Bilden i fokus! - Elektronikbranschen

elektronikbranschen.se

Bilden i fokus! - Elektronikbranschen

NR 3 / 2005 / ÅRGÅNG 51 / PRIS 60 KR EXKL MOMS TIDNING FÖR ELEKTRONIKBRANSCHEN

PMA & CEBIT

MUSIK I MOBILEN

FÖRSÄLJNINGEN 2004


RATEKO&FOTO

3/2005

30

55

64

10

10 FÖRSÄLJNINGEN 2004 - 2005

2004 var ett mycket bra år för vår bransch, som ökade

med närmare tio procent jämfört med året innan – och

det kommer inte att gå sämre i år!

17 CEBIT 2005

Ett ledord på CeBIT detta år var konvergens - ett ord som

använts i många år men först nu verkar bli en realitet.

30 NOKIA ÅTER PÅ BANAN

Redan på 3GSM World visade Nokia upp en mängd nya

telefoner och man fyllde på ytterligare på CeBIT ett par

veckor senare.

42 MUSIK I MOBILEN

SonyEricsson gör nu en storsatsning på musik i mobilen

och presenterade den 1 mars företagets första musikmobil

- W800 försedd med Walkmanlogga.

55 PMA 2005

Årets PMA visade tonvis med nyheter på digitalkamerafronten,

en mängd programvara för bildbehandling,

fokusering på fotokiosker och kameramobiler.

64 SMARTA TELEFONER

PalmOne har nu presenterat efterföljaren till succén Treo

600. Den nya skapelsen kallas Treo 650 – smart har blivit

smartare...

69 DANSK ERÖVRAR SVERIGE

Kjaerulff 1 är ett danskt företag inom antenn och satellitutrustning

som nu fokuserar på att erövra Sverige.

76 ICKE-JAPAN VD FÖR SO0NY

Vid ett krismöte i Sony Corporation för ett tag sedan

beslutade styrelsen att för första gången i företagets

historia tillsätta en icke-japan som VD.

INNEHÅLL

���������������������������������������������� �������������������������������

�����������

���������������

������������������

17

42

OMSLAG: OLA LARSSON

RATEKO&FOTO 3/2005 3


Vi skryter nästan aldrig.

Det behövs inte.

Vår platta tv RZ-42PY10x är världens

bästa plasma, enligt Christer Bengtsson

på BigScreen Entertainment. En av landets

mest erfarna experter har testat, mätt

och jämfört med våra konkurrenter.

Betyget är entydigt. Läs den gärna via en

länk från vår hemsida http://nordic.lge.com


NR 3/2005 www.rateko.se

Branschtidning för fackhandeln

inom Radio, TV, Foto, IT, Telekom

och Service

Chefredaktör & ansvarig utgivare

Jan Ljuhs

Tel: 08 - 505 970 65

jan@elektronikforbundet.se

I redaktionen

Ola Larsson

Tel: 08 - 505 970 64

ola@elektronikforbundet.se

Medverkande

Allan Larsson

Anders Lundmark

Mats Lundgren

Anders Appelqvist

Erik Andersen

Hans Lindgren

Tor Weatherstone

Göte Andersson

Annonser & prenumerationer

Birgitta Hjorth

Tel: 08 - 505 970 62

birgitta@elektronikforbundet.se

Prenumerationspris 2005

Helår 485 kr + moms.

Särskild prislista för butiksanställda

och CANT-medlemmar.

Verkställande direktör

Anders Appelqvist

Tel: 08 - 508 938 50

anders.appelqvist@branschkansliet.se

Assistent

Kristina Wirbing

Tel: 08 - 508 938 51

kristina.wirbing@branschkansliet.se

Rateko&Foto

Box 17559

(Rosenlundsgatan 54, 1 tr)

118 91 Stockholm

Tel: 08 - 505 970 60

Fax: 08 - 505 970 69

CE Konsumentelektronikbranschen

Box 22307

(Fleminggatan 14, 8 tr)

104 22 Stockholm

Tel: 08 - 508 938 00

Fax: 08 - 508 938 01

Tryckeri

Edita Västra Aros AB

Box 721

721 20 Västerås

Tel: 021 - 81 55 40

Fax: 021 - 81 55 88

kristina.sandberg@edita.se

Tryckår: 2005, ISSN: 1400-7053

Utgivningsdagar 2005

22/4, 20/5, 17/6, 26/8, 30/9,

28/10, 9/12

Tidningen ansvarar ej för icke beställt material.

Citera oss gärna, men ange alltid källan.

Eftertryck kan medges efter överenskommelse

med redaktionen.

Pagrotsky

Radio och

TV u.p.a.

LEDARE

Anders Appelqvist

VD

CE Konsumentelektronikbranschen

Tel: 08 - 508 938 50

aap@branschkansliet.se

Leif Pagrotsky har visat ett stort intresse för radio

och TV-branschen, så kanske kommer han att

öppna en butik om det går dåligt i valet 2006.

Den 22 december 2004 offentliggjorde han på morgonen att den analoga släck-

ningen skulle starta i Visby, Gävle och Motala och redan på eftermiddagen anklagade

han branschen för att inte ha sett till att TV-apparaterna redan skulle vara klara för

omställningen. Vi kan redan nu ana den kritik han kommer att rikta mot branschen

för att vi inte redan nu säljer DAB-mottagare till alla, även om det bara sänds signal

till en tredjedel av befolkningen. Risken är ju att han skulle kunna gå vilse på departementet

och hitta den där bortglömda utredningen, som med starkt stöd från nästan

alla politiker och såväl kommersiell radio och SR, ville införa digitalradio, DAB, så

snart som möjligt.

Senast på Gotland besökte han en återförsäljare och var starkt kritisk till att digital

TV-boxarna var för dyra. Han har kanske hittat någon stödform som gör att man kan

sälja till ett lägre pris än vad man betalat.

Fler har framfört kritik på att det inte fi nns fl er TV-apparater med inbyggd box för

digital mottagning och tillräckligt billiga boxar. Faktum är att vi i Sverige har ett alldeles

för dåligt fri-TV-utbud som gör att boxar utan kortläsare skall kännas aktuella,

särskilt som prisskillnaden mot boxar med kortläsare nu minskar ordentligt.

Vår minister borde i stället ta tag i det stora problemet, nämligen att tester av boxar,

något som är bra för tillverkare, återförsäljare och konsumenter, tar för lång tid och är

för dyra. Här kunde alla inblandade parter se ett större perspektiv än en vinstmaximering

av testverksamheten och underlätta för fl er att få sina produkter godkända.

Teracom har nu släppt sina detaljerade planer på hur analogsläckningen skall

gå till. Vi har framfört att det vore fördelaktigt att börja med TV2 och TV4

för att långt senare ta bort TV1. Detta för att ge en möjlighet att ta hand om

alla dessa kunder, som kommer att vänta till sista stund. I stället har man tillsammans

med SVT och TV 4 valt att använda tre olika metoder i områden. Det ger naturligtvis

intressanta erfarenheter inför de fortsatta övergångarna till digital-TV.

Jag är inte helt säker på att ”försöksgutarna” kommer att hålla med dem den 19 sept.

Övergången till digital-TV kommer att ställa stora krav på kunskaper och

insatser från återförsäljare och leverantörer. CANT, som representerar leverantörerna

av kabel-TV-utrustning, har redan breddat auktorisationssystemet

så att det redan nu fi nns ett antal duktiga installatörer med kunskap i DTH-mottagning,

satellit och terrester, som har klarat sin Antenn2 auktorisation. CE kommer

att i samarbete med CANT erbjuda en endagsutbildning i parabol-och antennmottagning

för butiksfolk under arbetsnamnet Digilätt. Den går i början av juni i startområdena

och i slutet av augusti/början av september i resten av landet. Se till att vara med

så att du har rätt kunskaper.

Det kommer att bli många frågor om digital-TV i din butik under detta år. Kanske

måste vi ta till andra grepp för att kunna klara av anstormningen. Som installatör

kanske du skall jobba tillfälligt där det kommer att vara stor efterfrågan och kanske

måste du som butik vara öppen för att låna ut/låna in personal när det smäller till. För

smäller till, det kommer det att göra! För er som varit med om kraftiga åskväder, ta

den där kön utanför butiken morgonen efter och gångra den med hundra. Då börjar

du närma dig morgonen den 20 september på Gotland. ■

RATEKO&FOTO 2/2005 5


NYHETER

EN CHANS.

ETT VAL.

ETT MINNE.

Kingstons sortiment av

Flash-minneskort innehåller

CompactFlash, miniSD,

Secure Digital, RS-MMC

MultiMediaCard, och

SmartMedia.

LIVSTIDS

annons, fototek, 92x270

GARANTI

Det här är viktigt. Låt oss hjälpa dig

med säker lagring.

Det som är viktigt för dig är viktigt för oss. Oavsett

om det gäller dina digitalfoton, din favoritmusik eller

den vardagliga kontakt- och kalenderinformationen

så vill vi hjälpa dig med säker lagring.

Kingston Technologys breda och djupa sortiment av

Flash-minnesprodukter fungerar till det mesta,

inklusive MP3-spelare, digitalkameror, SmartPhones,

handdatorer, notebooks och skrivare.

Dessutom går de igenom tuffa tester som

säkerställer att de fungerar säkert, användning efter

användning, år efter år.

Faktum är att alla Flash-minnesprodukter från oss

levereras med Livstids Garanti.

Det är helt enkelt vad du kan vänta dig från

Kingston Technology, världens ledande oberoende

tillverkare av minnesprodukter.

För mer information om Kingston Digital Memory,

kontakta Fototek på 08-564 80790 eller besök

www.kingstonflashmemory.com

© 2005 Kingston Technology Europe Ltd, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames,

6 RATEKO&FOTO Middlesex, 3/2005 TW16 7EP, England. Tel: 0044 1932 738888 Fax: 0044 1932 738811. Alla rättigheter

reserverade. Alla varumärken ochregistrerade varumärken tillhör de respektive leverantörerna.

REDAKTÖR / OLA LARSSON / TEL 08 - 505 970 64

JAMO CENTRALISERAR

Jamo centraliserar sin Nordiska

organisation med utgångspunkt

från Danmark.

Omorganisationen kommer

ej att innebära någon serviceförändring

i Sverige mot våra

kunder, då hela säljorganisationen

kvarstår förutom att jag

lämnar Jamo.

Jag kommer att vara kvar till

den sista mars för att stödja i

omorganisationsarbetet.

Ulrik Hvid (uhv@jamo.com)

tillträder som ny Nordisk

Marknadschef och kommer att

ansvara för Jamos aktiviteter

i Sverige, Norge, Finland och

Danmark. Ulrik övertar även

huvudkundsansvaret i alla

nordiska länder.

Ulrik blev 2002 anställd

som marknadschef för Jamo

Danmark och det senaste

året har han haft rollen som

internationell säljchef. Ulrik

har tidigare arbetat för HiFi

Klubben, Harman Consumer

International och F-Group

och har en lång och gedigen

erfarenhet av branschen.

Jamo kommer att fortsätta

bygga vidare på sin ledande

marknadsposition på högtalare

och samtidigt utveckla de

nya produktområdena.

Jamo ser fram emot ett fortsatt

starkt samarbete på den

Nordiska marknaden. ■

Johan Lennman/Jamo

LOGITECH – FÖRETAG

Logitech lanserar nu produktserien

Logitech Business

Products, som till skillnad

mot Logitechs traditionella

verksamhet riktar sig till

företagsmarknaden. Enligt

IDC kommer antalet stationära

och bärbara datorer detta år

att uppgå till närmare 116 miljoner.

År 2008 kommer denna

siffra att nå 169 miljoner, en

ökning på 45 procent. Små till

medelstora företag representerar

det största marknadssegmentet

och Logitech

kommer initialt att fokusera

på denna marknad. ■

BLUE GENE

För första gången ger IBM

företag möjlighet att via

fjärranslutning få tillgång till

Blue Gene, världens starkaste

superdator. Anslutningen

möjliggörs via säkert VPN.

Blue Gene är en del av IBMs

senaste så kallade Deep Computing

Capacity on Demand

Center – som fi nns för att

kunder ska kunna få tillgång

till superdatorn och endast

betala för den tid datorn används.

Superdatorer har tills

nu framförallt använts av forskare

i större laboratorium. ■

TV3 KVAR HOS BOXER

Viasat Broadcasting har

tecknat ett treårigt avtal med

Boxer om att inkludera TV3,

ZTV och TV8 i betal-TV-utbudet

för det digitala marknätet med

start 1 februari 2005.

Viasat ersätts av Boxer

genom ett så kallat mini-payavtal,

där Boxer betalar Viasat

för att inkludera kanalerna i

sitt baspaket utan extra kostnad

för tittarna. Samtliga tre

kanaler kommer som en följd

av avtalet att nå 90 procent

av de hushåll som har tillgång

till det digitala marknätet i

Sverige och Viasat-kanalernas

fortsatta närvaro i Boxers utbud

ökar kanalernas penetration

markant.

Från sommaren 2004 har

Viasats kanaler sänt kodat

och kunnat ses av dem som

haft ett programkort från

Boxer, men de har inte ingått

som en ordinarie del av Boxers

utbud.

– Med det nya avtalet så

blir Viasats kanaler en del av

det ordinarie utbudet, vilket

vi tror gläder TV-tittarna. Vi

behåller vårt gamla pris på

Boxerpaketet, säger Crister

Fritzson, VD Boxer.

– Genom detta avtal säkerställs

en långsiktig lösning för

distribution av våra reklamkanaler

i det digitala marknätet

i Sverige, säger Hans-Holger

Albrecht, VD och koncernchef

MTG. ■


REDAKTÖR / OLA LARSSON / TEL 08 - 505 970 64

100 GB SPELARE

Archos har utökat sin AV400serie

(portabla mediaspelare)

med Pocket Video Recorder

AV4100, som är utrustad med

en hårddisk som rymmer hela

100 GB.

AV4100 tillåter in- och

avspelning av TV-program,

fi lmer och musik och kan

även användas för att lagra

och betrakta digitala bilder

samt fungerar som lagringsenhet

för datafi ler. AV4100

är också utrustad med en

CompactFlash-kortläsare för

att exempelvis bilder från en

digitalkamera ska kunna överföras

till apparatens hårddisk,

och apparatens LCD-skärm är

3,8 tum stor.

Sedan tidigare fi nns AV420

och AV480 i samma serie,

men med hårddiskar på 20

respektive 80 GB. ■

DDR3 DRAM

Samsung har producerat

världens första 512 MB

DDR3-minneskrets. Samsungs

prototypkrets är producerad

med 80-nanometersteknik,

hanterar data dubbelt så

snabbt som DDR2-kretsar och

fyra gånger så snabbt som

DDR-kretsar. DDR3-minnet

uppges också vara mycket

strömsnålt, vilket gör det

lämpligt för användning i

bärbara datorer.

År 2009 räknar Samsung

med att DDR3 kommer att

vara dominerande på minnesmarknaden

och ha en

65-procentig marknadsandel

– en uppfattning som delas av

marknadsanalytiker på IDC,

som uppskattar att DDR3:s

marknadsandel kommer att

vara 37 procent 2008.

Samsung planerar att börja

massproducera DDR3-kretsar i

början av nästa år. ■

FELAKTIG ADAPTER

Hösten 2004 köpte Coop

Norden in runt 3 000 Game

Boy Advance SP från danska

företaget Sky City. Med dessa

Game Boy Advance SP låg det

felaktigt konstruerade adapters,

piratprodukter som inte

tillverkats av Nintendo, som

kan vara direkt farliga för den

som använder dem.

Coop Norden, som köpte

dessa Game Boy Advance SP i

god tro om att de var Nintendos

offi ciella produkter,

har tagit sitt fulla ansvar och

dragit tillbaka produkten från

alla sina butiker. En del av

dessa piratprodukter har dock

hunnits säljas till konsumenter

i Coop Nordens butiker, så

Nintendo of Europe, Bergsala

AB och Coop Norden arbetar

nu med att informera sina

konsumenter och återförsäljare

om att det fi nns ett mindre

antal felaktiga adapters ute

på marknaden.

Det är ganska enkelt att

se skillnaden på Nintendos

offi ciella adapter och piratversionen.

Nintendos Game

Boy Advance SP-adapter är

sammansatt med Torx-skruvar

som kräver specialverktyg.

Piratversionen är däremot

sammansatt med vanliga

stjärnskruvar, så kallade

Phillips-skruvar. ■

TECKENSPRÅK I MOBIL

För första gången någonsin

kan döva tittare följa en

nyhetssändning i mobilen,

eftersom SVT:s Nyhetstecken

gjort entré i 3:s mobila tjänsteutbud.

Programmet kommer

att sändas, på teckenspråk,

i mobilen varje vardag 18.30

med start 7 mars.

Sändningarna av Nyhetstecken

i mobilen är cirka fem

minuter långa och klippen

laddas ner och sparas i mobilen

utan någon extrakostnad

för kunden.

Sveriges Televisions

Nyhetstecken hade i januari

i genomsnitt 210 000 tittare

per program. ■

DIGITALA NEGATIV

Hasselblad och Leica är

bland de första kameratillverkarna

som ställer sig bakom

DNG-formatet. Adobe har

utvecklat DNG som ett enhetligt

fi lformat för att lagra

råfi ler - obearbetade digitala

bilder med högsta kvalitet -

oberoende av kameramodell.

En nackdel med råformat är

att det tidigare saknats någon

form av standard – i princip

fi nns ett unikt råfi lformat för

varje enskild kameramodell.

Hasselblad kommer att

utveckla funktioner för att

exportera bilder till fi lformatet

DNG, medan Leica planerar att

utrusta kommande kameror

med inbyggt stöd för DNG.

Adobe har släppt en uppdatering

av DNG-specifi kationen,

som innebär att fotografen

också kan spara originalbilden

i opåverkat skick inbäddad

i en DNG-fi l, direkt från

Adobe DNG Converter. ■

�� Vi söker ����� tekniker ��������

���� till com ���hems ����

driftavdelning

��������������

med placering

��� ���������

�Göteborg/Bohuslän, ���������

��� Norra ���������

Skåne

i Umeå, Värmland/Närke,

��������������

����������������

Stefan ������Relfsson, ���������ansvarig ��������V:a �������� och S:a ��Sverige ��� ������ på tel ��� 08-553 ��� 631 20.

Jörgen ����� ����� Persson, �������� ansvarig ��������� Umeå på �� tel ��� 08-553 ������ 631 ��� 00. ���

Anna ����Öqvist-Redeby, ��������������HR ��på ��tel ���08-553 ������630 ���10 ���

��� Norra ������ ��� ������� ����� ���������

Skåne

����������������

��� ��� ��� ����� ���������� ��� ��� ��� ��� �� ���������

Läs mer på www.comhem.se

Välkommen med din ansökan

senast ������ 11 �� april ��������� 2005!

�����

annons, comhem, 92x135

NYHETER

STRIPPADE DVD

I Kina är marknaden för piratkopierade

fi lmer och mjukvara

enorm. En piratkopierad DVDfi

lm kostar i Kina omkring åtta

yuan, vilket motsvarar cirka

åtta kronor. Amerikanska

Warner Home Video kommer

nu att möta den illegala konkurrensen

genom att erbjuda

enkla DVD-versioner (som är

strippade på all form av extramaterial

etcetera) till mycket

låga priser – uppskattningsvis

kommer en strippad DVD-fi lm

kosta runt 22 yuan, vilket

motsvarar cirka 18 kr... ■

�� Vi söker ����� tekniker ��������

���� till com Com ���hems Hems ����

driftavdelning

med placering

i Umeå, Värmland/Närke,

Göteborg/Bohuslän,

Norra Skåne

Läs ��� mer ��� på �� www.comhem.se

������������� ��� ���������

Välkommen ��������� med ��� din ��� ansökan �������

senast ������ 11 �� april ��������� 2005! �����

� ���������

����������������

Stefan ������Relfsson, Relfsson, ���������ansvarig ansvarig ��������V:a V:a �������� och S:a �� Sverige ��� ������ på tel ��� 08-553 ��� 631 20.

Jörgen ����� ����� Persson, �������� ansvarig ��������� Umeå på ��tel tel ���08-553 08-553 ������631 631 ���00. 00. ���

Marie Anna ����Öqvist-Redeby, Patriksson, �������������� HR på HR ��tel på ��08-553 tel ���08-553 ������ 630 630 ��� 76 10 ���

������ ��� ������� ����� ����������������

Com ��� ��� Hem ��� AB, ����� Human ���������� Resources, ��� Box ��� 191 ��� 50, ��� 104 �� 32 ��������� Stockholm

Com Hem levererar tv, bredband och telefoni till en tredjedel

av Sveriges hem. De anslutna hushållen har tillgång till

bredbandstjänster av hög kvalitet, prisvärda tjänster för fast

telefoni och marknadens största tv-utbud. Com Hem

erbjuder även interaktiva tjänster som underlättar drift,

kommunikation och underhåll för fastighetsägare. Företaget

har cirka 400 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg,

Malmö, Västerås och Härnösand. Com Hem ägs sedan 2003

av riskkapitalbolaget EQT.

RATEKO&FOTO 3/2005 7


NYHETER

CELL – FRAMTIDENS PROCESSOR

Sony, IBM och Toshiba har i fyra år arbetat med att ta fram en

ny arkitektur för framtidens processorer, och ett första resultat

av detta arbete presenterades på International Solid State

Circuits Conference i San Francisco den 7 februari. Den nya

multi-core processorn som de tre företagen tagit fram kallas

internt för Cell, och prototypen är byggd med 90 nanometerteknologi,

har storleken 221 mm² och 234 miljoner transistorer

– som en jämförelse kan nämnas att senaste versionen av

Intel Pentium IV HT 3,8 GHz har 178 miljoner transistorer.

Anledningen till att processorhastigheten kan sägas ha

stagnerat en smula på sistone, är att när klockfrekvensen

höjs så ökar strömförbrukningen och värmeutvecklingen

– och förhållandet är inte linjärt, utan en liten höjning av

klockfrekvensen gör att processorn drar mycket mer ström

och blir mycket varmare. En lösning på detta problem är att

förse en processor med fl era kärnor, vilket kallas multi-core.

Förenklat kan man säga att man istället för att bygga en processor

med en klockfrekvens på 6 GHz bygger en processor

med till exempel fyra kärnor som vardera går i hastigheten 3

GHz, vilket på de fl esta sätt ger högre prestanda men där processorn

med fyra kärnor endast drar en bråkdel av den ström

som skulle krävas för en 6 GHz processor med en kärna.

Cell-processorn innehåller åtta kärnor, skall gå att köra i

hastigheter över 4 GHz, och är plattformsoberoende – vilket

innebär att den kommer implementeras i en stor mängd olika

produkter framöver – som datorer, konsumentelektronik

etcetera. Produktionen av Cell-processorer förväntas starta

senare i år, och sannolikheten är stor att kommande Sony

PlayStation 3 kommer förses med en Cell-processor.

– Med Cell vänds bladet och ett nytt kapitel inom datorteknologin

kan börja, säger Ken Kutaragi, executive deputy

president and COO, Sony Corporation, and president and

Group CEO, Sony Computer Entertainment Inc. ■

8 RATEKO&FOTO 3/2005

REDAKTÖR / OLA LARSSON / TEL 08 - 505 970 64

SNABBAST LCD

ViewSonic lanserar världens

snabbaste LCD-skärmar. Nya

VX924 (19 tum) och VX724

(17 tum) har en responstid

på 4 ms. Jämfört med platta

bildskärmar på marknaden,

som inte sällan har en genomsnittlig

responstid på omkring

30 ms, erbjuder ViewSonic

med de nya Xtreme-skärmarna

en prestanda som är upp till

åtta gånger snabbare. De nya

skärmarna passar perfekt för

snabba spel, för DVD eller

TV samt för mer traditionellt

datoranvändande.

VX924 och VX724 är de

första bildskärmarna som

kombinerar ViewSonics

patentskyddade tekniker

Dynamic Structure och Amplifi

ed Impulse, som stödjer

hastigheter på upp till 250

bilder per sekund, över hela

färgspektrat. De nya teknikerna

skall ge en förstklassig

”front-of-screen” prestanda

för rörliga bilder. ■

FILDELARE FAST

En man i Stockholmstrakten

har ertappats med att ha gjort

hundratals fi lmer och spel tillgängliga

för nedladdning via

ett fi ldelningsnätverk, och riskerar

nu fängelsestraff och att

få betala höga skadestånd.

Polisen uppges ha beslagtagit

mannens dator i februari

och det brott mannen är

misstänkt för rubriceras som

brott mot upphovsrättslagen.

Påföljden kan bli upp till två

års fängelse och skadestånd i

miljonklassen.

Den avslöjade fi ldelaren

har varit aktiv i ett av Europas

största nätverk för utbyte av

fi lm, en Direct Connect-hubb

som kallas Valhall.

– Nu skickar vi inte längre

varningsbrev. Det är därför

dags för dem som håller på

med detta att ta ställning till

om man tycker att det är värt

att riskera höga skadestånd,

säger Henrik Pontén, jurist på

Antipiratbyrån, till tidningen

Metro. ■

BÄST PÅ ELAVFALL

Återvinningen av elektronik

ökade i Sverige under 2004

med 11 procent jämfört med

året innan. Totalt återvanns

över 87 miljoner kg elavfall

under 2004, vilket motsvarar

cirka 10 kg per invånare i

Sverige.

Genom den höga graden av

återvinning behåller Sverige

sin position att tillsammans

med Norge vara världsmästare

i att återvinna elavfall.

Dessutom är den svenska insamlingen

det mest kostnadseffektivaproducentansvarssystemet

i hela Europa.

El-Kretsen, som är näringslivets

servicebolag för att hantera

producenternas ansvar

för insamling och återvinning

av elektroniska produkter,

redovisar i sin Årsrapport för

2004 att insamlingen av elektroniska

produkter fortsätter

att öka kraftigt. De produkter

som har ökat mest är IT- och

kontorsutrustning, stora

vitvaror resp övriga hushåll

sapparater,handverktyg och

trädgårdsredskap.

– Tillsammans med samarbetspartnerna

inom kommunerna

och återvinnings- och

transportindustrin har vi

lyckats skapa mycket effektiva

lösningar. Anledningen till

den kraftiga ökningen är dels

en hög nyförsäljning av elprodukter,

men framför allt att vi

har ett mycket bra insamlingssystem

och ett stort miljöintresse

bland landets hushåll

och företag, säger Jörgen

Schultz, vd på El-Kretsen.

Det är inte enbart insamlingen

av elektroniska produkter

som ökar. Antalet företag

som väljer att bli medlemmar

för att få hjälp med sitt producentansvar

har också ökat

kraftigt under 2004. Ytterligare

100 företag har anslutit

sig till El-Kretsen, och det

totala antalet anslutna företag

är nu 607 st. Dessa företag

svarar för cirka 90-95 procent

av den totala försäljningen i

Sverige. ■


Copyright © 2005. Alla rättigheter förbehållna. Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation.

Trådlöst headset med display

HS-13W

Se vem som ringer innan du svarar!

Och leta snabbt i telefonboken när

du ska ringa. Namn och nummer

visas på headsetets display.

Fria händer

Trådlöst headset med

mikrofonarm HS-4W

Elegant i silver eller vitt. Bekvämt

att bära. Och bekvämt att använda

med möjlighet att styra flera

av telefonens funktioner.

Trådlöst clip-on-headset

HS-21W

Bekvämt vid långa telefonsamtal.

Öronsnäckan kan lätt separeras

från huvudenheten som är försedd

med en klämma.

Trådlöst headset HDW-3

Perfekt för dig som är på språng.

Lätthanterat – med röststyrd

uppringning och samma knapp

för att både svara, avsluta eller

ringa upp igen.

De här trådlösa headseten kan användas med:

Nokia 3230, Nokia 3650, Nokia 3660, Nokia 6230, Nokia 6260, Nokia

6600, Nokia 6630, Nokia 6650, Nokia 6670, Nokia 6810, Nokia 6820,

Nokia 7280, Nokia 7600, Nokia 7610, Nokia 7710, Nokia 8910, Nokia

8910i, Nokia 9300, Nokia 9500, N-Gage, N-Gage QD, Nokia 810,

Information om din telefon går att använda med headset får du

av telefontillverkaren.

HS-11W, HS-21W, HS-4W: Överensstämmer med Bluetooth Specification 1.1 med följande profiler: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.0.

HDW-3: Överensstämmer med Bluetooth Specification 1.2 med följande profiler: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.0. HS-13W: Överensstämmer

med Bluetooth Specification 1.1 med följande profil: Handsfree Profile 1.0.

www.nokia.se

Trådlöst headset HS-11W

Lätt att bära, lätt att använda. Låg

vikt och alla de grundläggande

samtalsfunktioner i ett bekvämt

och ergonomiskt utförande.


FÖRSÄLJNINGEN 2004

Succé för platta TV!

2004 var ett mycket bra år för vår

bransch, som ökade med närmare tio

procent jämfört med året innan. Och

inte kommer det att gå sämre i år tror

statstikgruppen inom CE Konsumentelektronikbranschen.

Prognosen för

2005 slutar på ytterligare en ökning

med 8,8 procent.

TEXT OCH SAMMANSTÄLLNING: BENGT ERNSTSSON,

BRANSCHKANSLIETS MARKNADSINFORMATION AB

Prognosen från CE Konsumentelektronikbranschen

inför 2005 är fortsatt optimistisk efter ett mycket bra

2004. Totalt ökade konventionell hemelektronik med

9,5 procent förra året och prognosmakarna tror att 2005 blir i

stort sett lika bra, eller en ökning med ytterligare 8,5 procent.

Detta betyder i kronor och ören en omsättning på drygt nio

miljarder kronor inklusive moms.

Framför allt är det TV-försäljningen (ökade kraftigt till

670 000 enheter under 2004), som kommer att öka omsättningen.

Största anledningen till detta är den succéartade försäljningen

av Platt-TV.

TV

Förra året såldes det 112 000 Platt-TV, fördelat på 77 000

LCD och 35 000 plasma. Årets prognos slutar på 185 000,

fördelade på 115 000 LCD och

70 000 plasma. Tydligaste trenden kommer att vara en ökning

bland de större formaten där storlekar från 30 tum och

uppåt, ökar från 45 000 till 95 000 enheter.

Även om försäljningen av bildrörs-TV kommer att minska

något, kommer 2005 års totalresultat att hamna i nivå med

rekordåret 2000 då 675 000 TV såldes. Under 2004 överraskade

bildrörs-wide med att öka till 175 000 enheter, vilket i

10 RATEKO&FOTO 3/2005

prognosen vänder nedåt till 150 000. 4:3-apparaterna minskar

något kraftigare trots de allt lägre prisnivåerna. Andelen platt-

TV ökar därmed i prognosen med 10 procentenheter, vilket

innebär att mer än var fjärde TV som säljs under 2005 kommer

att vara en platt-TV.

Försäljningsvärdet hamnar i prognosen på drygt 5,2 miljarder

kronor inklusive moms, en ökning med 16 procent.

DVD-spelare

Inom DVD-segmentet ökade försäljningen till 935 000 enheter,

varav de enklare spelarna stod för 60 procent. Hushållspenetrationen

för DVD har därmed passerat 55 procent.

610 000 spelare såldes varav introduktionen av portabla

DVD bidrog med 40 000 enheter vilket i prognosen växer till

50 000.

Sammantaget ger prognosen över 1 miljon DVD och den

största ökningen sker bland inspelningsbara DVD, som kommer

att öka från 70 000 till 130 000. Hårddiskmodellerna

förväntas stå för hälften av dessa DVD-R.

DVD-VHS-kombi ökade under 2004 till 150 000 enheter

och fortsätter uppåt under 2005 till 190 000 enheter.

Försäljningsvärdet för DVD (exklusive BioHemma) ökade

under förra året med 33 procent och även om ökningstakten


FÖRSÄLJNINGEN 2004

avtar pekar prognosen mot en ytterligare uppgång med 15

procent till 1,58 miljarder konsumentkronor.

Videobandspelare

Försäljningen av videobandspelare nådde prognosens halvering

av försäljningen. 120 000 enheter såldes under 2004 och

i prognosen fortsätter nedgången med nästan samma styrka.

70 000 maskiner kan komma att säljas till ett något lägre

genomsnittspris, vilket ger att försäljningsvärdet åter nästan

halveras till drygt 80 miljoner kronor.

Audiosystem

Bland audiosystemen tar BioHemma-anläggningar marknadsandelar

av microsystemen. Under 2004 var prognosen alltför

ambitiös och resultatet stannade vid 105 000 BioHemma-anläggningar

vilket i prognosen växer till 120 000.

Den prognostiserade nedgången av komponentbyggda

audiosystem blev inte så kraftig som väntat, då intresset för receivers

kvarstår. 45 000 enheter såldes och under innevarande

år tror vi på en tioprocentig nedgång till 40 000 anläggningar.

Även audiokombinationerna uppnådde ett bra resultat med

170 000 system, som i prognosen tappar till 155 000.

Utbytesmarknaden för CD-spelare och kassettdäck avtar

något medan intresset för högtalare fi nns kvar.

12 RATEKO&FOTO 3/2005

Snittprisnedgången för audiosystemen medförde att produktområdet

värdemässigt minskade med knappt 13 procent.

Prognosen visar snarlik trend med en nioprocentig nedgång till

drygt 1,1 miljarder kronor.

Portabel audio

Inom portabel audio kretsar intresset kring MP3-produkter,

som står för en allt större andel av försäljningsvärdet medan

försäljningen av övriga bärbara audioprodukter har en vikande

trend. I prognosen förstärks denna trend och allt fl er MP3spelare

med större minneskapacitet, med eller utan hårddisk,

kommer att säljas med ökande snittpriser som följd.

Denna produktgrupp kommer därmed att utgöra två tredjedelar

av hela produktområdets omsättning, som i prognosen

hamnar på 535 miljoner kronor, sex procent över förra årets

nivå.

Videokameror

Försäljningen av videokameror har varit relativt stabil under en

följd av år, med en försäljning av cirka 80 000 kameror per år.

Under 2004 såldes 82 000 enheter varav 95 procent utgjordes

av digitala modeller. Under innevarande år försvinner fl ertalet

av de kvarvarande analoga och av en totalförsäljning på 80 000

kommer 78 000 att vara digitala kameror.


Trots att kamerorna blir mer och mer avancerade fortsätter

snittpriset nedåt och det totala försäljningvärdet kan komma

att minska mer än tio procent till något över 500 miljoner kr.

Digitala stillbildskameror

Inom digitala stillbildskameraförsäljningen kan vi konstatera

att försäljningen under 2004 ökade markant men att prognosen

på 750 000 kameror var alltför hög. Resultatet stannade

vid 630 000 kameror, en ökning med 160 000 kameror, delvis

FÖRSÄLJNINGEN 2004

beroende på att mobiltelefoner med kamera erövrade en del av

marknaden för enklare kameror.

