28.09.2020 Views

Blå Bandet nr 4: 2020 sep-okt

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

N:R 4 SEPTEMBER-OKTOBER <strong>2020</strong> ÅRGÅNG 138<br />

MAGNUS HELLDAHL MED NEGATIVA ERFARENHETER VILL BIDRA TILL ALKOHOLFRI LIVSSTIL


N:R 4 SEPT. - OKT. <strong>2020</strong> ÅRGÅNG 138<br />

NYHETER & AKTUELLT<br />

3 Nya köket blev klart i tid<br />

6 Ordförande har avgått<br />

10 Ungdomar dricker mindre<br />

10 Trädgårdscafé lockade gäster<br />

14 Int. symposium planeras<br />

SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM<br />

15 Redbubble<br />

15 Studiecirkel för nytt AN-program<br />

16 E-sportläger på Råddehult<br />

17 Ledarskapsläger<br />

INTERVJUER & REPORTAGE<br />

4-5 Nyanställd i <strong>Blå</strong>bandsförbundet<br />

7-9 Från toppen till alkoholist<br />

KULTUR<br />

11-13 <strong>Blå</strong>bandshus i Ödskölt<br />

19 Recension: Värsta bästa hälsan<br />

LEDARE, DEBATT, KRÖNIKA<br />

21 Insändare: Nils-Erik Lundberg<br />

23 Ledare: Per-Olof Svensson<br />

FAMILJ<br />

20 Minnesord: Arne Tillander<br />

FOTO: PER-OLOF SVENSSON<br />

INFORMATION OM TIDNINGENS REDAKTION OCH UTGIVARE PÅ SIDAN 23<br />

Vinnare & rätta svar tävlingsbilagan <strong>nr</strong> 3-<strong>2020</strong><br />

Frågesport facit:<br />

1=X; 2=1; 3=1; 4=X; 5=2; 6=X; 7=1; 8=2; 9=2; 10=1; 11=1;<br />

12=1; 13=X; 14=2; 15=X; 16=2; 17=2; 18=1; 19=1; 20=1;<br />

21=2; 22=X; 23=X; 24=2; 25=2; 26=1; 27=2; 28=X; 29=X;<br />

30=2; 31=X; 32=1<br />

Bildtävling facit:<br />

A=32; B=19; C=3; D=14; E=4; F=29; G=27; H=25; I=11;<br />

J=9; K=21; L=10<br />

FINN SJU FEL:<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s T-shirt:<br />

Elisabeth Tibell, Göteborg<br />

Christina Pettersson, Almunge<br />

Donald Lindberg, Kumla<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s tygkasse:<br />

Tommy Larsson, Västerås<br />

Ulla Backman, Karlskoga<br />

BILDTÄVLING<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s T-shirt:<br />

Ulf Hellgren, Österbybruk<br />

Elisabeth Tibell, Göteborg<br />

Gunnel Johansson, Södertälje<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s tygkasse:<br />

Maj-Britt Carlsson, Arboga<br />

Margit Staaf, Ödeshög<br />

KORSORD<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s T-shirt:<br />

Sofia Svensson, Värsås<br />

Kerstin Bergman, Grästorp<br />

Nils G Jansson, Karlstad<br />

Evy Wigell, Huskvarna<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s tygkasse:<br />

Ingrid Staaf, Ödeshög<br />

FRÅGESPORT<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s T-shirt:<br />

Erik Lindgren, Umeå<br />

Inger Johansson, Norrköping<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s tygkasse:<br />

Alf Karlsson, Karlskoga<br />

Karl-Erik Sandberg, Umeå<br />

Bengt-Erik Karlsson, Fellingsbro


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 4-<strong>2020</strong><br />

3<br />

HELLIDENS FOLKHÖGSKOLA<br />

Nya köket blev klart i rätt tid<br />

Lagom till skolstarten var den omfattande<br />

totalrenoveringen av köket<br />

klar på <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s folkhögskola<br />

Helliden i Tidaholm. För att minska<br />

kostnaden hade man inte totalentreprenad.<br />

Istället samordnades<br />

olika hantverkarföretag direkt från<br />

skolan. Det kan vara en utmaning<br />

men visade sig fungera mycket bra.<br />

Tidningen <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> har i tidigare<br />

nummer berättar om behovet av<br />

köksrenoveringen. Redan för åtta år<br />

sedan började kommunen ha synpunkter<br />

och i augusti förra året kom<br />

föreläggande som innebar att om<br />

inget gjordes skulle det bli slut med<br />

godkännande för matlagning.<br />

En folkhögskola har många olika<br />

innehåll som skapar identitet. Ett av<br />

dessa är hög kvalité och variation på<br />

maten.<br />

NYTT KÖK VÄLKOMMET<br />

Det är lätt att förstå att det nya köket<br />

välkommet för personalen. Tidigare<br />

var det betydligt mer svårstädat med<br />

gamla slitna golvmattor och andra<br />

ytor som inte uppfyllde dagens standard.<br />

Nu kan man fortsätta servera<br />

elever, förskolans barn och personal<br />

som finns inom Hellidens område<br />

samt övriga lunchgäster.<br />

- Jag känner en stolthet över att vi<br />

nu tillagar och serverar mat från ett<br />

professionellt kök, säger Anna Seveborn,<br />

kökschef och fortsätter:<br />

- Nu är det äntligen lätt att göra<br />

rent.<br />

Det är en total renovering som genomförts,<br />

från att bryta upp golv för<br />

att byta gamla vatten- och avloppsrör<br />

till att byta 30 år gamla kyl och frys<br />

till i<strong>nr</strong>edning. Det som tillkommit var<br />

att byta ventilationen där även ”bäst<br />

före-datum” närmade sig.<br />

Inom några år hade det blivit<br />

nödvändigt och betydligt billigare<br />

att göra det samtidigt vid denna<br />

renovering.<br />

Att genomföra ett sådant här stort<br />

projekt på egen entreprenad är en<br />

Anna Seveborn, kökschef & Lena Elmquist,<br />

rektor Hellidens folkhögskola i nya köket.<br />

utmaning. Att få till logistik mellan<br />

olika företag så att allt genomförs i<br />

rätt ordning kräver mycket planering.<br />

För detta har Tammy Helander,<br />

administrativ chef, ansvarat. Skolans<br />

rektor Lena Elmquist berömmer<br />

både Helanders insats och även att<br />

hantverkarna har varit duktiga på<br />

att samarbeta mellan de olika yrkesgrupperna.<br />

- Jag tror att de kommer att ha nytta<br />

av varandra även vid kommande<br />

projekt med andra uppdragsgivare,<br />

säger Lena Elmquist.<br />

Skolan har under flera år brottats<br />

med svårigheter att få ekonomin i<br />

balans. Åtgärder har vidtagits bland<br />

annat på personalsidan, samtidigt<br />

finns regler för lärar- och stödresurser<br />

kopplat till antal elever och<br />

statsbidraget.<br />

”<br />

kökschef Helliden<br />

Känner stolthet laga mat<br />

i professionellt kök<br />

ANNA SEVEBORN<br />

Renoveringen landande på två<br />

och en halv miljon kronor som är<br />

mycket när skolan inte hade några<br />

avsatta pengar för detta. Samtidigt<br />

hade köket ett uppdämt behov av<br />

renovering som till slut nådde en definitiv<br />

gräns. Alla entreprenörer har<br />

fått betalt, framhåller Lena Elmquist.<br />

Nu finns ett banklån och ett privat<br />

lån som tillsammans med insamlingar<br />

och gåvor finansierar inledningsvis.<br />

Det saknas dock fortfarande<br />

700.000 kr som man hoppas på att<br />

kunna få ytterligare lån till. Dessutom<br />

fortsätter köksinsamlingen där blåbandsmedlemmar<br />

och tidigare elever<br />

hittils har lämnat värdefulla bidrag.<br />

ELEVER PÅ PLATS IGEN<br />

Förra läsåret avslutades med distansundervisning<br />

på grund av coronasituationen.<br />

Nu kan man ha elever<br />

på skolan igen men har fortfarande<br />

anpassning så att det för en del varvas<br />

med distansundervisning. Tills<br />

vidare har man inga fysiska lärarrådsmöten<br />

och styrelsen för Folkhögskoleföreningen<br />

har också möten<br />

via webb.<br />

- När det inte behövs att personalen<br />

är på plats får de arbeta hemifrån<br />

och alla ska följa de allmänna<br />

reglerna och rekommendationerna,<br />

berättar Lena Elmquist och avslutar:<br />

- Vi har i stort sett fullt på våra<br />

utbildningar och fler som bor på<br />

skolans elevhem än förra året.<br />

TEXT & FOTO<br />

Per-Olof Svensson


3-2019 BLÅ BANDET NR: 4-<strong>2020</strong><br />

5<br />

CHATARINA FORSBERG<br />

Nyanställd i <strong>Blå</strong>bandsförbundet<br />

Chatarina Forsberg har anställts av <strong>Blå</strong>bandsförbundet som projektledare<br />

för ”Jag ser – till stöd och hjälp för barn i krångliga familjer. Det är en<br />

helt ny satsning som startar efter förebild från <strong>Blå</strong> Kors Norge. Lansering<br />

