ Pris: 210:-

REA!

REA!

REA!

Cykling 2 2005

REFLEXVÄST

Neongul med gråa

reflexband.

Resårband i sidan.

❏ Pris: NU 170:-

Storlek: (skriv antal

efter storl) .

S ........ M ...... .

L........

REFLEXBAND

Fästs med kardborrband. Säljs i par

❏ Pris: 70:- Antal par: .........

SADELSKYDD I

FÅRSKINN

Sitt mjukt och ha

det varmt om

baken! Handsytt i fårskinn. Passar

klassisk modell på sadel.

❏ Pris: 170:-. Antal .........

CYKELKORGSKYDD

Skyddar innehållet i korgen mot regn,

slask och väskryckare!

Som en stor badmössa

som du trär över

korgen och fäster

med ett kardborrband.

Vattentät

nylon. .

❏ Pris: 90:- Antal:

.........

HJÄLMLÅSET HJALMAR

Trä öglan genom hjälmen (en stålbult

håller fast) och lås

sedan fast hjälmen

via blocklåset.

Pris: 30:-

❏ Antal: .........

REA!

EARBAGS

Praktiska öronvärmare utan skena.

Du “klickar” fast dem på örat och så

sitter de stadigt. Du kan även ha dem

med hjälm! 100% polyester Tvätt 30

grader. Färg: svart i två storlekar.

Pris: 80:-

❏ Medium: Antal ......

❏ Large: Antal......

MEDLEMSRABATT 20%

ÖVERDRAGSSTÖVLAR

Vikbara med knytband

runt knä och vrist.

Stövelns fotsula

i cm. Mät din sko

och ta till lite extra.

Blåa el gröna med

svart fotsula.

Pris: 235:-

❏ S (23 cm) blå

❏ M (30,5 cm) gröna

❏ L (32 cm) gröna

❏ XL (34 cm) blå

❏ XXL (35,5 cm) blå

KYLVÄSKA

Fästs på styret

med kardborrband.

Plats för

matsäck, småprylar

i fickan och

karta under

lockets

plastskydd.

Mått 29x30x31

cm.

Marinblå/grå

Pris: 110:-

❏ Antal: .........

QUICKER BIKE

Pumpen som inte tar någon

plats.

Ger upp till 4 kg eller 60 psi

tryck. Klarar alla ventiler. .

Pris: 70 kr:-

❏ Antal:.......

PROVA EN

LUFTSADEL!

Med en vanlig pump

väljer du sadelns tryck.

Mjuk eller hård.

Tvättbart överdrag. 5 års

garanti.

Sportmodellen är lite

längre och smalare.

❏ Classic 340:- Antal

.......

❏ Sport 380:- Antal .......

Sportmodellen

27


NyCykling 205 05-05-16 15.44 Sida 28

Cykelresan

via nätet

DET är bara att konstatera att det behövs

lite tid när man ska leta på Internet. Jag

provade med med sökmotorn Yahoo! på

ordet cykling och fick drygt 100.000 s k

träffar. Sedan valde jag ”Cykelpaket” och

fick 700, lite enklare att hantera.

Sedan är det bara att klicka sig fram och

hitta mycket spännande och cykelpaket

du inte trodde fanns. T ex cykling i

Tornedalen, titta på www.byaliv.com så

får du förslag på tre turer, rätt ut i vildmarken.

Eller Pråmleden i Dalarna där du cyklar

och åker båt. Titta på

www.pramleden.se/cykel

Södertörn runt kanske? Titta på

www.nynashamn.se/turism

Så där kan man hålla på, timme efter

timme och i varje fall resa i fantasin ett

slag.

Men annars kan du börja med vår egen

hemsida: www.cykelframjandet.se.

Redan där hittar du en rad möjligheter.

Hela Sverige hittar du på

www.visit-sweden.com

Det är turistsveriges officiella hemsida

och från den kommer du sedan vidare till

alla regionala turistorgansationer och

därmed också turistbyråerna.

Du kan också titta på

www.swetourism.se

Olika paket

Ordet paket betyder inte alltid samma

sak. De kan vara mer eller mindre bra

men normalt ingår bokat logi, kartor och

turbeskrivningar. I en del fall ordnar man

också transport av bagaget mellan

hotellen eller vandrarhemmen. Det är

dock, än så länge, vanligare för cykelpaket

utomlands.

Stora regionala arrangörer finns i Skåne,

bl a turistbyråerna i

Ängelholm, Simrishamn,

Ystad, Kristianstad m fl.

Här hittar du allt från

endagsturer till veckolånga

färder.

Paket, eller i varje

turförslag, finns dock

överallt: Halland,

Tyskland har kommit långt när det

gäller cykelturism. En uppsjö kartor

och guider hittar du hos tyska bokförlag,

Bl a här:

28

Internet är ett otroligt

redskap för cykelsemesterplanerande.

Men också för den lite

mindre turen. Har du

internet så ge dig ut och

leta. Här har vi samlat in

en del

adresser. Det finns

många, många fler, det

lär du upptäcka när du

surfar runt.

Att cykla utefter Göta Kanal är populärt.

Här finns många färdiga paket.