I prognosen upprepas 630 000 enheter, men andelen mer

kvalifi cerade kameror är betydligt högre, vilket kompenserar

det sjunkande snittpriset.

Mobiltelefoner

Fenomenet mobiltelefoni fortsätter att överraska. 2004 års

resultat på 3,3 miljoner sålda mobiltelefoner överträffas åter i

RATEKO&FOTO 3/2005 13


FÖRSÄLJNINGEN 2004

prognosen på 3,4 miljoner. Operatörernas olika kampanjer stöder

utvecklingen och intresset kring de tjänster som 3G-nätet

kan erbjuda är betydande.

Alltfl er konsumenter väljer mer avancerade telefoner, och vi

har en positiv trend för försäljningsvärdet.

Två tredjedelar av mobilerna har inbyggd kamera och under

innevarande år förutspås att mer än var fjärde mobiltelefon

kommer att vara en 3G-telefon.

Sladdlösa telefoner

Även DECT-telefoner har blivit en massprodukt med över

1,15 miljoner sålda enheter under 2004. Prognosgruppen inom

MTB förutspår ytterligare en ökning då dessa telefoner alltmer

liknar mobilerna med färgskärmar och tjänster som konsumenterna

vant sig vid.

Försäljningen av duo- och multipack antas öka betydande

under innevarande år. Under 2005 förutspås därmed en ökning

med 100 000 enheter till 1,25 miljoner enheter och ett försäljningsvärde

runt 700 miljoner kronor.

Digitala TV-boxar

Under de kommande åren får vi en accelererande försäljning

av set-top-boxar inför släckningen av det analoga TV-nätet.

Vi såg det digitala marknätet växa kraftigt under 2004 från 200

000 till 380 000 abonnenter.

Under 2005 är en dubblering av försäljningen realistisk och

en halv miljon digital-TV-boxar kan komma att säljas sammantaget

inom de olika plattformarna.

14 RATEKO&FOTO 3/2005

Flera frågor om täckning och tjänster kommer att klaras

ut och pilotfallet med de tre områden, där de analoga sändningarna

kommer att släckas i höst, ger oss kunskap om hur

utvecklingen kommer att framskrida och vad konsumenterna

kommer att välja. Defi nitivt kommer den förändrade distributionen

av TV att ge oss möjligheter de kommande åren att

bredda försäljningen.

Bilstereo

Eftermarknaden för bilstereo minskade med fem procent

under 2004, en trend som återfi nns i prognosen för detta år.

Samtidigt som fabriksmonterade bilstereo ökar kommer eftermarknaden

att minska till 220 000 apparater. Även snittpriset

har en nedåtgående trend, vilket innebär att omsättningen för

bilstereo kan komma att minska med drygt tio procent.

Navigation och multimedia har inte attraherat tillräckligt

för att branschen fullt ut ska kompenseras i den negativa trend

som råder.

Inspelningsmedia

Även inom inspelningmedia har digitaliseringen slagit igenom

kraftigt, med stora konsekvenser för fl era produktgrupper. För

audio- och videokassetter har kvantiteterna reducerats med en

tredjedel samtidigt som snittpriserna sjunker.

CDR har under 2004 varit den stora volymprodukten med

mer än 55 miljoner enheter. En viss avmattning kommer att

ske under 2005 då DVD-skivorna istället kommer att öka kraftigt.

Prisutvecklingen förväntas fortsätta nedåt och inspelningsmedia

totalt kommer att fortsätta tappa i försäljningsvärde. ■


�����������������������������������������

��������������

�������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

��������������������������������� ������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

����������

�����������������������������������������������������������������������

���������

������������� ���������������������������

����� ������� ����������

����� ������ ��������������������������

����� ���������� ���������������������������

����� ������� ��������������

����� ��������� �������������������

����� ������� ������������

����� ���������� ��������������

����� ��������� ������������

����� ������� ������������

����� ������ �����������

�������������������������������������

�������������

���������������������������������

�����������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������� ������������

�����������������


CEBIT

Deutschland, DeutschDeutsch- land über alles

Tyskarna är världsmästare på att arrangera

internationella utställningar.

Störst av dem alla var under många

år den årliga industrimässan i Hannover

med utställningshallar, som stod

i malpåse 51 veckor om året. Sedan

startades lillasyster CeBIT som tog

hand om dataprodukterna.

TEXT: ANDERS APPELQVIST. FOTO: JAN LJUHS

Idag är CeBIT större än storasyster med fl er än 6 000

utställare och cirka en halv miljon besökare. Näst största

utställarlandet efter Tyskland är inte längre USA, utan

Kina. Från Taiwan kom det lika många utställare som det fi nns

hemelektronikbutiker i Sverige. Totalt såldes 320 000 kvadratmeter

utställningsyta, vilket motsvarar åtta slutsålda båtmässor

i Sverige.

Att besöka en tysk internationell mässa är en upplevelse.

Fullt med besökare och nästan oändliga ytor. Ändå fungerar

allt med tysk noggrannhet i information och genomtänkt

infrastruktur. Det är lätt att hitta om man följer anvisningarna.

Utställarna fi nns på respektive avdelning, vilket gör att många

måste ha två eller tre montrar. Den klassiska kampen mellan de

tyska säljarna och internationella kollegorna innebär i många

fall att man dessutom har en internationell paviljong mellan

hallarna som byggs bara för denna mässa för att

sedan rivas.

Här fi nns allt!

CeBIT är inte längre bara data utan är uppdelad

i integrerade affärsprocessor, datautrustning och

inte minst telekom. Datasidan verkar ha slickat

såren efter IT-bubblan och kastar sig nu in hemmen

med platta skärmar, nätverk för hemmen

och TV via Internetprotokollet, IPTV.

Klassiska hemelektronikleverantörer visar

musklerna med ännu större och bättre platta TV,

trådlöshet och allt större hårddiskar i produkterna.

På mobilsidan kontrar man med att efter ha

vunnit slagit om de stora volymerna på digitalt

foto nu bygga in musiken i mobilerna. Bakom

hörnet väntar dessutom TV i mobilerna med en

ny digital sändningsstandard, DVB- H, där H

står för handheld. Dessutom går mobilerna in i

megapixelområden, som hittills varit förbehållna

digitala stillbildskameror och satte nytt mobilrekord

med 7 megapixel.

16 RATEKO&FOTO 3/2005

Trots att det säljs så många mobiler med kamera verka

specialisterna må riktigt bra med kraftigt ökade försäljningssiffror

på digital stillbild. Väl medvetna om att det inte endast

är antalet pixlar som avgör om det blir en bra bild lanseras nya

modeller med allt bättre prestanda och lägre priser.

Nästa fi ght

Nästa stora standardfi ght verkar komma på High defi nition.

Inte bara på sändningssidan där man diskuterar om det skall

vara 1080 linjer med nuvarande sändningsmetod, interlaced,

eller om det skall vara 720 med progressive scan.

Först kommer slagsmålet om nästa generation DVD. Ett

antal tillverkare satsar på blå laser och har stöd av spelbolagen

och delar av dataindustrin. Andra propagerar intensivt för

HD-DVD och har fått stöd av fi lmbolagen. De som producerar

DVD skivorna får nämligen en enklare omställning och

billigare tillverkning med HD-DVD.

Även videokamerorna verkar gå mot High Defi nition, det

fi nns redan på proffssidan och kommer nu som konsumentprodukter.

Det kommer nu fl er kameror med en liten DVD skiva

att spela in på och dessutom några varianter med minneskort.

Konsumentelektronikbranschen har varit en föregångare i

denna integration mellan elektronik, kommunikation och IT

genom att ha denna bredd i butikerna. IT-branschen har nu

vaknat och är på väg mot en breddning genom satsning på

hemelektronik. Låt oss hoppas att detta inte innebär att man

måste trycka på ctrl+alt+delete samtidigt för att starta TV:n. ■

Numera har de asiatiska utställarna gått om USA som de fl esta efter hemmalandet

Tyskland. Kina och Taiwan dominerar.


�������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

�� ��� �����

�� ������� ����

���� �����������������������

�������������

��������������

����������

��������������� ���

������ ���� ��� ���

������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


CEBIT

Ubiquitous IT Korea stod att läsa på denna monter, men det land som var allestädes närvarande på CeBIT 2005 var Taiwan – med 777 utställande företag...

Allestädes närvarande

informationsteknologi

Ett ledord på årets CeBIT-mässa i

Hannover, som gick av stapeln 10-16

mars, var konvergens. Detta ord har

använts relativt fl itigt i några år, och

nu börjar det också förankras i verkligheten

– i och med den förestående

konvergensen av konsumentelektronik-,

informationsteknologi- och telekommunikationsområdet.

TEXT OCH FOTO: OLA LARSSON

För inte så länge sedan bestod våra hemelektronikprodukter

nästan uteslutande av enskilda apparater, medan

de nu mer och mer kopplas samman med varandra. Ett

vanligt exempel är en hemmabioanläggning, där exempelvis

TV, DVD-spelare och ljudanläggning sammanlänkas i vad man

kan kalla för ett nätverk.

18 RATEKO&FOTO 3/2005

Panasonic förklarade för fyra år sedan - i samband med sitt

europeiska seminarium, som den gången hölls i trakterna av

vetenskapens vagga (på Rhodos) - att de såg på samtiden som

att det fanns tre parallella nätverk, kallade Entertainment

network (TV), Creative network (PC) och Mobile Communication

network (mobiltelefon). Dessa tre nätverk skulle,

enligt Panasonic anno 2001, i framtiden sammanfogas till ett

enda nätverk – kallat ”the Ubiquitous Network”.

Nu är den tidens framtid här, och på CeBIT-mässan i Hannover

kunde man se många exempel på att de tre nätverken är

på god väg att smälta samman.

Ubiquitous

Undertecknad läste för ett tag sedan en artikel som handlade

om morgondagens datormiljö, där det stod att ubiquitous

inte går att översätta till svenska. Möjligen hade artikelförfattaren

något emot uttrycket allestädes närvarande – en alldeles

utmärkt översättning.

Ubiquitous computing - ofta förkortat till ubicomp - är

en term som brukar användas när man talar om framtidens

datorer – datorer som inte nödvändigtvis står på skrivbordet,

utan som fi nns implementerade i vardagsföremål och miljöer


Vilken riktning man än vänder sig så fi nns det saker att se på CeBIT.

runt omkring oss. Begreppet myntades i slutet av 1980-talet av

Mark Weiser vid Xerox Parc (ett forskningslab som även sägs

ha utvecklat förebilder för dagens datorer). Ubicomp innebär

att det på ett eller annat sätt fi nns datorer överallt, och målet är

att IT skall bli lika självklart som det är att skriva med en penna

eller tända en lampa.

Fjärde elektronikeran

Ett annat sätt att se på det är att vi gått från industrisamhälle

till informationssamhälle, och att vi just nu är på väg in i den

fjärde elektronikeran. Elkraftseran började i mitten av 1800talet

(elektriciteten medförde att produkter som glödlampan

och telefonen kunde utvecklas), Radio/TV-eran startade kring

1920-talet (radiorör och transistorer är byggstenar bakom till

exempel radio- och TV-apparater), den digitala informationseran

svepte över oss ungefär kring 1970 (integrerade kretsar

möjliggjorde tillverkning av till exempel CD-spelare, mobiltelefoner

och datorer) och den fjärde elektronikeran - som

börjar vilken dag som helst - är informationsutbyteseran (där

nanoteknik tillsammans med nätverkskonvergens kan skapa ett

samhälle där informationen fi nns överallt).

Intryck

De övergripande intrycken från CeBIT 2005 (som för övrigt

hade 6 270 utställare på de 320 000 kvadratmeter som utgjorde

årets utställningsyta, och som besöktes av cirka 480 000 personer

– varav hela 29 procent var från ett annat land än Tyskland)

var att mässan till sitt innehåll nog var bredare än någonsin.

Två nyckelord - som också i mångt och mycket hör samman

med varandra, och inte sällan nämns i samma andetag - var

CEBIT

Godkända installationer!

T40 T 40

För marknätet;

COFDM och NIT.

Spektrum.

Datalogger.

Visning av 7

kanaler samtidigt.

RB 25

QPSK eller COFDM eller QAM.

Spektrum. Datalogger. DiSEqC 1.2 (motor).

4˚” sv/vit bildskärm.

EP 2500

QPSK och COFDM. NIT. MPEG.

Spektrum. Datalogger. DiSEqC 1.2 (motor).

Returband. USB. 4˚” sv/vit bildskärm.

TV-bild fria digitala kanaler.

Kontakta oss?

08-98 16 90

08-27 84 34

info@barcom.se

Medlem i

SATLOOK

För satellit;

QPSK och NIT.

Spektrum.

Godkänd av

Canal Digital.

Läs mer på www.barcom.se

WORLDWIDE FIELD STRENGTH METERS

RATEKO&FOTO 3/2005 19CEBIT

I hjärtat av ditt digitala liv fi nns möjligen Intel, och i hjärtat av denna bild fi nns ett par med olika uppfattning om att bli fotograferade...

Ett sätt att lösa det där med värmeutveckling är att bygga in datorn i ett akvarium.

Netgear har en trådlös router med USB för hårddisk, och en annan för skrivare.

20 RATEKO&FOTO 3/2005

alltså konvergens och nätverk, och några andra saker som

stod i fokus var till exempel:

* HD, High Defi nition, är ett uttryck som hördes och syntes

på många ställen – och på CeBIT fanns hela kedjan av produkter

som nyttjar en upplösning på upp till 1920x1080 pixlar

representerad; från digitala videokameror, via redigeringsmjukvara

till datorn och olika metoder att överföra materialet från

diverse media (HD-DVD, Blu-ray eller hårddisk) till LCD-,

plasma- eller bakprojektions-TV.

* 3G, eller UMTS, var ett centralt tema på mobilsidan,

och utöver möjligheter som videosamtal samt relativt snabb

internetuppkoppling via telefonen börjar nu andra användningsområden

synas – som exempelvis olika former av TV i

mobilen. Övergången till 3G är inte uteslutande beroende av

nya tjänster, utan hänger till stor del även samman med hur

betalningsmodeller utformas, och för privatpersoner är det

förmodligen intressant med abonnemang som är utformade på

så vis att man till exempel kan ersätta sitt ADSL-abonnemang

i hemmet. På mobilsidan visade för övrigt Samsung upp en

kameramobil med 7 megapixel, och med tanke på produktens

utformning - med zoomoptik etcetera - är den nog snarare att

betrakta som en digitalkamera med inbyggd mobiltelefon än

tvärtom...

* IP (Voice over IP); telefoni över Internet börjar mogna

nu och på CeBIT fanns det en hel del kompletta lösningar för

företag, och en intressant sak är att man kan använda VoIP

i trådlösa nätverk – WLAN. För privatpersoner börjar det

komma DSL-modem med inbyggd IP-telefoni, vilket innebär

att man inte ens behöver ha någon dator för att kunna ringa

över Internet.


Tel: 08-712 53 34

H10{ 5 GB • 1,5” FÄRGSKÄRM • MP3 & WMA • JPG & TXT • FM RADIO • DIKTAFON

12 TIMMAR SPELTID MED UTBYTTBART BATTERI • VÄGER MINDRE ÄN 100 GRAM

nordic.comCEBIT

Gizmondo är en spelkonsol (400 MHz processor, Nvidia GoForce 4500 grafi k, 64 MB minne, 320x240 färgskärm, Bluetooth/GSM/GPRS) som kan visa fi lm – via SD-kort.

Coletta Packenius, försäljningschef i Europa på Speed Link, har lyckats över

förväntan bland annat med försäljningen av spelmusen Razer Diamondback – produkterna

säljs i Norden av Aurora, som numer satsar hårt på multimediatillbehör.

22 RATEKO&FOTO 3/2005

Storlek

På CeBIT ifjol visade Samsung upp prototyper på 80-tums

plasma- och 57-tums LCD-TV (vilket var de största modellerna

då) och de leder storleksligan även i år, i och med att de

visade en 102-tums plasma- och en 82-tums LCD-TV. 102

tum innebär en bilddiagonal på cirka 2,6 m och en bredd på

drygt 2,2 m (en duk som används till en hemmabioprojektor

har vanligtvis en bredd på 2 m). Huruvida denna enorma

plasma-TV kommer fi nnas för försäljning om ett år - och vad

den i så fall kommer kosta - är oklart, men med tanke på att det

i princip är som så att de storlekar som visades som prototyper

ifjol nu fi nns för försäljning så är det nog ingen omöjlighet.

Datorer

När det gäller datorer så är trenden helt klart att det går

mot bärbara datorer - som på fl era marknader nu har större

marknadsandel än de stationära - och det fi nns modeller med

högupplösta 16:9-skärmar (upp till 1920x1200 pixlar), snabba

hårddiskar (7 200 eller 5 400 rpm istället för de 4 200 rpm som

tidigare varit de facto standard i bärbara datorer), snabba minnen

(av typen DDR2, som nyligen introducerades i stationära

datorer) och inbyggda Dual Layer DVD-brännare samt stöd

för såväl Bluetooth som IEEE 802.11a/b/g för trådlös kommunikation.

Processorerna är - om vi håller oss till marknadsledande Intel

- antingen liknande de som fi nns i stationära datorer (Pentium

IV på upp till 3,6 GHz) vilket ger goda prestanda men

kort driftstid (kring 1,5 h) på batteri, eller av typen Pentium

M på upp till 2 GHz (som är en del av den så kallade Centrino

plattformen) och en driftstid på upp till ungefär fem timmar.


© 2005 Logitech. Alla rättigheter förbehålles. Logitech, Logitechs logotyp och andra Logitech-märken tillhör Logitech och kan vara registrerade. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

DEN

SKÖTER

ALLT

LOGITECH ® HARMONY ® 688 AVANCERAD UNIVERSALKONTROLL.

Har du tröttnat på alla fjärrkontroller? Harmony 688 förenklar

den mest komplexa anläggningen genom att automatiskt

kontrollera alla enheter på egen hand. Du styr hela anläggningen

med ett enda knapptryck, som exempelvis “se DVD” eller

“spela musik”!

Harmony 688 Avancerad Universalkontroll.

• Elegant ny design - ger dig bekväm och enkel kontroll

• Fyra enkla “one-touch” funktionsknappar

• Enkel att installera med hjälp av de unika Web Wizard-verktygen

• Kompatibel med alla IR-styrda apparater oavsett tillverkare – TiVo, HDVCR, HDTV,

plasmaskärmar, monitorer, projektorer, ljuskontroller, CD/DVD-R, PVR, satellitradio,

förstärkare, DVD-spelare, mottagare och Dual VCR-spelare

• 2 års garanti

www.logitech.com

Registrera dig på Logitechs partnerwebb:

http://partner.logitech.se

Harmony finner du hos Logitechs distributörer:

www.captech.se

Tel: 031-450400

www.smg.net

Tel: 08-587 771 00CEBIT

Sony presenterade sin första Walkman för mer än 25 år sedan, i form av en bärbar

bandspelare. Sedan dess har Walkman blivit bärbara CD-spelare, MiniDisc samt

MP3-spelare – och nu införlivas alltså varumärket i mobiltelefoner.

Redan 2001 lanserade Sony en mobiltelefon med inbyggd MP3-spelare (som

hette CMD-MZ5) men först nu gör företaget - under Sony Ericssons fl agg - en stor

satsning på att lansera musikmobiler, och den första modellen heter W800i.

Hitachi var först med DVD-videokameror och lanserar nu nya modeller – mindre

och bättre. På bilden syns Anders Appelqvist, CE Konsumentelektronikbranschen,

Jan Ljuhs, Rateko&Foto och Kenneth Bergman, Hitachi – med ryggen hitåt.

Det område där en bärbar dator inte riktigt kan konkurrera

med en stationär är på grafi kkortssidan, eftersom de värsta

grafi kkorten för stationärt bruk är väldigt kraftfulla men också

utrymmeskrävande och värmeutvecklande, men till exempel

grafi kkortet ATI Mobility Radeon X700 (med 128 MB DDR

minne) för bärbara datorer är inte så långt efter i prestanda.

24 RATEKO&FOTO 3/2005

Sharp har lagt alla sina ägg i samma korg, i och med att de till 100 procent satsar

på LCD-TV och inte alls på plasma-TV, och i deras monter fanns bland annat trådlösa

modeller att beskåda.

Sharp har lanserat den första kameramobilen i Europa med 2 megapixelupplösning,

Sharp 902 – en 3G-mobil med autofokus, 2x optisk zoom, inbyggd MP3 och

uttag för SD-kort. På bilden visar tjejen upp en GX25 i Ferrariutförande.

Efter att ett tag ha haft en 45-tums LCD-TV för försäljning visade Sharp på CeBIT

upp en 65-tummare i Aquos-serien. Modellen har 1920x1080 pixlars upplösning

och förväntas börja säljas någon gång under andra halvåret 2005.

Flera kärnor

Utvecklingen av datorernas processorer har - om vi återigen

håller oss till Intels utbud för att förenkla - stagnerat en smula

senaste tiden, då en Pentium IV på 3,8 GHz har varit det snabbaste

alternativet ett tag nu.

Anledningen till att det inte kommit 5 GHz etcetera är att


��� ������ ����� ���� ��� ���� ����

��� �� ����� �� ��

� �� � �����������

��� ��� ��� �� �� ��� �������� ��� ������� ������������

��� ���� ��������� �� ������ ���������

��� ��� ��� ���������� ����� ������������

��� ��� ��������� ����� ���� ��� ���������������

��� ���� ��������� ��� ��� ���������

�� �� ���� ��� ���� ��� ������ ������

�� ������ �����CEBIT

LG hade en imponerande monter och visade upp en hel del nyheter på CeBIT. Här

står LG:s Stefan Dahlqvist och Teija-Marie Pierre vid en ny typ av LCD-TV som istället

för lysrör använder lysdioder, LED, som ljuskällor bakom panelen.

LG tillverkar sedan länge bärbara datorer åt andra fabrikat, och inom kort kommer

deras egna modeller att fi nnas att köpa även i Sverige. På bilden fotograferar

Stian Sønsteng, Elektronikkbransjen, Stefan Dahlqvist, Director IT på LG.

LG visade upp en Dual Layer DVD-brännare (som kan bränna dubbla lager och

få plats med 8,5 GB på en DVD-skiva av valfritt format) som också kan skriva på

skivans ovansida – tekniken kallas Light Scribe.

när klockfrekvensen höjs så ökar strömförbrukningen och

värmeutvecklingen också – och förhållandet är inte linjärt, utan

en liten höjning av klockfrekvensen gör att processorn drar

mycket mer ström och blir mycket varmare.

För att råda bot på detta problem kommer framtidens

processorer vara försedda med fl era kärnor. Väldigt förenk-

26 RATEKO&FOTO 3/2005

LG har en 71-tums plasma-TV i sortimentet, och för den som vill spendera mer än

de 460 000 kr som den produkten betingar i handeln fi nns nu möjligheten att för

okänd summa pengar inhandla plasma-TV och hemmabioanläggning i guld...

Jae-Young Lee, Nordisk produktchef digital audio/video samt GSM på LG, berättar

att de inte lanserat någon Portable Media Center, PMC, av första generationen,

utan istället kommer med produkter i den vidareutvecklade andra generationen.

Dagens PMC har två svagheter; den ena är att de är försedda med 4:3-skärm och

den andra är att fi lmer och foton lagras i upplösningen 320x240 pixlar. Nästa

generation kommer ha 16:9-skärm och troligen lagra i högre upplösning.

lat kan man säga att man istället för att bygga en processor

med en klockfrekvens på 6 GHz bygger en processor med två

kärnor som vardera går i hastigheten 3 GHz, vilket ger ungefär

likadana prestanda men där processorn med två kärnor endast

drar en bråkdel av den ström som skulle krävas för en 6 GHz

processor.


Samsungs monter var också imponerande, och de visade upp en hel del nytt. Här

står Andreas Bratt, teknisk produktspecialist på Samsung, vid en 46-tums LED-LCD

– som bland annat ger bättre betraktningsvinkel och färgomfång än en LCD-TV.

Samsung hade i sin monter världens största plasma-TV, och den är 102 tum – vilket

innebär att den är något större än de två meter breda projektionsdukar som

vanligtvis används av de som har en hemmabioprojektor hemma...

Samsung lanserar inom kort traditionella CRT-TV med bildrör som endast är två

tredjedelar så djupa som dagens modeller – eller som bilden visar; 399 mm istället

för 600 mm...

Redan 1989 skrev fyra tekniker på Intel en artikel kallad

”Mikroprocessors Circa 2000” där de förutspådde att processor

med fl era kärnor (multi-core processors) skulle komma

ut på marknaden strax efter millennieskiftet. 2002 lanserade

Intel sin Hyper Threading Technology (HT) som kan ses

som en försmak på vad multi-core innebär, eftersom HT kan

CEBIT

Samsung visade också de upp mobiltelefoner med inbyggda MP3-spelare. Här

provlyssnar Michael Alström, nordisk produktmarknadschef telekom på Samsung,

upp en modell med inbyggd 3 GB hårddisk och Windows operativsystem.

Samsung hade också världens största LCD-TV i sin monter, och den är 82 tum.

Trots sin storlek uppges skärmen ha en responstid på endast 8 ms, samt kunna

återge inte mindre än 6.4 miljarder färger, berättade Nadine Abadir i montern.

Detta lilla lyssningsrum i Samsungs monter var inrett med en form av hemmabiosystem

vars fem ihopbyggda högtalare placeras ovanför TV:n, men trots detta

skall ge upplevelsen av att lyssna till ett system där man är omgiven av högtalare.

sägas vara en förenklad form av multi-core – en processor, med

en processorkärna, kan med HT utföra parallella uppgifter

genom att väva samman fl era trådar.

Anand Chandrasekher, Vice President, Director Sales

and Marketing Group, Intel Corporation, berättade under ett

pressmöte på CeBIT att Intel för närvarande har 15 produkter

RATEKO&FOTO 3/2005 27CEBIT

Panasonics monter innehöll bland annat en vacker grönska som man kunde

fotografera, till exempel med världens minsta SmartPhone X800 – som Daniel

Flodqvist, nordisk produktchef telekom på Panasonic, håller i handen.

Huruvida det blir HD-DVD eller Blu-ray som kommer efterträda DVD är ännu oklart

(vissa fi lmbolag stödjer det ena formatet och vissa stödjer det andra) men i Panasonics

monter fanns apparater för den senare varianten att beskåda.

Panasonic har ganska länge haft MP3-spelare i sitt sortiment, och nu nysatsar

man med bland annat denna spegelblanka modell som nyttjar SD-kort för att lagra

musiken.

under utveckling och att de första dual-core processorerna -

alltså processorer med två kärnor - baserade på 90 nm teknologi

kommer att fi nnas för försäljning redan i år (med arbetsnamnen

Anchor Creek för den stationära plattformen och

Sonoma för den bärbara) samt att modeller baserade på 65 nm

teknologin kommer 2006 (med arbetsnamnen Bridge Creek

28 RATEKO&FOTO 3/2005

Daniel Flodqvist berättade att utvecklingsenheterna för mobiltelefoner (Japan och

Europa) nu slagits samman till en enhet, vilket innebär att tekniken i de japanska

mobilerna kommer i de europeiska redan efter två månader - innan tog det två år...

Panasonic är stora på trådlösa telefoner, och här visar tjejen i montern upp en ny

modell. Bland nyheterna fi nns även modeller för VoIP (alltså telefoni över Internet)

som syns på disken.

MP3-spelare med 1-tums hårddisk (som storleks- som lagringsmässigt hamnar

mellan fl ash- och de större HD-spelarna) har blivit mycket populära, inte minst

Creatives Zen Micro – och på CeBIT visades nya Zen Micro Photo upp.

för den stationära plattformen och Napa för den bärbara).

På frågan om vilka processorhastigheter som kommer inom

de närmsta åren, samt vilka värme- och effektivitetsvinster

vi kan förvänta oss med den nya tekniken svarade Anand

Chandrasekher: ”Inga kommentarer... innan produkterna

lanseras...” ■


MISSA

INTE:

TESTA VÅR

BILDKVALITÉ UTAN

KOSTNAD*

Starta ditt eget fotolabb–redan idag!

ProLabbet hjälper Sveriges ledande fotografer med deras

bilder. Nu kan du erbjuda dina kunder samma goda

service – genom att starta ditt eget fotolabb, på Internet.

Genom att ansluta dig till oss kan du snabbt komma igång

med att erbjuda digitala labbtjänster på din hemsida eller

via kiosklösning i din butik – självklart med din grafiska

identitet. När kunderna sedan beställer papperskopior

står vi för både produktion och distribution.

Förutom den extra kundnyttan uppnår du en fortlö-

Sveriges ledande yrkesfotolabb – och så du

ProLabbet, 100 61 Stockholm. Tel Vx: 08- 6155650. info@prolabbet.se

www.printnet.se

pande merförsäljning – kom ihåg att marginalerna inom

kopiering och bildbeställning är betydligt större än vid

försäljning av digitalkameror.

Dessutom ger det digitala labbet en möjlighet att följa

kunderna även efter kameraköpet och kanske komplettera

med riktade kampanjer till utvalda grupper.

Gå in på www.prolabbet.se/rateko* eller ring Stefan

Norberg, VD på ProLabbet, tel 08-615 56 95 eller maila på:

stefan.norberg@prolabbet.se


CEBIT

Nokia är åter på banan !

Nokia 6101 har en speciell kameraknapp,

som gör det enkelt att spela in

videoklipp eller ta bilder som man sedan

kan dela med sig av via MMS eller ladda

upp till sitt online album eller skriva ut.

Telefonen har två ljusstarka färgskärmar

och kan anpassas med en mängd

olika animerade bakgrundsbilder och

skärmsläckare.

30 RATEKO&FOTO 3/2005

På såväl 3GSM World i Cannes och på CeBIT har Nokia

visat att man vill ta tillbaka de förlorade marknadsandelar

man förlorat under 2004. Nu tar man åter upp kampen

och man har presenterat ett fl ertal intressanta mobiltelefoner

för olika marknader. Redan i Cannes kom ett antal

och bara dagarna innan CeBIT passade man på att lansera

ytterligare tre modeller så på CeBIT blev allt en upprepning.

TEXT: JAN LJUHS

På 3GSM World Congress i Cannes

och på CeBIT presenterade Nokia

ännu en vikbar telefon (clam shell).

Nokia 6101 är en stilren kameratelefon,

som har det senaste inom mobil teknik och

tjänster. Dessutom erbjuder den nya telefonen

fl era nya anpassningsmöjligheter för

operatörer. Den kompakta trippelbandstelefonen

kommer att fi nnas i två versioner;

GSM 900/1800/1900 primärt för Europa,

Mellanöstern, Afrika och Asien och GSM

850/1800/1900 för den amerikanska marknaden.

– Det här är en lättanvänd vikbar telefon,

med klassisk, stilren design och fl era spännande

funktioner, förklarar Oskar Södergren,

Product Marketing Manager, Nokia

Mobile Phones & CMO Scandinavia. För

mobiloperatörerna erbjuder den fl era anpassningsmöjligheter,

till exempel kan operatörerna

själva bestämma hur ikoner och menyer

ska se ut eller erbjuda speciella bakgrundsbilder

och tjänster till sina kunder.

Telefonen har en speciell kameraknapp,

som gör det enkelt att spela in videoklipp

eller ta bilder som man sedan kan dela med

sig av via MMS eller ladda upp till sitt online

album eller skriva ut. Telefonen har två ljusstarka

färgskärmar och kan anpassas med en

mängd olika animerade bakgrundsbilder och

skärmsläckare. Den externa skärmen visar

inkommande samtal, tid och datum medan

den interna skärmen kan visa favoritbilder,

kalendern, telefonbok eller annat.

Ljudmeddelanden

6101 presenterar också en ny funktion, Nokia

Xpress audio messaging, som gör det möjligt

att spela in och skicka röstmeddelanden till

andra via GPRS. Med några enkla knapptryck

kan man skicka ljudmeddelanden och

dela med sig till andra med hjälp av Nokia

Xpress audio messaging. När ett meddelande

har tagits emot kan det sparas i telefonen och

spelas upp igen.

Nokia Xpress audio messaging kompletterar

telefonens push to talk-teknik som gör

det möjligt att koppla upp sig mot andra via

GPRS så att telefonen fungerar ungefär som

en walkie-talkie. Flera operatörer världen

över har introducerat push to talk-tjänster för

sina kunder.

Samtidigt presenterades också för första

gången Nokia Display Headset HS-6, som

har en skärm som visar samtals- och musikinformation.

Tillbehöret, som säljs separat, gör

det enkelt för användare att hantera samtal

och styra telefonens radio.

Ny mobil trio

Nokias tre nya mobiltelefoner i mellanklasssegmentet

stärker produktportföljen i mellanklassområdet.

Den klarast lysande stjärnan

är kameraltelefonen Nokia 6230i, som är en

vidareutveckling av 6230 med nyheter som

en megapixelkamera och push to talk-funktionalitet.

– Det är viktigt att kunna erbjuda konsumenterna

ett brett utbud av produkter att

välja mellan utifrån deras individuella behov

och preferenser, fortsätter Oskar Södergren.

Nokia 6230i är uppföljaren till en av våra populäraste

mobiltelefoner. Med den erbjuder

vi fl er funktioner i samma klassiska design

- vi har gjort en utmärkt telefon ännu bättre.

Den högupplösta skärmen (208 x 208

pixlar) är en skärm för olika typer av multimediainnehåll.

Den visar färgrika bilder

tagna med den inbyggda megapixelkameran

(1.3 megapixel med 3 x digital zoom).

Telefonens videokamera gör det möjligt för

användaren att spela in videoklipp på upp till


en timme, baserat på minnet i det MMC kort

som inkluderas i säljpaketet.

För musikälskaren fi nns en inbyggd

musikspelare som stödjer fl era olika digitala

musikformat, som till exempel MP3, M4A

och AAC. Nu kan man enkelt överföra musik

till telefonen från en kompatibel dator. Dessutom

har telefonen en FM radio med Visual

Radio.

Push to talk är en annan funktion i Nokia

6230i. Flera av världens mobiloperatörer har

introducerat push to talk tjänster men tyvärr

inte i Sverige ännu.

Nokia 6021

Nokia 6021 är utrustad med ett fl ertal

aktuella tekniker och funktioner för såväl

affärsanvändaren som privatanvändaren. Det

är en prisvärd mobiltelefon inriktad mot affärssegmentet

som erbjuder enkel anslutning

och synkronisering via Bluetooth.