planeras att ske den 1 november. I likhet med så mycket annat innebär<br />

Coronasituationen att även planering och utformning får anpassas.<br />

TEXT & FOTO:<br />

Per-Olof Svensson<br />

I korthet innebär satsningen att<br />

vuxna ska få kunskap och ”verktyg”<br />

för att se barn som på olika sätt har<br />

det krångligt. Det kan vara missbrukande<br />

eller medberoende föräldrar<br />

men även psykiska och sociala svårigheter<br />

i familjer som påverkar barn<br />

mer än vi ibland förstår. Det gäller<br />

att inte ”bara se” dessa barn utan att<br />

också agera på lämpligt sätt.<br />

Ibland kan det räcka att prata med<br />

och bekräfta barnen. Barn- och ungdomsledare<br />

kan behöva hjälpa till<br />

med resor till träningar, matcher eller<br />

andra aktiviteter. Om situationen<br />

upplevs allvarligare kan det finnas<br />

behov av orosanmälan till socialtjänsten.<br />

Allt detta med fokus på att alla<br />

barn har rätt till en trygg uppväxt.<br />

”<br />

Vi behöver stanna upp<br />

och se hela människan<br />

CHATARINA FORSBERG<br />

projektledare ”jag ser”<br />

Chatarina Forsberg, Kumla, har<br />

nyligen anställts på halvtid som projektledare<br />

som tillsammans med en<br />

av förbundsstyrelsen tillsatt projektgrupp<br />

kommer att leda satsningen.<br />

Finansiering sker genom bidrag från<br />

SAFF, Stiftelsen Ansvar för framtiden;<br />

statsbidrag från Socialstyrelsen,<br />

en större gåva från en medlem<br />

särskilt riktad för denna satsning<br />

samt ytterligare insamlingar via <strong>Blå</strong>bandsgåvan.<br />

Chatarina är uppvuxen i Falköping,<br />

var med i kyrkan och blev frälst<br />

som 13-åring. Föräldrarna skiljdes<br />

när hon var två år, hon har en tre år<br />

äldre bror. På gymnasiet gick hon<br />

vårdlinjen och arbetade sedan en<br />

tid på sjukhuset. Tidigt kände Chatarina<br />

att hon ville göra något som<br />

påverkade.<br />

Reste till Bethlehem och arbetade<br />

på barnhem för funktionsvariationer,<br />

ensam från Sverige tillsammans med<br />

en person från Kanada utöver de som<br />

fanns lokalt.<br />

- De var mycket tacksamma samtidigt<br />

som de undrade hur vi kunde<br />

ge upp våra liv.<br />

Det blev också två år på barnhem<br />

i Libanon. Dessa år formade<br />

Chatarinas syn på att barn behöver<br />

få en trygg uppväxt, oavsett bakgrund.<br />

Tillbaka i Sverige blev det<br />

jobb i vården och sedan många olika<br />

projekt i församlingar. Efterhand<br />

kände Chatarina en kallelse att hon<br />

behövde få mer kunskap. Det blev<br />

en själavårds- och teologiutbildning<br />

på Alliansmissionens Korteboskola i<br />

Göteborg 1997-2001.<br />

Därefter arbetade Chatarina i en<br />

pionjärförsamling i Biskopsgården,<br />

Göteborg och fortsatte sedan till<br />

”Kristen utmaning” i Örebro för socialt<br />

arbete. Från 2004 har hon främst<br />

arbetat som familjehem för vuxna<br />

samt även undervisat i svenska på<br />

folkhögskola i Örebro samt projekt<br />

CHATARINA FORSBERG<br />

med skyddat boende för kvinnor,<br />

hela tiden tillsammans med organisationer.<br />

Varför sökte du tjänsten<br />

som projektledare?<br />

- Jag vill fortsätta att arbeta med att<br />

hjälpa och stötta människor och att<br />

det finns en kristen anknytning i <strong>Blå</strong><br />

<strong>Bandet</strong>.<br />

Vad visste du innan om <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>?<br />

- Att det är en folkrörelse, nykterhetsorganisation<br />

på kristen grund som<br />

försöker nå ut.<br />

- Jag tycker också att de som är<br />

nyktra i församlingar borde vara<br />

medlem i en nykterhetsorganisation<br />

där församlingen inte har eget nykterhetslöfte.<br />

Vad tänker du kring<br />

satsningen ”Jag ser”?<br />

- Spännande, det är viktigt att vi<br />

ser varandra. Det behöver inte vara<br />

stora insatser, fem minuter är bättre<br />

än noll.<br />

- Vi behöver stanna upp och se hela<br />

människan, hjälp till att upptäcka<br />

ohälsa och hjälpa varandra.<br />

Ålder: 54. Aktuell: Ny projektledare för <strong>Blå</strong><br />

<strong>Bandet</strong>s satsning ”Jag ser”. Familj: Gift med<br />

Jimmy. Bor: Skoftesta, väster om Kumla.<br />

Yrke: Projektledare ”Jag ser”. <strong>Blå</strong>bandsförening:<br />

Nybliven medlem i Hörsta. Fritid:<br />

Promenader, läser, TV, umgås med vänner,<br />

kyrkligt aktiv. Favoritmat: Tycker om mat…<br />

Favoritfärg: Röd. TV-program: Deckare,<br />

t.ex. engelska Wallander. Bok du läser nu:<br />

Vägvisare – om kristet ledarskap; Magnus<br />

Malm. Det här gör mig riktigt glad: Uppmuntra<br />

andra människor. Tre snabba om<br />

alkohol: Det finns över allt, en fråga eller<br />

ett ämne man inte kan eller ska undvika,<br />

en vinstdrivande och ekonomiskt mycket<br />

frestande bransch förutom att många också<br />

dricker mycket. Fem ord om mig själv:<br />

Intensiv, glad, tidsoptimist, uppmuntrande,<br />

praktisk. Berätta något oväntat om dig!<br />

Jag har inte swish, tycker inte om ost men<br />

älskar glass.


6<br />

BLÅBANDSFÖRBUNDET<br />

Ordförande har avgått<br />

Susanne Jensen har avgått som förbundsordförande<br />

med omedelbar<br />

verkan och lämnar förbundsstyrelsen<br />

under pågående mandatperiod.<br />

Som anledning<br />

anges att hon behöver<br />

prioritera<br />

sin familj, arbete<br />

och hälsa.<br />

<strong>Blå</strong>bandsförbundet<br />

kommer inte<br />

att kommentera detta ytterligare<br />

utan respekterar de skäl som anges.<br />

Styrelsen kommer att utse en tillförordnad<br />

ordförande.<br />

Detta var inte klart inför lämning av<br />

tidningen till tryckeriet.<br />

Susanne Jensen valdes till ordförande<br />

2017 och omvaldes för ytterligare<br />

en tvåårsperiod 2019.<br />

Nästa ordinarie förbundsårsmöte<br />

ska anordnas under 2021 tillsammans<br />

med rikskonferens. Planering<br />

har påbörjats att arrangera tillsammans<br />

med BUFF, <strong>Blå</strong>bandsungdomens<br />

Fjällstugeförening på deras<br />

anläggning Sälsätern i Sälen. Tiden<br />

för detta är ännu inte beslutad.<br />

BLÅ BANDET NR: 4-<strong>2020</strong><br />

Gåva genom<br />

testamente<br />

<strong>Blå</strong>bandsförbundet har genom testamente<br />

erhållit en gåva på 100.000<br />

kr från en avliden medlem. Detta<br />

mottages med stor ödmjukhet och<br />

tacksamhet.<br />

Medlemsärende<br />

<strong>Blå</strong>bandsförbundets styrelse har beslutat<br />

om uteslutning av en medlem.<br />

Styrelsen informerar på sidan 22.


3-2019 BLÅ BANDET NR: 4-<strong>2020</strong><br />

7<br />

MAGNUS HELLDAHL<br />

Från toppen till alkoholist och hemlös<br />

Nu vill han bidra till alkoholfri livsstil<br />

Magnus Helldahl vet hur det är att ha varit på toppen för att sedan sjunka<br />

djupt till botten i alkoholism och bli hemlös. Han var omtyckt, duktig i<br />

fotboll och högpresterande i arbetet. Alkoholen tog dock över och påverkade<br />

arbete och relationer. Genom bra vård och stöd samt egen kraft är han<br />

nykter sedan fyra år. Nu vill och tror han på att skapa alkoholfria miljöer.<br />

TEXT & FOTO:<br />

Per-Olof Svensson<br />

När vi möts på ett café i Göteborg vet<br />

jag inte hur mycket jag kommer att få<br />

veta om Magnus som person. Vi har<br />

aldrig träffats tidigare, intervjun är<br />

bokad tack vare ett tips jag fick från<br />

en av <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s medlemmar som<br />

läst om en alkoholfri klubb.<br />

Detta handlade om att Magnus<br />

har startat en mötesplats där man kan<br />

lyssna på musik, dansa och umgås<br />

alkoholfritt.<br />

Nu visade det sig att Magnus<br />

gärna och egentligen hellre berättade<br />

om sin bakgrund som har lett fram<br />

till att starta denna form av mötesplats.<br />

Magnus är 45 år och föddes i<br />

Sandviken. Föräldrarna klarade inte<br />

av att ta hand om honom och hans<br />

syskon så de placerades på barnhem<br />

och sedan fosterhem.<br />

- Det är en viktig bakgrund, det<br />

var problem i släkten med missbruk.<br />

Magnus hade lätt för sig i skolan.<br />

På gymnasiet gick han treårig ekonomisk<br />

linje och fick tidigt intresse för<br />

marknadsföring. Han beskriver själv<br />

att han var en ”pratkvarn”, svarade<br />

gärna snabbt på frågor.<br />

- Det gjorde att jag var omtyckt<br />

av lärarna men det tog också energi<br />

när jag sökte bekräftelse på detta sätt.<br />

Bekräftelsebehovet fortsatte när<br />

han sökte och genomförde ett tufft<br />

Magnus Helldahl vill bidra till en alkoholfri livsstil.


8 BLÅ BANDET NR: 4-<strong>2020</strong><br />

MAGNUS HELLDAHL<br />

år med militärtjänstgöring som amfibiesoldat<br />

i Norrland.<br />

Magnus var ”fotbollskille” och<br />

spelade även innebandy och bandy<br />

i Bollnäs. Han levde ”småstadsliv”<br />

men började redan som drygt<br />

20-åring ha problem med alkohol.<br />

- Jag krökade ganska hårt, det<br />

hände saker runt omkring mig som<br />

fick konsekvenser. Jag arbetade i<br />

butik och redan då fick jag sagt till<br />

mig att ”det finns möten att gå på”.<br />

Omgivningen började reagera,<br />

Magnus ”lyssnade” men tog inte in<br />

att alkoholen var ett problem.<br />

Även om du inte tog till dig det<br />

då, kan det ändå ha varit ett frö för<br />

framtiden?<br />

- Så kan det ha varit.<br />

Magnus flyttade till Halmstad för<br />

högskolestudier. Genom lösa kurser<br />

under tre år fixade han en examen i<br />

pedagogik. Han spelade också fotboll<br />

i Halmia.<br />

”<br />

Jag krökade ganska hårt,<br />

det fick konsekvenser<br />

- Det var tre bra år med många<br />

nya vänner.<br />

- Samtidigt var studentlivet ”bra”<br />

för att skapa alkoholberoende, jag<br />

drack för mycket, konstaterar Magnus.<br />

Försvann en del av den sociala<br />

kontrollen när du flyttade?<br />

- Ja, mina nya vänner kände mig inte<br />

sedan tidigare.<br />

Under en period arbetade Magnus<br />

med personer med funktionsvariationer<br />

och trivdes bra med det.<br />

Alkoholen förde dock med sig konsekvenser<br />

som när han skulle följa med<br />

och åka tåg och missade det. Vidare<br />

har Magnus fått vara i fyllecell för<br />

tillnyktring.<br />

Köket är klart så nu kan<br />

vi servera mat igen på<br />

Hellidens folkhögskola!<br />

Renoveringen var nödvändig för<br />

att få fortsätta laga mat.<br />

Mer bidrag behövs!<br />

Swisha ditt bidrag till 123 482 1708<br />

2001 flyttade han till Göteborg<br />

som ligger hon varmt om hjärtat<br />

för här fanns farfar som han besökt<br />

många gånger. Han fortsatte att<br />

arbeta som elevassistent. Samtidigt<br />

eskalerade drickandet. 2004 blev han<br />

sambo för första gången.<br />

- Trots detta hade jag svårt att<br />

prioritera bort alkoholen.<br />

Vilken kraft det finns i alkoholen!<br />

- Ja, verkligen…<br />

I tre från 2005 arbetade han med<br />

försäljning av kläder i en butik och<br />

trivdes bra. Relationen med sambo<br />

tog slut 2007.<br />

- Då bestämde jag mig för att sluta<br />

dricka, jag förstod anledningen.<br />

Fram till 2014 uppfattades han<br />

av omgivningen som en person som<br />

”inte drack”. Han hade flera olika<br />

arbeten som bland annat verksamhetschef<br />

som kreativ koordinator.<br />

Han har också drivit egen kreativt<br />

företag med reklam och PR.<br />

- Det var fantastiskt att jag då<br />

drack lite men samtidigt gick jag inte<br />

på djupet med sjukdomen.<br />

Under åren kunde det dock bli<br />

två-tre rejäla fyllor. Det innebar att<br />

kroppen började säga ifrån med<br />

utmattning, sov dåligt och han fick<br />

antidepressiva mediciner. Magnus<br />

berättar också att det var ”in och ut<br />

i relationer”.<br />

- Det var antingen ”all in” eller<br />

avståndstagande. Jag tror att mina<br />

första två levnadsår har betydelse<br />

för att jag har svårt med anknytning.<br />

Efter en tid som nykter tänkte han<br />

testa att ”dricka lite”. Först en gång i<br />

månaden, sedan en gång i veckan för<br />

att sedan eskalera med konsekvenser<br />

och ogenomtänkta beslut som att åka<br />

taxi från Malmö till Göteborg.<br />

- Sjukdomen med alkoholmissbruk<br />

tog ny fart med stress, högpresterande<br />

på jobb och jakt på att söka<br />

bekräftelse.


