01.11.2012 Views

NR 8-9 - Elektronikbranschen

NR 8-9 - Elektronikbranschen

NR 8-9 - Elektronikbranschen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>NR</strong> 8-9 / 2005 / ÅRGÅNG 51 / PRIS 60 KR EXKL MOMS TIDNING FÖR ELEKTRONIKBRANSCHEN<br />

NYTT OM COPYRIGHT<br />

WALKMAN I MOBILEN<br />

OSYNLIG & STABIL ZOOM


Ta bilder överallt. Cyber-shot T7 är tunnare* än 1 cm, så ta med<br />

den vart du än går. Ta bilder på allt. Med Real Imaging-processorn<br />

är du alltid redo att föreviga vad du vill. Och med den stora och<br />

skarpa 2,5-tums LCD-skärmen missar du ingenting.<br />

Shoot like no other.<br />

*vid den smalaste punkten<br />

Sony och Cyber-shot är registrerade varumärken<br />

som tillhör Sony Corporation, Japan.<br />

www.sony.se


RATEKO&FOTO<br />

8-9/2005<br />

67<br />

60<br />

78<br />

26<br />

10 HDTV - NÄSTA TV<br />

TV-branschen är redan på väg mot nästa generations TV.<br />

I början av juni bildades ett nytt forum, HDTV Forum, där<br />

branschens aktörer samlats.<br />

14 COPYRIGHT<br />

Nya ersättningar till CopySwede har förhandlats fram<br />

under sommaren.<br />

18 MED STABILISATOR I HUSET<br />

Helt traditionellt följer Konica Minolta upp lanseringen<br />

av Dynax 7D med 5D – med inbyggd stabilisator i huset.<br />

26 WALKMANMOBILEN ÄR HÄR<br />

Sony har sålt mängder av Walkman sedan introduktionen<br />

1979 och nu lanserar SonyEricsson sin mobil med<br />

Walkman.<br />

34 ASSIST MED KRAFT<br />

Assist Servicekedjan är på offensiven och har sedan början<br />

av juni tagit över service och eftermarknad åt Power.<br />

42 SMART LÖSNING FÖR MARKSÄNT<br />

En digitalmottagare för samtliga TV-apparater har länge<br />

varit ett önskemål och nu fi nns det en sådan.<br />

60 PIONEER & PLASMAN<br />

Pioneer slår vakt om sitt goda rykte som teknikdrivare,<br />

och plasman är fortfarande främsta fokus.<br />

67 PANASONIC BREDDAR<br />

Panasonic har under sommaren breddat sitt program vad<br />

gäller digitala stillbildskameror med ett fl ertal modeller.<br />

78 HELA EUROPA KOM<br />

För första gången stod Euronics Sverige som värd för<br />

Euronics Internationals årliga möte.<br />

INNEHÅLL<br />

18<br />

42<br />

OMSLAG: KONICA MINOLTA<br />

RATEKO&FOTO 8-9/2005 3


����������������������������<br />

����������������������������������<br />

��������������������������������������������<br />

�������������������������������������������<br />

��������������������������������������������<br />

����������������������������������������������<br />

������������������������������������������<br />

����<br />

�������������������������������������������<br />

� ��������������������������������������������������� �<br />

� ��������������������������������������������������������������<br />

� �����������������������������������������<br />

� �������������������������������������������������������<br />

� ���������������������������������������������������������<br />

� ������<br />

� ����������������������������������������������������������<br />

� �������������<br />

� ���������������<br />

� ��������<br />

� �������������������������������������������������������������<br />

� �����<br />

�<br />

�����������������������������������<br />

���������������������


<strong>NR</strong> 8-9/2005 www.rateko.se<br />

Branschtidning för fackhandeln<br />

inom Radio, TV, Foto, IT, Telekom<br />

och Service<br />

Chefredaktör & ansvarig utgivare<br />

Jan Ljuhs<br />

Tel: 08 - 508 938 57<br />

jan@rateko.se<br />

I redaktionen<br />

Ola Larsson<br />

Tel: 08 - 508 938 58<br />

ola@rateko.se<br />

Medverkande<br />

Allan Larsson<br />

Anders Lundmark<br />

Mats Lundgren<br />

Anders Appelqvist<br />

Annonser & prenumerationer<br />

Birgitta Hjorth<br />

Tel: 08 - 508 938 59<br />

birgitta@rateko.se<br />

Prenumerationspris 2005<br />

Helår 485 kr + moms.<br />

Särskild prislista för butiksanställda<br />

och CANT-medlemmar.<br />

Verkställande direktör<br />

Anders Appelqvist<br />

Tel: 08 - 508 938 50<br />

anders.appelqvist@branschkansliet.se<br />

Assistent<br />

Kristina Wirbing<br />

Tel: 08 - 508 938 51<br />

kristina.wirbing@branschkansliet.se<br />

Rateko&Foto<br />

Box 22307<br />

(Fleminggtan 14, 8 tr)<br />

104 22 Stockholm<br />

Tel: 08 - 508 938 00<br />

Fax: 08 - 508 938 01<br />

CE Konsumentelektronikbranschen<br />

Box 22307<br />

(Fleminggatan 14, 8 tr)<br />

104 22 Stockholm<br />

Tel: 08 - 508 938 00<br />

Fax: 08 - 508 938 01<br />

Tryckeri<br />

Edita Västra Aros AB<br />

Box 721<br />

721 20 Västerås<br />

Tel: 021 - 81 55 40<br />

Fax: 021 - 81 55 88<br />

kristina.sandberg@edita.se<br />

Tryckår: 2005, ISSN: 1400-7053<br />

Utgivningsdagar 2005<br />

30/9, 28/10, 9/12<br />

Tidningen ansvarar ej för icke beställt material.<br />

Citera oss gärna, men ange alltid källan.<br />

Eftertryck kan medges efter överenskommelse<br />

med redaktionen.<br />

Hur höjer<br />

man ett<br />

pris?<br />

LEDARE<br />

Anders Appelqvist<br />

VD CE Konsumentelektronikbranschen<br />

Tel: 08 - 505 938 50<br />

anders.appelqvist@branschkansliet.se<br />

Vi som sysslar med konsumentelektronik är specialister på att sänka priserna<br />

i vår strävan att snabbt ge konsumenterna bästa möjliga erbjudande. Men<br />

ibland kan det oväntade hända. Hösten 1992 föll den svenska kronan som<br />

gråsten och priserna gick upp. Och nu är det dags igen. Från den 1 juli blir DVD-spelare<br />

och set-top-boxar med hårddisk ungefär 500SEK dyrare och alla TV-apparater<br />

får en miljöavgift på ett par hundralappar från augusti. Dessa avgifter kommer att slå<br />

igenom till konsument i början av hösten.<br />

Hade vi sysslat med bilar så hade det varit den naturligaste saken i världen att<br />

nu annonsera om att man skall passa på att köpa före prishöjningen. Men<br />

det är naturligtvis svårare att få budskapet att passa in i den förhärskande<br />

”förr-nu” mallen. Men hur vi än vrider och vänder på oss så fi nns det bara en som kan<br />

och skall betala de nya avgifterna – konsumenten.<br />

Upphovsrättsavgiften är ju också mycket irriterande. Den är olika i hela Europa<br />

trots att den bygger på ett EU-direktiv. EU valde att låta länderna välja<br />

vad som kunde anses vara ”Fair compensation”.<br />

Våra grannländer Norge och Danmark har valt att inte ha avgifter på hårdvara. I<br />

Sverige har Riksdagen också valt att undanta datorer trots att det är med datorer<br />

som all fi ldelning och piratkopiering sker. Hårddisken i boxen eller DVD-spelaren<br />

fungerar ju bara som tidsförskjutning eller mellanlagring tills kopiering sker på en<br />

skiva som man också betalar en avgift för.<br />

Jag vet att många har svårt att förstå denna politiska logik som bottnar i att det är<br />

politiskt korrekt att kompensera fattiga musiker men att vara emot avgifter som stör<br />

utvecklingen till ett IT-samhälle. Logiken är nästan i klass med åttiotalets videovåldsdebatt,<br />

som fi ck en censurhatande kulturminister att i stället som åtgärd välja att lägga<br />

en skatt på enbart oinspelade band.<br />

Miljöavgiften på TV och all annan elektronik känns mycket mer fair och har<br />

ett bra syfte. Avgifterna kommer att bli ungefär samma i hela Europa. Vi<br />

har idag ett fungerande system sedan fl era år och vi har redan tagit ut en<br />

avgift för att ta hand om de produkter som återlämnas i butik.<br />

Kommunerna har utvecklat system för hushållsnära insamling och nu slipper vi att<br />

ta emot i butik. Kommunerna står för sina lokala kostnader och producenterna (importörerna)<br />

hämtar på miljöstationerna för transport och återvinning.<br />

El-kretsen har förhandlat fram bra priser men spridit gracerna på ett klokt sätt.<br />

Återvinningsindustrin har gått från hantverk till industriproduktion och blivit allt<br />

duktigare och effektivare. Och kan bara någon hitta en genial användning av glas<br />

innan nyproduktionen av bildrör upphör så kommer vi att kunna ge en bra miljö till<br />

en vettig peng. ■<br />

RATEKO&FOTO 8-9/2005 5


NYHETER<br />

TRIAX & HIRSCHMANN<br />

Triax A/S har från 1 augusti<br />

övertagit multimediadivisionen<br />

inom Hirschmann-gruppen<br />

(bestående av företagen<br />

Hirschmann Multimedia<br />

Electronics GmbH, Tyskland,<br />

Hirschmann Austria Emfangstechnik<br />

GmbH, Österike,<br />

Hirschmann Multimedia<br />

Espana, S.L., Spanien samt<br />

Hirschmann Multimedia Electronics<br />

Kft., Ungern).<br />

Triax blir i och med förvärvet<br />

120 personer till, och en av<br />

de största aktörerna i Europa<br />

inom antennsystem – med<br />

sammanlagt 600 medarbetare.<br />

– Vi är stolta över samarbetet<br />

med Hirschmann, som<br />

är kända för att vara internationella<br />

ledare inom sina<br />

kärnområden, och vi har stora<br />

förväntningar på det framtida<br />

partnerskapet, säger Jørgen<br />

Nederby, VD på Triax. ■<br />

6 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

CEBON & SONY<br />

Sony och Cebon har inlett ett<br />

samarbete som innebär att<br />

Cebon kommer att distribuera<br />

Sonys produkter inom<br />

Recording Media till existerande<br />

och nya kunder. Cebon<br />

är sedan tidigare distributör<br />

av minnesmedia från PQI<br />

och Olympus på den svenska<br />

marknaden.<br />

Samarbetet innebär att<br />

Cebon kommer att sälja och<br />

marknadsföra Sonys minneskort<br />

samt optisk media; CDR,<br />

DVD, 8cm DVD, samt traditionell<br />

media för videokamera.<br />

– Cebon har under året mer<br />

än fördubblat försäljningen<br />

av minnesmedia från PQI<br />

och Olympus jämfört med<br />

föregående år och med den<br />

nu beslutade utökningen av<br />

sortimentet ser framtiden<br />

fantastiskt spännande ut,<br />

säger Robert Johansson, VD<br />

på Cebon. ■<br />

REDAKTÖR / OLA LARSSON / TEL 08 - 505 970 64<br />

LÅNA MP3-BOK<br />

Svenska bibliotek är nu<br />

bland de första i världen att<br />

erbjuda gratis nedladdning av<br />

ljudböcker och språkkurser<br />

direkt till MP3-spelare. Det är<br />

bara att ta med sig sin MP3spelare<br />

till biblioteket och<br />

koppla den till MP3-stationen.<br />

Till exempel kan Jan Guillous<br />

”Ondskan” (369 MB) eller en<br />

språkkurs i japanska (111<br />

MB) laddas ner. Lånekort eller<br />

legitimation behövs inte. ■<br />

BATTERI I RETUR<br />

Fujitsu Siemens Computers<br />

återkallar batteriet till<br />

vissa modeller av företagets<br />

bärbara dator Amilo. Företaget<br />

har beslutat att byta ut<br />

batteriet sedan det tagit emot<br />

ett mycket begränsat antal<br />

rapporter (fyra rapporter av<br />

250 000 sålda) från användare<br />

om att batteriet skulle<br />

vara defekt. Denna defekt<br />

gör att batteriets celler kan<br />

överhettas och därmed utgöra<br />

en brandfara.<br />

Batteriet ifråga är ett litiumjon-batteri<br />

för följande datormodeller<br />

som sålts mellan<br />

oktober 2004 och maj 2005:<br />

Amilo Ax640, Mx405, Mx424,<br />

Mx425 och Amilo Pro V2020<br />

och där batteriets modellnummer<br />

slutar på G1L1.<br />

Kunder rekommenderas<br />

att omedelbart upphöra<br />

att använda batteriet och<br />

beställa ett kostnadsfritt<br />

ersättningsbatteri från Fujitsu<br />

Siemens Computers. Under<br />

tiden bör datorn användas<br />

med nätadapter. Skulle man<br />

tillfälligt behöva använda<br />

datorn med batteri bör man<br />

inte lämna den obevakad utan<br />

vara uppmärksam på tecken<br />

på överhettning.<br />

Mer information om vilka<br />

datormodeller och vilket batteri<br />

som berörs och om<br />

hur utbytet går till fi nns på<br />

följande webbplats: www.<br />

fujitsu-siemens.se/batteryexchange.<br />

Det går även att ringa<br />

0200-29 59 10. ■<br />

MP3-MARKNADEN<br />

Analysföretaget IT Research<br />

Sverige meddelade i ett<br />

pressmeddelande 6 juni 2005<br />

att försäljningen av renodlade<br />

MP3-spelare har ökat kraftigt<br />

under de senaste två åren.<br />

IT Research spår att försäljningen<br />

kommer att fortsätta<br />

att stiga men med en avtagande<br />

takt. Skälet till detta<br />

är främst konkurrensen från<br />

mobiltelefoner med inbyggda<br />

MP3-spelare. ■<br />

TELE2 VISION<br />

Kabelvision, ett helägt dotterbolag<br />

till Tele2, byter namn<br />

till Tele2Vision och satsar på<br />

digital-TV. Namnbytet är ett<br />

avstamp i en nysatsning på<br />

TV-distributionsmarknaden<br />

som Tele2 via sitt dotterbolag<br />

nu gör – mot bakgrund av de<br />

nya möjligheter som digital<br />

TV-distribution ger i form av<br />

synergier med bredbandstjänster<br />

och telefoni.<br />

– Vi ser stora möjligheter<br />

i synergierna mellan telefoni,<br />

Internet och TV när nu<br />

allting blir digitalt. Precis som<br />

med Tele2, kommer vi med<br />

Tele2Vision att utmana de<br />

stora aktörerna på marknaden<br />

med låga priser och större<br />

valfrihet för kunderna med<br />

målsättningen att ha marknadens<br />

bästa erbjudande, säger<br />

Fredrik Berglund, VD Tele2<br />

Sverige AB.<br />

Digital-TV-satsningen<br />

ger helt nya möjligheter för<br />

bolaget att kunna erbjuda<br />

integrerade kommunikationstjänster,<br />

så kallad triple play,<br />

som bredband och IP-telefoni.<br />

Dessa tjänster kommer att tillhandahållas<br />

genom ett nära<br />

samarbete med moderbolaget<br />

Tele2. Från och med januari<br />

nästa år kommer Tele2Vision<br />

att erbjuda digital-TV och<br />

utbyggnaden kommer att ske<br />

successivt. Tele2Vision har<br />

under namnet Kabelvision sedan<br />

1989 distribuerat kabel-<br />

TV till fl erfamiljsfastigheter i<br />

hela Sverige. ■


REDAKTÖR / OLA LARSSON / TEL 08 - 505 970 64<br />

PALM<br />

Den 14 juli bytte palmOne<br />

namn och blev rätt och slätt<br />

Palm. Namnbytet följer på<br />

tillkännagivandet den 24<br />

maj att företaget köpt upp<br />

rättigheterna till namnet Palm<br />

genom att köpa ut den del<br />

av varumärket som tidigare<br />

ägdes av PalmSource, Inc.<br />

– Nu kan vi använda samma<br />

term som konsumenter och<br />

affärsmän alltid har använt för<br />

våra produkter - Palm, säger<br />

Ed Colligan, Palm president<br />

och chief executive offi cer.<br />

Samtidigt med namnbytet<br />

lanseras en ny företagslogotyp<br />

som kommer att synas på<br />

produkter från och med i höst.<br />

Den nya logotypen har designats<br />

av Turner Duckworth,<br />

som designat Palms tidigare<br />

logotyper, och som bland<br />

andra har Amazon.com och<br />

Coca-Cola som kunder sedan<br />

tidigare.<br />

Den nya logotypen balanserar<br />

det gamla med framtiden,<br />

och signalerar till kunderna<br />

att de kan förvänta sig att se<br />

mycket mer av namnet ’Palm’<br />

framöver i spännande nya<br />

mobila produkter, säger Page<br />

Murray, Palm vice president of<br />

marketing. ■<br />

BOXER ÖKAR<br />

Vid halvårsskiftet hade Boxer<br />

450 000 kunder, en ökning<br />

med 40 000 under det andra<br />

kvartalet. Föregående kvartal<br />

var ökningen 35 000, och<br />

totalt i år har antalet kunder<br />

alltså ökat med 75 000.<br />

Vid halvårsskiftet 2004<br />

hade Boxer 270.000 kunder,<br />

vilket innebär att antalet kunder<br />

ökat med 180 000, eller<br />

67 procent, på ett år. ■<br />

COM HEM DIGITALISE-<br />

RAR TV3, ZTV & MTV<br />

Com Hem började i somras<br />

sända digitala versioner av<br />

TV-kanalerna TV3, ZTV och<br />

MTV. Det här betyder att alla<br />

Com Hems digital-TV-kunder<br />

även kan få tillgång till dessa<br />

kanaler digitalt. Kanalerna<br />

fi nns också fortsatt analogt<br />

hos alla Com Hems TV-kunder.<br />

Com Hems digital-TV fi nns<br />

dels i olika paket: Small, Medium,<br />

Large och 8 Favoriter.<br />

Dessutom kan man utanpå<br />

paketen välja tilläggskanaler<br />

från 39 kronor styck. De<br />

digitala versionerna av TV3,<br />

ZTV och MTV kommer att ingå<br />

i paketen Medium och Large<br />

och blir valbara i 8 Favoriter.<br />

Kanalerna går även att välja<br />

som enstaka tilläggskanaler.<br />

– Det är mycket roligt att<br />

nu kunna erbjuda alla våra<br />

digitala kunder de här populära<br />

kanalerna, säger Franca<br />

Rossander, produktchef TV på<br />

Com Hem. ■<br />

DECT ÖKAR<br />

Försäljningen av sladdlösa<br />

telefoner på den svenska<br />

marknaden har utvecklats<br />

mycket positivt under det<br />

första halvåret 2005 vilket gör<br />

att MTB - MobilTeleBranschen<br />

bedömer att årsförsäljningen<br />

2005 kommer att uppgå till<br />

fl er än 1,4 miljoner enheter.<br />

Det är en kraftig ökning mot<br />

tidigare prognos och mer än<br />

20 procent över 2004 års<br />

försäljning.<br />

Drivkrafterna bakom den<br />

ökade försäljningen är, förutom<br />

det breda sortimentsutbudet,<br />

att den tuffa konkurrensen<br />

inom branschen<br />

driver fram än mer attraktiva<br />

konsumentpriser. Försäljningen<br />

av duo- och multipack<br />

det vill säga förpackningar<br />

med mer än en handenhet<br />

ökar också kraftigt. Till hösten<br />

2005 räknar branschen med<br />

ett genomslag för DECT-telefoner<br />

med färgskärm och andra<br />

mobiltelefonlika funktioner. ■<br />

���������� ��� �� ������� ����� ����������� ����������� ���������� ���� ������� ��������� ����� ���� ��������� � �����������<br />

NYHETER<br />

����� ����� �� ������<br />

� ��� �� ���� ��<br />

�� ��� ����������<br />

��� �� � ��� ���� �� ����������� ���� �� �� ����� ������� ������<br />

�� ��� ������������ ���������������<br />

� ������ ������ ��� ����� �������� ��� ���� ���������������� ���� � ��<br />

��� ��������� ��� ���� ������� ��� ��������� ������<br />

�� ��� ������� ������� ����� �������� ���� ������� ���������<br />

�� ��� ��������������<br />

� ������ � � ����������� �������� ��� �������� �����<br />

������ ������� � ���� ������� � ��������� ������<br />

�� ��� ���������� ������� ��� �� ������� ��������� ��� �����<br />

�� ��� ��� ���� �������������<br />

�������� �������������� �����������<br />

RATEKO&FOTO 8-9/2005 7


NYHETER<br />

EN CHANS.<br />

ETT VAL.<br />

ETT MINNE.<br />

8 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

Kingstons sortiment av<br />

Flash-minneskort innehåller<br />

CompactFlash, miniSD,<br />

Secure Digital, RS-MMC<br />

MultiMediaCard, och<br />

SmartMedia.<br />

LIVSTIDS<br />

GARANTI<br />

Det här är viktigt. Låt oss hjälpa dig<br />

med säker lagring.<br />

Det som är viktigt för dig är viktigt för oss. Oavsett<br />

om det gäller dina digitalfoton, din favoritmusik eller<br />

den vardagliga kontakt- och kalenderinformationen<br />

så vill vi hjälpa dig med säker lagring.<br />

Kingston Technologys breda och djupa sortiment av<br />

Flash-minnesprodukter fungerar till det mesta,<br />

inklusive MP3-spelare, digitalkameror, SmartPhones,<br />

handdatorer, notebooks och skrivare.<br />

Dessutom går de igenom tuffa tester som<br />

säkerställer att de fungerar säkert, användning efter<br />

användning, år efter år.<br />

Faktum är att alla Flash-minnesprodukter från oss<br />

levereras med Livstids Garanti.<br />

Det är helt enkelt vad du kan vänta dig från<br />

Kingston Technology, världens ledande oberoende<br />

tillverkare av minnesprodukter.<br />

För mer information om Kingston Digital Memory,<br />

kontakta Fototek på 08-564 80790 eller besök<br />

www.kingstonflashmemory.com<br />

© 2005 Kingston Technology Europe Ltd, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames,<br />

Middlesex, TW16 7EP, England. Tel: 0044 1932 738888 Fax: 0044 1932 738811. Alla rättigheter<br />

reserverade. Alla varumärken ochregistrerade varumärken tillhör de respektive leverantörerna.<br />

REDAKTÖR / OLA LARSSON / TEL 08 - 505 970 64<br />

MUSIK TILL MOBILEN<br />

Nya internationella siffror<br />

från 3 visar att musik snabbt<br />

håller på att bli en central<br />

tjänst i de nya mobiltelefonerna.<br />

Och Sverige är inget<br />

undantag. 3 släppte i juni för<br />

första gången offi ciella siffror<br />

gällande försäljning av musik<br />

i mobilerna. Totalt har det laddats<br />

ner mer än 30 miljoner<br />

musikklipp hos 3 i Australien,<br />

Österrike, Danmark, Hong<br />

Kong, Israel, Italien, Sverige,<br />

Thailand och Storbritannien,<br />

vilket är en rekordsnabb<br />

utveckling av marknaden. Den<br />

här statistiken omfattar ljudfi<br />

ler, musikvideor, truetones<br />

och annan riktig musik men<br />

inte traditionellt mobilinnehåll<br />

som ringsignaler.<br />

Enbart i Sverige har 3 sålt<br />

mer än 420 000 musikvideor<br />

och 145 000 musiknedladdningar.<br />

Idag har 3 i Sverige<br />

ett bibliotek på över 500<br />

000 låtar som kunderna har<br />

tillgång till i form av ett 50-tal<br />

kanaler. ■<br />

SVT:S MOBILPORTAL<br />

Den 15 juni lanserade SVT<br />

mobil.svt.se, en mobilportal<br />

med delar av innehållet på<br />

svt.se. Nyheter och sport i<br />

text och bild fi nns med vid<br />

lanseringen, tillsammans med<br />

Text-TV. Till hösten kommer<br />

video-material, med en bas<br />

av nyheter, väder och sport<br />

och dessutom humor, kultur,<br />

”Mat” och delar av Öppet<br />

Arkiv. ■<br />

CELL I DATORER<br />

Mercury Computer Systems<br />

kommer tillsammans med<br />

IBM integrera Cell-mikroprocessorteknik<br />

i sina system<br />

för dataintensiva applikationer.<br />

Mercury, som tillverkar<br />

inbyggda datorsystem för<br />

bland annat försvarselektronik,<br />

medicinsk avbildning och<br />

jordskalvsdatabehandling,<br />

blir därmed det första företaget<br />

utanför spelbranschen att<br />

använda Cell-processorteknik<br />

från IBM. ■<br />

BIOREKLAM I HD<br />

Från och med den 1 juli har Cinecom,<br />

den ledande schweiziska<br />

marknadsföringsbyrån<br />

för bioreklam, installerat digital<br />

projektion av reklamfi lmer<br />

i cirka 250 biografer. Man har<br />

uteslutande använt projektorer<br />

från Sanyo, och Schweiz<br />

är efter Norge, Österrike och<br />

Irland det fjärde landet där<br />

bioreklam visas med digital<br />

teknik.<br />

Fördelarna med den nya<br />

tekniken är många – såväl<br />

för biografen och reklamkunderna<br />

som för besökarna.<br />

Eftersom reklamfi lmerna<br />

hämtas via Internet till hårddisken<br />

på en dator i biografen<br />

och sedan spelas upp direkt<br />

från datorn, blir det både<br />

snabbare och enklare för<br />

reklamföretagen att uppfylla<br />

kundernas önskemål.<br />

Kostnaden för framställning,<br />

leverans och klippning av de<br />

tidigare analoga fi lmrullarna<br />

försvinner.<br />

Men det mest imponerande<br />

är den nya kvaliteten på reklamfi<br />

lmerna – både ljud- och<br />

bildmässigt. Med HD-projektorer<br />

från Sanyo och 5.1 surround-ljud<br />

blir reklamfi lmer<br />

till en riktig upplevelse. Det<br />

här innebär även en ny era<br />

för lokala företag som kan få<br />

sina annonser levererade som<br />

animationer. Ett genombrott,<br />

enligt Cinecoms VD, Matthias<br />

Luchsinger, som lovar en vidare<br />

utbyggnad av det digitala<br />

nätet före årets slut.<br />

I Tyskland har man också<br />

börjat utrusta biograferna<br />

med denna teknik, bland<br />

annat landets mest välbesökta<br />

biopalats – Mathäser<br />

Kino i München. I den största<br />

salongen på biopalatset<br />

Mathäser i München visas<br />

alla digitala reklamfi lmer med<br />

den digitala HD-projektorn<br />

PLV-HD10. Reklamfi lmerna<br />

projiceras på duken med en<br />

upplösning på 1920x1080<br />

pixlar med hjälp av E-Cinemasystemet<br />

från företaget RoWo<br />

Holding. ■


Copyright © 2005. Alla rättigheter förbehållna. Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation.<br />

Trådlöst headset med display<br />

HS-13W*<br />

Se vem som ringer innan du svarar!<br />

Och leta snabbt i telefonboken när<br />

du ska ringa. Namn och nummer<br />

visas på headsetets display.<br />

Fria händer<br />

Trådlöst headset med<br />

mikrofonarm HS-4W<br />

Elegant i silver eller vitt. Bekvämt<br />

att bära. Och bekvämt att använda<br />

med möjlighet att styra flera<br />

av telefonens funktioner.<br />

Trådlöst clip-on-headset<br />

HS-21W<br />

Bekvämt vid långa telefonsamtal.<br />

Öronsnäckan kan lätt separeras<br />

från huvudenheten som är försedd<br />

med en klämma.<br />

Trådlöst headset HDW-3<br />

Perfekt för dig som är på språng.<br />

Lätthanterat – med röststyrd<br />

uppringning och samma knapp<br />

för att både svara, avsluta eller<br />

ringa upp igen.<br />

Bluetooth headset från Nokia passar till alla mobiltelefoner som stödjer<br />

standard BT 1.1 och 1.2.<br />

*HS-13W kan användas med: Nokia 6230, Nokia 6600, Nokia 6630,<br />

Nokia 7280, Nokia 7600 och Nokia 7610.<br />

Information om din telefon går att använda med headset får du av<br />

telefontillverkaren.<br />

HS-11W, HS-21W, HS-4W: Överensstämmer med Bluetooth Specification 1.1 med följande profiler: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.0.<br />

HDW-3: Överensstämmer med Bluetooth Specification 1.2 med följande profiler: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.0. HS-13W: Överensstämmer<br />

med Bluetooth Specification 1.1 med följande profil: Handsfree Profile 1.0.<br />

www.nokia.se<br />

Trådlöst headset HS-11W<br />

Lätt att bära, lätt att använda. Låg<br />

vikt och alla de grundläggande<br />

samtalsfunktioner i ett bekvämt<br />

och ergonomiskt utförande.


HDTV<br />

HDTV –<br />

nästa generations TV<br />

TV-branschen är redan på väg mot<br />

nästa generations TV. I början av juni<br />

bildades HDTV Forum, ett forum där<br />

branschen har samlats för att säkra<br />

korrekt information till konsumenterna<br />

och främja utvecklingen av HDTV.<br />

Övergången till digital-TV, som nu pågår över hela<br />

Europa, är bara ett steg på vägen mot den kompletta<br />

lösningen för TV, högupplöst TV eller HDTV, upplyser<br />

en av branschens talesmän, Benny Norling från Nordiska<br />

Satellit AB (NSAB-Sirius), i samband med att HDTV<br />

Forum bildades av företrädare för branschen. Ändamålet är<br />

att tillvarata branschens samlade kunskap om övergången till<br />

HDTV och hur man skall hjälpa konsumenterna in i den nya<br />

tekniken på rätt sätt.<br />

Alla led inom branschen fi nns representerat: SVT, Teracom,<br />

Canal +, Canal Digital, NSAB och ComHem. Tillverkare<br />

som till exempel Sony, Philips, Samsung och Pioneer<br />

har redan anslutit sig och fl era kommer under hösten.<br />

Många menar dock att alla just nu har fullt upp med teknikskiftet<br />

från analog till digital TV. Och undrar därför om vi inte<br />

borde stanna där?<br />

Anders Appelqvist, VD för HDTV Forum menar dock:<br />

– Nej det går inte, säger han. Vi måste följa med i teknikutvecklingen<br />

och tiden är nu mogen att ta nästa steg. Men sedan<br />

dröjer det länge innan TV-mediet ändrar sig. Det viktiga för<br />

HDTV – biografkvalitet i vardagsrummet<br />

HDTV är en mycket tydlig förbättring av både bild och ljud.<br />

Dagens digitala eller analoga tv-skärmar kan bara visa 480<br />

linjer och du ser bara varannan linje åt gången. Bilden kommer<br />

alltid att fl imra och ha en begränsad betraktningsvinkel.<br />

Alla HDTV skärmar är platta ellerså använder man projektorer.<br />

Den nya bildstandarden blir med all säkerhet 720 linjer<br />

och alla linjer visas samtidigt (kallas för progressiv scanning,<br />

till skillnad från dagens interlace eller fl ätade scanning,<br />

där bara hälften av linjerna tecknas åt gången). Det ger en<br />

stabil bild, med en kontrast och färgrikedom som inte står<br />

biograffi lmen efter. Bilden tål även att förstoras upp på stora<br />

skärmar och dukar, vilket inte är så lyckat med nuvarande<br />

bildstandard. Bildformatet är 16:9, med högklassigt 5.1 surroundljud<br />

(upp till sex ljudkällor), precis som i alla moderna<br />

fi lmer.<br />

Begränsningen för HDTVs framväxt under de närmaste åren<br />

ligger emellertid hos marknätet. Enbart satellit och kabelnät<br />

har idag den nödvändiga kapaciteten.<br />

10 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

Faktaruta<br />

HDTVs framväxt<br />

2004 Den första HDTV kanalen i Norden, internationella<br />

HD1 lanseras på Sirius.<br />

2005 SVT startar testsändningar i samarbete med EBU,<br />

den Europeiska broadcastunionen.<br />

Canal Digital Sverige startar ny kanal.<br />

ComHem lanserar HD1.<br />

Ny systerkanal till HD1 startar.<br />

Tyska Premiere lanserar ny kanal.<br />

2006 HD-laser produkter kommer ut på marknaden.<br />

Canal Plus lanseras på Astra.<br />

Fotbolls-VM sänds i HDTV format och många kom<br />

mer att vilja se sändningarna högupplöst.<br />

BSkyB startar fl era kanaler.<br />

2007 Prisfallet fortsätter på HD-skärmar, HD-DVD pro<br />

dukter blir mer vanliga.<br />

2008 Ny musikkanal från HD1.<br />

Det stora genombrottet internationellt, olympia<br />

den i Peking,<br />

2009 HD–kanaler blir ett vanligt inslag, antalet HDTV-tit<br />

tare i världen överstiger 50 miljoner (In-Stat<br />

Study).<br />

2010 BBC producerar allt i HD.<br />

HDTV börjar alltmer ta över som ”vanlig TV”<br />

oss nu är, att konsumenten får tydlig information om vad som<br />

är HDTV och hur de nya apparaterna ska fungera ihop. Vi<br />

måste stödja handeln, med konkret och korrekt information<br />

till konsumenten. Idag kan vi i och med släckningen av det<br />

analoga marknätet, se att ett teknikskifte tar tid att smälta.<br />

– Vi lanserar HDTV för att tekniken redan är väl beprövad<br />

via satellit och för att både konsument och TV-bolag driver på<br />

utvecklingen, fortsätter<br />

Benny Norling, affärsutvecklare<br />

för Siriussatelliterna<br />

och ordförande<br />

för HDTV Forum. Han<br />

fortsätter:<br />

– Hela den industri<br />

som tillverkar TV-kameror,<br />

redigerings- och<br />

transmissionsutrustning<br />

Benny Norling är ordförande i den<br />

nybildade branschföreningen<br />

HDTV Forum och han är övertygad<br />

om att HDTV kommer mycket<br />

snabbt nu.