Telefonen har en subtil och praktisk

design och ger tillgång till en rad intressanta

funktioner som till exempel Push to Talk och

röststyrd uppringning.

Både Nokia 6021 och Nokia 6230i kan

enkelt anslutas till en PC för enkel synkronisering

av kontakter och kalender. Dessutom

fungerar båda telefonerna tillsammans med

fl era tillgängliga tillbehör som headsets och

car kits via Bluetooth.

Nokia 6030

Nokia 6030 erbjuder allt man behöver för

att kunna vara i kontakt med vänner och

bekanta – till ett väldigt tilltalande pris. Telefonen

har en klassisk design och svarar upp

mot konsumenternas huvudsakliga behov.

Den har lättanvända meddelandefunktioner

och bra ergonomi. Färgskärmen kan visa

inkommande multimediameddelanden med

bilder och med alarm- och kalenderfunktioner

gör telefonen det enkelt att hålla reda

på viktiga datum. Den inbyggda FM radion

kommer väl till pass när man har lite tid

över och personanpassade bakgrundsbilder

och ringsignaler ger telefonen en individuell

touch.

Ny version av Series 60

I Cannes presenterade Nokia den senaste

versionen av Series 60 plattformen, världens

ledande mjukvara för smartphones. Den nya

plattformen (Series 60 Platform 3rd Edition)

gör det möjligt för Series 60 terminaltillverkare

att skapa smartphones för olika typer av

användare, och terminalformat. På så sätt blir

det enklare att nå ut till breda målgrupper.

Dessutom innebär den nya Series 60-plattform

och den senaste versionen av Symbian

OS en unik kombination, som gör det möjligt

för licensinnehavare att skapa företagsanpassade

lösningar. Series 60 3rd Edition, som

kör på Symbian OS v9.0, kommer att fi nnas

tillgängligt för licensinnehavare i mitten av

2005.

Plattformens nya egenskaper fokuserar

på utökad funktionalitet för multimedia och

företagslösningar, hållbar tjänstesupport,

de senaste anpassningsmöjligheterna och

förbättrad plattformsarkitektur. Series 60 3rd

Edition kommer också att innehålla egenskaper

och funktioner från de tidigare versionerna,

som till exempel multiradio, brett

programutbud, anpassningsbart användargränssnitt

och high-resolution support.

Den globala marknaden för smartphones

är inne i en mycket snabb tillväxtfas. Nokia

kommer att ha levererat ungefär 20 miljoner

Series 60 baserade terminaler i slutet av

februrari och beräknar att den totala smartphonesmarknaden

under 2005 kommer att

överstiga 50 miljoner enheter. 2008 räknar

Nokia med att smartphonesmarknaden ska

motsvara ungefär 25 procent av den totala

marknaden för mobila terminaler.

Nya typer av funktioner

– Series 60 3rd Edition är ett viktigt steg i

vår strategi att stödja utvecklingen av smartphones

mot breda målgrupper, såväl privatkunder

som företagskunder. De behov som

fi nns på olika marknader och hos användare

kommer att driva utvecklingen. Smartphones

med fokus på företagslösningar, bildhantering,

musik, video och spel kräver en robust

mjukvaruplattform som är enkel att konfi gurera

och erbjuder fl era nya typer av funktioner.,

menar Antti Vasara, Vice President,

Mobile Software Sales and Marketing.

CEBIT

Nokia 6021 har en praktisk design och

ger tillgång till en rad intressanta funktioner

som till exempel Push to Talk och

röststyrd uppringning.

Färgskärmen i Nokia 6030 kan visa inkommande

multimediameddelanden med

bilder och med alarm- och kalenderfunktioner

gör telefonen det enkelt att hålla

reda på viktiga datum.

RATEKO&FOTO 3/2005 31CEBIT

Den högupplösta skärmen hos Nokia

6230i (208 x 208 pixlar) är en skärm

för olika typer av multimediainnehåll.

Den visar färgrika bilder tagna med den

inbyggda megapixelkameran (1.3 megapixel

med 3 x digital zoom).

Nokia 6680, som bygger på Series 60plattformen,

är en fyrbandstelefon för

GSM 900/1800/1900, EDGE och WCDMA

och erbjuder sömlös ”roaming” i cirka

100 länder världen över.

32 RATEKO&FOTO 3/2005

Den nya plattformen kommer bland annat

att erbjuda en ny musikspelare, ökad funktionalitet

för ”rich media” och USB minne

(mass memory storage) vilket innebär goda

möjligheter för multimediatjänster.

Musikspelaren kommer att erbjuda ”sömlös”

och lättanvänd nedladdning av musik

med personanpassade teman och ”skins”.

OMA Digital Rights Management (DRM)

v2.0 innebär förenklad användning av ”rich

media” samtidigt som det ger en hög säkerhetsnivå

och innehållsskydd. Dessutom kan

smartphones som är baserade på den nya

plattformen fungera som ett vanligt USBminne.

På det sättet kan man enkelt överföra

musik från en PC till mobilen.

Det nya ramverket för Series 60 3rd Edition

stödjer en hög grad av anpassning och

personalisering, möjliggör ökat stöd för att

anpassa Series 60 basapplikationer utifrån

operatörsspecifi ka behov samtidigt som det

säkerställer tjänste- och applikationskompatibilitet

mellan Series 60 terminaler.

För tjänsteutvecklare innebär Series 60

3rd Edition en programmeringsmiljö som

gör det möjligt för utvecklare att nå en helt

ny prestationsnivå och större möjligheter till

segmentering med speciella funktioner inriktade

på företag, spel, musik, video och andra

marknader. Nya funktioner som kommer

att göra det enklare för utvecklare att skapa

ännu bättre applikationer och tjänster är till

exempel lokalisering, Web Services och stöd

för Session Initiated Protocol (SIP).

Förstärker 3G-portföljen

Nokia 6680 är en smartphone optimerad för

visuell kommunikation med två integrerade

kameror, blixt och en ljusstark skärm med

Nokia Display Headset HS-6 har en skärm som visar samtals-

och musikinformation. Tillbehöret, som säljs separat,

gör det enkelt för användare att hantera samtal och styra

telefonens radio.

upp till 262 144 färger. För snabb och intuitiv

kameraanvändning har Nokia 6680 utrustats

med en rörlig lucka över kameralinsen på

baksidan. Detta underlättar till exempel byte

av kamera under ett videosamtal.

Den är utrustad med ett fl ertal smartphone-egenskaper

inklusive kalender, video

streaming och Internet browser i kombination

med 3G-egenskaper som två-vägs videosamtal,

video sharing och ständig tillgång

till e-post. Nokia 6680, som bygger på Series

60-plattformen, är en fyrbandstelefon för

GSM 900/1800/1900, EDGE och WCDMA

och erbjuder sömlös ”roaming” i cirka 100

länder världen över.

– Nokia 6680 smartphone är nästa steg

inom mobil konvergens och erbjuder direkt

kommunikation i en snygg och slimmad

form, säger Tomas Chatzopoulos, Business

Manager Imaging Nordic, Nokia Multimedia.

Den når en ny nivå för multimedia

terminaler genom att kombinera intelligens

och datakraft för visuell kommunikation på

fl era olika sätt. Och inte nog med det, den är

lätt, intuitiv och logisk att använda.

I tillägg till funktionen för två-vägs-videosamtal

som möjliggör videokonferenser,

erbjuder Nokia 6680 även möjlighet till video

sharing, en ny multimediatjänst som gör det

möjligt för människor att direkt dela med

sig av kamerabilder eller videoklipp under

ett vanligt telefonsamtal. Genom att öppna

kameralinsen kan man lägga till och visa en

”det-är-det-här-jag-menar”- liknande fi lm

under ett röstsamtal.

Två kameror

Utöver den integrerade VGA kameran (640

x 480 pixlar) på telefonens framsida, har den


även en 1.3 megapixelkamera (1280 x 960

pixlar) med en lucka för att kunna aktivera

och kontrollera kameran. Att ta bilder underlättas

genom att kameran aktiveras genom att

man öppnar luckan. Nokia 6680 är utrustad

med en aktiv färgdisplay med automatisk

ljuskontroll, en mjuk 6 x digital zoom, inbyggd

blixt (LED) och en högkvalitativ lins

som gör bilderna ordentligt skarpa.

Nokias printlösning XpressPrint gör det

enkelt att skriva ut bilder, e-post och kalenderinformation.

Man kan skriva ut direkt från

telefonen till en rad kompatibla skrivare eller

i butikers fotokiosker. Vid utskrift till exempel

via PictBridge är terminalen kopplad

direkt till en kompatibel printer via en USB

kabel. Nokias XpressPrint-lösning möjliggör

även trådlös utskrift genom Bluetooth-teknik.

MMC-kortet i telefonen kan även enkelt

tas ut för att stoppas in direkt i kompatibel

printer.

En ny imaging smartphone

Nokia 6681 är en smartphone med 1.3 megapixelkamera

och fl era olika funktioner för

såväl arbete som fritid. Nokia 6681 erbjuder

bland annat webbläsare, kalender, musikspelare

och en funktion som gör det enkelt

att skriva ut bilder – Nokia XpressPrint solution.

Telefonen är en trippelbandstelefon

för GSM 900/1800/1900 och EDGE.

– Vårt mål är att skapa produkter som

Nokia 6680 är en smartphone optimerad för visuell kommunikation

med två integrerade kameror, blixt och en

ljusstark skärm med upp till 262 144 färger. För snabb och

intuitiv kameraanvändning har Nokia 6680 utrustats med

en rörlig lucka över kameralinsen på baksidan.

erbjuder den senaste funktionaliteten

samtidigt som de är lätta att använda och

Nokia 6681 är ett bra exempel på en sådan

produkt, fortsätter Tomas Chatzopoulos.

Telefonen är stilfull med kromade tangenter

och detaljer i rostfritt stål. Den har dessutom

en inbyggd blixt som gör det enklare

att ta riktigt bra bilder.

Nokia 6681, som är en variant av Nokia

6680, riktar sig till användare på både

GSM- och EDGE-marknader (Enhanced

Data Rate for GSM Evolution). Förutom

en mängd funktioner som underlättar

arbetet, som till exempel e-post, kalender

och enkel synkronisering med en kompatibel

PC, erbjuder Nokia 6681 Internet

browsing och videostreaming över EDGE

(datahastighet på upp till 236.8 kilobytes

per sekund). Dessutom väntas en annan variant

(Nokia 6682) med samma funktioner,

men speciellt anpassad för den amerikanska

marknaden bli tillgänglig under andra

kvartalet 2005.

Att ta bilder är enkelt och smidigt med

nya Nokia 6681. Telefonen har en lucka

som aktiverar kameran när den öppnas.

Nokia 6681 har dessutom en inbyggd blixt

(LED) och en funktion som gör det möjligt

att ställa in vitbalans vilket ytterligare

förbättrar bildkvaliteten, framförallt på nära

håll eller vid dålig belysning.

Nokia 6681 innehåller dessutom en

musikspelare och stereo utgång samt en

ny musiktjänst. Med en speciell musikikon

startas musikspelaren och den nya tjänsten

gör det enkelt att skapa och hantera spellistor.

Dessutom kan man enkelt byta låt,

pausa eller ändra volymen samtidigt som

musiken spelas. ■

CEBIT

Nokia 6681 är en smartphone med 1.3

megapixelkamera och fl era olika funktioner

för såväl arbete som fritid. Nokia

6681 erbjuder bland annat webbläsare,

kalender, musikspelare och en funktion

som gör det enkelt att skriva ut bilder

– Nokia XpressPrint solution.

Om Series 60

Series 60 plattformen, bygger

på Symbian OS, och är världens

ledande plattform för

smartphones. Den är licensierad

av några världens främsta

terminaltillverkarna, bland

andra LG Electronics, Lenova,

Nokia, Panasonic, Samsung,

Sendo och Siemens. Flexibiliteten

i Series 60 plattformen

möjliggör olika typer av

hårdvarudesign och mjukvarukonfi

gurationer. Detta syns

tydligt på den mångfald av

mobiltelefoner baserade på

Series 60 som fi nns på marknaden

idag. Med plattformens

belönade användargränssnitt,

omfattande stöd för nya mobila

tjänster och innovationspotentialen

för partnerlösningar,

innebär Series 60 plattformen

en öppen och skalbar affärsmöjlighet

för mobiloperatörer

och tredjepartsutvecklare.

RATEKO&FOTO 3/2005 33


CEBIT

Samsung exploderade

av innovationer

CE:s VD Anders Appelqvist beundrar

Samsungs 102 tums plasma-TV.

Z700 – 3G-mobil med tre megapixlar.

Med den vridbara skärmen kan man

fotografera precis som med en vanlig

digitalkamera.

34 RATEKO&FOTO 3/2005

Premiärvisning av världens största LCD-TV på 82-tum med

HDTV-upplösning. Världens största plasma, 102 tum.

Två- och tre-megapixels GSM- och 3G-telefoner, ja, till och

med en telefon med sju megapixel. Världens första musikhanddatortelefon

med möjlighet att lagra tre gigabyte.

Det här är några av nyheterna från Samsung på CeBIT.

TEXT: JAN LJUHS

Samsung breddar nu sitt 3G-utbud

ytterligare, bland annat med en 3Gtelefon

med tremegapixelkamera.

Design står fortfarande i fokus, men allt

fl er funktioner bakas in i mobilerna – bättre

kamera, mer video, musik och fl er minnes

och uppkopplingsmöjligheter. Och 262 000

färger i bildskärmen börjar bli standard från

Samsung. Flera nya modeller är Nordenaktuella.

Totalt visade man upp ett sextiotal

modeller på CeBIT.

Z700 – 3G-mobil med tre megapixlar.

Med den unika vridbara skärmen kan man

fotografera precis som med en vanlig digitalkamera.

Inbyggd mp3-spelare, videokapacitet

med MPEG4 och stora möjligheter för datakommunikation

med bluetooth, USB och

externt minne. 3D-ljud och dubbla högtalare

är andra fi nesser som fi nns i denna kameratelefon.

Stöd för utskrifter med PictBridge och

bluetooth höjer kvalitet ytterligare. Z700 är

aktuell för lansering i Norden i höst.

Samsung breddar sitt vikbara 3G-utbud

med en modell – Z140 - som har en roterbar

kamera. Mp3-spelare, video och möjlighet

att koppla upp sig med bluetooth och USB.

Kommer till Norden i höst.

D600 är en framskjutbar mobil med

tvåmegapixelkamera - en trippelbandstelefon

komplett med koppling till TV:n

och röstuppringning. Kompakt och stilfull

design. Dubbla högtalare med 3D-ljud och

mp3. Avancerade datamöjligheter med epost,

bluetooth, USB, utskrift via PictBridgeCEBIT

D600 är en framskjutbar mobil med

tvåmegapixelkamera - en trippelbandstelefon

komplett med koppling till TV:n och

röstuppringning.

Handdatortelefonen i300 med 3 GB hårddisk

är världens första i sitt slag.

På CeBIT visade man nu upp den nya kameratelefonen,

7M Phone, för lansering i

Korea, som verkligen är både digitalkamera

och mobiltelefon – med hela

sju megapixlar. Här är det CEs Anders

Appelqvist som känner på skapelsen.

36 RATEKO&FOTO 3/2005

och bluetooth, fi lläsare och externt minne.

Till Norden under hösten.

Handdatortelefonen i300 med 3 GB hårddisk

är världens första i sitt slag. Precis som

en extern hårddisk kan i300 lätt pluggas in i

datorn. Kapabel att lagra 1000 låtar. Speciell

menystyrning för att enkelt kunna skrolla

mellan låtarna. Megapixelkamera. Bluetooth

stereo och externt minne. Operativsystem:

Microsoft Smartphone 2005.

7 megapixlar

Samsung visade nu med besked hur långt

integrationen mellan mobiltelefonen och digitalkameran

har avancerat. På CeBIT visade

man nu upp den nya kameratelefonen, 7M

Phone, för lansering i Korea, som verkligen

är både digitalkamera och mobiltelefon

– med hela sju megapixlar. Det är också den

första kameratelefonen med utbytbara objektiv

och optisk zoom. På ena sidan ser den ut

som en digitalkamera. På den andra som en

mobiltelefon.

Nyligen visade Samsung upp sex Nordenaktuella

vikbara mobiler på 3GSM World

Congress i Cannes, däribland Z500, världens

minsta 3G-mobil och Z300, 3G för musikälskare.

Bland de övriga fyra GSM-mobilerna

som visades upp märktes vikbara E730 med

megapixelkamera, mp3 och radio.

Världsrekord för TV och

bildskärmar

Samsung visade också tre stora världsnyheter

inom bild –102 tums plasma-TV, 71-tums

DLP-TV och premiärvisning av 82-tums

LCD-TV.

Den nya 82 tums stora LCD-TVn med

HDTV-upplösning har en betraktningsvinkel

på 180 grader och en upplösning på 6,22

miljoner pixlar ger den ett kontrastomfång på

minst 1200:1 och en ljusstyrka på 600 cd/m2.

Responstiden är åtta millisekunder eller

snabbare. Det innebär klara och tydliga rörliga

bilder. Färgmättnaden ökar till 92 procent

med den nya bakljustekniken. 82-tummaren

och fl era mindre LCD-TV kommer

att tillverkas med den sjunde generationens

produktionsteknik i koreanska Tangjeong.

Startskottet för serietillverkning är slutet på

mars. Samsungs tidigare världsrekord för

LCD var 57 tum.

Tidigare i år visade Samsung världens

största plasma-TV på 102 tum, fyra gånger

så stor som en 42-tummare, en vanlig storlek

på plasma-TV i dag. Plasman har ett bildformat

på 16:9, en upplösning på 1920 x 1080

och en reproduktion av 68,7 miljarder färger,

60 gånger högre än genomsnittet i industrin,

och ger därmed de bästa förutsättningarna

för HDTV.

DLP-TV växer sig allt starkare som ett alternativ

för den som vill ha stor och bra bild.

Samsung visade världens största med 71 tum

på CeBIT med en upplösning på 1920 x 1280

och ett kontrastomfång på 10 000:1 med full

HD-upplösning.

Flexibel hemmabio

För första gången presenterade man nu en

hel serie förstklassiga hemmabiosystem på

CeBIT.

HT-P1200 tillfredsställer den mest kräsne

genom att omsluta lyssnaren med ljud 360

grader med den senaste tekniken för digitala

signaler, sDSM, Super Digital Sound

Master. De golvplacerade högtalarna har en

iögonfallande design. Bilden överförs 100

procent digitalt, utan att behöva konverteras

analogt. Därmed blir bilden både skarpare

och klarare. HT-P1200 använder dessutom

teknik som konverterar bilder från 480 linjer

till 720 eller 1080. Därmed kan normala

DVD-fi lmer avnjutas i full HD-kvalitet.

Hemmabioanläggningen är den första i sitt

slag att med USB-kontakt direkt överföra för

snabb tillgång och bränning av fi lmer, musik

eller bilder.

HT-TWP32 är en sladdlös hemmabioanläggning,

till högtalarna, för enkel och

bekväm installation med 5.1-kanals ljud. 500

watt strömmar ut ur högtalarna med överföring

via 2,4 GHz.

Storleken har ingen betydelse. Det visade

DLP-TV växer sig allt starkare som ett alternativ för den som

vill ha stor och bra bild. Samsung visade världens största

med 71 tum.


Samsung med den nya kompakta hemmabion

HT-RP16, som kan placeras ovanför TV:

n utan att dra sladdar över golven till fl era

högtalare. Enkel installation med bibehållet

5.1-kanalsljud. Perfekt för de trångbodda.

Tidigare i år visade Samsung sin nya

hemmabio för fi nsmakare – AV-R3000. För

ljudentusiasten strömmar 250 watt från varje

kanal, 7,1. Det är världens första i sitt slag

som erbjuder det.

Andra generationen

Samsung tror att marknaden för DVD-recorders

kommer att öka till 15 miljoner enheter

under 2005. På CeBIT visade man två nya

modeller (båda RAM/-RW/-R).

R121 stöder MPEG2-inspelning och Dolby

Digital-ljud och har en kontakt för DV på

fronten (IEEE1394). VR320 är det perfekta

valet för den som både vill spela och bränna

DVD men också vill ha tillgång till VHS.

Konvergens

De får plats i handfl atan, de tre nya videokamerorna

från Samsung. Allväderskameran

VP-X110L Sports Cam och minivideokameran

Miniket VP-M110 är också en digitalkamera,

mp3-spelare, diktafon, dataminne

och webbkamera. Sportvarianten levereras

dessutom med en extralins för möjlighet till

extra kreativ fotografering. Båda har 1 GB

inbyggt minne med plats för externt minne.

Den tredje generationens DuoCam, Samsungs

digital- och videokamera som verkligen

är både och med dubbla objektiv, visades

också på CeBIT. Den är nu 40 procent

mindre.

Nya fotoskrivare

Efter den stora framgången med laserskrivare

breddar Samsung nu sitt utbud av skrivare

genom att ge sig in på marknaden för fotoskrivare.

De nya sublimeringsskrivarna SPP-

Allväderskameran VP-X110L Sports Cam och minivideokameran

Miniket VP-M110 är också en digitalkamera, mp3spelare,

diktafon, dataminne och webbkamera.

2020/2040 har ett mycket kompakt format.

SPP-2040 har dessutom en bekväm inbyggd

redigeringsfunktion med inbyggd bildskärm.

Den tar sju olika minneskort och klarar

utskrift direkt från PictBridge och sladdlös

överföring. Stöd för den typen av överföring

fi nns i fl era av Samsungs nya kameramobiler.

Det öppnar nya möjligheter för utskrifter

direkt för den som uppskattar att fotografera

med mobilen.

På CeBIT visade man också upp sin nya laserskrivare,

ML-1610. Det är liten och kompakt,

skriver ut med en hastighet av 16 sidor i

minuten och har ett fack för 150 papper.

Mp3 inte bara musik

Samsungs mp3-utbud är mer än bara musikspelare.

De fem nya som kommer att lansera

på den europeiska marknaden bygger på

de senaste framstegen inom teknik för ljud,

minne och multimedia med färgskärmar.

YH-J70 är förutom musikspelare videospelare

(MPEG4) med spelfunktioner. Den har

en 1,8-tums färgskärm. Upp emot 5000 eller

7000 låtar kan laddas ner på hårddisken på

20 eller 30 gigabyte. Digitala bilder kan även

tankas över direkt till spelaren från digitalkameran

via den speciella USB-funktionen.

YH-J50 är mindre och mer portabel än

YH-J70 men erbjuder samma funktioner

med en 1,5 tums färgskärm. Beroende på

utförande kan den lagra 1000 eller 1200 låtar

på fem eller sex gigabytes minne.

Mp3-spelare, tvåmegapixelkamera och

FM-radio. Konvergensprodukten YP-D1 har

20 timmars speltid och 1,8 tums bildskärm.

Man kan även tanka över digitala bilder direkt

till annan utrustning utan att gå via PC:n

via den speciella USB-funktionen.

YP-T8 har spelmöjligheter och 1,8-tums

skärm. Medan man lyssnar på musik kan

man spela favoritspelet eller titta på video

(MPEG4). 20 timmars speltid och FM-radio.

YP-F1 är en ultrakompakt lyxig mp3spelare

som kan bäras runt halsen eller som

slipsnål. Tre utbytbara skal medföljer. Även

FM-radio.

Och så till den mest lyxiga mp3-spelaren

någonsin med design, som ett klassiskt fi ckur.

YP-W3 är utsmyckad med åtta genuina

diamanter på en vitguldspläterad botten.

Fönstret i safi rglas förstärker elegansen. Med

en gigabyte i minne ryms 250 mp3-låtar. För

den som vill uttrycka sig med sofi stikerad

elegans fi nns inget alternativ.

Som synes var de tre Samsungmontrarna

fylld av innovationer och det är inte helt

säkert att vi har hunnit få med allt i denna

artikel. Vi återkommer i nästa nummer om vi

hittar mer. ■

CEBIT

Den nya 82 tums stora LCD-TVn med

HDTV-upplösning har en betraktningsvinkel

på 180 grader och en upplösning

på 6,22 miljoner pixlar.

YP-F1 är en ultrakompakt lyxig mp3-spelare

som kan bäras runt halsen eller som

slipsnål. Tre utbytbara skal medföljer.

Även FM-radio.

Samsung Electronics Co Ltd,

Korea, är ett av världens

största företag inom elektronik

med 123 000 anställda i

ett femtiotal länder. Försäljningen

uppgick under 2004

till cirka 55,2 miljarder och

vinsten var 10,3 miljarder US

Dollar. Under 2004 uppgick

omsättningen för Samsung

Electronics Nordic AB till

cirka 3,6 miljarder kronor.

Företaget har varit aktivt

i Norden sedan 1992 och

har i dag cirka 80 anställda,

en fördubbling på två år.

Produktsortimentet består

av mobiltelefoner, monitorer,

hårddiskar, cd-rom, cd-r, dvd,

tv, video, videokameror, audio,

mikrovågsugnar, kylskåp,

tvättmaskiner och skrivare

RATEKO&FOTO 3/2005 37


CEBIT

Spännande från Panasonic!

VS-serien kännetecknas av sina smidiga

och designade mobiler med megapixelkamera

och matchande utbytbara höljen.

VS7, till vänster, är utrustad med en 2.5tums

LCD-skärm och VS3 är en tunn och

smäcker mobil med 1.3-megapixelkamera

och 2.2-tums högupplöst LCD-skärm.

38 RATEKO&FOTO 3/2005

Panasonic tar nu ett kliv

framåt och vill återigen vara

en spelare i marknaden.

På CeBIT visade man upp

en hel range av nya intressanta

mobiltelefoner.Man

satsar stort på design och

prestanda och man har heller

inte glömt bort funktionaliteten.

Allt för att möta

kundernas krav.

TEXT: JAN LJUHS

Panasonic möter med sina nya mobiltelefoner

mer än väl kundernas

efterfrågan på hög prestanda och ökad

funktionalitet i företagets mobiltelefoner.

Det gäller såväl hög kamerakvalitet, Javabaserade

3D-spel som skarpa displayer tack

vare förbättrad färgåtergivning, mycket bra

ljusstyrka och hög upplösning (320 x 240

pixlar).

De nya GSM-telefonerna omfattar bland

annat VS7, som är Panasonics första 2-megapixel

kameramobil, VS3 och SA6 med 1,3

megapixel och utrustade med LCD-skärm

på 16,7 miljoner färger samt SC3 och A210,

som båda är utrustade med ett nytt slags ljusindikering

på inkommande meddelanden. VS

och SA serien innehåller dessutom den allra

senaste Java-tekniken med 3D-prestanda.

– I kombination med våra telefoners tunna

och smidiga design får man tillgång till ett

mycket slagkraftigt alternativ på marknaden,

säger Daniel Flodqvist, nordisk produktchef

och key account.

VS-serien – VS7 och VS3

VS-serien kännetecknas av sina smidiga och

designade mobiler med megapixel-kamera

och matchande utbytbara höljen. VS7 är

utrustad med en 2.5-tums kristallskarp LCDskärm

som återger upp till 16 miljoner färger.

Den enkla öppningen av telefonen med en

knapptryckning visar en 2-megapixels digitalkamera

med möjlighet att ta 15 bilder i följd.

Allt ryms i ett 19 mm tunt chassi.

VS3 är en tunn och smäcker mobil med

1.3-megapixelkamera och 2.2-tums högupplöst

LCD-skärm som klarar upp till 16

miljoner färger. Den är också utrustad med

meddelanden via ljussignal, ett uppskattat

sätt att ta emot sms. Telefonen blinkar i olika

färger och med mönster som visar hur glatt

eller trist meddelandet är. Även VS3 kommer

med matchande, utbytbara höljen. Utöver

dess kamerafunktion har VS3 videokapacitet.

Videokapaciteten gör det möjligt för användarna

att fi lma och spela upp videosekvenser

med både bild och ljud.

MX-serien – MX7, MX6

De här två modellerna är försedda med ett

batteri som ger nästa dubbel så lång användning

som andra telefoner. Det ger stora

möjligheter att spela spel, ta bilder och

även göra längre videklipp. MX7 har en 2,5

tums display med 16 miljoner färger och en

2-megapixels kamera, som kan ta 15 bilder i


följd. Dessutom är den mycket tunn, endast

19 mm. MX6 har i stort sett samma features

som MX7 men kameran är istället på 1,3megapixels.

SA-serien –

SA6, SA7

SA-serien är perfekt för

utomhusentusiaster med sin

sportiga och aktiva design.

SA6 har en 1.3-megapixels

kamera, en 2.2-tums skarp

display och mycket bra batteritider.

SA7 har en 2-megapixels kamera, 2,5 tums

display och precis som SA6 en mycket längre

batteritid än tidigare modeller och den är i

stort sett samma telefon som MX6 men liter

mer sportig.

SC-serien – SC3, A210

Den smäckra SC-serien omfattar SC3 i

minimal stylad design och utrustad med en

65,536-färgs LCD och en VGA-digitalkamera.

Även denna telefon är försedd med

ljussignalsmeddelanden som lägger till bilder

(användarna kan välja mellan 40 inbyggda

‘känslo-ikoner’) i SMS-meddelanden. A210

är ultralätt med en vikt på endast 68g och

en 65,536-färgs LCD-skärm. Även denna

telefon är utrustad med ljussignalsmeddelanden

och den lättanvända funktionen för

känslo-ikoner.

Panasonic X800

Det här är en smartphone försedd med Symbian

Series 60 plattform vilket gör att den

lätt kan synkroniseras med Microsoft Excel,

Word och PowerPoint. X800 har också plats

för ett extra SD-kort. ■

CEBIT

X800 har också plats för ett extra

SD-kort, som gör att det är lätt att kommunicera

med datorn.

Den smäckra SC-serien omfattar

SC3 i minimal stylad design och

utrustad med en 65,536-färgs

LCD och en VGA-digitalkamera.

Panasonic X800 är en smartphone försedd

med Symbian Series 60 plattform.

MX7, ovan, har en 2,5 tums display med

16 miljoner färger och en 2-megapixels

kamera, som kan ta 15 bilder i följd.

Dessutom är den mycket tunn, endast

19 mm. MX6, till vänster, har i stort sett

samma features som MX7 men kameran

är istället på 1,3-megapixels.

RATEKO&FOTO 3/2005 39


HDTV

En logga som mörkar...

Nu har EICTA fastställt vilka krav som

måste uppfyllas för att en displayprodukt

skall få förses med loggan ”HD

ready”. Man skulle kunna säga att

kravspecifi kationerna, på grund av

kommersiella och tekniska aspekter,

är en smula luddigt utformade – och

frågan är om resultatet är bra för konsumenterna,

och för branschen...

TEXT OCH ILLUSTRATIONER: OLA LARSSON

Tanken bakom ”HD ready” är att förenkla för konsumenter;

om de köper en displayprodukt (som plasma-,

LCD-, bakprojektions-TV eller projektor) med loggan

”HD ready” så skall det innebära att produkten i fråga är

perfekt anpassad för HDTV, High Defi nition TV, och på så

vis framtidssäker.

När HDTV introduceras (i såväl TV-sändningar som nästa

generations DVD och TV-spel) innebär det att upplösningen

på själva bildsignalen blir betydligt högre, och vill man dra

nytta av detta är det således klokt att inhandla en bildskärm,

eller projektor, med högre upplösning än vad som krävs för

dagens sändningar.

HDTV är dock inte att betrakta som en enda sorts signal,

utan snarare som en familj av olika standarder, som alla har

högre upplösning än dagens TV-sändningar. Om man drar en

parallell till Internet, så kan man säga att dagens TV-sändningar

är en uppkoppling med modem, medan HDTV är bredband

– alltså en i praktiken inte helt och fullt defi nierad term.

Men det fi nns trots allt ett antal olika fastställda standarder

för dagens HDTV-sändningar, som till exempel 720p och

1080i – 720p är en progressiv signal med 1280x720 pixlar och

1080i är en interlaced signal med 1920x1080 pixlar.

Vilken standard som kommer bli dominerande i Europa är

inte riktigt klart ännu, men EICTA verkar tro på 720p med

tanke på de krav man fastställt i samband med ”HD ready”.

I den skalenliga illustrationen ovan syns skillnaden i upplösning mellan standard

TV-sändningar (såväl analoga som digitala) samt de två HDTV-standarderna 720p

och 1080i.

40 RATEKO&FOTO 3/2005

Krav kontra kommersialism

EICTA grundades 1999 och är en europeisk organisation som

representerar informations- och kommunikationsteknologi

samt konsumentelektroniksektorn, och medlemmarna är 51

multinationella företag (som till exempel LG, Panasonic,

Pioneer, Philips, Samsung och Sony) samt 32 organisationer

från 24 europeiska länder (i Sverige IT Företagen).

Kraven för ”HD ready” fastställdes av EICTA den 19 januari

2005 och ser ut som följer:

• Minimum native resolution of the display is 720 physical

lines in wide aspect ratio.

• HD-input via analog YPbPr samt DVI eller HDMI.

• Skall klara att ta emot 1280x720 50 Hz och 60 Hz progressivt

(720p) samt 1920x1080 50 Hz och 60 Hz interlaced

(1080i).

• DVI eller HDMI ingången skall klara HDCP (content

protection).

Det första kravet är det som kan anses vara en smula luddigt

utformat. Man kan tolka det som så att 720 pixlar i ”wide

aspect ratio” betyder att skärmen minst måste ha upplösningen

1280x720 pixlar (eftersom 720x16/9=1280) men man kan också

tolka det som så att skärmen måste ha 720 pixlar på höjden och

att skärmen måste vara i 16:9 format – utan några krav på att

upplösningen på bredden måste vara minst 1280 pixlar.

Och varför har man då utformat kravet på detta sätt, istället

för att i klarhet skriva att skärmen måste ha minst 1280x720

pixlar i upplösning? En gissning är att det beror på det faktum

att det idag inte går att producera en 42-tums plasma-TV med

så många som 1280 pixlar på bredden. De högupplösta 42tums

plasma-TV som fi nns på marknaden har 1024 pixlar på

bredden (1024x768 eller 1024x1024 med ALIS-teknik) medan

Ovan är två rektanglar med röd ram infällda - den mindre visar en plasma-TV med

upplösningen 852x480 pixlar och den större en med 1024x768 pixlar – och som

synes är ingen av dem tillräckligt bred för att nyttja 720p signalen fullt ut.


de lågupplösta har upplösningen 852x480 pixlar. Om man vill

ha högre upplösning på en plasma-TV idag så tvingas man gå

upp i storlek (en 50-tums har ofta 1366x768 pixlar) och då är

produkten dyrare. 42-tums plasma-TV är på väg att bli den

produkt som ersätter den ”vanliga TV:n” och det verkar alltså

som att leverantörerna är villiga att rucka lite på principerna

för att kunna förse dessa apparater med en ”HD ready” logga.