3-2019 BLÅ BANDET NR: 4-<strong>2020</strong><br />

9<br />

”<br />

Alkoholmissbruk tog ny<br />

fart med stress och jakt<br />

på bekräftelse<br />

I november 2014 tog polisen honom<br />

till fyllecell och sedan en första<br />

kontakt med sjukvården, S:t Göran i<br />

Göteborg. När det blev julhelg visste<br />

han inte vad han skulle göra. Slutade<br />

med att han lade sig ute på trottoaren<br />

och blev inlagd på psykiatriska<br />

akuten.<br />

- Jag klarade inte av att vara ledig!<br />

Våren 2015 hade han vårdkontakt<br />

för sitt alkoholmissbruk, samtidigt<br />

hoppade hans kompanjon av som sa<br />

”jag kan inte längre jobba med dig”.<br />

- Jag var uppgiven, arbetade inte,<br />

hade inga pengar, försökte bara<br />

överleva.<br />

Magnus missade att betala hyra<br />

och blev av med lägenheten. I sin<br />

uppgivenhet brydde han sig inte om<br />

sina möbler och saker, hyresvärden<br />

fick slänga allt som han inte tog med<br />

sig i tre resväskor. Något som han<br />

ångrar idag.<br />

Nu hade han rasat från toppen<br />

med att vara omtyckt och högpresterande<br />

till botten som arbetslös och<br />

hemlös. Som vuxen missbrukare är<br />

man utsatt och det kan vara svårt att<br />

få hjälp. Magnus tog sig till Stadsmissionen<br />

som han beskriver som helt<br />

fantastisk.<br />

- Där fick jag bra stöd och insåg att<br />

det behövdes en kraftig förändring.<br />

Jag fick också ett team omkring mig<br />

med läkare och hade förmånen att få<br />

ett stödboende.<br />

Detta var viktigt och mycket värdefullt<br />

för att få Magnus att känna<br />

att han ville tillbaka till ”rätt sida av<br />

samhället” som han utrycker det.<br />

- Nu har jag egen lägenhet sedan<br />

fem år. Idag kan jag känna stor<br />

ödmjukhet och tacksamhet för det<br />

”lilla”.<br />

- Jag har också stor respekt för<br />

dem som hamnar i samma situation<br />

som jag gjorde.<br />

Hösten 2015 arbetade han inte,<br />

energin behövdes för att ”skrapa<br />

ihop sig själv”. Sommaren 2016 tog<br />

Magnus två återfall.<br />

- Det var en smäll på käften, det<br />

tog hårt psykiskt och ekonomiskt.<br />

Magnus fick kontakt med en förening<br />

som arbetar efter 12-stegsmodellen.<br />

Det blev betydelsefullt och<br />

har resulterat att han är helt nykter<br />

sedan fyra år.<br />

- Jag fick verktyg för att jobba<br />

med mig själv och har fått ett lugn<br />

inombords.<br />

”<br />

Jag vill ta ledartröjan<br />

och bidra till alkoholfri<br />

livsstil<br />

Nu arbetar Magnus som kreativ<br />

konceptutvecklare där han sätter<br />

ihop olika verksamheter och event.<br />

Det finns också en tydlig i<strong>nr</strong>iktning<br />

på att också skapa samhällsnytta.<br />

Det är där som den första ingången<br />

egentligen var för kontakt med intervjuförfrågan.<br />

Magnus har vid några tillfällen arrangerat<br />

alkoholfri klubb i Göteborg<br />

och detta utvecklas i kommande arrangemang<br />

i ny större lokal.<br />

- Jag vill ta ”ledartröjan” och bidra<br />

till en alkoholfri livsstil!<br />

Idén är att ha olika event med underhållning,<br />

snyggt paketerade föreläsningar,<br />

medverkan av konstnärer,<br />

”after work” med mera i kombination<br />

med en attraktiv alkoholfri bar.<br />

- Jag vill bryta ny mark och pusha<br />

hårt för en alkoholfri livsstil där<br />

människor kan upptäcka, hänga och<br />

också dejta nykter.<br />

Går detta att genomföra ekonomiskt,<br />

alkohol är en inkomstkälla?<br />

- Det är en annan affärsmodell med<br />

entré och samarbete med företag<br />

som ser nyttan med detta alternativ.<br />

Vidare så ger även försäljning av<br />

alkoholfritt en inkomst.<br />

Magnus ser detta som en form<br />

av aktivism där normen flyttas från<br />

alkoholkonsumtion till att göra det<br />

normalt att inte dricka alkohol.<br />

- Jag vill vrida bort alkoholnormen<br />

och bidra till social hållbarhet och<br />

samhällsnytta. De som inte dricker<br />

alkohol gör samhället en tjänst.<br />

Dessa ord är värdefulla för mig<br />

som gjort denna intervju och för dig<br />

som läser och som också har valt att<br />

inte dricka alkohol.<br />

Samhället är vi människor tillsammans<br />

som vill bidra till en hållbar<br />

framtid. Intervjun visar också att det<br />

finns möjligheter även om livet rasar,<br />

ingen har en säker vaccination till<br />

att inte ramla ned till botten av olika<br />

anledningar.<br />

PER-OLOF SVENSSON<br />

”<br />

De som inte dricker alkohol gör<br />

samhället en tjänst<br />

MAGNUS HELLDAHL<br />

Ålder: 45. Aktuell: Skapar alkoholfria event.<br />

Familj: Singel. Bor: Göteborg. Yrke: Kreativ<br />

entreprenör. Fritid: IFK Göteborg fotbollssupporter<br />

sedan jag var barn. Lyssnar på<br />

poddar, ljudböcker, natur, träna hälsosamt.<br />

Favoritmat: Stuvade makaroner och köttbullar.<br />

Favoritfärg: Svart. TV-program: Innan<br />

jag dör (SVT), dokumentärer. Ljudbok<br />

du lyssnar på nu: I skuggan av de döda;<br />

Jesper Ersgård. Det här gör mig riktigt<br />

glad: Nykterhet. Tre ord om alkohol: Misär,<br />

medicin, beroende. Fem ord om mig själv:<br />

Glad, tacksam, envis, ensamvarg, nykter.


FOTO: PER-OLOF SVENSSON<br />

10<br />

Dagens ungdomar dricker historiskt<br />

lite alkohol och flera dricker inte<br />

alls. En ny CAN-studie visar att<br />

de icke-drickande som inte drack<br />

i niondeklassen dessutom överlag<br />

mår socialt och psykiskt bättre och<br />

får högre betyg, jämfört med sina<br />

alkoholkonsumerande kamrater.<br />

Andelen elever i niondeklasser på<br />

grundskolan som dricker alkohol<br />

har minskat från 81 procent till 42<br />

procent, en minoritet numer alltså.<br />

Men det är ganska lite forskat om<br />

denna förändring.<br />

- Dagens unga är historiska. Det<br />

har aldrig varit så få som dricker alkohol<br />

och de som dricker har aldrig<br />

druckit så lite som de gör nu. Trots<br />

mycket forskning under de senaste<br />

åren är skälet till det minskade drickandet<br />

oförklarat, säger Jonas Raninen,<br />

rapportförfattare och forskare<br />

på Centralförbundet för alkohol- och<br />

narkotikaupplysning, i ett pressmeddelande.<br />

Mot bakgrund av att för unga<br />

personer är alkoholdrickande den<br />

främsta orsaken till ohälsa och för<br />

tidig död, så är det viktigt att följa<br />

utvecklingen. Särskilt när alkoholtrenden<br />

har vänt ner och avtagit<br />

bland dem. Tidigare studier har följt<br />

när de flesta unga drack alkohol.<br />

En första longitudinell studie om<br />

ungas drickande från millennieskiftet<br />

kraftiga förändring kommer nu<br />

från CAN och Karolinska Institutet.<br />

Projektet Futura01 följer en grupp<br />

ungdomar som föddes 2001 och gick<br />

i nian när de flesta av dem inte drack<br />

alkohol. Avsikten är att studera hur<br />

det påverkar deras liv framöver.<br />

Redan kan nu två övergripande<br />

resultat rapporteras – baserat på en<br />

uppföljning ifjol där över 4.000 svenska<br />

ungdomar svarade, (ca 75 %av de<br />

som deltog vid första mätningen).<br />

Gruppen som drack alkohol i<br />

grundskolan har fler problem överlag,<br />

fler uppgav att de begått brott<br />

BLÅ BANDET NR: 4-<strong>2020</strong><br />

Ungdomar dricker historiskt lite alkohol<br />

Trädgårdscafé lockade gäster<br />

Coronasituationen har drabbat mötes-<br />

och konferenslokaler, Princess<br />

Hall i Stockholm är inget undantag.<br />

De bokningar som fanns försvann<br />

snabbt.<br />

Något som ändå har kunnat genomföras<br />

är trädgårdscafé som har<br />

haft öppet två dagar i veckan under<br />

sommaren.<br />

Det visade sig bli en uppskattad<br />

verksamhet som lockat fikasugna<br />

från när och fjärran. Boende i närområdet<br />

har återkommit och turister<br />

ända från Australien har passat<br />

på att sitta ned för en fikastund.<br />

Marknadsföring har främst gjorts<br />

genom så kallade ”gatupratare” vid<br />

promenadstråken i närområdet.<br />

och skolkat, än de som inte drack<br />

alkohol i nian. Och de var i högre utsträckning<br />

tobaksrökare och använde<br />

narkotika, jämfört med icke-drickande<br />

gruppen. Och de som inte drack<br />

alkohol uppgav bättre självskattad<br />

hälsa, färre psykosomatiska problem<br />

och hade fått högre betyg.<br />

Tidigare studier har ibland funnit<br />

att de unga som inte dricker alkohol<br />

har haft sämre sociala kontakter och<br />

mer psykosociala problem, vilket<br />

forskare försökt förklara med att de<br />

inte haft tillgång till de sociala arenor<br />

som de flesta andra unga har haft.<br />

Men det verkar inte längre stämma.<br />

- När vi nu jämförde dem som<br />

dricker med dem som inte dricker<br />

i årskurs nio ser vi att de som inte<br />

drack alkohol i årskurs nio, de mår<br />

bättre, de har bättre skoltrivsel, bättre<br />

skolprestationer och de är också<br />

nöjdare med sina sociala relationer,<br />

säger Jonas Raninen.<br />

SVEN LILJESSON<br />

Drugnews<br />

Verksamheten har genomförts<br />

av husägaren<br />

Stockholmsblåbandisternas<br />

Barnkoloniförening,<br />

<strong>Blå</strong>bandsförbundet<br />

samt Spånga <strong>Blå</strong>bandsförenings<br />

verksamhet ”<strong>Blå</strong> Vägen”.<br />

Caféverksamheten fortsätter tillsvidare<br />

med anpassning efter rådande<br />

situation med de lagar och anvisningar<br />

som gäller.<br />

PER-OLOF SVENSSON<br />

Några av dem som är verksamma med<br />

café i Princess Hall i Stockholm: Hajrija<br />

Shahwan, Elisabet Käck, Magnus Petterson<br />

och Dilruba Begum.<br />

Nedan blåbandsmedlemmarna Eila och<br />

Rolf Bromme.


