29.09.2015 Views

catalog 2015

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pop Up Textile och Textile counter<br />

Portabla tygväggar har blivit mer och mer populära. Pop Up Textile har en stor exponeringsyta, men tar<br />

nästan ingen plats efter användning. Den fälls enkelt ihop och ryms i en smidig transportväska på hjul.<br />

Tygbilden monteras fast på ställningen med hjälp av fastsydda kardborrband och sitter sedan kvar. Du<br />

behöver aldrig ta bort den, bara om du ska byta bild och det är precis lika enkelt. Välj mellan tyg fram<br />

och på gavlarna, endast fram eller runt om.<br />

Pop Up Textile finns i tre olika storlekar, mer kända som 2x3, 3x3, 4x3. Höjd 223 cm.<br />

Kombinera gärna med en portabel disk – Textile counter – så har duen komplett minimonter.<br />

Disken har tre hyllor på baksidan och en snygg bordsskiva upptill. Välj mellan tre olika färger på<br />

bordsskivan.<br />

Brochure Holder S10<br />

Gediget, snyggt och funktionellt<br />

broschyrställ alltid redo att sprida<br />

ditt budskap. Facken är gjorda i<br />

genomskinlig plast och den stabila<br />

foten har en kromad och blank<br />

finish.<br />

Stället fälls efter användning<br />

enkelt ihop och ryms i en praktisk<br />

förstärkt nylonväska.<br />

Med broschyrerna kvar i stället<br />

förstås!<br />

Brochure Holder S20<br />

Broschyrställ som ger elegant<br />

inramning med hyllor i plexi –<br />

dessutom ger den exponering åt<br />

två håll. Efter snabb uppsättning<br />

placeras broschyrerna enkelt åt<br />

två håll för maximal exponering.<br />

Levereras i en robust aluminiumväska.<br />

10<br />

40 <strong>2015</strong>:1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!