����<br />

������������������������<br />

�������������������������<br />

���������������������<br />

�������������������������<br />

����������������������<br />

���������������������������<br />

���������������������������<br />

������������������������<br />

�������������������������<br />

����������������������<br />

��������������������<br />

�����������������������������������������������������������<br />

������������������������������������������������������<br />

����������������������������������������������������������<br />

���������������������������������������������������������������<br />

�������������������������������������������������������������<br />

������������������������������<br />

����������<br />

���������������������������������������������������������������<br />

�������������������������������������������������������<br />

�<br />

��������������������������������������������������������������<br />

������������������������������������������������������<br />

����������������������������������������������������������������<br />

�����������������������������������������������������������<br />

�����������������������������������������<br />

������������������������������������������������������<br />

������������������������������������������������������������<br />

�����������������������������������������������������������<br />

������������������������������������������������������<br />

���������������������������������������������������������������<br />

���������������������������������������������������������<br />

���������������������������������������������������������<br />

���������������<br />

��������������������������������������������������������<br />

��������������������������������������������������������<br />

����������������������������������������������������������������<br />

������������������������������������������������������������<br />

����������������������������������������������������<br />

������������������������������������������������������������<br />

������������������������������������������������������������<br />

�������������������������������������������������������������<br />

������������������������������������������������������<br />

��<br />

�����������������������������������������������������������<br />

������� �<br />

����������������������������<br />

�����������������������������<br />

�������������������������������<br />

�������������������������<br />

����������<br />

���������������������������������������������������������������������������������<br />

�����������������������������������<br />

���������������������������<br />

���������������


AVTAL<br />

Nytt avtal med KOV om<br />

mobiltelefoner<br />

Den gamla överenskommelsen (från<br />

1996) mellan ElektronikFörbundet<br />

och Konsumentverket har förnyats<br />

och den nya överenskommelsen<br />

gäller från och med den 1<br />

augusti 2005. Reglerna har<br />

moderniserts genom att<br />

en del överfl ödiga delar<br />

tagits bort.<br />

Överenskommelse<br />

mellan Konsumentverket/KOV,<br />

CE Konsumentelektronikbranschen<br />

och MTB<br />

- MobilTeleBranschen om<br />

marknadsföring av mobiltelefoner och<br />

mobiltelefonabonnemang är i första hand<br />

avsedd att åstadkomma en bra och tydlig information<br />

vid marknadsföring till enskilda konsumenter<br />

(marknadsföringen i återförsäljarledet). Mobiltelefonoperatörerna<br />

har under våren 2005 tecknat i stort sett likalydande<br />

överenskommelser med Konsumentverket/KOV.<br />

Samtidigt har CE informerat Konsumentverket att man<br />

accepterar att vid marknadsföring av digital TV boxar med<br />

abonnemang även ange priset för boxen utan abonnemang.<br />

Följande gäller<br />

Överenskommelsens innebär bland annat att följande information<br />

om kostnader m m ska anges i den skriftliga marknadsföringen:<br />

För köp av telefon:<br />

• Pris på telefonen (inkl moms).<br />

• Förutsättningar för köp till det angivna priset (tecknade av<br />

abonnemang, bindningstid m m) samt eventuella begränsningar<br />

som gäller för erbjudandet.<br />

• Om mobiltelefonen är operatörslås ska det anges hur länge<br />

mobiltelefonen är operatörslåst samt kostnad för upplåsning.<br />

Om tecknade av abonnemang är en förutsättning ska även<br />

följande uppgifter anges:<br />

• Eventuell bindningstid.<br />

• Inträdes- eller engångsavgift.<br />

• Fasta periodiska kostnader under bindningstiden, till exempel<br />

månadsavgift.<br />

• Minsta totalkostnad (Inträdes- eller engångsavgift + fasta<br />

periodiska kostnader under bindningstiden + kostnaden för<br />

mobiltelefonen).<br />

12 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

En överenskommelse mellan branschen och KOV har slutits för att åstadkomma<br />

en bra och tydlig information vid marknadsföring till enskilda konsumenter<br />

(marknadsföringen i återförsäljarledet). Mobiltelefonoperatörerna har under<br />

våren 2005 tecknat i stort sett likalydande överenskommelser med Konsumentverket/KOV.<br />

(Avgift för mobiltelefonen får inte marknadsföras i form av<br />

en förhöjd månadsavgift under bindningstiden.)<br />

I butiken vid köptillfället:<br />

Information om mobiltelefoner (allmänt krav på vederhäftig<br />

och tydlig information):<br />

• Pris på telefonen (inkl moms).<br />

• Förutsättningar för köp till det angivna priset (tecknade av<br />

abonnemang, bindningstid m m) samt eventuella begränsningar<br />

som gäller för erbjudandet.<br />

• Om mobiltelefonen är operatörslås ska det anges hur länge<br />

mobiltelefonen är operatörslåst samt kostnad för upplåsning.<br />

Information om abonnemang (uppgifter om de olika abonnemangsformerna):<br />

• Eventuell bindningstid.<br />

• Inträdes- eller engångsavgift.<br />

• Fasta periodiska kostnader under bindningstiden, till exempel<br />

månadsavgift.<br />

• Minsta totalkostnad (Inträdes- eller engångsavgift + fasta<br />

periodiska kostnader under bindningstiden + eventuell kostnaden<br />

för mobiltelefon som erbjuds i kombination med abonnemanget).<br />

I butiken ska det även fi nnas aktuella prislistor med samtalskostnader<br />

och andra avgifter samt abonnemangsvillkor.<br />

Butiken ska även kunna tillhandahålla täckningsinformation. ■


AVGIFTER<br />

För hårddiskar, till exempel inbyggd i<br />

en DVD, försvinner nuvarande tak på 6<br />

kr. I ett tillfälligt avtal med Copyswede<br />

fram till den 31 december 2005 gäller att<br />

ersättningen blir 3.50 kr per Gigabyte<br />

(0.35 öre per Megabyte), dock max 320<br />

kr, för videoinspelare med hårddisk.<br />

14 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

Nytt om Copyright<br />

I upphovsrättslagen fi nns<br />

sedan 1999 bestämmelser<br />

om ersättning för privatkopiering,<br />

så kallad kassettersättning.<br />

Ersättningen är en<br />

kompensation till de rättighetshavare<br />

– till exempel<br />

skådespelare, musiker,<br />

författare och producenter<br />

– som påverkas av den<br />

tillåtna privatkopieringen<br />

av upphovsrättsskyddat<br />

material. Enligt lagen skall<br />

ersättningen betalas av de<br />

företag som tillverkar eller<br />

importerar de anordningar<br />

som används för sådan<br />

kopiering.<br />

Den 25 maj 2005 tog Riksdagen<br />

beslut om lagändringar som bland<br />

annat berör kassettersättningen.<br />

Den nya lagstiftningen trädde ikraft den<br />

1 juli 2005 och innehåller bland annat<br />

ändringar i kassettersättningens storlek<br />

och en bestämmelse om möjlighet till nedsättning<br />

av ersättningsbeloppen. I lagen<br />

förutsätts att avgiften skall jämkas om man<br />

spelar in en betald förlaga, om produkten<br />

till viss del används för andra ändamål än<br />

att kopiera eller att avgiften blir marknadsstörande.<br />

Temporär lösning<br />

Copyswede inledde tillsammans med intresseorganisationerna<br />

IMI (Inspelningsmediainstitutet)<br />

och SRL (Sveriges Radio- och<br />

Hemelektronikleverantörer) under maj<br />

2005 förhandlingar om ersättningsnivåerna<br />

och i avvaktan på att dessa förhandlingar skall<br />

kunna slutföras har parterna enats om att<br />

temporärt förlänga nuvarande samarbetsavtal.<br />

Efter att Riksdagen ändrat i Upphovsrättslagen<br />

kommer kassettersättningen att<br />

vara maximalt 0,25 öre per Megabyte på<br />

skivor, som bara kan spelas in en gång på<br />

och 0,4 öre per Megabyte på återinspelningsbara<br />

skivor och hårddiskar.<br />

Ersättningen på CD- och DVD-skivor är<br />

i dag lägre (1 kr respektive 3.25 kr) och avtalet<br />

med Copyswede för dessa har förlängts<br />

till 1 oktober 2005.<br />

För hårddiskar försvinner nuvarande tak<br />

på 6 kr. I ett tillfälligt avtal med Copyswede<br />

fram till den 31 december 2005 gäller att<br />

ersättningen blir 3.50 kr per Gigabyte (0.35<br />

öre per Megabyte), dock max 320 kr, för<br />

videoinspelare med hårddisk.<br />

För MP3-spelare och liknande produkter<br />

gäller full avgift, 4 kr per Gigabyte eller 0,40<br />

öre per Megabyte.<br />

För professionell användning av inspelningsbara<br />

CD- och DVD-skivor samt analoga<br />

kassetter betalas, liksom tidigare, ingen<br />

kassettersättning. ■


���������������<br />

������������������������<br />

����������������������������<br />

������������<br />

���<br />

����������<br />

������<br />

�������<br />

��������������������������������������������������������<br />

��������������������������������������������<br />

�������������������������������������������������������������<br />

����������������������������������������������������������<br />

������������������������<br />

������������������������������������������ �������� ��� ���������������<br />

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


LEVERANTÖR<br />

Framgångar för Sony trots<br />

trög marknad<br />

Det går bra för Sony i Sverige. Trots att<br />

marknaden för konsumentelektronikprodukter<br />

med vissa undantag mer<br />

eller mindre har stagnerat, så har Sony<br />

Sverige en tillväxt på 24-25 procent.<br />

Det gör det svenska bolaget till ett av<br />

de mest framgångsrika Sony-bolagen i<br />

Europa.<br />

TEXT OCH FOTO: JAN LJUHS<br />

Det är framför allt inom tre produktkategorier som<br />

Sony har vuxit snabbt under det senaste året/halvåret:<br />

MP3-spelare, platta TV-apparater samt bärbara<br />

datorer. De viktigaste framgångsfaktorerna är hög kvalitet och<br />

riktigt bra design.<br />

Det fi nns mycket att glädjas åt just nu för svenske VD:n<br />

Mikael Hagman och hans medarbetare på det nyligen invigda<br />

huvudkontoret i Solna norr om Stockholm. Naturligtvis att<br />

företaget ökar sina marknadsandelar inom många viktiga<br />

produktområden på konsumentsidan. Men även på proffssidan<br />

har Sony tagit fl era mycket prestigefyllda affärer. Bland annat<br />

har Sveriges Television beslutat sig för att investera i Sonys<br />

HD-kameror inför det stora teknikskiftet till HDTV. Ett annat<br />

exempel är Canal Plus som nyligen har byggt upp Europas<br />

första HDTV-studio i Stockholm, med utrustning från Sonys<br />

proffsdivision. Till det ska läggas en mer än balanserad ekonomisk<br />

situation efter vårens omstrukturering. Finansiellt är<br />

Sony i Sverige för närvarande i mycket god form.<br />

– Vi ser ett tydligt sug efter Sonyprodukter på marknaden,<br />

säger Mikael Hagman stolt. Det märktes inte minst när den<br />

nya Sony Center öppnades i centrala Stockholm i mitten av<br />

juni. På premiärdagen var kön stundtals fl era hundra meter<br />

lång och även efter det har tillströmningen av kunder varit<br />

långt över förväntan.<br />

– Framgångarna är dessutom inte begränsade till det svenska<br />

produktbolaget. Vi gläds också med våra systerbolag Sony<br />

Music, Sony Picture, Sony Playstation och Sony Ericsson.<br />

Vi har en allt starkare samverkan mellan de olika Sony-bolagen<br />

och pusselbitarna har börjat falla på plats. Ett bra exempel på<br />

synergin mellan de olika verksamhetsgrenarna är Sony Ericssons<br />

nya Walkman-mobiler, som kombinerar det bästa av<br />

mobiltelefoner och bärbart ljud, säger han.<br />

Många produkter med ny teknik<br />

Mikael Hagman ser också ljust på framtiden. Utvecklingen<br />

inom konsumentelektronik – med digital-TV, HDTV, det<br />

ökande intresset för ljud, bild och video samt datorernas alltmer<br />

centrala funktion i hemmen – spelar Sony rätt i händerna.<br />

16 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

Sony Sveriges VD Mikael Hagman, t v, kan se tillbaka till ett mycket lyckosamt<br />

första halvår 2005. Inte minst öppningen av Sony Center i centrala Stockholm har<br />

varit lyckosam. Härt ses Mikael tillsammans med Oddvin Hornnes, ägare av Sony<br />

Center i Stockholm.<br />

Många av de produkter som Sony har eller kommer att lansera<br />

under hösten är redan klara för ny teknik.<br />

– Ett av de stora tillväxtområdena för närvarande är tveklöst<br />

platta TV-apparater. Det har utvecklats till en volymmarknad<br />

med många aktörer och tyvärr en hel del mindre bra produkter.<br />

Vi står oss bra i den konkurrensen eftersom våra produkter<br />

generellt håller hög kvalitet och också har en attraktiv design,<br />

som passar in i moderna hem. Det visar sig dessutom<br />

i försäljningen, där marknaden för platta<br />

TV-apparater under april och maj ökade<br />

med 187 procent och där Sony under<br />

samma tid ökade med 280 procent.<br />

För de stora plasmaskärmarna mer än<br />

fördubblade vi vår marknadsandel.<br />

– Till hösten tror jag att vi kommer<br />

att se en ännu större efterfrågan på<br />

kvalitet, både vad gäller bild och ljud. I<br />

takt med att det digitala marknätet byggs<br />

ut och det analoga släcks blir det förstås också<br />

viktigt att de platta TV-apparaterna redan från<br />

början har inbyggd digitalmottagare. De fl esta<br />

av de nya platta TV-apparater som Sony levereras<br />

från i höst kommer att vara digitalklara.<br />

HDTV inför sitt genombrott<br />

HDTV – High<br />

Defi nition TV – är<br />

en annan teknik<br />

som kommer att<br />

få större betydelse<br />

framöver, och då inte bara för


TV-apparater. Många TV-bolag ligger i startgroparna för att<br />

börja sända högupplöst. Bland de första är Canal Digital, som<br />

ska starta under hösten 2005. Det stora lyftet kommer dock<br />

sannolikt i samband med fotboll-VM 2006, som kommer att<br />

fi lmas i HD-formatet. Denna trend sammanfaller med att<br />

många numer har stor TV-skärm hemma, och ju större TV:n<br />

är dess högre blir kvalitetskraven. Från hösten 2005 är nästan<br />

alla Sonys TV-apparater helt klara för HDTV, och de behöver<br />

alltså inte kompletteras med extra kort eller boxar.<br />

– På lite längre sikt kommer HDTV-tekniken även att få sitt<br />

genomslag för videokameror, även om det sannolikt kommer<br />

att dröja ett tag till, säger Mikael Hagman. Det tog drygt åtta<br />

år för digitalformatet att etablera sig. På motsvarande sätt räknar<br />

vi med att HD-formatet kommer att ha tagit över på konsumentsidan<br />

om 5–7 år. Inte bara med band som inspelningsmedie,<br />

utan också med DVD och hårddisk. Band är fortfarande<br />

överlägset när det gäller antal GB/krona men enkelheten att<br />

hantera inspelat material med DVD och hårddisk kommer att<br />

ge en starkt ökad användning av dessa format. Därför kommer<br />

det även vanliga digitala videokameror med DVD och hårddisk.<br />

Generellt kan man annars säga att fokus för utvecklingen<br />

av videokamerorna inte längre ligger på storleken, utan på<br />

enkelhet och kvalitet.<br />

Design allt viktigare<br />

Under de senaste åren har de bärbara musikspelarna utvecklats<br />

snabbt. MP3-spelarna svarar idag för en betydligt större<br />

marknad än vad de traditionella Walkman-produkterna<br />

någonsin gjorde. Ett skäl är att MP3-spelarna blir mindre och<br />

mindre, samtidigt som de rymmer alltmer. Ett annat skäl är att<br />

”nördstämpeln” i princip har försvunnit. Idag är en MP3-spelare<br />

lika mycket en modeaccessoar som en musikmaskin och<br />

då spelar designen en allt viktigare roll. Det återspeglas också i<br />

det faktum att många fl er kvinnor idag använder MP3-spelare<br />

och att de oftare byts ut mot nyare modeller när modet växlar.<br />

– Sony satsar stort på designen av konsumentprodukterna.<br />

En TV ska till exempel inte bara ha bra bild, ljud och funktioner,<br />

utan ska också kunna smälta in i den omgivande miljön<br />

på ett attraktivt sätt. På motsvarande sätt ska MP3-spelare,<br />

kameror och liknande också fungera som livsstilstillbehör, som<br />

förstärker användarens identitet. Designen är alltså en mycket<br />

Vaio har blivit en stor succé och Mikael Hagman tror mycket på denna produktgrupp.<br />

LEVERANTÖR<br />

Utvecklingen inom konsumentelektronik – med digital-TV, HDTV, det ökande intresset<br />

för ljud, bild och video samt datorernas alltmer centrala funktion i hemmen<br />

– spelar Sony rätt i händerna. Många av de produkter som Sony har eller kommer<br />

att lansera under hösten är redan klara för ny teknik.<br />

viktig del i helheten och vi vet att Sony har ett bra designrykte.<br />

Nyligen fi ck vi den prestigefyllda internationella utmärkelsen<br />

”Red dot award” för fl era av våra produkter, säger Mikael<br />

Hagman.<br />

Allt knyts samman<br />

En av de tydliga trenderna är annars att olika produkter knyts<br />

samman eller klarar fl era uppgifter. Till exempel klarar många<br />

stillbildskameror video med god kvalitet, på samma sätt som<br />

allt fl er digitalvideokameror kan användas för att ta bra stillbilder.<br />

En intressant produkttyp är bärbara multimediemaskiner,<br />

alltså små enheter som kan användas både för att lyssna på<br />

musik, visa digitalbilder och spela spel. Det som fortfarande<br />

krävs är att de är lätta att använda och att det fi nns någon form<br />

av standard för fi lformaten.<br />

Datorn kommer också att spela en central roll i hur vi<br />

utnyttjar bild, video, ljud, spel och Internet – var för sig eller<br />

tillsammans. Datorn har gått från att vara en enkel surfplatta<br />

till en fullfjädrad underhållningsmaskin. Sonys Vaio-datorer<br />

(där Vaio står för Video Audio Integrated Operation!) är bra<br />

exempel på detta. De levereras med all den programvara som<br />

behövs för att de ska kunna fungera ihop med annan konsumentelektronik.<br />

– Sony har idag ett heltäckande program med produkter<br />

som ligger i den absoluta framkanten både vad gäller teknik,<br />

kvalitet och design och det är precis<br />

vad våra kunder vill ha.<br />

Det gör att jag är<br />

övertygad om<br />

att vi kommer<br />

att ha fortsatta<br />

framgångar<br />

under de<br />

närmaste<br />

åren, avslutar<br />

Sony<br />

Sveriges<br />

vd Mikael<br />

Hagman. ■<br />

RATEKO&FOTO 8-9/2005 17


FOTO<br />

Med stabilisator i huset<br />

Helt traditionsenligt efterföljs Dynax 7D av Dynax<br />

5D, som har nästintill identiska prestanda för<br />

halva priset... Och Konica Minoltas innovativa<br />

Anti-Shake teknologi är inbyggd i kamerahuset.<br />

18 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

Konica Minoltas Anti-Shake teknologi,<br />

som fi nns i Dynax 7D och nya<br />

5D, minimerar risken för skakningsoskärpa<br />

när kameran inte kan hållas helt<br />

stadigt. Med exakt precision justerar CCD:<br />

n sitt läge i förhållande till kamerans rörelse,<br />

vilket möjliggör fotografering med upp till<br />

tre stegs längre exponering än normalt utan<br />

skakningsoskärpa. Detta är särskilt värdefullt<br />

vid fotografering med långa brännvidder<br />

utan stativ eller vid svagt ljus. En annan<br />

fördel är att ISO-värdet inte behöver höjas<br />

vid fotografering i svaga ljusförhållanden för<br />

att uppnå korta slutartider. Den viktigaste<br />

fördelen är att bildstabiliseringen kan uppnås<br />

med alla typer av objektiv, inte bara med ett<br />

begränsat urval specialobjektiv.<br />

Dynax 5D har en stor 6,1 megapixel<br />

CCD-sensor (måtten är 23,5x15,7 mm, vilket<br />

ger en brännviddsförlängning på 1,5x) och<br />

CxProcess III, en vidareutveckling av Konica<br />

Minoltas patenterade bildförbättringsteknik<br />

som styr bildegenskaper som färg, kontrast,<br />

skärpa och brusreducering – som skall ge<br />

enastående detaljskärpa och färgåtergivning.<br />

Kompakt kamera<br />

Autofokussystemet<br />

besår av nio fokuspunkter,<br />

som<br />

kan väljas<br />

manuellt eller<br />

automatiskt,<br />

och tack<br />

vare den<br />

förutsägande<br />

autofokusen<br />

blir fokuseringen<br />

snabb<br />

och exakt<br />

på motiv i<br />

rörelse. Med<br />

kameran<br />

inställd på seriebildstagning<br />

kan man fotografera<br />

med en hastighet av tre bilder<br />

per sekund vilket gör det lätt att<br />

fånga ett motiv i fl ykten.<br />

Utöver höga prestanda kännetecknas<br />

kameran av ett kompakt kamerahus (den är<br />

35 procent mindre och 23 procent lättare än<br />

Dynax 7D) med logiskt placerade reglage,<br />

som gör den mycket lätt att använda. Den<br />

stora 2,5-tums displayen gör det extra enkelt<br />

att navigera i kamerans menyer och detaljgranska<br />

bilder. För att ytterligare underlätta<br />

inställningarna kan menytexterna ändras till<br />

ett fl ertal språk däribland svenska. Kameran<br />

har även en rad digitala motivprogram vilka<br />

automatiskt väljer optimal exponering och<br />

bildbehandling för fem vanliga motivtyper.<br />

Dynax 5D har även en omfattande uppsättning<br />

med lättanvända funktioner för fi njustering<br />

av inställningar för olika situationer.<br />

Dessa avancerade funktioner tillfredsställer<br />

den krävande fotografen samtidigt som<br />

kameran i grundläget är så pass enkel att den<br />

även kan användas av noviser. Två fi nesser<br />

som saknas på Dynax 5D, men som fi nns på<br />

Dynax 7D, är synk för studioblixt samt vertikalgrepp<br />

som tillbehör.<br />

Nya objektiv<br />

Dynax 5D är kompatibel med alla tidigare<br />

Minolta autofokus-objektiv (det har sålts<br />

ungefär 16 miljoner stycken sedan 1985)<br />

men samtidigt med den nya kameran lanseras<br />

ytterligare tre nya zoomobjektiv speciellt utvecklade<br />

för den CCD-storlek som används i<br />

Dynax 5D och Dynax 7D.<br />

• Konica Minolta AF DT Zoom 18-70<br />

mm f/3,5-5,6 (D)<br />

• Konica Minolta AF DT Zoom 11-18<br />

mm f/4,5-5,6 (D)<br />

•<br />

Konica Minolta AF DT Zoom 18-200<br />

mm f/3,5-6,3 (D)<br />

De nya AF DT-objektiven (2 tidigare AF<br />

DT-objektiv är inte kompatibla med analoga<br />

35 mm systemkameror i Dynax-serien) är optimerade<br />

för digitalkameror och den optiska<br />

konstruktionen innehåller asfäriska linselement<br />

och AD glas för att reducera optiska<br />

avvikelser.<br />

De har även inbyggd avståndsavkodning<br />

för exakt ADI blixtljusmätning (Advanced<br />

Distance Integration) som beräknar optimal<br />

exponeringsinställning när den inbyggda<br />

eller någon av de externa blixtarna Program<br />

Flash 5600HS (D), 3600HS (D) eller 2500<br />

(D) används. Objektivens cirkulära bländare<br />

förbättrar bildkvaliteten vid fotografering av<br />

defokuserade bilder, till exempel solsken som<br />

strilar genom en lövkrona eller grässtrån med<br />

glittrande dagg. ■


U10. music. video. photo. text. games. flash animations.<br />

www.irivernordic.com


MOBILTELEFONER<br />

Världens bästa nu med edge<br />

Nu kommer Samsungs prisbelönta<br />

mobiltelefon D500 med EDGE, mobilen<br />

som i tidigtare i år utsågs till<br />

”världens bästa mobil” på mobilbranschens<br />

samlingspunkt nummer<br />

ett, på 3GSM World Congress i Cannes.<br />

Det var i våras som Samsungs D500 gjorde succé på<br />

mobilmässan, 3GSM World Congress i Cannes.<br />

Representanter för mobilbranschen runt om i världen<br />

utsåg då D500 till världens bästa mobil. I bedömningen lyfte<br />

juryn fram bland annat användarvänlighet, utmärkta funktioner<br />

och prestanda, design samt värde för pengarna. Och nu har<br />

man fättrat den ytterligare genom att förse den med EDGE.<br />

– Med EDGE får man snabb datauppkoppling – perfekt för<br />

att surfa med datorn eller att ladda ner innehåll som musik<br />

och video till telefonen eller datorn, säger Michael Alström,<br />

produktmarknadschef i Norden för Samsungs mobiler.<br />

Tekniken edge är en uppgradering av GSM-nätet. Flera<br />

mobiloperatörer har redan, eller är på väg att bygga ut mobilnäten.<br />

Därmed kan konsumenter erbjudas en datauppkoppling<br />

från mobilen som möjliggör:<br />

• Snabb hastighet på upp till 238 kilobit per sekund, nästan i<br />

nivå med 3G-nätet.<br />

• Streaming. Titta på video, tv eller lyssna på musik i mobilen.<br />

• Surfa på internet. Snabb<br />

uppkoppling var som helst via<br />

datorn.<br />

• Snabb nedladdning av<br />

innehåll, bland annat musik och<br />

video.<br />

• D500E är också en högtalartelefon,<br />

bra om fl era vill lyssna<br />

eller prata samtidigt eller som<br />

smidig handsfree.<br />

• Den nya funktionen<br />

röstskärpa underlättar för den<br />

som behöver ringa i bullriga<br />

miljöer. Röstskärpan reducerar<br />

bakgrundsljudet, exempelvis<br />

på krogen.<br />

• Plugin-högtalare medföljer.<br />

Liten som en enkrona.<br />

Plugga in extrahögtalaren<br />

direkt i hörlursuttaget<br />

och använd D500E<br />

som en musikanläggning<br />

i miniformat eller som en<br />

förstärkning till den redan<br />

inbyggda högtalartelefonen.<br />

Höj och sänk volymen<br />

från telefonen.<br />

20 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

Sportig elegans<br />

– Om man kan prata om personlighet<br />

när det gäller mobiler så är E530 en<br />

sådan, med en design som sticker ut,<br />

fortsätter Michael Alström. I övrigt<br />

har den de flesta egenskaper man<br />

kan önska sig av en modern vikbar<br />

mobiltelefon.<br />

Den har det mesta under skalet<br />

- megapixelkamera, MP3-spelare,<br />

Bluetooth och färgskärmar av<br />

högsta kvalitet. Men det är ändå<br />

den fräcka designen som sticker ut<br />

med E530.<br />

– Fräsch, modern design och<br />

sportig elegans. E530 är en färgglad<br />

personlighet som sticker<br />

ut, säger Michael Alström. Med<br />

E530 utvidgar vi vårt utbud av<br />

vikbara mobiler även designmässigt.<br />

Hittills har vi framförallt<br />

erbjudit flera mobiler<br />

med en minimalistisk design<br />

i silver. Här bryter E530<br />

mönstret och har ett djärvare<br />

uttryck.<br />

E530 har rundade hörn i ett litet och smidigt format.<br />

Den är extra lätt att vika upp med en markerad inbuktning<br />

på mitten som också ger en tydlig designmässig karaktär.<br />

Två tydliga färgnyanser utmärker E530. En längs mitten<br />

och en annan kulör på sidan, exempelvis i versionen med<br />

en oasblå nyans i mitten och silver längs sidorna. Även<br />

uppvikt ger E530 ett speciellt uttryck – modern design<br />

med användarvänliga knappar och menyer.<br />

Har allt<br />

I övrigt har E530 det mesta man kan önska sig av en modern<br />

mobiltelefon:<br />

• Megapixelkamera med fotolampa, 1152 x 864 pixlar. 4x<br />

digital zoom. Rikta kameran mot dig själv och kompisen. Den<br />

yttre bildskärmen blir sökare. Klart för tagning med Samsungs<br />

unika funktion för självporträtt. JPEG eller GIF. Fotolampa.<br />

• Mp3-spelare med möjlighet att lagra upp till 20 mp3<br />

låtar, alternativt cirka 50 AAC+ eller AAC-låtar. Går även att<br />

använda som ringsignaler.<br />

• Videokamera med ljud (176 x 220 pixlar). Upp till en timmes<br />

inspelning. Inspelade sekvenser kan skickas som videomeddelanden<br />

(H.263/MPEG4).<br />

• Inre tft-skärm med 262 000 färger. Yttre oled-skärm med<br />

unik funktion som sökare vid självporträtt.<br />

• 92 megabytes minne.<br />

• E530 gör det lätt att dela med sig eller ta emot information<br />

från andra kompatibla mobiler, datorer, handdatorer eller<br />

bärbara datorer. Stöder bluetooth, usb.<br />

• E-mejlklient med möjlighet att läsa mejlen. Synkar med<br />

Outlook. Stöder vCard och vCalendar. ■


*D som i DILOG.<br />

Exakt när de nya Boxermottagarna<br />

från DILOG kommer, är det ingen<br />

som vet. Däremot vet vi att de kommer<br />

att utöka vår arsenal till det markbundna<br />

nätet och tvinga Fi på knä.<br />

Boxermottagare med inbyggd<br />

hårddisk och dubbla<br />

tuners kompletterar<br />

vår testvinnare<br />

DT-355.<br />

Våra allierade har<br />

dock viskat att de<br />

kommer i september<br />

– lagom till nedsläckningen.<br />

DILOG NORDIC AB<br />

www.dilog.se


�������<br />

���� �����<br />

��� ����������<br />

� ����� ����� ���� ���<br />

��� �� ������<br />

� ����� ����� ���� ���<br />

��� ����� ������<br />

� ����������� �������<br />

��� ��������<br />

� ����� ���� ���� ���<br />

��� �� ������<br />

� ����� ���� ���� ���<br />

��� ����� ������<br />

� ����������� �������<br />

��� ����� ��<br />

� ����� ���� ����<br />

��� �����������<br />

� ����������� ����<br />

�������� �����<br />

�����<br />

�����<br />

�����<br />

�����<br />

� ����� ���� ���� �� ������<br />

���������<br />

� ����������� ��� �� ������<br />

� ��������� ���<br />

����� ������<br />

� ����������� �������<br />

�����<br />

�� �����������<br />

� �� ���������� ����� ���<br />

� �� �����<br />

��� ��� ��������������<br />

������� ��� � ��� �������� ���������<br />

� ����� ��� ����� ������������<br />

���� ������� ������������ � ���� ���<br />

���������� ���������� ��� �����<br />

������ ������ � ���� ���� ������������<br />

������ ��� ���������� ���� �������� ��������<br />

������ ��������<br />

������� ���������<br />

��� � �<br />

��� � �<br />

��� � �<br />

��� ������<br />

��� ������ ���� ��� ����<br />

�� ���������� ��������<br />

������� ����� ������������� ��<br />

������� ���������� ��������<br />

�������� �����<br />

��� ������ ���� ��� ���� ��<br />

��������� ��� ������� �� ���� ���<br />

��� ������������������<br />

�����<br />

�����<br />

�����<br />

���


��<br />

��� �� �� ������� ���<br />

��� �� �� ������� ���<br />

��� ������������<br />

� ����� �������� �� �����<br />

� ����������������<br />

� �������������������<br />

����� ����� ����� ������� ������ �����<br />

����� �� ��� �������� ���� ��������������<br />

��� �� ���<br />

�������� ��� ������ ������������<br />

��� ��� ����������� ���������������<br />

��� �� ���������� � ��� ��� ������<br />

������<br />

��� ��������������� ���������<br />

��������� ����� ��� ����������� ���<br />

��������� � �������� �<br />

�����<br />

��������������� �������<br />

� ����������� ��� �� �����<br />

������ ����� ���� ����������� �����<br />

���� ��� �� ��� �� ����<br />

�������� ���� ������� ��� ���� ��� ��<br />

����� ��� ��������������� � �� ���������<br />

��������� �������� ����������������<br />

����� ��� ����� ������� ��� ��<br />

������������ ����� ��� ��� ��� ���<br />

�� �������� ���������<br />

�� � ��������� ��� ������������ ���<br />

������������� ������ � �����������<br />

��� ��� ������ ���������� ��� ��������<br />

�����������������<br />

� ������� ����<br />

� ��������� �����<br />

�� �� ��� ����� ��� ��������������<br />

���� ����������� � ����� ��� ���<br />

������������ �� ��� �� ��� ����� ��<br />

��������� � ���� �� ��� � ��� ���<br />

����������� ��� � ������������ ���<br />

������� ��� ���� � ����� ��������<br />

������ ����<br />

������ �����<br />

�������<br />

���� ������������ ������ �������� ��<br />

�������������������� ��� ��������������<br />

������ ��� ��� ������� ������ ������ ��<br />

���������� �� ���� ��� ��� ��������<br />

�� �������� ����� ��������� ����<br />

����� ��� �����<br />

�<br />

�������<br />

��<br />

��� ��� ������ ���� ���<br />

��� ������ ���� ����� ��<br />

�������� ��������������<br />

����� ������� �� ������ ��� ��������<br />

������ ���� ��� �� ���� ������ ��� ���<br />

���������� �����<br />

������ ��� �� ������� ��� ��������<br />

������������ ��� ������������� ��<br />

����� �����������<br />

��� ������� ����� ��� �� ������ ��� ��<br />

����� ���������������� ��� ��� �����<br />

����������� ���� �� ����������� ���<br />

������������ �� ��������<br />

���� �� ������� ���� �� �� ���������<br />

���� ���� ���� ������� �������������<br />

��� ��� ����� ������ ������� ��� ���<br />

�� �� ���� �������������� ��� ����<br />

�� ���������� ��� ��� �������� ����<br />

���������<br />

���� �� ���� ���� �� ��������<br />

����� � ���������<br />

����� ��� �� �� ��<br />

���� ��� �� �� ��<br />

��������������<br />

����� ��<br />

�� �� ������������


MOBILITET<br />

Mobilt arbete & synkronisering<br />

Documents To Go från DataViz – som<br />

möjliggör redigering av dokument i<br />

mobilen – fi nns nu för Sony Ericssons<br />

smartphones P800, P900 och P910.<br />

DataViz har dessutom lanserat RoadSync,<br />

som den första fullständiga<br />

implementeringen av Exchange ActiveSync<br />

på icke-Microsoft-baserade<br />

enheter.<br />

TEXT OCH FOTO: OLA LARSSON<br />

Om RoadSync<br />

RoadSync för Symbian UIQ<br />

fungerar tillsammans med<br />

smartphones baserade på<br />

Symbian OS v7.0, och UIQ-användargränssnittet<br />

som även<br />

det är baserat på Symbian<br />

OS. Utrustning som stöds<br />

av systemet är bland annat<br />

Sony Ericssons P900- och<br />

P910- smartphones. Versioner<br />

som stöder säker, trådlös<br />

och direkt synkronisering av<br />

e-post från Exchange Server<br />

2003 fi nns snart tillgängliga<br />

för Palm-baserad utrustning<br />

samt för vissa mobiltelefoner<br />

baserade på Java MIDP 2.0.<br />

RoadSync för Palm-baserad utrustning<br />

fungerar tillsammans<br />

med smartphones och bärbara<br />

enheter med trådlös funktion<br />

för Palm OS 5, till exempel Treo<br />

650 och Treo 600. RoadSync<br />

för Java MIDP 2,0 kommer att<br />

fungera tillsammans med vissa<br />

mobiltelefoner, bland annat<br />

Motorola RAZR. Versioner som<br />

stöder Symbian OS-baserade<br />

Series 60- och Series 80plattformar<br />

kommer att fi nnas<br />

senare i år. ■<br />

24 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

DataViz, som i mer än 21 år varit<br />

en av de ledande tillverkarna av<br />

Offi ce-kompatibla lösningar, har<br />

meddelat att företagets prisbelönta Offi ce-serie<br />

för mobiler, Documents To Go, nu även<br />

fi nns för Sony Ericssons smartphones P800,<br />

P900 och P910. Som en följd av marknadsframgångarna<br />

för storsäljaren Documents<br />

to Go för Palm OS har DataViz utvidgat<br />

produktlinjen så att även ägare till Sony<br />

Ericssons smartphone-serie får möjlighet att<br />

använda, redigera och skapa fi ler i Microsoft<br />

Word och Excel och se fi ler i PowerPoint.<br />

Denna nya version, som utvecklats för<br />

plattformen Symbian UIQ och speciellt<br />

för Sony Ericssons smartphones P800/<br />

P900/P910, är också den första med den<br />

unika InTact-tekniken från DataViz, som<br />

skall säkerställa full dokumentintegritet när<br />

Microsoft Offi ce-fi ler öppnas och redigeras<br />

av användare från mobila plattformer, vilket<br />

eliminerar behovet av konvertering eller<br />

synkronisering av stationära datorer.<br />

Varje redigering slås ihop med fi lens befi<br />

ntliga formatering på ett intelligent sätt för<br />

att skapa ett uppdaterat dokument som kan<br />

skickas med e-post eller bytas ut mot andra<br />

direkt från mobilen.<br />

– När viktiga dokument kan bli åtkomliga<br />

via en mängd olika plattformer, blir det allt<br />

mer angeläget med dokumentintegritet. Genom<br />

att förse Ericssons populära smartphones<br />

P800, P900 och P910 med Documents<br />

To Go kan såväl ledande affärsmän som<br />

resande säljare utbyta idéer, försäljningsstatistik<br />

och andra viktiga fi ler med kollegor när<br />

de är ute på fältet, och kunna känna sig säkra<br />

på att de kan göra det utan att formatering<br />

eller fi lattribut försvinner, säger Danny Tu,<br />

DataViz.<br />

Cheryl Carlyon, DataViz, med fyra mobiler – bilden tagen med Sony Ericsson K750i.<br />

Vägsynka<br />

Dataviz lanserar nu även nya RoadSynclösningen<br />

för smartphones som är baserade<br />

på Symbian UIQ. RoadSync, som baseras på<br />

Exchange ActiveSync-protokollet på licens<br />

från Microsoft, är den första kommersiellt<br />

gångbara programlösningen för säker, trådlös<br />

och direkt synkronisering med Exchange<br />

Server 2003. Det innebär att de nuvarande<br />

mobila fördelarna med Exchange Server<br />

2003 även kommer att omfatta utrustning<br />

som inte kommer från Microsoft.<br />

RoadSync ger fullständig mobil åtkomst<br />

till företagets e-post i Outlook, med bilagor,<br />

kalender och kontakter. Detta gör Sony<br />

Ericssons smartphones i P900/P910-serien<br />

till de första icke-Microsoft-enheter som<br />

kan hantera fullständig implementering av<br />

Exchange ActiveSync.<br />

– Smartphones och mobiltelefoner har<br />

blivit viktiga hjälpmedel för professionella<br />

användare ute på fältet. Det är inte förvånande<br />

att trådlös och tillförlitlig tillgång via Outlook<br />

till företagets data och e-post inklusive<br />

bilagor är ett måste idag. Med lanseringen<br />

av RoadSync, i kombination med vår mobila<br />

Offi ce-serie Documents To Go, är vårt mål<br />

att förse professionella användare av mobiltelefoner<br />

med kostnadseffektiva lösningar av<br />

hög kvalitet, som gör att de kan vara anslutna<br />

till Microsoft Offi ce oavsett var de befi nner<br />

sig, säger Ilya Eliashevsky, DataViz.<br />

Microsoft har meddelat att nya trådlösa<br />

funktioner kommer att fi nnas i Service Pack<br />

2 för Exchange Server 2003 – bland annat<br />

som stöd för push-e-post och olika nya säkerhetsfunktioner.<br />

DataViz kommer att införa<br />

några av de viktigaste nya funktionerna i vissa<br />

utvalda versioner av RoadSync i samband<br />

med lanseringen av Service Pack 2 i höst. ■


Mjukvara<br />

Upplevelse<br />

Hårdvara<br />

Innehåll/Produktion<br />

Sveriges största mässa<br />

för hemmaunderhållning<br />

6 – 9 oktober 2005<br />

på Stockholmsmässan, Älvsjö<br />

TORSDAG 6 OKTOBER 09.00 – 13.00 ENDAST FÖR BRANSCHBESÖKARE<br />

Arrangeras<br />

samtidigt som<br />

Hem&Villa + HEM<br />

med ca. 70.000<br />

besökare!<br />

Distribution<br />

Kunskapsforum<br />

Bild – HDTV, digital TV, plasma/LCD, kanaler, programbolag/innehåll, projektorer; Ljud – radio,<br />

MP3, bärbart, HiFi, bilstereo, radiostationer, hemmabio; Videocam – digitalt, DVD, disc, hård- och<br />

mjukvara, tillbehör; Video – DVD, disc, fi lmer, distribution, tillbehör; Foto – kameror, minne, skrivare,<br />

programvara, tillbehör; Dator – hård- och mjukvara, spel, tillbehör, skrivare, minne; Spel – konsoller,<br />

mjukvara, tillbehör, minne; Mobiltelefoni – telefoner, operatörer, tjänster, tillbehör; Distribution<br />

– kabel, bredband, satellit, internet, markbundet, disc; – och mycket, mycket mer…<br />

ÖPPETTIDER FÖR BRANSCHBESÖKARE: Torsdag 6 okt 09.00 –13.00 ENTRÈ: 200:-<br />

ÖPPETTIDER FÖR ALLMÄNHETEN: Torsdag 6 okt 13.00 – 20.00, fredag 7 okt – söndag 9 okt 10.00 – 18.00<br />

ENTRÈ: Vuxen 130:-, 7-14 år 20:-, 0-6 år gratis (endast i vuxens sällskap), Familj (2 vuxna + max 3 barn under 15 år) 270:-<br />

www.digitalhome.org<br />

An event by:<br />

Stockholmsmässan Stockholm International Fairs<br />

Postal address: SE-125 80 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 749 41 00<br />

Fax: +46 8 749 91 31 E-mail: digitalhome@stofair.se www.stockholmsmassan.se<br />

Digital Home arrangeras av Stockholmsmässan<br />

i samarbete med Bonnier Responsmedier<br />

och Numera Mässor.