Falsk marknadsföring

Med en 720p HDTV-signal in i en 42-tums högupplöst

plasma-TV försedd med ”HD ready” logga tvingas man klippa

bort 20 procent av bildinformationen på bredden, och då

utnyttjar man alltså inte den fulla kvaliteten hos utsändningen

med en sådan skärm, även om skärmen ifråga är försedd med

en ”HD ready” logga... (Med en 1080i HDTV-signal tvingas

man för övrigt, med samma apparat, klippa bort nästan 47

procent av bildinformationen på bredden...) Att säga att loggan

innebär att apparaten är perfekt anpassad för HDTV torde inte

vara annat än falsk marknadsföring om man hårddrar det hela.

Den kund som framöver vill dra nytta av HDTV fullt ut

(och inte vill skala ner den utsända bildens upplösning för att

den skall passa skärmen) bör köpa en TV eller projektor med

en upplösning som är minst 1280x720 pixlar om 720p blir den

dominerande standarden för HDTV-sändningar i Europa,

eller minst 1920x1080 pixlar om även 1080i (och även på sikt

1080p) skall kunna mottagas utan några som helst förluster.

Mer information fi nns på hemsidorna www.eicta.org och

www.hdtvforum.org. ■

Om upplösning

När det gäller plasma-TV i storleken kring 42 tum

(som står för en stor del av plasma-TV försäljningen)

fi nns det tre olika upplösningar på panelerna på

marknaden idag; 852x480, 1024x768 och 1024x1024 pixlar.

852x480 kallas W-VGA då det är VGA (640x480 pixlar,

vilket var vanligt på datorskärmar för några år sedan men som

knappt existerar längre) i widescreenformat. 1024x768 kallas

XGA (vilket är vanligt på 15-tums datorskärmar idag) och

det är ett 4:3 format, men då de plasma-TV som vi talar om i

storleken 42 tum är i 16:9 format så är pixlarna inte fyrkantiga

utan rektangulära. Det naturliga vore att ha W-XGA-upplösning

(1366x768) på en panel i 16:9 format men med dagens

tillverkningsteknik går det inte att bygga en 42-tummare med

så många pixlar på bredden – om man däremot går upp till

50 tum eller däröver i storlek så fi nner man just den upplösningen.

1024x1024 är en upplösning som fi nns på de paneler som

använder ALIS-teknik (Alternate Lighting of Surfaces)

och enkelt förklarat så är det inte en progressiv panel (som de

andra är) utan bilden delas upp i två delbilder med vardera 512

linjer - 1024x512 i upplösning - som visas i mycket snabb följd

efter varandra för att resultera i en upplevd upplösning av

1024x1024 (alltså en form av interlaced signal).

Datorupplösning

Alla plasma-TV på marknaden idag bygger alltså på paneler

som har upplösningar som härstammar från datorvärlden,

HDTV

Ovan syns tre bilder från LG, som visar på att upplösningen har stor betydelse, och

inte bara för att matcha exakt rätt upplösning på den inkommande signalen. Den

översta bilden är en 720p HDTV-signal visad på en högupplöst 42-tums plasma-

TV, och den mindre bilden till vänster är en delförstoring från samma XGA-panel

medan den mindre bilden till höger är en delförstoring från en VGA-panel.

– En högupplöst plasma-TV ser inte bara bättre ut med HDTV-upplösning utan

även med låg upplösning, och anledningen är att man får betydligt mindre pixlar

(hälften så stora på en 42-tums plasma med XGA-panel, 1024x768 pixlar, i jämförelse

med en med VGA-panel, 852x480 pixlar, och fyllnadseffekten är 82 procent

i en XGA-panel mot endast 54 procent i en VGA-panel, förklarar Joakim Örnstig,

Produkt Specialist Display Produkter LG Electronics Nordic.

trots att det sedan en tid tillbaks byggs plasma-TV som är

tänkta att användas just som TV. Om man tittar på projektorer,

bakprojektions- och LCD-TV fi nner man produkter med

ett antal olika upplösningar på marknaden, som till exempel

1280x720 pixlar - vilket är exakt den upplösning som används

i HDTV-formatet 720p. Den upplösningen existerar av någon

anledning inte i plasmavärlden, men om man går upp till

HDTV-formatet 1080i (1920x1080 pixlar) fi nns såväl projektorer

som LCD- och plasma-TV med exakt den upplösningen

– men produkterna är dyra.

Huruvida det faktum att en lågupplöst plasma-TV har en

upplösning som passar perfekt för NTSC-marknaden (med

upplösningen 852x480 på såväl standard-TV som DVD-skivor)

är att betrakta som en slump eller inte kan man undra...

Skalning

Eftersom LCD- och plasma-TV till skillnad från bildrörs-TV

bygger på en pixelbaserad teknik och därför på ett korrekt sätt

endast kan återge den upplösning som själva skärmen har så

fi nns en krets som skalar om den inkommande signalen, och

skickar den vidare till själva skärmen i den upplösning som

skärmen har.

Dagens ”skalningskretsar” fungerar i regel mycket bra,

varför det egentligen inte spelar någon större roll om själva

panelen har exakt den upplösning som den utsända signalen

har. Till exempel kan nämnas att bilden på såväl en låg- som

en högupplöst plasma-TV (av god kvalitet) ser mycket bra

ut om man matar apparaten med en högkvalitativ signal, och

skillnaden i komprimering på den inkommande signalen är

nog så avgörande för resultatet som skillnaden i upplösning. ■

RATEKO&FOTO 3/2005 41


LEVERANTÖR

W800i

* GSM/GPRS (900/1800/1900)

* Storlek: 100x46x20 mm, 99 g

* Display: 1,8”, 176x220 pixlar (262 k)

* 2 megapixelkamera med autofokus

* Bluetooth, IR, USB PC-synkning

* RDS FM-radio & musikspelare

* Musiklyssningstid upp till 30 h

* Samtals-/passningstid upp till 9/400 h

* Inbyggt minne 38 MB

* 512 MB Memory Stick Duo (ingår)

Jakob Ryden, Nordisk Produktmarknadschef

Sony Ericsson, visar upp W800i.

Bluetooth Media Center MMV-200 tar

mobilens musik & video till TV/stereo.

42 RATEKO&FOTO 3/2005

Musik i mobilen

2004 blev ett rekordår för försäljning av såväl mobiltelefoner

som MP3-spelare, och när Sony Ericsson den 1

mars presenterade en kvartett nya mobiltelefoner var det

en modell som tilldrog sig den största uppmärksamheten

– W800i, en kombinerad mobiltelefon och MP3-spelare

som försetts med Walkmanlogga...

TEXT: OLA LARSSON

Det fi nns en tydlig trend mot en ökad

försäljning av de mer avancerade

mobiltelefonerna. MTB, Mobil-

TeleBranschen, gör bedömningen att av de

mobiltelefoner som säljs under 2005 kommer

mer än två tredjedelar ha kamerafunktion,

och att 3G-mobiler kommer att utgöra mer

än en fjärdedel av årsvolymen 2005 – som för

övrigt uppskattas till 3,4 miljoner enheter.

2004 såldes det 3.3 miljoner mobiltelefoner,

0.65 miljoner digitalkameror och 0.55 miljoner

MP3-spelare i Sverige – vilket innebar

försäljningsrekord i alla tre kategorierna.

Bilder i mobiltelefonerna har alltså blivit

en stor framgång, och nu satsar Sony Ericsson

på att även implementera musiken.

Mobiltelefoner som på mer eller mindre genomtänkt

sätt även kan spela upp MP3-fi ler

fi nns förvisso på marknaden redan idag, men

de mer renodlade musikmobilerna som lanserades

för ungefär fem år sedan blev det aldrig

något riktigt drag kring – Samsung lanserade

2000 den första mobiltelefonen som också på

allvar var en MP3-spelare (SGH-M100 med

32 MB inbyggt minne) och strax därefter

kom Siemens SL45 (med MMC minneskort)

och Sony CMD-MZ5 (med Memory

Stick minneskort).

Sony hade alltså en ”renodlad” MP3-mobil

i bagaget innan giftermålet med Ericsson,

men inte förrän nu presenterar företaget

en telefon som på allvar siktar in sig på den

mobila musikmarknaden...

– Ungefär två tredjedelar av de mobiltelefoner

som Sony Ericsson säljer globalt har

integrerad kamera, och i Sverige är siffran

högre, berättade Per Alksten, Nordisk

Produktmarknadschef Sony Ericsson, på

pressmötet (som för övrigt hölls samtidigt i

bland annat i Köpenhamn, Oslo och London)

i Stockholm den 1 mars.

Huruvida två tredjedelar av företagets

mobiltelefoner om några år kommer vara

musikspelare återstår att se, men då försäljningen

av MP3-spelare är på väg att gå förbi

försäljningen av digitalkameror är det nog

inte omöjligt.

En annan stor nyhet från Sony Ericsson

är att de lanserar kameramobiler (nämnda

W800i samt snarlika K750i) med 2 megapixel

och autofokus – vilket borgar för ett

kvalitetsmässigt kliv uppåt vad gäller bildkvaliteten.

Och så kommer en kameramobil för

massmarknaden (K300i) samt en modell som

fokuserar på underhållning och kurvig design

(J300i), plus en hel del nya tillbehör.

W800i

Sony Ericsson gör nu entré på den mobila

musikmarknaden med W800i, den första

mobiltelefonen med Walkmanlogga på.

Telefonen gör det möjligt att lyssna på musik,

ringa telefonsamtal och ta bra bilder och

videoklipp – allt i en enhet och utan att kompromissa

med kvaliteten.


– Vi har noga undersökt vad användarna

önskar av en mobil digital musikspelare och

sedan har vi tagit fram en produkt därefter.

W800i-modellen har ett fantastiskt bra ljud,

är lätt att använda, har lång batteridrifttid

och kan lagra stora mängder musik. Det är en

attraktiv produkt som i en och samma enhet

är både telefon, kamera, musikspelare och

spelmaskin, allt med riktigt hög kvalitet, säger

Rikko Sakaguchi, Senior Vice President,

Product and Application Planning på Sony

Ericsson.

Arvet från Sonys världsberömda Walkmanprodukter

skall göra W800 till en riktigt intressant

utmanare på marknaden för digitala

musikspelare. W800i levereras med hörlurar

av hög kvalitet och är kompatibel med

standardfi lformaten MP3 och AAC. Det

medföljande Memory Stick Duo-kortet på

512 MB rymmer cirka 150 låtar eller 10-12

CD-skivor i MP3-format (och den som vill

kan köpa till minneskort på upp till 2 GB).

Att ladda ner musiken i telefonen är enkelt,

tack vare den medföljande programvaran

Disk2Phone med vilken det går snabbt att

överföra låtar från en musik-CD via en PC

till telefonen.

För att göra W800i så enkelt som möjligt

att använda, har den ett intuitivt användargränssnitt

med integrerade telefon-, musik-

och kamerafunktioner. Användaren behöver

heller aldrig missa ett telefonsamtal när han

eller hon lyssnar på musik, eftersom ringsignalen

spelas upp i stereohörlurarna. Om

användaren väljer att svara, så pausas musiken

så länge samtalet varar.

Musikspelaren styrs med en speciell “Direct

Music”-knapp som startar, pausar och

stoppar de låtar som spelas. Musikspelaren

och telefonen kan användas oberoende av

varandra, vilket till exempel innebär att det

går att stänga av telefonen under en fl ygresa

men ändå lyssna på musikspelaren.

Batteridrifttiden är en av de viktigare

egenskaperna för en musikspelare och W800i

har tillräcklig kapacitet för även de längsta

resorna – den klarar 15 timmars speltid med

telefonen påslagen och upp till 30 timmar om

telefonen inte är på.

Trots att den väger under 100 gram, har

W800i en 2 megapixel-kamera med både

autofokus, fotobelysning och aktivt objektivskydd.

W800i kan också byggas ut och

anpassas med olika tillbehör, som till exempel

MMC-60 Music Cable som gör att

musik från telefonen kan spelas upp på en

hifi -anläggning och HCA-60 Advanced Car

Handsfree som gör att musiken kan spelas

upp via bilhögtalare.

W800i kommer tredje kvartalet 2005.

K750i

K750i är en tvåmegapixel

kameratelefon med många

av de funktioner som är

standard i digitalkameror,

men hittills inte har funnits i

kameramobiler, till exempel

autofokus, 4x digitalzoom,

reduktion av röda ögon och

ett intuitivt användargränssnitt.

Tillsammans med

Sony Ericssons nya tillbehör

PhoneFlash MXE-60 går

det nu också att ta bilder i

mörker på fl era meters håll.

Blixten minskar också risken

för röda ögon.

– Idag väljer 65

procent av våra

kunder en

telefon med

inbyggd

kamera. Det

visar att det

fi nns ett stort

behov av att

använda telefonen

även som

ett bildverktyg. Vi

har dessutom kunnat

dra nytta av Sonys

kamerakompetens när vi konstruerar våra

kameratelefoner. Ett bra exempel på detta

är S700i-modellen, som har fått åtskilliga

utmärkelser för sina goda kameraegenskaper.

Nya K750i bygger vidare på detta och mot

bakgrund av det fantastiska mottagande som

våra tidigare kameramobiler har fått, så tror

vi att även K750i är en verklig vinnare, säger

Jan Wäreby, vice VD på Sony Ericsson.

Bilderna kan överföras till en mängd olika

andra enheter, då telefonen har både Memory

Stick Duo, Bluetooth och infraröd port.

Dessutom medföljer en USB-kabel för snabb

överföring av till exempel bilder, videoklipp

och musik till och från en PC. Tillsammans

med Sony Ericssons nya tillbehör Bluetooth

Media Centre MMV-200 går det även att

titta på bilderna och videoklippen på en TV.

En inbyggd 3D Java spelmotor gör att det

går att spela de fl esta mobiltelefonspelen,

medan den integrerade MP3-spelaren och

FM-radion med RDS spelar musik med hög

kvalitet.

K750 fi nns i svart och silver och börjar

säljas under andra kvartalet 2005.

K300i

K300i är ännu ett tillskott till Sony Ericssons

familj av kameratelefoner. Med K300i kan

LEVERANTÖR

K750i

* GSM/GPRS (900/1800/1900)

* Storlek: 100x46x20 mm, 99 g

* Display: 1,8”, 176x220 pixlar (262 k)

* 2 megapixelkamera med autofokus

* Bluetooth, IR, USB PC-synkning

* RDS FM-radio & musikspelare

* Samtals-/passningstid upp till 9/400 h

* Inbyggt minne 38 MB

* 64 MB Memory Stick Duo (ingår) – det

fi nns kort på upp till 2 GB att köpa

Med Advanced Car Handsfree HCA-60

kopplas telefonen till bilens ljudsystem.

Flash MXE-60 ansluts till telefonen och

avger en stark blixt när kort tas.

RATEKO&FOTO 3/2005 43LEVERANTÖR

K300i

* GSM/GPRS (900/1800/1900)

* Storlek: 100x45x19 mm, 85 g

* Display: 128x128 pixlar (65 k)

* Högtalartelefon

* VGA-kamera (640x480 pixlar)

* IR, USB PC-synkning

* Samtals-/passningstid upp till 7/300 h

* Inbyggt minne 12 MB

K600i (nedan)

* 3G/GSM/GPRS (900/1800/1900)

* Storlek: 104x45x19 mm, 85 g

* Display: 1,8”, 176x220 pixlar (262 k)

* 1,3 megapixelkamera

* Bluetooth, IR, USB PC-synkning

* RDS FM-radio & musikspelare

* Samtals-/passningstid i GSM-nätet upp

till 7,5/305 h, i 3G-nätet upp till 2/305 h

Med nya K600i (som kommer Q3 2005)

lanserar Sony Ericsson en telefon som

är lika liten och lätt som en vanlig GSMtelefon,

men har ändå full 3G-funktionalitet,

med videosamtal av hög kvalitet,

inbyggd 1,3 megapixelkamera och snabb

tillgång till olika innehållstjänster.

– Nu är dagarna räknade för alla klumpiga

3G-telefoner. K600 kommer att bli

en modern klassiker och hett eftertraktad.

Den kombinerar en anmärkningsvärt

snygg design med den senaste tekniken,

vilket gör att användarna får ut det bästa

av de nya 3G-tjänsterna och tillämpningarna.

Vi förutspår att K600-modellen får

ikonstatus. Den är så attraktiv att vi är

övertygande om att den blir stilbildare

när 3G-tekniken tar fart världen över,

säger Sony Ericssons chefsdesigner

Hiroshi Nakaizumi.

44 RATEKO&FOTO 3/2005

man ta bilder och skicka video- och bildmeddelanden

med ett fåtal klick.

– Nu kan alla skicka bild- och videomeddelanden

med en telefon som är verkligt enkel

att använda. K300i har många fi nesser som

tidigare bra har funnits på dyrare telefoner.

Den är idealisk för att fånga och dela med sig

av speciella ögonblick, men är också både en

snabb och kul nöjesmaskin och ett mycket

användbart arbetsredskap, säger Jan Wäreby.

När telefonen används som kamera vänds

den horisontellt. Det gör det lätt att hålla den

stadigt och ger automatiskt “rättvända” bilder.

K300i har också fi nesser som till exempel

inbyggd högtalartelefon och PC-synkronisering.

För att telefonen ska kunna användas

också för underhållning på fritiden är den

utrustad med en snabb 3D-Java spelmotor.

På Sony Ericsson Fun and Downloads fi nns

en mängd 2D- och 3D-spel att ladda ner

direkt till telefonen.

K300i kommer att fi nnas i färgerna Visual

Blue or Smooth Silver och börjar säljas under

andra kvartalet 2005.

J300i

J300i fi nns i rosa, svart och vitt och är avsedd

för dem som vill ha en livsstilstelefon för

både underhållning och samvaro. Och om

någon av standardfärgerna inte känns rätt,

går det att anpassa J300i med

något av alla de ”StyleUp”-skal

som fi nns. Möjligheten att ladda

ner bakgrundsbilder, skärmsläckare

och de senaste ringsignalerna

gör att J300i kan göras om efter

vars och ens tycke och smak.

Musikfi ler kan laddas ner som

ringsignaler, liksom videoklipp

från fi lmtrailrar och musikvideor.

J300i

* GSM/GPRS (900/1800)

* Storlek: 99x43x18 mm, 80 g

* Display: 128x128 pixlar (65 k)

* Högtalartelefon

* Utbytbara Style-Up skal

* IR, USB PC-synkning

* Samtals-/passningstid upp till 7/300 h

* Inbyggt minne 12 MB

– Den som vill ha en ny läcker telefon till

ett lågt pris måste inte längre hålla tillgodo

med enkla, trista spel. J300i ger en fantastisk

spelupplevelse i både 2D och 3D och den

klarar både snabb och komplex grafi k med

många färger. Dessutom är den förstås en

väldigt bra telefon för både tal och textmeddelanden,

säger Per Alksten.

I samarbete med spelutvecklaren Gameloft

erbjuds J300i-användarna att gratis ladda

ner Rayman 3-spelet från Sony Ericssons

nedladdningstjänst PlayNow. Med PlayNowtjänsten

går det att lyssna på och ladda ner nya

musikringsignaler direkt till telefonen med

bara tre klick. Ett urval av spel från fl era spelleverantörer

fi nns redan tillgängliga för J300i

på PlayNow. Dessutom kommer 2D- och

3D-spel samt andra tjänster att kunna hämtas

på operatörernas nedladdningstjänster.

J300i börjar säljas tredje kvartalet 2005.

Tillbehör

Applikationerna och användningsområdena

för Sony Ericssons mobiltelefoner breddas

rejält i år, när företaget lanserar en mängd

nya tillbehör. Den trådlösa Bluetooth-tekniken

används för enkel kommunikation

med hemmaunderhållningssystemen och för

bättre och mer driftsäkra headset, kameradelen

utvecklas med en ny blixt, och handsfreefunktionerna

har blivit ännu bättre med nya

produkter för både bärbart och bilbruk.

Under året kommer Sony Ericsson att lansera

en komplett uppsättning telefoner och

tillbehör med Fast port. Det är en ny och

mindre systemkontakt som medger högre

överföringshastigheter och bättre funktionalitet,

något som är mycket användbart för

de nya produkter som hanterar musik, bilder

och andra typer av data. ■


����������������������������

���������������

������������������

������������������������������������

������������������������������������

����������������������������

�������������������������������

�����������������

���������

�������������������������������

������������������������������������

���������������������������������

����� ��� ������� ������������������������


MOBILTELEFONER

Ny global designstrategi

Motorolas succé med RAZR

V3 har banat väg för en ny

designstrategi innehållande två

designlinjer.

3G-telefonen Motorola A1010 kommer

utrustade med nya funktionaliteter.

Om Motorola

Motorola är en världsledande

leverantör av mobila produkter

och lösningar över bredband,

inbäddade system och

trådlösa nätverk. Motorola utvecklar

och säljer integrerade

kommunikationslösningar för

privatpersoner, företag, organisationer

och myndigheter.

Motorola utnyttjar konvergensen

mellan teknologierna för

smart, snabb, kostnadseffektiv

och fl exibel mobil kommunikation

oavsett tid och rum.

Motorolas försäljning uppgick

under 2004 till 31.3 miljarder

dollar.

46 RATEKO&FOTO 3/2005

Under 3GSM World Congress

i Cannes presenterade

Motorola en ny global

designstrategi som följer

upp förra årets succé RAZR

V3. Två nya mobiltelefoner

exemplifi erar två olika designlinjer,

en med rundade

former och en supertunn.

Motorola bekräftade också

sin ledande position inom

3G med fl era intressanta

nyheter.

På 3GSM i Cannes exemplifi erade

Motorola även sin vision om Seamless

Mobility. Här visades unika lösningar

och nya telefoner som förenklar tillgängligheten

till information, nyheter, underhållning

oavsett om man befi nner sig i hemmet,

i bilen, på jobbet eller på väg mellan någon

av dessa.

– Nu lanseras vi fjärde generationens

3G-telefoner. Operatörer och användare

erbjuds telefoner med prestanda och alla

de funktioner som gör att 3G på riktigt

kan ta fart under 2005, säger Jessica

Frithiof, försäljningschef för Motorolas

mobiltelefoner i Sverige. Med de senaste

3G-nyheterna i vår produktportfölj kan vi

erbjuda det absolut bredaste utbudet oavsett

om behoven kretsar runt musik, film,

videoklipp, spel, bilder eller helt enkelt

stora datamängder.

Design

Motorolas succé med RAZR V3 har banat

väg för en ny designstrategi innehållande

två designlinjer. Motorola PEBL V6 är

en elegant vikbar telefon med rundade

former och polerat metallskal. Telefonen

är också utrustad med en unik mekanism,

som gör det enkelt att öppna och stänga

mobilen med en hand. Den andra designlinjens

stora nyhet är Motorola SLVR V8,

en supertunn candybar-telefon som väger


enbart 85

gram.

RAZR V3

lanseras nu

också i en

svart upplaga.

Föregångaren

i silver var

nominerad till

3GSM World

Congress ”Best

Mobile Handset”

3G

som i alla

prissegment

lovar raffl ande

upplevelser

inom spel, videoklipp, musik, fi lm och nedladdningar.

EDGE

Med EDGE-teknologin kan operatörerna

erbjuda högre hastighet och kapacitet i

befi ntliga GSM nät, något som diskuteras på

många håll. Av Motorolas nyheter på 3GSM

var PEBL V6, Motorola V235 och V360

EDGE- telefoner.

PEBL V6 är en elegant vikbar telefon med rundade former

och polerat metallskal. Telefonen är också utrustad med en

unik mekanism, som gör det enkelt att öppna och stänga

mobilen med en hand.

– Lanseringarna i Cannes visar på Motorolas

förmåga att förena unik teknologi

med iögonfallande och funktionell design,

som telefoner som SLVR V8, PEBL V6 och

RAZR V3 är tydliga bevis för, säger Ed Zander,

Chairman och CEO, Motorola. Vi har

ett väldigt bra utgångsläge. Våra produkter

och lösningar har motsvarat kundernas behov

och krav vilket 2004 års resultat är ett tydligt

bevis på. Med ökade marknadsandelar och

lönsamhet ser vi en mycket gynnsam trend

som vi kommer att bygga vidare på under

2005. ■

VI KOMPLETTERAR

VÅR TRÅDLÖSA VARDAG

Kjaerulff 1 AB . Ridbanegatan 4 . Box 9076 . S-200 39 Malmö . Sweden

MOBILTELEFONER

Den andra designlinjens stora nyhet är

Motorola SLVR V8 (t v), en supertunn

candybar-telefon som väger 85 gram. T

h den nya 3G-luren E1060.

Av Motorolas nyheter på 3GSM var bland

annat V235 en EDGE- telefon. T h ser vi

3G-telefonen E1120.

tel: +46 40 67 97 400

fax: +46 40 67 97 401

www: kjaerulff1.com

mail: sweden@kjaerulff1.com

RATEKO&FOTO 3/2005 47


LEVERANTÖR

��� ��������

������������

48 RATEKO&FOTO 3/2005

�������

���������

���������������������������

������������������

������ ���� �������� ���� ���� ������

�������������������������������������

��������������������������������

����� �������� ������� ��� ��� �����

���������� ���������� ����� �����

��� ���������� �

�������������

��� ����� �

��������

��� ��������

�������������

��� ��������

��������� � �����

�������������������������������������

��� ������� ���� ��� ������ ����������

��������������������������������

���� ������� ����� ����� ����� ������

��������������������

������� ���������������

�������� ���������������

������������������� �

�������������

������������������

�������� � �����

��������������������������� �����������������

Mediaspelare

– i fi ckformat

Nu är det möjligt – mediafantasten

kan ha 5 000 låtar på fi ckan eller 20

fi lmer för den delen, allt i 196 gram inklusive

skärm. Det uppladdningsbara

batteriet ger hela 10 timmars underhållning.

Lyssna på musik och radio,

titta på fi lm, läs dokument, använd

diktafonen eller bara njut av designen.

Att ha en

smidig

mediaspelare

med sig var man än

går tilltalar de fl esta.

Nu fi nns möjligheten

-MF-HE700

från LG Electronics

– stoppar man

enkelt i fi ckan eller

i handväskan och så

kan man plocka fram

den när man behöver

den.

Nu kan de verkligt teknik- och multimediafrälsta ha hela

musikarkivet i fi ckan, elever ha viktiga lektioner inspelade,

journalister spara långa intervjuer, långpendlaren ha all underhållning

i handfl atan, med andra ord teknik omvandlad till ren

användarnytta.

– Det fi nns ingen annan multimediaspelare på marknaden

som kombinerar litenheten med det avancerade innehållet,

påstår Teija-Marie Pierre, nordisk marknadschef på LG

Electronics. Dessutom är den helt i linje med LG:s strategi

att tekniska siffror enkelt skall omvandlas till mångfunktionell

användarnytta.

MF-HE700 är Linuxbaserad och stödjer de fl esta multimediaformat

och är fullt kompatibel med Microsoft Windows.

Listan med fördelar kan göras lång:

• Film (MPEG4, DivX-format), musik (MP3 med inbyggd

omkodare, OGG, WMA ASF), radio, bilder (BMP, JPEG)

samt enkla textfi ler.

• 2,2” LCD skärm.

• Diktafon / inspelning.

• 20 GB minne.

• Enkla självinstruerande menyer.

• Uppladdningsbart litiumbatteri räcker till 10 timmar musik

eller 4 timmar fi lm.

• USB 2.0 för snabb fi löverföring.

Mediaspelaren MF-HE700 fi nns i handeln från början av

mars.■


Sony vräker ut kameror

Sony har under den senaste månaden öst ut nya digitala

kameror på marknaden. Flera av dem visades på ett

pressmöte i Stockholm och sedan väckte de uppmärksamhet

även under CeBIT i Hannover.

TEXT: JAN LJUHS

Kamerorna i den nya Sony Cybershot

S-serien är speciellt avsedda

för dem som är ute efter att skaffa

sin första digitala kamera. Fokus ligger på

enkelt handhavande med bra bildupplösning,

hög bildkvalitet och lång batterilivslängd för

ett bekymmerslöst digitalfotograferande.

S-serien, omfattar tre modeller: Cyber-shot

S40, S80 och S90 där alla har

användbara egenskaper som 4,1 megapixels

upplösning, lång drifttid per batteriladdning

och lättanvända funktioner. De är utrustade

med ett Carl Zeiss Vario-Tessar-objektiv av

hög kvalitet och med 3x optisk zoom. De har

också en ljusstark LCD-bildskärm – S90modellen

har en stor 2,5-tums skärm, medan

Cyber-shot S80 har en 2-tumsskärm och

Cyber-shot S40 en behändig 1,5-tums LCDbildskärm.

Kamerornas Stamina-system gör att det

går att ta många bilder innan det är dags att

ladda batterierna. Cyber-shot S90 kan ta

upp till 420 bilder på en laddning med de två

medföljande uppladdningsbara batterierna.

Cyber-shot S80 klarar 440 bilder medan

Cyber-shot S40 orkar hela 550 bilder (med

NH-AA-DB batterier som fi nns som tillval).

Bildbehandlingen i kamerorna hanteras av

Sonys Real Imaging Processor, som både ger

bästa bildkvalitet, snabb uppstart och fotografering

samt lång batteridrifttid. Bildprocessorn

matchas av en högupplösande Super

HAD CCD-bildplatta. Carl Zeiss- objektivets

optiska zoom kompletteras med en digitalzoom

på 6x samt en Smart Zoom-funktion

som klarar 10x zoom i VGA-upplösning.

Sony Memory Stick och Memory Stick

PRO används för lagring av de bilder som

tas, men det fi nns också ett inbyggt internminne

på 32 MB som reserv. För att underlätta

fotografering under skilda förhållanden

har kamerorna sju förinställda fotolägen, som

säkerställer att de är optimalt inställda för

situationen, till exempel landskapsfotografering,

porträtt i svaga ljusförhållanden eller

mycket ljusstarka lägen som t ex på stranden

eller i snö. För större valfrihet kan Cyber-

shot S90 och S80 också ställas in manuellt.

Kamerorna är heller inte begränsade till

stillbilder. Inställda i MPEG Movie VX Fineläge

kan de användas för att fi lma videoklipp i

hög VGA-kvalitet, som sedan kan spelas upp

i fullskärmsläge på en TV (med hjälp av ett

extra Memory Stick PRO).

Enkelheten i användandet går igen också i

den Sony Cyber-shot Station som fi nns som

tillbehör till Cyber-shot S90 och S80. När

kameran placeras i dockningsstationen laddas

batteriet automatiskt.

Aluminiumhus

Cyber-shot W7 är det senaste tillskottet i

Sonys W-serie. Den har en upplösning på

7,2 megapixel, 2,5-tums LCD-bildskärm,

zoomobjektiv från Carl Zeiss och lång batteridrifttid.

Sony har lagt ner mycket möda på kvali-

CEBIT 2005

S-serien, omfattar tre modeller: Cyber-shot

S40, S80 S90 alla med 4,1

megapixels upplösning, lång drifttid per

batteriladdning.

Cyber-shot W7 är det senaste tillskottet i

Sonys W-serie. Den har en upplösning på

7,2 megapixel, 2,5-tums LCD-bildskärm.

RATEKO&FOTO 3/2005 49


ÅRETS KLASSFOTO

Övre raden fr vänster:

Daniel Westlin, Gefle IF (Ny)

Dioh Williams, Häcken (Ny)

Bengt Andersson, IFK Göteborg

Tobias Hysén, Djurgårdens IF

Henrik Rydström, Kalmar FF

Mellanraden:

Jon-Inge Höiland, Malmö FF

(Bäst i klassen förra året)

Jonas Wallerstedt, GIF Sundsvall

Gustaf Andersson, Helsingborgs IF

Dick Last, Örgryte IS

Tommy Jönsson, Halmstad BK

Nedre Raden:

Jonas Sandqvist, Landskrona BoIS

Andreas Haddad, Assyriska (Ny)

Nichlas Hindsberg, Hammarby IF

Hasse Berggren, Elfsborg

Saknas på bilden:

Ordningsmän

Peter Fröjdfeldt

Martin Ingvarsson m. fl


✃KLIPP UR OCH SPAR!

ÄNTLIGEN ALLSVENSKAN!

Nu är det vår, för nu är Allsvenskan här! Vi på ‰ är

förstås med från första början, både med SÄSONGSKORTET och

Veckans Match. Sammanlagt sänds ca 30 Veckans Match på

‰ och ca 150 matcher på SÄSONGSKORTET. Det är med

‰ du kan följa HELA Allsvenskan.

VECKANS MATCH STUDIOSTART

April

10 april Söndag Malmö – Göteborg 14.40

12 april Tisdag Assyriska – Hammarby 19.40

19 april Tisdag Gefle – Helsingborg 18.40

26 april Tisdag Göteborg – Hammarby 18.40

Maj

3 maj Tisdag Hammarby – Malmö 18.40

10 maj Tisdag Sundsvall – Halmstad 18.40

18 maj Onsdag Hammarby – Djurgården 19.40

24 maj Tisdag Göteborg – Örgryte 18.40

29 maj Söndag Kalmar – Djurgården 17.00

För ytterligare matcher, besök canalplus.se

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDARCEBIT

Sony Cyber-shot H1 är den första digitalkameran

från Sony som har både 12x

optisk zoom, ”Super Steady Shot” optisk

bildstabilisator, 5,1 megapixels upplösning,

2,5-tums LCD-skärm, snabba

svarstider och möjlighet till helt manuell

kontroll över exponeringarna.

52 RATEKO&FOTO 3/2005

tetsarbetet med W7. Kombinationen av upplösningen

på 7,2 megapixel, Stamina-batteri,

enkelt handhavande och en stor LCD-bildskärm

på 2,5 tum ger hög kvalitet både vad

gäller bilder och utformning. Kamerahuset

är gjort i aluminium och motståndskraftigt

mot slag och stötar. Objektivet är ett Carl

Zeiss Vario-Tessar med 3x optisk zoom. Det

fi nns såväl fl era automatlägen för snabb och

enkel fotografering, som möjlighet att ställa

in kameran manuellt för den mer avancerade

fotografen.

Carl Zeiss Vario-Tessar-objektivets optiska

zoom kompletteras med 6x digitalzoom samt

en Smart Zoom-funktion som möjliggör 14x

zoom i VGA-läge.

LCD-skärmen har också förbättrats ytterligare,

jämfört med tidigare modeller. Bland

annat har den fått ännu bättre kontrast men

även en bättre antirefl exbehandling. Betraktningsvinkeln

har dessutom förbättrats med

hela 25 procent.