Börja planerandet med att titta på

www.gotakanal.se

Foto: Lisa Nestorson

Småland, Blekinge, Öland, Gotland,

Östergötland osv. Alla hittar du på

Internet. Ha bara lite tålamod!

På nätet hittar du också arrangörer som

Cyclingsweden, ResKlara, France Tours

m fl. De har paketresor både i Sverige

och ute i Europa.

Du kan förstås också hitta resorna på

egen hand, med hjälp av Internet.

Danmark

Danmark är ett känt och kärt cykelland

för många svenskar. Gott om fina

cykelvägar och många trevliga ”kroer”

för en stunds avkoppling. Här har man

även specialturer för den matglade,

Gourmetturen och Snapseruten är några

exempel.

Via www.visitdenmark.com hittar du det

mesta om Danmark.

Härifrån kan du också ta dig vidare till

cykelön Bornholm, som du också når

direkt på bl a www.bornholminfo.dk

Du kan också gå in på www.dcf.dk som

är danska motsvarigheten till

Cykelfrämjandet. Där hittar du det mesta,

de undrar bl a om du vill följa med på

cykeltur på Grönland. Men har förstås

fakta om alla danska fina cykelvägar

Turer med utmaning t ex i Jämtland-

Härjedalen. Du hittar förslagen på

www.jamtland.info

www.harjedalen.info

Foto: Joakim Lagerkrantz

Cykling 2 2005

Norge

Norge hittar du på

www.visit2norway.com och därifrån kan

du leta vidare. Det finns en stor mängd

cykelturer och cykelpaket, en del utefter

branta vägar, andra lite lugnare...

Tyskland

Hela Tyskland finns på

www.germany-tourism.de. Mängder av

cykelmöjligheter och ännu fler finns på

www.radreisen-online.de

Här finns inte bara Tyskland utan mer

eller mindre cykelturer i hela Europa.

Varje region har sina egna hemsidor. Vill

du t ex cykla runt Bodensjön går du in på

www.bodensee-radweg.com och vill du

hålla dig lite närmare Sverige, i

Mecklenburg eller på ön Rügen, går du

till www.mecklenburgerradtor.de

Dagsutflykt tll Rügen finns också, via

www.scandlines.se

Belgien

Bra cykelland med idyller som Brügge,

Gent, Leuven m fl. Cykelkartor finns

dock enbart på flamländska men språket

är inte så svårt att begripa i textform.

Hemsida: www.belgien.nu

Gå in på

www.groteroutepaden.be/griff/if/index.htm

och klicka på Routeoverzicht så får du

fram alla cykelleder i Flandern.

Holland

Varför inte cykla utefter någon av alla

kanalerna i landet? Färdiga paket finns

hos www.resebyran.saffle.se

Du bor på kanalbåt och cyklar längs

stranden. Mängder av andra möjligheter

förstås så ta dig gärna dit på egen hand.

Hollands hemsida: www.holland.com

Österrike

Hemsida www.austria.info.se

Finland

www.visitfinland.se

www.fahrrad.buecher-karten.de TEXT: BERTIL KARLÉN


NyCykling 205 05-05-16 15.44 Sida 29

Cykling 2 2005

29


NyCykling 205 05-05-16 15.44 Sida 30

30 Cykling 2 2005


NyCykling 205 05-05-16 15.44 Sida 31

Cykling 2 2005

31


NyCykling 205 05-05-16 15.44 Sida 32

LIBER KARTOR

Totalt 152 sidor.

Kartor med alla cykelvägar markerade

för cyklistens bästa vägval.

35 detaljkartor över krångliga partier.

Speciell markering för trafikfarliga

avsnitt och branta backar.

Information om cykelstråk, turistleder,

utflyktstips, cykeln på kollektiva

färdmedel och avståndstabell.

Nyhet i 2005 års upplaga Mer

än 100 sevärdheter utmärkta och

beskrivna i text!

Spiralbunden med plana uppslag.

Framtagna i samarbete med

Svenska Cykelsällskapet, SCS.

Ny

upplaga!

Art.nr. 47-80114-x

Ord. ca-pris: 219:-

Cykel & Turistkarta

Storstockholm

Cykla i Stockholms City

En Cykelkarta över City, falsad till

fickfomat. Kartan, som är i skala

1:12 000, har samma detaljerade

utseende som Cykel & Turistkarta

Storstockholm.

Området täcker in från Universitetet

i norr till Globen i söder, från Traneberg

i väster till Djurgårdens östra

udde.

Art.nr. 47-80149-2

Ord. ca-pris: 68:-

Cykel & Turistkarta

Storgöteborg

Ny

upplaga!

Art.nr. 47-80148-4

Ord. ca-pris: 219:-

Innehåller 128 sidor. Kartor med cykelvägar. Täcker in

Göteborg och Partille kommun, större delen av Kungälv

och Mölndal samt delar av Ale, Lerum, Härryda och

Kungsbacka kommuner.

Detaljkartor och hela Turiststråkets sträckning genom

Göteborg, Mölndal, Partille och Härryda. Sevärdheter,

utflykts-tips och avståndstabell.

LIBER KARTOR ÄR ETT FÖRLAGSNAMN INOM LIBER AB

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!