LEVERANTÖR<br />

Walkman i mobilen är här<br />

Sony har sålt fl er än 340 miljoner<br />

Walkman-produkter sedan introduktionen<br />

1979 och nu är det dags för<br />

nästa stora kapitel i den bärbara musikspelarens<br />

historia. Fredagen den<br />

12 augusti släpptes Sony Ericssons<br />

första Walkman-telefon, W800i.<br />

W800i har en integrerad MP3-spelare med plats för<br />

ungefär 125 låtar, ett användarvänligt musikgränssnitt<br />

och en mängd ytterligare funktioner som<br />

gör den till en gedigen musikspelare. W800i är dessutom den<br />

första produkten i världen som kombinerar mobiltelefon, en<br />

”riktig” MP3-spelare, RDS-radio och en 2 megapixlars kamera<br />

med autofokus i en och samma enhet.<br />

– Det fi nns många telefoner som klarar av att spela MP3-fi -<br />

ler men detta är världens första Walkman-telefon, vilket är en<br />

garanti för att det är en riktig musikspelare som håller högsta<br />

kvalitet. Varumärket Walkman sätter vi endast på en musikspelare<br />

som håller toppklass och har alla de funktioner och fi nesser<br />

som folk förväntar sig av en modern digital musikspelare,<br />

säger Jan Wäreby, vice vd samt försäljnings- och marknadschef<br />

på Sony Ericsson.<br />

Seriös konkurrent<br />

För första gången kommer nu en telefon som på allvar konkurrerar<br />

med renodlade MP3-spelare. Det medföljande min-<br />

26 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

neskortet på 0,5 GB rymmer omkring 125 låtar – telefonen kan<br />

dessutom uppgraderas med ett 2 GB Memory Stick Pro Duo<br />

vilket ger plats för cirka 500 låtar.<br />

Både batteritid och användargränssnitt är jämförbara med<br />

de främsta MP3-spelarna. Det är smidigt att leta fram, sortera,<br />

välja och spela musik i en Walkman-telefon och den medföljande<br />

programvaran Disc2Phone gör det dessutom till en<br />

enkel match att föra över låtar från CD-skivor till telefonen<br />

(och den som så önskar kan använda utforskaren för att dra<br />

över låtar till mobilen).<br />

Trots de avancerade musikfunktionerna är W800i fortfarande<br />

en lättanvänd telefon och ett effektivt kommunikationsverktyg<br />

för samtal, sms, mms, e-post och internetanslutning.<br />

Den har också en 2 megapixlars digitalkamera med autofokus<br />

som aktiveras enkelt genom att öppna linsskyddet. Man kan<br />

använda kameran, skicka sms och använda telefonens andra<br />

funktioner, som till exempel kalender eller telefonbok, samtidigt<br />

som musikspelaren är igång.<br />

W800i är den första i en serie Walkman-telefoner från Sony<br />

Ericsson. Den släpps den 12 augusti i en första begränsad upplaga<br />

och större volymer kommer senare under månaden.<br />

Walkman-mobil Nr 2<br />

Sony Ericsson lanserar nu också W550, en ny medlem i<br />

familjen av Walkman-telefoner. Det är en mobiltelefon som<br />

förutom god musikåtergivning också har en 1,3 megapixel-kamera,<br />

full internetkapacitet och bra spelfunktioner – allt i en<br />

kompakt vridbar design.<br />

– W550 är en spännande produkt, som med en kombination<br />

av musik, bilder och spel erbjuder användarna underhållning


var de än är, samtidigt som den fortfarande är en riktigt bra<br />

telefon, säger Jakob Rydén som är nordisk produktmarknadschef<br />

på Sony Ericsson.<br />

Ljudet kan spelas upp antingen via två externa högtalare eller<br />

via de stereohörlurar som levereras med telefonen. Att fylla<br />

telefonen med musik är enkelt med hjälp av PC-programvaran<br />

Disc2Phone, och telefonens inbyggda minne på 256 MB rymmer<br />

ungefär 60 MP3-låtar (beroende på bitrate).<br />

Med telefonfunktionen avslagen går det att lyssna till musik<br />

upp till 30 timmar på en laddning. Med telefonfunktionen<br />

påslagen pausas musiken automatiskt om någon ringer.<br />

W550 fungerar också bra som spelkonsol. Det går att spela<br />

spel med tvåhandsfattning, med bildskärmen i vågrätt läge och<br />

med knapparna till vänster och höger om skärmen. Telefonen<br />

levereras med förinstallerade 3D-versioner av WormsForts:<br />

Under Siege 3D som utvecklats av THQ Wireless, Extreme<br />

Air Snowboarding från Digital Chocolate samt en ny multiplayer-version<br />

av Midway’s Gauntlet, som utvecklas på licens<br />

av TKO Software. Den som vill kan spela med skärmen i lodrätt<br />

läge alternativt i ”L”-format läge, med vågrätt bildskärm<br />

och med telefonens knappsats som spelkontroll. W550 stödjer<br />

peer-to-peer-spel för fl era spelare med Bluetooth.<br />

Den inbyggda 1,3 megapixel-kameran gör det möjligt att ta<br />

både stillbilder och videoklipp som kan lagras i telefonen eller<br />

skickas till andra via MMS eller Bluetooth. Det går också att<br />

överföra bilderna till en PC via USB-anslutning.<br />

Konserter, bioprogram, sökmotorer och webmail – allt går<br />

lätt att nå med den inbyggda webbläsaren. Informationen kan<br />

ses på fl era sätt: Antingen som full webbsida, där användaren<br />

navigerar runt horisontellt och vertikalt på sidan, eller som en<br />

enda spalt. Oavsett vad man väljer så visas bilderna i 262 000<br />

färger på den ljusstarka 1,8-tums TFT-bildskärmen.<br />

Det fi nns många sätt att göra sin W550 mer personlig. Användaren<br />

kan välja mellan fl era olika Style-Up-skal, som kan<br />

matchas med bakgrundsbilder och teman som kan laddas ner<br />

från Sony Ericssons Fun & Downloads-tjänst.<br />

W550i kommer att fi nnas i butikerna under början av fjärde<br />

kvartalet 2005.<br />

Walkman Phones 100<br />

Kör du bil med The White Stripes pumpandes i stereon?<br />

Promenerar du till jobbet till tonerna av Richard Buckner i<br />

hörlurarna? Dansar du dig svettig till Sixteen Horsepower?<br />

Sjunger du Bonnie ”Prince” Billys senaste hits på karaokeklubb?<br />

Nu har du chansen att påverka världens första globala<br />

topplista. Musikälskare från hela världen bjuds in till www.<br />

walkmanphones100.com för att rösta fram världens samlade<br />

favoritlåtar. Sajten lanseras den 12 augusti och ligger uppe i<br />

sex veckor. Alla som deltar i omröstningen har chans att vinna<br />

en Walkman-telefon fylld med de 100 populäraste<br />

låtarna genom tiderna.<br />

– En Sony Ericsson W800i lagrar omkring<br />

125 låtar. Det gör att man kan lyssna på sin<br />

favoritmusik när som helst och var man än<br />

är, samtidigt som man via telefonen behåller<br />

kontakten med sin omvärld. Topplistan med<br />

hela världens favoritlåtar lär bjuda på fl era överraskningar.<br />

Det ska bli spännande att se om några svenska låtar<br />

kvalifi cerar sig, säger Ola Lilja Molén, marknadschef på Sony<br />

Ericsson i Norden. ■<br />

W550i är nummer två i Sony Ericssons serie Walkman-mobiler,<br />

och den har till skillnad från W800i inte uttag för minneskort<br />

utan är försedd med ett inbyggt minne på 256 MB.<br />

LEVERANTÖR<br />

Walkman – Historik<br />

Sony lanserade 1 juli 1979 den bärbara stereobandspelaren<br />

TPS-L2. Det var den första produkten av sitt<br />

slag och den första Walkman-produkten. Sony valde<br />

att först lansera TPS-L2 enbart på den japanska marknaden.<br />

Efter en första månads trevande försäljning ökade efterfrågan<br />

kraftigt, och det blev uppenbart att innovation och nyfi kenhet<br />

segrade över skepticism. Det stora genombrottet kom ett<br />

halvår senare i och med lanseringen i den övriga världen, där<br />

en Walkman redan blivit en eftertraktad gåva från hemvändande<br />

japanturister.<br />

Före den globala lanseringen fanns planer på att använda<br />

andra benämningar än Walkman. Sonys globala representanter<br />

föreslog namn som ”Soundabout” (USA), ”Stowaway”<br />

(Storbritannien) och ”Freestyle” (Sverige). Det visade sig<br />

dock att ”Walkman” redan etsat sig fast, inte minst i ickeengelskspråkiga<br />

länder, och man valde att hålla sig till det.<br />

Walkman gav människor möjligheten och friheten att<br />

lyssna på sin favoritmusik var de än var och vad de än gjorde.<br />

Detta tog Sony fasta på i tidiga marknadsföringskampanjer,<br />

som gick ut på att låta människor uppleva produkten själva.<br />

Walkman är än idag Sonys varumärke för bärbara musikspelare<br />

och sedan lanseringen 1979 har det sålts över 330<br />

miljoner Walkman-produkter. ■<br />

W800i levereras med stereohörlurar men man kan också ansluta andra hörlurar<br />

med vanlig 3,5 mm anslutning, samt koppla den till stereon med hjälp av tillbehöret<br />

MMC-60 Music Cable.<br />

RATEKO&FOTO 8-9/2005 27


TV<br />

Kulturrevolution i TV-soffan<br />

Morgondagens TV-tittare kommer<br />

blanda sin egen programcocktail och<br />

avnjuta den när det passar dem själva.<br />

När TV och video-on-demand frigör<br />

oss från kanalernas tablåer kommer<br />

förmodligen även innehållet förändras.<br />

Internetrevolutionen leder till stora förändringar för alla<br />

medier. Nätet blir en allt viktigare distributionskanal också<br />

för TV. Med den nya teknikens hjälp kan tittarna i högre<br />

utsträckning själva bestämma när, var och hur de ska se på<br />

fi lmer och favoritprogram.<br />

– Det pågår en teknisk revolution i det tysta, som kommer<br />

att ge många människor helt nya möjligheter att välja fritt när<br />

de vill titta på TV, säger Marie Nilsson, vd för Mediavision.<br />

Mediavision är ett oberoende konsultföretag som analyserar<br />

utvecklingen inom TV och bredband, med utgångspunkt i<br />

konsumenters val och beteenden. Företagets undersökningar<br />

visar att 42 procent av svenska 15-74-åringar numera har bredband<br />

hemma. Och många överväger att teckna abonnemang.<br />

I takt med att allt fl er skaffat bredband har också tjänsterna<br />

utvecklats. Nu tar TV och hyrfi lm via bredband – även kallat<br />

video-on-demand – form och börjar locka kunder.<br />

– Vi har länge noterat att många använder sin anslutning just<br />

för att få tidsoberoende tillgång till media, säger Marie Nilsson.<br />

Att en del laddar ner underhållning från nätet – gratis men<br />

inte alltid tillåtet – är välkänt. Bland de yngre är nedladdningar<br />

av fi lm och musik mycket vanligt, men även de något äldre har<br />

i hög utsträckning kommit i kontakt med streamingtjänster.<br />

– Med nya tjänster som lanseras av till exempel bredbandsoperatörerna<br />

kommer förhoppningsvis det här beteendet att<br />

kunna förfl yttas in i lagliga och kommersiellt mer intressanta<br />

strukturer. Många med mig kommer säkert att vilja betala en<br />

slant för att se ett missat avsnitt av Desperate Housewives<br />

eller någon annan favoritserie, säger Marie Nilsson, som också<br />

tror att fi lmer kommer att locka många.<br />

Nisch-TV<br />

En tendens i både USA och Sverige är att de mer nischade<br />

kanalerna och programmen har blivit fl er. Nisch-TV-tittandet<br />

har nästan fördubblats i Sverige sedan 1999. Eftersom det totala<br />

tittandet inte ökat i samma takt innebär det att de bredare,<br />

traditionella kanalerna tappar publik.<br />

I USA har utvecklingen kommit lite längre än här. Med ett<br />

enormt utbud av TV-kanaler och program har många hushåll<br />

redan upptäckt fördelarna med tjänster som underlättar att ta<br />

del av media utanför kanalernas tablåer. Också i Storbritannien<br />

syns denna trend där så kallade personal video recorders nu<br />

når kommersiella framgångar. Dessa digitala mediespelare gör<br />

det möjligt att lagra program, liksom att gå tillbaka eller pausa<br />

i ett direktsänt program. Dessutom kan tekniken hjälpa till att<br />

28 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

Video-on-demand innebär att videobutiken fl yttat till bredbandsnätet...<br />

sortera, välja ut och spela in den typ av program som man är<br />

intresserad av.<br />

– Även i Sverige kommer vi att behöva hjälp att navigera i<br />

det digitala landskapet när utbudet och komplexiteten ökar.<br />

Att erbjuda den här typen av tjänster kommer därför att ge<br />

konkurrensfördelar, säger Marie Nilsson.<br />

Videobutik på nätet<br />

Nu slipper svenska bredbandsabonnenter regntunga expeditioner<br />

till videobutiken. Med Bredbandsbolagets nya videoon-demand<br />

tjänst kan de hyra fi lm när de vill utan att ens gå<br />

hemifrån.<br />

Den nya tjänsten ger tillgång till fl era hundra fi lmer som<br />

”strömmar” med 4,5 megabit per sekund. Filmerna, som<br />

beställs med fjärrkontrollen, går att pausa, spola och se fl era<br />

gånger under hyrestidens 24 timmar.<br />

– För oss har det varit angeläget att ta fram en fi lmtjänst som<br />

både uppfattas som smidig och prisvärd, säger Peder Ramel,<br />

vd Bredbandsbolaget.<br />

Filmerna kostar från 19 kronor per fi lm och håller hög<br />

kvalitet med 5.1-ljud vilket innebär att upplevelsen blir fullödig<br />

i en hemmabioanläggning. I dag har 350 000 hushåll som är<br />

anslutna till Bredbandsbolagets fi bernät möjlighet att få videoon-demand<br />

och digital-TV. Det enda hushållen behöver är en<br />

digitalbox.<br />

– På längre sikt kommer antagligen de fl esta att hyra fi lm via<br />

nätet, framför allt för att det är enklare och bekvämare, säger<br />

Peder Ramel.<br />

Utbudet, som SF Anytime står för, innehåller allt från Astrid<br />

Lindgrens hela fi lmskatt till komedier och storfi lmer som<br />

Day after tomorrow och Sagan om ringen-trilogin.<br />

Ytterligare ett hundratal fi lmer tillkommer under sommaren<br />

och avtal med de större fi lmbolagen garanterar att utbudet<br />

fortsätter att växa.<br />

– Vi erbjuder både videotopplistans fi lmer och äldre klassiker.<br />

En komplett videobutik helt enkelt, fast på nätet, säger<br />

Johan Cramér, vd SF Anytime. ■


NAVIGATION<br />

FOR EVERYONE<br />

Topp<br />

gånger 3<br />

Rek. ca pris<br />

5.999,-<br />

Toppenkelhet<br />

Toppnoggrannhet<br />

Toppfunktioner<br />

www.blaupunkt.com<br />

Sätt in, starta, kör:<br />

Travelpilot E Freestyler kan monteras<br />

i tre enkla steg. Freestyler<br />

navigerar förutseende. Aktuell trafi kinformation<br />

och köbildningar per Trafi c<br />

message Channel (TMC) stödjer den<br />

snabba och dynamiska navigeringen. Freestyler<br />

är samtidigt en förstaklassen<br />

Hi-Fi bilstereo med CD. 4 x 50 Watt<br />

max. power, störningsfri FM-tuner<br />

(DigiCeiver) och Flip-release panel.<br />

Lyssna på musik-CD medan<br />

Freestyler navigerar!


LEVERANTÖR<br />

Finishen står användaren<br />

själv för!<br />

Individuellt, personligt och<br />

Loewefakta<br />

”Loewes TV-apparater görs<br />

inte för massmarknaden”<br />

säger Axel Gentzsch, PR ansvarig<br />

och Investor relations<br />

manager vid Loewe AG under<br />

sin företagspresentation.<br />

Ändå producerar företaget<br />

rikligt med produkter. Perioden<br />

2003-2005 kan räkna in<br />

närmare 40 nya produkter.<br />

Men det nya är att Loewe idag<br />

fokuserar LCD/plasma där<br />

man tidigare såg utrymme för<br />

traditionella bildrörs-tv (CRT).<br />

Faktum är att 2004 höll på att<br />

sluta illa för Loewe. 90 procent<br />

av företagets produkter<br />

är TV-apparater, och till förra<br />

året var 65 procent av dessa<br />

CRT. Den efterfrågan dog över<br />

en enda natt i Europa, bildrörs-TV<br />

blev osäljbart. Omsättningen<br />

föll från 3,8 miljarder<br />

euro till drygt 1 miljard euro.<br />

Genom ett samarbete med<br />

Sharp har Loewe lyckats styra<br />

om produktionen så att 65<br />

procent nu gäller fl at panel-tv.<br />

Spanien är idag den största<br />

marknaden utanför Tyskland.<br />

Enligt Axel Gentzsch har Loewe<br />

4,4 procent av marknaden<br />

för LCD och är trea bakom<br />

Philips och Sharp, men företaget<br />

är det som har den största<br />

tillväxten för tillfället – 12<br />

procent under första kvartalet<br />

2005. Målsättningen är att nå<br />

6 procents marknadsandel,<br />

liksom den position man<br />

hade under CRT-tiden.<br />

Loewe fi nns idag i 50 länder<br />

och hade under 2004 en<br />

försäljning på 267,8 miljoner<br />

euro. Företaget har tre olika<br />

produktlinjer – Xelos, Concept<br />

och Spheros, vaav fl aggskeppet<br />

bland produkterna blygsamt<br />

är döpt till Masterpiece<br />

(Spheros R 37 Masterpiece).<br />

30 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

exklusivt – det är tre honnörsord<br />

som styrt Loewe<br />

när företaget tagit fram sin<br />

nya TV-serie Individual.<br />

Rateko&Foto fanns på plats<br />

i München när Loewe lätttade<br />

på förlåten inför den<br />

stundande IFA-mässan.<br />

TEXT OCH FOTO: MATS LUNDGREN<br />

Tyska TV-tillverkaren Loewes paradprodukt<br />

under IFA blir serien Individual,<br />

som initialt kommer i två<br />

modeller, 26 respektive 32 tums LCD-skärm.<br />

Enligt företaget är detta den första TV:n som<br />

tillåter att användaren<br />

slutför apparatens<br />

formgivning med<br />

sin egen personliga<br />

smak. Sidopanelerna<br />

kan nämligen bytas<br />

ut med nio olika<br />

färgsättningar.<br />

Panelmaterialet varierar<br />

dessutom och<br />

kan fås i färgad plast,<br />

i tre olika träslag<br />

eller i metall som till<br />

exempel krom eller<br />

borstad aluminium.<br />

Utöver det kan<br />

man välja fyra olika<br />

stativ: vägg, bord,<br />

golv eller stång. Det<br />

sistnämnda är en<br />

metallstång, som<br />

når från golv till tak,<br />

och man kan med ett<br />

enkelt handgrepp kan<br />

justera tv:ns höjdläge<br />

Bo Anderberg, Canseda,<br />

invid Loewes fl aggskepp<br />

Spheros R 37 Masterpiece.<br />

på. Bords- och golvstativen är däremot motoriserade<br />

och styrs med hjälp av fjärrkontroll.<br />

– Tvärt emot vad man kan tro, så ökar<br />

efterfrågan på vanliga stativ. Var tredje platt<br />

TV säljs utan väggfäste, avslöjar Cansedas<br />

Bo Anderberg, som är Loewes generalagent<br />

i Sverige och deltar i specialvisningen i<br />

München.<br />

På Individual har Loewe också tagit bort<br />

signalboxen för kringutrustning, som annars<br />

går från baksidan av TV-skärmen. Vill man<br />

till exempel lägga till en högtalaranläggning,<br />

en DVD etc så ansluts allt direkt på TV:ns<br />

baksida.<br />

Inre styrka<br />

Många av Loewes produkter har en insida<br />

som liknar ett digitalt krutpaket, och Individualserien<br />

är inget undantag.<br />

LCD-skärmen är visserligen högupplöst<br />

(1366 x 768 pixlar) i 16:9-format, men med


hjälp av den egenutvecklade tekniken Loewe<br />

Image+, speciellt framtagen för platta skärmar,<br />

kan man förstärka kontrast, skärpa och<br />

färg i varje bildsignal oavsett om signalen är<br />

analog eller digital.<br />

Individual-familjen är utrustad med Loewes<br />

egenutvecklade ljudsystem CRX samt är<br />

HDTV-klara. All digital bild- och ljudsignal<br />

reproduceras via metoden High Defi nition<br />

Multimedia Interface (HDMI).<br />

Modellerna har inbyggd mottagare för<br />

digitaltelevision (DVB) samt kan ta emot<br />

jordbundna sändningar (DVBT) och digitalmottagning<br />

via kabel (DVBC) – något<br />

Loewe är först i världen med. Det ska<br />

dessutom vara enkelt att uppgradera med en<br />

digital satellitmottagare (DVBS) och TV:n är<br />

förberedd för att kunna anslutas till betal-TV.<br />

Självklart kan även analoga signaler tas emot<br />

och återges.<br />

Time shift<br />

Funktionen med så kallad time shift, det vill<br />

säga samtida programinspelning under det att<br />

man tittar på redan inspelat program då man<br />

till exempel pausat för att prata i telefon eller<br />

dylikt, har nästan blivit standard idag. Vanligtvis<br />

görs detta genom en påhäktad DVDinspelare<br />

eller en extern enhet med hårddisk.<br />

I Individual-serien har hårddisken integrerats<br />

i själva skärmen. I den tunna platta LCD-panelen<br />

sitter en hårddisk på 80GB.<br />

– Det är kravet på en låg ljudnivå som gjort<br />

att vi inte satt in en större disk. 2,5”-diskar<br />

är lite bullriga, förklarar Michael Ditsche,<br />

Product and marketing training vid Loewe.<br />

Han menar också att 80GB räcker långt<br />

även om man programmerar Loewes inbyggda<br />

time shift-funktion att spela in hela<br />

Stativen är på väg tillbaka, väggfästen är inte lika hett<br />

längre. För den som vill hitta ett slags mellanting erbjuds<br />

en stång och möjlighet att reglera TV:ns höjdläge manuellt.<br />

tiden. Vill man spara något är det enkelt att<br />

föra över programmet till DVD, förutsatt<br />

att man kopplar en DVD-brännare till TV:<br />

n. I sammanhanget ska påpekas att Loewes<br />

navigationssystem är egenproducerat och så<br />

pass användarvänligt att det fått fl era internationella<br />

utmärkelser. Den EPG, elektroniska<br />

programguide man visar upp här i München<br />

har dock ännu inte någon svensk motsvarighet,<br />

utan vi får vänta till hösten och se vad<br />

som händer i samband med att Microsoft<br />

släpper den svenska versionen av Windows<br />

Media Center Edition.<br />

Däremot ska det omgående gå galant att<br />

visa digitalfoton direkt på TV:n eftersom det<br />

fi nns en inbyggd kortläsare för de vanligaste<br />

digitala minneskortsformaten.<br />

– Det fi nns fl era skäl till att vi inte integrerat<br />

en DVD-brännare i våra produkter.<br />

Främst beror det på att vi vill se vart kampen<br />

om Blu-ray/HD-DVD tar vägen, avslutar<br />

Michael Ditsche.<br />

Loewes Individual släpps på marknaden i<br />

september. ■<br />

LEVERANTÖR<br />

Kunden avslutar själv designen på<br />

Loewes nya TV-serie Individual genom<br />

att välja ytterpaneler enligt eget tycke<br />

och smak.<br />

RATEKO&FOTO 8-9/2005 31


MOBILTELEFONER<br />

Musikpaket från Nokia<br />

Nokia 6230i har en inbyggd stereospelare,<br />

som stödjer fl era olika musikformat,<br />

bland annat MP3, M4A och AAC och överföring<br />

av musik från en PC görs mycket<br />

enkelt med en USB-kabel.<br />

Nokia N91 är en avancerade multimediaprodukt<br />

med all den senaste teknologin.<br />

Med till exempel plats för upp till 3 000<br />

låtar på den inbyggda hårddisken (4 GB).<br />

32 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

Nokia har släppt ett speciellt<br />

musikpaket med<br />

hörlurar från Koss, kabel<br />

för överföring av MP3-fi ler,<br />

ljudadapter och ett minneskort<br />

på hela 512 MB. Musikpaketet<br />

är bland annat<br />

anpassat för Nokia 6230i<br />

som är en av de bästa musikmobilerna<br />

på marknaden.<br />

Nokia satsar stort på musik. Ett<br />

fl ertal av företagets mobiltelefoner,<br />

med modellerna Nokia 6230i<br />

och Nokia N91 i spetsen, ska tillfredställa<br />

behoven hos de musikintresserade mobilanvändarna<br />

– inte minst ungdomarna. En<br />

färsk undersökning som TNS Gallup har<br />

genomfört på uppdrag av Nokia visar att hela<br />

40 procent av svenskarna mellan 15 och 24<br />

år säger att MP3 är en viktig eller mycket<br />

viktig funktion när de ska välja mobiltelefon.<br />

Mot bakgrund av det stora intresset lanseras<br />

nu det nya musikpaketet som bland annat<br />

gör det möjligt att spara ungefär åtta timmars<br />

musik (en låt är beräknad till fyra minuter)<br />

eller 120 låtar (AACformat<br />

i CD-kvalitet) i<br />

mobiltelefonen.<br />

– Med det nya musikpaketet<br />

blir det en ännu<br />

bättre upplevelse att<br />

lyssna på musik med mobiltelefonen.<br />

Vi ska vara<br />

den ledande leverantören<br />

av musikmobiler, som<br />

förenar avancerad mobilteknologi<br />

och kraftfulla<br />

musikspelare och det nya<br />

musikpaketet är en viktig<br />

del i denna satsning. Nu<br />

kan man lyssna på musik i<br />

mobilen med vanliga hörlurar<br />

och det är någonting<br />

som många musikintresserade<br />

värdesätter, säger<br />

Oskar Södergren, Product<br />

Marketing Manager,<br />

Nokia Mobile Phones &<br />

CMO Scandinavia.<br />

Drag-and-drop<br />

Nokia 6230i, som är en efterföljare till<br />

Nokia 6230, har samma design, men en<br />

lång rad nya och förbättrade funktioner<br />

som till exempel megapixelkamera och<br />

förbättrad display. Denhar en inbyggd<br />

stereospelare, som stödjer flera olika<br />

musikformat, bland annat MP3, M4A och<br />

AAC och överföring av musik från en PC<br />

görs mycket enkelt med en USB-kabel.<br />

Telefonen dyker upp som en extern enhet<br />

på datorn och man kan enkelt föra över<br />

de filer man vill (drag-and-drop). 6230i<br />

är liten (103 mm x 44 mm x 20 mm) och<br />

väger bara 99 gram vilket gör det enkelt<br />

att alltid bära med sig favoritmusiken i<br />

mobilen. Dessutom erbjuder telefonen en<br />

1.3 megapixelkamera med 3 x zoom och<br />

videoinspelning.<br />

En mobil jukebox<br />

Nokia N91, som presenterades tidigare, är<br />

en del av nya Nokia N-series, som är en<br />

serie avancerade multimediaprodukter med<br />

all den senaste teknologin. Med plats för<br />

upp till 3 000 låtar på den inbyggda hårddisken<br />

(4 GB) levererar den en förstklassig<br />

musikupplevelse. Musikmobilen stödjer<br />

fl era olika musikformat som MP3, M4A,<br />

AAC och WMA och har speciella knappar<br />

för musikspelaren. N91 är också kompatibel<br />

med fl era olika tillbehör från ledande<br />

tillverkare som Bose, Harman Kardon,<br />

JBL och Sennheiser. Säljstart av Nokia<br />

N91 är beräknad till fjärde kvartalet 2005.<br />

Stort intresse<br />

Nokias mobilundersökning 2005, som<br />

genomfördes av TNS Gallup, visar tydligt<br />

att det fi nns ett stort intresse för musik<br />

i mobiltelefonen bland de skandinaviska<br />

användarna. Undersökningen som baseras<br />

på 1 000 respondenter i Sverige visar att<br />

28 procent av svenskarna, 29 procent av<br />

norrmännen och 19 procent av danskarna<br />

tycker att radio är en viktig eller mycket<br />

viktig funktion. 27 procent av svenskarna,<br />

23 procent av norrmännen och 15 procent<br />

av danskarna menar att MP3 är en viktig<br />

eller mycket viktig funktion när man ska<br />

välja mobiltelefon. Bland de tillfrågade<br />

mellan 15 och 24 år fi nns det största intresset<br />

för radio och musik. Hela 40 procent av<br />

de svenska ungdomarna tycker att MP3 är<br />

en viktig eller mycket viktig funktion (motsvarande<br />

siffra för radio är 36 procent). ■


SERVICE<br />

Assist med kraft<br />

Nu är Assist Servicekedjan på offensiven. Efter en<br />

intensiv vinter och vår, där företaget har hunnit<br />

med att skriva en rad nya avtal, bland annat med<br />

Philips och LG Electronics samt en del pågående<br />

förhandlingar med viktiga kunder, är det klart att<br />

man från och med juni i år tar över all service och<br />

eftermarknadshantering åt Power.<br />

34 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

Avtalet med Power innebär att Assist,<br />

tillsammans med sina nära partners<br />

Info Care Workshop och Engström<br />

Telekom, tar på sig att hantera all service,<br />

reparationer och RMA-hantering på såväl<br />

bruna varor som data och telekom.<br />

– Detta avtal har vi kämpat länge för, säger<br />

den ena delägaren och tillika VD:n Jörgen<br />

Dernbrant. Vi har länge vetat vilken kapacitet<br />

vi har och hur välorganiserad hela vår<br />

kedja och våra duktiga verkstäder är, så det<br />

känns mycket roligt att det ryktet har spridit<br />

sig även till Norge, och nu resulterat i ett<br />

avtal, fortsätter han.<br />

Det är ju som bekant norska Expert som<br />

idag äger Power, med 26 butiker i Sverige.<br />

Avtalet innebär också att Assist, tillsammans<br />

med Info Care, på allvar utökar sin verksamhet<br />

även i Norge och Danmark.<br />

– Vi har redan en del verksamhet i dessa<br />

länder, främst åt Siba och Computer City,<br />

men detta innebär att vi nu tar steget ut på<br />

allvar för att bli en komplett nordisk aktör,<br />

fortsätter Jörgen.<br />

Även InfoCare Workshops VD, Jim Norlander,<br />

ser mycket positivt på framtiden och<br />

är även han glad för avtalet med Power och<br />

norska Expert.<br />

– Tillsammans med Assist har vi båda<br />

väldigt stora möjligheter att göra kompletta<br />

avtal med stora nationella och internationella<br />

kunder. Den skandinaviska marknaden är<br />

väldigt intressant på många sätt och vi anser<br />

att vi och Assist tillsammans är en oerhört<br />

kompetent kombination och det kommer vi<br />

att utnyttja till max, säger Jim och får medhåll<br />

av Jörgen.<br />

AUDIO VIDEO<br />

Det blev också i juni klart att fackhandelskedjan<br />

AUDIO VIDEO väljer Assist som sin<br />

rikstäckande service- och installationspartner.<br />

Werner Leyh, VD på AUDIO VIDEO an-<br />

Jörgen Dernbrant vid en Powerbutik.<br />

ser att Assist har många fördelar dels genom<br />

att man är en centralt administrerad rikstäckande<br />

servicepartner med hög kompetens,<br />

dels ligger i framkant både när det gäller<br />

IT-lösningar men även logistiklösningar som<br />

kommer deras butiker tillgodo.<br />

– Vi hoppas mycket på detta samarbete och<br />

ser fram emot att jobba tillsammans med<br />

en professionell partner som Assist, säger<br />

Werner Leyh.<br />

Annan verksamhet<br />

Assist håller även på att starta ett projekt i<br />

Finland, bland annat med hjälp av exportrådet,<br />

gällande installationstjänster inom hemelektronik<br />

men främst inom Assists andra<br />

verksamhetsområde – säkerhetslösningar och<br />

biometriska produkter.<br />

– Det är dock lite väl tidigt att se var det<br />

projektet landar, så vi ber att få återkomma<br />

lite längre fram med det, säger Håkan Johansson,<br />

den andre delägaren i Assist.<br />

– Vi håller som bäst på att förstärka huvudkontoret<br />

i Piteå med mer resurser. Vår redan<br />

starka avdelning för datautveckling kommer<br />

att bli ännu starkare inom kort i och med att<br />

vi expanderar vår marknad och verksamhet,<br />

konstaterar Håkan stolt.<br />

Branschen kommer att få se mycket av Assist<br />

framöver och Assist breddar även tjänsteutbudt<br />

så att det ska passa marknaden ännu<br />

bättre i takt med branschblandningar och den<br />

allt snabbare digitala utvecklingen.<br />

– Vi har aldrig under vår sexåriga historia<br />

velat kompromissa med vår kvalitet, och den<br />

linjen håller vi stenhårt på. Vår expansionstakt<br />

ska hela tiden gå hand i hand med vår<br />

kompetens och våra resurser. Det gäller såväl<br />

vår egen interna situation i kedjeledningen<br />

som våra verkstäder och partners, men just<br />

nu känner vi en klar medvind och den tänker<br />

vi absolut utnyttja på bästa sätt avslutar<br />

Jörgen. ■


LEVERANTÖR<br />

KiSS Technologys sortiment innehåller även annat än DVD-spelare – här är två exempel; en soffa med inbyggda högtalare och förstärkare samt en 42-tums plasma-TV.<br />

KiSS satsar på Sverige<br />

Danska KiSS Technology, tillverkare av digitala<br />

underhållningsprodukter, förstärker sin närvaro<br />

på den svenska marknaden genom ett nytt samarbetsavtal<br />

med Scribona, försäljare och distributör<br />

av IT-produkter och hemelektronik.<br />

36 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

Genom avtalet med Scribona kommer<br />

KiSS Technologys produkter<br />

att nå en bredare mängd återförsäljare<br />

och förbättra företagets distribution<br />

till dem. Idag sker den största delen av KiSS<br />

Technologys försäljning i Sverige via e-handel.<br />

– Sverige har kommit långt i sin IT-utveckling<br />

och har en utbredd tillgång till bredband.<br />

Våra produkter riktar sig redan idag,<br />

men i synnerhet i framtiden, till användare<br />

med bra Internet-tillgänglighet. Därför är<br />

det ännu viktigare att satsa på Sverige, säger<br />

Bo Lustrup, marknadschef för KiSS Technology.<br />

KiSS Technologys produkter är ledande<br />

i konvergensen av produkter med en traditionell<br />

bas i PC eller hemelektronik. Till<br />

exempel är de fl esta av företagets DVDspelare<br />

nätverksanpassade vilket möjliggör<br />

mottagning av bland annat Internet-TV och<br />

video-on-demand via en ADSL-uppkoppling.<br />

– I Danmark samarbetar vi med Egmont/<br />

Nordisk Film för att snart kunna erbjuda<br />

video-on-demand via KiSS produkter. Vi tror<br />

att framtiden kommer erbjuda mer av den<br />

här typen av tjänster, där man kan ta emot<br />

fi lm och TV via Internet på vanliga konsumentprodukter.<br />

Den utvecklingen ser vi även<br />

i Sverige, säger Bo Lustrup.<br />

Runt om i Sverige kommer företagets<br />

produkter att synliggöras när butiker utrustas<br />

med KiSS Technologys Shop-in-Shop koncept,<br />

där produkterna visas upp tillsammans<br />

för att konsumenten tydligare ska få en bild<br />

av deras gemensamma användningsområde.<br />

Aktuella produkter<br />

DVD-spelaren DP-558 är utrustad med en<br />

hårddisk (80 eller 200 GB) för inspelning och<br />

går att programmera via mobiltelefon eller<br />

Internet.<br />

DP-1100 är en DVD-spelare i KiSS Technologys<br />

SlimLine serie och är inte större än<br />

ett A4-papper. Spelaren har stöd för DivX<br />

med hög upplösning.<br />

Även DVD-spelaren DP-1500 ingår i<br />

KiSS Technologys SlimLine. Den är utrustad<br />

med Ethernet-port och har plats för PC-kort<br />

som gör det möjligt att visa upp audio, video<br />

och bildfi ler från en ansluten PC, även via en<br />

trådlös uppkoppling.<br />

Surround sofa är en lite annorlunda produkt<br />

i sortimentet – en soffa med inbyggda<br />

högtalare, baselement och förstärkare – och<br />

den tillverkas vid beställning.