Sony har också fokuserat på ett enkelt

handhavande i utvecklingen av kameran. Den

har sju olika inställningsförval för bekymmersfri

fotografering i olika situationer, såväl

som fl era automatiklägen för snabba situationer.

Dessutom fi nns möjligheten för den mer

kreative fotografen att ställa in bland annat

exponeringen manuellt.

Bland tillbehören fi nns bland annat ett nytt

”marinpaket” för undervattensfotografering

samt tillsatsobjektiv och fi lter för mer kreativt

bildskapande.

Kompakt och lättanvänd

Formgivningen av Cyber-shot W5 är tänkt

att tilltala både dem som vill ha en traditionell

kamera och dem som helt enkelt värdesätter

en snygg, väldesignad digitalkamera.

Kamerahuset är gjort i metall så att det är

mer motståndskraftigt mot slag och stötar.

Stor vikt har lagts ner på att göra kameran

lättanvänd. Den har svensk meny och

sju olika automatiklägen för bekymmersfri

fotografering i de fl esta situationer, såväl som

möjligheten för den mer kreative fotografen

att ställa in exponeringen manuellt.

”Stamina”-systemet ger W5 ordentligt

lång drifttid. Med det medföljande uppladdningsbara

batteriet går det att ta upp till 420

bilder på en enda batteriladdning.

Kvaliteten på själva kameran matchas av

de bilder som tas. Optiken har 3x zoom, och

kompletteras med 6x digitalzoom. Cybershot

W5 har en Super HAD-bildplatta på

5,1 megapixel. Samma teknik bidrar också till

den låga energiförbrukningen och att processorn

arbetar snabbt och effektivt.

En annan viktig egenskap är den stora

LCD-bildskärmen på 2,5 tum, som täcker

större delen av kamerans baksida. Den gör

det möjligt att enkelt granska de bilder

som tagits och används även för alla olika

inställningar som kan göras. Bildskärmen

har utvecklats för att ge högre kontrast och

därmed kunna visa ännu mer realistiska och

klara bilder.

Överföringen av bilder från kameran sker

via en USB 2.0-anslutning till antingen en

PC för vidare bildredigering eller direkt till

en PictBridge-skrivare. Det går också att

spela in videoklipp med W5.

En rad extra tillbehör fi nns att skaffa till

kameran, bland annat ett nytt ”marinpaket”

för undervattensfotografering, ett extrabatteri

med ännu högre kapacitet samt tillsatsobjektiv

och fi lter för mer kreativt bildskapande.

Ultratunn och ultrasnygg

Ett nästan ofattbart tunt kamerahus, 2,5tums

LCD-skärm, 5,1 megapixel och ett Carl

Zeiss-objektiv med 3x optisk zoom gör Sonys

nya Cyber-shot T7 till en seriös utmanare

till titeln som ”världens coolaste digitalkamera”.

Den mäter bara 9,8 mm på det tunnaste

stället och är både lätt att ha med sig och lätt

att använda.

T7 representerar en milstolpe när det

gäller sinnrikt utformade kompakta digitalkameror.

Trots det mycket tunna kamerahuset

i stål, är den utrustad fullt i klass med de

större digitalkameramodellerna. Upplösningen

är till exempel 5,1 megapixel och på

baksidan har den en stor bildskärm som går

att se även i starkt solljus. Ojektivet med 3x

optisk zoom är speciellt utformat för att spara

plats (zoomomfånget motsvarar 38–114 mm

i småbildsformat). Kameran har också 6x


digitalzoom samt en Smart Zoom-funktion

som ger 12x zoom i VGA-läge. Det kompakta

utförandet går igen även i det slimmade

InfoLITHIUM-batteriet och i en optimerad

mekanisk design. Kameran väger endast 136

gram, komplett med minneskort, batteri och

bärrem.

För att ytterligare hålla formatet nere har

T7 en separat adapter för smidig anslutning

av USB, AV-out och nätadapter samt en

separat stativadapter.

Den 2,5 tum stora LCD-skärmen tar upp

nästan hela baksidan och gör det lätt att både

ta bilder och sedan titta på dem. Bildskärmen

drar nytta av två Sony-innovationer i

form av dels Clear Photo LCD-tekniken,

som minskar refl exerna i bildskärmen, dels

Hybrid-tekniken, som ger en klar och tydlig

bild även vid mycket ljusstarka förhållanden

som på stranden eller i skidbacken.

Cyber-shot T7 är gjord för att vara

enkel att använda. Menysystemet är logiskt

och lättanvänt, med stora ikoner för vissa

funktioner. Det innebär att man ser tydligt

om till exempel makroläget, blixten eller

självutlösaren är aktiverade. Kameran har tio

inställningsförval. Ett förstoringsläge gör det

möjligt att makrofotografera ner till endast 1

cm från motivet.

Med T7 går det också att spela in videoklipp

i VGA-upplösning med hög kvalitet

med upp till 30 bilder per sekund, om man

använder ett Memory Stick PRO Duo och

spelar in i MPEG Movie VX Fine-läget.

Med bildstabilisator

Sony Cyber-shot H1 är den första digitalkameran

från Sony som har både 12x optisk

zoom, ”Super Steady Shot” optisk bildstabilisator,

5,1 megapixels upplösning, 2,5-tums

LCD-skärm, snabba svarstider och möjlighet

till helt manuell kontroll över exponeringarna.

Med H1 är det inte längre några problem

att fotografera motiv som ligger långt borta.

Ojektivet har 12x optisk zoom (5,2 – 62,4

mm) och hög ljusstyrka (1:1,8). I kombination

med den optiska bildstabilisatorn Super

Steady Shot innebär det att det går att ta

skarpa bilder på långt håll utan skakoskärpa

med maximal inzoomning. Det går även att

ta bilder på extremt nära håll, objektivets

makroläge har en närgräns på endast 2 cm.

Som komplement till den optiska 12x-zoomen

fi nns även en 24x digitalzoom. I VGAläge

klarar kamerans Smart Zoom hela 48x

zoom.

LCD-skärmen (2,5 tum) har en ny typ

av anitrefl exbehandling och bred betraktningsvinkel

så att fl er kan titta på bilderna.

Menyerna på bildskärmen kan fås med större

ikoner för enklare användning.

Med hjälp av bilskärmsmenyerna och

inställningsknapparna går det att ställa in

kameran både för enklast tänkbara handhavande

och för avancerad användning för

den mer kreative fotografen. Det fi nns en

mängd exponeringslägen, från helt manuell

till helautomatisk. Dessutom går det att ställa

vitbalans, typ av autofokus, ljusmätningsmetod,

ljuskänslighet, bildskärpa, bildkontrast

och färgmättnad.

Det går även att spela in videoklipp. Kameran

har en snabb USB 2.0-anslutning som

gör det möjligt att skriva ut bilder direkt på

en PictBridge-kompatibel skrivare, utan att

gå omvägen via en PC. ■

CEBIT

T7 representerar en milstolpe när det

gäller sinnrikt utformade kompakta

digitalkameror. Trots det mycket tunna

kamerahuset i stål, är den utrustad fullt i

klass med de större digitalkameramodellerna.

Formgivningen av Cyber-shot W5 är

tänkt att tilltala både dem som vill ha en

traditionell kamera och dem som helt

enkelt värdesätter en snygg, väldesignad

digitalkamera.

RATEKO&FOTO 3/2005 53


Förstärk dina känslor

■ DLP teknologiskärmar

– en starkt växande marknad som har fyrdubblats under 2004.

■ Thomson ligger långt före sin tid och kan erbjuda spjutspetsteknik bortom fantasins

gränser i Sveriges alla vardagsrum.

Förstärk din försäljning

■ Thomson Scenium DLP Profiles är en serie ultralätta, supersmala skärmar (18 cm) med en elegant

minimalistisk design som innehåller Digital Hi-Pix HDTV systemet för den absolut bästa bilden.

THOMSON GER DIG VERKTYGEN FÖR MAXIMAL FÖRSÄLJNING.

The DLP TM logo is a trademark of Texas Instruments. Photographs Bruno Comtesse (ambiance picture) – Thierry Laroche (product picture) – Getty Image.


PMA 2005:

Bilden i fokus!

Tonvis med nyheter på

digitalkamerafronten, en

enorm mängd programvara

för bildbehandling på alla

nivåer, fokusering på digitala

fotokiosker och kameratelefonens

defi nitiva

genombrott som framtidens

bildregistreringsmedia var

några av höjdpunkterna på

årets PMA. Huvudtemat på

årets mässa var ändå: vad

sker på kopieringssidan?

Kommer konsumenterna att

skriva ut bilder hemma och

i så fall hur?

TEXT OCH FOTO: TOR WEATHERSTONE. ÖVERSÄTT-

NING OCH BEARBETNING: HANS LINDGREN

PMA, som är världens störste årliga

fotomässa och kongress, arrangerades

i år i Orlando 20-23 februari.

Den vanliga betydelsen av begreppet fotomässa

täcker knappast dagens situation, vilket

man upptäcker redan vid en snabb granskning

av listan över utställare. Slagordet för

årets mässa ”Imaging at its most innovative”

är en bättre beskrivning. De konventionella

fotoprodukterna har ju fortfarande en stor

marknadsvolym, även om den minskar.

Fler än 700 utställare fanns på mässgolvet

med huvudvikt på de senaste nyheterna inom

digitala kompaktkameror och systemkameror,

videoinspelare, projektorer, laboratorier med

utrustning, fotokiosker, programvara, papper

och bläck för bläckstråleskrivare, skrivare av

alla slag, scannrar, bildlagringssystem, mobiltelefoner

och minneskort för att bara nämna

några produktgrupper. Mer än någonsin

präglades mässan av elektronik och en hastighet

in i digitalvärlden som nog överskrider

vad de fl esta i branschen kunde föreställa sig

för bara några år sedan. Naturligtvis fanns

också det traditionella utbudet av tillbehör

som objektiv, kikare, väskor, stativ, ramar,

album, batterier, laddare. ”You name it!” för

att använda ett engelskt uttryck.

PMAs fördelar

Årets mässa verkade dock lite mindre än de

två föregående i Las Vegas, som hade besöksrekord.

Några av de stora aktörerna hade

minskat sin monteryta. Flera orsaker angavs

till att deltagandet var lägre i Orlando. Valet

av plats, det faktum att den stora CES-mässsan

just hade ägt rum i Las Vegas och inte

minst förhållandet att tekniken och produkterna

mer och mer integreras i varandra. I

Europa har ju Photokina arrangerats i Köln

för några månader sedan och CeBIT kom

strax efter i Hannover i mars. På den sistnämnda

är det dock fl era av de stora fotoföretagen

som inte längre deltar.

PMA har dock några stora fördelar. Först

och främst är den en ren fackmässa. Den är

överskådlig, de stora företagens montrar ligger

nära varandra och det är lätt att jämföra

produkter och nyheter. En mer avslappnad

atmosfär än hos ”storebror” Photokina i

PMA

Den nya hemskrivaren Kodak Easy Print

Dock serie 3 ingår i systemet Image Link

Print som lanserades på Photokina.

Image Link är ett samarbete mellan

Kodak och fl era kameratillverkare om en

standardkontakt, som gör det möjligt att

ansluta Kodaks egna Easy Share-kameror

och kameror med andra märken till

Easy Share-skrivarna i framtiden. Bland

samarbetspartnerna fi nns Nikon, Konica

Minolta, Olympus, Pentax, Ricoh och

Sanyo.

RATEKO&FOTO 3/2005 55PMA

Gunnar Wahlbeck och Anders Sävås från

Canon Svenska AB med den nya digitala

systemkameran Canon EOS 350D respektive

de två nya Digital IXUS 700 och

Digital IXUS 50 som lanserades på PMA.

Henrik, Jonas och Thomas Wernbo (i mitten)

från Focus Trading AB presenterade

en helt ny kollektion digitala kompaktkameror

från Samsung med toppmodellerna

Digimax U 700 och U-CA5. Kamerorna

som kommer att få ett mycket konkurrenskraftigt

pris på marknaden har bildsensorer

med 7 respektive 5 megapixels

och kan levereras omedelbart.

Thomas Larsson (till vänster) och

Thomas Nilsson från Fujifi lm Sverige AB

demonstrerar det nye digitala minilabbet

Fuji Frontier 550 som premiärvisades

på PMA 2005. Fujifi lm har nu en serie

på fyra digitala minilabb som omfattar

Frontier 390-340-570 och 550. De täcker

alla behov från stor kapacitet och fl era

pappersbredder till de små kompaktlabben

med begränsad kapacitet men fulla

digitala tjänster.

Frank Anebrand (till vänster) och Kristian

Blomquist från Konica Minolta Photo

Imaging Svenska AB med den nya superkompakta

DiMage X50 och nya DiMage

Z5 med 12x zoom och Minoltas patenterade

system CCD Shift AntiShake.

56 RATEKO&FOTO 3/2005

Köln och väsentligt bättre möjligheter att

träffa toppfolk från administration och

produktutveckling hos tillverkarna gör också

sitt. PMAI har också ett medvetet syfte att

lägga stor vikt på seminarier och föredrag,

som ger mycket information om marknadsföring,

produktutveckling och trender. Även

om mycket är fokuserat på den amerikanska

marknaden är det förvånande att inte fl er

återförsäljare från Europa hittar hit med

tanke på den profi l och bredd som mässan

har. Det gäller inte minst elektronikhandlare,

som ju verkligen har tagit in digitala fotoprodukter

och tillbehör i sina sortiment.

Photo Marketing Association International

har under de senaste åren verkligen uppfyllt

vad namnet innebär med över 20 000 medlemmar

från länder i Amerika, Australien,

Europa och Asien. Föreningen tar också i

ökad grad hänsyn till detta vid arrangemangen

för besökare från andra världsdelar. Flera

av de stora tillverkarna hade till exempel

särskilda informationsdiskar med europeisk

bemanning. Många av seminarierna har också

föredragshållare från länder över hela världen

och med speciella teman med internationella

perspektiv.

PMAI:s nyaste kontor fi nns för övrigt i

Moskva och arbetar på den östeuropeiska

marknaden.

Mängder av nyheter

Den digitala utvecklingen fortsätter med full

kraft och det präglar också nyhetsströmmen.

Produkterna får ständigt kortare livscykler

och sjunker också i pris med vinstmarginaler

som ger både tillverkare och återförsäljare

gråa hår och sömnlösa nätter.

På PMA presenterade alla stora kameraleverantörer

som Sony, Canon, Fuji, Kodak,

Pentax, Olympus, Nikon, Panasonic,

Samsung, JVC och Konica Minolta rader av

nyheter och fl era hade till och med helt nya

sortiment. Även fristående leverantörer som

Vivitar, DXG, och Concord och ett myller

av mer eller mindre kända märken från

Kina och Taiwan måste nämnas med ett brett

spektrum av digitala kompaktkameror.

Toppmodellerna från de fl esta tillverkare

har nu bildsensorer med 7 eller 8 miljoner

pixels som standard. Pixelracet håller dock på

att avta och man lägger stor vikt vid design,

objektivkvalitet, stora bildskärmar, snabbare

start, autofokus och avtryck, bildstabilisering

och sist men inte minst enklare överföring till

skrivare, e-post och fotolabb med standardiserade

bildbehandlings- och kopieringsfunktioner.

Slagordet i Eastman Kodaks monter

i år: ”Your Pictures-Anytime-Anywhere”,

”Dina bilder när som helst, var som helst”,

Canons nya bärbara sublimeringsskrivare Selphy CP 600

kan anslutas till alla PictBridge-kompatibla digitala stillbilds-

och videokameror via en USB-kabel. Med anslutning

till en Canon kamera tar en utskrift bara 69 sekunder. Skrivaren

stöder också IR-anslutning till vissa mobiltelefoner,

alla PictBridge-funktioner och kan skriva ut bildformat från

minietiketter till 10 x 20 cm.

uttrycker väl detta bättre än något annat.

För övrigt är nog digitala systemkameror

det snabbast växande segmentet just nu.

Utan att förminska insatserna från Olympus,

Konica Minolta och Pentax, som ju

också ställer upp starkt i den klassen, var nog

höjdpunkten på mässan i år Canons nya EOS

350D, medan Nikon på sin sida introducerade

yrkeskameran D2x liksom Fujifi lm med

sin FinePix S3 Pro. Fler objektiv till systemkamerorna

presenteras också ständigt.

Den ökande efterfrågan på marknaden har

också gett nya chanser för fristående tillverkare

av objektiv och tillbehör. Både Tamron

och Sigma introducerade nya objektiv med

egenskaper som är optimerade för digitala

kameror.

Stenhård konkurrens

Men det råder stor osäkerhet om vägen

framöver.

Trycket börjar kännas på allvar och fl era

frågar sig om det efter hand kommer att

bli ett utnötningskrig där fl era av de kända

fototillverkarna kommer att dra sig ur spelet

av rent ekonomiska orsaker.

Det gäller också de många OEM-tillverkarna

i Kina och på Taiwan med stora produktionsvolymer,

till exempel Premier Image

Technologies och Skanhex Technology som

har haft en rad uppdrag från japanska företag.

Modellserier med till förväxling liknande design

och konstruktion och innanmäten som

kommer från högst 3-4 tillverkare, spottas ut

från monteringsbanden och säljs med mycket


låg lönsamhetsgrad. Det betecknas som

ett stort problem av insiders i den japanska

fotoindustrin.

Symptomatiskt har till exempel Sanyo, som

visserligen också har egna produkter med exklusiv

design på marknaden, under en period

svarat för nästan 70 procent av den totala

produktionen av digitala kompaktkameror

på uppdrag av andra leverantörer. Kvaliteten

är utan tvivel bra för de fl estas krav. Så var

är exklusiviteten bortsett från märkesnamnet

som sätts på kamerorna? De korta livscyklerna

med stor press på logistik och försäljningsorganisation

gör inte saken bättre.

Tillväxten i försäljningen av digitala

kameror har haft tvåsiffriga procenttal i västvärlden

under de senaste åren men kommer

obönhörligen att plana ut och skärpa konkurrensen

ytterligare.

Kameratelefoner

Även utvecklingen på mobiltelefonmarknaden

med inbyggda digitala kameror, som

inom kort kommer att få väsentligt bättre

upplösning än idag, kommer att bidra till

detta. Både kameratelefoner, som sådana,

och behandlingen av bilder från dem var för

övrigt ett hett tema på årets mässa.

Att ett företag som Nokia skulle ha en egen

stor monter på PMA skulle för bara ett par

år sedan ha ansetts som ett stort skämt. Inte

desto mindre drog de till sig stor uppmärksamhet

med sina nya modeller, som för övrigt

redan fi nns på den nordiska marknaden. De

har fi nesser som blixt och zoom plus en rad

nya tjänster för att täcka konsumenternas

behov spridning och lagring av bilder.

Nokia, som har stor aptit på att vare en

ledande aktör också på den digitala kameramarknaden,

har för övrigt träffat omfattande

avtal med bildproducenter som Kodak

och Fuji. IR och Bluetooth ger också snabb

överföring till minilabb, fotokiosker och

skrivare. Medan upplösningen i de nuvarande

kamerorna från Nokia och Sony Ericsson

fortfarande ligger på 1,3 megapixels,

har företag som Samsung, Sanyo och Sharp

introducerat modeller med ända upp till 5

megapixels i sina hemländer och högre upplösningar

väntas inom kort (Samsung visade

en med 7 megapixels på CeBIT. Reds anm).

Denna utveckling är mycket snabb och vi

kommer rätt snart att få kameratelefoner

också i Europa med i alla fall 2,1 megapixels

i bildsensorerna. Med snabbare överföring

och bättre bandbredd på nätet kommer

argumentet med den dåliga bildkvaliteten i

kameratelefoner att elimineras och telefontillverkarna

kommer att utnyttja det i sin

marknadsföring.

Mycket händer

Ett annat tydligt tecken på PMA:s inträde i

dataåldern är att programvaruleverantörer

som Microsoft, Adobe, Corel och andra i

spetsen sedan några år har fått framträdande

platser på mässan och väcker stor uppmärksamhet.

De och andra utvecklar ständigt ny

programvara både för amatörer och professionella

användare och ingår också samarbetsavtal

med maskinvaruleverantörer på

fl era plan. Många levererar till exempel lightversioner

av sina program för bildredigering,

album och e-post tillsammans med andra

tillverkares kameror, scannrar och skrivare.

Vi nämner snabbt några av de mest kända

programvaruleverantörerna som ACD,

ArkSoft, Extensis, Google/Picasa, Triscape

och ePoint samt fl era företag som Silverwire,

Pixel Magic Imaging, Pixology och Express

Digital bland dem som också erbjuder praktiska

programvarulösningar för laboratorier,

minilabb och fotokiosker för produktion,

bildöverföring och nedladdning via webben.

En rad nyheter fanns också från tillverkarna

av minneskort med ständigt ökande

kapacitet. Det mycket populära SD-kortet

är nu uppe i 1 GB lagringskapacitet och

samma gäller Fujifi lms och Olympus XDkort.

CompactFlash fi nns nu med hela 8 GB.

Sony följer också upp med nya versioner av

Memory Stick.

Även läshastigheterna ökas. En ny fi ness

som visades är minneskort med direkt

USB-anslutning. De ledande tillverkarna

San Disc och Lexar har också en rad andra

produkter, men får efter hand sällskap

av sådana som Delkin, Pretech och PNY

som förutom minneskort också levererar

kortläsare, hårddiskar för lagring av stora

PMA

Sony hade en stor monter på PMA med

ett brett spektrum av digitala produkter.

Stefan Andersson från Sony Sverige

demonstrerar den nya Sony DSC-H1, den

första digitala kameran från Sony med

12 x zoom och digital bildstabilisator.

Kameran har bildsensor med 5,1 megapixels,

2,5” LCD-skärm, full manuell

inställning och mycket kort starttid.

Nikon Coolpix 5900

Nikon hälsade välkommen till det totala

bildsystemet med digitala systemkameror,

Coolpix digitala kompaktkameror,

Coolscan scannrar, Nikkor objektiv,

blixtar, kikare och konventionella 35

mm kameror.Förresten, när ska vi få ett

uttryck som täcker det engelska ordet

Imaging fullt ut?

RATEKO&FOTO 3/2005 57PMA

I Kodaks monter träffade vi Per-Åke

Angelfl od, Sales & Marketing Director,

Retail Solutions Consumer Imaging ( t.v),

Patrik Bluhme, Nordic Cluster Business

Manager Digital & Film Imaging Systems

Kodak Nordic AB (i mitten ) och Frank

Young-Halvorsen, Managing Director ,

Kodak Norge A/S som kunde visa upp en

rad nya digitala produkter. Här med den

nya Kodak Easy Share 1 som är en digital

kamera med hela 3” skärm, fl era redigerings-

och lagringsmöjligheter, samt

Wi-Fi-anslutning för snabb överföring av

bilder till e-post eller nättjänster,

Här demonstrerar Kristian Blomquist,

Konica Minolta Photo Imaging Svenska

AB den nya fi lmscannern Konica Minolta

DiMage Scan Elite 5400 II.

Sony vill också vara med bland bildproducenterna.

Nya Sony Picture Station

som tar alla typer av media manövreras

av kunden och kan skriva ut bilder upp

till 20 x 30 cm.

58 RATEKO&FOTO 3/2005

datamängder, MP3-spelare, och så vidare.

En tillverkare som nu vill ut och kämpa på

minneskortmarknaden är för övrigt Kingston,

som tidigare främst har hållit sig till

minneskretsar för datorer.

Det går dock inte att frigöra sig från

känslan att standarderna på minneskort eller

rättare sagt bristen på standarder måste ses

som stor nackdel för konsumenterna. Problemet

ligger i de olika aktörernas önskan att ha

”sitt” system.

Vi ska inte heller glömma det stora utbudet

av videokameror från Panasonic, Sony,

Samsung, Canon och JVC som alla kunde

visa upp nya modeller och där toppmodellerna

har bildsensorer med upp till 2,1 och 3

megapixels eller 3CCD-teknik som också ger

stillbilder med mycket god kvalitet.

Ett nytt inslag i det segmentet är små

kompakta modeller med minneskort i stället

för band. De använder kompression enligt

MPEG 4 eller MPEG 2 och ger inspelningar

med TV-kvalitet med 30 b/s. Speltiden begränsas

bara av minneskortets kapacitet.

Bland alla dessa mängder av nya prylar var

det ändå knappt något som fi ck besökarna att

tappa hakan. Revolutionen som eventuellt

kommer väntas på helt andra områden.

Bilder, bilder, bilder!!

Det leder oss till det som kanske överskuggade

allt annat på PMA 2005. Hur ska man få

konsumenterna att ta vara på och kopiera de

efter hand miljoner för att inte säga miljarder

bilder som lagras på hårddiskar, minneskort,

CD och DVD, där de lever ett mer eller

mindre farligt liv?

Intresset för att öka bildkopieringen ligger

naturligtvis på fl era plan. Den ökade försäljningen

är ett, men det ger också service till

kunden. Många konsumenter vill trots den

nya tekniken ha pappersbilder för att ge bort

och bevara bilder på vanligt sätt. Dessutom

fi nns här en stor tillväxtpotential med tanke

på den enorma mängd bilder som kommer

att tas under de närmaste åren.

Som det sades på ett seminarium: en bild

på papper är även i fortsättningen det bästa

lagringsmediet som existerar. Det är kompakt,

hållbart, oberoende av ström och ny

teknik som kräver uppgraderingar för att

kunna användas, det har låg vikt och kan tas

med överallt. Därför är pappersbilden bäst

för konsumenter som vill visa bilder av familjen,

hobbies, semestrar, aktiviteter, bröllop,

med mera. Sätt in dem i album, häng dem

på väggen, ta helt enkelt vara på minnen.

Mycket av intresset på årets PMA riktades

mot fotokiosker med anslutning till både

digitala minilabb och fristående skrivare med

sublimeringsteknik. Spridningen av fotokiosker

ökar snabbt och de blir mer och mer

populära hos konsumenterna.

Placeringen begränsas enbart av fantasin.

Under de närmaste åren kommer vi helt

säkert att se fl er kiosklösningar inte bara i

fotobutiker och elektronikbutiker utan också

på allmänna platser.

För fackbutikerna ger fotokioskerna en

positiv bieffekt genom att kunderna lockas

tillbaka till butiken. Det ger också en chans

till merförsäljning av andra produkter.

Visserligen är de digitala minilabben

ensamma om att kunna erbjuda både kopieringstjänster

på plats och ständigt förbättrade

möjligheter till bildöverföring via nätet. För

övrigt tyder lite på att Fujifi lm, Noritsu och

andra aktörer på den digitala minilabbfronten

som Agfa, SMI group, Konica Minolta och

Photo Me/Kis kommer att ge sig utan strid,

trots uttalanden från HP att den rasande

utvecklingen av bläckstråleskrivare kommer

att konkurrera ut fotolabben som arbetar

med traditionellt fotopapper. Situationen

idag verkar dock vara att konsumenterna får

fl er val som omfattar allt från små kompakta

sublimeringsskrivare eller bläckstråleskrivare

som även skriver ut större format, båda med

utskrift direkt från kameran eller via en kortplats

i skrivaren, plus minilabb, fotokiosker

och kopieringstjänster på Internet. Allt detta

kan öka volymerna och förhoppningsvis även

lönsamheten. ■

”en bild på papper är även i

fortsättningen det bästa lag-

ringsmediet som existerar”


�������������


MÄSSA

Res med till IFA

Berlin 2-7 september 2005

I samarbete med CE-Konsumentelektronikbranschen

och Rateko&Foto

arrangerar Globus Resebyrå följande

resor till hemelektronikmässan IFA i

Resperioder

Resa 1: fredag 2 september – måndag 5 september. Resa 2: måndag 5 september – onsdag 7 september

Hotell

Artus Hotel, Bundesallee 36/37, Berlin

Bättre turistklasshotell (nyöppnat 2003) beläget på gångavstånd

till Kurfürstendamm.

Hotellet är modernt inrett och rummen har bad/dusch, wc, tv,

telefon, säkerhetsskåp, hårtork och internetuppkoppling. Inom

hotellet fi nns bar, fi tnessrum och konferensmöjligheter.

Berlin Plaza Hotel, Knesebeckstrasse 63, Berlin

Bra turistklasshotell centralt beläget vid Kurfürstendamm. Alla

rum är utrustade med bad/dusch, wc, tv, telefon, radio, hårtork,

faxmodem och minibar. Hotellet har restaurang, konferensrum

samt ett trevligt frukostrum.

60 RATEKO&FOTO 3/2005

Berlin. För mer information om mässsan

hänvisas till mässans hemsida:

www.ifa-berlin.de.

Best Western Hotel Boulevard, Kurfürstendamm

12, Berlin

Bra turistklasshotell med suveränt läge vid Gedächtniskirche i

centrala Berlin. Rummen har bad/dusch, wc, tv, radio, telefon,

säkerhetsskåp, hårtork och minibar. Hotellet har en bar och

frukostrum högst upp i hotellet med utgång till en trevlig terrass.

Hotel Savoy, Fasanenstrasse 9-10, Berlin

Charmigt förstaklasshotell beläget i centrala Berlin, nära

Kurfürstendamm. Rummen har bad/dusch, wc, tv, minibar och

hårtork. Inom hotellet fi nns restaurang, bar och konferensrum.

Paketresa med SAS/Lufthansa

Pris per person i SEK Artus Plaza Boulevard Savoy

Resa 1

Köpenhamn 6.500 6.800 7.000 8.700

Göteborg 6.900 7.200 7.400 8.900

Stockholm 6.400 6.700 6.900 8.600

Resa 2

Köpenhamn 6.800 7.000 7.100 8.400

Göteborg 7.200 7.400 7.500 8.600

Stockholm 6.700 6.900 7.000 8.200

Enkelrumstillägg / natt 400 600 600 700

Paketresa med Flynordic från Stockholm/Arlanda

Pris per person i SEK Artus Plaza Boulevard Savoy

Resa 1 4.900 5.200 5.400 6.900

Resa 2 4.100 4.300 4.500 5.600

Enkelrumstillägg / natt 400 600 600 700

Prisuppgifter från övriga destinationer meddelas på förfrågan. Priserna är baserade på minimum 10 deltagare med gemensam ut- och hemresa på förbokade fl ygavgångar,

samt på priser och tariffer gällande per den 11 februari 2005. Vi reserverar oss mot prishöjningar och ändringar utanför vår kontroll.


Priset inkluderar

• Flygresa reguljärfl yg t/r med SAS/Lufthansa alternativt Flynordic i ekonomiklass

• Inkvartering del i dubbelrum, enkelrum mot tillägg

• Frukost

• Flyg och hotellskatter

Avbeställningsskydd vid sjukdom

• 250 kr

Mässrepresentant

För information om mässan hänvisar vi till:

Bieneck International, Box 5160, 102 44 Stockholm. Tel: 08-782 39 30

Endast hotellrum

Möjlighet fi nns att köpa endast hotellrum eller boka andra resperioder – i mån av tillgång. Ring så lämnar vi prisuppgift.

MÄSSA

Flygresor

Resorna sker med SAS/Lufthansa och Flynordic. Flygtider meddelas vid bokningstillfället. Från Stockholm enligt följande:

SAS

Stockholm-Berlin 07.20-09.05. Berlin-Stockholm 18.10-20.00

Flynordic

Stockholm-Berlin 10.30-12.05. Berlin-Stockholm 12.50-14.25

Ett samarbete mellan

Boka resan hos Globus Resebyrå, telefon 08-642 20 00

RATEKO&FOTO 3/2005 61


Vårens

säljfest h

Vår kampanj FRI INSTALLATION

är en kanonsuccé för alla butiker som

verkligen satsar för fullt. Så vad väntar

du på? Upp och surfa på kampanjvågen

– se till att varenda kund skaffar vad vi

kallar Riktig digital-TV. Det tjänar du

mest på!

EXTRA

SÄLJHJÄLP!

Installationsersättning

1080:-

+ moms

2 Disneykanaler

i Familjepaketet!

Från den 1 augusti kommer även Disney Channel och nya

kanalen Toon Disney att ingå i Familjepaketet! De populära

Disneykanalerna sänder det mesta och det bästa från Disneys

underbara värld. Disneykanalerna är ännu ett suveränt säljargument

för att välja Canal Digital!


största

ar börjat

Bara vad vi kallar Riktig digital-

TV ger dig Riktigt stor förtjänst!

Marksänd digital-TV kan inte jämföras

med digital-TV via parabol. Därför ska

du självklart sälja vad vi kallar Riktig

digital-TV! Så får du vad vi kallar Riktigt

bra provision och Riktigt nöjda kunder!

Din provision:

Familjepaketet

800:-

Familjepaketet

med CANAL+

1100:-


LEVERANTÖR

Colin Holloway berättar på det nordiska pressmötet i Stockholm om saker som förbättrats i Treo 650 jämfört med föregångaren.

Fokus på smarta telefoner

64 RATEKO&FOTO 3/2005

Nu lanserar palmOne efterföljaren

till framgångsrika

Treo 600. Den nya modellen

kallas Treo 650 – en

smart telefon har blivit

smartare...

TEXT OCH FOTO: OLA LARSSON

Philip Rambech är - namnet till trots -

från Norge, och han är sedan augusti

ifjol europeisk säljchef på palmOne.

Efter drygt tio år på Ericsson, sedermera

Sony Ericsson, tog han steget över till

palmOne – och anledningen till det var att

de fokuserar på smartphones, berättade han

på ett pressmöte i Stockholm i samband med

lanseringen av Treo 650 den 8 mars.

Handdatormarknaden kan tyckas ha

stagnerat på sistone (bland annat så har Sony

och Toshiba lagt ner sin verksamhet inom

området) men enligt Philip Rambech har palmOne

sex kvartal i rad med tillväxt, och deras

marknadsandelar är 70 procent i USA, 39

procent i Europa och 51 procent i Sverige.

Grunden för palmOne är de drygt 38

miljoner enheter med Palm OS som är sålda.

Idag står handdatorerna för cirka 60 procent

av företagets omsättning, men eftersom

PDA-marknaden snarare är att betrakta som

stabil än växande så räknar Rambach med att

smartphonemarknaden inom en icke oöver-

skådlig framtid kommer att utgöra hälften av

omsättningen.

Smarta & smarta

Undersökningsföretaget Gartner förutspår

att andelen människor som kommer vara

beroende av mobila kommunikationsapplikationer

inom två år kommer ha ökat från 8

till 40 procent, och det är där smartphones

kommer in i bilden.

Att oberoende av var man är på ett enkelt

sätt kunna komma åt kontakter, kalender och

e-post - samt att kunna ringa - från en och

samma enhet är förvisso möjligt med ett antal

olika produkter på marknaden idag, men få

besitter den mångsidighet och fl exibilitet som

en produkt med Palms operativsystem innebär

(det fi nns idag fl er än 20 000 program till

Palm OS).