3-2019 BLÅ BANDET NR: 4-<strong>2020</strong><br />

11<br />

David och Roland Hesselroth samt Gösta och Örjan Johannesson vid <strong>Blå</strong>bandshuset i Ödskölt.<br />

<strong>Blå</strong>bandshus i Ödskölt<br />

Ödskölts <strong>Blå</strong>bandsförening äger ett<br />

hus sedan över 100 år som har haft<br />

en stor betydelse för verksamheten.<br />

När den byggdes låg den vid dåvarande<br />

landsvägen och hade därmed<br />

ett centralare läge än idag. Det är<br />

ändå fint att föreningen lyckas klara<br />

drift och underhåll och fortsätter ha<br />

verksamhet, även om det anpassas<br />

till dagens förutsättningar.<br />

<strong>Blå</strong>bandshuset ligger i Holmerud,<br />

drygt tre km norr om Ödskölt kyrka<br />

samt en mil norr om Bäckefors i<br />

Dalsland. Föreningen har 16 medlemmar<br />

och tillhör Västra Sveriges<br />

<strong>Blå</strong>bandsdistrikt. Jag som gör besöket<br />

och detta reportage har under flera<br />

års tid haft en serie i tidningen om<br />

<strong>Blå</strong>bandslokaler. För mig var detta<br />

första besöket på denna plats.<br />

Blir välkomnad med dukat fikabord<br />

som föreningens äldste medlem,<br />

Gösta Johannesson ordnat. Han är<br />

89 år och har varit medlem i 75 år.<br />

Gösta var under många år föreningens<br />

kassör.<br />

Sonen Örjan är också med vid<br />

tidningens besök liksom föreningens<br />

ordförande Roland Hesselroth och<br />

hans son David. Sekreteraren och<br />

kassören Sven Hesselroth hade inte<br />

möjlighet att delta men hade skickat<br />

med en skriftlig sammanställning<br />

kring föreningens historia.<br />

Samlingssalen är ljus och inbjudande,<br />

ett kombinerat mötes- och<br />

samkvämsrum finns i anslutning till<br />

köket. Vattenkranen vid diskbänken<br />

luras då det inte finns vatten indraget.<br />

Huset ligger på berg så det var<br />

svårt att gräva brunn. Elektricitet<br />

finns och står för den största delen av<br />

driftskostnaden. På övre plan finns<br />

ytterligare rum som ibland har hyrts<br />

ut till kortare boende. Toabesök sker<br />

på äldre vis genom utedass.<br />

<strong>Blå</strong>bandsföreningen startade<br />

1902 och möten hölls inledningsvis<br />

hemma hos medlemmarna.<br />

TEXT & FOTO:<br />

Per-Olof Svensson<br />

Nykterhetsföredrag hölls oftast i<br />

skolhuset. Föreningen kände att det<br />

var nödvändigt med egen lokal, den<br />

uppfördes 1911 och invigdes året<br />

därpå. Stockar och timmer skänktes<br />

till föreningen och transporter till och<br />

från sågen fick man utan kostnad.<br />

Insamlingar och auktioner förstärkte<br />

föreningens ekonomi.<br />

1918 väcktes frågan om att installera<br />

elektriskt ljus vilken gjordes året<br />

därpå. 1927 frågades om söndagsskola<br />

fick hållas i lokalen, detta beviljades<br />

av föreningen. På 1940-talet<br />

var ved en återkommande fråga då<br />

det under en tid behövdes licens för<br />

att köpa. Istället för inköp av en ny<br />

yxa blev det en begagnad. Ekonomin<br />

var begränsad. I 100-årsskriften kan<br />

man också läsa att det upplevdes som<br />

problem att medlemmar inte kom i<br />

tid till möten:<br />

”Återigen väcktes förslag att om inte<br />

medlemmar kom på bestämd tid skulle<br />

dom få betala 1 öre för varje minut dom<br />

var försenade, klockan ställd efter radiotid”.


12<br />

BLÅ BANDET NR: 4-<strong>2020</strong><br />

BLÅBANDSHUS I ÖDSKÖLT<br />

Under 1950-talet väcktes frågor<br />

kring uppvärmning och bibliotek.<br />

1962 beslutades att föreningen skulle<br />

köpa tomten som huset står på. I<br />

slutet av 1960-talet påbörjades en<br />

tillbyggnad på huset. 1995 fick man<br />

hjälp med att tilldelas personal som<br />

finansierades genom det offentliga<br />

genom arbetsmarknadsåtgärder, för<br />

tapetsering, målning, brädfodring<br />

med mera. Därefter har föreningens<br />

medlemmar tillsammans underhållit<br />

huset.<br />

I 100-årsskiften finns många skildringar<br />

från olika möten, auktioner,<br />

fester, utflykter som ”mystisk resa”,<br />

varpatävlingar, deltagande i motionskampanjen<br />

och att man reagerade<br />

på att det var ”sprit vid invigning<br />

av OS”. Studiecirklar i olika ämnen<br />

samt att huset också har var till nytta<br />

för andra föreningar i bygden. Det<br />

gör att <strong>Blå</strong>bandshus som detta har ett<br />

stort kulturhistoriskt värde.<br />

Roland Hesselroth har varit ordförande<br />

sedan 2005. Han tog över efter<br />

John Bryntesson som var det i drygt<br />

55 år fram till sin bortgång.<br />

Innan dess var det inte lika långa<br />

ordförandeperioder, från starten 1902<br />

till 1949 var det minst 15 olika personer.<br />

Det saknas uppgifter i början<br />

1920-talet.<br />

Gösta Johannesson blev medlem<br />

som tonåring, pappa och mamma var<br />

med och även hans bror så det var<br />

naturligt. Utöver kassörsuppdraget<br />

som Gösta hade har han varit aktivt<br />

drivande i föreningens verksamhet.<br />

- Vi har haft många trevliga sammankomster,<br />

allt från årsmöten till<br />

påsk- och julfester, minns Gösta<br />

som berättar vidare att hans pappa<br />

var aktiv vid föreningens början och<br />

husets tillkomst.<br />

- Stockar från skogen skänktes av<br />

bygdens bönder.<br />

Vad betyder <strong>Blå</strong>bandshuset för<br />

föreningen?<br />

- Lokalen gör inte föreningen, det<br />

stora är innehållet, verksamheten,<br />

betyder mycket för kulturskatten,<br />

svarar Örjan Johannesson och konstaterar<br />

att det är auktionerna som<br />

lockat flest de senare åren.<br />

Nuvarande ordförande Roland<br />

Hesselroth:<br />

- Det är sammanhållande att ha<br />

en lokal, det är hjärtat i föreningen.<br />

Jag tror att det är lättare att låta bli<br />

ha verksamhet om man inte har egen<br />

lokal. Man är stolt.<br />

David Hesselroth instämmer:<br />

- Det är en fantastisk tillgång och<br />

samtidigt är det med respekt för de<br />

som tidigare har engagerat sig för<br />

huset.<br />

I reportageserien har jag besökt<br />

<strong>Blå</strong>bandshus och lokaler på olika<br />

platser och med varierat ursprung.<br />

Samtidigt innebär det föreningsbesök<br />

där jag får träffa medlemmar som jag<br />

tidigare aldrig träffat. Det är inspirerande<br />

och det känns alltid att det är<br />

uppskattade besök.<br />

Förutsättningarna för våra <strong>Blå</strong>bandshus<br />

och lokaler har ändrats<br />

över tid, framförallt på landsbygden.<br />

Där de en gång låg strategiskt är de<br />

idag inte alltid lika centralt belägna.<br />

Dessa kommer ändå för alltid finnas i<br />

vår förenings- och kulturhistoria som<br />

viktiga för kunskap, sammanhållning<br />

och demokrati.<br />

PER-OLOF SVENSSON


3-2019 BLÅ BANDET NR: 4-<strong>2020</strong><br />

13


14<br />

BLÅ BANDET NR: 4-<strong>2020</strong><br />

PLANERING PÅGÅR<br />

Internationellt litografiskt symposium<br />

Nästa sommar planeras för att ta<br />

emot verksamma konstnärer, grafiska<br />

verkstäder och konstskolor<br />

till ett internationellt litografiskt<br />

symposium. Utställningar, föreläsningar<br />

och seminarier sker på<br />

Hellidens folkhögskola och i andra<br />

lokaler i centrala Tidaholm.<br />

Helliden har en lång tradition när det<br />

gäller litografi och i skolans lokaler<br />

ligger Sveriges enda museum och<br />

konsthall för litografisk konst. Symposiet<br />

arrangeras 24 juli till 8 augusti.<br />

Utöver utställningar planeras det för<br />

seminarier och föreläsningar där deltagarna<br />

är välkomna att medverka.<br />

Första gången arrangerades symposiet<br />

1990 och brukar arrangeras<br />

vart fjärde år. I år var det egentligen<br />

dags igen för den åttonde upplagan<br />

men flyttades fram till nästa sommar.<br />

Nu hoppas arrangören Litografiska<br />

akademin att förutsättningar finns<br />

nästa år.<br />

MEDLEMSANMÄLAN Jag ställer mig bakom ett av dessa medlemslöften,<br />

vilket som väljs registreras inte. ”Jag lovar att inte använda alkohol och andra droger,<br />

samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde”,<br />

eller: ”Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger,<br />

samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk”.<br />

- Symposiet är en viktig kontaktyta<br />

för konstnärer från hela världen,<br />

berättar projektledare Lars Lundqvist,<br />

tidigare lärare på Helliden och<br />

fortsätter:<br />

- Inbjudan går till det nätverk vi<br />

har med grafiker, konstnärer och<br />

konstskolor. Förra gången hade vi<br />

representation från 27 länder.<br />

Lars var elev på Helliden 1986-<br />

Förbundskansli: www.blabandet.se<br />

BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm<br />

Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund är ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnat i samband<br />

med din medlemsansökan. Genom denna medlemsanmälan godkänner du vår hantering enligt<br />

GDPR, Dataskyddsförordningen. Vill du veta mer om vad detta innebär, se www.datainspektionen,<br />

www.blabandet.se eller kontakta oss skriftligt: kansliet@blabandet.se eller brevpost:<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>, Dag Hammarskjölds väg 14, 11527 Stockholm.<br />