Nya produkter<br />

KiSS Technology lanserar nu DP-600, en av<br />

de allra första DVD-spelarna som kan spela<br />

upp fi lformatet Windows Media Video i<br />

HD – och därmed möjliggörs ännu bättre<br />

bildkvalitet än med vanlig DVD. Windows<br />

Media Video komprimerar, enligt Microsoft,<br />

innehållet cirka fyra gånger mer effektivt än<br />

vad som är möjligt med MPEG-2 och dubbelt<br />

så effektivt som MPEG-4.<br />

De nya DVD-spelarna, DP-600 och DP-<br />

608, blir de första i en serie produkter som<br />

stödjer Windows Media 9. Studier från analytiker<br />

visar att Windows Media Video innebär<br />

det defi nitiva genombrottet för lösningar<br />

för video-on-demand över Internet, genom<br />

att erbjuda hög kvalitet vid små fi lstorlekar.<br />

– Windows Media 9-serien lyckas motsvara<br />

konsumenternas behov av att uppleva högsta<br />

möjliga bildkvalitet, samtidigt som formatet<br />

erbjuder innehållsleverantörer ett av de<br />

säkraste och mest kostnadseffektiva sätten att<br />

levandegöra video-on-demand, säger Dave<br />

Fester, ansvarig för Microsofts division<br />

för Windows Digital Media. Med stöd för<br />

Windows Media 9-serien i konsumentprodukter,<br />

som WLAN-utrustade DVD-spelare,<br />

representerar KiSS Technology en ny era<br />

inom hemunderhållning genom att erbjuda<br />

nya sätt att leverera innehåll.<br />

Speciell processor<br />

KiSS Technology är först med att i en vanlig<br />

konsumentprodukt använda Sigma Designs<br />

nya processor för digital media, EM8620L,<br />

som lanserades vid årets Consumer Electronics<br />

Show i Las Vegas. Sigma EM8620L<br />

är den enda produkten på marknaden som<br />

erbjuder en integrerad lösning för avkodning<br />

av IP video, DVD, Windows Media Video<br />

9 och MPEG-4. Sigma-processom baseras<br />

på den prisvinnande REAL-magictekniken<br />

för direktuppspelning, som gör det möjligt<br />

för tillverkare att enkelt bygga in avancerade<br />

funktioner för streaming media, progressiv<br />

DVD-uppspelning, video-on-demand och<br />

bild-i-bild-funktionalitet.<br />

– Vi är stolta över att vara först i Europa<br />

med att lansera stöd för Windows Media 9serien.<br />

Vi fortsätter att utveckla konsumentteknik<br />

i framkant. Nu vidareutvecklar vi vår<br />

innovativa profi l genom stöd för Microsoft<br />

Windows Media 9 Video och WLAN i våra<br />

DVD-spelare och TV-apparater, säger Bo<br />

Lustrup.<br />

DVD-spelaren KiSS DP-600 är designad<br />

för att förse konsumenterna med den bästa<br />

möjliga kvaliteten på bild och ljud. Förutom<br />

kompatibilitet med WMV-9, har DP-600<br />

även progressiv skanningsteknik, vilket<br />

förbättrar bildupplevelsen. Den är dessutom<br />

utrustad med stöd för MPEG-4, MP3 och<br />

Ogg Vorbis-uppspelning, har avancerat användargränssnitt<br />

och en fotoalbumsfunktion<br />

för digitala bilder. DP-600 är även utrustad<br />

med en WLAN 802.11g-koppling för trådlös<br />

uppkoppling till Internet eller hemdatorn.<br />

DP-608 liknar DP-600, men är dessutom<br />

utrustad med en 80 GB hårddisk för lagring<br />

av musik, fi lm, bilder och för att buffra innehåll<br />

för förbättrad bildupplevelse när man tar<br />

emot video-on-demand från Internet.<br />

De två nyheterna kommer fi nnas tillgängliga<br />

hos återförsäljare i slutet av augusti.<br />

Två tankar<br />

Tänk om vi under en regnig dag inte behövde<br />

gå ner till den lokala videobutiken för<br />

att hyra en fi lm? Tänk om det var möjligt att<br />

välja fi lm, TV-program eller annat medieinnehåll<br />

direkt genom TV-skärmen via ett<br />

avancerat men lättanvänt Internet-verktyg?<br />

De här två tankarna från Peter Wilmar<br />

Christensen, KiSS Technologys VD och en<br />

av grundarna, var utgångspunkten för en rad<br />

konsumentprodukter från KiSS Technology.<br />

Avancerad teknik förpackad i ett användarvänligt<br />

gränssnitt för ökad tillgänglighet till<br />

innehållet – ett av målen i visioner om det<br />

digitala hemmet.<br />

Betecknande för varje KiSS-produkt är att<br />

lösningen ska vara enkel för slutanvändaren.<br />

Trots allt är det inte bitar eller bytes som<br />

konsumenten är intresserad av, utan att produkten<br />

är lätthanterlig och användbar.<br />

2002 presenterade KiSS Technology<br />

världens första DVD-spelare som klarade att<br />

spela upp DivX, ett internationellt fenomen<br />

som ofta kallas ”videons MP3”. Istället för att<br />

använda en hel DVD-skiva för att lagra en<br />

fi lm var det nu möjligt att lagra och spela upp<br />

fi lmer från en CD-skiva eller sex fi lmer från<br />

en DVD-skiva.<br />

Under 2003 klarade spelarna även att spela<br />

upp formatet Ogg Vorbis – en öppen källkodsvariant<br />

av MP3.<br />

LEVERANTÖR<br />

Cisco köper KiSS<br />

Den 22 juli 2005 meddelade<br />

Cisco Systems att man nått en<br />

defi nitiv överenskommelse<br />

med KiSS Technology, om att<br />

man kommer köpa företaget<br />

till sin Linksys division<br />

– ledande tillverkare av VOIP,<br />

trådlös och nätverksbaserad<br />

hårdvara för hemmet, SOHO<br />

och små företag.<br />

Cisco kommer att betala<br />

uppskattningsvis 61 miljoner<br />

dollar (kontant och i aktier) för<br />

köpet, som väntas genomföras<br />

första kvartalet 2006.<br />

Linksys kommer fortsätta<br />

med försäljning och support<br />

av KiSS befi ntliga produkter<br />

i Europa, och så småningom<br />

planerar man att utveckla en<br />

serie produkter riktade mot<br />

andra marknader också. ■<br />

DP-600 är en trådlös DVD-spelare med möjlighet till IP-TV samt stöd för HD-uppspelning i formaten Windows<br />

Media Video, DivX och Nero Digital. Storebror DP-608 innehåller dessutom en hårddisk på 80 GB.<br />

RATEKO&FOTO 8-9/2005 37<br />


▼<br />

LEVERANTÖR<br />

DP-558 är en DVD-spelare med inbyggd<br />

hårddisk på upp till 200 GB.<br />

DP-1100 är en Slimline-DVD-spelare med<br />

stöd för DivX HD.<br />

DP-1500 är en Slimline-DVD-spelare med<br />

nätverksmöjligheter – med/utan tråd...<br />

38 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

Under 2004 lanserade KiSS Technology<br />

en av de första DVD-spelarna i världen som<br />

hanterar uppspelning av Windows Media<br />

Video 9.<br />

Idag hanterar KiSS Technologys konsumentprodukter<br />

nästan samtliga innehållsformat.<br />

Dessutom kan alla KiSS produkter uppdateras<br />

med nya funktioner genom att installera<br />

produktens senaste fi rmware.<br />

Ett språk<br />

Sent under 2003 skapade KiSS Technology<br />

ett eget programmeringsspråk för användargränssnittet<br />

i företagets produkter. Språket<br />

heter ”KiSS Markup Language” (KML).<br />

Då samtliga produkter går att koppla upp<br />

mot Internet var det ett naturligt steg att titta<br />

på de fördelar som HTML har gett Internet.<br />

Med KML är det möjligt att importera<br />

Internetsajter för att visa dem på en vanlig<br />

TV-skärm. Tidigare var det inte möjligt på<br />

grund av olikheter i upplösningen. Dessutom<br />

går det att använda de interaktiva funktioner<br />

som fi nns på Internet på en vanlig TV, till<br />

exempel menyer, e-handel och spel.<br />

Grafi ken i KML skiljer sig åt från den vanligtvis<br />

klumpiga grafi k som ses i till exempel<br />

menyerna på DVD-skivor och Video onscreen.<br />

Med KML är det möjligt att kopiera<br />

det mesta av de grafi ska effekterna som går<br />

att uppleva på webben, även 3D-grafi k. KML<br />

är patenterat av KiSS Technology.<br />

Om KiSS Technology<br />

Danska företaget KiSS Technology etablerades<br />

i november 1994 som en distributör av<br />

CDR- och DVD-läsare och hårddiskar till<br />

PC. Företaget grundades av Peter Wilmar<br />

Christensen, VD, Martin Manniche,<br />

försäljningschef, och Anne Marie Cramer,<br />

ekonomichef.<br />

1997 började företaget utveckla egna<br />

DVB-kort och etablerade sig snabbt som<br />

nordisk ledare inom området. Under 2001<br />

tog KiSS Technology fram företagets första<br />

DVD-spelare, DP-330. 2002 presenterades<br />

världens första DVD-spelare som kunde<br />

spela upp formatet DivX – den prisbelönta<br />

KiSS DP-450.<br />

Med KiSS DP-450 lades grunden till KiSS<br />

Technologys nuvarande roll som ledande<br />

utvecklare och tillverkare av avancerade, nätverksanpassade<br />

DVD-spelare för uppspelning<br />

av fl era format samt plasma- och LCD-TV.<br />

KiSS står för Keep it Simple Solutions. ■<br />

DVD-inspelare med hårddisk<br />

RDR-HX510 är det senaste tillskottet<br />

i Sonys utbud av DVD-inspelare<br />

med hårddisk, 80 GB.. Med ”IQ<br />

Recording” är den en bra instegsmodell för<br />

dem som vill satsa på ett bra hemmaunderhållningssystem.<br />

”I” står för Intelligent, dvs<br />

smarta och lättanvända funktioner, medan<br />

”Q” står för Quality, dvs hårddiskinspelning<br />

med hög kvalitet. Den högsta inspelningskvaliteten<br />

fås i ”HQ+”-läge, som spelar in<br />

videosignalerna till hårddisken så exakt som<br />

möjligt med 15 Mbit/s, dvs en bildkvalitet<br />

som är 1,5 gånger bättre än DVD-video.<br />

Spelaren har också en nyutvecklad ”D-<br />

Matrix” brusreducering som minskar det<br />

”digitala bruset” med hjälp av tre olika brus-<br />

reduceringstekniker samtidigt, beroende på<br />

bildens egenskaper.<br />

Pausa och starta<br />

Som en del av intelligensen har RDR-<br />

HX510 en av Sony egenutvecklad teknik<br />

som upptäcker scenväxlingar i det inspelade<br />

materialet. Tekniken innebär att DVDinspelaren<br />

kan identifi era scenväxlingarna<br />

och märka upp dem med funktionen<br />

”Intelligent Scene Chaptering”. Man kan<br />

sedan gå direkt till önskat avsnitt genom att<br />

använda ”Visual Chapter Search”, som visar<br />

miniatyrbilder på början av varje avsnitt.<br />

För att ta bort ett avsnitt använder man helt<br />

enkelt ”Scene Chapter Edit”-funktionen<br />

för att välja ut det innehåll som ska raderas.<br />

Användningen förenklas också av ett smidigare<br />

och snabbare grafi skt användargränssnitt<br />

än på tidigare modeller.<br />

”Pause Live TV” är en ny fi ness som<br />

gör att man kan pausa ett direktsänt program<br />

och sedan antingen fortsätta titta lite<br />

senare, eller snabbspola programmet med<br />

bild för att komma ikapp i realtid. ■


Osynlig & stabil zoom<br />

Nu lanserar Konica Minolta<br />

tionde generationens kompaktkamera<br />

med inbyggd<br />

optik, Dimage X1 – med 8<br />

megapixel och Anti-Shake.<br />

När Minolta lanserade Dimage X<br />

på PMA i januari 2002 var man<br />

först ut med en optisk zoom som<br />

inte syntes då den var gömd inne i kameran.<br />

Dimage X hade 2 megapixel och 3x optisk<br />

zoom, och vägde endast 135 g. Sedan dess<br />

har Minolta, sedermera Konica Minolta,<br />

lanserat vidareutvecklade modeller byggda<br />

enligt samma koncept i en rask takt – Dimage<br />

Xi, Xt, X20, X21, Xg, X31, X50 och<br />

i maj i år X60. Nu är man framme vid den<br />

tionde generationen, och namnet på den nya<br />

kameran är Dimage X1.<br />

Dimage X1 har åtta megapixel upplösning,<br />

vilket för närvarande är högst bland marknadens<br />

kompakta digitalkameror. För att kunna<br />

dra full nytta av denna upplösning har Dimage<br />

X1 försetts med ett nyutvecklat optiskt<br />

system samt CxProcess III, Konica Minoltas<br />

bildförbättringsteknik som återger bilder på<br />

ett naturligt sätt.<br />

Stabil bild<br />

För första gången utnyttjas Anti-Shake teknologi<br />

i en ultrakompakt kamera från Konica<br />

Minolta. Tekniken minskar effektivt effekten<br />

av skakningsoskärpa och ger skarpa bilder<br />

även då det är svårt att fotografera på fri<br />

hand, exempelvis vid svaga ljusförhållanden.<br />

Anti-Shake möjliggör användning av upp till<br />

tre stegs längre exponeringstid än normalt.<br />

Dimage X1 har ett nykonstruerat inbyggt<br />

objektiv med 3x optisk zoom som aldrig<br />

fälls ut ur kameran. Zoomomfånget sträcker<br />

sig från motsvarande 37-111 mm, vilket är<br />

tillräckligt för de fl esta motivtyper. Den som<br />

vill ta närbilder kan glädjas åt kamerans korta<br />

närgräns. Normalt kan man fotografera ner<br />

till tio cm avstånd men vill man komma ännu<br />

närmare växlar man till Super Macro för<br />

närbilder ända ner till fem cm.<br />

Stor display<br />

På baksidan fi nns en display på 2,5 tum, vars<br />

ljusstyrka kan regleras för att ge tydlig bild<br />

även i starkt solljus. Bland övriga egenskaper<br />

fi nns ett urval av digitala motivprogram,<br />

seriebildstagning och inspelning av högkvalitativa<br />

rörliga bilder med VGA-upplösning<br />

– och det fi nns svenska menyer.<br />

Dimage X1 levereras med en dockningsstation<br />

för bekväm laddning av batteriet<br />

och enkel anslutning via USB-kabeln till<br />

datorn eller AV-kabeln till TV:n. Som<br />

tillbehör<br />

fi nns ett<br />

undervattenshus<br />

som tål<br />

40<br />

meters<br />

djup.<br />

Tack<br />

vare det<br />

kompakta och<br />

smidiga formatet<br />

är huset ett smidigt<br />

tillbehör då man använder<br />

kameran vid sportdykning,<br />

kajakpaddling,<br />

sportfi ske eller skidåkning.<br />

Kameran fi nns i tre<br />

färger, mäter 95x68x19,5<br />

mm och väger 135 gram. ■<br />

FOTO<br />

Ovan syns de Dimage X som släppts<br />

tidigare; X, Xi, Xt, X20, X21, Xg, X31, X50<br />

och X60. Nedan syns nya Dimage X1.<br />

RATEKO&FOTO 8-9/2005 39


Ny kvartett från Nokia<br />

Nokia 6270 är en skjutbar telefon utrustad med en 2 megapixelkamera med blixt och horisontalt läge. Dessutom har den en inbyggd musikspelare som stödjer fl era olika<br />

ljudformat som till exempel MP3 och AAC, vilket gör att man alltid kan ha favoritmusiken med sig.<br />

Nokia 6111har en stilren design och en<br />

skjutmekanism, som döljer telefonena<br />

tangentbord. Den blandar teknologi med<br />

ett sofi stikerat utseende och känsla. Telefonen<br />

har en 1 megapixelkamera med<br />

blixt och 6x digital zoom.<br />

40 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

Nokia presenterader fyra<br />

nya mobiltelefoner, Nokia<br />

6280, Nokia 6270, Nokia<br />

6111, vikbara Nokia 6060<br />

och ett nytt användargränssnitt<br />

för Series 40 vid Nokia<br />

Connection i Helsingfors i<br />

mitten av juni.<br />

å Nokia Connection i Helsingfors<br />

lanserade Nokia fyra nya mobiltelefoner<br />

i mellansegmentet med ny design<br />

och spännande funktioner. Tre nya skjutbara<br />

mobiltelefoner (slide phones) - Nokia 6111,<br />

Nokia 6270, 3G-telefonen Nokia 6280<br />

– samt en ny vikbar mobiltelefon, Nokia<br />

6060.<br />

– Lanseringarna visar tydligt på vårt<br />

engagemang för att erbjuda lättanvända<br />

mobiltelefoner med de senaste funktionerna<br />

i fl era olika modeller och med olika design,<br />

berättar Oskar Södergren, Product Mar-<br />

keting Manager, Nokia Mobile Phones &<br />

CMO Scandinavia. Vare sig det handlar om<br />

3G- eller GSM-telefoner och oavsett om de<br />

erbjuder mobil musik, fotografering eller<br />

3G-tjänster, så måste mobiltelefonerna vara<br />

enkla att använda för att erbjuda konkreta<br />

mervärden för kunderna. Enkelheten är helt<br />

avgörande för att få ut maximalt av nya tekniker<br />

och möjligheter.<br />

Nokia 6280<br />

Den kompakta 3G-telefonen Nokia 6280<br />

(WCDMA 2100 och GSM 900/1800/1900)<br />

har en mängd funktioner som gör att man<br />

kan få ut maximalt av de möjligheter som<br />

3G erbjuder. Den är utrustad med både en<br />

2 megapixelkamera och en VGA-kamera<br />

vilket gör den till ett utmärkt verktyg för<br />

3G-tjänster som videosharing och videosamtal.<br />

Inkommande samtal kan även visas som<br />

videoringsignaler vilket innebär ännu större<br />

möjligheter att personanpassa sin mobiltelefon.<br />

Den skarpa QVGA-skärmen (320 x 240<br />

pixlar, 262 144 färger) framhäver telefonens<br />

fotoegenskaper. Med dedikerade kamera- och


zoomknappar och möjlighet att fotografera<br />

i horisontalt läge (landscape mode) blir det<br />

både enkelt och naturligt att ta bilder med<br />

mobiltelefonen. Man kan titta på de bilder<br />

och videoklipp som tagits direkt på skärmen<br />

och sedan dela med sig av bilder och videoklipp<br />

till andra via MMS, e-post eller skriva<br />

ut bilderna på en kompatibel skrivare. Bilder<br />

och video kan enkelt sparas på mobiltelefonens<br />

miniSD-minneskort. Bluetooth gör det<br />

enkelt att ansluta telefonen till skrivare, datorer<br />

eller tillbehör som till exempel Nokia<br />

616 car kit eller, som också presenterades<br />

vid samma tillfälle.<br />

Nokia 6270<br />

Nokia 6270 är en skjutbar telefon utrustad<br />

med en 2 megapixelkamera med blixt och horisontalt<br />

läge. Mobiltelefonen har en modern<br />

design och förenar det senaste inom fotografering<br />

med maximal användarvänlighet.<br />

QVGA-skärmen hjälper till att hantera<br />

vardagen och ett fl ertal olika meddelandetjänster<br />

gör det enkelt att hålla kontakten<br />

med andra. Mobil e-post är också enkelt med<br />

Nokia 6270 eftersom telefonen erbjuder en<br />

integrerad e-postklient med stöd för bilagor.<br />

Dessutom har den en inbyggd musikspelare<br />

som stödjer fl era olika ljudformat<br />

som till exempel MP3 och AAC, vilket gör<br />

att man alltid kan ha favoritmusiken med<br />

sig. Stereohögtalare med stöd för 3D-ljud<br />

erbjuder mobiltelefonen mycket bra ljudkvalitet<br />

som enkelt kan upplevas med andra.<br />

Nokia 6270 är en fyrbandstelefon (GSM<br />

850/900/1800/1900).<br />

I samband med lanseringarna i Helsingfors<br />

presenterade Nokia också ett nytt<br />

användargränssnitt till Series 40, som fi nns<br />

i Nokia 6280 och Nokia 6270. Gränssnittet<br />

är intuitivt och gör det enkelt att få ut<br />

maximalt av telefonerna. Funktionen ”Active<br />

Standby” innebär att man kan ha genvägar<br />

till funktioner och tjänster direkt på telefonens<br />

skärm. För operatörer innebär det nya<br />

användargränssnittet förbättrade möjligheter<br />

till personanpassning.<br />

Nokia 6111<br />

För den som söker en liten, sofi stikerad<br />

mobiltelefon presenterades Nokia 6111.<br />

Den har en stilren design och en skjutmekanism,<br />

som döljer telefonena tangentbord.<br />

Den blandar teknologi med ett sofi stikerat<br />

utseende och känsla. Telefonen har en 1 megapixelkamera<br />

med blixt och 6x digital zoom.<br />

Skärmen visar 262 144 färger (128 x 160<br />

pixlar) och kan visa bilder i både porträtt- eller<br />

landskaps-format.<br />

Förutom en ergonomisk design erbjuder<br />

Nokia 6111 alla de senaste meddelandetjänsterna.<br />

Push to talk-funktionalitet gör det<br />

möjligt att direkt kommunicera med en eller<br />

fl era andra användare med ett enkelt knapptryck<br />

och med Nokia Xpress audio messaging<br />

kan man enkelt dela med sig av ljudklipp<br />

och hälsningar till vänner och familjen.<br />

Bilder skickas enkelt via MMS, Bluetooth<br />

eller e-post.<br />

Nokia 6060<br />

Nokia 6060 är en vikbar telefon med vacker<br />

design och erbjuder allt som behövs för röstkommunikation.<br />

En pulserande lampa pryder<br />

telefonen och gör det enkelt att se telefonens<br />

status. Telefonen har dualband (GSM<br />

900/1800 eller GSM 850/1900). Nokia 6060<br />

erbjuder populära och lättanvända tjänster<br />

och tekniker och ett fl ertal olika meddelandetjänster.<br />

Skärmen (128 x 160 pixlar) stödjer<br />

upp till 64 000 färger och stora, tydliga typsnitt<br />

och tjänsten Expense Manager gör det<br />

enkelt att hålla koll på utgifterna. ■<br />

Nokia 6060 är en vikbar telefon och<br />

erbjuder allt som behövs för röstkommunikation.<br />

En pulserande lampa pryder<br />

telefonen och gör det enkelt att se<br />

telefonens status.<br />

Nokia 6280, här tllsammans med<br />

Nokia 6111, är utrustad med både en 2<br />

megapixelkamera och en VGA-kamera<br />

vilket gör den till ett utmärkt verktyg<br />

för 3G-tjänster som videosharing och<br />

videosamtal.<br />

RATEKO&FOTO 8-9/2005 41


DIGITAL TV<br />

Multiboxen är en box för alla TV-apparater<br />

i hemmet. Ingen ytterligare<br />

fjärrkontroll behövs. Enkel automatisk<br />

installation. Söker upp SVT1, SVT2, TV4<br />

automatiskt. Kan ta emot alla fria kanaler.<br />

Menysystem för att välja program<br />

och utkanaler. Vidarebefordrar samtliga<br />

analoga och digitala signaler på UHF<br />

(”Loop through”). Loop through” ger<br />

möjligheten att efter Multiboxen koppla<br />

in en digitalbox med kortläsare för<br />

avkodning av betalkanaler.<br />

Om A2B Electronics<br />

A2B Electronics AB i Motala<br />

och Linköping är ett ledande<br />

högteknologiföretag inom<br />

digital-TV och kabel-TV. A2B<br />

Electronics produkter levererar<br />

idag TV till miljontals<br />

hushåll i Europa och Asien.<br />

Bolaget erbjuder sina kunder<br />

moderna och okonventionella<br />

produktlösningar för digital-<br />

TV. Lösningarna baseras alltid<br />

på bolagets spjutspetsteknologi<br />

inom digital-TV för både<br />

konsumentelektronik och<br />

professionella produkter.<br />

42 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

Smart lösning för<br />

marksänt!<br />

En digitalmottagare för<br />

samtliga TV-apparater har<br />

länge varit ett önskemål<br />

inte minst från Leif Pagrotsky.<br />

Och nu fi nns den här<br />

- Multiboxen.<br />

Det Motala-baserade teknikföretaget<br />

A2B Electronics AB släpper<br />

nu sin länge eftertraktade<br />

Multibox, en ny helt unik digitalbox för<br />

marksänd TV, på den svenska markanden.<br />

Multiboxen är utvecklad med avseende på<br />

den förestående släckningen av det analoga<br />

marknätet och kombinerar högteknologi<br />

med smarta lösningar och enkelt handhavande.<br />

Med Multiboxen kan man kan se på ett<br />

antal digitala TV-sändningar på samtliga<br />

TV-apparater i hemmet. Därför behövs<br />

inte längre en digitalbox för varje TV-apparat,<br />

som med konventionella boxar. Det<br />

går även att spela in valfritt program på<br />

den vanliga videobandspelaren/DVD-inspelaren.<br />

Multiboxen ger högkvalitativ bild<br />

och ljud inklusive full stereo och text-TV<br />

på alla TV-apparater. Den är utvecklad och<br />

tillverkad i Sverige och fi nns under augusti<br />

tillgänglig via utvalda återförsäljare.<br />

– Vi har fått en oerhört positiv respons<br />

från marknaden sedan denna produkt<br />

presenterades tidigare i år, då Multiboxen<br />

är ett resultat av våra tidigare kundundersökningar<br />

avseende dess funktionalitet,<br />

berättar Ari Miettinen, försäljnings och<br />

marknadschef på A2B Electronics, och<br />

fortsätter: Vi ser en mycket stor tillväxtpotential<br />

i denna typ av produkter med<br />

smarta kompakta lösningar för hembruk. ■


KABEL-TV<br />

Förutsättningen för att kunna samköra internettrafi k och TV i samma koaxialkabel är att signalerna opererar inom olika frekvensband. Vad som krävs är ett fi lter i husets<br />

central, där internet- och TV-signalerna kombineras. De gamla uttagen i lägenheterna ersätts av kombinerade TV-, radio- och datauttag som separerar signalerna.<br />

Triple Play<br />

Siemens och Macab inleder tekniksamarbete<br />

om ”triple play” koncept<br />

för kabel-TV-nät.<br />

Siemens har inlett ett fl erårigt samarbete med svenska<br />

teknikföretaget Macab och introducerar nu en ny helhetslösning<br />

med bredband, IP-applikationer och TV i<br />

samma koaxialkabel. Lösningen baseras på Macabs patenterade<br />

utrustning Multilet. Avtalet är värt över 50 miljoner per år för<br />

Macab.<br />

Bredbandsanslutning till hushållen är ett nytt och intressant<br />

område för många operatörer av kabel-TV-nät. Siemens<br />

lanserar därför ett färdigt koncept, som innefattar totalentreprenad<br />

på allt från bredbandsaccess till anslutning mellan olika<br />

kabelnät och nödvändiga kompletteringar i fastigheterna. Lösningen<br />

bygger på det svenska teknikföretaget Macabs patenterade<br />

teknik, Multilet, ett fi ltersystem som separerar data- och<br />

TV-signaler i samma koaxialkabel. Vanliga kabel-TV-nät kan<br />

nu byggas ut till bredbandsnät utan extra kabeldragning, vilket<br />

innebär stora besparingar.<br />

Avtalet är fl erårigt och ger Siemens exklusiv rätt att sälja<br />

Macabs produkter under varumärket Multilet på tyska marknaden.<br />

Siemens beräknar att avtalet årligen kommer att innebära<br />

leveranser från Macab värda över femtio miljoner kronor.<br />

Försäljningen igång<br />

– Macab är ledande i sin nisch och en utmärkt partner med en<br />

spännande produktutveckling. Vi har ett ömsesidigt exklusivt<br />

avtal för Tyskland, men vi har även rätt att sälja Macabs produkter<br />

på våra andra marknader. Nu förväntar vi oss att kunna<br />

ta en stor bit av marknaden för uppgradering av befi ntliga kabel-TV-nät.<br />

Fördelen är att inga nya kabelinstallationer behöver<br />

göras. TV-utbudet kan alltså kompletteras med bredband<br />

och IP-applikationer till en mycket rimlig investering, säger<br />

Dietmar Grinda, vice vd HFC Network Solutions.<br />

Dietmar Grinda berättar vidare att Siemens har skapat<br />

en särskild organisation för ändamålet, bland annat med 20<br />

försäljningskontor i Tyskland, att bearbetningen redan har<br />

startat och genombrottet kommer att ske nu i början av juni i<br />

på ANGA, den stora fackmässan i Köln.<br />

Ingen ny kabeldragning<br />

– Detta är ett verkligt genombrott för vår Multiletteknik. Samarbetet<br />

med Siemens innebär ett stort steg<br />

framåt i våra ansträngningar att få ut Multiletkonceptet<br />

internationellt, säger Stefan Johansson, vd Macab.<br />

Stefan Johansson beskriver tekniken:<br />

– Macab har arbetat med att kommersialisera Multilet, som<br />

är ett patenterat system för både bredband och TV i kabel-TVnät,<br />

sedan 2002, då vi köpte patentet från Ericsson. Tekniken<br />

innebär att man samlar ingående internet- och TV-signaler<br />

och distribuerar dessa tillsammans i en vanlig koaxialkabel.<br />

Detta är möjligt då data och TV fi nns inom olika frekvensområden.<br />

I lägenheten delas sedan signalen upp på skilda uttag<br />

för data, TV och radio. Fördelarna är stora eftersom inga nya<br />

kablar behöver dras. Kabel-TV-nätet kompletteras med en<br />

internetanslutning, ett centralt fastighetsfi lter och individuella<br />

fi lter för varje lägenhet. Dessa ryms i uttaget. ■<br />

RATEKO&FOTO 8-9/2005 43


PASSFOTO<br />

Det gäller att passa på!<br />

Snart fördubblas priset på passet och<br />

giltighetstiden förkortas med fem år.<br />

Det har myndigheterna bestämt samtidigt<br />

som man bestämt att ingen annan<br />

än passpolisen får ta passfotot. CEs<br />

VD Anders Appelqvist försökte vara<br />

smart och förnya sitt pass innan det<br />

blev dyrare men det var ett tufft uppdrag...<br />

TEXT: ANDERS APPELQVIST<br />

Mitt pass går inte ut förrän i januari 2006. Men nu<br />

vet jag för en gångs skull något som inte är känt<br />

för så många, nämligen att före 1 oktober får man<br />

ett pass som gäller i tio år i stället för fem och man slipper ta<br />

fotot hos polisen. Rikspolisstyrelsen hade nämligen övertygat<br />

departementet att lägga fram ett förslag om att alla passfotografi<br />

er måste tas hos polisen. Man använde säkerhetsargument,<br />

kombinerat med amerikanska och internationella krav. Vem<br />

kan stå emot något sådant i dessa terroristtider. Men ju mer<br />

man trängde in i ärendet, desto underligare blev det.<br />

De nya passen skall ha så kallad biometri, nämligen ett litet<br />

chip som lagrar data om diverse avstånd på fotot så att man<br />

maskinellt kan jämföra med avlästa data på den person som<br />

passerar kontrollen. Det visade sig dock att polisen fortfarande<br />

kommer att skicka in det traditionella analoga fotot, som man<br />

sedan i scannar av i Tumba inför passtillverkningen.<br />

Nästa argument var att polisen är de enda som klara av att<br />

kunna identifi era den sökande och säkerställa att det är rätt<br />

person som söker passet. Underförstått, bara poliser kan skilja<br />

på medborgare med utländsk bakgrund. Men redan i dag är<br />

det så att den passökande som har med sig foto måste kunna<br />

identifi era sig hos polisen som då kan jämföra med det medhavda<br />

fotot.<br />

Hela affären blir mer underlig när man dessutom upptäcker<br />

att inhyrda konsulter genomfört upphandling av de fotoautomater<br />

som skall användas redan innan Riksdagen fattat<br />

något beslut om att ändra lagen. Vi framförde stark kritik mot<br />

förslaget redan i vintras och fi ck bra stöd av tunga organisationer<br />

som Företagarna och Svenskt Näringsliv. Vi bearbetade<br />

Justitieutskottet och fi ck ovärderlig hjälp av Svenska Fotografers<br />

Förbund och Porträttfotografernas förening. Enskilda<br />

fotografer tog direkt kontakt med sina riksdagsmän och det<br />

skrevs motioner om att säga nej till förslaget.<br />

Arbetslösa fotografer<br />

Hur som helst. Även Justitieutskottet och Riksdagen trodde<br />

på Justitiedepartementet och Rikspolisstyrelsen och bestämde<br />

sig för att det inte spelar någon roll om hundratals fotogra-<br />

44 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

Anders Appelqvist har försökt att skaffa sig ett nytt pass innan prishöjningen i<br />

oktober. Det var inget lätt jobb rapporterar han...<br />

fer blir arbetslösa. De kan ju alltid omskolas till något annat.<br />

Och för min egen del gäller det nu att skaffa ett nytt pass redan<br />

efter semestern. Sagt och gjort. Täbypolisen har öppet för passansökan<br />

mellan 09.00 och 14.00, men har förlängt till 18.00<br />

på torsdagar. Bilköerna har inte kommit igång efter semestern<br />

så jag hinner in genom dörrarna en kvart före och upptäcker<br />

till min fasa att det är fullt med folk.<br />

Jag frågar en journalist, som jag känner, och han berättar att<br />

nyheten varit ute i både kvällstidningar och TV. Det är mer<br />

än 20 nummer före och varje ansökan går väldigt långsamt.<br />

En polis tar en rökpaus utanför och när jag frågar om det är<br />

mycket att göra så ser hon ut som skall börja kräkas. Jag inser<br />

att jag får lägga ner för dagen och tröstar mig med att jag nu<br />

slipper använda den bedrövliga fotoautomaten där en ung<br />

kvinna högljutt beklagar sig i mobilen över den erbarmliga<br />

kvalitén. Jag ser över axeln att hon har rätt.<br />

Konsulten är nöjd<br />

Nästa lunch blir det besök hos en trevlig och snabb fotoexpert<br />

i Gallerian. Vidare till Stockholmspolisen på Bergsgatan men<br />

där är det också mer än 20 nummer före och en väntetid på<br />

en timma. Det är bara att lägga ner projektet och komma igen<br />

efter helgen.<br />

På Bergsgatan har de öppet på måndag och onsdag till 18.00.<br />

Nu gäller det bara att komma ihåg att ta med det gamla passet,<br />

legitimation och de nytagna fotona.<br />

Sedan kommer det att dröja tio år innan jag behöver komma<br />

till polisens onödiga fotoautomater. Vem vet, tills dess kanske<br />

de är skrotade. Men fotograferna försvinner nog i alla fall. Och<br />

det blev dyrare för konsumenterna. Och ändå mer belastning<br />

på poliserna som snarare skulle behöva satsa på brottsbekämpning.<br />

Den ende lycklige i hela denna historia är nog den köpglade<br />

konsulten. ■


En maximerad musikupplevelse trots minimala yttermått. Under utvecklingsarbetet med Kenwood K-701 fi ck företagets tekniker och<br />