Och med nya Treo 650 har palmOne

lanserat en mycket lättanvänd, men ändå

tekniskt välutrustad, smartphone – med bland

annat Bluetooth, högupplöst färgskärm (med

upplösningen 320x320 pixlar) och mycket

enkel e-postkonfi gurering.

– Treo 650 sätter en ny standard för

mobiltelefoner riktade till den professionella

användaren. Allt sedan vi lanserade den första

handdatorn har användarvänlighet och synkronisering

av information varit vårt fokus.

Med Treo 650 gör vi det nu ännu enklare

att via mobilnätet hantera företagets e-post,

sade Björn de Jounge, Nordenansvarig hos

palmOne.


Flyktig & icke fl yktig

Treo 650 kombinerar en komplett fyrbands

världstelefon med funktioner för mobil

e-post, Palm OS-kalender, meddelandehantering,

webbläsare och digitalkamera. Treo

650 är utrustad med Microsoft Exchange

ActiveSync, vilket gör det möjligt att trådlöst

synkronisera e-post och kalender mellan

Treo 650 och en Exchange Server 2003.

Den inbyggda e-postklienten VersaMail

3.0 gör det enkelt att hantera e-postmeddelanden,

läsa och editera Word- och Exceldokument

samt läsa PowerPoint-presentationer.

Och med inbyggt stöd för EDGE (höghastighets-GSM)

kan Treo-användaren dra nytta

av utbyggnaden av EDGE-nät i Norden

– som för närvarande är på gång av TeliaSonera,

Netcom och Telenor.

Colin Holloway, marknadschef norra

Europa på palmOne, berättar att Treo 650

är försedd med en VGA-kamera som är

ljusstarkare än tidigare modeller - vilket är

viktigt med tanke på att kameror i mobiltelefoner

tenderar att ofta användas i lite mörka

miljöer - och dessutom kan man nu spela

in video med den. En annan sak Holloway

poängterar är att det 21 MB stora internmin-

net i Treo 650 (precis som Tungsten T5)

nyttjar non volatile fi le structure - alltså en

icke fl yktig fi lstruktur - vilket innebär att det

inte förlorar den lagrade informationen även

om spänningen försvinner helt (till exempel

vid batteribyte, då Treo 650 har löstagbart

batteri).

Read & red

John Walker, systemingenjör på palmOne,

demonstrerade hur enkelt det är att sätta upp

ett e-postkonto på en Treo 650 - det enda

som behövs är mobiltelefonnummer och

lösenord för kontot - och berättade att det

medföljande programmet automatiskt samlar

in nödvändiga kontouppgifter när det installeras

på datorn (och sedan förs informationen

över till Treo 650 när man synkroniserar

den).

Walker förklarade att bifogade fi ler behåller

sitt utseende och inte görs om, vilket

ibland är fallet med handhållna enheter,

och han stod också för dagens citat när han

visade e-postmeddelanden från de upp till

åtta e-postkonton (varav ett kan synkas med

Exchange Server 2003) man i en Treo 650

kan ha aktiverade samtidigt; ”The unread are

red and the read are black...” ■

LEVERANTÖR

Treo 650

GSM/GPRS/EDGE - 850/900/1800/1900

Processor: Intel PXA270 312 MHz

Operativsystem: Palm OS 5.4

Minne: 21 MB non volatile fi le structure

Uttag för SD-kort, SDIO och MMC

Touchscreen: 320x320, 65 000 färger

Högtalartelefon, IR och Bluetooth

VGA-kamera 640x480 pixlar

MP3-uppspelning med RealPlayer

Samtals-/standbytid: upp till 6/300 h

Storlek: 113x59x23 mm (178 g)

RATEKO&FOTO 3/2005 65


LEVERANTÖR

Musikbryggan

Jens of Sweden lanserar nu sitt nya

utbud ”Approved by Jens of Sweden”,

produkter med egna varumärken som

man blir exklusiv återförsäljare av.

Först ut är musikbryggan Roku Soundbridge.

Musikbryggan gör det lätt att

lyssna på musik från datorn på stereon

i vardagsrummet.

Approved by Jens of Sweden-produkter är produkter

med egna varumärken vars kvalitet Jens of Sweden går

i god för och erbjuder svensk support, och vid behov

även programvara, till. Roku Soundbridge har på fyra månader

sålts i 25 000 exemplar i USA, fått 5/5 i betyg av Wired

och priset ”2005 Innovations Award” på CES-mässan.

– Idag har fl er människor tillgång till mer musik än någonsin

tidigare. Många har tiotusentals låtar sparade på en dator långt

ifrån vardagsrummet. Sökmöjligheterna och ljudkvaliteten blir

ofta lidande. Därför lanserar vi nu världens mest användarvänliga,

kompatibla och sökvänliga musikbrygga, Soundbridge.

Våra kunder ska kunna sitta i soffan eller i sängen och välja

musik efter titel, artist, album, genre, inspelningsår eller valfria

sökord. Det här är en nyskapande produkt som vi nu säljer till

ett bra pris. Vi har blivit störst på portabla digitala musikspelare.

I år ska vi bli störst på digitala musikprodukter för hemmet,

säger Jens of Swedens vd, Jens Nylander.

Med eller utan tråd

Soundbridge kopplas till stereon analogt eller digitalt och till

musikbiblioteket på datorn (Windows eller Mac) antingen

via ett existerande WLAN-nät eller via den medföljande

nätverkskabeln. Soundbridge hittar själv utan att användaren

behöver ställa in något på datorn och fungerar med iTunes,

Windows Media Player, Musicmatch, WinAmp med fl era.

Med fjärrkontrollen kan användaren sedan söka i sin musik på

MP-120 klarar ljudformaten MP3, WMA, WMA, ASF och OGG-Vorbis. Den har

128x64 pixlars OLED-skärm, inbyggt litiumbatteri med cirka 22 timmars speltid

som laddas via datorn, samt inbyggd USB 2.0 port. Uteffekten är 18+18 mW (MP-

110 har 7+7 mW) och röstinspelning samt SRS, TRUBASS, WOW och equalizer

fi nns. Dimensionerna är 86 x 28 x 17 mm och vikten 39 g inklusive batteri.

66 RATEKO&FOTO 3/2005

Ovan syns de tre olika ljudbryggorna – från toppen: M2000, M1000 och M500.

Soundbridge-skärmen på en mängd olika parametrar, album,

artist, spellistor, titlar, genre, slumpmässiga låtar och så vidare.

SoundBridge stödjer även 5.1-ljud eftersom det fi nns två digitala

utgångar.

Soundbridge kan även utan dator kopplas till bredbandet och

användas för att lyssna på internetradio. Flera musikbryggor

kan kopplas till samma dator och spela olika, eller samma musik

(gratis mjukvara från SlimServer krävs vid synkronisering).

Tre modeller

Soundbridge fi nns i tre modeller där det som skiljer är displayen.

43 cm breda M2000 har en 33x3,2 cm stor VFD (Vacuum

Fluorescent Display) skärm med 512x32 pixlar, 30 cm breda

M1000 har en 17x2 cm stor VFD-skärm med 280x16 pixlar

medan 30 cm breda M500 saknar grafi sk skärm och endast

visar text på en LCD-display.

Med spelarna levereras ett 802.11b Compact Flash Wi-Fikort,

manual, nätadapter, fjärrkontroll med batterier, RCA-kabel

och CAT5 ethernet nätkabel (endast M2000).

Ny MP3-spelare

Jens of Sweden utmanar nu Apples Ipod Shuffl e genom att

lansera en egen MP3-spelare som enligt Jens Nylander skall

kosta en krona mindre än iPod Shuffl e. MP-120 bygger på

storsäljande MP-100/110-serien men är svart, har 1 GB

minne, OLED-skärm och USB 2.0-port. För att få ner priset

på MP-120 har spelaren däremot inte radio, och den levereras

utan hörlurar.

– Steve Jobs har sagt att användarna hellre vill bli serverade

slumpmässiga låtar än att välja själva bland sina hundratals

låtar. Vi tror inte det, och därför erbjuder vi dem en spelare

som förutom slumpvisa val också låter användarna se, och välja,

exakt vad de vill lyssna på. Med rådande priser är jag övertygad

om att vi kan sälja fl er MP-120 än Ipod Shuffl e i Sverige, trots

Apples reklambudget, säger Jens Nylander. ■


Nya V700 är inte bara späckad med roliga och användbara funktioner. Den är dessutom ovanligt smidig, kraftfull och snygg. Vad sägs till

exempel om hela 7 megapixel, Schneideroptik och videoklipp med MPEG-4. Den praktiska auto-macron gör dessutom att du aldrig

behöver oroa dig för hur nära du kan fotografera. Tack vare de lättanvända svenska menyerna är V700 enkel att förstå sig på.

* Rekommenderat försäljningspris.

FOTO nr 4/2005

7 Megapixel för bara 3595 kr

*

• 1/1,8” CCD med 7.1 Megapixel

• 3x optisk zoom

• 10x digital zoom

• Schneideroptik 7.8-23.4 mm

• Automatisk macro

• Sekvensbildtagning

• Videoklipp med MPEG-4, VGA

30 bilder i sekunden

• Röstinspelning

• Textscanner

• Stora möjligheter till manuella inställningar

• Lättförståeliga svenska menyer

• SD/MMC minneskort med garanti på

upp till 1 GB

TEL: 031 336 23 00. ORDERFAX: 020 36 23 00. INTERNET: www.focustrading.se

www.ibiz.se


High Definition

Högupplöst plasma-TV

här och nu.

Första plasma-TV:n

med inbyggd digital

TV-mottagare godkänd av Boxer.

Med Pioneers High Definition Plasma-TV är du först in i framtiden. Sju miljarder färgtoner,

enastående kontrast och detaljrikedom ger marknadens bästa bildkvalitet. Den högupplösta

skillnaden visar sig i test efter test och har resulterat i utmärkelsen ”Årets bästa Plasma-TV

2004” från EISA. Innovativ teknologi bakom skärmen garanterar många år av framtidssäkert

TV-tittande, och tillgång till multimedia genom PC-anslutning med XGA är vi helt

ensamma om. Pioneers nya tunnare och lättare Plasma-TV finns i 50 och 43 tum och

modellerna PDP-505XDE och PDP-435XDE har den inbyggda digitala TV-mottagaren.

Köp till programkort från Boxer så öppnas hela TV-världen i superbilder.


Danskt digital-TV företag

erövrar Sverige

Det danska antenn- och satellitutrustningsföretaget

Kjaerulff 1 fokuserar

skarpt på den svenska marknaden.

Företaget har idag en marknadsandel

på cirka 10-15 procent i Sverige, men

målet är att bli dubbelt så stora inom

de närmsta två åren.

TEXT OCH FOTO: JAN LJUHS

Kjaerulff 1 som är en av Nordens främsta leverantörer

av antenn- och satellitutrustning, har som klart mål att

stärka sin position på den svenska marknaden inom de

närmsta två åren.

Kjaerulff 1 är etablerade i Sverige och har drygt tio procent

av den svenska marknaden inom bland annat mottagare och

tillbehör för digital-TV såväl från satellit, markbundet som

kabel. Ambitionen är dock att öka marknadsandelen till det

dubbla, 25-30 procent, inom de närmsta två åren.

– Vi har fått ett ordentligt fotfäste i Sverige och utvidgar

hela tiden vår marknadsposition inom försäljning av kabel-,

satellit- och terrest utrustning. Jag är övertygad om att vi kan

växa ytterligare i takt med att kabelnäten byggs ut och att det

analoga marknätet släcks ned. Dessutom kommer IP-teknologin

att tillföra nya möjligheter i Sverige, säger Jonas Berg,

försäljningschef för Kjaerulff 1 AB i Sverige.

Fokus på produktutveckling

Kjaerulff 1 har varit etablerade i Sverige sedan sommaren 2001

och sysselsätter idag sex medarbetare på kontoret i Malmö.

Kjaerulff 1-koncernen har sitt huvudkontor i Odense på Fyn i

Danmark – omkring två timmars bilkörning från Malmö.

Kjaerulff 1 säljer antennutrustning till specialbutiker, installatörer

och kedjor till exempel Expert, Euronics och AudioVideo.

Den största delen av omsättningen kommer från försäljning

av digitala mottagare. Företaget utvecklar och designar själv

den största delen av produkterna och produktionen sker i Kina.

– Hela marknaden för digital-TV mottagare är just nu i en

förändringsprocess, som ställer stora krav på oss som leverantör

och utvecklare. Därför har vi valt att uppgradera vår

centrala utvecklingsavdelning i Danmark till åtta medarbetare,

förklarar Karsten Kjaerulff, ägare och styrelseordförande för

Kjaerulff 1-koncernen.

Karsten Kjaerulff har stora förväntningar på företagets nyutvecklade

serie digitalmottagare med PVR-funktion (Personal

Video Recorder), som ger bland annat möjlighet att spela in

LEVERANTÖR

Karsten Kjaerulff, ägare och styrelseordförande för Kjaerulff 1-koncernen, poserar

stolt utanför det nya huvudkontoret med centrallager i Odense.

ett program digitalt, eller ”frysa/pausa” ett program och se det

med förskjutning (timeshift).

I framkant

Kjaerulff 1 har sedan starten 1957 varit i framkant med utveckling

av antenn- och satellitutrustning. Företaget har sitt huvudsäte

i Odense-Danmark och fi lial i Köpenhamn. Egna dotterbolag

är etablerade i Sverige, Norge, Tyskland och Finland.

Kjaerulff 1-koncernen är tillsammans drygt 60 medarbetare.

Flemming Kjaerulff startade företaget, som från början var

ett traditionellt installationsföretag. Senare utvecklades verksamheten

till att också vara ett handelsföretag som handlade

med antennutrustning på den danska marknaden. Då sonen

Karsten Kjaerulff 1986 övertog fi rman och de 6-8 anställda,

blev fokus riktat mot exportmarknaden med försäljning av

totallösningar.

Kjaerulff 1 har i dag egen utvecklingsavdelning och egna

varumärken. Det betyder att man kan hantera alla processer

från idé- och produktutveckling till kvalitetskontroll och test av

produkterna.

Parallellt med detta har koncernen blivit en av Nordens

största leverantörer av paraboler, som utvecklats i tätt samarbete

med fl era av Europas mest betydande producenter. Inom

parabolområdet är företaget också ledande som leverantör av

LNB-lösningar till både små och stora professionella anläggningar.

RATEKO&FOTO 3/2005 69


LEVERANTÖR

Digiality har fokus på enkel och elegant design och innehåller stora digitala möjligheter.

Ovan modell 400-serien och därunder Connectivityserien.

Ett annat stort produktområde är digitalmottagare, där

man både levererar satellit, terresta, SMATV och kabel-TV

mottagare. Produktsortimentet omfattar dessutom switchar,

fördelare, förstärkare, tillbehör och de installationsmaterial

som krävs för att göra en komplett installation.

Kjaerulff 1 har konstant fokus på utveckling av framtida

produkter. Verksamheten är därför igång med att utveckla IPbaserade

digitalboxar som tar emot signalerna via bredbandsteknologi

istället för på traditionellt sätt via terrest-, parabolantenn

eller kabel.

Nytt kontor

Hela marknaden för digital-TV är i kraftig tillväxt, inte bara i

Sverige utan även i de andra nordiska länderna. Detta har sänt

positiva signaler in i räkenskaperna hos Kjaerulff 1.

Koncernen har precis överlämnat sitt bokslut för 2003/04 (1

okt-30 sept) som visar en omsättningsökning på 26 miljoner

SEK, från 189 miljoner till 215 miljoner SEK. Samtidigt steg

resultatet före skatt från 3,4 miljoner till 9 miljoner SEK.

Företagets fortsatta expansionsplaner har medfört att man

fl yttat in i ett 5 000 kvm stort, nybyggt huvudkontor med

centrallager beläget i Tietgen Byen utanför Odense. Företagets

lagerfunktion var tidigare utspritt på tre olika lagerställen,

men nu får Kjaerulff 1 ett stort centrallager som effektiviserar

logistiken.

– Jag förväntar mig att vårt nya centrallager ökar företagets

konkurrenskraft markant och bidrar till att vi kan genomföra

våra fortsatta expansionsplaner i såväl Sverige, som på andra

marknader, understryker Karsten Kjaerulff.

Revolution

I slutet av januari besökte Rateko&Foto Kjaerulff 1 i Odense

tillsammans med journalister från Norge, Danmark och

Tyskland för att titta närmare på företaget och dess produkter.

Vid den inledande presskonferensen sa företagets VD Carsten

Hansen bland annat följande:

– Vi är nu mitt i den digitala revolutionen. Vår vision är

att göra digitala produkter och digital teknologi så enkel och

användarvänlig att konsumenten väljer våra produkter. Kan vi

inte det är det ingen som köper dem. Så enkelt är det. Konsumenten

vill ha frihet att välja och man vill ha ett brett utbud att

välja bland. Det ska vi ge dem.

Företaget utvecklar nu två egna serier under märket Di-

70 RATEKO&FOTO 3/2005

Jonas Berg, ansvarig för den svenska försäljninge, visar den nya DAB-radion som

skall erövra den nordiska marknaden.

giality med högspecade digitalaprodukter inom satellit-,

kabel- marksänd TV, dessutom avancerade DAB-mottagare

och AV-länkar och under märket Maximum för ”medium-endmarknaden”,

som Hansen kallade segmentet. Dessutom har

man rättigheterna i Danmark och Finland av tyska Loewe.

DAB-utvecklingen har varit snabbare i Danmark än i övriga

Norden och nu kommer Kjaerulff 1 med en såväl batteridriven

som nätansluten. Närmodellen har en display som klarar 4

rader om 40 tecken på varje.

Om Digiality

Under varumärket Digiality utvecklar och marknadsför Kjaerulff

1 primärt egna digitalboxar, LNB och multimediaprodukter.

Sortimentet breddas löpande med nya och spännande

produkter.

Digiality har fokus på enkel och elegant design och innehåller

stora digitala möjligheter.

Digialityprodukterna ger användaren digitalt mervärde. Ett

bra exempel på detta är Digiality VC-CI 304, en digitalbox

med intern digital video(PVR). Denna digitalbox ger användaren

möjlighet till att spela in ett program digitalt, under tiden

man ser något man tidigare har spelat in. Vidare har användaren

möjlighet till att ”frysa/pausa” ett program och se det med

förskjutning(timeshift), om man till exempel blir avbruten av

telefonen.

Kjaerulff 1 lanserar en rad nya, spännande Digiality-produkter

under kvartal 2, 2005. ■

Gert Hansen är utvecklingschef hos danskarna och visar här det stora testlabbet

som givetvis också fi nns i Odense.


Oh, du lyckliga TV-tittare!

Nu kan du spela in och spara mycket innan hårddisken är full.

Till exempel över 100 fotbollsmatcher …

PD-42B50

42-tums DynaPix

plasma-TV med ett

kontrastförhållande

på 3000:1, inbyggd

TV-tuner och 1500

sidors text-TV minne.

DR-M10SE

Inspelningsbar DVD med bl.a.

samtidig in- och avspelning

– Live Memory

DR-MX1SE

Kombinerad DVD-inspelare

med hårddisk på 160 GB

och VHS Hi-Fi spelare.

DR-MH20SE/DR-MH30SE

Kombinerad DVD-inspelare med

hårddisk på 80 respektive 160 GB.

Inspelningsbar DVD med eller utan Hårddisk, VHS- eller MINI-DV spelare.

DR-MV1SE

Kombinerad DVD-inspelare

med VHS Hi-Fi spelare.

Det är rätt och riktigt! Med JVCs inspelningsbara DVD-spelare med hårddisk behöver du inte tänka på

att ha lediga kassettband förberedda. Det finns gott om plats på hårddisken för dina favoritprogram.

Att våra DVD-spelare sen håller högsta bildkvalitet samt innehåller finesser som retroaktiv inspelning,

samtidig in- och avspelning och användarvänliga redigeringsmöjligheter gör det omöjligt att inte välja

en spelare från JVC. Kontakta din lokala handlare för mer information.

DR-DX7SE

Kombinerad DVD-inspelare

med hårddisk på 250 GB

och MiniDV-spelare.

www.jvc.se

Palladium / Möbler från Bolia / Foto: Pelle Hallert


BUTIK

Lars Rönnqvist, till höger, kommer att driva den nya butiken tillsammans med sonen Daniel, till vänster, (som tidigare jobbat i B&O butik i Gallerian i Stockholm) och en

anställd. I bakgrunden syns Rateko&Fotos chefredaktör Jan Ljuhs och Tommie Lindberg, ansvarig för Bang & Olufsen i Sverige.

Bang & Olufsen har öppnat ny fl aggskeppsbutik:

BeoLiving nu i Sverige

Onsdagen den 9 februari slog Bang

& Olufsen upp portarna till sin 24:e

renodlade konceptbutik i Sverige – på

Regeringsgatan 52 i centrala Stockholm.

Där kan man nu uppleva B&O:s

senaste skapelser och kompletta underhållningslösningar

som inte liknar

något annat.

TEXT OCH FOTO: OLA LARSSON

Svenska Bang & Olufsens nestor och meste distriktschef

Lars Rönnqvist, öppnade den 9 februari en ny Bang &

Olufsen butik på Regeringsgatan i centrala Stockholm.

Butiken är den första i Sverige som fullt ut presenterar BeoLivingkonceptet

– den fulländande Bang & Olufsen upplevelsen.

Lars har efter dryga 35 år i företagets tjänst valt att ta ett

kliv vidare i Bang & Olufsens värld för att förverkliga en idé

och vision som han länge burit på. Allt har gått mycket fort de

senaste månaderna och pusselbitarna har fallit på plats vilket

72 RATEKO&FOTO 3/2005

gör att Lars nu tillsammans med samarbetspartners tar steget

fullt ut för att realisera sin affärsidé.

– Jag personligen känner mig mycket förväntansfull när nu

Lars tar klivet över till ”den andra sidan” efter många år hos

modern. Det visar prov på ett stort mod och en stark tilltro till

Bang & Olufsens koncept och att det fi nns en stor outnyttjad

affärspotential för Bang & Olufsen i regionen trots existerande

konkurrens, en uppfattning jag delar till 100 procent med Lars.

Naturligtvis tappar nu Bang & Olufsen Svenska AB en mycket

erfaren resurs, jag väljer ändå att se det som att vi vinner en

ännu starkare kraft i en ny återförsäljare. En återförsäljare som

jag vet är fast besluten att sätta en ny standard när det gäller att

ge Bang & Olufsen kunderna en fulländad upplevelse av vårt

varumärke och koncept, säger Tommie Lindberg, ansvarig för

Bang & Olufsen i Sverige.

Unikt rum

Butikslokalen är L-formad med höga fönster och högt i tak,

vilket passar fi nt med det ganska strama uttryck som fi nns i det

danska butikskonceptet – kontrasten mellan det sena 1800-talet

och de moderna produkterna skapar en spännande butiksinramning.

– Butiken är uppbyggd så att varje produktuppställning får

sin egen generösa plats så att den kan upplevas för sig, utan in-


Här syns Tommie Lindberg i det nya BeoLivingrummet i butiken på Regeringsgatan

i Stockholm.

blandning från övriga produkter. Tanken är att kunderna i lugn

och ro ska kunna strosa mellan produkterna och få kvalitativa

demonstrationer, säger Lena Ekelund Pledger, ansvarig för

B&O:s butikskoncept i Sverige.

Unikt i Sverige är det nya BeoLivingrummet (som fram till

nu endast funnits i Danmark) som erbjuder en helintegrerad

lösning för hemmaunderhållning – bland annat en avancerad

hemmabiolösning där såväl ljud- och bildprodukter som belysning

med mera kan skötas med en och samma kontrollenhet.

Renässans

Över hela världen fi nns idag cirka 650 Bang & Olufsen-butiker.

I Sverige går utvecklingen för Bang & Olufsen framåt

och man kan säga att det är något av en renässans för själva

varumärket i Sverige just nu.

– Vi befi nner oss i ett skede där vi mer offensivt än de senaste

två-tre åren arbetar på att bygga ut vårt svenska distributionsnät.

Det förs i nuläget fl era konkreta förhandlingar om

etablering av renodlade konceptbutiker runt omkring i landet.

Samtidigt som det sker så märker vi ett ökat intresse från fl era

framträdande fackhandelsbutiker som vill etablera shop-inshop

avdelningar. För fackhandelsbutikerna är det mycket

viktigt att se över hela sin varumärkes- och sortimentsstrategi

för att förstärka den egna butikens profi l. Konkurrensen från

stormarknaderna är tuff och för den som vill differentiera sig

så krävs det ett djupare samarbete med några få starka varumärken

istället för att erbjuda allt till alla och till ett så lågt pris

som möjligt, säger Tommie Lindberg. ■

Här är en lite mindre hemmabiohörna i butiken. På väggen syns en panel med vilken

man styr det mesta i butiken – vilket även kan göras med B&O:s fjärrkontroll.

���������� ��� �� ������� ����� ����������� ����������� ���������� ���� ������� ��������� ����� ���� ��������� � �����������

����� ����� �� ������

� ��� �� ���� ��

BUTIK

�� ��� ����������

��� �� � ��� ���� �� ����������� ���� �� �� ����� ������� ������

�� ��� ������������ ���������������

� ������ ������ ��� ����� �������� ��� ���� ���������������� ���� � ��

��� ��������� ��� ���� ������� ��� ��������� ������

�� ��� ������� ������� ����� �������� ���� ������� ���������

�� ��� ��������������

� ������ � � ����������� �������� ��� �������� �����

������ ������� � ���� ������� � ��������� ������

�� ��� ���������� ������� ��� �� ������� ��������� ��� �����

�� ��� ��� ���� �������������

�������� �������������� �����������

RATEKO&FOTO 3/2005 73


touch:me

MR-100

5 GB hårddisk, upp till 80 timmars musik (1,200 låtar, 128 kbps, WMA format, 4 minuter

per låt). Smek fram dina favoriter med en fjäderlätt rörelse. Pekskärmen gör det

barnsligt enkelt att styra MR -100. Inkluderar dockningsstation. Stödjer MP3 och WMA

format. www.olympus.se. www.mrobe-europe.com. Du väljer vad du vill minnas.


Samsung inför

nolltolerans

Samsung införde den första februari

en förbättrad garanti mot felaktigt

lysande pixlar i hela Norden. Samsungs

initiativ har välkomnats men har

också mötts av kritik för en alltför kort

garantitid. Därför förlänger Samsung

nu omedelbart garantitiden från 14

dagar till tre år.

Samsung utvidgar nu garantin för nya platta bildskärmar,

med ”Zero Bright Pixel”-garanti. Den innebär nolltolerans

mot felaktigt lysande pixlar på fl era av bildskärmarna.

Därmed utmanar Samsung rådande branschpraxis som

hittills inneburit att konsumenter fått nöja sig med risken för

ett visst antal felaktiga pixlar i nya skärmar. Nu kan konsumenter

som upptäcker en felaktigt lysande pixel omedelbart byta ut

skärmen mot en ny.

– Problemet med felaktigt lysande pixlar uppstår oftast

under tillverkningsprocessen och visar sig första gången man

använder bildskärmen. Därmed antog vi först att två veckor var

tillräcklig tid. Vi har tagit till oss av den respons vi har fått och

inser att vi behöver förlänga den. Ibland hinner inte kunden

titta på bildskärmen under de två första veckorna efter köpet,

säger Lars Reinius, Samsungs försäljnings- och marknadsdirektör

för IT-produkter.

Redan från och med den 1 februari omfattas fl era skärmar

av garantin som berör hela Norden. Hittills har pixelgarantin,

kvalitetsnormen ISO 13406-2, i praktiken inneburit att ett

antal felaktiga lysande pixlar ändå accepterats vid försäljningen

av en ny skärm.

– Det är framförallt om en pixel i mitten av skärmen lyser i

vitt, rött, grönt eller blått som det kan uppfattas som störande.

Men i de fl esta fall fungerar de 1,3 miljoner pixlarna i exempelvis

en 17-tums bildskärm som de ska, säger Petra Johansson,

produktmarknadschef för bildskärmar på Samsung.

Samsungs nya garanti innebär att inga felaktigt lysande pixlar

tolereras. Därmed kan konsumenten lämna tillbaka den nyinköpta

bildskärmen inom tre år från köpdatum, om en pixel låst

sig och lyser med fast sken i vitt, blått, grönt eller rött.

Nolltolerans ger säkerhet

Bakgrunden till att Samsung nu förbättrar garantin är dels att

tillverkningsmetoderna och dels kvalitetskontrollen utvecklats.

Konsumenterna kan nu vara säkra på att deras skärm fungerar

som den ska. Och återförsäljare kan erbjuda en bättre service.

– Felaktigt lysande pixlar är ett problem som oftast uppstår i

tillverkningsprocessen. Med den nya garantin tar vi initiativet

och visar vägen genom att i ett första steg erbjuda garantin för

fl era av våra modeller. De lysande pixlarna upptäcks oftast av

konsumenten direkt efter köp, avslutar Petra Johansson. ■

LEVERANTÖR

����������

�������������������

���������������������

RATEKO&FOTO 3/2005 75


LEVERANTÖR

För första gången:

Icke-japan VD för Sony!

Brittisk-amerikanen Howard Stringer

blir ny VD för Sony Corporation - han blir

den första icke-japanen på denna post i

företagets 59-åriga historia.

I och med förändringarna i Sony Corporations

styrelse avgår Göran Lindahl ur

denna och han kan också tvingas lämna

sin styrelsepost i Sony Ericsson efter

som det är Sonys styrelse som utser

ledamöter i Sony Ericssons styrelse.

76 RATEKO&FOTO 3/2005

Vid ett krismöte i början

av mars beslutade Sonys

styrelse att byta ut sin VD

Nobuyuki Idei. Han ersattes

av brittisk-amerikanske

Howard Stringer, som blir

den första utländska VD:n i

Sonys 59- åriga historia.

Tokyobörsen reagerade positivt på

nyheten. Kursen på Sony steg med

nästan 2 procent när nyheten läckte

ut. Sony Corp har gjort fl era missar i den

snabba utvecklingen på elektroniksidan de

senaste åren.

Konkurrenter har tagit hand om marknaden

för platta TV, Apples digitala musikspelare

I-pod har slagit hårt mot det bolag som

en gång lanserade Walkman, man har inte

hängt med MP3-racet med mera. Något var

styrelsen tvingat att göra och då bestämde

man sig till det drastiska beslutet att ta bort

VD:n Nobuyuki Idei och hans närmaste

man Ken Kuturagi och att ersätta Idei med

Howard Stringer.

Reporter på CBS

Howard Stringer har fram till nu varit chef

för Sonys verksamhet i USA. Han har en

bakgrund som reporter och producent på

det amerikanska TV-bolaget CBS och ligger

bakom en stark uppryckning för Sony i den

amerikanska underhållningsbranschen.

Men han har egentligen inget tekniskt

kunnande. Det hade inte heller den avgående

Nobuyuki Idei, som kom från marknadssidan.

Det är mycket ovanligt med utländska chefer

i det japanska näringslivet, men biltillverkaren

Nissan har haft stora framgångar med

den Brasilienfödde Carlos Ghosn.

Teknik och innehåll

Sony hoppas nu att Howard Stringer ska

förena spetsteknik inom elektroniken

med spännande innehåll. Han är mannen

bakom övertagande av fi lmbolaget Metro-

Goldwyn-Mayer och samgående med den

tyska mediekoncernen Bertelsmann.

Sony har alltid haft ambitionen att få ut

synergieffekter av kombinationen mellan teknik

och underhållning, men det har gått trögt

den senaste tiden. Man har till exempel fått

stryk på sin egen hemmaplan – musikspelare.

Man kom direkt på efterkälken när det gäller

utvecklingen av MP3-spelare.

Tufft jobb

Den man som många trodde skulle ta över

Sony är Ken Kuturagi, skaparen av videospelsuccén

Playstation. Han förlorar sin post

som vice VD och går tillbaka till att ha hand

om videospelen.

Andreman under Howard Stringer blir

Ryoji Chubachi som gjort karriär som

ingenjör inom Sony och som får kompensera

Stringers brist på tekniskt kunnande.

Howard Stringer får ett tufft jobb när han

kommer utifrån och tar hand om ett bolag

redan skakat av omtruktureringar och nedskärningar.

Lindahl lämnar Sony

Kommer den forne ABB-chefen Göran

Lindahl att tvingas avgå även från sin styrelsepost

i Sony Ericsson då han i och med

nyordningen inom Sony lämnar företagets

styrelse? Det är mycket troligt då styrelsen är

tillsatta av Sony respektive Ericsson .

Sonys operative chef Kunitake Ando, avgår

också från sin post. Detta reser frågetecken

även kring hans framtid i Sony Ericssons

styrelse.

Sony Ericssons nästa styrelsemöte är i april

och inga förändringar i uppställningen kommer

att ske innan dess, enligt informationsavdelningen

i London. Och förändringarna i

Sonys styrelse och ledning träder i kraft först

i slutet av juni.

Göran Lindahl har en lång karriär bakom

sig. Han började som forsknings- och

laboratorieingenjör på Asea Ludvika 1971

och fortsatte med andra jobb inom Asea och

sedermera ABB. Karriären kröntes av jobbet

som koncernchef på ABB – en post han hade

i fyra år.

Uppdraget för Sony och Sony Ericsson fi ck

han våren 2001 och så sent som i november

i fjol invigde han Sonys första konceptbutik i

Uppsala.■


BÄTTRE BILDER I ALLA

SITUATIONER – MED OIS

OIS: Optisk bildstabilisator

Det som skiljer Lumixkamerorna från konventionella

digitalkameror är att de tar bilder utan skakoskärpa.

Den inbyggda optiska bildstabiliseringen med integrerad

gyro-sensor ger ytterst skarpa bilder varje gång, även om

du fotograferar med långa slutartider och inte använder

kamerastativ.

Klicka vidare till fototävlingen Lumix Award:

www.panasonic.se

FZ20

5 MEGAPIXEL

FZ5

5 MEGAPIXEL

FX7

5 MEGAPIXEL

2,5” LCD

Zoom med OIS Inomhusbilder

med OIS

Utan OIS Utan OIS Utan OIS

Skarpa frihandsbilder

med 12x zoom.

FX2

4 MEGAPIXEL

2” LCD

Klara och naturliga

bilder utan blixt.

Mörkerfotografering

med OIS

Stämningsfyllda bilder

utan kamerastativ.

0208 Rateko_FX7b SE.indd 1 05-02-10 15.55.16


FOTO

Ny version av världens mest

sålda digitala systemkamera

Canon uppgraderar EOS 300D till EOS 350D med

8,0 megapixels och hastigheten 3 bilder per sekund.