Lars Lundqvist, projektledare för nästa års internationella arrangemang<br />

på Hellidens folkhögskola och i Tidaholm.<br />

1988, något som verkligen formade<br />

hans framtid. Därefter blev han lärare<br />

på samma folkhögskola i 29 år fram<br />

till sin pensionering 2017.<br />

Hellidens folkhögskola är delägare<br />

i Litografiska akademin. Medarrangörer<br />

och samarbetspartners<br />

är också Kollektivverkstaden i Tidaholm,<br />

Litografins vänner, Tidaholms<br />

kommun samt Västra Götalandsregionen.<br />

Vidare ställer företag upp<br />

med lokaler.<br />

PER-OLOF SVENSSON<br />

FOTO: PER-OLOF SVENSSON<br />

MEDLEMSANMÄLAN Jag ställer mig bakom ett av dessa medlemslöften,<br />

vilket som väljs registreras inte. ”Jag lovar att inte använda alkohol och andra droger,<br />

samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde”,<br />

eller: ”Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger,<br />

samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk”.<br />

Följande tre sidor<br />

är producerade av:<br />

Förbundskansli: www.blabandet.se<br />

BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm<br />

Förbundskansli: www.blabandet.se<br />

BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm<br />

Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund är ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnat i samband<br />

med din medlemsansökan. Genom denna medlemsanmälan godkänner du vår hantering enligt<br />

GDPR, Dataskyddsförordningen. Vill du veta mer om vad detta innebär, se www.datainspektionen,<br />

www.blabandet.se eller kontakta oss skriftligt: kansliet@blabandet.se eller brevpost:<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>, Dag Hammarskjölds väg 14, 11527 Stockholm.


BLÅ BANDET NR: 4-<strong>2020</strong> SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM Redaktör: Tjarls Metzmaa Redigering: Ebba Wågman 15<br />

Redbubble<br />

Sakta men säkert kommer världen öppna upp<br />

sig igen bortom pandemin, och du vill väl<br />

självklart visa upp dig från din bästa sida?<br />

Nu kan du via Redbubble köpa t-shirtar,<br />

mobilskal, klistermärken och till och med<br />

duschdraperi för att stolt visa upp Sveriges<br />

<strong>Blå</strong>bandsungdom. Förutom att få häftiga prylar<br />

så innebär varje köp en liten slant till förbundet.<br />

Har du någon häftig design som vi borde lägga<br />

till? Hör av dig! Det kanske blir just din idé som<br />

blir nästa sak till salu!<br />

Text: Tjarls Metzmaaa<br />

Bild från redbubble<br />

Studiecirkel för nytt<br />

alkohol- och narkotikapolitiskt program<br />

Under hösten kommer det genomföras en digital<br />

studiecirkel med fokus på att ta fram ett förslag<br />

till nytt alkohol- och narkotikapolitiskt program.<br />

Verksamhetschef Tjarls kommer att leda arbetet<br />

och gruppen kommer träffas kvällstid på vår<br />

discord.<br />

Detta är ett utmärkt tillfälle för dig som vill lära<br />

dig mer om alkohol- och narkotikafrågan, men<br />

också toppen för dig som vill påverka vad<br />

Sveriges <strong>Blå</strong>bandsungdom tycker!<br />

Text: Tjarls Metzmaaa<br />

Vill du vara med?<br />

Maila tjarls.metzmaa@sbu.nu


16 SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM Redaktör: Tjarls Metzmaa Redigering: Ebba Wågman BLÅ BANDET NR: 4-<strong>2020</strong><br />

E-sportläger<br />

på Råddehult<br />

Under sommaren arrangerade E-sport och hälsa<br />

tre stycken e-sportläget på Råddehult utanför<br />

Borås tillsammans med Göteborg E-sport och<br />

Female Legends. Totalt var det över 100 besökare<br />

och det genomfördes parallellt med lägret<br />

ledarutbildningar som främst tidigare deltagare<br />

gick. Spelandet varvades med utomhusaktiviteter<br />

som brännboll och paddling samt teoretiska<br />

pass om hur man bör bete sig och vilken typ av<br />

kost som kan hållas för att bli en framgångsrik e-<br />

sportare. Passet om alkohol- och drogkunskap<br />

var ett av de mest uppskattade!<br />

Projektet e-sport och hälsa tar slut till årskiftet<br />

men det håller i skrivande stund på att produceras<br />

ett material som sammanfattar alla lärdomarna<br />

från projektet. Målet är att vem som<br />

helst, e-sportskunnig eller inte, ska kunna använda<br />

den för att erbjuda aktiviteter för lokala<br />

e-sportengagerade.<br />

Text: Tjarls Metzmaaa<br />

Bilder: Jennifer Hallberg


BLÅ BANDET NR: 4-<strong>2020</strong> SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM 17<br />

Mini-festivaler<br />

Under sommaren började Arsema Kugelberg<br />

att arbeta för Sveriges <strong>Blå</strong>bandsungdom och<br />

hon kommer fokusera på aktiviteter tillsammans<br />

med föreningarna! Bland annat kommer det att<br />

arrangeras mini-festivaler på fyra platser runt om<br />

i landet. Målet just nu är Göteborg, Trollhättan,<br />

Stockholm och Umeå.<br />

Det kommer finnas möjlighet för dig att delta<br />

i planeringen, hjälpa till på plats eller ta med<br />

dig en kompis och vara besökare. Datum och<br />

mer vad dagarna kommer innehålla kommer på<br />

hemsidan, discord och facebook när det är klart!<br />

För mer information eller om du är intresserad<br />

av att vara med och utforma programmet, maila<br />

arsema.kugelberg@sbu.nu!<br />

Text: Tjarls Metzmaaa<br />

330.000 kr ska delas ut<br />

Förbundsårsmötet kommer att<br />

hållas den 10 <strong>okt</strong>ober <strong>2020</strong>! I år<br />

kommer vi genomföra mötet digitalt.<br />

All information kommer publiceras<br />

på hemsidan löpande så snart som<br />

det är klart. Så vill du vara med och<br />

påverka förbundets framtid, håll<br />

utkik!<br />

(Självklart kommer det också<br />

komma information i mail, på<br />

facebook, discord och andra platser<br />

där du följer förbundet.)<br />

I början av sommaren sökte förbundet pengar<br />

hos Socialstyrelsen för att kunna möta den nya<br />

verklighet som Covid-19-utbrottet har betytt.<br />

Pengarna ska framförallt användas för insatser<br />

som har hjälpt eller kommer hjälpa utsatta barn<br />

och unga. Sveriges <strong>Blå</strong>bandsungdom blev<br />

beviljade totalt 350.000 kr, varav 330.000 kr ska<br />

delas ut direkt till lokalföreningar och distrikt<br />

inom Sveriges <strong>Blå</strong>bandsungdom.<br />

Läs mer och anmäl intresse för att få pengarna<br />

till din förening eller ditt distrikt genom att gå till<br />

bit.ly/SBU330<br />

Text: Tjarls Metzmaaa<br />

Anmäl din förening<br />

eller ditt distrikt på<br />

bit.ly/SBU330<br />

Ledarskapsläger<br />

4-6 december kommer vi tillsammans<br />

med Unga Drogförebyggare, Ungdomens<br />

Nykterhetsförbund och Frisksportarnas<br />

ungdomsförbund anordna ett ledarskapsläger!<br />

Det kommer vara deltagare från alla dessa<br />

organisationer på plats för att tillsammans lära<br />

sig mer om ledarskap.<br />

I skrivande stund är inte schemat färdigt men<br />

du kan vara säker på att du kommer få en helg<br />

fylld av skoj, lärdomar och riktigt god mat. Allt<br />

kommer handla om ledarskap och speciellt vad<br />

det innebär att vara ledare i en ideell förening.<br />

Eftersom att vi är deltagare från flera förbund<br />

kommer du även få chansen att träffa och lära<br />

känna andra nyktra förebilder.<br />

Text: Tjarls Metzmaaa<br />

Anmäl dig redan idag!<br />

http://bit.ly/Ledarläger


NBV i samverkan med <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> söker<br />

Verksamhetsutvecklare till Uppsala<br />

Många av NBVs anställda brinner för sina jobb och har ett engagemang i att hjälpa andra att förverkliga sina drömmar, arrangera<br />

evenemang och vara den som ser till att idéer om studiecirklar blir verklighet. Vill du vara med och bidra till ett bättre samhälle samt<br />

stödja människor att växa och utvecklas? Då är det dig vi söker!<br />

I samarbete med en av våra medlemsorganisationer, Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund (<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>), rekryterar vi nu en verksamhetsutvecklare<br />

till NBV mitt som kommer att ha arbetsområdet Uppsala län med särskild i<strong>nr</strong>iktning på stadsdelarna Gottsunda och Stenhagen i<br />

Uppsala.<br />

Ansvarsområden som verksamhetsutvecklare<br />

Tillsammans med våra övriga verksamhetsutvecklare, arbetar du med utåtriktad verksamhet både mot allmänhet och mot våra medlems-<br />

och samarbetsorganisationer och föreningar. I denna tjänst kommer du att representera Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund och deras<br />

medlemmar och ett av de första delmålen med denna tjänst är att tillsammans med <strong>Blå</strong>bandsdistriktet stötta upp kring starten av en<br />

kvinnoförening i Gottsunda.<br />

Arbetet som verksamhetsutvecklare innebär i korthet att utveckla och bygga upp en attraktiv verksamhet, starta studiecirklar och<br />

arrangera kulturprogram.<br />

• Självständigt planera, utveckla, förnya och organisera arbetet.<br />

• Följa upp mål och rapportera hur verksamheten fortlöper.<br />

• Kunna fungera som processledare för våra medlemsorganisationer.<br />

• Ansvara för administration, marknadsföring och ekonomi som hör till din verksamhet.<br />

• Planera, marknadsföra och genomföra rekrytering av deltagare samt rekrytering och introduktion av cirkelledare.<br />

• Tillsammans med kollegor utarbeta förslag till verksamhetsplan inom ditt verksamhetsområde<br />

Dina egenskaper<br />

Du trivs bäst i ett yrke där du får träffa människor, knyta kontakter, utveckla verksamheter parallellt med att du har huvudansvaret för<br />

administrationen som hör till din verksamhet. Du är en driven, självgående och kreativ person med höga kvalitetskrav. Du är duktig<br />

på att prioritera och planera dina arbetsuppgifter i rätt steg för att nå dina mål i rätt tid. Du är en utåtriktad person som är van att prata<br />

inför grupp. Din entusiasm och positiva inställning till samarbete skapar motivation och ett positivt arbetsklimat.<br />

Dina kvalifikationer<br />

Du är en ”föreningsmänniska”, gärna med ett stort nätverk och erfarenhet av ideella organisationer. Du har god organisationsförmåga<br />

och gärna erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du är ekonomisk, kostnadsmedveten och känner dig trygg med att arbeta med<br />

budgetar. Du har god datorvana, bekväm med sociala medier och kan hantera de flesta programmen i Microsoft Office. Vi vill att du<br />

kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Eftergymnasial utbildning är en merit. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.<br />