”guldöron” praktiskt taget fria händer. Målet var att skapa en riktigt seriös ljudanläggning med små dimensioner.<br />

För att optimera ljudkvaliteten från CD har K-701 en digital förförstärkare som inkluderar en 24 bit Burr Brown D/A-omvandlare.<br />

All tonkontrolljustering sker digitalt utan den fasvridning som normalt uppstår i analoga kretslösningar. Automatisk rumskorrigering<br />

för akustik, högtalarplacering och sittposition med mätmikrofon som medföljer. Kvalitetskänslan understryks av en 3 mm tjock<br />

aluminiumfront och en gedigen volymratt.<br />

CD Receiver K-701<br />

MOSFET-slutsteg<br />

FM/AM radio med 30 snabbval<br />

Phono, AUX, Tape ingång<br />

Magnetiskt avskärmade högtalare i MDF<br />

Ca pris 4.500:-<br />

För mer information: www.kenwood.se<br />

eller ring 011-10 85 25<br />

kreativ minimalism


DIGITAL TV<br />

ONOFF hjälper pensionärer<br />

Jan W Andersson, chef företagsförsäljning<br />

ONOFF och mannen bakom avtalet<br />

med PRO.<br />

48 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

Frågorna inför nedsläckningen<br />

av det analoga<br />

TV-nätet och övergången<br />

till digital-TV är många,<br />

inte minst bland äldre.<br />

Därför har Pensionärernas<br />

Riksorganisation (PRO)<br />

och ONOFF inlett ett rikstäckande<br />

samarbete kring<br />

digitalboxar.<br />

Avtalet mellan PRO (Pensionärernas<br />

Riksorganisation) och ONOFF löper<br />

över två år och omfattar tre olika<br />

digitalboxar, som installeras av certifi erad<br />

personal. Avtalet innebär att PRO:s 450 000<br />

medlemmar erbjuds att köpa både digitalbox<br />

och installation via ONOFF.<br />

– Vi ser det här som ett trygghetsavtal för<br />

våra medlemmar. Nedsläckningen av det<br />

analoga TV-nätet kommer att innebära både<br />

kostnader och tekniska utmaningar. Därför<br />

är det viktigt för oss att kunna erbjuda ett<br />

förmånligt alternativ, som inkluderar installation<br />

av boxarna något som ONOFF kan<br />

tillhandahålla, säger Carl-Eric Törngren,<br />

ombudsman PRO.<br />

Samarbetet inleds med ett informationsmöte<br />

för PRO:s medlemmar på Gotland,<br />

som är den första platsen där det analoga<br />

TV-nätet släcks ner.<br />

– Många känner en osäkerhet inför digitaliseringen<br />

av TV-nätet, inte minst den äldre<br />

delen av befolkningen. Genom avtalet kan vi<br />

hjälpa Sveriges pensionärer med både vägledning<br />

i valet av digitalbox och installationen.<br />

Genom vår nationella butikstäckning kan<br />

vi dessutom erbjuda tjänsten till alla PRO:<br />

s medlemmar, säger Jan W Andersson, chef<br />

företagsförsäljning ONOFF.<br />

ONOFFs partner för service och installation<br />

är Powermill Service Group. ■<br />

Gepes grundare 80 år<br />

Göran Pettersson grundaren<br />

till Gepe-gruppen fyllde<br />

80 år den 25 juni. Han började<br />

sin foto-bana för över<br />

50 år sedan.<br />

Göran Pettersson visade tidigt prov<br />

på gott entreprenörskap, mod och<br />

uppfi nningsförmåga vilket bland<br />

annat återspeglas i ett stort antal patent<br />

genom åren.<br />

Under hans ledning utvecklades Gepegruppen<br />

till att bli marknadsledande inom<br />

diaramar och är idag representerade över<br />

hela världen.<br />

Förändringen från analog till digital fotografering<br />

insåg Gepe-gruppen tidigt. Ett<br />

nytt förvaringssystem för digitala minneskort,<br />

Card safe, har utvecklats och framtagits<br />

framförallt för fotomarknaden, men det fi nns<br />

även andra användningsområden för minneskort<br />

till exempel telefon och data.<br />

Vid sidan av fotomarknaden är Gepe-gruppen<br />

genom Sterisol AB marknadsledande i<br />

Skandinavien på handtvål och personliga<br />

hygienprodukter för industri och sjukhus.<br />

Den senaste innovationen är buntbandet<br />

Q-tie med det öppna låshuvudet som vid<br />

monteringsarbete förenklar och sparar tid.<br />

Göran Pettersson har överlämnat<br />

ledningen av koncernen till sin son Sven<br />

Bertil Pettersson, men han är fortfarande<br />

aktiv i samtliga bolagsstyrelser. Han tillbringar<br />

gärna sin lediga tid på golfbanan. ■<br />

Gepe:<br />

Gepe-gruppen är sedan 50 år tillbaka aktiv<br />

på fotomarknaden. Koncernen består<br />

idag av 20 produktions och försäljningsföretag<br />

i 8 länder. Gepe är som leverantör av<br />

diaramar världsledande.<br />

Med den nya produkten Card Safe i<br />

Gepe´s produktportfölj tillfredställer man<br />

det ökande behovet av bra förvaring och<br />

skydd av minneskort. Boxarna är anpassade<br />

för att skydda och organisera alla<br />

typer av minneskort. Card Safe är därför<br />

det ideala tillbehöret för digital-kameror,<br />

mobiltelefoner och MP3-spelare.


Ett med tapeten<br />

Joakim Örnstig, LGs produktspecialist, förklarar hur den nya AN110 fungerar, hur man kan dölja den bakom en tapet och<br />

hur man även kan dölja projektorduken.<br />

För målgruppen som helst<br />

vill att väggarna glider isär<br />

när det skall tittas på fi lm<br />

och TV, kan LG Electronics<br />

erbjuda sitt patenterade TVkoncept,<br />

som bara tar plats<br />

i rummet när det används.<br />

Vad sägs om en helt platt projektor<br />

som blir ett med tapeten, kan gömmas<br />

i ett hörn men ändå visa bild<br />

där man vill ha den i rummet tack vare en<br />

motordriven lins? Samt en golvhögtalare<br />

med surroundljud som vecklar ut sig till en<br />

fi lmduk som automatiskt anpassar storleken<br />

efter TV 60 tum eller fi lm upp till 80 tum.<br />

För att skapa en sådan produkt har LG<br />

Electronics använt den mest avancerade tekniken<br />

och bästa handplockade DMD-chipet,<br />

från Texas Instruments, som fi nns att tillgå<br />

på marknaden. Detta är en projektor som<br />

är så platt att den kan monteras direkt mot<br />

vägg. Konventionella projektorer är djupt<br />

byggda på grund av att lins och ljus ligger<br />

efter varandra. I LG:s nya platta projektor<br />

AN110 ligger ljuset sida vid sida med linsen,<br />

en så kallad L-lins som är patenterad av LG,<br />

som man är ensamma om på marknaden. Nu<br />

behöver inte ljuset skjutas rakt bakifrån för<br />

en perfekt bild.<br />

Placeras var som helst<br />

Samtidig som produkten är platt har den två<br />

kameleontiska attribut till. Den levereras<br />

med vit eller svart glasfront där en tapet, ett<br />

foto, en metallfolie etc. kan läggas bakom.<br />

Designad till osynlighet eller personlig<br />

stil. Nästa osynlighetsfaktor är att den kan<br />

monteras i ett hörn i rummet. Den är inte<br />

hänvisad att sitta mitt emot bildvisningsplatsen.<br />

Den motordrivna linsen (och därmed<br />

bilden) styrs med hjälp av fjärrkontrollen,<br />

från projektorns gömda plats i hörnet hamnar<br />

bilden perfekt mitt på en lång vägg etc<br />

efter önskemål av bildplacering.<br />

Högtalaren är ett diskret stilleben som ger<br />

kraftfullt 180o surroundljud.<br />

– Det är ett heltäckande TV-koncept för<br />

dem som inte vill ha teknikinstallationer som<br />

tar plats i rummet utan enbart synliggörs när<br />

det används, och detta med en enda knapptryckning,<br />

förklarar Teija-Marie Pierre,<br />

nordisk marknadschef på LG Electronics.<br />

Patenterad teknik och design i symbios med<br />

kundnytta.<br />

För teknikfantasterna kan tilläggas att det<br />

är ett DLP-färghjul med sex färger för absolut<br />

bästa bildkvalitet, bildförbättringschipet<br />

XD-Engine, 12-bitars färgåtergivning, 4,5<br />

kg, 92 mm tunn, 1100 Ansii lumens, DC2<br />

chip (Texas Instruments dyraste handplockade<br />

chip), nytt unikt kylsystem gör ljudnivån<br />

i princip ohörbar. Alla anslutningar inklusive<br />

HDMI.<br />

Bildkonceptet säljs med installation och<br />

kommer att hamna på cirka 40 000 kronor<br />

inklusive moms till konsument och kommer<br />

att fi nnas på marknaden i slutet av<br />

augusti. ■<br />

LEVERANTÖR<br />

Fronten är en glasplatta. Lyft bort<br />

glasplattan, lägg in valfri design för att<br />

förhöja eller gömma produkten. Vitt eller<br />

svart glas fi nns som standard<br />

LG Electronics, bildat 1958,<br />

är en av världens största<br />

leverantörer av IT, telekom,<br />

hemelektronik och vitvaror<br />

med omkring 64 000 anställda<br />

i 76 bolag världen<br />

över. Koncernens omsättning<br />

under 2003 uppgick till ca 38<br />

miljarder USD. Sedan oktober<br />

1999 återfi nns LG Electronics<br />

även i Sverige.<br />

RATEKO&FOTO 8-9/2005 49


LEVERANTÖR<br />

Smal & bred utskrift<br />

Ovan: Epson PictureMate 500.<br />

Nedan: Epson Stylus Photo R320.<br />

50 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

Epson har lanserat fl era nya skrivare i sommar, för både<br />

konsumenter som proffs – och för såväl smala som breda<br />

utskrifter. Dessutom har man tagit fram en helt ny bläckteknologi,<br />

UltraChrome K3, med tre olika sorters svart<br />

bläck.<br />

TEXT: OLA LARSSON<br />

Den minsta skrivaren Epson lanserat<br />

i sommar är PictureMate 500,<br />

men trots litenheten rör det sig om<br />

ett personligt fotolabb försett<br />

med såväl LCD-färgskärm som<br />

kortläsare (för MMC, SD-kort,<br />

Memory Stick, Compact Flash<br />

typ I och II, SmartMedia samt<br />

xD) och extra batteri som<br />

tillval för en förbättrad<br />

rörlighet.<br />

Den 2,4 tum stora<br />

LCD-skärmen ger<br />

steg-för-steginstruktioner<br />

för att underlätta fotoutskrifter,<br />

och det fi nns<br />

också möjlighet att till<br />

exempel lägga till ramar i<br />

bilderna, skriva ut i svartvitt eller sepiatoner.<br />

Det går också att zooma in på en viss del<br />

av bilden och på det viset beskära den. Den<br />

nya möjligheten att köpa till ett extra batteri<br />

betyder att man nu lättare kan ta med sin<br />

PictureMate på resor utan att behöva oroa<br />

sig för att hitta ett eluttag.<br />

Epson PictureMate 500 skriver ut bilder i<br />

storleken 10x15 cm, och är snabbare än sin<br />

föregångare då den skriver ut foton på strax<br />

över en minut. Fotografi erna skall tåla vatten,<br />

fl äckar och fi ngeravtryck, och enligt Wilhelm<br />

Research Laboratory motstår de också blekning<br />

på upp till 100 år...<br />

Bilder kan också överföras via USB (skrivaren<br />

är kompatibel med PictBridge och<br />

USB direct print) eller Bluetooth – med<br />

en adapter som fi nns som tillval, och gör


det möjligt att skriva ut bilder direkt från en<br />

kameramobil.<br />

För att underlätta köpet av förbrukningsartiklar<br />

har Epson tagit fram ett PicturePack<br />

som innehåller en PictureMate bläckpatron<br />

(6-färgers Epson Hi-glossbläck) och PictureMate<br />

fotopapper. Med detta paket kan<br />

man normalt skriva ut 100 blanka 10x15cm<br />

fotografi er, och kostnaden per bild beräknas<br />

vara ungefär 3 kr (det faktiska priset varierar<br />

beroende vilka bilder man skriver ut, färgbalansen<br />

etcetera).<br />

Granskare<br />

Epsons nya Stylus Photo R320 bygger<br />

på framgångarna för en av företagets mest<br />

populära skrivare, Stylus Photo R300. R320<br />

är försedd med en 1,4-tums färgskärm för<br />

förhandsgranskning av bilder före utskrift,<br />

antingen från minnekort eller via Bluetooth.<br />

Därmed kan användaren välja ut sina bilder<br />

utan att först behöva skriva ut någon indexsida.<br />

Det går också att via skärmen beskära<br />

bilderna med den inbyggda maskeringsfunktionen,<br />

vilket är bra för användare som inte<br />

har tillgång till en dator.<br />

Vidare fi nns stöd för Pictbridge-tekniken<br />

samt USB direct print, samt stöd för alla<br />

typer av minneskort utan behov av adapter.<br />

Foton kan skrivas ut från minneskort, USBminne,<br />

CD-ROM-läsare och extern hårddisk<br />

(de två senare kräver anslutning till en andra<br />

USB-port) direkt med en knapptryckning.<br />

Utskriftshastigheten är 39 sekunder för ett<br />

10x15cm foto – med en upplösning på premiumnivå<br />

5 760 dpi. Epson Stylus Photo R320<br />

arbetar med sex separata bläckpatroner, och<br />

man kan skriva ut direkt på CD-skivor.<br />

Fotocenter<br />

Nya Stylus Photo RX700 är ett fotocenter<br />

för skanning och utskrifter av foton i hög<br />

kvalitet – i storlek upp till kantfria A4. Skannern<br />

klarar 3 200 dpi och har en inbyggd<br />

diabildsenhet. Därtill fi nns en 2,5 tums<br />

färgskärm för förhandsgranskning, ochdet<br />

fi nns möjlighet att skriva ut direkt på CDskivor.<br />

Dubbla pappersfack gör att man slipper<br />

byta papper för att skriva ut bilder eller<br />

andra dokument.<br />

RX700 är det nya fl aggskeppet i serien<br />

allt-i-ett fotocenter. Utskrifter kan<br />

göras från dator, minneskort<br />

eller skannad fi lm. Bluetooth-adapter<br />

fi nns som<br />

tillval.<br />

Systemet har sex separata bläckpatroner<br />

och upplösningen är upp till<br />

5 760 dpi på vissa media.<br />

Tre svarta<br />

Epson menar att<br />

man nu skapar en<br />

ny era inom digital<br />

bildhantering i och<br />

med lanseringen<br />

av UltraChrome<br />

K3, en ny standard<br />

inom bläckteknologi<br />

för foto-,<br />

konst- och<br />

provtrycksmarknaderna.<br />

Till skillnad från andra<br />

bläck använder Epson UltraChrome<br />

K3 en uppsättning med åtta<br />

bläckpatroner. Bland dessa fi nns tre olika<br />

svarta nyanser samt en full uppsättning<br />

färgbläck, vilket skall ge en ypperlig återgivning<br />

av såväl svartvita som färgutskrifter.<br />

De tre svarta bläcken ger, enligt Epson, mer<br />

neutrala gradskiftningar i utskrifter både<br />

i färg och svartvitt och återger exempelvis<br />

hudtoner mer naturligt, så som kommersiella<br />

och professionella fotografer önskar.<br />

Med åtta bläckpatroner skall UltraChrome<br />

K3 ge en mycket bred färgskala för exakta<br />

reproduktioner av även mättade och lysande<br />

färger samt en exakt simulering av den standard<br />

som gäller för professionella provtryck.<br />

UltraChrome K3 skall även eliminera den<br />

“regnbågseffekt” som man ibland ser i svartvita<br />

bläckstråleutskrifter, samt ge en fantastisk<br />

blank fi nish med en högre Dmax för täta<br />

svarta skuggor.<br />

UltraChrome K3 skapar färger som stabiliseras<br />

inom en halvtimme vilket betyder att<br />

man kan jämföra färger inom kort tid.<br />

Bläcket anges vara mycket hållbart mot<br />

ljus, gas och vatten,<br />

med en<br />

livslängd<br />

på upp<br />

till 75<br />

år för<br />

färgut-<br />

LEVERANTÖR<br />

Ovan: Epson Stylus Photo RX700.<br />

Nedan: Epson Stylys Photo R2400.<br />

RATEKO&FOTO 8-9/2005 51<br />


▼<br />

LEVERANTÖR<br />

Ovan: Epson Stylus Pro 4800.<br />

Ovan: Epson Stylus Pro 7800.<br />

Ovan: Epson Stylus Pro 9800.<br />

52 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

skrifter och över 100 år för svartvita.<br />

Samtidigt med UltraChrome<br />

K3-bläcket lanseras skrivarna<br />

Epson Stylus Photo R2400 samt<br />

Stylus Pro 4800, 7800 och 9800.<br />

Dessa nya skrivare kan skriva ut i<br />

fl ertalet olika format med de största<br />

storlekarna varierande från A3+<br />

till B0+. Skrivarna innehåller fl er av<br />

Epsons kärntekniker som bidrar till detaljskarpa<br />

bilder – som Micro Piezo skrivhuvud<br />

och Variable-sized Droplet-teknik.<br />

Färg & svartvitt<br />

Nya Stylus Photo R2400 är en A3+ bläckstråleskrivare<br />

med UltraChrome K3-bläck.<br />

Den är utvecklad för fotografer som vill ha<br />

resultat med hög kvalitet från en skrivbordsskrivare,<br />

oavsett om bilderna skrivs ut i färg<br />

eller i svartvitt.<br />

UltraChrome K3-bläcket är skapat<br />

enligt en ny formula med en ny sorts<br />

pigment och ny hartsbeläggning – för<br />

en mycket fi n gråskala och mjukare<br />

tonskiftningar vid svartvita utskrifter.<br />

Vid färgutskrifter gör bläckets mer<br />

omfattande färgskala att även de mest<br />

mättade och lysande röda, gröna och blåa<br />

tonerna kan återges.<br />

Den nya skrivaren (med USB 2.0 och<br />

Firewire som gränssnitt) har också förbättrad<br />

teknik i både drivrutinerna och i inställningslägena<br />

för färg. Vilket gör det enklare att<br />

skriva ut bilder med bästa möjliga inställning,<br />

till exempel om de är i sRGB eller<br />

Adobe RGB. Det går också att med stor<br />

exakthet kontrollera den specifi ka tonen i<br />

svartvita utskrifter. Med Stylus Photo R2400<br />

följer en omfattande samling programvara för<br />

att utveckla och förenkla arbetet, från bildval<br />

till den färdiga utskriften.<br />

Storformat<br />

Epson har presenterat<br />

en ny serie storformatskrivare<br />

som skriver<br />

ut med den senaste<br />

Ultrachrome K3bläckuppsättningen<br />

med åtta färger. Serien<br />

består av den Stylus Pro 4800<br />

(A2, 17 tum bredd), Stylus<br />

Pro 7800 (A1, 24 tum bredd)<br />

och Stylus Pro 9800 (B0+, 44<br />

tum bredd). Den nya modellserien<br />

erbjuder många<br />

möjligheter som tagits fram<br />

för att tillgodose behoven<br />

hos främst professionella fotografer<br />

och konstnärer samt för provtryck. ■<br />

Kombilaser<br />

Epsons nya serie laserskrivare riktar<br />

sig till företagskunder, och erbjuder<br />

den smarta möjligheten att enkelt<br />

kunna ändra skrivaren från svartvit till färg<br />

eller tvärtom, när behovet för det uppstår.<br />

Den är därmed ”framtidssäker” eftersom<br />

den sparar behovet av att köpa till en färgskrivare<br />

vid ett senare tillfälle. Serien består<br />

av två modeller, Epson AcuLaser 2600N<br />

och AcuLaser C2600N.<br />

Epson AcuLaser 2600N är en monolaserskrivare<br />

som fungerar som en ren svartvit<br />

skrivare. En unik utskriftsmotor gör det<br />

möjligt att uppgradera den till färg vid<br />

behov – mycket enkelt, genom att sätta in<br />

färgtonerkassetter. Resultatet blir då dokument<br />

med skarpa och levande färger. Skulle<br />

färgtonern ta slut kan man enkelt fortsätta<br />

skriva ut i svartvitt.<br />

Konstruerad för att vara kostnadseffektiv<br />

utan att tumma på kvaliteten gör AcuLaser<br />

2600N det möjligt att skriva ut i färg<br />

omedelbart efter det man satt in färgtonerkassetterna.<br />

Utskriftsmotorn arbetar med<br />

fyra cykler vilket betyder att det inte blir<br />

några spår av svart toner i färgutskrifterna<br />

och tvärtom. Med endast en svart kassett i<br />

skrivaren eller med kombinationen en svart<br />

och tre färg kan man skriva ut upp till 5 000<br />

sidor. Med kombinationen fyra svarta kassetter<br />

ökar kapaciteten betydligt, då upp till<br />

20 000 sidor.<br />

Epson AcuLaser 2600 Serien presterar<br />

30 utskrifter i minuten (7,5 sidor i färg) och<br />

den första utskriften efter nio sekunder.<br />

Med en standardkapacitet på 650 pappersark<br />

har AcuLaser 2600N hög kapacitet, och<br />

för stora utskriftsjobb kapaciteten utökas till<br />

1 150 ark.<br />

Gränssnitten är Hi-Speed USB, Parallel<br />

och Network som standard. Förutom<br />

standardmaskinerna erbjuds alternativa<br />

verisoner med duplex etcetera. ■


LEVERANTÖR<br />

En glad hälsning från Danmark!<br />

Hela gänget samlat utanför Triax fabrik i Hornshyld. Från vänster ser vi Jan Zackrisson, mot skylten Tomas Johansson, bakom Anders Wadling, Dan Andersson, Fredrik<br />

Johansson, Peter Nykinen mot skylten, bakom Pierre Hansson, mot skylten Jonas Harrysson, Jörgen Pettersson, Krister Asp, Kjell Carlswärd Triax, Kenneth Wivstrand, i<br />

bakgrunden Olle Eriksson, Per Andersson, Per Andersson, Jan-Olof Caesar, Fredric Andersson, Kenneth Forsman, Jonas Heimonen, i bakgrunden Ulf Åberg Triax, Mats<br />

Andersson Triax, Paul Knutsen Triax Danmark och Kurt Nilsson Triax.<br />

I juni-05 bjöd Triax Sverige in 17 installatörer<br />

till en utbildnings- och<br />

informationsresa. Målet var företagets<br />

nya utbildningscenter i Hornsyld Danmark.<br />

Det är en gammal traditionsom Triax åter har tagit upp<br />

igen, att få visa sin fabrik och utbilda installatörerna<br />

på företagets produkter. Den här gången handlade<br />

det om de nya TDH produkter som NICAM, QAM och FM<br />

moduler.<br />

Pierre Hansson till vänster beundrar ABB robotens framfart. Olle Eriksson har en<br />

ingående diskution med Jan Nyman (produktionschef i Danmark) om pressningen<br />

av TD 64 paraboler.<br />

54 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

Turen startade med tre minibussar, en från Göteborg, en<br />

från Nyköping och en från Motala. Bussarna plockade upp<br />

installatörer utefter vägen ner mot Staffanstorp där man sammanstrålade<br />

och rastade före resan över Öresundsbron mot<br />

Horsens.<br />

Efter en övernattning hmnade ”gossarna” så småningom utanför<br />

”Triax Academy” i Hornsyld där Lars Peder Sidelman,<br />

försäljningsdirektör, började med att informera om Triax och<br />

dess marknadsandelar.<br />

Han berättade att under det analoga 1990-talet hade Triax<br />

43 procent av den Scandinaviska set-top-marknaden och att<br />

man i dag produserade 800 000 enkelantenner per år och 1,7<br />

miljoner parabolantenn per år. Triax omsätter cirka 610 miljoner<br />

DKR per år och har en förtjänst på +39 miljoner DKR.<br />

Detta gör det möjligt att utveckla egna produkter innom<br />

MATV, SMATV och Skåp, och man räknar med att sattsa cirka<br />

50 miljoner för löpande utveckling av dessa produkter och som<br />

Lars Peder noga ville förmedla:<br />

– Hela världen är Triax arbetsfält!<br />

Nämnas kan också att även Triax, som så många andra tillverkare,<br />

har idag tillverkning i Kina och kommer att fl ytta över<br />

olika delar av produktionen dit efter behov.<br />

Så här började det<br />

Efter Lars Peder kom Jan Nyman, som är ansvarig för produktion<br />

och set-top-boxmarknaden, och informerade om Triax<br />

historia. Om hur en smed startade det hela genom att tillverka<br />

en radioantenn åt sig själv då marknadens antenner var alldeles<br />

för dyra. Han insåg att man kunde tjäna pengar på detta och<br />

började bygga upp en produktion redan 1949. Danmark hade<br />

redan då en dialog om att starta TV-sändningar och vid starten<br />

av reguljära sändningar 1954 var hans fabrik i full gång.


LEVERANTÖR<br />

En välkomstöl där Sverigebossen Kurt Nilsson hälsar deltagarna välkomna till Danmark. Från vänster Krister Asp Motala, Kurt Nilsson Triax, med ryggen mot kameran<br />

Kenneth Forsman Borlänge, samt Jörgen Pettersson Motala.<br />

Efter denna informativa berättelse var det rundvandring i<br />

fabriken, som är ett fantastiskt bevis på hur snabbt utveklingen<br />

har gått de senaste 15 åren.<br />

Från början var det kanske 500 till 550 personer som arbetade<br />

inom Triax och i dag är man nere på kanske 350 personer.<br />

Paul Knutsen är ansvarig för vårt TDH produkter samt<br />

MATV och SMATV produkter och informerade om att man i<br />

dag har byggt en TDH TV-anläggning på ett Hotell i Dubai<br />

med 750 rum som TDH anläggningen distribuerar 30 programkanaler<br />

till! Även i Paris har Triax levererat en anläggning<br />

som ger 40 kanaler till 300 rum. Vad han ville säga var att<br />

TDH klarar både stora som små uppgifter!<br />

Paul presenterade även den nya OAM modulen. Den använder<br />

sig av FPGA technology för de som undrar. Det fi nns<br />

två varianter, Transparant eller NIT ( Network Inform. Table<br />

from Sat.) QPSK – QAM från 36MHz- 8MHz. Full produk-<br />

utbildningssalen på Academyn. Genomgång och utbildning av TDH fastighetsenhet.<br />

Vinnarna i frågetävlingen. Från vänster Fredrik Johansson, Olle Eriksson och<br />

Fredric Andersson.<br />

tion på QAM har Triax från och med augusti.<br />

Så var det dags för lunch innan man samlades för en genomgång<br />

av tyngre förstärkare uppdelade i tre serier: Trunkar, Mini<br />

trunkar och Typ D3 distributionsförstärkare. Dessa produkter<br />

kräver dock en mer ingående presentation så det får anstå till<br />

ett senare tillfälle.<br />

Praktik<br />

Och sedan var det tid för lite praktiska övningar på de förevisade<br />

produkterna där alla hade chansen att bekanta sig med dessa<br />

och hur de fungerar under olika omständigheter. Efter avslutat<br />

utbildning var det ”examen”. En liten tävling där tre deltagare<br />

kunde vinna en TDH QAM – modul och segrarna blev Olle<br />

Eriksson, Yit Nyköping, Fredrik Johansson, AV montage<br />

Åseda och Fredric Andersson, Kristianstads antenn service.<br />

Kvällen avslutades med en gemensam måltid och efter morgonmålet<br />

eller frukosten som vi säger på svenska började resan<br />

mot Sverige igen. ■<br />

Och deltagarna var:<br />

Krister Asp, Dan Andersson, Fredric Andersson, Per Andersson,<br />

Jan-Olof Caesar, Olle Eriksson, Kenneth Forsman, Jonas<br />

Harrysson, Pierre Hansson, Jonas Heimonen, Fredrik Johansson,<br />

Tomas Johansson, Peter Nykinen, Jörgen Pettersson,<br />

Anders Wadling, Kenneth Weistrand, Jan Zackrisson.<br />

RATEKO&FOTO 8-9/2005 55


VAKNA!<br />

Höstkampanjen har börjat<br />

Digital-TV i hela huset med MultiAbonnemang<br />

Nu är den igång, höstkampanjen med Multi-<br />

Abonnemang som ger digital-TV i hela huset!<br />

Med MultiAbonnemang (Familjepaketet +<br />

1-3 tillval) kan kunderna se Familjepaketet<br />

även i sovrummet eller köket, och barnen kan<br />

få ett eget Barnpaket.<br />

MultiAbonnemang ger Multiprovision!<br />

Vår MultiAbonnemang-kampanj ger dig<br />

givetvis mer provision ju fl er tillval du säljer.<br />

Utnyttja vårt säljstöd maximalt och sälj fl era<br />

Familjepaket per kund – det tjänar du på!<br />

Dessutom ökar dina chanser att vinna en av<br />

våra 15 VIP-resor till Las Vegas. Läs mer om<br />

MultiAbonnemang och höstens stora sälj-<br />

tävling på vår nya, förbättrade ÅF-webb!<br />

Det här är MultiAbonnemang<br />

• Digital-TV för upp till<br />

4 TV-apparater i huset<br />

• Fria extraboxar<br />

• Fri installation<br />

• Otroliga provisioner


ELEKTRONISKT SKROT<br />

Nya avgifter för elektroniskt<br />

skrot från augusti!<br />

Regeringen har beslutat att införa en<br />

ny förordning om producentansvar<br />

som gäller från den 13 augusti 2005.<br />

Införandet av det så kallade WEEE-direktivet<br />

innebär en del förändringar då produkterna:<br />

• skall vara märkta med överkorsad soptunna<br />

med svart rektangel under,<br />

• skall vara märkta med uppgift om importör<br />

(det räcker med varumärke om man är den<br />

ende som importerar detta och anmäler detta<br />

till Naturvårdsverket).<br />

Samtidigt som producenten, det vill säga<br />

den som tillverkar eller importerar:<br />

• måste registrera sig hos Naturvårdsverket,<br />

• måste ha pengar avsatta för att just den<br />

produkten senare återvinns genom att det<br />

fi nns en fond eller försäkring eller att importören<br />

är med i ett kollektivt system,<br />

• måste vara med i ett kollektivt system för<br />

historiskt skrot som fi nns i alla våra 290 kommuner<br />

och<br />

• skall skriva avtal med och informera alla<br />

kommuner om innehållet i de produkter som<br />

tas in.<br />

Dela på kostnaderna<br />

Detta innebär att grossisten eller återförsäljaren:<br />

• betalar avgift till importören, som<br />

man sedan enligt direktivet har rätt<br />

att visa mot konsument,<br />

• rapporterar till varumärkesansvarig<br />

volym som köpts från annan<br />

än svensk importör och förts från<br />

tullfritt lager till den svenska marknaden<br />

och<br />

• får därefter faktura på den svenska<br />

avgiften.<br />

Från augusti måste alla importörer<br />

(producenter) dela på kostnaden<br />

för allt återvinning av elektronik.<br />

Observera att vi i Sverige (till skillnad<br />

från resten av Europa) inte har<br />

något krav på mottagning i butik.<br />

I Sverige står kommunerna står<br />

för den lokala insamlingen av allt<br />

hushållsavfall och kostnad för miljöstationerna<br />

och att producentens<br />

ansvar börjar vid hämtningen.<br />

TV-avgifterna<br />

El-Kretsen och Kommunförbun-<br />

det har också förhandlat fram ett standardavtal<br />

där El-Kretsen bland annat löser importörernas<br />

informationsplikt.<br />

De nya avgifterna för TV-apparater blir<br />

från den 1 augusti följande:<br />

Upp till och med 21 tum: 60 kr<br />

22-31 tum: 120 kr<br />

32 tum och över: 180 kr<br />

Avgiften för övriga produkter kommer<br />

att höjas till 7 kr. Eftersom avgiften tas ut<br />

i importledet kan man räkna med att TV<br />

blir mellan 100 och 300 kronor dyrare för<br />

konsumenterna medan kostanden för övriga<br />

produkter påverkas med endast några tior.<br />

Kilopriset?<br />

Det har diskuterats att andra branschen skulle<br />

göra som IT branschen gör i Sverige och<br />

vad de fl esta europeiska länder gör, nämligen<br />

att sätta avgiften per kilo. Detta då kostnaderna<br />

huvudsakligen är i kilo.<br />

Men eftersom tiden är alltför kort för att<br />

vara säkra på att datasystemen klarar detta<br />

samtidigt som de andra skandinaviska länderna<br />

får ikraftträdandet senare, har denna<br />

fråga skjutits till åtminstone efter årsskiftet. ■<br />

RATEKO&FOTO 8-9/2005 57


FORCE DIGITALA MOTTAGAR<br />

- Det naturliga valet....<br />

Mottagare för SMATV/CATV Head-Ends<br />

ProMaster 4000 serien / ProMaster 3900 serien<br />

ProMaster 4000 serien<br />

ProMaster 3900 serien<br />

Kraftfulla, kostnadseffektiva, digitala mottagare<br />

för SMATV/CATV Head-Ends. Ny budgetmodell<br />

3900T för det mindre nätet. Båda<br />

modellerna har timer som visar tiden sedan<br />

sista watchdog reset i dagar och timmar.<br />

• 3900 T med 2 CI slots för framtidssäkerhet,<br />

byggd i STB chassi<br />

• 4200 T med 2 CI slots för framtidssäkerhet<br />

för 19" rackmontage 1 HE<br />

Uppskattad teknik med möjligheter i kombination med<br />

hög driftssäkerhet<br />

• Kostnadseffektiv och enkel installation samt stabil drift (avancerad Watchdog)<br />