Med intuitiva grundinställningar och tydliga

menyer är EOS 350D konstruerad för att tilltala

såväl användare av digitala kompaktkameror

som systemkameror för fi lm. Båda dessa grupper

kan få ut mycket mer av sin fotografering med en

digital systemkamera i toppklass.

EOS 350D har objektivfattningen EF-S för de speciella objektiven för kameror med denna mindre sensor,

och fl er än 60 EF objektiv passar också till kameran.

78 RATEKO&FOTO 3/2005

Gunnar Wahlbeck håller en

EOS 350D i sin högra hand

& en EOS 300D i sin vänstra.

EOS 350D har en nyutvecklad

CMOS-sensor i andra generationen

med 8,0 megapixels. Kameran drivs

av samma DIGIC II bildprocessor som

Canons mest avancerade digitala systemkameror

för yrkesfotografer. Hastigheten

har ökat väsentligt med bland annat 0,2

sekunders starttid, bildtagning på upp till 3

bilder per sekund, buffertminne för 14 bilder,

gränssnittet USB 2.0 Hi-Speed och samtidig

registrering av RAW- och JPEG-bilder.

Kameran är också mer än 10 procent lättare

och 25 procent mindre än EOS 300D (EOS

350D är 127x94x64 mm stor och kamerahuset

väger cirka 485 g).

– EOS 300D startade den digitala revolutionen

för systemkameror i den lägre

prisklassen och blev en omedelbar succé på

marknaden. Vi väntar oss nu att försäljningen

ska mer än fördubblas till slutet av 2006.

Kameran är lätthanterlig och har många

egenskaper gemensamma med EOS-modellerna

för proffs. Nu har alla digitala EOS en

Canon CMOS-sensor och en Canon DIGIC

II bildprocessor, säger Gunnar Wahlbeck,

produktchef Foto och Video Canon Svenska.


EOS 350D kommer att säljas både som

kamerahus och i kombination med det nya

objektivet EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 II.

Säljstart för EOS 350D är 16:e mars 2005.

Förbättringar

Den nya CMOS-sensorn och bildprocessorn

DIGIC II ger en lång rad förbättringar.

Andra nyheter är blixtautomatiken E-TTL

II med avståndslänkning som förbättrar

precisionen i blixtexponeringar. Tre autofokusmetoder

är inställbara: One-shot AF, AI

Servo AF och AI Focus AF. Skrivningen

till minneskortet är 3,5 gånger snabbare och

gränssnittet är uppgraderat till USB 2.0 Hi-

Speed för snabbare nedladdningar. Spegeln

kan låsas i uppfällt läge och blixten kan ställas

för att tändas i slutet av exponeringstiden

(synkronisering med andra ridån).

Kameran kan ställas för svartvit fotografering

med ett urval fi ltereffekter. Vitbalanskorrigering

är möjlig inom ±9 steg för

blå/gul och magenta/grön. Slutartiden kan

väljas mellan 30 till 1/4000 s plus bulb (B).

Den kortaste X-synktiden är 1/200 s.

Sensor

CMOS-sensorn har nykonstruerad pixelplacering

med bättre isolation av kvarvarande

laddningar sedan pixeln har återställts. Den

dras sedan från exponeringen för att hindra

slumpmässigt brus. Förbättringarna av

bildkvaliteten är särskilt märkbar med långa

exponeringstider och hög känslighetsinställning.

Enfärgade ytor, till exempel blå himmel,

återges jämnare. Det låga bruset i denna

CMOS-sensor i andra generationen ger hög

bildkvalitet med känslighetsinställningar

motsvarande ISO 100 till ISO 1600.

Det mindre sensorformatet ger en brännviddsfaktor

av 1,6x. Kameran har objektivfattningen

EF-S för de speciella objektiven

för kameror med denna mindre sensor och

för fl er än 60 EF objektiv. Ett nytt EF-S objektiv

presenteras tillsammans med kameran

– det nya närbildsobjektivet EF-S 60 mm

f/2,8 Macro USM.

Blixt

Den uppfällbara blixten har ledtalet 13 och

placerar blixtrefl ektorn ännu högre upp

(95,5 mm från den optiska axeln) än med

EOS 300D. Det hjälper till att minska risken

för röda ögon och att objektivet inte skuggar

blixten så att motivet blir ojämnt belyst.

Utlysningsvinkeln är tillräcklig för vanliga

blixtbilder med brännvidder ned till 17 mm.

Exponeringskompensation för blixt är ±2

EV i 1/3 eller 1/2 steg och fungerar med den

inbyggda blixten eller Speedlite EX blixtaggregat.

Skärm

LCD-skärmen är 1,8 tum stor och gör det

lätt att kontrollera och skriva ut tagna bilder.

Under bildvisning kan man hoppa framåt

eller bakåt till datum, enstaka bilder eller

grupper om 10 eller 100 bilder. Inställningarna

för bildkontroll har utökats med ett läge

helt utan information i bilden.

Tillbehör

EOS 350D levereras med ett uppladdningsbart

litiumjonbatteri NB-2LH, laddare,

USB-kabel, videokabel och en bred broderad

nackrem med halkskydd. Det nya batterigreppet

BG-E3 är ett extra tillbehör som ger

god balans tillsammans långa objektiv och

har extra avtryckare och inmatningsratt för

höjdformat. Batterigreppet levereras med

ett batterimagasin för 6 AA-batterier och ett

magasin för två uppladdningsbara NB-2LH.

Med köpet av kameran följer möjligheten

till registrering i CANON iMAGE GATE-

WAY, ett bildgalleri på Internet med upp

till 100 MB lagringsutrymme för stillbilder

per användare. Medlevererade programvaror

är Digital Photo Professional för RAWbildbehandling,

ZoomBrowser EX 5.1 (för

Windows) och ImageBrowser 5.1 (för Mac)

för bildöverföring mellan kameran och en dator,

bildhantering och utskrift. PhotoStitch

är ett program för enkel sammanfogning

av fl era bilder till panoramabilder. Arcsoft

PhotoStudio är ett bildbehandlingsprogram.

En modell håller

en EOS 350D i

sin högra hand.

FOTO

Fyra D-SLR på ett år

Denna kvartett digitala SLR-kameror

har Canon lanserat sedan januari -04:

• EOS-1Ds Mark II - 16,7 megapixels,

sensorstorlek 24x36

mm, 4,0 bilder/s.

• EOS-1D Mark II - 8,2 megapixels,

sensorstorlek 28,7x19,1

mm, 8,5 bilder/s.

• EOS 20D - 8,2 megapixels,

sensorstorlek 22,5x15 mm, 5,0

bilder/s.

• EOS 350D - 8,0 megapixels,

sensorstorlek 22,2x14,8 mm,

3,0 bilder/s.

Batterigreppet BG-E3 har extra avtryckare

och inmatningsratt för höjdformat.

RATEKO&FOTO 3/2005 79FOTO

Digital IXUS 700 – 7 megapixel, 3x zoom.

Digital IXUS 50 – 5 megapixel, 3x zoom.

Selphy CP600 är en ny fotoskrivare med

nät- och batteridrift för snabb

- den har DIGIC II

processor - och

enkel utskrift

av digitala

bilder.

Våra pitstop

11/4 Luleå

12/4 Umeå

13/4 Sundsvall

14/4 Falun

15/4 Karlstad

18/4 Örebro

19/4 Linköping

20/4 Göteborg

21/4 Kalmar

22/4 Malmö

80 RATEKO&FOTO 3/2005

IXUS 700

Canon tar ytterligare ett steg i teknik och

design för den senaste toppmodellen i IXUSserien

av digitala kameror i miniformat.

Digital IXUS 700 har ett 3x zoomobjektiv,

en bildsensor med 7,1 megapixels och samma

DIGIC II bildprocessor som Canon EOS

systemkameror – vilket bland annat ger en

starttid på endast 0,8 s och bildserier med 2

bilder per sekund tills minnskortet är fullt.

En 2,0 tums LCD-skärm visar bilderna

tydligt för både fotografering och bildvisning.

Videoscener kan spelas in i VGA-kvalitet

med 30 bilder per sekund tills minneskortet

är fullt. Gränssnittet USB 2.0 Hi-Speed

ger enkel anslutning till en PictBridgekompatibel

skrivare och snabb överföring av

bilder till en dator.

– Blandningen av ledande teknik och

utsökt design ger en kamera som är lika attraktiv

på utsidan som på insidan, säger

Gunnar Wahlbeck.

Digital IXUS 700 behåller

Yasushi Shiotanis originaldesign

”låda och cirkel” men

avlägsnar sig från

IXUS traditionella

rektangulära form.

Den sidenmatta

fi nishen och de distinkta

kurvorna gör det lika

lätt som trevligt att hålla kameran och de

rundade konturerna betonar det redan smala

kamerahuset, som är 8 procent lättare än

Vecka 15 samt vecka 16,

kommer vi att genomföra

vår återkommande roadshow

genom landet.

Vi vill till detta evenemang

bjuda in Dig som vår gäst.

Anmäl dig på

www.order.se

Doro visar upp nyheterna E-range och Flexus.

Wayfi nder fi nns nu i vårt sortiment!

På vår Road Show har vi ett oemots

Wayfi nder Navigator.

Alla priser anges exkl. moms. Reservation för slutförsäljning, tryckfel och prisändringar från leverantörer.

den tidigare toppmodellen Digital IXUS

500. Autofokusen är 55 procent snabbare

än föregångarens tack vare ett mer kompakt

och omkonstruerat objektiv med brännvidder

motsvarande 37-111 mm på 24-36 mm och

ett nytt system för innerfokusering som styrs

av DIGIC II. IXUS 700 använder SD-kort,

är 90x57x27 mm stor och väger cirka 170 g.

Säljstart för Digital IXUS 700 är i början

på april 2005.

IXUS 50

Canon utvecklar mellanmodellen av Digital

IXUS med 5,0 megapixels och fl era

nya funktioner. Digital IXUS 50 har ett 3x

zoomobjektiv, en stor 2,0 tums LCD-skärm

och kan ta videoscener i VGA-kvalitet med

30 bilder per sekund. Den korta starttiden

och kamerans höga prestanda beror också

på den avancerade DIGIC II bildprocessorn.

Kameran har också Print/Share-knapp

för enkel direktutskrift och nedladdning av

bilder till en dator plus den nya funktionen

”My Colours” för färgredigering i kameran.

IXUS 50 använder SD-kort, är 86x53x21 mm

stor och väger cirka 130 g.

– Framgångarna för Digital IXUS fortsätter.

Med de senaste modellerna täcker vi nu

ett brett segment av dessa små kameror med

extra elegant design och modernaste teknik

med bekväma funktioner, hög upplösning

och hög hastighet, säger Gunnar Wahlbeck.

Säljstart för Digital IXUS 700 är i början

på april 2005. ■

Road Show 2005

11 april - 22 april

Tel: 042-25 23 00 www.order.se

Fax: 042-20 29 68


������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������

���������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������

�������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

���������

���������������������������������������

����������������������������������������

�����������������������������������������

����������������������������������������

���������

������������

�����������������������������������������

����������������������������������������������

�����������������������������������������������

���������������������������������������������

�����������������������������������


FOTO

Litet labb för stora bilder

Konica Minolta R3 Super 1000 är ett

nytt digitalt minilabb anpassat för

användare som ställer krav på hög

produktionskapacitet och stora bildformat.

R3 Super 1000 fi nns i två utföranden:

med separat arbetsstation

och med integrerad arbetsstation som

endast kräver en golvyta på 1,5 kvadratmeter

– vilket gör det till världens

mest kompakta minilabb i sin klass.

Båda modellerna utnyttjar Konica Minoltas exponeringsteknik

S.E.A.D (Solid state Electro-optic shutter

Array Device) med marknadens högsta upplösning på

400 x 800 dpi. Den höga upplösningen bidrar till att högkvalitativa

bilder med ytterst fi nstämd detaljrikedom kan produceras

upp till 30x45 cm storlek.

R3 Super 1000 har en produktionskapacitet på 800 bilder

per timme (gäller kopior i format 10x15 cm från digitalt media

med 3 megapixels upplösning) och är försedd med dubbla

pappersmagasin för olika pappersbredder samt en extra stor

sorteringsenhet som standard.

De nya maskinerna är kompatibla med de fl esta former av

digitala media och via självbetjäningsstationer kan kunderna

själva göra bildbeställningar från alla typer av minneskort

eller CD-skivor. Minilabben är mycket användarvänliga – en

speciell tangentbordslayout gör det enkelt även för oerfaren

driftspersonal att göra justeringar av färger eller automatisk

borttagning av röda ögon med mera.

82 RATEKO&FOTO 3/2005

R3 Super 1000 med

integrerad arbetsstation

ryms på 1,5 kvadratmeter.

– I och med lanseringen av R3 Super 1000 breddar Konica

Minolta sitt minilabbssortiment. Vårt sortiment täcker nu in

alla olika kunders behov och tack vare fl era tekniska fördelar

får vi nu ett stort övertag gentemot våra konkurrenter, säger

Kristian Blomquist, VD på Konica Minolta Photo Imaging

Svenska AB.

Tabletter & papper

Unikt för Konica Minoltas minilabb är att kemikalierna kommer

i tablettform, packade i kompakta kassetter, vilket förenklar

användningen, medverkar till en ren arbetsmiljö och kräver

mindre lagringsutrymme än traditionell kemi.

Samtidigt lanserar Konica Minolta ett nytt professionellt

fotopapper speciellt anpassad till R3 Super 1000:s digitala

exponeringsteknik. Professional for digital type PD pappret

kännetecknas av extremt kort exponeringstid samt att det har

kraftfulla reproduktionsegenskaper som ger en mycket god

kontrast i både ljusa och mörka partier. ■

���� ������ ����������

��� �������� ��������� ��� �� ���������� �� ������ � ���� ������� ���

� ������������� ������ �� ���������������� ���� �������� �� ����������

��������� ���� ���������������

��� ������ ������� ���� � ���� ���������� ��� ������ ��� �� � �����

��������� ��� ����� ������ ��� ������������� ���������������� ���

���������������� ���� ������ ��� ������ ������� ���� ����� � ��� ����

����������

��� ������ ���� �������� ���������� �� �� ����� �� ��� �� ��� �����

���� ���������� ���������� � �������� ��� ��� ������� ���������� ��

� ���� ��� �������� ���� ����� ��� ��� �� ��� ������� ��������� �������

��� ������ ������ �� �������� �� ����� �� ���������� ����������

�� �������� �� ������������������ ����� �������� ��� ��� �������

������ �� �������� ���������������

���������� ��

���� �� ��� �� ��� ���� �� ��� �� ���

������ ������������������

�����������������


DVD FILMER

Tysta mirakel och stora gester

Från upptäckten av ett inre liv på en stökig fl ygplats, till

en färgsprakande berättelse om de stora händelserna

mellan liv och död när en av historiens största erövrare

hamnar på vita duken – det är vad konsumenterna kan

associera med dagens smidiga fi lmformat.

TEXT OCH SAMMANSTÄLLNING: MATS LUNDGREN

Som vanligt är den kommande månadens

DVD-utgivning en härlig mix av

allt mellan fartfylld handling och mer

stillsam eftertanke. DVD är en garanti för att

ingen har tråkigt.

Ett vara i väntan

DRAMA Vad gör man under en utlandsresa

när ens land plötsligt upphör att existera?

Denna för västeuropéer ovanliga situation

utgör bashandlingen i fi lmen The Terminal.

Trion inblandad i The Terminal är bara

den en garanti för succé: Tom Hanks tillsammans

med Catherine Zeta-Jones under

fi lmmakaren Steven Spielbergs fi ngertoppskänsliga

ledning.

Hanks spelar Viktor Navorski, en östeuropeisk

besökare i New York vars hemland

kastas in i en statskupp under hans fl ygresa

till USA. När han landar blir han strandsatt

på John F. Kennedy internationella fl ygplats

med ett pass utfärdat av ett icke-existerande

land. Han får inte tillstånd att resa in i

USA, men han kan heller inte avvisas pga. av

statskuppen.

Han tvingas improvisera en tillvaro dygnet

runt i transithallen tills kriget i hemlandet är

över. Men dagar blir snabbt till veckor och

månader. Han anpassar sig och upptäcker

att livet på en fl ygplats innehåller ett liv i sig

med absurditeter, generositet, värme, underhållning

och även romans. Viktor stöter ihop

med den vackra fl ygplatsanställda Amelia

(Catherine Zeta-Jones) och tycke uppstår.

Detta retar inte minst fl ygplatsrepresentanten

Frank Dixon som betraktar Viktor som

en byråkratiskt missöde som måste elimineras…

The Terminal släpps vecka 14, distr. Universal

Pictures Nordic, tel. 08-629 68 86.

Catherine Zeta-Jones har tillsammans

med Tom Hanks huvudroller i The

Terminal, en historia om Viktor Navorski

vars land upphör under en fl ygning.

Han tvingas bo på en fl ygplats vilket får

honom att se tillvaron med nya ögon.

DVD regerar i Sverige

DVD har nu erövrat drygt trefjärdedelar

av den svenska

marknaden för hyr- och köpfi

lm. Det visar färsk statistik

från SVF. I pengar räknad

omsatte DVD-köp 1069 milj kr

jämför med 215 mil kr för vhs

under 2004. DVD-konsumenter

är också i högre grad villig

att köpa fi lmen istället för att

hyra den.

RATEKO&FOTO 3/2005 83Flying Daggers är ett actionladdat

romantiskt äventyr fyllt av visuellt spektakulära

scener.

triple-pack frånj Paramount

3 DVD-fi lmer till priset av

1. Det är Paramount som

lanserar trippelpack i en

kampanjstart 25 maj. Det rör

sig om sex olika paketeringar:

Action-pack, thriller-pack,

steamy-pack, samt specialpaket

på skådespelarna Morgan

Freeman, Sean Connery och

Tom Cruise. Förväntat konsumentpris

är 199 kr. Kontakta

Paramount Home Entertainment

direkt på 031-771 24

50, för mer information om

exakt innehåll.

Jack Bauer fortsätter att jaga terrorister i

den tredje säsongen av 24.

84 RATEKO&FOTO 3/2005

Flygande dolkar

i färgsprakande äventyr

ÄVENTYR Historiska dramer och spektakulära

visuella uttryck är något kinesisk

fi lmkonst har givit stor uppmärksamhet åt

under senare år. Och den kinesiska historien

verkar fylld av händelser att återberätta i

modern form.

De fl ygande dolkarna, i regi av Zhang

Yimou, är ännu ett fi lmiskt färgsprakande

äventyr i samma anda som Crouching Tiger

Hidden Dragon och Hero. Denna gång tas vi

tillbaka till Tang-dynastin (618-907) ansedd

som en kejsardömets mest upplysta regimer

under sin glans dagar. Men då vi kommer in i

mitten av 800-talet är riket stadd i kris, kejsaren

svag och rebellgrupper börjar bildas.

Bland dem som vill störta kejsardömet

fi nns den mäktiga underjordiska organisation

”De fl ygande dolkarnas hus”. Folkets stöd

för De fl ygande dolkarna minskar inte trots

att kejsartrogna soldater lyckats döda dess ledare.

En ny hemlighetsfull person träder in i

hans ställe och motståndet blomstrar allt mer.

Den nye gåtfulle ledaren måste fångas, och

två lokala polisbefäl beordras utföra uppdraget,

men får bara tio dagar på sig.

Deras plan för att lyckas går ut på att gripa

den vackra, blinda dansösen Mei, som de

misstänker är dotter till grundaren av ”De

fl ygande dolkarnas hus”...

Flying Daggers släpps vecka 15, distr. Sandrew

Metronome, tel. 08-762 17 00.

Tre år senare i 24

ACTION Spänningen ökas ytterligare när

nu tredje säsongen av TV-serien 24 släpps i

DVD-boxad version. Det rör sig om hela sju

DVD-skivor och handlingen är förlagd tre år

framåt i tiden.

Efter att ha räddat Los Angeles från en

terroristattack med en kärnvapensprängning,

har Jack Bauer (Kiefer Sutherland) återvänt

till sin antiterroristgrupp inom Counter

Terrorist Unit (CTU). Efter månader av

fältarbete med hemlig identitet utses han nu

till chef för avdelningen. Relationen med

dottern Kim (Elisha Cuthbert) påverkades

av mordet på hustrun/mamman, men Jacks

handlingsförlamning efter detta bröts av

presidentens order om hans uppdrag med

nämnda terrorgrupp.

Attacken mot presidenten och hur denne

påverkas av säsong 2:s lömska giftattentat, ska

nu rullas upp…

24 – Säsong 3 Box släpps vecka 14, distr.

SF Video, tel. 08-680 35 00.

Mera festande

på Melodifestivalen

FAMILJ Det är inte enbart att EM-schlagern

fi rar 50 år i år utan rent allmänt är

det mycket om Melodifestivalen i TV och

tidningar just nu. Och mer blir det.

Pan Vision har tagit tillfället i akt att sätta

ihop favoriterna under det gångna 50 åren

och samlat dem på en DVD-titel. Det handlar

alltså om de svenska bidragen och här kan

vi återuppleva utslagna klassiker som ändå

slog – till exempel ABC med Anna Book,

Magnus Ugglas Johnny the Rocker till

och Ann-Christine Bärnstens Ska vi plocka

körsbär i min trädgård m fl . Det är Christer

Björkman som är ciceron till denna tre

timmars genomgång av Melodifestivalernas

historia. Och i det nyinspelade materialet

återfi nns bland annat intervjuer där Eva

Dahlgren avslöjar varför hon inte log under

festivalen 1980, Lasse Holm berättar var

de klassiska raderna ”Vem är du, vem är jag,

levande charader” m m. I bonusmaterialet

fi nns det numera klassiska och makalösa

medleyt från 2000 med Carola, Lena Ph

och hela kändisgänget – enbart det värt priset

för DVD:n!

Den andra DVD-titeln är Melodifestivalen:

50 år – Vinnarna, är inte färdig när

detta skrivs, eftersom årets fi nal inte ägt rum

än. Tanken är att kunna klämma in (nästan)

alla 50 vinnare (svenska tävlingen är några år

yngre) på en och samma DVD, och då ska

förstås årets segrare inkluderas. Detsamma

gäller även på den tredje skivan som är det

traditionella dokumentet från årets hela

svenska evenemang – från uttagningar, och

kulissnack, via extrachansen till jättefi nalen.

Melodifestivalen 2005 sitter bra i familjens

DVD-bibliotek.

Melodifestivalen: 50 år – Favoriterna,

tillsammans med Melodifestivalen: 50 år

– Vinnarna samt årets hela omgång samlande

i Melodifestivalen 2005 – allt släpps vecka 13,


distr. Pan Vision, tel. 033-44 25 33.

Fortsatt giftigt

med Marxbröderna

KOMEDI Bröderna Marx framstår än i dag

som något helt unikt inom underhållningsbranschen.

Deras humor och många fi lmer

tål att betraktas om och om igen, eftersom de

är som en mycket detaljerad målning där nya

detaljer upptäcks vid varje ny granskning.

Universal uppdaterar nu sin katalog med

två nya titlar som tidigare inte gått att få

tag i på den svenska marknaden. Cocoanuts

- Miljonärernas paradis är en klassiker från

1929. Denna släpps samtidigt som Monkey

business – Fyra fräcka fripassagerare från

1931. Alla bröderna är med i båda fi lmerna,

men enastående Margaret Dumont återfi

nns bara i Cocoanuts.

Filmerna fi nns som lösa titlar men är även

nedstoppade i det paket som satts ihop för

nytillkomna. Marx Brothers Silver Screen

Collection Box, är en DVD-box på 5 titlar

där de övriga är tidigare utgivna Muntra musikanter

(Animal Crackers), Fyra fula fi skar

(Duck Soup) och Fyra farliga friare (Horse

Feathers).

Marx Brothers Silver Screen Collection

Box släpps vecka 14, distr. Universal Pictures

Nordic, tel. 08-629 68 86.

Livets trilogi + dess baksida

DRAMA Den italienska fi lmskaparen Pasolini

(1922-75) var omtvistad men allmänt ansedd

som värdefull eftersom hans fi lmer alltid

väckte känslor. Atlantic Film fortsätter nu att

ta in klassiker till den svenska publiken.

Pasolinis tre fi lmer - en svit kallad En

livets trilogi – Decamerone (från 1971),

Canterbury Tales (från 1972) samt Tusen

Och En Natt (från 1974) bygger samtliga på

teman som lust och kärlek. Det är frispråkigt,

fräckt och underhållande, där handlingen

är illustrerad med ett sällan skådat vackert

fi lmfoto.

Men säg den lycka som varar. Livets baksida

är precis lika hemskt, och Pasolinis sista

fi lm med sina våldsinslag blev totalförbjuden

i hemlandet och Pasolini själv mördades under

mystiska omständigheter strax efter det

att fi lmen fullbordats. Salo är fortfarande ett

mycket kontroversiellt alster.

Salo (från 1976) har sin historia hämtad

från Marquis de Sades roman Sodoms 120

dagar, men här är handlingen förlagd till

1944 och Salo, en fascistisk miniatyrrepublik

som undgår att liksom övriga landet kapitulera

för de allierades styrkor. Sexton ungdomar

infångas och genomgår olika former av

förnedrande behandling under överinseende

av fascisterna - en fi lm i många stycken präglad

av perversion med ett klart antifascistiskt

fokus.

Pier Paolo Pasolini-samlingen Decamerone,

Canterbury Tales, Tusen och en natt,

samt Salo släpps som enskilda titlar och fi nns

ute nu. Atlantic Film upplyser om distributör

på tel. 08-30 52 30.

Alex härskar över

den kända världen

KRIGSDRAMA/ÄVENTYR I takt med att

digitaltekniken utvecklas verkar fi lmregissörerna

i allt högre utsträckning våga ge sig

Colin Farrell och Angelina Jolie spelar ledande roller i storfi lmen om Alexander den Stores liv och erövringar.

DVD FILMER

Förutom nya DVD:er uppmärksammas

EM-schlagerns 50-prsjubileum med en

svensk artistgala som SvT visar 8 april

där svenska favoritlåtar görs av oväntade

artistnamn.

Två av bröderna Marx tidiga fi lmer fi nns

nu överförda till DVD och dessutom inkluderade

i en ny samlingsbox med fl era av

deras fräcka klassiker.

Fyra av Pasolinis mest kända verk fi nns

nu tillgängliga på DVD.

Apple väljer Blu-ray

Apple är senast i raden av

datortillverkare som väljer

Blu-ray som kommande

DVD-format. Förutom att det

är billigare har det bättre

anpassning till datalagring än

konkurrentformatet HD-DVD.

RATEKO&FOTO 3/2005 85�������

���������������

�������� ������ ��� ������� ���� ����� ����� ����� ���� �����

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

����� �� ������ ��� ������� ������ ������������ � �� ������� ������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

����� �������� ���������� ��� ����������� ���� ���������� �����

����������������

�����

�������� ��� ��� ��� ������������ ��� ��������� ������ ��������

���������������������������������������������������������������

���������������������������������

86 RATEKO&FOTO 3/2005

�����������������������

Oliver Stone fi ck 150 miljoner dollar att göra fi lm av Alexander den stores liv. Och

hans många erövringar visualiseras i massiva fältslag.

på de stora episka historiska legenderna. Regissören Oliver

Stones 150-miljondollarfi lm om Alexander den Store är

inget undantag.

Alexander var världens första stora erövrare och redan som

25-åring härskade han över 90 procent av den kända världen.

Han drev sin elittränade makedonska krigshär mot den massiva

persiska armén och vann storslagna segrar från Egypten

till Indien – längre österut än någon västlig styrka hade varit

tidigare.

Exakt hur stora hans territoriella erövringar var, är idag svårt

att riktigt förstå. På åtta år intog han 35 000 kvadratkilometer.

Vid sitt slutliga fall och sin mystiska död endast 33 år gammal,

var han härskare över ett imperium vars like världen aldrig

tidigare hade skådat.

Han var krigaren, kungen, erövraren och legenden Alexander

den Store. Och han var förstås även ett ideal för en fi lmisk

fi gur att gestalta.

Bland skådespelarna märks förstås huvudrollsinnehavaren

Colin Farrell (S.W.A.T., The Recruit, Daredevil) men också

kopplet andra kändisar som till exempel Val Kilmer, Angelina

Jolie, Jared Leto, Rosario Dawson, Jonathan Rhys-Meyers

och Anthony Hopkins.

Alexander kommer både som singel och dubbel-DVD där i

den senare det medföljer en hel skiva med bonusmaterial.

Alexander släpps vecka 14, distr. Nordisk Film, tel. 08-587

822 00. ■


Nya ägare till Canal+

Nordic Capital och Baker Capital säljer C More Group,

leverantör av Canal+ kanalerna i Norden, till europeiska

mediakoncernen SBS Broadcasting. Företaget säljs till

SBS Broadcasting för EUR 269,6 miljoner kontant.

CMore Group AB (Canal+) är den

ledande betal-TV operatören i

Norden med över 770 000 abonnenter

och en omsättning under 2004 på

SEK 1 605 miljoner. Kanalerna distribueras

via satellit, kabel, bredband och genom det

digitala markbundna nätet. I dagens konkurrensutsatta

och föränderliga marknad har

C More lyckats öka antalet abonnenter och

även utöka erbjudandet väsentligt.

SBS Broadcasting (Kanal 5) är en ledande

europeisk kommersiell TV- och radio

koncern. SBS förvärvar C More genom sitt

helägda dotterbolag Kanal 5 Holding AB.

Nordic Capital och Baker Capital äger

vardera cirka 50 procent av aktierna i C

More Group AB, som skapades i samband

med förvärvet av Canal+ Television AB från

Vivendi Universal i oktober 2003.

Kraftig tillväxt

Under Nordic Capital och Baker Capitals

ägarperiod har C More Group haft en tillväxt

på närmare 100 000 nya abonnenter. Ett

viktigt initiativ genomfördes i maj 2004 då

kanalformatet förändrades mot att fokusera

på tablåläggning mot bästa sändningstid,

samtidigt som man utökade antal kanaler från

tre till fem. Vidare satsade C More ytterligare

på sporten genom att säkra rättigheterna

till engelska Premier League och italienska

Serie A så att kanalerna sammanlagt visar

mer än 1 000 matcher varje år, Dessutom

skapades och infördes fl era nya serier och

studioprogram som till exempel fi lmprogrammet

Go-C med Hans Wiklund och

The Daily Show med John Stewart.

– C More och SBS Broadcasting kommer

att tillsammans bli mycket starka inom den

kommersiella TV-sektorn i Norden, förklarar

Anders Hultin, Partner, Nordic Capital. Vi

är mycket nöjda med att SBS värdesätter den

förändring som vi har åstadkommit med C

More Group. De två bolagen har en mycket

bra strategisk passform då båda har ledande

marknadspositioner inom sina respektive

marknadssegment.

Marc-Antoine d’Halluin, VD, C More

C More har omförhandlat

det fl esta studioavtalen och

säkrat alla viktiga sporträttigheter

de närmaste åren,

förklarar C Mores VD Marc-

Antoine d´Halluin.

Group är också mycket nöjd med samarbetet:

– Nordic Capital och Baker Capitals industriella

och fi nansiella expertis har varit avgörande

för att förvandla C More Group till

den marknadsledande betal-TV leverantören.

Nordic Capital och Baker Capitals ägarperiod

har karaktäriserats av stora förändringar

av företaget. Mycket kraft har lagts ner för

att förbättra kundernas upplevelse av kanalerna.

C More har omförhandlat det fl esta

studioavtalen och säkrat alla viktiga sporträttigheter

de närmaste åren samt skapat starka

allianser med andra intressenter som till

exempel de nationella spelbolagen. Dessutom

har vi lanserat nya tjänster som IPTV, som

baseras på bredbandsteknik samt on-demand

tjänster, som ger kunden möjlighet att välja

när fi lmen skall visas.

Affären är villkorad av konkurrensmyndigheternas

godkännande och förväntas avslutas

under andra kvartalet 2005.

Kanal 5 - vinnare?

SBS äger fl era radiostationer samt Kanal

5 i Sverige. Enligt Kanal 5:s VD Manfred

Aronsson fi nns det många fördelar med

affären.

– Att få arbeta tillsammans med Canal+

som systerkanal ska bli väldigt spännande.

Manfred Aronsson menar att Canal+ är ett

starkt och tydligt varumärke inom kvalitetsunderhållning,

och att företaget ser en rad

synergier för att förstärka bolagens respektive

positioner.

– Vi kompletterar varandra väl på i princip

alla områden, och har sedan tidigare med

framgång haft samarbeten inom exempelvis

sport och marknadsföring. Nu ser vi fram

emot att driva synergierna fullt ut mellan oss

så snart affären är godkänd, säger han. ■

OPERATÖR

C More Group AB är Nordens

ledande betal-TV leverantören

med verksamhet i Sverige,

Norge, Finland och Danmark.

Företaget har långfristiga och

exklusiva avtal med majoriteten

av Hollywoods stora

fi lmstudior samt ett antal lokala

fi lmdistributörer. C More

Group AB har även rättigheterna

till direktsändning av

de mest populära matcherna i

bland annat engelska Premier

League, italienska serie A,

Allsvenskan, norska Tippeligan,

NHL samt Elitserien.

Företaget erbjuder abonnenter

i de nordiska länderna fem

premium betal-TV kanaler mot

månadsavgift eller pay-perview.

För mer information se:

www.canalplus.se

Nordic Capital är ett ledande

private equity-bolag med

fokus på buy-outs och investeringar

i medelstora, Nordenbaserade

företag. Sedan starten

1989 har Nordic Capital tillfört

kapital till ett femtiotal företag

i olika branscher och segment.

För mer information se: www.

nordiccapital.com

Baker Capital, grundades 1995

och är en New York-baserad

private equity fond med USD

1,5 miljarder under förvaltning.

Baker Capital investerar

i bolag inom kommunikationssektorn

i alla utvecklingsstadier.

För mer information se:

www.bakercapital.com

SBS Broadcasting, är en

ledande europeisk kommersiell

TV- och radiokoncern med

verksamhet i västra och centrala

Europa. Länder där SBS

för närvarande är verksamt är

Belgien, Danmark, Finland,

Grekland, Ungern, Nederländerna,

Norge, Rumänien samt

Sverige. För mer information

se: www.sbsbroadcasting.com

RATEKO&FOTO 3/2005 87


ARN

Från Allmänna Reklamationsnämnden:

Tydlighet krävs vid ansvarstvist

När fel visar sig i en såld vara vilar ansvaret

för felet antingen hos säljaren

eller kunden. Om säljaren skall vara fri

från ansvar har denne att med tillräcklig

grad av säkerhet visa att felet hänför

sig till kunden.