För att kunna arbeta inom NBV krävs att du delar vår värdegrund, vilket innebär att du är helnykter och är eller kan tänka dig att bli<br />

medlem i någon av våra medlemsorganisationer.<br />

Den vi söker kommer att vara en ambassadör för <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>, Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund.<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> är en nykterhetsorganisation på kristen grund som engagerar människor för personlig helnykterhet. Genom att bli medlem<br />

i <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> stödjer du vårt drogförebyggande arbete och är på så sätt med och bidrar till ett tryggare och bättre samhälle. Du bidrar<br />

du också till att fler alkoholfria mötesplatser kan arrangeras. Ditt ställningstagande gör skillnad!<br />

Vad kan NBV erbjuda dig?<br />

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, med 6 månaders provanställning, med 38,5 timmars arbetsvecka i genomsnitt. Vi har<br />

målstyrd arbetstid, varför du har stor frihet när det gäller att förlägga ditt arbete, men det förekommer arbete på kvällar och veckoslut.<br />

Tjänsten innebär stor frihet under ansvar. Du får varierande och stimulerande arbetsuppgifter samt möjlighet att arbeta med inspirerande<br />

och kunniga kollegor.<br />

Vi välkomnar särskilt sökande som kompletterar avdelningen med avseende på jämställdhet och etnisk mångfald. Urval kommer att<br />

ske löpande varför vi vill ha din ansökan snarast. Tillträde 1 november eller enligt överenskommelse.<br />

Senast ansökningsdag: 30 <strong>sep</strong>tember <strong>2020</strong>.<br />

Vill du veta mer om tjänsten kan du kontakta Distriktschef Barbro Ekström Gisslar på 073-2746543.<br />

Om NBV<br />

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV, är ett partipolitiskt neutralt och religiöst obundet studieförbund. Vårt uppdrag kommer<br />

från våra medlemsorganisationer och verksamheten möjliggörs genom tusentals ideella cirkelledare, föreningsfunktionärer samt<br />

stöd från stat, kommun och landsting. NBV är Sveriges äldsta studieförbund och erbjuder kreativa mötesplatser som ger människor<br />

möjligheter till kunskap, bildning och samhällsengagemang. Vår verksamhet bygger på fritt och frivilligt folkbildningsarbete och vilar<br />

sedan 120 år tillbaka på idéerna om nykterhet, demokrati och föreningsliv.<br />

Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt<br />

med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av jobbannonser.<br />

www.nbv.se www.blabandet.se


BLÅ BANDET NR: 4-<strong>2020</strong><br />

19<br />

BOKRECENSION Värsta bästa hälsan: Maria Dufva (Bonnier fakta i samarbete med Generation Pep <strong>2020</strong>)<br />

Kriminologen Maria Dufva har givit<br />

ut boken ”Värsta bästa hälsan” där<br />

hon tar upp de förödande följderna<br />

av skärmmissbruk.<br />

Boken har tillkommit i samverkan<br />

med den tidigare friidrottsstjärnan<br />

Carolina Klüft. Hon är sedan 2019<br />

verksamhetschef på den ideella<br />

föreningen Generation Pep, som<br />

arbetar för ungas hälsa. Målgruppen<br />

för boken verkar vara unga människor<br />

mellan barndom och pubertet, men<br />

jag tycker att den även är bra för<br />

ungdomsledare och föräldrar.<br />

Ett exempel i boken på skärmmissbruk<br />

är den autentiska berättelsen<br />

om högstadiekillen Sam. En<br />

dag går dataspelande Sam ut från<br />

sitt rum och försöker få kontakt<br />

med de andra i familjen. Men han<br />

finner sin småstädande mamma<br />

intensivt lyssnande på en podd.<br />

Och pappan stryker samtidigt som<br />

han arbetar med datorn och talar i<br />

telefon. Systrarna sitter på sina rum<br />

och kollar på Netflix och Youtube.<br />

Alla tiger.<br />

Maria Dufva jämför inte med<br />

alkoholmissbruk, men hennes<br />

beskrivning av skärmmissbrukets<br />

följder påminner på många sätt om<br />

alkoholmissbruket konsekvenser.<br />

Även om alkoholberoende till skillnad<br />

från skärmmissbruk ofta förenas med<br />

våld och social utslagning, ödelägger<br />

bägge missbruken mänskliga<br />

relationer med alla de farliga följder<br />

det får. Nykterhetsrörelsen med sin<br />

kunskap om alkoholberoende borde<br />

vara väl rustad att engagera sig mot<br />

skärmberoendet.<br />

HELHETSGREPP PÅ ATT MÅ BRA<br />

Dufva tar ett helhetsgrepp på att må<br />

bra. Boken behandlar, delvis med<br />

hjälp av experter, kost, motion, kropp,<br />

hjärna, ångest. Men tyngdpunkten<br />

ligger på vad skärmen gör med<br />

oss. Ett litet bitema är dock värt att<br />

nämna: Maria Dufva avråder bestämt<br />

från energidrycker. De innehåller<br />

stimulantia som koffein och kan<br />

skada människor i uppväxtåren.<br />

Författaren beskriver beroendet<br />

av våra smarta telefoner utan att<br />

moralisera, tvärtom säger hon att<br />

många dataprylar är ”superkul”.<br />

Men samtidigt visar hon att vi<br />

skaffat oss ett närmast alkoholistiskt<br />

förhållningssätt (min parallell) till<br />

våra paddor och smartphones.<br />

Jag reflekterar att både alkohol<br />

och skärmar har vettiga och skadliga<br />

användningsområden. Alkoholen<br />

är en nödvändig ingrediens i den<br />

handsprit vilken i dessa Coronatider<br />

är oundgänglig. Men om handspriten<br />

förvandlas till munsprit uppstår<br />

problem. Alkohol dövar sinnet för<br />

självkontroll samtidigt som den<br />

kan skänka en tillfällig känsla av<br />

välbehag.<br />

Smartphones och paddor kan<br />

rätt brukade underlätta mänsklig<br />

kommunikation. Men Maria Dufva<br />

lyfter fram de beroendeframkallande<br />

ingredienserna. Skärmarna är gjorda<br />

för att fortsätta att scrolla, spela och<br />

kolla. Hjärnans belöningssystem<br />

triggas av att de hela tiden bjuder på<br />

nytt, ständig action. Vi ockuperas av<br />

skärmarna.<br />

Författaren Maria Dufva<br />

FOTO: MARIA ÖSTLIN<br />

En fara är förödande ensamhet.<br />

Maria Dufva låter barn och ungdomar<br />

berätta. Tolvåriga Lo blir mer och mer<br />

isolerad. Vännerna sitter med sina<br />

telefoner. Los förslag att göra något<br />

annat avvisas. Till och med när man<br />

sitter i samma rum, intresserar sig<br />

alla mer för sina telefoner än för att<br />

prata. De tittar knappt på varandra. I<br />

boken ger författaren barnen små råd.<br />

Lo rekommenderas att söka vänner<br />

som vill umgås IRL, i det reella livet.<br />

En teatergrupp vore inte dumt. En<br />

annan tillvaro är möjligt.<br />

En annan fara är att skärmarna<br />

allvarligt försämrar våra matvanor<br />

(en annan parallell med alkoholmissbruk).<br />

Maria Dufva betonar att den som<br />

äter ensam framför skärmen missar<br />

inte bara stimulerande måltidsgemenskap<br />

utan även kroppens<br />

hunger- och mättnadssignaler. Dessutom<br />

upphör man ofta att känna<br />

vad maten smakar. Den ensamma<br />

individen framför skärmen tyr sig<br />

ofta till skräpmat. Skärmissbrukare<br />

riskerar inte bara att bli överviktig<br />

på grund av bristande motion utan<br />

även därför att matvanorna förvrids.<br />

Det kan låta som om Maria Dufva<br />

skrivit en pamflett mot paddor och<br />

smartphones. Det har hon inte.<br />

Experternas korta men innehållsrika<br />

avsnitt om bland annat mat och<br />

motion kan läsas utan tanke på<br />

skärmmissbruk. Dufva har också ett<br />

utmärkt kapitel om ångest och oro<br />

med konkreta råd att ta sig ur oron.<br />

STÄNDIGA JÄMFÖRELSER<br />

Huvudparten av kapitlet handlar inte<br />

om skärmångest, men i ett avsnitt<br />

tar författaren upp att de ständiga<br />

jämförelserna med andra på sociala<br />

medier kan vara ångestdrivande. Tala<br />

med föräldrar och andra välkända<br />

vuxna som du har förtroende för.<br />

Närvarande vuxna är viktiga.<br />

Boken är enkelt skriven utan<br />

att ett inställsamt ”ungdomligt”<br />

språk. Utredande text varvas i varje<br />

kapitel med autentiska frågor från<br />

barn – Maria Dufva föreläser ofta i<br />

skolor. Blandningen av faktaavsnitt<br />

och barns funderingar ger en rytm i<br />

boken som ökar läsbarheten.<br />

ERIK LINDBERG


20 BLÅ BANDET NR: 4-<strong>2020</strong><br />

MINNESORD<br />

Arne Tillander, Uppsala <strong>Blå</strong>bandsförening,<br />

har fått hembud efter<br />

en längre tids sjukdom. Närmast<br />

sörjande är hustrun Kerstin Sandell<br />

samt hans bröder<br />

Bengt och Claes med<br />

familjer.<br />

Arne föddes den 22<br />

augusti 1935 i Nyköping.<br />

Hans föräldrar,<br />

Ivar och Dagmar,<br />

Vår kära<br />

Laila Lagerin<br />

* 3 <strong>okt</strong>ober 1935<br />

har lämnat oss i stor sorg och saknad<br />

12 juni <strong>2020</strong><br />

Lena och Håkan<br />

Björn och Melissa<br />

Linnea och Andreas<br />

Anna-Kajsa och Fredric<br />

Rickard och Ida<br />

barnbarnsbarn<br />

Arne<br />

Johan<br />

Övrig släkt och vänner<br />

Du möter oss ej mer som förr<br />

Välkomnande därhemma<br />

Vid hemmets kära dörr<br />

Där hörs ej mer Din stämma<br />

Din plats är tom vid fönstrets karm<br />

Där du oss väntat ofta<br />

Kring din gestalt, Din blick så varm<br />

Blott minnets rosor doftar<br />

Begravningsgudstjänsten har ägt rum i<br />

kretsen av de närmaste.<br />

Hedra gärna Lailas minne<br />

med en gåva till<br />

Hjärt-Lungfonden<br />

gåvotfn: 0200-882400<br />

eller <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong><br />

familj@blabandet.se<br />

pg: 13683-8 bg: 5520-1321<br />

träffades 1929 i Ultuna och gifte sig<br />

1931 i Helga Trefaldighet i Uppsala.<br />

Pappa Ivar var förvaltare 1946-1965<br />

på Steninge säteri utanför Märsta. I<br />

tidiga tonår ansvarade Arne för en<br />

fotbollsplan i Steninge och under<br />

vinterhalvåret för en bandyplan på<br />

isen i Steningeviken. Olika lag från<br />

trakten turades om att spela där.<br />

Arne gick först på ett läroverk i<br />

Uppsala och tog studenten 1957 på<br />

Sigtunaskolan. Sedan studerade han<br />

vid Ultuna. I mitten av 60-talet blev<br />

Arne Tidningen medlem i <strong>Blå</strong> Jesu <strong>Bandet</strong> Kristi Kyrka av<br />

