29.09.2015 Views

catalog 2015

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

3. Portabla Displaysystem<br />

Vi vill göra det enkelt för dig att presentera ditt budskap på ett snyggt och smart sätt. Dessutom ska det<br />

vara enkelt. Vi erbjuder en mängd portabla displaysystem som underlättar för dig oavsett om du ska<br />

ställa ut på en mässa, prata på ett säljmöte eller skylta upp i butiken. Samtliga är lätta att ta med sig<br />

och ställs upp på nolltid.<br />

Roll Up Double – den dubbelsidiga roll upen<br />

En roll up passar vid alla tillfällen. Det är det idealiska<br />

verktyget vid såväl mässor och events som i konferensrummet,<br />

foajén, receptionen eller för en säljare<br />

på turné. Med hjälp av Roll Up Double kan ett budskap<br />

exponeras åt två håll. Mycket effektivt.<br />

Mått: 85x200 cm.<br />

Roll Upen transporteras enkelt i en nylonväska och<br />

monteras på mindre än en minut.<br />

X-Banner<br />

Ett annorlunda alternativ till den klassiska roll upen.<br />

X-banner är både lätt att montera upp och lätt att byta<br />

bildvåd på. Så enkel att du kan byta själv! Systemet väger<br />

endast 2 kg.<br />

Bildvåden är i högkvalitativ tjockstickad polyester 205 g.<br />

Fästs enkelt med hjälp av en öljett i vardera hörn.<br />

X-banner passar alldeles utmäkt till mässor, kampanjer<br />

och events.<br />

Bildmått: 120x200 cm.<br />

Banner Stand S10<br />

En elegant och smidig lösning med perpektion<br />

i varje led. Materialen är valda efter noga övervägande<br />

för att minska vikt och skapa bästa möjliga användarvänlighet.<br />

Den unikt designade foten ger både stadga och<br />

exklusiv skönhet i<br />

linjerna. Bild byter du enkelt ut efter behag. Finns i tolv<br />

olika storlekskombinationer.<br />

Bredderna är 60, 80, 85 och 100 cm och höjderna 196, 216<br />

och 236 cm. En klassisk och prisvärd roll up. Ett idealiskt<br />

verktyg för mässor, events och säljare på turné.<br />

8<br />

Mått: 85x200 cm<br />

Levereras komplett med bild, stativ och väska.<br />

38 <strong>2015</strong>:1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!