• Programmerbara kanalskiften efter egna önskemål (fler än två skiften) PCS<br />

www.force.tv


E FÖR MARKNÄTET<br />

....... för SMATV och DTH<br />

Från enkel DTH zapper till avancerad hårddiskbox<br />

- en hel värld av möjligheter och underhållning<br />

Force 5 serien - 530T<br />

Mottagare för markbunden digital sändning<br />

med inbyggd hårddisk<br />

Godkänd av Boxer<br />

• Superb ljud och bild kvalité genom Force<br />

prisbelönta teknologi<br />

• 2 x Digitala ljudutgångar (opto & coax)<br />

• Dolby® Digital pass through<br />

• Electronic Program Guide (EPG)<br />

• Turbo Text-TV (6000 sidor)<br />

• Force infomail<br />

• Automatisk mjukvaru uppdatering<br />

• Time shift (pausa i direktsänd TV)<br />

• Upp till 60 timmars TV inspelningstid på 80<br />

GB hårddisk<br />

• Inbyggd Viaccess (CA modul behövs ej)<br />

• Med bara ett tryck, når du Timer och EPG<br />

inspelning<br />

• Spelar även in radioprogram<br />

• Spelar in med eller utan undertexter<br />

• Pausar, snabbspolning framåt och bakåt<br />

(4X - 8X - 16X)<br />

• Individuella inspelningar upp till 24 timmar<br />

• Möjlighet att "hoppa" i en gjord inspelning<br />

från 1 minut och upp till 24 timmar<br />

Antennlaget AB<br />

Box 3224, Sjöuddevägen 3, 350 03 Växjö<br />

Tel. 0470 709190, fax 0470 709191<br />

info@antennlaget.se<br />

www.antennlaget.se<br />

WISI Antenn Malmö<br />

Box 9067, Agnesfridsvägen 185B, 200 39 Malmö<br />

Tel. 040 22 02 10, Fax 040 22 11 81<br />

info@wisi.se<br />

www.wisi.se<br />

www.force.tv<br />

Force 3 series - 320T<br />

Mottagare för markbunden digital sändning<br />

Godkänd av Boxer<br />

• Lätt att installera<br />

• Snabbt kanalskifte<br />

• Excellent stabilitet<br />

• Superb ljud och bild kvalité<br />

• 1 x Digital ljudutgång (coax)<br />

• Inbyggd Viaccess (CA modul behövs ej)<br />

• Dolby® Digital pass through<br />

• Electronic Program Guide (EPG)<br />

• Turbo Text-TV<br />

• Force infomail<br />

• Automatisk mjukvaru uppdatering<br />

Seth´s Antenn & Teleteknik AB<br />

Argongatan 4, 53 Mölndal<br />

Tel. 031 706 27 00, Fax 031 706 97 24<br />

info@seths.se<br />

www.sethts.se


LEVERANTÖR<br />

Pioneer håller fast vid plasma!<br />

Pioneers primära fokus ligger just nu på<br />

plasma – i motsats till LCD – eftersom det<br />

fortfarande går att både förfi na tekniken<br />

och pressa komponentkostnaderna,<br />

menar man från ledande håll inom<br />

företaget.<br />

Redan 1997 beslutade Pioneer att satsa<br />

på High Defi nition (HD). Utvecklingen har<br />

visat att vi satsade rätt, trots att alla sa<br />

att vi var galna, myser Philippe Coppens.<br />

Och nu presenterar vi två nya modeller<br />

– 42 och 50 tum – i det vi kallar sjätte<br />

generationens plasmaskärmar.<br />

60 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

Pioneer stillade redan på<br />

försommaren de allra nyfi knaste<br />

inför årets IFA-mässa.<br />

Smygtitten på företagets<br />

produkter visar att man slår<br />

vakt om sitt goda rykte som<br />

teknikdrivare och att plasman<br />

fortfarande är främsta<br />

fokus.<br />

TEXT OCH FOTO: MATS LUNDGREN<br />

Representanter för nordisk press hade<br />

fl ugits in för att, på 28:e våningen i<br />

nybyggda och mycket fl otta Kista<br />

Science Tower, utanför Stockholm, få en<br />

intensiv genomkörare av alla de tekniska<br />

förädlingar som Pioneer utsatt sina produkter<br />

för.<br />

Philippe Coppens, Manager for Technology<br />

and Product InfoManagement vid<br />

Pioneers Europakontor, ledde de församlade<br />

genom en 90 minuters intensiv teknisk genomgång<br />

av nyheterna inför årets IFA.<br />

Och han både öppnade och knöt ihop<br />

föreställningen med att tydligt markera att<br />

Pioneers primära fokus ännu ligger på plasma<br />

– i motsats till LCD – eftersom det fortfarande<br />

går att både förfi na tekniken och pressa<br />

komponentkostnaderna. Naturligtvis visade<br />

han nyheter inom DVD och ljud också, men<br />

trots att företaget startade som en högtalarproducent<br />

1937, är det inom plasmatekniken<br />

krutet helt klar läggs.<br />

– Den visuella delen inom området hemmabio<br />

kommer öka kraftigt i betydelse, menade<br />

han.<br />

Europa<br />

tar över<br />

För Pioneer<br />

håller<br />

Europa på<br />

att bli den<br />

stora visuella<br />

marknaden<br />

i världen.<br />

Årets tillväxt<br />

inom<br />

plasma-TV<br />

prognosti-<br />

seras bli elva procent inom storleken 50-60<br />

tum, medan man till 2008 kommer öka med<br />

hela 30 procent.<br />

Redan 1997 beslutade Pioneer att satsa på<br />

High Defi nition (HD).<br />

– Utvecklingen har visat att vi satsade rätt,<br />

trots att alla sa att vi var galna, myser Coppens.<br />

Och nu presenterar vi två nya modeller<br />

– 42 och 50 tum – i det vi kallar sjätte<br />

generationens plasmaskärmar.<br />

Pioneer har separerat själva monitorn från<br />

den så kallade mediareceivern där tuner och<br />

den tunga styrelektroniken fi nns. Monitorn<br />

blir därmed smidigare samtidigt som vikt- och<br />

i viss mån utrymmesproblem lösts. I en av<br />

modellerna fi nns i mottagardelen bland annat<br />

digitalmottagare, input för PC med mera<br />

– Vi har även valt att tillverka enheter utan<br />

digitalmottagare eftersom digital-TV kommer<br />

allt snabbare och konsumenterna kanske<br />

redan har gjort den investeringen, förklarar<br />

Coppens.<br />

Analog signalförstärkning<br />

6:e generationens plasmaskärmar har en rad<br />

nyheter. Black Crystal heter en av dessa<br />

där teknikerna lyckats skapa ökad stabilitet i<br />

ljussättningen genom att addera ett speciellt<br />

kisellager som effektiviserar tändning respektive<br />

släckning av bildpunkterna. När ljusspillet<br />

försvinner så blir svart verkligen svart, och<br />

det ger en tydlig effekt av hur betraktaren<br />

upplever bildkvaliteten.<br />

Detta kombineras med dels Deep waffl e<br />

rib, dels med Direct color fi lter – introducerat<br />

i 5:e generationens plasma – som<br />

tillsammans ger mindre ”blödning” av ljus<br />

och färger. Text på skärmen blir till exempel<br />

rejält mycket skarpare genom detta.<br />

Till detta har Pioneer lagt en ny teknik<br />

kallad Pure Drive2 inom området bildförbättring.<br />

– Det handlar om dramatiskt förbättrad<br />

återgivning av analoga sändningar och den<br />

här nyheten är inte minst viktigt ute i butikerna<br />

där kunden möter våra produkter. Ofta<br />

delar många tillverkares produkter på samma<br />

antennsignal och den blir inte direkt starkare<br />

av alla splittar som fi nns där. Om signalen<br />

är dålig ser ju kunden en brusig bild, och<br />

självklart köper man inte en sådan produkt.<br />

Därför är den här funktionen mycket viktig<br />

för oss, avslöjar Coppens.<br />

Förbättringen får kunden på köpet, för<br />

i hemmiljö är vanligtvis mottagningen en<br />

annan.<br />


SANYO PLV-Z3<br />

• Äkta 16:9-format med HDTV-panel 1280 x 720 pixlar<br />

• Överlägsen kontrast 2000:1<br />

• Ljusstyrka 800 ANSI-lumpen<br />

• Otroligt tyst fläkt - 23 dB i ECO mode<br />

• Ingångar för bl.a HDMI och komponent<br />

• Äkta Lensshift (horisontal och vertikal)<br />

PLV-Z3<br />

NU PRISSÄNKT<br />

Vi har plats för fler återförsäljare i vårt vinnande team!<br />

Kontakta oss om du är intresserad.<br />

CAVENA MULTIMEDIA AB<br />

Tel: 08-792 10 40 Fax: 08-792 10 55<br />

E-post: info@cavena-multimedia.se Web: www:cavena-multimedia.se


▼<br />

LEVERANTÖR<br />

Pioneer släpper i oktober sin nya serie<br />

Excellence. Ett par på golvet stående<br />

pelare Excellence One S-1E, centerhögtalare<br />

– Excellence Centre One S-C1E,<br />

och sidohögtalare (bookshelf speakers)<br />

– Excellence Two S-2E.<br />

En annan nyhet från Pioneerär nya<br />

kalibreringssystem. A/V-receivern VSX-<br />

AX4AVi tillåter XDMA-switching där man<br />

använder HDMI och iLink mellan olika<br />

terminaler/monitorer. All analog/digital<br />

videokonvertering görs automatiskt och<br />

sömlöst.<br />

62 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

– Däremot har vi lagt in en<br />

funktion som tillåter kunden att<br />

ställa in färgerna så att gräset blir<br />

grönt, himlen blå och så vidare<br />

även om färgerna inte ser ut så i<br />

verkligheten, avslöjar Coppens<br />

vidare. Det här är något som<br />

många kunder frågar efter.<br />

Färgmättnad är bara en av<br />

fl era inställningar som kan läggas<br />

ovanpå grundinställningarna och<br />

sparas i minnesskyddade områden (ISF-metod).<br />

För användaren betyder det att man kan<br />

lagra en uppsättning inställningar då man<br />

tittar på dagtid, och en annan då man tittar<br />

på kvällarna, eftersom till exempel det omgivande<br />

ljuset påverkar hur bilden upplevs.<br />

I Pure Drive2 ingår att få bilden klar och<br />

brusfri, mjuk och naturenlig samtidigt som<br />

den är skarp och kontrastrik. Och det görs<br />

genom något som kallas Flex Clear Drive<br />

– man processar bildsignalen när den kommer<br />

in i utrustningen och innan den når monitorn.<br />

Man arbetar i 75 eller 100 Hz-läge,<br />

något som återger fi lm bättre (än 60 Hz) och<br />

ger förbättrad horisontell kontroll. Stöd fi nns<br />

för 1080p/24Hz, vilket enligt Coppens betyder<br />

beredskap för till exempel Blu-ray.<br />

Hemmabio för alla<br />

Med fem nya produkter vill Pioneer nå både<br />

förstagångsköparna (DCS-232 alternativt<br />

240) och den mer avancerade publiken<br />

(DCS-535) inom hemmabiosegmentet.<br />

Samtliga produkter är DivX-kompatibla<br />

och består av DVD-spelare, förstärkare och<br />

högtalarsysten. Nyttigaste nyhet är en funktion<br />

som automatiserar uppsättning av bästa<br />

ljudet i surroundsystemet.<br />

Andra nyheter är nya kalibreringssystem.<br />

A/V-receivern VSX-AX4AVi tillåter<br />

XDMA-switching där man använder HDMI<br />

och iLink mellan olika terminaler/monitorer.<br />

All analog/digital videokonvertering görs<br />

automatiskt och sömlöst.<br />

HDMI (High defi nition multimedia<br />

interface) v1.1 arbetar med en okomprimerad<br />

signal och är den digitala inkarnationen<br />

av Scart. Även om detta är en standard som<br />

gör sig allt mer gällande, anser Coppens att<br />

iLink än så länge är oöverträffad när man<br />

till exempel ska koppla ihop vissa av Pioneers<br />

A/V-enheter. Och när det handlar om<br />

analoga signalers möjlighet till överlevnad, så<br />

ska man veta att nedladdning av till exempel<br />

tablåinformation till bland annat MediaCenter-kapabla<br />

enheter, så är denna än så länge<br />

bara tillgänglig i analog form.<br />

Liksom övriga branschen har Pioneer tagit<br />

intryck av Apples framgångar med iPod och<br />

man kan nu via digitalkabel ansluta och styra<br />

en iPod direkt till/via A/V-enheten. Andra<br />

format som stöds är förstås USB och WMA<br />

9 Pro Decoder (Windows media audio)<br />

som gör Pioneeranläggningarna förberedda<br />

för Windows Media Center-baserade<br />

enheter. Till detta kommer stöd för THX<br />

Select 2.<br />

Pioneer har även tagit fram automatiska<br />

korrigeringssystem som både kan kalibrera<br />

ljudanläggningen samt också korrigera<br />

oönskade avvikelser beroende på rummets<br />

återgivningsegenskaper. Standing wave<br />

control är en funktion som hittar avvikelser<br />

i frekvensomfånget och kan kompensera<br />

om till exempel basfrekvenserna behöver<br />

förstärkas.<br />

Spela in på DVD ännu hett<br />

Pioneer satsar fortfarande hårt på DVDinspelare,<br />

även om man nu erkänner att<br />

man släpper på gasreglaget lite för att se<br />

vart marknaden kommer att ta vägen. Det<br />

handlar förstås om nästa DVD-standard,<br />

där Pioneer tagit ställning för Blu-ray, men<br />

också bevakar vad konkurrenterna gör.<br />

Därför satsar man primärt på kombiprodukter<br />

som DVR/VCR/HDD. Och trots att<br />

man lanserar tre nya modeller – de första att<br />

klara DVD dual layer – är den största nyheten<br />

den att man uppgraderar topprodukten<br />

DVR-920H till 930H genom att öka hårddisken<br />

till 400 GB samt ge produkten en ny<br />

lyxdesign. Sammanlagt 700 timmar kan nu<br />

spelas in.<br />

Pioneer släpper också sin sista DVD-spelare<br />

i nuvarande format. Med modell 989<br />

avlutas en era, och Coppens menar att nästa<br />

serie kommer bli Blu-ray-kapabel. i övrigt<br />

är han mycket förtegen om hur Pioneers<br />

planer för blålaserprodukter ser ut.<br />

High-end ljud<br />

Som en påminnare om sitt ursprung inom<br />

ljud släpper så Pioneer i oktober också nya<br />

serien Excellence. Ett par på golvet stående<br />

pelare Excellence One S-1E, centerhögtalare<br />

– Excellence Centre One S-C1E,<br />

och sidohögtalare (bookshelf speakers)<br />

– Excellence Two S-2E. Specialdesignade<br />

av Technical Audio Devices (TAD) samt<br />

inkluderande både magnesium och beryllium<br />

har de specialgjorts för att kunna återge<br />

DVD-audio och SACD. Anläggningen<br />

demonstrerades under mötet och ljudet är<br />

oerhört bra. Det kostar också därefter. Uppskattade<br />

priser är 6 500 euro för de båda<br />

pelarna, 3 500 euro för centralhögtalaren, 4<br />

800 euro för sidohögtalarna samt 800 euro<br />

för enbart stativen. ■


Förstärk dina känslor<br />

■ DLP teknologiskärmar<br />

– en starkt växande marknad som har fyrdubblats under 2004.<br />

■ Thomson ligger långt före sin tid och kan erbjuda spjutspetsteknik bortom fantasins<br />

gränser i Sveriges alla vardagsrum.<br />

Förstärk din försäljning<br />

■ Thomson Scenium DLP Profiles är en serie ultralätta, supersmala skärmar (18 cm) med en elegant<br />

minimalistisk design som innehåller Digital Hi-Pix HDTV systemet för den absolut bästa bilden.<br />

THOMSON GER DIG VERKTYGEN FÖR MAXIMAL FÖRSÄLJNING.<br />

The DLP TM logo is a trademark of Texas Instruments. Photographs Bruno Comtesse (ambiance picture) – Thierry Laroche (product picture) – Getty Image.


LEVERANTÖR<br />

Platta kameleonter från Lava<br />

64 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

Lava lanserar nu en serie<br />

LCD-TV i olika storlekar,<br />

där kunden själv kan välja<br />

mellan fyra olika färger på<br />

frontpanelen.<br />

TEXT: OLA LARSSON<br />

Kameleonter är kända för sin förmåga<br />

att ändra färg, och anledningen till<br />

att de ändrar färg har främst med<br />

kommunikation att göra – fenomenet beror<br />

alltså inte på att de vill kamoufl era sig för att<br />

smälta in i sin omgivning. Lavas nya serie<br />

LCD-TV, Chameleon, levereras med en<br />

svart frontpanel som standard men den som<br />

så önskar kan enkelt byta till en vit, röd eller<br />

kromfärgad front.<br />

Den nya Chameleon-serien består av fyra<br />

LCD-TV i bredbildsformat (16:9) i storlekarna<br />

19, 26, 32 och 40 tum (upplösningen<br />

är 1366x768 pixlar på samtliga utan 19-tummaren<br />

som har 1280x768 pixlar). Samtliga<br />

modeller har inbyggd TV-mottagare med<br />

text-TV, Scart-, Komposit-, S-video- och<br />

PC-ingång – och alla utan 19-tummaren har<br />

också DVI-ingång. Högtalarna är inbyggda,<br />

förutom på 40-tummaren där de kan tas loss.<br />

40-tummaren, LAVA LV-40LLP, är utrustad<br />

med mise – en bildförbättringsteknologi<br />

som analyserar bildrörelser och förutser hur<br />

pixlarna kommer förändras, för att skapa en<br />

så skarp och stabil som möjligt.<br />

Om Lava<br />

Lava är ett svenskt varumärke, och namnet<br />

på de produkter som tillverkas genom det<br />

svenska företaget Lava Electronics. Före-<br />

taget är beläget i Stenungsund och har varit<br />

verksamma inom hemelektronik sedan 1981,<br />

och distribuerar idag sina produkter i hela<br />

Europa. Målsättningen är att produkterna<br />

skall ha de senaste tekniska lösningarna, vara<br />

stilrena i designen och framtagna för att hålla<br />

högsta kvalitet och bästa prestanda.<br />

I Sverige sker distributionen av Lava LCD-<br />

och plasma-TV (de har 42, 50 och 60-tums<br />

plasma-TV i sortimentet) genom den egna<br />

säljorganisationen Lava Vision. Mer information<br />

fi nns på www.lavavision.se.<br />

Lava Visions ambition är att jobba med<br />

specialinriktade återförsäljare och inte med<br />

stormarknader eller med Internetförsäljning.<br />

Målsättningen är vidare att integrera produkterna<br />

i nya miljöer som på ett naturligt<br />

sätt harmoniserar kontrasten mellan teknik<br />

och vardag – såsom i kök, badrum, båt, hotell<br />

med mera.<br />

Tillverkning<br />

Tillverkningen av Lavas LCD- och plasmaprodukter<br />

sker i Korea av välrenommerade<br />

fabriker. I båda fallen är det fabriker med<br />

kompletta produktionsenheter, vilket betyder<br />

att allt tillverkas på samma ställe inom respektive<br />

produktgrupp.<br />

Den fabrik som tillverkar Lavas LCD-<br />

TV är en av världens största tillverkare av<br />

LCD-TV. På avdelningen för forskning och<br />

utveckling arbetar ett antal ingenjörer inom<br />

LCD-teknik, och en av de senaste innovationerna<br />

man kommit fram med är mise-tekniken<br />

– en lösning som, enligt företaget själva,<br />

innebär en dramatisk bildförbättring på stora<br />

LCD-skärmar.<br />

Historia<br />

Dagens Lava Electronics har sitt ursprung i<br />

Alpines första dagar i Sverige. Lavas styrelseordförande<br />

och eldsjäl Lars Svantesson<br />

drev 1981 en elektronikkedja (14 butiker) på<br />

västkusten kallad Oktaven. Via en affärsbekant<br />

blev han introducerad till Alpine, och<br />

inom kort startades Alpine Svenska (som<br />

bolaget hette då).<br />

När marknadsklimatet blev tuffare på<br />

1990-talet förstärkte, breddade och fördjupade<br />

Alpine Svenska sitt sortiment genom att<br />

ta in en del ytterligare agenturer. Idag heter<br />

företaget alltså Lava Electronics och sortimentet<br />

innefattar produkter från Alpine, Macrom,<br />

MTX, Arizona Eagle och Lava. Och<br />

med Lava Vison har man alltså tagit steget<br />

från bilen till vardagsrummet... ■


�������������


RESTAURERING<br />

Nya, fräscha digitala<br />

inspelningar<br />

Överför videofi lmer till CD och DVD<br />

samt ta bort brus, fi nputsar och bränner<br />

ner musik med nya program från<br />

MAGIX.<br />

Se alla favoritserier istället för gamla såpor, populära fi lmklassiker<br />

istället för billiga B-produktioner - nu i digitalt<br />

format. Med MAGIX movies on CD & DVD 4.0<br />

slipper man TV-vardagens tristess och enformighet. Med detta<br />

program kan man bränna inspelningar från videobandspelare,<br />

videokamera, TV och Internet på CD eller DVD.<br />

Via tre enkla steg kan man till exempel överföra VHS-arkivet<br />

hemma till digitalt format. Först importerar man fi lmen direkt<br />

från videobandspelaren, videokameran eller TV:n (via TVkortet).<br />

Naturligtvis kan man även importera videoklipp och<br />

fi lmer från Internet. Programmet delar in fi lmen i olika scener<br />

och kapitel och man kan lägga till egna kommentarer och bakgrundmusik<br />

bild för bild.<br />

Därefter kan man bearbeta fi lmerna, till exempel ta bort TVreklaminslag<br />

med några klick med musen. Med MAGIX Story<br />

Maker kan man redigera de egna fi lmerna på ett spännande,<br />

snabbt, bekvämt och intuitivt sätt. På ett kick fräschar man upp<br />

videofi lmer, optimerar bildkvaliteten och lägger till snygga<br />

övergångar med fräcka kameraåkningar, spektakulära zoomningar<br />

och många andra effekter.<br />

Använd mallar<br />

Man kan när som helst lägga till interaktiva kapitelmenyer.<br />

Man kan använda de många mallarna och de automatiska effekterna<br />

eller släppa loss den egna kreativiteten. Animerade<br />

grafi ska effekter eller stilfulla bakgrundsbilder, bakgrundsmusik,<br />

undertexter - följ den egna smaken och välj bland alla<br />

möjligheter och sätt en personliga prägel på fi lmen.<br />

Till sist bränner man fi lerna på<br />

DVD eller CD i valfritt format<br />

- CD-ROM, Video CD, DVD<br />

eller miniDVD. Man har även<br />

möjlighet att att spela in upp<br />

till fyra timmar (8,5 GB) med<br />

en Double Layer DVD-brännare<br />

på en enda DVD-skiva<br />

(DVD+R DL).<br />

En njutning för<br />

örat<br />

Med MAGIX music cleaning<br />

lab 10 deluxe kan man<br />

66 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

överföra LP-skivor, kassettband<br />

och gamla CD-skivor<br />

till fyrkanalsljud så att de blir<br />

en ren njutning för örat. Den<br />

helautomatiska programvaran<br />

ger ett kristallklart 24-bitars<br />

ljud med nya surround-övergångar<br />

och fi nputsar och<br />

avlägsnar allt brus, även från<br />

MP3-fi ler.<br />

Programvaran är mycket<br />

mer än bara ett restaureringsprogram<br />

för ljudfi ler. Det<br />

är snarare ett program för den kräsne lyssnaren. Detta är ett<br />

tillfälle för alla som har en Surround-musikanläggning eftersom<br />

den senaste versionen av programmet även kan bränna<br />

det nya DVD-Audio-formatet. Tack vare den uppgraderade<br />

Surround-Editor-funktionen kan man nu utnyttja möjligheterna<br />

hos alla DVD-spelare och Dolby-Pro-Logic-kompatibla<br />

stereoanläggningar maximalt. Med MAGIX Spectral-Cleaning<br />

kan man radera brus och andra bakgrundsstörningar från till<br />

exempel klassiska konserter - utan att det påverkar själva musikupptagningen.<br />

Trots alla high-tech-fi nesser behöver alla som älskar analoga<br />

prylar inte frukta det karakteristiska kalla CD-ljudet. Tape-simulatorn<br />

ger ett fylligt ljud och med chorus-effekten får även<br />

de tunnaste MP3-fi ler en fyllig och varm ton som påminner<br />

om ljudet från en gammal vinylspelare. Såväl Hifi -proffs som<br />

nybörjare har glädje av den utökade restaureringsfunktionen<br />

DeCrackler, som tar bort knaster, och nya DeNoiser 2.0,<br />

som tar bort alla störande ljud. Även DeHisser 2.0 är ett bra<br />

verktyg för att rensa ljud genom att det tar bort alla biljud från<br />

ljudspåret. Med de lättförståeliga guiderna och vägledningarna<br />

lär du dig snabbt hur du ska göra. ■<br />

Om MAGIX<br />

MAGIX är marknadsledande i Europa inom programvaror för<br />

foto, video och musik. Förutom ett stort sortiment multimediaprodukter<br />

för hemanvändare erbjuder MAGIX professionella<br />

program, bland annat Samplitude och Sequoia, till musikstudios<br />

och radiostationer.<br />

MAGIX är teknologiskt ledande i Europa inom Personal Rich<br />

Media, som gör det möjligt för användare på alla nivåer och<br />

i alla åldrar att konvertera, redigera, skapa och publicera<br />

digitala produktioner inom video, foto och musik. MAGIX<br />

är ensamma om att kunna erbjuda ett komplett sortiment<br />

programvarulösningar och Internettjänster för foto, video och<br />

musik på en internationell marknad.


Bred satsning av Panasonic<br />

Under sommaren har Panasonic<br />

presenterat ett antal<br />

nya digitalkameror, bland<br />

den första med bredbildsformat,<br />

en multimediakamera<br />

i D-snapserien, en<br />

tunn kamera med inbygg<br />

bildstabilisator samt en 8<br />

megapixelskamera.<br />

Sommarens nyhet från Panasonic var<br />

den första digitalkameran, DMC-<br />

LX1, med en CCD i äkta 16:9-format<br />

(bredbild),med 8,4 megapixlar, 28 mm<br />

vidvinkellins och en upplösning på 848 x 480<br />

punkter.<br />

Under inspelning går det smidigt att växla<br />

mellan tre olika bildformat,16:9 (bredbild),<br />

traditionell 4:3 och 3:2. Eftersom man själv<br />

kan välja format kan bilderna anpassas till<br />

olika typer av tv-apparater och datorskärmar.<br />

DMC-LX1 kan också ta rörliga bilder<br />

i 16:9-format. Kameran spelar in 30 bilder<br />

per sekund med en upplösning på 848 x 480<br />

punkter.<br />

Såväl rörliga bilder som stillbilder kan<br />

också visas direkt på kamerans skärm, en stor<br />

och klar LCD-skärm med hög upplösning.<br />

Skärmen ger en tydlig visning, även i soligt<br />

dagsljus, både vid fotografering och vid uppvisning<br />

av rörliga eller still - bilder.<br />

Mer skärpa<br />

Som alla modeller i LUMIX-serien, är LX1<br />

utrustad med optisk bildstabilisering (Mega<br />

O.I.S.). Denna funktion, som klarar upp till<br />

4 000 korrigeringar i sekunden, kan lösa<br />

problem med oskarpa bilder som beror på<br />

handskakningar. Kameror med Mega O.I.S.<br />

kan sänka slutartiden med tre steg i förhållande<br />

till kameror utan denna funktion.<br />

– Många tror att oskarpa bilder beror på<br />

dålig fokusering eller låg kvalitet på utrustningen.<br />

Men fotografens handskakningar<br />

förstör fl er bilder än man kan tro, säger<br />

Anders Jonsson, nordisk produktchef för<br />

kamera. Det är svårt att hålla kameran helt<br />

stilla. Många bilder, kanske vid de där alldeles<br />

speciella tillfällena då man snabbt vill fånga<br />

ögonblicket, blir oskarpa på grund av små,<br />

oavsiktliga rörelser.<br />

DMC-LX1 har 4x optisk zoom, och med<br />

Extra Optisk Zoom kan omfånget förlängas<br />

till 5,6x i bredbildsformat. Digitalkameran är<br />

också utrustad med Scen Mode Screen för<br />

14 olika typer av motiv, exempelvis stearinljus,<br />

mat och barn. Med denna funktion är<br />

det enkelt att anpassa bildens utseende till<br />

ändamål och motiv.<br />

– Med DMC-LX1 kan vi göra såväl amatörfotografer<br />

som proffs nöjda. Jag tror att<br />

kameran kan öka kreativiteten och lusten att<br />

experimentera. Det är väldigt svårt att misslyckas<br />

med fotograferingen, även för den som<br />

väljer att manuellt ställa in bländare, slutartid<br />

och fokus, avslutar Anders Jonsson.<br />

Multifunktionell<br />

digitalkamera<br />

D-snapserien utökas nu med ytterligare en<br />

produkt, SV-AS3, är en multiprodukt där<br />

många funktioner samsas i en och samma<br />

apparat. Den fungerar som stillbildskamera,<br />

videokamera, diktafon och musikspelare och<br />

kan användas för inspelning, uppspelning och<br />

redigering av ljud och bild.<br />

– SV-AS3 är verkligen en multiprodukt och<br />

har så många användningsområden att ingen<br />

annan mediautrustning behövs i vardagen.<br />

Och eftersom den är lätt, den väger bara<br />

omkring 100 gram, är det alltid smidigt att<br />

ha den med sig, fortsätter Anders Jonsson.<br />

Det ärtill exempel möjligt att tanka över ett<br />

inspelat TV-program från en DVD-recorder<br />

direkt till SV-AS3 så att man kan se favoritprogrammen<br />

var och när som helst.<br />

D-snapserien, som består av bärbara<br />

AV-produkter, där alla har SD-minneskort<br />

FOTO<br />

Som alla modeller i LUMIX-serien, är LX1<br />

utrustad med optisk bildstabilisering<br />

(Mega O.I.S.). Denna funktion, som<br />

klarar upp till 4 000 korrigeringar i sekunden,<br />

kan lösa problem med oskarpa<br />

bilder som beror på handskakningar.<br />

Om Panasonic<br />

Matsushita Electric Industrial<br />

Co. Ltd är en av de världsledande<br />

tillverkarna av tekniska<br />

konsument-,<br />

affärs- och industriprodukter<br />

med framträdande varumärken<br />

som Panasonic, National,<br />

Technics och Ramsa.<br />

Företaget omsätter totalt 510<br />

miljarder SEK och är bland annat<br />

noterat på börsen i Tokyo,<br />

New York, Amsterdam, Düsseldorf,<br />

Frankfurt och Paris.<br />

Panasonic NordicAB är ett<br />

helägt dotterföretag som har<br />

verksamhet i Sverige, Norge<br />

och Danmark. Det nordiska<br />

bolaget omsätter över 2,2 miljarder<br />

SEK per år och har mer<br />

än 110 anställda. I Norden<br />

marknadsförs företrädesvis<br />

produktgrupperna Audio/video,<br />

HiFi, kontorsprodukter,<br />

telekommunikation, hushållsprodukter,<br />

batterier, professionell<br />

broadcast-utrustning<br />

samt elektriska komponenter.<br />

RATEKO&FOTO 8-9/2005 67<br />


▼<br />

FOTO<br />

SV-AS3 är en multiprodukt där många<br />

funktioner samsas i en och samma apparat.<br />

Den fungerar som stillbildskamera,<br />

videokamera, diktafon och musikspelare<br />

och kan användas för inspelning, uppspelning<br />

och redigering av ljud och bild.<br />

68 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

som lagringsmedia. Digitalkameran har 3,2<br />

megapixlar och kan lagra upp till 260 bilder.<br />

Den är också utrustad med ett så kallat night<br />

mode som gör det möjligt att ta bilder även<br />

vid dåliga ljusförhållanden. D-snap SV-AS3<br />

fungerar också som en videokamera som tar<br />

30 rutor i sekunden och fi lmar i MPEG4format.<br />

Mer än en kamera<br />

Att lagra rörliga och stilla bilder är bara ett av<br />

fl era sätt som D-snap SV-AS3 kan spara händelser<br />

på. Den är också utrustad med digital<br />

diktafon för att lagra röst och andra ljud.<br />

– Inspelning och uppspelning av ljud och<br />

bild har aldrig varit enklare. SV-AS3 hjälper<br />

användaren att spara och minnas händelser i<br />

vardagen som annars skulle ha glömts bort,<br />

förklarar Anders Jonsson.<br />

SV-AS3 fungerar även som musikspelare<br />

med uppspelning från SD-minneskort och<br />

klarar fi lformaten MP3, WMA och AAC.<br />

Den är energisparande och utrustad med ett<br />

high power-batteri, vilket möjliggör 40 timmar<br />

musikuppspelning. Stötar och rörelser<br />

påverkar inte musikspelarens ljudkvalitet och<br />

därmed inte musikupplevelsen.<br />

D-Snap SV-AS3 är försedd med LCD-monitor,<br />

digital zoom (4x), blixt med röda-ögonreducering,<br />

självutlösare med timer, vidvinkellins<br />

(4,5/35 mm) bland fl era andra fi nesser.<br />

Multimediakameran fi nns i färgerna orange,<br />

blå och silver.<br />

Smart kompaktkamera<br />

DMC-FX9 är den senaste modellen i<br />

Panasonics framgångsrika FX-serie. Enligt<br />

Panasonic själva kan inget annat kameramärke<br />

erbjuda en kamera, som bara är 24<br />

mm tunn och med optisk bildstabilisering,<br />

O.I.S. Panasonicsutvecklade MEGA O.I.S,<br />

Optical Image Stabilizier, hanterar varje<br />

liten handskakning med en frekvens av 4 000<br />

korrigeringar i sekunden.<br />

O.I.S har två lägen. Läge ett då den hela<br />

tiden kompenserar handskakningar och rörelser<br />

och läge två då den aktiveras när man<br />

trycker in slutarknappen. Detta gör att man<br />

kan minska slutartiden med tre steg jämfört<br />

med andra kameror utan O.I.S och samtidigt<br />

få knivskarpa bilder, speciellt med telefoto, i<br />

dåligt ljus och vid makrofotografering.<br />

Kameran har en Extra Optisk Zoom, som<br />

förlänger zoom omfånget till 4.1x i 3-megapixel<br />

upplösning och ytterligare en uppgradering<br />

av LCD-skärmen som ger ännu renare<br />

bildavläsning än föregångaren DMC-FX8.<br />

Den högupplösta 2,5 tums LCD-skärmen<br />

tillåter visning av bilder i thumbnail-storlek.<br />

Visningsfunktionen klarar att visa 9, 16 eller<br />

25 bilder på skärmen. Ytterligare en efterfrågad<br />

uppgradering är Power LCD-funktionen,<br />

som gör skärmens sken 140 procent<br />

starkare. Detta gör fotografering utomhus i<br />

solsken betydligt lättare.<br />

Smarta funktioner<br />

DMC-FX9 har 14 olika motivprogram,<br />

som alla är lätta att välja tack vare en hjälpfunktion<br />

som beskriver vilken funktion som<br />

passar bäst för olika sorts motiv och omständigheter.<br />

I programmet ”Baby” kan man<br />

till exempel låta förinställa information om<br />

barnets ålder vilket registreras på bilderna så<br />

man ser hur gammalt barnet är på varje bild.<br />

Panasonics nyutvecklade CCD-teknik gör<br />

det möjligt att spela in rörliga bilder i VGAformat<br />

med hela 30 bilder per sekund. Den<br />

nya CCD-tekniken ökar inte bara bildens


upplösning, utan förbättrar även ljusnivån då<br />

kameran är mottagligare för ljusets signaler.<br />

Liksom sin föregångare fi nns DMC-FX9<br />

tillgänglig i färgerna silver, svart, blå och<br />

rosa. Kameran har utrustats med ett speciellt<br />

ytskikt som gör kameran skönt greppvänlig.<br />

Snabb med superzoom<br />

DMC-FZ30 är en 8-megapixelkamera med<br />

12x optisk zoom,LEICA DC VARIO-EL-<br />

MARIT Lins, som varit med sedan den<br />

första lanseringen av FZ-kameraserien,<br />

har utvecklats ytterligare för att snabbare<br />

kunna ta professionella bilder. De manuella<br />

zoom- och fokusfunktionerna ger möjlighet<br />

att snabbt, på traditionellt sätt, zooma och<br />

ställa in skärpan. Två knappar på linsen ger<br />

möjlighet att manuellt ställa in slutartid och<br />

bländare.<br />

DMC-FZ30 nya Extra Optical Zoom<br />

förlänger zoomomfånget genom att använda<br />

högupplöst CCD för att uppnå 15.3x zoom<br />

som ger 5-megapixel bilder och 19.1x zoom<br />

med 3-megapixelbilder med minimal bildförsämring.<br />

I kombination med digital zoom<br />

kan omfånget förlängas ända upp till 76.5x<br />

vilket kan jämföras med en 35 till 2677 mm<br />

zoom på en vanlig 35 mm systemkamera.<br />

Slutartiden kan varieras från 1/2000 sekund<br />

till 60 sekunder. Bländaren från F2.8 till<br />

F11. LUMIX DMC-FZ30 har ärvt MEGA<br />

O.I.S, Optical Image Stabilizer, från sina<br />

föregångare.<br />

Både LCD skärm och<br />

sökare har ökat sin<br />

upplösning med<br />

180 procent,<br />

vilket ger ännu<br />

klarare avläsning<br />

av bilderna<br />

i kameran och<br />

gör den lättare<br />

att arbeta med.<br />

Användandet<br />

av manuell<br />

zoom<br />

reducerar<br />

starttiden<br />

från<br />

ca fem<br />

sekunder<br />

till 0.97<br />

sekunder.<br />

Likaså har<br />

autofokus<br />

tiden minskat,<br />

med en fjärdedel<br />

jämfört med tidigare<br />

modeller.<br />

Designen på kameran har också förbättrats<br />

så att tillgängligheten för att byta batterier<br />

och minneskort har ökats genom att de nu<br />

kan bytas även om kameran är fastsatt på ett<br />

stativ.<br />

De nya försättslinserna är rejält reducerad i<br />

både storlek och vikt. Vidvinkellinsen med en<br />

kapacitet på 0.7x, motsvarande 24 mm lins på<br />

en 35 mm systemkamera. Kameran är även<br />

utrustad med en ”hot shoe” vilket gör att en<br />

extern blixt kan användas. Kameran levererar<br />

formaten RAW, TIFF, eller JPEG, fi ne eller<br />

standard. ■<br />

.<br />

FOTO<br />

DMC-FX9 är den senaste modellen i Panasonics<br />

framgångsrika FX-serie. Enligt<br />

Panasonic själva kan inget annat kameramärke<br />

erbjuda en kamera, som bara är<br />

24 mm tunn och med optisk bildstabilisering,<br />

O.I.S. Panasonicsutvecklade MEGA<br />

O.I.S, Optical Image Stabilizier, hanterar<br />

varje liten handskakning med en frekvens<br />

av 4 000 korrigeringar i sekunden.<br />

DMC-FZ30 är en 8-megapixelkamera med<br />

12x optisk zoom,LEICA DC VARIO-ELMA-<br />

RIT Lins, som varit med sedan den första<br />

lanseringen av FZ-kameraserien, har<br />

utvecklats ytterligare för att snabbare<br />

kunna ta professionella bilder.<br />

RATEKO&FOTO 8-9/2005 69


Busenkel finess för 2495kr *<br />

Med lättanvända Digimax U-CA 5 får du allt i ett paket. Till ett ovanligt rimligt pris dessutom. Vad sägs till exempel om 5 megapixel, 3x<br />