Sista Dagars Heliga. Han ansvarade<br />

Utgivning omkring 25/9-20<br />

för kapellets trädgård i Kåbo med<br />

dess Ordinarie äppelträd pris: 2400 och kr bärbuskar. Han<br />

var Rabatt: lärare i kyrkans 1400 kr institut.<br />

Slutpris: Arne tränade 1000 i flera kr år Sirius pojklag<br />

i bandy. Han såg till att Uppsala<br />

Studenters OBS! IF fick en egen bandysektion.<br />

Rabatten Hans ska favoritlag i sin helhet i fotboll var<br />

Degerfors tillfalla dödsboet. IF.<br />

Moms tillkommer ej, utgivaren är<br />

momsbefriad som ideell organisation<br />

<strong>2020</strong>-06-26<br />

Per-Olof Svensson<br />

På grund av den rådande pandemin har Skaraborgs <strong>Blå</strong>bandsdistrikts<br />

Chefredaktör<br />

styrelse beslutat att inte anordna något årsmöte <strong>2020</strong>.<br />

per-olof.svensson@blabandet.se<br />

Vi hoppas på bättre tider och räknar med att ha årsmöte för<br />

070-5682320<br />

två år under våren 2021.<br />

Styrelsen<br />

Faktureringsadress:<br />

Fonus<br />

Repslagaregatan 4<br />

54130 Skövde<br />

Arne ingick äktenskap 1987 med<br />

Kerstin Sandell. Ett stort fritidsintresse<br />

var den gemensamma kolonilotten<br />

i Husbyborg.<br />

Han engagerade sig i nykterhetsrörelsen<br />

och var revisor för Uppsala<br />

<strong>Blå</strong>bandsförening. Arne var under<br />

några år aktiv medlem i Kristen<br />

Demokratisk Samling, senare (KD).<br />

Han hade bestämda åsikter i många<br />

frågor. Hans stämma hördes ibland<br />

i radions program Ring P1 t.ex. när<br />

Bärbyleden skulle byggas.<br />

Arne tyckte om att besöka sjuka<br />

och äldre människor. Han spelade<br />

musik från kassetter och läste utvalda<br />

bibel-och psalmverser för dem. Arne<br />

var envis. När han drabbades av<br />

bensår skulle de botas med hälsokostmedicin.<br />

Vi minns med tacksamhet<br />

vänskapen med Arne, hans entusiasm<br />

och många goda egenskaper.<br />

TORSTEN HÈRNOD<br />

Skaraborgs <strong>Blå</strong>bandsdistrikt<br />

Årsmöte <strong>2020</strong><br />

Västerbottens <strong>Blå</strong>bandsdistrikt och<br />

Fjällgårdsföreningen <strong>Blå</strong> Gården<br />

Årsmöte lördag 3 <strong>okt</strong>ober, digitalt via Lifesize<br />

Incheckning från kl. 9.30.<br />

Start med årsmöte för <strong>Blå</strong> Gården, slut senast kl. 11.30.<br />

Årsmötet för Västerbottens <strong>Blå</strong>bandsdistrikt startar kl. 12.00,<br />

slut senast kl. 15.00<br />

Mötesledare: Tjarls Metzmaa, SBU<br />

Alla årsmöteshandlingar finns på www.blagarden.se<br />

Alla medlemmar i Västerbottens <strong>Blå</strong>bandsdistrikt har yttrande-, förslagsoch<br />

rösträtt på årsmötet med <strong>Blå</strong> Gården. På årsmötet med Västerbottens<br />

<strong>Blå</strong>bandsdistrikt utses ombud av blåbandsföreningarna, kontakta<br />

respektive ordförande för rösträtt. Alla medlemmar får delta i videomötet.<br />

Anmälan omgående till Ann-Marie Lindgren:<br />

070-3609174, ann-marie.lindgren@blabandet.se<br />

I anmälningsbekräftelsen finns deltagarlänk till Lifesize.<br />

Du som vill testa uppkopplingen i förväg ska kontakta Ann-Marie Lindgren.<br />

Det går att delta i Lifesize via dator, smartphone och telefon.<br />

Saknar du utrustning men vill delta ändå, hör av dig till Ann-Marie<br />

så hittar vi smittspridningskontrollerad lösning för det.


BLÅ BANDET NR: 4-<strong>2020</strong> 21<br />

INSÄNDARE<br />

”Världskrig” utan vapen<br />

Ett annat slags världskrig. Det upplever<br />

vi nu i alla länder på vår jord.<br />

Där står farliga och dyra arméer<br />

och vansinniga kärnvapen lyckligtvis<br />

avslöjat hjälplösa. Där är alla<br />

människor på samma sida och motståndarsidan<br />

är så farligt liten och<br />

osynlig. Därför kan den invadera<br />

alla våra kroppar, där striden rasar<br />

som värst. Samtidigt kan våra käraste<br />

då bli våra närmaste fiender. Inte<br />

som eldsprutande drakar, utan som<br />

virusfrustande landstigningsfartyg.<br />

Vilket världskrig det är i ordningen<br />

kan vi nästan inte hålla räkning på<br />

och hittills har mänskligheten överlevt<br />

den här sortens. Men ju mer<br />

global vår ”krympande” värld blir,<br />

desto mer förödande blir de. Vi har<br />

gett dem andra namn som digerdöden,<br />

spanska sjukan, HIV, Ebola,<br />

galna kosjukan. Våra vetenskapare<br />

och journalister vet ganska mycket<br />

om svaren på de klassiska frågorna<br />

”när, var, vad, hur och varför”.<br />

Men det verkar för mig som om vi<br />

”i stridens hetta” (?) glömmer en del<br />

om vad vi redan funnit och kanske<br />

främst VARFÖR det började. Kan vi<br />

hitta någon eller några gemensamma<br />

orsaker till dessa pandemier som<br />

drabbat mänskligheten? Det är ju en<br />

avgörande fråga om vi ska kunna<br />

förhindra upprepningar.<br />

Vi vet ganska väl hur denna<br />

pandemi började. Några mänskor<br />

åt något djur som inte direkt tillhör<br />

mänsklighetens basfödor – och inte<br />

ska göra det heller. Det är för tidigt<br />

och svårt att sätta slutnotan på vad<br />

den måltiden ska kosta mänskligheten.<br />

Men intressant nog verkar det<br />

finnas en gemensam nämnare mellan<br />

de senaste pandemierna.<br />

Prenumerera gratis på<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s nyhetsbrev<br />

”Fakta - argument - debatt”<br />

Skickas via e-post<br />

Beställ:<br />

nyhetsbrev@blabandet.se<br />

Med t.ex. ”galna kosjukan” var<br />

det inte korna som var galna, utan<br />

de mänskor som av kortsynt snöd<br />

vinning försökte lura dem att äta<br />

dold, nermald animalisk föda. Kor<br />

är veganer och leker inte vilddjur. Vi<br />

vet idag att vegankost är bäst även<br />

för våra kroppar liksom för miljön<br />

och att t ex hög köttkonsumtion ofta<br />

orsakar cancer i matsmältningen.<br />

Men så länge vi håller oss till det som<br />

världens mest lästa bok Bibeln sedan<br />

tusentals år kallar för ”rena djur”<br />

verkar dessa vara en fungerande<br />

mänsklig ”nödproviant”. Då startas<br />

tydligen inga pandemier.<br />

Vi måste alla samarbeta i detta<br />

världskrig och begränsa förlusterna<br />

så mycket det går. Men då behöver<br />

vi alla också ta till oss dessa lärdomar<br />

på alla plan.<br />

FN, WHO och alla stater bör<br />

därför ha som ett nytt (?) huvudmål<br />

att förhindra dessa ödeläggande<br />

pandemier. När vi vet och tar till<br />

oss hur de oftast uppstår bör det<br />

mest effektiva vara att förbjuda och<br />

förhindra missbruket att sälja och<br />

äta ”orena” djur. Kom ihåg att det<br />

tydligen räckte med en farlig måltid<br />

för att ett världskrig brakade loss<br />

mot oss alla.<br />

NILS-ERIK LUNDBERG<br />

Vaggeryd<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> Västra Sverige<br />

ÄVENTYRSBADET LERUM<br />

LASER DOME<br />

UNIVERSEUM<br />

Barns rätt att må bra och känna sig trygga<br />

- finns stödet när det behövs?<br />

Webbinarium måndag 5 <strong>okt</strong>. anslut från 18.30, start 19.00<br />

Kl. 19.00 Inledning av Västerbottens läns nykterhetsförbund<br />

Föredrag av medverkande. Deltagarnas frågor och kommentarer. Kl. 20.30 Avslutning.<br />

Erik Nilsson som arbetar i Bris Nord, berättar hur barn, unga och även vuxna,<br />

kontaktar Bris, och vad samtalen och stödet kan handla om.<br />

Anna Carlsson Cheikh, politisk sekreterare i Junis berättar om den<br />

årliga rapporten ” Det funkar”.<br />

Maria Lundqvist-Brömster är socionom och arbetar i ett intressant<br />

samarbetsprojekt i Nordmalings kommun.<br />

Webbinariets kontaktperson för länk med mera: Ann-Marie Lindgren<br />

070-3609174, ann-marie.lindgren@blabandet.se<br />

Arrangörer: Västerbottens Länsnykterhetsförbund, NBV


22 BLÅ BANDET NR: 4-<strong>2020</strong><br />

Information från <strong>Blå</strong>bandsförbundet<br />

Först behöver vi tråkigt nog meddela<br />

att vår förbundsordförande, Susanne<br />

Hedman Jensen, har valt att avgå<br />

från sin post med omedelbar verkan<br />

och därmed också lämna förbundsstyrelsen.<br />

Detta av personliga skäl,<br />

vilket vi respekterar. Förbundet kommer<br />

inte kommentera avhoppet mer än<br />

så. Frågan om tillförordnad förbundsordförande<br />

kommer beslutas av förbundsstyrelsen<br />

inom kort.<br />

Från förbundet vill vi också informera<br />

om en uppkommen situation kring ett<br />

medlemsärende. <strong>Blå</strong>bandsrörelsen har<br />

många viktiga åtaganden och satsningar<br />

inom olika verksamheter och projekt<br />

och det är där vi vill lägga kraften och<br />

engagemanget. Det gör vi utefter den<br />

demokratiska värdegrund vi har och<br />

de stadgar som förbundet har att utgå<br />

ifrån.<br />

Förbundsstyrelsen har under en längre<br />

tid diskuterat en enskild medlems<br />

agerande mot vår organisation. Det<br />

förekom flertal muntliga och skriftliga<br />

samtal med berörd person om problematiken<br />

som fanns. Förbundet har<br />

låtit distrikt yttra sig vilket det står om<br />

i stadgarna, diskuterat, gjort risk- och<br />

konsekvensanalys etc. Med det underlaget<br />

fattades ett majoritetsbeslut om<br />

uteslutning. Detta har dock på inget<br />

sätt varit enkelt för någon i förbundsstyrelsen<br />

oavsett hur man röstade.<br />

Medlemmen i fråga fick uteslutningsbeskedet<br />

i början av juli och vår organisationssekreterare<br />

ringde runt och<br />

meddelade alla distriktsordförande om<br />

beslutet.<br />

Reaktionerna på beslutet har varit<br />

både positiva och negativa. Det som<br />

anmärkts som kritik är att skälen som<br />

angetts från förbundet varit vaga och<br />

ospecificerade.<br />

Detta har varit en medveten strategi<br />

från förbundet då det vore oetiskt och<br />

oprofessionellt att hänga ut enskild person<br />

och dennes agerande.<br />

Det har i kritikens svallvågor skickats<br />

upprörda brev till medlemmar inom<br />

rörelsen.<br />

Förbundsstyrelsen tar kraftigt avstånd<br />

från de påhopp, såväl mot enskilda personer<br />

som styrelser, som förekommit i<br />

dessa kommuniceringar. Vi alla har rätt<br />

att uttrycka vår mening, men vi ber om<br />

ödmjukhet och respekt i retoriken.<br />

Förbundsstyrelsen har tagit till sig kritiken<br />

i ärendet och vår största ambition<br />

är att lösa denna konflikt på bästa sätt.<br />

Närmaste åtgärder är att vi har tillsatt<br />

en utredningsgrupp, och att samtal<br />

med berörda parter ska genomföras.<br />

Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund<br />

förbundsstyrelsen 14 <strong>sep</strong>t. <strong>2020</strong><br />

75-årsjubileum för Sälsäterns fjällgård och Rikskonferens<br />

samt förbundsårsmöte för Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund 2021<br />

