ASKöLABorAtorIet - Havet.nu

havet.nu
  • No tags were found...

ASKöLABorAtorIet - Havet.nu

HavsUtsikt 2/20111961-2011ASKÖLABORATORIET50 år av ÖstersjöforskningAskö är en kunglig ö. Efter hot om försäljning 1995 räddade Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ön tillsammans med Naturvårdsverket och gavden till Kungen i femtiårsgåva. Hela Askö är nu ett naturreservat med tillhörande marint reservat. Kungen är en stadig gäst på fältstationen ochkungaparet firade bland annat sitt silverbröllop här med stora delar av Europas kungahus närvarande.Foto: LeifWSveriges enda fältstation i Egentliga Östersjön, Askölaboratoriet,fyller 50 år i år. Det kommer att firas med kungabesök, en storfestdag i september samt en konferens i Stockholm i november.Stationen hör till Stockholms universitets marina forskningscentrumoch är belägen i Trosa skärgård. Den är idag moderntutrustad med laboratorier, fartyg och båtar för marin forskning,miljöövervakning och undervisning året runt. Mycket har dockhänt sedan starten 1961. Här följer en liten bildkavalkad.Foto: Bengt-Owe JanssonOvan syns den första laboratoriebaracken från 1961. Stationenhar byggts ut i omgångar och ser nu ut som på bildennedan. Här finns moderna laboratorier och plats för närmare40 övernattande. De flesta gamla byggnader är bevarade ochanvänds nu som mäss och sovhus. Det lilla båthuset till högerär det ursprungliga.Foto: Lennart DahlPionjärerna, doktorand Bengt-Owe Jansson och professorLars Silén från Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet,tar sina första steg på ön 1961. För 500 kronor perår fick de arrendera ett nyligen övergivet skärgårdshemmanpå norra Askö. Detta blev grunden för Askölaboratoriet.Foto: LeifW12


HavsUtsikt 2/2011Foto: Mattias MurphyI experimenthallen som invigdes 2005 kan man sätta uppstora försök med rinnande vatten från Östersjön. Taket ärskjutbart för att hallen ska vara så flexibel som möjligt. Härses statsminister Fredrik Reinfeldt vid ett besök 2008.Foto: Robert KautskyPå Askölaboratoriet finns inga fast anställda forskare, istället är gästforskarefrån både Sverige och resten av världen välkomna på lika villkor. Fartygen ochbåtarna är en viktig bas för verksamheten. De används för både transporter ochprovtagning. Här syns R/V Aurelia på väg ut på uppdrag.Foto: Hans Kautsky/AzoteDykning används ofta vid studier av Östersjöns ekosystem, och bottnarna runtAskö är väl undersökta. På stationen finns en dykbåt samt dykrum för förvaringoch luftpåfyllning. På bilden pågår provtagning av blåmusslor och fintrådigaalger för den nationella miljöövervakningen av vegetationsklädda bottnar.Foto: Robert KautskyUtsikten från tornrummet är magnifik, och här har mångabriljanta idéer kläckts. Stationen används ofta för forskarmöten.Ett årligen återkommande är Kungliga VetenskapsakademinsBeijerinstitut, som samlar flera framståendeforskare. Dessa möten brukar resultera i vetenskapliga publikationeri tidskrifter som Nature och Science.Läs mer om asköwww.smf.su.se/askolaboratorietfölj askö på facebookwww.facebook.com/Askolaboratoriet.SMFjubileumsbokEn jubileumsbok kommer att finnas klar till festligheternai september. Den kommer att kunna beställasvia hemsidan.Laboratorierna är välutrustade med rinnande Östersjövatten och det finns fleratermokonstansrum där temperatur och ljus kan regleras. Här finns plats för bådeforsknings- och kursverksamhet. Flera lärosäten har kurser förlagda här för attge studenterna praktisk erfarenhet av studier i fält.Ulrika Brenner / RedaktionenFoto: LeifW13

More magazines by this user
Similar magazines