optisk zoom och videoklipp med MPEG-4. Du kan välja på en rad spännande och roliga specialeffekter. Och den praktiska automacron gör<br />

att du kan fotografera riktigt nära utan att behöva oroa dig för suddiga motiv. Tack vare de lättanvända svenska menyerna är U-CA 5 också<br />

enkel att förstå sig på. För alla och envar.<br />

* Rekommenderat försäljningspris.<br />

• 1/2,5” CCD med 5.13 Megapixel<br />

• 3x optisk zoom<br />

• SHD-optik 5.8-17.4 mm<br />

• Automatisk macro<br />

• Säkerhetsblixt<br />

• Många specialeffekter<br />

• Videoklipp MPEG-4 VGA med<br />

30 bilder i sekunden<br />

• Röstinspelning<br />

• Lättförståeliga svenska menyer<br />

• Plats för minneskort på upp till 1 GB<br />

• SD 32 MB kort och LI-Ion batteri samt<br />

laddare och nätdel ingår<br />

• Nytt laddningssystem med speciell<br />

laddningsvagga<br />

• PictBridge<br />

TEL: 031 336 23 00. ORDERFAX: 020 36 23 00. INTERNET: www.focustrading.se<br />

www.ibiz.se


DVD FILMER<br />

Rik start på DVD-hösten<br />

TEXT OCH SAMMANSTÄLLNING: MATS LUNDGREN<br />

Man kan nästan tro att fi lmbolagen<br />

trots allt satsade några slantar på<br />

att sommaren skulle ha kunnat<br />

bli fi n. Det är i alla fall intrycket när man<br />

ser en första glimt av den annalkande hösten<br />

– många intressanta titlar släpps först nu.<br />

Så det är väl bara att tacka och ta emot. Låt<br />

nu vattenmagasinen fyllas allt medan hemmabion<br />

fl ödar och elpriset faller i takt med<br />

smattret på taken… Var tid har sin njutning,<br />

och hösten är som gjord för DVD-fi lm.<br />

Tolka det man inte vill höra<br />

THRILLER En oavsiktlig tjuvlyssning<br />

öppnar handlingen i den spännande fi lmen<br />

Tolken. FN-tolken Silvia Broome (Nicole<br />

Kidman) snappar upp ett samtal som visar<br />

sig vara ett dödshot mot en högt uppsatt<br />

afrikansk ledare. Hennes tillvaro blir med<br />

ens ytterst komplicerad och hon ställs under<br />

beskydd av FBI-agenten Tobin Kellers (Sean<br />

Penn). Om saken redan var komplicerad, så<br />

blir den rena mardrömmen efter detta. För<br />

när denne Tobin gräver sig ner allt djupare i<br />

hennes förfl utna så blir han alltmer övertygad<br />

om att hon är inblandad i komplotten hon<br />

berättat om…<br />

Tolken är regisserad av Oscarbelönade<br />

Sidney Pollack, som tidigare gjort liknande<br />

fi lmer som också varit fyllda av avancerade<br />

intriger och internationellt sprängstoff.<br />

I extramaterialet fi nns bland annat en<br />

alternativ slutscen, en dokumentär om hur<br />

verklighetens tolkar i FN har det, en special<br />

som följer Pollacks arbete från koncept till<br />

klipprum.<br />

Tolken släpps vecka 38, distr. Universal<br />

Pictures Nordic, tel. 08-629 68 86.<br />

Knubbig action<br />

ACTION En militär utbrytargrupp inom<br />

Förenta Staternas regering planerar en statskupp.<br />

Som nyrekryterad xXx-agent måste<br />

Darius Stone (Ice Cube) infi ltrera gruppen<br />

och sätta stopp för General Deckerts (Willem<br />

Dafoe) ondskefulla planer. Uppdraget<br />

kommer från agent Augustus Gibbons<br />

(Samuel L. Jackson) som är på fl ykt efter<br />

Nicole Kidman och Sean Penn spelar<br />

huvudrollerna i thrillern Tolken.<br />

Rapparen Ice Cube spelar en specialagent<br />

som ska bli hjälte i uppföljaren till<br />

xXx.<br />

RATEKO&FOTO 8-9/2005 71<br />


▼<br />

DVD FILMER<br />

En ny Kurosawabox betyder nya dramer<br />

med handling på fl era olika plan.<br />

Nu strax släpper SF ytterligare fem<br />

klassiska fi lmer på DVD med Ingmar<br />

Bergman.<br />

72 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

att ha överlevt en attack mot NSA:s hemliga<br />

högkvarter.<br />

Till skillnad mot förstafi lmens Vin Diesel i<br />

hjälterollen ikläds denna nu av Ice Cube, som<br />

fått mycket beröm för sin insats i xXx2 – The<br />

next level, där han spelar en lite knubbigare<br />

(men därmed också kanske lite mer trovärdig)<br />

specialagent.<br />

xXx2 – The next level släpps vecka 37,<br />

distr. SF Video, tel. 08-680 35 00.<br />

Småbrott & stora livsfrågor<br />

DRAMA Den store japanske regissören<br />

Akira Kurosawa får nu ytterligare plats på<br />

DVD-scenen. Det är Sandrew som släpper<br />

ännu en box som visar dynamiken i Kurosawas<br />

produktion.<br />

Kurosawa Box 4, som Sandrews kallar<br />

den, innehåller fi lmerna Himmel & helvete,<br />

Onda män sover gott, samt Den berusade<br />

ängeln. Samtliga får betraktas som sociala<br />

dramer på det sätt Akira väver ihop småbrottslighet<br />

med vardagsbekymmer och svåra<br />

moraliska ställningstaganden.<br />

Den berusade ängeln handlar om smågangstern<br />

som petas ur gänget när han upptäcks<br />

ha tuberkulos. Onda män sover gott berättar<br />

historien hur en anställd planerar att förgöra<br />

företaget genom att gifta sig med vd:s dotter<br />

eftersom han upptäckt att hans faders död<br />

kan spåras till samma vd. I Himmel & helvete<br />

kidnappas sonen till den framgångsrike affärsmannens<br />

chaufför i tron av att det är hans<br />

son. Lösensumman 30 milj yen står dock<br />

kvar, trots misstaget, och plötsligt dras affärsmannens<br />

samvete in i saken – vilket ansvar<br />

har han att lösa problemet? Denna sista fi lm<br />

bygger på en bok av Ed McBain och Guldlejonnominerades<br />

vid Venedigs Filmfestival.<br />

Kurosawaboxen släpps vecka 34, distr. Sandrew<br />

Metronome, tel. 08-762 17 00.<br />

Mera Bergman<br />

KLASSIKER Svenskt fi lmarv stavas många<br />

gånger Ingmar Bergman och denne har<br />

blivit relativt rikligt representerat på DVD<br />

numera, efter en något långsam start. Nu ger<br />

SF återigen ut ett knippe äldre klassiker som<br />

fl er än bara Bergmanfantaster kan intresseras<br />

av. De aktuella fi lmerna är<br />

Bergman: För att inte tala om alla dessa<br />

kvinnor (Komedi från 1964 med Bibi Andersson<br />

och Harriet Andersson)<br />

Bergman: Höstsonaten (Drama från 1978<br />

med Ingrid Bergman och Liv Ullmann)<br />

Bergman: Kvinnors väntan (Komedi från<br />

1952 med Anita Björk och Eva Dahlbeck)<br />

Bergman: Törst (Drama från 1949 med<br />

Eva Henning och Birger Malmsten)<br />

Bergman: Ur marionetternas liv (Drama<br />

från 1980 med Robert Atzorn och Heinz<br />

Bennent)<br />

Alla titlar släpps vecka 38, distr. SF Video,<br />

tel. 08-680 35 00.<br />

Snuggles snart med Björn<br />

& Benny<br />

FAMILJ Älskare av engelska tecknade barnserien<br />

Dr Snuggles har strax en högtidsstund<br />

framför sig. Jeffrey O’Kelly – skapare av<br />

Snugglesvärlden på 1980-talet, har låtit sitt<br />

team renovera och digitalisera Dr Snuggles,<br />

Grävling, Spruttibangbang, häxan Valborg,<br />

kamelen i himlen och alla de andra knäppa<br />

typerna. Inte nog med det – alla 13 avsnitten<br />

ges nu ut på DVD.<br />

Två DVD släpptes vecka 33, följt av lika<br />

många vecka 38. Vecka 42 kommer så en box<br />

med alla fyra skivorna, där även extramaterial<br />

ingår. Totalt rör det sig om sju timmar<br />

Snuggles. Ett litet bonusrykte är att O’Kelly<br />

är på gång med nya avsnitt, och ett rykte<br />

förmäler att det blir Björn & Benny som ska<br />

göra den nya musiken. Bra rykte i så fall, från<br />

Mama Mia till Dr Snuggles, inte illa! Se i<br />

övrigt mer på www.doctorsnuggles.com.<br />

Dr Snuggles distribueras av Pan Vision, tel.<br />

033-44 25 33.<br />

Dr Snuggles och hans knäppa värld på väg ut i DVD-format,<br />

och till hösten även en box.<br />

Animerat överdåd<br />

TECKNAT Uppfi nnaren Ray Steam hittar<br />

en mystisk metallkula som innehåller en ny<br />

sorts energi med kraft att försörja ett helt<br />

land. Men han måste använda kulan till att<br />

bekämpa ondskan och rädda hemstaden London<br />

från undergång.<br />

Handlingen i Steamboy utspelar sig i det<br />

viktorianska England, och denna animerade<br />

fi lm är en av de mest påkostade någonsin. Med<br />

en budget på 22 miljoner dollar har regissören<br />

Katsuhiro Otomo (Akira) blandat av två- och tredimensionella<br />

bilder med modern digital teknik.


Med över 180 000 teckningar och 400 cgitagningar<br />

har Steamboy fått rykte om sig att<br />

vara en av tidernas mest fulländade animerade<br />

fi lmer. Med röstinsatser från bland annat<br />

Anna Paquin (X-Men, Almost Famous),<br />

Alfred Molina (Spider-Man 2, Identity) och<br />

Patrick Stewart (Star Trek, X-Men).<br />

Steamboy släpps vecka 35, distr. Universal<br />

Pictures Nordic, tel. 08-629 68 86.<br />

Äventyrliga drakspår<br />

ÄVENTYR Forskaren Dr. Tanner betraktas<br />

av sin institution som någon av en avfälling<br />

eftersom han anser att drakar mycket väl kan<br />

ha existerat en gång. Han får sin upprättelse<br />

när kolleger i Rumänien hör av sig till Naturhistoriska<br />

museet i London och berättar om<br />

en märklig upptäckt. Man har hittat kvarlevor<br />

av en drake, och tillsammans med denna<br />

fi nns rester av en människa…<br />

Filmen Dragons: A Fantasy Made Real<br />

följer forskarnas detektivarbete för att ta reda<br />

på om drakdelarna är äkta. Även om själva<br />

historien är påhittad så har fi lmen karaktär<br />

av Discovery Channels dokumentärprogram<br />

som fungerar som en äventyrlig forskningsresa.<br />

Datoranimeringarna är tillverkade av<br />

samma gäng som piffade upp Harry Potter<br />

i Azkaban-fi lmen. Så visst får tittaren sig en<br />

tankeställare, och även ett besök i drakarnas<br />

värld…<br />

I bonusmaterialet fi nns bl a en bakom-kulissernafi<br />

lm.<br />

Dragons: A Fantasy Made Real släpps<br />

vecka 37, distr. Universal Pictures Nordic,<br />

tel. 08-629 68 86.<br />

Livet under ytan<br />

DOKUMENTÄR/THRILLER Det pågår<br />

saker i djupet som vi ofta inte har en aning<br />

om. Lite av det ges nu tillfälle att upptäcka<br />

genom fi lmen Aliens of the Deep som är en<br />

UMD – nytt portabelt fi lmformat<br />

Sonys svar på DVD-formatet heter i Walkmanperspektiv<br />

UMD – Universal Media Disc.<br />

Tanken är att användare av Sonys PSP (Portable<br />

Playstation) också ska kunna se fi lm<br />

på sin spelmoj. PSP, som redan släppts och<br />

blivit en försäljningsframgång i USA och Japan,<br />

får 1 september premiär även i Sverige.<br />

I början dominerar Columbia Tristartitlarna<br />

på PSP, men även Universal, Disney, Fox och<br />

MGM sägs strax konvertera titlar till UMD.<br />

HD-DVD blir inspelningsbar<br />

Även konkurrentformatet till Blu-ray kommer<br />

bli inspelningsbart sedan fyra tillverkare nu<br />

meddelat att man fått fram fungerande HD-<br />

DVD-R-skivor.<br />

95 minuter lång dokumentär om djuphavsdjuren.<br />

En två meter lång mask, en blind<br />

krabba, en biomassa av vita räkor är bara<br />

några av de märkliga saker regissören James<br />

Cameron hittat i det absoluta kolmörkret<br />

djupt nere i det okända.<br />

Som av en händelse fi rar också genrefi lmen<br />

framför andra om det rysliga under ytan<br />

– Hajen – 30-årsjubileum och Universal passar<br />

på att markera detta med ett par specialutgåvor<br />

där DVD:n bland annat fyllts med<br />

ej tidigare visat extramaterial, fi lmklipp och<br />

bakom-kulisserna-specialare etc. För fl er än<br />

enbart cineaster.<br />

Aliens of the Deep släpps vecka 37, distr.<br />

Buena Vista, tel. 08-555 445 00.<br />

Hajen – 30-års jubileumsutgåva & samlarbox<br />

släpps vecka 35, distr. Universal Pictures<br />

Nordic, tel. 08-629 68 86.<br />

Mera mask<br />

KOMEDI Med ett barn i familjen blir det<br />

sällan lugnare. För Tim Avery (Jamie Kennedy)<br />

blir det ösigt värre när han upptäcker<br />

att den nykläckte sonen besitter Maskens<br />

krafter – samma mask som ägs av guden Loke<br />

och som denne själv letar efter. När sedan<br />

familjens hund får för sig att även den ska ha<br />

masken, så blir cirkusen total – även utan Jim<br />

Carrey.<br />

Maskens återkomst släpps vecka 37, distr.<br />

SF Video, tel. 08-680 35 00. ■<br />

Tio år sen sist för succéfi lmen<br />

The Mask är det dags för uppföljaren.<br />

DVD FILMER<br />

Uppfi nnande underbarnet Ray Steam<br />

hittar en energikälla han kan använda att<br />

rädda världen med.<br />

Eld i baken. Forskarna hittar resterna av<br />

en gammal drake och vi får följa spåret<br />

tillbaka till drakarnas värld.<br />

James Cameron har skapat ett dokumentärt<br />

äventyr om livet i djuphavsmörkret.<br />

Hajen – badskräcksfi lmen nummer ett,<br />

fi rar 30 år med fl era specialutgåvor.<br />

Sex Star Wars<br />

1 november släpps Star Wars<br />

episod III på DVD och än så<br />

länge inoffi ciella uppgifter<br />

säger att tittarna ska kunna<br />

få fi lmen i sex olika smaker.<br />

Dels som widescreen, som<br />

fullscreen, som ingående<br />

i widescreenpaket episod<br />

1-3 resp. 1-6, samt dito för<br />

fullscreen. Mer detaljer följer<br />

senare om bonusmaterial.<br />

RATEKO&FOTO 8-9/2005 73


LEVERANTÖR<br />

Bang&Olufsen visar Cristo<br />

Museum of Modern Art i New York har 21<br />

B&O-produkter i sin fasta designsamling<br />

och man har även arrangerat en separatutställning<br />

om Bang & Olufsen på MoMA.<br />

I utställningen åå Grafi kens Hus visas<br />

fi lmer om Christos verk på ett fl ertal<br />

BeoVision 4, en 50 tums plasma-TV, från<br />

Bang & Olufsen. Här har han ”klätt in”<br />

Riksdagshuset i Berlin.<br />

Skivspelaren 2BK4000-300 är ett<br />

exempel på en BO-produkt som fått<br />

designprist.<br />

74 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

“Mod att ständigt ifrågasätta<br />

det alldagliga i sökandet<br />

efter överraskande upplevelser<br />

som varar”. Bang &<br />

Olufsens vision känns helt<br />

i linje med det som Christo<br />

& Jeanne-Claude vill framkalla<br />

med sina verk: estetiska<br />

upplevelser som når<br />

bortom rationella kriterier<br />

och där upplevelsen i sig är<br />

målet.<br />

Bang & Olufsen skiljer sig från<br />

traditionella varumärken inom<br />

hemelektronik eftersom man strävar<br />

efter att vara något mer än bara en<br />

producent av TV och musikanläggningar.<br />

Grundelementen i B&Os DNA är<br />

design & teknik. Den kombinationen är<br />

det som driver Bang & Olufsen framåt.<br />

Under 80 år har den dynamiken och<br />

udda, snillrika idéer frambringat många<br />

designikoner.<br />

– Förra året var vi med som samarbetspartner<br />

under Yokos Onos utställning<br />

på Kulturhuset, i år har vi ett samarbetet<br />

med Grafikens Hus, som detta år<br />

visar delar av Cristo & Jeanne-Claudes<br />

uppmärlsammade verk. Utställningen,<br />

Prints & Projects, pågår fram till och<br />

med 30 oktober, berättar Ulrika Kjellström<br />

Attar, på Bang & Olufsen. Vi är<br />

förstås mycket glada över att kunna delta<br />

i det här samarbetet med Grafikens Hus..<br />

I utställningen visas filmer om Christos<br />

verk på ett flertal BeoVision 4, en 50<br />

tums plasma-TV, från Bang & Olufsen.<br />

Massor av designpriser<br />

Under åren har Bang & Olufsen fått inte<br />

mindre än 87 designpriser. Museum of Modern<br />

Art i New York har 21 B&O-produkter<br />

i sin fasta designsamling och man har även<br />

arrangerat en separatutställning om Bang &<br />

Olufsen på MoMA.<br />

Vid företagets 75-årsjubileum arrangerade<br />

Dansk Designcenter en stor separatutställning<br />

om Bang & Olufsen. Varumärket<br />

säljs idag i mer än 60 länder världen över i<br />

650 konceptbutiker, från San Francisco till<br />

Shanghai.<br />

Trots B&Os relativa storlek är man ett<br />

självständigt företag som fortfarande har<br />

frihet att utveckla produkter på sitt eget vis.<br />

Egensinnigheten har man lyckats behålla<br />

intakt och det är kanske en av anledningarna<br />

till att man inte har gått samma väg som de<br />

numera nedlagda konkurrenterna. Fram till<br />

50-talet fanns det bara inom radio ett 20-tal<br />

andra danska varumärken.<br />

De två grundarna av Bang & Olufsen var<br />

två unga ingenjörer som hette Peter Bang<br />

& Svend Olufsen. Redan med sina första<br />

produkter hade de visionen om att förena<br />

design och teknik. Året var 1925 och de<br />

första åren höll man till på Svends föräldragård<br />

Quistrup, som ligger utanför Struer på<br />

Jyllands västkust. Struer har alltsedan dess<br />

varit synonymt med Bang & Olufsen och<br />

dess verksamhet.<br />

”Växthuset”<br />

Produkterna föds på Idéland som är B&Os<br />

eget växthus för produktutveckling. Här<br />

arbetar fl era parallella team med designers,<br />

ingenjörer och programmerare med att<br />

defi niera framtidens produkter så mycket<br />

som upp till sju år i förväg under ledning av<br />

chefsdesigner David Lewis.<br />

Design utan ett rejält innehåll blir inte<br />

långlivad – varje produkt ska utstråla ypperlighet<br />

och kvalitet som håller över tiden,<br />

detsamma gäller förstås för varumärket. De<br />

grundläggande värderingarna för varumärket<br />

handlar om design, prestanda, hantverk<br />

och användarvänlighet. Dessa värderingar<br />

har funnits med sedan starten och känns lika<br />

relevanta idag som dom gjorde 1925. ■


Navigation till P910i<br />

TomTom, harpresenterat en<br />

version av TomTom MOBILE<br />

5 för Sony Ericsson P910i.<br />

MOBILE 5 är det perfekta<br />

verktyget för affärsresenärer,<br />

som har en smartphone,<br />

som ofta befi nner sig<br />

på resande fot och behöver<br />

hitta adresser och vägar i<br />

nya länder eller städer.<br />

Med TomTom MOBILE 5 behöver<br />

man aldrig bekymra sig för att<br />

gå vilse eller inte hitta till den utsatta<br />

mötesplatsen. Med några enkla knapptryckningar<br />

på sin smartphone kan man välja<br />

att få den snabbaste eller kortaste rutten till<br />

destinationen, oavsett om man promenerar,<br />

cyklar eller kör bil.<br />

– Det här är ytterligare ett steg framåt för<br />

TomTom genom att återigen erbjuda det<br />

senaste inom navigationslösningar. Kombinationen<br />

mellan TomTom MOBILE 5 och nya<br />

SonyEricsson P910i, ger många användare<br />

möjlighet att uppleva fördelarna med personlig<br />

navigation, säger Harold Goddijn, VD<br />

för TomTom, Europas ledande leverantör av<br />

bilnavigationslösningar.<br />

Fullmatad<br />

TomTom MOBILE 5 har, förutom den prisbelönta<br />

användarvänliga mjukvaran:<br />

- De senaste kartorna med 3D-vy och<br />

tydliga röstinstruktioner.<br />

• Ankomstberäkning samt val av snabbast<br />

eller kortast rutt oavsett om man promenerar,<br />

cyklar eller kör bil.<br />

• Enkel installation: sätt i MMC-kortet<br />

med programvara och kartor i telefonen,<br />

aktivera TomTom MOBILE 5 och man är<br />

redo att navigera.<br />

• Liten och lätt trådlös GPS-mottagare<br />

som enkelt får plats i fi ckan eller i handväskan.<br />

• Full integration med mobiltelefonens<br />

menyer, vilket möjliggör navigering till kontakter<br />

lagrade i adressboken.<br />

• Stöd för resebeskrivningar – planera rutter<br />

till fl era olika destinationer och lägg till<br />

stopp på resan.<br />

• Integrerad telefonanvändning: vägledningsinstruktionerna<br />

fi nns kvar på skärmen<br />

medan telefonsamtalet pågår.<br />

• Postnummersupport (endast Storbritannien<br />

och Nederländerna).<br />

• Tusentals intressepunkter (POI), exempelvis<br />

parkeringshus, bensinstationer, hotell<br />

och restauranger.<br />

• TomTom PLUS-tjänster: stöd för trafi kinformation,<br />

uppdaterad väderinformation<br />

och nedladdning av kartor. ■<br />

NAVIGATION<br />

Om TomTom<br />

TomTom grundades 1991 i<br />

Amsterdam och har kontor<br />

i Nederländerna, Storbritannien,<br />

USA och Taiwan.<br />

Företagets produkter säljs hos<br />

ledande hemelektronikkedjor<br />

i fl er än 17 länder samt via<br />

Internet.<br />

RATEKO&FOTO 8-9/2005 75


ARN<br />

Från Allmänna Reklamationsnämnden:<br />

Försäljning till underåriga<br />

Många personer under 18 år har idag<br />

mycket pengar att spendera på varor<br />

av olika slag. Försäljning till underåriga<br />

kan erfordra föräldrars (förmyndares)<br />

godkännande. Hur skall företaget<br />

agera om den underårige gjort ett köp,<br />

som senare inte blir godkänt av föräldrarna?<br />

TEXT: ALLAN LARSSON<br />

ILLUSTRATION: ANDERS LUNDMARK<br />

En fader upptäckte att hans 13-årige son köpt datordelar<br />

via Internet för drygt 2 500 kr. Pengarna som sonen<br />

hade köpt varorna för var hans egna. Han har sparat<br />

månadspeng och födelsedags- och julklappspengar. Detta har<br />

dock ingen betydelse eftersom den som är under arton år inte,<br />

utan förmyndares samtycke, får ingå avtal eller råda över sin<br />

egendom. Fadern skickade tillbaka datordelarna till bolaget.<br />

Bolaget har erbjudit att betala tillbaka 1 570 kr med moti-<br />

76 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

veringen att en av datordelarna, moderkortet, har förstörts i<br />

samband med att sonen försökt montera delarna i datorn. Han<br />

har inte godtagit detta förslag eftersom han anser att det är<br />

bolaget som skall stå risken för det inträffade.<br />

Fadern har yrkat hävning av köpet, det vill säga återbetalning<br />

av totalt 2 565 kr. Vidare har han yrkat ersättning för fraktkostnad<br />

med 144 kr. Som grund för sina yrkanden åberopas att<br />

avtalet är ogiltigt eftersom sonen är underårig och avtalet har<br />

ingåtts utan medgivande.<br />

Säljaren svarar<br />

Säljaren har i första hand bestritt yrkandena. I andra hand har<br />

bolaget medgivit att återbetala totalt 1 570 kr, det vill säga med<br />

avdrag för den vara som har skadats av köparen. Som grund för<br />

bestridandet åberopas att förmyndaren i det här fallet får anses<br />

ha lämnat sitt godkännande till köpet i efterhand.<br />

Jag har tagit del av den skriftväxling som skett mellan köparens<br />

pappa och företagets representant samt de telefonsamtal<br />

som förts. Vad som framkommit är att sonen har egenhändigt<br />

beställt datorkomponenter via företagets hemsida. Ordern har<br />

bekräftats per telefon och varorna har skickats ut till kunden.<br />

Då försändelsen har aviserats har sonen löst ut paketet på posten<br />

mot postförskott till ett belopp om 2 565 kr. Personalen på


utlämningsstället synes ej ha reagerat på att en så ung person<br />

löser ut paket till detta värde, vilket sannolikt inte heller är<br />

särskilt ovanligt.<br />

Efter sju veckor kontaktar köparens far företaget. Hans uppfattning<br />

är att sonens köp skulle ha godkänts av honom och att<br />

sonen ej haft rätt att disponera över de medel han använt till<br />

inköpet av datorkomponenterna.<br />

Detta åtföljs av telefonsamtal och ytterligare kontakt via epost<br />

mellan fadern och företaget. Vad som framkommer efter<br />

uppgifter från fadern är att sonen själv har sparat ihop pengar<br />

från födelsedagar, julklappspengar och sin månadspeng för att<br />

göra detta inköp. När han sedan har fått hem komponenterna<br />

så har han dessvärre misslyckats med monteringen vilket har<br />

resulterat i att en av delarna blivit förstörd.<br />

Drygt en och en halv månad efter att varorna hämtats ut av<br />

köparen så skickas de till företaget där det snart konstateras<br />

att det är genom felaktig hantering en av produkterna skadats.<br />

Övriga två komponenter fungerar felfritt.<br />

Fadern har inkommit med hänvisningar till Föräldrabalken<br />

angående omyndigs avsaknad av rättshandlingsförmåga och<br />

hävdar avtalets ogiltighet. Det är riktigt att grundregeln är att<br />

underårig saknar rättshandlingsförmåga, men undantag kan<br />

göras från detta i det fall förmyndarens samtycke har kunnat<br />

presumeras.<br />

I detta fall så anser jag det faktum att fadern har givit sitt<br />

medtycke till sonens inköp. Det har inte förts fram att sonen<br />

skulle ha några restriktioner för hur han får använda de pengar<br />

han sparar. Det är mycket vanligt att tonåringar önskar sig<br />

pengar i födelsedagspresent, julklapp med mera för att kunna<br />

köpa delar till en dator eller liknande. Det har även förfl utit<br />

lång tid från att sonen köpte varorna till att fadern återsände<br />

dem.<br />

Svea HovR har prövat ett liknande ärende (RH1988:82)<br />

beträffande förmyndares presumerade samtycke.<br />

Om nämnden är av annan uppfattning, och anser avtalet<br />

ogiltigt, så önskar i vart fall företaget vid återbetalning av<br />

köpeskillingen göra avdrag för den produkt som förstörts (995<br />

kr). Meningen i lagrummet är att säljaren skall återlämna vad<br />

denne erhållit och köparen skall återlämna det som köpts. Att<br />

den ena parten ej returnerar vad som tagits emot bör leda till<br />

jämkning hos den andra parten.<br />

Nämndens bedömning och avgörande<br />

”Bestämmelserna om omyndighet fi nns i 9 kapitlet föräldrabalken.<br />

Omyndig är den som är under 18 år (underårig). Den underåriges<br />

rättshandlingsförmåga är begränsad. Den underårige<br />

får inte själv råda över sin egendom. Förbudet för den underårige<br />

att råda över sin egendom innebär bland annat att han eller<br />

hon inte får ingå avtal. Syftet är att skydda den underårige mot<br />

följderna av ekonomiskt ofördelaktiga rättshandlingar. Med<br />

samtycke av förmyndaren, ursprungligt eller i efterhand, kan<br />

den underårige dock företa bindande rättshandling. Avtal som<br />

den underårige ingår på egen hand är alltså i princip ogiltiga<br />

och vardera parten skall återbära vad han mottagit – eller om<br />

detta inte är möjligt – ersätta dess värde. Den underårige är<br />

dock endast skyldig att ersätta värdet av vad som mottagits om<br />

detta medfört nytta för honom eller henne.<br />

Av handlingarna i ärendet framgår att sonen – som vid tillfället<br />

var 13 år gammal – via Internet har beställt datordelar hos<br />

säljaren för totalt 2 565 kr. Han löste ut paketet på posten mot<br />

ARN<br />

postförskott med pengar som han sparat från presenter och<br />

månadspeng. Fadern har uppgivit att han inte, vare sig i förväg<br />

eller i efterhand, samtyckt till det ifrågavarande köpet. Mot<br />

denna bakgrund, då inte framkommit om att de pengar sonen<br />

disponerade var avsedda för inköp av det slag nu är i fråga och<br />

då fadern inte heller kan anses ha agerat på något sätt som kan<br />

ha givit säljaren rätt att utgå från att sonen hade hans tillåtelse<br />

att köpa produkterna, fi nner nämnden att köpet är ogiltigt.<br />

Säljaren har inte rätt till ersättning för det trasiga moderkortet<br />

eftersom det inte kan anses ha använts till nytta för sonen. Fadern<br />

har även rätt till yrkad ersättning för fraktkostnad. Hans<br />

yrkanden skall således bifallas.<br />

Nämnden rekommenderar säljaren, mot att bolaget behåller<br />

datordelarna, betala tillbaka 2 565 kr till fadern samt utge<br />

ersättning med 144 kr. Beslutet är enhälligt.”<br />

<strong>Elektronikbranschen</strong>s produkter<br />

Situationen torde inte vara ovanlig. Inom elektronikbranschen<br />

fi nns en mångfald produkter som kan vara lockande för underåriga<br />

att köpa. Rent praktiskt är inte alltid så lätt att i en säljsituation<br />

– vare sig i detaljhandeln eller Internet – förvissa sig<br />

om kundens ”köpmognad”, kunden kan uppträda och framstå<br />

som betydligt äldre än den verkligen är. Säljarens kännedom<br />

om lagreglerna kan då vara till stor hjälp om situationen ändå<br />

uppstått.<br />

Av aktuellt ärende framgår att lagstiftningen ställer krav på<br />

säljaren vid försäljning till underårig. Nämndens tydliga formulering<br />

ger vid handen att enda undantaget är när förmyndaren<br />

har gett sitt samtycke till köpet, annat gör köpet ogiltigt.<br />

Det är ju inte så att vi ska sluta sälja varor till underåriga.<br />

Med hänvisning till det relaterade fallet bör viss försiktighet<br />

iakttagas. Vid försäljning av varor med större värde bör säljaren<br />

således vara särskilt uppmärksam. En ogiltigförklarad försäljning<br />

kan betyda förluster som inte står i proportion till den<br />

gjorda försäljningen.<br />

Sker efter köpet ett krav på hävning bör den behandlas på ett<br />

smidigt sätt. Det enda rätta är att förfara på sätt som innebörden<br />

i nämndens bedömning och avgörande. ■<br />

RATEKO&FOTO 8-9/2005 77


KEDJORNA<br />

Priset för bäste brunvaruleverantör togs<br />

emot av Herman Karabetyan, International<br />

Director för Sharp Electronics.<br />

Prisutdelare var Euronics internationelle<br />

ordförande Mr. Werner Winkelmann.<br />

Per Flink, Sharps svenske VD, kliver på<br />

båten ut till Badholmen för att få det<br />

glada beskedet att Sharp blev ”Supplier<br />

of the Year”.<br />

Bengt Aronsson, ansvarig för Philips<br />

försäljning i Norden, var också med på<br />

båtutfl ykten.<br />

78 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

Hela Europa kom<br />

till Sverige<br />

För första gången stod Euronics<br />

Sverige som värd för<br />

Euronics Internationals årliga<br />

möte. Två nya medlemmar<br />

valdes in i gemenskapen<br />

och så delade man ut<br />

priser till årets leverantör.<br />

TEXT: ANDERS APPELQVIST<br />

FOTO: ANITA JOHANSSON<br />

Islutet av juni höll Euronics International<br />

sitt årliga möte i Stockholm. Mer än<br />

150 personer från hela Europa samlades<br />

för överläggningar. Två nya medlemsländer<br />

välkomnades. Danska EL-SALG med över<br />

300 butiker och en omsättning på mer än<br />

71 miljoner EUR valdes in liksom relativt<br />

nystartade PALVELEVA från Finland. Med<br />

de nya omfattar nu Euronics 25 medlemmar<br />

i 24 länder.<br />

Det enda dubbla medlemskapet är Sverige<br />

där både Euronics och Hemma är medlemmar.<br />

Övriga europeiska länder har av<br />

tradition samma brun- och vitvarudistribution.<br />

Dessutom är Australien associerade.<br />

Euronics meddelade också att från och med<br />

1 januari 2006 kommer potugisiska A.A.A att<br />

bli fullvärdig medlem.<br />

Supplier of the Year<br />

Euronics omfattar nu nära 9 000 butiker i<br />

Europa. Efter första dagens överläggningar<br />

fi ck de internationella gästerna följa med på<br />

en fi n skärgårdstur, som slutade med middag<br />

på Badholmen i Vaxholm. Även om Stockholm<br />

denna kväll inte kunde bjuda på det<br />

riktigt fi na sommarvädret blev ändå båtturen<br />

i det fi na nordiska sommarljuset en minnes-


Gunnar Holm, Pioneer, med hustru AnnKarin fanns också<br />

på plats.<br />

värd upplevelse för deltagarna.<br />

Under middagen delade Mr. Werner<br />

Winkelmann, President för Euronics International,<br />

ut priserna till årets ”Supplier of<br />

the Year”. Priset för vitvaror togs emot av<br />

Johan Bygge, Senior Executive Vice-President<br />

från Electrolux medan priset för bäste<br />

brunvaruleverantör togs emot av Herman<br />

Karabetyan, International Director för<br />

Sharp Electronics.<br />

Pristagarna hade valts ut av 5 500 Euronics<br />

handlare från 22 europeiska länder och var<br />

baserat på betygsättning för produkter och<br />

försäljning, marknadsföringsstöd, service,<br />

marginaler och logistik. ■<br />

KEDJORNA<br />

Att Euronics VD Peter Örbrink gillar att hålla låda och sjunga har han visat många gånger och när han nu<br />

fi ck en chans att komplettera Mamma Mia-gänget efter middagen på Badholmen kunde han inte låta bli<br />

att hugga tag i mikrofonen och sjunga med....<br />

RATEKO&FOTO 8-9/2005 79


VI FÖRSER SVERIGE MED<br />

DIGITAL-TV.