Sommaren 2021 har vi en spännande och rolig<br />

händelse framför oss. Vi ska fira 75 år för Sälsäterns<br />

fjällgård och vi planerar att samtidigt arrangera<br />

<strong>Blå</strong>bandsförbundets rikskonferens på<br />

Fjällgården.<br />

Trots annorlunda tider planerar vi för att kunna<br />

träffas och få en trevlig och innehållsrik vistelse<br />

tillsammans på Fjällgården.<br />

Vårt mål är att vi ska få träffas, både gamla och<br />

nya vänner under några innehållsrika dagar. Vi<br />

ska få återuppleva glada och varma minnen<br />

från förr och kunna se på både bilder och filmer<br />

från då det begav sig uppe i Sälenfjällen och<br />

Fjällgården blev till. Vi ska också tillsammans få<br />

planera, drömma och prata om våra visioner om<br />

framtiden.<br />

Vi ska få umgås, sjunga, äta och fika och kanske<br />

får vi dansa folklekar också.<br />

Vår förhoppning är att dessa dagar ska bli ett<br />

minne för livet och kommande generationer,<br />

som vi ska kunna tänka tillbaka på och hämta<br />

kraft ifrån. Till detta behövs att just Du har möjlighet<br />

att komma och delta! Datum för arrangemanget<br />

är ännu inte spikat, men diskussioner<br />

pågår.<br />

FOTO: GUSTAV KARLSSON<br />

Mer information kommer att finnas i kommande<br />

upplagor av tidningen <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> och på förbundets<br />

hemsida www.blabandet.se<br />

Varmt välkomna ska Ni alla vara till härliga<br />

och spännande dagar på Sälsäterns fjällgård!<br />

<strong>Blå</strong>bandsungdomens Fjällstugeförenings<br />

(BUFF:s) och <strong>Blå</strong>bandsförbundets styrelser


BLÅ BANDET NR: 4-<strong>2020</strong><br />

23<br />

FOTO: JOSEFINA SVENSSON<br />

LEDARE<br />

Alkoholkonsumtionen minskar<br />

men konsekvenser finns ännu<br />

Det är glädjande att ungdomar dricker historiskt lite alkohol, som du kan<br />

läsa om i artikel på sidan 10. En rapport från CAN (Centralförbundet för<br />

alkohol- och narkotikaupplysning), som refereras i artikeln, visar att elever<br />

i årskurs nio mår socialt och psykiskt bättre jämfört med klasskamrater<br />

som dricker alkohol.<br />

I en annan rapport från CAN, även den med positivt resultat, visar att den<br />

totala alkoholkonsumtionen också går ner. Med nio procent jämfört med<br />

för tio år sedan. I ett pressmeddelande från CAN (15/9-20) säger utredare<br />

Björn Trolldal:<br />

”Det är framförallt resandeinförseln, folkölsförsäljningen och köp av smugglad<br />

alkohol som har minskat sedan 2010”.<br />

”Systembolagets försäljning har däremot varit stabil under perioden”.<br />

Detta innebär att det inte stämmer, som alkoholindustrin påstår, att smuggling<br />

och egna inköp vid resor är en allvarlig konkurrens.<br />

Nu gäller det dock att komma ihåg att många fortfarande dricker alkohol och<br />

en del så mycket att det får konsekvenser. Ibland mest för egen del men i allt<br />

för många fall drabbas också omgivningen. Många barn växer upp i familjer<br />

där alkohol skapar otrygghet. Ofta i kombination med andra problem.<br />

Det är därför som <strong>Blå</strong>bandsförbundet nu startar den efterlängtade satsningen<br />

”Jag ser – till stöd och hjälp för barn i krångliga familjer”. Denna satsning<br />

sker efter ett koncept som hämtas från <strong>Blå</strong> Kors Norge. Nyligen har en projektledare<br />

anställts som nu inledningsvis arbetar med att anpassa materialet<br />

till Sverige.<br />

TIDNINGEN BLÅ BANDET<br />

ISSN 0345-1577 Utgivare: Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund<br />

www.blabandet.se redaktionen@blabandet.se<br />

Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm<br />

Tfn: 08 - 667 62 52 Pg: 13683-8 Bg: 5520-1321<br />

LEDARE n:r 4-<strong>2020</strong><br />

Per-Olof Svensson<br />

chefredaktör<br />

PER-OLOF SVENSSON Chefredaktör & ansvarig utgivare samt redigering<br />

0174 - 224 10, 070 - 568 23 20 per-olof.svensson@blabandet.se<br />

TJARLS METZMAA Barn- & ungdomsredaktör EBBA WÅGMAN<br />

070-4015917 tjarls.metzmaa@sbu.nu redigering ungdomssidor<br />

FRÅGOR OM<br />

MEDLEMSKAP, ADRESSER:<br />

T.om. 25 år: Tjarls Metzmaa<br />

26 år och äldre: Per-Olof Svensson<br />

FÖRBUNDSKANSLI<br />

BLÅ BANDET, FÖRBUNDET<br />

Dag Hammarskjölds väg 14<br />

115 27 STOCKHOLM<br />

08 - 667 62 52<br />

kansliet@blabandet.se, www.blabandet.se<br />

Plusgiro: 13683-8 Bankgiro: 5520-1321<br />

Swish: 1231808120<br />

PERSONAL<br />

PER-OLOF SVENSSON<br />

Organisationssekreterare & chefredaktör<br />

070-5682320 per-olof.svensson@blabandet.se<br />

EMIL GILLSBERG<br />

Verksamhetsstrateg<br />

073-3423334 emil.gillsberg@blabandet.se<br />

CHATARINA FORSBERG<br />

Projektledare ”Jag ser”<br />

070-9543031 chatarina.forsberg@blabandet.se<br />

FÖRBUNDSORDFÖRANDE<br />

Vakant<br />

FÖRBUNDSKANSLI<br />

SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM<br />

Box 12825, 11297 STOCKHOLM<br />

Besök: Gammelgårdsvägen 38<br />

Plusgiro: 21276-1 kansliet@sbu.nu<br />

www.sverigesblabandsungdom.se<br />

PERSONAL<br />

TJARLS METZMAA<br />

Verksamhetschef<br />

070-4015917 tjarls.metzmaa@sbu.nu<br />

FÖRBUNDSORDFÖRANDE<br />

ELIN STRÖMBERG<br />

elin.stromberg@sbu.nu<br />

ANNONS-MANUSSTOPP ( prel. utg. dag)<br />

Nr 5: 16/10 (6/11) Nr 6: 20/11 (11/12)<br />

ANNONSER: Kontakta chefredaktören. PRENUMERATION:<br />

Kontakta redaktionen. Medlemshushåll ett ex. fritt. MATERIAL: Alla<br />

är välkomna att sända in bidrag. Redaktionen förbehåller sig dock<br />

rätten att redigera eller avstå publicering. Publicering sker utan arvode<br />

om ingen annan överenskommelse gjorts. Artiklar och bilder lagras<br />

digitalt och kan publiceras på Internet. Tidningens åsikt redovisas på<br />

ledarplats, i övrigt ansvarar respektive artikelförfattare för innehållet.<br />

Owe Ranebäck kommer i fortsättningen<br />

Uppsala att nyfiket läsa kommande<br />

BILD & ANNONSLÄMNING: Kontakta chefredaktören vid frågor.<br />

TRYCK: Wikströms tryckeri,<br />

ledare i tidningen <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>.


POSTTIDNING B<br />

TIDNINGEN BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 STOCKHOLM www.blabandet.se Pris: 35 kr<br />

TIDNINGEN BLÅ BANDET - NUMMER 4: SEPTEMBER-OKTOBER <strong>2020</strong> ÅRGÅNG 138 - Första numret utkom 1883<br />

HELLIDENS FOLKHÖGSKOLA<br />

Vi frågade några av eleverna om<br />

nuvarande utbildning, varför just<br />

denna samt hur de fick känndom<br />

om Helliden?<br />

ENKÄT & FOTO: PER-OLOF SVENSSON<br />

ALICIA BERG, 20 år, Skövde<br />

Just nu läser jag Silversmide här på Helliden. För att göra<br />

något som gör mig lycklig. På internet faktiskt.<br />

SARAH KULLBERG, 29 år, Vara<br />

Silversmide fortsättning. Jag gick ett grundår där man fick<br />

prova flera olika konsthantverk och fastnade för just silversmide.<br />

Jag ville läsa konsthantverk för att göra något<br />

annat ett år (sabbatsår) och googlade mig fram till Helliden.<br />

Jag ville inte hamna för långt bort från min hemort så<br />

just Helliden passade bra.<br />

LINUS GRANLUND, 19 år, Älvsjö, Stockholm<br />

Silversmide grund. Alltid tyckt det är häftigt med konsthantverk.<br />

Jag ville ha roligt i ett år och valde silversmide<br />

och keramik och jag kom in på silversmide. Jag var ganska<br />

sent ute och det var Helliden som fastnade mest av de<br />

som fanns kvar.<br />

PIA NILSSON, 64 år, Tidaholm<br />

Textil grund screentryck. Hållit på med textil sedan jag var<br />

liten. Bor i Tidaholm. Gick keramikkurs för exakt 40 år sedan.<br />

Nu har jag gått i pension och bara njuter av miljön,<br />

hantverket och alla spännande nya människor.<br />

AMANDA W. MALMBERG, 23 år, Stockholm<br />

Konsthantverk i<strong>nr</strong>iktning textil grund. Jag valde textil för<br />

att jag vill utveckla mitt kreativa skapande och lära mig ett<br />

nytt hantverk. Utbildningen känns spännande och rolig.<br />

Genom hemsidan www.folkhögskola.nu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!