TEXT: ALLAN LARSSON

ILLUSTRATION: ANDERS LUNDMARK

Den 15 juni 2003 köpte kunden en digitalkamera för

1 995 kr. Ett års garanti lämnades. Den 16 augusti

2003 slutade kameran att fungera. Kunden tog några

kort på förmiddagen och lade därefter kameran i kameraväskan.

När han skulle ta ytterligare foton på eftermiddagen

fungerade den inte. Dessförinnan var kameran knappt använd

– 6-8 gånger. Mestadels hade den legat i sin kameraväska på ett

skrivbord.

88 RATEKO&FOTO 3/2005

Den 24 augusti 2003 skickade han kameran för reparation.

Det fanns då inga synliga fel på kameran, eller knappar som

kärvade eller var glappa. Han vet att kameran inte har utsatts

för någon smäll eller stöt under den tid han har haft den.

Antingen är det fråga om ett fabrikationsfel som uppkommit

efter en tids användning eller så har kameran råkat ut för något

under transporten till honom, till affären eller till leverantörens

verkstäder. Vad han förstår kan fel i elektroniska varor

komma smygande.

Ett fel kan alltså uppkomma månader efter det att något

hänt, exempelvis en transport- eller lagerskada. Sprickor kan

uppkomma vid lödpunkterna och när luft kommer åt lödytorna

börjar det långsamt att oxidera. Först efter en tid visar sig felet.

Kunden har åberopat ett utlåtande från annat företag.

Kunden har - som han slutligt bestämt sin talan - yrkat

hävning av ett köp av en digitalkamera. Som skäl åberopas att

kameran är felaktig.

Säljaren svarar

Säljaren har bestritt yrkandet och motsätter sig kravet.


Säljaren har åberopat att kameran inte är behäftad med

något ursprungligt fel och att den stötskada som man kunnat

konstatera inte omfattas av garantin.

Kameran var felfri vid leverans och har använts en tid

av kunden. När kameran upphörde att fungera kontaktade

kunden oss och med grund av den felbeskrivning som kunden

angav så skickade vi en paketavi så att kunden kostnadsfritt och

direkt kunde skicka kameran till auktoriserad serviceverkstad,

vilken är leverantörens egen verkstad.

Verkstaden konstaterade, efter undersökning av kameran,

det egentliga felet. De konstaterade också att reparationen

inte täcks av garantin eftersom den typen av fel endast kan

uppkomma på grund av yttre åverkan. Vi har också talat med

den servicetekniker som reparerat kameran och han säger att

det råder ingen som helst tvekan om att det är en stötskada.

Det fi nns inga yttre märken på kameran men att man på grund

av den typ av inre skada som kameran uppvisar kan konstatera

att den har varit utsatt för yttre åverkan. Stötskador och annan

yttre åverkan täcks inte av garantin.

Det är verkstaden som avgör skadans art, det är praxis inom

handeln och det har kunden även själv godkänt när denne aktivt

godkände våra leveransvillkor i samband med köpet. Vi citerar

ur dessa: ”Om det skulle visa sig att kund åberopat garanti

och verkstaden konstaterar att felet beror på yttre åverkan och

inte täcks av garantin, så står kunden för eventuell reparationskostnad

alternativt undersökningskostnad om kunden väljer att

inte reparera varan.

Verkstaden är den som avgör om det är garantireparation

eller om det är yttre åverkan. Kunden kan komma att faktureras

den fraktkostnad vi stått för om kund åberopat garanti och

det inte är en garantireparation.” Bolaget hänvisar till kundens

bilaga där det klart framgår att verkstaden anger att kameran

utsatts för en stötskada.

Det är högst troligt att kunden ärligt inte tror att det rör sig

om en stötskada, och inte ”försöker smita undan”. Men det

ändrar inte faktum att kameran uppvisar ett fel som en auktoriserad

verkstad med utbildad personal har konstaterat som ett

fel av den typen som inte täcks av garanti.

Vi anser att vi har gjort allt som vi kan för att hjälpa kunden i

denna situation dels med hänseende till lag och gällande regler

samt även vad som betraktas som god kundservice.

Nämndens bedömning och avgörande

”Enligt 16 § första stycket konsumentköplagen skall varan i

fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning

stämma överens med vad som följer av avtalet. Av tredje

stycket samma paragraf följer att varan skall anses felaktig om

den avviker från vad som föreskrivs i första stycket eller om

varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog

kunnat förutsätta. Enligt 20 § första stycket skall frågan om en

vara är felaktig bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet

när den avlämnas. Säljaren ansvarar för fel som har funnits vid

denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare.

I 20 a § konsumentköplagen föreskrivs att ett fel som visar

sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses

ha funnits redan vid avlämnandet, om inte annat visas eller

detta är oförenligt med varans eller felets art. Regeln är en

presumtionsregel som tillämpas på köp gjorda efter den 1 juli

2002.

Av utredningen framgår att kameran är köpt den 15 juni

ARN

2003 och att den slutat att fungera i mitten av augusti 2003.

Kunden har gjort gällande att kameran är behäftad med ett ursprungligt

fel eller att kameran skadats i samband med att den

kontrollerats hos verkstaden. Bolaget har hävdat att kameran är

stötskadad, att skadan inte omfattas av garantin och att skadan

har uppkommit efter köpet.

Den av bolaget åberopade utredningen visar inte med tillräcklig

grad av säkerhet att kameran har utsatts för en stötskada.

Därmed är inte bevisat att felet inte förelegat vid avlämnandet

eller att detta är oförenligt med felets eller varans art. Felet

skall således anses ha förelegat redan vid köpet. Bolaget kan

därmed inte undgå att svara för felet köprättsligt. Talan bör

bifallas på så sätt att bolaget rekommenderas att leverera en ny,

felfri motsvarande kamera till kunden.

Nämnden rekommenderar Bolaget att utan kostnad för kunden

byta ut den felaktiga kameran till en ny felfri motsvarande

kamera. Beslutet är enhälligt.”

Felutredning

Nämnden noterar: ”Den av bolaget åberopade utredningen visar

inte med tillräcklig grad av säkerhet att kameran har utsatts

för en stötskada.”

Säljaren har utredningsansvaret och ansvarar för fel som inte

hänföres till kunden. Utredningen bör därför vara så uttömmande

att det med tydlighet framgår om skadan orsakats av

kunden. Verkstaden har angett stötskada utan närmare redogörelse

till exempel för skadans art, omfattning, vilka komponenter

som skadats eller sådana sakförhållanden som kunden har

att svara för.

Paragrafen 20 a §

Den i nämndens beslut angivna 20 a § lyder:

”Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan

avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat

visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art.”

Som förtydligande anges

Paragrafen är ny. Paragrafen innehåller en presumtionsregel

som tar sikte på frågan om ursprungligt fel. Ett fel som visar

sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses

ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är

oförenligt med varans eller felets art. Det ligger i sakens natur

att de fel som kan träffas av regeln är sådana som framträder

efter en tids användning, främst funktionssvikter av olika slag.

Vid tvist i frågan om felet visat sig inom sexmånadersfristen får

det ankomma på köparen att visa att så är fallet.

En presumtion om ursprungligt fel torde vara oförenlig med

varans art när felet till exempel beror på att varans normala

hållbarhetstid har passerats. Vidare torde en presumtion om

ursprungligt fel vara oförenlig med felets art när felet är sådant

att dess förekomst är helt oberoende av tidsfaktorn, såsom är

fallet med fel som består i att varan inte har det ursprung eller

den äkthet som utlovats.

Likaså torde presumtionen i många fall vara oförenlig med

felets art när felet beror på en olyckshändelse eller därmed

jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller

något liknande förhållande på köparens sida. De senast uppräknade

omständigheterna överensstämmer för övrigt med dem

som enligt 21 § kan befria en garantigivare från ansvar enligt

en utfärdad garanti. ■

RATEKO&FOTO 3/2005 89


Vi hjälper dig med all din kommunikation. Nästan.

Det är många som ska tycka och tänka innan man vet hur en ny glass ska se ut.

På SIA Glass har man valt att förenkla kommunikationen genom att bli helkund hos Telia.

Det betyder att Telia tar hand om fast- och mobil telefoni, växellösning, datakommunikation

och Internetuppkoppling för SIA Glass. ”Nu är det enkelt för mig att själv

ha kontroll över avtal och kostnader.” Ulf Henningson, IT-ansvarig, SIA Glass AB.

Med en leverantör får du bättre överblick. Dessutom ser vi på Telia till att allting

fungerar bra ihop och att du kan anpassa lösningen efter minsta förändring i ditt företag.

Vill du att vi berättar mer om hur det är att vara helkund hos Telia?

Ring oss på 90 400 eller gå in på www.telia.se/foretag


FOTO

Nikons nya Coolpix S1 är slimmad och försedd med ett 3x zoomobjektiv som ryms inne i det 19,7 mm tjocka aluminiumhuset. På baksidan fi nns en 2,5 tums LCD-skärm.

Nikon presenterar sju vårnyheter

Nikon lanserar nu sju nya digitalkameror inom olika segment

– som sträcker sig från nya sportkameran för proffs,

D2Hs, till den slimmade och tio gånger lättare Coolpix S1

med inbyggt zoomobjektiv.

Allt sedan D1-serien och Nikon

DX-formatet introducerades 1999

har Nikon undersökt fotografers

behov inom olika områden och kategorier.

Undersökningen har, i kombination med en

omsorgsfull analys av feedback från Nikonanvändare

över hela världen, lett till ett fl ertal

tekniska och designmässiga innovationer av

Nikon DX-formatet. Syftet har varit att öka

systemprestanda för den seriösa fotografen.

Med nya D2Hs kan användaren ta 8 bilder

per sekund, upp till 50 bilder i en serietagning,

med 4,1 effektiva megapixel. Kameran

bygger på det bästa hos sina föregångare och

drar också nytta av tekniken och reaktionerna

på den nyligen introducerade digitala spegelrefl

exkameran för professionella fotografer,

D2X. Kameran har en mängd exklusiva

funktioner som ger den snabbhet, respons,

upplösning och hantering som Nikon menar

krävs för att göra D2Hs till den professionella

fotografens val för fotojournalistik och

sportfotografering.

Den ökade noggrannheten i den digitala

ASIC-bearbetningen ger mjukare nyanseringar

vid gradvisa färgförändringar, vilket är

viktigt för exempelvis de subtila skiftningarna

i en blå himmel.

D2Hs är en ny digital spegelrefl exkamera

med 4,1 megapixel, som kan ta 8 bilder

per sekund i serier upp till 50 bilder (40

bilder i RAW-format).

nr1 på passiva don

www.specialelektronik.se

RATEKO&FOTO 3/2005 91FOTO

Coolpix 4600 – 4 megapixel & 3x zoom.

Coolpix 5600 – 5 megapixel & 3x zoom.

Coolpix 5900 – 5 megapixel & 3x zoom.

Coolpix 7600 – 7 megapixel & 3x zoom.

Coolpix 7900 – 7 megapixel & 3x zoom.

Coolpix S1 – 5 megapixel & 3x zoom.

92 RATEKO&FOTO 3/2005

D2Hs stöder sYCC-färgprofi len som

fi nns i många av de senaste skrivarna. Det

innebär att fl er färger kan återges vid utskrift

av JPEG-data än med den konventionella

sRGB-färgprofi len.

D2Hs använder också en kombination av

bildbearbetningstekniker och 3D-färgmatrixmätning

II, som fått nya algoritmer som

ursprungligen utvecklades för D2X.

Kameran är omedelbart klar för användning,

har en nära nog omärklig slutarfördröjning

på 37 ms samt en förbättrad

implementering av 11-områdes autofokuseringssystemet.

Användaren kan därmed

koncentrera sig på att fotografera och slipper

störas av tidsödande inställningar för att nå

bästa möjliga resultat.

Den stora 2,5-tums LCD-monitorn har

också förbättrats och bland annat fått en

högre upplösning på 232 000 pixlar samt en

klar, fl immerfri visning av bilder och information.

Histogramvisningen har förbättrats

samtidigt som ett nytt RGB-histogram ger

en snabb, enkel och korrekt bekräftelse av

färgkanalspecifi k exponering.

D2Hs är en del av Nikons Total Imaging

System och kompatibel med Nikons växande

familj av exklusiva DX Nikkor-objektiv för

digitalt bruk, samt med Nikons högkvalitativa

Nikkor AF-objektiv. I kombination med

Nikons blixtar SB-800 eller SB-600 maximerar

D2Hs Creative Lighting-systemets

potential och höga precision, med bland annat

i-TTL-blixtstyrning och stöd för Nikons

Advanced Wireless Lighting-system.

D2Hs är kompatibel med den nya trådlösa

sändaren WT-2/2A (IEEE 802.11b/g),

vilket ger snabbare bildöverföring med ökad

säkerhet och kompatibilitet med de senaste

protokollen. Den möjliggör också trådlös

fjärrstyrning av D2Hs från en dator med

programmet Nikon Capture 4 (säljs separat)

installerat. Självklart stöds fortfarande den

trådlösa sändaren WT-1/1A som utvecklades

för D2H.

En annan funktion som överförts från

utvecklingen av D2X är stödet för GPS-enheter,

som kan anslutas via den nya kabeln

MC-35 (säljs separat) och ange information

om bilderna, till exempel latitud, longitud

och altitud vid fotograferingstillfället.

Ansiktsfokus

I produktgruppen Premium lanserar Nikon

två nya avancerade digitalkameror, Coolpix

5900 och Coolpix 7900. Precis som föregångaren

Coolpix 5200 vänder sig modellerna

till den fritidsfotograf som värdesätter

ett slimmat formspråk i kombination med

sofi stikerade funktioner. Nyheter som en stor

två tums LCD-monitor, ansiktsprioriterande

autofokus, histogramvisning i realtid samt Dlighting

är några av fi nesserna som tillsammans

med den välkända Nikkor-optiken skall

göra fotograferandet till en upplevelse – och

bilderna till digitala konstverk.

Coolpix 5900 & 7900 är med fem respektive

sju megapixel designmässigt och

innehållsmässigt Nikons mest prestigefyllda

digitala kompaktkameror hittills. Den stora

LCD-monitorn på två tum är ny för våren.

Modellerna är lättanvända och gedigna och

har en exklusiv utformning i borstat aluminiumhölje

eller matt svart (Coolpix 7900).

En för året ny funktion är inställningen

Ansiktsprioritet AF, en funktion där kameran

själv först identifi erar och sedan fokuserar

på ett ansikte i bilden. Genom att använda

motivtypen som kallas Porträtt Assist markeras

ansiktet med en röd ruta som förfl yttar

sig efter ansiktets rörelser.

Kamerorna har också röda-ögonreducering

direkt i kameran genom den inbyggda mjukvaran

som analyserar bilden och korrigerar

röda ögon automatiskt.

Familjekameror

Nikon har också lanserat Coolpix 4600,

Coolpix 5600 och Coolpix 7600 – med

fyra, fem respektive sju megapixel. De tre

kamerorna är snabbare i uppstart och har

uppgraderats med 1,8 tums LCD, 3x optisk

zoom, D-lighting och motivtyper, funktioner

som skall göra fritidsfotograferandet mycket

enkelt – och bildresultatet fulländat.

Coolpix 7600 kommer dessutom i den

nya utformningen matt svart – och är även

försedd med avancerade fi nesser som till

exempel ansiktsprioriterande autofokus.

Superslim

Nikon Coolpix S1 är namnet på en digital

kompaktkamera med ett nytt slimmat designspråk.

Till skillnad från sina föregångare i

Coolpix-serien har modellen S1 ett 3x optisk

Zoom Nikkor ED-objektiv som inte sticker

ut från kameran, vilket lämnar framsidan helt

slät. På baksidan ryms en stor LCD-monitor

på hela 2,5 tum. S1 har bland annat Nikonfunktioner

som ansiktsprioriterande autofokus

och D-lighting.

Modellen fi nns i färgerna Pure Silver, Ivory

White och Ebony Black. Kameran har 5 megapixel

upplösning och ett 3x Zoom-Nikkor

ED-objektiv (motsvarande 35-105 mm), och

kan ta 1,8 bilder per sekund, samt spela in

fi lmer med ljud – med 15 bilder per sekund

och VGA-upplösning. S1 är 90x58x20 mm

stor och väger 118 g (exklusive batteri och

SD-kort). ■


KEDJORNA

Expert – med bilden i fokus

Redan idag är Expert den butikskedja

i Sverige som är störst på mobiltelefoner,

digitalfoto och digital-tv. Med bilden

som den gemensamma nämnaren

ska Expert bli tydligare i sitt sortiment

och fokusera på dessa tre produktområden.

Det är inte bara sortimentet

som ska förändras, ett helt nytt butikskoncept

och ny reklam ska göra

Expert modernare, tydligare, trovärdigare

och lönsammare.

För snart ett år sedan satte Björn Abild, som då var

nytillträdd VD på Expert, igång ett stort förändringsarbete.

Än så länge har arbetet skett internt men i mars

kommer även kunderna att märka av det nya Expert.

– Nu har vi kommit halvvägs, när vi har nått hela vägen

kommer vårt koncept att göra avtryck i hela detaljhandeln. Vi

tydliggör vår position på marknaden. Expert säljer moderna

produkter, då måste vi också ha ett modernt uttryck för att bli

trovärdiga, säger Björn Abild.

Hemelektronik är en bransch som främst består av lågpriskedjor,

som ofta ligger utanför stadskärnan. Expertbutikerna

har helt andra förutsättningar med sina unika citylägen. De

kundundersökningar som gjorts visar att kedjan redan idag står

för kunskap och är bäst i branschen på service.

– Vi har de bästa förutsättningarna och är redan idag en

lönsam butikskedja. Nu siktar vi ännu högre och ska öka våra

marknadsandelar med fem procent inom två år, säger Björn.

– Vi ska bli bättre på det vi redan är störst på. Vi säljer inte

vilka prylar som helst. Kunderna ska kunna lita på det som

Expert väljer att sälja, säger Olle Näsling, inköps- och försäljningschef.

Från mossig till modern

Kundundersökningar som gjorts av kedjan visar också att

Expert uppfattas, av sina kunder och leverantörer, som otydliga

Vi har de bästa förutsättningarna och är redan idag en lönsam butikskedja. Nu

siktar vi ännu högre och ska öka våra marknadsandelar med fem procent inom två

år, säger Björn Abild, VD för Expert.

– varumärket, butikerna och sortimentet hänger inte ihop.

Kedjan känns också lite mossig och gammalmodig.

– Det har vi tagit till oss och nu har vi skapat en tydligare

profi l. Alla butiker kommer att ha ett gemensamt, noga utvalt

bassortiment. Butikerna blir enhetliga och moderna, konceptet

gör att det blir lättare för kunden att handla och för personalen

att sälja, berättar Björn.

Konsumenterna fi ck uppleva Experts förändring redan i

mitten av mars när den nya reklamkampanjen drog igång, med

helsidor i dagspress runt om i landet. Samtidigt slog den första

nya Expertbutiken i Gallerian i Stockholm upp sina dörrar.

– Butiken är vårt viktigaste media. Det som inte har hänt i

butiken har inte hänt alls. Det är där mötet med kunden sker

på riktigt, säger Max Hamberg, Marknadschef på Expert.

Efter Gallerian står ytterligare 220 av Experts butiker, runt

om i landet, på tur att byggas om.

– Butikerna kommer att byggas om i olika omfattning och

vi räknar med att det kommer att ta ungefär ett år innan den

nya profi len syns i alla butiker. Men redan i höst ska 30 butiker

vara ombyggda, avslutar Max. ■

nr1 på kontaktdon

www.specialelektronik.se

RATEKO&FOTO 3/2005 93


�������������������

���������������������

�����������������

��������������������������

������

�����������������

�������������������

����������������

�������������������������

������ ��� �� ������ ��� ��� ������ ���������

������

���������������������������������

��������������������������

�������������������������

������ ������� � ������� �� � ���� ���� � ����� � ��� ���� � ����� � ����� �����

������������������


Renässans

för Walkman

Över en halv miljon MP3-spelare såldes

i Sverige ifjol, och det stora fl ertalet

var av relativt okända varumärken.

TEXT: OLA LARSSON

När det gäller bärbara ljudprodukter utgör MP3-spelarna

cirka 60 procent av försäljningen – en andel

som lär öka. Och hela 90 procent av MP3-spelarförsäljningen

i Sverige ifjol utgjordes av varumärken som ej

tillhör de traditionella ”brunvaruleverantörerna”. Men de stora

företagen har vaknat till liv, och nu satsar till exempel Sony på

allvar på MP3-spelare – man släpper ett antal nya modeller,

och man har också utarbetat en ny kommunikationsstrategi för

Sony Europe, kallad ”like.no.other”.

– MP3 är en av de första trender som skapats av konsumenterna

snarare än av leverantörerna, och de stora varumärkena

kan nog sägas ha varit en smula sömniga än så länge, medger

Tomas Malmström, Marknadschef Sony Sverige.

Ny MP3-trio

Sonys Network Walkman-familj har nu fått tillökning i form

av tre nya modellserier, med mycket lång batteridrifttid och

stöd för både ATRAC3plus och MP3. De är små och smidiga

(fi nns i 256 MB, 512 MB samt 1 GB) och säljs i fl era färger.

NW-E100 är entrymodellen med enradsdisplay och en drifttid

på upp till 70 timmar med ett AAA-batteri.

NW-E400 har en OLED-display som visar tre rader text

och ett inbyggt, uppladdningsbart litium-jon-batteri som ger

upp till 50 timmars speltid. NW-E400 har också Sonys ”Jog

Shuttle” och en snabbladdningsfunktion som gör att tre minuters

laddning (via USB 2.0 kontakt) ger tre timmars speltid.

NW-E500 är lik NW-E400 men har också FM-radio.

Alla modellerna levereras med hörlurar, USB-kabel och

programvaran SonicStage 3.0 – som konverterar musik från

CD-skivor och hanterar MP3- och ATRAC3plus-fi ler.

like.no.other

Med det nya budskapet ”like.no.other” (som ersätter det tidigare

”You make it a Sony”) ska Sony befästa sin position på

Sony NW-E400.

LEVERANTÖR

de viktigaste marknaderna och maximera tillväxten på den alltmer

konkurrensutsatta marknaden för konsumentelektronik.

– Sony har alltid strävat efter att leda utvecklingen och

erbjuda den främsta tekniken på konsumentelektronikmarknaden.

Med kampanjen like.no.other bygger vi vidare på denna

tradition, säger Tomas Malmström.

Ny adress

Sony fl yttade i slutet av februari från Spånga till Solna. Den

nya adressen är Björnstigen 87, 170 84 Solna. Telefon- och

faxnummer är desamma som tidigare.

– Det här är en viktig del i vår påbörjade förändringsprocess

inom Sony. Flytten markerar en ny start och förändring – både

mentalt och fysiskt, säger Sonys VD Mikael Hagman. ■

Sony NW-E100.

nr1 på koaxialkabel

www.specialelektronik.se

RATEKO&FOTO 3/2005 95


PRODUKTNYHETER

PC FÖR VARDAGSRUMMET

Med nya SCALEO C tar Fujitsu Siemens steget in i vardagsrummet.

Datorn är en av de första på marknaden som är designade

för att synas. SCALEO C är mer en underhållningsmaskin än en

dator och ersätter såväl DVD-spelare som stereo i vardagsrummet.

Utöver inbyggd TV-mottagare har SCALEO C radio och MP3spelare

som styrs med fjärrkontroll.

En dator behöver inte vara stor, gråbeige och tråkig. SCALEO C

är ett exempel på en liten, snygg och underhållande dator, från

grunden designad för användning i vardagsrummet.

– Med SCALEO C ger vi begreppet persondator en ny betydelse.

SCALEO C är kanske världens första underhållningsmaskin

som är gjord för användning i vardagsrummet samtidigt som

den har alla önskvärda datoregenskaper, säger Mats Mileblad,

konsumentansvarig på Fujitsu Siemens.

SCALEO C har en rad funktioner som normalt inte förknippas

med en PC, användare kan bland annat:

• Titta på TV eller DVD-fi lmer

• Spela in TV-program på hårddisken

• Pausa i pågående TV-program

• Spara inspelade TV-program på DVD-skiva

• Spela CD-skivor, MP3-låtar och lyssna på internetradio

SCALEO C levereras med Microsoft Windows XP Media Center

operativsystem ihop med en knappbelyst fjärrkontroll, med

vilken man bland annat styr TV, DVD och musik. ■

FUJITSU SIEMENS, TEL: 08-588 882 00, WWW.FUJITSU-SIEMENS.SE

96 RATEKO&FOTO 3/2005

REDAKTÖR / OLA LARSSON / TEL 08 - 505 970 64

DUBBLA UPPFÖLJARE

iriver lanserar nu två uppföljare till den mycket populära H10

(5GB) MP3-spelaren. De nya modellerna går också de under

namnet H10, men istället för 5GB microdrive lanseras en ytterst

liten fl ashminnesmodell på 1GB och ytterliggare en hårddiskmodell

på 20GB.

Båda de nya spelarna har - precis som H10 (5GB) - färgdisplay,

FM-radio med inspelning och timerfunktion, inbyggd

mikrofon/diktafon, laddningsbart batteri, vertikel touchpad för

enkel navigering och ett högkvalitativt aluminiumchassi i en rad

olika färger.

• H10 (1GB): 1,2-tums färgdisplay, upp till 60 timmars batteritid,

72x42x16 mm stor och väger 63 g.

• H10 (5GB): 1,5-tums färgdisplay, upp till 12 timmars batteritid,

95x54x15 mm stor och väger 96 g.


H10 (20GB): 1,8-tums färgdisplay, upp till 16 timmars batteritid,

102x61x22 mm stor och väger 163 g. ■

IRIVERNORDIC AB, TEL: 08-653 19 89, WWW.IRIVERNORDIC.COM

ALLROUNDOBJEKTIV FÖR DIGITALA SYSTEMKAMEROR

Tamron introducerar ett nytt objektiv för digitala systemkameror, AF 18-200mm F/3,5-6,3 XR Di-II

Aspherical (IF) Macro – ett långt namn, men så skall objektivet också vara något alldeles extra.

Brännvidden motsvarar 28-300 mm i småbildsformat vilket gör det till ett perfekt allroundobjektiv.

Det är bara drygt 8 cm långt och väger 423 gram vilket också gör att det alltid kan sitta på

kameran. Di-II serien är designad för APS-C-formatet och kan ej användas med 35mm-kameror.

Tack vare design, glaskvalité och antirefl exbehandling i kombination skall objektivet ge en hög

kvalité genom hela det stora zoomområdet. Till skillnad från ett konventionellt objektiv så skall

kvalitén i kanterna bli näst intill den samma som i mitten.

Objektivet har en närgräns på bara 45 cm över hela zoomområdet. Det är dessutom försett med

ett zoomlås – en bra funktion när objektivet med kamera hänger på axeln. ■

FOCUS TRADING, TEL: 031-336 23 00, WWW.FOCUSTRADING.SE


REDAKTÖR / OLA LARSSON / TEL 08 - 505 970 64 PRODUKTNYHETER

VANDRANDE BIO

Lagom till resesäsongen lanserar Clarion en ny portabel, nät- och

batteridriven, Walking Cinema på den svenska marknaden. Den nya,

kraftfullare DVD-spelaren i tabletformat,SDV185S, har en 16:9 bildskärm

på 8,5 tum, vilket är 1,5 tum större än föregångaren SDV17S.

– En riktig nöjesmaskin för fi lm, ljud, bild, spel och TV, menar

Ralph Grill på Clarion Svenska AB.

Utöver den större bildskärmen tillkommer en rad nya tillbehör

som spelkonsoll med 75 spel, trådlösa hörlurar, ett antal hållare för

bilen/båten/husvagnen samt en TV-mottagardel. Walking Cinemas

styrka ligger i det slimmade formatet och de många funktionerna.

Den är bara 26 mm tunn och är en universalspelare som stöder formaten

DVD/CD/CD-R/CD-RW/MP3 samt JPEG. SDV185S drivs med

uppladdningsbart Li-Ion-batteri, vilket medger tre timmars speltid.

Spelaren levereras med 220 V nätdel, 12V cigarettplugg, fjärrkontroll,

audio-/videokabel, väska, tillbehörsväska, väska för montering

i bilen på nackstödet, batteripack, ett par hörlurar, hörlurssplitter

samt svenskspråkig handbok. ■

CLARION SVENSKA AB, TEL: 08-505 910 00, WWW.CLARION.SE.

BIO I BAKSÄTET

VDO Dayton lanserar ett nytt underhållningssystem som man

menar kommer att göra det svårare för passagerarna att kliva ur

bilen – i alla fall innan fi lmen är slut. Med ett takmonterat DVDsystem,

DOM 6500, förvandlas baksätet till biosalong.

– VDO Dayton har satt samman en DVD-spelare och en högupplöst

8-tums LCD-skärm i en smal och elegant konsol som lätt

kan monteras i innertaket på i stort sett alla bilar. Skärmen är

infälld i konsolen och viks ner när det är dags att titta på fi lm,

stillbilder eller spela spel. Upplösningen och bildkvaliteten är

mycket bra och DVD-spelaren läser alla nuvarande dataformat,

säger Tina Kihlgren, produktspecialist på VDO Dayton inom KG

Knutsson AB.

Skärmen kan justeras för att ge bästa möjliga synvinkel för

passagerarna i baksätet, hela skärmen kan vridas +/- 30 grader.

I konsolen fi nns även två läslampor, om passagerarna tröttnar

på att se fi lm. DVD-spelaren styrs med menyknappar på konsolen

eller via en infraröd fjärrkontroll som medföljer.

– Förutom till fi lm och stillbilder kan DVD-spelaren också

användas till att lyssna på musik, via CD eller MP3-format. Det

fi nns två separata utgångar för trådhörlurar, med individuella

volymkontroller. Som tillbehör fi nns även trådlösa ir-hörlurar om

man hellre föredrar det. Passagerarna i baksätet kan lyssna på

musik utan att störa föraren som kanske hellre vill höra nyheter

och trafi kinformation via bilradion. ■

KG KNUTSSON AB, TEL: 08-92 31 71, WWW.KGK.SE

nr1 på HC och HFC-produkter

www.specialelektronik.se

RATEKO&FOTO 3/2005 97


PRODUKTNYHETER

1 GB TILL NYCKELRINGEN

LG Electronics lanserar en liten MP3 spelare i vårens färger

navy, vitt, rosa och blått.

Den nya MP3-spelaren heter MF-FE500 och väger endast 30

gram – storleken är 50x23x18 mm. Det uppladdningsbara batteriet

ger 12 timmars underhållning, och förutom att

lyssna på MP3-musik och radio kan produkten

användas som diktafon och USB-minne.

Förutom MP3 så stöds också formaten

WMA och OGG, och fi löverföringen till

datorn går snabbt eftersom USB 2.0 nyttjas

som gränssnitt. Produkten fi nns med

256 MB, 512 MB eller 1 GB

minne. ■

LG ELECTRONICS NORDIC,

TEL: 08-566 415 00,

HTTP://NORDIC.LGE.COM

98 RATEKO&FOTO 3/2005

MP3-VÄSKOR

MP3-spelare är inte helt

billiga. Därför gäller det att

skydda dem så gott det går.

Av den anledningen har

svenska Krusell tagit fram en

kollektion med snygga MP3väskor

i exklusivt nappaskinn.

Väskorna är inte bara

snygga utan även mycket

praktiska då de även har fack

där man kan förvara kredikort

och pengar.

Krusell är ett svenskt företag

som tillverkar snygga och

högkvalitativa tillbehör till

mobiler och distribuear sina

produkter i över 50 länder

runt om i världen.

Krusells Music-väskor

fi nns i vitt & svart. ■

KRUSELL INTERNATIONAL AB,

TEL: 031-338 00 00,

WWW.KRUSELL.SE

REDAKTÖR / OLA LARSSON / TEL 08 - 505 970 64

SONY ERICSSON

Ola Lilja Molén, 31, har

utsetts till nordisk marknadschef

på Sony Ericsson. Han

efterträder Jens Feilberg, som

nyligen slutat på företaget.

Ola kommer från Spendrups

Bryggerier där han varit marknadschef

för affärsområdet

Öl & Cider. Han har arbetat

på Spendrups i olika ledande

befattningar de senaste sju

åren. Innan dess arbetade

han på Arla.

Ola Lilja Molén börjar på

Sony Ericsson 1 april 2005.

– Mobilbranschen är en

spännande bransch med en

enorm tillväxtpotential, där

Sony Ericsson är en otroligt

dynamisk aktör med stora

möjligheter, säger Ola Lilja

Molén. ■

PERSONNYTT

DILOG NORDIC AB

Pelle Märs har tillträtt som DC

för Dilog Nordic AB på västra

Sverige. Rekryteringen är ytterligare

ett viktigt steg framåt

i Dilog Nordic AB:s utveckling.

Pelle har en gedigen

kunskap i branschen. Han

kommer närmast från Clarion

och DLS som resande säljare

i Sverige samt butikschef på

Mölndals Bilradiolager.

Dilog Nordic AB har startat

en ny lansering av Digitalmottagare

som har tagits emot

mycket väl av marknaden

– modellen Dilog DT355 för

Boxers marknät.

Detta ihop med en ökande

marknad på Digital TV genom

analoga släckningar gör att

Dilog ser mycket positivt på

denna framtidsbransch. ■


En officiell definition av ordet lyx:

lyx s. -en prakt, yppighet, överflöd

Vår definition:

Platt TV från 17". Oöverträffad bildkvalitet och utmärkt design (IF design

award winner 2004). För mer information och återförsäljare besök www.hitachi.se


Konica Minolta R3 Super 1000 är ett nytt digitalt minilabb

anpassat för användare som ställer krav på hög kvalitet

och stora bildformat. En av de stora fördelarna med

R3 Super 1000 är att den endast kräver en golvyta på

1,5 kvadratmeter, vilket gör den till världens mest

kompakta minilabb i sin klass. Det nya labbet utnyttjar

Konica Minoltas innovativa exponeringsteknik S.E.A.D

R1 Super 1400 R2 Super 700 Compact R2 Super 700 R2 Super 1000 Compact R2 Super 1000

R3 Super 1000 Compact

www.konicaminolta.se/minilab

med 400 x 800 dpi upplösning. Den höga upplösningen

bidrar till att högkvalitativa bilder med ytterst finstämd

detaljrikedom kan produceras i upp till 30 x 45 cm storlek.

R3 Super 1000 har en produktionskapacitet på upp till 950

bilder per timme och är försedd med dubbla pappersmagasin

som standard samt en extra stor sorteringsenhet

tillverkad i metall.

More magazines by this user
Similar magazines