LAGRING<br />

Alpha-10 Bernoulli var Iomegas första produkt - och det handlade om 10 MB kapacitet på 8-tumsdiskar... REV har 30 GB, vilket motsvarar ungefär 47 CD-skivor.<br />

Iomega 25 år<br />

25 år har passerat sedan lagringsföretaget Iomega<br />

bildades av några avhoppade IBM-ingenjörer.<br />

Det fi rade Iomega bland annat genom att under<br />

det första halvåret introducera just 25 nya lagrings-<br />

och backup-produkter.<br />

TEXT: OLA LARSSON<br />

Iomega har sålt drygt 55 miljoner Zipdrives<br />

och 350 miljoner Zip-disks.<br />

82 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

Iomegas historia började 1979 i en lokal<br />

hos IBM i Tucson, USA. Fyra ingenjörer<br />

kom på en innovativ lösning på ett<br />

gammalt problem – hur man förhindrar att<br />

läs- och skrivhuvudet i en magnetbaserad lagringsprodukt<br />

slår i den roterande disken och<br />

medför förlust av lagrad data. IBM avslog<br />

dock deras ansökan på att utveckla projektet,<br />

varför kvartetten startade eget och Iomega<br />

föddes våren 1980.<br />

Den kraschsäkra teknologin kom att utgöra<br />

basen för Iomegas första produkt och lagringsbranschen<br />

fi ck sin första lösning kring<br />

fl yttbart lagringsmedia med hög kapacitet.<br />

Bernoulli<br />

Efter två års utveckling lanserade<br />

Iomega sin första<br />

produkt, Alpha-10 Bernoulli,<br />

en kraschsäker löstagbar disk<br />

– som hade kapacitet som en<br />

hårddisk (10 MB) samt fl exibilitet<br />

som en fl oppydisk (8-tum i diameter).<br />

Namnet Iomega betyder dock varken<br />

”10 mega” eller ”input/output mega” vilket<br />

ligger nära till hands att anta, utan valdes<br />

snarare för att det klingade fi nt, berättar<br />

Iomegas europeiske försäljningschef Romain<br />

Cholat.<br />

Bernoulli vidareutvecklades och så småningom<br />

var kapaciteten uppe i 230 MB, men<br />

nästa stora steg för Iomega togs med en<br />

produkt som i början kallades ”Vitamin C”.<br />

Zip<br />

När Intel lanserade Pentium processorerna<br />

1993 så blev det allt tydligare att den gamla<br />

hederliga fl oppydisken var en smula ålderdomlig,<br />

med sina 1,44 MB och en långsam<br />

överföringshastighet. Iomega arbetade på<br />

att ge bärbara lagringsmedia en ordentlig<br />

vitaminkick, och våren 1995 lanserade man<br />

så sin ”Vitamin C”-produkt som fi ck namnet<br />

Zip-drive.<br />

Zip slog igenom över en natt, och tre år efter<br />

debuten släpptes en uppgraderad Zip-drive<br />

(med 250 MB istället för 100 MB lagringskapacitet)<br />

som också bidrog till framgången.<br />

2002 lanserade man ytterligare en version,<br />

nu med 750 MB kapacitet. Iomega har fram<br />

till idag sålt drygt 55 miljoner Zip-drives och<br />

350 miljoner Zip-disks.<br />

Breddning<br />

1999 började Iomega bredda sitt sortiment,<br />

till att även omfatta CD-brännare, externa<br />

hårddiskar, USB-minnen och nätverkshårddiskar.<br />

Iomega tillhandahåller idag ett brett<br />

utbud av lättanvända lagringslösningar för att<br />

skydda och säkra digitalt material.<br />

Till Iomegas prisbelönta lagringsprodukter<br />

hör den nya Iomega REV, de populära<br />

Zip-diskarna, de externa hårddiskarna med<br />

kapacitet upp till 250 GB, minnespinnarna<br />

Iomega Mini och Iomega Micro Mini, interna<br />

och externa CD- och DVD-brännare,<br />

videobrännaren QuikTouch samt diskettstationer<br />

med USB-anslutning.<br />

För nätverk fi nns Iomegas NAS-servrar<br />

med lagringskapacitet från 160 GB till 1,6


Iomega Mini Hard Drive rymmer 40 GB och väger 100 g.<br />

TB. Skydd och delning av data i båda hem<br />

och på arbetsplatser förenklas därtill av programvarorna<br />

Iomega Automatic Backup,<br />

Iomega Sync och Iomega HotBurn,<br />

samt så kallad Active Disk-teknologi. För<br />

obegränsad och ständigt tillgänglig kapacitet<br />

erbjuder Iomega också en säker online-lagring<br />

genom sin iStorage.<br />

Externa diskar<br />

Iomega utvidgar sin Mini-serie med nya<br />

Mini 2GB USB 2.0. Med den nya minnespinnen<br />

fi nns programvaran Security<br />

Lock, som skyddar känslig information, samt<br />

Iomega Active Disk-teknologi som gör det<br />

möjligt för applikationer att köras direkt från<br />

minnet utan att installation skett på datorn.<br />

– Ett USB-minne ska idag kunna lagra en<br />

allt större mängd information. Iomega Mini<br />

2GB är ett säkert minne som kan köra små<br />

applikationer och har en plats för personlig<br />

information riktat mot mobila yrkesutövare<br />

och studenter, säger Stefan Vigedal, Nordenansvarig<br />

hos Iomega.<br />

Minnespinnen väger endast 21,6 gram<br />

och inga kablar, strömadapters eller batterier<br />

behövs. En metallring som låser det<br />

vid transport roterar runt minnet och ett<br />

teckenfönster gör det möjligt att personifi era<br />

innehållet med företagslogotyp, bilder eller<br />

fi lnamn. Med Active Disk kan applikationer<br />

automatiskt startas direkt från USB-minnet<br />

när det anslutits med en PC. Fler än 80 Active<br />

Disk-titlar fi nns att ladda ner från www.<br />

iomega-activedisk.com.<br />

En annan av de 25 nya produkter Iomega<br />

släppt i år är den lilla externa hårddisken,<br />

Mini Hard Drive, med plats för 40 GB. Den<br />

väger endast 100 gram och är liten nog att få<br />

plats i skjortfi ckan (måtten är 86x73x12 mm).<br />

Produkten har en 1,8-tums hårddisk och tar<br />

sin ström från datorns USB-port – överföringshastigheten<br />

är 25 MB/s med USB 2.0.<br />

– Iomegas nya minihårddisk väger nästan<br />

ingenting, vilket gör den till ett utmärkt val<br />

för affärsresande. Att använda Mini Hard<br />

Drive är extremt enkelt; det är bara att<br />

ansluta den till datorns USB-port och sedan<br />

är man är redo att fl ytta fi ler och göra backup<br />

snabbt, berättar Stephan Vigedal.<br />

Iomega har även lanserat en ny serie tunna<br />

externa hårddiskar, ”Portable harddrive”,<br />

för den mobile användaren. Hårddiskarna får<br />

ström via USB-anslutningen och kräver därför<br />

ingen extern strömkälla. Iomegas backupprogramvara<br />

Iomega Automatic Backup<br />

Pro, som klarar både automatisk backup och<br />

datarekonstruktion, ingår. Produkten fi nns i<br />

storlekarna 60, 80 och 100 GB.<br />

Under namnet ”Silver Series” har Iomega<br />

lanserat en ny serie externa hårddiskar, i storlekarna<br />

160, 200 och 250 GB. Alla modellerna<br />

använder USB 2.0 och har en prestanda<br />

på 7200 RPM.<br />

För Apple<br />

Iomega lanserade alldeles nyligen MiniMax,<br />

en extern hårddisk med både USB2-koppling<br />

och Firewire. Hårddisken är speciellt<br />

designad för att passa med Mac mini och öka<br />

dess lagringskapacitet med upp till 250 GB<br />

(fi nns även 160 GB). Produkten är inte bara<br />

ett komplement till en Mac mini – det fi nns<br />

också tre stycken USB-anslutningar och tre<br />

Firewire-portar som gör att MiniMax även<br />

kan fungera som en hub. Med hårddiskens<br />

unika design kan den både var stackningsbar<br />

med Mac mini eller fungera separat som en<br />

snygg extern hårddisk för både Mac- och<br />

PC-användare.<br />

Iomega Automatic Backup Pro (som ingår)<br />

hanterar avancerad realtids-backup automatiskt<br />

utan att man behöver trycka på en<br />

speciell backup-knapp. Användaren markerar<br />

endast de mappar som ska skyddas samt<br />

anger hur ofta och när programmet ska göra<br />

backup. Iomega Automatic Backup Pro gör<br />

resten.<br />

Extern brännare<br />

Iomega har släppt en extern DVD-brännare<br />

med ny design. Iomega Super<br />

DVD Writer 16x16 Dual-Format<br />

USB 2.0 är en DVD-brännare<br />

med 16x-kapacitet som<br />

kan bränna i dubbla lager.<br />

Brännaren har Hi-Speed USB<br />

(USB 2.0) och stödjer alla ledande<br />

DVD- och CD-format, inklusive det nya<br />

dubbelsidiga formatet DVD+R DL som har<br />

en skrivhastighet på 4x. Varje dubbelsidig<br />

LAGRING<br />

Mini 2GB USB 2.0 väger 22 g och rymmer<br />

en hel del.<br />

Portable harddrive-serien fi nns med en<br />

kapacitet på upp till 100 GB.<br />

Silver Series är en lite enklare serie<br />

externa hårddiskar på upp till 250 GB.<br />

Iomega MiniMax matchar Apples Mac<br />

mini perfekt – och har upp till 250 GB.<br />

Iomegas nya externa DVD-brännare<br />

klarar av att bränna dubbla lager.<br />

RATEKO&FOTO 8-9/2005 83<br />


▼<br />

LAGRING<br />

Iomegas NAS 200d-serverfamilj fi nns nu<br />

med inbyggd REV-enhet, och upp till 750<br />

GB kapacitet.<br />

84 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

DVD-skiva rymmer 8,5 GB (motsvarar upp<br />

till 12 CD-skivor).<br />

Intern REV<br />

Iomega kompletterar nu sin REV-familj med<br />

en modell för Serial ATA (SATA). Med den<br />

nya modellen kan Iomega erbjuda en intern<br />

REV-enhet med SATA-gränssnittets fördelar<br />

avseende hastighet och färre kablar. Att<br />

integrera REV för disk-to-removable-disk<br />

(D2RD) backup och lagring i en ny dator har<br />

aldrig varit enklare.<br />

Iomega introducerade den första REVprodukten<br />

för ett år sedan, i april 2004. I dag<br />

är REV tillgängligt för fem olika gränssnitt:<br />

USB 2.0, ATAPI, FireWire, SCSI och SATA.<br />

Den unika REV-lösningen har mött stor<br />

uppskattning världen över och sedan introduktionen<br />

har REV hunnit vinna ett stort<br />

antal utmärkelser, däribland ”Best of CeBIT<br />

America”.<br />

– Våra undersökningar bland REV-kunderna<br />

visar att en tredjedel använder REV som<br />

sin första backuplösning, en tredjedel som<br />

ersättning för bandbackup och en tredjedel<br />

som ersättning för annan backup, till exempel<br />

CD-bränning. Efterhand som REV:s popularitet<br />

växer vidgas också dess marknad, från<br />

den initialt avsedda som en ersättning för<br />

bandbaserad backup, säger Wayne Arvidson,<br />

produktchef för Iomegas professionella<br />

lagringslösningar.<br />

För lagrings- och backuplösningar som<br />

erbjuder fl yttbar förvaring av den sparade<br />

informationen erbjuder REV, enligt Iomega,<br />

ett starkare alternativ än både externa<br />

hårddiskar och bandlösningar. Med sina<br />

löstagbara disketter är REV-lösningen mer<br />

stryktålig än en hårddisk och klarar 25 Mb/s i<br />

överföringshastighet.<br />

– Mot en REV-disketts 30-åriga livslängd,<br />

och utrymme för över en miljonöverskrivningar<br />

står sig bandlösningar slätt. Banden är<br />

ömtåliga, har sämre prestanda, kräver underhåll.<br />

Tekniken som används är dessutom<br />

förhållandevis dyr. REV erbjuder en<br />

robust lösning med hög prestanda<br />

som gör åtkomst och återskapning av<br />

data mycket lättare och snabbare,<br />

säger Stephan Vigedal.<br />

Iomega REV 35GB/90GB är en<br />

lagringsprodukt som kombinerar<br />

fl yttbara lagringsmedia med en<br />

hårddisks beprövade tillförlitlighet,<br />

snabbhet och hanterbarhet. Överföringshastigheten<br />

hos REV är åtta<br />

gånger snabbare än bandlösningar,<br />

enheten är mindre än en kortlek<br />

och REV-disketten kan skrivas över mer än<br />

en miljon gånger.<br />

Här syns en del av Iomegas möjligheter med REV-systemet.<br />

NAS med inbyggd REV<br />

Iomega presenterar en ny generation av sin<br />

NAS 200d-serverfamilj. Bland annat erbjuds<br />

NAS 200d med en inbyggd REV 35 GB-enhet<br />

för integrerad backup och lagring. Större<br />

lagringskapacitet – upp till 750 GB – och<br />

möjlighet att administrera upp till fem nätverksskrivare<br />

är andra nyheter. Den ergonomiska<br />

utformningen av NAS 200d, anpassad<br />

för skrivbordet, och den närmast ljudlösa<br />

driften bibehålls. Alla NAS 200d levereras<br />

med stöd för Microsoft Windows Storage<br />

Server 2003 som standard.<br />

– Vi behöll de egenskaper som kunderna<br />

gillat hos NAS 200d – den smidiga storleken<br />

och den ljudlösa driften – och lade sedan till<br />

egenskaper som erbjuder bättre prestanda<br />

och mer effektiv backup, kommenterar<br />

Joseph Saroukhanian, Senior Product Manager<br />

hos Iomega.<br />

Små patent<br />

Iomega har registerat två nya patent inom<br />

nanoteknik och optisk lagring. Patentet<br />

”Method and Apparatus for Optical<br />

Data Storage” är det första i en serie av<br />

patent som baseras på en nanoteknik kalllad<br />

subwavelength, som handlar om att koda<br />

information på ytan av en DVD-skiva genom<br />

att använda refl ektiva nanostrukturer i fl era<br />

nivåer. Tekniken kallas AO-DVD (Articulated<br />

Optical – Digital Versatile Disc) och<br />

innebär att mer data kan lagras på en DVD.<br />

Lagringspotentialen är 40-100 gånger större<br />

än dagens DVD-skivor och erbjuder 5-30<br />

gånger snabbare accesstid till samma kostnad.<br />

Tidigare har Iomega också fått ett patent<br />

kallat ”Interchangeable Cartridge Data<br />

Storage System for Devices Performing<br />

Diverse Functions” godkänt. Patentet<br />

härrör från Iomegas arbete med så kallade<br />

bridge media, det vill säga lagringsmedia som<br />

kan användas på både datorer och annan utrustning.<br />

I tekniken används ett gemensamt<br />

digitalt format som möjliggör utbyte av data<br />

mellan olika sorters enheter. ■


DESIGN<br />

Flow-datorn vann designtävling<br />

I Danmark har Intel utlyst<br />

en designtävling på temat<br />

”Återuppfi nn den bärbara<br />

datorn”. Vinnaren blev<br />

”Flow”, en skapelse av<br />

Öivind Alexander Slaatto.<br />

Kanske var detta startskottet<br />

för att bärbara datorer,<br />

som idag ofta är omöjliga<br />

att se skillnad på oavsett<br />

tillverkare, kan börja anta<br />

mer moderna former för att<br />

passa olika typer av användare<br />

med olika tycke och<br />

smak.<br />

Kanske är framtidens dator tillverkad<br />

i ett enda stycke av gummi och silikon,<br />

som när den inte används kan<br />

fällas ihop och bäras som en bekväm axelväska?<br />

Det var nämligen just en sådan design<br />

som Öivind Alexander vann Intels tävling<br />

”Återuppfi nn den bärbara datorn” med,<br />

samt en prissumma på 25 000 danska kronor.<br />

De som deltog i designtävlingen var<br />

studerande på Danmarks Designskole och<br />

visningen av de olka bidragen skedde på det<br />

berömda konstmuseet Louisiana utanfö<br />

Köpenhamn.<br />

Elegant lösning<br />

Juryn beskrev vinnarbidraget som ”en superenkel<br />

och elegant lösning med ett trovärdigt<br />

fokus på bearbetningen av de tekniska<br />

möjligheter som väntar runt hörnet.<br />

– Detta är en riktigt behaglig, välkomnande<br />

och läcker dator som som vi gärna skulle<br />

se ersätta många av datorerna på marknaden<br />

idag, sa juryn i ett uttalande.<br />

– Min utgångspunkt var att skapa en enkel<br />

dator, där det inte är användaren som ska<br />

anpassa sig efter datorn, utan tvärtom, sa vinnaren<br />

Öivind Alexander i en kommentar.<br />

Det fi nns inget fast tangentbord på datorn,<br />

utan det är mjukvarubaserat och anpassar sig<br />

dels efter storleken på användarens händer,<br />

dels efter programmet som används.<br />

– Designen heter ”Flow” eftersom skärm<br />

och tangentbordsdelen är gjort i ett stycke,<br />

men också för att ”Flow” uttrycker den väg<br />

från idé till genomförande, som för mig är<br />

datorns existensberättigande. Min dator<br />

vänder sig inte till specialister utan till den<br />

vanlige användaren, som vill ha en lättanvänd<br />

datorn, men som samtidigt värdesätter<br />

form och design, avslutade en lycklig<br />

vinnare. ■<br />

En stolt vinnare Øivind Alexander Slaatto<br />

omgiven av Intels Christian Bohn och<br />

Louise Campel, Årets danska designer<br />

2005.<br />

Juryn beskrev vinnarbidraget som ”en<br />

superenkel och elegant lösning med ett<br />

trovärdigt fokus på bearbetningen av<br />

de tekniska möjligheter som väntar runt<br />

hörnet.<br />

RATEKO&FOTO 8-9/2005 85


MULTIMEDIA<br />

Är detta morgondagens<br />

multimediaenhet?<br />

Om Northern Star<br />

Northern Stars produkter<br />

säljs och marknadsförs av<br />

Network Synergies som har<br />

de exklusiva distributionsrättigheterna<br />

för de populära<br />

MP3-spelarna i Sverige. Vid<br />

sidan av MP3-spelare fi nns<br />

även Plasma-TV-apparater i<br />

produktportföljen. Network<br />

Synergies AB grundades år<br />

2003 och ägs av sina svenska<br />

grundare.<br />

86 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

Svenska Northern Star, som<br />

snabbt etablerat sig på<br />

marknaden, som en populär<br />

och framgångsrik leverantör<br />

av MP3-spelare och<br />

platta TV-apparater, visar<br />

nu upp nya möjliga framtida<br />

designkoncept.<br />

Andreas Forsberg från Malmö Tekniska<br />

Högskola har på uppdrag av<br />

Northern Star designat en prototyp,<br />

som visar hur kommunikation och underhållning<br />

integreras till en kompakt enhet där<br />

mobiltelefoni och mediaspelare kombineras<br />

effektivt, funktionellt och framför allt snyggt.<br />

Utgångspunkten för Andreas Forsbergs<br />

examensarbete var att skapa en enhet som<br />

kan ersätta både mobiltelefon och mediaspelare<br />

med en enda produkt. Grundidén med<br />

NS-Concept-008 är att den har en vikbar<br />

display, ett område vilket forskare de senast<br />

åren har gjort stora framsteg inom. Detta har<br />

gjort det möjligt att minska enhetens storlek.<br />

Hela enheten är utformad enligt snäckskalsprincipen,<br />

det vill säga att den är vikbar.<br />

Interaktionen mellan användare och enhet<br />

sker genom en touchscreen, som ligger som<br />

en tunn fi lm på den vikbara displayen, där<br />

knappar och reglage styrs genom mjukvaran.<br />

Enheten har också en inbyggd antenn, som<br />

används vid samtal och som även fungerar<br />

som WiFi antenn när den kommunicerar<br />

med andra enheter. Befi nner man sig inom<br />

räckvidd för ett trådlöst nätverk ska man<br />

kunna koppla upp enheten mot Internet och<br />

söka information och ladda ner/skicka fi ler<br />

eller ringa gratis med moderna kommunikationsprogram<br />

som Skype. Uppspelning av<br />

fi lm på NS-Concept-008 sker i 16:9-format<br />

och den ska även kunna strömma fi lmer trådlöst<br />

till en tv-apparat eller dator.<br />

Skall stå ut<br />

NS-Concept-008 skall stå ut från mängden<br />

och utstråla en medveten formkänsla. Den<br />

ska fungera som en accessoar, som man kan<br />

känna sig bekväm att bära hängande runt halsen.<br />

Enhetens skal består därför av en tunn<br />

och inte för avancerad display i samma teknik<br />

som den invändiga, vilket gör att mankan<br />

skifta skalets färg eller låta en textremsa glida<br />

över enheten när den är hopvikt.<br />

Om NS-Concept-008 kommer att sättas<br />

i produktion eller inte? Det får framtiden<br />

utvisa... ■


RGT-BLANKETT<br />

KASSAKVITTO - FAKTURA - GARANTIBEVIS<br />

KO-anpassad med de nya gällande bestämmelserna<br />

"Konsumentköp CE 2005"<br />

Med den NYA<br />

Konsumentköplagen CE 2002<br />

Gäller från den 1 juli 2002.<br />

RGT-Blankettens fördelar:<br />

✰ Underlättar säljarbetet<br />

✰ Kan fås med egen logo<br />

✰ Korta leveranstider<br />

✰ Konkurrenskraftiga<br />

priser<br />

✰ Alltid anpassad till<br />

branschens och myndigheternas<br />

krav<br />

Anmälan till Radiotjänst i<br />

Kiruna om försäljning/uthyrning<br />

av TV/Video<br />

Välj ElektronikFörbundets blanketter!<br />

Det bästa sättet att undvika onödiga diskussioner med kunder och myndigheter är att<br />

använda ElektronikFörbundets försäljningsblanketter. Alla blanketter går att få tryckta med<br />

Din egen logotype.<br />

Ring oss gärna för ytterligare upplysningar<br />

BOX 175 59 118 91 STOCKHOLM Tel 08-505 970 60 Fax 08-505 970 69


PRODUKTNYHETER<br />

88 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

REDAKTÖR / OLA LARSSON / TEL 08 - 505 970 64<br />

ZEN VISION<br />

Creative har också lanserat mediespelaren Zen Vision som förutom musik kan användas för att<br />

titta på video och digitala fotografi er. Skärmen är 3,7 tum och kan visa 252 144 färger i upplösningen<br />

640x480 pixlar. Med en hårddisk på 30 GB lagras upp till 15 000 låtar eller 120 timmar<br />

video.<br />

– Zen Vision är vår snyggaste och mest mångsidiga mediespelare någonsin, säger Jan Ström,<br />

produktchef på Creative i Sverige. Spelaren har stöd för musiktjänster på nätet och det går att föra<br />

över bilder och video från alla sorters minneskort – kortplatsen är för Compact Flash type I/II och<br />

med en adapter kan de fl esta andra populära minneskort användas – allt som allt 17 olika typer.<br />

Spelaren har också stöd för fl era videoformat, bland annat DivX och MPEG-2, samt inbyggd FMradio<br />

med 32 förval och möjlighet till inspelning.<br />

Det laddningsbara batteriet klarar upp till 4,5 timmars videouppspelning och upp till 120<br />

timmar video får plats på spelarens hårddisk.<br />

Zen Vision ansluts till PC med USB 2.0 eller genom en dockningsstation (tillbehör). Spelaren<br />

levereras med ett utbytbart Li-ion-batteri, laddare, USB-kabel, hörlurar, AV-kabel och<br />

fodral. ■<br />

CREATIVE, TEL: 08-564 720 20, HTTP://SE.EUROPE.CREATIVE.COM<br />

CHOCKBOXEN<br />

I sommar lanserade Philips GoGear ShoqBox PSS110, som är en<br />

blandning av en musikanläggning med högtalare och en MP3spelare.<br />

Det är inte bara designen på Philips ShoqBox och den<br />

medföljande förvaringsväskan som är intressant. Tack vare det<br />

av Philips utvecklade XSL Acoustics system skall det bli möjligt<br />

att få en ljudkvalitet med en bas som tidigare varit förunnad bra<br />

mycket större musikanläggningar än Philips ShoqBox.<br />

Minnet på 256 MB räcker för lagring av upp till 8 timmar<br />

musik med WMA-format eller 4 timmar i MP3-format. Dessutom<br />

fi nns det också en inbyggd radiomottagare med klocka och<br />

alarmfunktion.<br />

ShoqBox har ett inbyggt, uppladdningsbart batteri som räcker<br />

i upp till 10 timmars lyssning. Produkten är 58x53x182 mm stor<br />

och väger 350 g. ■<br />

PHILIPS, TEL: 08-598 520 00, WWW.PHILIPS.SE<br />

SLICK MP3-SPELARE<br />

Creative har lanserat Zen Sleek, en MP3-spelare med stryktåligt<br />

och designat aluminiumhölje. Under skalet rymmer<br />

Zen Sleek en 20 GB hårddisk som kan lagra upp till 10 000<br />

låtar i WMA format eller 5 000 låtar i MP3-format. Dessutom<br />

kan användare spela in låtar direkt från den integrerade<br />

FM-radion, eller använda MP3-spelaren som diktafon.<br />

– Zen Sleek kombinerar massor av funktioner med en<br />

rejäl minneskapacitet och en cool design. Men viktigast av<br />

allt är att den erbjuder ett grymt bra ljud, säger Jan Ström,<br />

produktchef på Creative i Sverige.<br />

Alla funktioner i Zen Sleek kan kontrolleras med en hand<br />

via en lättanvänd och tryckkänslig panel. Skärm och panel<br />

har blå bakgrundsbelysning. Zen Sleek ansluts till datorn<br />

via USB 2.0. ■<br />

CREATIVE, TEL: 08-564 720 20, HTTP://SE.EUROPE.CREATIVE.COM<br />

PLUGGLUREN<br />

Nu har den nya hörluren från Koss, Spark Plug, lanserats – med dynamiska<br />

element och en öronsnäcka vars form skall anpassa sig perfekt i örongången,<br />

vilket medför en bra isolering och därmed en optimal ljudåtergivning och en<br />

djup klar bas. ■<br />

TURA SCANDINAVIA, TEL: 0300-56 89 20, WWW.TURASCANDINAVIA.COM


REDAKTÖR / OLA LARSSON / TEL 08 - 505 970 64<br />

TRÅDLÖS TELEFON MED SIM-KORT<br />

Nu lanserar Doro doro 855 SIM, med samma design och avancerade<br />

teknik som doro 850 colour, men extrautrustad med<br />

SIM-kortsläsare och rörliga meny-ikoner.<br />

– Många har idag en inbyggd telefonbok i sin hemtelefon.<br />

Men eftersom det är ganska tidsödande att överföra sina<br />

kontakter från mobilen är det är få som använder funktionen på<br />

bästa sätt. Doro 855 SIM erbjuder en enkel och snabb lösning<br />

för överföring och lagring av telefonbokskontakter, från mobil<br />

till hemtelefon. Det är bara att sätta in mobilens SIM-kort i<br />

basmodulen på doro 855 SIM och sedan genom några enkla<br />

steg överföra kontaktuppgifterna till sin nya hemtelefon”, säger<br />

Fredrik Forssell, marknadschef på Doro. ■<br />

DORO, TEL: 046-280 50 00, WWW.DORO.SE<br />

HEMNÄTVERK I VÄGGUTTAGET<br />

Topcom lanserar Powerlan 100 Ethernet Kit – ett lättinstallerat och snabbt nätverk<br />

för problemfri dataöverföring via elnätet i hemmet. Ett ADSL-modem kopplas<br />

enkelt till elnätet via en Ethernet nätverksadapter. Med Powerlan 100 nätverksadapter<br />

får nätverkets datorer omedelbar tillgång till Internet och nätverksanslutning,<br />

så de kan kommunicera med varandra.<br />

Fler datorer ansluts enkelt till nätverket och Internet via elnätet med hjälp<br />

av ytterligare Powerlan 100 Ethernet nätverksadapter. Givetvis kan man även<br />

ansluta sin nätverksprinter, spelkonsoler typ X-Box, Playstation II etcetera mot<br />

Internet med hjälp av Powerlan 100.<br />

Powerlan 100 Ethernet Kit levereras med två Ethernet nätverksadapter, två kablar<br />

RJ 45 och monitor CD. ■<br />

TOPCOM, TEL: 08-562 511 00, WWW.TOPCOM.SE<br />

PRODUKTNYHETER<br />

SANSAD MP3-SPELARE<br />

SanDisk Sansa e100 är namnet på en digital audio-spelare med inbyggd minne på 512 MB (blå)<br />

eller 1 GB (silver) som har uttag för SD-minneskort, för att man ska kunna öka lagringskapaciteten.<br />

I spelaren fi nns det även inbyggd FM-tuner med 20 fördefi nierade stationer, samt SRS WOW<br />

ljudförbättring.<br />

Spelaren klarar MP3, WMA och WMA DRM, och man navigerar enkelt och kan sortera efter artist,<br />

album eller efter titel på låten. SD-kort fi nns idag i storlek upp till 2 GB vilket innebär att en Sansa<br />

kan få en maximal kapacitet på 3 GB. Spelaren drivs med ett ett AAA-batteri som skall klara upp<br />

till 17 timmar speltid. Mått: 55x74x14 mm, och vikt 63 g inklusive batteri. En SanDisk Sansa<br />

levereras med väska med armband, hörlurar, batteri, USB-kabel, CD med mjukvara samt engelsk<br />

manual. Svensk manual fi nns för nerladdning på Tura Scandinavias hemsida under knappen<br />

download. ■<br />

TURA SCANDINAVIA, TEL: 0300-56 89 20, WWW.TURASCANDINAVIA.COM<br />

NY TUNNIS<br />

Sony har presenterat en ny kamera i sin Cyber-shot serie, T5, en 5 megapixelkamera<br />

försedd med ett inbyggt Carl Zeiss Vario-Tessar 3x zoomobjektiv och en 2,5<br />

tum stor och ljusstark LCD-bildskärm.<br />

Trots att den är anmärkningsvärt tunn (endast 15,3 mm på det smalaste stället)<br />

skall kameran vara snabb, och ha många lättanvända funktioner – och med kamerans<br />

16:9-läge går det även att ta bilder i bredbildsformat, som sedan kan visas<br />

på en bredbilds-TV.<br />

Kameran fi nns i två utföranden, dels med detaljer i matt svart och dels helt i<br />

borstad aluminium. ■<br />

SONY, TEL:08-585 450 00, WWW.SONY.SE<br />

RATEKO&FOTO 8-9/2005 89


PERSONNYTT<br />

SONY ERICSSON<br />

Sony Ericsson har utsett Johan<br />

Mathson till ny nordenchef för<br />

Sony Ericsson.<br />

Johan Mathson kommer närmast<br />

från Tele2 Sverige, där<br />

han var marknadschef. Han<br />

efterträder Roger Bolander,<br />

som sedan april ansvarar för<br />

Sony Ericssons verksamhet i<br />

Ryssland.<br />

– Johan har gedigen erfarenhet<br />

av telekom-branschen<br />

i Norden och är väl lämpad för<br />

att ta företaget in i nästa fas<br />

av tillväxt, säger Jan Wäreby,<br />

Corporate Executive Vice<br />

President och Head of Sales &<br />

Marketing. ■<br />

PIONEER<br />

Johan Niininen, tidigare<br />

butikschef på Malmö Hifi<br />

Center, har axlat manteln som<br />

regionchef för Södra Sverige<br />

hos Pioneer. Johan efterträder<br />

Jonas Mårtensson som<br />

går vidare i sin karriär inom<br />

Pioneer, denna gång som<br />

Produktchef för Hemstereo<br />

i Sverige, med placering på<br />

kontoret i Stockholm. ■<br />

90 RATEKO&FOTO 8-9/2005<br />

PALM<br />

Jens Henriksen är sedan 1 juli<br />

Nordisk Ansvarig för Palm.<br />

palmOne bytte den 14 juli<br />

namn till Palm, och i samband<br />

med detta skapades också en<br />

ny logotyp – som kommer fi nnas<br />

på företagets produkter.<br />

Jens har varit Nordisk försäljningschef<br />

på Palm Nordic<br />

sedan 2003, och innan dess<br />

arbetade han som Country<br />

manager för Sverige på Pricerunner.<br />

■<br />

SATELLIT PLUS+<br />

Staffan Ring är anställd som<br />

Sales&Marketing Manager<br />

för Satellit plus+ i Sverige.<br />

Staffan har senast jobbat på<br />

Axnet, men var innan dess<br />

anställd på Nokia från 1997<br />

till 2004/2005. Innan 1997<br />

jobbade Staffan i butik inom<br />

Expertkedjan.<br />

Satellit plus+ fi nns bland<br />

annat i Danmark, där Staffan<br />

kommer utgå ifrån – men han<br />

kommer att ha hand om den<br />

svenska marknaden.<br />

Satellit plus+ säljer Strong<br />

och Pace. ■<br />

REDAKTÖR / OLA LARSSON / TEL 08 - 505 970 64<br />

CANON<br />

Canon Svenska har anställt<br />

Åsa Ottosson som produktansvarig<br />

inom affärsområdet<br />

Canon Consumer Imaging<br />

(CCI). Hon kommer att ansvara<br />

för bläck- och laserskrivare,<br />

multifunktionsprodukter,<br />

scanners, fax, räknare och<br />

förbrukningsartiklar.<br />

Åsa, som är är civilekonom,<br />

ansvarig för kanalmarknadsföring<br />

till SMR & Retail hos<br />

Scribona Sverige.<br />

Hon har de senaste 12 åren<br />

arbetat inom IT-branschen<br />

i olika sälj-, produkt-, och<br />

marknadsbefattningar och har<br />

lång erfarenhet av marknadsföring<br />

och konceptutveckling<br />

inom distributionsledet. ■<br />

STORAGETEK<br />

Patrik Philipson blir ny Sverigechef<br />

för StorageTek. Patrik<br />

tar över efter David Garside<br />

som lämnar företaget för att<br />

gå i pension. Patrik Philipson<br />

har arbetat som försäljningschef<br />

på StorageTek sedan<br />

årsskiftet.<br />

Patrik Philipson kommer<br />

senast från Sun där han var<br />

försäljningsansvarig och har<br />

tidigare haft ett antal olika<br />

ledande positioner inom HP.<br />

– StorageTek har den<br />

tyngsta kompetensen i<br />

datalagringsbranschen. Det<br />

händer mycket nu och jag ser<br />

fram emot att leda företaget i<br />

detta dynamiska skede, säger<br />

Patrik Philipson. ■<br />

CANT-SEMINARIE – 27/10 2005<br />

CANT-seminariet är ett väletablerat evenemang rörande<br />

bredband, satellit- och kabel-TV-området. CANT-seminariet<br />

hålls varje höst. Branschens tekniker, leverantörer och<br />

återförsäljare, programbolag, nätoperatörer, satellitoperatörer,<br />

nät- och systemtekniker, bredbandsföretag med<br />

fl era deltar.<br />

Nästa CANT-seminarie hålls torsdagen den 27 oktober<br />

2005 i Victoriahallen på Stockholmsmässan. Seminariet<br />

kommer att fokusera på korta gemensamma pass som<br />

ger dig en snabb information om det senaste vad gäller<br />

teknik och politik. Under dagen kan du själv välja ett antal<br />

workshops av hög kvalitet.<br />

Inbjudan skickas ut i september, och mer information<br />

fi nns på www.cant.se. Vi tar gärna emot synpunkter eller<br />

förslag angående kommande CANT-seminarie. Kontakta<br />

Kristina Wirbing på CANT:s kansli, tel 08-508 938 51 eller<br />

via e-post kwi@branschkansliet.se. ■


Månadens Månadens tankenöt tankenöt för för bekväma bekväma filmälskare:<br />

filmälskare:<br />

Hur ändrar jag vinkeln på<br />

min TV utan att behöva<br />

resa mig ur soffan?<br />

En En knapp knapp för för alla alla vinklar. vinklar.<br />

Bara Bara med med Picture Picture Master* Master* från från Hitachi. Hitachi. Läs Läs mer mer på på www.hitachi.se<br />

www.hitachi.se<br />

* * 32LD7200 32LD7200 och och 42PD7200 42PD7200<br />

"The "The "HD "HD ready" ready" Logo Logo is is a a trademark trademark of of EICTA." EICTA."


Med den nya, spännande Konica Minolta DYNAX 5D är oskarpa bilder ett minne blott. DYNAX 5D är<br />

kompakt och enkel att hantera samt utrustad med inbyggt Anti-Shake-system som ger bilder fria från<br />

skakningsoskärpa med alla DYNAX AF-objektiv. Dessutom har den en stor 2,5-tums display för smidig<br />

bildgranskning och menyinställningar. Med DYNAX 5D har du alltid storartade bilder inom räckhåll!<br />

Bildstabilisering med alla objektiv, från minsta<br />

makro-objektiv till största teleobjektiv<br />

www.konicaminolta.se<br />

Anti-Shake AV Anti-Shake PÅ<br />

Kompakt digital systemkamera med<br />

Anti-Shake-system inbyggt i kamerahuset

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!